Sunteți pe pagina 1din 13

Poluarea

aerului atmosferic
• IP COLEGIUL DE
MEDICINĂ UNGHENI
• DANII NICOLAE
• AM-11
• PROFESOR: BRUMA
NATALIA
Cuprins
Poluarea
aerului
Combaterea poluării
Poluarea aerului reprezintă contaminarea
atmosferei cu reziduuri gazoase, lichide sau solide.
Poluanţii majori ai aerului sunt:
 monoxidul de carbon (motoarele vehiculelor,
procese industriale);  dioxidul de carbon
(fabrici de acid sulfuric, cărbuni ce conţin sulf);
 oxizii de azot (motoarele vehiculelor,
fabrici de acid azotic);
 plumbul (fabrici de acumulatoare, motoarele
vehiculelor).
 Înajutorul poluării intervin curenţii de aer care
transportă agenţii poluanţi proveniţi din sursele
enunţate, în toate zonele globului, determinând o
agravare accentuată a poluării aerului.
Concentraţia poluanţilor în aer depinde de
condiţiile atmosferice : vânt, temperatură,
presiune
EFECTELE POLUARII AERULUI
 Poluarea atmosferei are urmari neplăcute, adesea grave,
asupra omului şi mediului înconjurător, sub diferite forme

 oxizii de azot şi de sulf au efecte dăunătoare asupra suferinzilor


de astm
 monoxidul de carbon este otrăvitor
 compuşii organici volatili pot cauza cancer
 compuşii cu plumb sunt dăunători dezvoltării intelectuale a
copiilor.
 subţierea stratului de ozon provoacă cancer de piele, boli ale
ochilor si afectează ecosistemele agricole şi acvatice.
 Ploile acide duc la:
distrugerea vegetaţiei
afectarea ecosistemelor acvatice prin infectarea apei
reducerea drastică a speciilor acvatice
Distrugerea structurii clădirilor, străzilor
sau a oricărui material expus pentru o
vreme indelungată
!! După părerea mea aerul
atmosferic, alături de alte
componente ale mediului
ambiant, are o însemnătate
vitală foarte importantă pentru
natură.