Sunteți pe pagina 1din 12

* Necesitatea si rolul unui cod etic al

profesiei contabile
ETICA:
Comportamentul etic implica:
- echitate si curtoazie fata de altii
- restrictii asupra propriei libertati

Circumstantele au un rol important in definirea principiilor


eticii, obiceiurile si religia influentand conceptul personal
despre bine si rau.

Factorii care influenteaza functionarea unei organizatii


competente in materie de etica, in mediul afacerilor:
- Conducerea
- Consecventa
- Echitatea
- Transparenta
- Recompensele
Cod de conduita = ansamblu de principii
profesionale de etică ce reglemen­tează
exerciţiul profesional al unor activităţi.

Elementele unui cod de etic:

 Modalitati de comunicare comerciala;

 Reguli deontologice referitoare la conditiile de


exercitare a activitatilor profesionistilor
Profesia contabila isi asuma responsabilitati fata de
interesul public, necesitand din acest motiv un cod de
conduita, de etica, pentru:

 A da autoritatea necesara serviciilor indeplinite de


profesionistul contabil;

 Prevenirea patrunderii unor informatii financiar-


contabile care pot influenta negativ deciziile;

 Reglementarea comportamentului deontologic al


profesionistilor contabili;

 Vizeaza sa garanteze in mod deosebit independenta,


impartialitatea si secretul profesional.
Codul etic IFAC: rol, structura

IFAC=Federatia Internationala a Contabililor, colaboreaza cu


membri deplini (164) si cu membri asociati (din 125 de tari)
IESBA=Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru
Contabili face parte din IFAC, cu rolul de a elabora si emite prin
propria sa autoritate standarde etice pentru profesionistii contabili
din intreaga lume.

Codul etic IFAC- a intrat in vigoare la 30 iunie 2006, iar


organismele profesionale sunt obligate sa il aplice:
 fie prin adoptarea Codului etic IFAC drept cod etic na­ţional al
profesioniştilor contabili;
 fie prin adoptarea Codului etic IFAC la specificul jurisdic­ţiei
locale;
 fie prin elaborarea unui cod etic propriu care să cuprindă
toate principiile şi regulile stabilite prin Codul etic IFAC.
Rol:
 da autoritate serviciilor furnizate de profesionistii contabili;
 asigura beneficiarii serviciilor ca acestea sunt realizate de specialisti
care respecta anumite standarde si raspund pentru calitatea prestatiilor
lor;
 protejeaza profesionistii contabili in fata unor crime
economice/fenomene negative din economie (spalare de bani, finantari
de terorism, coruptie etc.)

Structura:
3 parti ce contin 22 de sectiuni
Partea A – destinata tuturor profesionistilor contabili indiferent de statut:
liber-profesionisti sau angajati:
Sectiunea 100 – Introducere si principii fundamentale
Sectiunea 110 – Integritatea
Sectiunea 120 – Obiectivitatea
Sectiunea 130 – Competenta profesionala si prudenta
Sectiunea 140 - Confidentialitatea
Sectiunea 150 – Comportamentul profesional
 
Partea B – destinata profesionistilor contabili independenti (liber-
profesionisti):
Sectiunea 200 – Introducere
Sectiunea 210 – Numirea profesionistului contabil
Sectiunea 220 – Conflicte de interese
Sectiunea 230 – Opinii suplimentare
Sectiunea 240 – Onorarii si alte tipuri de remunerare
Sectiunea 250 – Marketingul serviciilor profesionale
Sectiunea 260 – Cadouri si ospitalitate
Sectiunea 270 – Custodia activelor clientului
Sectiunea 280 – Obiectivitate
Sectiunea 290 – Independenta in audit

Partea C– destinata profesionistilor contabili angajati:


Sectiunea 300 – Introducere
Sectiunea 310 – Conflicte conceptuale
Sectiunea 320 – Intocmirea si raportarea informatiilor
Sectiunea 330 – Luare de masuri in cunostinta de cauza
Sectiunea 340 – Interese financiare
Sectiunea 350 – Stimulente
Codul etic national al
profesionistilor contabili din Romania
 
 A fost revazut, reclasificat si redenumit in
conformitate cu “Codul etic international al
profesionistilor contabili”, editia 2009 si a intrat in
vigoare de la 1 ianuarie 2011, in baza hotararii
Consiliului Superior al CECCAR.

 A fost adoptat ca baza pentru cerintele de etica ale


profesionistilor contabili din Romania, CECCAR
reglementand anumite puncte pentru o mai buna
adaptare la jurisdictia locala si completandu-l cu
unele prevederi suplimentare, inclusiv cu un al 6-lea
principiu
Codul Etic National contine:

 Hotararea Consiliului Superior al Corpului Expertilor


Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
 Anexa 1 - Note Explicative
 Anexa 2 - Declaratia Consiliului Superior al CECCAR
privind punerea in aplicare si insusirea normelor
etice.

 Partea A – Aplicarea Generala a Codului (cu 6 sectiuni)


 Partea B – Profesionistii contabili in practica publica
(10 sectiuni)
 Partea C – Profesionistii contabili angajati (6 sectiuni)

 Anexa - definitii
Principiile etice fundamentale
ale profesiei contabile

1. Integritatea – dreptate si onestitate in relatiile profesionale si de


afaceri; neasocierea la declaratii false sau care ar putea induce in
eroare consumatorii; de asemenea, integritatea implica o abordare
corecta si incredere, precum si neutilizarea de o maniera imprudenta
a informatiilor obtinute in timpul misiunilor.

2. Obiectivitatea – impartialitate, lipsa ideilor preconcepute,


evitarea situatiilor de conflicte de interese sau incompatibilitate si a
celor care ar putea sa ii puna la indoiala cinstea si integritatea. Este
imposibil sa se defineasca si sa se prescrie toate situatiile care ar
putea afecta obiectivitatea unui profesionist contabil, insa indiferent
de pozitie sau serviciile prestate, un profesionist contabil trebuie sa
selectioneze situatiile si practicile de care se va ocupa in mod
specific.
3.Competenta profesionala si prudenta – presupune obtinerea si
mentinerea competentelor necesare, specifice misiunii pe care o are
de indeplinit profesionistul contabil, precum si prudenta in oferirea
serviciilor profesionale, in sensul ca acestea trebuie sa fie in
conformitate cu standardele tehnice si profesionale

4. Confidentialitatea - profesionistului contabil nu trebuie să divulge


şi nici să folosească în interes personal infor­maţiile pe care le obţine
cu ocazia îndeplinirii misiunilor sale pro­fesionale.

5. Profesionalismul - profesionistul contabil are obligatia să se


conformeze legilor şi reglementărilor relevante şi să evite orice
acţiune care ar prejudicia profesia, organismul profe­sional sau un
membru.

6. Respectarea standardelor si normelor profesionale – prin


respectarea acestor standarde, alaturi de standardele de educatie si
de calitate, profesionistul contabil garanteza ca actioneaza in scopul
protejarii interesului public.
Intrebari:
1. De ce profesia contabila trebuie sa fie guvernata de principii si reguli de
comportament profesional?

 2. In ce an a intrat in vigoare Codul etic national?


a) 2006
b) 2009
c) 2011
 
3. Cum a fost adoptat Codul etic national?
a) prin adoptarea codului etic international
b) prin adoptarea si adaptarea codului etic international la jurisdictia locala
c) prin includerea codului etic international in codul etic national
 
4. Care sunt principiile etice fundamentale ale profesiei contabile?
a) obiectivitatea, independenta, competenta profesionala si prudenta,
confidentialitatea, comportamentul profesional, respectul fata de normele
b) integritatea, obiectivitatea, prudenta, confidentialitatea, comportamentul
pofesional
c) integritatea, obiectivitatea, competenta profesionala si prudenta,
confidentialitatea, comportamentul profesional, respectul fata de normele
tehnice si profesionale