Sunteți pe pagina 1din 13

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Conferentiar dr. ing. Irina VOLF


Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” Iasi
Catedra de Ingineria si Managementul Mediului
Tel/fax: 0232 278683; iwolf@ch.tuiasi.ro

FINANTARI -2013
 Pentru tarile membre ale Uniunii Europene identificam doua tipuri
de finantari:
 Fonduri Structurale si de coeziune care contribuie la realizarea celor trei
obiective ale Politicii de Coeziune UE;
 Alte finantari nerambursabile care pot proveni de la o varietate de
finantatori (inclusiv de la Uniunea Europeana):
 Guvernul Romaniei;
 guvernele sau ambasadele unor state straine;
 institutii financiare internationale (de ex.: BERD, Banca Mondiala etc.);
 fundatii sau alte organizatii nationale sau internationale (de ex.: Fundatia
pentru Dezvoltarea Societatii Civile, Charities Aid Foundation, Charles
Stewart Mott Foundation, European Cultural Foundation, The George C.
Marshall Foundation, Fundatia Soros etc.);
 companii (de ex.: Microsoft, Coca-Cola etc.);
 banci active in Romania (BCR, BRD etc.).
A. Fonduri structurale
 PNDR
Programul National de Dezvoltare Rurala
Buget in 2012: 1.359.146.997 Euro
Obiectiv general: cresterea competitivitatii sectoarelor agro-alimentar si forestier, imbunatatirea
mediului si a spatiului rural, imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, diversificarea
economiei rurale, demararea si functionarea initiativelor de dezvoltare locala.
.
POS CCE
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
Buget in 2012: 456.947.159 Euro /506.773.089 Euro
Obiectiv general: cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor
fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii.

 POR
Programul Operational Regional
Buget in 2012: 663.832.914Euro / 523.721.833 Euro
Obiectiv general: sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a
Regiunilor Romaniei prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea
conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri.
POS DRU
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
/
Buget in 2012: 666.545.305 Euro 538.429.514 Euro
Obiectiv general: dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin
corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii.

POS M
Programul Operational Sectorial Mediu
Buget in 2012: 848.813.721 Euro / 683.350.731 Euro
Obiectiv general: protectia si imbunatatirea calitatii mediului si a standardelor de viata
in Romania, urmarindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu.

POS DCA
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative
Buget in 2012: 24.604.847 Euro / 41.668.010 Euro
Obiectiv general: crearea unei administratii publice mai eficiente si mai eficace in
beneficiul socio-economic al societatii romanesti.
 POP Programul Operational Pescuit

Buget in 2012: 42.262.575 Euro / 36.391.468 Euro

 Obiectiv general: dezvoltarea unui sector piscicol competitiv, modern si dinamic, bazat pe
activitati durabile de pescuit si acvacultura care ia in considerare aspectele legate de protectia
mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea economica.

 POS T Programul Operational Sectorial Transport/
Buget in 2012: 1.053.278.629 Euro 913.436.617 Euro
 Obiectiv general: promovarea unui sistem sustenabil de transport in Romania, care va facilita
transportul in siguranta, rapid si eficient al persoanelor si bunurilor, la un nivel adecvat al
serviciilor la standarde europene.

 POS AT Programul Operational de Asistenta Tehnica


 Buget in 2012: 38.078.930 Euro / 26.746.357 Euro
 Obiectiv general: asigurarea sprijinului necesar procesului de coordonare si de a contribui la
implementarea si absorbtia eficace, eficienta si transparenta a instrumentelor structurale in
Romania.
Programe finantate de Uniunea Europeana

 Programul "Tineretul in actiune" (Youth in Action Programme);


 Programul de invatare de-a lungul vietii (Lifelong Learning Programme);
 MEDIA 2007 (MEDIA Programme);
 Programul "Europa pentru cetateni" (Europe for citizens Programme);
 Safer Internet (Safer Internet Programme);
 Programul-cadru pentru competitivitate si inovare (Competitiveness and
innovation framework Programme);
 LIFE+ (2007-2013);
 Erasmus Mundus 2009-2013;
 Programul Cultura 2007-2013;
 etc. Aceste programe sunt destinate tarilor din Uniunea Europeana, in cea mai
mare parte, si urmaresc crearea de parteneriate intre acestea. Finantatorii acorda
un punctaj mare proiectelor create in parteneriat sau solicita ca si conditie eligibila
de baza crearea de parteneriate.
Programe finantate de catre Guvernul Romaniei

 Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in


randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare -
START;
 Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii
microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri;

 Programul national pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale


in randul femeilor manager din sectorul intreprinderilor mici
si mijlocii;
 etc.
Alte fonduri

 Fondul de Urgenta - (finantator: Fundatia SOROS);


 Programul Resurse Umane, Programul Idei - (finantator: Autoritatea
Nationala pentru Cercetare Stiintifica);
 Balkan Incentive Fund for Culture - (finantator: The European Cultural
Foundation);
 Finantari pentru proiecte de antreprenoriat social - (finantator: Arthur
Guinness Fund);

 etc.
 B. Finantari nerambursabile (granturi) cu termen limita

 Programe de finantare Termen limita

 Programul de finantare Fondul pentru Inovare Civica7 februarie 2013


 Program multianual privind reteaua transeuropeana de transport (TEN-T)
28 februarie 2013
 FP7-2013: ERANET28 februarie 2013
 Programul de invatare de-a lungul vietii (LLP) – apel 2013 28 februarie
2013
 Apel national pentru structuri de suport in cadrul SEV 2013 1 martie 2013
 Fabricat in Tara lui Andrei4 martie 2013
 Sesiune de finantare pentru proiecte culturale si sociale 20134 martie 2013
 Proiecte de cercetare stiintifica4 martie 2013Competitie EURONANOMED4
martie 2013
 Prevenirea si combaterea criminalitatii6 martie 2013
 Sesiune finantare proiecte/programe culturale si anuale de Arhitectura si pro
iecte editoriale
7 martie 2013
 Imbunatatirea calitatii serviciilor in unitatile de terapie intensiva pediatrica p
rin dezvoltarea si implementarea unui program de formare
7 martie
Concurs de proiecte YouthBank Bucuresti 20138 martie 2013
Programul de invatare de-a lungul vietii (LLP) – apel 20138 martie 2013
Sesiune finantare proiecte/programe culturale si anuale de Arhitectura si proiecte editoriale20 martie
2013
Sanatate publica – Cerere de proiecte 201322 martie 2013
Tempus IV – Reforma invatamantului superior prin cooperare universitara internationala26 martie 2013
Programul de invatare de-a lungul vietii (LLP) – apel 201328 martie 2013
Cooperarea europeana in domeniul stiintei si tehnologiei (COST)29 martie 2013
MEDIA 2007: Sprijin pentru sistemul “selectiv” de distributie transnationala a filmelor europene1
aprilie 2013
Programul de donatii software si hardware TechSoup Romania3 aprilie 2013
Instrument financiar privind prevenirea si pregatirea in materie de protectie civila si poluare marina12
aprilie 2013
MEDIA 2007: Sprijin pentru dezvoltarea de proiecte de productie – Filme de fictiune, documentare creat
ive si filme de animatie – Proiecte unice, Portofoliu de proiecte si Portofoliu de proiecte etapa a 2-a
12 aprilie 2013
MEDIA 2007: Sprijin pentru dezvoltarea de productii interactive online si off-line12 aprilie 2013
FP7-2013: ICT16 aprilie 2013
Programul de cooperare bilaterala Romania – Austria30 aprilie 2013
Solutii bazate pe TIC pentru sprijinirea persoanele varstnice in activitatea zilnica la locul de munca30
aprilie 2013
Programul de invatare de-a lungul vietii (LLP) – apel 201330 aprilie 2013
MEDIA 2007: Festivaluri audiovizuale30 aprilie 2013
Programul Tineret in Actiune 2007-20131 mai 2013
Programul Cultura (2007-2013): Sprijinirea proiectelor culturale – 1.3. Proiecte de cooperare cu tari tert
e
3 mai 2013
Intelligent Energy Europe (IEE)8 mai 2013
Programul ICT Policy Support14 mai
 Europa pentru cetateni 2007-20131 iunie 2013
 MEDIA 2007: Sprijin pentru difuzarea la televiziune a operelor audiovizuale europene
3 iunie 2013
 MEDIA 2007: Promovare/Acces pe piata3 iunie 2013
 MEDIA 2007: i2i Audiovisual7 iunie 2013
 LIFE+ Cerere de propuneri 201325 iunie 2013
 MEDIA 2007: Sprijin pentru sistemul “selectiv” de distributie transnationala a filmelor
europene
1 iulie 2013
 Europa pentru cetateni 2007-20131 septembrie 2013
 Programul Cultura (2007-2013): Sprijinirea organizatiilor active la nivel european in d
omeniul culturii
15 septembrie 2013
 Programul de invatare de-a lungul vietii (LLP) – apel 201317 septembrie 2013
 Programul Tineret in Actiune 2007-20131 octombrie 2013
 Programul de invatare de-a lungul vietii (LLP) – apel 201315 octombrie 2013
 Programul Cultura (2007-2013): Sprijinirea proiectelor culturale – 1.1. Proiecte multia
nuale de cooperare
7 noiembrie 2013
 Programul Cultura (2007-2013): Sprijinirea proiectelor culturale – 1.2.1. Proiecte de co
operare
7 noiembrie 2013
 Intelligent Energy Europe (IEE)28 noiembrie 2013
 Programul de asistenta nerambursabila germana 2011-2013: Cooperare pentru formar
e
31 decembrie 2013

C. Finantari nerambursabile fara termen limita

Initiativa EUREKA
Fondul european pentru promovarea eficacitatii energetice (EEEF)

Programul de donatii software si hardware TechSoup Romania

Programul de finantare a consultantei in afaceri BAS Romania

Fundatia europeana pentru cultura – fond de promovare a culturii Balcanilor de


Vest

Schema de ajutor de stat privind dezvoltarea regionala prin stimularea


investitiilor
Finantari pentru activitati de CD ANCS
 Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica implementeaza strategia de cercetare-
dezvoltare si inovare prin coordonarea de programe, realizate prin proiecte executate de
organizatiile de competenta nationale, direct sau prin participare la programe internationale .

 Programe interne
Planul National de CDI 2007-2013 -- PN-II
  Planul sectorial de CD
   Programe nucleu
   INFRATECH
   Granturi
 Programe internationale
Burse de cercetare
   Stagii de cercetare
   Programul Cadru 7
   Platforme Tehnologice
   EUREKA
   NATO
   COST
   JRC
   Cooperari Bilaterale
   Alte forme de cooperare
 Proiecte PHARE
 Fonduri structurale