Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluarea impactului asupra mediului

- Subiecte examen -
Partea I
1. Definiţi următoarele noţiuni fundamentale: acord/acord integrat de mediu, actităţi cu
impact nesemnificativ, redus şi semnificativ asupra mediului, autorizaţie/autorizaţie
integrată de mediu, bilanţ de mediu, cele mai bune tehnici disponibile (BAT), comisia de
analiză tehnică (CAT), dezvoltare durabilă, emisie, evaluarea impactului asupra mediului,
impact semnificativ asupra mediului, program pentru conformare, poluant/poluare, studiu
de evaluare a impactului asupra mediului, utilizare durabilă, valoare limită de emisie, prag
de alertă, poluare potenţial semnificativă, poluare semnificativă.
2. Definiţi şi prezentaţi conceptul de dezvoltare durabilă şi interacţiunea acestuia cu celelalte
componente ale mediului.
3. Cerinţele minime pentru asigurarea dezvoltării durabile.
4. Principalii factori de influenta ai poluarii mediului.
5. Ce semnificaţie au următoarele date: iunie 1972 (Stockholm), iunie 1992 (Rio de Janeiro)
şi septembrie 2002 (Johannesburg)? Detaliaţi.
6. Strategia Uniunii Europene pentru dezvoltarea durabilă.
7. Obiectivele strategiei naţionale pentru dezvoltarea durabilă.
8. Obligatiile de baza ale titularului unei activitati industriale.
9. Indicatorii de devoltare durabila in Romania.
10. Decretul american privind politica de mediu – National Environmental Policy Act.
11. Directiva Uniunii Europene privind evaluarea de mediu.
12. Prezentaţi şi discutaţi cele patru principii formulate în programul de acţiune asupra
mediului al CE şi care ghidează politica europeană în domeniul protecţiei mediului.
13. Formulaţi scopurile legislaţiei privind EIM. Detaliaţi la alegere unul dintre aceste scopuri.
14. Care sunt indicatorii pentru EIM? Detaliati.
15. Evaluarea impactului în cazul activităţilor existente prin bilanţ de mediu.
16. Programul pentru conformare.
17. Prezentaţi semnificaţia termenului de impact de mediu.
18. Prezentaţi un exemplu de impact direct-indirect.
19. Care sunt organizaţiile şi tipurile de personal implicate în EIM?

Titular disciplina,
Sef lucrari, dr.ing. Brindusa Robu
Partea a II-a

1. Structura unui proces de evaluare a impactului asupra mediului conform NEPA


2. Principiile cheie care stau la baza evaluării impactului asupra mediului.
3. Etapele general recunoscute ca esenţiale într-un proces de EIM în cazul unei noi activităţi.
4. Etapele generale ale unui proces de evaluare a impactului asupra mediului.
5. Tipurile de studii pentru evaluarile de mediu (definitie si continut).
6. Prezentaţi principalele elemente implicate în etapa de încadrare.
7. Etapa de încadrare.
8. Etapa de definire a domeniului evaluării.
9. Redactarea documentelor.
10. Participarea publicului.
11. Analiza alternativelor şi măsurilor de remediere.
12. Luarea deciziei.
13. Evaluarea Strategica a mediului: definitie, obiective, cadrul legislativ international si national,
planurile si programele.
14. Procedura de evaluare strategica a mediului: responsabili (actorii implicati), etapele.
15. Raportul de mediu (definitie, continut).
16. Metoda indicelui de poluare globală propusă de Rojanschi (1991) şi îmbunătăţită de Popa s.a.
(2005).
17. Metoda matricii simple de interacţiune (matricea lui Leopold).
18. Metoda matricii de evaluare rapidă a impactului asupra mediului (MERI).
19. Metoda integrată de evaluare a impactului şi riscului de mediu (SAB).
20. Evaluarea riscului de mediu conform Ord. 184/1997.
21. Obiectivele si principiile generale evaluarii ciclului de viata.
22. Etapele parcurse in evaluarea ciclului de viata.

Titular disciplină,
Sef lucrari, Dr.ing. Brînduşa Robu