Sunteți pe pagina 1din 29

DREPTUL MEDIULUI MULTIPLE CHOICE Conceptul de mediu inconjurator. 1.Care din elemente nu fac parte din conceptul de mediu?

1 ansamblul de conditii si elemente naturale ale Terrei;aerul, apa, solul, subsolul, peisajul, toate straturile atmosferice; 2 factorii fizici si cosmotelurici; 3 materiile organice si anorganice;unele valori materiale si spirituale, calitatea vietii. ANS: 2 Conceptul de poluarea mediului. 2.Care din actiuni nu fac parte din conceptul de poluare? 1 introducerea directa sau indirecta a unui poluant care dauneaza calitatii mediului,actiunea poluantului care dauneaza sanatatii umane; 2 pagubele produse de inundatii; 3 actiunea poluantului care dauneaza bunurilor materiale ,deteriorarea mediului in scop recreativ. ANS: 2 3.Clasificarea poluarii in raport de factorul poluant: 1 chimica,fizica 2 biologica 3 estetica, artificiala, accidentala ANS: 3 Conceptul de resurse naturale 4.Care din elemente nu fac parte din resursele naturale ale mediului? 1 resursele neregenerabile, regenerabile, inepuizabile 2 resursele umane 3 totalitatea elementelor naturale ce pot fi folosite de om

ANS: 2 Definitia Dreptului mediului. 5.Dreptul mediului este ramura de drept: 1 privat; public; 2 mixt; 3 international, ecologic. ANS: 2 Obiectul Dreptului mediului 6.Dreptul mediului nu reglementeaza relatiile sociale : 1 privind conservarea protectiei si ameliorarea mediului conform obiectivelor dezvoltarii durabile 2 perioada de pericol imineit sau dupa producerea prejudiciului 3 de natura comerciala ANS: 3 Functiile Dreptului mediului. 7.Care din urmatoarele activitati nu reprezinta functii ale dreptului mediului 1 organizare si institutionalizare actiunilor sociale in scopul protectiei si ameliorarii mediului; 2 managementul administratiei publice; 3 promovarea obiectivelor dezvoltarii durabile;cooperarii internationale ANS: 2 Caracterele raportului juridic de Dreptul mediului 8.Care din situatii nu reprezinta caractere ale raportului juridic? 1 caracterul social, caracterul volutional 2 pozitia de subordonare a partilor 3 pozitia de egalitate a partilor ANS: 3 Structura raportului juridic de Dreptul mediului 9.Care din urmatoarele elemente nu fac parte din structura raportului juridic de drept al mediului? 1 legislatia in vigoare 2 obiectul raportului juridic,subiectele raportului juridic

3 continutul raportului juridic ANS: 1 Izvoarele Dreptului mediului inconjurator. 10.Nu constituie izvoare ale dreptului mediului: 1 constitutia; codul silvic; 2 tratatele internationale;actele guvernamentale. 3 legile familiei si protectiei copilului; ANS: 3 Clasificarea principiilor 11.Principiile dreptului mediului nu se clasifica: 1 in plan intern(national) 2 in plan regional 3 in plan international ANS: 2 Principiile dreptului mediului in plan national 12.Care din reguli nu reprezinta principii ale dreptului mediului in plan national? 1 principiul egalitatii in fata legii; principiul precautiei in luarea deciziei 2 principiul poluatorul plateste; principiul separarii puterilor in stat 3 principiul prezumtiei de nevinovatie ANS: 3 Principiile dreptului mediului in plan international 13.Care din reguli nu fac parte principiile dreptului mediului in plan international? 1 principiul cooperarii internationale ; principiul prezumtiei de nevinovatie 2 principiul dreptului la aparare 3 principiul poluatorul plateste; nediscriminarii ANS: 2 Principiul Protectia mediului constituie obiectiv de interes public major 14.Principiul Protectia mediului constituie obiectiv de interes public major deoarece: 1 nu pune in valoare dezvoltarea durabila a resurselor de apa 2 protectia mediului nu constituie o obligatie a statului

3 normele dreptului mediului nu sunt de ordine publica (imperativa) ANS: 1 / R-2 /

Principiul precautiei in luarea deciziei 15.Principiul precautiei in luarea deciziilor implica: 1 neluarea masurilor de protectie a mediului pt. a elimina riscurile probabile 2 manifestarea unei diligente maxime in adoptarea hotararilor ce implica risc in degradarea mediului 3 neaplicarea reglementarilor internationale de mediu ANS: 2 / R-1/

Principiul actiunii preventive 16.Principiul actiunii preventive implica: 1 costuri mai mari pt. repararea pagubelor 2 nepromovarea activitatilor care sa limiteze efectele nocive asupra mediului 3 promovarea unor actiuni care sa conduca la evitarea producerii daunelor ANS: 3 17.Principiul conservarii biodiversitatii si a ecosistemelor cadrului biogeografic natural implica: 1 inlaturarea diversitatii dintre organismele vii din ecosisteme 2 mentinerea nivelurilor cantitative si calitative durabile ale resurselor biologice printr-un management adecvat 3 inlaturarea diversitatii din interiorul speciilor ANS: 2 18. Principiul poluatorul platesteimplica 1 obligatia poluatorului de a suporta costurile masurilor de preventie si a celor de reparare a prejudiciului 2 dreptul partii vatamate de a efectua investitii privind prevenirea accidentelor ecologice 3 obligatia partii vatamate de a repara prejudiciul produs prin poluare ANS: 1 19. Principiul dezvoltarii colaborarii internationale pentru protectia mediului reprezinta

1 nu respecta principiul suveranitatii statelor 2 nu urmareste prevenirea, reducerea si limitarea eficienta a prejudicierii mediului 3 un principiu fundamental al dreptului international aplicabil si in protectia mediului ANS: 3 20.Principiul informarii si participarii publicului la luarea deciziilor si accesul la justitie presupune: 1 participarea cetatenilor la actiuni ecologice 2 obligarea partilor de a participa in rezolvarea proceselor juridice 3 obligatia statelor de a asigura accesul si informarea publicului in privinta oricarei actiuni cu implicatii asupra mediului ANS: 2 corect R-3 21. Prevenirea si controlul integrat al poluarii prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile pt. activitatile cu impact semnificativ asupra mediului presupune 1 aplicarea tehnicilor disponibile de valoare si eficienta medie in productie 2 folosirea celor mai eficiente tehnici pt. realizarea unui nivel ridicat de protectia mediului in intregul sau 3 utilizarea unor tehnici inaccesibile operatorului ANS: 2 Rezolvarea pe nivelul de competenta a problemelor de mediu in functie de amploarea lor. 22.Care atributii nu sunt corespunzatoare in functie de competente autoritatii de mediu? 1 la nivel regional autorizarile de mediu sunt emise de Garda de Mediu 2 la nivel judetean autorizatiile de mediu sunt emise de Agentia Judeteana de Mediu. 3 in cazul activitatilor de interes national autorizatiile de mediu sunt emise d Ministerul Mediului. ANS: 1 Stabilirea si urmarirea realizari programelor pentru conformare. 23.Care din actiuni nu sunt corecte privind programele de conformare? 1 programul de conformare stabileste etapele realizari investitiei. 2 masurile stabilite prin programul de conformare au termen. 3 realizarea masurilor stabilite conduce la anularea autorizatiei de mediu.

ANS: 3 ---Evaluarea impactului asupra mediului in faza initiala a proiectelor. 24.Care actiuni nu fac parte din evaluarea impactului asupra mediului? 1 evaluarea impactului de mediu face parte din procedura autorizarii de mediu 2 raportul evaluatorului este mijloc de proba in procesul juditiar 3 evaluatorul raspunde de exactitatea raportului. ANS: 1 Introducerea si utuilizarea parghiilor economice stimulative sau coercitive. 25.Care din masurile prezentate fac parte din parghiile economice stimulative sau coercitive ? 1 aplicarea sanctiounilor civile. 2 aplicarea sanctiunilor contraventionale. 3 aplicarea sanctiunilor penale 4 aplicarea taxelor si impozitelor de mediu legale. 5 nu sunt recomandabile folosirea parghiilor stimulative. ANS: 5 Corelarea planificarii de amenajare a teritoriului si urbanism cu cea de mediu. 26.Care din actiuni conduc la corelarea planificarii de amenajare a teritoriului si urbanism cu cea de mediu? 1 aplicarea principiului limitarii urbanizarii pentru realizarea unui echilibru intre protectia mediului si dezvoltare durabila. 2 respectarea masurilor de inteters general, inclusiv cele de protectie a mediului 3 regulamentele de urbanism si planurile urbanistice nu cuprind cerinte ale protectiei mediului 4 armonizarea dezvoltarii asezarilor umane 5 siguranta constructiilor in raport cu riscurile naturale si tehnologice ANS: 3 Promovarea de acte normative armonizate cu reglementarile europene si internationale in domeniu. 27.Care initiative normative nu se armonizeaza cu reglementarile europene si internationale in domeniu? 1 legislatia de mediu interna se armonizeaza permanent cu directivele europene in baza capitolului 22 din tratatul de aderare al Romaniaei la UE. 2 exista acte normative armonizate in domeniul deseurilor periculoase. 3 indeplinirea termenilor prevazute in tratatul de aderare conduce la aplicarea clauzei de salvgardare privind integrarea pentru probleme de mediu. 4 exista legislatie armonizata in domeniul ariilor protejate. 5 exista legislatie armonizata in domeniul carburantior

ANS: 3 Inlaturarea cu prioritate a poluantilor care pericliteaza nemijlocit si grav sanatatea oamenilor 28.Care din actiuni nu conduc la inlaturarea poluantilor care pericliteaza nemijlocit si grav sanatatea oamenilor? 1 elaborarea de acte normative pentru aceasta categorie de poluanti. 2 identificarea pruducatorilor, comerciantilor si detinatorilor acestor categotii de poluanti. 3 stabilirea programelor de conformare pentru producatori in vederea unei incadrari in standardele europene privind poluanti. 4 sursele de poluare a arerului nu sunt prioritare deoarece atmosfera este infinita. 5 in privinta marilor poluatori au fost stabilite masuri de gratie esalonate pana in in anul 2023. ANS: 4 Crearea sistemului national de monitorizare integrat a calitati aerului. 29.Care din masuri nu fac parte din sistemul national de monitorizare integrate a calitati aerului? 1 monitorizarea se efectueaza numai de institutiile statului competente 2 monitorizarea se realizeaza la nivel judetean, regional si national. 3 sistemul national de monitorizare este racordat la sistemul European si cel international. 4 monitorizarea este obligatorie si pentru agenti economici. 5 exista organisme guvernamentale si interguvernamentale pentru realizarea monitorizarii. ANS: 1 30.Autoritati nationale cu atributii specifice in domeniul protectiei mediului sunt 1 Consiliile judetene;Prefecturile 2 Ministerul economiei si comertului; Consiliile comunale 3 Ministerul mediului si gospodaririi apelor, Inspectoratele de protectia mediului, garda de mediu ANS: 3 31.Autoritati interministeriale in domeniul protectiei mediului sunt : 1 Ministerul sanatatii , Ministerul transporturilor 2 Comisia centrala pt. aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor hidrotehnice 3 Ministerul invatamantului , Ministerul apararii nationale

ANS: 2 32.Care din organizatii nu sunt autoritati internationale in domeniul protectiei mediului? 1 Organizatia Mondiala a Sanatatii (O.M.S ); Organizatia pt. Alimentatie si Agricultura ( F.A.O ) 2 Agentia Internationala pt. Energia Atomica (A.I.E.A ) 3 Organizatia Mondiala a Comertului ( O.M.C ) ANS: 3 33.Care din institutiile urmatoare nu se afla in subordinea Ministerului Mediului. 1 Comisia Nationala pt. Controlul Activitatilor Nucleare 2 Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii 3 Autoritatea privind Turismul si Tineretul ANS: 3 Institutii de cercetare si proiectare aflate in subordinea Ministerului Mediului. 34.Care unitati de cercetare stiintifica si proietare nu se afla in subordinea Ministerului Mediului 1 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pt. Protectia Mediului 2 Institutul de Criminalistica 3 Institutul de Cercetare in Ingineria Mediului ANS: 2 35.Care din urmatoarele nu fac parte din organismele consultative ale Ministerului Mediului 1 Comisia centrala de aparare impotriva inundatiilor si fenomenelor meteo periculoase 2 Comisia nationala pt. siguranta barajelor 3 Comisia nationala a drepturilor omului ANS: 3 36.Care din autoritatile publice nu au atributii in domeniul protectiei mediului? 1 Regia Nationala a Padurilor, Politia 2 Comitetul National pt. Protectia Stratului de Ozon, Garda de mediu 3 Avocatul Poporului

ANS: 3 37.Care din institutii sunt sub autoritatea Ministerului Mediului 1 Compania Nationala Apele Romane SA 2 Consiliile Judetene 3 Prefecturile 4 Primariile 5 Consiliile Municipale ANS: 1 38.Care din atributiile urmatoare sunt ale Garzii de mediu? 1 aplica sanctiuni contraventionale si intocmeste dosare penale in cazul incalcarii regulilor de protectia mediului 2 elaboreaza normele de protectia mediului 3 promoveaza managementul mediului ANS: 1 39.Care din urmatoarele nu constituie atributii ale Inspectoratelor teritoriale de mediu? 1 implementeaza politicile, strategiile si reglementarile de mediu 2 elibereaza acorduri, avize, autorizatii integrale de mediu 3 aplica sanctiuni contraventionale si intocmeste dosare penale in cazul incalcarii regulilor de protectia mediului ANS: 1 40.Precizati care activitate nu face parte din procedura studiului de impact? 1 analiza scopului actiunii propuse cu participarea autoritatii de mediu, a titularului, a unor experti si reprezentanti ai autoritatilor publice 2 luarea deciziei finale motivate si publica de catre autoritatea competenta 3 trimiterea deciziei la instanta competenta ANS: 3 41.Care reguli nu fac parte din realizarea studiului de impact? 1 studiul de impact este efectuat de catre Garda de Mediu 2 studiul de impact se realizeaza prin unitati specializate 3 executantul studiului raspunde pentru corectitudinea raportului

ANS: 1 42.Acordul de mediu este valabil 1 pentru o perioada de 5 ani 2 pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului 3 pe toata perioada programului de conformare ANS: 2 43.Autorizatia (integrata) de mediu se solicita si obtine pentru: 1 proiecte publice; 2 cand titularul activitatii abandoneaza proiectul; 3 in situatii de fuziune, divizare, concesionare. ANS: 1 44.Care din urmatoarele actiuni nu constituie reguli comune de eliberare a acordului si autorizatiei de mediu? 1 aceste acte sunt eliberate de autoritatea de mediu centrala sau teritoriala competenta, dupa caz; 2 uneori aceste acte sunt emise de garda de mediu; 3 valabilitatea acestora este de maximum 5 ani. ANS: 2 45.Procedura suspendarii acordului si autorizatiei de mediu presupune: 1 nerespectarea prevederilor acestora; 2 o somatie prealabila fara termen; 3 sa treaca mai mult de 6 luni de la expirarea termenului din somatie; ANS: 1 46.Procedura bilantului de mediu presupune: 1 obtinerea informatiilor asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative cumulate,anterioare,prezente si anticipate ale activitatii. 2 este facultativa cu ocazia schimbarii destinatiei sau a proprietarului investitiei; 3 efectuarea lui de catre noul proprietar. ANS: 1 47.Programul de conformare presupune

1 control din partea politiei; 2 respectarea obligatiilor de mediu de catre vecinii titularului activitatii; 3 un plan de masuri care face parte integranta din autorizatia sau avizul pentru stabilirea obligatiilor de mediu; ANS: 3 48.Care din urmatoarele actiuni nu constituie cerinte ale documentelor de urbanism si amenajare a teritoriului 1 realizarea unui echilibru intre protectia mediului si dezvoltarea durabila a localitatilor; 2 pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit; 3 asigurarea constructiilor pentru toate riscurile. ANS: 3 49.Care din urmatoarele componente nu fac parte din sistemul raspunderii juridice in domeniul protectiei mediului? 1 raspunderea civila pentru prejudiciul ecologic; 2 raspunderea partii vatamate pentru nerespectarea regulilor de protectie a mediului; 3 raspunderea contraventionala, penala, de mediu; ANS: 2 50.Care din urmatoarele reguli constituie principii ale raspunderii civile in dreptul mediului 1 principiul prezumtiei de nevinovatie; 2 principiul raspunderii obiective, independenta de culpa; 3 principiul raspunderii divizibile in cazul pluralitatii autorilor; ANS: 2 51. Care din urmatoarele cerinte nu constituie conditii ale raspunderii civile in domeniul protectiei mediului 1 autorii sa fi implinit varsta de 21 ani; 2 savarsirea unei fapte ilicite, producerea unui prejudiciu ecologic; 3 existenta unei legaturi cauzale dintre fapta si prejudiciu ANS: 1 52. Care din urmatoareale situatii nu formeaza continutul conceptului de fapta in dreptul mediului

1 actiunea ilicita care contravine prescriptiilor normelor de dreptul mediului; 2 faptele ilicite generatoare de prejudicii ecologice; 3 promovarea pe orice cale a responsabilitatilor civice privind respectarea legislatiei de mediu; ANS: 3 53. Care din urmatoarele efecte nu fac parte din prejudiciul ecologic 1 fenomenele naturale distructive de origine geologica sau meteorologice; 2 activitati daunatoare sau dezastre ce produc daune asupra sanatatii oamenilor, bunurilor sau mediului; 3 vatamarile corporale produse ca urmare a comportamentelor agresive a unor persoane ANS: 3 54.Care din urmatoarele personae fizice sau juridice nu au dreptul la actiune in justitie pentru repararea prejudiciului ecologic: 1 orice persoana fizica sau juridica lezata sau nu prin fapta ecologica ; 2 proprietarii de pensiuni care nu respecta legislatia de mediu ; 3 organizatiile neguvernamentale pentru daunele ecologice suferite de comunitate; ANS: 2 55. Care din situatii nu fac parte din efectele raspunderii civile in domeniul protectiei mediului 1 obligarea faptuitorului la repararea integrala a prejudiciului; 2 obligarea faptuitorului la repararea partiala a prejudiciului in functie de culpa; 3 restabilirea situatiei anterioare cu suportarea cheltuielilor; ANS: 2 56. Care din urmatoarele forme nu se aplica in evaluarea daunelor ecologice 1 evaluarea cantitativa si calitativa prin aproximare; 2 evaluarea monetara in cazul bunurilor; 3 evaluarea negociata in cazul mai multor faptuitori; ANS: 1 57. Care din urmatoarele situatii nu atrag raspunderea penala in domeniul protectiei mediului 1 cand s-a savarsit o infractiune; 2 cand faptele sunt prevazute in legi speciale;

3 cand exista o cauza care inlatura caracterul penal al faptei; ANS: 3 58. Care din urmatoarele situatii nu atrag raspunderea contraventionala in domeniul protectiei mediului: 1 cand s-a savarsit o contraventie; 2 cand prin interpretarea normelor contraventionale se poate achita faptuitorul; 3 cand exista o cauza care inlatura caracterul contraventional al faptei ANS: 3 59. Care din actiuni nu fac parte din conceptul de poluare a mediului 1 introducerea indirecta a unui poluant in mediul inconjurator; 2 poluantul sa nu aiba o actiune nociva asupra mediului; 3 poluantul sa aduca prejudicii sanatatii umane/calitatii mediului; ANS: 2 60. Care materiale nu apartin categoriei poluantilor 1 substanta lichida,gazoasa,solida care modifica negativ mediul; 2 substantele,materialele care produc jocurile de artificii; 3 energiile si vibratiile care dauneaza vietii si mediului; ANS: 2 61. Care masuri nu fac parte din politica nationala de protectie a atmosferei 1 diversificarea asigurarilor de viata si de bunuri; 2 introducerea de tehnici/tehnologii pt.retinerea poluantilor la sursa; 3 modernizarea monitorizarii integrate a calitatii aerului. ANS: 1 62. Care sunt situatiile pentru care autoritatile de mediu competente nu elaboreaza norme tehnice,standarde si regulamente de aplicare 1 emisiile de poluanti atmosferici pentru surse fixe si mobile; 2 in domeniul poluarii fonice si calitatii aerului 3 pentru activitatile de recreere si de agreement. ANS: 3

63. Conceptele de emisie de poluanti, emisii excesive presupune: 1 eliminarea in atmosfera a poluantilor solizi, lichizi, gazosi 2 transferul poluantilor din atmosfera catre oameni,bunuri 3 depasirea de 7 ori la una sau mai multe maxime stabilite prin lege; ANS: 3 64.Conceptul de surse stationare reprezinta 1 constructii care produc sau evacueaza poluanti in atmosfera; 2 tehnologii care nu produc sau evacueaza poluanti in atmosfera 3 instalatii care produc sau evacueaza poluanti in atmosfera, aparate de ventilatie ANS: 2 65. Prin care din modalitatile prezentate nu se realizeaza combaterea poluarii industriale 1 stabilirea concentratiilor maxime admisibile(C.M.A.); 2 stabilirea distantelor minime fata de locuinte pentru activitati cu impact; 3 stabilirea zonelor de protectie sanitara cand legea prevede. ANS: 3 --66.Prin care din masurile enumerate nu se combate poluarea aerului produsa de autovehicule: 1 necertificarea/neomologarea echipamentelor,pieselor de schimb; 2 omologarea de tip a autoturismelor pina la 3,5 tone cu EURO 4; 3 omologarea de tip a autovehiculelor de transport ,peste 3,5 tone,cu EURO 4; ANS: 1 67. Protectia stratului de ozon presupune 1 necesitatea aplicarii la nivel national a documentelor internationale in domeniu; 2 constituirea Comitetului National pt.protectia strtului de ozon; 3 producerea,importul,exportul de substante prevazute in Protocol in mod liber ANS: 3 68. Protectia spatiului extraatmosferic presupune: 1 interzicerea amplasarii in spatiu a armelor de distrugere in masa; 2 interzicerea amplasarii de baze si instalatii militare sau experimentarea armelor;

3 posibile contaminari periculoase cu ocazia cercetarilor stiintifice; ANS: 3 Clasificarea apelor dupa regimul de ocrotire: 69).Dupa care criterii nu sunt clasificate apele ? 1 dupa locul situarii ,destinatia si regimul ocrotirii lor 2 in raport de calitatea stabilita prin standarde 3 dupa criteriul solului pe care curg ANS: 3 Clasificarea apelor dupa destinatie. 70.Ce categorii de ape nu fac parte din apele clasificate dupa criteriul destinatiei 1 ape pentru populatie, potabile 2 apele pluviale provenite dn inundatii 3 apele uzate industriale si menajere ANS: 2 Categorii de ape domenii publice 71.Ce categorii de ape nu apartin domeniului public? 1 apele cu potential energetic valorificabil 2 albiile raurilor si fluviilor 3 apele pluviale din zona de campie ANS: 3 Categorii de ape proprietate private 72.Ce categoori de ape nu fac parte din forme ale proprietetii private? 1 albiile minore mai lungi de 5 km si cu bazine hidrografice ce nu depasesc 10 km 2 malurile fluviilor si raurilor 3 izvoarele care se formeaza pe terenuri proprietate private ANS: 2 Conceptul de poluarea apei. 73.Care din urmatoarele regurili nu reprezinta caracteristici ale dreptului de proprietate asupra apelor? 1 apele apartinand proprietetii private sunt inalienabile. 2 apele apartinand domeniului public sunt inprescriptibile, insesizabile si inalienabile

3 indiferent de titularu dreptului de proprietate apele sunt supuse regimului legal de protectie ANS: 1 Protectia cantitativa a apei. 74.Care obligatie nu face parte din regimul de protectie cantitativa a apelor? 1 dreptul de folosinta a apei se stabileste prin autorizatia de gospodarie a apei 2 dreptul de proprietate asupra apei se stabileste prin autorizatia de mediu 3 respectarea de catre utilizatori de apa a normelor de consum de apa pe unitatea de produs sau pe activitate ANS: 2 Protectia calitativa a apei. 75.Care regula nu face parte din regimul de protectie calitativa a apei? 1 utilizatorii de apa n-au obligatii pentru folosirea rationala si protejarea calitatiia apei 2 utilizatorii de apa n-au obligatii pentru folosirea rationala si protejarea calitatiia apei 3 stabilirea normelor de calitate a resurselor de ape pe categorii si grupe. corect validat 1 ANS: 3 Protectia sanitara a apei. 76.Prin care masuri nu se realizeaza protectia sanitara a apelor? 1 instituirea in jurul surselor de apa si a altor lucrari hidrotehnice de zone de protectie sanitara 2 in zonele de protectie sanitara nu se impun restrictii pentru evitarea alterarii calitatii apei 3 in zonele cu regim sever de proctectie sanitara sunt nterzise orice activitati care ar contamina apa. ANS: 2 77.Care din masuri nu face parte din regimul de protectie a apelor transfrontiere si a lacurilor internationale? 1 folosirea libera fara restrictii a acestor ape pentru transporturi si activitati de agrement 2 garantia ca apele transfrontiere se gospodaresc rational, ca sunt sigure sub aspect ecologic. 3 utilizarea acestor ape in mod rezonabil si echitabil ANS: 1

Clasificarea apelor in functie de calitatea stabilita prin STAS 78.Ce ape nu fac parte din clasificarea reglementata prin stas in functie de calitate? 1 cursurile de apa care pot fi utilizate in toate sectoatele de activitate-cat I 2 apele nu pot fi folosite in scopuri urbanistice si de agreement. 3 cursurile de apa care pot fi utilizate in industrie si irigatii-cat II ANS: 2 Protectia cantitativa a solului terenuri degradate. 79.Care terenuri nu sunt considerate degradate prin eroziune sau poluare? 1 terenuri afectate de alunecari sau prabusiri 2 terenuri in exces permannet de umiditate si mlastini, acide, poluate 3 terenurile productive, abandonate R-3ANS: 2 Protectia calitativa a solului. 80.Care din reguli nu fac parte din protectia calitativa a solului ? 1 obligatia titularilor de investitii sau productie ca solul fertil decopertat sa-l depoziteze si niveleze pe terenuri agricole neproductive 2 dreptul vecinilor acestor terenuri de a lucra terenurile nefolosite de catre proprietari lor. 3 dreptul vecinilor acestor terenuri de a lucra terenurile nefolosite de catre proprietari lor. R-2/3 ANS: 3 81.Care din reguli nu fac parte din regimul de protectie a resurselor naturale. 1 titularul dreptului sa respecte prevederile acordului sau autorizatiile de mediu 2 sa anunte autoritatile competente despre poluarile accidentale. 3 titularul dreptului nu trebuie sa intervina pentru indepartarea pericolelor in situatii accidentale. ANS: 3 Obligatiile de mediu privind exploatarea petrolului. 82. Precizati care nu sunt considerate obligatii de mediu privind exploatarea petrolului? 1 titularii activitatilor au un drept de servitude legala asupra terenurilor fara a plati renta anuala proprietarilor 2 activitatile petroliere se realizeaza cu respectarea conditiile din acordurile petroliere. 3 in jurul activitatilor petroliere se stabilesc zone de protectie si sigurantza. ANS: 1

83. Care din terenurile impadurite sau destinate impaduriri nu fac parte din fondul forestier national? 1 terenurile in curs de regenerare 2 terenurle degradate si poienile destinate impaduriri 3 pepinierele, plantatiile cu arbusti orbamentali si fructiferi. ANS: 2 84. Care din actiuni nu fac parte din regimul protectiei fondului forestier national, indiferent de forma de proprietate? 1 protectia impotriva taierilor ilegale 2 reconstructia ecologica , regenerarea si ingrijirea padurilor. 3 protectia impotriva poluarilor. ANS: 3 Obligatiile proprietarilor fondului forestier national. 85. Care din regulile prezentate nu constitue obligatii ale proprietarilor fondului forestier national ? 1 sa-l gospodareasca in conformitate cu regimul silvic si cu regulile privind protectia munci 2 sa asigure paza taierilor legale sau altor actiuni de regenerare a padurilor. 3 interzicerea defrisarii vegetatiei in zonele in care indeplineste functii speciale de protectie pe terenurile cu inclinatie mai mare de 30 . ANS: 2 86. Care din resursele prezentate nu fac parte din Fondul de conservare si regenerare a padurilor ? 1 contravaloarea terenurilor scoase definitive din fonduri forestiere. 2 20-25% din incasarile rezultate prin valorificarea masei lemnoase in conditiile legii. 3 pierderile de crestere si regenerare si compensarea pagubelor produse Fondului Forestier ANS: 3 87. Care regula nu constitue principiu general al fondului cinegetic al Romaniei 1 gestionarea fondului cinegetic respecta numai reglemantarile interne, nu si pe cele internatioanale in materie. 2 vanatul face parte din domeniul publis de interes national. 3 fondu cinegetic trebuie administrat si gospodarit in mod durabil. ANS: 1

Cerintele protectiei vanatului. 88. Care actiune nu reprezinta cerinta a protectiei vanatului? 1 interzicerea pasunatului in padurile statului. 2 tinerea in captivitate a animalelor salbatice in scop de agrement. 3 vanatoarea se executa numai in conditiile legii in vigoare. ANS: 2 89. Care arie nu face parte din categoriile legale de arii protejate? 1 arii stabilite legal ca fiind pentru conservare sau de protectie faunistica. 2 rezervatiile si parcurile naturale nu fac parte din ariile protejate legal. 3 monumentele naturii. ANS: 2 90. Precizati care arie nu face parte din parcurile nationale? 1 ariile al carui scop este protectia unor specii representative. 2 ariile care nu prezinta interes stiintific sau turistic. 3 ariile care au valoare deosebita sub aspect floristic, hidrologic. ANS: 2 91.Precizati care arii nu fac parte din monumentele naturii ? 1 ariile unde exista specii de plante sau animale salbatice rare sau amenintate cu dosparitia 2 ariile unde exista arbori seculari, pesteri, chei, depozite fosilifere. 3 arii care nu sunt unice sau rare continand martori de eroziune ANS: 3 92.Precizati care arii nu fac parte din rezervatiile stiintifice ? 1 ariile care cuprind elemente floristice fara interes stiintific 2 ariile care au ca scop protectia unor habitate terestre cu elemente geologice de interes stiitific. 3 arii care au ca scop canservarea unor habitate acvatice cu elemente de interes tiintific ANS: 1 93.Precizati care arii nu fac parte din Rezervatia Biosferei ? 1 arii ce cuprind lacuri si cursuri de apa cu specii acvatice fara interes stiintific. 2 terenuri ce cuprind ecosisteme acvatice modificate de om ce prezinta interes stiintific 3 zone umede cu specii floristice si faunistice unice

ANS: 1 94.Care regula nu face parte din procedura instituirii ariilor protejate ? 1 in cazul siturilor naturale si a rezervatiilor biosferei, se instituie prin lege prin lege 2 in cazul ariilor protejate situate in plan judetean sau local, cat si pentru ariile proprietate private-prin hotarari ale consiliile judetene sau locale 3 initiativa de instituire a regimului de protectie nu apartine Academiei Romane si autoritatilor publice ANS: 3 95.Care regula nu face parte din regimul juridic general al ariilor protejate ? 1 obligatia autoritatilor publice locale de a informa populatia despre existenta, semnificatia si regimul juridic al ariilor protejate 2 interzicerea recoltarii si comercializarii plantelor, animalelor declarate monumente ale naturii. 3 dreptul oricarei persoane de a introduce in tara plante si animale vii fara acordul organelor competente ANS: 3 96.Care actiune nu constituie functie complementara a rezervatiei biosferei ? 1 dezvoltarea economica si umana durabila. 2 alimentarea cu apa potabila a localiatilor din zona 3 conservarea speciilor, ecosistemelor si peisajelor ANS: 2 97.Care din urmatoarele zone nu sunt protejate in ecosistemul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii ? 1 zonele care nu au in totalitate un regim de protectie 2 zonele cu regim de protetie integrala 3 habitatele speciior amenintate stabilite prin HG ANS: 1 98.Care actiune nu face parte din Regimul de administrare a rezervatiei ? 1 exista atributii de administrare 2 exista un consiliu stiintific cu rol deliberativ 3 nu se desfasoara actiuni de reconstructie ecologica

ANS: 2 99.Care din actiunile precizate nu fac parte din Obiectivele protectiei asezarilor umane ? 1 urbanizarea localitatilor pentru a se deosebi de asezarile rurale 2 protectia factorilor naturali de mediu 3 reglementarea activitatilor umane desfasurate pe raza localitatii ANS: 1 100.Care regula nu constituie obligatie al persoanelor juridice se fizice privind protectia asezarilor umane ? 1 imbunatitirea microclimatului urban 2 amplasarea obiectivelor industriale fara a prejudicia salubrizarea si confortul populatiei. 3 intretinerea si infrumusetarea cladirilor si a curtilor nu sunt obligatorii ANS: 3 101.Care regula nu face parte din protectia mediului in constructii ? 1 pastrarea integritatii mediului, protejarea patrimoniului natural si construcit. 2 armonizarea dezvoltarii asezarilor umane 3 nelimitarea urbanizarii ANS: 3 102.Care act nu reglementeaza activitatile umane cu impact asupra mediului ? 1 autorizatia de constructie 2 avizul, acordul, autorizatia de mediu 3 avizul obligatiilor de mediu ANS: 1 103.Care din actiunile prezentate nu fac parte din procedura de evaluare a impactului asupra mediului ? 1 intocmirea cereri in forma scrisa si descrierea proiectului de catre titular 2 eliberarea sau respingerea nemotivata a actului de reglementare 3 dezbaterea publica si luarea deciziei finale de autoritatea competent ANS: 2 104.Care regula nu face parte din procedura realizarii studiului de impact ?

1 se realizeaza prin unitati specializate -persoane fizice sau juridice atestate 2 titularul proiectului-activitati raspunde pentru realitatea informatiilor 3 studiul de impact este controlat numai administrativ nu si jurisdictional ANS: 3 105. Care din actiuni nu intra in categoria efectele studiului de impact ? 1 neefectuarea studiului cu ocazia initierii unor proiecte atrage nulitatea absoluta a acordului de mediu 2 cand studiul este obligatoriu raspunderea titularului pentru prejudicii este inlaturata 3 neefectuarea studiului in cazurile obligatorii atrage nulitatea autorizatiei de mediu ANS: 2 106.Care regula nu face parte din cerintele de calitate in constructii ? 1 nu se tine cont de siguranta in exploatare 2 sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului 3 siguranta la foc, izolare termica, hodrofuga si economie de energie ANS: 1 107. Care regula nu face parte din procedura executarii constructiilor de calitate ? 1 constructiile se pot realize numai cu respectarea prevederilor din autorizatia de constructii 2 constructiile din zonele protejate nu se fac in baza unui aviz special 3 in cazuri speciale trebuie si avizul Ministerul Mediului si Gospodariri Apelor. ANS: 2 108.Care grupa de zgomote nu produc efecte asupra calitatii vietii omului ? 1 60-65 decibeli-produc vatamari considerabile 2 peste 65 decibeli-pot produce tulburari de comportament (pierderea auzului) 3 mijloacele de transport nu constituie surse de zgomot care afecteaza sanatatea omului (boli psihice) ANS: 3 109.Care din substantele prezentate nu intra in categoria celor periculoase ? 1 substantele persistente cu risc mare pentru om 2 substantele explosive si iritante, toxice, radioactive 3 chimicalele care nu sunt clasificate periculoase de lege

ANS: 3 110.Care din deseuri nu intra in categoria celor periculoase? 1 cele care conform legii contin cel putin trei elemente sau proprietati periculoase pentru om 2 deseurile toxice, infectioase 3 deseurile imflamabile si explosive, radioactive ANS: 1 111.Care din actiunile prezentate nu fac parte din obiectivele regimului juridic al substantelor si deseurilor periculoase ? 1 amplasarea si supravegherea depozitelor 2 incinerarea deseurilor periculoase cat si epurarea apelor uzate nu prezinta interes pentru administratia publica 3 colectarea, neutralizarea si reciclarea celor refolosibile, transportul deseului, importul, exportul si tranzitul acestora ANS: 2 112.Care din actiunile prezentate nu constituie obligatii ale persoanelor fizice si juridice in cazul deseurilor periculoase ? 1 tinerea evidentelor stricte ale acestora, solicitarea actelor de reglementare in cazul lor 2 informarea zilnica autoritatilor competente privind dinamica deseurilor 3 supravegherea mediului prin sisteme propri pentru identificarea si prevenirea riscurilor ANS: 2 113.Care din regulile prezentate nu constituie conditii obligatorii pentru obtinerea autorizatiei de mediu ? 1 sa dispuna de spatiul de depozitare pentru asemenea activitate 2 sa dispuna de dotarea corespunzatoare 3 nu este necesara autorizatia eliberata de ministerul economiei si comertului ANS: 3 114.Care din inscrisuri nu fac parte din documentatia pentru autorizare in cazul deseurilor periculoase? 1 cererea de autorizare, extrasul statutului societatii comerciale autentificata 2 dovada titlului asupra spatiului destinat activitatii, lista mijloacelor fixe din dotare

3 certificate de calitate este necesar umai in anumite cazuri ANS: 3 115. Care din actiuni nu fac parte din obligatiile generale ale agentilor economic ? 1 sortarea pe calitati 2 organizarea evidentelor 3 informatiile privind provenienta deseurilor predate sunt secret 4 informarea autoritatilor competente privind gestionarea lor. 5 consemnarea in documentele legale de predare primire a provenientei lor ANS: 3 116.Care regula nu este inclusa in regimului de import a deseurilor periculoase ? 1 este interzis in general importul in Romania de deseuri de orice natura, in stare bruta sau prelucrata. 2 emiterea certificatelor de calitate in tara de origine in cazul marfurilor periculoase 3 importul deseurilor admise legal se face in baza licentei de import si a declaratiei de conformitate din tara de origine ANS: 2 117.Care din actiuni nu constituie obiectivele regimului juridic al materiilor explosive 1 repararea, producerea,experimentarea materialelor explosive, detinerea ,comercializarea materialelor explosive 2 existenta autorizatiei pentru producerea si efectuarea operatiunilor de import export. 3 protectia muncii si politia nu trebuie sa atorizeze producerea si prelucrarea materialului explozibil ANS: 3 118.Care din produse nu fac parte din categoria celor fitosanitare ? 1 pesticidele, erbicidele, insecticidele. 2 produsele folosite la desinsectie si deratizarea spatiilor de depozitare a produselor agricole nu prezinta interes 3 tratamentele fitosanitare pentru prevenirea bolilor si daunatorilor ANS: 2

119.Care regula nu face parte din regimul privind ingrasamintele chimice ? 1 producerea lor se face numai prin tehnologie autorizata 2 se folosesc numai produse de uz fitosanitar omologate la cerere 3 certificatul de omologare este valabil trei ani. ANS: 3 120.Care regula nu face parte din regimul juridic al produselor fitosanitare ? 1 fabricarea si comercializarea acestora se efectueaza numai de persoane autorizate 2 ambalarea si reambalarea se face si de persoane neautorizate 3 importul acestora se face pe baza de licenta ANS: 2 121.Care regula nu face parte din procedura omologarii produselor fitosanitare? 1 omologarea se face conform unor standarde stricte 2 competenta de omologare revine unei comisii interministeriale 3 omologarea se face numai la cererea agentilor economici romani ANS: 3 122.Care actiune nu constituie scopul folosirii produselor fitosanitare? 1 incinerarea acestor produse se face numai pe baza de licenta 2 produsele fitosanitare se folosesc numai in conformitate cu instructiunile de utilizare 3 aceste produse sunt cuprinse in codexul national probat de comisia de omologare. ANS: 1 123.Care regula nu este valabila pentru importul produselor fitosanitare ? 1 aceasta activitate poate fi efectuata si de catra agenti economici neautorizati 2 importul acestor produse se realizeaza de agenti economici constituiti si autorizati conform legi. 3 importul se face pe baza de licenta ANS: 1 124.Care din actiuni nu intra in competenta de comercializare a produselor fitosanitare 1 actiunile producatorilor interni si actiunile importatorilor autorizati ce actiunile comerciantilor autorizati 2 actiunile agricultorilor pentru tratarea culturilor 3 actiunile comerciantilor autorizati constituiti si inregistrati

ANS: 2 125.Care regula este valabiila in utilizarea produselor fitosanitare ? 1 tratamentele fitosanitare se fac numai de prestatori autorizati 2 acesti prestatori nu sunt inregistrati la politie 3 producatorii agricoli folosesc aceste produse in baza autorizatiei de utilizare ANS: 2 126. Care regula nu este valabila pentru tratamentele fitosanitare ? 1 activitatea se face numai cu avertizare prin buletinele emise de serviciile de prognoza si avertizare. 2 prestatorii de servicii fitosanitare trebuie sa respecte reguli de depozitare si efectuarea tratamentelor 3 acesti prestatori nu raspund de calitatea si eficienta tratamentelor ANS: 3 127. Care actiune nu face parte din modalitatile de reducere a riscului de impact asupra mediului a produselor fitosanitare? 1 tratamentele a caror persistenta depaseste timpul pana la consumul produselor recoltate. 2 vanzarea catre consumatori a produselor agricole tratate fara respectarea timpului de pauza stabilit de autoritati 3 folosirea in tratamente a produselor fitosanitare permite pentru zonele de protectie sanitara si ecologica a apelor si ariilor protejate ANS: 3 128. Care element nu constituie sursa de radiatie ionizanta 1 o entitate fizica naturala sau fabricata care genereaza expuneri la radiatii 2 o entitate fizica care nu elimina substante radioactive 3 o entitate naturala care elimina substante radioactive ANS: 2 129.Care act nu constituie instrument juridic de realizare a activitatilor nucleare ? 1 autorizatia si acordul de mediu sunt principalele acte de reglementare a acestei activitati. 2 autorizatia permite amplasarea, producerea, transportarea sursei de radiatii ionizante. 3 acordul de mediu permite inceperea functionarii sursei de radiatii

ANS: 3 130.Care regula nu face parte din procedura autorizarii activitatilor nucleare ? 1 solicitarea autorizarii este insotita de o documentatie conform legii. 2 autorizatia se elibereaza de organele de politie. 3 in cazul instalatiilor cu risc nuclear major autorizatia se emite de govern ANS: 2 131.Care regula nu sunt face parte din procedura activitatilor nucleare 1 autorizatia permite inceperea functionari sursei de radiatii 2 autorizatia permite inceperea investitiei privind amplasarea sursei 3 autorizatia este emisa de guvernin cazul centralelor nucleare si a fabricarii cambustibilului nuclear ANS: 2 132.Care regula nu este valabila pentru autorizarea personalului ce desfasoara activitati nucleare? 1 permisul se acorda persoanelor care indeplinesc conditiile legi 2 permisul poate fi transmis fara acordul organului emitent 3 permisul poate fi suspendat sau retras in caz de nerespectarea prevederilor sau cand apar situatii noi. ANS: 2 133.Care situatie nu corespunde legii in privinta amplasarii unitatilor nucleare? 1 amplasarea se face in conditii speciale geografice, meteorologice si hidrologice 2 amplasarea nu se face in zone e agrement si odihna 3 amplasarea e posibila in zona activitatilor de productie alimentara ANS: 3 134.Care regula nu face parte din regimul de protectie sanitara al surselor de radiatie? 1 stabilirea unei zone controlate in care sunt premise domiciliile cetatenilor 2 in zona controlata sunt interzise activitatile sociale economice fara legatura cu procesul tehnologic 3 in zona controlata nu sunt permise activitati de agreement

ANS: 1 135.Care actiune nu face parte din controlul activitatilor nucleare? 1 controlul este efectuat de autoritatea centrala de protectia mediului 2 controlul nu poate fi preventiv 3 controlul poate fi operativ-curent, ulterior ANS: 2 136.Care din persoane nu sunt expuse profesional activitati nucleare? 1 comercianti autorizati in colectarea deseurilor periculoase 2 persoanele care desfasoara o activitate permanenta sau in unitati nucleare 3 persoane care lucreaze cu surse de radiatii nucleare, cu instalatii nucleare ANS: 1 137.Care actiune nu reprezinta masura de protectie a personalului ? 1 protectia individuala si protectia in zona de lucru 2 norme tehnice de reducere la minimum a radiatiilor ionizante. 3 norme organizatorice care sa asigure cel putin doza maxima admisa corespunzator. R-3 138.Mentinerea si ameliorarea calitatii mediului presupune: 1 . stabilirea unor norme de calitate a mediului 2. asigurarea unui mediu ambiant, curat si sanatos 3. promovarea cooperarii international R-3 139.In care din situatii, acordul si autorizatia de mediu nu pot fi revizuite ; 1. daca apar elemente noi,necunoscute la data emiterii 2. in cazul reinoirii acestora cu posibilitatea refacerii studiului de inpact 3. nerespectarea programului de conformare,expirarea valabilitatii acestora,schimbarea titularului activitatii ANS: 3 ________________________________________