Sunteți pe pagina 1din 3

GRILE CONTRACTELE DE LOCATIUNE, ARENDARE, MANDAT,

1. In ceea ce priveste contractul de locatiune :


a) simplul fapt al detinerii bunului coroborat cu proba cu martori si cu prezumtii face dovada incheierii
contractului incheiat in forma verbala, atunci cand exista o contestatie asupra pretului.
b)daca ar exista un inceput de dovada scrisa, se poate admite proba cu martori pt dovedirea contractulului
incheiat verbal, in cazul in care una din parti neaga existenta lui, iar executarea nu a fost inceputa.
c)daca suma stabilita drept chirie e derizorie, contractul e anulabil dar daca lucrul a fost predat aceasta
intelegere poate valora comodat.
d) pretul poate fi stabilit si sub forma altei prestatii decat banii, insa in cazul in care este vb de folosinta unui
alt bun al locatarului nu pot fi aplicate prin asemanare regulile de la contractul de schimb.
R : cd
2. Intre efectele contractului de locatiune sunt si :
a) in cazul descoperirii viciilor ascunse ale bunului, L raspunde pt daune interese chiar daca a fost de bc si nu
a cunoscut existenta lor.
b)daca viciile se datoreaza cazului fortuit survenit in timpul locatiunii, nu se pot acorda daune interese, insa
in anumite conditii se poate cere rezilierea contractului de catre l.
c).se poate cere reducerea chiriei de catre l.
R : abc
3. Contractul de locatiune :
a) locatorul raspunde numai pt viciile ascunse care existau la data incheierii contractulului nu si pt cele care
provin din cauze ulterioare
b) pentru a ramane contract de locatiune, pretul trebuie sa fie stabilit obligatoriu in bani
c)locatarul, care e un deterntor precar, poate intenta actiunile posesorii pt apararea dreptului sau de folosinta,
chaiar si impotriva locatorului.
d) locatorul poate fi obligat la plata daunelor interese chiar daca nu a cunoscut viciile ascunse.
R- d.
4. Contractul de locatiune :
a)fiind contract real, daca nu exista un inscris constatator, iar executarea nu a inceput inca, si una din p neaga
existenta contractului, se poate admin proba cu martori.
niciun raspuns corect.

5. Obiectul contractulului de locatiune, poate fi :


a)un b incorporal, dar numai cu conditia sa nu se consume prin folosinta
b)un b coproral, dar numai cu conditia sa nu se consume prin folosinta
c) un b fungibil, dar privit de parti ca nefungibil (individiual- determinat)
d)un b viitor, inclusiv cele dintr-o mostenire, chiar nedeschisa inca.
R : abc
6. In cazul contractului de arendare :
a) fiind incheiat intuitu- personae, arendasul e tinut sa execute personal toate lucrarile agricole.
b) cesiunea contractulului de catre arendas e posibila, nefiind interzisa expres de lege.
c) in prezent, calitatea de arendas nu o pot avea decat persoanele fizice sau juridice romane.
d) daca, dupa expirarea termenului contractulual, arendasul continua sa foloseasca bunurile arendate si sa
plateasca amenda, intervine TR
R : niciun raspuns corect.
[cred ca b) nu este corect pentru ca : cesiunea este posibila, dar nu pentru ca nu e interzisa expres de lege ;
dimpotriva, este permisa expres]

7. Contractul de arendare :
a)acesta nu poate fi incheiat de parti pe termen nedeterminat
b)la decesul arendasului, daca mostenitorii lui nu ajung la un acord privind continuarea contractulului,
mostenitorii proprietarului pot sa desemneze pe unul din mostenitorii arendasului sa continue contractul de
arendare
d)daca arenda a fost prevazuta de parti intr-o cantitate determinata de produse agricole, riscul pieirii fortuite
a recotlei este suportat de regula de catre arendas. (nu ; 1841)
R:a

8. Contractul de antrepriza :
a) clientul raspunde de pagubele cauzate de antreprenor fata de terti
b)clientul raspunde de pagubele create de antreprenor si lucratorii sai fata de terti
c) clientul nu raspunde de pagubele suferite de antreprenor din cauza accidentelor survenite in cursul
executarii lucrarii
d)lucratorii angajati de antreprenor nu pot sa il actioneze pe client pe calea actiunii subrogatorii (oblice)
pentru datoriile pe care antreprenorul le are fata de ei.
R:c

9. In ceea ce priveste contractul de antrepriza :


a) daca pretul nu e determinat sau determinabil, contractul este in toate cazurile nul absolut
b) stabilirea pretului sub f unei sume de bani nu e de esenta antreprizei
c) daca obiectul unui contract consta in executarea unor lucrari de constructii pe terenul clientului, chiar cu
materialele executantului, contractul e in toate cazurile antrepriza.
d) antrepreonrul trebuie sa aiba, in toate cazurile, capacitate deplina de ex.
R : bd
10. Contractul de mandat :
a)daca actul care urmeaza a fi incheiat de m in numele si pe seama mandantului este vanzarea unei locuinte
fara terenul aferent, procura trebuie sa fie autentica
b)acceptarea tacita a ofertei de mandat constatata printr-o procura este valabila chiar si in cazul in care actul
care urmeaza a fi incheiat de mandatar este unul de dobandire a unui teren.
c) persoana reprezentata fara voia ei la momentul incheierii actului poate actiona impotriva tertului
cocontractant, ceea ce semnifica ratificarea actului incheiat de mandatarul aparent.
d)prin ratificarea actului incheiat de mandatarul aparent, ratificare facuta de persoana reprezentata fara voia
ei, mandatul aparent se transforma retroactiv intr-un mandat cu reprezentare de drept comun.
R : abcd.
11. Contractul de mandat :
a)cand mandatul e contractul solemn, consimtamantul partilor poate fi dat in mod tacit
b)mandatul in interes comun e anulabil pt dol prin reticenta
c)mandatul dat pe termen poate fi revocat numai atunci cand e cu t gratuit
d)in ipoteza mandatului fara reprezentare, actul secret poate fi invocat impotriva tertului de buna-credinta
R :niciun raspuns corect.
12. In cazul contractulului de mandat :
a) de regula m nu raspunde de neexecutarea obligatiile asumate de tertul contractant
b) mandatarul poate retine lucrurile pe care le-a primit pt mandant, pana la achitarea cheltuielilor facute
pentru indeplinirea mandatului
c)mandatarul care nu salveaza bunul primit in temeiul mandatului de la o pieire fortuita este tinut
raspunzator fata de M, in cazul in care l-ar fi putut salva chiar sacrificand un bun al sau

d)sumele cuvenite mandantului si intrebuintate de mandatar in folosul sau sunt producatoare de dobanzi din
ziua in care i s-au cerut acele sume, printr-o simpla notificare iar nu neaparat printr-o actiune in justitie.
R : ab
13. Contractul de mandat produce si urm efecte :
a)in niciun caz mandantul nu poate cere reducerea chemtuielilor efectuate de mandatar cu ocazia executarii
mandatului pe motiv ca sunt exagerate
b)pt. sumele avansate de mandatar, mandantul trebuie sa achite dobanzi inca din ziua cand mandatarul a
efectuat plata acestor sume, dar numai daca a fost pus in intarziere
c)mandantul trebuie sa suporte si orice pierderi suferite de m in peroada exercitarii mandatului
d)daca mandatul a fost remunerat si stipulat pt un termen determinat, in toate cazurile in care mandatul a
fost executat dupa implinirea termenului stipulat, mandantul nu va mai fi tinut sa achite remuneratia.
R : niciun raspuns corect.

14. In privinta efectelor contractul de mandat :


a) neexecutarea mandatului va atrage raspunderea mandatarului pt dol intentie
b) neexecutarea mandatului va atrage rapsunderea mandatarului chiar si pt culpa simpla
c) mandatarul raspunde, in unele cazuri, choar si pt neexecutarea obligatiilor asumate de catre tertul
contractant.
d) mandatarul nu raspunde daca bunul detinut in temeiul contractulului de mandat piere fortuit, cu exceptia
cazului in care l-ar fi putut salva, sacrificand un bun propriu.
R : abc
15. Rapsunderea mandatarului de a da socoteala pp intre altele :
a) ca mandatarul trebuie sa predea mandantului toate lucrurile primite de la terti, chiar si cele necuvenite
mandantului.
b)faptul ca mandatarul trebuie sa predea mandantului toate lucrurile primite de la terti, mai putin cele
necuvenite mandantului, pe care trebuie sa le restituie in vederea restituirii lor tertilor indreptatiti.
c)ca sumele de bani cuvenite mandantului intrebuintate de mandatar in interesul mandantului sunt
producatoare de dobanzi din ziua intrebuintarii
d)ca sumele de bani cuvenite mandantului neintrebuintate de m, sunt producatoare de dobanzi incepand din
ziua chemarii in judecata, sau chiar de la o simpla notificare trimisa mandatarului.
R :ad
16. Obl mandantului de a dezdauna pe mandatar implica si :
a)restituirea cheltuielilor facute de mandatar, dar numai daca operatiunea in vederea careia a fost dat
mandatul a fost indeplinita
b) posibilitatea mandantului de a cere reducerea cheltuielilor excesive ale mandatarului aflat in culpa
c) plata dobanzilor la sumele avansate de mandatar, chiar din ziua platii
d) suportarea pierderilor suferite de mandatar, chiar si a celor fara legatura cu executarea mandatului.
R : bc