Sunteți pe pagina 1din 20

SJA_BV_SPECIALIZAREA_DREPT_4_DM_1 SJA BRASOV_DREPT_an 4_ Dreptul mediului_sem 1

1) Conceptul de mediu inconjurator. Care din elemente nu fac parte din conceptul de mediu? 2) Conceptul de poluarea mediului. 1. Care din actiuni nu fac parte din conceptul de poluare a mediului inconjurator? 3) Clasificarea poluarii in raport de factorul poluant: 1 2 3 chimica,fizica biologica estetica, artificiala, accidentala

4) Conceptul de resurse naturale Care din elemente nu fac parte din resursele naturale ale mediului? 5) Definitia Dreptului mediului. Dreptul mediului este ramura de drept: 6) Obiectul Dreptului mediului Dreptul mediului nu reglementeaza relatiile sociale : 7) Functiile Dreptului mediului. Care din urmatoarele activitati nu reprezinta functii ale dreptului mediului 1 organizare si institutionalizare actiunilor sociale in scopul protectiei si ameliorarii mediului; 2 managementul administratiei publice; 3 promovarea obiectivelor dezvoltarii durabile;cooperarii internationale 8) Caracterele raportului juridic de Dreptul mediului 9) Structura raportului juridic de Dreptul mediului 10) 1 2 3 Izvoarele Dreptului mediului inconjurator. Nu constituie izvoare ale dreptului mediului: constitutia; codul silvic; tratatele internationale;actele guvernamentale. legile familiei si protectiei copilului;

11) Clasificarea principiilor 1. Principiile dreptului mediului nu se clasifica: 1 in plan intern(national) 2 in plan regional 3 in plan international 12) Principiile dreptului mediului in plan national

1 2 3

1. Care din reguli nu reprezinta principii ale dreptului mediului in plan national? principiul egalitatii in fata legii; principiul precautiei in luarea deciziei principiul poluatorul plateste; principiul separarii puterilor in stat principiul prezumtiei de nevinovatie

13) Principiile dreptului mediului in plan international 1. Care din reguli nu fac parte din principiile dreptului mediului in plan international? 1 principiul cooperarii internationale ; principiul prezumtiei de nevinovatie 2 principiul dreptului la aparare 3 principiul poluatorul plateste; nediscriminarii 14) Principiul Protectia mediului constituie obiectiv de interes public major 1. Principiul Protectia mediului constituie obiectiv de interes public major deoarece: 1 nu pune in valoare dezvoltarea durabila a resurselor de apa 2 protectia mediului nu constituie o obligatie a statului 3 normele dreptului mediului sunt de ordine publica (imperativa) 15) Principiul precautiei in luarea deciziei 1. Principiul precautiei in luarea deciziilor implica: 1 neluarea masurilor de protectie a mediului pt. a elimina riscurile probabile 2 manifestarea unei diligente maxime in adoptarea hotararilor ce implica risc in degradarea mediului 3 neaplicarea reglementarilor internationale de mediu 16) Principiul actiunii preventive 1. Principiul actiunii preventive implica: 1 costuri mai mari pt. repararea pagubelor 2 nepromovarea activitatilor care sa limiteze efectele nocive asupra mediului 3 promovarea unor actiuni care sa conduca la evitarea producerii daunelor 17) Principiul conservarii biodiversitatii si a ecosistemelor cadrului biogeografic natural implica: 1 inlaturarea diversitatii dintre organismele vii din ecosisteme 2 mentinerea nivelurilor cantitative si calitative durabile ale resurselor biologice printr-un management adecvat 3 inlaturarea diversitatii din interiorul speciilor 18) Principiul poluatorul platesteimplica 1 2 3 obligatia poluatorului de a suporta costurile masurilor de preventie si a celor de reparare a prejudiciului dreptul partii vatamate de a efectua investitii privind prevenirea accidentelor ecologice obligatia partii vatamate de a repara prejudiciul produs prin poluare

19) Principiul dezvoltarii colaborarii internationale pentru protectia mediului reprezinta 1 nu respecta principiul suveranitatii statelor

2 3

nu urmareste prevenirea, reducerea si limitarea eficienta a prejudicierii mediului un principiu fundamental al dreptului international aplicabil si in protectia mediului

20) Principiul informarii si participarii publicului la luarea deciziilor si accesul la justitie presupune: 1 participarea cetatenilor la actiuni ecologice 2 obligarea partilor de a participa in rezolvarea proceselor juridice 3 obligatia statelor de a asigura accesul si informarea publicului in privinta oricarei actiuni cu implicatii asupra mediului 21) Prevenirea si controlul integrat al poluarii prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile pt. activitatile cu impact semnificativ asupra mediului presupune 1 aplicarea tehnicilor disponibile de valoare si eficienta medie in productie 2 folosirea celor mai eficiente tehnici pt. realizarea unui nivel ridicat de protectia mediului in intregul sau 3 utilizarea unor tehnici inaccesibile operatorului 22) Rezolvarea pe nivelul de competenta a problemelor de mediu in functie de am ploarea lor. Care atributii nu sunt corespunzatoare in funstie de competente autoritatii de mediu? 1 2 3 23) . 1 2 3 24) 1 2 3 25) . la nivel regional autorizarile de mediu sunt emise de Garda de Mediu la nivel judetean autorizatiile de mediu sunt emise de Agentia Judeteana de Mediu. in cazul activitatilor de interes national autorizatiile de mediu sunt emise d Ministerul Mediului. Stabilirea si urmarirea realizari programelor pentru conformare. Care din actiuni nu sunt corecte privind programele de conformare? programul de conformare stabileste etapele realizari investitiei. masurile stabilite prin programul de conformare au termen. realizarea masurilor stabilite conduce la anularea autorizatiei de mediu. Evaluarea impactului asupra mediului in faza initiala a proiectelor. Care actiuni nu fac parte din evaluarea impactului asupra mediului? evaluarea impactului de mediu face parte din procedura autorizarii de mediu raportul evaluatorului este mijloc de proba in procesul juditiar evaluatorul raspunde de exactitatea raportului.

Introducerea si utilizarea parghiilor economice stimulative sau coercitive. Care din masurile prezentate fac parte din parghiile economice stimulative sau coercitive ? 1 2 aplicarea sanctiounilor civile. aplicarea sanctiunilor contraventionale.

3 4 5 26) .

aplicarea sanctiunilor penale aplicarea taxelor si impozitelor de mediu legale. nu sunt recomandabile folosirea parghiilor stimulative.

Corelarea planificarii de amenajare a teritoriului si urbanism cu cea de mediu. Care din actiuni conduc la corelarea planificarii de amenajare a teritoriului si urbanism cu cea de mediu? 1

aplicarea principiului limitarii urbanizarii pentru realizarea unui echilibru intre protectia mediului si dezvoltare durabila. 2 respectarea masurilor de intetres general, inclusiv cele de protectie a mediului 3 regulamentele de urbanism si planurile urbanistice nu cuprind cerinte ale protectiei mediului 4 armonizarea dezvoltarii asezarilor umane 5 siguranta constructiilor in raport cu riscurile naturale si tehnologice 27) Promovarea de acte normative armonizate cu reglementarile europene si internationale in domeniu. Care initiative normative nu se armonizeaza cu reglementarile europene si internationale in domeniu? 1 2 3 4 5 28) legislatia de mediu interna se armonizeaza permanent cu directivele europene in baza capitolului 22 din tratatul de aderare al Romaniaei la UE. exista acte normative armonizate in domeniul deseurilor periculoase. indeplinirea termenilor prevazute in tratatul de aderare conduce la aplicarea clauzei de salvgardare privind integrarea pentru probleme de mediu. exista legislatie armonizata in domeniul ariilor protejate. exista legislatie armonizata in domeniul carburantior

Inlaturarea cu prioritate a poluantilor care pericliteaza nemijlocit si grav sanatatea oamenilor Care din actiuni nu conduc la inlaturarea poluantilor care pericliteaza nemijlocit si grav sanatatea oamenilor? 1 2 3 4 5 elaborarea de acte normative pentru aceasta categorie de poluanti. identificarea pruducatorilor, comerciantilor si detinatorilor acestor categotii de poluanti. stabilirea programelor de conformare pentru producatori in vederea uincadrari in standardele europene privind poluanti. sursele de poluare a arerului nu sunt prioritare deoarece atmosfera este infinita. in privinta marilor poluatori au fost stabilite masuri de gratie esalonate pana in in anul 2023.

29) . Crearea sistemului national de monitorizare integrat a calitati aerului. Care din masuri nu fac parte din sistemul national de monitorizare integrate a calitati aerului? 1 2 3 monitorizarea se efectueaza numai de institutiile statului competente monitorizarea se realizeaza la nivel judetean, regional si national. sistemul national de monitorizare este racordat la sistemul European si cel

4 5

international. monitorizarea este obligatorie si pentru agenti economici. exista organisme guvernamentale si interguvernamentale pentru realizarea monitorizarii.

30) Autoritati nationale cu atributii specifice in domeniul protectiei mediului sunt 1 2 3 31) 1. Autoritati interministeriale in domeniul protectiei mediului sunt : 1 2 3 32) 1. Care din organizatii nu sunt autoritati internationale in domeniul protectiei mediului? 1 2 3 33) 1. Care din institutiile urmatoare nu se afla in subordinea Ministerului Mediului. 1 2 3 Comisia Nationala pt. Controlul Activitatilor Nucleare Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii Autoritatea privind Turismul si Tineretul Organizatia Mondiala a Sanatatii (O.M.S ); Organizatia pt. Alimentatie si Agricultura ( F.A.O ) Agentia Internationala pt. Energia Atomica (A.I.E.A ) Organizatia Mondiala a Comertului ( O.M.C ) Ministerul sanatatii , Ministerul transporturilor Comisia centrala pt. aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor hidrotehnice Ministerul invatamantului , Ministerul apararii nationale Consiliile judetene;Prefecturile Ministerul economiei si comertului; Consiliile comunale Ministerul mediului si gospodaririi apelor, Inspectoratele de protectia mediului, Garda de mediu

34) Institutii de cercetare si proiectare aflate in subordinea Ministerului Mediului. Care unitati de cercetare stiintifica si proietare nu se afla in subordinea Ministerului Mediului 1 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pt. Protectia Mediului 2 Institutul de Criminalistica 3 Institutul de Cercetare in Ingineria Mediului 35) Care din urmatoarele nu fac parte din organismele consultative ale Ministerului Mediului 1 2 Comisia centrala de aparare impotriva inundatiilor si fenomenelor meteo periculoase Comisia nationala pt. siguranta barajelor

Comisia nationala a drepturilor omului

36) Care din autoritatile publice nu au atributii in domeniul protectiei mediului? 1 2 3 Regia Nationala a Padurilor, Politia Comitetul National pt. Protectia Stratului de Ozon, Garda de mediu Avocatul Poporului

37) Care din institutii sunt sub autoritatea Ministerului Mediului 1 2 3 4 5 38) 1. Care din atributiile urmatoare sunt ale Garzii de mediu? 1 2 3 aplica sanctiuni contraventionale si intocmeste dosare penale in cazul incalcarii regulilor de protectia mediului elaboreaza normele de protectia mediului promoveaza managementul mediului Compania Nationala Apele Romane SA Consiliile Judetene Prefecturile Primariile Consiliile Municipale

39) Care din urmatoarele nu constituie atributii ale Inspectoratelor teritoriale de mediu? 1 2 3 40) . 1 2 3 41) .Care reguli nu fac parte din realizarea studiului de impact? 1 2 3 studiul de impact este efectuat de catre Garda de Mediu studiul de impact se realizeaza prin unitati specializate executantul studiului raspunde pentru corectitudinea raportului implementeaza politicile, strategiile si reglementarile de mediu elibereaza acorduri, avize, autorizatii integrale de mediu aplica sanctiuni contraventionale si intocmeste dosare penale in cazul incalcarii regulilor de protectia mediului Precizati care activitate nu face parte din procedura studiului de impact? analiza scopului actiunii propuse cu participarea autoritatii de mediu, a titularului, a unor experti si reprezentanti ai autoritatilor publice luarea deciziei finale motivate si publica de catre autoritatea competent rimiterea deciziei la instant competenta

42) Acordul de mediu este valabil

1 2 3

pentru o perioada de 5 ani pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului pe toata perioada programului de conformare

43) Autorizatia (integrata) de mediu se solicita si obtine pentru: 1 2 3 44) proiecte publice; cand titularul activitatii abandoneaza proiectul; in situatii de fuziune, divizare, concesionare.

Care din urmatoarele actiuni nu constituie reguli comune de eliberare a acordului si autorizatiei de mediu? 1 2 3 aceste acte sunt eliberate de autoritatea de mediu centrala sau teritoriala competenta, dupa caz; uneori aceste acte sunt emise de garda de mediu; valabilitatea acestora este de maximum 5 ani.

45) Procedura suspendarii acordului si autorizatiei de mediu presupune: 1 2 3 nerespectarea prevederilor acestora; o somatie prealabila fara termen; sa treaca mai mult de 6 luni de la expirarea termenului din somatie;

46) Procedura bilantului de mediu presupune: 1 2 3 obtinerea informatiilor asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative cumulate,anterioare,prezente si anticipate ale activitatii. este facultativa cu ocazia schimbarii destinatiei sau a proprietarului investitiei; efectuarea lui de catre noul proprietar.

47) .Programul de conformare presupune 1 2 3 control din partea politiei; respectarea obligatiilor de mediu de catre vecinii titularului activitatii; un plan de masuri care face parte integranta din autorizatia sau avizul pentru stabilirea obligatiilor de mediu;

48) Care din urmatoarele actiuni nu constituie cerinte ale documentelor de urbanism si amenajare a teritoriului 1 2 3 realizarea unui echilibru intre protectia mediului si dezvoltarea durabila a localitatilor; pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit; asigurarea constructiilor pentru toate riscurile.

49) 1. Care din urmatoarele componente nu fac parte din sistemul raspunderii juridice in domeniul protectiei mediului? 1 2 3 raspunderea civila pentru prejudiciul ecologic; raspunderea partii vatamate pentru nerespectarea regulilor de protectie a mediului; raspunderea contraventionala, penala, de mediu;

50) Care din urmatoarele reguli constituie principii ale raspunderii civile in dreptul mediului 1 2 3 principiul prezumtiei de nevinovatie; principiul raspunderii obiective, independenta de culpa; principiul raspunderii divizibile in cazul pluralitatii autorilor;

51) Care din urmatoarele cerinte nu constituie conditii ale raspunderii civile in domeniul protectiei mediului 1 2 3 autorii sa fi implinit varsta de 21 ani; savarsirea unei fapte ilicite, producerea unui prejudiciu ecologic; existenta unei legaturi cauzale dintre fapta si prejudiciu

52) Care din urmatoareale situatii nu formeaza continutul conceptului de fapta in dreptul mediului 1 2 3 actiunea ilicita care contravene prescriptiilor normelor de dreptul mediului; faptele ilicite generatoare de prejudicii ecologice; promovarea pe orice cale a responsabilitatilor civice privind respectarea legislatiei de mediu;

53) Care din urmatoarele efecte nu fac parte din prejudiciul ecologic 1 2 3 54) Care din urmatoarele personae fizice sau juridice nu au dreptul la actiune in justitie pentru repararea prejudiciului ecologic: 1 2 3 orice persoana fizica sau juridica lezata sau nu prin fapta ecologica ; proprietarii de pensiuni care nu respecta legislatia de mediu ; organizatiile neguvernamentale pentru daunele ecologice suferite de comunitate; fenomenele naturale distructive de origine geologica sau meteorologice; activitati daunatoare sau dezastre ce produc daune asupra sanatatii oamenilor, bunurilor sau mediului; vatamarile corporale produse ca urmare a comportamentelor agresive a unor persoane

55) Care din situatii nu fac parte din efectele raspunderii civile in domeniul protectiei mediului 1 2 3 obligarea faptuitorului la repararea integrala a prejudiciului; obligarea faptuitorului la repararea partiala a prejudiciului in functie de culpa; restabilirea situatiei anterioare cu suportarea cheltuielilor;

56) Care din urmatoarele forme nu se aplica in evaluarea daunelor ecologice 1 2 3 evaluarea cantitativa si calitativa prin aproximare; evaluarea monetara in cazul bunurilor; evaluarea negociata in cazul mai multor faptuitori;

57) Care din urmatoarele situatii nu atrag raspunderea penala in domeniul protectiei mediului 1 2 3 58) cand s-a savarsit o infractiune; cand faptele sunt prevazute in legi speciale; cand exista o cauza care inlatura caracterul penal al faptei;

Care din urmatoarele situatii nu atrag raspunderea contraventionala in domeniul protectiei mediului: 1 cand s-a savarsit o contraventie; 2 cand prin interpretarea normelor contraventionale se poate achita faptuitorul; 3 cand exista o cauza care inlatura caracterul contraventional al faptei

59) Care din actiuni nu fac parte din conceptul de poluare a mediului 1 2 3 introducerea indirecta a unui poluant in mediul inconjurator; poluantul sa nu aiba o actiune nociva asupra mediului; poluantul sa aduca prejudicii sanatatii umane/calitatii mediului;

60) Care materiale nu apartin categoriei poluantilor 1 2 3 substanta lichida,gazoasa,solida care modifica negativ mediul; tehnologiile jocurilor de noroc; energiile si vibratiile care dauneaza vietii si mediului;

61) Care masuri nu fac parte din politica nationala de protectie a atmosferei 1 2 3 diversificarea asigurarilor de viata si de bunuri; introducerea de tehnici/tehnologii pt.retinerea poluantilor la sursa; modernizarea monitorizarii integrate a calitatii aerului.

62) Care sunt situatiile pentru care autoritatile de mediu competente nu elaboreaza norme tehnice,standarde si regulamente de aplicare 1 2 3 emisiile de poluanti atmosferici pentru surse fixe si mobile; in domeniul poluarii fonice si calitatii aerului pentru activitatile de recreere si de agreement.

63) Conceptele de emisie de poluanti, emisii excesive presupune: 1 2 3 eliminarea in atmosfera a poluantilor solizi, lichizi, gazosi transferul poluantilor din atmosfera catre oameni,bunuri depasirea de 7 ori la una sau mai multe maxime stabilite prin lege;

64) Conceptul de surse stationare reprezinta - identificati varianta incorecta: 1 2 3 65) 1 2 3 66) Prin care din masurile enumerate nu se combate poluarea aerului produsa de autovehicule: 1 2 3 necertificarea/neomologarea echipamentelor,pieselor de schimb; omologarea de tip a autoturismelor pina la 3,5 tone cu EURO 4; omologarea de tip a autovehiculelor de transport ,peste 3,5 tone,cu EURO 4; constructii care produc sau evacueaza poluanti in atmosfera; tehnologii care nu produc sau evacueaza poluanti in atmosfera instalatii care produc sau evacueaza poluanti in atmosfera, aparate de ventilatie Prin care din modalitatile prezentate nu se realizeaza combaterea poluarii industriale stabilirea concentratiilor maxime admisibile(C.M.A.); stabilirea distantelor minime fata de locuinte pentru activitati cu impact; stabilirea zonelor de protectie sanitara cand legea prevede.

67) Protectia stratului de ozon presupune 1 necesitatea aplicarii la nivel national a documentelor internationale in domeniu; 2 constituirea Comitetului National pt.protectia strtului de ozon; 3 producerea,importul,exportul de substante prevazute in Protocol in mod liber 68) Protectia spatiului extraatmosferic presupune: 1 interzicerea amplasarii in spatiu a armelor de distrugere in masa; 2 interzicerea amplasarii de baze si instalatii militare sau experimentarea armelor; 3 posibile contaminari periculoase cu ocazia cercetarilor stiintifice; 69) Clasificarea apelor dupa regimul de ocrotire: Dupa care criterii nu sunt clasificate apele ? 1 dupa locul situarii ,destinatia si regimul ocrotirii lor

2 3

in raport de calitatea stabilita prin standarde dupa criteriul solului pe care curg

70) Clasificarea apelor dupa destinatie. Ce categorii de ape nu fac parte din apele clasificate dupa criteriul destinatiei 1 ape pentru populatie, potabile 2 apele pluviale provenite dn inundatii 3 apele uzate industriale si menajere 71) Categorii de ape domenii publice Ce categorii de ape nu apartin domeniului public? 1 2 3 apele cu potential energetic valorificabil albiile raurilor si fluviilor apele pluviale din zona de campie

72) Categorii de ape proprietate private Ce categoori de ape nu fac parte din forme ale proprietetii private? 1 albiile minore mai lungi de 5 km si cu bazine hidrografice ce nu depasesc 10 km 2 malurile fluviilor si raurilor 3 izvoarele care se formeaza pe terenuri proprietate private 73) Conceptul de poluarea apei. Care din urmatoarele regurili nu reprezinta caracteristici ale dreptului de proprietate aupra apelor? apele apartinand proprietetii private sunt insesizabile. apele apartinand domeniului public sunt inprescriptibile, insesizabile si inalienabile indiferent de titularu dreptului de proprietate apele sunt supuse regimului legal de protectie

1 2 3

74) 1 2 3 Protectia cantitativa a apei. Care obligatie nu face parte din regimul de protectie cantitativa a apelor? dreptul de folosinta a apei se stabileste prin autorizatia de gospodarie a apei dreptul de proprietate asupra apei se stabileste prin autorizatia de mediu respectarea de catre utilizatori de apa a normelor de consum de apa pe unitatea de produs sau pe activitate Protectia calitativa a apei. Care regula nu face parte din regimul de protectie calitativa a apei? utilizatorii de apa n-au obligatii pentru folosirea rationala si protejarea calitatiia apei utilizatorii de apa n-au obligatii pentru folosirea rationala si protejarea calitatiia apei

75) 1 2

stabilirea normelor de calitate a resurselor de ape pe categorii si grupe.

76) Protectia sanitara a apei. Prin care masuri nu se realizeaza protectia sanitara a apelor? 1 2 3 instituirea in jurul surselor de apa si a altor lucrari hidrotehnice de zone de protectie sanitara in zonele de protectie sanitara nu se impun restrictii pentru evitarea alterarii calitatii apei in zonele cu regim sever de proctectie sanitara sunt nterzise orice activitati care ar contamina apa.

77) Care din masuri nu face parte din regimul de protectie a apelor transfrontiere si a lacurilor internationale? 1 2 3 folosirea libera fara restrictii a acestor ape pentru transporturi si activitati de agrement garantia ca apele transfrontiere se gospodaresc rational, ca sunt sigure sub aspect ecologic. utilizarea acestor ape in mod rezonabil si echitabil

78) Clasificarea apelor in functie de calitatea stabilita prin STAS Ce ape nu fac parte din clasificarea reglementata prin stas in functie de calitate? 1 2 3 cursurile de apa care pot fi utilizate in toate sectoatele de activitate-cat I apele nu pot fi folosite in scopuri uranistice si de agreement. cursurile de apa care pot fi utilizate in industrie si irigatii-cat II

79) Protectia cantitativa a solului terenuri degradate. Care terenuri nu sunt considerate degradate prin eroziune sau poluare? 1 2 3 80) 1 2 3 terenuri afectate de alunecari sau prabusiri terenuri in exces permannet de umiditate si mlastini, acide, poluate terenurile productive, abandonate Protectia calitativa a solului. Care din reguli nu faca parte din protectia calitativa a solului ? obligatia titularilor de investitii sau productie ca solul fertil decopertat sa-l depoziteze si niveleze pe terenuri agricole neproductive dreptul vecinilor acestor terenuri de a lucra terenurile nefolosite de catre proprietari lor. dreptul vecinilor acestor terenuri de a lucra terenurile nefolosite de catre proprietari

lor. 81) Care din reguli nu fac parte din regimul de protectie a resurselor naturale. 1 2 3 titularul dreptului sa respecte prevederile acordului sau autorizatiile de mediu sa anunte autoritatile competente despre poluarile accidentale. titularul dreptului nu trebuie sa intervinapentru indepartarea pericolelor in situatii accidentale.

82) Obligatiile de mediu privind exploatarea petrolului. Precizati care nu sunt considerate abligatii de mediu privind exploatarea petrolului? 1 2 3 titularii activitatilor au un drept de servitude legala asupra terenurilor fara a plati renta anuala prorietarilor activitatile petroliere se realizeaza cu respectarea conditiile din acordurile petroliere. in jurul activitatilor petroliere se stabilesc zone de protectie si sigurantza.

83) Care din terenurile impadurite sau destinate impaduriri nu fac parte din fondu forestier national? 1 2 3 terenurile in curs de regenerare terenurle degradate si poieneile destinate impaduriri pepinierele, plantatiile cu arbusti orbamentali si fructiferi.

84) Care din actiuni nu fac parte din regimul protectiei fondului forestier national, indiferent de forma de proprietate? 1 2 3 protectia impotriva taierilor ilegale reconstructia ecologica , regenerarea si ingrijirea padurilor. protectia impotriva poluarilor.

85) Obligatiile proprietarilor fondului forestier national. Care din regulile prezentate nu constitue obligatii ale proprietarilor fondului forestier national ? 1 2 3 sa-l gospodareasca in conformitate cu regimul silvic si cu regulile privind protectia munci sa asigure paza taierilor legale sau altor actiuni de regenerare a padurilor. interzicerea defrisarii vegetatiei in zonele in care indeplineste functii speciale de protectie pe terenurile cu inclinatie mai mare de 30 .

86) Care din resursele prezentate nu fac parte din Fondul de conservare si regenerare a padurilor ? 1 contravaloarea terenurilor scoase definitive din fonduri forestiere.

20-25% din incasarile rezultate prin valorificarea masei lemnoase in conditiile legii. 3 pierderile de crestere si regenerare si compensarea pabubelor produse Fondului Forestier 87) Care regula nu constitue principiu general al fondului cinegetic al Romaniei 1 2 3 gestionarea fondului cinegetic respecta numai reglemantarile interne, nu si pe cele internatioanale in materie. vanatul face parte din domeniul publis de interes national. fondu cinegetic trebuie administrat si gospodarit in mod durabil.

88) Cerintele protectiei vanatului. Care actiune este ilegala privind protectia vanatului? 1 2 3 interzicerea pasunatului in padurile statului. tinerea in captivitate a animalelor salbatice in scop de agrement. vanatoarea se executa numai in conditiile legii in vigoare.

89) Care suprafata nu face parte din categoriile legale de arii protejate? 1 2 3 arii stabilite legal ca fiind pentru conservare sau de protectie faunistica. rezervatiile si parcurile naturale nu fac parte din ariile protejate legal. monumentele naturii.

90) Precizati care suprafata nu face parte din parcurile nationale? 1 2 3 ariile al carui scop este protectia unor specii representative. ariile care nu prezinta interes stiintific sau turistic. ariile care au valoare deosebita sub aspect floristic, hidrologic.

91) Precizati care arii nu fac parte din monumentele naturii ? 1 ariile unde exista specii de plante sau animale salbatice rare sau amenintate cu dosparitia 2 ariile unde exista arbori seculari, pesteri, chei, depozite fosilifere. 3 arii care nu sunt unice sau rare continand martori de eroziune 92) Precizati care arii nu fac parte din rezervatiile stiintifice ? 1 ariile care cuprind elemente floristice fara interes stiintific 2 ariile care au ca scop protectia unor habitate terestre cu elemente geologice de interes stiitific. 3 arii care au ca scop canservarea unor habitate acvatice cu elemente de interes tiintific 93) Precizati care arii nu fac parte din Rezervatia Biosferei Deltei Dunarii ? 1 arii ce cuprind lacuri si cursuri de apa cu specii acvatice fara interes stiintific. 2 terenuri ce cuprind ecosisteme acvatice modificate de om ce prezinta interes

stiintific zone umede cu specii floristice si faunistice unice

94) Procedura instituirii ariilor protejate Care regula nu face parte din procedura instituirii ariilor protejate ? 1 in cazul siturilor naturale si a rezervatiilor biosferei, se instituie prin lege prin lege 2 in cazul ariilor protejate situate in plan judetean sau local, cat si pentru ariile proprietate private-prin hotarari ale consiliile judetene sau locale 3 initiativa de instituire a regimului de protectie nu apartine Academiei Romane si autoritatilor publice 95) Care regula nu face parte din regimul juridic general al ariilor protejate ? 1 obligatia autoritatilor publice locale de a informa populatia despre existenta, semnificatia si regimul juridic al ariilor protejate 2 interzicerea recoltarii si comercializarii plantelor, animalelor declarate monumente ale naturii. 3 dreptul oricarei persoane de a introduce in tara plante si animale vii fara acordul organelor competente 96) Functiile Rezervatiei Biosferei Care actiune nu constituie functie complementara a Rezervatiei Biosferei Deltei Dunarii ? 1 dezvoltarea economica si umana durabila. 2 alimentarea cu apa potabila a localiatilor din zona 3 conservarea speciilor, ecosistemelor si peisajelor 97) Care din urmatoarele zone nu sunt protejate in ecosistemul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii ? 1 zonele care nu au in totalitate un regim de protectie 2 zonele cu regim de protetie integrala 3 habitatele speciior amenintate stabilite prin HG 98) Care actiune nu face parte din Regimul de administrare a rezervatiei ? 1 exista atributii de administrare 2 exista un consiliu stiintific cu rol deliberativ 3 nu se desfasoara actiuni de reconstructie ecologica 99) Care din actiunile precizate nu fac parte din Obiectivele protectiei asezarilor umane ? 1 urbanizarea localitatilor pentru a se deosebi de asezarile rurale 2 protectia factorilor naturali de mediu 3 reglementarea activitatilor umane desfasurate pe raza localitatii 100) Care regula nu constituie obligatie a persoanelor juridice si fizice privind protectia asezarilor umane ? 1 imbunatitirea microclimatului urban 2 amplasarea obiectivelor industriale fara a prejudicia salubrizarea si confortul populatiei. 3 intretinerea si infrumusetarea cladirilor si a curtilor nu sunt obligatorii

101) Care regula nu face parte din protectia mediului in constructii ? 1 pastrarea integritatii mediului, protejarea patrimoniului natural si construcit. 2 armonizarea dezvoltarii asezarilor umane 3 nelimitarea urbanizarii 102) Care act nu reglementeaza activitatile umane cu impact asupra mediului ? 1 avizul de obtinere a cetateniei romane; 2 avizul, acordul, autorizatia de mediu 3 avizul obligatiilor de mediu 103) Care din actiunile prezentate nu fac parte din procedura de evaluare a impactului asupra mediului ? 1 intocmirea cereri in forma scrisa si descrierea proiectului de catre titular 2 eliberarea sau respingerea nemotivata a actului de reglementare 3 dezbaterea publica si luarea deciziei finale de autoritatea competenta 104) Care regula nu face parte din procedura realizarii studiului de impact ? 1 se realizeaza prin unitati specializate -persoane fizice sau juridice atestate 2 titularul proiectului-activitati raspunde pentru realitatea informatiilor 3 studiul de impact este controlat numai administrativ, nu si jurisdictional 105) Care din actiuni nu intra in categoria efectele studiului de impact ? 1 neefectuarea studiului cu ocazia initierii unor proiecte atrage nulitatea absoluta a acordului de mediu 2 cand studiul este obligatoriu raspunderea titularului pentru prejudicii este inlaturata 3 neefectuarea studiului in cazurile obligatorii atrage nulitatea autorizatiei de mediu 106) Care regula nu face parte din cerintele de calitate in constructii ? 1 nu se tine cont de siguranta in exploatare 2 sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului 3 siguranta la foc, izolare termica, hodrofuga si economie de energie 107) Care regula nu face parte din procedura executarii constructiilor de calitate ? 1 constructiile se pot realize numai cu respectarea prevederilor din autorizatia de constructii 2 constructiile din zonele protejate nu se fac in baza unui aviz special 3 in cazuri speciale trebuie si avizul Ministerul Mediului si Gospodariri Apelor. 108) Care grupa de zgomote nu produc efecte asupra calitatii vietii omului ? 1 60-65 decibeli-produc vatamari considerabile 2 peste 65 decibeli-pot produce tulburari de comportament (pierderea auzului) 3 activitatile de recreere si divertisment 109) Care din substantele prezentate nu intra in categoria celor periculoase ? 1 substantele persistente cu risc mare pentru om 2 substantele explosive si iritante, toxice, radioactive 3 chimicalele care nu sunt clasificate periculoase de lege

110) Care din deseuri nu intra in categoria celor periculoase? 1 deseurile menajere; 2 deseurile toxice, infectioase 3 deseurile imflamabile si explosive, radioactive 111) Care din actiunile prezentate nu fac parte din obiectivele regimului juridic al substantelor si deseurilor periculoase ? 1 amplasarea si supravegherea depozitelor 2 incinerarea deseurilor periculoase cat si epurarea apelor uzatenu prezinta interes pentru administratia publica 3 colectarea, neutralizarea si reciclarea celor refolosibile, transportul deseului, importul, exportul si tranzitul acestora 112) Care din actiunile prezentate nu constituie obligatii ale persoanelor fizice si juridice in cazul deseurilor periculoase ? 1 tinerea evidentelor stricte ale acestora, solicitarea actelor de reglementare in cazul lor 2 informarea zilnica a autoritatilor competente privind dinamica deseurilor 3 supravegherea mediului prin sisteme propri pentru identificarea si prevenirea riscurilor 113) Care din regulile prezentate nu constituie conditii obligatorii pentru obtinerea autorizatiei de mediu ? 1 sa dispuna de spatiul de depozitare pentru asemenea activitate 2 sa dispuna de dotarea corespunzatoare 3 este necesara autorizatia eliberata de ministerul economiei si comertului 114) Care din inscrisuri nu fac parte din documentatia pentru autorizare in cazul deseurilor periculoase? 1 cererea de autorizare, extrasul statutului societatii comerciale autentificata 2 dovada titlului asupra spatiului destinat activitatii, lista mijloacelor fixe din dotare 3 certificatul de calitate este necesar numai in anumite cazuri 115) Care din actiuni nu fac parte din obligatiile generale ale agentilor economic ? 1 sortarea pe calitati 2 organizarea evidentelor 3 informatiile privind provenienta deseurilor predate sunt secrete 4 informarea autoritatilor competente privind gestionarea lor. 5 consemnarea in documentele legale de predare primire a provenientei lor 116) Care regula nu este inclusa in regimului de import a deseurilor periculoase ? 1 este interzis in general importul in Romania de deseuri de orice natura, in stare bruta sau prelucrata. 2 emiterea certificatelor de calitate in tara de origine in cazul marfurilor periculoase 3 importul deseurilor admise legal se face in baza licentei de import si a declaratiei de conformitate din tara de origine

117) Care din actiuni nu constituie obiectivele regimului juridic al materiilor explosive 1 repararea, producerea,experimentarea materialelor explosive, detinerea ,comercializarea materialelor explosive 2 existenta autorizatiei pentru producerea si efectuarea operatiunilor de import export. 3 protectia muncii si politia nu trebuie sa atorizeze producerea si prelucrarea materialului explozibil 118) Care din produse nu fac parte din categoria celor fitosanitare ? 1 pesticidele, erbicidele, insecticidele. 2 produsele folosite la desinsectie si deratizarea spatiilor de depozitare a produselor agricole nu prezinta interes 3 tratamentele fitosanitare pentru prevenirea bolilor si daunatorilor 119) Care regula nu face parte din regimul privind ingrasamintele chimice ? 1 producerea lor se face numai prin tehnologie autorizata 2 se folosesc numai produse de uz fitosanitar omologate la cerere 3 certificatul de omologare este valabil trei ani. 120) Care regula nu face parte din regimul juridic al produselor fitosanitare ? 1 fabricarea si comercializarea acestora se efectueaza numai de persoane autorizate 2 ambalarea si reambalarea se face si de persoane neautorizate 3 importul acestora se face pe baza de licenta 121) Care regula nu face parte din procedura omologarii produselor fitosanitare? 1 omologarea se face conform unor standarde stricte 2 competenta de omologare revine unei comisii interministeriale 3 omologarea se face numai la cererea agentilor economici romani 122) Care actiune nu constituie scopul folosirii produselor fitosanitare? 1 incinerarea acestor produse se face numai pe baza de licenta 2 produsele fitosanitare se folosesc numai in conformitate cu instructiunile de utilizare 3 aceste produse sunt cuprinse in codexul national probat de comisia de omologare. 123) Care regula nu este valabila pentru importul produselor fitosanitare ? 1 aceasta activitate poate fi efectuata si de catra agenti economici neautorizati 2 importul acestor produse se realizeaza de agenti economici constituiti si autorizati conform legi. 3 importul se face pe baza de licenta 124) Care din actiuni nu intra in competenta de comercializare a produselor fitosanitare 1 actiunile producatorilor interni si actiunile importatorilor autorizati ce actiunile

2 3

comerciantilor autorizati actiunile agricultorilor pentru tratarea culturilor actiunile comerciantilor autorizati constituiti si inregistrati

125) Care regula este valabila in utilizarea produselor fitosanitare ? 1 tratamentele fitosanitare se fac numai de prestatori autorizati 2 acesti prestatori nu sunt inregistrati la politie 3 producatorii agricoli folosesc aceste produse in baza autorizatiei de utilizare 126) Care regula nu este valabila pentru tratamentele fitosanitare ? 1 activitatea se face numai cu avertizare prin buletinele emise de serviciile de prognoza si avertizare. 2 prestatorii de servicii fitosanitare trebuie sa respecte reguli de depozitare si efectuarea tratamentelor 3 acesti prestatori nu raspund de calitatea si eficienta tratamentelor 127) Care actiune nu face parte din modalitatile de reducere a riscului de impact asupra mediului a produselor fitosanitare? 1 tratamentele a caror persistenta depaseste timpul pana la consumul produselor recoltate. 2 vanzarea catre consumatori a produselor agricole tratate fara respectarea timpului de pauza stabilit de autoritati 3 folosirea in tratamente a produselor fitosanitare permite pentru zonele de protectie sanitara si ecologica a apelor si ariilor protejate 128) Care element nu constituie sursa de radiatie ionizanta 1 o entitate fizica naturala sau fabricata care genereaza expuneri la radiatii 2 o entitate fizica care nu elimina substante radioactive 3 o entitate naturala care elimina substante radioactive 129) Care act nu constituie instrument juridic de realizare a activitatilor nucleare ? 1 autorizatia si acordul de mediu sunt principalele acte de reglementare a acestei activitati. 2 autorizatia permite amplasarea, producerea, transportarea sursei de radiatii ionizante. 3 acordul de mediu permite inceperea functionarii sursei de radiatii 130) Care regula nu face parte din procedura autorizarii activitatilor nucleare ? 1 solicitarea autorizarii este insotita de o documentatie conform legii. 2 autorizatia se elibereaza de organele de politie. 3 in cazul instalatiilor cu risc nuclear major autorizatia se emite de govern 131) Care regula nu sunt face parte din procedura activitatilor nucleare 1 autorizatia permite inceperea functionari sursei de radiatii 2 autorizatia permite inceperea investitiei privind amplasarea sursei 3 autorizatia este emisa de guvernin cazul centralelor nucleare si a fabricarii

cambustibilului nuclear 132)Care regula nu este valabila pentru autorizarea personalului ce desfasoara activitati nucleare? 1 permisul se acorda persoanelor care indeplinesc conditiile legi 2 permisul poate fi transmis fara acordul organului emitent 3 permisul poate fi suspendat sau retras in caz de nerespectarea prevederilor sau cand apar situatii noi. 133) Care situatie nu corespunde legii in privinta amplasarea unitatilor nucleare? 1 amplasarea se face in conditii speciale geografice, meteorologice si hidrologice 2 amplasarea nu se face in zone e agrement si odihna 3 amplasarea e posibila in zona activitatilor de productei alimentara 134) Care regula nu face parte din regimul de protectie sanitara al surselor de radiatie? 1 stabilirea unei zone controlate in care sunt premise domiciliile cetatenilor 2 in zona controlata sunt interzise activitatile sociale economice fara legatura cu procesul tehnologic 3 in zona controlata nu sunt permise activitati de agreement 135) Care actiune nu face parte din controlul activitatilor nucleare? 1 controlul este efectuat de autoritatea centrala de protectia mediului 2 controlul nu poate fi preventiv 3 controlul poate fi operativ-curent, ulterior

136) Care din persoane nu sunt expuse profesional activitati nucleare? 1 comercianti autorizati in colectarea deseurilor periculoase 2 persoanele care desfasoara o activitate permanenta sau in unitati nucleare 3 persoane care lucreaze cu surse de radiatii nucleare, cu instalatii nucleare

137) Care actiune nu reprezinta masura de protectie a personalului ? 1 protectia individuala si protectia in zona de lucru 2 norme tehnice de reducere la minimum a radiatiilor ionizante. 3 norme organizatorice care sa asigure cel putin doaza maxima admisa corespunzator.