Sunteți pe pagina 1din 17

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A

POEZIEI
Ce e poezia?

Înger palid cu priviri curate,


Voluptuos joc cu icoane şi cu glasuri
tremurate,
Strai de purpură şi aur peste ţărâna
cea grea.”
(M. Eminescu, Epigonii)
VASILE ALECSANDRI
1818 - 1890
Studii în ţară şi la Paris.
Participant activ la
mişcarea culturală, la
revoluţia din 1848 şi la
Unirea Principatelor.
Director al Teatrului
naţional din Iaşi,
colaborator la Dacia
literară.
Deputat şi ministru în mai
multe rânduri, ministru al
României la Paris (1885-
1890).
Volume: Doine,
Lăcrimioare, Suvenire,
Mărgăritărele, Pasteluri
NOVALIS
1772 - 1801
Numele real: Georg Phillipp
Friedrich Freiherr von
Hardenberg
Este descendent dintr-o veche
nobilime germană
La început a studiat cu profesori
particulari. A dobândit cunoştinţe
de retorică şi literatură veche.
A studiat dreptul, în acelaşi timp
participând la cursurile lui
Schiller.
Are bogate cunoştinţe în ştiinţă,
drept, filozofie, politică şi
economie politică.
Volume: Imnuri către noapte
(Hymnen an die Nacht)
MIHAI EMINESCU
1850 - 1889
• CEL MAI MARE POET ROMÂN
Copilăria la Ipoteşti, şcoala primară şi
gimnaziul la Cernăuţi.
Studii universitare la Viena şi Berlin
Copist la tribunalul din Botoşani,
sufleor în trupe de teatru şi la
Teatrul Naţional.
Director la Biblioteca Centrală din
Iaşi, revizor şcolar, redactor la
ziare (Timpul).
Volume: Poezii, ed. I, îngrijită de Titu
Maiorescu
Titluri: Epigonii, Scrisorile, Memento
mori, Împărat şi proletar, Glossă,
Lacul, Sara pe deal, Revedere,
Luceafărul
Ce e poezia?

Poezia e ochiul care plânge.


Ea este umărul care plânge, ochiul
umărului care plânge.
Ea este mâna care plânge, ochiul
mâinii care plânge.
Ea este talpa care plânge, ochiul
călcâiului care plânge.
(Nichita Stânescu)
JOHN KEATS
1795 - 1821
Se naşte în Londra, iar primii ani din
viaţă sunt foarte fericiţi.
La 7 ani rămâne fără tată, care moare
căzând de pe cal, iar la 15 ani
rămâne şi fără mamă, ce
sfârşeşte tragic din cauza
tuberculozei.
A obţinut calificare medicală, LSA, în
1816.
Asemenea mamei, dă semne de
tuberculoză
Ultima sa dorinţă i-a fost să fie
ingropat sub o piatră pe care să
scrie:”Aici odihneşte cel
al cărui nume e scris pe
apă”. Numele lui nu apare pe
piatră
Volume: Poeme, Ode(Odă
privighetorii, Toamnei)
OCTAVIAN GOGA
1881 - 1938
Studii liceale la Sibiu şi Braşov,
studii universitare: Facultatea de
Litere şi Filozofie din Budapesta
Editează la Budapesta revista
Luceafărul.
Înscris în Partidul Naţional Român,
va milita pentru eliberarea
socială şi naţională a românilor
din Transilvania.
Ministru al Instrucţiunii şi Cultelor,
Ministru de Interne, membru
corespondent al Academiei.
Volume: Poezii, Ne cheamă
pământul, Din umbra zidurilor,
Cântece fără ţară
GEORGE BACOVIA
1881 - 1957
Pseudonimul lui Vasiliu
Gheorghe/George
Liceul la Bacău, Facultatea de
Drept la Iaşi (1911)
Suplinitor, şef de birou, referent
bibliotecar.
Scoate la Bacău revista Ateneul
cultural.
Premiul pentru poezie la SSR
(1925), Premiul Naţional(1934)
Volume: Plumb, Scântei galbene,
Cu voi, Comedii în fond, Stanţe
burgheze.
CHARLES BAUDELAIRE
1821 - 1867
Poet, estetician, critic literar
şi de artă franceză.
Se naşte la Paris, studiază la
Lyon şi Paris. Aici
frecventează Cartierul
latin, sediul artiştilor,
unde s-a îndatorat peste
măsură.
Moşteneşte o avere
considerabilă care-i va
permite să ducă o viaţă
de dandy parizian.
Volume: Florile răului (Les
Fleures du Mal)
LUCIAN BLAGA
1895 - 1961
Poet, filosof, eseist, dramaturg
Se naşte în localitatea Lancrăm, jud. Alba
Face studii liceale la Braşov, universitare la
Sibiu (Facultatea de Teologie) şi Viena
(Facultatea de Filozofie), unde în 1920
îşi ia doctoratul.
Din 1926 îmbrăţişează cariera diplomatică,
fiind pe rând, ataşat de presă pe lângă
legaţiile României din Varşovia, Praga
şi Berna, apoi consilier la Legaţia
română de la Viena, ambasador şi
ministru plenipotenţiar al României la
Lisabona.
În 1938 este numit profesor la
Universitatea din Cluj, la Catedra de
filosofia culturii, creată special pentru
el.
Volume: Poemele luminii, În marea
trecere, Lauda somnului, La cumpăna
apelor, la curţile dorului, Nebănuitele
trepte.
TUDOR ARGHEZI
1880 - 1967
Poet, prozator şi publicist.
Se naşte la Bucureşti, pe
numele Ion N. Teodorescu
La nici 20 de ani, pare-se în
urma morţii iubitei, se
retrage pentru 5 ani, la
mănăstirea Cernica, sub
numele de ieromonahul
Iosif.
Acuzat de colaboraţionism, e
întemniţat la închisoarea
Văcăreşti
Volume: Cuvinte potrivite, Flori
de mucegai, Cărticica de
seară, Ce-ai cu mine,
vântule?, Hore
ALFRED de MUSSET
1810 - 1857
 Dramaturg, poet şi
prozator francez.
Numele său: Alfred
Louis Charles de
Musset
Se naşte la Paris
A fost decorat cu
distincţia Legiunea de
onoare.
A devenit membru al
Academiei Franceze
Volum important:
Nopţile
NICHITA STĂNESCU
1933 - 1983
Se naşte la Ploieşti, la 31 martie, “dintr-un
ţăran român venit la oraş şi dintr-o
rusoaică”(după spusele poetului). Anii
`50 îl surprind pe tânărul Nichita
Hristea Stănescu pe culoarele unui
liceu ploieştean, mereu înconjurat de
admiratori “sateliţi”, într-o permanentă
luptă cu disciplina.
Studiile superioare le face la Facultatea de
Filologie a Universităţii din bucureşti.
A primit multe premii pentru poezie, între
care Premiul Herder, în 1975. Moare la
13 decembrie 1983.
Volume de versuri: Sensul
Iubirii, Dreptul la timp,
Necuvintele, Operele
imperfecte, Noduri şi
semne
HEINRICH HEINE
1797 - 1856
S-a născut dintr-o familie
evreiască din Düsseldorf,
Germania
Studiază dreptul la
universităţi din Göttingen,
Bonn şi Berlin.
Se converteşte de la Iudaism
la Protestantism, ferindu-
se de restricţiile severe
aplicate evreilor: “biletul
său de intrare în cultura
europeană
Volume: Poezii, Cartea
cântecelor
ANA BLANDIANA
Pseudonim literar al Otiliei
Coman
Născută la 25 martie 1942, la
Timişoara, a urmat studii
liceale la Oradea şi a absolvit
Facultatea de Filologie a
Universităţii din Cluj.
Este premiată cu Premiul
Uniunii Scriitorilor (1970),
Premiul Academiei (1974),
Premiul Herder (1982)
Ce e poezia?

Poezia este însăşi viaţa, e umbra


şi lumina care catifelează natura
şi dă omului senzaţia că trăieşte
cu planetele lui în cer.
(Tudor Arghezi)