Sunteți pe pagina 1din 14

Doctrina economica marxista/socialistă

• «Oт каждого по
способности,
каждому по
потребности»
????
Eficiență economică

SAU

Echitate socială
Key words:
• Denuntau capitalismul (proprietatea privată)
• Colectivism
• Statul și revoluția
• Producerea...planificată
a) Socialismul utopic
• Cuvintul UTOPIA (Th. Morr – sec. 16)
• Caracterizeaza idei care nu exista sau greu de
realizat.
b) Romantismul economic
 ideologia burgheziei mici
 După - se ingustează piata din 2 motive:
UNU – inlocuirea lucrătorilor cu masini
(tehnologie). Venitul lucrătorilor descrește.
DOI capitalistii tind sa produca din ce in ce mai
mult.
Пьер – Жозеф Прудон
1. Proprietatea este un furt!!!
……..
Proprietatea este libertate!!!

2. Proiectul organizarii societatii, in care sa fie un


schimb de bunuri fara bani „Banca Populara”
Karl Marx–
modern??

• I Marx– revoluționarul
• II Marx- filozof, sociolog, economist,
jurnalist, activist public

Scoala marxista

Scoala clasica Scoala clasica Socialismul


germana engleza utopic
Smith –campion Marx-campion al
al capitalismului socialismului

-un sistem ec-c care se distinge prin -teorie politică bazată pe concepția
prop privată asupra factorilor de materialistă a istoriei și caracterizată
producție, precum și prin urmarirea prin luarea drept obiectiv a punerii în
profitului, in general pe o piață comun a mij de producție și de
competitiva. Intr-un sistem capitalist schimb, ca și prin repartiția echitabilă
venitul provine din cel putin doua a bunurilor. Ea luptă pt emanciparea
surse: profit si salarii. In anumite muncitorilor și țăranilor, pt o lume fără
contexte, venitul realizat prin clase sociale și fără oprimare. Pentru
detinerea de resurse naturale sub Marx, care a stabilit și definit esența
forma chiriilor este privit ca o a treia mișcării socialiste, socialismul
sursa de venit, distincta de profit si implică, în final, eliminarea pieței, a
salarii. capitalului, a muncii ca marfă și chiar
a banilor.

Revoluţia industrială a perfectat procesul tehnic complex prin


care munca manuală este înlocuită cu cea mecanizata. În acest
proces, muncitorului îi revenea rolul de supraveghere, reglare şi
alimentare a maşinii. Apariţia revoluţiei industriale a avut ca efect
creşterea producţiei, dezvoltarea oraşelor şi a ştiinţei
• „Religia însăși ne învață că Idealul către Care
năzuim cu toții, S-a jertfit pe Sine însuși pentru
omenire. Cine ar îndrăzni să tăgăduiască
această învățătură? Dacă am ales postura în
care putem înfăptui maximum pentru El nu
vom fi niciodată copleșiți de greutatea
poverilor, deoarece acestea nu sunt decât
sacrificii făcute pentru binele tuturor.”

Karl Heinrich Marx, Gândurile unui tânăr la


alegerea carierei sale
Doctrina economica Marxista
• Teoria valoare
„Prin faptul că în procesul în procesul schimbului
ei (oamenii) consideră produsele lor diferite ca
fiind egale între ele ca valori, ei consideră
muncile lor diferite ca fiind egale între ele ca
muncă omenească. Ei nu ştiu acest lucru, dar îl
fac“
Doctrina economica Marxista
• Teoria plusvaloare
Cumpărînd forţa de muncă, posesorul de bani este în
drept s-o consume, adică să-l silească pe muncitor să
muncească o zi întreagă, să zicem 12 ore. Dar în
primele 6 ore (timpul de muncă „necesar“)
muncitorul creează un produs care acoperă
cheltuielile necesare întreţinerii sale, iar în celelalte 6
ore (timpul de muncă „suplimentar“) el creează un
„plusprodus“ neplătit de capitalist, adică
plusvaloarea. 
• Nouă şi extrem de importantă este la Marx
analiza acumulării capitalului, adică analiza
transformării unei părţi din plusvaloare în
capital şi a întrebuinţării ei nu pentru a
satisface trebuinţele personale sau capriciile
capitalistului, ci pentru o nouă producţie
Curentele economice ale Marxismului

• Curentul ortodox- ultra-imperialism


• Revizionizmul lui Bernstein
• Leninismul - STATUL!