Sunteți pe pagina 1din 15

Neo - Keynesism

• Intervenția permanentă (nu sporadică) a


statului în economie
• Analiza producției întrucît este factorul
care duce la creșterea venitului național;
• Urmăresc o stabilitate a creșterii
economice;
• Sinteza lui Paul Samuelson
- Legea cererii și ofertei e valabilă?
- Eficiență? Corectitudine? Creștere?
Raritatea produselor?

Rolul războaielor... Calamități naturale,


Dezastre!
Curba lui Phillips
Neo - liberalism
3 levels:
• Doctrina liberalismului clasic

 Doctrina economică neo-clasică

 Doctrina economică Neo-liberalistă


• A apărul în anii 1930, însă a atins apogeul
în anii ‘80-’90
Concepte:

• Neoliberalismul, spre deosebire de clasici


nu denunță în totalitate intervenția statului
în economie.
• Libertatea pieței și concurența sunt surse
de atingere a progresului și echității
sociale
Globalizarea
????

• Libertatea – sub un control rigid!!!!


• Intensificarea ideii de creare a unei piețe
mondiale unice în lume , extensiv- la nivel
internațional și intensiv – la nivel de
individ.
Caracteristici:

• Repingerea în totalitate a protecționismului


• Se consideră necesar deschiderea frontierelor
și orientarea spre export
• Stă la baza concepțiilor organizațiilor
internaționale (WB, FMI, OMC)
Neoliberalismul german
Neoliberalismul german

STATUL
Concepții: individualism,
ordinea naturala
HOMO ECONOMICUS

Friedrich Hayek:
Libertatea este absența oricărei restricții sau constrângere de către stat.
Libertatea implică dezvoltarea individualism. Individualismul, care a devenit baza
Europene civilizație, spune Hayek - nu e egoism și narcisism, e în primul rând
respectul pentru aproape, aceasta este o absolută prioritate a oricărei persoane de
a se realiza în lume.
Monetarismul lui M. Friedman
• Cu ajutorul instrumentelor creditar-monetare trebuie
sa influiențăm nu asupra somajului sau producției, dar
asupra prețurilor. El a propus limitarea libertății Bancii
Centrale și stabilirea unei rate de 3-5% anual.
Monetarismul lui M. Friedman
• Una din cele mai mari descoperiri pe care le face Friedman
este „Teoria funcției de consum”. Aceasta explică că oamenii în
comportamentul natural, iau mai mult in considerare venitul
viitor decît cel prezent.
• „Capitalism și libertatea” „Libertatea de a alege”
- El denunță implicarea statului în economie (14 recomandări)
Curba lui Laffer