Sunteți pe pagina 1din 2

,,REGIMURI POLITICE ÎN

PERIOADA
INTERBELICĂ’’
ACTIVITATE DE ÎNVĂȚARE
Explicati următorii termeni:
monopartidism, poliție politică ateism, rasism,
dușmanul de clasă, dușmanul de rasă,
antisemitism, dictatura proletariatului,
svastica, cultul personalității dictatorului,
părintele popoarelor, spațiul vital, poporul
muncitor, rase inferioare.