Sunteți pe pagina 1din 9

Operaţia de formatare într-un

document Word

Prof. ADINA – ELENA


NEGOIANU
Operaţia de formatare într-un
document Word

Noţiuni generale
Tipuri de formatări într-un document
Word
• Formatări la nivel de pagină (test)
• Formatări la nivel de caracter
• Formatări la nivel de paragraf
• Aplicaţii
Operaţia de formatare într-un
document Word
Noţiuni generale
Definiţie:
Formatarea unui document reprezintă modificarea aspectului unei părţi
dintr-un document sau a documentului în întregime.

Moduri de lucru ale operaţiei de formatare:

· formatarea unui text ce urmează a fi introdus: se poziţionează cursorul


în poziţia dorită din text, se realizează operaţia de formatare şi apoi se
introduce textul dorit;
· formatare unui text care este introdus în document: se selectează textul
şi se execută operaţia de formatare prin intermediul opţiunilor de meniu
sau prin intermediul scurtăturilor.

Entităţi ale unui document Word: caracterul, paragraful şi pagina


Operaţia de formatare într-un
document Word

Formatare la nivel de pagină


Acest tip de formatare se realizează atunci când se crează un
document Word nou.
Pentru a formata o pagină se utilizează meniul Fişier din care se
selectează opţiunea Iniţializare pagină.. .
În caseta de dialog ce se deschide pe ecran se pot selecta:
• dimensiunile marginilor
• dimensiunile antetului şi a subsolului
• orientarea paginii Imagini
• dimensiunile paginii
Operaţia de formatare într-un
document Word
Caseta de dialog Iniţializare pagină..
Observaţie:
Un alt mod de setare a
marginilor este cel de
utilizare a riglelor
orizontală şi verticală
Operaţia de formatare într-un
document Word
Formatarea la nivel de caracter
Caracterele sunt litere, numere, simboluri(#, %, &), semne de punctuaţie şi
spaţii.
Prin formatarea caracterelor se înţelege ataşarea unor atribute caracterelor
dintr-un text.
Prin formatarea caracterelor se stabilesc: fontul, dimensiunea caracterelor,
stilul de afişare, culoarea, spaţiul între caractere şi diverse efecte speciale ale
caracterelor.
Un font se defineşte ca un set de caractere care au un aspect grafic comun.
Orice font este caracterizat prin numele său, dimensiune şi culoare.
Formatarea caracterelor dintr-un text se poate realiza în două Imagini
moduri:
• folosind bara de instrumente de formatare
• folosind opţiunea Font din meniul Format.
Operaţia de formatare într-un
document Word
Caseta de dialog FONTdin meniul FORMAT
Operaţia de formatare într-un
document Word
Formatarea la nivel de paragraf
Definiţie:
Paragraful este oporţiune de text cuprinsă între două marcaje de sfârşit de
paragraf ( acţiunea tastei ENTER sau ¶ ).
Formatarea unui paragraf constă în:
• stabilirea marginilor paragrafului (dispanţa dintre marginea textului şi marginea
paginii);
• stabilirea alinierii paragrafului şi a distanţei dintre liniile paragrafului;
• stabilirea distanţei dintre paragrafe.
Formatarea paragrafelor poate fi realizată în două moduri:
• folosind riglele şi bara de instrumente de formatare; Imagini
• folosind opţiuneaParagraf din meniul Format.
Operaţia de formatare într-un
document Word
Caseta de dialog PARAGRAF din meniul FORMAT