Sunteți pe pagina 1din 2

Nr. 57627 / 29.03.

2019
Catre: LAURIC CRISTINA CAMELIA

NOTIFICARE PRIVIND EXPIRAREA POLIȚEI DE ASIGURARE AFERENTĂ CREDITULUI DVS.


DE INVESTITII IMOBILIARE

Stimate client LAURIC CRISTINA CAMELIA

Vă informăm faptul că, în prezent, polita facultativa Complexa a locuintei si polita PAD pentru
imobilului finantat prin Alpha Bank Romania SA figurează în evidențele noastre ca fiind expirate/
reziliate.

Prin prezenta, vă reamintim faptul că, potrivit Contractului de credit, aveți obligația de a
încheia/reînnoi/menține polița de asigurare, astfel încât să acopere întreaga durată de valabilitate a
creditului, precum și de a o prezenta, la Bancă, cu cel puțin [30] de zile înaintea expirării valabilității
acesteia.

Respectând autonomia de voință a clienților în ceea ce privește opțiunea de a alege societățile de


asigurare, practica Băncii este aceea de a accepta polițele de asigurare a bunurilor imobile ipotecate
încheiate de clienții săi, în condițiile agreate cu societățile de asigurare, însă cu luarea în considerare a
cerințelor minimale reflectate în contractele de credit, precum și a practicilor din materia asigurării de
bunuri.

Pentru polița de asigurare facultativă Complexă, suma asigurată avută în vedere la momentul încheierii
acesteia va fi cel puțin egală cu valoarea evaluată (de piată) a imobilului adus în garanție, rezultată din
ultimul raport de evaluare, întrucat conform practicilor de stabilire a indemnizațiilor de despăgubire, în
cazul producerii riscului asigurat, societățile de asigurare vor stabili și vor acorda despăgubirea în funcție
de valoarea de piață a bunului imobil asigurat. Acest interes asigurabil se reflectă, de altfel, și la nivelul
raportului contractual dintre Bancă si clienții săi.

Astfel, este necesar ca suma asigurată să fie stabilită la valoarea evaluată (de piața) a imobilului, care este,
în acest moment, de 56.642,04 EUR. De asemenea, vă rugăm să aveți în vedere și celelalte prevederi
contractuale cu privire la cerințele minimale privind asigurarea (riscuri acoperite, moneda, beneficiar).

Daca polita nu respectă cerințele anterior menționate, aceasta nu poate fi acceptată și înregistrată în
evidențele Băncii, nefiind îndeplinită condiția interesului asigurabil reprezentat de scopul încheierii
poliței de asigurare, din perspectiva Contractului de credit, caz în care vă vom solicita să o refaceți sau să
prezentați un raport recent de evaluare a imobilului adus în garanție (nu mai vechi de 6 luni raportat la
data prezentarii acestuia la Bancă), care să reflecte valoarea de piată actualizată a bunului corespunzătoare
sumei la care ati înteles să asigurați bunul imobil.
Astfel, vă solicităm ca, în termen de maxim 5 zile de la primirea acestei notificări, să faceți dovada
încheierii polita facultativa Complexa a locuintei si polita PAD în condițiile mentionate mai sus și dovada
achitării primei de asigurare. Pentru a veni în sprijinul Dvs., vă oferim posibilitatea încheierii poliței de
asigurare la oricare din unitățile Alpha Bank România S.A., cu una dintre cele două societăți de asigurare
partenere: Groupama Asigurări și Garanta Asigurări.1

In cazul în care nu veți da curs solicitării noastre, pentru a evita orice neconformare cu cadrul contractual
și cu cel legal incident ce reglementeaza imperativ necesitatea asigurării imobilului pe toată durata
creditului, Banca va putea încheia o poliţă de asigurare pentru bunul imobil, în numele şi pe spezele Dvs.
După încheierea politei de asigurare, vă vom transmite o copie a poliţei de asigurare încheiate, în termen
de cel mult 15 zile de la data încheierii acesteia.

Pentru a vă fi mai usor, puteți transmite polița/polițele la adresa de e-mail politedebunuri@alphabank.ro


sau direct în unitățile Alpha Bank Romania.

Daca până la data comunicarii prezentei, situația poliței de asigurare a fost clarificată, vă rugăm să nu
luați în considerare aceasta notificare.

Pentru orice informații suplimentare vă rugăm să vă adresați unităților Alpha Bank România S.A. sau la
telefon Tel Verde: 08008 alpha (08008 25742) - apel gratuit din rețeaua Telekom România și *alpha
(*25742) în rețelele Orange și Vodafone.

Cu stimă,

SIMONA CRISTESCU ALINA STANCIU

Director Director Adjunct


Direcția Administrare Credite Retail Direcția Administrare Credite

_______________________
1
Banca accepta polite de asigurare incheiate cu orice societate de asigurari autorizata sa desfasoare astfel
de activitati pe teritoriul Romaniei.