Sunteți pe pagina 1din 8

CARD DE CREDIT ING PERSOANE FIZICE

CC-03/2012.01
CONFIRM CA AM ANALIZAT SI AGREAT IN CUNOSTINTA DE CAUZA PREVEDERILE DE MAI SUS
Semnatura Imprumutat: ____________________
1/8
ANEXA NR. 1 LA CONTRACTUL PENTRU ACORDAREA CARDULUI DE CREDIT ING
CONDITII GENERALE
1. DEFINIII
n prezentul Contract termenii menionai n continuare vor avea urmtoarele nelesuri: Contractul prezentul Contract
pentru acordarea Cardului de Credit ING incheiat intre ING Bank si Imprumutat, inclusiv actele adiionale ulterioare, precum
i anexele acestuia (care fac parte integrant din Contract). Cardul de Credit ING instrumentul de plat electronic sub
forma cardului de credit, emis pe numele mprumutatului i/sau mandatarilor si (la solicitarea expres a mprumutatului), prin
intermediul cruia ING Bank pune la dispoziia mprumutatului o linie de credit, cu valoarea menionat n prezentul Contract.
Caz de Neindeplinire se intelege, dupa cum este cazul (i) neexecutarea integrala, exacta si la timp a oricareia dintre obligatiile
prevazute in sarcina Imprumutatului si/sau (ii) intervenirea oricarui eveniment sau circumstanta (conditie), astfel cum acestea sunt
stipulate in Clauza 9.1. de mai jos, in masura in care acestea nu sunt executate si/sau remediate (daca se prevede aceasta posibilitate)
in mod integral, exact si la timp, potrivit conditiilor stabilite in prezentul Contract; Data Acordrii - data la care ING Bank pune
la dispoziia mprumutatului Creditul aprobat, prin furnizarea Cardului de Credit ING si creditarea contului de imprumut cu sumele
corespunzatoare Creditului. Valoarea Total a Creditului suma pusa la dispozitia Imprumutatului de catre ING Bank, n
condiiile specifcate n prezentul Contract. Costul Total al Creditului suportat de mprumutat toate sumele de bani pe care
mprumutatul trebuie s le plteasc pentru Credit, inclusiv dobnda, taxa de emitere card, comisionul anual de administrare card,
costurile aferente contului de imprumut, costurile de utilizare a mijlocului de plata atasat (dupa caz), costurile privind operatiunile
de plata (dupa caz). Anumite costuri pe care mprumutatul se oblig s le suporte nu sunt incluse n aceast valoare, cum ar f:
comisionul de nscriere/modifcare/stingere a ipotecilor mobiliare la Arhiva Electronic de Garanii Reale Mobiliare sau dobanda
penalizatoare. Valoarea totala platibila de catre Imprumutat suma dintre Valoarea Totala a Creditului si Costul Total al
Creditului suportat de Imprumutat; Dobnda Anual Efectiv (DAE) - Costul Total al Creditului suportat de Imprumutat,
exprimat n procent anual din valoarea totala a creditului acordata. Valoarea DAE se modifca ori de cate ori se modifca unul dintre
elementele (costurile) care intra in componenta sa, inclusiv odata cu modifcarea de catre ING Bank a Ratei Dobanzii. DAE se
calculeaza raportat la 365 de zile, iar pentru ani bisecti la 366 de zile sau 12 luni egale de 30,41666 de zile fecare, conform formulei
de calcul prevazute de legile si reglementarile in vigoare. Obligaii Financiare nseamn oricare i toate sumele de bani i alte
obligaii fnanciare sau de alt natur, simple, pure i simple sau afectate de termen sau orice condiie, datorate sau prevzute a f
datorate la orice moment de ctre Imprumutat catre ING Bank n conformitate cu Contractul, inclusiv (fr limitare) (i) principal,
(ii) dobnzi, (iii) dobnzi penalizatoare, (iv) comisioane, (v) costuri survenite i cheltuieli suportate cu ncheierea, constituirea de
drepturi, nregistrarea, asigurarea publicitii, perfectarea, meninerea validitii i opozabilitii, stingerea i radierea de drepturi
conform prezentului Contract, (vi) meninerea, conservarea, administrarea, preluarea, vnzarea, preluarea n contul creanei sau n
administrare, a oricror bunuri afate n proprietatea Imprumutatului (inclusiv bunuri grevate cu sarcini n favoarea ING Bank), (vii)
alte costuri survenite i cheltuieli efectuate n interesul comun al creditorilor, precum si (viii) costuri survenite i cheltuieli suportate
pentru conservarea averii Imprumutatului, n vederea evitrii blocrii activitii acesteia sau a sistrii unor prestaii ale terilor pe
motiv de neexecutare a obligaiilor de ctre Imprumutat.Ziua de realimentare ultima zi de rambursare a Sumei minime de
realimentare, a carei valoare este prevazuta in extrasul de cont eliberat la inchiderea Ciclului de Tranzactionare sau in SMS-ul
de informare transmis lunar de catre ING Bank Imprumutatului, daca acesta a optat pentru acest serviciu. Ziua de realimentare
(care poate f ziua de 5, 15 sau 25 a lunii) se stabileste la data incheierii Contractului si nu mai poate f modifcata. Adresa de
coresponden adresa de corespondenta postala, adresa de e-mail, numarul de telefon fx, mobil, fax furnizate de Imprumutat
ING Bank, casuta de mesaje din pagina personala de internet banking HomeBank a Imprumutatului, daca acesta a contractat acest
serviciu; Suport Durabil - orice instrument care permite Imprumutatului sa stocheze informaii care i sunt adresate personal,
astfel incat acestea sa fe accesibile pentru consultari viitoare pe o perioad de timp adecvat scopului informaiilor i care permite
reproducerea fdela a informaiilor stocate (ex: e-mail, SMS, pagina de internet a ING Bank, casuta de mesaje din pagina personala
de internet banking HomeBank a Imprumutatului, dupa caz).
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul Contractului const n acordarea de ctre ING Bank n favoarea mprumutatului, n condiiile prezentului Contract, a
unei facilitati de credit sub forma unei linii de Credit (denumita Creditul) prin emiterea i punerea la dispoziia acestuia i/sau
mandatarilor si (la solicitarea expres a mprumutatului) a Cardului de Credit ING. Utilizarea Creditului de ctre mprumutat este
la discreia acestuia, acesta find acordat pentru nevoi personale generale.
3. NCHEIEREA CONTRACTULUI
(1) Prezentul Contract se consider ncheiat la data la care mprumutatul primete Cardul de Credit ING (data la care va semna
formularul ING de primire a Cardului de Credit ING). n cazul n care ING Bank nu aprob acordarea Creditului ctre mprumutat i,
n consecin, nu pune la dispoziia mprumutatului Cardul de Credit ING, prezentul Contract nu i va produce efectele juridice.
(2) ING Bank va pune efectiv la dispoziia mprumutatului Cardul de Credit ING, dupa indeplinirea cumulativa de catre acesta
a urmatoarelor condiii: (a) mprumutatul ndeplinete toate condiiile prevzute de lege i de procedurile ING Bank pentru
contractarea produsului solicitat. (b) mprumutatul a prezentat ING Bank documentele doveditoare ale venitului su, astfel cum i-au
fost solicitate de ctre ING Bank. (c) mprumutatul a semnat Acordul de transmitere, prelucrare i consultare a informaiilor la S.C.
Biroul de Credit S.A.. (d) mprumutatul ndeplineste orice alte condiii de bonitate i eligibilitate stabilite de ING Bank, care vor f
comunicate mprumutatului la data solicitrii Cardului de Credit ING sau ulterior, in vederea acordarii Creditului.
CARD DE CREDIT ING PERSOANE FIZICE
CC-03/2012.01
CONFIRM CA AM ANALIZAT SI AGREAT IN CUNOSTINTA DE CAUZA PREVEDERILE DE MAI SUS
Semnatura Imprumutat: ____________________
2/8
(3). ING Bank isi rezerva dreptul de a nu acorda/ pune la dispozitia Imprumutatului Creditul sau de a bloca orice suma neutilizata
din aceasta si in cazul in care constata ca orice garantie, declaratie, certifcat, document sau afrmatie data/facuta sau furnizata ING
Bank de catre sau in numele Imprumutatului, in sustinerea cererii de Credit, este falsa, exista suspiciuni intemeiate ca este falsa sau
induce in eroare cu privire la orice aspect semnifcativ.
(4) Imprumutatul are la dispozitie un termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data semnarii prezentului Contract, in
care se poate retrage din Contract, fara a invoca niciun motiv. Pentru aceasta este necesar ca, in intervalul de 14 zile, Imprumutatul
sa notifce ING Bank in scris, fe prezentandu-se la ING Bank, fe printr-o scrisoare cu confrmare de primire sau alta modalitate
de transmitere care sa asigure confrmarea primirii acesteia, faptul ca doreste sa se retraga din credit si sa ramburseze, in termen
de maximum 30 de zile calendaristice de la data expedierii notifcarii de retragere, integral creditul utilizat (tras), impreuna cu
dobanzile aferente perioadei cuprinse intre data tragerii si data rambursarii integrale.
4. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul Contract se ncheie pe o perioad nedeterminat, urmnd s nceteze n condiiile menionate n art. 13.1 al Contractului.
Cardul de Credit ING expir la data menionat pe faa cardului, urmnd a f rennoit conform Condiiilor Generale pentru Carduri,
cu care se completeaz prezentul Contract.
5. REALIMENTAREA CONTULUI DE MPRUMUT ATAAT CARDULUI DE CREDIT ING
(1) Lunar, incepand cu ziua urmatoare generarii extrasului de cont pana cel mai tarziu in Ziua de realimentare stabilita prin
prezentul Contract (ora 16), mprumutatul are obligaia de a depune Suma minima de realimentare, fe n contul de mprumut
ataat Cardului de Credit ING, fe in contul curent deschis pe numele sau la ING Bank indicat pentru debitare directa in Cererea de
acordare a Cardului de Credit ING (daca Imprumutul are deschis un astfel de cont), realimentarea lunar urmnd a se realiza prin
debitarea automat a acestui cont. Suma minima de realimentare convenit prin prezentul Contract se calculeaza astfel: procent
aplicat la valoarea sumei utilizat din Credit, plus dobnda aferent, comisioane, penaliti, precum i orice alte sume datorate de
ctre mprumutat (depasiri ale limitei de credit, sume restante din lunile precedente etc.). Prin Suma utilizat se nelege suma
folosit din Credit la ncheierea unui ciclu de tranzacionare. Ciclul de tranzacionare reprezint intervalul standard de aproximativ
o lun (n funcie de data aleas ca Zi de realimentare), la fnalul cruia se genereaz extrasul de cont. Pe baza Sumei utilizate n
ultima zi a ciclului de tranzacionare se calculeaz suma pe care Imprumutatul trebuie s o plteasc pn n ziua de realimentare.
Pentru fecare dat a scadenei exist un ciclu de tranzacionare fx.
(2) Suma cu care se realimenteaz lunar contul de mprumut ataat Cardului de Credit ING conform alineatului 1 nu poate f mai
mic dect Suma Minim de Realimentare care nu poate f mai mic de 50 (cincizeci) lei sau de echivalentul sumei utilizate a
creditului, daca acesta este mai mic de 50 (cincizeci) lei.
(3) mprumutatul poate alimenta oricnd contul de mprumut ataat Cardului de Credit ING, cu orice sum dorete. Pentru sold
pozitiv al contului de mprumut nu se acord dobnd de ctre ING Bank.
(4) Ulterior realimentrii contului de mprumut ataat Cardului de Credit ING, valoarea Creditului ce poate f utilizat de ctre
mprumutat va include i suma realimentat, din care sunt deduse valoarea dobnzii perceput de ING Bank i taxele i comisioanele
datorate pentru operaiunile efectuate cu Cardul de Credit ING.
(5) Daca Imprumutatul nu ramburseaza Suma minima de realimentare pana la Ziua de realimentare (ora 16): (i) aceasta suma
va f considerat credit restant la care se va aplica dobanda penalizatoare; (ii) ING Bank va restrictiona contul de imprumut atasat
Cardului de Credit ING, lasand posibila doar alimentarea acestuia daca in termen de 22 de zile calendaristice de la data scadenta nu
a rambursat creditul restant. Ridicarea restrictiei se va realiza in termen de 1 zi bancara, dupa achitarea creditului restant.
(6) Sumele cu care este realimentat contul de imprumut atasat Cardului de Credit vor f utilizate de catre ING Bank pentru stingerea
sumelor de plata, in urmatoarea ordine: i) penalitati; ii) dobanzi; iii) taxe si comisioane; iv) credit restant utilizat prin tranzactii
comercianti; v) credit restant utilizat prin retragere numerar. vi) In cazul in care Imprumutatul inregistreaza intarzieri la plata sumelor
datorate in baza mai multor contracte de credit incheiate cu ING Bank, iar fondurile existente in conturile curente ale Imprumutatului
deschise la ING Bank sunt insufciente pentru achitarea tuturor acestor obligatii de plata, atunci ING Bank isi rezerva dreptul de a
stinge cu prioritate obligatiile de plata cumulate aferente creditului care inregistreaza cel mai mare numar de zile de intarziere. In cazul
in care mai multe obligatii de plata inregistreaza acelasi numar de zile de intarziere, atunci ING Bank isi rezerva dreptul de a stinge cu
prioritate obligatiile de plata aferente Cardurilor de Credit ING, apoi obligatiile aferente: liniilor de credit tip ExtraROL, creditelor de
nevoi personale ING Personal si, in fnal, cele aferente creditelor de nevoi personale cu ipoteca si creditelor ipotecare. In cazul in care
Imprumutatul fgureaza cu mai multe credite de acelasi tip si cu acelasi numar de zile de intarziere, atunci ING Bank isi rezerva dreptul de
a stinge cu prioritate primul credit contractat de Imprumutat.
6. DOBNZI, PENALITATI I COMISIOANE
(1) mprumutatul benefciaz de o perioad de graie de la data efectuarii tranzactiei pana la scadenta (data scadenta imediat
urmatoare ciclului de tranzactionare) exclusiv pentru tranzaciile efectuate la comercianii acceptani ai Cardului de Credit ING
(prin terminale pentru transferul electronic de fonduri la punctul de vnzare - POS). n perioada de graie, ING Bank nu va percepe
dobnd pentru sumele din Credit utilizate de ctre mprumutat la comercianti, cu condiia acoperirii tuturor sumelor datorate n
baza prezentului Contract (sume utilizate, taxe, comisioane etc.) nainte de Ziua de realimentare ce urmeaz generrii extrasului
de cont care nregistreaz respectiva tranzacie. n cazul n care, pn la data menionat, mprumutatul realimenteaz doar parial
contul de mprumut sau daca contractul de imprumut inceteaza, ING Bank va percepe dobnd la ntreaga sum tras din Credit pe
CARD DE CREDIT ING PERSOANE FIZICE
CC-03/2012.01
CONFIRM CA AM ANALIZAT SI AGREAT IN CUNOSTINTA DE CAUZA PREVEDERILE DE MAI SUS
Semnatura Imprumutat: ____________________
3/8
toat durata utilizrii acesteia.Dobanda se inregistreaza in contul de imprumut la data emiterii extrasului curent pentru retragerile de
numerar si alte componente ale soldului zilnic si respectiv la urmatorul extras de cont pentru tranzactiile efectuate la comercianti,
in cazul in care Imprumutatul nu a acoperit integral soldul debitor la scadenta. Modul de calcul al dobanzii zilnice este urmatorul:
suma utilizata (principal) la sfarsitul zilei * Rata Dobanzii / 365 sau 366 de zile, pentru anii bisecti.
(2) Dobnda Creditului este variabil i este format din Marja plus Rata de Referin. Valoarea Marjei va rmne
neschimbat pe ntreaga durat a Creditului. Rata de Referin este media indicelui de referinta ROBOR la 3 luni calculata
pentru ultima luna calendaristica din fecare trimestru, respectiv in ultima zi lucratoare bancara a lunilor martie, iunie, septembrie
si decembrie. Rata de referinta va f revizuita si poate varia din 3 in 3 luni, respectiv in data de 1 a lunilor ianuarie, aprilie, iulie
si octombrie a fecarui an. Valoarea Indicelui de referinta in vigoare poate f verifcat de mprumutat n locaiile ING Bank, prin
consultarea documentului Lista de Dobnzi pentru persoane fzice a ING Bank i pe site-ul www.ing ro. Imprumutatul accepta
ca, in cazul in care, pe parcursul derularii Creditului si pana la data achitarii integrale a Obligatiilor Financiare, indicele de ROBOR
inceteaza sa mai existe sau/si nu mai este accesibil si/sau sa devine nerelevant, atunci ING Bank are dreptul sa il inlocuiasca cu
un alt indice relevant si accesibil la momentul respectiv si, in consecinta, ca formula de calcul sa fe modifcata, cu respectarea
prevederilor legale si contractuale.
(3) Orice modifcare a Ratei Dobanzii va f notifcata de ING Bank Imprumutatului in scris, pe hartie sau pe alt suport durabil, cum
ar f prin intermediul extrasului de cont sau serviciului HomeBank (n cazul n care Imprumutatul benefciaz de acest serviciu).
Totodata, modifcarea Ratei Dobnzii va f fcuta publica si prin afarea documentului Lista de Dobnzii in locaiile ING Bank i
pe pagina de internet www.ing.ro. Noua Rata a Dobanzii se va aplica fara sa fe necesara incheierea unui act aditional la Contract,
prevederile art. 11(2) nefind aplicabile in acest caz. Daca Imprumutatul se afa in imposibilitatea de a accepta majorarea Ratei
Dobanzii, atunci va notifca acest lucru ING Bank, printr-o cerere scrisa, in care va prezenta si cauzele imposibilitatii platii ratelor
majorate. ING Bank va analiza cererea si va adresa in scris Imprumutatului o propunere de reesalonare sau refnantare a creditului.
(4) Imprumutatul este de acord c are obligaia de a comunica imediat ING Bank orice schimbare a adresei de coresponden (adresa
postala, adresa de e-mail, numr de telefon mobil, numarul de fax), n caz contrar, ING Bank nu va f rspunzatoare pentru orice
eventual prejudiciu cauzat Imprumutatului ca urmare a modifcrii Ratei Dobnzii, iar comunicarea transmis de ING Bank la datele
de contact nregistrate n evidenele sale va f considerat valabil.
(5) Noul procent de dobnd se va aplica incepand cu prima zi a ciclului de tranzactionare ulterioara datei de modifcarea a Ratei
Dobanzii, la soldul utilizat al Creditului. Dobanda va lua in calcul numarul efectiv de zile cuprins in Ciclul de tranzactionare si se
va calcula in baza unui an de 365 de zile calendaristice sau 366 de zile calendaristice, pentru anii bisecti.
(6) n situaia n care procesul de realimentare nu se poate efectua conform prevederilor art. 5 de mai sus, precum i n situaia n
care mprumutatul nu i va ndeplini la scadena stabilit i notifcat acestuia de ctre ING Bank toate obligaiile sale de plat
generate de acordarea Creditului cu toate spezele i accesoriile acestuia, Imprumutatul se va afa de drept in intarziere si va plti,
dup caz, dobnda penalizatoare (standard) la creditul restant, parte din suma necesar pentru realimentarea contului de mprumut,
calculat pentru perioada de la data nendeplinirii obligaiei mprumutatului de a-i alimenta contul cu aceast sum pn la data la
care ING Bank primete n ntregime suma respectiv, fr ca prin aceasta s se aduc atingere oricrui drept al ING Bank. Dobnda
penalizatoare se va acumula de la o zi la alta i va f calculat n mod proporional n baza unui an de 365 de zile calendaristice
sau 366 de zile calendaristice, pentru anii bisecti, i a numrului efectiv de zile care au trecut. In cazul in care Imprumutatul sau
sotul/sotia acestuia se afa in una din urmatoarele situatii: somaj, reducere drastica a salariului (reducere cu cel putin 15%) sau
deces ING Bank va percepe o Dobanda penalizatoare (redusa) care nu poate depasi cu mai mult de 2 % Rata Dobanzii in vigoare
la acel moment. Pentru a benefcia de Dobanda penalizatoare redusa, Imprumutatul se va prezenta la ING Bank si va completa o
cerere scrisa, pe care o va insoti de documente justifcative care se ateste situatia in care se afa. ING Bank va analiza documentele
justifcative puse la dispozitie de catre Imprumutat si va dispune in ce priveste cererea de acordare a Dobanzii Penalizatoare reduse,
cu respectarea prevederilor legale. Imprumutatul se obliga sa anunte imediat ING Bank incetarea situatiei care justifca aplicarea
Dobanzii penalizatoare reduse. Dobanda Penalizatoare Redusa va f perceputa pana la incetarea evenimentului care a generat
aplicarea sa, dar nu mai mult de 12 luni, iar in caz de deces, nu mai putin de 6 luni. Imprumutatul confrm n mod expres si in
cunostin de cauz nivelul Dobnzii Penalizatoare i este de acord ca acesta refect prejudiciul (direct i indirect) suferit de ING
Bank, intelegand sa achite integral orice Dobanzi Penalizatoare aplicabile conform prezentului Contract.
(7) Taxa de emitere a Cardului de Credit ING va f debitat automat din contul de mprumut al mprumutatului la sfritul lunii
calendaristice urmatoare celei n care se acord Creditul. Taxa anuala de administrare card va f debitat automat din contul de
mprumut al mprumutatului la sfarsitul lunii care marcheaza implinirea unui an de la acordarea Cardului de Credit ING, iar ulterior,
la mplinirea fecrui an de la aceast dat.
(8) Extrasul Cardului de Credit este generat automat la sfritul fecrui ciclu de tranzactionare. Extrasul de cont ii este furnizat
Imprumutatului (transmis/pus la dispozitie) gratuit, o singur dat pe luna, dup ultima zi a ciclului de tranzactionare, pentru ciclul
incheiat, in una din urmatoarele modalitati, in functie de cererea acestuia: (i) la AST (Multimat) - unde poate vizualiza si tipari extrasul
de cont sau (ii) prin pot, la adresa de corespondenta a Imprumutatului. Imprumutatii care benefciaz de serviciul de internet banking
HomeBank pot vizualiza, salva i imprima extrasele lor de cont prin intermediul acestui serviciu. n cazul n care Imprumutatul
dorete un duplicat al extrasului de cont, l poate obine prin intermediul ING Offce-ului in care este alocat sau Agentiilor Bancii sau
prin apelarea Serviciului My Line (caz n care extrasul de cont va f transmis prin pot sau la ING Offce-ul sau Agentia Bancii in care
care Imprumutatul este alocat) cu plata unei taxe (aplicabil de fecare dat cnd se solicit duplicatul pentru fecare lun). Taxa pentru
emiterea unui duplicat al extrasului de cont este mentionata in Lista de Taxe si Comisioane a ING Bank.
CARD DE CREDIT ING PERSOANE FIZICE
CC-03/2012.01
CONFIRM CA AM ANALIZAT SI AGREAT IN CUNOSTINTA DE CAUZA PREVEDERILE DE MAI SUS
Semnatura Imprumutat: ____________________
4/8
7. OBLIGAIILE MPRUMUTATULUI
(1) mprumutatul i asum urmatoarele obligaii: (a) obligaia de realimentare, conform prevederilor art. 5, a sumei minime de
realimentare datorate ING Bank lunar, precum si a oricarei sume datorate in baza prezentului Contract; (b) s furnizeze ING Bank,
la solicitarea acesteia, informaii i/sau documente fnanciare sau de orice natur n legatur cu prezentul Contract. De asemenea,
autorizeaz ING Bank, n mod irevocabil, s fac investigaiile necesare referitoare la situaia sa fnanciar i personal, n vederea
stabilirii corectitudinii datelor transmise i totodat pentru verifcarea situaiei fnanciare pe intreaga durata a prezentului Contract;
(c) s notifce ING Bank orice diminuare/ncetare a venitului su lunar net, precum i orice schimbare a locului de munc, n
termen maxim de 10 (zece) zile lucrtoare de la data modifcarii i i asum n totalitate rspunderea pentru orice prejudiciu
cauzat ca urmare a omisiunii de a notifca; (d) s notifce ING Bank imediat orice schimbare a adresei de domiciliu si adresei de
coresponden (adresa postala, adresa de e-mail, numr de telefon fx, mobil sau fax) i i asum n totalitate rspunderea pentru
orice prejudiciu cauzat ca urmare a omisiunii de a notifca; (e) sa isi indeplineasca intocmai si la timp toate obligatiile asumate in
legatura cu utilizarea Cardului de Credit ING (obligatii prevazute in Conditiile Generale pentru Carduri si Ghidul Platilor ING).
(2) Pentru evitarea oricarui dubiu, sub rezerva unei prevederi contrare exprese, oricare si toate obligatiile Imprumutatului prevazute
in aceste Contract constituie obligatii de rezultat.
(3) Imprumutatul intelege ca se afa de drept in intarziere prin simpla implinire a oricarui termenului stabilit pentru executarea oricarora
dintre obligatiile sale decurgand din Contract.
8. GARANIA CREDITULUI
(1) mprumutatul garanteaz: plata integrala, exacta si la timp a Obligatiilor Financiare cu o ipoteca mobiliar, deplina i neafectata
de condiii, asupra: (i) bunurilor mobile ale Imprumutatului cu o valoare de peste 500 RON (ii) tuturor creantelor (reprezentand
venituri si drepturi de incasare) prezente si viitoare, n lei i in valut decurgand din activitatea sa profesionala, care constituie
sursa evaluarii, acordarii si mentinerii Creditului sau decurgand din orice alta activitate profesionala desfasurata de Imprumutat (sub
rezerva c, pn la intervenirea unui Caz de Neindeplinire, Imprumutatul are dreptul sa incaseze acest creane) (iii) asupra conturilor
bancare ale Imprumutatului enumerate in prezentul Contract, precum si asupra (iv) conturilor bancare ale Imprumutatului deschise
sau pe care le va deschide la ING Bank si la orice alta institutie de credit. In conformitate cu dispozitiile Codului Civil, ipoteca
mobiliara asupra conturilor bancare ale Imprumutatului deschise la ING Bank este perfecta de la data acestui Contract, publicitatea
ipotecii realizandu-se prin control..
(2) Imprumutatul autorizeaz ING Bank pe intrega durata a Creditului s efectueze toate formalitile de publicitate cerute sau prevazute de
lege referitoare la ipoteca astfel constituit, cu debitarea automat a contului/conturilor sale cu costurile aferente acestei operaiuni inclusiv
nscrierea, modifcarea (dupa caz), stergerea ipotecii mobiliare la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.
(3) Suma pentru care este constituit ipoteca mobiliar potrivit acestui Contract este reprezentat de ansamblul Obligaiilor
Financiare, astfel cum acestea sunt defnite i cuantifcate n mod rezonabil potrivit acestui Contract.
(4) n situaia intervenirii unui Caz de Neindeplinire care nu este remediat (daca este prevazuta aceasta posibilitate) in termenul
agreat, ING Bank are dreptul s execute garaniile astfel constituite, precum si orice alt bun din patrimoniul Imprumutatului,
prezentul Contract constituind TITLU EXECUTORIU n conformitate cu prevederile Codului Civil i ale Ordonanei de Urgen
a Guvernului nr. 99/2006. ING Bank poate utiliza, simultan sau separat, la alegerea sa, orice forme de recuperare a creantei sale si/
sau de executare silit asupra patrimoniului mprumutatului, n conformitate cu prevederile legale n vigoare.
9. CAZURI DE NEINDEPLINIRE. CONSECINTE
9.1. Fiecare dintre situatiile, evenimentele si circumstantele mentionate in aceasta Clauza 9.1 constituie un Caz de Neindeplinire:
(1) orice Obligatie Financiara indiferent de cuantumul acesteia nu este platita integral si exact la data la care aceasta este (sau
devine) scadenta in conformitate cu prezentul Contract; sau (2) este initiata orice procedura de executare silita (sau alta procedura
cu efect similar) impotriva Imprumutatului; sau (3) Imprumutatul dispare intempestiv; sau (4) Imprumutatul este insolvabil (sau,
daca este aplicabil, in stare de insolventa declarata in conditiile legii), iar partile agreaza ca intervenirea oricaruia dintre Cazurile
de Neindeplinire anterior mentionate (precum si orice cazuri similare) da dreptul ING Bank sa considere Imprumutatul insolvabil;
sau (5) Imprumutatul omite s comunice ING Bank documente/informaii ce au importan pentru meninerea Creditului; sau (6)
intervin modifcri nefavorabile care, n opinia ING Bank, pot afecta situaia fnanciar a Imprumutatului sau capacitatea acestuia de a-i
ndeplini obligaiile prevzute n prezentul Contract; sau (7) exist suspiciuni intemeiate c Imprumutatul a prezentat/furnizat ING Bank
documente i informaii incomplete sau false sau care induc n eroare cu privire la orice aspect care ar afecta acordarea, respectiv meninerea
Creditului; sau (8) Imprumutatul nu isi indeplineste obligatiile asumate in baza altor contracte de credite/angajamente incheiate cu
ING Bank si o asemenea neindeplinire ar putea conduce in mod rezonabil la decaderea din benefciul termenului a Imprumutatului,
denuntarea, rezolutiunea sau rezilierea contractelor/angajamentelor respective, executarea silita sau luarea oricaror masuri similare
impotriva Imprumutatului; sau (9) utilizarea Creditului n scopuri ilegale/ilicite sau (10) Imprumutatul nu-si indeplineste sau nu isi
respecta exact si la timp si, in masura aplicabila, neexecutarea nu este remediata in conformitate cu prevederile prezentului Contract
orice obligatie asumata prin prezentul Contract sau (11) Imprumutatul utilizeaza Cardul de Credit ING cu incalcarea obligatiilor
referitoare la utilizarea cardului care revin Imprumutatului conform prevederilor Conditiilor Generale de Carduri si/sau a Ghidului
Platilor ING;
9.2 Imprumutatul recunoaste si accepta ca neintervenirea unui Caz de Neindeplinire constituie o conditie cu caracter esential ce
trebuie satisfacuta la data Contractului, la data acordarii Creditului si la orice moment ulterior cat timp exista Obligatii Financiare
neachitate fata de ING Bank. Daca intervine un Caz de Neindeplinire si in masura in care un Caz de Neindeplinire este susceptibil
CARD DE CREDIT ING PERSOANE FIZICE
CC-03/2012.01
CONFIRM CA AM ANALIZAT SI AGREAT IN CUNOSTINTA DE CAUZA PREVEDERILE DE MAI SUS
Semnatura Imprumutat: ____________________
5/8
de remediere in conformitate prezentul Contract, Imprumutatul isi asuma in mod deplin ndeplinirea integrala, exacta si in termenul
agreat, ca o obligatie de rezultat, a oricareia si tuturor masurilor de remediere prevazute in Contract.
9.3 Partile agreaza ca orice masura de remediere a unui Caz de Neindeplinire nu poate f luata in mod util decat in termenul prevazut
(daca este cazul) in prezentul Contract, iar in lipsa unui termen, imediat, fara a f necesara nicio notifcare sau alta formalitate din
partea ING Bank, Imprumutatul find de drept in intarziere in cazul in care nu indeplineste masurile de remediere in conditiile acestei
Clauze.
9.4 Intervenirea oricarui Caz de Neindeplinire si care nu este remediat (daca o asemenea posibilitate este prevazuta) in
conformitate cu prevederile Contractului da dreptul ING Bank: (a) sa constate ca Imprumutatul este decazut din benefciul
termenului, oricare si toate Obligatiile Financiare devenind de indata exigibile (scadente si platibile imediat), in baza unei simple
notifcari scrise si/sau (b) sa ceara si/sau sa treaca la executarea silita a Obligatiilor Financiare si/sau (c) sa rezilieze Contractul in
baza unei simple notifcari scrise a Imprumutatului, punerea in intarziere rezultand din simpla intervenire a unui Caz de Neindeplinire
si, daca este cazul, a neremedierii integrale si exacte de ctre mprumutat, in termenul agreat, a Cazului de Nendeplinire.
10. SCHIMBAREA IMPREJURARILOR
(1). Imprumutatul confrma in mod expres si in deplina cunostinta de cauza ca: (a) a avut in vedere la incheierea acestui Contract cel
putin riscurile asociate cu fuctuatia ratei dobanzii (b) nelege i accept caracterul esenialmente fuctuant al ratei dobnziii, precum
i faptul c aceast fuctuaie (care nu se af sub controlul ING Bank) genereaz un risc de cretere al Valorii Totale a Creditului
platibila de catre Imprumutat pe; (c) isi asum n mod expres i necondiionat, n mod liber i n cunotin de cauz, riscul acestei
fuctuaii, precum i orice riscuri proprii activitii sale profesionale (inclusiv riscul ca veniturile sa scada sau sa nu mai fe realizate)
i nelege s execute integral, exact i la timp obligaiile sale din acest Contract.
(2) n cazul intrrii n vigoare a unei reglementri emise de ctre autoriti competente, conform creia punerea la dispoziie de ctre ING
Bank a Creditului, n totalitate sau parial, constituie o nclcare a respectivei reglementri, ING Bank va notifca n scris Imprumutatului
modifcarea sau ncetarea, dupa caz, a prezentului Contract. n cazul ncetrii efectelor Contractului din aceste motive, Creditul va
deveni imediat scadena, iar Imprumutatul va avea obligaia de a plti, n intervalul de timp i n condiiile pe care ING Bank le va stabili,
intreaga sum neachitat, inclusiv dobnda acumulat i costurile aferente.
11. MODIFICAREA VALORII TOTALE A CREDITULUI/CONTRACTULUI
(1) ING Bank i rezerv dreptul de a modifca, n orice moment (inclusiv la momentul acordrii) i n mod unilateral, Valoarea Totala
a Creditului, n sensul diminurii acesteia, dac va constata, pe baza verifcrilor efectuate i/sau n baza documentelor furnizate de
ctre mprumutat, c acesta nu (mai) ndeplinete condiiile de bonitate/eligibilitate, conform prevederilor legale i reglementrilor
interne, pentru a benefcia de Credit n suma prevzut n prezentul Contract, urmnd a notifca mprumutatul cu privire la aceast
masur si fara sa fe necesara incheierea unui act aditional la prezentul Contract. Valoarea Totala a Creditului va putea f consultat
n orice moment de ctre mprumutat n locaiile ING Bank prin vizualizarea i/sau tiprirea unei situaii fnanciare prin intermediul
Multimatelor (AST) sau prin accesarea serviciului HomeBank, dac benefciaz de acest serviciu.
(2) Clauzele prezentului Contract pot f modifcate prin act aditional acceptat de Imprumutat, cu exceptia cazurilor expres prevazute
in prezentul Contract sau lege si in acord cu prevederile legale.
(3) Modifcarile Contractului impuse prin legislatie vor f notifcate de ING Bank Imprumutatului pe hartie sau orice alt suport
durabil si vor f considerate acceptate tacit de catre Imprumutat chiar daca acesta nu semneaza actul aditional in termenul indicat
pentru intrarea in vigoare a noilor modifcari cu exceptia cazurilor in care legea prevede o alta procedura sau nu prevede necesitatea
notifcarii/incheirii unui act aditional.
(4) Modifcarile continutului clauzelor contractuale referitoare la costuri vor f notifcate Imprumutatului pe orice suport durabil cu
cel putin 30 de zile calendaristice inainte de aplicare. Imprumutatul are obligatia de a transmite ING Bank un raspuns in termen de
maxim 15 zile calendaristice de la primirea notifcarii, fara ca neprimirea unui raspuns sa fe considerata acceptare tacita.
12. CESIUNE
(1) ING Bank poate transfera acest Contract i/sau oricare din drepturile i/sau obligaiile sale decurgand din prezentul Contract, prin
cesiunea Contractului i/sau novaie, cesiune de crean sau orice mecansim de transmitere a obligaiilor recunoscut de lege, iar
Imprumutatul este de acord prin semnarea acestui Contract in mod anticipat i irevocabil cu acest transfer.
(2) Imprumutatul nu poate cesiona sau transfera nici unul din drepturile, benefciile sau obligatiile sale decurgand din prezentul
Contract, fara aprobarea scrisa prealabila din partea Bancii.
(3) Cesiunea realizata in conformitate cu paragraful (1) de mai sus va f notifcata Imprumutatului de ING Bank in termen de cel
mult 10 (zece) zile de la data realizarii acesteia.
13. INCETAREA CONTRACTULUI
13.1 Prezentul Contract poate inceta in urmatoarele cazuri:
(1) prin acordul scris al Partilor;
(2) in cazurile si conditiile prevazute in art. 3(4) si art. 10(2) din Contract;
(3) prin denuntarea unilaterala a Contractului de catre Imprumutat, oricand si fara taxe suplimentare, cu conditia notifcarii prealabile
a ING Bank cu 30 (treizeci) de zile calendaristice inainte de data dorita pentru incetarea Contractului si a ndeplinirii obligaiei de
achitare integral a sumelor datorate ING Bank in baza prezentului Contract. n vederea denuntarii Contractului, mprumutatul se
CARD DE CREDIT ING PERSOANE FIZICE
CC-03/2012.01
CONFIRM CA AM ANALIZAT SI AGREAT IN CUNOSTINTA DE CAUZA PREVEDERILE DE MAI SUS
Semnatura Imprumutat: ____________________
6/8
va prezenta la ING Bank, va achita toate sumele datorate ING Bank in baza Contractului i va completa formularul corespunztor
furnizat de ING Bank. La data primirii/ inregistrarii notifcarii de denuntare, ING Bank va restrictiona Cardul de Credit.
(4) prin denuntarea unilaterala de catre ING Bank, cu o notifcare prealabila a Imprumutatului de 2 luni.
(5) prin rezilierea de catre ING Bank, in conditiile prevazute de art. 9.4 din Contract;
(6) la indeplinirea integrala de catre Imprumutat a tuturor Obligatiilor Financiare asumate fata de ING Bank, urmare a decaderii din
benefciul termenului si/sau executarii silite, in conditiile prevazute de art. 9.4 din Contract.
13.2 In oricare din cazurile prevazute la art. 13.1 din prezentul Contract, ING Bank isi rezerva dreptul de a restriciona (bloca) Cardul
de Credit si/sau contul de mprumut ataat Cardului de Credit ING, de la data notifcarii sau intervenirii Cazului de Neindeplinire,
dupa caz. Imprumutatul nu va mai avea dreptul de a efectua trageri din Credit si ii va reveni obligatia de a rambursa sumele utilizate
din acesta in temenul prevazut in contract/notifcare, dupa caz.
13.3 Daca in termenul de preaviz sau pe perioada de blocare a Cardului, din prezentul Contract sau dupa incetarea Contractului,
comerciantii acceptanti transmit ING Bank spre decontare tranzactii efectuate anterior de catre mprumutat, acesta se oblig s
achite contravaloarea acestora la data la care ING Bank i comunica mprumutatului suma de plat.
13.4 La incetarea Contractului, indiferent de motiv, ING Bank va pune la dispozitia Imprumutatului un document care sa ateste fe
faptul ca au fost stinse toate obligaiile dintre Pari izvorate in baza prezentului Contract, fe obligatiile contractuale neindeplinte,
dupa caz. La data incetarii contractului, in orice modalitate, Cardul de Credit este anulat.
14. BLOCAREA CARDULUI.
(1) In oricare din cazurile prevazute la art. 9.1 din prezentul Contract, ING Bank isi rezerva dreptul de a restriciona Cardul de
Credit ING si/sau contul de mprumut ataat Cardului de Credit ING, lsnd posibil doar alimentarea acestuia, pn la soluionarea/
incetarea situaiei, respectiv pn la fnalizarea investigaiilor si/sau prezentarea documentelor/informatiilor necesare sau luarea
deciziei de incetare a Contractului, dupa caz.
(2) ING Bank isi rezerva dreptul de a limita/bloca utilizarea Cardului de Credit ING in cazul in care exista motive justifcate legate
de securitatea Cardului de Credit ING sau suspiciuni de utilizare neautorizata sau frauduloasa a acestuia.
(3) ING Bank va notifca Imprumutatul cu privire la motivele blocarii/restrictionarii contului de imprumut atasat Cardului de Credit
ING/Cardului de Credit ING, daca este posibil inainte de blocare sau imediat dupa blocarea acestuia, cu exceptia cazului in care
notifcarea in sine sau comunicarea motivelor blocarii ar aduce atingere unor motive de siguranta justifcate in mod obiectiv sau este
interzisa de dispozitii legale. Notifcarea privind blocarea Cardului de Credit ING va putea f facuta inclusiv telefonic.
15. NOTIFICARI
(1) Orice notifcare sau comunicare in legatura cu prezentul Contract, se va face in scris, pe hartie sau pe un alt suport durabil, la
adresele mentionate in prezentul Contract (adresa mentionata la art. 15 alin. 3 din prezentul Contract pentru ING Bank si adresa
de corespondenta pentru Imprumutat), cu exceptia cazurilor in care, prin prezentul Contract, au fost agreate alte modalitati de
notifcare.
(2) Notifcarile ING Bank adresate Imprumutatului vor f trimise la adresa de corespondenta specifcata de acesta in cererea
pentru deschiderea relatiei de afaceri/prezentul Contract/alta cerere/formular tip ING furnizat de Imprumutat ING Bank/intr-o alta
modalitate agreata de parti. ING Bank va transmite intotdeauna notifcarile la ultimele date de contact furnizate de Imprumutat ING
Bank. ING Bank nu va f tinuta raspunzatoare pentru consecintele ce decurg din faptul ca Imprumutatul nu a primit notifcarile din
cauza ca acesta nu a informat ING Bank, prin completarea formularelor speciale puse la dispozitie de catre ING Bank sau prin alta
modalitate agreata de parti, asupra oricaror schimbari ale adresei de corespondenta.
(3) Comunicarile Imprumutatului catre ING Bank facute in baza prezentului Contract vor f transmise: (a) in scris, pe formularele
speciale puse la dispozitie de catre ING Bank; (b) in scris, in atentia Departamentului ING Customer Care&Services, cu sediul
in str. Tipograflor nr. 11-15, Sector 1, SPark Business Center, cladirea B3-B4, cod postal 013714, Sector 1, Bucuresti sau (c)
pe e-mail contact@ing.ro. Notifcarile, cererile sau orice alte comunicari ale Imprumutatului vor f luate in considerare de catre
ING Bank doar daca acestea contin sufciente date de identifcare ale expeditorului (cum ar f: nume, prenume, CNP) si cu conditia
ca acestea sa coincida cu datele de identifcare ale Imprumutatului inregistrate in evidentele ING Bank.
16. PREVEDERI FINALE
(1) Dac mprumutatul nu-i ndeplinete obligaiile de plat/realimentare n conformitate cu prezentul Contract, mprumutatul
autorizeaz prin prezenta ING Bank, n mod irevocabil, s debiteze automat orice sum disponibil n orice moment, n oricare cont
curent n RON i/sau n valut al mprumutatului deschis la ING Bank, pn la valoarea necesar pentru realimentarea, respectiv
rambursarea Creditului, precum i pentru plata dobnzilor i a oricror sume datorate ING Bank conform prezentului Contract. n
cazul n care ING Bank va compensa debitul restant cu sume disponibile n conturi n moned strin ale mprumutatului, ING Bank
va f autorizat s efectueze schimbul valutar la cursul de schimb al ING Bank din momentul efectuarii operatiunii.
(2) Daca sumele din conturile Imprumutatului sunt insufciente pentru achitarea tuturor obligatiilor fnanciare datorate de Imprumutat
in baza Contractului, ING Bank, la libera sa alegere, are dreptul, dar nu si obligatia de a compensa soldurile active si cele pasive
din conturile Imprumutatului deschise la ING Bank, chiar si in moneda diferita, pentru a stinge obligatiile derivand din prezentul
Contract. Numai dupa ce aceste obligatii au fost platite, ING Bank va efectua platile ordonate de Imprumutat din conturile sale
deschise la ING Bank in favoarea oricaror terti.
(3) Orice document emis de ING Bank referitor la cuantumul sumei utilizate, al dobnzilor, al cursului de schimb sau al oricror
CARD DE CREDIT ING PERSOANE FIZICE
CC-03/2012.01
CONFIRM CA AM ANALIZAT SI AGREAT IN CUNOSTINTA DE CAUZA PREVEDERILE DE MAI SUS
Semnatura Imprumutat: ____________________
7/8
alte sume aferente prezentului Contract (inclusiv cu privire la compensarea efectuat potrivit alineatului 1 al prezentului articol) va
reprezenta dovada concludent i sufcient cu privire la cuantumul acestora, inclusiv n cadrul unor proceduri judiciare.
(4) n conformitate cu art. 120 din OUG nr. 99/2006 privind instituiile de credit i adecvarea capitalului, prezentul Contract constituie
TITLU EXECUTORIU.
(5) Legea aplicabil este legea romn.
(6) Orice divergenta aparuta intre parti decurgand din sau in legatura cu prezentul Contract, inclusiv referitor la incheierea,
executarea sau incetarea lui, se va soluiona pe cale amiabil. Dac soluionarea pe cale amiabil nu este posibil, prile se vor
adresa instanelor de judecat competente din Bucuresti. Totodata, Imprumutatul a fost informat ca are posibilitatea de a se adresa
Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (Bdul. Aviatorilor nr. 72, sector 1, Bucuresti, offce@anpc.ro)/Comisariatelor
Judetene pentru Protectia Consumatorilor (dupa caz) sau apela la mediere, in conformitate cu prevederile Legii nr. 192/2006, privind
medierea si organizarea profesiei de mediator, cu completarile si modifcarile ulterioare.
(7) Evenimentele de for major i cazurile foruite nu exonereaz de rspundere mprumutatul pentru neexecutarea totala sau
partiala sau pentru neexecutarea la timp a obligatiilor decurgand din Contract acesta rmnnd obligat fa de ING Bank pn la
rambursarea integral a tuturor datoriilor rezultate din prezentul Contract.
(8) mprumutatul este de acord cu transmiterea de catre ING Bank ctre Biroul de Credit SA a informaiilor despre creditul acordat
(date pozitive) find, totodat, informat c, n cazul n care va nregistra ntrzieri mai mari de 30 de zile la ndeplinirea
obligaiilor de plat scadente, ING Bank va raporta aceast informaie (date negative) la Biroul de Credite S.A. ING Bank va
transmite informaii cu privire la creditul/creditele acordate mprumutatului i ctre Centrala Riscurilor Bancare, n conformitate i
cu respectarea prevederilor legale. Totodata, ING Bank isi rezerva dreptul de a proceda in conformitatea cu prevederile art. 9.4 din
prezentul Contract in vederea recuperarii tuturor sumelor datorate de Imprumutat.
(9) Imprumutatul consimte in mod expres si neechivoc ca ING Bank (a) sa prelucreze (i) date cu caracter personal avand functie
de identifcare a Imprumutatului, (ii) informatii referitoare la produsul de credit acordat, (iii) informatii privind orice activitate
frauduloasa a Imprumutatului in raport cu ING Bank, precum si (iv) informatii cu privire la orice inadvertente constatate in
documentele /declaratiile prezentate ING Bank, in a caror posesie se afa ING Bank in baza prezentului Contract si (b) sa transmita
aceste date catre organismele de colectare, administrare si prelucrare a datelor si informatiilor privind persoanele fzice, institutii de
asigurari, entitati ale Grupului ING, precum si oricarei entitati care poate facilita procesul de recuperare a datoriilor Imprumutatului
fata de ING Bank, in regim de stricta confdentialitate si cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
(10) In cazul n care Imprumutatul va suporta pagube ca rezultat al culpei grave sau a unei fraude comise de ING Bank, aceasta va
despagubi Imprumutatul pentru prejudiciul efectiv si care este consecina direct i necesar a neexecutrii obligaiei. ING Bank va
f exonerata de orice responsabilitate n cazul n care prejudiciul suferit de Imprumutat nu se va datora culpei grave sau intentiei
acesteia
(11). Imprumutatul confrma in mod expres si in deplina cunotin de cauz urmtoarele: (a) a analizat si s-a informat cu privire la
obligatiile si conditiile acestui Contract i (b) ncheie acest Contract n vederea accesrii Creditului, fr a f constrns n vreun fel
i nelege s execute integral, exact i la timp obligaiile sale din acest Contract.
(12) Prezentul Contract se completeaz cu prevederile Condiiilor Generale pentru Carduri, ale Ghidului Platilor ING i cu prevederile
Condiiilor Generale de Afaceri pentru persoane fzice ale ING Bank (mprumutatul confrmnd c a primit un exemplar al acestora
la data semnrii prezentului Contract sau anterior acesteia). n cazul n care exist neconcordane ntre dispoziiile Condiiilor
Generale pentru Carduri, ale Ghidului Platilor ING i/sau ale Condiiilor Generale de Afaceri pentru persoane fzice ale ING Bank
i dispoziiile prezentului Contract, prevederile prezentului Contract vor prevala.
(13) Oricand pe durata relatiei contractuale, Imprumutatul poate solicita ING Bank un exemplar al documentatiei contractuale
(inclusiv Lista de Taxe si Comisioane, Lista de Dobanzi, Conditii Generale de Afaceri, Conditiile Generale de Carduri, Ghidul
Platilor in vigoare la momentul solicitarii), iar ING Bank va transmite, in mod gratuit, pe orice suport durabil, documentul sau
documentele solicitate.
ANEXA NR. 2 LA CONTRACTUL PENTRU ACORDAREA CARDULUI DE CREDIT ING INFORMARE GENERAL
PRIVIND ASIGURAREA DE GRUP DE PROTECIE A CUMPRTURILOR
mprumutaii, titulari ai Cardurilor de Credit ING principale (Benefciarii), benefciaz de o Asigurare de Grup (Asigurarea)
ncheiat de ING BANK (Contractantul Asigurrii) cu CARDIF ASSURANCE RISQUE DIVERS S.A. (Asigurtorul) cu
sediul n Frana, 5 Klber Avenue, 75798 Paris, Cedex 16, nregistrat la Registrul Comerului Paris sub nr.308 896 547 din
17.12.1976.
Asigurarea ofer protecie pentru bunurile noi achiziionate utiliznd Cardul de Credit ING (principal sau suplimentar) care
sunt furate prin violen (tlhrie) sau deteriorate accidental n termen de 90 de zile calendaristice de la data cumprrii i
care nu fac obiectul niciunei alte asigurri sau garanii a productorului. Titularul Cardului de Credit ING principal l va
informa pe titularul Cardului de Credit ING suplimentar despre existena i conditiile Asigurrii.
Acoperirea teritorial a Asigurrii este limitat la Romnia, iar primele de asigurare aferente sunt pltite de ctre
Contractantul Asigurrii.
Perioada de asigurare este egal cu durata de valabilitate a Cardului de Credit ING. Asigurarea pentru fecare bun achiziionat
utiliznd Cardul de Credit ING ofer acoperire pe o durata de 90 de zile de la data achiziionrii. Acoperirea Asigurrii
CARD DE CREDIT ING PERSOANE FIZICE
CC-03/2012.01
CONFIRM CA AM ANALIZAT SI AGREAT IN CUNOSTINTA DE CAUZA PREVEDERILE DE MAI SUS
Semnatura Imprumutat: ____________________
8/8
pentru fecare bun achiziionat va nceta n cazul n care respectivul bun este vndut, la expirarea perioadei de acoperire mai
sus menionat, precum i n cazul producerii unui eveniment asigurat, dup soluionarea dosarului de daun aferent (plat
sau refuz de plat).
Benefciarul Asigurrii este n toate cazurile mprumutatul, titularul Cardului de Credit ING principal. Despgubirea
cuvenit acestuia n cazul producerii evenimentului asigurat reprezint costurile de reparaie a bunului achiziionat, n cazul
deteriorrii lui (inclusiv valoarea prilor nlocuite, a materialelor folosite la reparaie i a manoperei), respectiv valoarea
bunului, n cazul unei deteriorri totale sau a furtului cu violen (tlhrie).
Asigurtorul nu va acoperi daune mai mici de 100 lei. Valoarea despgubirii pltite pentru evenimentele asigurate produse
pe durata perioadei de asigurare nu va depi suma de 2000 Euro pe an, iar numrul de daune pe an este limitat la 3.
n cazul producerii evenimentului asigurat, Benefciarul va contacta telefonic un reprezentant al Asigurtorului la numrul
de telefon 0314067070 sau 0213089070, care i va comunica lista documentelor necesare soluionrii dosarului de daun
i procedura de urmat.
Despgubirile vor f pltite Benefciarului n contul ataat Cardului de Credit ING n termen de 10 zile lucrtoare de la data
depunerii ntregii documentaii.
Nu sunt acoperite de Asigurare:
vehiculele mecanice/motorizate, ambarcaiuni, aparate de zbor; bani, cecuri, aciuni sau obligaiuni, cecuri de
cltorie; produse consumabile (alimente, cosmetice, software); opere de art; ceasuri i bijuterii atunci cnd nu
sunt purtate in momentul producerii evenimentului asigurat; plante, animale, bunuri folosite; toate reparaiile care
sunt acoperite de orice garanie a productorilor; o deteriorri cauzate (direct sau indirect) de evenimente de for
major: revolt, grev sau insurecie, insurecie civil, terorism, rzboi sau orice act de rzboi (declarat sau nu),
inundaii sau cutremur ori n timpul satisfacerii serviciului militar (terestru, aerian ori naval) de catre titularul
Cardului de Credit ING (principal sau suplimentar);
deteriorri cauzate de uzura normal sau deteriorarea gradual din cauza eroziunii, coroziunii, umiditii sau
aciunii cldurii sau frigului; avariile care sunt rezultatul proastei administrri intenionate sau neglijenei grave a
titularului Cardului de Credit ING (principal sau suplimentar) ori a persoanelor pentru care acesta este responsabil;
folosirea greit a bunului din cauza nerespectrii instruciunilor productorului;
evenimentele cauzate de activitatea ilegal/infracional a titularului Cardului de Credit ING (principal sau
suplimentar) sau a persoanelor pentru care acesta este responsabil ori a membrilor apropiai ai familiei sale:
so/soie, copii (inclusiv cei ncredinai spre cretere), prini, frai i surori, socrii, bunici, nepoi, ginere/nor,
concubin/a;
avariile rezultate ca urmare a deteriorrii cu premeditare (intenionat) de ctre titularul Cardului de Credit ING
(principal sau suplimentar), sau de ctre unul din membrii apropiai a familiei acestuia; orice reclamaie fals sau
frauduloas; pierderile pricinuite de defectele de fabricatie, defecte intrinseci (vicii ascunse); furt/pierdere atunci
cnd produsul este lsat nesupravegheat ntr-un loc public; furtul unui bun lsat n main, alt vehicul sau mijloc
de transport, cu excepia cazului n care bunul este plasat n portbagaj i nu este vizibil; produse lsate n grija
i controlul unui transportator (linii aeriene, pe durata transportrii/livrrii la comand sau pot etc); utilizarea
greit a bunului din cauza nerespectrii instruciunilor productorului sau distribuitorului; deteriorri cauzate
de animale; avarii cosmetice (zgrieturi, pete, pierderea culorii care nu mpiedic folosirea sau funcionarea
produsului).
reclamaiile fr dovad (pierderea simpl, dispariia misterioas) precum i cazurile n care titularul Cardului
de Credit ING (principal sau suplimentar) nu a acionat ntr-o modalitate prudent cu bunul achiziionat pentru a
preveni furtul sau avarierea acestuia.
Benefciarul are obligaia de a conserva dreptul Asigurtorului de regres mpotriva terei persoane responsabile pentru
producerea evenimentului asigurat i de a permite efectuarea tuturor aciunilor legale necesare n acest scop.
Contractul de asigurare se suspend pe durata unui caz de for major care pune prile n imposibilitatea de a-i executa
obligaiile contractuale.
Asigurarea este guvernat de legea romn (Legea nr.136/1995 referitoare la asigurrile i reasigurrile din Romnia,
cu modifcrile i completrile ulterioare, i de asemenea Legea nr.32/2000 referitoare la societile de asigurare i
supravegherea asigurrilor, cu modifcrile i completrile ulterioare).
Orice litigiu reclamat de ctre Benefciar referitor la relaia sa cu Asigurtorul va f soluionat pe cale amiabil, prin
formularea unei sesizri scrise la sediul Asigurtorului. Aceast sesizare va f analizat de ctre Departamentul Servicii
Clieni n termen de maximum 10 zile lucrtoare i va f fnalizat prin transmiterea unui rspuns n scris, punctual i
argumentat ctre Benefciar.
Dac nu este posibil soluionarea pe cale amiabil a litigiului, Benefciarul se poate adresa cu o plngere la Comisia
de Supraveghere a Asigurrii sau la Autoritatea Naional de Protecie a Consumatorului sau poate sesiza instanele
judectoreti competente.
Pentru mai multe informaii referitoare la termenii i condiiile Asigurrii de Grup de Protecie a Cumprturilor, poate f accesat
site-ul www.ing ro.

S-ar putea să vă placă și