Sunteți pe pagina 1din 8

Tipuri de contracte

Contracte de achizitie publica

De lucrari

De furnizare

De servicii

Contracte de concesiune de lucrari publice

Contracte de concesiune de servicii

Contractul de lucrari
Are ca obiect:
- executia
- atat proiectarea cat si executia
de lucrari legate de una dintre activitatile
cuprinse in anexa nr. 1
unei constructii
- realizarea prin orice mijloace, a unei constructii
care corespunde cerintelor precizate de AC

Contractul de furnizare
Are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor
produse, prin:

cumparare,
cumparare in rate,
inchiriere,
leasing,
cu sau
cumparare.

fara

optiune

de

Contractul de servicii
Are ca obiect prestarea unuia sau mai multor
servicii, asa cum sunt acestea cuprinse in
anexele
nr. 2A si 2B.

Determinarea tipului de
contract

Este contract de furnizare

Contractul care are ca obiect principal furnizarea de


produse si, cu titlu accesoriu, operatiuni/lucrari de
instalare si punere in functiune

Contractul care are ca obiect atat


produse, cat si prestarea de servicii
estimata a produselor este mai mare
estimata a serviciilor, prevazute
respectiv

furnizarea de
daca valoarea
decat valoarea
in contractul

Determinarea tipului de
contract

Este contract de servicii

Contractul care are ca obiect principal prestarea unor


servicii si, cu titlu accesoriu, desfasurarea unor
activitati dintre cele prevazute in anexa nr. 1

Contractul care are ca obiect atat furnizarea de


produse, cat si prestarea de servicii daca valoarea
estimata a serviciilor este mai mare decat valoarea
estimata a produselor, prevazute in contractul
respectiv

Contractul de concesiune
de lucrari publice

Asemanari cu contractul de lucrari: are acelasi


obiect

Deosebiri: in contrapartida lucrarilor executate


contractantul (concesionarul), primeste din partea
AC (concendentul)

dreptul de a exploata rezultatul lucrarilor


dreptul de a exploata rezultatul lucrarilor
insotit de plata unei sume de bani

Contractul de concesiune
de servicii

Asemanari cu contractul de servicii: are acelasi


obiect

Deosebiri: in contrapartida serviciilor prestate


contractantul (concesionarul), primeste din
partea AC (concendentul)

dreptul de a exploata serviciile


dreptul de a exploata serviciile insotit de
plata unei sume de bani

S-ar putea să vă placă și