Sunteți pe pagina 1din 1

SC SLOT GRUP SRL J22/1402/2010 CUI:27562515 Nr. 10/25.07.

2012
ADEVERIN Prin prezenta se certifica faptul ca dl. (d-na) MANOLACHE MARIN, CNP 1641220173150, act de identitate seria GL nr. 511482 eliberat dePol. Tecuci la data de 03.07.2007, cu domiciliul in loc. Tecuci str. Vrancei nr. 23, judetul Galati, are calitate de salariat si i s-a virat lunar contributia pentru asigurarile sociale de sanatate , potrivit Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoana mai sus mentionata figureaza in evidentele noastre cu urmatorii coasigurati(sot/sotie,parinti,aflati in intretinere). 1.Nume, prenume______________________________________cnp_______________________________ 2.Nume, prenume______________________________________cnp_______________________________ 3.Nume, prenume______________________________________cnp_________________________________ Prezenta adeverinta are o davada de valabilitate de 3 luni de la data emiterii. Sub sanctiunile faptei fals in acte publice, declar ca datele din adeverinta sunt cortecte si complete. Prezenta adeverinta se elibereaza pentru a-i servi la medicul de familie.
Data:
25.07.2012

Administrator,
Donici Alexandru

SC SLOT GRUP SRL J22/1402/2010 CUI:27562515 Nr. 10/25.07.2012


ADEVERIN Prin prezenta se certifica faptul ca dl. (d-na) MANOLACHE MARIN, CNP 1641220173150, act de identitate seria GL nr. 511482 eliberat dePol. Tecuci la data de 03.07.2007, cu domiciliul in loc. Tecuci str. Vrancei nr. 23, judetul Galati, are calitate de salariat si i s-a virat lunar contributia pentru asigurarile sociale de sanatate , potrivit Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoana mai sus mentionata figureaza in evidentele noastre cu urmatorii coasigurati(sot/sotie,parinti,aflati in intretinere). 1.Nume, prenume______________________________________cnp_______________________________ 2.Nume, prenume______________________________________cnp_______________________________ 3.Nume, prenume______________________________________cnp_________________________________ Prezenta adeverinta are o davada de valabilitate de 3 luni de la data emiterii. Sub sanctiunile faptei fals in acte publice, declar ca datele din adeverinta sunt cortecte si complete Prezenta adeverinta se elibereaza pentru a-i servi la medicul de familie.
Data:
25.07.2012

Administrator,
Donici Alexandru