Sunteți pe pagina 1din 8

FIRST BANK S.A.- Inregistrare ANSPDCP nr.

978

Informatii standard la nivel european privind creditul de nevoi personale

1. Identitatea si datele de contact ale creditorului/intermediarului de credit


Creditor FIRST BANK S.A.
Sediu social: Sos.Nicolae Titulescu,nr.29-31,Bucuresti,Sector 1/
Adresa
Intermediar de credit
Adresa
2. Descrierea principalelor caracteristici ale produsului de creditare
Nevoi Personale cu dobanda fixa RON - cu asigurare
Tipul de credit Cu Asigurare de Viata de Grup (riscuri acoperite: conform conditiilor
contractuale ale asigurarii)
Valoarea totala a creditului
(plafonul sau sumele totale puse la
47,295.00 RON
dispozitie in temeiul contractului
de credit)
Conditii ce reglementeaza
Dupa aprobarea creditului si cu conditia semnarii contractului de credit si
tragerea creditului (modul si
a constituirii garantiilor, dupa caz.
momentul de obtinere a sumei)
Durata contractului de credit 60 luni

Rata lunara: 1,014.21 RON


Ratele si ordinea in care acestea
Dobanda si/sau costurile se platesc in modul urmator: cheltuieli, dobanzi,
vor fi alocate
comisioane, credit.

Valoarea totala pe care va trebui


sa o achitati (suma imprumutata
63,707.86 RON
plus dobanda si posibile costuri
aferente creditului)
Ipoteca mobiliara asupra tuturor creantelor (drepturilor de incasare a
Garantii necesare
unor sume de bani) decurgand din activitatea profesionala a
(descriere a garantiei conform
Imprumutatului si/sau Co-platitorului, precum si asupra conturilor
contractului de credit)
bancare, deschise la Banca
3. Costurile creditului

10.4%
Fixa pe toata durata creditului.

Dobanda este calculata asupra unui an de 360 de zile cu luni


calendaristice de 30 de zile. Dobanda lunara aferenta creditului, conform
Graficului de Rambursare se calculeaza dupa urmatoarea formula:
Dobanda lunara = Soldul creditului din luna precedenta x Rata dobanzii
x 30/360.
Rata dobanzii aferenta creditului
Marja fixa a Bancii / Dobanda fixa mentionata mai sus este aplicabila
pentru structura de oferta aleasa, tinand cont de Valoarea totala a
creditului si optiunile cu privire la incasarea venitului intr-un cont
deschis la Banca, achizitionarea Asigurarii de Viata de Grup si
refinantarea unei facilitati de creditare acordata de o alta institutie
financiar-bancara din Romania. In cazul in care oricare dintre elementele
mentionate se modifica, Rata dobanzii aferenta creditului poate fi
diferita, tinand cont de Structura de preturi standard pentru creditele de
nevoi personale a Bancii detaliata in Anexa 1.
Dobanda anuala efectiva 13.85%
(DAE) Calculul dobanzii anuale efective s-a realizat tinand cont de valoarea
Aceasta este costul total exprimat totala a creditului, valoarea ratei dobanzii si a comisioanelor aferente
ca procentaj creditului, valoarea asigurarilor, valabile la momentul realizarii prezentei
anual din valoarea totala a oferte si avand valorile aferente completate in prezenta oferta.
creditului.
DAE va ajuta sa comparati diferite
oferte.
Obtinerea creditului conform
clauzelor si conditiilor convenite NU
este conditionata de incheierea:
- unei asigurari pentru
garantarea creditului NU

sau
- unui contract de serviciu
accesoriu.

4. Costuri aferente
Este necesar sa se mentina unul
sau mai multe conturi pentru Acordarea creditului implica deschiderea unui cont curent, cont care
inregistrarea atat a operatiunilor de trebuie sa ramana deschis pe intreaga durata a contractului de credit.
plata, cat si a tragerilor

2
- Comision administrare cont curent: 6 RON
- Comision analiza: 200 RON
- Comision unic pentru servicii prestate la cererea Imprumutatului: 30
EUR sau echivalentul in RON
Orice alte costuri ce reies din - Comision administrare credit: 0 RON
contractul de credit - Prima de asigurare, calculata ca procent de 0.085%*durata contractului
de credit*suma solicitata si aprobata(inclusiv comisioanele aferente
creditului), perceputa o singura data la acordare, inclusa in valoarea totala
a creditului si retinuta din imprumut.
- Taxa inregistrare la AEGRM a ipotecii mobiliare
Conditiile in care costurile privind - valoarea comisionului de administrare cont curent se poate modifica, cu
contractul de credit mentionate informarea clientului pe suport durabil cu cel putin doua luni inainte de
mai sus pot fi modificate data propusa pentru aplicarea acestuia;
Dobanda penalizatoare: 3% /an peste rata dobanzii curente si, dupa caz,
Costuri in caz de intarziere la plata 2%/an peste rata dobanzii curente in urmatoarele situatii: somaj, reducere
Platile neefectuate ar putea sa drastica a salariului (cel putin 15%) sau deces.
aiba consecinte grave pentru In caz de intarziere la plata, in termen de 30 zile de la data scadentei,
dumneavoastra (de exemplu Banca va inscrie informatiile despre creditul restant in evidenta Biroului
executare silita) si sa ingreuneze de Credit si, dupa caz, al Centralei Riscului de Credit. De asemenea,
obtinerea de credite Banca poate declansa procedura de executare silita pentru recuperarea
sumelor datorate, conform contractului de credit.
5. Alte aspecte juridice importante
Aveti dreptul sa renuntati la contractul de credit in termen de 14 zile
Dreptul de retragere calendaristice de la incheierea acestuia, cu conditia notificarii Bancii si a
rambursarii tuturor sumelor datorate.
Aveti dreptul, in orice moment, sa rambursati anticipat creditul, total sau
partial, fiind perceput un comision de rambursare anticipata in valoare
de:
- 1% din suma rambursata anticipat, daca perioada de timp dintre
Rambursare anticipata rambursarea anticipata si data convenita pentru incetarea contractului de
credit este mai mare de 1 an si
- 0.5% din suma rambursata anticipat daca perioada de timp dintre
rambursarea anticipata si data convenita pentru incetarea contractului de
credit este mai mica de 1 an.
Banca va face verificari in Biroul de Credit, Centrala Riscului de Credit si
Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.
Consultarea unei baze de date Daca cererea este respinsa pe baza consultarilor, Banca va va informa
imediat si gratuit.
Aveti dreptul la cerere sa primiti un exemplar al proiectului de contract de
credit, precum si, dupa caz, conditiile contractuale referitoare la asigurare.
Dreptul de a primi proiectul unui Principalele informatii cu privire la conditiile asigurarii se regasesc in
contract de credit documentul Nota de informare privind Conditiile de Asigurare aferente
Contractului de Asigurare de Viata de Grup atasat Contractelor de Credit
de nevoi personale oferite de First Bank S.A..
Perioada de timp in care Banca Aceasta informatie este valabila de la 01-03-2022 pana la 16-03-2022
este tinuta sa respecte prezenta
respectiv 15 zile de la data primirii prezentului document de catre client.
oferta

3
Client First Bank S.A.
(Numele si semnatura) (Numele si semnatura)

4
Anexa 1
Structura de preturi standard pentru creditele de nevoi personale
Dobanda FIXA

Valoare credit* ≥ 58.000 LEI ≥23.000 –< 58.000 LEI < 23.000 LEI

Dobanda standard a bancii 10,4% 10,9% 11,4%

Reducere incasare venit 1%

Reducere Asigurare 1%

Reducere Refinantare alte 0,5%


institutii financiare

Dobanda minima posibila 7,9% 8,4% 8,9%

DAE calculat la dobanda 10,05% 11.06% 11,62%


minima posibila**

*poate include prima de asigurare si/sau comisionul de acordare (daca este cazul)
**DAE este calculat avand in vedere o perioada de creditare de 60 luni si valoarea maxima a creditului pentru
fiecare dintre intervalele de mai sus, utilizand dobanda minima mentionata in tabel, in cazul incasarii venitului in
cont deschis la First Bank S.A., achizitionand produsul de asigurare si refinantand cel putin un credit detinut la
alta banca.

Dobanda VARIABILA
Valoare credit* ≥ 58.000 LEI ≥23.000 –< 58.000 LEI < 23.000 LEI
Marja standard a bancii 8,99% 9,49% 9,99%
Reducere incasare venit 1%
Reducere Asigurare 1%
Reducere Refinantare alte 0,5%
institutii financiare
Marja minima posibila 6,49% 6,99% 7,49%
DAE calculat la marja 10,23% 10,79% 11,35%
minima posibila**
Reducere speciala*** 0,5% / an

*poate include prima de asigurare si/sau comisionul de acordare (daca este cazul)
**DAE este calculat avand in vedere o perioada de creditare de 60 luni si valoarea maxima a creditului pentru
fiecare dintre intervalele de mai sus, utilizand rata dobanzii calculata ca suma intre IRCC (aferent datei de 01
ianuarie 2022, respectiv 1,17%) si marja fixa a Bancii, in cazul incasarii venitului in cont deschis la First Bank
S.A., achizitionand produsul de asigurare si refinantand cel putin un credit detinut la alta banca.
5
*** “Oferta cu recompensa” (doar in cazul clientilor care isi incaseaza venitul in conturi deschise la First Bank
S.A. si contracteaza un credit cu dobanda variabila): dupa fiecare 12 luni consecutive pe parcursul carora nu se
inregistreaza nicio intarziere la sumele lunare de plata, marja Bancii va fi redusa cu cate 0,50 puncte procentuale.
Astfel, pentru creditele acordate, marja poate fi redusa cu pana la maximum 2 puncte procentuale.

CONDITII REDUCERI APLICATE (cumulative):


• 1% in cazul incasarii venitului lunar (luat in calcul la acordarea creditului) in conturi deschise la First
Bank S.A.
• 1% in cazul optiunii de a achizitiona produsul de tip Asigurare de Viata de Grup
• 0,5% in cazul refinantarii unei facilitati de creditare acordate de catre alta institutie financiar-bancara

6
Anexa 2 la Informatii standard la nivel european privind Credit nevoi personale
Creditor: FIRST BANK S.A. -
Adresa:
Sumar oferte de creditare

Oferta 1 Oferta 2 Oferta 3


Caracteristici si
Suma Suma Suma Suma Suma Suma
costuri
solicitata Maxima solicitata Maxima solicitata Maxima
Nevoi Personale cu dobanda Nevoi personale cu dobanda
Nevoi Personale cu dobanda
Tipul creditului fixa RON - Incasare Venit cu variabila RON - Incasare
fixa RON - cu asigurare
asigurare Venit si asigurare
Valoarea totala 47,295.00 69,381.77 47,295.00 71,306.15 47,295.00 72,111.21
a creditului RON RON RON RON RON RON
Valoarea neta a 45,000.00 66,015.00 45,000.00 67,846.00 45,000.00 68,612.00
creditului RON RON RON RON RON RON
Durata
contractului de 60 luni 60 luni 60 luni
credit
Tip dobanda Fixa Fixa Variabila
Rata dobanzii
aferenta 10.40% 9.90% 9.40% 8.90% 8.66% 8.16%
creditului
▪ Marja Bancii 10.40% 9.90% 9.40% 8.90% 7.49% 6.99%
Indicele de referinta pentru
▪ Indice de
creditele acordate
Referinta
consumatorilor – IRCC
▪ Valoarea
Indice de
- - 1.17%
Referinta la
data ofertei
Prima de 2,295.00 3,366.77 2,295.00 3,460.15 2,295.00 3,499.21
asigurare RON RON RON RON RON RON
Alte costuri
▪ Comision
administrare 6 RON 6 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON
cont curent
▪ Comision
200 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON
analiza
▪ Comision unic
pentru servicii
prestate la 30 EUR 30 EUR 30 EUR 30 EUR 30 EUR 30 EUR
cererea
Imprumutatului
▪ Comision
administrare 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON
credit
Total de plata 1,476.74
1,020.21 RON 1,476.75 RON 990.97 RON 973.98 RON 1,467.68 RON
lunar RON

7
Valoarea totala 63,707.86 92,171.49 61,753.46 92,064.55 60,733.90 91,560.24
platibila RON RON RON RON RON RON
Dobanda anuala
13.85% 13.11% 12.19% 11.62% 11.35% 10.79%
efectiva (DAE)*

* Calculul dobanzii anuale efective (DAE) s-a realizat tinand cont de valoarea totala a creditului, valoarea ratei
dobanzii si a comisioanelor aferente creditului, valabile la momentul realizarii prezentei oferte si avand valorile
aferente completate in prezenta oferta.
** Valoarea creditului poate depasi echivalentul a 20.000 EUR doar in cazul clientilor ce obtin venituri lunare
individuale mai mari de 4500RON

S-ar putea să vă placă și