Sunteți pe pagina 1din 33

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ


PROGRAMUL DE STUDII: ASISTENȚĂ MANAGERIALĂ ȘI SECRETARIAT
ANUL I,SEMESTRUL II,ID

Proiect la disciplina
Economie

TEMA NR .1

Coordonatori Studenţi

Conf. univ. dr. Mihai Popescu Student Chichiriță (Olari) Maria


CREDITAREA BANCARA A PERSOANELOR FIZICE

Principii si reguli generale ale acordarii creditelor bancare pentru persoane fizice

Analiza si evaluarea creditelor pentru persoane fizice

Categoriile de clienti persoane fizice care pot beneficia de credite bancare sunt, conform
normelor bancilor comerciale din Romania:

· persoanele salariate care obtin venituri in baza unui contract individual de munca pe
perioada determinata sau nedeterminata;

· pensionarii, carora li se solicita ultimul talon de pensie in original;

· persoanele care realizeaza venituri din practicarea unei profesii liber autorizate si
care prezinta o adeverinta eliberata de Administratia Financiara privind veniturile nete
realizate in ultimul an, precum si o copie dupa ultima declaratie de impozit pe venit
global depusa;

· persoanele care realizeaza venituri din dividende obtinute de la societati comerciale


unde sunt asociati/actionari;

· persoanele care realizeaza venituri din chirii, care trebuie sa depuna contractul de
inchiriere sau alte documente din care sa rezulte veniturile realizate in ultimul an,
precum si o copie a declaratiei de impozit pe venit global din ultimul an financiar.

Banca acorda credite persoanelor fizice pe seama resurselor proprii si atrase; nu se acorda
niciodata credite peste plafoanele aprobate.

In cazul in care o banca acorda un credit unui client, iar acesta, din diferite motive, nu va
putea sa isi achite obligatiile fata de banca (restituirea creditului si a dobanzii aferente), banca
va inregistra pierderi pe care va trebui sa le suporte din profit. Pentru a reduce la minim
pierderile rezultate din credite neperformante, bancile procedeaza la evaluarea riscurilor pe
care le presupune acordarea imprumuturilor.

Daca principiile generale de creditare sunt aplicate corect, se reduce gradul de incertitudine al
operatiunilor de creditare.
Aceste principii se refera la:

 solicitantul creditului. Este esential ca banca sa obtina cat mai multe informatii in
legatura cu situatia financiara a potentialului client si sa fie sigura ca se poate baza pe
toate informatiile oferite de acesta. In aceasta analiza, banca trebuie sa ia in
considerare masura in care il cunoaste pe client – de aceea analiza se face diferentiat
pentru un client nou si pentru un client vechi;
 cererea de creditare (obiectivele urmarite);
 rambursare (rate si termen). Activitatea de creditare a persoanelor fizice se bazeaza, in
primul rand, pe identificarea si evaluarea cat mai exacta a capacitatii de plata a
solicitantilor, ca principala sursa de rambursare a creditului si de plata a dobanzilor;
 dobanzi si comisioane bancare (remunerarea creditului);
 garantare (modalitati de asigurare si recuperare). La acordarea creditelor, banca
urmareste ca solicitantii sa prezinte credibilitate privind rambursarea acestora la
scadenta. Imprumutatii trebuie sa prezinte in toate cazurile garantii reale sau
personale.

Pentru acordarea de credite persoanelor fizice, se cer a fi indeplinite de catre


acestea anumite conditii, cum sunt:

- persoana solicitanta sa fie angajata cu contract de munca pe o perioada nedeterminata si sa


realizeze venituri certe, care sa asigure plata lunara a ratelor din credit si a dobanzilor
aferente. Solicitantul creditului poate fi si salariat cu contract de munca pe perioada
determinata, cu conditia rambursarii creditului si achitarii dobanzii pe perioada valabilitatii
contractului de munca;

- solicitantul unui credit este obligat sa deschida un cont curent in care se vor depune, initial,
avansul minim solicitat, ca sursa proprie, iar ulterior ratele lunare de rambursat;

- solicitantul trebuie sa garanteze rambursarea creditelor solicitate si a dobanzilor aferente,


atat cu veniturile ce le realizeaza, cat si cu garantii reale si personale;

- solicitantul trebuie sa nu inregistreze debite sau alte obligatii neachitate la scadenta catre
banca si terti, potrivit declaratiei pe proprie raspundere din contractul de credit;
- in general solicitantul trebuie sa participe la realizarea afacerii cu surse proprii, al caror
cuantum minim este stabilit pentru fiecare categorie de credit in parte;

- sa prezinte toate documentele solicitate de banca.

Analiza si evaluarea creditelor pentru persoane fizice

Documentele solicitate de banca persoanelor fizice in vederea obtinerii creditelor sunt:

 cerere de credit;
 copia actelor de identitate ale solicitantului, sotiei/sotului, codebitorilor, girantilor;
 declaratie pe proprie raspundere;
 adeverinte de salariu pentru imprumutat, codebitor, giranti sau talon de pensie pentru
pensionari;
 adeverinta de venit pentru alte tipuri de venituri, decat cele din salarii;
 declaratie speciala privind veniturile din activitati independente pentru anul in curs;
 declaratia de impunere, pentru anul financiar expirat;
 documente de natura conventiilor civile, contractelor de colaborare, contractelor de
inchiriere sau de locatii, constituind dovada veniturilor nete obtinute din alte surse;
 precontracte, contracte, repartitii, facturi proforme, comenzi din care rezulta datele de
identificare ale vanzatorului (denumirea, adresa si contul), acordul acestuia de a vinde,
denumirea bunurilor ce urmeaza a fi vandute, pretul, termenele si modalitatea de
efectuare a platilor;
 documente (facturi proforme, repartitii, comenzi, precontracte, contracte) din care sa
rezulte elementele necesare stabilirii modului de utilizare a creditului;
 autorizatia de constructie cu toate avizele si acordurile necesare, inclusiv proiectul de
executie stampilat – pentru locuinte sau alte obiective;
 devize estimative si devizul general;
 avizele pentru asigurarea utilitatilor realizate prin construire;
 descrierea modalitatilor de garantare a creditului si evaluarea bunurilor ce fac obiectul
garantiei;

 acordul de consultare a bazei de date a Centralei de Risc Bancar - CRB (se


completeaza la sediul bancii);
 acord de transmitere a informatiei de risc la Biroul Roman de Credit (se completeaza
la sediul bancii);
 orice alte documente solicitate de banca.

Procesul de aprobare si acordare a creditelor presupune parcurgerea a trei etape distincte:

1. Analiza preliminara a solicitarilor de credite;

2. Verificarea continutului si analiza documentatiei creditului;

3. Intocmirea scoringului.

1. Pe baza informatiilor prezentate de solicitant cu privire la volumul si destinatia creditului,


in functie de nivelul plafonului disponibil la nivelul bancii, se vor prezenta solicitantului
conditiile generale si specifice pe care trebuie sa le indeplineasca, in vederea contractarii de
credite.

Daca aceste conditii sunt indeplinite, ofiterii de credite se vor informa cu privire la situatia
familiala a solicitantului, in cazul populatiei si cu privire la situatia patrimoniala, pentru
persoanele fizice autorizate.

2. In cazul creditelor acordate persoanelor fizice (populatie) analiza documentatiei de


credit presupune stabilirea a patru elemente de baza:

a. volumul creditului solicitat;

b. nivelul ratei lunare totale pe care clientul o poate plati, cunoscand ca volumul maxim al
unei rate totale lunare de rambursat nu poate fi mai mare de 30% sau 35% din veniturile nete
lunare realizate de imprumutat impreuna cu sotia/sotul/codebitorul, in functie de tipul de
credit[1];

c. numarul de rate lunare in care urmeaza sa se ramburseze creditul;

d. nivelul dobanzii, in functie de categoria de credit solicitata si de optiunea clientului de a


contribui sau nu cu surse proprii.

Volumul creditului, numarul si cuantumul ratelor lunare se determina de catre


ofiterii de credite.
In cazul in care 30% sau 35% din veniturile nete lunare realizate de imprumutat,
impreuna cu sotia/sotul/codebitorul este insuficient pentru acoperirea ratei lunare totale de
rambursat la creditul solicitat, iar imprumutatul nu detine surse propriipentru diminuarea
volumului creditului solicitat, se renunta la continuarea analizei.

In cazul persoanelor fizice autorizate, analiza documentatiei de credit presupune


din partea ofiterului de credite, parcurgerea urmatoarelor faze:

· stabilirea calitatii solicitantului, pe baza documentatiei si a autorizatiilor depuse la


banca (persoana fizica independenta sau asociatie familiala autorizata sa desfasoare
acte de comert, producator agricol individual, avocat, notar, medic, expert contabil,
contabil autorizat sau alt tip de liber-profesionist autorizat etc);

· incadrarea solicitarii in criteriile si conditiile specifice categoriei de credit, in functie


de destinatia ce urmeaza a fi data imprumutului (comert, prestari servicii, productie,
investitii etc);

· determinarea capacitatii de rambursare a creditului si a dobanzilor aferente, pe baza


analizei afacerii creditate si a veniturilor nete obtinute rezultate din declaratiile de
impunere, din adeverintele de venit eliberate de Administratia financiara si din alte
documente prezentate.

3. Pe baza documentatiei si a informatiilor primite de la solicitant, banca va


intocmi scoringul si va aprecia daca acesta este in masura sa asigure rambursarea si
garantarea imprumutului si a dobanzilor aferente.

Pentru clientii care pe baza scoringului au punctajul cuprins intre 4 si 5, nu se


pune problema acordarii de credite de catre banca. Pentru restul clientilor (cotati in
categoriile 1, 2 si 3) punctajul obtinut constituie un prim element, dar nu singurul in luarea
deciziei de creditare.

Sistemul scoring folosit in prezent de catre bancile comerciale cuantifica 10-15 criterii
considerate cele mai importante (locuinta, profesie, loc de munca, stare civila, proprietati,
referinte bancare, venituri, garantii propuse etc), dupa cum se va vedea in studiul de caz din
paragraful 12.2.
Informatiile inscrise in documentele prezentate bancii cu privire la situatia
patrimoniala a solicitantului, identitatea si caracteristicile bunurilor ce urmeaza a fi constituite
drept garantii, vor fi verificate de ofiterii de credite la fata locului.

Pentru toate garantiile materiale se va intocmi un raport de evaluare, care se va


anexa la referatul de credite. Daca se confirma realitatea informatiilor prezentate de solicitant,
ofiterii de credite vor proceda la dimensionarea creditului posibil de contractat.

In situatia in care volumul creditului posibil de contractat este acceptat de solicitant, ofiterii de
credite vor comunica acestuia documentele care se cer de catre banca in vederea contractarii
creditului.

Punerea la dispozitie a sumelor aprobate se va efectua dupa


incheierea contractului de credit.

Importanta Biroului Roman de Credit in activitatea de creditare a


persoanelor fizice

Dezvoltarea semnificativa a creditelor acordate persoanelor fizice si absenta informatiilor


referitoare la comportamentul acestora ca debitori, a determinat Asociatia Romana a Bancilor
sa infiinteze, la initiativa BNR, Biroul Roman de Credit, institutie care functioneaza efectiv
din august 2004. Prin aceasta s-a dorit ca bancile participante sa beneficieze de informatii,
date si studii corespunzatoare in vederea cuantificarii riscului de credit, cresterii calitatii
creditelor in sistemul bancar romanesc, diminuarii riscului de frauda si protejarii creditorilor.
Raportarea datelor la Biroul de Credit se face pe baza unui standard international - Metro 2 -
compatibil cu standardele europene in domeniu.

Dezvoltarea Biroului Roman de Credit a avut in vedere 3 faze de implementare. In faza intai,
data in functiune in august 2004, au fost prelucrate informatiile transmise de banci referitoare
la debitorii-persoane fizice care au inregistrat intarzieri la rambursare de peste 30 de zile, la
fraudulenti si la declaratiile cu inadvertente. In faza a doua de dezvoltare (aprilie 2005) s-au
atins doua obiective principale:

 gestionarea informatiile de natura pozitiva referitoare la toate creditele acordate de


catre bancile participante persoanelor fizice;
 sursele de provenienta a informatiei s-au extins in aria non-bancara: societatile
financiare, de leasing, de asigurari, societatile de telefonie fixa si mobila.

Practic, incepand din acel moment sunt disponibile atat informatii pozitive, cat si
informatii negative despre clienti.

Faza a treia va fi dedicata dezvoltarii unui scoring, produs care va oferi o imagine
sintetica si nuantata in acelasi timp a comportamentului fiecarui debitor, usurand astfel
creditorului decizia de a intra sau nu intr-o relatie de natura financiara cu persoana respectiva.
Practic, nici o banca nu va mai acorda credite inainte de consultarea acestui indicator atribuit
clientului de catre Biroul de Credit, incepand cu anul 2007.

Pana in prezent au indeplinit toate conditiile de natura juridica si tehnica necesare


participarii la acest sistem un numar de 19 banci (aproximativ 97% cota de piata pe segmentul
de retail).

Expresii - cheie:

Scoring

Contract de credit

Analiza preliminara a solicitarilor de credit

Biroul Roman de Credit

Interogarea bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare

Intrebari recapitulative:

1. Care sunt categoriile de clienti persoane fizice care pot beneficia de credite bancare?

2. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantii de credit persoane fizice?

3. Care sunt principiile generale ale creditarii persoanelor fizice?

4. Ce cuprinde documentatia de credit in cazul creditelor pentru persoane fizice?

5. Cum se realizeaza analiza preliminara a solicitarilor de credit in cazul persoanelor fizice?


6. Care sunt etapele analizei documentatiei pentru persoane fizice?

7. Ce este scoringul si care este importanta lui?

8. Care este rolul Biroului Roman de Credit?

[1] din toamna anului 2005, constatand cresterea numarului de restante pe segmentul de
retail, BNR a impus inasprirea conditiilor de creditare a persoanelor fizice, astfel
incat angajamentele totale de plata lunare, respectiv principalul si dobanda, decurgand din
contractul de credit, precum si din alte contracte de aceeasi natura, cum ar fi alte contracte de
credit, contracte de leasing, contracte de cumparare de bunuri in rate, indiferent de creditor,
pot sa reprezinte cel mult 40% din veniturile nete lunare ale solicitantului si, dupa caz, ale
familiei acestuia (Norma BNR 10/2005 - MO nr. 683 din 29 iulie 2005)
STUDIU DE CAZ

II. CREDITE PENTRU NEVOI PERSONALE BANCA TRANSILVANIA

2.1 CREDITE PENTRU NEVOI PERSONALE CU GARANTII


Ce beneficii ai?
Nevoile tale sunt personale. La fel si creditul de care ai nevoie. Mai precis, tu iti faci
planurile, iar noi te ajutam. Iata cateva detalii:
 poti imprumuta pana la 20.000 euro (echivalent lei)
 suma minima este de 5.000 lei
 perioada imprumutului este de minim 2 luni si maxim 5 ani
 refinantarea creditelor de consum:
o cu dobanda variabila – perioada imprumutului este de pana la 10 ani pentru
refinantarea creditelor de consum contractate inainte de 31.10.2011
o cu dobanda fixa – perioada imprumutului este de pana la 5 ani
 ai parte de costuri preferentiale pentru refinantarea creditelor de consum de la alte
banci
Cat e dobanda?
Depinde de tine! Pentru ca ai posibilitatea de a alege tipul de dobanda aplicata sumei
imprumutate:
 dobanda variabila pe toata perioada de creditare:
o 8,82%* (ROBOR 6M+7.75pp), daca primesti veniturile intr-un cont BT sau
daca refinantezi un credit de la alta banca
o 9,82%* (ROBOR 6M + 8.75pp), daca NU primesti veniturile intr-un cont BT
 dobanda fixa pe toata perioada de creditare:
o 9,90%, daca primesti veniturile intr-un cont BT sau daca refinantezi un credit
de la alta banca
o 10,90%, daca NU primesti veniturile intr-un cont BT
* Dobanda este variabila, in functie de indicii de referinta ROBOR 6M si este formata din
marja si rata de referinta, unde rata de referinta reprezinta media indicelui ROBOR 6M,
calculata pentru ultima zi lucratoare a trimestrului incheiat.

Ce alte costuri presupune acest imprumut?


Iti spun de la bun inceput ca, daca esti client BT, costurile tale, adiacente imprumutului, sunt
minime. Exista anumite comisioane, transparente si aliniate pietei, necesare acoperirii
costurilor bancii:
 comision analiza dosar:
o dobanda variabila pe toata perioada de creditare:
 0 lei daca refinantezi credite de consum contractate la alte banci
 100 lei daca primesti veniturile intr-un cont BT
 200 lei daca nu primesti veniturile intr-un cont BT
o dobanda fixa pe toata perioada de creditare:
 0 lei daca refinantezi credite de consum contractate la alte banci si
daca primesti veniturile intr-un cont BT
 200 lei daca nu primesti veniturile intr-un cont BT
 comision de rambursare anticipata:
o pentru creditele cu dobanda variabila: 0 lei
o pentru creditele cu dobanda fixa:
 1% din creditul rambursat anticipat, daca intre data rambursarii si data
incetarii contractului e mai mult de un an
 0,5% din creditul rambursat anticipat daca intre data rambursarii si data
incetarii contractului nu e mai mult de 1 an
 comision unic pentru servicii prestate la cerere: 50 lei/serviciu
 comision AEGRM: 66 lei

Cum il obtii?
Din punctul de vedere al bancii, procedura e simpla, conditiile de acordare sunt minime, iar
documentatia - simplificata. Tu trebuie doar sa:
1. ai venituri cu caracter permanent (salarii, pensii, chirii, dividende, alte venituri
recurente)
2. nu ai restante la alte credite
3. ai cetatenie romana
4. ai varsta de maxim 65 de ani la sfarsitul perioadei de creditare (mai putin daca ai
venituri din pensii unde varsta este de maxim 70 de ani la sfarsitul perioadei de
creditare)
Acte necesare:
 act de identitate
 acord ANAF (se primeste si se semneaza la sediul nostru)
In anuminte situatii ti se pot solicita documente suplimentare.
Variatia indicelui de referinta, fluctuatia veniturilor proprii, precum si modificarea cursului de
schimb valutar pot sa influenteze posibilitatea de a plati ratele la credit sau suma totala de
plata.
Banca Transilvania poate accepta ca si venituri eligibile urmatoarele tipuri de venituri:

 salarii si alte venituri lunare cu caracter permanent de natura salariala (bonuri de masa,
stimulente, comisioane din vanzari etc.);
 venituri din diurne in completarea veniturilor salariale pentru urmatoarele categorii
profesionale: navigatori, piloti, stewardese, transportatori etc.;
 venituri obtinute din contracte de munca derulate in strainatate de cel putin 1 an;
 pensii (pentru limita de varsta sau anticipate; pensii de invaliditate nerevizuibile medical);
 venituri din desfasurarea de profesii liber autorizate;
 venituri din rente viagere in baza art. 64/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;
 venituri din lucrari literare, de arta, stiintifice, mostenirea dreptului de autor asupra unor
asemenea lucrari, venituri din contracte de cesiune a drepturilor de autor si drepturilor conexe
acestora;
 chirii;
 dividende obtinute de la societati comerciale cu capital privat unde sunt asociati.

2.2 CREDIT DE NEVOI CURENTE CU DESTINATIE IMOBILIARĂ

Cuvantul “casa” are nevoie de o litera in plus ca sa devina “acasa”. Asa cum si tu ai nevoie de
niste bani in plus ca sa o achizitionezi, sa o construiesti, sa o extinzi, sa o amenajezi sau sa o
finalizezi. Asa ca, daca dispui de minimum 40% din valoarea investitiei, poti deja sa sari in
sus de bucurie – e ca si cum ai avea toti banii! Doar ca sunt la BT, te asteapta! Si inca o veste
buna e ca nu trebuie sa aduci imobilul in garantie. Si e valabil si pentru terenuri.
Mai precis, iata detaliile de care ai nevoie:
 perioada de acordare a creditului este de minimum 2 luni si maximum 10 ani
 suma maxima imprumutata: 20.000 euro (echivalentul in lei)
 avans 40%
Cat te costa?
Ca sa-ti faci o idee despre costurile acestui imprumut, ai la dispozitie urmatoarele informatii
despre dobanzi si comisioane:
 dobanda pentru clientii cu virarea veniturilor in cont BT este 6,82% (ROBOR6M +
5,75 pp) fata de standard care este 7,82% (ROBOR6M + 6,75 pp)
 200 lei, comision de analiza a dosarului de credit, respectiv 100 lei pentru clientii care
primesc veniturile in cont BT
 50 lei pentru fiecare serviciu prestat, comision unic pentru servicii prestate la cererea
clientilor, pentru toate creditele acordate persoanelor fizice
 0 lei comision de rambursare anticipata
 comision AEGRM: 66 lei
Cum il obtii?
Stii deja ca, pentru a putea lua un imprumut, este necesar sa indeplinesti cateva conditii. Ti le
reamintim:
 sa ai venituri cu caracter permanent (salarii, pensii, chirii, dividende, alte venituri
recurente)
 sa nu ai restante la alte credite
 sa ai cetatenie romana si domiciliul stabil in Romania
 sa ai varsta de maxim 65 de ani la sfarsitul perioadei de creditare (mai putin daca ai
venituri din pensii unde varsta este de maxim 70 de ani la sfarsitul perioadei de
creditare)
Acte necesare:
 act de identitate
 acord ANAF (se primeste si se semneaza la sediul nostru)

Documente care atesta aportul propriu si valoarea creditului:


 pentru achizitionarea unui imobil - antecontract de vanzare-cumparare sub
semnatura privata/contractul de vanzare cumparare autentic/contract de
construire/proces verbal de adjudecare a unui imobil la licitatie, in care se specifica,
daca este cazul, plata avansului de minim 40% (copie certificata)
 pentru construirea/finalizarea/extinderea unui imobil – autorizatie de constructie,
proiectul tehnic de executie, devizul general de lucrari impreuna cu avizele de la
furnizorii de utilitati, plan de finantare
 pentru modernizarea/amenajarea unui imobil - devizul estimativ de lucrari. In
devizul estimativ de lucrari pot fi cuprinse lucrari de modernizare/ amenajare realizate
cu maxim 6 luni inainte de solicitarea creditului
 extras de cont in cazul depunerii avansului in cont curent
 daca iei creditul pentru construirea, extinderea, finalizarea, amenajarea sau
modernizarea unui imobil, iti vom solicita documente justificative (ex. facturi,
chitante etc.) doar pentru 50% din suma utilizata, restul banilor ii poti retrage in
numerar, pentru plata manoperei

In anumite situatii, se pot solicita documente suplimentare.


Variatia indicelui de referinta, fluctuatia veniturilor proprii, precum si modificarea cursului de
schimb valutar pot sa influenteze posibilitatea de a plati ratele la credit sau suma totala de
plata.

2.3 CREDITUL DE STUDII GAUDEAMUS

Ce beneficii ai?
Iti doresti sa continui studiile? Vrei sa fii si tu in programul Work & Travel? Costurile sunt
cam mari? Nicio problema! Tu invata si planifica in continuare, de bani se ocupa BT.
Avem pentru tine un credit personalizat, de studii. Indiferent daca studiezi in sistemul public
sau privat de invatamant, in Romania sau in strainatate, la nivel preuniversitar, universitar sau
postuniversitar. Trebuie doar sa fii inscris intr-un program educational de stat sau privat, la zi
sau la distanta, la buget sau la cu plata, in Romania sau strainatate.
Poti lua un imprumut de la noi, de pana la 150.000 euro sau echivalentul acestei sume in
lei (cu ipoteca imobiliara), pe o perioada de 10 sau 20 de ani. O alta veste buna este ca nu este
necesar un avans pentru primirea acestui imprumut pentru studii.
Ce trebuie sa stii?
Pentru ce poti utiliza creditul Gaudeamus?
 pentru taxele de scolarizare
 pentru cheltuieli adiacente studiilor tale, altele decat taxele de scolarizare, cu valoarea
de maxim 150 euro/ luna (sau echivalentul in lei), pe intreaga durata a studiilor
 pentru un program de Work&Travel / an

Care este suma maxima?


 pentru creditele garantate cu ipoteca mobiliara primesti maxim 20.000 de euro (sau
echivalentul in lei)
 pentru creditele cu garantie de ipoteca imobiliara primesti maxim 150.000 de euro (sau
echivalentul in lei)

Pe ce perioada ti-l acordam?


 pentru creditele garantate cu ipoteca mobiliara iti acordam suma pe o perioada de
maxim 10 ani
 pentru creditele garantate cu ipoteca imobiliara iti acordam suma pe o perioada de
maxim 20 de ani

Cum il garantezi?
 pentru creditele care nu depasesc 10 ani si cu valoare mai mica de 20.000 de euro
garantezi cu o ipoteca mobiliara asupra veniturilor si asupra contului
 pentru creditele care depasesc 10 ani si valoarea de 20.000 de euro garantezi cu o
ipoteca imobiliara

Cine va fi titularul creditului?


 poti fi chiar tu, daca realizezi venituri
 parintii tai sau tutorele legal, daca tu nu ai inca venituri

Cum il folosesti?
 Suma contractata iti va fi alocata in transe periodice, pe intreaga durata a anilor de
studii.

Cat te costa?
Pentru creditele cu ipoteca mobiliara pana in 5 ani acordate in lei ai dobanda fixa
de 10,5% pe toata perioada creditarii.

Pentru creditele cu ipoteca mobiliara pana in 10 ani ai:


 pentru creditele in lei, dobanda variabila este de 8,52%* (ROBOR6M + 7,45 pp) pe
intreaga perioada de creditare
 pentru creditele in euro, dobanda variabila este de 8,75%* (EURIBOR6M + 9 pp) pe
intreaga perioada de creditare

Pentru creditele cu ipoteca imobiliara pana in 20 de ani ai:


 pentru creditele in lei, dobanda variabila este de 4,27%* (ROBOR6M + 3,20 pp) pe
intreaga perioada de creditare
 pentru creditele in euro, dobanda variabila este de 6,25%* (EURIBOR6M + 6,5
pp) pe intreaga perioada de creditare

* Dobanda este variabila in functie de indicii de referinta ROBOR 6M si EURIBOR 6M si


este formata din marja si rata de referinta, unde rata de referinta reprezinta media indicelui
ROBOR si EURIBOR la 6 luni, calculata pentru ultima zi lucratoare a trimestrului incheiat.
Dobanda este calculata in parametrii indicelui de referinta ROBOR 6M+7,45pp.

Ce alte costuri presupune acest imprumut?

Comisioane pentru creditul Gaudeamus accesat cu ipoteca mobiliara


 0 comision pentru administrarea anuala a creditului
 100 lei comision de analiza a dosarului, daca creditul este in lei si are o ipoteca
mobiliara de pana in 10 ani
 25 euro comision de analiza a dosarului, daca creditul este in euro si are o ipoteca
mobiliara pana in 10 ani
 50 lei comisionul unic pentru servicii prestate in urma cererii clientilor este taxa pentru
fiecare serviciu suplimentar oferit in cazul creditelor garantate cu ipoteca mobiliara
 comision AEGRM: 66 lei pentru fiecare garantie

Comisioane pentru creditul Gaudeamus accesat cu ipoteca imobiliara:


 400 lei, comision pentru analiza dosarului, daca creditul este in lei si are o ipoteca
imobiliara pana in 20 de ani
 100 euro, comision pentru analiza dosarului, daca creditul este in euro si are o ipoteca
imobiliara pana in 20 de ani
 150 lei, comision anual de gestiune, pentru creditele in lei si euro cu ipoteca imobiliara
pana in 20 de ani (achitabil anual, intr-o singura transa, la scadenta creditului din luna
iunie, cel tarziu pana in 30 iunie)
 100 de lei, comisionul unic pentru servicii prestate in urma cererii clientilor este taxa
pentru fiecare serviciu suplimentar oferit in cazul creditelor garantate cu ipoteca
imobiliara
 asigurarea imobilului: este obligatorie, dar venim in ajutorul tau si iti oferim
posibilitatea incheierii asigurarii fara alte drumuri la banca
 comision evaluare imobil: 450 lei pentru apartament/ 700 lei pentru casa, vila, teren si
constructii
 comision AEGRM: 66 lei pentru fiecare garantie
Cum il obtii?
Ai nevoie de urmatoarele acte:
 act de identitate
 acord ANAF (se primeste si se semneaza la sediul nostru)
 certificat de nastere beneficiar, daca beneficiarul si titularul creditului sunt persoane
diferite
 certificat de casatorie, dupa caz
 documente specifice: adeverinta/ factura eliberata de unitatea de invatamant din care
reies taxele de studiu, documente justificative pentru cheltuieli legate de studii, altele
decat taxele de studiu
In anumite situatii, se pot solicita documente suplimentare.
Variatia indicelui de referinta, fluctuatia veniturilor proprii, precum si modificarea cursului de
schimb valutar pot sa influenteze posibilitatea de a plati ratele la credit sau suma totala de
plata.

2.4 CREDITUL PACIENT

Sanatatea trebuie sa fie intotdeauna pe primul loc. Ne dorim sa ai atata grija de tine incat sa nu
fie niciodata nevoie sa ne intalnim pentru a-ti acorda acest credit. Sincer. Dar daca, totusi, se
intampla suntem pregatiti sa iti oferim urmatoarele:
 bani pentru ingrijirea medicala, inclusiv tratamente cu medicamente – pentru tine sau
rudele tale de gradul I si II
 o suma de pana la 50.000 euro (sau echivalent lei) – pentru un credit garantat cu
ipoteca imobiliara
 perioada lunga de creditare – maximum 10 ani pentru credite fara garantie imobiliara si
maximum 20 de ani pentru credite cu garantie imobiliara
 comision de rambursare anticipata 0

Cat te costa?
Inainte de toate, trebuie sa stii ca iti putem oferi 2 tipuri de credite:
 creditul Pacient fara ipoteca imobiliara (pe o durata de 10 ani, pana la 10.000 euro sau
echivalent in lei)
 creditul Pacient garantat cu ipoteca imobiliara (pe o durata de 20 ani, pana la 50.000
euro sau echivalent in lei)
Dobanda pentru Creditul Pacient fara ipoteca imobiliara este de 7,07%* (ROBOR6M + 6 pp)
pentru un credit in lei si 6,25%* (EURIBOR6M + 6,5 pp) pentru un credit in euro.
Dobanda pentru Creditul Pacient garantat cu ipoteca imobiliara este de 4,57%* (ROBOR6M
+ 3,5 pp) pentru un credit in lei si 5,25%* (EURIBOR6M + 5,5 pp) pentru un credit in euro.
* Dobanda este variabila in functie de indicii de referinta ROBOR 6M si EURIBOR 6M si
este formata din marja si rata de referinta, unde rata de referinta reprezinta media indicelui
ROBOR si EURIBOR la 6 luni, calculata pentru ultima zi lucratoare a trimestrului incheiat.
 comisionul de analiza a dosarului:
o 100 lei / 25 euro, pentru creditul Pacient fara ipoteca imobiliara
o 150 lei / 50 euro pentru creditul Pacient garantat cu ipoteca imobiliara
 comisionul unic pentru serviciile prestate la cerere:
o 50 lei/serviciu, pentru creditul Pacient fara ipoteca imobiliara
o 100 lei, pentru creditul Pacient garantat cu ipoteca imobiliara
 comisionul de rambursare in avans: 0
 asigurarea imobilului este obligatorie, dar o poti face chiar la noi, fara alte drumuri la
banca
 comisionul de evaluare a imobilului: 450 lei pentru apartament/ 700 lei pentru casa,
vila, teren si constructii
 comisionul AEGRM: 66 lei pentru fiecare garantie
Cum il obtii?
Ai nevoie de urmatoarele documente:
 act de identitate
 acord ANAF (il primesti si il semnezi la sediul nostru)
 factura proforma/ factura fiscala/ deviz etc., emis(a) de catre unitatea medicala
(original sau copie), avand specificata valoarea serviciilor medicale ce urmează a fi
finantate si care sa contina toate datele necesare efectuarii platii in contul institutiei
medicale (denumirea; codul fiscal; contul IBAN; banca beneficiarului; codul bancii
beneficiarului, daca este cazul; suma de plata)
 documente specifice care sunt certificate si din care sa rezulte obiectul acestui credit
 actele de proprietate asupra imobilului care constituie garantia creditului in cazul celor
garantate cu ipoteca (extras de Carte Funciara actualizat)

Trebuie sa mai stii ca, in anumite situatii, se pot solicita documente suplimentare. Si ca
variatia indicelui de referinta, fluctuatia veniturilor proprii, precum si modificarea cursului de
schimb valutar pot sa influenteze posibilitatea de a plati ratele la credit sau suma totala de
plata.

2.5 CREDIT IPOTECAR

Hai acasa! Creditul e cheia!


Cheia care iti deschide usa noii tale case sunt banii, sub forma de credit imobiliar-ipotecar. Ca
sa intelegi mai bine diferenta, pentru creditul ipotecar tu aduci in garantie chiar imobilul pe
care-l achizitionezi prin credit, iar pentru creditul imobiliar garantezi cu un alt imobil decat
cel achizitionat prin credit.

Cu ce te alegi cand optezi pentru creditul imobiliar sau ipotecar de la BT?


Avans incepand de la 15% (iti putem oferi pana la maxim 85% din valoarea investitiei, in
functie de destinatia achizitiei, valuta creditului si valuta si in care obtii veniturile).

De asemenea, te alegi cu un vis implinit: un bun imobiliar care iti va ramane tie si urmasilor
urmasilor tai. Mai concret, iata despre ce este vorba:
 un specialist de credite te ajuta sa alegi oferta financiara care ti se potriveste
 afli pe loc suma pe care o poti obtine si ai la dispozitie 45 de zile sa-ti cauti linistit
proprietatea dorita
 ai perioada de acordare de minimum 2 luni si maximum 30 de ani
 poti lua creditul impreuna cu partenerul/partenera de viata, sotul/sotia, copiii,
fratii/surorile, cumnatii/cumnatele si/sau parintii tai/parintii sotiei
 pentru sume de pana la 35.000 de euro, ai posibilitatea sa iti
modernizezi/consolidezi/reabilitezi/extinzi/finalizezi locuinta cu documentatie
simplificata (declaratie pe proprie raspundere - poti obtine un singur astfel de credit cu
documentatie simplificata, iar pentru sume suplimentare, se vor prezenta documente
justificative)

Cat te costa?
Unii ar spune ca visele nu au pret. Asa e. Dar sa fim realisti – nu au pret, dar au costuri. Iar tu
e bine sa fii realist si sa cunosti toate datele problemei. Iata-le:
 pentru un credit in lei, daca primesti veniturile intr-un cont BT, dobanda este
de 4,32%* (ROBOR6M + 3.25 pp), fata de dobanda standard de 4,82%* (ROBOR6M
+ 3,75 pp)
 pentru un credit in euro, daca primesti veniturile intr-un cont BT, dobanda este
de 4,50%* (EURIBOR6M + 4.75 pp), fata de dobanda standard
de 4,75%%* (EURIBOR6M + 5,00 pp)
* Dobanda este variabila in functie de indicii de referinta ROBOR 6M si EURIBOR 6M si
este formata din marja si rata de referinta, unde rata de referinta reprezinta media indicelui
ROBOR si EURIBOR la 6 luni, calculata pentru ultima zi lucratoare a trimestrului incheiat.

Ce alte costuri presupune acest imprumut?


Pentru ca suntem cinstiti si seriosi, iti spunem de la bun inceput ca exista anumite comisioane,
transparente si aliniate pietei, necesare acoperirii costurilor bancii. E normal sa tii cont de
toate detaliile!
 comision de analiza dosar:
 Credit imobiliar/ipotecar pentru refinantare: 0
 Credit imobiliar/ipotecar in lei: 250 lei, daca primesti veniturile intr-un cont la
BT/450 lei standard
 Credit imobiliar/ipotecar in euro: 50 euro, daca primesti veniturile intr-un cont
la BT/100 euro standard
 comision anual de administrare: 150 lei/ an
 comision de rambursare anticipata: 0 lei
 comision unic pentru serviciile pe care ti le oferim la cerere: 100 lei/ serviciu
 comision evaluare imobil: 450 lei pentru apartament/ 700 lei pentru casa, vila, teren si
constructii
 asigurarea imobilului: este obligatorie, dar venim in ajutorul tau si iti oferim
posibilitatea incheierii asigurarii fara alte drumuri la banca
 comision AEGRM: 66 lei pentru fiecare garantie
Cum il obtii?
Am luat masuri pentru a-ti usura accesul la credit. Acum, procedura e mai simpla, conditiile
de acordare sunt minime si am simplificat documentatia.
Conditii de acordare:
 ai venituri cu caracter permanent (salarii, pensii, chirii, dividende, alte venituri
recurente)
 nu ai restante la alte credite
 ai cetatenie romana
 ai varsta de maxim 65 de ani la sfarsitul perioadei de creditare (mai putin daca ai
venituri din pensii unde varsta este de maxim 70 de ani la sfarsitul perioadei de
creditare)
Acte necesare:
 act de identitate
 acord ANAF (se primeste si se semneaza la sediul nostru)
 certificat de casatorie (daca e cazul)
 documente care sa ateste existenta avansului (daca e cazul)
 documente din care sa rezulte valoarea bunului pentru care se solicita creditul (difera
in functie de destinatia creditului)
 documentele de proprietate ale imobilului luat in garantie
In anumite situatii, se pot solicita documente suplimentare.
Variatia indicelui de referinta, fluctuatia veniturilor proprii, precum si modificarea cursului de
schimb valutar pot sa influenteze posibilitatea de a plati ratele la credit sau suma totala de
plata.
2.6 CREDITUL PRIMA CASĂ

Ce beneficii ai?
In cazul in care a aparut soarele pe strada ta si iti pui problema sa te muti de la parinti sau sa
scapi de chirie, ne bucuram sa iti putem fi de ajutor cu imprumuturi prietenoase. Dar uite care
sunt avantajele creditului Prima Casa de la Banca Transilvania:
 flexibilitate in ceea ce priveste analiza dosarului
 iti oferim costuri foarte avantajoase
 nu iti solicitam asigurare de viata/deces

Ce fel de locuinte se pot cumpara sau construi prin programul Prima Casa?
 Daca locuinta e finalizata sau se afla in diferite faze de finalizare, construita in baza
autorizatiilor de constructie eliberate inainte de 22.02.2010, atunci valoarea maxima a
creditului pe care il poti obtine e de 57.000 euro in echivalent lei, iar avansul minim pe
care trebuie sa-l depui este de 5% din pretul de achizitie a locuintei*.
 Daca locuinta e noua sau aflata in constructie in baza autorizatiilor de constructie
eliberate dupa data de 22.02.2010, atunci valoarea maxima a creditului pe care il poti
obtine este de 66.500 euro in echivalentul in lei, iar avansul minim pe care trebuie sa-l
depui este de 5% din pretul de achizitie a locuintei*.
*Avansul acopera diferenta dintre pretul de achizitie rezultat din antecontractul de vanzare-
cumparare si finantarea garantata.
 Daca vrei sa iti construiesti locuinta visurilor tale, atunci valoarea maxima a creditului
pe care il poti obtine este de 71.250 euro, iar avansul minim pe care trebuie sa-l depui
este de 5% din valoarea costului de construire a locuintei**.
**Avansul acopera diferenta dintre costul de construire a locuintei rezultat din devizul
estimativ de construire si finantarea garantata.

Cat te costa?
Ca sa-ti faci o idee despre costurile acestui imprumut, ai la dispozitie urmatoarele informatii
despre dobanzi si comisioane:
 dobanda este de 2,86%* (ROBOR3M + 2,00 pp)
 avans de minimum 5% din valoarea achizitiei
 comision evaluare imobil: 470 lei pentru apartament/ 700 lei pentru casa, vila, teren si
constructii
 e nevoie de un depozit colateral pentru garantarea dobanzii, care cumuleaza 3 rate de
dobanda
 taxa de gestiune lunara a contului tau: 0 lei
 comision de rambursare anticipata: 0 lei
 comision de gestiune: 0,45% pe an, pentru garantiile care se acorda incepand cu anul
2017, datorat catre FNGCIMM, pe care il percepem la jumatate din soldul creditului
(despre asta afli mai multe din contractul de garantare si din contractul de credit pe
care le inchei)
 asigurarea locuintei este obligatorie si o poti achizitiona impotriva tuturor riscurilor
(Drepturile de despagubiri vor fi cesionate in favoarea Statului Roman, reprezentat de
Ministerul Finantelor Publice si a Bancii Transilvania)
 comision AEGRM: 65,7 lei x 2 (pentru contractul de depozit colateral constituit in
vederea garantarea dobanzii si pentru contractul de ipoteca mobiliara asupra soldurilor
creditoare ale tuturor conturilor deschise la noi)
* In calculul dobanzii se ia in considerare indicele de referinta ROBOR 3M in vigoare in
ultima zi a trimestrului anterior. Actualizarile dobanzii se fac o data la 3 luni, sunt in functie
de indicele de referinta aflat in vigoare in ultima zi a trimestrului anterior si se aplica incepand
cu prima zi a noului trimestru.
In ceea ce priveste garantiile:
 ipoteca imobiliara legala de rang 1 asupra imobilului finantat
 garantia acordata de FNGCIMM, in numele si in contul statului
 ipoteca mobiliara asupra depozitului colateral pentru garantarea dobanzii, in valoare
egala cu 3 rate de dobanda, valabil pe toata durata finantarii, inregistrata la AEGRM
 ipoteca mobiliara la valoarea creditului aprobat, asupra soldurilor creditoare ale tuturor
conturilor deschise la institutia de credit finantatoare, valabila pana la stingerea
creantelor datorate de beneficiar în baza contractelor de credit si de garantare,
inregistrata la AEGRM

Cum il obtii?
Nimic complicat. Doar cateva conditii de bun simt:
 in primul rand, trebuie sa beneficiezi de venituri nete, cu caracter permanent
 sa nu detii o locuinta sau, daca detii una, sa aiba o suprafata utila mai mica de 50 mp
 sa ai posibilitatea depunerii unui avans de minimum 5% din pretul de achizitie al
locuintei
Important: incepand cu 1 ianuarie 2011, incadrarea locuintelor in una dintre clasele A - C de
performanta energetica este un criteriu de eligibilitate in cadrul programului Prima Casa.
Acte necesare:
 declaratia pe propria raspundere, in forma autentica, prin care sa rezulte ca indeplinesti
conditia prevazuta la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile
si completarile ulterioare; asta iti trebuie in original
 cererea de credit – formular tipizat eliberat de banca
 actul tau de identitate
 acordul ANAF (se primeste si se semneaza la sediul nostru)
 copia actului de proprietate a vanzatorului asupra imobilului ce face obiectul vanzarii
 extrasul de Carte Funciara in original
 declaratie in original pe proprie raspundere a vanzatorului prin care precizeaza ca
imobilul nu este revendicat conform Legii 10/2001 privind regimul juridic al unor
imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 si nu
exista alte litigii in desfasurare in legatura cu acesta
 copie certificata dupa antecontractul de vanzare-cumparare al locuintei sau contractul
de constructie incheiat cu o societate de constructii (dupa caz)
 contractul de vanzare cumparare autentificat, incheiat cu persoana fizica sau juridica
care vinde locuinta, in care se precizeaza valoarea la care s-a efectuat vanzarea, adresa
si amplasarea acesteia, modalitatea de plata si valoarea achitata ca avans (original) –
document necesar la momentul punerii pe cont a creditului sau documentele specifice
procesului de licitatie in cazul achizitionarii de locuinte in cadrul procedurilor de
executare silita
In anumite situatii, ar putea fi nevoie sa iti solicitam documente suplimentare. Si, nu uita:
variatia indicelui de referinta, fluctuatia veniturilor proprii, precum si modificarea cursului de
schimb valutar pot sa influenteze posibilitatea de a plati ratele la credit sau suma totala de
plata.

III. CREDITUL PRIMA MASINĂ

Ce beneficii ai?
Unii viseaza de mici la o masina anume. Unii, la mai multe. Iar altii, ca tine, vor pur si simplu
o masina. Prima lor masina. Cu creditul Prima Masina iti oferim sansa de a-ti implini visul.
Dar iata ce inseamna creditul, punct cu punct:
 perioada de acordare este de minimum 2 luni si maximum 5 ani
 pretul de achizitie al masinii trebuie sa fie de maximum 50.000 lei+TVA (pana la 95%
din valoarea autoturismului)
Cat te costa?
In primul rand, tu trebuie sa ai banii de avans. Adica minimum 5% din valoarea de achizitie a
autoturismului. Avansul il poti achita direct vanzatorului sau il poti depune in cont la BT.
Cum crezi. In rest, uite ce te costa si ce nu te costa creditul. Clar, frumos, transparent:
 dobanda variabila*: 4,07% (Robor 6M + 3 pp)
 comision analiza: 0
 comision rambursare anticipata: 0
 comision de risc achitat catre Ministerul Finantelor Publice: 1% din valoarea garantata
 comision anual de administrare achitat catre FNGCIMM: 0,49% din valoarea garantata
 comision AEGRM: 66 lei

* Dobanda este variabila in functie de indicii de referinta ROBOR 6M si EURIBOR 6M si


este formata din marja si rata de referinta, unde rata de referinta reprezinta media indicelui
ROBOR si EURIBOR la 6 luni, calculata pentru ultima zi lucratoare a trimestrului incheiat.
Cum il obtii?
Stai linistit, sunt doar niste conditii decente:
 trebuie sa fii la prima achizitie a unui autoturism nou
 trebuie sa nu inregistrezi restante la plata creditelor in derulare si nici la bugetul
general consolidat in baza Certificatului de atestare fiscala
 trebuie sa ai varsta intre 18 si 65 de ani (varsta maxima la sfarsitul perioadei de
creditare trebuie sa fie de 65 de ani, mai putin daca ai venituri din pensii unde varsta
este de maxim 70 de ani la sfarsitul perioadei de creditare)
 trebuie sa asiguri autoturismul nou achizitionat din finantarea garantata printr-o polita
de asigurare de tip CASCO
 trebuie sa fii cetatean roman si sa obtii venituri in Romania sau in strainatate
De asemenea, poti incheia simplu si rapid o asigurare CASCO de la Groupama Asigurari in
orice sucursala Banca Transilvania.

Acte necesare:
 actul tau de identitate
 acord ANAF (se primeste si se semneaza la sediul nostru)
 factura/factura proforma emisa de vanzator
Acum, fireste ca in anuminte situatii se pot solicita documente suplimentare. In rest, te rugam
sa mai tii cont ca variatia indicelui de referinta, fluctuatia veniturilor, precum si modificarea
cursului de schimb valutar pot sa influenteze posibilitatea de a plati ratele la credit sau suma
totala de plata.

IV. LEASINGUL BRD

BCR LEASING IFN oferaun sistem de finanţare rapid şi comfortabil, perfect adaptat
posibilitatilor tale financiare, cu următoarele avantaje:

 posibilitatea plătii unei rate lunare reduse: îţi poţi alege valoarea avansului şi durata
perioadei de finanţare, astfel încât efortul financiar să fie minim
 accesul imediat la folosinţa bunului
 pachet de servicii integrate (finanţare, asigurare prin asiguratori agreaţi, la tarife
preferenţiale, înmatriculare/radiere, procesare servicii vamale, consiliere)
 documentaţie simplificată şi procesare rapidă
Beneficii suplimentare:

 larga accesibilitate la finanţare


 nu se solicita garanţii
 transparenţă, profesionalism şi siguranţă
Profită de avantajele leasingului în lei:

fără diferenţe de curs valutar;

fără diferenţe de curs la achiziţia bunului;

fără diferenţe de curs la achitarea ratelor.

Condiții de finanțare standard

Perioada contractului: 12-60 luni

Avans minim: 20%

Valoare reziduală: 0-%

Asigurare Full CASCO (obligatorie),fără franşiză, prin asiguratori agreaţi


Dobânda de finanţare este variabilă, fara prag minim, revizuibilă trimestrial, în funcţie de
indicele ROBOR (6M);

Comisionul de analiză dosar in suma fixa, este unic si se plateste la semnarea contractului.

Comisionul lunar de administrare se aplica la sold.

Documente necesare

Cerere finantare si fisa sintetica (semnate de solicitant);

Factura proforma / instiintare de pret/ specificatie tehnica/ precontract vanzare-cumparare;

Documente de identificare: buletin/ carte identitate / pasaport;

Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare;

Declaratie privind identitatea beneficiarului real al fondurilor;

Documente care atesta realizarea de venituri eligibile, inclusiv, dar fara a se limita la tipurile
de documente mentionate mai jos.

Venituri eligibile:

a) Venituri din salarii

(inclusiv bonusuri, comisioane, sporuri, ore suplimentare și stimulente)

Veniturile din salarii sunt atestate de urmatoarele documente justificative:

Adeverinta de salariu tip BCRL(original) cu stampila oficiala a societatii comerciale/


institutiei, mentionand salariul de incadrare si venitul net pe ultimele 3 luni.

Copii certificate de catre angajatori:

contractul individual de munca, si ultimul act aditional care reflecta modificarea de venit,
functie, trecerea la perioada nedeterminata(dupa caz), vizat de Directia Generala de Munca si
Protectie Sociala/ITM, in conditiile legii, sau cartea de munca (primele si ultimele 2 pagini)
sau registrul general de evidenta a salariatilor - filele care cuprind elementele de identificare a
angajatorilor (nu este obligatorie in cazul refuzului angajatorilor) si inscrierile referitoare la
imprumutat si, daca este cazul, coplatitori si/sau garantii cu venituri.
Exceptii: Prezentarea copiilor dupa contractul individual de munca/carte de munca/registrul
general de evidenta a salariatilor nu este obligatorie (se prezinta doar adeverinte de salariu
eliberate de unitatile respective) pentru:

salariatii unitatilor MApN, SRI, MAI sau ai altor unitati cu caracter special-militar, cu
exceptia salariatilor civili angajati pe perioade (ne)determinate de lucru;

salariatii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare straine cu sediul in Romania si ai


reprezentantelor persoanelor juridice din Romania, pentru perioadele in care contractele
individuale de munca incheiate cu cetatenii romani se inregistreaza la Oficiul Muncii;

In cazul veniturilor din indemnizatia pentru cresterea copilului:

Extras de cont eliberat de banca din care sa rezulte ultima indemnizatie / ultimul talon

Decizie indemnizatie crestere copil/Carte Munca/Registru general de evidenta a salariatilor cu


inregistrarile din care reiese intrarea in concediu de crestere copil.

B.venituri din profesii libere

Talonul de pensie pe ultima luna;

Decizia de pensionare definitiva (copie);

Decizia asupra capacitatii de munca eliberata de comisia medicala din care rezulta termenul
de revizuire (in cazul pensiilor medicale).

C.venituri din cedarea folosintei bunurilor imobile

Contracte de inchiriere;

Declaratie speciala privind veniturile realizate (formular 200 – Declaratie speciala privind
veniturile realizate) / Declaratie privind venitul estimat pe anul in curs, in cazul contractelor
incheiate in anul curent;

Contractul de proprietate pentru imobilul inchiriat

Contractul de proprietate/inchiriere din care sa reiasa ca locuieste (locuiesc) la o alta adresa de


domiciliu (ex: act de proprietate, etc.), in situatia in care imprumutatul/ coplatitorii prezinta
venituri din inchirierea imobilului unde domiciliaza conform actelor de identitate.
D. Venituri din activitati independente

Contracte de inchiriere;

Declaratie speciala privind veniturile realizate (formular 200) / Declaratie privind venitul
estimat pe anul in curs, in cazul contractelor incheiate in anul curent;

Contractul de proprietate pentru imobilul inchiriat

Contractul de proprietate/inchiriere din care sa reiasa ca locuieste (locuiesc) la o alta adresa de


domiciliu (ex: act de proprietate, etc.), in situatia in care imprumutatul/ coplatitorii prezinta
venituri din inchirierea imobilului unde domiciliaza conform actelor de identitate.

E.Venituri din dividente

Chestionar tip completat;

Ultimele doua bilanturi anuale depuse la organele fiscale si cu număr de înregistrare de la


Registrul Comertului si ultima situatie de raportare financiara (daca este disponibila si daca
bilantul anual pentru anul respectiv nu este inca inchis);

Cea mai recenta balanta de verificare a firmei, din anul curent si balanta de verificare la
Decembrie anul anterior. Dividendele repartizate trebuie sa se reflecte obligatoriu in contul
457 „Dividende de plata”;

Extras de la Oficiul National al Registrului Comertului, nu mai vechi de 90 zile,

Hotararea AGA de a distribui profitul sub forma de dividende dacã prin actul constitutiv nu se
prevede altfel (continand numele actionarilor, cota lor de participare si suma distribuita),
pentru ultimii 3 ani fiscali;

Declaratie pe propria raspundere de la actionarii/asociatii societatii din care sa rezulte ca nu


exista vreo interdictie de a distribui dividende, impusa firmei de catre terti (de ex. de catre
banci, societati de leasing, etc).

F.Venituri din alte surse

(drepturi de proprietate intelectuală, activități desfășurate în baza unor contracte de


agent/comision/mandat, contracte/convenții civile, alte venituri legale, etc.)
Contractele in baza carora se realizeaza veniturile respective (contractele/convetiile civile
trebuie inregistrate la Administratia Financiara) si/sau orice document legal care sa certifice
realizarea veniturilor respective (documente emise de catre platitorul de impozit pe venit, in
situatiile in care impunerea se realizeaza prin retinere la sursa si declaratia de venit, unde este
cazul) etc.;

Adeverinta de venit – in cazul veniturilor de alta natura decat cele mentionate la lit. a) – f);

REMAT - Auto în leasing

BCR LEASING IFN ofera conditii atractive de finanţare a autoturismelor şi vehiculelor


comerciale uşoare, achiziţionate prin Programul de reînnoire a parcului auto naţional. Oferta
se adresează persoanelor fizice.

Documente necesare

 Cerere finantare şi fişă sintetică (semnate de solicitant) – original*;


 Factura proformă – în care se vor evidenţia: preţul total al bunului, prima de casare de
3800 ron, preţul final al bunului(se reduce preţul iniţial al bunului cu prima de casare);
 Documente de identificare : buletin/ carte identitate / paşaport -copie;
 Fişa fiscală semnată şi ştampilată de către angajator aferentă anului fiscal anterior;
 Copie Nota de acceptare eliberată de producătorul validat, conformă cu originalul –
document pus la dispozitie de către dealer/furnizor – la depunerea dosarului de
finanţare;
 Copie Certificat de distrugere al autoturismului uzat, eliberat de un operator economic
colector autorizat – la semnarea contractului de leasing;
 Copie Certificat de radiere al autoturismului uzat – la semnarea contractului de
leasing;
 Documente care atestă realizarea de venituri eligibile.
În funcţie de avansul minim de care dispune cel care vrea să-şi cumpere un autoturism
prin credit, acesta poate alege un împrumut de nevoi personale, unul auto sau o finanţare prin
programul guvernamental. În ceea ce priveşte costurile, „Prima Maşină“ este cea mai ieftină
variantă.
Programul „Prima Maşină“, destinat achiziţiei de autoturisme noi în special de către
persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani, prin care se acordă credite garantate parţial
de stat la costuri reduse şi cu un avans mic, reprezintă o alternativă avantajoasă pentru cei care
vor să-şi cumpere prima maşină. Similar programului guvernamental „Prima Casă“, „Prima
Maşină“ oferă românilor posibilitatea de a-şi achiziţiona un autoturism nou (primul) prin
credit garantat de stat în proporţie de 50%, cu un avans minim de 5% din valoarea maşinii, iar
dobânzile percepute de instituţiile financiare sunt limitate la nivelul indicelui financiar
ROBOR la şase luni plus o marjă de maximum 3%. Preţul maxim al maşinii care poate fi
cumpărată prin program este de 50.000 de lei plus TVA, adică 62.000 de lei (aproximativ
14.000 de euro). Până la 24 februarie erau înscrise în program BCR, BRD, CEC Bank,
Porsche Bank România, Alpha Bank, CREDITCOOP, ING Bank, RCI Leasing România IFN,
IFN Comsig Leasing SA şi Mercedes-Benz Leasing IFN SA. „Adevărul“ a realizat o
comparaţie între creditul „Prima Maşină“, împrumutul auto şi cel de nevoi personale, variante
la care pot apela cei care vor să-şi cumpere o maşină în funcţie de resursele financiare de care
aceştia dispun pentru avans la momentul contractării finanţării, totul pus în balanţă cu nivelul
costurilor pentru fiecare caz în parte. Pentru a realiza comparaţia, am luat în calcul o valoare a
maşinii de 62.000 de lei şi o perioadă de creditare de cinci ani. „Prima Maşină“: avans şi
costuri reduse Pentru creditul „Prima Maşină“, avansul minim este de 5% din valoarea
maşinii. Astfel, în acest caz, avansul (aportul solicitantului) se va ridica la 3.100 de lei, în
timp ce creditul contractat va avea o valoare de 58.900 de lei. Împrumutul contractat prin
programul guvernamental va avea o dobândă de 4,63% pe an, alcătuită din indicele ROBOR
la şase luni (în prezent – 1,63%), plus o marjă de maximum 3%. Când programul va deveni
operaţional, unele instituţii financiare ar putea opta pentru marje mai reduse de 3%, aşa cum
se întâmplă şi în cazul „Prima Casă“. Dobânda anuală efectivă (DAE) va ajunge în acest caz
la 6,03% pe an. Finanţatorii vor percepe comision de risc, presupus la nivelul de 1%, de
1.472,5 lei, calculat după formula (procent comision x valoarea garanţiei x număr de luni de
garantare) / 12, potrivit portalului financiar FinZoom.ro. De asemenea, se va percepe un
comision de administrare a garanţiei, similar celui de la „Prima Casă“: 0,49% aplicat anual la
valoarea garanţiei din partea statului. În plus, la momentul achiziţionării autoturismului,
clientul are obligaţia de a încheia o poliţă de asigurare tip CASCO, care acoperă cel puţin
riscurile de avarii şi de furt, fără franşiză pentru daunele totale de avarii şi furt, şi cu o franşiză
de maximum 100 de euro, echivalent în lei, pentru daunele parţiale de avarii şi furt. Această
obligaţie se menţine pe toată perioada de creditare. Rata lunară va fi de aproximativ 1.100
de lei, iar suma totală de rambursat se va ridica la 67.850 de lei. Spre deosebire de creditul
auto sau cel de nevoi personale, „Prima Maşină“ se acordă, după cum indică şi denumirea
programului, doar pentru achiziţionarea primului autoturism, iar acesta trebuie să fie unul
nou.
Creditul auto: avans mare, rată mai mică Creditul auto presupune un avans minim mai mare
decât în cazul finanţărilor „Prima Maşină“. Majoritatea băncilor percep un avans minim de
20% din valoarea autoturismului în cazul unui credit auto. Astfel, pentru o maşină de 62.000
de lei, avansul se va ridica la 12.400 de lei (de patru ori mai mare decât în cazul „Prima
Maşină“), iar creditul necesar va fi de 49.600 de lei. Diferenţa majoră într-un credit „Prima
Maşină“ şi unul auto este dată de avansul minim perceput, decizia fiind evident dictată în
funcţie de acest criteriu. Dobânda la creditul auto se ridică la 7,13% pe an (formată din
indicele ROBOR la şase luni plus o marjă medie de 5,5%) – am luat în calcul dobânda medie
din piaţă. Banca percepe un comision de 200-250 de lei la acordarea creditlui, dar şi unul de
administrare, aplicat lunar la soldul împrumutului. În plus, este solicitată încheierea unei
poliţe de asigurare CASCO. În acest caz, DAE va fi de aproximativ 8%, iar rata lunară se va
ridica la 995 de lei. Suma totală de rambursat va fi de 59.850 de lei. Astfel, creditul auto are
un avans de patru ori mai mare decât în cazul „Prima Maşină“, implicit creditul este
semnificativ mai mic, dar şi rata. Dacă luăm în calcul costurile totale (DAE), creditul auto
este mai scump (cu două puncte procentuale, în medie) decât „Prima Maşină“. Creditul auto
nu impune achiziţionarea primei maşini, ea poate fi a doua, a treia etc. Creditul de nevoi
personale: avans zero Creditul de nevoi personale contractat pentru achiziţionarea unei maşini
are avantajul clar că nu impune un aport financiar din partea solicitantului (avans minim),
poate fi cumpărat şi un autoturism second-hand (şi al doilea, al treilea etc.), însă costul este
semnificativ mai mare. Astfel, pentru o maşină de 62.000 de lei, la un avans zero solicitat,
creditul va fi de 62.000 de lei. În acest caz, dobânda poate depăşi 9% pe an (media pieţei –
ROBOR la şase luni plus o marjă medie de 7,5%). Luând în calcul şi comisioanele – de
acordare şi de administrare, DAE se ridică în acest caz la aproape 10%. Astfel, rata lunară va
fi de aproximativ 1.300 de lei, iar suma totală de rambursat se va ridica la peste 78.000 de lei.
Venitul minim al solicitantului unui credit de nevoi personale trebuie să fie semnificativ mai
mare decât în cazul unui împrumut „Prima Maşină“ sau credit auto, iar banca poate cere
prezentarea unui girant (în funcţie de analiza scoring).
BIBLIOGRAFIE

1.Popescu Mihai - Note de curs Economie 2017

2.www.bancatransilvania.ro

3.www.brd.ro

4.www.autoexpert.ro