Sunteți pe pagina 1din 1

Creditarea persoanelor fizice

Creditul reprezinta relatia baneasca intre o persoana fizica sau juridica, numita creditor, care acorda unei alte persoane, numita debitor, un imprumut in bani in general cu o dobanda stabilita in functie de riscul pe care si-l asuma creditorul sau de reputatia debitorului. Etimologic, cuvantul credit isi are originea in limba latina creditum-creditare, care inseamna a crede sau a avea incredere, fapt ce scoate la iveala un element de ordin psihologic: increderea, care presupune existenta unei anumite culturi sociale, a unei psihologii colective, care difera insa in timp si de la o colectivitate la alta. 1.2Principii de creditare: La baza procesului de creditare stau mai multe principii generale de acordare a creditelor : 1. Pot beneficia de credite persoanele juridice si fizice care au deschise conturi la unitatile bancii. 2. Sucursalele,filialele si agentiile pot acorda credite clientilor care au sediul social sau domiciliul,dupa caz,pe raza teritoriala a judetului in care unitatea bancii isi desfasoara activitatea ,sau in localitatile cele mai apropiate din judetele limitrofe in care nu exista alte unitati ale bancii. 3. Banca verifica imprumutatii de la acordarea creditului si pana la rambursarea integrala a acestuia.Ca urmare, activitatea de creditare implica in permanenta analizele privind situatia patrimoniala,rezultatele economico-finaniciara,capacitatea manageriala,credibilitatea fiecarui client si alte elemente ,evaluarea potentialului economic si financiar present si in perspective. 4. Creditele solicitate,indifferent de valoare si durata ,se acorda cu destinatii precise pe baza de contracte din care sa rezulte clar toti termenii si toate conditiile ,si daca prezinta credibilitate pentru rambursaree creditului si a dobanzilor la termenele stabilite. 5. Cererile de credite ,indifferent de competenta de aprobare, se analizeaza si se insusesc de catre unitatile bancii,pe baza documentelor prezentate de solicitanti.Creditele se aproba potrivit competentelor stabilite de Consiliul de Administratie. 6. Volumul creditelor, destinatia, durata de creditare , garantiile necesare, dobanzile, conditiile de rambursare a creditelor ,precum si alte clauze se stabilesc prin contractele de credite incheiate pe baza negocierii directe intre banca si clientii sai. 7. Volumul total al aranjamentelor bancii (credite si scrisori de garantie)fata de un singur client (debitor) nu poate depasi 20% din fondurile proprii ale bancii. 8. Dupa abordare ,creditele se pun la dispozitia clientilor in conditiile negociate prin contractele de credit incheiate,inregistrand concomitant aranjamentul in evidenta extrabilantiera a bancii, la data pe durata si valoarea prevazuta in contract. 9. Pe masura utilizarii creditului ,se diminueaza aranjamentul din evidenta extrabilantiera si se urmareste derularea acestuia,pana la rambursare. 10. Pentru a putea urmari destinatia creditului acordat,acesta nu se elibereaza in numerar decat in cazuri foarte bine justificate cu aprobarea conducerii unitatii. 11. Banca verifica la toti clientii utilizarea creditelor potrivit destinatiei, existenta garantiilor si respectarea celorlalte clause din contractele de credite. 12. Dupa aprobarea unui client ,banca nu poate anula sau reduce cuatumul acestuia decat in cazuri justificative,determinate de constatarea furnizarii de catre client a unor date nereale si numai dupa expirarea unui preaviz, de minimum 5 zile calendaristice,care va fi comunicat in scris acestuia.Banca poate intrerupe ,fara preaviz,in caul in care clientul a incalcat conditiile contractului de credit sau in cazul in care situatia economica si financiara a acestuia nu mai asigura conditii de garantie si rambursare. 13. Banca nu acorda credite pentru rambursarea altor credite scadente.