Sunteți pe pagina 1din 23

Tema:

MANAGEMENTUL STRESULUI ŞI AL TIMPULUI

11/05/21 Prof. univ. Silvius Stanciu 1


CE VOM ÎNVĂŢA AZI?

 Cum să sesizăm simptomele stresului

 Să identificăm cauzele stresului

 Cum să reducem cauzele stresului

 Cum să dezvoltăm rezistenţa la stres

 Cum să gestionăm mai eficient timpul

11/05/21 Prof. univ. Silvius Stanciu 2


CE ESTE STRESUL ?
Stresul – termen uzual
Raspuns al organismului la o situatie neplacuta, amenintare
la bunastarea organismului

Situaţie neplăcută

Stare de indispoziţie Simptom fizic perturbator

Un model al semnificaţiei populare a stresului (necazului)

11/05/21 Prof. univ. Silvius Stanciu 3


Stresul – semnificaţie ştiinţifică (Hans Selye)

Solicitare Solicitare Solicitare


(supraîncărcare (frig extrem) (emoţie puternică)
grup muscular)

Răspuns fiziologic
la stimulii specifici
ai solicitării

STRES
Stres = Efecte nespecifice ale solicitărilor asupra organismului
(Răspuns al sistemului endocrin)

11/05/21 Prof. univ. Silvius Stanciu 4


CE ESTE STRESUL? (Cont)

psihologic
Stresul – răspuns al organismului emoţional la orice
solicitare fiziologic
percepută ca o ameninţare la bunăstarea unei persoane

(Ameninţare )
Factor de Individ
stres
Confruntare ! (Răspuns ?)
Evitare

11/05/21 Prof. univ. Silvius Stanciu 5


DE CE ESTE IMPORTANT MANAGEMENTUL
STRESULUI ?

Stresul afectează : toţi salariaţii, de la executivi la secretare, de la


stagiari la cei în pragul pensionării

Costurile stresului (Estimări ale Institutului Naţional de Securitate Profesională


şi ale Asociaţiei Americane de Psihologie)
- anual peste 500 miliarde dolari pierderi în economie
- aproape ½ din adulţi suferă de afecţiuni datorate stresului
- între 75 – 90% din vizitele la medicul de familie sunt pentru probleme
create de stres
- anual aproximativ 550 milioane om/zile muncă irosite
- 40% din fluctuaţia lucrătorilor cauzată de stresul la locul de muncă
- între 60% şi 80% din accidentele de muncă în industrie
- peste 12 miliarde dolari alocaţi (în 2000) pentru instruire în
managementul stresului
“Nici un alt singur factor nu are un efect atât de devastator asupra lucrătorilor, managerilor şi
organizaţiilor” (Whetten & Cameron, Developing Management Skills, Pearson,, 2005)

11/05/21 Prof. univ. Silvius Stanciu 6


DE CE ESTE IMPORTANT MANAGEMENTUL
STRESULUI
( Cont )

Costuri ale organizaţiei:

- cheltuieli de operare mai mari


- productivitate mai scăzută
- calitate mai slabă a serviciilor
- profituri mai mici

Costuri ale individului:

- alterare a sănătăţii
- sentimentul epuizării
- declinul performanţelor

11/05/21 Prof. univ. Silvius Stanciu 7


RELAŢIA STRES - PERFORMANŢĂ

Înaltă
P Prea puţin stres Nivel adecvat Prea mult stres
e de stres
r
f
o
r
m
a
n Plictiseală Mativaţie înaltă Panică
ţ Apatie Energie ridicată Colaps
ă Letargie Promtitudine Indecizie
Scăzută
Scăzut Nivelul stresului
Ridicat

11/05/21 Prof. univ. Silvius Stanciu 8


ABILITĂŢI NECESARE CONFRUNTĂRII STRESULUI

 1 – Să fi conştient de simptomele
negative ale stresului

 2 – Să identifici sursele stresului

 3 – Să întreprinzi acţiuni constructive


pentru a face faţă stresului

11/05/21 Prof. univ. Silvius Stanciu 9


RECUNOAŞTEREA SIMPTOMELOR STRESULUI

Simptomatica fiziologică a stresului

- dureri de cap
- tensiune arterială
- oboseală

Simptomatica psihologică

- negativism - criticism
- plictiseală - apatie
- insatisfacţii - neajutorare
- iritabilitate - depresie
- supărare - retragere
- sentimentul persecuţiei - sentimentul vinovăţiei
- tărăgănare - inabilitate de a lua decizii

11/05/21 Prof. univ. Silvius Stanciu 10


CARE SUNT FACTORII MAJORI DE STRES ?

 La nivelul organizaţiei:

- Ocupaţii ( posturi) înalt stresante

- Rolul solicitat în post


* supraîncărcare
* subutilizare
* ambiguitate
* sarcini conflictuale

- Relaţii interpersonale

11/05/21 Prof. univ. Silvius Stanciu 11


FACTORI DE STRES (Cont)

 La nivelul individului:

- probleme în familie

- probleme financiare

- probleme de sănătate
* Scala Holmes & Rahe
- personalitate
* Tipul A

11/05/21 Prof. univ. Silvius Stanciu 12


FACTORI DE STRES (Cont)

 De mediu:

- economic, politic, social


* incertitudine

- tehnologic
* schimbări ce impun adaptare

11/05/21 Prof. univ. Silvius Stanciu 13


ACŢIUNI CONSTRUCTIVE IN CONFRUNTAREA CU
STRESUL

 STRATEGII LA NIVEL INDIVIDUAL

- managementul timpului

- dezvoltarea rezilienţei la stres


(elasticităţii)

 STRATEGII LA NIVELUL ORGANIZAŢIEI

11/05/21 Prof. univ. Silvius Stanciu 14


MANAGEMENTUL TIMPULUI

Managementul timpului = decizia: ce obiective trebuie


atinse şi la ce termene

Abilitate vitală, managementul timpului este un proces care


cuprinde şapte componente:

1 – Stabileşte – ţi valorile (Ce este important pentru


tine?)
2 – Stabileşte ţelurile şi obiectivele: pe termen lung,
mediu şi scurt
3 - Grupează obiectivele după prioritatea lor
4 - Listează activităţile necesare atingerii
obiectivelor
5 - Stabileşte prioritatea activităţilor
6 – Programează activităţile
7 – Urmăreşte realizarea programului

11/05/21 Prof. univ. Silvius Stanciu 15


ACTIVITĂŢI URGENTE ŞI IMPORTANTE
( Metoda A B C )

Mai puţin importante


Importante

Urgente Colegii vor să ştie cine Pregătirea


prezentării de va participa la
dejunul mâine pentru un client cheie
de mâine
Activitate – C Activitate – A

Lipsite de Citirea E- mail-urilor Planificarea


obiectivelor
urgenţă în vederea ştergerii celor pentru anul viitor
ce conţin viruşi
Activitate – C (De delegat) Activitate - B

11/05/21 Prof. univ. Silvius Stanciu 16


METODE DE A CONTRACARA TĂRĂGĂNAREA

Raţiuni exterioare persoanei Soluţii potenţiale

 Activitate (sarcină ) neplăcută Îndeplineşte-o prima


Găseşte pe altul să o facă

 Sarcină copleşitoare Divide şi stăpâneşte prin


împărţirea în piese mai mici
Pune proiectul în mişcare.
Odată
început, continuă
 Obiectiv neclar Cere clarificări
Clarifică, dacă este propriul
obiectiv
 Acţiune a cărei secvenţă nu este Cere clarificări
clară Planifică însuţi cum să faci

11/05/21 Prof. univ. Silvius Stanciu 17


Raţiuni interioare, Soluţii potenţiale
psihologice

 Teama de eşec Admite că teama este naturală


şi că de fapt adaugă energie

 Teama de schimbare Acceptă că schimbarea este o


o oportunitate de creştere

 Tendinţa de Simplu, spune NU, dar explică


supraimplicare

11/05/21 Prof. univ. Silvius Stanciu 18


DEZVOLTAREA REZILIENŢEI (ELASTICITĂŢII) FAŢĂ DE
STRES

Acelaşi factor de stres nu determină aceeaşi reacţie la


toţi oamenii

Factori semnificativi care mediază reacţia la stres:

1 – Diferenţe în rezilienţa (flexibilitatea) indivizilor faţă de


stres

2 – Susţinerea socială

3 – Starea de sănătate

11/05/21 Prof. univ. Silvius Stanciu 19


1 – PERSONALITATE REZISTENTĂ LA STRES

 Nivel ridicat al autostimei

- încredere în forţele proprii

- înclinaţia spre autofavorizare

 Localizare internă a controlului

11/05/21 Prof. univ. Silvius Stanciu 20


2 – Susţinere socială

- relaţii pozitive cu colegii,


membrii de familie, prieteni

3 – Menţinere a stării de sănătate

- exerciţii fizice, sport


- alimentaţie echilibrată
- odihnă

11/05/21 Prof. univ. Silvius Stanciu 21


STRATEGII ORGANIZAŢIONALE DE REDUCERE A
STRESULUI

 1 – Comunicare deschisă şi participare angajaţilor la


decizii

 2 – Congruenţa persoană – post

 3 – Instruirea adecvată

 4 – Reproiectarea postului

 5 – Programe de asistenţă şi iniţiative de binefacere

11/05/21 Prof. univ. Silvius Stanciu 22


 V-am stresat?

 Mulțumesc pentru atenția acordată !

 Intrebări?

 sstancciu@ugal.ro

11/05/21 Prof. univ. Silvius Stanciu 23