Sunteți pe pagina 1din 41

Cursul 2

Imunologia transplantului renal

Prof. Ileana Constantinescu


Potrivirea grupului sangvin

• Atat primitorul cat si donatorul trebuie sa aiba


grup ABO potrivit.
Teste de virusologie

• Atat primitorul cat si donatorul vor fi testati


pentru: VHB, VHD, VHC, HIV 1/2, CMV, EBV, HSV 1 si
2, VZV, HTLV 1/2 , virusul rubella, toxoplasma gondii si
chlamydia

Metode
• Teste de diagnostic indirect (serologic)
• Teste de diagnostic direct, teste de biologie moleculara
(PCR, RT-PCR).
Imunogenetica
• Scopul tiparii tisulare este de a identifica expresia MHC la suprafata celulelor.
Pentru a obține o imagine completă poate fi necesară mai mult de o metodă.

• Testarea HLA prin metode de biologie moleculară – PCR


– SSOP- utilizeaza secvente specifice de sonde de hibridizare oligonucleotidice
(rezoluție medie)
– SSP – utilizeaza primeri cu secvență specifică (de înaltă rezoluție)
– SBT – tipizare prin secventiere (allele SEQR -cea mai mare rezoluție disponibilă)

• Detectarea și identificarea anticorpilor anti-HLA


– AHG CDC
– ELISA
– LUMINEX

• Cross-matching
– CDC
– ELISA
– LUMINEX
Sample of cells or tissue

Combine DNA with sequence-


specific primer fix for each
allele

Amplify by
PCR
Interpretarea rezultatelor
Caz 1
Primitor Donator
HLA HLA
A 02-24 A 02-11
B 18-18 B 18-35
C 07-12 C 02-12
DRB1 11-13 DRB1 04-13
DQB1 03-05 DQB1 03-05
DPB1 01-02 DPB1 01-04
Interpretarea rezultatelor
Caz 2
Primitor Donator
HLA HLA
A 02-24 A 03-11
B 18-18 B 27-35
C 07-12 C 02-12
DRB1 11-13 DRB1 04-13
DQB1 03-05 DQB1 02-06
DPB1 01-02 DPB1 01-04

Atc. citotoxici la primitor: negativ


Crossmatch negativ
Interpretarea rezultatelor
Caz 3
Primitor Donator
HLA HLA
A 02-24 A 02-11
B 18-18 B 18-35
C 07-12 C 02-12
DRB1 11-13 DRB1 04-15
DQB1 03-05 DQB1 02-06
DPB1 02-02 DPB1 01-04

Atc. citotoxici la primitor: negativ


Crossmatch negativ
Interpretarea rezultatelor
Caz 4
Primitor Donator
HLA HLA
A 02-24 A 02-11
B 18-18 B 18-35
C 07-12 C 02-15
DRB1 11-13 DRB1 04-13
DQB1 03-05 DQB1 03-06
DPB1 02-02 DPB1 01-04

Atc. citotoxici la primitor: Crossmatch: negativ


• pozitiv la clasa I
• negativ la clasa a II-a
Interpretarea rezultatelor
Caz 5
Primitor Donator
HLA HLA
A 02-24 A 02-11
B 18-18 B 18-35
C 07-15 C 02-15
DRB1 11-13 DRB1 04-13
DQB1 03-05 DQB1 03-06
DPB1 02-02 DPB1 02-04

Atc. citotoxici la primitor:


• pozitiv la clasa I (A3, A11, A33, B27, B44, B07)
• negativ la clasa a II-a
DNA
80 ng for Class I
40 ng for Class II
Importance of DNA Quality

100 ng Genomic DNA 1% Agarose Gel


Assign-SBT Resolves Ambiguities
Sequences are arranged in “layers”
…Master sequence
HLA SBT
• Rezolva ambiguitățile secvențelor heterozigote
– Alele separate prin SSP-PCR
– Rezolvarea ambiguitatilor
– Protocoale uniforme
– Reactivi pre-formati
• Adauga rezoluție tipizarilor obținute prin metode
de rezolutie mai mica (de exemplu SSP, SSOP)
• Folosind rezultatele tipizarii de rezoluție joasă pot
fi selectati reactivii adecvați pentru secventiere
Detectia anticorpilor anti-HLA
• Rezultatul este folosit pentru a determina gradul de alloimunizare umorala,
exprimat ca procent din Panel Reactive Antibody (% PRA).
• Specificitatea anticorpilor poate prezice cu exactitate incompatibilitatea
primitor-donator și riscul de dezvoltare a rejetului hiperacut al alogrefei.

• Metode:
– AHG – CDC
– ELISA
 screening clasa I și clasa a II-a
 identificare clasa I și clasa a II
– Luminex
 screening clasa I și clasa a II-a
 identificare clasa I și clasa a II

                  
SEPARAREA LIMFOCITELOR
Monitorizarea imunologica

• Crossmatch prospectiv
• Crossmatch retrospectiv
• Monitorizare imunologica post-transplant prin
autocrossmatch

    
Metodele de detectie a anticorpilor anti-HLA

• Detecteaza numai anticorpii anti-HLA donor-


specifici

• Este specific pentru anticorpii de tip IgG  nu va


detecta anticorpii IgM (autolimfocitotoxicitate)

• Detectează anticorpii nefixatori de complement


Luminex of antibody identification
Transplantul de rinichi-pancreas
• Transplant numai de pancreas (Pancreas transplantation alone - PTA)
• Transplantul simultan de pancreas si rinichi (Simultaneous pancreas-
kidney transplantation - SPK)
• Transplantul de pancreas după transplantul de rinichi (Pancreas after
kidney transplantation - PAK)

• Algoritm imunologic:
 Potrivirea grupelor sanguine
 Tipizarea HLA: A, B, C, DRB1, DQB1, DPB1
 Anticorpi anti-HLA ( citotoxici)
 crossmatch
Transplantul insulelor pancreatice

• Se refera la celulele Langerhans

• Evaluarea virusologica atât la donator cat și la primitor


• Tipizarea HLA: A, B, C, DRB1, DQB1, DPB1
• anticorpi citotoxici
• crossmatch
Transplantul de rinichi la copii
• In mod obisnuit, donatorul este unul dintre parinti

• Grup ABO potrivit


• Tipizare HLA: A, B, C, DRB1, DQB1, DPB1
• anticorpi citotoxici
• crossmatch
6.7

2016

S-ar putea să vă placă și