Sunteți pe pagina 1din 13

CARACTERISTICILE

GEOGRAFICE, ECONOMICE ȘI
POLITICE ALE STATELOR
UNIUNII EUROPENE
RELIEFUL STATELOR UNIUNII EUROPENE
Piramida vârstelor populaţiei statelor UE-27, 1990 şi 2010 (1) Sursa: Eurostat
Rata de creştere anuală a indicelui producţiei industriale, UE-27, 2010 (1)
Veniturile şi cheltuielile din turism Travel, 2000-2010 - Sursa: Eurostat