Sunteți pe pagina 1din 15

CURS 8

SISTEMUL
INFORMAŢIONAL II
SISTEMUL
METODOLOGIC
PLANUL CURSULUI
3. Proceduri informaţionale
Definiţie - reprezintă ansamblul elementelor prin
care se stabilesc modalităţile de culegere,
înregistrare, transmitere şi prelucrare a
informaţiilor cu precizarea operaţiilor de
efectuat şi succesiunea lor, formulelor,
modelelor şi mijloacelor de tratare a
informaţiilor.
Specificul procedurilor informaţionale : caracter
foarte detaliat.
4. Mijloace de tratare a informaţiilor

Definiţie
Totalitatea elementelor tehnico-materiale
utilizate pentru culegerea, înregistrarea,
transmiterea, prelucrarea, interpretarea şi
stocarea datelor şi informaţiilor
reprezintămijloacele de tratare a informaţiilor,
(de la cele mai simple (creion), la cele mai
complexe (computer).
Tipologia mijloacelor de tratare a informaţiilor
Nrc Categoria de Sfera de Principalele caracteristici
rt mijloace
cuprindere
1. Manuale - instrumente -intrarea manuală a informaţiilor
clasice (stilou, - ieşirea informaţiilor pe hârtie în unul sau mai multe
pix, exemplare
creion etc.) - producerea a numeroase greşeli
- viteză redusă de tratare a informaţiilor
- uşurinţa identificării greşelilor
- cost relativ scăzut

Automatizate - computere -purtători de informaţii evoluaţi


-memorie internă puternică
- posibilităţi de stocare a datelor în memoria auxiliară
nelimitate
- viteză de prelucrare foarte mare cu siguranţă în calcule
- posibilităţi de utilizare a unor modele complexe, cu un număr
mare de variabile
- programe evoluate
- forţă de muncă specializată
- cost apreciabil, dar în continuă scădere
5. Funcţiile subsistemului informaţional al
organizaţiei
Este necesar ca sistemul informaţional al
organizaţiei să îndeplinească cumulativ trei
funcţii:
1. Decizională
2. Operatională sau de acţiune
3. De documentare
5. Funcţiile subsistemului informaţional al
organizaţiei
1. Funcţia decizională – exprimă rolul sistemului informational de a

asigura elementele informationale necesare luarii deciziilor.

2. Funcţia operatională – se asigură operaţionalizarea deciziilor,

metodelor manageriale astfel încat să se realizeze obiectivele cuprinse

ăn strategia organizaţiei.

3. Funcţia de documentare – exprima rolul sistemului informaîional de

îmbogatire a cunostinţelor personalului astfel încat acestea să fie

utilizate la luarea deciziilor.


SUBSISTEMUL METODOLOGICO -
MANAGERIAL
Definiţie
Sistemul metodologico - managerial
reprezintă ansamblul de:
• sisteme (metode complexe),
• metode şi tehnici
utilizate în conceperea şi exercitarea
funcţiilor şi relaţiilor manageriale în cadrul
unei organizaţii.
Subsistemul Metodologico-Managerial
Tipologia componentelor subsistemului
metodologico-managerial

a) Elemente metodologice tipic manageriale:


1) Sistem managerial, metodă managerială complexă
2) Metoda managerială
3) Tehnica managerială
Subsistemul Metodologico-Managerial
1. Sistem managerial = metodă managerială complexă:
construcţie managerială coerentă, cu faze, componente, reguli
precis conturate prin intermediul căruia se exercită ansamblul
proceselor şi relaţiilor manageriale dintr-o organizaţie.
• Sisteme de management:
– Managementul prin obiective MBO
– Managementul prin proiecte MPP
– Managementul pe produs MPPr
– Managementul prin bugete MPB
– Managementul prin excepţii MPE
– Kaizen, etc
Subsistemul Metodologico-Managerial
Metoda managerială : construcţie managerială
coerentă, riguroasă, cu faze, componente, reguli
precis conturate, prin intermediul căruia se exercită
UN SEGMENT RESTRÂNS al proceselor sau
relaţiilor manageriale dintr-o organizaţie
– are efecte la nivelul unui număr redus de
manageri şi compartimente.
Subsistemul Metodologico-Managerial

• Metode manageriale:
• Diagnosticarea managerială
• Delegarea
• Tabloul de bord
• SWOT
• Graficul GANT
• Planul de afaceri
Subsistemul Metodologico-Managerial
Tehnica managerială : este o construcţie
managerială relativ simplă, prin intermediul său
exercitându-se o anumită sarcină de conducere,
impactul său limitându-se, de obicei, la nivelul unui
manager.
Tehnica managerială se foloseşte pentru realizarea
unor sarcini manageriale, se poate utiliza de sine
stătător sau încorporate în metode şi sisteme
manageriale.
Subsistemul Metodologico-Managerial

• Tehnici manageriale:
• Graficul de muncă săptămânal al
managerului
• Programul zilnic de activitate
managerială
• Analiza postului, etc
Subsistemul Metodologico-Managerial

b) Elemente metodologice asimilate managerial


Sunt specifice altor ştiinţe (economie,
matematică, statistică, drept, informatică,
sociologie) dar se utilizează de către manager, fiind
preluate datorită eficacităţii:
• Brainstorming-ul
• Analiza valorii
• Monte Carlo

S-ar putea să vă placă și