Sunteți pe pagina 1din 31

MODURILE 

NEPERSONALE:
 INFINITIVUL ȘI PARTICIPIU
L
■ A citi – trecut, perfectul compus, pers.I, plural
■ A trece – prezent, pers.III, singular
■ A dormi – trecut, imperfect, pers.II, singular
■ A uda – trecut, perfectul compus, pers.III, singular
■ A repeta – trecut, perfectul compus, pers.II, plural
■ A pregăti – viitor, pers.I, plural
■ A privi – trecut, imperfect, pers.II, plural
■ A lăuda – viitor, pers.III, singular
■ A admira – prezent, pers.I, plural
■ drumuri............................ ......- a umbla 
■ unei cărți.................................- a începe 
■ al........................................cer - a înnora 
■ al................................... câmpii- a pustii 
■ al celei mai.....................opere - a prețui

S-ar putea să vă placă și