Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE ARENDARE Incheiat astzi . la I. PRTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. S.R.L./S.N.C./S.C.S./S.A. cu sediul social n ., str. .. nr. bloc .....

..., scara ., etaj , apartament .. judet/sector . nregistrata la Oficiul Registrului Comertului , sub nr. . din .., cod fiscal nr. din ...., avnd contul nr. ., deschis la .., reprezentata de , cu functia de .. n calitate de arendator, pe de o parte, sau (pentru persoana fizica) 1.1. Dl/d-na .., domiciliat n str. .. nr. , bloc ....., scara .., etaj , apartament ... judet/sector , nscut la data de .. n .. sector/judet , fiul lui si al , posesorul buletinului (crtii) de identitate seria . nr. eliberat de... ., cod numeric personal .. n calitate de arendator, pe de o parte, si 1.2. S.C. S.R.L./S.N.C./S.C.S./S.A. cu sediul social in ., str. .. nr. bloc ....., scara ., etaj , apartament .. judet/sector ... nregistrata la Oficiul Registrului Comertului , sub nr. . din .., cod fiscal nr. din ...., avnd contul nr. ., deschis la .., reprezentata de , cu functia de ..... in calitate de arendas, pe de o parte, sau 1.2. Dl/d-na .., domiciliat in str. .. nr. , bloc ....., scara .., etaj , apartament ... judet/sector , nscut la data de ... in .. sector/judet , fiul lui si al , posesorul buletinului (crtii) de identitate seria . nr. eliberat de... ., cod numeric personal .. in calitate de arendas, pe de alta parte, au convenit s ncheie prezentul contract de arendare, cu respectarea urmtoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Arendatorul d arendasului urmtoarele bunuri: a) .. n suprafat de .. situat n .., avnd ca vecini la N .., S .., E .., V ., si care prezint urmtoarele caractristici: .., care sunt ingrdite 2.2. Bunurile agricole arendate sunt cuprinse n inventarul ce constituie anexa nr . .... si sunt prezentate in planul de situatie anexa nr.

III. OBLIGATIILE PRTILOR 3.1. Obligatiile arendatorului sunt urmtoarele: - s predea bunurile arendate la termenul si in conditiile stabilite; - s controleze oricnd modul in care arendasul administreaz bunurile arendate; - alte obligatii prevzute de lege si de prezentul contract. Arendatorul garanteaz pe arendas mpotriva oricrei evictiuni totale sau partiale, in conformitate cu prevederile legii si de viciile ascunse ale bunurilor arendate, chiar dac nu a cunoscut aceste vicii la ncheierea contractului. Arendatorul trebuie s plteasc taxele si impozitele datorate in ceea ce priveste bunurile arendate, potrivit art. 10 din Legea nr. 16/1994. 3.2. Obligatiile arendasului sunt urmtoarele: - s foloseasc bunurile arendate n scopul pentru care s-a fcut arendarea, ca un bun proprietar si in conditiile stabilite de prezentul contract; - s mentin potentialul productiv al bunurilor arendate; - s restituie bunurile arendate la ncetarea contractului; - s plteasc arenda la termenele si n modalittile stabilite in prezentul contract; - alte obligatii prevzute de lege si de prezentul contract. 3.3. Arendasul poate schimba categoria de folosint a terenului arendat numai cu acordul scris prealabil al arendatorului si cu respectarea prevederilor legii. 3.4. Orice mbunatatire, constructii, reparatii fcute de arendas rmn la expirarea contractului n deplina proprietate a arendatorului - proprietar, n calitate de proprietar, arendatorul obligndu-se s plteasc contravaloarea lucrrilor efectuate de arendas. 3.5. Arendasul se oblig s nu cesioneze sau s subarendeze, partial sau total, bununile arendate. IV. DURATA CONTRACTULUI 4.1. Prtile au convenit s ncheie prezentul contract de arendare pe termen de .. ani. 4.2. Predarea bunurilor va avea loc la data de , dat la care ncepe executarea contractului. 4.3. Prin acordul prtilor, prezentul contract poate s nceteze si nainte de termen, n urmtoarele cazuri: - ntelegerea prtilor, fiind exclus denuntarea unilateral; - rezilierea pentru neexecutare; - pieirea lucrului; - desfiintarea titlului arendatorului; - dac arendasul nceteaza din fiint (decesul persoanei fizice sau ncetarea persoanei juridice), arendatorul poate cere rezilienea contractului. In caz de moarte a persoanei fizice sau ncetare a persoanei juridice a arendatorului, obligatiile acestuia trec la succesonii

si. V. PRETUL CONTRACTULUI 5.1. Prtile au convenit ca arendatorul s plteasc o arend de , astfel: 5.2. Impozitele si taxele datorate, potrivit legii, pentru bunurile agricole arendate sunt in sarcina arendatorului. VI. CAZUL FORTUIT SAU DE FORTA MAJORA 6.1. Nici una dintre prtile contractante nu rspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunztor - total sau partial - a oricrei obligatii care i revine n baza prezentului contract, dac neexecutarea san executarea necorespunztoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta major, asa cum este definit de lege. Partea care invoc forta major este obligat s notifice celeilalte prti, in termen de (zile, ore), producerea evenimentului si s ia toate rnsurile posibile in vederea limitrii consecintelor lui. 6.2. Dac n termen de (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu nceteaza, prtile au dreptul s-si notifice ncetarea de plin drept a prezentului contract fr ca vreuna dintre ele s pretind daune - interese. 6.3. Dac, nainte de a fi culeas, recolta a pierit integral sau cel putin o jumtate din ea, ca urmare unui caz fortuit sau de fort major, arendasul poate obtine o reducere de pret daca face dovada indeplinirii urmtoarelor conditii: - cauza pieirii totale sau partiale a recoltei s se datoreze cazului fortuit sau de fort majora; - pierderea recoltei s fie anterioar culegerii ei; - cel putin o jumtate din recolt s fi pierit in mod fortuit sau din fort rnajor; - pierderea suferit de arendas s nu fi fost compensata din anii precedenti sau din anii urmtori. VII. LITIGII 7.1. In cazul in care un litigiu nu s-a putut solutiona cu acordul prtilor sau prin arbitraj, oricare dintre ele poate cere, n justitie, n conditiile legii, rezilierea prezentului contract. VIII. REINNOIREA CONTRACTULUI 8.1. Prezentul contract poate fi reinnoit, printr-o ntelegere a prtiior si cu respectarea prevederilor legii. 8.2. Fiecare parte contractant este obligat s ncunostinteze, n scris, cealalt parte, cu cel putin un an nainte de expirarea prezentului contract, despre intentia sa de a-i reinnoi sau de a nu-l reinnoi. IX. CLAUZE FINALE 9.1. Modificarea prezentului contract se face nurnai prin act aditional ncheiat ntre prtile contractante. 9.2. Prezentul contract, mpreuna cu anexele sale care fac parte integrant din cuprinsul su, reprezint vointa prtilor si

nlatura once alt ntelegere verbal dintre acestea, anterioar sau ulterioar ncheierii iui. 9.3. In cazul n care prtiie si ncalc obligatiile lor, neexercitarea, de partea care sufer vreun prejudiciu, a dreptului de a cere executarea ntocmai sau prin echivalent bnesc a obligatiei respective, nu nseamna c ea a renuntat la acest drept al su. 9.4. Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un numr de .. exemplare, din care n ziua de ., data semnrii lui.

Arendas

Arendator