Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL DEZVOLTRII, LUCRRILOR PUBLICE I LOCUINELOR Nr. .................. din ... .............

2007 MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE Nr. ................... din ..... ........ 2007

ORDIN COMUN pentru modificarea i completarea ,,Regulamentului privind clasificare a i ncadrarea produselor pentru construcii pe baza performanelor de comportare la fo c, aprobat prin Ordinul comun al ministrului transporturilor, construciilor i turis mului i al ministrului administraiei i internelor nr.1822/2004 respectiv nr.394/200 4 n conformitate cu prevederile art. 32 alin. 2 din Legea nr.10/1995 privind cali tatea n construcii, cu modificrile ulterioare i art. 17 alin. (2) din Legea nr.307/2 006 privind aprarea mpotriva incendiilor, Avnd n vedere procesul verbal de avizare n r.4/25.10.2007 al Comitetului Tehnic de Specialitate CTS 12 - Fizica construciilo r i cerine funcionale pentru construcii, n temeiul prevederilor: art.13 alin.(2) lit. d), art. 36 din Hotrrea Guvernului nr. 622/2004, republicat, privind stabilirea con diiilor de introducere pe pia a produselor pentru construcii i art. 2 alin. 2 lit. b din Regulamentul privind clasificarea i ncadrarea produselor pentru construcii pe b aza performanelor de comportare la foc, aprobat prin Ordin comun al ministrului t ransporturilor, construciilor i turismului nr.1822/2004 i ministrului administraiei i internelor nr.394/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, art. 10 alin. 5 d in Hotrrea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea i funcionarea Ministerului De zvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor i art. 7 alin. 4 din Ordonana de Urgen nr.30 07 privind organizarea i funcionarea Ministerului Internelor i Reformei Administrat ive, ministrul dezvoltrii, lucrrilor publice i locuinelor i ministrul internelor i ref ormei administrative, emit urmtorul ordin: Art.I - ,,Regulamentul privind clasifi carea i ncadrarea produselor pentru construcii pe baza performanelor de comportare l a foc, prevzut n anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i turism ului nr.1822 din 7 octombrie 2004 i Ordinul ministrului administraiei i internelor nr.394 din 26 octombrie 2004, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, n r.90 din 27 ianuarie 2005, cu modificrile i completrile ulterioare, se completeaz i s e modific dup cum urmeaz: 1. Dup articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 231, cu urmtorul cuprins: ,,Art.231. - La elaborarea documentaiilor tehnice de pr oiectare, proiectanii sunt obligai s nscrie n proiectul tehnic clasa de reacie la foc a produselor, n conformitate cu prevederile prezentului Regulament, i informativ, clasa de combustibilitate, n funcie de utilizarea final preconizat. 2. Dup tabelul nr .7 se introduce un nou tabel, tabelul nr.8 ,,Tabel de concordan ntre clasele de com bustibilitate i clasele de reacie la foc, prevzut n anexa care face parte integrant di n prezentul ordin i care nlocuiete clasele de combustibilitate definite n ,,Normativ ul de siguran la foc a construciilor, indicativ P118-1999, publicat n Buletinul Cons truciilor nr.7 din 1999, editat de Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare n Con strucii i Economia Construciilor Bucureti , din coordonarea Ministerului Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor, cu clasele de reacie la foc, n funcie de utilizarea fi nal preconizat. 3. Articolul 25 se modific i va avea urmtorul cuprins: ,,Art.25.- Tab elele nr.1- 8 i Anexele nr.1- 3 fac parte integrant din prezentul Regulament. Art.I I. - Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, partea I, i intr n vigo are la 30 de zile de la data publicrii. Art.III. - La data intrrii n vigoare a prez entului ordin, orice dispoziii contrare se abrog. MINISTRU Lszl BORBLY MINISTRU Crist ian DAVID

Anex la Ordinul MDLPL nr.......... Tabel 8 Tabel de concordan ntre clasele de combus tibilitate i clasele de reacie la foc Clasa de combustibilitate A1 C0 (CA1) A2 Clasa de reacie la foc s1, d0 s1, d1 A2 s2, d0 s2, d1 s3, d0 s3, d1 C1 (CA2a) s1, d0 s1, d1 B s2, d0 s2, d1 s3, d0 s3, d1 s1, d0 s1, d1 C2 (CA2b) C s2, d0 s2, d1 s3, d0 s3, d1 s1, d0 s1, d1 C3 (CA2c) D s2, d0 s2, d1 s3, d0 s3, d1 s1, d2 A2 s2, d2 s3, d2 s1, d2 B s2, d2 s3, d2 C4 (CA2d) s1, d2 C s2, d2 s3, d2 s1, d2 D s2, d2 s3, d2 E F d2 Not : (1) - Clasa de combustibilitate a produsului se nlocuiete funcie de utilizarea final preconizat cu una dintre clasele de reacie la foc din tabel ; (2) - La nlocui rea claselor de combustibilitate cu clasele de reacie la foc se va avea n vedere a doptarea nivelurilor de performan pentru emisia de fum i picturi/particule arznde cor espunztor utilizrii preconizate/finale a produsului respectiv, conform precizrilor din tabelul 2 din prezentul Regulament.

SECRETAR DE STAT Horia IRIMIA SECRETAR GENERAL ADJUNCT Constana PAN DIRECIA GENERAL JURIDIC DIRECTOR GENERAL Elena PETRACU DIRECIA GENERAL TEHNIC N CONSTRUCII DIRECTOR GENERAL Cristian - Paul STAMATIADE