Sunteți pe pagina 1din 12

Universitatea de Stat din Moldova

Coleoptere rare i pe cale de dispari ie din Republica Moldova

Chiinu 2012 Cuprins 1. Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758) - Calosom mirositoare.................... ..........................4 2. Carabus clathratus (Linnaeus, 1971) - Carabid clatratus....................... ...................................4 3. Cerophitum elateroides (Latreille, 1809) Cerofit.............................. .....................................5 4. Elater ferrugineus (Linnaeus, 1758) - Pocnitor rocat.......................... ......................................6 5. Ischnoides sanguinicollis (Panzer, 1793) - Pocnitor inoides................... ..................................7 6. Porthmidius austriacus (Schrank, 1781) - Pocnitor portmidius................. .................................7 7. Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) - Caraban................................ .........................................8 8. Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) - Vaca-popii (Rdaca)........................... ..............................9 9. Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758) - Croitorul-stejarului....................... ..................................10

10. Morimus funereus (Mulsant, 1873) - Croitor cenuiu............................ ................................10 11. Rosalina alpina (Linnaeus, 1758) - Croitor alpin............................ ........................................11 12. Dytiscus (Macrodytes) dimidiatus Bergstr., 1779............................. ......................................12 13. Calosoma (Caminara) denticolle Gebler, 1833 - Calosoma stepicol.............. .......................13 14. Carabus (Tomocarabus) bessarabicus Fischer von Waldheim, 1823............... .......................13 15. Carabus (Limnocarabus) clathratus Linnaeus, 1761 - Carabid cu gropi e aurii.... ................14

Prefa

Actualmente grija fa de mediul nconjurtor necesit a fi o component esen ial i primord dezvoltrii morale, spirituale i culturale a genera iilor in cretere i este de datoria noastr ca pe toate cile s contribuim la protec ia i conservarea diversit ii lumii animal , fie chiar i prin cuvntul scris.

Numeroase valori ale Patrimoniului Na ional nu sunt actualmente ocrotite deoarece este insuficient cunoscut importan a lor tiin ific i practic. Fauna insectelor fiind una din valorile acestui patrimoniu, este insuficient studiat pe ntreg teritoriul Repu blicii Moldova, inclusiv n majoritatea ariilor naturale protejate. Insectele reprezint circa 75% din totalul speciilor de animale existente pe Terra

. Prin cele 1,5-2 milioane de specii cunoscute insectele domin regnul animal. Est e bine cunoscut capacitatea bioindicatoare a acestor organisme care de in pozi ii che ie n majoritatea ecosistemelor. Cu toate ca populm "Planeta insectelor" semnifica ia lor n cadrul msurilor de protec ie i conservare a naturii nu a fost suficient valori ficat, iar uneori chiar desconsiderat. n acest sens o condi ie primordial rmne a fi cun aterea i interpretarea corect a acestei grupe de nevertebrate la toate nivelele - l ocal, regional, na ional, planetar. n consecin se va deschide un nou orizont n educa ia ecologic, care este o component integral a planificrii de mediu i a managementului ec ologic. n Republica Moldova, n condi iile impactului antropic, un numr mare de specii de inse cte au devenit rare sau amenin ate cu dispari ia. n special pe parcursul ultimelor 34 decenii ale acestui secol efectivele numerice, ct i arealele unor specii de inse cte s-au micorat catastrofal, astfel ele devenind rare i chiar existnd pericolul di spari iei unora. Principalii factori care au favorizat aceast stare de lucruri au f ost: creterea suprafe elor arabile, valorificarea nechibzuit i distrugerea unor bioto pi (n special pdurile i suprafe ele stepicole), punatul intensiv, colec ionarea n mas r specii de insecte, tratamentele excesive cu substan e chimice toxice n ecosisteme le forestiere i agrocenoze etc. Republica Moldova, fiind parte contractant a Conven iei de la Berna, ca i toate cele lalte ri din Europa i Africa ce au semnat aceasta Conven ie, este obligat s asigure con servarea faunei i a habitatelor naturale ale speciilor pe teritoriul ei, s acorde o aten ie deosebit speciilor rare i amenin ate cu dispari ia, inclusiv celor migratoare, incluse n Anexele II i III ale Conven iei.

Recent n Republica Moldova a fost elaborat Strategia Conservrii Biodiversit ii i adopta t de ctre Guvern primul Raport Na ional cu privire la Diversitatea Biologic, n care o aten ie deosebit este acordat problemelor ce in de conservarea faunei i florei din ar. Un loc aparte n aceste documente l ocup speciile rare i amenin ate cu dispari ia din ter itoriul Republicii Moldova. Reieind din cele expuse anterior sunt de prerea c protejarea speciilor de insecte r are i amenin ate cu dispari ia este una din problemele stringente ale conservrii biodi versit ii n Republica Moldova.

Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758) Calosom mirositoare Ordinul Coleoptere Coleoptera Familia Carabide Carabidae

Statutul. Specie critic periclitat (Critically Endangered (CR)), amenin at cu dispar i ia. Rspndirea. n Republica Moldova se ntlnete aproape pretutindeni. Peste hotarele ei a fo st semnalat n Europa Continental (la nord pn n regiunile Kaliningrad, Kursk, Ulianovs i n Bakiria, la est pn n Uralul de Sud i Kazahstanul de Vest), n Caucaz, mun ii As trale i Kazahstanului de Est, n sudul Altaiului, Europa Central i Europa Sudic, la no rd pn n regiunile de sud ale Angliei i Suediei, n Africa de Nord-Vest, Turcia, Iran. A fost introdus n SUA. Habitatul. Populeaz pdurile de foioase (ndeosebi cele de stejar), precum i perdelele

forestiere de protec ie, parcurile. Aspectul cantitativ. n ultimii ani efectivul speciei a sczut considerabil. Factorii limitativi. Tratamentul chimic aerian al pdurilor i tierea lor. Particularit ile biologice. Rpitor activ. Gndacii i larvele se hrnesc cu omizi i pupele multor fluturi nocturni, inclusiv ale omidei proase-a-stejarului etc. Ciclul de d ezvoltare ncepe primvara, dup ieirea din iernare (gndacii hiberneaz n sol i sub ater de frunze); mperecherea i depunea oulor are loc, la sfritul lui mai nceputul lui iunie. Dezvoltar a post-embrionara dureaz 2,5-3 luni. Reproducerea n captivitate. Se reproduc n insectarii. Starea de protec ie. Este ocrotit conform legisla iei n rezerva ia tiin ific Codru. Msurile de protec ie. Intensificarea regimului de ocrotire a speciei n pdurile de foi oase; interzicerea colectrii gndacilor; reducerea tratamentelor chimice i trecerea la metodele bilogic i integral de protec ie a pdurilor.

Carabus clathratus (Linnaeus, 1971) Carabid clatratus Ordinul Coleoptere Coleoptera Familia Carabide Carabidae

Statutul. Specie periclitat (Endangered (EN)), numrul creia se reduce. Rspndirea. n Republica Moldova se ntlnete n raioanele centrale i de sud-est. Este r Europa, Transcaucazia, Kazahstan, Siberia (la nord pn la Iakutia), Extremul Orien t, Asia (zona temperat)- pn n Coreea i Japonia. Habitatul. Specie cu caracter hidrofil; a fost semnalat pe malurile bazinelor de ap i n mlatini, uneori se ntlnete i n ap. Aspectul cantitativ. n majoritatea raioanelor efectivul speciei este foarte redus i continu s scad. Factorii limitativi. Distrugerea locurilor de trai naturale ale speciei ca rezul tat al ac iunilor antropice. Particularitile biologice. Rpitor, entomofag. Hrana este foarte variat (molute, rme, o uoare, larve, pupe i insecte mature). Hrana larvelor se deosebete puin de cea a gndac ilor maturi. Ultimii se urc uor pe arbori i arbuti. Ierneaz n stadiul adult. Probabil, durata vieii este de un an. Primvara sau la nceputul verii depune ou; peste 6-15 zi le apar larvele. Ciclul complet de dezvoltare dureaz 1,5-4 luni. Perioadele de de zvoltare pot varia, n funcie de temperatur i hran. (larva poate suporta foame timp nde lungat). Reproducerea n captivitate. Se nmulete numai n condiii naturale. Starea de producie. Este ocrotit conform legislaiei. Msuri de protecie. Este ocrotit n rezervaia tiinific Codru. Interzicerea colecion r.

Cerophitum elateroides (Latreille, 1809) Cerofit Ordinul Coleoptere Coleoptera Familia Cerofitide Cerophytidae

Specie relict a pdurilor de foioase fosile. Statutul. Specie critic periclitat (Criticallz Endangered (CR)) pe teritoriul Eur opei Continentale. Rspndirea. n RM a fost nregistrat n partea central a Codrilor. Peste hotarele ei este pndit n Europa Atlantic i n Europa Central. Habitatul. Larvele vieuiesc n scorburile arborilor btrni de frasin, care se afl la ni velul solului sau sub coaj. Gndacii au fost gsii primvara timpuriu n putregaiul din sc orburile arborilor.

Aspectul cantitativ. Se ntlnete foarte rar pe ntregul areal, inclusiv RM, unde unicu l loc n care a fost semnalat este pdurea Ivancea din judeul Orhei. Factorii limitativi. Distrugerea locurilor de trai i a surselor de hran ca reyulta t al tierii arborilor btrni cu scorburi la baza tulpinilor lor. Particularitile biologice. Gndacii zboar primvara devreme. Sub aspect biologic nu est e studiat. Reproducerea n captivitate. Se nmulete numai n condiii naturale. Starea de producie. Este ocrotit conform legislaiei. Msurile de protecie. Instituirea regimului de protecie n locurile de trai ale specie i; pstrarea arborilor btrni dobori la pmnt i a arborilor vii cu scorburi; interzicere olecionrii gndacilor i a larvelor lor.

Elater ferrugineus (Linnaeus, 1758) Pocnitor rocat Ordinul Coleoptere Coleoptera Familia Pocnitori Elateridae

Statut. Specie periclitat (Endangered (EN)), efectivul creia se menine la nivel red us pe tot arealul. Rspndirea. Se ntlnete n Codri i n pdurile din lunca Nistrului. Peste hotarele rii t n Ucraina, Tatarstan, regiune Saratov, inuturile Krasnodar i Stavropol, n Daghesta n, Georgia, n Europa Central i Europa de Sud-Est. Habitatul. Larvele triesc n putregaiul buturugilor i scorburile arborilor btrni (salc ie, plop negru i foioase de alte specii). Aspectul cantitativ. Efectivul este mic pe ntregul areal. n RM se ntlnete foarte rar. Factori limitativi. Reducerea habitatului i a bazei trofice ca rezultat al distru gerii arborilor btrni dobori la pmnt i al nlturrii cioturilor de arbori. Particularitile biologice. Specia populeaz numai pdurile de foioase. Zborul gndacilor are loc de la sfritul lui mai pn la nceputul lui august. Gndacii sunt activi seara i oaptea. Larvele se dezvolt n lemn putred i scorburile arborilor, unde locuiesc larv ele gndacilor-de-floare Ileana cu care se hrnesc, de asemenea i n putregaiul cioturilo r de salcie alb i plop negru. Pupele se transform n insecte adulte primvara devreme. Ciclul de dezvoltare dureaz, probabil, mai mult de trei ani. Reproducerea n captivitate. Se reproduce numai n condiii naturale. Starea de protecie. Este ocrotit conform legislaiei. Msurile de protecie. Instituirea regimului de protecie n locurile de trai ale speci ei, pstrarea n ele a arborilor btrni i a cioturilor; interzicerea colecionrii gndacil larvelor acestora.

Ischnoides sanguinicollis (Panzer, 1793)

Pocnitor inoides Ordinul Coleoptere Coleoptera Familia Pocnitori Elateridae

Statut. Specie critic periclitat (Criticallz Endangered (CR)), ameninat cu dispariia . Rspndirea. n Republica Moldova se ntlnete n pdurea Ivancea (judeul Orhei). Peste hot rii a fost semnalat n Transcaucazia, Europa Atlantic, Europa Central, Europa Mediter anean, Siria. Habitatul. Cioturile putrede de frasin din pdurile de foioase. Larvele se dezvolt n putregaiul umed, aprut ca rezultat al activitii altor insecte, sau n scorburile de la baza arborilor, aflate n contact direct cu solul. Aspectul cantitativ. Numrul indivizilor este mic pe ntreg arealul. Pe teritoriul Republicii Moldova, dei au fost cercetate peste 2 mii de cioturi putrede, scorbur i i arbori btrni dobori la pmnt, specia a fost nregistrat doar n pdurea Ivancea. Factori limitativi. Reducerea habitatului i a bazei trofica ca rezultat al distru gerii arborilor btrni cu scorburi la nivelul solului. Particularitile biologice. Gndacii ierneaz n legnaele pupelor, duc un mod de via asc sunt din mai pn n iulie. Larvele sunt rpitoare i saprofage. Ciclul de via al speciei d reaz 3 ani. Larvele evolueaz n pupe n decada a treia a lunii august, gndacii tineri a par n decada a doua a lui septembrie. Ierneaz gndacii i larvele. Reproducerea n captivitate. Se reproduc numai n condiii naturale. Starea de protecie. Este ocrotit conform legislaiei. Msurile de protecie. Instituirea regimului de protecie n locurile de trai ale speci ei; protecia arborilor btrni cu scorburile la nivelul solului; interzicerea colecionr ii gndacilor i larvelor.

Porthmidius austriacus (Schrank, 1781) Pocnitor portmidius Ordinul Coleoptere Coleoptera Familia Pocnitori Elateridae Unica specie din acest gen n fauna Republicii Moldova, unde trece hotarul de est al arealului.

Statut. Specie critic periclitat (Criticallz Endangered (CR)), ameninat cu dispariia . Rspndirea. n RM se ntlnete n pdurea Ivancea (judeul Orhei). Este rspndit n Ucrai Central i de Sud-Est, n Asia Mic. Habitatul. Larvele triesc n sol, n grupuri izolate, gndacii pe diferite plante i arbu i nflorii. Aspectul cantitativ. Specie puin numeroas pe ntreg arealul; se ntlnete local, formeaz focare izolate. Factori limitativi. Ditrugerea locurilor de trai ale speciei prin aciuni antropic e. Particularitile biologice. Zborul gndacilor se observ n mai-iunie. Particularitile bio ogice nu sunt studiate. Reproducerea n captivitate. Se reproduce numai n condiii naturale. Starea de protecie. Este ocrotit conform legislaiei. Msurile de protecie. Instituirea regimului de protecie n locurile de trai ale specie i; interzicerea colecionrii gndacilor i a larvelor acestora.

Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) Caraban Ordinul Coleoptere Coleoptera Familia Scarabeide Scarabaeidae

Statut. Specie periclitat (Endangered (EN)), efectivul creia se reduce sau se menin e constant la nivelul speciilor rare. Rspndirea. n RM este rspndit pretutindeni. Peste hotarele ei se ntlnete n Siberia A Kazahstan, n Europa, Africa de Nord, Asia Mic, Siria, Iran. Habitatul. Larvele se dezvolt n scorburi, n lemnul putred al arborilor de stejar, s alcie, ulm i de alte specii de foioase, de asemenea n gunoiul de grajd putred, n grm ezile de gunoi de origine vegetal etc. Aspectul cantitativ. Specia se ntlnete rar. Tendina redresrii efectivului nu se remar c. Factori limitativi. Scderea bazei trofice ca rezultat al reducerii numrului de arb ori btrni cu scorburi, nlturrii cioturilor i tulpinilor de arbori putrezi i lipsei gun iului de grajd putred. Particularitile biologice. Zborul gndacilor are loc de la nceputul primverii pn la sf l verii (aprilie-august). Ziua ei se ascund pe pmnt sau n scorburi. Femelele depun ou n scorburi, n cioturile putrede ale tulpinilor arborilor, grmezile de bligar ferma ntat i de gunoi, unde larvele se dezvolt i se hrnesc cu substane de origine vegetal. L arvele ecluzioneaz vara i ierneaz 3-4 ierni (n funcie de condiiile climaterice); primv ra se transform n pupe, acest stadiu durnd aproape o lun. Gndacii se hrnesc cu sucul c are se scurge din arborii lezai. Pe corpul gndacilor maturi se ntlnesc parazii cpue azide. Larvele gndacilor sunt parazitate de larvele viespei gigantice. Reproducerea n captivitate. Se reproduce numai n condiii naturale. Starea de protecie. Este ocrotit conform legislaiei. Msurile de protecie. Protecia locurilor de trai naturale ale speciei (pdurile de foi oase, grmezile de putregai).

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Vaca-popii (Rdaca) Ordinul Coleoptere Coleoptera Famila Lucanide Lucanidae

Statut. Specie periclitat (Endangered (EN)), efectivul creia scade. Rspndirea. n RM se ntlnete n prile central i de nord. A fost semnalat n Europa C d cu sudul yonei pdurilor pn n Crimeea i Caucaz, n Europa Central, Mediteranean i ce antic, Asia Mic. Habitatul. Pdurile de foioase, dumbrvile, zonele de silvostep. Larvele se dezvolt n l emnul putred al arborilor de foioase. Aspectul cantitativ. Efectivul speciei este pretutindeni mic i continu s scad rapid. Factori limitativi. Distrugerea arborilor btrni i a cioturilor n stare de putrefacie. Particularitile biologice. Gndacii apar n luna mai. Zboar n amurg, ndeosebi, masculii. Dup depunerea oulor, mor, unii indivizi ns triesc pn n primele zile ale lunii noiembr Se hrnesc cu sucul eliminat de arborii lezai, uneori atacnd ei nii lstarii arborilor

arbutilor. Depune oule la baza arborilor sub scoara ce se desprinde uor. Larvele apa r dup 5-6 sptmni i se hrnesc n rdcini, spnd galerii de-a lungul fibrelor lemnoase. ieii din pupe toamna, ierneaz n galeriile spate de larve. O generaie se dezvolt timp d 4-6 ani, n funcie de factorii climatici locali. Reproducerea n captivitate. Se reproduce numai n condiii naturale. Starea de protecie. Este ocrotit conform legislaiei n rezervaiile tiinifice Codru, Fagului i Pdurea Domneasc. Msurile de protecie. Respectarea regimului de protecie; pstrarea arborilor dobori i a ioturilor; interzicerea colectrii gndacilor.

Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758) Croitorul-stejarului Ordinul Coleoptere Coleoptera Familia Croitori Cerambycidae Specie considerat podoab a naturii.

Statut. Specie periclitat (Endangered (EN)), efectivul creia se micoreaz rapid. Rspndirea. Se ntlnete n prile central i de nord ale republicii. Peste hotarele ei p teritorii din estul i vestul Ucrainei, Crimeea, Caucaz, Europa Mediteranean i Centr al, Asia Mic, Africa de Nord. Habitatul. Pdurile de foioase i parcurile. Se ntlnete, mai ales, pe stejar, nuc, cast an, fag, carpen, ulm, uneori pe tei. Prefer tulpinile groase ale arborilor btrni, u neori i cioturile. Aspectul cantitativ. Pn n anii 50 croitorul-stejarului era considerat un duntor al pdu ilor, ns n ultimul timp el a devenit o specie rar pe tot arealul, inclusiv RM. Factori limitativi. Tierile sanitare n pduri i reducerea numrului arborilor de stejar mai ales (de 120-140 de ani). Particularitile biologice. Gndacii zboar n mai-iunie, uneori zborul lor continund pn gust. Femelele depun oule ealonat (n total pn la 100) n crpturile scoarei de steja toarele nsorite, cu arboret rar i slbit. Prefer cioturile i arborii vii, dar btrni. n imul an de via larva se hrnete sub scoar, iar n al doilea an larva matur, atingnd lu a de 70-90 mm, ajunge n faza de pup n camera nimfal, desprit de restul galeriei printr un perete. n iulie-august apare gndacul, care ierneaz n interiorul arborelui, lundu-i zborul primvara anului urmtor. Ciclul de dezvoltare dureaz 3 ani. Reproducerea n captivitate. Se reproduce numai n condiii naturale. Starea de protecie. Este ocrotit conform legislaiei. Msurile de protecie. Ocrotirea locurilor naturale de reproducere a speciei.

Morimus funereus (Mulsant, 1873) Croitor cenuiu Ordinul Coleoptere Coleoptera Familia Croitori Cerambycidae Statut. Specie periclitat (Endangered (EN)), efectivul creia scade continuu.

Rspndirea. n Republica Moldova se ntlnete n pduri pretutindeni. Este rspndit n su de silvostep a Ucrainei, n regiunea Odesa, n Europa Atlantic (de la sudul Poloniei, pn la litoralul Mrii Mediterane), pe Peninsula Balcanic. Habitatul. Larvele triesc sub scoara i n lemnul arborilor uscai i al buturugilor de st ajar, nuc, castan i de alte specii de foioase. Aspectul cantitativ. Pn de curnd n Republica Moldova era o specie obinuit. Astzi ns ivul ei este foarte mic i continu s scad. Factori limitativi. Distrugerea locurilor de trai i nrutirea bazei trofice a speciei din cauza defririi, tratamentului chimic al pdurilor. Particularitile biologice. Gndacii se ntlnesc pe cioturi ncepnd cu jumtatea a doua a i mai pn la sfritul lui august. Larvele se dezvolt nu mai puin de 2 ani, iniial sub sc ar, apoi n lemnul arborilor uscai, n cioturile arborilor de foioase cu lstari. Larvele se transform n pupe primvara sau la nceputul verii n camera nimfal. Reproducerea n captivitate. Se reproduce numai n condiii naturale. Starea de protecie. Este protejat n cadrul rezervaiilor tiinifice Codru, Plaiul Fagul tc. Msurile de protecie. Crearea ariilor naturale protejate n locurile cu arbori btrni de stejar, fag, arar, nuc, pr, ulm etc.; reducerea considerabil a tratamentelor cu ch imicale ale pdurilor, folosirea metodelor biologice de combatere a duntorilor.

Rosalina alpina (Linnaeus, 1758) Croitor alpin Ordinul Coleoptere Coleoptera Familia Croitori Cerambycidae

Statut. Specie critic periclitat (Critically Endangered (CR)), ameninat cu dispariia . Rspndirea. n Republica Moldova se ntlnete n zona central a Codrilor (pdurea Ivancea) te hotarele republicii a fost semnalat n carpai, unele sectoare din zona de silvos tep a Ucrainei, Crimeea, regiunea Voronej, Caucazul de Nord, Transcaucazia, n Euro pa Mediteranean i Central (limita de nord a arealului ajunge pn n sudul Elveiei), n S a.

Habitatul. Pdurile btrne de fag cu arbori uscai, vtmai de duntori i ger. Se dezvolt es, n lemnul de fag, stejar, uneori n cel de frasin, carpen, ulm .a. Aspectul cantitativ. La nceputul secolului croitorul alpin era ntlnit pretutindeni, astzi este pe cale de dispariie. Factori limitativi. nrutirea bazei trofice ca rezultat al micorrii numrului de arbori rni de fag, frasin, ulm etc. Particularitile biologice. Zborul gndacilor are loc n iunie-septembrie. Ei sunt mai activi pe timp cu soare se urc pe arbori, zboar, se mperecheaz i depun ou n crptur scoar. De cele mai multe ori gndacii pot fi observai pe buturugi, trunchiurile i ram urile arborilor, unde are loc dezvoltarea lor. Larvele se dezvolt n lemnul arboril or semi-uscai; se transform n pupe n mai-iunie. Durata dezvoltrii unei generaii e de 2 -3 ani i depinde de gradul de uscare a lemnului i condiiile mediului nconjurtor. Reproducerea n captivitate. Se reproduce numai n condiii naturale. Starea de protecie. Este ocrotit conform legislaiei. Msurile de protecie. Ocrotirea habitatelor naturale ale speciei, mai ales n zona ce ntral a Codrilor; crearea ariilor naturale protejate.

Dytiscus (Macrodytes) dimidiatus Bergstr., 1779 Ordinul: Coleoptera Familia: Dytiscidae Genul: Dytiscus

Statut. Specie vulnerabil. Vulnerable (VU). Caracterizare imago. Corpul oval, destul de lat, plat la partea sa dorsal i pu in co nvex la cea ventral. Capul masiv, cu o pat galben, n form de V pe frunte; clipeul, la brul, segmentele aparatului bucal i antenele sunt galbene. Corpul la partea sa do rsal este oliv ntunecat, cu borduri galbene la par ile laterale ale pronotului i elit relor, iar la cea ventral - galben-brun. Pronotul cu borduri galbene nguste la mar ginea anterioar i cea posterioar. Aripile posterioare sunt bine dezvoltate. Elitrel e masculilor sunt netede, iar la femele cu striuri longitudinale adnci n jumatatea anterioar. Picioarele posterioare lungi, de tip nottor. Apofizele coxelor posterio are sunt rotunjite. Lungimea corpului variaz n limita 32-39 mm. Habitat. Specie acvatic. Se ntlnete n diferite bazine cu ap dulce (iazuri, lacuri, rur ). Biologie i ecologie. Femela depune ponta de ou pe plantele acvatice. Larvele au co rpul fusiform, capul foarte mobil nzestrat cu mandibule puternice. La fel ca i adu l ii, ele triesc n mediul acvatic, mpuparea ns decurge n mediul terestru. Att adul ii rvele respir cu aer atmosferic. Specie prdatoare. Larvele i adul ii se hrnesc cu difer ite specii de artropode, molute mici, puiet de pete. Indivizii adul i sunt buni zburt ori i n cazul condi iilor nefavorabile pot migra n alte bazine acvatice. Specia a fos t semnalat zburnd la sursele de lumin. Areal. Specie european. Msuri de protec ie i conservare. Protejarea bazinelor acvatice mpotriva polurii chimic e i organice; cercetarea rspndirii speciei n teritoriul Republicii Moldova; conserva rea biotopilor caracteristice.

Calosoma (Caminara) denticolle Gebler, 1833 Calosoma stepicol Ordinul: Coleoptera Familia: Carabidae Subfamilia: Carabinae Genul: Calosoma

Statut: Specie amenin at cu dispari ia. Endangered (EN). Caracterizarea imago. Corpul este robust. Pronotul pu in convex, mai lat dect lung, are unghiurile posterioare n form de lobi triunghiulari ascu i i la vrf, care depesc cu mult baza lui. Elitrele sunt plan-convexe, au umerii puternic proeminen i. Sculptu ra elitrelor format din granule mici aranjate n rnduri mai mult sau mai pu in regulat e, acestea fiind ntrerupte prin gropi e mari, aurii. Aripile sunt membranoase, dezv oltate normal. Antenele sunt de o lungime potrivit. Partea dorsal a corpului este pu in lucioas, neagr-armie; partea ventral a corpului - neagr. Spre deosebire de alte s pecii ale acestui gen, la masculi, articolele tarselor anterioare nu sunt l ite. Lu ngimea corpului - 19-26 mm. Habitat. Se ntlnete n fiile forestiere de protec ie, vii i livezi, la liziera pdurilo efernd teritoriile stepicole nevalorificate. Biologie i ecologie. Specie monovoltin (prezint o genera ie pe an), caracteristic zone lor de step. Populeaz teritoriile deschise, deseori fiind ntlnit n diferite biocenoze antropogene. Entomofag. Att adul ii, ct i larvele consum pupe i larve ale diferitor spe cii de lepidoptere duntoare. Specia a fost semnalat zburnd la sursele de lumin n perio ada mai-iulie. Areal. Arealul speciei este pontic cazah. A fost semnalat n Bulgaria, Romnia, Rusia (n Est pn la Ircutsc), Ucraina, China de Nord-Vest, Mongolia.

Msuri de protec ie i conservare. Conservarea i protejarea biotopilor caracteristice ( suprafe ele stepicole cu vegeta ie caracteristic); interzicerea colectrii speciei de ct re colec ionarii amatori; reducerea tratamentelor cu substan e chimice toxice n terit oriile stepicole. Carabus (Tomocarabus) bessarabicus Fischer von Waldheim, 1823 Ordinul: Coleoptera Familia: Carabidae Subfamilia: Carabinae Genul: Carabus Statut. Specie n stare critic. Critically Endangered (CR). Caracterizare imago. Corpul cu luciu moderat, mai pronun at la partea ventral, iar partea sa dorsal aproape mat; coloritul corpului este negru, monocrom; exemplarele tinere sunt de un maroniu nchis. Unghiurile posterioare ale pronotului rotunjite , depesc pu in baza lui. Sculptura elitrelor format din granule mici, punctua ia lor fo arte fin. Lungimea corpului variaz n limita 19-26 mm. Habitat. Populeaz suprafe ele nevalorificate din teritoriile stepicole. Biologie i ecologie. Biologia speciei este insuficient cunoscut. Specie stepicol, c u o activitate mai pronun at n perioada de primavar. Ca to i reprezentan ii acestui gen e ste o specie prdtoare, consumnd diferite nevertebrate edafice. Areal. Ucraina (mai frecvent n partea sa rsritean), Cazahstan, Caucazul de Nord, Crim eea. Datorit valorificrii intensive a stepelor arealul speciei se reduce vertigino s. Msuri de protec ie i conservare. Conservarea i protejarea biotopilor caracteristici ( suprafe ele stepicole virgine); interzicerea colectrii speciei de ctre colec ionarii a matori; reducerea tratamentelor cu substan e chimice toxice n teritoriile stepicole ; ini ierea unui program de conservare a speciei n teritoriul Republicii Moldova.

Carabus (Limnocarabus) clathratus Linnaeus, 1761 Carabida cu gropi e aurii Ordinul: Coleoptera Familia: Carabidae Subfamilia: Carabinae Genul: Carabus

Statut. Specie n stare critic. Critically Endangered (CR). Caracterizarea imago. Corpul este alungit. Pronotul pu in convex, mai lat dect lung , are marginile laterale late i puternic ridicate posterior; unghiurile posterioa re ale pronotului n form de lobi triunghiulari rotunji i. Elitrele sunt plan-convexe , au umerii puternic proeminen i, marginea lateral lat i ridicat. Sculptura elitrelor format din carene scurte i nguste, ntrerupte prin gropi e mari, aurii. Picioarele au o lungime potrivit. Antenele sunt relativ sub iri i scurte. Partea dorsal a corpului c u un luciu potrivit, este neagr, adesea cu reflexe verzi-armii; uneori ea poate fi foarte lucioas, verde sau armie. Lungimea corpului - 20-38 mm. Habitat. Se ntlnete n locuri foarte umede, mai ales pe malurile nisipoase ale rurilor i lacurilor. n pduri poate fi ntlnit n locurile mltinoase. Biologie i ecologie. Specie monovoltin (prezint o genera ie pe an). Ierneaz n stadiul d e adult. Femelele depun ponta de ou primvara sau la nceputul verii, larvele ecloznd peste 6-15 zile. Perioada de dezvoltare (de la ou pn la adult) dureaz 1,5-4 luni. S pecie higrofil, se ntlnete n vecinatatea bazinelor acvatice, n locuri mltinoase i um . Att adul ii, ct i larvele sunt prdtori polifagi, consumnd diferite nevertebrate (molu , rme, insecte). Uneori zboar la sursele de lumin. Areal. Specie transpalearctic. Arealul speciei cuprinde toata Europa, Asia (zona

temperat) pn n Corea i Japonia. Msuri de protec ie i conservare. Ini ierea unui program de conservare a speciei n terit oriul Republicii Moldova; interzicerea colectrii speciei de ctre colec ionarii amato ri; protejarea biotopilor caracteristice. Specia este inclus n anexele Conven iei de la Berna ca specie rar i amenin at cu dispari .