Sunteți pe pagina 1din 12

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

Ilie COSTA, Tamara ZACON

GHID
DE ORGANIZARE I DESFURARE A PRACTICII DE MASTERAT

Chiinu, 2011 Editura ASEM


1

I.Costa, T.Zacon Ghid de organizare i desfurare a practicii de masterat. Pentru

masteranzii de la specialit ile: Tehnologii informa ionale n economie, i Managementul informa ional

Lucrarea reprezint un ndrumar privind organizarea i desfurarea practicii de masterat pentru masteranzii facult ii Cibernetic, Statistic i Informatic Economic, Specialit ile: Tehnologii informa ionale n economie, i Managementul informa ional, precum i pentru profesorii care conduc aceast activitate.

Ghidul a fost aprobat la edin a catedrei Cibernetic i informatic economic , proces verbal 1 din 28 august 2011, edin a Comisiei metodice a facult ii Cibernetic, Statistic i Informatic Economic, proces verbal 1 din 28 august 2011.

Editura A.S.E.M.

ISBN......

Ghid de organizare i desfurare a practicii de masterat.

Cuprins:

Prefa ................................................................................................................. .......4 1. Scopul practicii de masterat.................................................................................. .5 2. Con inutul practicii de masterat..............................................................................5 3. Obliga iunile masterandului n perioada practicii de masterat . .........5 4. Lucrarea individual elaborat n perioada practicii de masterat . .....7 5. Instruirea masterandului la locul de practic ..........................................................8 6. Procesul de organizare i desfurare a practicii de masterat ..9 7. Responsabilitatea profesorilor - conductori tiin ifici ai tezelor de masterat, n perioada practicii de masterat .................9 8. Organizarea colocviului de practic.........................................................................9 Bibliografie recomandat..............................................................................................10 Anexe

Prefa
Practica de masterat este o component esen ial a planului de nv mnt care presupune o etap de finisare a anilor de studii i o condi ie de admitere la sus inerea tezei de master. Pentru practica de masterat, n planul de nv mnt sunt prevzute 5 sptmni. De regul, aceast perioad include lunile septembrie-pentru specialitatea TIE i noiembrie pentru MI. La practica de masterat sunt obliga i s participe to i studen ii care au fost promova i la toate disciplinele din planul de nv mnt. Scopul principal al practicii de masterat este familiarizarea studen ilor cu activitatea real a unit ilor social economice (USE), n special, cu organizarea proceselor informa ionale. Astfel, pe lng cunotin ele teoretice acumulate, studen ii au posibilitatea s-i dezvolte continuu aptitudinile, prin realizarea diverselor aplica ii informatice pentru procesele social-economice, mbog indu-i astfel experien a. Odat cu aceasta, i dezvolt mereu capacit ile de stpnire a resurselor informa ionale. Printre sarcinile principale, pe care trebuie s le ndeplineasc masterandul, n perioada de practic, pot fi enumerate: Documentarea asupra structurii unit ii social - economice i atribu iilor tuturor subdiviziunilor acesteia; Analiza activit ii social - economice sub diverse aspecte; Studiul sistemului informa ional existent n unitate; nsuirea metodologiei de analiz i proiectare a aplica iilor informatice conform activit ilor specifice ntreprinderii; Acumularea materialului necesar pentru ndeplinirea tezei de masterat; Prelucrarea materialelor i analiza rezultatelor; Alte sarcini. Prin con inutul su, lucrarea de fa pune la dispozi ia studen ilor un suport necesar desfurrii practicii de masterat, iar pentru profesori un suport pentru dirijarea acestui proces. Totodat, n lucrare sunt prezentate indica iile metodice necesare definitivrii raportului pentru practica de masterat, care va fi prezentat n fa a unei comisii.

1. Scopul practicii de masterat


Activitatea de practic este o component esen ial a planului de nv mnt i presupune o etap de finisare a anilor de studii i o condi ie de admitere la sus inera tezei de masterat. Caracteristica principal a activit ii de practic este integrarea efectiv a masteranzilor n activitatea productiv a unit ilor social-economice (USE) contribuind n acest fel la nsuirea i fixarea cunotin elor teoretice dobndite n timpul anilor de studii. La practic sunt obliga i s participe to i masteranzii, care nu lucreaz n domeniul relevant specializarii.

2. Con inutul practicii de masterat


Practica de masterat este axat pe perfec ionarea i consolidarea pregtirii n domeniul proiectrii sistemelor informatice economice. Vor fi exersate exemple actuale pe problemele concrete ale USE. Masterandul va fi angajat efectiv n lucrrile curente care formeaz sarcinile unit ii respective pe perioada n care se efectueaz activitatea de integrare. n perioada desfurrii practicii de masterat, studentul va ndeplini anumite sarcini primite de la conductorul tiin ific din cadrul USE. Suplimentar, el se va concentra asupra ndeplinirii urmtoarelor activit i: a) nsuirea metodologiei de analiz i proiectare cu aplica ii privind urmrirea activit ilor specifice ntreprinderii: aprovizionarea n produc ie, desfacere, personal, financiar-contabil, cercetare dezvoltare etc., i a componentelor informatice ale acestor domenii; b) alegerea temei pentru teza de masterat (preferabil orientat la solu ionarea unei probleme reale, necesare pentru USE n cauz); c) acumularea materialelor pentru teza de masterat i chiar elaborarea compartimentelor de baz ale tezei de masterat.

3. Obliga iunile studentului n perioada practicii de masterat


La nceputul perioadei de practic, fiecare masterand se va prezenta la catedr pentru a nregistra contractul de practic, de asemenea, pentru a fi instruit n vederea petrecerii practicii i pentru a ndeplini formalit ile de rigoare (ndeplinirea rubricilor din registrul individual de practic (Jurnalul practicii), inclusiv, semnturile necesare). De asemenea, fiecare masterand va ntocmi, mpreun cu conductorul tiin ific de la catedr i coordonatorul de practic din cadrul USE, un Plan calendaristic de munc, n care vor fi specificate principalele activit i (sarcini de ndeplinit) i perioadele de realizare a acestora.
5

n perioada desfurrii practicii masterandul este obligat s respecte anumite cerin e, inclusiv: realizarea tuturor sarcinilor privind practica de masterat; respectarea regulamentului intern al USE; respectarea regulilor de protec ie a muncii, tehnicii securit ii i igienei de produc ie; participarea n activitatea colectivului USE; etc. Pe lng cerin ele enumerare, n perioada de practic, masterandul este obligat s se prezinte la catedr pentru a coordona, mpreun cu conductorul tiin ific, toate problemele legate de practic i teza de. Graficul ntlnirilor va fi concretizat, de comun acord, cu conductorul tiin ific (de regul, o dat pe sptmn). Prezen a studentului la ntlnirile cu conductorul tiin ific va fi consemnat n registrul planul individual al conductorului tiin ific, la rubrica Consulta ii la disciplinele de studii (... de masterat ). Totodat, n primele dou sptmni, fiecare masterand este obligat s se orienteze asupra unui domeniu din cadrul USE, domeniu care va reprezenta subiectul temei pentru teza de masterat. Tema tezei va fi coordonat, de comun acord, cu conductorul tiin ific i va fi consemnat printr-o solicitare pe numele efului de catedr, pentru a fi aprobat la edin a catedrei (Anexa 2).

4. Lucrarea individual a studentului elaborat n perioada practicii de masterat


n perioada practicii de masterat, fiecare masterand va aduna informa iile despre activit ile desfurate n cadrul ntreprinderii. n afar de aceasta, n perioada de practic, fiecare masterand va elabora o lucrare (raport) pe care o va prezenta n fa a comisiei de colocviu la sfritul practicii . Lucrarea (raportul) va avea urmtoarea structur: Foaia de titlu (vezi anexa 1) Introducere I. Studiul de ansamblu al USE (5-6 pagini): profilul i obiectivele unit ii; studiul sistemului de organizare i conducere; specificul activit ii de baz; tendin e privind evolu ia USE. II. Studiul activit ii analizate (5-6 pagini): schema de derulare a subactivit ilor; structura organizatoric i de conducere, atribu ii, componente.

III.

IV.

Studiul sistemului informa ional existent, corespunztor activit ii n cauz (preferabil n conformitate cu tema tezei de masterat, aleas de masternd, sau sarcina individual, primit de la conductorul tiin ific (10-15 pagini). Descrierea rezultatelor ob inute de student n cadrul sarcinii individuale primite de la conductorul tiin ific(10-15 pagini). Acest compartiment ar putea include unele pr i ale viitoarei teze de masterat. Att n procesul studiilor, ct i la descrierea rezultatelor poate fi folosit lucrarea metodic, care reglementeaz structura tezelor de licen [1]. Cu toate acestea, n fiecare compartiment de pus accentul pe aspectele teoretice ale temei, argumentarea tiin ific a solu iilor de proiect i fundamentarea recomandrilor i concluziilor finale.

Concluzii (1-2 pagini) Bibliografie Anexe Pentru masteranzii, care i aleg tema tezei de masterat n domeniul ciberneticii economice (cum ar fi solu ionarea diferitelor probleme de modelare economico-matematic, perfec ionarea proceselor decizionale, etc.) se admite adaptarea structurii raportului, propuse mai sus, n conformitate cu problemele specifice i sarcinile individuale coordonate cu conductorii tiin ifici respectivi. De exemplu, n acest caz n compartimentul III, n loc de studiul sistemului informa ional existent, poate fi inclus studiul metodelor de solu ionare a problemelor economice respective n USE n conformitate cu sarcina individual sau tema tezei de masterat. Cu toate acestea, se recomand ca aspectele informa ionale ale problemei s fie analizate, de asemenea, ca mediul n care se rezolv problemele respective. Este evident c, n capitolul IV vor fi descrise rezultatele ob inute, care vor corespunde problemelor studiate n compartimentul III, att din punct de vedere al aspectului cibernetic, ct i din punct de vedere al aspectului informa ional. n acest sens, vor fi identificate metodele propuse de modelare economicomatematic, precum i asigurarea informa ional, inclusiv propunerile de perfec ionare a sistemului informa ional respectiv. Masteranzii, care i petrec practica la catedr, trebuie s descrie n raportul respectiv acea unitate social-economic, pentru care ndeplinete sarcina individual, sau teza de masterat. Raportul se prezent n map, cules pe calculator prin intermediul redactorului de texte Microsoft Word. Afiarea la tipar se efectueaz pe hrtie standard A4 (210x297). Textul se va culege n Times New Roman, dimensiunea 14, spa iu dintre linii 1,5, aliniat 1,5 cm. Cmpurile pe pagin: sus 2 cm, jos 2cm, stnga 3 cm, dreapta 2 cm. Numrul paginii se indic n partea de jos, centrat, dimensiunea 10.
7

Tabelele se indic n partea dreapt de sus i include numrul de rnd al acestuia n lucrare (de exemplu: Tabelul 1, Tabelul 2, etc.), pu in mai jos, centrat, se indic denumirea tabelului. Toate figurile trebuie s aib numr (care reprezint numrul de ordine n lucrare) i denumire care se indic n partea de jos a acestora (de exemplu: Figura 1. Denumire). Remarc: n text trebuie s existe referin la toate tabelele, figurile din lucrare, precum i la sursele bibliografice (care se specific n parantez ptrat prin numrul de ordine din lista bibliografic).

5. Instruirea masterandului la locul de practic


La nceputul activit ii de integrare, masterandului i se va face un instructaj corespunztor, de ctre responsabilul din ntreprindere i cadrul didactic ndrumtor, care va cuprinde urmtoarele probleme: a) con inutul programului de integrare i lucrrile ce trebuie s le efectueze masterandul; b) locul de munc, pe lng cine sau n locul crui angajat va lucra; c) regulamentul de ordine interioar, durata zilei de lucru i instructajul cu protec ia muncii, locurile la care sunt integra i masteranzii (unde este cazul); d) modalitatea de prezen la lucru (a eviden ia clar activitatea zilnic a masterandului n produc ie); e) modul de manipulare de ctre masteranzi, a documentelor secrete de stat sau secrete de serviciu; f) asumarea responsabilit ilor pentru nerespectarea normelor (cerin elor) stabilite legate de ntreaga perioad de practic; g) modul de apreciere a rezultatelor ob inute de masteranzi n perioada de activitate n USE.

6. Procesul de organizare i desfurare a practicii de masterat


nainte de nceperea practicii, coordonatorul de practic preia de la coala Masteral de Excelen i Business listele masteranzilor, care urmeaz s-i desfoare practica de master. De asemenea, organizeaz o ntlnire cu to i masteranzii, pentru ai instrui referitor la scopul i con inutul acestei practici, obliga iunile lor, structura raportului de practic, etc. Printre func iile de baz ale coordonatorului de practic din partea catedrei pot fi enumerate: Organizarea procesului de ncheiere a contractelor cu organiza iile, n care masteranzii i vor desfura practica de masterat; Pregtirea proiectului de ordin pentru organizarea practicii; Controale periodice i monitorizarea desfurrii practicii;
8

Organizarea colocviului final pentru evaluarea rezultatelor practicii, inclusiv, organizarea comisiilor de promovare a masteranzilor; Pregtirea raportului catedrei despre rezultatele practicii de masterat. Not: Efectuarea tuturor etapelor (instruc iuni, ncheierea contractelor, controale intermediare, colocviul final de practic, etc.,) vor fi confirmate de diferite forme de eviden , aprobate de eful catedrei.

7. Responsabilitatea profesorilor - conductori tiin ifici ai tezelor de masterat, n perioada practicii de masterat
n perioada practicii de masterat, fiecare student este ndrumat (paralel cu coordonatorul general - responsabil, n special, de aspectele organizatorice) de ctre un profesor de la catedr care, de regul, este i conductorul tiin ific al tezei de masterat i care, este responsabil de ntreaga activitate a studentului n aceast perioad, inclusiv de procesul de realizare a tezei de masterat. n perioada practicii conductorul tiin ific va ndruma i va sprijini masteranzii sub urmtoarele aspecte: Avizarea unui plan calendaristic de munc al masterandului; Suport metodico-tiin ific n procesul de realizare a tezei de masterat; Control periodic al con inutului i calit ii desfurrii practicii de ctre masteranzi; Evaluarea rezultatelor ob inute n timpul practicii.

8. Organizarea colocviului de practic


Colocviul de practic reprezint o prob de verificare a activit ii masteranzilor n perioada practicii, precum i o condi ie de admitere la sus inerea tezei de masterat. Astfel, la sfritul desfurrii perioadei de practic fiecare student prezint conductorului tiin ific de la catedr Raportul privind practica de masterat perfectat conform cerin elor naintate. Colocviul se va desfura prin sus inerea lucrrii (raportului) n fa a unei comisii de promovare, organizate n cadrul catedrei. Aprecierea studen ilor se va face cu calificativul admis/respins.

Bibliografie recomandat: 1. Ion Bolun, Ilie Costa, Andrei Game chi, Tamara Zacon, Boris Delimarschi. Elaborarea tezelor de licen la specialitatea Cibernetic i Informatica Economic, Editura ASEM, Chiinu, 2001 2. Roca I., Zaharie D. Proiectarea sistemelor informatice de gestiune (note de curs). Editura ASE, Bucureti, 2002, 135 pag. 3. Sabau Gh., Lungu I,. Bodea C, Velicanu M., s.a.- Proiectarea sistemelor informatice economice, Editura INFOREC, 2003. 4. Zacon T. Proiectarea sistemelor informatice economice. Note de curs. Chiinu, ASEM, 2004. (Format electronic. Xerox). 5. Zaharie D., Roca I., Proiectarea obiectual a sistemelor informatice. Editura Dual Tech, 2002, 343 pag. 6. http://cie.ase.md/bibl.htm?l=ro&idc=29

10

Anexa 1
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Facultatea Cibernetic, Statistic i Informatic Economic Catedra Cibernetic i Informatic Economic

RAPORT
privind practica de masterat
Executor: (Nume, prenume, grupa)

Conductor tiin ific: (Nume, prenume, func ia, gradul tiin ific)

Membrii comisiei: 1. (Semntura) 2. (Semntura) 3. (Semntura)

Chiinu An universitar 200_/ 200_


11

Anexa 2

coala Masteral de Excelen n Economie i Business


Ctre Directorul colii Masterale de Excelen n Economie i Business conf. univ. dr. n economie Angela Casian Subsemnatul (a) _____________________________________________________________________ masterand () Ia programul de studiu ___________________________________________________ gr, _________________ rog s dispune i aprobarea temei tezei de mater: _____________________ ____________________________________________________________________________________ (pe baza materialelor ______________________________________________________________ ) tema tradus n limba englez__________________________________________________________

Solicit n calitate de conductor tiin ific __________________________________________________ (Nume, prenume, grad tiin ific) Data ______________________ ____________________________ Telefonul de contact al materandului: __________________________________ Adresa e-mail: _________________________________ Se desemneaz n calitatea de conductor tiin ific ______________________________ Data ____________________________________________________ (semntura ef catedr) Data ____________________________________________________ (semntura conductorului tiin ific)

Solicit schimbarea temei tezei susnumute pe:________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

tema tradus n limba ____________________________________________________________

englez

Data ____________________________________________________ (acordul ef catedr) Data _______________________ ______________ .. ______________ (acordul conductorului tiin ific)

12