Sunteți pe pagina 1din 1

PLAN DE MANAGEMENT

REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA PARCUL NATURAL BUCEGI

CONSIDERATII GENERALE
Planul de Management al Parcului Natural Bucegi a fost elaborat de catre Administratia Parcului in perioada 2005 2007 conform legislatiei specifice privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice si a fost actualizat conform prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei slbatice, cu modificrile i completrile ulterioare. In procesul de elaborare s-a tinut cont si de prevederile legale si normele tehnice pe baza carora sunt valorificate cele mai importante resurse naturale in perimetrul Parcului Natural Bucegi. Intrucat Parcul Natural Bucegi este inclus in situl Natura2000 Bucegi ROSCI0013 au fost adoptate masuri de management in vederea conservarii habitatelor naturale si a speciilor salbatice de interes comunitar identificate in perimetrul ariei naturale protejate. Planul de Management a fost avizat de catre Consiliul Stiintific al Parcului in sesiunea extraordinara din data 30.01.2008. Conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 57/2007, cu modificrile i completrile ulterioare, documentul a fost supus avizarii Consiliului Consultativ de Administratie in sesiunea din 20.07.2010. In cadrul acestei sesiuni, Planul de Management a fost avizat cu obiectii de catre unii membri ai Consiliului Consultativ conform Procesului Verbal de Sedinta anexat. Obiectiile formulate au fost analizate in cadrul sesiunii Consiliului Stiintific din data de 04.08.2010, ocazie cu care a fost emis avizul favorabil final. Obiectiile ce nu au fost adoptate de catre Consiliul Stiintific in prezentul Plan, fac obiectul unei documentatii ce il insoteste, fiind supusa pe aceasta cale analizei Agentiei Nationale pentru Arii Protejate. Planul de Management are trei componente: - Partea I-a structurata in 6 capitole, 152 pagini, 15 tabele i 2 grafice; - Partea a II-a contine 69 anexe cu 70 tabele, 65 grafice; - Partea a III-a contine 5 harti editate pe suport de hartie, color, format A0. Administratia Parcului Natural Bucegi multumeste pe aceasta cale membrilor Consiliului Stiintific, colegilor din Regia Nationala a Padurilor Romsilva, din Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice Bucuresti, colegilor din Ministerul Mediului si Pdurilor i din Ageniile de Mediu Judetene care prin documentatiile, sugestiile si analizele competente au contribuit la elaborarea lucrarii. Deasemenea multumeste Directiei Silvice Trgovite pentru sprijinul financiar de care beneficiaza pentru buna administrare a Parcului si elaborarea acestui Plan de Management. Administratia Parcului Natural Bucegi Ing. Horia Iuncu