Sunteți pe pagina 1din 2

Acord Cadru de Servicii nr.

______________data_______________
Preambul n temeiul O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare s-a ncheiat urmtorul contract de furnizare de produse ntre ........................................................................................... denumire autoritate contractanta adresa sediu ..................................................................... telefon/fax .............................................. numar de inmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont trezorerie ............................................................................... reprezentat prin ........................................................................... (denumirea conductorului), funcia............................................... n calitate de promitent achizitor, pe de o parte i ... ................ ........................... . denumire operator economic , adresa sediu ..................................................................... telefon/fax .................................. numar de inmatriculare ..................................... cod fiscal ................................... cont (trezorerie, banca) ................................................... reprezentat prin ................................................................................................ (denumirea conductorului) funcia............................................... n calitate de promitent prestator pe de alt parte. a intevenit prezentul acordcadru n condiiile n care prile promitente rmn neschimbate pe toata durata de desfaurare. 2. Obligaiile promitentului - prestator 2.1 Promitentul - furnizor se oblig, ca n baza contractelor subsecvente ncheiate cu promitentulachizitor, sa furnizeze produsele . n condiiile convenite n prezentul acord-cadru. ( Se specifica denumirea si cantitatile previzionate a produselor, precum si codul CPV) 2.2 Promitentul-furnizor se obliga ca produsele furnizate sa respecte cel putin calitatea prevazuta in propunerea tehnica, anexa la prezentul acord-cadru. 2.3 Promitentul-furnizor se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin prezentul acord-cadru. 3. Obligaiile promitentului - achizitor 3.1 Promitentul-achizitor se oblig, ca n baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-furnizor, s achiziioneze produsele n condiiile convenite n prezentul acord-cadru. (Se specific denumirea i cantitile previzionate de produs, precum si codul CPV) 3.2 Promitentul-achizitor se oblig s nu iniieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nou procedur de atribuire, atunci cnd intenioneaz s achiziioneze produse care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepia cazului n care promitentul furnizor declar c nu mai are capacitatea de a le furniza.

SLC-ACS Ediia 1/ Reviza 0

4 Preul unitar al serviciilor 4.1 Preul unitar al produselor, este de . lei, sau dup caz .. euro, la care se adaug TVA. 5. Cantitatea previzionat 5.1 Cantitatea previzionat de produse ce vor fi furnizate n baza contractelor subsecvente este de .. ( se precizeaz cantitatea minim pentru fiecare contract subsecvent) 6. Durata acordului- cadru 6.1 Durata prezentului acord-cadru este de .. luni, ncepnd de la data de . (se nscrie perioada i data) 6.2 . Prezentul acord-cadru nceteaz s produc efecte la data de .... ( se nscrie data la care nceteaz contractul) 7. Ajustarea preului 7.1 - Preul se ajusteaz utiliznd formula de ajustare convenit, i va fi introdus n contractul subsecvent. (dac este cazul, se precizeaza formula de ajustare) 8. Comunicri 8.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie s fie transmis n scris. (2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. 7.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii. Prile au neles s ncheie azi .............. prezentul acord-cadru, n dou exemplare, cte unul pentru fiecare parte. ( se precizeaz data semnrii de ctre pri i numarul de exemplare) Promitent-achizitor ............................ (semnatura autorizat) LS Promitent- prestator .............................. (semnatura autorizat) LS

SLC-ACS Ediia 1/ Reviza 0