P. 1
57189360 018 Cerere de Atribuire a Numarului Eori

57189360 018 Cerere de Atribuire a Numarului Eori

|Views: 13|Likes:
Published by Ioana Trandafir

More info:

Published by: Ioana Trandafir on Feb 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2014

pdf

text

original

CERERE DE ATRIBUIRE A NUMARULUI EORI

3.* Bifarea optiunii "DA" constituie acordul ca numarul EORI. in scopul publicarii acestora pe in ternet. Numarul (numerele) de identificare TVA Se inscrie/inscr iu tara/tarile si numarul/numerele atribuit/atribuite. Lista documentelor atasate Se inscriu datele de identificare ale documentelor care se anexeaza la cererea d e atribuire a numarului EORI. precum si datele cu caracter personal inscrise in casetele 1 si 2. In c aseta "Valabilitate": . conform clasificarii statistic e a activitatilor economice in Comunitatea Europeana (CAEN). prelucrate in scopul obtinerii numarului EORI. se ap lica stampila si se semneaza de catre reprezentantul legal al operatorului econo mic sau de catre reprezentantul desemnat de operatorul economic in relatiile cu autoritatea vamala. 2. 6. Numarul (numerele) de identificare atr ibuit(e) in scopuri vamale de autoritatile competente ale unei tari terte Nu se completeaza. Persoana de contact S e mentioneaza numele persoanei de contact.se completeaza in cazul cererilor de modi ficare care privesc schimbarea adresei sediului social declarat initial la atrib uirea numarului EORI. asa c um este mentionata in documentul de constituire.se completeaza in cazul cererilor de modificare care privesc forma de co nstituire doar in cazul in care se schimba statutul juridic declarat initial in cererea de atribuire a numarului EORI. Codul principalei activitati economice Se mentioneaza codul prin cipalei activitati economice la nivel de 4 cifre. functia. . 12.subcaseta inceput . 8.se inscrie data stabilirii sediului social la adresa indicata. adresa si cel putin una dintre urmato arele informatii: numarul de telefon. numarul de fax si adresa electronica. mentionat in regist rul intreprinderilor din Romania. declarate initial in cererea de atribuire a numarului EORI.subcaseta inceput . Nume complet : Se inscrie denumirea completa a operatorului economic care solicita atribuirea numarului EORI. Solicit nr. In caseta "Val abilitate": . Note ex plicative la cerere: 1.subcaseta sfarsit .subcaseta sfarsit . de autor itatea/autoritatile fiscala/fiscale din Romania sau din alte state membre UE. Solicitant Nr. Statutul juridic Se inscrie forma de constituire a operatorului economic. inclusiv identificatorul de tara RO. 7. 11. daca este cazul.se inscrie data constituirii in forma declarata. Tipul de persoana Se inscrie cifra "2" corespunzatoare persoanelor juridice. sa fie transm ise Comisiei Europene de autoritatea vamala. Acordul pentru divulgarea numarului EORI s i a datelor cu caracter personal Se bifeaza una dintre casutele care corespund a cordului/refuzului privind publicarea pe internet de catre Comisia Europeana a n umarului EORI si a datelor cu caracter personal. Adresa sediului social /resedinta Se mentioneaza adresa completa a sediului social.se inscrie data completarii cererii. asa cum rezulta din certificatul de inregistrare eliberat de of iciul registrului comertului. Bifarea optiunii "NU" nu influenteaza atribuirea numarului EORI. 9. Cod identificare unic: Se inscrie codul unic de inregistrare inscris in certi ficatul de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului. de referinta solicitant: Se inscrie numar ul de inregistrare a solicitarii din evidentele proprii ale operatorului economi c. 10. .sub caseta inceput . 5. precum si data de incetare a valabilitatii numarului E ORI. Data de constituire/data nasterii Se m entioneaza data de constituire a operatorului economic. In caseta "Valabilitate": . ce va fi atribut de Autoritatea Nationala a Vamilor. Se inscriu numele si prenumele. EORI pe perioada: Se inscriu data de la care se solicita a tribuirea numarului EORI. . Nume scurt: Se inscriu initialele denumirii solici tantului. Data: Se inscrie data completarii cererii. .subcaseta sf arsit .se completeaza in cazul cererilor de modificare care priv esc schimbarea datelor referitoare la persoana de contact. daca este cazul. 4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->