Sunteți pe pagina 1din 2

ORARUL

LECIILOR
PENTRU
STUDENII ANULUI II FACULTATEA
STOMATOLOGIE
SEMESTRUL DE PRIMVAR ANUL
UNIVERSITAR 2012-2013

Z
I
L
E

ORELE

8.00-9.40
L 9.50-11.30
U 12.30-14.10
N 14.20-16.00
I
M
A
R

I
M
I
E
R
C
U
R
I

8.00-9.40
9.50-11.30
12.30-14.10
14.20-16.00
8.00-9.40
9.50-11.30
12.30-14.10
14.20-16.00

8.00-9.40
J 9.50-11.30
O 12.30-14.10
I 14.20-16.00
V
I
N
E
R
I

8.00-9.40
9.50-11.30
12.30-14.10

8.00-10.15

STOM. TERAPEUTIC
L.STRIN

11.00

8.00-9.30
10.30

APROB
RECTOR AL USMF NICOLAE TESTEMIANU
PROFESOR UNIVERSITAR, DR.HAB.,
ACADEMICIAN AL AM
ION ABABII

STOM. ORTOPEDIC
BIOETIC

I G I E N
L.STRIN

8.00-9.30
10.30

S T O M A T O L O G I E

8..00-10.15

STOM. ORTOPEDIC

L.STRIN

10.30

8.00-10.15

O M F

8.00-10.15

O M F

PSIHOLOGIE

10.30

STOM. TERAPEUTIC

13.00

I
P

T E R A P E U T I C

L.STRIN

10.30

CS
CS

PAB

H
A
/

PSIHOLOGIE

CS

O M F

13.00

STOM. TERAPEUTIC

CHIRURGIE
I G I E N
U
R
G
I
E
/ P
A
B

B I O E T I C

STOM. TERAPEUTIC
11.15

10.30

STOM. ORTOPEDIC

8.00-9.30
10.30

CHIRURGIE
I G I E N

8
8
8.00-10.15

8.00-10.15

P A B
P A B
11.00
B I O E T I C

STOM. ORTOPEDIC

14.20-16.00

EF SECIE DIDACTIC
CONFERENIAR UNIVERSITAR
L. APTEFRAI

M I C R O B I O L O G I E
PSIHOLOGIE

10.30

8.00-10.15

PAB

8.00-9.30

8.00-10.15

PSIHOLOGIE

11.15

10.30

M I C R O B I O L O G I E
8.00-9.30
C H I R U R G I E
10.30
I
G
I
E
N

/ C
H I
R
M I C R O B I O L O G I E

8.00-9.30

11.30

L.STRIN

CS

S T O M A T O L O G I E
P

13.00

O R T O P E D I C / B I O E T I C

P S I H O L O G I E

10.30-12.00

10.30
11.00

I G I E N
B I O E T I C

DECAN FACULTATEA STOMATOLOGIE


PROFESOR UNIVERSITAR
I. LUPAN

ORARUL
LECIILOR
PENTRU
STUDENII ANULUI II FACULTATEA
STOMATOLOGIE
SEMESTRUL DE PRIMVAR ANUL
UNIVERSITAR 2011-2012

Z
I
L
E

ORELE

10

11

8.00-9.40

STOM. TERAPEUTIC / OMF

L 9.50-11.30
U 12.30-14.10
N 14.20-16.00
I

STOM. ORT. / PSIHOLOGIE

M
A
R

8.00-9.40
9.50-11.30
12.30-14.10
14.20-16.00

M
I
E
R
C
U
R
I

8.00-9.40
9.50-11.30
12.30-14.10
14.20-16.00

8.00-9.40
J 9.50-11.30
O 12.30-14.10
I
14.20-16.00
V
I
N
E
R
I

8.00-9.40
9.50-11.30
12.30-14.10
14.20-16.00

APROB
RECTOR AL USMF NICOLAE TESTEMIANU
PROFESOR UNIVERSITAR, DR.HAB.,
ACADEMICIAN AL AM
ION ABABII

STOMATOLOGIE ORTOPEDIC

8.00-9.30

13.00

12

P S I H O L O G I E

MICROBIOLOGIE
C H I R U R G I E

14.40

8.00-10.15

L.STRIN
11.00

L.STRIN
11.00

P A B

P A B

8.00-10.15

STOMATOLOGIE TERAPEUTIC
I G I E N

8.00-9.30
10.30

I G I E N
B I O E T I C

14.20

B I O E T I C

O M F

IGIEN

IGIEN

O M F

ST. ORTOPEDIC

8.00-10.15

8.00-10.15

10.30

ST. ORTOPEDIC

L.ROMN

STOM. ORT.

O M F
STOM. ORT.
S

PSIHOLOGIE

STOMATOLOGIE TERAPEUTIC
10.30

P A B

10.30

P A B

L.ROMN

14.20

10.00

L.ROMN

10.30

BIOETIC

C H I R U R G I E
10.30

13

O M F

11.30

P A B
10.30-12.00
PSIHOLOGIE
/ I G I E N
13

STOMATOLOGIE ORTOPEDIC / BIOETIC

8.00-10.15

C H I R U R G I E

8.00-10.15

P A B

L.ROMN

14.20

8.00-10.15

MICROBIOLOGIE / P A B

STOM. TERAPEUTIC

11.40

14

STOMATOLOGIE TERAPEUTIC / OMF

M I C R O B I O L O G I E

11.15

14.40

8.00-10.15

13

BIOETIC

PSIHOLOGIE

MICROBIOLOGIE
C H I R U R G I E

PSIHOLOGIE

EF SECIE DIDACTIC
CONFERENIAR UNIVERSITAR
L. APTEFRAI

DECAN FACULTATEA STOMATOLOGIE


PROFESOR UNIVERSITAR
I. LUPAN