P. 1
Ionel Teodoreanu - La Medeleni Vol.1

Ionel Teodoreanu - La Medeleni Vol.1

|Views: 71|Likes:
Published by Stefan Radu
La medeleni volumul 1
La medeleni volumul 1

More info:

Published by: Stefan Radu on Feb 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2013

pdf

text

original

Sections

  • POTEMKIN ŞI KAMI-MURA
  • Envoi II
  • III
  • "MEDIUL MOLDOVENESC"
  • ROBINSON CRUSOE
  • "MOŞ GHEORGHE, NU TRAGI DIN LULEA?"
  • Cu panaşul fluturînd în vînt (fr.)
  • "Sî hie! Ştie el moşu!"

Ionel Teodoreanu La Medeleni Vol.

1 - Hotarul nestatornic

Partea întîi I POTEMKIN ŞI KAMI-MURA Doi ţărani salutară cu o arhaică solemnitate pe viitorul stăpîn al moşiei. Mişcarea vastelor pălării învălui pe Dănuţ cu epicul vînt al gloriei. Se opri în mijlocul şoselei ca un gladiator aclamat în arenă cu călcîiul pe trupul biruitului, avînd drept scut zmeul, drept lance sfoara al cărei fuior îl strîngea în pumnul răpezit îndărăt. ― D-apoi nu te doboară, boierule, namila asta? întrebă unul din ţărani. ― Pe mine?! Dănuţ tocmai isprăvise clasele primare. Era licean în vacanţă. ― Mai bine hai de i-om da boierului o mînă de-ajutor să-l suie, se amestecă în vorbă celălalt ţăran, apropiindu-se de zmeu. ― Da mare-i! se minună el. Cît o fereastră boierească! Dănuţ se simţi mîndru că zmeul e al lui şi umilit că e mai mare decît el. Instinctiv ― cum ocoleşte o femeie măruntă vecinătatea celor înalte ― se îndepărtă grav, măsurînd şoseaua cu pasul. Zmeul rămase arestat între cei doi ţărani. ― Opreşte, boierule, că nu bate vîntul dintr-acolo; întoarce-tenapoi, porunci sfătos unul dintre ei. Dănuţ se codi o clipă, cercetă zările, se încruntă cu demnitate, ca frămîntat de socoteli adînci, de răspunderi... şi se supuse. În goana mare trecu pe lîngă zmeul atent, şi fugi, şi fugi depănînd sfoara între degete. În urma lui mosorul se zbătea ca un guzgan epileptic. ― Daţi-i drumul! răcni el de departe, smucind sfoara din răsputeri. Zmeul căzu în cap, Dănuţ pe spate. Între timp, unul cîte unul, apoi pîlcuri-pîlcuri, copilaşii satului îngrădiră, desculţi şi naivi, evenimentul de pe şosea. ― Lasă, boierule, că ţi-l muştruluiesc eu, îl linişti unul din ţărani, ştergîndu-i straiele de colb cu bătăi delicate, ca pe un patrafir. ― Vezi! Vezi! Dacă nu i-aţi întins coada, suspină întretăiat Dănuţ, abia stăpînindu-şi lacrimile. ― Ia să vezi, boierule, numai să-l iei cu binişoru, ş-ăl vezi că

porneşte! Aşa-i şi calu nărăvaş!... Ia te uită mata!... Ş-ăl tragi... ş-ăl încerci, ş-ăl mai laşi slobod... şi iar tragi hăţu... Ian auzi! Melodică mînie de violoncele, zbîrnîitoarea vîjîia în salturile, tresăltările şi înconvoierile-ncordate ale zmeului însufleţit de viaţa vînturilor străvezii. Cozile se alintau feminin în larg, dezmierdînd puterea vînturilor. ― Hooo-pa!... Dănuţ întinse braţele pe jumătate, într-ajutor celui de sus, c-un gol în piept şi, înfiorat, îşi feri capul. Cu o pornire de balet, fetiţele se mlădiară lin; băieţii se-ncordară, gata să se avînte. Ca un delfin pe valul mării zmeul se dăduse peste cap... şi mîrîind se înţepenise iar la loc, piept în piept cu-ntreg văzduhul... În urmă ondulară cozile, păstrîndu-şi graţia de stele căzătoare. ― Hăi-hăi! chiuiră copiii. Dănuţ clipi, zîmbind. Sfoara curgea repede spre cer. Zmeul se înălţă deasupra satului, mai sus decît dealurile, decît soarele, decît rîndunelele. Copiii îl căutau cu mîna streaşină la ochi, cu degetul celeilalte întins. ― Uite-l, măi! izbucni un băieţel. ― Taci, măi! se răsti la el altul. ― Ci, măi? Ci? ― Sss! se-ncruntară ceilalţi. În tăcerea din nou limpezită, cerul torcea înnăbuşit. Dănuţ pipăi sfoara ca pe tăişul unei săbii, cu vîrful vîrfului degetelor. ― Apucă zdravăn, boierule, că ţin şi eu... Dănuţ se înghesui în ţăran, apucă sfoara şi, pătruns de adîncimea bulboanei de sus, îşi trase o mînă de pe sfoară. Dibuind cu ea îndărăt, apucă braţul omului. Mîna de pe braţ strîngea din răsputeri; cea de pe sfoară, uşurel. ― Ţine bine, boierule, nu-ţi fie frică!... Pune amîndouă mînile, voiniceşte! Cu o pornire duşmănoasă, Dănuţ se opinti şi trase, încreţindu-şi faţa. Cerul nu se desfundă... În mînile lui, atletică, sfoara vibra, umplîndu-i muşchii de bărbăţie... Ochii îi străluciră îmbătaţi. ― De-acum poţi pleca. ― Rămîi sănătos, boierule! glumi cu seriozitate ţăranul, prefăcînduse că pleacă. Sfoara-i izbucni din mînă. ― Stai! Stai! Nu mă lăsa! Scapă-mă! ţipă Dănuţ, îmbrîncit, tîrît, răscolit de panica unui înec în văzduh. ― Iaca aici-s! Din urmă răsună un trap jucăuş... ― Vă pofteşte coniţa de grabă la curte. ― De ce? se răsti Dănuţ către omul de pe bihuncă. ― Mergem la gară, boierule, că-i vremea! răspunse omul, abia stăpînind calul.

― Feriţi, măăi! chiuiră copiii, zbughind din calea calului speriat. Colbul se luă la trîntă cu şoseaua... Hora copiilor încercui îndeaproape pe Dănuţ. ― Ce ne facem? întrebă el mîhnit, cu toată nădejdea în ţăran... Îl dăm jos? ― Mai lasă-l bădie!... Nu-l da jos, boierule! se rugară în cor copiii, cînd la ţăran, cînd la Dănuţ. ― Eu zic să-l ducem în ogradă şi să-l legăm. ― Sigur! Sigur! jubilă Dănuţ, mai-mai să sară de gîtul mîntuitorului. În frunte cu Dănuţ, alaiul mărunţilor călăuzi pînă la poarta ogrăzii pasul înalt al zmeului... Ograda se umplu de zarvă: cînii hămăiau, slugile răsăreau din toate părţile. ― Hai, Dănuţ, hai că vine trenul, îl îndemnă din trăsură, gata de plecare, doamna Deleanu, cu mînile pe urechi. ― Stai, mamă, nu vezi că am treabă! răspunse Dănuţ, trăgînd de sfoara zmeului priponit, ca spre încercare. ― Gata, boierule! De-acuma nu mai scapă, că doar îl ţine un stejar! ― Ai isprăvit, Dănuţ? ― Bine, da` cine-l păzeşte? se îngrijoră el. ― Noi! Noi! protestă poarta înflorită cu copii. ― Ba eu! hotărî apăsat un băieţaş mai răsărit, îngroşîndu-şi glasul. Înfruntînd dulăii, intră în ogradă şi se înfipse lîngă stejarul încolăcit de sfoara zmeului. ― Cum îţi zice ţie? îl cercetă bănuitor Dănuţ. ― A Marandei, să trăiţi, răsună marţial răspunsul. ― Şi mai cum, băietele? întrebă cu blîndeţă doamna Deleanu, scoborînd pe scara trăsurii. ― Gheorghiţă, sărut mîna! ― Şi nu ţi-i teamă c-or să te mănînce cînii? ― Ehei!... ― Măi Gheorghiţă, să nu te mişti de-aici! porunci Dănuţ. ― Ecoutes, mon petit, il faut lui parler gentiment, pas de cette maniere; tiens, donnes-lui des bonbons. (1) ― Na... poftim, retuşă Dănuţ subt privirea doamnei Deleanu. Şi, brusc, îi întinse cutiuţa cu bomboane violete, oferindu-i orăşeneşte. Gheorghiţă şovăi, dar îndemnul cucoanei îl hotărî. Înşfăcă repede cutiuţa. Dănuţ rămase cu capacul, indignat şi nedumerit. Doamna Deleanu începu să rîdă. ― Lasă, Dănuţ, dă-i şi capacul... Poftim şi dumitale pentr-un rachiu, şi-ţi mulţumesc. ― Să trăiască boierul şi să crească mare! se ploconi ţăranul. Trăsura porni. Urcîndu-se în genunchi pe pernă, cu bărbia sprijinită de poclit, Dănuţ privi îndelung, cu melancolică invidie, pe din ce în ce micşoratul Gheorghiţă. La fel priveau copiii, căţăraţi de-a lungul porţii, pe străjerul stejarului cu zmeul.

pe nevăzute.. Cochetă impertinenţă ― poruncită de năsucul cîrn copilăreşte ― bereta albă se înclină spre ceafă. funda albastră reînflori cu ancora pe faţă. blondă. boxa în zadar. Vai! În ce hal eşti! Costumul elegant de marinar. iar şosetele atîrnau buzate. Nu-şi lua ochii de la looping-the-loop-ul lent al benzii de hîrtie ciuruită de pe rotiţa telegrafului... încercase naufragiul şoselei. ... Doamna Deleanu se aşeză pe bancă. ― Numai o mireasă-i lipseşte! se minună duios şeful gării. micuţul meu.. şi parcă nu-i venea să creadă. Cu o înclinare eroică de om gras. 1 Ascultă. ţine. Şeful gării. cu pumnul îndărăt. Ştia că banda aceea e tainicul funicular cu care urcă şi coboară cuvintele de prin văzduh. Pe peron aşteptau un buchet de gîşte legate. trebuie să-i vorbeşti frumos. pudic. imediat! gîfîi şeful. nu te deranja. răzbind prin tunelul de alpaca albastră.). la îmbinarea aripelor gulerului. ca salvat de la sinucidere. şi-o luă de pe cap. ― Vine regulat.. gaura blestemată a celeilalte mîneci. căldurile..Rămas stăpîn. Sandalele fumegau la fiecare mişcare de colbăite ce erau.. decoltînd fruntea în întregime. nu aşa. Gheorghiţă a Marandei dezmierdă sfoara întinsă şi sonoră ca o strună. ― Dănuţ! Dănuţ! Cu resemnare satisfăcută. cu surtucul pe jumătate îmbrăcat. ca într-o magazie cu jucării misterioase. Aducîndu-şi aminte de batistă. dă-i bomboane (fr. Zărise la orizontul vertiginos al şinelor un punct negru.. Îşi ridică voaleta. coniţă.. vă rog! Ştiţi. ― Vai de mine! Scuzaţi. Dănuţ se lăsă tras îndărăt. Dănuţ. îşi încrucişă braţele pe piept şi începu să privească cerul ca un flăcău îndrăgostit. ― . avîndu-l pe Dănuţ în faţă. dimineaţa de vară între doi castani. răsărind cu o condicuţă subţioară şi cu chipiul roş deasupra pletelor batistei. se aşeză la pămînt sprijinindu-se de trunchi. Dănuţ se simţi înfrigurat. domnule Şteflea? ― Vai de mine. afară. cam pe-o ureche.. îşi scoase mănuşile.. panglicile fluturară marin.. şi nesocotind bunătăţile din pumnul închis. ca o problemă de arhitectură. descoperind gleznele mai albe decît pulpele..Te rog. ― Ia să te văd. sărută mănuşa. ― Hai. o traistă vărgată şi. mîna şefului se repezi spre mîna înmănuşată a doamnei Deleanu.. Dănuţ se simţi reconstruit. îmbrăcat abia de dimineaţă. Odăiţa scundă bîzîia ca un 10 mai al muştelor. Dănuţ. ― Vine? ― Vine.. În sfîrşit. domnule Şteflea.

. Bun. ― Vai.. gata să glumească. ― Da. bravo! Grozav îs de bine dispus! se lumină de-a binelea domnul Deleanu. cu panamaua pe ceafă. ― Mai bine mulţumeşte domnului.. Olguţa. n-am uitat vreun bagaj?. îi alunecă pe spate. ― Uite-l pe tata. Totu-i în regulă! Ei. privind şi respirînd vacanţa. după el. Dănuţ se bosumflase.. apăru la fereastra vagonului. nimeni nu-l lua în seamă. maşina trecu înainte. a treia. în locul fluturelui după care au azvîrlit-o. Monica? o întîmpină doamna Deleanu. În treacăt.duşmănos ca o gaură de revolver încărcat.. Pălăria de pai. Şopti ceva la urechea Monicăi. nu-i a dumneavoastră? ― Ba da! o revendică Olguţa cu tărie. cu ochelari de aur pe vîrful nasului. mamă! Nu-l vezi?! Papa! Papa! La fereastra unui compartiment. Monica. cum sărea şi dimineaţa din pat pe covoraş. veselă. luînd-o în braţe. nimeni nu se uita la el! Închise ochii şi se făcu nevăzut! ― Mamă.. prinsă cu elastic pe sub bărbie. să interpeleze.. de-a dreptul de pe ultima treaptă. copii. Poftim! Ce ţi-ai mai uitat? o cercetă. descifra Dănuţ în gura mare. Un cap de bunic. Gestul bucuriei.. ― Îţi pare bine că ai venit la noi. Îngrozitor de supărată pe gară. frecîndu-şi mînile ca după un proces cîştigat.. Olguţa! vrei să mă îmbolnăveşti? ţipă doamna Deleanu. ― Marfă. a treia. zîmbind subt pălăria lor. pe care copiii vînători de fluturi le găsesc prin iarba crîngurilor.. Mai aşteptară. chefliu. cu boruri rotunde şi panglică neagră. marfă. doamna Deleanu. ― Mă rog.. cu mişcări liniştite şi ochi mari de îndrăgostită. al enervării şi al spălatului pe mîni era acelaşi la domnul Deleanu. atîrnîndu-i de gît. La uşa vagonului fluturară pletele întunecate ale Olguţei. marfă. Doamna Deleanu surîse părului descoperit: era auriu cum sînt numai pletele de soare. privind şinele nervoase. a rămas în compartiment o pălărie de domnişoară. măsurînd-o din cap pînă-n picioare. sosind în goana mare de la cai. a treia. Olguţa-i sărută mîna şi se repezi la vizitiu : ― Moş Gheorhge! Moş Gheorghe! Am venit! În urma Olguţei se coborîră bagajele ― trecute pe geam lui Ion ― apoi domnul Deleanu. că Olguţa şi sărise de pe scară. . în haine de soie-ecrue. ― Ei..... familiară. clipind şi strîngînd mai tare mîna doamnei Deleanu... ― Pfuuu! izbucni Olguţa.. şi sărutîndu-i obrajii. dînd cu ochii de Dănuţ. unde mi-i pălăria? gîfîi Olguţa. alergînd spre ea. Nici nu se oprise trenul. mîinile domnului Deleanu scuturau mănuşele spre cei de pe peron.....

― Eu am spus întîi! ― Ce-are a face! ― Ba are! ― Nu vorbesc cu tine. cioc-poc. cu mînile care ţinuseră sfoara zmeului. alungînd de pe obrajii ei paloarea examenelor. ― Voi. şi de serviabile salutări. doamna Deleanu se urcase în trăsură. ca ferestrele unei cafenele de pe Ştefan cel Mare. Olguţa. ― Buftea. Dănuţ le ajunse din urmă. Singura noastră fetiţă e Monica. Porniră înainte.― Pfuuu! pufniră amîndouă. o împăcă Monica.. stîrnind astfel o nouă poreclă pe buzele Olguţei.. La auzul jargonului ireproşabil. cătră omul care-ncărca geamandanele în căruţă. nu vorbi c-un rău crescut.. Deşteptat din posomorală şi uitare. tante Alice. ― Pace vouă! le porunci rîzînd domnul Deleanu.. ― Ba eu! îl înlătură Olguţa. coani Iorgu! răsună un glas de la fereastra vagonului următor. Monica? ― Ba şi eu! protestă Olguţa. stărui încruntat Olguţa. . se oferi Monica. de la fereastra trenului pornit. ferestrele vagonului de-a doua se umplură de capete semite. împreună cu doamna Deleanu... ― Am să-ţi arăt eu ţie! gesticulă Olguţa. răzbită de insultă. şopti moş Gheorghe. Cele două săptămîni de vacanţă la ţară îi rotunjiseră obrajii. Cine merge cu mine în bihuncă? ― Eu! se pripi Dănuţ. ― Respectili mele. Buftea poloboc. ― Bine. domnul cel bătrîn. cu zîmbete-n mustăţi şi-n ochi. ― Vus tis di land?. cioc-poc! apostrofă Olguţa pe Dănuţ. voi haideţi cu mine în bihunca. ― Nu-i adevărat! bătu din picior Olguţa. A ghiten Weig. voi sînteţi nişte fete! le aruncă el cu glasul înecat de indignare. mă rog! îi potoli doamna Deleanu. luînd-o de braţ. da cu mine nu vine nimeni? ― Eu. o pălmui din două părţi. Aşa-i. ― Nici nu mai încape vorbă.. ― Lasă. Da nu-i dau voie lui ― îl fulgeră cu degetul ― să mă insulte! ― Numai foc îi duduiţa noastră.. Tu eşti băiat. despărţind la timp pe Dănuţ de pumnul şi piciorul Olguţei. ― Bravoo! Galant cavaler! se amestecă.. Care negustor din Iaşi nu fusese sau nu era clientul lui conu Iorgu Deleanu! ― Copii! Copii! Ia. ― Atunci. ― El să meargă în trăsură. Între timp. interveni domnul Deleanu. Dănuţ măsură pieziş pe sora lui şi..

mînă cît poţi... Nici nu bătea cu vîrful ghetelor sîrguitor lustruite toaca.Fiindcă de-a dreapta şi de-a stînga drumului se legănau lanuri de culoarea soarelui. şi iar tresăreau răsfirîndu-se.. .. şfichiui caii. pe care copilăria ei o îmbrăcase acum pentru ultima oară. Numai la Curtea de apel. moş Gheorghe? ― Vă salut cu respect. Picioarele Monicăi nu ajungeau pînă la podeaua trăsurii. Locul era ocupat de Monica!. urcîndu-se pe capră. amintindu-şi cum se urcase Olguţa pe capră. ― Monica. iute. eu îs persecutată: ştiu eu! Şi smulgînd biciul din teaca lui... dar repede-şi luă o figură de mucenică..... ― Stai binişor. atîrnau. rumenind cîmpiile. zvîcni Olguţa cu neastîmpăr între picioarele lui. i-o făcuse doamna Deleanu. Atîta obidă se abătu asupra lui.. cînd umbrite ― fiindcă pe-alocuri salungau atîţia maci... Rochia neagră.. cînd luminate. ce culoare îţi place ţie mai mult? Ochii fetiţei priviră grav pe doamna Deleanu. Olguţa se însemnă. papa. . lasă! se prefăcu ea că suspină.. deopotrivă şi-n copitele calului rămas pe loc.― Duduiţă.. ― Ei! Om vorbi altădată. Să nu cumva să ne ajungă! Auzi. îi şopti moş Gheorghe. Neastîmpărul şi mînia clocoteau în sufletul lui Dănuţ.. coane Iorgule! ― Hei! ce mai faci. te rog. ce atîta grabă? Doar nu eşti preşedinte la Casaţie! ― Să dea Dumnezeu s-ajungă! dori din adîncul inimii domnul Şteflea. ― Du-te cu bihunca! Mie nu-mi trebuie!. ― Ai ajuns cu vreun proces pe-acolo? ― Chiar pîn-acolo nu. încălecat pe bihunca.. alături de mama lui: să poată plînge şi să fie consolat. ― Stai.. că ne răstoarnă! ― Moş Gheorghe. duduiţă. lăsînd albe paginile.. Numai vîrfurile degetelor se ridicau uneori... ― Hai. hai cu moşu pe capră.. nu şi le legăna.. în geamandanul ei de pe scăunaş. pentru moartea bunicii. în urma trăsurii. Dănuţ se muiase: trăsura nu se mai vedea... Un nod amar i se urcă în gît. domnule Şteflea? Tot voinic?! Tot vesel?! ― Vă mulţumesc! Cu slujba.. Şi mînile Monicăi pluteau liniştite pe genunchii împreunaţi. ca omul! ― O mînă de-ajutor? ― Dac-aţi vrea! îndrăzni el.. şi îndată-şi duse cu spaimă superstiţioasă mîna la gură.. Monica avea abia zece ani şi purtase de trei ori haina de doliu. de parcă toate pozele Scufiţei Roşii din cărţile de basme porniseră însufleţite.. şi iar se lăsau.. fiindcă de acum înainte nu mai avea pe nimeni. Lasă. Dănuţ dădu pinteni roţilor bihuncii... dă. frate. Mmdă!. se spovedi el modest. Totuşi. "Ce bine-i stă în negru!" gîndi doamna Deleanu.. încît subt pleoapele închise închipuirea-i dădu buzna în trăsură.

bătînd în tact cu inima lui. cînd zmeul se năpusti năprasnic în urma fugarilor. imitîndu-l. ― Da acuma de ce nu tragi? Moşneagul ridică din umeri. clătină din cap moşneagul. înfipse în pletele întunecate ale fetiţei roşul luceafăr al dedeochiului.. n-am să mai fac!. ― Bată-te norocul să te bată! ― N-ai titiun? îl cercetă Olguţa.. toate le ştie!. ― Nu mai tragi din lulea. ― Iartă-mă tante Alice. Cîmpiile zvoneau de rîsetele glasurilor mici. şi nu uitase! Pacul era o cutie de tablă. şopti Monica.. Chipul vioi şi ghiduş al moşneagului se încruntă de înduioşare. Ba trag eu.. cu tutun de lux cumpărată de Olguţa din banii ei.. dar simţise numai spaima lui Făt-Frumos!.. Dănuţ n-auzea decît tictacul mat al copitelor. tremurară zburlite. c-un fior în spate. îşi plecă genele negre pe ochii de miere brună. binişor. duduiţa moşului? ― Cine?!. Fugea calul lui Făt-Frumos ca vîntul.. şoseaua viscolea-ndărăt.. pentru durerile copiilor şi-ale îndrăgostiţilor. îmbrăcînd cu-albastrul cerului unde era bunica blondul holdelor unde-ncepea vacanţa. Cum să tragă? Palmele lui negre şi bătătorite învăluiau.. Dănuţ închise ochii. ― Cumpără moşu`! ― Moş Gheorghe. Vezi că m-am ţinut de cuvînt. întorcînd spre el coada ochilor negri ca două capete de rîndunici ieşite din cuib. pui mic. cînd am vreme! Toate cu rînduiala lor." Dănuţ deschise ochii. ocrotitoare. musteţile-mproşcate-a neastîmpăr. lacrimi mari îi alunecară de-a lungul feţei. n-am vrut să te supăr! Îi luă capul mîhnit pe genunchi. Mînuţile ei strînseră rochiţa ca pe o păpuşă primejduită. ţi-am adus un pac di titiun. ". moş Gheorghe! îl dojeni ea cu seriozitate... Lumina soarelui adînc se dăruia pămîntului. ca două coji de nucă miezurile fragede. Olguţa n-avea bunici.. moş Gheorghe? ― Duduiţa moşului. De astă-vară făgăduise Olguţa moşului un pac di titiun... Eu. Subt roţile bihuncei. pumnişorii albi încleştaţi pe hăţuri. pînă-n inima pămîntului. începu Olguţa cu sfială. Se prefăcuse el în zmeu.. Ş-apoi. Cuprinzînd c-o mînă hăţurile încrustate cu mînile Olguţei. de cu toamnă.. scotoci cu cealaltă în buzunarul de la piept. ― Da caii cine să-i mîie. Obrajii i se împurpurară. dacă Făt-Frumos ar ... Ochii mici se micşorară sclipitori. dar zmeul s-apropia ca gîndul şi Făt-Frumos simţea în spate.Prinzînd privirea îndreptată asupra rochiţei de doliu.Se făcuse noaptea neagră ca iadul. ― Pui mic. Îmi place albastrul. murmurîndu-i descîntecul cu vorbe dulci. scoase o garofiţă sălbatecă şi. şi păstrată în dulăpiorul ei un an întreg.

Iar te grăbeşti? Măi. se ascundea ceva. Ion sări după ea.. a căzut pălăria conaşului. c-un zîmbet pentru el. chiar peste tata şi mama. duduiţa moşului! ― Dă-mi-o. şi-n orice.. Fluturîndu-şi panglicele. Dănuţ se putea preface-n oricine. la lumina lumînării. nu erau decît Dănuţ prefăcut în ei toţi. boierule. Cînd le povestise moş Gheorghe povestea lui Ivan Turbincă. . Mai tîrziu. nici doctorul care-l ştia pe de rost înlăuntru şi-n afară. domnul Deleanu îi înfundă panamaua în capul lui Dănuţ. pe Olguţa ori copil de casă. ― Dac-aş fi Sîn-Petru. cum închidea ochii era mai mare peste toţi. fiindcă nimeni ― nici Olguţa ― n-avea turbincă.. cu ochii închişi. oriunde... matale ţi-aş da-o. Dănuţ simţi deodată vîntul şi soarele în părul lui. cu ochii femeilor neînţelese de bărbaţii lor... Şi nimeni nu ştia că numai el o are. Dănuţ se iuţea după Olguţa. şi Ion. Cu dinţii strînşi. cu fruntea încordată. moş Gheorghe! ― De unde s-o iau? ― Dă-mi-o. lăsîndu-l fără cap. Zîmbind copilăreşte. suferise. Închizînd ochii Dănuţ o omorîse. O dezmierdase chiar. în rostogolul roţilor. măi! Stai să-nvîrt o ţigară. Subt pleoapele lui Dănuţ.. posomorît. putea fi oricînd. în tictacul mat al copitelor. privind-o în înecul ciudat al oglinzii. în ochi.. ori mare sfetnic. ca pe un dar. Să fi vrut el. Acolo era turbinca lui Ivan. Dănuţ îşi pipăise fruntea.. ― Ţine hăţul.. care-şi răsucea ţigara. N-avea decît să-nchidă ochii. alarmat de presimţirea unui nou popas. bereta se rostogolea pe jos. ca un somn cu visuri. Mult se bucurase Dănuţ. moş Gheorghe! Olguţa se înroşise de necaz. de la spate. ori o trimetea la bucătărie. Pe mama o făcea împărăteasă. ― Papa. Dănuţ ridică panamaua... ― Hoăăă! căscă el zgomotos. Uite şi pentru tine. Dănuţ porni din nou la drum.. în adîncul lor. întinzînd braţele alene... ca un cuier ocupat. Ioane.fi tăiat capul zmeului. Şi cum să-l fi mînat! Şi bihunca şi calul şi hăţurile.. cînd închide ochii. Domnul Deleanu ţinea hăţurile. grăbit. o înviase la loc. ― Ce-i? ― Opriţi. şi se uită la tatăl lui. Olguţa ceruse moşului o turbincă la fel cu a lui Ivan. în care încăpea tot iadul şi tot pămîntul. căci dacă murea mama cine l-ar fi iertat! Nimeni nu bănuia tainele lui Dănuţ.. şi.. Odată se mîniase pe mama lui.. nu pornim? întrebă Dănuţ. care-l ţinea pe Dănuţ să nu cadă.. dar nu i-ar fi trecut prin minte că nu mîna el calul.. pe tata ori general. opriţi. cît rău n-ar fi putut face! Noroc că era milos! Dănuţ era mîndru cu spaimă de puterile ascunse-n el. cine-ar mai fi urmărit-o pe Olguţa?. de acolo de unde vin lacrimile. fiindcă-l luase de urechi şi-l pusese la colţ. călare pe bihuncă. Dănuţ tăcuse.

tante Alice? ― Sînziene! ― Şi acelea? ― Sîngele-voinicului! ― Şi acelea? ― Condurul-doamnei! ― .. ― Ei.. la uscat. ― Tante Alice.. dulci hulubi. ― Lasă. E frumos. oftă el melancolic. tante Alice! ― Pui mic!.. moş Gheorghe?! întrebă Olguţa făcînd întocmai.. în haină albă. ― Caii. duduiţa moşului. sfîntul Petre surîzînd.. cu cozile pe spate. De cînd aştepta moş Gheorghe vorba asta! ― Sss! şopti el la urechea Olguţei. Uguiau nevăzuţi în jurul trăsurii. murmură Monica silabele tremurătoare de soare ca un vers uitat de albine pe buzele copiilor. Moş Gheorghe scoase din buzunar o punguliţă de hîrtie. ― Aşa! au broaşte-n burtă.. protestă Olguţa. tropăind pe capră. Drumul de foşnete şi de miresme ducea spre cerul apropiat ― cu părul auriu. cuconiţă.. ― Monica! Avem zahăr de gheaţă! strigă Olguţa. respirînd adînc... rochiţele umede de rouă. se întristă moşneagul. să mănînce copiii zahăr.. ― Ce are moşu?? ― Roşcove! porunci Olguţa. acolo unde drumul se împreună cu albastrul. Rîndunelele-şi lăsaseră în iarbă. Romaniţele rîdeau în soare.... cu mînile împreunate ― pe Monica. ― Ce ai acolo. moş Gheorghe? se frămîntă Olguţa. zîmbi Monica. Monica? ― Nu. tante Alice. la asta nu m-am gîndit. cu obrajii palizi. ― Iaca... ― Vrei să-mi spui ceva. îmi pare că vrei să-ţi dai leafa pe mîna dentiştilor! îl dojeni în şagă doamna Deleanu.― Uu-uu! uu-uu! uu-uu!. urcînd la pas suişul.Sînziene. Pîlpîiau fluturaşi albaştri. moş Gheorghe... uite romaniţe! recunoscu Monica florile călcate în picioare prin ograda şcolilor.. are moşul ceva! ― Ia să văd! îl rugă Olguţa cu glas scăzut. ― Tante Alice! ― Ce-i Monica? ― Nimic. ― Ia nişte zahăr de gheaţă. să te rumenească soarele.. Monica dezmierdă mîna doamnei Deleanu. Tăcură. Putea să răsară. ţinînd într-o mînă inelul cu cheile cele grele care deschid porţile cerului... Parcă matale nu-ţi . au băut multă apă. ― Mi-i foame. ― Cine face-aşa. Caii dădeau din cap blajin. şi ele în vacanţă. ― Acele ce-s. Scoate-ţi pălăria.

grozav mi-i de poftă de un castravete crud.. moş Gheorghe! N-ai să mănînci roşcove?. Monica. Olguţa se răsuci. şovăi răspunsul. privind aiurea. ronţăia încetişor. N-am mai mîncat de cînd! Ştii. Monica! o îndemnă Olguţa.. ― Uită-te-napoi. ca odinioară.. sugea şi înghiţea. Monica îngenunchie pe perne... Totuşi. ştii.. Aşa era. moş Gheorghe? ― Aud eu! ― Şi cumpărăm? ― Cumpărăm. ― Lasă s-ajungem! Îţi pregăteşte moşu. Moş Gheorghe îşi smulgea musteţile zîmbind. moş Gheorghe o furişase în buzunar. Şi ea. cînd boierii erau năprasnici la mînie şi la veselie. ştia şi Olguţa de la el.Dacă mi-i da dinţii la loc oi mînca şi eu. Era mult de-atunci. ca în plină vijelie.. Doamna Deleanu zîmbi. cum nu! ― Şi mîncăm. înghimpîndu-se în colţurile sloiului vanilat.. şi cînd surugii învîrteau harapnice intrînd cu oiştea-naintaşilor la porţi. chiui Olguţa. ― S-apropie? tună Olguţa. fluturînd cozile lungi.. biciul şuieră o vorbă de şarpe.. moş Gheorghe? ― Dă. cum ştie el.. ― Dar acuma îmi mai dai. se temu Monica. pe capră. şi pe cei de la bihuncă. Începu praznicul: Olguţa.. cumpărăm şi roşcove de la crîşmă. Moş Gheorghe zîmbi numai. se încruntă şi puse mîna pe bici. ― S-apropie? ― Parcă da. la cofetărie n-au roşcove! Auzi. ca să zîmbească inima boierilor de ţipetele jupîniţelor. ― S-apropie? ― Parcă. Doamna Deleanu sugea neîndemînatec. scuturînd coamele grele. luînd biciul din mîna lui moş Gheorghe. caii lungiră trapul. ― Moş Gheorghe. Hai să le facem compot. ― . . şi pe cei de la trăsură. întrecerea începu vioaie. cuconiţă! Cum o vrea duduiţa! Olguţa sfărîmă ceţoasele diamante înşirate pe sfoară.. în trăsură. Un nechezat vesti din urmă apropierea bihuncei. ― Moş Gheorghe! Nu mă lăsa! Ne-ajung! Mult iubea moş Gheorghe caii.dădeam tot aşa cînd erai mică!.. caii de la trăsură nechezară războinic. ― Hii-hiii!. Moş Gheorghe îşi mai aducea aminte... cu mare băgare de samă.. gîndindu-se la vacanţele de odinioară. ca pe un dar de preţ. Şi opt copite bătură toba luptelor. sfărma. ridicînd capul pe deasupra poclitului. cu sare şi chiper! ronţăi Olguţa.. şi iar începea.. în gura mare. privi... şoricelul moşului! ― Vai.. ― Moş Gheorghe. Olguţa nu-l uitase: cu de-a sila îi vîrîse în gură o bucată de zahăr.

zbuciumîndu-i pe loc. fulguind uşor pe capetele din trăsură. răsfirînd şuviţele.. încordîndu-şi coada ochiului. se uita drept înainte. albine credincioase urmăriră colibioara de sulfină.― Da-da ! se-nspăimîntă Monica.. ― Da. Cu trupul lung şi zvelt de libelulă. le aruncă Olguţa. doamna Deleanu orîndui în poclit mănunchiurile de sulfină.. ― Tante Alice! Trăsura n-are număr! ― Sigur că n-are! Trăsurile de casă n-au număr. Ielele străvezii ale arşiţei umpleau zările de jocuri fără trupuri. ― Lasă că pornim îndată. "Ce bine-i să fii bărbat!" gîndi Dănuţ respirînd cu nesaţ aroma de tutun desprinsă din haina tatălui său... senin. o potoli doamna Deleanu. Ajutorată de Monica. aducînd în braţe mănunchiul verde plin de galbene scîntei. Olguţa răsucea biciul. Monica se opri deodată. Monica? ― Mai e mult pînă acasă? ― Acuşi ajungem! ― Vai! . Şi deodată. trăsura oprită! În mintea ei de copil necăjit. Astfel arăta Olguţei dispreţul lui şi totodată putea să-i şi zărească înfrîngerea prelungă. îngîndurată. da! Fugiţi dumneavoastră cît vreţi! Noi nu omorîm caii. În soare. urmărind fumul bihuncei pe şosea. ― Grăbiţi. bihunca răsări în rînd cu trăsura. ― N-ai număr! şopti Monica trăsurii şi-o bătu cu mînuţa... Cei din trăsură se ridicaseră în picioare. toate trăsurile oprite aşteptau pornirea convoiului. ― Nu mai pot! Mor de sete! răsuflă Olguţa răsturnînd în trăsură braţul de sulfină smulsă voiniceşte. Caii porniră. şi pe obraji culori de cîmp. opreşte! hotărî în şoaptă Olguţa. ― Moş Gheorghe. ca o piatră ucigătoare din urmă. culese o dată cu sulfina şi cu albăstrelele din păr. toate trăsurile mergeau spre cimitir. Caii opriţi gîfîiau din greu. respirînd cu convingere duhoarea de tutun mîinilor şi a suflării lui Ion de la spate. ― Ho-ho.. să se urce în stînga. bucuroasă. băieţi! Bihunca se ducea dusă ca o săniuţă cu roţi prin pulberi. Ocolind trăsura pe dindărăt.. gata s-o întreacă... de îngeri trişti şi blînzi. suflările lor alergau încă. Dănuţ. ca o melancolie de fîn cosit în toamna soarelui de sus. ca întîmpinată de un gînd rău. mărinimia milei. ― Uite.. ştergîndu-i cu batista focul obrajilor năduşiţi. Hăinuţa neagră. Multă vreme. sclipeau steluţe aromate. copii! Grăbiţi: mi-i o foame grozavă! Şi-o sete! le vorbi din goană domnul Deleanu. tante Alice! răsări şi Monica. copii! Ho-ho. ― Tante Alice! ― Ce-i. mireasma sulfinei îi învălui.

ce s-aude? întrebă Olguţa. nici cele două dulăpioare de lîngă paturile de nuc. smucind de hamuri. ― Aici-i baba! Da bine c-aţi venit odată. Deun marinar! De-un amiral avînd pe buze zîmbetul aceluia care primi spada înfrîntului Napoleon. Intrase Anica în goană desculţă. ― Lasă. În el aşteptau portretul bunicei şi o păpuşă îmbrăcată în negru. nici muşte. caii se opriră la scară.. ţinîndu-se dreaptă. cu cea din mijloc largă şi adîncă şi stăpînă peste toate. Monica? ― Nuuu. ― Bat cînii! ― Ei! Cînii! Sus. zorelele multicolore căscau fraged.. cercetînd cerul cu mîna adusă deasupra ochilor. cu braţele deschise cuprinzînd ograda toată ― coborî pe scări bucătăreasa.. pe subt vîjîitul zmeului străjuit de un stejar şi de un marinar mărunt. să vadă noua locuinţă a Monicăi.. trecură pragul porţii la trap. cu gura închisă. fără să-şi întindă coatele pe masă. fără să atingă cu degetul nici şifoniera. rîzînd în hopurile pîntecului şi-n căscatul ştirb al gurii. În freamătul de viţă verde al pridvorului. pre-făcînd căldura care moleşea caisele livezii în răcorită boare.. parcă ar fi vrut să nu se mai coboare niciodată din trăsura fără număr şi cu sulfină în poclit: trăsura vacanţei. În odăiţa fetiţelor nu era nimeni.― Îţi pare rău.. că-ţi face moşu unu mai frumos! ― Nu-mi trebuie! Caii se opriră şi. bătu-i-ar norocii să-i bată! Un cerşaf ud prins cu ţinte de colţurile ferestrei deschise se bomba lin şi iar venea la loc. ― Moş Gheorghe. Sforăind. că-mi ard puii pe frigare.. pe un scaun cu două perne dedesubt. ― Aha! mormăi Olguţa. babo? La glasul ei. mînca frumos cum o învăţase bunica: cu şerveţelul agăţat de pieptarul rochiţei. Acum geamandanul cu iniţialele bunicei era singur. răsări ca o luminoasă mănăstire fără turle şi călugări în ochii Monicăi. aşezată în sofragerie la masă. moş Gheorghe! ― Bată-l să-l bată! Zmăul lui conaşu Dănuţ. Monica. Dacă ar fi intrat bunica în odaia fetiţelor şi-ar fi pus ochelarii şi. Risipa albă a caselor ogrăzii. tante Alice! Sigur că-i părea bine! Şi totuşi. după ce-şi sclipise în oglinda ovală a şifonierei de mahon. Unde eşti. surîsul de ţigancă tînără. lăsînd pe scaun geamandanul uşurel al Monicăi şi ieşise trîntind uşa.. cu chip şi trup enorm de eunuc ― broboadă albă şi pestelcă albă. ― Mi-i foame! ţipă Olguţa cu mînie. ar fi văzut că pic de colb nu-i nicăieri. şi-ar .

să-i amintească măcar din dulap... clasele primare.. le scutură. Păstrase şi roba cu gîndul că Dănuţ va îmbrăca-o într-o zi ca să pledeze. se suci. şi s-ar fi aplecat cu multă trudă asupra paturilor neted învelite. .. Ridicîndu-şi braţele în sus. Asta mai mergea! Dar pe Monica n-o putea mistui. acuma eşti licean! Eşti băiat mare! Poţi judeca. o alta deasupra încăperii ― şi-ncetişor. ar fi făcut o cruce la icoana Preacuratei din părete.. Dănuţ demult aştepta prilejul s-o tragă de cozi cum trebuie! "Lasă!" înghiţi el în gînd. daţi-mi voie să-mi scot haina. Dacă Olguţa ar fi fost băiat!. şi că-n dulapul rufelor mai e sulfină şi lavandă ― şi-ar fi acoperit ea cu evlavie colţul descoperit.. ştergîndu-şi-i. nu mai pot. Domnul Deleanu îşi iubea profesia "ca pe-o amantă" ― aşa spusese într-o pledoarie la Casaţie. şi vor reintroduce-o. de vremurile vechi. ca să deştepte pe un consilier adormit ― şi dorea ca şi Dănuţ să gîndească şi să poată spune la fel. Ochii Olguţei îl iscodeau pe subt gene. cu zmeul. Şi din nou se dezrobi. ― De ce te uiţi la mine? ― Eu? se miră candid Olguţa. Şi-i mai mică decît tine! Olguţa îşi retrase coatele zîmbind. domnul Deleanu rămase în cămaşă de soie-ecrue. Poate că pînă atunci vor pricepe "cretinii" ― cretinii erau toţi aceia care contraziceau părerile profesionale ale domnului Deleanu ― că roba dă aripi cuvîntului. spre deznădejdea bucătăresei.. O ţinti şi el drept în ochi. ― Lasă-l te rog să mănînce mai întăi!... ― Ei.. şi s-ar fi dus. Dănuţ se înroşi. Cine-o mai descoperise şi pe Monica! Olguţa! Fireşte! Ea aducea şi puii de mîţă părăsiţi pe subt garduri.. Dănuţ! Iar ţii coatele pe masă!.... rostind cuvîntul ilegal cu pasiune şi aroganţă. ar fi simţit mirosul de podele ceruite îmbinîndu-se cu aroma de răcoare păstrată doar în tihna caselor bătrîne unde iernează mere şi gutăi şi ar fi clătinat din cap cu bunătate şi cu duioşie.fi oftat cu uşurare. Clipi. cu guler jos şi moale.. Scoţîndu-şi surtucul de soie-ecrue. şi dacă ar mai fi deschis şi şifoniera şi-ar fi văzut păpuşile care aşteptau emoţia fetiţelor premiate la examenul de clasa treia primară şi-ar fi luat bunica ochelarii de pe nas. Teroarea comparaţiilor cu Monica dăinuia de un an: de cînd Monica şi Olguţa preparau împreună. şi dezvelind un colţ ar fi văzut că aşternutu-i de olandă şi că spălătoreasa-i vrednică.. lui Dănuţ. în odaia fetiţelor nu mai era nimeni. Păstrase mişcarea aceasta de mult. De la o vreme băgă de samă. ― Copii. Uite-te la Monica ce frumos mănîncă. Olguţa nu-l slăbea din ochi. afară.. Dănuţ. de pe atunci cînd avocaţii pledau îmbrăcaţi în robă. fiindcă Monica putea să intre.. De nu. încetişor. mînicile alunecară în jos. Scăpărînd o privire cruntă înspre Monica şi Olguţa. Uzurpatoarea! Aliata Olguţei! Blonda!. ar fi ieşit. cu aceeaşi profesoară. Te faci avocat ca şi tata? Doamna Deleanu ridică din umeri.

zvîrlind şervetul. Dănuţ? încheie.. mamă? ― Fiindcă aşa trebuie! ― Hai cu tata şi te culcă... hotărît să facă scandal. scurt şi energic.. Cu sîmburele în ea şi cu o viespe proaspăt aterizată. Eram să mă-nec! răsuflă Olguţa. ― Şi tu să te linişteşti! ― Eu nu fac nimic!. Şi mulţumeşte Monicăi! Da.. ca să o poată înghiţi. .. Dănuţ despică în dinţi o jumătate de caisă şi aşteptă.. Monica? Monica dădu din cap cu putere. Se ridică de la masă. ― Acum mănîncă-ţi caisele. mamă? ― Ba te-ai uitat! îşi ieşi din fire Dănuţ. ― De ce... ― Pfuu! se bucură Olguţa cu şervetul la gură. schimbînd timpul şi împungînd cu degetul. căscînd cu poftă. ― Eu nu mă uit la tine! Eu mă uit la Monica! argumentă Olguţa. Dînd din umeri se resemnă şi doamna Deleanu să rîdă.. Doamna Deleanu zîmbi cu bunătate întîlnind ochii speriaţi şi umezi ai Monicăi aţintiţi asupra ei. ― Te-aşteaptă. doamna Deleanu. Eu mă duc să mă culc! ― Dănuţ. gîrbov. ai isprăvit? Ne-am ridicat de la masă?. Ia poftim înapoi! ― Nu vreau! îngînă Dănuţ cu jumătate glas... ― Şi zmeul de afară? scînci Dănuţ.. violent. mă rog ! Domnul Deleanu îşi trecu zadarnic şervetul peste faţă.. lăsînd o mînă moartă în mînile Monicăi. toţi îi zăriră rîsul. şi aşteptă să-i treacă nodul din gît..― Da. ― Ei... şi?! N-am voie să mă uit? ― Bine! Vom vedea! ― Ba ia te rog să te astîmperi! îl urechi din ochi doamna Deleanu. ― Vrei să-l iert. tu! replică el. Rîsul se răspîndi ca o horă batjocoritoare în jurul posomorălii lui Dănuţ. ― Poftim la masă. du-te şi tu la culcare. măi băiete! îl consolă domnul Deleanu. ― Dănuţ. Dănuţ se duse. ― Să vă fie de bine. unde te duci? Ce. da! ― Merci! tremurară sarcastic buzele lui Dănuţ. Auzi. Atunci poftim la colţ. Bine! Foarte bine!. cealaltă jumătate rămase în farfuria cu caise graţiate de la moarte. Bucuria jocului cu zmeul în plin soare se umplu de amărăciunea somnului silit. "Lua-l-ar dracu de somn!" blestemă Dănuţ în gînd pe Molohul dupăamiezelor copilăreşti. În sofragerie se făcuse o tăcere solemnă. uitîndu-se la Monica... ― Nu vrei la masă?!. Spune şi mata. ― Ia.. şi porni spre uşă.

. strîngîndu-şi obrajii cu pumnii. ― Să ştii că te-aştept în odaie... mulţumesc! răspunse Monica. Odaia lui Dănuţ se învecina primejdios cu odaia fetiţelor. şi medită preocupat. Aplecîndu-se asupra mesei. cu capul plecat în farfurie. păturindu-şi şervetul şi scuturîndu-şi fărâmăturile de pe rochiţă. Îţi mulţumesc. luată de Profira din cutia de scrisori ― mare.. o reţea cu mingi multicolore şi două paltonaşe pepita. ― Ba chiar aşa! ― Vai. ― Nu te priveşte! Aşa vreau eu! În aşteptarea Profirei. Ascultă bine. întovărăşind substantivele cu cîte o ciocăneală în masă. ― Bun! Ieşi hotărîtă... ― Nu cumva i-ai cerut mamei ce ţi-am spus? se alarmă deodată Olguţa. ― Aşaa! Bun!. isprăveşte. Olguţa. Olguţa zîmbi. ― Ai adus? ― Am adus. ― Vin îndată. ― Şi ce-a spus mama? ― A spus să caut la dumneaei în odaie. duduie? căută să se dumirească femeia. ― Şi tu. absorbită şi atentă ca şi cum ar fi învăţat o poezie pe de rost. ― Haidem să-ţi arăt odaia voastră. Olguţa îşi sprijini bărbia de marginea mesei. Monica? ― Da. Olguţa trase cu urechea. un cerc tricolor. muşcînd dintr-o caisă. cu foarfece de parcă despicat în mînă. Aşteptă. cu ochii înneguraţi de Salomee.. duduie? Iaca am adus.― Ai isprăvit. ― Profira. Profira! Şi vrei să am încredere în tine ― De ce. Faţa dinspre odaia fetiţelor purta un cuier.. Încredinţîndu-se că nu se-ntorcea nimeni în sofragerie.. ― Amarnic diavol! exclamă admirativ Profira. trudea mîncînd caise. Punctul de fruntarie era uşa închisă. funde de mătasă. tante Alice. se uită lung la Profira.. numai patru caise mai am. Olguţa. Faţa dinspre odaia lui Dănuţ era împodobită în partea de sus cu o . hai-hai. cu cheia în broasca din partea cealaltă. uite.. începu să scrie pe hîrtia elegantă. îşi lăţi coatele. şi eu am căutat şi am adus. Profira îşi întoarse faţa turtită de pansea albă spre Olguţa. apăsat ― scoţînd limba la fiecare cotitură de literă.. un creion şi o bucăţică de hîrtie! gesticulă Olguţa cu degetul arătător. lătăreţ. ― La ce. în care atîrnau pălării de pai. Adă-mi chiar acuma un foarfece. Olguţa! Să nu cumva să te prind peafară! ― Dacă spun că vin! ― Bine-bine! Rămînînd singură. scuturînd un şervet. se rugă ea.

Mai jos de panoplie. Şi dacă vrei să te baţi.panoplie de postav de biliard. împodobind totodată chipiul cu ciudate ţesături de aur. alta de amiral rus... aşa-s japonezii. decoraţia ― o fundă de la o jartieră de-a doamnei Deleanu ― cusută nemuritor de Profira pe pieptul amiralului japonez. botezată Potemkin. Olguţa îşi avansase chipiul la gradul de pesteamiral şi inaugurase evenimentul destupînd la rîndul ei ― ceva mai calm şi mai metodic decît Dănuţ ― chipiul amiralului japonez. încheiase Olguţa cu fruntea sus. iacătă jurnalele. ― Nu-i adevărat! ― Să spuie papa. Toţi au gălbenare! ţipase Olguţa pentru urechile întregii Japonii. să te baţi cu mine. spunea Olguţa. chipiul amiralului rus subt pumnul lui Dănuţ se destupase. Olguţa proteguia pe ruşi. Iată şi epilogul războiului ruso-japonez în casa Deleanu: ― Acuma ce mai spui? Ai mîncat bătaie! o anunţase Dănuţ pe Olguţa. e imposibil". Olguţa lipise la loc arhipelagul de carton. Şi-n afară de asta. să spuie papa. îmbrăcat în uniformă de amiral japonez. ― Da tu nu eşti Potemkin? o sfidase Dănuţ. domnul Deleanu citise . fusese smulsă cu stofă cu tot şi era păstrată prudent în buzunarul amiralului rămas decorat cu "steaua căptuşelii". ― Cum? ― Fetele nu fac armată. două săbii de tinichea cu tecile pistruite de rugină şi scofîlcite de duelurile cu Olguţa. Pe atunci era la modă războiul ruso-japonez (1). ― Eu? Nici n-am fost. nici nu puteam să fiu. Olguţa! Ce să-ţi fac! Ruşii au mîncat bătaie. japonezii tăi au avut noroc. nu eu. cu şapcă şi fără pantaloni. cu şuier bîlbîit şi gust acrişor. despărţite de o sabie atîrnată vertical ca o coloană vertebrală a războiului. poreclită Kami-Mura. Eu îs fată.. ― Ruşii. (1) Războiul ruso-japonez a avut loc în anii 1904―1905 şi s-a sfîrşit cu victoria japonezilor. De aceea. încrucişate în X şi o şuierătoare prinsă cu un şnur roşu. La masa dată în cinstea ambilor amirali... ― Minţi! ― Mint? Atunci de ce-s galbeni? ― Cum de ce? Fiindcă-s galbeni. ― Să-ţi spun eu: is galbeni de frică. erau răstignite două uniforme: una de amiral japonez. În schimb. ― Dă. Dănuţ pe japonezi. alcătuită astfel: o puşcă Eureka ― culcată pe ţinta ei de carton alb cu cercuri roşii în jurul centrului albastru ― în tovărăşia beţişoarelor isprăvite cu un tampon de gumă lipicioasă. iar Dănuţ îl avansase generos la gradul de peste-peste-amiral: "ceea ce. da-s nişte fricoşi. nu cu ruşii. Doamna Deleanu reconstruise chipiul.. cu gumă arabică şi cususe trainic fundul cu sfoară.

Cu toată cenzura mamii. Şi Dănuţ a cîştigat. Kami-Mura a învins. Dar Olguţa a pretins Că e fată.următorul comunicat: Potemkin şi Kami-Mura Au pornit dîrji la răzbel Foc şi pară şi oţel. Au mai stat ei şi la colţ ― Aveau şi părinţi duşmanii! Ripostând: colţ pentru colţ. nici vasal. Envoi II Japonezi stăpînitori . Fiindcă n-a fost niciodată Autentic amiral. Vezi proverbul cu căruţa! Buturuga nu-i la ruşi. Envoi (1)I Kami-Mura legendar. Ura! Ura! S-au luptat cît s-au luptat ― Umplînd casa de clemstre ― Prin salon. În ce hal fără de hal Ţi-e chipiul. Potemkin! Dar e peste-amiral Kami-Mura-i mai puţin! Peste-peste-amiral Kami-Mura-i avansat. Dar chipiul e-ntr-un hal Supra-supranatural. nu băiat. Şi că deci nu poate fi Biruită. Ocoleşte-o pe Olguţa. sufragerie Şi prin locuri mai sihastre.

Dănuţ trînti uşa cu atîta putere. da ce-i scandalul acesta? Ce faci acolo Dănuţ? Nu dormi?? îl întîmpină. ― Ai adormit? Dănuţ izbi cu pumnul în pernă şi se întinse pe rug.. tanle Alice! Cuprinzînd-o în braţe. glasul doamnei Deleanu. Pac!. Desprinzînd puşca de pe ţintă.. o înarmă cu săgeata gumată şi trase. Îţi place? Mîna Monicăi îi strînse mîna mai tare. Odăiţa lui Dănuţ avea şi flota! Flota de lighean lucrată de moş Gheorghe din coji mari de nucă: chibrituri drept catarg. în care pat vrei să dormi? . Monica. atîrnată deasupra patului. Flota de băltoace: corăbioare debile încărcate ca arca lui Noe. rămînînd lipită de uşă. 1 Dedicaţie (fr. cu mişcarea biblică a lui Samson.. o smulse din cui şi o trînti pe jos. Pac! pocni săgeata. Şi flota de iaz.. de dincolo de uşă.. În vîrful picioarelor îşi atîrnă puşca la loc. pac!. ― De asta învăţ eu. îmbrîncind-o cu piciorul. paralizaţi pe punte. Merci. ca să mă persecute! Lasă. steag.... Culese cununa.. Dănuţ o desprinse. La ce bun? Toţi veţi pieri În curînd de gălbenare. coşuri şi marinari de tinichea. cumpărată de la "Magasin univeisei" din Bucureşti de moşu Puiu: un singur vas.. cu vietăţi de celuloid găunos. ca o fişă de telefon..).... v-oi arăta eu vouă! clătină el pumnii spre uşa fetiţelor. Eii!.. ― Lasă-lasă! dădu el din cap. pac!.. ― Vezi tu ceva acolo? ― Da. lung şi gros cît o franzelă.. Dănuţ amuţi. Chipiul peste-amiralului rus tresări rămînînd cu o gropiţă întunecată în fund. Se scutură.. ― Acum să-mi spui. ― Ce bine miroase. cu elice.. doamna Deleanu o ridică sus. încît molozul se prăbuşi pe umeri.Pe îndepărtata mare.. ― Ei. ― Uite. tante Alice! Zărise deasupra şifonierei o tablă de-argint acoperită cu sulfină. clătinîndu-şi buclele castanii.. şi atîrnă restul gloriei în cuierul ei.... Asta e odaia voastră. tunuri.. sus. foiţe de hîrtie ceruită drept vîntrele. Pe uşă rămase un monoclu aburit. Dînd cu ochii de ultima cunună de premiant întîi.. măturînd foile desprinse subt dulap. buzele lui Dănuţ drept vînt şi ale Olguţei drept ciclon.

.. o împăcă ea dezmierdîndu-i părul.. ― O iubeşti aşa de mult pe tante Alice? ― Da.... îi răspunse cu linişte şi gravitate Monica. ― Nu-nu. Doamna Deleanu clipi.Te rog. O ai de la mama? ― Nu ştiu. ― Ş-acuma. tante Alice! stărui ea. îţi dau eu o altă ramă.. sau pe cel dinspre uşă? ― Mi-i totuna.... tante Alice! intră alarmată Monica. cu sprîncenele ridicate. Monica?. e bine aşa... ― Oare Olguţa de ce nu mai vine? Ia du-te şi vezi tu.. Uite: rafturile de sus sînt ale tale. Am culcat-o. capătul lănţucului de argint din jurul gîtului. erau despărţite de tăcerea unui vast antret. ia-o! o rugă fetiţa.. ― Da asta ce-i. Şi cu de-a sila strecură lănţucul în mîna doamnei Deleanu.. tante Alice? ― Las-o pe Olguţa. ― . atunci ţi-l aleg eu pe cel dinspre fereastră. Monica? ― .. cu capul ridicat. de subt pieptarul rochiţei. cu cheiţa nichelată. Vreau eu să ţi-o dau. Da astfel de lucruri nu se dau. ― Ce-i.― Olguţa pe care şi l-a ales.. uite. ― Ştiu! şopti Monica. ― Lucrurile ţi le-am aşezat în şifonieră. ca pe Olguţa şi Dănuţ.. Dacă vrei să-l atîrni în părete. Ce cruciuliţă frumoasă! Alături de cheiţa nichelată atîrna o cruce de aramă pe care ardea relieful unei chinuite răstigniri. tante Alice... ― Ţie pot să ţi-o dau.. n-ai găsit o păpuşă în geamandan? ― Ba da! zîmbi doamna Deleanu.... Aşa o am pe Olguţa mai aproape de urechea mea! zîmbi doamna Deleanu. se cutremură Monica. ― Tante Alice.... scos de pe piept... Monica. ― Şi tante Alice te iubeşte pe tine mult de tot. şi pînă să deschidă geamandanul dibui mult în jurul broaştei. în preajma energiei lacrimilor... Uşa ietacului ei şi uşa odăii fetiţelor. scoţîndu-şi lănţucul. mi-a dat-o bunica.. alege-ţi-l tu pe care-l vrei. ― Lasă. Trebuie să fie la moş Gheorghe! Uite. aşezate faţă-n faţă.. Eu ţio păstrez numai. Unde-i cheia? ― Poftim.. cu obrajii încinşi. tante Alice. ― Bine... Pe cel dinspre fereastră. puişor! E o amintire de la părinţii tăi. . ― Îţi place.. Tante Alice.. hai să desfacem bagajul..Îţi mulţumesc... Monica! Ţi-am pus pe măsuţa de noapte portretul bunicei. o dezmierdă doamna Deleanu. că vine ea singură. privind în pămînt. ― N-o găsesc.. tante Alice! îi oferi Monica. tante Alice? ― Foarte mult.

cu piept naiv. ce bine-i în pantaloni! se făli Olguţa. Închizînd ochii.. ― Mamă.. repezită îndărăt.. ― Eu mă duc. Uite şi o şifonieră cu rochii pentru păpuşile tale. tante Alice! Pot singură. Olguţa? o întrebă doamna Deleanu. Monica îşi deschise nasturii rochiţei... vină-ţi în fire!. de Olguţa. Monica. ― Drac împeliţat. Olguţa! ― Am făcut ce trebuia să fac! vorbi Olguţa sacadat. simţind fericirea vinovaţilor care-şi găsesc din senin un complice la răspundere. Răpegior. ― Mamă. Olguţa. ― Da` Olguţa? se opri fetiţa cu braţele întinse. cambrîndu-şi degetul cel mare de la picior. după ce-au săvîrşit singuri fapta. mi s-a rupt ciorapul! se bucură Olguţa.Şi din penumbra raftului. ― Bine.. Ia hai şi te dezbracă mai bine. Monica!. Dezbracă-te.. Alunecînd. ― Foarfecele!!. La revedere. culcă-te odată!. tante Alice? nu-şi crezu ochilor Monica.... ― Nu spun?! Am fost la moş Gheorghe! ― Olguţa.. iar ai făcut o poznă! ― Spune drept.. în pat. ― Sigur.. Monica? ― Nu merci. sfidînd.. răpegior. prin spărtura mereu lărgită de înflorirea lui roză şi ghiduşă. se acoperi din nou... care dormeau de un an.. ― Mie. mărturisirea începută în gînd. Lasă ciorapul în pace.. uşa pocni şi bufni la loc. ― Şi ce-ai mai făcut. cu o gheată în mînă. cu mîna stîngă. Dănuţ deschise turbinca lui Ivan. Monica.. nu umbla cu fleacuri! Aşa se răspunde? ― .. Cine ţi l-a dat? ― Chiar mata!. ― Şi ea are la fel! Clanţa descărcă un foc de puşcă. luă în braţe un pătuţ în care dormeau două păpuşi cu pălăriile în cap. Cu braţele aduse la spate pe deasupra grumazilor. plecînd bărbia. rochiţa Monicăi descoperi un trup de băieţel mlădiu.. prin vorbe. încheie Olguţa.. Olguţa! Hai scoate-l! ― Să-ţi ajut. Simţind privirea doamnei Deleanu. ― Ce-i? Ce-i? Olguţa se aruncase de sus.. Şi cu botinele murdare în pat! Vai! Vai! Vai! ― Nu mai pot! ― Unde-ai fost? ― La moş Gheorghe.. . Sigur! mata mi l-ai dat! se ilumină Olguţa... privindu-i deodată ochii cu luare-aminte. ― Olguţa.. Începu să-şi contemple poziţia de scrimă în oglindă. aşa se intră într-o casă de oameni?. ― Văd şi mă bucur. legănîndu-se molatec în tresăltările arcurilor scîrţîitoare.. ― Eu!! Olguţa. Ciorapii Olguţei zburară violent.. sărind de pe pat jos.Foarfecele l-am pus la loc..

― De ce? ― Ştiu eu!.... ― Monica.. O sută de mii de harapnice s-abat asupra calului.Dănuţ e paşă sau sultan: n-are a face! Capul e înfăşurat într-un turban de subt care răsar două musteţi ca două iatagane şi o păreche de ochi fioroşi. cu părul des şi creţ ca icrele negre... Olguţa îşi ridică picioarele în sus... Olguţa dă din picioare şi se strîmbă la sultan.. Olguţa şi Monica îngenunchează şi-i sărută mînile.. Olguţa e spoliată... La picioarele tronului se-nşiră mii de turbane aplecate pînă la pămînt.. ― Ei. Numai doi harapi goi. Harapul ridica securea.Sultanul stă pe un tron de aur. Aşa! Bine!. ― Nu mai încerca. ― Tu dormi. Olguţa căscă a pustiu. Din odaia fetiţelor s-auzea glasul Olguţei.. Doi colţi lungi ies prin gură rînjind. vine Dănuţ... Începu să colinde cu privirea plafonul alb... Nimeni nu vorbeşte....... Parcă ne ştie cineva! Mama doarme..... Monica muşcă dintr-o caisă.. în fruntea unei oşti. încît Dănuţ deschise ochii şi se răsuci pe-o coastă.. două arăpoaice cu dinţii ca frişca pe crema de cafea. Sultanul face un semn.. şi porneşte... Nu-i pasă! Lasă că-i arată el sultanul!. Harapii o înşfacă pe Olguţa. Toţi se închină sultanului. flutură mari evantalii colorate. ― Auzi Monica? ― Ce s-aud? ― Mă bat la tălpi.. Răsare un armăsar care tresaltă şi rînjeşte. Fă şi tu aşa. Sultanul Dănuţ era aşa de înspăimîntător. ― Monica? ― Ce? ― Nimic. Dănuţ închise ochii cu mînie! ... ucide pe sultan şi pe harapi ― turbanele fug ― şi scapă de la moarte pe Olguţa şi pe Monica. ― Nici eu. Harapii înnoadă cozile Monicăi de coada armăsarului.. De-a dreapta şi de-a stînga. N-are pe nimeni s-o apere decît pe fratele ei Dănuţ.. ca Mihai Viteazul. În fundul turbincei lui Ivan era somnul.... Colţii sînt împrumutaţi de la un strigoi!. El le ia pe şea şi porneşte. .. Şi-ntr-adevăr. ce facem? ― Nu dormim?! ― De ce să dormim? ― Aşa vrea tante Alice. stau drepţi ş-aşteaptă cu mîna pe securi.. şi! Parcă tu dormi! ― Eu încerc! se scuză Monica. negri şi buzaţi... bătîndu-şi tălpile goale cu palmele. Monica? ― Nu. Sultanul ridică un deget.

. Olguţa?? ― Tu nu ştii?? ― Nu. Dacă nu-l apăra mama.. cred!. ― Eu m-aş face vizitiu.Nu ştiu! se încurcă Monica. azi-dimineaţă! ― Nu mă ţin!. ― Monica.Nu. Vrei să-ţi arăt? ― Nu.. Te-a bătut. Olguţa oftă. ― Ascultă. asta nu se face! ― M-a bătut? se răsti Olguţa întrebător. Nimica! El are cu mine.. ― Adevărat! consimţi Monica. eu nu mai dorm! Sărind jos din pat... ca moş Gheorghe!.. visă Monica. Nu-i dau eu voie! Olguţa se ridică într-un cot. inspectînd odaia. ai dreptate! reveni Olguţa. ― Monica.. ― Şi eu. ― Monica. meditînd.numărînd zgrumţurii varufui.. Se aşeză pe scaun. ― Monica! ţipă ea deodată.. cu intonaţia prezumată a lui Cristofor Columb în faţa Americei. Da` nu-s bune la bătaie.. începu să ţupăie pe podele. muscă! Eu grozav aş vrea. . Tăcură. Monica. am să-ţi spun un secret. se grăbi Olguţa s-o ajungă. ea mi le-mpletea. tu ai vrea să fii muscă? ― Muscă? ― Da. închizînd portiţa sobei. aşezîndu-se pe patul Monicăi. Ce-ai face tu dac-ai fi mare? ― . ― Ei.. m-aş plimba pe plafon cu capul în jos.. ― Eu nu spun! se revoltă Monica... ― Eu aş vrea să fiu mare.. Te apucă de ele! ― De ce să mă bat? ― Nu poţi şti! ― Şi cu cine să mă bat? ― Cu Buftea. Îi plăceau bunicei. ― Nimic! răspunse iute Olguţa.. Monica..... ― Da. ― Mai întîi să te juri că nu spui... ― Ce ai tu cu Dănuţ? ― Eu?.... ― Spune...... ― Da. ― Eu ştiu foarte bine! ― Şi-ţi place? ― Sigur. îi arătam eu lui! ― Tu ştii să te baţi. ― Ce-i? sări speriată. Şi l-aş răsturna pe Buftea din trăsură.... mişcînd piciorul în aer. tu ai muşchi? ― Nu ştiu! ― Eu am! Uite: cînd strîng piciorul!.. Ştii. peste rochiţa Monicăi. Monica.. nu aşa! dădu din cap Olguţa. de ce nu-ţi tai cozile? ― De ce să le tai?.

.. ― Că n-am să spun la nimeni. spui? ― . ― Te juri? ― Nu mă jur.. ― Spui... Monica: fă-mi mie plăcere! Haide. mă jur. ― . Începu să se plimbe prin odaie. Dar trebuie să juri.. ― Ei. Ridică-te şi vino cu mine.. încercă Olguţa să smulgă suprema făgăduială. Începu ea repede. se aşeză pe marginea patului... aşa nu-i bine. Da` de ce nu mă crezi? ― Atunci te rog........şi dac-oi spune.. Olguţa? ― Spun! Aşteaptă.. ― Bine! Olguţa se ridică de pe pat. Şi dac-oi spune. ― Stai! se încruntă Olguţa. . Pe ce te juri? Făcînd ocolul odăii. ridicînd din umeri. ― Am făcut.... ― Da n-ai să spui?. ochii Olguţei se opriră o clipă deasupra măsuţei de noapte. acum să-ţi spun secretul! Tăcu zîmbind. vezi? Bravo!.să spargă capul păpuşei mele Monica. repetă Monica dînd din cap.. ― Nu! Asta nu! se apără Olguţa. ― . O duse de mînă pînă la gura sobei.. ― . Într-un tîrziu. eu nu spun... ― Ei. Monica! ― Bine. jură-te!.că n-am să spun la nimeni. repetă Monica.... Atunci jură-te pe păpuşa ta. indignată... Monica zări privirea Olguţei.. Şi dac-oi spune.să-mi moară păpuşa.― Nu te supăra! Te cred.să-mi moară păpuşa..Amin. ― .. Spune încă o dată!...îi dau voie Olguţei..şi dac-oi spune. ― .... Te rog. ocolind-o pe Monica. ― Acum spune: amin! ― ......ceea ce are să-mi spuie Olguţa. ― Mă jur pe păpuşa mea Monica. se încăpăţînă Monica... Ai isprăvit? ― Stai. ― ..să spargă capul păpuşei mele Monica. ― Nu te juri?! ― Nu. ― Fă-ţi cruce...... Monica? o dezmierdă Olguţa.. repetă Monica în silă. Mai spune după mine!. oftă Monica. ― Nu! se îmblînzi Monica.. ― . ― .. ― .ceea ce are să-mi spuie Olguţa. ― Te-ai supărat. Hai să-ţi spun.. bătînd tactul cu degetul arătător. formulă Olguţa mai departe..îi dau voie Olguţei. ― Pe portretul bunicei? întrebă ea cu ochii mari..... ― ..

― Nu te-a lăsat să dormi. sau cînd un musafir fără creştere mînca brînza cu cuţitul. Somnul. Monica! gesticulă Olguţa c-un deget spadasin.. "Sfînta lui Sfîntul Ilie".. tic-tac.. înainte de-a fi băgat de samă.ţţ" (încreţind nasul şi scuturînd capul cu o mişcare vioaie) cînd era enervată din pricini mărunte ori din pricini mai grave şi trebuia să se stăpînească.. Storul cu resort nu ţîşni cum avea obicei cînd îl smuncea Dănuţ... Fiindcă umblau în vîrfuri. Monica? ― Nu poţi să dormi pe-aşa călduri! hotărî Olguţa. ― Mata ai insomnii? ― Ce-i asta "insomnii". Doamna Deleanu făcea . bang. ― Ăsta era secretul?! În umbra răcoroasă a sobei. nesocotind porunca de tăcere. dojenite de un "ţţ" bine cunoscut lui Dănuţ. sau fiindcă lampa fila de mult.. evaziv. c-un gest larg. tic-tac. mai demult. Monica se înroşi.. Uşa se deschise blînd. mamă dragă! mărturisi Olguţa.. se urcă lin.. Pleoapele lui pe care le privea cu ochii închişi.. care aducea pe tabla chiseaua cu dulceaţă de trandafir. fără zgomot de clanţă. Umblă încet! Profira păşea desculţă ca şi cînd ar fi avut cizme: podelele duduiau. şedeau două gavanoase de dulceaţă.. ― Asta nu-i pentru tine.. ― Doarme. Să nu cumva să spui. plecă ochii la pămînt. şovăi doamna Deleanu.. ― Dacă-i cald.― Vai! Olguţa! ― Deschide şi uită-te. cu întortocheate crizanteme portocalii. De aceea lui Dănuţ îi plăcea să fie bolnav şi să ţie ochii închişi . ― Tic-tac. Copiii... mamă? suspectă Olguţa cuvîntul şi politeţa formulei şi zîmbetul însoţitor. ― Aţi dormit bine? le-ntrebă doamna Deleanu. împodobeau haina de mătasă cenuşie a somnului abia isprăvit. care dormea dus. Mai bine spune drept de ce n-ai dormit? ― Eu n-am insomnii! El are insomnii! aruncă Olguţa noul cuvînt în uşa lui Dănuţ. intrînd pe uşă urmată de Profira. între frunzele mărului domnesc de la geam. ca şi boala îl făceau pe Dănuţ invulnerabil şi răsfăţat de părinţi... vorbi pendula din părete.. ghetele scîrţîiră.. ― Ce? Poate nu-ţi place!.. cumpănind primejduirea somnului de noapte cu binefacerile somnului de după masă.. îi dădu voie Olguţa.. însoţit de mîna doamnei Deleanu pînă la cerul copt de soare. Bătuse jumătatea lui cinci. scuturate din lumină... îndreptăţindu-se cu braţele aruncate în sus.. Dănuţ îşi stăpîni un zîmbet de superioritate. fiindcă nu intra aţa în urechile acului. cu capete de hîrtie albă. ― Să-l scol?.. răsucind linguriţa în dulceaţă. o porecliseră. De pildă.

Îşi încheie grabnic centura de lac. Doamna Deleanu se aşeză oftînd pe marginea patului. ― Îţi dau eu o păreche de ciorapi. scoasă din fire. Isprăvind.. între bluză şi-ntre rochiţa ecossaise. bombăni Olguţa trîntindu-se din nou pe pat. Bluza de mătasă înflori cu roş de mac neastîmpărul văratec al Olguţei. Cu-cu. nu mi-ai văzut ciorapii? întrebă Olguţa.. Olguţa se plecase docil subt mînile Monicăi.. Olguţa.. în cuierul uşii. nu ţi-ai pus ciorapii. despărţitoare la mijloc. somnorosule! îl îmbie doamna Deleanu.. ascuns în trupul cald şi fericit ca într-un pod în care atîrnă lenea strugurilor copţi. ― Poate i-a luat Profira să-i cîrpească! ― Am să-i arăt eu ei. Ciorapii zvîrliţi de Olguţa atîrnau peste pălării... ― Eşti gata. Prezenţa ei parfumă altfel căldura venită din livadă... Hai. Uite-i. Eu nu-s copil!.. Monica îşi încheia la spate nasturii rochiţei de doliu..... Olguţa se privi în . aici-s"! ţipă gîndul lui Dănuţ. ridicată-n vîrfuri... Monica îi strînse părul la tîmple cu şuviţele alipite. Privindu-se-n oglindă peste umăr. ca pe o enormă boabă de cafea Ceylon prăjită din cale-afară.după ce se deştepta. curată la faţă. ".... ― Monica. Olguţa? ― Îndată. Eu nu mă mişc din pat pînă ce numi dă ciorapii mei!.. să nu curgă! Linguriţa plină. încîntată c-a întrecut-o pe Monica. aşezîndu-i coirapii la căpătîi.. ţupăind.... Îşi pălmui părul cu amîndouă mîinile în dreapta şi-n stînga unei cărări alese pe nevăzute. ajutîndu-i ca unui convalescent neîntremat să bea apă din pahar. ― Nu i-ai pus pe scaun? ― I-am pus.. ― Deschide gura mare!.Se uită la mine. culegîndu-i buclele de pe frunte. leneşule!. începu să clipească.. Monica! I-am găsit. îţi vin? o îndemnă întrebător Monica. da nu-s! se înfurie Olguţa trîntind perna. Genele lui Dănuţ tremurau. Ha-ha!. ― Ia uită-te! E bine? ― De ce nu te piepteni în oglindă.. îl ridică. şi sub pernă.. Ia repede. Doamna Deleanu cuprinse cu braţul capul lui Dănuţ. adusă plutitor deasupra paharului cu apă care o oglindea... ― Nu vreau nimic! Nu primesc!.. ― Gata! răsuflă ea. păstrînd o clipă în palmele ei capul pieptănat corect. Vezi. Nu-i dau voie să umble în lucrurile mele!. ― Hai scoală. căutînd.. Cum?. ― Stai. Dănuţ se întinse şi căscă sincer. deschizînd ochii de-a binelea. Olguţa? o întrebă Monica îndreptîndu-i cărarea.. Merci.. intră dulce în gura căscată şi ieşi anevoie dintre buzele închise asupră-i. Dănuţ primea calm răsplata somnului...

Monica o urmă cu tartinele în mînă.. Zmeul era acolo. ― Ce pot eu? ― Tu trebuie să ţii cu mine. ― Ia să vedem care din noi e mai înaltă? ― Ce bine-ţi stă cu bluză roşie! Eşti frumoasă.. Olguţa! ― Lasă-le-aşa! Haidem! În faţa uşii se răsuci pe loc. mi-ai făgăduit? ― Da. coborî treptele. cu mînile slobode.. atingîndu-l cu umbrele lor..oglindă.. ― Tu eşti mai înaltă!. ― Bine. întocmai ca şi săptămîna. De duminică parcă se temea.. ― Ridică-ţi şosetele. după ce trînti uşa antretului din faţă. ― Atunci. o sîmbătă şi o duminică.. în timpul şcolii. Olguta. rugă pe Monica să-i ţie restul şi.. gata să fugă.. Îi erau mînile flămînde: de cînd aşteptau ele sfoara zmeului! Totuşi. da ce are să se-ntîmple? ― Ceva! se încruntă enigmatic Olguţa. potrivindu-şi cu degetul elasticul pălăriei pe subt bărbie. Da eu îs mai voinică! se consolă Olguţa. ― Ce-nseamnă asta "laş". ― Îţi spun eu! o asigură Olguţa. lăţindu-şi umerii. Dar pe cînd bucuria duminicii era întotdeauna întristată de apropierea treptată a celei mai urîte zile din săptămînă ― luni. era vacanţa cea mare a săptămînii. Olguţa. ― Şi ce pot să fac eu? ― Ba poţi! ― Eu?! ― Sigur! apăsă Olguţa. Dănuţ ajunsese să preţuiască mai mult sîmbăta de cît duminica. Monica. Muşcă o îmbucătură bună din tartina cu unt. Dănuţ întoarse capul într-altă parte... "Laş!" murmură Olguţa pentru sine cuvîntul laş curînd învăţat într-o poezie patriotică şi tălmăcit de tatăl ei. încetini pasul.. nemaiîndrăznind să muşte din a ei. Înainte de a se juca. şi se aşeză pe treptele pridvorului calde de soare. Şi aştepta. Fiecare bucurie avea pentru Dănuţ.. ― Ascultă. Dănuţ străbătu casa în goană. ― Sigur. privind-o în ochi.. să ştii că azi are să se-ntîmple ceva! ― Nu ştiu! ridică din umeri Monica. Trecură pe lîngă Dănuţ. oftă Monica. papa? . bombîndu-şi pieptul în oglindă. Duminica. zi neagră în calendar după ziua roşie ― bucuria sîmbetei era ocrotită de apropierea unei duminici care-o despărţea de luni. Dănuţ era aici. ― De ce? ― Fiindcă tu eşti prietena mea. Sîmbătă era ajunul ei. Dănuţ se bucura că are să se joace. "Ştie!" gîndi Olguţa văzîndu-l pe Dănuţ aşezat pe scări. pironită de un gînd.

Dănuţ ceti biletul înfipt în sfoara care atîrna. ― Spune că vin.― Cum să-ţi spun eu ţie?. turbinca lui Ivan era plină de lacrimi.. ― Mai lasă zmeul. ― Haidem. ― Aha! se pregăti Olguţa. papa.... N-ai tu încredere în mama? Dănuţ aştepta un miracol..... începu Anica gîfîind de alergătură. cînd îmi trăgea mama cu papucul unde ştii tu? îi replicase Olguţa privindu-l pe subt sprîncene. n-avem ce căuta aici. Un început de nelinişte îl cuprinse pe Dănuţ după ce trecură fetiţele. papa? ― De ce? ― . şi s-ar fi supărat şi papa! ― N-am înţeles. Se împiedecă de scară. ― Te-ai lovit.Bine. ― Hai cu mama. ― Dănuţ. Abia atunci îşi dădu seama că lipsea ceva. ceva: a! nu sauzea zbîrnîitoarea zmeului. duduie! dădu ea cu spaimă din cap... Şi în sfîrşit se lămurise Olguţa că un copil nu poate să fie laş decît între copii.. Dănuţ. Dănuţ? De ce stai aşa? ― A! Ăsta era foarfecele Olgutei! Pe doamna Deleanu anumite lacrimi o întristau adînc. Răutatea Olguţei o revoltă. De data aceasta. ― Ai fi fost obraznică. Aici-s! înfruntă ea începutul începutului.Şi dacă aş fi dat şi eu? îndrăznise Olguţa cu oarecare codeală şi fără convingere. dar că acolo nu trebuie să fie. îi strigă din capul scărilor doamna Deleanu. Uite. "Asta pentru palmele de la gară. Dănuţ!... n-auzi? Doamna Deleanu coborî scările.. cu mînile pe sîni. tăiată. tăiat ca şi sfoara zmeului. ― . Lacrimele de acum ale lui Dănuţ erau dintr-a-celea. papa.. Dănuţ îşi ducea tot mai des mînile la ochi. dacă cineva îţi dă o palmă şi tu nui răspunzi eşti laş! ― Va să zică eu eram laşă. vă pofteşte coniţa în casă. A poruncit ... orb şi zguduit de suspine. Hai şi mănîncă ceva.. ― Nu se poate. ca de pragul unei temniţe. ― Asta-i altceva! începuse să rîdă domnul Deleanu. Doamna Deleanu îl luă de după gît înspre casă. Cu inima în hopuri se repezi înspre stejar.. de stejar. Subt cerul fără Dumnezeu şi fără zmeu. Monica. Pe măsura ce sendepărta de locul zmeului. ― Duduie Olguţă! Duduie Olguţă! dădu alarma în livadă un glas ascuţit... ― Duduie Olguţă. Se aşeză ostenit de durere la rădăcinile stejarului. Buftea! Olguţa Deleanu" Sufletul lui Dănuţ căzu.. Mai spune-o dată.

― Acuma haidem! Olguţa păşea. Ţigareta de chilimbar cu ţigara neîncepută pîndea de pe masă clipa cînd. Descoperindu-l pe Dănuţ îndărătul baricadei se încruntă scuturîndu-şi pletele. şi să stai cuviincios. ― Ştiu. ştie ea ce-o aşteaptă! vorbi uscat doamna Deleanu. ― Poftim. ― Olguţa.. ― Eu tac.. judec-o! ― Nu! se apără el.. eu mă duc. încrucişîndu-şi braţele. ca o mucenică. Domnul Deleanu. nu mă scoate din sărite! . Da să veniţi. răsturnat în fotoliu. ― Atunci să taci din gură. ― A spus duduia că vine îndată. ― Ba te poftesc să stai. Domnul Deleanu era avocat într-atîta. Dănuţ şedea în picioare îndărătul fotoliului de pai împletit. de umbră şi de soare al viţei. o va chema la el să-i întregească mulţumirea fără chip şi fără glas. încît nici pe copii nu-i putea judeca. Spune ce ai de spus? reîncepu doamna Deleanu. Olguţa aşteptă pînă ce pierdu din ochi tulpanul roş al Anicăi. Cu inima grea ca o lacată de biserică pustie. orgolios de Olguţa... adresîndu-se Olguţei. las-o şi pe ea să se apere! ― N-are nevoie! Are destui avocaţi! ― . asupra acestui substantiv abstract.. ― Pfuu! Doamna Deleanu dojeni din ochi pe părintele vinovatei şi. coborîndu-i cu deznădejde. ― Alice. eu.coniţa să veniţi îndată. privea în sus. picior peste picior.. duduie Olguţa! se milogi Anica.. ― Am venit.. înainte. Ştii.. Eu am dreptate. Olguţa urcă singură treptele pridvorului. ― O aştept. interveni domnul Deleanu. ― Dacă-i aşa..... îşi îndeplini Anica însărcinarea cu glas scăzut şi ochi cît mai de căprioară. ridică umerii cu revoltă. Tribunalul vindictei părinteşti îşi inaugura şedinţele în pridvor.. Monica după ea. mai ales pe Olguţa. ca un erou.Dar trebuie să aibă şi un judecător! stărui cu înţeles ştiut domnul Deleanu. ― Văd.. gîndindu-se cu nerăbdare şi curiozitate la pledoaria Olguţei. Ţţ!. cum îi spunea el uneori. la adăpostul plin de cîntece. ― Crezi?! ― Sînt sigură.. ― Iaca mă duc!. în care fierbea judecătoreşte mînia mamei lui.. ― Ştiu de ce m-aţi chemat. Du-te şi spune că vin! comandă Olguţa. că de nu ― Anica plecă ruşinată ochii în pămînt ― să vă aduc pe sus! ― Să pofteşti!.

― Minţi! se revoltă Dănuţ. ― Sigur! Toţi pe mine! ― Olguţa! ― Eu am dreptate! ― Foarte bine.. şi imediat! ― Dacă-i aşa. Lasă-mă pe mine.― Eu tac. ― Da! Tu.. Dănuţ! îl acoperi doamna Deleanu. ― De ce m-ai făcut "Buftea"? ― Fiindcă eşti. ― Asta nu. ― Să stau pînă mîne dimineaţă în odaie!.. dînd răgaz propoziţiei să capete o valoare neatîrnată.. ― Ba tu minţi! ― Nu-i adevărat! ― Ba da! ― Tu m-ai insultat! ― Şi tu m-ai lovit! zvîcni Olguţa. ― Olguţa.. trebuie s-o asculţi pe mama.. ― Vedeţi? triumfă Olguţa.cînd te roagă tata.Dănut. Monica? ― Asta-i adevărat. Buftea! ― Să-mi dea zmeul. Am văzut şi eu. Olguţa pierduse procesul cu brio. . Domnul Deleanu făcu o pauză savantă.. Eu!? sui glasul Olguţei treptele eşafodului. Olguţa se încruntă. ― . cu capul sus. mamă! scînci Dănuţ. sări Olguţa. El m-a lovit întîi. ― .. Eu am dreptate. arătîndu-i cerul.. la gară.. ― Şi unde.. mă rog? ― La moş Gheorghe.. ― Ia-l! zîmbi Olguţa mefistofelic... împlîntînd pe ultima roşul răzvrătirii. eu mă mut. gata să-şi ia revanşa... El nu mă persecută fiindcă am dreptate şi fiindcă nu-s băiat. Domnul Deleanu aprinse ţigara. Mîne dimineaţă să vii să-mi spui faţă de Dănuţ cine are dreptate ― dacă vrei să-ţi mai dau voie să te joci şi să capeţi bomboane. Rostogoli un colac de fum aromat spre Olguţa. Iertare nu primesc. spune tu ce ţi-a făcut? ― Eu am iertat-o! îngînă posomorît şi răguşit Dănuţ. ― Am ascultat destul. ― Te muţi?! ― Mă mut. Aşa-i. Olguţa intră în casă. ― Eu?! ― Tu. Ai să te duci la tine în odaie ― unde ai să stai toată ziua ― şi ai să scrii de sută de ori "Eu am dreptate" şi de două sute de ori "Eu n-am dreptate". strănutînd.

Alice. şi un transparent! mai născoci Olguţa. Uite. îşi dădu drumul pe gheţuşul roşcat. de două ori.― Aşa strici tu copiii! ― Alice. dezmierdă fruntea impertinent bombată a capului culcat pe speteaza fotoliului. Bătu cu degetul îndoit în uşa ietacului doamnei Deleanu. răsfirîndu-şi musteţile.. peniţă.. aprobă în şoaptă Monica. ― . ― Au! Începu să-şi sugă. ― Păcat că nu se mai poate! oftă nostalgic domnul Deleanu. Din treacăt. cerneală. dacă Olguţa nu-i un drac. Şi se grăbi să dezmierde capul înfrîntului Dănuţ. ― Nu! răspunse Olguţa. Olguţa ieşi din odaia ei. Îngeresc! zîmbi ei cu ochii Olguţei.. ― Te-ai lovit? sări degrabă doamna Deleanu.Nu pot să intru? apostrofă ea clanţa piezişă.. Ietacul era gol. Un picior îi lunecă pe podeaua bine ceruită. ― Am venit să. Făcînduşi vînt.. fără şovăire. glacial. Bătu din nou cu pumnul în uşă.. ― Ce-i? ― M-am împiedicat! gîfîi Olguţa.. sugătoare. precipitat şi violent. gata să facă la fel. . călcînd apăsat pe covorul moale. pocniră mînile ei în uşa salonaşului. ― Aha! se dumeri Olguţa. ― Ce vrei? ― Am venit să cer hîrtie.. ― Aşa e! oftă doamna Deleanu. reluîndu-şi demnitatea.. încheietura îndurerată. Dădu buzna în odaie. închizînd uşa cu zgomot. Dănuţ luă cu acreală mînuţa timidă a suplinitoarei zmeului şi o smuci spre livadă. ― Lasă. chiar acum scriu la "universel".. Se îndreptă spre salonaş. fără mînie.. Buf.. începu domnul Deleanu. Se îndreptă spre uşa din faţă. cu mîna pe clanţa din afară. Spune drept. ale cărei oglinzi erau podelele ― şi se întoarse îndărăt.... fără enervare. plină de mînie. scuturînd scrumul ţigării. corect.. cu noua suflare. Doamna Deleanu se ridică de pe fotoliu. ― Pot să intru? Bătu din nou. îţi cumpără mama un zmeu mai mare.. abia stăpînind o lucire de tainică mîndrie. Dănuţ. ― Bine face tante Alice.. mai-mai s-o trîntească.. condei... Acuma ia-o pe Monica de mînă şi jucaţi-vămpreună. pornind spre uşă. Se uită crunt la podele ― cu gîndul la Anica.. ― Şi pe tine ar trebui să te pun la colţ! zîmbi ea blînd.

şi porni îndatoritoare . Olguţa luă ziarul subt braţ.. N-am hîrtie! răspunse scurt doamna Deleanu. m-a trimes mama să-mi dai coli. Ia-ţi şi calamara.. ― Iar te ţii de drăcii. Olguţa o culese din zbor. ― Haidem în birou.. întorcîndu-şi cartea pe dos. spune! ― "Aluminium". ― Ca să scriu de o sută de ori că am dreptate.. cîte vrei! ― Mamă.. Du-te imediat la tata şi spune-i să-ţi dea coli. văzînd-o că tot nu pleacă. ― Merci. Olguţa. ― Lasă c-o iau eu. ― Mai dă-mi una! pretinse Olguţa întinzînd mîna mai departe.. Scoţînd o plumieră de lac japonez. Olguţa culese cu solicitudine scrumul din capătul ţigării. papa.. papa. dragu tatii? se interesă domnul Deleanu. îndepărtînd şuviţele alunecate.aluminium"! Acum lasă-mă!. Olguţa? îşi ieşi din fire doamna Deleanu.... închizînd cutia cu hîrtia de scrisori.. se oferi galant domnul Deleanu. Ce-ţi place? Hai. ― . Olguţa întinse mîna spre calamara de cristal.. şi vezi să n-o scapi pe jos!. ― Uf!... îndoindu-şi ziarul. ― Şi-un transparent. doamna Deleanu servi de portar măriei-sale Pedepsita. doamna Deleanu tresări.. ― Poftim încă una.― Pentru ce? o întrebă distrat doamna Deleanu.. păstrînd peniţa "claps". Fruntea Olguţei se-ncărcă.. ― Poftim .. Olguţa îşi trecu mîna pe frunte. şi-l suflă spre viţa pridvorului.şi o peniţă nouă. ţinînd cu mîna foile cărţii cetită pînă la mijloc. o prefăcu în punguliţă. nu pot să deschid uşa! Trîntindu-şi cartea pe birou. Doamna Deleanu deschise săltarul birouaşului de lemn de trandafir. ― Hîrtie. o umplu cu suflarea ei şi o pocni de frunte: Poc. ― Şi de două sute de ori că n-ai dreptate! adăugă doamna Deleanu.. Uite un condei frumos.. în palmă. începu să caute cu mişcări de pianistă prin rafturile înguste. Asta-i "claps" îi explică doamna Deleanu. ― Papa. papa! Nu ştii? Punînd calamara pe masă. ― Şi-un transparent. ― M-a pedepsit. cu o atitudine de picolo nemulţumit cu bacşişul căpătat. Ce mai vrei. cu foile răscolite. ca pe o servietă. ― Pentru ce.. La zgomotul fetiţii. ― Atunci să nu scriu? ― Ba te poftesc!. ― Nu pot scrie cu "claps"! ― Te rog lasă-mă!... triumfă Olguţa. O flacără bombată se desprinse dintr-un bujor roş. să-ţi dau coli.

― M-am gîndit la ceva!. ca şi sufletul domnului Deleanu. Dănuţ? ― De ce nu-mi răspunzi? ― Nu vrei să vorbeşti cu mine? ― Nu. Olguţa. papa! Dănuţ intră în livadă. ― Unde mergem. Dănuţ? ― Nu-i treaba ta! "E supărat.. ― Ştii ce? Hai să ne luăm la-ntrecere. Îi întinse un cont întreg de hîrtie albă şi un transparent pătat de cerneală... ― Lasă. Adică. dar nu ştia cum să înceapă.. ― Atunci mă duc. ― Bine. era acoperit cu cărţi de drept. ― Cum vrei! ― Aşa vreau! ― Eşti supărat pe mine. ― Ba să stai! . papa? îl iscodi Olguţa.. cu condiţia s-o asculţi pe mama şi să n-o superi..... Asta îl revoltă! ― De ce mergi aşa încet? Nu poţi să mergi mai repede? se stropşi el.. ― Atunci hai să stăm pe iarbă. Îi oferi cutia plină de verdele primăvăratec al bomboanelor de mintă. dacă am dreptate! se apără Olguţa. ― Nu. lasă pe oamenii mari să ştie. ― .. ― Papa.după domnul Deleanu.. tu eşti supărat pe mine? ― Nu! De ce? ― Atunci am avut dreptate. copii. ― De ce rîzi. du-te şi scrie ce-a spus mama. Merci. aşa cum îşi aduce-acasă un bărbat rnohorît soţia descoperită necredincioasă. Mergeau repede ca subt ameninţarea unei ploi torenţiale cînd n-ai umbrelă.. nu poţi avea şi tu... săracu! îl compătimi Monica. asta din partea mamei. ― Ştiu eu! ― Olguţa. Cînd are mama dreptate. Monica îl urma privind pe sus. cu mîna Monicăi ferecată în pumnul lui. sfărîmînd în dinţi bomboana. Olguţa!. ― Şi astea din partea mea ― serveşte-te. grăbind pasul.. Parcă începuse să-i mai treacă mînia. Dănuţ! ― Nu. la Monica.. Zarea se răsturnase roşie ca un coş de cireşe pe cer şi pe obraji.. papa. Tu joacă-te!.. ― Uite. şi-nlăuntru plin de bunătăţi pentru. Biroul de stejar. Dănuţ ştia că trebuie să se răzbune.. Monica iuţi pasul după el.

― . O altă Monică o apăra pe cea dinainte. o sfida el mai de departe. se prefăcu la sfîrşit în două şine subţiri. după Monica. ― Au! Monica-i dădu drumul. neştiind cum să bată pe cineva care vorbeşte în loc să lovească şi să ţipe. Aşa îmi trebuie! suspină Monica ştergîndu-şi ochii cu mîneca. că-ţi arăt eu! Cu o mişcare vijelioasă o apucă de cozi şi smuci.. Dănuţ privi îndelung cozile blonde tresărind pe spatele aplecat al Monicăi. Apoi boteză între buze noua peniţă "aluminium" cu gust de aguridă. Trase din nou de cozi cu stîngăcie.. ochii i se înnegriră subt sprîncenele încordate. ― Şi zgîrii..Că n-am bătut-o!" ― De ce m-a făcut pîrîtor? ţipă el ciudos bătînd din picior.. În loc să ţin cu Olguţa. scutură condeiul pe sugătoare. mi-a fost milă. numai caisele mai erau blonde. ― Muşti? o ameninţă el cu pumnii. simţi o arsură la deget. Olguţa luă cu degetele din gură ultima bomboană de mintă şi o aşeză pe sugătoare. Lasă. încît linia...Te-ai supărat? începu Dănuţ dezarmat. Monica îşi strînse dinţii.. Simţi o înţepătură la deget: dinţişorii Monicăi lăsaseră o cununiţă urzicătoare. O pierdu din ochi.. oftă el descoperind ce hăţuri minunate puteau fi cozile Monicăi. şi scrise titlul pedepsei: "Olguţa are dreptate".. Am fost un prost". văzînd-o că plînge.― Cu sila? ― Da. ― Nu mă bat c-o fată!.. o cufundă umezită în cerneală. ca şi cum expresul care le umpluse ar fi .. Lasă cam să-i arăt eu! Blondă! apostrofă Dănuţ o caisă coaptă.. ― Eu nu pîrăsc. ". la început plină. cum ai pîrît-o pe Olguţa. fiindcă în livadă. Amurgul era roşu. ― Vrei să mă baţi? gîfîi ea. În faţa ochilor şi-a mîinilor Monicăi.. ― Da! bufni Dănuţ. Înainte de-a-şi da sama de ce iau scăpat cozile din mîini. ― Dănuţ.. alb la faţă. Dănuţ făcu un pas îndărăt... "Mai bine ne-am fi jucat amîndoi de-a caii.. ce-nseamnă asta? ― Înseamnă! ― Eşti un rău-crescut! ― Vra să zică mă insulţi?. şi ce greu era de-acum înainte să le mai aibă în mîni.. ― Să nu mai vorbeşti cu mine... Du-te-acasă şi spune că te-am bătut..... Sublinie titlul cu-atîta energie. ― Cum? Nu-mi dai voie să mă duc? ― Nu-ţi dau.

Parcă scărpina coala. iar îşi suci nasul... scăzu şi scrise: "Olguţa n-are dreptate de o sută de ori".. începu Monica.. orizontal.. . din ce în ce mai răsărită dintre buze. Olguţa nu era mulţumită. scriind "n-are" într-un cuvînt. C-un "oac" de castaniete.. Olguţa lăsă condeiul şi începu să-şi sucească nasul. şi altele. deschizîndu-le. a celor o sută de afirmaţii. Vra să zică nimicise o sută de negaţii. Iar lăsa condeiul. Mişcarea îi plăcea. eu. ― Cine?! Tu?! ― Da.. Mirosea a cerneală. contrazisă de cele două sute de negaţii care-şi aşteptau rîndul în ciubăraşul negru al călimării de cristal. însoţeau virajurile negre ale peniţei.. După a zecea afirmaţie. Subt ele trase o linie. Luă şi bomboana de mintă punînd-o în gură. închizîndu-le. Bun! Dar tot mai rămîneau o sută. Olguţa se încruntă. degetele pocniră lovind vioi podul palmelor. Uşa se deschise încetişor. şi altele. Olguţa privi cu milă pe reprezentanta celor două sute de negaţii. Subt fiecare cuvînt al ultimei afirmaţii însemnă cu vîrful peniţei cîte două ghilemeţe drepte. Virajurile roşii ale limbii. Monica intră în odaie. ca pe un plenipotenţiar mut. din ce în ce mai repezi. Subt ele altele..deraiat. cu mîna la gură. "Olguţa n-are dreptate de o sută de ori Însă Buftea n-are dreptate de loc. ia uită-te ce-am scris! ― Olguţa. Olguţa le contemplă cu satisfacţie.. uitînd să-şi scoată pălăria. Bine! dacă-i aşa. "Olguţa are dreptate de o sută de ori. Bomboana de mintă explodă în dinţi. privind podelele. ― Monica. Mai muie o dată condeiul în cerneală şi începu să caligrafieze afirmaţia. Făcuse într-adins o greşeală de ortografie... eu te-am trădat. Luă din nou condeiul. închizîndu-le.. şi de-acolo coborî inspirat asupra unei coli intacte: "Olguţa nare dreptate de două sute de ori". Începu să facă gimnastică suedeză cu degetele. deschizîndu-le.. privind epitaful pedepsei.." Privi cu mîndrie sinteza bine caligrafiată şi corect scrisă. Condeiul se ridică în aer." Olguţa respiră. Cu încetul hîrtia se umlpu pînă jos de un joc de ţînţari sinelii. ― Nu cred! scutură ea capul..

. ― Foarte bine! aprobă Olguţa... ―De ce? ― Aşa.Monica oftă. Eu nu mai vorbesc cu Dănuţ. ― Ce-aţi făcut atunci? ― . El ştie că ţii cu mine! o încredinţa ea confidenţial.. ― Ce? Nu-ţi place? ― Nu zic că nu!. Da scriu eu pentru tine. ― Nuu! Nu m-ai trădat! tăgădui Olguţa Ai ţinut cu mine cînd te-am întrebat.. ― Tu uită-te! ― Asta nu! ― Atunci pune sugătoarea! ― Tţ! ― Fă şi tu ceva! Hai. ― Da vreau eu! ― De ce. ― Da.Nu. ― Şi te-a bătut? ― Nu.. N-ai văzut ce-am scris?! ― Cum? ai şi scris?! ― Uită-te! ― Aa! Numai atîta ai scris! se linişti Monica. Olguţa? ― Fiindcă n-am ce face!. Aşa am vrut eu să scriu! ―Tante Alice a văzut? ― Aşa vreau eu! se împotrivi Olguţa.. ― Da.Nu. ― Da nu vreau!. ― Ştii ce? ― ... . Tu eşti prietena mea.. ― Bine! acceptă Olguţa. ― Da. schimbînd tonul.. ― Olguţa.Am mers. ― Şi eu ce să fac? începu să consimtă Olguţa. Numai să nu te bată.. ― Ţi-a spus el? ― ..? ― Scriu şi eu cu tine! ― Nu vreau. lasă-mă să-ncep.. Olguţa. ― Am fost cu Dănuţ în livadă. Eu ţi-am făcut: vezi! Am jurat pentru tine.. îţi promit că de-acum înainte sînt numai prietena ta. Ai dreptate.... ştie! suspină Monica. ştiu eu! ― Sigur. şi eu scriu că am dreptate.. Tu scrii "Olguţa n-are dreptate" de două sute de ori.. ― Şi ţi-a spus ceva? ― ... Ai voie să mergi cu el în livadă! ridică ea cu indiferenţă umerii. fă-mi şi mie o plăcere. Olguţa.

Nu-şi dădu voie. ― Ce carte să iau? ― Dănuţ!.. Aşa... să-mi spui cînd îi ajunge la douăzeci. intrînd în salon. Da n-am ce face! ― De ce nu te joci cu Monica? ― S-a dus la Olguţa. ― Mamă. Mai ai de scris douăzeci de rînduri.. Din pricina Olguţei şi-a Monicăi trebuia să-ndure pînă la masă pedeapsa unei sonate de Beethoven. ― Vai.. mai rău decît sălbatecii!. căscă Dănuţ răsturnîndu-se pe divan.. "Ce rău e să fii băiat mare". ― Aşa! Douăzeci? ― Da.. ― Scrie la-nceput numărul cincizeci... te rog. ― Du-te şi tu... închise portiţa la loc. ― Atunci cum ştii cît ai scris? ― Ţin minte.. Îl ispiti deodată o împăcare pornită de la el.. Olguţa! Lasă-mă pe mine! ― Fă cum vrei! oftă Olguţa. Olguţa! ― Fă cum spun . ― Mamă.. Începu el săşi vorbească. ― Monica. o batistă. din ce în ce mai repede. lăsînd-o pe Monica să-i ia condeiul. dă-mi. ― Vai.. ce-avem la masă? întrebă Dănuţ pe doamna Deleanu. Scrie mare de tot "cincizeci". Poposi lîngă sobă.. "Cînd eşti băiat mare"... Ascultă muzică dacă nu vrei să ceteşti. Dănuţ? ― Ştiu eu?.. şi s-a făcut suta mea.. Ia o carte şi ceteşte. ― Aha! ― Vrei să pun? ― Nu. ― De ce? ― Ai să vezi! . ― Ţi-e foame.. ― Ascultă Monica. Se aplecă peste umărul Monicăi. ― Şi tante Alice? ― Nu controlează..― Hai să-ncepem. controlînd.. De ce n-ai batistă? . Dănuţ. Poftim batista mea. acordă o scurtă audienţă gavanoaselor... Eu te-aştept! Începu să cutreiere odaia în lung şi-n lat... ― La Olguţa?! ― Bine. n-am condei! se tîngui Olguţa. mahmur de singurătate. ― Vezi.... Eşti băiat mare!.. tu pui numere la-nceput? ― Nu pun. deschise portiţa....

începu Olguţa agitată. remarcînd lipsa domnului Deleanu. cum mi-ai făcut pentru premii.. mi-a spus ! ― Monica.. înflorind din vîrful degetelor funda sulului cu pedeapsa. cum ţi-a spus? ― Cum să-mi spună.. ― Pentru că ţi-am scris asta? dispreţui Monica colile acoperite de parada amăgitoare a literilor.. Olguţa.. ― . ― Acum fă o fundă frumoasă.. Să veniţi la masă. ― Cine? o luă în primire Olguţa... melancolia umbrelor fără de soare şi de lună. ― Coniţa! ― Pe cine? ― Pe dumneavoastră. Sonata lunii începu să cînte-n el pentru amintirile de mai tîrziu.. Şi fiindcă n-o mai asculta. Ai isprăvit? ― Am isprăvit. Caută-mi o panglică.. ― Ai găsit? ― Da. după oarecare codeală jenată.. Olguţa? întrebă Monica. ― Mama are să vadă că funda-i bine făcută şi-are să fie mulţumită. ― De ce. aşa spun eu. clipa cînd nimeni nu îndrăzneşte să aprindă lumînările subt ochii zilei care vede încă. Eu am două păpuşi!... hotărî el. Monica. du-te tu singură..? ― Fiindcă eu nu ştiu să fac funde. duduie?!. ― Isprăveşte. ― Lasă. Tu ce-ai să faci fără păpuşă? ― Nu!. Olguţa! Ce-are să spună tante Alice! ― Lasă.. peste batista lui.Sonata reîncepu. Da mie nu-mi trebuie păpuşă.. ― Vă pofteşte la masă. tare eşti şireată! ― Aşa-i cînd. ş-atunci are să uite să mai controleze! ― Vai. Eu nu mă duc. Asta nu-i frumos. ― Ascultă.. Afară s-aprindea clipa de argint a cerului pe înserate. le vorbi din uşă Anica.. Monica... duduie! ― Cum ţi-a spus? ― Spune. sorbind din ochi funda roşie. se impacientă Olguţa. ― Ce? ― Nimic. "ai părinţi" urmă în gînd Olguţa. Olguţa măsluise şi negaţiunile. că nu mai am mult. "Cînd oi fi mare.... îţi dau ţie păpuşa mea. Dănuţ ghemui batista mamei lui în buzunar. . Olguţa făcu sul colile. ştii. silind-o pe Monica să numeroteze cu cîte-un "cincizeci" persuaziv fiecare rînd al cincisprezecelea.. n-am să-i dau voie nevestii mele să cînte la pian".

― Pentru ce, Olguţa? ― Fiindcă nu m-a poftit pe mine; şi eu am făcut pedeapsa. ― Iar începi, Olguţa? ― Te rog! Eu fac ce trebuie... Du-te şi spune că eu nu vin la masă, fiindcă nu m-a poftit, scandă ea cu mîna şi cu piciorul. ― Şi ce-ai să faci? ― Am s-aştept să mă poftească. ― Tante Alice, m-a rugat Olguţa să te-ntreb dacă poate să vină îa masă? ― Sigur că da... Anica du-te şi o pofteşte. "Al dracului îs fetele!" se mîndri Anica, alergînd din nou îndărăt. Domnul Deleanu îşi întoarse faţa din lumină, zîmbind; recunoscuse retuşarea. Luau masa în pridvor. Ca pentru un început de chef, nevăzuţi, greierii îşi acordau subţire scripcele; broaştele îşi dregeau glasul... ― Am venit. Olguţa întinse sulul ca un pretext pentru fundă. ― Bravo, Olguţa! o lăudă înduplecată doamna Deleanu. Olguţa zîmbi modest şi blazat. ― Ei, acuma, fiindcă eşti o fată cuminte, să ne spui frumos şi drept cine-a avut dreptate: tu sau Dănuţ? Olguţa privi adînc pe domnul Deleanu. ― Mata, mamă dragă. ― La masă, copii, că se răceşte supa! izbucni gălăgios domnul Deleanu de teama unui nou proces. ― Spune drept, Olguţa. Îţi pare rău de ce-ai făcut? o întrebă doamna Deleanu cu polonicul de supă în mînă ― Îmi pare rău... după zmeu, oftă Olguţa. În jurul lămpii cu glob roz, începură să cotească fluturii ca nişte delicate vehicule la ultimul rond aj unei şosele... Faţa de pansea albă cu trup gigantic a Pachiţei visa, ascultînd muzica lingurilor de supă. Mînile ei încrucişate odihneau orizontal pe pîntece. ― Dănuţ, nu sorbi supa. Iar! ― Dănuţ, de ce nu te-nveţi să mănînci frumos!... Monica, arată-i, te rog, cum se mănîncă supa. Cu rumen în obraji, ca o logodnică sărutată în faţa părinţilor, Monica aplecă vîrful lingurii spre buze, insinuînd supa, lin, fără murmur. ― Acum fă şi tu la fel. ― Miauuu... Modulaţia de foame a pisicilor se mlădie veridică în noaptea de vară. ― Cîţţ! se stropşi doamna Deleanu spre întunericul de subt masă, dînd cu piciorul. O pisică nevinovată suferi în locul Olguţei. Domnul Deleanu îşi

şterse cu şervetul un zîrnbet înstelat de supă. Începură să se adune oaspeţii nepoftiţi ai meselor de-afară. Veni, mai întăi, Ali: pointer-ul lăptos, roşcat şi jovial. Se aşeză lîngă doamna Deleanu, privind-o cu deferenţă hemesită. Era plin de ticuri sau de purici. Clipea: nările-i tremurau, mereu mobile; strănuta; îşi sucea gîtul ca cei care poartă gulere strangulatoare; îşi culca tîmplele cînd pe-o parte, cînd pe alta; hăpăia muşte şi le înghiţea ca şi cum ar fi avut amigdalită; îşi freca dinapoiul pe jos, botul i se sfădea cu coada; coada cu podelele; podelele cu picioarele... ― Marş, Ali! Se dădu lîngă Dănuţ, tot scuturîndu-se, tot gudurîndu-se, plin de vorbe dulci, dar vorbind prea tare: Uu-iuuu, hau-hau! Din farfuriile schimbate se înălţă mirosul fripturii... Chemaţi de el, dulăii din ogradă ― cu ochi de haiduc şi sfieli de căprioară ― răsăriră întunecaţi pe scări... şi nu îndrăzniră... Subt garda picioarelor mesenilor, pisicile se strînseră mai tare, mute, c-un fior de frig de-a lungul spinării. ― Patapum, stîng! Patapum, drept! Patapum, stîng! Patapum drept! comandă Olguţa ― în picioare pe scaun ― nemaiţinînd samă de nimic. C-o ureche neagră pe ochi şi una răsfrîntă pe ceafă, castanie; cu bot crocodilian; pieptos; cu picioarele strîmbe; cu mers legănat şi chilos de atlet în frac, basset-ul Patapum, ghiduşul ghiduşilor şi "bucuria Olguţei", îşi făcuse apariţia. În timpul zilei nu-l putea descoperi nimeni. Se ascundea ca o tragediană răscoaptă de lumina soarelui. Veni de-a dreptul la Olguţa, conştient parcă de ilaritatea care-l întîmpină. Se opri la picioarele scaunului, aplecîndu-şi capul într-o parte, ca cineva care spune: "Aud?" ― Patapum, drepţi! Patapum făcu un sluj ostăşesc. ― Patapum, bum! Patapum căzu drept pe spate. ― Patapum, sus! Patapum învie dînd din coadă. ― Patapum, hap! Cu o strîmbătură acră, ca la unt de ricină, Patapum înghiţi musca oferită. ― Bravo, Patapum! Patapum făcu o piruetă, şi înflori sluj, cu jumătate din friptura Olguţei în dinţii ilari. Monica rîdea cu hohote. Îi căzură lacrimi pe friptura surprinsă. Doamna Deleanu rîdea cu ochii la Monica; domnul Deleanu, cu ochii la Olguţa; Olguţa, în braţe cu Patapum; şi lampa roză, tuturora. Demn, Dănuţ întinse o bucată de friptură lui Ali: singurul rest de seriozitate cu care mai putea vorbi ― şi care-l asculta.

― Ali! ţipă ascuţit Olguţa, sărind de pe scaun cu mînile pe urechi. Din braţele ei, expulzat, Patapum se rostogoli pînă subt botul lui Ali, care, de sus, aruncă o privire dezgustată bătrînului nemernic. Acoperindu-şi pletele cu mîinile, Olguţa îşi ascunse capul, violent, în braţele doamnei Deleanu. ― Ce-i, Olguţa? Ce s-a întîmplat?... Hai, spune, Olguţa! ― Ai amuţit, Olguţa? Tu!! ― S-a dus! ţipă Olguţa înnăduşit în rochia doamnei Deleanu. ― Cine? ― Liliacul! ţipă ea scuturîndu-şi fiorii în braţele mamei ei. Un mieunat strident străpunse tăcerea. ― Unde-i? ― ...Uf! S-a dus. Doamna Deleanu închise ochii, cutremurîndu-se. Strigoiul moale al pletelor zburase afară, frîngînd un trăsnet negru pe tremurul luceafărului. ― Hai, Olguţa. S-a dus... Sigur că s-a dus. ― Nu cred. ― Olguţa, lasă copilăriile! ― Papa, s-a dus? întrebă Olguţa, trăgînd cu coada ochiului. ― Da, da! S-a dus. Olguţa sări drept în sus, cu ochii ţintă în ochii lui Dănuţ. ― Eram sigură că rîzi! Nu-ţi dau voie să rîzi de mine! Eu nu mă tem de nimeni. ― Numai de lilieci! şopti suav Dănuţ, încordîndu-şi picioarele subt masă. ― Bravo, Dănuţ! aprobă domnul Deieanu. Chipul dinafară al lui Dănuţ nici nu clinti, de teamă să nu-l descopere ceilalţi pe cel dinlăuntru. Olguţa sencruntă o clipă numai şi pufni de rîs. ― Ai dreptate!... Ce bine că s-a dus!... Papa, de ce mă tem eu de lilieci? ― Întreab-o pe mama. ― Mamă, tu ştii de ce mă tem de lilieci? ― De unde vrei să ştiu? ridică ea din umeri privind pieziş pe domnul Deleanu. ― Atunci de ce m-a trimis papa la tine? ― Întreabă-l! ― Eu ştiu, dădu din cap cu tîlc, Olguţa. ― De ce, mă rog? ― Să spun? ― Spune. ― Fiindcă şi tu te temi de lilieci! ― Olguţa, nu fi obraznică! ― Şi eu mă tem de lilieci! se spovedi Monica încă palidă. ― Sigur. Tu eşti prietena mea.

. fii mai amabilă! 7 Dar totuşi. dar cu plăcere. que fais-tu en ce moment? (1) începu doamna Deleanu. (3) ― Dă-mi pace! mormăi Dănuţ.. primenindu-şi obrajii cu altă roşeaţă. tu n'as pas raison! (8) apără doamna Deleanu pe Dănuţ. propuse Olguţa. il ne comprends pas! (5) dispreţui Olguţa pe Dănuţ. tu n-ai dreptate! 1 2 ― Qu'il le prouve! (1) gesticulă Olguţa. ce faci tu în această clipă? E prea simplu mamă! Pune-mi altă întrebare. comment dit-on en français (4): lasă-mă-n pace? ― Laisse-le tranquille. hai să vorbim franţuzeşte. ― Cum nu? consimţi surprinsă. să nu te mai deranjez! 4 Ascultă. plus difficile: n'est-ce pas. aşa că ochii lui Dănuţ întîlniră o dezamăgire ― şi pe deasupra ochii Olguţei.. Vorbim. strînge-ţi şervetul. . mamă! 8 Olguţa. maman! (7) Domnul Deleanu îşi muşcă buza. pe care nimeni nu-l ştia că se temuse. ― Mamă. ― Olguţa. Vra să zică Olguţa nu uitase spiritul făcut pe socoteala ei!.. Dis vrai! Şi c'est oui. cu tonul şi cu mişcarea buzelor. Dănuţ. cum se spune în franceză. eu spun adevărul. mon frère? (2) ― Est-ce que tu as mal à la tête. ― De ce. gîndi c-un fel de respect Dănuţ.Ce temperament de avocat!" regretă el. 5 Lasă-l în pace mamă. şi mai mult din auzite.. maman! Poses moi une autre question. ― Voyons... eu pot să mă scol? întrebă Dănuţ.? Stai cu noi. micuţule. Dănuţ.. Dănuţ se concentra asupra şervetului. au moins!. ."Ce proastă-i Monica". ― Ça c'est trop simple. doamna Deleanu... ― Mamă. împreună.. la pîndă. cu vorba. Dănuţ. Dănuţ clipi. Răzbunarea Olguţei începea. decît pisicile de subt masă. que je ne te dérange plus. cel puţin spune asta în franceză!. mai grea: nu-i aşa frate? 3 Te doare capul.. maman. nu înţelege! 6 Olguţa. mon petit.. Pe-al Olguţei îl păturise Monica. Olguţa. ― Dănuţ. luîndu-şi inima în dinţi. Îi creştea inima auzind-o pe Olguţa polemizînd într-o limbă pe care abia o învăţase. stăpînindu-şi un zîmbet. sois plus aimable!(6) ― Mais puisque je dis la vérité.. călcate pe coadă. fraţioare?. aruncînd o privire spre Dănuţ. ― Olguţa. cu accent corect şi dezinvoltură. înghiţi şi se supuse... ― Olguţa. Spune drept! Dacă da. dis cela en français. cu toţii. mon frère?..

Nici vînt şi nici murmur de frunze nu era.. Dănuţ! ― Puneţi-l şi tu. Alice? ― . Şi tu. Monica!. care s-ar putea traduce: hodoronc-tronc. Patapum. ― Patapum. Se pornise parcă o mişcare undeva pe cer sau pe pămînt.. Să dovedească! Hai. ca şi de recitarea poeziilor în salonul cu musafiri. şi o fulgeră pe Olguţa în franţuzeşte.. Se jena.Dănuţ ştia franţuzeşte cît şi Olguţa. N-avea însă curajul să vorbească. căci de pe zări desprinse.. ― Je m'en fiche! (3) ― Alors. du-te la culcare! 5 Patapum. În antret era întuneric. Adunîndu-şi puterile. noi mai bătrîni. reponds(2) îl somă doamna Deleanu.. va te coucher! (4) încheie aspru doamna Deleanu. Tăcură. tot pe scară. dar altfel. broaştele-amuţiră.. smulse din tăcerea lui înnourată o expresie auzită de la domnul Deleanu.. la rîndul ei. cu amfora răcoarei pe umărul ei gol de lună plină.. Dănuţ. ― Da. O clipă... mon petit.. între cîini.. trecînd cu Monica de mînă pe lîngă Dănuţ. Cu accent de violă.. intrase în tabăra duşmanilor.. ― Ce putem face? ― Nimic! Să-i creştem pe ei. care s-au oprit delaolaltă. Lui Dănuţ i se urcă sîngele la cap. răspunde. ― Oglinzile de-acum înainte sînt numai pentru ei. Patapum.. să nu răceşti.La nimic.. dar ştiau să muşte. şi să ne privim tot mai rar în oglindă.) 6 E bine!.. ― Ca mîine-poimîne casa rămîne goală.. comment font les magistrats?(6) Patapum închise ochii şi căzu narcotizat.. adevărata noapte. cum fac avocaţii! (Patapum a devenit nume propriu din expresie interjecţională. Dănuţ porni. Şi din tăcerea lor de inimi zbuciumate.. micuţul meu. se apropia încet.. Copiii cresc mari.. Alice. 3 Nu-mi pasă! 4 Hai. ca şi noi. comment font Ies avocats? (5) ― Hau-hau! ― Cest bien. Monica. cum fac magistraţii? 1 2 ― La ce te gîndeşti. şi se aşeză pe scări între cînii ciobăneşti care nu ştiau franţuzeşte. buhaiul de baltă se tîngui aşa de simplu şi de trist! Şi broaştele-ncepură iar. ― Hai. îşi strînse dinţii şi tăcu patriotic în noaptea românească... ― Allons.... Se întoarse îndărăt în pridvor. puneţi-vă paltoanele.. ― Olguţa şi Monica... Şi Patapum ştie franţuzeşte! vorbi tare Olguţa.. Îmbătrînim. .

frica de noapte şi singurătate. Dar nimeni nu trebuia să ştie nici ce ştia Dănuţ. ― Sigur.. Şi cu glas tare: ― Dănuţ nu ştie franţuzeşte? ― Cum să nu ştie?! îl apară jignită Olguţa. amin.în numele Tatălui.. tată. tu ai vrea să fii Maica Domnului? ― . călcînd desculţă în apa lunii.. încolăcit pe covor ca un continent de purici. ― Vezi. La drept vorbind nici lui Dănuţ nu-i prea venea-ndămînă să ştie ce ştia. Şi se gîndi deodată cu nedumerire că întro zi chiar el. ― Cum? Dănuţ îi prost? se mira Monica. va fi mare... nenumită. dacă m-asculţi! ― Acum ce facem?! ― Ne batem cu perne.. ― Am spus eu asta? ― . Olguţa? o întrebă. Olguţa! zîmbi fetiţa. Începu să-şi scoată hainele. prinzîndu-i nasturele în cheutoarea guleraşului. ― După ce ne batem cu perne! ― Nu.. ― Tu nu te-nchini. Ce-ai spus. cu glas tare. Monica. Dănuţ. Îşi ridică ochii în oglindă şi privi sus.... Da aşa-s băieţii! ― Olguţa. scuturîndu-şi trupul în căderea albă a cămeşei de noapte. Olguţa? o întrebă Monica. cu . îi dovedi Olguţa. ţi-a plăcut ce i-am făcut? "Săracu Dănut !" gîndi Monica.. în picioare. ― Atunci cum? ― El nu-i prost. Tu ai spus că băieţii îs proşti.. Olguţa.. amin. îl privea gata să vie... desprinzîndu-şi faţa din cerul bunicei.. cu mişcările factice ale actorilor cînd reproduc pe scenă gesturile mici de toate zilele.. încheie-mă la gît... Se opri ca să îndrepte icoana strîmbată de inaugurarea bătăii cu perne. Din odaia Olguţei răsunară moi bufnituri de perne şi rîsete de două glasuri. fiu.. tu nu-ţi pui papucii? ― Nuu! Aşa-i bine! Scoate-i şi tu! Aşa-i că-i altfel cu picioarele goale? ― Ce frumos e. proşti!. ― Monica. ― Hai să mă dezbrac. "Ce bine-i să fii însurat". Monica... revăzîndu-l din nou singur pe scară între cîini. fiindcă ştiind..― Monica. ferindu-se. Eu mă-nchin.. ― Hai să ne batem cu perne!. al Fiului şi-al Sfîntului Duh.. aruncîndu-i un puişor. ca cineva strigat pe nume. Dănuţ ştia de ce dormea Ali pe covor în odaia lui.. duh. sculîndu-se zgomotos de pe pat. se îmbărbăta Dănuţ. nici că Ali sforăia în odaia lui.. ― Hai şi eu atunci! Îngenunchind pe pat. în pridvor. ― Atunci de ce nu vrea să vorbească? ― Aşa-s băieţii..Da.. Num. Monica se rugă în gînd cu ochii închişi "Tatăl nostru cel din ceruri".. în loc să doarmă afară.

Cu ea nu se poate pune. s-ar gîndi şi el!. l-ar găsi pe celălalt? Sigur că nu!. ca un ou mic de lemn într-un ou mare... S-a dus sau e în el?.. Parcă nu-i venea să creadă!...... şi Dănuţ al tatei.. De ce?. "Oare eu am să fac copii?" Dănuţ se privi cu spaimă în oglindă.. .. Să fii unul singur şi să fii copilul a doi oameni!. da motanii nu fac pui... Asta-i altceva!.. Cum poate să facă o femeie un băiat!. . îl va înghiţi pe Dănuţ. ― Nu vreau! se împotrivi Dănuţ... Asta-i sigur! A învăţat la aritmetică..... Mama are rochie!. Şi Olguţa e foarte deşteaptă.. Fiindcă uriaşul va fi tot Dănuţ... Nu se poate!...... Tata are musteţi!. numai pisicile fac!... Da unde-i celălalt?.. Dănuţ se teme de Olguţa.... Dănuţ nu va mai fi nicăieri.El e copilul tatei. Cum poate oare să vorbească tata un ceas în şir fără să cetească?..... Cum asta? Şi mic şi mare?. El e premiant întîi... un uriaş. Oare învaţă pe de rost? Nu se poate!. o pedepsi Dănuţ. de asta poate vorbi un ceas!. Şi cum se fac copiii?. Aşa crede Olguţa. plămînii..Olguţa!. ca şi cum s-ar fi amăgit pe sine ca pe altcineva mai mic decît el şi mai neştiutor.. Nu spune mama că Dănuţ e băiatul ei? Oare mama spune minciuni?.. dar Olguţa e foarte deşteaptă.... Atunci de ce Dănuţ e copilul şi ai tatei... Olguţa e a mamei. Capul lui Dănuţ îi ajunge pînă la buzunarul de la jiletcă. Unu plus unu face doi... dac-ar mai fi.. Atunci tata l-a făcut pe Dănuţ?.... şi totodată. şi-al mamei! Ciudat!.. În trup e scheletul. Şi Dănuţ unde va fi?... şi cu Dănuţ în ei va face pe ceilalţi să creadă că-i însuşi Dănuţ?.. capul uriaşului e însuşi capul lui Dănuţ? Ciudat!... Oare şi Dănuţ va fi avocat?..... Dacă l-ar tăia pe tata în două...... Foarte ciudat!........ Nu-i vine să creadă!.. Dănuţ a învăţat la şcoală tot ce-i în trupul tatei.... Şi tata ar putea să-şi puie rochie! Închipuindu-şi-l în rochie.... Bine... Tata e foarte deştept. ... Nu-i totuna!. şi mama e femeie.. şi acuma nu mai este decît tatăl lui Dănuţ....... Numai poeziile se pot învăţa pe de rost!.capul dat pe ceafă. Are păr lung?. Ciudat!. "Olguţa are să aibă copii''.. . "Eu îs băiat!" se linişti el.." Vra să zică a fost odată un copil de-o vrîstă cu Dănuţ. inima.. şi al mamei?. De ce e mama femeie?. Atuncea unde-i celălalt? "Oare nu-s eu?" Dănuţ clipi ameţit.. Adică va veni un străin.Tata e avocat. Dănuţ zîmbi. Oare Dănuţ îi prost?...... Nu-i aşa! Dănuţ va fi în el. frate cu Dănuţ şi cu Olguţa.... Olguţa e sora lui!.. ca în faţa morţii şi-a mormântului. unde-i ceasul tatei... Ca şi cum ai ţinea capul între mîini. "Oare şi tata a fost mic?... capul lui Dan de peste mulţi ani........ Fiindcă şi ea e a tatei şi a mamei. şi capul ar gîndi deoparte ― cum? poate să gîndească aşa! Şi trupul fără cap.. da nu-i adevărat!.. Sigur c-a fost.. Mama e femeie..... locul unde va fi capul unui Dănuţ.

Dănuţ? În loc să dormi te uiţi în oglindă? Ia. El nu poate vorbi ca Olguţa. era stăpînul lui: tot Dănuţ... chiar foarte deştept!. Asta-i altceva! Dănuţ ştie că nu-i prost fiindcă el are turbinca lui Ivan. Fiindcă n-avea cum s-o silească. Da tu ce cauţi aici?? ― N-aveam chibrituri. Ba da! Putea să le muşte!. Făcu mişcări cu degetele. ― Te-ai spălat pe dinţi? ― M-am spălat. făcea rondul de noapte... Ai auzit? ― Am auzit. Dar nici dinţii nu vroiau să-l muşte pe Dănuţ!..... Marş. Dacă i-ar fi spus: .. Olguţa nu ştie că Dănuţ e deştept.... roşindu-se. ar fi răspuns Olguţa".. ― Umbli cu picioarele goale? Olguţa! ― Nu-mi găsesc papucii! Am să-i arăt eu Anicăi! ― Ba te poftesc să te culci! ― Ce cauţi la mine în odaie? se oţărî Dănuţ.. ― Ce caută dumnealui aici? ― A venit singur.. gîndi Dănuţ... Ce păcat!. mamă... Nu.. aşa cum trebuia să asculte Dănuţ pe mama şi pe tata.... Dănuţ.. ..... De ce?.... mamă!.. mă rog! Doamna Deleanu.. ― Ce-i asta.. descoperindu-l pe Ali. Atunci?. una pe cealaltă. De ce n-o dai afară pe mama? ― Olguţa.. cu braţul. ― Mînile ţi-s curate?. Ali! Ali deschise ochi de cuvios călugăr descoperit de stareţă la maici şi ondulă spre uşă. El vorbea sau altcineva?... l-ar fi zgîriat?. lasă-l în pace! ― Mamă. De ce nu l-ai dat afară? ― .. Aşa-i! Mîinile care nu vor să-l zgîrie sînt mîinile lui!.. Ba avea! Cu cealaltă mînă...Cum poate să fie Dănuţ prost... Ia să văd........ Fiindcă nu le putea pedepsi. Cu Olguţa poate vorbi numai. El putea face cu el orice!. ― Să vii mîne dimineaţă să-ţi tai unghiile.. Dănuţ se privi deodată în oglindă.. în chimono. pe tăcute.. şi mîna se întindea. cînd Dănuţ vede cum e Olguţa şi cum e el singur!... Oare şi degetele gîndesc?.. El poruncea şi el asculta.. Dănuţ ― Dănuţ! Pentru ce-s făcute periile de unghii? "Pentru mata. ― Eu vorbesc cu mama! Asta-i casa mamei.. bine ! Asta mai lipsea!.. ― Şi-acuma culcă-te... Capul Olguţei răsărise atent.. Spunea mîinii: "Întinde-te".Vra să zică el... Dacă-ar asculta Olguţa ce gîndeşte Dănuţ!.. Nici aşa! Nici una n-ar fi vrut să-l zgîrie.Am uitat.... ― Noroc că mi-am adus eu aminte!. Îşi pipăi mînile. Dănuţ! Da asta ce mai e? înmărmuri doamna Deleanu.Zgîrie-l pe Dănuţ". l-ai dat afară pe Ali? . mamă! ― Cred.... ca toţi cei care-l fac..... prin crăpătura uşii care dădea în antret. De ce nu mai asculta?.

Dar inima lui Dănuţ auzea venind.. cînii fac ploşniţe? ― Ce? Ai găsit ploşniţe? se spăimîntă doamna Deleanu.. să-i zboare rîsul acolo de unde răsar fluturii.. Olguţa porni spre uşa dintre odaia lor şi a lui Dănuţ. În cimitir." Şi-un alt gînd. spaima.. Mamă dragă. ca un papagal.. tare-ţi şade bine în chimono! Doamna Deleanu întoarse capul spre fereastră. şi strigoiul vine fără să-l auzi.. . dar poate plecase şi venise la loc. ― Nu cred! ― Dacă-ţi spun! ― Şi ce vrei? ― Să-ţi spun ceva. Hai la culcare! Repede. ― Spune. lasă-l pe Dănuţ să doarmă! ― Eu nu-l las? EI nu mă lasă pe mine! ― Olguţa! ― Iaca mă duc.. mută. gavanosul îl vîrî în sobă. ― Nuu! Da-ntreb aşa! ― Olguţa. fratele tău. de unde răsunau bocăniturile... ― Cine..începu un gînd să povestească în gura mare. Şi nici nu-l auzi cînd vine. ai să mă-nnebuneşti! ― De ce.. dinţii şi unghiile cresc.... stinse lumînarea..... eu? ― Eu. dimpreună cu celălalt.Strigoii caută sînge de om tînăr. şi ieşi lăsîndu-l pe Dănuţ cu lumina lunii. Olguţa! ― Mamă.. E galbăn la faţă..... ― Noapte bună. ochii negri ard. Se smulse de pe pernă şi repede întoarse capul: nu era nimeni la spate." Deschise ochii: spaima lunii umplea odaia." ".― De asta ai venit!. Se făcu palid în paloarea lunii. Olguţa lăsă lingura în gavanos. ― Pentru ce? . tăcută. se ridică din mormînt strigoiul. Îşi făcu semnul crucii..... ― Cine-i acolo? ― Eu.. tot dialogul cu Olguţa şi cu mama: "Eşti un prost! Eşti un prost! Eşti un prost! Du-te şi-o bate pe Olguţa! Nu ţi-i ruşine să te facă de rîs! Să te facă de rîs. şi cu ceva care nu intrase încă în odaie.. prin lumina lunii. asurzitor. ― Deschide uşa. Monica se vîrî în pat... ascuţită ca umbra unui zbor de liliac. şoptea ca şerpii: .În cimitir.De fată tînără!" ţipă alt gînd de-al lui Dănuţ... Dănuţ! Îl sărută pe frunte.. Hotărîtă. Se culcase fără să spuie rugăciunea... mamă dragă? ― Te rog. în cimitir. cresc. ".

Olguţa. ― Cum vrei tu. ― Tu zici să-i dau? ― Da. ― Poţi să-mi spui! Nu mă supăr. ― De ce să nu deschid? ― Deschide Olguţa. ― Şi ce-mi dai dacă deschid? ― Spune tu.. ― Olguţa. Se sărutară entuziasmaţi: Dănuţ în vînt. din greşeală. spune tu că dormim. Dănuţ respiră. ― Da juri? interveni Olguţa. ― Să-mi dai puşca ta. nelăsîndu-l pe Dănuţ să încalce hotarul. răsări în prag. Olguţa. ― Monica. ― Ţi-o dau! ― Jură-te. ― Spui drept? ― Spun drept. jur! ― Zi după mine: Mă jur. . apăsă clanţa şi brusc deschizînd. din grabă. Dănuţ. ― Spune: jur. Olguţa. Olguţa desprinse puşca. ― Spun pe onoarea mea.― Ca să-ţi spun. ― Unde-i puşca? ― Ia-o. ce vrei? Olguţa se-ncruntă. voi nu dormiţi? întrebă din capătul antretului doamna Deleanu. ― Ce facem? se-ntrebă Olguţa. Monica-l sărută pe nas. Olguţa răsuci cheia. ― Atunci intră. şi cu tine vreau să mă împac. înarmată cu puşca.. ― Ce bine-mi pare.. vreau să mă împac. Jur pe onoarea mea. Hai să ne sărutăm. ― Buftea! îl încercă ea. cercă s-o înduplece Monica. ― Dă-i şi lui. nu deschide! o îndemnă tainic Monica.. răsună tare şi grăbită vocea lui Dănuţ. Nu mai înţelegea nimic. ― Da n-am jurat? ― Pentru puşcă! ― Bine. ― Da tu ce vrei? ― Olguţa. ― Copii. ― Monica. ― Vrei să te-mpaci? ― Da. pentru a doua oară. de ce să nu-i dai? ― Ce vreţi să-mi daţi? se nelinişti Dănuţ. pe tine te crede. ― Atunci nu-ţi mai spun. ― Deschide.

cît poate cumpăni un cîne ciobănesc între turmă şi păstor ― era a lui moş .Albi pelerini ai căilor de lună pe covoare.. avea locuinţă la curtea boierească: încăpere înaltă.. ― Olguţa.. ― . asta nu-i jurămînt. Hai. Şi toţi trei mîncau din aceeaşi lingură........ trei copii desculţi. ― .. Monica. asta-i blestem! se înfricoşa Monica.. Am dat-o...dacă oi spune cuiva.. şi mîncare adusă de Anica de la masa boierilor...... pe covor.. Monica? . se îngrijora Dănuţ....― ... subt privirea aceleeaşi bunice.să am crampe..... Olguţa? ― E puşcă de copil! Mie nu-mi trebuie! ― N-o primesc. ― Atunci o ţin pentru Monica.....fără de dulciuri.. ― . Să ştii că te-aud. mai-marele grajdului. Olguţa! ― Mă jur...ce-are să-mi arate. bine văruită..încă nu.. Dar moş Gheorghe avea şi gospodăria lui.dacă oi spune cuiva. ― .Olguţa. ― Noapte bună.. ― De ce. ― . în lungi cămeşi de noapte ― unul cu cozi blonde.. ― . oftă el amar..şi să stau în pat toată vacanţa. Ai s-o pui în patul păpuşelor.. poftim puşca înapoi. Olguţa! începu Dănuţ în şoaptă. ― .şi să mă puie doctorul la dietă.fără de dulciuri. ― .ce-are să-mi arate... ― . ― Amin! ― Bagă de seamă!.. ― .. ― Aşteaptă să găsesc!.. să am crampe.. Şi-acum.şi să mă puie doctorul la dietă...Olguţa.. Ce-am spus? ― Să am crampe. se strîmbă binevoitor Dănuţ.... Auzi.. doi cu plete brune ― poposiră în jurul unui gavanos cu dulceaţă..şi să stau în pat toată vacanţa. ferestre cît icoana cea mare a bisericii din sat... cu pat curat înfăţat. Zi după mine. ― Da? Foarte bine..... ― .. ― .... tante Alice. Căsuţa cea mai la o parte de sat ― nu tare ― şi cea mai apropiată de curte ― nu mult.. II CĂSUŢA ALBĂ ŞI ROCHIŢA ROŞIE Moş Ghoorghe. ― . din dulceaţa aceloraşi uriaşi ― jos.

se întindea livada cu prunii şi vişinii care coboară primăvara din cerul albastru în straie mirositoare. devale se lărgea ogorul în care iese grîul verii ca o înviere din biserică. tu vrei să-ncerci rochiţa albastră? ― Sigur că vrea! comentă imperativ Olguţa roşeaţa Monicăi. în gospodăria fără cîne a veteranului de la şaptezeci şi şapte. Spune repede.. Olguţa nu venea. aici-s şi eu. asta nu înseamnă că nu venea des. casă?.. îngînă Monica porunca Olguţei. nu mai ai putere. înainte de-a o vedea. încîntată că i se împlinea o vinovată dorinţă nu din vina ei. Olguţa şi Monica se jucau de-a culorile: născocire de-a Olguţei. cuconiţă! Să-ţi ajute Cel-de-Sus. fiindcă ochii Olguţei. Nu-i nici o sărbătoare! Ce ţi-a venit. Rochiţa albastră o aştepta pe Monica de la începutul vacanţei. ― Ce culoare ai vrea să fii tu?. ce sărbătoare-i azi? ― Azi?. Nepoftită. Să trimet oamenii să-ţi are.. Dănuţ.. ― Ce-ţi trebuie.. vreo nuntă cînd era nevoie de-o casă mai încăpătoare. mama Anica-― Dumnezeu s-o ierte.. c-un zîmbet viclean în ochii micşoraţi.Gheorghe. Ochii nu destăinuiau mai mult decît vorbele. "La ce? Eu şăd la boieri. adică mai lămurit. mamă dragă! Grozav mă mai iubeşti! Spune mai bine.. însă. ― Mamă dragă. Doamna Deleanu i-o făcuse de îndată. şi Olguţa. îşi tălmăceau sătenii prieteşugul cocostîrcului cu o casă mai mult nelocuită. ― Fiindcă are inimă bună moşul. tante Alice. ci ca o amintire de la bunica.. doamna Deleanu... cine să vadă de el?" Dar în vîrful casei era un cuib de cocostîrc cu toaca de asfinţit a pliscului în el. În casa lui moş Gheorghe intra numai preotul la zile mari. Moş Gheorghe n-avea cîne. ― Moş Gheorghe. Ştie el moşu! În dosul casei. ― Vreau. Olguţa? ― Eu credeam că-i sărbătoare. îl dojenea. ― Ştie. că altfel spui minciuni şi mă supăr! . da să-mi dai numai boii şi plugul.. Monica îşi iubea rochiţa de doliu nu ca o datorie. Aş vrea numai să văd cum îi şade Monicăi cu rochia albastră. şi Olguţa oricînd vroia.. mamă dragă! ― Mamă dragă. dar Monica o încercase numai. caii ţi-s aici. ce vrei de la mine? ― Eu??? Nimic!. ― Monica.. De aceea. pesemne. Într-o zi. făcătorii de rele nu intrau. Pe atunci. Doamna Deleanu iscodi în zădar ochii Olguţei. moş Gheorghe. cam pe deal. Copii n-ai. eu bunătate.. ― Ferească Dumnezeu. Ia-ţi beleaua de pe cap! Moş Gheorghe încreţea fruntea.

Nici nu-i trecuse prin cap una ca asta! Ce-avea el cu culorile! ― Albastru. Şi nici pe Olguţa n-ar fi vrut s-o trădeze. eu am vrut. se hotărîse el.. dar vroia să-l scoată pe Dănuţ ― şi pe care o deschidea pe tăcute cînd vroia să-l surprindă. ― Şi de ce-ai vrea să fii albastru? ― Fiindcă-i frumos... Monica nu se încumeta s-o ceară. ― Foarte frumos? ― Foarte frumos.. Olguţa intră o clipă după ele şi dădu să iasă. Olguţa nu intra niciodată într-o odaie înainte de-a bate la uşă. ― Atunci de ce te duci? ― Fiindcă. papa! Am venit să te văd. Olguţa.. Roşul e mai frumos. ― Cel mai frumos? ― Cel mai frumos. Aşa.. eu am mai văzut-o pe Monica în pantaloni! Pînă ce se îmbracă. Spune şi tu. ― Spui minciuni... ― Daa?! ― Sigur! se înverşunase Dănuţ.Luat din scurt.Vra să zică. Şi tare se temea Monica să n-o supere pe bunica ei!.. Olguţa. azi nu-i lucru curat cu tine! ― De ce? ― Bine. n-ai spus tu că vrei să vezi cum îi şade Monicăi cu rochiţa albastră? ― Ba da. papa. Poate vrei ceva? ― Nuu. Zîmbi. Mamă dragă. şi noi avem dreptate. ― Ba albastrul e şi mai frumos. eu mă întorc. scos din încurcătură de culoarea cerului. şi lui Dănuţ îi plăcea albastrul. Olguţa bătu o toacă discretă în uşa biroului domnului Deleanu. ― Intră. Doamna Deleanu nu mai îndrăznea să i-o dea. dragu tatei.. ― Nu-i adevărat.Eu nu ştiu! ― Atunci şi tu spui ca şi mine. pe neaşteptate. ― Uite un scaun. Monica începuse să aştepte rochiţa de culoarea lui Dănuţ. . ― Am venit să te văd.. de teamă să n-o mîhnească. cel mai frumos. ― Olguţa. De-atunci. ― Olguţa. Dănuţ se zăpăcise. Olguţa. Cînd făcea vizite. în care Olguţa bătea cu piciorul cînd nu vroia să intre. ― . unde te duci? ― Vreau să vorbesc cu papa. de glasul şi ochii Olguţei. stai jos. foarte frumos. ― Bine.. .. Monica.. O singură uşă făcea excepţie de la acest tratament: uşa odăii lui Dănuţ. Monica urmă în ietac pe doamna Deleanu. biruise Olguţa.

se întoarse la loc din cale-afară de serios. ― Fuuu! Papa. dac-aş fi eu judecător... tu n-ai pierde nici un proces. Olguţa aprinse un chibrit oferindu-i cu băgare de seamă flacăra conică. ― Atunci de ce nu fumezi cu luleaua? ― M-am deprins cu ţigareta. ― Fiindcă şi mie îmi vine să rîd. pildui cu voluptate domnul Deleanu... ferindu-şi faţa de ochii Olguţei. Domnul Deleanu înşurubă ţigara răsucită în ţigaretă. Începură să rîdă amîndoi. . Uitasem. ― Şi ce faci cu ele? ― Le ţin şi eu degeaba. ― De ce.. de ce nu fumezi tu? Fiindcă-s eu aici? ― Nu. papa.― Ca o clientă. nu tragi în piept cum fac eu.. Am mai multe. da mă iubeşti mai mult decît pe prietenii tăi? ― Mai încape vorbă?! ― Atunci dă-mi şi mie o lulea. ― Papa. Pierd şi eu ca oricare altul! ― Papa. Vrei tu să fumez? ― Da. eu ştiu întotdeauna cînd rîzi tu. ― Da. şi nu fac bine! Cu luleaua numai pufăi..Şi-l iubeşti tu pe tata? Olguţa se încruntă. tu mă iubeşti pe mine? ― Nuu! ― Ba da. ― Şi luleaua o mai ai? ― Sigur. ― Mie nu... ― Cum vrei tu! ― Papa. de ce-i mai frumoasă o lulea decît o ţigaretă? ― Fiindcă-ţi place ţie. ― Tu pierzi procese. Olguţa. ştiu! Da-mi place să mi-o spui tu.. papa? ― Sigur. Nu ştiu.... ― De ce mă întrebi? Parcă tu nu ştii! ― Ştiu. papa! Asta-i altceva! Da ţie nu-ţi place luleaua? ― Ba îmi place. ― . Papa. De-aş avea clienţi ca tine aş cîştiga toate procesele.. ― Eh. Olguţa? Tata n-are dreptate întotdeauna. ― Vrei bomboane? ― Merci. Olguţa? ― Aşa. ― Papa. ― Degeaba? ― Adică mai dau cîte una la vreun prieten.. Ţie-ţi stă bine cînd fumezi.. papa! ― Dragu tatei. numai mama are! Domnul Deleanu privi spre fereastră. ― De ce.

Cînd cerul e albastru toate lacurile limpezi ar fi numai albastre dacă n-ar fi soarele atît de despletit. asta o am şi eu de la un franţuz care acorda piane la Iaşi. ― Olguţa. ― Ce păr frumos ai tu. şi deschise din nou saltarul cu lulele. Tu nu ştii că tata-ţi dă orice? Olguţa îi dezmierdă fruntea şi părul.. Atîrna în cuierul rochiilor. ― Uite. Azi fac o vizită lui moş Gheorghe. ci un anotimp.. Dar părul Monicăi.. el ne-a poftit. de spumă de mare. Din ietac se întoarse ea în frunte. papa? întrebă Olguţa. papa. ― Bine. După ce plecă Olguţa. şi părul îi luceau altfel.. ― Bună.. tare eşti tu deştept! Merci. cum nu?! Asta.. Şi ochii.. atîrna pe spate. ― Lasă..... Rochiţa se oprea deasupra genunchilor ― doamna Deleanu nu . Toate-s ale tale.. A murit. de frumuseţă. ― Merg altădată. Mie nu-mi trebuie. Deschise un saltar ticsit cu felurite unelte de-ale fumatului. Uite. papa! Parcă-i mătasă!. dragu tatii.. ― Ascultă. şi se gîndi îndelung.. săracu! Ce om cumsecade!. papa! ― Şi ce vrei să faci tu c-o lulea? ― S-o am şi eu la mine. împletit în două cozi.. De-acuma mă duc. mai ia-ţi o lulea: să ai şi tu una. cu rochiţa albastră. Olguţa. plecă ea capul. ― Atunci o iau pe asta. o măsură pe Olguţa.. Monica nu schimbase o rochiţă. Merci. Facem o plimbare cu docarul. "Cînd te gîndeşti că într-o zi Olguţa va fi mare.. ― Papa... Domnul Deleanu îşi resfiră mustăţile. Îl iau şi pe Dănuţ. Îţi place? ― Îmi place... decoltată cît trebuie ca să rămîie copil şi ca să aibă capul ― cu ochii şi gura ― tulpina gîtului întreagă.― O lulea? ― Dacă mă iubeşti.. Aşa că Monica era îmbrăcată în rochiţă de olandă albastră. Olguţa îi privi fruntea. departe.. papa. zîmbind. Olguţa-şi trecu mîna pe frunte. Olguţa: asta-i frumoasă şi-i mică. Biata Olguţa. Ştii. urmînd-o încetişor ― de bucurie stăpînită ― pe doamna Deleanu. Olguţa. cu rochiţa neagră. ― Alege-ţi una mare atunci! ― Asta-i bună. Excelentă pipă.. cu Monica. cu inima strinsă. Am să ţin minte.. papa. hai şi tu cu tata la pădure.. aşa. poate vine şi mama. Da eu vreau una mare. punând mîna pe cea mai mare." Monica pornise din salon îmbrăcată cu rochiţa neagră. Alege-ţi tu una pe placul tău. însă Monica cea care intrase în ietac nu mai ieşise la loc. domnul Deleanu îşi luă fruntea în mîni. întovărăşindu-şi copilul peste pragul vremii. Numai bună pentru tine.

.. ― Tante Alice.. nu-i păcat? tresări teama în bucuria ei. nu pocni! Mamă dragă. da parcă ar fi!. Lumina amiezei suflă cu aur în oglindă iconiţa dimineţilor de primăvară. ― Ia să te văd. mamă dragă? ― Şi eu. o luă în primire Olguţa întorcînd-o spre ea. dacă nu mă năuceşti. tante Alice! Clanţa zvîcni. Mamă dragă.... tare te iubesc! ― Olguţa! ― Am spus o obrăznicie? Doamna Deleanu începu să rîdă. ― Vezi. pe o nouă dumbravă la începutul căreia trecuse umbra unei rochiţe negre.. că azi îi sărbătoare.. ― Ce bună eşti. ci numai pentru împodobirea unei vrîste ― fiindcă genunchii copiilor pot fi sinceri ca şi obrazul lor şi tot frumoşi rămîn şi vii. dulapurile nu erau ticsite cu hăinuţe strîmte sau cu rochiţe prea scurte. Monica nu era altă Olguţă... alte Olguţe.nu bufni. ― Îţi spun eu. rochiţa albastră răsărise întîia. ― De ce? ― Fiindcă eşti copil. m-aş fi mirat. tu te dezbraci acuma. o pofti doamna Deleanu la vernisajul rochiţei. ridicînd storul unei ferestre din salon.. mamă dragă! ― Ia astîmpără-te! Uite-te mai bine la Monica..făcea hăinuţe pentru evoluţia copiilor.. ― Pui mic. ― Olguţa. Hăinuţele şi rochiţele rămase pe loc în urma copiilor. Foarte bine! îmi place !Grozav îmi place !.. mamă. ţi-am mai spus o dată că nu-i! ― Cred. sau rămîi aşa? ― Las-o-n pace. Şi dac-ar fi. ― Monica. Tu trebuie să fii totdeauna. Doamna Deleanu avea mult de lucru ca fiecare vrîstă să-şi aibă zestrea ei cochetă pentru toate anotimpurile anului. îmbrăcau.. în case nevoiaşe. ― Poate. ia uită-te în oglindă. Monica. ― Am venit! ― Nu trînti. alţi Dănuţi. ― . da azi sînt foarte bine dispusă! Şi tu. uită-te la mine ! ― Ce vrei? . mamă dragă! ― Ia te rog! Lasă-l pe tata să fie bine dispus cînd vrea... Totuşi. Monica plecă ochii în jos. l-ar lua tante Alice asupra ei. Şi Dănuţ era îmbrăcat la fel. nu-i păcat. Dănuţ creştea repede.. De aceea. Monica era ca şi-Olguţa. Olguţa! De ce vrei să se dezbrace? ― Eu nu vreau! Tocmai. bine mai lucrezi tu! ― Slavă Domnului! Am auzit şi eu o laudă din gura ta! ― Azi sînt bine dispusă. Mamă dragă.

Monica? ― Nici eu!. Olguţa? ― Nu tac. Da de ce să am o rochiţă pătată? Eu nu vreau să am o rochiţă pătată.― Eu? Nimic. ca un copil cuminte: "Mamă.. Adică supa. de ce eşti tu aşa de şireată? ― Taci. ― Olguţa. ― Olguţa! Olguţa! Spune-mi drept. te rog! Am înţeles.. ademeni Olguţa dialogul spre biruinţă.. ― Atunci de ce spui c-ai văzut-o acuma? ― Sigur.. mamă? ― Te rog. ― Atunci de ce nu mi-ai spus. şi? ― Şi nu vezi nimica? ― Ba văd că ţi-ai pătat rochiţa! Cînd ţi-ai pătat-o? ― Ai văzut?. Mamă draga. ― Taci.. ― Olguţa! ― Vrei să mă pedepseşti. aşa.. Ai văzut în şifonieră rochia cea nouă... te rog frumos să-mi pui rochiţa cea nouă"? ― Fiindcă nu mi-ai fi pus-o. S-o-ncerc numai. ― Da. Mi-ai fi răspuns că azi nu-i sărbătoare şi c-am s-o pătez. aşa-i? ― Da. Numai să te uiţi. ― Tu ai vrut să te-mbraci cu rochia cea nouă. Cînd mi-am pătat-o? Tu ştii. consimţi cu precauţiune Olguţa. ― Taci. ― Bine. ― Nu în ochi! Uită-te la mine. ştiam.. răspund.. ştii tu: cum te uiţi cînd mergem la teatru. Ai dreptate. nu-i păcat să am eu o rochiţă pătată? ― Păcat de rochiţă! ― Şi de mine nu? ― De ce ai pătat-o? ― Eu? ― Da cine? ― Ea singură. Tu nu ştiai că ţi-am făcut o rochie nouă. ― Bine. ― Ei. mă uit. da nu ştiu! . ― Şi vrei s-o îmbraci? ― Eu?. ― De unde ştii? ― Ştiu eu. spune-mi ce vrei? ― Şi-mi dai? ― Spune ce? ― Eu nu cer nimic. Inspectează-mă. ― Ba da.. ― Da.. cînd ai scos-o pe-a Monicăi. ca şi Monica. Acuma am văzut că-i gata. Te rog numai să-mi răspunzi drept la ce te-oi întreba. de ce spui minciuni? ― Eu nu spun minciuni....

.. şi pe obrajii tot mai roşi. Dănuţ. mamă dragă! ― Hai să te-mbrac. ― Hm! ― Nu ţi-i prea cald.. ― Treaba mea! Nu te-amesteca! ― Ţi-am făcut ceva. De ce să-mi fie frică? ― Atunci de ce nu sări la bătaie? ― Eu nu mă bat. ― Nu ţi-i frică? sfida el.. Monica nu băgase de seamă.. rămînînd afară. Tante Alice mi-a spus să mă uit. ― Fiindcă ai mînca bătaie? Monica oftă.. Dănuţ. uşurel. De ce-o mai îmbrăcase pe cea albastră?. ca să i-o dovedească. ― Hm! Prin gaura broaştei o văzu din nou uitîndu-se în oglindă. "Dar şi tu te uiţi pe borta cheii!" "Asta-i altceva!" răspunse Dănuţ cu vorbe mute. ― Frumos! A treia oară la fel. Dănuţ! dădu din cap Monica.. Dănuţ? ― Fă-mi numai! ― Nu-ţi fac nimic. Se uită şi Dănuţ. arătînd cu degetul oglinda goală. nu vorbi aşa urît! ― Du-te şi mă spune! ― Eu nu pîrăsc.... Păcat! Da ! Păcat! ― Taci? ― N-ai dreptate. Monica. ― Hee! Ştiu eu ce spun!. ― Ţi-i frică! ― Nu mi-i frică. Dănuţ? îl întîmpină Monica. ― Nu. gata să-i slujească în haine de împărăteasă. se uită în oglindă. Mai zi ceva! . Olguţa! ― Poate că ştii mata. gîndului obraznic. ― M-am uitat. şi eu m-am uitat. ― Da te uiţi în oglindă! replică victorios Dănuţ.. urmă în gînd. ― Aha! Dănuţ închise uşa salonului. Vra să zică Monica se uită în oglindă! Monica-cea-cuminte.― Vezi. Dănuţ . Monica. Monica se uita pe fereastră... dar el era băiat! Vra să zică Monica.. Monicacea-ascultătoare... "mi-i milă de tine fiindcă te persecută Olguţa".. Păcat de rochiţa cea neagră!. intră în salon brusc. ― Bine că ai tu! ― Dănuţ.. Şi. ― Bravo! Şi a patra oară.

Se despărţea de Monica aşa cum te desparţi de un succes fără aplauze: cu melancolie. "Dănuţ e supărat pe mine!. ― Poţi să-mi mulţumeşti! ― Merci. înainte de-ai încredinţa destinul cutiei de scrisori. vorbind aşa de mult şi de bine.. Cu fruntea încordată şi cu ochii micşoraţi. Se încrucişară în antret.. Dănuţ se îndreptă spre uşă. fiindcă te prefaci! Cum ar mai fi vrut Dănuţ să-l audă şi Olguţa. ― Lasă. ― Olguţa. ― Fiindcă nu era nimeni.. stai liniştită. lasă! Crezi tu c-ai să mîi? Tata ţine hăţurile. ca şi cum rochiţa nouă. ― Şi ce? Merg! izbucni Dănuţ. Eu am refuzat! replică sarcastic Olguţa. aşteptînd o provocare. dacă-i aşa.. ― Ai refuzat? nu-şi crezu urechilor Dănuţ. pedepsindu-şi rochiţa să fie pătată de lacrămi.. s-ar fi putut scutura ca o tufă de măcieşi suprem înfloriţi... de ce te-ai uitat? Ochii Monicăi se plecară mai tare şi inima-i bătu." Mînia plînsului o înăspri. Un cusur numai. Asta pe deasupra.. înainte de-a şi le trimete la Salon.. Olguţa era a doamnei Deleanu. şi rochiţa ar fi trecut pe masa de operaţie! ― Vin' să te sărut. Mi-a spus el mie! Pune-ţi pofta-n cui! ― Aa! De asta ai refuzat! . Olguţa. ― Cum. ― Du-te să te vadă şi tata. mamă dragă! răsuflă Olguţa.― Spune. ― Eu nu mă rog să mă ia ― ca tine. ― Du-te!. înainte de-a-şi pune mantoul de bal.... ascultînd.. Asta era răsplata... şi femeile coapte în oglindă. fiindcă te-ascunzi. Îşi strînse batista cu severitate. îndrăgostiţii pentru întîiul plic.. Nu mai avea ce face. Bine. Olguţa privi compătimitoare pe Dănuţ." ― Sigur! dacă vrei tu aşa! vorbi el ceremonios.. antrenat de întîia victorie.. Eu refuz să merg. sculptorii pentru statui... Poate ascultă la uşă Olguţa. fiindcă aşa vreau! "Bravo ţie.. Cred şi eu! îmi întorci spatele! Aşa-i uşor să vorbeşti! Monica plîngea. Ce mare fericire!. cu ochii închişi. Merg singur! Merg singur!. doamna Deleanu avea privirea pe careo au numai generalii tineri pentru oştile lor în preajma atacului. Olguţa nici nu clinti. mulţumind mai mult pentru vorbă decît pentru rochiţă. ce să ştiu? Că mergeţi la pădure cu docarul. ― Mai spune ceva. Doamna Deleanu se dădu îndărăt doi paşi. Mai zăbovi puţin în prag. în acea clipă solemnă.. Olguţo! o aclamară gîndurile lui Dănuţ. ― Credeai că eu nu ştiu? ― Ce să ştii? se cutremură Dănuţ.

" Moş Gheorghe vorbea singur. Tu faci vizite azi. şi cu Olguţa putea vorbi oricînd. duduiţa moşului?" "Ia. copii? Mergem? ― Papa. tămîia aprinsă de soarele verii umplu încăperea. în faţa uşii izgonitor închise. bre! Da frumoasă mai eşti! ― Vezi! Dănuţ era în prag." "Oare?" "Ba că da!" "Ba că nu'. şi fiindcă în casa lui avea să vie "duduiţa moşului".. Cu Dumnezeu..." "Iacătă-le. "Hm !. moş Gheorghe?" "Ce s-ascund. moş Gheorghe! Cum le dăm noi gios? Sus.. îl smuci spre uşa biroului. spune tu dacă nu m-ai poftit la pădure şi eu am refuzat? ― Aşa-i. glasurile lor ţineau tovărăşie singurătăţii moşului. Dănuţ se văzu afară. şi o aşeză deasupra unei bîrne de sus.. nişte pere busuioace de la Oţăleanca. Olguţa. Miroase bine a nu ştiu ce!... Hei! atunci ar fi îmbrăcat moş Gheorghe hainele de mire şi numai ce-ar fi chiuit el de pe capră: "Hii- . Hai să-ţi arăt eu! Şi să nu mai spui sîc. Unde le-ai ascuns. şi asta-i altceva! ― Şi pe tine nu te ia: sîc! ― Pe mine?!. ― Ce vrei? ― Să merg. Eu ştiu să mîn.. O singură amărăciune avea moş Gheorghe: că nu va ajunge s-o vadă mireasă pe duduiţa moşului.. A spus şi moş Gheorghe. Se gătise fiindcă era în casa lui. ― Tuu? Vrea tata.. Apucîndu-l de mînă.. Şi pentru ce? ― Asta-i treaba mea! ― Nu zic!. trecu prin tindă. Acoperi cu o năframă strachina plină de pere busuioace culese una cîte una din vestita livadă a Oţălencii. ― Atunci de ce nu mergi? ― Fiindcă nu vreau! ― Nu vrei?! zîmbi sceptic Dănuţ. Da eu vreau. Ca dintr-o căţuie rustică. Luă strachina. hore care-i mai jucau în amintire uneori cînd bucuria nu-şi găsea astîmpăr nici tovarăş în trupul îmbătrînit.. Te ia tata altădată.. ― Acuma du-te cu docarul. ― Lasă! Am să-ţi arăt eu ţie! Feţi-frumoşi din turbinca lui Ivan îşi pregătiră paloşele ca să retuşeze umilirea lui Dănuţ. Bre. eu mînam.. că mata n-ajungi. moş Gheorghe.― Ba de loc! Dacă mergeam eu. Moş Gheorghe se gătise ca pentru horele din tinereţă. ― Ce-i.

fimee. Nu cuteza el să umble în sipet cu mînile de la grajd.. moş Gheorghe? ― Măi.hii. Docarul se opri în pragul porţii deschise de Ali care porni înainte cu limba scoasă. măi. ― Pentru cine strîngi zestre.. ca cei care ştiu că în curînd vor ieşi pe ea. gospodină de frunte. ― Şi ce vrei să-ţi cumpăr. pînzeturi albe de tot soiul.. Ştie el moşu. moş Gheorghe nu mai mîna caii la Iaşi. făcînd foc în vatră pentru sipet. ageră la minte şi iscoditoare. El m-o învăţat să mîn caii. că-i bun şi ieftin.. ― Şi pentru ce. şi-o bucurie mare: că după moartea lui.. Doamna Deleanu nu se dumirea. Îşi potoli mustăţile. că-i scumpă şi frumoasă..." Şi moşu ar fi zîmbit pe capră îndreptîndu-şi spinarea: "Hei-hei! Şi pe tine are să te mîie. Două ierni. băieţii moşului !" Şi-ar fi întins băieţii un trap drăcesc să-i crească inima duduiţei. ― Unde eşti. moş Gheorghe oftase după cai. ― Ba.. asupra plecării la oraş. urcîndu-se la spatele docarului. Din casa ei porneau spre casa lui moş Gheorghe valuri-valuri. moş Gheorghe? ― Lucru ales. ieşi afară şi se aşeză pe prispă cu ochii îndreptaţi spre poartă.. de doi ani.. De asta moş Gheorghe nu ştia că mătăsurile din fund se tăiaseră. că ştie duduiţa moşului să ţie hăţu!" Dar mai avea moş Gheorghe. În fiecare toamnă. El umplea.. şi-atît! Din pricina sipetului. moş Gheorghe? Că doar fată de măritat n-ai? ― Să hie. Dar nu se dumirea nici Oţăleanca. Căci după moartea lui. se întîmpla la fel. Moş Ggeorghe îşi pieptănă părul alb cu mînile. tot într-ascuns. moş Gheorghe. matasă. moş Gheorghe? ― Are el moşu pentru cine! ― Pentru cine. cuconiţă. ― Se poate. . sărut mîna. moş Gheorghe?! Dai caii pe mîna lui Ion?! ― Aşa-i. că multî ai mai face! Sipetul braşovenesc ― dar de la boierul cel bătrîn ― era aproape plin. Anica? vociferă Olguţa de pe scara pridvorului. văzîndu-l cu banii într-o mîna şi pălăria-ntr-alta. moş Gheorghe? îl mustra doamna Deleanu. ― Dă!. ― A-nii-caaa! răcni Ion. pentru vecie. păcat că nu faci tu pînză cu limba aiasta. ― Iar. ― Cît. Da iaca-s bătrîn! Să mă găsească moartea la mine-acasă.. oftase moş Gheorghe. privea.. ― Anica! Unde-i Anica? strigă doamna Deleanu. plătite fără tocmeală. Şi numai ce s-ar fi întors duduiţa moşului spre mire şi i-ar fi spus: "Aista-i moş Gheorghe.. ca pentru faţă boierească. Iar.

Hai. aşa am să fac. auzi? ― Da. sărut mîna. Moş Gheorghe se tupilă în iarbă subt gardul nalt din fundul livezii şi aşteptă. Cea albastră şovăi pe loc. se pregăti să facă ceea ce poruncise duduiţa cu ochi de drac. Monica! ― Hai. Rochiţa albastră fîlfîia. dar trupul Anicăi. Moş Gheorghe porni într-un suflet spre livadă. cu-a lui moş Gheorghe. ironică. Şi deodată. cînd iată că rochiţa roşie se opri. Două priviri se încrucişară în poartă asupra celor două rochiţe colorate: privirea Anicăi.. Ştia el din tinereţă că la poartă niciodată nu răsar rochiţe roşii. Olguţa. oftă Monica. ― Uită-te la mine. zîmbind. Docarul porni. cu ochii logodnicelor de pescari norvegieni. Să le păzeşti de cîni pîn-acolo. de pe scări. ― Du-te şi-o caută! se încruntă Olguţa. Olguţa îl petrecu pînă ce colbul îl mistui de-a binelea. oprindu-se din fugă. ca un vînat speriat de răcnetele gonacilor. ― Hai. arătînd că era mai aproape spre casa lui moş Gheorghe pe drum decît pe cîmp. de pe prispă. Monica încă mai departe. zîmbind după rochiţa rumenă în soare. ― Iacătă-mă-s. ― Să mergem! se amestecă Anica.. ― Amarnic are să se mînie! mormăi el. rochiţa albastră alergă după cea roşie. de ce să nu-mi placă? ― Da de ce să-ţi placă! . ― Ţie-ţi place să intri pe poartă? ― Da. Monica! ― Sărut mîna! Ochii Anicăi ascultară pe doamna Deleanu.. ― De-acuma hai să ne culcăm.― Unde-i Anica? se întrebă placid Profira.. coniţă! ţipă Anica năvălind din casă. De pe scări. ― Ascultă bine. Ai să te duci cu duducele la moş Gheorghe. ― Mă uit.. Aha! Se auzea glasul Olguţei. coniţă! se alintă din şolduri şi grumaji Anica. Moş Gheorghe zîmbi. Rochiţa roşie lăsase drumul şi apucase pe cîmp.. ţintuit pe scări. ca un fluture albastru ademenit de un mac. Rochiţa albastră şi rochiţa roşie înfloriră drumul alb de-a lungul. ― Şi eu îţi poruncesc să ştergi colburile în casă. căscă Profira. dindărătul Olguţei.. ― Da tu ce vrei? ― Să vă duc la moş Gheorghe! ― Să mă duci tu pe mine? ― Aşa a poruncit coniţă..

Olguţa? ― A astupat-o! ― .. Nu se poate!! exclamă Olguţa. duduiţa moşului! Eu îs bătrîn.Săracu moş Gheorghe! Dădeau porcii în livada lui! Sigur! Trebuia s-o astupe. Moş Gheorghe se posomorî. Da de ce-a astupat-o? ― Nu ştiu.. ― Atuncea cum facem? ― Lasă că ştiu eu. moş Gheorghe. Vezi.― Ştiu eu! Aşa m-am deprins! ― Foarte rău! ― De ce. duduiţă! Mata ia şi mănîncă şi te răcoreşte cu apă.. ― Aa!. ― Lasă. Olguţa! ― Da ştiu eu! ― De ce?! ― . ― Eii! Pe poartă. moş Gheorghe.. zîmbi Monica. să vă răcoriţi.. Ce-mi trebuie mie! ― Vrei să mă supăr. Lasă. ― Văd! ― Vezi! Mănîncă mai întîi.... moş Gheorghe le întîmpină gîfîind. Intrăm şi noi pe unde putem! ― Bine-ai făcut... Olguţa! Dacă mergeam pe drum! ― Da! Sigur! Ca să ne umplem de colb!. ― Şi intrăm pe poartă.. Olguţa? ― Fiindcă numai moşnegii intră pe poartă. ― Şi tante Alice face foarte bună! ― Da! Parcă tu te pricepi! Ca asta nu face nimeni! Spun eu! Moş Gheorghe îşi trecu palma peste musteţi. ― Foarte bună! Mulţumesc... ― Aşa dulceaţă nu mai este! hotărî Olguţa tot cu ochii ia Monica.. cum se cuvine la oaspeţi... ― Eii!. ― Duduita moşului! Nu s-a supărat! mormăi încet moşneagul. ― Vezi tu. ― Nu se poate. ş-ai să vezi!.? ― Borta de la gard. eu ţin tablaua. moş Gheorghe? ― Iaca iau! ― Ei! Ai văzut? se încruntă Olguţa la Monica.. ― Şi-acuma ce facem? ― Mergem pe dincolo.... c-ai astupat borta! I-am arătat şi Monicăi pe unde intrau porcii! Ridicîndu-se de pe prispă. fiindcă-mi stric rochia..... ― Şi mata n-ai să iei? ― Mulţumesc. Eu nu intru! ― Tu sari gardul? ― Sigur. Da poftim în casă. Tot bucătăreasa de . Rochiţa roşie intră după cea albastră. asta-i dulceaţă de nuci verzi. moş Gheorghe.. Da acuma nu vreau. Monica. ― Ce-i. c-o face moşu la loc!..

. La Oţăleanca se coc numai! ― Ia să vă dea moşu un prosop. Lui moş Gheorghe îi trebuia pentru carte ! ― Şi bunica tot aşa avea! ― Sigur. duduiţa moşului?! ― Nu spune. ― Da. Moş Gheorghe se aşeză pe un scăunel rotund la picioarele fetiţelor. în braţele lui moş Gheorghe. ce bine miroase! ― Sigur... Monica nu le-a văzut!. moş Gheorghe? ― Aşa-i! Ce nu ştie duduiţa moşului! ― Vezi. că tare-s zămoase! ― Şi bune-s! adăugă Monica. ca şi moş Gheorghe. întîia slovă ardea roşie într-un chenar negru.... muşcînd din pară cu batista dedesubt. ― Şi coapte! le preamări Olguţa. Olguţa şi Monica se strînseră alături pe laviţă.. Numai moş Gheorghe poate.. Mirosul busuioacelor plutea firesc deasupra Bibliei şi a tăcerii. da nu-i arăţi cărţile?.. să nu vă feşteliţi. Asta se cheamă laviţă. ca o garoafă în pioasă ferestruică a unei mănăstiri. . Să vezi tu ce are moş Gheorghe! ― Ia nişte vechituri. Aşa-i. Olguţa luă strachina de pe grindă. ― Moş Gheorghe. ― Sigur! Numai moş Gheorghe are aşa pere... ― Vezi tu... ― Olguţa. deopotrivă.. pofti Olguţa pe Monica.. după vechiul obicei... zîmbi moşneagul. Unde-s moş Gheorghe? ― Ce să fie. ― Acuma stai jos.. privind cu mîndrie lacrimile picurate pe prosopul aşternut peste rochiţă. luînd cu evlavie bucoavnele rînduite pe masa de subt icoană. La începutul celei următoare. ― Olguţa.. că ştiu! ― Ce să spun?! ― De la Oţăleanca? ― Oţăleanca?! ― Sigur că-s de la Oţăleanca! Suită.la curte îi făcea şi lui dulceaţă. Olguţa întoarse o foaie cu băgare de seamă.. oftă încetişor moş Gheorghe. Monica?! Citeşte dacă poţi... Monica . ― Moş Gheorghe le are? ― Nu-ţi spun! ― Da tu spuneai că-s de la Oţăleanca ― Ce-are-a-face! se supără Olguţa.. Miroase foarte bine.. Păcat numai că-s a Oţălencei. ― Le-a ales el moşu!. asta-i de la mine! se bucură Monica descoperind zălogul de mătase dintre foile deschise.. ― Tu poţi? ― Eii!.. duduiţă. Pe rochiţa roşie şi pe rochiţa albastră... Aha!. Biblia veche îşi desfăcu scoarţele afumate.

scuturîndu-şi cozile pe spate.. ― Sigur.― Chiar ştii. a rămas pruncul Isus în Ierusalim. ― Moş Gheorghe. căutîndu-l. cuprinzînd Biblia în palmele despărţite. după datina sărbătoarei şi sfîrşindu-se zilele. ― Şi nu-i trăgea de barbă? ― Nu-i trăgea.. Şi cînd el a fost de doisprezece ani. chirilice. oftă şi. ― De asta l-au ucis.. Şi-i încurca.. l-au ucis. Moş Gheorghe. Aieste-s chirilice.. chirilice? ― Sigur. Cu mînile încrucişate pe genunchi.. duduiţa moşului.. duduiţa moşului. Arată-i. părintele tău şi eu.. s-au întors la Ierusalim. ― Sigur. duduiţa moşului. "Şi văzîndu-l. Nu-i greu. ca şi moş Gheorghe! ― Olguţa. Monica.. zîmbi moş Gheorghe. ascultîndu-i şi întrebîndu-i. Vorbeau cu glas scăzut. ― Şi bunica avea ochelari. la sărbătoarea Paştelor. te căutam. că-i foarte bine. tare-i bine la moş Gheorghe! ― Sigur. şopti Monica. cînd s-au întors ei. ― Şi la toţi le răspundea? ― Le răspundea. Şi după trei zile lau aflat în templu. ― Daa. ― Numai să-mi pun ochelarii. Olguţa.. îngrijiţi fiind. ― Sigur. s-aud şi eu cum citeşti! îl rugă Monica. Moş Gheorghe îşi drese glasul.. fără ca Iosif şi muma lui să ştie".» Şi a zis către dânşii: «Pentru ce mă căutaţi? Au nu aţi ştiut că mi se cade să fiu în cele ce sînt ale părintelui meu'!» Dar ei nu au înţeles graiul care le-a vorbit". "Şi neaflîndu-l. moş Gheorghe. ― Şi ei îl întrebau? ― Îl întrebau... ca la gura sobei. ― Sigur.. şi învăţaţii aveau bărbi lungi? ― Şi albe. Şi se mirau toţi cei ce-l auzeau de priceperea şi de răspunsurile lui. sau uimit. suindu-se el la Ierusalim. îşi dădu capul îndărăt cu solemnitate. nu l-au pedepsit? . ― Moş Gheorghe. de ce ne-ai făcut asta? Iaca. şi a zis către el muma lui: «Fiule. cum nu. moş Gheorghe. ― Îi încurca. ― Moş Gheorghe." ― Dragu lui copil! oftă moş Gheorghe cu ochii Olguţa.. şezînd în mijlocul învăţaţilor. dădu din cap Olguţa cu respect. şi-i întreba şi el. se posomorî moşneagul. fetiţele ascultau povestea. spune mai departe. S-ascultăm pe moş Gheorghe. ― Da. "Şi se duceau părinţii săi în fiecare an la Ierusalim.. Foarte greu. moş Gheorghe? ― Ştie moşu. răspunse tot în şoaptă. ― Aşa-i că-i frumos moş Gheorghe? ― Da.

În căsuţa moşului. Monica. trei copii creşteau împreună înaintea lui Dumnezeu. ― Da ei nu ştiau. ― Adevărat? ― Are moşu. îi explică Olguţa...." Moş Gheorghe îşi ridică ochii de pe Biblie. ― Nu se poate! ― Ba da. Ducă-se pe pustii! ― Şi mata n-ai murit. Olguţa! Tot aşa era: roş. avea să moară pe cruce: copilul Domnului.. moş Gheorghe? se alarmă Olguţa. ― Hai. Ce vrei să faci. moş Gheorghe. ― Da ştia Dumnezeu! .. Monica!. Olguţa! Cum să nu ştiu!. moş Gheorghe. duduiţa moşului. De la Plevna îl am.. ― Ştiu.. şi dac-aş face obrăznicii. cu canaf negru. moş Gheorghe! ― Iaca am lăsat-o!. moş Gheorghe? ― Adevărat. văzîndu-l că întinde mîna spre pălăria ei. asta se cheamă fes. duduiţă. se indignă Olguţa. ... moş Gheorghe? ― Sigur c-a fost.. ― Eii! Acela era cumpărat de la Constanţa. Aşa am avut şi eu. subt ochii lui.― Nuu.. Fericirea îi umplea sufletul. ― Ai fost la Plevna. Ducă-se pe pustii!.. chiar aşa! se încruntă viclean. moş Gheorghe. Din bătălie.. săracii. asupra fetiţelor. Da hai să vă arate moşu ceva în livadă. şi Monicăi. ― Nu pune mîna pe pălărie. Mor bieţii cai ― mai mare jalea ― şi oamenii. ― Moş Gheorghe. ― Ba-i frumos.. Da fesu lui moş Gheorghe e chiar de la turci."Şi Isus creştea în înţelepciune şi în vrîstă şi în har înaintea lui Dumnezeu şi-a oamenilor. ― Adevărat. duduiţa moşului. Îmi place mie. Dacă-ţi spun eu! Moş Gheorghe are şi decoraţii. făcîndu-şi cruce. Da de ce nu tragi din lulea. m-ai bate? ― Ferească Dumnezeu! ― Vezi. Şi dintre ei numai unul. săracu. Olguţa... Nu te supăra. Avea şi bunica de la bunicu. Da ce-i.. Monica. ― Şi-i frumos la război. ―Fie ş-aşa. foc în pălărie? ― Foc. moş Gheorghe? ― Fac miros urît. ― Moş Gheorghe.. da fesul nu l-ai arătat! ― Iacătă şi fesul turcului. ― Vezi.. Pe fiul lui Dumnezeu? se spăimîntă moş Gheorghe.. ― Să-ţi dau pălăria. Vrei să mă supăr? ― Iaca-s viu. ― Cum să moară.. duduiţă. dar feriţi de oameni. moş Gheorghe? ― Eii!... dac-aş fi eu fata matale. Ia mai bine să mergem în livadă.. ― De la turci? ― Sigur.

cînd albastru. Deschizînd capacul. moş Gheorghe.. Îmbrăţişa picioarele Olguţei. moş Gheorghe. moş Gheorghe aşezase darul Olguţei: cutia cu bectimis. ― Nu-i descuiet. ― Stai. Cînd sus. şi începu să caute prin odaie.. n-ai grijă. luă din fundul pălăriei luleaua învălită într-o sugătoare.. Uite-l după nuc.. ajungîndu-i din urmă. Avea Oţăleanca pere busuioace. Olguţa-i aşteptă să plece. Olguţa se suise în picioare pe banca zburătoare. Monica vedea cînd cerul. Moş Gheorghe aprinse luleaua şi porni spre fundul livezii să destupe borta. cînd iar sus. Olguţa! ― N-ai frică.. ― Moş Gheorghe. La loc de cinste. chiui Olguţa.. acum ştiu de ce-ai astupat borta. cînd pămîntul. Rămînînd singură. Cînd ai să-mi arăţi şi mie? ― Nu mai e mult pîn-atunci. . Monica! Hai să te dau în scrînciob! Merci. da. Ai vrut să-mi faci o bucurie!. cădem! ― Nu te las eu! ― Olguţa! ― Monica! Monica închise ochii. aducînd scrînciobul din cer în puterea braţelor. Monica.. Toate vioarele stridente ale scrînciobului mieunau aprig subt mînile ei. Monica! Uite scrînciobu! Scrînciob.. ― Închide uşa.. ― . şi închise capacul la loc. subt icoană. cu mînile încleştate pe barele de lemn. înfundă în aromatul aşternut luleaua... ― Olguţa! ― Sstt! ― Olguţa! ― Ţi-i frică? ― Nu mi-i frică. ― Olguţa.. Ştiam eu că n-ai astupat borta din pricina porcilor! ― Ce spui tu.. duduiţa moşului. strigă Olguţa bătînd cu piciorul în scrînciobul oprit. ― Vai. Şi scrînciobul: scîrţ-scîrţ. Olguţa desfăcu hîrtia roşie şi sonoră. moş Gheorghe.? ― Nu te preface. ― Ţine-te de mine. zîmbi el departe... vreau să merg călare. Obrajii Olguţei ardeau. c-un îngeraş albastru la picioarele unui drăcuşor roş.. o mai lustrui cu rochiţa cea nouă. că ameţeşti. o potoli moşneagul. duduiţa moşului. ― Moş Gheorghe.. da scrînciob n-avea.. Olguţa? Moş Gheorghe aruncă o privire spre lacata sipetului.― Mergem. alături de bucoavnele sfinte. cînd verde. Olguţa? ― Nu vezi.

Acuşi trebuia să vie şi Dănuţ... ― Dă-mi apă. Iar încep! Hai şi mata.. Mie-mi vine ameţeală. ― Stai. ― Nu mai pot! Uf! Nu mai pot! Moş Gheorghe. da nu mai pot! răsuflă Monica.. îi vesti Olguţa ridicîndu-se la loc în norii de asfinţit.. Multă. de culoarea lor. moş Gheorghe. că mă dau jos! ţipă Monica. ― Rău te-ai înfierbîntat.. eu aş vrea un scrînciob din România pînă în America.. un scrînciob de aici pînă la Iaşi..― Te-nvaţă el moşu. ― Tu eşti teribilă. Olguţa! ― Ei! ― Da. ― Şi cu regele Carol ce faci? ― Nu ştiu. L-aş lua pe moş Gheorghe şi dintr-o dată l-aş lăsa la Iaşi. Tu ştii că în America e cel mai mare fluviu din lume?! Eu îl aduc în România. Olguţa zîmbea şi gîfîia cu capul pe genunchii Monicăi. şi-n locul şcolii aş duce casa lui moş Gheorghe.. ― Şi dacă-i mai mare decît România? ― Nu-i nimic. ― Vai de mine! Vrei să cazi la pat. Moş Gheorghe. Îl fac statuie şi gata!. să-mi aduci aminte. moş Gheorghe... nu acuma. În sufletul Monicăi bucuria năvăli ca o roşeaţă pe obraji.. pune mîna aici. ― M-am odihnit. înviind din noaptea valurilor la lumina portului. duduiţă? ― Dă-mi... Culcată pe lăicerul întins de-a lungul prispei.. Vocea Olguţei răsună energică. Scrînciobul pornise gol în cer.. "Fără Dănuţ?. ― Ascultă.. ― Uf! Tare-i bine. da odihneşte-te oleacă. ― Şi tu? ― Eu îs împărăteasă. Eu aş vrea un scrînciob mare-maremare. ― Ş-acuma să mă vedeţi pe mine. Ştii ce-aş face?. urmărindu-şi gîndurile. la bunica.. moş Gheorghe.. Şi după asta aş lua şcoala şi aş zvîrli-o în iaz. ― Vai. Aşa crezi tu.. ce tare-ţi bate inima! Ar fi putut scutura un mănunchi de bujori cu bătăile inimii. Monica îşi închipui un scrînciob care ar duce-o în cer.. moş Gheorghe...." Monica privi spre curtea boierească. ― L-ai lua de aici? ― Cînd începe şcoala. ― Nu se poate.. Tăcură. Şi peste ţara mea. duduiţa moşului.. Da eu mă dau în scrînciob. am să-ţi spun ceva." "Fără de bunica?. îl pun împărat pe moş Gheorghe. Monica. m-ai lăsat! Moş . Mîna Monicăi fugi spre frunte. nu mă lăsa! Moş Gheorghe intră în casă oftînd. Monica.

― Ce-l baţi. ― Moş Gheorghe.Gheorghe. ţipa şi se văicăra ca un lăutar tocmit pentru bătaia celorlalţi. icnind numai. nu ţi-i ruşine? Mai năltuţi decît Olguţa. duduitelor. duduiţa moşului! ― Moş Gheorghe. ― Ia l-am găbjit! ― L-am trîntit oleacă! ― Cum îţi zice ţie? ― Ionică. duduiţa moşului. S-o încăierat. ― Dacă îţi spune moşu. moş Gheorghe. tot zăbovise.. ― Mai ai? ― Are moşu un paneraş. Ascuns după uşă. măi. ― Nu-i bună apa. ― Toate le ştie duduiţa moşului. Copii. Am uitat cofa descoperită şi-au dat muştele în ea. ― Măi. ― Şi ţie? . privi şi se repezi la poartă. ― Moş Gheorghe! ― Zău. trecîndu-şi dosul palmei peste nas. ce s-aude? ― Ia nişte copii. un copilaş mărunt. ― Le-ai prins mata de-afară. ― Şi tu. moş Gheorghe. O spurcat apa. moş Gheorghe. dînd răgaz Olguţei să se mai potolească puţin. tot aşteptase. ca doi tăuraşi în faţa muletei toreadorului. nu mă lăsa! ― Nişte busuioace. moş Gheorghe? ― Ei! Se hîrjonesc ei aşa. în cămeşuică. ce ţipi? Cel mic amuţi. da voi n-aveţi gură ― cînd vă-ntreabă duduiţa? interveni moş Gheorghe. ― Bună-i şi apa. moş Gheorghe! ― Ba zău ! ― Hai să te cred.. că bune-s busuioacele cînd ţi-i sete de apă. ― Să le mîncăm. mi-i sete! ― Iaca şi moşu. da cică au intrat muştele. Alături de ei însă. Olguţa sări drept în picioare. că-n casă nu-s. cei doi băieţi de ţăran se băteau cu destoinicie pe tăcute. ― Bune-s! ― Dulci-s! ― Mai bune decît apa. ― Acuşi v-arăt eu vouă! De ce vă bateţi? Amîndoi băieţaşii îndreptară o căutătură cruntă spre Olguţa. duduiţa moşului. dă! ― Se bat. ― Aşa zic şi eu.

Mai mult decît toţi.― Pătru.. ― Cîţi bunghi ai tu? ― Parcă-am numărat?! ― Măi Pătrule. da tu cîţi bunghi ai avut? ― El ştie. mormăi Pătru cu pumnii strînşi. descoperi o goliciune pîntecoasă. ― Aha!. ― Parcă numai eu! ― Spune de ce ai sărit la bătaie? ― Să spună el! ― Ba tu să spui. tot mohorît. ― Auzi măi. Acuma să vă judec pe voi. Monica după ei. moş Gheorghe zîmbea în mustăţile albe. că m-o prădat! ― Scoate bunghii! Ionică întoarse capul înspre poartă. răguşind deodată. Ionică-l măsură pe Pătru.. ― Fiindcă m-ai prădat de bunghi! ― De unde-aţi furat voi bunghi? se oţărî Olguţa. spune să-i şteargă nasul. Moş Gheorghe îi slobozi. încrucişînd.. că pe tine te-am întrebat. dă-i o pară. acuma lasă-i cu mine. voi vă jucaţi în bunghi în loc să faceţi treabă. priviri dîrze. în treacăt. împingîndu-i binişor spre Olguţa. Pătru să uită la Ionică. se încruntă şi vorbi apăsat. codindu-se în faţa porţii şi-a poruncii.. Cel mic începu să ţipe. ― Şi ce i-aţi făcut? ― Olguţa. aducîndu-i înăuntru. Uite ce ochi frumoşi are. ― Măi broscoiule. tu ai sărit. Amîndouă capetele se îndreptară spre moş Gheorghe. lămuri. gata s-o ia la fugă. ― Parcă am făcut ceva! se înspăimîntară băieţii. şopti Monica.. ― Moş Gheorghe. Moş Gheorghe întîlni ochii Olguţei şi plecă fruntea în pămînt. Cămeşuica celui mic. m-o prădat! se răsti Pătru la Ionică. Vra să zică.porcule". ― Cîţi bunghi aveţi? ― Eu n-am. aşezată turceşte pe lăicer. ― Da tu di ci m-ai făcut jidan? izbucni Ionică.. Pătru.. şterge nasu lui frati-tău! ― Da di ci? ― Da di ci-i frati-tău? se îmbufnă Olguţa. să nu mai plîngi! Şi voi veniţi cu mine. îl ţinti Olguţa. Băieţii plecară capetele. devenind batistă. ― Hai-hai! cînd spune duduiţa! Moş Gheorghe îi luă de după gît pe fiecare. ― El îi frati-meu. de mînă cu cel mic. ― Tu să taci odată! Monica.. Se opriră cu toţii în faţa prispei... ― M-o făcut . îngînîndu-l. arătînd doi ochi albaştri şi un năsuc tare necăjit. .. ― Şi tu de ce plîngeai? se înturnă Olguţa cătră cel mărunt. ― Cine-a sărit întîi la bătaie? ― Măi Pătru. cu blîndeţă. Olguţa.

. ― Ca să ne giucăm noi! se bătură ei peste piept. ― Ia! Olguţa se ridică în picioare. moş Gheorghe? Privit din trei părţi.. ― Vouă.. măi . ― Nouă ni i-o dat. ― Ei. ― Vra să zică moş Gheorghe v-a dat bunghii. Eu m-am bătut..― Fă cum porunceşte duduiţa. Călcîile goale ale lui Ionică sfredeleau pămîntul. sau voi? Ia să văd. ― Dă! oftă el cu ochii la Olguţa... acuma vorbesc eu.... ― El m-o prădat! ― Îs bunghii mei! Zi măi. vă ia înapoi bunghii. nedumerit. fiindcă nu l-aţi ascultat... mai dă-i o pară.. legătura desfăcută.. Vra să zică v-aţi prădat şi v-aţi bătut... ia deznoadă tu. moş Gheorghe clipi. du-te-n casă şi împarte-i în două.. în loc să vă jucaţi cu bunghii lui moş Gheorghe. Ionică se scărpină după ceafă. dă-i două să tacă ― auzi tu? Monica întinse Olguţei.. ― Vra să zică. hă.. Degetul cel mare de la piciorul lui Pătru se ridică în sus. Asta-i stăpîna ta.. ca un chimiraş copilăresc.. ― Monica. pumnii lui Ionică se strîngeau mai tare fără folos pentru nodurile batistei şi cele din gît. hhh! începu din nou frăţiorul lui Pătru.. ― Vra să zică aţi tăcut. ci stai! ― M-ai prădat. săltă din umeri subţiindu-şi mijlocul încins cu brîu roş şi scoase o legăturică plină de noduri şi sunătoare de bumbi. Şi moş Gheorghe.. Atunci bunghii tăi îi dau eu lui Ionică. ― Mai mulţi n-am! ― Dă-i încoace! Fruntea lui Ionică îmbătrîni. ― Şi voi aşa aţi făcut? ― Da cum? ― Da cum?. ― Moş Gheorghe.. Ochii lui Ionică n-o slăbeau pe Monica. În ce clasă eşti tu... Spune tu.. Pătru se dădu mai la o parte. măi Ionică. ― N-o lăsa. în palmele alăturate. strigară într-un glas băieţii gata să se repeadă după Monica. se scuturară ei.. hă.. ― Monica. ― Acuma să vă văd! Pătru oftă. Pătru? ― Parcă eu mai ştiu! ― Nu ştii. Bine. Ionică oftă din greu. hhh! Hă. cu bumbii tărcaţi. Acuma să vorbesc eu. voi vaţi prădat. Cu fiecare nod desfăcut. ― Hă.. privindu-i de sus. Aşa-i.. moş Gheorghe.. îl sfătui moş Gheorghe. vouă! Da de ce vi i-a dat?..

făcu un buchet din cozi. Bun. Unu ori cinci face cinci.. Acuma eu am să pun o întrebare: cine răspunde îndată. capătă bunghii lui moş Gheorghe.... Pătru şi Ionică rămaseră cu ochii mari şi gura căscată în faţa Olguţei. Olguţa. na două pere. Monica. dă-mi şase pere. De-acuma plecaţi! Ce mai aşteptaţi? ― Hai. Ionică îi privi pe-ai săi cu mai mult "rămas bun!" decît "bine-ati venit". oftară ei amar. Hai. Ia spuneţi voi. Moş Gheorghe dădu din cap minunat. Olguţa? şopti uşurel. cînd spre pumnii lui Pătru. fiindcă numai eu ştiu. ― Nici legătura nu mi-o dai? întrebă cu spaimă şi sfială Ionică.. purtîndu-şi privirile cînd spre palma lui. ― Dă-i-o. ― Acuşi îs şi eu. ― Ai mei. ca şi mine. se oferi Ionică. Pumnul lui Pătru înghiţi bumbii. ― Mă duc în sat. ― Vai. Aţi auzit? Băieţii se încordară ca pentru o întrecere la fugă. ― Pătrule. ― Dacă n-am tablă şi plumb! se tîngui Pătru cu amărăciune. ― Monica. în ce clasă eşti? ― Într-a patra. ― Ia întindeţi fiecare cîte-o mînă. nu ştiţi să faceţi o înmulţire. Monica. întorcîndu-şi spatele şi scriind în aer cifrele. ― Gata. ― Vra să zică numai eu ştiu.Ionică. dă-i încoace. ― Nici eu. şi le întinse Olguţei. De ce nu v-a lăsat repetenţi? Băieţii o ascultau cu teamă şi supunere. ― Ia veniţi încoace. că mă supăr. Băieţii se apropiară cu capul în pămînt. a cui-s bunghii? ― . ― Unu ori trei face trei. Olguţa! ― Parcă ei ştiu! Da-s proşti! Uite cum îşi bat capul.. arătîndu-i pumnii închişi. şi să nu mai fii prost să-ţi pierzi bunghii ia . Monica. ― Tu ştii. ― Şi eu parcă nu-s! sări Pătru.. se iuţi el cu răspunsul.. băieţi din clasa a patra. Începură în gura mare Pătru şi Ionică. Monica.. şi-aduc socoteala gata. ― Vra să zică într-a patra. ai să te mai baţi? ― La ce? ― Da tu. Cît face cinzeci şi trei înmulţit cu şaptezeci şi unu? Poftim. măi Ionică? ― Hhei! oftă el hurducat. Voi. măi! ― Hai! ― Măi Pătrule. ― Vra să zică nu ştiţi. ― Da tu? ― Nu ştiu. Monica alese.. o vesti Monica.

că morcovul ţine umezeală. Mînile Justiţiei de pe prispa casei lui moş Gheorghe primiră sărutul împricinaţilor. unde-s duduiele? ― Du-te şi le caută că asta-i treaba ta! În urma tuturor porni moş Gheorghe. Anica intră în casă după Olguţa. ― Ştiu. ― Duduitelor. Se înserase limpede. cum pune şi papa? ― Oi pune. Pune-ţi bunghii la loc ― nu ţi-i iau înapoi ― şi mănîncă perele.. Vino cu mine. nu-i batista. Din pragul curţii boiereşti. măi. vezi c-ai uitat să-mi aduci aminte! ― Vezi!. ― Duduită. vocifera Anica din casă. că mă supăr! ― Mulţumiţi duduiţei. ― Duduită. Ce cauţi aici? ― Vă pof. măi urşilor! ― Sărut mîna! ― Săr. ― Or să intre porcii în livadă! ― Să intre sănătoşi. ― Caut-o. ― Mi-am pierdut batista.Ionică ― şi ţie.. coborîndu-se de pe piedestal. ― Da. ― MoşGheorghe. Pune lacata. că ea v-o făcut dreptate. măi Ionică. ― Cînd să-i dau drumul? se veseli moş Gheorghe.. îi explică ea serios. vine Anica să vă cheme. felii de morcov în tutun.. zîmbi moş Gheorghe dînd drumul Anicăi. ― Atunci venim mîine. ― Aşa oi face. îţi dau eu patru pere busuioace cum n-ai mîncat tu niciodată. dă-mi batista.. ― Iaca vă poftesc. ― Să pui. mna! ― Sărutaţ-o. ― Cînd om ajunge-n poarta casei.. Pentru ce? ― Mi-au încleiat mînile. rochiţa roşie şi cea albastră făcură semn cătră moş Gheorghe. De-acuma are moşu scrînciob. ― Monica. Şi să te astîmperi. ― De-acum pleacă. ― Uite-o. moş Gheorghe. Pune-te şi-o caută. da cînd mai veniţi la moşu? ― Cînd ni-i pofti. moş Gheorghe. duduiţa moşului. De ce nu pui mata. zîmbi modest Olguţa.. moş Gheorghe. am dres gardu la loc! clipi cu înţeles moş Gheorghe. moş Gheorghe. ― Iar Anica! ― Vă pof... ― Duduie Olguţa. . Olguţa trînti uşa lăsîndo pe Anica înlăuntru.. ― Ştiu.

Dănuţ tocmai începuse rugul zămos din mijlocul harbuzoaicei. cînd simţea ochii mamei lui privindu-l cu toată atenţia urechilor mesteca supa. mamă. III HERR DIREKTOR ― Mamă. ca notele başilor bisericeşti. Din care pricină. ― Cum aţi petrecut. ―. ― Băă-băă. papa.. ori înghiţea friptura. intră doar carele cu boi şi oamenii cu seceri. ca la miopi. înecîndu-se. Dănuţ. Dănuţ le mai încurca. ― Ce nu-mi dai pace să mănînc? ― Eu? Hm! Mama ţi-a făcut observaţie.. Deasupra casei lui moş Gheorghe. le mai uita. Monica? ― Foarte bine. Satanic.! Pe tine te aud mîncînd în fiecare zi. Păcat numai că n-a fost şi Dănuţ.. Pe poarta caselor de ţară.. îşi şterse buzele şi. cînd nu ştii să-i mănînci altfel. ― Ascultă. Ochii Olguţei se micşorară de încordare. numai racii se sorb aşa. n-auzi? ― . la fel cu-acel care lucise deasupra ieslelor din Betleem. Olguţa făcu semn cu piciorul pe subt masă Monicăi. un înger sau un cocostîrc se închină. tu auzi ceva? întrebă Olguţa pocnind în dinţi o prună brumărie.. fără s-o mai mestece. . mam deprins. ridică ochii spre Olguţa. fragilul murmur al sopranelor.Luceafărul dintăi lucea curat şi zîmbitor. tante Alice. Pe poarta casei lui moş Gheorghe intrase şi ieşise o poveste. ― Ce s-aud? ― Ascultă bine. cum spune şi mama. Vorbeam de altceva..? Toţi ascultară înspre uşă. Răgetele boilor răsunau profunde şi enorme acoperind ţiuitul greierilor şi al cosaşilor. penserat.. Sprîncenile Olguţei se strîmbară în sus... mimetic parcă.. Moş Gheorghe întoarse capul îndărăt.. sape sau securi. Obrajii lui Dănuţ luară culoarea miezului de harbuz. ― Ţţ! Îl aud pe Dănuţ sorbind harbuzul şi n-ar trebui să-l aud. frigîndu-se.. Monica oftă neutral. Topi între limbă şi cerul gurii geroasa îmbucătură. ― Da! Tu îmi spargi urechile cu perjele tale şi nu-ţi spun nimica. Doamna Deleanu îl obliga pe Dănuţ să aibă cîte-o altă surdină pentru fiecare fel de mîncare. Sprîncenile reveniră la loc. înghiţind de două ori. N-auziţi? se înverşună Olguţa. Olguţa pocni o prună.

papa.. scuturîndu-şi şervetul. Eu îl iubesc.. De ce nu mă crezi tu pe mine? ― Ba te cred... Zărind inima harbuzoaicei neisprăvită de Dănuţ. de ce-i spui tu Herr Direktor? E neamţ? ― Ţţ-ţî-ţî!...E directorul unei societăţi foarte mari. Nu l-aş putea suferi!. Olguţa! zîmbi domnul Deleanu.― Un bou ca toţi boii! se pronunţă sarcastic Dănuţ. îi răspunse zîmbind domnul Deleanu din pragul uşii. Şi tu să-i spui Herr Direktor.. ― Olguţa. Nu ştiu cu cine seamănă! Cu papa nu seamănă de loc.. Eu glumesc. ― Taci! ― Da papa. ... nu ştiu ce fel. ― E director de şcoală? ― Cum poţi să spui aşa ceva!. dădu din cap energic şi zîmbi indulgent..al vostru. nu vorbi urît. da lui îi place să-i spui aşa. Uitînd harbuzul şi insulta. papa? ― Nu. E fratele tatei!. Cu Herr Direktor!. ceva cu electricitate şi cu nemţi. Tu eşti prietena mea. urmat de doamna Deleanu şi Profira. ― Păcat de harbuz! cercă Monica s-o înduplece. cu harbuzul lui Dănuţ? ― M-a insultat! Mă răzbun. ― Să ştiţi că vine Herr Direktor cu automobilul.. Tu ai ureche muzicală. ― Nici nu-l cunosc. Monica... Cine pune rămăşag cu mine? N-auziţi? Băă-băă!. ― Olguţa. Dănuţ se repezi afară cu şervetul la gît.. ― Şi cu Grigore nu? Fiindcă-i automobilist? ― Ba da. ― Monica. ca şi mama. Olguţa se ridică solemn în picioare.. cu şervetul în mînă. Ţi-am mai spus.. ― . ai auzit ce-a spus papa? Să-l iubeşti pe Herr Direktor. Ca cele şapte săgeţi din inima biblică a Mariei. ― Dănuţ. ― Şi eu. ― Şi seamănă cu moşu Iorgu? ― Nu. ― Sînt sigură. Olguţa. papa. Cum fac boii? Aşa fac? consultă ea deferentă pe Dănuţ. Ce ai tu. ― Rîzi de mine. cine-i Herr Direktor? ― Un alt papa.. Ai să-l vezi.. consimţi diplomatic.. Olguţa îl privi. simbolicele scobitori îndurerau miezul harbuzului locţiitor al lui Dănuţ. Olguţa! Da ia spune-mi tu de unde ştii să deosebeşti sunetul unei trombe de mugetul vitelor? Că doar automobilele de la noi le poţi număra pe degete! ― Fiindcă mi-s antipatice.. ca un primjurat cu verdictul. Olguţa! ― Ce-are-aface! Îl cunosc eu.. eu ţin cu caii adevăraţi. Olguţa începu să împlînte în ea scobitori.

în loc de hăţuri. ― Olguţa. cu burta plină de darabane bătute de toţi dracii. şin loc de bici şi de "hii. adunînd scobitorile în farfuria ei.. ― Merci. să văd şi eu automobilul.Altă scobitoare pătrunse mai adînc.. Isprăvindu-şi vindicta. cu ochii cînd la dihanie. boală!" un muget de bou în mînă. vitele şi ţăranii priveau trăsura stacojie ― cine-o mai văzut! ― fără de cine ― Doamne. Olguţa mîncă miezul pe care Dănuţ îl curăţise de sîmburi şi Monica de scobitori. Monica. copiii tremurau să nu-i fure Ucigă-l-toaca şi scînceau. Herr Direktor! ― Moşu Puiu! moşu Puiu! vocifera Dănuţ cu şervetul în mînă. îşi . Cu sufletele înfrăţite în aceeaşi depărtată epocă geologică. acoperit de colb.. căscă. închis ermetic la gît şi la încheietura mînilor ― se coborî flegmatic pe portiţa de la spatele automobilului. Monica. În sfîrşit. mugind. duduind. îşi descoperi faţa lăsînd ochelarii să-i atîrne de gît. iscodind cu ochi de femeie. ― Să nu se supere tante Alice! Alta urmă. Mai e vreme. cască de doc. haidem afară.. Moş Gheorghe mai văzuse la Iaşi nelegiuirea-cu-roţi. îşi puse monoclul în ochi.. Eu am isprăvit.. Herr Direktor. Toţi servitorii ieşiseră din casă. ca orbii. juca-naintea şi în urma goanei roşii. dar cu entuziasm. ridicînd bancheta articulată. ca şi mine.. Vicleimul păsărilor înşirate pe şosea. Ţăranii îşi făceau cruce. Sigur. îmbrăcat din cap pînă-n picioare în armura automobiliştilor ― ochelari rotunzi de scafandru cu rame de cauciuc cărămiziu. ― Olguţa. se întinse. Fără poftă. Grigore! ― Guten Tag l. şi-n urmă împroşcînd un fum puturos ca cel din iad. ca o jalbă. Monica plivi miezul străpuns. jubiliar. Lasă c-o-nvaţă moşu pe duduiţa să umble călare. ― Bine-ai venit. halat de doc. Cînii lătrau şi schelălăiau ca la urs. temerară. cînd la biserică. Olguţa o întregi cu un pocnet de prună. mi se pare că eşti şireată!. Tropăi ca să-şi desmorţească picioarele. încruntîndu-se. bufnind. Înghesuiţi în mamele lor. îmi dai voie să scot scobitorile? ― Cum vrei. Iar vizitiul ― ptiu! ferească Sfîntul de-aşa creştin! ― în loc de ochi avea sticle negre. masiv pe roţile burtoase ― molohul kilometrilor se opri războinic în faţa scărilor.. ― Lasă că-l vezi. Dumnezeu să-l ierte! În ograda dumnealui să intre una ca asta!. ― Săracu conu Costache. iartă-mă ― suind la deal în goana mare. o roată în proţap. De aceea mai scuipă o dată. Noi avem ecou la Medeleni: de asta am auzit eu trompa.

tu ai să mă compromiţi.). 1 Şi eu sînt tatăl lui! (germ. îl apostrofă Olguţa din pridvor. eşti sau nu feciorul meu? ― Tu eşti burlac.. ― Măi Grigore. ― Tot drac ai rămas! ― Nici nu mi-ai spus bună-ziua. Buftea-i gras. Kulek. ― Poţi să mă săruţi şi pe obraz.. ― Monica? Doamna Deleanu îi făcu semn din ochi. sărutîndu-l.) 4 Asta-i bine! (germ. Herr Kulek se bătea cu palmele peste genunchi.. punîndu-i mînile pe umeri. ― Bine v-am găsit! Căzuseră şi ochelarii negri de pe faţa şoferului ― din pricina Anicăi. îl întregea. o numi doamna Deleanu. ridicînd-o. glumi domnul Deleanu. Herr Direktor! ― Scuzele mele domnişoară! Urcînd treptele se aplecă în faţa Olguţei şi-i sărută mîna. Era şi el confecţionat în fabrica de blonzi cu ochi albaştri şi obrajii de Gretchen ai Germaniei. ― Zău! ― Da. tată de carton ce eşti! ― Atunci mai am o nepoată? ― Te poţi mîndri! ― M-am curăţit! Mă pregătisem numai pentru doi nepoţi. aşa cum e Dănuţ băiatul tău. ― Monica e fetiţa noastră. Mecanicul berlinez. ― Das ist guuut! 4 Bună ziua (germ. cu aerul unui amiral englez aclamat într-un mic port dunărean. ― Am muşchi. Nu mă supăr! ― Uf! Da grea te-ai mai făcut! oftă el. acesta este fiul meu (germ.2 ― Und ich bin sein Vater! 3 adăugă modest domnul Deleanu.. eu îs voinică. ― Kulek.. coborînd scările. dieser ist mein Sohn. ― Domnişoara? ― Monica.frecă mînele neatinse de colb şi de soare.) 1 s Cuprins de giganticul hohot de rîs al băutorilor de bere. tresăltînd delaolaltă cu trepidaţiile maşinii. Herr Direktor. Herr Direktor se însufleţise ţinîndu-l pe Dănuţ în braţe.). Da . Herr Direktor. ― Dănuţ. Părea că toastează cu o cupă de şampanie. ― Ba mă cormpromiteţi voi pe mine! protestă doamna Deleanu. şi se înclină zîmbind în faţa scărilor. expediat în ţară o dată cu automobilul. Anica plecă ochii ruşinată..

― Apă de spălat. aprobă Olguţa. "Din invidie". ofensat totuşi. ajungîndu-l în antret. Trecu înainte. ca şi pe mine. ce neam de ghinionişti sîntem! ― Cui i-o spui?! ― Ieşi afară. ai mîncat? ― Aş! ― Haidem în sofragerie. strigă el cu ochii de vizionar ai jucătorilor de chemin-de-fer. avea dreptul sa ducă geamandanul greu. unde-l culcăm pe domnul neamţ? se interesă Anica. ― Ai-ia-ia! Profiro. şopti Monica intimidată. ― Ce te-amesteci! Du-te cu Olguţa. Tu taci şi-asculţi. ― Hai la masă. doi. ― Vrei să te-ajut. gîndea Dănuţ. ― Măi omule. Iorgule. te-am fi aşteptat.. torni apă. nu slujbă de slugă cum spunea Olguţa. Asta era o demnitate bărbătească. trei. urmat de supunerea ei întristată. Nici nu-i trecea prin minte Monicăi cît de temerară-i era propunerea! Dănuţ. Bine-ai venit. roşie la faţă.frumoasă nepoată mai am! Monica: nu? ― Monica. ― Tu eşti servitor: duci geamandanul. cucoană! ― Aşa-i! Îţi uitasem tabieturile! Un ceas îţi ajunge să te speli? ― Cuconiţă. . Profira! Adică du-te-n casă. ai la mine un bacşiş: ai făcut abatajul cel mare! Nouă.. ― Sărut mîna. v-am pregătit de spălat. începu să numere Herr Direktor pe cei din pridvor.. eu îţi torn apă de spălat. Puteai să te anunţi. Dănuţ. Nişte sărmăluţe de piept de gîscă! susură galeş bucătăreasa răsărind în urma lui Dănuţ şi a Monicăi. fără să răspundă Monicăi. Babo. babo! Mi-ai ieşit cu plin! Unu. S-a spart ghina! ― Cuconaşule. Tot el îi peria hainele. cuconaşule. stărui Dănuţ. ca după un fapt de arme. congestionat. Măi Iorgule. m-ai nenorocit! S-a făcut bac. Dănuţ? ceru voie Monica. ― Imposibil! Daţi-mi apă. socotindu-l şi pe Kulek. ― Te-ai supărat. şchiopăta purtînd geamandanul greu.. ― Moş Puiu. domnul neamţ! începu să cînte Olguţa. să toarne apă de spălat pe buretele mare şi zburlit ca un cap de hotentot blond şi colonie în pumnii lui moşu Puiu.. aşa se vorbeşte?! se încruntă doamna Deleanu. ― Îi dai voie lui moşu Puiu să te sărute? ― Sigur. apucînd mîna Olguţei. ― Daa! N-ai nici-o grijă! Îţi dă voie Anica! răspunse Olguţa.. aşezînd pantalonii pe dungă. ― N-am vorbit cu tine. Dănuţ? Dănuţ se întorcea cu mînele goale pătruns de o gravă mîndrie. aducînd geamandanul. ― Să trăieşti. ― Olguţa. perii hainele. numai. Eu îţi vorbesc. ― Domnul neamţ.

Olguţa! Dar tot bac a rămas.. cum spune mama? ― Nici. că baba face cît doi! ― Cît patru. mamă? Vreau eu să mă însor Cine nu-mi dă voie? ― Eu. necivilizate. ― Nici n-ai să te-nsori. ― Olguţa. ― Calomnie! protestă Herr Direktor. ― De ce? ― Fiindcă n-am să mă mărit. încheia logic şi violent Olguţa. Cu osebirea că Dănuţ întrebuinţa numai colonia doamnei Deleanu. ― Nici eu. Nici sub formă de musteţi nu îngăduia părul: "această pacoste pentru bărbaţi. ci chiar era. De harbuz n-ai grijă. ― Herr Direktor. ― Dovadă. de cîte ori nu ţi-am spus că numai femeile se mărită! intervenea doamna Deleanu. că am avut eu. cu numărul zero. Herr Direktor.. cum spui tu. bătînd cu degetul în lemn toaca superstiţioşilor. începeau pletele: poetice.. ― Vezi. Herr Direktor! ― Toate le face baba. "Să nu fie de deochi!" (Germ. care se ştiu! ― Ta-ta-ta! Lasă părul să crească. Dănuţ. torenţial.. conveni serviabil bucătăreasa. Eu nu-s femeie. am dres abatajul lui Herr Direktor. Proaspăt tuns. ― De ce. pe care nu-l ascund.. cucoană! ― Spală-te odată. Doamna Deleanu pretindea că nu părea. Atunci să te vedem! ― Prefer să fiu calomniat! Pentru Herr Direktor. ai să-ţi tunzi nevasta? ― Nu. deci nefaste. din pricina abuzului de colonie. Umberufen! (1) adăugă el. şi tu ai să ajungi moşneag ca şi moşu Puiu. de la trei centimetri în sus. sau mai ales cînd îl poartă femeile". ― Haidem odată la masă! ― La spălat. Spune. Dănuţ! ― Să nu uiţi să verşi căldarea! insinuă Olguţa la urechea lui Dănuţ. cînd ti-i mărita ai să-ţi tunzi nevasta? îl întrebă Olguţa. deci neigienice. capul rotund al lui Herr Direktor părea cărunt ca un bulgăre de sare.) . chiar. aderă Dănuţ. ― Atunci tunde-te. monoclul pe care-l arăt ostentativ...― Mamă dragă. inestetice şi incomode pe deasupra.. ― Da eu vreau să mă însor. ― Să trăieşti. omule! ― Hai. ― Actul de naştere. şi succesele.

" Printre zăbrelele degetelor viclene. Dănuţ. cu sticla de colonie în mînă... Profira se bătu cu palma peste gura nelegiuită.. făcînd scut cu trupul sticlei din mînă. Pot să intru. . M-am prefăcut. ― Ia să văd.. am intrat la stăpîn! ― Aşa. Acum îţi dai pe faţă.. Dănuţ zîmbi: . Simţind c-o pufneşte rîsul. Întreabă coniţa dacă v-aţi botezat. Ca să nu-l tundă ar fi fost în stare să se însoare chiar. Buftea! tună Olguţa.. tu ai să mi le dai! ― După aceea. ― Toarnă. Dănuţ turnase de băut buretelui.. din cana cea mare. ― . Tot mai ai migrene.. ― Cine-i? ― Careul de popi sau carul de popi. porunci ea umilitului paharnic.. Toarnă bine: asta nu-i joacă! "Eu m-aş face că torn şi l-aş lovi cu vîrful. Aşa să spui. Buftea. Olguţa.Dănuţ amuţea. fiindcă ai isprăvit colonia. suflecase la loc o mînecă nesupusă. şi-ţi freci pleoapele. Dănuţ se uita pe geam.... Acum venise rîndul coloniei. ceri să-ţi mai dea. Desfăcîndu-şi palmele boltite şi le frecă una de alta: picături acide plouară pe covoraş.. să-mi trimită un care de popi.. ― Nu te-am întrebat pe tine. tot în război sînteţî? Dănuţ se bosumflă. ― Herr Direktor. oftezi. ― Herr Direktor.. Rînd pe rînd. întinsese prosopul.S-o usture! Aşa-i trebuie! Lasă!.După aceea. care turna cu mînie. şi uită însărcinarea cu care pornise din sufragerie. sau l-aş stropi în ochi din greşeală". ― Degeaba te bucuri. sărut mîna. ― Toarnă. cum spune Profira. ― Intră. Dănuţ.Că de nu.. Dănuţ... să chemăm părintele din sat: aşa a spus coniţa. răspunse dîrz Dănuţ. hai să-ţi arăt eu cum faci tu cînd pui colonie. ― Auzi!. ― Ba tu să-mi torni. Olguţa văzu tot. . ― Cine-i? ― Eu. mai întîi tu stropeşti covorul. de la sprîncene în sus şi gemi: îîî-îîî!. n-auzi? ― Toarnă-i. se recomandă Profira pe nevăzute. medită Olguţa răzbunări în locul lui Dănuţ. Nu te frigi? Fff-haa! aspiră ea întretăiat oftînd apoi ca după o arsură... dar conştiincios. Dintr-o aruncătură de ochi. ― Toarnă-i. Herr Direktor? ― Diavol împieliţat. ochii Olguţei îl pîndeau. te masezi pe cap. ― Toarnă-ţi singură. în afara uşii odăii de baie. dragă Herr Direktor. Dănuţ desfăcu şurubul dopului metalic. Aşa ţi-a poruncit Herr Direktor. ― Spune amfitrioanei că nu-mi ajunge un popă. Herr Direktor? ― Nu se poate..

― Şi ce mai fac, Olguţa? ― Crezi că nu ştiu.! Dă-mi sticla, Buftea. Dănuţ rămase cu mîna goală. ― Acuma, Herr Direktor, vine rîndul batistei. Eu n-am. Să zicem că rochiţa mea e batista. ― Să zicem... da ce-are să zică Alice? ― Mama zice că tu eşti de vină. Colonia gîlgîia, murînd rochiţa Olguţei. ― Grigore, să-ţi faci singur mîncare! răsună glasul doamnei Deleanu. ― Intră. Am isprăvit. ― Ce faci acolo, Olguţa? ― Mamă dragă, aveam o pată pe rochiţă şi Herr Direktor a spus că iesă cu colonie. ― Tu-mi strici copiii, Grigore! ― Vezi, Herr Direktor! ― Mai bine spune-mi ce-mi dai de mîncare. ― Colonie... Asta meriţi. ― Atunci sînt sigur că masa-i bună! ― Te poftesc să mănînci la Bucureşti ca la mine! ― Bucureştiul are multe bunătăţi! ― Acele!... ― Care-s acele, Herr Direktor? ― Are să-ţi spuie Dănuţ... peste vreo cîţiva ani. ― Grigore! ― Ba ştiu eu şi n-am să-i spun lui Buftea. ― Olguţa ! ― Dacă ştiu, mamă dragă! La Bucureşti faci un chef. ― Cine ţi-a mai spus şi asta? ― Tu, mamă. ― Eu?! ― Sigur. N-ai spus tu că papa face un chef la Bucureşti? ― ...Am glumit! ― Atunci şi eu am glumit, mamă dragă! ― Tante Alice, se răcesc ochiurile, vesti Monica din pragul uşii, cu un aer de paj timid. ― Iacătă singurul copil cuminte din casa asta! ― Lasă, c-am să-i arăt eu! mormăi Dănuţ, uitat de toţi, atingînd cu cotul pe Monica, dinadins rămasă la urmă. Ochiul lui Herr Direktor, cel cu monoclul, nu făcea mare deosebire între femeile frumoase şi mîncările alese. Le privea cu aceeaşi impertinenţă curtenitoare, în timp ce buzele întredeschise şovăiau parcă între vorbe şi fapte. Se aşezară cu toţii în jurul mesei, păstrîndu-şi locurile obişnuite. În faţa tacîmului solitar al lui Herr Direktor, curba de aur roz a ochiurilor, palpita; alături de farfuria lor, mămăliguţa poetică şi adormită ca o

poreclă moldovenească a soarelui; mai încolo, untul tatuat cu linguriţa şi împodobit cu două ridichi violent roşii; şi smîntîna cu ten de madonă... ― Se aprobă! ― Măi omule, nu mai aproba! Ia şi mănîncă. Acuşi e vremea mesei! ― Şi voi să mă priviţi?... Pardon! ― Te cred! Ce vrei să facem? Să-ţi întoarcem spatele? ― Să mîncaţi şi voi... Altfel să-mi plătiţi intrare! ― Mamă, eu zic să aducă un cantalup, propuse Olguţa îndatoritoare. ― Hm? consultă doamna Deleanu pe domnul Deleanu. ― Amin. Azi e bairam! ― Prohiro, adă un cantalop... Vezi, Herr Direktor, eu nu te las! ― Aşa eşti tu, Olguţa: îţi place să te sacrifici! glumi doamna Deleanu. ― Mamă, spune tu drept dacă şi ţie nu-ţi place cantalupul de la gheaţă? ― Îmi place: cum nu?! ― Atunci ne sacrificăm împreună! ― Olguţa! ― Dragă Alice, toate bune şi frumoase în casa ta, începînd cu tine! Cum se face numai că la voi... ― ...nu-s scrumelniţe? îi luă vorba din gură Olguţa, luîndu-i şi monoclul ca să-l imite mai bine. La masa lui Herr Direktor, scrumelniţa făcea parte dintre farfurii, şi ţigara dintre mîncări. ― Olguţa, scoate monoclul: asta-ţi mai lipseşte!... Fumat! fumat şi iar fumat! Mîncare se mai cheamă asta Grigore? ― Omoară microbii şi ajută digestia! ― Lasă scrumelniţa, Dănuţ! ― Dă-mi-o, Dănuţ. ― Nu i-o da! Olguţa smunci scrumelniţa din mîna buimăcită de două magnete potrivnice şi o insinua pe masă. ― Mamă, uite ce face Olguţa! ― Aşa îţi trebuie dacă nu asculţi!... Şi tu, Olguţa, de ce nu faci cum spune mama? ― Mi-ai spus mie ceva, mamă dragă? ― Am spus. Ajunge. ― Mamă, tu nu eşti decît mama mea, pe cînd Herr Direktor... ― Ce-i, mă rog? ― El e musafir... şi tu eşti gazdă. ― Obraznică mai eşti! Profira intra solemn cu sarmalele; după ea Anica purtătoarea cantalupului palid şi zbîrcit ca un cap de mucenic al scopiţilor. ― Cine-i amator de cantalup să ridice un deget.

Olguţa împunse cantalupul cu două degete. ― Vezi, Monica, asta-i o figură de jiu-jiţiu. Dacă erai tu în locul cantalupului ― Olguţa se aplecă la urechea Monicăi de teamă să n-o audă Dănuţ ― trebuia să-mi despici degetele cu palma. Altfel îţi scoteam ochii. Aşa se parează. Să ştii de la mine! Monica ridică un deget încovoiat, reţinîndu-şi o modestă felie. ― Nu aşa. Uită-te la mine. Cu muchea palmei, Olguţa despică aerul, scurt, tăios. Domnul Deleanu se aplecă asupra cantalupului, îl mirosi, apoi, cu buzele strînse şi nările dilatate, privi plafonul dînd din mînă ― Vous m'en direz des nouvelles! 1... Măi, tot jidanii mei, săracii! Numai ei ştiu s-aleagă ce-i bun: cum îi avocatul lor aşa-i şi cantalupul avocatului... Mă duc s-aduc curaçao-ul. Grigore, tu vrei cognac?
1

"Ei, na!" <Fr.)

― Contra! Sînt la al doilea abataj de sarmale! După asta să-mi faceţi coliva. Dănuţ ridicase degetul subt faţa de masă. Ce? Erau la şcoală? Sigur că mînca şi el. Nici nu mai încăpea vorbă. Se simţea în stare să mănînce el singur tot cantalupul. Din cantalupul tăiat în două, ca dintr-o besactea orientală, curgeau şiruri blonde şi roşcate. ― Hm-hm-hm! se pregăti Olguţa zăngănind cuţitul de farfurie. Cu o legănare de evantaliu, mîna Monicăi alungă mirosul sarmalelor... Buzele lui Dănuţ se crăpară umede, topind în gura şi în plămîni adierea care te face să închizi ochii şi să-ţi lărgeşti nările şi pieptul, ca întîia sărutare a fecioarelor aprige. ― Dănuţ, tu nu mănînci cantalup? "Sigur că da, sigur că da", vociferau gîndurile îmbătate de făgăduinţi mereu împrospătate. ― Nu, merci. De ce? Tăcu mîndru şi amar... De ce?... Fiindcă aşa vroia... De ce?... De multe ori buzele lui Dănuţ erau duşmanele lui Dănuţ... De ce?... Lasă... ― Porţia lui o mănînc eu, hotărî Olguţa, dînd din picioare. Dănuţ înghiţi în sec de mai multe ori, cu ochii la farfuria sarmalelor ― lua-le-ar dracu! ― cu sufletul la poarta paradisului pierdut unde veghea Olguţa cu dinţii şi cuţitul. ― Dănuţ, noi doi nu umblăm cu fleacuri. Hai şi-mi ţine tovărăşie. Sarmalele-s mîncare serioasă. ― Da, moşu Puiu. Chiar mi-i poftă. ― Vai de mine, Dănuţ! Ce-i lăcomia asta? Acuma ne-am sculat de la masă! ― Lasă-l să mănînce cît vrea. La vrîsta lui... ― Bine, bine! Profiro, dă-i o farfurie, oftă doamna Deleanu... Şi să

ajunge unul singur. La fiecare căpătîi vegheau măsuţe arăbeşti. covor mai plin decît ale divanurilor. ca un curcubeu al fericiţilor. unde să te culc pe tine? îl întrebase conu Costache privindu-l cam de sus. nesocotind ― poate din pricina monoclului. ras pe de-a-ntregul. ― Şi ce ai să faci cu cinci paturi. În odaia turcească. Aroma cantalupului plutea răcoroasă deasupra arşiţei de varză ardeiată. şi turcească pe deasupra am să visez că-s sultan la mine în harem. tuns cu numărul zero şi împodobit cu semiluna unei cicatrice de Schläger ― venise la Medeleni să facă vizită cumnatei sale şi părintelui ei. pe care orice zgomot amuţea desculţ ― ca şi ţigăncile de-odinioară. ― În odaia turcească. strivi o lacrimă între pleoape şi. Buftea! Buzele Olguţei insultau pe şoptite. panoplii de arme vechi cu tecile împodobite ca odăjdiile mitropoliţilor.... . Herr Direktor abia sosit din Germania ― cu monoclu. şi topeau lung aurul onctuos din care o apăsare numai revărsa şipote de miere glacială. răspunsese Herr Direktor. şi la încruntarea lor hangerele şi iataganele din cui ar fi dat iureş. în liniştea exotică a odăii turceşti. ― Coane Costache. care aduceau boierilor un zîmbet roşu în dinţii albi şi dulceaţa de trandafir între pahare brumate. te rog! Măcar atîta! ― Buftea. să se deschidă cufărul nemţesc şi să răsune veselia copiilor de-acum în faţa zîmbetului tinerilor de atunci. înflorite-n Orientul unde lenea şi cadînele-s frumoase ca şi basmele celor o mie şi una de nopţi.. ― Măi neamţule. Pe jos. cu lăutari şi cotnar. pe cinci divane rînduite-n şir de-a lungul zidurilor de cetate. icoane cu obrazul castaniu îmbrobodit în aur şi argint.mănînci frumos. De aceea. Dar cufărul de la Berlin era încărcat cu daruri. nici narghileaua cea cu trompa lungă pentru fumul lung. Ş-are să fie bine! Şi cînd m-oi . cu un gest de sinucigaş. odihneau covoare moi de lînuri.. ultimul model. Pe ziduri. şi două portrete în rame ovale: tinereţea cu haine şi bucle demodate a străbunilor copiilor de-acum. De pe nici una nu lipsea tablaua de aramă împodobită cu mlădii desenuri. împlîntă furculiţa în sarmale. poate din pricina cotnarului ― posomorala coborîtă pe faţa venerabilului bătrîn. răposatul conu Costache Dumşa. după un dejun subt nucul din livadă. portretele străbunilor şedeau la locul lor aşteptînd să se deschidă uşa şi să năvălească strănepoţii. Dănuţ întoarse capul. Şi mai era ceva în odaia trecutului: un cufăr-dulap de la "Wertheim". să-ţi spun care-i cîntecul: cînd m-oi culca eu singur într-o odaie cu cinci paturi. S-ar fi încruntat poate strămoşii văzînd prihana.. fin încrustate cu lucirile de ger ale sidefului. măi păgînule? Pentru un cap de steclă şi spîn.Demult.

înecîndu-l... ― Măi!. Ia să-i mai ziceţi un cîntec moldovenesc. Lăcomia îl exalta aşa de tare.deştepta dimineaţa cu grija celor cinci belele din vis. Rezemîndu-şi creştetul capului pe divan. astîmpără-te! ― Să-ţi ajut.. Ştii că nu-i prost neamţu! Să mai aducă o steclă de cotnar. smochingul sau un sacou. mamă dragă. ― Dă-te jos. neamţule! Tot moldovan ai rămas pe dinăuntru. Brava. ghiudem. ca jucătorii de bacara cînd au pontat fundul buzunarelor. parcă-i o vitrină! ― Bravo. De atunci. Şi doamna Deleanu era meşteră la alcătuirea lăzilor. gata să nu le mai isprăvească. Suferea. şi de îndată s-ar fi putut dezbrăca. Monica ştia să organizeze geamandanul cu lucruşoarele ei şi zestrea păpuşelor.. Uitase de Olguţa şi de toate cele. În preajma cadourilor. toate cele trebuitoare de la locul lor. odaia turcească în care nimeni nu intra. Vorbele lui conu Costache erau pravilă în casa bătrînească. bucuria se prefăcea în chin şi nu mai era bucurie. ― Cu aşa ladă nu-i greu să fii ordonat! ― Cu aşa ordine. Herr Direktor cu ochii închişi şi-ar fi putut îmbrăca fracul. încît nu-i mai era poftă de nimic şi mînca în silă. În lăzile lui Herr Direktor domnea o ordine amănunţită şi strategică. Olguţa făcu o tumbă şi încă una.. măsline marinate. cînd m-oi culca şi cînd m-oi deştepta. şi cataif cu frişca la sfîrşit. În genunchi. Dar ce-are-a face o biată odăiţă cu un palat! ― Tante Alice. una cîte una. ― Olguţa.. culegînd. Olguţa începu să fumeze din narghilea. în faţa ei. ca pe Dumnezeu.. Şi cît oi sta la Medeleni am să te binecuvîntez. orice ladă-i la-nălţime. copleşit de presimţirea cadourilor. ce-nseamnă asta? ― Tumbe. Îşi freca mereu mînile. ― Olguţa. ― Sfîntă modestie! ― Sfîntă dreptate! Lui Dănuţ îi bătea inima repede. coane Costache. salam. ş-oi vedea cinci paturi goale are să fie şi mai bine... rivalitate. De pildă: icre negre. De unde. dar mult. îmbrăcînd pijamaua.. răspunse capul de pe divan rostogolinduse. rămase odaia lui Herr Direktor. Grigore? Asta-i portretul ordinei tale: fanfaronadă! . Monica! Ai auzit. ca să nu se căiască mai tîrziu. şi ceilalţi nu mai tăceau odată: ţţ-ţţ-ţţ. Herr Direktor? ― Imposibil! Mînă de femeie în lada mea?! Tocmai desfăcuse lada. trăgea săltarele pe rînd. Tot aşa păţea cînd erau prea multe bunătăţi la masă.

şi piramidonul.. Of! Bine c-am scăpat! Muzica asta îmi dădea migrene.. pe jumătate desfăcute de doamna Deleanu. Două pistoale de tinichea cu petiţe. şedea ursuz..balonaşe. Alice: o pereche de ochelari pentru cochetele venerabile. Încep cu moşnegii. A! Face-à-main! Merci..― Invidia traducînd elogiul sincerităţii! Şi asta-i un portret: nu? Să trăieşti.. pachetele. Poftim şi notele.. ― Eşti în stare !.. N-ai uitat comisionul. Erau singurele ocazii cînd treceam şi eu drept copii cuminte. de la sesiunile curţilor cu juri? ― Bietul tata! Parcă-l văd. tu ce spui? ― Eu. decît atunci cînd trebuie. Olguţa.. dragă.. ― Cum îi lada. ― Cred că alte muzici... Unul cîte unul... ca subt streşinele tuturor caselor cînd se întorc păsările. papa. răspundeam noi în locul mamei.peştişori de mintă. ― Napoleon! ― Al lăzilor.. ― Cine-i Minerva. "Măi băieţi.. da. cu mînile înfundate în buzunarele pantalonilor. copii?" "Cuminţi". mi-i totuna ― cu o uşoară preferinţă pentru ciorapi!.. ― . ţiaduci aminte de cele două capete de leu de pe speteaza fotoliului? ― Cum nu?! Tata ne speria că muşcă şi tu le-ai pus în gură cîte-o bucăţică de carne crudă ca să-i îmblînzeşti. Aceeaşi însufleţire copilărească creştea în toţi deopotrivă. Mie mi-au rămas celelalte. Numai Dănuţ.. ţi-aduci aminte cînd se întorcea tata de prin judeţe. Înainte de-a se dezbrăca.. de unde vine aşa miros urît?" Cum să-şi închipuie bietul bătrîn că leii de lemn deveniseră carnivori! . Grigore.. ― . ― Iorgule.. dragă Alice... erau rînduite de Monica pe divanul cel mai apropiat. Bach sau ciorapi. ― Bietul tata!... ― Bach? ― Habar n-am! Am luat ce-ai scris.. Grigore. papa? ― O cucoană. ― Migrenele capului tău!! ― Iorgule. mai berlineze! ― Acelea te lecuiesc de migrene... mai uşoare.. primăvara. aşa-i şi capul: ce intră nu mai iesă. ― Frumos! ― Şi Minerva. ― Ce nume! ― Aşa-s cucoanele! ― Sigur... Ţii minte? Acolo a rămas carnea. anume făcute pentru urechile mamei. ne chema în biroul lui: "Aţi fost cuminţi.. Poftim. ca zgribulit de frig. Monica.. regret migrenele burlacilor.

― Ştofe? ― Ţţ! ― Bomboane? ― Ba.. Răspunde.. ― Cărţi? ― De joc? ― Eu întreb. ce-i? ― Foarfecele are cuvîntul cu precădere. Monoclul căzuse din ochiul lui Herr Direktor. În jurul tainicului pachet se adunară toţi. papa?! întrebă Olguţa cu ochii scînteietori de mîndrie. şi pentru studii la Berlin... lăsînd în loc privirea amintirilor. şi tot mă descoperea. ameninţînd că mă zvîrl de-acolo dacă nu mă iartă. ― Da. S-a uitat la tălpi: nimic! ― Şi tu tăceai. zîmbi domnul Deleanu. ― Ce faci şi tu: supăra pe mama. ― O surpriză! ― Spune. ― Pot să vă spun că vine de peste nouă mări şi nouă ţări. ― Ce ai acolo? întrebă doamna Deleanu. M-am suit pe acoperiş. năvălind în trecutul poznelor părinteşti. oftă domnul Deleanu. Olguţa. te-a bătut pentru conserve? ― Nu m-a putut prinde. mai spune ce făcea papa. că e de . Parc-o văd pe mama cu ochelarii pe nas. ― Herr Direktor. ― Aşa-i.. Herr Direktor dezmierdă hîrtia mută. privindu-l încruntaţi. îngîndurată: "Săracu moş Gheorghe!" ― Dănuţ. papa? ― Tăceam.. papa. pe subt covor. Olguţa se aşeză pe marginea divanului. ― Iorgule! îl mustră doamna Deleanu. Bietul tata! Cînd te gîndeşti că din lefuşoara lui de magistrat cinstit izbutea să puie deoparte pentru cadouri. pe subt birouri. ― Degeaba. ce era să fac? ― Şi moşu Puiu nu te-a spus? ― Se poate! Fraţi şi trădători? ― Şi ce s-a întîmplat? ― Tot mama a descoperit isprava! Avea un nas! Cînd începusem să fumez ― eram printr-a patra de liceu ― mîncam cîte o lămîie întreagă şi fugeam pe-afară cu gura deschisă ca să nu mă simtă. Herr Direktor îşi puse monoclul.. adă-mi un foarfece din trusă. ― Papa...― Se stricase carnea. inspectînd pe subt dulap.. Semănăm cu Olguţa cînd eram mic! ― Ş-acuma. N-ai să ghiceşti. ― Olguţa! ― Acuma-mi sameni tu mie.

― Uf! Nesuferit eşti cu. completă Herr Direktor. că-i plin de pasări gingaşe care au calitatea că tac. că cei de la care vin sînt ga. Acuma e rîndul tău. ― Ce să vă mai spun?.. se poate? ― După aşa surpriză eşti suveran. ― Anglia. că e cenuşiu pe dinafară şi roşu pe dinăuntru. ― Iorgule. ― Ei! ― Poftim. doamna Deleanu îngenunchie pe covor. ― Rusia? ― Acolo se bea votcă. Herr Direktor. ― Bine. ― Dănuţ dragă... că-i dulce la pipăit. ― Eu cred. ― Asta-i farsă! ― Mă rog...cadourile tale. Că-n tara de unde vine se bea mult ceai. ― Cu enigmele tale. Mai poetic nici că se poate! Ghiciţi! ― Precizează. ― Draga mea..)... Tacticos. Iorgule. tu mi-ai adus cleştele de unghii! Eu ţi-am cerut foarfecele. sînt palizi. o să-mi plătiţi cleştele. 1 Să fie blestemat cel care se gîndeşte la ceva rău (fr. o strînse ghem. moşu Puiu. măi omule! ― Simandicoasă doamnă. ― Uite. şi că va fi la modă. adevărate ţigarete orientale.gen neutru: honny soit qui mal y pense (1). Fuu! Da cald mai e! ― Scoate-ţi surtucul. asupra minunilor. .. Copiii vin la urmă. am scăpat de femei. Isprăveşte cu subtilităţile. ― Grigore. Zvîrlite-n sus chimonourile japoneze se desfăcură şi căzură iluminate de auriu şi roşu ca făşii desprinse din cerul legendelor nipone. le pături... Fiindcă-s fără carton ţi-am adus o ţigaretă.. ― . ― Te-ai depărtat. ― A ta va fi împărăţia cerurilor. cadoul fără enigmă e ca o cucoană cinstită: nu interesează! ― Grigore! ― Tu eşti interesantă din alt punct de vedere! ― Poftim. Un-doi-trei. desfăcu învelitoarea descoperind o alta de hîrtie de mătase. De-o vrîstă cu Olguţa şi Monica.. Uitaţi-vă în sus. Herr Direktor tăie sfoara. ― Ţi-l plătesc. Excelente.. nu te mai strîmba.

Herr Direktor.. ca tăiată într-un miez de ananas. E cu doi ani mai mică decît tine: calibrul nouă. Herr Direktor o aşeză pe divan şi se dădu îndărăt măsurînd-o prin monoclu. Uite şi cartuşiera... ― Cu-aşa păr nu-i greu. ― Ia să vedem. dar mi se pare că Monicăi îi place şi mai mult. Herr Direktor o metamorfoză pe Monica într-o clipă. tante Alice. ca un toboşar napoleonian bătu imnuri de glorie. Ştii. ― Herr Direktor ― nu te supăra ― eu aş vrea să-i dau Monicăi chimonoul meu.. aşteptîndu-l. Vino să te sărut. ― Poftim urechea. ― Olguţa să nu crezi că te-am uitat! Acuma vine rîndul vostru. ― La dispoziţie. şopti Olguţa. ― Tante Alice. ― Vino să te pup.. Aşa.. mie-mi place foarte mult. Monica? ― Da.. Aşadar chimonourile sînt ale cucoanelor.. schimbă-i pieptănătura. Nu vreau aşa. şi-a europencei.. Poftim o puşcă.. S-o facem japoneză de-a binelea. să fii la înălţimea chimonoului. scoate-ţi cozile afară. ― Herr Direktor. te rog dă-i-l tu. să isprăvim cu buclucurile. Jos moşnegii!. Cu o surprinzătoare dibăcie. Tu eşti în partida mea. Dănuţ. măi. tu eşti cucoană? ― Nuu. răspunse Monica prin visul chimonoului. ― Hopa! Luînd-o în braţe. moşu Puiu. începu Herr Direktor acoperind cu mînile saltarul de jos. Dănuţ e cel mai mare.. Herr Direktor. ― Dragii mei. acela-i al tău. ţigareta de chilimbar deşteptă zîmbetul pomului de Crăciun pe chipul domnului Deleanu. La ureche. da Olguţa?.. gură de aur.. Hocus-pocus-filipus!. aş vrea să-ţi spun ceva. ― Alice. Începem după vîrstă. ― Herr Direktor.Galbenă şi plină. Chimonourile erau pentru cucoane. ― Alice.. Monica.. Olguţa are destule. ― Ş-acum deschid bazarul de jucării. Olguţa îl privea mai dinainte.. Merită Japonia! ― Vrei. ― Merci. Uite şi-o cutie cu cartuşe. Unu-i mai mic... ― Lasă... Inima lui Dănuţ. ― Şi eu. Olguţa. aruncă o altfel de privire Olguţei. şopti ea în braţele doamnei Deleanu. da frumoase-s japonezele! Mă mut în Japonia. Puşcă adevărată! Adevărată! La aşa bucurie nu s-aştepta. ― Nu.. mie nu-mi vine. ― Bravo ţie. Ţinînd puşca în mînă. .. Monica nu te superi? Ia să vedem cum îţi vine. Ştii. ― Monica.. nu te îngriji..

Nu cumva team protejat? Pachetele zburau unul după altul pe al treilea divan. Luînd cizmele în braţe.. Deschideţi gura şi întindeţi mînile. Uite două diabolouri. uitasem. pere. o minge de foot-ball. cireşe. ― A venit rîndul Olguţei. cepe. săreau. învelit de zeul livezilor cu chimonoul unei fetiţe. Sfiala şi chimonoul îi insuflase gesturile înguste ale japonezelor. mere. ridichi.. papa! ― Pe el.de marţipan cădeau.. c-un paradis de aur pe creanga cea din vîrf. nuci. Părul ei de aur tumultuos. Herr Direktor ! . ― Va banque! Prune. şedea turceşte pe divan.. uite. Olguţa. piersici. Olguţa le sărută cu evlavie. ― Dănuţ! Dănuţ! Tot Dănuţ! Iar Dănuţ! Încă Dănuţ!.migdale. Olguţa luă puşca din mîna diplomatică în mîna ei războinică. ― Ce vrei. Olguţa! ― Au. îşi cufundă mînile în cutie. renclode. copii.. Bluză să-ţi facă maică-ta.. un pui de piersic înflorit. ― Măi-măi! De antilopă! se minună doamna Deleanu pieptănînd-o pe Monica. prins cu pieptenii doamnei Deleanu. În rumen revărsat de zori. că n-am isprăvit. îşi suflecă mînicile ca un hirurg. făcute din pastă de migdale. ― Prinde-o. caise. Herr Direktor desfăcu repede o lădiţă de carton. cum sărutau străvechii luptători armele de luptă. Poftim cizme de călărie şi pantaloni de amazoană. ― Stai. oameni buni! Tigroaică. şi uite. se rostogoleau ca o grindină umoristică de fructe şi legume. Mută. ― Ce ziceţi? îi întrebă doamna Deleanu dîndu-se la o parte cu o încetineală savantă din faţa Monicăi.Întîlnindu-i ochii. Herr Direktor. ocoli plafonul şi strînse mai tare puşca. Cal să-ţi dea tată-tău.. cu genele şi umerii plecaţi şi mînile ― în mînicile largi ― încrucişate pe genunchi. Ochii Olguţei parcă erau de un calibru mai mare decît al puştii. Dănuţ îşi răsuci privirea spre geam. ― Olguţa!. Pentru aşa gazelă! ― Herr Direktor.. Alte pachete zburară. roşie ca suflată cu vaporos mărgean.. Monica. ― Dacă vrei. alune. pe fiecare în parte. castane . nu gazelă! gemea Herr Direktor năucit de sărutările Olguţei. înflorise în coc nipon. ― Aferim! aplaudă Herr Direktor. Aşa era Monica: o vignetă la începutul unei legende. Puşca devenise internaţională. ― Uite. morcovi. ca să nu-i fie frig peste noapte: visul unui poet japonez îndrăgostit de piersici... despuiate cu înfrigurare de Olguţa şi Dănuţ. ― Staţi. Ajutor.. uită-te şi tu.

o suci. zi: Doamne-ajută! ― S-o curăţ. Pune-o în gură. Am înnebunit cu toţii! ― Cine-i acolo? Intră. ― Mănîncă. ― Eu rămîn aşa. lasă-mă să-ţi fac un turban. ― Ptiu! scuipă ea în pestelcă. Olguţa c-un morcov în dinţi. . ― Ştiţi ce? se amestecă doamna Deleanu din nou convertită la extravaganţe. contemplîndu-i ca un boscar încîntat. stărui doamna Deleanu.. ― Sigur. ― Fugi şi adă apă de băut. ― Te-ai otrăvit. paradoxal răsărit din cufărul ordinei. Trîntiţi pe jos de-a valma. bombardînd-o cu cepe.. ca un nas de clown. Profira intră. ca obrajii umflaţi de piersica din gură. Ridicîndu-se în picioare.. o sfătui Olguţa. domnul Deleanu.. Profira luă ceapa. coniţă! ― Ceapă nemţească. Atunci daţi-mi şi un şal. ― Se aprobă. şi Herr Direktor. ― Prohiro. de teamă să nu le calce. Cepele erau învălite într-o foiţă de mătasă dogorită care imita foiţa lor. Profiro. mari şi mici.Duhul anarhic al neorînduielii. Dănuţ. scărpinîndu-şi limba cu dosul palmei. ― Doamne păzeşte! Asta-i doftorie. tante Alice. tot trăgînd cu ochiul la zîmbetul neliniştitor al copiilor. Profiro! ― S-o mănînce sănătoşi! Mă lipsesc. Un morcov aruncat de Olguţa o expulza pe Profira. văzînd-o că se codeşte. ― Fă-ţi cruce şi mănîncă. o întoarse. ― Herr Direktor. ― Hai Profiro. intrase în odaia turcească. cu nările înfiorate de teamă. muşcînd ― minune! ― dintr-o ceapă inofensivă. hai să ne costumăm cu toţii. fără s-o mai curăţe. culegeau bunătăţile. coniţă. ― De unde turban? ― Fac eu c-un prosop. porunci Olguţa. punînd piedici Olguţei. împiedicîndu-se în chimono. subt obştescul hohot de rîs al celor de jos. se rugă Monica. îl rugă Olguţa născocind un mijloc de-a prelungi dezordinea. clipi prosteşte şi rămase cu gura căscată. doamna Deleanu redeveni severă gospodină. făcînd mereu mătănii graţioase fructelor ca unor drăgălaşe zeităţi. Mîna liberă fanteziei fiecăruia. Fiecare cum vrea. Monica. ― Apă! M-am topit! ― Un duş ne-ar trebui. Şi eu tot japoneză mă fac. tu eşti gata costumată. ― Vai-vai-vai! Ce-am făcut aici! Parcă-i un bazar din Stambul. uite ceapă de la nemţi. doamna Deleanu. ― Ia nu te mai strîmba! Parcă n-ai mai văzui ceapă de cînd eşti! Profira făcu o cruce cu limba în gură şi muşcă din ceapă. Nu-i lucru curat. să vezi şi tu cum îs cepele de pe-acolo.

mai mult pentru viitor decît pentru prezent.. repede. harem am. ― Papa.. ― Tu. ― Ha-ha-ha! Ia uitaţi-vă la Buftea! ― Kami-Mura! ― Bravo. Profira intră cu tablaua de dulceţi. nu-i fi avînd tu vreun strămoş mongol? ― Uită-te-n oglindă. bine! Ea e domnişoară.. ― Fără puşcă? se posomori Dănuţ mai tare. Dănuţ unsprezece! Iar chipiul. Şi tu. Ce te-amesteci! ― Ce idee bună! Sigur. Du-te şi te-mbracă. eunuc am. interveni Olguţa cu o ciudată suavitate în glas. dă-mi şi mie o idee. Mă fac haiduc şi o fur pe Monica. . Cu prosopul improvizat turban în jurul capului. te rog să nu-mi strici cheful. tîrînd săbiuţa ruginită şi zăngănitoare. ochii depărtaţi şi paloarea brună a obrajilor ovali. Du-te şi ţi-l pune. el are costumul japonez.. ― Da! cu haine urîte! ― Dănuţ. ca o ruşine întrupată în coadă de tinichea. ― Da! Monica are haină frumoasă. ― Nu vreau. ― Prea onorat!. Kami-Mura. mamă? întrebă Dănuţ. tu. Du-te şi ţi le pune. Părul negru. erau un adaos exotic la chimono. exclamă domnul Deleanu.― Da eu. ― Alice. mamă? ― Fiindcă şi eu îs japoneză şi Monica. ― De ce. uniforma de amiral japonez avea şase ani. ― Mă aşteptam! oftă doamna Deleanu. ― Tu. tu eşti Nastratin Hogea. Tu eşti soldat viteaz. Olguţa? ― Eu îmi pun cizmele şi pantalonii de călărie.. tu şi Grigore sînteţi turci.. prea mic. ― Ia priviţi! îi invită Olguţa cu un gest teatral. Eşti japoneză autentică. căută doamna Deleanu îmbrăcînd chimonoul. ― Mai ştii?! zîmbi doamna Deleanu. eşti în formă! Dănuţ se retrase pe lîngă zid într-un colţ. Aşa vreau eu. Şalul turcesc de pe umeri nu izbutea să anuleze efectul european al monoclului şi al zîmbotului de rigoare.. Tu ai costumul lui Kami-Mura. ― Dragă Alice. se răzbuna exagerînd circonferinţa buclată a capului care o purta plouat! ― Numai cafeaua şi rahatul îmi mai lipsesc! Narghilea am. ― Mamă dragă. ― Cu puşcă şi cu tun dacă vrei! Hai. Ca dimensiune. în noua pieptănătură.. ― Cred. Herr Direktor avea înfăţişarea unui indian de operetă. adică tu eşti paşă ― îţi fac eu turban şi tot dichisul ― iar Grigore-i eunucul haremului. bombăni Dănuţ.

mamă dragă. ― Să nu vă supăraţi. Ce nu fac eu pentru copii! ― Ridicaţi storurile. pantalonii bufanţi.. mamă dragă. Anica o zbughi.. eu aduc aparatul. Olguţa sări în odaie c-un bici în mînă. Profiro. Bravo! ― Bine. pe unde năvălesc fesurile macilor musulmani. sorbea tot ce vedea. Peste hotarul gol al pragului.. Feţişoara lui Spuma laptelui. Olguţa? ― Musteţi. ― Să ne fotografiem. ― Să ne fotografiem. Musteţile de funingine împodobeau o fragedă faţă de haiduc mărunt. ― De ce rîzi. Peste umărul ei. în stilul baladelor populare: Mustăcioara lui Pana corbului. Profiro! ― Trăiască Profira! ― Să închinăm un pahar cu apă în cinstea Profirei! ― Să trăiţi şi dumneavoastră şi tot veseli să fiţi! ― Dănuţ. Cizmele de antilopă. ― Ce ţi-ai făcut. Nu vă dezbrăcaţi. Herr Direktor? îl dojeni Olguţa. dragă. clipind din ochi către ele. numai ochi şi zîmbet. Olguţa putea haiduci printre flori de luncă. tu nu te serveşti?. ― Eu propun să redevenim oameni serioşi. Baba se răsuci. sărut mîna.. spune. ― Mor de căldură în Turcia asta. cu glas de soprană şi de bariton. ― Bravo.― Iracan de mine! ― Te-ai speriat. se ivi capul de lună umoristică al bucătăresei. cu gura pînă la urechi. ― Staţi. Anica? ― Hă! Prin uşa întredeschisă. Ochişorii lui Mura timpului. erau licenţe poetice. Anica. ― Ce-i? Aţi venit la panoramă? ― Hă! Hă!. Tare-i frumos! Parcă-i la panoramă. Anica şi baba. Aşa au haiducii.. Profiro? o întrebă doamna Deleanu văzînd tablaua primejduită de hurducăturile vulcanice ale veseliei pîntecoase ― Spune. ― Spune. coniţă. coniţă . Profiro? ― Nici nu te-am cunoscut. . Se auzi un pocnet. zîmbiră dimpreună. ― Hi-hi! le îngînă Profira. ― De ce. minunîndu-se.. Am o idee. şi mai ales bluza roşie cu centură de lac. Da tu ce cauţi.

tu stai la dreapta Monicăi.. întîlnindu-l pe coridor.. avea să se întindă în viitor.. Fraţii turci alături pe divan. ocrotită de zîmbetul haiducului cu musteţi de funingină. ţinînd recordul încruntării.. îi pofti doamna Deleanu. dar vedea tot pe subt gene. ― Hai înapoi. Brrr! Crunt mai eşti! Adevărat samurai! ― Küss die Hand gnädige Frau. Grigore.. Vino. Dănuţ aşează-te lîngă Monica. Monica îşi privea mînecile. domnule Director? (Germ. vă rog (germ. ― Ţi-ai găsit! Nu pune ea mîna pe-aşa ceva s-o tai! Se teme! ― Să-l chemăm pe Kulek. ironică. Monica. bitte schön.. Doamna Deleanu se aşeză la picioarele divanului între copii..― Cum ne-aranjăm. de ce nu stai turceşte? ― Poftim. Dănuţ mergea. întoarse capul obiectivului.. E bine? ― Spune-i ş-aşa Olguţa. Domnul Deleanu îşi răsuci musteţile. cu sabia şi chipiul în mînă. mînat din urmă de mama lui şi de blestematul aparat fotografic în care ruşinea clipei de faţă. lăsînd posterităţii profilul unui amiral japonez cu bucle de fetiţă. Sărut mîna. Dănuţ!.) 3 Staţi liniştiţi. Herr Direktor?. domnule Kulek. puţin numai. Vrei să mă superi? Şi-mbracă-te la loc. Aşa-i bine? A la turca. Herr Direktor?(2) urmă Herr Kulek cam zăpăcit.. bre! ― Bun. tu stai la picioarele divanului cum ai stat adineoarea.). nach Herr Direktor (1).. Aşa. Herr Direktor luă o narghilea şi-şi cabră monoclul. te rog. Olguţa. Herr Kulek.(3) Olguţa privi cu coada ochiului pe Dănuţ. la Herr Direktor (germ. ― Explică-i. ― Unde te duci. înghiţită ca de-o sugătoare uriaşă.. ― Cum să-i spun. 1 2 De pe scări.. cheamă-l tu. propuse Herr Direktor. Iorgule? ― Ce să ne mai aranjăm! Aşa cum sîntem. Dănuţ? îl întrebă doamna Deleanu. doamna Deleanu ― cercînd să compenseze cu gravitatea tonului neseriozitatea pieptănăturii şi a chimonoului ― vorbi apăsat: . Dănuţ. ― Perfect. Was wollen sie. restul poate să-l facă şi Profira. ― Şi cine vă fotografiază? ― Pune tu aparatul la punct. El se pricepe. Să nu te superi! ― De-acuma aşezaţi-vă. care pregătea o răzbunare aprigă japonezei cu coc blond.. Ce doriţi.. Olguţa. ― Alice. stimată doamnă. Mobilizat din nou în oştile ridicolului. Apleacă-ţi capul.)... hai şi tu cu noi. Aşa. ― Ruhig bleiben.. Are să vie rîzînd. Komen sie.. Grigore.

" spunea doamna Deleanu. În sufletul ei. mamă? ― Ca o cucoană. Nu lipseau nici mănuşile cu toţi nasturii încheiaţi. Eu îs sănătoasă. Şi eu mi-am schimbat părerile de cînd am nepoţi. la adăpost de puşti şi ochi de vînători. şi coborau.. ai cărui paşi erau paşii oştirilor care-l urmau mute. ― El mă găseşte! zîmbise Herr Direktor cu modestie. ― Olguţa. ― Merci. Olguţa şi Monica.. Grigore. cînd trebuie. . supuse.. prudent. ― Tu nu eşti fricos. Herr Direktor. pe o creangă înflorită. musteţile şi le spălase cu vată îmbibată în colonie. ― Mama-i fricoasă. te fac răspunzător! Ţine-o din scurt. şi suiau dealuri ― hăt! în urmă ― se revărsau pe cîmpii. Herr Direktor îşi păstra albeaţa mînilor îngrijite "ca o. Olguţa păstrase numai costumul de haiduc. Oştirile din spatele închipuirii lui Dănuţ erau nesfîrşite. Începeau de unde răsare soarele. ― Eu?? Nuu! ― Tu. se legănau pasările brodate pe chimono. Herr Direktor.. ― Ia lasă! ― Vorbesc serios.. călăuzite de împăratul lor. ― Ca o ce. ― Ca o doctorie. Asta a vrut să spuie mama şi nu găsea cuvîntul. Olguţa. ― Nu-mi trebuie.. mergeau .. Şi nu uita pariul. Cuvîntul acela îl găseşti tu mai uşor decît mine.. Atîta cochetărie la un bărbat?! ― Dragă Alice. ― Totuna. ― Ai să-ţi schimbi părerea. Nu samănă cu mine. nu fiindcă-s negre. Armata din spatele concret al lui Dănut era alcătuită din Herr Direktor. La cîţiva paşi înaintea celorlalţi. eşti un caraghios! Uite: eu am mîni mai negre decît tine. ― Grigore. Să mă iertaţi cu soarele dumneavoastră! Mă pîriesc eu de ajuns la cărţi! Monica mergea alături de Olguţa. Herr Direktor. şi abia capetele lor ajungeau pe viteazul împărat din frunte. ca o trenă uriaşă.Armatele închipuirii lui Dănuţ.― Grigore. ― Sînt. de ce o superi tu pe mama? ― Fiindcă-i mama mea. Soarele-i sănătate. Pentru expediţia vînătorească ― copiii fuseseră iertaţi de somnul ritual în această zi ― Herr Direktor îmbrăcase haine uşoare de tussor şi inaugurase casca de colonist. cu puşca plecată în jos ― ca vînătorii ― Dănuţ îşi ducea oştirile la luptă. mai ales pe Olguţa. ― E fricoasă pentru tine. ― Aşa-i bine. îmi plac mînile ţigăncilor fiindcă-s fine şi uscate. ― Ce-i asta prudent? ― Curaj cu linguriţa. Herr Direktor.

Cartuşele le păstra Herr Direktor.. O dragoste. se putea preface în armăsar cu aripi. N-avea grijă împăratul! Dădea foc codrului şi trecea mai departe printre flăcări. Ochii negri ai fetiţei de cinci ani nu se plecau în faţa ochilor verzi.. răzbăteau dincolo de frunţile plecate în faţa ei.. Armata din spatele lui Dănuţ ― mai puţin Monica ― mergea să ucidă o legendă şi să cîştige o prinsoare cu prilejul botezului vînătoresc al puştii lui Dănuţ. ca verdele veninului. peste toţi şi peste toate. pe care nimeni nu cuteza să-l atingă....... ai Fiţei Elencu.. un înec din care Fiţa Elencu scăpase. Fiţa trecuse ca lăcustele prin lanuri. Cu putinţă?. Cu tinereţele fecioarei bătrîne se îngropase în trecut o taină şoptită odinioară. ca pe o inscripţie netălmăcită încă... Primejdiile pîndeau la tot pasul. o luminase. Împăratul avea în cartuşieră moarte pentru o sută de zmei şi tot atîţia balauri. căci ochii verzi. Cruţaţi de bătrîneţă.să ucidă un zmeu străjuit de balauri. Ţăranii bătrîni vorbeau că iazu-i blestemat.Cînele împăratului era năzdrăvan.. Vlăstar urît al unui neam de oameni frumoşi. mult mai mare. aduse de prin străinătăţi ― laşul boieresc. răutatea ei le întrecea pe amîndouă la un loc. Oare?. Dar nimeni n-ar fi cutezat să gîndească măcar una ca asta... Curînd însă. Zmeul avea balauri la poartă şi buzdugan năprasnic în cui. scăpat de robia roşie şi verde a unei limbi şi a unor ochi ― ofta cu dulce uşurare. Iată obîrşia legendei: în casa lui conu Costache Dumşa. văduvă ― şi o roabă bătută cu harapnice pînă cînd trupul luase culoarea sîngerie a buzelor păcătoase. Înaintea lui Dănuţ alerga Ali cu coada ţanţoş răsucită în sus ca o musteaţă rurală. Fiţa trăise încă şi după moartea lui.. pe care o înclina înspre ea. Un tînăr îndrăgostit de Fiţa Elencu. O plimbare pe iaz. În schimb. Şi-n casa lui conu Costache. Dar pe împărat îl asculta ca un cîne. culoare ademenitoare de muşte verzui ca ochii Fiţei. Fiţa Elencu. Deşteaptă pe cît era de slută. ochii verzi urmăreau deseori prin casă pletele brune şi fruntea scurt şi dîrz tăiată. Să poftească zmeul!. Un boier de pe vremuri o poreclise "soacra bucuriei" şi multele ei nurori nu puteau trăi cu ea în casă.. Parcă pompierii nu umblă prin foc!. O singură slăbiciune avuse Fiţa Elencu ― de nimeni ştiută: Olguţa. o întâmplare nemaipomenită în lunga viaţă a Fiţei. Fiţa Elencu era hîdă pentru întregul ei neam în cumpăna a două veacuri. cu barca. Peste copilăria şi tinereţa doamnei Deleanu şi peste tinereţa mamei ei. Zmeul putea să fure soarele şi să arunce noaptea ca un codru des în faţa năvălitorilor.. dar zmeul n-avea de unde să ştie ce ştia Dănuţ. Cînd pleca la Medeleni.... Putea creşte cît o vacă. sultănise vreme îndelungată.. sora lui mai mare.. în cupeu.. . Şi ce? împăratul avea puşcă. . apoi amuţită. însoţită numai de cărţi în felurite limbi. la Medeleni începeau vremuri de bejenie. Înşelarea cu o ţigancă trupeşă de la Medeleni.

domnea peste celelalte. ― Am venit. nesupărate de nimeni. Şi pentru întîia oară în viaţa lor. după binecuvîntata ei moarte. ostentativ.. După masă. sătenii din Medeleni păstraseră vorba că iazu-i blestemat şi că Fiţa Elencu. Fiţa Elencu începu un post care ţinu mai bine de două luni ― şi care-i grăbi sfîrşitul ― fiindcă dinţii luaseră drumul iazului. într-o tăcere de oraş îngropat subt lavă. aşa de palid la faţă. obrajii aprinşi ai Olguţei.. buzele fără dinţi sărutaseră c-un fel de acră duioşie. broaştele.). După moartea Fiţei ― spuneau ţăranii ― se ivise în iazul cu pricina o broască neobişnuit de mare şi de îndrăzneaţă. la adăpostul legendei.Se apropiau. La prînz şi la masă. că parcă-şi aducea inima în pocalul fără de dinţi. Şi.. Fiţa o privise din cale-afară de lung ― cu toată puterea ochilor şi a minţii ― făcînd-o pe Olguţa să crească mare în viitor. Din tată-n fiu. sclipea zimţat în bătaia piezişă a soarelui. să pofteşti la mine după ce-i sta la masă. Din clipa aceea. pofta-i venise la loc.Singurii dinţi de care bătrîneţă o despuiase pe Fiţa Elencu. ocărind cu glasuri din ce în ce sporite priveliştile Domnului. Într-o bună zi. ― Eu i-am zvîrlit în iaz. plin de apă. fireşte. Iazul pustiu ca subt lună. se înmulţeau în voie. Nimeni nu crîcnea. cu broasca cea mare între ele. cu plecarea dinţilor. feciorul aducea într-un pocal albastru. Şi mata. Rîioasă. nici meşteşugul vînătorilor de aiurea.. satul întreg ştia că Fiţa Elencu s-a prefăcut în broască fermecată. cum domnise Fiţa cu ochi verzi peste toţi. 1 Ceea ce este natural nu este urît (lat. Moş Gheorghe scăpase o vorbă ― ca s-o ferească pe Olguţa de iazul necurat ― vorbă necugetată! Olguţa începuse vînătoarea Fiţei iazului în care zîmbea dantura celeilalte Fiţe. O lăsase moştenitoare. intrase în odaia Fiţei trîntind uşa.. Fiţa Elencu nădăjduise că neamul ei de "papă-lapte" mai căpătase o Fiţă Elencu. Fiţa purta dantură. ― Naturalia non turpia (1). în faţa tuturor comesenilor.. vorbise răspicat Olguţa. ― Să-mi aducă un pahar cu lapte la mine în odaie. . mirosind a mîl şi a răcoare putredă. Feciorul venise la masă cu pocalul gol. Olguţa nu-şi pierduse pofta de mîncare: dimpotrivă. fetiţo. Acum. . Drept răsplată. Pofta de mîncare pierea. erau cei obîrşiţi din gingii. cum germinează o sămînţă în mîna unui fachir. dinţii albi şi ţapeni ca un rînjet de strigoi. Olguţa botezase cu numele celei răposate o ciudată broască. Praştia nu izbutise. ca toate celelalte. ca un nesecat şi diabolic potir cu venin.

― Nu. Prin apă îl pîndeau mii de ochi. oprit din salt. arătînd cu degetul un ciot de salcie săltată deasupra apei. fără să le alunge din lenea lor şi-a mîlului. privindu-l. Acela-i tronul ei. Orăcăitul se dezlănţui mai pătimaş. cu salturi de gumă trecură prin mîl. Pînda începuse. Lătratul lor acuatic nu pornea vulcanic din craterul soarelui de-apus... că-i vin eu de hac. ochi lung cerul pînă cînd îl ajunseră ceilalţi şi porni cu ei alături. Monica asculta ţînţarii al căror ţiuit apropiat era ca freamătul tînguitor a mii de vioare.. fiindcă Dănuţ ştia legenda şi nu-i venea să-nfrunte singur iazul ocolit de toţi. Lui moşu Puiu nu-i pasă. mult mai încolo de mal.. Şi apa e adîncă!. de-a-ndaratelea ― ca cineva care se teme să nu fie prins pe la spate ― soarele roşu.. ciotul părea un trup de cal decapitat.. ci din cîte un trup bubos şi moale ca de bătrîneţă viermănoasă. Olguţa îşi încerca praştia întinzînd-o prelung cu un gest graţios. ca pe-o uşă îndărătul căreia o mînă . ciudat. Incomat de lintiţă.împăratul redeveni Dănuţ. Hămăitul lui Ali le făcu să tresară. în cer parcă.Răsună dinspre trestii orăcăitul broaştelor. Alte broaşte ţîşniră din apă. Din vălurele răsăreau capete cu ochi holbaţi de înecat şi s-afundau la loc. ― Tu o cunoşti. Încet-încet. Herr Direktor aprinse o ţigară. întretăiat de bocete. Pe mal şedeau broaşte cu gura blazată şi ochi astronomici privind cerul fără stele. care deodată poate să te apuce şi să te tragă dincolo. îţi spun eu. ― Olguţa. Herr Direktor. Şi apa e ciudată ca o neînsufleţită mînă de mort. cu copitele în apă şi-ncremenit. Un broscoi încalecă o broască şi împreunaţi se azvîrliră hîzi în apa nupţială. rămînînd în genunchi. Monoclul lui Herr Direktor o aştepta pe Fiţa Elencu. sau din nostalgica paloare-a lunii. Herr Direktor. Şi puşca încărcată. ca mii de saci cu nuci scuturaţi. Cînd vorbele amuţesc. Mîna Olguţei izbucni duşmănos... Dănuţ ar fi fost mulţumit să-l atace Olguţa.. gîndurile încep să vorbească singure. Olguţa. ca dinadins. lepădîndu-se de puşcă: nu-i bine să te pui rău cu Fiţa Elencu! Ca simplu privitor e altceva.. Dănuţ nu se simţea la îndemînă.. nemişcate. Olguţa? ― Sigur. Larma crescu patetică.. iute. poate că iese-n altă parte. cuprinse de un brusc extaz. urmaţi de un inel de-argint înfiorat. De aproape broaştele erau soliste. Ai s-o vezi acuşi. ― S-aşteptăm. Nu pot s-o sufăr! Aşa-i de obraznică! ― Lasă. Dar Olguţa pîndea luciul apei din preajma sălciei. Şi praştia Olguţei pe deasupra. mare şi rotund se-ndepărta de iaz. Ridică puşca.. de văicăreli şi tînguiri ― ca psalmodia unei sinagoge.. ..

. interveni Olguţa... gonea parcă şi glonţ şi piatră. moşu Puiu. şopti Olguţa cu fruntea brăzdată. piatra porni... ― Uite-o! Nu trage. hămăind.. mai mînios. altul îl întorcea îndărăt. Urîtă broască! ― Urîtă broască! oftă Olguţa. Herr Direktor aruncă ţigara şi trase trăgaciul. . începe tu. Dănuţ.. L-am scăpat pe decan. dragă. măi băiete! Ocheşte liniştit. Dojana Olguţei o hotărî. Ia să te văd. E greu să tragi în apă. din ce în ce mai urlător. Cu mişcarea elegantă a vînătorilor ― asemănătoare cu destinderea în salt a ogarilor ― Herr Direktor sprijini puşca de umăr şi trase din nou. o îmbărbătă Herr Direktor văzînd-o că-şi astupă urechile în loc să apuce puşca. împrejmuind cu ochi şi bube salcia. Acuma trage. ― Ce zici. zvîcneau noroadele mucegăite. ― Hai să plecăm. Monica îşi astupă urechile. Fiţa Elencu nu se clinti din faţa puştei. Ai scăpat-o.. Nu te pripi. Şi glonţ şi piatră în zădar. N-ai frică.. Răposata Fiţa Elencu răsărise din apă. ei prea mici. E rîndul Monicăi. Eu ţin contabilitatea.. mă supăr. În jurul sălciei. O broască întoarsă pe burtă deveni nufăr alb. Mai stai. Monica are doi lei. Eu aştept.. Nu face zgomot.. Piatra după glonţ. moşu Puiu. Părea că se luptă cu ţînţarii: el prea mare. inima rănită. Broasca Olguţei făcu un salt deznădăjduit şi căzu pe apă. ― Nu. Institui premiu un leu de broască. ― Sst! Nu vorbea nimeni. ― Eu nu ştiu. Să facem bilanţul. ― Acuma să ştiţi că iese. Olguţa opt. Dănuţ cinci. ― Monica. subt apă. te orbeşte lumina. Glonţul porni. Să ne luăm măcar revanşa cu membrii baroului. Şi deodată. se grăbi Dănuţ. ― Urîtă! şopti Monica strînsă de un fior în spate. S-a făcut? ― Bravo. înghiţită Fiţa Elencu . Luă puşca. Ali alerga de-a lungul malului. cu lăbuţa. Herr Direktor? ― Ştiu eu!. ― Pauză. ― Un leu pentru Monica.rămase numai în ochii vînătorilor salcia goală . Olguţa.. începură a prohodi în cor. mai buimac. ― Înveţi. E rîndul tău. Fiţa Elencu îi privea.Broaştele se risipiră. sau din salcie. Un pocnet îl alunga înainte. stîngace ― aşa cum fumează femeile care nu ştiu ― şi trase la noroc. leproasă..apăsa clampa. Galeş şi sinistru. Prohodul broaştelor. Burduhănoasă ca un idol chinezesc. arătînd cerului... Herr Direktor! Lasă că le-arăt eu! ― Dănuţ. Şi toate broaştele. Monica. ştirbă şi guşată.

cu .. şi nimeri.. unde eşti?. Dar moşu Puiu era înaintea iazului. trupul se prăvăli în apă. Numai păpurişul din fund suspina uscat. .. De astă dată. Un cataif cu frişcă de la mama şi un flacon de parfum de la mine. păstreaz-o.. măi drace? ― Aşa. Oştile îl aşteptau mai încolo.. Obrajii îi ardeau ca atunci cînd intrase în odaia Fiţei Elencu pentru răfuială. Pe iazul vînăt de înserarea cerului se făcuse linişte. Dănuţ ascultă porunca epică. şi ochi.. Ce împărat de treabă! Ce împărat viteaz! Bravo lui! ― Moşu Puiu. visul unei nopţi de vară suna pe hotarul toamnei. sări Dănuţ cuprins de entuziasmul darnic al marilor evenimente. îndărăt iazul cu Fiţa Elencu. ― Olguţa.. înnăbuşit şi gros. Adică tu l-ai cîştigat. deschidea alaiul.. Muzical.. Nu răsărise luna pe acolo. eu nu mai văd. AH! Ali ! Hei-hei!. cimpoaie. ca o pădure gata să-nflorească sau să piară subt secure. Olguţa se lăsă într-un genunchi. Înainte era cimitirul de la marginea satului. cobze şi vioare. Răsăreau stelele pe cerul creştin. nu se putea să scape. Acesta fu epitaful celor două Fiţe.. îşi sprijini cotul de genunchiul celălalt. vin aici! Ţine-l de gît. trage tu. am cîştigat pariul. tragice. În tăcerea topită şi-n umbra clipei vinete suiau cirezile negre din fundul pămîntului. Lătratul lui Ali crăinicea victorii. O luă la goană îndărăt.. Bietul împărat! Numai el îşi primejduise viaţa pentru ostaşii lui şi pentru liniştea împărăţiei. tălăngi. ― Olguţa..împăratul se întorcea singur de la luptă. Din inima Olguţei şi din puşca împietrită glonţul ţîşni. În naltul luminiş. broaştele amuţiră ca să răsune singur glasul celei de pe salcie. Dănuţ.. mînate de un hohot de rîs hurducat. Olguţa! Asta-i lovitură de maestru. cu puşca aplecată în jos.― Ssst! Herr Direktor! Fiţa.. De unde răsuna?. ― Merci. pentru paloarea de argint a unei zări. o stea tremura ca prinsă în pînze de păianjen. ― Bravo. viole şi violoncelul monocord al buhaiului de baltă cîntau din trei zări întunecate ― albastru. răspunse tare Olguţa ca s-o audă şi Olguţele din trecut. şopti Dănuţ lepădîndu-se de puşcă. ― De ce.. ― Ali. şi ochi. Trebuia s-o ucid.. de mult trecuse soarele. ― Olguţa. Fiindcă-mi era frică de ea. Olguţa i-o luă din mînă fără să-l asculte.. ca braţele unui blestem. Îmbrîncit de glonţul care-l găurise. Fluiere şi flaute. îţi dau ţie puşca mea. Eu am să am puşcă de vînătoare. ― Herr Direktor. Labele Fiţei izbucniră în sus.. pînă cînd ţelul se încrustă în burta albă ca un ciob de lună. Meriţi o puşcă de vînătoare. De-acolo sau de-aiurea?.

. Treceau în dreptul stogurilor de fîn rînduite pe cîmpie. Monica? ― Da.. încetinind pasul. .. Da ştiu eu. ― Da tu. Olguţa? ― Mie?! Nu pot să-i sufăr. Herr Direktor?! ― Ajungem îndată. ― O iubeşti. Mama singură. cîntărindu-i cozile cu palma. de ce nu-s eu băiat? ― Aşa a vrut Dumnezeu ! ― Ei. ― Sau cocostîrcul. măi drace! Ce-ţi mai trebuie? Acuma eşti băiat: ai pantaloni.. ― Nu-s băiat. mai avem. ― Dragă Herr Direktor. ― Şi pe mine? ― Sigur. De ce nu l-a făcut fată pe Buftea? ― Lasă-l în pace.Eu aş vrea să fiu ca tante Alice. îl încredinţa Olguţa. Mamei îi place. ― Şi nu eşti tu mîndră să fii la fel ca mama? ― Asta-i altceva. fiindcă-s fată. ca nişte falnici cozonaci abia scoşi din cuptorul verii. ― Atunci de ce vrei să fii băiat? ― Eu nu vreau să fiu fată. aşa-i c-ai obosit? o întrebă poruncitor Olguţa. ea e prietena mea. ― Ei. ― Nu. ― . amplifică scrupulos Herr Direktor... Herr Direktor! Spun prostii. Herr Direktor.. ― Herr Direktor. cocostîrcul! ― Cine atunci? întrebă şi se-ntrebă prudent Herr Direktor.. Îţi spun eu. Olguţa oftă amar.. ― De ce. ― De ce tocmai mama? ― Ca să mă persecute. şi te-aş ruga ceva. ― Şi ţie? ― Mie nu. Mama şi tata au vrut..puşca.Vezi. ― Atunci ce vrei să fii? ― . ― Ei! ― Ba da. Dumnezeu! Herr Direktor schimbă un zîmbet ateu cu steluţa de sus. ― Puţin! ― Da tu. Herr Direktor. ― Bine. Monica? o întrebă Herr Direktor. Olguţa? Ce mai vrei? ― Nu ştiu!. ― Îţi plac băieţii. ― Mama. ― Monica... Herr Direktor.

Dănuţ. ― Cu biciuşca! ― Ba cu mîncare bună şi caldă fiindcă noi am cîştigat pariul. îi căzuse puşca din mîini în dreptul Monicăi. ― Da să-mi promiţi că faci. ― Spune că da.. închise ochii şi ţipă. . Uite. minţiră buzele Monicăi. ― Moşu Puiu. Pe măsură ce se îndepărta mai tare de cei rămaşi pe loc.. oo-ooop". gîfîind: "Dănuţ. ― Aha! ― Te rog să nu mă spui Olguţei. ― Şi de ce fugeai? ― Mi-era frică. Cu picioarele cosite Monica se opri în drum. căzură-n jos. Dănuţ! Kami-Mura. ― Aşa să-i spui. Ea se supără. mă duc eu să-l aduc. Herr Direktor. ― Spun. Dănuţ. de fier. dezminţite de obraji. Lui Dănuţ. se oferi Monica. în sprinteneala fugii. Inimile celor doi fugari. alerga mai iute. spăimîntată de singurătatea lui Dănuţ. sigur.. Monica o luă la goană orbită de întuneric. Dănuţ? ― Eu. îl apucă de mînă. ― Spune. istovitor de elastic. se făli glasul învîrtoşat. Se întoarse îndărăt. lovindu-se una de alta pe neaşteptate.. ― Să ne aşezăm. ridică puşca şi încruntat se porni asupra Monicăi.. ţipa-n tăcerea ei: Dănuţ.. cu patul proptit în pămînt.. Nu vezi că ţin puşca? ― Tu eşti.. ― Sigur. Cu dinţii şi pumnii strînşi. ― Vra să zică mi-ai promis? ― Să zicem! ― Hai să ne odihnim. Şi spaima. ― Lasă-mă. Da unde-i Dănuţ?. Monica nu mai poate. mută. hăuli ecoul dezmăţat.. tra-raa. În schimb vorbele-i erau anemiate ca aripele fluturilor strînse în degete brutale. ― Depinde. Dănuţ. ― Şi mama ce-are să spuie? ― Are să ne-aştepte. sorbind adînc răcoarea serii. Dănuţ. ― De ce m-ai strigat? Ţinea puşca de ţeava. ― N-are să-ţi fie frică? ― Nuu. Monica. Herr Direktor. şi zvîcniră în sus.― La dispoziţie. Nu vezi! Ce cauţi aici? ― M-a trimis moşu Puiu să te chem înapoi. ca un greier negru şi strident... calm. ― Spune tu ce vrei. Eu am să-i spun.. dacă promiţi... ajutor!". Ţipătul Monicăi îl opri. stop! "U-uuu.

Ci-mi-ti-rul. ce frumos e! Aşa se dezvălui sufletului Monicăi. Monica privea cerul cu ochii măriţi ca şi cum ar fi văzut zborul unui înger. ― Hee! Cred! ― Tu eşti băiat. vorbi tare Dănuţ. ― Şi dacă nu vreau? ― Atunci mergem acasă. Puşca într-o mînă. ― Nu. Dănuţ. ― . ― Ştiam eu! ― Cu tine nu mi-i frică. Halal de-aşa împărat!. ― Ce stai? Dănuţ întoarse capul îndărăt. Cu mînile ― fiindcă isprăvise gloanţele ― împăratul se luase la trîntă cu ea. o vrăjitoare aţinuse calea împăratului. Dănuţ. eşti curajos. ― Ştii tu ce-i acolo? o întrebă Dănuţ.... Dar mîinile împăratului erau de fier. întîia noapte lirică a lunii. ― Satul. Dănuţ! ― Ţi-i frică? ― Cu tine.Bine. Dănuţ? Moşu Puiu ne aşteaptă... ― Mă plimbam. stele şi luceferi prin noapte şi prin veacuri. unde vrei. ― Dacă-ţi place! Eu mă grăbesc.. Dănuţ îşi stăpîni un oftat de uşurare. Din nou goana clocotea în el. nu. Dănuţ. Apoi. îl privi pe Dănuţ. Dănuţ. eu cu tine vreau. Dănuţ.... Din marele belşug ceresc cădeau steluţe. estompînd treptat silabele fioroase. În ajutorul vrăjitoarei săriseră din cimitir toate duhurile rele. ― Aîî! Am spus o dată! .. încuiate în apropierea cimitirului. ― Şi ce vrei? ― Să mergem înapoi.. nu vrei să mergem mai încet? ― N-ai decît să rămîi singură. ― Unde-s? se răsti Dănuţ dînd drumul mînii de prisos de acum ..― Şi eu mă supăr ! ― Nu te supăra.. ― Eu merg cu tine. Dănuţ.. Porniră. mîna vrăjitoarei în cealaltă ― şi la drum! Împăratul se ducea să înece vrăjitoarea în sîngele balaurului răpus... ― Dănuţ. Două mîni se încleştară. Hai cu mine înapoi. ― Lasă-mă să te ţin de mînă. ― Nu. da nu mai pot.. Da parcă şi tu veneai înapoi. Eu îs fricoasă. ― Vai.. cu aceiaşi ochi.. ― De ce. ca şi curajul său.. Hai mai încet. Paşii lui Dănuţ creşteau.în drum. arătînd cu ţeava puştii. ― Vai.

boierule!. N-auzi? Moşul se întoarse clipind. trase cu ochiul şi la faţa lui Dănuţ. Dacă şi surîsul ar fi să aibă umbră. Un alt păpuşoi fu tolănit pe cealaltă coastă de-o mînă deprinsă cu focul. suspină Monica. n-auzi odată? ― Aud? ― N-ai văzut un domn şi-o domnişoară? răcni Dănuţ ca pentru cineva din lună. În locul vînătorilor de broaşte ― ca într-o vrajă ― un moş decorativ cocea păpuşoi la un foc aromat de vreascuri şi coceni. ― N-auzi. ― Parcă ţi-ar fi nevastă. n-auzi? ― N-am văzut ni'că! Ei! ― Eşti sigur? ― Ţi-ai bătut joc de mine! se întoarse Dănuţ către Monica. ― Moşule. Mai staţi oleacă la foc. Înălţată de braţele lui Herr Direktor. . ― Ei comedia dracului! oftă din greu Dănuţ.. roşu la faţă.. posomorîtă cu toată veselia flăcărilor. cu stelele deasupra şi şoaptele Olguţei la ureche. îl privi pe Dănuţ cum priveşti o rîndunică pierdută în cer.. Cu ochii micşoraţi şi troieniţi de sprîncenele albe.. pe jumătate în bătaia flăcărilor. şi poate şi pe cer ― o umbră mitologică răsuci gîtul unui balaur cu limbele vîlvoi.. ― Eu mă duc să-i caut.. Dănuţ. ― Poate că-s mai încolo. ― Du-te şi-i caută. făcînd semn Monicăi să tacă şi să vie. Dănuţ îi întoarse spatele. de mare şi bun ce era. Dănuţ bătu cu patul puştii în pămînt. Ia luaţi cîte-un păpuşoi.. Olguţa răsărise din car.. ― Da nu-s! ― bătu el din picior... ― Crede-mă c-aici i-am lăsat! se apără Monica. moşule? ― .înainte. moşule. ― Ha? ― Poate că n-aude. A!. al moşneagului ar fi acoperit cîteva fălci. urlă Dănuţ. îndoindu-şi degetele înţepenite de strînsoarea viteazului împărat.. ― Crede-mă că nu. La auzul vorbelor.. Moşul trase cu ochiul la carul cu boi oprit în drum. ― Moşule. Autoritar. şi-şi căută de treabă mai departe. Monica se trezi în fîn gîdilitor şi parfumat ca un îndemn la rîs. ― Hei! Moşule! Eu îs de la curte!. Aşa-i ghini!. ― Tu să taci! Mo-şu-le. sau o gîză prizărita printre ierburi. moşul se aplecă şi întoarse un păpuşoi rumenit: pe stogurile de fîn şi pe cîmpie. săracu! interveni Monica. Vorbeşte mai tare. Dănuţ! Aici erau..

― Aşteaptă-ţi copchiliţa. ― Cheamă-l pe moşneag. boierule.― Olguţa. Dănuţ dădu un binemeritat concediu bravului împărat. scîrţ-scîrţ. ― Monica! Unde eşti. luna care-o văd copiii mici prin somn. ― Apoi te las cu bine. păturînd în pănuşi păpuşoi copţi. scîrţ-scîrţ. ca vîntul într-un lan astral de rochiţa rîndunelii. Scîrţ-scîrţ. carul scîrţîia.. Moşneagul se porni de lîngă foc.Din car.. n-auzi? Vin şi eu. Se înfruptară toţi trei. N-o lăsa. ― Herr Direktor. boierule. Şi numai Dănuţ lîngă foc. Parcă-i făcea în ciudă! Cu pas împărătesc.. ― Lasă-l să te aştepte! ― Să stea singur? ― Sigur.. ― Moşule. legănîndu-şi coarnele prin stele. Hăis! Scîrţţ-scîrţ.. "Un taraf de lăutari. boală! îndemnă ea boii cu glas prefăcut. trebuie să pornim spre casă. boii trăgeau. strîngîndu-se lîngă foc. ― Lupii? murmură Dănuţ îngîndurat. Moşneagul lîngă boi. Herr Direktor privea cerul prin monoclu. Stai. Monica? ― Aici-s. dori tainic Herr Direktor. Culcat pe spate. strîmbîndu-se elastic: serioasă. ― Uite luna! ― Luna-i? ― Luna. ― Kami-Mura! ― Buftea. măi copchile măi! Nu porni. oftînd. Aşa a vrut! Olguţa înjumătăţi păpuşoiul adus de Monica. veselă sau tristă. ― Iaca pornesc.. cînd ai oreillons ! Răsărise colorată ca un abţibild. fără gură şi sprîncene lineare. Buftea. Olguţa o vedea ilară şi-i venea să-i scoată limba. mă laşi aici? ― Păi cum? ― Moşule.. ― Parcă eu nu ştiu să mîn! Hăis. Calea laptelui adia pînă-n zare. hoo! ― Uf! . ― Moşule. suflînd în palme. Dănuţ. ― Iaca mă cheamă nepotu-meu. ― Olguţa. să-l chem şi pe Dănuţ. şi celelalte". . Samănă cu tine. ai băgat de seamă? Cînd mănînci păpuşoi parcă paşti ! ― Merci! ― Să-ţi mai dau? ― Reste ! îmi stric pofta de mîncare. c-o mănîncă lupchii..

era stăpîna unei băcănii mai mare decît a lui Ermacov de la Iaşi.. Pe atuncea eram eu mică. ― I-auzi! ― Da. Herr Direktor. Asta-i greţos. ― Vra să zică nu eşti bine cu luna? ― Nu. Numai cînd era lună. Herr Direktor. ― Ce ţi-a făcut la Slănic? ― Trebuia să ne plimbăm pe lună. ― Buftea. mă spăl eu pe dinţi cu periuţa ta? ― Nu. că domnişoarele celea se sărutau pe gură cu domnii de-acolo! ― Vai de mine! ― Crede-mă. Eu vedeam umbrele lor. Lui Dănuţ îi era foame... Uite: Monica-i prietena mea. C-un glob de aur? ― Lasă-mă-n pace.. deschizînd cutii cu măsline marinate. Herr Direktor? ― Se jucau. ― De ce? ― De la Slănic. ― Asta-i joacă?! ― Joacă de oameni mari ! ― Mai rău decît copiii.. ― Da cu cine seamănă? Cu tine? ― C-un nătărău de bostan! glumi Herr Direktor.. fără s-o privească pe cer. tăind patace roşcate de salam. întinzînd. Herr Direktor! Ei. Eu mergeam de mînă cu Buftea. oftă Herr Direktor. . desfăcînd un hîrzob de păstrăvi afumaţi. Da atunci eram mai mică. spre gustare. Luna din turbinca lui Ivan. ― Fii politicos! Ai noroc că-s bine dispusă. Monica. înainte. Spune tu. Herr Direktor. îţi spun pe onoarea mea. Dănuţ nu se gîndea la lună. cutii cu sardele. spune şi tu cu ce seamănă. Olguţa! protestă Monica după o scrupuloasă examinare. ― Herr Direktor. Herr Direktor. Herr Direktor! Eu n-am să mă joc aşa niciodată. Olguţa. ― Vin să te pup. cu vîrful cuţitului. Olguţa. Şi eu am băgat de seamă că ziua nu făceau aşa. Constatase din auzite prezenţa ei şi o găsise în turbinca lui Ivan. ― Şi-acum eşti mare? ― Nu. Tu ai periuţa ta. eu nu le lăsam să mă sărute pe obraz. ― Vezi.. Dănuţ o vedea punînd în vastul coş de hîrtie.. mie mi-i antipatică luna. Şi-n urma noastră veneau nişte domnişoare care se sărutau cu domnii. o aşchie grasă de caşcaval de Penteleu. ― Sigur. De asta.― Nu seamănă cu Dănuţ.. Herr Direktor. spune-mi drept dacă ţi-ar veni ţie să te săruţi pe gură cu o cucoană care nu ţi-i rudă? ― Aaa! Mai ales! Sigur că nu. Cînd o văd îmi vine ciudă.. cu faţa ei de lipovan gras. De ce se sărutau.

neamţu cu căruţa dracului.. Ştii. acum se vine la masă. vorbind Anicăi ca unei surdomute de acelaşi neam.. întreabă-i. o clipă. Şi tu nu faci ca domnişoarele de la Slănic. zîmbi Herr Direktor recunoscînd farul de la automobil şi presimţind ce adăpostea. bum. ― Moşule. Mănuşile lui Herr Direktor purtaseră. Tu eşti rudă cu mine. Profiro. După mănuşi sări din car Ali. prin zarva cînilor din curte şi din sat. acoperite de rîsul greierilor şi-al cosaşilor. se . moşule? întrebă distrat Anica. gudurîndu-se frenetic. ferindu-se. ― Iar Anica! se supără Olguţa. Herr Kulek se apropia. ― Ne-am fript. ― Poftim! Car cu boi vă mai lipsea! Domnule automobilist. ― Patapum. cu braţul încolăcit pe mijlocul Anicăi: Ţinea farul în mîna ridicată. ţipă Olguţa avîntîndu-se din car pea doua treaptă în braţele domnului Deleanu. Dă-ni-l de sufletul lui Patapum. ca pe o halbă. ― Borşul. să spui că nu ne-ai văzut. ― Am cîştigat pariul. ― N-ai văzut pe boieri.. mamă dragă. copii! Au trimes după noi. Herr Kulek lumină luna cu farul şi trecu mai departe. ― Adevărat? ― Veşnica ei pomenire ! intonă Herr Direktor. ― Ali! Doamna Deleanu se ghemui. doamna Deleanu îi aştepta pe scări. strigă domnul Deleanu din cerdac. Are să te-n-trebe o ţigancă ― glasul Olguţei scăzu ― care umblă cu un neamţ.― Pupă-mă. ― Ura pentru cataif! ― Dar n-am să vi-l dau fiindcă vă faceţi de cap. ― Uf! Slava ţie Doamne! răsuflă doamna Deleanu. boală! Hohote de surdă veselie porniră din fînul carului. zvîrlind ţigara. ia vin să grăim oleacă. groaznica poreclă. c-o arunc pe Fiţa. Cu lampa într-o mînă şi cu lingura de salată în cealaltă. ― Ferească Dumnezeu! La intrarea în sat. ― Să grăim! Moşul rămase în urma boilor. Moşule. Profiro! intonă corul din car. ― Hm! Ai să te-afuriseşti. un tunel gălbui găuri noaptea. Spiritual. ― Borşul. ― Nu te superi? ― Nu... Parcă am avut o presimţire: cataifu-i gata. fa! Chei din faţa mea! Hi. ― Lasă că le-arăt eu! Neam spurcat! mormăi moşul trecînd lîngă boi. severă ca o alegorie a Justiţiei casnice pentru acei care întîrzie la mese.. şi aşa? ― Păziţi. ştergîndu-şi musteaţa.

Partea a doua I "MEDIUL MOLDOVENESC" Că dintr-un cantalup ţinut la gheaţă. boierilor! le dori moşul. împodobit cu frunze bahice. ― Buna sara. Aducea castronul cu borş. meditativ. vehement. Nie. vorbiră numai lingurile. pe cînd gura alegea sîmburii de miezul apos. Struguri de culoarea dimineţilor blonde şi-a celor verzui. de culoarea amiezelor bălane. ― Bravo! Cu fîn zburlit în părul blond şi cu obrajii rumeniţi. o dezbrăca de cojiţă între buze şi. potaie! Boii porniră visători prin ocara cînilor. de culoarea amurgurilor profirii. luminoasă în lumina lămpii. preocupată de mişcare mai mult decît de gust. Dănuţ mînca poama. În tăcerea deplină. În farfuria lui sîmburi şi coji nu existau: numai scheletele verzi ale ciorchinelor înlăcrimate. greierii şi ochii cînilor. boală!. de culoarea nopţilor albastre iluminate de somnul lunii ― se îngrămădeau redeşteptînd icoana zilelor şi nopţilor trecute.. tante Alice. Hopa. Olguţa arunca cojiţele. degetele aşezau cojiţa în farfurie. ca pentru un joc de şah: se apropia sfîrşitul vacanţei.. ― Dănuţ. ― Grigore! Nu-ţi dau cataif.jelui Olguţa arătînd moartea declamatorie a basetului. ― Daa? Buna sara. moşule! ― Hii. ― De miere! adăugă Herr Direktor. ― Ce-avem la masă? năvăli Dănuţ scuturîndu-se ca un căţelandru scos din apă. iute şi plural. Monica clipea. ― Poftă mare. de cîte ori ţi-am spus! . de culoarea miezului de noapte vînăt de duhuri necurate. Monica. ― Asemenea. Monica desprindea boaba. ca nişte insulte farfuriei.. intra răcoarea prin ferestrele deschise: venise toamna. Coşuleţul cu struguri din mijlocul mesei. Olguţa a împuşcat broasca. ― Are Kulek şi pentru mine! Paşii Profirii duduiră. ― Da unde-i Anica? N-aţi întîlnit-o? ― Caută luna! mormăi Olguţa. lumina. spală poama. plecîndu-se. Ţi-i foame? ― Grozav. Aburii borşului pictară nostalgii pe feţele înfometaţilor. delaolaltă cu lumina soarelui.. tante Alice. mestecînd un colţ de pîne. scuturîndu-se de fîn.

. Doar nu-ţi cer luna! ― Imposibil! Cutiile de chibrituri dispar.Dănuţ muie strugurii în apă. Revanşa mi-o iau la caimac. încruntată. ― Ce cutie? ― A mea.. ― Să ştii c-ai să capeţi apendicită! De ce înghiţi sîmburii? "De-ar da Dumnezeu".. Grigore! Voi propune. maşinal. Olguţa tăcu. Anumite discuţii însoţite de zîmbete. Şi pe deasupra. ― Ai dreptate! Mare minune cu chibriturile ! Se vede că au un element penal în compoziţia lor. ― Bine. ― Bravo. o nemulţumea surîsul lui Dănuţ. ― Dă-mi cutia. Dănuţ gîndise: "S-a fript!" Dacă n-ar fi fost şi Olguţa. aprinzîndu-şi ţigara şi punînd cutia în buzunar. Cînd domnul Deleanu explicase Olguţei că hoţul focului fusese pedepsit. ― Un chibrit. papa? ― Un viteaz. Am scos-o din buzunar. ― De ce-or îi dispărînd cutiile de chibrituri? întrebă domnul Deleanu. Olguţa.. ― De la Prometeu cetire? ― Te cred. o nouă infracţiune: delictul prometeian. A murit. omule. Aşa scăpase de Olguţa! Îndeobşte. Herr Direktor alese un chibrit din cutiuţă. dori Dănuţ în sinea lui. ― Hm! îţi şade bine: de asta te-am întrebat. ― Şi cine l-a răzbunat? ― Literatura. ― De unde! A mea e. Dănuţ era tăcut pe dinafară şi limbut pe dinăuntru. ― Focul. Ei! drăcie! Două cutii ieşiră din buzunar.. Poftim: o singură cutie. şi mai presus de toate. ― Ce rîzi? ― Am nimerit o boabă acră.. înghiţind înainte: se apropia şcoala. Parcă eşti Patapum. A furat focul zeilor şi zeii l-au pedepsit mai rău decît pe hoţi. cînd se va face revizuirea codului penal. Dănuţ ar fi spus spiritul. zîmbi doamna Deleanu.. ― Poftim cutia. ceru doamna Deleanu. "Ce-i aia?" "Cine-i ăla"? ― Cine-i ăla. La dulce. o supărau ca o convorbire într-o limbă pe care nu o înţelegea îndeajuns. nu chibriturile. plîngi? Dănuţ făcuse un spirit pe tăcute. ― Fiindcă toţi furăm cutiile de chibrituri ale celorlalţi! Dă-mi înapoi cutia. Aş face-o numai ca să văd capul mai multor colegi de dincolo. numai să fie cafeaua blănită. . ― Şi el s-a făcut haiduc? ― Nu.. turnînd apă clocotită în ibricul de cafea.

mamă dragă. hai şi tu. plimbă-te pe afară cu Monica. ― Suflă. ― Olguţa. Mamă dragă fă-mi şi mie o cafea. cînd verşi cafea.Fiindcă ajută digestia. M-am umflat. ― Ştiu. ― Cine-i profesoara Olguţei? ― O fată excelentă.. ― Să-ţi fie de bine.. Bruna furtună din farfurioară azvîrli un val şi pe faţa de masă. doamna Deleanu începu culesul caimacului. oftă mama Olguţei. şopti galeş Olguţa.. ― De ce? ― Fiindcă enervează. Papa.. ― Lasă că-ţi dă tata din farfurioară. ― Închipuieşte-ţi că nu! Bineînţeles.. ― Nu mai pot! gemu Olguţa. combativă. şi raporturile dintre ele camaradereşti.. lecţiile sînt discuţii. deasupra flăcărilor. papa! Hai. şi profesoara convorbiri instructive. Olguţa. ― Merci. ― Mult sînge rău trebuie să-i mai facă. un pic. un picuşor de poftă. ― Atunci tu de ce bei? ― . Ţinînd ibricul de coadă. mamă! ― Cafeaua nu-i pentru copii. ― Mamă dragă. hora violentă a flăcărilor se rotea uşoară. nu te obrăznici! ― Dacă mi-i poftă de cafea. oftă Olguţa. ― Atunci de ce te superi cînd vărs eu? ― Îţi mulţumesc! ― Pentru puţin. îmi dai cafea? Domnul Deleanu îşi umplu farfurioara. tante Alice.. Herr Direktor începu să rîdă. clăbucită şi mînioasă ca un curcan de şocolată. ― Ia mă rog! ― Te rog.. cafeaua se umflase deodată. Acuşi trebuie să vă culcaţi. începu Olguţa după ce-şi sorbi cafeaua. Să am şi eu puţină vacanţă. Du-te şi te spală pe mîni. ― Bine că vine şcoala. Olguţa. ― Şi eu n-am digestie? ― Ai şi fără cafea. ajunge. mamă dragă! Merci. ― Şi tu ai nervi şi fără cafea. de ce spui tu. adăugă domnul Deleanu simţind privirea de Neptun a doamnei Deleanu îndreptată asupra lui din clocotul cafelei. "Fuuu!" Bolborosind. De altfel. Olguţa învaţă uşor şi cu . Dănuţ. În jurul ibricului de cafea. Olguţa-i oferă ceai sau dulceaţă. s-o răcoreşti. că ai să iei bani? ― Fiindcă aşa se spune.poate fiindcă înăuntru nu era Olguţa. Monica! După ce rămaseră singuri.. ― Olguţa! Azi am pus faţa de masă..

― Şi? ― Punct. ― Domnişoara Dobriceanu.. ca pentru o luptă cu ochii. ştergîndu-şi monoclul cu batista. nu haiduc! ― Da. Şi sînt convinsă că prietenia cu Monica şi viaţa împreună or s-o mai îmblînzească. începu Herr Direktor.. ― Numai? ― Mai ştii?!. Şi nenorocirea e că pentru tine va fi mereu copil. "Dănuţ îi mai prostuţ: el samănă cu mama lui. nu! Băiat. Chestia-i limpede ca apa. da. fireşte..... îţi aduci aminte ce obrăznicii îi spuneai? ― Da. ― Copil. Vra să zică e băiat. ― Cine? întrebă rîzînd. eă această amabilitate mi-a fost servită în faţă. Aşa-i şade bine Olguţei. Să fi fost Dănuţ ca ea... aş vrea să limpezim o chestie care mă preocupă serios. Extern. tu n-ai nimic de spus? ― Eu sînt de acord cu Alice.. E latifundiară inexpropriabilă în împărăţia cerurilor. . La ce liceu vreţi să-l daţi? ― La Liceul Internat... nu ştii? ― Perfect. Şi ea e un mieluţ. ― De loc!... ― Grăbită mai eşti la puncte! ― Nu văd unde vrei s-ajungi? ― Îndată... probabil un flirt." ― Închipuieşte-ţi. Grigore... Da-i plac toreadorii!.. ― Iorgule... ― Păcat?! Gîndeşte-te că-i fată. răspunse repede doamna Deleanu.... ― Deja? ― Dacă nu mă daţi voi afară mă dă toamna. Avea mare admiraţie pentru Iorgu. de o prietenă a voastră din copilărie.. Tu şi cu Dănuţ nu sînteţi genul ei! Îi plac oamenii limbuţi şi agresivi. ― Nu. Săraca! ― Dragii mei. Îl dăm la liceu. Ce vrîstă are Dănuţ? ― Unsprezece ani. Şi cum spuneam.. Grigore! Se poate una ca asta! Dănuţ intern?. ― Intern? ― Vai.. Săraca!. ― Păcat ar fi! suspină domnul Deleanu. ― Mai trăieşte?! ― Dragă... fiindcă a venit vorba de Kami-Mura şi fiindcă a sunat ceasul plecării. fiindcă se apropie plecarea.plăcere: singura moştenire simpatică de la Fiţa Elencu!. îi de-o vrîstă cu voi! ― Biata Profiriţă! De la ea nimic nu te poate supăra. Ce intenţii aveţi voi cu privire la Dănuţ? ― Cum? E foarte simplu. Iorgule. Herr Direktor.

acoperişul casei noastre e teafăr. Tu eşti o mamă admirabilă. Iar în ziua cînd îţi cade. bineînţeles. ― Poftim.. nu-i coşi la loc fiindcă te bizui pe noroc şi ai ferma convingere că norocul se preocupă de nemurirea aţei de care-ţi atîrnă nasturul. cu oarecare îngrijorare totuşi.. fiindcă. moldovan prin excelenţă. ― Bine. ― Dragul meu. Şi asta spune tot. din fericire. Vă pot dovedi ceea ce am afirmat. Degeaba te superi. şi restul. să lăsăm fleacurile. Alice. ― Şi? se impacientă doamna Deleanu. în loc să-l dregi ― ceea ce te va scoate pentru cîtva timp din tabieturile tale ― eşti în stare să te îmbeţi în fiecare zi ca să uiţi că din clipă-n clipă poate să-ţi cadă în cap. slavă Domnului.. ocolit şi rostit de un altul. nevasta ― hai să zicem ― dar eşti un om comod. ― Vai! ― Ascultă. Sînt mama lui. Şi.. Sînt convins că Iorgu gîndeşte la fel: spune. devii pesimist şi faci admirabile stanţe melancoliei celor bătuţi de soartă ― fără ca să-ţi coşi alt nasture la loc.. primarii sînt tot moldoveni. eu îs mai modest ― e să-i văd oameni. Şi singura mea bucurie ― alţii ar numi asta ideal. Răspunde tu mai precis. ca la auzul unui gînd de-al său. E în joc viitorul singurului tău băiat. ― Cred că da. ― Nu glumesc. dacă poţi. de pildă. Nasturul de la pantaloni. Toată .. Tu ştii bine că-ţi iubesc copiii. ― Dragă Iorgule. N-am nimic de spus. Numai că. singurului urmaş al numelui nostru. nici nu cobesc. ai devenit prooroc! ― Nu. matematic.― E natural. nici noi nu sîntem de lepădat. că ţi se dărîmă acoperişul casei. Alice. e pentru copiii voştri. Să lăsăm acoperişul. subt privegherea părinţilor. cu creionul în mînă. laşul nostru. ― Vă rog să mă credeţi că tot ce vă spun e gîndit şi copt de mult... Aşa-i? ― Poate. Uite laşul. Să vorbim serios. mai vrednici şi mai întregi decît noi. ― Foarte frumos şi lăudabil. ― Ţţ! ― Şi tocmai de asta eşti primejdioasă pentru educaţia unui băiat. şi deacum înainte ştiu să mă feresc singur... Ştii. ― Grigore! ― Azi eşti în toane rele. Herr Direktor aprinse o nouă ţigară.. în căpăţîna asta fără de plete poetice. tu eşti un om de ispravă: îţi iubeşti copiii. ce s-alege din toţi copiii crescuţi în condiţii bune.... Vă-ntreb: ce-are să se aleagă din Dănuţ dacă va face liceul aşa cum vreţi voi? Doamna Deleanu ridică din umeri. Un ratat. Aşa că toată afecţiunea mea. M-a ferit Dumnezeu de căsătorie pînă acum. Da sau ba? ― Eu copii n-am. laşul! Un oraş care are poeţi şi n-are primar. din zi în zi mai descusut. zîmbi domnul Deleanu.

dar nefastă mai ales. ― În Moldova mai ales.. Da. Poate exagerez puţin. între două cafeluţe cu şerbet. Dragii mei. mai acri şi mai calici.activitatea primarilor se reduce la înzestrarea cu ruine din ce în ce mai poetice şi mai melancolice a reveriei poeţilor din ce în ce mai beţivi. Uite. ― Monoclul? ― Dacă aş fi rămas în Moldova sînt sigur că-l purtam. cum se spune. cu ochii cîrpiţi de somn. Dar e vioaie. la gura sobei. altfel îi ucid frumoasele sirene... Viitorul lui Dănuţ nu trebuie încredinţat norocului moldovenesc. ca pentru luptă... dar.. Ai impresia că cine le rosteşte are muşchi. Adu-ţi aminte că printr-a şasea de liceu făceam versuri! ― Şi? ― Arvonisem deja energia la Muntele de Pietate. e o anumită lene.. eu am trăit numai în Moldova..... ― Sigur că am. estetică. aristocratică. Voi nu vedeţi că limba noastră e făcută pentru femei şi pentru taclagii ! Dulce ― ce-i drept ― şi molatecă îngrozitor. ― Toţi băieţii trec pe-acolo. răstite. Mediul moldovenesc e primejdios pentru educaţia băieţilor. ― De Dănuţ nu mă despart. ca şi marinarii lui Ulysse. şi muşchi vînjoşi. în mînile noastre. ― Grigore. şi nenorocirea-i că rămîn.. căci mi-e dragă Moldova. dar poate că ai dreptate. Şi spunemi tu.. şi trăiesc: hm? ― Şi sînt ferm convins că te întrebi şi tu cum ai ajuns unde eşti. E brutală: adevărat. dacă nu eşti prototipul moldoveanului? ― Aşa-i. tot talentul şi toată inteligenţa ta ţi-ar fi fost un ferment de amărăciune în plus. deprimant de molatecă! Parcă-i vorbită numai din puf. Limba valahilor e vulgară: recunosc. De altfel asta e şi expresia consacrată a moldovenilor pentru Iaşi de pildă: "Bătrînul nostru oraş! Bietul Iaşi!" Toţi îl deplîng şi toţi revendică mila celorlalţi pentru bătrîna capitală a Moldovei. ― Exagerezi! ― De loc!. cu jumătate gură. Cine trăieşte în Moldova din copilărie. trebuie să-şi puie vată în urechi. Dar constat că Moldova-i primejdioasă... Deocamdată îl aveţi voi.. măgarule. Asta s-o ştii.. în fond.. spun cu durere. şi nervi pe deasupra. elegantă.. Numai că moldovenismul meu a primit un altoi salutar. Şi credeţi-mă că ce spun. în fundul pantalonilor. Iorgule. Trăsătura ei esenţială. din care decurg toate celelalte.. îl avem noi.. se scutură nervos doamna . ― N-am obiceiul să-mi pun astfel de întrebări. ca pentru un biet bătrîn nevolnic dar venerabil. sîntem fraţi! ― Sîntem fraţi. ― Ai devenit moldofob? ― Nuu.. Dacă nu era Alice. cum vrei să-i spui. pînă şi dragostea pentru Moldova e plină de milă. lenea moldovenească începe cu vorba moldovenească şi se încheie cu fapta moldovenească. Vorbele-s scurte. am deplină dreptate.

. va obţine o intervenţie la director. chefurile etc. nu cei crescuţi în ietacul mamei. Să admit. ― Grigore dragă. fiindcă s-a bătut sau s-a jucat cu alţi băieţi. Spune tu: nu-s eu destul de severă cu el? Poate mai severă decît cu Olguţa! ― Alice.. Alice ― ţi-o spune o experienţă ― adevărată dragoste pentru mamele lor au numai copiii crescuţi în viaţă. nu vorbesc de monstruoasele prigoniri care ucid sufletele. Severitatea care vine de la un străin e tonică. Consecinţa: în loc să născocească el singur mijlocul de-a birui reaua voinţă. Şi-i iarăşi foarte bine ca nenumăratele ispite ale adolescenţei şi-ale tinereţei să-l găsească bărbat călit în viaţă. condiţiile de viaţă devin tot mai grele.. nu-şi pierde vremea cu solicitudini şi amabilităţi materne. Să-l privim pe Dănuţ în liceu. Ai să plîngi. belferii care sînt oameni din viaţă ― cu tot ce implică aceasta ― nu sînt la fel cu mamele şi nici nu pot fi mamă a treizeci-patruzeci de copii străini. Sau altceva. Îndărătul mamei severe e tot mama.. se vor dărîma aşezămintele barbare şi poetice. de pildă.. Răscoala ţărănească e un semn. Şi să ştii.. pe de altă parte. bineînţeles. mîine-poimîne vine armata. Copilul ştie sau simte aceasta. fiindcă numai aceea îi dă muşchi şi individualitate combativă. vei plînge. nu poet ancorat în fustele mamei. Şi Dănuţ va simţi nevoia să aibă cîte o soră de caritate pentru fiecare durere sau necaz. şi chiar dacă ar fi.. Ei! asta topeşte bărbăţia. sînt rare.. în liceu la Iaşi. Să întoarcem pagina. bărbăteşti. prin părinţi. Vor începe alte răscoale... Slavă Domnului. şi marile energii ale muncii vor copleşi . că severitatea educaţiei de pînă acum e fără cusur. O notă proastă. ascultaţi-mă. Vrînd-nevrînd ţi-l ia. ipotetic... vei exagera. genul acesta de severităţi nu contează. cum ştii.. fiindcă la tot pasul s-au lovit de viaţa care. cu nenorocirile lor futile. îl vei compătimi.. Dănuţ te va convinge ― cu lacrimi. Se vor revizui valorile sociale. sîntem în măsură să-l ferim pe Dănuţ. Ori.. da eu nu-l răsfăţ pe Dănuţ. Şi. şi fiindcă. alte tulburări ― mai curînd sau mai tîrziu. se rugă doamna Deleanu..Deleanu. Tu-l vei crede fiindcă eşti sensibila lui mamă.. Odraslele din ietacul mamei ştiu să-i canonească bătrîneţele... Evident.. luînd aspecte comice de operetă ― dar va isprăvi prin a pătrunde adînc... Ce-ai să te faci?! Ai să-l legi? Nu. neatenţia sau severitatea dascălului. . Civilizaţia a început să pătrundă în ţara noastră. Ceilalţi ştiu să preţuiască şi delicateţa şi jertfele secrete ale celei care i-a crescut. în viaţă şi-n război surorile de caritate nu-s obligatorii. Ia închipuie-ţi că într-o zi Dănuţ vine acasă cu capul spart. efectiv. inevitabile.. Vorbesc de severitatea. de asprimea pe care copilul trebuie s-o întîlnească de mic.. şi pentru tine ― şi mai ales pentru el ― e bine ca despărţirile să fie fără lacrimi. Ajunge atîta: răsfăţul e gata. Or să-nceapă femeile. Ei! vezi! Ai tresărit! Atunci te vei alarma... la nevoie ― că-i persecutat. mai ales ― inerente vieţii. şi atunci va lua aspecte tragice. Nu mai vorbesc de miile de despărţiri dintre părinţi şi copii ― dintre mame şi băieţi. ― Dragă Alice. Or.

Ş-atuncea. îşi pregăti o havană. nu să-şi măsoare nemernicia şi slăbiciunea în faţa ei.. ca şi strămoşii lui. da! Acela va fi stăpînul celorlalţi. şi vor năvăli în viaţa socială oameni care vor tîrî civilizaţia cu ei.. Lăsînd ţigările.. N-ai teamă! Nu-s demagog. Vom avea. ciocoilor şi chiar multor boieri autentici care-şi trimit odraslele prin străinătăţi de îndată ce le-au înţărcat. îţi lăsa nepoţilor mei mai mult decît vă las eu vouă. nu. Herr Direktor fuma havane numai după mesele lungi. nici nu-s snob de-a-ndoaselea! Vreau să-ţi spun atît: tata a avut experienţa vieţii. ― Dragii mei. Şi pentru asta trebuie să-l facem om. tu uiţi că Dănuţ va fi bogat. ştii ce ne spunea el cînd eram mai mari? "Măi băieţi. încît să aibă mîndria că el singur ar fi fost în stare s-o adune aşa cum au făcut şi părinţii săi ― şi s-o preţuiască mai degrabă ca o dovadă şi ca o amintire a vredniciei înaintaşilor săi. Ei bine.. ca să înveţe limbi străine. Copilăria fiecărui om. a fi nepotul lui conu Costache Dumşa nu va mai însemna nimic... Dragă Alice.. ― Să-l trimit în Germania? vorbi rar.. puternic prin el. doamna Deleanu. cu temere şi sfială." Iată. vulgari dar energici. cu lăutari şi alte muzici.. dar altfel. era un om care se ridicase numai prin puterile lui. în concepţia . va şti să-şi arunce numele cu iz de cronici nespălaţilor pe care i-a biruit cu pumnii lui. înseninîndu-se. E o eroare cu grave urmări. Herr Direktor îşi stăpîni un zîmbet cu o încruntare. brutali dar puternici. înainte de a fi om bogat. Aşa. Atunci nu te va mai întreba nimeni: "Cine-a fost tată-tău?" Paşaportul ereditar pentru saloanele aristocratice şi pentru viaţa socială de azi ― va fi un arhaism perimat. ― Grigore. mai multe spitale şi şcoli. Cealaltă ― cînd e şi moştenită pe deasupra ― e bună pentru bacara. dar de oameni teferi. singura avere cu adevărat mănoasă. Averea moştenită e socotită ca o fericire căzută din cer. dragii mei. dar cît v-am lăsat v-ajunge. Alice. A! nu spun că sărăcia lucie e o fericire! Această pretenţie o las religiei cu popi graşi! Dar tot atît de mare primejdie ca şi calicia e averea de-a gata pentru sufletul copiilor. de poeţi. cap aveţi: iaca-tă averea pe care v-o las. "Dănuţ va fi bogat": te cred! Foarte bine! Numai că în clipa cînd îşi va mînui singur averea.. Dacă-ţi şti să fiţi oameni. mai mulţi medici şi mai puţini popi. bietu tatu-meu.. atît de călit. O aprinse. decît poate în rarele saloane cu mobile mîncate de molii şi boieri scăpătaţi.. ― Nici nu m-am gîndit la aşa ceva! Doamna Deleanu respiră. să fie atît de întreg. şi după discuţiile lungi pe care le vedea isprăvindu-se cu izbîndă. pentru şampanie. Ferice însă de acel care. dintre care cea mai de căpetenie e înstrăinarea de limba naţională. în sfîrşit. sănătoşi sînteţi. ― Nu uit de loc. şi mai tîrziu pentru doctori. ca o impertinenţă. nici nu fac politică.tirania trîndăviei stăpînilor de ieri. în această privinţă credinţa mea e alta decît aceea a parveniţilor.

Ori.. chiar dacă mi-aş călca pe inimă. fără ca să mă robească. ― .. Asta nu înseamnă că socot Germania indispensabilă unei bune educaţii! Germania e o ţară cu multe calităţi sociale şi cu multe cusururi vădite pentru sugacii lupoaicei. subt ochii mei. nu-i strică. dreptate ai. fără ocol. Dar îţi mărturisesc franc: dorinţa mea e să-mi văd copiii crescînd la un loc.. nu vă alarmaţi! Pe Dănuţ îl daţi pe mîna mea. Piedică pentru viitorul copiilor mei nu vreau să fiu. plînge şi iubi la fel. şi lotul cel mare la loteria statului. ― Grigore. De asta om vorbi mai tîrziu. cum avem atîtea. Germania n-a fost pentru mine o vocaţiune cum e. Şi mediul e destul de românesc. La nemţi sportul e obligator. tu te uiţi prea mult la monoclul meu. provizor. De altfel. De rest. nu te supăra. Ferească Dumnezeu! M-am dus în Germania să învăţ în condiţii practice. pe un suflet format din punct de vedere etnic. Rămasă singură pe cîmpul de luptă. ― Sau. mai exact. ― Precis: îl dau intern la o şcoală din Bucureşti ― la care. Cînd nai amintiri din copilărie. ― Precis. ― Grigore.. Îndepărtarea de ietacul moldovenesc al excelentei sale mame.. ― Dragă Iorgule. ca nicăieri aiurea ― după cît ştiu eu ― specialitatea mea: ingineria.... ci altoiul fertil al unei civilizaţii superioare. deschide cîteva ferestre adevărate în încăperea cu ferestre pictate care e mintea noastră de cele mai de multe ori. în limba ta naţională. Sînt în măsură să preţuiesc şi alte educaţii decît cea germană. de pildă. pentru atîtea secături.. pentru un om întreg.. Deocamdată-i vorba să-l formăm pe Kami-Mura. de pildă. nu zic ba... Să hotărască Alice. cum o vrea Dumnezeu! Dumnezeu.. aşa cum am crescut şi noi subt ochii părinţilor noştri.. Şcoala Luterană.. doamna Deleanu îşi muşcă buzele strîngîndu-şi batista în mînă.mea... Mie mi-a folosit. ci într-o limbă învăţată cu dascăli. e bună orişice civilizaţie adevărată. Asta la început. în contact ... Iorgule ― cît despre rest.. L-aş da acolo numai din pricina sporturilor. ― Grigore.. tocmai în clipa cînd mai e permeabil. Parisul.. Contactul cu mai multe chiar. studiile în străinătate nu urmăresc. vom vedea. ― Şi? ― Simplu. vorbeşti serios? întrebă domnul Deleanu. vom vedea. Dimpotrivă.. fiindcă acolo mi-am făcut eu studiile? Eroare. ― În definitiv eu nu m-amestec! Am spus numai care-i dorinţa mea. Vorbesc principial. şi nu trebuie să urmărească înstrăinarea. vorbeşte precis. Mai întîi. Dar asta-i altceva!.. nu aşa... Ce propui? ― Slavă Domnului!.. Unde mai pui că. Staţi... Fiecare om trebuie să ştie să înjure în limba lui ― fără dicţionar ― trebuie să poată rîde. vei fi o corcitură lamentabilă. Pe Dănuţ mi-l daţi mie. trebuie să fie etnică. Cît despre Germania!. Voi credeţi că vreau să-mi trimit toate neamurile în Germania. Uite: îl scot.. dragii mei.? o privi Herr Direktor prin monoclul din nou pus.

. mari şi late ― să-l înzestrezi cu delicateţa şi eleganţa sufletească ― atît de necesare ― şi care sînt darurile nepreţuite ale mamelor de calitatea ta. Anglia. cu portarul. tocmai ce-ţi trebuie ţie: delicată.. .. n-ai nici o grijă! îngrijesc eu de el. şi casa noastră?. În vorbitor însă. ori vin. Mai departe? ― Bun. să nu-l văd un an întreg? ― N-ai decît să vii cînd nu mai poţi. Cine are să-i şteargă nasul! Cine-are să-i potrivească pălăria! De ce nu-l însori. Alice?. Şi peste doi ani.. cea mare.. ― Da Olguţa? Face cît cinci! Da Monica? Un copil delicios.. şpriţurile sînt bune şi-şi au rostul lor numai în pahar.. Şi vei avea mîndria să-ţi iei. de ce sacrificii sînt în stare! ― ca să înveţe cum să-şi stăpînească somnul în public. Îl vrei bărbat? Dă-mi răgaz să ţi-l fac.. ― . Ce ai de zis? ― Vorbim în principiu. Dă-mi-l mie cît îl dai şi învăţăturii. pentru surori şi părinţi. Va învăţa să-şi facă singur geamandanul ― de piele. cu vacantele cele mici. şi nu vei regreta! ― Grigore dragă. ― Cum?? ― Stai. n-o să-i fiu mamă... Alice.. ― Şi mai am o ultimă pretenţie.. cuminte. Rămîne goală. vacanţa următoare să mi-l lăsaţi mie pe Dănuţ.. frumoasă.. adăugă repede Herr Direktor. Şi să n-ai grijă. necesară. Vacanţele le petrece la Bucureşti ― sau aiurea ― în tovărăşia mea. din banii lui. cu chelnerul. evident. ori apă.... În astfel de ocazii.. un an şcolar. Germania. Dănuţ va deveni patriot din clanul românilor de-acolo: tot teatrul social în mic... la Medeleni ― ca să facă o dată pe an inhalaţii de moldovenism în familie.Grigore. Nu-s atît de negru! Vorbesc de vacanţa de Paşti şi de Crăciun.. Nu-nu. ― Grigore.. cu trusă. îţi trimit un alt Dănuţ ― ceva mai dezgheţat şi mai neatîrnat ― care va aduce. şi asupra muntenilor. cum se cuvine să facă cineva care vine din străinătate.. se înţelege.. Doamna Deleanu privea în gol. Alice. o îndoită revanşă ― regională şi femeiască ― asupra bărbaţilor de felul meu. Ş-ai să ai vreme atunci ― trei luni de zile. Va asculta muzică bună ― vezi. împreună cu Iorgu ― el are destule procese la Casaţie ― şi să-l vezi. o petrece cu voi.. plus sporturile. În schimb va avea în mine un camarad atent şi experimentat.. În tot cazul nu acasă. Va trebui să se descurce în limbi necunoscute. cu Olguţa şi cu Monica..cu nemţişorii. alături de odaia mea.. ― Şi cine are să se îngrijească de el? Cine-are să-l îmbrace? Să-l cîrpească? ― Eee! Asta-i!. e inuman! ― Dragă Alice. cît trebuie şi cum trebuie. Se va deprinde să stea singur într-o odaie de hotel ― de mîna întîia... şi înzestrat de un burlac competent în geaman-dane. Alice! Evident. Franţa. Vom face împreună o plimbare prin străinătate: Italia.... Vreau să-i dau un aperitiv internaţional.. cadouri alese de el.

dragă Grigore. ci cu palmele. Sîntem oameni. că am nepoţi a căror mamă e denaturată. uitînd ţigara aprinsă pe faţa de masă. Şi tu ai să expediezi cîte două perechi de ghete de cap... Şi vom fi fericiţi cu toţii. Să se înveţe de mic să vrea. ― Ai dreptate. izbucni doamna Deleanu. După trei telegrame te-ai compromis. Dar mingea . agere. Uite: ai ochii roşi.... ― Ai dreptate. cum avea să înghită toate mingile de oină ale ţării... Iorgule... trebuie să-l întrebăm şi pe Dănuţ dacă vrea. ― Alice dragă. Herr Direktor se surprinse oftînd. Alice dragă.. Dacă nui pregătit. Dănuţ ― glasu-i tremura ca şi bărbia ― Dănuţ e un copil.. Să-l chem. să nu uiţi ― cînd îi pleca ― să iei tiparul picioarelor nepoţilor tăi. ― Ia să lăsăm jalea la o parte! Parcă l-am prohodi. Grigore. Facem şi noi ce putem. am rămas între bărbaţi.. Bietul Dănuţ! Mingea de foot-ball. ― Ascultă.. izbucnind în plîns. îl rugă doamna Deleanu. Nici nu-i pregătit. victimele mingii nemţeşti erau Anica şi Profira. zîmbi domnul Deleanu ştergîndu-şi ochii umezi.. răspundea Herr Direktor încîntat de succesul balonului. Mediul moldovenesc e cam slab. ― Da. un bărbat.Din ochii închişi ai doamnei Deleanu... se învioră deodată doamna Deleanu.. pînă cînd nu mai sîntem. Cîte-i trebuie.. Anica. În sofrageria fără de copii şi cu toamnă plutea tăcerea şi apăsa viaţa. nu cu batista. Sîntem copiii. Uneori.. dar ai dreptate. ― Grigore. învinse de lacrimi. Dănuţ. Nu trebuie să te vadă aşa!. El trebuie să hotărască.. şopti ea... Doamna Deleanu ieşi cu umerii plecaţi de povara ultimei speranţe. Tot Bucureştiul va şti că ai copii clandestini. Trebuie să convii că ce-am făcut e bine. Anica şi Profira aveau picioare ― Profira. Noi v-aşteptăm. palmele i se ridicau ― răzvrătite sau rugătoare ― şi iar cădeau. Faţa de masă începuse să ardă negricios. Domnul Deleanu întoarse capul spre fereastră.. Alice. Întîile ei victime în casa Deleanu erau ghetele: roase ca de lepră. ― Sau.. ― Grigore.. Ce Dumnezeu! Doară nu-l trimetem la moarte! Vom face din el un om întreg. După fiecare partidă de foot-baal îţi dau o telegramă urgentă: "Trimite". Altfel decît crezi şi decît doreşti... ― Grigore. După ghete. trîndave. începu doamna Deleanu ştergîndu-şi ochii. lacrimi repezi curgeau pe obraji căzînd pe faţa de masă. mai exact. du-te mai întîi şi te răcoreşte. pe pămînt. nebăgată în seamă de nimeni.. N-are uniformă. ― Ei.. de-a lungul anilor. cu două pîntece ― de piele pe dinafară şi de gumă pe dinăuntru ― înghiţise mingile de oină ale copiilor. asta-i soarta noastră.. Herr Direktor ridică din umeri. ― Eu mă duc. cu ochii acoperiţi. şi tuşi. nici nu-i pregătit.. Domnul Deleanu se retrase lîngă fereastră..

alergînd după Olguţa cu deznădejdea ghinioniştilor. Dănuţ se repezi orbeşte. fără grabă. care nu merită să-l loveşti cu mîna. îndrumînd-o cu celălalt. Olguţa? Nu eşti tu în stare să faci ceea ce fac sute de nemţişori? ― Bine! Am să le-arăt eu lor! Şi ca să se răzbune pe nemţişori.. Îi zvîcneau tâmplele. da de ce n-ai voie să loveşti cu mîna? obiectase Olguţa nevoind să accepte această ciungie sportivă. Pierzîndu-şi cumpătul. Nu se discută. Olguţa mînă mingea. Odihnită. Dănuţ gîfîia. magnetizînd-o cu poruncile îndesite ale picioarelor. ― Fiindcă legea-i lege. depănînd mingea cu picioarele. ― Olguţa. Olguţa se jurase faţă de Monica să bată acest cap de neamţ. Doamna Deleanu. în faţa cimitirului.. se întindea un tăpşan: loc mai potrivit decît ograda pentru jocurile cu mingea. să ştii c-am să arunc în fîntînă mingea asta. Olguţa îl aştepta calmă.. Genunchiul lui Dănuţ era însîngerat ca o rodie coaptă.avea aripi şi o frunte de berbec. decît să n-o audă de loc. Şi în sfîrşit veneau geamurile: niciodată mingea nu intra în casă pe uşă. ― Te doare. La marginea satului.. lovind-o din fugă cu un picior.. Olguţa? întrebă doamna Deleanu coborînd scările în goană. cum aştepta un boxer în ring atacul celuilalt. Herr Direktor.. Să te . Dănuţ? ― Dă-mi pace! ― Ce i-ai făcut. ― Cum l-ai bătut? ― Ne-am jucat. ― Haide odată! Erau faţă în faţă la cîţiva paşi. săltă lung şi intră în bar. ― Cum. Mingea nemişcată aştepta lovitura care-i va dezlănţui salturile. Herr Direktor proclamase legile jocului. Olguţa întoarse capul. ― L-am bătut! ţipă Olguţa aducînd mingea în braţe. Goana dintr-un capăt al ogrăzii. Dar Olguţa sărise spre stînga şi primise mingea între picioare încleştînd-o. Dănuţ întrebuinţă un vicleşug naiv: se prefăcu numai că loveşte mingea spre dreapta cu piciorul drept ― cel stîng atacă. În gol. însă. cu ochi ageri. cu demonstraţii lămuritoare. şi apropierea treptată de Olguţa îl istovise pe Dănuţ. M-am împiedicat şi-am pierdut partida. Monica era arbitru. Monica alerga cu batista în mînă.. socotea că-i mai cuminte s-o audă pe Olguţa ― chiar spărgînd geamuri. ― Atunci eu am să fac altă lege. Dănuţ purta mingea.. hotărît. se feri vertiginos ― Dănuţ căzu ― iar mingea lovită puternic. mamă. ― Bine. numai cu piciorul.

Olguţa-şi luă la masă locul obişnuit. Olguţa!. ― Herr Direktor. Olguţa? o întrebă domnul Deleanu privind-o în sfîrşit cu luare-aminte.. ― Atunci tu ai migrenă. privind-o cu băgare de samă. Olguţa? N-am. cu batista Monicăi în jurul genunchiului şi mîna doamnei Deleanu. ― Papa. Domnul Deleanu fuma. mamă? ― Lasă-mă... ― Tot ce fac eu azi îi bine: de ce papa? ― Ce-ai spus? ― Nimica. ― Mamă. ― Monica. Monica se strînse lîngă Olguţa.. Monica mătură fărămiturile de pe faţa de masă. să ştii că s-a-ntîmplat ceva! Haidem în casă.Ce-ai făcut pînă acuma? ― M-am jucat afară. Dănuţ dragă. mingea zvîcni sussus-sus. ― Herr Direktor. faţa de masă cărunţită pealocurea de scrum. învăluit în voaluri. hai cu mama în casă. pînă ce derapă în jos din cerul îngerilor. al fumului aromat.. pe creştetul capului.. ― De ce eşti supărată.. da tu nu mă-ntrebi? ― Ce să te-ntreb? ― Ce vrei tu. dezmierdătoare.. ― Ai văzut lovitură? Acuma hai! Scrumelniţele erau pline de mucuri. ― Nu-s supărată!. Amîndoi tăceau.. ― . Şi tăcu încruntată. azi nu mai dormim? ― Lasă. ― Te doare capul. ― Bine. Picioarele Olguţei se desfăcură în unghi drept. Herr Direktor fuma. Mai joacă-te cu Monica. ai migrenă? ― Nu.. Dănuţ păşi spre viitor. Da nu-mi plac jocurile violente! ― De ce-ai plîns. papa? ― De ce. de ce nu mă-ntrebi de ce am venit? ― A! tu eşti Olguţa! Iaca te-ntreb: de ce-ai venit? ― Aşa! ― Bine. răsfrîngîndu-şi buza de jos... ― Ştiu eu! .. ― Atunci eu am migrenă. Şchiopătînd. Am glumit. Stai: numai o dată s-o mai arunc. ― Bine.. Olguţa o privi pe Monica.linişteşti odată. urmărind dansul oriental. mamă dragă? întrebă Olguţa blînd.

. Eu nu spun minciuni. Herr Direktor? ― Eu îl aştept pe Dănuţ. Venea din bucătărie să-şi ia desertul în sufragerie.. îi răspunse crunt Olguţa.. ― Du-te şi te uită-n oglindă. Fumez. ― Am isprăvit... la voi.. ― Ca şi mine. Herr Direktor. de ce nu?! Olguţa ciuguli cîteva boabe dintr-un ciorchine. ― Conaşule. Da şi nu. de ce stăm noi aici? ― O aşteptăm pe mama.. ― Stai şi tu.. numărul treisprezece poartă ghinion? ― Ştiu eu. ― Şi tu o aştepţi. la Dănuţ... Aşa cred unii. Olguţa.. Toţi întoarseră capetele într-acolo. ― Papa. dac-am spus!.. ― Să aştept şi eu? ― Dacă vrei. ― Bravo! Şi cine te-a-nvăţat? ― Tu. papa.. ― Eşti supărată? ― De ce să fiu supărată? ― Atunci ce ai? ― Da tu ce ai. Mă gîndesc. ― Tu ce zici. papa? ― Cum vrei tu. pot să strîng masa? întrebă ea potolindu-şi un căscat.. numărul treisprezece poartă ghinion? ― Tu ştii ce-i ghinion. Te văd cam înfierbîntată. interveni zîmbind domnul Deleanu. papa.― . Un voluminos sughiţ crainici mersul paşilor ei masivi. Profiro. papa? ― La tine. cu ochii la strugurii rămaşi...Spune tatei. ― Nu mă doare capul. Profira ieşi. ― Mai mult da sau mai mult nu? ― Parcă mai mult da. ― Unde-i Alice să te-audă! Aş căpăta o papară! ― Spune. Herr Direktor. Olguţa!.... ― Hai. Profira intră mestecînd. ― Papa. du-te. şi cînd am eu crampe.. papa. ― Sigur. nu cumva azi îi treisprezece? . Ghinion e cînd ai tu bac la cărţi... ― Eu fac aşa cum vrei tu... Nimic.. papa? ―?. ― Bine. ― La ce te gîndeşti. Se auzi un zgomot la uşă. ― După ce-i isprăvi de mîncat. ― Da tu ce crezi? ― Dă!. Olguţa? o cercetă prin monoclu Herr Direktor.. rostogolindu-le pe masă. Olguţa?. ai să strîngi masa mai tîrziu.

.. Pornind de deasupra genunchiului. Aşa e foarte frumos.. Nu mă strînge pansamentul! ― Spune mamei. Dănuţ se rezema pe umărul mamei lui îngenuncheată lîngă el..― De ce? Azi ai ghinion? ― Mă rog!. ― Te strînge pansamentul. răspunse calm Olguţa. ― Ştiu. Spune tu şi spun şi eu! ― Nu-i treisprezece. mamă. Genunchiul zdrelit fusese spălat şi badijonat eu iod.... ― Nu. pansamentul ajungea pînă la mijlocul pulpei dînd piciorului un vestmînt de rană pentru decoraţii. Şi-n puţine zile chinuit muri. alteori. pansamentul. Cu o mînă. un fraged bob de busuioacă. Ochii nu i se mai desprindeau de pe învelitoarea bandajului. Acum venise rîndul bandajului antiseptic. Olguţa! ― .. Un pronunţat miros farmaceutic măgulea nările lui Dănuţ..." Neştiind că Dănuţ murea "departe de-o mamă care îl crescuse şi care-l iubi".Herr Direktor. doamna Deleanu era îngrijorată de gravitatea obrajilor lui.. Herr Direktor.. Nu. lumina amiezii de toamnă pătrundea ostenită şi odihnitoare. ― Înghiţi! Ce înghiţi? ― Poamă. însemnată cu o cruce roşie.. Dănuţ.. ― Alteori? ― Alteori fumez! ― Eu înghit. Deprinderea de prisos în vorbe ― acum cînd copiii ştiau franţuzeşte ― .. "Il pressent quelque chose! (1). strivind în dinţi ca pe-o alună. ― Eu n-am. da poate că au alţii! ― Iaca n-ai nimerit: alţii au noroc azi. Merci. dragă? ― Ştiu eu! ― Mare drac mai eşti. ". prin storurile lăsate în jos. doamna Deleanu vorbea franţuzeşte cu domnul Deleanu mai ales atunci cînd vroia să n-o înţeleagă urechile copiilor. ― Ce ştie.. În ietacul doamnei Deleanu. Acuma spune. Dănuţ? ― Da. Departe de-o mamă care îl crescuse şi care-l iubi. ce faci tu cînd ţi-i ciudă? ― Depinde! Uneori înghit.." Mai demult... Herr Direktor. Dacă te strînge să ţi-l fac din nou. Piciorul cu pricina şi-i ţinea întins..Rănit în războaie soldatul căzuse. ― De unde ştii? Ai ascultat la uşă? ― Eu n-ascult la uşă! ― Atunci ce ştii? ― Întreabă-l pe papa. îl iscodi Olguţa.

cum ar fi primit aplauze. ― Hai să te pieptene mama. Bieţii băieţi! Trebuie să fii femeie ca să bage de seamă lumea că ai păr frumos! Inima doamnei Deleanu se strînse amar. Pentru oricine altul decît doamna Deleanu.. alintă capul pentru care nu mai avea poveşti. Dănuţ. ― Vrei tu să-ţi dau ceva? Hai! Cere ceva mamei.. nădăjdui Dănuţ. Dănuţ? Ţi-i somn! ― Nuu! ― Atunci de ce să te culci! Nu-i bine-aici. "Pauvre petit! Quel sourire navrant. Dănuţ primi dezmierdări pe frunte. Dănuţ? îl întrebă ea dezmierdîndu-i fruntea. Să te pieptene mama frumos.. ― Întinde-te bine." (2). nici altfel. pentru gîndurile tainice. Întrebarea se prefăcuse în îndemn: Dănuţ deveni trist.. se întristă ea deodată. împotriva ochilor şi-a foarfecilor... simţindu-se la putere. Dar ochii străinilor sînt distraţi şi văd convenţional: nu mai mult. ". "Poate că m-am îmbolnăvit". şi ― ciudat! ― nici o observaţie! Dimpotrivă. un zîmbet zărit printre gene.. "Rănit în războaie. "Castaniu şi buclat!" Adică la fel cu sute şi mii de capete prin care trece foarfecele şi cosmeticul bărbierilor!. ― Mamă. lăsînd pieptenele în păr. pieptenele vîslea uşor.. ― Eşti obosit.. Ghetele prăfuite odihneau pe şalul turcesc. cînd erai mic.Departe de-o mamă." . cu capul pe genunchii doamnei Deleanu. Aşa. o clipă. cu mama? ― Ba da. Dănuţ. Dănuţ!. risipa buclelor lui Dănuţ. Dănuţ se aşeză pe dormeza de la picioarele paturilor alăturate.. azi nu mai trebuie să dorm? întrebă Dănuţ eu glas din ce în ce mai nesigur.se refugiase înăuntru. 1 Pun ei ceva la cale! (Fr. decît ochii funcţionarilor de la paşapoarte. nu mai ştie mama poveşti pentru tine! Eşti mare. simţind nepăsarea oamenilor. ― Stai jos. pe obraji..." ― Să-ţi spuie mama o poveste? ― Daa! ― Ce să-ţi spuie mama? ― Dănuţ. părul lui Dănuţ era castaniu şi buclat. Se lungise de-a lungul dormezei. Cum trece vremea! Doamna Deleanu oftă şi.) Prin vălurele moi şi încîlcite.) 2 Sărmanul de el! Ce zîmbet nedumerit! (Fr.. Pătruns de vanitatea tristeţelor poetice.. zadarnic.. Şi mînile mamei ocrotiră.. ― Eşti trist.. Ştii. ascultînd mai mult de melancolia ochilor decît de mînile care-l purtau c-un scop practic.

. doamna Deleanu nu băgase de seamă că Dănuţ aţipise pe genunchii ei. ― N-ai vrea tu să rămîi aşa cum eşti: mititel?..... simţeai o dogoare parcă.. niciodată nu va mai fi la fel.. în sunet de săbii parcă. Hai să-ţi dea mama ceva bun. întins pe dormeză.. nimbul lui Isus..... Dar cîte flăcări mocneau înăuntru! Cîte ape ruginii! Ce delicate chenare arămii ardeau pe marginile şuviţelor! La sfîrşitul vacanţelor.Şi iată. îl aşeză pe căpătîiul dormezei. mamă. "Şi buclat!" Buclă cu buclă altfel buclat. ― Aşa. Bucle castanii!.. ― De ce.... ― Din şifonieră? ― Din şifonieră. cînd Dănuţ se deştepta din somn ― în clipa hîdă cînd părul oamenilor e zburlit şi dezmăţat ― părul lui răsărea ca o grămadă de lalele ― cînd arămii. Dimineaţa.. tinereţea pentru alţii. ― Nu. tot trecutul anilor din urmă se acoperi de brunul lan de aur al lalelelor rotunde. zîmbi doamna Deleanu în faţa şifonierei de mahon a mamei şi-a bunicei ei. începea liceul. viaţa.. încetişor..Parfumul dătător de nostalgii al şifonierelor copilăriei din ietacul somnului şi al răsfăţului! Parfum care se duce cu trecutul.împreună cu mama. Castanii pe dinafară: da. buclele lui Dănuţ erau altele decît cele de la începutul vacanţelor. pentru mine. ... Dănuţ!. cum simţi în luminişul unor tablouri de Rembrandt. Furată de gînduri.. uniforma. zîmbi ea cu tristeţă la gîndul că alţii îl vor despuia. Uite. şi copilul cu bucle de fată. Am tăiat o şuviţă numai.... ― Mă tunzi.. Dănuţ!. Ridicîndu-i capul cu mînile. ca pe un vas cu flori şi fluturi. s-o vezi şi tu cînd vei fi mare. mamă? întrebă Dănuţ căscînd cu poftă... ― . Atîtea dimineţi! Atîtea deşteptări copilăreşti! O clipă. ― Dacă nu se poate. . Cranţ. Dănuţ. bătrîneţea pentru unii. simţeai apropiindu-se toamna. ― Nu! ― . ― Poftim? ― Tu eşti mare. niciodată. ― Ce-i? ― Nimic.Ochii doamnei Deleanu cunoşteau nuanţele buclelor lui Dănuţ ca notele unei Nocturne de Chopin.... În roşul lor de soare cuprins de întuneric.. Parfum pe care-l regăseşti ― trecînd grăbit de viaţă pe o veche uliţă cu zarzări .... cînd castanii ― înflorite în grădinile somnului. mamă? se alarmă el văzînd şuviţa de păr şi foarfecele din mîna doamnei Deleanu... Dănuţ... Dănuţ? ― Da.... ― Dănuţ.. tunsul.. ― Daa. Dănuţ se deşteptă înspăimântat.

În afara uşii... mîncînd din ochi cutia rămasă în mîna lui.... care atîrnă de rafturi ca nişte delicaţi desagi ai amintirilor. pe tîmple.înfloriţi. Kami-Mura? ― M-am julit la genunchi. moşu Puiu. Herr Direktor îşi strîmbă scaunul spre Dănuţ. ― Da ce-i cu tine. Dănuţ ieşi. Dănuţ aştepta cuvenita observaţie: "Uşile se-nchid. Herr Direktor jucase cîteva partide de écarté cu domnul Deleanu.. Mînile doamnei Deleanu umblau repede printre rafturi. în silă. Miros de iarbămare. azvîrlind cărţile....Şi zăngănitul argintiu al cheilor. ― Ia-ţi-le pe toate. pe după urechi.. Olguţa care îndurase . Dănuţ închise cutia după oarecare dibuire cu capacul: era emoţionat. Bravo ţie! Ia stai jos. Dopul de sticlă. şi porni spre sofragerie cu buzunarul umflat de cutia şocolăţilor.... Curentul trînti uşa smulgînd-o mînii distrate..... Grămezile albiturilor. umezit.. Parfumul de livănţică şi sulfină strînse în săculeţe colorate. şopti ea rar. du-te în sofragerie.. venind cu-a primăverii printr-o fereastră necunoscută la care poate să răsară un chip de fată tînără. şchiopătînd din pricina bandajului. ― Dănuţ. Te ţine-n drum ciudata adiere. ― Şi ai primit cadou un pansament. ― Şi-acum hai să te parfumeze mama... ronţăind o tabletă rotundă de şocolată "Marquis". cîte am voie să iau? întrebă Dănuţ. zîmbitor de albe-n umbra violetă a rafturilor. lăsînd o adiere de luncă jilavă şi de bomboane acre.. ― din casă? ori din trecut? ― turburător. În aşteptarea ― cam lungă ― a lui Dănuţ. Te aşteaptă moşu Puiu. ― Dănuţ. de colonie şi de parfumuri cu nume pe veci uitate. ― Poftim. ― Adevărat? ― Adevărat... să ai şi tu la tine în odaie. şerpui printre bucle. şi scîrţîitul muzical al şifonierelor deschise de o mînă albă.. ― Dănuţ. cînd în oglinda lor răsare ― o clipă numai ― un ietac şi un copil cu buze umede şi ochi duioşi fiindcă în şifonieră e şocolată. nu se trîntesc!" Neauzind nimic. ... ― Mamă. Dănuţ plecă capul ca pentru încoronare. sucind şi frămîntînd teancul batistelor. se miră. ca ale fericirii. Oglinda şifonierei oglindi în treacăt o mînă care acoperea un obraz.. ― Uite şi pe Kami-Mura! izbucni voios Herr Direktor.

― . . te vom iubi mai tare şi te vom trata ca pe un om mare şi cuminte. afund.. ca şi mama. ― Dar fiindcă eşti băiat mare şi deştept şi învăţat şi ascultător.. ― Da.. sus. ― Da. dimpreună cu podelele.. aşa vom face noi. ca şi tata. stăpîn pe tine. ― La vrîsta ta ― cîţi ani ai? doisprezece? ― Neîmpliniţi.. pe genunchi.. Să vedem numai.... ― Ţi-a spus mama pentru ce te-am chemat? ― Nu. într-un cuvînt. ― . dacă-l iubeşti şi tu pe moşu Puiu cît te iubeşte el pe tine. directorală. îngînă Dănuţ. să fii. ― Ia să-mi spui tu mie.. şi moşu Puiu te vor asculta pe tine. regretă Dănuţ roşindu-se. Dănuţ se pregăti pentru un lung şir de "da. Şi peste prăpastia dintre cap şi picioare alerga mereu trenul asurzitor al vorbelor... O licărire de spaimă îl nelinişti pe Dănuţ. Domnul Deleanu îşi statornici privirea pe plafon. ― Da. Olguţa se frămînta.. ― Bine. ― Tu ştii. Dănuţ.... Atîtea vorbe adresate lui.cazna unei silnice tăceri.Să cîştigi şi tu bani ― cît vrei ― să cheltuieşti cît poţi. Şi tata. Monica. ― Foarte bine. I se părea că între cap şi picioare. vorbiră singure buzele lui Dănuţ. ― Atuncea Dănuţ trebuie să faci cum îţi spune moşu Puiu. să ai automobil. Dănuţ clipi. Dănuţ. Atunci să vorbim noi amîndoi. ― Da.. îl ameţeau. nu ca pe un copil.. ― Acuma ascultă bine. Ne-am înţeles? ― Da.. Şi hotărîrea luată de tine va fi sfîntă. să porţi monoclu. Dănuţ.. picioarele coborîseră afund..... Eşti gogeamite băiat mare! Aşa trebuie să fii. ca doi prieteni: da? ― Da. ― . ca şi cum noi toţi am fi copiii tăi.şi că-ţi vrea binele şi numai binele. dimpreună cu plafonul. trebuie să chibzuieşti serios şi să răspunzi ca un bărbat.. ca doi bărbaţi. Dănuţ. îşi turti bărbia de masă.. dacă vrei s-ajungi într-o zi la fel ca moşu Puiu?. ― N-are-a-face! La doisprezece ani nu mai eşti copil.... erau kilometri. Dar tu. că moşu Puiu te iubeşte. Vocea lui Herr Direktor răsuna categorică.. şi numai lui. Dacă vei face aşa cum credem noi. cu ochii la pîndă. şi cînd îi spune o vorbă să tremure ceilalţi în faţa ta şi să te asculte ca pe un rege... ca un fulger prin ceaţa deasă. şi mama.". strîngînd cutia cu şocolată. Cum vei spune tu. Capul se înălţase sus..Moşu Puiu vrea să hotărăşti tu singur.. ― Bine.

glumi Herr Direktor. cînd vine vacanţa. înfricoşată. Tu ştii cum e bine şi ce vrea moşu Puiu. iaca ce-ţi propune moşu Puiu: ori rămîi la Iaşi ― într-un liceu dărăpănat unde vin toţi desculţii şi nespălaţii... cu dungă! Auzi. îl îmbărbătă Herr Direktor. făcînd cu ochiul Olguţei.. Cînd cu trenul. Monica. cînd cu vaporul!. Domnul Deleanu privea plafonul încruntat... Înghiţi uscat. într-un liceu cu uniforme urîte ― ori vii la Bucureşti cu moşu Puiu... Dănuţ strînse mai tare cutia din buzunar. rămîne Olguţa cu gura căscată. Şi fiindcă la Iaşi nu sînt licee de samă. Gîndeşte-te bine.. ― Începînd din anul acesta ― fiindcă acuşi se isprăveşte vacanţa. se abătu în spre bufet.. Ridică ochii înfrînţi spre Herr Direktor. o ducem numai într-o petrecere.. Vra să zică. ― Ce se-ntîmplă însă: noi cu toţii vrem ca tu să ai parte în viaţă de ce-i mai bun şi ce-i mai ales.... Hei! Nici nu-ţi închipui tu.. ― Hai..... Şi să ştii.. ca şi cum acolo sus ar fi fost zugrăvită vînzarea lui Isus.. Capul lui Dănuţ zvîcnea gol.. am dori să urmezi liceul la Bucureşti. Dănuţ îşi roti privirea prin odaie. în oraşul în care stă regele. Şi ce rău ne pare că nu mai sîntem!.. Şi cînd ti-i întoarce.... cicatricea de Schläger. Uşa pocni. picior peste picior... Dănuţ! Să stai într-un oraş cu regele! Duminica te scot din internat.tu intri la liceu. Dănuţ. ― Nu te grăbi.. şi el în urma noastră... Dănuţ. Acuma tu gîndeşte-te şi alege. Dănuţ? Pantaloni lungi. Dănuţ... şi după ce tragem un. dar întîlni numai ochii trişti şi miraţi ai Monicăi. Mîna-i înţepenise pe cutia din buzunar. Şi la anul ― după ce-i învăţa tu bine. Dănuţ. ― . Dănuţ trase cu coada ochiului la Olguţa.." Ce s-a întîmplat?. vorbind atîtea limbi străine. Privirea lui Dănuţ întîlni capul tuns al lui Herr Direktor. şi de unde. o masă grozavă la Enescu ― unde-ai să comanzi tu ce-ţi trece prin cap ― ne trîntim într-o trăsură cu doi cai negri şi facem o plimbare la Şosea.. Herr Direktor aprinse o havană. ce mîndrie-i să fii licean! Ce înseamnă asta: şcoala primară? Fleac! Pentru copii mici!.. Singur pe un scaun deasupra lumii. O viespe venită de-afară îi .. În capitala ţării... Hotărăşte. Noi n-avem ce căuta aici. muscalul care l-oi alege eu întrece caleaşca regelui! Hei-hei! Săracul rege! Noi înainte... Liceul e altceva! Şi tata şi eu am fost liceeni.. în oraşul în care."Rănit în războaie soldatul căzuse. hop în tren şi tot înainte. Ştii tu că moşu Puiu se pricepe!... Bietul bufet! Cînd Dănuţ era mic se ascundea în bufet. duminicile. Aşa cum poartă tata şi cu mine... Şi mama nu era în sufragerie. iar înghiţi.. Acum era mare!.. la un liceu ca cele din poveşti. ca să nu-l faci de rîs pe moşu Puiu ― facem amîndoi o plimbare în străinătate. Şi trebuia să răspundă da. Ce mai vrei? Dănuţ începu să asculte.... ― De-acuma înainte ai să ai pantaloni lungi.

şi mama? Chiar mama!. cu ochi scînteietori. faldurile şi căderea feţei de masă. izgonind-o pe masă. Ca roua dimineţii. Mîna lui Dănuţ încleştă din nou cutia. Mîna lui Dănuţ smunci cutia cu şocolată. Scutură capul.. cînele Azor. "Vra să zică aşa! Vra să zică aşa!". albă. ― Alice! Hai.. ". Domnul Deleanu se duse în beci. bravo! Aşa băiat mai înţeleg şi eu! Vino să te sărut. Vra să zică de asta mama.. O altă faţă de masă. se apără cu mînile. cu un fel de galanterie. toate domniţele şi împărătesele nefericite. ― Lasă. Căci din turbinca lui Ivan ― cu plete negre-n vînt. dîndu-i un aer duminical.. aruncînd priviri crunte sprintenei şi zîmbitoarei Anica. mătură pe jos. Dănuţ rosti marile vorbe: ― Da. strînse faţa de masă cu scrum şi fărmături. ― Alice. ― Bine. Lasă că v-arăt eu!". Dănuţ. Aşa vreau eu. lasă. Grigore. ca în aşteptarea rezultatului unei operaţii... Pe obrajii lui Dănuţ şi peste lumea jalnicelor umbre alunecară două lacrămi. cu paloşul într-o mînă şi buzduganul în cealaltă ― ieşise Făt-Frumos din lacrimă. neobişnuit de tare şi de hotărît. ca pe nişte castaniete... Priveşte.. fac prinsoare pe ix kilograme de maroane că n-ai bişcoturi de şampanie. dragul mamei. Viespea se aşeză pe struguri.. Toţi îl părăseau.... turbinca lui Ivan se întredeschise... îl alină doamna Deleanu strîngîndu-l în braţe aşa cum l-ar fi strîns pe peronul unei gări lugubre. şterse cu mînie de mîna lui Dănuţ. Herr Direktor ajuta pe doamna Deleanu. subt ţipătul locomotivei care l-ar fi dus la măcel.. Din ea năvăliră ― ca nişte umbre uriaşe.. Făt-Frumos se risipi în ploaie de lacrămi pe obrajii sărutaţi ai lui Dănuţ.. bine!. fără să intre. În cîteva clipe sofrageria îşi schimbă înfăţişarea. Alice! S-a făcut! Să ne trăiască Dănuţ! O sticlă de Cotnar." Şi tata şi Olguţa! Toţi ştiuseră. numai el nu!... Genoveva de Brabant.. ― Bravo. Închise ochii umeziţi. Dănuţ.. Şi deodată. "Ce-am făcut?".bîzîi subt nas. Dănuţ nu mai avea pe nimeni.. acoperi masa. nemişcat pe scaun.A!. Profira iuţită de-o poruncă scurtă.. Îl alungau din casă. .. merg cu mata la Bucureşti. potrivind.. Nimănui nu-i păsa de el.... scoţînd capul prin uşa întredeschisă. împodobită cu broderii simple. avea privirea gravă şi distrată a figuranţilor pentru schimbarea decorului piesei în care şi ei sînt decor. şi printre ele. are să fie bine. într-o lume pustie ― Barbara Ubric. Cenuşăreasa. ― Dănuţ! strigă doamna Deleanu.... Cu glas ridicat... moşu Puiu... cînele soldatului mort în războaie. Nu-mi trebuie! Dacă-i aşa. ale cărei mîni purtau farfurii şi zăngănitoare tacîmuri.

Gîfîind. hotărî doamna Deleanu.Într-un raft de sus al bufetului. ― Prezint-o! ― "Mumm". ― Mă lepăd de Satana! ― Nu se leapădă ea de tine! ― Da Olguţa unde-i? întrebă doamna Deleanu pe Monica.. ― Grigore. cînd începe sezonul maroanelor un vagon. ― O doare capul. ― Uite ce mi-aţi făcut faţa de masă! În mijlocul mesei.. tante Alice. alături de tradiţionalul paneraş cu struguri de Malaga şi migdale. ― Tante Alice.. moldovenii. Sticla neagră cu dopul îmbrobodit în ceară.. bişcoturile se înălţau în vraf pudrat. Cînd îi vremea maroanelor. O strîngere de inimă. Să vie şi Olguţa. ― Vra să zică pe mine m-aţi dat afară! protestă Herr Direktor. ― Ia să mă duc eu să văd ce-i. privi şi încetişor se îndreptă spre patul Olguţei. Spune mama prostii. exclamă Herr Direktor descifrînd eticheta în timp ce degetele încercau soliditatea dopului cu cască războinică. Olguţa. Domnul Deleanu crăpă uşa.. cu pălăria pe cap şi pardesiul pe umeri. du-te în odaia fetiţelor şi pofteşte-le. ― Tu stai cu şampania. Noi. rectifică domnul Deleanu cu un ton heraldic. şopti Monica. ― .. domnul Deleanu culcase cotnarul. Dănuţ! Aşa-i? ― Poftim? ― Nimic. intră domnul Deleanu. . Olguţa a spus că doarme. ― Cum? ― Dănuţ lîngă mine. nouă sute şase.. ― Anica. O odaie goală în casă şi alta însuflet.. subţiind pe cît cu putinţă pe a spus. făcîndu-i căpătîi dintr-un şervet.. ― Asta-i pentru Alice şi pentru copii. ― Deschideţi ! Anica smunci uşa-n lături. ― Pot să intru? ― Olguţa. ― Să ne aşezăm.de Cotnar. ― Am pierdut.. ― Se aprobă. ia priveşte.. ca nişte galbene vîsle ale veseliei. luîndu-l de după gît. Dănuţ va fi la Bucureşti. stăm cu Dănuţ şi cu cotnarul.. avea straiul de praf şi aţe de păianjen al anilor subterani. La poruncă! ― Ai să ne trimiţi de la Bucureşti. se ridică domnul Deleanu simţind că nu-i lucru curat. ― Nu se poate. Facem un praznic. ― Bine că mai văd şi eu colb autentic pe o sticlă de vin.. S-auziră lovituri de picior în uşă..

Olguţa ― ca şi cum deschiderea ochilor ar fi implicat imperios schimbarea poziţiei ― se ridică. Olguţa gesticula cu degetul: asta însemna că supărarea-i pe sfîrşite. papa... nu supărare! ― Nu. ― Sigur. cine-s eu? ― Tuu? Fata mea. ― Ei! Văd că eşti supărată! Ia spune tatei: ce s-a întîmplat? ― Sînt supărată. ― Vra să zică el e fratele meu? ― Sigur. Domnul Deleanu abia îşi stăpîni un zîmbet. aş fi mama lui Dănuţ. ― Aşa-i. papa. De subt genele negre. cu pumnii închişi. ― Papa.. ― Nu. numai că eu sînt mică şi mama-i mare. ― Ia explică-mi cum vine asta. şi eu vreau să fiu serioasă! Spune. Olguţa. dezmierdîndu-i pletele. zîmbi domnul Deleanu. Ar avea două mame. şi eu vreau ca tu să ai dreptate totdeauna. Vra să zică eu sînt sora lui numai fiindcă-s mică.. ― Şi mai cine sînt eu? ― Fata mamei.Şi prietena lui moş Gheorghe.. ― Asta-i bucurie. ― Atunci de ce nu vrei să bei şi tu un pahar de şampanie pentru Dănuţ? ― Nu vreau.. zău că nu glumesc. privirile negre izbucniră... ― Am ajuns la fundul sacului! Mai spune şi tu. vra să zică Dănuţ e rudă cu mine tot atît cît e şi eu tine şi mama? ― Da. Vra să zică eu sînt ca şi mama pentru Dănuţ.. Fiindcă eu am dreptate şi tu n-ai. papa? ― . începu Olguţa vehement. răspunse ea cu ochii închişi. aşezîndu-se pe pat. papa! Tu mă faci să rîd. Olguţa.. ― Ia uită-te la tata.― Dormi? o întrebă el.. ― De ce? ― Fiindcă am dreptate. ― Te doare capul? ― Nu. ― Nu. Vai de el! ― Papa. ― Ei. dacă eu aş fi tot aşa de mare ca şi mama.. Privea fără să clipească. ― Papa. cine-i Dănuţ? ― Aha! Fratele tău. ― Şi mai cine. Da şi eu am să fiu . Olguţa! Eşti sora lui Dănuţ fiindcă amîndoi sînteţi copiii noştri. ― Ş-atuncea. ― Papa. Eu ce spun!.

― Am. Dar pentru un băiat e mai bine să crească între băieţi. papa. Tu ştii că tata te ascultă cu plăcere. Avocaţii au totdeauna dreptate! ― Şi părinţii. El face cum vrea Herr Direktor. Întotdeauna. ― De ce. ― Ba da... da! ― La noi acasă nu-i bine? ― Îi bine. Aşa-s părinţii. fără să vreau.. eu. Nici nu-i nevoie să fii! ― Da! Spui tu! ― Ba da. ― Mai bine eram eu băiat.. papa. papa? ― Da. De ce-a plîns mama? Mîna domnului Deleanu îi răspunse dezmierdîndu-i mîna. M-am posomorît.. ― Şi ţie-ţi pare rău.... Olguţa? ― Aşa!. El îi vrea binele. ― Vezi. Olguţa. . papa! ― Şi? ― .. Da eu nu vreau să plîngă mama. În sfîrşit! ― Ştiu eu. Sînt sigură.Nu te-aş fi lăsat. Mama vă iubeşte deopotrivă pe amîndoi. ― Te-ai supărat pe tata fiindcă-l trimete pe Dănuţ la Bucureşti? ― Spune. eu nu vreau să te supăr.. Olguţa: n-au încredere în copii.. de ce nu m-aţi întrebat şi pe mine? ― Tu îl iubeşti mult pe Dănuţ? ― Mă rog!.. ― Papa.. ― Şi moşu Puiu îl iubeşte pe Dănuţ ca şi noi. Olguţa! Aşa-s părinţii! glumi el melancolic. Ce zici? ― Adevărat! Tu nu eşti de loc!. dacă erai băiat? ― Tu eşti bărbat. bravo! Aşa te vreau: veselă. nu zic!. poate.. ― Papa. nesilit de nimeni. tu ştii că Dănuţ vrea să plece? El a hotărît. ― Ştiu.Ştiu eu!.mare. Herr Direktor e mai sever decît tine: aşa-i? ― Decît mine ― mi se pare ― nu-i greu să fii mai sever. izbucni ea mînioasă. Haidem în sofragerie. De ce nu m-aţi întrebat? ― . Domnul Deleanu o sărută... Şi poate că n-au dreptate.... ― Te-ai supărat. papa! ― Ei.. sigur.. altfel decît noi.. strunit cum trebuie. papa.. ― Şi-l lăsai pe tata singur. ― Cum îţi pare rău şi ţie.. fiindcă-s fată. Eu vreau să ai tu dreptate.. ― Papa. ― Spui drept... Olguţa.. Olguţa.. papa. papa! Pe mine nu m-aţi întrebat! ― Olguţa.. papa? ― Nu. Eu sînt sora lui. Dacă ai fi tu sever. ― Ţi-a trecut supărarea? ― Dacă ai tu dreptate.. N-ar fi plîns mama. Olguţa.. şi cred că are dreptate.

papa. papa. Dopul zbură ca o vrabie dintr- . Da vreau să ştiu dacă Herr Direktor e sever? ― Cît trebuie. ― Ai tu dulceaţă? ― Sigur. Da să nu mă spui! Ochii domnului Deleanu sclipiră de rîsul amintirilor... Aviz urechilor delicate! ― Grigore. ― Ştiu. Dau cuvîntul lui "Mumm". să nu spargi oglinda... papa. doamna Deleanu şi Monica îşi astupară urechile. papa. Ce cauţi aici? De ce nu baţi la uşă... Domnul Deleanu rîdea. Olguţa îl privi cu vicleană seriozitate. că are dopul! Într-o pornire. Uite. ― Da. Lasă. Am să învăţ să fac cafea. ― Tu sameni cu mine. Grigore vă iubeşte. privind gavanoasele din sobă. papa. papa. ― Tăcere! cuvîntă Herr Direktor. ş-atunci vrei să te superi şi mai tare. Cînd mi-i mai face tu o vizită am să te tratez cu cafea neagră. eu singură m-am pus la colţ. ― Acolo-i bufetul tău! ― Da. Îţi spun eu! Ţie-ţi vine să rîzi cînd te superi. ― Mă omoară Alice. pocnetul festiv le făcu să tresară. ― N-ai grijă..... măi drăcuşorule! ― Şi dulceaţă-ţi dau. Alice! Dopurile de şampanie au predilecţie pentru urechile tale! De rest n-ai grijă.. Anica? ― Întreabă coniţa de ce nu mai veniţi.... ― Eu m-aş arunca de pe acoperiş. papa.― Tu?. Ştii. papa! Eu te-ascult pe tine. ― Ei. cum erai să faci şi tu cînd erai mic. să vadă dacă-s bună gospodină! ― Şi dacă se supără? ― Ne pune la colţ pe-amîndoi! ― V-aţi împotmolit? îi întîmpină doamna Deleanu scuturîndu-şi gîndurile. eu te-am supărat odată.. ― Şi de unde ai să ai tu cafea şi ibric? ― Îmi cumperi tu. Olguţa. ca să-mi pot primi musafirii.. Vezi! Nu mi-i ruşine! Eu îţi spun. Îmi pare bine că mi-ai făcut o vizită.. acolo am să ascund cafeaua şi ibricul. am să vorbesc eu cu Herr Direktor.. ― Şi dacă ne prinde mama? ― Are să guste şi ea din cafea.. şi fiindcă tu nu mi-ai spus nimica.. Tu nici nu poţi să te superi.. şi ţi-ar părea rău! ― Oare! ― Da tu nu eşti sever. fiindcă nu ştie să fie tată serios.. Totuşi. Olguţa.. Ar trebui să-l pui la colţ pe tata. ― Hai să mergem.. ― Ei?! ― Da. papa.

Herr Direktor! Te pişcă de limbă! ― Atunci ţine şi tu un toast. C-un foşnet. N-ai grijă. te-ameţeşti îndată. Olguţa? ― Îi bună. că ciocnim din nou toţi cei de-acum. ― Mi se pare că sîntem amîndoi. ― Umple-o bine. Gaudeamus igitur. Herr Direktor. umplînd cupele. Dragii mei.. Herr Direktor! îl apostrofă Olguţa c-un bişcot în mînă. Ciocnite. ― Ş-acum. Olguţa.. În aşteptarea acelei zile.. furată de zborul voalurilor desfăşurate. ― Crezi că mi-i frică? ― Ia să te vedem! o provocă Herr Direktor. cupa se înălţa. asemeni unei balerine-n vîrfuri. scuturat în cupe.. începu Herr Direktor ridicînd cupa. răsturnîndu-se pe speteaza scaunului. ― Impecabil! se autocomplimentă Herr Direktor. dragii mei. Alice! ― Eu. Bună-i şampania! Ce zici. spuma crescu. ― Stai. ― Alice. ― Nu mă interpela! Tu eşti veşnic în opoziţie. ― Mamă.un exuberant zarzăr înflorit în sticlă. Serviţi-vă! Cea mai plină pentru Kami-Mura.. În mişcarea ei. să bem în sănătatea fiului îndrumat. dă-mi voie să mă sui pe scaun.. Şi în ce şampanie! adăugă el muindu-şi buzele în blonda roire. ― Cum? Ai şi băut-o! Tu. Grigore.. Dănuţ.. în cinstea noului tată ― vrednic tată! ― care-şi botează fiul în şampanie nu în apă ortodoxă. nu mă persecuta! îl luă în primire Olguţa arătînd cu degetul adevăratul nivel al şampaniei subt cel decorativ al spumei. În norocul lui Dănuţ. ce ai de spus? Fiică-ta vrea abatajuri alcoolice? ― Dă-i. de azi înainte am pierdut un nepot. Dorinţa mea cea mai fierbinte e ca peste vreo zece ani. a izbutit să facă un om". Grigore.. ― Ce vrei să faci? ― Vreau să ţin un discurs. pentru Herr Direktor. Herr Direktor? întrebă Olguţa cu buzele pufoase de spumă. Olguţa se ridică în picioare.. urmă Herr Direktor ciocnind cu doamna Deleanu. ― Hai. dar am căpătat un băiat în aceleaşi condiţii ca şi Fecioara Maria. nu fi mamă vitregă! Ciocneşte cu tatăl copilului vostru! ― Umple-o. cupele cîntară pura arietă a cristalelor subţiri. s-o cinstim pe aceasta cum se cuvine. Herr Direktor turnă veselie acolo unde era nevoie de multă. Ş-atuncea. Alice.. ― Ai să ţii un discurs.. nu începe. să cinstim pe mame! ― Eşti bine dispus. parcă palpitînd. să mă priveşti tu prin monoclu ― cum te privesc eu acuma ― şi să zici: "Acest ramolit care în viaţa lui n-a ştiut să aibă un copil.. adunaţi în jurul acestei simpatice mese. . Beau mai întîi..

salut! exclamă Herr Direktor luînd-o în braţe. ― A bon entendeur. de cînd am fost rudă cu Fiţa Elencu. Olguţa! Să ştii de la mine.. Şi .. papa. Şezuse pe un scaun din sofragerie. rîzînd alături de scaunul caznei. ciudat de înalt ― ca toate scaunele clipelor solemne ― şi toţi aşteptaseră să hotărască el.... ― Dragă Herr Direktor. plînsese privind-o cu nedumerire şi duşmănie. Da de azi înainte sîntem mai rude. o apără domnul Deleanu. ― Nu mă interpela. Herr Direktor. Şi nu-mi pare rău! ― Nici mie. ― Chiar foarte rude! superlativă Herr Direktor comparativul Olguţei. umplîndu-se de fărâmături fiindcă avea în mînă un ciot de bişcot.. ― Atunci avem noroc la rude amîndoi! ― Bravo. De asta sîntem noi mai rude: fiindcă doi e mai mare decît unu. eşti de două ori rudă cu mine. cu mama şi cu cineva. privindu-l. Dănuţ ar fi putut să spună da sau nu.. Herr Direktor! Domnul Deleanu nu-şi găsea locul pe scaun. ― Ştiu... înalt. să aibă şi fratele meu noroc la rude cum avem şi noi doi. Şi eu doresc.. Olguţa.. ― Lasă. de azi înainte. aşezînd-o pe Olguţa la locul ei.. Ş-atunci. Olguţa îşi trecu palma peste frunte. vorbi ea fără şovăire. Herr Direktor. mai demult. Olguţa! aplaudă domnul Deleanu. tu eşti tatăl fratelui meu. glumele. Olguţa? ― Sigur că-mi pare bine! ― Atunci hai să ciocnim. Vra să zică se întîmplase ceva bun.. Să bem în cinstea celei mai minore soacre de pe globul terestru şi să dorim ca toate celelalte să-i samene! . De azi înainte Herr Direktor. Herr Direktor. cu măseaua în mînă. şi iacătă căn schimb îmi trimete o soacră!. Ciudat! Atunci o măsea. noi doi şi pînă azi am fost rude fiindcă tu eşti moşul meu. Cunoştea tracul debuturilor oratorice şi. că n-am sfîrşit!.. ― Cine-i misteriosul cineva? ― Ai să vezi. ca şi acum. debutul Olguţei îl emoţiona. şi fiindcă tu. părinţii lui îl felicitaseră.... Dănuţ. Vezi numai să nu cazi! ― Parcă eşti o statuie! exclamă Herr Direktor privind-o cu gîtul strîmb. fără să le asculte. ― Şi-ţi pare bine. vorbele. ― Ba nu! Foarte rudă sînt numai cu tata.― Suie-te. vocifera Herr Direktor. Olguţa! Nota zece la discurs! ― Dragii mei.. fără poftă. Auzea răsunînd cupele ciocnite. ― Bravo. Cînd îi scosese dentistul. deşi glumă. Grigore. Toţi erau veseli fiindcă Dănuţ spusese da.Dănuţ mîncase mai multe bişcoturi muiate în şampanie. Da. o măsea. eu îi răspund. că am căpătat un băiat nu-i mare lucru! Dar văd că nu scapă omul de ce e scris să i se întîmple.. rîsetele... ― Stai. ― N-o întrerupe.. ― Mare noroc. acuma un da ― din gura lui Dănuţ ieşite. M-a ferit Dumnezeu de nevastă.

Era odată un împărat care cu jumătate faţă rîdea şi cu jumătate plîngea. şi fiindcă-s amare. sorbi cu încordată atenţie. a copiilor. ― Papa.. nu-i politicos ce faci tu! o dojeni doamna Deleanu. şi începu să-i şoptească la ureche.. Olguţa ieşi cu paharul de cotnar în mînă. şi fiindcă-s blînde. Olguţa îşi muie buzele. dragă Grigore.. domnul Deleanu respiră cotnarul din păhăruţ. protestă Herr Direktor. atunci cînd în pivniţele Moldovei cotnar nu va mai fi. începu el zîmbind cu ironică melancolie.. ― Grigore. ― Olguţa. ― Merci. ş-acuma beau cotnarul acesta roznovenesc care are cincizeci şi nouă de ani: e tocmai din o mie opt sute patruzeci şi opt!. nu! Criticele tale erau sincere... şi fiindcă-s rare. ― Scopul scuză mijloacele! ― Nu. ― Îi amar. Olguţa! zîmbi domnul Deleanu.. papa! Mai bună-i şampania! ― Tu nu te pricepi. Ş-atît doresc eu copilului meu: să fie din acele suflete. ― Pentru moş Gheorghe? întrebă doamna Deleanu. ― Cînd pleci tu... Dar eu... aşa-i cînd faci un chef! ― Uite.. am băut şampanie. zîmbi doamna Deleanu oftînd. mult ai mai terfelit tu astăzi biata noastră Moldovă!. la rîndul meu. ― Mai încape vorbă?! ― Rămînem fără copii. pentru această Moldovă în care mai răsar suflete asemănătoare cotnarului.. Răsturnat pe scaun. şi mai bine decît copiii nimeni nu ştie să vadă paiul din ochii părinţilor.. da spune-mi dacă-i mai bun decît tutunul! ― Hei! Cred bine! Şi-i mai rar! ― Atunci am să te rog ceva. papa!. Olguţa? ― Dacă spui tu! ― Ia să vedem. călcînd ca o acrobată pe frînghie. Hai să ne sculăm.. ― Spune. cotnarul e mai bun decît tutunul? ― Vrei să guşti. Asta-i pentru moşnegi ca noi! ― Papa. şi parcă nu. Alice. Şi închin. pe Olguţa ni-o ia moş Gheorghe. Herr Direktor şi domnul Deleanu rămaseră singuri în faţa paharelor. Săracu Dănuţ! Numai el era trist.toţi erau veseli! Dac-ar fi spus nu? Toţi ar fi fost trişti. ― Noi mai rămînem. Numai Monica e a noastră.. se apropie de domnul Deleanu.. Şi spune-i să-l bea în cinstea voastră. Olguţa se ridică de pe scaun... Pe Dănuţ ni-l ia Grigore. trăgînd cu ochiul la ceilalţi.. Mamă dragă. şi ridică din umeri încreţindu-şi fruntea. pentru această Moldovă în care s-a făcut cotnarul amar şi blînd. . Grigore? ― Mîne.. Olguţa.. arătînd paharul pe jumătate plin.

. Două tăceri.. ― Tu vrei să vii cu mine.. Monica? tresări doamna Deleanu.― Şi pe Dănuţ cînd ţi-l aduc? ― Peste vreo săptămînă. ― Doarme!. copii. cu capul aplecat. Ţinîndu-şi suflarea. Monica aşezată pe marginea patului. Eu am să dorm. ― Tu erai aici.. Monica? Fetiţa apucă mîna cea tristă.. ― Haideţi la mine. ― Bine. tante Alice.. Monica se aplecă şi sărută cu timiditate mîna doamnei Deleanu. Doamna Deleanu şedea întinsă pe pat.. Căzu... Părăsită de buclele lui Dănuţ. învăluind suflarea toamnei din cotnar... Se opri în faţa uşii odăii lui Dănuţ. furişînd o privire abătută spre uşa lui Dănuţ. ca o frunză desprinsă de pe creangă şi răzleţită de fructul pe care-l ocrotea. Să trăim! ― Noroc! Pornită tocmai din îndepărtate vremi ― cu alean de soare îngălbenit pe foi de nuc ― aroma cotnarului se răspîndi în tăcerea odăii. În trei odăi. urmată de Monica. şi două lacrimi alunecară de-a lungul obrajilor.. Venind de la moş Gheorghe cu paharul gol. Monica ieşi în vîrfuri. Monica intră singură în odăiţa fetiţelor. Mut. Ajungînd în dreptul uşii ietacului se opri.. Îi venea să-şi ţie suflarea ca să nu facă zgomot.. Dănuţ trecu înainte. una lîngă alta. să-l mai plimb prin Bucureşti. se umplu de amintiri. genele doamnei Deleanu tremurară. Apăsînd binişor clampa.. tu du-te lîngă Dănuţ. Doamna Deleanu ieşise din sofragerie dezmierdînd cu degetele buclele lui Dănuţ. cu degetele răsfirate. ― Pui mic.. De la o vreme. mîna doamnei Deleanu rămase o clipă în aer. Şi adierea toamnei de afară. Bătu încet cu degetul.. trei tăceri priveau viaţa. Săracu Dănuţ!.. şopti ea aplecînd urechea. mînă în mînă. Ochii Monicăi nu se desprindeau de pe chipul neclintit al doamnei Deleanu. cu ochii închişi. Uşa se închise. ― Şi tribunalul. Olguţa dădu buzna în ... ― Încep toate!. ― Aşa degrabă? ― Acuşi începe şcoala. ― Dănuţ. spre odaia lui.. Trebuie să-l pregătesc: să-i fac uniformă. După ce se închise uşa la loc. ― Cu mata. o strînse cu toată puterea ei copilărească şi intră în ietac. Dănuţ deschise ochii din nou ― şi nu zîmbi.. întredeschise uşa. Intră.

― Ascultă.. Dat încet. luă bişcotul aruncat de Anica. duduie. te baţi cu mîna peste gură şi spui în gura mare: "Păcatele mele! Eu gîndeam că eraţi în sofragerie!" Ai înţeles? Da să faci zgomot. Ia să-i dau şi Profirei o treabă! Medită încruntată şi repede deschise uşa sofrageriei..Şi dacă nu răspunde bat tare. trînteşti uşa. şi-l înghiţi. o cercetă aspru Olguţa.. intri în goană. scoţînd un alt bişcot din buzunarul pestelcii. ― Nu-i treaba ta! Ai să-i spui că duduia Olguţa vrea să-i vorbească... Anica. Olguţa se plimba cu mînile la spate. Stai.. ― Da aici cine să cureţe? ― Ştie şi Anica să mănînce bişcoturi! Du-te şi mănîncă poamă. hai cu mine! Profira le aşteptă să iasă. bocăni ea cu degetul.. nu pleca. ― . Profira sări de pe scaun cu gura plină. ― Poftă mare! Anica.sofragerie. ― A spus să poftiţi. . şi intră. Aplecîndu-se. îşi descoperea fruntea mereu bătută de şuviţele negre şi iar pornea.. Anica. ― Ascultă bine.. ca o mătăhăloasă elevă surprinsă mîncînd în clasă de profesoară. sau ai şi băut? ― Nici n-am apucat să mănînc. bătu ea cu pumnul. duduie Olguţă? întrebă Anica abia ţinîndu-şi rîsul. Şi dacă nici atunci nu răspunde. din ce în ce mai repede. În aşteptarea Anicăi. ca să-l trezeşti! ― Şi dacă se supără. Profira oftă şi porni. duduie Olguţa.. ― Ascult. Toc-toc... ― Bine! Atunci trebuie să te grăbeşti fiindcă Profira mănîncă tot. Buf-buf. ca statuia unui tablou alegoric după ce se lasă cortina. ― Profira! ― Of! M-am speriat. ― Ai să te duci în odaia turcească. De îndată ce se închise uşa. duduie! ― Du-te şi spune vierului să-ţi dea poamă fragă: auzi? S-o aleagă frumoasă. Şi dacă nu răspunde ai să baţi tare. Ai treabă cu mine. ai mîncat numai. se tîngui Anica arătîndu-i mînile goale. te joci cu mine? ― Am uitat. ― Aşa. duduie Olguţa! ― Fă cum ţi-am spus. Uneori se oprea. ş-ai să baţi la uşă încet. ― Da.. ca cineva care născoceşte dialoguri cu replici scurte.. ― Anica. la moşu Puiu. Hai repede. ascunzînd bişcotul la spate. învie. cu gestul revelator al şcolarilor fumători. Ia arată-mi cum ai să faci? Anica se apropie de uşa sofrageriei. Anica plecă ochii în jos.

. încrustîndu-şi monoclul în orbită. După ce se hotărăsc să facă ceva.. Herr Direktor se ridică într-un cot pe divan. Azi e o zi mare. ― Bine. Herr Direktor! ― Ca întotdeauna. şi le trece. ― Ai dreptate. au un halat frumos. ― Bine. Herr Direktor! ― Măi! că multe mai ştii! ― Herr Direktor. şi ea singură a hotărît ― cum de altfel a hotărît şi Dănuţ. A plîns.. Ce vînt te-aduce pe la mine? ― Nimic. ― Dragă Olguţa. Olguţa. Ei au o nevastă frumoasă. ― Ei! Atunci ar trebui să plîngă în fiecare zi! ― A plîns de bucurie. Olguţa. ― De ce numai burlacii? ― Fiindcă ei n-au nevastă! În schimb. ― Îmi faci o vizită? ― Sigur. ― Atunci de ce-a plîns? ― Aşa-s cucoanele. Să nu laşi nimic Profirei! ― Bucuros de musafiri? întrebă afabil Olguţa intrînd la Herr Direktor.. să mai stăm de vorbă. ― Azi nu-i ca întotdeauna. şi pentru toţi. fuma. ― Aşa-s burlacii. ― Încîntat! ― Ce mai faci. Dă! Oftează şi ei!. Olguţa. Da stai jos. ― Şi-a călcat pe inimă.. ― Pentru tine? ― Şi pentru Kami-Mura. Herr Direktor? Nu te deranjez? ― Tu! Prietena mea! Îmi pare rău!. fiindcă-i mamă.. ― Să-ţi spun eu de ce-a plîns: fiindcă pleacă fratele meu. Ce pot să-ţi ofer: o ţigară? ― Azi eşti vesel..― Dormea? ― Nu. mama a înţeles că-i mai bine pentru Dănuţ să înveţe la Bucureşti. plîng. Herr Direktor. Acuma du-te şi mănîncă tot ce-a rămas pe masă. ― Şi cei însuraţi nu trebuie să aibă? ― N-au nevoie. Herr Direktor! Am venit să te văd. ― Nu.. Da frumos halat ai! Tu eşti elegant ca o cucoană.... N-ai văzut? ― Atunci de ce-a plîns mama? ― De unde ştii tu c-a plîns? ― Am văzut eu. cînd pleci? .. ― Şi dacă-i urîtă? ― Se consolează! Adică nu. ― Aşa cred eu.

că acuşi capăt o migrenă. Herr Direktor? ― Straşnic! Parcă s-a mutat Polul Nord în capul meu! Numai ia-o mai încet. mă încrunt.. tu eşti sever? ― Cu cine Olguţa? ― Ştiu eu!.. ― Nu-i nimica. începu Olguţa privindu-l drept în ochi. ― Ba mă doare! Cum nu! Revărsîndu-se. Ştiam eu! Tu eşti sever. ― Şi dacă mai face una? ― Hm!. Herr Direktor îi dezmierdă pletele. şi dacă nu m-ascultă îi dau afară. Acuma să-mi spui ce-am să fac! ― Ai să-ţi faci un duş cu colonie! ― Bine-mi pare că n-ai ghicit!. frămîntînd amarnic. palma Olguţei se rotea repede.. ― Îţi place. Herr Direktor. La Bucureşti. Azi îi o zi mare! ― Pe capul meu! ― Şi pe altele. ― Cine ştie?! Dacă face-o prostie? ― Îi fac morală. împrăştiind-o pe capul zimţat aspru de părul mărunt.. Olguţa.. ― Da-ţi place să baţi? ― Nu. Om vedea! ― Hm!. ― Pleci singur? ― Da... Herr Direktor. respiră ea. în timp ce buzele suflau din răsputeri spre creştet.. ― Sigur. peste o săptămînă.. da bun. Vorbesc mai aspru.îmi pare bine...― Mîne... cu funcţionarii tăi.. Herr Direktor. tu ai bătut vreodată pe cineva? .. ― Merci. am scăpat! ― Ce rău îmi pare! Eu vroiam să-ţi fac o fricţiune. ― Poate! Nu-mi mai aduc aminte! Cînd eram băiat. ― Şi dacă n-are să te-asculte fratele meu? ― Dănuţ m-ascultă. Herr Direktor! Îţi mai fac o fricţiune. ― Vra să zică. Olguţa. Altfel nu merg treburile. Herr Direktor.. .. ― Şi ce faci tu cînd eşti sever? ― Dă!. adăugă Olguţa. Herr Direktor? ― Slava Domnului. Astupă-ţi ochii cu mînile.. n-ai să-l baţi pe fratele meu? ― Pe Dănuţ! Ferească Dumnezeu! Olguţa respiră adînc. E urît şi sălbatec. Îmi dai voie să umblu în geamandan? ― Mă rog! ― Închide ochii. colonia gîlgîia. Dănuţ vine cu Iorgu. ― . ― Bună fată eşti tu! ― Herr Direktor. Azi nu te doare capul..

Pisica de la o vreme torcea.. Dănuţ. Dănuţ. L-au izgonit. Dănuţ.. feţi-frumoşii şi . lumea se micşora ca o căsuţă de păpuşă... dar ce uriaş cumsecade!. doamna Deleanu pasienţe sau cetea o carte.. Vra să zică l-au dat afară din casă. Subt măsuţă se vedeau picioarele mamei în pantofi subţiri. iarna. Şi-ntotdeauna. săncapă-n ele numai basme. .. cu animale de statura majusculelor şi căsuţe niciodată mai mari decît o carte de poveşti.Deschise ochii. Şi dedesubtul cerului micşorat şi coborît. Oftă. Căldura sobei ajungea acolo molatecă şi somnoroasă. scuturase şi alungase împăraţii. aceeaşi.. Şi era o tăcere!.. se apropia plecarea. Era bine acolo! Aceea era patria lui Dănuţ luminată de focul din sobă ca de un soare al co-voarelor pe care dorm copii şi visează pisici.. şi că ograda-i alta.. îşi aminti că se jucase cu Olguţa.. în omăt. De multe ori. că parcă nu era în văzduhul toamnei ― şi o blîndeţă vastă în lumină. Acolo începeau poveştile cu Statu-Palmă-Barbă-Cot. cu sufletul frăgezit de zîmbete desprinse din spaima somnului.. aşa cum era cuvertura măsuţei pe care făcea uneori. Deasupra măsuţei mai era o lampă cu abat-jour. era uriaş.. fireşte. şi jos-jos. Şi Dănuţ era fericit. începea şcoala. cu oglinzi numai pentru zîmbete şi ferestre numai pentru soare. numai. nu. spre sfârşitul vacanţelor mai ales. cerul.. Astfel nenorocirile din somn îl deprinseră să socoată nenorocirea ca un prag peste care treci ― deschizînd uşa cu o deschidere de pleoape ― pentru a intra în alba încăpere a luminii. cînd se încruntă. să fie un covor luminat de flăcările sobei şi o pisică somnoroasă. Ştia cînd zîmbeşte. Acolo. Mingea de foot-ball. şi că Dănuţ e altul. nu ale pridvorului casei părinteşti. deschizînd ochii.. Nu-i venea să plîngă. decît picioarele măsuţei. mic şi singur. sau bătînd tactul unei supărări. cu vîrfurile... stînd locului. pantofii mamei şi pisica. cu Prichindel..... Dănuţ coborî treptele pridvorului cu mînile în buzunar şi umerii plecaţi. cîad se supără. Olguţa se juca pe-afară. Dănuţ visa că i s-a întîmplat o nenorocire.. că se rănise la genunchi mai adineaori ― şi i se păru că treptele pe care le coboară sînt altele decît acele pe care le suise.Era o dărăpănare atît de străvezie. cu oameni mici ca literile. Dănuţ ştia ce face mama fiindcă vedea ce fac pantofii. şedea subt măsuţă. Ca şi cum treptele suite atunci şi coborîte acum ar fi fost ale vremii.. aşa cum ar fi vrut Dănuţ. înalt şi întins. Ce înalt era cerul! Ce mare pămîntul! Porni încet spre livadă.... Dănuţ la mijloc. Închise ochii.. nenorocirea se isprăvea.. Dar lui Dănuţ nu-i trebuia altă joacă. Nimeni nu mai era pe lume. Cum ar fi vrut Dănuţ să se facă cerul mic-mic.. ca un trecut. Acolo făurise Dănuţ o lume măruntă. Ce se întîmplase în turbinca lui Ivan? Ce vînt veştejise. sau strîmbîndu-se pe-o coastă de nedumerire. Zărind mingea de foot-ball uitată în ogradă..

cu genunchii strînşi şi coatele împreunate. ca cerceii cu prea grele nestemate urechile micilor infante. Dănuţ! Îl ajunse în livadă. împovărîndu-le. .. De-acolo.poveştile? Turbinca lui Ivan era goală? Dănuţ mergea singur. suflări umile. gudurîndu-se pe lîngă el. cu duioasa apăsare de moarte a toamnei pe păduri. Nimeni nu-l mai însoţea. nici femeia care stă pe el înfrigurată. Săracu Dănuţ! Şi fiindcă numai Ali mergea după Dănuţ. desluşite totuşi. abia simţite. ― Ce v-am făcut eu? Ce mai vreţi cu mine? De ce nu-mi daţi pace? Smulgîndu-şi mîna din mîna Monicăi porni înainte. Monica-i vedea numai capul aplecat asupra mesei de stejar. Ali la Medeleni. Şi pretutindeni începea o plecare. mirodenii pipărate. pustiu în urmă! Din casă-l izgoniseră. Oştile care întotdeauna veneau în urma lui Dănuţ sau îl aşteptau înainte ― pieriseră. miresme stinse.. Deasupra ei.. şi nicăieri nu se vedea tristul cufăr al plecărilor. stai puţin. Ostenise. ― Dănuţ! Cu cozile fluturînd pe spate. Monica ţinea tovărăşie lui Dănuţ. acoperindu-şi ochii: să nu mai vadă şi să nu mai plîngă. Monica porni după Ali. Soarele-l bătea în plin. şi arături ― fructele şi frunzele crengilor ― trunchiurile pomilor ― pămîntul ― frunzele şi fructele căzute ― şi firele de iarbă-ncovoiate miroseau de-a valma toate-toate. În drum spre livadă îl ajunse Ali. ― Dănuţ. Pluteau suflete printre pomi şi suflete se desprindeau din iarbă şi din vînt. Dar toamna? Monica se tupilase după trunchiul unui măr domnesc. într-ascuns. Turbinca lui Ivan era goală şi era grea fiindcă în ea intrase durerea din viaţă în locul celei din basme. nemişcat. Monica alerga după el. înstrăinîndu-se de-ai lui în toamnă. Soarele umed ― adierile vîntului de pe mirişti. Dănuţ şedea pe banca de sub nuc... luîndu-l de mînă şi privindu-l cu ochii măriţi. ― Ce i-am făcut eu? murmură Monica acoperindu-şi obrajii cu mînile. cîrlionţîndu-l cu aramă. amîndoi vor rămînea singuri: Dănuţ la Bucureşti... merele pline încovoiau crenguţele. Gîfîia. înainte-l aştepta şcoala. deşi gonită.. Pustiu înainte. şi grădini. De aceea îngenunchease. Numai Ali îl iubea pe Dănuţ. Şi după ce va pleca Dănuţ. şi căderea frunzelor dezmierda mîhniri fără de frunte şi sfîşieri fără de mîni. Arome dulci şi amărui. ― Dănuţ. Îmi pare-aşa de rău că pleci! se spovedi ea gata de plîns.

îl învăţase încetul cu încetul versurile copilăriei ei.. şi numai zîmbetul era poate al lui Dănuţ dacă nu al soarelui de pe obraz. Şi Dănuţ şoptea mai încet: Eşti cas Topoas. cu scoarţele de foi de nuc suflate cu lumini de soare.. versurile căpătau odinioară farmecul naiv al buzelor care mai degrabă ştiau să rîdă decît să vorbească. Purta rochiţă ca şi Olguţa.Pe masa de stejar cădeau frunze. şi cînd îi era somn anunţa: "Vau naniţi". lumini de soare şi nuci întunecate în cojile verzi. O lacrimă de-ar fi lucit în soare căzînd din ochii lui Dănuţ. pentru el... ― Sst! Pe la moaa Mugului . Sufletul lui Dănuţ se îndepărtase atît de mult de trupul lui Dănuţ. aplecat. Pe-atunci. Se desfăcuse parcă un străvechi gromolnic. Şi capul unui pui de faun. Dănuţ le recita din braţele doamnei Deleanu şi. Dănuţ avea vreo trei ani. după ce isprăvea.. Şi o bucovineancă. Fără înţeles. dădaca lui. Unu Ili Duduili. Cînd se culca. Dar numai frunzele cădeau din crengile de nuc. Dănuţ! răsuna ca prin vis glasul doamnei Deleanu din patul slab luminat de lampa cu abat-jour verde.. Unu Ilă Duduilă Eşti caş Toporaş Pe la moara Murgului Trece fata turcului C-un cojoc De motoc C-o pestelcă Strecătoare Una mara Două para Triaria Compania.. Monica ar fi cutezat să iasă din ascunzătoare. ― Nani.. visa. le recita în şoaptă. pînă ce-adormea. că murmurul buzelor lui era al unui copil care abia ştia să vorbească. căpăta bomboane şi sărutări. poate în dorul satului de peste graniţă.

Se ridică-n livadă ― pe măsură ce se lungeau umbrele ― răcoarea umedă.... .. îţi vine să dormi.. Frunzele cădeau sau vroiau să cadă?. şi el .? Ţţ-ţţ! Şi Dănuţ zîmbea fiindcă numai gîndul lui mai auzrea că fata turcului avea: Un cozoc.. Di motoc... Şi să uiţi.. Dacă Dănuţ ar fi fost o frunză pe creanga nucului.Tece fata tucului. . Nu..... Se opri. uitîndu-se: Dănuţ nu se mişca.Cădeau frunzele nucului cîte una şi mai multe laolaltă pe masa de stejar. Da.. Poate de asta versurile cantilenei care lăsa zîmbetul somnului pe buzele lui Dănuţ ― pe cînd avea trei ani ― acum fără de înţeles. Monica îşi acoperise pieptul cu mînile: tremura. . Dacă venise toamna!... începu să se îndepărteze de-andaratelea. Toamna.. Îţi vine să-ţi culci capul pe genunchii altcuiva care te iubeşte. Fiindcă venise toamna... foşnind uscat.. ― . şi-ar fi venit toamna ― ce-ar fi făcut?. şi-acum nu mai aveau flori. Şi adormea zîmbind. sau...... Dănuţ oftă. să ţi-l culci pe palmele tale.De ce cădeau frunzele?... Frunzele erau moarte?. frecîndu-şi genunchii îndureraţi.. Cînd vine toamna.. rupte din trecut: Unu Ilă Duduilă Eşti caş Toporaş.. pasările pleacă şi frunzele cad.. Îţi vine să dormi cînd eşti trist.... Toate frunzele din jurul lui ar fi căzut... şi-atît de trist i se desprindeau de pe buze. Frunzele cădeau şi mureau jos pe pămînt fiindcă venise toamna. ascunzîndu-se pe după trunchiuri. Ce să mai facă ele pe crengi!.Cînd eşti trist de tot.... Şi pomii astă primăvară erau înfloriţi. O luă la fugă din răsputeri ca să aducă mai degrabă pelerina lui Dănuţ. dacă eşti singur şi n-ai pe nimeni. şi cădeau frunze galbene din ei.. Şi Dănuţ era îmbrăcat subţire! Dacă răcea? Se ridică în picioare. Dar cînd te deştepţi? Iar eşti trist şi nu mai poţi sadormi din nou!.

. .. lîngă rîpă. le-ar curge sîngele pe coajă. . Era frig. Dănuţ... aşeză pelerina pe umerii lui Dănuţ........ El. Ce repede trecuse vacanţa! Începea şcoala! Pleca. Dac-ar avea. În fundul livezii era o rîpă înaltă ― tot atît de înaltă pentru Dănuţ cît era pentru o frunză creanga de pe care se zvîrlea în jos.. ca în întuneric. cînd se apropie spaima care-ţi apucă inima şi ţi-o gîtuie. şi l-ar fi amestecat cu celelalte frunze. şi nimeni-nimeni n-ar mai fi ştiut de el. toamnă! .Toamna mor nucile sfărmate şi frunzele căzute. în livadă. Văzînd că braţele nu sînt ale mamei lui.. aşa de ciudat că ochii lui Dănuţ se deschiseră mari şi orbi.. îngînă Monica....... şi-i păruse rău. Capul Monicăi zvîcni îndărăt. cu capul sfărmat.. ― Eu? "Nu se poate!" murmură un gînd îndepărtat şi învăluitor ca orizontul răsăritului.... braţele ei subţiri îi încolăciră grumajii. O amintire trecu pe dinaintea ochilor lui Dănuţ: la începutul vacanţei... Dănuţ. Fără să spuie o vorbă. Dănuţ? Unde-i Dănuţ?".Toţi sînt în doliu. Şi l-ar fi găsit boarul jos. Un gînd ciudat se apropia de Dănuţ. şi buzele închise îi sărutară buclele. ― Mai bine-aş răci. înghiţind. ca unui biet om trist. Şi el s-ar fi aruncat de pe creangă.. Ce te-amesteci? ― Dacă mi-i milă de tine! ― Cine ţi-a dat voie să-ţi fie milă? N-am nevoie! Aaa! Nu se isprăvise vacanţa! Are să le-arate el! întîlnind cozile Monicăi.. de dinafară parcă.. o trăsese pe Monica de cozi. Monica răsări îndărătul băncii ca o icoană luminată de candelile apusului... cu şiroaie de sînge pe obraz." ..... Mai bine la şcoală..... şi l-ar fi luat vîntul. ― Mort? Singur în sicriu? Singur în groapă? În pămînt negru?. ca unui om cu capul sfărmat... Mort Dănuţ?. "Dănuţ! Dănuţ! Unde eşti. Merg în urma sicriului lui Dănuţ.ar fi rămas din ce în ce mai singur ― aşa cum era acum. pe vremea caiselor.. Dănuţ sări în picioare scuturîndu-şi buclele. Da. docil. fără să ştie de ce. Nucile n-au sînge. apucă şi trase.Frunzele plutesc. Dănuţ pleacă la şcoală. ― Cine ţi-a dat voie să mă săruţi? ― De ce mi-ai adus pelerina? ― Ca să nu răceşti. mort?.... Şi parcă se temuse de Monica. Plîng. ca unui om...Cînd eşti trist de tot îţi vine să dormi şi să uiţi. alunecă şi se aşază lin. şi fără să vrea. Şi lui Dănuţ îi vine să plîngă fiindcă şi el merge în urma sicriului.. ...... şi cine ştie unde l-ar fi azvîrlit. Nucile cad şi se sfarmă!. Şi noaptea cu strigoii? Singur! "Nu.

― Da vrei să fugim împreună? Capul Monicăi făcu semn că da.. căluţ! Rîzînd cu ochii închişi.. cu faţa plînsă şi bitoare. Monica-şi răsturnă capul pe pernă aşteptînd somnul.. dezvelită. căluţ! răsună puternică şi ascuţită vocea lui Dănuţ. lăsînd să-i cadă cozile din mîni... Dormea pe-o coastă. Ali ţîşni săgeată. domnul Deleanu răsuci o ţigară şi o aprinse aplecîndu-se pe marginea patului. îl flutura pe dinaintea ochilor. Prin întuneric. c-un pumn adus lîngă frunte. ducînd cu el condurul delicat pierdut de vară pe cea din urmă treaptă a palatului ceresc. Un zîmbet fericit îi răsturnă capul pe spate. Şi-n faţa lui fugea Monica. ― Tu eşti căluţ şi eu te mîn: da? ― Da.. ― Îmi pare rău. În gloria luminilor ― ca-n ţara unor torţi înălţate de braţele curtenilor ― un punct negru tresări şi pieri.. verzui şi aurii! Şi buclele lui cu miros de castane coapte! Şi ce repede-i trecea supărarea!. Se acoperi cu pledul pe picioare. Monica. ca un lung păr despletit. ― Hii. Şi pretutindeni printre ei. încît visul. Şi soarele apuse dincolo de lume.. Şi ce cuminte era Dănuţ! Ce surîs blînd avea!. ― .. şi visul care avea să unească din nou cozile ei cu mînile lui Dănuţ. cu picioarele îndoite de la genunchi. celălalt repezit de-a lungul coapsei. Pardon. ca statueta fugii răsturnată. albă în goliciunea copilărească şi cea lunară.. ridicîndu-se. Se smunci atît de tare. căluţ! . Cu foşnetele toamnei şi ţîrîitul greierilor. balul alb al lunii ondula pe la fereşti... Nu ţi-e frig? Capul Monicăi făcu semn că nu. ― Hii.Aleargă prin livadă. ― Hii. Şi ce ochi dulci... Tot nu se isprăvise vacanţa! Trezit din somn.. îngăimînd cuvinte nedesluşite. şi melancolia prinţilor îndrăgostiţi de o cenuşăreasă. Dănuţ fugea subt foile de aur. fără să-l poată vedea pe cel care-o mînă de la spate trăgînd-o de cozi..? Nu-i vedea faţa: numai cozile blînde şi grele. O rîndunică poate. Monica tresări prin somn.― Te-ai supărat. Toamna. zveltă. ca nenumărate trepte de marmură ale palatelor din basme. ― Hii. Monica? o întrebă el dulce. Nori lungi şi subţiri se aşternuseră din înaltul cerului siniliu pînă în zarea apusului.. ― Nici tu nu dormi? . Cu cozile de aur în mîni. căluţ! murmură ceresc glasul din vis..

Cu mişcări nesigure şi albe cădeau petalele unui trandafir de pe măsuţa de noapte: cum se dezvelesc copiii mici prin somn. îşi aruncă pe umeri chimonoul. înstelat cînd şi cînd de luceferi rubinii. Ploaia se înteţea răscolită de vînt. vorbele sorocului aduceau nădejde sau înfricoşare. Cea din urmă căruţă a şatrei de ţigani se oprise în drum.― Fumez. ― Bine-i să fii copil! dădu din cap domnul Deleanu turtindu-şi ţigara în scrumelniţă. gleznele subţiri. Doamna Deleanu îl înveli. adormind un copil sau o durere.. legată cu o frînghiuţă îndărătul căruţei. pulpele lin rotunjite. Alice.. ― Ce face? ― Doarme. apăsînd şi ridicînd clampa. mut. Cînd rare. Anica. cînd repezi şi bolmojite. II ROBINSON CRUSOE Ploua. Dănuţ dormea cu buzele întredeschise.. Un glas femeiesc momea încetişor. îşi odihnea sufletul şi mîna desfăcută în palma castanie a ghicitoarei. Subt coviltirul de culoarea norilor zdrenţele galbene şi roşii ale ţigăncilor şi sclipirea focoasă a salbelor abia se desluşeau prin întunericul înceţoşat de fumul lulelelor. ― Bieţii copii! îngînă pentru ea mama lui Dănuţ. Doamna Deleanu se coborî din pat. În palma desfăcută îi juca o lumină de lună. potecile norocului şi dumbrăvile dragostei. Cămeşa albă se îngrămădise înfoiată deasupra genunchilor. ― Cîte ceasuri? Flacăra unui chibrit clipi. şi mîţa unghiulară. Intră în vîrfuri în odaia lui Dănuţ.. cînd visează.. Unu. ceva mai încolo de poarta ogrăzii boiereşti. Ca un copil de casă adormit la picioarele unei albe castelane al cărei evantai de pene albe îi lumina somnul. cînta poate. descoperind picioarele lungi cu genunchii zgîriaţi. răscolind umbrele. Caii firavi muriseră parcă în picioare.. cu capetele grele. Se dezvelise. De subt coviltir un glas aspru . îi alintă cu vîrful degetelor buclele rotunde şi ieşi încet. Anica privea cu spaimă degetul vrăjit căutîndu-i în palmă cărările vieţii... zgribulită în burniţă. ― Cam tîrziu. mieuna slab. Lumini de lună îi tremurau prin păr şi pe obraji.

ca o bolnavă lumină de lună. aşteptînd să le arunc cîte o bucăţică de carne. gromolnicele şi ceasloavele răsfoite de uscatul deget al Fiţei şi colindate de ochii ei verzi zăceau în lăzi sau grămădite pe jos. Toate drumurile erau şterse de cenuşiul des. Se scutură înfrigurată şi alergă spre casă.. Oftă.Mîncam ca un rege în faţa curţii. Şi toate cărţile. mari şi mici ― desprinse treptat de pe zidurile odăilor de jos ― se rezemau laolaltă pe umărul aceleiaşi uitări. în întregime. Ploaia vorbea singură ca o cerşetoare nebună. bucoavnele. Nu avea voie să-mi vorbească decît papagalul. zări urma slabă a unui pneu de automobil. Ghicitoarea îşi luă banii şi porni spre căruţă. de lemn sau catifea. stranii instrumente de muzică ― născociri ale unui strămoş meloman şi şui ― aşteptau pe strănepotul în care avea poate să învie sufletul străbunului să le dezlege melodiile amuţite. Într-un ungher. zbîrcite de păianjeni pe dinăuntru ― lumina intră ca un val de dantelă de mult aruncată acolo printre celelalte vechituri.. era îngrozitor de veselă. Anica intră în ogradă cu capul plecat în jos. În priveliştea moartă.bodogăni răstit... ca osemintele unui ciumat. Mirosea a lemnărie încinsă de căldură.. Cînii strînşi pe subt streşini abia o priviră. Trecînd pe subt stejarul de la poartă. Şi toate înecate în tăcere! Teancuri de portrete cu rame negre. Şi cîte nu erau! Pe măsură ce porniseră bătrînii din casă luînd drumul cimitirului... lăsînd în urma ei văzduhul sur. căruţa cu ţigani se îndepărta ducînd subt coviltir cele din urmă focuri şi culori ale toamnei. vioare brune ca zahărul ars. Vioare de lemn blond cu gîtul curb. ca un favorit. Încăpătoarele fotolii şi canapele. ovale sau pătrate. Aşa că aroma de proaspete piersici. înţepeniseră subt apăsarea vremii. la fiecare capăt al mesei. cu picioare arcuite şi primitoare speteze. podul se umpluse cu tot ce le îndestulase mai curînd tabieturile şi ciudăţeniile lor. castanii sau aurii. Prin ferestruicele de mansardă ale podului ― zăbrelite de ploaie pe dinafară. viole cu pîntecele bombat ca al voluptăţii. şi chipurile lor păreau icoane ale colbului şi ale păianjenilor. cobze.. a putregai uscat şi a colb de arhivă. în pod. mandoline şi ghitare. Taburetele. ca nişte broaşte ţestoase cu albastră carapace.. mai întortocheate. căptuşite cu mătasă albastră ― înadins adusă din Franţa ― cărunţiseră de cînd tăcerea moţăia în ele. Privirile-i alunecară spre zarea afumată. "." . care de care mai sucite. cu gît şerpuitor de lebede. cît şi ale vremii lor. Cînele meu care îmbâtrînise şedea totdeauna la dreapta mea.. nu ale unor feţe omeneşti. Nu s-auzea nici un lătrat. cele două pisici. decît trebuinţele. Odaia Fiţei Elencu fusese surghiunită în pod.

Cînele fugise de pe copertă şi sforăia în pod la picioarele lui Dănuţ. În epocile fluxului. ca o glugă ― radia o umbrelă făcută din frunze de palmier cu marginele roze de soare subt cerul albastru prin care literile titlului defilau roşii: Robinson Crusoe. În mîna stîngă. Cel mai fericit om din lume era Robinson Crusoe. ― nu se vede pe ce! Şedea cum stau fachirii. înzestrată cu masivă mobilă de birou bărbătesc. în colibă sau pe acoperişul ei.. ca şi cum ar fi vrut să-l sărute sau să-l pască. Dănuţ era Robinson Crusoe în insula lui Robinson Crusoe. Se numea Ali. Robinson era aşezat pe.. biroul era o odaie ca oricare alta. se mutase în podul cu vechituri. pe aer. La intrarea colibei. La picioarele lui ― depărtate unul de altul şi în vîrfuri. Şi era foarte bine ! Barba lui Robinson de pe coperta cărţii era umedă şi plină de picuri aromaţi. cu vesela sihăstrie a cromolitografiilor. ori nu . ţinută în cea mai amănunţită ordine şi curăţenie. veghea şi un papagal ― aidoma cu cel de pe copertă ― numai că era împăiat. inofensivă şi drăguţă ca o grădiniţă de albăstrele. ca ale cuiva care saltă un copil pe genunchi ― se încrucişa o lopată cu altă unealtă decapitată de chenarul coperţii. Robinson Crusoe mînca piersici. Între coliba ― mai mult peşteră ― şi palmierul de trunchiul căruia atîrna o nucă de cocos. Trebuie să fi fost tare cald cînd se fotografiase Robinson.. luă o persică fardată şi muşcă din ea zgomotos. Musteţile spiritual răsucite. pesemne. numai că barba şi musteţile-i erau castanii. ridicată deasupra genunchiului stîng. în acele epoci domnul Deleanu ori nu era acasă. Da aşa-i plăcea lui Robinson: să umble gros îmbrăcat pe orice vreme! Sarica de blană bărboasă era croită pe talie. Tot în pod. ca un breton drotat. Robinson avea o faţă foarte simpatică ― aducea cu Moş Crăciun. aşezînd-o pe podea. ţinea papagalul. barba frumos retezată. un păianjen alegoric îşi ţesuse o pînză neglijent poligonală. dincolo de gărduţ. fiindcă deasupra căciulei ţuguiete ― care-i acoperea şi urechile şi ceafa. iar cele patru degete de păpuşă ale mînii drepte pluteau pe spinarea căpriţei care întindea botul spre papagal. Insula lui Robinson. Pisicile dormeau. în gaura neagră-verzuie.Ajungînd la acest pasaj. se vedea marea. aveau flux şi reflux. fiindcă în podul cu vechituri al Medelenilor. obrajii rumeori. aşa cum îl arăta lucioasa cromolitografie de pe copertă. în tovărăşia unui cîne adormit şi a unui papagal împăiat. datorite pe rînd magnetismului ordonat al doamnei Deleanu şi izbucnirilor tumultoase ale domnului Deleanu.. Din colibă pornea iarba tînără cu reflexe verzi de acuarelă udă.. De subt căciulă îi năvăleau cîrlionţii pînă deasupra sprîncenelor. Hîrtiile şi cărţile celor două birouri ― de la Iaşi şi de la moşie ― ale domnului Deleanu. Adică papagalul susţinea mîna. fiindcă toate degetele ― corect alineate ― se rezemau pe spinarea verde. Dănuţ întoarse cartea pe dos. ca pe găurile unui fluier.

. de pe dulapuri. dezlănţuise refluxul. telegrame. nimeni nu intra în biroul domnului Deleanu. papa. În acele epoci doamna Deleanu nu intra în birou. fireşte. în definitiv. de dimineaţă.. Interveniţi urgent.. caiete. trăgînd cu urechea şi oftînd pe nas de durere şi gutunar. halatelor..." Cînd lucra. dosare.. ― Îţi aduc cafeaua. stăpînindu-şi un căscat din senin venit ca un strănut. cutii cu tutun cu ţigări. da mi-i ciudă că nu-i frumos! ― Ce să facem noi oare? se întrebă domnul Deleanu c-un ochi la Olguţa şi altul la memoriu. carnete. O arestare preventivă. cutii de chibrituri. "Arestat bancrută frauduloasă.. recipise. Blumm" Arţăgoasă. Olguţa din farfurioară. Respect. Domnul Deleanu sorbi din ceaşcă. Şterse. Madam Blumm.. aştepta în salon. din buzunarele tuturor hainelor. fiţuici. ― Am! oftă ea. scrisori. Zîmbi. din dulapuri. pijamalelor şi paltoanelor năvăleau tomuri multicolore şi proteiforme. Soţie soseşte bani. ". e un sechestru asigurător asupra persoanei. afară de Olguţa. de la Iaşi. ― Ce verşi e pentru tine! ― Ei! Papa! Vrei să nu vărs de loc? ― De ce? ― Ai să crezi că fac dinadins. .. Nu mă lăsaţi.lucra. peste tot. ziare. peniţa alerga de-a latul colii de hîrtie. vehement izgonită din birou. O telegramă sosită.. cu pălăria în cap... coli. Mă plimb prin casă. informaţii. Confirmat mandat.. Rog lucraţi memoriu cameră acuzare. papa! Îţi vine să fii bolnav! ― Mi se pare că n-ai ce face. pardesiurilor. Domnul Deleanu aprinse mînios o ţigară. Olguţa? Olguţa îl privi pe sub sprîncene. aruncă o privire piezişă pe motivarea stereotipă a mandatului de arestare. închipuindu-şi spasmul clopoţelului justiţiei statuare şi irascibile ca toate femeile care fac puţină mişcare.. din saltare. O vărs sau n-o vărs? întrebă ea. cu umbrela şi sacoşa în mînă. În epocile refluxului. ― Tare-i frig şi urît. apropiindu-se cumpănitoare cu ceaşca în mînă. reviste. Domnul Deleanu lucra ca Neptun în viitoarea valurilor...E ciudată şi jignitoare uşurinţa cu care se răpeşte libertatea unui om într-o societate civilizată care ştie să respecte averea şi nu ştie să respecte omul. şi oratoria întemniţată în peniţă izbucni: "E revoltătoare". de pe etajere.

tu nu trebuia să te faci tată.. brusc amuţea. ca toate croitoriile: întraceasta se lucra la zestrea şcolară a lui Dănuţ. Le-aş arăta eu! ― Ai dreptate! Clientele-s teribile! Ar trebui să plătească dublu. papa! Nu pot s-o sufăr: a vrut să mă sărute! ― I-auzi! ― Da. Mă duc. că are să plîngă! ― Bravo.. Olguţa? ― De ce. Olguţa! ― Papa. Olguţa! ― Păcat că nu eşti tu mic. ― Da eu nu te las să lucrezi. ― Sîntem prieteni. papa? ― Să lucrăm noi doi împreună.. adăugă Olguţa ridicînd sprîncenele. şi după ce-aş obosi... ― Bine ne mai împăcăm noi doi. femeia ceea din salon divorţează? ― De unde şi pînă unde? ― Oftează. Văd eu că ai de lucrat.. ― Şi facem amîndoi ordine în birou! Olguţa zîmbi. Da-i foarte bine aşa cum eşti! ― Pe placul tău? ― Da. Parcă te-aş fi căpătat cadou de la moş Gheorghe! Sofrageria era năpădită de funigei coloraţi. Te deranjez. papa. eu ţi-aş dicta şi tu ai scrie. şi eu aş scrie. Tu lucrezi şi ea oftează! Am să fac atîtea game la pian. ― Papa. ― Da. Ştia ea ce înseamnă să facă ordine! ― Halal tată ai tu. papa! Da ce-s eu?. papa. papa!.― Lasă papa. ― Clientele. papa.. papa. ― Cînd ai să fii tu mare.: Şi n-ai mai avea nevoie de secretar! ― Pe tine te-aş pune să primeşti clienţii. ― Ce bine-ar fi. Ce au.. papa. Ne-am face de cap! ― Da am face şi treabă. ― Unde? ― În salon. Olguţa! Şi după asta o dăm afară şi-o expediem la gară. papa! O dăm afară. şi iar începea. maşina de cusut îşi învălmăşea zornăitul metalic într-un galopant crescendo. ca o .. ― Mai încape vorbă?! ― Tu mi-ai dicta.. Asta-i altceva. Cu mînii intermitente dar mereu împrospătate... papa. cucoanele că sărută tot timpul? ― Asta-i ocupaţia lor! ― Eu n-am să sărut niciodată! ― Nici pe tata? ― Ba pe tine da. Ne-am fi jucat împreună! Eu aş fi vrut să fim fraţi.. papa! am rîde tot timpul şi-am bea la cafele! ― Da. ― Cu madam Blumm? ― Lasă.

"Cine ţi-a dat voie să mă săruţi?" se supărase Dănuţ cînd îl sărutase în livadă.. la catalog. Olguţa lăsă pedala. ca un parfum de garoafe. Se dărîmau sunetele. în extrema stîngă a clavirului. spre cruntele sonorităţi din stînga. broda iniţiale pe batiste. n-ai văzut tiparul? Monica tresări.D. Olguţa vroia să facă douche écossaise timpanului clientei..soţie care-şi ceartă soţul în rate pasionate. aşezată de profil lîngă fereastră. D. Aşa avea să-l strige la şcoală.D. Doamna Deleanu. îmbrîncite de pedala cu deşănţată brutalitate a unui rix într-o tavernă de apaşi. chiar şi locul tiparului.. Dac-ar fi ştiut cineva!. D.... madmazel Clara.. "Dragă Dănuţ. Cu degetul cel mic al mînei stîngi şi cu cel gros al mînei drepte. replică pianul profund.. procesiunile de călugăriţe ale gamei normale se strecurară prin salon. Limbuţia etnică şi profesională a cusutoresei adusă de la Iaşi negăsind nici un ecou... adică. gama începu să alerge într-un tempo zglobiu subţiindu-şi sunetele. Vaierul creştea. stridenţele din dreapta. Monica broda pe întîiul D puţin mai mic decît pe-al doilea.D. lovindu-se de geamuri şi oglinzi. pe un scaun cu două pernuţe. ermetic albă în şorţ de soră de caritate. cu spatele puţin adus. punînd şi pedala... într-un ţiuit străpezitor de chinină în urechi. Monica. adică: Dănuţ Deleanu. pînă cînd... scăpînd batista pe genunchi. fiindcă nici mînile Monicăi nu puteau să-i spuie lui Dănuţ altfel decît: Dănuţ." Da. se prefăcu într-un viscol de vibraţii urzicătoare.. cu ajutorul pedalei din nou puse. Gama sireapă amuţi. "dragă Dănuţ".. Adevărul.. Cine i-a dat voie să-i fie drag? Şi zîmbi. .. plin de pistrui. imperceptibil mai mic. năvălea aprins pe obrajii aplecaţi asupra sufletului... care ştia orice. ― Cucuţî! ― Doo.. se convertise în muţenie posacă... În locul ei răspunse cun surîs afabil. Olguţa bătuse înverşunat un dublu do.. cu metrul de muşama încolăcit pe după gît şi foarfecele în mînă croia pe masa întinsă. "Cine ţi-a dat voie să-ţi fiu drag?" s-ar fi supărat Dănuţ dacă ar fi ştiut.. dezminţită de dansul picioarelor de pedale şi de jargonul roş al părului. De aceea. Şi domol. ― Monica. din care se prăvăliră îndărăt. Acalmia se lăsă ca un parfum de tei. ― adică: Dan Deleanu.. Acul şovăi în mînile Monicăi. Un bubuit bas de furtună în munţi zbîrnîi prin salon. cu o blîndeţă iezuită. Madam Blumm dădu din cap. Cele două iniţiale erau întîia scrisoare de dragoste a Monicăi. Cine ştie! Poate că Dănuţ i-ar fi dat voie să-i fie drag. D.

Însă timpanul auditoarei era deprins mai demult şi cu notele enervante. succesorul lui moş Gheorghe la grajd. ― Nu ţi-i ruşine să spui minciuni? sărise Olguţa. o dată cu ploaia intrase în sufletul Olguţei o nelinişte pe care ar fi vrut s-o bată şi n-avea cum.. ― Ce mai studiezi tu. minunîndu-se de lipsa notelor. ― Ia. fără să-şi fi lepădat sacoşa şi umbrela. Madam Blumm . Lumina intra alburie ca o pîclă.. numai că notele Raşelei multe parale mai costau! Cucuţî sămăna lui conu Iorgî.. ― Am să studiez concertul meu. Adormise orchestral: sorbea aerul suspinînd. Pe lîngă asta. Madam Blumm aproba. privind peste umăr. Olguţa cînta pe dinafară. ofta şi şuiera pe nas şi pe gură. Era rău dispusă. de cîte ori rămînea singură se temea de minciunile lui Ion. pe teama ei... răspundea Olguţa expropriindu-l pe Mozart şi viitorul.. Olguţa întoarse capul cu scîrbă. Madam Blumm avea o fată absolventă a clasei de pian de la Conservatorul din Iaşi. ― Ooff! Braţele Olguţei osteniseră. Întoarse capul.. ― Cum? Nu-şi crezu urechilor. Ca şi în viaţă. Buftea.Olguţa trăgea cu urechea şi coada ochiului. în muzică Olguţa avea simpatii şi antipatii violente. Şi el bine mai vorbea şi tot pe dinafară! La el era scăparea.. ca şi cum astfel şi ea ar fi crezut că-s adevărate minciunile lui Ion. Madam Blumm adormise. Începu să cînte concertul de Mozart în la major. horăia. Domnişoara Raşela cetea Fleurs du mal şi cînta la pian operele lui Wagner... ca o supă fierbinte. Închise caietul. făcîndu-le egal şi monoton ca un exerciţiu de dimineaţă. din întîmplare auzite: ― Ce să fie cu moş Gheorghe? Că tare s-o mai sfrijit! întrebase vatavul unei moşii învecinate. Nişte vorbe... Aşa da! La fel cu Raşela. îndemnîndu-le oarecum să se adeverească. În salon era frig. De-atunci. şi nu mai avea pe cine să se supere.. Dănuţ pleca. că-i vremea! oftase Ion. drept răspuns la casnice întrebări.. pentru piano şi orchestră ― de astă dată cu note. Pentru ea. Concertul de Mozart era prietenul ei. după somn. ce să fie! Îl ajunge şi pe el ceasul morţii.. Şi-i era ciudă pe ea.. Încetul cu încetul începu să scurteze cîmpul gamelor. de două zile. Concertul ei suna a melancolie. Olguţa? o întreba doamna Deleanu în timpul vacanţei cînd o vedea cam rar prin salon. bătînd din picior. Monica era prietena ei.. Ş-atît. dar şi invidia celorlalţi comercianţi. şi cu tumultul muzicii pentru care ai plătit bani şi-ţi dă ameţeli de cap. Ploaia întuneca geamurile.. Nici nu i-ar fi trecut prin minte Olguţei că auditoarea devenise admiratoare.

.. se vedea că Robinson îşi părăseşte insula. vechi tăceri. tălmăcitorul uitase lacrimile. fiindcă-i ceva mai aproape de casa iubitei şi ceva mai departe de ultimul prag al despărţirii. Dănuţ oftă ― şi începu din nou lectura. împăiat cu trecut. "Spunînd adio insulei.. Preocupat de căciulă şi umbrelă. gîndul lui Dănuţ. "Spunînd adio insulei.Trecuseră ani mulţi prin file şi prin pod. Toţi lucrau în casă. Împainjeniţi de lacrămi.horăia lugubru. plîngeau cu aceeaşi lungă aplecare de arcuş "spunînd adio insulei". pe care aceştia le primiră foarte bucuroşi". dormind ― poate murise. în văzduhul toamnei şi-n clepsidrele vremii. Pe-atunci ― pe cînd zîmbise pe copertă ― nu ştia c-are să plece.. cînelui şi a pisicilor. ploaia. adîncite brusc. .. ochii lui Dănuţ îşi luară un lung adio de la cromolitografia de pe coperta pătată de lacrimile bucuriei. la 19 decembrie 1686. Şi iarăşi: "Spunînd adio insulei". aşternuse peste toate cele. Afară ploua. dar violele şi dulcile violoncele ale melancoliei. pînă ce n-a mai văzut-o? Şi nici n-a fluturat batista? Dănuţ privi din nou cromolitografia de pe copertă: Cum? Tristă viaţa din insulă? Atunci de ce rîdea Robinson?. Pe chipul lui... Urgent şi implacabil.. Ali îmbătrînise. salvat din viaţa aceasta tristă în aceeaşi zi a lunci în care scăpaseră din sclavia maurilor din Sale... . piciorul Olguţei lovi în pedala a doua a surdinei. Nici Dănuţ nu fusese cruţat de lunga trecere de ani... După rugăciunea mea.."Puţin după aceasta". umbrela şi papagalul. Mai erau şapte rînduri pînă la sfîrşit. . . cum un îndrăgostit aşteaptă trenul nu pe peron ci în sala de aşteptare. Lacrimile erau ale lui Dănuţ." Şi nici n-a mai privit insula. neuitînd nici banii despre care am vorbit şi care stătuseră ascunşi atîta vreme încît ruginiseră". zîmbind ce-i drept."În insulă". acum nu mai erau decît sîmburii.. Cu mînie şi revoltă... cenuşii troiene.. Odinioară rîdeau cărnoase piersici.. ca inimi mici de lemn. Ninsoarea colbului şi a aţelor de păianjen. şi iar ploaia sură. de la masa lui Robinson în tovărăşia papagalului. cu cinci rînduri mai sus.. Papagalul cu pene veştede şi prăfuite amuţise. altfel decît în sarbăda tălmăcire. după o şedere de 28 de ani."Puţin după aceasta barca cu proviziile promise fu trimisă în insulă. fericindu-i. comandantul puse într-însa şi lăzile cu hainele marinarilor. nu ale textului. Şi de ce rîdea parcă şi .. de pe vapor.. Iar pe la geamuri ― ploaia. două luni şi nouăsprezece zile.."Astfel îmi părăsii insula. scînciră. Plîngea şi Robinson. textul pleca subt ochii lui Dănuţ. luai cu mine căciula.. că se desparte pentru totdeauna de-o poveste îndelung trăită. Clapele... Olguţa îşi lăsă fruntea pe claviatură. . adăugă.. luai cu mine căciula şi umbrela". Ochii ceteau din răsputeri "puţin după aceasta".

Sosii în Englitera la 11 iunie al anului 1687.insula în jurul lui.. ca o presimţire de auroră trunchiurile codrilor adînci. În răstimpuri. Nimic. şi insulă. zîmbitoare poze. Cetea şi plîngea ştergîndu-şi ochii cu mînile. şi ca să treacă mai departe îşi încorda pulpele smuncindu-se pieziş. "Spunînd adio insulei". murmurară încă odată buzele lui Dănuţ în tăcerea podului. Şi nu luase nimic din insulă! O pietricică măcar! Un pumn de nisip! O floare sau o frunză!.Clasa întăia.. nimic! Dănuţ închise cartea. Dar turbinca lui Ivan.. negăsindu-şi galoşii. "Călătoria mea fu norocoasă.. acoperindu-şi pieptul scurmat de tuşă. şi alte clase încă. a opta. a cincea. umbrela şi papagalul.. se afunda în glod." ― Treizeci şi cinci de ani. luîndu-şi numai căciula. umerii lui Dănuţ erau plecaţi.. îşi plecă obrajii uzi deasupra coperţii şi sărută adînc şi lung întristarea colorată a fericirii. a şaptea. şi clipă. În pod era numai ce-a fost odată. lacrimi. Cu trupul înfăşurat în pelerina de cauciuc şi capul gol acoperit de glugă. tăcerea e ca răsunătul unui cor îndepărtat. În pod era insula lui Robinson Crusoe.. drumul îţi înnăduşă pieptul şi-ţi loveşte inima. Plutea parfumul religios al busuiocului. Olguţa-i luase pe-ai lui Dănuţ. într-aceeaşi culoare ca şi obrazul lui Robinson? Începu iarăşi: "Astfel îmi părăsii insula"... cu aţe de păianjen. Cînd te alungă o spaimă din urmă şi nu poţi fugi. pesemne. Îndesa cu toată puterea degetelor în botul galoşilor ca să nu-i piardă.. colb. Şi Dănuţ singur în faţa oceanului de bănci şcolare. Luminiţa din păhărelul roş al candelii.... după ce lipsisem din patria mea treizeci şi cinci de ani. .. De asta. Se cobora pe scări. Dincolo de pod începeau băncile şcolii. moş Gheorghe se închina.. Sufletul lui Dănuţ era o insulă din care plecase Robinson Crusoe. În jurul unui om bătrîn care se închină.... Parcă mîna o minge de fier cu paşi de piatră în fundul unei mări împăienjenită de meduze. Trebuia să meargă tîrîş prin mîzga lunecoasă. îl strigă pe Ali şi ieşi din pod... înghiţi şi pod. Dănuţ îşi rîndui cartea în lădiţa jucăriilor stricate şi-a poveştilor cetite.. parfum de piersici. trecînd din podul cu vechituri în plină toamnă.... rumenea chipurile întunecate ale icoanelor.. ca un coşmar.. deznădăjduit de larg deschisă. Îi erau prea mari... Îşi aşezase cartea pe genunchi.... a patra. a treia. a doua. Olguţa înainta greu.. În grabă. a şasea. moş Gheorghe îşi desfăcea mînile din împreunarea rugăciunii.. Îngenuncheat în faţa icoanelor. Dumnezeu îi împlinise statornic rugăciunile: avea să i le-mplinească ..

şi de-acum înainte. Era drept să tuşească: fiindcă era bătrîn. Era drept să se-nnăduşe şi să-l înjunghie prin piept: fiindcă era bătrîn. Era drept să sufere cît mai avea de trăit şi să moară cît mai curînd: fiindcă era bătrîn. Tot ce era, drept era să fie. Nici nu cîrtea, nici nu se căina, nici nu ofta. Moş Gheorghe nu vroia ca tocmai acum, în pragul ceresc al morţii, un blestem ― cugetat sau şoptit ― să întoarcă de la el faţa milostivă a Domnului şi urechea lui îngăduitoare. Moş Gheorghe cerea îndurare pentru greşelile altora: boierii lui de-acum nu se împărtăşeau niciodată, şi rar călcau prin biserica ctitorită de străbunii lor. Încolo, erau buni la inimă, milostivi şi drepţi, dar uitaseră de casa Domnului şi de frica Domnului. ― Iartă-i, Doamne, că mare-i mila ta! Iar tusa, ca o toacă de vecernie omenească. Dumnezeu îi împlinise rugile. Nu se ruga pentru el. Moş Gheorghe avea să păşească dincolo, urmat de privirea bieţilor cai pe care-i îngrijise şi cruţase ca pe nişte orfani. Se ruga pentru copilul nevinovat ca rouă şi frumos ca florile, de care curînd avea să se despartă. ― Duduita moşului... Să nu apese asupra ei rătăcirea părinţilor. Şi să-i fie viaţa blîndă, fără de dureri şi-amărăciuni. Sufletul lui moş Gheorghe se aşternea la picioarele lui Dumnezeu, ca un covor de bunătate, pe care ar fi vrut să tot copilărească duduiţa moşului de pe pămînt în faţa slăvitului bunic din cer... Cu galoşii în mînă, Olguţa trecu în goană prin ograda lui moş Gheorghe. Ajungînd în faţa uşii, dădu să intre. Zăvorul era tras pe dinăuntru. Bătu cu pumnii în uşă. Nici un răspuns. Zvîrlind galoşii, izbi cu amîndoi pumnii în uşă. ― Moş Gheorghe! ţipă ea poruncitor şi tremurat. ― ...Ce-i, duduiţa moşului! Mata aici? Pi vremea aiasta!? Auzindu-l, văzîndu-l, Olguţa respiră adînc. Ridică galoşii tencuiţi de glod şi, căpătîndu-şi cumpătul, zîmbi viclean scuturîndu-se de ploaie. ― Moş Gheorghe, am venit să te-ntreb dacă nu li-i frig cailor? Dănuţ cutreierase casa pe dinafară odăilor fără să intre în nici una. Nu-şi găsea loc, nici astîmpăr. Îndelungata lectură din pod îl înstrăinase de toate cele. Îi era dor de insula lui Robinson; îi era milă de singurătatea ei, milă de singurătatea lui. Decorul familiar, întîmpinîndu-l pretutindeni cu prezenţe concrete, îl îndepărta de casă, ca o asprime cînd eşti trist. Astfel, parfumul femeii de care te-ai despărţit plîngînd, plutindu-ţi în suflet şi în nări te face săţi pară trivială melodia oricărui alt glas femeiesc şi brutală delicateţa oricărei alte solicitudini. Înstrăinări, mîhniri şi nostalgii sortite să-şi găsească alinare şi cămin

numai în scrisorile acele scrise cu mîni calde încă de strînsoarea mînilor dorite, scrisori cu tînguiri umile şi amare, ca parfumul tomnatecelor tufănele. Intră în salonaşul doamnei Deleanu. Zărind calendarul de pe birouaş se apropie de el. Era deschis la o zi neagră; tot neagră şi cea care urma. Negre erau toate. Parcă murise toate sărbătorile roşii din calendar, o dată cu vacanţa şi cu frunzele... Intră la el în odaie. Hainele groase, de curînd scoase din cufere şi rînduite pe spetezele scaunelor, miroseau a naftalină, Soba rece, zbuciumată de vînt, ofta şi se văita ca un ţăran bolnav de piept, sporind frigul odăii şi pustiul ei. Şi mai era aşa de mult pînă la noapte, că lui Dănuţ îi venea să caşte şi să scîncească. Se trînti pe pat, aducîndu-şi genunchii la bărbie, vîrîndu-şi mînile în căldura mînicilor, ghemuindu-se în el; cercînd să-şi ţie singur tovărăşie cu trupul, ca pisicile... Capul Olguţei răsări întrebător şi obraznic. ― A! Tu eşti aici? ― Da. ― Ce faci? ― Nimica. Stau. ― Am venit să te văd. "Ce-o fi vrînd Olguţa?" se întrebă Dănuţ apatic pe dinafară, atent pe dinăuntru. Olguţa intră cu galoşii lui Dănuţ în mînă, lucioşi ca nişte galoşi de abanos. Era desculţă, în papuci. ― Îi pun subt pat. ― Ce? ― Galoşii. ― Galoşii?? De ce? ― Galoşii tăi. Unde vrei să-i pun? ― Pune-i. "Ce-o fi făcut cu galoşii mei?" ― Olguţa, ce-ai făcut cu galoşii? ― I-am spălat, îi explică ea, apropiind galoşii de nasul lui Dănuţ, ca pe nişte flori atunci culese. ― Merci, se feri Dănuţ. De ce i-ai spălat? ― Aşa mi-a venit. N-aveam ce face! ― Ţi-ai spălat şi botinele? o întrebă serios Dănuţ, ridicîndu-se întrun cot. Olguţa se încruntă. Răzgîndindu-se zîmbi. ― Ai fost în pod? îl iscodi ea cu ochii micşoraţi. ― Cine ţi-a spus? tresări Dănuţ. ― Ştiu eu! ― Te rog să nu mă spui, Olguţa! ― N-ai grijă! îl asigură ea gesticulînd cu galoşii. ― Merci. Da tu unde-ai fost?

― M-am plimbat. ― Cu galoşii mei. ― Cu nişte galoşi! se supără Olguţa zvîrlindu-i subt pat. ― Văd! ― Nu vezi nimica! Ascultă: ţi-i poftă de roşcove? ― Ai tu? ― Sigur. ― De unde ai? ― Răspunde: vrei sau nu vrei? ― Vreau. Făcîndu-şi vînt cu braţele, Olguţa sări peste prag în odaia ei. ― Aha! se dumeri Dănuţ făcînd legătura dintre roşcovele Olguţei şi galoşii lui. ― Poftim roşcove. ― Merci... Îs bune, Olguţa, grozav îs de bune! exclamă Dănuţ ştiind că-s de la moş Gheorghe! Olguţa zîmbea, măgulită. Dănuţ zîmbi şi el mîndru c-a fost mai şiret decît Olguţa. ― Olguţa, dacă te vede mama fără ciorapi? ― De ce să mă vadă? ― N-ai ciorapi? ― Ba am eu... da mi-i lene să-i caut. ― Pot să-ţi dau eu o pereche. ― Lungi? ― Da. Din cei pentru şcoală. Nu i-am pus niciodată. ― Dă-mi-i. Îţi dau eu alţii. ― Nuu! Ţi-i dau cadou. De cîte ori se întîmpla să fie complicele Olguţei, Dănuţ răsfrîngea şi asupra lui admiraţia pentru isprăvile ei. Ofranda ciorapilor era şi o îndatorire, şi plata unei măguliri. Olguţa se aşeză turceşte pe patul lui Dănuţ, îşi scoase papucii şi începu să-şi privească picioarele goale, aşteptînd ciorapii. ― Tu poţi să mişti degetul cel mare fără să le mişti pe celelalte? ― Nu pot. ― De ce rîzi? se încruntă Olguţa demonstrînd acrobaţia în care excela. ― Nu ştiu... Îs caraghioase degetele picioarelor! ― Mele? complectă ameninţător Olguţa. ― Nu. Toate degetele de la picioare. ― Ai dreptate, reflectă Olguţa cu glas tare, întinzînd piciorul şi examinîndu-şi degetele răsfirate... Îţi vine să rîzi cînd te uiţi la ele! ― Olguţa, începu Dănuţ încurajat de intimitatea convorbirii, aşezîndu-se pe marginea patului, eu am observat ceva. ― Spune. ― Da tu ai să rîzi... Ai să spui că vorbesc prostii! ― Văd eu! Mai întîi spune.

Sigur: picioarele nu făceau nimica... ― Sigur.. ― . stai în buzunarul de la palton sau în manşon... nici alta! ― Nu. spune-odată! ― Ştii.. ― Bine.. vorbi rar Dănuţ.. şi picioarele. Eu ţin cu mînile. privindu-le pe ale ei cum trăgeau ciorapii lui Dănuţ după ce luaseră galoşii lui Dănuţ. Buni ciorapi! Merci! ― Olguţa. şi limba. la şcoală. cred. Da. ― Dacă eşti picior ai şoşoni.. ― Cum?? Dănuţ se înroşi. Nu mam gîndit niciodată! De ce spui tu aşa? ― Eu m-am gîndit la asta într-o zi. ce-ai alege tu? ― M-aş face haiduc şi i-aş tăia eu lui şi mînile..Ei.. că-i mai bine să fii picior decît mînă. şi şedeau aşa. ― Nu-i rău să fii nici mînă! Iarna ai mănuşi.. . şedeam în bancă.. ― . Fiindcă picioarele nu făceau nimica: ele şedeau în botine. Mînile-s deştepte! zîmbi Olguţa. ― Hai..... ― Aşa-i! Ele-s tot timpul în recreaţie! ― Foarte bine ai spus! Asta vroiam să spun şi eu! ― Stai.. ― Vezi că picioarele nu fac numai ce-ţi place? Dănuţ medită muşcîndu-şi degetul.. ― Da.. ― Stai. ― Ce-are-a-face! Şoşonii îs urîţi şi picioarele-s proaste! De asta nici nu le vezi: le ascunzi în botine. Vra să zică tu spui că-i mai bine să fii picior decît să fii mînă? medita Olguţa examinîndu-şi alternativ mîna şi piciorul. gesticulînd convins.― Eu.. degeaba. înfierbîntîndu-se la vorbă. Eu făceam o împărţire pe caiet.. ce-ai vrea tu: să-ţi taie mînile sau picioarele? ― Da nu vreau nici una. obiectă Olguţa. nu. da cu picioarele mergi. cu ochii îndreptaţi spre piciorul Olguţei. Olguţa! Da lor nu le pasă! Picioarele nu învaţă la şcoală. Era ora de aritmetică.. Pe cînd mîna mea se muncea să facă împărţirea. ― Stai... punctul de vedere. cu timiditate... ― Mai spune odată.. îşi apără Dănuţ.. ― Nu vrei să răspunzi! oftă Dănuţ.picior. îi luă Dănuţ vorba din gură. Zic aşa! Dac-ai fi într-o poveste şi împăratul ar porunci să-ţi taie mînile sau picioarele. dacă nu era mama cu tine! ― Ş-atuncea m-am gîndit că-i mai bine să fii picior decît mînă. Tu ai spus la început că-i mai bine să fii. ― Nu-ţi spun! Cu picioarele ce faci? Te joci în recreaţie şi în clasă se odihnesc! ridică din umeri Dănuţ. ― Nu zic! Da ţie nu-ţi place să mergi? ― Sigur că-mi place! ― Vezi! Cu picioarele faci numai ce-ţi place! ― Ţie-ţi place să mergi la şcoală? îl interogă Olguţa.. şi m-am încurcat.

― Nu ţi-am răspuns? N-are decît s-aleagă el! Eu nu dau nimic! Olguţa sări pe covor. Dănuţ rămase gînditor pe marginea patului. ― Olguţa, tu îţi închipui cum ar fi cu capul tăiat? ― Foarte rău! ― Eu pot să-mi închipui... Da ameţeşti! ― N-ai nevoie să-ţi închipui! ― Tu nu te-ai gîndit niciodată? ― De ce să mă gîndesc la asta! Am eu la ce să mă gîndesc! De asta ai cap, ca să te gîndeşti că nu-l ai? ― Eu m-am gîndit... Oare mori dacă-ţi taie capul? ― Sigur. Dănuţ nu îndrăzni s-o dezmintă pe Olguţa, dar clatină din cap cu îndoială. ― ...Eu m-am uitat odată în oglindă... şi mi-am închipuit că n-am cap. ― Trebuia să ţi-l tai mai întîi. ― Nu l-am tăiat... Eu mă uitam în oglindă şi-mi închipuiam că trupul e afară şi capul numai în oglindă. ― Hei! Da tu te gîndeai cu capul tău! Vra să zică gîndul nu era în oglindă, era în cap. ― În capul din oglindă, stărui Dănuţ. ― Şi n-ai spart oglinda cînd ţi l-ai pus la loc? ― Mi-a fost frică, Olguţa. Eu mă uitam din oglindă, numai la picioare. Vra să zică picioarele erau într-o parte şi capul în altă parte... cum ar fi doi oameni faţă în faţă, numai că unul n-avea cap. Uite-aşa, Olguţa. Dănuţ îşi ridică palmele una-n faţa celeilalte. ― Acuma, să spunem că aici ar fi ochii, în vîrful degetelor. Vra să zică mîna dreaptă e capul din oglindă. Vezi: îmi aplec degetele şi văd din oglindă numai picioarele. ― Asta înseamnă că tu te uiţi în oglindă... şi vezi prostii! ― Să încerci şi tu, Olguţa. După aceea îţi vine să închizi ochii şi să dormi. Olguţa nu-l mai asculta. Pîndea pe fereastră în livadă. Dănuţ oftă... El ar fi vrut să-i spuie multe Olguţei ― de plecare. Să-i spuie, de pildă, că dacă-ţi taie capul nu mori tot. Moare capul: da. Moare trupul: da. Dar mai este ceva: turbinca lui Ivan. Ea nu poate să moară fiindcă nici un trăieşte: n-are nici trup, nici cap. Ea este "cînd închizi ochii". Cînd eşti mort închizi ochii. Vra să zică turbinca lui Ivan rămîne acolo unde este. Atunci nici Dănuţ nu moare, fiindcă, deşi turbinca lui Ivan e a lui Dănuţ, şi el, Dănuţ, e în turbinca lui Ivan. Cînd închide ochii se poate gîndi la el ca la altcineva. Şi Olguţa-i în turbinca lui Ivan. Toţi îs acolo. Vra să zică dacă moare Dănuţ, rămîne turbinca lui Ivan. Cînd Dănuţ trăieşte, turbinca e a lui. Cine ia turbinca după ce moare Dănuţ? Dumnezeu... Dacă vrea Dumnezeu suflă în turbinca lui Ivan, şi toţi cei de-acolo învie; Dănuţ împreună cu ei... Da, numai că

atunci Dănuţ nu va mai avea turbincă. Turbinca o ţine Dumnezeu. În schimb, toţi cei care-au fost în turbincă sînt ai lui Dănuţ, fiindcă el i-a adus la Dumnezeu în turbinca lui. Ş-atunci Dănuţ va fi stăpîn în afară aşa cum e acuma stăpîn înăuntru... Dacă Olguţa nu vrea să-l asculte! ― Unde-s cartuşele? întrebă iute Olguţa, desprinzînd puşca din cui. ― Ce vrei să faci? ― Lasă! Dă-mi-o repede! Mergînd în vîrful picioarelor pînă la fereastră, o deschise binişor. Fumegarea toamnei aburi odaia... Pipăită de ploaie, o cioară se legăna în cumpănă pe o crenguţă şi pe ţelul puştii. ― Las-o, săraca! Olguţa îşi strîmbă gîtul îndărăt, fără să clintească puşca, măsură din ochi pe Dănuţ ― cu privirea jucătorilor de cărţi pentru cei care dau sfaturi de la spate, în plin joc ― întoarse capul la loc, rectifică ochirea şi trase. Cioara căzu. Şi toate ciorile livezii izbucniră, carbonizînd livada şi cerul cu o explozie de negru sonor. Olguţa încărcă puşca din nou. ― De ce ţi-i milă de ciori? Am împuşcat-o în cap: vroiam să văd dacă trăieşte fără cap... ca tine! ― Nu mi-i milă! minţi Dănuţ roşindu-se. Am crezut că vrei să împuşti o vrabie. ― Ai văzut ce lovitură? ― Da. ― Uite-o! tresări Olguţa săltînd puşca. Înadins parcă, uşa se deschise o dată cu pocnetul puştii. Cioara căzu departe. Doamna Deleanu se feri îndărăt, scăpînd din mînă pijamaua lui Dănuţ. ― Olguţa! Asta ce mai este? ― Împuşc ciori. ― Să ştii c-am să dau odată puşca asta! ― Mamă dragă, nu-i a mea; e-a lui! ― Ţi-o dau ţie! zîmbi Dănuţ. ― Dă-o mamei; mie-mi dă Herr Direktor una de vînătoare. ― Închide fereastra şi du-te-n odaia ta. Şi tu dezbracă-te, Dănuţ, să-ţi încerc pijamaua. ― Ia s-o văd şi eu, se rugă Olguţa închizînd fereastra. ― Lasă-mă, Olguţa! Nu ştii ce să mai faci ca să mă superi! Asta mai lipsea: vînătoare în casă. ― Dacă plouă! Tu coşi, mamă dragă ― frumoasă pijama! ― eu ce să fac? Trag şi eu cu puşca. ― De ce nu studiezi la pian? ― Asta nu! Ce-s eu, lăutar? Clienta sforăie şi eu să-i cînt!? Speculîndu-şi indignarea, Olguţa trecu pragul închizînd uşa. Totodată salvase şi puşca de sechestru, din care pricină zîmbi enigmatic.

Monica tocmai intrase în odaie, cu teancul de batiste lirice; însuşindu-şi-l, zîmbetul Olguţei o nelinişti, îi ocoli privirea, ascunzînd batistele la spate. ― Ţi-am adus zece roşcove, o vesti Olguţa. Monica se roşi şi mai tare. ― De ce eşti tu aşa bună cu mine? vorbi ea privind papucii Olguţei. ― De ce spui că-s bună cu tine! izbucni Olguţa mînioasă. ― Fiindcă eşti prea bună... şi eu nu merit. ― Nu-i adevărat! Nu-ti dau voie să vorbeşti aşa! Tu eşti prietena mea. De ce mă superi? Uşa zvîcni în lături făcînd loc doamnei Deleanu. ― Ce s-a întîmplat? ― Nimic! ― Atunci de ce ţipi? ― Ţip? La cine să ţip? Vorbesc tare... ca să mă încălzesc. ― Încălzeşte-te fără să te-aud! Uşa se închise la loc. Monica se aşeză pe pat alături de batiste. Olguţa ascunse puşca după sobă şi se apropie de Monica. Dînd cu ochii de batiste, o luă pe cea de deasupra, şi înainte ca Monica s-o poată opri, îşi suflă nasul. ― Olguta! Ce faci? ― Nu vezi? ― Na-ţi-o pe-a mea. ― Asta nu-i bună? ― I-a lui Dănuţ. Din fericire, batista lui Dănuţ slujise numai de instrument muzical. Monica o pături la loc. ― Monica, tu ai băgat de samă că dacă vezi mai multe batiste îţi vine să-ţi sufli nasul? ― Fiindcă tu n-ai niciodată batistă la tine! clocoti Monica. ― Cine are batistă? Numai tu ai! ― Şi Dănuţ are, protestă Monica apăsînd batistele cu podul palmei. ― Crezi tu! Într-o săptămînă le pierde pe toate! o încredinţă Olguţa autoritar. ― Vai! Nu-i adevărat! De ce spui aşa? ― Cum nu-i adevărat? Atunci de ce i-a făcut mama atîtea batiste? Ca să aibă de unde pierde! Monica privi în sus, în jos; întoarse capul la dreapta, la stînga... ― Vezi, Monica! Mie-mi vine să-mi suflu nasul cînd am batiste... şi ţie-ţi vine să plîngi! Mai bine să n-ai de loc! În pijamaua de flanelă albă, Dănuţ părea mezinul lui Pierot. ― Nu te strînge subţioară, Dănuţ? ― Nuu! ― Şi să ştii, Dănuţ, ai să îmbraci pijamalele numai cînd ţi-o fi frig acolo. Nu-i bine să dormi gros îmbrăcat! Doamna Deleanu ocolea cuvîntul: dormitor.

Nu vreau s-o sperii pe mama. ― Olguţa! ― Ce vrei? ― Ai uitat cartuşele la mine. ― Ştiţi ce? Vouă vi-i frig? ― Da. ― Vreţi să staţi la foc? ― La ce foc? se miră Dănuţ. Cum vrei tu! Doamna Deleanu ieşi repede. ― Bine..Dănuţ nu-şi mai lua ochii din oglindă.. Compunîndu-şi o seriozitate demnă. ― Nu te priveşte! Vrei? ― Vreau. ― Mamă lasă-mă să rămîn azi cu pijamaua. chiar pe cei din dormitorul internatului. întinzînd Olguţei cutia cu cartuşe. Dănuţ? urmă doamna Deleanu cu întrebările care făceau din cea mai desăvîrşită haină un provizorat.Fetele nu poartă pantaloni! ― Eu am să port. . ştergîndu-şi ochii ca şi cum glasul lui Dănuţ.. ― Eu. mamă! Pantalonii cei vechi mă tăiau! îi învinui el postum. Aveau şi dungă: omagiu spălătoresei. Dănuţ. ― Atunci ce facem? se deznădăjdui Dănuţ.. ― Bine. Monica se îndreptă spre fereastră. Cum îi cu pantalonii lungi? ― Îm! ― Diseară am să-i încerc şi eu. ― Să-i porţi sănătos! De-acuma dezbracă-te.. Graţia obrăznicuţă a genunchilor şi a pulpelor se mistuie în rigiditatea dungii. ― Nu te taie. Adă-le-ncoace. ar fi putut s-o vadă. De ce te miri? ― . ― Fiindcă am poftă de pantaloni! ― Nu mai împuşti ciori? cercă Dănuţ s-o abată spre alte victime. Aşa de mîndru că ar fi dorit spectatori. răspunseră într-un glas Monica şi Dănuţ. Dănuţ scutură capul şi picioarele în acelaşi timp. Îi pipăia mereu. Eu am şi pantaloni de călărie! ― De ce nu vrei tu să porţi chimonoul? se jertfi Monica. ― Dacă o vedea mama! Noroc c-am ascuns-o eu! ― De ce te lauzi? Mama nu pune mîna pe cartuşe!. Îi venea mereu să rîdă. Alba hăinuţă de flanelă era grea pentru sufletul ei. cu o nedesluşită teamă să nu-i simtă desprinzîndu-se brusc de deasupra genunchilor ― acolo unde era vechiul hotar al pantalonilor ― şi să rămîie scurţi şi aceştia. ― Nu. ― Tuu?! se muie Dănuţ... Dănuţ făcu un actoricesc popas în faţa uşii. ― Nu. intră. Pantalonii pijamalei erau cei dintîi pantaloni lungi ai copilăriei lui. Dănuţ era mîndru. pătrunzînd prin uşa închisă. Mi-i frig la picioare..

unul după altul.. ca vara în livezi. pur şi simplu. aroma lor creştea mai văratică. ― Îî! 'Tă-te Dumnezeu! Acuşi!. necontenit. priveghiate de babă. Feciorelnicul lor ten se-ntuneca zbîrcîndu-se. ronţăind cucoşei fierbinţi. în bucătărie baba era stăpînă peste tot ce era înăuntru. Uitaseră necazurile şi amărăciunile posomorîtei după-amieze de toamnă. Zîmbea şi Olguţa. babo! se stropşi Olguţa rîzînd. drept în faţa flăcărilor care-i îmbrăcau faţa în aur şi aramă fluidă. Monica şi Dănuţ şedeau la dreapta şi la stînga ei. fiindcă-şi plimba pijamaua. Şi-ntr-adevăr. urmară paşii călăuzei în papuci. şi fiindcă. pe trei scăunele joase. căldura se revărsă parfumată. baba crăpă portiţa rolei. Urechile lui Ali ― veşnic atente ― pălmuiau şi trăgeau sfîrle. Olguţa şedea la mijloc. În locul meditativelor oale de toate mărimile ― înghesuite acuma în fund ― izbucneau rîsetele albe ale grăunţelor de păpuşoi. aruncă înăuntru o privire savantă şi repede o închise la loc. Monica şi Dănuţ îşi rumeneau obrajii în bătaia flăcărilor. de-a lungul cuptorului. se răsti baba la oala nervoasă careşi strîmbase capacul bufnind. Monica zîmbea fiindcă era-mpreună cu Dănuţ. se îndrepta spre o ispravă nouă. Baba se sfădea cu oalele. dresaţi de o matroană cu glas bărbătesc. fiindcă misteriosul foc la care îi ducea să se încălzească era. Subt cuptor. Pe plită.. ― Miroase a turtă dulce. numai puf şi arabescuri. merele îmbătrîneau văzînd cu ochii. ca sufletul spre cer purces al mucenicelor arse pe rug. împreună cu Olguţa. Venirea copiilor în bucătărie schimbase înfăţişarea plitei. într-un paneraş plin de fîn. cu tingirile. Şi groasă! Atît de groasă că părea supranatural dospită în cuptorul vast din care cozonacii ieşeau opulenţi şi falnici ca paşalele de la sultan. ca o trinitate bosumflată de repetente. Mai toate muştele aţipiseră amorţite. Trăgînd cu coada ochiului la mere... Tustrei bufniră de rîs. Aşa că cineva care ar fi ascultat din odaia de alături şi-ar fi închipuit că bucătăria-i plină de bărbaţi muţi.― Veniţi după mine. trei mere domneşti se coceau. Totuşi se găseau destule să-l necăjească. o cloşcă îşi dospea puişorii . Pe marginea plitei. ― Are cine-o mînca! oftă baba răsucind un măr. Dintr-acolo. să n-audă nimeni! Cu umbletul de taină al celor care merg să se închine unor zei prigoniţi. Olguţa. În schimb. torceau de lene şi de cald ce le era. Dănuţ zîmbea. mai îmbătătoare. Pe jos. Şi-ncet. motanii şi pisicile. Mai la o parte de pisici ― prudenţă sau demnitate ― dormea Ali. Monica şi Dănuţ. focul din bucătărie. cu muştele. Zeloasă şi harnică stăpînă. Suspinau înnăduşit şi lăcrimau somnoros. La gura sobei. strunită de ochii profesoarei şi zeflemisită de colegele mărunte. preschimbate în cucoşei.

ştii ce? Povesteşte-ne ceva de cînd erai tu mic. Şi soba duduia de flăcări şi de vînt. spune te rog lui Ion să puie caii la trăsură.. Pe podele . ― Muşcă.de aur. parfumul cald de turtă dulce. În jurul mesuţei erau patru copii. Peste sate. dealuri şi oraşe cădea ursuzul potop al tristeţei. înteţind tusa. domnul Deleanu dădu cu ochii de copii stînd în jurul unei mesuţe rotunde. ― Aici îmi erai Olguţa? ― Da tu ce cauţi aici.. c-o cafeluţă. Dar bucătăria rumenă de flăcări. codri. papa. ci chiar izvor de basm şi amintiri.. papa? ― Mamă Marie. se răcorea o turtă dulce tăiată felii. ca o nouă arcă a lui Noe. III PĂPUŞA MONICĂI În odaia lui Dănuţ ardea focul încălzind lumina soarelui. mucezind frunzele. baba găsi patru oaspeţi grămădiţi pe trei scaune în jurul mesuţei. în loc de mămăligă. alungînd zîmbetele. cu mînile. Pe mesuţă. Aşa ai să-ţi aduci aminte! Aroma merelor coapte. ― Hai. ca o horă. Intrînd în bucătărie. ― Şi eu te rog. sporind glodul. conaşule? ― Ei!. papa. şesuri. Şi umbra babei pe zidurile albe avea o amploare biblică. papa.. cine ştie subt ce grindă ascuns ― ţinea ison subtil corului primăvăratec. lîngă mine. bătînd în geamuri. moşu Iorgu. Da nu de-a noastră. Cînd se întoarse. Un greier. Aşa ceva n-am mîncat de cînd eram copil! ― Papa. plină de copii. ― De cînd eram eu mic. Ei! şacum să vă răfuiesc eu! se încruntă domnul Deleanu frecîndu-şi mînile. se rugă şi Dănuţ. Olguţa! ― Uite-aici. ploaia curgea cenuşie. Afară... da pe mine nu mă cinsteşti cu nimica? ― D-apoi cu ce. Hei! ― Mai muşcă odată. ― N-am loc... pisici. papa! se rugă Olguţa urmată de Monica şi Dănuţ. Îşi acoperi rîsul cu mînile. Domnul Deleanu muşcă din mărul întins de Olguţa. de-a dumitale. Mîncau mere coapte. ― Pii! Grozav de bun!. ― Lasă că are baba! se făli ea făcînd cu ochiul. ― Mamă Marie. flăcările sobei şi trei chipuri de copii care-ţi sînt dragi ― nu sînt numai îndemn... pui de găină şi poveşti plutea prin ploaie şi prin toamnă. ― Rămîi cu noi.

mamă Mario? ― Am venit să iau poruncă de la stăpînul meu. cu atitudini rigide de fachiri. Presiunea psihologică sporea necontenit. ca într-un submarin naufragiat pe măsură ce se scufundă. Îşi încleştă pumnii. Anica şi Profira umpleau celălalt cufăr: cel cu aşternutul. Avea ochi verzui-aurii. Ţi-am mai spus odată să taci! îl ameninţă Olguţa. papucii şi galoşii. Monica. tante Alice! Monica se uită subt patul lui Dănuţ: doamna Deleanu scotoci prin dulap. se răzvrăti Dănuţ. Dănuţ blestema ideea.. să răsuflu. ― Măcar deschide puţin. Eu ies afară.. Treaba o făcea Anica. Vroise să şi-l închipuie pe Dănuţ şi nu izbutise. îmbrăcată cu rochiţă şi bluză de postav albastru. Atunci? După ce va pleca Dănuţ ― mai era o noapte numai ― să nu-l mai vadă deloc? "Nu-i adevărat!" Cum era Dănuţ?. bucle castanii. zîmbi ea. Profira icnea îndesînd salteaua. Profira trudea numai verbal. Din antret venea zvon de glasuri.. ce . Cu multă zgîrcenie. Monica? ― Nu-s. Apucînd deodată. strîngîndu-se mai tare. Şedeau îngrămădiţi în cufărul golit de rafturi. tante Alice! tresări ea. o strînse tare. ― Ce-i... Monica îşi scutură cozile şi întoase capul spre uşă de teamă să nu vadă tante Alice că Dănuţ se juca de-a ascunselea în sufletul ei. Şi doar îl ştia mai bine decît se ştia pe ea! Şi doar acuma îl văzuse!. Dănuţ oftă acru. subt diriguirea doamnei Deleanu. Numai că Olguţa îşi ducea ideile pînă la capăt.. a Olguţei. ― Ce-i. se uita în gol. ― Sărut mîna. Nimic.. ideea. din pricina plafonului grăbit.... ca prin somn. şi repede bătu din cap o mătanie berbecească. Acolo. Patul. nasul în sus. Monica? ― Nu. Dănuţ îşi umplu plămînii de libertate. mîna doamnei Deleanu. ― Taci.... Alături de cufăr. ca Ion la frămîntatul cozonacilor. Purta hăinuţe de catifea gris care-i veneau aşa de bine. pantofii. Olguţa crăpă capacul. Ochii i se-năspriră de mînie împotriva ei. nu-s dincolo. ― Vezi. Olguţa dispreţuia cufărul. ― Nu mai pot. Întrebă doamna Deleanu încuind lacata. clipind..s-aliniau ghetele. scuturîndu-l de umăr. Cufărul era al lui Dănuţ. ― Da unde-i Dănuţ?. masa şi scaunele erau troienite de albiturile pregătite pentru cufărul din mijlocul odăii. ― Ba ai să stai.. ― De ce te-nghesui? mormăi Dănuţ.. coniţă. ― Dănuţ! Olguţa! Unde sînteţi? ― .

căutîndu-şi nou-născutul cucui pe frunte.. Olguţa trase o linie pe şosea. mărul despuiat de frunze clocotea de vrăbii. Dănuţ îşi verifica elasticitatea muşchilor greu încercaţi în cufăr. Dănuţ! îl ispiti doamna Deleanu ca pe un duh mîncăcios. ....... în dreptul pietrei care marca locul Olguţei. Zburlit. ― Ce să facă? Bezele.. Uite: nu poţi spune nimic! îi porunci Olguţa..dulci să-i fac de rămas bun? ― Auzi. Olguţa! explodă Dănuţ.. Dănuţ îşi reluă locul. Monica-şi cruţă tălpile. încruntat. Monica. ― Bezele-s cele mai bune. linia era dreaptă ― se strîmba însă cotind îndărăt pe măsură ce se apropia de piatra lui Dănuţ. să. Eu vreau bezele cu frişca. Monica îşi înnoda cozile subt bărbie.. ― Nu mă ţin! protestă Dănuţ privind pieziş linia vicleană. ― Napoi! Eu număr. ― Ce-i. ― Spune. murmură Olguţa. spun. ― Cu frişcă? Cataif cu frişcă! o contrazise Dănuţ inspirat. îmbrîncind capacul. sfidă Olguţa. Întinzîndu-şi braţele şi îndoindu-şi trupul. încordîndu-şi pulpele.. ― Văd eu că am doi stăpîni! Face baba şi cataif cu frişcă şi bezele cu frişcă. mamă dragă! Pînă ce se hotărăşte el. ― Bată-i norocul să-i bată copii! chihoti bucătăreasa ajutînd Olguţei să iasă.. ― Eu ies. . vine masa! ― Eu nu tac. Întrecerea la fugă pornea din faţa ogrăzii. curmînd-o.. îl încurajă doamna Deleanu: ce-ţi place ţie mai mult? O cremă de vanilie? Clătite cu dulceaţă de căpşune? Nişte crafle?. Cu muchia tălpii. Ali lătra. buimăcit de lumină. ― Bezele. ― Trei! ţipă Dănuţ. Gălăgia lor subţire şi destrăbălată semăna atît de mult cu întăia recreaţie a unei şcoli primare după sfîrşitul vacanţei. ― Un. că te-aşteptai mereu să răsune clopoţelul de intrare în clasă. istovitor de rar. ţintindu-l cu ochi de hipnotizator.La fereastră. Olguţa. ― Babo. gudurîndu-se pe lîngă ei. stăpînul bucătăresei şi-al Monicăi încălecă marginea cufărului. trei. doi. congestionat. ― Aii! se schimonosi el. Dănuţ. doi. ― Tare-i prost! Fă-o tu. Luă o piatră ascuţită şi zgîrie conştiincios pe şoseaua jilavă o linie tremurătoare. pripindu-se. Dănuţ? ― M-a pişcat de picior! ― Să te-nveţi minte să priveşti unde calci! tună Olguţa. ― Nu vezi că tace. ― Lasă. ― Un. Azi porunceşte Dănuţ. muşcîndu-şi limba.. să faci bezele.. facă..

dimpreună cu Olguţa: aşa-s biruitorii. Dacă flăcările vetrei ar fi putut străbate prin sufletul Monicăi. Se-mpiedică. Monica-şi încetini goana jertfindu-se pentru Dănuţ.. ― Tu nu mergi. alături de el. Dănuţ deschise un ochi: pe spinarea nasului. ca şi cum amîndoi ar fi fost înhămaţi la goana ei. În inima lui Dănuţ. Monica trăgea cu coada ochiului la Dănuţ cu care alerga: Olguţa-i urma calm. Oprindu-se. . Monica? ― Mi-i frig. Olguţa în urmă. Monica se aşeză pe un scăunel. ― Da casa cine-o păzeşte? ― Hei! Moşnegii care stau la foc. Moş Gheorghe îşi scutură luleaua pregătindu-se de plecare. Întoarse capul îndărăt. Îi era aşa de lene că-i venea să rîdă şi nu putea.. Dănuţ tăcu.. Olguţa şi-l plecă în jos. Dănuţ îşi dădu drumul. copitele calului năzdrăvan băteau un trap eroic. Necutezînd să se aşeze pe laviţă. Cozile Monicăi se desfăcură: şi le-nnodă la loc întorcînd capul spre Dănuţ. Un vîjîit de buzdugan? Nu. ― Cine merge cu mine la scrînciob? întrebă Olguţa umplîndu-şi gura cu vişine uscate. O muscă. deasupra lui Dănuţ ar fi lucit un curcubeu. Pornise pe alte tărîmuri. ― Din cauza ta am căzut! Olguţa trecu pe lîngă el în goana mare. intră pe poartă înaintea ei. ― Atunci mă duc singură? ― Da pe moşu nu-l iei? Olguţa zîmbi. Monica-i ajută să se ridice. spre alte isprăvi. Şedea întins pe laviţă. triumfă Monica. ― Buftea.Atîtea vitejii făptuise Făt-Frumos. zîmbind. Şi totuşi nu era sătul.. ― Ai văzut. Făt-Frumos opri calul. Dănuţ nu mai putea vorbi: respira. Dănuţ gîfîia. Ce bine ar fi fost să alerge cu cozile în mînile lui prin frigul de aur! Nimeni nu i-ar fi întrecut. Singură cu Dănuţ!. Adunîndu-şi puterile. cu ochii la moş Gheorghe care-i aştepta în pragul porţii. Dănuţ privea casa lui moş Gheorghe spre care alergau. Monica aşteptă răspunsul lui Dănuţ. moş Gheorghe? ― Ca o rîndunică. . ― Dănuţ. o muscă peregrină.Porniră în pas alergător cu Ali în frunte: Monica în rînd cu Dănuţ. Aruncînd din treacăt o privire haină învinsei. Noi tinerii ne dăm huţa în scrînciob. cu faţa la foc.. că toate la un loc n-ar fi încăput într-o bibliotecă ticsită cu cărţi de poveşti... în faţa vetrei. gîdilitor. lîngă laviţă. duduiţa moşului! ― Cine-i al doilea? se interesă distrat Olguţa. acuma te ţii? Dănuţ suspină..

Venea vînt rece dintr-acolo. ― Anica. ilară. căptuşită cu catifea violetă. Capul Monicăi se îndoi pe spate. închide dulapul. o puşculiţă de argint. simţind buzele lui Dănuţ pe vîrful nasului.. pachete de şocolată "Velma Suchard". un saşeu parfumat pentru batiste. încercîndu-i încuietorile. Dănuţ se aplecă asupra Ilenei Cosînzeana. acum se stingeau roşii pe capacul închis. cu ochii închişi şi faţa palidă ca parfumul crinilor. fără să ştie el...Strîmbă nasul. Dănuţ închise ochiul. parcă era mai puţin primejdios. Ochiul deschis o întovărăşi pînă cînd se aşeză pe capul Monicăi. amurgul de toamnă părea uriaşa oglindire a unui cîmp de luptă acoperit de înfrîngeri. o cutie cu bomboane englezeşti. trăgîndu-şi capul îndărăt. musca zbură. căzu pe laviţă. nemaiavînd sprijin. "Unde s-o sărut?" zăbovi Dănuţ. tu ştii de ce se săruta Făt-Frumos cu Ileana Cosînzeana? Ileana Cosînzeana ştia. Erau şi surprize în cufărul lui Dănuţ. străpunse de asprul croncănit al ciorilor. Cu degetul alungă musca. ― Anica.. Cum? Nu se temea Făt-Frumos de zmei şi de balauri şi-are să-i fie frică de o Ileană Cosînzeană? Deschise ochii. Alese vîrful nasului. O spaimă ciudată trecu prin sufletul lui Dănuţ. o cutie cu tablete "Marquis". fiind punctul cel mai depărtat de restul feţii. săculeţe cu livănţică. Aşa spunea povestea. Monica tresări. Aceeaşi muscă stăruitoare şi concretă începu să colinde obrajii legendari. plină. cu bani de argint.. Lui Dănuţ îi veni inima la loc. Sărutarea alunecă şi căzu ca o floare umedă pe buzele Monicăi. O bună parte din sufletul şifonierei pleca la internat în cufărul lui Dănuţ. Nu mă mai joc cu tine de-a Făt-Frumos. printre etichetele hotelurilor cosmopolite. Ileana Cosînzeana nu se jucase. Cu zările roşii. Razele soarelui luminaseră palid fundul cufărului înfăţat cu un cearceaf. dar îi bătea inima atît de tare că nu putu răspunde lui Făt-Frumos. ca şi cum FătFrumos ar fi rupt-o la fugă. Apucă o coadă de-a Monicăi şi trase înspre el. deschide fereastra s-aerisim puţin. Cîte un napoleon de aur în buzunarul fiecărei hăinuţe. plimbîndu-şi vîrful degetului pe conturul obrajilor. Doamna Deleanu încuie cufărul. Monica avea cozi de aur ca şi Ileana Cosînzeana? Oare ce făcea FătFrumos cînd era singur cu Ileana Cosînzeana? O trăgea de cozi? Nu. fireşte. Era plin de jurnale mototolite ca dulapul unei camere de hotel după plecarea pasagerului.. Da de ce se sărutau? ― Monica. Întinse mîna. Odaia lui Dănuţ se golise treptat. Simţindu-i respiraţia dulce şi caldă ― de tainică zmeură ― se dădu puţin îndărăt. . Fără să vrea. Se sărutau. ― Dă-mi pace! se smulse Dănuţ. străluciseră aurii pe albiturile raftului de sus.

Vorbea Dumnezeu o dulce moldovenească de ţară. Dumnezeu cerea adăpost şi hrană la uşa unei căsuţe dărăpănate. că-l trag eu. . Moş Gheorghe deschise uşa. Şi glasul lui Sfîntul Petru. Anica şi Profira se priviră lung. Îl auzeau mai mult decît îi vedeau." Şi basmul trecuse înainte. În vatră. şi milostivi. Cu vîntul sineliu al nopţii. albastră. şi nepăsători. lămurită. Dumnezeu şi Sfîntul Petru intrară în căsuţa primitoare. ― Coniţă. în şoaptă. şi cuviinţa lui semănau atît de mult cu glasul şi felul de-a vorbi al povestitorului. ieşi afară.. Tustrei îl ascultau cuminţi şi reculeşi.― Doamne. Doamna Deleanu mai aruncă o privire prin odaie. că-s vădană nevoiaşă cu trei copii. Ce-i. prin poveste. oprindu-şi-o apoi asupra cufărului gata de plecare: era greu cum uneori o inimă e grea. minunat ca umbra Dumnezeului cerşetor pe albe drumuri de ţară. grămădiţi pe laviţă. viorie. este. încît copiii.. plecîndu-şi capul alb în semn de smerenie şi adîncă supunere. şi haini. din mijlocul odăii spre părete. Pe toţi îi întîlnise Dumnezeu pe căile basmului. şi trei capete. cum de nu.Se lăsa noaptea în poveste. însă şoaptă: atît de tainică încît trei rînduri de urechi se plecau s-o asculte. ca trei mici clopote de argint: "Vorbiţi cu Dumnezeu. Vorbiţi cu Dumnezeu. însoţit de Sfintul Petru. Cînd vorbea Sfîntul Petru lui Dumnezeu. musafir? ― Da n-are saltea! ― Ţţ! Ia de la alt pat. ― Lasă. fiindcă lumina scăzuse. Moş Gheorghe şedea pe un scăunel. unde trei copii scînceau de . Dar glasul lui Dumnezeu nu semăna cu nici un glas ştiut de ei şi totuşi parcă le era prieten. Răsunaseră în urechile copiilor glasurile a tot felul de oameni: şi buni. cu chip şi strai de cerşetor. Vorbiţi cu Dumnezeu. Le istorisea moş Gheorghe o poveste de pe vremea cînd Dumnezeu umbla printre oameni. Ocolind lumina lămpii. oameni buni. cenuşa brumase mormanele de jar. cu spatele la vatră şi faţa la copii. Anica: tu curăţă pe jos. moş Gheorghe se ridica în picioare. apoi vînătă ca prunele ― şi ferestruicele odăii erau mici. cu toţi vorbise ― şi trecuse mai departe. ― Intraţi. îşi aduceau aminte de moş Gheorghe şi-i zîmbeau fără să-l vadă.. Doamna Deleanu împingea cufărul. învăluindu-le cărunt. coniţă! Mata?! Lasă. Da mîncare n-am de unde să vă dau. roşeaţa. Şi nici unul din drumeţi nu auzise inimile celor trei copii cîntînd prin veacuri la urechea lor. Că loc. slavă Domnului. cum se lăsa şi pe ferestruicile căsuţei lui moş Gheorghe. unde să-i fac patul lui conaşu Dănuţ? ― Cum unde? Aici. întrebă Profira intrînd cu lampa aprinsă..

care pe jos.Şi cînd dă biata femeie să ridice sărăcia de turtă de pe foc. O străfulgerase teama că moş Gheorghe-i Dumnezeu şi că l-a pierdut.O pîne cît un soare. Au ei cui sămăna! Alte hohote de rîs izbucniră. moş Gheorghe! ― Sărut mîna. ce să vadă?. ― Naşul. Ascundeţi-vă repede! Aici-aici! Gata. Dilataţi şi candizi. duduiţa moşului. mamă.flămînzi ce erau. abătîndu-i ca un uragan. . doamna Deleanu descoperi izvorul: trei capete înghesuite subt masa cu bucoavne. Dibuind cu mîna prin umbră. ― Ce-au păţit. moş Gheorghe? ― Copii. ― Asta-i mama. ― . Tăcere şi întuneric. ― De-acum nu mai ai nevoie să mături. ― Să-ţi fie de bine. ― Moş Gheorghe. ca soarele. ― O fost ei trei iezi cucuieţi.. Pe zidul alb se perindară.. Între timp moş Gheorghe aprinse lampa. naşule! izbuti Olguţa să îngîne printre gemete de rîs. ― Moş Gheorghe . ― Ce spui tu acolo? Copiii se priviră între ei. Dumnezeu făcuse minunea. naşul! ― Ce-aveţi cu naşul? Ce-i cu naşul? se miră doamna Deleanu.... ― De ce rîdeţi? îi cercetă doamna Deleanu alergînd cu privirea de la unul la altul. le şopti Olguţa sărind de pe laviţă. curmînd o lungă tăcere. unde eşti? ţipă tare Olguţa. ― Lasă. ― Aici-s. rîsul din nou clocoti.. cuconiţă! îşi muşcă musteaţa moşneagul. moş Gheorghe! zîmbi doamna Deleanu arătîndu-i ciorapii copiilor. ochii copiilor aşteptau... cu ochii uzi de lacrimi şi mînile pe stomah.. Alte rîsete aclamară şoaptele lămuritoare. răsună un glas la uşa tindei. da se vede că i-o mîncat lupul! Amintindu-şi cum aflase lupul din poveste pe cei trei iezi ― şi mai cu seamă pe unul dintre ei ― Dănuţ bufni în rîs. Săracul de lîngă vatră era chiar Dumnezeu. umbrele a trei urşi ieşind din bîrlog de-a buşilea.. abia stăpîninduşi rîsul. care pe laviţă. că are cine să vie! Da unde-s? Moş Gheorghe aruncă o privire prin odăiţă. Olguţa-şi trecu mînile peste ochi. Tare-s gospodari copiii moşului. cuconiţă.. ― Daa! se minună moş Gheorghe.. Femeia cocea la foc o turtă de cenuşă ca să leamăgească foamea. Şi din ochii lor măriţi. De mult n-ai mai venit pe la moşu! întîmpină moş Gheorghe pe doamna Deleanu care intră cu trei paltonaşe pe braţ. ― . albastre.

hai să plecăm. Aplecîndu-se mai adînc decît Dănuţ.. ― Să te aibă Dumnezeu în paza lui. moş Gheorghe.pipăindu-şi nasul. ― Sigur. ia-ţi rămas-bun. copii. moş Gheorghe trecu în tindă tîrînd tusa după el. Apoi şi el. ai să faci bine şai să stai în casă şi mîne. privind în pămînt. Fără să-şi dea bine seama.. Monica şi Dănuţ plîngeau de-a binelea. moş Gheorghe-i răscumpără greşala. prin umbra neagră. Apoi rîsetele se sfiiră şi conteniră brusc. aşezat pe dormeză. Cu mînile pe piept. Pleca Dănuţ. ultimele lacrimi ale rîsului se întristară. Lampa fila de mult.. Două groase şi cenuşii: una subţire. După un timp. şi mata.. Tusa îi înecă vorba începută. Spune-ţi bună-sara lui moş Gheorghe ― şi tu. Ţi l-am dat ţie. cuconiţă ! ridică din umeri moş Gheorghe. Trei cheiţe zăngăneau captive în inelul cheilor celor două cufere ale lui Dănuţ. Auzi. ― Cu lupul? ― Ţi-o spus-o el moşu şi matale. Doamna Deleanu zîmbi. . Dănuţ...... zguduit de rîs. moş Gheorghe stînse flacăra şi se aşeză din nou pe marginea laviţei. ― Şi un geamandan! tresări Dănuţ. O clipă.. Vorbea răguşit. Sticla era neagră. arătînd cu nădejde şi neîncredere geamandanul de marochin albastru. parcă. moş Gheorghe. se înălţă.Într-un tîrziu. . împleticindu-se puţin. lunecînd de-a lungul altor obraji. rîsetele şi cu tusa răsunară împreună. şi poimîne. ― Ei. legănînduse ca o bocitoare.. Să creşti mare şi voinic. ca un ciudat zvon de jale. O suliţă neagră se desprinse din flacăra lămpii şi. da erai mititică pe-atunci. Intrase parcă ceva străin în căsuţa lui moş Gheorghe.. pînă cînd ţi-oi spune eu. Ei. Dînd din cap. sărutînd mînuţa copilului stăpînilor săi. ― Fiindcă ai două cufere şi un geamandan. moş Gheorghe răsări din nou în lumină. dincolo de lumina lămpii. Olguţa se văita. moş Gheorghe? Dănuţ oftă încet: uitase că pleacă. involuntar. Şi toţi aşteptau cu strîngere de inimă sfîrşitul unei lupte.. în tindă. aruncînd o privire prin încăpere: mirosea a funingine. ― Care. Şi Monica uitase. Pe obrajii copiilor. nichelată.. dreaptă.. curînd va pleca şi Olguţa. înălţă capul. Moş Gheorghe desprinse o iconiţă îmbrăcată în argint ― cea mai scumpă din cîte avea ― o sărută şi o întinse lui Dănuţ. mamă? întrebă el. Dănuţ se aplecă şi sărută mîna care-i întindea iconiţa. de ce-s trei chei? întrebă Dănuţ intrînd în ietac după doamna Deleanu. veghind tăcerea şi aşteptarea. Dănuţ. sajungi să faci fericirea stăpînilor mei. ― Povestea cu lupul şi cu cei trei iezi.. ― Mamă. aşezat pe marginea laviţei.

. Nu stăm la masă? întrebă domnul Deleanu din pragul uşii. Olguţa! se supără Dănuţ pescuind şi el o pungă de piele plină de reliefuri. cînd faci aşa.. se indignă Dănuţ... semeni cu motanii! Mai fă o dată. Papa. şi se întoarse. plină cu eau de cédrat. Geamandanul de marochin ― el singur dar ― cuprindea atîtea alte daruri. Frămînta cheiţele din buzunar. cu vîrful degetelor. încît închiderea lui avu drept urmare deschiderea şifonierei. ― Ai-ia-ia! Otravă mi-ai dat. ― Nu pune mîna. Olguţa primi un pachet de şocolată şi făgăduinţa unui cuţitaş la fel cu acel din plumieră lui Dănuţ. o sticluţă elegantă.Subt ochii nedumeriţi ai doamnei Deleanu. Olguţa nu mă crede! Uite: geamandanul care miroasă frumos. Dacă ţi-am spus! ― Sigur că nu te cred! Mai întîi vreau să văd. scuturîndu-şi scrumul ţigării pe covor. mozolind bucata de şocolată. Iacătă: batiste. Aşa vă stricaţi pofta de mîncare.. o cămeşe de noapte. smuncind uşa. staţi ! Vă arăt eu singură. aruncînd priviri posesive geamandanului înfăşurat în învelitoarea de pînză. scoase la iveală o plumieră de lac japonez. Dănuţ. ― Nu-i nimic de văzut! ridică din umeri doamna Deleanu. Altminteri. deschizîndu-l. Şi cu resemnarea zîmbitoare a unui artist silit să biseze desfăcu geamandanul... ― Şi eu să nu văd ce-i înăuntru? se îmbufnă Olguţa. întovărăşit de Olguţa şi Monica. respirînd cu nesaţ declamator marochinul. Olguţa ar fi spus că-i persecutată ― necuviinţă pentru care doamna Deleanu ar fi trebuit s-o pedepsească ― sau ar fi gîndit numai că-i persecutată ― cum ar fi gîndit poate şi Monica despre Olguţa ― gînduri pe care doamna Deleanu le socotea mai primejdioase decît obrăzniciile. ― Mama mi-a dat-o! se apără Olguţa rîzînd. La masă! Din pricina însufleţirii copiilor. oftă doamna Deleanu văzînd invazia. . Ai să-l desfaci la Bucureşti. Dănuţ se plimba prin ietac. Dănuţ o rupse la fugă afară. Monica. ― Da acolo ce-i? Şi fără să aştepte răspunsul... ― Staţi. Dar Olguţa avea ochi de vameş socialist. zăngănindu-le înnăduşit: căpătase ticul tuturor acelora care poartă în buzunare chei sau bani de metal... ― Ia lăsaţi şocolata. gesticulînd. ― Mamă. Da nu mai miroasă aşa frumos! ― Spui minciuni! Ai tu gutunar. ― Ai văzut? ― Mda!.. Olguţa! se schimonosi domnul Deleanu. ― Nu-l deschide. a focului din sobă şi a darurilor. ― Hei! Da pe mine m-aţi uitat!.

Dar după ce ieşiră toţi. obrazul. după ce adormea Olguţa. Dacă-i venea rău? Dacă-i era prea scurtă? .. ― Să nu fi răcit cumva!. începu să-şi dezbrace păpuşa: Monica cea mică. ia-ţi rămas bun de la Monica. pot să mă scol? întrebă Dănuţ ocolind privirea cataifului şi a Olguţei. Hai. pînă în ajunul plecării lui Dănuţ. luaţi din picioruşele dăruite de doamna Deleanu. ― Fiindcă tu pleci dis-de-dimineaţă.. dă-mi voie. Şi-n loc să se dezbrace ea... ― Nu ţi-i bine. sărutaţi-vă. Monica are să doarmă atunci. cînd întîlneau faldul de frişcă revărsat pe vrejii rumeori ai cataifului. a căror suflare îi adusese încă o dată aminte de nesuferita dulceaţă a cataifului. Cînd veni rîndul rochiţei.. la geamurile palide-n lumina lunii răsunară trilurile greierilor toamnei. lăsînd obrazul Monicăi să plece nesărutat şi roşu subt ochii lui blazaţi. luă de deasupra un pacheţel învălit în hîrtie de mătasă. Da mă doare capul.. În schimb. Monica încuie uşile. Monica lucrase rochiţa de matasă albă ― din pacheţelul ascuns deasupra şifonierei ― pe care trebuia s-o îmbrace păpuşa în locul rochiţei negre purtate necontenit de la moartea bunicii. Dănuţ. ochii ei... Bine. Monica? ― Ba da. Ca o tai-nă ma-a-a-a-re. Aprinse lumînarea. Îi puse mai întîi şosetele şi papucii albi. Aşteptai parcă să răsune la ferestre glasuri subţiri. cîntînd vechea vestire: Stea-ua sus ră-sa-a-re. "Nu mai mănînc niciodată cataif". privind în jos: ― Tante Alice. Monica abia gustase din cataif.ajunul plecării lui Dănuţ... bolnav de rău de mare. Monica se apropie de doamna Deleanu. îi sărută mîna şi vorbi încet. Nici Profira. toţi erau gravi şi taciturni în jurul mesei. degetele Monicăi tremurară mai tare. ca ai cînilor flămînzi. pentru Dănuţ. amar. De astă dată răsărise din frişca bezelelor ― pentru Olguţa ― şi din a cataifului. Sculaţi-vă cu toţii. Şi se ţinu de cuvînt. puneţi-vă paltonaşele şi plimbaţi-vă peafară. copii! Monica întinse buzele.. se jură Dănuţ în gînd. ferindu-şi obrazul de buzele Monicăi. de loc. Aşeză scăunelul la loc. ― Mamă. deocamdată.. ― De ce? se opri Dănuţ din drum. culcă-te. Din voluptăţile prelungite răsare melancolia ca un înger păzitor. înălţîndu-se în vîrfuri.. părea un ajun de Crăciun. Afară de domnul Deleanu. Trase un scaun lîngă şifonieră şi. deveneau umani. te rog. ― Da. Dănuţ. luînd şi lampa. doamna Deleanu. Două nopţi de-a rîndul.. să mă culc.

ghetele prăfuite. să-i stea bine! Dă. Olguţa frămînta un ghemotoc de hîrtie de cositor care învelise odinioară nişte castane zăhărite. Capul nu şi-l privise. Aerul intra rece şi ascuţit pe nări. Două umbre trecură pe la poartă ― ireal de albastre în argintul . cu o pasionată caligrafie. cît o foiţă de ţigară. Îşi puse cămeşa de noapte. Şi Dănuţ. răstignind-o pe trupul ei.. şi cerneală. Inima-i bătea repede."Dă. Înseninată. plecă ochii în jos.. pe cînd ea. tu ştii de ce se săruta Făt-Frumos cu Ileana Cosînzeana?" Fiindcă Ileana Cosînzeana era frumoasă. Doamne. Prea era frumoasă păpuşa. Rochiţa albă a păpuşei avea o singură taină. Monica zîmbi. Doamne să-i stea bine!" Îi încheie ultimul nasture de la spate şi o aşeză pe măsuţa de noapte în lumina lumînării.. "Vai. scrise pe hîrtiuţa liniată: "Monica îl iubeşte pe Dănuţ din toată inima". Văzîndu-şi rochiţa întunecată. Avea ochii negri. Păpuşa avea bucle blonde. ― Da eşti aşa de frumos îmbrăcată! o consolă Monica. Paltoanele miroseau a naftalină. înroşindu-le.. o gropiţă în mijlocul bărbiei. Subt paşii lor pămîntul suna tomnatec. prea rumenă şi ţapănă de stîngăcie. aşezînd-o pe masa de scris. Şi mai-mai că-i venea să plîngă în faţa păpuşei fiindcă prea era frumoasă. respirînd adînc. Tăceau. la fotograf. luă lumînarea de pe măsuţa de noapte. şi se roşi. păpuşa părea o miniatură de ţărăncuţă în rochie de mireasă. Monica avea cămeşa albă. luă păpuşa de cîte-o mînă şi.. şi Dănuţ ― pieptul Monicăi se zbătea ca după fugă ― şi Dănuţ se va îndrăgosti de păpuşa ei. Opt vechi cuvinte pe o hîrtiuţă: opt ceruri tropicale imens înstelate. îşi despleti părul. explorînd buzunarele paltonaşelor. colorată. Păpuşa-i semăna. ce frumoasă-i!" Dolofană.. Avea şi ea bucle blonde... se privi din nou în oglindă. Obrajii Monicăi ardeau... Păpuşa avea rochiţă albă. Se uită în oglindă. şi scrisoare: o scrisoare din acele mici.... Suflările abureau. Totul era pregătit de cu ziuă: şi condei cu peniţă nouă. candidă: un buzunărel pentru scrisoarea de dragoste. Linia dealurilor hotărnicea noaptea cu plutitoare ondulări ca o cădere de voaluri lente de pe goliciunea lunară. în goană. Încet. în care mai găseau resturi din iarna trecută. gene compacte. Sufletul Monicăi era la fel cu rochiţa păpuşei.. cu un trifoi pe plic. Săraca păpuşă! Ea nu putea face din părul ei hăţuri lui Dănuţ. frumoasă cum era păpuşa gătită cu rochiţa albă. Scuturîndu-şi cozile începu să se dezbrace repede.. dar scurte.. Olguţa şi Dănuţ mergeau alături prin ogradă. Dănuţ descoperise un bilet de intrare la patinaj şi două bomboane acre încrustate în fundul căptuşelii sparte. "Monica.

Intrase în ietacul doamnei Deleanu. Laşule . ţintind obrajii Olguţei. Dănuţ îşi pregăti mîna pentru o palmă sinceră. răspunse Dănuţ sincer din cauza repezelii. ― Dă-mi pace! Îndepărtîndu-se cîţiva paşi. ― Dacă-ţi trage cineva o palmă. ei! încearcă. ― Cum nu ştiu? ― Nu ştii. Olguţa se plecă să-l ridice. Vreau să-ţi arăt. inima lui Dănuţ ― de altă părere decît buzele ― bătu mai tare. Cînii se repeziră. fiindcă nu poţi! ― Zău?! ― Încearcă. ― Ai să mă-nveţi tu?! ― Sigur. Buftea! Dănuţ n-o mai auzea. Olguţa îl privi cu solicitudine compătimitoare. ― Vrei să ne batem? întrebă el împăciuitor. ― Ei! ― Ei. oprindu-se brusc. ― Şi dacă-ţi dă cu piciorul? ― Fug. ― Şi dacă-ţi trage încă unul? ― Îi mai trag şi eu. ― Hm! Totuşi. o sudalmă naţională autentifică decorul. pălmuind pămîntul. .profund. afirmă Olguţa cu tărie. Intonată cu glas de bas răguşit. ― Şi dacă-ţi dau o palmă nu te superi? ― Nu. ― Tu nu ştii să te baţi! ridică din umeri Olguţa. ― Ai să te superi! ― N-am să am de ce! zîmbi Olguţa. piciorul Olguţei îi pusese piedica. ― Nu. ― Asta-i porcărie! Rîzînd. ce faci? ― Îi trag şi eu. ― Şi dacă te-apucă de mîni? ― Mă smuncesc. Lasă-mă-n pace! Ştiu eu ce să fac! ― Bine. ― Vezi?! ― Adică nu! reveni Dănuţ furios. Dănuţ luă o piatră cu degetele tremurătoare de mînie ― o aruncă în Olguţa şi fugi în goana mare spre scări. Cînd braţul lui Dănuţ porni. Dănuţ căzu în mîni. Dănuţ o măsură. cu braţele desfăcute. ― Nu m-ai lovit! ţipă Olguţa după el. ― Şi dacă-ţi trage un pumn? ― Trag şi eu. hămăind. atunci dă-mi o palmă.

Pe măsură ce unghia se rumenea. Dar doamna Deleanu zăbovea. Dănuţ ar fi vrut să aibă o sută. Lumînarea stinsă fumega înecăcios. uitase. de data aceasta. Ea singură hotărîse ca Dănuţ să plece dimineaţa la Iaşi. Olguţa se dezbrăcă pe tăcute. ridică ochii. ca cineva care-ţi stă la spate şi se face nevăzut numai cînd întorci capul. Ştiţi că-s unsprezece? Acuşi trebuie să ne sculăm. spre Bucureşti.. şi le închise la loc: "Aşa-s bărbaţii!" . dacă trenul de sară cu care Dănuţ avea să plece la Bucureşti nu s-ar fi oprit la gara Medelenilor. Să nu mai vorbească cu Dănuţ?.. O zi mai mult sau mai puţin. binecuvîntată. Subt oghial. Plec cu tata. nu mai pleci mîne dimineaţă. Te-ai molipsit şi tu de la Grigore ! Acum îi părea rău.. Nouă unghii deveniseră ovale şi roze. ― Are să-ţi pară rău. Alice. Polissoir-ul aluneca pe-a zecea. şi mai ales al pieliţelor. Hai la culcare. că mîne dis-de-dimineaţă. Uitase că s-a isprăvit vacanţa. deschise buzele. dacă eşti prietena mea ― sprîncenele Olguţei se îmbinară ― să nu mai vorbeşti cu Buftea ― explodară buzele ei ― niciodată! Auzi. Monica era culcată. Monica se prefăcuse numai că doarme: genele-i tremuraseră. Ca niciodată. ― Monica. fusese totdeauna o caznă umilitoare pentru Dănuţ.Şchiopătînd. Mai ţine-l acasă o zi şi sară mi-l aduci la gară. nu-i păcat să-şi piardă o ultimă zi. ― Ce? Nu v-aţi culcat? se miră domnul Deleanu intrînd în ietac.. E datoria lui să-şi ia rămas bun de la rude. scăldate-n aur. Tăiatul unghiilor de către doamna Deleanu. şi de acolo. Dar aşa! ― Dănuţ. Da... fiindcă în sufletul ei. cu degetul lui Dănuţ într-o mină şi polissoir-ul în cealaltă.. cînd somnul e mai dulce va pleca de acasă pentru tare multă vreme. împreună cu domnul Deleanu. ― Bine. vorbi Dănuţ pe nerăsuflate. Monica? Nu vreau eu să mai vorbeşti cu Buftea. Olguţa îşi masa piciorul. fără să-şi privească piciorul îndurerat. cu sacrificiul unei zile petrecute acasă. Vrei Dănuţ? ― Nu. Stai cu mama toată ziua. Piatra o lovise drept în fluierul piciorului. ar fi fost mai uşor parcă să-l îndemne să-şi îndeplinească datoriile. petrecută acasă. în seara aceleeaşi zile. Dănuţ vedea stingîndu-i-se steaua polară.. Doamna Deleanu. dacă vrei. murmurau coruri de înviere: "Monica îl iubeşte pe Dănuţ din toată inima". uitase să îşi spună rugăciunea. că va fi intern la Bucureşti. Înainte de-a stinge lumînarea se uită lung spre uşa lui Dănuţ. Olguţa porni spre casă. şi sara mergem la gară să-l aşteptăm pe tata. Totul era abstract: numai răzbunarea Olguţei era concretă fără să i se arate. dacă ţii tu mult. pentru vizite? ― Nu.

Papucii erau pe covoraşul din faţa patului. Dănuţ. punîndu-i mîna pe umăr. Dănuţ îşi căutase papucii subt pat. N-are decît să se bată dacă î-i poftă! Da să nu-l insulte. eu n-am avut niciodată cheia la mine începu Dănuţ cu ton plîngător. învîrtind cheia de două ori. Se sărută amîndoi. Întinzîndu-se în pat. ― Tu plîngi? îl întrebă Olguţa. I-o întinse rîzînd. proaspătă şi delicată ca întîia cireaşă de mai. nu ne culcăm? respiră el. Dănuţ simţi ceva tare alături de el. dormea complect transfigurată de tunsoare şi de barbişonul şi musteţile "Hardtmuth no. 1". cămeşa de noapte pe pat. Şi-ncet cu-ncetul. tunse sarcastic. pacific. blonde. Aprinse lumînarea. Dănuţ încuie uşa. Uite cheia. Dănuţ? ― Cheia de la odaia mea.. descoperi păpuşa îmbrăcată în rochie de mireasă. Are să vadă Olguţa! Să-i pună o păpuşă în pat! Da ce-i el? Fată?. în care aştepta dragostea Monicăi. Dănuţ ar vrea să-i spuie ceva. buclele blonde. Sări din pat: i se păruse că mişcă. Olguţa nu era nici subt pat. Nouă nu ne e somn. din căldura patului zîmbi flăcărilor şi uşii închise de două ori cu cheia.. ― Mamă. şopti ea închizînd uşa la loc. cămeşa de noapte în dulap. Din geamandanul de marochin. rîzi.. Dănuţ! Hai să ne împăcăm. ― Da ce vrei să faci cu ea? ― Să-nchid uşa. ― Ce cheie.Dănuţ plînge. Păpuşa năpîrlise de-a binelea. ― De ce nu mi-ai spus? ― Am uitat. subt oghial.. bine învelit în oghial. Olguţa îl ajunge din urmă şi-l loveşte în spate cu pumnul şi piciorul.. Ştie bine că merită să fie lovit. Subt pat. Apoi se aşeză pe marginea patului. nici în dulap. ― Aha! Îţi baţi joc de mine! ridică el pumnul spre uşa închisă.― Haidem. păpuşa. congediindu-şi paznicul inutil. da nu-şi aduce aminte ce! Şi plimbarea prin ogradă reîncepe: de data aceasta însă. ― Aa! În locul şoarecelui de care se temuse. ― Mamă. mamă. Dănuţ luă plumiera. în blondul flăcărilor sobei. din plumieră. Lasă eă-ţi arăt eu! Rîzi tu. cuţitaşul cu limbi tăioase. Dănuţ.. . cu păpuşa între genunchi. Dănuţ nu spune nimic. ― Tare mai eşti copil. De ce stă cheia la Olguţa? Eu îs mai mare. Mai rămînea numai uşa dinspre odaia ei.. de curînd parfumate cu eau de cédrat începură să cadă pe cămeşa lui Dănuţ. Dănuţ ! îl dezmierdă doamna Deleanu. Buclele împachetate într-un jurnal mai pîlpîiră o dată.. merg la . ― Lasă.

Dumnezeu vîră mîna în sobă. Ce-i de făcut? Casa e înconjurată. Sfinţii clipesc. Olguţa spune că Dănuţ e persecutat. . Dumnezeu îi primeşte în casă. Dumnezeu ia o iconiţă din cui. E chiar zmeul cel mare de la începutul vacanţei. Sfinţii îşi trag coate şi se încruntă aşa de sever. şi-i pare foarte rău că trebuie să-i ascundă ceva. S-aud bătăi în uşă.. . fiindcă moş Gheorghe e chiar Dumnezeu.. Herr Direktor se uită la ei. îi preface pe toţi trei în sfinţişori zugrăviţi şi aşază iconiţa la loc... Fără să-i pese de cei care bat.braţ amîndoi. Numai că n-are păr. cam lung. tata şi cu mama bat în uşă din răsputeri. Au ajuns. Sfintele se prăpădesc de rîs. Deacuma poate să-i caute! Herr Direktor îşi pune monoclul şi se uită prin odaie. I-au crescut cozile la loc. L-au păcălit pe Herr Direktor. Dumnezeu dăruieşte păpuşa lui Dănuţ şi zmeul Olguţei. Nu. dar Dănuţ nu se teme fiindcă Olguţa e lîngă el.. Dănuţ face cu ochiul sfintelor de pe iconiţă. Oare a ars Monica?. Dumnezeu ia păpuşa pe genunchi. îi trece mîna peste faţă şi-n locul chipului cu musteţi şi barbişon. ca doi fraţi model. înaintea lui Dumnezeu. Dănuţ tremură.. şi-n tindă răsare moş Gheorghe. pe scăunaş. Olguţa şi Dănuţ stau pe laviţă. Noaptea e grozavă. Numai Dumnezeu zîmbeşte. Olguţa se încruntă. că vor să-l trimeată intern la Bucureşti şi că de asta au fugit de-acasă. şi-şi face cruce. Dumnezeu. ― Da nu vreau eu.. Dănuţ zîmbeşte iertător. ia un pumn de flăcări şi-l răstoarnă pe capul tuns al Monicăi. vede icoana.Amîndoi fug de-acasă la moş Gheorghe. Dănuţ închide ochii. Olguţa şi Dănuţ cad în genunchi.. Vra să zică Monica a rămas păpuşa. Îi caută de-acasă. zîmbeşte Monica. Dănuţ se cutremură. Iacă şi mama! Şi ea se uită la ei. Dănuţ vede că Olguţa-i aliata lui. răsare un înger cu zmeul lui Dănuţ în mînă. Uşa se deschide de la sine.. Dumnezeu se uită la Dănuţ. Bat la uşă. cu sfoara tăiată de Olguţa. Răsare un alt înger cu păpuşa Olguţei în mîni. Herr Direktor. Îi sărută mîna. că Herr Direktor mai face o cruce. Deodată. Lui Dănuţ îi sare inima. Ciudat! Căsuţa lui moş Gheorghe luceşte în noaptea neagră ca o lună. Dacă nu-şi aduce aminte ce! ― De ce să pleci tu la Bucureşti? Asta-i persecuţie! ― Dacă vrea mama! oftează Dănuţ din greu..

Subt hărnicia radierului. urmate de Ion şi de Pricop. Oftînd. se uita distrat în jurul lui. alături de Robinson Crusoe. Mesteca mereu. De acuma şi pe ea o aştepta colbul. În podul cu vechituri. Bărbia-şi arătă din nou gropiţa. scoală-te. şopti doamna Deleanu. Anica şi Profira. Acelaşi miros. Şi lui Dănuţ îi părea rău. aceiaşi sîmburi de piersică uscaţi şi prăfuiţi. Dănuţ o îndepărtă puţin. privind-o. avea cocheta dezolare a unei domniţe în bejenie. dezmierdînd pe frunte cea din urmă deşteptare în casa părintească. cizmele lui Ion şi ale lui Pricop bocăneau aspru pe podele. ca o bătrîneţă între străini. nu mai semăna cu păpuşa din vis. Femeile intrară în antret cu lămpile aprinse. singură între atîtea cărţi. Noaptea păpuşii începu o dată cu cîntecul cucoşilor ― şi insomnia ― fiindcă Dănuţ uitase să închidă ochii de sticlă în care aflase melancolic de ce se săruta Făt-Frumos cu Ileana Cosînzeana cînd erau . la lumina slabă a lumînării. şi-n visul nopţii păpuşa se oglindi. În sufletul lui Dănuţ era visul nopţii. ― Hai. Nimeni nu-l goni. cu capetele înfăşurate în tulpane negre. Oamenii ridicară cufărul din odaia lui Dănuţ. aceeaşi pace. rabattu şi elegantă lavalieră. Cuprinzînd-o c-o mînă de mijloc. în tăcerea de şoapte. Cufărul cu aşternutul fu scos afară. îmbrăcate gros. Cu toate semnele şi poruncile date în şoaptă de doamna Deleanu. fiindcă abia acum îşi aducea aminte că în vis Dumnezeu îi dăduse lui păpuşa care semăna cu Monica.. curmată doar de bocănitul cizmelor. obrajii păpuşei îşi recăpătară tenul feminin. Ali intră în casă pe uşa deschisă.. şi îi bătuse inima ciudat. umbrele oamenilor care duceau cufărul erau lugubre. Dănuţ ştergea cu radierul musteţile şi barba păpuşii . fiindcă-i era ruşine de Olguţa. cu guler tare. a copilului cu bucle castanii. Numai lipsa buclelor mai amintea urgia care se abătuse asupra ei. Dănuţ.Nimic nu se schimbase în pod de cînd se despărţise de Robinson Crusoe. primejduind somnul fetiţelor. de cînd era tunsă. dădu din cap Dănuţ. Păpuşa cu rochiţa de mătasă albă. păpuşa din mînă. celălalt argat de la grajd. Deşi s-apropia dimineaţa. buzele-şi pierdură aroganţa zîmbetului muşchetăresc. Dănuţ închise capacul. Dănuţ. s-apleacă asupra ei ― Dănuţ simte lămurit parfumul mamei ― şi sărută pe frunte tocmai pe Dănuţ. Dănuţ îi făcu loc în lada cu cărţi. casa părea deşteptată în negru miez de noapte. Păpuşa din vis semăna cu Monica ― era chiar Monica. "Păcat c-am tuns-o". erau încă buimăcite de somnul neisprăvit. Curentul făcu să tresară şi să tremure flacăra lămpilor. cam palid în hainele de catifea albastră.Mama ia icoana. cu un aer nemulţumit. dar nimeni nu ştiuse. regăsindu-l pe acel suav. vărsase din greşeală prea multă apă de dinţi în paharul cu apă: îl usturau gingiile.

ţinîndu-şi mînile pe gură. şi o clipă numai zări în pragul uşei pe Monica ― visa? ― cu părul desfăcut şi chimonoul prea larg.singuri. Ali se luase după trăsură. Era bine dispus. zarea răsăritului tumultoasă de aur roşu. Dănuţ îşi trăgea mănuşile de piele. ocrotit de şuierul biciului. Caii se smunciseră. Doamna Deleanu desena cu degetul pe faţa de masă capul lui Dănuţ. Alice! E băiat mare. În şoldurile lui gălbuie se oglindea sofrageria. controlîndu-şi uneori nodul cravatei.. grămădindu-se pe pled la picioarele lui Dănuţ. Anica şi Profira păiuriră pledul de o parte şi de alta. La intrarea în sat.Dănuţ făcu un semn cu mîna spre casă şi servitori. Palid. aceste două cuvinte îl înfricoşau. moş Gheorghe! Ce bine-mi pare!! se lumină Dănuţ văzîndu-l pe capră... ― Moş Gheorghe! îl dojeni doamna Deleanu cu degetul ridicat. Dănuţ se aşeză la mijloc între domnul şi doamna Deleanu. în familie. profirii ca sănătatea tinereţii. ― Bună dimineaţa şi sărut mîna! ― Ei. comic deformaţi de rasa mongolică parcă. turnă în paharul lui Dănuţ cam mult. bucurară ferestrele. samovarul bufnea şi şuiera ca o ironică locomotivă. moş Gheorghe! Ali se urcă în trăsură. aşa cum torni din sticlă. samovarul de aramă sclipea şi fumega obez. Bucureştiul. Doamna Deleanu se sculă de la masă şi începu să privească afară. Apucînd maşinal sticla cu rom. Dănuţ ronţăia îngîndurat cornuleţele presărate cu chimion. ― Mamă. Dănuţ se ridică în picioare. cerul vînăt. necurmată şi tihnită vacanţă la ţară. zorii. cînd la spate cîntă lăutarii. masa şi cei trei comeseni. Treptat. Domnul Deleanu îşi sorbea ceaiul cu lapte.. ce Dumnezeu! Băiat mare! Departe de-al măguli. După o lungă. Aşteptînd să i se răcorească ceaiul. uite. În tăcerea deplină. abia scoase din rolă: bucătăreasa se sculase înaintea tuturora. Cîmpiile erau albe de brumă. ― Parcă-i un prinţişor! exclamă tare bucătăreasa. mamă! Hai să-l luăm în trăsură. duduie! D-apoi cu sumanul ista sau în casă nu-i totuna? Toţi servitorii ieşiră pe scări. dulăii ciobăneşti se repeziră crunţi spre el.. La loc de cinste în capul mesei. Doamna Deleanu zîmbi pentru el. se rugă el dezmierdînd mîna doamnei Deleanu. Trapul cailor răsuna din nou. parcă ne-a fost vorba să stai în casă? ― Da. ― Nu-nu-nu! Asta nu! ― Lasă-l.. ― Opreşte. ca un tren negru care-l ducea de-acasă între străini. În ceaiul cu rom căzură lacrimi. Satul rămase . Copitele cailor dansau pe loc.

luînd pe braţe capul îngreuiat al lui Dănuţ. îl grăbi domnul Deleanu.. Auzi. pe mine aşa mă taie capul.. La ferestre clipeau somnoros chipuri palide şi unsuroase. Vagonul de clasa întîi se opri dincolo de peron.. îmbrîncind cu piciorul în vagon geamandanele.. cucoane Iorgule.. Dănuţ! îl chemă doamna Deleanu mergînd alături de . Domnul Şteflea se înclină cu deferentă. Dănuţ? Îi mai îndreptă odată lavaliera şi bereta. ― Bun aer! exclamă domnul Deleanu. Doamna Deleanu se ridică. domnul Deleanu răsfoia grăbit teancul de citaţii. Doi ţărani se sculară. Ioane. Îl lovise peste picioare.. Aşezat pe marginea celuilalt capăt. tot-tot-tot ce faci. Azi îţi fixez termenul de judecată şi văd dosarul. ― Să scrii mamei cum ajungi. lung. Dănuţ şi doamna Deleanu şedeau alături ţinîndu-se de mînă. Am să-ţi spun ce trebuie să faci.Eu stau la Iaşi pînă diseară. Cînd mă gîndesc la infecţia din Bucureşti! ― St! Doarme! şopti doamna Deleanu. cînd se întîmpla să-i asculte. Domnul Deleanu cerea de la clienţii săi. Dialogurile dintre ei erau o necontenită ciocnire între un expres şi-un tren de marfă... Doamna Deleanu vorbea lui Dănuţ pe şoptite. Şi tu de ce nu bagi de seamă? Dănuţ înghiţi în sec. însuşiri care lipseau cu desăvîrşire domnului Şteflea. Da aduc martor tot judeţul! ― Domnul meu! îl întrerupse glacial domnul Deleanu. copii şi extracte. Trenul intra în gară. Pe la moara murgului Trece iată turcului. ― Dă. ― Hai. Alergară într-un suflet. ascultînd explicaţiile domnului Şteflea cu privire la procesul ajuns la Curtea de apel. ― . O sonerie vibră teatral prin pacea cîmpenească a peronului... Unu Ilă Duduilă Eşti coş Toporaş. Într-un capăt al băncii de pe peronul gării. ridicînd ochii de pe hîrtii Domnul Şteflea îşi şterse fruntea năduşită şi oftă. ― Dănuţ. murdărind lumina dimineţii.în urmă. Diseară ai să mă aştepţi la trenul de Bucureşti... Şi vacanţa. Mîna lui Dănuţ îi încleştă mîna... Cum adică?. ― Domnule Şteflea! începu domnul Deleanu categoric. claritate şi preciziune.

greu s-o cîştigi! . simţind o lacrimă pe obraz.F-R. În cabina mică ― no. Monica se aşeză îmbrăcată pe marginea patului. Abia avu vreme să-i sărute mîna întinsă. nene.. ― Ba da. ştergîndu-şi ochii. Uşa cu panoplia rusojaponeză era dată în lături. Olguţa se sui în pat. Doamna Deleanu nu le mai însoţi în odaie.. Mirosul de terebentină al podelelor proaspăt ceruite. pătrundea răcoros în odaia fetiţelor. ţipă el nemaivăzînd-o. îngînă Dănuţ. Se făcuse grijitură mare în odaia lui Dănuţ. ― Tu nu te culci? o întrebă Olguţa. Ţinîndu-şi suflarea se apropie de patul Olguţei. Se despărţiră în antret.. nu-l lăsa pe Ali. Înainte de a se dezbrăca. ― Olguţa. Dănuţ privea afară cu fruntea rezemată de sticla rece.. copii. pe măsuţă. te-am trădat. ― Noapte bună. cu noaptea la ferestre. Eu îl iubesc pe Dănuţ. prin întuneric. Îngrăşat de confort. Olguţa închise uşa.. vorbi Monica zguduită de suspine. ― Pă asta. ― Sigur. mai avem pe cineva acasă. prea mare salonaşul doamnei Deleanu.. În urma trenului o cioară coborî între şine. muind mereu în gură creionul chimic. Monica! Olguţa suflă în lumînare. Începu să-şi scoată rochiţa. Nimeni nu-i mai spunea: "Du-te la culcare.trenul pornit. îşi făcea socotelile. sau: "Cum? Nu te-ai culcat?" deşi trecuse ora cînd copiii "trebuie să se culce". Alături. ia-l în tră. Dănuţ". multă vreme.10-11 ― domnul Deleanu juca o partidă de écarté cu un confrate bucureştean. mirosind a piele C. ca o indiferenţă. privind în jos. ― Duduiţă. Tu eşti prietena mea. Olguţa! ― Noapte bună. ciugulind prin prund. Prea mare fusese sofrageria pentru tăcerea în trei. Pe fotoliul din fundul coridorului. două pahare cu monograma companiei de "Wagon-Lits" cîntau ciocnindu-se cristalin. vorbi moş Gheorghe ridicînd de jos batista doamnei Deleanu. Olguţa şi Monica îi sărutară mîna. tresărea o sticlă de "Cherry Brandy". conductorul. Şi eu îl iubesc. Monica rămase în picioare între paturi.-istă şi a fum de havană. ― Mamă. Monica-şi spuse rugăciunea mai repede ca de obicei. din timpul dejunului şi al mesei. ― Hai la culcare. cu chipiul pe ceafă şi tunica desfăcută la gît. îmbrobonat de lumini rotunde. vagonul de dormit gemea şi scîrţîia molatec de-a lungul kilometrilor. aşezat pe strapontinul de lîngă fereastră. cu mişcări ostenite.. ― Ce faci? tresări Olguţa. În trăsură. pentru tăcerea de după masă.. În faţa cabinei.

. ― Cum te cheamă.. ― Bravo. Dănuţ. din uşa cabinei alăturate. Pierzîndu-l din ochi. Domnul Deleanu. . am ajuns! se ilumină Dănuţ văzînd la fereastra vagonului oprit figura familiară a domnului Şteflea.. IV "MOŞ GHEORGHE. privise toată scena. Dacă nu ştia ce să-i spuie! Gorniţa de plecare răsună. cu glas de bariton răguşit. aplecat peste umărul Olguţei. asupra pupitrului descifra. i-ar fi dat domnului Şteflea şi turbinca lui Ivan. La tante Melanie Et l'oncle Leon.. Domnul Şleflea o luă nedumerit şi rămase cu ea în mînă. Dănuţ îşi frîngea mînile.. NU TRAGI DIN LULEA?" La tante Julie. O doamnă.. La tante Sophie. Să fi putut. îşi reluă partida. . Trenul pornise. privind-o. flutură batista îndelung spre şeful gării. Dănuţ se aşeză din nou pe strapontin şi. ― Ce. nene. Se apropie de Dănuţ cu un pachet de şocolată. ― Papa. care prea tîrziu alerga după tren să restituie cutia cu bomboane. domnul Deleanu ridică geamul din dreptul lui Dănuţ. dramatic. (1) ― Ah! Papa! Iar ai greşit! îl dojeni Olguţa zburlindu-i părul cu podul palmei. arătîndu-i cu degetul idila de pe coridor.Trei gînduri urmăreau prin noapte acelaşi tren căutînd pe-acelaşi călător. Locomotiva ţipă ascuţit. Deznădăjduit. aplecat pe fereastră. ca şi cum şeful gării i-ar fi fost singura şi ultima bucurie de-a lungul drumului amar. şansoneta adusă de la Bucureşti o dată cu răguşeala. dădu cîteva ordine laconice domnului Şteflea şi.Huruitul roţilor şi vorba muntenească a partenerului domnului Deleanu ţineau tovărăşie gîndurilor lui Dănuţ... Trenul îşi încetini mersul. începu să plîngă. grăbit.. Domnul Şteflea rămase aiurit la geam. Dănuţ scoase cutia cu bomboane de mintă şi o întinse pe geam. nene! Halal fecior! Îţi seamănă! clipi confratele către domnul Deleanu.. te-aşteaptă clienţi pă la gări? ― Un imbecil care mă pisează! Cu cărţile de joc în mînă. Olguţa îl acompania la pian. puiule? ― Dănuţ! suspină el ridicîndu-se în picioare.

Tante Melanie e o zgripţuroaieă. Ştii. sculptînd-o cu degetele în aer. iar?! Ce-are să spuie mama? Domnul Deleanu îşi luă o figură de şcolar prins cu lecţia neînvăţată. Monica aflase adevărata pricină a contramandării plecării la Iaşi. papa.). Oncle Leon are dreptate. Monica şedea pe divan lîngă sobă. ce urîtă-i!. papa. ― Stai. Dimineaţa intra pe ferestre ca un viscol de polen.. săracul de el. papa! Mă jur! Cînd mănîncă ouă fierte îi rămîne gălbenuş pe musteţi. dar făgăduise doamnei Deleanu să nu spuie nimic Olguţei. ― Atunci hai să mai cîntăm odată. .. un neg păros deasupra buzei! Şi-i slabă ca un ţîr. papa. ― Şi ce mai are? ― Aa! Un neg. 1 Mătuşa Julie. Mi-o închipui eu. o invocă Olguţa..... papa.Cu ochelari. tu cînţi: si-sol-mi-do ― în loc să cînţi: si-la-si-do.. şuierînd melodia şi bătînd tactul cu piciorul. aurind sclipitor covoare şi oglinzi.. Domnul Deleanu fredona cu buzele închise.. ― Vai. / Mătuşa Sophie. Şi din nou. Papa. papa! Are musteţi! ― I-auzi! ― Zău. Din întîmplare.. / Mătuşa Melanie / Şi unchiul Leon (fr. Eu cred că tante Melanie îmi pune piedică! Olguţa bufni de rîs. ― Nu primi... dînd din cap. ― Ei. glasul de soprană şi cel de bariton silabisiră pomelnicul ritmat al tantelor. papa! Dac-ai şti tu cine-i tante Melanie. tocmai la l`oncle Leon? ― Mare mister! se încruntă domnul Deleanu. Ascultă-mă pe mine. ― Ce-i de făcut? ― S-o persecutăm şi noi pe ea. Începu din nou. ― Săraca Olguţa! oftă ea adînc din cap. Ea îl persecută. ― Ce-ţi spuneam eu! Vrea să divorţeze şi m-a angajat pe mine avocat. ― . tante Melanie e nevasta lui oncle Leon.― Vezi. ― De ce greşeşti tu. Asta-i greţos! Vai. adaugă domnul Deleanu. papa. n-ai spune una ca asta! ― Da tu de unde-o cunoşti? ― Aşa!. are ochelari pe vîrful nasului şi se uită pe deasupra lor. ― Hai. ţinînd pe genunchi o carte din "Bibliothèque rose".

salutîndu-l adînc... papa. Et l'oncle Leon. Doamna Deleanu ieşi cu doctorul în tindă. urmîndu-l c-o privire duşmănoasă pornită din ochii uzi de lacrimi curate. Monica intră în salon cu fruntea încreţită şi ochii grei.? ― Dă.. ― Să-l transportăm la Iaşi. În cinci minute sîntem cei mai buni amici. ţăranii aşezaţi pe prispă se ridicară în picioare.... ― Ceva moştenire? glumi doctorul ascuţindu-şi privirea. doctorul trecu înainte. Văzîndu-l pe doctor. du-l pe domnul doctor la curte. înghiţi Anica ştergîndu-şi ochii cu pestelca. Cere coniţa spirtul din dulap şi un prosop curat. c-un deget măcar. Moş Gheorghe cercă să închege un zîmbet mucalit cu colţul buzei şi . Vrînd-nevrînd. La tante Sophie. Anica-şi vîrî numai capul. fetiţa mea îl iubeşte pe moş Gheorghe. Olguţa începu să-i călăuzească degetele nedibace printre clapele uniforme. Urmat de Anica. Anica o luă la goană pe scări.). vorbi doamna Deleanu trecîndu-şi mîna peste frunte. ― Voyons! N-aveţi nici o închietudine. duduie... zîmbi doctorul ridicînd mîna. Mă descurc eu (fr. ― ... Aş vrea să nu ştie. La tante Melanie Et l'oncle Leon. venit pentru afaceri... ― A venit doctorul? ― Da. mîne: e o chestie de ore. Domnule doctor. Mult nu mai are. J'en fais mon afjaire (1).... ― .. Cu prosopul şi sticla în mînă.. ― Păcat de cheltuială! Nu rezistă. domnul Deleanu se aşeză la pian. la spital. doamnă. La tante Julie. papa! ― Cu aşa profesoară ajung departe! ― Ştii ce.. Uşa salonului se deschise încetişor. papa? Hai să te-nvăţ acompaniamentul! ― Vrei să mor? ― Hai. O lăsăm să creadă că eşti un client al bărbatului meu.Anica...... aşteptînd. ― Bravo. 1 Ia te uită!. Monica ieşi afară. azi. N-aveţi nici o grijă. domnule doftor? întrebă unul.. trăsura-l aştepta la poartă cu Ion pe capră. ― Spurcăciune! scuipă printre dinţi Oţăleanca.. ― Scapă...

― Bătrînă. ― Bună şi bătrîneaţa la ceva! clipi doctorul. Doamna Deleanu se aşeză pe marginea laviţei. binişor. combativ. ai băgat de seamă? Clientul se rade pe frunte! şopti ea. di ci m-o mai împuns? ― Fiindcă aşa trebuie. ― Bună ţuică. se umplură de lacrimi. Spiritual. încheie doctorul. Asta-ţi dă sănătate. moş Gheorghe.Odăiţa în care Olguţa descoperea fructele din livada Oţălencei. ― Cum nu. se oferi Olguţa... ― Bucuria părinţilor. ― Frumoasă. Şi întorcîndu-se către Olguţa: A la vôtre. după aromă. Sofia dumneavoastră e nenorocită? Ia puneţi-mă şi pe mine la curent cu nenorocirile ei. strîngîndu-se în Olguţa. începu Olguţa descoperindu-şi fruntea. privindu-l drept în ochi..coada ochiului. Un oftat greu curmă tăcerea. aruncînd doctorului o privire scîrbită: mîncase toate aperitivele. titlul cărţii. moş Gheorghe. mă rog. (3) ― Sofia noastră. obraz în obraz cu Monica.. Eu propun: Les bonheurs de Sophie(2). ― Vous avez la parole. domnule Deleanu.. ― Vrei ceva. îndreptaţi spre ferestrele luminoase. întoarse capul. ― Şi vra să zică. încet. prefăcîndu-se că ceteşte. mademoiselle! Olguţa îl privi cu ochi de miop şi-şi vîrî din nou nasul în carte. ― Bine. dacă vrei. ― Sărut mîna. moş Gheorghe? ― .. Ochii lui moş Gheorghe stăruiră umili subt privirea doamnei Deleanu care. şopti el rar.. mirosea acum a iod. a eter şi a spirt ars. . cuminte şi amatoare de poveşti. aspiră aer pe nas. frămîntîndu-şi degetele subţiate. domnişoarele? Dacă nu-s indiscret? le întrebă doctorul aşezîndu-se pe divan alături de ele. adăugă scurt Olguţa. ― Les malheurs? A! Nu! Cu-aşa cetitoare trebuie să schimbăm titlul... ― Monica. era o fetiţă ca şi noi.Am să ţi-o aduc mai încolo. ― Te doare. ― . are să vină şi părintele. ― Şi cu ce se delectează. moş Gheorghe.. moş Gheorghe? ― Duduie. Olguţa se încruntă. îi luă doctorul vorba din gură. recită repede Monica. ― Şi binecrescută. Profira ieşi cu tablaua. da eu aş zice să vie părintele. de cum intra pe uşă. Ochii moşneagului. ― Les malheurs de Sophie(1). zîmbetul răsări trist pe faţa topită în jurul ochilor amari de suferinţă.

― N-o aşteptăm pe mama?. la picioarele Olguţei. datorită pesemne unei concepţii estetice. 2 3 ― Aa! Ce nu ştiu eu?! Îmi spune degetul cel mic. Unghiile doctorului erau tăiate ― sau. Tăcere gîtuită. roman al contesei de Segur (1799―1874) Bucuriile Sophiei (fr.. sau de la picior? ― Iacătă-l! Olguţa îl privi cu deosebită şi lungă atenţie. eu aş propune să ne aşezăm la masă. urmă Olguţa îndîrjită. ― Nu-mi vine a crede! ― Ascultă mata şi ai să vezi. Şi-atunci.. Ei. se aşeză pe divan.. Aveţi cuvîntul (fr. ― Admirabil! Ne tachinăm deja.. (1) ― Odată. de la mîna dreapta.). 1 Sînt numai urechi (fr. ― Haidem la masă. Ce să facă? Se scoală şi ea să-l primească pe musafir. În loc să stea de vorbă cu părinţii Sofiei ― cum stau oamenii mari ― el vorbea cu Sofia. Sofia nu s-a mai putut ţine şi i-a spus în faţă: "Domnule musafir. sări Olguţa. Numai degetul cel mic al mînii drepte era privilegiat cu prisosinţă. Domnul Deleanu îşi muşcă musteaţa. se amestecă domnul Deleanu. ― Te rog să-i spui mata că spune minciuni şi drept pedeapsă să-i tai unghia. ― Ia să văd. fiindcă miroşi ca o farmacie şi fiindcă nu-mi dai pace". Domnul Deleanu. ― Olguţa. (fr. ― Sofia tocmai cînta la pian. Uşa se deschise. domnişoară? ― Fiindcă Sofia noastră nu era bucuria părinţilor. strănutînd.― De unde ştii mata? 1 Nenorocirile Sophiei. ― Ha-ha! Şi de ce spune minciuni. Doamna Deleanu intră cu o prefăcută însufleţire.). subit. vine un domn în vizită la părinţii Sofiei. ― O veste bună: o scrisoare de la Dănuţ....)... ― Daa? Te rog să spui mata degetului cel mic ― care? de la mîna stîngă.. Dar musafirul n-o lăsa în pace. Ştiţi: "Qui s'aime se taquine(1)l". mai exact mîncate ― scurt.). nu pot să te sufăr: fiindcă te razi pe frunte. ― Je suis tout oreilles. cum vă-mpăcaţi? întrebă doamna Deleanu pe doctor. fiindcă era o fetiţă binecrescută. Din plicul deschis se revărsă pe farfuria doamnei Deleanu un teanc .

. omleta s-ar fi întors aşa cum venise. se scutură doamna Deleanu. Hai să mîncăm. Ai văzut cum . mă rog. Poftim.de fotografii. ― Mamă. Moş Gheorghe-i dus la pădure. şi-şi trecu şervetul peste obrajii aprinşi. mi-e foarte dor de voi toţi. Monica şi luă fotografia fără s-o privească.. ― Tuns! se-ntristă doamna Deleanu. da aceea pentru cine-i? ― "Pentru moş Gheorghe. papa! respiră Olguţa. o aşeză pe genunchi pipăind-o cu degetele. Monica. ― "Pentru papa de la Dănuţ". Numai doctorul zîmbi. ― Mamă. ― Ce scrie.. uite: scrie ceva pe dos. Nu pot să-l sufăr. de moş Gheorghe şi de Ali". ― "Pentru Monica de la Dănuţ". ― Mergi şi tu. Dacă n-ar fi fost doctorul la dejun. ― Lasă. Nu-s eu prietenul juneţii? 1 Cine se iubeşte se tachinează (fr. ripostă crunt Olguţa îndesînd farfuria înspre el. fără ca bucătăreasa să se mire. doamna Deleanu. ― Lasă. Alice. oprindu-se prea tîrziu. anunţă Olguţa urmărind cu o privire cruntă pe doctorul care intra în salon. ― Chiar aşa. papa? ― Nu ţi-am promis? Îi facem noi doi o vizită! ― Şi ne dăm în scrînciob? ― Vai! ― Şi pe client îl lăsăm acasă. Singur doctorul îşi mînca omleta cu brînză şi verdeţuri. nu? ― Nici vorbă! ― Bravo. Daţi-mi şi mie o fotografie. ― Ia să vedem." ― Mamă.. ― Staţi. Dănuţ! jubilă Olguţa. înghiţi. ceti doamna Deleanu slova caligrafică.. Toţi se posomorîră. ― Dănuţ! Uite: Dănuţ! se bucură doamna Deleanu. mamă. clipind cu înţeles cătră doamna Deleanu." ceti repede.. ― Hei! Ca o ridiche! Căpăţînosul tatei! ― Asta-i pentru mine. ― Bravo. eu mă duc la moş Gheorghe să-i duc fotografia. Olguţa. Eu i-o duc lui moş Gheorghe. O pauză lungă. Ceteşte fiecare după masă. "Pentru Olguţa de la Dănuţ.). Zugrumată de emoţie. ― "Dragă mamă. Mergi cu tata cînd s-o întoarce. mai tîrziu. ― Poftim omletă. mamă? Ceteşte scrisoarea. privind cu de-amănuntul fotografia proaspătului licean. interveni el mestecînd.

Monica. aprinsă de mînie. "."Da nici eu nu m-am lăsat". ş-atunci trebuia să spuie: ei au liber». ― Ceteşte-o cu Monica. fiindcă eu sînt şoldovean căpăţînos.mănîncă? Doamna Deleanu întinse Olguţei scrisoarea lui Dănuţ. în care nu se făcuse încă foc fiindcă Olguţa pretindea că-i prea cald. ― Foarte rău! dezaprobă Olguţa. ― Sigur dă nu spune! Da-s proşti muntenii! Ştii. al dracului!" Atunci eu am sărit şi i-am spus că nu ştie să vorbească româneşte. da mi-i ruşine cu capul gol! Ce-ar mai rîde Olguţa să mă vadă aşa!" . Chiar m-au poreclit «Şoldoveanu» şi «domnul Măi». prigonitori ai lui Dănuţ. E vorba de nişte gavanoase! cercă ea să zîmbească.. Şi nu ştiu de ce.. l-am întrebat pe domnul Ilie Popescu cum se spune. ei îs cam surzi! explică Olguţa compătimitoare. El mi-a dat dreptate. Mie nu-mi pasă. dacă-i adevărat că eu spun: «şi mai faşi» în loc să spun «ce mai faci?»". ― Ce era să facă săracu Dănuţ? îl apără Monica. Numai mi-i ciudă că spun minciuni! Spune şi tu. Dănuţ nu spune-aşa! sări şi Monica. ― Da nu-i adevărat. Doamna Deleanu începu să plîngă. se grăbi spre odaia ei. un băiat spunea arătînd pe nişte băieţi din altă clasă: «Mă. ".. cînd intram în clasă. mamă dragă.. nu-i aşa. "De cînd m-am tuns mi-i foarte frig. rostit de doamna Deleanu. Olguţa? El i-a dat dreptate lui Dănuţ. .. că v-aş arăta eu şi mai fac! se stropşi Olguţa la nevăzuţii munteni. Auzind cuvîntul gavanoase. lîngă ea. Monica urmărea cu privirea şirurile neregulate pe care ar fi vrut să le alinte şi să le sărute."Ieri. ― Nu-s eu acolo. Da eu nu mai pricep nimic! Chiar el spune tot aşa: «Ei are»! Spune tu..Băieţii de aici mă rîd fiindcă vorbesc moldoveneşte. Monica primi omagiul. şi-a bătut joc de mine sau nici el nu ştie româneşte?" ― Ilie Popescu. fiindcă în româneşte subiectul se acordă cu predicatul.. Eu n-am spus nimica". Luînd-o pe Monica de mînă. Toţi băieţii rîdeau şi spuneau că el are dreptate. urmă Dănuţ îndărătnic.. ― Să-i insulte şi să-i bată... ― Nu trebuie să ţii cu proştii. altfel nu te-nţelege. eşti un prost! Se cunoaşte şi după nume că-i prost..da în ora de română. Monica? ― De ce. Olguţa. ei are liber.. ― Bravo ţie! aprobă Olguţa pe neştiute. Olguţa tresări. ― Biata Olguţa! dădu din cap domnul Deleanu. Cînd vorbeşti cu un muntean trebuie să ţipi. mamă dragă. N-ai auzit? Ei nu spun măi ca noi. Ei n-are dreptate niciodată . Olguţa cetea cu glas tare scrisoarea lui Dănuţ. Ei ţipă: băăă! .

cu slăvirea lor şi măgulirea păgubaşului ― fără să-şi dea seamă că acel "bună mai era. . Fără de moş Gheorghe nu l-ar fi cunoscut. prins de viaţa politică. străjeri neclintiţi ai copilăriei ei în căminul părintesc. grele.. un zîmbet mai chinuit şi o poruncă de linişte sfătuită de doctori şi rostită de Fiţa Elencu în faţa mormanelor de jucării proaspăt aduse.. posomorîtă şi savantă şi în alte limbi decît cea românească. Roşi. îngenunchease în faţa icoanelor. fuseseră ochii Fiţei Elencu. o învăţară să fie bătrînă la minte. uneori numai ― şatunci c-un oftat de mîhnire ― capul fetiţei timide cu care avea să i se stingă numele.― Săracu Buftea! zîmbi Olguţa. aşezată pe un scăunel alături de laviţă. În schimb. dezmierda distrat. trăise mai mult prin străinătate. Olguţa admira retorica măiestrie cu care Dănuţ îmbinase spovedania jafului dulceţilor păstrate pentru iarnă. Braţele-i atîrnau în lături. Surîdea serafic mînei nevăzute a fotografului.Pe cînd era de-o samă cu Olguţa. Doctorul. ca un mucegai nimicitor al oricărei frăgezimi. mamă dragă! Numai la noi acasă se face aşa bună dulceaţă!" ― Bravo. şi chipul păstrau parcă întipărirea resemnată a unei răstigniri. Acum dormea cu faţa în sus. ca la comanda militărească "pe loc 'paus!". Mai tîrziu.Şi eu am mîncat dulceaţă din gavanoasele de la Olguţa. subt acelaşi acoperămînt cu doamna Deleanu. cetea un roman franţuzesc. Bună mai era. El alungase tot atîtea lacrimi pe cît deşteptase zîmbete şi-nviorări pe chipul palid al feţei . Doamna Deleanu îl veghea. Dănuţ. Neîndrăznind să stea jos. Scrisoarea se isprăvea cu următorul post-scriptum: ". purtătoarea chipiului. De la o vreme aţipise. Moş Gheorghe-i ţinuse loc de mamă şi bunic. Parcă-i dat cu var pe cap! Olguţa reîncepu lectura. obrajii Monicăi îşi însuşiră zîmbetul.. atîrnînd ţapănă de-a lungul coapsei. Şi trupul. Dănuţ! Aşa aş fi scris şi eu. moş Gheorghe privise lung aburii albăstrii ai fumului de tămîie plutind înfloriţi prin odaie. cealaltă. întins pe prispă. Venirile ei acasă ― din ce în ce mai rare ― nu aduceau decît o faţă mai istovită. privind fotografia din mînile Monicăi. După împărtăşanie. doamna Deleanu căpătase de la moş Gheorghe un dar nepieritor. deşteaptă. pentru Dănuţ era o naivă şi deplină doină. o mînă voivodal înfiptă în şold.. Monica nu-şi mai lua ochii de pe fotografie. mamă dragă!" departe de a fi un vicleşug. tot subt diriguirea Fiţei Elencu. verzi. ca trandafirii Iericonului: zîmbetul copilăriei. la aer curat. greu zdruncinată de la naştere. cu coatele sprijinite pe genunchi şi fruntea cufundată în palme. în uniformă cu pantaloni lungi avea o poziţie foarte fotografică: un picior înainte. Nu doar că n-o iubeau părinţii! Dar mama doamnei Deleanu. Asculta şi privea. Veghea şi Oţeleanca. făcînd reflecţii specific româneşti. capul strîmbat în sus. Conu Costache Dumşa. dascăli şi guvernante. şi fiind ostenită de lunga şedere în picioare.

. Degetele doamnei Deleanu mîngîiară uşor părul alb al moşneagului. "duduiţa moşului" pornise într-un suflet..istovite de învăţătură şi singurătate. Şi cum mai spune? "Dragă!" Un adiectiv foarte necuviincios!. ― Sărut mîna. că-i mai bătrînă. Ei.. bre!. nevasta lui moş Gheorghe.. vine la curte mama Anica. ― Ce-i asta. În loc de boală ― tînărul Iorgu Deleanu. Alice? întrebase ea cu scrisoarea în mînă şi un zîmbet oţeţit în ochi... Fiţa se ţinuse de cuvînt aşa de vertiginos. Inima nepoatei simţise greutatea întregei planete. o căzut la pat moşneagul. că acest posesiv nesăbuit porneşte dintr-o minte cu totul smintită? Că altfel nu-i cu putinţă să îndrăznească un fecior de robi să fure un cuvînt aşa de boieresc!. fiindcă în odăiţa lor dormea somn fericit. încheiase Fiţa păturind scrisoarea ca pe un document de mare preţ. şi mai simţitoare. tînărul Iorgu Deleanu le lăsă să curgă în voie. încît tînărul Iorgu Deleanu găsise numai o uşă închisă în casa unde preda lecţii de filozofie. şi acolo am săţi spun eu "draga mea Alice" pînă ce ti-i sătura de dragoste. duduie. dragă nepoată. ― Ia să vedem noi ce-a scris domnul profesor.. fetiţo. Mata. Şi moşul copilăriei lor se ducea. odraslă de neam boieresc! Frumos! Tare frumos! Ştii tu. pentru ce-s făcute bicele?. Alte amintiri. "Draga mea Alice" Bre.Fiţa Elencu prinsese la Iaşi ― era mult de-atunci ― o scrisoare de dragoste de la tînărul Iorgu Deleanu. ca să le facă mai subţiri. fetiţo. şi acestea tot de moş Gheorghe legate şi de căsuţa lui. căpătînd bile din ce în ce mai roşii la examenele de drept. oftase ea ca să-şi ascundă zîmbetul. de mai tîrziu. .. ca să nu mai simţi nevoia să ţi-o spună slugile. scumpa mea nepoată....... un slugoi. să tenveţe mătuşă-ta. Bicele... Într-o bună zi. scumpa mea nepoată. O noapte întreagă dormiseră pe prispă. începuse Fiţa Elencu aşezîndu-se într-un fotoliu. Moş Gheorghe şi mama Anica pîndiseră pe geam pentru fericirea de la spatele lor. ai să mergi cu mine la ţară. Nu ştii. Moş Gheorghe o întîmpinase ― mohorît de vesel ce era ― în tindă. Şi ea fusese odată "duduiţa moşului".. Totuşi nu pregetase. la Iaşi. Moş Gheorghe ştia bine cine-i şi ce poate Fiţa Elencu. O după amiază întreagă. are cutezanţa să te tutuiască pe tine. Şi ce mai spune? "Mea!" Cum se poate! Nu-ţi pare ţie. Fără să mai aştepte încuviinţarea Fiţei. sînt făcute pentru tălpile groase. Pe cînd nepoata Fiţei învăţa la Medeleni să-şi stăpînească lacrimile subt atenta priveghere a ochilor verzi. înlocuiră pe-ale copilăriei. Acum era Olguţa. somn tineresc "dragul duduiţei". un Deleanu oarecare. profesorul de filozofie al nepoatei sale.. . Vra să zică.

încetul cu încetul.. la Curtea cu juri. pînă cînd preşedintele sunase clopoţelul: ― Domnule avocat. În tăcerea odăiţei nu s-auzea decît suflarea hurducată şi şuierătoare a lui moş Gheorghe. Oţăleanca se închina la icoane. căderea lor e-o prăbuşire de trecut. urmărind zigzagurile povestitorului prin larga încăpere. doborîse atîţia guarzi de-ai cardinalului Richelieu. subiectul povestirei era în cel mai desăvîrşit acord cu temperamentul povestitorului. între acuzat şi juraţi. Spada neînvinsă a lui "d'Artagnan". cu zilele şi anii tot mai scump îţi este. ― . dădea la o parte cu piciorul imaginare cadavre. ca să aveţi loc! ― Mă iertaţi. Porthos... Un scaun căzu trosnind. Coupe-papier-ul nu mai avea pic de praf: după fiecare duel. banca apărării.. replicase domnul Deleanu.. şi golul lipsei lor vaier de jale. Fără să-şi dea seama. arăta că slujise de fetru ceremonioaselor saluturi schimbate între bravii Athos. Cînd povestea sau cînd pleda. ― . Ajunsese în mijlocul sălii. Cu hîrşcăit de ferestrău. Adevărul te poartă înainte. îmi permiteţi să chem aprodul să mute masa Curţii. Abat-jour-ul lămpii. Aramis şi al patrulea muşchetar al treimei: gasconul d'Artagnan. Mulţumesc onoratei curţi că m-a trimes la timp îndărăt. Isprăvile celor "trei muşchetari" nu erau numai povestite. domnul Deleanu îl ştergea de sînge. fiindcă ― deşi golită de pe la mijlocul povestirei ― domnul Deleanu o răsturna pe gît. ci şi redate prin gest şi atitudine. şi începuse să înainteze... de bună credinţă. muşchetăreşte. cînd înainta. De astă dată. părăsise... Şi dacă se întîmplă ca securea să-i abată. răstoarnă cal cu călăreţ cu tot. valsa mereu. redusă la proporţiile pitice ale coupe-papier-ului de pe birou. sorbind din ea închipuirea acelor savuroase vinuri care răscumpărau ― în scurtele popasuri ― truda şi încercările celor patru bravi.Porthos îi vede. oprindu-se. fiindcă în frunză şi în cuiburi trăiesc şi cîntă amintiri şi fiindcă umbra lor e dulce ca o dragoste. moartea dobora un blînd stejar. Odată. Monica şi Olguţa aveau mişcări de rîndunele. înaintînd spre masa Curţii. încît domnul Deleanu.. al căror cor de cuiburi.. înfierbîntat de oratorie şi de întreruperi. .înşfacă pe călăreţ.. ca un asalt spre dreptate.. domnul Deleanu era stăpînit de un zbucium meridional care-l făcea să nu-şi găsească astîmpăr. domnule preşedinte. Ceaşca de cafea neagră era mînjită pe dinăuntru de drojdie. răsturnat pe covor...Cresc uneori în faţa caselor copilăriei masivi şi blînzi stejari. Doamna Deleanu plîngea. da ce-i pasă lui de patru-cinci-şase guarzi de-ai şnapanului de cardinal! C-un brînci numai. al căror zvon de frunze.

doi răniţi. Începu să caute. Îi închise iar. ― .. alţii pe prispă. Caritabilă. Ultimul guard ― Justiţia ― căzu din greu pe covor. Gîndurile se mişcau anevoie ca nişte care troienite prin nebulosul îngheţ al iernii. Veniseră să afle veşti despre cel mai bătrîn şi cel mai bun dintre ei... ar fi apelat la patriotismul muşchetarilor în loc să-i prigonească.. Moş Gheorghe deschise din nou ochii. Moş Gheorghe deschise ochii: erau turburi. O luptă fără trupuri se încinse în tăcerea odăiţei.. Unii şedeau jos la pămînt. ceilalţi fug.. Alexandre Dumas scrisese aventurile celor trei muşchetari.Cea mai nimerită întruchipare a călăreţului cardinalicesc era statuia justiţiei cu balanţele veşnic strîmbe. De-acum înainte.. Privi prin încăpere. Iar cînd toţi patru muşchetari luptau delaolaltă. le biruiau neglijent. Şi muşchetarii ― flamberge au vent(2) ― ar fi făcut mulineuri din zori şi pînă-n seară. În plin galop.. domnul Deleanu le istorisea prin viu grai. o recunoscu. ochii lui moş Gheorghe se înturnară. Doamna Deleanu îşi trecu mîna peste frunte: uitase. Întîlnind chipul străin. la parole est libre(1)l" ― povestitorul imensifica romantismul romancierului. şopti ea Oţălencei.. Dacă şnapanul de Richelieu ar fi fost mai practic. Monica ridică Justiţia punînd-o la locul ei pe birou. ci al cincilea muşchetar inedit: verbalul viteaz Tartarin de Tarascon. moş Gheorghe îşi urni capul din loc: aplecîndu-şi-l sărută mîna doamnei Deleanu. Doctorul îi luă pulsul. în aplauzele Olguţei. Cu multă trudă. Aşa că muşchetarii luptau cu oştiri întregi pe care. fără ca armăsarul de subt el ― de cea mai romantică rasă ― să bage de seamă adaosul miilor de kilograme.. alţii în picioare. făcîndu-i semn să se apropie.. fireşte. din zare în zare ― iluminase cerul. încetul cu încetul se umpluse de ţărani. Ochii doamnei Deleanu întîlniră privirile muribundului.şi-ncepe să facă mulineuri: trei guarzi cad morţi. tăcuţi şi solemni ca la moartea unui voievod. Domnul Deleanu nu mai era avocatul Iorgu Deleanu. Ca un "Hristos a înviat" rostit de preot şi apoi de mii de guri. haiducii naţionali aveau serioşi rivali în stima .. Ograda casei lui moş Gheorghe. Porthos smulgea buchete de stejari ― sau alţi giganţi vegetali ― pe care le arunca în capetele urmăritorilor. roşeaţa soarelui ― din nor în nor. ― Du-te acasă. purtînd astfel cu vîntul galic al spadelor toate corăbiile Franţei pe mări şi oceane. Domnul Deleanu înşfacă justiţia de bronz. şi ad-o pe Olguţa. Pornind poate de la adagiul juridic: "La plume est serve. D'Artagnan trecea singur prin rîndurile duşmane ― ca Isus pe valurile mării ― împărţind în dreapta şi-n stînga trăsnete de spadă şi interjecţii româneşti. vîntul celor patru spade dezrădăcina pădurile.

Obrajii Olguţei albiră. Ce vrei? întrebă d'Artagnan dînd cu ochii de Anica. vorbi tare Anica. Anica bătu de cîteva ori în uşă.Olguţei. ― Adversarul era chiar Athos? ― Eeei! Anica nu-şi lua ochii de la domnul Deleanu care urma aprins povestirea.. deschise uşa şi o rupse la fugă. cînd la altul. se smunci. privindu-i zăpăcită. Moş Gheorghe nu mai putea nici să-i vorbească. ― Moş Gheorghe! ţipă ea din tindă. Oţăleanca intră după ea. . papa. gîfîind. Olguţa se încruntă: palpita.. ţăranii din ogradă se descoperiră ridicîndu-se în picioare. ― Ce-ai spus? sări Olguţa.. luă cutia cu chibrituri. Toţi tăceau apăsător. ― . Olguţa trecu în goană printre ei. zăbovind îndelung cu mînuţa ei rece pe îngheţul degetelor albe.O lovitură la dreapta.O lovitură la stînga: bang! Adversarul o parase. Spune. trezit. Anica fugise. Olguţa luă luleaua de pe masa cu bucoavne.. înaintă spre birou. ― Afară! ţipă Olguţa.. Doamna Deleanu şi doctorul se ridicară în picioare. În vîrful picioarelor intrară domnul Deleanu. ― A trimes cuconiţa după duduia Olguţa. Văzînd că nu-i luată în samă. ― Moş Gheorghe. sărutîndu-l pe frunte.. strîns de tot.. ― . intră. Se apropie de laviţă. Toţi se fereau din calea ei.. Monica şi Anica. ― Ce-a spus.). aplecîndu-se asupra lui ca să n-o audă nimeni. Tinda se umpluse de capete. Olguţa clipi. Luleaua căzu din degetele ţapene. Chibritul ardea pîlpîind în mînuţa tremurătoare.. cuvîntul este liber (fr. Olguţa se uită la domnul Deleanu cu fruntea încreţită. fără să primească nici un răspuns. nici să-i zîmbească. ― . 1 2 Condeiul este sclav.Adversarul lui Porthos era chiar Aramis! ― Aaa! ― Lui moş Gheorghe-i rău de tot. Olguţa se uită cînd la unul.) Cu panaşul fluturînd în vînt (fr. Abia o zărea poate ― cu aburul de suflet rătăcit în ochi. Pleoapele moşneagului se zbătură pe albul ochilor. cuprinse cu palmele capul Olguţei. Se duse din nou la masa cu bucoavne. nu tragi din lulea? îl întrebă Olguţa tainic.. Aprinse chibritul. Văzînd-o pe Olguţa. Neprimind nici un răspuns. se apropie de laviţă. privindu-l pe Moş Gheorghe cu spaimă şi neîncredere.. Aşeză luleaua în mîna lui moş Gheorghe. papa? Domnul Deleanu..

O amiază rece. Cînd începuse slujba la mormînt. Acolo nimeni nu rîdea.. . Anica. Satul părea al copiilor.. La cimitir. Vorbele slujbei semănau cu-acele amuţite în bucoavnele căsuţei deşarte. nici nu şopti c-un zîmbet blînd: "Mînă mata. cu o sfîşietoare duioşie. . Şi dumnezeul minunatelor poveşti nici nu trimese îngeri să senhame zburători. apoi făţiş. ca alungată de cineva. sătenii cu capetele plecate îndărătul familiei Deleanu ascultau clopotul jalnic. Pe urmă izbucniră glumele tinerilor: la început în şoaptă. stingînd totodată flacăra care ardea degetele Olguţei. cu cerul îmbătrînit de nouri suri. un copil plîngea cu mînile pe ochi. Îndărătul caselor boiereşti începuse praznicul de pomenire pregătit de doamna Deleanu după datini. fără de cai. Mai întăi vorbiră amintirile bătrînilor. încercănaţi ca niciodată şi pironiţi fără de lacrimi asupra mormîntului ― "Aici-s. Dar toţi plecară capetele. Rachiul. blînd. strîngîndu-şi buzele uscate. Cimitirul. ― Dumnezeu să-l ierte! ― Pentru ce? întrebă rugîndu-se Olguţa. Sfiala posomorîtă adusă de la cimitir nu ţinu mult. duduiţă". "Moş Gheorghe. nici nu cuprinse de la spate pumnii uzi.. O vorbă aprigă îi aprinse ochii. amintind cerului depărtat intrarea în pămînt a unui om... Olguţa se descoperise.Acolo. supa fierbinte şi priveliştea bunătăţilor calde înteţiră voioşia. Profira şi Safta ― bucătăreasa oamenilor de pe moşie ― aduceau felurile de bucate. fără de hăţuri. Doamna Deleanu şi Monica împărţeau paharele cu rachiu de pe tablaua purtată de Oţăleanca. Pe uliţa cea mare şi prin faţa ogrăzilor nu se vedea ţipenie de om în vrîstă. la ureche. Şi icoanele din părete tăceau severe. unde eşti?" ― Fie-i ţărîna uşoară. duduiţa moşului" ― privirea lor l-ar fi împovărat mai greu decît ţărîna umedă care-l pecetluise între morţi. Dacă ar fi văzut moş Gheorghe ochii duduiţei lui. dîndu-le hăţuri. se sfădesc eu vrăbiile şi se supără pe copaci. Olguţa se încruntă. Olguţa vărsă din cană în ulciorul fiecăruia. În faţa scărilor se opri. dar porni spre casă. Şi deasupra mormîntului ţăranii adînciră crucea de stejar. Pletele ei negre fluturaseră în vîntul aspru laolaltă cu pletele flăcărilor şi-ale moşnegilor.. numai copii de cei mărunţi care vorbesc cu gîzele. Cu mîna ei. Deasupra satului suna clopotul. Preotul era bătrîn. Se îndreptă spre grajd.Oţăleanca întinse lumînarea şi o aprinse de la chibritul pe sfîrşite. pe capra trăsurii neclintite.

eu am cam uitat slova asta. domnule? Cînd dracu o să mai ajungem .. Apoi: . Domnul Deleanu luă plicul de pînză cu peceţi roşii. părinte. şi să zic: «Duduita moşului. moş Gheorghe. Sî li hie casa şi pămîntul mieu loc de gioacă după moartea me precum le-o fost şi cît am trăit. mîna lui moş Gheorghe aşternuse tremurătoare chirilice. duduii Olguţa şi lui cuconaşu Dănuţ. măcar de-atîta bucurie să am parte. acum doi ani. Am adunat în sipet oleacă de zestre.. "Cît. domnul Deleanu şi fetiţele. să nu-ţi hie ruşine să primeşti săstre de la o slugă. Trenul intră în staţie cu o întîrziere de un ceas. las cu limbă de moarte casa şi gospodăria me copiilor lui cuconu Iorgu Deleanu. ca slugă veche a neamului dumneavoastră şi ca om bătrîn. Pe coridorul neluminat un glas bărbătesc întrebă căscînd: ― Ce gară mai e şi asta. lămurindu-le. "Şi pentru ce. duduia Olguţa. îl lăs cu tot ce-i în el duduii Olguţa. pentru duduia Olguţa. Pe-o faţă de coală. ce am dar de la răposatul cuconu Costache Dumşa. moş Gheorghe? Că doar fată de măritat n-ai?" "Sî hie! Ştie el moşu!" "Şi mi-i iertat mie. Fii bun şi ceteşte. Şi vă roagă moşu cu plecăciune şi supunere să faceţi duduii Olguţa haină de mireasă din mătasurile adunate în sipet.. Că dacă n-am avut eu parte s-o văd mireasă. Preotul îşi puse ochelarii şi dădu glas voinţelor din urmă ale celui dus. Începea moş Gheorghe. că-i scumpă şi frumoasă". Apoi arăta întrebuinţarea ce roagă să se dea banilor pe care i-a agonisit. Pe peronul gării. strînşi în jurul geamandanelor. doamna Deleanu. ― Cucoane Iorgule. sărut mîna. ca izgonită din fundul unui ocean." "Ba mătasă. luîndu-şi rămas bun de la stăpînii săi şi mulţumindu-le pentru pînea care o mîncase la casa lor şi pentru bunătatea cu care-l învredniciseră. Se suiră repede.. că mult am iubit-o". că-i bun şi ieftin. ― Părinte. preotul scoase la iveală un plic. Noaptea de toamnă era umedă şi amară. şedeau tăcuţi ca o familie de emigranţi. După o scurtă aruncătură de ochi. Vorbele testamentului se îmbinau în mintea ei cu dialoguri din alţi ani. moş Gheorghe ― Dumnezeu să-l ierte ― mi-o încredinţat o hîrtie pentru domnia-ta."Eu Gheorghe Iernilă.. adicătelea. Între timp. din munca me.. Numai doamna Deleanu ştia ― din întîmplare ― că Olguţa îmbrăcase într-ascuns rochiţa de doliu a Monicăi pentru înmormîntarea slugei care-şi închinase munca anilor din urmă unei albe rochii de mireasă. doamna Deleanu intrase în birou căutînd-o pe Olguţa. Vîrînd mîna subt rasă. Iacăt-o. Iară sipetul brăşovenesc. domnul Deleanu se uită la preot.― Stai jos. să ridic ochii la stăpîna me. că munca şi dragostea îs sfinţite chiar de Domnul nostru Dumnezeu»" .

Trenul porni din anonima gară a vacanţelor sure oraşele cu nume atît de cunoscute. Gorniţa sună scurt.cu-atîta stat pe loc! Olguţa strînse pumnii. ------------------------ .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->