Sunteți pe pagina 1din 1

ORARUL LECIILOR PENTRU STUDENII ANULUI III FACULTATEA MEDICIN NR.

1 SEMESTRUL DE PRIMVAR ANUL UNIVERSITAR 2013-2014

APROB RECTOR AL IP USMF NICOLAE TESTEMIANU PROFESOR UNIVERSITAR, DR. HAB. MED., ACADEMICIAN AL AM ION ABABII

SERIA B Z I L ORELE E L 8.00-9.40 U 9.50-11.30 12.30-14.10 N 14.20-16.00 I M A R I


M I E R C U R I

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

MED. INTERN MEDICIN

MORFOPATOLOGIE FIZIOPATO LOGIE

M/P

FARMACOLOGIE

CHIRURGIE

INTERN

C H I R U R G I E / M O R F O P A T O L O G I E 8.00-9.40 F A R M A C O L O G I E 9.50-11.30 12.30-14.10 FARMACOLOGIE C H I R U R G I E FIZIOPATOLOGIE 14.20-16.00

8
MORFOPATOLOGIE

8.00-9.40 9.50-11.30 12.30-14.10 14.20-16.00

FIZIOPATO LOGIE

MORFOPATO LOGIE

C H I R U R G I E

F/P

FARMACOLOGIE

MEDICIN INTERN

FIZIOPATOLOGIE

8.00-9.40 J 9.50-11.30 O 12.30-14.10 I 14.20-16.00


V I N E R I

8.50

FIZIOPATOLOGIE

FARMACOLOGIE

MORFOPATO LOGIE

F M E

I D

Z I

I C

O I

P N

T I

O N

L T

O E

G R

I N

8 8

8.00-9.40 9.50-11.30 12.30-14.10 14.20-16.00

8.00-10.15 11.00

FIZIOPATOLOGIE

FARMACOLOGIE

MEDICIN INTERN FARMACO LOGIE

M O R F O P A T O L O G I E C H I R U R G I E

NOT: F / P FIZIOPATOLOGIE; M / P - MORFOPATOLOGIE EF SECIE DIDACTIC DR. HAB. MED., CONF. UNIVERSITAR LILIAN APTEFRAI DECAN FACULTATEA MEDICIN NR.1 DR. MED., CONF. UNIVERSITAR GHEORGHE PLCINT