Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educației Naționale

Inspectoratul Școlar Județean Vaslui Str. Donici, Nr. 3 Tel. 0235311928, Fax. 0235311715 e-mail: isjvaslui@isj.vs.edu.ro, website: http://isj.vs.edu.ro

BAREM

OLIMPIADA DE CHIMIE FAZA LOCALĂ 26 IANUARIE 2013

BAREM OLIMPIADA DE CHIMIE FAZA LOCALĂ 26 IANUARIE 2013 SUBIECTUL I (30p) 1 . (15p) a)

SUBIECTUL I (30p)

1. (15p)

a)K 2, L 4 , grupa 14(IV A), perioada 2, C= agent reducător b)ecuaț ia reacț iei chimice raț ionament corect

m Zn = 39 g (teoretic) 2p

2p

m Zn = 35,1 g (practic)

5p

3p

3p

2. (15p)

X 2 O n ș i X 2 O n+2 (2A X + 16n) /(2A X +16n + 32) = 4/5 ………

44,44 (2A X + 16n+ 2A X +16n + 32)= 4 A X …….……………3p

…………………………

……………… 2p

……………….3p

100

A X = 32, n=4……………………

X = S…………………… SO 2 ,SO 3 …………………

……………3p

………………….2p

……………2p

……

SUBIECTUL II (30 p)

a)identificareasubstanţelor „a”

”l”

b)ecuaţiilereacţiilor chimice

12

10

x 0,5p = 6 puncte

x 2 p = 20 puncte

1.

2NaCl → 2Na + Cl 2

a = H 2 O

k = CaCl 2

2.

2Na + 2H 2 O → 2NaOH + H 2

b = NaOH

l = CO 2

3.

2NaOH + CO 2 → Na 2 CO 3 + H 2 O

c = Na 2 CO 3

4.

2NaOH + H 2 SO 4 → Na 2 SO 4 + 2H 2 O

d = Na 2 SO 4

5.

2NaOH + CuSO 4 → Na 2 SO 4 + Cu(OH) 2

e = Cl 2

6.

Cl 2 + H 2 → 2HCl↑

f = Cu(OH) 2

7.

2HCl + Mg → MgCl 2 + H 2

g = HCl

8.

2HCl + CuO → CuCl 2 + H 2 O

h = MgCl 2

9.

6HCl + Fe 2 O 3 → 2FeCl 3 + 3H 2 O

I = CuCl 2

10.

2HCl + CaCO 3 → CaCl 2 + CO 2 ↑ + H 2 O

j = Fe 2 O 3

Ministerul Educației Naționale

Inspectoratul Școlar Județean Vaslui Str. Donici, Nr. 3 Tel. 0235311928, Fax. 0235311715 e-mail: isjvaslui@isj.vs.edu.ro, website: http://isj.vs.edu.ro

isjvaslui@isj.vs.edu.ro, website: http://isj.vs.edu.ro c) mHCl = 16,25g

c)mHCl = 16,25g ……………………………………………………………….4puncte

BAREM

OLIMPIADA DE CHIMIE FAZA LOCALĂ 26 IANUARIE 2013

SUBIECTUL III (30 puncte)

X= Cu 5 ecuaţii chimice x 1 p = 5 puncte 29,565 g HCl→ 0,81 moli HCl total

5 puncte

1 punct

5,28 g CO 2 → 0,12 moli CO 2 → 0,12 moli CuCl 2 → 0,12 moli CuCO 3 ( 14,88 g )→

0,24 moli HCl

d moli CuO → 2d moli HCl → d moli CuCl 2

d + 0,12 moli CuCl 2 total → 2(d + 0,12) moli AgNO 3 → (d + 0,12) moli Cu(NO 3 ) 2 3x 1 = 3 puncte

e moli HCl exces → e moli AgNO 3 e moli HNO 3 (d + 0,12)/ e=1 → d + 0,12 = e

d = 0,15 moli CuO (12 g )

a=26,88 g amestec CuO, CuCO 3 0,81 moli AgNO 3 → 137,7 g → m=344,25 g soluţie AgNO 3

5x 1p = 5 puncte 3x 1 = 3 puncte

3x 1 = 3 puncte 1 punct

1 punct

3 puncte

10 PUNCTE din Oficiu