Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN CLUJ

REZOLVARE I BAREME
Clasa a VIII-a
2 februarie 2013

Subiectul I

30 puncte
Nr. item
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

a
F
F
F
A
A
A
A
F
F
A

b
A
F
F
A
A
F
F
F
A
F

c
F
A
A
A
F
F
F
F
F
A

Subiectul II . 30 puncte
a). identificare (a 1 punct ; b r -0,5puncte ) .
9 puncte
a = CuCO3 b = CuO
c = CO2
d = Cu
e = H2O
f = CuSO4 g = SO2
h = Cu(OH)2
i = Na2SO4 j = H2SO3 k = CaCO3 l = CaCl2
m =AgCl
n = Ca(NO3)2 o = CaSO4 p = HNO3 r = Fe(NO3)2.
b). scrierea ecuaiilor (2 puncte 10 ecuaii chimice).....
0
1. CuCO3 t C, CuO + CO2
2. CuO + H2
Cu + H2O
3. Cu + 2 H2SO4
CuSO4 + SO2 +2 H2O
4. CuSO4 + 2 NaOH Cu(OH)2 + Na2SO4
5. SO2 + H2O H2SO3
6. CO2+ Ca(OH)2 CaCO3 + H2O
7. CaCO3+2 HCl
CaCl2 + CO2 + H2O
8. CaCl2 + 2 AgNO3
2AgCl + Ca(NO3)2
9. Ca(NO3)2 + H2SO4
CaSO4
+2 HNO3
10. Fe + 2HNO3
Fe(NO3)2 + H2
c). 2 utilizri ale Cu ......................................................................................

20puncte

1 punct

Subiectul III ................................................................................................. 30 puncte


a). calcul nr moli: 0,1 moli Na, 0,1 moli K, 0,2 moli Cu ..................................3 puncte
mNa=2,3 g, mK=3,9 g, mCu=12,8 g.................................................................3 puncte
p1=12,1% Na, p2=20,52% K, p3=67,36% Cu ...............................................3 puncte
b). scrierea ecuaiilor chimice
................................................................... 2 puncte
2Na + 2 H2O
2NaOH + H2
2K + 2 H2O
2KOH + H2
V1=1,12 L H2..................................................................................................1 punct
V2=1,12 L H2.................................................................................................1 punct
V= 2,24 L H2............................................................................................... .1 punct
c). mNaOH = 4g............. ....................................................................................... 1 punct
mKOH =5,6g.....................................................................................................1 punct
scrierea ecuaiilor chimice
2NaOH +H2SO4 Na2SO4+2 H2O1 punct
2KOH +H2SO4
K2SO4+2 H2O 1 punct
Cu + 2 H2SO4
CuSO4 + SO2 +2 H2O...................................................2 puncte
m1=4,9 g H2SO4.............................................................................................1 punct
m2=4,9 g H2SO4.............................................................................................1 punct
m3=39,2 g H2SO4...........................................................................................1 punct
md= 49g H2SO4............................................................................................1 punct
ms=100g sol. H2SO4 .................................................................................. . 2 puncte
d). m = 32g CuSO4........................................................................................
2 puncte
mcristalohidrat = 50g ...................................................................................... 2 puncte