Sunteți pe pagina 1din 5

PLAN STRATEGIC PRIVIND ACTIVITATEA SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA PERIOADA 2007 - 2010 Domenii Activitate

Dezvoltarea S.P.A.S, Horezu, in vederea aplicarii Planului Strategic privind activitatea S.P.A.S. Intocmirea Planului Strategic privind activitatea S.P.A.S Trim.I 2007

Termen

Institutia responsabila
Consiliul local

Indicatori
Numar total de contracte de angajare

Resurse
Surse locale

Masuri organizatorice

Trim.I 2007

Primaria Horezu S.P.A.S

Identificarea si rezolvarea problemelor cu care se confrunta comunitatile locale, in Administratie conformitate cu Permanent 2007 prevederile Planului 2010 publica si dezvoltare Strategic privind comunitara, activitatea S.P.A.S., comunicare si prin organizarea de participare intalniri trimestriale ale primarului, civica consiliului local cu

Autoritati locale

Numarul intalnirilor trimestriale

Surse locale

reprezentanti ai grupurilor dezavantajate.

Stabilirea si consolidarea de parteneriate intre autoritatile centrale si locale, pe de o parte, Permanent 2007 si reprezentantii ONG, 2010 pe de alta parte, in vederea elaborarii si implementarii de proiecte de imbunatatire a calitatii vietii persoanelor, familiilor, grupurilor comunitatilor aflate in nevoie.

Primaria

Numar de parteneriate incheiate

Surse locale si Contributii proprii a membrilor fondatori. Atragerea de fonduri cu finantare interna si externa.

Finantarea programelor de infrastructura care vizeaza asigurarea conditiilor decente de locuit in zonele urbane si rurale( energie electica, apa potabila, canalizare, gaz metan, pietruire drumuri comunale, salubrizare)

Permanent 20072010

Consiliul local

Numar de familii ale caror locuinte au fost racordate la reteaua de apa. Numar de drumuri reamenajate.

Atragerea de fonduri structurale

Sanatate

Cresterea accesului persoanelor aflate in nevoie, la serviciile medicale publice, prin includerea lor in sistemul asigurarilor de sanatate (pe baza parteneriatelor dintre : DSP, CNAS, ONG), cu accent pe problematica de sanatate a femeilor si copiilor

Permanent 20072010

Parteneriate cu institutiile implicate

Numar de asigurari de sanatate

Diversificarea serviciilor destinate persoanelor cu dizabilitati.

S.P.A.S si DGASPC Valcea, si medicii de familie

Dezvoltare de servicii de tip familial destinate persoanelor cu dizabilitati si famiilor acestora( consiliere sociala,juridica, psihologica,informare)

Diversificarea serviciilor destinate persoanelor varstnice.

Permanent 20072010

DGASPC Valcea si S.P.A.S Horezu, medici de familie,conventii , Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si ocuparea fortei de munca, A.J.O.F.M Rm. Valcea

Dezvoltare de servicii de tip familial pentru persoanele varstnice din orasul Horezu (consiliere sociala, psihologica, juridica, informare,ingrijire la domiciliu)

Diversificarea serviciilor destinate copiilor proveniti din familii defavorizate.

Permanent 20072010

DGASPC Valcea, SPAS Horezu, Liceul Constantin Brancoveanu, Scoala Coordonatoare, Medici de familie.

Dezvoltare de servicii sociale pentru copii proveniti din familii defavorizate, copii/adolescenti/tineri consumatori de droguri( si activitati de prevenire pentru consum de droguri), copii strazii, copii cu dizabilitati etc.

Implementarea Planului Local de Actiune privind reducerea cererii si a ofertei de droguri 2006 2008 Horezu.

Diversificarea serviciilor destinate romilor.

Permanent 20072010

S.P.A.S Expert romi Mediator scolar

Continuarea si dezvoltarea de servicii sociale pentru comunitatile de romi din orasul Horezu: dezvoltare comunitara, organizationala, imbunatatirea capacitatii institutionale, implicarea administratiilor locale in rezolvarea problemelor comunitatilor de romi. Dezvoltarea de servicii sociale, servicii educative.

Implementarea Planului de Actiune Romii 2006- 2008 Horezu.

Dezvoltarea de servicii pentru copiii cu dizabilitati.

Permanent 20072010

S.P.A.S al orasului Horezu, D.G.A.S.P.C Valcea.

Dezvoltarea de servicii de tip familial pentru copii cu dizabilitati din familie si pentru familiile apartinatoare

Numarul de interventii in familiile cu copii cu dizabilitati.

Dezvoltare de programe de instruire in domeniul social.

Permanent 20072010

D.G.A.S.P.C Valcea. D.M.S.S Valcea

Realizarea de instruiri in domeniul social pentru asistentii sociali, asistenti personali,, psihologi, juristi .

S.P.A.S al orasului Horezu Realizarea de campanii de Permanent 20072010 sensibilizare si informare in domeniul asistentei sociale. D.G.A.S.P.C Valcea

Sustinerea de campanii de sensibilizare si informare pe diferite problematici :protectia copilului, protectia persoanelor cu dizabilitati, protectia persoanelor varstnice, protectia copiilor infectati HIV/ SIDA.copiii strazii, delicventa juvenila, consum de droguri etc.