Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 1 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 001

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi G; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Lisabona este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera... 2. Oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte.... 3. Munţii Penini se găsesc în statul marcat, pe hartă, cu litera... 6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

1

Subiectul I

Varianta 1 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Ţărmurile cu fiorduri sunt specifice statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. F d. J 2 puncte 2. Fluviul Pad este situat în statul a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 5 b. 9 c. 11 d. 14 2 puncte 3. Viticultura se practică pe suprafeţe întinse în statul marcat, pe hartă, cu litera: a. B b. F c. G d. H 2 puncte 4. Capitala Sloveniei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 11 b. 12 c. 14 d. 15 2 puncte 5. Formaţiuni vegetale de tip maquis sau gariga sunt specifice pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. B b. C c. G d. H 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima Eurpei Nordice şi clima Europei Sudice. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. o cauză a prezenţei lacurilor glaciare în Peninsula Scandinavă; 2. o cauză a fenomenului de îmbătrânire a populaţiei Europei. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 001

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi F; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Şisturi verzi se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 2. Lacuri glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 3. Port la Dunăre este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Silvostepa este prezentă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. D c. E d. G 2 puncte 2. Un important combinat siderurgic este în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 4 c. 5 d. 6 2 puncte 3. Resurse de huilă se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. E d. F 2 puncte 4. Este reşedinţa judeţului Sălaj oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 3 c. 4 d. 6 2 puncte 5. Domuri gazeifere se întâlnesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. F d. H 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 1 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Apuseni şi relieful Grupei Făgăraş. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi două cauze care să explice faptul că în Carpaţii Orientali sunt numeroase centre ale industriei produselor lactate. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 001 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia temperaturilor şi precipitaţiilor medii lunare. A. Precizaţi: 1. valoarea minimă a cantităţii de precipitaţii, precum şi luna în care se înregistrează; 2. valoarea maximă a temperaturii medii din luna ianuarie. 4 puncte B. Scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică de mai sus este: a. ecuatorial b. mediteranean (subtropical) c. temperat - oceanic d. subpolar 2. Cea mai mare cantitate de precipitaţii se înregistrează în intervalul: a. aprilie - iunie b. noiembrie - ianuarie c. iulie – august d. septembrie - noiembrie 3. Temperaturile au valori ridicate în anotimpul de vară datorită pătrunderii maselor de aer: a. ecuatorial b. polar maritim c. polar continental d. tropical 6 puncte C. Pentru Italia, precizaţi: 1. aşezarea geografică; 2. trei unităţi de relief; 3. un tip de climat; 4. două insule care aparţin acestui stat; 5. trei ramuri industriale.

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul II

10 puncte D. Comparaţi economia Ungariei cu economia Republicii Moldova, precizând trei deosebiri. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare din următoarele elemente: agricultură, industrie, turism şi comerţ exterior. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. două state ale UE cu ieşire la Marea Baltică; 2. cele două state care au aderat la UE în 2007. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 2 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 002

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi D; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 12. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Munţii Alpi se găsesc în nordul statului marcat, pe hartă, cu litera... 2. Podişul Meseta este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera... 3. Climatul rece este caracteristic în statul marcat, pe hartă, cu litera... 6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

1

Subiectul I

Varianta 2 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Este situat într-un stat insular oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 3 c. 14 d. 15 2 puncte 2. Sunt traversate de Dunăre oraşele-capitală marcate, pe hartă, cu numerele: a. 1 şi 5 b. 6 şi 9 c. 9 şi 14 d. 1 şi 13 2 puncte 3. Stepa se dezvoltă în statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. E c. H d. G 2 puncte 4. Podişul Boemiei este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. E c. G d. H 2 puncte 5. Statul San Marino este o enclavă în cadrul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. I 2 punce D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Scandinaviei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezenate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. o cauză a prezenţei gheţarilor actuali în Munţii Pirinei; 2. o cauză a scăderii cantităţii de precipitaţii din vestul spre estul Europei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

4 puncte

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 002

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi D; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Lacul vulcanic Sf. Ana este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 2. Cel mai important centru siderurgic este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul... 3. Lacuri glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Stepa se întâlneşte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. C b. D c. E d. G 2 puncte 2. Este situat într-o unitate de câmpie oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 2 c. 3 d. 6 2 puncte 3. Este un piemont unitatea de relief notată pe hartă cu litera: a. A b. D c. G d. F 2 puncte 4. Influenţe climatice oceanice pătrund în unitatea de relief notată pe hartă cu litera: a. A b. B c. D d. G 2 puncte 5. Importante resurse de lignit se găsesc în unitatea de relief notată pe hartă cu litera: a. B b. D c. E d. F 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 2 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Banatului şi relieful Grupei Nordice a Carpaţilor Orientali (Carpaţii Maramureşului şi ai Bucovinei). Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi pezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. o cauză care explică densitatea redusă a populaţiei în Munţii Carpaţi. 2. o cauză care determină cantităţile de precipitaţii medii anuale mai mari în partea vestică a ţării faţă de partea estică a ţării. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 002 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă valorile densităţii populaţiei în câteva state europene în anul 2005. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a densităţii numele statului în care se aceasta; 2. valoarea minimă a densităţii numele statului în care se aceasta. populaţiei şi înregistrează populaţiei şi înregistrează 4 puncte B. Alegeţi un argument, dintre cele de mai jos, care explică cel mai bine valorile densitaţii populaţiei, pentru fiecare dintre următoarele ţări: Olanda, Finlanda, Malta: 1. climat rece, suprafeţe mari ocupate de păduri şi lacuri; 2. relief jos, climat temperat-oceanic grad ridicat de urbanizare, suprafaţă relativ mică; 3. relief predominant muntos şi climă tropicală. 4. suprafaţă extrem de mică. 6 puncte C. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, precizaţi: 1. două unităţi de relief; 2. un râu sau fluviu; 3. două resurse ale subsolului; 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 4. două oraşe mari, altele decât capitala; 5. trei ramuri industriale.

Subiectul II

10 puncte D. Comparaţi cadrul natural al Serbiei cu cel al Ungariei, precizând două asemănări şi o deosebire. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la caracteristici ale: reliefului, climei, reţelei hidrografice, vegetaţiei şi solurilor. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi desebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi patru surse de energie nepoluantă utilizată de ţările dezvoltate ale Uniunii Europene în scopul protecţiei mediului. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

Subiectul III

E. pe hartă. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate... 2. cu litera.geografie Proba D. pe hartă.. 4 puncte B. cu numărul. A. 3. Lacul Balaton este situat în statul marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. Precizaţi: 1. Este traversat de fluviul Sena oraşul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Vulcani activi se găsesc în statul insular marcat. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere..Ministerul Educaţiei. cu litera. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 3 . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 003 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C.. numele statelor marcate. Scrieţi. F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu literele B şi D. cu numerele 3 şi 10. pe hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I ..

6 puncte C. D d. cu litera A se numeşte . numele râurilor marcate. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. F 2 puncte 4. cu numărul: a. pe hartă. pe hartă. Râul Vistula străbate capitala statului marcat. cu litera: a. cu litera: a. pe hartă.. C c. o cauză care determină necesitatea forţei de muncă externă (imigranţi) pentru unele state europene. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 003 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Scrieţi. E. B b. cu litera: a. Pe hartă sunt marcate unităţile de relief cu litere. amplitudine termică. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Are ieşire la Marea Mediterană statul marcat.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. E d. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. vânturi. 10 d. C c. Precizaţi: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. B b. pe hartă. H d. pe hartă. cu cel mai mare număr de locuitori este marcat. Republica Moldova este marcată. E c. pe foaia de examen. B b. cu numerele 7 şi 11. Oraşul european. 2. J 2 puncte 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. a pădurilor în Norvegia. şi a gheţarilor în Groenlanda. 12 2 puncte D. A b. Lacuri pe masive de sare sunt caracteristice unităţii de relief marcată. cu litera: a. B c. Influenţele climatice continentale (de ariditate) pătrund în unitatea de relief marcată. E d. temperaturi medii anuale. Scrieţi. 2 b. Resurse importante de minereu de fier se exploatează din subsolul statului marcat. 2. pe foaia de examen. cu numărul . pe hartă. pe foaia de examen. cu litera .Varianta 3 . Scrieţi.. 3 Unitatea de relief marcată. o cauză care justifică prezenţa. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. I d. 2.. pe hartă. I 2 puncte 3. pe hartă. A b. G c. la aceeaşi latitudine. Traversează oraşul Piteşti râul marcat. A. E d. cu litera: a. 6 puncte E. Precizaţi trei deosebiri între clima din nordul Europei şi clima din sudul Europei. 4 puncte B. pe hartă. cu literele E şi G. C c. pe hartă.. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A b. F 2 puncte 2. precipitaţii medii anuale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat nmai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. E d. Prezentaţi: 1. E c. cu litera: a. Mureşul şi Oltul izvorăsc din unitatea de relief marcată. pe hartă. A b. Resurse de bauxită se găsesc în unitatea de relief marcată. 7 c. F 2 puncte 3.geografie Ministerul Educaţiei. J 2 puncte 2.

Prezentaţi doi factori care favorizează producţia mare de cereale în Franţa. 1 b. F 2 puncte 5. 2. 4.oceanic 2. precizaţi: 1. trei oraşe mari. Nota 1: Asemănările şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. Este situat într-o depresiune intramontană oraşul marcat. vegetaţiei şi solurilor. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe foaia de examen. august si mai b. Pentru Spania. pe hartă. peninsula în care este situat statul. B b. subpolar c. regimului temperaturii aerului b. august si iulie c. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la caracteristicile reliefului. 5. 2. E. tipuri de roci.Varianta 3 . altitudinii reduse c. D c. altele decât capitala. A. 5 d. decât în zona de câmpie. ecuatorial b. pe hartă. 6 puncte E. temperat . două tipuri de climă. precum şi luna în care se înregistrează. gradul de fragmentare. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică alăturată este: a. Comparaţi cadrul natural al Ucrainei cu cel al Bulgariei precizând două asemănări şi o deosebire. 6 puncte E. regimului radiaţiei solare d. precum şi luna în care se înregistrează. cantitatea minimă de precipitaţii înregistrată. Prezentaţi: 1. cu numărul: a. 2. tipuri genetice de relief. climei. Cantităţile mari de precipitaţii medii anuale sunt o consecinţă a: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Minereuri complexe se exploatează din unitatea de relief marcată. E d. mediteranean (subtropical) d. Precizaţi: 1. Precizaţi două asemănării şi o deosebire între relieful Grupei Retezat-Godeanu şi relieful Grupei Făgăraş.B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi a cantităţii de precipitaţii la o staţie meteorologică din Europa. 3. iulie si iunie d. alte aspecte specifice ale reliefului. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II 10 puncte D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 003 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . o cauză care explică frecvenţa mult mai mare a hidrocentralelor în zona montană. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Scrieţi. iulie si mai 3. 6 2 puncte D. cu litera: a. Valoarea maximă a temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile: a. o cauză care explică diferenţa de temperatură de peste 2ºC între sudul şi nordul ţării. două unităţi montane. 4 puncte B. orientarea culmilor şi văilor principale. reţelei hidrografice. circulaţiei vestice a maselor de aer 6 puncte C. două regiuni turistice. 3 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.geografie Ministerul Educaţiei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . distribuţia spaţială a altitudinilor.

numele statelor marcate. numele oraşelor-capitală marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera C este . Scrieţi. Oraşul . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 004 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. pe hartă.. 4 puncte B. E. pe hartă. 2.. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .geografie Proba D. cu numărul 8 se numeşte. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 4 . 3. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. 2.capitală marcat. pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... Climatul caracteristic statului marcat. A. pe hartă.Ministerul Educaţiei. cu numerele 4 şi 6....capitală marcat. Fluviul care traversează oraşul . Precizaţi: 1. pe hartă. cu numărul 1 se numeşte. pe hartă. cu literele D şi H.

D c. D d. pe hartă. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. H d. pe hartă. pe hartă. Este traversat de râul Dâmboviţa oraşul marcat. 4 b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Ungaria 2 puncte 3. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemanarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Pe hartă sunt marcate unitati de relief cu litere. pe hartă. 15 2 puncte D. b. 8 b. D d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 4 puncte B. Prin depuneri piemontane s-a format unitatea de relief marcată. cu litera: a. C c. Influenţe climatice baltice (scandinavo-baltice) pătrund în unitatea de relief marcată. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Scrieţi. 11 2 puncte 3. pe foaia de examen. Elveţia c. 6 puncte E. C b. pe hartă. Scrieţi. numele oraşelor marcate. distribuţia spaţială a altitudinilor. Oraşul marcat. cu litera: a. orientarea culmilor şi a văilor principale. 10 d. pe foaia de examen. I 2 puncte 4. 2. pe hartă. C c. Precizaţi: a. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Ural. Altitudinile cele mai mari se întalnesc în unitatea de relief marcată. gradul de fragmentare. B c. cu numarul: a. Polonia d. doi factori care influenţează clima Europei. Cel mai important bazin de exploatare a lignitului (Motru-Rovinari) se află în unitatea de relief marcată. alte aspecte specifice ale reliefului. cu numerele 3 şi 5. cu litera: a. Belgia b. pe foaia de examen. cu litera: a. F 2 puncte 4. pe hartă. Scrieţi. Capitala statului Belarus este marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. două consecinţe ale sporului natural foarte redus din Europa. H d. I 2 puncte 2. cu litera… 3.. numele unităţilor de relief marcate pe hartă. pe hartă. Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. A b. A. C c. cu: a. 7 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Statul cu deschidere la Marea Baltică este marcat. cu numărul … 6 puncte C. A b. pe hartă. tipuri genetice de relief.geografie Ministerul Educaţiei. Câmpia Nord-Europeană ocupă o parte din teritoriul statului marcat. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numerele de la 7 la 12. pe hartă. Elveţia c. 11 d. cu literele A şi E. tipuri de roci. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Cu litera J este marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 004 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. D d. 9 c. B b. pe hartă.Varianta 4 . cu numărul: a. H 2 puncte 2. statul: a. Aparţine Podişului Moldovei subunitatea de relief marcată. Austria b. E. Franţa d. cu litera … 2. A b. Râul cu cele mai multe amenajări hidroenergetice este cel marcat. cu numarul 9 este capitala statului: a. Olanda 2 puncte 5.

4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 3. distribuţia spaţială a altitudinilor. o cauză care determină producerea alunecărilor de teren în unitatea de relief marcată. diferenţa între numărul de locuitori din Germania şi Spania. pe hartă. 3. 10 puncte D. de 369.126 11. pe hartă. Prezentaţi două argumente pentrua susţine afirmaţia: „Problema energeticii şi a industriei energiei electrice este o problemă prioritară pentru statele Uniunii Europene”. E 2 puncte D. 6 puncte C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. două caracteristici ale climei. 6 puncte E. cu litera F. 5. A b.510 Calculaţi ponderea lungimii căilor ferate ale fiecărei ţări.Varianta 4 . 4. o insulă care aparţine acestui stat. 4 puncte B. cu excepţia capitalei. 6. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.B şi prezintă populaţia unor state europene în anul 2005. gradul de fragmentare. A. D d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 004 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . precizaţi: 1. Precizaţi: 1. trei oraşe. două caracteristici ale reliefului. o regiune turistică.. raportate la nivelul Europei ştiind că lungimea totală a reţelei feroviare pe continent este. E. orientarea culmilor şi văilor principale.376 22. Pădurea de conifere este mai extinsă în unitatea de relief marcată. numele statului cu populaţia cea mai numeroasă şi valoarea acesteia. pe hartă. Precizaţi: 1. 2. statul cu cel mai mic număr de locuitori din Europa Vestică.loc. Pentru Franţa.geografie Ministerul Educaţiei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. C c. cu litera B şi relieful unităţii marcate. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. 2. cu litera H.000 Km. în prezent. tipuri de roci. statul a cărui populaţie este de 60 mil. alte aspecte specifice ale reliefului. aşezarea geografică. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 2. Se dă următorul tabel: Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II Ţara Germania România Ucraina Lungimea căilor ferate (km) 38. 6 puncte E. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată. pe hartă. un argument care susţine afirmaţia: ”Unitatea C este cea mai veche unitate de relief a ţării”. statul din Europa Centrală care nu are ieşire la mare. tipuri genetice de relief. cu litera: a.

Scrieţi. cu litera C este cel al Munţilor . A. cu numerele 4 si 7. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. 2. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 005 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C . F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. numele oraşelor-capitală marcate. cu numărul … 3. Oraşul-capitală traversat de fluviul Sena este marcat. cu literele E si J.. pe hartă. 2. Precizaţi: 1..geografie Proba D. pe hartă. pe hartă.Ministerul Educaţiei. E. 4 puncte B. cu litera I are ieşire la Marea . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 5 ... răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Lanţul muntos situat în nordul statului marcat. pe foaia de examen. pe hartă. numele statelor marcate. Statul marcat.

Scrieţi. 2. B b. pe hartă. H 2 puncte 3. pe hartă. F 2 puncte 4. Kiev b. 7 b. A. 4 puncte B. 2. cu numerele 3 şi 6. Oraşul – capitală marcat. A b. piemontană 2 puncte D. orientarea culmilor si a vailor principale. cu numărul: a. cu litera: a. pe hartă. fluvio-glaciară c. E d. cărbuni. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. J 2 puncte 5. distributia spatiala a altitudinilor. alte aspecte specifice ale reliefului. numele oraşelor marcate. pe foaia de examen. E d. cu literele B şi D este de origine: a. pe hartă. fluvio-lacustră b. G 2 puncte 2. Aparţine Podişului Transilvaniei subunitatea de relief marcată. tipuri genetice de relief. B b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. D c. numele unităţilor su al subunităţilor de relief marcate. E d. litorală d. pe hartă. Resursele energetice (petrol. Cel mai mare debit îl are râul marcat. cu litera … 3. pe hartă. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Câmpia situată pe teritoriul statelor marcate. Moscova d. B b. Scrieţi. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi o asemănare vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi un mod de utilizare economică a estuarelor. cu litera: a. cu litera: a. E d. pe hartă. Nota 1: Deosebirile şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Carpati şi relieful Munţilor Ural. gradul de fragmentare. Minsk c.Varianta 5 . Precizaţi: 1. B b. C c. D c. gaze naturale) se găsesc în unitatea de relief marcată. cu litera … 2. cu literele F şi H. Relieful carstic (chei şi peşteri) este mai dezvoltat în unitatea de relief marcată. Bazinul carbonifer Ruhr se găseşte în statul marcat. 1. Terenurile arabile au ponderea cea mai mare în unitatea de relief marcată. F 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Prezentaţi o cauză care determină formarea estuarelor pe ţărmul european al Oceanului Atlantic. D c. Insula Creta aparţine statului marcat. 8 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. pe hartă. 6 puncte E. cu litera … 6 puncte C.geografie Ministerul Educaţiei. I d. tipuri de roci. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 11 2 puncte 3. Varsovia 2 puncte 2. 9 d. D c. pe foaia de examen. E. Scrieţi. pe hartă. cu litera: a. F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 005 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Climatul mediteranean este caracteristic statului marcat. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Cele mai multe lacuri glaciare se întâlnesc în unitatea de relief marcată. cu numărul 5 este: a. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Pe hartă sunt marcate unitati de relief cu litere. pe hartă.

două state din Uniunea Europeană cu ieşire la Marea Baltică. G 2 puncte 2 puncte D. producţia cea mai mare de grâu şi numele statului în care se înregistrează această valoare. A. două caracteristici ale climatului. influenţă climatică. precipitaţii medii anuale. două oraşe-port. 4 puncte B. 4 puncte Ministerul Educaţiei.geografie Ministerul Educaţiei. trei tipuri de turism practicate în acest stat. 5. Uniunea Europeană reprezintă o grupare de natură politică. o cauză care a determinat diferenţa producţiei de grâu dintre Franţa şi România. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera C şi clima unităţii de relief marcate cu litera H. C c. pe hartă. Precizaţi doi factori care au determinat dezvoltarea industriei energetice în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. doi factori care au determinat producţii mari de grâu în Franţa şi Germania. două state considerate membre fondatoare ale organizaţiei premergătoare Uniunii Europene. 8 b. Secetele frecvente sunt specifice unităţii de relief marcate. producţia cea mai mică de grâu şi numele statului în care se înregistrează această valoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 005 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . cu numărul: a.B şi prezintă producţiile de grâu în câteva state europene în anul 2005. 2. cu litera: a. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. două state care au aderat la Uniunea Europeană în 2007. 2. Precizaţi: 1. 3. 4 puncte 2 Subiectul II Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 3. un râu sau fluviu. pe hartă. precizaţi: 1. vânturi. Precizaţi: 1. 2. 11 5. 6 puncte E. formată din mai multe state. Curge în totalitate pe teritoriul ţării noastre râul marcat. etaj climatic. 6 puncte C. socială şi economică.Varianta 5 . E. 9 c. A b. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. 10 d. 4. două insule care aparţin acestui stat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Precizaţi doi factori care au contribuit la formarea Deltei Dunării şi modul în care a acţionat fiecare. 6 puncte E. Precizaţi: 1. D d. 2. Pentru Italia. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 6 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 006

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele G şi I; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Muntii Apenini se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 2. Oraşele – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 9, 10 şi 14 sunt traversate de fluviul ... 3. Statul marcat, pe hartă, cu litera J are ieşire la Marea … 6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

1

Subiectul I

Varianta 6 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Fluviul care strabate statul marcat, pe hartă, cu litera H este: a. Nipru b. Nistru c. Vistula d. Volga 2 puncte 2. Masivul Centaral Francez se găseşte pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. B b. C c. E d. F 2 puncte 3. Capitala statului Belarus este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 4 c. 6 d. 10 2 puncte 4. Climatul temperat - oceanic este caracteristic statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. D c. G d. J 2 puncte 5. Cel mai mare producător de autovehicule din Europa Centrală este statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. H d. I 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Câmpiei Padului şi relieful Câmpiei Europei de Est. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, distributia spatiala a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor si a vailor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi două cauze care determină densitatea scăzută a populaţiei din Peninsula Scandinavă. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 006

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi F; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Lacul glaciar Bucura este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 2. Influenţe climatice pontice se întâlnesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 3. Râul Ialomiţa traversează unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Relieful vulcanic este caracteristic unităţii marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. D c. F d. H 2 puncte 2. Râul care se varsă în sectorul Dunării maritime este marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 8 c. 10 d. 11 2 puncte 3. Vegetaţia de stepă este tipică pentru unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. C b. D c. G d. H 2 puncte 4. Oraşul Piatra Neamţ este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 9 c. 11 d. 12 2 puncte 5. Teritoriul judeţului Caraş-Severin se suprapune peste unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. E d. G 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 6 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii marcată, pe hartă, cu litera B. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. o cauză care detetermină densităţi reduse ale populaţiei în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H; 2. o cauză care a determinat amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 006 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare înregistrate la o staţie meteorologică din Europa. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare ţi luna în care se înregistrează; 2. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare ţi luna în care se înregistrează; 4 puncte B. Scrieţi pe foaia de examen răspunsurile corecte la cerinţele de mai jos: 1. anotimpul cu cele mai ridicate cantităţi medii lunare de precipitaţii este: a. iarna b. primăvara c. toamna d. vara 2. Regimul anual al precipitaţiilor se încadrează în tipul de regim pluviometric: a. ecuatorial b. musonic c. subpolar d. temperat-oceanic 3. Factorul care determină cantităţi mari de precipitaţii medii anuale este: a. altitudinea reliefului b. circulaţia vestică a maselor de aer c. regimul radiaţiei solare d. regimul temperaturii aerului 6 puncte C. Pentru Franţa, precizaţi: 1. două state vecine, membre ale UE; 2. două unităţi majore de relief; Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 3. trei resurse de subsol; 4. două oraşe-port maritime; 5. o regiune turistică. D. Se dă următorul tabel: Statul Suedia Olanda Suprafaţa (km2) 449 964 41 526 Populaţia (nr.loc) 9 016 596 16 491 461

2

Subiectul II

10 puncte

Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

1. Scrieţi, pe foaia de examen, valoarea densităţii medii a populaţiei, calculată pentru fiecare stat din tabel. 2. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state, referitor la densitatea medie a populaţiei. 6 puncte E. Prezentaţi două argumente care susţin afirmaţia: „Parisul este un important nod de comunicaţie”. 4 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 7 - geografie
• •

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 007

Harta de mai sus se referă la subiectele A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi I. 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 6 şi 12. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul marcat, pe hartă, cu litera D se numeşte … 2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera E se numeşte … 3. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află pe teritoriul statului a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul …. 6 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I

Varianta 7 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este capitala statului: a. Croaţia b. Muntenegru c. Serbia d. Slovenia 2 puncte 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera F se numeşte: a. Albania b. Bulgaria c. Croaţia d. Muntenegru 2 puncte 3. Statul cu cea mai mică suprafaţă din Europa este o enclavă situată în statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. C d. H 2 puncte 4. Cea mai mare parte a populaţiei din statul a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este de religie: a. catolică b. ortodoxă c. islamică d. protestantă 2 puncte 5. Este membru al Uniunii Europene, statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. E d. J 2 puncte D. Comparaţi regiunile montane din Peninsula Scandinavă şi Peninsula Iberică, precizând o asemănare şi două deosebiri din punct de vedere al reliefului. Nota 1: Deosebirile şi asemămănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi doi factori care generează climatul temperat arid din estul Europei. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 007

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A-D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi G. 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Depresiunea Petroşani este situată în unitatea de relief marcată pe hartă cu litera … 2. Regiunea subcarpatică alcătuită dintr-un singur şir de depresiuni şi unul de dealuri este marcată pe hartă cu litera … 3. Oraşul marcat pe hartă cu numărul 7 este reşedinţa judeţului … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Relieful eolian este prezent în subunitatea marcată, pe hartă, cu litera: a. B b. C c. E d. F 2 puncte 2. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera D cea mai numeroasă minoritate naţională o formează: a. germanii b. grecii c. polonezii d. turco-tătarii 2 puncte 3. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F se exploatează resurse de: a. aur şi argint b. bauxită c. fier d. lignit 2 puncte 4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 este situat în unitatea de relief numită: a. Câmpia Barăganului b. Delta Dunării c. Pod. Dobrogei d. Subcarpaţii Curburii 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 7 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Magistrala rutieră E60 trece prin oraşele marcate pe hartă cu numerele: a. 7 şi 8 b. 8 şi 9 c. 8 şi 11 d. 9 şi 10

2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera D şi clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte 6 puncte E. Prin poziţia sa geografică, România este o ţară dunăreană. Menţionaţi două avantaje economice care decurg din această situaţie. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 007 Reprezentarea grafică de mai jos se referă lasubiectul III A - B şi prezintă evoluţia debitelor Dunării la intrarea în Deltă. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează; 2. două luni în care debitul mediu lunar depăşeşte 4 000 m3/s. 4 puncte B. Analizaţi valorile debitelor medii înscrise în graficul alăturat şi scrieţi răspunsul corect: 1. valoarea debitului mediu în luna ianuarie; 2. luna în care se înregistrează valoarea cea mai mică a debitului mediu lunar; 3. două luni în care se înregistrează valori ale debitului mediu lunar de 7 000 m3/s. 6 puncte
12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 I F M A M I I A S O N D lunile anului mc/s

C. Pentru Spania, precizaţi: 1. două insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat; 2. două state vecine, membre ale UE; 3. două unităţi de relief; 4. două tipuri de climă; 5. două oraşe, cu excepţia capitalei. 10 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

D. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al 2 Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Subiectul II precizând o asemănare şi două deosebiri. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la caracteristicile reliefului, climei, reţelei hidrografice, vegetaţiei şi solurilor. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte

E. Precizaţi doi factori care determină prezenţa pe suprafeţe extinse a vegetaţiei de stepă şi silvostepă în Republica Moldova şi Ucraina. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

Subiectul III

cu numerele 3 şi 10. pe hartă.Ministerul Educaţiei. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 8 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 008 Harta de mai sus se referă la subiectul I A-C. 2. 4 puncte B. A. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu litera I se numeşte … 2. cu literele G şi H.geografie Proba D. Precizaţi: 1. Climatul subpolar este caracteristic pe teritoriul statului marcat. cu litera … 3. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe– capitală cu numere. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Scrieţi. Munţii Apenini sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. E. pe foaia de examen. numele statelor marcate. numele oraşelor-capitală marcate. Statul marcat. pe hartă. pe hartă.

F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 008 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A-C. cu numerele 3 şi 6.” 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera: a. Energia mareelor este valorificată în statul marcat. 2. 4 puncte B. În Europa. G 2 puncte 3. Scrieţi. Cel mai important râu. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. 4 d. precipitaţii medii anuale. pe hartă. vânturi. 6 puncte E. Minereurile de metale preţioase (aurul şi argintul) se exploatează în unitatea de relief marcată. Scrieţi. J 2 puncte 4. E b. pe hartă. Rhon d. pe hartă. E. E d. cu litera B sunt influenţe climatice … 2. cu litera: a. Oraşul marcat. D c. 1 b. cu litera: a. Precizaţi: 1. cu literele F şi H. Drobeta-Turnu Severin c. cu litera A este: a. Comparaţi climatul Europei Centrale cu climatul Europei Estice precizând o asemănare şi două deosebiri. Unitatea de relief cu cel mai mare areal viticol din România este marcată. D d. C c. Oraşul marcat. D b. suprafaţă a bazinului hidrografic şi debit de pe teritoriul statului marcat. pe hartă. C c. A b. cu litera: a. Sena 2 puncte D. A b. E c. amplitudine termică. Slatina 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 5 2 puncte 4. 3 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. B c. ca lungime. pe foaia de examen. pe hartă. temperaturi medii anuale. pe hartă. Între ţările europene se remarcă la producţia de măsline statul marcat. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului … 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Craiova b. cu litera : a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. H 2 puncte 3. ţara care îşi asigură în proporţie de 100% energia electrică din resurse hidroenergetice este marcată. Statul care are ieşire la Marea Baltică este marcat. pe foaia de examen. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. B b.Varianta 8 . cu litera: a. pe foaia de examen. H 2 puncte 2. cu numărul 9 se numeşte: a. pe hartă. pe hartă. Scrieţi. numele râurilor marcate. G 2 puncte 2. Rin c. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Europa este leagănul turismului mondial. A. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. În unitatea de relief marcată. F c. cu litera … 6 puncte C. pe hartă. E d. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Păşuni alpine se dezvoltă pe suprafeţe extinse în unitatea marcată. Petroşani d. J 2 puncte 5. Pad b. pe hartă. cu numărul: a. G d. I d. pe hartă. F d. A b. Depresiunea Braşov este străbătută de râul marcat. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă.

În unitatea de relief marcată. 1. alte aspecte specifice ale reliefului. două caracteristici climatice. Comparaţi relieful Podişului Dobrogei cu relieful Subcarpaţilor Getici precizând trei deosebiri. Se dă următorul tabel: Ţara Grecia Suedia Suprafaţa (km2) 131 940 449 964 Populaţia (nr. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. A. 3. Calculaţi densitatea medie pentru fiecare stat. memebre ale UE. un râu sau fluviu. Precizaţi două luni cu valori aproximativ egale ale cantităţilor medii de precipitaţii lunare. 5. carstice b. 3. gradul de fragmentare. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 6. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 008 Analizaţi diagrama în coloane de mai jos care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor atmosferice la o staţie meteorologică din Europa. Precizaţi modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale. 2. precizaţi: 1.geografie Ministerul Educaţiei. două oraşe. două unităţi de relief. vulcanice 2 puncte D.B. două state vecine. glaciare d. Pentru Austria. orientarea clumilor şi văilor principale. o resursă naturală. 4 puncte B. Precizaţi: 1. estimări la nivelul anului 2006 1. 2. 2. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. o cauză care determină lipsa vegetaţiei de pădure în Câmpia Bărăganului. 4. 6 puncte E. pe hartă. 6 puncte C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Calculaţi diferenţa dintre cantitatea maximă şi cantitatea minimă lunară a precipitaţiilor. 6 puncte E. Diagrama se referă la subiectul III A . de baraj natural c. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .loc. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. 4 puncte Ministerul Educaţiei. o cauză care a determinat înregistrarea temperaturii minime absolute a aerului în Depresiunea Braşov. tipuri genetice de relief. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Precizaţi numele strâmtorii situate în sudul Peninsulei Iberice şi importanţa economică a acesteia pentru ţările din sudul Europei.) 10 688058 9 016 596 2 Subiectul II 10 puncte Sursa: The World Factbook. tipuri de roci pe care s-a format relieful. distribuţia spaţială a altitudinilor. D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 2.Varianta 8 . Precizaţi o cauză care determină diferenţa de densitate a populaţiei din cele două state. E. cu litera F sunt lacuri: a. Precizaţi: 1.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. Precizaţi: 1. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 3.. E. Capitala statului marcat.geografie Proba D. pe hartă. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Scrieţi. cu litera … 2. 2. Fluviul Guadalquivir străbate Câmpia Andaluziei din statul marcat. 4 puncte B. numele statelor marcate.Ministerul Educaţiei. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera A se numeşte . cu numerele 1 şi 9. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 9 . pe hartă. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe– capitală cu numere.D. pe hartă. A. Podişul Doneţk se află situat pe teritoriul statului marcat.. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 009 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . cu literele B şi F.

fiord c. 6 puncte C. cu numerele 3 şi 6. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. pe hartă. precipitaţii medii anuale. Precizaţi: 1. temperaturi medii anuale. pe hartă. G d. C c. cu litera J prezintă la vărsarea în Marea Neagră: a. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera D este situat oraşul: a. A b. Drobeta-Turnu Severin b. Este o subdiviziune a Dealurilor de Vest subunitatea marcată. pe hartă. Oraşul marcat. pe hartă. 6 puncte E. cu litera . E. pe hartă. pe foaia de examen. Râul care dă numele subunităţii de relief marcate pe hartă. D c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. pe hartă. A b. Bistriţa c. Râmnicu Vâlcea d. pe hartă. amplitudine termică. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. estuar b. Jijia d. Oraşul marcat. cu litera A şi clima statului marcat. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Tulcea d. numele unităţilor sau al subunităţilor de relief marcate. Elba c. pe hartă.Vrancea 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Lituania 2 puncte 4. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. În unitatea marcată. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Lacul hidroenergetic Vidra este situat în unitatea de relief marcată. vânturi. Canalul Dunăre-Marea Neagră traversează unitatea de relief marcată. liman 2 puncte 3. Galaţi c. 4 puncte B. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 009 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A-C. Belarus b. pe hartă. A. Vistula 2 puncte D. Scrieţi. pe hartă. Rin d. H 2 puncte 2. cu litera H. Scrieţi. B c. numele oraşelor marcate. 2. Prezentaţi două argumente care să explice valorile reduse ale densităţii populaţiei în statele din Peninsula Scandinavă. Scrieţi. B b...Varianta 9 . pe hartă. cu litera C se numeşte: a. Piteşti c. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. cu litera H se numeşte … 2. Bârlad b. H 2 puncte 4. pe foaia de examen. pe hartă. Târgovişte 2 puncte 3. Estonia c. Moldova 2 puncte 2. Letonia d. F 2 puncte 5. pe hartă. Dunăre b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu literele D şi E . La producţia de cărbune se remarcă statul marcat. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. cu litera: a. E d. Munţii cei mai înalţi din Europa Sudică sunt localizaţi pe teritoriul statului marcat. Statul marcat. Râurile care curg pe teritoriul statului marcat. cu numărul 9 este traversat de fluviul numit: a. Oraşul marcat. cu numărul 1 este străbătut de râul: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Brăila b. golf marin d. cu litera: a. cu litera: a. C d. cu litera … 3.

3. două resurse de subsol. influenţă climatică. o cauză care să explice valorile diferite ale densităţii medii a populaţiei în cele două state.B şi prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale temperaturii aerului la staţia meteorologică Sinaia. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 3 c. Pentru Franţa. 4 puncte Ministerul Educaţiei.605. pe hartă. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. două state vecine. cu numărul: a. 6.596 10. 1 b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. loc.870 Sursa: The World Factbook. valoarea densităţii medii a populaţiei. E. 2. precizând trei deosebiri . Alumină se produce în oraşul marcat. estimări la nivelul anului 2006 Precizaţi: 1.) 9. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.Varianta 9 . precipitaţii medii anuale. Precizaţi: 1. două luni în care se înregistrează temperaturi medii lunare negative. o cauză a formării lacurilor cu apa sărată din Câmpia Bărăganului. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. o insulă care aparţine acestui stat. etaj climatic.964 92.016. 5 d. Comparaţi clima Câmpiei de Vest cu clima Subcarpaţilor Moldovei. 2. 4. precizaţi: 1. A. două oraşe. Precizaţi: 1. Se dă următorul tabel: 2 Subiectul II Statul Suedia Portugalia Suprafaţa ( km2 ) 449. 5.391 Populaţia (nr. membre ale UE. cu excepţia capitalei. 6 puncte E. 6 puncte E. 6 puncte C. un factor care a favorizat dezvoltarea economică a oraşului Constanţa. 4 puncte B. Precizaţi doi factori care au determinat dezvoltarea agriculturii de mare randament în Germania şi Italia. 2. calculată pentru fiecare stat din tabel.geografie Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 009 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . valoarea amplitudinii termice anuale. două râuri sau fluvii care se varsă în Oceanul Atlantic. 2. două luni în care se înregistrează temperaturi medii lunare maxime. un factor care determină valrile scăzute ale temperaturii medii anuale în lunile decembrie şi ianuarie. modul de calcul al temperaturii medii anuale. vânturi. 3. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 6 2 puncte D. 2. numele unităţii de relief cu altitudinea maximă.

Statul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul Riga este capitala statului marcat. numele statelor marcate. 2. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. Oraşul marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Ministerul Educaţiei. cu numărul 6 se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. cu litera … 3. cu literele D şi G. cu numerele 3 şi 7. cu litera B se numeşte … 2. pe harta. 4 puncte B. pe foaia de examen. pe harta. A. pe hartă. E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 10 . Scrieţi.geografie Proba D.D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 010 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Precizaţi: 1.

Trotuş 2 puncte 2. pe hartă. pe hartă. E d. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. D c. 7 d.Varianta 10 . Se află în fiordul cu acelaşi nume. G 2 puncte 3. pe foaia de examen. 7 b. Gaz metan se extrage din unitatea de relief marcată. numele oraşelor marcate. 7 c. pe hartă. pe hartă. pe hartă. 10 d. 10 2 puncte 3. 9 2 puncte 2. 4 c. H 2 puncte 5. 2 b. pe hartă. C b. tip de climă. H 2 puncte D. cu litera: a. G 2 puncte 4. Fluviul Dunărea traversează statul marcat.geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Scrieţi. cu numărul: a. 11 2 puncte 4. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: temperaturi medii anuale. Munţi formaţi în orogeneza hercinică se află în unitatea de relief marcată. cu numărul: a. C d. 6 puncte E. cu literele A şi G. Oraşul marcat. 2 b. 4 c. pe hartă. cu litera H. 3 b. cu litera D s-a format prin … 2. vânturi. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. statul marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. A b. 4 puncte B. 9 2 puncte 5. 9 d. cu numărul: a. Râul marcat. Suceava d. Relief eolian se află în unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Lacul Izvorul Muntelui se află situat pe râul marcat. C c. cu litera … 3. Este o monarhie. E. cu numerele 1 şi 2. pe foaia de examen. 2 c. cu litera: a. 1 b. A b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. D c. precipitaţii medii anuale.D. pe hartă. 5 d. Scrieţi. pe hartă. amplitudine termică. Moldova c. cu litera: a. cu numărul: a. pe hartă. Precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. E d. pe foaia de examen. Oraşul Vilnius este marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 010 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A. Oraşul Bruxelles este marcat. A b. cu numărul 3 este reşedinţa judeţului … 6 puncte C. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. B c. Bârlad b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 8 c. 2. Unitatea de relief marcată. oraşul marcat. Precizaţi doi factori care influenţează regimul hidrologic al fluviului Rin. Ape geotermale se găsesc în apropierea oraşului marcat. A. cu numărul: a. cu numărul 10 se numeşte: a. pe hartă. pe hartă. pe hartă. pe hartă. cu litera B şi clima statului marcat. 5 d. E d. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate.

Fluviul Vistula se varsă în Marea: a. 6 puncte E. Scrieţi pe foaia de examen. Varşovia 2 puncte 2. un argument care să ilustreze originalitatea Mării Negre. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi două forme de energie alternativă folosite în Franţa. cu litera G şi clima unităţii de relief marcate cu litera H. două state vecine. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.6 120. membre ale UE. valoarea debitului maxim şi luna în care se înregistrează. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. ploilor bogate şi topirii zăpezilor d. Albă b. Precizaţi două efecte negative produse de dezvoltarea accentuată a transporturilor terestre asupra mediului din statele UE. tipul de climă. 4. influenţă climatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. 3. estimări. la nivelul anului 2006 1. Prezentaţi: 1.3 2 Subiectul II 10 puncte Sursa: The World Factbook. 4 puncte B. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 6. precizaţi: 1. Norvegiei 2 puncte C. kwh) 71. valoarea debitului minim şi luna în care se înregistrează. Precizaţi: 1. 7. două zone de vegetaţie.B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Vistula. două unităţi de relief. etaj climatic. vânturi. D. alimentarii subterane b. 2. precipitaţii medii anuale. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . pantelor line c. 2.) 62 752 136 4 516 000 9 016 596 Producţia de energie electrica (mld. loc. 4 puncte Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 010 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A . Pentru Serbia. Minsk c. un factor natural care face din Câmpia de Vest o importantă regiune agricolă a ţării.0 69. Bratislava b. o resursă naturală. 6 puncte E. Baltică c. Se dă următorul tabel: Statul Franţa Norvegia Suedia Populaţia totală (nr. 5. Calculaţi producţia de energie electrică pe cap de locuitor pentru ţările scandinave. Debitele mai bogate ale fluviului Vistula în perioada martie – iulie sunt o consecinţă a: a. E. temperaturilor ridicate 2 puncte 3. un râu sau fluviu. Nordului d. pentru populaţie. Fluviul Vistula străbate oraşul-capitală: a. A.Varianta 10 . un oraş. 2. Praga d.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 11 . cu litera …… 2. cu numerele 5 şi 6. 4 puncte B.Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu litera H se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . litera … 3. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 011 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . numele statelor marcate. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. Vilnius este oraşul-capitală al statului marcat. pe hartă. se exploatează de pe teritoriul statului marcat. pe hartă. Precizaţi: 1. numele oraşelor-capitală marcate.D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.geografie Proba D. E. pe hartă. A. pe hartă. Statul marcat. pe foaia de examen. Zăcămintele de minereu de fier de la Krivoi Rog. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. Scrieţi. cu literele B şi F. pe hartă cu. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.

1. cu numărul: a. 4 puncte B. pe foaia de examen. cu numerele 9 şi 11. Sectorul Dunării maritime începe în aval de oraşul marcat. D 2 puncte 2. pe hartă. Precizaţi: 1. C d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Austria b. Kiev b. 8 c. cu numărul 2 se numeşte: a. Unitatea de relief marcată. cu numărul: a.Varianta 11 . pe hartă. Influenţe climatice submediteraneene există în unitatea de relief marcată. C d. Este străbătut de Dunăre oraşul marcat. Lacul Ostrovul Mare s-a amenajat în unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 12 2 puncte 4. 2. A b. tipuri genetice de relief. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă. Oraşul-capitală marcat. cu litera D şi relieful statului marcat cu litera E. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. B c. cu numărul: a. Moscova d. cu litera D se numeşte: a. Notaţi două state europene în care industria siderurgică are o pondere însemnată. orientarea culmilor şi văilor principale. cu litera: a. 9 d. mod de formare. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică. 10 d. pe hartă. Cehia c. 7 d. Ministerul Educaţiei. A. Scrieţi. Minsk c. gradul de fragmentare. cu litera: a. Scrieţi. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat. numele râurilor marcate. Dublin c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Londra 2 puncte 5. pe hartă.D. pe foaia de examen. 1 b. cu literele E şi F. Glasgow d. distribuţia spaţială a altitudinilor. tipuri de roci. pe hartă. 10 2 puncte 4. cu litera B se numeşte… 3. 6 puncte E. cu litera: a. alte aspecte specifice ale reliefului. 8 c. Este un afluent al Tisei râul marcat. Capitala statului marcat. B c. E. pe hartă. Oraşul marcat. 7 b. cu numărul 1 este capitala statului: a. 10 2 puncte 2. cu numărul: a. pe hartă. 4 d. 4 c. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.pe hartă. Cea mai nouă unitate de relief din România este marcată.geografie Ministerul Educaţiei. Este situat într-o unitate de relief de podiş oraşul marcat. A b. Ungaria 2 puncte D. Scrieţi. 7 b. Întinse păduri de conifere există în unitatea de relief marcată. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu numărul … 2. 2 b. G 2 puncte 3. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: forme predominante de relief. pe hartă. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 011 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A . Capitala Greciei este oraşul marcat. 3 c. Spania d. A b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 5 2 puncte 5. numele unităţilor de relief marcate. 2. pe hartă. D d. pe hartă. Belfast b. Varşovia 2 puncte 3. pe hartă. cu litera … 6 puncte C. B c.

Pentru Bulgaria. o unitate de relief montan. cu litera C şi relieful unităţii marcate cu litera E. Debitele reduse ale fluviului Pad în perioada iunie – august sunt datorate: a. Precizaţi: 1. 6. alimentării subterane b. precipitaţiilor bogate c.geografie Ministerul Educaţiei. pod de gheaţă 2 puncte C.B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Pad. Scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 40% la producerea de energie electrică’’. nordic 2 puncte 2. 3. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. precizaţi: 1. Precizaţi doi factori naturali care favorizează producţia de vin în ţările Europei Sudice. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 011 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . două resurse naturale. fiecare categorie contribuind cu cca. gradul de fragmentare.loc) 706 000 000 58 133 509 62 752 136 40 397 842 Producţia de vin (hectolitri/an) 179 000 000 58 000 000 57 000 000 37 000 000 2 Subiectul II 10 puncte 1. un tip de climă. 4 puncte B. orientarea culmilor şi a văilor principale. valoarea debitului minim şi luna în care se înregistrează. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. topirii zăpezilor 2 puncte 3. marea la care are ieşire. valoarea debitului maxim şi luna în care se înregistrează. un râu sau fluviu. Regimul hidrografic al fluviului Pad este unul de tip: a. 4. alte aspecte specifice ale reliefului. 8. tipuri genetice de relief.Varianta 11 . două oraşe cu funcţie portuară. o regiune turistică. Se dă următorul tabel: Continent / stat Europa Italia Franţa Spania Populaţia (nr. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful. Prezentaţi două argumente care să ilustreze importanţa economică a Mării Negre pentru România. 5. Enumeraţi doi factori pentru a susţine afirmaţia: „Lipsa de combustibili clasici a impus în Suedia construirea a numeroase hidrocentrale (peste 1. D. E. mediteranean d. inundaţii c. atlantic b. 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. A. tipuri de roci. o cultură agricolă tradiţională. unităţii marcate. 6 puncte E. 2.000) şi de atomocentrale. îngheţ la mal d. Calculaţi producţia de vin pe cap de locuitor pentru continentul Europa şi cele trei ţări. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 7. distribuţia spaţială a altitudinilor. 6 puncte E. curgeri de sloiuri b. pe hartă. complex c. 2. temperaturilor ridicate d. Pe fluviul Pad se produc iarna: a.

cu literele A şi D. Scrieţi.D. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. pe foaia de examen. pe hartă. Oraşul marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. numele oraşelor-capitală marcate. cu numărul … 3. Vulcanii Etna şi Vezuviu sunt se află în statul marcat. A.Ministerul Educaţiei. Este străbătut de râul Sena oraşul marcat. pe hartă. numele statelor marcate. Precizaţi: 1. 4 puncte B. cu numerele 13 şi 15. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 012 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . cu litera … 2. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numărul 14 este port la fluviul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 2.geografie Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 12 . E.

pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu literele D şi E. 4 d. E c.. 7 b. pe hartă. cu litera: a. A b. cu numărul: a. B b. pe foaia de examen. cu numărul: a. D c. amplitudine termică. reprezintă braţul dunărean: a. pe foaia de examen. 4 puncte B. C d. 4 c. Important centru siderurgic este oraşul marcat. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă. Unitatea de relief marcată. Scrieţi. 12 2 puncte 4. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Bazinele carbonifere Ruhr şi Saar se găsesc în statul marcat. cu numărul: a. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. H 2 puncte 3. vânturi. Numărul 9 de pe hartă. 2. precipitaţii medii anuale. pe hartă. F d. pe foaia de examen. 1 b. 8 c.Varianta 12 . temperaturi medii anuale. 6 puncte E. cu litera: a. Sf. Borcea b. cu numerele 2 şi 6. 8 2 puncte 4. 6 d. cu litera: a. F 2 puncte 2. numele unităţilor de relief marcate. 5 2 puncte 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 012 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A . numele oraşelor marcate. Precizaţi: 1. J 2 puncte D. Reşedinţa judeţului Prahova este oraşul marcat . 7 2 puncte 2. pe hartă. pe hartă. statul marcat. E. Râul care străbate patru oraşe reşedinţă de judeţ este marcat. A.D. 11 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. pe hartă. H 2 puncte 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. Străbate o câmpie de subsidenţă râul marcat. cu numărul: a. Scrieţi. 3 c.Gheorghe 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 2 b. B c. cu numărul … 2. Prezintă cele mai multe depresiuni unitatea de relief marcată. G d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 3 b. cu litera B şi clima statului marcat cu litera E. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera: a. Este port situat într-un fiord oraşul marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. E c. A b. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. cu litera F s-a format prin … 3. 7 d. pe hartă.. Prezintă cel mai sudic gheţar din Europa. pe hartă. Prezentaţi doi factori care influenţează regimul hidrologic al fluviilor europene. 5 c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. pe hartă. Chilia c. Scrieţi. H d. Capitala Austriei este oraşul marcat. Măcin d. B b. pe hartă. 6 puncte C.geografie Ministerul Educaţiei. cu numărul . Are ieşire la Marea Neagră statul marcat.

precipitaţiilor lichide d. valoarea debitului maxim şi luna în care se înregistrează. 3. Precizaţi două cauze care determină. E d. Prezentaţi doi factori care au influenţat distribuţia inegală a căilor rutiere în ţările UE. A. 2. Se dă următoarea afirmaţie: „Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord se menţine între puterile economice ale lumii. pe hartă. Inundaţiile se produc pe fluviul Peciora în bazinul inferior din cauza: a. ploilor bogate şi topirii zăpezilor d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. vânturi.B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Peciora (Federaţia Rusă). doi factori care au favorizat dezvoltarea economică a Regatului Unit. Precizaţi: 1. 4 puncte B. Precizaţi: 1. două produse agricole destinate exportului. 2. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .geografie Ministerul Educaţiei. Două şiruri de depresiuni şi două şiruri de dealuri se găsesc în unitatea de relief marcată. două caracteristici ale reliefului. membru al UE. în România. respectiv locul IV în Europa ca PIB”. două oraşe. 6. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera C şi clima unităţii de relief marcate cu litera H. îngheţului c. central b. etaj climatic. o ramură industrială tradiţională şi materia primă utilizată 6 puncte E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Debitul fluviului este redus în sezonul rece din cauza: a. alimentării subterane b. 5. estic c. 2.Varianta 12 . Pentru Republica Moldova. precizaţi: 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Scrieţi pe foaia de examen. tipul de climă. precipitaţii medii anuale. deteriorarea vegetaţiei din cadrul etajului alpin. precipitaţiilor mixte C. vestic 2. dezgheţului b. C b. G 2 puncte D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2 puncte 2 puncte 2 puncte Subiectul II 10 puncte D. îngheţului c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 012 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . Tipul de scurgere al fluviului Peciora este unul de tip: a. un stat vecin. valoarea debitului minim şi luna în care se înregistrează. nordic d. cu litera: a. două ape curgătoare. D c. precipitaţiilor bogate 3. E. influenţă climatică. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 4.

Statul marcat. 4 puncte B. Ocupă o mare insulǎ vulcanicǎ din Oceanul Atlantic ţara marcatǎ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 13 . Precizaţi: 1. cu numǎrul 5 şi 9. se află în partea de sud a Peninsulei … 3. E. Scrieţi. numele statelor marcate. pe hartǎ. A. pe hartǎ. numele oraşelor-capitală marcate. cu litera … 2. pe hartǎ. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe foaia de examen.geografie Proba D. pe hartă. 2. cu literele D şi G. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 013 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – D. pe hartă. Portul maritim Rotterdam este situat în ţara marcatǎ. Se acordă 10 puncte din oficiu.Ministerul Educaţiei. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera E.

cu numerele 1 şi 5. 2 c. temperaturi medii anuale. 4 puncte Ministerul Educaţiei. G 2 puncte 5. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Râul marcat. J 2 puncte 5. amplitudine termică. cu numǎrul 10 se numeşte… 2. cu numǎrul: a. pe hartă. 2. pe hartǎ. populaţie nomadǎ care se ocupǎ cu creşterea renilor. cu numǎrul 1 este capitala statului: a. locuiesc în ţara marcatǎ. cu litera… 3. C c. D d. Râul Someşul Mic strǎbate oraşul marcat. 2 c. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Precizaţi o cauză a prezenţei vulcanismului activ în spaţiul Mǎrii Mediterane. Laponii. cu literele D şi G. pe hartǎ. E. cu litera: a. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. G c. A. Şisturile verzi sunt specifice unitaţii de relief marcată. cu litera: a. pe hartă. cu numǎrul: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. F d. 4 puncte B. 2. Atena b. Scrieţi. Scrieţi. cu numărul 7 se numeşte: a. cu litera: a. Cerna b. Precizaţi: 1. pe hartǎ. pe hartǎ. A b. E d. Austria b. cu litera I se numeşte: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 013 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Defileul Dunǎrii este situat la sud de unitatea de relief marcatǎ. pe foaia de examen.Varianta 13 . 11 2 puncte 2. Slovacia d. Autoturisme se produc în oraşul marcat. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori strǎbătut de râul marcat. Varşovia 2 puncte D. pe hartǎ. precipitaţii medii anuale. G 2 puncte 4. Capitala statului marcat. Ungaria 2 puncte 4. pe hartǎ. pe hartǎ. I d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartǎ. 1 b. Jiu c. pe foaia de examen. I 2 puncte 3.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat pe hartǎ cu litera C şi clima statului marcat pe hartǎ cu litera E. 4 c. cu numǎrul : a. Oraşul marcat. 2 b. Menţionaţi doi vulcani din sudul Europei. A b. Motru d. 4 d. pe hartǎ. cu litera… 6 puncte C. E b. Gazul metan se extrage din unitatea de relief marcatǎ. 10 d. pe hartǎ. cu litera: a. Berna c. D c. Nicosia d. numele unităţilor de relief marcate. Fluviul Sena strǎbate oraşul-capitală marcatǎ. pe hartǎ. 6 puncte E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartǎ. pe hartǎ. Vegetaţia de silvostepă ocupă suprafeţe întinse în unitatea de relief marcatǎ. 1 b. Timiş 2 puncte 2. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. B c. Peisajul de tundrǎ se desfăşoară în fâşii înguste în ţara marcatǎ. pe foaia de examen. numele oraşelor marcate. Cehia c. 6 2 puncte 3. 1. A b. vânturi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 3 d. Scrieţi.

B şi prezintǎ populaţia unor mari aglomeraţii urbane europene. numărul populaţiei din aglomeraţia Rin-Ruhr. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D. Calculaţi amplitudinile termice anuale pentru statele Ucraina şi Ungaria. 2. cu F şi clima unitaţii de relief marcate. 3. Precizaţi: 1. cele mai reduse valori ale populaţiei se înregistreazǎ în aglomeratia urbanǎ numitǎ … 3.8 C 520 mm Ungaria . Precizaţi influenţele climatice dominante pentru fiecare din cele douǎ ţǎri. pe hartǎ. 2. Precizaţi o cauză care determină diferenţa de precipitaţii dintre cele două state. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. vânturi. 2. aglomeraţia urbanǎ cu aproximativ 5. numărul de locuitori din aglomeraţia urbanǎ de pe teritoriul Olandei. Notaţi câte o destinaţie turisticǎ (obiective naturale/antropice) de pe teritoriul fiecǎrei ţǎri. E.2 0C 700 mm 2 Subiectul II D. A. Precizaţi două activităţi economice care ar putea creşte contribuţia serviciilor la crearea PIB-ului din Bulgaria. cu literele F şi G.geografie Ministerul Educaţiei. 6 puncte E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. pe hartǎ. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . precipitaţii medii anuale. Menţionaţi trei factori care favorizeazǎ circulaţia turisticǎ în aceste ţǎri. pe hartǎ. Scrieţi. 1. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. Grecia. Italia şi Spania sunt ţǎri ale Uniunii Europene care au un eficient sector terţiar. în care un rol important îl are turismul. 4 puncte Ministerul Educaţiei.1 milioane locuitori este situatǎ în Peninsula … 6 puncte C. pe teritoriul Germaniei este situatǎ aglomeraţia urbanǎ numitǎ … 2. influenţă climatică. etaj climatic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu H.5. pe foaia de examen. Se dǎ urmatoarea situaţie-problemǎ: Franţa. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 013 Reprezentarea grafică alǎturată se referă la subiectul III A . 4 puncte 12 milioane locuitori 10 8 6 4 2 0 R ei hn -R uh r R an st ad Lo nd ra M ad rid M ila no A te na aglomeratii urbane B. 2. cu litera D. 3. cu o contribuţie realǎ la veniturile economiei acestor ţǎri. pe hartǎ. Notaţi trei tipuri de turism practicat în aceste ţǎri. o cauză care explicǎ lipsa reliefului glaciar din unitatea de relief marcatǎ.Varianta 13 . o cauză care explicǎ masivitatea redusă a unităţilor marcate.1 0C 21. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Prezentaţi: 1.1 C 23. 6 puncte E. 1.7. În tabel sunt menţionate elemente climatice din două ţări europene: Temperatura Temperatura Cantitatea medie Statul aerului în ianuarie aerului în iulie anualǎ de precipitaţii 0 0 Ucraina . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 14 . Scrieţi. pe foaia de examen. 4 puncte B. A. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Precizaţi: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu.Ministerul Educaţiei. cu litera … 3. pe hartă. Munţii Stara Planina (Balcani) se află pe teritoriul statului marcat. pe hartă. Punctul extrem nordic al Europei se aflǎ pe teritoriul statului marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. cu litera … 2. pe hartǎ. pe hartǎ. Aglomeraţia urbanǎ Rin-Ruhr este situată în statul marcat. E. numele statelor marcate. cu literele F şi G. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. numele oraşelor-capitală marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numǎrul 2 şi 9. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 014 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – E. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .geografie Proba D. pe hartǎ. 2.

C d. D c. Cel mai mare oraş din unitatea de relief marcatǎ. Pe hartă sunt marcate unităţi sau subunitaţi de relief cu litere. 8 d.Varianta 14 . Hunedoara c. Pǎdurile de conifere ocupǎ suprafeţe extinse în unitatea de relief marcatǎ. cu litera H. pe hartǎ. D 2 puncte 2. Prezentaţi două argumente care sǎ susţinǎ afirmaţia: „Râurile sunt scurte şi au debite mari în statul marcat pe hartǎ cu litera B”. pe hartǎ. Este o monarhie constituţionalǎ statul marcat. 4 puncte B. E d. cu litera… 3. A b. cu litera… 6 puncte C. 10 2 puncte 5. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Scrieţi. pe hartǎ. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartǎ. cu litera: a. G d. A b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 014 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. 1 b. Ultimul afluent al Dunǎrii înainte de vǎrsarea în Marea Neagrǎ este râul marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. B c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Fluviul Dunǎrea traverseazǎ oraşul-capitalǎ marcat.geografie Ministerul Educaţiei. Bistriţa c. 5 c. Grupa popoarelor slave existǎ în numeroase ţǎri europene printre care şi în statul marcat. pe hartǎ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 2. pe hartă. cu literele E şi G. G 2 puncte 4. B b. Partea centralǎ a unitǎţii de relief marcată. Bârlad b. cu litera C este strǎbǎtutǎ de râul numit: a. Râul marcat. pe hartǎ. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. 6 puncte E. A b. 9 2 puncte 3. Trotuş 2 puncte 4. cu litera B se numeşte: a. numele oraşelor marcate pe hartă cu numerele 4 şi 5. Timişoara 2 puncte 5. Bazinul carbonifer Motru . cu litera D şi statul marcat. Canalul Dunăre–Marea Neagrǎ strǎbate unitatea de relief marcatǎ. pe foaia de examen. 8 d. Scrieţi. pe hartǎ. B c. precipitaţii medii anuale. Precizaţi trei deosebiri climatice între statul marcat. 7 b. H 2 puncte 3. B c. cu numǎrul: a. 11 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. 8 c. A b. Reşiţa d. D c. 2 b. numele unităţilor de relief marcate. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartǎ. D d. vânturi. 2. E. capitala marcatǎ. Influenţe climatice scandinavo-baltice se resimt în unitatea de relief marcatǎ. cu litera: a. cu litera: a. Statul situat în Peninsula Iutlanda este marcat. amplitudine termică. pe hartǎ. cu litera: a. J 2 puncte D. pe foaia de examen. 5 c. temperaturi medii anuale. cu numǎrul 7 este numit. D 2 puncte 2. cu numǎrul: a.. Deva b.Rovinari este situat în unitatea de relief marcatǎ. 9 d. cu numǎrul: a. C d. pe hartǎ. pe hartǎ. A. pe hartǎ. pe hartǎ. Face parte din generaţia oraşelor antice. pe hartǎ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi: 1. Scrieţi.. pe hartǎ. Moldova d.

distribuţia spaţială a altitudinilor. Se dă următoarea afirmaţie: „Între nordul şi sudul Italiei existǎ contraste referitoare la nivelul de dezvoltate economicǎ şi socialǎ”. un râu sau fluviu. Explicaţi acest fapt prezentând două argumente. 6 puncte E. 2. orientarea culmilor şi văilor principale. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 014 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A . 3. gradul de fragmentare. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D: Ţara Franţa Germania Producţia de grâu (mil. 2. anotimpul cu cele mai reduse valori ale debitului. două resurse de subsol. 3. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 1. un oraş-port la Marea Neagră. o ramură industrială dezvoltată pe baza 2resurselor precizate mai sus.3 Populaţie activǎ în agriculturǎ (%) 4 3 Populaţie urbanǎ (%) 76 88 D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Prezentaţi două argumente care sǎ susţină faptul cǎ unitatea de relief marcatǎ. precizaţi: 1. pe hartǎ. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 6 puncte E. două state vecine. A. 4 puncte mc/s 6000 5000 4000 3000 2000 1000 4 puncte 0 I F M A M I I A S O N D B. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unitǎţii de relief marcate. luna în care se înregistreaază cele mai reduse valori ale debitului. Pentru Ucraina. cu litera G este o importantǎ regiune agricolǎ a României. 6. pe hartǎ. cu litera B şi relieful unitǎţii de relief marcate.Varianta 14 .B şi prezintǎ evoluţia debitului mediu lunar al unui fluviu european. 6 puncte C. două unităţi de relief. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. tipuri genetice de relief.) 30. alte aspecte specifice ale reliefului.t. E. membre ale UE. un tip de climă. 7. luna în care se înregistreazǎ debitul maxim lunar şi valoarea acestuia. Analizaţi valorile graficului alăturat şi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 precizaţi: lunile anului 1. 2. precizaţi doi factori naturali care au determinat producţii mai mari de grâu în Franţa. pe hartǎ. 5. 2. Precizaţi: 1.5 19. diferenţa de debit dintre luna august şi luna aprilie. calculaţi procentul populaţiei rurale din Franţa şi din Germania.geografie Ministerul Educaţiei. 4. o lună în care debitul mediu lunar depăşeşte 4 000 m3/s. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera F. tipuri de roci.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. E. cu litera … 3. pe hartǎ. pe hartǎ. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 15 .Ministerul Educaţiei. cu numerele 7 şi 11. Capitala europeană cu cei mai mulţi locuitori este localizată pe teritoriul statului marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă.capitalǎ marcat. Vulcanul Hekla se aflǎ pe teritoriul statului a cărui capitală este oraşul marcat. 4 puncte B. cu numǎrul … 2. pe foaia de examen. pe hartǎ. numele oraşelor-capitală marcate. cu literele A şi B. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 015 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere A. cu numărul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Precizaţi: 1. pe hartă. numele statelor marcate.geografie Proba D. Scrieţi. Este situat în Peninsula Scandinavă oraşul .

J 2 puncte 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu numǎrul 10 face parte din bazinul hidrografic al râului numit: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartǎ. pe hartǎ. cu litera C se extrag importante resurse de: a. cu litera H existǎ relief: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartǎ. B c. D d. A b. cu litera: a. Olt d. pe hartǎ. Are ieşire la Marea Balticǎ statul marcat. H d. D b. pe hartǎ. glaciar c. pe hartǎ. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 015 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectele II A – E. pe hartǎ. pe foaia de examen. precipitaţii medii anuale. pe hartǎ. 1 şi 2 b. cu litera F şi care este cauza formǎrii lor. 2. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între climatul câmpiilor litorale din statele marcate. numele râurilor marcate. cu numărul 4 este numit … 3. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. G 2 puncte 5. G 2 puncte 4. Altitudini de peste 2500m se întâlnesc în unitatea de relief marcatǎ. Oraşul marcat. 6 d. Iazuri şi heleştee se întâlnesc în numǎr mare în unitatea marcatǎ. pe hartǎ. Scrieţi. pe hartă. G d. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. amplitudine termică. pe foaia de examen. bauxită b. 2 şi 8 d. cu numerele: a. 8 şi 10 2 puncte 2. E. D c. F c. pe hartǎ. Vorbesc o limbǎ germanicǎ locuitorii statului marcat. B c. Someş 2 puncte 2. A. Precizaţi ce tip genetic de lacuri existǎ în regiunile de câmpie. pe hartǎ. pe hartă. D 2 puncte 5. cu litera: a. cu litera: a. cu litera A şi cu litera J. fier d. piemontan d. Altitudinea maximǎ din Munţii Alpi se aflǎ pe teritoriul statului marcat. B b. Dunǎrea strǎbate capitalele europene marcate. 4 puncte B. cu litera… 6 puncte C. Capitala statului Belarus este oraşul marcat. carstic b. pe hartǎ. numele unităţilor de relief marcate. În unitatea de relief marcatǎ. petrol 2 puncte 3. cu litera: a. 4 c. Scrieţi. cu numerele 9 şi 10. pe hartǎ. Argeş b. 2 b. C d. 2 şi 5 c. cǎrbune c. Scrieţi. cu literele A şi F. vânturi. pe hartǎ.Varianta 15 . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. C c. cu numǎrul: a. A b. vulcanic 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . temperaturi medii anuale. C d. Râul marcat. 8 2 puncte D. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 6 puncte E.geografie Ministerul Educaţiei. Mureş c. Conuri şi cratere se gǎsesc în unitatea de relief marcatǎ. pe hartǎ. din statul marcat. Cel mai important areal viticol se află în unitatea de relief marcată. cu litera: a. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Din unitatea de relief marcatǎ. A b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. J 2 puncte 4. cu litera … 2. pe foaia de examen. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele doua deosebiri şi asemanarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

o resursă naturală. 6 puncte E. influenţă climatică. două caracteristici climatice. 1930 1960 1980 1991 2000 2004 anul 6 puncte C. Precizaţi: 25 1. cu ce ţară se află în legătură Franţa prin Eurotunelul construit pe sub Marea Mânecii. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 015 Graficul alǎturat se referă la subiectul III A . cu literele A şi G. trei state vecine. o minoritate etnică. etaj climatic. în ce an Spania a depǎşit 30 milioane 10 de locuitori. milioane locuitori 45 40 35 30 A. o unitate montană. estimări la nivelul anului 2006 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. 3. E.loc) 10 379 067 2 274 735 16 491 461 Subiectul II Sursa: The World Factbook.geografie Ministerul Educaţiei. o cauză pentru care industria de prelucrare a lemnului are numeroase centre de prelucrare în unitǎţile marcate. o cauză care determină densitatea mare a reţelei feroviare din Europa Vestică. 15 2. 2. cu cât a crescut populaţia Spaniei în intervalul 1960 . Tabelul de mai jos cuprinde date geodemografice ale unor ţări europene: Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Statul Belgia Letonia Olanda Suprafaţa (km2) 30 528 64 610 40 840 2 Populaţia (mil. cu litera D şi clima unităţii marcate. cu litera B. 6 puncte E. pe hartă.2004. 2. pe hartǎ. doi factori care au determinat creşterea numerică a populaţiei. Pentru Serbia. 5 4 puncte 0 B. un oraş.B şi prezintǎ evoluţia populaţiei Spaniei. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii marcate. precizaţi: 1. intervalul de timp în care a avut loc cea mai mică creştere a populaţiei. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 4. Precizaţi doi factori care determină densităţi mari ale populaţiei în Olanda. Precizaţi: 1833 1900 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. un râu sau un fluviu. 5. vânturi. 6. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 3. Prezentaţi: 1. 10 puncte D. valoarea maximǎ a numǎrului de 20 locuitori înregistratǎ în aceastǎ ţarǎ.Varianta 15 . 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . precipitaţii medii anuale. o cauză pentru care densitatea populaţiei are valori reduse în unitatea de relief marcatǎ. Precizaţi: 1. 2. în perioada 1833-2004. 2. cu litera E. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru Letonia şi Olanda. pe hartǎ. 7.

este specific climatul temperat . cu litera F.. pe hartă. A. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu literele E şi I. La graniţa dintre Franţa şi statul marcat. pe hartă. cu numerele 1 şi 4. 4 puncte B. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 2. 2. numele statelor marcate. În statul marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 016 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Oraşul . 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Precizaţi: 1.capitală marcat.. pe hartă. E.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Scrieţi. cu litera A se află Munţii . 3.. cu numărul 5 se numeşte . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 16 .. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate.geografie Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere.Ministerul Educaţiei.. pe foaia de examen.

3. cu numărul 12 se numeşte: a. 6 puncte C. Câmpia Jijiei este delimitată spre est de râul marcat. crovuri c. Scrieţi. cu litera H se numeşte: a. cu litera F există : a. G d. Scrieţi pe foaia de examen: 1. păduri de foioase d. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. D c. B. Precizaţi doi factori care determină diferenţele de temperatură dintre sudul şi nordul Europei. numele unităţilor de relief marcate. Serbia c. C b. domuri d. grinduri 2 puncte 2. Scrieţi. pe hartă. pe hartă. pe hartă. cu litera A şi clima statului marcat. E c. pe hartă.. temperaturi medii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.Varianta 16 . Vegetaţie alpină se dezvoltă în unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. chei b. C. Ucraina 2 puncte 2. 6 puncte E. Minereuri de bauxită există în unitatea de relief marcată. Argeş b. B b. păduri de conifere c. cu literele: a. cu litera: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. G d. cu numerele 1 şi 5. precipitaţii medii anuale. amplitudin termică. B b. Prahova 2 puncte 5. D d. cu litera J predomină vegetaţia: a. pe hartă. pe hartă. Se învecinează cu Ucraina statele marcate. mediteraneeană b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 2. 4 puncte B. H 2 puncte 4. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 016 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Munţii Măcin sunt o diviziune a unităţii de relief marcată. Ural 2 puncte 4. Carpaţi d. E. C. pe hartă. În unitatea de relief marcată. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Relief carstic pe sare se întâlneşte în unitatea de relief marcată cu litera: a. C b. F d. C c.geografie Ministerul Educaţiei. Scrieţi. B. Cele mai mici cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată cu litera: a. E. pe hartă. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . I 2 puncte 5. B. C. pe foaia de examen. pe hartă. Pe teritoriul statului marcat. pe hartă. Balcani c. cu litera I se află de Munţii: a. H b. 2. cu numărul.. Olt d. Ungaria d. vânturi.. F 2 puncte 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Fluviul Dunărea traversează teritoriul statului marcat. pe hartă. H c. Statul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A. cu litera: a. cu litera . Alpi b.. Dâmboviţa c. E. E c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Râul marcat. numele oraşelor marcate. pe hartă. G d. cu litera J. Cehia b. de stepă 2 puncte D. In statul marcat. pe hartă. pe foaia de examen. G 2 puncte 3.. cu literele B şi E. cu litera .. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă.

o ţară a cărei producţie de hidroenergie este sub 5 %. hidroenergia are pondere redusă în Ungaria din cauza: a.geografie Ministerul Educaţiei. la nivel mondial. o cauză care determină producerea alunecărilor de teren în unitatea de relief marcată cu litera H.B şi prezintă ponderea hidroenergiei în producţia de energie electrică în câteva ţări europene. Italiei şi Greciei. 4 puncte Ministerul Educaţiei. ape curgătoare cu debite reduse. Calculaţi ponderea. Belgia şi Bulgaria b. oraşul capitală. 2. o cultură agricolă tradiţională. 2. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera A şi clima unităţii de relief marcate cu litera C. marea la care are ieşire 10 puncte D. etaj climatic. membre ale UE. două oraşe-port. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Analizând graficul de mai sus. Precizaţi: 1. Belgia c. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 4. 6 puncte E. A. vânturi. răspunsul corect: 1. Austria b. Bulgaria d. Precizaţi: 1. Precizaţi două argumente pentru a explica situarea pe primele trei locuri la producţia de ulei de măsline. influenţă climatică. o unitate montană. b. gaze naturale şi petrol) în structura producţiei de energie electrică din Belgia şi Ungaria. 6 puncte E. lipsei apelor curgătoare c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 016 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A . cea mai redusă valoare a ponderii hidroenergiei este în statul: a. precipitaţii medii anuale. Lituania 2. a hidroenergiei există între statele: a. în procente. reliefului de câmpie d. cea mai mare producţie de hidroenergie şi ţara în care se obţine. 5. E. precizaţi: 1. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 7. 3. Lituania şi Ungaria 3. precizaţi un factor care determină ponderea energiei nucleare în structura energetică a Lituaniei. a Spaniei. Pentru Bulgaria. o cauză care a determinat amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. utilizarea intensă a resurselor alternative 6 puncte C. 6. scrieţi pe foaia de examen.Varianta 16 . a combustibililor fosili (cărbune. Tabelul de mai jos prezintă structura producţiei de energie electrică în câteva state ale UE (2006): Energie Gaze Alte Statul nucleară Hidroenergie Cărbune naturale Petrol surse % % % % % % Belgia 29 1 3 27 40 Lituania 75 3 8 14 Ungaria 15 1 17 38 28 1 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Belgia şi Lituania c. 2. două state vecine. cu numărul 5. aproximativ egală. două caracteristici climatice. 4 puncte B. 2. o pondere. Germania şi Ungaria d.

pe hartă. cu numărul .. 3. Scrieţi. 4 puncte B. cu literele B şi I. A. Se acordă 10 puncte din oficiu. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Precizaţi: 1. 2. cu litera.. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 017 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. pe foaia de examen.Ministerul Educaţiei. pe hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . E. Fluviul Tamisa străbate orasul-capitală marcat.geografie Proba D. Statul marcat..capitală marcate. numele oraşelor . numele statelor marcate. cu litera E se află situat în Peninsula … 2. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 17 . cu numerele 3 şi 10. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. pe hartă. pe hartă.

J 2 puncte 3. 6 puncte E. numele râurilor marcate. cu litera: a. pe hartă. Vegetaţia de silvostepă este specifică unităţii de relief marcate. D c. pe foaia de examen. F d. A b. C b. 4 puncte B. cu litere. de dealuri înalte d. cu literele C şi E. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 6 puncte C. Nu are ieşire la Oceanul Planetar statul marcat. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. cu litera: a. numele unităţilor de relief marcate. Scrieţi. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. B c. Munţii Alpi sunt situaţi şi pe teritoriul statului marcat. 3. petrol d. fier şi marmură c. de câmpie c. Viticultura este specifică statului marcat. pe hartă. Pescuitul este ocupaţia principală a locuitorilor din unitatea de relief marcată. A b. Statul marcat. pe hartă.. F 2 puncte D. Circuri şi văi glaciare există în unitatea de relief marcată. cu litera F se extrage: a. vânturi. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 017 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. pe foaia de examen. Fluviul Dunarea. alpin b. pe hartă. Albania b. 2. Precizaţi două cauze ale repartiţiei inegale a populaţiei în Europa. Unitatea de relief marcată. cu litera G.G d. sare 2 puncte 3. pe hartă. străbate oraşul –capitală marcat. de deltă 2 puncte 2. B c. 15 2 puncte 5. A.. cu numerele 9 şi 12. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief. 6 c. cu litera .Varianta 17 . E. Scrieţi pe foaia de examen: 1.E c. F d. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. cu litera H are etaj climatic : a. Scrieţi. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. pe hartă. Macedonia 2 puncte 2. Grecia d. cu litera: a. cu litera D şi clima statului marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată. F c. pe hartă.. cu numărul: a.. cu litera: a. cu numărul . Din unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. A b. Scrieţi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. C b. temperaturi medii anuale. 13 d.. H 2 puncte 4. argint b. precipitaţii medii anuale. cu litera E se numeşte: a. cu litera: a. amplitudine termică.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. H d. 2. cu litera . I 2 puncte 4. Bulgaria c. 3 b. J d. pe hartă. Dâmboviţa este afluentul râului marcat.

Scrieţi pe foaia de examen. Precizaţi: 1. gradul de fragmentare. 4 puncte B. 4. 2.367 Subiectul II Sursa: The World Factbook. Oraşul marcat. alte aspecte specifice ale reliefului. Piteşti c. valoarea densităţii medii a populaţiei. 6 puncte C. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu ce străbate teritoriul României. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 10 puncte D. o cauză care determină diversitatea resurselor de subsol din Munţii Apuseni. tipuri de roci.Varianta 17 .385. 6 puncte E. precizaţi: 1. un tip de climă.geografie Ministerul Educaţiei. două ramuri industriale care se dezvoltă pe baza resurselor precizate mai sus. 6 puncte E. două resurse de subsol. Târgovişte 2 puncte D. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . trei unităţi de relief. 4 puncte Ministerul Educaţiei. distribuţia spaţială a altitudinilor. valoarea maximă a debitului şi luna în care se înregistrează. valoarea minimă a debitului şi luna în care se înregistrează.910 Populaţia (nr. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 017 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . loc) 5.145 110.231.372 7. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. un factor care determină lipsa lacurilor glaciare în Carpaţii Curburii. calculată pentru fiecare stat din tabel. două oraşe-port maritime. Craiova b. un factor care determină debitele reduse din intervalul septembrie – decembrie. 3. 2.mai. tipuri genetice de relief. A. 2. estimări la nivelul anului 2006 1. două cauze ale creşterii debitului în intervalul martie . cu numărul 3 se numeşte: a. referitor la densitatea medie a populaţiei. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: “Clima Ucrainei are un caracter continental”. Se dă următorul tabel: Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Statul Finlanda Bulgaria Suprafaţa 2 ( km 2) 338. Precizaţi: 1. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Ploieşti d. 5. pe hartă. Precizaţi: 1. 2. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Podişului Dobrogei şi relieful Podişului Mehedinţi. Pentru Franţa. orientarea culmilor şi a văilor principale. E.

. numele statelor marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul marcat. 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu litera H are deschidere la Marea . A. Precizaţi: 1. cu numerele 2 şi 8. pe hartă. este . pe hartă. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. cu litera C este situat în Peninsula … 2. 4 puncte B. Capitala statului marcat.. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 18 . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 018 Harta de mai sus se referă la subiectele A – D. pe hartă. Statul marcat.. cu literle A şi C.geografie Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe foaia de examen. E.Ministerul Educaţiei. Scrieţi.. cu litera B.

Bistriţa b. pe hartă. la est. pe hartă. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat în unitatea de relief marcată. Polderele sunt specifice statului marcat. A. B b. cu literele A şi G. D c. I 2 puncte 4. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . A b. Minereuri complexe se exploatează din unitatea de relief marcată cu litera: a. C c. J 2 puncte 2. mod de formare. 6 puncte C. Ministerul Educaţiei. pe hartă. alte aspecte specifice ale reliefului. H 2 puncte 5. 9 d. cu litera: a. 6 c. Meridianul 0o străbate statul marcat. orientarea culmilor şi văilor principale. Scrieţi. A b. H 2 puncte 4. D d. Scrieţi. distribuţia spaţială a altitudinilor. cu litera: a. cu litera: a. A b. cu numerele 5 şi 6. Scrieţi. I 2 puncte D. B c. F d. Fluviul Volga străbate teritoriul statului marcat. cu litera: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea. Pădurile de conifere sunt specifice unităţii de relief marcate. pe hartă. cu numărul: a. 6 puncte E. pe hartă. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful statului marcat. 4 puncte B.. Precizaţi: 1. pe foaia de examen. Notă 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente: forme predominante de relief. Câmpia Padului este situată în statul marcat. 3. cu litera: a. G d.. D c. cu litera . Precizaţi doi factori care au determinat formarea reliefului glaciar în Alpii Scandinaviei. 2. tipuri de roci. C c. Moldova c. cu litera . H 2 puncte 3. D d. Unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. F d. F d. cu litera: a. 4 b. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cultura cerealelor este specifică în unitatea de relief marcată. pe hartă. B b. numele oraşelor marcate. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă.Climatul temperat oceanic este specific statului a cărui capitală este oraşul marcat. pe hartă. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera G se învecinează. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă.. Trotuş 2 puncte 2. E d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 018 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E.. B c. E d. numele unităţilor de relief marcate. G 2 puncte 5. vor fi prezentate comparativ şi nu separat.. 2.. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. C b. Păşuni alpine extinse există în unitatea de relief marcată.. gradul de fragmentare.Varianta 18 . pe foaia de examen. Unitatea de relief marcată. pe hartă. tipuri genetice de relief. cu litera: a. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A b. 14 2 puncte 3. pe hartă. B c. Siret d. A b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Este o câmpie în curs de formare unitatea de relief marcată. cu grupa Munţilor . cu litera E şi relieful statului marcat cu litera F. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. E. cu litera H este delimitată la sud de râul numit: a. D c.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. reţelei hidrografice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi: 1. două râuri sau fluvii. Pentru Germania. sub media pe ţară. Precizaţi două activităţi de servicii care pot creşte valoarea serviciilor în PIB-ul din Bulgaria. Comparaţi cadrul natural al Ucrainei cu cel al Spaniei precizând trei deosebiri. 3. climei. cu excepţia capitalei. doua resurse de subsol. 4. o cauză a sporului natural negativ din Ungaria. 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristicile vegetaţiei şi 2 reliefului. A. două state vecine. precizaţi: 1. o cauză a sporului natural ridicat din Irlanda. 2. două oraşe. două state cu valori negative ale sporului natural. etaj climatic. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 018 Reprezentarea grafică de mai jos. Precizaţi: 1. se înregistrează în unităţile de relief marcate. precipitaţii medii anuale. cu H. cu literele A şi C. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. Subiectul II solurilor. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia: ”Densităţi reduse ale populaţiei. E. un oraş-port. o mare la care are ieşire. 2. influenţă climatică. 6 puncte E. 6. 10 puncte D. 4 puncte B. 6 puncte E. se referă la subiectul III A şi B. pe hartǎ. 6 puncte C. pe hartǎ. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . cu E şi clima unitaţii de relief marcate. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. membre ale UE.Varianta 18 . 5. vânturi. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. valoarea cea mai scăzută a sporului natural şi statul în care se înregistrează. valoarea maximă a sporului natural şi numele statului în care se înregistrează.

2. Se acordă 10 puncte din oficiu.. 3.. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe foaia de examen. Precizaţi: 1.. cu numerele 3 şi 13. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. pe hartă. pe hartă.geografie Proba D. Statul a cărui capitală este marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 19 . pe hartă. cu litera F sunt situaţi Munţii . În partea centrală a statului marcat.Ministerul Educaţiei. numele statelor marcate. Oraşul-capitală. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. cu literele H şi I. 2. cu numărul 12 este traversat de râul .. marcat pe hartă. cu numărul 14 se numeşte .. Scrieţi. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 019 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. numele oraşelor-capitală marcate. E. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4 puncte B. A.

9 d. pe hartă. 8 c. pe foaia de examen. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera F. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii cad în unitatea de relief marcată. 3. cu litera G şi clima statului marcat. pe hartă. Precizaţi: 1. Sena 2 puncte 4. factori ce influenţează clima. în Marea Mediterană se varsă: a. 2. Loara c. În unitatea de relief marcată pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 019 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. pe hartă. Crivăţul d. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II .. Austrul b. pe hartă. numele râurilor marcate. J 2 puncte D. numele oraşelor marcate.. E. pe hartă. Dintre următoarele fluvii ce traversează statul marcat. B b. B c. Industria siderurgică este dezvoltată în oraşul marcat. cu numărul 6 traversează oraşul numit. E d. pe foaia de examen. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera: a. cu litera H bate vântul numit : a. Scrieţi. cu litera A. Brizele marine c. Podişul Bavariei este situat pe teritoriul statului marcat. cu litera: a. Garonne b. Cele mai mari altitudini sunt în munţii din statul marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. huila c. 7 b. pe hartă. temperaturi medii anuale. 6 puncte C. vânturi. I 2 puncte 2. 10 2 puncte 4. D 2 puncte 5. marcat. pe hartă. pe hartă. B b. D d. gazul metan b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. B c. petrolul 2 puncte 3. 4 puncte B. A. cu litera: a. Scrieţi. cu litera: a. 9 d. Precizaţi două cauze care să explice valorile mici ale densităţii populaţiei din statul marcat. cu numerele 9 şi 10. pe hartă. 6 puncte E. cu litera . se numeşte. C c. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul: a. D c. precipitaţii medii anuale. pe hartă. pe hartă. Rhone d. Lacul glaciar Bâlea este situat în unitatea de relief marcată.. B c. 8 c. Braţul navigabil din unitatea de relief marcată. cu litera B este: a. cu litera: a. Principala resursă de subsol din unitatea de relief marcată. lignitul d.. Fluviul Dunărea izvoarăşte de pe teritoriul statului.. Vânturile de vest 2 puncte 2. În Peninsula Balcanică se află statul marcat. A b. pe hartă.. pe foaia de examen. H d. 7 b.Varianta 19 . Scrieţi. 2. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori este marcat. C d. cu litera E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. F 2 puncte 3. cu numărul: a. pe hartă. A b. amplitudine termică. A b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Râul marcat. cu litera I. C d. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. cu numerele 3 şi 4. E 2 puncte 5. pe hartă.

Varianta 19 . septembrie 2. estimări la nivelul anului 2006 1.2 10. 2. precizaţi: 1. 2.3 38 97 Sursa: The World Factbook. 2.geografie Ministerul Educaţiei. Prezentaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat 6 puncte E. pe hartă. E. pe hartă. 6 puncte E. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Spania Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 700 600 Debit (mc/s) 500 400 300 200 100 0 I F M A M I I A S O N D Lunile anului C. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Luna în care valoarea debitului este sub 100 3 m /sec este: a. aprilie b. Precizaţi două cauze care determină diferenţa de populaţie urbană dintre Albania şi Belgia. Germania d. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. cu litera G. mai d. 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu excepţia capitalei. Franţa c. septembrie 3. două ramuri tradiţionale ale industriei alimentare. pe hartă. Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa. cu litera D. două oraşe. valoarea minimă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. A. februarie c. Iunie c. 4. două râuri sau fluvii. altitudini. membre ale UE. o cauză care să explice frecvenţa mare a alunecărilor de teren în unitatea de relief marcată. aprilie b. o cauză care să explice numărul mare al termocentralelor în unitatea de relief marcată. tipuri de rellief. Precizaţi o cauză a diferenţei de densitate a populaţiei dintre cele două state.loc) Populaţie urbană (%) Statul Albania Belgia 28 700 30 528 3. cu litera C şi relieful unităţii marcate cu litera E. 2. Subiectul II 6 puncte 10 puncte D. Calculaţi densitatea populaţiei din Albania şi Belgia. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 4 puncte Subiectul III . octombrie d. înclinare. numărul de locuitori şi ponderea populaţiei urbane a două state europene. 4 puncte 1800 1600 1400 Debit (mc/s) 1200 1000 800 600 400 200 0 I F M A M I I A S O N D Lunile anului Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III B şi reprezintă evoluţia debitului Senei la Paris. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 019 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi reprezintă evoluţia debitului Tisei la Szeged. pe foaia de examen. fragmentare. Luna în care valoarea debitului depăşeşte 500 m3/sec este: a. B. Statul traversat de fluviul al cărui debit este reprezentat în diagrama alăturată este: a. 3. Precizaţi: 1. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Suprafaţa (km2) Populaţia (mil. un tip de climă specific acestui stat. 5. valoarea maximă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează. Pentru Franţa. trei state vecine. Precizaţi doi factori care influenţează distribuţia inegală a căilor rutiere în ţările UE. Scrieţi. Belgia b.

2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. numele statelor marcate.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. cu litera G ocupă partea vestică a Peninsulei . 4 puncte B.. E. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 020 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. cu numerele 12 şi 14. A.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul marcat. 3. Scrieţi. pe hartă. cu literele B şi D. pe hartă. pe hartă. Precizaţi: 1.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 20 .Ministerul Educaţiei.geografie Proba D. pe foaia de examen. cu litera H se numeşte . Capitala statului marcat. Statul marcat.. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. 2. cu litera A are ieşire la Marea .

12 2 puncte 5. amplitudine termică. cu litera … 3. Spodosolurile sunt specifice unităţii de relief. D b. A b. 2. pe hartă. A b.Varianta 20 . pe hartă. 4 puncte B. Domurile gazeifere se găsesc în unitatea de relief marcată. pe hartă. Influenţe climatice oceanice sunt prezente în unitatea de relief marcată. este capitala statului: a. 6 puncte E. Croaţia c. pe foaia de examen. 2 c. G d. cu litera: a. Lacul Roşu (de baraj natural) este situat în unitatea de relief marcată. cu numerele 1 şi 6. 9 b. cu numerele 7 şi 8. J 2 puncte D. C b. Străbate un bazin carbonifer râul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. G 2 puncte 2. pe hartă. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Portul Rotterdam se află pe teritoriul statului marcat. pe hartă. Scrieţi. F d. Macedonia d. cu litera: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Scrieţi. Precizaţi: 1. Valoare ridicată a densităţii medii a populaţiei se înregistrează în statul marcat. 4 2 puncte 3. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori este marcat. A b. A. pe hartă. B c. funcţional şi modern. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. precipitaţii medii anuale. F c. C b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. vânturi. D c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Scrieţi. temperaturi medii anuale. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . I 2 puncte 5. pe hartă. C c. Munţii Penini sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. pe hartă. pe foaia de examen. J 2 puncte 4. E d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu numărul 8. cu litera F şi clima statului marcat cu litera G. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. cu litera: a. E c. 3 d. cu litera: a. pe foaia de examen. cu litera: a. E d. Relieful vulcanic este bine reprezentat în unitatea de relief marcată. numele oraşelor marcate. F d. Fluviul Po (Pad) străbate partea nordică a statului marcat. B b. B c.geografie Ministerul Educaţiei. G d. E. numele râurilor marcate. F d. pe hartă. pe hartă cu numărul: a. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 1 b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 020 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. cu litera: a. 10 c. F c. prezintă un sistem de transport diversificat. Oraşul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. pe hartă. pe hartă. 11 d. marcată. Precizaţi două argumente care să demonstreze că statul marcat. H 2 puncte 4. Albania b. Oraşul marcat. cu litera … 2. pe hartă. G 2 puncte 2. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. factori ce influenţează clima. pe hartă. cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit … 6 puncte C. cu litera B. Muntenegru 2 puncte 3. cu numărul: a.

mai 2. A. clasa a XII-a 3. membre ale UE. cu literele A şi B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte Diagrama alăturată se referă la subiectul III B şi D şi reprezintă evoluţia precipitaţiilor medii anuale la o staţie meteorologică din Câmpia Română. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. iunie d. 5. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. dou râuri sau 4. 40 mm b. E.Varianta 20 . cu litera G. Se dă următorul tabel: Suprafaţa Populaţia Statul (km2) (nr. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 020 Diagrama alăturată se referă la subiectul III A şi D şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii anuale la staţia meteorologică din Munţii Carpaţi. cele două mări la care are ieşire. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. ianuarie d. luna cu cele mai reduse cantităţi de precipitaţii precum şi valoarea acestora. în nord. pe hartă cu litera D şi relieful unităţii marcate. Precizaţi: 1. două ramuri industriale (cu excepţia industriei alimentare). B. 4 puncte Ministerul Educaţiei. tipuri de relief. martie 3. 120 mm C. tipuri de roci pe care s-a format relieful. februarie c. alte aspecte specifice ale reliefului. 2 Probă scris ă la ă Geografie – fluvii. modul de calcul al cantităţilor medii anuale de precipitaţii. Luna în care se înregistrează cele mai ridicate valori ale precipitaţiilor este: a. luna cu cele mai mari cantităţi de precipitaţii precum şi valoarea acestora. 2. 2. oraşul-capitală. pe hartă. altitudini. Pentru Germania.geografie Ministerul Educaţiei. Diferenţa dintre cantitatea maximă şi minimă de precipitaţii este de: a. iulie c. precizaţi: 1.) Olanda 41 526 16 491 461 Luxemburg 2 586 474 413 Sursa: The World Factbook. Precizaţi trei asemănări între relieful unităţii marcate. Luna care înregistrează cele mai scăzute valori are precipitaţiilor este: a. Precizaţi două cauze care să explice diferenţa de precipitaţii medii anuale înregistrată între unităţile de relief marcate. 60 mm c. Precizaţi un factor care determină diferenţa de densitate a populaţiei dintre cele două state. decembrie b. estimări la nivelul anului 2006 1. 6 puncte E. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .loc. 6 puncte Subiectul II 10 puncte D. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat. trei state vecine. Scrieţi pe foaia de examen. pe hartă. 6 puncte E. Precizaţi: 1. acest stat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. înclinare. august b. două cauze care să explice diferenţa dintre valorile precipitaţiilor medii anuale înregistrate la staţia meteorologică din Munţii Carpaţi faţă de cele care se înregistrează la staţia meteorologică din Câmpia Română. 100 mm d. 2.

răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. Oraşul capitală. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 021 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. 4 puncte B.. cu litera E se numeşte . pe hartă. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 21 . 3.geografie Proba D.Ministerul Educaţiei. cu numărul . pe hartă. 2. A.. numele statelor marcate. Capitala statului Islanda este marcată. Se acordă 10 puncte din oficiu. marcat pe hartă. cu numărul 2 este traversat de fluviul numit . cu literele H şi J. Capitala statului marcat.. E. pe hartă. Scrieţi. cu numerele 1 şi 5.. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. numele oraşelor-capitală marcate. pe foaia de examen. 2.

cu litera G se numeşte: a. J 2 puncte 3. cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit. I d. Munţii Tatra. Loara c. cu numărul 8 se numeşte: a. Cei mai înalţi munţi din lanţul carpatic. 2 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Scrieţi. H c.. numele râurilor marcat. etaj climatic. este cel marcat cu numărul: a. Copenhaga b. cu numerele 7 şi 10. Fluviul care traversează statul marcat.. pe hartă. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 6 puncte E. Braţul Dunării marcat. Oraşul marcat. 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Râul ce se varsă direct în Dunăre dintre cele marcate pe hartă. F d. D c. B b. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. B c. Belgia b. Helsinki c. pe hartă. pe hartă. pe hartă. pe hartă. pe hartă. C b. Stockholm 2 puncte 5.. pe hartă. cu litera: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul 1 se numeşte . Statul marcat. Influenţe climatice submediteraneene se resimt în unitatea de relief marcată. Scrieţi. cu litera D. O unitate de relief formată prin cutare este cea marcată. pe hartă. cu litera A şi clima statului marcat.. cu litera: a. cu litera: a. Olso d. Lacul hidroenergetic construit pe râul marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. numele oraşelor marcate. I 2 puncte 2. cu litera F. E c. pe hartă cu litera: a. Don b. G d. H 2 puncte 5. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1 Oraşul Sarajevo este capitala statului marcat. B c. Precizaţi: 1. pe hartă. 6 puncte C. cu numărul 2 şi 6.. pe hartă. Scrieţi. D d. pe hartă. Petrolul reprezintă o resursă a subsolului unităţii de relief marcate. 1 b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Nipru 2 puncte 4. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 021 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Oraşul – capitală marcat. 4 d. pe foaia de examen. E. A b. D b.Varianta 21 . C d. cu numărul 5 se numeşte . influenţă climatică. pe hartă. Clasa molisolurilor este prezentă în unitatea de relief marcată. precipitaţii medii anuale. se găsesc pe teritoriul statului marcat. cu litera: a.. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. pe hartă. 6 2 puncte 3. 4 puncte B. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. C c. cu litera: a. G b. factori ce influenţează clima. vânturi. G 2 puncte 4. A b. 2. Precizaţi două cauze care determină valorile reduse ale densităţii populaţiei pe teritoriul statului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. F 2 puncte 2. Olanda 2 puncte D. Liechtenstein c. Luxemburg d. marcat pe hartă. A. Rin d. cu litera B se numeşte: a. 2. pe foaia de examen. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . F d.

5 500 m3/s 3500 3000 Debit (mc/s) 2500 2000 1500 1000 500 0 I F M A M I I A S O N D Lunile anului 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 I F M A M I I A S O N D Lunile anului c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. valoarea maximă a debitului lunar se înregistrează în luna: a. august b. diferenţa dintre debitul maxim lunar şi debitul minim lunar înregistrate la staţia hidrologică Regensburg.septembrie 3. două state enclave (pitice) aflate pe teritoriul acestui stat. două unităţi montane. Pentru Italia. două cauze care să explice creşterea debitului Dunării în lunile de primăvară la Olteniţa. Scrieţi. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 021 Reprezentările grafice de mai jos se referă la subiectul III A – B şi D.geografie Ministerul Educaţiei. Se dă următorul tabel: 2 Suprafaţa (km ) Populaţia (nr. E. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 8 000 m3/s 6 puncte Subiectul II C. valoarea minimă a debitului lunar se înregistrează în luna: a. 10 puncte D. pe hartă. Precizaţi un factor care determină diferenţa de densitate a populaţiei dintre cele două state. 4. diferenţa dintre valoarea maximă şi minimă a debitului este de: a. iulie d. 2. Precizaţi: 1. octombrie d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. luna cu cel mai mic debit şi valoarea acestuia. 4 puncte Diagrama alăturată reprezintă evoluţia debitului Dunării la Olteniţa. Diagrama alăturată reprezintă evoluţia debitului Dunării la Regensburg. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat.loc) Statul Finlanda 338 145 5 231 372 Ungaria 93 030 9 981 334 Sursa: The World Factbook. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 4 000 m3/s b. A. 2. altitudini. luna cu cel mai mare debit şi valoarea acestuia. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. două oraşe.Varianta 21 . 3. cu litera E şi relieful unităţii marcate cu litera H. B. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 6 000 m3/s Debit (mc/s) d. pe foaia de examen. două resurse naturale. două insule care aparţin acestui stat. noiembrie c. iunie b. precizaţi: 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1. cu excepţia capitalei. înclinare. fragmentare. aprilie c. 6 puncte E. mai 2. estimări la nivelul anului 2006 1. 2. 2. 6 puncte E. tipuri de relief. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Câmpia Transilvaniei nu este o unitate de câmpie“. 5. tipuri de roci pe care s-a format relieful.

numele oraşelor-capitală marcate. 2. pe hartă. pe hartă. numele statelor marcate. cu numărul 5 este capitala statului numit… 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 22 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 022 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Oraşul capitală marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere.Ministerul Educaţiei. cu numărul 12 se numeşte… 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. cu literele A ş I. A.geografie Proba D. Precizaţi: 1. 4 puncte B. E. cu numerele 4 şi 8. Scrieţi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Oraşul marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Oraşul marcat. pe foaia de examen. cu numărul 2 este capitala statului numit… 2. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Alunecări de teren se produc frecvent în unitatea de relief marcată. cu litera: a. D c. B b. cu numerele 9 şi 10. gradul de fragmentare. cu numărul 5 se numeşte … 2. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. F 2 puncte 4. A. F 2 puncte 4. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Scrieţi. A b. E d. râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. pe hartă. A b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. G 2 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Conuri şi cratere bine dezvoltate sunt în unitatea de relief marcată.Rovinari se află situat în unitatea de relief marcată. pe hartă. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. F d. tipuri de roci. Bazinul de lignit Motru . Râul marcat. cu litera: a. pe hartă. cu litera … 3. cu litera: a. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . E c. pe hartă. numele oraşelor marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. C c. Râul Bega traversează subunitatea de relief marcată. cu literele B şi F. cu litera: a. Scrieţi. cu litera … 6 puncte C. tipuri genetice de relief. E. alte aspecte specifice ale reliefului. D c. Capitala statului Grecia este marcată. G 2 puncte 5. cu numărul: a. pe hartă. cu numărul 10 se numeşte: a. numele unităţilor de relief marcate.Varianta 22 . A b. F d. Scrieţi. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe foaia de examen. pe hartă. distribuţia spaţială a altitudinilor. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Slobozia 2 puncte 2. Munţii Carpaţi se află pe teritoriul statului marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 022 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Ţărmul cu fiorduri este specific statului marcat. pe foaia de examen. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Peninsulei Scandinave şi relieful Peninsulei Iberice. Precizaţi două cauze care determină distribuţia neuniformă a precipitaţiilor medii anuale în Europa. G 2 puncte 3. pe hartă. Fluviul Sena traversează statul marcat. pe hartă. cu literele: a. D d. pe hartă. 3 c. 2. B şi F c. cu litera: a. 6 puncte E. 4 puncte B. pe hartă. C c. Precizaţi: 1. B b. C b. F şi G 2 puncte 2.geografie Ministerul Educaţiei. Climatul temperat continental este specific statelor marcate. F d. cu litera: a. pe hartă. E 2 puncte 3. Giurgiu d. C c. Oraşul marcat. orientarea culmilor şi văilor principale. Domurile gazeifere sunt specifice unităţii de relief marcată. C c.1 b. D d. 5 d. pe foaia de examen. A şi G b. pe hartă. cu litera: a. A b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. Călăraşi c. pe hartă. C şi D d. Brăila b. E d. Lacuri glaciare sunt în unitatea de relief marcată. 7 2 puncte 5.

precizaţi: 1. 3. un factor natural care influenţează variaţia temperaturii medii lunare. o cauză a creşterii populaţiei rurale. Precizaţi doi factori care influenţează distribuţia spaţială a populaţiei pe continentul european. 1. etaj climatic. 2. cu excepţia capitalei.loc (2004). valoarea minimă a temperaturii medii lunare.4 mil. două resurse de subsol. în România. influenţă climatică. o regiune turistică. 4. ştiind că suprafaţa este de 10. Calculaţi densitatea medie a populaţiei Europei. 5. două state vecine. Precizaţi doi factori care au condus la extinderea acestor areale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. Scrieţi pe foaia de examen: 1. precipitaţii medii anuale. cu H. după 1990. o cauză a lipsei pădurilor în zona alpină. două unităţi de relief. Precizaţi: 1.B şi prezintă evoluţia temperaturii medii lunare ale aerului la o staţie meteorologică din Câmpia Română.geografie Ministerul Educaţiei. un tip de climă. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. pe hartǎ. 6 puncte E. precum şi luna în care se înregistrează. În Europa Sudică şi Centrală există areale extinse afectate de eroziunea solului. pe hartǎ. 2 Subiectul II 2. membre ale UE. A. E. precum şi luna în care se înregistrează. 10 puncte D. 6. Precizaţi: 1. km2 şi numărul locuitorilor de 726 mil. valoarea amplitudinii termice medii anuale. cu A şi clima unitaţii de relief marcate. 2.Varianta 22 . Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 6 puncte C. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 022 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . două oraşe. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte E. modul de calcul al temperaturii medii anuale. 4 puncte B. 2. Pentru Franţa. 3. O situaţie similară este şi în România. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . vânturi.

cu litera … 3. pe hartă. Oraşul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Scrieţi. Podişul Doneţk se află situat pe teritoriul statului marcat. cu literele J şi B. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. pe hartă. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . numele statelor marcate. E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.geografie Proba D.Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. cu numărul 3 este capitala statului numit … 2. Precizaţi: 1. cu numerele 2 şi 8. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 023 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Fluviul Vistula străbate capitala statului marcat. A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 23 . 4 puncte B. pe hartă. 2.

pe foaia de examen. 10 d. pe hartă. Bazinul de huilă Petroşani se află în unitatea de relief marcată. Brăila b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănările vor fi prezentate comparativ şi nu separat. râuri 2 puncte 4. pe foaia de examen. H 2 puncte 5. A b. H d. Fluviul Dunărea formează graniţă pentru statul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. E c. pe hartă. Insula Corsica aparţine statului marcat. Grindurile sunt specifice unităţii de relief marcată. 8 c. iazuri c. A b. pe foaia de examen. cu litera H. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Giurgiu d. 2. pe hartă. pe hartă. 7 b. influenţă climatică d. temperaturi medii anuale. pe hartă. A b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Balcanice. cu litera: a. cu literele B şi H. Reşedinţa judeţului Olt este marcată. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . E. Precizaţi: 1.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera … 3. 6 puncte E. numele unităţilor de relief marcate. G 2 puncte 5. pe hartă. G d. C c. J 2 puncte 3. Port la Dunărea maritimă este oraşul marcat. cu literele A şi G prezintă asemănări ce se referă la: a. Călăraşi c. Munţii Balcani se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. 11 d.Varianta 23 . 4 puncte B. pe hartă. B c. pe hartă. cu numărul: a. pe hartă. A b. cu numărul… 6 puncte C. D d. J 2 puncte 4. E c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 023 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. J 2 puncte D. marcată. numele râurilor marcate. cu numerele 1 şi 6. precipitaţii medii anuale. G 2 puncte 2. 12 2 puncte 3. pe hartă. pe hartă. cu litera… 2. cu litera: a. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. I d. E c. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare. pe hartă. Crovurile sunt forme de relief specifice unităţii de relief. Precizaţi doi factori care explică diversitatea vegetaţiei în statul marcat. pe hartă. altitudini b. cu numărul 10 este reşedinţa judeţului: a. Scrieţi. pe hartă. F c. F d. D b. râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. 7 b. Oraşul marcat. cu numărul: a. Alumina se obţine în centrul industrial marcat. cu litera: a. D b. Climatul temperat continental este specific statului marcat. Nota 1: Deosebirile şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climat. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Unităţile de relief marcate. 10 c. etaj climatic. 4 puncte Ministerul Educaţiei. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. F d. cu litera: a. cu litera: a. cu litera: a. Teleorman 2 puncte 2. vânturi. Scrieţi. Dublin este capitala statului marcat. A.

10 puncte D. E. Precizaţi două argumente care să explice valoarea negativă a bilanţului migratoriu din ţările Europei de Est şi Sud-Est. 3. 6 puncte E. două unităţi de relief. un factor care determină densitatea mare a populaţiei în judeţul Prahova. 2. două oraşe. un factor care influenţează variaţia temperaturii medii lunare. vegetaţiei şi solurilor. influenţă climatică. precum şi luna în care se înregistrează.geografie Ministerul Educaţiei. Scrieţi pe foaia de examen: 1.Varianta 23 . pe hartă. cu litera D. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. un râu sau un fluviu. precipitaţii medii anuale. 4. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 023 Analizaţi diagrama climatică se referă la subiectul III A – B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare ale aerului la o staţie meteorologică din Câmpia Panonică. 6. reţelei hidrografice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 2. cu litera C şi clima unităţii de relief marcate. vânturi. o zonă de vegetaţie. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcate. 4 puncte Ministerul Educaţiei. valoarea amplitudinii termice medii anuale. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului. un factor natural care favorizează dezvoltarea pe suprafeţe extinse a viţei de vie în Subcarpaţii Curburii. precum şi luna în care se înregistrează. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 5. Comparaţi cadrul natural al Austriei cu cel al Ucrainei. modul de calcul al temperaturilor medii anuale. un tip genetic de lac şi un exemplu. 6 puncte E. 2. precizaţi: 1. două caracteristici climatice. precizând trei deosebiri. 3. Precizaţi: 1. 6 puncte C. 2. etaj climatic. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănărea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi: 1. climei. 4 puncte B. A. pe hartă. Pentru Ungaria.

2. Fluviul Pad străbate statul marcat. hartă.a 2 Subiectul I . pe hartă. Precizaţi: 1.geografie Proba D. pe hartă. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. numele oraşelor-capitală marcate. cu numărul 1 este capitala statului numit … 2. E. cu litera … 3. Scrieţi. A. numele statelor marcate. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Podişul Meseta se află situat pe teritoriul statului marcat pe. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 024 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D.Ministerul Educaţiei. cu literele F şi I. cu numerele 4 şi 11. 4 puncte B. Oraşul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 24 . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. pe foaia de examen. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Minereu de fier se exploatează din unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu numerele 5 şi 6. Relief litoral există în unitatea de relief marcată. I 2 puncte 5. cu litera: a. 8 c. Datează din antichitate oraşul marcat.geografie Ministerul Educaţiei. cu numărul: a. D c. F d. D b. vânturi. 7 d. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Relieful carstic este specific unităţii de relief marcate. pe hartă. A b. pe hartă. Port la Marea Baltică este oraşul-capitală marcat. Oraşul marcat. Numeroase lacuri glaciare se află pe teritoriul statului marcat. pe hartă.a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. cu litera A sunt specifice influenţe climatice … 2. 4 b. 4 puncte B. pe hartă. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . F d. cu numărul 10 se numeşte: a. A b. 1. pe hartă. În unitatea de relief marcată. Oraşul Reykjavik este capitala statului marcat. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. pe hartă. cu litera: a. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Climatul mediteranean este specific statelor marcate. A şi J c. Scrieţi. 6 puncte E. B b. cu numărul … 3. Buzău b. Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climat. pe hartă. 7 b. cu litera J. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. amplitudine termică. E c. cu litera B şi clima statului marcat. B c. cu litera: a. 14 2 puncte D. temperaturi medii anuale. H d. pe hartă. pe hartă. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. cu literele: a. I 2 puncte 3. D c. A. E. H 2 puncte 4. Precizaţi: 1. Fluviul Vistula străbate statul marcat. E d. 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. G 2 puncte 4. E d. pe hartă. cu litera: a. 12 2 puncte 2. pe hartă. A b. A şi F b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Târgovişte 2 puncte 3. Scrieţi. precipitaţii medii anuale. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 024 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII. cu numărul: a. pe foaia de examen. pe foaia de examen. Vegetaţie alpină se dezoltă în unitatea de relief marcată. cu litera: a. Scrieţi. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică. F şi J 2 puncte 2. F c. pe hartă.H d. 9 d. Se produce utilaj petrolier în oraşul marcat. numele râurilor marcate. cu litera … 6 puncte C. pe hartă. Brăila c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. D c. 2. B b. pe hartă. cu literele A şi H.Varianta 24 . pe foaia de examen. 5 c. G 2 puncte 5. B şi F d. Galaţi d.

4 puncte B. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. cu litera C şi clima unităţii de relief marcate. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 3. Precizaţi tipul de climă şi o cauză care influenţează clima din această regiune. E.Varianta 24 . două state vecine. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 024 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . o insulă sau arhipelag care aparţine acestui stat. precipitaţii medii anuale. modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale. precizaţi: 1.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. 6. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. două regiuni turistice. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2 Subiectul II Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului. vânturi. reţelei hidrografice. Comparaţi cadrul natural al Greciei cu cel al Republicii Moldova. 4. etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E.4ºC. două unităţi montane. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII . un tip de climă. A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. Precizaţi: 1. Prezentaţi două argumente pentru a susţine avantajele economice conferite de vecinătatea ţării noastre cu Marea Neagră. Pe litoralul sudic al Peninsulei Crimeea. 5. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte E. Pentru Spania. Scrieţi pe foaia de examen: 1. vegetaţiei şi solurilor. influenţă climatică. altele decât capitala.a Subiectul III . 2. diferenţa dintre valoare maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare.B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Câmpia Română. două oraşe. cu litera H. 2. un factor care influenţează variaţia cantităţii de precipitaţii lunare. membre ale UE. temperatura medie a lunii ianuarie este de 2 . pe hartă. 6 puncte C. climei. precizând trei deosebiri. 2.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 25 . Scrieţi. cu numărul 4 este capitala statului numit . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 025 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. 2. pe foaia de examen. E. cu literele A şi H. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Vulcanii Etna şi Vezuviu sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. pe hartă.Ministerul Educaţiei.. 3.. Capitala statului marcat. cu litera . pe hartă. 4 puncte B. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat.. numele statelor marcate.. numele oraşelor-capitală marcate. A. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu.. cu litera F este oraşul numit . Precizaţi: 1. cu numerele 3 şi 10.geografie Proba D. pe hartă.

A b.. pe hartă. gradul de fragmentare. pe hartă. pe hartă. cu numărul 6 s-a amenajat lacul hidroenergetic numit . cu litera . Munţii Penini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. F d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. Prezentaţi două argumente prin care să explicaţi repartiţia neuniformă a precipitaţiilor pe teritoriul Europei. pe hartă. cu litera: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Oraşul Bârlad este situat în unitatea de relief marcată. 6 puncte E. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. G 2 puncte 3. pe hartă. cu litera: a. pe hartă. pe hartă. numele oraşelor marcate. G d.. Bega b. D c. G 2 puncte 3. H d. E. pe hartă. pe hartă. E d.. J 2 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. B b. pe foaia de examen. H d. Precizaţi trei deosebiri între relieful Alpilor Scandinavi şi relieful Munţilor Carpaţi. pe foaia de examen. Crişul Alb c.Varianta 25 . 2.. Pe râul marcat. A b.. cu literele A şi F . Fluviul Nistru traversează statul marcat. Precizaţi: 1. D b. Crişul Negru d. A. tipuri de roci. pe hartă. J 2 puncte 4. pe foaia de examen. B b. Râul marcat. 6 puncte C. 4 puncte Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 025 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectele II A – D. 3. Pădurile de conifere (taiga) ocupă suprafeţe extinse în statul marcat. pe hartă. cu numărul 12 se numeşte . alte aspecte specifice ale reliefului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. C b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.geografie Ministerul Educaţiei. Mureş 2 puncte 2. cu numerele 9 şi 10. 2. Oraşul marcat.cu litera: a. E c. cu litera: a. cu litera: a. numele unităţilor de relief marcate. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Oraşul Minsk este capitala statului marcat. cu numărul 2 se numeşte: a. 4 puncte B. Scrieţi.. Munţii Balcani se desfaşoară pe teritoriul statului marcat. D c. cu litera: a. Scrieţi. Râul Motru delimitează la est unitatea de relief marcată. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. tipuri genetice de relief. F c. D d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. E c. G d. I 2 puncte 5. C c. Scrieţi. pe hartă. I 2 puncte 2. cu litera: a. Soluri din clasa molisoluri (tip cernoziom) există în unitatea de relief marcată. C c. distribuţia spaţială a altitudinilor. A b. orientarea culmilor şi a văilor principale.

Tabelul de mai jos redă structura producţiei de energie electrică (%) în România şi alte state ale UE. 2. 10 puncte D. 6 puncte E. A b. 6 puncte E. Modificarea în ritm alert şi continuu a mediului temperat-continental include şi accelerarea proceselor de degradare a terenurilor. membre ale UE. 2.B şi prezintă evoluţia valorilor temperaturii medii lunare la o staţie meteorologică din Munţii Carpaţi. 12 2 puncte D. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte B. E. Scrieţi. un factor determinant al variaţiei temperaturilor medii lunare. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. precizaţi: 1. G 2 puncte 5. gaze naturale şi ape geotermale există în unitatea de relief marcată. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. Precizaţi două cauze care generează acest proces. 4. Reşedinţa judeţului Bihor este oraşul marcat. pe hartă. 4 puncte Energie nucleară (%) 9 40 13 2 Hidroenergie (%) 30 2 1 Cărbune (%) 40 6 24 Gaze naturale (%) 15 13 21 Subiectul II Petrol (%) 5 35 40 Energie alternativă (%) 1 4 1 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .cu litera: a. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. un oraş-port fluvial. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 025 Graficul de mai jos se referă la subiectul III A . 2. 2. 3. pe foaia de examen: 1. 9 c. tipuri de roci. Prezentaţi două argumente care ilustrează rolul Munţilor Carpaţi în clima României. o cauză care explică ponderea ridicată a energie nucleare în Franţa. două resurse de subsol.Varianta 25 . valoarea maximă a temperaturii medii lunare. orientarea culmilor şi văilor principale. Precizaţi: 1. 8 b. 3. gradul de fragmentare. un oraş-port maritim. combustibilul fosil pe care România îl foloseşte mai puţin. cu litera E.geografie Ministerul Educaţiei. două state vecine. două surse de energie pe care Germania le valorifică mai mult. 11 d. pe hartă. precum şi luna în care se înregistrează. cu numărul: a. Petrol. 3. cu litera A şi relieful unităţii marcate. comparativ cu celelalte două state din tabel. tipuri genetice de relief. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Statul România Franţa Germania Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte C. pe hartă. 6. Pentru Germania. alte aspecte specifice ale reliefului. două unităţi de relief. distribuţia spaţială a altitudinilor. valoarea amplitudinii termice medii anuale. două ramuri industriale dezvoltate pe baza resurselor menţionate mai sus. comparativ cu celelalte două state din tabel. precum şi luna în care se înregistrează. A. la nivelul anului 2006. 5. C d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. B c. modul de calcul al temperaturii medii anuale.

cu litera B se numeşte . cu numerele 9 şi 12. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A.. pe foaia de examen. cu literele C şi D. 4 puncte B.Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 2. Statul marcat. Scrieţi.. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă.. pe hartă. cu numărul 12 este traversat de fluviul numit . Oraşul marcat. pe hartă. numele statelor marcate. E. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.geografie Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 26 . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 026 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C.. cu numărul 11 este capitala statului numit . numele oraşelor-capitală marcate. Oraşul-capitală marcat. Precizaţi: 1. 2. 3...

cu litera .. Scrieţi. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 026 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectele II A– D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. 4 c. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Italice. Olt d. 2. vânturi. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. nave maritime 2 puncte 2. 5 b. pe hartă. Iaşi d. Argeş b.. Scrieţi.. cu numerele 2 şi 3. precipitaţii medii anuale. oţel d. 2 b. 7 c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul 10 este reşedinţa judeţului numit: a. cu numărul 9 este traversat de râul numit . pe hartă. alumina b. pe hartă. pe hartă.metamorfice. numele râurilor marcate. Piatra Neamţ 2 puncte 4. F d. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Vegetaţia mediteraneană este specifică statului marcat. cu numărul: a. pe foaia de examen. C c. 15 2 puncte 4. pe foaia de examen. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. 14 2 puncte 5. Climatul temperat-oceanic este specific statului marcat.. E c. Prezentaţi două cauze care determină fenomenul de îmbătrânire demografică a populaţiei din statele Europei Vestice. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Teleorman 2 puncte 3.. H 2 puncte 2. E c.sedimentare) dispuse pe trei fâşii paralele sunt în unitatea de relief marcată. cu numerele 9 şi 11 se obţine: a. J 2 puncte 3. 6 puncte E. B b. Scrieţi. 6 puncte C. 13 d. 4 puncte B. In oraşele marcate. 7 b. cu numărul 4 străbate în Subcarpaţii Moldovei oraşul numit: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. C b. Oraşul marcat. A b... cu numărul: a. numele unităţilor de relief marcate. Bârlad b. Podişul Bavariei este situat pe teritoriul statului marcat.. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu literele E şi G. pe hartă. pe foaia de examen. A. Giurgiu c. pe hartă. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II .Varianta 26 . cu litera: a. Precizaţi: 1. Babele şi Sfinxul se găsesc în unitatea de relief marcată. autoturisme c.geografie Ministerul Educaţiei. 3. H d. 9 c. Un important combinat siderurgic este oraşul marcat. Roci variate(vulcanice. 4 puncte Ministerul Educaţiei.. cu litera . E. 10 d. amplitudine termică. pe hartă. Capitala statului Islanda este marcată. G d. cu numărul: a. pe hartă. Botoşani c. I 2 puncte D. temperaturi medii anuale. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. 10 d. Râul marcat. Oraşul marcat. cu litera: a. 2. Fluviul Tamisa traversează oraşul-capitală marcat.

Vegetaţia de stepă ocupă suprafeţe întinse în unitatea de relief marcată. o cauză prin care să explicaţi “mozaicul petrografic” al Munţilor Apuseni. Prezentaţi: 1. diferenţa dintre cantităţile medii de precipitaţii din lunile aprilie şi octombrie. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord. Precizaţi două cauze care determină distribuţia inegală a infrastructurii de transport în Europa Centrală. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.6 ‰ 12.9 ‰ Calculaţi: 1. 6 puncte C. 2. pe hartă. 3. două resurse de subsol. 3. cu litera: a. 6. A b.0 ‰ Mortalitate 9. D c. bilanţul natural (sporul natural) pentru anul 2004. E d. G 2 puncte D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 026 Graficul alăturat se referă la subiectul III A . În tabelul alăturat sunt reprezentate rata natalităţii şi cea a mortalităţii populaţiei din România. etaj climatic. cu excepţia capitalei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi: 1. două unităţi de relief. 4. 4 puncte B. Scrieţi pe foaia de examen: 1. trei oraşe. precizaţi: 1. 2. 2.6 ‰ 10. o regiune turistică. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.9 ‰ 9. precum şi luna în care se înregistrează. pe hartă. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 6 puncte E. pe hartă. 2. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. un factor care a determinat creşterea mortalităţii în ţara noastră. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcate.2 ‰ 19. o lună cu precipitaţii medii cuprinse între 80 şi 100 mm. 3. influenţă climatică.B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Munţii Carpaţi. 5. E. 4 puncte Ministerul Educaţiei. precum şi luna în care se înregistrează. vânturi. precipitaţii medii anuale. bilanţul natural (sporul natural) pentru anul 1956.5 ‰ 10. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare.0 ‰ 2 Subiectul II 11. 2. A.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera F şi clima unităţii de relief marcate. cu litera G. 6 puncte E. o cauză prin care să explicaţi dispunerea radiar-concentrică a reţelei feroviare în România. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.Varianta 26 . un râu sau fluviu. Anul 1956 1977 1998 2004 Natalitate 24. modul de calcul al cantităţii medii lunare de precipitaţii. un tip de climă.

Scrieţi. pe hartă. Munţii Pirinei se află situat pe teritoriul statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 27 . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 027 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C.geografie Proba D. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu litera .. 2. 4 puncte B.Ministerul Educaţiei. Oraşul marcat. pe hartă. membru al Uniunii Europene. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. cu literele B şi E.. E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. este marcat. cu litera … 3. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A. cu numărul 11 este capitala statului numit . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.. 2. pe foaia de examen. Precizaţi: 1. pe hartă. pe hartă. Statul din Peninsula Scandinavă. numele statelor marcate. cu numerele 1 şi 3. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .

14 2 puncte 4. E c.Varianta 27 . cu literele D şi G. F d. J 2 puncte 2. alte aspecte specifice ale reliefului. pe hartă. I 2 puncte 3. cu litera: a. Scrieţi. Precizaţi: 1. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. G d. 2. pe hartă. pe hartă. Hunedoara d.. C b. 12 2 puncte 5. pe foaia de examen. pe hartă. H 2 puncte 4. 2 b. numele oraşelor marcate. tipuri genetice de relief. D b. cu litera: a. Structuri boltite sub formă de domuri există în unitatea de relief marcată. cu litera: a. H d.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera: a.. pe hartă. 4 puncte B. Scrieţi. 8 d. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1... Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinavi şi relieful Munţilor Alpi. cu numărul: a. cu numărul 5 se numeşte: a. 3. F d. pe hartă. Argeş b. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Oraşul marcat. Cea mai redusă cantitate de precipitaţii medii anuale cade în unitatea de relief marcată. cu litera . râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Utilaj petrolier se obţine în oraşul marcat. Climatul temperat-oceanic este caracteristic în statul marcat. pe hartă. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat.. cu numărul: a. Prezentaţi două consecinţe ale sporului natural redus din Europa. pe hartă.. A. numele unităţilor de relief marcate. Sibiu 2 puncte 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numerele 8 şi 10. B b. tipuri de roci. pe hartă. distribuţia spaţială a altitudinilor. Deva c. E. H 2 puncte 3. Fluviul Sena traversează oraşul-capitală marcat. cu numărul 12 se numeşte: a. A b. Lacuri de crovuri s-au format în unitatea de relief marcată. 6 c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. E c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 5 c. pe foaia de examen. cu numărul . pe hartă. Alba Iulia b. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Scrieţi. Oraşul Varşovia este capitala statului marcat. 4 b. 6 puncte E. Ialomiţa d. C d. Râul marcat. A b. pe hartă. Prahova 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . D c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 10 d. 6 puncte C. cu litera: a. pe hartă. Dâmboviţa c. Capitala statului Finlanda este oraşul marcat. Râul marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 027 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectele II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. B c. gradul de fragmentare. cu numărul 1 se numeşte . E c. orientarea culmilor şi văilor principale. H 2 puncte D. pe foaia de examen.

6 puncte E. climei. A. pe hartă. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al Republicii Moldova. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale râului Siret la vărsare în Dunăre. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera H. tipuri de roci.geografie Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 027 Graficul de mai jos se referă la subiectul III A . pe hartă cu litera: a. 2. marcată. F 2 puncte D. un factor care a determinat dezvoltarea industriei produselor clorosodice în Subcarpaţi. după 1990. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 6 puncte C. Subiectul II şi solurilor. două insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat. două unităţi de relief. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: vegetaţiei 2 reliefului. Precizaţi: 1.Varianta 27 . 2. pe hartă. Vegetaţia de stepă este predominantă în unitatea de relief. tipuri genetice de relief. diferenţa dintre valoarea debitului în luna aprilie şi valoarea debitului în luna decembrie. 3. E d. Precizaţi: 1. gradul de fragmentare. Pentru Spania. valoarea minimă a debitului lunar şi luna în care se înregistrează. 4 puncte B. distribuţia spaţială a altitudinilor. cu litera D şi relieful unităţii marcate. precizând trei deosebiri. trei oraşe. o resursă naturală. două regiuni turistice. reţelei hidrografice. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. două luni în care debitul mediu lunar are aceleaşi valori . C c. 6 puncte E. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. precizaţi: 1. Precizaţi două cauze ale natalităţii reduse din ţările Europei de Est şi Sud-Est. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . altele decât capitala. Prezentaţi: 1. orientarea culmilor şi văilor principale. 4. valoarea maximă a debitului lunar şi luna în care se înregistrează. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. E. alte aspecte specifice ale reliefului. o cauză care a determinat scăderea numărului de locuitori ai ţării noastre. 3. 2. 5. B b. 10 puncte D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. o cauză a creşterilor de debit în luna aprilie.

cu literele A şi D. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 2. pe hartă. cu numerele 7 şi 14. pe hartă. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numărul 13 se numeşte … 2. numele oraşelor-capitală marcate. Oraşul marcat. Oraşul marcat. A.Ministerul Educaţiei. cu numărul 5 este capitala statului numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Scrieţi.geografie Proba D. pe hartă. 4 puncte B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera I se numeşte … 3. numele statelor marcate. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 028 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Precizaţi: 1. E. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 28 . Statul marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere.

pe hartă. Bistriţa Năsăud b. pe hartă. pe hartă. Cehia c. pe foaia de examen. cu litera: a. Scrieţi. 1 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. fragmentare. C c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. C c. pe hartă. E d. Ucraina. E c. numele unităţilor de relief marcate. 6 puncte E. Statul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. H 2 puncte 2. B b. Este membru al Uniunii Europene statul marcat. pe foaia de examen. Etaj climatic alpin există în unitatea de relief marcată. Oraşul marcat. Maramureş d. pe hartă. cu numărul: a. F d. pe hartă. Bulgaria d.Varianta 28 . B b. D c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cluj c. E. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 2 şi 3 c. cu litera: a. 7 2 puncte 4. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului: a. G 2 puncte 2. pe hartǎ. Slovenia 2 puncte 5. Satu Mare 2 puncte 3. Are deschidere la Marea Nordului statul marcat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 028 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. cu litera F se numeşte: a. 2 şi 6 2 puncte 5. 1 şi 2 b. Prezentaţi două cauze care explică potenţialul agricol ridicat al unor ţări ca România.geografie Ministerul Educaţiei. Macedonia 2 puncte 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Belarus b. pe foaia de examen. pe hartă. D b. 4 puncte B. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. cu numărul 5 este afluentul direct al … 3. pe hată. cu numărul 10 este traversat de râul numit… 2. cu numerele: a. Subcarpaţii Getici sunt traversaţi de râurile marcate. Scrieţi. alte aspecte specfice ale reliefului. F 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II . Precizaţi: 1. Vorbesc o limbǎ germanicǎ locuitorii oraşului marcat. pe hartă. G d. cu litera: a. Râul marcat. Belgia c. tipuri de relief. 5 d. Scrieţi. pe hartă. D d. H d. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Statul marcat. altitudini. numele oraşelor marcate. Slovacia d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. Datează din perioada daco-romană oraşul marcat. cu numerele 8 şi 9. cu numărul … 6 puncte C. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. E c. C b. cu litera B se numeşte: a. pe hartă. Republica Moldova etc. Cele mai mari altitudini se înregistrează în unitatea de relief marcată. Influenţe climatice pontice se resimt în unitatea de relief marcată. Oraşul marcat. A. pe hartă. I 2 puncte D. cu literele A şi B. 2 şi 4 d. Precizaţi trei asemănări între relieful Câmpiei Padului şi relieful Câmpiei Panonice. cu litera: a. Austria b. G 2 puncte 4. A b. pe hartă. cu litera: a. 3 c.

două resurse naturale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 2. pe hartă. 2. A. 4 puncte B. temperatura minimă şi luna în care se înregistrează. estimări la nivelul anului 2006 1. un stat vecin. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei.loc. un tip de climă. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D.) 7 385 367 400 214 9 016 596 Subiectul II Sursa: The World Factbook. 6. un argument pentru a ilustra faptul că Dunărea reprezintă un important fluviu internaţional al Europei. 4. Precizaţi patru tipuri de turism practicate în Spania. Pentru Serbia. un factor care a determinat amplasarea unor rafinării în Câmpia Română.geografie Ministerul Educaţiei. două râuri sau fluvii. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul IIIError! Reference source not found. cu litera E Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 5. pe hartă. Calculaţi densitatea medie a populaţiei în Bulgaria şi Malta. membru al UE. 2. două luni în care temperatura medie este de 15˚C. Precizaţi: 1. Prezentaţi: 1. altitudini. modul de calcul al temperaturii medii anuale. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. două luni în care temperatura medie este de 0˚C. 3. 6 puncte E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 028 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A . 3. două unităţi de relief. temperatura maximă şi luna în care se înregistrează. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Tabelul de mai jos prezintă suprafaţa şi populaţia unor ţări din UE. 6 puncte C. 2. Precizaţi două cauze care explică densitatea redusă a populaţiei din Suedia.B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. două oraşe. . E. fragmentare. precizaţi: 1.Varianta 28 . Precizaţi: 1. tipuri de relief. cu litera D şi relieful unităţii marcate. Ţara Bulgaria Malta Suedia Suprafaţa (km2) 110 910 316 449 964 Populaţia (nr.

pe foaia de examen. numele statelor marcate.Ministerul Educaţiei. Statul marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul 15 este străbătut de fluviul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 2. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 029 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. cu numărul … 2. cu litera G se numeşte… 3.geografie Proba D. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 29 . Aglomeraţia urbană londoneză este marcată. E. 4 puncte B. pe hartă. Oraşul marcat. cu numerele 5 şi 9. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu literele C şi H. A. Precizaţi: 1. Scrieţi.

numele unităţilor de relief marcate. cu litera: a. deal c. Prezentaţi două cauze care determină valorile mari ale densităţii populaţiei de-a lungul râului Rhin. C c. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. E d. pe hartă. I 2 puncte 4. în cursul mijlociu şi cursul inferior. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată. pe hartă. lande b. B c. Oraşul marcat. cu numărul 10 este situat în regiune de: a. Scrieţi. stepă d. Influenţe oceanice şi submediteraneene există în unitatea de relief marcată. F 2 puncte 2. Statul marcat. A. pe hartă. cu literele E şi F. cu litera: a. A b. pe hartă. E 2 puncte 3. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 029 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. tundră 2 puncte 5. B b. Slovacia 2 puncte 2.geografie Ministerul Educaţiei. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe foaia de examen. pe hartă. cu litera D vegetaţia dominantă este: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. H d. În statul marcat. Are deschidere la Marea Neagră statul marcat. Eurotunelul leagă Regatul Unit al Marii Britanii de statul marcat. câmpie b. cu numerele 1 şi 4. Belgia c. Elveţia d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. B b. pe hartă. 2. tip de climă. râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. pe foaia de examen. E d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera: a. Râul cu cel mai mare debit este marcat.Varianta 29 . Oraşul marcat. podiş 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II . pe hartă. Precizaţi: 1. Bulgaria d. pe hartă. Scrieţi. pe hartă.pe hartă. Precizaţi trei asemănări între clima Peninsulei Italice şi clima Peninsulei Iberice. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen.. 6 puncte C. A b. precipitaţii medii anuale. pădure de conifere c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat 6 puncte E. F d. Scrieţi. munte d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Solurile din clasa molisoluri sunt dominante în unitatea de relief marcată. 4 puncte B. Belgia c. C c. Austria b. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului numit… 2. cu litera: a. Oraşul marcat. numele râurilor marcate. cu litera. pe hartă. cu numărul 7 este capitala statului: a. cu litera J se numeşte: a. F 2 puncte D. Albania b. E.. Macedonia 2 puncte 3. amplitudine termică. C c. cu numărul … 3. pe hartă. vânturi. pe hartă.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. tipuri de relief. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera C. 3. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 029 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . 6 puncte C. un tip de climă. Someş d. Prezentaţi două premise naturale ale practicării culturii cerealelor în Câmpia Română. Precizaţi două cauze care determină diferenţa de temperatură înregistrată la cele două staţii meteorologice.B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu din Europa.geografie Ministerul Educaţiei. A b.70C iar la Varna (Bulgaria) este de 11.Varianta 29 . 2. două oraşe-port. luna cu cel mai ridicat debit mediu lunar şi valoarea acestuia. pe hartă. 2. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul 10 II puncte D. două unităţi de relief. fragmentare. cu litera: a. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al Ucrainei. o cultură agricolă tradiţională. 7. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi: 1. valoarea diferenţei de debit dintre lunile iulie şi septembrie. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului. E d. marea la care are ieşire. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. alte aspecte specifice ale reliefului. un factor care influenţează variaţiile debitului mediu lunar. Mureş b. 5. Vegetaţia de stepă este caracteristică unităţii de relief marcate. F 5. cu litera E şi relieful unităţii marcate. luna cu cel mai scăzut debit mediu lunar şi valoarea acestuia. 4. Pentru Bulgaria. Olt c. 4 puncte B. altitudini. Oraşul marcat. E. A. 3. C c. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. precizaţi: 1. pe hartă. 6 puncte E.30C. Temperatura medie anuală la Sibiu (România) este de 8. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. luna în care se înregistrează un debit mediu de 100 m3/s. un râu sau fluviu. cu numărul 11 este situat pe râul numit: a. Târnava 2 puncte 2 puncte D. Precizaţi: 1. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 6 puncte E. vegetaţiei şi solurilor. 4 puncte Ministerul Educaţiei. două resurse naturale 6. 2. precizând trei deosebiri. reţelei hidrografice. climei.

Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. Precizaţi: 1. cu litera B se numeşte … 3. cu numerele 5 şi 10. cu numărul 11 este capitala statului numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . A. 4 puncte B.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 30 . cu numărul … 2. Statul marcat. 2. Statul Papal este o enclavă în oraşul-capitală marcat. cu literele E şi F. pe hartă. numele statelor marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varian ta 030 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C.geografie Proba D. pe hartă. E. Scrieţi. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. numele oraşelor-capitală marcate. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.

cu litera G se numeşte: a. pe hartă. B b. Argeş b. pe hartă. pe hartă. A b. A b. Statul marcat. Letonia c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Oraşul marcat. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului: a. vânturi. D c. pe hartă. pe foaia de examen. cu litera: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. Pădurile de conifere sunt specifice unităţii de relief marcate. 10 2 puncte 4. Gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată. Norvegia d. 7 c. Lituania d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. F 2 puncte D. pe hartă. D d. precipitaţii medii anuale. 6 puncte E.geografie Ministerul Educaţiei. Râul marcat.Varianta 30 . Scrieţi. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. cu litera: a. 2. pe hartă. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat. Este membru al Uniunii Europene statul marcat. pe hartă. cu literele D şi H. C c. cu numărul 12 este situat în Subcarpaţii … 2. I d. pe hartă. Bazinul carbonifer Petroşani este străbătut de râul marcat. Cea mai nouă unitate de relief este marcată. B c. 3 c. Prezentaţi două premise naturale care favorizează cultura viţei de vie în Peninsula Italică şi Peninsula Iberică. cu litera: a. E d. Belarus b. A. pe hartă. 1 b. cu litera … 6 puncte C. cu litera I se numeşte: a. Precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 2 puncte 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Vâlcea 2 puncte 2. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe foaia de examen. Danemarca b. numele unităţilor de relief marcate. cu litera: a. pe hartă. amplitudine termică. pe hartă. Capitala Croaţiei este oraşul marcat. 8 d. Oraşul marcat. 1 b. cu numărul 1 se numeşte … 3. numele oraşelor marcate. tip de climă. F 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. Finlanda c. Dâmboviţa c. A b. Scrieţi. Statul marcat. Prahova d. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Balcanice şi clima Peninsulei Scandinave. Suedia 2 puncte 5. J 2 puncte 2. cu numărul: a. E d. Polonia 2 puncte 3. B c. cu numerele 8 şi 10. cu numărul: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. E. H 2 puncte 4. 4 d. pe foaia de examen. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 030 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. 4 puncte B.

influenţă climatică. un lac natural. 6. un factor care favorizează construirea lacurilor hidroenergetice în regiunea montană. H 2 puncte D. 2. doi factori care au determinat sporul natural negativ în 1998 şi 2004. cu litera F. Pentru Ungaria. În tabelul alăturat sunt reprezentate rata natalităţii şi cea a mortalităţii populaţiei din România. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.Varianta 30 . 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 030 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . două luni în care temperatura medie lunară este de 10˚C. Precizaţi: 1. 6 puncte E. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. A. cu litera D şi clima unităţii de relief marcate. 4 puncte B.geografie Ministerul Educaţiei. două caracteristici climatice. 5. etaj climatic. 2. doi afluenţi ai Tisei.4 ‰ 10.9 ‰ 2 Subiectul II Calculaţi: 1. Precizaţi: 1.6 ‰ 11. două unităţi de relief. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 2. vânturi. bilanţul natural pentru anul 1956. 3. 2. 6 puncte E. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. un factor care favorizează dezvoltarea industriei chimice în oraşele situate în Subcarpaţi. Se întâlnesc numeroase iazuri în unitatea de relief marcată. precipitaţii medii anuale. lunile cu cea mai ridicată temperatură medie lunară. o zonă de vegetaţie.6 ‰ 11. 4 puncte Ministerul Educaţiei. lunile cu cea mai scăzută temperatură medie lunară. 4. E.0 ‰ 11.2 ‰ 19. Precizaţi două avantaje ale creşterii producţiei de hidroenergie pe plan european.5 ‰ 10. 6 puncte C.0 ‰ 9. pe hartă. pe hartă. altele decât capitala.6 ‰ 12. 2. pe hartă. Anul 1956 1977 1992 1998 2004 Natalitatea Mortalitatea 24. două luni în care temperatura medie lunară este de 5˚C. precizaţi: 1. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Prezentaţi: 1. valoarea diferenţei de temperatură între lunile mai şi noiembrie. C c. 3. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. bilanţul natural pentru anul 2004. D d. cu litera: a. două oraşe.B şi prezintă evoluţia temperaturii medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. B b.9 ‰ 9.

capitală marcat. Oraşul . 3.Ministerul Educaţiei. pe hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .geografie Proba D.. cu literele A şi G. numele oraşelor-capitală marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numerele 3 şi 7. pe foaia de examen. pe hartă.. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 031 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Are ieşire la Marea Egee statul marcat.. Capitala statului marcat. cu litera . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 31 . 2. pe hartă.. pe hartă. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.capitală cu numere. A. Scrieţi. 4 puncte B. cu litera E este oraşul numit … 2. numele statelor marcate. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu numărul 15 este străbătut de fluviul numit.

Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Madrid c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Dublin c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 031 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Statul marcat. Lacuri glaciare există în unitatea de relief marcată. Crişul Negru c. subpolar (rece) 2 puncte 2. Carpaţi d. Râul marcat. Crişul Alb b. pe hartă. Oraşul . cu litera H. O importantă regiune viticolă a României este situată în unitatea de relief marcată. pe hartă. Pirinei 2 puncte 3. pe hartă. pe hartă. pe hartă cu litera E şi clima statului marcat. pe hartă. cu numărul 12 se numeşte: a. Prezentaţi două argumente pentru a demonstra două contraste economice între nordul şi sudul Italiei. 4 puncte B. Paris 2 puncte 4. Serbia d. cu numerele 3 şi 4. B c. G 2 puncte 4. temperat continental c. pe hartă. Scrieţi. Fluviul Vistula străbate oraşul-capitală marcat. numele unităţilor de relief marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera… 6 puncte C. În statul marcat. 2 b. cu litera D se află munţii: a. Valletta 2 puncte D. Bulgaria b. pe foaia de examen. 4 c. Ungaria 2 puncte 2. Precizaţi: 1. Crişul Repede d. cu litera F îi este specific climatul: a. Scrieţi. 4 puncte Ministerul Educaţiei. amplitudine termică. Berna b. D 2 puncte 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu numărul: a. A b. cu litera: a. Râul marcat. cu numărul 8 formează graniţă naturală cu ţara vecină numită: a. Republica Moldova c.Varianta 31 . A. pe hartă. pe foaia de examen. Mureş 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă temperaturi medii anuale. Alpi b. mediteranean (subtropical) b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Importante zăcăminte de minereuri de fier şi marmură se exploatează din unitatea de relief marcată. cu numărul 8 se numeşte: a. 10 2 puncte 5. C d. cu litera F se resimt influenţe climatice… 3. pe hartă. pe hartă. pe hartă. Apenini c. E. În unitatea de relief marcată. Monaco d. vânturi. C d. pe hartă. cu litera: a. 2. Oraşul marcat. Statului marcat. precipitaţii medii anuale. cu literele B şi F. 7 d.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera J are capitala în oraşul: a. pe hartă. B c. pe hartă. Scrieţi. numele oraşelor marcate. Barcelona b. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. temperat oceanic d. pe hartă. cu numărul 1 este reşedinţa judeţului numit… 2. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe foaia de examen. Minsk d. 6 puncte E. A b.capitală marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. două râuri sau fluvii. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. două oraşe porturi. un argument care să ilustreze importanţa economică a Canalului Dunăre – Marea Neagră pentru România. precizaţi: 1. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. mediteranean (subtropical) b. 3. polar maritim b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat din tabel. Pentru Germania. Temperatura minimă absolută din ţara noastră s-a înregistrat în apropierea oraşului marcat. 10 puncte D. 5. polar continental d.) Belgia 30 528 10 379 067 Ungaria 93 030 9 981 300 Sursa: The World Factbook. orientarea culmilor şi văilor principale. 5 d. 2.geografie Ministerul Educaţiei. dou resurse de subsol. distribuţia spaţială a altitudinilor. 6 2 puncte D.Varianta 31 . Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. E. iarna b. temperat oceanic d. Suprafaţa Populaţia Statul (km2) (nr. Temperaturile au valori ridicate în lunile de vară datorită invaziilor maselor de aer: a. Scrieţi pe foaia de examen. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . valoarea maximă a temperaturii medii şi luna în care s-a înregistrat. 2. A. 6 puncte E. Anotimpul în care se înregistrează cea mai mare cantitate de precipitaţii este: a. un factor care a favorizat dezvoltarea unor centre ale industriei chimice în Depresiunea Colinară a Transilvaniei. pe hartă. două ramuri industriale care utilizează resursele de subsol menţionate mai sus. cu litera A şi relieful unităţii marcate cu litera C. tipuri genetice de relief. subpolar 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 2. tropical 6 puncte C. vara 3. două mări la care are ieşire. Precizaţi: 1. tipuri de roci. În tabelul alăturat sunt prezentate suprafaţa şi populaţia unor ţări din UE. toamna d.loc. Prezentaţi: 1. 2 Probă scris ă la ă Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 4. Tipul de climă ilustrat de diagrama climatică de mai sus este: a. primăvara c. gradul de fragmentare. alte aspecte specifice ale reliefului. 6 puncte E. temperat continental c. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „În structura producţiei de energie electrică a Germaniei şi Norvegiei hidroenergia are o pondere ridicată”. 1 b. 2 c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 031 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi a cantităţilor medii lunare de precipitaţii. Precizaţi un factor care determină repartiţia neuniformă a populaţiei în fiecare din statele din tabel. ecuatorial c. estimări la nivelul anului 2006 1. pe hartă. cu numărul: a. 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cantitatea maximă de precipitaţii şi luna în care s-a înregistrat. 4 puncte B.

numele statelor marcate. Precizaţi: 1. pe foaia de examen. pe hartă. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu litera … 3. 4 puncte B. Scrieţi. Portul maritim Rotterdam este situat în statul marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 32 . cu litera … 2. 2. cu numărul 12 se numeşte . pe hartă.. A.Ministerul Educaţiei. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 032 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. E. Se acordă 10 puncte din oficiu. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I ..capitală marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.geografie Proba D. cu literele I şi J. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. Oraşul . cu numerele 5 şi 6. Este situat în Peninsula Scandinavă statul marcat.capitală cu numere.

cu numerele 8 şi 9. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . E. D b.. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera: a. Scrieţi. cu literele: a. J 2 puncte 2. precipitaţii medii anuale. A.. 2 şi 6 c. cu numărul: a. 10 c. pe hartă. Parâng d. 2 c. pe foaia de examen. E c. pe hartă. 10 d. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. pe hartă. cu numerele: a. Relief de dune se află în unităţile de relief marcate. Oraşul marcat. Banat b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănării vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. 6 puncte E. pe hartă. pe foaia de examen.capitala Copenhaga este marcat. 3. pe hartă. Poiana Ruscă 2 puncte 3. Precizaţi: 1. 2. Râurile marcate. pe hartă. Azov c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. B şi E c. amplitudine termică. E c. D b. pe hartă. 6 2 puncte 4. Podişul Mehedinţi este unitatea de relief marcată. Statul papal independent. 4 puncte B. Prezentaţi doi factori care au favorizat procesul de urbanizare în Germania. Se produc autoturisme în oraşul marcat. pe hartă. 4 şi 6 2 puncte 5. 1 b. D b. pe hartă.Varianta 32 . Vatican. cu numărul 12 este numit . Scrieţi. E şi F d. Râul marcat.geografie Ministerul Educaţiei. Are un climat temperat oceanic statul marcat. Oraşul . J 2 puncte D. cu numărul 2 este numit … 6 puncte C. cu numărul: a. 8 b. pe hartă. pe hartă. cu litera … 2. Făgăraş c. H d. cu numărul: a. 3 b. cu litera C are deschidere la Marea: a. este o enclavă în capitala statului marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 032 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. 3 şi 6 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Insulele Baleare aparţin statului marcat. numele râurilor marcate. 13 2 puncte 3. Oraşele Sfântu Gheorghe şi Miercurea Ciuc sunt străbătute de râul marcat. cu numerele 7 şi 12 despart Grupa Retezat . pe hartă. 1 şi 2 b. pe hartă. temperaturi medii anuale. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. cu literele E şi H. J 2 puncte 5. Statul marcat. Scrieţi. H d. 9 c. pe hartă cu litera B şi clima statului marcat. E c. Sunt situate în Subcarpaţi oraşele marcate. cu litera: a. F şi G 2 puncte 2. Baltică d. numele unităţilor de relief marcate.Godeanu de Grupa: a. pe foaia de examen. vânturi. 3 d. cu litera G. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Albă b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. F d. Neagră 2 puncte 4. A şi C b. 11 d.

Scrieţi pe foaia de examen. 4 puncte Analizaţi graficul alăturat.793 Nr. pe hartă. Precizaţi două cauze care să explice diferenţa dintre cantitatea de precipitaţii înregistrată la Bucureşti faţă de cea înregistrată la Bergen (Norvegia). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.660 145. . 2.928 Sursa: The World Factbook. membre ale UE. iarna b. două oraşe. Precizaţi o cauză a valorii bilanţului natural negativ din Ungaria. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 032 Garficul alăturat se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia cantităţii medii lunare de precipitaţii la o staţie meteorologică din Câmpia Română. o cauză care a determinat creşterea populaţiei urbane în România. B. un tip de climă. 2. în valori absolute.loc. cu excepţia capitalei. pe hartă. ecuatorial c. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcate.) 58. Prezentaţi: 1. precipitaţii medii anuale. bilanţul natural pentru fiecare stat din tabel. luna cu cantitatea minimă de precipitaţii. influenţă climatică. Se dă următorul tabel: Statul Italia Ungaria 6 puncte 10 puncte Populaţia (nr. 6 puncte E. 5. primăvara c. temperat-continental b. Calculaţi. D. un factor care a determinat amplasarea numeroaselor termocentrale în Podişul Getic. estimări la nivelul anului 2006 1. două râuri sau fluvii. regimul radiaţiei solare d. 4. etaj climatic. luna cu cantitatea maximă de precipitaţii. două resurse de subsol cu rezerve importante. vară 3.Varianta 32 . Cantitatea maximă de precipitaţii se înregistrează în anotimpul de: a.născuţilor vii 579. vânturi. E. temperat-oceanic. 2. 6 puncte E. Regimul anual al precipitaţiilor care se înregistrează la Bergen (Norvegia) se încadrează tipului de regim pluviometric: a. precizaţi: 1. Factorul care determină cantităţi medii anuale mari de precipitaţii la Bergen este: a. cu litera B şi clima unităţii de relief marcate. pe care este reprezentată evoluţia cantităţii medii lunare de precipitaţii la Bergen (Norvegia). cu litera E.deceselor 567. Graficul se referă la subiectul III B şi E. altitudinea reliefului c. precum şi valoarea acesteia. 2. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănărea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.509 9 981 334 Nr.133. Pentru Ucraina. musonic d. 3. regimul temperaturii aerului b. precum şi valoarea acesteia. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. circula ţia vestică a maselor de aer 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II C. trei state vecine.486 124. 4 puncte Ministerul Educaţiei. A. toamnă d.

3. pe hartă. pe hartă.. cu numărul . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . numele statelor marcate. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu literele B şi E.Ministerul Educaţiei. cu litera … 2. 2.capitală cu numere. pe hartă. Oraşul marcat.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 033 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. cu numărul 13 este capitala statului numit . 4 puncte B. Se acordă 10 puncte din oficiu.geografie Proba D. numele oraşelor-capitală marcate. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .. Scrieţi. E. pe hartă. pe hartă. A. Precizaţi: 1. cu numerele 3 şi 7. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 33 . Capitala Cehiei este oraşul marcat. Insula Corsica aparţine statului marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe foaia de examen.

cu numărul 3 ramura industrială dezvoltată se numeşte: a. 2. pe hartă cu litera G. A b. J 2 puncte 3. pe hartă.capitală Reykjavik este marcat. pe hartă. G d. Oraşul marcat. Precizaţi: 1. temperaturi medii anuale. numele râurilor marcate. cu numărul 7 se numeşte …. Gazul metan se exploatează în unitatea de relief marcată. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Este situat în Peninsula Iutlanda. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. siderurgia 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . G d. pe hartă. E. pe hartă. Scrieţi. H 2 puncte 4. cu litera: a. cu numărul 6 este reşedinţa judeţului numit …. cu numerele 9 şi 10. H 2 puncte 2. pe foaia de examen. Scrieţi. pe hartă. 12 d. J 2 puncte D. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Vegetaţia de taiga (pădure de conifere) şi tundra sunt specifice statului marcat. E b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 033 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. o mare parte din teritoriul statului marcat. 7 c. 6 puncte E. A b. 15 2 puncte 5. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. cu litera: a. E c. Râul marcat. G d. vânturi. cu numărul: a. B b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu literele D şi G. Molisoluri(cernoziomuri) există în unitatea de relief marcată. G d. I 2 puncte 4. Prezentaţi doi factori care influenţează distribuţia spaţială neuniformă a populaţiei în spaţiul european.Varianta 33 . cu litera: a.geografie Ministerul Educaţiei. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. cu litera: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 4 puncte B. pe hartă. industria produselor farmaceutice b. În oraşul marcat. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat. cu litera …. 6 puncte C. C c. pe hartă. 3. cu litera: a. B c. J 2 puncte 3. 2. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. petrochimia d. I d. F b. F c. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Oraşul . Scrieţi. A b. D c. pe foaia de examen. pe hartă cu litera F şi clima statului marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. F c. pe hartă. metalurgie neferoasă c. pe foaia de examen. pe hartă. D b. pe hartă. cu litera: a. Relief glaciar există în unitatea de relief marcată. 2 b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. I 2 puncte 2. cu litera: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Canalul Dunăre – Marea Neagră a fost construit în unitatea de relief marcată. amplitudine termică. G c. pe hartă. A. G d. H d. precipitaţii medii anuale. Alpii Dinarici se află în statul marcat.

pe hartă. vânturi. Valoarea maximă a temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile: a. Scrieţi. Mehedinţi d. E. influenţă climatică.oceanic 2. Cantităţile mari de precipitaţii medii anuale sunt o consecinţă a: a. o cauză care determină densităţi reduse ale populaţiei în anumite sectoare ale Câmpiei de Vest. raportată la nivelul Europei. ştiind că lungimea totală a reţelei feroviare pe continent este. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 4.000 Km. mediteranean (subtropical) d. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord. două ramuri industriale care utilizează resursele menţionate mai sus. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică alăturată este: a. un factor care explică lipsa lacurilor glaciare din Munţii Apuseni. 10 puncte D. Precizaţi tipul de regim hidrologic al Volgăi şi doi factori care îl influenţează. regimului radiaţiei solare d. fluviul care traversează capitala. precizaţi: 1. Oraşul marcat. etaj climatic.126 România 11. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. pe foaia de examen. august şi mai b. 3.Varianta 33 . Calculaţi ponderea lungimii căilor ferate din fiecare ţară. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.376 1. ecuatorial b. 4 puncte B. precum şi luna în care se înregistrează. Se dă următorul tabel: Lungimea căilor ferate (km) Germania 38. cu litera B şi clima unităţii de relief marcată. Precizaţi două cauze care să explice valoarea difertă a lungimii căilor ferate în cele două state. Bihor b. precum şi luna în care se înregistrează. 4 puncte Ministerul Educaţiei. A. altele decât capitala. 2. Precizaţi: 1. Gorj c. 5. iulie şi mai 3. două resurse de subsol. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. pe hartă. două oraşe. 6 puncte E. 2. precipitaţii medii anuale. subpolar c. cantitatea maximă de precipitaţii înregistrată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Vâlcea 2 puncte D. temperat . august şi iulie c. 6 puncte E. în prezent. cu litera F. circulaţiei vestice a maselor de aer 6 puncte C. 4 puncte Ţara Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. cu numărul 2 este reşedinţa judeţului: a. tipul de climă specific şi doi factori care influenţează clima. de 369.geografie Ministerul Educaţiei. altitudinii reduse c. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 033 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi a cantităţii de precipitaţii la o staţie meteorologică din Europa. iulie şi iunie d. 2. Prezentaţi: 1. pe hartă. regimului temperaturii aerului b.

cu literele A şi C. numele oraşelor-capitală marcate.geografie Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 34 . cu numerele 7 şi 12. numele statelor marcate. A. pe hartă. cu numărul 1 se numeşte … 2. Statul a cărui capitală este oraşul marcat. cu litera … 3.capitală cu numere. pe foaia de examen. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Scrieţi. Fluviul care traversează oraşul marcat. Munţii Penini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. E. cu numărul 9 se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . pe hartă. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu.Ministerul Educaţiei. pe hartă. Precizaţi: 1. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 034 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 4 puncte B.

Scrieţi. pe hartă. pe hartă. Alumina se obţine în oraşul marcat. cu numărul: a. pe hartă. Străbate Carpaţii Meridionali râul marcat. D c. Scrieţi. 4 puncte Ministerul Educaţiei. A. vânturi. Vegetaţia de stepă se întâlneşte în unitatea de relief marcată. pe hartă. E. H 2 puncte 3. pe hartă. G 2 puncte 4. D c. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat cu litera B şi clima statului marcat cu litera H. amplitudine termică. 1 b. A b. cu litera: a.. E d. 10 d.capitală marcat. pe hartă. 2 c. Lisabona b. 6 puncte C. Capitala Federaţiei Ruse este oraşul marcat. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 5 d. Scrieţi. E c. 9 c. pe hartă. pe hartă. Grindurile sunt forme de relief specifice unităţii marcate. F d. pe hartă. cu litera: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul: a. Crivăţul este un vânt specific unităţii de relief marcate. G 2 puncte 4. G d. 8 2 puncte 3. Oraşul marcat. cu litera E este: a. temperaturi medii anuale. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. J 2 puncte 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.Varianta 34 . pe hartă. E d. C c. B b. 4 puncte B. cu litera: a. 1 b. H d. pe foaia de examen. E c. Londra c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. numele râurilor marcate. 6 2 puncte 5. Climatul mediteranean se întâlneşte în sudul statului marcat. cu litera. 6 puncte E. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. cu literele A şi B. A b. Relieful glaciar se întâlneşte în unitatea de relief marcată. pe hartă. H 2 puncte 2. Minsk d. 14 2 puncte D. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Precizaţi doi factori care au determinat prezenţa reliefului glaciar în Munţii Alpi. cu numărul: a. Capitala statului marcat. 3 c. cu numerele 8 şi 11. pe hartă. cu litera: a. 6 c. 7 b. 10 d. cu litera: a. Precizaţi: 1. Are ieşire la Marea Baltică statul marcat. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 034 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Defileul Dunării delimitează la sud unitatea de relief marcată. cu litera… 2. Paris 2 puncte 2. pe hartă. cu numărul: a. Fluviul Dunărea străbate oraşul . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. cu numărul 4 este traversat de râul numit… 3. pe foaia de examen. C b. . pe foaia de examen. precipitaţii medii anuale. 3 b.geografie Ministerul Educaţiei. 7 d. numele unităţilor de relief marcate. D b. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II .

6 puncte E. ecuatorială c. vânturi. temperat-continentală d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4. D. aprilie şi mai d. În grafic este prezentată evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. influenţă climatică. 4 puncte B. Scrieţi pe foaia de examen. aprilie şi octombrie c. referitor la densitatea medie a populaţiei. 2. precizaţi: 1. mai şi octombrie b. pe foaia de examen. cu litera F este o câmpie în formare”. 2. ) 338. 18 . valoarea minimă a temperaturii. 24 . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. două resurse de subsol utilizate în industria siderurgică. 6 puncte E. 3. numele fluviului care străbate capitala.145 5. Amplitudinea termică medie anuală este de: a.geografie Ministerul Educaţiei.Varianta 34 . Pentru Franţa. 2. estimări la nivelul anului 2006 Subiectul II 10 puncte 1. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. etaj climatic. precum şi luna în care se înregistrează. valoarea maximă a temperaturii. ale temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile: a. temperat-oceanică b. 15. trei unităţi de relief. Valori de 10oC. pe hartă.367 Sursa: The World Factbook. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Precizaţi doi factori care favorizează practicarea turismului hibernal şi a sporturilor de iarnă în Austria. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între clima unităţii de relief marcate cu litera C şi clima unităţii de relief marcate cu litera E. Graficul de mai sus redă tipul de climă: a. Precizaţi: 1. A. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 5.350C 3.160C b.385.372 110.260C d. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi precizate comparativ şi nu separat. precum şi luna în care se înregistrează.910 7. 30 . Se dă următorul tabel: Statul Finlanda Bulgaria Suprafaţa Populaţia ( km2 ) (nr. două oraşe-port maritime.231. subpolară 2. mai şi noiembrie 6 puncte C. precipitaţii medii anuale. 4 puncte Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 034 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi B. Prezentaţi două argumente pentru a susţine afirmaţia: „Unitatea de relief marcată. valoarea densităţii medii a populaţiei. E. loc. două obiective turistice din Paris. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state. Scrieţi. calculată pentru fiecare stat din tabel.220C c.

pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 35 . numele statelor marcate. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 035 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numerele 6 şi 7. pe hartă. E. cu litera … 3. Fluviul care traversează oraşul marcat. pe hartă.Ministerul Educaţiei. cu literele F şi G. Vulcanul Etna se află pe teritoriul statului marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu litera … 2.Ruhr se află în statul marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. A. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. cu numărul 9 se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .geografie Proba D. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. 4 puncte B. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2. Aglomeraţia urbană Rin . Precizaţi: 1. pe hartă. Scrieţi. pe foaia de examen.

Fluviul Tamisa străbate oraşul . pe hartă. D c. E. A b. H 2 puncte 2. pe hartă. 1 b.11 d. 4 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 035 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe hartă. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. nave maritime 2 puncte 5. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. autoturisme c. Importante resurse de cărbuni superiori se exploatează în statul marcat. A b. precipitaţii medii anuale. pe hartă. I 2 puncte 3. pe foaia de examen. pe hartă. cu litera: a. cu litera: a. numele oraşelor marcate. cu numărul: a. E d. În oraşul marcat. pe foaia de examen. cu litera … 2. numele unităţilor de relief marcate. Capitala Elveţiei este oraşul marcat. E c. G d. Depresiunea Braşov se află în unitatea de relief marcată. vânturi. Climatul temperat oceanic este specific statului marcat. J 2 puncte 2. I d. pe hartă. 2 b.geografie Ministerul Educaţiei. 8 2 puncte 4. D c. Precizaţi: 1. E c. alumină b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. temperaturi medii anuale. oţel d. Scrieţi. A. H d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. Şisturile verzi sunt roci specifice unităţii de relief marcate. cu numărul 5 se obţine: a. 6 puncte E. J 2 puncte D. cu litera: a. 2 c. cu litera … 6 puncte C. cu litera: a. Tundra este o zonă de vegetaţie specifică statului marcat. D c. Un important combinat siderurgic se află în oraşul marcat. cu numărul: a. cu literele B şi E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Grinduri există în unitatea de relief marcată. 2. 13 2 puncte 5. 10 c. 3 c. D d. Resurse de bauxită se exploatează în unitatea de relief marcată. G 2 puncte 3. amplitudine termică. A b. pe hartă. cu numărul 5 este traversat de râul numit … 3. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat cu litera B şi clima statului marcat cu litera E. Prezentaţi două cauze care au determinat degradarea terenurilor în regiuni în care este specific mediul temperat continental. F d. cu numărul: a. 4 puncte B. Oraşul marcat. Scrieţi. A b. pe hartă.capitală marcat. pe hartă. C b. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Scrieţi. pe foaia de examen. pe hartă. C b. 3 d. B c. Lacul glaciar Zănoaga este situat în unitatea de relief marcată.Varianta 35 . cu numerele 1 şi 6. H 2 puncte 4. 5 d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera: a. cu litera: a. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă. 1 b.

2. subpolară 3. iulie şi iunie d. o formaţiune vegetală specifică. iunie şi septembrie 2. două state considerate membre fondatoare ale Uniunii Europene. aprilie şi octombrie c. trei state din Uniunea Europeană cu ieşire la Marea Baltică. Graficul de mai sus redă tipul de climă: a. Precizaţi: 1. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Pentru Grecia. vânturi. două oraşe-port. numărul statelor care formează Uniunea Europeană.Varianta 35 . valoarea temperaturii medii în lunile aprilie şi octombrie. pe foaia de examen.geografie Ministerul Educaţiei. A. 5. 6. Scrieţi. 6 puncte E. E. valoarea amplitudinii termice medii anuale. temperat-continentală d. 3. temperat-oceanică b. cuprinse între 0 şi 5oC. socială şi economică. o unitate de relief. ecuatorială c. influenţă climatică. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. două insule sau arhipelaguri din Marea Egee. 4 puncte B. o resursă de subsol şi o ramură industrială care utilizează această resursă. formată din mai multe state. 2. 2. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 4. Valori ale temperaturii medii lunare. Precizaţi două cauze care determină diversitatea tipurilor genetice de relief în Carpaţii Orientali. 10 puncte D. 3. mai şi noiembrie 6 puncte C. se înregistrează în lunile: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. iulie şi august c. precizaţi: 1. Precizaţi două cauze care determină valorile reduse ale densităţii populaţiei în Europa Nordică. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera B şi clima unităţii de relief marcate cu litera H. precipitaţii medii anuale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Temperaturile medii lunare cu valorile cele mai ridicate se înregistrează în lunile: a. 6 puncte E. Uniunea Europeană reprezintă o grupare de natură politică. etaj climatic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 035 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. două caracteristici climatice. martie şi octombrie d. martie şi noiembrie b. iunie şi august b.

răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A. Munţii Apenini se află pe teritoriul statului marcat. cu litera … 3. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 4 puncte B. numele oraşelor-capitală marcate. cu numerele 7 şi 13. Oraşul marcat. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . E. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. cu numărul 8 este capitala statului numit … 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe foaia de examen. Scrieţi. Precizaţi: 1.capitală cu numere. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 036 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 36 . pe hartă. pe hartă. Dunărea izvorăşte de pe teritoriul statului marcat. numele statelor marcate. cu literele A şi H.Ministerul Educaţiei.geografie Proba D.

capitală marcat. 10 c. J 2 puncte 3. B b. cu numărul 5 este situat în Peninsula: a. Relieful glaciar se întâlneşte în unitatea de relief marcată. 2. pe hartă. 1 b. Scrieţi. C c. pe hartă. Râul marcat. amplitudine termică. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Olanda d. Climatul mediteranean este specific statului marcat. 10 2 puncte 5. Oraşul . Iutlanda d. pe foaia de examen. cu numărul: a. temperaturi medii anuale. Scrieţi. Oraşul marcat. pe hartă. cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit … 3. D d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 036 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. cu litera D este: a. 6 puncte E. cu litera: a. cu numărul: a. Franţa c. Chilia c. 2. 4 puncte B. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. cu literele E şi G. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. cu numărul 6 se numeşte … 2.. cu numărul: a. 6 c. Oraşul Sibiu este marcat. 4 b. cu litera F şi clima statului marcat cu litera G. Notaţi două state europene în care industria siderurgică are o pondere însemnată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Braţul Dunării marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Sfântu Gheorghe d. Resurse de aur şi argint se exploatează din unitatea de relief marcată. Belgia b. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. Scandinavă 2 puncte D. 15 2 puncte 2. 12 c. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera: a. Scrieţi. E d. 11 d. pe hartă. C c. pe hartă. pe hartă. Capitala statului Finlanda este oraşul marcat. Borcea b. 5 2 puncte 4. pe hartă. cu litera . E. Depresiunea Braşov este străbătută de râul marcat. Este situat în mediul temperat oceanic oraşul marcat. pe foaia de examen.. 4 d. cu numerele 4 şi 5. 9 d. vânturi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Sulina 2 puncte 2. 12 2 puncte 3. A. cu numărul 2 se numeşte: a. pe foaia de examen. precipitaţii medii anuale. 11 b. 1. A b. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II .Varianta 36 . Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică. pe hartă. 3 c. cu numărul: a. Precizaţi: 1. 9 b. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Balcanică b. Spania 2 puncte 4. Iberică c. pe hartă. Statul marcat. 6 puncte C. 14 d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.geografie Ministerul Educaţiei. numele râurilor marcate.

4. 3. pe hartă.) 9. o cauză care determină densitatea redusă a populaţiei în unitatea de relief marcată. influenţă climatică. două ramuri industriale reprezentative (cu excepţia industriei alimentare).391 2 Populaţia (nr. 7 b. Este port fluvio – maritim oraşul marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 1. 3. 2. 2. 6 puncte E. un factor care a determinat dezvoltarea industriei utilajului petrolier în oraşul marcat. etaj climatic. cu excepţia capitalei. pe hartă. fluviul care străbate capitala. estimări la nivelul anului 2006 1. A. referitor la valoarea densităţii medii a populaţiei.964 92. două unităţi de relief. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 2.605. Precizaţi un factor care influenţează variaţia temperaturii aerului. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 036 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. Prezentaţi două argumente care să demonstreze că Franţa dispune de un important potenţial turistic. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. valoarea densităţii medii a populaţiei. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. E.Varianta 36 . pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu A şi clima unităţii de relief marcate cu B. precipitaţii medii anuale. Scrieţi. cu litera E.loc. precum şi luna în care se înregistrează. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state. 6 puncte E. precum şi luna în care se înregistrează. valoarea maximă a temperaturii. două caracteristici climatice. cu numărul: a. 2. Se dă următorul tabel: Statul Suedia Portugalia Suprafaţa ( km2) 449.596 10. Precizaţi: 1. trei oraşe. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 2. Pentru Italia. pe foaia de examen. 8 c. cu numărul 7. Calculaţi valoarea amplitudinii termice medii anuale. 5.016. 10 d. precizaţi: 1. Prezentaţi modul de calcul al temperaturii medii anuale. 6 puncte C. 4 puncte Ministerul Educaţiei. valoarea minimă a temperaturii.geografie Ministerul Educaţiei. calculată pentru fiecare stat din tabel. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. vânturi. 4 puncte B.870 Subiectul II Sursa: The World Factbook. 11 2 puncte D.

cu litera … 3.geografie Proba D.Ministerul Educaţiei. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 037 Harta de mai sus se referă la subiectele I A . 2. cu literele A şi B. pe hartă. Precizaţi: 1. E. pe hartă. A. cu numerele 3 şi 4. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 37 . numele oraşelor-capitală marcate. cu numerele 1 şi 5 trece fluviul numit… 2. numele statelor marcate. pe hartă.capitală cu numere. pe foaia de examen.C. Se acordă 10 puncte din oficiu. Prin capitalele marcate. Scrieţi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Statul marcat. 4 puncte B. Insula Sicilia aparţine statului marcat. cu litera D are un climat … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .

pe hartă. cu litere. Precizaţi: 1. Râurile Suceava. C b. cu numărul: a. cu litera: a. B b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief. Câmpia Loarei este situată în statul marcat. G d. cu litera: a. pe hartă. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinavi şi relieful Munţilor Alpi. E c. D c. pe hartă. Scrieţi. tipuri de roci. cu litera: a. Cehia d.Varianta 37 . pe hartă. Scrieţi. A b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Relief de grinduri există în unitatea de relief marcată. alte aspecte specifice ale reliefului. cu numărul 6 este capitala statului numit: a. pe hartă. cu litera … 6 puncte C. J 2 puncte 4. pe foaia de examen. Bulgaria c. C c. 5 d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.E. H 2 puncte 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu litera… 3. Austria b. altitudini. E c. numele unităţilor de relief marcate. Crivăţul bate în unitatea de relief marcată. pe hartă. Scrieţi. cu litera … 2. Face parte din familia limbilor fino-ugrice limba vorbită de locuitorii statului a cărui capitală este marcată.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. cu numărul: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. E. 6 puncte E. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu litera: a. Resurse de huilă (Bazinul Petroşani) se exploatează din unitatea de relief marcată. pe hartă. Oraşul Bucureşti este străbătut de râul marcat. pe foaia de examen. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat. Oraşul marcat. 4 d. cu litera: a. cu literele A şi B. pe hartă. Moldova şi Trotuş sunt afluenţi ai râului marcat. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . A b. 4 c. pe hartă. E 2 puncte 4. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 037 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A . C c. Râul Buzău izvorăşte din unitatea de relief marcată. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. A b. D d. Altitudini de peste 2500m au vârfurile montane din unitatea de relief marcată. cu litera: a. 2 b. 4 d. E d. A b. Prezentaţi două argumente prin care să susţineţi afirmaţia: „În determinarea climei Europei intervin mai mulţi factori genetici”. 3 c. J 2 puncte 5. B c. F 2 puncte 5. Elveţia 2 puncte D. pe hartă. Vegetaţia de stepă este caracteristică unităţii de relief marcate. A. 5 2 puncte 2. F d. 2. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Insula Creta este situată în partea de sud a statului marcat. 2 c. numele oraşelor marcate. 1 b. 1 b. pe hartă. I 2 puncte 2. cu numerele 8 şi 11. G d. 5 2 puncte 3. pe hartă. tipuri de relief. pe foaia de examen. 4 puncte B. cu numărul: a. pe hartă. fragmentare. G d.

distribuţia spaţială a altitudinilor. Analizaţi tabelul de mai jos în care este prezentată evoluţia numărului de locuitori din state ale Subiectul II UE. E. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . în câteva state din Uniunea Europeană.37 2.loc) Austria 7. două state al căror PIB/loc. 3.36 10.99 8. alte aspecte specifice ale reliefului. precizaţi: 1. două tipuri de climă.Varianta 37 . cu litera I.17 7. 2. Precizaţi: 1. cu numărul 9.69 Italia 57. 2.loc) (mil. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. Referitor la reprezentarea grafică alăturată precizaţi: 1. pe hartă.67 2.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. 10 puncte D. 2. pe hartă. 4 puncte B. două unităţi montane şi o unitate de câmpie. tipuri genetice de relief. cu literele B şi C. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 037 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă valoarea PIB/loc. 3.19 Bulgaria 8.66 57. două state care au inregistrat o scădere a populaţiei între 1990 – 2005. cu excepţia capitalei.09 Letonia 2. Prezentaţi: 1. gradul de fragmentare.20 10. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Precizaţi două caracteristici ale reţelei hidrografice din arhipelagul britanic. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 6 puncte E. pe hartă. 2. două râuri sau fluvii. un factor de favorabilitate care a determinat amplasarea unui combinat siderurgic în oraşul marcat.11 8. 3. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.10 Precizaţi: 1. o cauză care determină PIB-ul redus din Bulgaria. 6 puncte C. are valori cuprinse între 30 . A.73 Germania 79. şi ţara în care se înregistrează.loc) (mil. 4.76 58. trei state care au ieşire la mare.73 8. trei oraşe. 2 Anul Statul 1990 2000 2005 (mil. orientarea culmilor şi văilor principale. cea mai mare valoare a PIB/loc. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. o cauză care a determinat scăderea numărului de locuitori în statele menţionate la punctul 1. două state a căror formă de guvernământ este monarhia. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.40 mii euro. două state care au inregistrat o creştere a populaţiei între 1990 – 2005.36 82. cu litera E şi relieful unităţii marcate.18 82. o cauză care explică diferenţa de temperatură medie anuală care există între unităţile de relief marcate.31 Ungaria 10. 4 puncte Ministerul Educaţiei. tipuri de roci. 6 puncte E. Pentru Franţa.

capitală cu numere. pe foaia de examen. Precizaţi: 1. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu litera … 2. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .geografie Proba D. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. A. Are ieşire la Marea Neagră statul marcat. San Marino este o enclavă situată pe teritoriul statului marcat. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 038 Harta de mai sus se referă la subiectele I A . 2.D.Ministerul Educaţiei. cu numerele 1 şi 3. cu literele B şi E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 38 . Scrieţi. pe hartă. 4 puncte B. E. numele statelor marcate. numele oraşelor-capitală marcate. Praga este capitala statului marcat. cu litera … 3. pe hartă.

pe hartă. F 2 puncte 3. C c. Prezentaţi două cauze ale tendinţei de îmbătrânire demografică a populaţiei Europei. Oraşul Buzău este străbătut de râul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. „Mozaicul petrografic” este specific unităţii de relief marcată. pe hartă. cu numerele 7 şi 10. temperaturi medii anuale. cu numărul…. Relieful vulcanic şi gheizerele sunt specifice statului marcat. În partea de nord a statului marcat.geografie Ministerul Educaţiei. C şi E c. Spodosolurile sunt caracteristice unităţilor de relief marcate. pe hartă. F şi G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II . pe hartă. E d. Rin c. G d. C c. cu literele B şi F. vânturi. 6 puncte E. 2 c. tundra 2 puncte D. Scrieţi. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 6 2 puncte 2. 2 c. cu numărul: a. Limita dintre Carpaţii Orientali şi Carpaţii Meridionali este reprezentată de râul marcat. pe hartă. 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. numele oraşelor marcate. cu numărul 5 este numit: a.D. D c. E. A. cu litera: a. A b. Relieful de cueste este specific unităţii de relief marcată. Elba b. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. A b. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. Sena d. maquis b. F 2 puncte 4. pe hartă. A b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. E d. cu litera… 6 puncte C. 5 d. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 038 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A. A şi B b. pe hartă.Varianta 38 . Precizaţi: 1. 1 b. pe foaia de examen. B c. Bistriţa b. pe hartă. Fluviul care străbate capitala statului marcat. pe hartă. D d. C şi H d. Tamisa 2 puncte 5. Jijia c. pe foaia de examen. H 2 puncte 2. pe hartă. cu litera… 3. 1 b. Moldova d. Lacul Vidraru este amenajat pe râul marcată. cu litera D. numele unităţilor de relief marcate. cu litera D se numeşte: a. pe hartă. păduri de foioase c. cu litera: a. 6 2 puncte 5. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. cu litera: a. amplitudine termică. cu litere. cu litera A şi clima statului marcat. cu litera F vegetaţia caracteristică este: a. Munţii Apenini sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. pe hartă. Râul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Scrieţi. Resurse de gaz metan se găsesc în unitatea de relief marcată. B b. Scrieţi. cu litera: a. G 2 puncte 3. cu literele: a. pe foaia de examen. stepa d. 3 d. pe hartă. Lacul Balaton este situat în statul marcat. cu numărul: a. precipitaţii medii anuale. Siret 2 puncte 4. 4 puncte B.

4. Precizaţi: 1. 2. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. două regiuni istorice.000 km2. cu A şi clima unitaţii de relief marcate. care au ieşire la Marea Mediterană. dintre cele reprezentate pe grafic. care au ieşire la Marea Baltică. valoarea medie a densităţii populaţiei din Spania şi Suedia. 4 puncte Probă scrisă Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 2. pe hartǎ. vânturi. numele a două state. precizaţi: 1. 2. pe hartǎ. două state cu suprafaţa mai mică de 300.loc) Finlanda 338. 5. 6. dintre cele reprezentate pe grafic. primele două state ca suprafaţă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. două insule care aparţin acestui stat.145 5. dintre cele reprezentate pe grafic. o cauză a valorilor reduse ale densităţii populaţiei din Finlanda.geografie Ministerul Educaţiei. o cauză pentru care în Podişul Sucevei densitatea medie a populaţiei prezintă valori mai mari decât media pe ţară. 2. 6 puncte E. în România. o cauză care determină.964 9.016. estimări la nivelul anului 2006 Precizaţi: 1.596 Spania 505.397. influenţă climatică. 4 puncte B. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 038 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă suprafaţa unor state din Uniunea Europeană. numele a două state. două oraşe. 6 puncte C. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. fluviul care străbate capitala. precipitaţii medii anuale. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Spania este una dintre primele destinaţii turistice din Europa”. Precizaţi: 1. Precizaţi: 1. 3. cu G. două unităţi montane. deteriorarea vegetaţiei din cadrul etajului alpin.Varianta 38 . Subiectul II Suprafaţa Populaţia Statul 2 ( km ) (nr. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D.231. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.990 40. A. cu excepţia capitalei. 2.372 Suedia 449. E. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. În tabelul de mai jos sunt prezentate date privind suprafaţa şi populaţia unor state europene. un tip de climă. 3. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. etaj climatic. care au ca formă de guvernământ monarhia. numele a două state.842 Sursa: The World Factbook.

Statul marcat. Precizaţi: 1. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 39 . Strâmtoarea Gibraltar este situată în sudul statului marcat. E. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2. cu numerele 4 şi 6. Se acordă 10 puncte din oficiu. numele statelor marcate. pe hartă. Fluviul Nipru traversează oraşul capitală marcat. pe foaia de examen. cu litera F se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 039 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. cu litera … 2. cu numărul … 3.capitală cu numere. pe hartă. 4 puncte B. Scrieţi.geografie Proba D. cu literele C şi E. A.C.

Cibin c. pe hartă. F 2 puncte D. ca număr de locuitori. Statul a cărui suprafaţă a fost recuperată de sub apele mării în proporţie de 50% are capitala marcată. din unitatea de relief marcată. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Olt 2 puncte 3. 2 b. cu literele: a. tipuri de relief. 2. 2. D d. pe hartă. cu litera: a. F 2 puncte 2. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Nota 1 Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Precizaţi: 1. A b. 7 2 puncte 3. C şi J b. cu numerele 8 şi 10. pe hartă. Oraşele Barcelona şi Valencia se află în statul marcat. Lotru d. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. 1 b. În Peninsula Scandinavică este situată capitala marcată. cu litera: a. numele oraşelor marcate. pe hartă. cu litera G se numeşte …. cu litera: a. E. pe hartă. pe hartă. Relieful vulcanic este prezent în unităţile de relief marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. alte aspecte specifice ale reliefului. 3. Cerna b. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. În unitatea de relief marcată. A. 4 c. Prin oraşul marcat. pe foaia de examen. 4 d.geografie Ministerul Educaţiei.Varianta 39 . 5 d. 6 puncte E. 6 2 puncte 4. 4 puncte Ministerul Educaţiei. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Reşedinţa judeţului Dolj este străbătută de râul marcat. Râul care străbate cele mai multe depresiuni intramontane este marcat. pe hartă. B c. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. 4 puncte B. E şi H c. F şi I d. C c. E d. J 2 puncte 2. cu litere. pe hartă. pe foaia de examen. F 2 puncte 4. 4 c. G şi I 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 5 d. cu numărul: a. cu litera J se resimt influenţe climatice … 6 puncte C. pe hartă. B c. Prezentaţi două cauze care explică emigrarea populaţiei dinspre fostele ţări iugoslave. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief. Fluviul Elba stăbate statul marcat. cu numărul …. D c. cu numărul: a. cu numărul 10 trece râul: a. cu literele B şi E. Scrieţi. E d. cu numărul: a. Scrieţi. altitudini. Cel mai mare oraş. Scrieţi. pe hartă. G d. B b. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Ural. 1 b.C. 6 2 puncte 5. fragmentare. pe foaia de examen. Lacul Balaton este situat în statul marcat. Molisolurile sunt caracteristice unităţii de relief marcate. A b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 039 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A . A b. cu literele: a. pe hartă. tipuri de roci. 3 c.

3 484. 3. E.989 PIB/loc. E c. C b. valoarea densităţii populaţiei pentru UE cu 15 state şi pentru UE cu 27 de state. I d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.322. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.776 6 puncte E. o cauză care explică diferenţa de precipitaţii medii anuale dintre Dealurile de Vest şi Podişul Dobrogei de Sud. cu litera: a. 2 Subiectul II 10 puncte D. 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.692 4. doi vulcani. Pe baza datelor prezentate în tabelul de mai jos. 4 puncte B. tipuri genetice de relief. Referitor la reprezentarea grafică alăturată precizaţi: 1.Varianta 39 . o cauză care a determinat creşterea numărului de locuitori în Franţa şi Germania. numele unităţii montane cu altitudinea maximă. UE UE 15 UE 27 Populaţia (mil. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 039 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă numărul de locuitori din unele state din Uniunea Europeană. orientarea culmilor şi văilor principale. 2. două culturi agricole cu specific mediteranean. Cel mai mare bazin huilifer din ţară se află în unitatea de relief marcată. Precizaţi: 1. 2.3 Suprafaţa (km2) 3. o cauză care explică faptul că în Delta Dunării cultura cerealelor ocupă suprafeţe restrânse. Prezentaţi: 1. precizaţi: 1. distribuţia spaţială a altitudinilor.238.geografie Ministerul Educaţiei. clasa a XII-a 4. Pentru Italia. Menţionaţi două argumente care explică faptul că infrastructura de transport constituie un element important în dezvoltarea economică a Uniunii Europene. tipuri de roci. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 4 puncte Probă scrisă Geografie clasa a XII-a Subiectul III . două state care au ieşire la Marea Mânecii. dou râuri sau 5. 2. două state cu o populaţie înte 30-40 milioane de locuitori. 2. 6 puncte E. 6 puncte C. alte aspecte specifice ale reliefului.234 27. (USD/loc) 33. gradul de fragmentare. A. Probă scris ă laă Geografie –fluvii. precizaţi: 1. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Câmpiei Române şi relieful Câmpiei Moldovei. trei state care au ca formă de guvernământ monarhia. trei ţări vecine. membre ale UE.loc) 380. două state cu o populaţie mai mare de 60 milioane de locuitori. o cauză care a determinat scăderea PIB/loc în UE cu 27 de state. J 2 puncte D.

răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. pe hartă. numele statelor marcate. pe hartă. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . cu numărul . F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Scrieţi. Oraşul marcat. pe hartă.. cu litera … 3. Probă scrisă la Geografie. Munţii Pindului se află pe teritoriul statului marcat. clasa a XII-a Europa–România–Uniunea Europeană 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 40 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Ministerul Educaţiei.. 2. Precizaţi: 1. pe hartă. cu numerele 3 şi15. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 040 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Podişul Meseta se desfăşoară pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. 4 puncte B.geografie Proba D.capitală cu numere. numele oraşelor-capitală marcate. cu literele C şi F. 2.. cu numărul 14 este traversat de fluviul numit . pe foaia de examen. E. A.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu numerele 9 şi 11. pe hartă. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. Harghita d. Vegetaţia mediteraneană se întâlneşte pe teritoriul statului marcat. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat. pe hartă. cu numărul 4 este numit . H d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. cu numărul 8 este capitala statului: a. pe foaia de examen. 2. B b. Oraşul Berna este marcat. pe hartă. cu litera: a. 2. 1. 6 puncte C. cu litera: a. Notaţi două state europene în care se exploatează aceste materii prime. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu numărul: a. vânturi. pe hartă. A b. 12 d. Oraşul marcat. pe hartă. Precizaţi: 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Relieful tipic piemontan este întâlnit în unitatea marcată. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. C şi G d. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică. Oraşul marcat. D şi H 2 puncte Probă scrisă la Geografie. pe hartă. cu litera . G 2 puncte 4. A b. 6 b. cu numărul: a.. B c. 6 b. Covasna c. C b. Minereuri de fier se exploatează din statul a cărui capitală este marcată. Olanda 2 puncte D. Luxemburg d. F c. pe hartă. Depresiuni formate prin tasarea loessului există în unitatea de relief marcată.. F d. 8 c. pe hartă. pe foaia de examen. cu litera: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Iutlanda şi clima Peninsulei Balcanice. precipitaţii medii anuale.. pe hartă. C c. Lacul hidroenergetic amenajat pe râul marcat. A şi E b.geografie Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 040 Probă scrisă la Geografie. Scrieţi. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori din unitatea de relief marcată. Liechtenstein c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului: a. E d. Vrancea 2 puncte 3. J 2 puncte 5. 4 puncte B. 3.. cu literele: a. temperaturi medii anuale. Scrieţi. Buzău b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. numele unităţilor de relief marcate. pe foaia de examen. cu literele F şi G. amplitudine termică. Scrieţi. cu litera: a. pe hartă. pe hartă. Belgia b... 14 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 7 c. 2. A. H 2 puncte 2.Varianta 40 . Zăcăminte de petrol există în unităţile de relief marcate.clasa a XII-a 1 Subiectul II . B şi F c. pe hartă. 15 2 puncte 4. clasa a XII-a Europa–România–Uniunea Europeană 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. numele oraşelor marcate. cu litera C se numeşte . F 2 puncte 2. C c. Resurse de gaz metan există în subsolul unităţii de relief marcată. F d. 15 2 puncte 3. pe hartă. E. 6 puncte E.

statul-enclavă de pe teritoriul Romei. A. 12 2 puncte D. pe hartă. numărul de locuitori pentru fiecare dintre cele cinci regiuni geografice europene. Menţionaţi două materii prime pe baza căreia s-a dezvoltat industria metalurgică în statele precizate mai sus. pe hartă cu litera C şi clima unităţii de relief marcată. un factor care ilustrează originalitatea Mării Negre. 1. vânturi. 6 puncte E. E. 2. 7 b. 6.Varianta 40 . 6 puncte E. o unitate de câmpie şi doi vulcani. precizaţi: 1. două ramuri industriale cu excepţia industriei alimentare. o cultură agricolă cu specific mediteranean. influenţă climatică. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 040 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă repartiţia populaţiei Europei pe regiuni geografice.clasa a XII-a Subiectul II 10 puncte D. 4 puncte B. două oraşe din nordul ţării. cu numărul: a. Pentru Italia. Precizaţi: 1. Precizaţi două state ale Uniunii Europene în care dezvoltarea industriei metalurgice a fost influenţată de existenţa materiilor prime. 8 c. În Europa Centrală există areale extinse afectate de procese de degradare accentuată a terenurilor. 2. precipitaţii medii anuale. Precizaţi: 1.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. un stat cu densitate redusă a populaţiei din Europa de Nord. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. 2. 11 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 6 puncte C. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Precizaţi doi factori care au condus la extinderea acestor areale. diferenţa dintre numărul de locuitori dintre Europa Centrală şi Europa de Sud. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 3. Este situat la intrarea Dunării în sectorul de deltă oraşul marcat. o insulă care aparţine acestui stat. 3. o cauză a valorilor foarte diferite ale densităţii populaţiei în Câmpia Română. etaj climatic. pe hartă cu litera F. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2 Probă scrisă la Geografie. 2. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Precizaţi un factor natural care explică prezenţa vegetaţiei de stepă în Câmpia Panonică. 4. 2. doi factori naturali care au un rol deosebit în distribuţia spaţială inegală a populaţiei în Europa Centrală şi Europa de Nord.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 041 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C.geografie Proba D. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 4 puncte B. cu numerele 2 şi 8.. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . cu litera . clasa a XII-a 1 . numele statelor marcate.. pe hartă. pe foaia de examen. E. pe hartă. 2.. Este situat în Peninsula Scandinavă statul marcat. pe hartă.capitală cu numere. 2. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 3. cu literele A şi B. 6 puncte Probă scrisă la Geografie. Capitala statului marcat. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. Statul insular cu vulcani activi şi gheizere este marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu..Ministerul Educaţiei. cu litera D este traversată de fluviul numit . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 41 . cu litera .. Precizaţi: 1. A. Scrieţi.

pe hartă. Baltică c. 12 d. 2. Importante resurse de minereu de fier există în unitatea de relief marcată. cu litera .. Scrieţi. Precizaţi: 1. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. cu numărul: a. pe foaia de examen. cu litera: a. Forme ale reliefului vulcanic se întâlnesc în unitatea marcată. 4 puncte B. pe hartă. pe hartă. frigana b. cu numărul 9 este reşedinţa judeţului: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Depozite de loess se întâlnesc în unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. savană c. cu litera: a. pe hartă. F d. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 041 Probă scrisă la Geografie. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. A b.geografie Ministerul Educaţiei.. D c. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere.. Cluj d. Scrieţi. tundră 2 puncte D. 2 b. B c. temperaturi medii anuale. Scrieţi. cu litera: a. numele oraşelor marcate. I 2 puncte 2. pe hartă. pe hartă.. Prezentaţi două argumente care sǎ susţinǎ afirmaţia: „Râurile sunt scurte şi au debite mari în statul marcat pe hartǎ cu litera E”. cu numărul 4 se numeşte . G 2 puncte 4. Albă b. stepă d. pe hartă. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II . A b. Oraşul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul Varşovia este marcat. Neagră d. 6 puncte C. F d. F d. Vegetaţie de stepă există în unitatea de relief marcată. Sălaj 2 puncte 3. vânturi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.. G 2 puncte 2. Se învecinează cu Spania statul marcat. clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 3. B c. pe hartă. E. A b.. cu litera F este numită: a. Bistriţa c. precipitaţii medii anuale. Climatul temperat oceanic este specific statului marcat. Nordului 2 puncte 4. cu litera D se numeşte . F d. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. F d. pe hartă. pe foaia de examen. Vegetaţia mediteraneană specifică statului marcat. Râul marcat.Varianta 41 . cu litera: a. I 2 puncte 5. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu literele B şi H. 2. 7 c. A b. A b. numele unităţilor de relief marcate. cu numerele 7 şi 12. Bihor b. pe hartă. cu litera C are deschidere la Marea: a. E c. 6 puncte E. amplitudine termică. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori din unitatea de relief marcată. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Iberice. Statul marcat. 13 2 puncte 3. cu litera: a. pe hartă. B c. A.

două ramuri industriale foarte dezvoltate. 10 c. Sporul natural (‰) 1. valoarea minimă a debitului şi luna în care se înregistrează. un argument care susţine afirmaţia: ”Podişul Dobrogei.3 -1.3 -5. 6 puncte E.7 59. 2. precipitaţii medii anuale. etaj climatic.0 10. Pentru Germania. un fluviu navigabil şi un oraş-port traversat de acest fluviu. Precizaţi: 1.7 Populaţia (mil.Varianta 41 .2 4. 8 b. loc) 10. 4.4 7. Prezentaţi: 1. un factor natural care nu favorizează dezvoltarea agriculturii în regiunile montane. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Un combinat siderurgic se găseşte în oraşul marcat. nu poate fi considerat o unitate de câmpie”. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Calcula ţi sporul natural.4 4. din Belgia. Prezentaţi douǎ argumente care sǎ explice diferenţa de densitate a populaţiei dintre Olanda şi Norvegia. lunile în care debitul mediu lunar are valori sub 100 m³/sec. Precizaţi: 1.6 82. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.3 8. A.geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte Subiectul II Statul Belgia Bulgaria Franţa Germania Irlanda Ungaria Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 041 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu din Europa.1 Contribuţia serviciilor la PIB (%) 73 59 74 71 57 66 6 puncte E. 12 2 puncte D. două regiuni industriale. 10 puncte D. 2.7 -3. cu numărul: a. un oraş-port la Marea Nordului. Franţa şi Irlanda. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcată. deşi are altitudini reduse. lunile în care debitul mediu lunar are valori cuprinse între 150 – 250 m³/sec. pe hartă cu litera B şi clima unităţii de relief marcată. E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. precizaţi: 1. în valori absolute. 2. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 6 puncte C. În tabelul de mai jos sunt prezentate date satatistice pentru state ale UE. pe hartă cu litera D. 5. trei resurse de subsol. vânturi. influenţă climatică. pe hartă. valoarea maximă a debitului şi o lună în care se înregistrează. 3. 4 puncte B. 11 d. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 042 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Capitala statului marcat. E. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Precizaţi: 1. numele statelor marcate. cu literele C şi J. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4 puncte B. pe hartă. 3. A.Ministerul Educaţiei. Câmpia Londrei este situată în statul marcat. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I . pe hartă.. pe hartă..capitală cu numere. 2. pe hartă. cu numerele 6 şi 15. cu litera F se numeşte . pe foaia de examen. 2. cu litera A este traversată de fluviul numit .geografie Proba D. Statul marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. numele oraşelor-capitală marcate.. Scrieţi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 42 . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .

litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Precizaţi: 1. cu litera: a. Rhône d. I 2 puncte D. 12 d. cu numărul: a. F d. H 2 puncte 4. G d.Varianta 42 . râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12.. Trotuş 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II . Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Italice şi clima Peninsulei Scandinave. A b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 3. 6 puncte C. Forme ale reliefului glaciar se întâlnesc în unitatea marcată. Albă b. cu litera A se numeşte . cu litera: a. E c. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori din unitatea de relief marcată. C b. Este traversat de Cercul Polar de Nord statul marcat. pe foaia de examen. F d. B b. A. Elba c. D b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. J 2 puncte 2. pe hartă. pe hartă. pe hartă.. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera: a. pe foaia de examen. pe hartă. A b. pe hartă. 13 2 puncte 3. Donul b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu literele C şi F. pe hartă. E 2 puncte 3. Scrieţi. cu litera : a. 2 b. C c. Scrieţi. Moldova d. C c. este: a. temperaturi medii anuale. pe hartă. Resurse de gaz metan există în unitatea de relief marcată. Depresiuni submontane se întâlnesc în unitatea de relief marcată. Bârlad b. Zăcăminte de petrol există în unitatea de relief marcată. 7 c. pe hartă. 6 puncte E. Baltică c. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 042 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. A b. În statul marcat. Râul marcat. Neagră d. Vegetaţia de tundră este specifică părţii de nord a statului marcat. H 2 puncte 2. Nordului 2 puncte 4. pe hartă. D d. numele unităţilor de relief marcate. cu numărul 3 se numeşte: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. pe hartă.. Precizaţi două cauze care determină degradarea terenurilor în regiunile montane din Europa. Numeroase iazuri şi heleştee au fost amenajate în unitatea marcată. vânturi. G 2 puncte 5. E. amplitudine termică. cu litera: a. 2. Tamisa 2 puncte 5. pe hartă. pe foaia de examen.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera D un râu cu regim simplu. Oraşul Kiev este marcat. Oraşul marcat. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. G d.. cu numărul 7 se numeşte . pe hartă. pe hartă. cu litera G are deschidere la Marea: a.. de tip atlantic. pe hartă. F d. cu litera . cu numerele 8 şi 9. C c. E c. numele oraşelor marcate. D c. pe hartă.. cu litera: a. precipitaţii medii anuale. 4 puncte B. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Statul marcat. Bistriţa c. Scrieţi.

2. vânturi.Varianta 42 . tipul de climă. două luni în care debitul mediu are valori mai mari de 50 m3/s. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi: 1. o cauză a diferenţei de debit între lunile extreme. un oraş. Tabelul de mai jos cuprinde denumirile unor state europene şi anumite resurse de subsol care se exploatează din statele respective. A. 6 puncte C. precizaţi: 1. Precizaţi doi factori care au condus la extinderea acestor areale. În Europa Centrală există areale extinse afectate de procese de degradare accentuată a terenurilor. 2. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 042 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Vâltava la Praga. două zone de vegetaţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 4 puncte B. 5. Statul Resursa de subsol Germania Minereu de fier Ungaria Bauxită Ucraina Sare Precizaţi. 3. 3. precum şi luna în care se produce. Precizaţi: 1. valoarea minimă a debitului lunar. E. valoarea debitului mediu în luna martie. pe hartă cu litera H. etaj climatic. 6 puncte E. 7. un factor care favorizează creşterea bovinelor şi a ovinelor în spaţiul montan. precipitaţii medii anuale. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II10 puncte D. două luni în care debitul mediu este de aproximativ 20 m3/s.geografie Ministerul Educaţiei. influenţă climatică. pe hartă cu litera E şi clima unităţii de relief marcată. 6 puncte E. două state vecine. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 6. valoarea minimă a debitului lunar. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . un râu sau fluviu. 2. Pentru Serbia. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 4. o ramură industrială dezvoltată pe baza resurselor de subsol menţionate în tabelul de mai sus. un factor de favorabilitate în dezvoltarea oraşului Braşov ca nod de comunicaţii. 4. precum şi luna în care se produce. o resursă naturală. membre ale UE. două unităţi de relief. pentru fiecare stat.

pe hartă. pe hartă.. 3. pe foaia de examen. cu numărul 4 se varsă în Marea . numele statelor marcate. Scrieţi. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 43 . cu numerele 12 şi 13. cu litera E se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu litera … 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 043 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. cu literele A şi G.geografie Proba D. E.. A. 4 puncte B. 2. numele oraşelor-capitală marcate. Fluviul care străbate oraşul . pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. Statul marcat.capitală cu numere. Lacurile glaciare Como şi Garda sunt situate în statul marcat. pe hartă. pe hartă.capitală marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.Ministerul Educaţiei. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Precizaţi: 1.

A b. 8 şi 9 c. cu litera .. pe hartă. Zăcăminte de bauxită există în unitatea de relief. G 2 puncte D. Statul al cărei capitală este oraşul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. numele unităţilor de relief marcate. cu litera: a. cu numărul: a. Slatina şi Timişoara 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Oraşul-capitală Viena este marcat. cu litera . Regiunea turistică Coasta de Azur este situată pe teritoriul statului marcat. Podişul Sucevei este marcat. cu numărul 12 străbate oraşele: a.. pe hartă. A b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. pe hartă. 6 puncte C. 4 puncte B. Ţărmuri cu fiorduri sunt specifice zonelor litorale ale statului marcat. 7 c. Câmpia Padului este situată pe teritoriul statului marcat. Scrieţi. cu literele C şi G . pe hartă. cu litera I şi clima statului marcat. numele oraşelor marcate. H 2 puncte 2. pe hartă. Râmnicu Vâlcea şi Sfântu Gheorghe d. pe foaia de examen. Braşov şi Craiova b. C d.. Precizaţi: 1. cu numărul: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Râul marcat. J 2 puncte 3. 8 d. 6 2 puncte 5. Râul Bahlui traversează oraşul marcat pe hartă cu numărul: a. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu litera: a. Şisturi verzi şi granite există în unitatea de relief marcată pe hartă cu litera . Din Munţii Rodnei izvorăsc râurile marcate pe bartă cu numerele: a. pe foaia de examen. 6 2 puncte 4. 6 puncte E. Menţionaţi două argumente care susţin afirmaţia: „Europa Mediteraneană. 2 c. C c. C c. tip de climă. Baltică c. pe hartă. pe hartă. 1 b. E d. Scrieţi. cu litera: a. H 2 puncte 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. Este centru al metalurgiei neferoase oraşul marcat. Scrieţi. B c.. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 043 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Petroşani şi Sibiu c. precipitaţii medii anuale.. 3 d. marcată pe hartă cu litera: a. cu litera F. amplitudine termica. pe hartă. 2. 9 şi 10 d. Albă b. pe hartă. 3 d. 2 c. E. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. D d. vânturi. 14 2 puncte 4. 11 şi 12 2 puncte 3. 1 b.geografie Ministerul Educaţiei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. D c. 7 şi 8 b. pe hartă. A b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 3. Neagră 2 puncte 5. F d. reprezintă o importantă regiune turistică a Europei”. 2. cu numerele 3 şi 5.. 5 b. A b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul 15 are deschidere la Marea: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Depresiunea Braşov este situată în unitatea de relief marcată. A. pe hartă.Varianta 43 . Egee d. pe foaia de examen.

2.000 locuitori. etaj climatic. mediteranean c. subpolar 2. calculate anterior. de peste 170C. 4. vânturi. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.367 5. valoarea densităţii medii a populaţiei calculată pentru Bulgaria şi Finlanda. ecuatorial b. două oraşe cu o populaţie de peste 1. pe hartă. luna cu cantitatea minimă de precipitaţii.231.372 Subiectul II 10 puncte Sursa: The World Factbook. august şi mai d. circulaţia vestică a maselor de aer 3.loc. 6 puncte E. precizaţi două cauze care să explice diferenţele care apar între cele două ţări europene. E. un tip de climă. temperat-oceanic d. Precizaţi: 1. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. pe hartă. estimări la nivelul anului 2006 1. fluviul care străbate capitala. Scrieţi. 5. pe foaia de examen. Diagrama climatică de mai sus redă tipul de climă : a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. august şi iulie c. influenţă climatică. 4 puncte B. 2. regimul temperaturii aerului b. Scrieţi. regimul radiaţiei solare d.000.385. precizaţi: 1.) 7. Valori ridicate. Prezentaţi două obiective turistice reprezentative din Grecia. o cauză care explică faptul că în Carpaţii Meridionali există relief glaciar extins. aprilie şi iunie b. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 4. un tip genetic de lac şi un exemplu din acest tip. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 2. ale temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile: a. iulie şi mai 6 puncte C. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. 3. A.Varianta 43 . Prezentaţi: 1. luna cu cantitatea maximă de precipitaţii. Factorul climatic care determină cantităţile medii anuale mari de precipitaţii este: a. 6. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Pentru Italia.geografie Ministerul Educaţiei. precipitaţii medii anuale. Referitor la valorile densităţii medii ale populaţiei. cu litera H. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe foaia de examen. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . două unităţi de relief. D. 3. 2. Se dă următorul tabel: Statul Bulgaria Finlanda Suprafaţa ( Km² ) 110 910 338 145 Populaţia (nr. 6 puncte E. o cauză care explică faptul că în Marea Neagră lipsesc vieţuitoarele la adâncimi sub 200 m. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. două culturi agricole cu specific mediteranean. circulaţia estică a maselor de aer c. cu litera E şi clima unităţii de relief marcate. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 043 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor şi precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa.

Capitala statului marcat. pe hartă. Scrieţi. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Ocupă o parte a insulei Irlanda statul marcat. 4 puncte B. pe hartă... pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. A. Este situat în vestul Mării Negre statul marcat. numele oraşelor-capitală marcate. cu numerele 3 şi 10.geografie Proba D.capitală cu numere. cu litera B se numeşte… 3. E. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. cu literele E şi F. 2. Precizaţi: 1. cu litera . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 044 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. numele statelor marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 44 .

Sofia 2 puncte 3. cu litera: a. F 2 puncte 4. Precizaţi: 1. cu litera: a. numele râurilor marcate. Un centru de prelucrare a minereurilor auro-argentifere este în oraşul marcat. pe hartă.. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera: a. A b. E d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. Râul marcat. Munţi vulcanici există în unitatea de relief marcată. Craiova c. 1 b. pe hartă. Importante zăcăminte de gaz metan există în unitatea de relief marcată. C b. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. cu numărul 10 străbate oraşul: a. Vegetaţia de tundră este specifică statului marcat. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. pe hartă.. pe hartă. Oraşul marcat. 5 d. 3 c. E c. Oraşul-capitală marcat. pe hartă. cu litera C şi clima statului marcat. pe hartă. cu numărul: a. E. cu numerele 7 şi 11. A b. pe foaia de examen. 4 d. 6 puncte E. Câmpia Andaluziei este situată pe teritoriul statului marcat. cu litera . Timişoara 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu literele C şi E. pe hartă. Minereuri de fier de calitate superioară se exploatează din statul marcat. cu litera A se resimt influenţe climatice . H d..geografie Ministerul Educaţiei. A b. pe hartă. Slatina d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 3. Paris d. Scrieţi. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera: a. I 2 puncte 4. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. C d. 6 puncte C. pe hartă. 2 b. 6 2 puncte 3. H 2 puncte 5. Ţărmul cu canale (dalmatic) este specific statului marcat. D c.. 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 4 puncte B. amplitudine termică. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului . A. pe foaia de examen. pe hartă. cu numărul: a. pe hartă.Varianta 44 . 4 puncte Ministerul Educaţiei. Berlin b. cu litera I. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 044 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. B c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Influenţe climatice continentale (de ariditate/est-europene) se resimt în unitatea marcată. cu numărul 12 se numeşte: a. J 2 puncte D. 6 2 puncte 2. E d. C b. Scrieţi. F 2 puncte 5. F d. I 2 puncte 2. cu litera: a. I d. G c. pe foaia de examen. 2. precipitaţii medii anuale. Madrid c. pe hartă. pe hartă. tip de climă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 3 c. B c. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia:„Relieful Europei s-a format în perioade geologice diferite”. numele unităţilor de relief marcate. În unitatea de relief marcată.. cu litera: a. vânturi. pe hartă. Braşov b. G c.. F b. Scrieţi. Utilaj petrolier se obţine în oraşul marcat.

iulie . 2. precum şi luna în care se înregistrează. la nivelul anului 2006 1. septembrie . 3. precizaţi: 1. orientarea culmilor si văilor principale. cea mai mare aglomeraţie urbană. polar continental c. litera corespunzătoare răspunsului corect. precum şi luna în care se înregistrează. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu litera E şi relieful unităţii de relief marcată. valoarea maximă a cantităţii de precipitaţii înregistrată într-o lună.geografie Ministerul Educaţiei. Se dă următorul tabel: Statul Letonia Norvegia Populaţia (nr. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în intervalul: a.loc. pentru populaţie. 6 puncte E.627 47. Precizaţi: 1. ecuatorial b.august c. vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Prezentaţi: 1. 6 puncte E. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . ale aspecte specifice ale reliefului. subpolar 2. 2.loc) 2 274 735 4 610 820 Imigranţi (nr. pe hartă. Pentru Franţa. tipul de climă specific şi doi factori care influen ţează clima. Calculaţi bilanţul migratoriu.oceanic d. 6. Precizaţi două argumente care să explice valoarea negativă a bilanţului migratoriu din ţările Europei de Est şi Sud-Est. polar maritim d. pe hartă. tipuri genetice de relief. E. pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 044 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor şi precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. gradul de fragmentare. A.) 7. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii de relief marcată. mai .776 Emigranţi (nr. o cauză care explică absenţa lacurilor glaciare în Munţii Apuseni. temperat . 4 puncte B. mediteranean (subtropical) c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen.053 Sursa: The World Factbook. 5. 4. un factor care favorizează dezvoltarea transporturilor fluviale în sectorul Dunării maritime. două artere fluviale navigabile.iunie d.Varianta 44 .loc. pentru cele două ţări. Precizaţi o cauză care să justifice faptul că Norvegia este o ţară cu un flux imigraţionist mare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. aprilie . cu litera H. în valori absolute.) 1. 10 puncte D. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2. distribuţia spaţială a altitudinilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D.mai b. ecuatorial b. două ramuri industriale cu pondere ridicată în economia ţării. o regiune turistică importantă. 2. Scrieţi. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Temperaturile au valori ridicate în anotimpul de vară datorită pătrunderii maselor de aer: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică de mai sus este: a.131 22. tropical 6 puncte C. estimări.octombrie 3. un oraş-port la Marea Mediterană.

.geografie Proba D. pe hartă. pe hartă. cu numerele 3 şi 8. pe hartă. 2. pe hartă.. 2. pe hartă. E. A.Ministerul Educaţiei. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 045 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 45 . numele oraşelor-capitală marcate. numele statelor marcate. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrieţi. cu litera . cu literele B şi F. 4 puncte B. Capitala statului marcat. Precizaţi: 1. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu litera G se numeşte… 3. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .capitală cu numere. Fluviul Nipru străbate statul marcat. Vulcanul Hekla este situat în statul marcat.

Relieful pe structură boltită (de tip „dom”) este caracteristic în unitatea de relief marcată. A b. argiluvisoluri b. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. În unitatea de relief marcată. cu litera: a.. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. E c. spodosoluri 2 puncte 3. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. pe hartă. Satu Mare d. vânturi. J 2 puncte 5. Munţii Stara Planina (Balcani) sunt situaţi pe teritoriul statului. Scrieţi. Cel mai mare oraş din Munţii Banatului este marcat. amplitudine termică. 1 şi 2 b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 045 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D.. Lacul Sfânta Ana este situat în unitatea de relief marcată. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. A apărut în perioada antică oraşul marcat. 5 şi 6 2 puncte 5. cu litera C şi clima statului marcat. 4 c. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. 6 puncte C. pe hartă.. pe foaia de examen. pe hartă. 2 şi 6 c.. E. cu numărul .. 6 puncte E. Scrieţi. C c. C c. Bucureşti c. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. pe hartă. Aglomeraţia urbană Rin . pe foaia de examen. Stockholm 2 puncte 4. Bora este vântul caracteristic în statul marcat. pe hartă. Arad b. cu litera . 4 puncte B. B c. 2. H 2 puncte 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei.geografie Ministerul Educaţiei. F d. pe hartă. cu numerele: a. cu litera . cu literele F şi G. 6 2 puncte 2. G d. pe hartă. pe hartă. A b. cu numărul: a. D d. Timişoara 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Statul marcat. pe hartă. Atena b. B b. D c. cu litera A predomină soluri din clasa: a. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera D. numele oraşelor marcate. pe hartă. cambisoluri c. Bazinul carbonifer Motru-Rovinari este situat în unitatea de relief marcată. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numerele 3 şi 6. tip de climă. Prezentaţi două cauze care determină distribuţia spaţială inegală a valorilor densităţii populaţiei în Peninsula Italică. I 2 puncte D. H 2 puncte 3.Ruhr este situată pe teritoriul statului marcat. pe hartă. precipitaţii medii anuale. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Precizaţi: 1. H 2 puncte 4. B b.Varianta 45 .. cu numărul 12 străbate oraşul: a. A. cu litera A are capitala în oraşul: a. molisoluri d. Londra d. Râul marcat. pe hartă. marcat. 5 d. cu litera: a. A b. Vegetaţie mediteraneană este specifică statului marcat. Oradea c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. D d. cu litera: a. 2. pe hartă. pe hartă. Şoseaua europeană E60 străbate oraşele marcate. cu litera: a. 3 şi 4 d. pe hartă. G d. 2 b. pe foaia de examen. 3.

610.Varianta 45 . vară 3. primăvara c. pe hartă. în valori absolute. temperat-continental d. trei insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat. A. conform graficelor de mai sus. precipitaţii medii anuale. Cantitatea maximă de precipitaţii se înregistrează în anotimpul de: a. toamnă d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 2. 6 puncte E.455 90. Pentru Grecia. ecuatorial b. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. etaj climatic. cea mai mare aglomeraţie urbană. două oraşe-port.loc. se încadrează în tipul de regim pluviometric: a. temperat-oceanic. circulaţia vestică a maselor de aer c. Precizaţi două cauze care să explice diferenţa dintre cantitatea de precipitaţii înregistrată la Atena faţă de cea înregistrată la Bordeaux. Factorul climatic care determină cantităţi medii anuale mari de precipitaţii la Bordeaux este: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. înregistrate la staţia meteorologică Atena. Prezentaţi o cauză care determină diferenţe ale valorilor bilanţului natural în cele două state. Regimul anual al precipitaţiilor care se înregistrează la Bordeaux.910 109. cu litera H. musonic c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 045 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi E şi reprezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare. deceselor Cehia 2006 10.) Ţara Anul Nr. precum şi valoarea acesteia. iarna b. luna cu cantitatea maximă de precipitaţii. 6 puncte E. precizaţi: 1. Precizaţi două cauze ale distribuţiei spaţiale neuniforme a densităţii populaţiei pe teritoriul ţării noastre.geografie Ministerul Educaţiei. Calculaţi bilanţul natural. 4. 6. 10 puncte D. născuţilor vii Nr. altitudinea redusă a reliefului b. cu litera A şi clima unităţii de relief marcată.820 59. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. Precizaţi: 1. Scrieţi pe foaia de examen.001 Norvegia 2006 4.234 44. trei tipuri de culturi agricole ce ocupă suprafeţe însemnate. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. 4 puncte Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III B şi E şi reprezintă evoluţia cantităţii medii lunare de precipitaţii la Bordeaux (Franţa). influenţă climatică. tipul de climă specific. B. precum şi valoarea acesteia.002 1. regimul radiaţiei solare d. 2. luna cu cantitatea minimă de precipitaţii. 2. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .235. pentru Cehia şi Norvegia. regimul temperaturii aerului 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 6 puncte C. vânturi. Se dă următorul tabel: Populaţia (nr. 5.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Scrieţi.capitală cu numere. 3. Statul a cărui capitală este marcată.geografie Proba D. Vulcanul Hekla este localizat în statul marcat. pe hartă. cu litera F este traversată de râul . pe foaia de examen. cu numărul 14 se numeşte . Se acordă 10 puncte din oficiu. 2.. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 046 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Capitala statului marcat pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele statelor marcate. cu numerele 2 şi 6.. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . pe hartă. pe hartă. cu litera . A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 46 . pe hartă. E. 4 puncte B...Ministerul Educaţiei. numele oraşelor-capitală marcate. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii... Precizaţi: 1. cu literele D şi J. 2.

. 10 d. Vagoane se obţin în oraşul marcat. cu litera: a. cu litera: a. pe hartă. B c. Bega b. pe hartă. Bazinul carbonifer Motru-Rovinari se găseşte în unitatea de relief marcată. 3. D 2 puncte 5. Oraşul Cluj-Napoca este străbătut de râul marcat. pe foaia de examen. pe hartă. J 2 puncte 2. numele oraşelor marcate. marcat. D b. Munţii Pădurea Neagră sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. pe hartă.. A b. 2. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. cu numărul 2 se numeşte: a. pe hartă. H c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. B c.. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. cu litera: a. pe hartă. I d. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Oraşul Tallin este capitala statului marcat. C c. pe hartă. cu numărul: a. Fluviul Ebro (Ebru) traversează teritoriul statului. cu litera F. G 2 puncte 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos 1. Scrieţi. pe hartă. Scrieţi. cu litera: a. precipitaţii medii anuale.. J 2 puncte 4. pe hartă. tipuri de climă. pe hartă. pe hartă. pe hartă. Precizaţi: 1. cu litera F. pe hartă. A b. I d. F d. 9 c. E c. B b. Braţul cu cel mai mare volum de ape din unitatea de relief marcată. Caraş c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A b. cu numerele 9 şi 10. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. 6 puncte C. pe foaia de examen. pe hartă. cu litera: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 046 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D.Varianta 46 . C d. cu litera .. cu litera: a. A b. E b. F b. D d. cu litera: a. Mureş d. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată. cu numărul . F d. E. J 2 puncte 3.geografie Ministerul Educaţiei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera: a. cu litera B şi clima statului marcat. Timiş 2 puncte 4. numele unităţilor de relief marcate. amplitudine termică.. pe foaia de examen. B c. factori ce influenţează clima. Vegetaţie de stepă şi silvostepă se găseşte pe teritoriul statului marcat. H c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. vânturi. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat în unitatea de relief marcată. 6 puncte E. se numeşte . 4 puncte B. Bazinul carbonifer Doneţk este situat în statul marcat. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. 7 b. E 2 puncte 3. I 2 puncte D. pe hartă. B c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi doi factori naturali care au favorizat culturile de citrice din Europa Sudică. Cele mai mari altitudini există în unitatea de relief marcată. pe hartă. F 2 puncte 5. Scrieţi. D d. A. D d. Râul marcat. cu literele B şi G. pe hartă.

septembrie 3. Luna în care se înregistrează cea mai mică valoare de debit este: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. Se dă următorul tabel: 2 Suprafaţa (km ) Populaţia (nr. Pentru Spania. Calculaţi densitatea medie pentru fiecare stat. 2. două luni în care valoarea debitului este sub 4 000 m3/an. A. tipuri de roci. toamna b. alte aspecte specifice ale reliefului. Luna în care se înregistrează cea mai mare valoare de debit este: a.geografie Ministerul Educaţiei. Anotimpul cu cele mai mici valori de debit înregistrate este: a. 2.loc) Ţara Anul Finlanda 2006 338 145 5 231 372 Danemarca 2006 43 094 5 450 661 Sursa: The World Factbook. două cauze care să explice valorile mari de debit înregistrate primăvara pe Dunăre la Budapesta şi Olteniţa. Precizaţi o cauză care determină diferenţa de densitate a populaţiei între cele două state. 6 puncte E. E. cu litera D şi relieful unităţii marcate cu litera H. vara Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 6 puncte C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. estimări la nivelul anului 2006 1. două tipuri de climă. 3. martie 2. tipuri genetice de relief. denumirea strâmtorii situată în sudul acestui stat. Precizaţi: 1.Varianta 46 . 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. 5. trei produse agricole cu specific mediteranean. 6 puncte E. trei oraşe. gradul de fragmentare. 4. Precizaţi doi factori naturali care favorizează practicarea culturii cerealelor în estul Câmpiei Române şi în Podişul Dobrogei. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. două luni în care valoarea debitului depăşeşte 5 000 m3/an. o cauză care să explice valorile mici de debit înregistrate la Olteniţa în lunile septembrieoctombrie utilizând graficul de mai sus. august c. octombrie b. ce desparte Europa de Africa. denumirea peninsulei ocupate de acest stat. orientarea culmilor şi a văilor principale. Precizaţi: 1. 2. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . primăvara d. precizaţi: 2 Subiectul II 1. iarna c. cu excepţia capitalei. noiembrie d. 2. 4 puncte Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III B şi D şi prezintă evoluţia debitului Dunării la Olteniţa. distribuţia spaţială a altitudinilor. iunie d. 10 puncte D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. B. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 046 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi D şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al Dunării la Budapesta. mai b. Scrieţi pe foaia de examen. aprilie c.

pe foaia de examen. pe hartă. Statul marcat. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. la Oceanul .D. cu litera . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere. cu litera G are ieşire. în nord.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 47 . cu litera H ocupă partea vestică a Peninsulei. Scrieţi. Precizaţi: 1.. Oraşele Amsterdam şi Haga sunt capitalele statului marcat.Ministerul Educaţiei. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. A. cu literele A şi J. E. pe hartă. 3.. cu numerele 5 şi 9. 4 puncte B. numele statelor marcate. 2.geografie Proba D. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 047 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . pe hartă.. Statul marcat.

F d. J 2 puncte 4. cu litera: a. Oraşul marcat. pe hartă. E. E c. se înregistrează în statul marcat cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Macedonia d. F c. A b. F d. numele râurilor marcate. Notaţi două state europene în care Curriculum se exploateaz ă resursele menţionate la punctul anterior. Marsillia. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Târnava Mică 2 puncte 3. Cele mai mari altitudini se înregistrează în unitatea de relief marcată. vânturi. D d. pe hartă. cu numerele 8 şi 9.Varianta 47 . cu litera C şi clima statului marcat cu litera E. D d. H 2 puncte 5. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. Fluviul Sena străbate statul marcat. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Ministerul Educaţiei. Muntenegru 2 puncte 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. B b. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării 2. cu numărul 11 este reşedinţa judeţului … 6 puncte C. A. Vegetaţie de stepă există în unitatea de relief marcată. pe hartă. pe foaia de examen. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 047 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. factori ce influenţează clima. C c. Influenţe climatice submediteraneene se resimt în unitatea de relief marcată. E d. C b. Lacul de baraj natural Lacul Roşu se găseşte în unitatea de relief marcată. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. G d. 6 puncte E. pe hartă. J 2 puncte D. pe hartă. Munţii Balcani (Stara Planina) se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. Albania b. H 2 puncte 2. A b. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. G 2 puncte 2. Important port maritim european. cu litera: a. B b. pe hartă. Oraşul marcat. Someşul Mic d. cu numărul 7 este traversat de râul numit. Lacuri glaciare sunt prezente în unitatea de relief marcată. D c. pe hartă. E c. cu litera: a. pe hartă. pe hartă. cu numărul 9 este capitala statului: a. cu litera: a. F d. Scrieţi. B. cu numerele 3 şi 5. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 1. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Europa este un continent cu importante resurse energetice”. tipul de climă. cu litera: a. A b. C c. Scrieţi. cu litera: a. 2. numele oraşelor marcate. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Scrieţi. a. H 2 puncte 5. Centrul Naţional pentru şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. pe hartă. se află pe teritoriul statului marcat. B c. A b. Cea mai mică valoare a densităţii populaţiei dintre statele marcate. B c. Croaţia c. Mureş b. cu numărul 10 se numeşte … 3. pe hartă. etaj climatic. Someşul Mare c. precipitaţii medii anuale. B b. pe hartă. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera: a. F d. amplitudine termică. Oraşul marcat. H 2 puncte 4. Oraşul marcat. cu litera … 2. pe hartă.

Franţa d. Pentru Bulgaria. 2.Varianta 47 . o cauză care a generat formarea Deltei Dunării. Belgia c. 2. Germania b. 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 047 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi D şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al Senei la Paris. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. tipuri de roci. 6. cu litera A şi relieful unităţii marcate. 3. 4. alte aspecte specifice ale reliefului. O luna în care valoarea debitului a depăşit 1000 m3/s este: a. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. orientarea culmilor şi a văilor principale. o unitate montană. gradul de fragmentare.aprilie. 4 puncte Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III B şi D şi reprezintă evoluţia debitului râului Garonne la Bordeaux. Prezentaţi: 1. oraşul-capitală şi un oraş-port fluvial. pe hartă. utilizând graficul de mai sus. Precizaţi: 1. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 d. precizaţi: 1. aprilie c. Râul Garonne curge pe teritoriul statului numit: a. 7. 2. două state vecine. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 6 puncte E. Portugalia 2. vara Subiectul II 6 puncte 10 puncte D. Anotimpul cu cele mai mici valori ale debitului este: a. Scrieţi. membre ale UE. luna cu cel mai mare debit şi valoarea acestuia. E. B. A. toamna C. distribuirea spaţială a altitudinilor. două luni cu valori ale debitului mediu lunar mai mici de 100 m3/s. Precizaţi doi factori care determină valori ridicate ale debitelor fluviilor reprezentate în graficele de mai sus. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Calculaţi diferenţa dintre valoarea debitului maxim şi valoarea debitului minim al râului Sena. o cauză care explică diferenţa de temperatură medie anuală dintre sudul şi nordul ţării. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi o cauză care să explice valorile mai mari de debit ale râului Garonne decât ale râului Sena.geografie Ministerul Educaţiei. două resurse naturale. primăvara c. 2. marea la care are iesire acest stat. pe foaia de examen. iunie d. anul în care a fost acceptată în UE. pe hartă. în perioada ianuarie . 4 puncte Ministerul Educaţiei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 1. 6 puncte E. fluviul care delimitează acest stat în partea de nord. utilizând graficul de mai sus. tipuri genetice de relief. Calculaţi diferenţa dintre valoarea debitului maxim şi valoarea debitului minim al râului Garonne. iarna b. mai b. martie 3. cu litera F. 5.

. 2.Ministerul Educaţiei. cu numărul 5. 3. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 48 . cu numerele 1 şi 4. Pe teritoriul statului marcat. pe hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Capitala Poloniei este marcată. pe foaia de examen. marcat pe hartă... 4 puncte B.geografie Proba D. pe hartă. cu literele G şi I. Oraşul-capitală. Se acordă 10 puncte din oficiu..capitală cu numere. cu litera H. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. A.. numele oraşelor-capitală marcate. sunt Munţii . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 048 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Scrieţi. numele statelor marcate. cu numărul . 2. Precizaţi: 1. pe hartă. este traversat de fluviul . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă.

pe foaia de examen.. Sena 2 puncte 4. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Cipru c. numele râurilor marcate. pe hartă. Scrieţi. Rodopi 2 puncte 3. 6 puncte C. cu litera: a. H 2 puncte 2. D c. Alpi b. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu literele A şi E. B c. Oraşul marcat. pe foaia de examen. S-a format prin sedimentare unitatea de relief marcată. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 048 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. pe hartă. pe hartă. pe hartă. cu litera: a.. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. vânturi. Influenţa climatică submediteraneană se resimte în unitatea de relief marcată. A b. Argeş b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Scrieţi. Luxemburg 2 puncte 5. H 2 puncte 4. Precizaţi două argumente care să demonstreze că statul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. C b.geografie Ministerul Educaţiei. G d. Malta d. Buzău c. Siret 2 puncte 3. Dintre oraşele de mai jos. tipul de climă. Apenini c. pe hartă. prezintă un sistem de transport diversificat. pe hartă cu litera: a. Pe hartă sunt marcate unităţi cu litere. etaj climatic. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu numărul 5. Ialomiţa d.. este traversat de râul numit: a. precipitaţii medii anuale. Scrieţi. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. E c. 14 2 puncte D. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera A. F 2 puncte 2. 4 puncte B. Andorra b. F d. A b. C d. Peninsula Crimea este situată în sudul statului marcat. 10 c. cu litera A şi clima statului marcat. Elba b. cu litera: a. cu litera B. pe hartă. pe foaia de examen. Pirinei d. cu numărul 2 este afluentul râului numit: a. pe hartă. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. numele unităţilor de relief marcate. 2. factori ce influenţează clima. pe hartă. A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.. pe hartă. B b. 13 d. funcţional şi modern. Între statele marcate. 2. Clasa molisolurilor este prezentă în unitatea de relief marcată. poartă denumirea de . Ron d. cu numărul: a. 6 puncte E. H 2 puncte 5. Pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. cu literele B şi G se găseşte statul numit: a. pe hartă. E d. pe hartă. pe hartă cu litera: a. pe hartă. cu numerele 2 şi 6. pe hartă. B b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numărul 1 s-a amenajat lacul hidroenergetic numit .. Pe râul marcat. 3.Varianta 48 . E c. F d. cu litera F.. amplitudine termică. C c. Râul marcat. Guadalquivir c. cele mai mici temperaturi medii anuale se înregistrează în capitala marcată. pe hartă. E. Statul marcat. pe hartă. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului numit . Precizaţi: 1. 9 b. cu numărul 10 se găsesc Munţii: a. Braţul Dunării marcat. Minereuri auro-argentifere se regăsesc în unitatea de relief marcată.

10 puncte D. 2.Varianta 48 . 6. iunie d. Luna în care valoarea debitului este sub 100 m3/s este: a. o zonă de vegetaţie specifică. Precizaţi: 1. 3. treapta de relief dominantă. Luna în care valoarea debitului depăşeşte 500 m3/s este: a. Franţa d. octombrie b. 2. 4 puncte Subiectul II 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănăfi şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 1. 6 puncte E. 4. valoarea minimă a debitului şi luna în care se înregistrează. Calculaţi diferenţa dintre valaorea debitului maxim şi valoarea debitului minim al fluviului Sena. conform graficelor de mai sus. Precizaţi o cauză a debitului mai mare al Tisei decât al Senei. 2. membre ale UE. gradul de fragmentare. A. orientarea culmilor şi a văilor principale. pe hartă. pe foaia de examen. Germania b. precizaţi: 1. 6 puncte E. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. aprilie c. Scrieţi. alte aspecte specifice ale reliefului. septembrie 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 3. Statul traversat de fluviul al cărui debit este reprezentat în diagrama alăturată este: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 048 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi D şi prezintă evoluţia debitului Tisei la Szeged. tipul de climă. aprilie c. Pentru Ungaria. Prezentaţi: 1. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a energiei termice convenţionale în structura energetică a Rusiei. 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. distribuţia spaţială a altitudinilor. Spania C. mai b. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera E şi relieful unităţii marcate cu litera H. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. un argument care să justifice afirmaţia: „În unitatea de relief marcată. cu litera H există o mare diversitate a resurselor de subsol”. trei state vecine. septembrie 2.geografie Ministerul Educaţiei. Belgia c. Calculaţi diferenţa dintre valaorea debitului maxim şi valoarea debitului minim al râului Tisa. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. două luni în care debitul depăşeşte valoarea de 1 200 m3/s. două oraşe. februarie d. B. tipuri de roci. un factor care să explice diferenţa de temperatură medie anuală dintre unităţile marcate. E. tipuri genetice de relief. cu literele C şi D. 5. 2. pe hartă. două regiuni turistice. 4 puncte Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectele III B şi D şi prezintă evoluţia debitului Senei la Paris.

cu litera … 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. Polderele sunt specifice statului marcat. Precizaţi: 1. cu numărul 5 este numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. Oraşul-capitală marcat. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. 2.C. pe foaia de examen. pe hartă. cu numerele 6 şi 13. Statul marcat. cu litera A este situat în Peninsula … 2. numele oraşelor-capitală marcate. numele statelor marcate. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 049 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . pe hartă. 4 puncte B. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.Ministerul Educaţiei. E. pe hartă.geografie Proba D. A. Scrieţi. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 49 . cu literele H şi I.

pe foaia de examen. pe hartă. 3. B b. Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.geografie Ministerul Educaţiei. Vârful cu altitudinea maximă din Munţii Alpi se află în statul marcat. F c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Capitala Federaţiei Ruse este marcată. Scrieţi. se varsă în Dunăre pe teritoriul României d. pe hartă. Marmara d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 049 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. precizând două efecte ale acestei influenţe. Tireniană 2 puncte 3. Oraşul marcat. alte aspecte specifice ale reliefului. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor Pirinei. cu litera: a. au aceeaşi lungime b. Serbia 2 puncte 4. numele râului marcat. Trăsătura comună a râurilor marcate.Varianta 49 . Oraşul marcat. traversează numai unităţi montane 2 puncte 2. 2. cu numărul: a. E. pe hartă. 12 2 puncte 5. Albania b. 6 puncte E. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 4 puncte B. cu numărul 12 este capitala statului numit: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. J 2 puncte 2. Oraşul marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. pe foaia de examen. Explicaţi influenţa Oceanului Atlantic asupra climatului zonelor litorale. Gazul metan se exploatează din unitatea de relief marcată. cu numărul 5. pe hartă. pe hartă. 4 c. cu numărul 8 este reşedinţa judeţului … 6 puncte C. I d. 10 c. pe hartă. numele oraşului marcat. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. numele unităţilor de relief marcate. 1 b. 7 b. Egee b. Scrieţi. orientarea culmilor şi văilor principale. Bulgaria c. cu numărul 10 este localizat pe ţărmul mării: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. au izvoarele în aceeaşi unitate de relief c. cu numărul: a. pe hartă. Fluviul Tibru străbate oraşul-capitală marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera B sunt influenţe climatice … 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu numerele 2 şi 4 este: a. cu literele A şi H. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. distribuţia spaţială a altitudinilor. cu numărul: a. cu litera … 3. 15 2 puncte D. 14 d. Nordului c. Se produc autoturisme în oraşul marcat. gradul de fragmentare. pe hartă. 3 b. Precizaţi: 1. pe hartă. pe hartă. 8 d. cu numărul 9. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. pe hartă. 2 c. 11 d. tipuri genetice de relief. În unitatea de relief marcată. tipuri de roci. A. pe foaia de examen. Cehia d.

cu litera A. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristicile reliefului. 3. pe hartă.B şi E şi prezintă valorile densităţii populaţiei în câteva state europene în anul 2005. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 5. orientarea culmilor şi văilor principale. Prezentaţi. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 3 c. 4 puncte B. cu litera F şi relieful unităţii marcate. E. Comparaţi cadrul natural al Ungariei cu cel al Bulgariei precizând trei deosebiri. tipuri genetice de relief. 1 b. fluviul care traversează capitala. 6 puncte E. pe hartă. două unităţi de relief. are altitudini medii în jur de 600 m b. H 5. valoarea maximă a densităţii populaţiei şi numele statului în care se înregistrează aceasta. A. Prezentaţi: Ministerul Educa ţiei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. alte aspecte specifice ale reliefului. cu litera H. pe hartă. Cercet ării şi de Inovăprecipita rii 1. de peste 395 loc. pe hartă. cu litera: a. 2. 2. 4 puncte Proba D. Lacul de baraj artificial Vidraru este amenajat pe râul marcat. gradul de fragmentare. prezintă relief de cueste d. tipuri de roci. A b. vegetaţiei şi solurilor./ km². reţelei hidrografice. Precizaţi: 1. 2. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 3. 4 d. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful unităţii marcate. o cauză care explică efectivele mari de bovine din unitatea de relief marcată. Precizaţi: 1. 4. E c. cu numărul: a.geografie Ministerul Educaţiei. pe Examenul de bacalaureat 2009 hartă. folosind graficul de mai sus. o cauză care să explice cantitatea mare ţii medii anuale ce se Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar înregistreaz ă în unitatea de relief marcată. climei. precizaţi: 1. s-a format prin depunerea de sedimente 4. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 049 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . altele decât capitala. 6 2 puncte 2 puncte 2 puncte D.Varianta 49 . cu litera D. trei oraşe mari. cu litera F: a. o cauză care să explice valoarea foarte mare a densităţii populaţiei din Malta. distribuţia spaţială a altitudinilor. F d. câte o caracteristică pentru fiecare unitate de relief menţionată anterior. cuprinde cel mai vechi relief aflat la zi c. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. 10 puncte D. 6 puncte E. valoarea minimă a densităţii populaţiei şi numele statului în care se înregistrează aceasta. Ape geotermale există în unitatea de relief marcată pe hartă. două cauze ale valorilor ridicate ale densităţii medii a populaţiei a statului Olanda. pe hartă. 6 puncte C. două cauze care să explice valoarea foarte mică a densităţii populaţiei din Finlanda. două resurse ale subsolului. Unitatea de relief marcată.

pe foaia de examen. A. cu numerele 10 şi 13. E. numele oraşelor-capitală marcate.Ministerul Educaţiei. Oraşul marcat pe hartă cu numărul 8 se numeşte … 2. 4 puncte B. Fluviul care traversează oraşul marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 50 . pe hartă. Scrieţi. Statul marcat. cu litera E are ieşire directă la Marea … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 050 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . pe hartă. Precizaţi: 1.geografie Proba D. pe hartă. cu literele B şi F. cu numărul 3 se numeşte … 3. numele statelor marcate. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.C. pe hartă.

pe hartă. B c. 10 c. 4 b. 4 puncte B. Croaţia c. D 2 puncte D. 5 c. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Europa se confruntă cu fenomenul de îmbătrânire demografică”. C şi E c. numele oraşului marcat. cu litera G. pe foaia de examen. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu literele: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi trei deosebiri între climatul temperat-oceanic şi climatul mediteranean din Europa. Minsk b. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. cu numărul 5 se numeşte: a. Precizaţi: 1. pe hartă. cu numărul … 3. Unitatea de relief marcată. perioada de apariţie d. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă. numărul de locuitori c. 3. pe hartă. 7 2 puncte 3. cu numărul: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. A. cu numărul: a. Riga c. Câmpia Bărăganului este traversată de râul marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Scrieţi. Tallin d. Cel mai mare combinat siderurgic din România se află în oraşul marcat. Muntenegru d. Scrieţi. precipitaţii medii anuale. C şi G d. cu litera C se numeşte: a. Datează din perioada daco-romană oraşul marcat. 6 puncte E. Câmpia Moldovei (Jijiei) b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. B şi D b. numele unităţii de relief marcate. sunt reşedinţe de judeţ 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 2. 6 d. C d. amplitudine termică. pe hartă. 11 d. Crişul Alb c. cu litera I se numeşte: a. cu numerele 1 şi 6. numele râurilor marcate. Capitala statului marcat. Podişul Bârladului c. Relief predominant de câmpie au ţările marcate. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Serbia 2 puncte 4. cu litera J se numeşte: a. Vilnius 2 puncte 5. pe hartă. Oraşul marcat. Râul marcat. Subcarpaţii Moldovei 2 puncte 2. Statul marcat. cu numărul … 6 puncte C. 8 b. pe hartă. pe hartă. Scrieţi. A b.Varianta 50 . cu numerele 7 şi 11 au ca trăsătură comună: a. 12 2 puncte 4. Crişul Repede 2 puncte 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 050 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. influenţa climatică b. Podişul Sucevei d. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Crişul Negru d. Oraşele marcate. vânturi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Bosnia şi Herţegovina b. pe hartă. E. Barcău b. pe hartă cu numărul 10. Capitala Norvegiei este oraşul marcat.geografie Ministerul Educaţiei. E şi F 2 puncte 2. Arhipelagul Baleare aparţine statului marcat. cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit … 2.

precipitaţii medii anuale. Scrieţi pe foaia de examen. Fluviul Rhone se varsă în: a. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între clima unităţii de relief marcată. Marea Mânecii b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. în Norvegia şi în Elveţia. rezultate. 1. făcute la punctul 3. temperaturilor ridicate 6 puncte C. Prezentaţi: 1. predominant. cu numărul 3 se varsă în: a. 10 puncte Se dă următorul tabel care se referă la subiectul III D şi E: Suprafaţa (km2) Populaţia totală (nr.230 58. 1. cu literele E şi F.loc) 38. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 050 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Rhone. d. iar relieful favorabil locuirii în Finlanda se apropie de 80 %. Calculaţi procentul populaţiei urbane în totalul celor două ţări.Varianta 50 . Prezentaţi doi factori care explică diferenţa mare dintre valoarea densităţii medii a populaţiei din Italia şi Finlanda.geografie Ministerul Educaţiei.706 Sursa: The World Factbook. A. evaporării reduse b. Italia c. două luni în care sunt înregistrate debite între 500 şi 600 m3/s. 2.509 Finlanda 338. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Franţa b. Debitele mai bogate ale fluviului Rhone în perioada mai – septembrie sunt datorate: a. pe hartă. Râul marcat. influenţă climatică. Oferiţi două argumente în sprijinul utilizării surselor variate de energie în Germania şi în Rusia. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II Germania. Care dintre sursele de energie exemplificate prezintă cel mai mic risc pentru mediu? 4. c. 2.133. variate forme de energie. Bistriţa b. Populaţia urbană (nr.231. Elveţia. cu litera H. vânturi. Oceanul Atlantic 2. Prut d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. E. 3. Moldova c. dominant hidroenergie – Norvegia. din combinarea celorlalte trei – Rusia. 4 puncte B. Spania 3.499.032 3. Oferiţi un argument în sprijinul propriei alegeri. Bulgaria.problemă: Structura producţiei de energie electrică în Europa evidenţiază state care utilizează: a. energie nucleară – Franţa. Calculaţi densitatea medie pentru statele Italia şi Finlanda. comparativ cu alte surse de energie. pantelor line c. Precizaţi o cauză pentru care hidroenergia este mai utilizată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. cu litera E şi clima unităţii de relief marcată. Portugalia d. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. cu numărul 6. etaj climatic. estimări la nivelul anului 2006 6 puncte E. pe hartă. Marea Mediterană c. b. 6 puncte E. 3. pe hartă. Fluviului Rhone străbate statul: a. pe hartă. Marea Nordului d. 2. dominant energie termoelectrică – ţările din estul Europei.loc) Statul Italia 301. Se dă următoarea situaţie . în condiţiile în care teritoriile au suprafeţe similare. Lituania. 2.929. Belgia. Siret 2 puncte D. precipitaţiilor bogate d. Indicaţi câte o aglomeraţie urbana din fiecare ţară. o cauză care determină variaţiile de debit ale râului marcat. Nota 1: Deosebirea şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. valorile debitelor medii în lunile iulie şi decembrie.372 D. Precizaţi: 1. un factor care a determinat amplasarea unor termocentrale în unităţile de relief marcate.145 5.

cu litera H este cel … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu litera B se numeşte … 3. cu literele C şi I. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 51 . 4 puncte B. numele statelor marcate.geografie Proba D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu numărul … 2. E. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 051 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . cu numerele 8 şi 15. Precizaţi: 1. Statul marcat. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. Oraşul Praga este marcat.E. Climatul specific statului marcat. pe hartă. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. pe hartă. pe hartă. A. 2. Scrieţi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen.

Scrieţi. cu litera G este cea a pădurilor de foioase”. Oraşele marcate pe hartă cu numerele 4. glaciară c. pe hartă. altitudinile similare b. 7 b. hidrografie. 6 puncte E. A. faună. Influenţa climatică resimţită în unitatea de relief marcată. Fluviile care traversează statul marcat. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente: aşezare geografică. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. numărul de locuitori d. cu numărul 3 se numeşte: a. Cel mai extins bazin hidrografic. modul de formare 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . A fost o parte componentă a Iugoslaviei statul marcat. pe hartă. climă. pe foaia de examen. 5 şi 6 au ca trăsătură comună: a. vegetaţie. pe foaia de examen. cu numărul 1 . cu litera B sunt de origine: a. numele unităţilor de relief marcate. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. pe hartă. soluri. Oraşul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Se află localizat în bazinul hidrografic al Someşului oraşul marcat. pe hartă. vulcanică 2 puncte 2. pe hartă. E. Precizaţi: 1. Trăsătura comună unităţilor marcate. tectonică d. pe hartă.Varianta 51 . Precizaţi trei deosebiri între cadrul natural caracteristic statului marcat. cu numărul 7 se numeşte … 3. D c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 051 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. cu litera E.geografie Ministerul Educaţiei. pontică d. Scrieţi. 4 puncte B. oceanică c. pe hartă. influenţa climatică est-europeană d. cu numărul: a. complex d. central – european c. G 2 puncte 5. submediteraneană 2 puncte 2. un argument în sprijinul afirmaţiei: „Vegetaţia caracteristică statului marcat. cu literele E şi G. Precizaţi: 1. F d. Haga d. pe foaia de examen. pe hartă. pe hartă. numele oraşului marcat. pe hartă. A b. cu literele A şi B se referă la: a. sunt străbătute de Dunăre 2 puncte 4. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. pe hartă. atlantic b. climatul oceanic c. Oraşul marcat. cu litera F este cea: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2. 3. artificială b. numele râului marcat. 8 c. cu numărul 3 se numeşte … 2. îl prezintă cel marcat cu numărul … 6 puncte C. cu litera E au un regim hidrologic: a. Majoritatea lacurilor din statul marcat. pe hartă. Amsterdam b. pe hartă. Bruxelles c. Râul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. aşezarea în aceeaşi unitate de relief b. Paris 2 puncte D. aspectul reliefului c. cu litera: a. mediteranean 2 puncte 3. o cauză a existenţei vulcanilor activi în sudul Europei 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numărul 12. 12 2 puncte 3. Scrieţi. baltică b. 10 d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. dintre râurile marcate pe hartă. pe hartă. cu litera C şi cel al statului marcat. relief.

Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. Precizaţi o cauză a ponderii mai ridicate a energiei hidraulice faţă de energia termică convenţională în cazul Franţei. două exemple pentru aMinisterul demonstra că ora şul marcat.000 – 1. Calculaţi care este ponderea (%) energiei termice convenţionale în totalul producţiei de energie electrică a Rusiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 051 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Câmpia Română. 6 puncte E. două unităţi de relief. un argument care să explice ponderea ridicată a energiei nucleare in totalul producţiei de energie electrică a Franţei. un argument care susţine afirmaţia: ”Unitatea de relief marcată. 9 d. kwh) (mil. pe hartă. 2. cu numărul 10 are funcţii 2. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D şi E: Surse primare de energie Producţia de Statul ă Energie Energie 2 Probă scrisă la Geografie –energie clasa a XII-a Energie termic Subiectul II electrică convenţională hidraulică nucleară (mil. distribuţia spaţială a altitudinilor. formarea prin depunere de sedimente d. 1. Cercet ării şi Inov ăriihartă. pe Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar complexe. 2. un factor care influenţează variaţia cantităţii de precipitaţii lunare.643 394. Referitor la structura valorică a producţiei de energie a Franţei şi respectiv a Rusiei. tipuri de roci. tipul predominant de climă. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. A. un argument care să explice ponderea ridicată a energiei termice şi convenţionale în totalul producţiei de energie electrică a Rusiei. precizaţi: 1.736 46. alte aspecte specifice ale reliefului. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. 6 puncte E. gradul de fragmentare. 7 b. Prezentaţi: 1. precizaţi: 1. modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale. Calculaţi care este ponderea (%) energiei nucleare în totalul producţiei de energie electrică a Franţei. cu litera C şi relieful unităţii marcate cu litera D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. 3. E. cu litera C are o mare varietate de resurse de subsol”. kwh) (mil. 2. orientarea culmilor şi a văilor principale. Trăsătura comună unităţilor de relief marcate.200 mm/an c. Scrieţi pe foaia de examen: 1.263 172. tipuri genetice de relief. 4 puncte B. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Vagoane se produc în oraşul marcat. 5. Educa ţiei.037 Rusia 862. cu numărul: a. două oraşe importante. două râuri sau fluvii. 3. 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.540 94. 2. 6 puncte C. cantitatea de precipitaţii medii anuale cuprinsă între 1. kwh) Franţa 511. 4. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează.700 595.056 71. 6. 2. 8 c. cu literele E şi H este: a.Varianta 51 . 12 2 puncte 2 puncte D. cu excepţia capitalei. kwh) (mil. prezentate în tabelul de mai sus. Pentru Ucraina. o peninsulă la Marea Neagră. pe hartă. pe hartă. 3. influenţa climatică pontică 5. două resurse de subsol. diferenţa dintre valoare maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare.897 D. altitudinile maxime asemănătoare b.geografie Ministerul Educaţiei.

Statul marcat. cu literele B şi H. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. numele statelor marcate. pe hartă. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Peninsula Kola aparţine statului marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. numele oraşelor-capitală marcate. Precizaţi: 1.capitală cu numere. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 052 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Se acordă 10 puncte din oficiu.Ministerul Educaţiei. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 52 . pe hartă. 4 puncte B. A. pe hartă.geografie Proba D. pe foaia de examen. cu numărul 11 este capitala statului numit… 2. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Oraşul marcat. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numerele 2 şi 5. cu litera I este situat în Peninsula … 3.

E. pe hartă. C b. pe hartă. Oraşul marcat. Chilia b. Oraşul marcat. tipuri genetice de relief. D c. Oraşul marcat. Scrieţi. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 052 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A b. distribuţia spaţială a altitudinilor. pe hartă. Lacul vulcanic Sfânta Ana este situat în unitatea de relief marcată. Sf. pe foaia de examen. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. J 2 puncte 4. Domuri gazeifere sunt specifice pentru unitatea de relief marcată. A b. cu litera … 3. D 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . C c. B c. Cu numărul 8 este marcat. Etaj climatic alpin există în unitatea de relief marcată. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. orientarea culmilor şi văilor principale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Scrieţi. H 2 puncte 5. Notaţi două state europene în care se exploatează combustibilii amintiţi la punctul anterior. Scrieţi. cu litera … 2. F d. pe hartă. 2. gradul de fragmentare. Suedia d. cu litera: a. formate prin cutare. J 2 puncte 3. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: trepte şi forme de relief. pe hartă. cu litera B şi relieful statului marcat. cu litera … 6 puncte C. B b. H d. E c. Cluj-Napoca c.Varianta 52 .geografie Ministerul Educaţiei. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. F d. braţul Dunării numit: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Gheorghe c. 2. pe hartă. cu literele B şi C. Argeş b. Danemarca b. Climatul subpolar se întâlneşte în statul marcat. Olt 2 puncte 3. Munţii Pirinei se află în nord-estul statului marcat. Influenţe climatice pontice se resimt în unitatea de relief marcată. A. 4 puncte B. Tulcea 2 puncte 2. A b. Precizaţi: 1. pe foaia de examen. cu litera: a. cu litera: a. I 2 puncte D. C d. B b. C d. alte aspecte specifice ale reliefului. numele râurilor marcate. Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice. pe hartă. se găsesc pe teritoriul statului notat. numele unităţilor de relief marcate. pe foaia de examen. pe hartă. cu litera: a. tipuri de roci. B c. Ucraina 2 puncte 2. Bistriţa b. Vulcanismul activ este prezent în statul marcat. D c. pe hartă. D 2 puncte 5. cu numărul 3 este numit: a. pe hartă. pe hartă. Cele mai vechi suprafeţe de uscat. Zalău 2 puncte 4. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată. Dolj c. Sulina d. cu litera: a. Satu Mare d. cu litera: a. cu numărul 7 este capitala statului: a. 6 puncte E. cu litera J. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. Gorj d. 1. Norvegia c. mod de formare. cu numerele 10 şi 12. D d. pe hartă.

precum şi luna în care se înregistrează. 6. 6 puncte C. pe hartă. două resurse ale subsolului. orientarea culmilor şi a văilor principale. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 052 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia cantităţii medii lunare de precipitaţii la o staţie meteorologică de pe teritoriul României. un tip climatic specific acestui stat. referitor la valoarea densităţii medii a populaţiei. A. precum şi luna în care se înregistrează. 4. oraşul-capitală. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state. tipuri de roci.Varianta 52 . 3. distribuţia spaţială a altitudinilor. 4 puncte B. valoarea maximă a cantităţii de precipitaţii înregistrată într-o lună.528 449.016. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat din tabel. Precizaţi: 1. cu literele C şi G. pe hartă. valoarea minimă a cantităţii de precipitaţii înregistrată într-o lună. cu litera D şi relieful unităţii marcate. tipuri genetice de relief. o cauză care să explice diferenţa de precipitaţii medii anuale dintre unităţile de relief marcată. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. 2. două state vecine. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . modul de calcul al cantităţii medii anuale de precipitaţii. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. gradul de fragmentare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. alte aspecte specifice ale reliefului. cu numărul 1. 2. Prezentaţi: 1. E. două ramuri industriale (cu excepţia industriei alimentare).067 9. 2.379.596 Sursa: The World Factbook.964 Populaţia (nr. 2. Se dă următorul tabel: 2 Subiectul II Statul Belgia Suedia Suprafaţa (km2) 30. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. două staţiuni turistice. Pentru Bulgaria. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 6 puncte E. 3. precizaţi: 1. 2. o cauză care să explice dezvoltarea industriei produselor clorosodice în oraşul marcat. diferenţa dintre cantităţile medii de precipitaţii din lunile mai şi noiembrie.loc) 10. cu litera G. Prezentaţi două cauze pentru a explica ponderea redusă a pădurilor din Europa Sudică. Precizaţi: 1. 6 puncte E. estimări la nivelul anului 2006 1. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. o lună cu precipitaţii între 120 şi 140 mm.

Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . numele oraşelor-capitală marcate. Megalopolisul Ruhr . A. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 053 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. 2.. cu litera … 2. pe hartă. Precizaţi: 1. pe foaia de examen.Ministerul Educaţiei. pe hartă. pe hartă. Scrieţi. Munţii situaţi în nord-estul statului marcat. E. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. Statul marcat. numele statelor marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 53 .. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.geografie Proba D. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu literele J şi D. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 4 puncte B. pe hartă. cu numerele 2 şi 14. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Rin se află pe teritoriul statului marcat.capitală cu numere. pa hartă. cu litera C s-au format în orogeneza . cu litera F se numeşte … 3.

Capitala statului marcat. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. oţel d. 4 puncte B. tipuri de roci. orientarea culmilor şi văilor principale. În ultimul secol s-a produs o puternică îmbătrânire a populaţiei în statele din vestul Europei.Varianta 53 . pe hartă. Riga b. F d. numele oraşelor marcate. o cauză a producerii acestui proces demografic. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 053 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. cu litera: a. cu numărul: a. pe hartă. cu litera J majoritatea populaţiei este de religie: a. 11 b. Precizaţi: 1. Oraşul marcat. E. În statul marcat. pe hartă. G d. pe hartă. distribuţia spaţială a altitudinilor. cu literele D şi H. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul: a. cu litera G şi relieful statului marcat. F 2 puncte 2. Influenţe climatice submediteraneene se resimt în unitatea de relief marcată. 13 c. cu litera H se numeşte: a. 6 puncte E. cu numerele 1 şi 5. Traversează patru oraşe reşedinţă de judeţ râul marcat. pe foaia de examen. alte aspecte specifice ale reliefului. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul 6 este reşedinţa judeţului numit … 2. pe hartă. C c. cu numărul 2 se produc: a. pe hartă. reformată 2 puncte 5. 7 b.geografie Ministerul Educaţiei. greco-catolică c. 2. tipuri genetice de relief. Volga 2 puncte 4. Resurse de bauxită există în unitatea de relief marcată. gradul de fragmentare. 8 c. Cercetării şi Inovării 4 puncte Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. pe hartă. Dunăre c. Scrieţi. Oraşul marcat. 2. Stockholm c. pe hartă. pe hartă. ortodoxă d. Don b. În oraşul marcat. E d. pe hartă. pe foaia de examen. pe foaia de examen. locomotive c. H 2 puncte 2. Tallin d. B b. pe hartă. B b. Râul marcat. cu litera: a. 14 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Magistrala feroviară Bucureşti – Oradea trece şi prin oraşul marcat. mod de formare. Precizaţi: 1. Ministerul Educaţiei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 12 2 puncte 3. două exemple de state europene unde este caracteristic acest proces. cu numărul 8 se numeşte … 3. 3 d. B b. numele unităţilor de relief marcate. cu numărul 14 este străbătut de râul: a. cu litera D. autoturisme b. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat. Vistula traversează oraşul marcat. C c. Vilnius 2 puncte 3. pe hartă. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 1 b. 15 2 puncte D. 5 2 puncte 4. A. Scrieţi. Tibru d. F c. pe hartă. 11 d. pe hartă. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: trepte şi forme de relief. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. catolică b. pe hartă. cu litera: a. cu litera … 6 puncte C. vagoane 2 puncte 5. Scrieţi. cu numărul: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Depozite groase de loess există în unitatea de relief marcată. 2 c. Climatul mediteranean este specific statului marcat.

Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. tipuri genetice de relief. distribuţia spaţială a altitudinilor. două luni în care debitul are valori cuprinse între 150 . 6 puncte C. 3. precizaţi: 1. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. valoarea maximă a debitului mediu lunar. A. o regiune turistică importantă. În tabelul de mai jos este redată populaţia Europei pe regiuni geografice: Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Regiunea Lunile anului geografică Europa de Nord Europa de Vest Europa Centrală Europa de Sud Europa de Est 2 ţia Popula (mil.0 26. precum şi o lună în care se produce. 10 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 5.geografie Ministerul Educaţiei.5 152. 2. Precizaţi: 1. 4.7‰) din Ucraina. valoarea minimă a debitului mediu lunar. Precizaţi: 1. trei oraşe. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .4 23. 3.loc. 6 puncte E. alte aspecte specifice ale reliefului. o cauză a debitului redus din intervalul septembrie februarie. 6 puncte E. o cauză a numărului mai mare de locuitori în Europa Centrală. pe hartă. Precizaţi: 1.0 % din totalul populaţiei Europei 3.200 m3/s. gradul de fragmentare. E. o cauză care a determinat amplasarea unor rafinării în Câmpia Română şi în Podişul Getic. o cauză a emigrării populaţiei din Europa de Est. 2. cu litera F. în anul 2003. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. orientarea culmilor şi văilor principale. 2.9 21. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a debitului mediu lunar. 4 puncte B. pe hartă. precum şi luna în care se produce. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 053 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al Mureşului. o cauză a contrastelor privind numărul locuitorilor între Europa de Nord şi Europa de Vest. 3. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. 4 puncte Ministerul Educaţiei.0 Subiectul II Precizaţi: 1. o resursă de subsol.Varianta 53 . tipuri de roci. două râuri sau fluvii.) 24.1 161. o cauză a lipsei pădurilor în Podişul Dobrogei de Sud. Prezentaţi două cauze ale natalităţii reduse (7. Pentru Franţa.1 189. cu litera B şi relieful unităţii marcate. 2. trei unităţi de relief.7 176.7 25. altele decât capitala.

pe hartă.. pe foaia de examen. E. A.. cu numerele 1 şi 4. 3. Statul marcat.. Precizaţi: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 54 .geografie Proba D. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . pe hartă.. 2. cu litera . cu litera C se numeşte . 2. Este situat în Peninsula Iberică statul marcat... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. pe hartă. Oraşul marcat. cu literele I şi B.Ministerul Educaţiei. 4 puncte B.capitală marcate. numele statelor marcate. cu numărul 7 se numeşte . pe hartă. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 054 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere.. numele oraşelor .

10 2 puncte 4. Scrieţi. precipitaţii medii anuale. cu numărul . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. 4 puncte B. C c. cu litera: a. A b. de tip adunat. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. I d. pe foaia de examen. 6 puncte E. B c. J 2 puncte D. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. pe hartă. pe hartă. F c. nave fluviale d. 8 c. 2. pe hartă. cu litera A şi clima statului marcat. Pădurile de conifere (taiga) ocupă suprafeţe întinse în statul marcat pe hartă. B b. D 2 puncte 4. B c. I 2 puncte 3. sunt specifice unităţii de relief marcată. oţel 2 puncte 3. 9 d. Hidrocentrala Lotru – Ciunget este amenajată pe râul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu numărul 4 se numeşte … 3. pe hartă. cu numărul 6 este reşedinţa judeţului: a.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera … 6 puncte C. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . Oraşul marcat. Vrancea 2 puncte 2. vânturi. Energia geotermală este intens valorificată în satul marcat. pe hartă. F d. E d. cu litera: a. E b. D d. pe hartă. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima statului marcat. cu numărul 4 se obţine: a. pe hartă. H c. temperaturi medii anuale. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numerele 7 şi 11. Bihor b.. 2. G 2 puncte 2.Varianta 54 . cu literele F şi H. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Relief predominant de câmpie este specific statului marcat. Climatul temperat continental cu nuanţe excesive este caracteristic statului marcat. A b. pe hartă. G d. Scrieţi. Importante zăcăminte de sare există în unitatea de relief marcată. A b. 7 b. Satele mari. cu litera: a. Precizaţi: 1. Cluj c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe foaia de examen. D d. autoturisme de teren c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. etaj climatic. Prezentaţi două caracteristici ale râurilor din Peninsula Scandinavică. pe hartă. cu numărul: a. cu litera: a. B b. Fluviul Dunărea îşi are izvoarele într-o unitate montană din statul marcat. A. F 2 puncte 5. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 054 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. aluminiu b. numele unităţilor de relief marcate. B c. pe hartă. cu litera D. pe hartă. pe hartă. E. Sălaj d. pe hartă. Lacuri de crov se formează în unitatea de relief marcată. cu litera: a. C c. În Carpaţii Curburii este situat oraşul marcat. pe hartă. C d. numele râurilor marcate. I 2 puncte 5. În oraşul marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera: a. pe foaia de examen. Oraşul marcat. A b. Scrieţi. pe hartă.

Menţionaţi două tipuri de influenţe climatice. două luni în care valoarea debitului lunar este. 3. reţelei hidrografice. cu aproximaţie. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 054 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al Mureşului. trei oraşe. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristicile 2 reliefului. precizând şi arealul unde se manifestă. precum şi luna în care se produce. precizaţi: 1. 10 puncte D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . cu litera H.geografie Ministerul Educaţiei. tipuri de roci. pe hartă. de 90 m3/s . alte aspecte specifice ale reliefului. 2. gradul de fragmentare. cu litera D şi relieful unităţii marcate. E. orientarea culmilor şi văilor principale. o unitate montană. diferenţa dintre valoarea debitului în luna mai şi valoarea debitului în luna ianuarie. Precizaţi: 1. Pentru Grecia. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 6 puncte E. 6 puncte E. Prezentaţi un factor care determină varietatea influenţelor climatice de pe teritoriul ţării noastre. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte B. 2. 1. 6 puncte C. 4 puncte Ministerul Educaţiei. trei insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat. 3. 2. A. Precizaţi două cauze ale natalităţii reduse din ţările Europei de Est. tipuri genetice de relief. climei. o cauză a scăderii debitului mediu lunar în lunile de iarnă. trei zone turistice. Comparaţi cadrul natural al Spaniei cu cel al Republicii Moldova precizând trei deosebiri între acestea. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. valoarea minimă a debitului mediu lunar. 4. pe hartă. 2. distribuţia spaţială a altitudinilor. o cauză a creşterilor de debit în luna mai.Varianta 54 . vegetaţiei şi Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a solurilor. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.

pe hartă.Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 055 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . 4 puncte B. pe foaia de examen. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.geografie Proba D. cu litera C se numeşte … 3. pe hartă. cu numerele 4 şi 15. pe hartă. cu litera D este străbătută de fluviul numit… 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . Precizaţi: 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Scrieţi. Cea mai vestică capitală europeană este marcată. 2. cu literele B şi F. Se acordă 10 puncte din oficiu. Capitala statului marcat. E. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu numărul … 2. A. numele oraşelor-capitală marcate.C. Statul marcat. numele statelor marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 55 . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. pe hartă.

Precizaţi: 1. Pe teritoriul statelor D şi I se află Munţii: a. Paris d. Unitatea de relief marcată. pe hartă. Rin d. cu litera: a. Madrid c. E. pe hartă. cu numărul 7 se numeşte: a. F d. F d. este amenajat hidroenergetic c. numele unităţilor de relief marcate. Apenini c. Oraşul Oradea este marcat. D c. Vistula 2 puncte 4. Alpi b. E c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. A. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 055 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. cu litera J se numeşte: a. cu numerele 10 şi 12. altitudini. cu litera F pătrund influenţe climatice … 3. cu litera : a.geografie Ministerul Educaţiei. 6 2 puncte 3. Belgrad c. G 2 puncte 2. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. E c. pe hartă. pe hartă. C b. Balcani d. 2 c. cu literele C şi G. G 2 puncte 4. pe hartă. 2. o cauză care explică valorile mari ale ponderii populaţiei vârstnice. 1 b. C b. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 2.Varianta 55 . o cauză a valorii reduse a densităţii popualţiei în nordul statului. cu numărul 8: a. Roma 2 puncte 2. Capitala statului marcat marcat. pe hartă. pe foaia de examen. B b. pe hartă. Sate risipite există în unitatea de relief marcată. 4 puncte B. Scrieţi. pe hartă. pe foaia de examen. numele râurilor marcate. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Zagreb 2 puncte D. Ministerul Educaţiei. 6 puncte E. tipuri genetice de relief. Oraşul marcat. Sarajevo d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Şisturile verzi intră în alcătuirea geologică a unităţii de relief marcată. pe hartă. Pentru FederaţiaRusă precizaţi: 1. străbate oraşul Bârlad d. Bratislava b. fragmentare. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Caucaz şi relieful Alpilor Scandinavi. F d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat. Carpaţi 2 puncte 5. Dunăre b. 4 d. pe hartă. Statul marcat. Râul marcat. cu numărul: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Scrieţi. pe foaia de examen. G 2 puncte 3. tipuri de roci pe care s-a format relieful. izvorăşte din Grupa Sudică a Carpaţilor Orientali 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit … 6 puncte C. pe hartă. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera B s-a format în orogeneza … 2. cu litera: a. Loara c. Are ieşire la Marea Baltică şi la Marea Nordului statul marcat. Londra b. În unitatea de relief marcată. este afluentul Trotuşului b. Scrieţi. cu litera H este străbătut de fluviul: a.

Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. estimări la nivelul anului 2006 D. 4. luna cu temperatura maximă şi valoarea acesteia. cu litera H. o cauză care determină.loc. F d. 6 puncte E. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Nr. cu litera: a. 3. Precizaţi o cauză a valorii scăzute a PIB-ului din Bulgaria. 2. 5. tot timpul anului. două staţiuni turistice. Prezentaţi: 1. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D şi prezintă valori ale PIB-ului din cadrul unor state membre ale Uniunii Europene. pe hartă. Precizaţi: 1. 2. tipuri de relief.€) crt. Precizaţi o cauză a valorii ridicate a PIB-ului din Germania. 1.Varianta 55 . cu numărul 2. 6 puncte E. B b. Petrol şi sare se exploatează din subsolul unităţii de relief marcată. Precizaţi: 1. 3. cu litera C şi relieful unităţii marcată. un factor care a favorizat dezvoltarea industriei de cherestea în oraşele marcate. 4 puncte B. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată. modul de calcul al temperaturii medii anuale. două tipuri de culturi agricole. valoare amplitudinii termice anuale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 055 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A – B şi prezintă evoluţia valorilor medii ale temperaturilor aerului la staţia meteorologică Roma. Precizaţi un avantaj şi un dezavantaj ale producerii hidroenergiei comparativ cu alte modalităţi de obţinere a energiei electrice. pe hartă. A.geografie Ministerul Educaţiei. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 2. 1 Austria 83 870 8 192 880 279 2 Bulgaria 110 910 7 385 367 77 3 Germania 357 021 82 422 299 2585 4 România 238 391 21 670 000 197 5 Ungaria 93 030 9 981 334 173 Sursa: The World Factbook. 4 puncte Ministerul Educaţiei. altitudini. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. trei unităţi de relief 2. luna cu temperatura minimă şi valoarea acesteia. 6 puncte C. precizaţi: 1. Pentru Bulgaria. pe hartă cu numerele 3 şi 5. E c. Suprafa ţa Populaţia PIB 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II Statul (km²) (nr.) (mld. pe hartă. Calculaţi densitatea populaţiei din Austria. temperaturi medii lunare pozitive. fragmentare. două porturi maritime. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . un factor care explică amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat. H 2 puncte D. pe hartă. 2. o resursă naturală. E.

Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. E. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 056 Harta de mai sus se referă la subiectul I A-D. 4 puncte B. 2. pe hartă. cu litera D se numeşte …. numele statelor marcate.geografie Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 56 . pe hartă. cu numărul 1 numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . numele oraşelor-capitală marcate. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Scrieţi. 2. Forma de guvernământ a statului marcat. cu litera G este … 3. Precizaţi: 1. Statul marcat. A. cu literele B şi H. Râul Tejo străbate oraşul .Ministerul Educaţiei. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. cu numerele 10 şi 3. pe hartă.capitală marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.

F 2 puncte Probă scrisă Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Precizaţi: 1. 6 puncte E. Prezentaţi două cauze care au stat la baza creşterii numărului populaţiei urbane Europei Vestice. E c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera: a. A b. cu numerele 1 şi 6. Olt 2 puncte 2. C c. Albania b. pe hartă. Oraşul Berna este marcat. B c. cu litera C şi relieful statului marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. C c. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Oraşele marcate. C c. pe hartă. pe hartă. pe hartă. cu litera … 2. cu numărul 1 este traversat de râul numit … 6 puncte C. A. Dâmboviţa c. I d. E 2 puncte 4. pe hartă. cu literele E şi H. cu litera: a. G d. cu litera: a. Influenţele oceanice sunt specifice unităţii de relief marcate. pe hartă. Viţa de vie se cultivă pe suprafeţe extinse în unitatea de relief marcată. pe hartă. Oraşul marcat. pe hartă. 2 b. 2. Bulgaria c. 7 b. pe hartă. B b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 056 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. cu litera a.geografie Ministerul Educaţiei. 8 c. pe hartă. F d. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Climatul temperat continental excesiv este specific statului marcat. Oraşul Varşovia este marcat. 5 d. fragmentare. Scrieţi. cu litera D. cu numărul: a. E d. cu litera: a. J 2 puncte D. pe hartă. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată. H 2 puncte 5. altitudini.Varianta 56 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. cu numerele 3 şi 5 sunt străbătute de râul numit: a. Este situat în Peninsula Iutlanda statul marcat. 6 2 puncte 3. Serbia 2 puncte 2. numele unităţilor de relief marcate. E. G d. Bazinul Motru-Rovinari este situat în unitatea de relief marcată. pe hartă. C b. cu numărul: a. Statul marcat. G d. Scrieţi. pe foaia de examen. 9 d. A b. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. C c. numele oraşelor marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. B b. tipuri genetice de relief. Argeş b. pe foaia de examen. 4 c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. J 2 puncte 4. 10 2 puncte 5. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful statului marcat. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 4 puncte B. cu litera F se numeşte: a. pe hartă. H 2 puncte 3. Bauxita este exploatată din unitatea de relief marcată. B b. Bosnia şi Herţegovina d. pe hartă. pe hartă. cu litera B s-a format prin … 3. Ialomiţa d. pe foaia de examen. pe hartă. Scrieţi. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Unitatea de relief marcată.

4. alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 1: Deosebirea şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Pentru Ungaria.geografie Ministerul Educaţiei. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. pe hartă. Precizaţi: 1. 2. 6 puncte E. două râuri sau fluvii. A. tipuri genetice de relief. Precizaţi: 1. 2. două cauze care au determinat valorile scăzute ale densităţii populaţiei din Suedia. forma de guvernământ. Precizaţi o cauză a diferenţei de densitate dintre Finlanda şi Luxemburg. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 056 Graficul alăturat se referă la subiectul III A – B şi prezintă evoluţia valorilor medii ale precipitaţiilor la staţia meteorologică Roma. precum şi luna în care se înregistrează. 3. cu litera C şi relieful unităţii marcate. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare.1. Calculaţi densitatea populaţiei din satele: Bulgaria. gradul de fragmentare. orientarea culmilor şi văilor principale. iulie şi august. cu litera E. pe hartă. Prezentaţi două argumente pentru a ilustra faptul că unitatea de relief marcată. 4 puncte B. două unităţi de relief. Statul Bulgaria Finlanda Luxemburg Polonia Slovacia Slovenia Suedia Suprafaţa (km²) 110 910 338 145 2 586 312 685 48 845 20 273 449 964 Populaţia (nr. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. 6 puncte C. pe hartă. 10 puncte Probă scrisă Geografie – clasa a XII-a Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D şi numărului 2 – E şi prezintă valori ale suprafeţei Subiectul II locuitorilor unor state membre ale Uniunii Europene. valoarea ridicată a PIB-ului în Suedia (285 mld. Slovacia.loc) 7 385 367 5 231 372 474 413 38 536 869 5 439 448 2 010 347 9 016 596 Sursa: The World Factbook. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. trei oraşe. cu litera A. Finlanda. estimări la nivelul anului 2006 D. Precizaţi: 1. 2. două luni în care valorile precipitaţiilor medii lunare depăşesc 80 mm. tipul de climă predominant. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 6 puncte E. 3. un lac natural. precizaţi: 1. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D.Varianta 56 . 5. o cauză a valorilor reduse ale cantităţilor medii lunare de precipitaţii din lunile iunie. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. pe hartă. 2.€). precum şi luna în care se înregistrează. 2. distribuţia spaţială a altitudinilor. Luxemburg. 4 puncte Ministerul Educaţiei. tipuri de roci. cu litera D nu este o subdiviziune a unităţii de relief marcate. 6.

2... pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu numărul . pe hartă. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 057 Harta de mai sus se referă la subiectul I A-C. cu numerele 2 şi 8. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1..geografie Proba D. Bazinul carbonifer Rhin – Ruhr este situat în statul marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu litera . pe hartă.. Scrieţi. Precizaţi: 1. A. 3. Capitala statului Belarus este marcată. pe foaia de examen. 2. Insula Sardinia aparţine statului marcat.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 57 . pe hartă. numele statelor marcate. E. cu litera .. 4 puncte B. cu literele C şi E.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

geografie Ministerul Educaţiei. Slovacia 2 puncte 3. pe hartă. pe foaia de examen. 2. numele unităţilor de relief marcate. altitudini. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A b. Buzău c. J 2 puncte 5. pe hartă. Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Ialomiţa d. 2 c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Pe hartă. 13 2 puncte D. Lacurile Ladoga şi Onega se află pe teritoriul statului marcat. D d. fragmentare. 1 b. pe hartă.Varianta 57 . San Marino 2 puncte 2. cu numărul: a. cu litera: a. cu numărul 5 este reşedinţa judeţului numit … 2. Scrieţi. Bistriţa b. cu literele A şi G. Liechtenstein c. cu numerele 8 şi 9. E. Amsterdam b. în unitatea de relief marcată pe hartă. Bosnia şi Herţegovina c. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 057 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A . 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. 5 d. cu numărul 8 se numeşte … 3. cu litera: a. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu litera… 6 puncte C. Scrieţi. pe hartă. numele râurilor marcate. La graniţa dintre statele B şi F se află statul: a. 1 b. 8 d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 4 d. pe hartă. 2. Trotuş 2 puncte 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Oraşul marcat. Cele mai importante resurse de fier există. C c. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Câmpiei Europei de Est şi relieful Câmpiei Nord-Europene. Slovenia d. pe hartă. tipuri de roci pe care s-a format relieful. pe foaia de examen. cu numărul 10 este marcat râul numit: a. 7 c. Notaţi două state europene în care se exploatează combustibilii amintiţi la punctul anterior. cu numărul 14 se numeşte: a. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe foaia de examen. A. 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.C. cu litera: a. Temperaturi medii anuale mai mari de 10°C sunt specifice unităţii marcate. 5 2 puncte 2. 6 puncte E. Andorra b. E 2 puncte 4. Monaco d. Aluminiul se produce în oraşul marcat. Bruxelles c. 4 b. Vorbesc o limbă fino-ugrică locuitorii oraşului-capitală marcat. A b. E 2 puncte 5. Copenhaga d. G c. Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice. Oraşul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Precizaţi: 1. cu numărul: a. Cel mai important oraş pe care îl traversează râul marcat. Albania b. Datează din perioada antică oraşul marcat. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. C c. 4 puncte B. 4 c. C b. Luxembourg 2 puncte 4. pe hartă. pe hartă. cu numărul 15 este capitala statului: a. tipuri genetice de relief. Domurile gazeifere sunt prezente în unitatea de relief marcată. D d. H d. Oraşul-capitală marcat. cu numărul: a. pe hartă.

4. o cauză a ponderii reduse a sectorului secundar în Grecia. două oraşe. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. o cauză a valorilor reduse ale cantităţilor medii lunare de precipitaţii din lunile iulie.6 55.1 27. influenţă climatică. A. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.4 D. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. 2.5 Ungaria 15. Precizaţi: 1. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 057 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia valorilor medii ale precipitaţiilor la staţia meteorologică Madrid. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. două unităţi de relief. o cauză a ponderii reduse a sectorului primar în Franţa. două râuri sau fluvii. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D şi E şi prezintă valori din cadrul unor state membre ale Uniunii Europene. E. 4 puncte B. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Câmpiei de Vest şi clima Câmpiei Române. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare. 5. august. în câte luni valorile medii depăşesc 40 mm. precipitaţii medii anuale.0 68. precizaţi: 1. 2. două resurse de subsol.3 60. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .8 55.5 32. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Pentru Ucraina.5 40.7 Slovenia 3. Explicaţi acest fapt.geografie Ministerul Educaţiei.3 39.9 Franţa 4.2 36. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. vânturi.9 Grecia 20. etaj climatic. 6 puncte C. statul cu cea mai mare pondere a sectorului primar. două tipuri de climă. Precizaţi: 1.3 35.Varianta 57 . precum şi luna în care se înregistrează.8 23. două exemple de tipuri genetice de lacuri din Munţii Carpaţi. 3. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a E.4 49. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. precum şi luna în care se înregistrează.6 Letonia 15.7 45.5 44. 3. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare.0 Portugalia 11. o cauză care explică diversitatea tipurilor genetice de lacuri din regiunile de munte. 2. Explicaţi acest fapt. 2. 2. 2 Subiectul II Ponderea populaţiei active Statul Primar (%) Secundar (%) Terţiar (%) Bulgaria 14. statul cu cea mai mare pondere a sectorului terţiar.

E. 2. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.capitală marcate. Are ieşire la Marea Neagră statul marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. În nordul statului marcat. 4 puncte B. pe foaia de examen. 3. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 058 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. cu literele E şi G. pe hartă. Oraşul marcat. pe hartă. cu litera H se află Munţii … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 58 . pe hartă. Precizaţi: 1. numele statelor marcate. numele oraşelor . Scrieţi. cu numărul 6 este situat în Câmpia.Ministerul Educaţiei. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . cu numerele 4 şi 10. pe hartă.capitală cu numere. A.geografie Proba D. cu litera … 2..

alte aspecte specifice ale reliefului. Scandinavă 2 puncte 2. pe hartă. 1 b. cu numărul: a. pe hartă. Este o subdiviziune a Dealurilor de Vest unitatea de relief marcată. 13 2 puncte 4. C c. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Oraşul .capitală Viena este marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Scrieţi. 4 puncte B.E. 2 b. pe foaia de examen. pe hartă. Reşiţa c. pe foaia de examen. cu litera . Scrieţi. 10 d. 5 d. Climatul temperat-oceanic şi mediteranean este caracteristic statului marcat. A b. E. cu litera … 3. Precizaţi: 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. H d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera … 6 puncte C. altitudini. 12 2 puncte 3. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. numele râurilor marcate. Arad b. pe hartă. C c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Bazinul carbonifer Motru . 3 c.Varianta 58 . pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Grosimi mari ale stratului de loess există în unitatea de relief marcată. numele unităţilor de relief marcate. D d. Relieful glaciar este specific unităţii de relief marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. I 2 puncte 3. cu numerele 9 şi 12. Cel mai mare combinat siderurgic este situat în oraşul marcat. Statul marcat. tipuri genetice de relief. 2. I 2 puncte D. 9 c. 5 d. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II .geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. A b. D d. B b. pe hartă. tipuri de roci predominante. Timişoara 2 puncte 4. cu numărul 2 se numeşte: a. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Iberică c. cu numărul: a. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera: a. cu literele C şi H.. G d. Vegetaţia de stepă şi silvostepă este specifică pe teritoriul statului marcat. pe hartă. 4 c. pe hartă. Insula Sardinia aparţine statului marcat. cu litera: a. 7 b. Italică d. pe hartă. Slatina d. cu litera: a. Balcanică b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 058 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A . pe hartă. A. pe foaia de examen.. Scrieţi. cu litera F este situat în Peninsula: a. C c. pe hartă. Prezentaţi două cauze care au condus la apariţia. cu numărul: a. A b. B c. Crişul Negru este marcat. H 2 puncte 2. dispariţia sau modificarea teritoriului unor state europene. 6 puncte E. grad de fragmentare. Oraşul marcat. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Apenini şi relieful Munţilor Ural.Rovinari este situat în unitatea de relief marcată. I 2 puncte 5. 2.

6 puncte C. precum şi luna în care se înregistrează. modul de calcul al temperaturii medii anuale. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a E.000 locuitori”. 2. Precizaţi: 1. influenţă climatică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. un râu sau un fluviu. două unităţi de relief. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit: a. 6. un tip de climă. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. precizaţi: 1. cu litera E. Se dă afirmaţia: „În 1984. pe hartă. 5. 6 puncte E. cu numerele 8 şi 11. pe hartă. Oraşul marcat. etaj climatic. două oraşe. Pentru Ucraina. membre ale UE. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii marcate. un factor determinant al variaţiei temperaturilor medii lunare. Precizaţi două cauze care au determinat creşterea numărului de locuitori în Portugalia. Precizaţi: 1. 10 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Satu Mare d. 2. 2 Subiectul II Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului. precum şi luna în care se înregistrează.008.524. o cauză care să explice existenţa vegetaţiei de stepă în unitatea de relief marcată. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. o cauză care să explice diferenţa de debit dintre râurile marcate. 4. Portugalia avea o populaţie de 10. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . pe hartă. E. precizând o asemănare şi două deosebiri. Bihor b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. de 10. Sălaj 2 puncte D. două resurse de subsol. 4 puncte B. valoarea amplitudinii termice medii anuale. valoarea maximă a temperaturii medii lunare.000 locuitori. iar în 2000. vegetaţiei şi solurilor. pe hartă.Varianta 58 . climei. A. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 058 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia temperaturilor medii anuale la o staţie meteorologică din Europa. cu litera G. cu litera F şi clima unităţii marcate. reţelei hidrografice. 3.geografie Ministerul Educaţiei. două state vecine. Comparaţi cadrul natural al Austriei cu cel al Greciei. 2. vânturi. 2. Maramureş c. 3. precipitaţii medii anuale. pe hartă.

pe hartă. E. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 59 . numele oraşelor-capitală marcate. cu literele A şi F. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. Precizaţi: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul … 3.C. numele statelor marcate.Ministerul Educaţiei. pe hartă. cu numerele 7 şi 13.geografie Proba D. 2. 4 puncte B. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 1 Subiectul I . pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrieţi. 2. Câmpia Padului este situată pe teritoriul statului marcat. A. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Vegetaţie de tundră există în nordul statului marcat. cu litera …. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 059 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Fluviul Sena traversează oraşul-capitală marcată.

cu litera: a. loess 2 puncte 3. temperaturi medii anuale. pe hartă. Spania 2 puncte 2. vânturi caracteristice. I 2 puncte 3. pe hartă. cu litera C se află Munţii: a. Reşiţa d. Oraşul marcat.estul statului marcat. Unitatea de relief marcată. Oder c. Scrieţi. Elveţia d. precipitaţii medii anuale. pe foaia de examen. A. cu numărul 6 este traversat de fluviul numit: a. Zăcăminte de minereu de fier se exploatează din subsolul statului marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Scrieţi. Deva c. pe hartă.capitală marcat. factorii genetici ai climei. Oraşul . pe hartă. In nord .Varianta 59 . pe hartă. Europa Vestică 2 puncte 5. Alpi b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 059 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Scrieţi. E. pe hartă. pe hartă. pe hartă. calcare c. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 6 puncte E. B c. pe hartă. Pirinei 2 puncte D. amplitudine termică. cu litera: a. pe hartă. Gazul metan se exploatează din unitatea marcată. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Lacul hidroenergetic Porţile de Fier I este situat în sudul unităţii de relief marcată. cu numerele 2 şi 5. pe hartă. Andorra b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Circuri şi văi glaciare există în unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Vistula 2 puncte 4. Timişoara 2 puncte 2. Tamisa d. D c. pe foaia de examen. Franţa c. cu numărul 10 traversează oraşul numit: a. pe hartă. 4 puncte B. Pindului d. numele oraşelor marcate. A b. cu numărul 8 este capitala statului numit: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. C d. Vegetaţie alpină există în unitatea de relief marcată. cu literele A şi H. Apenini c. Statul marcat. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Iberice. gresii d. Râul marcat. cu litera … 2. cu litera… 6 puncte C. Prezentaţi două cauze care au determinat deplasări ale populaţiei cu caracter temporar sau definitiv în Europa. Elba b. 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Arad b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Europa Centrală b. G d. argile b. cu litera … 3. numele unităţilor de relief marcate. Precizaţi: 1.geografie Ministerul Educaţiei. A b. Europa Nordică c. cu litera J aparţine regiunii geografice numite: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Europa Sudică d. cu litera E are relief petrografic pe: a. pe foaia de examen.

6. 11 2 puncte 2 puncte D. pe hartă. 4. dou mări la care areaie şire. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.299 357. Germania 82. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. 3. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. 8 c.030 2. cu litera F. Prezentaţi: 1. 6 puncte C. Pentru Italia. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului.021 3. o ramură industrială care valorifică resursa menţionată mai sus. Traversează Podişul Târnavelor râul marcat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi o cauză a densităţii ridicate a populaţiei în Germania. pe hartă. Braşov b. un tip de climă. Italia 58. un factor natural care favorizează creşterea ovinelor în Carpaţii Meridionali. 2 Probă scris ă la ă Geografie – clasa XII-a 2. influenţă climatică. două unităţi montane. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. o cauză care determină repartiţia inegală a populaţiei pe teritoriul ţării noastre. estimări la nivelul anului 2006 1. 4 puncte B. pe hartă. o resursă de subsol.Varianta 59 . precizaţi: 1. pe hartă. 10 d. etaj climatic. 7. vegetaţiei şi solurilor. A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Covasna c. două regiuni turistice.133.loc) (km2) crt.509 301. Franta 62. Harghita 5.422. vânturi. densitatea populaţiei. reţelei hidrografice. 6 puncte E.136 547. Tabelul de mai jos prezintă suprafaţa şi numărul locuitorilor pentru trei state europene. 2. Oraşul marcat. Populaţia Suprafaţa Nr. climei. Precizaţi: 1. 1. 5. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al Ucrainei. Ţara (nr. cu litera A şi clima unităţii de relief marcate. Calculaţi. precipitaţii medii anuale. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Subiectul II 10 puncte D. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit: a. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: temperaturi medii anuale. Precizaţi două cauze care influenţează distribuţia inegală a populaţiei şi a oraşelor pe teritoriul Greciei.230 Sursa: The World Factbook. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. 2. 6 puncte E. 7 b. E. Sibiu d. cu numărul: a. precizând o asemănare şi două deosebiri.geografie Ministerul Educaţiei.752. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 059 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. pentru Franţa şi Italia. un râu sau fluviu.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. numele statelor marcate. cu numărul 9 este capitala statului numit … 2.. cu litera H se numeşte . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 060 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. cu literele C şi D. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Precizaţi: 1. pe hartă. Oraşul marcat.. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 60 . Munţii Penini se află în statul marcat. Statul marcat. numele oraşelor-capitală marcate. 3. 4 puncte B.geografie Proba D. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Se acordă 10 puncte din oficiu.Ministerul Educaţiei. pe hartă. E. cu numerele 8 şi 14. Scrieţi. A. pe hartă. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.capitală cu numere.

pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. tipuri de roci predominate. pe hartă. Notaţi două state europene în care industria siderurgică are o pondere însemnată. cu litera … 6 puncte C. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică. C c. Scrieţi. 7 b. Munţii Alpi sunt situaţi în nordul statului marcat. Albania b. pe hartă. Croaţia c. cu litera: a. pe hartă. B b. Grinduri şi ostroave există în unitatea de relief marcată. 1. cu numărul: a. 4 puncte B. cu numărul 15 este capitala statului numit: a. E d. 9 2 puncte D. Vorbesc o limbă romanică locuitorii oraşului marcat. Minereu de fier se exploatează din unitatea de relief marcată. D c. pe hartă. Scrieţi. 5 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu numărul 9 se numeşte … 2. pe hartă. pe hartă. cu numărul: a. E. C b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 060 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A– D. B c. cu numărul 2 este reşedinţa judeţului numit … 3. Oraşul marcat. D d. Relieful vulcanic este prezent în unitatea de relief marcată. D c. B b.geografie Ministerul Educaţiei. Oraşul marcat. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. C c. J 2 puncte 2. H 2 puncte 3. 2 şi 7 c. cu litera: a. 11 d. numele oraşelor marcate. cu litera: a. F d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. F d. pe hartă. cu literele A şi C. pe hartă. Oraşul Timişoara este traversat de râul marcat. cu litera: a. A. Râul marcat. pe hartă. 8 c. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 2. Precizaţi o deosebire şi două asemănări între relieful Munţilor Pirinei şi relieful Munţilor Apenini. D d. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. G 2 puncte 3. pe hartă. 2 b. Numeroase iazuri se găsesc în unitatea de relief marcată. 2. Curentul Atlanticului de Nord influenţează clima statului marcat. pe foaia de examen. 4 şi 13 2 puncte 5. 6 puncte E. pe foaia de examen. cu litera: a. cu litera: a. pe hartă. Scrieţi. Nota 1: Deosebirea şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.Varianta 60 . Areale viticole importante există în unitatea de relief marcată. Slovenia 2 puncte 4. grad de fragmentare. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Precizaţi: 1. G 2 puncte 4. cu numerele 1 şi 6. A b. D d. pe hartă cu numerele: a. C c. pe hartă. A b. B b. tipuri genetice de relief. Fluviul Dunărea traversează capitalele marcate. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 2 şi 4 b. 12 2 puncte 5. 4 şi 7 d. E 2 puncte 2. altitudini. Grecia d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 4 puncte Ministerul Educaţiei. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 6 d.

Se dă afirmaţia: “Populaţia Italiei a crescut de la 22. în 1861.geografie Ministerul Educaţiei. precizaţi: 1. o cauză a prezenţei terenurilor degradate în spaţiul subcarpatic şi în Depresiunea Colinară a Transilvaniei. estimări la nivelul anului 2006 1. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . două ramuri industriale care valorifică resursele menţionate mai sus. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. o zonă de vegetaţie. Se dă tabelul: Statul Germania Grecia Suprafaţa (Km2) 357 021 131 940 Populaţia (nr. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii marcate pe hartă.Varianta 60 . 5. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. E. Precizaţi: 1. o cauză care determină diversitatea resurselor de subsol din Munţii Apuseni. pe hartă. precum şi luna în care se înregistrează. 6 puncte temp ºC 25 20 15 10 5 0 -5 1 I 2 F 3 M 4 A 5 M 6 I 7 8 I A lunile anului 9 S 10 O 11 N 12 D C. 3. 4. A.634. cu litera B şi clima unităţii marcate. 2. 2. precum şi luna în care se înregistrează. în 2000”. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.000 locuitori. influenţă climatică. Prezentaţi: 1. Precizaţi o cauză care determină valori diferite ale densităţii populaţiei între cele două state. un factor care influenţează variaţia temperaturilor medii lunare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 6 puncte E. două resurse de subsol. două unităţi montane. Pentru Grecia.000 locuitori. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. un oraş-port. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II 10 puncte D. 2.182. Precizaţi două cauze care au determinat creşterea numărului de locuitori în Italia pentru intervalul 1861 – 2000. Precizaţi: 1. 3. valoarea amplitudinii termice anuale. 7. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 060 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia temperaturilor medii anuale la o staţie meteorologică din Europa. vânturi. precipitaţii medii anuale. modul de calcul al temperaturii medii lunare. 4 puncte B. 2. 6.loc) 82 422 299 10 688 058 Sursa: The World Factbook. un tip de climă. cu litera F. membru al UE. etaj climatic. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte E. un stat vecin. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat. la 57. 2. valoarea maximă a temperaturii medii lunare.

pe foaia de examen.. Precizaţi: 1. 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. numele statelor marcate. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 061 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 61 . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1..Ministerul Educaţiei. numele oraşelor-capitală marcate. Capitala statului marcat. cu litera F se numeşte.. E. cu literele B şi C. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Varianta I . Capitala statului marcat.. A.. pe hartă.geografie Proba D. cu numărul. pe hartă. cu litera D este traversată de fluviul numit.. 3. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. pe hartă. pe hartă. Scrieţi. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. cu numerele 4 şi 14. 4 puncte B.

E d. amplitudine termică. Oraşul Timişoara este situat în unitatea de relief marcată. A b.. cu literele A şi G.. G 2 puncte 2. trece prin Munţii: a. pe hartă. pe hartă. Someşul Mic 2 puncte 3. numele unităţilor de relief marcate. A b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. numele oraşelor marcate. cu numerele 3 şi 10. 4 puncte B. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. B şi H c. cu literele: a. Oraşul marcat. F d. Ministerul Educaţiei. G 2 puncte 4. Pirinei d. C c. Scrieţi. pe hartă. cu numerele 9 şi 11. cu litera: a. 2 b. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. pe hartă. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. B b.. F şi H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Depozite de loess există în unitatea de relief marcată. 2. B c. Barcău b. cu numărul 4 se numeşte . cu numărul 10 este traversat de râul numit: a. A b. pe foaia de examen. G şi J 2 puncte D. cu litera: a. pe hartă. 6 puncte E. pe foaia de examen. A.. E. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat. tipul climatic. statele marcate. A şi H c.. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Iberice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. pe hartă. Prezentaţi două cauze ale densităţii reduse a populaţiei din spaţiul montan european.geografie Ministerul Educaţiei. Crişul Repede c. I d. Alpi b. E c. Graniţa care separă statele ale căror capitale sunt marcate. cu litera . J 2 puncte 5. Vegetaţia de tundră este specifică statului marcat. pe hartă. precipitaţii medii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. D şi E d. 2. Precizaţi: 1. C şi G d. 3 c. A şi G b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Someşul Mare d. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. vânturi. 11 2 puncte 3. Carpaţi c. Oraşul Varşovia este marcat. Râul marcat. cu litera: a. Scrieţi. Relief vulcanic există în unitatea de relief marcată. etaj climatic. 6 puncte C. pe foaia de examen. F 2 puncte 2. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 061 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Varianta I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Scrieţi. 7 d. cu litera. C c. B şi C b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. Rodopi 2 puncte 4. Resurse de minereu de fier există în subsolul unităţii de relief marcată. pe hartă. Zăcăminte de petrol există în unităţile de relief marcate. Extrag zăcăminte de petrol şi gaze naturale din Marea Nordului. cu litera: a.. pe hartă. cu literele: a. cu numărul: a. 3. F d.Varianta 61 .

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.752. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . influenţă climatică. două oraşe – port maritime. 8 b. 6 puncte E. Referitor la Italia. 2. 3. trei ramuri industriale reprezentative. luna cu cel mai mic debit mediu şi valoarea acestuia. Germania şi respectiv Grecia: Populaţia Suprafaţa Statul (nr. numele unei insule care aparţine acestui stat. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcată. 1.021 Grecia 10.422. două resurse de subsol. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. un argument pentru a susţine afirmaţia: “Serbia face parte din bazinul hidrografic al Dunării”. 2.940 Sursa: The World Factbook. A. 4. un factor care explică numărul mare al iazurilor construite în unitatea de relief marcată.geografie Ministerul Educaţiei.136 547. cu numărul: a. pe hartă cu litera A şi clima unităţii de relief marcată. luna cu cel mai mare debit mediu şi valoarea acestuia. Precizaţi două caracteristici ale economiei Uniunii Europene. etaj climatic. E. un factor care explică suprafeţele restrânse ocupate cu culturi agricole în unitatea de relief marcată. 11 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.) (km2) Franţa 62. pe hartă. cu litera E.058 131. precipitaţii medii anuale. 6 puncte C. 2. pe hartă cu litera B.030 Germania 82. 12 2 puncte D. 5. 4 puncte B. o cauză a predominării vegetaţiei de stepă şi silvostepă în vegetaţia Ungariei. 6 puncte E. 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. estimări la nivelul anului 2006 2.loc. Calculaţi. Precizaţi numele statului cu cea mai mare densitate a populaţiei şi un factor determinant al acesteia. Un important centru al industriei siderurgice este în oraşul marcat. pe hartă. două unităţi de relief.299 357. vânturi. Precizaţi: 1. Precizaţi: 1. 10 c. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 061 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu la o anumită staţie hidrologică.Varianta 61 . cu litera C. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 10 puncte D. 3.688. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. precizaţi: 2 1. pe hartă. o cauză a emigrării populaţiei din Europa de Est. pe baza datelor din tabel. densitatea medie a populaţiei în Franţa.

cu numerele 5 şi 9 au ieşire directă la Marea . A. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII 1 Subiectul I .. Scrieţi. Se acordă 10 puncte din oficiu.capitală cu numere.. Precizaţi: 1.Ministerul Educaţiei. E. pe hartă. pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 62 . numele statelor marcate. pe hartă. 2.geografie Proba D. pe hartă. cu litera I se numeşte . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 062 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. 3.. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Statele ale căror capitale sunt marcate.. pe hartă. cu numerele 7 şi 10. 2. Capitala statului marcat.. cu literele C şi J. 4 puncte B. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Peninsula Crimeea aparţine statului marcat. cu litera .. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .

pe hartă. 4 puncte B. G 2 puncte 2.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 062 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. 3. A b. pe foaia de examen. cu literele A şi E. cu numărul 9 este reşedinţa judeţului. cu literele: a. Depozite groase de loess există în unitatea de relief marcată. Podgoria Târnavelor este situată în unitatea de relief marcată. precipitaţii medii anuale. pe hartă. pe hartă.. cu litera: a. Precizaţi: 1. A şi B b. E şi J 2 puncte 4. Depresiuni submontane există în unitatea de relief marcată. A şi D c. A b. Climatul mediteranean este specific statului marcat. Oraşul marcat. pe hartă. F d. pe hartă. cu numărul 6 se numeşte: a. amplitudine termică. pe foaia de examen. pe hartă. cu litera: a. pe hartă. Oraşul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 7 d. 11 2 puncte D. A b. B c. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Buzău d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Scrieţi. cu litera . Scrieţi. Berlin b. 4 c.. Bacău b. pe hartă. pe hartă. Brăila c. E. pe foaia de examen. cu litera: a. 6 puncte C. cu numerele 8 şi 11. numele oraşelor marcate. Viena 2 puncte 3. numele unităţilor de relief marcate. D şi J d. A b. Precizaţi un factor care contribuie la geneza lagunelor precum şi o mare unde este prezent acest tip de ţărm. cu litera: a. Râul marcat. etaj climatic. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Focşani 2 puncte 3. vânturi. I 2 puncte 2. cu numărul: a. cu numărul 5 traversează oraşul reşedinţă de judeţ numit. F d. A. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12.. 2.capitală marcat. cu numărul 11 se numeşte: a. 6 puncte E. pe hartă. E d. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat pe hartă cu litera D şi clima statului marcat pe hartă cu litera E. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Praga d. Ţărmul cu lagune este caracteristic pentru o serie de mări ale Europei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările vor fi prezentate comparativ şi nu separat. E c. Scrieţi.. 3 b. pe hartă. Oraşul . 2. J 2 puncte 5. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Munţii Carpaţi se desfăşoară pe teritoriul statelor marcate... pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. tip climatic. Podişul Bavariei se desfăşoară pe teritoriul statului marcat.Varianta 62 . Polderele sunt caracteristice în statul a cărui capitală este marcată. Berna c. I d. C c. C c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.

4 puncte Ministerul Educaţiei. Calculaţi. luna cu cel mai mic debit mediu lunar şi valoarea acestuia.021 Grecia 10. A şi G c. 1. etaj climatic.058 131. două unităţi de relief.133. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 062 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui fluviu la o anumită staţie hidrologică. E şi F 2 puncte 5. estimări la nivelul anului 2006 2. 3. Precizaţi un argument pentru a susţine afirmaţia: “Franţa are o agricultură dezvoltată”. numele unei insule care aparţine acestui stat. 6 puncte E. două oraşe – port maritime. pe hartă cu litera D şi clima unităţii de relief marcată. Timişului d. 2. Precizaţi: 1.940 Sursa: The World Factbook. Râul marcat pe hartă cu numărul 3 este afluent al: a. 4 puncte B. Referitor la Spania precizaţi: 1. o cauză care a determinat scăderea natalităţii în România după anul 1989. Germania şi Grecia: Populaţia Suprafaţa Statul (nr. Zăcăminte de hidrocarburi se extrag din subsolul unităţilor de relief marcate. A. 4 puncte 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Siretului b. trei ramuri industriale reprezentative. densitatea populaţiei din Italia. 2. 5.299 357. E. 10 puncte D. 2.509 301. influenţă climatică. 3.688. Precizaţi statul cu cea mai mare densitate a populaţiei şi două argumente care explică această valoare.geografie Ministerul Educaţiei. A şi B b. pe baza datelor din tabel. Precizaţi două caracteristici ale reţelei europene de transport. Precizaţi: 1. Sucevei c. vânturi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. două resurse de subsol. B şi H d. precipitaţii medii anuale.) (km2) Italia 58. două resurse care au favorizat dezvoltarea industriei siderurgice în Ucraina.loc. cu literele: a. pe hartă cu litera G. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.422. 6 puncte E. două luni în care valoarea debitului mediu lunar a fost de 6000 m3/s. pe hartă. 4. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. Precizaţi: 1. o cauză care a determinat construirea unui combinat siderurgic la Reşiţa. Trotuşului 2 puncte D.230 Germania 82. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 6IIpuncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul C.Varianta 62 .

Scrieţi. pe hartă. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 063 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. 2.geografie Proba D. cu numerele 2 şi 15. cu numărul 6 este traversată de fluviul numit .. Capitala statului marcat. Oraşul-capitală marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 63 .. cu litera . pe hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .Ministerul Educaţiei.. Precizaţi: 1. cu literele B şi I. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe foaia de examen. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 3. pe hartă.capitală cu numere.. numele statelor marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu. Munţii Penini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. 2.. 4 puncte B. E. cu litera D se numeşte . A. pe hartă..

1 b. 2. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Magistrala feroviară Bucureşti . pe hartă. A şi D b. 3. D b. C d. F 2 puncte D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. D şi F d. cu numărul: a. cu literele C şi F. Vulcanii Etna şi Vezuviu sunt situaţi pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. pe hartă.... cu numărul 5 traversează reşedinţa judeţului numit. Scrieţi. 13 d.. 1 b. cu litera: a. vânturi. medievală d. cu litera B şi clima statului. Relief glaciar există în unitatea de relief marcată. A b. pe hartă. Scrieţi. 2. B c. Capul Roca este situat pe teritoriul statului marcat. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 8 şi 10 2 puncte 5. pe hartă. F d. cu litera H. numele unităţilor de relief marcate. B şi D c. pe hartă. 4 puncte B. Fşi H 2 puncte 4. pe hartă. Scrieţi. cu numărul 12 datează din perioada: a. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. cu literele: a. cu numerele: a. 9 d. marcat pe hartă. 10 2 puncte 3. pe hartă. pe hartă. Cele mai vechi roci din ţară există în unitatea marcată. pe hartă. cu numerele 7 şi 11. Eurotunelul face legătura între ţările marcate. 2 c. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 14 2 puncte 2. pe foaia de examen. pe foaia de examen. Lacul de acumulare Izvorul Muntelui a fost amenajat pe râul marcat. Precizaţi: 1. contemporană c. amplitudine termică. 8 c. Râul marcat. pe hartă. B b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 4 2 puncte 4. D c. 5 b. pe hartă. cu litera: a. A.. G d. 7 şi 9 b.Varianta 63 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu numărul: a. cu litera: a. F c. socialistă 2 puncte 3. etaj climatic. numele oraşelor marcate. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află în statul marcat. cu litera: a. Precizaţi două cauze ale creşterii populaţiei urbane din Europa. Oraşul marcat. D d.geografie Ministerul Educaţiei. 6 puncte C. 7 şi 12 d. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 063 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Oraşul-capitală Helsinki este marcat.Oradea trece şi prin oraşele marcate. Cel mai important afluent al râului marcat pe hartă cu numărul 3 este numit. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. 7 şi 10 c. J 2 puncte 5. Oraşul marcat. pe hartă. antică b. precipitaţii medii anuale. cu numărul 8 este reşedinţa judeţului numit. 4 c. A b. pe foaia de examen. F 2 puncte 2.. B c. pe hartă. E. 3 d. tip climatic. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. cu numărul: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei.

Precizaţi două avantaje ale producerii energiei electrice din surse alternative. Calculaţi. precum şi luna în care se înregistrează.910 312. Referitor la Grecia. loc. precizaţi: 1. 4. precipitaţii medii anuale. altele decât capitala. un factor care contribuie la absenţa pădurilor din zona de stepă.439. 5. valoarea maximă. etaj climatic. A.Varianta 63 . densitatea populaţiei din Polonia şi Slovacia. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 1.– clasa a XII-a Probă scris ă la Geografie 2.385. 1. Precizaţi: 1. 6 puncte E.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi două cauze care să explice diferenţa dintre densitatea populaţiei Italiei şi densitatea populaţiei Finlandei. 4 puncte Ministerul Educaţiei. influenţă climatică.367 38. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . precum şi luna în care se înregistrează. Precizaţi două obiective turistice din Italia.685 48.845 6 puncte C. numele a două unităţi de relief. 4 puncte B. un factor natural care favorizează dezvoltarea unor areale viticole extinse în regiunile deluroase. 2. 2. Subiectul II Sursa: The World Factbook. 2 3. 6 puncte E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 063 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi cantităţilor medii lunare de precipitaţii la staţia meteorologică Murmansk. vânturi. două atracţii turistice.448 Suprafaţa (km2) 110. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe baza datelor din tabel. a temperaturii medii lunare.536. numele a două insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. estimări la nivelul anului 2006 10 puncte D.) 7. comparativ cu forme clasice de energie. 2. Peninsula Kola. Precizaţi o cauză a valorii mai căzute a densităţii populaţiei din Bulgaria. pe hartă cu litera E. tipul de climă. 2. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcată. pe hartă cu litera C şi clima unităţii de relief marcată. cu aproximaţie.869 5. Ţara Bulgaria Polonia Slovacia Populaţia (nr. Precizaţi: 1. E. cantitatea maximă de precipitaţii înregistrată într-o lună. trei oraşe importante.

Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. numele oraşelor-capitală marcate. Forma de guvernământ a statului marcat. A. Se acordă 10 puncte din oficiu. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen.geografie Proba D. cu litera A este … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . 2. Scrieţi. Podişul interior de tip Mesetă este specific statului marcat. cu numerele 11 şi 15. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu litera … 3. Precizaţi: 1. pe hartă. cu literele A şi J. E.Ministerul Educaţiei. pe hartă. Capitala statului marcat pe hartă cu litera F se numeşte … 2. 4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 64 . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 064 Harta de mai sus se referă la subiectul I A .C. numele statelor marcate.

Ialomiţa c. cu numărul 7 râul: a. Vegetaţia de tundră este specifică statului marcat.cu litera … 6 puncte C. Mostiştea d. cu litera: a. J 2 puncte 3. Scrieţi. Gazul metan se extrage din unitatea de relief marcată. bate în statul marcat pe hartă cu litera: a. 1 b. E. E d. Prezentaţi două cauze ale tendinţei de îmbătrânire demografică a populaţiei Europei. cu numărul: a. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor Pirinei şi relieful Munţilor Alpi. Huilă se exploatează din unitatea de relief marcată. A. pe hartă. vagoane 2 puncte 4. Vântul Sirocco. pe foaia de examen. C c. C c. A b. D d. B b. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. I 2 puncte 4. H 2 puncte 3. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. numele unităţilor de relief marcate. Tamisa c. Este afluent al râului marcat. pe hartă. Influenţe climatice scandinavo-baltice pătrund în unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. D c. cu litera: a. Oraşul Iaşi este situat în unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. În oraşul marcat. cu litera …… 3. pe hartă. cu literele A şi E. 6 d. E d. A b. care aduce mase de aer tropical.. G 2 puncte 2. autoturisme c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 064 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Fluviul Vistula străbate teritoriul statului marcat. tipuri genetice de relief. A b. Oraşul capitală marcat pe hartă cu numărul 12 este traversat de fluviul: a. pe hartă. cu numărul 2 se obţine: a. cu litera: a. Scrieţi. 14 2 puncte 2. B b. pe hartă. Precizaţi: 1. Dâmboviţa b.Varianta 64 . pe foaia de examen.E d. pe hartă. numele oraşelor marcate. Scrieţi. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. I d. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera …. D c. 6 puncte E. Sena d. aluminiu b. 2. cu numerele 3 şi 5. Oraşul Praga este marcat. pe hartă. pe foaia de examen. Dunăre b.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera: a. Vedea 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 4 puncte B. oţel d. B c. fragmentare. E 2 puncte D. 5 c. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Podgoria Murfatlar este situată în unitatea de relief marcată. Nota 1: Asemănările si deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. altitudini. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Volga 2 puncte 5. pe hartă.

5 D. 3. Mureş 2 puncte D. Crişul Negru c. 5. 1. cu cea mai mică pondere a sectorului primar. Râul marcat. precizaţi: 1. tipuri de roci. tipuri genetice de relief. 4 puncte B. două puncte de frontieră prin care se realizează legătura cu România. distribuţia spaţială a altitudinilor.9 Slovenia 3. 2. 6 puncte E. Crişul Repede d. cu litera B şi relieful unităţii marcate cu litera G.Varianta 64 . 2. Pentru Bulgaria. 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi o cauză a ponderii ridicate a populaţiei din sectorul primar. A. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D – E şi prezintă valori din cadrul unor state membre ale Uniunii Europene.1 27. Precizaţi o cauză a ponderii scăzute a populaţiei din sectorul primar. din totalul populaţiei active a Franţei. 6 puncte C.0 68. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 2. Precizaţi: 1. cu cea mai mare pondere a populaţiei ocupate în sectorul primar. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . cu numărul 9 se numeşte: a. cauza pentru care fenomenul de îngheţ este aproape inexistent în regiunea în care se află situată staţia meteorologică la care s-au făcut înregistrările. două cursuri de apă. pe hartă. dintre cele trei: 1. pe hartă. 3.7 46. cu cea mai mare pondere a sectorului terţiar. alte aspecte specifice ale reliefului. gradul de fragmentare. un port important la Marea Neagră. orientarea culmilor şi văilor principale. o lună în care valoarea temperaturii medii este de 20oC. Crişul Alb b. din totalul populaţiei active a Bulgariei. 6 puncte E. valoarea temperaturii medii în luna iulie. trei oraşe. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 064 Pentru a rezolva subiectul III A şi B analizaţi graficul alăturat care reprezintă evoluţia temperaturii medii lunare la o staţie meteorologică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. două masive muntoase. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. E.2 36. 3. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. Scrieţi pe foaia de examen: 1. media valorilor temperaturilor medii lunare pentru anotimpul primăvară.3 60. 2. 4.geografie Ministerul Educaţiei.0 Franţa 4. Precizaţi statul european. Menţionaţi doi factori care determină diferenţa dintre valorile medii ale densităţii populaţiei din judeţele Caraş-Severin şi Prahova. Ponderea 2 populaţiei active Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II Statul Primar (%) Secundar (%) Terţiar (%) Bulgaria 14.3 39. valoarea minimă a temperaturi medii lunare.

cu numerele 1 şi 10. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. Precizaţi: 1. 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 065 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . pe hartă. numele statelor marcate.C. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Are ieşire la Marea Adriatică statul marcat. 4 puncte B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. A. Scrieţi. pe hartă. cu literele B şi D.Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. Capitala statului marcat pe hartă cu litera I se numeşte … 2. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . pe hartă. cu litera … 3.geografie Proba D. E. numele oraşelor-capitală marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 65 . pe hartă. Asociaţiile vegetale de tip maquis compun vegetaţia statului iberic marcat.

cu litera: a. Nistru d.Varianta 65 . pe hartă. cu numărul: a. tipuri genetice de relief. cu litera … 3.geografie Ministerul Educaţiei. 11 d. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 6 puncte E. pe foaia de examen. 12 2 puncte 2. H 2 puncte 5. E 2 puncte D. D c. G 2 puncte 4. 4 ş i 5 d. Capitala statului marcat. C c. Oraşul Alba Iulia este traversat de râul marcat. pe harta. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Lacul glaciar Bucura s-a format în unitatea de relief marcată. E. pe hartă. 5 c. Şoseaua europeană E60 traversează oraşele: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu literele B şi G. pe hartă. A b. pe hartă. cu litera: a.D. A b. pe hartă. Fluviul Vistula străbate teritoriul statului marcat. cu litera: a. C d. Grindurile sunt forme de relief specifice unităţii de relief marcată. Scrieţi. 3 ş i 4 c. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat. Oraşul Ljubljana este marcat. Praga d. B c. A. B c. Bazinul carbonifer Petroşani se află în unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Scrieţi. A b. 9 b. cu litera … 6 puncte C. numele unităţilor de relief marcate. numele râurilor marcate. A b. Precizaţi: 1. cu numărul … 2. Don b. cu litera J se numeşte: a. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor Alpi. Scrieţi. pe foaia de examen. 10 c. E d. Precizaţi doi factori care generează diferenţe între climatul temperat oceanic specific vestului Europei şi climatul temperat continental specific estului Europei. 14 2 puncte 3. Este reşedinţa judeţului Gorj oraşul marcat. Bratislava b. E d. cu numerele 9 şi 11. pe hartă. 8 d. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Viena 2 puncte 2. altitudini. pe hartă. Budapesta c. cu numărul 13 este traversat de râul: a. 2 şi 4 b. Nipru c. Volga 2 puncte 5. Nota 1: Asemănările si deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Canalul Dunăre-Marea Neagră traversează unitatea de relief marcată. Oraşul-capitală marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 065 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A. B c. pe hartă. A b. I 2 puncte 4. pe hartă. 2. cu litera: a. Întinse păduri de molid se dezvoltă în unitatea de relief marcată. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 4 şi 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. cu litera: a. 4 puncte B. D d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. 1 b. D d. pe foaia de examen. fragmentare. G 2 puncte 3. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

anul acceptării în U. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Statul Islanda Olanda Suprafaţa (km2) 102. 6 puncte E.000 16. estimări la nivelul anului 2006 1. Precizaţi: 1. 2. o zonă de vegetaţie caracteristică. Prezentaţi două cauze care determină tendinţa de îmbătrânire a populaţiei României. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 819 41. 6. A. precipitaţii medii anuale. pe hartă. E. Precizaţi: 1. precizaţi: 1. numele a trei oraşe. 2.526 2 Populaţia (nr. cu litera C şi clima unităţii de relief marcate cu litera D. numele a două ape curgătoare. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. Calculaţi densitatea populaţiei din Islanda şi Olanda. două cauze care determină valorile ridicate ale debitului la sfârşitul primăverii şi începutul verii. valoarea maximă a debitului mediu lunar. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. numele unui lac natural. influenţă climatică. 6 puncte C. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 065 Analizaţi diagrama în coloane alăturată care prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale râului Mureş.geografie Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D.461 Subiectul II Sursa: The World Factbook. luna în care se înregistrează cea mai scăzută valoare a debitului mediu.loc) 313. luna în care valoarea debitului este de aproximativ 260 mc/s. 2. Precizaţi două cauze ale diferenţei de densitate a populaţiei dintre cele două state.Varianta 65 . 2. 6 puncte E.491. 4. numele unei unităţi de relief. vânturi. etaj climatic. 4 puncte B. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a energiei nucleare în structura energetică a Franţei. 3. 3. 10 puncte D. Pentru Ungaria. o cauză a scăderii debitului în lunile august şi septembrie. Diagrama se referă la subiectul III A şi B. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.E. 5. Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa şi numărul de locuitori în două ţări europene.

4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 66 . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 066 Harta de mai sus se referă la subiectul I A .geografie Proba D.Ministerul Educaţiei. pe hartă. Este străbătut de fluviul Tamisa oraşul-capitală marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. 2. cu numărul 1 este capitala statului numit … 3.C. cu literele A şi I. Precizaţi: 1. numele statelor marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Statul marcat. E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera G se numeşte … 2. pe hartă. cu numărul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . Scrieţi. pe hartă. pe foaia de examen. Oraşul marcat. A. cu numerele 2 şi 11. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. numele oraşelor-capitală marcate.

Cel mai mare oraş din unitatea de relief marcată. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe foaia de examen. vânturi. Strâmtoarea Gibraltar este situată în partea de sud a statului marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. G d. Arad b. H d.Varianta 66 . E. C c. 6 puncte E. Berlin b. cu litera: a. cu litera: a. numele unităţilor de relief marcate. Praga d. temperaturi medii anuale. Deva c. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 066 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. J 2 puncte D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Relief glaciar s-a format în unitatea de relief marcată. Munţi formaţi în orogeneza alpină se află pe teritoriul statului marcat. C c. Statul marcat. Scrieţi. pe hartă. J 2 puncte 5. Menţionaţi doi vulcani din sudul Europei şi explicaţi prezenţa vulcanismului activ în spaţiul geografic amintit. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A b. 4 puncte B. D d. cu literele C şi H. Estonia c. E d. Vegetaţia de stepă ocupă suprafeţe întinse pe teritoriul statului. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. B b. Lituania 2 puncte 4. cu numerele 7 şi 12. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Iberice şi clima Peninsulei Scandinave. pe hartă. cu litera: a. A. pe hartă. pe hartă. amplitudine termică. cu litera D se numeşte: a. B c. E d. Budapesta c. cu numărul 3 se numeşte … 2. Influenţe climatice scandinavo-baltice sunt caracteristice unităţii de relief marcate. 2. Capitala statul marcat. pe hartă. cu numărul … 6 puncte C. C c. cu litera H este: a. Utilaj petrolier se produce în oraşul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.geografie Ministerul Educaţiei. H 2 puncte 2. Belarus b. E 2 puncte 2. Reşiţa d. Oraşul marcat. A b. pe foaia de examen. pe hartă. marcat pe hartă. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera G este: a. influenţă climatică. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. Scrieţi. 4 puncte Ministerul Educaţiei. B c. A b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Oraşul marcat. Viena 2 puncte 3. Timişoara 2 puncte 3. pe hartă. numele râurilor marcate. pe hartă. cu numărul 5 este reşedinţa judeţului numit … 3. precipitaţii medii anuale. pe hartă. Letonia d. A b. pe foaia de examen. pe hartă. Precizaţi: 1.

3. 10°C c.E la nivelul anului 2006. pe foaia de examen. toamna d. vara 2 puncte 2. lignit şi minereu de fier d. 2. ianuarie b. 6 puncte E. cu numărul 1 este reşedinţa judeţului: a.Varianta 66 . Bacău c. Diferenţa dintre temperatura medie a lunii mai şi a lunii decembrie este de: a. migraţia populaţiei dinspre mediul urban către mediul rural. petrol şi sare 5. În unitatea de relief marcată. după 1990. 6 puncte E. 2 6. 2. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . precizaţi: 1. 5°C b. tipuri de roci pe care s-a format relieful. resursa energetică pe care România o foloseşte mai puţin. Argeş b. Pentru Ucraina. iarna b. altitudini. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate.Vrancea 2 puncte 2 puncte D. Ţara România Franţa Germania Energie nucleară (%) 9 40 13 Hidroenergie (%) 30 2 1 Cărbune (%) 40 6 24 Gaze naturale (%) 15 13 21 Petrol (%) 5 35 40 Alte surse (%) 1 4 1 Precizaţi: 1. Neamţ d. comparativ cu celelalte două state din tabel. pe hartă. comparativ cu celelalte două state din tabel. 4 puncte B. bauxită şi gaze asociate b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Prezentaţi: 1. o mare la care are acces. Anotimpul cu cea mai ridicată valoare a temperaturii medii a aerului este: a. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 5. o cauză care a determinat. 2. Precizaţi două cauze care determină valorile scăzute ale densităţii medii a populaţiei în Peninsula Scandinavică. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. primăvara c. două râuri sau fluvii. februarie c. 10 puncte D. Valori ale temperaturii medii lunare de 10o C se înregistrează în luna: a. cu litera E se exploatează: a. A. Scrieţi. oraşul capitală. pe hartă. cu litera D şi relieful unităţii marcate cu litera G. luna cu valoarea medie cea mai coborâtă a temperaturii aerului şi valoarea acesteia. două unităţi majore de relief. un tip de climă. două surse de energie pe care România le valorifică mai mult. luna cu valoarea medie cea mai ridicată a temperaturii aerului şi valoarea acesteia. decembrie 2 puncte 3. 20°C 2 puncte C. tipuri de relief. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Tabelul de mai jos redă structura producţiei de energie electrică în România şi în alte state ale U. Precizaţi: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei.geografie Ministerul Educaţiei. E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 066 Graficul de mai jos se referă la subiectul III A – B şi reprezintă evoluţia temperaturii medii lunare la Atena. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. 15°C d. alte aspecte specifice ale reliefului. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. două resurse de subsol. o diferenţă care există între sectorul Dunării maritime şi cel al Dunării fluviale. huilă şi gaz matan c. fragmentare. martie d. Oraşul marcat.

cu numerele 10 şi 13. cu litera G se numeşte . A. 2.Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 67 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.D. pe foaia de examen. Oraşul-capitală marcat.geografie Proba D. Munţii tineri din statul marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere. Capitala statului marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 067 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul 8 se numeşte … 3. numele statelor marcate.… 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. 4 puncte B. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. pe hartă. cu literele E şi J. Precizaţi: 1. cu litera D s-au format în orogeneza … 2.Se acordă 10 puncte din oficiu. E. numele oraşelor-capitală marcate.

litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. pe hartă.Varianta 67 . garriga se află în sudul statului marcat cu litera: a. 12 2 puncte 5. cutarea stratelor b. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 067 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A. numele oraşelor marcate. Irlanda c. D 2 puncte 5. În unitatea de relief marcată. etaj climatic. 1 b. E d. 2. lacuri de crov b. pe hartă. 11 d. Unitatea de relief marcată.D. Munţii Apuseni sunt delimitaţi spre sud de râul marcat. cu litera B şi clima statului marcat. Conuri şi cratere s-au format în unitatea de relief marcată. Elveţia d. Pe hartă sunt marcate. temperaturi medii anuale. Belgia b. pe hartă. cu litera F statul numit: a. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. A. cu numărul: a. 8 c. Scrieţi. unităţi de relief cu litere. Austria b. E. cu litera I. cu literele A şi H. 5 d. Oraşul Slobozia este marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. lacuri vulcanice d. cu litera A există: a. Munţii Balcani (Stara Planina) se află pe teritoriul statului marcat. pe foaia de examen. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Oraşul Lisabona este marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate comparativ şi nu separat. C c. cu litera: a. H 2 puncte D. 6 puncte E. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. B c. cu numărul: a. pe hartă. Vegetaţia mediteraneană de tip maquis. A b. cu litera … 2. factori genetici. Vegetaţia de stepă şi silvostepă este caracteristică în unitatea marcată. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera H gheţarii au creat un relief … 3. lacuri hidroenergetice c. Norvegia d. cu numerele 1 şi 2. cu litera: a. Serbia 2 puncte 4. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. 4 c.13 2 puncte 2. Precizaţi: 1. precipitaţii medii anuale. vulcanism 2 puncte 4. Prezentaţi două cauze pentru a explica faptul că densitatea populaţiei în Europa de Vest este mai mare decât în Europa Nordică . cu litera … 6 puncte C. 6 2 puncte 2. E d. D c. 7 b. 2 b. cu numărul 12 se numeşte: a. 4 puncte B. Munţii Măcinului sunt o subdiviziune a unităţii de relief marcate. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. pe hartă. pe hartă. pe hartă. Ţara a cărei capitală este marcată. pe hartă. Spania 2 puncte 3. cutare si vulcanism c. B b. 5 d. În unitatea de relief marcată. pe hartă. vânturi. Scrieţi pe foaia de examen. lagune 2 puncte 3. Este notat. cu numărul: a. cu litera F s-a format prin: a. Bulgaria c. pe hartă. C d. pe hartă. Scrieţi pe foaia de examen. A b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. sedimentare d. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 4 c.

În Europei se – înregistreaz ă diferenţieri 2 privind răspândirea florei şi faunei. influenţe climatice. 6 puncte C. Precizaţi de ce debitul cel mai mare se înregistrează în intervalul de timp ce reiese din diagramă. 2. Subiectul II 6 puncte E. 2. Menţionaţi două moduri posibile de utilizare a apei din râul respectiv. 1. Calculaţi diferenţa dintre debitul maxim lunar şi debitul minim lunar. precizaţi: 1. pe hartă cu litera E şi clima unităţii de relief marcate cu litera G. etaj climatic. 6 puncte Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte B. o cauză a producerii frecvente a inundaţiilor în Câmpia de Vest. valoarea minimă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. Referitor la Italia. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi tratate comparativ şi nu separat. precipitaţii medii anuale. A.geografie Ministerul Educaţiei. 2. 3. o cauză care explică faptul că în Delta Dunării există densităţi reduse ale populaţiei. vânturi. Prezentaţi: 1. numele a două unităţi de relief. E. Precizaţi: 1. 10 puncte D. 2. 4 puncte Probă scrisă la Subiectul III .Varianta 67 . Menţionaţi două zone de vegetaţie. Prob ă cadrul scrisă la Geografie clasa a XII-a 1. Cu privire la diagrama alăturată: 1. numele a două oraşe – port maritime. 4. 3. trei ramuri industriale. Prezentaţi două cauze ale acestor diferenţieri. E. Diagrama se referă la subiectul III A şi B. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 067 Analizaţi diagrama în coloane de mai jos care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale debitului unui râu din Europa. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 5. valoarea maximă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează. 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. numele a două râuri sau fluvii. Menţionaţi două direcţii ale mobilităţii teritoriale a populaţiei Europei. 2. Prezentaţi două cauze ale mobilităţii teritoriale a populaţiei Europei. numele unei insule mediteraneene.

D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Scrieţi pe foaia de examen. cu litera: 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Oraşul marcat. Câmpia Loarei este situată în statul marcat. A.Ministerul Educaţiei.geografie Proba D. Precizaţi: 1. numele statelor marcate. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 068 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . cu literele E şi G. E. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate pe hartă cu numerele 2 şi 5. pe hartă.Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. pe hartă. Oraşul-capitală marcat. 4 puncte B. cu numărul 13 este capitala statului numit … 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 68 . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. cu numărul 15 este traversat de râul numit … 3.

oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A b. E d. Caspică c. Someş d. cu numărul: a. H 2 puncte 5. Barcău b. cu litera: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. D d..geografie Ministerul Educaţiei. O câmpie fluvio-glaciară. cu litera: a. Mediterană d. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 068 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A. B c. Ţara a cărei capitală este marcată. Unitatea de relief marcată. precipitaţii medii anuale. Scrieţi pe foaia de examen. 6 puncte E. cu litera: a. B c. numele unităţilor de relief marcate. Oraşul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numerele 2 şi 5. Fluviul Volga traversează statul marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. vânturi. cu litera: a. Scrieţi pe foaia de examen.D. Viticultura ocupă suprafeţe extinse în statul marcat. Crişul Repede c. C c. pe hartă.Varianta 68 . etaj climatic. H d. Vegetaţia de stepă este bine reprezentată în statul marcat. cu morene glaciare. E d. F 2 puncte 4. A. E. cu litera: a. pe hartă. Baltică b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. H 2puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . se află pe teritoriul statului marcat. pe hartă. D c. pe foaia de examen. temperaturi medii anuale. 2 puncte 3. G d. pe hartă cu litera D şi clima statului marcat cu litera J. pe hartă. pe hartă. Scrieţi. Tur 2puncte 4. E d. Râul marcat. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit … 2 puncte C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. H 2puncte 5. Vegetaţia de silvostepă se dezvoltă în unitatea marcată. 5 2puncte 2. Şoseaua europeană E85 traversează oraşul marcat. pe hartă. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Zăcăminte de petrol se găsesc în unitatea marcată. F d. Prezentaţi două cauze ale existenţei circurilor şi lacurilor glaciare în Alpii Scandinaviei. 4 puncte B. D c. E b. pe hartă. pe hartă. Este o subdiviziune a Dealurilor de Vest unitatea de relief marcată. A b. pe hartă. cu litera: a.. amplitudine termică. Neagră 2 puncte 2. cu litera C este străbătută de la est la vest de râul: a. A b. pe hartă. cu litera H s-a format în orogeneza … 2 puncte 2. Unitatea de relief marcată. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate comparativ şi nu separat. Precizaţi: 1. C c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. F c. I 2 puncte D. 3 c. J 2 puncte 3. A b. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. C b. 2. factori genetici. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. numele oraşelor marcate. cu literele A şi H. 1 b. cu numărul 9 se numeşte . pe hartă. pe hartă. pe hartă. A b. F 2puncte 3. 4 d. cu litera: a. cu numărul 10 are ieşire la Marea: a.

cu litera G. 2. precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 068 Analizaţi diagrama în coloane de mai jos care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor atmosferice la o staţie meteorologică din Europa. Diagrama se referă la subiectul III A şi B. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi: 1. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. E.Varianta 68 . numele a două râuri sau fluvii. Menţionaţi o activitate economică favorizată de acest climat. cu amplitudini termice reduse. 2. Pentru Germania. 1. 6. precipitaţii medii anuale.N. Pe ţărmul nord-vestic al Europei. 6 puncte E. 4. 3. Prezentaţi: 1. Precizaţi modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale. E. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. 6 puncte C. cu litera D şi clima unităţii de relief marcate. Numiţi două state care se află la această latitudine şi au specific acest tip de climat. două oraşe . 4 puncte Probă scrisă la Subiectul III . 5. 3. 1. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. Explicaţi cauza prezenţei unui climat blând la această latitudine. 6puncte Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. un tip de climat. un factor natural care favorizează dezvoltarea unor areale viticole extinse în regiunile deluroase. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. temperaturi şi precipitaţii ce permit dezvoltarea unei vegetaţii bogate. Calculaţi diferenţa dintre cantitatea maximă şi cantitatea minimă lunară a precipitaţiilor. Precizaţi două luni cu valori aproximativ egale ale cantităţilor medii de precipitaţii lunare. deşi latitudinile sunt de 50-700 lat. 3. vânturi. o cauză a scăderii numerice a populaţiei României după anul 1990. influenţe climatice. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi tratate comparativ şi nu separat. pe hartă. 2. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 10 puncte 2 Subiectul II D. 4 puncte B. pe hartă. două resurse de subsol. un obiectiv turistic.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi două premise care determină o producţie însemnată de grâu în Franţa. A.port fluviale. climatul este blând. numele a două unităţi majore de relief. 2. etaj climatic.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 069 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . pe hartă. Scrieţi. 4 puncte B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 69 . pe foaia de examen. pe hartă. cu literele F şi J. numele oraşelor-capitală marcate. numele statelor marcate. cu numărul … 2.. Munţii Ural se află pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. cu numărul 8 se numeşte . 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Vârful Mont Blanc (4807 m) se află pe teritoriul statului marcat..Se acordă 10 puncte din oficiu.geografie Proba D. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 3. cu numerele 2 şi 12. Precizaţi: 1. E. pe hartă. A. pe hartă.D. Oraşul-capitală marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere.. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .

pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 069 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A . Vegetaţia de tundră se dezvoltă pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. H 2 puncte 2. cu numărul: a. vânturi. A b. D d. Zăcăminte de aur şi argint se găsesc în unitatea de relief marcată. numele unităţilor de relief marcate. cu numărul: a. E d. C b. F c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Oraşul marcat. Oraşul Timişoara este străbătut de râul marcat. precipitaţii medii anuale. cu numărul: a.. 11 2 puncte 5. cu numărul: a. cu numărul: a. 2 b. Scrieţi pe foaia de examen.unităţi de relief cu litere. cu litera: a. G d. În calcarele din unitatea de relief marcată.12 c. B b. cu litera: a. cu literele B şi E. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 8 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.. I d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate comparativ şi nu separat. pe hartă. 3 d. 12 2 puncte 4. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12 . 6puncte E. Ministerul Educaţiei. Scrieţi pe foaia de examen. 6 2 puncte 3. C c. pe hartă. Râul marcat. Lacul hidroenergetic Izvorul Muntelui este amenajat pe râul marcat. 2. Pentru Ucraina precizaţi două cauze care explică valorile reduse ale sporului natural. A. 7 b. pe hartă. pe hartă. 8 c. pe hartă cu litera B şi clima statului marcat cu litera C.Varianta 69 . pe hartă. pe foaia de examen. 2 c. 4 b. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. 9 c. G c. 2 puncte C. pe hartă.E.geografie Ministerul Educaţiei. 10 d. pe hartă. 4 puncte B. amplitudine termică. cu litera: a. 10 d. pe hartă. temperaturi medii anuale. 2 puncte 3. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. A b. 6 c. E 2 puncte 5. pe hartă. J 2 puncte D. D c. 11 d.. Păduri de conifere se dezvoltă în unitatea de relief marcată.. Influenţa Curentului Atlanticului de Nord se manifestă pe ţărmul vestic al statului marcat. pe hartă. cu numărul 1 este reşedinţa judeţului numit. pe hartă. 7 b. cu numerele 2 şi 6. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . numele oraşelor marcate. cu litera D s-a format relief … 2 puncte 2. 9 d. 12 2 puncte 2. Scrieţi. cu litera: a. factori genetici. Climat temperat oceanic există pe teritoriul statului marcat. 15 2 puncte 3. 6 c. etaj climatic. Precizaţi: 1. 13 d. cu numărul : a. Lacul de origine tectonică Balaton se află pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. 1 b. 11 2 puncte 4. Metalurgie neferoasă se dezvoltă în oraşul marcat. Insula Sardinia aparţine statului a cărui capitală este marcată. Pe hartă sunt marcate. pe hartă. E. pe hartă. cu numărul 11 se numeşte . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.

5. vânturi. două tipuri de climat. numele a două râuri sau fluvii. pe hartă. Precizaţi trei argumente pentru a susţine următoarea afirmaţie: “Prezenţa Carpaţilor. cu litera C şi clima unităţii de relief marcată cu litera G. 4 puncte B. Precizaţi valorile temperaturilor medii din lunile martie şi octombrie. 1. cu litera E nu este o subdiviziune a unităţii de relief marcată. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate comparativ şi nu separat. E.geografie Ministerul Educaţiei. Referitor la Franţa precizaţi: 1. 2. A. valoarea maximă a temperaturii medii lunare şi luna în care se înregistrează. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. 4 puncte Probă scrisă la Error! Reference source not found. 6 puncte C. valoarea minimă a temperaturii medii lunare şi luna în care se înregistrează. 4. Prezentaţi două argumente care susţin afirmaţia:” Unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Subiectul III . pe hartă. două ramuri industriale. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 6 puncte E. precipitaţii medii anuale. Precizaţi: 1. Menţionaţi două argumente în sprijinul afirmaţiei: “Londra este o importantă metropolă economică şi culturală a lumii”. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. 10 puncte D. 3. 2. Diagrama se referă la subiectul III A şi B. cu litera A.Varianta 69 . pe hartă. 6puncte Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Precizaţi o lună în care temperatura medie este cuprinsă între 5 şi 10°C. numele a trei unităţi majore de relief. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 3. a Dunării şi ieşirea la Marea Neagră favorizează legătura României cu majoritatea ţărilor europene”. E. Calculaţi amplitudinea termică anuală. etaj climatic. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 069 Analizaţi diagrama în coloane alăturată care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale temperaturilor atmosferice la o staţie meteorologică din Europa. influenţă climatică. un obiectiv turistic.

Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 70 . pe hartă. pe hartă.geografie Proba D.capitală cu numere. E. Se acordă 10 puncte din oficiu.. cu litera . 2.. 4 puncte B. 9 şi 14. 3. pe hartă. Precizaţi: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera I.Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 070 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. numele statului marcat. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. cu numărul . A. cu litera . cu numerele 4.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Are ieşire la Marea Neagră şi Marea Azov statul marcat. numele oraşelor-capitală marcate. Vulcani activi sunt pe teritoriul statului marcat.. 2... Capitala Danemarcei este oraşul marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.

Varianta 70 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Este traversat de fluviul Tamisa oraşul capitală marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 12 c. 14 d. 15 2 puncte 2. Lacul Balaton s-a format pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. F c. H d. I 2 puncte 3. Munţii Pirinei sunt situaţi la graniţa dintre statele marcate, pe hartă, cu literele: a. A şi C b. B şi D c. B şi E d. F şi H 2 puncte 4. Pădurile de conifere (taiga) au o largă extindere pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. E c. F d. G 2 puncte 5. Capitala Germaniei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 3 b. 10 c. 13 d. 14 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi relieful Italiei. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, înclinare, orientarea văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi două argumente care să evidenţieze importanţa economică a axei de navigaţie fluvială Rin - Main - Dunăre la nivelul continentului european. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 070

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 3; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii medii anuale se înregistrează în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 2. Râul care străbate Podişul Someşan este marcat, pe hartă, cu numărul ... 3. Autoturisme se produc în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Câmpia Bărăganului este străbătută de râul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 2 c. 5 d. 6 2 puncte 2. Reşedinţa judeţului Alba este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 8 c. 9 d. 10 2 puncte 3. În Depresiunea Braşov este situat oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 8 b. 10 c. 11 d. 12 2 puncte 4. Cultura cerealelor este extinsă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. E 2 puncte 5. Lacul Vidraru este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. F 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 70 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E. Nota 1: Deosebirea şi cele două asemănări se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, altitudini, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. un factor care determină varietatea resurselor naturale în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A. 2. două resurse de subsol specifice aceastei unităţi de relief. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 070 Graficul de mai sus se referă la subiectul III A – B şi reprezintă evoluţia temperaturii medii lunare la Londra. A. Precizaţi: 1. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai ridicată a temperaturii aerului; 2. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai coborâtă a temperaturii aerului; 3. valoarea temperaturii medii în luna ianuarie; 4. valoarea temperaturii medii în luna iulie. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Anotimpul în care se înregistrează temperatura minimă este: a. iarna b. primăvara c. toamna d. vara 2 puncte 2. Valori ale temperaturii medii lunare de 6o C se înregistrează în lunile: a. martie şi aprilie b. martie şi decembrie c. martie şi noiembrie d. noiembrie şi decembrie 2 puncte 3. Diferenţa dintre temperatura medie a lunii august şi temperatura medie a lunii aprilie este: a. 3°C b. 5°C c. 8°C d. 12°C 2 puncte C. Pentru Ungaria, precizaţi: 1. o unitate de relief; 2. tipul de climă specific; 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 3. două ape curgătoare şi un lac natural; 4. o zonă biogeografică specifică; 5. două resurse naturale importante în economia ţării; 6. oraşul - capitală; 7. un obiectiv turistic. D. Analizaţi datele statistice din tabelul de mai jos. Suprafaţa Populaţia Statul (km2) (mil.loc) Olanda 41.526 16.491.461 Estonia 45.226 1.324.333

Subiectul II

10 puncte PIB (mld.€) 512 26

Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

1. Calculaţi valoarea densităţii populaţiei şi valoarea PIB/loc. în cele două ţări. 2. Precizaţi o cauză a valorii mari a densităţii populaţiei în Olanda. 3. Precizaţi o cauză a valorii PIB/loc. în Estonia. 6 puncte E. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a energiei nucleare în structura energetică a Franţei. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 71 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 071

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statului marcat, pe hartă, cu literele F şi I; 2. numele oraşelor - capitală marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul Bratislava este marcat, pe hartă, cu numărul ... 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera E are ieşire la Marea ... 3. Alpii Scandinaviei se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 6 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I

Varianta 71 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Are un climat predominant mediteranean statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. F d. G 2 puncte 2. Munţii Alpi sunt localizaţi pe teritoriul statelor marcate, pe hartă, cu literele: a. D şi F b. E şi F c. E şi G d. H şi I 2 puncte 3. Stepa este o zonă de vegetaţie caracteristică statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. D c. E d. G 2 puncte 4. Vulcani activi şi gheizere se află în statul a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 4 c. 12 d. 15 2 puncte 5. Capitala Finlandei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 8 c. 10 d. 14 2 puncte D. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera D. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi cu frecvenţă ridicată, tip de climă specific. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi doi factori care determină mobilitatea teritorială a populaţiei în Europa.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

4 puncte

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 071

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 12; 2. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi B.

4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Vagoane se produc în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 2. Depresiunea Petroşani este situată în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 3. Minereuri de fier se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Podişul Sucevei este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 3 c. 5 d. 6 2 puncte 2. Reşedinţa judeţului Vrancea este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 9 c. 11 d. 12 2 puncte 3. Lacul hidroenergetic Izvorul Muntelui este situat pe râul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 4 c. 5 d. 6 2 puncte 4. Pădurea de conifere este extinsă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. F 2 puncte 5. Un important centru al metalurgiei neferoase este în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 8 b. 9 c. 11 d. 12 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 71 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera A şi clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, influenţă climatică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. o cauză care explică descreştere numerică a populaţiei României după anul 1990. 2. un factor care favorizează creşterea bovinelor în Carpaţii Orientali. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 071 Graficul alăturat se referă la subiectul III A – B şi reprezintă evoluţia temperaturii medii lunare la Atena. A. Precizaţi: 1. o lună în care se înregistrează valoarea medie cea mai ridicată a temperaturii aerului; 2. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai coborâtă a temperaturii aerului; 3. valoarea temperaturii medii în luna ianuarie; 4. valoarea temperaturii medii în luna iulie. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Anotimpul în care se înregistrează temperatura minimă este: a. iarna b. primăvara c. toamna d. vara 2 puncte 2. Valori ale temperaturii medii lunare de 10o C se înregistrează în luna: a. ianuarie b. februarie c. martie d. decembrie 2 puncte 3. Tipul de climat caracteristic pentru Atena este: a. mediteranean (subtropical) b. temperat oceanic c. temperat continental excesiv d. subpolar 2 puncte C. Pentru Bulgaria, precizaţi: 1. două unităţi majore de relief; 2. două resurse naturale importante în economia ţării; 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 3. tipul de climă specific; 4. un râu sau fluviu; 5. oraşul – capitală şi un oraş – port la Marea Neagră; 5. un punct de trecere a frontierei spre România; 6. un obiectiv turistic. D. Analizaţi datele statistice din tabelul de mai jos. Suprafaţa Populaţia PIB Statul (km2) (mil.loc) (mld.€) Austria 83.870 8.192.880 279 Ungaria 93.030 9.981.334 173
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

Subiectul II

10 puncte

1. Calculaţi valoarea densităţii populaţiei şi valoarea PIB/loc. în cele două ţări. 2. Identificaţi o cauză a valorilor densităţii populaţiei în cele două ţări. 3. Identificaţi o cauză a valorilor PIB/loc. în cele două ţări. 6 puncte E. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a hidroenergiei în structura energetică a Norvegiei. 4 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 72 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 072

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera I ; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2, 3, 8. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Vulcani activi se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 2. Are ieşire la Marea Mediterană statul marcat, pe hartă, cu litera ... 3. Este străbătut de fluviul Dunărea oraşul capitală marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

1

Subiectul I

Scrieţi. distribuţia spaţială a altitudinilor. alte aspecte specifice ale reliefului. Scrieţi. cu numărul: a. 2. J 2 puncte 3. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 12 2 puncte 2. tipuri de roci. pe hartă. D d. E c. Cea mai veche unitate de relief este marcată. pe hartă. tipuri genetice de relief. C c. gradul de fragmentare. 1 b. 4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Precizaţi: 1.. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera: a. Din Munţii Poiana Ruscă izvorăşte râul marcat. pe foaia de examen. I d. 3 b. 5 c. cu numărul 10 este reşedinţa judeţului numit . B b. A.. 12 2 puncte 4. D c. pe hartă. cu litera: a. Oraşul marcat. Hidroenergia are o pondere ridicată (aproape 100%) în producţia de energie electrică în statul marcat. cu litera: a. pe hartă. 10 2 puncte 4. 4 d. pe foaia de examen. Petrol se extrage din unitatea de relief marcată.. B b. Gheţari montani sunt pe teritoriul statului marcat. J 2 puncte 5. 6 puncte E. 11 d. 7 b. G c. A b. D b. numele râurilor marcate. E. 7 b. cu numărul: a. cu litera: a. cu numărul : a. 2 c. Influenţe climatice oceanice sunt specifice unităţii de relief marcată. pe hartă. cu numărul: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă.Varianta 72 . pe hartă. 1 b. Oraşul Râmnicu Vâlcea este marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 10 d. 6 d. pe hartă. cu numerele 9 şi 11. pe hartă. Ministerul Educaţiei. 3. pe hartă. Fluviul Tibru străbate oraşul-capitală marcat. pe hartă. cu numărul .. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Alpilor Scandinaviei. Precizaţi doi factori care explică diversitatea învelişului biopedogeografic din Europa. pe hartă.. pe hartă. 5 2 puncte 5. pe foaia de examen. H d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 072 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. 7 c. K 2 puncte 2. cu litera: a. Autoturisme se fabrică în oraşul marcat. orientarea culmilor şi a văilor principale.geografie Ministerul Educaţiei. F 2 puncte 3. F d.. F c. 9 2 puncte D. 8 d. cu numerele 1 şi 4. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află pe teritoriul statului marcat. cu litera . cu numărul: a. Oraşul-capitală cu cel mai mare număr de locuitori din Europa este marcat. D b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. 6 puncte C. numele oraşelor marcate. 2. Scrieţi. Oraşul Alba Iulia este străbătut de râul marcat. E d. 8 c. 8 c.

Varianta 72 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera F. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, altitudini, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. un factor care explică extinderea vegetaţiei de stepă şi silvostepă în partea centrală şi sudică a unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera A. 2. o cauză care determină frecvente alunecări de teren în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera E. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 072 Graficul de mai sus se referă la subiectul III A – B şi prezintă evoluţia temperaturii medii lunare la Moscova. A. Precizaţi: 1. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai ridicată a temperaturii aerului; 2. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai coborâtă a temperaturii aerului; 3. valoarea temperaturii medii în luna ianuarie; 4. valoarea temperaturii medii în luna iulie. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Anotimpul în care se înregistrează temperatura maximă este: a. iarna b. primăvara c. toamna d. vara 2 puncte 2. Valori ale temperaturii medii lunare de peste 15o C se înregistrează în lunile: a. mai, iunie şi iulie b. mai, august şi septembrie c. iunie, iulie şi august d. decembrie 2 puncte 3. Diferenţa dintre temperatura medie din luna mai şi temperatura medie din luna decembrie este de: a. 5°C b. 10°C c. 15°C d. 20°C 2 puncte C. Pentru Ucraina, precizaţi: 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1. două unităţi majore de relief; 2. două râuri importante care traversează teritoriul ţării; 3. o zonă biogeografică specifică şi un tip sau o clasă de soluri; 4. două resurse naturale şi o ramură industrială bazată pe exploatarea acestora. 5. oraşul – capitală; 10 puncte D. Analizaţi datele statistice de bază din tabelul de mai jos: Suprafaţa Populaţia PIB Statul (km2) (mil.loc.) (mld. €) Germania 357.021 82.422.299 2.585 Finlanda 338.145 5.231.372 172
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

1. Calculaţi valoarea densităţii populaţiei şi valoarea PIB/loc. în cele două ţări; 2. Identificaţi o cauză a valorilor densităţii populaţiei în Finlanda; 3. Identificaţi o cauză a valorilor PIB/loc. în cele două ţări. 6 puncte E. Precizaţi două argumente pentru a explica situarea pe primele trei locuri la producţia de ulei de măsline, la nivel mondial, a Spaniei, Italiei şi Greciei. 4 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 73 - geografie Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 073

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi I; 2. numele oraşelor – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este traversat de fluviul ... 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera J se numeşte... 3. Podişul Doneţk se află situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 6 puncte
Probă scrisă la Geografie - clasa a XII - a 1 Subiectul I

Varianta 73 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Statul care ocupă cea mai mare parte din Peninsula Iberică este marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. H 2 puncte 2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera B, este oraşul: a. Londra b. Madrid c. Paris d. Roma 2 puncte 3. Vegetaţie de tip mediteranean se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. E c. F d. G 2 puncte 4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 este capitala statului: a. Irlanda b. Islanda c. Marea Britanie d. Olanda 2 puncte 5. Statul marcat, pe hartă, cu litera G se învecinează la vest cu: a. Belarus b. Danemarca c. Finlanda d. Norvegia 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera B şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi doi factori care determină prezenţa vegetaţiei de stepă şi silvostepă din Europa de Est. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 073

Probă scrisă la Geografie - clasa a XII - a 2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi H. 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Circuri glaciare există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 2. Graniţa dintre România şi Republica Moldova, o reprezintă râul marcat, pe hartă, cu numărul... 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este reşedinţa judeţului numit ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Pe râul marcat, pe hartă, cu numărul 9 s-a construit lacul de acumulare numit: a. Izvorul Muntelui b. Siriu c. Vidra d. Vidraru 2 puncte 2. Resurse de bauxită se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. B b. C c. G d. H 2 puncte 3. Influenţe climatice scandinavo-baltice pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. D c. F d. H 2 puncte 4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte: a. Barcău b. Crişul Alb c. Crişul Negru d. Crişul Repede 2 puncte 5. Domuri gazeifere sunt specifice unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. B b. D c. E d. H 2 puncte
Probă scrisă la Geografie clasa a XII - a 1 Subiectul II

Varianta 73 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera B şi clima unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera C. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. un argument prin care să ilustraţi originalitatea (unicitatea) Mării Negre. 2. un argument prin care să susţineţi afirmaţia ”În Câmpia de Vest se produc frecvent inundaţii.” 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 073 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectele III A şi B şi reprezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a temperaturii medii lunare şi luna în care s-a înregistrat; 2. valoarea minimă a temperaturii medii lunare şi luna în care s-a înregistrat. 4 puncte B. Precizaţi: 1. lunile în care temperatura aerului are valori cuprinse între 5 – 11º C; 2. anotimpul în care temperatura aerului coboară sub 0ºC şi anotimpul în care temperatura aerului depăşeşte 13ºC; 3. modul de calcul al amplitudinii termice medii anuale. 6 puncte C. Pentru Ungaria, precizaţi: 1. numele unei unităţi de relief; 2. un tip de climă; 3. numele a două râuri şi a unui unui lac natural; 4. o zonă de vegetaţie şi un tip de sol sau o clasă de soluri; 5. o resursă naturală; 6. numele a două oraşe.
Probă scrisă la Geografie clasa a XII - a 2 Subiectul II

10 puncte

D. 1.Calculaţi, folosind datele din tabelul alăturat, densitatea populaţiei pentru Austria şi Germania; 2. Precizaţi o cauză a valorii ridicate a densităţii populaţiei din Belgia. Scrieţi rezultatele obţinute pe foaia de examen. Statul Austria Belgia Germania Suprafaţa Populaţia (km2.) ( nr. loc.) 83.870 8.192.880 30.528 10.379.067 357.021 82.422.299
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

6 puncte E. Precizaţi doi factori care determină valori mai mici ale densităţii populaţiei în Islanda comparativ cu Olanda. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a - XII - a

Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 74 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 074

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi C; 2. numele oraşelor – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 5. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este capitala statului denumit... 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera J are ieşire la Marea... 3. Elveţia se învecinează la nord cu statul marcat, pe hartă, cu litera … 6 puncte
Probă scrisă la Geografie - clasa XII - a 1 Subiectul I

Varianta 74 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Câmpia Padului se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. D d. E 2 puncte 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera G se învecinează în partea de est cu statul numit: a. Danemarca b. Finlanda c. Norvegia d. Polonia 2 puncte 3. De pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera C izvorăşte fluviul: a. Don b. Dunăre c. Rin d. Volga 2 puncte 4. Oraşul-capitală Moscova este marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 3 c. 4 d. 6 2 puncte 5. Statului marcat, pe hartă, cu litera E îi aparţine insula: a. Corsica b. Creta c. Sardinia d. Sicilia 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinaviei şi relieful Alpilor Dinarici. Nota1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea, vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. 1. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică. 2. Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 074

Probă scrisă la Geografie - clasa XII - a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A - E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi G; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 este reşedinţa judeţului numit ... 2. Râurile Bistriţa şi Someşul Mare izvorăsc din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 3. Este situat în sectorul Dunării maritime oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Munţii Bihor se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. D d. F 2 puncte 2. Oraşul Piatra Neamţ este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul : a. 7 b. 8 c. 9 d. 11 2 puncte 3. Râul Prahova este afluentul principal al râului marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 10 c. 11 d. 12 2 puncte 4. Circuri şi văi glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. H 2 puncte 5. Gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. C d. E 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a 1 Subiectul II

Varianta 74 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera G şi relieful unităţii marcate cu litera H. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief,alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. o cauză care determină diferenţa de temperatură medie anuală dintre unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi H. 2. un factor care a determinat amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 074 Diagrama alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu din Europa. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a debitului şi una dintre lunile în care se înregistrează aceasta; 2. valoarea minimă a debitului şi luna în care în care se înregistrează aceasta. 4 puncte B. Precizaţi: 1. lunile în care debitul mediu lunar are valori cuprinse între 150 – 200 m³/sec; 2. lunile în care debitul mediu lunar are valori cuprinse între 200 – 300 m³/sec; 3. modul de calcul al debitelor medii anuale ale râurilor. 6 puncte C. Pentru Republica Moldova, precizaţi: 1. numele unei unităţi de relief; 2. un tip de climă; 3. numele a două râuri; 4. o zonă de vegetaţie; 5. numele a trei oraşe; 6. numele a două puncte de frontieră cu România. 10 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a

D. 1. Calculaţi pe baza tabelului de mai jos, bilanţ ul natural al populaţiei pentru anii 1992 şi 2002; 2 2. Precizaţi o cauză care a determinat valoarea negativă a sporului natural în 2002. Anul 1977 1992 2002 Rata natalităţii (‰) 9,4 9,6 8,1 Rata mortalităţii (‰) 5,8 6,2 8,5 6 puncte

Subiectul II

E. 1. Precizaţi doi factori care au influenţat distribuţia spaţială inegală a populaţiei în regiunile europene. 2. Daţi două exemple de state din UE cu densităţi ale populaţiei de peste 300 loc./ km². 4 puncte

Probă scrisă la Geografie clasa a - XII - a

Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 75 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 075

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi C; 2. numele oraşelor – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 3. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul marcat, pe hartă, cu litera F are ieşire la Oceanul ... 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este capitala statului numit ... 3. Clima subpolară este caracteristică părţii nordice a statului marcat, pe hartă, cu litera: 6 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I

Varianta 75 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1 Oraşul Minsk este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. D c. F d. I 2 puncte 2. Zona pădurilor de amestec (conifere, foioase) sunt specifice statelor marcate, pe hartă, cu literele: a. A şi C b. B şi D c. C şi E d. E şi H 2 puncte 3. O arteră fluvială navigabilă care traversează Europa şi leagă Marea Neagră de Marea Nordului este formată din: a. Dunăre şi Rhin b. Dunăre şi Rhon c. Nipru şi Vistula d. Rhin şi Rhon2 puncte 4. Statul marcat, pe hartă, cu litera I este situat în Peninsula: a. Balcanică b. Iberică c. Italică d. Scandinavă 2 puncte 5. Insulele Sardinia şi Sicilia aparţin statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. E c. F d. H 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima Europei Sudice (Mediteraneene) şi clima Europei de Vest (Atlantice). Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. o cauză care să explice diferenţele mici de temperatură dintre vară şi iarnă din cadrul climatului temperat-oceanic. 2. o caracteristică a reţelei hidrografice din Peninsula Scandinavă. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 4 puncte Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 075

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele F şi H; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Influenţe climatice pontice sunt specifice unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera ... 2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte ... 3. Este situat în Depresiunea Braşov oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Minereu de fier şi marmură se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. F d. H 2 puncte 2. Molisolurile (cernoziomurile) sunt specifice unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. G 2 puncte 3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte: a. Bega b. Caraş c. Cerna d. Timiş 2 puncte 4. Viţa de vie se cultivă pe suprafeţe întinse în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. E 2 puncte 5. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F există: a. alunecări de teren b. circuri glaciare c. cueste d. domuri 2 puncte
Probă scrisă la Geografie clasa a XII – a 1 Subiectul II

Varianta 75 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii marcate cu litera E. Nota 1: Deosebirea şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănari şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. un factor care a determinat formarea Deltei Dunării. 2. un factor care determină densităţi reduse ale populaţiei, sub media pe ţară, în judeţul Caraş-Severin. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 075 Diagrama alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia valorilor medii ale debitelor lunare ale unui râu din Europa. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a debitului mediu şi luna în care se înregistrează această valoare; 2. valoarea minimă a debitului mediu şi luna în care se înregistrează această valoare. 4 puncte B. Precizaţi: 1. anotimpul în care se înregistrează debite medii lunare maxime; 2. anotimpul în care se înregistrează debite medii lunare minime; 3. diferenţa dintre debitul maxim şi debitul minim. 6 puncte C. Pentru Bulgaria, precizaţi: 1. numele a două unităţi de relief; 2. un tip de climă; 3. numele a două râuri; 4. o zonă de vegetaţie; 5. numele a două oraşe; 6. numele a două puncte de frontieră cu România; 10 puncte
Probă scrisă la Geografie clasa a XII – a

D. 1. Calculaţi densitatea reţelei hidrografice, pe baza următoarelor date, utilizând formula: D = L / S; lungimea totală a unui râu (L) = 1.700 km, suprafaţa bazinului hidrografic (S) = 600 km². 2. Precizaţi două argumente care susţin afirmaţia: „Dunărea este un important fluviu european”. 6 puncte

2

Subiectul II

E. Precizaţi tipul de climă de pe ţărmul sudic al Spaniei şi principalul factor care îl determină. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a

Subiectul III

Gibraltar este teritoriu dependent de statul marcat. 2.. E. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 076 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. extremitatea vestică a Europei. numele oraşelor-capitală marcate. cu literele F şi I.. cu numărul . este localizat în statul marcat. Este capitala Slovaciei oraşul marcat..geografie Proba D. cu numerele 3 şi 7. Scrieţi.. Precizaţi: 1.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 76 . numele statelor marcate. 4 puncte B. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. A. 2. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. Capul Roca. 3. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. pe hartă.. cu litera . pe hartă. cu litera . 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă.

geografie Ministerul Educaţiei. Oraşul marcat. Vegetaţie de tundră există în statul marcat. 6 şi 7 2 puncte 4. 2.. pe foaia de examen. altitudini. pe hartă. oraşele marcate. cu litera: a. pe hartă. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.. 2 şi 4 d. Gazul metan este exploatat din unitatea de relief marcată. Botoşani b. Utilaj petrolier este produs în oraşul marcat. pe hartă. cu numărul 1 se numeşte: a. cu litera: a. B b. I 2 puncte 3. 1 şi 3 b. fragmentare. cu litera F se numeşte . pe foaia de examen. Motru d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. Notaţi două state europene în care se exploatează combustibilii amintiţi la punctul anterior. pe hartă. pe hartă. Olt 2 puncte 3. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Sunt centre ale industriei siderurgice. Lotru c. cu numerele 7 şi 12. 6 puncte E. Baia Mare b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. tipuri genetice de relief. I 2 puncte 2. 2 şi 7 c. cu litera: a. cu numerele: a. cu numărul . 6 puncte C. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . C c.monarhii constituţionale. numele unităţilor de relief marcate. 1. E. oraşele marcate. Scrieţi. I 2 puncte 5. Oraşul marcat. pe hartă. pe hartă. cu numărul 3 este străbătut de râul numit . 1 şi 4 b. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 1 şi 4 c. pe hartă. 3 şi 13 c. Precizaţi: 1. H d. 13 şi 15 2 puncte D. cu literele A şi C. Piatra Neamţ c. A b. cu numerele: a.. pe hartă. Cerna b. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 076 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. cu numerele: a. pe hartă. D c. Zalău 2 puncte 5. F d. Râul marcat. Podişul Bavariei este situat în statul marcat. Sunt capitale ale unor state . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. H d.. cu numărul 8 se numeşte: a. numele râurilor marcate. oraşele marcate. 1 şi 4 b. 2. Suceava d. B b. 3 şi 5 2 puncte 2. Scrieţi. Scrieţi. pe hartă. Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice. D d. cu litera: a. B b.. Bistriţa c. 3. tipuri de roci pe care s-a format relieful. cu numărul 11 străbate oraşul: a. 10 şi 11 d. A. Sunt localizate în regiunea geografică Europa Centrală.. C c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 5 şi 14 d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Vatra Dornei 2 puncte 4. 4 puncte B. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful Alpilor Scandinaviei şi relieful Alpilor Dinarici.Varianta 76 . Cluj-Napoca d. pe foaia de examen. 2. G c. Unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Este denumită „Oraşul de pe Şapte Coline” capitala statului marcat. Râul marcat. orogeneză. pe hartă.

Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al Ungariei precizând o asemănare şi două deosebiri. A. 5. două oraşe. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.1 milioane locuitori este situatǎ în Peninsula … C. pe foaia de examen. altitudini. câţi locuitori are aglomeraţia urbanǎ de pe teritoriul Olandei. 6 puncte E. Scrieţi. 6 puncte E.geografie Ministerul Educaţiei.B şi reprezintǎ populaţia unor mari aglomeraţii urbane europene. cu litera B reprezintă o regiune importantă de exploatare a combustibililor minerali fosili. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 076 Graficul alǎturat se referă la subiectul III A . 2. 6. alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.Varianta 76 . vegetaţiei şi solurilor. o mare la care are deschidere. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. fragmentare. 4 puncte 12 milioane locuitori 10 8 6 4 2 0 B. două resurse naturale. Precizaţi două cauze care explică diferenţa dintre cantitatea de precipitaţii înregistrate în Ucraina faţă de cea înregistrată în Franţa. 4. cu litera E. aglomeraţia urbanǎ cu aproximativ 5. pe hartă.” 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la caracteristicile reliefului. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II D. pe hartă. 2. Pentru Germania. pe teritoriul Italiei este situatǎ aglomeraţia urbanǎ numitǎ … 2. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. două unităţi montane. reţelei hidrografice. 3. pe hartă. tipuri de relief. climei. E. răspunsurile aglomeratii urbane corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cele mai reduse valori ale populaţiei se înregistreazǎ în aglomeratia urbanǎ numitǎ … 3. două râuri (fluvii). 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III R an st ad R ei hn -R uh r Lo nd ra M ad r id te na M ila no A 6 puncte 10 puncte . numărul populaţiei din aglomeraţia urbană Londra. precizaţi: 1. Precizaţi două argumente prin care să susţineţi afirmaţia: „Unitatea de relief marcată. un tip de climat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. cu litera A şi relieful unităţii marcate.

numele statelor marcate. Munţii Pindului sunt localizaţi în vestul statului marcat. E. cu numărul . oraşul marcat. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Portul maritim Copenhaga este situat în statul marcat. cu litera . cu numerele 1 şi 4. cu litera . 3. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 077 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. pe hartă. 2. Scrieţi. A.... răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Este străbătut de fluviul Sena. pe hartă. Precizaţi: 1. cu literele C şi H.Ministerul Educaţiei.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 77 .capitală marcate.. pe foaia de examen. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 4 puncte B. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. numele oraşelor . pe hartă. 2.geografie Proba D.. pe hartă.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. D c. gaz metan c. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. se exloatează: a.Lacul hidroenergetic Vidra s-a amenajat în unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 1 şi 3 c. cu litera . pe hartă. Sunt situate în regiuni cu climat oceanic oraşele marcate. Precizaţi: 1.. 4 puncte B. 4 puncte Ministerul Educaţiei. B c. pe hartă. 8 d. fragmentare. B c. A b. Scrieţi. 13 2 puncte 2. 1 şi 2 b. F d.geografie Ministerul Educaţiei. 7 c. F 2 puncte D.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Datează din perioada antică oraşele marcate. pe hartă. pe hartă. 7 şi 10 d. cu numărul: a.. numele râurilor marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 6 puncte E. altitudini. Prezentaţi două argumente privind necesitatea dezvoltării unui sistem de transport modern şi diversificat în statele Europei de Est. pe hartă. 3 b. tipuri de relief. 9 şi 11 d. Ţărm de tip dalmatic. pe foaia de examen. cu litera: a. cu numerele 8 şi 11. 5 şi 11 c. cu numărul 6 este reşedinţa judeţului numit. pe foaia de examen. Oraşul marcat. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Apenini şi relieful Munţilor Penini. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 077 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. 12 şi 15 2 puncte 5. A. E d. pe hartă. D d.. 1 şi 5 d. ape geotermale d. 8 şi 9 c. J 2 puncte 4.. Insulele Baleare aparţin statului marcat. 7 şi 9 b. pe hartă. cu litera: a. numele unităţilor de relief marcate. cu literele A şi D. cu numerele: a. Numeroase hidrocentrale au fost amenajate pe râurile marcate. H 2 puncte 3. Resurse hidroenergetice mari şi un grad ridicat de utilizare a hidroenergiei (aproape 100%) le înregistrează statul marcat. pe hartă. cărbuni b. A b.. 11 şi 12 2 puncte 2. există în vestul statului marcat. 2 şi 4 2 puncte 3. cu numerele: a. cu numerele: a. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. tipuri de roci pe care s-a format relieful.Varianta 77 . E. pe hartă. cu litera: a. 6 puncte C. 2. Din subsolul unităţii de relief marcate. Scrieţi. orogeneză. A b. cu litera . pe hartă. Este capitala unui stat – monarhie constituţională oraşul marcat. pe hartă. pe hartă. petrol 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 3. 2. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii medii anuale cad în unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 4 şi 13 b. cu litera G.

526 16. Scrieţi pe foaia de examen: 1.235 57. două tipuri de climă. 2.B. 5. F 2 puncte D. 4. 1 339. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. altitudini. amplitudinea termică medie anuală. Menţionaţi: 1. cu litera: a. 3. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. A. fragmentare. H 2 puncte 5.57 Regatul Unit 244. două cauze ale diferenţei dintre valorile densităţii medii a populaţiei din statele Olanda şi Irlanda. tipuri de relief.99 Belgia 30. două ramuri industriale care valorifică resursele subsolului menţionate mai sus. 2.461 4 247. aparţinând regiunii geografice Europa Vestică. Pentru Spania. D d. două unităţi de relief. 6 puncte C.609. 6 puncte E. Nr. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 077 Analizaţi diagrama în coloane care prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare în oraşul Belgrad.Varianta 77 . 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Precizaţi două cauze care influenţează valorile densităţii medii a populaţiei în regiunea geografică Europa Vestică. popula ţiei unor state 2 ţia şi densitatea medie a popula Subiectul II membre ale Uniunii Europene. cu litera: a. C c. B b. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful unităţii de relief marcate. un factor care influenţează debitul redus al râurilor din Podişul Dobrogei. Precizaţi: 1. precizaţi: 1.379.528 10.820 60. Cele mai mari altitudini există în unitatea de relief marcată. D c. 2. două resurse ale subsolului. precum şi luna în care se înregistrează.153 Sursa: The World Factbook. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .067 2 Irlanda 70. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. două porturi maritime. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă.062. două state insulare cu recepţie de imigranţi.80 3 397. Suprafaţa Populaţia Densitatea medie a Statul (km²) (loc. Influenţe climatice submediteraneene există în unitatea de relief marcată. alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. Diagrama se referă la subiectul III A . 4 puncte B.) populaţiei (loc/km²) crt. 6 puncte E.280 4. Tabelul se referă la subiectul III D – E. treapta majoră de relief în care este situat oraşul. 2. E.14 Olanda 41. estimări la nivelul anului 2006 D. B b. E d.491. cu litera D şi relieful unităţii de relief marcate cu litera F. un factor care a contribuit la creşterea densităţii populaţiei în Depresiunea Braşov. diferenţa dintre temperaturile medii din lunile august şi februarie. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. precum şi luna în care se înregistrează.

pe hartă. Oraşele marcate. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 3. E. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numerele 10 şi 14. numele oraşelor-capitală marcate. 2.. 2.. numele statelor marcate.. Lacurile glaciare Ladoga şi Onega sunt situate în statul marcat. A. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 78 . cu litera .Ministerul Educaţiei..geografie Proba D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4 puncte B. cu numerele 4 şi 9 sunt situate în zona de climă temperat . cu numărul .. pe foaia de examen. Precizaţi: 1. Capitala Uniunii Europene şi Sediul NATO se află în oraşul marcat. Scrieţi. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 078 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C.. cu literele C şi J. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă.

D c. pe hartă. pe foaia de examen. J 2 puncte 5. 11 şi 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II .Ana este situat în unitatea de relief marcată. râurile marcate. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A b. E d. pe hartă. Oraşul marcat. 4 puncte B. D c. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 078 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. 6 2 puncte 5. I d. Influenţe climatice scandinavo . cu litera: a. H 2 puncte 4. 10 şi 12 d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă.. cu numărul: a. B b. pe hartă.. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. C c. Locomotive şi autoturisme se produc în oraşul marcat. Hunedoara d. 3. 7 c. Este capitala unui stat . H 2 puncte 2. pe hartă. Sibiu 2 puncte 2. cu litera . cu numărul .. Oraşele marcate. Scrieţi. pe hartă. pe hartă. B b. Precizaţi trei asemănări între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Pirinei. pe hartă cu numerele: a. pe hartă.. H 2 puncte 3. D c. J 2 puncte D. cu litera: a. pe hartă. 2 c. Oraşul-port Rotterdam se află în statul marcat. Este centru al industriei aluminiului oraşul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.monarhie constituţională oraşul marcat. pe hartă. 7 şi 11 b. Scrieţi. tipuri de relief. Prezentaţi două argumente prin care să susţineţi afirmaţia: „Londra este unul din cele mai mari noduri de transport de pe Glob. D d. cu numărul: a. 11 d. Insula Sardinia aparţine statului marcat. cu numerele 7 şi 9. B c. E d. F d. altitudini. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. numele râurilor marcate.. cu litera: a. Alba b. Resurse de huilă există în unitatea de relief marcată. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. A b. cu litera: a. F 2 puncte 3. Lacul vulcanic Sf. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. A. E. Vegetaţia arbustivă de tip maquis apare în statul marcat. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. fragmentare. 8 şi 10 c. pe hartă. pe foaia de examen. Scrieţi. pe foaia de examen. pe hartă. 6 puncte C. 6 puncte E. 5 d. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Prezintă numeroase amenajări hidroenergetice. 3 b. cu litera: a.. orogeneză.Varianta 78 . Precizaţi: 1. D c. 2. A b. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Arad c. 1 b. cu literele C şi F. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. Bazinul carbonifer Silezia Superioară este localizat în statul marcat. 15 2 puncte 4. cu numărul 5 este reşedinţa judeţului numit: a.geografie Ministerul Educaţiei.baltice sunt caracteristice unităţii marcate. cu litera: a. H d. A b.” 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numerele 2 şi 3 sunt străbătute de râul .

E. 4 puncte B. precum şi luna în care se înregistrează. ă la Geografie – clasa a XII-a Nr. două regiuni turistice. altitudini. 6 puncte E. 5. 10. o cauză care explică diferenţa dintre cantităţile de precipitaţii medii anuale ce cad în unităţile de relief marcate. Suprafaţa Populaţia Densitatea medie a Statul (km²) (nr. fragmentare. 2.439. 3.geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte Ministerul Educaţiei.367 66. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. trei resurse ale subsolului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D – E şi cuprinde suprafaţa. estimări la nivelul anului 2006 D.910 2. diferenţa dintre temperatura medie din luna februarie şi temperatura medie din luna august.59 Bulgaria 110. Precizaţi: 1.90 România 238. valoarea maximă a temperaturii medii lunare.235. 2. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate.299 230.021 82. o cauză care explică dezvoltarea industriei chimice în oraşul marcat. 357. 7. aparţinând regiunii geografice Europa 2 Probă scris Subiectul II Central ă. cu numărul 3. 2. 1. 3. 2. două cauze ale diferenţei dintre valorile densităţii medii a populaţiei din statele Germania şi România. 2. Scrieţi pe foaia de examen: 1.866 3. pe hartă. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .422. Diagrama se referă la subiectul III A-B.391 5. cu literele C şi F. A. treapta majoră de relief în care este situat oraşul.845 Sursa: The World Factbook. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. populaţia şi densitatea medie a populaţiei unor state membre ale Uniunii Europene. Precizaţi două cauze care determină valorile densităţii medii a populaţiei în regiunea geografică Europa Centrală. pe hartă.loc.385.455 129. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. tipuri de relief.78 Cehia 78. cu litera B şi relieful unităţii marcate cu litera E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 078 Analizaţi diagrama în coloane care prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare în oraşul Budapesta. amplitudinea termică medie anuală. 6 puncte E. precizaţi: 1. două porturi maritime. 21.670.) populaţiei (loc/km²) crt. precum şi luna în care se înregistrează.86 Germania 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. trei ramuri industriale care valorifică resursele subsolului menţionate mai sus.Varianta 78 . Precizaţi: 1. pe hartă. alte aspecte specifice ale reliefului. 6 puncte C.36 Slovacia 48.448 111. două state reprezentative din punct de vedere al numărului de emigranţi. Precizaţi: 1.000 90. 4.

Oraşul Skopje este marcat.geografie Proba D. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 079 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . E. pe hartă. pe hartă.C. Sediul Comisiei Europene se află în oraşul marcat. cu literele D şi I. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Precizaţi: 1. pe foaia de examen. 2.Ministerul Educaţiei. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Scrieţi. A. Fluviul Pad (Po) curge pe teritoriul statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 79 . numele statelor marcate. 4 puncte B. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numărul … 2. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere. cu literele 5 şi 9. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. cu numărul … 3.

Kiev c. cu litera: a. E. Chişinău b. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Capitala statul marcat. cu literele B şi G. tipuri de roci pe care s-a format relieful. cu litera A se numeşte: a. C c. C d. distribuţia spaţială a altitudinilor. A b. Are ieşire la Marea Baltică statul marcat. gradul de fragmentare. numele unităţilor de relief marcate. Scrieţi. ortodoxă c. 2. Minsk d. pe hartă. cu litera: a. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Varşovia 2 puncte 4. pe hartă. 6 puncte E. Unitatea de podiş formată în timpul orogenezei alpine este marcată. F d. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 079 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul lI A – E. tipuri genetice de relief. Râurile marcate pe hartă cu numerele 5 şi 6 îşi au izvoarele în Grupa Munţilor … 6 puncte C.geografie Ministerul Educaţiei. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul … 3. cu litera: a. Târnava Mică 2 puncte 2. E 2 puncte 5. Precizaţi două argumente care să susţină această afirmaţie. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Caucaz. numele oraşelor marcate. A b. G d. cu litera … 2. E 2 puncte 3. orientarea culmilor şi a văilor principale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. alte aspecte specifice ale reliefului. pe hartă. 4 c. pe hartă. A b. islamică d. pe hartă. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . C c. Cea mai mare parte a populaţiei din statul a cărui capitală este oraşul marcat. Precizaţi: 1. H 2 puncte 3. Scrieţi.Varianta 79 . pe foaia de examen. pe foaia de examen. pe hartă. Lacul Vidra se află situat în unitatea de relief notată pe hartă cu litera: a. cu numărul 6 se numeşte: a. 4 puncte B. B c. „Relieful Europei s-a format în perioade geologice diferite”. pe hartă. B b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numărul 11 este de religie: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. D d. 5 d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Târnava Mare d. G 2 puncte 2. catolică b. Statul cu cea mai mică suprafaţă din Europa este o enclavă situată în statul marcat. Someşul Mare b. protestantă 2 puncte D. cu numerele 7 şi 10. pe hartă. pe foaia de examen. 3 b. pe hartă. Aparţine bazinului hidrografic al Prutului râul marcat. Râul marcat. Scrieţi. Someşul Mic c. S-au format în timpul orogenezei caledonice munţii din statul marcat. A. Traversează o depresiune de tip „golf” râul notat pe hartă cu numărul: a. D c.

2. E. cu numărul 7. un factor de favorabilitate în dezvoltarea economică a oraşului marcat. Oraşul marcat. cu litera: a. influenţă climatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 6 puncte E. precipitaţii medii anuale. Precizaţi: 1. Precizaţi: 1. numărului mai mare de locuitori în Europa Centrală. pe hartǎ. Braşov b. două oraşe . 3. diferenţelor privind numărul locuitorilor între Europa de Nord şi Europa de Vest. două caracteristici ale climei. Pentru Franţa.port maritime. 3. cu D. Buzău c. pe hartǎ. două luni în care temperatura medie are valori cuprinse între 0 şi 5°C. două ramuri industriale. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . C d. precum şi luna în care se înregistrează. cea mai mică valoare a temperaturii medii lunare. 6 puncte E. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a hidroenergiei în structura energetică a Norvegiei. pe hartă. vânturi. 4 puncte B. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Covasna d. 5. cea mai mare valoare a temperaturii medii lunare. un factor care favorizează creşterea bovinelor în unitatea de relief marcată. Prezentaţi: 1. două resurse de subsol. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. A b. 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 4. cu numărul 11 este reşedinţa judeţului numit: a. A. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. cu litera E. cu C şi clima unitaţii de relief marcate. emigrării populaţiei din Europa de Est. B c. 2. 2. pe hartă. etaj climatic. amplitudinea medie anuală (diferenţa dintre valorile extreme ale temperaturii în cursul anului). F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 079 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectele III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. Sibiu 5. 2. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 10 puncte Subiectul II D. precum şi luna în care se înregistrează. Domuri gazeifere se găsesc în unitatea de relief marcată. două caracteristici ale reliefului. 6 puncte C. 2.Varianta 79 . Precizaţi câte o cauză a: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. precizaţi: 1. D 2 puncte 2 puncte D.geografie Ministerul Educaţiei. valoarea temperaturii medii din lunile februarie şi octombrie.

pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.geografie Proba D. pe hartă. cu literele C şi … 2. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera A şi F. A. Alpii Dinarici se desfăşoară şi pe teritoriul statului marcat.C. cu numerele 1 şi 7. Precizaţi: 1. Scrieţi. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 4 puncte B. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere. Oraşul-capitală marcat. numele statelor marcate. 2. Din fostul stat Cehoslovacia au făcut parte statele actuale marcate.Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 80 . pe hartă. E. numele oraşelor-capitală marcate. pe foaia de examen. pe hartă. pe hartă. cu numărul 5 se numeşte … 3. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 080 Harta de mai sus se referă la subiectul I A .

pe hartă. cu litera: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte B. D c. pe hartă. pe foaia de examen. G c. F b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 4 puncte 1. cu litera: a. pe foaia de examen. temperatura medie anuală. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. H d. 12 2 puncte 3. C d. cu litera: a. C b. Unitatea de relief marcată. pe hartă. pe hartă. 2 b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. E d.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera: a. Unitatea subcarpatică cu importante resurse energetice (petrol. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. B c. Cea mai veche unitate de relief este marcată. gaze naturale) este marcată. o mare parte din teritoriul statului marcat. Precizaţi trei deosebiri între clima Europei Vestice şi clima Europei Estice. pe hartă. 10 c. I 2 puncte 2. pe hartă. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. F 2 puncte 4. B c. cu numărul: a.Varianta 80 . B c. pe hartă. cu numerele 8 şi 10. J 2 puncte D. Scrieţi. A b. A. F d. A b. cu litera C se numeşte … 3. E. I 2 puncte 4. 4 puncte Ministerul Educaţiei. G 2 puncte 5. B b. Este situat în Peninsula Balcanică. 2. cu litera … 2. I d.11 d. amplitudine termică. cu litera : a. pe hartă. cu litera: a. Lacul hidroenergetic Vidra se află situat în unitatea notată pe hartă cu litera: a. Munţii Rodnei se află în unitatea de relief marcată.capitală Berna este marcat. Oraşul . G 2 puncte 2. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat. F c. F d. numele oraşelor marcate. pe hartă. Oraşul Alexandria este situat în unitatea de relief marcată. E b. Precizaţi: 1. Prezentaţi două caracteristici ale reliefului Câmpiei Europei de Est. numele râurilor marcate. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . A b. Cerealele ocupă suprafeţe extinse în unitatea de relief marcată. 12 d. E c. cu litera: a. G d. Alpii Dinarici se află în statul marcat. pe hartă. Vegetaţia de taiga (pădure de conifere) şi tundra sunt specifice statului marcat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 080 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul lI A – D. 6 puncte E. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. F c. 6 c. Un important combinat siderurgic este situat în oraşul notat pe hartă cu numărul: a. cu litera … 6 puncte C. vânturi. cu numerele 1 şi 2. 15 2 puncte 5. 9 b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: precipitaţii medii anuale. G d. pe hartă. pe hartă. J 2 puncte 3. râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. Scrieţi. A b.

B. E. ponderea populaţiei urbane în 1992. un tip de climă. 6 puncte E. 4 puncte Ministerul Educaţiei.Varianta 80 . 1946 22 18 2. populaţia totală din Franţa în anii 1946 şi 1990. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. loc. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: temparaturi medii anuale. 10 puncte D. 6 puncte E. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 1861 11 26 4 puncte 1911 12 22 1921 13 21 B. loc. 5.) Franţa în perioada 1861-1992. precipitaţii medii anuale. ponderea populaţiei rurale în anul 1921. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe foaia de examen.700 449. cu litera F şi clima unităţii marcate cu litera H. loc. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D.300. 1954 24 18 3. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. două centre urbane. Se dă următorul tabel: Ţara Suedia Anul 2006 Suprafaţa ( km² ) 2 603.823.000 8. 1968 35 15 6 puncte 1982 40 14 1990 42 15 1992 45 14 C. Prezentaţi doi factori care influenţează debitul râurilor din România. două unităţi de relief. precizaţi: 1. Prezentaţi două argumente care să demonstreze faptul că Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord dispune de un important potenţial turistic. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 080 Analizaţi tabelul alăturat care prezintă populaţia Franţei pe medii rezidenţiale şi se referă la subiectul III A . 2. două resurse de subsol. Pe baza datelor din tabelul alăturat calculaţi: 1931 20 20 1. Calculaţi. Precizaţi două cauze ale creşterii populaţiei urbane din (mil. 3.) 47. două râuri şi un lac natural. vânturi.geografie Ministerul Educaţiei. 2. etaj climatic. valoarea densităţii medii a populaţiei pentru Suedia şi Ucraina. influenţă climatică.964 Populaţia (nr. Precizaţi două cauze ale diferenţelor care apar între valorile densităţii medii a populaţiei calculate pentru cele două ţări europene.) (mil. 4. pe hartă. Populaţia Populaţia Anul urbană rurală A.000 Probă scrisă la Geografie –Ucraina clasa a XII-a 2006 Subiectul II 1. Pentru Italia.

A. Cel mai mic stat din Europa este o enclavă pe teritoriul statului marcat. cu literele B şi C. Se acordă 10 puncte din oficiu. Precizaţi: 1. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 081 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere. numele statelor marcate.geografie Proba D. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. 2. cu numărul 2 se numeşte … 2. Capitala statului marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 81 . E. cu numerele 9 şi 10. pe foaia de examen. Scrieţi. numele oraşelor marcate. Oraşul-capitală marcat. pe hartă.Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. pe hartă. cu litera … 3. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera G se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .

râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12 . cu numărul 4 străbate Depresiunea: a. pe hartă. Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Tallinn c. pe hartă. Apenini c. numele râurilor marcate. Penini d. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. slave 2 puncte D. D c.… 6 puncte C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Scrieţi. Maramureş d. orientarea culmilor şi a văilor principale. J 2 puncte 4. Pe teritoriul statului marcat. pe hartă. Limba vorbită de populaţia statului marcat. germanice c. Oraşul-port fluvial marcat. cu numărul 12 este străbătut de: a. cu literele A şi C. tipuri genetice de relief. 2. F d. E. Fluviul Tibru traversează capitala statului marcat. pe hartă. E c. Alpi b. gradul de fragmentare. Precizaţi doi factori care favorizează un mare flux turistic spre Italia. cu litera F se află Munţii: a.Varianta 81 . H d. fino-ugrice b. cu litera: a. cu litera F face parte din familia limbilor: a. Varşovia d. distribuţia spaţială a altitudinilor. Relief carstic diversificat este specific în unitatea de relief marcată. cu litera: a. pe hartă. pe hartă. 6 puncte E. 4 puncte B. Scrieţi. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor Ural. Precizaţi: 1. Oraşul marcat.alte aspecte specifice ale reliefului . Vilnius 2 puncte 2. Jiu d. cu numărul 11 se numeşte . 4 puncte Ministerul Educaţiei. În unitatea de relief marcată. numele unităţilor de relief marcate. A b. Olt 2 puncte 3. Capitala statului marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Pirinei 2 puncte 3. I d. pe foaia de examen. Au orientare predominant NV-SE culmile munţilor din unitatea de relief marcată. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Petroşani 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu litera H este: a. Buzău b. latine d. Loviştei c. Râul marcat. cu numerele 2 şi 5. pe hartă. cu litera … 2. pe foaia de examen. cu litera D se resimt influenţe climatice… 3. pe hartă. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe hartă. A. Cel mai mare port maritim al Europei este situat în statul marcat. cu litera: a. D c. pe hartă. B b. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. B b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. J 2 puncte 5. Ialomiţa c. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 081 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul lI A – C şi E. pe hartă. H 2 puncte 2.geografie Ministerul Educaţiei. Giurgeu b. pe foaia de examen. Riga b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.

6 puncte C. înclinare.. 2.. 2. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .000 5. E. 6 puncte E. Precizaţi: 1. oraşul unde se află sediul Parlamentului European. cel mai populat stat european şi numărul de locuitori din acest stat.loc. Vegetaţia alpină este bine reprezentată în unitatea de relief marcată. 4 puncte 4 B. tipuri genetice de relief. 2 b. diferenţa dintre numărul de locuitori din Germania şi România.loc. Se dă următorul tabel: Ţara Islanda Bulgaria Finlanda Suprafaţa (km²) 103. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. alte aspecte specifice ale reliefului. F d.994 338. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 3 c. pe hartă. două state din Europa Vestică cu o populaţie ce depăşeşte 60 mil. 4 puncte Ministerul Educaţiei.loc.231. Pentru Franţa.geografie Ministerul Educaţiei. 2.000 7. Precizaţi: 1.145 Populaţia (nr. Precizaţi: 1. C b. trei resurse de subsol. 6 puncte E. tipuri de roci pe care s-a format relieful. cele mai reduse valori ale numărului de locuitori şi statul în care se înregistrează. 4 d.518. cu litera: a. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 10 puncte D.372 1. pe hartă. cu numărul: a. două râuri sau fluvii. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. distribuţia spaţială a altitudinilor. precizaţi: 1. 3. 4. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Podişului Getic şi relieful Depresiunii Colinare a Transilvaniei. Precizaţi două cauze ale valorii negative a bilanţului migratoriu în ţările Europei de Est. 5 2 puncte 5. cu litera G . Calculaţi densitatea medie a populaţiei Bulgariei şi Finlandei.B. două caracteristici ale agriculturii. 3.819 110. două state din Europa Sudică cu o populaţie ce depăşeşte 40 mil. 2. Străbate o câmpie de subsidenţă râul marcat. Prezentaţi o cauză a densităţii reduse a populaţiei în Islanda. E c. 2. un factor care favorizează creşterea în număr mare a ovinelor în unitatea de relief marcată. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.Varianta 81 . două porturi maritime. A. cu litera F. un factor care a determinat construirea unui număr mare de iazuri şi heleştee în unitatea de relief marcată.) 294. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 081 Analizaţi diagrama alăturată care prezintă numărul locuitorilor din ţări europene şi se referă la subiectele III A . 5. gradul de fragmentare. pe hartă. H 2 puncte D.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă.Ministerul Educaţiei. Vulcani activi sunt pe teritoriul ţării marcate.geografie Proba D.. cu litera . cu literele C şi E. A. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 82 . pe harta. cu numerele 7 şi 8. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . E. Statul marcat. pe foaia de examen. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 082 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . pe hartă. cu numărul 9 … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . numele statelor marcate.capitală cu numere. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Precizaţi: 1. pe hartă. Forma de guvernământ a statului în care se află oraşul-capitală marcat. cu litera F se numeşte … 2. pe hartă.E. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrieţi.. numele oraşelor-capitală marcate. 3. 4 puncte B.

5 c. Estonia b. Oraşul marcat. cu litera… 6 puncte C. cu numărul 3 este reşedinţa judeţului … 2. 3 b. numele unităţilor de relief marcate. cu litera D se numeşte: a. 9 2 puncte D. D c. Cel mai important bazin de exploatare a lignitului este situat în unitatea de relief marcată. precipitaţii medii anuale. pe hartă. 8 2 puncte 3. cu literele F şi H. cu litera B. Fluviul Nipru traversează statul a cărui capitală este oraşul marcat. pe hartă. 7 d. C b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu numerele 2 şi 4. H 2 puncte 4. 2. pe hartă. C b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Moldova c. 6 puncte E. Precizaţi: 1. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. temperaturi medii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe foaia de examen. Precizaţi două cauze care să explice valorile mici ale densităţii populaţiei din statul marcat.Varianta 82 . Oraşul San Marino este marcat. Scrieţi. numele oraşelor marcate. Letonia c. cu numărul: a. E. cu litera G şi clima statului marcat. pe hartă. pe hartă. Ucraina 2 puncte 5. Este o monarhie statul marcat.geografie Ministerul Educaţiei. 3 b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 082 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe hartă. 5 c. Râul marcat. pe hartă. Importante zăcăminte de minereuri de fier şi marmură se exploatează din unitatea de relief marcată. Călmăţui c. pe hartă. Lituania d. 5 c. Scrieţi. cu numărul: a. Prahova 2 puncte 3. vânturi. Este traversat de fluviul Vistula oraşul-capitală marcat. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera… 3. amplitudine termică. F d. cu numărul: a. Influenţe climatice pontice se resimt în unitatea de relief marcată. 7 d. E c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera: a. cu litera A. pe hartă. 4 puncte B. pe hartă. cu numărul 6 este străbătut de râul: a. pe foaia de examen. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Scrieţi. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Statul marcat. pe foaia de examen. 10 2 puncte 2. pe hartă. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. Prut d. Dâmboviţa d. cu litera: a. factori ce influenţează clima. A. 4 b. Bârlad b. Siret 2 puncte 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. F d. 8 d. cu numărul 8 se numeşte: a. Argeş b. pe hartă. Oraşul marcat.

526 2. o cauză a varietăţii influenţelor climatice de pe teritoriul ţării noastre. Menţionaţi o cauză a valorilor mari ale densităţii populaţiei. alte aspecte specifice ale reliefului. Vegetaţie alpină se dezvoltă în unitatea de relief marcată. 3.loc. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . densitatea populaţiei din statele respective. distribuţia spaţială a altitudinilor. 1.o mare varietate a reliefului”. un factor care determină densităţi mari ale populaţiei în judeţul Prahova. o zonă de vegetaţie. amplitudinea termică medie anuală. pe hartă. două ramuri industriale care prelucrează resursele locale. cu litera B şi relieful unităţii marcate pe hartă cu litera G. Precizaţi două argumente pentru a susţine afirmaţia: “Agricultura britanică produce 60% din necesarul de hrană al ţării. B c. 6 puncte C. Precizaţi: 1. Precizaţi statul cu cea mai mare densitate a populaţiei. 6 puncte E. cu doar 1% din populaţia activă”. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 1. temperatura maximă. Populaţia Suprafaţa Ţara (nr. 1. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.100. pe hartă. cu litera: a.422. Precizaţi: 1.461 41. Podgoria Murfatlar este situată în unitatea de relief marcată. A b. 6 puncte E. pe hartă. numele unei insule sau a unui arhipelag care aparţine acestui stat. o de relief 2 Probă scris ă unitate la Geografie – clasa a XII-a 2. gradul de fragmentare. tipuri de roci. Portugalia 10. diferenţa dintre cantităţile medii de precipitaţii înregistrate în lunile mai şi decembrie. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 082 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. precum şi luna în care s-a înregistrat. un timp de climă. F d.geografie Ministerul Educaţiei.021 3.) (km2) crt. Precizaţi un argument pentru a susţine afirmaţia: “Franţa se caracterizează printr . B b. A. Olanda 16. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Germania 82. tipuri genetice de relief.391 2. precizaţi: 1. 4 puncte B. două resurse naturale.Varianta 82 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.299 357.000 92. 7. 3. Subiectul II 10 puncte D. cu litera: a. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. orientarea culmilor şi văilor principale. Calculaţi. C d. pe baza datelor din tabel. Nr. Referitor la Grecia. 4.491. 3. G 2 puncte 2 puncte D. C c. Precizaţi două cauze care au condus la defrişările masive ale suprafeţelor de pădure din ţările Europei Sudice. 2. în statul respectiv. 2. E. D 5.porturi maritime. două oraşe . 5. 6.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 83 . cu numerele 4 şi 6. pe hartă. pe foaia de examen. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 083 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. numele oraşelor . 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă.Ministerul Educaţiei. pe hartă. 4 puncte B. pe hartă.capitală marcate. A. Statul marcat... 3.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă cu litera B se numeşte.. Precizaţi: 1. cu litera .. 2. În Peninsula Italică este situat oraşul-capitală marcat. cu numărul . E. Scrieţi. cu literele C şi J.geografie Proba D. numele statelor marcate. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere.. Alpii Scandinaviei se desfăşoară pe teritoriul statului marcat.

J 2 puncte 4. pe hartă. Scrieţi. pe hartă.. Capitala Spaniei este marcată. 6 2 puncte 4. 2 c. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. D b. pe hartă. distribuţia spaţială a altitudinilor. pe foaia de examen. C c. cu numerele 1 şi 6. tipuri genetice de relief. Scrieţi. pe foaia de examen. I 2 puncte 5.geografie Ministerul Educaţiei. Zăcăminte de marmură şi minereu de fier există în subsolul unităţii de relief marcată. cu numărul: a.Europeană se află pe teritoriul statului marcat. 3 c.. Galaţi d. I 2 puncte 3. orientarea culmilor şi a văilor principale. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Câmpia Nord . 3. E. 6 puncte E. cu litera: a. H d. C b. F c. cu litera: a. cu numărul: a. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Urali. cu numerele 9 şi 10. Precizaţi doi factori care au determinat prezenţa stepei şi a silvostepei în sud-estul Europei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 083 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Oraşul Berna este capitala statului marcat. Conuri şi cratere vulcanice sunt prezente în unitatea de relief marcată. numele oraşelor marcate.. cu numărul 2 străbate oraşul: a. cu litera . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul: a.. Scrieţi. pe hartă. cu litera: a. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu litera: a. D d. Prezintă şisturi verzi unitatea de relief marcată. Slobozia 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat. B b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. H 2 puncte 2. 12 d. pe hartă. pe hartă. A. 1 b.Varianta 83 . 2. C c.. tipuri de roci. A b. G 2 puncte 3. E c. 9 b. Prezintă relief de domuri unitatea de relief marcată. Este situat în Subcarpaţii Getici oraşul marcat. G d. gradul de fragmentare. pe hartă. cu litera . Străbate Podişul Getic râul marcat.. Precizaţi: 1. E d. 4 puncte B. Focşani c. 15 2 puncte 2. pe hartă. pe hartă. 6 puncte C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. alte aspecte specifice ale reliefului. 4 d. Râul marcat. 11 c. A b. numele râurilor marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. 1 b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Buzău b. G d. Capitala Federaţiei Ruse este oraşul marcat. cu numărul . F c. pe foaia de examen. 5 d. 2. cu litera: a. 13 2 puncte D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. pe hartă.

10 c. pe hartă. vara 2. alte aspecte specifice ale reliefului. numele a două râuri sau fluvii. toamna d. iarna b. iarna b. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. cu litera F şi relieful unităţii marcată. Este reşedinţa judeţului Suceava oraşul marcat. precizaţi: 1. un factor natural care determină densităţi reduse ale populaţiei în unitatea de relief marcată. o cauză care determină cantităţi reduse de precipitaţii în unitatea de relief marcată. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. Suprafaţa Populaţia Populaţie urbană (km2) (mil. 2. două resurse de subsol şi două ramuri 2 industriale dezvoltate prin prelucrarea acestora.Varianta 83 . pe hartă. cu numărul: a. 4. Precizaţi: 1. gradul de fragmentare. Precizaţi două cauze care determină diferenţa de populaţie urbană dintre Albania şi Belgia. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 3. 55 mm b. Precizaţi: 1. 145 mm d. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi două argumente conform cărora turismul din Italia este mai dezvoltat şi mai diversificat decât cel din Olanda. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 180 mm 6 puncte C. tipuri de roci. Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa. Scrieţi pe foaia de examen litera 20 corespunzătoare răspunsului corect. numele a două unităţi de relief. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei.9 97 1. distribuţia spaţială a altitudinilor. numele unui oraş – port fluvial. primăvara c. A. orientarea culmilor şi a văilor principale. 4 puncte 160 140 120 Precipitaţii (mm) 100 80 60 40 B. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 0 I F M A M I I A S O N D pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai Lunile anului jos: 1.2 38 Belgia 30500 9. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 5. numărul de locuitori şi ponderea populaţiei urbane a două state europene. Referitor la Germania. toamna d. 2. Precizaţi o cauză a diferenţei de densitate a populaţiei dintre cele două state. este: a. E. Anotimpul cu cele mai mici valori ale precipitaţiilor este: a. vara 3. 10 puncte D. pe hartă. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. cu litera E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 083 Analizaţi diagrama în coloane care prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare (exprimate în mm) la o staţie meteorologică din Europa şi se referă la subiectul III A şi B. primăvara c. 6 puncte E. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 6 puncte E. cu litera G. 2. Diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă de precipitaţii medii lunare. un tip de climă. 2. 12 2 puncte D. cu litera G.loc) (%) Ţara Albania 28700 3. tipuri genetice de relief. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 90 mm c. Anotimpul cu cele mai mari valori ale precipitaţiilor este: a. Calculaţi densitatea populaţiei din Albania şi Belgia. 11 d. 9 b.

E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. pe hartă. cu numerele 6 şi 7. cu litera.geografie Proba D. pe hartă.. cu numărul . pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2. cu litera . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 084 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 84 ... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. numele oraşelor-capitală marcate.. pe hartă. pe hartă.. cu literele F şi J.Ministerul Educaţiei. Scrieţi. numele statelor marcate. Aglomeraţia urbană Randsthad Holland se află în statul marcat. 3. Capitala Portugaliei este oraşul marcat. 2. A. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Cel mai sudic gheţar actual este localizat în munţii din sudul statului marcat. pe foaia de examen. 4 puncte B..

B c. B c. C b. cu litera: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 084 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. F d. o cauză a valorii reduse a densităţii popualţiei în această parte a Europei. pe hartă. A. cu litera: a. pe hartă. 6 c. o cauză care explică valorile mari ale ponderii populaţiei vârstnice. Are relief predominant de câmpie statul marcat. Relieful de cueste este caracteristic unităţii de relief marcată. 3 c. Cele mai mari altitudini din ţară se înregistrează în unitatea de relief marcată. G d. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Statul marcat. pe hartă. H 2 puncte 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. E d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera . D c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte B. numele râurilor marcate pe hartă cu numerele 1 şi 5. D d. pe hartă. Scrieţi.. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. cu litera: a. D d. D c. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului numit: a. Oraşul Reşiţa este situat în unitatea de relief marcată. Mehedinţi d. Pentru statele din Peninsula Scandinavă precizaţi: 1. Irlanda c. pe hartă. pe hartă. Se exploatează importante zăcăminte de minereu de fier din statul marcat. 6 puncte E. numele oraşelor marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 2.pe hartă. A b..Varianta 84 . Precizaţi: 1. cu numărul: a. pe hartă.cu litera. cu litera: a. cu numerele 9 şi 12. pe hartă. precipitaţii medii anuale. 4 b. A b. pe foaia de examen. C b. Luxemburg d. temperaturi medii anuale. Munţii formaţi în orogeneza alpină. Ungaria 2 puncte 4. 6 puncte C. J 2 puncte 5..geografie Ministerul Educaţiei. F 2 puncte 3. se găsesc pe teritoriul statului marcat. vânturi. Oraşul marcat. 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. G 2 puncte 4. cu litera D se numeşte: a. 2. Gorj c. cu litera: a. Poartă denumirea de piemont unitatea de relief marcată. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 5 d. pe hartă. 2 b. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat pe hartǎ cu litera E şi clima statului marcat pe hartǎ cu litera H. pe foaia de examen. pe hartă. pe foaia de examen. H 2 puncte D. Scrieţi. cu litera: a. Grecia b. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . H 2 puncte 3. E d. E c. A b. amplitudine termică.. Câmpia Bărăganului este traversată de râul marcat. Influenţe climatice scandinavo-baltice se resimt în unitatea de relief marcată. 10 2 puncte 2.. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Cea mai tânără unitate de relief este marcată. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Capitala Elveţiei este oraşul marcat. Olt 2 puncte 5. E. 8 d. pe hartă.. cu litera . 3. cu numărul: a. B b. B c. Dolj b.

orientarea culmilor şi a văilor principale. alte aspecte specifice ale reliefului. Diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă de precipitaţii medii lunare. pe hartă. cu litera E. Calculaţi densitatea populaţiei din Islanda şi Ungaria. Pentru Grecia. numele a trei oraşe. 85 mm d. E. pe hartă. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 6 puncte E. numele peninsulei în care este situată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. vara 3.Varianta 84 . primăvara c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 084 Analizaţi reprezentarea grafică alăturată care prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa şi se referă la subiectul III A şi B. este de: a. Precizaţi o cauză a diferenţei de densitate a populaţiei din cele două state. 25 mm b. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. distribuţia spaţială a altitudinilor. tipuri de roci. 3. Precizaţi: 1.3 92 Ungaria 93032 10. pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată.1 65 1. gradul de fragmentare. cu litera B. vara 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. valoarea minimă a medii lunare şi luna înregistrează. 90 Precipitaţii (mm) precipitaţiilor în care se precipitaţiilor în care se 4 puncte 80 70 60 50 40 30 20 10 0 I F M A M I I A S O N D B. valoarea maximă a medii lunare şi luna înregistrează. precizaţi: 1. toamna d. 100 A. cu litera C. Precizaţi: 1. 2. Scrieţi pe foaia de examen litera Lunile anului corespunzătoare răspunsului corect. Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa. 2. iarna b. 10 puncte D. Anotimpul cu cele mai mari valori ale debitului este: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat 6 puncte E. primăvara c. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 4.geografie Ministerul Educaţiei. 2. două ramuri economice dezvoltate. Anotimpul cu cele mai mici valori ale debitului este: a. o cauză care explică cantităţile mari de precipitaţii medii anuale din unitatea marcată. 5. Precizaţi două argumente pentru care turismul din Franţa este mai dezvoltat şi mai diversificat decât cel din Olanda. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 2. numele a două insule. 99 mm 6 puncte C. iarna b. un factor care a determinat amplasarea unui număr mare de termocentrale în unitatea marcată. două state vecine. toamna d. numărul de locuitori şi ponderea populaţiei urbane în două state europene: Suprafaţa Populaţia Populaţie urbană (km2) (mil. pe hartă. tipuri genetice de relief. cu litera B şi relieful unităţii marcată. loc) (%) Ţara Islanda 102819 0. 74 mm c.

numele oraşelor . cu numerele 7 şi 15. cu literele D şi J. pe hartă.. Se acordă 10 puncte din oficiu.capitală cu numere. Munţii Pindului sunt situaţi pe teritoriul statului marcat.capitală marcate.. Oraşul marcat. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. 2. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 085 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Oraşul-capitală marcat. Scrieţi. cu litera … 3.Ministerul Educaţiei. pe hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 .geografie Proba D. numele statelor marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 85 .. cu numărul 14 se numeşte . E. 2. Precizaţi: 1. cu numărul 12 este situat în bazinul hidrografic al fluviului . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. A. 4 puncte B.

pe foaia de examen. Oraşul marcat. cu litera: a. pe hartă. G d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. H 2 puncte 3. cu litera: a. se găsesc pe teritoriul statului marcat.. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. E 2 puncte 2. E c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 6 puncte C. Unităţi montane vechi. Elveţia d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. clima mediteraneană este caracteristică părţii sudice a statului marcat. cu litera: a. D d. numele oraşelor marcate. caledoniene. B b. E. 3. pe hartă. Petrol şi sare se exploatează din subsolul unităţii de relief marcate. cu litera: a. H c. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. J 2 puncte 2. numele unităţilor de relief marcate. 4 puncte B.. F c. Râul marcat. Scrieţi. J 2 puncte 4. cu litera C sunt pătrund influenţe climatice … 2. Temperaturi medii anuale mai mari de 10°C sunt specifice unităţii marcate. cu literele C şi E. pe hartă. In Europa de Vest. Pădurile de conifere (taiga) se dezvoltă pe teritoriul statului marcat. C b. cu numărul: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. C b. B b. 9 c. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 085 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. G 2 puncte 4. 2. Slovenia 2 puncte 5. cu numerele 7 şi 12. pe hartă. A b. pe hartă cu litera: a. Influenţele climatice scandinavo–baltice pătrund în unitatea de relief marcată. cu A şi clima statului marcat cu C. D c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 8 b. Scrieţi. Scrieţi. A. J 2 puncte 3. Precizaţi: 1. pe hartă. pe hartă. În unitatea de relief marcată. D d. Este situat în Câmpia de Vest oraşul marcat. precipitaţii medii anuale. 11 d. pe foaia de examen. amplitudine termică. statul marcat. factorii genetici. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. pe foaia de examen. Ca formă de guvernământ este monarhie. Croaţia c. C b. vânturi. pe hartă. C b. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Austria b. pe hartă. temperaturi medii anuale. B c. cu numărul 6 traversează reşedinţa judeţului numit . H d. pe hartă.Varianta 85 . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.. pe hartă. cu litera: a. cu numărul 11 este capitala statului numit: a. pe hartă. I d. pe hartă. I 2 puncte D.. Prezentaţi două cauze care au determinat o densitate redusă a căilor ferate în Peninsula Scandinavă. cu litera: a. F d. C c. F c. cu numărul 11 se numeşte . 6 puncte E.geografie Ministerul Educaţiei. G d. Oraşul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere .

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe scurt. alte aspecte specifice ale reliefului. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . pe hartă. cu numerele 2 şi 3: a. orientarea culmilor şi a văilor principale. Comisia Europeană a stabilit condiţii de aderare. sunt afluenţi ai Siretului 2 puncte D. 2. cu litera B. Prezentaţi: 1. un factor care determină caracterul continental al climei pe teritoriul Ucrainei. 10 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Integrarea în Uniunea Europeană vizează viaţa economică. E. fiecare condiţie de aderare amintită mai sus. două regiuni turistice. 2. Precizaţi două condiţii de aderare la UE pentru statele candidate. 2. Pentru Franţa. două cauze ale creşterii debitelor medii lunare în intervalul martie . politică.Varianta 85 . 2. 2. 4. trei resurse ale subsolului. Pentru statele care doreau să adere la UE. 6 puncte E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 085 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu din Europa. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. tipuri genetice de relief. izvorăsc din Subcarpaţii Moldovei c. 2. un factor natural care nu favorizează dezvoltarea culturilor agricole în Carpaţii Meridionali. două avantaje ale producerii hidroenergiei comparativ cu alte modalităţi de obţinere a energiei electrice. tipuri de roci. sunt amenajate hidroenergetic d. 6 puncte C. un argument care ilustrează originalitatea Mării Negre. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. gradul de fragmentare. sunt afluenţi ai Bistriţei b. Precizaţi: 1. distribuţia spaţială a altitudinilor. precizaţi: 1. 4 puncte B. valoarea minimă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează. cu litera A şi relieful unităţii de relief marcată. 1. Precizaţi: 1. Explicaţi.mai. două porturi maritime. pe hartă. A. trei ramuri industriale care valorifică resursele subsolului menţionate mai sus. Precizaţi: 1. socială şi culturală. 3. Râurile marcate. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 6 puncte E. valoarea maximă a debitului mediu luar şi luna în care se înregistrează.geografie Ministerul Educaţiei. un factor care determină debitele medii lunare reduse din intervalul septembrie – decembrie.

4 puncte B. numele statelor marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. pe hartă.capitală marcate. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .. cu numerele 10 şi 12. numele oraşelor . Precizaţi: 1..geografie Proba D. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . 2.. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 086 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Ministerul Educaţiei. Capitala marcată. cu litera . pe foaia de examen. cu numărul 1 este traversată de fluviul numit .. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Capitala statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 86 .. pe hartă. cu litera G se numeşte .capitală cu numere. A.. cu literele F şi G. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. 2. 3. E. pe hartă. Scrieţi.

D c. C b. 11 d. 8 d. D c. Străbate Podişul Getic râul marcat. 1.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera … 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu numărul: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Vegetaţia de tundră este specifică în nordul statului a cărui capitală este marcată. E c. 4 c. C d. 2. pe foaia de examen. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul: a. cu litera: a. 8 b. Capul Roca. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. extremitatea vestică a continentului european. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. numărul: a. 12 2 puncte 4. H 2 puncte 3. pe hartă. 10 c. cu numerele 10 şi 11. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. C b. tipuri genetice de relief. 6 puncte E. Podişul Doneţk se află pe teritoriul statului marcat. pe hartă. J 2 puncte 5. pe hartă. pe hartă. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Oraşul marcat. E d. D c. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică. cu numărul: a. 11 2 puncte 3. Precizaţi: 1. gaze naturale. fragmentare. Precizaţi trei asemănări între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor Pirinei. 2. 3 b. B b. pe foaia de examen. 8 b. Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Relieful carstic are o mare dezvoltare în unitatea de relief marcată. pe hartă. tipuri de roci pe care s-a format relieful. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 086 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. pe foaia de examen. cu litera: a. sare şi cărbuni se exploatează din unitatea de relief marcată. E. Scrieţi. Resurse de petrol. pe hartă. numele râurilor marcate. 9 c. cu numărul 6 este reşedinţa judeţului. 11 d.. pe hartă. Oraşul . 10 d. A. este situat pe teritoriul statului marcat. 9 b. pe hartă. Influenţele climatice oceanice sunt specifice unităţii de relief marcate. 10 c. pe hartă.Varianta 86 . D 2 puncte 2. 2. 11 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . E d. Este capitala unui stat-monarhie constituţională oraşul marcat. cu litera … 6 puncte C. cu literele D şi E.capitală Praga este marcat. Relieful glaciar are cea mai mare dezvoltare în unitatea de relief marcată. pe hartă. B c. cu litera: a.. 4 puncte B. H d. A b. numele unităţilor de relief marcate. Bauxită se exploatează din subsolul unităţii de relief marcate. H 2 puncte 2. G d. Scrieţi. G 2 puncte 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 12 2 puncte D. cu litera: a. A b. altitudini.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. distribuţia spaţială a altitudinilor. Precizaţi o cauză a creşterii ponderii populaţiei ocupate în sectorul terţiar pentru ţările din tabel. tipuri genetice de relief. 2. cu excepţia industriei alimentare. statul cu cea mai mare pondere a populaţiei active în sectorul primar. oraşul-capitală.4 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. A. 2. Explicaţi ponderea mare a populaţiei ocupate. Precizaţi: 1. alte aspecte specifice ale reliefului. 7 b. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 4. 4 puncte Ministerul Educaţiei. tipuri de roci. cu numărul: a. o resursă energetică şi numele unui bazin de exploatare. 2. 3.6 55. un argument care să susţină afirmaţia: „În unitatea marcată. Precizaţi: 1. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. o unitate montană şi o unitate de podiş.5 32. orientarea culmilor şi a văilor principale. pe hartă cu litera F. membre ale UE. pe hartă cu litera E şi relieful unităţii marcate. 9 c. în Franţa. 2. pe hartă. cu litera C. o cauză care determină cantităţi reduse de precipitaţii în unitatea marcată. E. două ramuri industriale. precizaţi: 1.3 35.geografie Ministerul Educaţiei. Explicaţi acest fapt. Precizaţi: 1. Amenajări hidroenergetice sunt pe râul marcat.8 23.9 Grecia 20. 6. 5. două state vecine. 6 puncte E.4 49. două luni în care debitul mediu depăşeşte 300 m3/s. o cauză debitelor medii lunare reduse din intervalul noiembrie-ianuarie. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D – E şi prezintă ponderea populaţiei active pe cele trei sectoare ocupaţionale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 1. pe hartă.8 55. 2 Subiectul II Ponderea populaţiei active Statul Primar Secundar Terţiar (%) (%) (%) Franţa 4. o cauză debitelor medii lunare mari din intervalul martie-august. pe hartă. 12 2 puncte D. 3. în sectorul terţiar.0 68. cu litera G există o mare diversitate petrografică”. un oraş-port fluvial. gradul de fragmentare.6 Portugalia 11. statul cu cea mai mică pondere a populaţiei active în sectorul primar. Precizaţi: 1.1 27. 2. Pentru Germania. Explicaţi acest fapt. 6 puncte C. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 086 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu care străbate Europa. 10 d. valorile debitului mediu din lunile martie şi octombrie. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 4 puncte B.Varianta 86 . 2. diferenţa dintre debitul mediu din luna mai şi debitul mediu din luna ianuarie.7 Ungaria 15.

Oraşul-capitală marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. A. pe hartă. numele oraşelor . numele statelor marcate.. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 87 . pe hartă. cu litera C este traversată de fluviul numit . 4 puncte B. Precizaţi: 1.capitală cu numere.. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 087 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C.Ministerul Educaţiei. Capitala statului marcat. Scrieţi.. cu literele A şi G. cu numărul 12 se numeşte … 3. Are ieşire la Marea Adriatică statul marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. pe hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . E. cu numerele 6 şi 10. pe hartă. pe foaia de examen. cu litera .geografie Proba D.capitală marcate..

Estonia b. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Vaslui 2 puncte 4. D c. 2. cu numărul: a. Unitatea montană în care s–a dezvoltat un oraş. pe foaia de examen. cu numărul 3 se numeşte: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu litera E se numeşte: a.geografie Ministerul Educaţiei. E. pe hartă. Buzău b. 11 d. cu numerele 1 şi 6. Berlin b. pe hartă. Oraşul marcat. Vrancea 2 puncte 2. pe foaia de examen. fragmentare. J 2 puncte 5. cu numărul 9 se numeşte: a. Jijia b. Prezentaţi două cauze ale mobilităţii populaţiei în statele din spaţiul Peninsulei Balcanice. 15 2 puncte 4. numele râurilor marcate. pe foaia de examen. Scrieţi. Suceava d. Temperaturi medii anuale mai mari de 11°C sunt specifice unităţii marcate. pe hartă. B c. 4 puncte B. Viena 2 puncte 2. orogeneză. D d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 087 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Piatra Neamţ d. pe hartă. pe hartă.Varianta 87 . pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 6 puncte E. cu litera: a. Lituania d. C c. Dâmboviţa c. 8 b. Precizaţi: 1. Zăcăminte de gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată. A. Botoşani c. Ljubljana d. pe hartă. Trotuş 2 puncte 3. Relief vulcanic şi gheizere sunt specifice statului marcat. Berna c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera: a. cu litera … 2. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinaviei şi relieful Munţilor Alpi. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului: a. Moldova c. Scrieţi. altitudini. F 2 puncte 3. Influenţe climatice continentale şi pontice sunt specifice unităţii de relief marcată. E d. Munţii Pirinei constituie graniţa nord-estică a statului marcat. tipuri de relief. Bacău b. Statul marcat. reşedinţă de judeţ. În Peninsula Scandinavă este situată capitala marcată. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. numele unităţilor de relief marcate. cu literele D şi E.000 locuitori este marcată. Ucraina 2 puncte D. cu litera: a. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.capitală marcat. pe hartă. Râul marcat. cu aproape 300. A b. pe hartă. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . E d. Scrieţi. pe hartă. 10 c. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. cu litera … 6 puncte C. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera … 3. C b. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Letonia c. cu numărul 11 se numeşte: a. A b. Prahova d. Oraşul marcat. Oraşul .

fragmentare. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. altitudini.526 16. 2 1 3 5 4 6 Danemarca Estonia Finlanda Germania Letonia Olanda Nr. un tip climatic specific acestui stat.231.21 397. 2. două resurse naturale.Varianta 87 .28 15. 2. precum şi luna în care se înregistrează. 2. Precizaţi: 1. Resurse de sare.735 64. Statul Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a crt. o zonă turistică.13 Sursa: The World Factbook. două unităţi montane.324. o cauză a valori scăzute a densităţii scăzute a populaţiei din Finlanda.geografie Ministerul Educaţiei. 6 puncte E. A b. G 2 puncte D. un factor climatic care etermină valorile mari de temperatură din lunile iulie şi august. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu excepţia capitalei.pe hartă cu litera D.333 45. pe hartă. statul cu valoarea cea mai mare a densităţii medii a populaţiei.046 82. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . tipuri genetice de relief.372 338. 4. 2.47 231. Precizaţi: 1. 2. statul cu valoarea cea mai mică a densităţii medii a populaţiei.48 29. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 087 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor şi precipitaţiilor medii lunare. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. E. D c. un factor natural care a favorizat dezvoltarea culturii cerealelor pe suprafeţe extinse în Câmpia de Vest. 4 puncte Ministerul Educaţiei. modul de calcul al temperaturii medii anuale.491. un factor care a favorizat dezvoltarea industriei siderurgice în oraşul Galaţi. Precizaţi: 1. 6 puncte C. 6. 4 puncte B. alte aspecte specifice ale reliefului. Precizaţi: 1.loc) (km²) 43 094 5.145 357. valoarea minimă a cantităţii de precipitaţii înregistrată într-o lună.450. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. Pentru Italia. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D – E.461 Densitatea medie a populaţiei Subiectul II (loc/km2) 126. 3. 3. cu litera: a.274. F d. două ramuri industriale (cu excepţia industriei alimentare).850 2. A. două oraşe.661 1. 5. pe hartă. 6 puncte E.226 5. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. precizaţi: 1.07 35. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 3. petrol. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Precizaţi două cauze care determină valorile diferite ale densităţii medii a populaţiei în statele Germania şi Letonia. Suprafaţa Populaţia 2 (nr. gaze naturale se exploatează din unitatea de relief marcată.589 41.500.cu litera C şi relieful unităţii marcate. precum şi luna în care se înregistrează. estimări la nivelul anului 2006 D. valoarea maximă a temperaturii medii lunare.

Scrieţi. 3. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. pe hartă. pe hartă. cu litera .. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. numele statelor marcate. cu numerele 4 şi 15. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Statul marcat. „Ţara fiordurilor” este marcată. E. cu literele C şi H. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul 2 este situat în Peninsula . Precizaţi: 1. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .geografie Proba D. 2. cu litera H se numeşte .. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. Oraşul marcat. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 88 ... SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 088 Harta de mai sus se referă la subiectul I A–D.. 2..Ministerul Educaţiei. pe hartă. 4 puncte B. A.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. J 2 puncte D. numele râurilor marcate. Austria b. I 2 puncte 5. oceanice d. de ariditate b. pe foaia de examen. I d. temperatura medie anuală. pe hartă. Slovacia d. 2. A.geografie Ministerul Educaţiei. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Belarus c. Danemarca b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. A b. cu numerele 1 şi 5. pe hartă. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. cu litera: a. Irlanda 2 puncte 4. Viticultura este activitatea economică specifică statului marcat. Relief vulcanic este prezent în unitatea de relief marcată. de tranziţie c. Scrieţi. cu litera I. pe hartǎ. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 088 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. În unitatea de relief marcată. cu litera … 3. I d. O subunitate a Podişului Moldovei este marcată. A b. pe foaia de examen. cu litera F pătrund influenţe climatice: a. Vorbesc o limbǎ slavǎ locuitorii statului marcat.Varianta 88 . Slovenia 2 puncte 3. 2. B c. E d. Precizaţi: 1. amplitudine termică. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. pe hartă. pe hartă. pe hartă. cu numărul 5 este capitala statului: a. Oraşul marcat. vânturi. B c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 6 puncte E. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera G şi clima statului marcat. pe hartă. Râul care delimitează la sud unitatea de relief marcată. pe hartă. pe hartă. D d. pe hartă. Islanda d. Râul care delimitează spre est Subcarpaţii Getici este marcat. H 2 puncte 3. cu litera B se numeşte … 6 puncte C. Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice. cu litera … 2. Oraşul situat la latitudinea cea mai mare este capitala statului marcat. C c. E. pe hartă. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. cu literele A şi E. cu litera: a. 1. 6 2 puncte 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera J se numeşte: a. pe hartă. Scrieţi. cu litera: a. 4 puncte B. 3 c. pontice 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Notaţi două state europene în care se exploatează combustibilii amintiţi la punctul anterior. J 2 puncte 2. Luxemburg c. pe foaia de examen. Statul marcat. cu numărul: a. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: precipitaţii medii anuale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 1 b. Relief de dealuri pe structuri de tip „dom” este specific unităţii marcate. Scrieţi. C b. 4 d. B b. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. D c. pe hartă. pe hartă.

cu numerele: a. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. 1.loc (2004). E d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 088 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor la staţiile Satu Mare (129 m altitudine) şi Suceava (325 m altitudine). modul de calcul al precipitaţiilor medii lunare şi anuale.km2 şi populaţia de 726 mil. Calculaţi densitatea medie a populaţiei continentului european. 7 şi 9 c. 2. Precizaţi o cauză a densităţii medii ridicate a populaţiei în Europa Centrală. B c. două aglomeraţii urbane. etaj climatic. A b. cu litera D şi clima unităţii de relief marcate. Prezentaţi două argumente prin care să ilustraţi importanţa fondului forestier pentru ţara noastră. în câte luni precipitaţiile medii au valori mai mici de 40 mm la fiecare staţie.4 mil. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 3. precizaţi: 1. pe hartă. două ramuri industriale reprezentative. Precizaţi două cauze ale distribuţiei inegale a căilor ferate în Europa. H 2 puncte 2 puncte D. cu litera: a. influenţă climatică. Prezentaţi o cauză a densităţii medii reduse a populaţiei în Europa de Nord. 4 puncte 2 Subiectul II Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Şoseaua E60 traversează oraşele marcate. 8 şi 9 d. 4. vânturi.geografie Ministerul Educaţiei. 2. două state-enclavă situate pe teritoriul Italiei. pe hartă. precipitaţii medii anuale. 7 şi 8 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 3. 6 puncte E. Precizaţi: 1. 2. Pentru Italia. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 6 puncte E. două cauze prin care să explicaţi valorile mai ridicate ale cantităţilor medii lunare de precipitaţii înregistrate la staţia Satu Mare (667 mm/an) comparativ cu cele înregistrate la staţia Suceava (538 mm/an). 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. pe hartă. 2. două lacuri naturale. Cele mai reduse altitudini sunt în unitatea de relief marcată. E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte B. 6 puncte C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. două insule care aparţin acestui stat. pe hartă. valoarea maximă a precipitaţiilor medii la staţia Satu Mare şi luna în care se înregistrează. A. 5.Varianta 88 . cu litera G. 8 şi 10 5. ştiind că suprafaţa acestuia este de 10. Precizaţi: 1.

pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 089 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Precizaţi: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 89 . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Scrieţi. E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. pe hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu litera .geografie Proba D. numele statelor marcate. Oslo este capitala statului marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu litera … 3. 4 puncte B. pe hartă.. Peninsula Crimeea aparţine statului marcat. 2. Oraşul marcat. pe hartă. pe hartă.Ministerul Educaţiei. A. cu literele B şi D. cu numărul 5 este capitala statului … 2. numele oraşelor-capitală marcate.. pe foaia de examen. cu numerele 1 şi 2. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.

pe hartă. pe foaia de examen. Râul marcat. cu litera G se numeşte: a. cu numărul 9 este reşedinţa judeţului numit … 3. pe hartă. pe hartă. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. În oraşul marcat. Solurile din clasa spodosolurilor caracterizează unităţile de relief marcate. nave maritime 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. Statul marcat. autoturisme c. 6 puncte E. temperaturi medii anuale. Scrieţi. cu litera G şi clima statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Balcanică b. cu numărul 7 se numeşte … 6 puncte C. cu literele A şi F. F c. Estonia b. Lacurile Ladoga şi Onega se află pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. B b. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. Scrieţi. Croaţia d. cu numărul: a. numele oraşelor marcate. cu litera: a. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Iutlanda d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 14 d. 11 b. Precizaţi: 1. B b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Rezerve mari de minereuri de fier se găsesc în subsolul statului marcat. G d./km2 iar în cel marcat cu litera B de aproximativ 250 loc. D d. Ungaria 2 puncte 3. cu litera C se numeşte: a. amplitudine termică.geografie Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 089 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. C şi E d. pe hartă. F c. Cele mai vechi roci din România intră în alcătuirea unităţii de relief marcată. Oraşul marcat. Iberică c. A. cu numărul 11 se produce: a. A şi D b. precipitaţii medii anuale. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera J. Precizaţi două cauze care determină aceste diferenţe de densitate a populaţiei dintre statele amintite anterior. 2. 15 2 puncte 5. E. cu litera: a. Densitatea populaţiei în statul marcat. aluminiu b. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Serbia 2 puncte 2. pe hartă. 13 c. J 2 puncte 4. pe hartă. pe hartă. pe hartă. Râul care traversează oraşul marcat. cu literele: a. Kola 2 puncte D. pe hartă. cu litera: a. cu numerele 7 şi 11. oţel d. Scrieţi. pe hată. cu litera D este sub 3 loc./km2. Bulgaria c. cu numărul 6 se numeşte… 2. G d. Oraşul marcat. Letonia c. C c. vânturi. G şi H 2 puncte 2. pe foaia de examen. H 2 puncte 3. Albania b. cu numărul 3 este capitala statului: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. B şi F c. Relief de grinduri există în unitatea de relief marcată. pe hartă. pe hartă. Peninsula în care este situat statul marcat. D b. G 2 puncte 4. 4 puncte B. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Ucraina d.Varianta 89 .

Râul marcat. pe hartǎ. Arad. două unităţi de relief. geotermală 4 3. cărbune 0 Precizaţi: 1. 2. precizaţi: 1. 6 puncte E. o regiune turistică importantă.) şi Târgu Neamţ (353m alt. Prezentaţi două cauze ale valorii negative a bilanţului migratoriu din ţările Europei de Est. două cauze ale creşterii ponderii energiei eoliene şi geotermale în statele vest-europene. eoliană 22 2. în câte luni precipitaţiile medii au valori mai mari de 60 mm la fiecare staţie. Alba Iulia. vânturi. Târgu Mureş. Tabelul alăturat prezintă surse de energie utilizate în Europa de Vest şi Centrală şi rata lor de creştere anuală. 2. valoarea maximă a precipitaţiilor medii la staţia Zalău şi luna în care se înregistrează. Arad b. de la izvor spre vărsare. Pentru Bulgaria. 4 puncte B. 3. Precizaţi: 1. pe hartǎ. ale densităţii populaţiei în unităţile de relief marcate. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. 6. două state europene în care energia nucleară are o pondere însemnată în balanţa energetică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi: 1. 6 puncte E. 4 puncte 2 Subiectul II Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . cu F şi clima unitaţii de relief marcate. 4 puncte Ministerul Educaţiei. o grupare teritorială de state din care face parte. E. două judeţe din aceste unităţi de relief unde populaţia are densităţi mai mici decât media pe ţară. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. Deva. Deva. două cauze ale scăderii ponderii cărbunelui în balanţa energetică a Europei de Vest. Precizaţi: 1. două cauze care determină valorile mai ridicate ale cantităţilor medii lunare de precipitaţii înregistrate la staţia Zalău (705 mm/an) comparativ cu cele înregistrate la staţia Târgu Neamţ (672 mm/an). cu numărul 3 străbate. Arad d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. doi factori care determină valori mai mici decât media pe ţară.geografie Ministerul Educaţiei. 6 puncte C. Târgu Mureş c.Varianta 89 . două oraşe-port la Marea Neagră. 2. pe hartă. 3. petrol 2 5. Hunedoara. Sibiu. 4. Deva. cu literele C şi H. precipitaţii medii anuale. Rata de creştere Sursa de energie anuală (%) 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. etaj climatic. nucleară 1 6. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 089 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor la staţiile meteorologice Zalău (288m alt. 2. influenţă climatică. oraşele: a. forma de guvernământ. A. hidroelectrică 2 4.). o resursă naturală. pe hartă. cu H. Arad 2 puncte D. 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 7. două culturi agriculturii tradiţionale. modul de calcul al precipitaţiilor medii anuale. 5.

pe hartă.. cu numărul 15 este capitala statului numit . cu litera F este situat în Peninsula .capitală cu numere. Scrieţi. cu litera …. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Oraşul marcat. pe hartă. E. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 090 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Peninsula Kola aparţine statului marcat. numele statelor marcate. pe hartă.. 4 puncte B.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele oraşelor-capitală marcate. 3. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. Precizaţi: 1. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .geografie Proba D. cu numerele 2 şi 10. Statul marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 90 .. pe foaia de examen. cu literele A şi H. 2.Ministerul Educaţiei. A. pe hartă. pe hartă.

cu literele: a. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima statului marcat. Ucraina 2 puncte 2. E şi F d. 4 puncte B. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. cu numărul … 6 puncte C. autoturisme b. amplitudine termică. cu litera E s-a format prin: a. La confluenţa Siretului cu Bistriţa este situat oraşul marcat. C şi F c. C b. 2. Solurile din clasa molisoluri caracterizează unităţile de relief marcate. Finlanda b. Oraşul marcat. pe hartă. pe hartă. precipitaţii medii anuale. pe hartă. cu litera E. Nota 1: Deosebirile şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă./km2) în ţările din Peninsula Scandinavă. Precizaţi: 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Climatul mediteranean este caracteristic statelor marcate. cu numărul 8 se produc: a. Este o monarhie. 1 b. pe hartă. Lacuri în masive de sare s-au format în unitatea de relief marcată. Prezentaţi două cauze ale valorilor mai scăzute ale densităţii populaţiei (sub 20 loc. Lituania c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. F c. A b. temperaturi medii anuale. Polonia d. cu numărul 3 este capitala statului: a. J 2 puncte 3. pe foaia de examen. pe hartă. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. avioane c. I 2 puncte D. maşini agricole d. încreţirea scoarţei c. Unitatea de relief marcată. nave maritime 2 puncte 3. pe hartă. numele râurilor marcate. pe hartă. prăbuşire d. E. cu numerele 2 şi 6. 5 2 puncte 4. pe foaia de examen. cu numărul … 2.Varianta 90 . râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. 3 d. B c. 6 puncte E. În oraşul marcat. G d. 2 c. cu litera: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera: a. cu literele: a. statul marcat. pe foaia de examen. B b. Numeroase lacuri glaciare s-au format pe teritoriul statului marcat. B şi E c. D şi H d. A şi B b. I 2 puncte 5. Oraşul antic Apullum este marcat. cu literele B şi H. erupţii vulcanice b. vânturi. B şi C b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. I d. pe hartă. cu litera: a. sedimentare 2 puncte 5. H d.geografie Ministerul Educaţiei. Relieful vulcanic este prezent în unitatea de relief marcată. F 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . D d. cu litera: a. cu numărul: a. Scrieţi. cu litera … 3. Şoseaua E 81 se desfăşoară parţial în lungul râului marcat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 090 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Scrieţi. pe hartă. C c. pe hartă. E şi G 2 puncte 2. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. H c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. G b. A. Importante cantităţi de minereu de fier se exploatează din subsolul statului marcat. F şi I 2 puncte 4. pe hartă. pe hartă. Scrieţi. cu litera B şi clima statului marcat.

precipitaţii medii anuale. o cauză a fenomenului de îmbătrânire a populaţiei României în ultimii ani. o caracteristică a climatului. două state. tipuri genetice de relief. precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. 3. 2. aşezarea geografică. etaj climatic. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare la staţia Constanţa şi luna în care se înregistrează. pe hartă.) şi Cernavodă (44 m alt. modul de calcul al precipitaţiilor medii anuale. 2. 4. o cauză a lipsei vieţuitoarelor la adâncimi mai mari de 200 m în Marea Neagră. Precizaţi: 1. distribuţia spaţială a altitudinilor. două resurse ale subsolului. orientarea culmilor şi văilor principale. membre ale Uniunii Europene. 2. socială şi economică. Pentru punctul 2. Uniunea Europeană reprezintă o grupare regională de state de natură politică. E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 090 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă valorile medii lunare ale precipitaţiilor la staţiile meteorologice Constanţa (32 m alt. 2. cu litera B şi clima unităţii de relief marcate. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. două deosebiri între clima unităţii de relief marcate. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 10 puncte D. 6 puncte C. litera cu D. influenţă climatică. un stat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. asemănarea se poate referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Prezentaţi: 1. situate în Peninsula Iberică. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. În Europa. 4. cu litera C şi relieful unităţii marcate. alte aspecte specifice ale reliefului. cu litera E. două state care au aderat la Uniuniunea Europeană în 2007. situat în Peninsula Scandinavă.geografie Ministerul Educaţiei. 2. gradul de fragmentare. A. 3. vânturi. 6. Nota 1: Pentru punctul 1. pe hartă. Precizaţi: 1. altele decât capitala. din Uniunea Europeană. 4 puncte B. Prezentaţi două argumente care să demonstreze faptul că Italia dispune de un important potenţial turistic. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. două unităţi de relief. două ramuri industriale care utilizează resursele de subsol menţionale mai sus. deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.). pe hartă. două cauze care determină valorile reduse ale cantităţilor anuale de precipitaţii înregistrate la staţia Cernavodă (427 mm/an) şi la staţia Constanţa (378 mm/an). 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Precizaţi: 1. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare la staţia Cernavodă şi luna în care se înregistrează. 2. o asemănare între relieful unităţii marcate. tipuri de roci. două oraşe mari. numărul statelor care formează Uniunea Europeană. 6 puncte E. 5.Varianta 90 .

răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele oraşelor-capitală marcate. pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numărul 6 este străbătut de fluviul… 2. cu numărul 10 este capitala statului numit … 3. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . cu literele C şi E. pe hartă. Precizaţi: 1. pe hartă. A. E. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 91 . numele statelor marcate. 2.geografie Proba D. pe hartă. Oraşul marcat. Câmpia Padului se află pe teritoriul statului marcat. cu numerele 1 şi 12. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII .capitală cu numere. Oraşul marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 091 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C. Scrieţi. pe hartă.a 1 Subiectul I .Ministerul Educaţiei. pe hartă.

care acoperă mari întinderi în unitatea de relief marcată. Prezentaţi două argumente pentru a demonstra influenţa reliefului asupra climei Europei. grinduri 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a 1 Subiectul II . Câmpiile Andaluziei şi Aragonului se află pe teritoriul statului marcat. 6 2 puncte 3. pe hartă. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Oraşul marcat. 5 d. numele oraşelor marcate. Trotuşul este afluent al râului marcat. În unitatea de relief marcată. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12 A. Sadu d. 6 puncte E. pe hartă. cu litera: a. 4 d. A b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere.Varianta 91 . Munţii Alpi constituie graniţa nordică a statului marcat. pe hartă. 4 d. tipuri genetice de relief. E c. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Scrieţi. cu numărul: a. pe hartă. J 2 puncte 4. Precizaţi trei deosebiri între relieful Peninsulei Scandinave şi relieful Peninsulei Italice. A b.a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectele II A – D. 9 c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. C c. orientarea culmilor şi văilor principale. pe hartă. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 2 b. cu numerele 7 şi 12. cu numărul: a. cu numărul 2. 7 2 puncte D. 4 puncte B. crovuri b. F d. cu numărul: a.geografie Ministerul Educaţiei. domuri d. alte aspecte specifice ale reliefului. pe hartă. cu numărul … 6 puncte C. cu litera: a. Fluviul Tamisa străbate oraşul-capitală marcat. 8 b. F d. tipuri de roci. distribuţia spaţială a altitudinilor. pe foaia de examen. 3 c. Fluviul Dunărea străbate oraşul-capitală marcat. 2. Este situat în sectorul Dunării Maritime oraşul marcat. pe hartă. Lotru c. cu numărul: a. pe hartă. 2 b. Port la Marea Nordului este oraşul-capitală marcat. cueste c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Strei 2 puncte 2. Roca gălbuie şi prăfoasă. gradul de fragmentare. 2 b. pe foaia de examen. Râul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu numărul 11 este străbătut de râul: a. izvorăşte din Munţii … 2. pe hartă. Scrieţi. 4 c. cu literele B şi C. 5 2 puncte 5. cu litera E formele de relief mai înalte (neinundabile) poartă numele de: a. Cibin b. J 2 puncte 2. pe hartă. E.12 2 puncte 3. numele unităţilor de relief marcate. Scrieţi. cu litera B se numeşte … 3. F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 091 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII . pe hartă. pe hartă. 3 c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. 11 d.

fluviul care traversează oraşul-capitală. 3. pe hartă. pe hartă. după modul de distribuţie a gospodăriilor (după structură). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. un tip de climat. 7. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6. 6 puncte E.145 Sursa: The World Factbook. A.231.Varianta 91 . Precizaţi două argumente pentru a susţine următoarea afirmaţie: ”Turismul cultural este o caracteristică a oraşului Roma”. două oraşe . distribuţia spaţială a altitudinilor. un stat vecin care nu este membru al UE. Se dă următorul tabel: Ţara Italia Finlanda Suprafaţa (km2) 301. cu litera C cele mai multe sate. 1 b. pe hartă.230 338. E.133.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera H. una din lunile cu cel mai crescut debit şi valoarea maximă a acestuia. compacte c. 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. numele unei unităţi de relief. Lacul de acumulare Izvorul Muntelui se află pe râul marcat. 4 d. Prezentaţi două cauze care explică absenţa amenajărilor hidroenergetice pe râurile dobrogene.499. 2. tipuri de roci.706 D. cu numărul: a.) 58. sunt: a.372 Populaţia urbană (nr.929. Precizaţi: 1. Precizaţi: 1. tipuri genetice de relief. 4 puncte B. precizaţi: 1. o regiune turistică. luna cu cel mai scăzut debit şi valoarea minimă a acestuia. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. cu litera D şi relieful unităţii marcate. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. estimări la nivelul anului 2006 1. alte aspecte specifice ale reliefului. 5. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 091 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale Siretului. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a Subiectul III . două caracteristici geografice care îi definesc poziţia geografică. forma de guvernământ. orientarea culmilor şi văilor principale. Precizaţi o cauză care determină numărul mic de locuitori din Finlanda. 6 puncte C. risipite 2 puncte 5. Calculaţi densitatea medie pentru statele Italia şi Finlanda. modul de calcul al debitului mediu anual. răsfirate d. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a 8. În unitatea de relief marcată. 2 Subiectul II 10 puncte Populaţia totală (nr. adunate b.032 3. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.loc. 2. Calculaţi procentul populaţiei urbane în totalul populaţiei din fiecare din cele două ţări.509 5. gradul de fragmentare. 2. 3. Pentru Austria.) 38. 2.loc. anotimpul cu cele mai scăzute debite şi un factor determinant. 5 2 puncte D. 3 c. 6 puncte E. 4. anotimpul cu cele mai crescute debite şi un factor determinant.

pe hartă. numele statelor marcate. pe hartă. 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Precizaţi: 1. A.capitală Dublin este marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu.geografie Proba D. E.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 92 . cu numărul … 3. cu literele A şi B. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Fluviul Sena străbate oraşul . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 092 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. numele oraşelor-capitală marcate. cu litera … 2. Oraşul . pe hartă. 4 puncte B. cu numărul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Scrieţi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.capitală marcat. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Este situat în Peninsula Iberică statul marcat.capitală cu numere. pe foaia de examen. cu numerele 5 şi 13.

pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. H 2 puncte 4. 6 2 puncte 3. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 092 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. E b. H d. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. temperaturi medii anuale. 1 b. precipitaţii medii anuale. C d. republică prezidenţială 2 puncte D. cu numărul: a. C d. cu numerele 1 şi 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu numărul … 2. G d. C c. cu litera: a. Vegetaţia de stepă este caracteristică unităţii de relief marcate. pe hartă. S-a format prin încreţirea scoarţei terestre. Precizaţi: 1. ca şi Carpaţii. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Vulcanul Hekla se află pe teritoriul statului marcat. A b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Scrieţi. Oraşul situat în Subcarpaţii Moldovei este marcat. H 2 puncte 5. Forma de guvernământ a statului marcat. amplitudine termică. Braţul Dunării în sectorul deltei este marcat . cu litera F şi clima statului marcat. 2 c. pe hartă. etaj climatic. Scrieţi. A b. cu litera F este: a. E. E b. 6 d. cu numărul: a. J 2 puncte 4. pe foaia de examen. B c. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. numele unităţilor de relief marcate. unitatea de relief marcată. cu litera: a. cu litera: a. 4 d. F c. A. cu literele F şi H. 1 b. pe hartă. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. 3 c. Are deschidere la Marea Nordului statul a cărui capitală este oraşul marcat. 6 puncte E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera: a. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 4 puncte B. cu litera: a. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. B b. Râul marcat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. E d. F 2 puncte 2. Bazinul huilifer Petroşani este situat în unitatea de relief marcată. Scrieţi. monarhie constituţională c.Varianta 92 . cu litera … 6 puncte C. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Climatul temperat oceanic este caracteristic statului marcat. C c. pe hartă. A b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. numele oraşelor marcate. republică parlamentară b. pe hartă. Norvegiei şi Suediei deşi sunt ţări dezvoltate ale Europei. pe hartă. B c. vânturi. pe hartă. republică federală d. F c. I 2 puncte 2. cu litera: a. pe foaia de examen. Ape geotermale există în unitatea de relief marcată. Prezentaţi două cauze care să explice de ce reţeaua feroviară este aproape absentă în nordul Finlandei. 13 2 puncte 3. pe hartă. pe hartă. cu numărul 12 se numeşte … 3. Portul Roterdam se află pe ţărmul vestic al statul marcat. cu litera H. D 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . G d.

Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare regiune europeană înscrisă în tabelul de mai sus. Referitor la valorile densităţii medii ale populaţiei. precum şi luna în care se înregistrează. pe hartă. Podişul Sucevei c. Scrieţi pe foaia de examen.000 1. 2. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 6. Valoarea maximă a temperaturii medii lunare se înregistrează în luna: a. precizaţi: 1. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii atmosferice se înregistrează în luna: a.837 24. Precizaţi: 1. cu litera B şi clima unităţii de relief marcate. două tipuri de culturi agricole cu specific 2 mediteranean. iulie d. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. vânturi. temperat arid d. 4. precizaţi două cauze care să explice diferenţele care apar între cele două regiuni europene vecine. pe hartă. precipitaţii medii anuale. octombrie 3. valoarea minimă cu aproximaţie. Calculaţi ponderea populaţiei Europei Centrale. iunie c.000 1. Pentru Italia. 4 puncte Ministerul Educaţiei. a temperaturii medii lunare. 6 puncte E. Peninsula Kola. numele fluviului care străbate oraşul-capitală. 2.998 189.000 locuitori a continentului Europa. temperat 6 puncte C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. două insule ce aparţin acestui stat.000. mai b. pe hartă. cu C. 3.geografie Ministerul Educaţiei. calculate anterior. Râul marcat. Podişul Bârladului b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.330. precum şi luna în care se înregistrează. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 092 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi cantităţilor medii lunare de precipitaţii la staţia meteorologică Murmansk. mediteranean c.434.500. Prezentaţi două cauze ale diversităţii vegetaţiei pe teritoriul României. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. două oraşe-port. 6 puncte E. cantitatea minimă de precipitaţii înregistrată într-o lună. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică alăturată este: a. în raport cu populaţia totală de 725. Se dă următorul tabel: Regiunea geografică Europa de Nord Europa Centrală Suprafaţa Populaţia (km²) (nr. 10 puncte D. 2. A. cu numărul 8 delimitează spre nord unitatea de relief numită: a. 5. iulie d.100. etaj climatic. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Subcarpaţii Moldovei 2 puncte D. două state vecine. august 2. E. Subcarpaţii Curburii d. august c.Varianta 92 . 4 puncte B. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. aprilie b. influenţă climatică. subpolar b.loc) 1. numele unui vulcan.

pe hartă. pe foaia de examen. E. Statul marcat. 2. cu numărul 5 se numeşte …. 3. Precizaţi: 1. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 093 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 93 . cu litera …. pe hartă. Are ieşire la Marea Mânecii şi la Marea Mediterană statul marcat. cu litera H se numeşte …. 4 puncte B. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2.Ministerul Educaţiei.capitală cu numere. cu numerele 4 şi 6. Oraşul-capitală marcat. pe hartă. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu literele D şi F.geografie Proba D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . numele statelor marcate.D. Scrieţi. A. Se acordă 10 puncte din oficiu. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.

10 2 puncte 4. 10 d. Oraşul marcat. Braşov şi Slatina b. cu numărul: a. Letonia c. cu literele C şi G. Scrieţi. Scrieţi. 8 b. Precizaţi: 1. 4 puncte B. cu numărul: a. cu litera: a. pe hartă. cu numerele 2 străbate oraşele: a. Serbia d. pe hartă. 2 b. cu numărul 7 este capitala statului: a. Belarus b. pe hartă. 7 b. Miercurea Ciuc şi Slatina 2 puncte 3. Precizaţi două culturi agricole specifice în statele Europei Mediteraneene. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera …. Ucraina 2 puncte 2. 2. Capitala situată la cea mai mare latitudine din Europa este marcată. F 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. cu litera A şi clima statului marcat cu litera D. cu litera: a. cu litera: a. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Vechi centru al industriei siderurgice este oraşul marcat. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. pe hartă. cu numerele 7 şi 9. E d. cu numărul: a. 12 2 puncte 5. precipitaţii medii anuale. E 2 puncte 3. Polonia d. B b. pe hartă. pe foaia de examen. numele oraşelor marcate. E. Etaj climatic alpin există în unitatea de relief marcată. pe hartă. Gazul metan se exploatează din unitatea de relief marcată. pe hartă.Varianta 93 . D d. D c. pe foaia de examen. cu litera G se numeşte: a. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. pe hartă. 11 d. Cursul mijlociul al fluviului Dunărea străbate statul marcat.geografie Ministerul Educaţiei. 9 d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 8 c. Braşov şi Sibiu c. pe hartă. temperaturi medii anuale. 2. vânturi. cu numărul: a. pe hartă. 10 c. Miercurea Ciuc şi Sibiu d. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află în statul marcat. Notaţi două state din regiunea amintită anterior în care aceste culturi agricole au o pondere însemnată. Râul marcat. 12 2 puncte 4. pe hartă. 9 b. Slovenia 2 puncte 5. Cel mai mare oraş din Câmpia Română este marcat. pe hartă. Croaţia c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numărul … 6 puncte C. amplitudine termică. C d. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. cu litera … 3. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe foaia de examen. Statul marcat. Albania b. 6 puncte E. 12 2 puncte 2.D. Un oraş din perioada antică este marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Râul cu cel mai mare debit din România este marcat. A. Scrieţi. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 093 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A. pe hartă. Şisturi verzi există în unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. C b. 10 c. C c. B c. pe hartă. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 11 d. numele unităţilor de relief marcate. E 2 puncte D. 3 c. A b.

iarna b. ponderea populaţiei Cehiei în totalul populaţiei europene. lapoviţă şi ninsoare c. alte aspecte specifice ale reliefului. D. Precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. E. orientarea culmilor şi văilor principale. două ape curgătoare. Cantităţile reduse de precipitaţii din anotimpul de vară sunt o conseciţă: a. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 4. cu litera E şi relieful unităţii marcate. ninsoare 3. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . lapoviţă b. a vânturilor de vest C. 5. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. precizaţi: 1. distribuţia spaţială a altitudinilor. membre ale UE. lunile în care se înregistrează valori extreme ale precipitaţiilor. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. densitatea medie a populaţiei Europei şi României. 6 puncte E. estimări la nivelul anului 2006 Calculaţi: 1. Se dă următorul tabel: Continentul / statul Europa România Cehia Suprafaţa ( km²) 10 170 340 238 391 78 866 Populaţia ( nr. pe hartă. primăvara c. două luni în care cantităţiile medii lunare de precipitaţii sunt de 150 mm. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. pe foaia de examen. două oraşe. 4 puncte B. treapta de relief dominant.Varianta 93 . un tip genetic de lac şi un exemplu de lac din acest tip genetic. Precipitaţiile sunt predominant sub forma de: a. Cantitatea cea mai mare de precipitaţii se înregistrează în anotimpul de: a. Analizaţi cantităţile lunare marcate pe diagrama de mai sus şi scrieţi. ploaie d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a energiei nucleare în structura energetică a Franţei. pe hartă. vara 2. gradul de fragmentare. cu litera G. a crivăţului b. 2. 2. tipuri genetice de relief. două state vecine. toamna d. a invaziei de aer tropical c. Pentru Ungaria. tipuri de roci. A. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 093 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia cantităţii de precipitaţii medii lunare înregistrate la staţia meteorologică Agrigento (Sicilia – Italia) în perioada 1995-2005. 6 puncte E. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţile de mai jos: 1. 3. Prezentaţi două cauze care să explice faptul că industria materialelor de construcţii este foarte răspândită în România. a reliefului d.geografie Ministerul Educaţiei.loc) 706 000 000 21 670 000 10 235 455 2 puncte 2 puncte 2 puncte Subiectul II 10 puncte Sursa: The World Factbook. 4 puncte Ministerul Educaţiei. tipul de climă.

Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . cu literele A şi I. numele oraşelor . cu litera … 2. pe hartǎ. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 94 .capitală cu numere. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 094 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C şi E. Este strǎbǎtut de Dunǎre oraşul . cu numǎrul … 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Precizaţi: 1. 4 puncte B.geografie Proba D. Oraşul marcat. E. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.capitală marcate. pe hartǎ. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen. numele statelor marcate. Scrieţi. A. cu numǎrul 15 este capitala statului numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartǎ. pe hartă.capitalǎ marcat. Este situat în Peninsula Balcanicǎ statul marcat. 2.Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numerele 6 şi 12.

Galaţi d. G 2 puncte 4. Prezentaţi două cauze care să explice diferenţele de densitate a populaţiei între statele marcate. Are un climat subtropical (mediteranean) statul marcat. 8 c. pe foaia de examen. cu numǎrul: a. F d. Scrieţi. pe hartǎ. J 2 puncte 5. pe hartǎ. cu litera: a. cu litera: a.Varianta 94 . cu litera: a. pe foaia de examen. Italia 2 puncte 4. cu numǎrul: a. cu numǎrul 5 este reşedinţa judeţului numit … 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2 c. Se aflǎ sub influenţe scandinavo . C c. pe hartǎ. 7 b. E 2 puncte 3. cu literele D şi E. Este capitala Belgiei oraşul marcat. orientarea culmilor şi văilor principale. pe hartǎ. cu numǎrul: a.baltice unitatea de relief marcatǎ. 9 d. pe hartǎ. E d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. tipuri genetice de relief. Oraşul marcat. Oraşul marcat. Altitudini mai mari de 2. B c.geografie Ministerul Educaţiei. 11 2 puncte 2. D d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartǎ. distribuţia spaţială a altitudinilor. Danemarca d. B c. numele râurilor marcate. Tulcea 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . B c. pe foaia de examen. pe hartǎ. A b. cu numerele 7 şi 8. Brǎila b. pe hartǎ. cu numǎrul 6 se numeşte … 6 puncte C. Fluviul Tamisa strǎbate oraşul-capitalǎ marcat. E. A.500 m sunt în unitatea de relief marcatǎ. pe hartă. cu litera … 2. pe hartǎ. A b. Scrieţi. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. Oraşul marcat. 2 b. pe hartǎ. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Penini şi relieful Munţilor Caucaz. Se învecineazǎ cu Polonia statul marcat. pe hartǎ. 3 c. cu literele B şi J. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 3 d. H 2 puncte 3. cu numǎrul 11 este capitala statului numit: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartǎ. cu numǎrul 3 este numit: a. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat pe râul marcat. 1 b. Austria b. D d. Focşani c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 094 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 4 2 puncte D. Precizaţi: 1. 4 puncte B. B b. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 2. 6 puncte E. 12 2 puncte 2. A b. tipuri de roci. Cehia c. 5 d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. alte aspecte specifice ale reliefului. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. gradul de fragmentare. Canalul Dunăre –Marea Neagră este amenajat în unitatea de relief marcatǎ. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Scrieţi. Oraşul marcat. pe hartǎ cu litera: a.

3. E.2 2 Subiectul II Precipitaţii medii (mm/an) 520 700 D. A. A b. Prezentaţi două cauze care determinǎ diferenţa de temperaturǎ dintre unitǎţile marcate. 6 puncte C. Pentru Franţa. Precizaţi un factor care determinǎ aceastǎ diferenţǎ. 2. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unitaţii marcate. cu litera: a. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele douǎ deosebiri şi asemănărea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. tipuri de relief. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea lunile anului minimă a precipitaţiilor medii lunare. 2.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartǎ. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare. douǎ oraşe (altele decât capitala). H 2 puncte D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. precizaţi: 1. precum şi luna în care se înregistrează. tipuri de roci. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. 5. alte aspecte specifice ale reliefului. Precizaţi: 1. cu litera A şi relieful unitaţii marcate. 4 puncte P mm 120 100 80 60 40 20 B. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.Varianta 94 .B şi prezintǎ evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor atmosferice la o anumită staţie meteorologică din Europa. 2. 6 puncte E. 6 puncte E. Calculaţi diferenţa dintre cantitatea de precipitaţii care se înregistrează în Ungaria şi cantitatea de precipitaţii care se înregistrează în Ucraina. 4. 1. precum şi luna în care se înregistrează. altitudini. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Se dǎ urmǎtorul tabel care se referǎ la subiectul III D şi E Temperatura Temperatura Ţara aerului în ianuarie aerului în iulie 0 (T C) (T0C) Ucraina . cu literele A şi H. Roci vulcanice sunt specifice unitǎţii de relief marcate. diferenţa dintre valorile cantităţilor medii de precipitaţii din lunile august şi decembrie. Scrieţi pe foaia de examen raspunsurile 0 corecte la cerinţele de mai jos: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.7. 3. fragmentare. pe hartǎ. Calculaţi amplitudinile termice anuale pentru statele Ucraina şi Ungaria. un factor care determină cantităţi reduse de precipitaţii în anotimpul de iarnă. 2. C c. douǎ fluvii care strǎbat acest stat şi se varsă în Oceanul Atlantic. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 094 Graficul alǎturat se referă la subiectul III A . douǎ unitǎţi de relief muntoase reprezentative.1 21.1 23. 1. pe hartǎ. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . un tip de climat specific. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Precizaţi tipurile de influenţe climatice dominante pentru fiecare din cele douǎ ţǎri.8 Ungaria -5. D d. trei oraşe-port. pe hartǎ cu litera D.

cu numărul 9 se numeşte … 3. Precizaţi: 1. cu litera … 2. cu literele B şi J. pe foaia de examen. A. Oraşul marcat. cu numerele 1 şi 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 95 . pe hartă. Insula Sardinia aparţine statului marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.capitală marcat.Ministerul Educaţiei.geografie Proba D. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numărul 5 este capitala statului numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Oraşul . numele statelor marcate. 4 puncte B. pe hartă. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Scrieţi. pe hartă. pe hartă. 2.capitală cu numere. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 095 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. numele oraşelor-capitală marcate. E.

pe hartă. 1. cu literele C şi A. E d. Scrieţi. altitudini mai mari de 1 000 m b. E d. cu litera D există tipuri de sate . pe hartă. G d. pe hartă.. cu litera: a. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. numele oraşelor marcate. cu litera A şi clima statului marcat. Există lacuri glaciare în unitatea de relief marcată. 3. 6 puncte C. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. H 2 puncte 2. 6 puncte E. cu litera I. Minsk b. E.. 14 2 puncte 4. 2. pe hartă. Cehia c.. cueste şi dune c. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. cu numerele 7 şi 10. Menţionaţi două exemple de vulcani activi din regiunea amintită anterior. Scrieţi. pe hartă. 2. în unitatea de relief marcată. cu numărul: a. Explicaţi prezenţa vulcanilor activi în Europa Sudică. A. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. 11 d. 8 c. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. 4 puncte B. pe foaia de examen. relief carstic d. D c. Riga d. Precizaţi: 1. Slovacia d. pe hartă. cu litera F s-a format prin … 2. influenţe scandinavo . pe hartă. Scrieţi. Oslo c. Tallinn 2 puncte 5. Oraşul marcat. cu numărul 13 se numeşte: a. A b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. precipitaţii medii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Slovenia 2 puncte 3. cu litera: a. E c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. cu numărul 3 se numeşte . Oraşul marcat. Unitatea de relief marcată. amplitudine termică. C c. pe foaia de examen. cu numărul 8 este capitala statului numit: a. D b. pe hartă. J 2 puncte D. cu litera: a. etaj climatic. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 095 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D.Varianta 95 . C b. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Râul Vistula travesează oraşul marcat. Relief pe structuri de tip „dom” se întâlneşte în unitatea de relief marcată. cu literele G şi H au în comun: a. Munţii Apenini se desfăşoară în totalitate pe teritoriul statului marcat.baltice 2 puncte 3. Unităţile de relief marcate. Cea mai mare parte din Peninsula Yutlanda este cuprinsă în teritoriul statului marcat. B b.. Austria b. După modul de aranjare al gospodăriilor. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. temperaturi medii anuale. 6 b. vânturi. D c. cu litera: a. pe foaia de examen. F d. Râul marcat. F 2 puncte 2.

tipuri de roci. tipuri genetice de relief. 6.Varianta 95 . cea mai mare aglomeraţie urbană. orientarea culmilor şi văilor principale. pe hartă. cueste c. A. o deosebire între relieful unităţii marcate. Precizaţi: 1. precipitaţii medii anuale. două deosebiri între clima unităţii de relief marcate. valoarea minimă a temperaturii medii lunare şi luna în care se înregistrează. un tip de climă specific. pe hartă. doi factori care influenţează clima. Caraş Severin c. 2. Precizaţi: Ministerul Educaţiei. cu numărul 8 este reşedinţa judeţului numit: a. două artere fluviale importante. o regiune turistică importantă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Pentru punctul 2. alte aspecte specifice ale reliefului. E. cu litera C şi clima unităţii marcate. Unitatea de relief marcată. Precizaţi: 1. pe hartă. 4. etaj climatic. pe hartă. Precizaţi: 1. reţelei hidrografice. distribuţia spaţială a altitudinilor. Oraşul marcat. climei. cu litera E prezintă relief de: a. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la caracteristicile reliefului. domuri 5. cu litera D şi relieful unităţii marcate. Arad b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. F 4 puncte Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 095 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia temperaturii medii lunare la o anumită staţie meteorologică din Europa. două luni în care temperaturile medii lunare au valori negative. 3. 2. vegetaţiei şi solurilor. Pentru Franţa. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. vânturi. două ramuri industriale cu pondere ridicată în economia ţării. gradul de fragmentare. o cauză care explică faptul că vegetaţia de stepă se dezvoltă în partea de est şi Examenul de bacalaureat 2009 sud-est a României. deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Precizaţi două cauze care au determinat valorile reduse ale densităţii populaţiei în Munţii Caucaz. Nota 1: Pentru punctul 1. valoarea maximă a temperaturii medii lunare şi luna în care se înregistrează.geografie Ministerul Educaţiei. un factor natural care favorizeaz ă dezvoltarea areale viticole extinse în Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar regiunile deluroase. 4 puncte B. Sibiu 2 puncte 2 puncte D. 4 puncte 2 Subiectul II Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 2. precizaţi: 1. 5. 2. 6 puncte C. pe hartă. valoarea amplitudinii termice înregistrată pe diagramă. Proba D. cu litera G. 3. grinduri d. Comparaţi cadrul natural al Serbiei cu cel al Ungariei precizând două asemănări şi o deosebire. 2. influenţă climatică. cu litera H. 7. Cercet ării şi Inovăunor rii 1. 6 puncte E. 6 puncte E. modul de calcul al temperaturii medii lunare. pe hartă. Hunedoara d. crovuri b. un oraş port la Marea Mediterană.

cu numerele 1 şi 14. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 96 . pe hartă. cu literele C şi F.geografie Proba D. Este traversat de fluviul Tamisa oraşul marcat. pe hartă. 3. 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu litera . numele oraşelor . cu numărul .capitală marcate. cu litera C se numeşte .. Munţii Pirinei constituie graniţa nord-estică a statului marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă.capitală cu numere. 2. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 4 puncte B.. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Scrieţi. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe ... Capitala statului marcat. pe hartă.. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 096 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C.. A. numele statelor marcate. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . E.Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen.

B c. 2 c. cu numărul: a. cu numărul 5 se numeşte: a. Pe hartă sunt marcate unităţile de relief cu litere. E c. H 2 puncte 2. pe hartă. Precizaţi: 1. C c. D b. G 2 puncte 5. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2. E. 6 puncte E. D d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe foaia de examen. C şi I c. Dunărea traversează oraşul marcat. amplitudine termică. cu litera: a. A. Piteşti b. temperatura medie anuală. Slobozia d. 2 b. pe hartă. 3 c. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12... Scrieţi. Relief pe structuri de domuri s-a dezvoltat în unitatea de relief marcată. pe hartă. D c. G 2 puncte 4. H şi G d. Au un climat mediteranean statele marcate. vânturi. pe hartă. H 2 puncte 3. 2. pe hartă. 4 puncte B. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: precipitaţii medii anuale. Regiunea industrială Ruhr este situată în statul marcat. B b. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat în unitatea de relief marcată. Este traversată de râul Jiu unitatea de relief marcată. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. A b. două state europene din regiunea amintită anterior unde stepa ocupă suprafeţe însemnate. un factor care favorizează dezvoltaea vegetaţiei de stepă în sud-estul Europei. Precizaţi: 1. J şi E 2 puncte 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.. Madrid d. Valletta 2 puncte D. Târgovişte 2 puncte 3. pe hartă. 1 b. pe hartă. Lisabona c.Varianta 96 . pe hartă. Grinduri s-au format în unitatea de relief marcată. F d. Precizaţi trei deosebiri între clima Europei Nordice şi clima Europei Sudice. 2. cu litera. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Este reşedinţa judeţului Vrancea oraşul marcat. cu litera: a. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 096 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul Il A – C. Scrieţi.argintifere se extrag din unitatea de relief marcată. A şi B b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat. cu numerele 8 şi 12. cu litera: a. Minereuri auro . Cele mai reduse altitudini se înregistrează în unitatea de relief marcată. E d. cu litera. D d. cu numărul 5 se numeşte: a. D d. Slatina c. pe hartă. pe hartă. 9 2 puncte 5. cu literele D şi H. B b. cu literele: a. 3 d. 3. cu litera: a.. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera: a. pe hartă. numele râurilor marcate. Scrieţi. O câmpie de origine fluvio-glaciară se află pe teritoriul statului marcat. I 2 puncte 4. cu numărul: a. Barcelona b.. Oraşul marcat. numele unităţilor de relief marcate. 6 puncte C. pe hartă. pe foaia de examen. pe foaia de examen. pe hartă. cu litera.. 4 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. 6 d. C c. A b.

2. cu amplitudini termice reduse. 6 puncte C. Precizaţi două luni cu valori aproximativ egale ale cantităţilor medii de precipitaţii lunare. trei oraşe. precizaţi: 1. precipitaţii medii anuale. Diagrama se referă la subiectul III A şi B. membre ale UE. o cauză care determină densitatea redusă a populaţiei în Delta Dunării. 3.N. Prezentaţi: 1. Precizaţi: 1. vânturi. Precizaţi modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale. o ramură tradiţională a agriculturii. influenţă climatică. două state vecine. etaj climatic. A. Menţionaţi o activitate economică favorizată de acest climat. 2. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 5.geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. Explicaţi cauza prezenţei unui climat blând la această latitudine. 2. 6 puncte E. numele fluviului care traversează oraşul-capitală. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Numiţi două state care se află la această latitudine şi au specific acest tip de climat. E. temperaturi şi precipitaţii ce permit dezvoltarea unei vegetaţii bogate. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Pe ţărmul nord-vestic al Europei. 1. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. trei tipuri de turism. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 096 Analizaţi diagrama în coloane de mai jos care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor atmosferice la o anumită staţie meteorologică din Europa. climatul este blând. 2. o cauză care explică existenţa a numeroase centre de prelucrare a lemnului în Carpaţii Orientali. 3. Calculaţi diferenţa dintre cantitatea maximă şi cantitatea minimă lunară a precipitaţiilor. 1. 6 puncte E. Precizaţi două cauze care au condus la defrişările masive ale suprafeţelor de pădure din ţările Europei Sudice. Pentru Franţa. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II 10 puncte D. 4. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Precizaţi trei deosebiri între clima Subcarpaţilor Getici şi clima Podişului Dobrogei.Varianta 96 . 3. altele decât capitala. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. deşi latitudinile sunt de 50-700 lat.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Statul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 97 . pe hartă. 4 puncte B. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .geografie Proba D. numele statelor marcate. 2. cu litera B se află situat în Peninsula … 2 Capitala statului marcat. pe hartă. E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii..capitală cu numere.. 3...Ministerul Educaţiei. A. cu litera H se numeşte . pe hartă. pe foaia de examen. Prin capitala statului marcat. cu numerele 3 şi 9. Se acordă 10 puncte din oficiu. Precizaţi: 1. Scrieţi. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 097 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. cu literele D şi I. cu litera F trece fluviul numit . numele oraşelor-capitală marcate.

oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.. Vulcani activi se găsesc în statul marcat.. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată cu litera: a. Precizaţi două cauze ale prezenţei relifului glaciar în Peninsula Scandinavică.. cu litera: a. A b. cu litera: a. pe hartă. cu litera F se numeşte . pe hartă. D d. 6 puncte E. pe foaia de examen. Olt c. H 2 puncte 3. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. A b. J 2 puncte 2. Etaj climatic alpin este caracteristic unităţii de relief marcată. C c. cu litera: a. A b. Are capitala la Bratislava statul marcat. A.geografie Ministerul Educaţiei. H 2 puncte 3. Mureş b. vânturi. numele unităţilor de relief marcate. Mureş b. pe foaia de examen.. Laguna Razim-Sinoe este situată în unitatea de relief marcată. cu litera: a. 4 puncte B. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. amplitudine termică. cu litera: a. pe hartă. E c. pe hartă. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă. Unitatea de relief marcată. B b. 3. pe hartă. Someş c. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. cu literele B şi G. B b. cu litera D şi clima statului marcat. C b. cu litera: a. C c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.. F d. cu numărul 7 şi al braţului Dunării marcat cu numărul 9. Unitatea de relief marcată. Oraşul marcat. H 2 puncte 4. Munţii Ural se află pe teritoriul statului marcat. cu litera D este limitată la sud de râul numit: a. E. temperaturi medii anuale. pe hartă.. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. unităţi de relief. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 097 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. A b. D c. Unitatea de relief marcată. F d. cu numărul 4 se numeşte . cu litera E se învecinează la sud cu Subcarpaţii . F d. G 2 puncte 5. Râul marcat. 2. pe hartă. precipitaţii medii anuale. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Târnava Mare d. Precizaţi: 1. pe hartă. cu litera: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2.Târnava Mică d. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . D c. B c. Scrieţi. F d. G d. Vegetaţia de tundră este specifică în statul marcat. numele râului marcat. 6 puncte C. cu litera F. Scrieţi. Scrieţi. Climatul subtropical (mediteraneean) predomină în statul marcat. Pe hartă sunt marcate cu litere. J 2 puncte 4. A b. Târnava Mare 2 puncte 2. cu numărul 12 se numeşte: a. pe hartă. C c. pe hartă.Varianta 97 . D d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. J 2 puncte D. C c. F d. Târnava Mică 2 puncte 5.

5. Precizaţi două activităţi de servicii care ar putea creşte contribuţia serviciilor la crearea PIB-ului. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Prezentaţi: 1. 2. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II 10 puncte D. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. E. precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Uniunea Europeană reprezintă o grupare de natură politică. o modalitate prin care să se reducă numărul de emigranţi români în ţările UE.Varianta 97 . în România. două ramuri industriale. 6 puncte E. 1. 3. Calculaţi diferenţa dintre valoarea sporului natural din Irlanda şi Italia. 3. 6 puncte E. formată din mai multe state. numele râu sau fluviu. 3. 4. numele unei unităţi montane.geografie Ministerul Educaţiei. trei state din Uniunea Europeană cu ieşire la Marea Baltică. Valoarea minimă a sporului natural şi ţara în care se înregistrează. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.alte aspecte specifice ale reliefului. o cauză care determină. doua resurse de subsol. 4 puncte Ministerul Educaţiei. numărul statelor care formează Uniunea Europeană. o regiune turistică. socială şi economică. gradul de fragmentare. 2. orientarea culmilor şi a văilor principale. Precizaţi o cauză a sporului natural redus din Bulgaria. din Bulgaria. Valoarea maximă a sporului natural şi ţara în care se înregistrează. trei oraşe. Precizaţi: 1. Precizaţi o cauză a sporului natural ridicat din Irlanda. deteriorarea vegetaţiei din cadrul etajului alpin. tipuri de roci. 6 puncte C. se referă la subiectul III A şi B. A. două state considerate membre fondatoare ale Uniunii Europene. cu litera B şi relieful unităţii marcate cu litera H. altele decât cpitala. pe hartă. 4 puncte B. tipuri genetice de relief. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 097 Reprezentarea grafică de mai jos. 2. distribuţia spaţială a altitudinilor. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. 2. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Precizaţi: 1.

Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . pe hartă. Precizaţi: 1.Ministerul Educaţiei. numele oraşelor-capitală marcate. A. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 098 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. cu numărul 13 se numeşte … 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu numerele 2 şi 9.geografie Proba D. Oraşul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 98 . Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen.capitală cu numere. Câmpia Panonică se află pe teritoriul statului marcat. 2. E. cu literele D şi H. Oraşul marcat. numele statelor marcate. Scrieţi. cu numărul 5 este port la Oceanul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 4 puncte B. cu litera … 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă.

Finlanda c. H 2 puncte 3. cu numărul: a. cu literele A şi C. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi trei deosebiri între clima Arhipelagului Britanic şi clima Peninsulei Italice. E. pe hartă. tip de climă. D c. pe hartă. Capitala Bulgariei este oraşul marcat. C d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă.Varianta 98 . A b. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 098 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul ll A– D. 2. Crişul Negru c. Mureş 2 puncte 2. cu numărul 11 se numeşte… 2. cu numerele 3 şi 4. pe hartă. Etaj climatic alpin se întâlneşte în unitatea de relief marcată. pe hartă. pe foaia de examen. numele unităţilor de relief marcate. Oraşul marcat. H d. 8 d. B c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. C c. B c. J 2 puncte D. Scrieţi. cu numărul 8 se numeşte: a. pe hartă. F d. pe hartă. Suedia 2 puncte 5. Bazinul carbonifer Ruhr este situat în statul marcat. A b. precipitaţii medii anuale. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Ploieşti d. cu numărul 6 se numeşte: a. Slobozia 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . C c. cu litera: a. Crişul Repede d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Unitatea de relief marcată. A. pe foaia de examen. Carpaţii Meridionali sunt străbătuţi de la nord la sud de râul marcat. 4 puncte B. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. D b. cu litera I se numeşte: a. cu numărul … 3. cu litera G se numeşte… 6 puncte C. Piteşti c. 5 c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Scrieţi. pe hartă. pe hartă. amplitudine termică. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 10 2 puncte 4. cu litera: a. pe foaia de examen. G d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Crişul Alb b. cu litera: a. Scrieţi. Râul marcat. râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. B b. Lacul hidroenergetic Izvorul Muntelui este amenajat pe râul marcat. 4 b. Norvegia d. Danemarca b. pe hartă cu numărul: a. pe hartă. Are deschidere la Marea Adriatică statul marcat. 6 puncte E. etaj climatic. Prezentaţi două argumente care să demonstreze potenţialul hidroenergetic ridicat al râurilor din Munţii Alpi. E 2 puncte 3. 11 2 puncte 4. vânturi. 6 d. Buzău b. 7 c. pe hartă. A b. 2 b. cu litera: a. E 2 puncte 2. Statul marcat. cu litera: a. pe hartă. G d. Unitatea de relief creată prin aluvionare este marcată. numele râurilor marcate. H 2 puncte 5. Oraşul marcat. Are un climat temperat oceanic statul marcat.

4. Precizaţi: 1.3 7. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . tipuri de roci pe care s-a format relieful. altitudini. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D.2 3. 5. 6 puncte E. două culturi agricole.5 2. 3. două unităţi de relief. producţia de grâu a Italiei împreună cu Polonia.Varianta 98 . două luni de toamnă în care precipitaţiile medii depăşesc 60 mm. diferenţa de producţie de grâu între Germania şi Spania.3 6. alte aspecte specifice ale reliefului. ponderea totală a producţiei de grâu a primelor trei ţări mari producătoare. pe hartă. Identificaţi: 1. tipuri de relief. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. A. cu litera B şi relieful unităţii marcate.4 1. 3. Franţa Germania Regatul Unit Polonia Spania Italia Producţie (mil. 2. Ţara Calculaţi: 1. precizaţi: 1.5 19. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate.3 2 Subiectul II Pondere (%) 5. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 098 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare înregistrate la o staţie meteorologică din Europa. pe hartă. În tabelul alăturat sunt reprezentate principalele ţări producătoare de grâu în anul 2005.6 1. o zonă de vegetaţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. E. Pentru Republica Moldova. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte C. Prezentaţi două cauze care explică faptul că în regiunile montane se practică mai mult creşterea animalelor decât cultura plantelor. 2. 6.geografie Ministerul Educaţiei. 2. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. două râuri sau fluvii. cu litera C. 4 puncte B.1 1. două luni în care precipitaţiile medii sunt de 50 mm. fragmentare.t) 30. un tip de climă.1 6 puncte E. Precizaţi două activităţi de servicii care au dus la creşterea PIB-ului din Franţa. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. valoarea diferenţei de precipitaţii medii între lunile iunie şi august. 2.8 6. două oraşe. 3.3 14.

pe hartă. cu numărul 9 este capitala statului numit … 3. numele oraşelor-capitală marcate. pe foaia de examen. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 099 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . pe hartă. cu litera … 2. pe hartă. cu literele B şi F. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. A.Ministerul Educaţiei. E. numele statelor marcate. 2. pe hartă. 4 puncte B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Insula Creta aprţine statului marcat. Precizaţi: 1. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu numerele 5 şi 11. Scrieţi. cu litera A are capitala în oraşul numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 1 Subiectul I . Statul marcat.geografie Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 99 .C.

7 b. cu numerele 1 şi 6. cu litera: a.cu litera… 6 puncte C. pe hartă. amplitudine termică. A b. Cel mai mare combinat siderurgic din ţara noastră este situat în oraşul marcat. pe hartă. cu litera: a. F 2 puncte 3.Varianta 99 . Râul cu cele mai multe amenajări hidroenergetice este marcat. pe hartă. pe foaia de examen. Cele mai mici cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea marcată. Prezentaţi două cauze care determină valorile ridicate ale densităţii populaţiei în statele Europei Vestice. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Balcanice. 8 c. C d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. B c. A b. pe foaia de examen. F d. pe hartă. Climatul temperat-continental este specific statului marcat. C c. temperaturi medii anuale. 10 2 puncte D. Rin d. pe hartă. Duero b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 099 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. Capitala europeană dintre cele marcate. G d. Are ieşire la Marea Norvegiei statul marcat. pe hartă. aluvionare b. 9 d.pe hartă. Oraşul-capitală marcat. Scrieţi. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. Scrieţi. A. cu litera: a. cu numărul … 2. E. B b. cu cel mai mare număr de locuitori: a. pe hartă. B c. cu numărul 1 este traversat de fluviul: a. D d. cu litera: a. Unitatea de relief marcată. cu numărul … 3. numele oraşelor marcate. erupţii vulcanice c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera D s-a format prin: a. Unitatea de relief din care se exploatează gaz metan este marcată. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. I 2 puncte 5. 3 b. factorii genetici ai climei. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu literele C şi F. A b. 2. pe hartă. Infuenţa climatică scandinavo-baltică se resimte în unitatea de relief marcată. G 2 puncte 2. pe hartă. Sena 2 puncte 2. Precizaţi: 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. încreţire d. E c. 5 c. Cel mai important afluent al Ialomiţei este râul marcat. Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă. pe foaia de examen. numele unităţilor de relief marcate. F d. precipitaţii medii anuale. prăbuşire 2 puncte 4. H 2 puncte 4. 9 d. cu numărul: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. D c. 10 2 puncte 3. A b. cu litera: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Loara c. pe hartă. vânturi. 4 puncte B. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei.

2. 2. 2.loc) 5. înclinare. Precizaţi doi factori care au condus la extinderea acestor areale. trei resurse de subsol. 4 puncte B. o cauză care explică frecvenţa mai mare a secetelor în partea de sud-est a ţării faţă de vestul ţării. Precizaţi: 1. Dolj b.145 110. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate.910 2 Populaţia (nr. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 099 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. În Europa Sudică şi Centrală există areale extinse afectate de eroziunea solului. pe hartă. Oraşul marcat.231. 3. cu numărul 2 este reşedinţa judeţului numit: a. 5.367 Subiectul II Sursa: The World Factbook. 2. referitor la densitatea medie a populaţiei. pe hartă. pe hartă. 4. precum şi luna în care se înregistrează. fragmentare. o cauză a scăderii debitului în lunile de iarnă. pe foaia de examen. Se dă următorul tabel: Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Statul Finlanda Bulgaria Suprafaţa (km2) 338. altitudini.geografie Ministerul Educaţiei. o regiune industrială. Gorj c. precizaţi: 1. alte aspecte specifice ale reliefului. tipuri de relief. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu litera B şi relieful unităţii marcate. Olt 2 puncte D. calculată pentru fiecare stat din tabel. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 10 puncte D. A. un factor natural care a favorizat dezvoltarea culturii cerealelor pe suprafeţe extinse în Câmpia de Vest. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state. 4 puncte C. două fluvii navigabile. Scrieţi. Precizaţi: 1.Varianta 99 . diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. estimări la nivelul anului 2006 1.372 7. 3. valoarea densităţii medii a populaţiei. Prezentaţi: 1. E. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . precum şi luna în care se înregistrează.385. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. tipuri de roci pe care s-a format relieful. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare. două ramuri industriale foarte dezvoltate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 6 puncte E. 6 puncte E. două oraşe-port maritime. cu litera D. Pentru Germania. O situaţie similară este şi în România. anotimpul cu cele mai mari valori ale cantităţii de precipitaţii. Mehedinţi d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2.

A... cu numerele 7 şi 13. numele statelor marcate. cu literele J şi E. Munţii Caucaz sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. pe hartă.. 3. cu literele C şi I sunt situate în Peninsula .capitală cu numere. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Fluviul Tibru traversează oraşul capitală marcat.. pe hartă. cu numărul. E. cu litera. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 100 .. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă.. 4 puncte B. pe foaia de examen. Statele marcate. numele oraşelor-capitală marcate.geografie Proba D.C. Scrieţi.Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. 2. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 100 Harta de mai sus se referă la subiectul I A .

Oraşul capitală marcat. pe hartă. pontice c.geografie Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe foaia de examen. pe hartă. 2. J 2 puncte 4. 2. Tejo 2 puncte 3. cu numărul 5 este un important centru al industriei: a.Varianta 100 . Insula Creta aparţine statului marcat. cu literele B şi G. Unitatea de relief marcată. aluminiului b. cu numerele 10 şi 12. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera: a. cu numărul 2 se numeşte … 3. I 2 puncte 5. Oraşul Piatra Neamţ este străbătut de râul marcat. cu litera: a. cu litera: a. E c. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. cu numărul 10 este străbătut de fluviul: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Tamisa d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: forme predominante de relief. I d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. metamorfice b. sedimentare c. sorg 2 puncte D. 6 puncte E. Scrieţi. energetice c. siderurgice 2 puncte 3. Oraşul marcat. vulcanice d. pe hartă. secară d. mod de formare. porumb c. A b. tipuri de roci. F c. numele râurilor marcate. pe hartă. cu litera E se remarcă prin suprafeţe întinse cultvate cu: a. de utilaj petrolier d. pe hartă. Depresiunea Maramureş se află în unitatea de relief marcată. pe hartă. magmatice 2 puncte 2. Subunitatea Podişului Moldovei marcată. pe hartă. măslin b. pe hartă. pe hartă. B c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. gradul de fragmentare. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat. 1. F d. alte aspecte specifice ale reliefului. Peninsula Kola aparţine statului marcat. Statul marcat.D d. Severn c. A. numele unităţilor de relief marcate. E 2 puncte 2. Oraşul marcat. Sena b. pe foaia de examen. pe hartă. tipuri genetice de relief. cu litera … 2. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică. de tranziţie 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu litera B este formată predominant din roci: a. orientarea culmilor şi văilor principale. 4 puncte B. cu numărul … 6 puncte C. litera F are un climat cu influenţe: a. E. Scrieţi. Scrieţi. pe foaia de examen. A b. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. pe hartă. Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior. Lacurile Ladoga şi Onega sunt situate pe teritoriul statului marcat. distribuţia spaţială a altitudinilor. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. cu litera F şi relieful statului marcat cu litera I. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 100 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. continentale b. B b. oceanice d.

4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Râul marcat. cu aproximaţie.192. estimări la nivelul anului 2006 1. diferenţa. altele decât capitala. precizaţi: 1. vânturi. 6 puncte E. numele a trei oraşe mari. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. 5. 3. Precizaţi o cauză a densităţii mai ridicate a populaţiei în Austria decât în Suedia.Godeanu d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 100 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A . Bucegi de Făgăraş b. A. 4. cu aproximaţie. Focşani d. oraşul-capitală. Pentru Germania. Se dă următorul tabel: 2 Subiectul II Statul Austria Cipru Suedia Suprafaţa (km2) 83. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.Varianta 100 . Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru Cipru şi Suedia. 6 puncte E. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera E şi clima unităţii de relief marcate cu litera G.301 9. Retezat – Godeanu de Banatului 2 puncte 5. pe hartă. Iaşi 2 puncte D. 3. 6 puncte C. dintre valoarea debitului în luna iulie şi în luna octombrie. influenţă climatică. precipitaţii medii anuale. 2. două resurse de subsol. două state vecine. pe hartă. Bârlad c.870 9. 2. Precizaţi: 1. etaj climatic. 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. diferenţa. a unei unităţi de câmpie şi al unui podiş de pe teritoriul acestui stat.880 784. Parâng de Retezat . dintre valoarea debitului în luna iunie şi în luna septembrie.964 Populaţia (nr. Făgăraş de Parâng c. Precizaţi două cauze ale valorii negative a bilanţului migratoriu din ţările Europei de Est. a debitului în luna iunie. un factor care a contribuit la creşterea densităţii populaţiei în Depresiunea Braşov.B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al unui râu din Europa. cu aproximaţie. 4 puncte B. a debitului în luna februarie. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. un factor care a determinat amplasarea unui număr mare de rafinării în Câmpia Română. pe hartă. 2. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. E. Râul marcat. valoarea.596 Sursa: The World Factbook. numele a două unităţi montane. cu numărul 8 străbate oraşul: a.250 449. Precizaţi: 1. Precizaţi: 1.loc) 8. două cauze ale diferenţelor de debit dintre lunile extreme. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Bacău b. valoarea.geografie Ministerul Educaţiei. cu numărul 9 desparte grupele montane: a.016. cu aproximaţie.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.