Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 1 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 001

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi G; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Lisabona este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera... 2. Oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte.... 3. Munţii Penini se găsesc în statul marcat, pe hartă, cu litera... 6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

1

Subiectul I

Varianta 1 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Ţărmurile cu fiorduri sunt specifice statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. F d. J 2 puncte 2. Fluviul Pad este situat în statul a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 5 b. 9 c. 11 d. 14 2 puncte 3. Viticultura se practică pe suprafeţe întinse în statul marcat, pe hartă, cu litera: a. B b. F c. G d. H 2 puncte 4. Capitala Sloveniei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 11 b. 12 c. 14 d. 15 2 puncte 5. Formaţiuni vegetale de tip maquis sau gariga sunt specifice pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. B b. C c. G d. H 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima Eurpei Nordice şi clima Europei Sudice. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. o cauză a prezenţei lacurilor glaciare în Peninsula Scandinavă; 2. o cauză a fenomenului de îmbătrânire a populaţiei Europei. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 001

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi F; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Şisturi verzi se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 2. Lacuri glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 3. Port la Dunăre este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Silvostepa este prezentă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. D c. E d. G 2 puncte 2. Un important combinat siderurgic este în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 4 c. 5 d. 6 2 puncte 3. Resurse de huilă se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. E d. F 2 puncte 4. Este reşedinţa judeţului Sălaj oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 3 c. 4 d. 6 2 puncte 5. Domuri gazeifere se întâlnesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. F d. H 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 1 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Apuseni şi relieful Grupei Făgăraş. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi două cauze care să explice faptul că în Carpaţii Orientali sunt numeroase centre ale industriei produselor lactate. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 001 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia temperaturilor şi precipitaţiilor medii lunare. A. Precizaţi: 1. valoarea minimă a cantităţii de precipitaţii, precum şi luna în care se înregistrează; 2. valoarea maximă a temperaturii medii din luna ianuarie. 4 puncte B. Scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică de mai sus este: a. ecuatorial b. mediteranean (subtropical) c. temperat - oceanic d. subpolar 2. Cea mai mare cantitate de precipitaţii se înregistrează în intervalul: a. aprilie - iunie b. noiembrie - ianuarie c. iulie – august d. septembrie - noiembrie 3. Temperaturile au valori ridicate în anotimpul de vară datorită pătrunderii maselor de aer: a. ecuatorial b. polar maritim c. polar continental d. tropical 6 puncte C. Pentru Italia, precizaţi: 1. aşezarea geografică; 2. trei unităţi de relief; 3. un tip de climat; 4. două insule care aparţin acestui stat; 5. trei ramuri industriale.

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul II

10 puncte D. Comparaţi economia Ungariei cu economia Republicii Moldova, precizând trei deosebiri. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare din următoarele elemente: agricultură, industrie, turism şi comerţ exterior. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. două state ale UE cu ieşire la Marea Baltică; 2. cele două state care au aderat la UE în 2007. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 2 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 002

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi D; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 12. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Munţii Alpi se găsesc în nordul statului marcat, pe hartă, cu litera... 2. Podişul Meseta este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera... 3. Climatul rece este caracteristic în statul marcat, pe hartă, cu litera... 6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

1

Subiectul I

Varianta 2 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Este situat într-un stat insular oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 3 c. 14 d. 15 2 puncte 2. Sunt traversate de Dunăre oraşele-capitală marcate, pe hartă, cu numerele: a. 1 şi 5 b. 6 şi 9 c. 9 şi 14 d. 1 şi 13 2 puncte 3. Stepa se dezvoltă în statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. E c. H d. G 2 puncte 4. Podişul Boemiei este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. E c. G d. H 2 puncte 5. Statul San Marino este o enclavă în cadrul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. I 2 punce D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Scandinaviei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezenate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. o cauză a prezenţei gheţarilor actuali în Munţii Pirinei; 2. o cauză a scăderii cantităţii de precipitaţii din vestul spre estul Europei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

4 puncte

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 002

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi D; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Lacul vulcanic Sf. Ana este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 2. Cel mai important centru siderurgic este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul... 3. Lacuri glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Stepa se întâlneşte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. C b. D c. E d. G 2 puncte 2. Este situat într-o unitate de câmpie oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 2 c. 3 d. 6 2 puncte 3. Este un piemont unitatea de relief notată pe hartă cu litera: a. A b. D c. G d. F 2 puncte 4. Influenţe climatice oceanice pătrund în unitatea de relief notată pe hartă cu litera: a. A b. B c. D d. G 2 puncte 5. Importante resurse de lignit se găsesc în unitatea de relief notată pe hartă cu litera: a. B b. D c. E d. F 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 2 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Banatului şi relieful Grupei Nordice a Carpaţilor Orientali (Carpaţii Maramureşului şi ai Bucovinei). Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi pezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. o cauză care explică densitatea redusă a populaţiei în Munţii Carpaţi. 2. o cauză care determină cantităţile de precipitaţii medii anuale mai mari în partea vestică a ţării faţă de partea estică a ţării. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 002 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă valorile densităţii populaţiei în câteva state europene în anul 2005. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a densităţii numele statului în care se aceasta; 2. valoarea minimă a densităţii numele statului în care se aceasta. populaţiei şi înregistrează populaţiei şi înregistrează 4 puncte B. Alegeţi un argument, dintre cele de mai jos, care explică cel mai bine valorile densitaţii populaţiei, pentru fiecare dintre următoarele ţări: Olanda, Finlanda, Malta: 1. climat rece, suprafeţe mari ocupate de păduri şi lacuri; 2. relief jos, climat temperat-oceanic grad ridicat de urbanizare, suprafaţă relativ mică; 3. relief predominant muntos şi climă tropicală. 4. suprafaţă extrem de mică. 6 puncte C. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, precizaţi: 1. două unităţi de relief; 2. un râu sau fluviu; 3. două resurse ale subsolului; 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 4. două oraşe mari, altele decât capitala; 5. trei ramuri industriale.

Subiectul II

10 puncte D. Comparaţi cadrul natural al Serbiei cu cel al Ungariei, precizând două asemănări şi o deosebire. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la caracteristici ale: reliefului, climei, reţelei hidrografice, vegetaţiei şi solurilor. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi desebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi patru surse de energie nepoluantă utilizată de ţările dezvoltate ale Uniunii Europene în scopul protecţiei mediului. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

Subiectul III

cu numerele 3 şi 10. E.. 2. numele oraşelor-capitală marcate. 3. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 003 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C.. pe foaia de examen. Lacul Balaton este situat în statul marcat... F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4 puncte B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Este traversat de fluviul Sena oraşul marcat. 2. cu litera. pe hartă. cu litera. Vulcani activi se găsesc în statul insular marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere.. Scrieţi. pe hartă. A. cu literele B şi D. numele statelor marcate.Ministerul Educaţiei. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 3 .geografie Proba D. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Precizaţi: 1. cu numărul. pe hartă..

B b. numele unităţilor de relief marcate. Resurse de bauxită se găsesc în unitatea de relief marcată. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. G c. E c.. E d. 2. pe hartă. cu litera: a. Pe hartă sunt marcate unităţile de relief cu litere. cu litera . A b.. cu litera: a. 12 2 puncte D. Oraşul european. Precizaţi trei deosebiri între clima din nordul Europei şi clima din sudul Europei. A b. cu litera: a. B b. pe hartă. E d. Republica Moldova este marcată. D d. cu litera A se numeşte . cu cel mai mare număr de locuitori este marcat. 2 b. o cauză care determină necesitatea forţei de muncă externă (imigranţi) pentru unele state europene. cu numărul: a. E. J 2 puncte 5. 6 puncte C. F 2 puncte 4. Scrieţi. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. Influenţele climatice continentale (de ariditate) pătrund în unitatea de relief marcată.Varianta 3 . Mureşul şi Oltul izvorăsc din unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 3 Unitatea de relief marcată.. A b. C c. C c. pe hartă. 4 puncte B. A b. Traversează oraşul Piteşti râul marcat. amplitudine termică. Scrieţi. pe hartă. F 2 puncte 3. pe hartă. H d. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 003 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. F 2 puncte 2. 10 d. cu litera: a. I 2 puncte 3. 6 puncte E. temperaturi medii anuale. cu numerele 7 şi 11. cu litera: a. 7 c. pe hartă. a pădurilor în Norvegia. B c. cu litera: a. A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. Are ieşire la Marea Mediterană statul marcat. E d. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II .. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat nmai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. cu literele E şi G.. Lacuri pe masive de sare sunt caracteristice unităţii de relief marcată. Prezentaţi: 1. precipitaţii medii anuale. cu litera: a. pe hartă. numele râurilor marcate. pe hartă. la aceeaşi latitudine. Scrieţi. pe foaia de examen. I d. pe hartă. C c. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. cu numărul . şi a gheţarilor în Groenlanda. pe foaia de examen. 2. Râul Vistula străbate capitala statului marcat. pe foaia de examen. E d. pe hartă. vânturi. Resurse importante de minereu de fier se exploatează din subsolul statului marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. E c. o cauză care justifică prezenţa. J 2 puncte 2. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. B b..

două unităţi montane. mediteranean (subtropical) d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 003 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Este situat într-o depresiune intramontană oraşul marcat. 1 b. peninsula în care este situat statul. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la caracteristicile reliefului. o cauză care explică diferenţa de temperatură de peste 2ºC între sudul şi nordul ţării. 6 puncte E. ecuatorial b.B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi a cantităţii de precipitaţii la o staţie meteorologică din Europa.oceanic 2. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. B b. Valoarea maximă a temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile: a. august si mai b. iulie si mai 3. E. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. trei oraşe mari. precum şi luna în care se înregistrează. iulie si iunie d. 4 puncte B. august si iulie c. Prezentaţi: 1. 5 d. climei. temperat . Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică alăturată este: a. precum şi luna în care se înregistrează. Precizaţi două asemănării şi o deosebire între relieful Grupei Retezat-Godeanu şi relieful Grupei Făgăraş. tipuri genetice de relief. 2. regimului radiaţiei solare d. 3. Minereuri complexe se exploatează din unitatea de relief marcată. circulaţiei vestice a maselor de aer 6 puncte C. Cantităţile mari de precipitaţii medii anuale sunt o consecinţă a: a. D c. subpolar c. regimului temperaturii aerului b. Precizaţi: 1.Varianta 3 . Comparaţi cadrul natural al Ucrainei cu cel al Bulgariei precizând două asemănări şi o deosebire. alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 1: Asemănările şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 2. altitudinii reduse c. Prezentaţi doi factori care favorizează producţia mare de cereale în Franţa. vegetaţiei şi solurilor. F 2 puncte 5. E d. 4. orientarea culmilor şi văilor principale. 5. decât în zona de câmpie. 2. Pentru Spania. 4 puncte Ministerul Educaţiei. două tipuri de climă. pe hartă. 6 2 puncte D. cantitatea minimă de precipitaţii înregistrată. 3 c. o cauză care explică frecvenţa mult mai mare a hidrocentralelor în zona montană. cu numărul: a. pe hartă. tipuri de roci. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II 10 puncte D. pe foaia de examen. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. distribuţia spaţială a altitudinilor. altele decât capitala. două regiuni turistice. gradul de fragmentare. reţelei hidrografice. 6 puncte E.geografie Ministerul Educaţiei. A. Scrieţi.

6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .. cu litera C este . A. pe hartă. cu numerele 4 şi 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 4 .. cu literele D şi H. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.geografie Proba D. 3.capitală marcat. E. pe hartă..Ministerul Educaţiei. Climatul caracteristic statului marcat.. cu numărul 8 se numeşte. Oraşul . 2.. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate.capitală marcat. Precizaţi: 1. 4 puncte B. Scrieţi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele statelor marcate. cu numărul 1 se numeşte. pe hartă.. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. 2.. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 004 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Fluviul care traversează oraşul . pe hartă. pe foaia de examen.

pe hartă. Câmpia Nord-Europeană ocupă o parte din teritoriul statului marcat. Franţa d. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. 10 d. 4 b. Ungaria 2 puncte 3. pe foaia de examen. 8 b. Cel mai important bazin de exploatare a lignitului (Motru-Rovinari) se află în unitatea de relief marcată. numele unităţilor de relief marcate pe hartă. Râul cu cele mai multe amenajări hidroenergetice este cel marcat. tipuri genetice de relief. b. cu litera… 3. B c. Elveţia c. B b. 4 puncte B. Scrieţi. orientarea culmilor şi a văilor principale. I 2 puncte 2. Precizaţi: 1. D d. pe hartă. Elveţia c.Varianta 4 . 11 d. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 7 c. cu: a. C c. D d. cu numărul … 6 puncte C. 2. Cu litera J este marcat. C b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Altitudinile cele mai mari se întalnesc în unitatea de relief marcată. pe hartă. pe hartă. statul: a. cu numărul: a. Influenţe climatice baltice (scandinavo-baltice) pătrund în unitatea de relief marcată. Aparţine Podişului Moldovei subunitatea de relief marcată. Polonia d. numele oraşelor marcate. 6 puncte E. 15 2 puncte D. pe foaia de examen. distribuţia spaţială a altitudinilor. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numerele de la 7 la 12. A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. A b. Precizaţi: a. I 2 puncte 4. Austria b. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Ural. gradul de fragmentare. pe foaia de examen. cu numarul 9 este capitala statului: a. Oraşul marcat. cu numerele 3 şi 5. cu literele A şi E.geografie Ministerul Educaţiei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemanarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. A b. Scrieţi. 11 2 puncte 3. cu litera … 2. Prin depuneri piemontane s-a format unitatea de relief marcată. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Statul cu deschidere la Marea Baltică este marcat. pe hartă.. C c. pe hartă. F 2 puncte 4. cu litera: a. D c. cu litera: a. Olanda 2 puncte 5. Belgia b. pe hartă. tipuri de roci. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. H d. doi factori care influenţează clima Europei. cu litera: a. două consecinţe ale sporului natural foarte redus din Europa. Capitala statului Belarus este marcată. cu litera: a. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unitati de relief cu litere. D d. Este traversat de râul Dâmboviţa oraşul marcat. Ministerul Educaţiei. C c. alte aspecte specifice ale reliefului. pe hartă. Scrieţi. 9 c. A b. F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 004 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. H 2 puncte 2. E. H d. cu numarul: a. pe hartă.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi: 1. cu litera F. pe hartă. E 2 puncte D. diferenţa între numărul de locuitori din Germania şi Spania. tipuri de roci. Precizaţi: 1. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .126 11. 3. Prezentaţi două argumente pentrua susţine afirmaţia: „Problema energeticii şi a industriei energiei electrice este o problemă prioritară pentru statele Uniunii Europene”. pe hartă. trei oraşe. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată..510 Calculaţi ponderea lungimii căilor ferate ale fiecărei ţări. statul din Europa Centrală care nu are ieşire la mare. gradul de fragmentare. 6 puncte C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 4 puncte Ministerul Educaţiei. statul cu cel mai mic număr de locuitori din Europa Vestică. Pentru Franţa. cu excepţia capitalei. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 2. D d. aşezarea geografică. 5. Pădurea de conifere este mai extinsă în unitatea de relief marcată. Precizaţi: 1. raportate la nivelul Europei ştiind că lungimea totală a reţelei feroviare pe continent este. precizaţi: 1. 6. o insulă care aparţine acestui stat. 6 puncte E.000 Km. 2.Varianta 4 . o regiune turistică. o cauză care determină producerea alunecărilor de teren în unitatea de relief marcată.geografie Ministerul Educaţiei. 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 004 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . 4. pe hartă. două caracteristici ale reliefului. 10 puncte D. C c. A b. cu litera B şi relieful unităţii marcate. pe hartă. cu litera: a. cu litera H. E. 4 puncte B. orientarea culmilor şi văilor principale. tipuri genetice de relief.B şi prezintă populaţia unor state europene în anul 2005.loc. alte aspecte specifice ale reliefului.376 22. A. Se dă următorul tabel: Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II Ţara Germania România Ucraina Lungimea căilor ferate (km) 38. numele statului cu populaţia cea mai numeroasă şi valoarea acesteia. distribuţia spaţială a altitudinilor. un argument care susţine afirmaţia: ”Unitatea C este cea mai veche unitate de relief a ţării”. de 369. 2. statul a cărui populaţie este de 60 mil. în prezent. două caracteristici ale climei. 2. 6 puncte E.

2. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. cu numărul … 3. Scrieţi. cu litera I are ieşire la Marea . pe foaia de examen. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 5 .Ministerul Educaţiei. 2. pe hartă. Lanţul muntos situat în nordul statului marcat. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Statul marcat. pe hartă.geografie Proba D. Oraşul-capitală traversat de fluviul Sena este marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. Precizaţi: 1. A. pe hartă. 4 puncte B.. numele statelor marcate. cu numerele 4 si 7. cu literele E si J. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 005 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C . E.... pe hartă. cu litera C este cel al Munţilor . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

fluvio-lacustră b. A. pe hartă. Kiev b. alte aspecte specifice ale reliefului. 6 puncte E. Scrieţi. 2. Relieful carstic (chei şi peşteri) este mai dezvoltat în unitatea de relief marcată.geografie Ministerul Educaţiei. Cele mai multe lacuri glaciare se întâlnesc în unitatea de relief marcată. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Carpati şi relieful Munţilor Ural. cu litera: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Varsovia 2 puncte 2. D c. cu litera: a. 4 puncte B. pe foaia de examen. F 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Câmpia situată pe teritoriul statelor marcate. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi o asemănare vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Moscova d. B b. Terenurile arabile au ponderea cea mai mare în unitatea de relief marcată. E d. pe foaia de examen. I d. cu litera: a. cu numărul 5 este: a. C c. numele oraşelor marcate. pe foaia de examen. fluvio-glaciară c. D c. Insula Creta aparţine statului marcat. numele unităţilor su al subunităţilor de relief marcate. A b. Minsk c. pe hartă. pe hartă. 9 d. cu numărul: a. Cel mai mare debit îl are râul marcat. 7 b. E. Nota 1: Deosebirile şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu litera: a. Scrieţi. Precizaţi un mod de utilizare economică a estuarelor. B b. Pe hartă sunt marcate unitati de relief cu litere. pe hartă. pe hartă. E d. G 2 puncte 2. 8 c. 2. F 2 puncte 4. litorală d. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. B b. cu numerele 3 şi 6. J 2 puncte 5. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. H 2 puncte 3. cărbuni. B b. Oraşul – capitală marcat. pe hartă. D c. gradul de fragmentare. Resursele energetice (petrol. gaze naturale) se găsesc în unitatea de relief marcată. Bazinul carbonifer Ruhr se găseşte în statul marcat. pe hartă. cu litera: a. cu litera … 3. D c. cu litera … 2. 11 2 puncte 3. pe hartă. tipuri de roci. cu litera … 6 puncte C. 1. distributia spatiala a altitudinilor. E d. orientarea culmilor si a vailor principale. E d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Aparţine Podişului Transilvaniei subunitatea de relief marcată. cu literele F şi H. F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 005 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Scrieţi. tipuri genetice de relief. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.Varianta 5 . cu literele B şi D este de origine: a. Climatul mediteranean este caracteristic statului marcat. pe hartă. piemontană 2 puncte D. Prezentaţi o cauză care determină formarea estuarelor pe ţărmul european al Oceanului Atlantic. pe hartă. Precizaţi: 1. pe hartă.

2. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. 5.Varianta 5 . 3. un râu sau fluviu. A b. doi factori care au determinat producţii mari de grâu în Franţa şi Germania. Uniunea Europeană reprezintă o grupare de natură politică. vânturi. A. cu numărul: a. producţia cea mai mare de grâu şi numele statului în care se înregistrează această valoare. C c. 8 b. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera C şi clima unităţii de relief marcate cu litera H. o cauză care a determinat diferenţa producţiei de grâu dintre Franţa şi România. 9 c.B şi prezintă producţiile de grâu în câteva state europene în anul 2005. Curge în totalitate pe teritoriul ţării noastre râul marcat. 6 puncte C. 3. Precizaţi doi factori care au contribuit la formarea Deltei Dunării şi modul în care a acţionat fiecare. 4. Pentru Italia.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. D d. trei tipuri de turism practicate în acest stat. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 005 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. precizaţi: 1. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera: a. 6 puncte E. 10 d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. formată din mai multe state. Precizaţi: 1. Precizaţi: 1. două state care au aderat la Uniunea Europeană în 2007. pe hartă. 4 puncte 2 Subiectul II Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . E. două state considerate membre fondatoare ale organizaţiei premergătoare Uniunii Europene. 4 puncte B. Secetele frecvente sunt specifice unităţii de relief marcate. G 2 puncte 2 puncte D. socială şi economică. două caracteristici ale climatului. influenţă climatică. 2. Precizaţi: 1. două state din Uniunea Europeană cu ieşire la Marea Baltică. 2. 11 5. două oraşe-port. Precizaţi doi factori care au determinat dezvoltarea industriei energetice în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. două insule care aparţin acestui stat. etaj climatic. producţia cea mai mică de grâu şi numele statului în care se înregistrează această valoare. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. precipitaţii medii anuale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 6 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 006

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele G şi I; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Muntii Apenini se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 2. Oraşele – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 9, 10 şi 14 sunt traversate de fluviul ... 3. Statul marcat, pe hartă, cu litera J are ieşire la Marea … 6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

1

Subiectul I

Varianta 6 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Fluviul care strabate statul marcat, pe hartă, cu litera H este: a. Nipru b. Nistru c. Vistula d. Volga 2 puncte 2. Masivul Centaral Francez se găseşte pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. B b. C c. E d. F 2 puncte 3. Capitala statului Belarus este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 4 c. 6 d. 10 2 puncte 4. Climatul temperat - oceanic este caracteristic statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. D c. G d. J 2 puncte 5. Cel mai mare producător de autovehicule din Europa Centrală este statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. H d. I 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Câmpiei Padului şi relieful Câmpiei Europei de Est. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, distributia spatiala a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor si a vailor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi două cauze care determină densitatea scăzută a populaţiei din Peninsula Scandinavă. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 006

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi F; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Lacul glaciar Bucura este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 2. Influenţe climatice pontice se întâlnesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 3. Râul Ialomiţa traversează unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Relieful vulcanic este caracteristic unităţii marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. D c. F d. H 2 puncte 2. Râul care se varsă în sectorul Dunării maritime este marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 8 c. 10 d. 11 2 puncte 3. Vegetaţia de stepă este tipică pentru unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. C b. D c. G d. H 2 puncte 4. Oraşul Piatra Neamţ este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 9 c. 11 d. 12 2 puncte 5. Teritoriul judeţului Caraş-Severin se suprapune peste unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. E d. G 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 6 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii marcată, pe hartă, cu litera B. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. o cauză care detetermină densităţi reduse ale populaţiei în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H; 2. o cauză care a determinat amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 006 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare înregistrate la o staţie meteorologică din Europa. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare ţi luna în care se înregistrează; 2. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare ţi luna în care se înregistrează; 4 puncte B. Scrieţi pe foaia de examen răspunsurile corecte la cerinţele de mai jos: 1. anotimpul cu cele mai ridicate cantităţi medii lunare de precipitaţii este: a. iarna b. primăvara c. toamna d. vara 2. Regimul anual al precipitaţiilor se încadrează în tipul de regim pluviometric: a. ecuatorial b. musonic c. subpolar d. temperat-oceanic 3. Factorul care determină cantităţi mari de precipitaţii medii anuale este: a. altitudinea reliefului b. circulaţia vestică a maselor de aer c. regimul radiaţiei solare d. regimul temperaturii aerului 6 puncte C. Pentru Franţa, precizaţi: 1. două state vecine, membre ale UE; 2. două unităţi majore de relief; Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 3. trei resurse de subsol; 4. două oraşe-port maritime; 5. o regiune turistică. D. Se dă următorul tabel: Statul Suedia Olanda Suprafaţa (km2) 449 964 41 526 Populaţia (nr.loc) 9 016 596 16 491 461

2

Subiectul II

10 puncte

Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

1. Scrieţi, pe foaia de examen, valoarea densităţii medii a populaţiei, calculată pentru fiecare stat din tabel. 2. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state, referitor la densitatea medie a populaţiei. 6 puncte E. Prezentaţi două argumente care susţin afirmaţia: „Parisul este un important nod de comunicaţie”. 4 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 7 - geografie
• •

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 007

Harta de mai sus se referă la subiectele A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi I. 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 6 şi 12. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul marcat, pe hartă, cu litera D se numeşte … 2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera E se numeşte … 3. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află pe teritoriul statului a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul …. 6 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I

Varianta 7 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este capitala statului: a. Croaţia b. Muntenegru c. Serbia d. Slovenia 2 puncte 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera F se numeşte: a. Albania b. Bulgaria c. Croaţia d. Muntenegru 2 puncte 3. Statul cu cea mai mică suprafaţă din Europa este o enclavă situată în statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. C d. H 2 puncte 4. Cea mai mare parte a populaţiei din statul a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este de religie: a. catolică b. ortodoxă c. islamică d. protestantă 2 puncte 5. Este membru al Uniunii Europene, statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. E d. J 2 puncte D. Comparaţi regiunile montane din Peninsula Scandinavă şi Peninsula Iberică, precizând o asemănare şi două deosebiri din punct de vedere al reliefului. Nota 1: Deosebirile şi asemămănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi doi factori care generează climatul temperat arid din estul Europei. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 007

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A-D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi G. 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Depresiunea Petroşani este situată în unitatea de relief marcată pe hartă cu litera … 2. Regiunea subcarpatică alcătuită dintr-un singur şir de depresiuni şi unul de dealuri este marcată pe hartă cu litera … 3. Oraşul marcat pe hartă cu numărul 7 este reşedinţa judeţului … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Relieful eolian este prezent în subunitatea marcată, pe hartă, cu litera: a. B b. C c. E d. F 2 puncte 2. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera D cea mai numeroasă minoritate naţională o formează: a. germanii b. grecii c. polonezii d. turco-tătarii 2 puncte 3. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F se exploatează resurse de: a. aur şi argint b. bauxită c. fier d. lignit 2 puncte 4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 este situat în unitatea de relief numită: a. Câmpia Barăganului b. Delta Dunării c. Pod. Dobrogei d. Subcarpaţii Curburii 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 7 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Magistrala rutieră E60 trece prin oraşele marcate pe hartă cu numerele: a. 7 şi 8 b. 8 şi 9 c. 8 şi 11 d. 9 şi 10

2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera D şi clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte 6 puncte E. Prin poziţia sa geografică, România este o ţară dunăreană. Menţionaţi două avantaje economice care decurg din această situaţie. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 007 Reprezentarea grafică de mai jos se referă lasubiectul III A - B şi prezintă evoluţia debitelor Dunării la intrarea în Deltă. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează; 2. două luni în care debitul mediu lunar depăşeşte 4 000 m3/s. 4 puncte B. Analizaţi valorile debitelor medii înscrise în graficul alăturat şi scrieţi răspunsul corect: 1. valoarea debitului mediu în luna ianuarie; 2. luna în care se înregistrează valoarea cea mai mică a debitului mediu lunar; 3. două luni în care se înregistrează valori ale debitului mediu lunar de 7 000 m3/s. 6 puncte
12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 I F M A M I I A S O N D lunile anului mc/s

C. Pentru Spania, precizaţi: 1. două insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat; 2. două state vecine, membre ale UE; 3. două unităţi de relief; 4. două tipuri de climă; 5. două oraşe, cu excepţia capitalei. 10 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

D. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al 2 Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Subiectul II precizând o asemănare şi două deosebiri. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la caracteristicile reliefului, climei, reţelei hidrografice, vegetaţiei şi solurilor. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte

E. Precizaţi doi factori care determină prezenţa pe suprafeţe extinse a vegetaţiei de stepă şi silvostepă în Republica Moldova şi Ucraina. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

Subiectul III

cu numerele 3 şi 10. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Climatul subpolar este caracteristic pe teritoriul statului marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. numele statelor marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 8 . cu literele G şi H. cu litera I se numeşte … 2. A. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Precizaţi: 1. numele oraşelor-capitală marcate. pe foaia de examen. pe hartă. 4 puncte B. Munţii Apenini sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. 2. Statul marcat. pe hartă. E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe– capitală cu numere.geografie Proba D. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 008 Harta de mai sus se referă la subiectul I A-C. pe hartă. pe hartă. Scrieţi. cu litera … 3.Ministerul Educaţiei. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă.

geografie Ministerul Educaţiei. J 2 puncte 4. precipitaţii medii anuale. Depresiunea Braşov este străbătută de râul marcat. Cel mai important râu. numele râurilor marcate. E d. Minereurile de metale preţioase (aurul şi argintul) se exploatează în unitatea de relief marcată. J 2 puncte 5. E b. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. pe foaia de examen. pe hartă. Unitatea de relief cu cel mai mare areal viticol din România este marcată. Craiova b. A b. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. H 2 puncte 2. 6 puncte E. E d. vânturi. În Europa. suprafaţă a bazinului hidrografic şi debit de pe teritoriul statului marcat. 5 2 puncte 4. cu litera A este: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Petroşani d. A. pe foaia de examen. F c. cu numărul: a. pe hartă. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul 9 se numeşte: a. Slatina 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu litera : a. Păşuni alpine se dezvoltă pe suprafeţe extinse în unitatea marcată. C c. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului … 3. 4 d.” 4 puncte Ministerul Educaţiei. B b. Rhon d. B c. pe foaia de examen. Scrieţi. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 008 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A-C. cu litera B sunt influenţe climatice … 2.Varianta 8 . D c. Între ţările europene se remarcă la producţia de măsline statul marcat. Statul care are ieşire la Marea Baltică este marcat. pe hartă. ca lungime. pe hartă. G d. C c. Pad b. pe hartă. Sena 2 puncte D. Drobeta-Turnu Severin c. A b. A b. numele unităţilor de relief marcate. G 2 puncte 2. Oraşul marcat. 4 puncte B. I d. cu litera: a. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu litera: a. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Europa este leagănul turismului mondial. 2. Rin c. pe hartă. D b. pe hartă. Comparaţi climatul Europei Centrale cu climatul Europei Estice precizând o asemănare şi două deosebiri. cu litera: a. 3 c. amplitudine termică. cu litera: a. H 2 puncte 3. G 2 puncte 3. pe hartă. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu literele F şi H. F d. pe hartă. Scrieţi. cu litera: a. Scrieţi. Energia mareelor este valorificată în statul marcat. E. 1 b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu numerele 3 şi 6. cu litera … 6 puncte C. ţara care îşi asigură în proporţie de 100% energia electrică din resurse hidroenergetice este marcată. E c. În unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat. temperaturi medii anuale. pe hartă. D d. pe hartă.

Calculaţi diferenţa dintre cantitatea maximă şi cantitatea minimă lunară a precipitaţiilor. E. memebre ale UE. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. Pentru Austria. Precizaţi: 1. 4 puncte B. carstice b. Calculaţi densitatea medie pentru fiecare stat. Diagrama se referă la subiectul III A . două unităţi de relief. 5. un râu sau fluviu. Precizaţi modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale. A. 3. Se dă următorul tabel: Ţara Grecia Suedia Suprafaţa (km2) 131 940 449 964 Populaţia (nr. D. alte aspecte specifice ale reliefului. Precizaţi numele strâmtorii situate în sudul Peninsulei Iberice şi importanţa economică a acesteia pentru ţările din sudul Europei.B. 2. glaciare d. pe hartă. orientarea clumilor şi văilor principale. precizaţi: 1. Precizaţi o cauză care determină diferenţa de densitate a populaţiei din cele două state. tipuri genetice de relief. gradul de fragmentare. o cauză care a determinat înregistrarea temperaturii minime absolute a aerului în Depresiunea Braşov. În unitatea de relief marcată. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte C. 2. distribuţia spaţială a altitudinilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. o resursă naturală. 2. 4.) 10 688058 9 016 596 2 Subiectul II 10 puncte Sursa: The World Factbook. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. Precizaţi două luni cu valori aproximativ egale ale cantităţilor medii de precipitaţii lunare. Precizaţi: 1. 3. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. două state vecine. 6 puncte E.loc.Varianta 8 . tipuri de roci pe care s-a format relieful. 1.geografie Ministerul Educaţiei. estimări la nivelul anului 2006 1. cu litera F sunt lacuri: a. două oraşe. vulcanice 2 puncte D. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 6. de baraj natural c. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. 6 puncte E. Comparaţi relieful Podişului Dobrogei cu relieful Subcarpaţilor Getici precizând trei deosebiri. două caracteristici climatice. o cauză care determină lipsa vegetaţiei de pădure în Câmpia Bărăganului. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 008 Analizaţi diagrama în coloane de mai jos care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor atmosferice la o staţie meteorologică din Europa. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2.

geografie Proba D.D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.Ministerul Educaţiei. pe hartă.. Podişul Doneţk se află situat pe teritoriul statului marcat. cu numerele 1 şi 9.. cu litera … 2. E. numele statelor marcate. Capitala statului marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu literele B şi F. 4 puncte B. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 009 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Scrieţi. Precizaţi: 1. numele oraşelor-capitală marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 9 . 3. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 2. cu litera A se numeşte . pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe– capitală cu numere. A. Fluviul Guadalquivir străbate Câmpia Andaluziei din statul marcat. pe hartă.

pe hartă. cu litera H. pe hartă. Bistriţa c. cu litera A şi clima statului marcat. Scrieţi. pe hartă. Galaţi c. amplitudine termică. În unitatea marcată. pe hartă. Râul care dă numele subunităţii de relief marcate pe hartă. pe hartă. E d. Oraşul marcat. Scrieţi. A b. D c. Munţii cei mai înalţi din Europa Sudică sunt localizaţi pe teritoriul statului marcat. pe hartă. Dunăre b. Oraşul marcat. Letonia d. G d. precipitaţii medii anuale. Este o subdiviziune a Dealurilor de Vest subunitatea marcată. Lacul hidroenergetic Vidra este situat în unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. pe hartă. Vistula 2 puncte D. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numerele 3 şi 6. pe hartă. Bârlad b. cu litera: a. cu litera: a. H 2 puncte 4. Canalul Dunăre-Marea Neagră traversează unitatea de relief marcată. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Belarus b. fiord c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera … 3. numele oraşelor marcate. temperaturi medii anuale. Elba c. Prezentaţi două argumente care să explice valorile reduse ale densităţii populaţiei în statele din Peninsula Scandinavă. golf marin d. Râurile care curg pe teritoriul statului marcat. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat.Vrancea 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă. cu litera H se numeşte … 2. H 2 puncte 2. Târgovişte 2 puncte 3. 2. cu numărul 9 este traversat de fluviul numit: a. Estonia c. Precizaţi: 1. Lituania 2 puncte 4. pe hartă. Drobeta-Turnu Severin b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. C c. Statul marcat. Oraşul marcat. pe hartă. cu numărul 1 este străbătut de râul: a. A. cu litera J prezintă la vărsarea în Marea Neagră: a. B b. cu litera C se numeşte: a. B c.geografie Ministerul Educaţiei.. Tulcea d. La producţia de cărbune se remarcă statul marcat. cu literele D şi E . 4 puncte Ministerul Educaţiei. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. cu litera: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Piteşti c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 009 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A-C. cu litera D este situat oraşul: a. estuar b. C d. 6 puncte E. F 2 puncte 5. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Rin d. 4 puncte B. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. A b. numele unităţilor sau al subunităţilor de relief marcate.Varianta 9 . vânturi. Scrieţi. Moldova 2 puncte 2.. Brăila b. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului: a. liman 2 puncte 3. Jijia d. 6 puncte C. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Râmnicu Vâlcea d. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera .

3 c. Precizaţi: 1. 5. estimări la nivelul anului 2006 Precizaţi: 1. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . o cauză a formării lacurilor cu apa sărată din Câmpia Bărăganului.391 Populaţia (nr. 2.596 10. E. 6. 4. Pentru Franţa.Varianta 9 . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 009 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. loc. influenţă climatică. 2. 4 puncte B. două resurse de subsol. 6 puncte C.964 92. 3. 6 puncte E. precizaţi: 1. 1 b. Precizaţi: 1. Comparaţi clima Câmpiei de Vest cu clima Subcarpaţilor Moldovei. o cauză care să explice valorile diferite ale densităţii medii a populaţiei în cele două state. cu numărul: a. 6 2 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 2. vânturi.geografie Ministerul Educaţiei. 2. membre ale UE. o insulă care aparţine acestui stat. 5 d. etaj climatic. Se dă următorul tabel: 2 Subiectul II Statul Suedia Portugalia Suprafaţa ( km2 ) 449. valoarea densităţii medii a populaţiei. calculată pentru fiecare stat din tabel. două oraşe. A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 3. 6 puncte E. două râuri sau fluvii care se varsă în Oceanul Atlantic. un factor care a favorizat dezvoltarea economică a oraşului Constanţa. precizând trei deosebiri . Precizaţi: 1. 2. un factor care determină valrile scăzute ale temperaturii medii anuale în lunile decembrie şi ianuarie. 4 puncte Ministerul Educaţiei. două luni în care se înregistrează temperaturi medii lunare negative.016. două luni în care se înregistrează temperaturi medii lunare maxime.605. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. două state vecine. modul de calcul al temperaturii medii anuale.B şi prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale temperaturii aerului la staţia meteorologică Sinaia. Alumină se produce în oraşul marcat.870 Sursa: The World Factbook. precipitaţii medii anuale. Precizaţi doi factori care au determinat dezvoltarea agriculturii de mare randament în Germania şi Italia. numele unităţii de relief cu altitudinea maximă. pe hartă. cu excepţia capitalei.) 9. valoarea amplitudinii termice anuale.

Scrieţi. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu litera B se numeşte … 2.Ministerul Educaţiei. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe harta. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 010 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . cu litera … 3. Precizaţi: 1. E. numele oraşelor-capitală marcate. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 10 . cu numerele 3 şi 7. Oraşul Riga este capitala statului marcat. numele statelor marcate.geografie Proba D. cu numărul 6 se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .D. 2. pe harta. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. pe foaia de examen. Oraşul marcat. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A. cu literele D şi G. 4 puncte B. pe hartă. Statul marcat.

Oraşul Bruxelles este marcat. 9 d. 8 c. cu litera: a. A b.geografie Ministerul Educaţiei. Scrieţi. Scrieţi. 7 b. statul marcat. cu litera B şi clima statului marcat. C b. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă. cu numerele 1 şi 2. 10 2 puncte 3. amplitudine termică. numele oraşelor marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 2 b. Ape geotermale se găsesc în apropierea oraşului marcat. C d. cu litera … 3. Gaz metan se extrage din unitatea de relief marcată. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. pe hartă. E d. cu litera: a. Lacul Izvorul Muntelui se află situat pe râul marcat. Munţi formaţi în orogeneza hercinică se află în unitatea de relief marcată. 6 puncte E. Precizaţi: 1. cu numărul 10 se numeşte: a. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. Trotuş 2 puncte 2. Bârlad b. A. cu litera H. 9 2 puncte 2. 11 2 puncte 4. pe hartă. pe hartă. 2 b. Fluviul Dunărea traversează statul marcat. cu numărul: a. A b. B c. cu numărul: a. G 2 puncte 3. 4 c. Oraşul Vilnius este marcat. pe hartă. cu numărul: a. Se află în fiordul cu acelaşi nume. pe hartă. pe foaia de examen. cu litera D s-a format prin … 2. 2 c. Moldova c. D c. tip de climă. pe foaia de examen. 5 d. vânturi. 7 c. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: temperaturi medii anuale. pe foaia de examen. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 9 2 puncte 5. Suceava d. 5 d. cu litera: a. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. D c. 3 b. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. E d. G 2 puncte 4. oraşul marcat. Relief eolian se află în unitatea de relief marcată. E d. cu literele A şi G. pe hartă. cu numărul: a. pe hartă. cu numărul: a. 10 d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 010 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A. H 2 puncte 5. 7 d. Râul marcat. 2. pe hartă. C c. H 2 puncte D. pe hartă. Precizaţi doi factori care influenţează regimul hidrologic al fluviului Rin. E. precipitaţii medii anuale. 1 b. A b. Este o monarhie. cu numărul 3 este reşedinţa judeţului … 6 puncte C. Unitatea de relief marcată. 4 c.D.Varianta 10 . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.

un râu sau fluviu. o resursă naturală. Se dă următorul tabel: Statul Franţa Norvegia Suedia Populaţia totală (nr. un oraş. 7. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. un argument care să ilustreze originalitatea Mării Negre. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 6. 4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Albă b. 6 puncte E. alimentarii subterane b. 5.6 120.geografie Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 010 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A . precizaţi: 1. 4. loc. două state vecine. Debitele mai bogate ale fluviului Vistula în perioada martie – iulie sunt o consecinţă a: a. Pentru Serbia. cu litera G şi clima unităţii de relief marcate cu litera H. Precizaţi două forme de energie alternativă folosite în Franţa. 2. vânturi. la nivelul anului 2006 1. Varşovia 2 puncte 2. 6 puncte E. Fluviul Vistula se varsă în Marea: a. Minsk c. două zone de vegetaţie. Nordului d. D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. temperaturilor ridicate 2 puncte 3. Praga d. un factor natural care face din Câmpia de Vest o importantă regiune agricolă a ţării. Fluviul Vistula străbate oraşul-capitală: a.3 2 Subiectul II 10 puncte Sursa: The World Factbook. E. etaj climatic. valoarea debitului minim şi luna în care se înregistrează. pe hartă.0 69. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. influenţă climatică. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Baltică c. estimări. precipitaţii medii anuale. ploilor bogate şi topirii zăpezilor d. pantelor line c. A. membre ale UE. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. pentru populaţie. Norvegiei 2 puncte C. Bratislava b. Calculaţi producţia de energie electrică pe cap de locuitor pentru ţările scandinave. Precizaţi două efecte negative produse de dezvoltarea accentuată a transporturilor terestre asupra mediului din statele UE. Precizaţi: 1. două unităţi de relief. valoarea debitului maxim şi luna în care se înregistrează.Varianta 10 . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.) 62 752 136 4 516 000 9 016 596 Producţia de energie electrica (mld. Scrieţi pe foaia de examen. 2. Prezentaţi: 1. 3. kwh) 71. 2. tipul de climă.B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Vistula. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .

numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 11 . pe foaia de examen. Statul marcat. Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu literele B şi F. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Precizaţi: 1. cu litera …… 2. 2. pe hartă cu.geografie Proba D. pe hartă. cu numerele 5 şi 6. cu litera H se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . numele statelor marcate. pe hartă.Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 011 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . litera … 3. Zăcămintele de minereu de fier de la Krivoi Rog. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. se exploatează de pe teritoriul statului marcat.D. E. Vilnius este oraşul-capitală al statului marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 4 puncte B. A.

1. 2. Capitala Greciei este oraşul marcat. 1 b. 2 b. gradul de fragmentare. Glasgow d. distribuţia spaţială a altitudinilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. Kiev b. Scrieţi. pe foaia de examen. A. Dublin c. Este străbătut de Dunăre oraşul marcat. 8 c. pe foaia de examen. 4 d. pe hartă. Oraşul-capitală marcat. Cea mai nouă unitate de relief din România este marcată. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 3 c. 2. Londra 2 puncte 5. Notaţi două state europene în care industria siderurgică are o pondere însemnată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. B c. G 2 puncte 3. D 2 puncte 2. B c. numele râurilor marcate. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: forme predominante de relief. mod de formare. Lacul Ostrovul Mare s-a amenajat în unitatea de relief marcată. Întinse păduri de conifere există în unitatea de relief marcată. C d. pe hartă. cu numărul 1 este capitala statului: a. cu numărul: a. numele unităţilor de relief marcate. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 7 b. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. Unitatea de relief marcată. Precizaţi: 1. cu litera: a. Austria b. cu numerele 9 şi 11. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică. Ministerul Educaţiei. B c. 10 d. tipuri de roci. cu litera D se numeşte: a. cu litera B se numeşte… 3. E. Minsk c. 8 c. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat. Scrieţi. pe hartă. cu litera: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul: a. pe hartă. A b.pe hartă. tipuri genetice de relief. 7 d. alte aspecte specifice ale reliefului. A b. pe hartă. cu numărul: a. A b. Sectorul Dunării maritime începe în aval de oraşul marcat. 7 b. 4 c. 10 2 puncte 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. D d. cu litera D şi relieful statului marcat cu litera E. pe hartă. Ungaria 2 puncte D. pe hartă. cu litera: a. C d. Capitala statului marcat. Varşovia 2 puncte 3. Spania d. Oraşul marcat.Varianta 11 . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 011 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu numărul: a. Este situat într-o unitate de relief de podiş oraşul marcat. pe hartă. Scrieţi. 4 puncte B. pe hartă. pe hartă.D. pe hartă. pe hartă. 6 puncte E. Belfast b. 9 d. cu litera … 6 puncte C. 5 2 puncte 5. Cehia c. cu numărul … 2. Moscova d. 10 2 puncte 2. cu literele E şi F. Influenţe climatice submediteraneene există în unitatea de relief marcată. pe hartă. cu numărul 2 se numeşte: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Este un afluent al Tisei râul marcat. orientarea culmilor şi văilor principale. 12 2 puncte 4.

8. atlantic b.000) şi de atomocentrale. valoarea debitului minim şi luna în care se înregistrează. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. un tip de climă. un râu sau fluviu. precipitaţiilor bogate c.B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Pad. tipuri genetice de relief. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful.Varianta 11 . valoarea debitului maxim şi luna în care se înregistrează. fiecare categorie contribuind cu cca. curgeri de sloiuri b. 2. marea la care are ieşire. o cultură agricolă tradiţională. Calculaţi producţia de vin pe cap de locuitor pentru continentul Europa şi cele trei ţări. D. 6 puncte E. precizaţi: 1. temperaturilor ridicate d. A. Prezentaţi două argumente care să ilustreze importanţa economică a Mării Negre pentru România. Precizaţi: 1. 3. E. complex c. îngheţ la mal d. tipuri de roci. nordic 2 puncte 2. distribuţia spaţială a altitudinilor. două oraşe cu funcţie portuară. 2. 6 puncte E. Pe fluviul Pad se produc iarna: a. pe hartă. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 40% la producerea de energie electrică’’. 4 puncte B. Regimul hidrografic al fluviului Pad este unul de tip: a. două resurse naturale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. topirii zăpezilor 2 puncte 3. cu litera C şi relieful unităţii marcate cu litera E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 011 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. unităţii marcate. 6. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Pentru Bulgaria. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 7. Enumeraţi doi factori pentru a susţine afirmaţia: „Lipsa de combustibili clasici a impus în Suedia construirea a numeroase hidrocentrale (peste 1. o unitate de relief montan. o regiune turistică. 4. Scrieţi pe foaia de examen. Precizaţi doi factori naturali care favorizează producţia de vin în ţările Europei Sudice. Debitele reduse ale fluviului Pad în perioada iunie – august sunt datorate: a. 5. alimentării subterane b. inundaţii c. pod de gheaţă 2 puncte C. Se dă următorul tabel: Continent / stat Europa Italia Franţa Spania Populaţia (nr. alte aspecte specifice ale reliefului. 2.loc) 706 000 000 58 133 509 62 752 136 40 397 842 Producţia de vin (hectolitri/an) 179 000 000 58 000 000 57 000 000 37 000 000 2 Subiectul II 10 puncte 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.geografie Ministerul Educaţiei. mediteranean d. gradul de fragmentare. 4 puncte Ministerul Educaţiei. orientarea culmilor şi a văilor principale.

A. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 012 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . pe foaia de examen. Scrieţi. E. Vulcanii Etna şi Vezuviu sunt se află în statul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numerele 13 şi 15. pe hartă. cu numărul 14 este port la fluviul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 2. cu litera … 2. cu numărul … 3. Oraşul marcat. 4 puncte B. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 12 .Ministerul Educaţiei. numele oraşelor-capitală marcate.D. cu literele A şi D.geografie Proba D. pe hartă. numele statelor marcate. pe hartă. Este străbătut de râul Sena oraşul marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.

J 2 puncte D. 5 c. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. 7 b. A b. 3 c. A b. H 2 puncte 5. Sf. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera B şi clima statului marcat cu litera E.D. 11 d. E. 3 b. E c. 2. E c. Prezintă cel mai sudic gheţar din Europa. cu numărul: a. Scrieţi. Scrieţi. Are ieşire la Marea Neagră statul marcat. pe hartă. cu numărul: a. 12 2 puncte 4. 4 d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. pe hartă. 4 puncte B. 4 c. cu numărul . 6 d.Gheorghe 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu numărul … 2. H 2 puncte 3. Bazinele carbonifere Ruhr şi Saar se găsesc în statul marcat. amplitudine termică. G d. pe hartă. numele oraşelor marcate. cu litera: a. Chilia c. 7 d. 7 2 puncte 2. 6 puncte C. Unitatea de relief marcată. cu numărul: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. cu litera: a. pe hartă. H d. statul marcat. Prezintă cele mai multe depresiuni unitatea de relief marcată. pe hartă. 8 c. B c. Reşedinţa judeţului Prahova este oraşul marcat . A. B b. pe hartă. Precizaţi: 1. pe hartă. precipitaţii medii anuale. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 012 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A . cu numerele 2 şi 6. B b. reprezintă braţul dunărean: a. F d. pe foaia de examen. C d. pe hartă.. 1 b.Varianta 12 . Străbate o câmpie de subsidenţă râul marcat. Scrieţi. Capitala Austriei este oraşul marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 5 2 puncte 3. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Măcin d. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu numărul: a. F 2 puncte 2. D c. pe hartă. cu litera: a. Important centru siderurgic este oraşul marcat. cu litera: a. vânturi. Este port situat într-un fiord oraşul marcat. 2 b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. pe hartă. pe hartă. 8 2 puncte 4. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera F s-a format prin … 3. 6 puncte E. Borcea b. Râul care străbate patru oraşe reşedinţă de judeţ este marcat..geografie Ministerul Educaţiei. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Prezentaţi doi factori care influenţează regimul hidrologic al fluviilor europene. cu literele D şi E. Numărul 9 de pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. temperaturi medii anuale.

Se dă următoarea afirmaţie: „Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord se menţine între puterile economice ale lumii.B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Peciora (Federaţia Rusă). 5. dezgheţului b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. membru al UE. 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. valoarea debitului minim şi luna în care se înregistrează. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . tipul de climă. Precizaţi: 1. Inundaţiile se produc pe fluviul Peciora în bazinul inferior din cauza: a. Două şiruri de depresiuni şi două şiruri de dealuri se găsesc în unitatea de relief marcată. E. Precizaţi două cauze care determină.Varianta 12 . îngheţului c. 6. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. precipitaţiilor mixte C. E d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 012 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . precizaţi: 1. două ape curgătoare.geografie Ministerul Educaţiei. doi factori care au favorizat dezvoltarea economică a Regatului Unit. un stat vecin. două caracteristici ale reliefului. 2 puncte 2 puncte 2 puncte Subiectul II 10 puncte D. Pentru Republica Moldova. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. C b. A. ploilor bogate şi topirii zăpezilor d. etaj climatic. pe hartă. Precizaţi: 1. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera C şi clima unităţii de relief marcate cu litera H. o ramură industrială tradiţională şi materia primă utilizată 6 puncte E. valoarea debitului maxim şi luna în care se înregistrează. vestic 2. în România. precipitaţiilor bogate 3. 4 puncte B. îngheţului c. central b. influenţă climatică. nordic d. Prezentaţi doi factori care au influenţat distribuţia inegală a căilor rutiere în ţările UE. precipitaţii medii anuale. Debitul fluviului este redus în sezonul rece din cauza: a. Scrieţi pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 6 puncte E. deteriorarea vegetaţiei din cadrul etajului alpin. G 2 puncte D. cu litera: a. alimentării subterane b. 2. vânturi. precipitaţiilor lichide d. două produse agricole destinate exportului. Tipul de scurgere al fluviului Peciora este unul de tip: a. două oraşe. respectiv locul IV în Europa ca PIB”. D c. 2. estic c.

Ministerul Educaţiei. pe hartă. numele statelor marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu litera E. pe hartǎ. 4 puncte B. pe hartǎ. cu numǎrul 5 şi 9. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. A. 2. Statul marcat. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 13 . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 013 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – D. cu litera … 2. Ocupă o mare insulǎ vulcanicǎ din Oceanul Atlantic ţara marcatǎ. pe foaia de examen. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Scrieţi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu literele D şi G. se află în partea de sud a Peninsulei … 3. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă.geografie Proba D. pe hartǎ. Portul maritim Rotterdam este situat în ţara marcatǎ. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. numele oraşelor-capitală marcate. Precizaţi: 1.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Scrieţi. Vegetaţia de silvostepă ocupă suprafeţe întinse în unitatea de relief marcatǎ. temperaturi medii anuale. Precizaţi o cauză a prezenţei vulcanismului activ în spaţiul Mǎrii Mediterane. cu numǎrul 10 se numeşte… 2. Râul marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 013 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. 2 c. pe foaia de examen. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Gazul metan se extrage din unitatea de relief marcatǎ. cu numǎrul 1 este capitala statului: a. pe hartǎ. 4 puncte B. E d. D c. A b. Fluviul Sena strǎbate oraşul-capitală marcatǎ. Peisajul de tundrǎ se desfăşoară în fâşii înguste în ţara marcatǎ. Laponii. Precizaţi: 1. E. F d. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartǎ. pe hartǎ. A. J 2 puncte 5. pe hartǎ. Cehia c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Motru d. Timiş 2 puncte 2. pe hartǎ. locuiesc în ţara marcatǎ. Şisturile verzi sunt specifice unitaţii de relief marcată. 6 2 puncte 3. cu litera: a. cu numǎrul: a. precipitaţii medii anuale. I 2 puncte 3. 10 d. vânturi. cu litera: a. Slovacia d. numele oraşelor marcate. Nicosia d. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat pe hartǎ cu litera C şi clima statului marcat pe hartǎ cu litera E. pe hartă. 2 c. G c. pe hartǎ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu litera… 6 puncte C. pe hartǎ. pe foaia de examen. pe hartǎ. cu numǎrul : a. I d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Defileul Dunǎrii este situat la sud de unitatea de relief marcatǎ. numele unităţilor de relief marcate. Atena b. pe hartǎ. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Capitala statului marcat. cu literele D şi G. Scrieţi. A b. cu numǎrul: a. 1 b. populaţie nomadǎ care se ocupǎ cu creşterea renilor. amplitudine termică. 1 b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera I se numeşte: a. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori strǎbătut de râul marcat. 4 d. G 2 puncte 4. pe hartă. cu numerele 1 şi 5. E b. 3 d. 2. G 2 puncte 5. Râul Someşul Mic strǎbate oraşul marcat. Scrieţi. pe hartǎ. Oraşul marcat. Varşovia 2 puncte D. cu litera… 3.geografie Ministerul Educaţiei. Berna c. 4 c. cu litera: a. Jiu c. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Autoturisme se produc în oraşul marcat. Cerna b. pe hartǎ. B c. 2 b. Menţionaţi doi vulcani din sudul Europei. 11 2 puncte 2. Austria b. C c.Varianta 13 . pe hartǎ. Ungaria 2 puncte 4. A b. cu numărul 7 se numeşte: a. 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. pe hartǎ. 1. cu litera: a. D d.

influenţă climatică. pe hartǎ. etaj climatic. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Notaţi trei tipuri de turism practicat în aceste ţǎri. precipitaţii medii anuale.1 C 23. o cauză care explicǎ masivitatea redusă a unităţilor marcate. 6 puncte E. 3. pe foaia de examen.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartǎ. cu F şi clima unitaţii de relief marcate. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. vânturi. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cele mai reduse valori ale populaţiei se înregistreazǎ în aglomeratia urbanǎ numitǎ … 3. Grecia. pe teritoriul Germaniei este situatǎ aglomeraţia urbanǎ numitǎ … 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 013 Reprezentarea grafică alǎturată se referă la subiectul III A . cu literele F şi G. 4 puncte Ministerul Educaţiei. numărul populaţiei din aglomeraţia Rin-Ruhr.B şi prezintǎ populaţia unor mari aglomeraţii urbane europene. cu H. Prezentaţi: 1. A. Precizaţi influenţele climatice dominante pentru fiecare din cele douǎ ţǎri. Menţionaţi trei factori care favorizeazǎ circulaţia turisticǎ în aceste ţǎri. în care un rol important îl are turismul. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D. Se dǎ urmatoarea situaţie-problemǎ: Franţa. pe hartǎ. 4 puncte 12 milioane locuitori 10 8 6 4 2 0 R ei hn -R uh r R an st ad Lo nd ra M ad rid M ila no A te na aglomeratii urbane B. 2. 3. Precizaţi: 1. cu o contribuţie realǎ la veniturile economiei acestor ţǎri. 1. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . cu litera D. pe hartǎ. o cauză care explicǎ lipsa reliefului glaciar din unitatea de relief marcatǎ. Precizaţi o cauză care determină diferenţa de precipitaţii dintre cele două state. 2. Scrieţi. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Calculaţi amplitudinile termice anuale pentru statele Ucraina şi Ungaria. Italia şi Spania sunt ţǎri ale Uniunii Europene care au un eficient sector terţiar.8 C 520 mm Ungaria . Precizaţi două activităţi economice care ar putea creşte contribuţia serviciilor la crearea PIB-ului din Bulgaria. numărul de locuitori din aglomeraţia urbanǎ de pe teritoriul Olandei. Notaţi câte o destinaţie turisticǎ (obiective naturale/antropice) de pe teritoriul fiecǎrei ţǎri. 1. E.5.1 0C 21. În tabel sunt menţionate elemente climatice din două ţări europene: Temperatura Temperatura Cantitatea medie Statul aerului în ianuarie aerului în iulie anualǎ de precipitaţii 0 0 Ucraina .2 0C 700 mm 2 Subiectul II D. 2.1 milioane locuitori este situatǎ în Peninsula … 6 puncte C.Varianta 13 . aglomeraţia urbanǎ cu aproximativ 5.7.

cu literele F şi G. pe hartǎ. pe hartă. cu litera … 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 14 . cu numǎrul 2 şi 9. 2. A. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartǎ. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .Ministerul Educaţiei.geografie Proba D. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. 4 puncte B. pe hartă. cu litera … 2. Munţii Stara Planina (Balcani) se află pe teritoriul statului marcat. pe hartǎ. numele oraşelor-capitală marcate. Punctul extrem nordic al Europei se aflǎ pe teritoriul statului marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 014 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – E. Aglomeraţia urbanǎ Rin-Ruhr este situată în statul marcat. E. Scrieţi. numele statelor marcate.

cu litera: a. A b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. G 2 puncte 4. Partea centralǎ a unitǎţii de relief marcată. cu litera B se numeşte: a. cu litera H. pe hartǎ. Deva b. capitala marcatǎ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. A b. Pǎdurile de conifere ocupǎ suprafeţe extinse în unitatea de relief marcatǎ. Scrieţi. Timişoara 2 puncte 5. 2. amplitudine termică. cu numǎrul: a. pe hartǎ. 8 d. Statul situat în Peninsula Iutlanda este marcat. cu litera: a. Râul marcat. 2. Ultimul afluent al Dunǎrii înainte de vǎrsarea în Marea Neagrǎ este râul marcat. D c.geografie Ministerul Educaţiei. B c. Grupa popoarelor slave existǎ în numeroase ţǎri europene printre care şi în statul marcat. Bârlad b. Hunedoara c. pe hartǎ. Bistriţa c. B c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 014 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. B c. Fluviul Dunǎrea traverseazǎ oraşul-capitalǎ marcat. Prezentaţi două argumente care sǎ susţinǎ afirmaţia: „Râurile sunt scurte şi au debite mari în statul marcat pe hartǎ cu litera B”. Canalul Dunăre–Marea Neagrǎ strǎbate unitatea de relief marcatǎ. pe hartǎ. C d. 9 d. pe hartǎ. G d. A b. numele unităţilor de relief marcate. Precizaţi: 1. cu literele E şi G. 8 d. cu litera D şi statul marcat. Bazinul carbonifer Motru . D c.. D d. Influenţe climatice scandinavo-baltice se resimt în unitatea de relief marcatǎ. cu litera C este strǎbǎtutǎ de râul numit: a. Pe hartă sunt marcate unităţi sau subunitaţi de relief cu litere. Precizaţi trei deosebiri climatice între statul marcat. Scrieţi.Varianta 14 . D 2 puncte 2. Cel mai mare oraş din unitatea de relief marcatǎ. pe foaia de examen. 9 2 puncte 3. 11 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . J 2 puncte D. 7 b.. A b. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartǎ. pe hartǎ. cu litera: a. Moldova d. Este o monarhie constituţionalǎ statul marcat. E. pe hartǎ. D 2 puncte 2. cu litera… 6 puncte C. numele oraşelor marcate pe hartă cu numerele 4 şi 5. cu numǎrul 7 este numit. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartǎ. A. cu litera: a.Rovinari este situat în unitatea de relief marcatǎ. 8 c. pe hartǎ. Scrieţi. 5 c. Reşiţa d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 5 c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera… 3. cu numǎrul: a. Trotuş 2 puncte 4. Face parte din generaţia oraşelor antice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 6 puncte E. 2 b. pe foaia de examen. pe hartǎ. pe hartǎ. cu litera: a. 4 puncte B. C d. 10 2 puncte 5. cu numǎrul: a. vânturi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartǎ. E d. B b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. H 2 puncte 3. temperaturi medii anuale. pe hartǎ. 1 b. pe hartǎ. pe foaia de examen. precipitaţii medii anuale.

geografie Ministerul Educaţiei. precizaţi: 1. un tip de climă.Varianta 14 . gradul de fragmentare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. o lună în care debitul mediu lunar depăşeşte 4 000 m3/s. tipuri de roci. 7. pe hartǎ. alte aspecte specifice ale reliefului. două unităţi de relief. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Pentru Ucraina. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D: Ţara Franţa Germania Producţia de grâu (mil. E. luna în care se înregistreaază cele mai reduse valori ale debitului. anotimpul cu cele mai reduse valori ale debitului. Explicaţi acest fapt prezentând două argumente. calculaţi procentul populaţiei rurale din Franţa şi din Germania.) 30. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .B şi prezintǎ evoluţia debitului mediu lunar al unui fluviu european. 6 puncte E. Prezentaţi două argumente care sǎ susţină faptul cǎ unitatea de relief marcatǎ. tipuri genetice de relief. o ramură industrială dezvoltată pe baza 2resurselor precizate mai sus.5 19. Se dă următoarea afirmaţie: „Între nordul şi sudul Italiei existǎ contraste referitoare la nivelul de dezvoltate economicǎ şi socialǎ”. 2.3 Populaţie activǎ în agriculturǎ (%) 4 3 Populaţie urbanǎ (%) 76 88 D. pe hartǎ. 2. 3. cu litera G este o importantǎ regiune agricolǎ a României. orientarea culmilor şi văilor principale. 6 puncte E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 014 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A . Precizaţi: 1. 1. cu litera F. un oraş-port la Marea Neagră. 4 puncte mc/s 6000 5000 4000 3000 2000 1000 4 puncte 0 I F M A M I I A S O N D B. pe hartǎ. două state vecine. 3. cu litera B şi relieful unitǎţii de relief marcate. două resurse de subsol. diferenţa de debit dintre luna august şi luna aprilie. 6 puncte C. membre ale UE. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unitǎţii de relief marcate. Analizaţi valorile graficului alăturat şi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 precizaţi: lunile anului 1. 5. 2. precizaţi doi factori naturali care au determinat producţii mai mari de grâu în Franţa. distribuţia spaţială a altitudinilor. un râu sau fluviu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. A. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 4.t. 2. luna în care se înregistreazǎ debitul maxim lunar şi valoarea acestuia. 6. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.

numele statelor marcate.geografie Proba D. pe hartǎ. pe hartǎ. cu numărul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu literele A şi B. Scrieţi. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 015 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – E. pe hartă. cu litera … 3. Precizaţi: 1. cu numǎrul … 2. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere A.capitalǎ marcat. Este situat în Peninsula Scandinavă oraşul . Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 15 . 4 puncte B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. pe hartă.Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. pe hartǎ. numele oraşelor-capitală marcate. E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Vulcanul Hekla se aflǎ pe teritoriul statului a cărui capitală este oraşul marcat. cu numerele 7 şi 11. Capitala europeană cu cei mai mulţi locuitori este localizată pe teritoriul statului marcat.

A b. pe hartǎ. vulcanic 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu litera: a. D b. cu litera: a. din statul marcat. cu litera H existǎ relief: a. vânturi. 4 c. pe hartǎ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. fier d. B c. Dunǎrea strǎbate capitalele europene marcate. cu litera… 6 puncte C. 8 2 puncte D. D 2 puncte 5. pe hartǎ. G 2 puncte 5. Are ieşire la Marea Balticǎ statul marcat. cu numerele: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A b. pe hartǎ. În unitatea de relief marcatǎ.geografie Ministerul Educaţiei. Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. glaciar c. Precizaţi ce tip genetic de lacuri existǎ în regiunile de câmpie. carstic b. B c. Iazuri şi heleştee se întâlnesc în numǎr mare în unitatea marcatǎ. B b. numele râurilor marcate. Mureş c. cu litera: a. Someş 2 puncte 2. 2 b. 8 şi 10 2 puncte 2. H d. piemontan d. C c. J 2 puncte 4. cu numǎrul 10 face parte din bazinul hidrografic al râului numit: a.Varianta 15 . D d. C d. cu litera … 2. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între climatul câmpiilor litorale din statele marcate. amplitudine termică. pe hartă. cu numǎrul: a. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe foaia de examen. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele doua deosebiri şi asemanarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. G 2 puncte 4. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 015 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectele II A – E. cǎrbune c. precipitaţii medii anuale. A b. Conuri şi cratere se gǎsesc în unitatea de relief marcatǎ. Din unitatea de relief marcatǎ. temperaturi medii anuale. cu numerele 9 şi 10. pe hartǎ. pe hartǎ. Râul marcat. Oraşul marcat. petrol 2 puncte 3. cu litera F şi care este cauza formǎrii lor. Vorbesc o limbǎ germanicǎ locuitorii statului marcat. pe hartă. bauxită b. pe hartǎ. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Argeş b. F c. Precizaţi: 1. pe hartǎ. D c. pe foaia de examen. Altitudinea maximǎ din Munţii Alpi se aflǎ pe teritoriul statului marcat. pe hartǎ. Scrieţi. Cel mai important areal viticol se află în unitatea de relief marcată. J 2 puncte 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 6 d. pe hartǎ. pe hartǎ. 2 şi 8 d. E. cu literele A şi F. Altitudini de peste 2500m se întâlnesc în unitatea de relief marcatǎ. G d. Capitala statului Belarus este oraşul marcat. pe hartǎ. C d. 1 şi 2 b. cu litera C se extrag importante resurse de: a. cu numărul 4 este numit … 3. Olt d. 2 şi 5 c. A. 2. 6 puncte E. cu litera A şi cu litera J. pe hartǎ. numele unităţilor de relief marcate. 4 puncte B. Scrieţi. pe hartǎ. cu litera: a. pe hartǎ.

estimări la nivelul anului 2006 1. Precizaţi doi factori care determină densităţi mari ale populaţiei în Olanda. 6 puncte E.Varianta 15 . cu cât a crescut populaţia Spaniei în intervalul 1960 . două caracteristici climatice. o cauză pentru care densitatea populaţiei are valori reduse în unitatea de relief marcatǎ. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii marcate. Pentru Serbia. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru Letonia şi Olanda. o resursă naturală. milioane locuitori 45 40 35 30 A. influenţă climatică. 6. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.2004. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . precizaţi: 1. cu literele A şi G. 2. 3. 15 2. cu litera D şi clima unităţii marcate. pe hartă.loc) 10 379 067 2 274 735 16 491 461 Subiectul II Sursa: The World Factbook. Precizaţi: 1. 2. o minoritate etnică. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. un oraş. 7. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. pe hartǎ. Prezentaţi: 1. intervalul de timp în care a avut loc cea mai mică creştere a populaţiei. E. pe hartă. Tabelul de mai jos cuprinde date geodemografice ale unor ţări europene: Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Statul Belgia Letonia Olanda Suprafaţa (km2) 30 528 64 610 40 840 2 Populaţia (mil.B şi prezintǎ evoluţia populaţiei Spaniei. în perioada 1833-2004. vânturi. 5. o cauză pentru care industria de prelucrare a lemnului are numeroase centre de prelucrare în unitǎţile marcate. în ce an Spania a depǎşit 30 milioane 10 de locuitori. 4. Precizaţi: 25 1. 1930 1960 1980 1991 2000 2004 anul 6 puncte C. o unitate montană. 2. 6 puncte E. etaj climatic. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. o cauză care determină densitatea mare a reţelei feroviare din Europa Vestică.geografie Ministerul Educaţiei. 10 puncte D. 2. valoarea maximǎ a numǎrului de 20 locuitori înregistratǎ în aceastǎ ţarǎ. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 015 Graficul alǎturat se referă la subiectul III A . cu litera B. doi factori care au determinat creşterea numerică a populaţiei. pe hartǎ. trei state vecine. Precizaţi: 1833 1900 1. un râu sau un fluviu. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. precipitaţii medii anuale. cu ce ţară se află în legătură Franţa prin Eurotunelul construit pe sub Marea Mânecii. 5 4 puncte 0 B. cu litera E.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 16 . pe hartă.capitală marcat. Scrieţi.. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 016 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .. cu litera F. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. este specific climatul temperat . 2... 4 puncte B. cu litera A se află Munţii .. Oraşul . pe hartă. A. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numărul 5 se numeşte . pe hartă.Ministerul Educaţiei. cu literele E şi I. La graniţa dintre Franţa şi statul marcat. pe hartă. În statul marcat. numele oraşelor-capitală marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 3. cu numerele 1 şi 4. Precizaţi: 1. pe foaia de examen. numele statelor marcate..geografie Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.

Olt d. păduri de conifere c. A. Pe teritoriul statului marcat. pe hartă. Cehia b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Dâmboviţa c. pe hartă. Scrieţi. Statul marcat. Ungaria d. Carpaţi d. Scrieţi pe foaia de examen: 1. domuri d. numele unităţilor de relief marcate. 2.. E.. Râul marcat. cu litera J. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.Varianta 16 . Munţii Măcin sunt o diviziune a unităţii de relief marcată. E c. Ucraina 2 puncte 2. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.. Alpi b. C b. În unitatea de relief marcată.geografie Ministerul Educaţiei.. F 2 puncte 3. pe hartă. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte B. E. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Se învecinează cu Ucraina statele marcate. H 2 puncte 4. C. D d. 2. grinduri 2 puncte 2. Argeş b. cu litera . cu numerele 1 şi 5. pe hartă. numele oraşelor marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu literele: a. chei b. 6 puncte C. Scrieţi. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Ural 2 puncte 4. E c. pe hartă. cu litera A şi clima statului marcat. cu litera . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. temperaturi medii anuale. H c. pe foaia de examen. de stepă 2 puncte D. C b. cu literele B şi E. Relief carstic pe sare se întâlneşte în unitatea de relief marcată cu litera: a. C c. cu litera J predomină vegetaţia: a. pe hartă. H b. In statul marcat.. Precizaţi doi factori care determină diferenţele de temperatură dintre sudul şi nordul Europei. C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 6 puncte E. pe hartă. B. Vegetaţie alpină se dezvoltă în unitatea de relief marcată. Minereuri de bauxită există în unitatea de relief marcată. cu litera I se află de Munţii: a. pe hartă. G 2 puncte 3. G d. cu numărul. pe hartă. Fluviul Dunărea traversează teritoriul statului marcat. G d. B b. cu numărul 12 se numeşte: a. F d. păduri de foioase d. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 3. I 2 puncte 5. pe foaia de examen.. Serbia c. Balcani c. G d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 016 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. cu litera F există : a. cu litera: a. Prahova 2 puncte 5. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. pe hartă. crovuri c. pe hartă. B. D c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Câmpia Jijiei este delimitată spre est de râul marcat. pe hartă. Scrieţi. B b. C. B. precipitaţii medii anuale. cu litera H se numeşte: a. amplitudin termică. Cele mai mici cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată cu litera: a. pe foaia de examen. E. mediteraneeană b. pe hartă. vânturi.

Belgia şi Lituania c. oraşul capitală. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Lituania 2. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 016 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A . la nivel mondial. 4. cu numărul 5. reliefului de câmpie d. marea la care are ieşire 10 puncte D. 6 puncte E. Tabelul de mai jos prezintă structura producţiei de energie electrică în câteva state ale UE (2006): Energie Gaze Alte Statul nucleară Hidroenergie Cărbune naturale Petrol surse % % % % % % Belgia 29 1 3 27 40 Lituania 75 3 8 14 Ungaria 15 1 17 38 28 1 1. o cauză care a determinat amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat pe hartă. ape curgătoare cu debite reduse. etaj climatic. 4 puncte B. Precizaţi: 1. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 7. aproximativ egală. cea mai redusă valoare a ponderii hidroenergiei este în statul: a. o pondere. influenţă climatică. 6 puncte E. o unitate montană. Precizaţi două argumente pentru a explica situarea pe primele trei locuri la producţia de ulei de măsline. răspunsul corect: 1. scrieţi pe foaia de examen. 6. Bulgaria d. 2.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. Lituania şi Ungaria 3. precizaţi: 1. Calculaţi ponderea. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. membre ale UE. gaze naturale şi petrol) în structura producţiei de energie electrică din Belgia şi Ungaria. în procente.Varianta 16 . o cauză care determină producerea alunecărilor de teren în unitatea de relief marcată cu litera H. a hidroenergiei există între statele: a. A. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera A şi clima unităţii de relief marcate cu litera C. b. cea mai mare producţie de hidroenergie şi ţara în care se obţine. lipsei apelor curgătoare c. o ţară a cărei producţie de hidroenergie este sub 5 %. 3. hidroenergia are pondere redusă în Ungaria din cauza: a. Pentru Bulgaria. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Italiei şi Greciei. 5. două oraşe-port. precipitaţii medii anuale. două state vecine. Belgia şi Bulgaria b. Belgia c. precizaţi un factor care determină ponderea energiei nucleare în structura energetică a Lituaniei. utilizarea intensă a resurselor alternative 6 puncte C. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 2. a combustibililor fosili (cărbune. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Analizând graficul de mai sus.B şi prezintă ponderea hidroenergiei în producţia de energie electrică în câteva ţări europene. vânturi. două caracteristici climatice. Austria b. Germania şi Ungaria d. o cultură agricolă tradiţională. E. a Spaniei. 2.

pe hartă. pe hartă. cu litera E se află situat în Peninsula … 2. pe hartă. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat. E. Se acordă 10 puncte din oficiu.capitală marcate. 4 puncte B. cu numărul . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.. 3. cu numerele 3 şi 10.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Ministerul Educaţiei.. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 017 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. numele oraşelor . Statul marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. Precizaţi: 1.. Fluviul Tamisa străbate orasul-capitală marcat. cu litera. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 17 . Scrieţi. cu literele B şi I. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. pe foaia de examen. numele statelor marcate. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 2. A. pe hartă.geografie Proba D.

A b. A b. B c. cu litera H are etaj climatic : a. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief. vânturi.. F 2 puncte D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 017 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. cu numărul .. cu litera . F c. numele râurilor marcate. Albania b. pe hartă. Scrieţi pe foaia de examen: 1. Dâmboviţa este afluentul râului marcat. 6 puncte E.geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte Ministerul Educaţiei. numele unităţilor de relief marcate. de dealuri înalte d. pe foaia de examen.Varianta 17 . Nu are ieşire la Oceanul Planetar statul marcat. pe hartă. Pescuitul este ocupaţia principală a locuitorilor din unitatea de relief marcată. pe hartă. B c. F d. cu numerele 9 şi 12. pe foaia de examen. 3 b. Precizaţi două cauze ale repartiţiei inegale a populaţiei în Europa. 13 d. Scrieţi. cu litera: a. F d. alpin b. cu litera . Vegetaţia de silvostepă este specifică unităţii de relief marcate. petrol d. 3. pe hartă. pe hartă. Statul marcat. A b. pe hartă. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată. cu litera: a. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. amplitudine termică. temperaturi medii anuale. pe hartă. Bulgaria c. precipitaţii medii anuale. Viticultura este specifică statului marcat. 15 2 puncte 5. cu literele C şi E. cu numărul: a. J 2 puncte 3. străbate oraşul –capitală marcat. cu litera: a. Grecia d. Din unitatea de relief marcată. 6 c. fier şi marmură c. pe hartă. H d.G d. pe hartă. pe hartă. Scrieţi. Circuri şi văi glaciare există în unitatea de relief marcată. sare 2 puncte 3.. de deltă 2 puncte 2. pe hartă. argint b. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.E c. H 2 puncte 4. cu litera E se numeşte: a. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 4 puncte B. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Munţii Alpi sunt situaţi şi pe teritoriul statului marcat. 2. C b. A. J d. pe hartă. Unitatea de relief marcată. cu litera: a.. 6 puncte C. Macedonia 2 puncte 2. Fluviul Dunarea. C b. cu litera G.. pe hartă. I 2 puncte 4. cu litera D şi clima statului marcat. cu litera F se extrage: a.. de câmpie c. cu litere. cu litera: a. D c. E. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 2.

calculată pentru fiecare stat din tabel. tipuri genetice de relief. A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu numărul 3 se numeşte: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 017 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . un factor care determină lipsa lacurilor glaciare în Carpaţii Curburii.B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu ce străbate teritoriul României.367 Subiectul II Sursa: The World Factbook. o cauză care determină diversitatea resurselor de subsol din Munţii Apuseni. alte aspecte specifice ale reliefului. Se dă următorul tabel: Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Statul Finlanda Bulgaria Suprafaţa 2 ( km 2) 338. valoarea maximă a debitului şi luna în care se înregistrează. precizaţi: 1. Precizaţi: 1. 6 puncte E. 2. Precizaţi: 1. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Podişului Dobrogei şi relieful Podişului Mehedinţi. 4 puncte Ministerul Educaţiei.mai. Ploieşti d. Pentru Franţa.145 110. Precizaţi: 1. pe hartă. 5. trei unităţi de relief. estimări la nivelul anului 2006 1. 2. 2. 2. Oraşul marcat.910 Populaţia (nr. un tip de climă. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Scrieţi pe foaia de examen. două ramuri industriale care se dezvoltă pe baza resurselor precizate mai sus. Piteşti c. două cauze ale creşterii debitului în intervalul martie . două oraşe-port maritime. distribuţia spaţială a altitudinilor. 6 puncte C.231.geografie Ministerul Educaţiei. Târgovişte 2 puncte D. valoarea densităţii medii a populaţiei.372 7. referitor la densitatea medie a populaţiei. 3. tipuri de roci. 6 puncte E. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: “Clima Ucrainei are un caracter continental”. E. 4 puncte B. gradul de fragmentare.Varianta 17 . 4. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. un factor care determină debitele reduse din intervalul septembrie – decembrie. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state. Craiova b. 10 puncte D. două resurse de subsol.385. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . loc) 5. valoarea minimă a debitului şi luna în care se înregistrează. orientarea culmilor şi a văilor principale.

Statul marcat. Scrieţi.. este .Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu literle A şi C. A. pe hartă. pe hartă. cu litera H are deschidere la Marea . numele statelor marcate.geografie Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. cu litera B. Statul marcat. pe hartă. Precizaţi: 1. 3. pe foaia de examen. E. cu litera C este situat în Peninsula … 2. 4 puncte B. Capitala statului marcat.. cu numerele 2 şi 8. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 18 .. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. numele oraşelor-capitală marcate. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 018 Harta de mai sus se referă la subiectele A – D. 2.. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.

4 puncte B. Precizaţi: 1. cu numărul: a. C b. cu litera: a. 14 2 puncte 3. 6 puncte C. C c. Bistriţa b. Păşuni alpine extinse există în unitatea de relief marcată. Scrieţi. cu litera: a. H 2 puncte 5. I 2 puncte 4.. H 2 puncte 3. Siret d. E. pe hartă. 3. D d. cu litera: a. B c.. Moldova c. D c. 4 b. pe hartă. pe hartă.. 2. 9 d. A b. F d. alte aspecte specifice ale reliefului.. Scrieţi. 6 puncte E. J 2 puncte 2. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. orientarea culmilor şi văilor principale. pe hartă. A b. cu grupa Munţilor . cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Minereuri complexe se exploatează din unitatea de relief marcată cu litera: a. cu litera H este delimitată la sud de râul numit: a. D c. Precizaţi doi factori care au determinat formarea reliefului glaciar în Alpii Scandinaviei. D d. cu literele A şi G. Câmpia Padului este situată în statul marcat. Este o câmpie în curs de formare unitatea de relief marcată. Scrieţi. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 018 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. numele unităţilor de relief marcate. cu litera: a. I 2 puncte D. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . E d. la est. cu numerele 5 şi 6. Meridianul 0o străbate statul marcat. A b. A b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele oraşelor marcate. tipuri de roci. pe hartă. pe hartă. Ministerul Educaţiei. pe hartă. F d. A b. cu litera: a. pe hartă. G 2 puncte 5. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea.. E d. Notă 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente: forme predominante de relief. C c. tipuri genetice de relief. B b. pe hartă. cu litera E şi relieful statului marcat cu litera F. 2. pe foaia de examen. B c. B b.Climatul temperat oceanic este specific statului a cărui capitală este oraşul marcat.Varianta 18 . Unitatea de relief marcată. A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. D c. pe hartă. mod de formare. pe hartă. G d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Polderele sunt specifice statului marcat. pe hartă. Cultura cerealelor este specifică în unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. pe hartă. vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Pădurile de conifere sunt specifice unităţii de relief marcate. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat în unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Trotuş 2 puncte 2. cu litera . B c. pe foaia de examen. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful statului marcat. cu litera G se învecinează. Fluviul Volga străbate teritoriul statului marcat. cu litera . Unitatea de relief marcată... H 2 puncte 4. cu litera: a. F d. 6 c. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. gradul de fragmentare. distribuţia spaţială a altitudinilor.

4 puncte B. reţelei hidrografice. 2. un oraş-port. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. climei. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 3. o cauză a sporului natural ridicat din Irlanda. Precizaţi două activităţi de servicii care pot creşte valoarea serviciilor în PIB-ul din Bulgaria. două state cu valori negative ale sporului natural. Pentru Germania. pe hartǎ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. precizaţi: 1.geografie Ministerul Educaţiei. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 4. 5. se referă la subiectul III A şi B. o cauză a sporului natural negativ din Ungaria. 6 puncte C. precipitaţii medii anuale. Precizaţi: 1. cu excepţia capitalei. 3. 6 puncte E. două state vecine. Subiectul II solurilor. 2. 10 puncte D. sub media pe ţară. pe hartǎ. o mare la care are ieşire. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 018 Reprezentarea grafică de mai jos.Varianta 18 . 6 puncte E. E. A. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . doua resurse de subsol. cu H. valoarea cea mai scăzută a sporului natural şi statul în care se înregistrează. două oraşe. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristicile vegetaţiei şi 2 reliefului. membre ale UE. valoarea maximă a sporului natural şi numele statului în care se înregistrează. influenţă climatică. 4 puncte Ministerul Educaţiei. două râuri sau fluvii. se înregistrează în unităţile de relief marcate. cu E şi clima unitaţii de relief marcate. etaj climatic. Comparaţi cadrul natural al Ucrainei cu cel al Spaniei precizând trei deosebiri. Precizaţi: 1. vânturi. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia: ”Densităţi reduse ale populaţiei. 6. cu literele A şi C.

cu numerele 3 şi 13.. pe hartă.. 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 019 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. 3. cu literele H şi I. marcat pe hartă. 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. 4 puncte B..Ministerul Educaţiei. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 19 . E. În partea centrală a statului marcat. pe hartă. A. Statul a cărui capitală este marcată. pe foaia de examen. Precizaţi: 1. cu litera F sunt situaţi Munţii .. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .geografie Proba D. Scrieţi. pe hartă. cu numărul 12 este traversat de râul . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu numărul 14 se numeşte . pe hartă. numele statelor marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu. numele oraşelor-capitală marcate.. Oraşul-capitală.

4 puncte Ministerul Educaţiei. Loara c. 7 b. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. D d. cu litera E. pe hartă. temperaturi medii anuale. D 2 puncte 5. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. D c. numele oraşelor marcate. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12..Varianta 19 . E d. pe hartă.. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 019 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. 8 c. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori este marcat. marcat. B c. J 2 puncte D. Râul marcat. F 2 puncte 3. pe hartă. A. cu numărul: a. C d. C d. cu numărul: a. I 2 puncte 2. 6 puncte C. A b. E 2 puncte 5. cu litera . cu litera G şi clima statului marcat.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. cu numerele 3 şi 4. pe hartă. pe hartă. 8 c.. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. huila c. A b. pe hartă. pe foaia de examen. Rhone d. Dintre următoarele fluvii ce traversează statul marcat. Fluviul Dunărea izvoarăşte de pe teritoriul statului. Podişul Bavariei este situat pe teritoriul statului marcat. cu numărul 6 traversează oraşul numit. pe hartă. H d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Precizaţi două cauze care să explice valorile mici ale densităţii populaţiei din statul marcat. gazul metan b. Vânturile de vest 2 puncte 2. cu numerele 9 şi 10. În unitatea de relief marcată pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Principala resursă de subsol din unitatea de relief marcată. numele râurilor marcate. C c. pe hartă.. Sena 2 puncte 4. cu litera: a. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii cad în unitatea de relief marcată. E. precipitaţii medii anuale. pe hartă. B c. pe hartă. B b. Braţul navigabil din unitatea de relief marcată. pe hartă. cu litera H bate vântul numit : a. 2. Scrieţi. În Peninsula Balcanică se află statul marcat. 6 puncte E. cu litera: a. pe hartă. pe hartă. pe hartă. 4 puncte B. Cele mai mari altitudini sunt în munţii din statul marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 2. B b. Brizele marine c. B c. A b. 9 d. cu litera A. Lacul glaciar Bâlea este situat în unitatea de relief marcată. cu litera B este: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 3. Crivăţul d. cu litera: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. vânturi. Garonne b. 10 2 puncte 4. cu litera I. Scrieţi. amplitudine termică. 9 d. Scrieţi. pe hartă. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe foaia de examen. Industria siderurgică este dezvoltată în oraşul marcat. pe foaia de examen. cu litera F. Austrul b. lignitul d. petrolul 2 puncte 3. factori ce influenţează clima. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă.. în Marea Mediterană se varsă: a. pe hartă.. cu litera: a. se numeşte. Precizaţi: 1. 7 b.

5. valoarea maximă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează. pe hartă. septembrie 2. 6 puncte E. înclinare. Precizaţi o cauză a diferenţei de densitate a populaţiei dintre cele două state. Germania d. Precizaţi doi factori care influenţează distribuţia inegală a căilor rutiere în ţările UE. precizaţi: 1. februarie c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.Varianta 19 .geografie Ministerul Educaţiei. Subiectul II 6 puncte 10 puncte D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. cu litera G.2 10. fragmentare. aprilie b.loc) Populaţie urbană (%) Statul Albania Belgia 28 700 30 528 3. Franţa c. Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa. Pentru Franţa. două ramuri tradiţionale ale industriei alimentare. octombrie d. Suprafaţa (km2) Populaţia (mil. estimări la nivelul anului 2006 1. 2. B. o cauză care să explice frecvenţa mare a alunecărilor de teren în unitatea de relief marcată. Statul traversat de fluviul al cărui debit este reprezentat în diagrama alăturată este: a. aprilie b. două râuri sau fluvii. 4. Precizaţi: 1. Scrieţi. două oraşe. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 4 puncte Subiectul III . Luna în care valoarea debitului este sub 100 3 m /sec este: a. septembrie 3. 4 puncte 1800 1600 1400 Debit (mc/s) 1200 1000 800 600 400 200 0 I F M A M I I A S O N D Lunile anului Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III B şi reprezintă evoluţia debitului Senei la Paris. Calculaţi densitatea populaţiei din Albania şi Belgia. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 2. cu excepţia capitalei. 2. valoarea minimă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează. pe hartă. un tip de climă specific acestui stat. Belgia b. o cauză care să explice numărul mare al termocentralelor în unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. cu litera C şi relieful unităţii marcate cu litera E. Iunie c. cu litera D. 4 puncte Ministerul Educaţiei.3 38 97 Sursa: The World Factbook. A. altitudini. tipuri de rellief. pe hartă. 3. 2. Spania Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 700 600 Debit (mc/s) 500 400 300 200 100 0 I F M A M I I A S O N D Lunile anului C. Luna în care valoarea debitului depăşeşte 500 m3/sec este: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat 6 puncte E. mai d. trei state vecine. tipuri de roci pe care s-a format relieful. E. numărul de locuitori şi ponderea populaţiei urbane a două state europene. 3. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. membre ale UE. Prezentaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 019 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi reprezintă evoluţia debitului Tisei la Szeged. Precizaţi două cauze care determină diferenţa de populaţie urbană dintre Albania şi Belgia.

. Statul marcat. 2. cu numerele 12 şi 14. Scrieţi. pe foaia de examen. E.. Se acordă 10 puncte din oficiu. numele oraşelor-capitală marcate..geografie Proba D.. 2. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera H se numeşte . pe hartă. pe hartă. cu literele B şi D.. numele statelor marcate. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 020 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. cu litera A are ieşire la Marea . pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. cu litera G ocupă partea vestică a Peninsulei .. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . A. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 4 puncte B.Ministerul Educaţiei. Capitala statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 20 . Statul marcat. Precizaţi: 1. 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

cu numerele 1 şi 6. Scrieţi. 10 c. Portul Rotterdam se află pe teritoriul statului marcat. F c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. G d. pe hartă. Domurile gazeifere se găsesc în unitatea de relief marcată. E. amplitudine termică. Influenţe climatice oceanice sunt prezente în unitatea de relief marcată. C c. A. pe hartă. Scrieţi. D c. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit … 6 puncte C. cu litera … 2. Relieful vulcanic este bine reprezentat în unitatea de relief marcată. C b. pe hartă. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. J 2 puncte 4. pe foaia de examen. 2. pe hartă cu numărul: a. A b. Muntenegru 2 puncte 3. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Oraşul marcat. G d. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori este marcat. numele râurilor marcate. marcată. Munţii Penini sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. cu litera: a. D b. cu numărul: a. precipitaţii medii anuale. H 2 puncte 4. cu litera … 3. pe hartă. este capitala statului: a. F c. Oraşul marcat. cu litera B. pe hartă. 6 puncte E. Străbate un bazin carbonifer râul marcat. F d. B b.geografie Ministerul Educaţiei. E d. vânturi. cu litera F şi clima statului marcat cu litera G. cu litera: a. I 2 puncte 5. Spodosolurile sunt specifice unităţii de relief. Valoare ridicată a densităţii medii a populaţiei se înregistrează în statul marcat. 3 d. Scrieţi. C b. pe hartă. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Fluviul Po (Pad) străbate partea nordică a statului marcat. Macedonia d. pe hartă. numele oraşelor marcate. A b. pe hartă. Lacul Roşu (de baraj natural) este situat în unitatea de relief marcată. 4 2 puncte 3. 12 2 puncte 5. pe hartă. cu litera: a. pe hartă. G 2 puncte 2. cu numerele 7 şi 8. J 2 puncte D. 9 b. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 4 puncte B. cu litera: a. F d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 020 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. pe hartă. 11 d. F d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2 c.Varianta 20 . pe hartă. cu litera: a. pe hartă. funcţional şi modern. pe foaia de examen. prezintă un sistem de transport diversificat. B c. A b. 1 b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera: a. pe hartă. G 2 puncte 2. cu numărul 8. E d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. factori ce influenţează clima. temperaturi medii anuale. E c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. B c. Croaţia c. Precizaţi: 1. Precizaţi două argumente care să demonstreze că statul marcat. cu litera: a. Albania b.

dou râuri sau 4. iulie c. decembrie b. 2. ianuarie d. precizaţi: 1. 5. 100 mm d. cu literele A şi B. 60 mm c. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. 6 puncte E. modul de calcul al cantităţilor medii anuale de precipitaţii. Precizaţi: 1. cu litera G. 4 puncte Diagrama alăturată se referă la subiectul III B şi D şi reprezintă evoluţia precipitaţiilor medii anuale la o staţie meteorologică din Câmpia Română. 2. august b. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 020 Diagrama alăturată se referă la subiectul III A şi D şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii anuale la staţia meteorologică din Munţii Carpaţi. Luna în care se înregistrează cele mai ridicate valori ale precipitaţiilor este: a. estimări la nivelul anului 2006 1. altitudini. Precizaţi un factor care determină diferenţa de densitate a populaţiei dintre cele două state. Pentru Germania. două ramuri industriale (cu excepţia industriei alimentare). oraşul-capitală. înclinare. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cele două mări la care are ieşire. clasa a XII-a 3. membre ale UE. februarie c.geografie Ministerul Educaţiei. A. iunie d. două cauze care să explice diferenţa dintre valorile precipitaţiilor medii anuale înregistrate la staţia meteorologică din Munţii Carpaţi faţă de cele care se înregistrează la staţia meteorologică din Câmpia Română.Varianta 20 . Precizaţi trei asemănări între relieful unităţii marcate. 2 Probă scris ă la ă Geografie – fluvii. trei state vecine. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Diferenţa dintre cantitatea maximă şi minimă de precipitaţii este de: a. acest stat. pe hartă. 6 puncte E. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 40 mm b. Precizaţi: 1. 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Scrieţi pe foaia de examen. pe hartă cu litera D şi relieful unităţii marcate. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . tipuri de relief. 120 mm C. în nord. mai 2.) Olanda 41 526 16 491 461 Luxemburg 2 586 474 413 Sursa: The World Factbook. 4 puncte Ministerul Educaţiei. alte aspecte specifice ale reliefului. martie 3. B. Luna care înregistrează cele mai scăzute valori are precipitaţiilor este: a. Precizaţi două cauze care să explice diferenţa de precipitaţii medii anuale înregistrată între unităţile de relief marcate. luna cu cele mai mari cantităţi de precipitaţii precum şi valoarea acestora.loc. luna cu cele mai reduse cantităţi de precipitaţii precum şi valoarea acestora. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat. Se dă următorul tabel: Suprafaţa Populaţia Statul (km2) (nr. 6 puncte Subiectul II 10 puncte D.

. pe hartă.. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 021 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 21 . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. A.Ministerul Educaţiei. 2. Capitala statului Islanda este marcată. cu numărul 2 este traversat de fluviul numit . Precizaţi: 1... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. numele oraşelor-capitală marcate. E. 4 puncte B. cu numărul . Oraşul capitală. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Capitala statului marcat. numele statelor marcate. cu literele H şi J.. marcat pe hartă.. 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. pe hartă. Scrieţi. cu litera E se numeşte .geografie Proba D. cu numerele 1 şi 5.

A b. Belgia b. pe hartă. C d. B b. 6 2 puncte 3. pe hartă. G d. cu numărul 5 se numeşte . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 021 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. G b.. H 2 puncte 5. pe hartă. Râul ce se varsă direct în Dunăre dintre cele marcate pe hartă. pe hartă. pe hartă. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Precizaţi: 1. numele râurilor marcat. Loara c. cu litera D. G 2 puncte 4. cu litera: a. 3. B c. J 2 puncte 3. este cel marcat cu numărul: a. marcat pe hartă. Oraşul – capitală marcat. E c. Liechtenstein c. cu litera F. precipitaţii medii anuale.. pe hartă. pe foaia de examen. 1 b. D b. Braţul Dunării marcat. cu litera B se numeşte: a. 2. Fluviul care traversează statul marcat. se găsesc pe teritoriul statului marcat. F 2 puncte 2. Cei mai înalţi munţi din lanţul carpatic. Olanda 2 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.. Olso d. O unitate de relief formată prin cutare este cea marcată. pe hartă cu litera: a.Varianta 21 . factori ce influenţează clima. pe hartă. pe foaia de examen. Luxemburg d. vânturi. B c. Helsinki c. A. pe hartă. pe hartă. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu litera: a. D d. F d. Scrieţi. Rin d. I d. C c. A b. Statul marcat. 2 c. Scrieţi.geografie Ministerul Educaţiei. I 2 puncte 2. cu litera: a. Oraşul marcat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. etaj climatic. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Munţii Tatra. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1 Oraşul Sarajevo este capitala statului marcat. cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit. Influenţe climatice submediteraneene se resimt în unitatea de relief marcată. Petrolul reprezintă o resursă a subsolului unităţii de relief marcate. cu litera G se numeşte: a. H c. cu numerele 7 şi 10. 2. 4 d. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Don b. C b. pe hartă. cu litera: a.. pe hartă. E. cu numărul 2 şi 6. Lacul hidroenergetic construit pe râul marcat. Nipru 2 puncte 4. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. pe hartă.. cu litera A şi clima statului marcat. F d. numele oraşelor marcate. influenţă climatică. 6 puncte C. Precizaţi două cauze care determină valorile reduse ale densităţii populaţiei pe teritoriul statului. D c. Stockholm 2 puncte 5. 4 puncte B. cu litera: a. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. Clasa molisolurilor este prezentă în unitatea de relief marcată. cu numărul 1 se numeşte . cu numărul 8 se numeşte: a. 6 puncte E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat.. Copenhaga b. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere.

august b. valoarea minimă a debitului lunar se înregistrează în luna: a. înclinare. iulie d.septembrie 3.loc) Statul Finlanda 338 145 5 231 372 Ungaria 93 030 9 981 334 Sursa: The World Factbook. cu excepţia capitalei. 2. 6 puncte E. fragmentare. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 10 puncte D. Precizaţi: 1. tipuri de roci pe care s-a format relieful. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 021 Reprezentările grafice de mai jos se referă la subiectul III A – B şi D. B. 4 puncte Diagrama alăturată reprezintă evoluţia debitului Dunării la Olteniţa. noiembrie c. 4. diferenţa dintre valoarea maximă şi minimă a debitului este de: a. două state enclave (pitice) aflate pe teritoriul acestui stat. Se dă următorul tabel: 2 Suprafaţa (km ) Populaţia (nr.Varianta 21 . precizaţi: 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1. 6 000 m3/s Debit (mc/s) d. tipuri de relief. aprilie c. altitudini. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 5 500 m3/s 3500 3000 Debit (mc/s) 2500 2000 1500 1000 500 0 I F M A M I I A S O N D Lunile anului 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 I F M A M I I A S O N D Lunile anului c. Precizaţi: 1. octombrie d. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat. 3. 4 000 m3/s b. A. luna cu cel mai mare debit şi valoarea acestuia. două insule care aparţin acestui stat. valoarea maximă a debitului lunar se înregistrează în luna: a. 2. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. estimări la nivelul anului 2006 1. iunie b. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . două resurse naturale. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Pentru Italia. pe hartă. 5. 2. Scrieţi. Precizaţi un factor care determină diferenţa de densitate a populaţiei dintre cele două state. mai 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe foaia de examen. două cauze care să explice creşterea debitului Dunării în lunile de primăvară la Olteniţa.geografie Ministerul Educaţiei. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Câmpia Transilvaniei nu este o unitate de câmpie“. două oraşe. 4 puncte Ministerul Educaţiei. diferenţa dintre debitul maxim lunar şi debitul minim lunar înregistrate la staţia hidrologică Regensburg. 2. două unităţi montane. luna cu cel mai mic debit şi valoarea acestuia. Diagrama alăturată reprezintă evoluţia debitului Dunării la Regensburg. cu litera E şi relieful unităţii marcate cu litera H. 8 000 m3/s 6 puncte Subiectul II C. 6 puncte E.

pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. numele oraşelor-capitală marcate. Oraşul marcat. Oraşul capitală marcat. cu numărul 12 se numeşte… 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Ministerul Educaţiei. pe hartă. cu numerele 4 şi 8. pe hartă. cu numărul 2 este capitala statului numit… 2. E. Oraşul marcat. A. Se acordă 10 puncte din oficiu. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Precizaţi: 1. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 22 .geografie Proba D. pe hartă. 4 puncte B. numele statelor marcate. cu numărul 5 este capitala statului numit… 3. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. 2. cu literele A ş I. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 022 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Scrieţi.

Scrieţi. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . C c. cu numărul 10 se numeşte: a. Capitala statului Grecia este marcată. Slobozia 2 puncte 2. pe hartă. F d. pe hartă. alte aspecte specifice ale reliefului. D d. cu numărul: a. A b. C c. cu litera: a. pe hartă. 4 puncte B. pe hartă. pe hartă. A. cu numărul 5 se numeşte … 2. Fluviul Sena traversează statul marcat. cu litera: a. râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. G 2 puncte D.1 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. E d. cu litera: a. D d. pe foaia de examen. E 2 puncte 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. pe hartă. Conuri şi cratere bine dezvoltate sunt în unitatea de relief marcată. C c. cu litera: a. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. B b. Ţărmul cu fiorduri este specific statului marcat. 6 puncte E. 7 2 puncte 5. Râul Bega traversează subunitatea de relief marcată. cu numerele 9 şi 10. A b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. C b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. F şi G 2 puncte 2. pe hartă. Munţii Carpaţi se află pe teritoriul statului marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Călăraşi c. D c. tipuri de roci. pe foaia de examen. F 2 puncte 4. Alunecări de teren se produc frecvent în unitatea de relief marcată. Giurgiu d. A b. cu litera … 6 puncte C. pe hartă. C c. cu literele: a. tipuri genetice de relief. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Peninsulei Scandinave şi relieful Peninsulei Iberice.Rovinari se află situat în unitatea de relief marcată. Scrieţi. F 2 puncte 4. numele unităţilor de relief marcate. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 022 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe hartă. Scrieţi. Oraşul marcat. Brăila b. 5 d. Precizaţi două cauze care determină distribuţia neuniformă a precipitaţiilor medii anuale în Europa. pe hartă.Varianta 22 . Domurile gazeifere sunt specifice unităţii de relief marcată. cu litera: a. cu litera … 3. E c. cu litera: a. D c. Precizaţi: 1. numele oraşelor marcate. G 2 puncte 5. E d. B b. A şi G b. F d. Râul marcat. pe hartă. C şi D d.geografie Ministerul Educaţiei. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. A b. cu literele B şi F. 2. Bazinul de lignit Motru . gradul de fragmentare. B şi F c. Climatul temperat continental este specific statelor marcate. F d. G 2 puncte 3. orientarea culmilor şi văilor principale. pe hartă. pe hartă. 3 c. pe foaia de examen. E. cu litera: a. Lacuri glaciare sunt în unitatea de relief marcată. pe hartă. distribuţia spaţială a altitudinilor.

Varianta 22 . km2 şi numărul locuitorilor de 726 mil.4 mil. un tip de climă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 022 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . pe hartǎ. 3. 4 puncte B. membre ale UE. 4. două resurse de subsol. în România. Scrieţi pe foaia de examen: 1.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. un factor natural care influenţează variaţia temperaturii medii lunare. influenţă climatică. Precizaţi doi factori care influenţează distribuţia spaţială a populaţiei pe continentul european. Precizaţi doi factori care au condus la extinderea acestor areale. Precizaţi: 1. cu excepţia capitalei. două unităţi de relief. A. cu A şi clima unitaţii de relief marcate. 5. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. o cauză a creşterii populaţiei rurale. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. 6 puncte E. 2 Subiectul II 2. două oraşe. o cauză a lipsei pădurilor în zona alpină. 3. Calculaţi densitatea medie a populaţiei Europei. precum şi luna în care se înregistrează. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. Precizaţi: 1. precipitaţii medii anuale. vânturi. pe hartǎ. 6 puncte E. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 6 puncte C. 6. etaj climatic. În Europa Sudică şi Centrală există areale extinse afectate de eroziunea solului.B şi prezintă evoluţia temperaturii medii lunare ale aerului la o staţie meteorologică din Câmpia Română. cu H. Pentru Franţa.loc (2004). precizaţi: 1. 10 puncte D. 2. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . O situaţie similară este şi în România. 2. după 1990. E. o regiune turistică. ştiind că suprafaţa este de 10. modul de calcul al temperaturii medii anuale. valoarea amplitudinii termice medii anuale. două state vecine. 1. precum şi luna în care se înregistrează.

pe hartă. cu literele J şi B. pe hartă.Ministerul Educaţiei. Fluviul Vistula străbate capitala statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 23 . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele statelor marcate. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 023 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Precizaţi: 1. cu numerele 2 şi 8. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. numele oraşelor-capitală marcate. cu numărul 3 este capitala statului numit … 2. A. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă.geografie Proba D. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu litera … 3. E. Scrieţi. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. pe hartă. Oraşul marcat. Podişul Doneţk se află situat pe teritoriul statului marcat. 4 puncte B. pe foaia de examen. 2.

Port la Dunărea maritimă este oraşul marcat. F c. influenţă climatică d. pe hartă. H d. Dublin este capitala statului marcat. E c. temperaturi medii anuale.Varianta 23 . pe hartă. Nota 1: Deosebirile şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climat. cu numărul: a. numele unităţilor de relief marcate. E. A. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Munţii Balcani se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. 8 c. Bazinul de huilă Petroşani se află în unitatea de relief marcată. J 2 puncte D. D d. iazuri c. cu numărul: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A b. pe hartă. Insula Corsica aparţine statului marcat. Precizaţi: 1. Scrieţi. 12 2 puncte 3. râuri 2 puncte 4. F d. cu litera… 2. Scrieţi. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu literele B şi H. F d. pe foaia de examen. cu litera: a. pe foaia de examen. precipitaţii medii anuale. Teleorman 2 puncte 2. Unităţile de relief marcate. J 2 puncte 3. pe hartă. A b. pe hartă. G d. vânturi. numele râurilor marcate. H 2 puncte 5. J 2 puncte 4. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 023 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. A b. G 2 puncte 2. pe foaia de examen. C c. cu numărul 10 este reşedinţa judeţului: a. cu literele A şi G prezintă asemănări ce se referă la: a. cu litera: a. G 2 puncte 5. Reşedinţa judeţului Olt este marcată. pe hartă. E c. Brăila b. cu litera H. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera: a. cu litera: a. râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. A b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 7 b. 7 b. 11 d. pe hartă. cu litera: a. pe hartă. Fluviul Dunărea formează graniţă pentru statul marcat. Giurgiu d. 10 c. Climatul temperat continental este specific statului marcat. pe hartă. Călăraşi c. Scrieţi. Precizaţi doi factori care explică diversitatea vegetaţiei în statul marcat. altitudini b. pe hartă. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănările vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Oraşul marcat. pe hartă. 10 d. între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Balcanice. pe hartă. cu litera: a. D b. 4 puncte B. D b. 6 puncte E. etaj climatic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. marcată. Grindurile sunt specifice unităţii de relief marcată. E c. cu numerele 1 şi 6. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Crovurile sunt forme de relief specifice unităţii de relief. Alumina se obţine în centrul industrial marcat. cu litera … 3. B c. cu numărul… 6 puncte C. 2. pe hartă. I d.

un factor care determină densitatea mare a populaţiei în judeţul Prahova. 3. Precizaţi: 1. un factor natural care favorizează dezvoltarea pe suprafeţe extinse a viţei de vie în Subcarpaţii Curburii. 6 puncte E. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. un râu sau un fluviu. Precizaţi două argumente care să explice valoarea negativă a bilanţului migratoriu din ţările Europei de Est şi Sud-Est. 4. 2. etaj climatic. 5. 2. Scrieţi pe foaia de examen: 1. 10 puncte D. 6 puncte C. cu litera C şi clima unităţii de relief marcate. 4 puncte B. 2. E. valoarea amplitudinii termice medii anuale. vânturi. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Precizaţi: 1. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului. un tip genetic de lac şi un exemplu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Comparaţi cadrul natural al Austriei cu cel al Ucrainei.Varianta 23 . două caracteristici climatice.geografie Ministerul Educaţiei. o zonă de vegetaţie. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcate. A. un factor care influenţează variaţia temperaturii medii lunare. precum şi luna în care se înregistrează. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 023 Analizaţi diagrama climatică se referă la subiectul III A – B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare ale aerului la o staţie meteorologică din Câmpia Panonică. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. pe hartă. două unităţi de relief. 3. cu litera D. două oraşe. reţelei hidrografice. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănărea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. precizaţi: 1. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. 6 puncte E. modul de calcul al temperaturilor medii anuale. precipitaţii medii anuale. pe hartă. 6. influenţă climatică. 2. climei. vegetaţiei şi solurilor. Pentru Ungaria. precizând trei deosebiri. precum şi luna în care se înregistrează. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D.

Oraşul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 24 . cu litera … 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen. cu numerele 4 şi 11. numele oraşelor-capitală marcate.Ministerul Educaţiei. pe hartă. pe hartă. 2. cu literele F şi I. pe hartă. E. hartă. A. Fluviul Pad străbate statul marcat. Podişul Meseta se află situat pe teritoriul statului marcat pe. 4 puncte B.a 2 Subiectul I . cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 024 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. cu numărul 1 este capitala statului numit … 2.geografie Proba D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. numele statelor marcate. Scrieţi.

A b. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Datează din antichitate oraşul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera J. D b. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică. Relieful carstic este specific unităţii de relief marcate. Precizaţi: 1. B b. 7 d. B b. Vegetaţie alpină se dezoltă în unitatea de relief marcată. Scrieţi. pe hartă. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. D c. pe hartă. A b. În unitatea de relief marcată.Varianta 24 . Scrieţi. 6 puncte E. cu literele A şi H. E c. cu litera: a. F c. pe hartă. pe hartă. Fluviul Vistula străbate statul marcat. Buzău b. B c. A şi F b. 1. Scrieţi. 5 c. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. Port la Marea Baltică este oraşul-capitală marcat. pe hartă. H d. vânturi. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. pe hartă. F d. Târgovişte 2 puncte 3.geografie Ministerul Educaţiei. 7 b. B şi F d. pe hartă. 9 d. pe hartă. temperaturi medii anuale. Galaţi d. E. pe hartă. G 2 puncte 5. Oraşul Reykjavik este capitala statului marcat. H 2 puncte 4. pe hartă. I 2 puncte 3. cu numărul: a. cu litera B şi clima statului marcat. cu litera A sunt specifice influenţe climatice … 2. 2. F şi J 2 puncte 2. A b. numele unităţilor de relief marcate. 4 b. 4 puncte B. cu literele: a. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Se produce utilaj petrolier în oraşul marcat. 14 2 puncte D. cu numărul: a. 8 c. cu numerele 5 şi 6. 12 2 puncte 2. A şi J c. D c. pe foaia de examen. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. cu numărul 10 se numeşte: a. Relief litoral există în unitatea de relief marcată. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera … 6 puncte C. cu litera: a. pe foaia de examen.a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. A. E d. pe hartă. F d. pe hartă. Minereu de fier se exploatează din unitatea de relief marcată. cu litera: a. pe foaia de examen. amplitudine termică. E d. Brăila c. precipitaţii medii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. Oraşul marcat. Climatul mediteranean este specific statelor marcate. Numeroase lacuri glaciare se află pe teritoriul statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera: a. I 2 puncte 5. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 024 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climat. Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior. cu litera: a. numele râurilor marcate.H d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. D c. G 2 puncte 4. cu numărul … 3.

6 puncte E. două regiuni turistice. 2. precizaţi: 1. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6.Varianta 24 . cu litera C şi clima unităţii de relief marcate. vegetaţiei şi solurilor. temperatura medie a lunii ianuarie este de 2 .4ºC. Precizaţi tipul de climă şi o cauză care influenţează clima din această regiune. 2 Subiectul II Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului. pe hartă. cu litera H. 2. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 024 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Comparaţi cadrul natural al Greciei cu cel al Republicii Moldova. climei. precipitaţii medii anuale. Prezentaţi două argumente pentru a susţine avantajele economice conferite de vecinătatea ţării noastre cu Marea Neagră. membre ale UE. Pentru Spania. 6 puncte C. Precizaţi: 1. Pe litoralul sudic al Peninsulei Crimeea. modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale. un tip de climă. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII . 2. altele decât capitala. etaj climatic. două unităţi montane. o insulă sau arhipelag care aparţine acestui stat. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Câmpia Română. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. 4 puncte B. un factor care influenţează variaţia cantităţii de precipitaţii lunare. 6 puncte E. 5. două state vecine. 3. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. A. influenţă climatică.geografie Ministerul Educaţiei. 3.a Subiectul III . valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. două oraşe. precizând trei deosebiri. reţelei hidrografice. vânturi. E. Scrieţi pe foaia de examen: 1. diferenţa dintre valoare maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. 4.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 25 .. pe foaia de examen. E.geografie Proba D.. pe hartă. Vulcanii Etna şi Vezuviu sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. cu literele A şi H. 3. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .Ministerul Educaţiei. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere.. Oraşul marcat. pe hartă. cu numărul 4 este capitala statului numit . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 025 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C. 2.. numele statelor marcate. pe hartă. pe hartă. 4 puncte B. Scrieţi. Capitala statului marcat. cu litera . A.. cu numerele 3 şi 10. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu litera F este oraşul numit . Precizaţi: 1.

Crişul Alb c. pe foaia de examen. G 2 puncte 3. Oraşul Bârlad este situat în unitatea de relief marcată. J 2 puncte D.cu litera: a.. pe hartă. E. A b. Soluri din clasa molisoluri (tip cernoziom) există în unitatea de relief marcată. cu literele A şi F . pe foaia de examen. I 2 puncte 5. cu litera: a. 6 puncte C. numele oraşelor marcate. D b. 2. cu litera: a. alte aspecte specifice ale reliefului.. 4 puncte B. orientarea culmilor şi a văilor principale. Pe râul marcat. 2. Crişul Negru d. pe foaia de examen. A b. pe hartă.Varianta 25 . H d. E c. cu litera . G 2 puncte 3. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. gradul de fragmentare. pe hartă. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Precizaţi: 1. Râul Motru delimitează la est unitatea de relief marcată. cu litera: a. numele unităţilor de relief marcate. 6 puncte E. Bega b. pe hartă. D c. pe hartă. Scrieţi. F c. cu numerele 9 şi 10. Pădurile de conifere (taiga) ocupă suprafeţe extinse în statul marcat. Munţii Balcani se desfaşoară pe teritoriul statului marcat. Oraşul Minsk este capitala statului marcat.. Prezentaţi două argumente prin care să explicaţi repartiţia neuniformă a precipitaţiilor pe teritoriul Europei. 3. Oraşul marcat. cu numărul 6 s-a amenajat lacul hidroenergetic numit . cu numărul 12 se numeşte . pe hartă. F d. Munţii Penini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. G d. A b. C b. Precizaţi trei deosebiri între relieful Alpilor Scandinavi şi relieful Munţilor Carpaţi. Scrieţi.. G d. Scrieţi. cu numărul 2 se numeşte: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. D c. E d. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. tipuri de roci. J 2 puncte 4. Râul marcat. Mureş 2 puncte 2. D d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. I 2 puncte 2. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. pe hartă. cu litera: a. pe hartă. distribuţia spaţială a altitudinilor. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera: a. H d.. pe hartă. B b. E c. C c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. C c. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 025 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectele II A – D. tipuri genetice de relief. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Fluviul Nistru traversează statul marcat.. pe hartă. B b. A.

4 puncte Ministerul Educaţiei. 9 c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi două cauze care generează acest proces. 12 2 puncte D. două state vecine. 3. 6. alte aspecte specifice ale reliefului. Reşedinţa judeţului Bihor este oraşul marcat. orientarea culmilor şi văilor principale. 6 puncte E. Modificarea în ritm alert şi continuu a mediului temperat-continental include şi accelerarea proceselor de degradare a terenurilor. A b. pe hartă. două ramuri industriale dezvoltate pe baza resurselor menţionate mai sus. precizaţi: 1. precum şi luna în care se înregistrează. tipuri genetice de relief. 2. pe foaia de examen: 1. 4. 6 puncte E. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Statul România Franţa Germania Precizaţi: 1. E. combustibilul fosil pe care România îl foloseşte mai puţin. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. două resurse de subsol.geografie Ministerul Educaţiei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Tabelul de mai jos redă structura producţiei de energie electrică (%) în România şi alte state ale UE. modul de calcul al temperaturii medii anuale. 2. comparativ cu celelalte două state din tabel. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. distribuţia spaţială a altitudinilor.Varianta 25 . la nivelul anului 2006. 4 puncte B. două surse de energie pe care Germania le valorifică mai mult. A. valoarea amplitudinii termice medii anuale. 5. gradul de fragmentare. 3.B şi prezintă evoluţia valorilor temperaturii medii lunare la o staţie meteorologică din Munţii Carpaţi. 3. cu numărul: a. precum şi luna în care se înregistrează. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 025 Graficul de mai jos se referă la subiectul III A . un oraş-port fluvial. Prezentaţi două argumente care ilustrează rolul Munţilor Carpaţi în clima României. G 2 puncte 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. tipuri de roci. un oraş-port maritim. Petrol. Precizaţi: 1. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. 2. Pentru Germania. o cauză care explică ponderea ridicată a energie nucleare în Franţa. 6 puncte C. pe hartă. 4 puncte Energie nucleară (%) 9 40 13 2 Hidroenergie (%) 30 2 1 Cărbune (%) 40 6 24 Gaze naturale (%) 15 13 21 Subiectul II Petrol (%) 5 35 40 Energie alternativă (%) 1 4 1 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . membre ale UE. pe hartă. B c. 8 b. gaze naturale şi ape geotermale există în unitatea de relief marcată. un factor determinant al variaţiei temperaturilor medii lunare. 10 puncte D. 11 d.cu litera: a. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. pe hartă. C d. comparativ cu celelalte două state din tabel. cu litera A şi relieful unităţii marcate. cu litera E. două unităţi de relief. Scrieţi. 2.

numele oraşelor-capitală marcate.. E. Scrieţi. cu numărul 11 este capitala statului numit . pe hartă. cu literele C şi D. cu litera B se numeşte . cu numerele 9 şi 12.. numele statelor marcate. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 026 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C.. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii..Ministerul Educaţiei. A. 2. pe hartă.. Oraşul-capitală marcat. Statul marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. pe hartă. Precizaţi: 1. 4 puncte B. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. cu numărul 12 este traversat de fluviul numit . 3. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 26 .geografie Proba D.. pe foaia de examen. pe hartă. Oraşul marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.. Giurgiu c. nave maritime 2 puncte 2. alumina b. amplitudine termică. 14 2 puncte 5. 9 c. pe foaia de examen. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. autoturisme c. pe foaia de examen. 15 2 puncte 4. pe hartă. pe hartă. pe hartă. B b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 026 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectele II A– D. J 2 puncte 3.. G d. pe hartă. pe hartă. oţel d. C c. Teleorman 2 puncte 3. cu litera .. pe hartă. 7 b. Oraşul marcat. In oraşele marcate. cu litera: a. numele unităţilor de relief marcate. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere.. cu litera: a. cu numărul 4 străbate în Subcarpaţii Moldovei oraşul numit: a. 5 b. pe hartă. Capitala statului Islanda este marcată. Oraşul marcat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Prezentaţi două cauze care determină fenomenul de îmbătrânire demografică a populaţiei din statele Europei Vestice. Un important combinat siderurgic este oraşul marcat. H d. Fluviul Tamisa traversează oraşul-capitală marcat. cu numerele 9 şi 11 se obţine: a. pe hartă. A b. Râul marcat. cu numărul: a. pe foaia de examen. 2 b. cu numerele 2 şi 3. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Italice.. cu numărul 10 este reşedinţa judeţului numit: a. E c. cu literele E şi G. 4 c. Babele şi Sfinxul se găsesc în unitatea de relief marcată. cu litera: a. Podişul Bavariei este situat pe teritoriul statului marcat. Olt d. 6 puncte C. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 10 d. 3. temperaturi medii anuale. numele râurilor marcate. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. 10 d. cu numărul 9 este traversat de râul numit . Precizaţi: 1. E c.metamorfice.. pe hartă. Scrieţi. 4 puncte B. Climatul temperat-oceanic este specific statului marcat. cu numărul: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu numărul: a. 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Vegetaţia mediteraneană este specifică statului marcat. cu litera . Botoşani c. Iaşi d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. vânturi. E. I 2 puncte D. 13 d. Bârlad b. pe hartă. C b.. pe hartă. Scrieţi. precipitaţii medii anuale. Roci variate(vulcanice. Scrieţi. A. Piatra Neamţ 2 puncte 4.. F d. H 2 puncte 2. Argeş b.. pe hartă.sedimentare) dispuse pe trei fâşii paralele sunt în unitatea de relief marcată. pe hartă. 6 puncte E.Varianta 26 . 7 c.

2.5 ‰ 10. bilanţul natural (sporul natural) pentru anul 1956. E. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare. vânturi. 6. bilanţul natural (sporul natural) pentru anul 2004. 4 puncte Ministerul Educaţiei.9 ‰ Calculaţi: 1. Precizaţi două cauze care determină distribuţia inegală a infrastructurii de transport în Europa Centrală. pe hartă.B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Munţii Carpaţi. 2. 4 puncte B. A. modul de calcul al cantităţii medii lunare de precipitaţii.geografie Ministerul Educaţiei. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. influenţă climatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. 5. un râu sau fluviu. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 026 Graficul alăturat se referă la subiectul III A . precizaţi: 1.2 ‰ 19.0 ‰ Mortalitate 9. pe hartă. un factor care a determinat creşterea mortalităţii în ţara noastră. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. două unităţi de relief. 4. trei oraşe. 6 puncte C. E d. Anul 1956 1977 1998 2004 Natalitate 24. A b. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcate. cu litera F şi clima unităţii de relief marcate. cu excepţia capitalei. Vegetaţia de stepă ocupă suprafeţe întinse în unitatea de relief marcată. 3. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. cu litera: a. precum şi luna în care se înregistrează. diferenţa dintre cantităţile medii de precipitaţii din lunile aprilie şi octombrie.6 ‰ 10. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord. precipitaţii medii anuale. două resurse de subsol. 2. 6 puncte E.6 ‰ 12.9 ‰ 9. etaj climatic.0 ‰ 2 Subiectul II 11. Scrieţi pe foaia de examen: 1. cu litera G. precum şi luna în care se înregistrează. o regiune turistică. În tabelul alăturat sunt reprezentate rata natalităţii şi cea a mortalităţii populaţiei din România. G 2 puncte D. D c. 3. Precizaţi: 1. pe hartă.Varianta 26 . o cauză prin care să explicaţi “mozaicul petrografic” al Munţilor Apuseni. 3. un tip de climă. o lună cu precipitaţii medii cuprinse între 80 şi 100 mm. o cauză prin care să explicaţi dispunerea radiar-concentrică a reţelei feroviare în România.

răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu litera . este marcat. cu numerele 1 şi 3.. membru al Uniunii Europene.. cu literele B şi E. Munţii Pirinei se află situat pe teritoriul statului marcat. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. Precizaţi: 1. A.geografie Proba D. Oraşul marcat. cu litera … 3. pe hartă. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 27 . Scrieţi. E. Se acordă 10 puncte din oficiu. Statul din Peninsula Scandinavă. pe foaia de examen.. 2. pe hartă.. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu numărul 11 este capitala statului numit . numele statelor marcate. 4 puncte B. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 027 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 2. pe hartă.

Lacuri de crovuri s-au format în unitatea de relief marcată. cu numărul: a. numele unităţilor de relief marcate. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. pe hartă. Ialomiţa d. B c. E c. C d. cu litera: a. cu literele D şi G. E c. cu litera: a. H d. alte aspecte specifice ale reliefului. Alba Iulia b. 2. 2 b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe foaia de examen. C b. 3. Prahova 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. Capitala statului Finlanda este oraşul marcat. Râul marcat. G d. Structuri boltite sub formă de domuri există în unitatea de relief marcată. tipuri de roci. pe hartă. orientarea culmilor şi văilor principale. cu litera: a.. 8 d. numele oraşelor marcate. 12 2 puncte 5. cu litera: a. pe hartă. gradul de fragmentare. D b. Dâmboviţa c. H 2 puncte 3. Precizaţi: 1. A. 14 2 puncte 4. 2. 4 puncte B. F d. Scrieţi. A b. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 6 c. Fluviul Sena traversează oraşul-capitală marcat.. cu numărul: a. 4 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Argeş b.geografie Ministerul Educaţiei. B b. cu litera: a. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. cu numerele 8 şi 10. tipuri genetice de relief. E c.. cu numărul 1 se numeşte . pe hartă. pe hartă. H 2 puncte 4. J 2 puncte 2. Oraşul Varşovia este capitala statului marcat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numărul 12 se numeşte: a.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. F d. distribuţia spaţială a altitudinilor. Cea mai redusă cantitate de precipitaţii medii anuale cade în unitatea de relief marcată. H 2 puncte D. E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinavi şi relieful Munţilor Alpi. Scrieţi. 6 puncte E. cu numărul . D c. Climatul temperat-oceanic este caracteristic în statul marcat.Varianta 27 .. I 2 puncte 3. Prezentaţi două consecinţe ale sporului natural redus din Europa. pe hartă. Hunedoara d. Utilaj petrolier se obţine în oraşul marcat. 5 c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 027 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectele II A – D. 10 d. Deva c. 6 puncte C. pe hartă. Sibiu 2 puncte 2. Râul marcat. A b. pe hartă.. pe hartă. cu numărul 5 se numeşte: a. cu litera . pe foaia de examen. Oraşul marcat. pe hartă.

distribuţia spaţială a altitudinilor. valoarea maximă a debitului lunar şi luna în care se înregistrează. 6 puncte C. 6 puncte E. trei oraşe. Prezentaţi: 1. o cauză a creşterilor de debit în luna aprilie. orientarea culmilor şi văilor principale. pe hartă. E d. un factor care a determinat dezvoltarea industriei produselor clorosodice în Subcarpaţi. după 1990. o resursă naturală. A. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. altele decât capitala. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . cu litera D şi relieful unităţii marcate. o cauză care a determinat scăderea numărului de locuitori ai ţării noastre. 3. reţelei hidrografice. gradul de fragmentare. Precizaţi două cauze ale natalităţii reduse din ţările Europei de Est şi Sud-Est. C c. valoarea minimă a debitului lunar şi luna în care se înregistrează. climei. 10 puncte D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: vegetaţiei 2 reliefului. cu litera H. 5.geografie Ministerul Educaţiei. marcată.B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale râului Siret la vărsare în Dunăre. pe hartă cu litera: a. 2. 2. E. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al Republicii Moldova. F 2 puncte D. două luni în care debitul mediu lunar are aceleaşi valori . 4 puncte Ministerul Educaţiei. tipuri genetice de relief. două insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat. 3. diferenţa dintre valoarea debitului în luna aprilie şi valoarea debitului în luna decembrie. Precizaţi: 1. B b. Subiectul II şi solurilor. precizând trei deosebiri. 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 027 Graficul de mai jos se referă la subiectul III A . tipuri de roci. două regiuni turistice. 4 puncte B. Precizaţi: 1. precizaţi: 1. Pentru Spania. 6 puncte E. Vegetaţia de stepă este predominantă în unitatea de relief. două unităţi de relief. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. alte aspecte specifice ale reliefului. 4. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.Varianta 27 . 2. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.

F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. cu literele A şi D. pe hartă. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 28 . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 028 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. E. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. numele oraşelor-capitală marcate.geografie Proba D. A. Precizaţi: 1. cu numărul 13 se numeşte … 2. cu numărul 5 este capitala statului numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 4 puncte B. Statul marcat. Scrieţi. Oraşul marcat. pe hartă. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat. pe hartă.Ministerul Educaţiei. cu litera I se numeşte … 3. cu numerele 7 şi 14. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. numele statelor marcate.

litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hată. Precizaţi trei asemănări între relieful Câmpiei Padului şi relieful Câmpiei Panonice. C c. 1 b. D c. A. Slovenia 2 puncte 5. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Vorbesc o limbǎ germanicǎ locuitorii oraşului marcat. Scrieţi. Cluj c. Satu Mare 2 puncte 3. pe hartă. cu numerele 8 şi 9. G 2 puncte 2. C b. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 028 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. cu litera F se numeşte: a. B b. D b. pe hartă. F 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II . 5 d. E. pe hartă. Belgia c. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. H 2 puncte 2. F d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. E c. H d. cu literele A şi B. 6 puncte E. pe hartă. Macedonia 2 puncte 3. cu litera: a. Râul marcat. Cele mai mari altitudini se înregistrează în unitatea de relief marcată. Scrieţi. pe foaia de examen. Cehia c. pe hartǎ. G 2 puncte 4. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului: a. 2. Slovacia d. Etaj climatic alpin există în unitatea de relief marcată. pe hartă. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe hartă. 3 c. 2 şi 3 c. cu numărul: a. Scrieţi. Statul marcat. cu numărul … 6 puncte C. cu litera: a. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Belarus b. D d.Varianta 28 . E d. pe hartă. tipuri de relief. Bulgaria d. Bistriţa Năsăud b. cu litera: a. I 2 puncte D. 2 şi 4 d. 4 puncte B. Precizaţi: 1. Are deschidere la Marea Nordului statul marcat. 7 2 puncte 4. numele unităţilor de relief marcate. Subcarpaţii Getici sunt traversaţi de râurile marcate. numele oraşelor marcate. Influenţe climatice pontice se resimt în unitatea de relief marcată. cu numerele: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.geografie Ministerul Educaţiei. E c. Oraşul marcat. cu litera: a. pe foaia de examen. Prezentaţi două cauze care explică potenţialul agricol ridicat al unor ţări ca România. Este membru al Uniunii Europene statul marcat. B b. Republica Moldova etc. cu litera B se numeşte: a. A b. G d. 1 şi 2 b. pe hartă. cu numărul 5 este afluentul direct al … 3. tipuri de roci pe care s-a format relieful. C c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Austria b. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. Ucraina. altitudini. cu litera: a. pe hartă. Oraşul marcat. Maramureş d. cu numărul 10 este traversat de râul numit… 2. fragmentare. Statul marcat. pe hartă. Datează din perioada daco-romană oraşul marcat. 2 şi 6 2 puncte 5. alte aspecte specfice ale reliefului. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere.

Precizaţi: 1. pe hartă. temperatura maximă şi luna în care se înregistrează. cu litera E Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Tabelul de mai jos prezintă suprafaţa şi populaţia unor ţări din UE. Calculaţi densitatea medie a populaţiei în Bulgaria şi Malta. Prezentaţi: 1. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul IIIError! Reference source not found. tipuri de roci pe care s-a format relieful. două oraşe. tipuri de relief. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 5. două luni în care temperatura medie este de 0˚C. un factor care a determinat amplasarea unor rafinării în Câmpia Română. 4 puncte B. Pentru Serbia.geografie Ministerul Educaţiei. precizaţi: 1. membru al UE.) 7 385 367 400 214 9 016 596 Subiectul II Sursa: The World Factbook. un argument pentru a ilustra faptul că Dunărea reprezintă un important fluviu internaţional al Europei. 6 puncte C. altitudini. 3.Varianta 28 . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi patru tipuri de turism practicate în Spania. Precizaţi: 1. Precizaţi două cauze care explică densitatea redusă a populaţiei din Suedia. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte E. E. temperatura minimă şi luna în care se înregistrează. un tip de climă. 6 puncte E. un stat vecin. 2. A. 2. estimări la nivelul anului 2006 1.loc. două luni în care temperatura medie este de 15˚C. fragmentare. două râuri sau fluvii. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 028 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A . modul de calcul al temperaturii medii anuale. 2. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. două unităţi de relief. Ţara Bulgaria Malta Suedia Suprafaţa (km2) 110 910 316 449 964 Populaţia (nr. 3. două resurse naturale. cu litera D şi relieful unităţii marcate. 2.B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. . 6. pe hartă. 2.

geografie Proba D. Scrieţi. 4 puncte B. Aglomeraţia urbană londoneză este marcată.Ministerul Educaţiei. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. Oraşul marcat. cu numerele 5 şi 9. E. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 029 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 29 . F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Precizaţi: 1. A. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu numărul 15 este străbătut de fluviul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . numele statelor marcate. cu literele C şi H. numele oraşelor-capitală marcate. cu numărul … 2. cu litera G se numeşte… 3. pe hartă. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul marcat. pe foaia de examen. 2. pe hartă.

Oraşul marcat. pe hartă. În statul marcat. pe hartă. pe hartă. F 2 puncte 2. Statul marcat. cu numerele 1 şi 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. stepă d. pe hartă. Râul cu cel mai mare debit este marcat. Prezentaţi două cauze care determină valorile mari ale densităţii populaţiei de-a lungul râului Rhin. amplitudine termică. precipitaţii medii anuale. cu numărul 10 este situat în regiune de: a. Belgia c. podiş 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II . numele râurilor marcate. Slovacia 2 puncte 2.pe hartă. râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. lande b. Oraşul marcat. pădure de conifere c.geografie Ministerul Educaţiei. cu numărul … 3. vânturi. Scrieţi. munte d. cu litera J se numeşte: a. cu litera. 4 puncte Ministerul Educaţiei. în cursul mijlociu şi cursul inferior. pe foaia de examen. tip de climă. E d. Belgia c. C c. deal c. F d. I 2 puncte 4. Austria b. 6 puncte C. Eurotunelul leagă Regatul Unit al Marii Britanii de statul marcat.. Precizaţi trei asemănări între clima Peninsulei Italice şi clima Peninsulei Iberice. Precizaţi: 1. Are deschidere la Marea Neagră statul marcat. F 2 puncte D. A. A b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul 7 este capitala statului: a. pe hartă. pe hartă. Oraşul marcat. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. câmpie b. pe hartă. Solurile din clasa molisoluri sunt dominante în unitatea de relief marcată. C c. cu litera: a. H d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Bulgaria d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. E. pe hartă. pe hartă. E 2 puncte 3. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată. cu litera: a. Influenţe oceanice şi submediteraneene există în unitatea de relief marcată. C c. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 029 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. B b. Albania b. Elveţia d. cu litera: a. cu litera D vegetaţia dominantă este: a. cu literele E şi F. tundră 2 puncte 5. A b..Varianta 29 . Scrieţi. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat 6 puncte E. pe hartă. pe hartă. Macedonia 2 puncte 3. B c. pe foaia de examen. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului numit… 2. Scrieţi. 4 puncte B. cu litera: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. E d. pe foaia de examen. numele unităţilor de relief marcate. B b.

vegetaţiei şi solurilor. 4 puncte B. 3. Precizaţi: 1. 2. marea la care are ieşire. tipuri de relief. Someş d. Oraşul marcat. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . cu numărul 11 este situat pe râul numit: a. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Târnava 2 puncte 2 puncte D. 6 puncte C. luna cu cel mai ridicat debit mediu lunar şi valoarea acestuia. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului. cu litera E şi relieful unităţii marcate. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. două resurse naturale 6. 4. cu litera: a. 2. un râu sau fluviu.B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu din Europa. două oraşe-port. reţelei hidrografice.geografie Ministerul Educaţiei. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul 10 II puncte D. precizaţi: 1. Mureş b. pe hartă. tipuri de roci pe care s-a format relieful. un tip de climă. pe hartă. 7. Prezentaţi două premise naturale ale practicării culturii cerealelor în Câmpia Română.30C. Olt c. luna cu cel mai scăzut debit mediu lunar şi valoarea acestuia. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al Ucrainei. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. Temperatura medie anuală la Sibiu (România) este de 8. altitudini. valoarea diferenţei de debit dintre lunile iulie şi septembrie.70C iar la Varna (Bulgaria) este de 11. pe hartă. A. fragmentare. C c. A b. un factor care influenţează variaţiile debitului mediu lunar. E d. Precizaţi: 1. F 5. o cultură agricolă tradiţională. 2. luna în care se înregistrează un debit mediu de 100 m3/s. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 029 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A .Varianta 29 . pe hartă. 5. alte aspecte specifice ale reliefului. precizând trei deosebiri. cu litera C. 3. 6 puncte E. Precizaţi două cauze care determină diferenţa de temperatură înregistrată la cele două staţii meteorologice. climei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. 4 puncte Ministerul Educaţiei. E. Pentru Bulgaria. Vegetaţia de stepă este caracteristică unităţii de relief marcate. două unităţi de relief.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 30 . Statul marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Precizaţi: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu.Ministerul Educaţiei. cu literele E şi F. 4 puncte B. cu numărul 11 este capitala statului numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . cu litera B se numeşte … 3. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu numărul … 2. A. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. numele statelor marcate. Statul Papal este o enclavă în oraşul-capitală marcat. pe hartă. pe hartă. Scrieţi. Oraşul marcat. pe hartă.geografie Proba D. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varian ta 030 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. E. pe foaia de examen. 2. cu numerele 5 şi 10. numele oraşelor-capitală marcate.

C c. F 2 puncte D. J 2 puncte 2. Statul marcat. cu litera I se numeşte: a. Letonia c. cu numărul 12 este situat în Subcarpaţii … 2. F 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe foaia de examen. Capitala Croaţiei este oraşul marcat. 4 puncte B. pe hartă.Varianta 30 . 8 d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul 1 se numeşte … 3. numele unităţilor de relief marcate. cu litera: a. 1 b. pe hartă. Belarus b. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Vâlcea 2 puncte 2. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat. cu numerele 8 şi 10. 6 puncte E. Statul marcat. cu litera: a. A b. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului: a. 2. D c. E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 1 b. H 2 puncte 4. B c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. Gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată. 6 2 puncte 3. Argeş b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. B b. precipitaţii medii anuale. 10 2 puncte 4. Polonia 2 puncte 3. A b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. A b. cu numărul: a. E d. pe foaia de examen. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Norvegia d. vânturi. pe hartă. 4 d. D d. Suedia 2 puncte 5. pe hartă. cu litera: a. Pădurile de conifere sunt specifice unităţii de relief marcate. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 030 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. A. pe hartă. Finlanda c. Oraşul marcat. cu litera: a. Scrieţi. pe hartă. Cea mai nouă unitate de relief este marcată. tip de climă. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Balcanice şi clima Peninsulei Scandinave. cu litera … 6 puncte C. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Este membru al Uniunii Europene statul marcat. amplitudine termică. pe hartă. cu numărul: a. I d. Scrieţi.geografie Ministerul Educaţiei. 7 c. Precizaţi: 1. Prezentaţi două premise naturale care favorizează cultura viţei de vie în Peninsula Italică şi Peninsula Iberică. cu literele D şi H. Danemarca b. B c. Lituania d. E d. Dâmboviţa c. Râul marcat. Bazinul carbonifer Petroşani este străbătut de râul marcat. pe foaia de examen. Prahova d. cu litera G se numeşte: a. pe hartă. 3 c. Oraşul marcat. numele oraşelor marcate. Scrieţi.

Anul 1956 1977 1992 1998 2004 Natalitatea Mortalitatea 24. 3. două oraşe.2 ‰ 19. vânturi. doi afluenţi ai Tisei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. pe hartă. un factor care favorizează construirea lacurilor hidroenergetice în regiunea montană.5 ‰ 10. două unităţi de relief. 4 puncte B. Se întâlnesc numeroase iazuri în unitatea de relief marcată. pe hartă. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. În tabelul alăturat sunt reprezentate rata natalităţii şi cea a mortalităţii populaţiei din România. 4.geografie Ministerul Educaţiei. două caracteristici climatice. influenţă climatică. A. un factor care favorizează dezvoltarea industriei chimice în oraşele situate în Subcarpaţi.B şi prezintă evoluţia temperaturii medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. Precizaţi: 1. bilanţul natural pentru anul 2004. 6 puncte C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. doi factori care au determinat sporul natural negativ în 1998 şi 2004. 2. etaj climatic. 5. 6 puncte E. C c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 030 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 3. Precizaţi: 1.6 ‰ 11. Precizaţi două avantaje ale creşterii producţiei de hidroenergie pe plan european. o zonă de vegetaţie. două luni în care temperatura medie lunară este de 10˚C. Pentru Ungaria. 6. cu litera: a. valoarea diferenţei de temperatură între lunile mai şi noiembrie. D d. Prezentaţi: 1. bilanţul natural pentru anul 1956. 2. B b.9 ‰ 2 Subiectul II Calculaţi: 1. lunile cu cea mai ridicată temperatură medie lunară. cu litera D şi clima unităţii de relief marcate. lunile cu cea mai scăzută temperatură medie lunară. 3. precizaţi: 1. 6 puncte E. 2. cu litera F.0 ‰ 9.0 ‰ 11. 2. două luni în care temperatura medie lunară este de 5˚C. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.Varianta 30 . un lac natural. H 2 puncte D. 2. pe hartă.6 ‰ 11. E.6 ‰ 12.9 ‰ 9. altele decât capitala. precipitaţii medii anuale. 4 puncte Ministerul Educaţiei.4 ‰ 10.

pe hartă. cu numărul 15 este străbătut de fluviul numit. 2. pe hartă. 3. pe hartă.capitală cu numere. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 031 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. pe hartă.. Se acordă 10 puncte din oficiu.capitală marcat. A. cu litera E este oraşul numit … 2. cu literele A şi G. Precizaţi: 1.. numele oraşelor-capitală marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 31 . Capitala statului marcat. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . E. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 4 puncte B. Are ieşire la Marea Egee statul marcat. cu litera ..geografie Proba D.Ministerul Educaţiei. Scrieţi. numele statelor marcate. Oraşul . pe foaia de examen. cu numerele 3 şi 7. pe hartă..

Serbia d. cu litera J are capitala în oraşul: a. cu numerele 3 şi 4. A b. pe hartă. B c.geografie Ministerul Educaţiei.capitală marcat. C d. 6 puncte E. precipitaţii medii anuale. În unitatea de relief marcată. E. cu litera: a. cu numărul: a. Statului marcat. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă temperaturi medii anuale. Madrid c. cu literele B şi F. Precizaţi: 1. pe foaia de examen. pe hartă. cu litera F îi este specific climatul: a. 4 c. pe hartă cu litera E şi clima statului marcat. cu numărul 8 formează graniţă naturală cu ţara vecină numită: a. 2. Crişul Repede d. cu litera… 6 puncte C. subpolar (rece) 2 puncte 2. numele oraşelor marcate. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. O importantă regiune viticolă a României este situată în unitatea de relief marcată. pe hartă. Râul marcat. Berna b. Republica Moldova c. C d. Prezentaţi două argumente pentru a demonstra două contraste economice între nordul şi sudul Italiei.Varianta 31 . Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Scrieţi. 4 puncte Ministerul Educaţiei. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Crişul Negru c. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu numărul 1 este reşedinţa judeţului numit… 2. pe foaia de examen. Crişul Alb b. pe hartă. temperat continental c. Valletta 2 puncte D. amplitudine termică. Carpaţi d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. temperat oceanic d. cu litera: a. Lacuri glaciare există în unitatea de relief marcată. Apenini c. cu litera H. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 031 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Scrieţi. pe hartă. cu litera F se resimt influenţe climatice… 3. pe foaia de examen. În statul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Barcelona b. numele unităţilor de relief marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 7 d. Alpi b. cu litera D se află munţii: a. D 2 puncte 3. Pirinei 2 puncte 3. G 2 puncte 4. pe hartă. Statul marcat. cu numărul 12 se numeşte: a. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Dublin c. 10 2 puncte 5. cu numărul 8 se numeşte: a. A b. Bulgaria b. Paris 2 puncte 4. Importante zăcăminte de minereuri de fier şi marmură se exploatează din unitatea de relief marcată. A. Fluviul Vistula străbate oraşul-capitală marcat. Oraşul marcat. 2 b. pe hartă. B c. pe hartă. pe hartă. mediteranean (subtropical) b. Monaco d. pe hartă. pe hartă. Mureş 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Scrieţi. 4 puncte B. Oraşul . pe hartă. Râul marcat. Minsk d. vânturi. Ungaria 2 puncte 2.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. precizaţi: 1.) Belgia 30 528 10 379 067 Ungaria 93 030 9 981 300 Sursa: The World Factbook. două ramuri industriale care utilizează resursele de subsol menţionate mai sus. tropical 6 puncte C. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. dou resurse de subsol. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 031 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi a cantităţilor medii lunare de precipitaţii. Scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.loc. Pentru Germania. distribuţia spaţială a altitudinilor.Varianta 31 . tipuri de roci. mediteranean (subtropical) b. valoarea maximă a temperaturii medii şi luna în care s-a înregistrat. iarna b. 1 b. alte aspecte specifice ale reliefului. 3. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. A. Temperatura minimă absolută din ţara noastră s-a înregistrat în apropierea oraşului marcat. Precizaţi un factor care determină repartiţia neuniformă a populaţiei în fiecare din statele din tabel.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. polar continental d. 2 Probă scris ă la ă Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 4. temperat oceanic d. 5. cu numărul: a. pe hartă. cantitatea maximă de precipitaţii şi luna în care s-a înregistrat. 6 2 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. toamna d. 2 c. ecuatorial c. Prezentaţi: 1. un factor care a favorizat dezvoltarea unor centre ale industriei chimice în Depresiunea Colinară a Transilvaniei. 2. 6 puncte E. tipuri genetice de relief. Tipul de climă ilustrat de diagrama climatică de mai sus este: a. 4 puncte B. 5 d. Suprafaţa Populaţia Statul (km2) (nr. polar maritim b. Temperaturile au valori ridicate în lunile de vară datorită invaziilor maselor de aer: a. temperat continental c. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. În tabelul alăturat sunt prezentate suprafaţa şi populaţia unor ţări din UE. cu litera A şi relieful unităţii marcate cu litera C. un argument care să ilustreze importanţa economică a Canalului Dunăre – Marea Neagră pentru România. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat din tabel. două mări la care are ieşire. Anotimpul în care se înregistrează cea mai mare cantitate de precipitaţii este: a. pe hartă. 10 puncte D. 2. gradul de fragmentare. primăvara c. 2. 2. vara 3. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „În structura producţiei de energie electrică a Germaniei şi Norvegiei hidroenergia are o pondere ridicată”. subpolar 2. 6 puncte E. două râuri sau fluvii. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . două oraşe porturi. estimări la nivelul anului 2006 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. E. orientarea culmilor şi văilor principale.

6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 032 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. 4 puncte B. E. pe hartă. cu litera … 3.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu numărul 12 se numeşte . Precizaţi: 1.capitală marcat. pe hartă. 2.geografie Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 32 . pe hartă. Scrieţi. cu litera … 2. pe hartă. Oraşul . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .capitală cu numere. cu numerele 5 şi 6. numele oraşelor-capitală marcate. cu literele I şi J. A.. pe foaia de examen. numele statelor marcate. pe hartă. Este situat în Peninsula Scandinavă statul marcat. Portul maritim Rotterdam este situat în statul marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu.Ministerul Educaţiei. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.

Varianta 32 . Banat b. pe foaia de examen. pe hartă. J 2 puncte D. numele râurilor marcate. pe hartă cu litera B şi clima statului marcat. E şi F d. Oraşul . cu numărul: a. 2 c. pe hartă. amplitudine termică. Albă b. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. cu numărul 2 este numit … 6 puncte C.capitala Copenhaga este marcat. cu litera: a. E c. este o enclavă în capitala statului marcat. 3 d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănării vor fi prezentate comparativ şi nu separat. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Precizaţi: 1. 9 c. 10 d. 10 c.geografie Ministerul Educaţiei. Insulele Baleare aparţin statului marcat. cu numărul 12 este numit . D b. 3 b. 13 2 puncte 3. A. Scrieţi. temperaturi medii anuale. cu litera … 2. 11 d. pe foaia de examen. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 032 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Râul marcat. E c. Sunt situate în Subcarpaţi oraşele marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.. D b. 3. 1 b. 3 şi 6 d. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Vatican. H d. 4 şi 6 2 puncte 5. pe hartă. Parâng d. Relief de dune se află în unităţile de relief marcate. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Scrieţi. E. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. cu litera: a. cu numerele 8 şi 9. Statul papal independent. precipitaţii medii anuale. pe hartă. cu litera C are deschidere la Marea: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Oraşul marcat. Scrieţi. pe hartă. Azov c. pe hartă. Făgăraş c. cu literele E şi H. cu numerele 7 şi 12 despart Grupa Retezat . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 6 2 puncte 4. Se produc autoturisme în oraşul marcat. D b. pe hartă. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. 8 b. cu literele: a. Statul marcat. pe foaia de examen. F d. A şi C b. 4 puncte B. Oraşele Sfântu Gheorghe şi Miercurea Ciuc sunt străbătute de râul marcat. pe hartă. J 2 puncte 2. F şi G 2 puncte 2. cu litera G. Baltică d.. Podişul Mehedinţi este unitatea de relief marcată. pe hartă. pe hartă. Prezentaţi doi factori care au favorizat procesul de urbanizare în Germania. H d. Neagră 2 puncte 4. cu numărul: a. pe hartă. 6 puncte E. cu numerele: a. B şi E c. Poiana Ruscă 2 puncte 3. Râurile marcate. cu litera: a. cu numărul: a. E c.Godeanu de Grupa: a. vânturi. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. 2 şi 6 c. J 2 puncte 5. pe hartă. 1 şi 2 b. Are un climat temperat oceanic statul marcat.

pe hartă. Precizaţi: 1.geografie Ministerul Educaţiei.793 Nr.deceselor 567. ecuatorial c. regimul temperaturii aerului b. Factorul care determină cantităţi medii anuale mari de precipitaţii la Bergen este: a. 2. pe hartă. Precizaţi o cauză a valorii bilanţului natural negativ din Ungaria.928 Sursa: The World Factbook. Graficul se referă la subiectul III B şi E. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . etaj climatic.660 145. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Calculaţi. E. Prezentaţi: 1. primăvara c. luna cu cantitatea maximă de precipitaţii.născuţilor vii 579. un factor care a determinat amplasarea numeroaselor termocentrale în Podişul Getic. Regimul anual al precipitaţiilor care se înregistrează la Bergen (Norvegia) se încadrează tipului de regim pluviometric: a. Pentru Ucraina. Cantitatea maximă de precipitaţii se înregistrează în anotimpul de: a. A. două resurse de subsol cu rezerve importante. 2. Se dă următorul tabel: Statul Italia Ungaria 6 puncte 10 puncte Populaţia (nr. regimul radiaţiei solare d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 032 Garficul alăturat se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia cantităţii medii lunare de precipitaţii la o staţie meteorologică din Câmpia Română. estimări la nivelul anului 2006 1. în valori absolute. musonic d. cu litera B şi clima unităţii de relief marcate.133. Precizaţi două cauze care să explice diferenţa dintre cantitatea de precipitaţii înregistrată la Bucureşti faţă de cea înregistrată la Bergen (Norvegia).Varianta 32 . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. două oraşe. trei state vecine. 5. vară 3. cu litera E. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. influenţă climatică. .509 9 981 334 Nr.) 58. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. precum şi valoarea acesteia. cu excepţia capitalei. altitudinea reliefului c. iarna b. D. precipitaţii medii anuale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănărea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. vânturi.486 124. circula ţia vestică a maselor de aer 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II C. toamnă d. 6 puncte E. bilanţul natural pentru fiecare stat din tabel. precizaţi: 1.loc. Scrieţi pe foaia de examen. luna cu cantitatea minimă de precipitaţii. un tip de climă. membre ale UE. 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcate. o cauză care a determinat creşterea populaţiei urbane în România. temperat-continental b. 2. două râuri sau fluvii. pe care este reprezentată evoluţia cantităţii medii lunare de precipitaţii la Bergen (Norvegia). precum şi valoarea acesteia. temperat-oceanic. B. 3. 4 puncte Analizaţi graficul alăturat.

cu numerele 3 şi 7.geografie Proba D. pe hartă. pe foaia de examen. A. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 33 .. pe hartă. pe hartă. cu numărul 13 este capitala statului numit . Oraşul marcat. cu numărul . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. E. pe hartă. cu literele B şi E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .capitală cu numere. 3. numele statelor marcate. 2. cu litera … 2... Precizaţi: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. numele oraşelor-capitală marcate.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 033 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. 4 puncte B. Insula Corsica aparţine statului marcat.Ministerul Educaţiei. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Capitala Cehiei este oraşul marcat. Scrieţi.

Oraşul marcat. amplitudine termică. pe foaia de examen. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. cu litera: a. Prezentaţi doi factori care influenţează distribuţia spaţială neuniformă a populaţiei în spaţiul european. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. F c. 7 c. 6 puncte E. A b. Râul marcat.Varianta 33 . temperaturi medii anuale. cu litera: a. Scrieţi. G d. pe hartă. 2 b. Alpii Dinarici se află în statul marcat. Relief glaciar există în unitatea de relief marcată. E c. Scrieţi. cu literele D şi G. J 2 puncte 3. pe hartă. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat. E b. cu litera: a. F b.capitală Reykjavik este marcat. 2. cu litera: a. 15 2 puncte 5. Scrieţi. F c. B c. pe hartă cu litera F şi clima statului marcat. metalurgie neferoasă c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi: 1. pe hartă. Molisoluri(cernoziomuri) există în unitatea de relief marcată. E. cu numărul 3 ramura industrială dezvoltată se numeşte: a. A b. vânturi. cu litera: a. pe hartă. Oraşul . 12 d. pe hartă. H 2 puncte 4. I d. pe hartă. pe hartă. pe hartă. G d. cu litera …. cu numărul: a.geografie Ministerul Educaţiei. A b. D b. 4 puncte B. D c. H 2 puncte 2. pe foaia de examen. numele râurilor marcate. Vegetaţia de taiga (pădure de conifere) şi tundra sunt specifice statului marcat. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă cu litera G. cu numărul 7 se numeşte …. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. H d. În oraşul marcat. G d. G d. pe hartă. cu litera: a. pe hartă. pe hartă. Este situat în Peninsula Iutlanda. J 2 puncte D. precipitaţii medii anuale. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 033 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Canalul Dunăre – Marea Neagră a fost construit în unitatea de relief marcată. 3. J 2 puncte 3. 6 puncte C. cu litera: a. cu numerele 9 şi 10. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. I 2 puncte 4. Gazul metan se exploatează în unitatea de relief marcată. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. G c. industria produselor farmaceutice b. A. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. C c. siderurgia 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu numărul 6 este reşedinţa judeţului numit …. o mare parte din teritoriul statului marcat. petrochimia d. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. G d. pe hartă. pe foaia de examen. I 2 puncte 2. pe hartă. B b.

Precizaţi tipul de regim hidrologic al Volgăi şi doi factori care îl influenţează. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord. două ramuri industriale care utilizează resursele menţionate mai sus. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Scrieţi. pe hartă. 4 puncte B.000 Km. precum şi luna în care se înregistrează. 2. 4 puncte Ţara Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . A. iulie şi iunie d. cantitatea maximă de precipitaţii înregistrată. 3. pe hartă. Vâlcea 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată.oceanic 2. Precizaţi: 1. 2. ecuatorial b. cu numărul 2 este reşedinţa judeţului: a. Prezentaţi: 1. regimului radiaţiei solare d. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică alăturată este: a. 10 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. vânturi. 2. Precizaţi două cauze care să explice valoarea difertă a lungimii căilor ferate în cele două state. pe hartă. Valoarea maximă a temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile: a. 6 puncte E. circulaţiei vestice a maselor de aer 6 puncte C. Calculaţi ponderea lungimii căilor ferate din fiecare ţară. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. ştiind că lungimea totală a reţelei feroviare pe continent este. pe foaia de examen.126 România 11. Se dă următorul tabel: Lungimea căilor ferate (km) Germania 38. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. E.376 1. un factor care explică lipsa lacurilor glaciare din Munţii Apuseni. august şi mai b. etaj climatic. 2. cu litera B şi clima unităţii de relief marcată. în prezent. fluviul care traversează capitala. temperat .Varianta 33 . precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 033 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi a cantităţii de precipitaţii la o staţie meteorologică din Europa. 6 puncte E. subpolar c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. de 369. cu litera F. două resurse de subsol. influenţă climatică. Gorj c. Bihor b. raportată la nivelul Europei. două oraşe. Mehedinţi d. regimului temperaturii aerului b. iulie şi mai 3. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 4. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. august şi iulie c. altitudinii reduse c.geografie Ministerul Educaţiei. mediteranean (subtropical) d. Cantităţile mari de precipitaţii medii anuale sunt o consecinţă a: a. o cauză care determină densităţi reduse ale populaţiei în anumite sectoare ale Câmpiei de Vest. 5. precipitaţii medii anuale. Oraşul marcat. altele decât capitala. precum şi luna în care se înregistrează. tipul de climă specific şi doi factori care influenţează clima.

geografie Proba D. 4 puncte B. cu numărul 9 se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.capitală cu numere. cu numerele 7 şi 12. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 34 . pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu litera … 3. cu numărul 1 se numeşte … 2. A. pe hartă. pe hartă. numele statelor marcate. Fluviul care traversează oraşul marcat. Munţii Penini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat.Ministerul Educaţiei. 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu literele A şi C. numele oraşelor-capitală marcate. E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . pe foaia de examen. pe hartă. Scrieţi. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 034 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Statul a cărui capitală este oraşul marcat. pe hartă.

F d. precipitaţii medii anuale. E. pe hartă. cu literele A şi B. cu numerele 8 şi 11. Precizaţi: 1. C c. Vegetaţia de stepă se întâlneşte în unitatea de relief marcată. pe hartă. B b. E d. 7 b. 4 puncte B. 6 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. H d. cu litera… 2. G d. Relieful glaciar se întâlneşte în unitatea de relief marcată. . 10 d. A b. 14 2 puncte D. pe hartă.capitală marcat. D c. amplitudine termică. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. cu litera.. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat cu litera B şi clima statului marcat cu litera H. J 2 puncte 5. Scrieţi. E c. pe foaia de examen. temperaturi medii anuale. Paris 2 puncte 2. E d. pe hartă. E c. cu numărul: a. 6 2 puncte 5. pe foaia de examen. cu litera E este: a. cu litera: a. pe hartă. pe hartă. cu numărul 4 este traversat de râul numit… 3. pe hartă. cu litera: a. 2 c. vânturi. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. Străbate Carpaţii Meridionali râul marcat. pe hartă. cu numărul: a. 1 b. Grindurile sunt forme de relief specifice unităţii marcate. cu numărul: a. Scrieţi. 3 b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 10 d. A b.Varianta 34 . Minsk d. Alumina se obţine în oraşul marcat. 7 d. numele unităţilor de relief marcate. 9 c. C b. numele râurilor marcate. Are ieşire la Marea Baltică statul marcat. Fluviul Dunărea străbate oraşul . Climatul mediteranean se întâlneşte în sudul statului marcat. pe hartă. pe hartă. Capitala Federaţiei Ruse este oraşul marcat.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi doi factori care au determinat prezenţa reliefului glaciar în Munţii Alpi. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. D b. Crivăţul este un vânt specific unităţii de relief marcate. cu numărul: a. Oraşul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 5 d. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 034 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. A. pe foaia de examen. pe hartă. 3 c. Defileul Dunării delimitează la sud unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Lisabona b. 6 puncte C. 2. 1 b. pe hartă. H 2 puncte 3. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Capitala statului marcat. cu litera: a. D c. H 2 puncte 2. G 2 puncte 4. G 2 puncte 4. 6 puncte E. Scrieţi. 8 2 puncte 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Londra c. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.

160C b. ale temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile: a. calculată pentru fiecare stat din tabel. temperat-oceanică b. Graficul de mai sus redă tipul de climă: a. 18 . temperat-continentală d. aprilie şi mai d. Scrieţi pe foaia de examen. 4 puncte B.220C c. loc. valoarea densităţii medii a populaţiei. A. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 034 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi B.385. valoarea maximă a temperaturii.Varianta 34 . ecuatorială c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera F este o câmpie în formare”.geografie Ministerul Educaţiei. referitor la densitatea medie a populaţiei. 30 . precum şi luna în care se înregistrează.367 Sursa: The World Factbook. 24 .910 7. precipitaţii medii anuale.260C d. 2. În grafic este prezentată evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. influenţă climatică.372 110.145 5. 4. Se dă următorul tabel: Statul Finlanda Bulgaria Suprafaţa Populaţia ( km2 ) (nr. Scrieţi. subpolară 2. pe foaia de examen. ) 338. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi precizate comparativ şi nu separat. Prezentaţi două argumente pentru a susţine afirmaţia: „Unitatea de relief marcată. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între clima unităţii de relief marcate cu litera C şi clima unităţii de relief marcate cu litera E. 3. estimări la nivelul anului 2006 Subiectul II 10 puncte 1. E. Valori de 10oC. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Amplitudinea termică medie anuală este de: a. D. mai şi noiembrie 6 puncte C. Pentru Franţa. aprilie şi octombrie c. precizaţi: 1. 2.350C 3. două resurse de subsol utilizate în industria siderurgică. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state. 6 puncte E. 4 puncte Ministerul Educaţiei. trei unităţi de relief. 6 puncte E. etaj climatic. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . două obiective turistice din Paris. pe hartă. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 5. mai şi octombrie b. 15. două oraşe-port maritime. vânturi. numele fluviului care străbate capitala. Precizaţi doi factori care favorizează practicarea turismului hibernal şi a sporturilor de iarnă în Austria. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Precizaţi: 1. precum şi luna în care se înregistrează. valoarea minimă a temperaturii. 2.231.

geografie Proba D. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul 9 se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. A. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu litera … 3. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. pe hartă. Aglomeraţia urbană Rin . Precizaţi: 1. 4 puncte B. cu numerele 6 şi 7. Vulcanul Etna se află pe teritoriul statului marcat. pe hartă. cu literele F şi G. pe hartă.Ruhr se află în statul marcat. Fluviul care traversează oraşul marcat. Scrieţi. numele oraşelor-capitală marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 35 . pe foaia de examen. pe hartă. cu litera … 2. 2.Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. numele statelor marcate. E. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 035 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D.

G d. pe hartă. H 2 puncte 4. A b.11 d. cu numărul 5 se obţine: a. Resurse de bauxită se exploatează în unitatea de relief marcată. numele unităţilor de relief marcate. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. E d. G 2 puncte 3. Scrieţi. E c. H d. Şisturile verzi sunt roci specifice unităţii de relief marcate. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. pe foaia de examen. nave maritime 2 puncte 5. cu numărul 5 este traversat de râul numit … 3. Importante resurse de cărbuni superiori se exploatează în statul marcat.Varianta 35 . E c. cu literele B şi E. Capitala Elveţiei este oraşul marcat. Scrieţi. D c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 6 puncte E. pe hartă. 1 b. cu litera: a. Lacul glaciar Zănoaga este situat în unitatea de relief marcată. Grinduri există în unitatea de relief marcată. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Prezentaţi două cauze care au determinat degradarea terenurilor în regiuni în care este specific mediul temperat continental. I 2 puncte 3. 1 b. C b. C b. 8 2 puncte 4. D c. H 2 puncte 2. pe hartă. cu litera … 6 puncte C. amplitudine termică. A b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. oţel d. pe hartă. alumină b. 4 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu numărul: a. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat cu litera B şi clima statului marcat cu litera E.capitală marcat. D c. cu numărul: a. Un important combinat siderurgic se află în oraşul marcat. 2 c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 035 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. cu litera: a. Oraşul marcat. 5 d. pe hartă. pe foaia de examen. 3 c. pe hartă. cu numerele 1 şi 6. I d. temperaturi medii anuale. A b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera: a. F d. pe hartă. Fluviul Tamisa străbate oraşul . vânturi. A. Tundra este o zonă de vegetaţie specifică statului marcat. pe hartă. 13 2 puncte 5. J 2 puncte D. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Depresiunea Braşov se află în unitatea de relief marcată. E. precipitaţii medii anuale. 2 b. B c. 3 d. pe hartă. pe hartă. J 2 puncte 2. Climatul temperat oceanic este specific statului marcat. 10 c. Scrieţi. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. pe hartă. 4 puncte B. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera: a. cu litera … 2. În oraşul marcat. autoturisme c. A b. cu litera: a. pe hartă. cu numărul: a. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. D d. Precizaţi: 1. numele oraşelor marcate.

A. formată din mai multe state. temperat-oceanică b. Temperaturile medii lunare cu valorile cele mai ridicate se înregistrează în lunile: a. două state considerate membre fondatoare ale Uniunii Europene. o formaţiune vegetală specifică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. două oraşe-port. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 4 puncte Ministerul Educaţiei. martie şi noiembrie b. 3. etaj climatic. aprilie şi octombrie c. 4 puncte B. 2. ecuatorială c. se înregistrează în lunile: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.Varianta 35 . Graficul de mai sus redă tipul de climă: a. precipitaţii medii anuale. Precizaţi: 1. iunie şi august b. mai şi noiembrie 6 puncte C. temperat-continentală d. 3. o unitate de relief. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 4. vânturi.geografie Ministerul Educaţiei. socială şi economică. valoarea amplitudinii termice medii anuale. o resursă de subsol şi o ramură industrială care utilizează această resursă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi două cauze care determină valorile reduse ale densităţii populaţiei în Europa Nordică. 2. valoarea temperaturii medii în lunile aprilie şi octombrie. Uniunea Europeană reprezintă o grupare de natură politică. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera B şi clima unităţii de relief marcate cu litera H. 6. iulie şi august c. 10 puncte D. pe foaia de examen. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 035 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. Valori ale temperaturii medii lunare. 2. două insule sau arhipelaguri din Marea Egee. 6 puncte E. Precizaţi două cauze care determină diversitatea tipurilor genetice de relief în Carpaţii Orientali. două caracteristici climatice. iulie şi iunie d. trei state din Uniunea Europeană cu ieşire la Marea Baltică. Precizaţi: 1. E. Pentru Grecia. iunie şi septembrie 2. numărul statelor care formează Uniunea Europeană. cuprinse între 0 şi 5oC. 6 puncte E. Scrieţi. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. subpolară 3. influenţă climatică. precizaţi: 1. martie şi octombrie d.

pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. E. numele statelor marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.capitală cu numere. 4 puncte B. Scrieţi. Munţii Apenini se află pe teritoriul statului marcat. 2. A. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 036 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. numele oraşelor-capitală marcate. cu litera … 3. Oraşul marcat.geografie Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 36 . Dunărea izvorăşte de pe teritoriul statului marcat. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .Ministerul Educaţiei. cu numerele 7 şi 13. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. Precizaţi: 1. cu numărul 8 este capitala statului numit … 2. cu literele A şi H. pe hartă. pe foaia de examen.

Oraşul . 12 2 puncte 3. Belgia b. 4 b. cu numărul: a. pe hartă. Borcea b. cu numărul 5 este situat în Peninsula: a. Râul marcat. 6 puncte E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 12 c. Relieful glaciar se întâlneşte în unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. Sulina 2 puncte 2. 5 2 puncte 4. cu numerele 4 şi 5. vânturi. Spania 2 puncte 4. 6 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă.Varianta 36 . numele unităţilor de relief marcate. C c. pe hartă. cu litera D este: a. pe hartă. pe hartă. 11 d. cu litera: a. Balcanică b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. 11 b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 9 d. pe hartă. Oraşul Sibiu este marcat. Scrieţi. Precizaţi: 1.. 4 puncte B. cu numărul: a. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. precipitaţii medii anuale. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat. 4 d. Statul marcat. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Notaţi două state europene în care industria siderurgică are o pondere însemnată. 3 c. pe hartă. Resurse de aur şi argint se exploatează din unitatea de relief marcată. 2. Franţa c. 6 puncte C. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 036 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Sfântu Gheorghe d. pe hartă. pe hartă. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică. cu numărul 2 se numeşte: a. Olanda d. cu numărul: a. Iberică c. A. 9 b. pe hartă. 15 2 puncte 2. B b. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 14 d. J 2 puncte 3. Iutlanda d. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Capitala statului Finlanda este oraşul marcat. A b. amplitudine termică. E d. cu numărul 6 se numeşte … 2. Scandinavă 2 puncte D. E. 1 b. pe hartă. cu numărul: a. Climatul mediteranean este specific statului marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.. cu litera: a. pe hartă. Este situat în mediul temperat oceanic oraşul marcat. Scrieţi. pe foaia de examen. cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit … 3. cu litera F şi clima statului marcat cu litera G. 1.capitală marcat. Scrieţi. Chilia c. Braţul Dunării marcat. Depresiunea Braşov este străbătută de râul marcat. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. D d. pe hartă. numele râurilor marcate. pe foaia de examen. 4 puncte Ministerul Educaţiei. temperaturi medii anuale.geografie Ministerul Educaţiei. 10 2 puncte 5. cu litera . 10 c. pe hartă. cu literele E şi G. C c.

Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu A şi clima unităţii de relief marcate cu B.605. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 036 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. Precizaţi: 1. cu litera E. 5. vânturi. pe hartă. 2.016. 6 puncte E. precum şi luna în care se înregistrează.loc. Pentru Italia. Prezentaţi modul de calcul al temperaturii medii anuale. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state. 4. Se dă următorul tabel: Statul Suedia Portugalia Suprafaţa ( km2) 449. trei oraşe. valoarea minimă a temperaturii. cu excepţia capitalei. etaj climatic. influenţă climatică. A. calculată pentru fiecare stat din tabel. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 1.870 Subiectul II Sursa: The World Factbook. pe foaia de examen. cu numărul: a. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. 7 b.geografie Ministerul Educaţiei. fluviul care străbate capitala. 2. cu numărul 7. precipitaţii medii anuale. E. precizaţi: 1. două unităţi de relief. 2. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . două ramuri industriale reprezentative (cu excepţia industriei alimentare).) 9. 10 d. 8 c.596 10.391 2 Populaţia (nr. pe hartă. un factor care a determinat dezvoltarea industriei utilajului petrolier în oraşul marcat. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. valoarea maximă a temperaturii. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.Varianta 36 . pe hartă. Calculaţi valoarea amplitudinii termice medii anuale. 3. două caracteristici climatice. Precizaţi: 1. referitor la valoarea densităţii medii a populaţiei. 6 puncte E. Prezentaţi două argumente care să demonstreze că Franţa dispune de un important potenţial turistic. valoarea densităţii medii a populaţiei.964 92. 3. o cauză care determină densitatea redusă a populaţiei în unitatea de relief marcată. 4 puncte B. 6 puncte C. estimări la nivelul anului 2006 1. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi un factor care influenţează variaţia temperaturii aerului. Este port fluvio – maritim oraşul marcat. Scrieţi. 11 2 puncte D. precum şi luna în care se înregistrează.

Statul marcat.C. E. 2. cu numerele 3 şi 4. pe hartă. cu litera D are un climat … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Prin capitalele marcate. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 37 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu numerele 1 şi 5 trece fluviul numit… 2. pe hartă. pe hartă.Ministerul Educaţiei. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . 4 puncte B. pe hartă. A. pe hartă.capitală cu numere. numele statelor marcate. cu litera … 3. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen. Precizaţi: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu.geografie Proba D. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Insula Sicilia aparţine statului marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 037 Harta de mai sus se referă la subiectele I A . cu literele A şi B. numele oraşelor-capitală marcate.

fragmentare. A b. A b. cu litera … 6 puncte C. cu numărul: a. pe foaia de examen. pe hartă. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe hartă. cu litera: a. 4 d. J 2 puncte 4. D d. 4 d. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat. pe foaia de examen. numele oraşelor marcate. E c. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. pe hartă. A b. cu numărul 6 este capitala statului numit: a. C c. 1 b. D c. Cehia d. Insula Creta este situată în partea de sud a statului marcat. E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. Resurse de huilă (Bazinul Petroşani) se exploatează din unitatea de relief marcată. cu litere. 4 puncte B. 5 d. 6 puncte E. E 2 puncte 4. B b. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. Râurile Suceava. Vegetaţia de stepă este caracteristică unităţii de relief marcate. A b. A. Austria b. Bulgaria c. C b. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief. cu litera… 3. pe hartă. 4 c. Câmpia Loarei este situată în statul marcat. Precizaţi: 1. Scrieţi. pe hartă. Crivăţul bate în unitatea de relief marcată. cu numerele 8 şi 11. 2 c. pe hartă. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. C c. Scrieţi. Scrieţi. pe hartă. G d. cu numărul: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Moldova şi Trotuş sunt afluenţi ai râului marcat. tipuri de relief. pe hartă. Prezentaţi două argumente prin care să susţineţi afirmaţia: „În determinarea climei Europei intervin mai mulţi factori genetici”. cu numărul: a. Oraşul Bucureşti este străbătut de râul marcat.geografie Ministerul Educaţiei. tipuri de roci. J 2 puncte 5. 1 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Oraşul marcat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 037 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A . 2 b.Varianta 37 . F 2 puncte 5. Râul Buzău izvorăşte din unitatea de relief marcată. pe hartă. Altitudini de peste 2500m au vârfurile montane din unitatea de relief marcată. H 2 puncte 3. pe hartă. cu litera … 2.E. pe hartă. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinavi şi relieful Munţilor Alpi. 5 2 puncte 2. E c. cu litera: a. alte aspecte specifice ale reliefului. F d. cu literele A şi B. 3 c. Elveţia 2 puncte D. B c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. I 2 puncte 2. altitudini. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. cu litera: a. G d. Face parte din familia limbilor fino-ugrice limba vorbită de locuitorii statului a cărui capitală este marcată. Relief de grinduri există în unitatea de relief marcată. numele unităţilor de relief marcate. 5 2 puncte 3. E d. G d.

loc) (mil. cu litera E şi relieful unităţii marcate. orientarea culmilor şi văilor principale. distribuţia spaţială a altitudinilor. 4.10 Precizaţi: 1. tipuri genetice de relief. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte C. 2.geografie Ministerul Educaţiei.73 Germania 79. 6 puncte E.73 8. 2.18 82. o cauză care determină PIB-ul redus din Bulgaria. două state a căror formă de guvernământ este monarhia. două state care au inregistrat o scădere a populaţiei între 1990 – 2005. cu numărul 9. 4 puncte B. un factor de favorabilitate care a determinat amplasarea unui combinat siderurgic în oraşul marcat. două unităţi montane şi o unitate de câmpie.99 8.loc) (mil.67 2. Referitor la reprezentarea grafică alăturată precizaţi: 1. A.66 57. 2 Anul Statul 1990 2000 2005 (mil. două state al căror PIB/loc. o cauză care explică diferenţa de temperatură medie anuală care există între unităţile de relief marcate.20 10. Pentru Franţa. 10 puncte D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.36 82. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 6 puncte E.11 8.36 10. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .37 2. trei state care au ieşire la mare. în câteva state din Uniunea Europeană. pe hartă. 2. două tipuri de climă. pe hartă. 2. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. 3. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. gradul de fragmentare.69 Italia 57. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. are valori cuprinse între 30 . Precizaţi două caracteristici ale reţelei hidrografice din arhipelagul britanic. Analizaţi tabelul de mai jos în care este prezentată evoluţia numărului de locuitori din state ale Subiectul II UE. tipuri de roci. precizaţi: 1. Precizaţi: 1. cea mai mare valoare a PIB/loc. 2.19 Bulgaria 8.loc) Austria 7.31 Ungaria 10. trei oraşe. cu literele B şi C. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 037 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă valoarea PIB/loc.40 mii euro. două state care au inregistrat o creştere a populaţiei între 1990 – 2005.09 Letonia 2. cu excepţia capitalei. 3. şi ţara în care se înregistrează. Prezentaţi: 1. pe hartă. pe hartă. E. două râuri sau fluvii.76 58. alte aspecte specifice ale reliefului. o cauză care a determinat scăderea numărului de locuitori în statele menţionate la punctul 1.Varianta 37 . cu litera I. 3.17 7.

pe hartă. Precizaţi: 1. pe hartă. pe hartă. cu litera … 2. Are ieşire la Marea Neagră statul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 38 . Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. cu litera … 3. E. 2. Scrieţi.geografie Proba D. pe foaia de examen.Ministerul Educaţiei. A. San Marino este o enclavă situată pe teritoriul statului marcat. Praga este capitala statului marcat. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . numele statelor marcate. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 038 Harta de mai sus se referă la subiectele I A . cu numerele 1 şi 3. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . cu literele B şi E. 4 puncte B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.capitală cu numere. numele oraşelor-capitală marcate. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.D.

G d. Elba b. Scrieţi. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. Relieful vulcanic şi gheizerele sunt specifice statului marcat.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera D se numeşte: a. Scrieţi. A şi B b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu litere. cu litera: a. cu literele: a. C c. D c. 3 d. C şi E c. Limita dintre Carpaţii Orientali şi Carpaţii Meridionali este reprezentată de râul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. cu numerele 7 şi 10. pe hartă. 2 c. cu numărul: a. Lacul Balaton este situat în statul marcat. C c. pe hartă. Siret 2 puncte 4. păduri de foioase c. tundra 2 puncte D. cu numărul 5 este numit: a. A b. pe hartă. Rin c. Relieful de cueste este specific unităţii de relief marcată. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. F 2 puncte 4. cu numărul…. cu litera: a. G 2 puncte 3. Bistriţa b. Jijia c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Sena d. amplitudine termică. F 2 puncte 3. vânturi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Fluviul care străbate capitala statului marcat. cu litera A şi clima statului marcat. pe hartă. cu numărul: a. 6 2 puncte 5. precipitaţii medii anuale. B c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. pe hartă. 1 b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief. pe hartă. pe hartă. numele oraşelor marcate. E d.Varianta 38 . maquis b. cu literele B şi F. A b. A. A b. pe hartă. F şi G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II . temperaturi medii anuale. pe hartă. cu litera… 3. 5 d. Munţii Apenini sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. D d. cu litera: a. pe hartă. pe hartă. B b.D. C şi H d. E. cu litera… 6 puncte C. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera D. stepa d. 6 puncte E. Scrieţi. pe foaia de examen. În partea de nord a statului marcat. pe foaia de examen. 2. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 038 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A. pe hartă. 2 c. 2. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. Tamisa 2 puncte 5. 1 b. Râul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. E d. Lacul Vidraru este amenajat pe râul marcată. Oraşul Buzău este străbătut de râul marcat. Prezentaţi două cauze ale tendinţei de îmbătrânire demografică a populaţiei Europei. pe hartă. cu litera F vegetaţia caracteristică este: a. Moldova d. cu litera: a. 6 2 puncte 2. „Mozaicul petrografic” este specific unităţii de relief marcată. H 2 puncte 2. Resurse de gaz metan se găsesc în unitatea de relief marcată. Precizaţi: 1. Spodosolurile sunt caracteristice unităţilor de relief marcate. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat.

Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. 6. care au ieşire la Marea Mediterană.000 km2. care au ca formă de guvernământ monarhia. cu G. precizaţi: 1. un tip de climă. 6 puncte E.990 40. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu A şi clima unitaţii de relief marcate. pe hartǎ. numele a două state.964 9.loc) Finlanda 338. numele a două state. o cauză a valorilor reduse ale densităţii populaţiei din Finlanda. o cauză care determină. cu excepţia capitalei.596 Spania 505. 4 puncte Probă scrisă Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . estimări la nivelul anului 2006 Precizaţi: 1. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.geografie Ministerul Educaţiei. primele două state ca suprafaţă.Varianta 38 .842 Sursa: The World Factbook. etaj climatic. în România. dintre cele reprezentate pe grafic. fluviul care străbate capitala. 2. dintre cele reprezentate pe grafic. două regiuni istorice. 6 puncte E. 4. deteriorarea vegetaţiei din cadrul etajului alpin. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. 2. Precizaţi: 1. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. valoarea medie a densităţii populaţiei din Spania şi Suedia. care au ieşire la Marea Baltică. E. precipitaţii medii anuale. dintre cele reprezentate pe grafic. În tabelul de mai jos sunt prezentate date privind suprafaţa şi populaţia unor state europene. două oraşe. 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. 3. numele a două state. vânturi. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 038 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă suprafaţa unor state din Uniunea Europeană. A. două unităţi montane.397. două state cu suprafaţa mai mică de 300. 4 puncte B. două insule care aparţin acestui stat. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Spania este una dintre primele destinaţii turistice din Europa”. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.016. influenţă climatică. 6 puncte C. Precizaţi: 1.145 5.372 Suedia 449. 3.231. pe hartǎ. 5. Subiectul II Suprafaţa Populaţia Statul 2 ( km ) (nr. o cauză pentru care în Podişul Sucevei densitatea medie a populaţiei prezintă valori mai mari decât media pe ţară.

răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu literele C şi E. numele statelor marcate.geografie Proba D. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 4 puncte B. cu litera F se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . numele oraşelor-capitală marcate. A. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .capitală cu numere. Scrieţi. pe foaia de examen. cu litera … 2. cu numărul … 3. pe hartă. pe hartă. E. pe hartă. Fluviul Nipru traversează oraşul capitală marcat.C. pe hartă. pe hartă. cu numerele 4 şi 6. Precizaţi: 1. Statul marcat.Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 039 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 39 . Strâmtoarea Gibraltar este situată în sudul statului marcat.

Cerna b. Oraşele Barcelona şi Valencia se află în statul marcat. D d. tipuri de relief. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 6 2 puncte 4. cu literele: a. cu literele: a. pe foaia de examen. E d. A b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief.Varianta 39 . C şi J b. ca număr de locuitori. pe hartă. 4 c. 2. Nota 1 Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 039 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A . E. fragmentare.geografie Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu literele B şi E. Lacul Balaton este situat în statul marcat. Râul care străbate cele mai multe depresiuni intramontane este marcat. În unitatea de relief marcată. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Ural. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera J se resimt influenţe climatice … 6 puncte C. B c. pe hartă. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 2 puncte 5. 5 d. Molisolurile sunt caracteristice unităţii de relief marcate. Prezentaţi două cauze care explică emigrarea populaţiei dinspre fostele ţări iugoslave. pe hartă. Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Lotru d. F 2 puncte 4. pe hartă. alte aspecte specifice ale reliefului. cu numărul …. Precizaţi: 1. cu numărul 10 trece râul: a. 7 2 puncte 3. G şi I 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera: a. numele oraşelor marcate. Scrieţi. J 2 puncte 2. În Peninsula Scandinavică este situată capitala marcată. Fluviul Elba stăbate statul marcat. pe hartă. 3 c. Cibin c. 1 b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Relieful vulcanic este prezent în unităţile de relief marcate. B b. A. cu litera G se numeşte …. A b. Scrieţi. Reşedinţa judeţului Dolj este străbătută de râul marcat. cu numărul: a. 6 puncte E. 2 b. 1 b. pe hartă. Olt 2 puncte 3. cu numerele 8 şi 10. numele unităţilor de relief marcate.C. cu litera: a. altitudini. F şi I d. Statul a cărui suprafaţă a fost recuperată de sub apele mării în proporţie de 50% are capitala marcată. 3. cu numărul: a. G d. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. pe hartă. pe hartă. cu litere. cu numărul: a. 4 c. pe hartă. pe foaia de examen. Cel mai mare oraş. pe hartă. 5 d. pe hartă. pe foaia de examen. D c. din unitatea de relief marcată. tipuri de roci. 2. F 2 puncte D. pe hartă. E d. cu litera: a. 4 puncte B. C c. F 2 puncte 2. Prin oraşul marcat. pe hartă. B c. A b. E şi H c. 4 d.

precizaţi: 1. tipuri de roci. membre ale UE.234 27. E.776 6 puncte E. clasa a XII-a 4.692 4.238. dou râuri sau 5. trei ţări vecine. doi vulcani. gradul de fragmentare. 2. 2 Subiectul II 10 puncte D. 6 puncte E. o cauză care a determinat creşterea numărului de locuitori în Franţa şi Germania. două state care au ieşire la Marea Mânecii. cu litera: a. numele unităţii montane cu altitudinea maximă. Prezentaţi: 1. o cauză care explică faptul că în Delta Dunării cultura cerealelor ocupă suprafeţe restrânse. Referitor la reprezentarea grafică alăturată precizaţi: 1. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Câmpiei Române şi relieful Câmpiei Moldovei. 2.Varianta 39 . 4 puncte Probă scrisă Geografie clasa a XII-a Subiectul III . C b. o cauză care a determinat scăderea PIB/loc în UE cu 27 de state. 2. distribuţia spaţială a altitudinilor. valoarea densităţii populaţiei pentru UE cu 15 state şi pentru UE cu 27 de state. (USD/loc) 33. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 039 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă numărul de locuitori din unele state din Uniunea Europeană. alte aspecte specifice ale reliefului. 3. UE UE 15 UE 27 Populaţia (mil. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. A. trei state care au ca formă de guvernământ monarhia.3 Suprafaţa (km2) 3.loc) 380. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Menţionaţi două argumente care explică faptul că infrastructura de transport constituie un element important în dezvoltarea economică a Uniunii Europene. 4 puncte B. Cel mai mare bazin huilifer din ţară se află în unitatea de relief marcată. Precizaţi: 1.322. tipuri genetice de relief. Pentru Italia. două state cu o populaţie înte 30-40 milioane de locuitori. I d. o cauză care explică diferenţa de precipitaţii medii anuale dintre Dealurile de Vest şi Podişul Dobrogei de Sud.989 PIB/loc. precizaţi: 1. orientarea culmilor şi văilor principale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. E c. J 2 puncte D. 3.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. 2. Probă scris ă laă Geografie –fluvii. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Pe baza datelor prezentate în tabelul de mai jos. două culturi agricole cu specific mediteranean.3 484. 6 puncte C. două state cu o populaţie mai mare de 60 milioane de locuitori.

Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . A.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă.. cu numerele 3 şi15. Oraşul marcat. pe hartă. Munţii Pindului se află pe teritoriul statului marcat. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. clasa a XII-a Europa–România–Uniunea Europeană 1 . pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 40 . pe hartă. Podişul Meseta se desfăşoară pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată.. numele oraşelor-capitală marcate.capitală cu numere. 4 puncte B.. cu numărul . E. Probă scrisă la Geografie. cu litera … 3. Scrieţi. pe hartă. numele statelor marcate. cu literele C şi F. 2. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.Ministerul Educaţiei.geografie Proba D. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numărul 14 este traversat de fluviul numit . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 040 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C.

cu literele: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera . cu litera: a. Vrancea 2 puncte 3. 12 d. numele oraşelor marcate. pe hartă. 7 c. Relieful tipic piemontan este întâlnit în unitatea marcată.. Scrieţi. pe hartă. H 2 puncte 2. Notaţi două state europene în care se exploatează aceste materii prime. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu numărul: a. G 2 puncte 4. F c.Varianta 40 . Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Covasna c. 15 2 puncte 3. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat. 1. Minereuri de fier se exploatează din statul a cărui capitală este marcată. Lacul hidroenergetic amenajat pe râul marcat. Oraşul marcat. Vegetaţia mediteraneană se întâlneşte pe teritoriul statului marcat. Oraşul Berna este marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. F d. Belgia b. Resurse de gaz metan există în subsolul unităţii de relief marcată. F d.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu literele F şi G. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică. E d.clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu numărul: a.geografie Ministerul Educaţiei. Scrieţi. numele unităţilor de relief marcate. 6 b. Scrieţi. pe foaia de examen. cu litera: a. 14 d. pe hartă. Liechtenstein c. pe hartă. C c. 3. pe hartă. A şi E b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. 8 c. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori din unitatea de relief marcată. 2. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Iutlanda şi clima Peninsulei Balcanice. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 040 Probă scrisă la Geografie. C şi G d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. A b. F 2 puncte 2. E. cu litera: a. B b. vânturi.. pe hartă. temperaturi medii anuale. pe foaia de examen. 6 b. pe foaia de examen. 15 2 puncte 4. Oraşul marcat. pe hartă. pe hartă. cu numerele 9 şi 11. cu numărul 4 este numit . cu numărul 7 este reşedinţa judeţului: a. pe hartă. B şi F c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. precipitaţii medii anuale. Precizaţi: 1. A.. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. pe hartă. 6 puncte E.. Harghita d. B c.. pe hartă. 6 puncte C. A b. 2. cu litera C se numeşte . amplitudine termică. 2. C c. Zăcăminte de petrol există în unităţile de relief marcate. clasa a XII-a Europa–România–Uniunea Europeană 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Depresiuni formate prin tasarea loessului există în unitatea de relief marcată. H d. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. J 2 puncte 5. C b. Olanda 2 puncte D. Buzău b. Luxemburg d. cu numărul 8 este capitala statului: a. pe hartă. pe hartă. 4 puncte B. D şi H 2 puncte Probă scrisă la Geografie.

doi factori naturali care au un rol deosebit în distribuţia spaţială inegală a populaţiei în Europa Centrală şi Europa de Nord. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. două ramuri industriale cu excepţia industriei alimentare. 8 c. vânturi. precizaţi: 1.Varianta 40 . E. 11 d. 2. 2. etaj climatic. 4 puncte B. un stat cu densitate redusă a populaţiei din Europa de Nord. precipitaţii medii anuale. 6 puncte C. 3. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 040 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă repartiţia populaţiei Europei pe regiuni geografice. În Europa Centrală există areale extinse afectate de procese de degradare accentuată a terenurilor. 6 puncte E. diferenţa dintre numărul de locuitori dintre Europa Centrală şi Europa de Sud. 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. o cultură agricolă cu specific mediteranean. o cauză a valorilor foarte diferite ale densităţii populaţiei în Câmpia Română. 6. Este situat la intrarea Dunării în sectorul de deltă oraşul marcat.geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . A. 4. Pentru Italia. Precizaţi doi factori care au condus la extinderea acestor areale. o insulă care aparţine acestui stat. pe hartă cu litera F. 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte E. Precizaţi: 1. 2 Probă scrisă la Geografie. pe hartă cu litera C şi clima unităţii de relief marcată. 5. 7 b. cu numărul: a. numărul de locuitori pentru fiecare dintre cele cinci regiuni geografice europene. 2. Precizaţi un factor natural care explică prezenţa vegetaţiei de stepă în Câmpia Panonică. două oraşe din nordul ţării. influenţă climatică. Precizaţi: 1. Menţionaţi două materii prime pe baza căreia s-a dezvoltat industria metalurgică în statele precizate mai sus. un factor care ilustrează originalitatea Mării Negre. 1. 12 2 puncte D. Precizaţi: 1. o unitate de câmpie şi doi vulcani. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Precizaţi două state ale Uniunii Europene în care dezvoltarea industriei metalurgice a fost influenţată de existenţa materiilor prime. pe hartă. statul-enclavă de pe teritoriul Romei.clasa a XII-a Subiectul II 10 puncte D.

Statul insular cu vulcani activi şi gheizere este marcat. clasa a XII-a 1 . cu numerele 2 şi 8. numele statelor marcate. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 041 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C..geografie Proba D.. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 4 puncte B. A. cu litera . 2.. cu litera . Scrieţi.. 6 puncte Probă scrisă la Geografie. E. pe hartă. cu litera D este traversată de fluviul numit . numele oraşelor-capitală marcate. Capitala statului marcat. pe hartă.Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. pe hartă. Este situat în Peninsula Scandinavă statul marcat. 3. pe hartă.. cu literele A şi B. pe hartă. 2. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 41 .. Se acordă 10 puncte din oficiu. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.capitală cu numere. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

cu litera: a. I 2 puncte 2. 2. F d. E c. pe hartă. cu litera F este numită: a. I 2 puncte 5. pe foaia de examen. Scrieţi. cu litera D se numeşte . savană c. 2. Precizaţi: 1. 4 puncte B. Vegetaţia mediteraneană specifică statului marcat. Bihor b. Scrieţi. pe foaia de examen. F d. vânturi. pe hartă. precipitaţii medii anuale. Sălaj 2 puncte 3. pe hartă. 2 b. pe hartă. cu litera: a. cu numerele 7 şi 12. Oraşul marcat. Statul marcat. pe hartă. cu litera: a. numele unităţilor de relief marcate. Se învecinează cu Spania statul marcat. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II . 4 puncte Ministerul Educaţiei. clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. tundră 2 puncte D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. amplitudine termică. F d. B c. A b. pe hartă.. Albă b. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori din unitatea de relief marcată. Prezentaţi două argumente care sǎ susţinǎ afirmaţia: „Râurile sunt scurte şi au debite mari în statul marcat pe hartǎ cu litera E”. Nordului 2 puncte 4. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12.Varianta 41 . cu litera: a. Oraşul Varşovia este marcat. pe hartă.. pe hartă. Importante resurse de minereu de fier există în unitatea de relief marcată. A b. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. pe hartă. Vegetaţie de stepă există în unitatea de relief marcată. frigana b. pe hartă. Depozite de loess se întâlnesc în unitatea de relief marcată. cu litera: a. G 2 puncte 2. pe foaia de examen. B c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. F d. A.... D c. cu literele B şi H. pe hartă. Scrieţi. A b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Baltică c. 13 2 puncte 3. Râul marcat. G 2 puncte 4. A b. E. Cluj d. Neagră d. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Iberice. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. numele oraşelor marcate. B c. cu numărul: a. stepă d. 6 puncte E. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 041 Probă scrisă la Geografie. A b. F d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Forme ale reliefului vulcanic se întâlnesc în unitatea marcată. temperaturi medii anuale. cu litera . Bistriţa c. cu litera C are deschidere la Marea: a. Climatul temperat oceanic este specific statului marcat. 6 puncte C. cu numărul 4 se numeşte . 12 d. 7 c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. 3. cu numărul 9 este reşedinţa judeţului: a.geografie Ministerul Educaţiei.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă.

7 Populaţia (mil. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte C. lunile în care debitul mediu lunar are valori sub 100 m³/sec. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcată. 10 puncte D.4 4. 8 b.7 -3. deşi are altitudini reduse. valoarea maximă a debitului şi o lună în care se înregistrează. valoarea minimă a debitului şi luna în care se înregistrează. influenţă climatică. 2.1 Contribuţia serviciilor la PIB (%) 73 59 74 71 57 66 6 puncte E.3 8. În tabelul de mai jos sunt prezentate date satatistice pentru state ale UE.7 59. 3.4 7. un factor natural care nu favorizează dezvoltarea agriculturii în regiunile montane. E. pe hartă cu litera B şi clima unităţii de relief marcată.0 10. Un combinat siderurgic se găseşte în oraşul marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 041 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu din Europa. precizaţi: 1. etaj climatic. trei resurse de subsol.2 4.Varianta 41 . 4 puncte B. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Calcula ţi sporul natural. 6 puncte E. în valori absolute. 4 puncte Subiectul II Statul Belgia Bulgaria Franţa Germania Irlanda Ungaria Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 2. Prezentaţi: 1. 12 2 puncte D. A. Pentru Germania. pe hartă. Sporul natural (‰) 1.3 -5. 2. loc) 10. Precizaţi: 1. Franţa şi Irlanda. cu numărul: a. un argument care susţine afirmaţia: ”Podişul Dobrogei. lunile în care debitul mediu lunar are valori cuprinse între 150 – 250 m³/sec. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 10 c. vânturi. 5. Prezentaţi douǎ argumente care sǎ explice diferenţa de densitate a populaţiei dintre Olanda şi Norvegia. două ramuri industriale foarte dezvoltate. precipitaţii medii anuale. un fluviu navigabil şi un oraş-port traversat de acest fluviu.geografie Ministerul Educaţiei. două regiuni industriale. nu poate fi considerat o unitate de câmpie”.6 82. din Belgia. 2. 11 d.3 -1. un oraş-port la Marea Nordului. Precizaţi: 1. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. pe hartă cu litera D.

.capitală cu numere.Ministerul Educaţiei.. cu litera F se numeşte . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele oraşelor-capitală marcate. 2. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 42 . F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. pe hartă. pe hartă. Precizaţi: 1. cu numerele 6 şi 15. E. cu litera A este traversată de fluviul numit . Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrieţi.geografie Proba D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Câmpia Londrei este situată în statul marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 042 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . 3. 2. Statul marcat. pe foaia de examen. A.. Capitala statului marcat. pe hartă. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I . cu literele C şi J.. 4 puncte B. numele statelor marcate.

4 puncte Ministerul Educaţiei. Bârlad b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. E c. Scrieţi. de tip atlantic. cu litera A se numeşte . F d. pe hartă. pe hartă. Forme ale reliefului glaciar se întâlnesc în unitatea marcată. cu litera D un râu cu regim simplu. 6 puncte C. cu litera: a. I 2 puncte D. Scrieţi. numele unităţilor de relief marcate. pe foaia de examen. pe hartă. E. cu numărul: a. pe hartă. pe hartă. H 2 puncte 2. C c. A. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. 2. pe hartă. F d. cu litera : a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Rhône d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul 7 se numeşte . Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. temperaturi medii anuale. Oraşul Kiev este marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Scrieţi. D d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. D b. precipitaţii medii anuale.. Donul b. C c. D c. cu litera: a. 12 d.. pe hartă. Nordului 2 puncte 4. cu litera: a. pe hartă. pe hartă. Vegetaţia de tundră este specifică părţii de nord a statului marcat. Resurse de gaz metan există în unitatea de relief marcată. F d. Statul marcat. pe foaia de examen. E c. cu numerele 8 şi 9. A b. Moldova d.. numele oraşelor marcate. 13 2 puncte 3. A b. cu litera: a. În statul marcat. cu litera . Albă b. Oraşul marcat. cu numărul 3 se numeşte: a. G d. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Italice şi clima Peninsulei Scandinave. 7 c. Depresiuni submontane se întâlnesc în unitatea de relief marcată. Este traversat de Cercul Polar de Nord statul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. E 2 puncte 3. cu litera G are deschidere la Marea: a. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori din unitatea de relief marcată. Numeroase iazuri şi heleştee au fost amenajate în unitatea marcată. pe hartă. Zăcăminte de petrol există în unitatea de relief marcată. pe hartă. G 2 puncte 5. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 042 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. amplitudine termică. cu literele C şi F.Varianta 42 . 3. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. C c. Elba c. Trotuş 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II . A b. Bistriţa c.. 4 puncte B. Baltică c. H 2 puncte 4.. Râul marcat. Precizaţi: 1. Tamisa 2 puncte 5. Precizaţi două cauze care determină degradarea terenurilor în regiunile montane din Europa. 2 b. C b.. B b. J 2 puncte 2. G d. cu litera: a. Neagră d. vânturi. este: a.

6 puncte C. E. vânturi. un factor de favorabilitate în dezvoltarea oraşului Braşov ca nod de comunicaţii. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 042 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Vâltava la Praga. două luni în care debitul mediu este de aproximativ 20 m3/s. două zone de vegetaţie. Precizaţi: 1. o resursă naturală. un factor care favorizează creşterea bovinelor şi a ovinelor în spaţiul montan. A. tipul de climă. 2. precum şi luna în care se produce. valoarea minimă a debitului lunar. membre ale UE. 2. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II10 puncte D. un râu sau fluviu. un oraş. două unităţi de relief. Pentru Serbia. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Precizaţi doi factori care au condus la extinderea acestor areale. precizaţi: 1. 4. 3. pe hartă cu litera E şi clima unităţii de relief marcată. valoarea debitului mediu în luna martie. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. pe hartă cu litera H. 2. 6 puncte E. etaj climatic. două state vecine. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. două luni în care debitul mediu are valori mai mari de 50 m3/s. Precizaţi: 1.Varianta 42 . 4 puncte Ministerul Educaţiei. Tabelul de mai jos cuprinde denumirile unor state europene şi anumite resurse de subsol care se exploatează din statele respective. 2. influenţă climatică. o cauză a diferenţei de debit între lunile extreme. 5. 3. valoarea minimă a debitului lunar.geografie Ministerul Educaţiei. 6. 6 puncte E. 7. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 4 puncte B. precum şi luna în care se produce. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Statul Resursa de subsol Germania Minereu de fier Ungaria Bauxită Ucraina Sare Precizaţi. o ramură industrială dezvoltată pe baza resurselor de subsol menţionate în tabelul de mai sus. precipitaţii medii anuale. pentru fiecare stat. În Europa Centrală există areale extinse afectate de procese de degradare accentuată a terenurilor. 4. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată.

cu numerele 12 şi 13. cu literele A şi G. cu numărul 4 se varsă în Marea .. Scrieţi.capitală marcat. cu litera E se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . numele oraşelor-capitală marcate. Statul marcat.Ministerul Educaţiei. pe hartă.capitală cu numere. pe hartă. pe hartă. numele statelor marcate.. Lacurile glaciare Como şi Garda sunt situate în statul marcat. pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 043 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. E. 4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 43 .geografie Proba D. pe hartă. Fluviul care străbate oraşul . pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Precizaţi: 1. cu litera … 2. 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 3. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. A.

cu litera F. Oraşul-capitală Viena este marcat. Este centru al metalurgiei neferoase oraşul marcat. cu litera . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Din Munţii Rodnei izvorăsc râurile marcate pe bartă cu numerele: a. D d. tip de climă. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Baltică c. pe hartă. 11 şi 12 2 puncte 3. 8 şi 9 c. Slatina şi Timişoara 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.. Câmpia Padului este situată pe teritoriul statului marcat. 14 2 puncte 4. vânturi. pe hartă. Statul al cărei capitală este oraşul marcat. 4 puncte B.. cu numărul 15 are deschidere la Marea: a. pe hartă. 6 puncte E. Scrieţi. reprezintă o importantă regiune turistică a Europei”. Depresiunea Braşov este situată în unitatea de relief marcată. 6 2 puncte 5. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 9 şi 10 d. pe hartă. C d. Menţionaţi două argumente care susţin afirmaţia: „Europa Mediteraneană. Râul Bahlui traversează oraşul marcat pe hartă cu numărul: a. E d. 2. J 2 puncte 3. Şisturi verzi şi granite există în unitatea de relief marcată pe hartă cu litera . 6 puncte C. Scrieţi. cu numărul 12 străbate oraşele: a. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. B c.. Ţărmuri cu fiorduri sunt specifice zonelor litorale ale statului marcat. Braşov şi Craiova b. precipitaţii medii anuale. Albă b. 1 b. 2. Râmnicu Vâlcea şi Sfântu Gheorghe d. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. G 2 puncte D. cu literele C şi G .Varianta 43 . 3. 3 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 1 b. 3 d. A b. cu litera: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 043 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Egee d. Podişul Sucevei este marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. F d. cu numerele 3 şi 5. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.. cu litera . Regiunea turistică Coasta de Azur este situată pe teritoriul statului marcat. C c. C c. A b.. pe hartă. amplitudine termica. H 2 puncte 2. 5 b. D c. numele oraşelor marcate. Râul marcat.. A. Scrieţi. cu litera: a. Zăcăminte de bauxită există în unitatea de relief. pe hartă. H 2 puncte 2. pe hartă. cu numărul: a. pe foaia de examen. cu litera: a. pe hartă. cu numărul: a. pe foaia de examen. 4 puncte Ministerul Educaţiei. A b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. marcată pe hartă cu litera: a. 2 c. E. 2 c. 8 d. pe foaia de examen. Petroşani şi Sibiu c. A b. 7 c. Neagră 2 puncte 5. pe hartă. cu litera I şi clima statului marcat. 7 şi 8 b. 6 2 puncte 4.

E. regimul radiaţiei solare d. luna cu cantitatea maximă de precipitaţii. Referitor la valorile densităţii medii ale populaţiei.000. pe hartă.loc. 4.367 5. 2. precizaţi două cauze care să explice diferenţele care apar între cele două ţări europene. cu litera E şi clima unităţii de relief marcate. cu litera H. Prezentaţi două obiective turistice reprezentative din Grecia. regimul temperaturii aerului b. mediteranean c. vânturi. iulie şi mai 6 puncte C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. pe foaia de examen. două culturi agricole cu specific mediteranean. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. etaj climatic. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Se dă următorul tabel: Statul Bulgaria Finlanda Suprafaţa ( Km² ) 110 910 338 145 Populaţia (nr. august şi mai d. fluviul care străbate capitala. două unităţi de relief.Varianta 43 . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 043 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor şi precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. 6. 3. o cauză care explică faptul că în Carpaţii Meridionali există relief glaciar extins. Diagrama climatică de mai sus redă tipul de climă : a. un tip de climă. Valori ridicate. influenţă climatică. Pentru Italia. Scrieţi. ecuatorial b.372 Subiectul II 10 puncte Sursa: The World Factbook. ale temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile: a. A. pe hartă. precipitaţii medii anuale. valoarea densităţii medii a populaţiei calculată pentru Bulgaria şi Finlanda. circulaţia vestică a maselor de aer 3. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. Scrieţi. 5. precizaţi: 1. două oraşe cu o populaţie de peste 1. subpolar 2. temperat-oceanic d. calculate anterior. D. de peste 170C. Factorul climatic care determină cantităţile medii anuale mari de precipitaţii este: a. pe foaia de examen. Prezentaţi: 1. o cauză care explică faptul că în Marea Neagră lipsesc vieţuitoarele la adâncimi sub 200 m. 6 puncte E. aprilie şi iunie b.231. 4 puncte Ministerul Educaţiei.000 locuitori. 2. 2.geografie Ministerul Educaţiei. 6 puncte E. luna cu cantitatea minimă de precipitaţii.) 7.385. 4 puncte B. circulaţia estică a maselor de aer c. estimări la nivelul anului 2006 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. un tip genetic de lac şi un exemplu din acest tip. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 4. august şi iulie c. 2. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 3. Precizaţi: 1.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 44 . E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Ocupă o parte a insulei Irlanda statul marcat. cu litera B se numeşte… 3..capitală cu numere.geografie Proba D. pe hartă. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 044 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Scrieţi. cu literele E şi F. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. Precizaţi: 1. cu numerele 3 şi 10. 4 puncte B. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . 2. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu. numele statelor marcate. Este situat în vestul Mării Negre statul marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe foaia de examen. Capitala statului marcat. A.Ministerul Educaţiei.. 2. cu litera .

pe hartă. Timişoara 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe foaia de examen. cu literele C şi E. D c. F b. cu numerele 7 şi 11. Câmpia Andaluziei este situată pe teritoriul statului marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. pe hartă. Scrieţi.. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 4 puncte Ministerul Educaţiei. precipitaţii medii anuale. A b. E. Berlin b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Madrid c. pe hartă.. F 2 puncte 4. pe hartă. Importante zăcăminte de gaz metan există în unitatea de relief marcată. Scrieţi. B c. Oraşul marcat. numele unităţilor de relief marcate. G c. C d. cu numărul 12 se numeşte: a. F 2 puncte 5. pe hartă.. cu numărul: a. Scrieţi. pe foaia de examen. cu numărul: a. E d. cu litera C şi clima statului marcat. Munţi vulcanici există în unitatea de relief marcată. Râul marcat. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. 3 c. 6 puncte C.geografie Ministerul Educaţiei. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul-capitală marcat. C b. cu litera . F d. pe hartă. pe hartă. B c. 3 c. 3. cu litera: a. I 2 puncte 2. 1 b. pe hartă. Braşov b. amplitudine termică. A b. 2 b. cu litera: a. J 2 puncte D. H 2 puncte 5. cu litera I. cu litera A se resimt influenţe climatice . pe hartă. E c. cu litera: a. 4 puncte B. Slatina d. Vegetaţia de tundră este specifică statului marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 044 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe hartă. I d. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului . cu numărul 10 străbate oraşul: a. Utilaj petrolier se obţine în oraşul marcat. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia:„Relieful Europei s-a format în perioade geologice diferite”. 4 d. H d. A b. cu litera: a. numele râurilor marcate. tip de climă.. 2. C b. Paris d. pe hartă. cu litera: a. 5 d. Sofia 2 puncte 3. pe hartă. G c. Craiova c. Precizaţi: 1.. 6 2 puncte 2. pe hartă. pe hartă. Ţărmul cu canale (dalmatic) este specific statului marcat. pe hartă. 6 puncte E. Influenţe climatice continentale (de ariditate/est-europene) se resimt în unitatea marcată. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. În unitatea de relief marcată. Minereuri de fier de calitate superioară se exploatează din statul marcat. E d. cu litera: a. I 2 puncte 4. vânturi. 6 2 puncte 3.Varianta 44 . pe foaia de examen. Un centru de prelucrare a minereurilor auro-argentifere este în oraşul marcat. pe hartă.

Se dă următorul tabel: Statul Letonia Norvegia Populaţia (nr. orientarea culmilor si văilor principale. precum şi luna în care se înregistrează. 6. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pentru populaţie. distribuţia spaţială a altitudinilor. aprilie . pe hartă. iulie . 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2.131 22.053 Sursa: The World Factbook. temperat . pentru cele două ţări. polar maritim d.octombrie 3. două ramuri industriale cu pondere ridicată în economia ţării. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 2.loc) 2 274 735 4 610 820 Imigranţi (nr.geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. Precizaţi două argumente care să explice valoarea negativă a bilanţului migratoriu din ţările Europei de Est şi Sud-Est. tipul de climă specific şi doi factori care influen ţează clima. ecuatorial b.) 7.loc. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea. cu litera E şi relieful unităţii de relief marcată.iunie d. polar continental c. Calculaţi bilanţul migratoriu. 2. Scrieţi. 3. precum şi luna în care se înregistrează. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii de relief marcată. tropical 6 puncte C. cea mai mare aglomeraţie urbană. un oraş-port la Marea Mediterană. Temperaturile au valori ridicate în anotimpul de vară datorită pătrunderii maselor de aer: a. o cauză care explică absenţa lacurilor glaciare în Munţii Apuseni. mediteranean (subtropical) c. 4 puncte Ministerul Educaţiei.Varianta 44 . la nivelul anului 2006 1. 6 puncte E. un factor care favorizează dezvoltarea transporturilor fluviale în sectorul Dunării maritime. 6 puncte E. Precizaţi o cauză care să justifice faptul că Norvegia este o ţară cu un flux imigraţionist mare. pe hartă. septembrie . Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în intervalul: a.627 47. pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. tipuri de roci pe care s-a format relieful. în valori absolute. precizaţi: 1. 10 puncte D. E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 044 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor şi precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa.mai b. mai .oceanic d. A. cu litera H. ecuatorial b.) 1. ale aspecte specifice ale reliefului. tipuri genetice de relief. vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 5. Prezentaţi: 1. valoarea maximă a cantităţii de precipitaţii înregistrată într-o lună. gradul de fragmentare. litera corespunzătoare răspunsului corect. o regiune turistică importantă. Precizaţi: 1. estimări. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică de mai sus este: a. 4. pe foaia de examen. două artere fluviale navigabile. Pentru Franţa. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .loc. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. subpolar 2.776 Emigranţi (nr. 2.august c.

cu litera . Fluviul Nipru străbate statul marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Vulcanul Hekla este situat în statul marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . pe foaia de examen. Precizaţi: 1. numele oraşelor-capitală marcate.capitală cu numere. Scrieţi. numele statelor marcate. pe hartă. 2. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 45 .. pe hartă. E. pe hartă. 2. cu literele B şi F. 4 puncte B. cu litera G se numeşte… 3. cu numerele 3 şi 8. Capitala statului marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A.. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .geografie Proba D. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă.Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 045 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D.

cu numărul: a. argiluvisoluri b. A b. 2. cu numerele 3 şi 6. G d. D c. Aglomeraţia urbană Rin . pe hartă. Arad b. cu litera C şi clima statului marcat. pe hartă. 2 şi 6 c. 3.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. H 2 puncte 3. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. molisoluri d. numele oraşelor marcate. 1 şi 2 b. H 2 puncte 2. 6 2 puncte 2. vânturi. C c. Vegetaţie mediteraneană este specifică statului marcat. numele unităţilor de relief marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.. pe foaia de examen.. cu litera . Scrieţi. amplitudine termică. cu litera: a. B b. 2 b. Cel mai mare oraş din Munţii Banatului este marcat. Statul marcat. cu litera: a. pe hartă.Varianta 45 . 5 d. Munţii Stara Planina (Balcani) sunt situaţi pe teritoriul statului. I 2 puncte D. În unitatea de relief marcată. cu numerele: a. pe hartă. pe hartă. pe hartă. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A b. 6 puncte E. pe hartă. 2. cu numărul . pe hartă. Scrieţi. Atena b. A.. tip de climă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. D d. precipitaţii medii anuale. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. cu litera: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 4 c. Râul marcat. marcat. cu litera A are capitala în oraşul: a. A b. Londra d.. pe hartă. Lacul Sfânta Ana este situat în unitatea de relief marcată. Şoseaua europeană E60 străbate oraşele marcate. cu litera: a. pe hartă. 6 puncte C. 4 puncte B. cu literele F şi G. cu litera . cambisoluri c. H 2 puncte 4. E c. Oradea c. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 045 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. F d. Satu Mare d. Prezentaţi două cauze care determină distribuţia spaţială inegală a valorilor densităţii populaţiei în Peninsula Italică. Scrieţi. G d. Bazinul carbonifer Motru-Rovinari este situat în unitatea de relief marcată. pe hartă. cu numărul 12 străbate oraşul: a. pe foaia de examen. Precizaţi: 1. 3 şi 4 d. J 2 puncte 5.. A apărut în perioada antică oraşul marcat. D d. spodosoluri 2 puncte 3. Stockholm 2 puncte 4.. E. B c. Timişoara 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . C c. Bucureşti c.Ruhr este situată pe teritoriul statului marcat. Bora este vântul caracteristic în statul marcat. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera: a. 5 şi 6 2 puncte 5. Relieful pe structură boltită (de tip „dom”) este caracteristic în unitatea de relief marcată. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. B b. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera D. cu litera A predomină soluri din clasa: a.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . conform graficelor de mai sus. circulaţia vestică a maselor de aer c. trei tipuri de culturi agricole ce ocupă suprafeţe însemnate. musonic c.Varianta 45 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 6 puncte E. trei insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat. Se dă următorul tabel: Populaţia (nr. Scrieţi pe foaia de examen. precizaţi: 1. două oraşe-port.235. luna cu cantitatea maximă de precipitaţii. vânturi. Calculaţi bilanţul natural. luna cu cantitatea minimă de precipitaţii. Precizaţi: 1. vară 3. altitudinea redusă a reliefului b. influenţă climatică. precum şi valoarea acesteia.234 44. tipul de climă specific. Precizaţi două cauze ale distribuţiei spaţiale neuniforme a densităţii populaţiei pe teritoriul ţării noastre. regimul temperaturii aerului 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 6 puncte C. Factorul climatic care determină cantităţi medii anuale mari de precipitaţii la Bordeaux este: a. iarna b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 10 puncte D.820 59. Precizaţi două cauze care să explice diferenţa dintre cantitatea de precipitaţii înregistrată la Atena faţă de cea înregistrată la Bordeaux. Prezentaţi o cauză care determină diferenţe ale valorilor bilanţului natural în cele două state. E. 2. cu litera A şi clima unităţii de relief marcată. Pentru Grecia. temperat-continental d. pentru Cehia şi Norvegia. precum şi valoarea acesteia. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.610. etaj climatic. deceselor Cehia 2006 10. Regimul anual al precipitaţiilor care se înregistrează la Bordeaux. pe hartă. în valori absolute. 6.loc. 5. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 045 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi E şi reprezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare. născuţilor vii Nr. primăvara c.455 90. 4. temperat-oceanic. 6 puncte E. 2.910 109. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. 4 puncte Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III B şi E şi reprezintă evoluţia cantităţii medii lunare de precipitaţii la Bordeaux (Franţa). Cantitatea maximă de precipitaţii se înregistrează în anotimpul de: a.) Ţara Anul Nr.001 Norvegia 2006 4. înregistrate la staţia meteorologică Atena. 2. precipitaţii medii anuale. cea mai mare aglomeraţie urbană. A. toamnă d.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. 2. cu litera H.002 1. ecuatorial b. regimul radiaţiei solare d. se încadrează în tipul de regim pluviometric: a.

geografie Proba D. cu litera F este traversată de râul . 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.capitală cu numere. numele statelor marcate. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 046 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. 4 puncte B. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .Ministerul Educaţiei. cu numărul 14 se numeşte . Vulcanul Hekla este localizat în statul marcat. cu literele D şi J. E. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 46 . cu litera .... Se acordă 10 puncte din oficiu. Precizaţi: 1. cu numerele 2 şi 6. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 3. Statul a cărui capitală este marcată. pe foaia de examen. pe hartă. pe hartă. 2.. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . A. Capitala statului marcat pe hartă.. Scrieţi. numele oraşelor-capitală marcate.

Oraşul Cluj-Napoca este străbătut de râul marcat. cu numărul 2 se numeşte: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. I 2 puncte D. D b. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. Bazinul carbonifer Motru-Rovinari se găseşte în unitatea de relief marcată. Scrieţi. D d. cu litera . Caraş c. F d. E 2 puncte 3. vânturi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos 1. Precizaţi: 1. C c. cu litera: a.geografie Ministerul Educaţiei. factori ce influenţează clima. Bega b. pe hartă. cu litera: a. A. Precizaţi doi factori naturali care au favorizat culturile de citrice din Europa Sudică. cu numărul . 4 puncte B. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 9 c.Varianta 46 . F d. E b. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat în unitatea de relief marcată. Bazinul carbonifer Doneţk este situat în statul marcat. Oraşul Tallin este capitala statului marcat.. H c. E c. cu litera F. I d. B c. Braţul cu cel mai mare volum de ape din unitatea de relief marcată. J 2 puncte 4. precipitaţii medii anuale. pe hartă. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. cu numărul: a. cu litera: a. pe hartă.. 7 b. Vagoane se obţin în oraşul marcat. pe hartă. cu litera: a. F 2 puncte 5. cu litera: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 046 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. Scrieţi. se numeşte . E. marcat. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. numele oraşelor marcate. pe hartă. J 2 puncte 3. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. tipuri de climă. cu numerele 9 şi 10. pe hartă.. H c. pe hartă. pe hartă. B c.. pe foaia de examen.. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera F. G 2 puncte 2. A b. B c. D d. 6 puncte E. Timiş 2 puncte 4. J 2 puncte 2. Munţii Pădurea Neagră sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. pe hartă. Mureş d. cu litera: a. pe foaia de examen. Fluviul Ebro (Ebru) traversează teritoriul statului. 2. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . amplitudine termică. pe hartă. B c. I d. D d.. F b. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată. 2. pe hartă. C d. pe hartă. A b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. B b. 10 d. Râul marcat. 3. cu litera: a. pe hartă. 6 puncte C. A b. cu litera B şi clima statului marcat. Vegetaţie de stepă şi silvostepă se găseşte pe teritoriul statului marcat. cu literele B şi G. cu litera: a. pe hartă. D 2 puncte 5. Scrieţi. Cele mai mari altitudini există în unitatea de relief marcată. A b. 4 puncte Ministerul Educaţiei.

două cauze care să explice valorile mari de debit înregistrate primăvara pe Dunăre la Budapesta şi Olteniţa. Se dă următorul tabel: 2 Suprafaţa (km ) Populaţia (nr. Luna în care se înregistrează cea mai mică valoare de debit este: a. o cauză care să explice valorile mici de debit înregistrate la Olteniţa în lunile septembrieoctombrie utilizând graficul de mai sus. primăvara d. septembrie 3. două tipuri de climă. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . octombrie b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Anotimpul cu cele mai mici valori de debit înregistrate este: a. alte aspecte specifice ale reliefului. cu litera D şi relieful unităţii marcate cu litera H. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 046 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi D şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al Dunării la Budapesta. 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu excepţia capitalei. denumirea strâmtorii situată în sudul acestui stat. iunie d. noiembrie d. 2. Precizaţi o cauză care determină diferenţa de densitate a populaţiei între cele două state. A. precizaţi: 2 Subiectul II 1. 10 puncte D. două luni în care valoarea debitului depăşeşte 5 000 m3/an. 2. 6 puncte E. două luni în care valoarea debitului este sub 4 000 m3/an. aprilie c. estimări la nivelul anului 2006 1. trei oraşe. vara Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 6 puncte C.loc) Ţara Anul Finlanda 2006 338 145 5 231 372 Danemarca 2006 43 094 5 450 661 Sursa: The World Factbook. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Luna în care se înregistrează cea mai mare valoare de debit este: a. trei produse agricole cu specific mediteranean. iarna c. martie 2. 4. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. Pentru Spania. Precizaţi: 1. orientarea culmilor şi a văilor principale. Calculaţi densitatea medie pentru fiecare stat. distribuţia spaţială a altitudinilor. pe hartă. gradul de fragmentare. 2. Precizaţi: 1. august c. Scrieţi pe foaia de examen.geografie Ministerul Educaţiei. 5. E. denumirea peninsulei ocupate de acest stat. Precizaţi doi factori naturali care favorizează practicarea culturii cerealelor în estul Câmpiei Române şi în Podişul Dobrogei. tipuri de roci. mai b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.Varianta 46 . 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. B. tipuri genetice de relief. 2. toamna b. 4 puncte Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III B şi D şi prezintă evoluţia debitului Dunării la Olteniţa. ce desparte Europa de Africa. 4 puncte Ministerul Educaţiei.

numele statelor marcate. la Oceanul . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera G are ieşire.D. Statul marcat. Statul marcat. pe hartă.. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 47 . cu litera . Precizaţi: 1. Scrieţi. în nord. pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. E.. Oraşele Amsterdam şi Haga sunt capitalele statului marcat.geografie Proba D.. pe hartă. pe hartă. 2.. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .Ministerul Educaţiei. pe hartă. pe hartă. A.. cu numerele 5 şi 9. 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 047 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . cu litera H ocupă partea vestică a Peninsulei. cu literele A şi J. numele oraşelor-capitală marcate. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere. 4 puncte B.

F c. vânturi. cu numărul 10 se numeşte … 3. numele râurilor marcate. E c. 1. Centrul Naţional pentru şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe foaia de examen. Vegetaţie de stepă există în unitatea de relief marcată. F d. Lacuri glaciare sunt prezente în unitatea de relief marcată. Fluviul Sena străbate statul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Muntenegru 2 puncte 3. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. Someşul Mare c. Marsillia. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. pe hartă. B c. pe hartă. G d. cu litera: a. Influenţe climatice submediteraneene se resimt în unitatea de relief marcată. F d. pe hartă. pe hartă. Oraşul marcat. H 2 puncte 5. Lacul de baraj natural Lacul Roşu se găseşte în unitatea de relief marcată. 2. H 2 puncte 2. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. H 2 puncte 4. F d. Notaţi două state europene în care Curriculum se exploateaz ă resursele menţionate la punctul anterior. cu numărul 9 este capitala statului: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . B b. Cea mai mică valoare a densităţii populaţiei dintre statele marcate.Varianta 47 . A. C b. E d. D d. Târnava Mică 2 puncte 3. Someşul Mic d. 6 puncte E. pe hartă. se înregistrează în statul marcat cu litera: a. B b. cu litera: a. amplitudine termică. A b. A b. Cele mai mari altitudini se înregistrează în unitatea de relief marcată. Mureş b. pe hartă. A b. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Macedonia d. cu litera: a. A b. C c. pe foaia de examen. cu litera: a. se află pe teritoriul statului marcat. pe hartă. pe hartă. E. Scrieţi. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 047 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. H 2 puncte 5. cu litera: a. C c. etaj climatic. tipul de climă. pe hartă. Important port maritim european. J 2 puncte 4. cu litera C şi clima statului marcat cu litera E. a. Munţii Balcani (Stara Planina) se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. Cercetării şi Inovării 2. cu numărul 7 este traversat de râul numit. E c. F d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. J 2 puncte D. Oraşul marcat. Oraşul marcat. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Europa este un continent cu importante resurse energetice”. Scrieţi. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. cu litera: a. pe hartă. D c. pe hartă. pe hartă. B. Albania b.geografie Ministerul Educaţiei. B b. cu numerele 8 şi 9. B c. D d. pe hartă. Precizaţi: 1. numele oraşelor marcate. G 2 puncte 2. precipitaţii medii anuale. pe hartă. cu litera … 2. cu litera: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu numerele 3 şi 5. factori ce influenţează clima. cu numărul 11 este reşedinţa judeţului … 6 puncte C. Croaţia c. Ministerul Educaţiei. Oraşul marcat.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 6. O luna în care valoarea debitului a depăşit 1000 m3/s este: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 047 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi D şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al Senei la Paris. 7. două state vecine. o cauză care explică diferenţa de temperatură medie anuală dintre sudul şi nordul ţării. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. aprilie c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. mai b. Prezentaţi: 1. Franţa d. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 d. pe foaia de examen. Râul Garonne curge pe teritoriul statului numit: a. anul în care a fost acceptată în UE. 5. gradul de fragmentare. E. Portugalia 2. 2. Scrieţi. Precizaţi: 1. utilizând graficul de mai sus. două luni cu valori ale debitului mediu lunar mai mici de 100 m3/s. o cauză care a generat formarea Deltei Dunării. distribuirea spaţială a altitudinilor. Precizaţi doi factori care determină valori ridicate ale debitelor fluviilor reprezentate în graficele de mai sus. A. vara Subiectul II 6 puncte 10 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. orientarea culmilor şi a văilor principale. 4. oraşul-capitală şi un oraş-port fluvial. o unitate montană. precizaţi: 1. Germania b. utilizând graficul de mai sus. primăvara c. Precizaţi o cauză care să explice valorile mai mari de debit ale râului Garonne decât ale râului Sena. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 1. tipuri genetice de relief. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . B. Calculaţi diferenţa dintre valoarea debitului maxim şi valoarea debitului minim al râului Sena. în perioada ianuarie . alte aspecte specifice ale reliefului. Anotimpul cu cele mai mici valori ale debitului este: a. 2. 6 puncte E. 3. Belgia c. luna cu cel mai mare debit şi valoarea acestuia. iunie d. două resurse naturale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.aprilie. 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. membre ale UE. 6 puncte E. pe hartă. fluviul care delimitează acest stat în partea de nord. 4 puncte Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III B şi D şi reprezintă evoluţia debitului râului Garonne la Bordeaux. cu litera A şi relieful unităţii marcate. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. toamna C. tipuri de roci. iarna b. 2. Pentru Bulgaria. 3. martie 3. marea la care are iesire acest stat.Varianta 47 . cu litera F. Calculaţi diferenţa dintre valoarea debitului maxim şi valoarea debitului minim al râului Garonne.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. A. pe foaia de examen. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Scrieţi. Precizaţi: 1. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Pe teritoriul statului marcat.. cu litera H. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 48 .capitală cu numere.... cu literele G şi I. cu numărul . pe hartă. este traversat de fluviul .geografie Proba D. 3. sunt Munţii .Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. cu numărul 5. cu numerele 1 şi 4. E. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Capitala Poloniei este marcată. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 048 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E.. 2. Oraşul-capitală. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . marcat pe hartă. 2. numele oraşelor-capitală marcate. numele statelor marcate.

cu numerele 2 şi 6. 10 c. Minereuri auro-argentifere se regăsesc în unitatea de relief marcată... pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Pe râul marcat. cu literele A şi E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. cu litera: a. cu numărul 1 s-a amenajat lacul hidroenergetic numit . 14 2 puncte D. pe hartă. Cipru c. este traversat de râul numit: a. pe hartă. pe hartă. Între statele marcate. Pirinei d. H 2 puncte 4. E c. 4 puncte B. funcţional şi modern. pe hartă. cu litera: a. tipul de climă. A b.. cele mai mici temperaturi medii anuale se înregistrează în capitala marcată. Elba b. Guadalquivir c. Clasa molisolurilor este prezentă în unitatea de relief marcată. pe hartă. Precizaţi două argumente care să demonstreze că statul marcat. Scrieţi. Luxemburg 2 puncte 5. cu literele B şi G se găseşte statul numit: a. H 2 puncte 2.. 13 d. E d. D c. Siret 2 puncte 3. pe hartă. C b.Varianta 48 . etaj climatic. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Apenini c. Argeş b. pe foaia de examen. amplitudine termică. pe hartă. B b. 6 puncte C. Peninsula Crimea este situată în sudul statului marcat. E. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 048 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Oraşul marcat. Scrieţi. pe hartă cu litera: a. pe hartă cu litera: a. 3. Statul marcat. Dintre oraşele de mai jos. C d. 6 puncte E. pe hartă. Braţul Dunării marcat. F 2 puncte 2. cu numărul 5. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. vânturi. pe foaia de examen. A b. pe hartă. factori ce influenţează clima. Buzău c. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. numele râurilor marcate. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Scrieţi. cu litera B. cu numărul 10 se găsesc Munţii: a. 2. precipitaţii medii anuale. prezintă un sistem de transport diversificat. Alpi b.. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. S-a format prin sedimentare unitatea de relief marcată. cu litera A. 9 b. poartă denumirea de . 2. Rodopi 2 puncte 3. Andorra b. pe hartă. cu litera F. E c. cu numărul 2 este afluentul râului numit: a. Ialomiţa d. H 2 puncte 5. Pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. cu numărul: a. numele unităţilor de relief marcate. B b. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului numit . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. Râul marcat. F d. cu litera A şi clima statului marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi cu litere. cu litera: a. B c. Malta d. Sena 2 puncte 4. pe hartă. G d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Ron d. Influenţa climatică submediteraneană se resimte în unitatea de relief marcată.. pe hartă. Precizaţi: 1.geografie Ministerul Educaţiei. F d. A. C c. pe hartă.

6 puncte E. 10 puncte D. treapta de relief dominantă. cu litera H există o mare diversitate a resurselor de subsol”. un argument care să justifice afirmaţia: „În unitatea de relief marcată. două regiuni turistice. februarie d. Spania C. alte aspecte specifice ale reliefului. Germania b. Precizaţi o cauză a debitului mai mare al Tisei decât al Senei. septembrie 2. 3. pe hartă. Luna în care valoarea debitului depăşeşte 500 m3/s este: a. septembrie 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 3. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.geografie Ministerul Educaţiei. E. 4 puncte Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectele III B şi D şi prezintă evoluţia debitului Senei la Paris. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănăfi şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a energiei termice convenţionale în structura energetică a Rusiei. 4. Calculaţi diferenţa dintre valaorea debitului maxim şi valoarea debitului minim al râului Tisa. 4 puncte Subiectul II 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . distribuţia spaţială a altitudinilor. A. tipuri de roci. pe hartă. orientarea culmilor şi a văilor principale. B. 2. Calculaţi diferenţa dintre valaorea debitului maxim şi valoarea debitului minim al fluviului Sena. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 5. 1. pe foaia de examen. Luna în care valoarea debitului este sub 100 m3/s este: a. valoarea minimă a debitului şi luna în care se înregistrează.Varianta 48 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. precizaţi: 1. Scrieţi. Statul traversat de fluviul al cărui debit este reprezentat în diagrama alăturată este: a. două oraşe. pe hartă. două luni în care debitul depăşeşte valoarea de 1 200 m3/s. iunie d. 6 puncte E. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. tipuri genetice de relief. Precizaţi: 1. aprilie c. trei state vecine. aprilie c. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. 6. Franţa d. un factor care să explice diferenţa de temperatură medie anuală dintre unităţile marcate. 2. 2. 3. Belgia c. membre ale UE. gradul de fragmentare. Pentru Ungaria. 2. cu literele C şi D. cu litera E şi relieful unităţii marcate cu litera H. 4 puncte Ministerul Educaţiei. tipul de climă. mai b. conform graficelor de mai sus. Prezentaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 048 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi D şi prezintă evoluţia debitului Tisei la Szeged. octombrie b. o zonă de vegetaţie specifică.

pe hartă. pe hartă. 4 puncte B.Ministerul Educaţiei. numele statelor marcate. pe hartă. cu litera A este situat în Peninsula … 2. Scrieţi. pe hartă. cu litera … 3. Polderele sunt specifice statului marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 049 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . A. cu numerele 6 şi 13. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu.geografie Proba D. cu numărul 5 este numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. Precizaţi: 1. Oraşul-capitală marcat. Statul marcat. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 49 . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. numele oraşelor-capitală marcate.C. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu literele H şi I. pe hartă. pe foaia de examen.

pe hartă. tipuri genetice de relief. F c. 6 puncte E. 3. cu litera … 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 3 b. cu numerele 2 şi 4 este: a. cu numărul 8 este reşedinţa judeţului … 6 puncte C. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Capitala Federaţiei Ruse este marcată. numele unităţilor de relief marcate. Serbia 2 puncte 4. pe foaia de examen. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 049 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. 1 b. cu numărul 5. pe hartă. Scrieţi. 7 b. pe hartă. Scrieţi. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. pe hartă. cu numărul 10 este localizat pe ţărmul mării: a. B b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu numărul 9. pe hartă. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 11 d. au izvoarele în aceeaşi unitate de relief c. pe foaia de examen. 10 c. Cehia d. 4 c. alte aspecte specifice ale reliefului. pe foaia de examen. Nordului c. Scrieţi. 15 2 puncte D. cu numărul: a. Gazul metan se exploatează din unitatea de relief marcată. Oraşul marcat. A. Se produc autoturisme în oraşul marcat. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu numărul: a. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor Pirinei. precizând două efecte ale acestei influenţe. Egee b. distribuţia spaţială a altitudinilor. au aceeaşi lungime b. Marmara d. Oraşul marcat. gradul de fragmentare. numele oraşului marcat. cu literele A şi H. 14 d. cu numărul: a. Bulgaria c. Vârful cu altitudinea maximă din Munţii Alpi se află în statul marcat. 4 puncte B. E. pe hartă. 8 d.Varianta 49 . 12 2 puncte 5. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Explicaţi influenţa Oceanului Atlantic asupra climatului zonelor litorale.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. tipuri de roci. se varsă în Dunăre pe teritoriul României d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. orientarea culmilor şi văilor principale. pe hartă. 2 c. Fluviul Tibru străbate oraşul-capitală marcat. cu litera B sunt influenţe climatice … 2. 2. numele râului marcat. cu numărul 12 este capitala statului numit: a. traversează numai unităţi montane 2 puncte 2. pe hartă. Trăsătura comună a râurilor marcate. Tireniană 2 puncte 3. J 2 puncte 2. I d. În unitatea de relief marcată. cu litera: a. Albania b. Oraşul marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

A b. Unitatea de relief marcată. distribuţia spaţială a altitudinilor. valoarea maximă a densităţii populaţiei şi numele statului în care se înregistrează aceasta. prezintă relief de cueste d. 10 puncte D. folosind graficul de mai sus. Prezentaţi: Ministerul Educa ţiei. s-a format prin depunerea de sedimente 4. gradul de fragmentare. pe hartă. 6 puncte E. pe Examenul de bacalaureat 2009 hartă. A. Precizaţi: 1. 2. cu litera D. reţelei hidrografice. pe hartă. alte aspecte specifice ale reliefului. vegetaţiei şi solurilor. cu litera: a. altele decât capitala. două cauze care să explice valoarea foarte mică a densităţii populaţiei din Finlanda.B şi E şi prezintă valorile densităţii populaţiei în câteva state europene în anul 2005. cu litera H. tipuri de roci. climei. E c. precizaţi: 1. Prezentaţi. 1 b. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Comparaţi cadrul natural al Ungariei cu cel al Bulgariei precizând trei deosebiri. 2. 2. 3 c. o cauză care să explice valoarea foarte mare a densităţii populaţiei din Malta. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristicile reliefului. 6 puncte C. Cercet ării şi de Inovăprecipita rii 1. pe hartă. orientarea culmilor şi văilor principale. F d. 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 049 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . fluviul care traversează capitala. pe hartă. 4 puncte B.geografie Ministerul Educaţiei. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 4 puncte Proba D. 6 puncte E. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 5. două resurse ale subsolului. câte o caracteristică pentru fiecare unitate de relief menţionată anterior. o cauză care să explice cantitatea mare ţii medii anuale ce se Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar înregistreaz ă în unitatea de relief marcată. cuprinde cel mai vechi relief aflat la zi c. o cauză care explică efectivele mari de bovine din unitatea de relief marcată. 4 d. Ape geotermale există în unitatea de relief marcată pe hartă. 2. Precizaţi: 1. tipuri genetice de relief. E. două cauze ale valorilor ridicate ale densităţii medii a populaţiei a statului Olanda. pe hartă. trei oraşe mari. 6 2 puncte 2 puncte 2 puncte D. cu litera F: a. de peste 395 loc. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . două unităţi de relief. valoarea minimă a densităţii populaţiei şi numele statului în care se înregistrează aceasta. cu litera A./ km². 4. H 5.Varianta 49 . are altitudini medii în jur de 600 m b. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful unităţii marcate. cu litera F şi relieful unităţii marcate. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 3. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Lacul de baraj artificial Vidraru este amenajat pe râul marcat. cu numărul: a.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 50 . Statul marcat. cu literele B şi F. cu numerele 10 şi 13. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. pe foaia de examen. numele statelor marcate. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 050 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. Oraşul marcat pe hartă cu numărul 8 se numeşte … 2. cu litera E are ieşire directă la Marea … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . numele oraşelor-capitală marcate. Scrieţi. 2. pe hartă. Precizaţi: 1.C. A. 4 puncte B. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă.geografie Proba D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu numărul 3 se numeşte … 3. pe hartă. Fluviul care traversează oraşul marcat. E.

cu litera: a. cu litera J se numeşte: a. numărul de locuitori c. 11 d.Varianta 50 . 8 b. Podişul Sucevei d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Datează din perioada daco-romană oraşul marcat. cu numerele 1 şi 6. Precizaţi trei deosebiri între climatul temperat-oceanic şi climatul mediteranean din Europa. 2. 4 b. Arhipelagul Baleare aparţine statului marcat. cu numărul: a. cu literele: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Capitala statului marcat. pe foaia de examen. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera G. Riga c. 3. Subcarpaţii Moldovei 2 puncte 2. Podişul Bârladului c. 4 puncte B. 12 2 puncte 4. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. sunt reşedinţe de judeţ 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. B c. Cel mai mare combinat siderurgic din România se află în oraşul marcat. pe hartă. pe hartă. Oraşul marcat. Scrieţi. Serbia 2 puncte 4. Câmpia Moldovei (Jijiei) b. pe hartă. 10 c. cu litera I se numeşte: a. Relief predominant de câmpie au ţările marcate. E. cu numărul … 3. cu numărul … 6 puncte C. pe hartă. cu numărul 5 se numeşte: a. E şi F 2 puncte 2. pe foaia de examen. numele râurilor marcate. C d. Croaţia c. influenţa climatică b. A. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Europa se confruntă cu fenomenul de îmbătrânire demografică”. pe hartă. pe hartă. Crişul Alb c. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. D 2 puncte D.geografie Ministerul Educaţiei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. 6 puncte E. Oraşele marcate. numele oraşului marcat. Tallin d. 5 c. pe hartă. Precizaţi: 1. Muntenegru d. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A b. vânturi. pe hartă. B şi D b. pe hartă. pe hartă. Capitala Norvegiei este oraşul marcat. numele unităţii de relief marcate. precipitaţii medii anuale. Vilnius 2 puncte 5. Scrieţi. C şi E c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 050 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Câmpia Bărăganului este traversată de râul marcat. Barcău b. pe hartă. cu litera C se numeşte: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 6 d. Unitatea de relief marcată. C şi G d. Crişul Repede 2 puncte 3. 7 2 puncte 3. pe foaia de examen. cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit … 2. Crişul Negru d. Râul marcat. Bosnia şi Herţegovina b. amplitudine termică. Statul marcat. cu numărul: a. pe hartă cu numărul 10. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Minsk b. perioada de apariţie d. Scrieţi. pe hartă. cu numerele 7 şi 11 au ca trăsătură comună: a.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.geografie Ministerul Educaţiei. din combinarea celorlalte trei – Rusia. temperaturilor ridicate 6 puncte C. o cauză care determină variaţiile de debit ale râului marcat. pe hartă. Prezentaţi doi factori care explică diferenţa mare dintre valoarea densităţii medii a populaţiei din Italia şi Finlanda. Indicaţi câte o aglomeraţie urbana din fiecare ţară. energie nucleară – Franţa. 3. precipitaţiilor bogate d.032 3. predominant. Precizaţi: 1. precipitaţii medii anuale. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 050 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Rhone. rezultate. Precizaţi o cauză pentru care hidroenergia este mai utilizată. Râul marcat. pe hartă.Varianta 50 . pe hartă. 1. 1.499. E. un factor care a determinat amplasarea unor termocentrale în unităţile de relief marcate. pe hartă. 2. Se dă următoarea situaţie . 3. Bulgaria.133. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între clima unităţii de relief marcată. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II Germania. Prezentaţi: 1. Calculaţi densitatea medie pentru statele Italia şi Finlanda. Prut d. Oferiţi două argumente în sprijinul utilizării surselor variate de energie în Germania şi în Rusia. Franţa b. Fluviului Rhone străbate statul: a.706 Sursa: The World Factbook. două luni în care sunt înregistrate debite între 500 şi 600 m3/s. 2. cu literele E şi F. Fluviul Rhone se varsă în: a. Calculaţi procentul populaţiei urbane în totalul celor două ţări. Oceanul Atlantic 2. variate forme de energie. vânturi. Marea Nordului d. Populaţia urbană (nr. evaporării reduse b. 6 puncte E. cu numărul 6. Belgia. Italia c. în condiţiile în care teritoriile au suprafeţe similare. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. influenţă climatică. 4 puncte B. dominant energie termoelectrică – ţările din estul Europei. Portugalia d. Scrieţi pe foaia de examen. c. d.145 5.230 58. estimări la nivelul anului 2006 6 puncte E. b. cu litera H. făcute la punctul 3. valorile debitelor medii în lunile iulie şi decembrie. Moldova c. Lituania. 2. Debitele mai bogate ale fluviului Rhone în perioada mai – septembrie sunt datorate: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Nota 1: Deosebirea şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Siret 2 puncte D.929. Marea Mediterană c. Care dintre sursele de energie exemplificate prezintă cel mai mic risc pentru mediu? 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. comparativ cu alte surse de energie. Marea Mânecii b. Oferiţi un argument în sprijinul propriei alegeri. Elveţia. în Norvegia şi în Elveţia. pantelor line c. dominant hidroenergie – Norvegia.loc) Statul Italia 301. cu litera E şi clima unităţii de relief marcată. pe hartă.372 D. A.231. etaj climatic.problemă: Structura producţiei de energie electrică în Europa evidenţiază state care utilizează: a. Spania 3. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.loc) 38. iar relieful favorabil locuirii în Finlanda se apropie de 80 %.509 Finlanda 338. Bistriţa b. 10 puncte Se dă următorul tabel care se referă la subiectul III D şi E: Suprafaţa (km2) Populaţia totală (nr. cu numărul 3 se varsă în: a.

cu numărul … 2. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. pe hartă.E. Oraşul Praga este marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 51 . pe hartă. cu numerele 8 şi 15. cu litera B se numeşte … 3. cu litera H este cel … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen.geografie Proba D. numele statelor marcate. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 051 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Climatul specific statului marcat. 4 puncte B. cu literele C şi I. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Scrieţi. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. Statul marcat. Precizaţi: 1. pe hartă. A.Ministerul Educaţiei. 2. pe hartă.

o cauză a existenţei vulcanilor activi în sudul Europei 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numărul 1 . cu litera G este cea a pădurilor de foioase”. Cel mai extins bazin hidrografic. cu litera E au un regim hidrologic: a. pe hartă. aşezarea în aceeaşi unitate de relief b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. numele râului marcat. cu litera F este cea: a. Scrieţi. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 051 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. cu numărul 7 se numeşte … 3. îl prezintă cel marcat cu numărul … 6 puncte C. pe foaia de examen. G 2 puncte 5.geografie Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. 12 2 puncte 3. A b. Scrieţi. cu numărul 12. cu literele E şi G. Bruxelles c. influenţa climatică est-europeană d. artificială b. 2. cu litera C şi cel al statului marcat. cu numărul 3 se numeşte: a. hidrografie. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. sunt străbătute de Dunăre 2 puncte 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. un argument în sprijinul afirmaţiei: „Vegetaţia caracteristică statului marcat. aspectul reliefului c. pe hartă. faună. Râul marcat. vulcanică 2 puncte 2. E. submediteraneană 2 puncte 2. 4 puncte B. Precizaţi trei deosebiri între cadrul natural caracteristic statului marcat. 2. Oraşul marcat. Se află localizat în bazinul hidrografic al Someşului oraşul marcat. Precizaţi: 1. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. vegetaţie. pe foaia de examen. pe hartă. cu litera B sunt de origine: a. 3. numele oraşului marcat. cu literele A şi B se referă la: a. cu numărul 3 se numeşte … 2. pe hartă. relief. dintre râurile marcate pe hartă. D c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numărul de locuitori d. A. pe hartă. Oraşele marcate pe hartă cu numerele 4. modul de formare 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Majoritatea lacurilor din statul marcat. mediteranean 2 puncte 3. 8 c. Precizaţi: 1. pe hartă. Trăsătura comună unităţilor marcate. 5 şi 6 au ca trăsătură comună: a. A fost o parte componentă a Iugoslaviei statul marcat. glaciară c. baltică b. numele unităţilor de relief marcate. F d. soluri. oceanică c. pe hartă. central – european c. pe hartă. Paris 2 puncte D. Amsterdam b. atlantic b. Oraşul marcat. complex d. altitudinile similare b. pe hartă. 10 d. climă. 6 puncte E. pe hartă. Fluviile care traversează statul marcat. Scrieţi. pe hartă. cu numărul: a. tectonică d. pontică d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente: aşezare geografică. climatul oceanic c.Varianta 51 . cu litera E. Influenţa climatică resimţită în unitatea de relief marcată. Haga d. 7 b. cu litera: a.

4 puncte B. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. alte aspecte specifice ale reliefului. pe hartă. kwh) (mil. 2. 2. Precizaţi o cauză a ponderii mai ridicate a energiei hidraulice faţă de energia termică convenţională în cazul Franţei.Varianta 51 . pe hartă. influenţa climatică pontică 5. 3. 6 puncte C.643 394. Calculaţi care este ponderea (%) energiei nucleare în totalul producţiei de energie electrică a Franţei. Precizaţi: 1. Referitor la structura valorică a producţiei de energie a Franţei şi respectiv a Rusiei. două oraşe importante.897 D. Prezentaţi: 1. tipuri genetice de relief. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. 1.200 mm/an c. 5. Cercet ării şi Inov ăriihartă. tipuri de roci. prezentate în tabelul de mai sus. cu litera C şi relieful unităţii marcate cu litera D. pe hartă. două râuri sau fluvii. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. 6. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 051 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Câmpia Română. două unităţi de relief. 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.geografie Ministerul Educaţiei. două exemple pentru aMinisterul demonstra că ora şul marcat. cu numărul: a. 12 2 puncte 2 puncte D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 9 d. cantitatea de precipitaţii medii anuale cuprinsă între 1. Calculaţi care este ponderea (%) energiei termice convenţionale în totalul producţiei de energie electrică a Rusiei. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D şi E: Surse primare de energie Producţia de Statul ă Energie Energie 2 Probă scrisă la Geografie –energie clasa a XII-a Energie termic Subiectul II electrică convenţională hidraulică nucleară (mil. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 7 b. cu numărul 10 are funcţii 2. kwh) Franţa 511.056 71. Pentru Ucraina. orientarea culmilor şi a văilor principale. 2. două resurse de subsol. Scrieţi pe foaia de examen: 1. Trăsătura comună unităţilor de relief marcate.540 94. un argument care să explice ponderea ridicată a energiei nucleare in totalul producţiei de energie electrică a Franţei. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. Vagoane se produc în oraşul marcat. altitudinile maxime asemănătoare b.263 172. kwh) (mil. E. 4.037 Rusia 862. tipul predominant de climă. o peninsulă la Marea Neagră. un factor care influenţează variaţia cantităţii de precipitaţii lunare. un argument care susţine afirmaţia: ”Unitatea de relief marcată. diferenţa dintre valoare maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. 3. un argument care să explice ponderea ridicată a energiei termice şi convenţionale în totalul producţiei de energie electrică a Rusiei. 6 puncte E. pe Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar complexe.000 – 1.700 595. 3. cu excepţia capitalei. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 2. gradul de fragmentare. 6 puncte E. precizaţi: 1. pe hartă. precizaţi: 1.736 46. cu literele E şi H este: a. Educa ţiei. distribuţia spaţială a altitudinilor. 8 c. cu litera C are o mare varietate de resurse de subsol”. A. kwh) (mil. modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale. formarea prin depunere de sedimente d. 2.

F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Precizaţi: 1. pe hartă.geografie Proba D. pe hartă. cu numărul 11 este capitala statului numit… 2. Oraşul marcat. 2.Ministerul Educaţiei. pe hartă. E. 4 puncte B. A. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 052 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. pe hartă. Statul marcat. pe hartă. cu litera I este situat în Peninsula … 3. numele statelor marcate. cu numerele 2 şi 5. Scrieţi. numele oraşelor-capitală marcate. Peninsula Kola aparţine statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 52 . cu literele B şi H. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen.capitală cu numere.

A b. J 2 puncte 3. Cu numărul 8 este marcat. Sulina d. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat. Gorj d. Dolj c. Argeş b. I 2 puncte D. 2. Lacul vulcanic Sfânta Ana este situat în unitatea de relief marcată. Domuri gazeifere sunt specifice pentru unitatea de relief marcată. Bistriţa b. pe hartă. 6 puncte E. Chilia b. pe foaia de examen. 1. D d. cu litera: a. alte aspecte specifice ale reliefului. pe hartă. B b. cu litera … 2. A b. Climatul subpolar se întâlneşte în statul marcat. se găsesc pe teritoriul statului notat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 052 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. D c. C c. numele unităţilor de relief marcate. cu litera J. pe foaia de examen. Norvegia c. pe hartă. cu numerele 10 şi 12. B b. 4 puncte B. tipuri de roci. A. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Satu Mare d. Precizaţi: 1. tipuri genetice de relief. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera: a. Notaţi două state europene în care se exploatează combustibilii amintiţi la punctul anterior. Gheorghe c. pe hartă. cu litera … 6 puncte C. cu litera: a. Influenţe climatice pontice se resimt în unitatea de relief marcată. 2. D 2 puncte 5. Cluj-Napoca c. cu litera … 3. Vulcanismul activ este prezent în statul marcat. cu litera B şi relieful statului marcat. Suedia d. Tulcea 2 puncte 2. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat. braţul Dunării numit: a. Olt 2 puncte 3. B c. Scrieţi. pe hartă. A b. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. J 2 puncte 4. E c. pe hartă. pe hartă. Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice. pe hartă. cu numărul 7 este capitala statului: a. pe hartă. formate prin cutare. Oraşul marcat. Sf. pe hartă. orientarea culmilor şi văilor principale. Etaj climatic alpin există în unitatea de relief marcată. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: trepte şi forme de relief. numele râurilor marcate. Ucraina 2 puncte 2. F d. cu litera: a.geografie Ministerul Educaţiei. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată. Munţii Pirinei se află în nord-estul statului marcat.Varianta 52 . D c. cu numărul 3 este numit: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. F d. mod de formare. distribuţia spaţială a altitudinilor. cu literele B şi C. E. gradul de fragmentare. D 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Cele mai vechi suprafeţe de uscat. H 2 puncte 5. pe hartă. cu litera: a. H d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit: a. C d. C b. B c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. C d. pe hartă. cu litera: a. pe hartă. Zalău 2 puncte 4. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Danemarca b. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat. pe foaia de examen. pe hartă.

două staţiuni turistice. diferenţa dintre cantităţile medii de precipitaţii din lunile mai şi noiembrie. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 052 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia cantităţii medii lunare de precipitaţii la o staţie meteorologică de pe teritoriul României. două state vecine. 5. Se dă următorul tabel: 2 Subiectul II Statul Belgia Suedia Suprafaţa (km2) 30. 6 puncte E. oraşul-capitală. 2. valoarea maximă a cantităţii de precipitaţii înregistrată într-o lună. precum şi luna în care se înregistrează. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. o lună cu precipitaţii între 120 şi 140 mm. E. 3.geografie Ministerul Educaţiei. precum şi luna în care se înregistrează. o cauză care să explice dezvoltarea industriei produselor clorosodice în oraşul marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. o cauză care să explice diferenţa de precipitaţii medii anuale dintre unităţile de relief marcată. Precizaţi: 1. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat din tabel. tipuri genetice de relief. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. Pentru Bulgaria.067 9. 2. gradul de fragmentare. distribuţia spaţială a altitudinilor. pe hartă. 6 puncte C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.596 Sursa: The World Factbook. referitor la valoarea densităţii medii a populaţiei. cu literele C şi G. 4.964 Populaţia (nr. 3. pe hartă. modul de calcul al cantităţii medii anuale de precipitaţii. cu numărul 1.loc) 10. un tip climatic specific acestui stat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Precizaţi: 1. cu litera D şi relieful unităţii marcate. pe hartă. 2. două ramuri industriale (cu excepţia industriei alimentare).Varianta 52 . precizaţi: 1. 2. alte aspecte specifice ale reliefului. 6 puncte E.016. orientarea culmilor şi a văilor principale. 6. valoarea minimă a cantităţii de precipitaţii înregistrată într-o lună. estimări la nivelul anului 2006 1. pe hartă. A.528 449. 4 puncte B. tipuri de roci. Prezentaţi două cauze pentru a explica ponderea redusă a pădurilor din Europa Sudică.379. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. cu litera G. Prezentaţi: 1. 2. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state. 4 puncte Ministerul Educaţiei. două resurse ale subsolului.

numele oraşelor-capitală marcate. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Munţii situaţi în nord-estul statului marcat. pe hartă.Ministerul Educaţiei..capitală cu numere. pe hartă..Rin se află pe teritoriul statului marcat.. cu litera C s-au format în orogeneza . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Precizaţi: 1. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 053 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D.geografie Proba D. Statul marcat. E. A. 4 puncte B. cu litera … 2. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Se acordă 10 puncte din oficiu. Megalopolisul Ruhr . cu litera F se numeşte … 3. pe hartă. cu numerele 2 şi 14. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pa hartă. 2. Scrieţi. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu literele J şi D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 53 . numele statelor marcate. pe foaia de examen.

Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 2. H 2 puncte 2. gradul de fragmentare. tipuri de roci. F d. reformată 2 puncte 5. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. cu litera … 6 puncte C. B b. cu numărul: a. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat. În statul marcat. E d. 15 2 puncte D. cu numărul 14 este străbătut de râul: a. A. tipuri genetice de relief. pe hartă. Scrieţi. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: trepte şi forme de relief. cu litera H se numeşte: a. mod de formare. catolică b. distribuţia spaţială a altitudinilor. Vistula traversează oraşul marcat. 5 2 puncte 4. pe hartă. pe hartă. Riga b. cu literele D şi H. autoturisme b. Vilnius 2 puncte 3. 3 d. Ministerul Educaţiei. pe hartă.Varianta 53 . Scrieţi. Volga 2 puncte 4. Tallin d. pe hartă. Magistrala feroviară Bucureşti – Oradea trece şi prin oraşul marcat. cu numărul 6 este reşedinţa judeţului numit … 2. Depozite groase de loess există în unitatea de relief marcată. locomotive c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Don b. două exemple de state europene unde este caracteristic acest proces. cu litera D. În ultimul secol s-a produs o puternică îmbătrânire a populaţiei în statele din vestul Europei. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele oraşelor marcate. Stockholm c. oţel d. cu litera G şi relieful statului marcat. pe hartă. pe hartă. pe hartă. 4 puncte B. F 2 puncte 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu numărul 8 se numeşte … 3. B b. pe hartă. Resurse de bauxită există în unitatea de relief marcată. Râul marcat. În oraşul marcat. 7 b. F c. C c. vagoane 2 puncte 5. B b. pe foaia de examen. 12 2 puncte 3. Traversează patru oraşe reşedinţă de judeţ râul marcat. numele unităţilor de relief marcate. E. pe hartă. pe hartă. 8 c. Dunăre c. Capitala statului marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 053 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Precizaţi: 1. cu numărul: a. alte aspecte specifice ale reliefului. 2 c. 11 d. pe hartă. Tibru d. G d. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 11 b. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 1 b. cu litera: a. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării 4 puncte Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 14 d. cu numerele 1 şi 5. pe hartă. 13 c. cu litera: a. greco-catolică c. Oraşul marcat. Influenţe climatice submediteraneene se resimt în unitatea de relief marcată. pe hartă. cu numărul 2 se produc: a.geografie Ministerul Educaţiei. cu numărul: a. 2. Oraşul marcat. orientarea culmilor şi văilor principale. C c. cu litera J majoritatea populaţiei este de religie: a. pe hartă. pe hartă. Climatul mediteranean este specific statului marcat. 6 puncte E. o cauză a producerii acestui proces demografic. Scrieţi. Precizaţi: 1. ortodoxă d. cu litera: a.

cu litera B şi relieful unităţii marcate.9 21. o regiune turistică importantă. altele decât capitala. valoarea minimă a debitului mediu lunar. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. trei unităţi de relief.0 Subiectul II Precizaţi: 1. 3. 10 puncte D. o resursă de subsol. orientarea culmilor şi văilor principale.4 23. tipuri de roci. o cauză a numărului mai mare de locuitori în Europa Centrală. 4 puncte B. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a debitului mediu lunar. precizaţi: 1. Precizaţi: 1.) 24.7‰) din Ucraina. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2.200 m3/s. în anul 2003. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. A. 6 puncte E.Varianta 53 .7 176. Precizaţi: 1. distribuţia spaţială a altitudinilor. Prezentaţi două cauze ale natalităţii reduse (7.1 161. precum şi o lună în care se produce. tipuri genetice de relief. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. o cauză a lipsei pădurilor în Podişul Dobrogei de Sud. două râuri sau fluvii. 5. 3. alte aspecte specifice ale reliefului. 2. cu litera F. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. o cauză a emigrării populaţiei din Europa de Est.0 % din totalul populaţiei Europei 3. E. pe hartă. gradul de fragmentare. 6 puncte C. 4.1 189. o cauză a contrastelor privind numărul locuitorilor între Europa de Nord şi Europa de Vest.7 25. 6 puncte E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 053 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al Mureşului. trei oraşe. 3. precum şi luna în care se produce. două luni în care debitul are valori cuprinse între 150 .0 26. În tabelul de mai jos este redată populaţia Europei pe regiuni geografice: Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Regiunea Lunile anului geografică Europa de Nord Europa de Vest Europa Centrală Europa de Sud Europa de Est 2 ţia Popula (mil. o cauză care a determinat amplasarea unor rafinării în Câmpia Română şi în Podişul Getic.5 152. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 2. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. valoarea maximă a debitului mediu lunar. 2. Pentru Franţa. o cauză a debitului redus din intervalul septembrie februarie.loc.

. 4 puncte B. cu numerele 1 şi 4. Statul marcat.. pe hartă.capitală marcate. pe hartă. cu literele I şi B. numele oraşelor .. Oraşul marcat.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1..geografie Proba D. 3.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 54 . A. pe hartă. Scrieţi.. pe foaia de examen. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 054 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. 2. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 .. numele statelor marcate.. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Precizaţi: 1. cu litera . pe hartă. 2. cu numărul 7 se numeşte . E. cu litera C se numeşte . Este situat în Peninsula Iberică statul marcat.

cu litera A şi clima statului marcat. pe hartă. A. I d. cu litera: a. Lacuri de crov se formează în unitatea de relief marcată. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima statului marcat. A b. cu litera: a. de tip adunat. E d. pe hartă. G d. Energia geotermală este intens valorificată în satul marcat. A b. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . 4 puncte B. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A b. D d. Prezentaţi două caracteristici ale râurilor din Peninsula Scandinavică.Varianta 54 . aluminiu b. cu numărul 4 se numeşte … 3. pe hartă. C c. etaj climatic. nave fluviale d. cu numărul: a. Climatul temperat continental cu nuanţe excesive este caracteristic statului marcat. 2. Scrieţi. B b. Hidrocentrala Lotru – Ciunget este amenajată pe râul marcat. 9 d. J 2 puncte D. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. H c. F d. B c.. temperaturi medii anuale. pe hartă. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele unităţilor de relief marcate. Scrieţi. pe hartă. B b. Satele mari. 7 b. precipitaţii medii anuale. cu literele F şi H. În oraşul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul 6 este reşedinţa judeţului: a. pe hartă. Bihor b.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera: a. cu numărul . Cluj c. A b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. cu numărul 4 se obţine: a. pe hartă. Fluviul Dunărea îşi are izvoarele într-o unitate montană din statul marcat. cu numerele 7 şi 11. 8 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. I 2 puncte 3. F 2 puncte 5. numele râurilor marcate. C d. oţel 2 puncte 3. cu litera: a. D d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 054 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă. cu litera: a. D 2 puncte 4. Vrancea 2 puncte 2. 10 2 puncte 4. pe hartă. pe foaia de examen. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. cu litera: a. Scrieţi. Sălaj d. B c. I 2 puncte 5. 6 puncte E. cu litera: a. C c. Importante zăcăminte de sare există în unitatea de relief marcată. cu litera … 6 puncte C. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Pădurile de conifere (taiga) ocupă suprafeţe întinse în statul marcat pe hartă. pe hartă. Oraşul marcat. pe foaia de examen. F c. G 2 puncte 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. autoturisme de teren c. Relief predominant de câmpie este specific statului marcat. vânturi. pe hartă. E b. 2. Oraşul marcat. 4 puncte Ministerul Educaţiei.. pe hartă. În Carpaţii Curburii este situat oraşul marcat. Precizaţi: 1. sunt specifice unităţii de relief marcată. B c. pe hartă. cu litera D. E.

2. o cauză a creşterilor de debit în luna mai. Pentru Grecia. 2. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 054 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al Mureşului. Precizaţi: 1. orientarea culmilor şi văilor principale. Comparaţi cadrul natural al Spaniei cu cel al Republicii Moldova precizând trei deosebiri între acestea. A. diferenţa dintre valoarea debitului în luna mai şi valoarea debitului în luna ianuarie. precizând şi arealul unde se manifestă. trei insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat. tipuri de roci. precizaţi: 1. 3. pe hartă. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .geografie Ministerul Educaţiei. o unitate montană. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. alte aspecte specifice ale reliefului. Menţionaţi două tipuri de influenţe climatice. precum şi luna în care se produce. Prezentaţi un factor care determină varietatea influenţelor climatice de pe teritoriul ţării noastre. climei. cu litera H. gradul de fragmentare. 10 puncte D. valoarea minimă a debitului mediu lunar. de 90 m3/s . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4. trei oraşe. două luni în care valoarea debitului lunar este. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 3. 2. 1. 6 puncte E. 6 puncte C. o cauză a scăderii debitului mediu lunar în lunile de iarnă. distribuţia spaţială a altitudinilor. reţelei hidrografice. tipuri genetice de relief. Precizaţi două cauze ale natalităţii reduse din ţările Europei de Est. E. vegetaţiei şi Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a solurilor. cu aproximaţie.Varianta 54 . Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristicile 2 reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte B. trei zone turistice. cu litera D şi relieful unităţii marcate. Precizaţi: 1. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.

pe foaia de examen. pe hartă. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 55 .Ministerul Educaţiei. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 2. 4 puncte B. cu literele B şi F. pe hartă. Cea mai vestică capitală europeană este marcată. cu numerele 4 şi 15. cu numărul … 2. cu litera C se numeşte … 3. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. A. Statul marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 055 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . numele statelor marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Capitala statului marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. E. cu litera D este străbătută de fluviul numit… 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 .geografie Proba D. Scrieţi.C.

Oraşul marcat. cu litera: a. cu litera F pătrund influenţe climatice … 3. altitudini. pe hartă. pe hartă. Carpaţi 2 puncte 5. pe hartă. cu literele C şi G. este afluentul Trotuşului b. pe hartă. F d. Ministerul Educaţiei. fragmentare. 4 puncte B. Sate risipite există în unitatea de relief marcată. Sarajevo d. tipuri de roci pe care s-a format relieful. este amenajat hidroenergetic c. Şisturile verzi intră în alcătuirea geologică a unităţii de relief marcată. A. cu litera J se numeşte: a. pe hartă.Varianta 55 . cu numărul 7 se numeşte: a. Vistula 2 puncte 4. Pentru FederaţiaRusă precizaţi: 1. pe foaia de examen. o cauză care explică valorile mari ale ponderii populaţiei vârstnice. 2. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Madrid c. Roma 2 puncte 2. E c. Oraşul Oradea este marcat. G 2 puncte 4. pe hartă. cu numărul: a. F d. Scrieţi. F d. pe foaia de examen. pe hartă. Rin d. În unitatea de relief marcată.geografie Ministerul Educaţiei. 4 d. Pe teritoriul statelor D şi I se află Munţii: a. C b. 2. 6 puncte E. E. 1 b. Precizaţi: 1. Scrieţi. Oraşul marcat. Capitala statului marcat marcat. cu litera: a. Paris d. Are ieşire la Marea Baltică şi la Marea Nordului statul marcat. Alpi b. Belgrad c. o cauză a valorii reduse a densităţii popualţiei în nordul statului. cu numărul 8: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Râul marcat. pe hartă. pe hartă. Balcani d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Statul marcat. E c. izvorăşte din Grupa Sudică a Carpaţilor Orientali 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. pe hartă. 2 c. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit … 6 puncte C. cu litera H este străbătut de fluviul: a. Unitatea de relief marcată. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. G 2 puncte 2. G 2 puncte 3. Apenini c. C b. B b. Bratislava b. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Caucaz şi relieful Alpilor Scandinavi. D c. Loara c. Zagreb 2 puncte D. numele râurilor marcate. cu litera B s-a format în orogeneza … 2. Scrieţi. pe hartă. tipuri genetice de relief. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu numerele 10 şi 12. Londra b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele unităţilor de relief marcate. Dunăre b. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 055 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. pe hartă. 6 2 puncte 3. cu litera : a. străbate oraşul Bârlad d.

€) crt. 6 puncte E. A. H 2 puncte D. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Calculaţi densitatea populaţiei din Austria. 3. Nr.loc. 5. E. o cauză care determină. 3. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 055 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A – B şi prezintă evoluţia valorilor medii ale temperaturilor aerului la staţia meteorologică Roma. tot timpul anului. pe hartă cu numerele 3 şi 5. fragmentare. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D şi prezintă valori ale PIB-ului din cadrul unor state membre ale Uniunii Europene.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. 2. precizaţi: 1. B b. Suprafa ţa Populaţia PIB 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II Statul (km²) (nr. tipuri de relief. 6 puncte E. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. modul de calcul al temperaturii medii anuale. 4. pe hartă. 1 Austria 83 870 8 192 880 279 2 Bulgaria 110 910 7 385 367 77 3 Germania 357 021 82 422 299 2585 4 România 238 391 21 670 000 197 5 Ungaria 93 030 9 981 334 173 Sursa: The World Factbook. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Precizaţi o cauză a valorii ridicate a PIB-ului din Germania. Prezentaţi: 1. altitudini. estimări la nivelul anului 2006 D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. cu litera C şi relieful unităţii marcată. Precizaţi o cauză a valorii scăzute a PIB-ului din Bulgaria. două porturi maritime. Precizaţi un avantaj şi un dezavantaj ale producerii hidroenergiei comparativ cu alte modalităţi de obţinere a energiei electrice. o resursă naturală. F d.Varianta 55 . tipuri de roci pe care s-a format relieful. Precizaţi: 1. Petrol şi sare se exploatează din subsolul unităţii de relief marcată. 2. un factor care explică amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat. temperaturi medii lunare pozitive. 3. Precizaţi: 1. un factor care a favorizat dezvoltarea industriei de cherestea în oraşele marcate. 4 puncte B. cu numărul 2. 6 puncte C. pe hartă. două tipuri de culturi agricole. 4 puncte Ministerul Educaţiei. trei unităţi de relief 2. 1. cu litera: a. valoare amplitudinii termice anuale. luna cu temperatura maximă şi valoarea acesteia. luna cu temperatura minimă şi valoarea acesteia. E c.) (mld. pe hartă. cu litera H. Pentru Bulgaria. două staţiuni turistice.

Precizaţi: 1. 2. Scrieţi. pe hartă. cu numărul 1 numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 .Ministerul Educaţiei. cu litera D se numeşte …. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 56 . pe hartă. 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 056 Harta de mai sus se referă la subiectul I A-D. numele oraşelor-capitală marcate. 4 puncte B. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. E. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. numele statelor marcate. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Râul Tejo străbate oraşul . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere.capitală marcat. cu literele B şi H.geografie Proba D. pe foaia de examen. A. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul marcat. cu litera G este … 3. cu numerele 10 şi 3. Forma de guvernământ a statului marcat.

cu litera … 2. pe hartă. pe foaia de examen. G d. tipuri genetice de relief. F d. J 2 puncte D. Serbia 2 puncte 2. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful statului marcat. H 2 puncte 3. E d. 6 puncte E. Precizaţi: 1. cu numărul 1 este traversat de râul numit … 6 puncte C. Argeş b. pe hartă. Bazinul Motru-Rovinari este situat în unitatea de relief marcată. pe hartă. I d. pe hartă. J 2 puncte 4. pe hartă. pe hartă. Influenţele oceanice sunt specifice unităţii de relief marcate. B b. 2 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera: a. Scrieţi. E 2 puncte 4. 2. Prezentaţi două cauze care au stat la baza creşterii numărului populaţiei urbane Europei Vestice.Varianta 56 . cu litera: a. 8 c. 4 puncte B. B b. Oraşele marcate. A. Olt 2 puncte 2. cu numerele 3 şi 5 sunt străbătute de râul numit: a. C c. pe hartă. pe hartă. pe hartă. pe hartă. B c. G d. cu litera: a. C b. altitudini. Este situat în Peninsula Iutlanda statul marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Bulgaria c. cu litera a. pe hartă. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Ialomiţa d. Bosnia şi Herţegovina d. cu numerele 1 şi 6. Oraşul Berna este marcat. C c. pe hartă. 7 b. pe foaia de examen. pe hartă. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 056 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. pe foaia de examen. G d. numele oraşelor marcate. cu numărul: a. Albania b. pe hartă. Oraşul marcat. fragmentare. cu litera: a. H 2 puncte 5. E. E c. Climatul temperat continental excesiv este specific statului marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Unitatea de relief marcată. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată. numele unităţilor de relief marcate. cu litera D. B b. Oraşul Varşovia este marcat. F 2 puncte Probă scrisă Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 9 d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Scrieţi. 4 c. Scrieţi.geografie Ministerul Educaţiei. cu literele E şi H. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 6 2 puncte 3. cu litera: a. 10 2 puncte 5. Bauxita este exploatată din unitatea de relief marcată. C c. cu numărul: a. A b. cu litera B s-a format prin … 3. cu litera C şi relieful statului marcat. pe hartă. 5 d. cu litera F se numeşte: a. Statul marcat. Viţa de vie se cultivă pe suprafeţe extinse în unitatea de relief marcată. C c. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. A b. Dâmboviţa c.

2. 6 puncte E. 2. 2. două râuri sau fluvii. pe hartă. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. distribuţia spaţială a altitudinilor. pe hartă. 10 puncte Probă scrisă Geografie – clasa a XII-a Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D şi numărului 2 – E şi prezintă valori ale suprafeţei Subiectul II locuitorilor unor state membre ale Uniunii Europene. iulie şi august. Precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Nota 1: Deosebirea şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.Varianta 56 . 5. Precizaţi: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte C. un lac natural. Pentru Ungaria. Luxemburg. o cauză a valorilor reduse ale cantităţilor medii lunare de precipitaţii din lunile iunie. tipuri genetice de relief. cu litera C şi relieful unităţii marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. două cauze care au determinat valorile scăzute ale densităţii populaţiei din Suedia. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare. Precizaţi: 1. pe hartă. gradul de fragmentare. Prezentaţi două argumente pentru a ilustra faptul că unitatea de relief marcată. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 056 Graficul alăturat se referă la subiectul III A – B şi prezintă evoluţia valorilor medii ale precipitaţiilor la staţia meteorologică Roma. cu litera D nu este o subdiviziune a unităţii de relief marcate. estimări la nivelul anului 2006 D. tipul de climă predominant. 4. Statul Bulgaria Finlanda Luxemburg Polonia Slovacia Slovenia Suedia Suprafaţa (km²) 110 910 338 145 2 586 312 685 48 845 20 273 449 964 Populaţia (nr. E. Precizaţi o cauză a diferenţei de densitate dintre Finlanda şi Luxemburg. cu litera E. precizaţi: 1. valoarea ridicată a PIB-ului în Suedia (285 mld. 3. trei oraşe. 6.geografie Ministerul Educaţiei. A. cu litera A. 6 puncte E. orientarea culmilor şi văilor principale. 2.1.loc) 7 385 367 5 231 372 474 413 38 536 869 5 439 448 2 010 347 9 016 596 Sursa: The World Factbook. alte aspecte specifice ale reliefului. precum şi luna în care se înregistrează.€). 2. Calculaţi densitatea populaţiei din satele: Bulgaria. două unităţi de relief. precum şi luna în care se înregistrează. Slovacia. tipuri de roci. forma de guvernământ. 4 puncte B. 3. pe hartă. Finlanda. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. două luni în care valorile precipitaţiilor medii lunare depăşesc 80 mm.

cu numărul . F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 4 puncte B. A. Precizaţi: 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore..geografie Proba D. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen. cu litera .Ministerul Educaţiei. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. numele oraşelor-capitală marcate.. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 57 . cu literele C şi E. Insula Sardinia aparţine statului marcat.. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . E. numele statelor marcate. 2.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. pe hartă... Bazinul carbonifer Rhin – Ruhr este situat în statul marcat. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 057 Harta de mai sus se referă la subiectul I A-C. pe hartă. Capitala statului Belarus este marcată. Scrieţi. cu numerele 2 şi 8. pe hartă. cu litera .

Temperaturi medii anuale mai mari de 10°C sunt specifice unităţii marcate. Lacurile Ladoga şi Onega se află pe teritoriul statului marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 4 puncte B. pe hartă. 7 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu numărul 15 este capitala statului: a. numele unităţilor de relief marcate. Vorbesc o limbă fino-ugrică locuitorii oraşului-capitală marcat. cu numerele 8 şi 9. pe hartă. 4 b. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu numărul: a. pe hartă. 2 c. cu litera: a. Scrieţi. 2. Oraşul-capitală marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. D d. A b. Bruxelles c. pe hartă. Aluminiul se produce în oraşul marcat. altitudini. Precizaţi: 1. E 2 puncte 4. E. numele râurilor marcate. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă. Bosnia şi Herţegovina c. pe foaia de examen. Cele mai importante resurse de fier există. cu numărul 10 este marcat râul numit: a. cu numărul 14 se numeşte: a. Monaco d. 5 2 puncte 2. Domurile gazeifere sunt prezente în unitatea de relief marcată. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 1 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. fragmentare. Bistriţa b. pe foaia de examen. pe hartă. 1 b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice. Buzău c. cu literele A şi G. Oraşul marcat. C c. 5 d. cu litera: a. San Marino 2 puncte 2. J 2 puncte 5. C c. Slovacia 2 puncte 3. 1. Andorra b. pe hartă. cu numărul: a. 4 c. cu numărul 8 se numeşte … 3.Varianta 57 . tipuri genetice de relief. cu litera: a.C. pe hartă. Copenhaga d. cu numărul: a. H d. Oraşul marcat. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 4 d. Datează din perioada antică oraşul marcat. A b. C b. cu numărul 5 este reşedinţa judeţului numit … 2. La graniţa dintre statele B şi F se află statul: a. D d. pe hartă. Albania b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Ialomiţa d.geografie Ministerul Educaţiei. Cel mai important oraş pe care îl traversează râul marcat. A. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Slovenia d. Notaţi două state europene în care se exploatează combustibilii amintiţi la punctul anterior. 13 2 puncte D. cu litera… 6 puncte C. 2. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Câmpiei Europei de Est şi relieful Câmpiei Nord-Europene. 8 d. în unitatea de relief marcată pe hartă. Luxembourg 2 puncte 4. Liechtenstein c. E 2 puncte 5. Pe hartă. Trotuş 2 puncte 3. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 057 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A . pe foaia de examen. Scrieţi. Scrieţi. Amsterdam b. 6 puncte E. G c.

6 puncte E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.geografie Ministerul Educaţiei.6 55. precum şi luna în care se înregistrează.1 27. Precizaţi: 1. A. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.9 Franţa 4. o cauză care explică diversitatea tipurilor genetice de lacuri din regiunile de munte. 2. două unităţi de relief. precizaţi: 1.2 36.7 45. influenţă climatică. statul cu cea mai mare pondere a sectorului terţiar.4 49. precipitaţii medii anuale. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D şi E şi prezintă valori din cadrul unor state membre ale Uniunii Europene. o cauză a ponderii reduse a sectorului secundar în Grecia. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.Varianta 57 .8 23. Precizaţi: 1. Precizaţi: 1. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Câmpiei de Vest şi clima Câmpiei Române. precum şi luna în care se înregistrează. două exemple de tipuri genetice de lacuri din Munţii Carpaţi. două oraşe. august. 2.4 D.3 35. în câte luni valorile medii depăşesc 40 mm. statul cu cea mai mare pondere a sectorului primar. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 057 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia valorilor medii ale precipitaţiilor la staţia meteorologică Madrid. 4 puncte B.5 Ungaria 15. două resurse de subsol.5 40. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare. o cauză a valorilor reduse ale cantităţilor medii lunare de precipitaţii din lunile iulie. 6 puncte C. E. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. etaj climatic. 4.0 68. Prezentaţi: 1. două tipuri de climă.7 Slovenia 3.5 44.9 Grecia 20. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 3. 2.3 60. Explicaţi acest fapt. Precizaţi: 1. vânturi.0 Portugalia 11. 2. Pentru Ucraina.6 Letonia 15. Explicaţi acest fapt. 2.8 55. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a E. două râuri sau fluvii.3 39. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 5. o cauză a ponderii reduse a sectorului primar în Franţa. 2.5 32. 3. 2 Subiectul II Ponderea populaţiei active Statul Primar (%) Secundar (%) Terţiar (%) Bulgaria 14.

geografie Proba D.capitală cu numere. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.capitală marcate. cu litera H se află Munţii … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 1 . pe hartă. pe hartă.. numele oraşelor . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 58 . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 058 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Oraşul marcat. pe foaia de examen. Precizaţi: 1.Ministerul Educaţiei. 2. Are ieşire la Marea Neagră statul marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . pe hartă. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu litera … 2. cu literele E şi G. cu numerele 4 şi 10. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4 puncte B. Scrieţi. cu numărul 6 este situat în Câmpia. În nordul statului marcat. A. numele statelor marcate. pe hartă. E. 3.

dispariţia sau modificarea teritoriului unor state europene. Bazinul carbonifer Motru . cu litera: a. B b. pe hartă.Rovinari este situat în unitatea de relief marcată. altitudini. 2 b. G d. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 6 puncte E. 5 d. Climatul temperat-oceanic şi mediteranean este caracteristic statului marcat. I 2 puncte 3. C c. H d. grad de fragmentare. Arad b. pe hartă. Cel mai mare combinat siderurgic este situat în oraşul marcat. Slatina d. Scrieţi. pe foaia de examen. pe hartă. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 058 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A . Relieful glaciar este specific unităţii de relief marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. B c. cu litera: a. cu litera F este situat în Peninsula: a. cu litera … 6 puncte C. cu numărul: a. Scandinavă 2 puncte 2. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. numele unităţilor de relief marcate. cu litera . tipuri de roci predominante. alte aspecte specifice ale reliefului. I 2 puncte D. Precizaţi: 1. Scrieţi. Crişul Negru este marcat. H 2 puncte 2. 2. cu numărul: a. A b. cu litera: a. cu numărul 2 se numeşte: a. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.E. C c. 2. cu litera … 3.capitală Viena este marcat. 12 2 puncte 3. Vegetaţia de stepă şi silvostepă este specifică pe teritoriul statului marcat. Timişoara 2 puncte 4. A b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. E.geografie Ministerul Educaţiei. Scrieţi. Prezentaţi două cauze care au condus la apariţia. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numerele 9 şi 12. Oraşul marcat.. Statul marcat. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Apenini şi relieful Munţilor Ural. 9 c. Reşiţa c. pe hartă. I 2 puncte 5. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. C c. 10 d. Balcanică b. tipuri genetice de relief. A b. pe hartă. 1 b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 5 d. pe hartă.. pe hartă. Italică d. numele râurilor marcate. pe hartă. Este o subdiviziune a Dealurilor de Vest unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. Iberică c.Varianta 58 . cu literele C şi H. pe hartă. D d. 13 2 puncte 4. 4 puncte B. 7 b. 3 c. cu litera: a. pe hartă. Oraşul . Insula Sardinia aparţine statului marcat. pe foaia de examen. cu numărul: a. pe hartă. 4 c. D d. Grosimi mari ale stratului de loess există în unitatea de relief marcată. A.

Sălaj 2 puncte D. 10 puncte D. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 058 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia temperaturilor medii anuale la o staţie meteorologică din Europa. vânturi. două oraşe. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera F şi clima unităţii marcate. Portugalia avea o populaţie de 10. cu litera G. modul de calcul al temperaturii medii anuale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2.000 locuitori”. 2. cu litera E. pe hartă. 2. precizaţi: 1. influenţă climatică. Satu Mare d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.000 locuitori. pe hartă. 4. precum şi luna în care se înregistrează. 2 Subiectul II Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului. pe hartă.008. o cauză care să explice diferenţa de debit dintre râurile marcate. 6 puncte C. Precizaţi: 1. climei. două resurse de subsol. o cauză care să explice existenţa vegetaţiei de stepă în unitatea de relief marcată. de 10.geografie Ministerul Educaţiei. Comparaţi cadrul natural al Austriei cu cel al Greciei. E. Oraşul marcat. valoarea amplitudinii termice medii anuale. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. 6 puncte E. iar în 2000. 3. reţelei hidrografice. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. un factor determinant al variaţiei temperaturilor medii lunare.524. precipitaţii medii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Bihor b. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii marcate. două state vecine. Precizaţi: 1. două unităţi de relief. precizând o asemănare şi două deosebiri. Precizaţi două cauze care au determinat creşterea numărului de locuitori în Portugalia. 2. 4 puncte B. Maramureş c. 3. Precizaţi: 1. Pentru Ucraina. A. un râu sau un fluviu. membre ale UE. un tip de climă. etaj climatic. 6. pe hartă. precum şi luna în care se înregistrează. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit: a. cu numerele 8 şi 11.Varianta 58 . 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a E. pe hartă. vegetaţiei şi solurilor. 5. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Se dă afirmaţia: „În 1984.

2. numele statelor marcate. numele oraşelor-capitală marcate. Câmpia Padului este situată pe teritoriul statului marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.geografie Proba D. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 1 Subiectul I . pe foaia de examen. 2. 4 puncte B. A. pe hartă. pe hartă. Precizaţi: 1. cu litera …. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 059 Harta de mai sus se referă la subiectul I A .Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu literele A şi F. Fluviul Sena traversează oraşul-capitală marcată. cu numărul … 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrieţi.C. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. Vegetaţie de tundră există în nordul statului marcat. pe hartă. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 59 . cu numerele 7 şi 13. pe hartă.

cu litera… 6 puncte C. Statul marcat. In nord .geografie Ministerul Educaţiei. cu numărul 10 traversează oraşul numit: a. Europa Nordică c. Scrieţi. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Iberice. factorii genetici ai climei. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A b. A b. cu litera: a. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Franţa c. Oraşul . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 059 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. cu litera J aparţine regiunii geografice numite: a. E. pe hartă. pe hartă. calcare c. 4 puncte B. pe hartă. C d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.Varianta 59 . Scrieţi. I 2 puncte 3. Deva c. pe hartă. Timişoara 2 puncte 2. Oder c. cu literele A şi H. cu litera: a. Pindului d. Pirinei 2 puncte D. pe hartă. vânturi caracteristice. cu numărul 8 este capitala statului numit: a. pe foaia de examen. Circuri şi văi glaciare există în unitatea de relief marcată. Alpi b. pe foaia de examen. precipitaţii medii anuale. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Precizaţi: 1. cu litera E are relief petrografic pe: a. Scrieţi. loess 2 puncte 3. Prezentaţi două cauze care au determinat deplasări ale populaţiei cu caracter temporar sau definitiv în Europa. Oraşul marcat. temperaturi medii anuale. cu litera … 2. 6 puncte E. Lacul hidroenergetic Porţile de Fier I este situat în sudul unităţii de relief marcată. Europa Sudică d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Spania 2 puncte 2. cu numerele 2 şi 5. Elveţia d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. G d.estul statului marcat. Zăcăminte de minereu de fier se exploatează din subsolul statului marcat. Vistula 2 puncte 4. gresii d. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. amplitudine termică. pe foaia de examen. Apenini c. argile b. Europa Vestică 2 puncte 5. Tamisa d. numele unităţilor de relief marcate. numele oraşelor marcate. A. Unitatea de relief marcată. B c. Gazul metan se exploatează din unitatea marcată. Râul marcat. Andorra b. pe hartă. Elba b. pe hartă. 2. cu numărul 6 este traversat de fluviul numit: a.capitală marcat. Arad b. Vegetaţie alpină există în unitatea de relief marcată. pe hartă. cu litera … 3. Europa Centrală b. D c. Reşiţa d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera C se află Munţii: a. pe hartă.

Tabelul de mai jos prezintă suprafaţa şi numărul locuitorilor pentru trei state europene. 4. 2 Probă scris ă la ă Geografie – clasa XII-a 2. Subiectul II 10 puncte D. 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera F. Calculaţi. 6 puncte E. vânturi. Traversează Podişul Târnavelor râul marcat. precizaţi: 1. cu litera A şi clima unităţii de relief marcate. densitatea populaţiei. Harghita 5. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Franta 62.136 547. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. două regiuni turistice. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: temperaturi medii anuale. două unităţi montane.752. Covasna c. climei. 4 puncte B. Precizaţi două cauze care influenţează distribuţia inegală a populaţiei şi a oraşelor pe teritoriul Greciei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. un factor natural care favorizează creşterea ovinelor în Carpaţii Meridionali. 11 2 puncte 2 puncte D. cu numărul: a. 5. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 059 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. o ramură industrială care valorifică resursa menţionată mai sus. Oraşul marcat. un tip de climă. Pentru Italia. Prezentaţi: 1. vegetaţiei şi solurilor. pe hartă. un râu sau fluviu. Italia 58. precipitaţii medii anuale. estimări la nivelul anului 2006 1. Ţara (nr. 8 c. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al Ucrainei. 6 puncte C. pentru Franţa şi Italia. 2. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit: a.230 Sursa: The World Factbook. dou mări la care areaie şire.030 2. influenţă climatică. Germania 82.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă.133. Populaţia Suprafaţa Nr.loc) (km2) crt.422. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului. 3. Precizaţi o cauză a densităţii ridicate a populaţiei în Germania.Varianta 59 . o resursă de subsol. E. reţelei hidrografice. o cauză care determină repartiţia inegală a populaţiei pe teritoriul ţării noastre. pe hartă. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. 1. precizând o asemănare şi două deosebiri. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E.509 301. A. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. Braşov b. Sibiu d.021 3.299 357. 2. Precizaţi: 1. 6. 10 d. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. 7. 7 b. etaj climatic.

2. cu literele C şi D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 60 . cu numerele 8 şi 14. 4 puncte B. A.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Munţii Penini se află în statul marcat.geografie Proba D. pe hartă. numele statelor marcate. pe hartă. Precizaţi: 1.Ministerul Educaţiei. E. Oraşul marcat. cu numărul 9 este capitala statului numit … 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 060 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Scrieţi.. cu litera H se numeşte .capitală cu numere. pe foaia de examen. pe hartă. Statul marcat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . numele oraşelor-capitală marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 3. pe hartă. pe hartă.

C c. H 2 puncte 3. Precizaţi o deosebire şi două asemănări între relieful Munţilor Pirinei şi relieful Munţilor Apenini. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera: a. Munţii Alpi sunt situaţi în nordul statului marcat. C c. Oraşul Timişoara este traversat de râul marcat. numele oraşelor marcate. cu numărul: a. cu litera: a. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . E. 4 şi 7 d. 12 2 puncte 5. pe foaia de examen. pe hartă. tipuri genetice de relief. cu litera: a. cu litera: a. Relieful vulcanic este prezent în unitatea de relief marcată. 5 c. pe hartă. 4 şi 13 2 puncte 5. cu numărul 9 se numeşte … 2. pe hartă. cu numărul 2 este reşedinţa judeţului numit … 3. pe hartă. tipuri de roci predominate. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 060 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A– D. E 2 puncte 2. C b. 11 d. pe hartă. Râul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A. pe foaia de examen. pe hartă. 2. A b. cu litera … 6 puncte C. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 6 d. Notaţi două state europene în care industria siderurgică are o pondere însemnată. D c. Croaţia c. Scrieţi. Scrieţi. Vorbesc o limbă romanică locuitorii oraşului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. C c. pe hartă. cu literele A şi C. Oraşul marcat. 2. Oraşul marcat. B b. Grecia d. E d. 2 şi 4 b. A b. numele unităţilor de relief marcate. altitudini. Albania b. J 2 puncte 2. B b. pe hartă. F d. F d. Slovenia 2 puncte 4. Curentul Atlanticului de Nord influenţează clima statului marcat. D d. Minereu de fier se exploatează din unitatea de relief marcată. D d. 2 b. 2 şi 7 c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă cu numerele: a. Numeroase iazuri se găsesc în unitatea de relief marcată. Nota 1: Deosebirea şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe hartă. pe hartă. D d. Scrieţi. 8 c.Varianta 60 . cu numărul: a. G 2 puncte 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Fluviul Dunărea traversează capitalele marcate. B c. pe hartă. Precizaţi: 1. 9 2 puncte D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Grinduri şi ostroave există în unitatea de relief marcată. B b. cu numărul 15 este capitala statului numit: a. cu numerele 1 şi 6. 6 puncte E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera: a. 4 puncte B. cu litera: a. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică. 1. Areale viticole importante există în unitatea de relief marcată. D c. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă. G 2 puncte 4. pe foaia de examen. grad de fragmentare.geografie Ministerul Educaţiei. 7 b. pe hartă.

Pentru Grecia. vânturi. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. valoarea amplitudinii termice anuale.geografie Ministerul Educaţiei. un tip de climă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 060 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia temperaturilor medii anuale la o staţie meteorologică din Europa. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Prezentaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Se dă afirmaţia: “Populaţia Italiei a crescut de la 22. o cauză a prezenţei terenurilor degradate în spaţiul subcarpatic şi în Depresiunea Colinară a Transilvaniei. 3. 7. în 2000”. 4. Precizaţi o cauză care determină valori diferite ale densităţii populaţiei între cele două state. la 57.Varianta 60 . o zonă de vegetaţie. 4 puncte Ministerul Educaţiei.182. 6. 3. un factor care influenţează variaţia temperaturilor medii lunare. Se dă tabelul: Statul Germania Grecia Suprafaţa (Km2) 357 021 131 940 Populaţia (nr. 2. un oraş-port. două unităţi montane. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. precum şi luna în care se înregistrează. influenţă climatică.000 locuitori. Precizaţi: 1.loc) 82 422 299 10 688 058 Sursa: The World Factbook. două ramuri industriale care valorifică resursele menţionate mai sus. 6 puncte temp ºC 25 20 15 10 5 0 -5 1 I 2 F 3 M 4 A 5 M 6 I 7 8 I A lunile anului 9 S 10 O 11 N 12 D C. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. precipitaţii medii anuale. estimări la nivelul anului 2006 1. modul de calcul al temperaturii medii lunare. Precizaţi două cauze care au determinat creşterea numărului de locuitori în Italia pentru intervalul 1861 – 2000. precizaţi: 1. cu litera F. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii marcate pe hartă. 6 puncte E. E. A. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat. pe hartă.000 locuitori. Precizaţi: 1. 2. în 1861. etaj climatic. 2. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 5. 2. 2. membru al UE. două resurse de subsol. un stat vecin. precum şi luna în care se înregistrează.634. 4 puncte B. o cauză care determină diversitatea resurselor de subsol din Munţii Apuseni. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II 10 puncte D. cu litera B şi clima unităţii marcate.

Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. 4 puncte B.geografie Proba D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Precizaţi: 1... cu numărul. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. cu litera F se numeşte. Capitala statului marcat. pe hartă. E. cu numerele 4 şi 14.Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu... cu litera D este traversată de fluviul numit. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 3. pe hartă. pe hartă. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 61 . pe hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Varianta I . 2. numele statelor marcate. Scrieţi.. A. Capitala statului marcat. numele oraşelor-capitală marcate.. pe foaia de examen. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 061 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu literele B şi C. pe hartă.

cu numerele 3 şi 10. Rodopi 2 puncte 4. cu litera: a. pe hartă. pe hartă. Crişul Repede c. cu litera: a. pe hartă. vânturi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. A şi G b. pe hartă. pe hartă. F şi H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Depozite de loess există în unitatea de relief marcată. numele oraşelor marcate. Relief vulcanic există în unitatea de relief marcată. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. etaj climatic. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul Timişoara este situat în unitatea de relief marcată. Scrieţi. pe foaia de examen. G 2 puncte 4. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Zăcăminte de petrol există în unităţile de relief marcate. Carpaţi c. Precizaţi: 1. pe foaia de examen. Someşul Mic 2 puncte 3. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat. Barcău b. 3 c. C şi G d. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Resurse de minereu de fier există în subsolul unităţii de relief marcată. B c. E. C c. cu literele: a. cu literele: a. Vegetaţia de tundră este specifică statului marcat. E c. Scrieţi. pe hartă. D şi E d. 6 puncte C. Pirinei d. Ministerul Educaţiei. pe hartă. Alpi b. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 061 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Varianta I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Prezentaţi două cauze ale densităţii reduse a populaţiei din spaţiul montan european. pe hartă. pe hartă. J 2 puncte 5. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. numele unităţilor de relief marcate. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte B. cu numărul: a. F 2 puncte 2.. cu litera: a. A. Extrag zăcăminte de petrol şi gaze naturale din Marea Nordului.. 7 d.. B şi H c. cu numărul 4 se numeşte . G şi J 2 puncte D.. 2.. pe hartă. cu numerele 9 şi 11. 11 2 puncte 3. pe hartă. pe foaia de examen. I d. 2 b.Varianta 61 . 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. F d. cu litera. G 2 puncte 2. pe hartă. trece prin Munţii: a. F d. A b. cu litera . A b. statele marcate. pe hartă. cu litera: a. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Iberice. cu literele A şi G. E d. A b. Oraşul marcat.. B şi C b. 3. Graniţa care separă statele ale căror capitale sunt marcate. Oraşul Varşovia este marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Râul marcat. Someşul Mare d. amplitudine termică. C c. B b. cu numărul 10 este traversat de râul numit: a. tipul climatic. A şi H c. 6 puncte E. precipitaţii medii anuale.geografie Ministerul Educaţiei.

două unităţi de relief. un factor care explică numărul mare al iazurilor construite în unitatea de relief marcată. trei ramuri industriale reprezentative. precipitaţii medii anuale. 1. luna cu cel mai mare debit mediu şi valoarea acestuia. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 061 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu la o anumită staţie hidrologică. etaj climatic.021 Grecia 10. 8 b. Precizaţi: 1. 6 puncte E. 4. pe hartă. luna cu cel mai mic debit mediu şi valoarea acestuia. 2. 5. un argument pentru a susţine afirmaţia: “Serbia face parte din bazinul hidrografic al Dunării”. 6 puncte C.030 Germania 82. pe hartă cu litera B. 2.752. Precizaţi numele statului cu cea mai mare densitate a populaţiei şi un factor determinant al acesteia. pe hartă cu litera A şi clima unităţii de relief marcată. 3. estimări la nivelul anului 2006 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi: 1. 2. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . cu litera C. un factor care explică suprafeţele restrânse ocupate cu culturi agricole în unitatea de relief marcată.Varianta 61 .loc.058 131. 6 puncte E.422. Precizaţi: 1. Germania şi respectiv Grecia: Populaţia Suprafaţa Statul (nr. pe baza datelor din tabel. o cauză a predominării vegetaţiei de stepă şi silvostepă în vegetaţia Ungariei.299 357. Precizaţi două caracteristici ale economiei Uniunii Europene.136 547. două resurse de subsol. 10 c.geografie Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. cu litera E. o cauză a emigrării populaţiei din Europa de Est.940 Sursa: The World Factbook. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numărul: a. influenţă climatică. 4 puncte B. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Referitor la Italia. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcată.) (km2) Franţa 62. pe hartă. Un important centru al industriei siderurgice este în oraşul marcat. precizaţi: 2 1. Calculaţi. 11 d. 12 2 puncte D. E. pe hartă. A. numele unei insule care aparţine acestui stat. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.688. densitatea medie a populaţiei în Franţa. vânturi. 2. două oraşe – port maritime. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 10 puncte D. 3.

Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . numele statelor marcate. pe hartă. Scrieţi. Precizaţi: 1. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII 1 Subiectul I . pe foaia de examen.. 3. Capitala statului marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. Statele ale căror capitale sunt marcate. pe hartă. 2... E. Peninsula Crimeea aparţine statului marcat.capitală cu numere. pe hartă. cu literele C şi J. cu numerele 5 şi 9 au ieşire directă la Marea . F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 4 puncte B.. A. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera I se numeşte . cu numerele 7 şi 10.. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 62 . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 062 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D.geografie Proba D. 2. cu litera .Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore..

Berna c. Berlin b. G 2 puncte 2. cu numerele 8 şi 11.. cu litera: a. E. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Praga d. Depresiuni submontane există în unitatea de relief marcată. 3. Scrieţi.. cu literele: a. cu numărul 6 se numeşte: a. E d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte E..capitală marcat. cu litera . A. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat pe hartă cu litera D şi clima statului marcat pe hartă cu litera E.. vânturi. Brăila c. A şi B b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Munţii Carpaţi se desfăşoară pe teritoriul statelor marcate. numele unităţilor de relief marcate. Precizaţi un factor care contribuie la geneza lagunelor precum şi o mare unde este prezent acest tip de ţărm. I 2 puncte 2. pe hartă. tip climatic. 6 puncte C. A b. J 2 puncte 5. pe foaia de examen. pe hartă. A b. 2. Bacău b. cu numărul: a. precipitaţii medii anuale. E şi J 2 puncte 4. I d. 4 c. Depozite groase de loess există în unitatea de relief marcată. A b. numele oraşelor marcate. cu numărul 9 este reşedinţa judeţului. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Râul marcat. Podişul Bavariei se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. pe foaia de examen. Scrieţi. amplitudine termică. Oraşul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. cu numărul 11 se numeşte: a. F d. Podgoria Târnavelor este situată în unitatea de relief marcată. 11 2 puncte D. A şi D c. etaj climatic. cu literele A şi E. 2. 7 d. pe foaia de examen.. cu litera: a. 4 puncte B. Ţărmul cu lagune este caracteristic pentru o serie de mări ale Europei. 3 b. pe hartă. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Buzău d..Varianta 62 . C c. Oraşul marcat. Oraşul . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 062 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe hartă. C c. pe hartă. cu numărul 5 traversează oraşul reşedinţă de judeţ numit. pe hartă. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Focşani 2 puncte 3. Polderele sunt caracteristice în statul a cărui capitală este marcată. Climatul mediteranean este specific statului marcat. B c. cu litera: a. pe hartă. A b. Viena 2 puncte 3. E c. D şi J d. pe hartă. cu litera: a. F d. Scrieţi.

021 Grecia 10. etaj climatic. două resurse care au favorizat dezvoltarea industriei siderurgice în Ucraina. o cauză care a determinat construirea unui combinat siderurgic la Reşiţa. două resurse de subsol. Trotuşului 2 puncte D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. densitatea populaţiei din Italia. Precizaţi două caracteristici ale reţelei europene de transport. Râul marcat pe hartă cu numărul 3 este afluent al: a. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.loc. 2.Varianta 62 . 1.133. o cauză care a determinat scăderea natalităţii în România după anul 1989. 10 puncte D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 062 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui fluviu la o anumită staţie hidrologică. Calculaţi. 6IIpuncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul C. Precizaţi: 1. A şi B b.) (km2) Italia 58. Precizaţi statul cu cea mai mare densitate a populaţiei şi două argumente care explică această valoare. 3. 4 puncte B. 2. A. Zăcăminte de hidrocarburi se extrag din subsolul unităţilor de relief marcate. influenţă climatică. 6 puncte E.509 301.940 Sursa: The World Factbook. precipitaţii medii anuale. trei ramuri industriale reprezentative. pe hartă cu litera G. Timişului d. 4 puncte 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . pe baza datelor din tabel. luna cu cel mai mic debit mediu lunar şi valoarea acestuia. două luni în care valoarea debitului mediu lunar a fost de 6000 m3/s. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Sucevei c. E şi F 2 puncte 5. 6 puncte E. două unităţi de relief. E. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. Germania şi Grecia: Populaţia Suprafaţa Statul (nr. numele unei insule care aparţine acestui stat. Precizaţi un argument pentru a susţine afirmaţia: “Franţa are o agricultură dezvoltată”. estimări la nivelul anului 2006 2.geografie Ministerul Educaţiei. Referitor la Spania precizaţi: 1. Precizaţi: 1.422. 3. Siretului b. pe hartă cu litera D şi clima unităţii de relief marcată.299 357. 4. cu literele: a.688. A şi G c. pe hartă.230 Germania 82. B şi H d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4.058 131. două oraşe – port maritime. vânturi. Precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 5. 2.

pe hartă... 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Munţii Penini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat.geografie Proba D. A. numele oraşelor-capitală marcate. Capitala statului marcat. pe hartă.capitală cu numere. pe foaia de examen.. 2. numele statelor marcate. cu numărul 6 este traversată de fluviul numit . pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .Ministerul Educaţiei. cu numerele 2 şi 15. pe hartă. E. Scrieţi. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. cu literele B şi I. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2.. 4 puncte B. cu litera D se numeşte . 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 63 . Precizaţi: 1.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Oraşul-capitală marcat. cu litera .. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 063 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D.

A b. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Scrieţi. 4 puncte B. cu numărul: a. pe hartă. F 2 puncte 2. 4 c. Cele mai vechi roci din ţară există în unitatea marcată. cu numerele: a. cu numărul 8 este reşedinţa judeţului numit. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.Oradea trece şi prin oraşele marcate. 10 2 puncte 3. numele oraşelor marcate. 8 c. 4 2 puncte 4. cu numărul 5 traversează reşedinţa judeţului numit. 3 d. 14 2 puncte 2. pe hartă. cu literele C şi F. cu literele: a. cu numărul 12 datează din perioada: a. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II .. D d. Oraşul marcat. 2. numele unităţilor de relief marcate. B şi D c. precipitaţii medii anuale. medievală d. B c. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat.. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. J 2 puncte 5. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află în statul marcat. 7 şi 12 d. F c. 8 şi 10 2 puncte 5. antică b. 13 d. Magistrala feroviară Bucureşti . Relief glaciar există în unitatea de relief marcată. A. Precizaţi: 1. Fşi H 2 puncte 4. 2 c. vânturi. 5 b. cu litera: a.. Scrieţi. Cel mai important afluent al râului marcat pe hartă cu numărul 3 este numit. 9 d. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 3. Scrieţi. cu litera: a. B c. B b. D b. cu numerele 7 şi 11. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. tip climatic. cu litera: a. cu numărul: a. Capul Roca este situat pe teritoriul statului marcat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Oraşul-capitală Helsinki este marcat.. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. contemporană c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. G d. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 063 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. 1 b. pe hartă.. F 2 puncte D.Varianta 63 . 6 puncte C. cu litera B şi clima statului. cu litera: a. A şi D b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Eurotunelul face legătura între ţările marcate. Oraşul marcat. socialistă 2 puncte 3. 6 puncte E. pe foaia de examen. pe hartă. Precizaţi două cauze ale creşterii populaţiei urbane din Europa.. pe hartă. F d. cu numărul: a. marcat pe hartă. pe foaia de examen. Lacul de acumulare Izvorul Muntelui a fost amenajat pe râul marcat. amplitudine termică. pe hartă. D c. pe hartă. Râul marcat. Vulcanii Etna şi Vezuviu sunt situaţi pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. pe hartă. pe hartă. 7 şi 10 c. A b. cu litera H. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 1 b. 7 şi 9 b. pe hartă. C d. pe hartă. pe foaia de examen. etaj climatic. E. D şi F d.

Precizaţi două avantaje ale producerii energiei electrice din surse alternative.Varianta 63 . pe hartă cu litera C şi clima unităţii de relief marcată. precizaţi: 1.845 6 puncte C. 5. 2. precipitaţii medii anuale. Precizaţi două obiective turistice din Italia. pe hartă cu litera E. 4 puncte Ministerul Educaţiei.) 7. 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Calculaţi. 1. Peninsula Kola.439. cantitatea maximă de precipitaţii înregistrată într-o lună. Precizaţi: 1. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcată. un factor care contribuie la absenţa pădurilor din zona de stepă.910 312. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 063 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi cantităţilor medii lunare de precipitaţii la staţia meteorologică Murmansk. un factor natural care favorizează dezvoltarea unor areale viticole extinse în regiunile deluroase. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. numele a două unităţi de relief. cu aproximaţie.685 48. tipul de climă. Ţara Bulgaria Polonia Slovacia Populaţia (nr. Precizaţi două cauze care să explice diferenţa dintre densitatea populaţiei Italiei şi densitatea populaţiei Finlandei. comparativ cu forme clasice de energie. două atracţii turistice. Precizaţi o cauză a valorii mai căzute a densităţii populaţiei din Bulgaria. 4. loc. valoarea maximă.869 5. A.367 38. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 6 puncte E. precum şi luna în care se înregistrează. 2. trei oraşe importante. 2 3. 2. E. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. influenţă climatică.– clasa a XII-a Probă scris ă la Geografie 2.geografie Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte B. vânturi.448 Suprafaţa (km2) 110. numele a două insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat. 6 puncte E. a temperaturii medii lunare. Subiectul II Sursa: The World Factbook. pe baza datelor din tabel. etaj climatic. estimări la nivelul anului 2006 10 puncte D. densitatea populaţiei din Polonia şi Slovacia.536. 2. precum şi luna în care se înregistrează. altele decât capitala.385. Referitor la Grecia.

Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 64 . pe hartă. cu litera A este … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . Podişul interior de tip Mesetă este specific statului marcat. pe foaia de examen. numele statelor marcate. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. cu literele A şi J. Precizaţi: 1. cu litera … 3.C. Scrieţi.geografie Proba D. E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 4 puncte B. 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 064 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Capitala statului marcat pe hartă cu litera F se numeşte … 2. cu numerele 11 şi 15. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. A. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Forma de guvernământ a statului marcat.

2. D d.Varianta 64 . 4 puncte Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Vegetaţia de tundră este specifică statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Sena d. Scrieţi. cu litera: a. Vedea 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe foaia de examen. pe foaia de examen. 5 c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu literele A şi E. C c. Nota 1: Asemănările si deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. J 2 puncte 3. cu numărul 2 se obţine: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. H 2 puncte 3. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor Pirinei şi relieful Munţilor Alpi. pe hartă. Oraşul Iaşi este situat în unitatea de relief marcată. Dâmboviţa b. Vântul Sirocco. numele oraşelor marcate. A b. C c. 2. care aduce mase de aer tropical. E. Gazul metan se extrage din unitatea de relief marcată. D c. Huilă se exploatează din unitatea de relief marcată. D c. 4 puncte B. 6 d. pe foaia de examen. I 2 puncte 4. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Scrieţi. oţel d. A. pe hartă. Dunăre b. Oraşul capitală marcat pe hartă cu numărul 12 este traversat de fluviul: a.E d. pe hartă. În oraşul marcat. pe hartă. Tamisa c.cu litera … 6 puncte C. autoturisme c. B c. E 2 puncte D. pe hartă. fragmentare. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. A b. numele unităţilor de relief marcate. altitudini. G 2 puncte 2. Este afluent al râului marcat. E d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 064 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. 1 b. Influenţe climatice scandinavo-baltice pătrund în unitatea de relief marcată. A b.. pe hartă. E d. B b. cu litera: a. bate în statul marcat pe hartă cu litera: a. Precizaţi: 1. B b. tipuri genetice de relief. pe hartă. Podgoria Murfatlar este situată în unitatea de relief marcată. pe hartă. Mostiştea d. cu litera: a. Volga 2 puncte 5. pe hartă. cu litera …… 3. cu litera: a. pe hartă. pe hartă. Scrieţi. aluminiu b. vagoane 2 puncte 4. cu numerele 3 şi 5. cu litera …. Prezentaţi două cauze ale tendinţei de îmbătrânire demografică a populaţiei Europei. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 14 2 puncte 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul 7 râul: a. pe hartă. I d. Oraşul Praga este marcat.geografie Ministerul Educaţiei. Fluviul Vistula străbate teritoriul statului marcat. 6 puncte E. Ialomiţa c. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. cu numărul: a.

pe hartă. E. valoarea temperaturii medii în luna iulie. Mureş 2 puncte D. 6 puncte E. Menţionaţi doi factori care determină diferenţa dintre valorile medii ale densităţii populaţiei din judeţele Caraş-Severin şi Prahova. gradul de fragmentare. 3. precizaţi: 1. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. dintre cele trei: 1. cu litera B şi relieful unităţii marcate cu litera G. media valorilor temperaturilor medii lunare pentru anotimpul primăvară. 3. 3. 4 puncte B. 2. Precizaţi o cauză a ponderii scăzute a populaţiei din sectorul primar. cu cea mai mare pondere a populaţiei ocupate în sectorul primar. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. două masive muntoase. Pentru Bulgaria.5 D.9 Slovenia 3. două cursuri de apă. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D – E şi prezintă valori din cadrul unor state membre ale Uniunii Europene. tipuri genetice de relief.0 68. pe hartă. Crişul Alb b. distribuţia spaţială a altitudinilor. Precizaţi: 1. Precizaţi o cauză a ponderii ridicate a populaţiei din sectorul primar.3 39. 6 puncte C. 5.1 27.0 Franţa 4. valoarea minimă a temperaturi medii lunare. Crişul Repede d. A.7 46. 4 puncte Ministerul Educaţiei. din totalul populaţiei active a Bulgariei. trei oraşe. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Ponderea 2 populaţiei active Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II Statul Primar (%) Secundar (%) Terţiar (%) Bulgaria 14. Crişul Negru c. cauza pentru care fenomenul de îngheţ este aproape inexistent în regiunea în care se află situată staţia meteorologică la care s-au făcut înregistrările. Precizaţi statul european. cu cea mai mică pondere a sectorului primar. cu numărul 9 se numeşte: a.geografie Ministerul Educaţiei. Râul marcat. din totalul populaţiei active a Franţei. 1. 4. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. un port important la Marea Neagră. cu cea mai mare pondere a sectorului terţiar.2 36. 2. 2. alte aspecte specifice ale reliefului. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 064 Pentru a rezolva subiectul III A şi B analizaţi graficul alăturat care reprezintă evoluţia temperaturii medii lunare la o staţie meteorologică. o lună în care valoarea temperaturii medii este de 20oC.3 60. orientarea culmilor şi văilor principale. Scrieţi pe foaia de examen: 1. 2. tipuri de roci.Varianta 64 . 6 puncte E. două puncte de frontieră prin care se realizează legătura cu România. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 2.

răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.C. pe hartă. numele statelor marcate. Are ieşire la Marea Adriatică statul marcat. cu numerele 1 şi 10. Precizaţi: 1. pe foaia de examen. pe hartă.Ministerul Educaţiei. cu literele B şi D. Scrieţi. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 065 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . pe hartă. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . numele oraşelor-capitală marcate. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. Asociaţiile vegetale de tip maquis compun vegetaţia statului iberic marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. E.geografie Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 65 . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. A. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu litera … 3. 2. Capitala statului marcat pe hartă cu litera I se numeşte … 2. pe hartă. 4 puncte B.

pe foaia de examen. pe foaia de examen. cu numărul … 2. Capitala statului marcat. numele râurilor marcate. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. fragmentare. B c. pe hartă. cu litera … 6 puncte C. Nistru d. Canalul Dunăre-Marea Neagră traversează unitatea de relief marcată. Oraşul-capitală marcat. 9 b. Oraşul Ljubljana este marcat. Bazinul carbonifer Petroşani se află în unitatea de relief marcată. 4 puncte B. cu litera: a. altitudini. pe hartă. A b.Varianta 65 . 12 2 puncte 2. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat. 2 şi 4 b. Nota 1: Asemănările si deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. E d. G 2 puncte 3. Întinse păduri de molid se dezvoltă în unitatea de relief marcată. A b. B c. Don b. Volga 2 puncte 5. cu litera: a. cu litera J se numeşte: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe harta. Bratislava b. pe foaia de examen. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 14 2 puncte 3. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. Oraşul Alba Iulia este traversat de râul marcat. cu litera: a. 4 ş i 5 d. Grindurile sunt forme de relief specifice unităţii de relief marcată. 4 şi 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 1 b. Nipru c. Şoseaua europeană E60 traversează oraşele: a. E. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. cu numărul: a. C c. A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Lacul glaciar Bucura s-a format în unitatea de relief marcată. Praga d. A b. I 2 puncte 4. tipuri genetice de relief. Este reşedinţa judeţului Gorj oraşul marcat. E d. B c. cu litera: a. pe hartă. cu litera … 3. cu litera: a. cu numărul: a. C d. pe hartă. Precizaţi: 1. 5 c. 8 d. cu literele B şi G. Scrieţi. pe hartă. 6 puncte E. Budapesta c. 10 c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Scrieţi. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. D d. pe hartă. 2. pe hartă. Fluviul Vistula străbate teritoriul statului marcat. H 2 puncte 5. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor Alpi.D. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numerele 9 şi 11. D d. A b. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. 11 d. pe hartă. A b. 3 ş i 4 c. cu numărul 13 este traversat de râul: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. G 2 puncte 4. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 065 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A. Precizaţi doi factori care generează diferenţe între climatul temperat oceanic specific vestului Europei şi climatul temperat continental specific estului Europei. Viena 2 puncte 2. E 2 puncte D. D c.

4 puncte Ministerul Educaţiei. 5. o cauză a scăderii debitului în lunile august şi septembrie.geografie Ministerul Educaţiei. valoarea maximă a debitului mediu lunar.526 2 Populaţia (nr. 2.E. Precizaţi două cauze ale diferenţei de densitate a populaţiei dintre cele două state. etaj climatic. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. 2. o zonă de vegetaţie caracteristică. luna în care valoarea debitului este de aproximativ 260 mc/s. A. pe hartă. numele a trei oraşe. luna în care se înregistrează cea mai scăzută valoare a debitului mediu. 4 puncte B. 6 puncte C. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Diagrama se referă la subiectul III A şi B. cu litera C şi clima unităţii de relief marcate cu litera D. 6 puncte E. Precizaţi: 1. 6 puncte E. Precizaţi: 1. precipitaţii medii anuale.491. două cauze care determină valorile ridicate ale debitului la sfârşitul primăverii şi începutul verii. Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa şi numărul de locuitori în două ţări europene.000 16. influenţă climatică. Prezentaţi două cauze care determină tendinţa de îmbătrânire a populaţiei României. 3. 4. 10 puncte D. 6. 3. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . E. vânturi. estimări la nivelul anului 2006 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 065 Analizaţi diagrama în coloane alăturată care prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale râului Mureş.Varianta 65 . Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Statul Islanda Olanda Suprafaţa (km2) 102.loc) 313. 819 41. numele unei unităţi de relief. Pentru Ungaria. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a energiei nucleare în structura energetică a Franţei. anul acceptării în U. numele unui lac natural. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. numele a două ape curgătoare.461 Subiectul II Sursa: The World Factbook. 2. 2. Calculaţi densitatea populaţiei din Islanda şi Olanda. precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.

numele statelor marcate. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. pe hartă.geografie Proba D. pe hartă. cu numerele 2 şi 11. A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 66 .Ministerul Educaţiei. Este străbătut de fluviul Tamisa oraşul-capitală marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 066 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . E. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. 2. Statul marcat. Scrieţi.C. cu litera G se numeşte … 2. pe foaia de examen. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. Precizaţi: 1. cu numărul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . cu literele A şi I. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4 puncte B. cu numărul 1 este capitala statului numit … 3. Oraşul marcat. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.

6 puncte E. cu numărul … 6 puncte C. cu litera H este: a. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Strâmtoarea Gibraltar este situată în partea de sud a statului marcat. cu litera: a.Varianta 66 . cu numărul 5 este reşedinţa judeţului numit … 3. Timişoara 2 puncte 3. cu litera D se numeşte: a. Belarus b. Scrieţi. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Iberice şi clima Peninsulei Scandinave. numele unităţilor de relief marcate. cu literele C şi H. Lituania 2 puncte 4. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Scrieţi. H 2 puncte 2. cu numărul 3 se numeşte … 2. Influenţe climatice scandinavo-baltice sunt caracteristice unităţii de relief marcate. cu litera: a. J 2 puncte D. Deva c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera G este: a. J 2 puncte 5. H d. pe foaia de examen. pe foaia de examen. pe hartă. G d. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 066 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Scrieţi. A b. influenţă climatică. pe hartă. Reşiţa d. Oraşul marcat. 4 puncte B. pe hartă. numele râurilor marcate. B b. cu numerele 7 şi 12. Vegetaţia de stepă ocupă suprafeţe întinse pe teritoriul statului. Oraşul marcat. pe hartă. B c. cu litera: a. A b. E 2 puncte 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. vânturi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Utilaj petrolier se produce în oraşul marcat. Praga d.geografie Ministerul Educaţiei. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Arad b. amplitudine termică. A b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. E d. E. Cel mai mare oraş din unitatea de relief marcată. pe hartă. pe hartă. Precizaţi: 1. A b. cu litera: a. A. C c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera: a. B c. pe hartă. 2. Letonia d. D d. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Capitala statul marcat. Budapesta c. Estonia c. Relief glaciar s-a format în unitatea de relief marcată. Berlin b. pe hartă. precipitaţii medii anuale. Statul marcat. Viena 2 puncte 3. C c. pe hartă. marcat pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. pe foaia de examen. C c. Menţionaţi doi vulcani din sudul Europei şi explicaţi prezenţa vulcanismului activ în spaţiul geografic amintit. temperaturi medii anuale. Munţi formaţi în orogeneza alpină se află pe teritoriul statului marcat. E d.

migraţia populaţiei dinspre mediul urban către mediul rural. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. altitudini. tipuri de relief. două surse de energie pe care România le valorifică mai mult. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 5. oraşul capitală. tipuri de roci pe care s-a format relieful. două resurse de subsol. pe hartă. cu litera D şi relieful unităţii marcate cu litera G. Argeş b. comparativ cu celelalte două state din tabel. decembrie 2 puncte 3. 4 puncte B. resursa energetică pe care România o foloseşte mai puţin. Pentru Ucraina. 3. Precizaţi două cauze care determină valorile scăzute ale densităţii medii a populaţiei în Peninsula Scandinavică. după 1990. Neamţ d. Anotimpul cu cea mai ridicată valoare a temperaturii medii a aerului este: a. petrol şi sare 5. 2. 10°C c. lignit şi minereu de fier d. primăvara c. o mare la care are acces. luna cu valoarea medie cea mai ridicată a temperaturii aerului şi valoarea acesteia. bauxită şi gaze asociate b. iarna b. martie d.Vrancea 2 puncte 2 puncte D. o diferenţă care există între sectorul Dunării maritime şi cel al Dunării fluviale. Scrieţi. ianuarie b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 066 Graficul de mai jos se referă la subiectul III A – B şi reprezintă evoluţia temperaturii medii lunare la Atena. 5°C b.E la nivelul anului 2006. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. fragmentare. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. A. 2. 6 puncte E. cu numărul 1 este reşedinţa judeţului: a. pe hartă. Tabelul de mai jos redă structura producţiei de energie electrică în România şi în alte state ale U. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 15°C d. vara 2 puncte 2. pe foaia de examen. comparativ cu celelalte două state din tabel. Precizaţi: 1. E. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. luna cu valoarea medie cea mai coborâtă a temperaturii aerului şi valoarea acesteia. 2. Bacău c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 20°C 2 puncte C. 10 puncte D. precizaţi: 1. 4. o cauză care a determinat. huilă şi gaz matan c.Varianta 66 . 2.geografie Ministerul Educaţiei. Diferenţa dintre temperatura medie a lunii mai şi a lunii decembrie este de: a. 6 puncte E. două unităţi majore de relief. cu litera E se exploatează: a. toamna d. Oraşul marcat. În unitatea de relief marcată. alte aspecte specifice ale reliefului. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Valori ale temperaturii medii lunare de 10o C se înregistrează în luna: a. Ţara România Franţa Germania Energie nucleară (%) 9 40 13 Hidroenergie (%) 30 2 1 Cărbune (%) 40 6 24 Gaze naturale (%) 15 13 21 Petrol (%) 5 35 40 Alte surse (%) 1 4 1 Precizaţi: 1. două râuri sau fluvii. un tip de climă. februarie c. 2 6. Prezentaţi: 1.

Capitala statului marcat. cu litera D s-au format în orogeneza … 2. pe hartă. Precizaţi: 1. numele oraşelor-capitală marcate. 4 puncte B. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 067 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numărul 8 se numeşte … 3. cu litera G se numeşte . cu literele E şi J. 2. Munţii tineri din statul marcat.… 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Scrieţi.Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 67 . pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere. A. pe foaia de examen.geografie Proba D. pe hartă. E. Oraşul-capitală marcat. numele statelor marcate. pe hartă. cu numerele 10 şi 13.

Vegetaţia de stepă şi silvostepă este caracteristică în unitatea marcată. pe hartă. garriga se află în sudul statului marcat cu litera: a. cu numărul 12 se numeşte: a. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 067 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A. Oraşul Lisabona este marcat. 12 2 puncte 5. cu numărul: a. Austria b. cu litera … 6 puncte C. C c. cu litera H gheţarii au creat un relief … 3. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. E d. pe hartă. pe hartă. cu litera B şi clima statului marcat. Bulgaria c. Scrieţi pe foaia de examen. cu litera I. vânturi. precipitaţii medii anuale. Scrieţi. În unitatea de relief marcată. E. cu litera F statul numit: a. Precizaţi: 1. pe hartă. pe hartă. Serbia 2 puncte 4. vulcanism 2 puncte 4. cu litera: a. 11 d. pe foaia de examen.D. 5 d. lagune 2 puncte 3. Spania 2 puncte 3. factori genetici. În unitatea de relief marcată. Scrieţi pe foaia de examen. D c. sedimentare d. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. etaj climatic. A. cu litera … 2. cu literele A şi H. cu numerele 1 şi 2. cu numărul: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. C d. Norvegia d. Ţara a cărei capitală este marcată. 8 c. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. numele oraşelor marcate.13 2 puncte 2. E d. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 2 b. lacuri hidroenergetice c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 6 puncte E. pe hartă. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Conuri şi cratere s-au format în unitatea de relief marcată. 4 puncte B. cutare si vulcanism c. 2. pe hartă. Munţii Balcani (Stara Planina) se află pe teritoriul statului marcat. cu litera A există: a. unităţi de relief cu litere. pe hartă. 6 2 puncte 2. Pe hartă sunt marcate. cutarea stratelor b. lacuri de crov b. 4 c. Elveţia d. Irlanda c. A b. pe hartă. 1 b. pe hartă. Unitatea de relief marcată. pe hartă. Prezentaţi două cauze pentru a explica faptul că densitatea populaţiei în Europa de Vest este mai mare decât în Europa Nordică . 7 b. cu numărul: a. A b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate comparativ şi nu separat. pe hartă. 5 d. pe hartă. Belgia b. Oraşul Slobozia este marcat. numele unităţilor de relief marcate. temperaturi medii anuale. Este notat. cu litera: a. lacuri vulcanice d. Munţii Măcinului sunt o subdiviziune a unităţii de relief marcate. H 2 puncte D. Munţii Apuseni sunt delimitaţi spre sud de râul marcat.Varianta 67 . B c. 4 c. cu litera F s-a format prin: a. B b. Vegetaţia mediteraneană de tip maquis. D 2 puncte 5. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.

Prob ă cadrul scrisă la Geografie clasa a XII-a 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi tratate comparativ şi nu separat. Prezentaţi: 1. Precizaţi: 1. 2. Subiectul II 6 puncte E. 2. Prezentaţi două cauze ale acestor diferenţieri. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Menţionaţi două direcţii ale mobilităţii teritoriale a populaţiei Europei. Precizaţi de ce debitul cel mai mare se înregistrează în intervalul de timp ce reiese din diagramă. 4 puncte B. o cauză care explică faptul că în Delta Dunării există densităţi reduse ale populaţiei. precizaţi: 1. Referitor la Italia. Menţionaţi două moduri posibile de utilizare a apei din râul respectiv. Cu privire la diagrama alăturată: 1. 2. trei ramuri industriale. 3. 6 puncte C. În Europei se – înregistreaz ă diferenţieri 2 privind răspândirea florei şi faunei. A. Menţionaţi două zone de vegetaţie. Diagrama se referă la subiectul III A şi B. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 10 puncte D. numele a două unităţi de relief. vânturi. 1. Calculaţi diferenţa dintre debitul maxim lunar şi debitul minim lunar. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 067 Analizaţi diagrama în coloane de mai jos care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale debitului unui râu din Europa. o cauză a producerii frecvente a inundaţiilor în Câmpia de Vest. pe hartă cu litera E şi clima unităţii de relief marcate cu litera G. 4. 4 puncte Probă scrisă la Subiectul III . 5.geografie Ministerul Educaţiei. 2. 3. valoarea maximă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează. Prezentaţi două cauze ale mobilităţii teritoriale a populaţiei Europei. 2. numele unei insule mediteraneene. E.Varianta 67 . numele a două oraşe – port maritime. precipitaţii medii anuale. influenţe climatice. etaj climatic. 6 puncte Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. valoarea minimă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează. E. numele a două râuri sau fluvii.

numele statelor marcate. A. pe hartă. cu literele E şi G. Oraşul-capitală marcat.Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă.geografie Proba D. Scrieţi pe foaia de examen. cu litera: 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.D. E. numele oraşelor-capitală marcate pe hartă cu numerele 2 şi 5. cu numărul 13 este capitala statului numit … 2. Precizaţi: 1. cu numărul 15 este traversat de râul numit … 3. Câmpia Loarei este situată în statul marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. pe hartă. Oraşul marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 068 Harta de mai sus se referă la subiectul I A .Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 68 . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 4 puncte B. 2.

pe hartă. E b. O câmpie fluvio-glaciară. cu litera: a. Scrieţi pe foaia de examen. Vegetaţia de silvostepă se dezvoltă în unitatea marcată. 4 puncte B. 3 c. H d. F d. Neagră 2 puncte 2. pe hartă. pe hartă. 4 d. F 2puncte 3. Unitatea de relief marcată. Unitatea de relief marcată. H 2 puncte 5. E d. A b. cu morene glaciare. A b.D. C c. cu litera: a. cu litera: a. pe hartă. I 2 puncte D. pe hartă. E.. amplitudine termică. D c. Barcău b. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera H s-a format în orogeneza … 2 puncte 2. cu litera: a. J 2 puncte 3. A. C b.Varianta 68 . F 2 puncte 4. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numerele 2 şi 5. cu numărul: a. Ţara a cărei capitală este marcată. 6 puncte E. etaj climatic. Someş d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. B c. Oraşul marcat. Caspică c. Tur 2puncte 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Crişul Repede c. 1 b. E d. Şoseaua europeană E85 traversează oraşul marcat. Baltică b. cu litera: a. Râul marcat. temperaturi medii anuale. cu literele A şi H.. se află pe teritoriul statului marcat. D c. A b. 2 puncte 3. Mediterană d. Vegetaţia de stepă este bine reprezentată în statul marcat. Scrieţi. D d. cu numărul 10 are ieşire la Marea: a. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit … 2 puncte C.geografie Ministerul Educaţiei. factori genetici. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. H 2puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . C c. Fluviul Volga traversează statul marcat. pe hartă cu litera D şi clima statului marcat cu litera J. Scrieţi pe foaia de examen. A b. pe hartă. G d. H 2puncte 5. Zăcăminte de petrol se găsesc în unitatea marcată. A b. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 068 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. E d. numele oraşelor marcate. 2. 5 2puncte 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. vânturi. F c. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. cu litera: a. pe hartă. pe foaia de examen. cu litera: a. Prezentaţi două cauze ale existenţei circurilor şi lacurilor glaciare în Alpii Scandinaviei. Precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate comparativ şi nu separat. precipitaţii medii anuale. cu litera C este străbătută de la est la vest de râul: a. cu numărul 9 se numeşte . pe hartă. pe hartă. Este o subdiviziune a Dealurilor de Vest unitatea de relief marcată. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Viticultura ocupă suprafeţe extinse în statul marcat. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă. B c.

A.N. 4 puncte Probă scrisă la Subiectul III . Precizaţi două luni cu valori aproximativ egale ale cantităţilor medii de precipitaţii lunare.geografie Ministerul Educaţiei. temperaturi şi precipitaţii ce permit dezvoltarea unei vegetaţii bogate. 6. precizaţi: 1. Precizaţi: 1. vânturi. pe hartă. 2. două resurse de subsol. deşi latitudinile sunt de 50-700 lat. 3. Calculaţi diferenţa dintre cantitatea maximă şi cantitatea minimă lunară a precipitaţiilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. climatul este blând. E. Pentru Germania. precipitaţii medii anuale. un tip de climat. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. 4.port fluviale. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 068 Analizaţi diagrama în coloane de mai jos care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor atmosferice la o staţie meteorologică din Europa. 3. un factor natural care favorizează dezvoltarea unor areale viticole extinse în regiunile deluroase. Menţionaţi o activitate economică favorizată de acest climat. pe hartă. 1. Diagrama se referă la subiectul III A şi B. cu amplitudini termice reduse. 6 puncte E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi tratate comparativ şi nu separat. cu litera G. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. o cauză a scăderii numerice a populaţiei României după anul 1990. un obiectiv turistic. 5. numele a două unităţi majore de relief. 2. influenţe climatice. 3. 4 puncte B. E. Prezentaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 2. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 10 puncte 2 Subiectul II D. Explicaţi cauza prezenţei unui climat blând la această latitudine.Varianta 68 . cu litera D şi clima unităţii de relief marcate. 2. Precizaţi modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale. 6puncte Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Numiţi două state care se află la această latitudine şi au specific acest tip de climat. numele a două râuri sau fluvii. 4 puncte Ministerul Educaţiei. două oraşe . 2. 6 puncte C. Precizaţi două premise care determină o producţie însemnată de grâu în Franţa. Pe ţărmul nord-vestic al Europei. etaj climatic. 1.

cu numerele 2 şi 12. pe hartă. pe hartă. A. pe foaia de examen. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 069 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . cu numărul … 2.. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 2. cu numărul 8 se numeşte . cu literele F şi J. E. pe hartă. Vârful Mont Blanc (4807 m) se află pe teritoriul statului marcat.geografie Proba D.Se acordă 10 puncte din oficiu. Oraşul-capitală marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere. 4 puncte B. numele statelor marcate. Scrieţi.Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 69 . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Precizaţi: 1. pe hartă..D. numele oraşelor-capitală marcate.. Munţii Ural se află pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. 3. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.

Climat temperat oceanic există pe teritoriul statului marcat. 6puncte E. 12 2 puncte 2. 11 d. 3 d. 2 puncte 3. Pentru Ucraina precizaţi două cauze care explică valorile reduse ale sporului natural. cu numărul 11 se numeşte . C c. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. pe hartă. pe hartă. 9 c.geografie Ministerul Educaţiei. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. 4 b. pe hartă. 2 b. În calcarele din unitatea de relief marcată. Scrieţi pe foaia de examen. precipitaţii medii anuale. Păduri de conifere se dezvoltă în unitatea de relief marcată. etaj climatic. 10 d. 8 b. D d. 13 d. pe hartă. 2 puncte C. cu numărul: a.. 8 c. A b. A. E d. cu litera: a.. numele unităţilor de relief marcate.12 c. pe hartă. 4 puncte B. cu numărul 1 este reşedinţa judeţului numit. Metalurgie neferoasă se dezvoltă în oraşul marcat. cu numărul: a.. 6 2 puncte 3. pe hartă. cu numărul : a. Oraşul Timişoara este străbătut de râul marcat. J 2 puncte D. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. cu numerele 2 şi 6. pe foaia de examen. 7 b. Scrieţi pe foaia de examen. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12 . Oraşul marcat.. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 069 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A . 6 c. 7 b. F c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. numele oraşelor marcate. Precizaţi: 1. Zăcăminte de aur şi argint se găsesc în unitatea de relief marcată. 2 c. Râul marcat. Scrieţi. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate comparativ şi nu separat. pe hartă. 10 d. Lacul de origine tectonică Balaton se află pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. temperaturi medii anuale. E.Varianta 69 . cu litera: a. pe hartă. factori genetici. pe hartă. 1 b. Influenţa Curentului Atlanticului de Nord se manifestă pe ţărmul vestic al statului marcat. pe hartă.unităţi de relief cu litere. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. B b. Lacul hidroenergetic Izvorul Muntelui este amenajat pe râul marcat. 15 2 puncte 3. Insula Sardinia aparţine statului a cărui capitală este marcată. cu numărul: a. pe hartă cu litera B şi clima statului marcat cu litera C. A b. pe hartă. Vegetaţia de tundră se dezvoltă pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. cu numărul: a. D c. 12 2 puncte 4. pe hartă. 2. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu litera D s-a format relief … 2 puncte 2. Pe hartă sunt marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. G d. cu numărul: a. 9 d. pe hartă. 11 2 puncte 4. C b. I d. G c. H 2 puncte 2. cu literele B şi E. Ministerul Educaţiei. 11 2 puncte 5. amplitudine termică. vânturi. cu litera: a. E 2 puncte 5.E. 6 c. pe hartă.

4 puncte Ministerul Educaţiei. Calculaţi amplitudinea termică anuală. Diagrama se referă la subiectul III A şi B. 6puncte Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. A. vânturi. două ramuri industriale. Subiectul III . Precizaţi valorile temperaturilor medii din lunile martie şi octombrie. precipitaţii medii anuale. un obiectiv turistic. Precizaţi o lună în care temperatura medie este cuprinsă între 5 şi 10°C. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. 4 puncte B. cu litera A. 4. pe hartă. E. Referitor la Franţa precizaţi: 1. două tipuri de climat. 5. 10 puncte D. cu litera E nu este o subdiviziune a unităţii de relief marcată. 3. Menţionaţi două argumente în sprijinul afirmaţiei: “Londra este o importantă metropolă economică şi culturală a lumii”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. pe hartă. a Dunării şi ieşirea la Marea Neagră favorizează legătura României cu majoritatea ţărilor europene”. Precizaţi: 1. etaj climatic. 1. 6 puncte C. 2. E. numele a trei unităţi majore de relief. Precizaţi trei argumente pentru a susţine următoarea afirmaţie: “Prezenţa Carpaţilor. valoarea maximă a temperaturii medii lunare şi luna în care se înregistrează. Prezentaţi două argumente care susţin afirmaţia:” Unitatea de relief marcată. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate comparativ şi nu separat. cu litera C şi clima unităţii de relief marcată cu litera G. 3. 4 puncte Probă scrisă la Error! Reference source not found. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 069 Analizaţi diagrama în coloane alăturată care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale temperaturilor atmosferice la o staţie meteorologică din Europa.Varianta 69 . 2. influenţă climatică. valoarea minimă a temperaturii medii lunare şi luna în care se înregistrează. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 6 puncte E. numele a două râuri sau fluvii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2.

pe foaia de examen. pe hartă. cu litera I.. 2. Capitala Danemarcei este oraşul marcat.. cu litera . 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Scrieţi. Vulcani activi sunt pe teritoriul statului marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 070 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. pe hartă. cu numărul .. numele statului marcat. cu litera . E. 9 şi 14. numele oraşelor-capitală marcate. cu numerele 4. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 70 .. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. 3.. Precizaţi: 1. 2.. A. pe hartă. pe hartă.geografie Proba D. 4 puncte B. Are ieşire la Marea Neagră şi Marea Azov statul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.Ministerul Educaţiei.capitală cu numere. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.

Varianta 70 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Este traversat de fluviul Tamisa oraşul capitală marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 12 c. 14 d. 15 2 puncte 2. Lacul Balaton s-a format pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. F c. H d. I 2 puncte 3. Munţii Pirinei sunt situaţi la graniţa dintre statele marcate, pe hartă, cu literele: a. A şi C b. B şi D c. B şi E d. F şi H 2 puncte 4. Pădurile de conifere (taiga) au o largă extindere pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. E c. F d. G 2 puncte 5. Capitala Germaniei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 3 b. 10 c. 13 d. 14 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi relieful Italiei. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, înclinare, orientarea văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi două argumente care să evidenţieze importanţa economică a axei de navigaţie fluvială Rin - Main - Dunăre la nivelul continentului european. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 070

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 3; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii medii anuale se înregistrează în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 2. Râul care străbate Podişul Someşan este marcat, pe hartă, cu numărul ... 3. Autoturisme se produc în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Câmpia Bărăganului este străbătută de râul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 2 c. 5 d. 6 2 puncte 2. Reşedinţa judeţului Alba este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 8 c. 9 d. 10 2 puncte 3. În Depresiunea Braşov este situat oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 8 b. 10 c. 11 d. 12 2 puncte 4. Cultura cerealelor este extinsă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. E 2 puncte 5. Lacul Vidraru este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. F 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 70 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E. Nota 1: Deosebirea şi cele două asemănări se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, altitudini, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. un factor care determină varietatea resurselor naturale în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A. 2. două resurse de subsol specifice aceastei unităţi de relief. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 070 Graficul de mai sus se referă la subiectul III A – B şi reprezintă evoluţia temperaturii medii lunare la Londra. A. Precizaţi: 1. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai ridicată a temperaturii aerului; 2. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai coborâtă a temperaturii aerului; 3. valoarea temperaturii medii în luna ianuarie; 4. valoarea temperaturii medii în luna iulie. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Anotimpul în care se înregistrează temperatura minimă este: a. iarna b. primăvara c. toamna d. vara 2 puncte 2. Valori ale temperaturii medii lunare de 6o C se înregistrează în lunile: a. martie şi aprilie b. martie şi decembrie c. martie şi noiembrie d. noiembrie şi decembrie 2 puncte 3. Diferenţa dintre temperatura medie a lunii august şi temperatura medie a lunii aprilie este: a. 3°C b. 5°C c. 8°C d. 12°C 2 puncte C. Pentru Ungaria, precizaţi: 1. o unitate de relief; 2. tipul de climă specific; 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 3. două ape curgătoare şi un lac natural; 4. o zonă biogeografică specifică; 5. două resurse naturale importante în economia ţării; 6. oraşul - capitală; 7. un obiectiv turistic. D. Analizaţi datele statistice din tabelul de mai jos. Suprafaţa Populaţia Statul (km2) (mil.loc) Olanda 41.526 16.491.461 Estonia 45.226 1.324.333

Subiectul II

10 puncte PIB (mld.€) 512 26

Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

1. Calculaţi valoarea densităţii populaţiei şi valoarea PIB/loc. în cele două ţări. 2. Precizaţi o cauză a valorii mari a densităţii populaţiei în Olanda. 3. Precizaţi o cauză a valorii PIB/loc. în Estonia. 6 puncte E. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a energiei nucleare în structura energetică a Franţei. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 71 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 071

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statului marcat, pe hartă, cu literele F şi I; 2. numele oraşelor - capitală marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul Bratislava este marcat, pe hartă, cu numărul ... 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera E are ieşire la Marea ... 3. Alpii Scandinaviei se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 6 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I

Varianta 71 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Are un climat predominant mediteranean statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. F d. G 2 puncte 2. Munţii Alpi sunt localizaţi pe teritoriul statelor marcate, pe hartă, cu literele: a. D şi F b. E şi F c. E şi G d. H şi I 2 puncte 3. Stepa este o zonă de vegetaţie caracteristică statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. D c. E d. G 2 puncte 4. Vulcani activi şi gheizere se află în statul a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 4 c. 12 d. 15 2 puncte 5. Capitala Finlandei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 8 c. 10 d. 14 2 puncte D. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera D. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi cu frecvenţă ridicată, tip de climă specific. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi doi factori care determină mobilitatea teritorială a populaţiei în Europa.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

4 puncte

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 071

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 12; 2. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi B.

4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Vagoane se produc în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 2. Depresiunea Petroşani este situată în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 3. Minereuri de fier se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Podişul Sucevei este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 3 c. 5 d. 6 2 puncte 2. Reşedinţa judeţului Vrancea este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 9 c. 11 d. 12 2 puncte 3. Lacul hidroenergetic Izvorul Muntelui este situat pe râul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 4 c. 5 d. 6 2 puncte 4. Pădurea de conifere este extinsă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. F 2 puncte 5. Un important centru al metalurgiei neferoase este în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 8 b. 9 c. 11 d. 12 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 71 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera A şi clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, influenţă climatică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. o cauză care explică descreştere numerică a populaţiei României după anul 1990. 2. un factor care favorizează creşterea bovinelor în Carpaţii Orientali. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 071 Graficul alăturat se referă la subiectul III A – B şi reprezintă evoluţia temperaturii medii lunare la Atena. A. Precizaţi: 1. o lună în care se înregistrează valoarea medie cea mai ridicată a temperaturii aerului; 2. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai coborâtă a temperaturii aerului; 3. valoarea temperaturii medii în luna ianuarie; 4. valoarea temperaturii medii în luna iulie. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Anotimpul în care se înregistrează temperatura minimă este: a. iarna b. primăvara c. toamna d. vara 2 puncte 2. Valori ale temperaturii medii lunare de 10o C se înregistrează în luna: a. ianuarie b. februarie c. martie d. decembrie 2 puncte 3. Tipul de climat caracteristic pentru Atena este: a. mediteranean (subtropical) b. temperat oceanic c. temperat continental excesiv d. subpolar 2 puncte C. Pentru Bulgaria, precizaţi: 1. două unităţi majore de relief; 2. două resurse naturale importante în economia ţării; 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 3. tipul de climă specific; 4. un râu sau fluviu; 5. oraşul – capitală şi un oraş – port la Marea Neagră; 5. un punct de trecere a frontierei spre România; 6. un obiectiv turistic. D. Analizaţi datele statistice din tabelul de mai jos. Suprafaţa Populaţia PIB Statul (km2) (mil.loc) (mld.€) Austria 83.870 8.192.880 279 Ungaria 93.030 9.981.334 173
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

Subiectul II

10 puncte

1. Calculaţi valoarea densităţii populaţiei şi valoarea PIB/loc. în cele două ţări. 2. Identificaţi o cauză a valorilor densităţii populaţiei în cele două ţări. 3. Identificaţi o cauză a valorilor PIB/loc. în cele două ţări. 6 puncte E. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a hidroenergiei în structura energetică a Norvegiei. 4 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 72 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 072

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera I ; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2, 3, 8. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Vulcani activi se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 2. Are ieşire la Marea Mediterană statul marcat, pe hartă, cu litera ... 3. Este străbătut de fluviul Dunărea oraşul capitală marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

1

Subiectul I

cu numerele 9 şi 11. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. E c. 4 d. 12 2 puncte 4. 4 puncte B. 1 b.. distribuţia spaţială a altitudinilor. tipuri de roci. Precizaţi doi factori care explică diversitatea învelişului biopedogeografic din Europa. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 7 c.. cu numărul 10 este reşedinţa judeţului numit . cu numărul: a. pe hartă. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu litera: a. pe hartă. Precizaţi: 1. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află pe teritoriul statului marcat. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă.. J 2 puncte 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.. D b. 1 b. pe hartă. 2. 8 d. cu numărul: a. 3 b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Petrol se extrage din unitatea de relief marcată. cu numărul: a.Varianta 72 . J 2 puncte 5. numele oraşelor marcate. pe hartă. Oraşul Râmnicu Vâlcea este marcat. 11 d. cu numerele 1 şi 4.. F c. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. numele râurilor marcate. Ministerul Educaţiei. 2 c. 8 c. Fluviul Tibru străbate oraşul-capitală marcat. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Alpilor Scandinaviei. 5 c. cu litera: a. Autoturisme se fabrică în oraşul marcat. Din Munţii Poiana Ruscă izvorăşte râul marcat. D b. E. pe hartă. Hidroenergia are o pondere ridicată (aproape 100%) în producţia de energie electrică în statul marcat. F 2 puncte 3. cu numărul . 10 2 puncte 4. D d. pe hartă. orientarea culmilor şi a văilor principale. B b. cu numărul : a. 12 2 puncte 2. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. pe hartă. 10 d. 9 2 puncte D. D c. Oraşul Alba Iulia este străbătut de râul marcat. cu litera: a. G c. cu numărul: a. pe foaia de examen. 8 c. Cea mai veche unitate de relief este marcată. Oraşul marcat. B b. Gheţari montani sunt pe teritoriul statului marcat.. 5 2 puncte 5. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 072 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. E d. 7 b. gradul de fragmentare. pe hartă. alte aspecte specifice ale reliefului. A. pe foaia de examen. I d. A b. H d. K 2 puncte 2. pe hartă. 6 puncte E. cu litera: a. 6 puncte C. Scrieţi. 3. 6 d. cu litera . 7 b. pe hartă. Oraşul-capitală cu cel mai mare număr de locuitori din Europa este marcat. tipuri genetice de relief. pe foaia de examen. Scrieţi. cu litera: a. 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. C c. F d. Influenţe climatice oceanice sunt specifice unităţii de relief marcată.

Varianta 72 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera F. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, altitudini, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. un factor care explică extinderea vegetaţiei de stepă şi silvostepă în partea centrală şi sudică a unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera A. 2. o cauză care determină frecvente alunecări de teren în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera E. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 072 Graficul de mai sus se referă la subiectul III A – B şi prezintă evoluţia temperaturii medii lunare la Moscova. A. Precizaţi: 1. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai ridicată a temperaturii aerului; 2. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai coborâtă a temperaturii aerului; 3. valoarea temperaturii medii în luna ianuarie; 4. valoarea temperaturii medii în luna iulie. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Anotimpul în care se înregistrează temperatura maximă este: a. iarna b. primăvara c. toamna d. vara 2 puncte 2. Valori ale temperaturii medii lunare de peste 15o C se înregistrează în lunile: a. mai, iunie şi iulie b. mai, august şi septembrie c. iunie, iulie şi august d. decembrie 2 puncte 3. Diferenţa dintre temperatura medie din luna mai şi temperatura medie din luna decembrie este de: a. 5°C b. 10°C c. 15°C d. 20°C 2 puncte C. Pentru Ucraina, precizaţi: 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1. două unităţi majore de relief; 2. două râuri importante care traversează teritoriul ţării; 3. o zonă biogeografică specifică şi un tip sau o clasă de soluri; 4. două resurse naturale şi o ramură industrială bazată pe exploatarea acestora. 5. oraşul – capitală; 10 puncte D. Analizaţi datele statistice de bază din tabelul de mai jos: Suprafaţa Populaţia PIB Statul (km2) (mil.loc.) (mld. €) Germania 357.021 82.422.299 2.585 Finlanda 338.145 5.231.372 172
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

1. Calculaţi valoarea densităţii populaţiei şi valoarea PIB/loc. în cele două ţări; 2. Identificaţi o cauză a valorilor densităţii populaţiei în Finlanda; 3. Identificaţi o cauză a valorilor PIB/loc. în cele două ţări. 6 puncte E. Precizaţi două argumente pentru a explica situarea pe primele trei locuri la producţia de ulei de măsline, la nivel mondial, a Spaniei, Italiei şi Greciei. 4 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 73 - geografie Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 073

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi I; 2. numele oraşelor – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este traversat de fluviul ... 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera J se numeşte... 3. Podişul Doneţk se află situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 6 puncte
Probă scrisă la Geografie - clasa a XII - a 1 Subiectul I

Varianta 73 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Statul care ocupă cea mai mare parte din Peninsula Iberică este marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. H 2 puncte 2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera B, este oraşul: a. Londra b. Madrid c. Paris d. Roma 2 puncte 3. Vegetaţie de tip mediteranean se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. E c. F d. G 2 puncte 4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 este capitala statului: a. Irlanda b. Islanda c. Marea Britanie d. Olanda 2 puncte 5. Statul marcat, pe hartă, cu litera G se învecinează la vest cu: a. Belarus b. Danemarca c. Finlanda d. Norvegia 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera B şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi doi factori care determină prezenţa vegetaţiei de stepă şi silvostepă din Europa de Est. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 073

Probă scrisă la Geografie - clasa a XII - a 2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi H. 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Circuri glaciare există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 2. Graniţa dintre România şi Republica Moldova, o reprezintă râul marcat, pe hartă, cu numărul... 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este reşedinţa judeţului numit ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Pe râul marcat, pe hartă, cu numărul 9 s-a construit lacul de acumulare numit: a. Izvorul Muntelui b. Siriu c. Vidra d. Vidraru 2 puncte 2. Resurse de bauxită se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. B b. C c. G d. H 2 puncte 3. Influenţe climatice scandinavo-baltice pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. D c. F d. H 2 puncte 4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte: a. Barcău b. Crişul Alb c. Crişul Negru d. Crişul Repede 2 puncte 5. Domuri gazeifere sunt specifice unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. B b. D c. E d. H 2 puncte
Probă scrisă la Geografie clasa a XII - a 1 Subiectul II

Varianta 73 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera B şi clima unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera C. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. un argument prin care să ilustraţi originalitatea (unicitatea) Mării Negre. 2. un argument prin care să susţineţi afirmaţia ”În Câmpia de Vest se produc frecvent inundaţii.” 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 073 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectele III A şi B şi reprezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a temperaturii medii lunare şi luna în care s-a înregistrat; 2. valoarea minimă a temperaturii medii lunare şi luna în care s-a înregistrat. 4 puncte B. Precizaţi: 1. lunile în care temperatura aerului are valori cuprinse între 5 – 11º C; 2. anotimpul în care temperatura aerului coboară sub 0ºC şi anotimpul în care temperatura aerului depăşeşte 13ºC; 3. modul de calcul al amplitudinii termice medii anuale. 6 puncte C. Pentru Ungaria, precizaţi: 1. numele unei unităţi de relief; 2. un tip de climă; 3. numele a două râuri şi a unui unui lac natural; 4. o zonă de vegetaţie şi un tip de sol sau o clasă de soluri; 5. o resursă naturală; 6. numele a două oraşe.
Probă scrisă la Geografie clasa a XII - a 2 Subiectul II

10 puncte

D. 1.Calculaţi, folosind datele din tabelul alăturat, densitatea populaţiei pentru Austria şi Germania; 2. Precizaţi o cauză a valorii ridicate a densităţii populaţiei din Belgia. Scrieţi rezultatele obţinute pe foaia de examen. Statul Austria Belgia Germania Suprafaţa Populaţia (km2.) ( nr. loc.) 83.870 8.192.880 30.528 10.379.067 357.021 82.422.299
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

6 puncte E. Precizaţi doi factori care determină valori mai mici ale densităţii populaţiei în Islanda comparativ cu Olanda. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a - XII - a

Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 74 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 074

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi C; 2. numele oraşelor – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 5. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este capitala statului denumit... 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera J are ieşire la Marea... 3. Elveţia se învecinează la nord cu statul marcat, pe hartă, cu litera … 6 puncte
Probă scrisă la Geografie - clasa XII - a 1 Subiectul I

Varianta 74 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Câmpia Padului se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. D d. E 2 puncte 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera G se învecinează în partea de est cu statul numit: a. Danemarca b. Finlanda c. Norvegia d. Polonia 2 puncte 3. De pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera C izvorăşte fluviul: a. Don b. Dunăre c. Rin d. Volga 2 puncte 4. Oraşul-capitală Moscova este marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 3 c. 4 d. 6 2 puncte 5. Statului marcat, pe hartă, cu litera E îi aparţine insula: a. Corsica b. Creta c. Sardinia d. Sicilia 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinaviei şi relieful Alpilor Dinarici. Nota1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea, vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. 1. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică. 2. Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 074

Probă scrisă la Geografie - clasa XII - a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A - E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi G; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 este reşedinţa judeţului numit ... 2. Râurile Bistriţa şi Someşul Mare izvorăsc din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 3. Este situat în sectorul Dunării maritime oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Munţii Bihor se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. D d. F 2 puncte 2. Oraşul Piatra Neamţ este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul : a. 7 b. 8 c. 9 d. 11 2 puncte 3. Râul Prahova este afluentul principal al râului marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 10 c. 11 d. 12 2 puncte 4. Circuri şi văi glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. H 2 puncte 5. Gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. C d. E 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a 1 Subiectul II

Varianta 74 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera G şi relieful unităţii marcate cu litera H. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief,alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. o cauză care determină diferenţa de temperatură medie anuală dintre unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi H. 2. un factor care a determinat amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 074 Diagrama alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu din Europa. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a debitului şi una dintre lunile în care se înregistrează aceasta; 2. valoarea minimă a debitului şi luna în care în care se înregistrează aceasta. 4 puncte B. Precizaţi: 1. lunile în care debitul mediu lunar are valori cuprinse între 150 – 200 m³/sec; 2. lunile în care debitul mediu lunar are valori cuprinse între 200 – 300 m³/sec; 3. modul de calcul al debitelor medii anuale ale râurilor. 6 puncte C. Pentru Republica Moldova, precizaţi: 1. numele unei unităţi de relief; 2. un tip de climă; 3. numele a două râuri; 4. o zonă de vegetaţie; 5. numele a trei oraşe; 6. numele a două puncte de frontieră cu România. 10 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a

D. 1. Calculaţi pe baza tabelului de mai jos, bilanţ ul natural al populaţiei pentru anii 1992 şi 2002; 2 2. Precizaţi o cauză care a determinat valoarea negativă a sporului natural în 2002. Anul 1977 1992 2002 Rata natalităţii (‰) 9,4 9,6 8,1 Rata mortalităţii (‰) 5,8 6,2 8,5 6 puncte

Subiectul II

E. 1. Precizaţi doi factori care au influenţat distribuţia spaţială inegală a populaţiei în regiunile europene. 2. Daţi două exemple de state din UE cu densităţi ale populaţiei de peste 300 loc./ km². 4 puncte

Probă scrisă la Geografie clasa a - XII - a

Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 75 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 075

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi C; 2. numele oraşelor – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 3. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul marcat, pe hartă, cu litera F are ieşire la Oceanul ... 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este capitala statului numit ... 3. Clima subpolară este caracteristică părţii nordice a statului marcat, pe hartă, cu litera: 6 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I

Varianta 75 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1 Oraşul Minsk este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. D c. F d. I 2 puncte 2. Zona pădurilor de amestec (conifere, foioase) sunt specifice statelor marcate, pe hartă, cu literele: a. A şi C b. B şi D c. C şi E d. E şi H 2 puncte 3. O arteră fluvială navigabilă care traversează Europa şi leagă Marea Neagră de Marea Nordului este formată din: a. Dunăre şi Rhin b. Dunăre şi Rhon c. Nipru şi Vistula d. Rhin şi Rhon2 puncte 4. Statul marcat, pe hartă, cu litera I este situat în Peninsula: a. Balcanică b. Iberică c. Italică d. Scandinavă 2 puncte 5. Insulele Sardinia şi Sicilia aparţin statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. E c. F d. H 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima Europei Sudice (Mediteraneene) şi clima Europei de Vest (Atlantice). Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. o cauză care să explice diferenţele mici de temperatură dintre vară şi iarnă din cadrul climatului temperat-oceanic. 2. o caracteristică a reţelei hidrografice din Peninsula Scandinavă. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 4 puncte Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 075

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele F şi H; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Influenţe climatice pontice sunt specifice unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera ... 2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte ... 3. Este situat în Depresiunea Braşov oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Minereu de fier şi marmură se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. F d. H 2 puncte 2. Molisolurile (cernoziomurile) sunt specifice unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. G 2 puncte 3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte: a. Bega b. Caraş c. Cerna d. Timiş 2 puncte 4. Viţa de vie se cultivă pe suprafeţe întinse în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. E 2 puncte 5. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F există: a. alunecări de teren b. circuri glaciare c. cueste d. domuri 2 puncte
Probă scrisă la Geografie clasa a XII – a 1 Subiectul II

Varianta 75 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii marcate cu litera E. Nota 1: Deosebirea şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănari şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. un factor care a determinat formarea Deltei Dunării. 2. un factor care determină densităţi reduse ale populaţiei, sub media pe ţară, în judeţul Caraş-Severin. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 075 Diagrama alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia valorilor medii ale debitelor lunare ale unui râu din Europa. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a debitului mediu şi luna în care se înregistrează această valoare; 2. valoarea minimă a debitului mediu şi luna în care se înregistrează această valoare. 4 puncte B. Precizaţi: 1. anotimpul în care se înregistrează debite medii lunare maxime; 2. anotimpul în care se înregistrează debite medii lunare minime; 3. diferenţa dintre debitul maxim şi debitul minim. 6 puncte C. Pentru Bulgaria, precizaţi: 1. numele a două unităţi de relief; 2. un tip de climă; 3. numele a două râuri; 4. o zonă de vegetaţie; 5. numele a două oraşe; 6. numele a două puncte de frontieră cu România; 10 puncte
Probă scrisă la Geografie clasa a XII – a

D. 1. Calculaţi densitatea reţelei hidrografice, pe baza următoarelor date, utilizând formula: D = L / S; lungimea totală a unui râu (L) = 1.700 km, suprafaţa bazinului hidrografic (S) = 600 km². 2. Precizaţi două argumente care susţin afirmaţia: „Dunărea este un important fluviu european”. 6 puncte

2

Subiectul II

E. Precizaţi tipul de climă de pe ţărmul sudic al Spaniei şi principalul factor care îl determină. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a

Subiectul III

. Este capitala Slovaciei oraşul marcat. Gibraltar este teritoriu dependent de statul marcat.. 2. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 4 puncte B. pe hartă. 3. pe foaia de examen. numele statelor marcate. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 76 . 2. cu literele F şi I. E. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. cu litera .. cu litera .Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numerele 3 şi 7. extremitatea vestică a Europei. Scrieţi.geografie Proba D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul . F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii... Precizaţi: 1. pe hartă. este localizat în statul marcat. A. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 076 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Capul Roca.

B b. pe hartă. 13 şi 15 2 puncte D. pe hartă. 2. pe hartă. Cluj-Napoca d. Râul marcat.. B b. Utilaj petrolier este produs în oraşul marcat. Baia Mare b. Sunt capitale ale unor state . cu litera: a. 3 şi 13 c. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. oraşele marcate. pe hartă. Cerna b. cu numărul 8 se numeşte: a. D c. pe hartă. orogeneză. altitudini. F d.. tipuri de roci pe care s-a format relieful. A. I 2 puncte 5. 6 şi 7 2 puncte 4. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 2. 1. Este denumită „Oraşul de pe Şapte Coline” capitala statului marcat. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Râul marcat. I 2 puncte 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Oraşul marcat. cu numărul 11 străbate oraşul: a. A b. pe hartă. B b. cu numărul 1 se numeşte: a. Suceava d. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. I 2 puncte 3. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful Alpilor Scandinaviei şi relieful Alpilor Dinarici. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Motru d. cu numerele: a. tipuri genetice de relief. Zalău 2 puncte 5. 6 puncte E. Oraşul marcat. cu numerele: a. Bistriţa c. Podişul Bavariei este situat în statul marcat. Lotru c. Unitatea de relief marcată.. cu numărul 3 este străbătut de râul numit . Scrieţi. Precizaţi: 1. cu numărul . Olt 2 puncte 3. pe hartă. 6 puncte C. cu numerele: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Sunt localizate în regiunea geografică Europa Centrală. pe hartă. H d. Notaţi două state europene în care se exploatează combustibilii amintiţi la punctul anterior. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere.Varianta 76 . pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. E.. Sunt centre ale industriei siderurgice. pe hartă. Vegetaţie de tundră există în statul marcat. 1 şi 4 c. C c. 4 puncte B. 5 şi 14 d. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 076 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. 3. Scrieţi. cu litera F se numeşte . Botoşani b. 2 şi 7 c. 2 şi 4 d. oraşele marcate. Vatra Dornei 2 puncte 4. pe foaia de examen. 1 şi 4 b. cu numerele 7 şi 12. pe hartă. H d. numele râurilor marcate. cu litera: a. pe hartă. D d. cu literele A şi C. fragmentare. Piatra Neamţ c. 10 şi 11 d.. G c. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.monarhii constituţionale. 1 şi 4 b. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.geografie Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. Gazul metan este exploatat din unitatea de relief marcată. pe hartă. pe foaia de examen. 1 şi 3 b.. 3 şi 5 2 puncte 2. 2. numele unităţilor de relief marcate. Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice. oraşele marcate. C c.

Precizaţi: 1. 3. Precizaţi două cauze care explică diferenţa dintre cantitatea de precipitaţii înregistrate în Ucraina faţă de cea înregistrată în Franţa. altitudini. cele mai reduse valori ale populaţiei se înregistreazǎ în aglomeratia urbanǎ numitǎ … 3. Scrieţi. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 076 Graficul alǎturat se referă la subiectul III A . 6 puncte E. vegetaţiei şi solurilor. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al Ungariei precizând o asemănare şi două deosebiri. un tip de climat. pe hartă. climei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. aglomeraţia urbanǎ cu aproximativ 5. fragmentare. două râuri (fluvii). două oraşe. 4 puncte 12 milioane locuitori 10 8 6 4 2 0 B. câţi locuitori are aglomeraţia urbanǎ de pe teritoriul Olandei. alte aspecte specifice ale reliefului. A. tipuri de roci pe care s-a format relieful. E. Pentru Germania. pe teritoriul Italiei este situatǎ aglomeraţia urbanǎ numitǎ … 2. răspunsurile aglomeratii urbane corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2. precizaţi: 1.Varianta 76 . două resurse naturale. reţelei hidrografice.B şi reprezintǎ populaţia unor mari aglomeraţii urbane europene. 6. o mare la care are deschidere. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. numărul populaţiei din aglomeraţia urbană Londra. tipuri de relief. 2. pe hartă. două unităţi montane. Precizaţi două argumente prin care să susţineţi afirmaţia: „Unitatea de relief marcată. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III R an st ad R ei hn -R uh r Lo nd ra M ad r id te na M ila no A 6 puncte 10 puncte . cu litera A şi relieful unităţii marcate.geografie Ministerul Educaţiei. 6 puncte E.1 milioane locuitori este situatǎ în Peninsula … C. cu litera E. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 5.” 4 puncte Ministerul Educaţiei. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe foaia de examen. pe hartă. cu litera B reprezintă o regiune importantă de exploatare a combustibililor minerali fosili. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la caracteristicile reliefului.

pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Precizaţi: 1. 2. cu numărul . Munţii Pindului sunt localizaţi în vestul statului marcat. 2. Este străbătut de fluviul Sena. cu litera . pe hartă. 4 puncte B. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrieţi.. cu litera . E. A.. cu literele C şi H. numele oraşelor . 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . numele statelor marcate.geografie Proba D.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 77 .Ministerul Educaţiei... Portul maritim Copenhaga este situat în statul marcat. 3.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. pe foaia de examen. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 077 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. cu numerele 1 şi 4. pe hartă. oraşul marcat.capitală marcate.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 5 şi 11 c. cu numerele 8 şi 11.. A b. D d. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. F 2 puncte D. H 2 puncte 3. cu numerele: a. Datează din perioada antică oraşele marcate. A b. 3 b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. altitudini. Din subsolul unităţii de relief marcate. numele unităţilor de relief marcate.geografie Ministerul Educaţiei. cu numerele: a. pe hartă. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii medii anuale cad în unitatea de relief marcată. J 2 puncte 4. cu litera G. petrol 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 13 2 puncte 2. 7 şi 10 d. fragmentare. cu litera: a.Lacul hidroenergetic Vidra s-a amenajat în unitatea de relief marcată. 7 şi 9 b.. numele râurilor marcate. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. pe hartă. 4 şi 13 b. A b. E. 1 şi 3 c. F d. pe hartă. ape geotermale d.. Scrieţi. tipuri de relief. 4 puncte B. Prezentaţi două argumente privind necesitatea dezvoltării unui sistem de transport modern şi diversificat în statele Europei de Est. cu litera: a. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Apenini şi relieful Munţilor Penini. Numeroase hidrocentrale au fost amenajate pe râurile marcate. pe foaia de examen. Ţărm de tip dalmatic. cu litera . Oraşul marcat. orogeneză. pe hartă. se exloatează: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 6 puncte C. cu literele A şi D. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A. cărbuni b. 12 şi 15 2 puncte 5. pe hartă. 2 şi 4 2 puncte 3. pe foaia de examen.. cu litera: a. cu numărul: a. cu litera . oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. E d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. pe hartă. 9 şi 11 d. Scrieţi. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe hartă. B c.. Este capitala unui stat – monarhie constituţională oraşul marcat. există în vestul statului marcat. 1 şi 2 b. gaz metan c. Scrieţi. pe hartă. D c.. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. B c. 2. cu numărul 6 este reşedinţa judeţului numit. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 077 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. 11 şi 12 2 puncte 2. Resurse hidroenergetice mari şi un grad ridicat de utilizare a hidroenergiei (aproape 100%) le înregistrează statul marcat. 8 şi 9 c.Varianta 77 . 6 puncte E. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 2. 7 c. pe hartă. 8 d. cu numerele: a. 1 şi 5 d. Sunt situate în regiuni cu climat oceanic oraşele marcate. 3. Insulele Baleare aparţin statului marcat.

cu litera D şi relieful unităţii de relief marcate cu litera F. diferenţa dintre temperaturile medii din lunile august şi februarie. Tabelul se referă la subiectul III D – E. amplitudinea termică medie anuală. valoarea maximă a temperaturii medii lunare.153 Sursa: The World Factbook.461 4 247. 2. două tipuri de climă. 2. 2. Precizaţi: 1.526 16.235 57. cu litera: a. tipuri de roci pe care s-a format relieful. D c. popula ţiei unor state 2 ţia şi densitatea medie a popula Subiectul II membre ale Uniunii Europene.528 10. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 077 Analizaţi diagrama în coloane care prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare în oraşul Belgrad. un factor care influenţează debitul redus al râurilor din Podişul Dobrogei. A. Pentru Spania. Influenţe climatice submediteraneene există în unitatea de relief marcată.Varianta 77 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. precizaţi: 1. 6 puncte E.80 3 397. E d. un factor care a contribuit la creşterea densităţii populaţiei în Depresiunea Braşov. pe hartă. 6 puncte E.99 Belgia 30. valoarea minimă a temperaturii medii lunare.57 Regatul Unit 244. Cele mai mari altitudini există în unitatea de relief marcată. alte aspecte specifice ale reliefului. Diagrama se referă la subiectul III A . cu litera: a. treapta majoră de relief în care este situat oraşul. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. 5.280 4. 4. două porturi maritime. precum şi luna în care se înregistrează. altitudini. fragmentare. aparţinând regiunii geografice Europa Vestică. pe hartă.379.491. 4 puncte B. tipuri de relief. estimări la nivelul anului 2006 D. 3. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Nr. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa. B b.geografie Ministerul Educaţiei. 2. E.062. Precizaţi: 1.609. 1 339. 3. D d. C c. 6 puncte C. Scrieţi pe foaia de examen: 1. două state insulare cu recepţie de imigranţi. H 2 puncte 5. B b.14 Olanda 41. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Precizaţi două cauze care influenţează valorile densităţii medii a populaţiei în regiunea geografică Europa Vestică. Menţionaţi: 1. 2. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful unităţii de relief marcate. două unităţi de relief. Suprafaţa Populaţia Densitatea medie a Statul (km²) (loc.067 2 Irlanda 70. F 2 puncte D.820 60. două ramuri industriale care valorifică resursele subsolului menţionate mai sus. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.) populaţiei (loc/km²) crt. pe hartă. două resurse ale subsolului. 4 puncte Ministerul Educaţiei.B. două cauze ale diferenţei dintre valorile densităţii medii a populaţiei din statele Olanda şi Irlanda. precum şi luna în care se înregistrează.

. cu numerele 10 şi 14. 2. Precizaţi: 1. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. pe hartă. E. Capitala Uniunii Europene şi Sediul NATO se află în oraşul marcat. pe hartă. pe hartă. cu numărul .Ministerul Educaţiei...geografie Proba D. 2. cu litera . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. A. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 078 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. pe foaia de examen. Scrieţi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numerele 4 şi 9 sunt situate în zona de climă temperat . Oraşele marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 78 . F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.. 3. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. Lacurile glaciare Ladoga şi Onega sunt situate în statul marcat.. 4 puncte B.. numele statelor marcate. cu literele C şi J.

D d. Scrieţi. A b. D c.. 10 şi 12 d. pe hartă. 15 2 puncte 4. Alba b. E d. Bazinul carbonifer Silezia Superioară este localizat în statul marcat. E. pe hartă. 11 d. E d. B c. pe hartă. D c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. D c. 2. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. A b. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Locomotive şi autoturisme se produc în oraşul marcat. cu litera: a. Scrieţi. I d. 7 şi 11 b. Oraşele marcate. Precizaţi: 1. A. cu litera: a. H 2 puncte 3. 4 puncte B.. Precizaţi trei asemănări între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Pirinei. 5 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. râurile marcate. cu numărul: a. B b. pe foaia de examen. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei.monarhie constituţională oraşul marcat. Scrieţi. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 078 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. numele râurilor marcate. fragmentare.” 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. cu numărul 5 este reşedinţa judeţului numit: a. cu numărul: a. A b. pe foaia de examen.. cu litera . cu numerele 2 şi 3 sunt străbătute de râul . orogeneză. Arad c. pe hartă.Varianta 78 . cu numerele 7 şi 9. 8 şi 10 c. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Oraşul marcat.. Prezentaţi două argumente prin care să susţineţi afirmaţia: „Londra este unul din cele mai mari noduri de transport de pe Glob.baltice sunt caracteristice unităţii marcate. J 2 puncte D. Sibiu 2 puncte 2. pe foaia de examen. cu litera: a. Este centru al industriei aluminiului oraşul marcat. Insula Sardinia aparţine statului marcat. cu litera: a. 6 puncte E. Este capitala unui stat . 2. F 2 puncte 3. cu litera: a. H 2 puncte 4. pe hartă. Hunedoara d. altitudini. H 2 puncte 2. 3 b. numele unităţilor de relief marcate. F d. Oraşul-port Rotterdam se află în statul marcat.Ana este situat în unitatea de relief marcată. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe hartă. pe hartă. 3. 2 c. A b. 6 2 puncte 5. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. J 2 puncte 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu numărul . pe hartă. 6 puncte C. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. Resurse de huilă există în unitatea de relief marcată. D c. 1 b. Prezintă numeroase amenajări hidroenergetice. pe hartă. 11 şi 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 7 c. pe hartă cu numerele: a. C c. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu literele C şi F. tipuri de relief.. Influenţe climatice scandinavo .. B b. H d. Vegetaţia arbustivă de tip maquis apare în statul marcat. Lacul vulcanic Sf.

910 2. două regiuni turistice. Precizaţi: 1. 2.loc.) populaţiei (loc/km²) crt. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Precizaţi două cauze care determină valorile densităţii medii a populaţiei în regiunea geografică Europa Centrală. amplitudinea termică medie anuală. 4 puncte B. precizaţi: 1. diferenţa dintre temperatura medie din luna februarie şi temperatura medie din luna august. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 078 Analizaţi diagrama în coloane care prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare în oraşul Budapesta. A. 4. pe hartă.78 Cehia 78. Diagrama se referă la subiectul III A-B. alte aspecte specifice ale reliefului. populaţia şi densitatea medie a populaţiei unor state membre ale Uniunii Europene.90 România 238. cu literele C şi F.59 Bulgaria 110. pe hartă. ă la Geografie – clasa a XII-a Nr. precum şi luna în care se înregistrează. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D – E şi cuprinde suprafaţa.455 129.021 82. 2. două cauze ale diferenţei dintre valorile densităţii medii a populaţiei din statele Germania şi România. trei resurse ale subsolului.448 111. 357. precum şi luna în care se înregistrează. 2. pe hartă.670. tipuri de roci pe care s-a format relieful.235. o cauză care explică diferenţa dintre cantităţile de precipitaţii medii anuale ce cad în unităţile de relief marcate.866 3. 5. Scrieţi pe foaia de examen: 1. altitudini. tipuri de relief. treapta majoră de relief în care este situat oraşul. estimări la nivelul anului 2006 D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 1.Varianta 78 .845 Sursa: The World Factbook.36 Slovacia 48.86 Germania 4. două porturi maritime. Precizaţi: 1. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. 6 puncte E. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord. 6 puncte C.391 5. fragmentare.299 230. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Suprafaţa Populaţia Densitatea medie a Statul (km²) (nr. 21. cu numărul 3. 10. 2.439. trei ramuri industriale care valorifică resursele subsolului menţionate mai sus. o cauză care explică dezvoltarea industriei chimice în oraşul marcat.000 90.385. E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 6 puncte E. aparţinând regiunii geografice Europa 2 Probă scris Subiectul II Central ă. Precizaţi: 1. două state reprezentative din punct de vedere al numărului de emigranţi. 3. cu litera B şi relieful unităţii marcate cu litera E.422.geografie Ministerul Educaţiei. 7.367 66. 3. valoarea maximă a temperaturii medii lunare.

Sediul Comisiei Europene se află în oraşul marcat. 4 puncte B. cu numărul … 3. A. Scrieţi.geografie Proba D. Oraşul Skopje este marcat. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . numele statelor marcate.Ministerul Educaţiei. numele oraşelor-capitală marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 2. Fluviul Pad (Po) curge pe teritoriul statului marcat. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 079 Harta de mai sus se referă la subiectul I A .C. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 79 . cu literele 5 şi 9. Precizaţi: 1. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă. pe hartă. cu literele D şi I. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere. cu numărul … 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.

pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. Traversează o depresiune de tip „golf” râul notat pe hartă cu numărul: a.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. Unitatea de podiş formată în timpul orogenezei alpine este marcată. cu litera: a. pe hartă. cu numărul 11 este de religie: a. C c. G d. D d. catolică b. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 079 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul lI A – E. cu numărul … 3. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Caucaz. Târnava Mică 2 puncte 2. 3 b. Are ieşire la Marea Baltică statul marcat. H 2 puncte 3. A. orientarea culmilor şi a văilor principale. 4 puncte B. Kiev c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. cu literele B şi G. distribuţia spaţială a altitudinilor. Precizaţi: 1. gradul de fragmentare. 4 c. Precizaţi două argumente care să susţină această afirmaţie. F d. cu litera: a. pe hartă. A b. E 2 puncte 3. Minsk d. E. Târnava Mare d. E 2 puncte 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Someşul Mare b. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. islamică d. tipuri genetice de relief. pe foaia de examen. 6 puncte E. Cea mai mare parte a populaţiei din statul a cărui capitală este oraşul marcat. tipuri de roci pe care s-a format relieful. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. B c. B b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. C c. ortodoxă c. G 2 puncte 2. D c. pe foaia de examen. cu litera A se numeşte: a. pe hartă. pe hartă. Capitala statul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A b. pe foaia de examen. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. alte aspecte specifice ale reliefului. Scrieţi. 4 puncte Ministerul Educaţiei.Varianta 79 . Râul marcat. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Chişinău b. Lacul Vidra se află situat în unitatea de relief notată pe hartă cu litera: a. „Relieful Europei s-a format în perioade geologice diferite”. Scrieţi. Statul cu cea mai mică suprafaţă din Europa este o enclavă situată în statul marcat. cu numerele 7 şi 10. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Someşul Mic c. Aparţine bazinului hidrografic al Prutului râul marcat. A b. Varşovia 2 puncte 4. Scrieţi. numele oraşelor marcate. cu numărul 6 se numeşte: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. C d. Râurile marcate pe hartă cu numerele 5 şi 6 îşi au izvoarele în Grupa Munţilor … 6 puncte C. 5 d. S-au format în timpul orogenezei caledonice munţii din statul marcat. cu litera … 2. 2. protestantă 2 puncte D. cu litera: a.

Precizaţi: 1.Varianta 79 . două oraşe . precum şi luna în care se înregistrează. diferenţelor privind numărul locuitorilor între Europa de Nord şi Europa de Vest. două resurse de subsol. 6 puncte E. etaj climatic. pe hartă. cea mai mare valoare a temperaturii medii lunare. 2. 4. 2. cu numărul 11 este reşedinţa judeţului numit: a. un factor de favorabilitate în dezvoltarea economică a oraşului marcat. amplitudinea medie anuală (diferenţa dintre valorile extreme ale temperaturii în cursul anului). cu C şi clima unitaţii de relief marcate. pe hartă. 3. două ramuri industriale. 2. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. două caracteristici ale climei. precum şi luna în care se înregistrează. Sibiu 5.port maritime. 2. Covasna d. emigrării populaţiei din Europa de Est. Precizaţi: 1. 3. pe hartă. E. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi câte o cauză a: 1. un factor care favorizează creşterea bovinelor în unitatea de relief marcată. 4 puncte B. pe hartǎ. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.geografie Ministerul Educaţiei. 2. Oraşul marcat. cea mai mică valoare a temperaturii medii lunare. 5. 6 puncte C. numărului mai mare de locuitori în Europa Centrală. valoarea temperaturii medii din lunile februarie şi octombrie. două caracteristici ale reliefului. precipitaţii medii anuale. 6 puncte E. cu D. Domuri gazeifere se găsesc în unitatea de relief marcată. Prezentaţi: 1. pe hartă. A b. două luni în care temperatura medie are valori cuprinse între 0 şi 5°C. vânturi. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 079 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectele III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Buzău c. D 2 puncte 2 puncte D. C d. Pentru Franţa. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. cu litera: a. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 10 puncte Subiectul II D. B c. influenţă climatică. cu numărul 7. pe hartǎ. cu litera E. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . A. Braşov b. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a hidroenergiei în structura energetică a Norvegiei.

cu numărul 5 se numeşte … 3.Ministerul Educaţiei. Oraşul-capitală marcat.C. pe hartă. cu litera A şi F. Din fostul stat Cehoslovacia au făcut parte statele actuale marcate. numele oraşelor-capitală marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 80 . numele statelor marcate. Precizaţi: 1. Alpii Dinarici se desfăşoară şi pe teritoriul statului marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 080 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. A. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . E. cu literele C şi … 2. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Scrieţi. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere. 4 puncte B. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă. cu numerele 1 şi 7.geografie Proba D. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.

Cerealele ocupă suprafeţe extinse în unitatea de relief marcată.Varianta 80 . pe hartă. 2 b. E b. Oraşul Alexandria este situat în unitatea de relief marcată. pe hartă. 2. numele oraşelor marcate. cu numerele 8 şi 10. cu litera: a. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 080 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul lI A – D. J 2 puncte 3. cu litera : a. Este situat în Peninsula Balcanică. cu litera … 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. 12 2 puncte 3. B c. cu numerele 1 şi 2. A b. Scrieţi. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: precipitaţii medii anuale. B b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Munţii Rodnei se află în unitatea de relief marcată. cu litera: a. G 2 puncte 2. Unitatea de relief marcată. temperatura medie anuală. cu litera: a. I 2 puncte 2. B c. E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . numele râurilor marcate. 4 puncte B. pe hartă. 10 c. Cea mai veche unitate de relief este marcată. A b. D c. C d. F d. Precizaţi trei deosebiri între clima Europei Vestice şi clima Europei Estice. cu litera C se numeşte … 3. A. pe hartă. Prezentaţi două caracteristici ale reliefului Câmpiei Europei de Est. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. Scrieţi. G c. Precizaţi: 1. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. C b. 12 d. A b. F d. I d. amplitudine termică. gaze naturale) este marcată. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. pe hartă. vânturi. Un important combinat siderurgic este situat în oraşul notat pe hartă cu numărul: a. pe hartă. 15 2 puncte 5. pe hartă. Unitatea subcarpatică cu importante resurse energetice (petrol.geografie Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. I 2 puncte 4. râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. Oraşul . cu litera: a. cu numărul: a. F b. pe hartă. Scrieţi. E c. G 2 puncte 5. Vegetaţia de taiga (pădure de conifere) şi tundra sunt specifice statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. J 2 puncte D. G d. G d. E d.capitală Berna este marcat. H d. Lacul hidroenergetic Vidra se află situat în unitatea notată pe hartă cu litera: a. A b. pe foaia de examen. F c. 6 puncte E. o mare parte din teritoriul statului marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 4 puncte 1. pe hartă. F c.11 d. cu litera: a. Alpii Dinarici se află în statul marcat. cu litera: a. pe hartă. cu litera … 6 puncte C. B c. F 2 puncte 4. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat. pe hartă. 9 b. 6 c.

000 Probă scrisă la Geografie –Ucraina clasa a XII-a 2006 Subiectul II 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. ponderea populaţiei rurale în anul 1921. pe hartă.) Franţa în perioada 1861-1992.) 47. 1946 22 18 2.Varianta 80 . loc. 3.823. Se dă următorul tabel: Ţara Suedia Anul 2006 Suprafaţa ( km² ) 2 603. vânturi. 4. Prezentaţi doi factori care influenţează debitul râurilor din România. 1861 11 26 4 puncte 1911 12 22 1921 13 21 B. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: temparaturi medii anuale. Precizaţi două cauze ale diferenţelor care apar între valorile densităţii medii a populaţiei calculate pentru cele două ţări europene. Prezentaţi două argumente care să demonstreze faptul că Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord dispune de un important potenţial turistic.B. două centre urbane. valoarea densităţii medii a populaţiei pentru Suedia şi Ucraina. Precizaţi două cauze ale creşterii populaţiei urbane din (mil.geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. influenţă climatică. 2. etaj climatic.964 Populaţia (nr. 10 puncte D. un tip de climă. precipitaţii medii anuale. Populaţia Populaţia Anul urbană rurală A. Pentru Italia. pe foaia de examen. 1954 24 18 3. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .700 449. loc. 6 puncte E. populaţia totală din Franţa în anii 1946 şi 1990.) (mil. Calculaţi. E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. precizaţi: 1. Pe baza datelor din tabelul alăturat calculaţi: 1931 20 20 1. 1968 35 15 6 puncte 1982 40 14 1990 42 15 1992 45 14 C. cu litera F şi clima unităţii marcate cu litera H. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. două resurse de subsol. 5.300.000 8. 6 puncte E. două râuri şi un lac natural. ponderea populaţiei urbane în 1992. două unităţi de relief. loc. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 080 Analizaţi tabelul alăturat care prezintă populaţia Franţei pe medii rezidenţiale şi se referă la subiectul III A .

cu numărul 2 se numeşte … 2. pe foaia de examen.Ministerul Educaţiei. Oraşul-capitală marcat. pe hartă. cu litera G se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Precizaţi: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. A.geografie Proba D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 81 . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 081 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. cu litera … 3. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Capitala statului marcat. 4 puncte B. E. Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. numele statelor marcate. Cel mai mic stat din Europa este o enclavă pe teritoriul statului marcat. cu numerele 9 şi 10. 2. numele oraşelor marcate. cu literele B şi C. pe hartă.

H d. E c. 6 puncte E. Giurgeu b. J 2 puncte 4. A. numele unităţilor de relief marcate. cu numărul 11 se numeşte . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. B b. Apenini c. A b. 2. Oraşul marcat. pe hartă. Precizaţi doi factori care favorizează un mare flux turistic spre Italia. Capitala statului marcat. H 2 puncte 2. Vilnius 2 puncte 2. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. D c. cu litera F face parte din familia limbilor: a. Petroşani 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Scrieţi. F d. pe hartă. fino-ugrice b. Riga b. slave 2 puncte D.alte aspecte specifice ale reliefului . pe hartă. B b. pe hartă. pe foaia de examen. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 081 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul lI A – C şi E. cu numerele 2 şi 5. distribuţia spaţială a altitudinilor. Ialomiţa c. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. numele râurilor marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Cel mai mare port maritim al Europei este situat în statul marcat. tipuri de roci pe care s-a format relieful. În unitatea de relief marcată. Au orientare predominant NV-SE culmile munţilor din unitatea de relief marcată. E. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12 . Precizaţi: 1. I d. J 2 puncte 5. Limba vorbită de populaţia statului marcat. pe hartă. Pe teritoriul statului marcat. cu literele A şi C. pe hartă. cu litera: a.… 6 puncte C. pe foaia de examen. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Relief carstic diversificat este specific în unitatea de relief marcată. cu numărul 4 străbate Depresiunea: a. Fluviul Tibru traversează capitala statului marcat.Varianta 81 . Pirinei 2 puncte 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Râul marcat. 4 puncte B. Alpi b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul-port fluvial marcat. Loviştei c. pe foaia de examen. gradul de fragmentare. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera … 2. Maramureş d. Varşovia d. orientarea culmilor şi a văilor principale. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor Ural.geografie Ministerul Educaţiei. tipuri genetice de relief. pe hartă. Penini d. cu litera F se află Munţii: a. pe hartă. Tallinn c. pe hartă. cu litera D se resimt influenţe climatice… 3. pe hartă. D c. germanice c. pe hartă. Olt 2 puncte 3. latine d. Jiu d. cu litera H este: a. cu litera: a. Scrieţi. cu numărul 12 este străbătut de: a. cu litera: a. Buzău b.

2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. tipuri de roci pe care s-a format relieful.145 Populaţia (nr..loc. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Podişului Getic şi relieful Depresiunii Colinare a Transilvaniei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4.loc. 4 puncte 4 B. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . gradul de fragmentare. două râuri sau fluvii. două state din Europa Vestică cu o populaţie ce depăşeşte 60 mil. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cele mai reduse valori ale numărului de locuitori şi statul în care se înregistrează. E c. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 10 puncte D. trei resurse de subsol.loc. un factor care a determinat construirea unui număr mare de iazuri şi heleştee în unitatea de relief marcată. Pentru Franţa. A. două state din Europa Sudică cu o populaţie ce depăşeşte 40 mil. două caracteristici ale agriculturii. cu litera F. E. pe hartă. 2 b. Calculaţi densitatea medie a populaţiei Bulgariei şi Finlandei. oraşul unde se află sediul Parlamentului European. 4 d. un factor care favorizează creşterea în număr mare a ovinelor în unitatea de relief marcată. 3 c. Precizaţi: 1.geografie Ministerul Educaţiei. două porturi maritime.819 110. 6 puncte C.000 7. C b. diferenţa dintre numărul de locuitori din Germania şi România.) 294. distribuţia spaţială a altitudinilor. 2. 5. Precizaţi: 1.B. 6 puncte E. cu numărul: a. 4.Varianta 81 . cel mai populat stat european şi numărul de locuitori din acest stat. Precizaţi două cauze ale valorii negative a bilanţului migratoriu în ţările Europei de Est. înclinare.000 5. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. Vegetaţia alpină este bine reprezentată în unitatea de relief marcată. 3. 2. precizaţi: 1.518. 3. pe hartă. alte aspecte specifice ale reliefului. Străbate o câmpie de subsidenţă râul marcat.372 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 081 Analizaţi diagrama alăturată care prezintă numărul locuitorilor din ţări europene şi se referă la subiectele III A . Se dă următorul tabel: Ţara Islanda Bulgaria Finlanda Suprafaţa (km²) 103. cu litera: a. F d. pe hartă. H 2 puncte D. tipuri genetice de relief. 5 2 puncte 5. pe hartă.231. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.994 338. cu litera G .. 6 puncte E. Precizaţi: 1. Prezentaţi o cauză a densităţii reduse a populaţiei în Islanda.

Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . 3. pe foaia de examen. pe hartă. cu numărul 9 … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Statul marcat. Forma de guvernământ a statului în care se află oraşul-capitală marcat. pe harta.Ministerul Educaţiei. pe hartă. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 82 . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Precizaţi: 1.E. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Scrieţi.. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă.capitală cu numere. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Vulcani activi sunt pe teritoriul ţării marcate. cu numerele 7 şi 8. numele statelor marcate. A.geografie Proba D. cu litera F se numeşte … 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 082 Harta de mai sus se referă la subiectul I A .. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu litera . cu literele C şi E. 2. 4 puncte B.

litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Siret 2 puncte 2. pe hartă. cu litera B. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . C b. cu numărul 8 se numeşte: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Prahova 2 puncte 3. factori ce influenţează clima. 3 b. F d. precipitaţii medii anuale. cu numărul: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. pe hartă. vânturi. cu numerele 2 şi 4. Scrieţi. pe hartă. 4 b. pe hartă. 8 d. Estonia b. Oraşul marcat. 5 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Râul marcat. C b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 082 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. E. 3 b. 10 2 puncte 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Bârlad b. H 2 puncte 4. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. D c.Varianta 82 . pe hartă. Dâmboviţa d. Prut d. Oraşul marcat. pe hartă. E c. cu litera: a. Importante zăcăminte de minereuri de fier şi marmură se exploatează din unitatea de relief marcată. pe hartă. pe hartă. pe hartă. Lituania d. cu litera… 6 puncte C. pe foaia de examen. cu numărul: a. pe hartă. numele oraşelor marcate. pe hartă. F d. 9 2 puncte D. Fluviul Nipru traversează statul a cărui capitală este oraşul marcat. A. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Este traversat de fluviul Vistula oraşul-capitală marcat. Statul marcat. amplitudine termică. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. cu literele F şi H. 8 2 puncte 3. cu litera: a. Cel mai important bazin de exploatare a lignitului este situat în unitatea de relief marcată. 2. cu litera A. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera… 3. Argeş b. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Ucraina 2 puncte 5. pe hartă. Este o monarhie statul marcat. Influenţe climatice pontice se resimt în unitatea de relief marcată. pe hartă. Scrieţi. temperaturi medii anuale. pe hartă. pe hartă. 5 c. Moldova c. Precizaţi: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul 6 este străbătut de râul: a. pe foaia de examen. 5 c. Oraşul San Marino este marcat. Scrieţi. 7 d. Letonia c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu numărul: a. cu litera D se numeşte: a. 6 puncte E.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi două cauze care să explice valorile mici ale densităţii populaţiei din statul marcat. 7 d. cu numărul 3 este reşedinţa judeţului … 2. pe foaia de examen. cu litera G şi clima statului marcat. Călmăţui c.

diferenţa dintre cantităţile medii de precipitaţii înregistrate în lunile mai şi decembrie. cu litera: a. 1. 3. Vegetaţie alpină se dezvoltă în unitatea de relief marcată. 2.491. B c. 2. A b. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 5.299 357. 4 puncte B. o zonă de vegetaţie. amplitudinea termică medie anuală. precizaţi: 1. un timp de climă. G 2 puncte 2 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. tipuri genetice de relief. Menţionaţi o cauză a valorilor mari ale densităţii populaţiei.100. pe baza datelor din tabel. Precizaţi: 1. 6 puncte E. 1. densitatea populaţiei din statele respective. cu doar 1% din populaţia activă”. C c.461 41. două oraşe . 1. pe hartă. 3. două resurse naturale.526 2. o de relief 2 Probă scris ă unitate la Geografie – clasa a XII-a 2. cu litera: a. 3. cu litera B şi relieful unităţii marcate pe hartă cu litera G. numele unei insule sau a unui arhipelag care aparţine acestui stat. B b.422. Precizaţi statul cu cea mai mare densitate a populaţiei.loc. F d. Precizaţi două argumente pentru a susţine afirmaţia: “Agricultura britanică produce 60% din necesarul de hrană al ţării.o mare varietate a reliefului”. 2. în statul respectiv. 6 puncte C. E. temperatura maximă.porturi maritime. precum şi luna în care s-a înregistrat. pe hartă. 4. alte aspecte specifice ale reliefului. 4 puncte Ministerul Educaţiei. o cauză a varietăţii influenţelor climatice de pe teritoriul ţării noastre.) (km2) crt. Precizaţi un argument pentru a susţine afirmaţia: “Franţa se caracterizează printr . Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. C d. D 5.Varianta 82 . A. Germania 82. Populaţia Suprafaţa Ţara (nr. pe hartă. Olanda 16.021 3. Podgoria Murfatlar este situată în unitatea de relief marcată. Calculaţi. orientarea culmilor şi văilor principale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.391 2. 7. Subiectul II 10 puncte D. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. două ramuri industriale care prelucrează resursele locale. tipuri de roci. Portugalia 10.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi două cauze care au condus la defrişările masive ale suprafeţelor de pădure din ţările Europei Sudice. un factor care determină densităţi mari ale populaţiei în judeţul Prahova. 6. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 082 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa.000 92. gradul de fragmentare. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. distribuţia spaţială a altitudinilor. Referitor la Grecia. Nr.

.. pe hartă cu litera B se numeşte. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu literele C şi J. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 83 . 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1... În Peninsula Italică este situat oraşul-capitală marcat. numele statelor marcate. 2. 2. Statul marcat. pe hartă.. Precizaţi: 1. pe hartă. 3. cu numărul . 4 puncte B. Alpii Scandinaviei se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 083 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. A..Ministerul Educaţiei. numele oraşelor .geografie Proba D. cu numerele 4 şi 6. pe foaia de examen. Scrieţi. cu litera . E. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu.capitală marcate.

pe hartă.. gradul de fragmentare. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. tipuri genetice de relief. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. E. 15 2 puncte 2. pe hartă. I 2 puncte 5. 1 b. 1 b.Europeană se află pe teritoriul statului marcat. G 2 puncte 3. cu litera: a. pe hartă. pe hartă. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 3 c. Oraşul Berna este capitala statului marcat. pe hartă. H d. cu numărul . Câmpia Nord . pe hartă. A. Zăcăminte de marmură şi minereu de fier există în subsolul unităţii de relief marcată. 2. cu numărul: a. 6 puncte C. Precizaţi: 1. Este situat în Subcarpaţii Getici oraşul marcat. 2. 9 b. D d. Capitala Federaţiei Ruse este oraşul marcat. I 2 puncte 3. cu litera: a. Prezintă şisturi verzi unitatea de relief marcată. 4 puncte B. 6 2 puncte 4. Scrieţi. Prezintă relief de domuri unitatea de relief marcată. pe hartă. C c. B b.. J 2 puncte 4. cu numărul: a. C b.. 4 d.. pe hartă. Scrieţi. 2 c. E d. orientarea culmilor şi a văilor principale. 11 c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 083 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat. cu litera . Conuri şi cratere vulcanice sunt prezente în unitatea de relief marcată. tipuri de roci. 12 d. Capitala Spaniei este marcată. numele râurilor marcate. H 2 puncte 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.geografie Ministerul Educaţiei. numele oraşelor marcate. Precizaţi doi factori care au determinat prezenţa stepei şi a silvostepei în sud-estul Europei.. pe foaia de examen. C c.Varianta 83 . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Focşani c. distribuţia spaţială a altitudinilor. cu litera . G d.. 3. A b. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. D b. pe hartă. Slobozia 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Buzău b. E c. Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. F c. pe foaia de examen. G d. Străbate Podişul Getic râul marcat. cu numărul: a. A b. Galaţi d. 6 puncte E. pe hartă. pe foaia de examen. F c. cu numerele 9 şi 10. cu litera: a. 13 2 puncte D. cu litera: a. cu numerele 1 şi 6. pe hartă. alte aspecte specifice ale reliefului. cu numărul 2 străbate oraşul: a. Râul marcat. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Urali. 5 d.

4 puncte 160 140 120 Precipitaţii (mm) 100 80 60 40 B. 180 mm 6 puncte C. 4 puncte Ministerul Educaţiei. tipuri de roci. Precizaţi două cauze care determină diferenţa de populaţie urbană dintre Albania şi Belgia. o cauză care determină cantităţi reduse de precipitaţii în unitatea de relief marcată. Anotimpul cu cele mai mici valori ale precipitaţiilor este: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 083 Analizaţi diagrama în coloane care prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare (exprimate în mm) la o staţie meteorologică din Europa şi se referă la subiectul III A şi B. 90 mm c. 2. un factor natural care determină densităţi reduse ale populaţiei în unitatea de relief marcată. cu numărul: a. numele a două unităţi de relief.geografie Ministerul Educaţiei. Este reşedinţa judeţului Suceava oraşul marcat. 145 mm d. alte aspecte specifice ale reliefului. toamna d. Precizaţi o cauză a diferenţei de densitate a populaţiei dintre cele două state. 3. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 5. cu litera F şi relieful unităţii marcată. pe hartă. distribuţia spaţială a altitudinilor. precizaţi: 1. Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa. vara 2. Referitor la Germania. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. 2. numele unui oraş – port fluvial. iarna b. 6 puncte E. 10 c. tipuri genetice de relief. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează.9 97 1. E. 9 b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.loc) (%) Ţara Albania 28700 3. iarna b. gradul de fragmentare. cu litera G. cu litera E. toamna d. Diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă de precipitaţii medii lunare.Varianta 83 . 10 puncte D. numărul de locuitori şi ponderea populaţiei urbane a două state europene. 6 puncte E. 2. un tip de climă. primăvara c. 55 mm b. pe hartă. Precizaţi: 1. 11 d. Precizaţi două argumente conform cărora turismul din Italia este mai dezvoltat şi mai diversificat decât cel din Olanda. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Scrieţi pe foaia de examen litera 20 corespunzătoare răspunsului corect. primăvara c. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . A. Precizaţi: 1. 0 I F M A M I I A S O N D pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai Lunile anului jos: 1. 4. orientarea culmilor şi a văilor principale. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. Calculaţi densitatea populaţiei din Albania şi Belgia. vara 3.2 38 Belgia 30500 9. Suprafaţa Populaţia Populaţie urbană (km2) (mil. pe hartă. Anotimpul cu cele mai mari valori ale precipitaţiilor este: a. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 12 2 puncte D. pe hartă. pe hartă. este: a. cu litera G. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. numele a două râuri sau fluvii. două resurse de subsol şi două ramuri 2 industriale dezvoltate prin prelucrarea acestora. 2. 3.

pe hartă. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. Se acordă 10 puncte din oficiu.. 2. cu litera . numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă.Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. numele statelor marcate. Scrieţi. Capitala Portugaliei este oraşul marcat. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Aglomeraţia urbană Randsthad Holland se află în statul marcat... F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 2. A. cu numerele 6 şi 7. pe hartă.. E. pe hartă.. 4 puncte B. cu literele F şi J. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 084 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.geografie Proba D. cu numărul . Cel mai sudic gheţar actual este localizat în munţii din sudul statului marcat. pe foaia de examen. cu litera. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 84 . 3.. Precizaţi: 1.

Grecia b. cu numărul: a. pe hartă.pe hartă. cu litera: a. pe hartă. D d. 4 puncte B.. amplitudine termică. C b. Scrieţi. 4 b. Oraşul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. numele râurilor marcate pe hartă cu numerele 1 şi 5. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. H 2 puncte 2. pe foaia de examen. Precizaţi: 1. 5 d. Irlanda c. o cauză care explică valorile mari ale ponderii populaţiei vârstnice. B c. Pentru statele din Peninsula Scandinavă precizaţi: 1. pe hartă. Luxemburg d. se găsesc pe teritoriul statului marcat. B c. precipitaţii medii anuale. 2. Olt 2 puncte 5. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II .. H 2 puncte 3. Influenţe climatice scandinavo-baltice se resimt în unitatea de relief marcată. pe hartă. pe hartă. numele oraşelor marcate. G d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Ungaria 2 puncte 4. E c. 8 d. D c. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat pe hartǎ cu litera E şi clima statului marcat pe hartǎ cu litera H. E d.cu litera. Oraşul Reşiţa este situat în unitatea de relief marcată. C b. Scrieţi.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera . 3. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. cu litera: a.. Munţii formaţi în orogeneza alpină. Cea mai tânără unitate de relief este marcată. 10 2 puncte 2. cu numărul: a. Gorj c. Scrieţi. Are relief predominant de câmpie statul marcat. cu litera: a. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Statul marcat. cu numerele 9 şi 12. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. G 2 puncte 4. pe foaia de examen. Capitala Elveţiei este oraşul marcat. 6 c. Dolj b. cu litera: a. cu litera . Se exploatează importante zăcăminte de minereu de fier din statul marcat. cu litera: a. A b. E. pe hartă. temperaturi medii anuale. Mehedinţi d.. vânturi. Relieful de cueste este caracteristic unităţii de relief marcată. 3 c. Cele mai mari altitudini din ţară se înregistrează în unitatea de relief marcată.. pe hartă. cu litera D se numeşte: a. A b. 2.Varianta 84 . cu litera: a. A. Poartă denumirea de piemont unitatea de relief marcată. 2 b. J 2 puncte 5. F d. D d. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului numit: a. B b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 084 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. H 2 puncte D. Câmpia Bărăganului este traversată de râul marcat. pe hartă. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. E d. pe foaia de examen. D c. o cauză a valorii reduse a densităţii popualţiei în această parte a Europei. pe hartă. pe hartă. 6 puncte E. B c. A b. pe hartă. 6 puncte C. F 2 puncte 3.

5. tipuri de roci. Scrieţi pe foaia de examen litera Lunile anului corespunzătoare răspunsului corect. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat 6 puncte E. tipuri genetice de relief. două state vecine. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 3. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 4. 2. Precizaţi: 1. Precizaţi: 1. 74 mm c. 25 mm b.1 65 1. vara 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 084 Analizaţi reprezentarea grafică alăturată care prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa şi se referă la subiectul III A şi B. Calculaţi densitatea populaţiei din Islanda şi Ungaria. cu litera B şi relieful unităţii marcată. numărul de locuitori şi ponderea populaţiei urbane în două state europene: Suprafaţa Populaţia Populaţie urbană (km2) (mil. un factor care a determinat amplasarea unui număr mare de termocentrale în unitatea marcată. valoarea maximă a medii lunare şi luna înregistrează. Diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă de precipitaţii medii lunare. cu litera C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. alte aspecte specifice ale reliefului. 2. 90 Precipitaţii (mm) precipitaţiilor în care se precipitaţiilor în care se 4 puncte 80 70 60 50 40 30 20 10 0 I F M A M I I A S O N D B. 10 puncte D. 2. Pentru Grecia. este de: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.Varianta 84 . iarna b. orientarea culmilor şi a văilor principale. gradul de fragmentare. cu litera B. distribuţia spaţială a altitudinilor. o cauză care explică cantităţile mari de precipitaţii medii anuale din unitatea marcată. valoarea minimă a medii lunare şi luna înregistrează. Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa. numele peninsulei în care este situată.3 92 Ungaria 93032 10. toamna d. iarna b. Precizaţi două argumente pentru care turismul din Franţa este mai dezvoltat şi mai diversificat decât cel din Olanda. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . numele a două insule. pe hartă. pe hartă. 6 puncte E. pe hartă. 99 mm 6 puncte C. vara 2. E. cu litera E. Anotimpul cu cele mai mici valori ale debitului este: a. numele a trei oraşe.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. 85 mm d. primăvara c. loc) (%) Ţara Islanda 102819 0. Precizaţi o cauză a diferenţei de densitate a populaţiei din cele două state. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Anotimpul cu cele mai mari valori ale debitului este: a. 2. precizaţi: 1. primăvara c. toamna d. 100 A. două ramuri economice dezvoltate.

geografie Proba D.capitală cu numere. cu numărul 14 se numeşte . Se acordă 10 puncte din oficiu. Oraşul-capitală marcat. E. pe hartă. cu literele D şi J. 2. pe hartă. 4 puncte B. pe hartă. cu numărul 12 este situat în bazinul hidrografic al fluviului . pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Scrieţi. A. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 85 . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.capitală marcate... cu numerele 7 şi 15. Munţii Pindului sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. Precizaţi: 1. numele statelor marcate. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 085 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. numele oraşelor . 2. cu litera … 3. pe hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . Oraşul marcat.Ministerul Educaţiei.. pe foaia de examen..

Râul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 6 puncte E. 6 puncte C. pe hartă..geografie Ministerul Educaţiei. G d. cu numărul 6 traversează reşedinţa judeţului numit . Elveţia d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu numerele 7 şi 12. C b. Petrol şi sare se exploatează din subsolul unităţii de relief marcate. 11 d. Oraşul marcat. cu litera: a. Oraşul marcat. 8 b. cu litera: a. A. pe hartă. D c. Influenţele climatice scandinavo–baltice pătrund în unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. cu litera: a. F c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Unităţi montane vechi. E c. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. pe hartă. 9 c.. cu literele C şi E. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. E 2 puncte 2. Temperaturi medii anuale mai mari de 10°C sunt specifice unităţii marcate. Scrieţi. 4 puncte Ministerul Educaţiei. J 2 puncte 3. H 2 puncte 3. Este situat în Câmpia de Vest oraşul marcat. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă cu litera: a. cu litera C sunt pătrund influenţe climatice … 2. A b. pe hartă. pe hartă. clima mediteraneană este caracteristică părţii sudice a statului marcat. pe hartă. D d. În unitatea de relief marcată. F c. I d. Austria b. factorii genetici. H d. J 2 puncte 2. F d. Croaţia c. cu numărul 11 este capitala statului numit: a. pe hartă. G d. precipitaţii medii anuale. 4 puncte B. 2. Scrieţi. In Europa de Vest. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. C b. pe foaia de examen. pe hartă. C c. amplitudine termică.Varianta 85 . vânturi. C b. pe hartă. B b. H c. cu A şi clima statului marcat cu C. cu numărul 11 se numeşte . Slovenia 2 puncte 5. cu litera: a. cu litera: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere . E. se găsesc pe teritoriul statului marcat.. temperaturi medii anuale. pe hartă. cu numărul: a. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. I 2 puncte D. statul marcat. Scrieţi. caledoniene. Prezentaţi două cauze care au determinat o densitate redusă a căilor ferate în Peninsula Scandinavă. D d. G 2 puncte 4. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Ca formă de guvernământ este monarhie.. C b. B c. Precizaţi: 1. 3. numele oraşelor marcate. J 2 puncte 4. B b. pe hartă. cu litera: a. Pădurile de conifere (taiga) se dezvoltă pe teritoriul statului marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 085 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D.

două porturi maritime. Pentru Franţa. Precizaţi: 1. pe hartă.Varianta 85 . sunt afluenţi ai Bistriţei b. 2. Râurile marcate. două cauze ale creşterii debitelor medii lunare în intervalul martie . 6 puncte E. Precizaţi două condiţii de aderare la UE pentru statele candidate. un factor care determină caracterul continental al climei pe teritoriul Ucrainei. tipuri genetice de relief. 4. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 085 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu din Europa. Pentru statele care doreau să adere la UE. 1. un factor natural care nu favorizează dezvoltarea culturilor agricole în Carpaţii Meridionali. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 6 puncte E. valoarea maximă a debitului mediu luar şi luna în care se înregistrează. politică. socială şi culturală. trei ramuri industriale care valorifică resursele subsolului menţionate mai sus. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .mai. 2. Explicaţi. 2. un factor care determină debitele medii lunare reduse din intervalul septembrie – decembrie. pe hartă. un argument care ilustrează originalitatea Mării Negre. pe hartă. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. cu numerele 2 şi 3: a. A. pe scurt. fiecare condiţie de aderare amintită mai sus. 6 puncte C. două regiuni turistice.geografie Ministerul Educaţiei. Prezentaţi: 1. 2. trei resurse ale subsolului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. E. 10 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. valoarea minimă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează. Precizaţi: 1. sunt afluenţi ai Siretului 2 puncte D. gradul de fragmentare. distribuţia spaţială a altitudinilor. Comisia Europeană a stabilit condiţii de aderare. Precizaţi: 1. 2. tipuri de roci. sunt amenajate hidroenergetic d. Integrarea în Uniunea Europeană vizează viaţa economică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. orientarea culmilor şi a văilor principale. izvorăsc din Subcarpaţii Moldovei c. 2. alte aspecte specifice ale reliefului. 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera B. 4 puncte B. precizaţi: 1. două avantaje ale producerii hidroenergiei comparativ cu alte modalităţi de obţinere a energiei electrice. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu litera A şi relieful unităţii de relief marcată.

6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 086 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. 3. 4 puncte B. Precizaţi: 1. pe hartă. cu numărul 1 este traversată de fluviul numit . numele oraşelor .geografie Proba D. Capitala marcată. pe hartă.capitală marcate. cu litera G se numeşte . numele statelor marcate.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 86 . Capitala statului marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. A.. pe hartă.. pe foaia de examen. cu numerele 10 şi 12. pe hartă. 2. Scrieţi.. 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera . Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat.. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . E. cu literele F şi G.capitală cu numere.

pe hartă. cu litera … 3. altitudini. A b. Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior. A b. cu numărul: a. pe foaia de examen. cu literele D şi E. Relieful glaciar are cea mai mare dezvoltare în unitatea de relief marcată. pe hartă.. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică. E d. Influenţele climatice oceanice sunt specifice unităţii de relief marcate. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere . cu litera: a. D c. C b. Relieful carstic are o mare dezvoltare în unitatea de relief marcată. cu numerele 10 şi 11.. 10 c. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Scrieţi. B c. Capul Roca. pe hartă. Bauxită se exploatează din subsolul unităţii de relief marcate. 10 c. cu litera: a. 10 d. Scrieţi. este situat pe teritoriul statului marcat. 2. tipuri genetice de relief. 11 d. 12 2 puncte D. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. 6 puncte E. G d. H 2 puncte 2. 9 b. E c. Străbate Podişul Getic râul marcat. pe hartă. 9 c. pe hartă. 11 d. 4 puncte B. 12 2 puncte 4. D c. cu numărul 6 este reşedinţa judeţului. pe hartă. C b. C d. Este capitala unui stat-monarhie constituţională oraşul marcat. pe foaia de examen.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera … 6 puncte C. 2. pe hartă. J 2 puncte 5. cu litera: a. pe hartă. 8 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. sare şi cărbuni se exploatează din unitatea de relief marcată. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 086 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E.Varianta 86 . Podişul Doneţk se află pe teritoriul statului marcat. Oraşul marcat. E d. gaze naturale. Oraşul . cu litera: a. 11 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. E.capitală Praga este marcat. H d. numele unităţilor de relief marcate. fragmentare. 4 c. 8 b. Scrieţi. G 2 puncte 4. cu numărul: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. cu litera: a. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. H 2 puncte 3. Resurse de petrol. 2. pe foaia de examen. 3 b. pe hartă. Precizaţi trei asemănări între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor Pirinei. numele râurilor marcate. B b. D c. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 1. numărul: a. pe hartă. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 11 2 puncte 3. extremitatea vestică a continentului european. Vegetaţia de tundră este specifică în nordul statului a cărui capitală este marcată. pe hartă. 8 b. A. cu numărul: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. D 2 puncte 2.

două luni în care debitul mediu depăşeşte 300 m3/s. orientarea culmilor şi a văilor principale. Explicaţi acest fapt. 3. pe hartă. 6 puncte E. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. statul cu cea mai mare pondere a populaţiei active în sectorul primar.9 Grecia 20. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. un oraş-port fluvial. Precizaţi o cauză a creşterii ponderii populaţiei ocupate în sectorul terţiar pentru ţările din tabel. tipuri genetice de relief. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 086 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu care străbate Europa. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D – E şi prezintă ponderea populaţiei active pe cele trei sectoare ocupaţionale. Explicaţi ponderea mare a populaţiei ocupate. un argument care să susţină afirmaţia: „În unitatea marcată. 5.geografie Ministerul Educaţiei.6 Portugalia 11. Amenajări hidroenergetice sunt pe râul marcat. cu excepţia industriei alimentare.3 35. precizaţi: 1. pe hartă cu litera E şi relieful unităţii marcate. gradul de fragmentare.5 32. 2. o cauză care determină cantităţi reduse de precipitaţii în unitatea marcată. oraşul-capitală.Varianta 86 . cu litera C. o unitate montană şi o unitate de podiş. tipuri de roci. E. 2. Precizaţi: 1. în sectorul terţiar. 1. pe hartă. două state vecine. 9 c. Explicaţi acest fapt.8 23. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 4 puncte Ministerul Educaţiei.1 27. 6 puncte E. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. 6. pe hartă cu litera F. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Precizaţi: 1. alte aspecte specifice ale reliefului.0 68. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.7 Ungaria 15. 6 puncte C.4 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D.8 55. 2. 2 Subiectul II Ponderea populaţiei active Statul Primar Secundar Terţiar (%) (%) (%) Franţa 4. o resursă energetică şi numele unui bazin de exploatare. 3. Pentru Germania. o cauză debitelor medii lunare reduse din intervalul noiembrie-ianuarie. valorile debitului mediu din lunile martie şi octombrie. în Franţa. 2.4 49. o cauză debitelor medii lunare mari din intervalul martie-august. 4 puncte B. cu litera G există o mare diversitate petrografică”. cu numărul: a. 12 2 puncte D. Precizaţi: 1. membre ale UE. pe hartă. 4. 10 d. distribuţia spaţială a altitudinilor. 2. 7 b. diferenţa dintre debitul mediu din luna mai şi debitul mediu din luna ianuarie. două ramuri industriale. Precizaţi: 1. statul cu cea mai mică pondere a populaţiei active în sectorul primar.6 55. A.

4 puncte B.Ministerul Educaţiei. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.geografie Proba D.. pe hartă.capitală cu numere.. numele statelor marcate.. pe hartă. pe hartă. 2. Are ieşire la Marea Adriatică statul marcat. Scrieţi. A. pe foaia de examen. cu numerele 6 şi 10. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 87 . Oraşul-capitală marcat.. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Capitala statului marcat. 2. Precizaţi: 1. cu numărul 12 se numeşte … 3. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 087 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera . Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. cu literele A şi G. E.capitală marcate. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . numele oraşelor . cu litera C este traversată de fluviul numit .

B c. Ucraina 2 puncte D. cu litera: a.000 locuitori este marcată. Vaslui 2 puncte 4. altitudini. pe hartă. cu aproape 300. 2.geografie Ministerul Educaţiei. Influenţe climatice continentale şi pontice sunt specifice unităţii de relief marcată. cu litera: a. pe hartă. 4 puncte B. cu numărul 3 se numeşte: a. cu litera: a. tipuri de relief. Munţii Pirinei constituie graniţa nord-estică a statului marcat. pe foaia de examen. cu literele D şi E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Prahova d.capitală marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Scrieţi. Botoşani c. numele râurilor marcate. J 2 puncte 5. Temperaturi medii anuale mai mari de 11°C sunt specifice unităţii marcate. D c. Relief vulcanic şi gheizere sunt specifice statului marcat. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Suceava d. Râul marcat. Ljubljana d. Piatra Neamţ d. A b. 15 2 puncte 4. Berlin b. C c. Zăcăminte de gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată. F 2 puncte 3. Dâmboviţa c. orogeneză. Oraşul . cu numărul 11 se numeşte: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi: 1. pe hartă. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Letonia c. Statul marcat. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinaviei şi relieful Munţilor Alpi. 6 puncte E. cu litera E se numeşte: a. Oraşul marcat. Bacău b. cu litera … 6 puncte C. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 087 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. A.Varianta 87 . Jijia b. Viena 2 puncte 2. Vrancea 2 puncte 2. Estonia b. Scrieţi. Scrieţi. numele unităţilor de relief marcate. Trotuş 2 puncte 3. cu numărul: a. Unitatea montană în care s–a dezvoltat un oraş. Lituania d. Berna c. E d. pe hartă. pe hartă. Moldova c. 8 b. E. pe hartă. pe hartă. Prezentaţi două cauze ale mobilităţii populaţiei în statele din spaţiul Peninsulei Balcanice. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Buzău b. reşedinţă de judeţ. pe hartă. D d. pe hartă. pe hartă. fragmentare. pe foaia de examen. C b. pe hartă. cu litera … 3. Oraşul marcat. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului: a. pe hartă. 10 c. cu numărul 9 se numeşte: a. cu numerele 1 şi 6. cu litera … 2. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe hartă. 11 d. A b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. E d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. În Peninsula Scandinavă este situată capitala marcată.

geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . valoarea maximă a temperaturii medii lunare. A b. 6 puncte E.21 397.046 82.324. pe hartă. 2 1 3 5 4 6 Danemarca Estonia Finlanda Germania Letonia Olanda Nr.526 16. cu excepţia capitalei.Varianta 87 . două unităţi montane. o cauză a valori scăzute a densităţii scăzute a populaţiei din Finlanda. 3. G 2 puncte D. două oraşe. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi: 1. statul cu valoarea cea mai mare a densităţii medii a populaţiei.461 Densitatea medie a populaţiei Subiectul II (loc/km2) 126.274.372 338. modul de calcul al temperaturii medii anuale. 6 puncte E. un factor climatic care etermină valorile mari de temperatură din lunile iulie şi august. Statul Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a crt.pe hartă cu litera D. petrol.491. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D – E. un factor natural care a favorizat dezvoltarea culturii cerealelor pe suprafeţe extinse în Câmpia de Vest. două ramuri industriale (cu excepţia industriei alimentare). cu litera: a. 6. statul cu valoarea cea mai mică a densităţii medii a populaţiei. Precizaţi: 1. un tip climatic specific acestui stat. 2.450. 2.661 1. fragmentare. 2.28 15.cu litera C şi relieful unităţii marcate. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. E. un factor care a favorizat dezvoltarea industriei siderurgice în oraşul Galaţi. o zonă turistică. 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 087 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor şi precipitaţiilor medii lunare.07 35. estimări la nivelul anului 2006 D. Precizaţi: 1. Resurse de sare.48 29. alte aspecte specifice ale reliefului. Suprafaţa Populaţia 2 (nr. F d.735 64.145 357. 3.589 41.231. 6 puncte C. Precizaţi două cauze care determină valorile diferite ale densităţii medii a populaţiei în statele Germania şi Letonia. gaze naturale se exploatează din unitatea de relief marcată. 2. Pentru Italia. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. D c. tipuri de roci pe care s-a format relieful. precum şi luna în care se înregistrează.333 45. A. precizaţi: 1. 5. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. pe hartă. Precizaţi: 1.47 231.13 Sursa: The World Factbook. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. altitudini. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. valoarea minimă a cantităţii de precipitaţii înregistrată într-o lună.500. 4.loc) (km²) 43 094 5. 4 puncte B.850 2. două resurse naturale.226 5. tipuri genetice de relief. 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. precum şi luna în care se înregistrează.

răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu literele C şi H. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. Oraşul marcat. 2. pe hartă. cu litera ... cu litera H se numeşte . pe hartă. cu numerele 4 şi 15. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Precizaţi: 1. numele statelor marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 88 .Ministerul Educaţiei... pe hartă. E. Statul marcat. 2. „Ţara fiordurilor” este marcată. 3.geografie Proba D. cu numărul 2 este situat în Peninsula .. Se acordă 10 puncte din oficiu.. 4 puncte B. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. Scrieţi. numele oraşelor-capitală marcate. pe foaia de examen. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 088 Harta de mai sus se referă la subiectul I A–D. pe hartă. A.

numele unităţilor de relief marcate. numele râurilor marcate. cu numărul: a. 2. amplitudine termică. vânturi. D d. Luxemburg c. cu litera I. J 2 puncte D. Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice. pe hartă. 1. pe hartă. E. cu litera: a. cu litera J se numeşte: a. Relief de dealuri pe structuri de tip „dom” este specific unităţii marcate. 1 b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Slovenia 2 puncte 3. Statul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. pe foaia de examen. 4 puncte Ministerul Educaţiei. E d. A b. pe hartă. B b. pe foaia de examen. Viticultura este activitatea economică specifică statului marcat. cu litera: a. O subunitate a Podişului Moldovei este marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. de tranziţie c. Slovacia d. cu numărul 5 este capitala statului: a. cu numerele 1 şi 5. de ariditate b. Belarus c. pe hartă. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 088 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. cu litera: a. cu litera G şi clima statului marcat. pe hartă. Notaţi două state europene în care se exploatează combustibilii amintiţi la punctul anterior. I 2 puncte 5.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. cu litera B se numeşte … 6 puncte C. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. D c. B c. pe hartă. 4 puncte B. 3 c. pe hartă. H 2 puncte 3. Scrieţi. oceanice d. 6 puncte E. pontice 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. C c. C b. Irlanda 2 puncte 4. pe hartă. pe foaia de examen. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: precipitaţii medii anuale. pe hartă. pe hartǎ.Varianta 88 . Danemarca b. cu litera … 2. 4 d. J 2 puncte 2. A. cu litera … 3. Austria b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Scrieţi. cu litera F pătrund influenţe climatice: a. I d. Precizaţi: 1. Islanda d. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. pe hartă. Oraşul marcat. Scrieţi. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. temperatura medie anuală. În unitatea de relief marcată. A b. Oraşul situat la latitudinea cea mai mare este capitala statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Relief vulcanic este prezent în unitatea de relief marcată. 2. I d. cu litera: a. Râul care delimitează la sud unitatea de relief marcată. 6 2 puncte 2. cu literele A şi E. Râul care delimitează spre est Subcarpaţii Getici este marcat. Vorbesc o limbǎ slavǎ locuitorii statului marcat. B c.

2. pe hartă. precipitaţii medii anuale. E. două cauze prin care să explicaţi valorile mai ridicate ale cantităţilor medii lunare de precipitaţii înregistrate la staţia Satu Mare (667 mm/an) comparativ cu cele înregistrate la staţia Suceava (538 mm/an). două ramuri industriale reprezentative. 6 puncte C. 7 şi 8 b. două state-enclavă situate pe teritoriul Italiei. A. două lacuri naturale. Precizaţi o cauză a densităţii medii ridicate a populaţiei în Europa Centrală. 8 şi 10 5. H 2 puncte 2 puncte D. 2. 6 puncte E. pe hartă. pe hartă. cu litera G. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D.4 mil. Pentru Italia. 5. două insule care aparţin acestui stat. 4. două aglomeraţii urbane.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. Precizaţi: 1.km2 şi populaţia de 726 mil. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. valoarea maximă a precipitaţiilor medii la staţia Satu Mare şi luna în care se înregistrează. 7 şi 9 c. precizaţi: 1. 4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. ştiind că suprafaţa acestuia este de 10. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 6 puncte E. 4 puncte 2 Subiectul II Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 4 puncte Ministerul Educaţiei.Varianta 88 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. modul de calcul al precipitaţiilor medii lunare şi anuale. cu litera D şi clima unităţii de relief marcate. Precizaţi două cauze ale distribuţiei inegale a căilor ferate în Europa. influenţă climatică. 1. 8 şi 9 d. în câte luni precipitaţiile medii au valori mai mici de 40 mm la fiecare staţie. A b. Calculaţi densitatea medie a populaţiei continentului european. 3. cu litera: a. E d. 3. B c. Precizaţi: 1. etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Prezentaţi două argumente prin care să ilustraţi importanţa fondului forestier pentru ţara noastră. 2. Cele mai reduse altitudini sunt în unitatea de relief marcată. 2. Şoseaua E60 traversează oraşele marcate.loc (2004). vânturi. cu numerele: a. Prezentaţi o cauză a densităţii medii reduse a populaţiei în Europa de Nord. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 088 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor la staţiile Satu Mare (129 m altitudine) şi Suceava (325 m altitudine).

cu numerele 1 şi 2. 4 puncte B. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 089 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. pe hartă. Scrieţi.geografie Proba D.Ministerul Educaţiei. pe hartă. pe hartă. Oraşul marcat. Peninsula Crimeea aparţine statului marcat. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 89 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. numele statelor marcate. pe foaia de examen. cu numărul 5 este capitala statului … 2. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .. cu litera . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Precizaţi: 1. Oslo este capitala statului marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. A.. 2. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. cu litera … 3. E. numele oraşelor-capitală marcate. cu literele B şi D. pe hartă.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. pe hartă. Solurile din clasa spodosolurilor caracterizează unităţile de relief marcate. 13 c. B şi F c. temperaturi medii anuale. E. Ungaria 2 puncte 3. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Relief de grinduri există în unitatea de relief marcată. 4 puncte B. H 2 puncte 3. C şi E d. pe hartă. Bulgaria c. C c. Croaţia d. Lacurile Ladoga şi Onega se află pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. Oraşul marcat. G d. vânturi. pe hartă. Precizaţi: 1. cu literele: a. cu litera G şi clima statului marcat. Iutlanda d. cu numărul 9 este reşedinţa judeţului numit … 3. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul 6 se numeşte… 2. Balcanică b./km2. pe hartă. F c. B b. pe hartă. cu numerele 7 şi 11. cu litera G se numeşte: a. cu litera J. Statul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 14 d. Estonia b. cu numărul 3 este capitala statului: a. Precizaţi două cauze care determină aceste diferenţe de densitate a populaţiei dintre statele amintite anterior. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Scrieţi. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 089 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Cele mai vechi roci din România intră în alcătuirea unităţii de relief marcată. cu numărul 11 se produce: a./km2 iar în cel marcat cu litera B de aproximativ 250 loc. nave maritime 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Rezerve mari de minereuri de fier se găsesc în subsolul statului marcat. Kola 2 puncte D. Peninsula în care este situat statul marcat. 15 2 puncte 5. cu litera: a. J 2 puncte 4. pe hartă. pe hartă. Albania b. G d. B b. D d.geografie Ministerul Educaţiei. Scrieţi. Râul care traversează oraşul marcat. pe hartă. pe hartă. aluminiu b. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. pe hartă. F c. cu litera: a. Letonia c. pe hartă. D b. pe hartă. pe foaia de examen. cu litera: a. G şi H 2 puncte 2. Oraşul marcat. pe hată. Iberică c. numele oraşelor marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera C se numeşte: a.Varianta 89 . autoturisme c. Serbia 2 puncte 2. amplitudine termică. cu numărul: a. pe hartă. A şi D b. A. În oraşul marcat. cu numărul 7 se numeşte … 6 puncte C. Ucraina d. G 2 puncte 4. Densitatea populaţiei în statul marcat. 6 puncte E. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 2. oţel d. pe foaia de examen. 11 b. numele unităţilor de relief marcate. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. cu literele A şi F. precipitaţii medii anuale. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Scrieţi. cu litera D este sub 3 loc. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. Râul marcat.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. petrol 2 5. o grupare teritorială de state din care face parte. 5. 4 puncte Ministerul Educaţiei. două cauze ale scăderii ponderii cărbunelui în balanţa energetică a Europei de Vest. eoliană 22 2. Hunedoara. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 089 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor la staţiile meteorologice Zalău (288m alt. E. 6 puncte E. Rata de creştere Sursa de energie anuală (%) 1.Varianta 89 . 3. Precizaţi: 1. doi factori care determină valori mai mici decât media pe ţară. Precizaţi: 1. Prezentaţi două cauze ale valorii negative a bilanţului migratoriu din ţările Europei de Est. oraşele: a. pe hartă. precizaţi: 1. cărbune 0 Precizaţi: 1. în câte luni precipitaţiile medii au valori mai mari de 60 mm la fiecare staţie. influenţă climatică. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. o resursă naturală. pe hartă. forma de guvernământ. 2. Arad 2 puncte D. vânturi. Sibiu. 2. 4 puncte B. cu literele C şi H. nucleară 1 6. Arad d.geografie Ministerul Educaţiei. 2. Râul marcat. Precizaţi: 1. Tabelul alăturat prezintă surse de energie utilizate în Europa de Vest şi Centrală şi rata lor de creştere anuală. Arad b. Deva. 2. două unităţi de relief. A. două cauze care determină valorile mai ridicate ale cantităţilor medii lunare de precipitaţii înregistrate la staţia Zalău (705 mm/an) comparativ cu cele înregistrate la staţia Târgu Neamţ (672 mm/an). 6 puncte E. două judeţe din aceste unităţi de relief unde populaţia are densităţi mai mici decât media pe ţară. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. ale densităţii populaţiei în unităţile de relief marcate. două oraşe-port la Marea Neagră. o regiune turistică importantă. cu H. Arad. 2. etaj climatic. precipitaţii medii anuale. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. cu F şi clima unitaţii de relief marcate. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Târgu Mureş c. două cauze ale creşterii ponderii energiei eoliene şi geotermale în statele vest-europene. 6 puncte C. cu numărul 3 străbate. Deva. de la izvor spre vărsare. două state europene în care energia nucleară are o pondere însemnată în balanţa energetică. două culturi agriculturii tradiţionale.) şi Târgu Neamţ (353m alt. Deva. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Alba Iulia. 4. hidroelectrică 2 4.). 4 puncte 2 Subiectul II Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 7. Pentru Bulgaria. pe hartǎ. 6. valoarea maximă a precipitaţiilor medii la staţia Zalău şi luna în care se înregistrează. geotermală 4 3. Târgu Mureş. modul de calcul al precipitaţiilor medii anuale. pe hartǎ.

răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat. Statul marcat. cu litera …. E. cu litera F este situat în Peninsula . pe hartă.capitală cu numere.geografie Proba D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu numerele 2 şi 10.Ministerul Educaţiei. Peninsula Kola aparţine statului marcat. cu literele A şi H. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 090 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. pe foaia de examen. 4 puncte B. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . cu numărul 15 este capitala statului numit .. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. pe hartă. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 90 . pe hartă. numele statelor marcate.. 3. 2. A. Scrieţi.. pe hartă.

pe hartă. Lacuri în masive de sare s-au format în unitatea de relief marcată. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera E s-a format prin: a. pe hartă. cu literele: a. E şi F d. F 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu litera: a. H d. A şi B b. I d. numele unităţilor de relief marcate./km2) în ţările din Peninsula Scandinavă. Scrieţi. precipitaţii medii anuale. pe hartă. D şi H d. H c. F c. vânturi. 5 2 puncte 4. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Numeroase lacuri glaciare s-au format pe teritoriul statului marcat. Precizaţi: 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu literele B şi H. sedimentare 2 puncte 5. La confluenţa Siretului cu Bistriţa este situat oraşul marcat. Scrieţi. Oraşul marcat. Lituania c. nave maritime 2 puncte 3. Ucraina 2 puncte 2. cu numărul: a. Climatul mediteranean este caracteristic statelor marcate. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. E. cu numărul 8 se produc: a. G b. pe hartă. cu numărul 3 este capitala statului: a. cu litera: a. pe hartă. 6 puncte E. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. pe hartă. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. cu literele: a. cu numerele 2 şi 6. Oraşul antic Apullum este marcat. I 2 puncte 5. temperaturi medii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. autoturisme b. cu litera B şi clima statului marcat. A. pe foaia de examen. Finlanda b. pe foaia de examen. În oraşul marcat. Nota 1: Deosebirile şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. E şi G 2 puncte 2. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 090 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. 4 puncte B. prăbuşire d. B şi C b. cu litera … 3. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. maşini agricole d. A b. I 2 puncte D. F şi I 2 puncte 4. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numărul … 2. pe hartă. pe foaia de examen. D d. Importante cantităţi de minereu de fier se exploatează din subsolul statului marcat. statul marcat. J 2 puncte 3. pe hartă. G d. cu litera E. cu litera: a. C şi F c. 1 b. B şi E c. Solurile din clasa molisoluri caracterizează unităţile de relief marcate. pe hartă. Polonia d. pe hartă. cu litera: a. încreţirea scoarţei c. Este o monarhie. C c. Relieful vulcanic este prezent în unitatea de relief marcată. B c. Unitatea de relief marcată. avioane c. C b. amplitudine termică. Şoseaua E 81 se desfăşoară parţial în lungul râului marcat. 2 c. pe hartă. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima statului marcat. numele râurilor marcate. 3 d. Prezentaţi două cauze ale valorilor mai scăzute ale densităţii populaţiei (sub 20 loc. 2.Varianta 90 . pe hartă. erupţii vulcanice b. B b. pe hartă. cu numărul … 6 puncte C.

pe hartă. tipuri genetice de relief. Precizaţi: 1. În Europa. 3. 4. 6 puncte E. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare la staţia Cernavodă şi luna în care se înregistrează. Precizaţi: 1. 2. socială şi economică. distribuţia spaţială a altitudinilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi: 1. o caracteristică a climatului. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare la staţia Constanţa şi luna în care se înregistrează. cu litera B şi clima unităţii de relief marcate.) şi Cernavodă (44 m alt. modul de calcul al precipitaţiilor medii anuale. E. cu litera C şi relieful unităţii marcate. un stat. deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. două resurse ale subsolului. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. membre ale Uniunii Europene. Precizaţi: 1. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 10 puncte D. Uniunea Europeană reprezintă o grupare regională de state de natură politică. din Uniunea Europeană. etaj climatic. situate în Peninsula Iberică. 6 puncte C. Pentru punctul 2. o asemănare între relieful unităţii marcate. pe hartă. Prezentaţi: 1. tipuri de roci.geografie Ministerul Educaţiei. două state care au aderat la Uniuniunea Europeană în 2007. două state. 2. o cauză a fenomenului de îmbătrânire a populaţiei României în ultimii ani. A. litera cu D. precipitaţii medii anuale. pe hartă. 6 puncte E. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. cu litera E. două unităţi de relief. două deosebiri între clima unităţii de relief marcate. asemănarea se poate referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 4 puncte B.Varianta 90 .). influenţă climatică. alte aspecte specifice ale reliefului. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . precizaţi: 1. aşezarea geografică. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 090 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă valorile medii lunare ale precipitaţiilor la staţiile meteorologice Constanţa (32 m alt. 4. Prezentaţi două argumente care să demonstreze faptul că Italia dispune de un important potenţial turistic. pe hartă. o cauză a lipsei vieţuitoarelor la adâncimi mai mari de 200 m în Marea Neagră. 5. 6. numărul statelor care formează Uniunea Europeană. vânturi. 2. gradul de fragmentare. altele decât capitala. două oraşe mari. orientarea culmilor şi văilor principale. Nota 1: Pentru punctul 1. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 2. situat în Peninsula Scandinavă. două cauze care determină valorile reduse ale cantităţilor anuale de precipitaţii înregistrate la staţia Cernavodă (427 mm/an) şi la staţia Constanţa (378 mm/an). 2. două ramuri industriale care utilizează resursele de subsol menţionale mai sus.

numele oraşelor-capitală marcate. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. pe foaia de examen. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 091 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.capitală cu numere.geografie Proba D. cu literele C şi E. 4 puncte B. Oraşul marcat. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII . pe hartă. pe hartă. Precizaţi: 1. E. cu numărul 6 este străbătut de fluviul… 2. Câmpia Padului se află pe teritoriul statului marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 91 . pe hartă. numele statelor marcate. cu numerele 1 şi 12. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . A. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă.a 1 Subiectul I . cu numărul 10 este capitala statului numit … 3. Scrieţi.Ministerul Educaţiei. Oraşul marcat.

pe hartă. gradul de fragmentare. În unitatea de relief marcată. 2 b. Fluviul Tamisa străbate oraşul-capitală marcat.Varianta 91 . pe hartă. pe foaia de examen. 9 c. cu litera B se numeşte … 3. cu numărul: a.a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectele II A – D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Prezentaţi două argumente pentru a demonstra influenţa reliefului asupra climei Europei. Precizaţi: 1. Trotuşul este afluent al râului marcat. cu litera: a. 8 b. pe hartă. care acoperă mari întinderi în unitatea de relief marcată. tipuri genetice de relief. cu literele B şi C. 3 c. 4 d. pe foaia de examen. Lotru c. 4 c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. crovuri b. cueste c. Precizaţi trei deosebiri între relieful Peninsulei Scandinave şi relieful Peninsulei Italice. J 2 puncte 2. cu litera E formele de relief mai înalte (neinundabile) poartă numele de: a. cu numerele 7 şi 12. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. domuri d. 6 2 puncte 3. 4 d. izvorăşte din Munţii … 2. pe hartă. 7 2 puncte D. 3 c. cu numărul … 6 puncte C. 5 d. 2 b. tipuri de roci. cu numărul: a. A b. alte aspecte specifice ale reliefului. Roca gălbuie şi prăfoasă. cu numărul 2. grinduri 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a 1 Subiectul II . pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. E. Strei 2 puncte 2. numele unităţilor de relief marcate. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12 A.geografie Ministerul Educaţiei. A b. Oraşul marcat. Port la Marea Nordului este oraşul-capitală marcat. 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. E c. cu litera: a. Sadu d. pe hartă. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul: a. orientarea culmilor şi văilor principale. pe hartă. F d.12 2 puncte 3. Câmpiile Andaluziei şi Aragonului se află pe teritoriul statului marcat. pe hartă. cu numărul 11 este străbătut de râul: a. numele oraşelor marcate. pe hartă. C c. pe hartă. distribuţia spaţială a altitudinilor. Fluviul Dunărea străbate oraşul-capitală marcat. Cibin b. Scrieţi. pe hartă. J 2 puncte 4. 4 puncte B. F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 091 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII . Munţii Alpi constituie graniţa nordică a statului marcat. F d. Este situat în sectorul Dunării Maritime oraşul marcat. 6 puncte E. cu numărul: a. Scrieţi. 2 b. pe hartă. Râul marcat. 11 d. pe hartă. 5 2 puncte 5.

pe hartă. 2. 4 d. modul de calcul al debitului mediu anual. 1 b.133. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.509 5. adunate b. Precizaţi: 1. sunt: a. 3 c. orientarea culmilor şi văilor principale. pe hartă.) 58. 7. În unitatea de relief marcată. după modul de distribuţie a gospodăriilor (după structură).loc.230 338. risipite 2 puncte 5. anotimpul cu cele mai crescute debite şi un factor determinant. cu litera C cele mai multe sate. gradul de fragmentare.372 Populaţia urbană (nr. Precizaţi două argumente pentru a susţine următoarea afirmaţie: ”Turismul cultural este o caracteristică a oraşului Roma”. 4 puncte Ministerul Educaţiei. E.499. 6 puncte C. pe hartă.231. 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 091 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale Siretului. Calculaţi procentul populaţiei urbane în totalul populaţiei din fiecare din cele două ţări. 3. estimări la nivelul anului 2006 1. Se dă următorul tabel: Ţara Italia Finlanda Suprafaţa (km2) 301. una din lunile cu cel mai crescut debit şi valoarea maximă a acestuia. Precizaţi o cauză care determină numărul mic de locuitori din Finlanda.) 38. numele unei unităţi de relief. 4. anotimpul cu cele mai scăzute debite şi un factor determinant. 6 puncte E. o regiune turistică. Lacul de acumulare Izvorul Muntelui se află pe râul marcat. un stat vecin care nu este membru al UE.loc.Varianta 91 . Prezentaţi două cauze care explică absenţa amenajărilor hidroenergetice pe râurile dobrogene. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. distribuţia spaţială a altitudinilor. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. forma de guvernământ. tipuri genetice de relief. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a Subiectul III . răsfirate d.145 Sursa: The World Factbook. cu litera D şi relieful unităţii marcate. cu numărul: a. pe hartă. 2. 6 puncte E. un tip de climat. 3. compacte c. cu litera H.geografie Ministerul Educaţiei. 2 Subiectul II 10 puncte Populaţia totală (nr. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. 6. luna cu cel mai scăzut debit şi valoarea minimă a acestuia. alte aspecte specifice ale reliefului. Calculaţi densitatea medie pentru statele Italia şi Finlanda. 4 puncte B. două caracteristici geografice care îi definesc poziţia geografică. A. două oraşe . fluviul care traversează oraşul-capitală. 5 2 puncte D. Pentru Austria. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a 8. Precizaţi: 1.032 3. 2. precizaţi: 1. 5.929. tipuri de roci. 2.706 D.

capitală cu numere. pe foaia de examen. Fluviul Sena străbate oraşul . pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 092 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. cu numerele 5 şi 13. Scrieţi.capitală Dublin este marcat. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 92 . cu numărul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu numărul … 3. E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 2. pe hartă. Precizaţi: 1. Este situat în Peninsula Iberică statul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.capitală marcat. pe hartă.geografie Proba D.Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Oraşul . Se acordă 10 puncte din oficiu. cu litera … 2. A. cu literele A şi B. numele statelor marcate. 4 puncte B. numele oraşelor-capitală marcate.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. D 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Scrieţi. F c. cu litera: a. Are deschidere la Marea Nordului statul a cărui capitală este oraşul marcat. 2. E. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 092 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe hartă. Precizaţi: 1. A b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. B b. republică parlamentară b. pe hartă. cu numerele 1 şi 6. numele unităţilor de relief marcate. Norvegiei şi Suediei deşi sunt ţări dezvoltate ale Europei. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Portul Roterdam se află pe ţărmul vestic al statul marcat. pe hartă. pe hartă. B c. pe hartă. numele oraşelor marcate. amplitudine termică. H 2 puncte 5. A b. 6 puncte E. Oraşul situat în Subcarpaţii Moldovei este marcat.Varianta 92 . precipitaţii medii anuale. cu litera: a. republică prezidenţială 2 puncte D. cu litera: a. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Braţul Dunării în sectorul deltei este marcat . ca şi Carpaţii. pe foaia de examen. 1 b. temperaturi medii anuale. cu litera: a. cu literele F şi H. pe foaia de examen. cu numărul … 2. pe hartă. pe hartă. Vegetaţia de stepă este caracteristică unităţii de relief marcate. cu litera: a. E b. Forma de guvernământ a statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. H 2 puncte 4. Scrieţi. S-a format prin încreţirea scoarţei terestre. C c. pe foaia de examen. 13 2 puncte 3. unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu litera F este: a. A b. C c. vânturi. cu numărul: a. G d. E d. Scrieţi. monarhie constituţională c. cu litera: a. Vulcanul Hekla se află pe teritoriul statului marcat. B c. F c. cu numărul: a. 2 c. 4 d. E b. pe hartă. pe hartă. pe hartă. pe hartă. 6 2 puncte 3. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Climatul temperat oceanic este caracteristic statului marcat. cu litera … 6 puncte C. pe hartă. J 2 puncte 4. Bazinul huilifer Petroşani este situat în unitatea de relief marcată. A. 6 d. Ape geotermale există în unitatea de relief marcată. F 2 puncte 2. cu litera F şi clima statului marcat. republică federală d. cu litera H.geografie Ministerul Educaţiei. C d. cu numărul 12 se numeşte … 3. I 2 puncte 2. H d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Râul marcat. Prezentaţi două cauze care să explice de ce reţeaua feroviară este aproape absentă în nordul Finlandei. C d. 3 c. etaj climatic. 1 b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. 4 puncte B. G d. pe hartă.

două tipuri de culturi agricole cu specific 2 mediteranean.Varianta 92 . temperat 6 puncte C. 4 puncte Ministerul Educaţiei. iulie d.loc) 1. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.000 1. etaj climatic. 4 puncte B. două insule ce aparţin acestui stat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. A. aprilie b. 6 puncte E. 6 puncte E. Calculaţi ponderea populaţiei Europei Centrale.998 189. pe hartă. influenţă climatică.434. valoarea minimă cu aproximaţie. 5. subpolar b. Podişul Bârladului b. două oraşe-port. 2. precizaţi două cauze care să explice diferenţele care apar între cele două regiuni europene vecine.000 1.geografie Ministerul Educaţiei. Subcarpaţii Moldovei 2 puncte D. mai b. Râul marcat. Pentru Italia. pe hartă. E. august 2.000 locuitori a continentului Europa. vânturi. Se dă următorul tabel: Regiunea geografică Europa de Nord Europa Centrală Suprafaţa Populaţia (km²) (nr. precizaţi: 1. 10 puncte D. iulie d. octombrie 3. cu C. Scrieţi pe foaia de examen. în raport cu populaţia totală de 725. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii atmosferice se înregistrează în luna: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.000. două state vecine. cu numărul 8 delimitează spre nord unitatea de relief numită: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 092 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi cantităţilor medii lunare de precipitaţii la staţia meteorologică Murmansk. 2. precipitaţii medii anuale.500. numele unui vulcan. cantitatea minimă de precipitaţii înregistrată într-o lună. Referitor la valorile densităţii medii ale populaţiei. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică alăturată este: a. temperat arid d. Podişul Sucevei c. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Valoarea maximă a temperaturii medii lunare se înregistrează în luna: a. 4. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 6. precum şi luna în care se înregistrează.330. Prezentaţi două cauze ale diversităţii vegetaţiei pe teritoriul României. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 3. cu litera B şi clima unităţii de relief marcate. Subcarpaţii Curburii d. calculate anterior. numele fluviului care străbate oraşul-capitală. precum şi luna în care se înregistrează. 2.837 24.100. Peninsula Kola. mediteranean c. pe hartă. iunie c. Precizaţi: 1. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare regiune europeană înscrisă în tabelul de mai sus. august c. a temperaturii medii lunare.

capitală cu numere. cu literele D şi F. 2. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. Statul marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Precizaţi: 1. 3. cu numărul 5 se numeşte …. 4 puncte B. Are ieşire la Marea Mânecii şi la Marea Mediterană statul marcat.geografie Proba D. cu litera …. Scrieţi. cu numerele 4 şi 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 93 .D. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . cu litera H se numeşte …. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 093 Harta de mai sus se referă la subiectul I A .Ministerul Educaţiei. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . A. numele statelor marcate. pe hartă. Oraşul-capitală marcat. E. 2.

Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 8 b. pe hartă. pe hartă. Cel mai mare oraş din Câmpia Română este marcat. 2. Scrieţi. C c. numele oraşelor marcate. Râul cu cel mai mare debit din România este marcat. pe foaia de examen. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Etaj climatic alpin există în unitatea de relief marcată. 6 puncte E. D d. cu litera …. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 9 b. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. Serbia d. Statul marcat. Gazul metan se exploatează din unitatea de relief marcată. cu litera: a. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. cu litera: a. Braşov şi Slatina b. Miercurea Ciuc şi Sibiu d. Polonia d. 11 d. pe hartă. Scrieţi. 8 c. Cursul mijlociul al fluviului Dunărea străbate statul marcat. cu numărul: a. pe hartă. cu numărul … 6 puncte C. Notaţi două state din regiunea amintită anterior în care aceste culturi agricole au o pondere însemnată.Varianta 93 . Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află în statul marcat. A. Capitala situată la cea mai mare latitudine din Europa este marcată. cu numărul 7 este capitala statului: a. pe hartă. Vechi centru al industriei siderurgice este oraşul marcat. 12 2 puncte 2. 10 c. 12 2 puncte 5. Şisturi verzi există în unitatea de relief marcată. pe hartă. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. C b. Precizaţi două culturi agricole specifice în statele Europei Mediteraneene. pe hartă. Un oraş din perioada antică este marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu literele C şi G. cu litera A şi clima statului marcat cu litera D. cu numerele 2 străbate oraşele: a. 2. Râul marcat. E 2 puncte D. numele unităţilor de relief marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 093 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A. 10 c. 7 b. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei.D. Slovenia 2 puncte 5. pe hartă. Belarus b. Oraşul marcat. Scrieţi. 10 d. 11 d. Ucraina 2 puncte 2. B c. D c. pe hartă. E 2 puncte 3. 12 2 puncte 4. Miercurea Ciuc şi Slatina 2 puncte 3. Precizaţi: 1. cu litera … 3. 3 c. E d. 4 puncte B. 2. F 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . temperaturi medii anuale. Braşov şi Sibiu c. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. pe hartă. cu litera G se numeşte: a. 2 b. E. Albania b. C d. Letonia c. cu numerele 7 şi 9. amplitudine termică. B b. precipitaţii medii anuale. A b. cu litera: a. pe foaia de examen. cu numărul: a. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. vânturi. cu numărul: a. 9 d. Croaţia c. 10 2 puncte 4. cu numărul: a.

E. 6 puncte E. tipuri genetice de relief. densitatea medie a populaţiei Europei şi României. tipul de climă. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. iarna b. 3. primăvara c.Varianta 93 . Cantităţile reduse de precipitaţii din anotimpul de vară sunt o conseciţă: a. cu litera E şi relieful unităţii marcate. Precizaţi: 1. a crivăţului b. 4 puncte B. distribuţia spaţială a altitudinilor. 6 puncte E. a vânturilor de vest C. a invaziei de aer tropical c. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 4. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 093 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia cantităţii de precipitaţii medii lunare înregistrate la staţia meteorologică Agrigento (Sicilia – Italia) în perioada 1995-2005. membre ale UE. Pentru Ungaria. ploaie d. Analizaţi cantităţile lunare marcate pe diagrama de mai sus şi scrieţi. Cantitatea cea mai mare de precipitaţii se înregistrează în anotimpul de: a. toamna d.loc) 706 000 000 21 670 000 10 235 455 2 puncte 2 puncte 2 puncte Subiectul II 10 puncte Sursa: The World Factbook. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. estimări la nivelul anului 2006 Calculaţi: 1. pe hartă. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a energiei nucleare în structura energetică a Franţei. treapta de relief dominant. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Se dă următorul tabel: Continentul / statul Europa România Cehia Suprafaţa ( km²) 10 170 340 238 391 78 866 Populaţia ( nr. precizaţi: 1. două luni în care cantităţiile medii lunare de precipitaţii sunt de 150 mm. pe hartă. lapoviţă şi ninsoare c. vara 2. orientarea culmilor şi văilor principale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. ponderea populaţiei Cehiei în totalul populaţiei europene. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. A. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţile de mai jos: 1. D. alte aspecte specifice ale reliefului. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. două state vecine. 5. două ape curgătoare. un tip genetic de lac şi un exemplu de lac din acest tip genetic. a reliefului d. două oraşe. cu litera G. gradul de fragmentare. lapoviţă b. ninsoare 3. 2. Prezentaţi două cauze care să explice faptul că industria materialelor de construcţii este foarte răspândită în România. Precipitaţiile sunt predominant sub forma de: a. lunile în care se înregistrează valori extreme ale precipitaţiilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D.geografie Ministerul Educaţiei. tipuri de roci. 5.

Precizaţi: 1. pe hartǎ. cu numerele 6 şi 12. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 94 . 2. pe hartă.geografie Proba D.Ministerul Educaţiei. Este strǎbǎtut de Dunǎre oraşul . numele statelor marcate. Oraşul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. E. pe hartă. cu litera … 2.capitală marcate. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.capitalǎ marcat. numele oraşelor . pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numǎrul 15 este capitala statului numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 094 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C şi E.capitală cu numere. pe hartǎ. Scrieţi. Este situat în Peninsula Balcanicǎ statul marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . cu literele A şi I. 4 puncte B. cu numǎrul … 3. A. pe hartǎ.

8 c. Tulcea 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Se învecineazǎ cu Polonia statul marcat. tipuri genetice de relief. pe hartǎ. cu litera: a. Oraşul marcat. Canalul Dunăre –Marea Neagră este amenajat în unitatea de relief marcatǎ. Brǎila b. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartǎ. cu literele B şi J. B c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.Varianta 94 . pe hartǎ. Fluviul Tamisa strǎbate oraşul-capitalǎ marcat. pe hartǎ. E d. Danemarca d. A b.500 m sunt în unitatea de relief marcatǎ. Oraşul marcat. C c. 7 b. pe hartǎ. E 2 puncte 3. pe foaia de examen. J 2 puncte 5. orientarea culmilor şi văilor principale. pe hartǎ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartǎ cu litera: a. Scrieţi. B c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. alte aspecte specifice ale reliefului. 1 b. cu litera: a. Este capitala Belgiei oraşul marcat. numele râurilor marcate. A b. 4 puncte B. Scrieţi. cu numǎrul: a. B b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartǎ. 3 d. Galaţi d. pe foaia de examen. pe hartă. 5 d. Focşani c. 3 c. cu numǎrul 6 se numeşte … 6 puncte C. Are un climat subtropical (mediteranean) statul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera … 2. A. cu numǎrul: a. pe hartă. pe hartǎ. cu numǎrul 5 este reşedinţa judeţului numit … 3. pe hartǎ. Cehia c. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat pe râul marcat. 11 2 puncte 2. A b. cu literele D şi E. Oraşul marcat. Italia 2 puncte 4.baltice unitatea de relief marcatǎ. pe hartǎ. 4 2 puncte D. cu numǎrul 3 este numit: a. 9 d. tipuri de roci. 2.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartǎ. Oraşul marcat. B c. numele unităţilor de relief marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. F d. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Penini şi relieful Munţilor Caucaz. H 2 puncte 3. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu numerele 7 şi 8. 6 puncte E. cu numǎrul 11 este capitala statului numit: a. D d. Altitudini mai mari de 2. cu numǎrul: a. pe foaia de examen. Scrieţi. 2 c. E. Se aflǎ sub influenţe scandinavo . Prezentaţi două cauze care să explice diferenţele de densitate a populaţiei între statele marcate. G 2 puncte 4. gradul de fragmentare. pe hartǎ. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 094 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. distribuţia spaţială a altitudinilor. Precizaţi: 1. Austria b. 12 2 puncte 2. 2 b. D d. cu litera: a.

4 puncte Ministerul Educaţiei.Varianta 94 . Prezentaţi două cauze care determinǎ diferenţa de temperaturǎ dintre unitǎţile marcate. un tip de climat specific. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .geografie Ministerul Educaţiei. 4. 5. douǎ fluvii care strǎbat acest stat şi se varsă în Oceanul Atlantic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele douǎ deosebiri şi asemănărea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.8 Ungaria -5. pe hartǎ. 3.7. diferenţa dintre valorile cantităţilor medii de precipitaţii din lunile august şi decembrie. 2.2 2 Subiectul II Precipitaţii medii (mm/an) 520 700 D. 1.1 23. 2. 2. Calculaţi amplitudinile termice anuale pentru statele Ucraina şi Ungaria. cu litera A şi relieful unitaţii marcate. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. pe hartǎ. A b. alte aspecte specifice ale reliefului. D d. douǎ oraşe (altele decât capitala). trei oraşe-port. tipuri de relief. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Se dǎ urmǎtorul tabel care se referǎ la subiectul III D şi E Temperatura Temperatura Ţara aerului în ianuarie aerului în iulie 0 (T C) (T0C) Ucraina . C c. pe hartǎ cu litera D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 094 Graficul alǎturat se referă la subiectul III A . Precizaţi: 1. 6 puncte C. precum şi luna în care se înregistrează. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Scrieţi pe foaia de examen raspunsurile 0 corecte la cerinţele de mai jos: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Roci vulcanice sunt specifice unitǎţii de relief marcate. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unitaţii marcate. A. un factor care determină cantităţi reduse de precipitaţii în anotimpul de iarnă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartǎ. E. douǎ unitǎţi de relief muntoase reprezentative. 2. 2. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea lunile anului minimă a precipitaţiilor medii lunare. 6 puncte E.1 21. cu litera: a. precum şi luna în care se înregistrează. 6 puncte E. H 2 puncte D. 1. cu literele A şi H. Precizaţi tipurile de influenţe climatice dominante pentru fiecare din cele douǎ ţǎri. 4 puncte P mm 120 100 80 60 40 20 B. tipuri de roci. fragmentare.B şi prezintǎ evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor atmosferice la o anumită staţie meteorologică din Europa. Precizaţi un factor care determinǎ aceastǎ diferenţǎ. 3. altitudini. precizaţi: 1. Pentru Franţa. Calculaţi diferenţa dintre cantitatea de precipitaţii care se înregistrează în Ungaria şi cantitatea de precipitaţii care se înregistrează în Ucraina.

A. pe hartă. cu litera … 2. pe hartă. Oraşul marcat. cu numerele 1 şi 2.Ministerul Educaţiei. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 095 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D.capitală cu numere. pe hartă. Oraşul . cu literele B şi J.capitală marcat. numele oraşelor-capitală marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 95 . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. Precizaţi: 1. pe foaia de examen. 2. numele statelor marcate. E.geografie Proba D. Scrieţi. Insula Sardinia aparţine statului marcat. pe hartă. cu numărul 9 se numeşte … 3. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu numărul 5 este capitala statului numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 4 puncte B.

relief carstic d. cu numărul 8 este capitala statului numit: a. F 2 puncte 2. Râul Vistula travesează oraşul marcat. C c. Austria b. 6 puncte E. 3. influenţe scandinavo . Unităţile de relief marcate. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere.Varianta 95 . Cehia c. Relief pe structuri de tip „dom” se întâlneşte în unitatea de relief marcată. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Tallinn 2 puncte 5. 4 puncte B. pe foaia de examen. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 2. pe hartă. J 2 puncte D. Slovacia d. etaj climatic. pe hartă. G d. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Menţionaţi două exemple de vulcani activi din regiunea amintită anterior.baltice 2 puncte 3. Oslo c. precipitaţii medii anuale. Râul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 6 b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. cu litera F s-a format prin … 2. cu numărul 13 se numeşte: a. pe hartă. pe hartă. pe hartă. D c. Există lacuri glaciare în unitatea de relief marcată. cu numărul: a. E d. Precizaţi: 1. E d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. A. amplitudine termică. Slovenia 2 puncte 3. pe hartă. Oraşul marcat. pe hartă. în unitatea de relief marcată. numele unităţilor de relief marcate. A b. cu litera: a. temperaturi medii anuale.. F d. cu litera I. pe hartă. E c. pe hartă. Unitatea de relief marcată.. 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera D există tipuri de sate . E. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Scrieţi. vânturi. numele oraşelor marcate.geografie Ministerul Educaţiei. Scrieţi. cu litera: a. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 095 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. cu litera: a. C b. pe hartă.. H 2 puncte 2. 11 d. După modul de aranjare al gospodăriilor. pe foaia de examen. B b. 6 puncte C. cueste şi dune c. 14 2 puncte 4. pe foaia de examen. cu litera A şi clima statului marcat. Oraşul marcat. 8 c. Explicaţi prezenţa vulcanilor activi în Europa Sudică. Scrieţi. pe hartă. cu literele G şi H au în comun: a.. altitudini mai mari de 1 000 m b. 1. D c. cu literele C şi A. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Munţii Apenini se desfăşoară în totalitate pe teritoriul statului marcat. D b. Riga d. cu numerele 7 şi 10. pe hartă. cu numărul 3 se numeşte . Cea mai mare parte din Peninsula Yutlanda este cuprinsă în teritoriul statului marcat. Minsk b.

cu numărul 8 este reşedinţa judeţului numit: a. influenţă climatică. cueste c. climei. cu litera D şi relieful unităţii marcate. modul de calcul al temperaturii medii lunare. etaj climatic. precizaţi: 1. A. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. cu litera H. Caraş Severin c. reţelei hidrografice. 2. pe hartă. un factor natural care favorizeaz ă dezvoltarea areale viticole extinse în Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar regiunile deluroase. Sibiu 2 puncte 2 puncte D.geografie Ministerul Educaţiei. valoarea amplitudinii termice înregistrată pe diagramă. o deosebire între relieful unităţii marcate. două ramuri industriale cu pondere ridicată în economia ţării. distribuţia spaţială a altitudinilor. pe hartă. Comparaţi cadrul natural al Serbiei cu cel al Ungariei precizând două asemănări şi o deosebire. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la caracteristicile reliefului. valoarea minimă a temperaturii medii lunare şi luna în care se înregistrează. 4. Precizaţi: Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. gradul de fragmentare. Precizaţi două cauze care au determinat valorile reduse ale densităţii populaţiei în Munţii Caucaz.Varianta 95 . Hunedoara d. 5. 6 puncte C. Oraşul marcat. cu litera E prezintă relief de: a. vegetaţiei şi solurilor. Precizaţi: 1. un tip de climă specific. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Pentru Franţa. F 4 puncte Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 095 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia temperaturii medii lunare la o anumită staţie meteorologică din Europa. 3. vânturi. două deosebiri între clima unităţii de relief marcate. 4 puncte B. pe hartă. două artere fluviale importante. pe hartă. 7. doi factori care influenţează clima. Proba D. Unitatea de relief marcată. 6 puncte E. un oraş port la Marea Mediterană. crovuri b. 6. Arad b. cu litera C şi clima unităţii marcate. două luni în care temperaturile medii lunare au valori negative. cea mai mare aglomeraţie urbană. 2. domuri 5. 4 puncte 2 Subiectul II Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . alte aspecte specifice ale reliefului. o regiune turistică importantă. pe hartă. deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 2. Pentru punctul 2. Nota 1: Pentru punctul 1. 6 puncte E. deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Precizaţi: 1. E. grinduri d. tipuri genetice de relief. precipitaţii medii anuale. o cauză care explică faptul că vegetaţia de stepă se dezvoltă în partea de est şi Examenul de bacalaureat 2009 sud-est a României. valoarea maximă a temperaturii medii lunare şi luna în care se înregistrează. 2. Cercet ării şi Inovăunor rii 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 3. tipuri de roci. Precizaţi: 1. pe hartă. 2. orientarea culmilor şi văilor principale. cu litera G.

Munţii Pirinei constituie graniţa nord-estică a statului marcat. 2. 2. pe hartă. 4 puncte B. Este traversat de fluviul Tamisa oraşul marcat. pe hartă.. E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numerele 1 şi 14. cu litera C se numeşte .. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 096 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. pe foaia de examen. cu literele C şi F. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 96 . Precizaţi: 1. numele oraşelor . 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Se acordă 10 puncte din oficiu.Ministerul Educaţiei. pe hartă. cu litera . A.. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.capitală marcate.. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. cu numărul . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Capitala statului marcat.capitală cu numere. 3.geografie Proba D. numele statelor marcate..

pe foaia de examen. 2 c. pe hartă. cu literele: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. A b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. C c. E. Barcelona b. G 2 puncte 5. un factor care favorizează dezvoltaea vegetaţiei de stepă în sud-estul Europei. cu numărul 5 se numeşte: a. vânturi. pe foaia de examen. pe hartă. pe foaia de examen. cu litera: a. D d. Precizaţi: 1. 2 b. Grinduri s-au format în unitatea de relief marcată. cu litera: a. A b. două state europene din regiunea amintită anterior unde stepa ocupă suprafeţe însemnate. amplitudine termică. cu litera: a. numele unităţilor de relief marcate. 3 c. Precizaţi trei deosebiri între clima Europei Nordice şi clima Europei Sudice. 9 2 puncte 5. pe hartă. A. Regiunea industrială Ruhr este situată în statul marcat. Valletta 2 puncte D.. Scrieţi. 6 puncte E. Pe hartă sunt marcate unităţile de relief cu litere. Madrid d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 6 d. Este traversată de râul Jiu unitatea de relief marcată. H şi G d. Scrieţi. 4 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu litera: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 1 b.. D b. Slobozia d. Au un climat mediteranean statele marcate. cu numărul 5 se numeşte: a. G 2 puncte 4.Varianta 96 . cu litera. B b. F d. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 096 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul Il A – C. cu litera: a. 2. pe hartă. pe hartă. 2. 3 d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Târgovişte 2 puncte 3. Precizaţi: 1. temperatura medie anuală. E d. cu litera. cu numărul: a. 3. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat. I 2 puncte 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. H 2 puncte 3. pe hartă. Piteşti b. cu literele D şi H.. E c. D d. C c. Oraşul marcat. cu litera. Slatina c. pe hartă. H 2 puncte 2. pe hartă. pe hartă. 4 puncte B. Dunărea traversează oraşul marcat.. Scrieţi.. O câmpie de origine fluvio-glaciară se află pe teritoriul statului marcat. pe hartă.argintifere se extrag din unitatea de relief marcată. B b. numele râurilor marcate. 6 puncte C. cu numărul: a. B c.. Este reşedinţa judeţului Vrancea oraşul marcat. Lisabona c. 2. Minereuri auro . Cele mai reduse altitudini se înregistrează în unitatea de relief marcată. Relief pe structuri de domuri s-a dezvoltat în unitatea de relief marcată. pe hartă. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat în unitatea de relief marcată.geografie Ministerul Educaţiei. C şi I c. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: precipitaţii medii anuale. cu numerele 8 şi 12. A şi B b. D d. D c. pe hartă. J şi E 2 puncte 2.

4 puncte Ministerul Educaţiei. temperaturi şi precipitaţii ce permit dezvoltarea unei vegetaţii bogate. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II 10 puncte D. Pe ţărmul nord-vestic al Europei. 3. trei tipuri de turism. trei oraşe. Explicaţi cauza prezenţei unui climat blând la această latitudine. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D.N. 5. 6 puncte E. o ramură tradiţională a agriculturii. cu amplitudini termice reduse. 4. 4 puncte B. Precizaţi modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale. influenţă climatică. Menţionaţi o activitate economică favorizată de acest climat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 096 Analizaţi diagrama în coloane de mai jos care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor atmosferice la o anumită staţie meteorologică din Europa. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 1. precizaţi: 1. deşi latitudinile sunt de 50-700 lat. vânturi. Numiţi două state care se află la această latitudine şi au specific acest tip de climat. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. altele decât capitala. o cauză care explică existenţa a numeroase centre de prelucrare a lemnului în Carpaţii Orientali. Calculaţi diferenţa dintre cantitatea maximă şi cantitatea minimă lunară a precipitaţiilor. etaj climatic.Varianta 96 . E. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează.geografie Ministerul Educaţiei. membre ale UE. 2. 6 puncte C. două state vecine. Pentru Franţa. precipitaţii medii anuale. 1. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi două cauze care au condus la defrişările masive ale suprafeţelor de pădure din ţările Europei Sudice. 3. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Precizaţi: 1. 2. climatul este blând. numele fluviului care traversează oraşul-capitală. 2. Precizaţi trei deosebiri între clima Subcarpaţilor Getici şi clima Podişului Dobrogei. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. Diagrama se referă la subiectul III A şi B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi două luni cu valori aproximativ egale ale cantităţilor medii de precipitaţii lunare. 2. 3. A. o cauză care determină densitatea redusă a populaţiei în Delta Dunării.

cu litera H se numeşte .. E. pe hartă. pe hartă. Prin capitala statului marcat. cu literele D şi I. numele statelor marcate. 2. Statul marcat.. 4 puncte B.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. numele oraşelor-capitală marcate.Ministerul Educaţiei.geografie Proba D. Precizaţi: 1. pe hartă.. cu numerele 3 şi 9. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. cu litera F trece fluviul numit . pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 97 . 3. cu litera B se află situat în Peninsula … 2 Capitala statului marcat. Scrieţi. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .capitală cu numere. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 097 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. pe foaia de examen.

pe hartă. vânturi. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. E. F d. pe hartă. pe hartă. H 2 puncte 3. C c. Târnava Mare 2 puncte 2. temperaturi medii anuale. pe hartă. amplitudine termică. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 097 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Scrieţi. numele unităţilor de relief marcate. Are capitala la Bratislava statul marcat. D d. cu litera: a. A b. C c. J 2 puncte 2.. cu litera D este limitată la sud de râul numit: a. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. pe hartă. 4 puncte B. pe hartă. cu litera: a. Unitatea de relief marcată. H 2 puncte 3. D c. pe hartă. 3. cu litera E se învecinează la sud cu Subcarpaţii . Cele mai mari cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată cu litera: a. Scrieţi. H 2 puncte 4. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. D c. 2. pe foaia de examen. 6 puncte E. F d. cu numărul 4 se numeşte . cu literele B şi G. pe hartă. pe hartă. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A.. Oraşul marcat.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. cu litera: a.Varianta 97 . F d. Munţii Ural se află pe teritoriul statului marcat. cu litera D şi clima statului marcat. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Râul marcat. pe hartă. Mureş b. precipitaţii medii anuale. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu litera: a. Unitatea de relief marcată. C c. unităţi de relief. J 2 puncte D. numele râului marcat. E c. B c. F d. Unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. B b. Precizaţi: 1. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. G d. 2. Etaj climatic alpin este caracteristic unităţii de relief marcată. D d. Târnava Mare d. 6 puncte C. C c. C b. Vegetaţia de tundră este specifică în statul marcat. Pe hartă sunt marcate cu litere. cu numărul 7 şi al braţului Dunării marcat cu numărul 9. Olt c.Târnava Mică d. pe hartă. Someş c. Climatul subtropical (mediteraneean) predomină în statul marcat. Vulcani activi se găsesc în statul marcat. Scrieţi.. cu litera: a. pe hartă. cu litera F se numeşte . B b. A b. J 2 puncte 4. cu litera F.. A b. A b.. Târnava Mică 2 puncte 5. Precizaţi două cauze ale prezenţei relifului glaciar în Peninsula Scandinavică. F d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Laguna Razim-Sinoe este situată în unitatea de relief marcată.. G 2 puncte 5. A b. cu numărul 12 se numeşte: a. Mureş b. 4 puncte Ministerul Educaţiei.

pe hartă. numărul statelor care formează Uniunea Europeană. două ramuri industriale. 2. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II 10 puncte D. socială şi economică. 2. o regiune turistică. Precizaţi: 1. se referă la subiectul III A şi B. din Bulgaria. 6 puncte C. Precizaţi o cauză a sporului natural ridicat din Irlanda. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .Varianta 97 .geografie Ministerul Educaţiei. altele decât cpitala. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 2. cu litera B şi relieful unităţii marcate cu litera H. tipuri genetice de relief. Precizaţi o cauză a sporului natural redus din Bulgaria. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. tipuri de roci. o modalitate prin care să se reducă numărul de emigranţi români în ţările UE. A. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. orientarea culmilor şi a văilor principale. o cauză care determină. deteriorarea vegetaţiei din cadrul etajului alpin. Precizaţi: 1. E. trei state din Uniunea Europeană cu ieşire la Marea Baltică. 5. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 097 Reprezentarea grafică de mai jos. Valoarea maximă a sporului natural şi ţara în care se înregistrează. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. distribuţia spaţială a altitudinilor. doua resurse de subsol. 1. Precizaţi două activităţi de servicii care ar putea creşte contribuţia serviciilor la crearea PIB-ului. gradul de fragmentare. 2. numele unei unităţi montane. precizaţi: 1. numele râu sau fluviu. 3. 4. trei oraşe. Uniunea Europeană reprezintă o grupare de natură politică. 6 puncte E. 3. 6 puncte E. Valoarea minimă a sporului natural şi ţara în care se înregistrează. formată din mai multe state. Prezentaţi: 1. în România. 2. două state considerate membre fondatoare ale Uniunii Europene. 4 puncte B. 6. Calculaţi diferenţa dintre valoarea sporului natural din Irlanda şi Italia.alte aspecte specifice ale reliefului. 4 puncte Ministerul Educaţiei.

pe hartă. cu numărul 13 se numeşte … 2. Precizaţi: 1. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. pe foaia de examen. numele oraşelor-capitală marcate.Ministerul Educaţiei. 4 puncte B.capitală cu numere. Câmpia Panonică se află pe teritoriul statului marcat. cu litera … 3. cu numărul 5 este port la Oceanul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. Oraşul marcat. 2. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. E. numele statelor marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 98 . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Oraşul marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.geografie Proba D. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 098 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. pe hartă. cu literele D şi H. cu numerele 2 şi 9. A. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.

Scrieţi. pe foaia de examen. J 2 puncte D. cu litera: a. pe hartă. Oraşul marcat. B c. H 2 puncte 5. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Scrieţi. Precizaţi: 1. Mureş 2 puncte 2. Statul marcat. cu numărul 11 se numeşte… 2. 8 d. Finlanda c. 6 d. E 2 puncte 2. Are deschidere la Marea Adriatică statul marcat. Danemarca b. amplitudine termică. cu litera I se numeşte: a. Crişul Repede d. B c. cu numărul: a. râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. H 2 puncte 3. Lacul hidroenergetic Izvorul Muntelui este amenajat pe râul marcat. pe hartă. cu numărul 6 se numeşte: a. cu literele A şi C. precipitaţii medii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Ploieşti d. Unitatea de relief creată prin aluvionare este marcată. cu numărul … 3. pe hartă.Varianta 98 . 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. pe hartă. Unitatea de relief marcată. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera: a. C c. 4 b. Etaj climatic alpin se întâlneşte în unitatea de relief marcată. F d. pe hartă. 11 2 puncte 4. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Bazinul carbonifer Ruhr este situat în statul marcat. 10 2 puncte 4. 4 puncte B. C c. H d. pe hartă. C d. Precizaţi trei deosebiri între clima Arhipelagului Britanic şi clima Peninsulei Italice. cu litera G se numeşte… 6 puncte C. Capitala Bulgariei este oraşul marcat. 6 puncte E. A b. vânturi. pe foaia de examen. numele râurilor marcate. Suedia 2 puncte 5. numele unităţilor de relief marcate. cu litera: a. cu numărul 8 se numeşte: a. 5 c. Buzău b. Norvegia d. E 2 puncte 3. Prezentaţi două argumente care să demonstreze potenţialul hidroenergetic ridicat al râurilor din Munţii Alpi. pe hartă. Scrieţi. Râul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. cu numerele 3 şi 4. A. 7 c. pe foaia de examen. pe hartă. D b. pe hartă. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 098 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul ll A– D. pe hartă cu numărul: a. tip de climă. A b. G d. cu litera: a.geografie Ministerul Educaţiei. 2 b. Are un climat temperat oceanic statul marcat. Crişul Negru c. pe hartă. G d. pe hartă. Carpaţii Meridionali sunt străbătuţi de la nord la sud de râul marcat. A b. D c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Crişul Alb b. Piteşti c. Slobozia 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. B b. E. 2. Oraşul marcat.

5. două culturi agricole. 6 puncte E.8 6. Identificaţi: 1. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. două luni în care precipitaţiile medii sunt de 50 mm. În tabelul alăturat sunt reprezentate principalele ţări producătoare de grâu în anul 2005. E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 098 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare înregistrate la o staţie meteorologică din Europa. Pentru Republica Moldova. A. producţia de grâu a Italiei împreună cu Polonia. 4 puncte B. două râuri sau fluvii. cu litera B şi relieful unităţii marcate. altitudini.5 19. Franţa Germania Regatul Unit Polonia Spania Italia Producţie (mil. 3. 4. cu litera C. fragmentare. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D.1 6 puncte E.3 14.3 7. 2. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. tipuri de roci pe care s-a format relieful.3 2 Subiectul II Pondere (%) 5. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează.5 2.t) 30. 2.1 1.2 3. 6. pe hartă. două oraşe. precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. tipuri de relief. alte aspecte specifice ale reliefului. 6 puncte C. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează.geografie Ministerul Educaţiei. Prezentaţi două cauze care explică faptul că în regiunile montane se practică mai mult creşterea animalelor decât cultura plantelor. 3. ponderea totală a producţiei de grâu a primelor trei ţări mari producătoare. două unităţi de relief. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .4 1.Varianta 98 . 3. Precizaţi: 1. 2. diferenţa de producţie de grâu între Germania şi Spania. Ţara Calculaţi: 1. două luni de toamnă în care precipitaţiile medii depăşesc 60 mm. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.3 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2.6 1. pe hartă. o zonă de vegetaţie. valoarea diferenţei de precipitaţii medii între lunile iunie şi august. un tip de climă. Precizaţi două activităţi de servicii care au dus la creşterea PIB-ului din Franţa.

numele statelor marcate. Statul marcat. pe foaia de examen. cu litera A are capitala în oraşul numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 1 Subiectul I . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu literele B şi F. cu numărul 9 este capitala statului numit … 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate.geografie Proba D. cu numerele 5 şi 11. E.C. pe hartă. pe hartă. 4 puncte B. Scrieţi. Oraşul marcat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. cu litera … 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Insula Creta aprţine statului marcat. A. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 099 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 99 . pe hartă. 2.Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1.

cu litera: a. G d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. temperaturi medii anuale. 8 c. încreţire d. D d. Prezentaţi două cauze care determină valorile ridicate ale densităţii populaţiei în statele Europei Vestice. A b. cu litera D s-a format prin: a. A b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu numărul 1 este traversat de fluviul: a. numele unităţilor de relief marcate. 9 d. vânturi. Cel mai important afluent al Ialomiţei este râul marcat. Sena 2 puncte 2. Râul cu cele mai multe amenajări hidroenergetice este marcat. F d. numele oraşelor marcate. Scrieţi.pe hartă. Precizaţi: 1. A b. cu numerele 1 şi 6. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu litera: a. pe hartă. Capitala europeană dintre cele marcate. pe hartă. E. Cel mai mare combinat siderurgic din ţara noastră este situat în oraşul marcat. D c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. I 2 puncte 5. cu litera: a. Scrieţi. 6 puncte E. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. F 2 puncte 3. Scrieţi. F d. Loara c. A. pe hartă. pe foaia de examen. prăbuşire 2 puncte 4. Oraşul-capitală marcat. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. 3 b. pe hartă. 10 2 puncte D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numărul: a. cu cel mai mare număr de locuitori: a. cu numărul … 3. cu numărul … 2.geografie Ministerul Educaţiei. G 2 puncte 2. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. B c. aluvionare b.cu litera… 6 puncte C. erupţii vulcanice c. 10 2 puncte 3. Unitatea de relief din care se exploatează gaz metan este marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu literele C şi F. 7 b. B c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. H 2 puncte 4. Cele mai mici cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. precipitaţii medii anuale. 5 c. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. Rin d. pe hartă. C d. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Balcanice. pe hartă. Infuenţa climatică scandinavo-baltică se resimte în unitatea de relief marcată. B b. amplitudine termică. pe hartă.Varianta 99 . E c. 9 d. 4 puncte B. factorii genetici ai climei. Climatul temperat-continental este specific statului marcat. pe foaia de examen. cu litera: a. C c. pe hartă. pe foaia de examen. A b. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 099 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Unitatea de relief marcată. 2. pe hartă. Are ieşire la Marea Norvegiei statul marcat. Duero b. pe hartă.

estimări la nivelul anului 2006 1. A. pe hartă. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state. 4 puncte Ministerul Educaţiei. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare. două ramuri industriale foarte dezvoltate. alte aspecte specifice ale reliefului. referitor la densitatea medie a populaţiei. tipuri de relief. o cauză a scăderii debitului în lunile de iarnă. o cauză care explică frecvenţa mai mare a secetelor în partea de sud-est a ţării faţă de vestul ţării. Se dă următorul tabel: Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Statul Finlanda Bulgaria Suprafaţa (km2) 338. 3. Olt 2 puncte D.385. Pentru Germania.geografie Ministerul Educaţiei.910 2 Populaţia (nr. Mehedinţi d. două oraşe-port maritime. Precizaţi: 1. 5.loc) 5. Prezentaţi: 1. o regiune industrială. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 10 puncte D. Oraşul marcat. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. 6 puncte E. un factor natural care a favorizat dezvoltarea culturii cerealelor pe suprafeţe extinse în Câmpia de Vest.231. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. 4 puncte B. anotimpul cu cele mai mari valori ale cantităţii de precipitaţii. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu litera D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 099 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. Precizaţi doi factori care au condus la extinderea acestor areale. fragmentare. valoarea densităţii medii a populaţiei.367 Subiectul II Sursa: The World Factbook.145 110. O situaţie similară este şi în România. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. 3. Dolj b. 2. precum şi luna în care se înregistrează. Gorj c.372 7. trei resurse de subsol. precizaţi: 1. 6 puncte E. pe foaia de examen. 2. 2. altitudini. 4 puncte C.Varianta 99 . Precizaţi: 1. două fluvii navigabile. înclinare. precum şi luna în care se înregistrează. pe hartă. calculată pentru fiecare stat din tabel. cu litera B şi relieful unităţii marcate. În Europa Sudică şi Centrală există areale extinse afectate de eroziunea solului. E. 4. pe hartă. cu numărul 2 este reşedinţa judeţului numit: a. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. 2. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Scrieţi.

numele statelor marcate.. A. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 100 . cu literele J şi E. Statele marcate. pe foaia de examen. Munţii Caucaz sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. 2. 2. Fluviul Tibru traversează oraşul capitală marcat. 3. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 100 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Scrieţi. cu litera. pe hartă.. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.Ministerul Educaţiei. cu numărul.. pe hartă.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Precizaţi: 1. cu numerele 7 şi 13. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Se acordă 10 puncte din oficiu. numele oraşelor-capitală marcate.. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă.geografie Proba D. 4 puncte B. E.capitală cu numere..C. cu literele C şi I sunt situate în Peninsula .

pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 100 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. gradul de fragmentare. F d. pe hartă. Tejo 2 puncte 3. pe hartă. pe foaia de examen. Scrieţi. cu litera: a. pe foaia de examen. metamorfice b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. I 2 puncte 5. E c. A b. Statul marcat. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Sena b. de tranziţie 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pontice c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. sedimentare c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. aluminiului b. tipuri de roci. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera E se remarcă prin suprafeţe întinse cultvate cu: a. 2. cu litera … 2. Oraşul Piatra Neamţ este străbătut de râul marcat. E 2 puncte 2.D d. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică. A. cu numărul … 6 puncte C. cu numărul 10 este străbătut de fluviul: a. cu numărul 2 se numeşte … 3. A b. F c. J 2 puncte 4. măslin b. Subunitatea Podişului Moldovei marcată. litera F are un climat cu influenţe: a. Oraşul marcat. pe hartă. cu literele B şi G. oceanice d. secară d. orientarea culmilor şi văilor principale. Severn c.Varianta 100 . Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior. cu numerele 10 şi 12. Peninsula Kola aparţine statului marcat. tipuri genetice de relief. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. energetice c. pe hartă. pe hartă. 2. pe hartă. B b. porumb c. Scrieţi. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat. mod de formare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Tamisa d. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. pe hartă. cu litera F şi relieful statului marcat cu litera I.geografie Ministerul Educaţiei. magmatice 2 puncte 2. de utilaj petrolier d. Oraşul marcat. Insula Creta aparţine statului marcat. vulcanice d. cu numărul 5 este un important centru al industriei: a. sorg 2 puncte D. distribuţia spaţială a altitudinilor. 6 puncte E. Precizaţi: 1. Unitatea de relief marcată. cu litera B este formată predominant din roci: a. I d. pe hartă. Lacurile Ladoga şi Onega sunt situate pe teritoriul statului marcat. pe hartă. pe hartă. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: forme predominante de relief. Oraşul capitală marcat. siderurgice 2 puncte 3. numele râurilor marcate. continentale b. cu litera: a. Scrieţi. B c. alte aspecte specifice ale reliefului. pe hartă. 1. Depresiunea Maramureş se află în unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. 4 puncte B. E.

etaj climatic. 2. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. 2.250 449. A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi două cauze ale valorii negative a bilanţului migratoriu din ţările Europei de Est. două state vecine. pe hartă.870 9. cu litera E şi clima unităţii de relief marcate cu litera G.Varianta 100 . a debitului în luna iunie. Precizaţi: 1. a debitului în luna februarie.loc) 8. vânturi. 6 puncte E. estimări la nivelul anului 2006 1. Focşani d. 4 puncte B.596 Sursa: The World Factbook. 2.geografie Ministerul Educaţiei. un factor care a determinat amplasarea unui număr mare de rafinării în Câmpia Română. Făgăraş de Parâng c. Precizaţi: 1. precizaţi: 1. Precizaţi o cauză a densităţii mai ridicate a populaţiei în Austria decât în Suedia. Iaşi 2 puncte D.192. 4. valoarea. 2. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru Cipru şi Suedia.301 9. 2. cu aproximaţie. Precizaţi: 1. Bacău b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. precipitaţii medii anuale. Se dă următorul tabel: 2 Subiectul II Statul Austria Cipru Suedia Suprafaţa (km2) 83. 6 puncte E. oraşul-capitală. Râul marcat. Bârlad c. dintre valoarea debitului în luna iunie şi în luna septembrie.880 784. Pentru Germania. E.964 Populaţia (nr. cu numărul 8 străbate oraşul: a. numele a două unităţi montane. numele a trei oraşe mari. cu aproximaţie. Parâng de Retezat . a unei unităţi de câmpie şi al unui podiş de pe teritoriul acestui stat. diferenţa. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Râul marcat. cu numărul 9 desparte grupele montane: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 100 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A . 3. 3. dintre valoarea debitului în luna iulie şi în luna octombrie. două resurse de subsol.B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al unui râu din Europa. 4 puncte Ministerul Educaţiei. valoarea. Retezat – Godeanu de Banatului 2 puncte 5. pe hartă.Godeanu d. Bucegi de Făgăraş b. diferenţa. influenţă climatică. cu aproximaţie. 5. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . două cauze ale diferenţelor de debit dintre lunile extreme. 6 puncte C. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. cu aproximaţie. un factor care a contribuit la creşterea densităţii populaţiei în Depresiunea Braşov. pe hartă.016. altele decât capitala.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful