Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 1 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 001

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi G; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Lisabona este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera... 2. Oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte.... 3. Munţii Penini se găsesc în statul marcat, pe hartă, cu litera... 6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

1

Subiectul I

Varianta 1 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Ţărmurile cu fiorduri sunt specifice statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. F d. J 2 puncte 2. Fluviul Pad este situat în statul a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 5 b. 9 c. 11 d. 14 2 puncte 3. Viticultura se practică pe suprafeţe întinse în statul marcat, pe hartă, cu litera: a. B b. F c. G d. H 2 puncte 4. Capitala Sloveniei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 11 b. 12 c. 14 d. 15 2 puncte 5. Formaţiuni vegetale de tip maquis sau gariga sunt specifice pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. B b. C c. G d. H 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima Eurpei Nordice şi clima Europei Sudice. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. o cauză a prezenţei lacurilor glaciare în Peninsula Scandinavă; 2. o cauză a fenomenului de îmbătrânire a populaţiei Europei. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 001

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi F; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Şisturi verzi se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 2. Lacuri glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 3. Port la Dunăre este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Silvostepa este prezentă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. D c. E d. G 2 puncte 2. Un important combinat siderurgic este în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 4 c. 5 d. 6 2 puncte 3. Resurse de huilă se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. E d. F 2 puncte 4. Este reşedinţa judeţului Sălaj oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 3 c. 4 d. 6 2 puncte 5. Domuri gazeifere se întâlnesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. F d. H 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 1 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Apuseni şi relieful Grupei Făgăraş. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi două cauze care să explice faptul că în Carpaţii Orientali sunt numeroase centre ale industriei produselor lactate. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 001 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia temperaturilor şi precipitaţiilor medii lunare. A. Precizaţi: 1. valoarea minimă a cantităţii de precipitaţii, precum şi luna în care se înregistrează; 2. valoarea maximă a temperaturii medii din luna ianuarie. 4 puncte B. Scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică de mai sus este: a. ecuatorial b. mediteranean (subtropical) c. temperat - oceanic d. subpolar 2. Cea mai mare cantitate de precipitaţii se înregistrează în intervalul: a. aprilie - iunie b. noiembrie - ianuarie c. iulie – august d. septembrie - noiembrie 3. Temperaturile au valori ridicate în anotimpul de vară datorită pătrunderii maselor de aer: a. ecuatorial b. polar maritim c. polar continental d. tropical 6 puncte C. Pentru Italia, precizaţi: 1. aşezarea geografică; 2. trei unităţi de relief; 3. un tip de climat; 4. două insule care aparţin acestui stat; 5. trei ramuri industriale.

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul II

10 puncte D. Comparaţi economia Ungariei cu economia Republicii Moldova, precizând trei deosebiri. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare din următoarele elemente: agricultură, industrie, turism şi comerţ exterior. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. două state ale UE cu ieşire la Marea Baltică; 2. cele două state care au aderat la UE în 2007. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 2 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 002

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi D; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 12. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Munţii Alpi se găsesc în nordul statului marcat, pe hartă, cu litera... 2. Podişul Meseta este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera... 3. Climatul rece este caracteristic în statul marcat, pe hartă, cu litera... 6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

1

Subiectul I

Varianta 2 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Este situat într-un stat insular oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 3 c. 14 d. 15 2 puncte 2. Sunt traversate de Dunăre oraşele-capitală marcate, pe hartă, cu numerele: a. 1 şi 5 b. 6 şi 9 c. 9 şi 14 d. 1 şi 13 2 puncte 3. Stepa se dezvoltă în statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. E c. H d. G 2 puncte 4. Podişul Boemiei este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. E c. G d. H 2 puncte 5. Statul San Marino este o enclavă în cadrul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. I 2 punce D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Scandinaviei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezenate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. o cauză a prezenţei gheţarilor actuali în Munţii Pirinei; 2. o cauză a scăderii cantităţii de precipitaţii din vestul spre estul Europei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

4 puncte

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 002

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi D; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Lacul vulcanic Sf. Ana este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 2. Cel mai important centru siderurgic este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul... 3. Lacuri glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Stepa se întâlneşte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. C b. D c. E d. G 2 puncte 2. Este situat într-o unitate de câmpie oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 2 c. 3 d. 6 2 puncte 3. Este un piemont unitatea de relief notată pe hartă cu litera: a. A b. D c. G d. F 2 puncte 4. Influenţe climatice oceanice pătrund în unitatea de relief notată pe hartă cu litera: a. A b. B c. D d. G 2 puncte 5. Importante resurse de lignit se găsesc în unitatea de relief notată pe hartă cu litera: a. B b. D c. E d. F 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 2 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Banatului şi relieful Grupei Nordice a Carpaţilor Orientali (Carpaţii Maramureşului şi ai Bucovinei). Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi pezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. o cauză care explică densitatea redusă a populaţiei în Munţii Carpaţi. 2. o cauză care determină cantităţile de precipitaţii medii anuale mai mari în partea vestică a ţării faţă de partea estică a ţării. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 002 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă valorile densităţii populaţiei în câteva state europene în anul 2005. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a densităţii numele statului în care se aceasta; 2. valoarea minimă a densităţii numele statului în care se aceasta. populaţiei şi înregistrează populaţiei şi înregistrează 4 puncte B. Alegeţi un argument, dintre cele de mai jos, care explică cel mai bine valorile densitaţii populaţiei, pentru fiecare dintre următoarele ţări: Olanda, Finlanda, Malta: 1. climat rece, suprafeţe mari ocupate de păduri şi lacuri; 2. relief jos, climat temperat-oceanic grad ridicat de urbanizare, suprafaţă relativ mică; 3. relief predominant muntos şi climă tropicală. 4. suprafaţă extrem de mică. 6 puncte C. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, precizaţi: 1. două unităţi de relief; 2. un râu sau fluviu; 3. două resurse ale subsolului; 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 4. două oraşe mari, altele decât capitala; 5. trei ramuri industriale.

Subiectul II

10 puncte D. Comparaţi cadrul natural al Serbiei cu cel al Ungariei, precizând două asemănări şi o deosebire. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la caracteristici ale: reliefului, climei, reţelei hidrografice, vegetaţiei şi solurilor. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi desebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi patru surse de energie nepoluantă utilizată de ţările dezvoltate ale Uniunii Europene în scopul protecţiei mediului. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

Subiectul III

pe hartă. numele statelor marcate. cu litera. cu litera. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. cu numerele 3 şi 10. Lacul Balaton este situat în statul marcat. Este traversat de fluviul Sena oraşul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 3 . cu numărul. numele oraşelor-capitală marcate. 4 puncte B. Precizaţi: 1. 2. 3.... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. pe hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .. Se acordă 10 puncte din oficiu.. pe hartă. E. 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 003 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. A. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu literele B şi D.geografie Proba D. F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. Vulcani activi se găsesc în statul insular marcat. Scrieţi. pe foaia de examen.Ministerul Educaţiei..

Precizaţi trei deosebiri între clima din nordul Europei şi clima din sudul Europei. cu litera . 6 puncte E. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. 4 puncte B. Resurse de bauxită se găsesc în unitatea de relief marcată. Mureşul şi Oltul izvorăsc din unitatea de relief marcată.Varianta 3 . E c. vânturi. o cauză care justifică prezenţa. E d. pe hartă. Lacuri pe masive de sare sunt caracteristice unităţii de relief marcată.. Râul Vistula străbate capitala statului marcat. 12 2 puncte D. A b. F 2 puncte 3. D d. B c. cu cel mai mare număr de locuitori este marcat. numele unităţilor de relief marcate. F 2 puncte 4. cu numerele 7 şi 11. 7 c. cu litera: a. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. I 2 puncte 3. Prezentaţi: 1. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. E d. H d. Precizaţi: 1. A b. a pădurilor în Norvegia. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 003 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. Republica Moldova este marcată. amplitudine termică. A b. pe hartă. 3 Unitatea de relief marcată. 6 puncte C.. 2. J 2 puncte 2. I d. cu litera A se numeşte . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. la aceeaşi latitudine. cu litera: a. o cauză care determină necesitatea forţei de muncă externă (imigranţi) pentru unele state europene. şi a gheţarilor în Groenlanda. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. B b. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. E d. pe hartă. B b. Influenţele climatice continentale (de ariditate) pătrund în unitatea de relief marcată. precipitaţii medii anuale.. cu literele E şi G. cu litera: a. cu litera: a. cu numărul . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat nmai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. F 2 puncte 2. 2. pe hartă.. A. Pe hartă sunt marcate unităţile de relief cu litere. cu numărul: a. pe hartă. C c.. pe hartă. G c. C c. Oraşul european. 10 d. pe foaia de examen. 4 puncte Ministerul Educaţiei. C c. Traversează oraşul Piteşti râul marcat. J 2 puncte 5. 2 b. E c. A b. Scrieţi. pe hartă. Scrieţi. B b.. Are ieşire la Marea Mediterană statul marcat. pe foaia de examen. cu litera: a. 2. Resurse importante de minereu de fier se exploatează din subsolul statului marcat. E d. E. pe foaia de examen. numele râurilor marcate. temperaturi medii anuale.

3. precizaţi: 1. 4. vegetaţiei şi solurilor.B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi a cantităţii de precipitaţii la o staţie meteorologică din Europa. B b. Prezentaţi: 1.oceanic 2.geografie Ministerul Educaţiei. Cantităţile mari de precipitaţii medii anuale sunt o consecinţă a: a. climei. trei oraşe mari. o cauză care explică diferenţa de temperatură de peste 2ºC între sudul şi nordul ţării. precum şi luna în care se înregistrează. 4 puncte B. 2. Precizaţi două asemănării şi o deosebire între relieful Grupei Retezat-Godeanu şi relieful Grupei Făgăraş. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. cu litera: a. 2. regimului radiaţiei solare d. tipuri de roci. orientarea culmilor şi văilor principale. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. altitudinii reduse c. regimului temperaturii aerului b. distribuţia spaţială a altitudinilor. 6 puncte E. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Este situat într-o depresiune intramontană oraşul marcat. alte aspecte specifice ale reliefului. F 2 puncte 5. august si mai b. tipuri genetice de relief. peninsula în care este situat statul. cu numărul: a. august si iulie c. cantitatea minimă de precipitaţii înregistrată. E. 6 2 puncte D. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II 10 puncte D. ecuatorial b. D c. 1 b. 6 puncte E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. temperat . reţelei hidrografice. iulie si mai 3. pe foaia de examen. decât în zona de câmpie. două tipuri de climă. două unităţi montane. Precizaţi: 1. 3 c. mediteranean (subtropical) d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. două regiuni turistice. Minereuri complexe se exploatează din unitatea de relief marcată. Nota 1: Asemănările şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Valoarea maximă a temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile: a. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică alăturată este: a. pe hartă. A. 2. altele decât capitala. gradul de fragmentare. iulie si iunie d. circulaţiei vestice a maselor de aer 6 puncte C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. subpolar c. Pentru Spania. 5 d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 003 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . 4 puncte Ministerul Educaţiei. Scrieţi. Prezentaţi doi factori care favorizează producţia mare de cereale în Franţa. Comparaţi cadrul natural al Ucrainei cu cel al Bulgariei precizând două asemănări şi o deosebire. precum şi luna în care se înregistrează.Varianta 3 . Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la caracteristicile reliefului. o cauză care explică frecvenţa mult mai mare a hidrocentralelor în zona montană. E d.

pe hartă..geografie Proba D.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 4 . cu numărul 8 se numeşte. cu litera C este . pe hartă. 2. numele oraşelor-capitală marcate. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. A. pe hartă. pe foaia de examen... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Scrieţi. Oraşul .capitală marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. numele statelor marcate. Fluviul care traversează oraşul . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 004 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. pe hartă.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. E. cu numerele 4 şi 6. cu literele D şi H.. 2. Climatul caracteristic statului marcat. 3.capitală marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu.. cu numărul 1 se numeşte. Precizaţi: 1. 4 puncte B.

Precizaţi: 1. doi factori care influenţează clima Europei. Prin depuneri piemontane s-a format unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . D c. E. Scrieţi. C b. 7 c. 10 d. cu litera… 3. cu litera: a. A b. Ministerul Educaţiei. pe hartă. tipuri de roci. numele oraşelor marcate. C c. cu litera … 2. A b. Franţa d. H d. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numerele de la 7 la 12. orientarea culmilor şi a văilor principale. 11 2 puncte 3. cu numărul: a. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Influenţe climatice baltice (scandinavo-baltice) pătrund în unitatea de relief marcată. două consecinţe ale sporului natural foarte redus din Europa. B b. Cu litera J este marcat. Austria b. pe hartă. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. tipuri genetice de relief. 15 2 puncte D. Cel mai important bazin de exploatare a lignitului (Motru-Rovinari) se află în unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. pe hartă. cu numarul 9 este capitala statului: a. pe hartă. cu litera: a. Râul cu cele mai multe amenajări hidroenergetice este cel marcat. D d. Precizaţi: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 8 b. distribuţia spaţială a altitudinilor. Oraşul marcat. 4 puncte B. alte aspecte specifice ale reliefului. cu litera: a. 11 d. 6 puncte E. cu numărul … 6 puncte C. pe hartă. b. pe hartă. I 2 puncte 2. C c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 004 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. H 2 puncte 2. pe hartă.Varianta 4 . D d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemanarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu numarul: a. Este traversat de râul Dâmboviţa oraşul marcat. 2. pe hartă. Elveţia c. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Ural. 9 c. pe hartă. pe foaia de examen. I 2 puncte 4. Scrieţi. Scrieţi. F 2 puncte 4. B c. cu: a. A. 4 b. A b. Statul cu deschidere la Marea Baltică este marcat. H d. cu numerele 3 şi 5. cu litera: a. C c. Belgia b.geografie Ministerul Educaţiei. cu literele A şi E. Olanda 2 puncte 5. statul: a. Elveţia c. D d. Capitala statului Belarus este marcată. Aparţine Podişului Moldovei subunitatea de relief marcată. pe hartă.. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unitati de relief cu litere. numele unităţilor de relief marcate pe hartă. Altitudinile cele mai mari se întalnesc în unitatea de relief marcată. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Ungaria 2 puncte 3. Polonia d. Câmpia Nord-Europeană ocupă o parte din teritoriul statului marcat. gradul de fragmentare. pe hartă.

6 puncte E. statul cu cel mai mic număr de locuitori din Europa Vestică. o insulă care aparţine acestui stat. pe hartă. în prezent. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 004 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . cu litera B şi relieful unităţii marcate. trei oraşe. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 3.geografie Ministerul Educaţiei. o cauză care determină producerea alunecărilor de teren în unitatea de relief marcată.000 Km. 2. statul a cărui populaţie este de 60 mil. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu litera H. D d. cu excepţia capitalei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. tipuri genetice de relief. 3.126 11. cu litera F. 4. 6. E. cu litera: a. Se dă următorul tabel: Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II Ţara Germania România Ucraina Lungimea căilor ferate (km) 38. 2. pe hartă. o regiune turistică. C c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Prezentaţi două argumente pentrua susţine afirmaţia: „Problema energeticii şi a industriei energiei electrice este o problemă prioritară pentru statele Uniunii Europene”. alte aspecte specifice ale reliefului. de 369. Pentru Franţa. un argument care susţine afirmaţia: ”Unitatea C este cea mai veche unitate de relief a ţării”. două caracteristici ale climei. precizaţi: 1. diferenţa între numărul de locuitori din Germania şi Spania. două caracteristici ale reliefului. 4 puncte B.loc. Precizaţi: 1. statul din Europa Centrală care nu are ieşire la mare..510 Calculaţi ponderea lungimii căilor ferate ale fiecărei ţări. E 2 puncte D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte E. distribuţia spaţială a altitudinilor. A. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi: 1. 2. A b. aşezarea geografică. Pădurea de conifere este mai extinsă în unitatea de relief marcată.B şi prezintă populaţia unor state europene în anul 2005. Precizaţi: 1. numele statului cu populaţia cea mai numeroasă şi valoarea acesteia. pe hartă. gradul de fragmentare. 10 puncte D. tipuri de roci. pe hartă. 2.376 22. 6 puncte C. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată. orientarea culmilor şi văilor principale. 5.Varianta 4 . raportate la nivelul Europei ştiind că lungimea totală a reţelei feroviare pe continent este.

pe foaia de examen. pe hartă. 2..geografie Proba D. cu litera C este cel al Munţilor . numele statelor marcate. Precizaţi: 1. Statul marcat. 4 puncte B. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 005 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A.Ministerul Educaţiei. cu litera I are ieşire la Marea .. pe hartă. cu numerele 4 si 7. E. Lanţul muntos situat în nordul statului marcat. Oraşul-capitală traversat de fluviul Sena este marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 5 . pe hartă. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu numărul … 3. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. 2... cu literele E si J.

B b. F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 005 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera … 2. Minsk c. D c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. D c. Cele mai multe lacuri glaciare se întâlnesc în unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. A b. Oraşul – capitală marcat. Relieful carstic (chei şi peşteri) este mai dezvoltat în unitatea de relief marcată. alte aspecte specifice ale reliefului. numele unităţilor su al subunităţilor de relief marcate. H 2 puncte 3. Bazinul carbonifer Ruhr se găseşte în statul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. B b. Precizaţi: 1. Aparţine Podişului Transilvaniei subunitatea de relief marcată. B b. pe hartă. tipuri genetice de relief. pe foaia de examen. D c. cu litera: a. numele oraşelor marcate. Varsovia 2 puncte 2. Scrieţi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. J 2 puncte 5. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. Cel mai mare debit îl are râul marcat. pe foaia de examen. Moscova d. Climatul mediteranean este caracteristic statului marcat. Scrieţi. tipuri de roci. gaze naturale) se găsesc în unitatea de relief marcată. 6 puncte E. Precizaţi un mod de utilizare economică a estuarelor. E. E d. Nota 1: Deosebirile şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. B b. fluvio-lacustră b. C c. E d. G 2 puncte 2. pe hartă. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi o asemănare vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu numerele 3 şi 6. F 2 puncte 4. Resursele energetice (petrol. E d. I d. Kiev b. cu litera … 3. Insula Creta aparţine statului marcat. Prezentaţi o cauză care determină formarea estuarelor pe ţărmul european al Oceanului Atlantic. 11 2 puncte 3. F 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu literele B şi D este de origine: a. pe hartă. orientarea culmilor si a vailor principale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Carpati şi relieful Munţilor Ural. pe hartă. cu litera: a. cu litera … 6 puncte C. cu litera: a. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unitati de relief cu litere. E d. pe hartă. cărbuni. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. cu literele F şi H. Câmpia situată pe teritoriul statelor marcate. pe hartă. cu numărul 5 este: a.geografie Ministerul Educaţiei. Scrieţi. piemontană 2 puncte D. 4 puncte B. pe hartă. pe hartă. D c. 7 b. pe hartă. A. gradul de fragmentare. distributia spatiala a altitudinilor. 8 c. pe hartă. 9 d. litorală d. 1. Terenurile arabile au ponderea cea mai mare în unitatea de relief marcată. pe hartă.Varianta 5 . cu numărul: a. fluvio-glaciară c.

producţia cea mai mare de grâu şi numele statului în care se înregistrează această valoare. A b.geografie Ministerul Educaţiei. D d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. doi factori care au determinat producţii mari de grâu în Franţa şi Germania. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera C şi clima unităţii de relief marcate cu litera H. Precizaţi doi factori care au contribuit la formarea Deltei Dunării şi modul în care a acţionat fiecare. 9 c. 4 puncte B. 2. două oraşe-port. 6 puncte C. precipitaţii medii anuale. 4 puncte Ministerul Educaţiei.Varianta 5 . 2. Precizaţi: 1. 4. cu numărul: a. un râu sau fluviu. trei tipuri de turism practicate în acest stat. două state care au aderat la Uniunea Europeană în 2007. o cauză care a determinat diferenţa producţiei de grâu dintre Franţa şi România. 11 5. pe hartă. Uniunea Europeană reprezintă o grupare de natură politică. 3. pe hartă. A. 10 d. producţia cea mai mică de grâu şi numele statului în care se înregistrează această valoare. 2. vânturi. Precizaţi doi factori care au determinat dezvoltarea industriei energetice în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte 2 Subiectul II Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 6 puncte E. 2. Precizaţi: 1. etaj climatic. Curge în totalitate pe teritoriul ţării noastre râul marcat. E. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. cu litera: a. 5. două state considerate membre fondatoare ale organizaţiei premergătoare Uniunii Europene. Precizaţi: 1. formată din mai multe state. C c. G 2 puncte 2 puncte D. 3. două state din Uniunea Europeană cu ieşire la Marea Baltică. precizaţi: 1. socială şi economică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Pentru Italia. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 005 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . 6 puncte E. două caracteristici ale climatului. influenţă climatică. două insule care aparţin acestui stat. 8 b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Secetele frecvente sunt specifice unităţii de relief marcate.B şi prezintă producţiile de grâu în câteva state europene în anul 2005.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 6 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 006

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele G şi I; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Muntii Apenini se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 2. Oraşele – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 9, 10 şi 14 sunt traversate de fluviul ... 3. Statul marcat, pe hartă, cu litera J are ieşire la Marea … 6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

1

Subiectul I

Varianta 6 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Fluviul care strabate statul marcat, pe hartă, cu litera H este: a. Nipru b. Nistru c. Vistula d. Volga 2 puncte 2. Masivul Centaral Francez se găseşte pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. B b. C c. E d. F 2 puncte 3. Capitala statului Belarus este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 4 c. 6 d. 10 2 puncte 4. Climatul temperat - oceanic este caracteristic statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. D c. G d. J 2 puncte 5. Cel mai mare producător de autovehicule din Europa Centrală este statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. H d. I 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Câmpiei Padului şi relieful Câmpiei Europei de Est. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, distributia spatiala a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor si a vailor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi două cauze care determină densitatea scăzută a populaţiei din Peninsula Scandinavă. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 006

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi F; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Lacul glaciar Bucura este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 2. Influenţe climatice pontice se întâlnesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 3. Râul Ialomiţa traversează unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Relieful vulcanic este caracteristic unităţii marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. D c. F d. H 2 puncte 2. Râul care se varsă în sectorul Dunării maritime este marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 8 c. 10 d. 11 2 puncte 3. Vegetaţia de stepă este tipică pentru unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. C b. D c. G d. H 2 puncte 4. Oraşul Piatra Neamţ este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 9 c. 11 d. 12 2 puncte 5. Teritoriul judeţului Caraş-Severin se suprapune peste unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. E d. G 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 6 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii marcată, pe hartă, cu litera B. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. o cauză care detetermină densităţi reduse ale populaţiei în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H; 2. o cauză care a determinat amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 006 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare înregistrate la o staţie meteorologică din Europa. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare ţi luna în care se înregistrează; 2. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare ţi luna în care se înregistrează; 4 puncte B. Scrieţi pe foaia de examen răspunsurile corecte la cerinţele de mai jos: 1. anotimpul cu cele mai ridicate cantităţi medii lunare de precipitaţii este: a. iarna b. primăvara c. toamna d. vara 2. Regimul anual al precipitaţiilor se încadrează în tipul de regim pluviometric: a. ecuatorial b. musonic c. subpolar d. temperat-oceanic 3. Factorul care determină cantităţi mari de precipitaţii medii anuale este: a. altitudinea reliefului b. circulaţia vestică a maselor de aer c. regimul radiaţiei solare d. regimul temperaturii aerului 6 puncte C. Pentru Franţa, precizaţi: 1. două state vecine, membre ale UE; 2. două unităţi majore de relief; Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 3. trei resurse de subsol; 4. două oraşe-port maritime; 5. o regiune turistică. D. Se dă următorul tabel: Statul Suedia Olanda Suprafaţa (km2) 449 964 41 526 Populaţia (nr.loc) 9 016 596 16 491 461

2

Subiectul II

10 puncte

Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

1. Scrieţi, pe foaia de examen, valoarea densităţii medii a populaţiei, calculată pentru fiecare stat din tabel. 2. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state, referitor la densitatea medie a populaţiei. 6 puncte E. Prezentaţi două argumente care susţin afirmaţia: „Parisul este un important nod de comunicaţie”. 4 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 7 - geografie
• •

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 007

Harta de mai sus se referă la subiectele A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi I. 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 6 şi 12. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul marcat, pe hartă, cu litera D se numeşte … 2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera E se numeşte … 3. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află pe teritoriul statului a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul …. 6 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I

Varianta 7 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este capitala statului: a. Croaţia b. Muntenegru c. Serbia d. Slovenia 2 puncte 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera F se numeşte: a. Albania b. Bulgaria c. Croaţia d. Muntenegru 2 puncte 3. Statul cu cea mai mică suprafaţă din Europa este o enclavă situată în statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. C d. H 2 puncte 4. Cea mai mare parte a populaţiei din statul a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este de religie: a. catolică b. ortodoxă c. islamică d. protestantă 2 puncte 5. Este membru al Uniunii Europene, statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. E d. J 2 puncte D. Comparaţi regiunile montane din Peninsula Scandinavă şi Peninsula Iberică, precizând o asemănare şi două deosebiri din punct de vedere al reliefului. Nota 1: Deosebirile şi asemămănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi doi factori care generează climatul temperat arid din estul Europei. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 007

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A-D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi G. 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Depresiunea Petroşani este situată în unitatea de relief marcată pe hartă cu litera … 2. Regiunea subcarpatică alcătuită dintr-un singur şir de depresiuni şi unul de dealuri este marcată pe hartă cu litera … 3. Oraşul marcat pe hartă cu numărul 7 este reşedinţa judeţului … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Relieful eolian este prezent în subunitatea marcată, pe hartă, cu litera: a. B b. C c. E d. F 2 puncte 2. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera D cea mai numeroasă minoritate naţională o formează: a. germanii b. grecii c. polonezii d. turco-tătarii 2 puncte 3. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F se exploatează resurse de: a. aur şi argint b. bauxită c. fier d. lignit 2 puncte 4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 este situat în unitatea de relief numită: a. Câmpia Barăganului b. Delta Dunării c. Pod. Dobrogei d. Subcarpaţii Curburii 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 7 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Magistrala rutieră E60 trece prin oraşele marcate pe hartă cu numerele: a. 7 şi 8 b. 8 şi 9 c. 8 şi 11 d. 9 şi 10

2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera D şi clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte 6 puncte E. Prin poziţia sa geografică, România este o ţară dunăreană. Menţionaţi două avantaje economice care decurg din această situaţie. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 007 Reprezentarea grafică de mai jos se referă lasubiectul III A - B şi prezintă evoluţia debitelor Dunării la intrarea în Deltă. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează; 2. două luni în care debitul mediu lunar depăşeşte 4 000 m3/s. 4 puncte B. Analizaţi valorile debitelor medii înscrise în graficul alăturat şi scrieţi răspunsul corect: 1. valoarea debitului mediu în luna ianuarie; 2. luna în care se înregistrează valoarea cea mai mică a debitului mediu lunar; 3. două luni în care se înregistrează valori ale debitului mediu lunar de 7 000 m3/s. 6 puncte
12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 I F M A M I I A S O N D lunile anului mc/s

C. Pentru Spania, precizaţi: 1. două insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat; 2. două state vecine, membre ale UE; 3. două unităţi de relief; 4. două tipuri de climă; 5. două oraşe, cu excepţia capitalei. 10 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

D. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al 2 Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Subiectul II precizând o asemănare şi două deosebiri. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la caracteristicile reliefului, climei, reţelei hidrografice, vegetaţiei şi solurilor. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte

E. Precizaţi doi factori care determină prezenţa pe suprafeţe extinse a vegetaţiei de stepă şi silvostepă în Republica Moldova şi Ucraina. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

Subiectul III

numele statelor marcate. 2. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. Munţii Apenini sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. 4 puncte B. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen. Scrieţi. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu litera I se numeşte … 2. Precizaţi: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera … 3. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe– capitală cu numere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 8 . pe hartă. cu numerele 3 şi 10. cu literele G şi H.Ministerul Educaţiei. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 008 Harta de mai sus se referă la subiectul I A-C. Climatul subpolar este caracteristic pe teritoriul statului marcat. E. pe hartă. A. Statul marcat.geografie Proba D.

A b.Varianta 8 . pe foaia de examen. E c. Oraşul marcat. D b. Depresiunea Braşov este străbătută de râul marcat. pe hartă. precipitaţii medii anuale. cu numărul: a. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Europa este leagănul turismului mondial. Rin c. cu litera: a. A. pe hartă. Statul care are ieşire la Marea Baltică este marcat. numele râurilor marcate. suprafaţă a bazinului hidrografic şi debit de pe teritoriul statului marcat. B b. vânturi. cu litera A este: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Sena 2 puncte D. Craiova b. Minereurile de metale preţioase (aurul şi argintul) se exploatează în unitatea de relief marcată. 1 b. ca lungime. În Europa. Păşuni alpine se dezvoltă pe suprafeţe extinse în unitatea marcată. În unitatea de relief marcată. pe hartă. cu litera … 6 puncte C. H 2 puncte 3. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului … 3. 4 puncte B. Petroşani d. G 2 puncte 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 008 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A-C. A b. 6 puncte E.” 4 puncte Ministerul Educaţiei. G 2 puncte 3. cu litera: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe foaia de examen. pe hartă. ţara care îşi asigură în proporţie de 100% energia electrică din resurse hidroenergetice este marcată. E d. pe hartă. J 2 puncte 5. E d. A b. pe hartă. cu litera B sunt influenţe climatice … 2. numele unităţilor de relief marcate. E b. Scrieţi. cu litera: a. cu litera: a. pe foaia de examen. Oraşul marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera: a. F d. pe hartă. Drobeta-Turnu Severin c. pe hartă. B c. cu litera : a. I d. Unitatea de relief cu cel mai mare areal viticol din România este marcată. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. pe hartă. 2. Pad b. H 2 puncte 2. 5 2 puncte 4. Scrieţi. G d. C c. pe hartă. 3 c.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. 4 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Între ţările europene se remarcă la producţia de măsline statul marcat. amplitudine termică. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Rhon d. temperaturi medii anuale. Comparaţi climatul Europei Centrale cu climatul Europei Estice precizând o asemănare şi două deosebiri. Precizaţi: 1. cu numerele 3 şi 6. cu literele F şi H. J 2 puncte 4. cu numărul 9 se numeşte: a. E. Cel mai important râu. D c. D d. Energia mareelor este valorificată în statul marcat. Scrieţi. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Slatina 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. C c. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. F c.

2. o cauză care determină lipsa vegetaţiei de pădure în Câmpia Bărăganului. 2. Precizaţi: 1. Precizaţi două luni cu valori aproximativ egale ale cantităţilor medii de precipitaţii lunare. În unitatea de relief marcată. Comparaţi relieful Podişului Dobrogei cu relieful Subcarpaţilor Getici precizând trei deosebiri. Calculaţi diferenţa dintre cantitatea maximă şi cantitatea minimă lunară a precipitaţiilor. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 008 Analizaţi diagrama în coloane de mai jos care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor atmosferice la o staţie meteorologică din Europa. Precizaţi o cauză care determină diferenţa de densitate a populaţiei din cele două state. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. alte aspecte specifice ale reliefului. gradul de fragmentare. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. E. Precizaţi numele strâmtorii situate în sudul Peninsulei Iberice şi importanţa economică a acesteia pentru ţările din sudul Europei. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . A. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte C. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. D.B. Diagrama se referă la subiectul III A . 6 puncte E. cu litera F sunt lacuri: a. două state vecine. memebre ale UE. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. orientarea clumilor şi văilor principale. 3. Calculaţi densitatea medie pentru fiecare stat. carstice b.) 10 688058 9 016 596 2 Subiectul II 10 puncte Sursa: The World Factbook. două caracteristici climatice. vulcanice 2 puncte D. o resursă naturală. o cauză care a determinat înregistrarea temperaturii minime absolute a aerului în Depresiunea Braşov.geografie Ministerul Educaţiei. 2. un râu sau fluviu. 4 puncte Ministerul Educaţiei. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 1. Pentru Austria. 4 puncte B. 3. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 6. 2. două unităţi de relief. 5. 4. tipuri genetice de relief. două oraşe.Varianta 8 . Precizaţi modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale. Se dă următorul tabel: Ţara Grecia Suedia Suprafaţa (km2) 131 940 449 964 Populaţia (nr.loc. Precizaţi: 1. 2. precizaţi: 1. de baraj natural c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. glaciare d. distribuţia spaţială a altitudinilor. estimări la nivelul anului 2006 1.

răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe– capitală cu numere. pe hartă.D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 9 . E. Capitala statului marcat. A. 4 puncte B. cu litera … 2. Fluviul Guadalquivir străbate Câmpia Andaluziei din statul marcat. 3. cu literele B şi F. pe hartă. Scrieţi.geografie Proba D. 2.Ministerul Educaţiei. cu numerele 1 şi 9. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 009 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Podişul Doneţk se află situat pe teritoriul statului marcat. numele statelor marcate. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Precizaţi: 1.. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă.. cu litera A se numeşte . pe hartă. pe foaia de examen.

La producţia de cărbune se remarcă statul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Lacul hidroenergetic Vidra este situat în unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Munţii cei mai înalţi din Europa Sudică sunt localizaţi pe teritoriul statului marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera C se numeşte: a. cu litera: a. cu numărul 9 este traversat de fluviul numit: a. Statul marcat. Tulcea d. D c. Rin d. Galaţi c. cu litera D este situat oraşul: a. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. C d. 4 puncte B. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Brăila b. C c. Târgovişte 2 puncte 3. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 009 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A-C. pe hartă. pe foaia de examen. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului: a. estuar b. cu litera H. Scrieţi. pe foaia de examen. Râmnicu Vâlcea d.. Râurile care curg pe teritoriul statului marcat. Scrieţi. B c. cu literele D şi E . Letonia d. Bârlad b. golf marin d. Belarus b. E d.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera J prezintă la vărsarea în Marea Neagră: a. În unitatea marcată. Oraşul marcat. A. Jijia d.Vrancea 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe foaia de examen. pe hartă. H 2 puncte 2. cu litera: a. 6 puncte C.Varianta 9 . Precizaţi: 1. cu litera H se numeşte … 2. cu litera … 3. 6 puncte E. F 2 puncte 5. H 2 puncte 4. Lituania 2 puncte 4. 4 puncte Ministerul Educaţiei. A b. cu litera . Vistula 2 puncte D. liman 2 puncte 3. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. G d. Prezentaţi două argumente care să explice valorile reduse ale densităţii populaţiei în statele din Peninsula Scandinavă. B b.. pe hartă. pe hartă. amplitudine termică. cu numărul 1 este străbătut de râul: a. Bistriţa c. Oraşul marcat. Canalul Dunăre-Marea Neagră traversează unitatea de relief marcată. pe hartă. Drobeta-Turnu Severin b. cu numerele 3 şi 6. pe hartă. numele oraşelor marcate. temperaturi medii anuale. pe hartă. fiord c. Este o subdiviziune a Dealurilor de Vest subunitatea marcată. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Oraşul marcat. Elba c. Râul care dă numele subunităţii de relief marcate pe hartă. cu litera: a. 2. pe hartă. pe hartă. numele unităţilor sau al subunităţilor de relief marcate. pe hartă. Moldova 2 puncte 2. pe hartă. Piteşti c. Dunăre b. cu litera A şi clima statului marcat. precipitaţii medii anuale. vânturi. A b. Estonia c. E. pe hartă.

etaj climatic. 1 b. A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 3. două luni în care se înregistrează temperaturi medii lunare negative. Precizaţi: 1. calculată pentru fiecare stat din tabel. o cauză care să explice valorile diferite ale densităţii medii a populaţiei în cele două state. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.605.596 10. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 009 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . două râuri sau fluvii care se varsă în Oceanul Atlantic. 4 puncte B. Precizaţi: 1. 3. 6 2 puncte D.Varianta 9 .geografie Ministerul Educaţiei. Comparaţi clima Câmpiei de Vest cu clima Subcarpaţilor Moldovei. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D.964 92. Alumină se produce în oraşul marcat. două resurse de subsol. 3 c. cu numărul: a. două oraşe. pe hartă. 4. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi doi factori care au determinat dezvoltarea agriculturii de mare randament în Germania şi Italia. vânturi.) 9. 6. o cauză a formării lacurilor cu apa sărată din Câmpia Bărăganului. un factor care a favorizat dezvoltarea economică a oraşului Constanţa. influenţă climatică. E. numele unităţii de relief cu altitudinea maximă. valoarea amplitudinii termice anuale. 6 puncte E. 2. estimări la nivelul anului 2006 Precizaţi: 1. două state vecine. membre ale UE. Precizaţi: 1. 2.391 Populaţia (nr. precizaţi: 1.B şi prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale temperaturii aerului la staţia meteorologică Sinaia. 2. precizând trei deosebiri . 5 d. un factor care determină valrile scăzute ale temperaturii medii anuale în lunile decembrie şi ianuarie. două luni în care se înregistrează temperaturi medii lunare maxime. 5.016. Se dă următorul tabel: 2 Subiectul II Statul Suedia Portugalia Suprafaţa ( km2 ) 449. o insulă care aparţine acestui stat. loc. valoarea densităţii medii a populaţiei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 6 puncte C. precipitaţii medii anuale. 2. modul de calcul al temperaturii medii anuale. Pentru Franţa. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .870 Sursa: The World Factbook. cu excepţia capitalei. 2.

pe harta. cu numărul 6 se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . numele oraşelor-capitală marcate. 4 puncte B. Oraşul marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. Oraşul Riga este capitala statului marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrieţi. pe harta. cu litera … 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 10 . Precizaţi: 1. 2.Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. A. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 010 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . numele statelor marcate. cu litera B se numeşte … 2.D. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.geografie Proba D. pe hartă. cu literele D şi G. E. pe hartă. Statul marcat. cu numerele 3 şi 7. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

pe hartă. 4 c. Scrieţi. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: temperaturi medii anuale. Este o monarhie. 2 b. pe hartă. 2 c. pe foaia de examen. cu litera … 3. 4 puncte B. E. 7 b. cu litera: a. Râul marcat. pe hartă. Oraşul Bruxelles este marcat.D. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul 3 este reşedinţa judeţului … 6 puncte C. E d. Scrieţi. 10 2 puncte 3. pe hartă. Lacul Izvorul Muntelui se află situat pe râul marcat. cu litera H. 4 puncte Ministerul Educaţiei. G 2 puncte 4. Unitatea de relief marcată. cu literele A şi G. Scrieţi. 3 b. 8 c. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu litera: a. precipitaţii medii anuale. pe hartă. cu numărul 10 se numeşte: a. vânturi. 4 c. A b. C d. cu numărul: a. Fluviul Dunărea traversează statul marcat. Gaz metan se extrage din unitatea de relief marcată. C b. 2 b. Moldova c. cu numărul: a. Munţi formaţi în orogeneza hercinică se află în unitatea de relief marcată. Oraşul marcat. cu litera: a. pe hartă. 7 c.Varianta 10 . pe hartă. pe hartă. pe hartă. tip de climă. cu numărul: a. statul marcat. C c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Suceava d. Precizaţi doi factori care influenţează regimul hidrologic al fluviului Rin. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. numele unităţilor de relief marcate. H 2 puncte 5. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 010 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A. cu litera D s-a format prin … 2. 5 d. 2. B c. H 2 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 9 2 puncte 2. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. A. 7 d. 5 d. 6 puncte E. cu numărul: a. pe hartă. 1 b. pe hartă. cu litera: a. cu numerele 1 şi 2. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. G 2 puncte 3. D c. oraşul marcat. E d. numele oraşelor marcate. E d. cu numărul: a. A b. Oraşul Vilnius este marcat. 11 2 puncte 4. pe foaia de examen. Precizaţi: 1. 9 d. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Bârlad b. cu litera B şi clima statului marcat. A b. 9 2 puncte 5. pe hartă. pe hartă. Ape geotermale se găsesc în apropierea oraşului marcat. D c. pe hartă. 10 d. Relief eolian se află în unitatea de relief marcată. amplitudine termică. pe hartă. Trotuş 2 puncte 2.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. Se află în fiordul cu acelaşi nume. pe foaia de examen.

o resursă naturală. precizaţi: 1. alimentarii subterane b.) 62 752 136 4 516 000 9 016 596 Producţia de energie electrica (mld. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Praga d. 2. Prezentaţi: 1. tipul de climă. la nivelul anului 2006 1. membre ale UE. ploilor bogate şi topirii zăpezilor d. precipitaţii medii anuale. două state vecine. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Minsk c.3 2 Subiectul II 10 puncte Sursa: The World Factbook. un oraş. un factor natural care face din Câmpia de Vest o importantă regiune agricolă a ţării. Se dă următorul tabel: Statul Franţa Norvegia Suedia Populaţia totală (nr. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. un râu sau fluviu. un argument care să ilustreze originalitatea Mării Negre. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. 2. două unităţi de relief.geografie Ministerul Educaţiei. 5. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. kwh) 71. Scrieţi pe foaia de examen.B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Vistula. 4 puncte B. Nordului d. Debitele mai bogate ale fluviului Vistula în perioada martie – iulie sunt o consecinţă a: a. 2. Varşovia 2 puncte 2. Precizaţi două forme de energie alternativă folosite în Franţa. Calculaţi producţia de energie electrică pe cap de locuitor pentru ţările scandinave.0 69. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pentru populaţie.Varianta 10 . 7. vânturi. Baltică c.6 120. pe hartă. cu litera G şi clima unităţii de relief marcate cu litera H. 2. 6 puncte E. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 6. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . influenţă climatică. E. Precizaţi două efecte negative produse de dezvoltarea accentuată a transporturilor terestre asupra mediului din statele UE. temperaturilor ridicate 2 puncte 3. loc. valoarea debitului maxim şi luna în care se înregistrează. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 010 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A . Pentru Serbia. A. etaj climatic. pantelor line c. 3. Albă b. 4. estimări. 4 puncte Ministerul Educaţiei. D. Fluviul Vistula străbate oraşul-capitală: a. Precizaţi: 1. Norvegiei 2 puncte C. Fluviul Vistula se varsă în Marea: a. Bratislava b. 6 puncte E. două zone de vegetaţie. valoarea debitului minim şi luna în care se înregistrează.

Zăcămintele de minereu de fier de la Krivoi Rog. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 11 .Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. E. cu numerele 5 şi 6. Se acordă 10 puncte din oficiu. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera …… 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Precizaţi: 1. se exploatează de pe teritoriul statului marcat. Scrieţi. 2. cu litera H se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. pe hartă. A. pe hartă cu.geografie Proba D. numele statelor marcate. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu literele B şi F. Statul marcat. Vilnius este oraşul-capitală al statului marcat. pe hartă. pe foaia de examen.D. litera … 3. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 011 Harta de mai sus se referă la subiectul I A .

pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: forme predominante de relief. Ungaria 2 puncte D. B c. Oraşul-capitală marcat. cu numărul 2 se numeşte: a. D d. pe hartă. alte aspecte specifice ale reliefului. A b. Este un afluent al Tisei râul marcat. cu litera D se numeşte: a. B c. 10 2 puncte 2. Londra 2 puncte 5. cu numărul: a. Scrieţi. 8 c. Kiev b. cu literele E şi F. C d. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică. Oraşul marcat. pe foaia de examen. E. 10 2 puncte 4. pe hartă. orientarea culmilor şi văilor principale. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. A. pe hartă. pe hartă. 7 b. Spania d. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat. cu numărul 1 este capitala statului: a. Notaţi două state europene în care industria siderurgică are o pondere însemnată. cu litera … 6 puncte C. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 10 d. G 2 puncte 3. Sectorul Dunării maritime începe în aval de oraşul marcat. pe hartă. cu litera: a. Cea mai nouă unitate de relief din România este marcată. Întinse păduri de conifere există în unitatea de relief marcată. Capitala Greciei este oraşul marcat. 5 2 puncte 5. numele râurilor marcate. 2 b. 9 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Dublin c. cu numărul: a. Glasgow d. Austria b. pe hartă. cu numărul: a. mod de formare. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 011 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A . pe hartă. pe foaia de examen. cu numerele 9 şi 11. 6 puncte E. Ministerul Educaţiei.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. Este străbătut de Dunăre oraşul marcat. C d. 12 2 puncte 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . distribuţia spaţială a altitudinilor. Este situat într-o unitate de relief de podiş oraşul marcat. cu litera: a. 2. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Varşovia 2 puncte 3. Cehia c. 3 c. 7 b. pe hartă. 2. 4 puncte B.D. pe hartă. Belfast b. Influenţe climatice submediteraneene există în unitatea de relief marcată. 4 d. pe hartă. cu numărul … 2. cu litera: a. 4 c. Lacul Ostrovul Mare s-a amenajat în unitatea de relief marcată. gradul de fragmentare. tipuri de roci. 7 d. A b. 1. D 2 puncte 2. tipuri genetice de relief. cu litera D şi relieful statului marcat cu litera E. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.Varianta 11 . cu numărul: a. Moscova d. Capitala statului marcat. A b. Minsk c. cu litera B se numeşte… 3. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Precizaţi: 1. B c. Scrieţi. pe hartă. 8 c. Scrieţi. 1 b. Unitatea de relief marcată.

un tip de climă. 6. 6 puncte E. o cultură agricolă tradiţională. 5. valoarea debitului minim şi luna în care se înregistrează. valoarea debitului maxim şi luna în care se înregistrează. 40% la producerea de energie electrică’’. 4 puncte B. Regimul hidrografic al fluviului Pad este unul de tip: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. unităţii marcate. orientarea culmilor şi a văilor principale. un râu sau fluviu. Pentru Bulgaria. precizaţi: 1. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 7. D. topirii zăpezilor 2 puncte 3. pod de gheaţă 2 puncte C. fiecare categorie contribuind cu cca. atlantic b. cu litera C şi relieful unităţii marcate cu litera E.B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Pad. E. Precizaţi: 1. Precizaţi doi factori naturali care favorizează producţia de vin în ţările Europei Sudice. tipuri de roci. temperaturilor ridicate d. Se dă următorul tabel: Continent / stat Europa Italia Franţa Spania Populaţia (nr. mediteranean d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 2.000) şi de atomocentrale. distribuţia spaţială a altitudinilor. alte aspecte specifice ale reliefului. curgeri de sloiuri b. Pe fluviul Pad se produc iarna: a. nordic 2 puncte 2. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. A. 8. tipuri genetice de relief. Debitele reduse ale fluviului Pad în perioada iunie – august sunt datorate: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Scrieţi pe foaia de examen. pe hartă. marea la care are ieşire. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 6 puncte E.loc) 706 000 000 58 133 509 62 752 136 40 397 842 Producţia de vin (hectolitri/an) 179 000 000 58 000 000 57 000 000 37 000 000 2 Subiectul II 10 puncte 1. 2. o unitate de relief montan. inundaţii c. o regiune turistică. două oraşe cu funcţie portuară. 4. 2. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful.Varianta 11 . Calculaţi producţia de vin pe cap de locuitor pentru continentul Europa şi cele trei ţări. precipitaţiilor bogate c.geografie Ministerul Educaţiei. gradul de fragmentare. 3. complex c. îngheţ la mal d. Enumeraţi doi factori pentru a susţine afirmaţia: „Lipsa de combustibili clasici a impus în Suedia construirea a numeroase hidrocentrale (peste 1. Prezentaţi două argumente care să ilustreze importanţa economică a Mării Negre pentru România. alimentării subterane b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 011 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . două resurse naturale.

pe hartă. 2. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 012 Harta de mai sus se referă la subiectul I A .Ministerul Educaţiei. cu numărul 14 este port la fluviul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu litera … 2. Scrieţi. 4 puncte B. pe hartă. numele statelor marcate. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate.D. Se acordă 10 puncte din oficiu. A. Precizaţi: 1. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu numerele 13 şi 15. E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. Vulcanii Etna şi Vezuviu sunt se află în statul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat. cu literele A şi D. cu numărul … 3. Este străbătut de râul Sena oraşul marcat. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 12 .geografie Proba D.

A. Precizaţi: 1. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. 2 b. Străbate o câmpie de subsidenţă râul marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. E c. 2. pe hartă. pe hartă. pe hartă. pe hartă. Are ieşire la Marea Neagră statul marcat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera: a. pe hartă. pe foaia de examen. cu litera: a. Important centru siderurgic este oraşul marcat.. A b. 1 b. 5 2 puncte 3. cu numărul: a. 6 puncte C. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Prezintă cel mai sudic gheţar din Europa. Prezentaţi doi factori care influenţează regimul hidrologic al fluviilor europene. 6 puncte E. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera B şi clima statului marcat cu litera E. B b. temperaturi medii anuale. 3 b. Capitala Austriei este oraşul marcat. Unitatea de relief marcată. Sf. B b. 3 c. pe hartă.Varianta 12 . precipitaţii medii anuale. 7 d. Bazinele carbonifere Ruhr şi Saar se găsesc în statul marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere.Gheorghe 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. Numărul 9 de pe hartă. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. vânturi.. pe hartă. 7 b. H 2 puncte 5. 5 c. numele oraşelor marcate. 8 2 puncte 4. cu literele D şi E. Prezintă cele mai multe depresiuni unitatea de relief marcată. G d. Borcea b. Scrieţi. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 012 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A . cu litera: a. cu numărul . F d. Măcin d. Scrieţi. amplitudine termică. 8 c.D. cu numărul: a. C d. 6 d. 7 2 puncte 2. 4 puncte B. pe hartă. E c.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. pe hartă. B c. H 2 puncte 3. Este port situat într-un fiord oraşul marcat. Chilia c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 12 2 puncte 4. A b. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. numele unităţilor de relief marcate. F 2 puncte 2. cu numărul: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul: a. cu numărul … 2. Reşedinţa judeţului Prahova este oraşul marcat . cu litera F s-a format prin … 3. Râul care străbate patru oraşe reşedinţă de judeţ este marcat. 4 d. H d. pe hartă. reprezintă braţul dunărean: a. 4 c. 11 d. cu numerele 2 şi 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. D c. cu litera: a. J 2 puncte D. pe foaia de examen. statul marcat. E.

Scrieţi pe foaia de examen. 4 puncte B. valoarea debitului maxim şi luna în care se înregistrează. o ramură industrială tradiţională şi materia primă utilizată 6 puncte E.geografie Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. îngheţului c. pe hartă. 2. doi factori care au favorizat dezvoltarea economică a Regatului Unit. Prezentaţi doi factori care au influenţat distribuţia inegală a căilor rutiere în ţările UE. respectiv locul IV în Europa ca PIB”. cu litera: a. influenţă climatică. D c. valoarea debitului minim şi luna în care se înregistrează. vânturi. E d. dezgheţului b. deteriorarea vegetaţiei din cadrul etajului alpin. 3. Precizaţi: 1. central b. precipitaţii medii anuale. vestic 2. alimentării subterane b. precipitaţiilor bogate 3. precizaţi: 1. două ape curgătoare.B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Peciora (Federaţia Rusă). A. Inundaţiile se produc pe fluviul Peciora în bazinul inferior din cauza: a. precipitaţiilor lichide d. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera C şi clima unităţii de relief marcate cu litera H. Tipul de scurgere al fluviului Peciora este unul de tip: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 012 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . 6 puncte E. E. Pentru Republica Moldova. precipitaţiilor mixte C. etaj climatic. Debitul fluviului este redus în sezonul rece din cauza: a. Precizaţi: 1. estic c. îngheţului c. două oraşe. ploilor bogate şi topirii zăpezilor d.Varianta 12 . tipul de climă. C b. Precizaţi două cauze care determină. un stat vecin. Se dă următoarea afirmaţie: „Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord se menţine între puterile economice ale lumii. 6. membru al UE. 2. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Două şiruri de depresiuni şi două şiruri de dealuri se găsesc în unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 2 puncte 2 puncte 2 puncte Subiectul II 10 puncte D. 5. două produse agricole destinate exportului. în România. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. nordic d. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 4. două caracteristici ale reliefului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. G 2 puncte D.

pe hartǎ. Scrieţi. 4 puncte B. Precizaţi: 1. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 013 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – D. Portul maritim Rotterdam este situat în ţara marcatǎ. pe hartă. numele statelor marcate. numele oraşelor-capitală marcate. E. pe hartă. cu numǎrul 5 şi 9. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartǎ. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartǎ. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. cu literele D şi G. A. Ocupă o mare insulǎ vulcanicǎ din Oceanul Atlantic ţara marcatǎ. cu litera … 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 13 . cu litera E.geografie Proba D.Ministerul Educaţiei. se află în partea de sud a Peninsulei … 3.

F d. Capitala statului marcat. Defileul Dunǎrii este situat la sud de unitatea de relief marcatǎ. Motru d. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Scrieţi. 1 b. 6 puncte E. cu numǎrul: a. Ungaria 2 puncte 4. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2 b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. cu litera… 3. Oraşul marcat. 2 c.Varianta 13 . Precizaţi o cauză a prezenţei vulcanismului activ în spaţiul Mǎrii Mediterane. Austria b. Râul marcat. cu litera… 6 puncte C. populaţie nomadǎ care se ocupǎ cu creşterea renilor. C c. cu litera: a. Slovacia d. 2. 4 c. pe hartǎ. pe foaia de examen. Vegetaţia de silvostepă ocupă suprafeţe întinse în unitatea de relief marcatǎ. pe hartǎ. vânturi. Gazul metan se extrage din unitatea de relief marcatǎ. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 013 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Timiş 2 puncte 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 4 d. D d. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . A b. Scrieţi. G 2 puncte 4. Fluviul Sena strǎbate oraşul-capitală marcatǎ. cu numǎrul: a. 6 2 puncte 3. pe hartǎ. pe hartă. pe foaia de examen. cu litera: a. pe hartă. pe hartǎ. numele oraşelor marcate. pe hartǎ. E. Berna c. A b. cu litera I se numeşte: a. Nicosia d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Jiu c. pe hartǎ. Precizaţi: 1. A b. cu numerele 1 şi 5. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 1 b. 2. cu numǎrul 10 se numeşte… 2. E d. Râul Someşul Mic strǎbate oraşul marcat. G 2 puncte 5. Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. temperaturi medii anuale. B c. Peisajul de tundrǎ se desfăşoară în fâşii înguste în ţara marcatǎ. J 2 puncte 5. 4 puncte B. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori strǎbătut de râul marcat. cu literele D şi G. I d. Cehia c. cu litera: a. Varşovia 2 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartǎ. G c. pe hartǎ. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartǎ. precipitaţii medii anuale. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat pe hartǎ cu litera C şi clima statului marcat pe hartǎ cu litera E. Şisturile verzi sunt specifice unitaţii de relief marcată. Menţionaţi doi vulcani din sudul Europei. 2 c. 11 2 puncte 2.geografie Ministerul Educaţiei. locuiesc în ţara marcatǎ. Cerna b. pe hartǎ. cu numǎrul : a. I 2 puncte 3. cu numǎrul 1 este capitala statului: a. A. Atena b. Laponii. Autoturisme se produc în oraşul marcat. pe hartǎ. amplitudine termică. cu numărul 7 se numeşte: a. E b. cu litera: a. pe hartǎ. pe foaia de examen. D c. 1. 3 d. pe hartǎ. numele unităţilor de relief marcate. 10 d.

cele mai reduse valori ale populaţiei se înregistreazǎ în aglomeratia urbanǎ numitǎ … 3. 6 puncte E. Precizaţi: 1. în care un rol important îl are turismul.2 0C 700 mm 2 Subiectul II D. pe hartǎ. 1. cu o contribuţie realǎ la veniturile economiei acestor ţǎri.7. pe foaia de examen. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 013 Reprezentarea grafică alǎturată se referă la subiectul III A . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. aglomeraţia urbanǎ cu aproximativ 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. A. 6 puncte E. 2. Notaţi trei tipuri de turism practicat în aceste ţǎri. În tabel sunt menţionate elemente climatice din două ţări europene: Temperatura Temperatura Cantitatea medie Statul aerului în ianuarie aerului în iulie anualǎ de precipitaţii 0 0 Ucraina . Precizaţi influenţele climatice dominante pentru fiecare din cele douǎ ţǎri.8 C 520 mm Ungaria .Varianta 13 . o cauză care explicǎ masivitatea redusă a unităţilor marcate. 2. Notaţi câte o destinaţie turisticǎ (obiective naturale/antropice) de pe teritoriul fiecǎrei ţǎri. Prezentaţi: 1.1 0C 21. 4 puncte 12 milioane locuitori 10 8 6 4 2 0 R ei hn -R uh r R an st ad Lo nd ra M ad rid M ila no A te na aglomeratii urbane B. pe hartǎ. 3.1 milioane locuitori este situatǎ în Peninsula … 6 puncte C. etaj climatic.5. 2. Calculaţi amplitudinile termice anuale pentru statele Ucraina şi Ungaria. cu literele F şi G. 1. cu H. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. precipitaţii medii anuale. numărul de locuitori din aglomeraţia urbanǎ de pe teritoriul Olandei. Grecia. Se dǎ urmatoarea situaţie-problemǎ: Franţa. Scrieţi. o cauză care explicǎ lipsa reliefului glaciar din unitatea de relief marcatǎ. pe teritoriul Germaniei este situatǎ aglomeraţia urbanǎ numitǎ … 2. pe hartǎ. E. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 3. influenţă climatică. 2. pe hartǎ.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi două activităţi economice care ar putea creşte contribuţia serviciilor la crearea PIB-ului din Bulgaria. cu litera D. Menţionaţi trei factori care favorizeazǎ circulaţia turisticǎ în aceste ţǎri. Italia şi Spania sunt ţǎri ale Uniunii Europene care au un eficient sector terţiar. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. vânturi. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. 4 puncte Ministerul Educaţiei.B şi prezintǎ populaţia unor mari aglomeraţii urbane europene.1 C 23. Precizaţi o cauză care determină diferenţa de precipitaţii dintre cele două state. cu F şi clima unitaţii de relief marcate. numărul populaţiei din aglomeraţia Rin-Ruhr.

F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 4 puncte B. numele oraşelor-capitală marcate.Ministerul Educaţiei. cu literele F şi G. A. pe hartǎ. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . E. cu numǎrul 2 şi 9. pe hartǎ. pe foaia de examen.geografie Proba D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. Aglomeraţia urbanǎ Rin-Ruhr este situată în statul marcat. pe hartă. 2. numele statelor marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. Precizaţi: 1. Punctul extrem nordic al Europei se aflǎ pe teritoriul statului marcat. cu litera … 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 14 . cu litera … 2. Scrieţi. Munţii Stara Planina (Balcani) se află pe teritoriul statului marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 014 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – E. pe hartă. pe hartǎ.

pe hartǎ. Hunedoara c. Bârlad b. Scrieţi. Prezentaţi două argumente care sǎ susţinǎ afirmaţia: „Râurile sunt scurte şi au debite mari în statul marcat pe hartǎ cu litera B”. 4 puncte Ministerul Educaţiei.. pe foaia de examen. 2. cu litera: a. G 2 puncte 4. Deva b. cu litera… 3. B c. 11 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu litera B se numeşte: a. cu numǎrul 7 este numit. 8 d. pe hartǎ. H 2 puncte 3. J 2 puncte D. Face parte din generaţia oraşelor antice. D d. 8 d. 6 puncte E. pe hartǎ. numele unităţilor de relief marcate. Pe hartă sunt marcate unităţi sau subunitaţi de relief cu litere. Râul marcat. Influenţe climatice scandinavo-baltice se resimt în unitatea de relief marcatǎ.. 9 2 puncte 3. Statul situat în Peninsula Iutlanda este marcat. Reşiţa d. pe hartǎ. Bistriţa c. Pǎdurile de conifere ocupǎ suprafeţe extinse în unitatea de relief marcatǎ. pe hartǎ. pe foaia de examen. 8 c. pe hartǎ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartǎ. Timişoara 2 puncte 5. capitala marcatǎ. B b. pe foaia de examen. 2 b. numele oraşelor marcate pe hartă cu numerele 4 şi 5. vânturi. Canalul Dunăre–Marea Neagrǎ strǎbate unitatea de relief marcatǎ. pe hartǎ. 7 b. 10 2 puncte 5. 5 c. pe hartă. pe hartǎ. Scrieţi. Grupa popoarelor slave existǎ în numeroase ţǎri europene printre care şi în statul marcat. cu numǎrul: a. cu literele E şi G. cu litera: a. C d. G d. precipitaţii medii anuale. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. C d. Fluviul Dunǎrea traverseazǎ oraşul-capitalǎ marcat. cu litera C este strǎbǎtutǎ de râul numit: a. pe hartǎ. amplitudine termică. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. B c. cu litera D şi statul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera… 6 puncte C. E. Cel mai mare oraş din unitatea de relief marcatǎ. A. D c. cu numǎrul: a. 9 d. pe hartǎ. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. D 2 puncte 2. pe hartǎ. cu litera H. cu litera: a. D 2 puncte 2. E d.Rovinari este situat în unitatea de relief marcatǎ. Moldova d. pe hartǎ. B c. Ultimul afluent al Dunǎrii înainte de vǎrsarea în Marea Neagrǎ este râul marcat. pe hartǎ. cu litera: a. 1 b. Trotuş 2 puncte 4. Bazinul carbonifer Motru . A b. 4 puncte B. 5 c. D c. A b. Precizaţi trei deosebiri climatice între statul marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 014 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. A b. A b. Este o monarhie constituţionalǎ statul marcat. cu numǎrul: a. Scrieţi.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartǎ. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.Varianta 14 . Precizaţi: 1. temperaturi medii anuale. Partea centralǎ a unitǎţii de relief marcată.

7. o lună în care debitul mediu lunar depăşeşte 4 000 m3/s. anotimpul cu cele mai reduse valori ale debitului. 4 puncte mc/s 6000 5000 4000 3000 2000 1000 4 puncte 0 I F M A M I I A S O N D B.5 19. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. luna în care se înregistreazǎ debitul maxim lunar şi valoarea acestuia. cu litera F. gradul de fragmentare. luna în care se înregistreaază cele mai reduse valori ale debitului.B şi prezintǎ evoluţia debitului mediu lunar al unui fluviu european. alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera B şi relieful unitǎţii de relief marcate. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . o ramură industrială dezvoltată pe baza 2resurselor precizate mai sus.Varianta 14 . 2. Explicaţi acest fapt prezentând două argumente. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. un oraş-port la Marea Neagră. 2. un tip de climă. Prezentaţi două argumente care sǎ susţină faptul cǎ unitatea de relief marcatǎ. Se dă următoarea afirmaţie: „Între nordul şi sudul Italiei existǎ contraste referitoare la nivelul de dezvoltate economicǎ şi socialǎ”. precizaţi: 1. 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Pentru Ucraina. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 014 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A . 2. tipuri genetice de relief. distribuţia spaţială a altitudinilor. două resurse de subsol. pe hartǎ. 6 puncte E. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unitǎţii de relief marcate.t.) 30. 6 puncte E. cu litera G este o importantǎ regiune agricolǎ a României. calculaţi procentul populaţiei rurale din Franţa şi din Germania. precizaţi doi factori naturali care au determinat producţii mai mari de grâu în Franţa. 2. pe hartǎ. un râu sau fluviu. două state vecine. E.geografie Ministerul Educaţiei. două unităţi de relief. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D: Ţara Franţa Germania Producţia de grâu (mil. membre ale UE. Precizaţi: 1. Analizaţi valorile graficului alăturat şi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 precizaţi: lunile anului 1. 3. 1. A. 5. 4. orientarea culmilor şi văilor principale.3 Populaţie activǎ în agriculturǎ (%) 4 3 Populaţie urbanǎ (%) 76 88 D. 6 puncte C. diferenţa de debit dintre luna august şi luna aprilie. tipuri de roci. pe hartǎ.

pe hartǎ. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 015 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – E. cu numǎrul … 2.geografie Proba D. pe hartǎ. Precizaţi: 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4 puncte B. numele statelor marcate. numele oraşelor-capitală marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 15 . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . E. Scrieţi. Este situat în Peninsula Scandinavă oraşul . pe hartă. cu litera … 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numerele 7 şi 11. 2. Vulcanul Hekla se aflǎ pe teritoriul statului a cărui capitală este oraşul marcat.capitalǎ marcat. Capitala europeană cu cei mai mulţi locuitori este localizată pe teritoriul statului marcat. pe hartǎ. cu literele A şi B.Ministerul Educaţiei. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere A. pe foaia de examen.

geografie Ministerul Educaţiei. pe hartǎ. cu litera: a. C c. cu numerele: a. pe hartǎ. vulcanic 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 4 puncte Ministerul Educaţiei. H d. 8 şi 10 2 puncte 2. Dunǎrea strǎbate capitalele europene marcate. E. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Mureş c. 2 b. pe hartǎ. cu numǎrul: a. 2 şi 8 d.Varianta 15 . D c. Oraşul marcat. cu literele A şi F. pe hartǎ. amplitudine termică. Precizaţi: 1. pe hartǎ. cu numǎrul 10 face parte din bazinul hidrografic al râului numit: a. Scrieţi. Vorbesc o limbǎ germanicǎ locuitorii statului marcat. B b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. din statul marcat. cu litera… 6 puncte C. B c. Scrieţi. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele doua deosebiri şi asemanarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Olt d. cu litera H existǎ relief: a. D d. cu numerele 9 şi 10. G 2 puncte 5. cu litera: a. J 2 puncte 3. cu litera … 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. C d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartǎ. pe foaia de examen. A b. B c. 2. Cel mai important areal viticol se află în unitatea de relief marcată. temperaturi medii anuale. pe hartă. pe foaia de examen. cu numărul 4 este numit … 3. A b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. petrol 2 puncte 3. A. C d. 4 puncte B. cu litera F şi care este cauza formǎrii lor. pe hartǎ. 2 şi 5 c. pe hartǎ. pe hartǎ. vânturi. cu litera: a. pe hartǎ. pe foaia de examen. Precizaţi ce tip genetic de lacuri existǎ în regiunile de câmpie. fier d. În unitatea de relief marcatǎ. cu litera: a. D 2 puncte 5. 1 şi 2 b. bauxită b. 4 c. cu litera: a. glaciar c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Scrieţi. Din unitatea de relief marcatǎ. G 2 puncte 4. Argeş b. 8 2 puncte D. D b. A b. 6 d. pe hartǎ. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. cǎrbune c. numele râurilor marcate. Someş 2 puncte 2. Altitudini de peste 2500m se întâlnesc în unitatea de relief marcatǎ. carstic b. numele unităţilor de relief marcate. Capitala statului Belarus este oraşul marcat. pe hartǎ. J 2 puncte 4. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între climatul câmpiilor litorale din statele marcate. Râul marcat. cu litera A şi cu litera J. pe hartǎ. cu litera C se extrag importante resurse de: a. precipitaţii medii anuale. pe hartǎ. F c. pe hartǎ. Altitudinea maximǎ din Munţii Alpi se aflǎ pe teritoriul statului marcat. piemontan d. Are ieşire la Marea Balticǎ statul marcat. G d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 015 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectele II A – E. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Conuri şi cratere se gǎsesc în unitatea de relief marcatǎ. Iazuri şi heleştee se întâlnesc în numǎr mare în unitatea marcatǎ. pe hartă.

cu ce ţară se află în legătură Franţa prin Eurotunelul construit pe sub Marea Mânecii. doi factori care au determinat creşterea numerică a populaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi: 1833 1900 1. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru Letonia şi Olanda. cu litera D şi clima unităţii marcate. o unitate montană.Varianta 15 . Prezentaţi: 1. 6. E.2004. cu cât a crescut populaţia Spaniei în intervalul 1960 . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. influenţă climatică. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii marcate. o minoritate etnică. 2. precipitaţii medii anuale. 6 puncte E. trei state vecine. cu litera B. 10 puncte D. în ce an Spania a depǎşit 30 milioane 10 de locuitori. pe hartǎ. un oraş. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. cu literele A şi G. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 015 Graficul alǎturat se referă la subiectul III A .loc) 10 379 067 2 274 735 16 491 461 Subiectul II Sursa: The World Factbook. o cauză pentru care densitatea populaţiei are valori reduse în unitatea de relief marcatǎ. 4 puncte Ministerul Educaţiei. vânturi. milioane locuitori 45 40 35 30 A. intervalul de timp în care a avut loc cea mai mică creştere a populaţiei. Precizaţi doi factori care determină densităţi mari ale populaţiei în Olanda. etaj climatic.geografie Ministerul Educaţiei. 1930 1960 1980 1991 2000 2004 anul 6 puncte C. pe hartǎ. o cauză pentru care industria de prelucrare a lemnului are numeroase centre de prelucrare în unitǎţile marcate. 5 4 puncte 0 B. Precizaţi: 25 1. 6 puncte E. estimări la nivelul anului 2006 1. două caracteristici climatice. valoarea maximǎ a numǎrului de 20 locuitori înregistratǎ în aceastǎ ţarǎ. pe hartă. în perioada 1833-2004. 7. cu litera E. 2. 3. o cauză care determină densitatea mare a reţelei feroviare din Europa Vestică. 2. 15 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Pentru Serbia.B şi prezintǎ evoluţia populaţiei Spaniei. 2. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 3. 2. Precizaţi: 1. 5. precizaţi: 1. 4. o resursă naturală. Tabelul de mai jos cuprinde date geodemografice ale unor ţări europene: Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Statul Belgia Letonia Olanda Suprafaţa (km2) 30 528 64 610 40 840 2 Populaţia (mil. pe hartă. un râu sau un fluviu.

cu numărul 5 se numeşte . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul . pe hartă. 2. cu numerele 1 şi 4. În statul marcat. 3. cu literele E şi I.. E.. pe hartă. pe hartă. La graniţa dintre Franţa şi statul marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 16 . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. 2. cu litera A se află Munţii .geografie Examenul de bacalaureat 2009 Proba D..Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 016 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. numele statelor marcate. este specific climatul temperat . A. numele oraşelor-capitală marcate.. pe foaia de examen. 4 puncte B. pe hartă.capitală marcat. cu litera F. Precizaţi: 1. Scrieţi. pe hartă.. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .

Munţii Măcin sunt o diviziune a unităţii de relief marcată. I 2 puncte 5. cu litera J. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. de stepă 2 puncte D. Argeş b. pe hartă. pe hartă. G d. Dâmboviţa c. cu litera H se numeşte: a. Serbia c. pe hartă.. cu litera I se află de Munţii: a. F d. cu numărul 12 se numeşte: a. precipitaţii medii anuale. numele oraşelor marcate.geografie Ministerul Educaţiei. Scrieţi pe foaia de examen: 1. pe hartă. În unitatea de relief marcată. cu numerele 1 şi 5. 3. G d. E. Fluviul Dunărea traversează teritoriul statului marcat. In statul marcat. G 2 puncte 3. Olt d. cu litera: a. C. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. pe hartă. pe hartă. chei b. numele unităţilor de relief marcate. cu litera: a. grinduri 2 puncte 2. E. păduri de conifere c. B b. cu numărul. Scrieţi. Ural 2 puncte 4. B. C b. Scrieţi. crovuri c. Balcani c. cu litera A şi clima statului marcat. Ungaria d. B. amplitudin termică. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. B. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 016 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Râul marcat. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. cu literele B şi E. pe hartă. Scrieţi. 6 puncte E. pe hartă. C. E c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II .. Ucraina 2 puncte 2. Câmpia Jijiei este delimitată spre est de râul marcat. 2. 4 puncte B. cu litera F există : a. pe hartă. pe foaia de examen. 6 puncte C. C. pe hartă. Vegetaţie alpină se dezvoltă în unitatea de relief marcată. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. C c. Precizaţi doi factori care determină diferenţele de temperatură dintre sudul şi nordul Europei. pe hartă. G d. Carpaţi d. Cele mai mici cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată cu litera: a. A. pe hartă.. E c. H b. cu litera . Alpi b. vânturi. Minereuri de bauxită există în unitatea de relief marcată. cu literele: a. temperaturi medii anuale. E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. H 2 puncte 4. Prahova 2 puncte 5. cu litera . F 2 puncte 3. Relief carstic pe sare se întâlneşte în unitatea de relief marcată cu litera: a. B b.. C b. Statul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. D c. H c. D d. mediteraneeană b. Se învecinează cu Ucraina statele marcate. 2. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.. Pe teritoriul statului marcat. păduri de foioase d.Varianta 16 .. pe foaia de examen. pe hartă. cu litera J predomină vegetaţia: a. domuri d. Cehia b.

etaj climatic. 3. Precizaţi: 1. Belgia c. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Belgia şi Lituania c. Italiei şi Greciei. aproximativ egală. utilizarea intensă a resurselor alternative 6 puncte C. A. ape curgătoare cu debite reduse. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. o cultură agricolă tradiţională. o unitate montană. 5. Bulgaria d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. E. lipsei apelor curgătoare c.Varianta 16 . Lituania şi Ungaria 3. răspunsul corect: 1.geografie Ministerul Educaţiei. 4. două caracteristici climatice. Belgia şi Bulgaria b. o cauză care a determinat amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat pe hartă. marea la care are ieşire 10 puncte D. două oraşe-port. scrieţi pe foaia de examen. vânturi. Precizaţi două argumente pentru a explica situarea pe primele trei locuri la producţia de ulei de măsline. cu numărul 5. a combustibililor fosili (cărbune. la nivel mondial. 2. Precizaţi: 1. Pentru Bulgaria. membre ale UE. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. precizaţi un factor care determină ponderea energiei nucleare în structura energetică a Lituaniei. precizaţi: 1. precipitaţii medii anuale. 4 puncte B. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. o cauză care determină producerea alunecărilor de teren în unitatea de relief marcată cu litera H. Analizând graficul de mai sus. o ţară a cărei producţie de hidroenergie este sub 5 %. cea mai mare producţie de hidroenergie şi ţara în care se obţine. Tabelul de mai jos prezintă structura producţiei de energie electrică în câteva state ale UE (2006): Energie Gaze Alte Statul nucleară Hidroenergie Cărbune naturale Petrol surse % % % % % % Belgia 29 1 3 27 40 Lituania 75 3 8 14 Ungaria 15 1 17 38 28 1 1. în procente. Lituania 2. 6 puncte E. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 7. 2. oraşul capitală. 2. hidroenergia are pondere redusă în Ungaria din cauza: a. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera A şi clima unităţii de relief marcate cu litera C. a hidroenergiei există între statele: a. 6 puncte E. gaze naturale şi petrol) în structura producţiei de energie electrică din Belgia şi Ungaria. Germania şi Ungaria d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 016 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A .B şi prezintă ponderea hidroenergiei în producţia de energie electrică în câteva ţări europene. 6. două state vecine. Calculaţi ponderea. cea mai redusă valoare a ponderii hidroenergiei este în statul: a. a Spaniei. o pondere. reliefului de câmpie d. b. Austria b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. influenţă climatică.

4 puncte B. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. 3. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 17 . cu litera. Fluviul Tamisa străbate orasul-capitală marcat.. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 017 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat. pe hartă. cu numerele 3 şi 10. pe hartă. pe foaia de examen. Precizaţi: 1. E. pe hartă. cu numărul . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. Se acordă 10 puncte din oficiu.capitală marcate. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .geografie Proba D.Ministerul Educaţiei. 2. numele oraşelor . Statul marcat... pe hartă. cu litera E se află situat în Peninsula … 2. numele statelor marcate. cu literele B şi I. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. A. Scrieţi. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.

răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă.G d. cu litera F se extrage: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 6 c. E. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. F 2 puncte D. B c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. F d. cu numerele 9 şi 12. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. cu litera D şi clima statului marcat. A b. pe hartă. pe hartă. pe hartă. 6 puncte C. numele râurilor marcate. de câmpie c. Nu are ieşire la Oceanul Planetar statul marcat. A b. J d. petrol d. A b. numele unităţilor de relief marcate. H d.. C b. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată.. Macedonia 2 puncte 2. A. Scrieţi pe foaia de examen: 1. pe foaia de examen. Scrieţi. de dealuri înalte d. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. 2. pe hartă. vânturi. pe hartă. pe foaia de examen. cu litera: a. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. D c. Vegetaţia de silvostepă este specifică unităţii de relief marcate.. pe hartă. Din unitatea de relief marcată. Precizaţi două cauze ale repartiţiei inegale a populaţiei în Europa. pe hartă. pe hartă. cu litera G. cu litera: a. cu numărul . H 2 puncte 4. străbate oraşul –capitală marcat. cu litera . pe hartă. Circuri şi văi glaciare există în unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. cu litera E se numeşte: a. cu litera H are etaj climatic : a. Pescuitul este ocupaţia principală a locuitorilor din unitatea de relief marcată.E c. precipitaţii medii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. de deltă 2 puncte 2. Statul marcat. C b. argint b. Bulgaria c. B c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief. sare 2 puncte 3. 3 b. temperaturi medii anuale. pe hartă. F c. pe hartă. fier şi marmură c. Dâmboviţa este afluentul râului marcat.Varianta 17 . pe hartă. 6 puncte E. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II .geografie Ministerul Educaţiei.. 15 2 puncte 5. alpin b. F d. Scrieţi.. cu literele C şi E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. Viticultura este specifică statului marcat. Scrieţi. I 2 puncte 4. cu litere. cu litera . cu numărul: a. Unitatea de relief marcată. 4 puncte B. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. cu litera: a. Munţii Alpi sunt situaţi şi pe teritoriul statului marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 017 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. Fluviul Dunarea. amplitudine termică. J 2 puncte 3. Albania b.. 13 d. 3. pe hartă. Grecia d.

A.910 Populaţia (nr. 6 puncte E. două cauze ale creşterii debitului în intervalul martie . două resurse de subsol.145 110. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu ce străbate teritoriul României. valoarea densităţii medii a populaţiei. Precizaţi: 1. Se dă următorul tabel: Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Statul Finlanda Bulgaria Suprafaţa 2 ( km 2) 338. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Podişului Dobrogei şi relieful Podişului Mehedinţi.367 Subiectul II Sursa: The World Factbook. estimări la nivelul anului 2006 1. Ploieşti d.geografie Ministerul Educaţiei. tipuri genetice de relief. cu numărul 3 se numeşte: a.Varianta 17 . E. Precizaţi: 1. un tip de climă. 5.385. un factor care determină lipsa lacurilor glaciare în Carpaţii Curburii. 2. orientarea culmilor şi a văilor principale. trei unităţi de relief. loc) 5. valoarea minimă a debitului şi luna în care se înregistrează. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 017 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . două ramuri industriale care se dezvoltă pe baza resurselor precizate mai sus. două oraşe-port maritime. alte aspecte specifice ale reliefului. precizaţi: 1. referitor la densitatea medie a populaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Târgovişte 2 puncte D. tipuri de roci.372 7. pe hartă. Scrieţi pe foaia de examen. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: “Clima Ucrainei are un caracter continental”. Precizaţi: 1.231. gradul de fragmentare. 2. 6 puncte E. 6 puncte C. un factor care determină debitele reduse din intervalul septembrie – decembrie. Oraşul marcat. Pentru Franţa. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . calculată pentru fiecare stat din tabel. o cauză care determină diversitatea resurselor de subsol din Munţii Apuseni. valoarea maximă a debitului şi luna în care se înregistrează. 2. 10 puncte D. Piteşti c. distribuţia spaţială a altitudinilor. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state. 3.mai. 4 puncte B. 2. Craiova b.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. este . Capitala statului marcat. 2. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. cu litera B.geografie Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera C este situat în Peninsula … 2. A. pe foaia de examen.... E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 18 . pe hartă. cu litera H are deschidere la Marea . cu numerele 2 şi 8. 3. Precizaţi: 1. Scrieţi. 4 puncte B. Statul marcat. numele statelor marcate.Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. pe hartă. Statul marcat. cu literle A şi C. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 018 Harta de mai sus se referă la subiectele A – D. pe hartă..

Unitatea de relief marcată. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă. 2. F d. pe hartă.. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful statului marcat. cu litera G se învecinează. D d. D c. D c. la est.. A b. 6 puncte E. A. pe foaia de examen. D d. cu litera: a. Scrieţi. cu litera: a. B c. numele oraşelor marcate. 9 d. 4 b. 14 2 puncte 3. cu litera E şi relieful statului marcat cu litera F. orientarea culmilor şi văilor principale. cu litera: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Ministerul Educaţiei. Păşuni alpine extinse există în unitatea de relief marcată. Siret d. Bistriţa b. H 2 puncte 4. vor fi prezentate comparativ şi nu separat. F d. cu grupa Munţilor . I 2 puncte D. tipuri genetice de relief. G d. 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. C c. pe hartă. pe hartă. B b. pe hartă. pe foaia de examen.Varianta 18 . cu litera: a. 3.. Scrieţi. 6 puncte C.. C c. J 2 puncte 2. Scrieţi.. Notă 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente: forme predominante de relief. pe hartă. Trotuş 2 puncte 2. F d. Câmpia Padului este situată în statul marcat. A b. gradul de fragmentare. cu litera H este delimitată la sud de râul numit: a. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Minereuri complexe se exploatează din unitatea de relief marcată cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. A b.Climatul temperat oceanic este specific statului a cărui capitală este oraşul marcat... C b. cu litera: a. pe hartă. Unitatea de relief marcată. B b. Fluviul Volga străbate teritoriul statului marcat. cu literele A şi G. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat în unitatea de relief marcată. cu numerele 5 şi 6. pe hartă. 4 puncte B. pe hartă. H 2 puncte 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 018 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. 6 c. cu litera . pe hartă. mod de formare. A b. pe hartă. alte aspecte specifice ale reliefului. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. Este o câmpie în curs de formare unitatea de relief marcată. pe hartă. B c. Precizaţi doi factori care au determinat formarea reliefului glaciar în Alpii Scandinaviei. cu litera . numele unităţilor de relief marcate. G 2 puncte 5. H 2 puncte 5. D c. E.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. Moldova c. distribuţia spaţială a altitudinilor. tipuri de roci. pe hartă. Meridianul 0o străbate statul marcat. E d. A b. I 2 puncte 4. Precizaţi: 1. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Cultura cerealelor este specifică în unitatea de relief marcată. cu litera: a. Pădurile de conifere sunt specifice unităţii de relief marcate. E d. Polderele sunt specifice statului marcat. cu numărul: a. B c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea.

cu H. doua resurse de subsol. 6. pe hartǎ. 2. 3. 6 puncte E. influenţă climatică. 2. Subiectul II solurilor. cu E şi clima unitaţii de relief marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. pe hartǎ.geografie Ministerul Educaţiei. două state vecine. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 6 puncte C. un oraş-port. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristicile vegetaţiei şi 2 reliefului. vânturi. precizaţi: 1. 2. o cauză a sporului natural negativ din Ungaria. Precizaţi două activităţi de servicii care pot creşte valoarea serviciilor în PIB-ul din Bulgaria. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. climei. 4 puncte Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 018 Reprezentarea grafică de mai jos. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 10 puncte D. două state cu valori negative ale sporului natural. reţelei hidrografice. o mare la care are ieşire. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.Varianta 18 . 6 puncte E. sub media pe ţară. 3. două râuri sau fluvii. E. cu excepţia capitalei. Precizaţi: 1. 5. două oraşe. se înregistrează în unităţile de relief marcate. 4 puncte B. se referă la subiectul III A şi B. valoarea cea mai scăzută a sporului natural şi statul în care se înregistrează. precipitaţii medii anuale. cu literele A şi C. etaj climatic. Pentru Germania. A. Comparaţi cadrul natural al Ucrainei cu cel al Spaniei precizând trei deosebiri. o cauză a sporului natural ridicat din Irlanda. 4. membre ale UE. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia: ”Densităţi reduse ale populaţiei. valoarea maximă a sporului natural şi numele statului în care se înregistrează. Precizaţi: 1.

răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. În partea centrală a statului marcat. marcat pe hartă.. pe hartă. cu numărul 12 este traversat de râul . Precizaţi: 1. Oraşul-capitală. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu literele H şi I. cu numerele 3 şi 13. Scrieţi. Se acordă 10 puncte din oficiu. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera F sunt situaţi Munţii . 3.. 2.. pe hartă. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. 4 puncte B. pe hartă. A. Statul a cărui capitală este marcată. numele statelor marcate. pe hartă..Ministerul Educaţiei. E. numele oraşelor-capitală marcate. cu numărul 14 se numeşte .. 2. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 019 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 19 .geografie Proba D.

. vânturi. Braţul navigabil din unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. 4 puncte B. În unitatea de relief marcată pe hartă. pe hartă. Vânturile de vest 2 puncte 2. în Marea Mediterană se varsă: a. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. cu litera: a. Austrul b. precipitaţii medii anuale. cu litera . pe hartă. D c. Scrieţi.. F 2 puncte 3. 7 b. Sena 2 puncte 4. Cele mai mari altitudini sunt în munţii din statul marcat. Principala resursă de subsol din unitatea de relief marcată. cu litera F. 6 puncte E. se numeşte. pe hartă. Industria siderurgică este dezvoltată în oraşul marcat.Varianta 19 . E. pe hartă. pe hartă.. Lacul glaciar Bâlea este situat în unitatea de relief marcată. 2. 9 d.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. Fluviul Dunărea izvoarăşte de pe teritoriul statului. Rhone d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. Râul marcat. pe hartă. C c. numele râurilor marcate. 6 puncte C. B b. 7 b. 10 2 puncte 4. pe hartă. petrolul 2 puncte 3. Garonne b. cu numerele 3 şi 4. B c. cu litera G şi clima statului marcat. 8 c. I 2 puncte 2. factori ce influenţează clima. cu litera: a. 2. cu litera: a. C d. lignitul d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul 6 traversează oraşul numit. pe foaia de examen. Loara c. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Brizele marine c. gazul metan b. E 2 puncte 5. Dintre următoarele fluvii ce traversează statul marcat. D 2 puncte 5. H d.. numele oraşelor marcate. 9 d. pe hartă. Podişul Bavariei este situat pe teritoriul statului marcat. pe hartă. pe hartă. cu litera I. 4 puncte Ministerul Educaţiei. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Scrieţi. cu litera A. A. cu litera H bate vântul numit : a. A b. J 2 puncte D. D d. Precizaţi două cauze care să explice valorile mici ale densităţii populaţiei din statul marcat. În Peninsula Balcanică se află statul marcat. pe hartă. B c. pe hartă. cu numărul: a.. A b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. B b. marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 019 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. cu numărul: a. cu litera: a. 3. cu litera B este: a. cu litera E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. A b. C d. temperaturi medii anuale. huila c. Precizaţi: 1.. Crivăţul d. Scrieţi. cu numerele 9 şi 10. amplitudine termică. pe hartă. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii cad în unitatea de relief marcată. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. E d. B c. pe hartă. 8 c. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe foaia de examen. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori este marcat.

aprilie b. 2. fragmentare.2 10. trei state vecine. 3.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera C şi relieful unităţii marcate cu litera E. membre ale UE. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Statul traversat de fluviul al cărui debit este reprezentat în diagrama alăturată este: a. B. 4 puncte 1800 1600 1400 Debit (mc/s) 1200 1000 800 600 400 200 0 I F M A M I I A S O N D Lunile anului Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III B şi reprezintă evoluţia debitului Senei la Paris. înclinare. Prezentaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. februarie c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 5. altitudini. pe foaia de examen. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat 6 puncte E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 019 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi reprezintă evoluţia debitului Tisei la Szeged. Precizaţi: 1. Subiectul II 6 puncte 10 puncte D. 3. două ramuri tradiţionale ale industriei alimentare. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. 4. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. valoarea minimă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează. Germania d. cu litera G. pe hartă. Luna în care valoarea debitului depăşeşte 500 m3/sec este: a. 2. Belgia b. 2. cu excepţia capitalei. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 4 puncte Subiectul III . Precizaţi două cauze care determină diferenţa de populaţie urbană dintre Albania şi Belgia. septembrie 2. 2.loc) Populaţie urbană (%) Statul Albania Belgia 28 700 30 528 3. tipuri de roci pe care s-a format relieful. valoarea maximă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează. E. o cauză care să explice frecvenţa mare a alunecărilor de teren în unitatea de relief marcată. Calculaţi densitatea populaţiei din Albania şi Belgia. Precizaţi o cauză a diferenţei de densitate a populaţiei dintre cele două state. pe hartă. tipuri de rellief. mai d. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. A. estimări la nivelul anului 2006 1. Suprafaţa (km2) Populaţia (mil. 6 puncte E. septembrie 3. Luna în care valoarea debitului este sub 100 3 m /sec este: a. o cauză care să explice numărul mare al termocentralelor în unitatea de relief marcată. Pentru Franţa. numărul de locuitori şi ponderea populaţiei urbane a două state europene. Precizaţi doi factori care influenţează distribuţia inegală a căilor rutiere în ţările UE. Franţa c.Varianta 19 . Spania Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 700 600 Debit (mc/s) 500 400 300 200 100 0 I F M A M I I A S O N D Lunile anului C. Iunie c. două oraşe.3 38 97 Sursa: The World Factbook. aprilie b. Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa. un tip de climă specific acestui stat. două râuri sau fluvii. cu litera D. octombrie d. precizaţi: 1.

Statul marcat. pe hartă. Scrieţi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul marcat.. Precizaţi: 1. A. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 020 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. cu litera A are ieşire la Marea . cu litera H se numeşte . cu numerele 12 şi 14. cu literele B şi D.. numele statelor marcate.Ministerul Educaţiei. pe hartă. 2. numele oraşelor-capitală marcate. E.. 3. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 20 . pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. cu litera G ocupă partea vestică a Peninsulei . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .. pe foaia de examen.geografie Proba D. pe hartă. 4 puncte B. Capitala statului marcat. pe hartă.

pe hartă. Scrieţi. pe hartă. F d. G 2 puncte 2. amplitudine termică. cu litera B. 2. Spodosolurile sunt specifice unităţii de relief. precipitaţii medii anuale. Albania b. J 2 puncte 4. C b. pe foaia de examen. A b. cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit … 6 puncte C. pe hartă. Relieful vulcanic este bine reprezentat în unitatea de relief marcată. B b. 2 c. pe hartă. vânturi. cu litera: a. F c. cu litera: a. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori este marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numerele 1 şi 6. A b. 3 d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Scrieţi. cu litera: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. pe hartă. J 2 puncte D. B c. pe hartă. E d. 11 d. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. F c. 4 puncte B. Macedonia d. G 2 puncte 2. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 020 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. pe hartă. pe foaia de examen. este capitala statului: a. cu litera: a. G d. cu numărul 8. Valoare ridicată a densităţii medii a populaţiei se înregistrează în statul marcat. pe hartă. cu litera: a. pe hartă. Străbate un bazin carbonifer râul marcat. pe hartă.Varianta 20 . Domurile gazeifere se găsesc în unitatea de relief marcată. 12 2 puncte 5. 9 b. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. D b. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Fluviul Po (Pad) străbate partea nordică a statului marcat. temperaturi medii anuale. I 2 puncte 5. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. G d. numele râurilor marcate. prezintă un sistem de transport diversificat. funcţional şi modern. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. numele oraşelor marcate. A. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. pe hartă cu numărul: a. H 2 puncte 4. F d. 4 2 puncte 3. D c. E c. Lacul Roşu (de baraj natural) este situat în unitatea de relief marcată. Oraşul marcat. cu litera … 2. Munţii Penini sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. E. cu litera … 3. cu litera F şi clima statului marcat cu litera G. B c. pe foaia de examen. 10 c. Oraşul marcat. cu litera: a. cu numărul: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Portul Rotterdam se află pe teritoriul statului marcat. Scrieţi. Croaţia c. E d. F d. Muntenegru 2 puncte 3. C c. marcată. C b. cu numerele 7 şi 8. Precizaţi: 1. Influenţe climatice oceanice sunt prezente în unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. factori ce influenţează clima. Precizaţi două argumente care să demonstreze că statul marcat. pe hartă. A b. cu litera: a. 6 puncte E. 1 b.

luna cu cele mai reduse cantităţi de precipitaţii precum şi valoarea acestora. două cauze care să explice diferenţa dintre valorile precipitaţiilor medii anuale înregistrate la staţia meteorologică din Munţii Carpaţi faţă de cele care se înregistrează la staţia meteorologică din Câmpia Română. 2. 2. ianuarie d. E. Precizaţi trei asemănări între relieful unităţii marcate. august b. două ramuri industriale (cu excepţia industriei alimentare). clasa a XII-a 3. 100 mm d.geografie Ministerul Educaţiei.) Olanda 41 526 16 491 461 Luxemburg 2 586 474 413 Sursa: The World Factbook. Precizaţi două cauze care să explice diferenţa de precipitaţii medii anuale înregistrată între unităţile de relief marcate. luna cu cele mai mari cantităţi de precipitaţii precum şi valoarea acestora. 60 mm c. acest stat. cu litera G. 6 puncte E. cele două mări la care are ieşire. 6 puncte E. mai 2. Precizaţi un factor care determină diferenţa de densitate a populaţiei dintre cele două state. februarie c. B. Luna în care se înregistrează cele mai ridicate valori ale precipitaţiilor este: a. 2. Pentru Germania. Scrieţi pe foaia de examen. 4 puncte Diagrama alăturată se referă la subiectul III B şi D şi reprezintă evoluţia precipitaţiilor medii anuale la o staţie meteorologică din Câmpia Română. Precizaţi: 1. 40 mm b. membre ale UE. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. decembrie b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 020 Diagrama alăturată se referă la subiectul III A şi D şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii anuale la staţia meteorologică din Munţii Carpaţi. 6 puncte Subiectul II 10 puncte D. A. în nord. 5. tipuri de relief. oraşul-capitală. cu literele A şi B. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . altitudini. tipuri de roci pe care s-a format relieful.Varianta 20 . dou râuri sau 4. martie 3. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat. pe hartă cu litera D şi relieful unităţii marcate. pe hartă. estimări la nivelul anului 2006 1. iunie d.loc. 2 Probă scris ă la ă Geografie – fluvii. trei state vecine. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Precizaţi: 1. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. iulie c. precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. înclinare. alte aspecte specifice ale reliefului. 120 mm C. Luna care înregistrează cele mai scăzute valori are precipitaţiilor este: a. Diferenţa dintre cantitatea maximă şi minimă de precipitaţii este de: a. Se dă următorul tabel: Suprafaţa Populaţia Statul (km2) (nr. modul de calcul al cantităţilor medii anuale de precipitaţii. 4 puncte Ministerul Educaţiei.

Ministerul Educaţiei. cu numărul 2 este traversat de fluviul numit .. numele statelor marcate. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 021 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. pe hartă.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Capitala statului Islanda este marcată. 4 puncte B. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . marcat pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Scrieţi. pe hartă. 2. Precizaţi: 1. cu numărul .. A. E. 2. 3. cu numerele 1 şi 5. numele oraşelor-capitală marcate.geografie Proba D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.. cu literele H şi J. cu litera E se numeşte . pe hartă. pe foaia de examen.. Oraşul capitală.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 21 . pe hartă. Capitala statului marcat.

Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. D b. Clasa molisolurilor este prezentă în unitatea de relief marcată. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Olso d. pe foaia de examen. pe hartă. 6 2 puncte 3. Rin d. E c. pe hartă. marcat pe hartă.. pe hartă. H 2 puncte 5. G d. H c. pe hartă. cu litera: a. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. G b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1 Oraşul Sarajevo este capitala statului marcat. influenţă climatică. este cel marcat cu numărul: a. cu litera: a. cu litera D.. cu litera: a. 1 b. pe hartă cu litera: a. E. Precizaţi două cauze care determină valorile reduse ale densităţii populaţiei pe teritoriul statului. 6 puncte E.. Râul ce se varsă direct în Dunăre dintre cele marcate pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numărul 2 şi 6. Olanda 2 puncte D. 4 d.. Don b. C b. Copenhaga b. Loara c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Cei mai înalţi munţi din lanţul carpatic. factori ce influenţează clima. Braţul Dunării marcat. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. cu litera: a.Varianta 21 . F d. Helsinki c. pe hartă. F 2 puncte 2. pe hartă. C d. cu litera G se numeşte: a. Liechtenstein c. pe hartă. Scrieţi. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu numărul 5 se numeşte . se găsesc pe teritoriul statului marcat. cu litera F. pe hartă. F d. pe foaia de examen. Oraşul marcat. pe hartă. A b. etaj climatic. numele râurilor marcat. cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit. Luxemburg d. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. vânturi. Fluviul care traversează statul marcat. Scrieţi. D c.. Petrolul reprezintă o resursă a subsolului unităţii de relief marcate. Oraşul – capitală marcat. A b. Scrieţi. I 2 puncte 2. pe hartă. pe foaia de examen. Munţii Tatra. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 021 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. B c. cu litera A şi clima statului marcat.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera: a. pe hartă. Influenţe climatice submediteraneene se resimt în unitatea de relief marcată. 3. pe hartă. D d. B b. 4 puncte B. cu numerele 7 şi 10. Stockholm 2 puncte 5. numele oraşelor marcate. 2 c. O unitate de relief formată prin cutare este cea marcată. Belgia b. G 2 puncte 4.. Statul marcat. cu litera B se numeşte: a. pe hartă. Lacul hidroenergetic construit pe râul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A. pe hartă. B c. precipitaţii medii anuale. I d. 2. cu numărul 8 se numeşte: a. Nipru 2 puncte 4. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi: 1. cu numărul 1 se numeşte . C c. J 2 puncte 3. 6 puncte C.

E. iulie d. Scrieţi. octombrie d. luna cu cel mai mic debit şi valoarea acestuia. 2. diferenţa dintre debitul maxim lunar şi debitul minim lunar înregistrate la staţia hidrologică Regensburg.geografie Ministerul Educaţiei. 6 puncte E. aprilie c. înclinare.loc) Statul Finlanda 338 145 5 231 372 Ungaria 93 030 9 981 334 Sursa: The World Factbook. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Câmpia Transilvaniei nu este o unitate de câmpie“. tipuri de roci pe care s-a format relieful. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 021 Reprezentările grafice de mai jos se referă la subiectul III A – B şi D. două cauze care să explice creşterea debitului Dunării în lunile de primăvară la Olteniţa. valoarea minimă a debitului lunar se înregistrează în luna: a. august b. două unităţi montane. Precizaţi: 1. pe foaia de examen. B. 5. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. fragmentare. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. două state enclave (pitice) aflate pe teritoriul acestui stat. diferenţa dintre valoarea maximă şi minimă a debitului este de: a.septembrie 3. 8 000 m3/s 6 puncte Subiectul II C. două insule care aparţin acestui stat. 4. Se dă următorul tabel: 2 Suprafaţa (km ) Populaţia (nr. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 2. 4 000 m3/s b. 4 puncte Diagrama alăturată reprezintă evoluţia debitului Dunării la Olteniţa. Precizaţi un factor care determină diferenţa de densitate a populaţiei dintre cele două state. două resurse naturale. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat. noiembrie c. 3. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .Varianta 21 . cu litera E şi relieful unităţii marcate cu litera H. mai 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu excepţia capitalei. 6 puncte E. Pentru Italia. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. estimări la nivelul anului 2006 1. două oraşe. altitudini. 5 500 m3/s 3500 3000 Debit (mc/s) 2500 2000 1500 1000 500 0 I F M A M I I A S O N D Lunile anului 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 I F M A M I I A S O N D Lunile anului c. pe hartă. 6 000 m3/s Debit (mc/s) d. valoarea maximă a debitului lunar se înregistrează în luna: a. precizaţi: 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1. Diagrama alăturată reprezintă evoluţia debitului Dunării la Regensburg. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. tipuri de relief. 2. luna cu cel mai mare debit şi valoarea acestuia. iunie b. Precizaţi: 1. 10 puncte D. A. 2.

pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. pe hartă.geografie Proba D. Oraşul marcat. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Scrieţi. cu numerele 4 şi 8. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numărul 5 este capitala statului numit… 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. A. E. cu numărul 2 este capitala statului numit… 2. pe hartă. cu literele A ş I. Oraşul marcat. Oraşul capitală marcat. pe hartă. numele statelor marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 22 . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 4 puncte B.Ministerul Educaţiei. cu numărul 12 se numeşte… 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Precizaţi: 1. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 022 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C.

7 2 puncte 5. distribuţia spaţială a altitudinilor. pe hartă. G 2 puncte D. Călăraşi c. cu litera: a. Lacuri glaciare sunt în unitatea de relief marcată. D c. F d. E d. D d. pe hartă. numele oraşelor marcate. pe hartă. cu numărul 5 se numeşte … 2. Giurgiu d. pe hartă. tipuri genetice de relief. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. F şi G 2 puncte 2. E d. pe hartă. B şi F c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. pe hartă. C b. cu numerele 9 şi 10. G 2 puncte 3. gradul de fragmentare. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. G 2 puncte 5.1 b. Râul marcat. Conuri şi cratere bine dezvoltate sunt în unitatea de relief marcată. B b. cu litera … 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. D c. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Peninsulei Scandinave şi relieful Peninsulei Iberice. cu numărul: a. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Brăila b. E. C c. cu litera: a. numele unităţilor de relief marcate. Precizaţi: 1. cu litera: a.Rovinari se află situat în unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. Alunecări de teren se produc frecvent în unitatea de relief marcată. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Climatul temperat continental este specific statelor marcate. C şi D d. pe hartă. A şi G b. Capitala statului Grecia este marcată. râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. Scrieţi. 3 c. C c. 4 puncte B. C c. Oraşul marcat. Precizaţi două cauze care determină distribuţia neuniformă a precipitaţiilor medii anuale în Europa. pe foaia de examen. Râul Bega traversează subunitatea de relief marcată. Slobozia 2 puncte 2. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. F 2 puncte 4. 6 puncte E. F 2 puncte 4. Scrieţi. C c. pe foaia de examen. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 022 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe hartă. cu literele: a. D d. E c.Varianta 22 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera: a. Ţărmul cu fiorduri este specific statului marcat. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A b. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. E 2 puncte 3. Munţii Carpaţi se află pe teritoriul statului marcat. A b. cu literele B şi F. A. cu litera … 6 puncte C. A b. orientarea culmilor şi văilor principale. 5 d. Scrieţi. Domurile gazeifere sunt specifice unităţii de relief marcată. cu numărul 10 se numeşte: a. A b. 2. tipuri de roci. F d. Bazinul de lignit Motru .geografie Ministerul Educaţiei. alte aspecte specifice ale reliefului. B b. cu litera: a. pe hartă. Fluviul Sena traversează statul marcat. pe hartă. F d.

influenţă climatică. cu excepţia capitalei. o cauză a creşterii populaţiei rurale. Precizaţi: 1. Pentru Franţa. Scrieţi pe foaia de examen: 1. 6 puncte C. 4. 5. 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. o cauză a lipsei pădurilor în zona alpină.Varianta 22 . 6 puncte E. 6. Precizaţi: 1. precipitaţii medii anuale. precum şi luna în care se înregistrează. 3. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. vânturi. două unităţi de relief. un tip de climă. în România. cu H. 2. precizaţi: 1. modul de calcul al temperaturii medii anuale. În Europa Sudică şi Centrală există areale extinse afectate de eroziunea solului. ştiind că suprafaţa este de 10. pe hartǎ. 3.geografie Ministerul Educaţiei. două resurse de subsol. 4 puncte B. O situaţie similară este şi în România. 6 puncte E.4 mil. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. două state vecine. 2. cu A şi clima unitaţii de relief marcate. 2. A. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .loc (2004). o regiune turistică. membre ale UE. după 1990. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 022 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . 2. Precizaţi doi factori care influenţează distribuţia spaţială a populaţiei pe continentul european. E. pe hartǎ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. etaj climatic. un factor natural care influenţează variaţia temperaturii medii lunare. 10 puncte D.B şi prezintă evoluţia temperaturii medii lunare ale aerului la o staţie meteorologică din Câmpia Română. două oraşe. precum şi luna în care se înregistrează. Precizaţi doi factori care au condus la extinderea acestor areale. valoarea amplitudinii termice medii anuale. 2 Subiectul II 2. Calculaţi densitatea medie a populaţiei Europei. km2 şi numărul locuitorilor de 726 mil.

cu numărul 3 este capitala statului numit … 2. pe hartă. 4 puncte B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrieţi. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 023 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. pe foaia de examen. A. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. 2.Ministerul Educaţiei. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Podişul Doneţk se află situat pe teritoriul statului marcat. Precizaţi: 1. cu litera … 3. pe hartă. Fluviul Vistula străbate capitala statului marcat. numele statelor marcate.geografie Proba D. cu literele J şi B. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . E. Oraşul marcat. cu numerele 2 şi 8. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 23 . pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.

Precizaţi două deosebiri şi o asemănare. cu litera: a. pe foaia de examen. pe hartă. 8 c. cu litera… 2. cu numărul 10 este reşedinţa judeţului: a. iazuri c. B c. cu litera: a. pe foaia de examen. pe hartă. C c. E. cu numărul… 6 puncte C. pe hartă. pe hartă. J 2 puncte D. A b. Unităţile de relief marcate. cu litera H. A. numele râurilor marcate. cu litera: a. Nota 1: Deosebirile şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climat. marcată. pe hartă. E c. Giurgiu d. cu numărul: a. cu literele B şi H. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. D b. Teleorman 2 puncte 2. H 2 puncte 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. D b. E c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Fluviul Dunărea formează graniţă pentru statul marcat. Climatul temperat continental este specific statului marcat. Scrieţi. cu numerele 1 şi 6. F c. pe hartă. Scrieţi. J 2 puncte 4. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 023 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. cu numărul: a. pe hartă. Călăraşi c. influenţă climatică d. Reşedinţa judeţului Olt este marcată. altitudini b. etaj climatic.Varianta 23 . 7 b. 10 c. A b. între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Balcanice. cu litera: a. temperaturi medii anuale. Port la Dunărea maritimă este oraşul marcat. Precizaţi: 1. Insula Corsica aparţine statului marcat. G d. Precizaţi doi factori care explică diversitatea vegetaţiei în statul marcat. râuri 2 puncte 4. pe hartă. J 2 puncte 3. H d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănările vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. pe hartă. precipitaţii medii anuale. Munţii Balcani se desfăşoară pe teritoriul statului marcat.geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. pe hartă. I d. F d. 12 2 puncte 3. D d. 10 d. Oraşul marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. E c. cu litera … 3. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. cu litera: a. G 2 puncte 2. Dublin este capitala statului marcat. pe hartă. F d. A b. Alumina se obţine în centrul industrial marcat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Brăila b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera: a. cu literele A şi G prezintă asemănări ce se referă la: a. 7 b. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . G 2 puncte 5. vânturi. Grindurile sunt specifice unităţii de relief marcată. pe foaia de examen. Scrieţi. 6 puncte E. pe hartă. 11 d. Bazinul de huilă Petroşani se află în unitatea de relief marcată. râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. Crovurile sunt forme de relief specifice unităţii de relief. A b. pe hartă. pe hartă.

valoarea minimă a temperaturii medii lunare. 4 puncte Ministerul Educaţiei. etaj climatic. două oraşe. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 023 Analizaţi diagrama climatică se referă la subiectul III A – B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare ale aerului la o staţie meteorologică din Câmpia Panonică. vânturi. 4. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. Pentru Ungaria. precizând trei deosebiri. Precizaţi: 1. 6. vegetaţiei şi solurilor. Scrieţi pe foaia de examen: 1. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcate. două unităţi de relief. cu litera D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănărea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. valoarea amplitudinii termice medii anuale. 3. 2. 6 puncte E. precum şi luna în care se înregistrează. influenţă climatică. un factor natural care favorizează dezvoltarea pe suprafeţe extinse a viţei de vie în Subcarpaţii Curburii. Comparaţi cadrul natural al Austriei cu cel al Ucrainei. 2.Varianta 23 . precum şi luna în care se înregistrează. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 5. 4 puncte B. E. Precizaţi două argumente care să explice valoarea negativă a bilanţului migratoriu din ţările Europei de Est şi Sud-Est. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 10 puncte D. A. precizaţi: 1. două caracteristici climatice. reţelei hidrografice. Precizaţi: 1.geografie Ministerul Educaţiei. modul de calcul al temperaturilor medii anuale. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. un tip genetic de lac şi un exemplu. un factor care determină densitatea mare a populaţiei în judeţul Prahova. precipitaţii medii anuale. un factor care influenţează variaţia temperaturii medii lunare. climei. cu litera C şi clima unităţii de relief marcate. 6 puncte E. o zonă de vegetaţie. 3. 6 puncte C. un râu sau un fluviu.

numele statelor marcate. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 024 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. hartă. pe hartă.Ministerul Educaţiei. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII. cu litera … 3. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.a 2 Subiectul I . Oraşul marcat. 2. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. Precizaţi: 1. cu numărul 1 este capitala statului numit … 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.geografie Proba D. Podişul Meseta se află situat pe teritoriul statului marcat pe. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Scrieţi. cu numerele 4 şi 11. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. cu literele F şi I. 4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 24 . pe hartă. Fluviul Pad străbate statul marcat. A. E. pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu.

temperaturi medii anuale. pe hartă. 4 puncte B. D b. B b. pe hartă. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climat. cu numerele 5 şi 6. Galaţi d. Relieful carstic este specific unităţii de relief marcate. B şi F d. Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior. F c. 9 d. cu literele A şi H. Vegetaţie alpină se dezoltă în unitatea de relief marcată. cu litera: a. I 2 puncte 5. Târgovişte 2 puncte 3. I 2 puncte 3. pe hartă. pe hartă. pe hartă. În unitatea de relief marcată. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. F d. Minereu de fier se exploatează din unitatea de relief marcată. G 2 puncte 4. Se produce utilaj petrolier în oraşul marcat. cu litera A sunt specifice influenţe climatice … 2. amplitudine termică.H d. pe hartă. H d. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . numele unităţilor de relief marcate. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 4 b. 7 d. Scrieţi. 6 puncte E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Scrieţi. Oraşul Reykjavik este capitala statului marcat. Port la Marea Baltică este oraşul-capitală marcat. Numeroase lacuri glaciare se află pe teritoriul statului marcat. A b. numele râurilor marcate. D c. pe foaia de examen. Datează din antichitate oraşul marcat. B c. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. pe hartă. pe hartă. F d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 8 c. 7 b. cu numărul … 3. E c. 2. E d. Relief litoral există în unitatea de relief marcată. A. cu numărul 10 se numeşte: a. cu litera J. cu litera: a. pe hartă. cu literele: a.Varianta 24 . cu numărul: a. Fluviul Vistula străbate statul marcat. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. pe hartă. E d. 12 2 puncte 2. cu litera: a. E. A şi J c. H 2 puncte 4. pe hartă. precipitaţii medii anuale. cu litera … 6 puncte C. A şi F b. pe foaia de examen. pe hartă. Climatul mediteranean este specific statelor marcate. D c. B b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 024 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII. cu numărul: a.geografie Ministerul Educaţiei. 5 c. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică. Brăila c. F şi J 2 puncte 2. vânturi. cu litera: a. 2. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Buzău b. G 2 puncte 5. pe foaia de examen. 1. A b. A b. pe hartă. D c. Oraşul marcat. cu litera B şi clima statului marcat.a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Scrieţi. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. pe hartă. Precizaţi: 1. 14 2 puncte D.

Prezentaţi două argumente pentru a susţine avantajele economice conferite de vecinătatea ţării noastre cu Marea Neagră. un tip de climă. 4. 3. 4 puncte B. altele decât capitala. climei. Pentru Spania. precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 5. Pe litoralul sudic al Peninsulei Crimeea. 2.geografie Ministerul Educaţiei.a Subiectul III . diferenţa dintre valoare maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. Scrieţi pe foaia de examen: 1. 6.B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Câmpia Română. 6 puncte E. două oraşe. A. un factor care influenţează variaţia cantităţii de precipitaţii lunare. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 024 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . 2. vânturi. pe hartă. temperatura medie a lunii ianuarie este de 2 . E. influenţă climatică. Precizaţi tipul de climă şi o cauză care influenţează clima din această regiune. o insulă sau arhipelag care aparţine acestui stat. vegetaţiei şi solurilor.4ºC. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale. cu litera H. 6 puncte C. membre ale UE. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. două unităţi montane. 4 puncte Ministerul Educaţiei. precizând trei deosebiri. 2 Subiectul II Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului. 2.Varianta 24 . două regiuni turistice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 6 puncte E. Precizaţi: 1. Comparaţi cadrul natural al Greciei cu cel al Republicii Moldova. reţelei hidrografice. 3. precipitaţii medii anuale. etaj climatic. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII . cu litera C şi clima unităţii de relief marcate. două state vecine.

. cu literele A şi H. pe foaia de examen. pe hartă. Oraşul marcat. cu numărul 4 este capitala statului numit . E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 25 . numele oraşelor-capitală marcate.Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. 2. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere.geografie Proba D. numele statelor marcate. A. Capitala statului marcat. pe hartă. Vulcanii Etna şi Vezuviu sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă.. cu numerele 3 şi 10. Scrieţi. Se acordă 10 puncte din oficiu. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. pe hartă. 4 puncte B. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 025 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C.. Precizaţi: 1.. cu litera . cu litera F este oraşul numit . 2.

cu litera: a. cu litera: a. pe hartă. J 2 puncte 4. tipuri genetice de relief. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. distribuţia spaţială a altitudinilor. B b. B b. A. 4 puncte B. F c. cu numărul 12 se numeşte . pe hartă. 6 puncte E. Oraşul marcat. numele unităţilor de relief marcate.geografie Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. C b. gradul de fragmentare. G 2 puncte 3. Scrieţi. G 2 puncte 3.. cu numerele 9 şi 10. Munţii Penini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere.. pe hartă. F d. cu litera: a. C c. Precizaţi trei deosebiri între relieful Alpilor Scandinavi şi relieful Munţilor Carpaţi. Oraşul Minsk este capitala statului marcat. Crişul Alb c. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Pădurile de conifere (taiga) ocupă suprafeţe extinse în statul marcat. A b. A b. Precizaţi: 1. C c. pe hartă. H d. A b. Bega b. H d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera: a. E c. pe hartă.. D b. E. D c. cu litera: a. pe hartă. cu numărul 6 s-a amenajat lacul hidroenergetic numit . Mureş 2 puncte 2.Varianta 25 . Crişul Negru d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. E c. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. D c. pe foaia de examen. D d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Pe râul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Soluri din clasa molisoluri (tip cernoziom) există în unitatea de relief marcată. Munţii Balcani se desfaşoară pe teritoriul statului marcat. pe hartă. pe hartă. cu literele A şi F . cu numărul 2 se numeşte: a. J 2 puncte D. pe hartă. Râul Motru delimitează la est unitatea de relief marcată. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . I 2 puncte 5. G d. E d. Râul marcat. Scrieţi. G d. numele oraşelor marcate. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. I 2 puncte 2. cu litera . Scrieţi. orientarea culmilor şi a văilor principale. Fluviul Nistru traversează statul marcat. pe hartă. pe foaia de examen. 2. tipuri de roci. 3. Oraşul Bârlad este situat în unitatea de relief marcată. pe hartă. alte aspecte specifice ale reliefului. cu litera: a. pe hartă. pe hartă. cu litera: a.. Prezentaţi două argumente prin care să explicaţi repartiţia neuniformă a precipitaţiilor pe teritoriul Europei... F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 025 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectele II A – D. 6 puncte C. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.

2. două surse de energie pe care Germania le valorifică mai mult. 6 puncte E.B şi prezintă evoluţia valorilor temperaturii medii lunare la o staţie meteorologică din Munţii Carpaţi. combustibilul fosil pe care România îl foloseşte mai puţin. 5. Modificarea în ritm alert şi continuu a mediului temperat-continental include şi accelerarea proceselor de degradare a terenurilor. Prezentaţi două argumente care ilustrează rolul Munţilor Carpaţi în clima României. 9 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. Tabelul de mai jos redă structura producţiei de energie electrică (%) în România şi alte state ale UE. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.geografie Ministerul Educaţiei. Petrol. 2. 6 puncte E.cu litera: a. valoarea amplitudinii termice medii anuale. 10 puncte D. Pentru Germania. 12 2 puncte D. două ramuri industriale dezvoltate pe baza resurselor menţionate mai sus. E. 4. cu numărul: a. un factor determinant al variaţiei temperaturilor medii lunare. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. Scrieţi. 4 puncte B. modul de calcul al temperaturii medii anuale. gaze naturale şi ape geotermale există în unitatea de relief marcată. cu litera A şi relieful unităţii marcate. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Statul România Franţa Germania Precizaţi: 1. A b. două state vecine. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 4 puncte Energie nucleară (%) 9 40 13 2 Hidroenergie (%) 30 2 1 Cărbune (%) 40 6 24 Gaze naturale (%) 15 13 21 Subiectul II Petrol (%) 5 35 40 Energie alternativă (%) 1 4 1 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . orientarea culmilor şi văilor principale. A. la nivelul anului 2006. distribuţia spaţială a altitudinilor. B c. Reşedinţa judeţului Bihor este oraşul marcat. 6 puncte C. 3. 11 d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 025 Graficul de mai jos se referă la subiectul III A . 3. un oraş-port maritim. 3. pe hartă. comparativ cu celelalte două state din tabel.Varianta 25 . un oraş-port fluvial. cu litera E. Precizaţi: 1. precizaţi: 1. comparativ cu celelalte două state din tabel. 8 b. 6. pe hartă. C d. 2. două unităţi de relief. tipuri de roci. pe hartă. două resurse de subsol. Precizaţi două cauze care generează acest proces. precum şi luna în care se înregistrează. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. precum şi luna în care se înregistrează. membre ale UE. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. G 2 puncte 5. tipuri genetice de relief. gradul de fragmentare. 2. alte aspecte specifice ale reliefului. o cauză care explică ponderea ridicată a energie nucleare în Franţa. pe foaia de examen: 1.

cu litera B se numeşte .Ministerul Educaţiei. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu numărul 12 este traversat de fluviul numit . numele statelor marcate.geografie Proba D. pe hartă. 3.. cu literele C şi D. pe hartă.. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. cu numărul 11 este capitala statului numit .. Scrieţi. Oraşul-capitală marcat. A. Statul marcat. 2. E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 4 puncte B... Oraşul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2.. Precizaţi: 1. pe hartă. pe foaia de examen. cu numerele 9 şi 12. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 26 . Se acordă 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 026 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C.

Varianta 26 . E. 5 b. E c. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. 2 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 c. pe hartă. pe hartă. alumina b. J 2 puncte 3. cu numărul: a. In oraşele marcate. Oraşul marcat. cu numerele 9 şi 11 se obţine: a. Prezentaţi două cauze care determină fenomenul de îmbătrânire demografică a populaţiei din statele Europei Vestice. numele râurilor marcate.geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte Ministerul Educaţiei. A b. pe hartă.metamorfice. 4 puncte B. 6 puncte E. pe hartă. pe hartă. pe hartă. cu numărul: a. Oraşul marcat. pe hartă.. G d. cu litera . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 026 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectele II A– D. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. H 2 puncte 2. Piatra Neamţ 2 puncte 4. pe foaia de examen. 7 b. nave maritime 2 puncte 2.sedimentare) dispuse pe trei fâşii paralele sunt în unitatea de relief marcată. 13 d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. H d. Scrieţi.. precipitaţii medii anuale.. vânturi. 14 2 puncte 5. Precizaţi: 1.. Scrieţi. Bârlad b. cu numărul 4 străbate în Subcarpaţii Moldovei oraşul numit: a. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.. E c. Iaşi d. 9 c. C b. Olt d. Argeş b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. Climatul temperat-oceanic este specific statului marcat. pe hartă. 7 c. cu litera . Vegetaţia mediteraneană este specifică statului marcat. B b. cu numerele 2 şi 3. Roci variate(vulcanice. F d. pe hartă. 10 d. pe foaia de examen. cu numărul 10 este reşedinţa judeţului numit: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Babele şi Sfinxul se găsesc în unitatea de relief marcată.. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Podişul Bavariei este situat pe teritoriul statului marcat. cu litera: a. Un important combinat siderurgic este oraşul marcat. pe foaia de examen. 2. 15 2 puncte 4. Fluviul Tamisa traversează oraşul-capitală marcat. Botoşani c. numele unităţilor de relief marcate. temperaturi medii anuale. cu literele E şi G. pe hartă.. pe hartă. cu numărul: a. 2. Scrieţi. cu numărul 9 este traversat de râul numit . A. Giurgiu c. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Italice. Capitala statului Islanda este marcată. cu litera: a. Teleorman 2 puncte 3.. 6 puncte C. autoturisme c. oţel d. C c. cu litera: a. Râul marcat. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. I 2 puncte D. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. amplitudine termică. 10 d. 3..

cu litera F şi clima unităţii de relief marcate. Prezentaţi: 1. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. pe hartă. A b. Vegetaţia de stepă ocupă suprafeţe întinse în unitatea de relief marcată. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 026 Graficul alăturat se referă la subiectul III A .6 ‰ 10. diferenţa dintre cantităţile medii de precipitaţii din lunile aprilie şi octombrie. 4 puncte Ministerul Educaţiei.0 ‰ 2 Subiectul II 11. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcate. modul de calcul al cantităţii medii lunare de precipitaţii. 6 puncte C.B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Munţii Carpaţi.9 ‰ 9. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord. 6 puncte E. precum şi luna în care se înregistrează.6 ‰ 12. cu litera G. În tabelul alăturat sunt reprezentate rata natalităţii şi cea a mortalităţii populaţiei din România. Precizaţi două cauze care determină distribuţia inegală a infrastructurii de transport în Europa Centrală. vânturi. un râu sau fluviu. 2. bilanţul natural (sporul natural) pentru anul 1956.9 ‰ Calculaţi: 1.geografie Ministerul Educaţiei. un factor care a determinat creşterea mortalităţii în ţara noastră.0 ‰ Mortalitate 9. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. precum şi luna în care se înregistrează. 3. 4. pe hartă. 2. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . influenţă climatică. 6 puncte E. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare.2 ‰ 19. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.Varianta 26 . cu excepţia capitalei. Precizaţi: 1. 2. 5. 3. o regiune turistică. cu litera: a. E d. E. Anul 1956 1977 1998 2004 Natalitate 24. trei oraşe. o lună cu precipitaţii medii cuprinse între 80 şi 100 mm. o cauză prin care să explicaţi dispunerea radiar-concentrică a reţelei feroviare în România. două resurse de subsol. 4 puncte B. 3. Scrieţi pe foaia de examen: 1. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. G 2 puncte D. precipitaţii medii anuale. două unităţi de relief. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. un tip de climă. bilanţul natural (sporul natural) pentru anul 2004. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. precizaţi: 1.5 ‰ 10. D c. A. 6. etaj climatic. o cauză prin care să explicaţi “mozaicul petrografic” al Munţilor Apuseni. 2.

Ministerul Educaţiei. membru al Uniunii Europene. pe hartă.. cu literele B şi E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă.. 4 puncte B. cu numărul 11 este capitala statului numit .. cu litera .geografie Proba D. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Precizaţi: 1.. pe hartă. numele statelor marcate. Scrieţi. pe hartă. 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 027 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu numerele 1 şi 3. E. pe foaia de examen. A. este marcat. cu litera … 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 27 . Oraşul marcat. numele oraşelor-capitală marcate. 2. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. Munţii Pirinei se află situat pe teritoriul statului marcat. Statul din Peninsula Scandinavă. pe hartă.

E c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numerele 8 şi 10. Scrieţi. cu litera: a. pe foaia de examen. tipuri de roci. 6 puncte C.. pe hartă. Dâmboviţa c. pe foaia de examen. tipuri genetice de relief. D c. orientarea culmilor şi văilor principale. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. cu litera: a. Râul marcat. pe hartă. Utilaj petrolier se obţine în oraşul marcat. Râul marcat. 2. 12 2 puncte 5. A. 5 c. Deva c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 4 b. Capitala statului Finlanda este oraşul marcat. cu literele D şi G. cu numărul: a. pe hartă. E c. H 2 puncte 3. E.. Sibiu 2 puncte 2. cu litera . Structuri boltite sub formă de domuri există în unitatea de relief marcată. C d. A b. Prahova 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . numele unităţilor de relief marcate. 3. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. B c.Varianta 27 .. cu numărul: a. 4 puncte B. pe hartă. Lacuri de crovuri s-au format în unitatea de relief marcată. H 2 puncte 4. gradul de fragmentare. Oraşul marcat.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Climatul temperat-oceanic este caracteristic în statul marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 027 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectele II A – D. 6 puncte E. 2. G d. alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. pe foaia de examen. F d. D b. distribuţia spaţială a altitudinilor. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 14 2 puncte 4. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. numele oraşelor marcate. A b. B b. 8 d. cu numărul 5 se numeşte: a. pe hartă. cu numărul . pe hartă. 6 c. H d. cu numărul 1 se numeşte . 2 b.. 10 d. Alba Iulia b. H 2 puncte D. cu litera: a. Argeş b. Oraşul Varşovia este capitala statului marcat. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinavi şi relieful Munţilor Alpi. F d. cu litera: a. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. Prezentaţi două consecinţe ale sporului natural redus din Europa. Ialomiţa d. Precizaţi: 1. cu litera: a. pe hartă. J 2 puncte 2. pe hartă. pe hartă. pe hartă. pe hartă. Scrieţi.. Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Hunedoara d. pe hartă. I 2 puncte 3. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cea mai redusă cantitate de precipitaţii medii anuale cade în unitatea de relief marcată. C b. E c. Fluviul Sena traversează oraşul-capitală marcat. cu numărul 12 se numeşte: a.

pe hartă. 4. 3. 5. două insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat. 2. o cauză a creşterilor de debit în luna aprilie. cu litera H. o resursă naturală.Varianta 27 . A. două regiuni turistice. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. o cauză care a determinat scăderea numărului de locuitori ai ţării noastre. după 1990. E d. B b. Vegetaţia de stepă este predominantă în unitatea de relief. reţelei hidrografice. C c. precizând trei deosebiri. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. F 2 puncte D. un factor care a determinat dezvoltarea industriei produselor clorosodice în Subcarpaţi. marcată. altele decât capitala. 2. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al Republicii Moldova. două luni în care debitul mediu lunar are aceleaşi valori . 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Prezentaţi: 1. Precizaţi două cauze ale natalităţii reduse din ţările Europei de Est şi Sud-Est. 4 puncte B. 6 puncte C. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: vegetaţiei 2 reliefului. tipuri de roci. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. diferenţa dintre valoarea debitului în luna aprilie şi valoarea debitului în luna decembrie. climei. Precizaţi: 1. 3. pe hartă cu litera: a. 10 puncte D. valoarea maximă a debitului lunar şi luna în care se înregistrează. Pentru Spania. orientarea culmilor şi văilor principale. distribuţia spaţială a altitudinilor. 2.geografie Ministerul Educaţiei. valoarea minimă a debitului lunar şi luna în care se înregistrează. gradul de fragmentare. două unităţi de relief. trei oraşe. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale râului Siret la vărsare în Dunăre. 6 puncte E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 027 Graficul de mai jos se referă la subiectul III A . Precizaţi: 1. E. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte E. cu litera D şi relieful unităţii marcate. pe hartă. precizaţi: 1. tipuri genetice de relief. alte aspecte specifice ale reliefului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Subiectul II şi solurilor.

pe hartă. pe hartă. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 028 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. Se acordă 10 puncte din oficiu. Precizaţi: 1. pe foaia de examen. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera I se numeşte … 3. numele oraşelor-capitală marcate. A.Ministerul Educaţiei. Oraşul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 28 . pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu numărul 5 este capitala statului numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Statul marcat. E.geografie Proba D. numele statelor marcate. cu literele A şi D. cu numărul 13 se numeşte … 2. 4 puncte B. cu numerele 7 şi 14. Oraşul marcat. 2. Scrieţi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.

H 2 puncte 2. Austria b. F d. Scrieţi. 3 c.geografie Ministerul Educaţiei. 2 şi 3 c. I 2 puncte D. D d. cu litera: a.Varianta 28 . F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 028 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe hartă. pe hată. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe foaia de examen. 2 şi 4 d. Slovenia 2 puncte 5. A b. pe hartă. cu litera: a. C c. Precizaţi: 1. fragmentare. pe hartă. tipuri de relief. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Vorbesc o limbǎ germanicǎ locuitorii oraşului marcat. cu numărul 10 este traversat de râul numit… 2. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului: a. Satu Mare 2 puncte 3. D c. G 2 puncte 4. Este membru al Uniunii Europene statul marcat. Belarus b. pe hartǎ. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. G d. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Cluj c. Etaj climatic alpin există în unitatea de relief marcată. cu literele A şi B. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu numerele 8 şi 9. B b. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Macedonia 2 puncte 3. pe hartă. pe hartă. Prezentaţi două cauze care explică potenţialul agricol ridicat al unor ţări ca România. 2. pe hartă. Bulgaria d. E. Belgia c. pe foaia de examen. H d. Maramureş d. pe hartă. Statul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Bistriţa Năsăud b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu numerele: a. cu numărul … 6 puncte C. 1 şi 2 b. D b. pe hartă. C b. E c. numele oraşelor marcate. Cehia c. A. alte aspecte specfice ale reliefului. Oraşul marcat. cu litera B se numeşte: a. Cele mai mari altitudini se înregistrează în unitatea de relief marcată. Statul marcat. Scrieţi. Subcarpaţii Getici sunt traversaţi de râurile marcate. cu litera F se numeşte: a. C c. 7 2 puncte 4. cu litera: a. 2 şi 6 2 puncte 5. 4 puncte B. altitudini. Influenţe climatice pontice se resimt în unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Datează din perioada daco-romană oraşul marcat. Oraşul marcat. Republica Moldova etc. pe foaia de examen. pe hartă. cu litera: a. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. 1 b. Scrieţi. pe hartă. cu numărul 5 este afluentul direct al … 3. F 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II . Ucraina. E d. Râul marcat. Slovacia d. 5 d. E c. Are deschidere la Marea Nordului statul marcat. cu numărul: a. Precizaţi trei asemănări între relieful Câmpiei Padului şi relieful Câmpiei Panonice. B b. cu litera: a. G 2 puncte 2. 6 puncte E.

2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 2. 5.geografie Ministerul Educaţiei. Prezentaţi: 1. altitudini. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. E. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. Ţara Bulgaria Malta Suedia Suprafaţa (km2) 110 910 316 449 964 Populaţia (nr. două unităţi de relief. 6 puncte E. Precizaţi: 1. 3. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul IIIError! Reference source not found. 4 puncte B. modul de calcul al temperaturii medii anuale. două luni în care temperatura medie este de 15˚C. precizaţi: 1. temperatura maximă şi luna în care se înregistrează. Precizaţi patru tipuri de turism practicate în Spania. un argument pentru a ilustra faptul că Dunărea reprezintă un important fluviu internaţional al Europei.Varianta 28 . Pentru Serbia. Precizaţi: 1. Tabelul de mai jos prezintă suprafaţa şi populaţia unor ţări din UE. fragmentare. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 028 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A . . 6 puncte E. un tip de climă. 2. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. 2. două resurse naturale. două oraşe.) 7 385 367 400 214 9 016 596 Subiectul II Sursa: The World Factbook. un stat vecin. tipuri de roci pe care s-a format relieful. temperatura minimă şi luna în care se înregistrează. Precizaţi două cauze care explică densitatea redusă a populaţiei din Suedia. 6.B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. pe hartă. 3. un factor care a determinat amplasarea unor rafinării în Câmpia Română. A. cu litera D şi relieful unităţii marcate. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. două luni în care temperatura medie este de 0˚C. membru al UE.loc. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Calculaţi densitatea medie a populaţiei în Bulgaria şi Malta. estimări la nivelul anului 2006 1. 4. tipuri de relief. cu litera E Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. două râuri sau fluvii. 6 puncte C.

Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. pe hartă. cu numărul … 2. numele statelor marcate. A. pe hartă. cu literele C şi H. pe hartă. cu numărul 15 este străbătut de fluviul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . E. 2. Statul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 29 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Scrieţi. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 029 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. 4 puncte B. Aglomeraţia urbană londoneză este marcată. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.Ministerul Educaţiei. pe hartă. pe foaia de examen. cu numerele 5 şi 9. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. Precizaţi: 1. cu litera G se numeşte… 3. Oraşul marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu.geografie Proba D.

E. tundră 2 puncte 5. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Prezentaţi două cauze care determină valorile mari ale densităţii populaţiei de-a lungul râului Rhin. A. cu litera: a. Statul marcat. Precizaţi: 1. cu litera J se numeşte: a.Varianta 29 . cu numerele 1 şi 4. pe foaia de examen.. F 2 puncte 2. deal c. C c. E d. Scrieţi. tip de climă. cu litera: a. C c. Albania b. E 2 puncte 3. 4 puncte B. B c. Influenţe oceanice şi submediteraneene există în unitatea de relief marcată. cu litera: a. câmpie b. Oraşul marcat. Precizaţi trei asemănări între clima Peninsulei Italice şi clima Peninsulei Iberice. cu literele E şi F. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat 6 puncte E. Bulgaria d. pădure de conifere c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. F 2 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. H d. lande b. În statul marcat. cu litera D vegetaţia dominantă este: a. amplitudine termică. podiş 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II . F d. Slovacia 2 puncte 2. râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. pe hartă. Scrieţi.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. Oraşul marcat. 6 puncte C. numele unităţilor de relief marcate. A b. cu numărul 10 este situat în regiune de: a.geografie Ministerul Educaţiei. I 2 puncte 4. numele râurilor marcate. E d. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Are deschidere la Marea Neagră statul marcat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Macedonia 2 puncte 3. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 029 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Solurile din clasa molisoluri sunt dominante în unitatea de relief marcată. cu numărul 7 este capitala statului: a. Eurotunelul leagă Regatul Unit al Marii Britanii de statul marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. munte d. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului numit… 2. vânturi. Belgia c. cu numărul … 3. în cursul mijlociu şi cursul inferior. pe hartă. stepă d. cu litera. C c. Scrieţi. B b. Elveţia d.pe hartă. Austria b. A b. 2. pe hartă. pe hartă. pe hartă. pe hartă. Belgia c. pe hartă. precipitaţii medii anuale. Oraşul marcat. pe hartă. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată. Râul cu cel mai mare debit este marcat. pe foaia de examen. B b.

precizând trei deosebiri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Someş d. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. cu litera E şi relieful unităţii marcate. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 029 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . pe hartă. climei. valoarea diferenţei de debit dintre lunile iulie şi septembrie. două oraşe-port. vegetaţiei şi solurilor. Târnava 2 puncte 2 puncte D. cu litera: a. pe hartă.30C. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Precizaţi două cauze care determină diferenţa de temperatură înregistrată la cele două staţii meteorologice. Pentru Bulgaria. Precizaţi: 1. 4. cu numărul 11 este situat pe râul numit: a. 6 puncte E. A. Mureş b. luna în care se înregistrează un debit mediu de 100 m3/s. alte aspecte specifice ale reliefului. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . luna cu cel mai scăzut debit mediu lunar şi valoarea acestuia. F 5. precizaţi: 1. altitudini. 3. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al Ucrainei. Prezentaţi două premise naturale ale practicării culturii cerealelor în Câmpia Română. un râu sau fluviu.70C iar la Varna (Bulgaria) este de 11. un factor care influenţează variaţiile debitului mediu lunar. un tip de climă. luna cu cel mai ridicat debit mediu lunar şi valoarea acestuia. o cultură agricolă tradiţională. reţelei hidrografice.B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu din Europa. E. cu litera C. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul 10 II puncte D. 7. 2. 2. fragmentare. A b. 5. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului. Olt c. 6 puncte C.Varianta 29 . 2. Precizaţi: 1. marea la care are ieşire. pe hartă. C c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. E d. 3. Vegetaţia de stepă este caracteristică unităţii de relief marcate. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Oraşul marcat. tipuri de relief. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.geografie Ministerul Educaţiei. Temperatura medie anuală la Sibiu (România) este de 8. 4 puncte B. două unităţi de relief. 6 puncte E. două resurse naturale 6.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varian ta 030 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. pe hartă.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 30 . cu numărul 11 este capitala statului numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . cu numărul … 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. Precizaţi: 1. cu litera B se numeşte … 3. Statul Papal este o enclavă în oraşul-capitală marcat. numele oraşelor-capitală marcate. cu numerele 5 şi 10. Statul marcat. cu literele E şi F. E.geografie Proba D. numele statelor marcate. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. A. 4 puncte B. pe foaia de examen. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. pe hartă. Oraşul marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Scrieţi. pe hartă.

cu litera: a. Bazinul carbonifer Petroşani este străbătut de râul marcat. 3 c. cu litera: a. pe hartă. cu litera I se numeşte: a. pe hartă. Oraşul marcat. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat. 7 c. Danemarca b. Lituania d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Letonia c. Vâlcea 2 puncte 2. cu numerele 8 şi 10. 6 puncte E. tip de climă. E d. numele oraşelor marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu literele D şi H. 2. cu numărul: a. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A b. H 2 puncte 4. B c. D d. pe hartă. Finlanda c. A b. Scrieţi. F 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . E d. Prahova d. vânturi. amplitudine termică.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 1 b. A. Precizaţi: 1. pe foaia de examen. E. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Statul marcat. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Oraşul marcat. pe hartă. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Belarus b. cu litera … 6 puncte C. pe foaia de examen. Norvegia d. Argeş b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. C c. A b. B c. pe hartă. pe hartă. cu numărul: a. B b. pe hartă. Cea mai nouă unitate de relief este marcată. cu litera: a. Prezentaţi două premise naturale care favorizează cultura viţei de vie în Peninsula Italică şi Peninsula Iberică. Este membru al Uniunii Europene statul marcat. cu numărul 1 se numeşte … 3. I d. Dâmboviţa c. cu numărul 12 este situat în Subcarpaţii … 2. J 2 puncte 2. Polonia 2 puncte 3. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Balcanice şi clima Peninsulei Scandinave. Gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată.Varianta 30 . pe hartă. Scrieţi. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului: a. cu litera G se numeşte: a. D c. Pădurile de conifere sunt specifice unităţii de relief marcate. Suedia 2 puncte 5. F 2 puncte D. Scrieţi. Râul marcat. Capitala Croaţiei este oraşul marcat. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 030 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. 10 2 puncte 4. precipitaţii medii anuale. 1 b. 6 2 puncte 3. 4 d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe foaia de examen. pe hartă. cu litera: a. 8 d. Statul marcat. pe hartă. 4 puncte B. pe hartă.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 3. cu litera F. un lac natural. Anul 1956 1977 1992 1998 2004 Natalitatea Mortalitatea 24. În tabelul alăturat sunt reprezentate rata natalităţii şi cea a mortalităţii populaţiei din România. 6 puncte C. doi afluenţi ai Tisei.geografie Ministerul Educaţiei.0 ‰ 11. 6 puncte E. 2. 6 puncte E. 4 puncte B. două oraşe. 5.9 ‰ 2 Subiectul II Calculaţi: 1. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. vânturi. precipitaţii medii anuale. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. lunile cu cea mai scăzută temperatură medie lunară. pe hartă. 2. B b. cu litera D şi clima unităţii de relief marcate. Precizaţi: 1.6 ‰ 11.6 ‰ 11. o zonă de vegetaţie.B şi prezintă evoluţia temperaturii medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. lunile cu cea mai ridicată temperatură medie lunară. bilanţul natural pentru anul 2004. Se întâlnesc numeroase iazuri în unitatea de relief marcată. valoarea diferenţei de temperatură între lunile mai şi noiembrie. Precizaţi două avantaje ale creşterii producţiei de hidroenergie pe plan european. C c. Prezentaţi: 1.5 ‰ 10.4 ‰ 10. influenţă climatică. 2. pe hartă. bilanţul natural pentru anul 1956.Varianta 30 . două luni în care temperatura medie lunară este de 10˚C. un factor care favorizează construirea lacurilor hidroenergetice în regiunea montană. două unităţi de relief. E. cu litera: a. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 030 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . etaj climatic. altele decât capitala. 6. un factor care favorizează dezvoltarea industriei chimice în oraşele situate în Subcarpaţi. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. A. 3. D d. 4. Pentru Ungaria. precizaţi: 1. două luni în care temperatura medie lunară este de 5˚C. două caracteristici climatice. Precizaţi: 1.2 ‰ 19. pe hartă. doi factori care au determinat sporul natural negativ în 1998 şi 2004.0 ‰ 9. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 3.6 ‰ 12.9 ‰ 9. 2. H 2 puncte D.

pe hartă. E. cu litera E este oraşul numit … 2. Scrieţi. pe hartă. A.capitală marcat.capitală cu numere. 3. Precizaţi: 1.. pe hartă. 4 puncte B. cu numerele 3 şi 7. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 31 .. pe hartă. 2. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe foaia de examen. pe hartă..geografie Proba D. Oraşul . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . cu numărul 15 este străbătut de fluviul numit. cu litera . numele oraşelor-capitală marcate.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Are ieşire la Marea Egee statul marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 031 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Capitala statului marcat. numele statelor marcate. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Ministerul Educaţiei. cu literele A şi G.

pe hartă. Ungaria 2 puncte 2. B c. cu literele B şi F. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. pe hartă. pe hartă. Valletta 2 puncte D. Crişul Repede d. numele oraşelor marcate. Râul marcat. pe hartă cu litera E şi clima statului marcat. Paris 2 puncte 4. cu litera: a. Fluviul Vistula străbate oraşul-capitală marcat. C d. Statului marcat. Bulgaria b.Varianta 31 . cu numărul 12 se numeşte: a. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Importante zăcăminte de minereuri de fier şi marmură se exploatează din unitatea de relief marcată. temperat continental c. cu litera F se resimt influenţe climatice… 3. O importantă regiune viticolă a României este situată în unitatea de relief marcată. pe hartă. cu numerele 3 şi 4. cu numărul 8 formează graniţă naturală cu ţara vecină numită: a. cu numărul 1 este reşedinţa judeţului numit… 2. pe hartă. G 2 puncte 4. mediteranean (subtropical) b. Republica Moldova c. cu numărul: a. D 2 puncte 3. pe foaia de examen. Mureş 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . numele unităţilor de relief marcate. Monaco d. vânturi. pe hartă. 2. 4 puncte B. temperat oceanic d. Crişul Alb b. Dublin c.capitală marcat. cu litera D se află munţii: a. 6 puncte E. cu litera… 6 puncte C. Berna b. Barcelona b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Apenini c. Oraşul marcat. Minsk d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Scrieţi. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. amplitudine termică. Râul marcat. A b. cu litera: a. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă temperaturi medii anuale. Alpi b. pe hartă. subpolar (rece) 2 puncte 2. Carpaţi d. Prezentaţi două argumente pentru a demonstra două contraste economice între nordul şi sudul Italiei. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Scrieţi. cu litera J are capitala în oraşul: a. B c. 10 2 puncte 5. Statul marcat. Precizaţi: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A b. Madrid c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Serbia d. Scrieţi.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 031 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe hartă. pe hartă. pe hartă. Lacuri glaciare există în unitatea de relief marcată. Pirinei 2 puncte 3. precipitaţii medii anuale. Oraşul . pe hartă. În statul marcat. cu litera F îi este specific climatul: a. În unitatea de relief marcată. E. A. 7 d. 2 b. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Crişul Negru c. cu litera H. 4 c. pe foaia de examen. pe hartă. C d. cu numărul 8 se numeşte: a.

cu numărul: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2 Probă scris ă la ă Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 4. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. tropical 6 puncte C. polar maritim b. 6 puncte E.) Belgia 30 528 10 379 067 Ungaria 93 030 9 981 300 Sursa: The World Factbook. 4 puncte B. 4 puncte Ministerul Educaţiei. iarna b. 5. mediteranean (subtropical) b. temperat continental c. 6 puncte E. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Scrieţi pe foaia de examen. temperat oceanic d. Precizaţi: 1. 2. E. 3. pe hartă. alte aspecte specifice ale reliefului. Temperaturile au valori ridicate în lunile de vară datorită invaziilor maselor de aer: a. două mări la care are ieşire. un argument care să ilustreze importanţa economică a Canalului Dunăre – Marea Neagră pentru România.loc. Precizaţi un factor care determină repartiţia neuniformă a populaţiei în fiecare din statele din tabel. primăvara c. ecuatorial c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. precizaţi: 1. dou resurse de subsol. cantitatea maximă de precipitaţii şi luna în care s-a înregistrat. vara 3. Pentru Germania. estimări la nivelul anului 2006 1. toamna d. pe hartă. Tipul de climă ilustrat de diagrama climatică de mai sus este: a. tipuri de roci. A. 6 2 puncte D.Varianta 31 . valoarea maximă a temperaturii medii şi luna în care s-a înregistrat. două ramuri industriale care utilizează resursele de subsol menţionate mai sus. două râuri sau fluvii. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 031 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi a cantităţilor medii lunare de precipitaţii. Anotimpul în care se înregistrează cea mai mare cantitate de precipitaţii este: a. În tabelul alăturat sunt prezentate suprafaţa şi populaţia unor ţări din UE. Temperatura minimă absolută din ţara noastră s-a înregistrat în apropierea oraşului marcat.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. un factor care a favorizat dezvoltarea unor centre ale industriei chimice în Depresiunea Colinară a Transilvaniei. 2. Suprafaţa Populaţia Statul (km2) (nr. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Prezentaţi: 1. 10 puncte D. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „În structura producţiei de energie electrică a Germaniei şi Norvegiei hidroenergia are o pondere ridicată”. 2 c. tipuri genetice de relief. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat din tabel. subpolar 2. polar continental d. 1 b. 2. distribuţia spaţială a altitudinilor. 5 d. două oraşe porturi. cu litera A şi relieful unităţii marcate cu litera C. gradul de fragmentare. 2. orientarea culmilor şi văilor principale.

cu numărul 12 se numeşte . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Portul maritim Rotterdam este situat în statul marcat. cu numerele 5 şi 6. pe hartă. cu literele I şi J. A. Precizaţi: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera … 2.capitală marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 032 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. pe hartă. pe hartă...capitală cu numere.Ministerul Educaţiei. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . cu litera … 3. E. Oraşul . pe hartă. numele statelor marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen. Scrieţi. numele oraşelor-capitală marcate. 2. 4 puncte B.geografie Proba D. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. Este situat în Peninsula Scandinavă statul marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 32 .

pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. E c.Varianta 32 . pe hartă. pe foaia de examen. Precizaţi: 1. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. amplitudine termică. H d. pe hartă. 8 b. Banat b. cu literele E şi H. Prezentaţi doi factori care au favorizat procesul de urbanizare în Germania. Parâng d. 3 d. cu numărul 2 este numit … 6 puncte C. E şi F d. 3. 2 c. cu numărul 12 este numit .. J 2 puncte 2. F şi G 2 puncte 2. 13 2 puncte 3. Poiana Ruscă 2 puncte 3. 1 b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Azov c.. cu numerele 7 şi 12 despart Grupa Retezat . Râul marcat. pe hartă. B şi E c. Relief de dune se află în unităţile de relief marcate. Sunt situate în Subcarpaţi oraşele marcate. Insulele Baleare aparţin statului marcat. Se produc autoturisme în oraşul marcat. cu litera C are deschidere la Marea: a. 2 şi 6 c.geografie Ministerul Educaţiei. cu numerele: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănării vor fi prezentate comparativ şi nu separat. J 2 puncte 5. D b. Oraşele Sfântu Gheorghe şi Miercurea Ciuc sunt străbătute de râul marcat. vânturi. cu litera: a. 1 şi 2 b. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 032 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe hartă. D b. Oraşul . temperaturi medii anuale. Statul marcat. Râurile marcate. E c. cu litera: a. J 2 puncte D. Oraşul marcat. cu litera … 2. Podişul Mehedinţi este unitatea de relief marcată. Scrieţi. pe foaia de examen. Statul papal independent. cu numărul: a. 6 puncte E.capitala Copenhaga este marcat. F d. cu litera: a. Scrieţi. Vatican. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 şi 6 2 puncte 5. pe hartă. Are un climat temperat oceanic statul marcat. D b. cu literele: a. 10 d. Scrieţi. E. pe hartă. 3 b. H d. A. cu numărul: a. cu litera G. pe hartă. cu numerele 8 şi 9. Baltică d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă cu litera B şi clima statului marcat. E c. pe hartă. precipitaţii medii anuale. Neagră 2 puncte 4. A şi C b. pe hartă. numele râurilor marcate. 3 şi 6 d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 9 c. pe foaia de examen. este o enclavă în capitala statului marcat. Făgăraş c. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 4 puncte B. Albă b. cu numărul: a. pe hartă. pe hartă. 11 d.Godeanu de Grupa: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 10 c. pe hartă. pe hartă. 6 2 puncte 4. pe hartă.

membre ale UE. temperat-oceanic.născuţilor vii 579. pe care este reprezentată evoluţia cantităţii medii lunare de precipitaţii la Bergen (Norvegia).133. 2. Precizaţi: 1. luna cu cantitatea maximă de precipitaţii. cu litera E. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Prezentaţi: 1. precizaţi: 1. 2. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 032 Garficul alăturat se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia cantităţii medii lunare de precipitaţii la o staţie meteorologică din Câmpia Română. Precizaţi o cauză a valorii bilanţului natural negativ din Ungaria.geografie Ministerul Educaţiei. estimări la nivelul anului 2006 1. precum şi valoarea acesteia.) 58. Regimul anual al precipitaţiilor care se înregistrează la Bergen (Norvegia) se încadrează tipului de regim pluviometric: a. două resurse de subsol cu rezerve importante. influenţă climatică.793 Nr. 4. 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. altitudinea reliefului c. luna cu cantitatea minimă de precipitaţii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. un tip de climă. temperat-continental b. . precipitaţii medii anuale. Graficul se referă la subiectul III B şi E. 4 puncte Ministerul Educaţiei. E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănărea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.loc. ecuatorial c. Factorul care determină cantităţi medii anuale mari de precipitaţii la Bergen este: a. 2.deceselor 567.928 Sursa: The World Factbook. Se dă următorul tabel: Statul Italia Ungaria 6 puncte 10 puncte Populaţia (nr.509 9 981 334 Nr. un factor care a determinat amplasarea numeroaselor termocentrale în Podişul Getic. regimul radiaţiei solare d. două oraşe. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. D. bilanţul natural pentru fiecare stat din tabel.Varianta 32 . toamnă d. pe hartă. 5. musonic d.486 124. vânturi. Scrieţi pe foaia de examen. A. Pentru Ucraina. Cantitatea maximă de precipitaţii se înregistrează în anotimpul de: a. B. 6 puncte E. regimul temperaturii aerului b. cu litera B şi clima unităţii de relief marcate. trei state vecine. circula ţia vestică a maselor de aer 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II C. iarna b. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcate.660 145. o cauză care a determinat creşterea populaţiei urbane în România. primăvara c. vară 3. două râuri sau fluvii. Calculaţi. pe hartă. 4 puncte Analizaţi graficul alăturat. în valori absolute. Precizaţi două cauze care să explice diferenţa dintre cantitatea de precipitaţii înregistrată la Bucureşti faţă de cea înregistrată la Bergen (Norvegia). etaj climatic. cu excepţia capitalei. precum şi valoarea acesteia. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 6 puncte E. 2.

răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera … 2. Oraşul marcat. cu numerele 3 şi 7. cu numărul . E. cu numărul 13 este capitala statului numit . pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 033 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D.. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 33 .. Capitala Cehiei este oraşul marcat. numele statelor marcate. A. 4 puncte B. Precizaţi: 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. 3. 2. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . pe hartă. Scrieţi. pe hartă.geografie Proba D.. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu literele B şi E.capitală cu numere. pe foaia de examen.Ministerul Educaţiei. numele oraşelor-capitală marcate. Insula Corsica aparţine statului marcat.

12 d. metalurgie neferoasă c. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. A b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. J 2 puncte D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu numerele 9 şi 10. cu numărul 7 se numeşte …. pe hartă. H 2 puncte 4. B c. Relief glaciar există în unitatea de relief marcată.Varianta 33 . G d. 15 2 puncte 5. pe hartă. În oraşul marcat. I 2 puncte 2. B b. cu literele D şi G. cu numărul 3 ramura industrială dezvoltată se numeşte: a. o mare parte din teritoriul statului marcat. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe foaia de examen. G c. F c. petrochimia d. cu litera …. siderurgia 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. H d. D c. cu litera: a. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Prezentaţi doi factori care influenţează distribuţia spaţială neuniformă a populaţiei în spaţiul european. pe hartă. cu litera: a. precipitaţii medii anuale. 2. I 2 puncte 4. H 2 puncte 2. Precizaţi: 1. A b. cu litera: a. Canalul Dunăre – Marea Neagră a fost construit în unitatea de relief marcată. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte E. 7 c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. F b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 033 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. F c. Oraşul marcat. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. G d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere.capitală Reykjavik este marcat. cu litera: a. pe hartă. Râul marcat. G d. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat. Scrieţi. pe hartă cu litera G. Alpii Dinarici se află în statul marcat. pe hartă. I d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. A. pe hartă. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. E c. J 2 puncte 3. Este situat în Peninsula Iutlanda. industria produselor farmaceutice b. G d. cu litera: a. 2. E b. Gazul metan se exploatează în unitatea de relief marcată. Vegetaţia de taiga (pădure de conifere) şi tundra sunt specifice statului marcat. pe foaia de examen. temperaturi medii anuale. vânturi. pe hartă cu litera F şi clima statului marcat. amplitudine termică. E. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. 6 puncte C. 3. numele râurilor marcate. J 2 puncte 3. G d. numele unităţilor de relief marcate. 2 b. Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. C c. cu numărul: a. A b. pe foaia de examen. cu numărul 6 este reşedinţa judeţului numit …. D b. Molisoluri(cernoziomuri) există în unitatea de relief marcată. 4 puncte B. Oraşul . Scrieţi.

Se dă următorul tabel: Lungimea căilor ferate (km) Germania 38. ecuatorial b. Precizaţi două cauze care să explice valoarea difertă a lungimii căilor ferate în cele două state. influenţă climatică. 5.000 Km. Mehedinţi d. altele decât capitala. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. altitudinii reduse c. 4 puncte Ţara Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Cantităţile mari de precipitaţii medii anuale sunt o consecinţă a: a. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 4. Oraşul marcat. un factor care explică lipsa lacurilor glaciare din Munţii Apuseni. 2. cu litera B şi clima unităţii de relief marcată. 3. raportată la nivelul Europei. A. precum şi luna în care se înregistrează. mediteranean (subtropical) d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. precipitaţii medii anuale. Bihor b. 2. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică alăturată este: a. Precizaţi: 1. pe hartă. pe foaia de examen. de 369.Varianta 33 . 10 puncte D. august şi mai b. august şi iulie c.geografie Ministerul Educaţiei. Gorj c. în prezent. două resurse de subsol. 2. fluviul care traversează capitala. cu numărul 2 este reşedinţa judeţului: a. Precizaţi tipul de regim hidrologic al Volgăi şi doi factori care îl influenţează.376 1. subpolar c. vânturi. regimului radiaţiei solare d. 2. cu litera F. 4 puncte B.oceanic 2. cantitatea maximă de precipitaţii înregistrată. Vâlcea 2 puncte D. Scrieţi. circulaţiei vestice a maselor de aer 6 puncte C. temperat . 6 puncte E. Valoarea maximă a temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile: a. două oraşe. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. pe hartă. două ramuri industriale care utilizează resursele menţionate mai sus. o cauză care determină densităţi reduse ale populaţiei în anumite sectoare ale Câmpiei de Vest. iulie şi mai 3. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. regimului temperaturii aerului b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. pe hartă.126 România 11. E. etaj climatic. precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. ştiind că lungimea totală a reţelei feroviare pe continent este. Calculaţi ponderea lungimii căilor ferate din fiecare ţară. tipul de climă specific şi doi factori care influenţează clima. precum şi luna în care se înregistrează. iulie şi iunie d. Prezentaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 033 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi a cantităţii de precipitaţii la o staţie meteorologică din Europa. 6 puncte E.

Fluviul care traversează oraşul marcat. 4 puncte B. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrieţi.geografie Proba D. cu litera … 3. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 034 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Munţii Penini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. pe hartă. Precizaţi: 1. A. cu numărul 9 se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu numărul 1 se numeşte … 2. pe foaia de examen.capitală cu numere. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Statul a cărui capitală este oraşul marcat. pe hartă. pe hartă. cu numerele 7 şi 12. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 34 . E. numele oraşelor-capitală marcate. 2. cu literele A şi C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.Ministerul Educaţiei. pe hartă. numele statelor marcate.

Vegetaţia de stepă se întâlneşte în unitatea de relief marcată. cu litera: a. 1 b. Scrieţi. cu numărul: a. E d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. cu numerele 8 şi 11. G 2 puncte 4. Crivăţul este un vânt specific unităţii de relief marcate. pe hartă. Fluviul Dunărea străbate oraşul . Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat cu litera B şi clima statului marcat cu litera H. Oraşul marcat. G d. 3 b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 8 2 puncte 3. pe hartă. H 2 puncte 2. cu litera. Are ieşire la Marea Baltică statul marcat. vânturi. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. precipitaţii medii anuale. A b. 6 c. Capitala Federaţiei Ruse este oraşul marcat. D c. 2. Londra c. pe foaia de examen. 5 d. 7 d. Alumina se obţine în oraşul marcat. cu litera: a. 3 c. pe hartă. temperaturi medii anuale. E c. J 2 puncte 5. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 034 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. . H d. 7 b. cu numărul 4 este traversat de râul numit… 3. Climatul mediteranean se întâlneşte în sudul statului marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. E c. E.Varianta 34 . A b. cu numărul: a. 10 d. cu litera E este: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. 1 b. Relieful glaciar se întâlneşte în unitatea de relief marcată. Scrieţi. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. 4 puncte Ministerul Educaţiei. F d. D c. Străbate Carpaţii Meridionali râul marcat. C c. Precizaţi: 1. pe hartă. Scrieţi. 6 puncte C. pe foaia de examen. A. numele râurilor marcate. pe hartă. cu litera: a. pe foaia de examen. 14 2 puncte D. G 2 puncte 4. D b.capitală marcat. Lisabona b. pe hartă. H 2 puncte 3. pe hartă. cu literele A şi B. 6 2 puncte 5. pe hartă. Paris 2 puncte 2. C b. pe hartă. 4 puncte B. pe hartă. pe hartă. 10 d. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul: a. Grindurile sunt forme de relief specifice unităţii marcate. 6 puncte E. Minsk d. amplitudine termică. B b. cu litera: a. E d. cu numărul: a. cu litera: a. cu litera… 2. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 2 c.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă.. Precizaţi doi factori care au determinat prezenţa reliefului glaciar în Munţii Alpi. 9 c. Capitala statului marcat. Defileul Dunării delimitează la sud unitatea de relief marcată.

372 110. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 6 puncte E.220C c. referitor la densitatea medie a populaţiei.231. ) 338. etaj climatic. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 30 . 24 .Varianta 34 .385. 4 puncte B. temperat-oceanică b. 3. precum şi luna în care se înregistrează. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state. D. vânturi. valoarea minimă a temperaturii. Pentru Franţa. 2. temperat-continentală d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi precizate comparativ şi nu separat. 2. loc.910 7. trei unităţi de relief. În grafic este prezentată evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. aprilie şi octombrie c. Scrieţi pe foaia de examen. Prezentaţi două argumente pentru a susţine afirmaţia: „Unitatea de relief marcată.160C b. Graficul de mai sus redă tipul de climă: a. valoarea maximă a temperaturii. mai şi octombrie b. precum şi luna în care se înregistrează. 15. mai şi noiembrie 6 puncte C. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 034 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi B.145 5. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A. numele fluviului care străbate capitala. influenţă climatică. Precizaţi: 1. 18 . pe hartă. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între clima unităţii de relief marcate cu litera C şi clima unităţii de relief marcate cu litera E. două obiective turistice din Paris. valoarea densităţii medii a populaţiei. Precizaţi doi factori care favorizează practicarea turismului hibernal şi a sporturilor de iarnă în Austria. două resurse de subsol utilizate în industria siderurgică. 2. precipitaţii medii anuale. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 5. două oraşe-port maritime. calculată pentru fiecare stat din tabel. 4. ecuatorială c. Scrieţi. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. ale temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile: a.350C 3. E. pe foaia de examen. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .geografie Ministerul Educaţiei. aprilie şi mai d. precizaţi: 1. Valori de 10oC. cu litera F este o câmpie în formare”. Amplitudinea termică medie anuală este de: a. 6 puncte E.367 Sursa: The World Factbook. subpolară 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D.260C d. Se dă următorul tabel: Statul Finlanda Bulgaria Suprafaţa Populaţia ( km2 ) (nr. estimări la nivelul anului 2006 Subiectul II 10 puncte 1.

pe foaia de examen. pe hartă. cu numerele 6 şi 7.geografie Proba D. pe hartă. numele statelor marcate. pe hartă. Aglomeraţia urbană Rin . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Fluviul care traversează oraşul marcat. numele oraşelor-capitală marcate. A. E. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 035 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. cu literele F şi G. pe hartă. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 35 .Ministerul Educaţiei. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Vulcanul Etna se află pe teritoriul statului marcat. 2.Ruhr se află în statul marcat. cu numărul 9 se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 4 puncte B. Scrieţi. Precizaţi: 1. cu litera … 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu litera … 3.

pe foaia de examen. 2. D c. nave maritime 2 puncte 5.11 d. D c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 3 c. pe hartă. Un important combinat siderurgic se află în oraşul marcat. J 2 puncte 2. G d. pe hartă. vânturi. Şisturile verzi sunt roci specifice unităţii de relief marcate. 8 2 puncte 4. G 2 puncte 3. A b. cu numerele 1 şi 6. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. cu litera: a. pe foaia de examen. cu litera: a. pe hartă. 3 d. pe foaia de examen. Fluviul Tamisa străbate oraşul . C b. I d. cu litera: a. În oraşul marcat. numele oraşelor marcate. A b. 10 c. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. pe hartă. Resurse de bauxită se exploatează în unitatea de relief marcată. E d. pe hartă. cu numărul: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. temperaturi medii anuale. 2 c. Capitala Elveţiei este oraşul marcat. Oraşul marcat. cu litera: a.Varianta 35 . pe hartă. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera … 2. cu numărul: a. E c. D c. pe hartă. pe hartă. Grinduri există în unitatea de relief marcată. cu numărul 5 este traversat de râul numit … 3. Scrieţi. A. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu numărul 5 se obţine: a.capitală marcat. J 2 puncte D. B c. H d. 4 puncte B. E. cu numărul: a. cu litera … 6 puncte C. Lacul glaciar Zănoaga este situat în unitatea de relief marcată. Precizaţi: 1. Depresiunea Braşov se află în unitatea de relief marcată. E c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Scrieţi. 1 b. A b. pe hartă. Prezentaţi două cauze care au determinat degradarea terenurilor în regiuni în care este specific mediul temperat continental. 13 2 puncte 5. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. I 2 puncte 3. Scrieţi. amplitudine termică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. alumină b. C b. 4 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 2 b. oţel d. pe hartă. Climatul temperat oceanic este specific statului marcat. pe hartă. pe hartă. D d. precipitaţii medii anuale. cu litera: a. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat cu litera B şi clima statului marcat cu litera E. F d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. H 2 puncte 4. 1 b. A b. Importante resurse de cărbuni superiori se exploatează în statul marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 035 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. H 2 puncte 2. 5 d. 6 puncte E. cu literele B şi E. autoturisme c. cu litera: a. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Tundra este o zonă de vegetaţie specifică statului marcat.

mai şi noiembrie 6 puncte C. se înregistrează în lunile: a. 4 puncte B. Scrieţi. Valori ale temperaturii medii lunare. martie şi octombrie d. socială şi economică. două caracteristici climatice. E. o formaţiune vegetală specifică. Temperaturile medii lunare cu valorile cele mai ridicate se înregistrează în lunile: a. valoarea amplitudinii termice medii anuale. iulie şi iunie d. 2. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . numărul statelor care formează Uniunea Europeană. două state considerate membre fondatoare ale Uniunii Europene. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. A. 3. precizaţi: 1. iunie şi septembrie 2. cuprinse între 0 şi 5oC. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 4. o unitate de relief. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera B şi clima unităţii de relief marcate cu litera H. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. ecuatorială c. subpolară 3. Uniunea Europeană reprezintă o grupare de natură politică. aprilie şi octombrie c. formată din mai multe state. Precizaţi: 1. două insule sau arhipelaguri din Marea Egee. 6 puncte E. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. trei state din Uniunea Europeană cu ieşire la Marea Baltică. două oraşe-port. valoarea temperaturii medii în lunile aprilie şi octombrie. 10 puncte D. temperat-oceanică b. 2. Precizaţi două cauze care determină diversitatea tipurilor genetice de relief în Carpaţii Orientali. temperat-continentală d. 2. influenţă climatică. iunie şi august b. precipitaţii medii anuale. martie şi noiembrie b. o resursă de subsol şi o ramură industrială care utilizează această resursă. 3. vânturi.geografie Ministerul Educaţiei. 5. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. pe foaia de examen. Precizaţi două cauze care determină valorile reduse ale densităţii populaţiei în Europa Nordică. 6 puncte E. Graficul de mai sus redă tipul de climă: a.Varianta 35 . Pentru Grecia. 6. etaj climatic. iulie şi august c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 035 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa.

cu numerele 7 şi 13. Scrieţi. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . pe foaia de examen. 4 puncte B. 2. Munţii Apenini se află pe teritoriul statului marcat.capitală cu numere. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. E. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 36 . cu literele A şi H.geografie Proba D. A. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . numele statelor marcate. pe hartă. cu litera … 3. Dunărea izvorăşte de pe teritoriul statului marcat. cu numărul 8 este capitala statului numit … 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 036 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Precizaţi: 1. Oraşul marcat. pe hartă.Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.

cu numărul: a. pe hartă. cu numărul: a. 5 2 puncte 4. Statul marcat. amplitudine termică. 6 puncte C. Relieful glaciar se întâlneşte în unitatea de relief marcată. A.. cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit … 3. pe foaia de examen. cu numărul: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.Varianta 36 . Sfântu Gheorghe d. cu litera D este: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. B b. pe hartă. A b. numele râurilor marcate. pe foaia de examen.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. 1 b. 3 c. cu litera: a. Precizaţi: 1. Oraşul marcat. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. pe hartă. Scrieţi. Oraşul Sibiu este marcat. 9 b. Olanda d. 4 b. Resurse de aur şi argint se exploatează din unitatea de relief marcată. 10 2 puncte 5. pe hartă. J 2 puncte 3. pe foaia de examen. cu litera F şi clima statului marcat cu litera G. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 2. pe hartă. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Sulina 2 puncte 2. cu litera: a. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică.capitală marcat. 15 2 puncte 2. Balcanică b. Iberică c. numele unităţilor de relief marcate. Scrieţi. Râul marcat. Depresiunea Braşov este străbătută de râul marcat. cu numărul: a. pe hartă. Climatul mediteranean este specific statului marcat. pe hartă. 1. cu litera . 6 puncte E. vânturi. 2. 4 d. pe hartă. Notaţi două state europene în care industria siderurgică are o pondere însemnată. precipitaţii medii anuale. 10 c. 12 c. 4 puncte B. 11 b. Spania 2 puncte 4. E. pe hartă. Capitala statului Finlanda este oraşul marcat. D d. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Belgia b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. cu numărul 2 se numeşte: a. 14 d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numerele 4 şi 5. C c. Scrieţi. E d. pe hartă. 11 d. C c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Franţa c. Chilia c. pe hartă. 9 d. Oraşul . 12 2 puncte 3. Borcea b. Braţul Dunării marcat. Scandinavă 2 puncte D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 036 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Iutlanda d. 6 c.. cu numărul 6 se numeşte … 2. Este situat în mediul temperat oceanic oraşul marcat. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. temperaturi medii anuale. cu numărul 5 este situat în Peninsula: a. cu literele E şi G. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă.

estimări la nivelul anului 2006 1. 2. valoarea minimă a temperaturii. precizaţi: 1. două unităţi de relief. 8 c.870 Subiectul II Sursa: The World Factbook.605. două ramuri industriale reprezentative (cu excepţia industriei alimentare).Varianta 36 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.016. 4 puncte B. 2. 2. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu A şi clima unităţii de relief marcate cu B. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. fluviul care străbate capitala. 2. Calculaţi valoarea amplitudinii termice medii anuale. cu excepţia capitalei. valoarea densităţii medii a populaţiei. 3. E.596 10. 6 puncte C. precum şi luna în care se înregistrează. Precizaţi: 1. 1. pe foaia de examen. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Este port fluvio – maritim oraşul marcat. A. precum şi luna în care se înregistrează. pe hartă. calculată pentru fiecare stat din tabel. 7 b. 5. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. valoarea maximă a temperaturii. 4. 3. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. influenţă climatică. precipitaţii medii anuale. o cauză care determină densitatea redusă a populaţiei în unitatea de relief marcată. 6 puncte E.391 2 Populaţia (nr.964 92. cu numărul 7. trei oraşe. cu litera E. pe hartă. cu numărul: a. 10 d. 11 2 puncte D. pe hartă. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state.loc.geografie Ministerul Educaţiei. Prezentaţi două argumente care să demonstreze că Franţa dispune de un important potenţial turistic. Precizaţi un factor care influenţează variaţia temperaturii aerului. Pentru Italia. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.) 9. Scrieţi. 4 puncte Ministerul Educaţiei. vânturi. un factor care a determinat dezvoltarea industriei utilajului petrolier în oraşul marcat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 036 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. 2. Prezentaţi modul de calcul al temperaturii medii anuale. Se dă următorul tabel: Statul Suedia Portugalia Suprafaţa ( km2) 449. etaj climatic. referitor la valoarea densităţii medii a populaţiei. două caracteristici climatice.

F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Prin capitalele marcate.capitală cu numere. numele statelor marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 37 . numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. 4 puncte B.C.Ministerul Educaţiei. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Insula Sicilia aparţine statului marcat. pe foaia de examen. pe hartă. 2. E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . pe hartă. Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 037 Harta de mai sus se referă la subiectele I A .geografie Proba D. A. cu literele A şi B. cu litera D are un climat … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. cu litera … 3. Statul marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numerele 3 şi 4. Precizaţi: 1. pe hartă. cu numerele 1 şi 5 trece fluviul numit… 2.

3 c. Face parte din familia limbilor fino-ugrice limba vorbită de locuitorii statului a cărui capitală este marcată. C c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu numerele 8 şi 11. Vegetaţia de stepă este caracteristică unităţii de relief marcate. A b. numele oraşelor marcate. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinavi şi relieful Munţilor Alpi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Insula Creta este situată în partea de sud a statului marcat. cu numărul 6 este capitala statului numit: a.E. 5 d. Scrieţi. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Resurse de huilă (Bazinul Petroşani) se exploatează din unitatea de relief marcată. pe hartă. 2. Prezentaţi două argumente prin care să susţineţi afirmaţia: „În determinarea climei Europei intervin mai mulţi factori genetici”. E c. cu numărul: a. E 2 puncte 4. G d. pe hartă. 2 c. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat. pe foaia de examen. Bulgaria c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul Bucureşti este străbătut de râul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. G d. H 2 puncte 3. pe hartă. Altitudini de peste 2500m au vârfurile montane din unitatea de relief marcată. 4 d. I 2 puncte 2. E. Oraşul marcat. Moldova şi Trotuş sunt afluenţi ai râului marcat. cu litere.Varianta 37 . A b. A b. fragmentare. cu litera … 6 puncte C. Austria b. cu litera: a. J 2 puncte 5. pe hartă. F d. B c. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. cu numărul: a. cu literele A şi B. Câmpia Loarei este situată în statul marcat. cu litera … 2. F 2 puncte 5. pe hartă. tipuri de relief. Râurile Suceava. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 5 2 puncte 3. Râul Buzău izvorăşte din unitatea de relief marcată. alte aspecte specifice ale reliefului. G d. D c. pe hartă. A. cu numărul: a. numele unităţilor de relief marcate. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief. 2 b. B b. D d. Precizaţi: 1. altitudini. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 037 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A . 4 c. C c. 4 puncte B. C b. cu litera: a. pe hartă. pe hartă. pe hartă. pe hartă. E c. pe foaia de examen. pe hartă. E d. Cehia d.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera: a. pe hartă. tipuri de roci. 4 puncte Ministerul Educaţiei. J 2 puncte 4. cu litera: a. Elveţia 2 puncte D. Crivăţul bate în unitatea de relief marcată. Scrieţi. 5 2 puncte 2. cu litera… 3. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 6 puncte E. 1 b. cu litera: a. pe hartă. Scrieţi. 4 d. 1 b. Relief de grinduri există în unitatea de relief marcată. A b.

loc) (mil. cu litera E şi relieful unităţii marcate. 10 puncte D. 2. 6 puncte C. pe hartă. 6 puncte E. 3. două state al căror PIB/loc. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. 4 puncte Ministerul Educaţiei.73 Germania 79.loc) Austria 7.36 82.17 7. distribuţia spaţială a altitudinilor.40 mii euro. gradul de fragmentare.67 2. 2. un factor de favorabilitate care a determinat amplasarea unui combinat siderurgic în oraşul marcat. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. în câteva state din Uniunea Europeană. cea mai mare valoare a PIB/loc. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.loc) (mil.20 10. are valori cuprinse între 30 .geografie Ministerul Educaţiei. trei oraşe. pe hartă. A. tipuri de roci.10 Precizaţi: 1.11 8. cu excepţia capitalei.36 10.69 Italia 57. 2. tipuri genetice de relief. Pentru Franţa. o cauză care determină PIB-ul redus din Bulgaria. două state care au inregistrat o creştere a populaţiei între 1990 – 2005. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. orientarea culmilor şi văilor principale. Precizaţi două caracteristici ale reţelei hidrografice din arhipelagul britanic. 2 Anul Statul 1990 2000 2005 (mil. 3. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .19 Bulgaria 8. E.09 Letonia 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4. şi ţara în care se înregistrează. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 037 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă valoarea PIB/loc. două tipuri de climă. trei state care au ieşire la mare. cu literele B şi C. Analizaţi tabelul de mai jos în care este prezentată evoluţia numărului de locuitori din state ale Subiectul II UE. două râuri sau fluvii.Varianta 37 . o cauză care explică diferenţa de temperatură medie anuală care există între unităţile de relief marcate.31 Ungaria 10.37 2. precizaţi: 1. Referitor la reprezentarea grafică alăturată precizaţi: 1. două state care au inregistrat o scădere a populaţiei între 1990 – 2005. Prezentaţi: 1. pe hartă.73 8. pe hartă. alte aspecte specifice ale reliefului.66 57. cu litera I. două state a căror formă de guvernământ este monarhia.76 58. 2. o cauză care a determinat scăderea numărului de locuitori în statele menţionate la punctul 1. Precizaţi: 1.99 8. 4 puncte B. două unităţi montane şi o unitate de câmpie. cu numărul 9. 3.18 82.

numele statelor marcate. A. 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 038 Harta de mai sus se referă la subiectele I A . 4 puncte B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Are ieşire la Marea Neagră statul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. E. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 38 . pe hartă. cu litera … 2. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu.geografie Proba D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . pe hartă. Precizaţi: 1. cu literele B şi E. cu numerele 1 şi 3. pe hartă. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . numele oraşelor-capitală marcate.Ministerul Educaţiei. Scrieţi. Praga este capitala statului marcat.capitală cu numere. San Marino este o enclavă situată pe teritoriul statului marcat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.D. cu litera … 3. pe hartă.

cu litera F vegetaţia caracteristică este: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Spodosolurile sunt caracteristice unităţilor de relief marcate. E. 2 c. B b. Râul marcat.Varianta 38 . cu litera D. H 2 puncte 2. 2. cu numărul 5 este numit: a. pe foaia de examen. pe hartă. Moldova d. pe hartă.D. C c. numele oraşelor marcate. Scrieţi. A b. Relieful vulcanic şi gheizerele sunt specifice statului marcat. pe hartă. Elba b. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. cu literele: a. amplitudine termică. pe hartă. A şi B b.geografie Ministerul Educaţiei. E d. Jijia c. stepa d. A b. E d. 6 2 puncte 5. pe hartă. Lacul Balaton este situat în statul marcat. pe hartă. Rin c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Sena d. În partea de nord a statului marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 6 2 puncte 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Oraşul Buzău este străbătut de râul marcat. pe hartă. Prezentaţi două cauze ale tendinţei de îmbătrânire demografică a populaţiei Europei. cu litera… 3. cu litera D se numeşte: a. pe hartă. 5 d. pe hartă. C şi H d. F 2 puncte 4. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Resurse de gaz metan se găsesc în unitatea de relief marcată. pe hartă. Scrieţi. 6 puncte E. precipitaţii medii anuale. temperaturi medii anuale. „Mozaicul petrografic” este specific unităţii de relief marcată. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 038 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A. pe hartă. pe hartă. A b. maquis b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Limita dintre Carpaţii Orientali şi Carpaţii Meridionali este reprezentată de râul marcat. A. cu litera: a. cu litera: a. cu numărul: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Bistriţa b. 2 c. C şi E c. cu litera A şi clima statului marcat. pe hartă. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. C c. Lacul Vidraru este amenajat pe râul marcată. D d. vânturi. cu litera: a. Scrieţi. pe hartă. G d. 2. D c. pe hartă. cu litera… 6 puncte C. numele unităţilor de relief marcate. cu litere. păduri de foioase c. cu literele B şi F. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. Relieful de cueste este specific unităţii de relief marcată. Munţii Apenini sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. pe foaia de examen. 1 b. Siret 2 puncte 4. tundra 2 puncte D. 3 d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief. pe hartă. cu numărul: a. G 2 puncte 3. Precizaţi: 1. pe hartă. cu numărul…. F şi G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II . B c. pe foaia de examen. F 2 puncte 3. 4 puncte B. cu numerele 7 şi 10. 1 b. Fluviul care străbate capitala statului marcat. Tamisa 2 puncte 5.

397. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. dintre cele reprezentate pe grafic. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Spania este una dintre primele destinaţii turistice din Europa”. o cauză a valorilor reduse ale densităţii populaţiei din Finlanda. etaj climatic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 6. o cauză care determină.Varianta 38 . care au ca formă de guvernământ monarhia.372 Suedia 449. 6 puncte E. Precizaţi: 1. două oraşe. estimări la nivelul anului 2006 Precizaţi: 1. 3. 5. două insule care aparţin acestui stat. Precizaţi: 1. deteriorarea vegetaţiei din cadrul etajului alpin. cu G. un tip de climă.000 km2. Precizaţi: 1. A. vânturi. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. pe hartǎ. precipitaţii medii anuale.loc) Finlanda 338.596 Spania 505. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Subiectul II Suprafaţa Populaţia Statul 2 ( km ) (nr.231. dintre cele reprezentate pe grafic. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. două state cu suprafaţa mai mică de 300. cu excepţia capitalei. două regiuni istorice. 4. numele a două state. cu A şi clima unitaţii de relief marcate. 4 puncte Probă scrisă Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 2. 2. valoarea medie a densităţii populaţiei din Spania şi Suedia. pe hartǎ. numele a două state.145 5. 4 puncte B. 2. numele a două state. 2.990 40. primele două state ca suprafaţă. 6 puncte C. fluviul care străbate capitala. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 038 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă suprafaţa unor state din Uniunea Europeană.964 9. 2.geografie Ministerul Educaţiei. dintre cele reprezentate pe grafic. două unităţi montane. o cauză pentru care în Podişul Sucevei densitatea medie a populaţiei prezintă valori mai mari decât media pe ţară. E. care au ieşire la Marea Mediterană. 3. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. în România. 6 puncte E.016. influenţă climatică. precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. În tabelul de mai jos sunt prezentate date privind suprafaţa şi populaţia unor state europene.842 Sursa: The World Factbook. care au ieşire la Marea Baltică.

răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. E. Fluviul Nipru traversează oraşul capitală marcat. Statul marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 039 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . 4 puncte B. pe hartă.geografie Proba D. pe hartă.Ministerul Educaţiei.C. cu litera F se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Precizaţi: 1. pe foaia de examen. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . cu numerele 4 şi 6. pe hartă. A. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 39 . Strâmtoarea Gibraltar este situată în sudul statului marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. cu literele C şi E. cu litera … 2. 2.capitală cu numere. cu numărul … 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. numele statelor marcate.

F 2 puncte 2. cu numărul 10 trece râul: a. Molisolurile sunt caracteristice unităţii de relief marcate. În Peninsula Scandinavică este situată capitala marcată. pe hartă. tipuri de roci. Fluviul Elba stăbate statul marcat. Olt 2 puncte 3. E d. din unitatea de relief marcată. 4 puncte B. cu literele: a. F 2 puncte D. cu literele: a. F şi I d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. G şi I 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Oraşele Barcelona şi Valencia se află în statul marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief. J 2 puncte 2. D c. B b. 3 c. Scrieţi. Prin oraşul marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Ural. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. numele oraşelor marcate. cu numărul: a. Prezentaţi două cauze care explică emigrarea populaţiei dinspre fostele ţări iugoslave. Relieful vulcanic este prezent în unităţile de relief marcate. pe hartă. pe hartă. 1 b. cu litera: a. pe foaia de examen. B c. alte aspecte specifice ale reliefului. tipuri de relief. Scrieţi. pe foaia de examen. 3. cu literele B şi E. 4 d. Scrieţi. cu litera J se resimt influenţe climatice … 6 puncte C. cu numărul …. fragmentare. 6 puncte E. 1 b. pe hartă. altitudini. pe hartă. E şi H c. 6 2 puncte 4. A b. Nota 1 Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu numărul: a. 6 2 puncte 5. cu litera G se numeşte …. 5 d. cu numerele 8 şi 10. 4 c. cu litere. Reşedinţa judeţului Dolj este străbătută de râul marcat. 7 2 puncte 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. A b. Cibin c.geografie Ministerul Educaţiei. cu numărul: a. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Statul a cărui suprafaţă a fost recuperată de sub apele mării în proporţie de 50% are capitala marcată. 2. 4 c. cu litera: a. A b. ca număr de locuitori. pe hartă. Râul care străbate cele mai multe depresiuni intramontane este marcat. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.Varianta 39 . pe hartă. 2 b. 2. Cerna b. A. pe hartă. pe hartă. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 039 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A . numele unităţilor de relief marcate.C. 5 d. D d. Lotru d. C c. B c. E. Cel mai mare oraş. F 2 puncte 4. Precizaţi: 1. cu litera: a. pe hartă. G d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Lacul Balaton este situat în statul marcat. E d. În unitatea de relief marcată. C şi J b.

F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 039 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă numărul de locuitori din unele state din Uniunea Europeană. 4 puncte Ministerul Educaţiei. precizaţi: 1.Varianta 39 . 2 Subiectul II 10 puncte D. clasa a XII-a 4.geografie Ministerul Educaţiei. două state cu o populaţie mai mare de 60 milioane de locuitori. membre ale UE. 2. 2. o cauză care explică diferenţa de precipitaţii medii anuale dintre Dealurile de Vest şi Podişul Dobrogei de Sud. 2. trei state care au ca formă de guvernământ monarhia. Pentru Italia. C b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Prezentaţi: 1. distribuţia spaţială a altitudinilor. două culturi agricole cu specific mediteranean. dou râuri sau 5.238. precizaţi: 1. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. alte aspecte specifice ale reliefului. Menţionaţi două argumente care explică faptul că infrastructura de transport constituie un element important în dezvoltarea economică a Uniunii Europene. E c. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Câmpiei Române şi relieful Câmpiei Moldovei. (USD/loc) 33. gradul de fragmentare. două state cu o populaţie înte 30-40 milioane de locuitori. 3. cu litera: a. doi vulcani. numele unităţii montane cu altitudinea maximă.692 4.322. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. tipuri de roci.234 27. I d.776 6 puncte E. 3. Cel mai mare bazin huilifer din ţară se află în unitatea de relief marcată. 6 puncte C. Referitor la reprezentarea grafică alăturată precizaţi: 1. orientarea culmilor şi văilor principale.3 Suprafaţa (km2) 3. o cauză care explică faptul că în Delta Dunării cultura cerealelor ocupă suprafeţe restrânse. J 2 puncte D. 4 puncte Probă scrisă Geografie clasa a XII-a Subiectul III . tipuri genetice de relief. două state care au ieşire la Marea Mânecii. 2. pe hartă. 4 puncte B. Pe baza datelor prezentate în tabelul de mai jos. valoarea densităţii populaţiei pentru UE cu 15 state şi pentru UE cu 27 de state.loc) 380. E. Precizaţi: 1. o cauză care a determinat creşterea numărului de locuitori în Franţa şi Germania. A.989 PIB/loc. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. trei ţări vecine. Probă scris ă laă Geografie –fluvii. 2. o cauză care a determinat scăderea PIB/loc în UE cu 27 de state.3 484. UE UE 15 UE 27 Populaţia (mil.

numele oraşelor-capitală marcate. 2. cu numărul 14 este traversat de fluviul numit . pe hartă. pe hartă. 4 puncte B. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 040 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Oraşul marcat. Munţii Pindului se află pe teritoriul statului marcat. Podişul Meseta se desfăşoară pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. cu numerele 3 şi15. Precizaţi: 1. cu numărul . F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă.capitală cu numere. pe hartă.geografie Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 40 .. numele statelor marcate. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. E. cu literele C şi F. Se acordă 10 puncte din oficiu. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . 2. Scrieţi. cu litera … 3. clasa a XII-a Europa–România–Uniunea Europeană 1 .. pe foaia de examen. pe hartă. Probă scrisă la Geografie. A..Ministerul Educaţiei.

pe hartă. 4 puncte B. C c. Buzău b. 6 puncte E. 12 d. Oraşul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică. Olanda 2 puncte D. 7 c. 2. 1. 15 2 puncte 4.. F d. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. H 2 puncte 2. 8 c. B şi F c. F d. F 2 puncte 2. Scrieţi. J 2 puncte 5. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului: a. amplitudine termică. pe foaia de examen. pe hartă. cu litera: a. C şi G d. Covasna c. cu literele F şi G. F c. A b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Iutlanda şi clima Peninsulei Balcanice. pe foaia de examen. C c. pe hartă. Vegetaţia mediteraneană se întâlneşte pe teritoriul statului marcat. Luxemburg d. pe hartă. Oraşul Berna este marcat.. temperaturi medii anuale. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Liechtenstein c. B c. cu litera: a. G 2 puncte 4. cu numărul: a. 2. Relieful tipic piemontan este întâlnit în unitatea marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. numele oraşelor marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu numerele 9 şi 11. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă. Belgia b. A şi E b. numele unităţilor de relief marcate.clasa a XII-a 1 Subiectul II . precipitaţii medii anuale. E d. Minereuri de fier se exploatează din statul a cărui capitală este marcată. clasa a XII-a Europa–România–Uniunea Europeană 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe hartă. D şi H 2 puncte Probă scrisă la Geografie. pe hartă. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori din unitatea de relief marcată. cu numărul 4 este numit . Depresiuni formate prin tasarea loessului există în unitatea de relief marcată. pe hartă. E. H d. 14 d. 15 2 puncte 3. Scrieţi. 6 b.. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 040 Probă scrisă la Geografie. cu litera . pe hartă. B b. pe hartă. 3. cu litera: a. 2. cu litera C se numeşte . Harghita d. Zăcăminte de petrol există în unităţile de relief marcate. cu litera: a. cu numărul: a. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. pe hartă. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat. A b. 6 puncte C. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Precizaţi: 1. Vrancea 2 puncte 3.geografie Ministerul Educaţiei.. vânturi. 6 b. A. Lacul hidroenergetic amenajat pe râul marcat. Oraşul marcat..Varianta 40 .. Notaţi două state europene în care se exploatează aceste materii prime. Resurse de gaz metan există în subsolul unităţii de relief marcată. cu literele: a. cu numărul 8 este capitala statului: a. Scrieţi. C b.

pe hartă cu litera C şi clima unităţii de relief marcată. 6 puncte C. Precizaţi un factor natural care explică prezenţa vegetaţiei de stepă în Câmpia Panonică. două ramuri industriale cu excepţia industriei alimentare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Menţionaţi două materii prime pe baza căreia s-a dezvoltat industria metalurgică în statele precizate mai sus. 1. 2 Probă scrisă la Geografie. o cultură agricolă cu specific mediteranean. 4 puncte B. Precizaţi: 1. 2. o cauză a valorilor foarte diferite ale densităţii populaţiei în Câmpia Română. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. o insulă care aparţine acestui stat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 2. Pentru Italia. Precizaţi doi factori care au condus la extinderea acestor areale. o unitate de câmpie şi doi vulcani. 6. 6 puncte E.geografie Ministerul Educaţiei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 11 d. un stat cu densitate redusă a populaţiei din Europa de Nord. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . influenţă climatică. A. pe hartă. 5. 3. 2. precizaţi: 1. cu numărul: a. 7 b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. În Europa Centrală există areale extinse afectate de procese de degradare accentuată a terenurilor. 4 puncte Ministerul Educaţiei. un factor care ilustrează originalitatea Mării Negre. Precizaţi: 1. vânturi.clasa a XII-a Subiectul II 10 puncte D. 2. etaj climatic.Varianta 40 . Este situat la intrarea Dunării în sectorul de deltă oraşul marcat. doi factori naturali care au un rol deosebit în distribuţia spaţială inegală a populaţiei în Europa Centrală şi Europa de Nord. 2. Precizaţi două state ale Uniunii Europene în care dezvoltarea industriei metalurgice a fost influenţată de existenţa materiilor prime. Precizaţi: 1. E. 8 c. 6 puncte E. 12 2 puncte D. statul-enclavă de pe teritoriul Romei. pe hartă cu litera F. diferenţa dintre numărul de locuitori dintre Europa Centrală şi Europa de Sud. numărul de locuitori pentru fiecare dintre cele cinci regiuni geografice europene. 4. două oraşe din nordul ţării. 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 040 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă repartiţia populaţiei Europei pe regiuni geografice. precipitaţii medii anuale.

numele oraşelor-capitală marcate. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . 6 puncte Probă scrisă la Geografie. A. Capitala statului marcat.capitală cu numere.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu litera . pe hartă. cu literele A şi B... Scrieţi. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Precizaţi: 1. Este situat în Peninsula Scandinavă statul marcat.Ministerul Educaţiei. numele statelor marcate.. pe hartă..geografie Proba D. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 041 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. 2. clasa a XII-a 1 . 4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 41 . pe hartă. cu numerele 2 şi 8. E. cu litera D este traversată de fluviul numit . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă.. Statul insular cu vulcani activi şi gheizere este marcat. pe foaia de examen. cu litera . 3.

cu numerele 7 şi 12. 13 2 puncte 3.. F d. cu litera C are deschidere la Marea: a. cu litera: a. cu litera: a. Precizaţi: 1. Neagră d. 6 puncte C. temperaturi medii anuale. Cluj d. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. A b. Scrieţi. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. A b. cu litera . Statul marcat.. pe foaia de examen. vânturi. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. cu numărul: a. cu literele B şi H. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II . Prezentaţi două argumente care sǎ susţinǎ afirmaţia: „Râurile sunt scurte şi au debite mari în statul marcat pe hartǎ cu litera E”. G 2 puncte 4. Sălaj 2 puncte 3. B c. cu litera: a. pe hartă.. B c. A b. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori din unitatea de relief marcată. 2. pe hartă. pe hartă. Se învecinează cu Spania statul marcat. pe hartă. E c. A. Scrieţi. pe hartă. tundră 2 puncte D. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. stepă d. G 2 puncte 2. pe hartă. numele oraşelor marcate. 3. Oraşul marcat.geografie Ministerul Educaţiei. Climatul temperat oceanic este specific statului marcat. Depozite de loess se întâlnesc în unitatea de relief marcată. Oraşul Varşovia este marcat. Bihor b. F d. pe hartă. F d. Scrieţi. precipitaţii medii anuale. F d. pe hartă. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Bistriţa c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. frigana b. A b. 2 b. cu litera: a. F d. pe hartă. Forme ale reliefului vulcanic se întâlnesc în unitatea marcată. cu litera D se numeşte . D c. cu litera: a. A b.. amplitudine termică. pe hartă. I 2 puncte 2. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 041 Probă scrisă la Geografie. clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe hartă. 12 d. savană c. 7 c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Iberice.. cu litera F este numită: a. Vegetaţie de stepă există în unitatea de relief marcată.Varianta 41 . I 2 puncte 5. pe foaia de examen. cu numărul 4 se numeşte . pe hartă. 2. cu numărul 9 este reşedinţa judeţului: a.. Importante resurse de minereu de fier există în unitatea de relief marcată. E. pe foaia de examen. Râul marcat. Vegetaţia mediteraneană specifică statului marcat. 6 puncte E. Nordului 2 puncte 4. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 4 puncte B. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. B c. Albă b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Baltică c.

3 -5. 5. pe hartă. două ramuri industriale foarte dezvoltate. cu numărul: a. nu poate fi considerat o unitate de câmpie”. în valori absolute.7 -3. 4. influenţă climatică. etaj climatic. două regiuni industriale. 2. 2.7 Populaţia (mil.3 -1. 11 d. trei resurse de subsol. 8 b.7 59.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Prezentaţi douǎ argumente care sǎ explice diferenţa de densitate a populaţiei dintre Olanda şi Norvegia.3 8. 4 puncte Ministerul Educaţiei. A. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcată. Franţa şi Irlanda. deşi are altitudini reduse. E. pe hartă cu litera D. precipitaţii medii anuale.4 4. 10 puncte D. În tabelul de mai jos sunt prezentate date satatistice pentru state ale UE.2 4. precizaţi: 1. 2. din Belgia. Prezentaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. loc) 10. Un combinat siderurgic se găseşte în oraşul marcat. 6 puncte E. 10 c. valoarea maximă a debitului şi o lună în care se înregistrează. un argument care susţine afirmaţia: ”Podişul Dobrogei. un factor natural care nu favorizează dezvoltarea agriculturii în regiunile montane. valoarea minimă a debitului şi luna în care se înregistrează. 4 puncte B.4 7. lunile în care debitul mediu lunar are valori sub 100 m³/sec. Precizaţi: 1.1 Contribuţia serviciilor la PIB (%) 73 59 74 71 57 66 6 puncte E. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Calcula ţi sporul natural. pe hartă cu litera B şi clima unităţii de relief marcată. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 041 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu din Europa.6 82.Varianta 41 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. lunile în care debitul mediu lunar are valori cuprinse între 150 – 250 m³/sec. un fluviu navigabil şi un oraş-port traversat de acest fluviu. un oraş-port la Marea Nordului. 3. vânturi. Pentru Germania. 6 puncte C. 12 2 puncte D. Sporul natural (‰) 1. 4 puncte Subiectul II Statul Belgia Bulgaria Franţa Germania Irlanda Ungaria Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 2.0 10.

Statul marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . numele statelor marcate.. Precizaţi: 1. pe hartă. 2. cu litera A este traversată de fluviul numit .. cu literele C şi J. pe hartă. A. Scrieţi.capitală cu numere. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 042 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. E..geografie Proba D. pe hartă. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I . Capitala statului marcat. pe foaia de examen. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele oraşelor-capitală marcate. 4 puncte B. Câmpia Londrei este situată în statul marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu numerele 6 şi 15. cu litera F se numeşte . 3.Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 42 . pe hartă. 2..

răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. I 2 puncte D. Baltică c. pe hartă. 7 c. C c. Moldova d. F d. 2 b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Forme ale reliefului glaciar se întâlnesc în unitatea marcată.. pe hartă. C c. 12 d. Este traversat de Cercul Polar de Nord statul marcat. Depresiuni submontane se întâlnesc în unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.. Precizaţi două cauze care determină degradarea terenurilor în regiunile montane din Europa. E c. cu litera D un râu cu regim simplu. cu litera : a. Vegetaţia de tundră este specifică părţii de nord a statului marcat. G 2 puncte 5. Oraşul Kiev este marcat. precipitaţii medii anuale. Scrieţi. pe hartă. pe foaia de examen. cu litera: a. Oraşul marcat. pe hartă. Zăcăminte de petrol există în unitatea de relief marcată. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Italice şi clima Peninsulei Scandinave. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori din unitatea de relief marcată.. Numeroase iazuri şi heleştee au fost amenajate în unitatea marcată. E 2 puncte 3. 6 puncte C. pe hartă. A b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. vânturi. de tip atlantic. Scrieţi. pe foaia de examen. E. este: a. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. cu numărul 3 se numeşte: a. Statul marcat. A b. Tamisa 2 puncte 5. Albă b. cu litera A se numeşte . cu litera: a. Râul marcat. Trotuş 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II . G d. E c. 6 puncte E. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. 2. A. pe hartă.. pe hartă.. pe hartă. 4 puncte B. Neagră d. cu litera . În statul marcat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 042 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. D b. B b. Elba c. F d. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera: a. Bistriţa c. G d. cu numărul 7 se numeşte . Nordului 2 puncte 4. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. temperaturi medii anuale. C b. 13 2 puncte 3. cu literele C şi F.. H 2 puncte 2. 2. cu litera: a. pe foaia de examen. A b. Scrieţi. 3. cu numărul: a. cu numerele 8 şi 9. Donul b. cu litera: a. Precizaţi: 1. numele oraşelor marcate. C c. pe hartă.Varianta 42 . Resurse de gaz metan există în unitatea de relief marcată. D c. cu litera G are deschidere la Marea: a. D d. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. Bârlad b. H 2 puncte 4. amplitudine termică. J 2 puncte 2. Rhône d. pe hartă. F d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate.

3. influenţă climatică. vânturi. Pentru Serbia. valoarea minimă a debitului lunar. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 3. precum şi luna în care se produce. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 2. Statul Resursa de subsol Germania Minereu de fier Ungaria Bauxită Ucraina Sare Precizaţi. 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. precipitaţii medii anuale. Precizaţi: 1. precizaţi: 1. un râu sau fluviu. Precizaţi: 1. 6 puncte E. două state vecine. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. două zone de vegetaţie. două luni în care debitul mediu are valori mai mari de 50 m3/s. 6 puncte C. un oraş. o cauză a diferenţei de debit între lunile extreme. precum şi luna în care se produce. E. 6. valoarea debitului mediu în luna martie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Tabelul de mai jos cuprinde denumirile unor state europene şi anumite resurse de subsol care se exploatează din statele respective.Varianta 42 . tipul de climă. un factor de favorabilitate în dezvoltarea oraşului Braşov ca nod de comunicaţii. 6 puncte E. pentru fiecare stat. două unităţi de relief. În Europa Centrală există areale extinse afectate de procese de degradare accentuată a terenurilor. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II10 puncte D. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . membre ale UE. 4. 2. Precizaţi doi factori care au condus la extinderea acestor areale. 2. 5. o ramură industrială dezvoltată pe baza resurselor de subsol menţionate în tabelul de mai sus. 4. Precizaţi: 1. etaj climatic. o resursă naturală. A. 4 puncte B. pe hartă cu litera H. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 042 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Vâltava la Praga.geografie Ministerul Educaţiei. un factor care favorizează creşterea bovinelor şi a ovinelor în spaţiul montan. pe hartă cu litera E şi clima unităţii de relief marcată. două luni în care debitul mediu este de aproximativ 20 m3/s. 7. valoarea minimă a debitului lunar.

Precizaţi: 1.. pe hartă. Statul marcat. cu numerele 12 şi 13. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Lacurile glaciare Como şi Garda sunt situate în statul marcat. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Fluviul care străbate oraşul .capitală marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen. E. 4 puncte B. Se acordă 10 puncte din oficiu. 3.. cu numărul 4 se varsă în Marea .Ministerul Educaţiei. numele statelor marcate. cu litera E se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 43 . Scrieţi. cu litera … 2. cu literele A şi G.geografie Proba D. A. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 043 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D.capitală cu numere. 2.

Menţionaţi două argumente care susţin afirmaţia: „Europa Mediteraneană. Ţărmuri cu fiorduri sunt specifice zonelor litorale ale statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 6 2 puncte 4. numele oraşelor marcate.Varianta 43 . Albă b. pe hartă. precipitaţii medii anuale. cu litera F. cu numărul 12 străbate oraşele: a. 1 b. 4 puncte B. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.. pe foaia de examen. Oraşul-capitală Viena este marcat. D c.. 7 c. cu numărul 15 are deschidere la Marea: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Slatina şi Timişoara 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. 6 2 puncte 5. cu numărul: a. amplitudine termica. reprezintă o importantă regiune turistică a Europei”. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. 2. numele unităţilor de relief marcate. cu litera . vânturi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Statul al cărei capitală este oraşul marcat. Zăcăminte de bauxită există în unitatea de relief. 2. cu litera: a. Depresiunea Braşov este situată în unitatea de relief marcată. 8 şi 9 c. A b... Regiunea turistică Coasta de Azur este situată pe teritoriul statului marcat. A b. pe hartă. A. cu litera: a. C d. marcată pe hartă cu litera: a. pe foaia de examen. C c. cu numerele 3 şi 5. A b. Egee d. 8 d. 6 puncte C. 2 c. Este centru al metalurgiei neferoase oraşul marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. B c. 1 b.. F d. Câmpia Padului este situată pe teritoriul statului marcat. Baltică c. pe hartă. Râul marcat. Braşov şi Craiova b. Petroşani şi Sibiu c. 9 şi 10 d. Şisturi verzi şi granite există în unitatea de relief marcată pe hartă cu litera . pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 043 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Râmnicu Vâlcea şi Sfântu Gheorghe d. H 2 puncte 2. J 2 puncte 3. Scrieţi. cu litera I şi clima statului marcat. Podişul Sucevei este marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. cu litera . cu litera: a. Râul Bahlui traversează oraşul marcat pe hartă cu numărul: a. Neagră 2 puncte 5. E. cu literele C şi G . Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei.. C c. A b. 2 c. 3. H 2 puncte 2. cu numărul: a. 14 2 puncte 4. pe hartă. Scrieţi. G 2 puncte D. 5 b. 3 d. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. pe hartă. Din Munţii Rodnei izvorăsc râurile marcate pe bartă cu numerele: a. pe hartă. 11 şi 12 2 puncte 3. 3 d. 6 puncte E. pe hartă. E d. pe hartă. 7 şi 8 b. tip de climă. D d. Precizaţi: 1.

ale temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile: a. Diagrama climatică de mai sus redă tipul de climă : a. estimări la nivelul anului 2006 1. precipitaţii medii anuale. luna cu cantitatea maximă de precipitaţii. luna cu cantitatea minimă de precipitaţii.367 5. două unităţi de relief. două culturi agricole cu specific mediteranean. 4. aprilie şi iunie b. pe foaia de examen. fluviul care străbate capitala. precizaţi două cauze care să explice diferenţele care apar între cele două ţări europene.loc. cu litera E şi clima unităţii de relief marcate. 2. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. cu litera H. Factorul climatic care determină cantităţile medii anuale mari de precipitaţii este: a. de peste 170C. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 043 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor şi precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. Prezentaţi: 1. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. vânturi. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. 6 puncte E.Varianta 43 . subpolar 2. circulaţia vestică a maselor de aer 3. regimul radiaţiei solare d. Precizaţi: 1. calculate anterior. 3. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 4. Scrieţi. Se dă următorul tabel: Statul Bulgaria Finlanda Suprafaţa ( Km² ) 110 910 338 145 Populaţia (nr. Prezentaţi două obiective turistice reprezentative din Grecia. Scrieţi. temperat-oceanic d. Pentru Italia. august şi mai d. 2. pe foaia de examen. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 2.231.) 7. 4 puncte B. ecuatorial b. circulaţia estică a maselor de aer c. etaj climatic. regimul temperaturii aerului b. 3.372 Subiectul II 10 puncte Sursa: The World Factbook. iulie şi mai 6 puncte C. precizaţi: 1. august şi iulie c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. un tip de climă. Valori ridicate. o cauză care explică faptul că în Carpaţii Meridionali există relief glaciar extins. două oraşe cu o populaţie de peste 1. o cauză care explică faptul că în Marea Neagră lipsesc vieţuitoarele la adâncimi sub 200 m. A. Referitor la valorile densităţii medii ale populaţiei. 4 puncte Ministerul Educaţiei.385.000 locuitori. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. 2. valoarea densităţii medii a populaţiei calculată pentru Bulgaria şi Finlanda. E. 6 puncte E.000. influenţă climatică. 5. un tip genetic de lac şi un exemplu din acest tip. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 6. D. mediteranean c.

Capitala statului marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. numele oraşelor-capitală marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 44 . numele statelor marcate. cu numerele 3 şi 10. E. A. 4 puncte B. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen. pe hartă.. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 044 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . 2. 2. pe hartă.capitală cu numere. Ocupă o parte a insulei Irlanda statul marcat. cu litera . Precizaţi: 1. cu litera B se numeşte… 3. Scrieţi. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu literele E şi F.geografie Proba D. pe hartă..Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. Este situat în vestul Mării Negre statul marcat.

cu numărul 12 se numeşte: a. 2. E d. pe hartă. 6 2 puncte 3. cu numărul: a. A b. pe hartă. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. C b.. A b. B c. pe hartă. Un centru de prelucrare a minereurilor auro-argentifere este în oraşul marcat. C b. În unitatea de relief marcată. pe hartă. J 2 puncte D. cu litera A se resimt influenţe climatice . Berlin b. 6 2 puncte 2. G c. pe hartă. Sofia 2 puncte 3. 5 d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. vânturi. 6 puncte C. Oraşul-capitală marcat. precipitaţii medii anuale. 2. pe hartă. Influenţe climatice continentale (de ariditate/est-europene) se resimt în unitatea marcată. H 2 puncte 5. A. cu numărul: a. cu litera . Slatina d. pe foaia de examen. 4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. E d. cu litera: a.. Paris d. 1 b. cu litera: a. Ţărmul cu canale (dalmatic) este specific statului marcat. F 2 puncte 5. E. cu litera: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. F d. F 2 puncte 4. 4 puncte Ministerul Educaţiei. amplitudine termică. Râul marcat. Vegetaţia de tundră este specifică statului marcat. pe hartă. D c. pe hartă. pe foaia de examen. tip de climă. B c. 2 b. cu litera: a. numele unităţilor de relief marcate. Craiova c. cu litera: a. Precizaţi: 1. cu litera C şi clima statului marcat. 4 d. Câmpia Andaluziei este situată pe teritoriul statului marcat..geografie Ministerul Educaţiei. A b. F b. 3 c. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului . pe hartă. 3 c. Scrieţi. Importante zăcăminte de gaz metan există în unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera I. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. cu numărul 10 străbate oraşul: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia:„Relieful Europei s-a format în perioade geologice diferite”. H d.. Braşov b. I 2 puncte 2. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. cu litera: a. numele râurilor marcate. G c. pe hartă. pe hartă. cu numerele 7 şi 11.. 3. pe hartă. Munţi vulcanici există în unitatea de relief marcată. cu literele C şi E. Scrieţi.. Utilaj petrolier se obţine în oraşul marcat. pe hartă. Minereuri de fier de calitate superioară se exploatează din statul marcat. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 044 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. I 2 puncte 4. 6 puncte E. Madrid c. E c. Timişoara 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . C d. I d. Scrieţi. Oraşul marcat. pe hartă.Varianta 44 .

un factor care favorizează dezvoltarea transporturilor fluviale în sectorul Dunării maritime. pentru populaţie. temperat . Precizaţi o cauză care să justifice faptul că Norvegia este o ţară cu un flux imigraţionist mare. polar continental c. 2. iulie . E.) 1. tipuri genetice de relief. 5. mai . distribuţia spaţială a altitudinilor. două ramuri industriale cu pondere ridicată în economia ţării. Se dă următorul tabel: Statul Letonia Norvegia Populaţia (nr.august c.mai b. polar maritim d.627 47. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică de mai sus este: a. mediteranean (subtropical) c. Prezentaţi: 1. 10 puncte D. 4. pe hartă. ecuatorial b. ecuatorial b.iunie d. estimări.oceanic d. pe hartă.776 Emigranţi (nr. un oraş-port la Marea Mediterană. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea.loc. două artere fluviale navigabile. pe foaia de examen. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Temperaturile au valori ridicate în anotimpul de vară datorită pătrunderii maselor de aer: a.053 Sursa: The World Factbook. cu litera H. orientarea culmilor si văilor principale. gradul de fragmentare.geografie Ministerul Educaţiei. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.Varianta 44 . cea mai mare aglomeraţie urbană. subpolar 2. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii de relief marcată.loc. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 044 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor şi precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. ale aspecte specifice ale reliefului. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu litera E şi relieful unităţii de relief marcată. 6. pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. precum şi luna în care se înregistrează. tropical 6 puncte C. valoarea maximă a cantităţii de precipitaţii înregistrată într-o lună. 3.loc) 2 274 735 4 610 820 Imigranţi (nr. 6 puncte E. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în intervalul: a. A. 4 puncte B. o cauză care explică absenţa lacurilor glaciare în Munţii Apuseni. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Calculaţi bilanţul migratoriu. Precizaţi două argumente care să explice valoarea negativă a bilanţului migratoriu din ţările Europei de Est şi Sud-Est. o regiune turistică importantă. litera corespunzătoare răspunsului corect. tipuri de roci pe care s-a format relieful. septembrie . tipul de climă specific şi doi factori care influen ţează clima.131 22. 2. precum şi luna în care se înregistrează. pentru cele două ţări. precizaţi: 1. la nivelul anului 2006 1. aprilie . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D.octombrie 3. 6 puncte E. 2. în valori absolute.) 7. Pentru Franţa.

E. pe foaia de examen. pe hartă. Fluviul Nipru străbate statul marcat. 2. pe hartă. Vulcanul Hekla este situat în statul marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. Capitala statului marcat. Scrieţi. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . A. pe hartă. pe hartă. 4 puncte B. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.capitală cu numere.. cu literele B şi F. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu numerele 3 şi 8.Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. cu litera . numele oraşelor-capitală marcate. numele statelor marcate.. cu litera G se numeşte… 3. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 045 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. pe hartă.geografie Proba D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 45 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

3.Varianta 45 . pe hartă. cu litera: a. 4 puncte B.. amplitudine termică.. cu litera: a.Ruhr este situată pe teritoriul statului marcat. Râul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera: a. molisoluri d. cu litera D. precipitaţii medii anuale. cu numărul: a. vânturi.. cu litera: a. Scrieţi. cu litera A predomină soluri din clasa: a. pe hartă. 3 şi 4 d. Bazinul carbonifer Motru-Rovinari este situat în unitatea de relief marcată. cambisoluri c. pe hartă. 4 c. pe hartă. B c. pe hartă. 2 şi 6 c. Londra d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 045 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Vegetaţie mediteraneană este specifică statului marcat. C c. A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. J 2 puncte 5.. Scrieţi. numele oraşelor marcate. Bucureşti c. D c. 6 puncte C. cu literele F şi G. pe hartă. marcat. numele unităţilor de relief marcate. cu numerele 3 şi 6. Scrieţi. Aglomeraţia urbană Rin . În unitatea de relief marcată. H 2 puncte 2. 5 d. spodosoluri 2 puncte 3. B b. pe hartă. 6 2 puncte 2. 2 b. pe hartă. A b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 2. Statul marcat. Satu Mare d. A apărut în perioada antică oraşul marcat. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Stockholm 2 puncte 4. cu litera . pe foaia de examen. 5 şi 6 2 puncte 5. pe hartă. G d. A b.. pe hartă. Relieful pe structură boltită (de tip „dom”) este caracteristic în unitatea de relief marcată. cu litera C şi clima statului marcat. I 2 puncte D. A b. C c. pe hartă. pe hartă. D d. argiluvisoluri b. H 2 puncte 4. pe foaia de examen. Timişoara 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu numărul . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Precizaţi: 1. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Prezentaţi două cauze care determină distribuţia spaţială inegală a valorilor densităţii populaţiei în Peninsula Italică. Atena b. pe foaia de examen. B b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. G d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Cel mai mare oraş din Munţii Banatului este marcat. cu numărul 12 străbate oraşul: a. pe hartă. Şoseaua europeană E60 străbate oraşele marcate. 4 puncte Ministerul Educaţiei. H 2 puncte 3. Arad b. D d. E. cu litera A are capitala în oraşul: a. pe hartă. tip de climă. 1 şi 2 b.geografie Ministerul Educaţiei. F d.. 6 puncte E. Bora este vântul caracteristic în statul marcat. pe hartă. Munţii Stara Planina (Balcani) sunt situaţi pe teritoriul statului. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. cu litera . E c. cu litera: a. Lacul Sfânta Ana este situat în unitatea de relief marcată. Oradea c. cu numerele: a.

influenţă climatică.002 1. Scrieţi pe foaia de examen. precum şi valoarea acesteia. înregistrate la staţia meteorologică Atena. 2. temperat-oceanic.455 90. 6. regimul radiaţiei solare d. toamnă d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. iarna b.001 Norvegia 2006 4. ecuatorial b. conform graficelor de mai sus. Cantitatea maximă de precipitaţii se înregistrează în anotimpul de: a. născuţilor vii Nr. precum şi valoarea acesteia. tipul de climă specific. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. regimul temperaturii aerului 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 6 puncte C. Calculaţi bilanţul natural. precipitaţii medii anuale. luna cu cantitatea minimă de precipitaţii. deceselor Cehia 2006 10. primăvara c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. 4. 2. Se dă următorul tabel: Populaţia (nr. B.234 44. Precizaţi două cauze care să explice diferenţa dintre cantitatea de precipitaţii înregistrată la Atena faţă de cea înregistrată la Bordeaux. Pentru Grecia. 5. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Factorul climatic care determină cantităţi medii anuale mari de precipitaţii la Bordeaux este: a. etaj climatic. în valori absolute. cu litera H. precizaţi: 1. Prezentaţi o cauză care determină diferenţe ale valorilor bilanţului natural în cele două state. Regimul anual al precipitaţiilor care se înregistrează la Bordeaux. pentru Cehia şi Norvegia.geografie Ministerul Educaţiei.Varianta 45 . E.) Ţara Anul Nr. pe hartă. vară 3. 10 puncte D. A. 2. luna cu cantitatea maximă de precipitaţii.820 59. cea mai mare aglomeraţie urbană.235. trei tipuri de culturi agricole ce ocupă suprafeţe însemnate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 045 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi E şi reprezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare. 6 puncte E. 6 puncte E. Precizaţi două cauze ale distribuţiei spaţiale neuniforme a densităţii populaţiei pe teritoriul ţării noastre. două oraşe-port. musonic c.610.910 109. Precizaţi: 1. circulaţia vestică a maselor de aer c. trei insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat. altitudinea redusă a reliefului b. temperat-continental d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. cu litera A şi clima unităţii de relief marcată.loc. se încadrează în tipul de regim pluviometric: a. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 4 puncte Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III B şi E şi reprezintă evoluţia cantităţii medii lunare de precipitaţii la Bordeaux (Franţa). 4 puncte Ministerul Educaţiei. vânturi.

F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. numele statelor marcate. 4 puncte B. Precizaţi: 1.geografie Proba D. 2. cu numerele 2 şi 6. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. E.. pe hartă.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 46 . cu litera F este traversată de râul . cu literele D şi J. Scrieţi. 3. Capitala statului marcat pe hartă.Ministerul Educaţiei. A. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . numele oraşelor-capitală marcate.capitală cu numere. Statul a cărui capitală este marcată. cu litera . pe hartă.. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 046 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D.... pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. Vulcanul Hekla este localizat în statul marcat. cu numărul 14 se numeşte . Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen.

. pe hartă. B c. pe hartă. Râul marcat. 2. pe hartă. Munţii Pădurea Neagră sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. I 2 puncte D. B c. D d. C d. Precizaţi: 1. pe hartă. cu numărul 2 se numeşte: a. H c. pe hartă. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat.Varianta 46 . numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. pe hartă. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. Mureş d.. pe hartă. 7 b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. 10 d. F 2 puncte 5. cu literele B şi G. cu numerele 9 şi 10. D b. pe hartă. cu litera: a. tipuri de climă. Fluviul Ebro (Ebru) traversează teritoriul statului. cu litera: a. pe hartă. cu litera . I d. J 2 puncte 4.. C c. Scrieţi. A.. 6 puncte C. Timiş 2 puncte 4. B c. pe foaia de examen. Bega b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera: a. Precizaţi doi factori naturali care au favorizat culturile de citrice din Europa Sudică. E c. D 2 puncte 5. J 2 puncte 3. pe hartă. pe hartă. A b. F b. Bazinul carbonifer Doneţk este situat în statul marcat. cu litera B şi clima statului marcat. B b. Bazinul carbonifer Motru-Rovinari se găseşte în unitatea de relief marcată.. 3. 4 puncte B. precipitaţii medii anuale.. A b. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Scrieţi. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. I d. marcat. se numeşte . pe hartă. pe hartă. numele oraşelor marcate. Cele mai mari altitudini există în unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Oraşul Cluj-Napoca este străbătut de râul marcat. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Braţul cu cel mai mare volum de ape din unitatea de relief marcată. E 2 puncte 3. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată. E. cu numărul: a.geografie Ministerul Educaţiei. 9 c. Oraşul Tallin este capitala statului marcat. J 2 puncte 2. pe foaia de examen. pe hartă. 2. E b. F d. cu litera F. factori ce influenţează clima. D d. A b. Caraş c. B c. D d. pe hartă. 6 puncte E. F d. Vagoane se obţin în oraşul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu numărul . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 046 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Scrieţi. cu litera: a. amplitudine termică. A b. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat în unitatea de relief marcată. Vegetaţie de stepă şi silvostepă se găseşte pe teritoriul statului marcat. cu litera F. H c. cu litera: a. cu litera: a. vânturi. G 2 puncte 2. cu litera: a. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos 1.

toamna b. două tipuri de climă. alte aspecte specifice ale reliefului.geografie Ministerul Educaţiei. 4. 5. 6 puncte E. ce desparte Europa de Africa. trei produse agricole cu specific mediteranean. tipuri de roci. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. două luni în care valoarea debitului este sub 4 000 m3/an. Anotimpul cu cele mai mici valori de debit înregistrate este: a. mai b.loc) Ţara Anul Finlanda 2006 338 145 5 231 372 Danemarca 2006 43 094 5 450 661 Sursa: The World Factbook. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 046 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi D şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al Dunării la Budapesta. Luna în care se înregistrează cea mai mică valoare de debit este: a. cu litera D şi relieful unităţii marcate cu litera H. tipuri genetice de relief. o cauză care să explice valorile mici de debit înregistrate la Olteniţa în lunile septembrieoctombrie utilizând graficul de mai sus. Precizaţi o cauză care determină diferenţa de densitate a populaţiei între cele două state. cu excepţia capitalei. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . denumirea strâmtorii situată în sudul acestui stat. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Pentru Spania. aprilie c. august c. Precizaţi: 1. septembrie 3. octombrie b. denumirea peninsulei ocupate de acest stat. 6 puncte E. A. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. estimări la nivelul anului 2006 1. 2. precizaţi: 2 Subiectul II 1. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. orientarea culmilor şi a văilor principale. Calculaţi densitatea medie pentru fiecare stat. Luna în care se înregistrează cea mai mare valoare de debit este: a. Scrieţi pe foaia de examen. două cauze care să explice valorile mari de debit înregistrate primăvara pe Dunăre la Budapesta şi Olteniţa. 4 puncte Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III B şi D şi prezintă evoluţia debitului Dunării la Olteniţa. trei oraşe. 2. B. distribuţia spaţială a altitudinilor. iunie d. E. iarna c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. martie 2. Se dă următorul tabel: 2 Suprafaţa (km ) Populaţia (nr. gradul de fragmentare. două luni în care valoarea debitului depăşeşte 5 000 m3/an. primăvara d. 2. Precizaţi doi factori naturali care favorizează practicarea culturii cerealelor în estul Câmpiei Române şi în Podişul Dobrogei. 3. vara Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 6 puncte C. 10 puncte D. noiembrie d. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. pe hartă.Varianta 46 .

. la Oceanul . pe hartă. cu numerele 5 şi 9.D. cu litera H ocupă partea vestică a Peninsulei. cu litera . cu literele A şi J. numele statelor marcate. pe foaia de examen.Ministerul Educaţiei. Statul marcat. în nord. Statul marcat. 4 puncte B. 3. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere. cu litera G are ieşire. pe hartă. pe hartă. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Oraşele Amsterdam şi Haga sunt capitalele statului marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 047 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . E.. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I ..geografie Proba D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Precizaţi: 1.. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 47 . pe hartă. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu.. pe hartă. A.. numele oraşelor-capitală marcate.

Ministerul Educaţiei. cu litera … 2. Oraşul marcat. cu litera: a. Notaţi două state europene în care Curriculum se exploateaz ă resursele menţionate la punctul anterior. Oraşul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. etaj climatic. D d. pe hartă. cu litera: a. Important port maritim european. cu litera C şi clima statului marcat cu litera E. Târnava Mică 2 puncte 3. Oraşul marcat. Cea mai mică valoare a densităţii populaţiei dintre statele marcate. pe hartă. Munţii Balcani (Stara Planina) se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. Precizaţi: 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu litera: a. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. J 2 puncte D. B b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. pe hartă. amplitudine termică. pe hartă. F d. cu litera: a. Someşul Mic d. Cercetării şi Inovării 2. tipul de climă. H 2 puncte 2. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 1. C c. se află pe teritoriul statului marcat. Marsillia. Mureş b. cu numărul 10 se numeşte … 3. pe hartă. B b. Croaţia c. Influenţe climatice submediteraneene se resimt în unitatea de relief marcată. Cele mai mari altitudini se înregistrează în unitatea de relief marcată. D d. C b. E. vânturi. pe hartă. Scrieţi. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. numele oraşelor marcate. D c. cu litera: a. cu numărul 11 este reşedinţa judeţului … 6 puncte C. factori ce influenţează clima. F d. pe foaia de examen. Someşul Mare c. F c. A b.Varianta 47 . A b. cu numărul 7 este traversat de râul numit. E d. H 2 puncte 4. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 047 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Scrieţi. G d. cu numerele 8 şi 9. a. pe hartă. B c. precipitaţii medii anuale.geografie Ministerul Educaţiei. Lacul de baraj natural Lacul Roşu se găseşte în unitatea de relief marcată. Albania b. Fluviul Sena străbate statul marcat. B b. E c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe foaia de examen. A. Oraşul marcat. Scrieţi. G 2 puncte 2. pe foaia de examen. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Europa este un continent cu importante resurse energetice”. 2. H 2 puncte 5. A b. cu litera: a. Lacuri glaciare sunt prezente în unitatea de relief marcată. B. pe hartă. cu litera: a. cu numerele 3 şi 5. pe hartă. se înregistrează în statul marcat cu litera: a. pe hartă. F d. numele râurilor marcate. Vegetaţie de stepă există în unitatea de relief marcată. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. pe hartă. B c. F d. Muntenegru 2 puncte 3. pe hartă. Centrul Naţional pentru şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Macedonia d. 6 puncte E. cu numărul 9 este capitala statului: a. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. C c. E c. H 2 puncte 5. A b. J 2 puncte 4. pe hartă.

litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. E. iarna b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi doi factori care determină valori ridicate ale debitelor fluviilor reprezentate în graficele de mai sus. o cauză care explică diferenţa de temperatură medie anuală dintre sudul şi nordul ţării. marea la care are iesire acest stat. 2. Germania b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 1. Franţa d. anul în care a fost acceptată în UE. iunie d. o unitate montană. 3. Belgia c. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. utilizând graficul de mai sus. pe hartă. gradul de fragmentare. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 047 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi D şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al Senei la Paris. Calculaţi diferenţa dintre valoarea debitului maxim şi valoarea debitului minim al râului Sena. cu litera A şi relieful unităţii marcate. pe foaia de examen. A. 2. două state vecine. B. utilizând graficul de mai sus. 6 puncte E. mai b. Anotimpul cu cele mai mici valori ale debitului este: a. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. toamna C. 4. Râul Garonne curge pe teritoriul statului numit: a. 2. O luna în care valoarea debitului a depăşit 1000 m3/s este: a. tipuri genetice de relief. vara Subiectul II 6 puncte 10 puncte D. două luni cu valori ale debitului mediu lunar mai mici de 100 m3/s. membre ale UE. primăvara c. în perioada ianuarie . luna cu cel mai mare debit şi valoarea acestuia. o cauză care a generat formarea Deltei Dunării. martie 3. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 7. Scrieţi.geografie Ministerul Educaţiei. alte aspecte specifice ale reliefului. aprilie c.aprilie. oraşul-capitală şi un oraş-port fluvial. 6 puncte E. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 d. Prezentaţi: 1. distribuirea spaţială a altitudinilor. 5. Precizaţi o cauză care să explice valorile mai mari de debit ale râului Garonne decât ale râului Sena. orientarea culmilor şi a văilor principale. tipuri de roci. 6. cu litera F. Portugalia 2. 4 puncte Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III B şi D şi reprezintă evoluţia debitului râului Garonne la Bordeaux. 3. Pentru Bulgaria. Calculaţi diferenţa dintre valoarea debitului maxim şi valoarea debitului minim al râului Garonne. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D.Varianta 47 . fluviul care delimitează acest stat în partea de nord. precizaţi: 1. două resurse naturale. Precizaţi: 1.

pe hartă. pe hartă. este traversat de fluviul . Scrieţi. cu numărul 5. sunt Munţii .. 2.geografie Proba D. numele oraşelor-capitală marcate. cu literele G şi I. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .Ministerul Educaţiei. cu litera H... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. marcat pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii..capitală cu numere. A. pe hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Capitala Poloniei este marcată. cu numerele 1 şi 4. Pe teritoriul statului marcat. 4 puncte B. Precizaţi: 1. Oraşul-capitală. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 48 . 3. cu numărul . pe hartă. numele statelor marcate.. pe foaia de examen.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 048 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. E.

. Luxemburg 2 puncte 5. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Pe râul marcat. Clasa molisolurilor este prezentă în unitatea de relief marcată. 13 d. numele râurilor marcate. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă cu litera: a. cu numărul 10 se găsesc Munţii: a. 10 c. cu litera: a. cu literele B şi G se găseşte statul numit: a.. 6 puncte C. C b. 4 puncte B. Scrieţi. poartă denumirea de . H 2 puncte 4. funcţional şi modern. cu litera B. Precizaţi două argumente care să demonstreze că statul marcat. Guadalquivir c. cu numărul: a.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Minereuri auro-argentifere se regăsesc în unitatea de relief marcată. B b.. Elba b. pe hartă. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Ialomiţa d. cu literele A şi E. H 2 puncte 5. C d. F d. amplitudine termică. Alpi b. C c. prezintă un sistem de transport diversificat. 9 b. pe hartă cu litera: a. D c. este traversat de râul numit: a. cu litera: a. pe hartă. Râul marcat. H 2 puncte 2. Statul marcat. 2. Pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. precipitaţii medii anuale.. etaj climatic. Rodopi 2 puncte 3. Sena 2 puncte 4. Andorra b. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. E. cu numărul 5. S-a format prin sedimentare unitatea de relief marcată..geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. tipul de climă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Malta d. E d. pe hartă. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. G d. 6 puncte E. Buzău c. cu numărul 2 este afluentul râului numit: a. pe hartă. pe hartă. pe hartă. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. cu numărul 1 s-a amenajat lacul hidroenergetic numit . cu litera: a. pe hartă. vânturi. B c. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. Cipru c. cu numerele 2 şi 6. A. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. 14 2 puncte D. Între statele marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe foaia de examen. cu litera A şi clima statului marcat. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului numit . pe foaia de examen. factori ce influenţează clima. B b. Argeş b. Influenţa climatică submediteraneană se resimte în unitatea de relief marcată. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. Siret 2 puncte 3. Dintre oraşele de mai jos. Apenini c. Pirinei d. Braţul Dunării marcat. F 2 puncte 2. 3. cu litera A. Ron d. Peninsula Crimea este situată în sudul statului marcat. E c. A b. F d. Pe hartă sunt marcate unităţi cu litere. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 048 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. pe hartă. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. Scrieţi. E c. cele mai mici temperaturi medii anuale se înregistrează în capitala marcată. Oraşul marcat. cu litera F.Varianta 48 . Precizaţi: 1. 2. A b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.

A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. septembrie 2. 4 puncte Subiectul II 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . mai b. un factor care să explice diferenţa de temperatură medie anuală dintre unităţile marcate. membre ale UE. două oraşe. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. alte aspecte specifice ale reliefului. 6. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. pe hartă. două regiuni turistice. 1. Spania C. Prezentaţi: 1. 2. 4 puncte Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectele III B şi D şi prezintă evoluţia debitului Senei la Paris.Varianta 48 . E. aprilie c. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a energiei termice convenţionale în structura energetică a Rusiei. cu litera H există o mare diversitate a resurselor de subsol”. cu litera E şi relieful unităţii marcate cu litera H. Calculaţi diferenţa dintre valaorea debitului maxim şi valoarea debitului minim al fluviului Sena. Scrieţi. 6 puncte E. Precizaţi o cauză a debitului mai mare al Tisei decât al Senei.geografie Ministerul Educaţiei. trei state vecine. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănăfi şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. un argument care să justifice afirmaţia: „În unitatea de relief marcată. Calculaţi diferenţa dintre valaorea debitului maxim şi valoarea debitului minim al râului Tisa. pe hartă. octombrie b. Luna în care valoarea debitului depăşeşte 500 m3/s este: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. aprilie c. gradul de fragmentare. Precizaţi: 1. 6 puncte E. 2. Franţa d. Luna în care valoarea debitului este sub 100 m3/s este: a. valoarea minimă a debitului şi luna în care se înregistrează. 2. 2. tipuri genetice de relief. o zonă de vegetaţie specifică. distribuţia spaţială a altitudinilor. Pentru Ungaria. Statul traversat de fluviul al cărui debit este reprezentat în diagrama alăturată este: a. pe foaia de examen. septembrie 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 3. iunie d. 4. orientarea culmilor şi a văilor principale. februarie d. pe hartă. tipul de climă. tipuri de roci. Germania b. conform graficelor de mai sus. 3. două luni în care debitul depăşeşte valoarea de 1 200 m3/s. 5. precizaţi: 1. cu literele C şi D. treapta de relief dominantă. 3. Belgia c. 10 puncte D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 048 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi D şi prezintă evoluţia debitului Tisei la Szeged.

pe hartă. numele statelor marcate. A. Polderele sunt specifice statului marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 049 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . pe hartă.geografie Proba D. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4 puncte B.C. cu numărul 5 este numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. cu literele H şi I. E. cu numerele 6 şi 13. pe hartă. pe foaia de examen. Precizaţi: 1. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. Statul marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. Oraşul-capitală marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 49 .Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Scrieţi. cu litera … 3. cu litera A este situat în Peninsula … 2.

cu litera … 3.geografie Ministerul Educaţiei. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu numărul 8 este reşedinţa judeţului … 6 puncte C. cu numărul 9. tipuri de roci. cu numărul: a. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor Pirinei. Capitala Federaţiei Ruse este marcată. 2 c. pe hartă. pe hartă. se varsă în Dunăre pe teritoriul României d. distribuţia spaţială a altitudinilor. Egee b. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. 2. au aceeaşi lungime b. În unitatea de relief marcată. numele râului marcat. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. cu numărul: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 049 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. 7 b. traversează numai unităţi montane 2 puncte 2. Fluviul Tibru străbate oraşul-capitală marcat. Serbia 2 puncte 4. J 2 puncte 2. au izvoarele în aceeaşi unitate de relief c. Bulgaria c. alte aspecte specifice ale reliefului. pe hartă. pe foaia de examen. 3 b. cu litera: a. precizând două efecte ale acestei influenţe. 6 puncte E.Varianta 49 . E. 3. 11 d. Se produc autoturisme în oraşul marcat. 12 2 puncte 5. Precizaţi: 1. Oraşul marcat. cu literele A şi H. numele oraşului marcat. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Scrieţi. pe hartă. Gazul metan se exploatează din unitatea de relief marcată. pe hartă. F c. Cehia d. pe foaia de examen. Albania b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera B sunt influenţe climatice … 2. Explicaţi influenţa Oceanului Atlantic asupra climatului zonelor litorale. 1 b. pe hartă. cu numărul 12 este capitala statului numit: a. A. Oraşul marcat. Tireniană 2 puncte 3. pe hartă. 10 c. 8 d. cu numărul 5. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Trăsătura comună a râurilor marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Marmara d. B b. I d. pe hartă. Scrieţi. 15 2 puncte D. 14 d. pe hartă. pe foaia de examen. Vârful cu altitudinea maximă din Munţii Alpi se află în statul marcat. gradul de fragmentare. cu numărul: a. tipuri genetice de relief. cu numerele 2 şi 4 este: a. pe hartă. 4 c. orientarea culmilor şi văilor principale. pe hartă. cu numărul 10 este localizat pe ţărmul mării: a. Nordului c. 4 puncte B. Oraşul marcat. Scrieţi.

Precizaţi: 1. de peste 395 loc. o cauză care să explice cantitatea mare ţii medii anuale ce se Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar înregistreaz ă în unitatea de relief marcată. orientarea culmilor şi văilor principale. cu numărul: a. două resurse ale subsolului. valoarea maximă a densităţii populaţiei şi numele statului în care se înregistrează aceasta. o cauză care explică efectivele mari de bovine din unitatea de relief marcată. 4 puncte Proba D. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. altele decât capitala. Ape geotermale există în unitatea de relief marcată pe hartă. 4 puncte B. Precizaţi: 1. cu litera A. două cauze ale valorilor ridicate ale densităţii medii a populaţiei a statului Olanda. valoarea minimă a densităţii populaţiei şi numele statului în care se înregistrează aceasta. 6 puncte E. cu litera D./ km². F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 049 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . H 5. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristicile reliefului. cu litera H. cuprinde cel mai vechi relief aflat la zi c. pe hartă. cu litera F: a. Comparaţi cadrul natural al Ungariei cu cel al Bulgariei precizând trei deosebiri. reţelei hidrografice. 3.Varianta 49 . 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . s-a format prin depunerea de sedimente 4. cu litera F şi relieful unităţii marcate. vegetaţiei şi solurilor. o cauză care să explice valoarea foarte mare a densităţii populaţiei din Malta. pe hartă. gradul de fragmentare. E c. pe hartă. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 5. are altitudini medii în jur de 600 m b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. tipuri de roci. 2. A. Prezentaţi: Ministerul Educa ţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 3. 1 b. climei. Lacul de baraj artificial Vidraru este amenajat pe râul marcat. prezintă relief de cueste d. F d. două unităţi de relief. 2.B şi E şi prezintă valorile densităţii populaţiei în câteva state europene în anul 2005. 3 c. cu litera: a. folosind graficul de mai sus. două cauze care să explice valoarea foarte mică a densităţii populaţiei din Finlanda. 2. E. tipuri genetice de relief. 6 2 puncte 2 puncte 2 puncte D. 4. 10 puncte D. câte o caracteristică pentru fiecare unitate de relief menţionată anterior. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful unităţii marcate. Prezentaţi.geografie Ministerul Educaţiei. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 4 d. precizaţi: 1. trei oraşe mari. distribuţia spaţială a altitudinilor. 6 puncte E. pe hartă. fluviul care traversează capitala. pe Examenul de bacalaureat 2009 hartă. A b. pe hartă. alte aspecte specifice ale reliefului. 2. Unitatea de relief marcată. 6 puncte C. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cercet ării şi de Inovăprecipita rii 1.

Statul marcat. cu numerele 10 şi 13. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 050 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul 3 se numeşte … 3. numele oraşelor-capitală marcate. Scrieţi. A. Fluviul care traversează oraşul marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. 4 puncte B. pe hartă. 2. cu literele B şi F. Precizaţi: 1. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. E. cu litera E are ieşire directă la Marea … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .Ministerul Educaţiei. Oraşul marcat pe hartă cu numărul 8 se numeşte … 2. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 50 . numele statelor marcate. pe foaia de examen.geografie Proba D.C. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă.

Subcarpaţii Moldovei 2 puncte 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 050 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Europa se confruntă cu fenomenul de îmbătrânire demografică”. 8 b. Precizaţi: 1. cu numărul: a. cu numărul … 6 puncte C. C d. Relief predominant de câmpie au ţările marcate. 11 d. numărul de locuitori c. Croaţia c. Arhipelagul Baleare aparţine statului marcat. B şi D b. 12 2 puncte 4. Scrieţi. pe hartă. Bosnia şi Herţegovina b. Unitatea de relief marcată. cu litera I se numeşte: a. Oraşele marcate. cu numărul … 3. pe foaia de examen. Podişul Bârladului c. Crişul Repede 2 puncte 3. Datează din perioada daco-romană oraşul marcat. C şi G d. cu numerele 1 şi 6. A. Tallin d. numele oraşului marcat. Precizaţi trei deosebiri între climatul temperat-oceanic şi climatul mediteranean din Europa. sunt reşedinţe de judeţ 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. A b. Râul marcat. C şi E c. precipitaţii medii anuale. Capitala statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Serbia 2 puncte 4. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul marcat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. 6 puncte E. Podişul Sucevei d. Crişul Alb c. pe hartă. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. numele unităţii de relief marcate. Riga c. cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit … 2. Crişul Negru d. perioada de apariţie d. pe hartă. cu literele: a. cu litera C se numeşte: a. pe hartă. pe hartă. Muntenegru d. Câmpia Moldovei (Jijiei) b. Câmpia Bărăganului este traversată de râul marcat. cu numerele 7 şi 11 au ca trăsătură comună: a. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. B c. Minsk b. amplitudine termică. numele râurilor marcate. Vilnius 2 puncte 5. pe hartă. influenţa climatică b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte B. pe foaia de examen. cu litera: a. cu litera G. cu numărul: a. 4 b.geografie Ministerul Educaţiei. E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. Oraşul marcat. pe hartă. E şi F 2 puncte 2. 3. pe hartă. 5 c. vânturi. 7 2 puncte 3. Scrieţi.Varianta 50 . cu numărul 5 se numeşte: a. Barcău b. 10 c. 2. Capitala Norvegiei este oraşul marcat. Cel mai mare combinat siderurgic din România se află în oraşul marcat. cu litera J se numeşte: a. pe hartă. D 2 puncte D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 6 d. pe hartă cu numărul 10. Scrieţi.

230 58. făcute la punctul 3. în condiţiile în care teritoriile au suprafeţe similare.231. pe hartă. Moldova c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 050 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Rhone. Care dintre sursele de energie exemplificate prezintă cel mai mic risc pentru mediu? 4. Indicaţi câte o aglomeraţie urbana din fiecare ţară. precipitaţiilor bogate d. etaj climatic. 4 puncte B. Prut d. din combinarea celorlalte trei – Rusia. Scrieţi pe foaia de examen. pantelor line c. cu numărul 3 se varsă în: a. Lituania. valorile debitelor medii în lunile iulie şi decembrie.133. 10 puncte Se dă următorul tabel care se referă la subiectul III D şi E: Suprafaţa (km2) Populaţia totală (nr. 1.145 5. Spania 3.509 Finlanda 338. Oferiţi un argument în sprijinul propriei alegeri. evaporării reduse b. E. pe hartă. 6 puncte E. Precizaţi o cauză pentru care hidroenergia este mai utilizată. precipitaţii medii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. predominant. 2.loc) Statul Italia 301. vânturi. Oferiţi două argumente în sprijinul utilizării surselor variate de energie în Germania şi în Rusia. temperaturilor ridicate 6 puncte C. Calculaţi densitatea medie pentru statele Italia şi Finlanda. două luni în care sunt înregistrate debite între 500 şi 600 m3/s. Bistriţa b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.706 Sursa: The World Factbook. influenţă climatică. Prezentaţi doi factori care explică diferenţa mare dintre valoarea densităţii medii a populaţiei din Italia şi Finlanda. Se dă următoarea situaţie . un factor care a determinat amplasarea unor termocentrale în unităţile de relief marcate. 1. iar relieful favorabil locuirii în Finlanda se apropie de 80 %. Oceanul Atlantic 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. A.loc) 38. b. variate forme de energie. Bulgaria. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . cu numărul 6. 3.499. Nota 1: Deosebirea şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Precizaţi: 1. cu literele E şi F. Calculaţi procentul populaţiei urbane în totalul celor două ţări.372 D. energie nucleară – Franţa. Debitele mai bogate ale fluviului Rhone în perioada mai – septembrie sunt datorate: a. Italia c. Marea Mânecii b. pe hartă. Populaţia urbană (nr.929. Marea Nordului d. în Norvegia şi în Elveţia. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între clima unităţii de relief marcată. o cauză care determină variaţiile de debit ale râului marcat. Râul marcat. dominant energie termoelectrică – ţările din estul Europei. d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. estimări la nivelul anului 2006 6 puncte E. 2. pe hartă. Portugalia d. pe hartă. 3. Fluviului Rhone străbate statul: a. comparativ cu alte surse de energie. Siret 2 puncte D. Franţa b. c.032 3. cu litera H. rezultate.Varianta 50 . 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II Germania. dominant hidroenergie – Norvegia. 2. cu litera E şi clima unităţii de relief marcată. Fluviul Rhone se varsă în: a. Belgia.problemă: Structura producţiei de energie electrică în Europa evidenţiază state care utilizează: a.geografie Ministerul Educaţiei. 2. Prezentaţi: 1. Elveţia. Marea Mediterană c.

Statul marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Precizaţi: 1. pe hartă. E. cu litera B se numeşte … 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. numele statelor marcate.E. pe foaia de examen. 4 puncte B.geografie Proba D. cu numărul … 2. pe hartă.Ministerul Educaţiei. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. Climatul specific statului marcat. cu literele C şi I. cu numerele 8 şi 15. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. A. Oraşul Praga este marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. cu litera H este cel … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 51 . pe hartă. Scrieţi. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 051 Harta de mai sus se referă la subiectul I A .

cu litera E au un regim hidrologic: a. 2. aşezarea în aceeaşi unitate de relief b. sunt străbătute de Dunăre 2 puncte 4. cu litera G este cea a pădurilor de foioase”. 12 2 puncte 3. D c. cu numărul 1 . relief. un argument în sprijinul afirmaţiei: „Vegetaţia caracteristică statului marcat.Varianta 51 . pe hartă. cu litera E. pontică d. E. Oraşul marcat. pe hartă. soluri. 7 b. pe hartă. A. cu litera: a. 8 c. cu numărul 7 se numeşte … 3. Paris 2 puncte D. pe hartă. Râul marcat. cu litera F este cea: a. 5 şi 6 au ca trăsătură comună: a. cu literele E şi G. submediteraneană 2 puncte 2. Majoritatea lacurilor din statul marcat. pe hartă. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. mediteranean 2 puncte 3. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera C şi cel al statului marcat. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu numărul 3 se numeşte … 2. Precizaţi trei deosebiri între cadrul natural caracteristic statului marcat. faună. cu litera B sunt de origine: a. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. pe foaia de examen. pe hartă. A fost o parte componentă a Iugoslaviei statul marcat. Oraşele marcate pe hartă cu numerele 4. Precizaţi: 1. pe hartă. aspectul reliefului c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. influenţa climatică est-europeană d. pe foaia de examen. pe hartă. Fluviile care traversează statul marcat. F d. atlantic b. dintre râurile marcate pe hartă. Influenţa climatică resimţită în unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 3. pe hartă. glaciară c. artificială b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente: aşezare geografică. oceanică c. A b. Oraşul marcat. Se află localizat în bazinul hidrografic al Someşului oraşul marcat. cu numărul: a. o cauză a existenţei vulcanilor activi în sudul Europei 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. cu literele A şi B se referă la: a. pe foaia de examen. altitudinile similare b. Bruxelles c. Scrieţi. baltică b. vegetaţie. Cel mai extins bazin hidrografic. Amsterdam b. cu numărul 12. G 2 puncte 5. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. tectonică d. Haga d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 051 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. pe hartă. hidrografie. central – european c. 6 puncte E. 10 d. numele oraşului marcat. numele râului marcat. modul de formare 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . vulcanică 2 puncte 2. numele unităţilor de relief marcate. Precizaţi: 1. îl prezintă cel marcat cu numărul … 6 puncte C. Scrieţi. 4 puncte B. climatul oceanic c. cu numărul 3 se numeşte: a. Trăsătura comună unităţilor marcate. pe hartă. climă. complex d. pe hartă. numărul de locuitori d.

Vagoane se produc în oraşul marcat. 2. cu literele E şi H este: a. tipuri genetice de relief. 2. Referitor la structura valorică a producţiei de energie a Franţei şi respectiv a Rusiei. 5.643 394. cu excepţia capitalei.200 mm/an c. un factor care influenţează variaţia cantităţii de precipitaţii lunare. alte aspecte specifice ale reliefului. două râuri sau fluvii. orientarea culmilor şi a văilor principale. două oraşe importante. pe hartă.037 Rusia 862. 9 d. pe hartă. Precizaţi o cauză a ponderii mai ridicate a energiei hidraulice faţă de energia termică convenţională în cazul Franţei. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. distribuţia spaţială a altitudinilor. 4.700 595. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . două resurse de subsol. gradul de fragmentare. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 051 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Câmpia Română. 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 12 2 puncte 2 puncte D. 1. 3. 8 c.Varianta 51 . pe Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar complexe. precizaţi: 1. kwh) (mil. 3. Scrieţi pe foaia de examen: 1. 6 puncte C.540 94. prezentate în tabelul de mai sus. cu litera C are o mare varietate de resurse de subsol”. 2. 3. cu numărul: a. o peninsulă la Marea Neagră. pe hartă. kwh) Franţa 511. 7 b.263 172. Prezentaţi: 1. kwh) (mil. 6 puncte E. Calculaţi care este ponderea (%) energiei termice convenţionale în totalul producţiei de energie electrică a Rusiei. 4 puncte B. tipul predominant de climă. cantitatea de precipitaţii medii anuale cuprinsă între 1. 2. Pentru Ucraina. două exemple pentru aMinisterul demonstra că ora şul marcat. formarea prin depunere de sedimente d. cu litera C şi relieful unităţii marcate cu litera D. Cercet ării şi Inov ăriihartă. Precizaţi: 1. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D şi E: Surse primare de energie Producţia de Statul ă Energie Energie 2 Probă scrisă la Geografie –energie clasa a XII-a Energie termic Subiectul II electrică convenţională hidraulică nucleară (mil. A. E. 6.056 71. kwh) (mil. cu numărul 10 are funcţii 2. un argument care să explice ponderea ridicată a energiei nucleare in totalul producţiei de energie electrică a Franţei. diferenţa dintre valoare maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează.geografie Ministerul Educaţiei. Calculaţi care este ponderea (%) energiei nucleare în totalul producţiei de energie electrică a Franţei. modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale.736 46. un argument care susţine afirmaţia: ”Unitatea de relief marcată. 6 puncte E. două unităţi de relief. un argument care să explice ponderea ridicată a energiei termice şi convenţionale în totalul producţiei de energie electrică a Rusiei. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. 2. altitudinile maxime asemănătoare b. tipuri de roci. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.897 D. Trăsătura comună unităţilor de relief marcate. Educa ţiei. precizaţi: 1.000 – 1. influenţa climatică pontică 5.

F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 052 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D.geografie Proba D. Peninsula Kola aparţine statului marcat. pe hartă. pe hartă.capitală cu numere. Statul marcat. E. cu literele B şi H. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2.Ministerul Educaţiei. numele oraşelor-capitală marcate. cu numărul 11 este capitala statului numit… 2. Precizaţi: 1. pe hartă. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . cu numerele 2 şi 5. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. Oraşul marcat. numele statelor marcate. Scrieţi. cu litera I este situat în Peninsula … 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 52 . 4 puncte B. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A.

2.Varianta 52 . pe foaia de examen. D c. D 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . H d. pe hartă. Chilia b. D c. cu litera … 3. Sulina d. Domuri gazeifere sunt specifice pentru unitatea de relief marcată. cu litera B şi relieful statului marcat. Tulcea 2 puncte 2. E. pe hartă. tipuri de roci. cu numărul 7 este capitala statului: a. pe hartă. Oraşul marcat. pe hartă. se găsesc pe teritoriul statului notat. Norvegia c. tipuri genetice de relief. alte aspecte specifice ale reliefului. cu numerele 10 şi 12. B b. Zalău 2 puncte 4. cu litera: a. cu litera: a. Oraşul marcat. A. Suedia d. Dolj c. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: trepte şi forme de relief. Etaj climatic alpin există în unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. 1. J 2 puncte 3. F d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul 3 este numit: a. C d. distribuţia spaţială a altitudinilor. Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice. pe hartă. Argeş b. A b. 6 puncte E. Scrieţi. cu litera: a. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. Satu Mare d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Notaţi două state europene în care se exploatează combustibilii amintiţi la punctul anterior. Cu numărul 8 este marcat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit: a. B c. Munţii Pirinei se află în nord-estul statului marcat. formate prin cutare. mod de formare. J 2 puncte 4. Scrieţi. Danemarca b. E c. D 2 puncte 5. 2. C b. Cluj-Napoca c. pe hartă. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera: a. Ucraina 2 puncte 2. Bistriţa b. 4 puncte B. gradul de fragmentare.geografie Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. pe hartă. B b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi: 1. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. A b. Cele mai vechi suprafeţe de uscat. pe hartă. C c. C d. numele râurilor marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. cu litera … 2. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat. Influenţe climatice pontice se resimt în unitatea de relief marcată. Vulcanismul activ este prezent în statul marcat. I 2 puncte D. cu litera J. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 052 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. F d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. H 2 puncte 5. Gheorghe c. Sf. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. A b. cu litera: a. cu litera: a. pe hartă. Gorj d. Lacul vulcanic Sfânta Ana este situat în unitatea de relief marcată. pe hartă. orientarea culmilor şi văilor principale. B c. pe hartă. D d. cu litera … 6 puncte C. Oraşul marcat. Olt 2 puncte 3. Climatul subpolar se întâlneşte în statul marcat. cu literele B şi C. braţul Dunării numit: a. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată.

6 puncte C. 2. 4. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Pentru Bulgaria. 3. precum şi luna în care se înregistrează. distribuţia spaţială a altitudinilor. E. două ramuri industriale (cu excepţia industriei alimentare). Precizaţi: 1. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. 6. diferenţa dintre cantităţile medii de precipitaţii din lunile mai şi noiembrie. o lună cu precipitaţii între 120 şi 140 mm. două state vecine. 4 puncte B. 2. referitor la valoarea densităţii medii a populaţiei. 2. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat din tabel. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. gradul de fragmentare. 6 puncte E. un tip climatic specific acestui stat. oraşul-capitală. pe hartă.067 9. 6 puncte E. Prezentaţi două cauze pentru a explica ponderea redusă a pădurilor din Europa Sudică.Varianta 52 . Se dă următorul tabel: 2 Subiectul II Statul Belgia Suedia Suprafaţa (km2) 30. o cauză care să explice dezvoltarea industriei produselor clorosodice în oraşul marcat. o cauză care să explice diferenţa de precipitaţii medii anuale dintre unităţile de relief marcată. A. 3. două staţiuni turistice. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. valoarea minimă a cantităţii de precipitaţii înregistrată într-o lună. tipuri de roci. precum şi luna în care se înregistrează. tipuri genetice de relief. 2. două resurse ale subsolului. pe hartă. cu numărul 1. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. cu litera G. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state. precizaţi: 1. estimări la nivelul anului 2006 1. pe hartă. alte aspecte specifice ale reliefului. orientarea culmilor şi a văilor principale. cu litera D şi relieful unităţii marcate. 2.geografie Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 052 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia cantităţii medii lunare de precipitaţii la o staţie meteorologică de pe teritoriul României. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D.964 Populaţia (nr. pe hartă.loc) 10.016. valoarea maximă a cantităţii de precipitaţii înregistrată într-o lună.596 Sursa: The World Factbook. cu literele C şi G. Prezentaţi: 1. modul de calcul al cantităţii medii anuale de precipitaţii.379.528 449.

4 puncte B. A. pe hartă. Statul marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu litera C s-au format în orogeneza . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . cu litera … 2. 2.geografie Proba D. E.Ministerul Educaţiei. cu literele J şi D.. Precizaţi: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. Megalopolisul Ruhr . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 053 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 53 . pe foaia de examen. numele statelor marcate. pa hartă.. cu numerele 2 şi 14. pe hartă. cu litera F se numeşte … 3. pe hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .. Munţii situaţi în nord-estul statului marcat. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate.Rin se află pe teritoriul statului marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.capitală cu numere. Scrieţi.

Oraşul marcat. 15 2 puncte D. tipuri genetice de relief. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 053 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. 11 d. Scrieţi. alte aspecte specifice ale reliefului. pe hartă. pe hartă. 5 2 puncte 4. cu literele D şi H. pe hartă. În oraşul marcat. Vilnius 2 puncte 3. 2. cu litera … 6 puncte C. Precizaţi: 1. o cauză a producerii acestui proces demografic. pe hartă. pe hartă. F 2 puncte 2. Resurse de bauxită există în unitatea de relief marcată. E. Tibru d. pe hartă. A. pe hartă. G d. În statul marcat. pe hartă. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat. C c. cu numărul 14 este străbătut de râul: a. Stockholm c. cu numărul: a. orientarea culmilor şi văilor principale. 7 b. mod de formare. cu numărul 6 este reşedinţa judeţului numit … 2. 3 d. pe hartă. cu litera: a. cu litera H se numeşte: a. În ultimul secol s-a produs o puternică îmbătrânire a populaţiei în statele din vestul Europei. cu litera: a. 8 c. greco-catolică c. pe hartă. Cercetării şi Inovării 4 puncte Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera D. Scrieţi. Vistula traversează oraşul marcat. numele oraşelor marcate. B b. cu litera: a. cu numărul: a. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: trepte şi forme de relief. pe hartă. Tallin d. tipuri de roci. Magistrala feroviară Bucureşti – Oradea trece şi prin oraşul marcat. pe hartă. catolică b. pe hartă. 2 c. cu numărul 2 se produc: a. F c. cu litera J majoritatea populaţiei este de religie: a. Scrieţi. oţel d. două exemple de state europene unde este caracteristic acest proces.Varianta 53 . C c. F d. 14 d. pe hartă. 2. 6 puncte E. 1 b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. H 2 puncte 2. numele unităţilor de relief marcate. cu numerele 1 şi 5. 12 2 puncte 3. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera G şi relieful statului marcat. Râul marcat. Riga b. E d. autoturisme b. pe foaia de examen. 13 c. B b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.geografie Ministerul Educaţiei. Influenţe climatice submediteraneene se resimt în unitatea de relief marcată. Ministerul Educaţiei. gradul de fragmentare. ortodoxă d. Oraşul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Precizaţi: 1. cu numărul: a. pe foaia de examen. vagoane 2 puncte 5. locomotive c. cu numărul 8 se numeşte … 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Depozite groase de loess există în unitatea de relief marcată. Volga 2 puncte 4. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Don b. Capitala statului marcat. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă. Dunăre c. 4 puncte B. B b. 11 b. Climatul mediteranean este specific statului marcat. reformată 2 puncte 5. Traversează patru oraşe reşedinţă de judeţ râul marcat. distribuţia spaţială a altitudinilor.

orientarea culmilor şi văilor principale. 3.1 161. 5. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.Varianta 53 . două râuri sau fluvii. precum şi o lună în care se produce. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 053 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al Mureşului. 6 puncte C. gradul de fragmentare. tipuri de roci. E. 4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. În tabelul de mai jos este redată populaţia Europei pe regiuni geografice: Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Regiunea Lunile anului geografică Europa de Nord Europa de Vest Europa Centrală Europa de Sud Europa de Est 2 ţia Popula (mil.1 189. distribuţia spaţială a altitudinilor. precum şi luna în care se produce. două luni în care debitul are valori cuprinse între 150 . o regiune turistică importantă.7 25. pe hartă. o cauză a emigrării populaţiei din Europa de Est.7‰) din Ucraina. Precizaţi: 1. tipuri genetice de relief. 6 puncte E. Pentru Franţa. o resursă de subsol. 2. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . trei oraşe. o cauză a numărului mai mare de locuitori în Europa Centrală.0 26. 10 puncte D. Prezentaţi două cauze ale natalităţii reduse (7. precizaţi: 1.5 152. 4 puncte Ministerul Educaţiei.geografie Ministerul Educaţiei. trei unităţi de relief. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate.200 m3/s.7 176. o cauză a contrastelor privind numărul locuitorilor între Europa de Nord şi Europa de Vest. 2.loc. 2. 6 puncte E. o cauză a debitului redus din intervalul septembrie februarie.4 23. în anul 2003. cu litera B şi relieful unităţii marcate.0 Subiectul II Precizaţi: 1. 2. 3. cu litera F. o cauză care a determinat amplasarea unor rafinării în Câmpia Română şi în Podişul Getic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.) 24. valoarea maximă a debitului mediu lunar. A. Precizaţi: 1. 4.9 21. alte aspecte specifice ale reliefului. 3. Precizaţi: 1. pe hartă. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a debitului mediu lunar.0 % din totalul populaţiei Europei 3. o cauză a lipsei pădurilor în Podişul Dobrogei de Sud. 2. altele decât capitala. valoarea minimă a debitului mediu lunar.

răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1... F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii..Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 54 . 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 054 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere.. pe hartă.geografie Proba D... Precizaţi: 1. pe hartă. cu numărul 7 se numeşte . pe hartă. numele oraşelor . Se acordă 10 puncte din oficiu. Oraşul marcat. Scrieţi. cu literele I şi B. 3. pe hartă. pe hartă. 4 puncte B. numele statelor marcate. Statul marcat. Este situat în Peninsula Iberică statul marcat. A. cu numerele 1 şi 4.capitală marcate.. E. cu litera C se numeşte . 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . pe foaia de examen.. cu litera ..

9 d. B c. temperaturi medii anuale. pe foaia de examen. 10 2 puncte 4. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. 2. Sălaj d. C c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. În Carpaţii Curburii este situat oraşul marcat. cu numărul . D 2 puncte 4. C d. Satele mari.geografie Ministerul Educaţiei. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . pe hartă. nave fluviale d. Prezentaţi două caracteristici ale râurilor din Peninsula Scandinavică. 6 puncte E. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera: a. cu numărul 4 se obţine: a. Scrieţi. G d. 2. pe hartă. Hidrocentrala Lotru – Ciunget este amenajată pe râul marcat. Precizaţi: 1. cu litera … 6 puncte C. pe hartă. pe hartă. precipitaţii medii anuale. G 2 puncte 2. cu litera: a. vânturi. cu literele F şi H. de tip adunat. Oraşul marcat. Cluj c. A b. Bihor b. 4 puncte B. E d. Vrancea 2 puncte 2. A b. D d. pe hartă. B c. pe foaia de examen. E. E b. Importante zăcăminte de sare există în unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera: a. pe foaia de examen.. J 2 puncte D. pe hartă.. pe hartă. pe hartă. F c. I d. Pădurile de conifere (taiga) ocupă suprafeţe întinse în statul marcat pe hartă. Climatul temperat continental cu nuanţe excesive este caracteristic statului marcat. cu numărul 6 este reşedinţa judeţului: a. B c. numele râurilor marcate. Relief predominant de câmpie este specific statului marcat. cu numerele 7 şi 11. cu litera: a. B b. cu numărul: a. I 2 puncte 5. Fluviul Dunărea îşi are izvoarele într-o unitate montană din statul marcat. pe hartă. Energia geotermală este intens valorificată în satul marcat. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima statului marcat. aluminiu b. 7 b. pe hartă. pe hartă. pe hartă. I 2 puncte 3. A b. Scrieţi. cu litera: a. pe hartă. D d. oţel 2 puncte 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul 4 se numeşte … 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. numele unităţilor de relief marcate. Lacuri de crov se formează în unitatea de relief marcată. cu litera: a. sunt specifice unităţii de relief marcată. 8 c. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.Varianta 54 . În oraşul marcat. Scrieţi. A b. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 054 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. H c. A. C c. cu litera A şi clima statului marcat. autoturisme de teren c. B b. F 2 puncte 5. pe hartă. etaj climatic. cu litera D. cu litera: a. F d.

6 puncte E. trei oraşe. 2. 3. 6 puncte E. 2. diferenţa dintre valoarea debitului în luna mai şi valoarea debitului în luna ianuarie. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. tipuri de roci. trei insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat. două luni în care valoarea debitului lunar este. 1. pe hartă. E.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera D şi relieful unităţii marcate. Precizaţi două cauze ale natalităţii reduse din ţările Europei de Est. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristicile 2 reliefului. o cauză a creşterilor de debit în luna mai. 2.Varianta 54 . precizând şi arealul unde se manifestă. precizaţi: 1. 3. 6 puncte C. gradul de fragmentare. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. o cauză a scăderii debitului mediu lunar în lunile de iarnă. precum şi luna în care se produce. orientarea culmilor şi văilor principale. climei. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. alte aspecte specifice ale reliefului. valoarea minimă a debitului mediu lunar. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. distribuţia spaţială a altitudinilor. vegetaţiei şi Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a solurilor. A. Prezentaţi un factor care determină varietatea influenţelor climatice de pe teritoriul ţării noastre. pe hartă. cu litera H. 4. tipuri genetice de relief. Precizaţi: 1. reţelei hidrografice. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . cu aproximaţie. 10 puncte D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 054 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al Mureşului. Comparaţi cadrul natural al Spaniei cu cel al Republicii Moldova precizând trei deosebiri între acestea. de 90 m3/s . Pentru Grecia. Precizaţi: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Menţionaţi două tipuri de influenţe climatice. trei zone turistice. 4 puncte B. o unitate montană.

pe hartă. cu literele B şi F.Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1.geografie Proba D. Statul marcat. A. E. 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 055 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Capitala statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 55 . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4 puncte B. cu litera C se numeşte … 3. pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Cea mai vestică capitală europeană este marcată.C. cu numerele 4 şi 15. cu litera D este străbătută de fluviul numit… 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . pe hartă. numele statelor marcate. pe hartă. cu numărul … 2.

răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. E c. pe hartă. F d. 4 puncte B. Paris d. Belgrad c. pe foaia de examen. F d. Zagreb 2 puncte D. E. străbate oraşul Bârlad d. Şisturile verzi intră în alcătuirea geologică a unităţii de relief marcată. 1 b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Oraşul marcat. C b. Sate risipite există în unitatea de relief marcată. pe hartă. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Carpaţi 2 puncte 5. pe hartă. cu litera: a. G 2 puncte 2. Sarajevo d. pe foaia de examen. Scrieţi. 6 2 puncte 3. cu litera: a. cu litera F pătrund influenţe climatice … 3. numele unităţilor de relief marcate. Pe teritoriul statelor D şi I se află Munţii: a. Apenini c. F d. În unitatea de relief marcată. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Caucaz şi relieful Alpilor Scandinavi. Precizaţi: 1. pe hartă. Roma 2 puncte 2. Londra b. Madrid c. A. pe hartă. E c. cu litera J se numeşte: a. Balcani d. pe hartă. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Râul marcat. Ministerul Educaţiei.geografie Ministerul Educaţiei. 2 c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. o cauză a valorii reduse a densităţii popualţiei în nordul statului. cu litera B s-a format în orogeneza … 2. fragmentare. este afluentul Trotuşului b. cu numărul 7 se numeşte: a. tipuri genetice de relief. 4 d. Oraşul Oradea este marcat. D c. cu numerele 10 şi 12. tipuri de roci pe care s-a format relieful. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 055 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 2. Dunăre b. Alpi b. B b. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. este amenajat hidroenergetic c. pe hartă. cu litera H este străbătut de fluviul: a. izvorăşte din Grupa Sudică a Carpaţilor Orientali 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . G 2 puncte 3. pe hartă. cu literele C şi G. Pentru FederaţiaRusă precizaţi: 1. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. altitudini. Vistula 2 puncte 4. Capitala statului marcat marcat. Scrieţi. G 2 puncte 4. o cauză care explică valorile mari ale ponderii populaţiei vârstnice. Unitatea de relief marcată. C b. Rin d. 2. Bratislava b. Scrieţi. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit … 6 puncte C. numele râurilor marcate. Oraşul marcat. Are ieşire la Marea Baltică şi la Marea Nordului statul marcat.Varianta 55 . cu litera : a. pe hartă. cu numărul: a. Loara c. Statul marcat. 6 puncte E. cu numărul 8: a.

2. modul de calcul al temperaturii medii anuale. 6 puncte E. 3.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. luna cu temperatura maximă şi valoarea acesteia. Precizaţi o cauză a valorii scăzute a PIB-ului din Bulgaria. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. două staţiuni turistice. 6 puncte C. Precizaţi: 1. cu litera C şi relieful unităţii marcată. pe hartă. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Petrol şi sare se exploatează din subsolul unităţii de relief marcată.loc. Suprafa ţa Populaţia PIB 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II Statul (km²) (nr. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 055 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A – B şi prezintă evoluţia valorilor medii ale temperaturilor aerului la staţia meteorologică Roma. 3. Calculaţi densitatea populaţiei din Austria. un factor care explică amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat.) (mld. altitudini. două porturi maritime.€) crt. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D şi prezintă valori ale PIB-ului din cadrul unor state membre ale Uniunii Europene. A. 6 puncte E. 2. cu numărul 2. Precizaţi un avantaj şi un dezavantaj ale producerii hidroenergiei comparativ cu alte modalităţi de obţinere a energiei electrice. două tipuri de culturi agricole. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . o resursă naturală. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată. trei unităţi de relief 2. Nr. pe hartă. E. 4. temperaturi medii lunare pozitive. 3. Prezentaţi: 1. Precizaţi: 1. valoare amplitudinii termice anuale. tot timpul anului. 2. un factor care a favorizat dezvoltarea industriei de cherestea în oraşele marcate.Varianta 55 . 1 Austria 83 870 8 192 880 279 2 Bulgaria 110 910 7 385 367 77 3 Germania 357 021 82 422 299 2585 4 România 238 391 21 670 000 197 5 Ungaria 93 030 9 981 334 173 Sursa: The World Factbook. cu litera: a. 4 puncte B. tipuri de relief. 2. tipuri de roci pe care s-a format relieful. estimări la nivelul anului 2006 D. Precizaţi o cauză a valorii ridicate a PIB-ului din Germania. precizaţi: 1. Pentru Bulgaria. E c. luna cu temperatura minimă şi valoarea acesteia. B b. F d. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 5. cu litera H. o cauză care determină. pe hartă cu numerele 3 şi 5. fragmentare. H 2 puncte D.

cu litera G este … 3. cu numerele 10 şi 3.Ministerul Educaţiei. 2. Scrieţi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Forma de guvernământ a statului marcat.geografie Proba D. A. pe hartă. E. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. Precizaţi: 1. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. numele statelor marcate. cu litera D se numeşte …. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 056 Harta de mai sus se referă la subiectul I A-D. 4 puncte B. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Râul Tejo străbate oraşul . Statul marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen. pe hartă. cu numărul 1 numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 56 . cu literele B şi H.capitală marcat. 2.

Bosnia şi Herţegovina d. B b. Bauxita este exploatată din unitatea de relief marcată. 6 puncte E. cu litera C şi relieful statului marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. H 2 puncte 5. Este situat în Peninsula Iutlanda statul marcat. G d. cu litera: a. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful statului marcat. cu literele E şi H. A b. Oraşele marcate. cu litera … 2. 9 d. C c. Albania b. cu litera a. B c. 6 2 puncte 3. J 2 puncte D. E 2 puncte 4. numele oraşelor marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu litera: a. B b. cu litera D. Scrieţi.Varianta 56 . Oraşul Berna este marcat. Bulgaria c. E. pe hartă. Prezentaţi două cauze care au stat la baza creşterii numărului populaţiei urbane Europei Vestice. cu numărul: a. pe hartă. cu numerele 1 şi 6. 2 b. J 2 puncte 4. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. Statul marcat. B b. Ialomiţa d. Olt 2 puncte 2. Influenţele oceanice sunt specifice unităţii de relief marcate. pe hartă. pe foaia de examen. C b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. G d. Scrieţi. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Bazinul Motru-Rovinari este situat în unitatea de relief marcată. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul: a. cu litera: a. pe hartă. cu litera: a. G d. C c. pe hartă. tipuri de roci pe care s-a format relieful. F d. cu numerele 3 şi 5 sunt străbătute de râul numit: a. Argeş b. altitudini. Unitatea de relief marcată. Oraşul marcat. pe hartă. F 2 puncte Probă scrisă Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 7 b. 5 d. Climatul temperat continental excesiv este specific statului marcat. E c. H 2 puncte 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. C c. Scrieţi. pe hartă. pe hartă. A b. tipuri genetice de relief. Precizaţi: 1. pe foaia de examen. 4 puncte B. cu numărul 1 este traversat de râul numit … 6 puncte C. pe hartă. pe hartă. Dâmboviţa c. 8 c.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. pe hartă. fragmentare. cu litera B s-a format prin … 3. 10 2 puncte 5. E d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. I d. Oraşul Varşovia este marcat. A. Serbia 2 puncte 2. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată. Viţa de vie se cultivă pe suprafeţe extinse în unitatea de relief marcată. 2. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 056 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. pe hartă. cu litera F se numeşte: a. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe foaia de examen. pe hartă. 4 c. C c.

Precizaţi: 1. precum şi luna în care se înregistrează.1. 4 puncte B. precizaţi: 1. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare. Calculaţi densitatea populaţiei din satele: Bulgaria. Precizaţi o cauză a diferenţei de densitate dintre Finlanda şi Luxemburg. două cauze care au determinat valorile scăzute ale densităţii populaţiei din Suedia. pe hartă. 2. pe hartă. 3. forma de guvernământ. 10 puncte Probă scrisă Geografie – clasa a XII-a Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D şi numărului 2 – E şi prezintă valori ale suprafeţei Subiectul II locuitorilor unor state membre ale Uniunii Europene. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. 4 puncte Ministerul Educaţiei.Varianta 56 . valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. 5. Prezentaţi două argumente pentru a ilustra faptul că unitatea de relief marcată. două luni în care valorile precipitaţiilor medii lunare depăşesc 80 mm. 6. pe hartă. Slovacia. 6 puncte E. precum şi luna în care se înregistrează. alte aspecte specifice ale reliefului. 2. distribuţia spaţială a altitudinilor. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 056 Graficul alăturat se referă la subiectul III A – B şi prezintă evoluţia valorilor medii ale precipitaţiilor la staţia meteorologică Roma. Statul Bulgaria Finlanda Luxemburg Polonia Slovacia Slovenia Suedia Suprafaţa (km²) 110 910 338 145 2 586 312 685 48 845 20 273 449 964 Populaţia (nr. tipul de climă predominant. 6 puncte C. 2. Finlanda. E. tipuri de roci. pe hartă. Precizaţi: 1. Precizaţi: 1. Luxemburg. 6 puncte E. un lac natural. A.geografie Ministerul Educaţiei. trei oraşe. o cauză a valorilor reduse ale cantităţilor medii lunare de precipitaţii din lunile iunie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.€). iulie şi august. estimări la nivelul anului 2006 D. orientarea culmilor şi văilor principale. 3. cu litera A. Nota 1: Deosebirea şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.loc) 7 385 367 5 231 372 474 413 38 536 869 5 439 448 2 010 347 9 016 596 Sursa: The World Factbook. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. două râuri sau fluvii. 4. Pentru Ungaria. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . cu litera C şi relieful unităţii marcate. cu litera E. tipuri genetice de relief. două unităţi de relief. gradul de fragmentare. valoarea ridicată a PIB-ului în Suedia (285 mld. 2. cu litera D nu este o subdiviziune a unităţii de relief marcate. 2. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare.

Capitala statului Belarus este marcată. Bazinul carbonifer Rhin – Ruhr este situat în statul marcat. 3. cu litera .geografie Proba D. A. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu.. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 057 Harta de mai sus se referă la subiectul I A-C. pe foaia de examen. cu literele C şi E. pe hartă. 2. cu numerele 2 şi 8. Insula Sardinia aparţine statului marcat. pe hartă. numele statelor marcate. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 57 ..Ministerul Educaţiei. cu numărul ... pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Precizaţi: 1. pe hartă.. 2. Scrieţi. 4 puncte B. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera . E. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. numele oraşelor-capitală marcate.

pe hartă. Aluminiul se produce în oraşul marcat. 4 d. 4 puncte B. 2. Copenhaga d. C b. 2 c. Temperaturi medii anuale mai mari de 10°C sunt specifice unităţii marcate. Bistriţa b. Bruxelles c. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Pe hartă. 1 b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 7 c. D d. numele unităţilor de relief marcate. cu numărul: a. Monaco d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Domurile gazeifere sunt prezente în unitatea de relief marcată. Precizaţi: 1. Cel mai important oraş pe care îl traversează râul marcat. pe hartă. Albania b. cu litera: a. Scrieţi. E 2 puncte 5. G c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. La graniţa dintre statele B şi F se află statul: a. D d. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Lacurile Ladoga şi Onega se află pe teritoriul statului marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu numărul 14 se numeşte: a. pe foaia de examen. cu numărul 5 este reşedinţa judeţului numit … 2. C c. San Marino 2 puncte 2. Oraşul marcat. 6 puncte E. 4 b. pe hartă. Liechtenstein c. 2. tipuri genetice de relief. cu numărul 8 se numeşte … 3. A b. pe hartă. 8 d.Varianta 57 . Cele mai importante resurse de fier există. cu litera: a. cu numărul: a. pe hartă. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 057 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A . Amsterdam b. 4 c. E. cu numărul 15 este capitala statului: a. 13 2 puncte D. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. numele râurilor marcate. Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice. fragmentare. pe hartă. Ialomiţa d.C. pe foaia de examen. 1 b. J 2 puncte 5. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. A. altitudini. Scrieţi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Andorra b. Bosnia şi Herţegovina c. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Câmpiei Europei de Est şi relieful Câmpiei Nord-Europene. pe hartă. pe foaia de examen. Vorbesc o limbă fino-ugrică locuitorii oraşului-capitală marcat. pe hartă. pe hartă. Slovacia 2 puncte 3. 5 d. pe hartă. Notaţi două state europene în care se exploatează combustibilii amintiţi la punctul anterior. 1. E 2 puncte 4. cu litera… 6 puncte C. cu litera: a. cu numerele 8 şi 9. Oraşul-capitală marcat. Datează din perioada antică oraşul marcat. A b. Slovenia d. Trotuş 2 puncte 3. pe hartă. Buzău c. C c. în unitatea de relief marcată pe hartă. Scrieţi. 5 2 puncte 2. Oraşul marcat. cu literele A şi G.geografie Ministerul Educaţiei. cu numărul: a. cu numărul 10 este marcat râul numit: a. Luxembourg 2 puncte 4. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. H d. tipuri de roci pe care s-a format relieful.

4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. două exemple de tipuri genetice de lacuri din Munţii Carpaţi. statul cu cea mai mare pondere a sectorului terţiar. o cauză care explică diversitatea tipurilor genetice de lacuri din regiunile de munte.8 23. 2.5 44.0 68. o cauză a valorilor reduse ale cantităţilor medii lunare de precipitaţii din lunile iulie. Prezentaţi: 1. 4 puncte B. 3.9 Grecia 20. 2.1 27. Precizaţi: 1. statul cu cea mai mare pondere a sectorului primar.Varianta 57 . precizaţi: 1.5 32. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare.6 Letonia 15. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . precipitaţii medii anuale. 6 puncte C. Pentru Ucraina.6 55. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 6 puncte E. 2. 3. 4.3 60. Explicaţi acest fapt. precum şi luna în care se înregistrează. două râuri sau fluvii. 2 Subiectul II Ponderea populaţiei active Statul Primar (%) Secundar (%) Terţiar (%) Bulgaria 14. două oraşe. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. etaj climatic. două tipuri de climă.7 45. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. august. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D şi E şi prezintă valori din cadrul unor state membre ale Uniunii Europene.geografie Ministerul Educaţiei. influenţă climatică.3 35. o cauză a ponderii reduse a sectorului primar în Franţa.5 Ungaria 15. 2. două resurse de subsol. E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. două unităţi de relief. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D.8 55. Precizaţi: 1. Precizaţi: 1.4 D. A. Precizaţi: 1.4 49.7 Slovenia 3. o cauză a ponderii reduse a sectorului secundar în Grecia. 2. în câte luni valorile medii depăşesc 40 mm. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 057 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia valorilor medii ale precipitaţiilor la staţia meteorologică Madrid.9 Franţa 4. Explicaţi acest fapt. vânturi. precum şi luna în care se înregistrează.5 40.2 36. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Câmpiei de Vest şi clima Câmpiei Române. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a E.0 Portugalia 11.3 39. 5.

F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. E. cu literele E şi G. 2. numele statelor marcate. cu litera H se află Munţii … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 1 . pe hartă. Are ieşire la Marea Neagră statul marcat. 4 puncte B. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 58 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 058 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. cu numerele 4 şi 10. Precizaţi: 1. pe hartă. Scrieţi. pe hartă.capitală marcate. pe hartă..Ministerul Educaţiei.capitală cu numere. cu numărul 6 este situat în Câmpia. Se acordă 10 puncte din oficiu. A. pe hartă. 3. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . În nordul statului marcat. Oraşul marcat.geografie Proba D. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera … 2. numele oraşelor .

Precizaţi: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A b. C c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe foaia de examen. cu numărul: a. 4 puncte B. D d. dispariţia sau modificarea teritoriului unor state europene. cu literele C şi H. cu litera: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 058 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A . tipuri genetice de relief. Vegetaţia de stepă şi silvostepă este specifică pe teritoriul statului marcat. D d. cu litera … 6 puncte C. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 10 d. pe hartă. cu litera: a. pe hartă. I 2 puncte 3. A. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 4 c. A b. C c. I 2 puncte D. pe hartă. Italică d. Scrieţi. pe hartă. I 2 puncte 5. 6 puncte E. H d. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Apenini şi relieful Munţilor Ural. cu numărul: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. B c. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. pe foaia de examen. Reşiţa c. 5 d. alte aspecte specifice ale reliefului. pe hartă. Insula Sardinia aparţine statului marcat. cu litera: a. 7 b. Climatul temperat-oceanic şi mediteranean este caracteristic statului marcat. Iberică c. 12 2 puncte 3. H 2 puncte 2. 2. grad de fragmentare. Grosimi mari ale stratului de loess există în unitatea de relief marcată. pe hartă.Rovinari este situat în unitatea de relief marcată. cu litera . Scrieţi. altitudini.. Oraşul marcat. pe hartă. A b. Relieful glaciar este specific unităţii de relief marcate. Statul marcat. Scandinavă 2 puncte 2. B b. tipuri de roci predominante. 2 b. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Arad b. Este o subdiviziune a Dealurilor de Vest unitatea de relief marcată. numele râurilor marcate. pe hartă. pe foaia de examen. E. 9 c. 3 c. C c. Bazinul carbonifer Motru . Prezentaţi două cauze care au condus la apariţia. 5 d. Crişul Negru este marcat. Slatina d. cu numărul 2 se numeşte: a. cu numărul: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera F este situat în Peninsula: a. Timişoara 2 puncte 4. pe hartă. pe hartă.. Balcanică b.capitală Viena este marcat. G d. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Cel mai mare combinat siderurgic este situat în oraşul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 2. cu litera … 3. 1 b. pe hartă. Scrieţi. Oraşul . 13 2 puncte 4. cu litera: a. cu numerele 9 şi 12.Varianta 58 .E.

cu litera F şi clima unităţii marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. precum şi luna în care se înregistrează. 3. Bihor b. Comparaţi cadrul natural al Austriei cu cel al Greciei. valoarea amplitudinii termice medii anuale. 2 Subiectul II Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului. un râu sau un fluviu. Precizaţi: 1. Precizaţi două cauze care au determinat creşterea numărului de locuitori în Portugalia. membre ale UE. cu litera G. modul de calcul al temperaturii medii anuale. 10 puncte D. 2. precipitaţii medii anuale. precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.524. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit: a. două unităţi de relief. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 5. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii marcate. Se dă afirmaţia: „În 1984. vânturi. precizând o asemănare şi două deosebiri. Precizaţi: 1. Sălaj 2 puncte D. A. E. cu numerele 8 şi 11. influenţă climatică. pe hartă. o cauză care să explice existenţa vegetaţiei de stepă în unitatea de relief marcată. cu litera E. Portugalia avea o populaţie de 10. două state vecine. reţelei hidrografice.008. climei. 4 puncte Ministerul Educaţiei. vegetaţiei şi solurilor. Maramureş c. etaj climatic. pe hartă. 4. 4 puncte B. 3. iar în 2000. o cauză care să explice diferenţa de debit dintre râurile marcate. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a E. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. de 10. pe hartă. precum şi luna în care se înregistrează. Pentru Ucraina. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 6 puncte C. Satu Mare d. un factor determinant al variaţiei temperaturilor medii lunare. 6.geografie Ministerul Educaţiei. 2.000 locuitori”.000 locuitori. 6 puncte E. pe hartă. 2. Precizaţi: 1. Oraşul marcat. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . un tip de climă. două resurse de subsol. pe hartă. două oraşe. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 058 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia temperaturilor medii anuale la o staţie meteorologică din Europa. 2.Varianta 58 .

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 059 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . numele statelor marcate. numele oraşelor-capitală marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 1 Subiectul I . pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. pe hartă. pe hartă.Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.geografie Proba D. Vegetaţie de tundră există în nordul statului marcat. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 59 . Fluviul Sena traversează oraşul-capitală marcată. Câmpia Padului este situată pe teritoriul statului marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A. cu litera …. 4 puncte B. 2. cu numărul … 3. pe foaia de examen. Scrieţi. 2. E. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Precizaţi: 1. cu literele A şi F. pe hartă. cu numerele 7 şi 13.C.

pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. cu litera J aparţine regiunii geografice numite: a. Oraşul marcat. Gazul metan se exploatează din unitatea marcată. pe foaia de examen. Vistula 2 puncte 4. Scrieţi. Reşiţa d.estul statului marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. E. Elba b. gresii d. Spania 2 puncte 2. pe hartă. Scrieţi. G d. numele oraşelor marcate. cu litera: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 059 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Circuri şi văi glaciare există în unitatea de relief marcată. temperaturi medii anuale. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu literele A şi H. cu numărul 6 este traversat de fluviul numit: a. Timişoara 2 puncte 2. Scrieţi. calcare c. pe hartă. Râul marcat. In nord . pe hartă. 2. cu litera: a. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. precipitaţii medii anuale. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. Tamisa d. pe hartă. Europa Nordică c. Elveţia d. pe hartă. argile b. pe hartă. amplitudine termică. Arad b. Europa Centrală b. Franţa c. C d. B c. Precizaţi: 1. Zăcăminte de minereu de fier se exploatează din subsolul statului marcat. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Iberice. Pirinei 2 puncte D. Alpi b. cu numărul 10 traversează oraşul numit: a. cu litera … 2. A b. loess 2 puncte 3. cu litera… 6 puncte C. Andorra b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera C se află Munţii: a. numele unităţilor de relief marcate. Europa Sudică d.Varianta 59 . Apenini c. I 2 puncte 3. cu numărul 8 este capitala statului numit: a. A. vânturi caracteristice. D c. Unitatea de relief marcată. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Prezentaţi două cauze care au determinat deplasări ale populaţiei cu caracter temporar sau definitiv în Europa. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.capitală marcat. 4 puncte B. Oder c. pe foaia de examen.geografie Ministerul Educaţiei. Vegetaţie alpină există în unitatea de relief marcată. cu litera … 3. Oraşul . Europa Vestică 2 puncte 5. Statul marcat. A b. cu litera E are relief petrografic pe: a. Pindului d. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă. 6 puncte E. factorii genetici ai climei. Lacul hidroenergetic Porţile de Fier I este situat în sudul unităţii de relief marcată. Deva c. cu numerele 2 şi 5.

7 b. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 5. A. Oraşul marcat. 2.752. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al Ucrainei. Italia 58.230 Sursa: The World Factbook. Harghita 5. Ţara (nr. cu litera A şi clima unităţii de relief marcate. 4 puncte B. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. un râu sau fluviu. cu numărul: a. pe hartă. 7. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului. pe hartă. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. dou mări la care areaie şire. climei.509 301. Subiectul II 10 puncte D. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Germania 82. precizaţi: 1. 6 puncte C. 11 2 puncte 2 puncte D. pe hartă. două regiuni turistice. cu litera F. precipitaţii medii anuale. Sibiu d. 2 Probă scris ă la ă Geografie – clasa XII-a 2. E. 6 puncte E. etaj climatic.Varianta 59 . Precizaţi două cauze care influenţează distribuţia inegală a populaţiei şi a oraşelor pe teritoriul Greciei.loc) (km2) crt. Pentru Italia. 1. pentru Franţa şi Italia. Precizaţi: 1. o cauză care determină repartiţia inegală a populaţiei pe teritoriul ţării noastre. două unităţi montane. 4. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: temperaturi medii anuale. 10 d. densitatea populaţiei. Precizaţi o cauză a densităţii ridicate a populaţiei în Germania. 6 puncte E. o ramură industrială care valorifică resursa menţionată mai sus.geografie Ministerul Educaţiei. estimări la nivelul anului 2006 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.422.021 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Braşov b. influenţă climatică. precizând o asemănare şi două deosebiri. Populaţia Suprafaţa Nr. Covasna c. Prezentaţi: 1. un tip de climă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 059 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. 8 c.133. un factor natural care favorizează creşterea ovinelor în Carpaţii Meridionali. Franta 62. 2. Calculaţi. Tabelul de mai jos prezintă suprafaţa şi numărul locuitorilor pentru trei state europene. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . vegetaţiei şi solurilor.136 547. reţelei hidrografice.030 2. Traversează Podişul Târnavelor râul marcat. 3. o resursă de subsol. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit: a. pe hartă. 6.299 357. vânturi.

numele oraşelor-capitală marcate. pe foaia de examen. cu litera H se numeşte . Munţii Penini se află în statul marcat. cu numerele 8 şi 14.. Se acordă 10 puncte din oficiu. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . pe hartă. 3. Statul marcat. E. Scrieţi.geografie Proba D. pe hartă.capitală cu numere.. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. A. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 060 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. cu numărul 9 este capitala statului numit … 2. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu literele C şi D.Ministerul Educaţiei. pe hartă. Oraşul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 60 . pe hartă. numele statelor marcate. pe hartă. 4 puncte B. 2. Precizaţi: 1.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. tipuri genetice de relief. 2. cu numărul 9 se numeşte … 2. 2. cu numărul 15 este capitala statului numit: a. Croaţia c. Notaţi două state europene în care industria siderurgică are o pondere însemnată. pe hartă. D d. pe hartă. F d. pe hartă. Munţii Alpi sunt situaţi în nordul statului marcat. E. 1. E d. Areale viticole importante există în unitatea de relief marcată. Fluviul Dunărea traversează capitalele marcate. Oraşul marcat. A b. pe hartă. A. Grecia d. C c. pe hartă. A b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. D d. 4 şi 13 2 puncte 5. E 2 puncte 2. pe foaia de examen. cu litera: a. cu litera: a. H 2 puncte 3. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 7 b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu numărul: a. Slovenia 2 puncte 4. 5 c. J 2 puncte 2. pe hartă. Râul marcat. cu litera: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe foaia de examen. tipuri de roci predominate. cu numărul: a. B b. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică. pe hartă. pe hartă. pe hartă. 9 2 puncte D. Curentul Atlanticului de Nord influenţează clima statului marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. C b. C c. 4 şi 7 d. B c. B b. Numeroase iazuri se găsesc în unitatea de relief marcată. 2 b. cu numerele 1 şi 6. 2 şi 4 b. Nota 1: Deosebirea şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Precizaţi o deosebire şi două asemănări între relieful Munţilor Pirinei şi relieful Munţilor Apenini. pe hartă cu numerele: a. numele unităţilor de relief marcate. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă. D c. pe hartă. Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul 2 este reşedinţa judeţului numit … 3. pe foaia de examen. pe hartă. G 2 puncte 4. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 060 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A– D. altitudini. 8 c. pe hartă.Varianta 60 . 4 puncte Ministerul Educaţiei. F d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. D d. 6 d. Albania b. cu litera … 6 puncte C. numele oraşelor marcate. pe hartă. G 2 puncte 3. Oraşul marcat. 4 puncte B. Scrieţi. Scrieţi. grad de fragmentare. 2 şi 7 c. cu litera: a.geografie Ministerul Educaţiei. Grinduri şi ostroave există în unitatea de relief marcată. D c. cu literele A şi C. cu litera: a. 12 2 puncte 5. C c. Oraşul Timişoara este traversat de râul marcat. 11 d. Minereu de fier se exploatează din unitatea de relief marcată. 6 puncte E. Precizaţi: 1. B b. Relieful vulcanic este prezent în unitatea de relief marcată. cu litera: a. Vorbesc o limbă romanică locuitorii oraşului marcat.

6. 6 puncte temp ºC 25 20 15 10 5 0 -5 1 I 2 F 3 M 4 A 5 M 6 I 7 8 I A lunile anului 9 S 10 O 11 N 12 D C. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 060 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia temperaturilor medii anuale la o staţie meteorologică din Europa. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. două resurse de subsol. etaj climatic. 7. 3. două unităţi montane. A. pe hartă. un factor care influenţează variaţia temperaturilor medii lunare. valoarea amplitudinii termice anuale. estimări la nivelul anului 2006 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 2. un stat vecin. 2.geografie Ministerul Educaţiei. un tip de climă. precum şi luna în care se înregistrează. la 57. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 5. precum şi luna în care se înregistrează. precizaţi: 1. precipitaţii medii anuale.634. Prezentaţi: 1. 2. o cauză a prezenţei terenurilor degradate în spaţiul subcarpatic şi în Depresiunea Colinară a Transilvaniei. o zonă de vegetaţie.000 locuitori.000 locuitori. 6 puncte E. modul de calcul al temperaturii medii lunare. un oraş-port. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii marcate pe hartă. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat. în 1861. o cauză care determină diversitatea resurselor de subsol din Munţii Apuseni. valoarea minimă a temperaturii medii lunare.Varianta 60 . Precizaţi: 1. Precizaţi două cauze care au determinat creşterea numărului de locuitori în Italia pentru intervalul 1861 – 2000. în 2000”. 2. vânturi. 2. Precizaţi: 1. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II 10 puncte D. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 4. Se dă tabelul: Statul Germania Grecia Suprafaţa (Km2) 357 021 131 940 Populaţia (nr. 4 puncte B. cu litera B şi clima unităţii marcate.loc) 82 422 299 10 688 058 Sursa: The World Factbook. cu litera F. influenţă climatică. 3. 6 puncte E. membru al UE. Pentru Grecia. E.182. Se dă afirmaţia: “Populaţia Italiei a crescut de la 22. Precizaţi o cauză care determină valori diferite ale densităţii populaţiei între cele două state. 4 puncte Ministerul Educaţiei. două ramuri industriale care valorifică resursele menţionate mai sus.

Capitala statului marcat. cu litera D este traversată de fluviul numit.geografie Proba D. Scrieţi... Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. 4 puncte B. pe hartă. cu literele B şi C. Precizaţi: 1. 3. 2.. pe foaia de examen.Ministerul Educaţiei. Capitala statului marcat. cu numerele 4 şi 14. cu litera F se numeşte... pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. E. numele oraşelor-capitală marcate. cu numărul. A. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 2. pe hartă.. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Varianta I . pe hartă. numele statelor marcate. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 61 . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 061 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată.

A şi G b. Carpaţi c. 4 puncte B. A b. B şi H c. G şi J 2 puncte D. cu litera: a. 6 puncte C. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Someşul Mic 2 puncte 3. F d. F 2 puncte 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat.geografie Ministerul Educaţiei. tipul climatic. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Prezentaţi două cauze ale densităţii reduse a populaţiei din spaţiul montan european. E d. C şi G d. Someşul Mare d. 3. pe hartă. cu literele: a.. 2. E c. Ministerul Educaţiei. E. pe hartă. F şi H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe foaia de examen. pe foaia de examen..Varianta 61 . pe hartă. Crişul Repede c.. vânturi. pe hartă. pe hartă. G 2 puncte 2. C c. Depozite de loess există în unitatea de relief marcată. pe hartă. 2 b. A b. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 061 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Varianta I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Râul marcat. Zăcăminte de petrol există în unităţile de relief marcate. pe hartă. Oraşul marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi: 1. B c. Extrag zăcăminte de petrol şi gaze naturale din Marea Nordului. amplitudine termică. cu numărul 4 se numeşte . B b. D şi E d.. Relief vulcanic există în unitatea de relief marcată. F d. Scrieţi. B şi C b. pe hartă. etaj climatic. Scrieţi. cu numărul 10 este traversat de râul numit: a. Oraşul Timişoara este situat în unitatea de relief marcată. J 2 puncte 5. pe hartă. pe hartă. A. numele oraşelor marcate. cu litera. 11 2 puncte 3. cu numărul: a. G 2 puncte 4. Pirinei d. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Iberice. 3 c. Rodopi 2 puncte 4. Oraşul Varşovia este marcat. A şi H c. 6 puncte E. Resurse de minereu de fier există în subsolul unităţii de relief marcată. pe foaia de examen. 2. Barcău b. A b.. cu literele A şi G. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. precipitaţii medii anuale. cu literele: a. Alpi b.. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. pe hartă. I d. cu litera . Graniţa care separă statele ale căror capitale sunt marcate. 7 d. C c. Scrieţi. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera: a. Vegetaţia de tundră este specifică statului marcat. numele unităţilor de relief marcate. statele marcate. cu numerele 3 şi 10. cu litera: a. trece prin Munţii: a. cu numerele 9 şi 11. pe hartă.

2. precizaţi: 2 1. o cauză a emigrării populaţiei din Europa de Est. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcată. un argument pentru a susţine afirmaţia: “Serbia face parte din bazinul hidrografic al Dunării”. estimări la nivelul anului 2006 2. 8 b. 4. două resurse de subsol. Precizaţi numele statului cu cea mai mare densitate a populaţiei şi un factor determinant al acesteia. 10 c.030 Germania 82. densitatea medie a populaţiei în Franţa. o cauză a predominării vegetaţiei de stepă şi silvostepă în vegetaţia Ungariei.940 Sursa: The World Factbook. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . cu litera C. pe hartă cu litera B.) (km2) Franţa 62. A. 11 d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. luna cu cel mai mic debit mediu şi valoarea acestuia. numele unei insule care aparţine acestui stat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 061 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu la o anumită staţie hidrologică. 3. Referitor la Italia. 2. Calculaţi. pe hartă. Un important centru al industriei siderurgice este în oraşul marcat. luna cu cel mai mare debit mediu şi valoarea acestuia. pe hartă.Varianta 61 .geografie Ministerul Educaţiei. 12 2 puncte D. 1. trei ramuri industriale reprezentative.136 547. 6 puncte E.752. Germania şi respectiv Grecia: Populaţia Suprafaţa Statul (nr. Precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. precipitaţii medii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. etaj climatic. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 10 puncte D. 5.loc. pe hartă. vânturi. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. cu litera E.422. două oraşe – port maritime. pe baza datelor din tabel. cu numărul: a. 3. 4 puncte B. influenţă climatică. Precizaţi: 1. 2.688.299 357. un factor care explică suprafeţele restrânse ocupate cu culturi agricole în unitatea de relief marcată. E. pe hartă cu litera A şi clima unităţii de relief marcată. 6 puncte E. Precizaţi: 1.058 131. 6 puncte C. două unităţi de relief.021 Grecia 10. Precizaţi două caracteristici ale economiei Uniunii Europene. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 2. un factor care explică numărul mare al iazurilor construite în unitatea de relief marcată.

6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII 1 Subiectul I . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 62 .Ministerul Educaţiei.. 2. cu litera I se numeşte . F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.. pe hartă. cu numerele 7 şi 10. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Capitala statului marcat.. Peninsula Crimeea aparţine statului marcat.. pe hartă. 2. pe hartă. E. Precizaţi: 1. 3. Statele ale căror capitale sunt marcate.. numele oraşelor-capitală marcate. A. Scrieţi. numele statelor marcate.capitală cu numere. pe hartă. cu literele C şi J. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu litera . pe hartă.geografie Proba D. pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4 puncte B.. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 062 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. cu numerele 5 şi 9 au ieşire directă la Marea . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .

pe hartă. pe hartă. E c. pe foaia de examen. Berlin b. Buzău d. precipitaţii medii anuale.. Polderele sunt caracteristice în statul a cărui capitală este marcată. pe hartă. Focşani 2 puncte 3.capitală marcat. pe hartă. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. cu litera: a. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 062 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. A b. Brăila c. Bacău b. etaj climatic. A b. A b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. cu litera: a.Varianta 62 . Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat pe hartă cu litera D şi clima statului marcat pe hartă cu litera E. E şi J 2 puncte 4. pe hartă. cu litera: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. vânturi. E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările vor fi prezentate comparativ şi nu separat. B c. Depozite groase de loess există în unitatea de relief marcată. 3 b. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. Precizaţi un factor care contribuie la geneza lagunelor precum şi o mare unde este prezent acest tip de ţărm. 2. Ţărmul cu lagune este caracteristic pentru o serie de mări ale Europei. F d. C c. Oraşul marcat. cu litera . E d. cu numerele 8 şi 11. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. Scrieţi. Munţii Carpaţi se desfăşoară pe teritoriul statelor marcate. cu literele A şi E. C c. pe hartă. Scrieţi. 6 puncte E. Oraşul . Scrieţi. 4 c. cu numărul: a. A. 4 puncte B. Podişul Bavariei se desfăşoară pe teritoriul statului marcat.geografie Ministerul Educaţiei. I 2 puncte 2. pe hartă. 11 2 puncte D. pe hartă. numele oraşelor marcate. cu numărul 6 se numeşte: a. 6 puncte C. cu litera: a. Depresiuni submontane există în unitatea de relief marcată. cu numărul 11 se numeşte: a. Podgoria Târnavelor este situată în unitatea de relief marcată. 7 d. F d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. I d. amplitudine termică. Viena 2 puncte 3. pe hartă. D şi J d. A şi D c. J 2 puncte 5. cu numărul 5 traversează oraşul reşedinţă de judeţ numit.. Berna c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 3.. cu literele: a. G 2 puncte 2.. Climatul mediteranean este specific statului marcat. Râul marcat.. A şi B b. 2. tip climatic. Precizaţi: 1. Oraşul marcat. pe hartă. A b. cu numărul 9 este reşedinţa judeţului. Praga d.

Referitor la Spania precizaţi: 1. A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. cu literele: a. pe hartă. 6 puncte E. etaj climatic. două resurse care au favorizat dezvoltarea industriei siderurgice în Ucraina.940 Sursa: The World Factbook. două resurse de subsol. E. Calculaţi. Precizaţi: 1. 1.geografie Ministerul Educaţiei. A şi B b. 4 puncte B. estimări la nivelul anului 2006 2.133. o cauză care a determinat construirea unui combinat siderurgic la Reşiţa. 4. vânturi. 10 puncte D. A şi G c. Precizaţi statul cu cea mai mare densitate a populaţiei şi două argumente care explică această valoare. 6IIpuncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul C. două unităţi de relief. o cauză care a determinat scăderea natalităţii în România după anul 1989. E şi F 2 puncte 5. Trotuşului 2 puncte D. 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Timişului d. numele unei insule care aparţine acestui stat.422. pe hartă cu litera G. 3.509 301.688. densitatea populaţiei din Italia. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată.Varianta 62 . 4 puncte 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .299 357. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Germania şi Grecia: Populaţia Suprafaţa Statul (nr. influenţă climatică. precipitaţii medii anuale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.058 131.230 Germania 82. Precizaţi două caracteristici ale reţelei europene de transport. 6 puncte E. pe hartă cu litera D şi clima unităţii de relief marcată. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 062 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui fluviu la o anumită staţie hidrologică. 2. 5. Precizaţi: 1. Precizaţi un argument pentru a susţine afirmaţia: “Franţa are o agricultură dezvoltată”. 4 puncte Ministerul Educaţiei. trei ramuri industriale reprezentative. B şi H d. Siretului b. pe baza datelor din tabel. două oraşe – port maritime.021 Grecia 10. 3.loc. 2. Sucevei c. Zăcăminte de hidrocarburi se extrag din subsolul unităţilor de relief marcate.) (km2) Italia 58. luna cu cel mai mic debit mediu lunar şi valoarea acestuia. două luni în care valoarea debitului mediu lunar a fost de 6000 m3/s. Râul marcat pe hartă cu numărul 3 este afluent al: a.

cu litera D se numeşte . cu numerele 2 şi 15. pe hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 3.. Precizaţi: 1. Scrieţi. A. cu numărul 6 este traversată de fluviul numit .geografie Proba D. Capitala statului marcat.Ministerul Educaţiei. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. E. numele oraşelor-capitală marcate. numele statelor marcate. Oraşul-capitală marcat.capitală cu numere. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 063 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Munţii Penini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat.. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 63 . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2. pe hartă.. pe hartă. cu literele B şi I.. cu litera . pe foaia de examen. 4 puncte B. Se acordă 10 puncte din oficiu..

pe hartă. B c. cu literele: a. Relief glaciar există în unitatea de relief marcată. F c. cu numărul: a. A. pe hartă. Precizaţi două cauze ale creşterii populaţiei urbane din Europa. Lacul de acumulare Izvorul Muntelui a fost amenajat pe râul marcat.Oradea trece şi prin oraşele marcate. contemporană c. A b. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă.. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 063 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. cu litera: a. tip climatic. 2. etaj climatic. 2 c. pe hartă. Oraşul-capitală Helsinki este marcat. pe hartă. pe hartă.. Scrieţi. pe hartă. pe hartă. Scrieţi. cu numărul 12 datează din perioada: a. numele unităţilor de relief marcate. 7 şi 10 c. socialistă 2 puncte 3. C d. 6 puncte C. pe foaia de examen. 1 b. D b. 3. D şi F d. 3 d. 4 puncte B. cu numerele: a. 14 2 puncte 2. B b. cu litera B şi clima statului. antică b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.. 13 d.. cu numărul: a. Fşi H 2 puncte 4. vânturi. cu numărul 5 traversează reşedinţa judeţului numit. cu numărul 8 este reşedinţa judeţului numit. 8 şi 10 2 puncte 5.geografie Ministerul Educaţiei. Cel mai important afluent al râului marcat pe hartă cu numărul 3 este numit. Oraşul marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 7 şi 9 b. A şi D b. B c. 7 şi 12 d. Oraşul marcat. 5 b. pe foaia de examen. pe foaia de examen. Vulcanii Etna şi Vezuviu sunt situaţi pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. amplitudine termică. cu numerele 7 şi 11. 4 2 puncte 4. cu literele C şi F. 6 puncte E. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află în statul marcat.. medievală d. Râul marcat. 2.Varianta 63 . F 2 puncte D. F 2 puncte 2. pe hartă. pe hartă. Scrieţi. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 9 d. B şi D c. marcat pe hartă. cu litera: a. D d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. D c. 8 c. pe hartă. precipitaţii medii anuale. E. Cele mai vechi roci din ţară există în unitatea marcată. Magistrala feroviară Bucureşti . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 4 c. pe hartă. A b. numele oraşelor marcate. cu litera H. Eurotunelul face legătura între ţările marcate. pe hartă. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu numărul: a. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. 10 2 puncte 3. pe hartă. F d. G d. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. Capul Roca este situat pe teritoriul statului marcat. J 2 puncte 5.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Precizaţi: 1. 1 b.

două atracţii turistice. Precizaţi: 1. 2. E.536. tipul de climă.367 38. un factor natural care favorizează dezvoltarea unor areale viticole extinse în regiunile deluroase. Referitor la Grecia. 4 puncte Ministerul Educaţiei. numele a două insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.Varianta 63 . Subiectul II Sursa: The World Factbook. numele a două unităţi de relief. Precizaţi două avantaje ale producerii energiei electrice din surse alternative.– clasa a XII-a Probă scris ă la Geografie 2. trei oraşe importante. precizaţi: 1. Precizaţi două cauze care să explice diferenţa dintre densitatea populaţiei Italiei şi densitatea populaţiei Finlandei. 2. a temperaturii medii lunare. precipitaţii medii anuale. pe hartă cu litera C şi clima unităţii de relief marcată. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 4 puncte B. Precizaţi o cauză a valorii mai căzute a densităţii populaţiei din Bulgaria. altele decât capitala.910 312. 1. pe hartă cu litera E. 2. 6 puncte E. precum şi luna în care se înregistrează. pe baza datelor din tabel. Precizaţi: 1.439. cantitatea maximă de precipitaţii înregistrată într-o lună. 2. precum şi luna în care se înregistrează. 5.448 Suprafaţa (km2) 110. Calculaţi. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. un factor care contribuie la absenţa pădurilor din zona de stepă. cu aproximaţie. 4.845 6 puncte C. etaj climatic. Ţara Bulgaria Polonia Slovacia Populaţia (nr.385. densitatea populaţiei din Polonia şi Slovacia. Precizaţi două obiective turistice din Italia. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 063 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi cantităţilor medii lunare de precipitaţii la staţia meteorologică Murmansk. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. influenţă climatică.) 7. vânturi. valoarea maximă. estimări la nivelul anului 2006 10 puncte D. Peninsula Kola. A.869 5. 2 3.685 48. comparativ cu forme clasice de energie. loc.geografie Ministerul Educaţiei. 1. 6 puncte E.

cu litera A este … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . cu numerele 11 şi 15. E. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.geografie Proba D. Precizaţi: 1. Forma de guvernământ a statului marcat. Capitala statului marcat pe hartă cu litera F se numeşte … 2. pe hartă. 4 puncte B.C. Scrieţi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Podişul interior de tip Mesetă este specific statului marcat. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. cu litera … 3. numele oraşelor-capitală marcate. A. pe hartă. pe hartă.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 64 . 2. cu literele A şi J. numele statelor marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 064 Harta de mai sus se referă la subiectul I A .

Mostiştea d. Gazul metan se extrage din unitatea de relief marcată. Podgoria Murfatlar este situată în unitatea de relief marcată. care aduce mase de aer tropical. bate în statul marcat pe hartă cu litera: a.E d. A. Oraşul capitală marcat pe hartă cu numărul 12 este traversat de fluviul: a. C c. E 2 puncte D. Ialomiţa c. E d. pe hartă. cu literele A şi E. cu litera …. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 14 2 puncte 2. 6 puncte E. numele unităţilor de relief marcate. Scrieţi. A b. fragmentare. pe foaia de examen. A b.geografie Ministerul Educaţiei. 5 c.. 4 puncte B. 2. Tamisa c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Sena d. D d. H 2 puncte 3. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Prezentaţi două cauze ale tendinţei de îmbătrânire demografică a populaţiei Europei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor Pirinei şi relieful Munţilor Alpi. Oraşul Iaşi este situat în unitatea de relief marcată. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.cu litera … 6 puncte C. Huilă se exploatează din unitatea de relief marcată. oţel d. Oraşul Praga este marcat. Nota 1: Asemănările si deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu numărul 2 se obţine: a. autoturisme c. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 064 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. J 2 puncte 3. În oraşul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Precizaţi: 1. altitudini. Este afluent al râului marcat. cu litera: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Dunăre b. Scrieţi. cu numărul: a. Influenţe climatice scandinavo-baltice pătrund în unitatea de relief marcată. tipuri de roci pe care s-a format relieful. pe hartă. E d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. D c. cu litera …… 3. pe hartă. G 2 puncte 2. vagoane 2 puncte 4. cu litera: a. B b. pe foaia de examen. pe hartă. 1 b. pe hartă. cu litera: a. I d. Vegetaţia de tundră este specifică statului marcat. Volga 2 puncte 5. pe hartă. pe hartă. pe hartă. cu numărul 7 râul: a. pe hartă. A b.Varianta 64 . D c. C c. Scrieţi. B b. I 2 puncte 4. pe foaia de examen. 2. 6 d. Vedea 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Fluviul Vistula străbate teritoriul statului marcat. Dâmboviţa b. aluminiu b. pe hartă. numele oraşelor marcate. Vântul Sirocco. B c. pe hartă. cu litera: a. cu numerele 3 şi 5. tipuri genetice de relief.

gradul de fragmentare.9 Slovenia 3. 1. Precizaţi o cauză a ponderii scăzute a populaţiei din sectorul primar. distribuţia spaţială a altitudinilor. 2. 2. Crişul Alb b. 2. din totalul populaţiei active a Bulgariei. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.5 D. două masive muntoase.3 39. cu litera B şi relieful unităţii marcate cu litera G. 2. pe hartă. alte aspecte specifice ale reliefului. valoarea minimă a temperaturi medii lunare. o lună în care valoarea temperaturii medii este de 20oC. A. Precizaţi o cauză a ponderii ridicate a populaţiei din sectorul primar. 6 puncte E. cauza pentru care fenomenul de îngheţ este aproape inexistent în regiunea în care se află situată staţia meteorologică la care s-au făcut înregistrările.2 36. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Crişul Repede d. 6 puncte E. un port important la Marea Neagră. 4. 5. 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu cea mai mică pondere a sectorului primar. 6 puncte C. 3. Precizaţi: 1. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . valoarea temperaturii medii în luna iulie. Crişul Negru c.0 Franţa 4. 4 puncte B. Mureş 2 puncte D. pe hartă. Pentru Bulgaria. Precizaţi statul european. Ponderea 2 populaţiei active Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II Statul Primar (%) Secundar (%) Terţiar (%) Bulgaria 14.1 27.0 68. două cursuri de apă. precizaţi: 1. 2.3 60. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 064 Pentru a rezolva subiectul III A şi B analizaţi graficul alăturat care reprezintă evoluţia temperaturii medii lunare la o staţie meteorologică. două puncte de frontieră prin care se realizează legătura cu România. E. Râul marcat. din totalul populaţiei active a Franţei. cu cea mai mare pondere a sectorului terţiar. Menţionaţi doi factori care determină diferenţa dintre valorile medii ale densităţii populaţiei din judeţele Caraş-Severin şi Prahova.Varianta 64 . media valorilor temperaturilor medii lunare pentru anotimpul primăvară. 3.geografie Ministerul Educaţiei. trei oraşe. orientarea culmilor şi văilor principale. cu numărul 9 se numeşte: a. tipuri genetice de relief. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D – E şi prezintă valori din cadrul unor state membre ale Uniunii Europene. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. cu cea mai mare pondere a populaţiei ocupate în sectorul primar. dintre cele trei: 1. tipuri de roci.7 46. Scrieţi pe foaia de examen: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

pe hartă. 4 puncte B. Asociaţiile vegetale de tip maquis compun vegetaţia statului iberic marcat. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. numele oraşelor-capitală marcate. cu literele B şi D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 65 .C. numele statelor marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu.geografie Proba D. cu litera … 3. E. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 065 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . pe foaia de examen. Scrieţi. pe hartă. Capitala statului marcat pe hartă cu litera I se numeşte … 2. Precizaţi: 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. A. Are ieşire la Marea Adriatică statul marcat. 2. pe hartă.Ministerul Educaţiei. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numerele 1 şi 10. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 .

cu litera: a. Grindurile sunt forme de relief specifice unităţii de relief marcată. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 4 şi 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . D d. G 2 puncte 3. cu litera … 6 puncte C. Don b. E d. fragmentare. B c. Este reşedinţa judeţului Gorj oraşul marcat. Canalul Dunăre-Marea Neagră traversează unitatea de relief marcată. pe hartă. pe foaia de examen. 3 ş i 4 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.geografie Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. Volga 2 puncte 5.Varianta 65 . cu numărul: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 065 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A. cu litera … 3. pe hartă. cu litera: a. Capitala statului marcat. pe hartă. A b. E 2 puncte D. 6 puncte E. Precizaţi doi factori care generează diferenţe între climatul temperat oceanic specific vestului Europei şi climatul temperat continental specific estului Europei. Praga d. Precizaţi: 1. 10 c. D c. A b. 5 c. Viena 2 puncte 2. A b. I 2 puncte 4. tipuri genetice de relief. B c. B c. cu numărul … 2. cu numărul 13 este traversat de râul: a. 9 b. numele unităţilor de relief marcate. 1 b. numele râurilor marcate. 2 şi 4 b. E. C d. 14 2 puncte 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. tipuri de roci pe care s-a format relieful. cu literele B şi G. C c. pe hartă. A b. Lacul glaciar Bucura s-a format în unitatea de relief marcată. Oraşul Ljubljana este marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Oraşul-capitală marcat.D. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 12 2 puncte 2. Nota 1: Asemănările si deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. A. pe hartă. Scrieţi. cu numărul: a. Fluviul Vistula străbate teritoriul statului marcat. altitudini. D d. cu numerele 9 şi 11. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor Alpi. 4 puncte B. pe hartă. cu litera: a. Bratislava b. Nipru c. pe hartă. pe hartă. pe hartă. 8 d. cu litera: a. Oraşul Alba Iulia este traversat de râul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera J se numeşte: a. pe foaia de examen. pe hartă. 2. pe harta. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Budapesta c. Bazinul carbonifer Petroşani se află în unitatea de relief marcată. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. 4 ş i 5 d. E d. H 2 puncte 5. Scrieţi. Şoseaua europeană E60 traversează oraşele: a. pe hartă. Nistru d. Întinse păduri de molid se dezvoltă în unitatea de relief marcată. pe hartă. 11 d. G 2 puncte 4. Scrieţi. A b.

F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 065 Analizaţi diagrama în coloane alăturată care prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale râului Mureş.loc) 313. 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. numele unui lac natural.491. vânturi. cu litera C şi clima unităţii de relief marcate cu litera D.E.geografie Ministerul Educaţiei. E. 4 puncte B.461 Subiectul II Sursa: The World Factbook.000 16. 5. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 10 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. A. 819 41. etaj climatic. 3. Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa şi numărul de locuitori în două ţări europene. o cauză a scăderii debitului în lunile august şi septembrie. Precizaţi: 1. luna în care valoarea debitului este de aproximativ 260 mc/s. Calculaţi densitatea populaţiei din Islanda şi Olanda. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a energiei nucleare în structura energetică a Franţei. Diagrama se referă la subiectul III A şi B. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Prezentaţi două cauze care determină tendinţa de îmbătrânire a populaţiei României. Precizaţi două cauze ale diferenţei de densitate a populaţiei dintre cele două state. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. numele unei unităţi de relief. precizaţi: 1. 6 puncte C. influenţă climatică. anul acceptării în U. 4. estimări la nivelul anului 2006 1. numele a două ape curgătoare.Varianta 65 . valoarea maximă a debitului mediu lunar. luna în care se înregistrează cea mai scăzută valoare a debitului mediu. 6 puncte E. 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. două cauze care determină valorile ridicate ale debitului la sfârşitul primăverii şi începutul verii. pe hartă. 3. o zonă de vegetaţie caracteristică. 2. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Statul Islanda Olanda Suprafaţa (km2) 102.526 2 Populaţia (nr. 2. 6 puncte E. Pentru Ungaria. numele a trei oraşe. Precizaţi: 1. precipitaţii medii anuale.

Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă.C. Statul marcat. cu litera G se numeşte … 2. cu numerele 2 şi 11. pe hartă. Scrieţi. cu numărul 1 este capitala statului numit … 3. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.geografie Proba D. numele oraşelor-capitală marcate. cu literele A şi I. Precizaţi: 1. pe hartă. Oraşul marcat.Ministerul Educaţiei. E. pe hartă. A. pe foaia de examen. Este străbătut de fluviul Tamisa oraşul-capitală marcat. cu numărul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . 4 puncte B. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 66 . numele statelor marcate. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 066 Harta de mai sus se referă la subiectul I A .

E d. Utilaj petrolier se produce în oraşul marcat. cu litera H este: a. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Reşiţa d. numele unităţilor de relief marcate. cu litera: a. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Iberice şi clima Peninsulei Scandinave. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Budapesta c. pe hartă. Timişoara 2 puncte 3.Varianta 66 . oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă. pe foaia de examen. A b. cu litera: a. Scrieţi. Berlin b. Letonia d. vânturi. pe hartă. cu litera: a. 2. Precizaţi: 1. cu literele C şi H. Capitala statul marcat. numele râurilor marcate. 6 puncte E.geografie Ministerul Educaţiei. influenţă climatică. H d. Estonia c. Oraşul marcat. temperaturi medii anuale. Arad b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera D se numeşte: a. cu litera: a. B c. 4 puncte B. H 2 puncte 2. B c. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. A b. Lituania 2 puncte 4. cu numărul … 6 puncte C. cu litera: a. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. precipitaţii medii anuale. Menţionaţi doi vulcani din sudul Europei şi explicaţi prezenţa vulcanismului activ în spaţiul geografic amintit. pe hartă. G d. Statul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. J 2 puncte D. A b. amplitudine termică. pe hartă. E 2 puncte 2. cu litera G este: a. Strâmtoarea Gibraltar este situată în partea de sud a statului marcat. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 066 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Belarus b. Viena 2 puncte 3. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul 3 se numeşte … 2. Scrieţi. Deva c. B b. Relief glaciar s-a format în unitatea de relief marcată. E d. C c. C c. A. E. D d. pe hartă. Praga d. Scrieţi. Oraşul marcat. cu numerele 7 şi 12. pe foaia de examen. A b. Influenţe climatice scandinavo-baltice sunt caracteristice unităţii de relief marcate. Munţi formaţi în orogeneza alpină se află pe teritoriul statului marcat. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. Vegetaţia de stepă ocupă suprafeţe întinse pe teritoriul statului. J 2 puncte 5. pe foaia de examen. cu numărul 5 este reşedinţa judeţului numit … 3. Cel mai mare oraş din unitatea de relief marcată. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. marcat pe hartă. C c. pe hartă.

Pentru Ucraina. 2. fragmentare. o cauză care a determinat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. migraţia populaţiei dinspre mediul urban către mediul rural. o diferenţă care există între sectorul Dunării maritime şi cel al Dunării fluviale. pe hartă. 6 puncte E. altitudini. două unităţi majore de relief. 4 puncte B. alte aspecte specifice ale reliefului. 5°C b. 4. Precizaţi: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 10°C c. Diferenţa dintre temperatura medie a lunii mai şi a lunii decembrie este de: a. lignit şi minereu de fier d. februarie c. un tip de climă. Valori ale temperaturii medii lunare de 10o C se înregistrează în luna: a. 2 6. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. luna cu valoarea medie cea mai coborâtă a temperaturii aerului şi valoarea acesteia. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Precizaţi două cauze care determină valorile scăzute ale densităţii medii a populaţiei în Peninsula Scandinavică. toamna d. pe hartă. ianuarie b. tipuri de relief. Scrieţi. bauxită şi gaze asociate b. două râuri sau fluvii. după 1990. decembrie 2 puncte 3. huilă şi gaz matan c. tipuri de roci pe care s-a format relieful. precizaţi: 1. Neamţ d. primăvara c.geografie Ministerul Educaţiei. resursa energetică pe care România o foloseşte mai puţin. luna cu valoarea medie cea mai ridicată a temperaturii aerului şi valoarea acesteia. Prezentaţi: 1. Anotimpul cu cea mai ridicată valoare a temperaturii medii a aerului este: a. vara 2 puncte 2. 15°C d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 066 Graficul de mai jos se referă la subiectul III A – B şi reprezintă evoluţia temperaturii medii lunare la Atena. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. 3.Vrancea 2 puncte 2 puncte D. cu litera D şi relieful unităţii marcate cu litera G.E la nivelul anului 2006. Bacău c. două surse de energie pe care România le valorifică mai mult. petrol şi sare 5. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 5. E.Varianta 66 . cu numărul 1 este reşedinţa judeţului: a. comparativ cu celelalte două state din tabel. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . o mare la care are acces. iarna b. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. În unitatea de relief marcată. Argeş b. cu litera E se exploatează: a. A. pe foaia de examen. Oraşul marcat. martie d. 20°C 2 puncte C. comparativ cu celelalte două state din tabel. 2. Tabelul de mai jos redă structura producţiei de energie electrică în România şi în alte state ale U. Ţara România Franţa Germania Energie nucleară (%) 9 40 13 Hidroenergie (%) 30 2 1 Cărbune (%) 40 6 24 Gaze naturale (%) 15 13 21 Petrol (%) 5 35 40 Alte surse (%) 1 4 1 Precizaţi: 1. 2. 6 puncte E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 10 puncte D. două resurse de subsol. 2. oraşul capitală.

răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Precizaţi: 1. A.geografie Proba D. numele statelor marcate.Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. Capitala statului marcat. pe hartă. 4 puncte B. Munţii tineri din statul marcat. Oraşul-capitală marcat. cu litera D s-au format în orogeneza … 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu litera G se numeşte . pe hartă. 2. pe foaia de examen. cu literele E şi J. cu numerele 10 şi 13. pe hartă.D. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 067 Harta de mai sus se referă la subiectul I A .Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 67 . E. Scrieţi. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere.… 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu numărul 8 se numeşte … 3.

pe hartă. 6 puncte E. Serbia 2 puncte 4. cu litera: a. pe hartă. Vegetaţia de stepă şi silvostepă este caracteristică în unitatea marcată. Austria b. cu litera A există: a. Irlanda c. cu numărul: a. În unitatea de relief marcată. lacuri de crov b. lacuri vulcanice d. 4 c. pe hartă. Munţii Măcinului sunt o subdiviziune a unităţii de relief marcate. Elveţia d. Unitatea de relief marcată. Precizaţi: 1. Oraşul Slobozia este marcat. cu litera I. D c. garriga se află în sudul statului marcat cu litera: a. A b. sedimentare d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A.Varianta 67 . factori genetici. E d. numele oraşelor marcate. Spania 2 puncte 3. pe hartă. 5 d. pe hartă. etaj climatic. pe hartă. lacuri hidroenergetice c. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă. 7 b. pe hartă. cu litera … 6 puncte C. Ţara a cărei capitală este marcată. 4 puncte B. pe hartă.13 2 puncte 2. cu litera F s-a format prin: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 4 c. Vegetaţia mediteraneană de tip maquis. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . A b. 2. Este notat. pe hartă. lagune 2 puncte 3. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 067 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A. pe hartă. E d. cu numerele 1 şi 2. 5 d. Bulgaria c. cu litera F statul numit: a. 8 c. cu litera: a. cu litera B şi clima statului marcat.D. Scrieţi. pe hartă. C c. C d. Scrieţi pe foaia de examen. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. pe hartă. cu numărul: a. Conuri şi cratere s-au format în unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. B b. H 2 puncte D. pe hartă. unităţi de relief cu litere. precipitaţii medii anuale.geografie Ministerul Educaţiei. vânturi. 11 d. 1 b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate comparativ şi nu separat. pe hartă. pe hartă. vulcanism 2 puncte 4. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera … 2. temperaturi medii anuale. 2 b. cutarea stratelor b. cu numărul 12 se numeşte: a. Pe hartă sunt marcate. cu numărul: a. cu literele A şi H. Munţii Balcani (Stara Planina) se află pe teritoriul statului marcat. Scrieţi pe foaia de examen. 6 2 puncte 2. D 2 puncte 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 12 2 puncte 5. Belgia b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Munţii Apuseni sunt delimitaţi spre sud de râul marcat. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. cu litera H gheţarii au creat un relief … 3. cutare si vulcanism c. Oraşul Lisabona este marcat. Norvegia d. În unitatea de relief marcată. E. Prezentaţi două cauze pentru a explica faptul că densitatea populaţiei în Europa de Vest este mai mare decât în Europa Nordică . 4 puncte Ministerul Educaţiei. numele unităţilor de relief marcate. B c.

3. E. 2. Prezentaţi două cauze ale mobilităţii teritoriale a populaţiei Europei. 2. Menţionaţi două zone de vegetaţie. Referitor la Italia. Subiectul II 6 puncte E. vânturi. 4. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. 2. numele a două unităţi de relief. Diagrama se referă la subiectul III A şi B. etaj climatic. valoarea maximă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează. În Europei se – înregistreaz ă diferenţieri 2 privind răspândirea florei şi faunei. 6 puncte C. 2. Prob ă cadrul scrisă la Geografie clasa a XII-a 1. A. precizaţi: 1. 4 puncte Probă scrisă la Subiectul III . 10 puncte D. 2. influenţe climatice. numele a două râuri sau fluvii. precipitaţii medii anuale. 5. o cauză a producerii frecvente a inundaţiilor în Câmpia de Vest. Precizaţi: 1. 4 puncte B. 6 puncte Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. trei ramuri industriale. 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi tratate comparativ şi nu separat. numele a două oraşe – port maritime. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Menţionaţi două moduri posibile de utilizare a apei din râul respectiv. 2. 3. Menţionaţi două direcţii ale mobilităţii teritoriale a populaţiei Europei. Calculaţi diferenţa dintre debitul maxim lunar şi debitul minim lunar. Prezentaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. numele unei insule mediteraneene. Cu privire la diagrama alăturată: 1. valoarea minimă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează. Precizaţi de ce debitul cel mai mare se înregistrează în intervalul de timp ce reiese din diagramă. pe hartă cu litera E şi clima unităţii de relief marcate cu litera G. o cauză care explică faptul că în Delta Dunării există densităţi reduse ale populaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.Varianta 67 . Prezentaţi două cauze ale acestor diferenţieri. E.geografie Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 067 Analizaţi diagrama în coloane de mai jos care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale debitului unui râu din Europa.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Câmpia Loarei este situată în statul marcat. numele statelor marcate. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. numele oraşelor-capitală marcate pe hartă cu numerele 2 şi 5. cu numărul 15 este traversat de râul numit … 3. pe hartă. pe hartă. E. Oraşul marcat. 2.Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 068 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 68 . cu literele E şi G. cu litera: 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. A.D. Precizaţi: 1. cu numărul 13 este capitala statului numit … 2. Oraşul-capitală marcat. 4 puncte B.Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrieţi pe foaia de examen.geografie Proba D.

2. E b. cu litera H s-a format în orogeneza … 2 puncte 2. temperaturi medii anuale. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate comparativ şi nu separat. E. Unitatea de relief marcată. F 2 puncte 4. Mediterană d. F d. pe hartă. H 2puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . C c. precipitaţii medii anuale. J 2 puncte 3. pe hartă. vânturi. Şoseaua europeană E85 traversează oraşul marcat.. Vegetaţia de stepă este bine reprezentată în statul marcat. D c. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit … 2 puncte C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. Tur 2puncte 4. A. 2 puncte 3. pe hartă. O câmpie fluvio-glaciară. Oraşul marcat. A b. 3 c. 4 puncte B. I 2 puncte D. cu litera C este străbătută de la est la vest de râul: a. pe hartă. 4 d.D. B c. cu litera: a. Viticultura ocupă suprafeţe extinse în statul marcat. Caspică c. F c. H d. pe hartă cu litera D şi clima statului marcat cu litera J. cu litera: a. 6 puncte E. Barcău b. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Crişul Repede c. 1 b. pe hartă. pe hartă. Râul marcat. Zăcăminte de petrol se găsesc în unitatea marcată. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 068 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A. D d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. numele unităţilor de relief marcate. E d. factori genetici. G d. cu numerele 2 şi 5. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera: a. pe hartă. Baltică b. A b. cu litera: a. E d. etaj climatic. cu litera: a. B c. A b. A b. pe hartă. numele oraşelor marcate. Ţara a cărei capitală este marcată. Precizaţi: 1. Scrieţi. E d. se află pe teritoriul statului marcat. 5 2puncte 2.. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. C c. Vegetaţia de silvostepă se dezvoltă în unitatea marcată. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat.Varianta 68 . amplitudine termică. D c. cu numărul 9 se numeşte . Someş d. Unitatea de relief marcată. Prezentaţi două cauze ale existenţei circurilor şi lacurilor glaciare în Alpii Scandinaviei. Scrieţi pe foaia de examen. 4 puncte Ministerul Educaţiei. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. H 2 puncte 5. pe hartă. cu numărul: a. pe hartă. cu morene glaciare.geografie Ministerul Educaţiei. H 2puncte 5. C b. cu litera: a. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. pe foaia de examen. Fluviul Volga traversează statul marcat. F 2puncte 3. A b. Scrieţi pe foaia de examen. Este o subdiviziune a Dealurilor de Vest unitatea de relief marcată. Neagră 2 puncte 2. cu literele A şi H. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera: a. pe hartă. cu numărul 10 are ieşire la Marea: a.

vânturi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. cu litera D şi clima unităţii de relief marcate. Calculaţi diferenţa dintre cantitatea maximă şi cantitatea minimă lunară a precipitaţiilor.geografie Ministerul Educaţiei. influenţe climatice. precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi tratate comparativ şi nu separat. deşi latitudinile sunt de 50-700 lat. o cauză a scăderii numerice a populaţiei României după anul 1990. numele a două unităţi majore de relief. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. climatul este blând. Diagrama se referă la subiectul III A şi B. 3. cu litera G. Explicaţi cauza prezenţei unui climat blând la această latitudine. Precizaţi două premise care determină o producţie însemnată de grâu în Franţa. Precizaţi două luni cu valori aproximativ egale ale cantităţilor medii de precipitaţii lunare. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. precipitaţii medii anuale. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. un factor natural care favorizează dezvoltarea unor areale viticole extinse în regiunile deluroase.Varianta 68 . cu amplitudini termice reduse. 6. 2. Pe ţărmul nord-vestic al Europei. Menţionaţi o activitate economică favorizată de acest climat. E. 4 puncte B. pe hartă.N. un tip de climat. 2. 4. 6 puncte C. Prezentaţi: 1.port fluviale. două oraşe . etaj climatic. numele a două râuri sau fluvii. 4 puncte Probă scrisă la Subiectul III . 6 puncte E. A. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 068 Analizaţi diagrama în coloane de mai jos care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor atmosferice la o staţie meteorologică din Europa. Pentru Germania. Precizaţi: 1. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 10 puncte 2 Subiectul II D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6puncte Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. temperaturi şi precipitaţii ce permit dezvoltarea unei vegetaţii bogate. Precizaţi modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. 3. 2. un obiectiv turistic. 1. două resurse de subsol. Numiţi două state care se află la această latitudine şi au specific acest tip de climat. pe hartă. 1. E. 2. 5.

3. cu numărul … 2. 4 puncte B. pe hartă. cu literele F şi J. numele oraşelor-capitală marcate. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 2. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Munţii Ural se află pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. A... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Precizaţi: 1.Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 69 .D. Oraşul-capitală marcat.Se acordă 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 069 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Scrieţi. pe hartă. cu numerele 2 şi 12. pe hartă.geografie Proba D. pe foaia de examen.. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere. numele statelor marcate. Vârful Mont Blanc (4807 m) se află pe teritoriul statului marcat. E. cu numărul 8 se numeşte . pe hartă.

În calcarele din unitatea de relief marcată. 2. Vegetaţia de tundră se dezvoltă pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. 6puncte E. 13 d. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. G c. B b. A b.12 c. E. cu numărul: a. cu litera: a. D d. cu numărul : a. 9 c. 6 c. pe hartă. 6 c. pe hartă. etaj climatic. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 7 b. 2 c. cu litera D s-a format relief … 2 puncte 2. pe hartă. pe hartă. pe hartă. 2 b. C c. temperaturi medii anuale. pe hartă. G d. amplitudine termică. 11 2 puncte 5. cu literele B şi E. Precizaţi: 1. 4 puncte B. pe hartă. H 2 puncte 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.. Ministerul Educaţiei. pe hartă cu litera B şi clima statului marcat cu litera C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 10 d. Oraşul Timişoara este străbătut de râul marcat. 8 c. factori genetici. 8 b. Climat temperat oceanic există pe teritoriul statului marcat. 12 2 puncte 4. Pentru Ucraina precizaţi două cauze care explică valorile reduse ale sporului natural. E d. precipitaţii medii anuale. Râul marcat. 10 d. 15 2 puncte 3. cu litera: a. C b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate comparativ şi nu separat.geografie Ministerul Educaţiei. A.E. 11 2 puncte 4. 3 d. 2 puncte 3. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. pe hartă. F c. cu numărul 1 este reşedinţa judeţului numit. J 2 puncte D.Varianta 69 . Scrieţi pe foaia de examen. Zăcăminte de aur şi argint se găsesc în unitatea de relief marcată. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Influenţa Curentului Atlanticului de Nord se manifestă pe ţărmul vestic al statului marcat. cu numărul: a. A b. pe hartă. E 2 puncte 5. 4 b. I d. pe hartă.. 12 2 puncte 2. cu litera: a. Metalurgie neferoasă se dezvoltă în oraşul marcat. cu numărul: a. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu litera: a. pe hartă. pe hartă. 7 b. Scrieţi pe foaia de examen. Insula Sardinia aparţine statului a cărui capitală este marcată.. Păduri de conifere se dezvoltă în unitatea de relief marcată. Lacul hidroenergetic Izvorul Muntelui este amenajat pe râul marcat. Scrieţi. Lacul de origine tectonică Balaton se află pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. numele oraşelor marcate. vânturi. cu numărul 11 se numeşte . cu numerele 2 şi 6. 9 d. cu numărul: a. pe hartă. D c. cu numărul: a. 1 b. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12 . 2 puncte C.unităţi de relief cu litere.. numele unităţilor de relief marcate. 6 2 puncte 3. pe foaia de examen. 11 d. pe hartă. Oraşul marcat. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 069 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A .

pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. pe hartă. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. două tipuri de climat. A. cu litera A. Precizaţi valorile temperaturilor medii din lunile martie şi octombrie. E. 2. 4 puncte B. un obiectiv turistic. etaj climatic. E. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi trei argumente pentru a susţine următoarea afirmaţie: “Prezenţa Carpaţilor. două ramuri industriale. 6puncte Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Referitor la Franţa precizaţi: 1. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 6 puncte E. Menţionaţi două argumente în sprijinul afirmaţiei: “Londra este o importantă metropolă economică şi culturală a lumii”. numele a două râuri sau fluvii. 5. 10 puncte D. Prezentaţi două argumente care susţin afirmaţia:” Unitatea de relief marcată. 4. 4 puncte Probă scrisă la Error! Reference source not found. 1. 2. a Dunării şi ieşirea la Marea Neagră favorizează legătura României cu majoritatea ţărilor europene”. valoarea maximă a temperaturii medii lunare şi luna în care se înregistrează. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 069 Analizaţi diagrama în coloane alăturată care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale temperaturilor atmosferice la o staţie meteorologică din Europa. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Subiectul III . precipitaţii medii anuale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate comparativ şi nu separat. numele a trei unităţi majore de relief. cu litera C şi clima unităţii de relief marcată cu litera G. Precizaţi: 1. 6 puncte C. cu litera E nu este o subdiviziune a unităţii de relief marcată. Diagrama se referă la subiectul III A şi B. 3. valoarea minimă a temperaturii medii lunare şi luna în care se înregistrează. 2. Calculaţi amplitudinea termică anuală. Precizaţi o lună în care temperatura medie este cuprinsă între 5 şi 10°C. vânturi.Varianta 69 .geografie Ministerul Educaţiei. influenţă climatică. 3.

Capitala Danemarcei este oraşul marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. 3.Ministerul Educaţiei.. pe hartă. 2. Are ieşire la Marea Neagră şi Marea Azov statul marcat. Scrieţi. Precizaţi: 1. cu numărul .. cu numerele 4. pe hartă. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate.geografie Proba D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . E. 2. pe hartă. A. pe foaia de examen. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. 4 puncte B... SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 070 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C.. numele statului marcat. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 9 şi 14. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 70 . cu litera I. cu litera . cu litera . Vulcani activi sunt pe teritoriul statului marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă.capitală cu numere.

Varianta 70 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Este traversat de fluviul Tamisa oraşul capitală marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 12 c. 14 d. 15 2 puncte 2. Lacul Balaton s-a format pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. F c. H d. I 2 puncte 3. Munţii Pirinei sunt situaţi la graniţa dintre statele marcate, pe hartă, cu literele: a. A şi C b. B şi D c. B şi E d. F şi H 2 puncte 4. Pădurile de conifere (taiga) au o largă extindere pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. E c. F d. G 2 puncte 5. Capitala Germaniei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 3 b. 10 c. 13 d. 14 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi relieful Italiei. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, înclinare, orientarea văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi două argumente care să evidenţieze importanţa economică a axei de navigaţie fluvială Rin - Main - Dunăre la nivelul continentului european. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 070

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 3; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii medii anuale se înregistrează în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 2. Râul care străbate Podişul Someşan este marcat, pe hartă, cu numărul ... 3. Autoturisme se produc în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Câmpia Bărăganului este străbătută de râul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 2 c. 5 d. 6 2 puncte 2. Reşedinţa judeţului Alba este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 8 c. 9 d. 10 2 puncte 3. În Depresiunea Braşov este situat oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 8 b. 10 c. 11 d. 12 2 puncte 4. Cultura cerealelor este extinsă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. E 2 puncte 5. Lacul Vidraru este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. F 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 70 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E. Nota 1: Deosebirea şi cele două asemănări se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, altitudini, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. un factor care determină varietatea resurselor naturale în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A. 2. două resurse de subsol specifice aceastei unităţi de relief. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 070 Graficul de mai sus se referă la subiectul III A – B şi reprezintă evoluţia temperaturii medii lunare la Londra. A. Precizaţi: 1. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai ridicată a temperaturii aerului; 2. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai coborâtă a temperaturii aerului; 3. valoarea temperaturii medii în luna ianuarie; 4. valoarea temperaturii medii în luna iulie. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Anotimpul în care se înregistrează temperatura minimă este: a. iarna b. primăvara c. toamna d. vara 2 puncte 2. Valori ale temperaturii medii lunare de 6o C se înregistrează în lunile: a. martie şi aprilie b. martie şi decembrie c. martie şi noiembrie d. noiembrie şi decembrie 2 puncte 3. Diferenţa dintre temperatura medie a lunii august şi temperatura medie a lunii aprilie este: a. 3°C b. 5°C c. 8°C d. 12°C 2 puncte C. Pentru Ungaria, precizaţi: 1. o unitate de relief; 2. tipul de climă specific; 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 3. două ape curgătoare şi un lac natural; 4. o zonă biogeografică specifică; 5. două resurse naturale importante în economia ţării; 6. oraşul - capitală; 7. un obiectiv turistic. D. Analizaţi datele statistice din tabelul de mai jos. Suprafaţa Populaţia Statul (km2) (mil.loc) Olanda 41.526 16.491.461 Estonia 45.226 1.324.333

Subiectul II

10 puncte PIB (mld.€) 512 26

Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

1. Calculaţi valoarea densităţii populaţiei şi valoarea PIB/loc. în cele două ţări. 2. Precizaţi o cauză a valorii mari a densităţii populaţiei în Olanda. 3. Precizaţi o cauză a valorii PIB/loc. în Estonia. 6 puncte E. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a energiei nucleare în structura energetică a Franţei. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 71 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 071

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statului marcat, pe hartă, cu literele F şi I; 2. numele oraşelor - capitală marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul Bratislava este marcat, pe hartă, cu numărul ... 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera E are ieşire la Marea ... 3. Alpii Scandinaviei se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 6 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I

Varianta 71 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Are un climat predominant mediteranean statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. F d. G 2 puncte 2. Munţii Alpi sunt localizaţi pe teritoriul statelor marcate, pe hartă, cu literele: a. D şi F b. E şi F c. E şi G d. H şi I 2 puncte 3. Stepa este o zonă de vegetaţie caracteristică statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. D c. E d. G 2 puncte 4. Vulcani activi şi gheizere se află în statul a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 4 c. 12 d. 15 2 puncte 5. Capitala Finlandei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 8 c. 10 d. 14 2 puncte D. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera D. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi cu frecvenţă ridicată, tip de climă specific. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi doi factori care determină mobilitatea teritorială a populaţiei în Europa.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

4 puncte

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 071

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 12; 2. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi B.

4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Vagoane se produc în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 2. Depresiunea Petroşani este situată în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 3. Minereuri de fier se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Podişul Sucevei este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 3 c. 5 d. 6 2 puncte 2. Reşedinţa judeţului Vrancea este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 9 c. 11 d. 12 2 puncte 3. Lacul hidroenergetic Izvorul Muntelui este situat pe râul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 4 c. 5 d. 6 2 puncte 4. Pădurea de conifere este extinsă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. F 2 puncte 5. Un important centru al metalurgiei neferoase este în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 8 b. 9 c. 11 d. 12 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 71 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera A şi clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, influenţă climatică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. o cauză care explică descreştere numerică a populaţiei României după anul 1990. 2. un factor care favorizează creşterea bovinelor în Carpaţii Orientali. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 071 Graficul alăturat se referă la subiectul III A – B şi reprezintă evoluţia temperaturii medii lunare la Atena. A. Precizaţi: 1. o lună în care se înregistrează valoarea medie cea mai ridicată a temperaturii aerului; 2. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai coborâtă a temperaturii aerului; 3. valoarea temperaturii medii în luna ianuarie; 4. valoarea temperaturii medii în luna iulie. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Anotimpul în care se înregistrează temperatura minimă este: a. iarna b. primăvara c. toamna d. vara 2 puncte 2. Valori ale temperaturii medii lunare de 10o C se înregistrează în luna: a. ianuarie b. februarie c. martie d. decembrie 2 puncte 3. Tipul de climat caracteristic pentru Atena este: a. mediteranean (subtropical) b. temperat oceanic c. temperat continental excesiv d. subpolar 2 puncte C. Pentru Bulgaria, precizaţi: 1. două unităţi majore de relief; 2. două resurse naturale importante în economia ţării; 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 3. tipul de climă specific; 4. un râu sau fluviu; 5. oraşul – capitală şi un oraş – port la Marea Neagră; 5. un punct de trecere a frontierei spre România; 6. un obiectiv turistic. D. Analizaţi datele statistice din tabelul de mai jos. Suprafaţa Populaţia PIB Statul (km2) (mil.loc) (mld.€) Austria 83.870 8.192.880 279 Ungaria 93.030 9.981.334 173
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

Subiectul II

10 puncte

1. Calculaţi valoarea densităţii populaţiei şi valoarea PIB/loc. în cele două ţări. 2. Identificaţi o cauză a valorilor densităţii populaţiei în cele două ţări. 3. Identificaţi o cauză a valorilor PIB/loc. în cele două ţări. 6 puncte E. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a hidroenergiei în structura energetică a Norvegiei. 4 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 72 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 072

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera I ; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2, 3, 8. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Vulcani activi se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 2. Are ieşire la Marea Mediterană statul marcat, pe hartă, cu litera ... 3. Este străbătut de fluviul Dunărea oraşul capitală marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

1

Subiectul I

cu litera: a. 2. cu numărul: a. cu numărul 10 este reşedinţa judeţului numit . pe hartă. 2. Scrieţi. C c.. Scrieţi. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. numele râurilor marcate. Precizaţi: 1. 5 c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 3. Fluviul Tibru străbate oraşul-capitală marcat. 8 c.. I d. E. pe hartă. 10 2 puncte 4. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Alpilor Scandinaviei. numele oraşelor marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Oraşul-capitală cu cel mai mare număr de locuitori din Europa este marcat. 6 d. cu numerele 1 şi 4. cu litera . 1 b.. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. E d. Oraşul Râmnicu Vâlcea este marcat. 6 puncte C. tipuri genetice de relief. cu numerele 9 şi 11. cu numărul : a. 7 b. J 2 puncte 3. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.. J 2 puncte 5. E c. pe hartă. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află pe teritoriul statului marcat. 8 c. pe foaia de examen. Precizaţi doi factori care explică diversitatea învelişului biopedogeografic din Europa. pe hartă. pe hartă.. pe hartă. pe hartă. 9 2 puncte D. 1 b. B b. K 2 puncte 2. 2 c. cu litera: a. pe hartă. G c. 12 2 puncte 2. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. Oraşul marcat. 7 b. pe hartă. Influenţe climatice oceanice sunt specifice unităţii de relief marcată. pe hartă. cu numărul: a. B b. 7 c. cu numărul . Din Munţii Poiana Ruscă izvorăşte râul marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 072 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E.Varianta 72 . F c. Autoturisme se fabrică în oraşul marcat. gradul de fragmentare. cu numărul: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 3 b. H d.. Gheţari montani sunt pe teritoriul statului marcat. cu numărul: a. cu litera: a. D d. tipuri de roci. orientarea culmilor şi a văilor principale. pe hartă. A b. pe foaia de examen. 4 d. D b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. alte aspecte specifice ale reliefului. 5 2 puncte 5. F d. A. pe hartă. D c. 11 d. 8 d. D b. F 2 puncte 3. cu litera: a. distribuţia spaţială a altitudinilor. Scrieţi.geografie Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei. Petrol se extrage din unitatea de relief marcată. 10 d. pe foaia de examen. Cea mai veche unitate de relief este marcată. Oraşul Alba Iulia este străbătut de râul marcat. 4 puncte B. 12 2 puncte 4. Hidroenergia are o pondere ridicată (aproape 100%) în producţia de energie electrică în statul marcat.

Varianta 72 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera F. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, altitudini, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. un factor care explică extinderea vegetaţiei de stepă şi silvostepă în partea centrală şi sudică a unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera A. 2. o cauză care determină frecvente alunecări de teren în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera E. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 072 Graficul de mai sus se referă la subiectul III A – B şi prezintă evoluţia temperaturii medii lunare la Moscova. A. Precizaţi: 1. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai ridicată a temperaturii aerului; 2. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai coborâtă a temperaturii aerului; 3. valoarea temperaturii medii în luna ianuarie; 4. valoarea temperaturii medii în luna iulie. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Anotimpul în care se înregistrează temperatura maximă este: a. iarna b. primăvara c. toamna d. vara 2 puncte 2. Valori ale temperaturii medii lunare de peste 15o C se înregistrează în lunile: a. mai, iunie şi iulie b. mai, august şi septembrie c. iunie, iulie şi august d. decembrie 2 puncte 3. Diferenţa dintre temperatura medie din luna mai şi temperatura medie din luna decembrie este de: a. 5°C b. 10°C c. 15°C d. 20°C 2 puncte C. Pentru Ucraina, precizaţi: 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1. două unităţi majore de relief; 2. două râuri importante care traversează teritoriul ţării; 3. o zonă biogeografică specifică şi un tip sau o clasă de soluri; 4. două resurse naturale şi o ramură industrială bazată pe exploatarea acestora. 5. oraşul – capitală; 10 puncte D. Analizaţi datele statistice de bază din tabelul de mai jos: Suprafaţa Populaţia PIB Statul (km2) (mil.loc.) (mld. €) Germania 357.021 82.422.299 2.585 Finlanda 338.145 5.231.372 172
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

1. Calculaţi valoarea densităţii populaţiei şi valoarea PIB/loc. în cele două ţări; 2. Identificaţi o cauză a valorilor densităţii populaţiei în Finlanda; 3. Identificaţi o cauză a valorilor PIB/loc. în cele două ţări. 6 puncte E. Precizaţi două argumente pentru a explica situarea pe primele trei locuri la producţia de ulei de măsline, la nivel mondial, a Spaniei, Italiei şi Greciei. 4 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 73 - geografie Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 073

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi I; 2. numele oraşelor – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este traversat de fluviul ... 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera J se numeşte... 3. Podişul Doneţk se află situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 6 puncte
Probă scrisă la Geografie - clasa a XII - a 1 Subiectul I

Varianta 73 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Statul care ocupă cea mai mare parte din Peninsula Iberică este marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. H 2 puncte 2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera B, este oraşul: a. Londra b. Madrid c. Paris d. Roma 2 puncte 3. Vegetaţie de tip mediteranean se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. E c. F d. G 2 puncte 4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 este capitala statului: a. Irlanda b. Islanda c. Marea Britanie d. Olanda 2 puncte 5. Statul marcat, pe hartă, cu litera G se învecinează la vest cu: a. Belarus b. Danemarca c. Finlanda d. Norvegia 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera B şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi doi factori care determină prezenţa vegetaţiei de stepă şi silvostepă din Europa de Est. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 073

Probă scrisă la Geografie - clasa a XII - a 2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi H. 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Circuri glaciare există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 2. Graniţa dintre România şi Republica Moldova, o reprezintă râul marcat, pe hartă, cu numărul... 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este reşedinţa judeţului numit ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Pe râul marcat, pe hartă, cu numărul 9 s-a construit lacul de acumulare numit: a. Izvorul Muntelui b. Siriu c. Vidra d. Vidraru 2 puncte 2. Resurse de bauxită se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. B b. C c. G d. H 2 puncte 3. Influenţe climatice scandinavo-baltice pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. D c. F d. H 2 puncte 4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte: a. Barcău b. Crişul Alb c. Crişul Negru d. Crişul Repede 2 puncte 5. Domuri gazeifere sunt specifice unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. B b. D c. E d. H 2 puncte
Probă scrisă la Geografie clasa a XII - a 1 Subiectul II

Varianta 73 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera B şi clima unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera C. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. un argument prin care să ilustraţi originalitatea (unicitatea) Mării Negre. 2. un argument prin care să susţineţi afirmaţia ”În Câmpia de Vest se produc frecvent inundaţii.” 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 073 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectele III A şi B şi reprezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a temperaturii medii lunare şi luna în care s-a înregistrat; 2. valoarea minimă a temperaturii medii lunare şi luna în care s-a înregistrat. 4 puncte B. Precizaţi: 1. lunile în care temperatura aerului are valori cuprinse între 5 – 11º C; 2. anotimpul în care temperatura aerului coboară sub 0ºC şi anotimpul în care temperatura aerului depăşeşte 13ºC; 3. modul de calcul al amplitudinii termice medii anuale. 6 puncte C. Pentru Ungaria, precizaţi: 1. numele unei unităţi de relief; 2. un tip de climă; 3. numele a două râuri şi a unui unui lac natural; 4. o zonă de vegetaţie şi un tip de sol sau o clasă de soluri; 5. o resursă naturală; 6. numele a două oraşe.
Probă scrisă la Geografie clasa a XII - a 2 Subiectul II

10 puncte

D. 1.Calculaţi, folosind datele din tabelul alăturat, densitatea populaţiei pentru Austria şi Germania; 2. Precizaţi o cauză a valorii ridicate a densităţii populaţiei din Belgia. Scrieţi rezultatele obţinute pe foaia de examen. Statul Austria Belgia Germania Suprafaţa Populaţia (km2.) ( nr. loc.) 83.870 8.192.880 30.528 10.379.067 357.021 82.422.299
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

6 puncte E. Precizaţi doi factori care determină valori mai mici ale densităţii populaţiei în Islanda comparativ cu Olanda. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a - XII - a

Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 74 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 074

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi C; 2. numele oraşelor – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 5. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este capitala statului denumit... 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera J are ieşire la Marea... 3. Elveţia se învecinează la nord cu statul marcat, pe hartă, cu litera … 6 puncte
Probă scrisă la Geografie - clasa XII - a 1 Subiectul I

Varianta 74 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Câmpia Padului se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. D d. E 2 puncte 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera G se învecinează în partea de est cu statul numit: a. Danemarca b. Finlanda c. Norvegia d. Polonia 2 puncte 3. De pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera C izvorăşte fluviul: a. Don b. Dunăre c. Rin d. Volga 2 puncte 4. Oraşul-capitală Moscova este marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 3 c. 4 d. 6 2 puncte 5. Statului marcat, pe hartă, cu litera E îi aparţine insula: a. Corsica b. Creta c. Sardinia d. Sicilia 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinaviei şi relieful Alpilor Dinarici. Nota1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea, vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. 1. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică. 2. Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 074

Probă scrisă la Geografie - clasa XII - a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A - E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi G; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 este reşedinţa judeţului numit ... 2. Râurile Bistriţa şi Someşul Mare izvorăsc din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 3. Este situat în sectorul Dunării maritime oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Munţii Bihor se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. D d. F 2 puncte 2. Oraşul Piatra Neamţ este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul : a. 7 b. 8 c. 9 d. 11 2 puncte 3. Râul Prahova este afluentul principal al râului marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 10 c. 11 d. 12 2 puncte 4. Circuri şi văi glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. H 2 puncte 5. Gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. C d. E 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a 1 Subiectul II

Varianta 74 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera G şi relieful unităţii marcate cu litera H. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief,alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. o cauză care determină diferenţa de temperatură medie anuală dintre unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi H. 2. un factor care a determinat amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 074 Diagrama alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu din Europa. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a debitului şi una dintre lunile în care se înregistrează aceasta; 2. valoarea minimă a debitului şi luna în care în care se înregistrează aceasta. 4 puncte B. Precizaţi: 1. lunile în care debitul mediu lunar are valori cuprinse între 150 – 200 m³/sec; 2. lunile în care debitul mediu lunar are valori cuprinse între 200 – 300 m³/sec; 3. modul de calcul al debitelor medii anuale ale râurilor. 6 puncte C. Pentru Republica Moldova, precizaţi: 1. numele unei unităţi de relief; 2. un tip de climă; 3. numele a două râuri; 4. o zonă de vegetaţie; 5. numele a trei oraşe; 6. numele a două puncte de frontieră cu România. 10 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a

D. 1. Calculaţi pe baza tabelului de mai jos, bilanţ ul natural al populaţiei pentru anii 1992 şi 2002; 2 2. Precizaţi o cauză care a determinat valoarea negativă a sporului natural în 2002. Anul 1977 1992 2002 Rata natalităţii (‰) 9,4 9,6 8,1 Rata mortalităţii (‰) 5,8 6,2 8,5 6 puncte

Subiectul II

E. 1. Precizaţi doi factori care au influenţat distribuţia spaţială inegală a populaţiei în regiunile europene. 2. Daţi două exemple de state din UE cu densităţi ale populaţiei de peste 300 loc./ km². 4 puncte

Probă scrisă la Geografie clasa a - XII - a

Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 75 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 075

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi C; 2. numele oraşelor – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 3. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul marcat, pe hartă, cu litera F are ieşire la Oceanul ... 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este capitala statului numit ... 3. Clima subpolară este caracteristică părţii nordice a statului marcat, pe hartă, cu litera: 6 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I

Varianta 75 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1 Oraşul Minsk este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. D c. F d. I 2 puncte 2. Zona pădurilor de amestec (conifere, foioase) sunt specifice statelor marcate, pe hartă, cu literele: a. A şi C b. B şi D c. C şi E d. E şi H 2 puncte 3. O arteră fluvială navigabilă care traversează Europa şi leagă Marea Neagră de Marea Nordului este formată din: a. Dunăre şi Rhin b. Dunăre şi Rhon c. Nipru şi Vistula d. Rhin şi Rhon2 puncte 4. Statul marcat, pe hartă, cu litera I este situat în Peninsula: a. Balcanică b. Iberică c. Italică d. Scandinavă 2 puncte 5. Insulele Sardinia şi Sicilia aparţin statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. E c. F d. H 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima Europei Sudice (Mediteraneene) şi clima Europei de Vest (Atlantice). Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. o cauză care să explice diferenţele mici de temperatură dintre vară şi iarnă din cadrul climatului temperat-oceanic. 2. o caracteristică a reţelei hidrografice din Peninsula Scandinavă. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 4 puncte Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 075

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele F şi H; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Influenţe climatice pontice sunt specifice unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera ... 2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte ... 3. Este situat în Depresiunea Braşov oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Minereu de fier şi marmură se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. F d. H 2 puncte 2. Molisolurile (cernoziomurile) sunt specifice unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. G 2 puncte 3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte: a. Bega b. Caraş c. Cerna d. Timiş 2 puncte 4. Viţa de vie se cultivă pe suprafeţe întinse în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. E 2 puncte 5. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F există: a. alunecări de teren b. circuri glaciare c. cueste d. domuri 2 puncte
Probă scrisă la Geografie clasa a XII – a 1 Subiectul II

Varianta 75 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii marcate cu litera E. Nota 1: Deosebirea şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănari şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. un factor care a determinat formarea Deltei Dunării. 2. un factor care determină densităţi reduse ale populaţiei, sub media pe ţară, în judeţul Caraş-Severin. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 075 Diagrama alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia valorilor medii ale debitelor lunare ale unui râu din Europa. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a debitului mediu şi luna în care se înregistrează această valoare; 2. valoarea minimă a debitului mediu şi luna în care se înregistrează această valoare. 4 puncte B. Precizaţi: 1. anotimpul în care se înregistrează debite medii lunare maxime; 2. anotimpul în care se înregistrează debite medii lunare minime; 3. diferenţa dintre debitul maxim şi debitul minim. 6 puncte C. Pentru Bulgaria, precizaţi: 1. numele a două unităţi de relief; 2. un tip de climă; 3. numele a două râuri; 4. o zonă de vegetaţie; 5. numele a două oraşe; 6. numele a două puncte de frontieră cu România; 10 puncte
Probă scrisă la Geografie clasa a XII – a

D. 1. Calculaţi densitatea reţelei hidrografice, pe baza următoarelor date, utilizând formula: D = L / S; lungimea totală a unui râu (L) = 1.700 km, suprafaţa bazinului hidrografic (S) = 600 km². 2. Precizaţi două argumente care susţin afirmaţia: „Dunărea este un important fluviu european”. 6 puncte

2

Subiectul II

E. Precizaţi tipul de climă de pe ţărmul sudic al Spaniei şi principalul factor care îl determină. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a

Subiectul III

cu numărul . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 076 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. cu litera .Ministerul Educaţiei.. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. Este capitala Slovaciei oraşul marcat. 2. Scrieţi. pe hartă. pe hartă. 2. numele oraşelor-capitală marcate. Capul Roca. cu litera ... A.. numele statelor marcate. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. E. Precizaţi: 1. cu literele F şi I. pe hartă. Gibraltar este teritoriu dependent de statul marcat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii... este localizat în statul marcat. 3. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu.geografie Proba D. pe hartă. 4 puncte B. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 76 . cu numerele 3 şi 7. extremitatea vestică a Europei.

pe hartă. 3 şi 5 2 puncte 2. 6 şi 7 2 puncte 4. Scrieţi. 2. Râul marcat. D c. cu litera: a. cu numerele: a. pe hartă. Cerna b. pe hartă. 1 şi 4 b. C c. Olt 2 puncte 3. Podişul Bavariei este situat în statul marcat. B b. Notaţi două state europene în care se exploatează combustibilii amintiţi la punctul anterior. Unitatea de relief marcată. pe hartă. 1 şi 4 c.. cu numerele: a. G c. cu numerele: a. altitudini. H d.monarhii constituţionale. pe hartă. Precizaţi: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Oraşul marcat. numele unităţilor de relief marcate.. oraşele marcate. cu numărul 8 se numeşte: a. A b. B b. pe hartă. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful Alpilor Scandinaviei şi relieful Alpilor Dinarici. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 6 puncte C. I 2 puncte 2. I 2 puncte 3. 10 şi 11 d. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II .Varianta 76 . pe hartă. Sunt localizate în regiunea geografică Europa Centrală. I 2 puncte 5. pe hartă. Bistriţa c. 2 şi 4 d. Gazul metan este exploatat din unitatea de relief marcată. tipuri genetice de relief. Botoşani b. pe hartă. Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice. cu numărul 3 este străbătut de râul numit . oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. B b. pe hartă. cu numărul 1 se numeşte: a. F d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. oraşele marcate.. 2. Vatra Dornei 2 puncte 4. cu numărul 11 străbate oraşul: a. 13 şi 15 2 puncte D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 5 şi 14 d. fragmentare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.geografie Ministerul Educaţiei.. C c. Cluj-Napoca d. cu numărul . 2 şi 7 c. oraşele marcate. Sunt centre ale industriei siderurgice. pe hartă. Motru d. 4 puncte B. cu litera: a. cu litera: a. Vegetaţie de tundră există în statul marcat. 3 şi 13 c. 2. D d. Este denumită „Oraşul de pe Şapte Coline” capitala statului marcat. cu litera F se numeşte . pe foaia de examen. Zalău 2 puncte 5. 1 şi 4 b. Baia Mare b. pe foaia de examen. orogeneză. Suceava d. pe foaia de examen. Scrieţi. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe hartă. E. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.. Râul marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 6 puncte E. pe hartă. Utilaj petrolier este produs în oraşul marcat. pe hartă. 1 şi 3 b. A. cu literele A şi C. Lotru c.. numele râurilor marcate. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 076 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Sunt capitale ale unor state . cu numerele 7 şi 12. cu litera: a. H d. Piatra Neamţ c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Scrieţi. 3. Oraşul marcat.

precizaţi: 1. două unităţi montane. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Pentru Germania. câţi locuitori are aglomeraţia urbanǎ de pe teritoriul Olandei. cu litera A şi relieful unităţii marcate. cu litera B reprezintă o regiune importantă de exploatare a combustibililor minerali fosili. Precizaţi două argumente prin care să susţineţi afirmaţia: „Unitatea de relief marcată.1 milioane locuitori este situatǎ în Peninsula … C. vegetaţiei şi solurilor.Varianta 76 . 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III R an st ad R ei hn -R uh r Lo nd ra M ad r id te na M ila no A 6 puncte 10 puncte . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. tipuri de roci pe care s-a format relieful. cu litera E. răspunsurile aglomeratii urbane corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numărul populaţiei din aglomeraţia urbană Londra. un tip de climat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 5. aglomeraţia urbanǎ cu aproximativ 5. două resurse naturale. 6 puncte E. două oraşe. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II D. fragmentare. pe foaia de examen. pe hartă. 4 puncte 12 milioane locuitori 10 8 6 4 2 0 B.” 4 puncte Ministerul Educaţiei. reţelei hidrografice.B şi reprezintǎ populaţia unor mari aglomeraţii urbane europene. Scrieţi. 4. Precizaţi: 1. 6 puncte E.geografie Ministerul Educaţiei. cele mai reduse valori ale populaţiei se înregistreazǎ în aglomeratia urbanǎ numitǎ … 3. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al Ungariei precizând o asemănare şi două deosebiri. 6. o mare la care are deschidere. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. altitudini. E. climei. două râuri (fluvii). Precizaţi două cauze care explică diferenţa dintre cantitatea de precipitaţii înregistrate în Ucraina faţă de cea înregistrată în Franţa. pe teritoriul Italiei este situatǎ aglomeraţia urbanǎ numitǎ … 2. 3. alte aspecte specifice ale reliefului. 2. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. tipuri de relief. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 2. pe hartă. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la caracteristicile reliefului. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 076 Graficul alǎturat se referă la subiectul III A . A.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 077 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C.. cu litera .. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Munţii Pindului sunt localizaţi în vestul statului marcat.Ministerul Educaţiei. Scrieţi.geografie Proba D.capitală marcate. pe foaia de examen. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera . E. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu literele C şi H. Este străbătut de fluviul Sena. Portul maritim Copenhaga este situat în statul marcat. pe hartă... 2. numele statelor marcate. 4 puncte B. 2. cu numărul . pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere.. cu numerele 1 şi 4. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. numele oraşelor . pe hartă. A. oraşul marcat. pe hartă. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 77 ..

3. pe foaia de examen. cu litera: a. cu literele A şi D. 8 şi 9 c.. E d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. D c. 11 şi 12 2 puncte 2.Lacul hidroenergetic Vidra s-a amenajat în unitatea de relief marcată. Insulele Baleare aparţin statului marcat. F 2 puncte D. altitudini.geografie Ministerul Educaţiei. numele unităţilor de relief marcate. ape geotermale d. tipuri de relief. pe hartă. pe hartă. 13 2 puncte 2. 9 şi 11 d. Datează din perioada antică oraşele marcate. Ţărm de tip dalmatic. Scrieţi. Scrieţi. 4 puncte B. 6 puncte C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. F d. pe hartă. cu numerele: a. cu numerele 8 şi 11. 1 şi 2 b. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 7 şi 10 d. Sunt situate în regiuni cu climat oceanic oraşele marcate.. numele râurilor marcate. cu litera: a. 12 şi 15 2 puncte 5. pe hartă. E. 4 şi 13 b. 2 şi 4 2 puncte 3. Scrieţi. cu litera . pe hartă. Este capitala unui stat – monarhie constituţională oraşul marcat. 2. A b. 1 şi 3 c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Numeroase hidrocentrale au fost amenajate pe râurile marcate. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 1 şi 5 d. pe hartă.. Prezentaţi două argumente privind necesitatea dezvoltării unui sistem de transport modern şi diversificat în statele Europei de Est. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 077 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. B c. fragmentare. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A b.Varianta 77 . pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.. cu litera G. se exloatează: a. D d. pe hartă. Resurse hidroenergetice mari şi un grad ridicat de utilizare a hidroenergiei (aproape 100%) le înregistrează statul marcat. 2. 7 şi 9 b. A. cu litera . pe foaia de examen. petrol 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II .. pe hartă. J 2 puncte 4. există în vestul statului marcat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Oraşul marcat. pe hartă. pe hartă. cu numerele: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Apenini şi relieful Munţilor Penini. cărbuni b. cu numerele: a. 7 c. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Din subsolul unităţii de relief marcate. orogeneză. 5 şi 11 c. cu numărul: a.. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii medii anuale cad în unitatea de relief marcată. cu litera: a. A b. H 2 puncte 3. 3 b. gaz metan c. cu numărul 6 este reşedinţa judeţului numit. pe hartă. B c. 8 d. 6 puncte E. Precizaţi: 1. pe foaia de examen. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.

fragmentare. două resurse ale subsolului. 4. 2. D c. Scrieţi pe foaia de examen: 1.14 Olanda 41. 2. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. estimări la nivelul anului 2006 D. 6 puncte E.Varianta 77 . un factor care influenţează debitul redus al râurilor din Podişul Dobrogei. un factor care a contribuit la creşterea densităţii populaţiei în Depresiunea Braşov. Precizaţi două cauze care influenţează valorile densităţii medii a populaţiei în regiunea geografică Europa Vestică. amplitudinea termică medie anuală. 2.379. altitudini. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. 6 puncte C. două state insulare cu recepţie de imigranţi. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa. cu litera: a.067 2 Irlanda 70.153 Sursa: The World Factbook.062. Suprafaţa Populaţia Densitatea medie a Statul (km²) (loc. A. aparţinând regiunii geografice Europa Vestică. B b. 3. D d. tipuri de roci pe care s-a format relieful. cu litera D şi relieful unităţii de relief marcate cu litera F. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. B b. 1 339.528 10. două tipuri de climă. două porturi maritime. tipuri de relief. Nr.99 Belgia 30. 6 puncte E. Diagrama se referă la subiectul III A .820 60. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Cele mai mari altitudini există în unitatea de relief marcată. două unităţi de relief. două ramuri industriale care valorifică resursele subsolului menţionate mai sus.235 57. Precizaţi: 1. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. 3. două cauze ale diferenţei dintre valorile densităţii medii a populaţiei din statele Olanda şi Irlanda.B. Influenţe climatice submediteraneene există în unitatea de relief marcată.461 4 247. cu litera: a.57 Regatul Unit 244.609. 2.280 4. 4 puncte B.80 3 397. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. H 2 puncte 5. pe hartă. Menţionaţi: 1. Precizaţi: 1. F 2 puncte D. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful unităţii de relief marcate.491. precum şi luna în care se înregistrează. 2. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. alte aspecte specifice ale reliefului. precizaţi: 1.) populaţiei (loc/km²) crt.geografie Ministerul Educaţiei.526 16. popula ţiei unor state 2 ţia şi densitatea medie a popula Subiectul II membre ale Uniunii Europene. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 077 Analizaţi diagrama în coloane care prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare în oraşul Belgrad. treapta majoră de relief în care este situat oraşul. 5. precum şi luna în care se înregistrează. Pentru Spania. diferenţa dintre temperaturile medii din lunile august şi februarie. C c. Tabelul se referă la subiectul III D – E. pe hartă. E d. E.

Lacurile glaciare Ladoga şi Onega sunt situate în statul marcat. 4 puncte B. cu literele C şi J. pe foaia de examen.. pe hartă. Precizaţi: 1. cu litera . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. Capitala Uniunii Europene şi Sediul NATO se află în oraşul marcat. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 3. cu numărul . Scrieţi. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . E. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu numerele 4 şi 9 sunt situate în zona de climă temperat . numele oraşelor-capitală marcate. 2. numele statelor marcate.. pe hartă.geografie Proba D..Ministerul Educaţiei. Oraşele marcate. A. cu numerele 10 şi 14. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 78 . pe hartă... pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 078 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C.. Se acordă 10 puncte din oficiu.

J 2 puncte 5. H d. Bazinul carbonifer Silezia Superioară este localizat în statul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A b. D c.” 4 puncte Ministerul Educaţiei. fragmentare. 2. E. numele râurilor marcate. Precizaţi: 1. Este capitala unui stat . cu litera . Scrieţi. Resurse de huilă există în unitatea de relief marcată. cu numărul: a. Oraşele marcate. pe hartă. H 2 puncte 2. D d. Insula Sardinia aparţine statului marcat. cu numărul: a. E d. B b. Locomotive şi autoturisme se produc în oraşul marcat. Influenţe climatice scandinavo . Oraşul-port Rotterdam se află în statul marcat. Hunedoara d. F 2 puncte 3. Scrieţi.. 5 d. 7 şi 11 b. orogeneză. pe hartă. 3 b. A b. 11 şi 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Oraşul marcat. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu numerele 7 şi 9. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 078 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat.Ana este situat în unitatea de relief marcată. pe hartă.monarhie constituţională oraşul marcat. pe hartă. Precizaţi trei asemănări între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Pirinei. cu litera: a. pe foaia de examen. B b. H 2 puncte 3. pe hartă. A. pe hartă. C c. cu literele C şi F.Varianta 78 . D c. 6 puncte C. Prezentaţi două argumente prin care să susţineţi afirmaţia: „Londra este unul din cele mai mari noduri de transport de pe Glob. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Sibiu 2 puncte 2. tipuri de roci pe care s-a format relieful. cu litera: a.. cu numerele 2 şi 3 sunt străbătute de râul . D c. Alba b. cu numărul . Este centru al industriei aluminiului oraşul marcat. altitudini. tipuri de relief. J 2 puncte D. cu numărul 5 este reşedinţa judeţului numit: a. Lacul vulcanic Sf. 15 2 puncte 4. D c. 2.baltice sunt caracteristice unităţii marcate. pe hartă. 4 puncte B. F d. A b. H 2 puncte 4. cu litera: a.geografie Ministerul Educaţiei. 3. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 6 2 puncte 5. 7 c. pe hartă. pe hartă. A b. 2 c. 10 şi 12 d. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. I d. Scrieţi. E d. râurile marcate. 6 puncte E. pe hartă cu numerele: a. Arad c. 1 b. pe foaia de examen. pe hartă. pe hartă. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.... 11 d.. Vegetaţia arbustivă de tip maquis apare în statul marcat. B c. cu litera: a. pe hartă. pe hartă. Prezintă numeroase amenajări hidroenergetice. 8 şi 10 c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. numele unităţilor de relief marcate.

4 puncte Ministerul Educaţiei. precum şi luna în care se înregistrează. treapta majoră de relief în care este situat oraşul. 2. altitudini.Varianta 78 . A.59 Bulgaria 110. 4 puncte B.021 82. 7. o cauză care explică diferenţa dintre cantităţile de precipitaţii medii anuale ce cad în unităţile de relief marcate.439. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 6 puncte E. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu literele C şi F. precum şi luna în care se înregistrează.geografie Ministerul Educaţiei.455 129. Precizaţi două cauze care determină valorile densităţii medii a populaţiei în regiunea geografică Europa Centrală. pe hartă. trei resurse ale subsolului. 10. tipuri de relief. 3. E. valoarea minimă a temperaturii medii lunare.299 230.385. două state reprezentative din punct de vedere al numărului de emigranţi. 6 puncte C. Diagrama se referă la subiectul III A-B. populaţia şi densitatea medie a populaţiei unor state membre ale Uniunii Europene.866 3. 21.845 Sursa: The World Factbook. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.391 5. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D – E şi cuprinde suprafaţa. o cauză care explică dezvoltarea industriei chimice în oraşul marcat. Suprafaţa Populaţia Densitatea medie a Statul (km²) (nr. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord. două regiuni turistice. 1. Precizaţi: 1. 5. Scrieţi pe foaia de examen: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. cu numărul 3. 2.) populaţiei (loc/km²) crt. Precizaţi: 1. diferenţa dintre temperatura medie din luna februarie şi temperatura medie din luna august. 3. 357.670.000 90. amplitudinea termică medie anuală. ă la Geografie – clasa a XII-a Nr.78 Cehia 78.86 Germania 4.36 Slovacia 48. două cauze ale diferenţei dintre valorile densităţii medii a populaţiei din statele Germania şi România.loc. pe hartă. 6 puncte E.910 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 078 Analizaţi diagrama în coloane care prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare în oraşul Budapesta. 2. pe hartă.448 111. două porturi maritime.90 România 238. cu litera B şi relieful unităţii marcate cu litera E. 2. 4.367 66.235. precizaţi: 1. tipuri de roci pe care s-a format relieful. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. Precizaţi: 1. alte aspecte specifice ale reliefului.422. estimări la nivelul anului 2006 D. trei ramuri industriale care valorifică resursele subsolului menţionate mai sus. fragmentare. aparţinând regiunii geografice Europa 2 Probă scris Subiectul II Central ă.

geografie Proba D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu literele 5 şi 9.Ministerul Educaţiei. pe hartă. cu numărul … 3. Sediul Comisiei Europene se află în oraşul marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 079 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . numele statelor marcate. numele oraşelor-capitală marcate. A. Oraşul Skopje este marcat. 2. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu literele D şi I. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 4 puncte B. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu numărul … 2. pe hartă.C. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen. pe hartă. Scrieţi. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 79 . Fluviul Pad (Po) curge pe teritoriul statului marcat. pe hartă. Precizaţi: 1.

pe hartă. 4 c. A b. pe hartă. pe hartă. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Minsk d. cu litera … 2. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. numele unităţilor de relief marcate. C c. 2. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Scrieţi. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 079 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul lI A – E. Are ieşire la Marea Baltică statul marcat. tipuri genetice de relief. Someşul Mare b. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Caucaz. Statul cu cea mai mică suprafaţă din Europa este o enclavă situată în statul marcat. gradul de fragmentare. Kiev c. pe hartă. Precizaţi două argumente care să susţină această afirmaţie. cu numărul 6 se numeşte: a. cu literele B şi G. protestantă 2 puncte D. A b. „Relieful Europei s-a format în perioade geologice diferite”. 4 puncte B. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Târnava Mică 2 puncte 2. Precizaţi: 1. D d. alte aspecte specifice ale reliefului. cu numărul … 3. E 2 puncte 5. Lacul Vidra se află situat în unitatea de relief notată pe hartă cu litera: a. 3 b. 6 puncte E. distribuţia spaţială a altitudinilor. A b. orientarea culmilor şi a văilor principale. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Someşul Mic c. Râul marcat. pe hartă. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Scrieţi. C d. catolică b. G d. C c. cu litera A se numeşte: a. Chişinău b. A. S-au format în timpul orogenezei caledonice munţii din statul marcat. pe hartă. Târnava Mare d. E. islamică d. pe hartă. B c.Varianta 79 . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Aparţine bazinului hidrografic al Prutului râul marcat. H 2 puncte 3. cu numărul 11 este de religie: a. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Scrieţi. E 2 puncte 3. Râurile marcate pe hartă cu numerele 5 şi 6 îşi au izvoarele în Grupa Munţilor … 6 puncte C. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. D c. G 2 puncte 2. F d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe foaia de examen. cu litera: a. cu numerele 7 şi 10. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. Varşovia 2 puncte 4. pe foaia de examen. Traversează o depresiune de tip „golf” râul notat pe hartă cu numărul: a. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe foaia de examen. pe hartă. Unitatea de podiş formată în timpul orogenezei alpine este marcată. Cea mai mare parte a populaţiei din statul a cărui capitală este oraşul marcat. ortodoxă c. numele oraşelor marcate. Capitala statul marcat. B b. 5 d. pe hartă.

Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a hidroenergiei în structura energetică a Norvegiei. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 10 puncte Subiectul II D. două luni în care temperatura medie are valori cuprinse între 0 şi 5°C. precizaţi: 1. un factor de favorabilitate în dezvoltarea economică a oraşului marcat. 6 puncte E. pe hartă. cu numărul 7.Varianta 79 . 5. cu D. Domuri gazeifere se găsesc în unitatea de relief marcată. Precizaţi: 1. pe hartǎ. Sibiu 5. două oraşe .port maritime. E. emigrării populaţiei din Europa de Est. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. două ramuri industriale. B c. pe hartǎ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. 2. 3. 2. 2. 2. 3. Buzău c. pe hartă. diferenţelor privind numărul locuitorilor între Europa de Nord şi Europa de Vest. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 079 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectele III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. etaj climatic. 4 puncte B. Prezentaţi: 1. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. A. precum şi luna în care se înregistrează. cu litera E. un factor care favorizează creşterea bovinelor în unitatea de relief marcată.geografie Ministerul Educaţiei. cu C şi clima unitaţii de relief marcate. cu numărul 11 este reşedinţa judeţului numit: a. cu litera: a. amplitudinea medie anuală (diferenţa dintre valorile extreme ale temperaturii în cursul anului). 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Pentru Franţa. două caracteristici ale climei. valoarea temperaturii medii din lunile februarie şi octombrie. Precizaţi: 1. pe hartă. 4. două caracteristici ale reliefului. numărului mai mare de locuitori în Europa Centrală. două resurse de subsol. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. D 2 puncte 2 puncte D. 6 puncte C. Precizaţi câte o cauză a: 1. 6 puncte E. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. influenţă climatică. C d. Braşov b. A b. precipitaţii medii anuale. cea mai mică valoare a temperaturii medii lunare. cea mai mare valoare a temperaturii medii lunare. Oraşul marcat. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. precum şi luna în care se înregistrează. vânturi. Covasna d. 2.

cu literele C şi … 2. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere.geografie Proba D. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. A. Oraşul-capitală marcat. pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu litera A şi F. Precizaţi: 1.C. Alpii Dinarici se desfăşoară şi pe teritoriul statului marcat. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 80 .Ministerul Educaţiei. cu numerele 1 şi 7. Scrieţi. cu numărul 5 se numeşte … 3. numele statelor marcate. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 080 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . pe hartă. 4 puncte B. Din fostul stat Cehoslovacia au făcut parte statele actuale marcate. 2. pe hartă. E. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

cu litera: a. cu litera: a. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: precipitaţii medii anuale. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 4 puncte 1. B b. râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. pe foaia de examen. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între clima Europei Vestice şi clima Europei Estice. Este situat în Peninsula Balcanică. Un important combinat siderurgic este situat în oraşul notat pe hartă cu numărul: a. Scrieţi. 15 2 puncte 5. I 2 puncte 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. pe foaia de examen. 12 2 puncte 3. Scrieţi. temperatura medie anuală. D c. cu litera … 6 puncte C. cu litera: a. pe hartă. cu numerele 8 şi 10. 6 puncte E. pe hartă. pe hartă. vânturi. Cerealele ocupă suprafeţe extinse în unitatea de relief marcată. A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. Oraşul . numele râurilor marcate. pe hartă. cu litera: a. 2. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 4 puncte B. Oraşul Alexandria este situat în unitatea de relief marcată. I 2 puncte 4. F c. A b. G c.11 d. amplitudine termică. gaze naturale) este marcată. I d. J 2 puncte 3. H d. F b. B c. 12 d.capitală Berna este marcat. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. F d. pe hartă. cu litera: a. 9 b. 2 b. C b. pe hartă. G d. o mare parte din teritoriul statului marcat. G 2 puncte 5. A b. Lacul hidroenergetic Vidra se află situat în unitatea notată pe hartă cu litera: a. 10 c. cu numerele 1 şi 2. pe hartă. E. Cea mai veche unitate de relief este marcată. cu litera: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Alpii Dinarici se află în statul marcat. cu numărul: a. cu litera C se numeşte … 3. numele oraşelor marcate. 6 c. G d. C d. E c. J 2 puncte D.geografie Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. G 2 puncte 2. cu litera : a. cu litera … 2. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Munţii Rodnei se află în unitatea de relief marcată. pe hartă. F d. Prezentaţi două caracteristici ale reliefului Câmpiei Europei de Est. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 080 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul lI A – D. E b. A b. F 2 puncte 4. B c. pe hartă. B c. F c. Unitatea de relief marcată.Varianta 80 . A b. Precizaţi: 1. Scrieţi. E d. Vegetaţia de taiga (pădure de conifere) şi tundra sunt specifice statului marcat. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Unitatea subcarpatică cu importante resurse energetice (petrol.

) Franţa în perioada 1861-1992. două centre urbane. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 080 Analizaţi tabelul alăturat care prezintă populaţia Franţei pe medii rezidenţiale şi se referă la subiectul III A .823. etaj climatic. 4. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: temparaturi medii anuale. ponderea populaţiei urbane în 1992. 1968 35 15 6 puncte 1982 40 14 1990 42 15 1992 45 14 C. 10 puncte D. E.964 Populaţia (nr. Precizaţi două cauze ale creşterii populaţiei urbane din (mil. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. loc. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. influenţă climatică.) (mil. 1946 22 18 2. Prezentaţi doi factori care influenţează debitul râurilor din România. loc. două resurse de subsol. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .) 47. 6 puncte E. un tip de climă. vânturi.B. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Se dă următorul tabel: Ţara Suedia Anul 2006 Suprafaţa ( km² ) 2 603. cu litera F şi clima unităţii marcate cu litera H. Prezentaţi două argumente care să demonstreze faptul că Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord dispune de un important potenţial turistic. 5.000 Probă scrisă la Geografie –Ucraina clasa a XII-a 2006 Subiectul II 1. 2.000 8. 3. precizaţi: 1.geografie Ministerul Educaţiei. ponderea populaţiei rurale în anul 1921. pe foaia de examen. două râuri şi un lac natural.700 449. precipitaţii medii anuale. 2.300. Pentru Italia. pe hartă.Varianta 80 . Precizaţi două cauze ale diferenţelor care apar între valorile densităţii medii a populaţiei calculate pentru cele două ţări europene. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. loc. valoarea densităţii medii a populaţiei pentru Suedia şi Ucraina. două unităţi de relief. 1861 11 26 4 puncte 1911 12 22 1921 13 21 B. 6 puncte E. populaţia totală din Franţa în anii 1946 şi 1990. Calculaţi. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. Populaţia Populaţia Anul urbană rurală A. 1954 24 18 3. Pe baza datelor din tabelul alăturat calculaţi: 1931 20 20 1.

2. cu litera G se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 81 .geografie Proba D. pe hartă. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. E. Precizaţi: 1. pe hartă. Cel mai mic stat din Europa este o enclavă pe teritoriul statului marcat. Capitala statului marcat. cu numărul 2 se numeşte … 2. cu literele B şi C. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 081 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Oraşul-capitală marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen. pe hartă. cu litera … 3. A. 4 puncte B. numele oraşelor marcate. numele statelor marcate. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă.Ministerul Educaţiei. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere. Scrieţi. cu numerele 9 şi 10.

litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. E c. pe foaia de examen. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12 . F d. Tallinn c. În unitatea de relief marcată. Capitala statului marcat. Oraşul marcat. Giurgeu b. pe hartă.… 6 puncte C. orientarea culmilor şi a văilor principale.geografie Ministerul Educaţiei. Penini d. Petroşani 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu numărul 4 străbate Depresiunea: a. cu numărul 12 este străbătut de: a. fino-ugrice b. Varşovia d. cu litera … 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Precizaţi doi factori care favorizează un mare flux turistic spre Italia. slave 2 puncte D. pe hartă. Buzău b. pe hartă. Ialomiţa c. pe hartă. cu litera F se află Munţii: a. latine d. H d. pe hartă. pe foaia de examen. cu numărul 11 se numeşte . Au orientare predominant NV-SE culmile munţilor din unitatea de relief marcată. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 081 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul lI A – C şi E. 4 puncte B. germanice c. Scrieţi. Pe teritoriul statului marcat. J 2 puncte 5. distribuţia spaţială a altitudinilor. pe hartă. cu litera F face parte din familia limbilor: a. cu litera: a.alte aspecte specifice ale reliefului . Scrieţi. Apenini c. Fluviul Tibru traversează capitala statului marcat. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor Ural. A b. Scrieţi. cu litera: a. Precizaţi: 1. pe hartă. 2. numele râurilor marcate.Varianta 81 . cu literele A şi C. Limba vorbită de populaţia statului marcat. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Alpi b. Olt 2 puncte 3. Relief carstic diversificat este specific în unitatea de relief marcată. tipuri de roci pe care s-a format relieful. pe hartă. 6 puncte E. pe foaia de examen. B b. Jiu d. Pirinei 2 puncte 3. cu litera D se resimt influenţe climatice… 3. Riga b. pe hartă. cu litera: a. D c. H 2 puncte 2. cu litera H este: a. pe hartă. Loviştei c. pe hartă. Maramureş d. J 2 puncte 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 4 puncte Ministerul Educaţiei. I d. tipuri genetice de relief. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu numerele 2 şi 5. D c. pe hartă. Cel mai mare port maritim al Europei este situat în statul marcat. E. A. numele unităţilor de relief marcate. Râul marcat. Vilnius 2 puncte 2. gradul de fragmentare. B b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Oraşul-port fluvial marcat.

Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Podişului Getic şi relieful Depresiunii Colinare a Transilvaniei. F d. două caracteristici ale agriculturii. alte aspecte specifice ale reliefului.loc. 2. tipuri de roci pe care s-a format relieful. gradul de fragmentare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. două râuri sau fluvii. Prezentaţi o cauză a densităţii reduse a populaţiei în Islanda.372 1.. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 081 Analizaţi diagrama alăturată care prezintă numărul locuitorilor din ţări europene şi se referă la subiectele III A . pe hartă. 6 puncte C.. 5 2 puncte 5.Varianta 81 . înclinare. diferenţa dintre numărul de locuitori din Germania şi România.B. 4. 3 c.994 338. Se dă următorul tabel: Ţara Islanda Bulgaria Finlanda Suprafaţa (km²) 103.145 Populaţia (nr. Străbate o câmpie de subsidenţă râul marcat. 6 puncte E. 2 b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 d. distribuţia spaţială a altitudinilor. Precizaţi: 1. 3. Pentru Franţa. H 2 puncte D. oraşul unde se află sediul Parlamentului European. cu litera G .) 294. E c.231. 2. Vegetaţia alpină este bine reprezentată în unitatea de relief marcată. cel mai populat stat european şi numărul de locuitori din acest stat. două state din Europa Vestică cu o populaţie ce depăşeşte 60 mil. trei resurse de subsol. Precizaţi două cauze ale valorii negative a bilanţului migratoriu în ţările Europei de Est. A. cu numărul: a. pe hartă. cele mai reduse valori ale numărului de locuitori şi statul în care se înregistrează.loc. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 10 puncte D. 5. tipuri genetice de relief. Calculaţi densitatea medie a populaţiei Bulgariei şi Finlandei. 6 puncte E. cu litera F. pe hartă.819 110. un factor care favorizează creşterea în număr mare a ovinelor în unitatea de relief marcată.518.000 5. precizaţi: 1. Precizaţi: 1. un factor care a determinat construirea unui număr mare de iazuri şi heleştee în unitatea de relief marcată. Precizaţi: 1. E. 2. C b. două porturi maritime. două state din Europa Sudică cu o populaţie ce depăşeşte 40 mil. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 2. 3. 4 puncte 4 B. pe hartă.loc.000 7. 2.

pe hartă. cu numărul 9 … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . numele statelor marcate.Ministerul Educaţiei. Forma de guvernământ a statului în care se află oraşul-capitală marcat.. cu numerele 7 şi 8. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Precizaţi: 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu litera . pe foaia de examen. pe harta. Vulcani activi sunt pe teritoriul ţării marcate. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 082 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. pe hartă. A. 4 puncte B.geografie Proba D. E. Scrieţi. Statul marcat.capitală cu numere. Se acordă 10 puncte din oficiu. numele oraşelor-capitală marcate.E. cu literele C şi E.. 3. cu litera F se numeşte … 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 82 .

Scrieţi. C b. Călmăţui c. 3 b. 6 puncte E. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Oraşul marcat. C b. pe foaia de examen. cu litera G şi clima statului marcat. pe hartă. vânturi. H 2 puncte 4. 4 b. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Prahova 2 puncte 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numărul 3 este reşedinţa judeţului … 2. cu litera B. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Bârlad b. pe foaia de examen. Este traversat de fluviul Vistula oraşul-capitală marcat. Ucraina 2 puncte 5. temperaturi medii anuale. 9 2 puncte D. 7 d. factori ce influenţează clima. cu litera: a. F d. pe hartă. Râul marcat. 4 puncte B. Scrieţi. 2. D c. Statul marcat.geografie Ministerul Educaţiei. E. pe foaia de examen. pe hartă. pe hartă. pe hartă. Importante zăcăminte de minereuri de fier şi marmură se exploatează din unitatea de relief marcată. cu litera… 3. cu litera: a. Siret 2 puncte 2. A. numele oraşelor marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul 6 este străbătut de râul: a. Moldova c. pe hartă. 10 2 puncte 2. F d. pe hartă. Estonia b. 5 c. Oraşul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Scrieţi. Lituania d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. pe hartă. Fluviul Nipru traversează statul a cărui capitală este oraşul marcat. pe hartă.Varianta 82 . 5 c. pe hartă. pe hartă. 5 c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. precipitaţii medii anuale. cu numărul: a. amplitudine termică. Precizaţi două cauze care să explice valorile mici ale densităţii populaţiei din statul marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 082 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. cu numărul: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. Este o monarhie statul marcat. numele unităţilor de relief marcate. Prut d. cu litera D se numeşte: a. pe hartă. cu numărul 8 se numeşte: a. 3 b. 7 d. Letonia c. Dâmboviţa d. Influenţe climatice pontice se resimt în unitatea de relief marcată. cu litera… 6 puncte C. E c. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. 8 d. pe hartă. cu numerele 2 şi 4. cu numărul: a. cu literele F şi H. Precizaţi: 1. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 8 2 puncte 3. Argeş b. Cel mai important bazin de exploatare a lignitului este situat în unitatea de relief marcată. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera A. Oraşul San Marino este marcat.

o zonă de vegetaţie. 6. Olanda 16. Precizaţi statul cu cea mai mare densitate a populaţiei. 6 puncte C. 6 puncte E. 1. A.o mare varietate a reliefului”.021 3. 3. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Populaţia Suprafaţa Ţara (nr. 1. A b. C c.) (km2) crt. Precizaţi: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera: a. amplitudinea termică medie anuală. temperatura maximă. Precizaţi un argument pentru a susţine afirmaţia: “Franţa se caracterizează printr .526 2. 4. orientarea culmilor şi văilor principale. Nr. F d. un factor care determină densităţi mari ale populaţiei în judeţul Prahova. G 2 puncte 2 puncte D. cu doar 1% din populaţia activă”.Varianta 82 . distribuţia spaţială a altitudinilor. B b. Germania 82. 6 puncte E. două resurse naturale.299 357. Portugalia 10. pe hartă. o cauză a varietăţii influenţelor climatice de pe teritoriul ţării noastre. în statul respectiv. o de relief 2 Probă scris ă unitate la Geografie – clasa a XII-a 2. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe baza datelor din tabel. Menţionaţi o cauză a valorilor mari ale densităţii populaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. 5.491. gradul de fragmentare. un timp de climă. diferenţa dintre cantităţile medii de precipitaţii înregistrate în lunile mai şi decembrie. 7. Precizaţi două argumente pentru a susţine afirmaţia: “Agricultura britanică produce 60% din necesarul de hrană al ţării. numele unei insule sau a unui arhipelag care aparţine acestui stat. C d.geografie Ministerul Educaţiei. densitatea populaţiei din statele respective. Vegetaţie alpină se dezvoltă în unitatea de relief marcată.422.391 2. cu litera: a. Subiectul II 10 puncte D. 4 puncte B. Precizaţi două cauze care au condus la defrişările masive ale suprafeţelor de pădure din ţările Europei Sudice. 2. alte aspecte specifice ale reliefului. două ramuri industriale care prelucrează resursele locale. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 082 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa.porturi maritime. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. Podgoria Murfatlar este situată în unitatea de relief marcată. precizaţi: 1. 3. B c. tipuri genetice de relief.loc. pe hartă.100. D 5. 3. două oraşe . E. tipuri de roci. 2. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . precum şi luna în care s-a înregistrat.461 41.000 92. Calculaţi. cu litera B şi relieful unităţii marcate pe hartă cu litera G. Referitor la Grecia. 1.

E. pe foaia de examen.. 2. pe hartă cu litera B se numeşte. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Alpii Scandinaviei se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere.capitală marcate. Precizaţi: 1. 3. pe hartă. cu litera . pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 083 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. pe hartă. cu literele C şi J. A.. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 83 . Scrieţi.Ministerul Educaţiei.. numele statelor marcate.. În Peninsula Italică este situat oraşul-capitală marcat.. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. Statul marcat. numele oraşelor . cu numerele 4 şi 6. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 4 puncte B.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.geografie Proba D. cu numărul .

răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. B b. Este situat în Subcarpaţii Getici oraşul marcat. Galaţi d. F c.. pe hartă. 9 b. A. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 2. cu numărul . A b. C c. 13 2 puncte D. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. G d. cu litera: a. Scrieţi. 12 d. Capitala Federaţiei Ruse este oraşul marcat. cu litera: a. pe hartă. cu numărul: a. 11 c. Buzău b. pe foaia de examen. Prezintă relief de domuri unitatea de relief marcată. gradul de fragmentare. 1 b. Zăcăminte de marmură şi minereu de fier există în subsolul unităţii de relief marcată. 6 2 puncte 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Slobozia 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe foaia de examen. pe hartă. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat.. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. F c. pe hartă. Prezintă şisturi verzi unitatea de relief marcată. tipuri de roci. Conuri şi cratere vulcanice sunt prezente în unitatea de relief marcată. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 15 2 puncte 2. 1 b. 2. tipuri genetice de relief. 4 puncte B. cu numărul: a. cu numărul 2 străbate oraşul: a. Râul marcat.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă.. orientarea culmilor şi a văilor principale. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 083 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. pe hartă. D d. Oraşul Berna este capitala statului marcat. 3 c.Varianta 83 . pe hartă. 5 d. Capitala Spaniei este marcată. G d. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi doi factori care au determinat prezenţa stepei şi a silvostepei în sud-estul Europei. 3. cu litera . cu numerele 1 şi 6. Câmpia Nord . cu litera: a. C b. numele râurilor marcate. E. pe hartă. cu litera: a.. cu litera: a. Străbate Podişul Getic râul marcat.Europeană se află pe teritoriul statului marcat. Precizaţi: 1. 6 puncte E. pe hartă. Scrieţi. 4 d. 2 c. alte aspecte specifice ale reliefului. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Urali. J 2 puncte 4. cu numerele 9 şi 10. H d. C c. E d. Scrieţi. numele oraşelor marcate. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.. G 2 puncte 3. pe hartă. cu numărul: a. I 2 puncte 3. pe hartă. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe hartă.. cu litera . A b. E c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Focşani c. 6 puncte C. H 2 puncte 2. D b. pe hartă. distribuţia spaţială a altitudinilor. I 2 puncte 5.

numele unui oraş – port fluvial. cu litera G. 3. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 5. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. cu litera G. iarna b. numele a două râuri sau fluvii. Precizaţi două cauze care determină diferenţa de populaţie urbană dintre Albania şi Belgia. un tip de climă. 9 b. 0 I F M A M I I A S O N D pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai Lunile anului jos: 1. 4. pe hartă.2 38 Belgia 30500 9. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . pe hartă. Precizaţi o cauză a diferenţei de densitate a populaţiei dintre cele două state. 90 mm c. Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa. vara 2. E. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. un factor natural care determină densităţi reduse ale populaţiei în unitatea de relief marcată. 12 2 puncte D. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. cu litera E.loc) (%) Ţara Albania 28700 3. cu numărul: a. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Precizaţi: 1. 4 puncte 160 140 120 Precipitaţii (mm) 100 80 60 40 B. 2. distribuţia spaţială a altitudinilor. cu litera F şi relieful unităţii marcată. tipuri genetice de relief. 2. Precizaţi: 1. precizaţi: 1. Diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă de precipitaţii medii lunare. 2.geografie Ministerul Educaţiei. o cauză care determină cantităţi reduse de precipitaţii în unitatea de relief marcată.Varianta 83 . Scrieţi pe foaia de examen litera 20 corespunzătoare răspunsului corect. toamna d. 10 puncte D. 6 puncte E. Este reşedinţa judeţului Suceava oraşul marcat. alte aspecte specifice ale reliefului. primăvara c. iarna b. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Referitor la Germania. 11 d. Anotimpul cu cele mai mici valori ale precipitaţiilor este: a. pe hartă. Precizaţi două argumente conform cărora turismul din Italia este mai dezvoltat şi mai diversificat decât cel din Olanda. vara 3. toamna d. Calculaţi densitatea populaţiei din Albania şi Belgia. tipuri de roci. 145 mm d. 55 mm b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Anotimpul cu cele mai mari valori ale precipitaţiilor este: a. pe hartă. este: a. Suprafaţa Populaţia Populaţie urbană (km2) (mil.9 97 1. orientarea culmilor şi a văilor principale. două resurse de subsol şi două ramuri 2 industriale dezvoltate prin prelucrarea acestora. A. numele a două unităţi de relief. 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 083 Analizaţi diagrama în coloane care prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare (exprimate în mm) la o staţie meteorologică din Europa şi se referă la subiectul III A şi B. 180 mm 6 puncte C. 10 c. primăvara c. gradul de fragmentare. numărul de locuitori şi ponderea populaţiei urbane a două state europene. pe hartă.

. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. Cel mai sudic gheţar actual este localizat în munţii din sudul statului marcat. Precizaţi: 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. pe foaia de examen. numele oraşelor-capitală marcate. cu literele F şi J. A. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 84 ... cu litera . E. Capitala Portugaliei este oraşul marcat. pe hartă. Scrieţi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.. cu litera. cu numerele 6 şi 7.. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .geografie Proba D. cu numărul . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 084 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Aglomeraţia urbană Randsthad Holland se află în statul marcat. 4 puncte B. pe hartă. numele statelor marcate.. 3.Ministerul Educaţiei.

numele oraşelor marcate. Dolj b. pe hartă. precipitaţii medii anuale. cu litera . Mehedinţi d. G 2 puncte 4. amplitudine termică. Oraşul Reşiţa este situat în unitatea de relief marcată. pe hartă.. B c. 2.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.cu litera.Varianta 84 . pe foaia de examen. G d. 3 c. 6 puncte E. Cele mai mari altitudini din ţară se înregistrează în unitatea de relief marcată. pe hartă. o cauză care explică valorile mari ale ponderii populaţiei vârstnice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. F d. Grecia b. Pentru statele din Peninsula Scandinavă precizaţi: 1. pe hartă.. pe hartă. Câmpia Bărăganului este traversată de râul marcat. cu numărul: a. D d. Relieful de cueste este caracteristic unităţii de relief marcată.. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat pe hartǎ cu litera E şi clima statului marcat pe hartǎ cu litera H. B c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. E c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. F 2 puncte 3. H 2 puncte 2. vânturi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Oraşul marcat.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera: a. 5 d. pe foaia de examen. Poartă denumirea de piemont unitatea de relief marcată. pe hartă. A b. Statul marcat. cu litera: a. Irlanda c. 6 c. numele râurilor marcate pe hartă cu numerele 1 şi 5.. pe hartă.pe hartă. pe hartă. C b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. D c. Scrieţi. Are relief predominant de câmpie statul marcat. Luxemburg d. Scrieţi.. E. 8 d. Munţii formaţi în orogeneza alpină. 6 puncte C. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . A b. E d. cu litera: a. temperaturi medii anuale. cu litera: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 084 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. pe foaia de examen. 2. pe hartă. cu numărul: a. Precizaţi: 1. C b. Scrieţi. H 2 puncte D. 2. Ungaria 2 puncte 4. D c. 3. cu litera: a. D d. Capitala Elveţiei este oraşul marcat. E d. cu litera D se numeşte: a. se găsesc pe teritoriul statului marcat. H 2 puncte 3. cu numerele 9 şi 12. Se exploatează importante zăcăminte de minereu de fier din statul marcat. 4 b. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului numit: a. A. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Gorj c. o cauză a valorii reduse a densităţii popualţiei în această parte a Europei. Cea mai tânără unitate de relief este marcată. Olt 2 puncte 5. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. cu litera: a. B b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Influenţe climatice scandinavo-baltice se resimt în unitatea de relief marcată. 10 2 puncte 2. pe hartă. 4 puncte B. A b. J 2 puncte 5. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. B c. cu litera . 2 b.

2. tipuri de roci. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 4. E. alte aspecte specifice ale reliefului. numele a trei oraşe. Precizaţi: 1. toamna d. Scrieţi pe foaia de examen litera Lunile anului corespunzătoare răspunsului corect. Diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă de precipitaţii medii lunare. un factor care a determinat amplasarea unui număr mare de termocentrale în unitatea marcată.3 92 Ungaria 93032 10. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 084 Analizaţi reprezentarea grafică alăturată care prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa şi se referă la subiectul III A şi B. 74 mm c. iarna b. 25 mm b. Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Precizaţi: 1. este de: a. pe hartă. orientarea culmilor şi a văilor principale. 2. 99 mm 6 puncte C. o cauză care explică cantităţile mari de precipitaţii medii anuale din unitatea marcată. valoarea maximă a medii lunare şi luna înregistrează. 10 puncte D. cu litera B. două state vecine. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. iarna b. cu litera E. Pentru Grecia. primăvara c. pe hartă. primăvara c. gradul de fragmentare. pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 6 puncte E.Varianta 84 . 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. 5. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat 6 puncte E. toamna d. vara 3. Calculaţi densitatea populaţiei din Islanda şi Ungaria. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată. Anotimpul cu cele mai mici valori ale debitului este: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 3. 85 mm d. 2. numele a două insule. cu litera B şi relieful unităţii marcată.1 65 1. 100 A. Precizaţi două argumente pentru care turismul din Franţa este mai dezvoltat şi mai diversificat decât cel din Olanda. 90 Precipitaţii (mm) precipitaţiilor în care se precipitaţiilor în care se 4 puncte 80 70 60 50 40 30 20 10 0 I F M A M I I A S O N D B.geografie Ministerul Educaţiei. precizaţi: 1. Precizaţi o cauză a diferenţei de densitate a populaţiei din cele două state. distribuţia spaţială a altitudinilor. loc) (%) Ţara Islanda 102819 0. tipuri genetice de relief. valoarea minimă a medii lunare şi luna înregistrează. vara 2. două ramuri economice dezvoltate. numele peninsulei în care este situată. pe hartă. cu litera C. numărul de locuitori şi ponderea populaţiei urbane în două state europene: Suprafaţa Populaţia Populaţie urbană (km2) (mil. Anotimpul cu cele mai mari valori ale debitului este: a.

Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul 12 este situat în bazinul hidrografic al fluviului . 2.geografie Proba D. Scrieţi. cu numărul 14 se numeşte . Oraşul-capitală marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 85 . 2. pe hartă. pe hartă. pe hartă. cu litera … 3. pe foaia de examen. Munţii Pindului sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. numele oraşelor ... F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu literele D şi J. E. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 085 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. pe hartă.Ministerul Educaţiei. pe hartă. cu numerele 7 şi 15. Precizaţi: 1.. A. numele statelor marcate.capitală marcate. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Oraşul marcat. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . Se acordă 10 puncte din oficiu..capitală cu numere. 4 puncte B.

statul marcat. C c. cu numărul 6 traversează reşedinţa judeţului numit . 6 puncte C. E c. E. pe hartă. F c. cu literele C şi E. pe foaia de examen. Slovenia 2 puncte 5. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. C b. 11 d. Ca formă de guvernământ este monarhie. C b. cu numărul 11 este capitala statului numit: a. B b. Oraşul marcat. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. temperaturi medii anuale.. Pădurile de conifere (taiga) se dezvoltă pe teritoriul statului marcat. Râul marcat. B c. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 085 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. F c. G d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. factorii genetici. Austria b. C b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. vânturi. Oraşul marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.. Scrieţi. 4 puncte B. cu numerele 7 şi 12. C b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere . Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. cu numărul 11 se numeşte . clima mediteraneană este caracteristică părţii sudice a statului marcat. Este situat în Câmpia de Vest oraşul marcat. pe hartă. se găsesc pe teritoriul statului marcat. pe hartă. Unităţi montane vechi. cu litera: a. J 2 puncte 2. cu litera: a. D d. H d. cu litera: a. pe foaia de examen. pe foaia de examen. 6 puncte E. precipitaţii medii anuale.geografie Ministerul Educaţiei. amplitudine termică. pe hartă. cu numărul: a. pe hartă. Elveţia d. 8 b. Scrieţi. pe hartă. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera: a. 2. I d. numele oraşelor marcate. H c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Temperaturi medii anuale mai mari de 10°C sunt specifice unităţii marcate. Scrieţi. Influenţele climatice scandinavo–baltice pătrund în unitatea de relief marcată. 9 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Precizaţi: 1.. I 2 puncte D. pe hartă. Croaţia c. pe hartă cu litera: a. E 2 puncte 2.Varianta 85 . J 2 puncte 4. Petrol şi sare se exploatează din subsolul unităţii de relief marcate. 3. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. caledoniene. cu A şi clima statului marcat cu C. In Europa de Vest. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. În unitatea de relief marcată. D d. D c. B b. cu litera C sunt pătrund influenţe climatice … 2. F d. J 2 puncte 3. A b. G 2 puncte 4. Prezentaţi două cauze care au determinat o densitate redusă a căilor ferate în Peninsula Scandinavă. pe hartă. H 2 puncte 3. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat.. pe hartă. pe hartă. G d. A.

4. Precizaţi: 1. trei ramuri industriale care valorifică resursele subsolului menţionate mai sus.Varianta 85 . 10 puncte D. 6 puncte C. alte aspecte specifice ale reliefului. 2. cu numerele 2 şi 3: a. orientarea culmilor şi a văilor principale. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera A şi relieful unităţii de relief marcată. un factor care determină debitele medii lunare reduse din intervalul septembrie – decembrie. 1. tipuri de roci. pe scurt. sunt afluenţi ai Siretului 2 puncte D. valoarea maximă a debitului mediu luar şi luna în care se înregistrează. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 085 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu din Europa. un factor care determină caracterul continental al climei pe teritoriul Ucrainei. fiecare condiţie de aderare amintită mai sus. 6 puncte E. gradul de fragmentare. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. sunt amenajate hidroenergetic d. pe hartă. Pentru Franţa. 2. valoarea minimă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 3. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 6 puncte E. A. tipuri genetice de relief. Pentru statele care doreau să adere la UE.mai. două regiuni turistice. un argument care ilustrează originalitatea Mării Negre.geografie Ministerul Educaţiei. două avantaje ale producerii hidroenergiei comparativ cu alte modalităţi de obţinere a energiei electrice. 2. Explicaţi. sunt afluenţi ai Bistriţei b. Prezentaţi: 1. 4 puncte B. 2. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . pe hartă. E. 2. distribuţia spaţială a altitudinilor. politică. Precizaţi două condiţii de aderare la UE pentru statele candidate. Râurile marcate. cu litera B. izvorăsc din Subcarpaţii Moldovei c. trei resurse ale subsolului. Precizaţi: 1. Comisia Europeană a stabilit condiţii de aderare. un factor natural care nu favorizează dezvoltarea culturilor agricole în Carpaţii Meridionali. două porturi maritime. socială şi culturală. 4 puncte Ministerul Educaţiei. precizaţi: 1. pe hartă. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. Integrarea în Uniunea Europeană vizează viaţa economică. două cauze ale creşterii debitelor medii lunare în intervalul martie .

pe hartă. 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 086 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. cu numărul 1 este traversată de fluviul numit . cu litera . pe hartă. 3.. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .. pe hartă. 4 puncte B. cu litera G se numeşte .Ministerul Educaţiei.capitală marcate.. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă..geografie Proba D. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Capitala marcată. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . A. E. Precizaţi: 1... cu literele F şi G. Capitala statului marcat.capitală cu numere. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. pe foaia de examen. 2. numele oraşelor . numele statelor marcate. cu numerele 10 şi 12. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 86 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Scrieţi.

D c. cu numerele 10 şi 11. altitudini. pe hartă. pe foaia de examen. 2. Oraşul . 8 d. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul 6 este reşedinţa judeţului. D c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera: a. 9 b. pe hartă. D c. J 2 puncte 5. pe hartă. Oraşul marcat. 10 d. Bauxită se exploatează din subsolul unităţii de relief marcate. E d. gaze naturale. fragmentare. cu litera: a. Podişul Doneţk se află pe teritoriul statului marcat. 4 c. 10 c. E. cu numărul: a. B b.capitală Praga este marcat. 11 2 puncte 3. C b. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. G 2 puncte 4. 2. Este capitala unui stat-monarhie constituţională oraşul marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere . 11 d. cu litera … 3. 8 b. H d. G d. numele râurilor marcate. 12 2 puncte D. 4 puncte B.Varianta 86 . pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. cu numărul: a. cu litera: a. A. pe hartă. cu numărul: a. D 2 puncte 2. Relieful glaciar are cea mai mare dezvoltare în unitatea de relief marcată.. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. B c. este situat pe teritoriul statului marcat. 11 d. C d. pe hartă. A b. cu litera: a. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Influenţele climatice oceanice sunt specifice unităţii de relief marcate.geografie Ministerul Educaţiei. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. H 2 puncte 2. cu litera … 6 puncte C. Vegetaţia de tundră este specifică în nordul statului a cărui capitală este marcată. Străbate Podişul Getic râul marcat.. tipuri genetice de relief. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. C b. Precizaţi: 1. extremitatea vestică a continentului european. sare şi cărbuni se exploatează din unitatea de relief marcată. cu litera: a. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe foaia de examen. Relieful carstic are o mare dezvoltare în unitatea de relief marcată. H 2 puncte 3. 8 b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 086 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Resurse de petrol. Precizaţi trei asemănări între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor Pirinei. pe foaia de examen. A b. E c. Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior. pe hartă. E d. Scrieţi. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 10 c. cu literele D şi E. 6 puncte E. pe hartă. pe hartă. 11 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Capul Roca. 3 b. Scrieţi. 1. 9 c. pe hartă. 12 2 puncte 4. 2. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică. numărul: a. Scrieţi.

pe hartă. Explicaţi ponderea mare a populaţiei ocupate. Amenajări hidroenergetice sunt pe râul marcat. Precizaţi o cauză a creşterii ponderii populaţiei ocupate în sectorul terţiar pentru ţările din tabel. statul cu cea mai mică pondere a populaţiei active în sectorul primar. două state vecine. cu litera C. 2 Subiectul II Ponderea populaţiei active Statul Primar Secundar Terţiar (%) (%) (%) Franţa 4. în sectorul terţiar. un argument care să susţină afirmaţia: „În unitatea marcată. Pentru Germania. 2. cu numărul: a. alte aspecte specifice ale reliefului. membre ale UE. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Explicaţi acest fapt. 12 2 puncte D.Varianta 86 .geografie Ministerul Educaţiei.4 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D.6 55.9 Grecia 20.1 27.8 23. Precizaţi: 1.8 55. E. 2. o cauză debitelor medii lunare mari din intervalul martie-august. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . tipuri genetice de relief.5 32. pe hartă cu litera F. 10 d. precizaţi: 1. o cauză care determină cantităţi reduse de precipitaţii în unitatea marcată. Explicaţi acest fapt. distribuţia spaţială a altitudinilor. diferenţa dintre debitul mediu din luna mai şi debitul mediu din luna ianuarie. A. 5. statul cu cea mai mare pondere a populaţiei active în sectorul primar. o unitate montană şi o unitate de podiş. 2. pe hartă. 6 puncte E. 1. 6. două ramuri industriale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.6 Portugalia 11.7 Ungaria 15. 7 b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 3. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 6 puncte C. 2. Precizaţi: 1. Precizaţi: 1.3 35. orientarea culmilor şi a văilor principale. valorile debitului mediu din lunile martie şi octombrie. pe hartă. 4 puncte B. 3. 4. o resursă energetică şi numele unui bazin de exploatare. cu litera G există o mare diversitate petrografică”. două luni în care debitul mediu depăşeşte 300 m3/s. 6 puncte E. 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. o cauză debitelor medii lunare reduse din intervalul noiembrie-ianuarie. 9 c. pe hartă cu litera E şi relieful unităţii marcate. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D – E şi prezintă ponderea populaţiei active pe cele trei sectoare ocupaţionale. 2. cu excepţia industriei alimentare.0 68. în Franţa. Precizaţi: 1. tipuri de roci. gradul de fragmentare.4 49. un oraş-port fluvial. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. oraşul-capitală. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 086 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu care străbate Europa.

pe hartă. 4 puncte B.capitală marcate. Oraşul-capitală marcat. cu numerele 6 şi 10. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 2.Ministerul Educaţiei.. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Capitala statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 87 .. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 087 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Precizaţi: 1.. numele oraşelor . cu numărul 12 se numeşte … 3. E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . numele statelor marcate. cu litera C este traversată de fluviul numit . Scrieţi. pe hartă. cu literele A şi G.capitală cu numere. A. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu litera . Are ieşire la Marea Adriatică statul marcat..geografie Proba D.

Zăcăminte de gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Moldova c. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera … 3. pe foaia de examen. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Letonia c. Statul marcat. numele râurilor marcate. Ljubljana d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului: a. pe foaia de examen. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinaviei şi relieful Munţilor Alpi. Prezentaţi două cauze ale mobilităţii populaţiei în statele din spaţiul Peninsulei Balcanice. 2. cu numărul 3 se numeşte: a. tipuri de roci pe care s-a format relieful. C b. J 2 puncte 5. cu numărul 9 se numeşte: a. A b. Influenţe climatice continentale şi pontice sunt specifice unităţii de relief marcată. 4 puncte B. cu litera: a. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Estonia b. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Botoşani c. pe hartă. tipuri de relief. Viena 2 puncte 2. Munţii Pirinei constituie graniţa nord-estică a statului marcat. F 2 puncte 3. 11 d. pe hartă. cu literele D şi E. 10 c. Ucraina 2 puncte D. Scrieţi. cu numărul: a.000 locuitori este marcată. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Oraşul . pe hartă. pe hartă.Varianta 87 . cu litera … 2. D c. Oraşul marcat. numele unităţilor de relief marcate. orogeneză. Vrancea 2 puncte 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 087 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Jijia b. Vaslui 2 puncte 4. Relief vulcanic şi gheizere sunt specifice statului marcat. pe hartă. C c. cu numărul 11 se numeşte: a. Piatra Neamţ d. În Peninsula Scandinavă este situată capitala marcată. A b. Buzău b. 6 puncte E. Râul marcat. 8 b. pe foaia de examen. cu litera: a. A. Precizaţi: 1. D d. cu numerele 1 şi 6. altitudini. cu litera: a. Berlin b. Unitatea montană în care s–a dezvoltat un oraş.capitală marcat. reşedinţă de judeţ. pe hartă. E d. B c. pe hartă. fragmentare. Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. Trotuş 2 puncte 3. cu litera E se numeşte: a. cu litera … 6 puncte C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Lituania d. Temperaturi medii anuale mai mari de 11°C sunt specifice unităţii marcate. Suceava d. pe hartă. Berna c. Prahova d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Oraşul marcat. cu aproape 300. pe hartă. pe hartă. Scrieţi. 15 2 puncte 4. pe hartă. E. E d. Dâmboviţa c. Bacău b.

333 45. 3. fragmentare. modul de calcul al temperaturii medii anuale. gaze naturale se exploatează din unitatea de relief marcată.Varianta 87 .pe hartă cu litera D. A.274. 2.47 231. Precizaţi: 1.145 357.500.48 29. estimări la nivelul anului 2006 D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 087 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor şi precipitaţiilor medii lunare. altitudini. cu litera: a. un factor care a favorizat dezvoltarea industriei siderurgice în oraşul Galaţi.13 Sursa: The World Factbook. G 2 puncte D. 6 puncte C. Precizaţi: 1.589 41. două oraşe. A b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. un factor natural care a favorizat dezvoltarea culturii cerealelor pe suprafeţe extinse în Câmpia de Vest. cu excepţia capitalei. 3. D c.324.461 Densitatea medie a populaţiei Subiectul II (loc/km2) 126. 6. statul cu valoarea cea mai mică a densităţii medii a populaţiei. Resurse de sare. E. petrol.450. Precizaţi: 1. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare.07 35.21 397. Pentru Italia.661 1. 2. F d. precum şi luna în care se înregistrează.735 64. Precizaţi două cauze care determină valorile diferite ale densităţii medii a populaţiei în statele Germania şi Letonia. 2 1 3 5 4 6 Danemarca Estonia Finlanda Germania Letonia Olanda Nr.526 16. alte aspecte specifice ale reliefului. 2. pe hartă. Suprafaţa Populaţia 2 (nr. Precizaţi: 1.046 82.850 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. tipuri de roci pe care s-a format relieful.231. 3.loc) (km²) 43 094 5. 4. un tip climatic specific acestui stat. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . valoarea minimă a cantităţii de precipitaţii înregistrată într-o lună. 5. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. o zonă turistică.372 338. Statul Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a crt.491. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.226 5.cu litera C şi relieful unităţii marcate.geografie Ministerul Educaţiei. 2. 4 puncte B. tipuri genetice de relief. precizaţi: 1.28 15. două unităţi montane. un factor climatic care etermină valorile mari de temperatură din lunile iulie şi august. precum şi luna în care se înregistrează. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. o cauză a valori scăzute a densităţii scăzute a populaţiei din Finlanda. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D – E. două resurse naturale. statul cu valoarea cea mai mare a densităţii medii a populaţiei. 2. două ramuri industriale (cu excepţia industriei alimentare).

numele oraşelor-capitală marcate. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere.geografie Proba D. pe hartă.. numele statelor marcate. Scrieţi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Precizaţi: 1. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Statul marcat.Ministerul Educaţiei. cu litera H se numeşte . E. cu litera . pe hartă. 3. „Ţara fiordurilor” este marcată. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 088 Harta de mai sus se referă la subiectul I A–D. pe hartă. pe hartă. 2. 4 puncte B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... Oraşul marcat. pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu. A. cu numărul 2 este situat în Peninsula . pe hartă. 2.... cu literele C şi H. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 88 . cu numerele 4 şi 15.

cu litera … 3. Scrieţi. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere.Varianta 88 . pe hartă. Râul care delimitează spre est Subcarpaţii Getici este marcat. 2. Irlanda 2 puncte 4. numele unităţilor de relief marcate. B c. 2. J 2 puncte D. pe hartă. Austria b. cu litera: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 2 puncte 2. pe hartă. pe hartă. Scrieţi. cu numărul: a. cu numărul 5 este capitala statului: a. E. Râul care delimitează la sud unitatea de relief marcată. I d. Belarus c. 4 puncte B. pe hartă. cu litera … 2. numele râurilor marcate. pe hartă. E d. I 2 puncte 5. Viticultura este activitatea economică specifică statului marcat. pe hartă. În unitatea de relief marcată. pe hartă. pe foaia de examen. Statul marcat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 088 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. D d. Danemarca b. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. A b. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. oceanice d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. B b. Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice. cu litera: a. cu litera J se numeşte: a. cu litera F pătrund influenţe climatice: a. amplitudine termică. de tranziţie c. C c. cu litera: a. Slovenia 2 puncte 3. A b. Vorbesc o limbǎ slavǎ locuitorii statului marcat. cu numerele 1 şi 5. Luxemburg c. cu literele A şi E. pe hartă. Oraşul marcat. cu litera I. pe hartǎ. 4 puncte Ministerul Educaţiei. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Relief de dealuri pe structuri de tip „dom” este specific unităţii marcate. 4 d. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: precipitaţii medii anuale. Oraşul situat la latitudinea cea mai mare este capitala statului marcat. 6 puncte E. 3 c. Notaţi două state europene în care se exploatează combustibilii amintiţi la punctul anterior. 1. pe foaia de examen. D c. pe hartă. de ariditate b. vânturi. Precizaţi: 1. Slovacia d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. pontice 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Scrieţi. H 2 puncte 3. I d.geografie Ministerul Educaţiei. Relief vulcanic este prezent în unitatea de relief marcată. 1 b. pe hartă. A. temperatura medie anuală. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. J 2 puncte 2. pe hartă. cu litera B se numeşte … 6 puncte C. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. B c. Islanda d. O subunitate a Podişului Moldovei este marcată. C b. cu litera G şi clima statului marcat.

8 şi 10 5. Precizaţi: 1. influenţă climatică. 2.km2 şi populaţia de 726 mil. pe hartă. două cauze prin care să explicaţi valorile mai ridicate ale cantităţilor medii lunare de precipitaţii înregistrate la staţia Satu Mare (667 mm/an) comparativ cu cele înregistrate la staţia Suceava (538 mm/an). 1. Pentru Italia. 7 şi 8 b. 4 puncte B. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Prezentaţi două argumente prin care să ilustraţi importanţa fondului forestier pentru ţara noastră. 3. Precizaţi o cauză a densităţii medii ridicate a populaţiei în Europa Centrală. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. 4 puncte Ministerul Educaţiei. B c. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. cu numerele: a. 8 şi 9 d. 7 şi 9 c.4 mil. 6 puncte E. 6 puncte E. 4 puncte 2 Subiectul II Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . cu litera G. E. 3. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. două lacuri naturale. 6 puncte C. Calculaţi densitatea medie a populaţiei continentului european. etaj climatic. Precizaţi două cauze ale distribuţiei inegale a căilor ferate în Europa. A. Şoseaua E60 traversează oraşele marcate. Prezentaţi o cauză a densităţii medii reduse a populaţiei în Europa de Nord. două aglomeraţii urbane. E d. valoarea maximă a precipitaţiilor medii la staţia Satu Mare şi luna în care se înregistrează. precipitaţii medii anuale. în câte luni precipitaţiile medii au valori mai mici de 40 mm la fiecare staţie. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 088 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor la staţiile Satu Mare (129 m altitudine) şi Suceava (325 m altitudine). 2. două insule care aparţin acestui stat. 5. vânturi. Cele mai reduse altitudini sunt în unitatea de relief marcată. 2. două ramuri industriale reprezentative. H 2 puncte 2 puncte D. ştiind că suprafaţa acestuia este de 10. pe hartă.loc (2004). pe hartă. Precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. precizaţi: 1. 4. cu litera: a. A b.Varianta 88 . două state-enclavă situate pe teritoriul Italiei. modul de calcul al precipitaţiilor medii lunare şi anuale. cu litera D şi clima unităţii de relief marcate. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D.

Precizaţi: 1. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.. E. pe hartă. pe hartă. 4 puncte B. cu litera . numele oraşelor-capitală marcate. A. cu literele B şi D. cu litera … 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 89 . pe hartă. Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Ministerul Educaţiei. Peninsula Crimeea aparţine statului marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 089 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. cu numerele 1 şi 2. Oslo este capitala statului marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. pe hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . numele statelor marcate. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere.. cu numărul 5 este capitala statului … 2.geografie Proba D. Oraşul marcat. 2. pe hartă.

4 puncte Ministerul Educaţiei. 11 b. cu litera D este sub 3 loc. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Densitatea populaţiei în statul marcat. numele unităţilor de relief marcate. În oraşul marcat. Precizaţi două cauze care determină aceste diferenţe de densitate a populaţiei dintre statele amintite anterior. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera G se numeşte: a. Serbia 2 puncte 2. cu numărul: a. Ungaria 2 puncte 3. G d. E. autoturisme c. C şi E d. Albania b. J 2 puncte 4. F c. cu litera G şi clima statului marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Solurile din clasa spodosolurilor caracterizează unităţile de relief marcate. pe foaia de examen. pe hartă. pe hartă. Croaţia d. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. H 2 puncte 3. Statul marcat. Relief de grinduri există în unitatea de relief marcată. B şi F c. cu litera: a. aluminiu b. Kola 2 puncte D. pe hartă. G şi H 2 puncte 2. cu literele: a. numele oraşelor marcate. nave maritime 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu numărul 9 este reşedinţa judeţului numit … 3. Râul marcat. cu litera C se numeşte: a. cu litera J. pe hartă. vânturi. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. temperaturi medii anuale. pe hartă. cu litera: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. precipitaţii medii anuale. Iutlanda d.geografie Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 089 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. 13 c. pe foaia de examen. cu litera: a. oţel d. pe hartă. Scrieţi. pe hartă.Varianta 89 . pe hartă. Bulgaria c./km2./km2 iar în cel marcat cu litera B de aproximativ 250 loc. cu numărul 11 se produce: a. Letonia c. Estonia b. B b. pe hată. pe hartă. 15 2 puncte 5. Rezerve mari de minereuri de fier se găsesc în subsolul statului marcat. Balcanică b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 2. F c. Iberică c. pe hartă. Râul care traversează oraşul marcat. 6 puncte E. G d. Scrieţi. amplitudine termică. 14 d. cu numărul 7 se numeşte … 6 puncte C. pe hartă. pe hartă. D b. C c. Lacurile Ladoga şi Onega se află pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. cu numerele 7 şi 11. A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Oraşul marcat. Peninsula în care este situat statul marcat. Precizaţi: 1. B b. Oraşul marcat. pe hartă. G 2 puncte 4. cu numărul 6 se numeşte… 2. Scrieţi. Cele mai vechi roci din România intră în alcătuirea unităţii de relief marcată. cu numărul 3 este capitala statului: a. 4 puncte B. Ucraina d. D d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. pe hartă. A şi D b. cu literele A şi F.

6. E. o resursă naturală. 4 puncte B. două cauze ale scăderii ponderii cărbunelui în balanţa energetică a Europei de Vest. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte E. în câte luni precipitaţiile medii au valori mai mari de 60 mm la fiecare staţie. 6 puncte C. două culturi agriculturii tradiţionale. oraşele: a. Pentru Bulgaria. Târgu Mureş c. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 5.geografie Ministerul Educaţiei. Deva. ale densităţii populaţiei în unităţile de relief marcate. 2. Arad d. eoliană 22 2. pe hartă. de la izvor spre vărsare. precipitaţii medii anuale. forma de guvernământ. pe hartǎ. influenţă climatică.). două state europene în care energia nucleară are o pondere însemnată în balanţa energetică. două cauze care determină valorile mai ridicate ale cantităţilor medii lunare de precipitaţii înregistrate la staţia Zalău (705 mm/an) comparativ cu cele înregistrate la staţia Târgu Neamţ (672 mm/an). două unităţi de relief. cărbune 0 Precizaţi: 1. Alba Iulia. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 4. Rata de creştere Sursa de energie anuală (%) 1. o grupare teritorială de state din care face parte. precizaţi: 1. vânturi. Precizaţi: 1. 3. cu literele C şi H. Tabelul alăturat prezintă surse de energie utilizate în Europa de Vest şi Centrală şi rata lor de creştere anuală. doi factori care determină valori mai mici decât media pe ţară. Precizaţi: 1. Râul marcat. Târgu Mureş. petrol 2 5. hidroelectrică 2 4. cu numărul 3 străbate. Hunedoara. o regiune turistică importantă. 2. modul de calcul al precipitaţiilor medii anuale. valoarea maximă a precipitaţiilor medii la staţia Zalău şi luna în care se înregistrează. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 089 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor la staţiile meteorologice Zalău (288m alt. 4 puncte 2 Subiectul II Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 7. Arad b. 2. Sibiu. Arad. două judeţe din aceste unităţi de relief unde populaţia are densităţi mai mici decât media pe ţară. 2. două oraşe-port la Marea Neagră.) şi Târgu Neamţ (353m alt. Arad 2 puncte D. A. Deva. etaj climatic. Deva. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Precizaţi: 1. pe hartǎ. două cauze ale creşterii ponderii energiei eoliene şi geotermale în statele vest-europene. cu F şi clima unitaţii de relief marcate.Varianta 89 . cu H. nucleară 1 6. 2. 6 puncte E. 3. geotermală 4 3. Prezentaţi două cauze ale valorii negative a bilanţului migratoriu din ţările Europei de Est. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.

geografie Proba D. pe foaia de examen. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . pe hartă.. E. Statul marcat. cu litera …. cu litera F este situat în Peninsula .. cu numerele 2 şi 10. cu numărul 15 este capitala statului numit . pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 090 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D.. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Oraşul marcat. 4 puncte B. 2. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. Precizaţi: 1. Scrieţi. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 90 . 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .capitală cu numere. 3. numele statelor marcate.. 2. Peninsula Kola aparţine statului marcat.Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. A. cu literele A şi H. pe hartă.

Este o monarhie. 5 2 puncte 4. H d. precipitaţii medii anuale. cu litera E s-a format prin: a. 2. cu numărul 3 este capitala statului: a. Numeroase lacuri glaciare s-au format pe teritoriul statului marcat. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima statului marcat. maşini agricole d. Relieful vulcanic este prezent în unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. pe foaia de examen. sedimentare 2 puncte 5. temperaturi medii anuale. E şi G 2 puncte 2. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Şoseaua E 81 se desfăşoară parţial în lungul râului marcat. F şi I 2 puncte 4. D d. cu litera … 3. numele unităţilor de relief marcate. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu numărul 8 se produc: a. erupţii vulcanice b. Oraşul marcat. cu litera B şi clima statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. C şi F c. pe hartă. pe hartă. avioane c. cu litera: a. B şi C b. Nota 1: Deosebirile şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. cu literele: a.geografie Ministerul Educaţiei. H c. pe hartă. cu literele B şi H. încreţirea scoarţei c. statul marcat. cu litera E. I d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu literele: a. pe hartă. 1 b. Unitatea de relief marcată. pe hartă. B c. amplitudine termică. numele râurilor marcate. Scrieţi./km2) în ţările din Peninsula Scandinavă. 2 c. Lituania c. cu litera: a. nave maritime 2 puncte 3. 4 puncte B. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 090 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. cu litera: a. Precizaţi: 1. Ucraina 2 puncte 2. Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. Polonia d. cu numărul … 2. Prezentaţi două cauze ale valorilor mai scăzute ale densităţii populaţiei (sub 20 loc. I 2 puncte D. C c. C b. Oraşul antic Apullum este marcat. 6 puncte E. pe hartă. I 2 puncte 5. pe hartă. 3 d. A b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. În oraşul marcat. autoturisme b. cu numărul: a. E şi F d. A. G d. La confluenţa Siretului cu Bistriţa este situat oraşul marcat. pe hartă. E. J 2 puncte 3. B b. pe foaia de examen. pe hartă. F 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Scrieţi. pe hartă. prăbuşire d. cu numerele 2 şi 6. Lacuri în masive de sare s-au format în unitatea de relief marcată. B şi E c. D şi H d. vânturi. Importante cantităţi de minereu de fier se exploatează din subsolul statului marcat. G b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. pe hartă. A şi B b. Finlanda b. pe hartă. Climatul mediteranean este caracteristic statelor marcate. pe hartă. Solurile din clasa molisoluri caracterizează unităţile de relief marcate. cu litera: a. pe hartă. F c. cu numărul … 6 puncte C.Varianta 90 .

3. 3. altele decât capitala. din Uniunea Europeană. alte aspecte specifice ale reliefului. pe hartă. tipuri genetice de relief. precipitaţii medii anuale. două state care au aderat la Uniuniunea Europeană în 2007. influenţă climatică. 6 puncte E. E. membre ale Uniunii Europene. 2. Precizaţi: 1. 4. Pentru punctul 2. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. asemănarea se poate referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. două unităţi de relief. cu litera B şi clima unităţii de relief marcate. 4. gradul de fragmentare. 2. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. două state. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare la staţia Cernavodă şi luna în care se înregistrează. vânturi. o asemănare între relieful unităţii marcate. deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 6 puncte E. 5. socială şi economică. Uniunea Europeană reprezintă o grupare regională de state de natură politică. Prezentaţi două argumente care să demonstreze faptul că Italia dispune de un important potenţial turistic. două cauze care determină valorile reduse ale cantităţilor anuale de precipitaţii înregistrate la staţia Cernavodă (427 mm/an) şi la staţia Constanţa (378 mm/an). o caracteristică a climatului.). În Europa. o cauză a lipsei vieţuitoarelor la adâncimi mai mari de 200 m în Marea Neagră. precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. aşezarea geografică. etaj climatic.) şi Cernavodă (44 m alt. 6 puncte C. Precizaţi: 1. două ramuri industriale care utilizează resursele de subsol menţionale mai sus. 4 puncte B. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare la staţia Constanţa şi luna în care se înregistrează. distribuţia spaţială a altitudinilor. 2. Prezentaţi: 1. 2. litera cu D. două oraşe mari. cu litera C şi relieful unităţii marcate. pe hartă.Varianta 90 . o cauză a fenomenului de îmbătrânire a populaţiei României în ultimii ani. două deosebiri între clima unităţii de relief marcate. situate în Peninsula Iberică. două resurse ale subsolului. 2. cu litera E. pe hartă. pe hartă. orientarea culmilor şi văilor principale. numărul statelor care formează Uniunea Europeană.geografie Ministerul Educaţiei. tipuri de roci. Nota 1: Pentru punctul 1. un stat. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 2. Precizaţi: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. A. situat în Peninsula Scandinavă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 090 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă valorile medii lunare ale precipitaţiilor la staţiile meteorologice Constanţa (32 m alt. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. modul de calcul al precipitaţiilor medii anuale. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 10 puncte D.

cu numerele 1 şi 12. cu literele C şi E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . A. pe hartă. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII .a 1 Subiectul I . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 091 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C. Oraşul marcat. cu numărul 10 este capitala statului numit … 3. Scrieţi. Se acordă 10 puncte din oficiu.capitală cu numere. Câmpia Padului se află pe teritoriul statului marcat. 2. Precizaţi: 1. 4 puncte B. numele statelor marcate. pe hartă.Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. E.geografie Proba D. cu numărul 6 este străbătut de fluviul… 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 91 .

Munţii Alpi constituie graniţa nordică a statului marcat. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. cu litera B se numeşte … 3. 4 c. Scrieţi. 6 puncte E. Râul marcat. 3 c. 2 b. numele oraşelor marcate. cu numărul: a. 4 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.12 2 puncte 3. pe hartă. 4 d. pe hartă. pe hartă. cu numărul 2. tipuri genetice de relief. pe hartă. C c. cu numărul 11 este străbătut de râul: a. Oraşul marcat. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12 A. crovuri b. cu numărul: a. cu numărul: a. Scrieţi. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu literele B şi C. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 091 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII . cu litera: a. E. J 2 puncte 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. E c. Scrieţi. care acoperă mari întinderi în unitatea de relief marcată. În unitatea de relief marcată. Port la Marea Nordului este oraşul-capitală marcat. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Roca gălbuie şi prăfoasă. Precizaţi: 1. distribuţia spaţială a altitudinilor. 5 2 puncte 5. tipuri de roci. Prezentaţi două argumente pentru a demonstra influenţa reliefului asupra climei Europei. 5 d. pe hartă. grinduri 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a 1 Subiectul II . alte aspecte specifice ale reliefului. pe hartă. Fluviul Dunărea străbate oraşul-capitală marcat. Fluviul Tamisa străbate oraşul-capitală marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectele II A – D. domuri d. 8 b. 9 c. 6 2 puncte 3. Sadu d. 11 d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Lotru c. Cibin b. A b. izvorăşte din Munţii … 2. Precizaţi trei deosebiri între relieful Peninsulei Scandinave şi relieful Peninsulei Italice. Câmpiile Andaluziei şi Aragonului se află pe teritoriul statului marcat. 2. 3 c. pe foaia de examen. orientarea culmilor şi văilor principale. J 2 puncte 4. cu numărul … 6 puncte C. 4 puncte B. pe hartă. cu numerele 7 şi 12. cueste c. pe hartă. cu litera E formele de relief mai înalte (neinundabile) poartă numele de: a.geografie Ministerul Educaţiei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.Varianta 91 . Strei 2 puncte 2. pe hartă. Trotuşul este afluent al râului marcat. pe foaia de examen. 2 b. F d. Este situat în sectorul Dunării Maritime oraşul marcat. cu numărul: a. F d. 7 2 puncte D. pe foaia de examen. A b. pe hartă. 2 b. gradul de fragmentare.

145 Sursa: The World Factbook. 3. orientarea culmilor şi văilor principale. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 2. două caracteristici geografice care îi definesc poziţia geografică. tipuri de roci. modul de calcul al debitului mediu anual. tipuri genetice de relief.) 58.230 338. un tip de climat.706 D. Pentru Austria. o regiune turistică. 6 puncte E. A. 2.) 38. compacte c. pe hartă. una din lunile cu cel mai crescut debit şi valoarea maximă a acestuia. 2 Subiectul II 10 puncte Populaţia totală (nr. 6. cu litera D şi relieful unităţii marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a Subiectul III . un stat vecin care nu este membru al UE. 4 puncte B.geografie Ministerul Educaţiei. 3. 7. risipite 2 puncte 5. 1 b. cu litera C cele mai multe sate.Varianta 91 . 5. 6 puncte C.499. precizaţi: 1. Se dă următorul tabel: Ţara Italia Finlanda Suprafaţa (km2) 301. cu litera H. Precizaţi două argumente pentru a susţine următoarea afirmaţie: ”Turismul cultural este o caracteristică a oraşului Roma”.372 Populaţia urbană (nr. gradul de fragmentare. două oraşe . anotimpul cu cele mai scăzute debite şi un factor determinant. Lacul de acumulare Izvorul Muntelui se află pe râul marcat.loc. după modul de distribuţie a gospodăriilor (după structură). Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a 8.loc. 2. Precizaţi o cauză care determină numărul mic de locuitori din Finlanda. Prezentaţi două cauze care explică absenţa amenajărilor hidroenergetice pe râurile dobrogene. sunt: a. 6 puncte E. Calculaţi procentul populaţiei urbane în totalul populaţiei din fiecare din cele două ţări. estimări la nivelul anului 2006 1.133. 4 d.231. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 3. răsfirate d. distribuţia spaţială a altitudinilor. cu numărul: a. 3 c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 091 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale Siretului. Calculaţi densitatea medie pentru statele Italia şi Finlanda. 4 puncte Ministerul Educaţiei.929. 4. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. anotimpul cu cele mai crescute debite şi un factor determinant. forma de guvernământ. fluviul care traversează oraşul-capitală. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate.032 3. adunate b. luna cu cel mai scăzut debit şi valoarea minimă a acestuia. alte aspecte specifice ale reliefului. În unitatea de relief marcată. pe hartă. numele unei unităţi de relief. pe hartă. E. Precizaţi: 1.509 5. 5 2 puncte D. Precizaţi: 1. 2.

cu numerele 5 şi 13. cu numărul … 3.geografie Proba D. Precizaţi: 1. pe hartă. Scrieţi. Fluviul Sena străbate oraşul . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 092 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Se acordă 10 puncte din oficiu. Oraşul . A. E. 2.Ministerul Educaţiei. Este situat în Peninsula Iberică statul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 92 . pe hartă.capitală Dublin este marcat. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.capitală marcat. numele oraşelor-capitală marcate. cu numărul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .capitală cu numere. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera … 2. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă. numele statelor marcate. cu literele A şi B. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 4 puncte B.

4 puncte B. precipitaţii medii anuale. 1 b. Norvegiei şi Suediei deşi sunt ţări dezvoltate ale Europei. pe foaia de examen. cu numărul 12 se numeşte … 3. monarhie constituţională c. G d. pe hartă. Precizaţi: 1. Climatul temperat oceanic este caracteristic statului marcat. pe hartă. pe foaia de examen. Scrieţi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. C d. F 2 puncte 2. Scrieţi. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Ape geotermale există în unitatea de relief marcată. Vulcanul Hekla se află pe teritoriul statului marcat. cu litera F şi clima statului marcat. cu litera … 6 puncte C. G d. pe hartă. pe hartă. pe hartă. cu litera H. pe hartă. 4 d. F c. S-a format prin încreţirea scoarţei terestre. pe hartă. 2 c. H d. J 2 puncte 4. cu litera: a. republică prezidenţială 2 puncte D. 1 b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. cu numărul: a. A. H 2 puncte 4. cu literele F şi H. B c. numele oraşelor marcate. numele unităţilor de relief marcate. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe foaia de examen. cu litera: a. A b.Varianta 92 . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. D 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu numărul … 2. cu litera: a. Vegetaţia de stepă este caracteristică unităţii de relief marcate. etaj climatic. pe hartă. 6 d. pe hartă. E b. I 2 puncte 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Bazinul huilifer Petroşani este situat în unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 092 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. A b. cu numerele 1 şi 6. cu numărul: a. Portul Roterdam se află pe ţărmul vestic al statul marcat. H 2 puncte 5. amplitudine termică. temperaturi medii anuale. vânturi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 13 2 puncte 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Are deschidere la Marea Nordului statul a cărui capitală este oraşul marcat. pe hartă. F c. Scrieţi. 6 puncte E. 6 2 puncte 3. C d. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. B b.geografie Ministerul Educaţiei. E d. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Forma de guvernământ a statului marcat. pe hartă. C c. unitatea de relief marcată. republică federală d. C c. pe hartă. cu litera: a. republică parlamentară b. A b. B c. ca şi Carpaţii. Oraşul situat în Subcarpaţii Moldovei este marcat. pe hartă. Prezentaţi două cauze care să explice de ce reţeaua feroviară este aproape absentă în nordul Finlandei. E b. pe hartă. cu litera F este: a. cu litera: a. Braţul Dunării în sectorul deltei este marcat . cu litera: a. E. 3 c. Râul marcat. pe hartă.

loc) 1. calculate anterior. numele unui vulcan. Podişul Sucevei c. Peninsula Kola.000. Scrieţi pe foaia de examen.Varianta 92 .998 189. Prezentaţi două cauze ale diversităţii vegetaţiei pe teritoriul României. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. mai b. cu numărul 8 delimitează spre nord unitatea de relief numită: a. Podişul Bârladului b.434.100.500. cu C. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 2. A. 4. Referitor la valorile densităţii medii ale populaţiei. etaj climatic. octombrie 3. iulie d. cu litera B şi clima unităţii de relief marcate. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică alăturată este: a. 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. în raport cu populaţia totală de 725. 2. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. Valoarea maximă a temperaturii medii lunare se înregistrează în luna: a. influenţă climatică. iulie d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. precum şi luna în care se înregistrează. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii atmosferice se înregistrează în luna: a. două tipuri de culturi agricole cu specific 2 mediteranean. Se dă următorul tabel: Regiunea geografică Europa de Nord Europa Centrală Suprafaţa Populaţia (km²) (nr. pe hartă. Pentru Italia. Subcarpaţii Curburii d. Subcarpaţii Moldovei 2 puncte D. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .000 locuitori a continentului Europa. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare regiune europeană înscrisă în tabelul de mai sus. subpolar b. precizaţi două cauze care să explice diferenţele care apar între cele două regiuni europene vecine. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 092 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi cantităţilor medii lunare de precipitaţii la staţia meteorologică Murmansk. 4 puncte B. 2.330. 5. două oraşe-port. a temperaturii medii lunare. august c. temperat 6 puncte C. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. pe hartă.000 1. pe hartă. precizaţi: 1. valoarea minimă cu aproximaţie. precum şi luna în care se înregistrează. Precizaţi: 1. două insule ce aparţin acestui stat. 6 puncte E. precipitaţii medii anuale.837 24. numele fluviului care străbate oraşul-capitală. două state vecine. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 6. august 2. E. 6 puncte E. 10 puncte D. aprilie b. temperat arid d. Râul marcat.000 1.geografie Ministerul Educaţiei. mediteranean c. vânturi. Calculaţi ponderea populaţiei Europei Centrale. iunie c. cantitatea minimă de precipitaţii înregistrată într-o lună.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Oraşul-capitală marcat. pe foaia de examen. Are ieşire la Marea Mânecii şi la Marea Mediterană statul marcat.Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 93 . pe hartă. Precizaţi: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera …. Statul marcat. pe hartă.capitală cu numere. 2. 4 puncte B. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 093 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Se acordă 10 puncte din oficiu. cu litera H se numeşte …. pe hartă. pe hartă. cu numărul 5 se numeşte …. pe hartă. numele statelor marcate. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . E. 3. Scrieţi.geografie Proba D.D. numele oraşelor-capitală marcate. A. 2. cu literele D şi F. cu numerele 4 şi 6.

9 d. cu litera: a. vânturi. cu numărul 7 este capitala statului: a. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu numărul: a. E 2 puncte D. pe hartă. 12 2 puncte 4. Vechi centru al industriei siderurgice este oraşul marcat. cu literele C şi G. 2. cu litera A şi clima statului marcat cu litera D. pe hartă. Notaţi două state din regiunea amintită anterior în care aceste culturi agricole au o pondere însemnată. E d. 6 puncte E. C c. B b. Serbia d. C b. 8 c. pe hartă. 3 c. Albania b. Slovenia 2 puncte 5. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Un oraş din perioada antică este marcat. 12 2 puncte 2. E. Precizaţi două culturi agricole specifice în statele Europei Mediteraneene. E 2 puncte 3. 8 b. F 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. B c. Etaj climatic alpin există în unitatea de relief marcată. Croaţia c. Polonia d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Braşov şi Sibiu c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 2. A b. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. Ucraina 2 puncte 2. 4 puncte B. Râul marcat. Statul marcat. pe hartă. A. Şisturi verzi există în unitatea de relief marcată. Miercurea Ciuc şi Sibiu d. 2. Gazul metan se exploatează din unitatea de relief marcată. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 093 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Cursul mijlociul al fluviului Dunărea străbate statul marcat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. pe hartă. cu numărul … 6 puncte C. 12 2 puncte 5. cu numerele 2 străbate oraşele: a. Belarus b. cu litera: a. pe hartă. cu numărul: a. temperaturi medii anuale. pe hartă. Scrieţi. precipitaţii medii anuale. cu litera: a. 11 d. amplitudine termică. numele unităţilor de relief marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera …. pe foaia de examen. 9 b. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Braşov şi Slatina b. pe foaia de examen. 10 2 puncte 4. Capitala situată la cea mai mare latitudine din Europa este marcată.Varianta 93 . pe hartă. 10 d. 11 d. Letonia c. 7 b. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Scrieţi. Cel mai mare oraş din Câmpia Română este marcat. Scrieţi. C d. pe hartă. cu litera G se numeşte: a.D. cu numerele 7 şi 9. Miercurea Ciuc şi Slatina 2 puncte 3. Râul cu cel mai mare debit din România este marcat. numele oraşelor marcate. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află în statul marcat. pe hartă. cu litera … 3. cu numărul: a. 10 c. 10 c. cu numărul: a. Oraşul marcat. 2 b. pe hartă. pe hartă. D c. D d.

treapta de relief dominant. Se dă următorul tabel: Continentul / statul Europa România Cehia Suprafaţa ( km²) 10 170 340 238 391 78 866 Populaţia ( nr. Cantitatea cea mai mare de precipitaţii se înregistrează în anotimpul de: a. iarna b. a vânturilor de vest C. E. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. două ape curgătoare. distribuţia spaţială a altitudinilor. Prezentaţi două cauze care să explice faptul că industria materialelor de construcţii este foarte răspândită în România. 4 puncte B. precizaţi: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei.Varianta 93 . Precipitaţiile sunt predominant sub forma de: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 093 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia cantităţii de precipitaţii medii lunare înregistrate la staţia meteorologică Agrigento (Sicilia – Italia) în perioada 1995-2005. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a energiei nucleare în structura energetică a Franţei. pe foaia de examen. a crivăţului b. ponderea populaţiei Cehiei în totalul populaţiei europene. două state vecine. 5. 6 puncte E. Cantităţile reduse de precipitaţii din anotimpul de vară sunt o conseciţă: a. alte aspecte specifice ale reliefului. orientarea culmilor şi văilor principale. tipuri genetice de relief. 2. primăvara c. lunile în care se înregistrează valori extreme ale precipitaţiilor. 2. Pentru Ungaria. D. 3. 6 puncte E. a invaziei de aer tropical c. membre ale UE. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 2. două oraşe. gradul de fragmentare. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. un tip genetic de lac şi un exemplu de lac din acest tip genetic. vara 2. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 4. tipuri de roci. Precizaţi: 1. ploaie d. estimări la nivelul anului 2006 Calculaţi: 1. densitatea medie a populaţiei Europei şi României. lapoviţă şi ninsoare c. cu litera E şi relieful unităţii marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţile de mai jos: 1. pe hartă.loc) 706 000 000 21 670 000 10 235 455 2 puncte 2 puncte 2 puncte Subiectul II 10 puncte Sursa: The World Factbook. ninsoare 3. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. două luni în care cantităţiile medii lunare de precipitaţii sunt de 150 mm. cu litera G. Analizaţi cantităţile lunare marcate pe diagrama de mai sus şi scrieţi. a reliefului d. lapoviţă b.geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . A. tipul de climă. pe hartă. toamna d.

Este situat în Peninsula Balcanicǎ statul marcat.Ministerul Educaţiei. Oraşul marcat.capitală marcate. 4 puncte B. cu literele A şi I. cu litera … 2. Scrieţi. numele statelor marcate. A. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele oraşelor . cu numerele 6 şi 12. Se acordă 10 puncte din oficiu.geografie Proba D.capitalǎ marcat. E. pe hartǎ. 2.capitală cu numere. pe hartǎ. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Precizaţi: 1. Este strǎbǎtut de Dunǎre oraşul . pe hartă. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 094 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C şi E. pe hartǎ. cu numǎrul 15 este capitala statului numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu numǎrul … 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 94 .

pe foaia de examen. Oraşul marcat. B c. cu literele D şi E. cu numǎrul 6 se numeşte … 6 puncte C. pe hartǎ. numele râurilor marcate. Prezentaţi două cauze care să explice diferenţele de densitate a populaţiei între statele marcate. Danemarca d. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Penini şi relieful Munţilor Caucaz. pe hartǎ cu litera: a. Are un climat subtropical (mediteranean) statul marcat.500 m sunt în unitatea de relief marcatǎ. gradul de fragmentare. pe hartǎ. Scrieţi. Este capitala Belgiei oraşul marcat. cu litera: a. B b. F d. alte aspecte specifice ale reliefului. pe hartǎ. cu numǎrul 11 este capitala statului numit: a. Austria b. Canalul Dunăre –Marea Neagră este amenajat în unitatea de relief marcatǎ. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A b. pe hartǎ. J 2 puncte 5. D d. Italia 2 puncte 4. 2. pe foaia de examen. pe hartǎ.baltice unitatea de relief marcatǎ. E d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Scrieţi. pe hartǎ. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 2 b. E 2 puncte 3. Scrieţi. A. Galaţi d. 9 d. orientarea culmilor şi văilor principale. 5 d. pe hartǎ. 8 c. pe foaia de examen. 4 2 puncte D. cu literele B şi J. Fluviul Tamisa strǎbate oraşul-capitalǎ marcat. Tulcea 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu numǎrul: a. 4 puncte B. pe hartǎ. E. A b. Oraşul marcat.geografie Ministerul Educaţiei. B c. G 2 puncte 4. H 2 puncte 3. 1 b. cu numǎrul: a. pe hartǎ. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A b. Brǎila b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 094 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. 3 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 3 c. tipuri de roci. C c. pe hartǎ. cu numǎrul: a. Oraşul marcat. Oraşul marcat.Varianta 94 . D d. numele unităţilor de relief marcate. 7 b. cu litera: a. pe hartă. 12 2 puncte 2. Cehia c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. B c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 6 puncte E. Se învecineazǎ cu Polonia statul marcat. cu numǎrul 5 este reşedinţa judeţului numit … 3. tipuri genetice de relief. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu numerele 7 şi 8. 2 c. Altitudini mai mari de 2. pe hartă. cu numǎrul 3 este numit: a. pe hartǎ. Se aflǎ sub influenţe scandinavo . Precizaţi: 1. 11 2 puncte 2. cu litera … 2. distribuţia spaţială a altitudinilor. Focşani c. cu litera: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartǎ. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat pe râul marcat. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.

pe hartǎ. Precizaţi tipurile de influenţe climatice dominante pentru fiecare din cele douǎ ţǎri. tipuri de roci. 2. C c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 094 Graficul alǎturat se referă la subiectul III A . 3. 6 puncte E. 6 puncte E. Pentru Franţa. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. fragmentare. precum şi luna în care se înregistrează. 2. pe hartǎ. un factor care determină cantităţi reduse de precipitaţii în anotimpul de iarnă. Precizaţi un factor care determinǎ aceastǎ diferenţǎ. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele douǎ deosebiri şi asemănărea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unitaţii marcate. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare.2 2 Subiectul II Precipitaţii medii (mm/an) 520 700 D. 4 puncte P mm 120 100 80 60 40 20 B. pe hartǎ. cu literele A şi H. 2. Prezentaţi două cauze care determinǎ diferenţa de temperaturǎ dintre unitǎţile marcate. trei oraşe-port. 1. 2. Calculaţi amplitudinile termice anuale pentru statele Ucraina şi Ungaria. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. douǎ oraşe (altele decât capitala). 6 puncte C. Calculaţi diferenţa dintre cantitatea de precipitaţii care se înregistrează în Ungaria şi cantitatea de precipitaţii care se înregistrează în Ucraina. precum şi luna în care se înregistrează.8 Ungaria -5. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea lunile anului minimă a precipitaţiilor medii lunare. douǎ unitǎţi de relief muntoase reprezentative. A. un tip de climat specific. cu litera: a. precizaţi: 1.geografie Ministerul Educaţiei. D d. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . douǎ fluvii care strǎbat acest stat şi se varsă în Oceanul Atlantic.1 21. alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Scrieţi pe foaia de examen raspunsurile 0 corecte la cerinţele de mai jos: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. cu litera A şi relieful unitaţii marcate.1 23. E.Varianta 94 . 4. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Se dǎ urmǎtorul tabel care se referǎ la subiectul III D şi E Temperatura Temperatura Ţara aerului în ianuarie aerului în iulie 0 (T C) (T0C) Ucraina . diferenţa dintre valorile cantităţilor medii de precipitaţii din lunile august şi decembrie. pe hartǎ cu litera D. 3. Precizaţi: 1. A b. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare.7. Roci vulcanice sunt specifice unitǎţii de relief marcate. H 2 puncte D. 5. tipuri de relief.B şi prezintǎ evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor atmosferice la o anumită staţie meteorologică din Europa. altitudini.

pe hartă. numele statelor marcate. cu numerele 1 şi 2. Scrieţi. 4 puncte B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. cu literele B şi J. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. numele oraşelor-capitală marcate. cu numărul 9 se numeşte … 3.capitală marcat.capitală cu numere. Oraşul . cu litera … 2. pe hartă. pe hartă.geografie Proba D. pe foaia de examen. Precizaţi: 1. cu numărul 5 este capitala statului numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 95 . 2. Oraşul marcat. E. A. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 095 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. Insula Sardinia aparţine statului marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .Ministerul Educaţiei. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.

E. 3. 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. După modul de aranjare al gospodăriilor. Slovenia 2 puncte 3. B b. pe foaia de examen. pe hartă. pe hartă. în unitatea de relief marcată. Cehia c. D b. A b. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 095 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Austria b. pe foaia de examen. Munţii Apenini se desfăşoară în totalitate pe teritoriul statului marcat. Scrieţi. 6 puncte C. cu litera I. Unităţile de relief marcate. cu numerele 7 şi 10. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Oslo c. 6 b.. cueste şi dune c. Riga d. 2. Râul Vistula travesează oraşul marcat. cu litera A şi clima statului marcat. Oraşul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu literele C şi A. F d. Relief pe structuri de tip „dom” se întâlneşte în unitatea de relief marcată. Tallinn 2 puncte 5. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. cu literele G şi H au în comun: a. C b. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. G d. pe hartă. Oraşul marcat. E d. pe hartă. pe hartă. A. 1. pe hartă. cu numărul: a. pe hartă. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. etaj climatic. relief carstic d. pe foaia de examen. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. 11 d. Există lacuri glaciare în unitatea de relief marcată. Menţionaţi două exemple de vulcani activi din regiunea amintită anterior. temperaturi medii anuale. Precizaţi: 1. Scrieţi. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu numărul 13 se numeşte: a. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă... Explicaţi prezenţa vulcanilor activi în Europa Sudică. precipitaţii medii anuale. 4 puncte B. pe hartă. Minsk b. Râul marcat. 6 puncte E. cu litera: a. amplitudine termică. 4 puncte Ministerul Educaţiei. D c. 14 2 puncte 4.geografie Ministerul Educaţiei. cu numărul 3 se numeşte . E c. cu litera F s-a format prin … 2. D c. numele oraşelor marcate. Unitatea de relief marcată. Slovacia d. pe hartă. cu litera: a. J 2 puncte D. cu numărul 8 este capitala statului numit: a. E d. cu litera D există tipuri de sate . 8 c. Cea mai mare parte din Peninsula Yutlanda este cuprinsă în teritoriul statului marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. influenţe scandinavo . H 2 puncte 2. F 2 puncte 2. pe hartă. pe hartă.Varianta 95 . pe hartă. C c. cu litera: a. vânturi. Scrieţi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.baltice 2 puncte 3.. altitudini mai mari de 1 000 m b.

2. valoarea maximă a temperaturii medii lunare şi luna în care se înregistrează. orientarea culmilor şi văilor principale. Nota 1: Pentru punctul 1. cu litera G. pe hartă. distribuţia spaţială a altitudinilor. 6 puncte E. valoarea amplitudinii termice înregistrată pe diagramă. crovuri b. influenţă climatică. deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. cu litera E prezintă relief de: a. două luni în care temperaturile medii lunare au valori negative. două ramuri industriale cu pondere ridicată în economia ţării. Precizaţi: Ministerul Educaţiei. 2. climei. două artere fluviale importante. cu litera D şi relieful unităţii marcate. modul de calcul al temperaturii medii lunare. Comparaţi cadrul natural al Serbiei cu cel al Ungariei precizând două asemănări şi o deosebire. Oraşul marcat. 4 puncte 2 Subiectul II Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Precizaţi: 1. F 4 puncte Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 095 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia temperaturii medii lunare la o anumită staţie meteorologică din Europa.Varianta 95 . cu numărul 8 este reşedinţa judeţului numit: a. cueste c. Pentru Franţa. cu litera C şi clima unităţii marcate. Hunedoara d. pe hartă. o regiune turistică importantă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. A. precipitaţii medii anuale. pe hartă. cea mai mare aglomeraţie urbană. vegetaţiei şi solurilor. etaj climatic. Proba D. 2. deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. un factor natural care favorizeaz ă dezvoltarea areale viticole extinse în Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar regiunile deluroase. 6 puncte E. un tip de climă specific. reţelei hidrografice. doi factori care influenţează clima. Unitatea de relief marcată. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. precizaţi: 1. o cauză care explică faptul că vegetaţia de stepă se dezvoltă în partea de est şi Examenul de bacalaureat 2009 sud-est a României. 7. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. E. Precizaţi: 1. Sibiu 2 puncte 2 puncte D. Pentru punctul 2. o deosebire între relieful unităţii marcate. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. 5. 6 puncte C.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera H. domuri 5. două deosebiri între clima unităţii de relief marcate. pe hartă. Cercet ării şi Inovăunor rii 1. pe hartă. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la caracteristicile reliefului. 4. 3. gradul de fragmentare. valoarea minimă a temperaturii medii lunare şi luna în care se înregistrează. grinduri d. 6. un oraş port la Marea Mediterană. 2. 3. Precizaţi: 1. Caraş Severin c. 2. alte aspecte specifice ale reliefului. vânturi. Arad b. Precizaţi două cauze care au determinat valorile reduse ale densităţii populaţiei în Munţii Caucaz. tipuri genetice de relief. 4 puncte B. tipuri de roci.

cu literele C şi F. Scrieţi.capitală cu numere.. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.Ministerul Educaţiei. Este traversat de fluviul Tamisa oraşul marcat. cu litera C se numeşte . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2. Capitala statului marcat. pe hartă. E. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. Munţii Pirinei constituie graniţa nord-estică a statului marcat. 3. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 096 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. A. cu numărul . numele statelor marcate. pe hartă.geografie Proba D. cu litera .. 2. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .. pe hartă..capitală marcate. pe hartă. cu numerele 1 şi 14. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . 4 puncte B.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 96 . numele oraşelor . pe foaia de examen.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

pe hartă. pe hartă. A şi B b. Oraşul marcat.geografie Ministerul Educaţiei. Relief pe structuri de domuri s-a dezvoltat în unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 2 c. Lisabona c. D c. 6 puncte C. pe hartă. 2. D d. 4 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Slobozia d. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat în unitatea de relief marcată. cu litera. C c. cu literele D şi H. 9 2 puncte 5. H şi G d.. pe hartă. 1 b. E c. H 2 puncte 2. pe foaia de examen. Barcelona b. C c. D d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. D d. pe hartă. Minereuri auro . Precizaţi: 1. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. J şi E 2 puncte 2. I 2 puncte 4. pe hartă.. 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Este traversată de râul Jiu unitatea de relief marcată. Precizaţi trei deosebiri între clima Europei Nordice şi clima Europei Sudice. 2. cu litera: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe foaia de examen. cu numărul: a. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: precipitaţii medii anuale. Precizaţi: 1. B b. două state europene din regiunea amintită anterior unde stepa ocupă suprafeţe însemnate. 3. cu numărul: a. cu litera. 4 puncte Ministerul Educaţiei. B b. G 2 puncte 5. cu litera: a. A b. Regiunea industrială Ruhr este situată în statul marcat. 4 puncte B. Oraşul marcat. pe hartă. 6 puncte E. B c. pe hartă.. numele râurilor marcate. temperatura medie anuală. Scrieţi. cu litera: a. pe hartă. C şi I c. Au un climat mediteranean statele marcate. pe foaia de examen. Valletta 2 puncte D. Dunărea traversează oraşul marcat. D b. Cele mai reduse altitudini se înregistrează în unitatea de relief marcată. cu numerele 8 şi 12. A. pe hartă. 3 c. F d. cu numărul 5 se numeşte: a. cu litera: a. pe hartă. pe hartă. pe hartă. cu literele: a. 6 d.. Slatina c. 2 b.. Scrieţi. un factor care favorizează dezvoltaea vegetaţiei de stepă în sud-estul Europei. vânturi. Grinduri s-au format în unitatea de relief marcată. cu litera: a. Este reşedinţa judeţului Vrancea oraşul marcat. G 2 puncte 4.Varianta 96 . Târgovişte 2 puncte 3. E d. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 096 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul Il A – C. 3 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. H 2 puncte 3. pe hartă. O câmpie de origine fluvio-glaciară se află pe teritoriul statului marcat. Pe hartă sunt marcate unităţile de relief cu litere. Piteşti b. pe hartă. Madrid d. A b. numele unităţilor de relief marcate.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Scrieţi.argintifere se extrag din unitatea de relief marcată. cu litera. amplitudine termică. cu numărul 5 se numeşte: a. E.

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II 10 puncte D. E. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. influenţă climatică. 6 puncte E. Precizaţi două luni cu valori aproximativ egale ale cantităţilor medii de precipitaţii lunare. 2.N. 2. membre ale UE. etaj climatic. Precizaţi două cauze care au condus la defrişările masive ale suprafeţelor de pădure din ţările Europei Sudice. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 096 Analizaţi diagrama în coloane de mai jos care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor atmosferice la o anumită staţie meteorologică din Europa. vânturi. numele fluviului care traversează oraşul-capitală. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. două state vecine. A. 4 puncte B. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Pe ţărmul nord-vestic al Europei. climatul este blând. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. temperaturi şi precipitaţii ce permit dezvoltarea unei vegetaţii bogate. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Prezentaţi: 1. altele decât capitala. trei tipuri de turism. 6 puncte C. 3. Pentru Franţa. 3. o ramură tradiţională a agriculturii.Varianta 96 . 1. o cauză care explică existenţa a numeroase centre de prelucrare a lemnului în Carpaţii Orientali. Calculaţi diferenţa dintre cantitatea maximă şi cantitatea minimă lunară a precipitaţiilor. Menţionaţi o activitate economică favorizată de acest climat. precipitaţii medii anuale. Precizaţi trei deosebiri între clima Subcarpaţilor Getici şi clima Podişului Dobrogei. Explicaţi cauza prezenţei unui climat blând la această latitudine. 2. 2. Numiţi două state care se află la această latitudine şi au specific acest tip de climat. Diagrama se referă la subiectul III A şi B. deşi latitudinile sunt de 50-700 lat. Precizaţi modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale.geografie Ministerul Educaţiei. o cauză care determină densitatea redusă a populaţiei în Delta Dunării. 3. Precizaţi: 1. cu amplitudini termice reduse. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. 6 puncte E. precizaţi: 1. trei oraşe. 5. 1.

pe hartă. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate. cu numerele 3 şi 9. cu litera B se află situat în Peninsula … 2 Capitala statului marcat. Statul marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 097 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. cu litera H se numeşte . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . 2. 3. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. E.capitală cu numere. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 4 puncte B. numele oraşelor-capitală marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. cu litera F trece fluviul numit . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 97 . pe hartă. pe hartă... pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu literele D şi I.geografie Proba D. Scrieţi. Prin capitala statului marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen..

Are capitala la Bratislava statul marcat. temperaturi medii anuale. Unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. numele râului marcat. numele unităţilor de relief marcate.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Târnava Mare 2 puncte 2. 2. Someş c. pe hartă. Vegetaţia de tundră este specifică în statul marcat. cu numărul 4 se numeşte . pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. 4 puncte B. Târnava Mare d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera D şi clima statului marcat. D c. J 2 puncte D. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. precipitaţii medii anuale. Etaj climatic alpin este caracteristic unităţii de relief marcată. pe foaia de examen. E c. F d. cu litera: a. unităţi de relief. Unitatea de relief marcată. amplitudine termică. cu litera E se învecinează la sud cu Subcarpaţii . H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . B b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. C c. Mureş b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. C c. cu litera F se numeşte .. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.. pe hartă. Unitatea de relief marcată. pe hartă. cu litera: a. Râul marcat. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. A b.. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. H 2 puncte 3. 6 puncte E. B b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. G 2 puncte 5. cu numărul 7 şi al braţului Dunării marcat cu numărul 9. J 2 puncte 2. cu litera: a. pe hartă. Precizaţi: 1. vânturi. A b. H 2 puncte 3. pe hartă. cu litera: a. pe foaia de examen. F d. Climatul subtropical (mediteraneean) predomină în statul marcat. C c. cu litera D este limitată la sud de râul numit: a.Târnava Mică d. pe hartă. pe hartă. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată cu litera: a.Varianta 97 . Scrieţi. pe hartă. Târnava Mică 2 puncte 5. cu literele B şi G. pe hartă. pe hartă. D d. C b. cu litera: a. G d. cu litera: a. Munţii Ural se află pe teritoriul statului marcat. Laguna Razim-Sinoe este situată în unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A b. H 2 puncte 4. A b. C c. Precizaţi două cauze ale prezenţei relifului glaciar în Peninsula Scandinavică.geografie Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. pe hartă. cu litera F.. Vulcani activi se găsesc în statul marcat. B c. cu numărul 12 se numeşte: a. F d. D c. Scrieţi. Pe hartă sunt marcate cu litere. Olt c. A b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 097 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D.. 6 puncte C. 3. J 2 puncte 4. A. F d. F d. D d. 2. Mureş b. Oraşul marcat. E.

gradul de fragmentare. 2. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. Precizaţi: 1. deteriorarea vegetaţiei din cadrul etajului alpin. 1. 3. A. o cauză care determină. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. distribuţia spaţială a altitudinilor. Precizaţi o cauză a sporului natural redus din Bulgaria. 3. din Bulgaria.Varianta 97 . orientarea culmilor şi a văilor principale. doua resurse de subsol.geografie Ministerul Educaţiei. 6 puncte E.alte aspecte specifice ale reliefului. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. formată din mai multe state. pe hartă. 2. 4 puncte B. se referă la subiectul III A şi B. 5. o modalitate prin care să se reducă numărul de emigranţi români în ţările UE. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. două ramuri industriale. Valoarea maximă a sporului natural şi ţara în care se înregistrează. 2. Calculaţi diferenţa dintre valoarea sporului natural din Irlanda şi Italia. Precizaţi: 1. trei state din Uniunea Europeană cu ieşire la Marea Baltică. în România. 3. trei oraşe. tipuri de roci. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. E. 6 puncte C. Precizaţi două activităţi de servicii care ar putea creşte contribuţia serviciilor la crearea PIB-ului. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 097 Reprezentarea grafică de mai jos. Precizaţi o cauză a sporului natural ridicat din Irlanda. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6. cu litera B şi relieful unităţii marcate cu litera H. numărul statelor care formează Uniunea Europeană. Valoarea minimă a sporului natural şi ţara în care se înregistrează. 2. 4. numele unei unităţi montane. socială şi economică. Prezentaţi: 1. Uniunea Europeană reprezintă o grupare de natură politică. 6 puncte E. precizaţi: 1. altele decât cpitala. două state considerate membre fondatoare ale Uniunii Europene. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. numele râu sau fluviu. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II 10 puncte D. tipuri genetice de relief. 2. o regiune turistică. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 098 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Câmpia Panonică se află pe teritoriul statului marcat. pe hartă. Oraşul marcat. Scrieţi. pe foaia de examen. numele oraşelor-capitală marcate. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera … 3. Oraşul marcat.capitală cu numere.Ministerul Educaţiei.geografie Proba D. 4 puncte B. numele statelor marcate. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . cu numărul 13 se numeşte … 2. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 98 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu literele D şi H. cu numărul 5 este port la Oceanul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. pe hartă. cu numerele 2 şi 9. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. E. A.

Prezentaţi două argumente care să demonstreze potenţialul hidroenergetic ridicat al râurilor din Munţii Alpi. Scrieţi. Precizaţi trei deosebiri între clima Arhipelagului Britanic şi clima Peninsulei Italice. Danemarca b. Scrieţi. B c. Oraşul marcat. E. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. 2. cu litera: a. A. pe foaia de examen. Unitatea de relief marcată. precipitaţii medii anuale. 8 d. C c. Capitala Bulgariei este oraşul marcat. F d. Carpaţii Meridionali sunt străbătuţi de la nord la sud de râul marcat. G d. pe foaia de examen. H 2 puncte 3. cu litera: a. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Are un climat temperat oceanic statul marcat. cu litera: a. 10 2 puncte 4. Oraşul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Râul marcat. 6 d. Statul marcat. tip de climă. etaj climatic. cu litera G se numeşte… 6 puncte C. pe hartă. Crişul Negru c. A b. Etaj climatic alpin se întâlneşte în unitatea de relief marcată. Are deschidere la Marea Adriatică statul marcat.Varianta 98 . Norvegia d. C c. pe hartă. Crişul Alb b. Finlanda c. pe foaia de examen. H 2 puncte 5. E 2 puncte 3. 11 2 puncte 4. pe hartă. Precizaţi: 1. Crişul Repede d. 7 c. pe hartă. cu literele A şi C. numele râurilor marcate. pe hartă cu numărul: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. Bazinul carbonifer Ruhr este situat în statul marcat. B b. 6 puncte E. cu litera I se numeşte: a. 5 c. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. H d. amplitudine termică. 4 b. A b. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 098 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul ll A– D. Mureş 2 puncte 2. Ploieşti d. cu numărul … 3. Unitatea de relief creată prin aluvionare este marcată. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numărul 8 se numeşte: a. cu numărul: a. vânturi. pe hartă. cu numărul 11 se numeşte… 2. A b. Lacul hidroenergetic Izvorul Muntelui este amenajat pe râul marcat. cu numerele 3 şi 4. cu litera: a. J 2 puncte D. Scrieţi. pe hartă. cu numărul 6 se numeşte: a. D c. pe hartă. Buzău b. B c. cu litera: a. Slobozia 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 2 b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. E 2 puncte 2. pe hartă. pe hartă. 4 puncte B. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. C d. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. D b. Piteşti c. Suedia 2 puncte 5. G d. pe hartă.

o zonă de vegetaţie. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 6 puncte E.4 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Pentru Republica Moldova. 2.1 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei.geografie Ministerul Educaţiei.5 2. 4 puncte B. E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 098 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare înregistrate la o staţie meteorologică din Europa. fragmentare. 2. producţia de grâu a Italiei împreună cu Polonia. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 3.2 3. alte aspecte specifice ale reliefului. În tabelul alăturat sunt reprezentate principalele ţări producătoare de grâu în anul 2005.t) 30. Franţa Germania Regatul Unit Polonia Spania Italia Producţie (mil. 2. Precizaţi două activităţi de servicii care au dus la creşterea PIB-ului din Franţa. A. două râuri sau fluvii. tipuri de relief. 3. cu litera B şi relieful unităţii marcate.3 7. Precizaţi: 1. Prezentaţi două cauze care explică faptul că în regiunile montane se practică mai mult creşterea animalelor decât cultura plantelor. diferenţa de producţie de grâu între Germania şi Spania. un tip de climă. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. două oraşe.5 19.8 6. Identificaţi: 1. două luni de toamnă în care precipitaţiile medii depăşesc 60 mm. două unităţi de relief.6 1.3 2 Subiectul II Pondere (%) 5. altitudini.3 14. 6. 3. 5. 2. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează.3 6. două culturi agricole. precizaţi: 1. valoarea diferenţei de precipitaţii medii între lunile iunie şi august. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate.1 6 puncte E. pe hartă.Varianta 98 . cu litera C. 4. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . ponderea totală a producţiei de grâu a primelor trei ţări mari producătoare. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. două luni în care precipitaţiile medii sunt de 50 mm. Ţara Calculaţi: 1. pe hartă. 6 puncte C.

pe hartă. 2. cu litera … 2. cu numărul 9 este capitala statului numit … 3. pe hartă. cu literele B şi F. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele oraşelor-capitală marcate. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 99 . 4 puncte B. Oraşul marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 099 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . cu litera A are capitala în oraşul numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 1 Subiectul I .geografie Proba D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere.C. Statul marcat. numele statelor marcate. pe hartă. Scrieţi. A. cu numerele 5 şi 11.Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. E. pe foaia de examen. pe hartă. Insula Creta aprţine statului marcat.

8 c. 9 d. Râul cu cele mai multe amenajări hidroenergetice este marcat. F d. cu litera: a. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . C d. cu literele C şi F. B b. 9 d.geografie Ministerul Educaţiei. Capitala europeană dintre cele marcate. factorii genetici ai climei. aluvionare b. cu numărul 1 este traversat de fluviul: a. pe hartă. Scrieţi. cu litera: a. pe foaia de examen. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. pe hartă. temperaturi medii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe foaia de examen. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Balcanice. A b. B c. Unitatea de relief din care se exploatează gaz metan este marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 7 b. încreţire d. Cel mai mare combinat siderurgic din ţara noastră este situat în oraşul marcat. A b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A. C c. Duero b. pe hartă. precipitaţii medii anuale. numele oraşelor marcate. cu numărul … 3. pe hartă. 4 puncte B. vânturi. pe hartă. Precizaţi: 1. G 2 puncte 2. amplitudine termică. Oraşul-capitală marcat. Cele mai mici cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea marcată. 3 b.cu litera… 6 puncte C. Loara c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera: a. numele unităţilor de relief marcate. erupţii vulcanice c. A b. Scrieţi. F d. pe hartă. Scrieţi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. cu cel mai mare număr de locuitori: a. pe foaia de examen. prăbuşire 2 puncte 4. Are ieşire la Marea Norvegiei statul marcat. Climatul temperat-continental este specific statului marcat. cu numărul … 2. cu numerele 1 şi 6. 10 2 puncte D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 099 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. D d. cu litera: a. B c. pe hartă. A b. 6 puncte E. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. 5 c. cu litera D s-a format prin: a. F 2 puncte 3. pe hartă. cu numărul: a. pe hartă. 10 2 puncte 3. G d. Sena 2 puncte 2. Rin d. I 2 puncte 5. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.Varianta 99 . Cel mai important afluent al Ialomiţei este râul marcat. pe hartă. E c. cu litera: a. D c. Infuenţa climatică scandinavo-baltică se resimte în unitatea de relief marcată. Unitatea de relief marcată. Prezentaţi două cauze care determină valorile ridicate ale densităţii populaţiei în statele Europei Vestice. pe hartă.pe hartă. H 2 puncte 4. E.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 6 puncte E. referitor la densitatea medie a populaţiei. Dolj b. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe hartă. Mehedinţi d.231. pe foaia de examen.385. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. Se dă următorul tabel: Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Statul Finlanda Bulgaria Suprafaţa (km2) 338. 2. anotimpul cu cele mai mari valori ale cantităţii de precipitaţii. 10 puncte D. E. o cauză a scăderii debitului în lunile de iarnă. înclinare. calculată pentru fiecare stat din tabel. Prezentaţi: 1. În Europa Sudică şi Centrală există areale extinse afectate de eroziunea solului. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. cu litera B şi relieful unităţii marcate. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state. trei resurse de subsol. două oraşe-port maritime. cu litera D. 2. cu numărul 2 este reşedinţa judeţului numit: a. 3. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare. 3. A. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. Olt 2 puncte D. precum şi luna în care se înregistrează. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Gorj c. Precizaţi: 1. 4 puncte B. valoarea densităţii medii a populaţiei. Pentru Germania.loc) 5. 2. precizaţi: 1. altitudini. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 099 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. alte aspecte specifice ale reliefului. tipuri de relief. Precizaţi doi factori care au condus la extinderea acestor areale.372 7. pe hartă. Oraşul marcat. estimări la nivelul anului 2006 1. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . un factor natural care a favorizat dezvoltarea culturii cerealelor pe suprafeţe extinse în Câmpia de Vest. Scrieţi. Precizaţi: 1. o regiune industrială. pe hartă. 6 puncte E. 4. fragmentare. o cauză care explică frecvenţa mai mare a secetelor în partea de sud-est a ţării faţă de vestul ţării. două fluvii navigabile. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.geografie Ministerul Educaţiei. două ramuri industriale foarte dezvoltate.367 Subiectul II Sursa: The World Factbook.910 2 Populaţia (nr. 2.Varianta 99 . 5.145 110. 4 puncte C. O situaţie similară este şi în România. precum şi luna în care se înregistrează. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate.

cu litera. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu literele J şi E. pe hartă. Fluviul Tibru traversează oraşul capitală marcat. pe foaia de examen. 2.. cu numărul. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.geografie Proba D. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . numele oraşelor-capitală marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A..capitală cu numere. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Munţii Caucaz sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. pe hartă. 3. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 100 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . pe hartă.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 100 . 4 puncte B. cu numerele 7 şi 13. E. Precizaţi: 1.. pe hartă. pe hartă. cu literele C şi I sunt situate în Peninsula . Statele marcate.C. numele statelor marcate. Scrieţi..

de tranziţie 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . I d. pe hartă. pe hartă. E c. pe foaia de examen. magmatice 2 puncte 2. 1. metamorfice b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 100 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Severn c. Statul marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Lacurile Ladoga şi Onega sunt situate pe teritoriul statului marcat. pe hartă. B b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A b. F c. gradul de fragmentare.Varianta 100 . secară d. litera F are un climat cu influenţe: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. măslin b. 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: forme predominante de relief. cu numărul 10 este străbătut de fluviul: a. Scrieţi. Depresiunea Maramureş se află în unitatea de relief marcată. vulcanice d. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. I 2 puncte 5. Scrieţi. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. numele unităţilor de relief marcate. siderurgice 2 puncte 3. Oraşul marcat. 2. Oraşul capitală marcat. cu numărul … 6 puncte C. cu numerele 10 şi 12. cu literele B şi G. 6 puncte E. pe hartă. A b. pe hartă. porumb c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera: a. energetice c.D d. Oraşul marcat. A. Tejo 2 puncte 3. cu litera: a. sorg 2 puncte D. B c. Oraşul Piatra Neamţ este străbătut de râul marcat. alte aspecte specifice ale reliefului. orientarea culmilor şi văilor principale. Sena b. Subunitatea Podişului Moldovei marcată. E 2 puncte 2. distribuţia spaţială a altitudinilor. pe foaia de examen. Scrieţi. aluminiului b. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Unitatea de relief marcată. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat. cu litera B este formată predominant din roci: a. oceanice d. tipuri genetice de relief. continentale b. Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior.geografie Ministerul Educaţiei. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Insula Creta aparţine statului marcat. cu litera … 2. cu litera: a. pontice c. pe hartă. Tamisa d. pe hartă. tipuri de roci. pe hartă. cu numărul 2 se numeşte … 3. Peninsula Kola aparţine statului marcat. pe hartă. F d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. J 2 puncte 4. sedimentare c. 4 puncte B. cu litera E se remarcă prin suprafeţe întinse cultvate cu: a. de utilaj petrolier d. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică. cu numărul 5 este un important centru al industriei: a. pe hartă. pe hartă. cu litera F şi relieful statului marcat cu litera I. numele râurilor marcate. mod de formare. E. pe foaia de examen. Precizaţi: 1.

Iaşi 2 puncte D. cu aproximaţie. Se dă următorul tabel: 2 Subiectul II Statul Austria Cipru Suedia Suprafaţa (km2) 83. 2. Precizaţi o cauză a densităţii mai ridicate a populaţiei în Austria decât în Suedia. E.B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al unui râu din Europa. vânturi. Precizaţi: 1. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 100 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A . cu numărul 8 străbate oraşul: a. estimări la nivelul anului 2006 1. cu numărul 9 desparte grupele montane: a.016. numele a trei oraşe mari. Pentru Germania. 6 puncte E.301 9. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. 2. Bacău b. 3. etaj climatic. Focşani d. diferenţa. două cauze ale diferenţelor de debit dintre lunile extreme. Precizaţi două cauze ale valorii negative a bilanţului migratoriu din ţările Europei de Est. un factor care a contribuit la creşterea densităţii populaţiei în Depresiunea Braşov. precipitaţii medii anuale. a unei unităţi de câmpie şi al unui podiş de pe teritoriul acestui stat. valoarea. a debitului în luna iunie. 5. cu aproximaţie. dintre valoarea debitului în luna iunie şi în luna septembrie. 6 puncte C. 2. Retezat – Godeanu de Banatului 2 puncte 5. Parâng de Retezat . Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 3. 4. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru Cipru şi Suedia. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. diferenţa.870 9. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. valoarea. cu aproximaţie.192. precizaţi: 1. influenţă climatică. A. cu aproximaţie.geografie Ministerul Educaţiei. 2. cu litera E şi clima unităţii de relief marcate cu litera G. două resurse de subsol. 6 puncte E. pe hartă.596 Sursa: The World Factbook. 4 puncte Ministerul Educaţiei. dintre valoarea debitului în luna iulie şi în luna octombrie. altele decât capitala.964 Populaţia (nr.Godeanu d. Precizaţi: 1. un factor care a determinat amplasarea unui număr mare de rafinării în Câmpia Română. două state vecine.880 784.250 449. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Făgăraş de Parâng c. 4 puncte B. numele a două unităţi montane. pe hartă. 2. oraşul-capitală. Bucegi de Făgăraş b. a debitului în luna februarie. Râul marcat. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate.loc) 8. Bârlad c. Precizaţi: 1.Varianta 100 . Râul marcat. pe hartă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful