Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 1 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 001

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi G; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Lisabona este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera... 2. Oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte.... 3. Munţii Penini se găsesc în statul marcat, pe hartă, cu litera... 6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

1

Subiectul I

Varianta 1 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Ţărmurile cu fiorduri sunt specifice statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. F d. J 2 puncte 2. Fluviul Pad este situat în statul a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 5 b. 9 c. 11 d. 14 2 puncte 3. Viticultura se practică pe suprafeţe întinse în statul marcat, pe hartă, cu litera: a. B b. F c. G d. H 2 puncte 4. Capitala Sloveniei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 11 b. 12 c. 14 d. 15 2 puncte 5. Formaţiuni vegetale de tip maquis sau gariga sunt specifice pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. B b. C c. G d. H 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima Eurpei Nordice şi clima Europei Sudice. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. o cauză a prezenţei lacurilor glaciare în Peninsula Scandinavă; 2. o cauză a fenomenului de îmbătrânire a populaţiei Europei. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 001

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi F; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Şisturi verzi se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 2. Lacuri glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 3. Port la Dunăre este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Silvostepa este prezentă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. D c. E d. G 2 puncte 2. Un important combinat siderurgic este în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 4 c. 5 d. 6 2 puncte 3. Resurse de huilă se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. E d. F 2 puncte 4. Este reşedinţa judeţului Sălaj oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 3 c. 4 d. 6 2 puncte 5. Domuri gazeifere se întâlnesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. F d. H 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 1 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Apuseni şi relieful Grupei Făgăraş. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi două cauze care să explice faptul că în Carpaţii Orientali sunt numeroase centre ale industriei produselor lactate. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 001 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia temperaturilor şi precipitaţiilor medii lunare. A. Precizaţi: 1. valoarea minimă a cantităţii de precipitaţii, precum şi luna în care se înregistrează; 2. valoarea maximă a temperaturii medii din luna ianuarie. 4 puncte B. Scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică de mai sus este: a. ecuatorial b. mediteranean (subtropical) c. temperat - oceanic d. subpolar 2. Cea mai mare cantitate de precipitaţii se înregistrează în intervalul: a. aprilie - iunie b. noiembrie - ianuarie c. iulie – august d. septembrie - noiembrie 3. Temperaturile au valori ridicate în anotimpul de vară datorită pătrunderii maselor de aer: a. ecuatorial b. polar maritim c. polar continental d. tropical 6 puncte C. Pentru Italia, precizaţi: 1. aşezarea geografică; 2. trei unităţi de relief; 3. un tip de climat; 4. două insule care aparţin acestui stat; 5. trei ramuri industriale.

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul II

10 puncte D. Comparaţi economia Ungariei cu economia Republicii Moldova, precizând trei deosebiri. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare din următoarele elemente: agricultură, industrie, turism şi comerţ exterior. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. două state ale UE cu ieşire la Marea Baltică; 2. cele două state care au aderat la UE în 2007. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 2 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 002

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi D; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 12. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Munţii Alpi se găsesc în nordul statului marcat, pe hartă, cu litera... 2. Podişul Meseta este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera... 3. Climatul rece este caracteristic în statul marcat, pe hartă, cu litera... 6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

1

Subiectul I

Varianta 2 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Este situat într-un stat insular oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 3 c. 14 d. 15 2 puncte 2. Sunt traversate de Dunăre oraşele-capitală marcate, pe hartă, cu numerele: a. 1 şi 5 b. 6 şi 9 c. 9 şi 14 d. 1 şi 13 2 puncte 3. Stepa se dezvoltă în statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. E c. H d. G 2 puncte 4. Podişul Boemiei este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. E c. G d. H 2 puncte 5. Statul San Marino este o enclavă în cadrul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. I 2 punce D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Scandinaviei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezenate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. o cauză a prezenţei gheţarilor actuali în Munţii Pirinei; 2. o cauză a scăderii cantităţii de precipitaţii din vestul spre estul Europei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

4 puncte

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 002

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi D; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Lacul vulcanic Sf. Ana este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 2. Cel mai important centru siderurgic este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul... 3. Lacuri glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Stepa se întâlneşte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. C b. D c. E d. G 2 puncte 2. Este situat într-o unitate de câmpie oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 2 c. 3 d. 6 2 puncte 3. Este un piemont unitatea de relief notată pe hartă cu litera: a. A b. D c. G d. F 2 puncte 4. Influenţe climatice oceanice pătrund în unitatea de relief notată pe hartă cu litera: a. A b. B c. D d. G 2 puncte 5. Importante resurse de lignit se găsesc în unitatea de relief notată pe hartă cu litera: a. B b. D c. E d. F 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 2 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Banatului şi relieful Grupei Nordice a Carpaţilor Orientali (Carpaţii Maramureşului şi ai Bucovinei). Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi pezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. o cauză care explică densitatea redusă a populaţiei în Munţii Carpaţi. 2. o cauză care determină cantităţile de precipitaţii medii anuale mai mari în partea vestică a ţării faţă de partea estică a ţării. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 002 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă valorile densităţii populaţiei în câteva state europene în anul 2005. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a densităţii numele statului în care se aceasta; 2. valoarea minimă a densităţii numele statului în care se aceasta. populaţiei şi înregistrează populaţiei şi înregistrează 4 puncte B. Alegeţi un argument, dintre cele de mai jos, care explică cel mai bine valorile densitaţii populaţiei, pentru fiecare dintre următoarele ţări: Olanda, Finlanda, Malta: 1. climat rece, suprafeţe mari ocupate de păduri şi lacuri; 2. relief jos, climat temperat-oceanic grad ridicat de urbanizare, suprafaţă relativ mică; 3. relief predominant muntos şi climă tropicală. 4. suprafaţă extrem de mică. 6 puncte C. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, precizaţi: 1. două unităţi de relief; 2. un râu sau fluviu; 3. două resurse ale subsolului; 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 4. două oraşe mari, altele decât capitala; 5. trei ramuri industriale.

Subiectul II

10 puncte D. Comparaţi cadrul natural al Serbiei cu cel al Ungariei, precizând două asemănări şi o deosebire. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la caracteristici ale: reliefului, climei, reţelei hidrografice, vegetaţiei şi solurilor. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi desebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi patru surse de energie nepoluantă utilizată de ţările dezvoltate ale Uniunii Europene în scopul protecţiei mediului. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

Subiectul III

A. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu.... pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. cu numărul.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Vulcani activi se găsesc în statul insular marcat. Lacul Balaton este situat în statul marcat.Ministerul Educaţiei. Este traversat de fluviul Sena oraşul marcat. 3.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 3 . numele statelor marcate. cu litera. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 003 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C.geografie Proba D. pe hartă. Scrieţi. pe foaia de examen. cu litera.. pe hartă. cu numerele 3 şi 10. Precizaţi: 1. E. cu literele B şi D. 4 puncte B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 2.

o cauză care determină necesitatea forţei de muncă externă (imigranţi) pentru unele state europene. numele râurilor marcate. 6 puncte E. G c. vânturi. cu litera: a. Traversează oraşul Piteşti râul marcat.geografie Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. A. 4 puncte Ministerul Educaţiei. B c. 4 puncte B. numele unităţilor de relief marcate. Mureşul şi Oltul izvorăsc din unitatea de relief marcată. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera . pe hartă. A b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat nmai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. E c. temperaturi medii anuale. D d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. pe hartă. pe hartă. I d. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 003 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. Pe hartă sunt marcate unităţile de relief cu litere. pe hartă. Are ieşire la Marea Mediterană statul marcat..Varianta 3 . 2 b. 6 puncte C. B b. J 2 puncte 2. precipitaţii medii anuale.. E c. pe hartă. pe foaia de examen. cu litera: a. C c. pe hartă. pe foaia de examen. H d. pe hartă. C c. cu litera: a. cu numărul . Prezentaţi: 1. pe hartă. Influenţele climatice continentale (de ariditate) pătrund în unitatea de relief marcată. pe hartă. Oraşul european. o cauză care justifică prezenţa. C c. 10 d. Resurse importante de minereu de fier se exploatează din subsolul statului marcat. a pădurilor în Norvegia. Republica Moldova este marcată.. pe hartă. şi a gheţarilor în Groenlanda. E d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A b. F 2 puncte 2. A b. cu litera: a. Precizaţi: 1. pe hartă. 2.. cu litera A se numeşte . pe hartă. cu numărul: a. E d.. 2. pe hartă. amplitudine termică. E d. Precizaţi trei deosebiri între clima din nordul Europei şi clima din sudul Europei. cu cel mai mare număr de locuitori este marcat. I 2 puncte 3. A b. F 2 puncte 3. J 2 puncte 5. 2.. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. E d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. la aceeaşi latitudine. Scrieţi. Scrieţi. cu numerele 7 şi 11. pe foaia de examen. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Resurse de bauxită se găsesc în unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. B b. 3 Unitatea de relief marcată. Lacuri pe masive de sare sunt caracteristice unităţii de relief marcată. 7 c. 12 2 puncte D. cu literele E şi G. Scrieţi. E. B b. Râul Vistula străbate capitala statului marcat. cu litera: a. cu litera: a. F 2 puncte 4.

august si mai b. altele decât capitala. Scrieţi. ecuatorial b. 6 2 puncte D. F 2 puncte 5. D c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte B. Pentru Spania. 4. gradul de fragmentare. tipuri genetice de relief. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la caracteristicile reliefului. pe foaia de examen. E d. mediteranean (subtropical) d. august si iulie c. precum şi luna în care se înregistrează. Valoarea maximă a temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile: a. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică alăturată este: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. vegetaţiei şi solurilor. 2. climei. 6 puncte E. o cauză care explică frecvenţa mult mai mare a hidrocentralelor în zona montană. regimului temperaturii aerului b. peninsula în care este situat statul.oceanic 2. două regiuni turistice.geografie Ministerul Educaţiei. precizaţi: 1. Prezentaţi: 1. tipuri de roci. 3. 6 puncte E. altitudinii reduse c. 5 d. două tipuri de climă. pe hartă. iulie si iunie d. B b. cu litera: a. E. 2. cantitatea minimă de precipitaţii înregistrată. reţelei hidrografice. Este situat într-o depresiune intramontană oraşul marcat. iulie si mai 3. Nota 1: Asemănările şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Minereuri complexe se exploatează din unitatea de relief marcată. 1 b. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II 10 puncte D. Precizaţi două asemănării şi o deosebire între relieful Grupei Retezat-Godeanu şi relieful Grupei Făgăraş.B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi a cantităţii de precipitaţii la o staţie meteorologică din Europa. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. distribuţia spaţială a altitudinilor. temperat . orientarea culmilor şi văilor principale.Varianta 3 . trei oraşe mari. circulaţiei vestice a maselor de aer 6 puncte C. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. o cauză care explică diferenţa de temperatură de peste 2ºC între sudul şi nordul ţării. A. pe hartă. Cantităţile mari de precipitaţii medii anuale sunt o consecinţă a: a. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Comparaţi cadrul natural al Ucrainei cu cel al Bulgariei precizând două asemănări şi o deosebire. alte aspecte specifice ale reliefului. precum şi luna în care se înregistrează. Precizaţi: 1. subpolar c. regimului radiaţiei solare d. Prezentaţi doi factori care favorizează producţia mare de cereale în Franţa. cu numărul: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 003 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 5. două unităţi montane. decât în zona de câmpie. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 3 c.

3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Precizaţi: 1.. Oraşul . numele oraşelor-capitală marcate. cu literele D şi H.Ministerul Educaţiei. numele statelor marcate. cu numărul 1 se numeşte. pe hartă. pe foaia de examen. Fluviul care traversează oraşul . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu numerele 4 şi 6. 4 puncte B.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Scrieţi. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 2. pe hartă. cu numărul 8 se numeşte...capitală marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. E. A.capitală marcat. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. 2.. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 004 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Climatul caracteristic statului marcat.. pe hartă.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 4 . cu litera C este . pe hartă.geografie Proba D.

11 d. 11 2 puncte 3. tipuri genetice de relief. numele unităţilor de relief marcate pe hartă. pe hartă. pe hartă. 2. B b. cu numarul 9 este capitala statului: a. pe hartă. orientarea culmilor şi a văilor principale. Precizaţi: 1. Cu litera J este marcat. pe foaia de examen. b. Capitala statului Belarus este marcată. C c. A b. Statul cu deschidere la Marea Baltică este marcat. E. Ungaria 2 puncte 3. Aparţine Podişului Moldovei subunitatea de relief marcată. pe hartă. Este traversat de râul Dâmboviţa oraşul marcat.geografie Ministerul Educaţiei. 15 2 puncte D. statul: a. C b. 8 b. C c. D d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. H 2 puncte 2. cu numerele 3 şi 5. pe hartă. alte aspecte specifice ale reliefului. B c. pe hartă. Cel mai important bazin de exploatare a lignitului (Motru-Rovinari) se află în unitatea de relief marcată. Elveţia c. pe hartă. Scrieţi. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. H d. tipuri de roci. Scrieţi. Râul cu cele mai multe amenajări hidroenergetice este cel marcat. două consecinţe ale sporului natural foarte redus din Europa. Olanda 2 puncte 5. H d. 4 puncte B. Elveţia c. Scrieţi. pe hartă. A. A b.Varianta 4 . cu: a. F 2 puncte 4. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Belgia b. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numerele de la 7 la 12. pe foaia de examen. D c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. D d. Influenţe climatice baltice (scandinavo-baltice) pătrund în unitatea de relief marcată. cu litera… 3. C c. cu litera … 2. cu litera: a. pe hartă. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Ural. F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 004 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unitati de relief cu litere. distribuţia spaţială a altitudinilor. cu litera: a. cu numărul … 6 puncte C. Prin depuneri piemontane s-a format unitatea de relief marcată. Altitudinile cele mai mari se întalnesc în unitatea de relief marcată. I 2 puncte 4. gradul de fragmentare. Oraşul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A b. Ministerul Educaţiei. pe hartă. cu litera: a. numele oraşelor marcate. Precizaţi: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemanarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Austria b. 9 c. 6 puncte E. cu numărul: a. 7 c. cu literele A şi E. pe hartă. D d. pe foaia de examen. 10 d. 4 b. Câmpia Nord-Europeană ocupă o parte din teritoriul statului marcat. cu numarul: a. Polonia d. I 2 puncte 2.. cu litera: a. Franţa d. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . doi factori care influenţează clima Europei.

două caracteristici ale reliefului. 3. 10 puncte D. Pădurea de conifere este mai extinsă în unitatea de relief marcată. Precizaţi: 1. A. numele statului cu populaţia cea mai numeroasă şi valoarea acesteia. Pentru Franţa. cu litera: a. statul a cărui populaţie este de 60 mil. 4 puncte B. un argument care susţine afirmaţia: ”Unitatea C este cea mai veche unitate de relief a ţării”. două caracteristici ale climei.loc. gradul de fragmentare. de 369. Se dă următorul tabel: Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II Ţara Germania România Ucraina Lungimea căilor ferate (km) 38. o insulă care aparţine acestui stat. E 2 puncte D. trei oraşe. 4. statul din Europa Centrală care nu are ieşire la mare. 6.. cu litera F. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 004 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . pe hartă. în prezent. 2. 2. Prezentaţi două argumente pentrua susţine afirmaţia: „Problema energeticii şi a industriei energiei electrice este o problemă prioritară pentru statele Uniunii Europene”. tipuri genetice de relief. raportate la nivelul Europei ştiind că lungimea totală a reţelei feroviare pe continent este.Varianta 4 . Precizaţi: 1. cu litera H. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată. orientarea culmilor şi văilor principale. distribuţia spaţială a altitudinilor. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. aşezarea geografică. statul cu cel mai mic număr de locuitori din Europa Vestică. diferenţa între numărul de locuitori din Germania şi Spania. alte aspecte specifice ale reliefului.376 22.B şi prezintă populaţia unor state europene în anul 2005. tipuri de roci. 2.510 Calculaţi ponderea lungimii căilor ferate ale fiecărei ţări. pe hartă. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Precizaţi: 1. pe hartă.000 Km. E. D d. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. C c. 6 puncte E. cu excepţia capitalei. cu litera B şi relieful unităţii marcate. o regiune turistică. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. 6 puncte C. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. A b. precizaţi: 1. 2. o cauză care determină producerea alunecărilor de teren în unitatea de relief marcată. 3. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .126 11.

E. cu numărul … 3.. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Scrieţi. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. Statul marcat.. cu litera I are ieşire la Marea . cu litera C este cel al Munţilor . cu literele E si J. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 005 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C .. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere..geografie Proba D. A. 2. numele statelor marcate.Ministerul Educaţiei. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. Lanţul muntos situat în nordul statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 5 . 4 puncte B. Precizaţi: 1. pe hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu numerele 4 si 7. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. Oraşul-capitală traversat de fluviul Sena este marcat.

Precizaţi: 1. Cele mai multe lacuri glaciare se întâlnesc în unitatea de relief marcată. E d.Varianta 5 . I d. Terenurile arabile au ponderea cea mai mare în unitatea de relief marcată. Climatul mediteranean este caracteristic statului marcat. E. distributia spatiala a altitudinilor. pe foaia de examen. B b. D c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 2. A b. Moscova d. pe hartă. pe hartă. E d. 11 2 puncte 3. pe hartă. E d. D c. cu litera: a. Oraşul – capitală marcat. B b. Insula Creta aparţine statului marcat. pe hartă. numele oraşelor marcate. fluvio-lacustră b. tipuri de roci. Minsk c. cu litera: a. Câmpia situată pe teritoriul statelor marcate. cu numărul: a. 8 c. alte aspecte specifice ale reliefului. 4 puncte Ministerul Educaţiei. piemontană 2 puncte D. 4 puncte B. G 2 puncte 2. pe hartă. Kiev b. cărbuni. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe foaia de examen. Relieful carstic (chei şi peşteri) este mai dezvoltat în unitatea de relief marcată. tipuri genetice de relief.geografie Ministerul Educaţiei. fluvio-glaciară c. Varsovia 2 puncte 2. orientarea culmilor si a vailor principale. J 2 puncte 5. pe foaia de examen. Nota 1: Deosebirile şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 6 puncte E. 1. 9 d. Prezentaţi o cauză care determină formarea estuarelor pe ţărmul european al Oceanului Atlantic. cu litera: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. gaze naturale) se găsesc în unitatea de relief marcată. pe hartă. Scrieţi. 7 b. D c. Cel mai mare debit îl are râul marcat. pe hartă. Precizaţi un mod de utilizare economică a estuarelor. F 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi o asemănare vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. cu litera … 3. cu litera … 6 puncte C. F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 005 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. E d. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. H 2 puncte 3. cu numărul 5 este: a. gradul de fragmentare. Bazinul carbonifer Ruhr se găseşte în statul marcat. cu numerele 3 şi 6. cu literele B şi D este de origine: a. pe hartă. pe hartă. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Carpati şi relieful Munţilor Ural. cu litera: a. Aparţine Podişului Transilvaniei subunitatea de relief marcată. B b. C c. F 2 puncte 4. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. cu litera … 2. 2. Pe hartă sunt marcate unitati de relief cu litere. B b. cu literele F şi H. A. numele unităţilor su al subunităţilor de relief marcate. D c. pe hartă. Scrieţi. Scrieţi. Resursele energetice (petrol. litorală d.

cu litera: a. două state din Uniunea Europeană cu ieşire la Marea Baltică. două state considerate membre fondatoare ale organizaţiei premergătoare Uniunii Europene. Precizaţi: 1. Secetele frecvente sunt specifice unităţii de relief marcate. precipitaţii medii anuale. o cauză care a determinat diferenţa producţiei de grâu dintre Franţa şi România.B şi prezintă producţiile de grâu în câteva state europene în anul 2005. D d.Varianta 5 . cu numărul: a. formată din mai multe state. Precizaţi doi factori care au contribuit la formarea Deltei Dunării şi modul în care a acţionat fiecare. socială şi economică. 6 puncte E. Curge în totalitate pe teritoriul ţării noastre râul marcat. 4 puncte B. 6 puncte E. două caracteristici ale climatului. 8 b. Precizaţi: 1. A b. producţia cea mai mare de grâu şi numele statului în care se înregistrează această valoare. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. trei tipuri de turism practicate în acest stat. Precizaţi doi factori care au determinat dezvoltarea industriei energetice în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. 4. A. 3. 2. două oraşe-port.geografie Ministerul Educaţiei. E. G 2 puncte 2 puncte D. 10 d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 005 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera C şi clima unităţii de relief marcate cu litera H. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 11 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi: 1. C c. 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 3. doi factori care au determinat producţii mari de grâu în Franţa şi Germania. producţia cea mai mică de grâu şi numele statului în care se înregistrează această valoare. influenţă climatică. etaj climatic. precizaţi: 1. două insule care aparţin acestui stat. două state care au aderat la Uniunea Europeană în 2007. 2. un râu sau fluviu. vânturi. 4 puncte 2 Subiectul II Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 2. Pentru Italia. 6 puncte C. pe hartă. pe hartă. 9 c. Uniunea Europeană reprezintă o grupare de natură politică.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 6 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 006

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele G şi I; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Muntii Apenini se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 2. Oraşele – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 9, 10 şi 14 sunt traversate de fluviul ... 3. Statul marcat, pe hartă, cu litera J are ieşire la Marea … 6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

1

Subiectul I

Varianta 6 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Fluviul care strabate statul marcat, pe hartă, cu litera H este: a. Nipru b. Nistru c. Vistula d. Volga 2 puncte 2. Masivul Centaral Francez se găseşte pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. B b. C c. E d. F 2 puncte 3. Capitala statului Belarus este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 4 c. 6 d. 10 2 puncte 4. Climatul temperat - oceanic este caracteristic statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. D c. G d. J 2 puncte 5. Cel mai mare producător de autovehicule din Europa Centrală este statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. H d. I 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Câmpiei Padului şi relieful Câmpiei Europei de Est. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, distributia spatiala a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor si a vailor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi două cauze care determină densitatea scăzută a populaţiei din Peninsula Scandinavă. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 006

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi F; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Lacul glaciar Bucura este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 2. Influenţe climatice pontice se întâlnesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 3. Râul Ialomiţa traversează unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Relieful vulcanic este caracteristic unităţii marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. D c. F d. H 2 puncte 2. Râul care se varsă în sectorul Dunării maritime este marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 8 c. 10 d. 11 2 puncte 3. Vegetaţia de stepă este tipică pentru unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. C b. D c. G d. H 2 puncte 4. Oraşul Piatra Neamţ este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 9 c. 11 d. 12 2 puncte 5. Teritoriul judeţului Caraş-Severin se suprapune peste unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. E d. G 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 6 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii marcată, pe hartă, cu litera B. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. o cauză care detetermină densităţi reduse ale populaţiei în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H; 2. o cauză care a determinat amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 006 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare înregistrate la o staţie meteorologică din Europa. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare ţi luna în care se înregistrează; 2. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare ţi luna în care se înregistrează; 4 puncte B. Scrieţi pe foaia de examen răspunsurile corecte la cerinţele de mai jos: 1. anotimpul cu cele mai ridicate cantităţi medii lunare de precipitaţii este: a. iarna b. primăvara c. toamna d. vara 2. Regimul anual al precipitaţiilor se încadrează în tipul de regim pluviometric: a. ecuatorial b. musonic c. subpolar d. temperat-oceanic 3. Factorul care determină cantităţi mari de precipitaţii medii anuale este: a. altitudinea reliefului b. circulaţia vestică a maselor de aer c. regimul radiaţiei solare d. regimul temperaturii aerului 6 puncte C. Pentru Franţa, precizaţi: 1. două state vecine, membre ale UE; 2. două unităţi majore de relief; Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 3. trei resurse de subsol; 4. două oraşe-port maritime; 5. o regiune turistică. D. Se dă următorul tabel: Statul Suedia Olanda Suprafaţa (km2) 449 964 41 526 Populaţia (nr.loc) 9 016 596 16 491 461

2

Subiectul II

10 puncte

Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

1. Scrieţi, pe foaia de examen, valoarea densităţii medii a populaţiei, calculată pentru fiecare stat din tabel. 2. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state, referitor la densitatea medie a populaţiei. 6 puncte E. Prezentaţi două argumente care susţin afirmaţia: „Parisul este un important nod de comunicaţie”. 4 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 7 - geografie
• •

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 007

Harta de mai sus se referă la subiectele A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi I. 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 6 şi 12. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul marcat, pe hartă, cu litera D se numeşte … 2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera E se numeşte … 3. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află pe teritoriul statului a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul …. 6 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I

Varianta 7 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este capitala statului: a. Croaţia b. Muntenegru c. Serbia d. Slovenia 2 puncte 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera F se numeşte: a. Albania b. Bulgaria c. Croaţia d. Muntenegru 2 puncte 3. Statul cu cea mai mică suprafaţă din Europa este o enclavă situată în statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. C d. H 2 puncte 4. Cea mai mare parte a populaţiei din statul a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este de religie: a. catolică b. ortodoxă c. islamică d. protestantă 2 puncte 5. Este membru al Uniunii Europene, statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. E d. J 2 puncte D. Comparaţi regiunile montane din Peninsula Scandinavă şi Peninsula Iberică, precizând o asemănare şi două deosebiri din punct de vedere al reliefului. Nota 1: Deosebirile şi asemămănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi doi factori care generează climatul temperat arid din estul Europei. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 007

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A-D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi G. 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Depresiunea Petroşani este situată în unitatea de relief marcată pe hartă cu litera … 2. Regiunea subcarpatică alcătuită dintr-un singur şir de depresiuni şi unul de dealuri este marcată pe hartă cu litera … 3. Oraşul marcat pe hartă cu numărul 7 este reşedinţa judeţului … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Relieful eolian este prezent în subunitatea marcată, pe hartă, cu litera: a. B b. C c. E d. F 2 puncte 2. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera D cea mai numeroasă minoritate naţională o formează: a. germanii b. grecii c. polonezii d. turco-tătarii 2 puncte 3. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F se exploatează resurse de: a. aur şi argint b. bauxită c. fier d. lignit 2 puncte 4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 este situat în unitatea de relief numită: a. Câmpia Barăganului b. Delta Dunării c. Pod. Dobrogei d. Subcarpaţii Curburii 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 7 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Magistrala rutieră E60 trece prin oraşele marcate pe hartă cu numerele: a. 7 şi 8 b. 8 şi 9 c. 8 şi 11 d. 9 şi 10

2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera D şi clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte 6 puncte E. Prin poziţia sa geografică, România este o ţară dunăreană. Menţionaţi două avantaje economice care decurg din această situaţie. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 007 Reprezentarea grafică de mai jos se referă lasubiectul III A - B şi prezintă evoluţia debitelor Dunării la intrarea în Deltă. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează; 2. două luni în care debitul mediu lunar depăşeşte 4 000 m3/s. 4 puncte B. Analizaţi valorile debitelor medii înscrise în graficul alăturat şi scrieţi răspunsul corect: 1. valoarea debitului mediu în luna ianuarie; 2. luna în care se înregistrează valoarea cea mai mică a debitului mediu lunar; 3. două luni în care se înregistrează valori ale debitului mediu lunar de 7 000 m3/s. 6 puncte
12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 I F M A M I I A S O N D lunile anului mc/s

C. Pentru Spania, precizaţi: 1. două insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat; 2. două state vecine, membre ale UE; 3. două unităţi de relief; 4. două tipuri de climă; 5. două oraşe, cu excepţia capitalei. 10 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

D. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al 2 Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Subiectul II precizând o asemănare şi două deosebiri. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la caracteristicile reliefului, climei, reţelei hidrografice, vegetaţiei şi solurilor. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte

E. Precizaţi doi factori care determină prezenţa pe suprafeţe extinse a vegetaţiei de stepă şi silvostepă în Republica Moldova şi Ucraina. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

Subiectul III

F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. numele statelor marcate. cu numerele 3 şi 10. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. E. pe hartă. 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 008 Harta de mai sus se referă la subiectul I A-C. Precizaţi: 1. Statul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 8 . pe hartă. cu litera I se numeşte … 2. pe hartă. A.Ministerul Educaţiei. pe hartă. Climatul subpolar este caracteristic pe teritoriul statului marcat. cu litera … 3. numele oraşelor-capitală marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrieţi. 4 puncte B. cu literele G şi H. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe– capitală cu numere. pe foaia de examen.geografie Proba D. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Munţii Apenini sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă.

pe hartă. cu numărul: a.” 4 puncte Ministerul Educaţiei. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Europa este leagănul turismului mondial. D c. I d. G d.Varianta 8 . pe hartă. Sena 2 puncte D. C c. cu litera B sunt influenţe climatice … 2. Oraşul marcat. Scrieţi. Păşuni alpine se dezvoltă pe suprafeţe extinse în unitatea marcată. pe foaia de examen. vânturi. numele unităţilor de relief marcate. Scrieţi. cu literele F şi H. cu litera A este: a. Energia mareelor este valorificată în statul marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 008 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A-C. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. J 2 puncte 5. 3 c. H 2 puncte 2. În Europa. temperaturi medii anuale. Petroşani d. pe hartă. Pad b. numele râurilor marcate. pe hartă. Rin c. pe hartă. Slatina 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu litera: a. Comparaţi climatul Europei Centrale cu climatul Europei Estice precizând o asemănare şi două deosebiri. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A b. pe foaia de examen. pe hartă. Drobeta-Turnu Severin c. Unitatea de relief cu cel mai mare areal viticol din România este marcată. J 2 puncte 4. cu litera: a. 4 d. precipitaţii medii anuale. Scrieţi. amplitudine termică. Între ţările europene se remarcă la producţia de măsline statul marcat. cu litera: a. pe hartă. Depresiunea Braşov este străbătută de râul marcat. pe hartă. C c. Statul care are ieşire la Marea Baltică este marcat. cu litera : a. A. pe hartă. E d. E b. F c. pe hartă. F d. Minereurile de metale preţioase (aurul şi argintul) se exploatează în unitatea de relief marcată. pe hartă. cu litera: a. În unitatea de relief marcată. G 2 puncte 2. E. B b. 1 b. pe foaia de examen. 2. Oraşul marcat. ca lungime. ţara care îşi asigură în proporţie de 100% energia electrică din resurse hidroenergetice este marcată. Precizaţi: 1. A b. E d. suprafaţă a bazinului hidrografic şi debit de pe teritoriul statului marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Rhon d. cu numărul 9 se numeşte: a. 6 puncte E. 4 puncte B.geografie Ministerul Educaţiei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Craiova b. pe hartă. D b. cu numerele 3 şi 6. pe hartă. Cel mai important râu. cu litera … 6 puncte C. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. B c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. H 2 puncte 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. G 2 puncte 3. A b. 5 2 puncte 4. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. cu litera: a. E c. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului … 3. D d.

2.loc. În unitatea de relief marcată. Precizaţi două luni cu valori aproximativ egale ale cantităţilor medii de precipitaţii lunare. două unităţi de relief. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. Precizaţi: 1. 2. orientarea clumilor şi văilor principale. Pentru Austria.Varianta 8 . tipuri genetice de relief. gradul de fragmentare. distribuţia spaţială a altitudinilor. A. 2. două state vecine. de baraj natural c. memebre ale UE. Precizaţi numele strâmtorii situate în sudul Peninsulei Iberice şi importanţa economică a acesteia pentru ţările din sudul Europei. un râu sau fluviu. pe hartă. Precizaţi modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale. cu litera F sunt lacuri: a.) 10 688058 9 016 596 2 Subiectul II 10 puncte Sursa: The World Factbook. 6 puncte E. precizaţi: 1. 6 puncte E. Se dă următorul tabel: Ţara Grecia Suedia Suprafaţa (km2) 131 940 449 964 Populaţia (nr. Diagrama se referă la subiectul III A .geografie Ministerul Educaţiei. E. Precizaţi o cauză care determină diferenţa de densitate a populaţiei din cele două state. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. glaciare d. 5. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. două oraşe. o resursă naturală. vulcanice 2 puncte D. o cauză care a determinat înregistrarea temperaturii minime absolute a aerului în Depresiunea Braşov. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 6 puncte C. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 4. două caracteristici climatice. Comparaţi relieful Podişului Dobrogei cu relieful Subcarpaţilor Getici precizând trei deosebiri. 3. 2. o cauză care determină lipsa vegetaţiei de pădure în Câmpia Bărăganului. 1. carstice b. D. estimări la nivelul anului 2006 1.B. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 008 Analizaţi diagrama în coloane de mai jos care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor atmosferice la o staţie meteorologică din Europa. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 6. alte aspecte specifice ale reliefului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 4 puncte B. Calculaţi diferenţa dintre cantitatea maximă şi cantitatea minimă lunară a precipitaţiilor. 3. Calculaţi densitatea medie pentru fiecare stat.

cu litera A se numeşte .Ministerul Educaţiei.D. pe hartă. 4 puncte B. 3. Podişul Doneţk se află situat pe teritoriul statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 9 . Precizaţi: 1.. numele statelor marcate. numele oraşelor-capitală marcate. E. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe– capitală cu numere. cu litera … 2. pe hartă.geografie Proba D. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu numerele 1 şi 9. cu literele B şi F. pe hartă.. pe hartă. A. Capitala statului marcat. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 009 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Fluviul Guadalquivir străbate Câmpia Andaluziei din statul marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen.

Piteşti c.. 2. pe foaia de examen. cu numărul 9 este traversat de fluviul numit: a. Oraşul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. pe hartă. precipitaţii medii anuale. estuar b. Drobeta-Turnu Severin b. pe hartă. C c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. golf marin d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. E. cu litera C se numeşte: a. A. cu litera . pe foaia de examen. Scrieţi.geografie Ministerul Educaţiei. Vistula 2 puncte D. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. Oraşul marcat.Vrancea 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Este o subdiviziune a Dealurilor de Vest subunitatea marcată. F 2 puncte 5. B c. La producţia de cărbune se remarcă statul marcat. Rin d. D c. Râmnicu Vâlcea d. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Moldova 2 puncte 2. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 009 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A-C. Oraşul marcat. Prezentaţi două argumente care să explice valorile reduse ale densităţii populaţiei în statele din Peninsula Scandinavă. Dunăre b. pe hartă. G d. cu numărul 1 este străbătut de râul: a. pe hartă. Râul care dă numele subunităţii de relief marcate pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Bârlad b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Canalul Dunăre-Marea Neagră traversează unitatea de relief marcată. pe hartă. pe hartă. pe hartă. numele oraşelor marcate. Lituania 2 puncte 4. cu litera: a. amplitudine termică. pe hartă. Scrieţi. cu litera D este situat oraşul: a. Bistriţa c. A b. A b. cu litera A şi clima statului marcat. vânturi. 6 puncte E. cu litera: a. Statul marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Precizaţi: 1. Munţii cei mai înalţi din Europa Sudică sunt localizaţi pe teritoriul statului marcat. fiord c. H 2 puncte 2. cu litera … 3. cu litera J prezintă la vărsarea în Marea Neagră: a. pe hartă. C d. În unitatea marcată. Elba c.. temperaturi medii anuale. numele unităţilor sau al subunităţilor de relief marcate. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului: a. Belarus b. liman 2 puncte 3. Galaţi c. cu litera H se numeşte … 2. Estonia c. Jijia d. Lacul hidroenergetic Vidra este situat în unitatea de relief marcată. Brăila b. pe hartă. E d. cu litera H. B b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.Varianta 9 . Râurile care curg pe teritoriul statului marcat. cu numerele 3 şi 6. 6 puncte C. Tulcea d. cu literele D şi E . 4 puncte B. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera: a. Scrieţi. Letonia d. Târgovişte 2 puncte 3. H 2 puncte 4. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. A. cu numărul: a. precizaţi: 1. 2. 2. două râuri sau fluvii care se varsă în Oceanul Atlantic. 3 c. 6. 4. o cauză care să explice valorile diferite ale densităţii medii a populaţiei în cele două state. vânturi. 2. E. 2. influenţă climatică. două oraşe. 6 puncte E. estimări la nivelul anului 2006 Precizaţi: 1. 5. modul de calcul al temperaturii medii anuale. 3. calculată pentru fiecare stat din tabel. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 2.870 Sursa: The World Factbook. Pentru Franţa. 6 puncte E. precipitaţii medii anuale. 4 puncte B. loc.B şi prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale temperaturii aerului la staţia meteorologică Sinaia. 4 puncte Ministerul Educaţiei.016. membre ale UE. 6 puncte C. Comparaţi clima Câmpiei de Vest cu clima Subcarpaţilor Moldovei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu excepţia capitalei.) 9. două luni în care se înregistrează temperaturi medii lunare maxime.596 10. Precizaţi: 1.964 92. un factor care determină valrile scăzute ale temperaturii medii anuale în lunile decembrie şi ianuarie.391 Populaţia (nr. 1 b. două luni în care se înregistrează temperaturi medii lunare negative. etaj climatic. un factor care a favorizat dezvoltarea economică a oraşului Constanţa. pe hartă. o cauză a formării lacurilor cu apa sărată din Câmpia Bărăganului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.geografie Ministerul Educaţiei. valoarea densităţii medii a populaţiei. Se dă următorul tabel: 2 Subiectul II Statul Suedia Portugalia Suprafaţa ( km2 ) 449. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 009 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . valoarea amplitudinii termice anuale. Precizaţi: 1.605. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . o insulă care aparţine acestui stat. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. Precizaţi: 1. 6 2 puncte D. numele unităţii de relief cu altitudinea maximă. Alumină se produce în oraşul marcat. Precizaţi doi factori care au determinat dezvoltarea agriculturii de mare randament în Germania şi Italia. 5 d. două state vecine.Varianta 9 . precizând trei deosebiri . două resurse de subsol.

pe hartă. cu litera … 3. pe hartă. pe foaia de examen. numele statelor marcate. cu numerele 3 şi 7. pe harta. Oraşul marcat. A. Statul marcat. cu litera B se numeşte … 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 010 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu literele D şi G. Oraşul Riga este capitala statului marcat. pe harta. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere.D. 4 puncte B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.geografie Proba D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 10 . cu numărul 6 se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Scrieţi. pe hartă. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Precizaţi: 1. E. numele oraşelor-capitală marcate.Ministerul Educaţiei.

10 2 puncte 3. 9 d. pe hartă. pe hartă. cu numărul 3 este reşedinţa judeţului … 6 puncte C. pe hartă. D c. pe hartă. 5 d. G 2 puncte 4. 9 2 puncte 5. G 2 puncte 3. C b. pe hartă. amplitudine termică. pe hartă. 7 d.geografie Ministerul Educaţiei. E d.D. oraşul marcat. Scrieţi. Râul marcat. Munţi formaţi în orogeneza hercinică se află în unitatea de relief marcată. pe hartă. 7 c. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă. E d. tip de climă. B c. 2 b. cu litera: a. cu numărul: a. cu numărul: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera … 3.Varianta 10 . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 010 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A. 10 d. Gaz metan se extrage din unitatea de relief marcată. numele oraşelor marcate. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 4 c. cu numerele 1 şi 2. 2 c. Este o monarhie. 7 b. 2. Oraşul Bruxelles este marcat. 1 b. cu litera: a. pe hartă. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. H 2 puncte D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe foaia de examen. cu numărul 10 se numeşte: a. pe hartă. cu litera D s-a format prin … 2. Suceava d. Oraşul marcat. cu litera: a. cu numărul: a. 2 b. A. cu numărul: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera B şi clima statului marcat. Se află în fiordul cu acelaşi nume. Moldova c. pe hartă. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 6 puncte E. E d. Lacul Izvorul Muntelui se află situat pe râul marcat. pe hartă. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: temperaturi medii anuale. Ape geotermale se găsesc în apropierea oraşului marcat. Scrieţi. cu litera: a. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. vânturi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul Vilnius este marcat. Scrieţi. cu literele A şi G. 4 puncte B. C c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. numele unităţilor de relief marcate. A b. 9 2 puncte 2. Fluviul Dunărea traversează statul marcat. cu litera H. 11 2 puncte 4. Unitatea de relief marcată. 5 d. H 2 puncte 5. Bârlad b. C d. pe foaia de examen. Precizaţi: 1. A b. A b. E. 4 c. Precizaţi doi factori care influenţează regimul hidrologic al fluviului Rin. pe hartă. precipitaţii medii anuale. statul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe foaia de examen. D c. pe hartă. Relief eolian se află în unitatea de relief marcată. 3 b. 8 c. Trotuş 2 puncte 2. cu numărul: a.

loc. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Fluviul Vistula străbate oraşul-capitală: a. Norvegiei 2 puncte C. Precizaţi două forme de energie alternativă folosite în Franţa. cu litera G şi clima unităţii de relief marcate cu litera H. Baltică c. o resursă naturală. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. membre ale UE. un oraş. Praga d. 2. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Fluviul Vistula se varsă în Marea: a. A. kwh) 71. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 010 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A . Bratislava b. E. tipul de climă. valoarea debitului minim şi luna în care se înregistrează. 5. două zone de vegetaţie. pentru populaţie.) 62 752 136 4 516 000 9 016 596 Producţia de energie electrica (mld. Scrieţi pe foaia de examen. Albă b. estimări. precipitaţii medii anuale. Minsk c. precizaţi: 1.B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Vistula. 2. un factor natural care face din Câmpia de Vest o importantă regiune agricolă a ţării. un argument care să ilustreze originalitatea Mării Negre. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 6. 2. Prezentaţi: 1. Varşovia 2 puncte 2. Pentru Serbia. un râu sau fluviu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. la nivelul anului 2006 1. 6 puncte E. valoarea debitului maxim şi luna în care se înregistrează. vânturi. etaj climatic. 7. 4 puncte B. Precizaţi două efecte negative produse de dezvoltarea accentuată a transporturilor terestre asupra mediului din statele UE. D. Calculaţi producţia de energie electrică pe cap de locuitor pentru ţările scandinave. Debitele mai bogate ale fluviului Vistula în perioada martie – iulie sunt o consecinţă a: a. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . influenţă climatică. ploilor bogate şi topirii zăpezilor d. temperaturilor ridicate 2 puncte 3. Se dă următorul tabel: Statul Franţa Norvegia Suedia Populaţia totală (nr. 6 puncte E.6 120.Varianta 10 . două state vecine. Precizaţi: 1. pantelor line c.geografie Ministerul Educaţiei. două unităţi de relief.0 69. 2.3 2 Subiectul II 10 puncte Sursa: The World Factbook. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. 3. Nordului d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. alimentarii subterane b.

D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Scrieţi. pe hartă. numele statelor marcate. pe hartă cu. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. pe foaia de examen. Zăcămintele de minereu de fier de la Krivoi Rog. cu litera …… 2. cu numerele 5 şi 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 11 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. cu literele B şi F. se exploatează de pe teritoriul statului marcat. numele oraşelor-capitală marcate. Precizaţi: 1. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 011 Harta de mai sus se referă la subiectul I A .Ministerul Educaţiei. pe hartă. A. litera … 3. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul marcat. cu litera H se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 4 puncte B. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. E. Vilnius este oraşul-capitală al statului marcat.geografie Proba D.

orientarea culmilor şi văilor principale. D d. cu litera B se numeşte… 3. C d. A b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. B c. cu litera: a. pe hartă. Este situat într-o unitate de relief de podiş oraşul marcat. cu litera: a. Capitala Greciei este oraşul marcat. Kiev b. 7 b. 5 2 puncte 5. 2. 8 c. pe hartă. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică. 9 d. Cehia c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 011 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A . Moscova d. 6 puncte E. 4 c. pe foaia de examen. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. mod de formare. Ungaria 2 puncte D. pe hartă. Austria b. Cea mai nouă unitate de relief din România este marcată. A b. tipuri genetice de relief. 2 b. cu numărul: a. alte aspecte specifice ale reliefului. cu litera: a. Scrieţi. Este un afluent al Tisei râul marcat. cu numerele 9 şi 11. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Influenţe climatice submediteraneene există în unitatea de relief marcată. Minsk c. 7 b. pe hartă. pe hartă. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Scrieţi. E. Ministerul Educaţiei. B c. tipuri de roci. cu litera … 6 puncte C. A. Belfast b. Întinse păduri de conifere există în unitatea de relief marcată. Dublin c. pe hartă. 4 d. 1. cu numărul: a. pe hartă. 10 d. gradul de fragmentare. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat. A b. pe hartă. Sectorul Dunării maritime începe în aval de oraşul marcat. pe hartă. pe hartă. 7 d. cu numărul … 2. Scrieţi. pe hartă. 10 2 puncte 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu numărul 2 se numeşte: a. Notaţi două state europene în care industria siderurgică are o pondere însemnată. Unitatea de relief marcată. cu numărul: a. cu litera D şi relieful statului marcat cu litera E. Glasgow d. distribuţia spaţială a altitudinilor. 8 c. 3 c. C d. G 2 puncte 3. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 2. numele râurilor marcate. D 2 puncte 2. Este străbătut de Dunăre oraşul marcat. pe hartă. cu literele E şi F. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu numărul 1 este capitala statului: a. B c. pe hartă. Precizaţi: 1. cu numărul: a. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 10 2 puncte 4. pe foaia de examen. Londra 2 puncte 5. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.pe hartă. Varşovia 2 puncte 3.geografie Ministerul Educaţiei. Capitala statului marcat. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: forme predominante de relief. 1 b. 12 2 puncte 4.Varianta 11 .D. Spania d. Lacul Ostrovul Mare s-a amenajat în unitatea de relief marcată. 4 puncte B. Oraşul marcat. cu litera D se numeşte: a. Oraşul-capitală marcat. numele unităţilor de relief marcate.

două resurse naturale. îngheţ la mal d. 4 puncte B. 6 puncte E. Prezentaţi două argumente care să ilustreze importanţa economică a Mării Negre pentru România. alte aspecte specifice ale reliefului. nordic 2 puncte 2. un tip de climă. complex c. mediteranean d. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . distribuţia spaţială a altitudinilor. o cultură agricolă tradiţională. unităţii marcate. pe hartă. valoarea debitului maxim şi luna în care se înregistrează. E. tipuri de roci. inundaţii c. un râu sau fluviu. precipitaţiilor bogate c. pod de gheaţă 2 puncte C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 40% la producerea de energie electrică’’. atlantic b. alimentării subterane b. 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. valoarea debitului minim şi luna în care se înregistrează. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 011 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . 2. 2.000) şi de atomocentrale. Precizaţi doi factori naturali care favorizează producţia de vin în ţările Europei Sudice. 2. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 8. Pe fluviul Pad se produc iarna: a. topirii zăpezilor 2 puncte 3. Calculaţi producţia de vin pe cap de locuitor pentru continentul Europa şi cele trei ţări. Se dă următorul tabel: Continent / stat Europa Italia Franţa Spania Populaţia (nr. curgeri de sloiuri b. gradul de fragmentare. precizaţi: 1. orientarea culmilor şi a văilor principale. Debitele reduse ale fluviului Pad în perioada iunie – august sunt datorate: a. Precizaţi: 1. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful. cu litera C şi relieful unităţii marcate cu litera E. 6.geografie Ministerul Educaţiei. Enumeraţi doi factori pentru a susţine afirmaţia: „Lipsa de combustibili clasici a impus în Suedia construirea a numeroase hidrocentrale (peste 1. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 7. o regiune turistică. o unitate de relief montan. două oraşe cu funcţie portuară. tipuri genetice de relief. A. 4 puncte Ministerul Educaţiei.Varianta 11 . marea la care are ieşire. D. 5. Regimul hidrografic al fluviului Pad este unul de tip: a. Scrieţi pe foaia de examen. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Pentru Bulgaria. temperaturilor ridicate d.B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Pad.loc) 706 000 000 58 133 509 62 752 136 40 397 842 Producţia de vin (hectolitri/an) 179 000 000 58 000 000 57 000 000 37 000 000 2 Subiectul II 10 puncte 1. fiecare categorie contribuind cu cca.

Scrieţi. pe hartă. cu numerele 13 şi 15. pe foaia de examen. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 012 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 12 . 2. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Vulcanii Etna şi Vezuviu sunt se află în statul marcat.D. Este străbătut de râul Sena oraşul marcat. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. E. numele statelor marcate.Ministerul Educaţiei. cu literele A şi D. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. Oraşul marcat. numele oraşelor-capitală marcate. A. Precizaţi: 1.geografie Proba D. cu numărul 14 este port la fluviul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 4 puncte B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu litera … 2. cu numărul … 3.

litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. D c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 012 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A . J 2 puncte D. pe foaia de examen. E c. 1 b. cu litera B şi clima statului marcat cu litera E. Precizaţi: 1. 7 b. Numărul 9 de pe hartă. B b. 5 2 puncte 3. E. Important centru siderurgic este oraşul marcat. 8 2 puncte 4. cu numărul: a. 2 b. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu numărul: a. H d.Varianta 12 . pe foaia de examen.geografie Ministerul Educaţiei. Scrieţi. 7 2 puncte 2. Prezintă cel mai sudic gheţar din Europa. Este port situat într-un fiord oraşul marcat. cu numerele 2 şi 6. cu litera: a. pe hartă. cu litera F s-a format prin … 3. precipitaţii medii anuale. Râul care străbate patru oraşe reşedinţă de judeţ este marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu numărul . Scrieţi. cu litera: a. 6 d. C d.D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. F d. Are ieşire la Marea Neagră statul marcat. Capitala Austriei este oraşul marcat. 3 b. Prezintă cele mai multe depresiuni unitatea de relief marcată. 12 2 puncte 4. statul marcat. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. 8 c. 7 d. Prezentaţi doi factori care influenţează regimul hidrologic al fluviilor europene. B b. 11 d. A. cu litera: a. pe hartă. Bazinele carbonifere Ruhr şi Saar se găsesc în statul marcat. H 2 puncte 5. Borcea b. Sf. 4 d. H 2 puncte 3. B c. Străbate o câmpie de subsidenţă râul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. reprezintă braţul dunărean: a.. Chilia c. A b. Unitatea de relief marcată.Gheorghe 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . amplitudine termică. 6 puncte C. 2. cu numărul: a. pe hartă. 4 c. G d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul … 2. numele unităţilor de relief marcate. Măcin d. cu litera: a. numele oraşelor marcate. pe hartă. pe hartă. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A b. pe foaia de examen. 6 puncte E. cu literele D şi E. 5 c.. 4 puncte B. temperaturi medii anuale. pe hartă. E c. vânturi. F 2 puncte 2. Scrieţi. cu numărul: a. 3 c. Reşedinţa judeţului Prahova este oraşul marcat .

două caracteristici ale reliefului. estic c. 4 puncte B. Se dă următoarea afirmaţie: „Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord se menţine între puterile economice ale lumii. 3.B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Peciora (Federaţia Rusă). o ramură industrială tradiţională şi materia primă utilizată 6 puncte E. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera C şi clima unităţii de relief marcate cu litera H. precipitaţiilor lichide d. precipitaţii medii anuale. valoarea debitului minim şi luna în care se înregistrează. 6. două ape curgătoare. alimentării subterane b. central b. influenţă climatică. Debitul fluviului este redus în sezonul rece din cauza: a. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . nordic d. două oraşe. precipitaţiilor bogate 3. 2. două produse agricole destinate exportului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. dezgheţului b. E. precipitaţiilor mixte C. 2 puncte 2 puncte 2 puncte Subiectul II 10 puncte D. îngheţului c. membru al UE. în România. Precizaţi: 1. 5. Tipul de scurgere al fluviului Peciora este unul de tip: a. tipul de climă. Două şiruri de depresiuni şi două şiruri de dealuri se găsesc în unitatea de relief marcată. 2. Prezentaţi doi factori care au influenţat distribuţia inegală a căilor rutiere în ţările UE. Scrieţi pe foaia de examen. precizaţi: 1. vânturi.geografie Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 012 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . ploilor bogate şi topirii zăpezilor d. G 2 puncte D. D c. deteriorarea vegetaţiei din cadrul etajului alpin.Varianta 12 . un stat vecin. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. A. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi două cauze care determină. Inundaţiile se produc pe fluviul Peciora în bazinul inferior din cauza: a. pe hartă. vestic 2. 6 puncte E. cu litera: a. C b. 2. E d. Precizaţi: 1. doi factori care au favorizat dezvoltarea economică a Regatului Unit. valoarea debitului maxim şi luna în care se înregistrează. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 4. respectiv locul IV în Europa ca PIB”. îngheţului c. etaj climatic. Pentru Republica Moldova.

F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. numele oraşelor-capitală marcate. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu litera … 2. 2. 4 puncte B. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 013 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – D. E. Precizaţi: 1. A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 13 .geografie Proba D. pe foaia de examen. Ocupă o mare insulǎ vulcanicǎ din Oceanul Atlantic ţara marcatǎ. pe hartǎ. pe hartă. cu litera E. cu numǎrul 5 şi 9.Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Portul maritim Rotterdam este situat în ţara marcatǎ. se află în partea de sud a Peninsulei … 3. pe hartǎ. pe hartă. cu literele D şi G. numele statelor marcate. pe hartǎ. Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Statul marcat.

Cehia c. 6 puncte E. A b. 10 d. cu numerele 1 şi 5. pe hartǎ. vânturi. Varşovia 2 puncte D. numele unităţilor de relief marcate. 4 c. C c. Vegetaţia de silvostepă ocupă suprafeţe întinse în unitatea de relief marcatǎ. Scrieţi. 3 d. Precizaţi: 1. pe hartǎ. 2 c. cu litera: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Râul marcat. Ungaria 2 puncte 4. cu numărul 7 se numeşte: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. temperaturi medii anuale. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartǎ. cu literele D şi G. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Autoturisme se produc în oraşul marcat. pe foaia de examen. 4 d. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. E. cu litera I se numeşte: a. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori strǎbătut de râul marcat. Slovacia d. pe hartǎ. Berna c. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Atena b. Defileul Dunǎrii este situat la sud de unitatea de relief marcatǎ. Motru d. pe hartǎ. Cerna b. cu numǎrul 10 se numeşte… 2. I 2 puncte 3. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. E d. pe hartǎ. 1 b. G 2 puncte 4. F d. A b. B c. pe hartǎ. cu litera… 6 puncte C. pe foaia de examen. Laponii. Nicosia d.geografie Ministerul Educaţiei.Varianta 13 . Şisturile verzi sunt specifice unitaţii de relief marcată. precipitaţii medii anuale. cu litera: a. D c. cu litera: a. pe hartǎ. populaţie nomadǎ care se ocupǎ cu creşterea renilor. 2 c. pe hartă. pe hartǎ. numele oraşelor marcate. cu litera… 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numǎrul: a. Peisajul de tundrǎ se desfăşoară în fâşii înguste în ţara marcatǎ. 1. A b. Jiu c. Scrieţi. cu numǎrul : a. 4 puncte B. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 2 puncte 3. Precizaţi o cauză a prezenţei vulcanismului activ în spaţiul Mǎrii Mediterane. 2 b. Fluviul Sena strǎbate oraşul-capitală marcatǎ. pe hartǎ. A. G 2 puncte 5. J 2 puncte 5. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 013 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. 2. cu numǎrul 1 este capitala statului: a. D d. Scrieţi. cu numǎrul: a. 11 2 puncte 2. Austria b. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat pe hartǎ cu litera C şi clima statului marcat pe hartǎ cu litera E. Gazul metan se extrage din unitatea de relief marcatǎ. pe foaia de examen. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Menţionaţi doi vulcani din sudul Europei. Oraşul marcat. locuiesc în ţara marcatǎ. E b. 2. G c. amplitudine termică. pe hartǎ. pe hartǎ. Timiş 2 puncte 2. Râul Someşul Mic strǎbate oraşul marcat. I d. Capitala statului marcat. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 1 b. pe hartǎ.

aglomeraţia urbanǎ cu aproximativ 5.7. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 013 Reprezentarea grafică alǎturată se referă la subiectul III A . 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D. pe teritoriul Germaniei este situatǎ aglomeraţia urbanǎ numitǎ … 2. cu F şi clima unitaţii de relief marcate. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Scrieţi. Italia şi Spania sunt ţǎri ale Uniunii Europene care au un eficient sector terţiar. o cauză care explicǎ masivitatea redusă a unităţilor marcate. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .1 C 23. influenţă climatică. În tabel sunt menţionate elemente climatice din două ţări europene: Temperatura Temperatura Cantitatea medie Statul aerului în ianuarie aerului în iulie anualǎ de precipitaţii 0 0 Ucraina . Precizaţi două activităţi economice care ar putea creşte contribuţia serviciilor la crearea PIB-ului din Bulgaria. Notaţi câte o destinaţie turisticǎ (obiective naturale/antropice) de pe teritoriul fiecǎrei ţǎri. 2. o cauză care explicǎ lipsa reliefului glaciar din unitatea de relief marcatǎ. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.Varianta 13 . cu H. 6 puncte E. Prezentaţi: 1.B şi prezintǎ populaţia unor mari aglomeraţii urbane europene.1 0C 21. în care un rol important îl are turismul. 4 puncte 12 milioane locuitori 10 8 6 4 2 0 R ei hn -R uh r R an st ad Lo nd ra M ad rid M ila no A te na aglomeratii urbane B. Precizaţi o cauză care determină diferenţa de precipitaţii dintre cele două state. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Precizaţi: 1.1 milioane locuitori este situatǎ în Peninsula … 6 puncte C. Calculaţi amplitudinile termice anuale pentru statele Ucraina şi Ungaria. E. 6 puncte E. vânturi. 2.8 C 520 mm Ungaria . Precizaţi influenţele climatice dominante pentru fiecare din cele douǎ ţǎri. Notaţi trei tipuri de turism practicat în aceste ţǎri. pe hartǎ.5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.geografie Ministerul Educaţiei. 3. cele mai reduse valori ale populaţiei se înregistreazǎ în aglomeratia urbanǎ numitǎ … 3. 3. 2. numărul de locuitori din aglomeraţia urbanǎ de pe teritoriul Olandei. numărul populaţiei din aglomeraţia Rin-Ruhr. Se dǎ urmatoarea situaţie-problemǎ: Franţa. pe hartǎ.2 0C 700 mm 2 Subiectul II D. etaj climatic. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. cu litera D. 2. cu o contribuţie realǎ la veniturile economiei acestor ţǎri. Grecia. pe hartǎ. pe foaia de examen. cu literele F şi G. A. 1. precipitaţii medii anuale. pe hartǎ. Menţionaţi trei factori care favorizeazǎ circulaţia turisticǎ în aceste ţǎri. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.

geografie Proba D. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 014 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – E. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu litera … 2. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. cu litera … 3. pe hartă. 2. Scrieţi. numele statelor marcate. Munţii Stara Planina (Balcani) se află pe teritoriul statului marcat.Ministerul Educaţiei. E. cu numǎrul 2 şi 9. Aglomeraţia urbanǎ Rin-Ruhr este situată în statul marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartǎ. pe hartǎ. numele oraşelor-capitală marcate. A. Punctul extrem nordic al Europei se aflǎ pe teritoriul statului marcat. pe hartǎ. pe hartă. pe foaia de examen. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 14 . 4 puncte B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu literele F şi G. Precizaţi: 1.

Grupa popoarelor slave existǎ în numeroase ţǎri europene printre care şi în statul marcat. cu litera C este strǎbǎtutǎ de râul numit: a. 5 c. B b. pe hartǎ. pe hartǎ. Este o monarhie constituţionalǎ statul marcat.Rovinari este situat în unitatea de relief marcatǎ. 9 2 puncte 3. precipitaţii medii anuale. B c. Ultimul afluent al Dunǎrii înainte de vǎrsarea în Marea Neagrǎ este râul marcat. pe foaia de examen.. Fluviul Dunǎrea traverseazǎ oraşul-capitalǎ marcat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera: a. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Partea centralǎ a unitǎţii de relief marcată. amplitudine termică. pe foaia de examen. 2. cu numǎrul: a. Prezentaţi două argumente care sǎ susţinǎ afirmaţia: „Râurile sunt scurte şi au debite mari în statul marcat pe hartǎ cu litera B”. cu litera: a. C d. pe hartǎ. Scrieţi. cu litera… 6 puncte C. G d. cu numǎrul 7 este numit. 8 d. Statul situat în Peninsula Iutlanda este marcat. Reşiţa d. numele unităţilor de relief marcate. cu literele E şi G. Timişoara 2 puncte 5. Canalul Dunăre–Marea Neagrǎ strǎbate unitatea de relief marcatǎ. E d. cu numǎrul: a. vânturi. 6 puncte E. Influenţe climatice scandinavo-baltice se resimt în unitatea de relief marcatǎ. cu numǎrul: a. cu litera… 3. pe hartǎ. pe hartǎ. A b. 10 2 puncte 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 5 c. cu litera: a. cu litera H. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 014 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. 8 d. cu litera: a. D c. C d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera: a. A b. Scrieţi. cu litera D şi statul marcat. pe hartǎ. 2 b. H 2 puncte 3. temperaturi medii anuale. Moldova d. Deva b. pe hartǎ. pe hartǎ. D c. D d. B c. pe foaia de examen. pe hartǎ. capitala marcatǎ. A b. 9 d. Bistriţa c. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartǎ. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Scrieţi. Cel mai mare oraş din unitatea de relief marcatǎ. Pǎdurile de conifere ocupǎ suprafeţe extinse în unitatea de relief marcatǎ. D 2 puncte 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartǎ. E. A b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 4 puncte B. A. B c. Râul marcat. 7 b. Trotuş 2 puncte 4. Precizaţi: 1. Precizaţi trei deosebiri climatice între statul marcat. J 2 puncte D. numele oraşelor marcate pe hartă cu numerele 4 şi 5. Bazinul carbonifer Motru . Pe hartă sunt marcate unităţi sau subunitaţi de relief cu litere. G 2 puncte 4. pe hartǎ. pe hartă. cu litera B se numeşte: a. 8 c. pe hartǎ. 1 b. 2. pe hartǎ. Bârlad b.. Hunedoara c. Face parte din generaţia oraşelor antice. pe hartǎ. 11 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II .Varianta 14 . D 2 puncte 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.

două unităţi de relief. precizaţi doi factori naturali care au determinat producţii mai mari de grâu în Franţa. Explicaţi acest fapt prezentând două argumente. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi: 1. un oraş-port la Marea Neagră. 6. luna în care se înregistreaază cele mai reduse valori ale debitului. pe hartǎ. luna în care se înregistreazǎ debitul maxim lunar şi valoarea acestuia.Varianta 14 . două state vecine. pe hartǎ. 2. 2. Analizaţi valorile graficului alăturat şi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 precizaţi: lunile anului 1. 7. diferenţa de debit dintre luna august şi luna aprilie. distribuţia spaţială a altitudinilor. un tip de climă. 2. un râu sau fluviu. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. precizaţi: 1. două resurse de subsol. alte aspecte specifice ale reliefului. 5.t. o ramură industrială dezvoltată pe baza 2resurselor precizate mai sus. 4 puncte Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 014 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A . membre ale UE.) 30.3 Populaţie activǎ în agriculturǎ (%) 4 3 Populaţie urbanǎ (%) 76 88 D. Pentru Ucraina. pe hartǎ. anotimpul cu cele mai reduse valori ale debitului. cu litera G este o importantǎ regiune agricolǎ a României. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. cu litera F. calculaţi procentul populaţiei rurale din Franţa şi din Germania. 4. 3. gradul de fragmentare. 2. Prezentaţi două argumente care sǎ susţină faptul cǎ unitatea de relief marcatǎ. orientarea culmilor şi văilor principale. 4 puncte mc/s 6000 5000 4000 3000 2000 1000 4 puncte 0 I F M A M I I A S O N D B. cu litera B şi relieful unitǎţii de relief marcate. 6 puncte C. A. tipuri de roci.B şi prezintǎ evoluţia debitului mediu lunar al unui fluviu european. tipuri genetice de relief. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unitǎţii de relief marcate. E. Se dă următoarea afirmaţie: „Între nordul şi sudul Italiei existǎ contraste referitoare la nivelul de dezvoltate economicǎ şi socialǎ”. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 6 puncte E. o lună în care debitul mediu lunar depăşeşte 4 000 m3/s. 6 puncte E.geografie Ministerul Educaţiei. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D: Ţara Franţa Germania Producţia de grâu (mil.5 19.

Este situat în Peninsula Scandinavă oraşul . 4 puncte B. numele statelor marcate. pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numărul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.capitalǎ marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 015 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – E. Capitala europeană cu cei mai mulţi locuitori este localizată pe teritoriul statului marcat. E. cu numǎrul … 2. pe hartă. Vulcanul Hekla se aflǎ pe teritoriul statului a cărui capitală este oraşul marcat. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. pe hartǎ. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Scrieţi. Precizaţi: 1. pe hartǎ. cu numerele 7 şi 11. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere A.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 15 . pe hartǎ. 2.geografie Proba D. cu litera … 3. cu literele A şi B. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.

Mureş c. B b. 2 şi 8 d. 6 puncte E. Oraşul marcat. G 2 puncte 5. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. C d. cu litera H existǎ relief: a. Scrieţi. cu litera … 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 015 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectele II A – E. cu litera… 6 puncte C. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele doua deosebiri şi asemanarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartǎ. pe hartǎ. pe hartǎ. D c. Precizaţi: 1. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Din unitatea de relief marcatǎ. amplitudine termică. cǎrbune c. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Scrieţi. 2 b. G d. cu litera: a. În unitatea de relief marcatǎ. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între climatul câmpiilor litorale din statele marcate. C d.Varianta 15 . pe foaia de examen.geografie Ministerul Educaţiei. vânturi. numele unităţilor de relief marcate. cu litera A şi cu litera J. D d. J 2 puncte 4. vulcanic 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Conuri şi cratere se gǎsesc în unitatea de relief marcatǎ. A b. Altitudini de peste 2500m se întâlnesc în unitatea de relief marcatǎ. pe hartǎ. pe hartǎ. Someş 2 puncte 2. B c. 2 şi 5 c. F c. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. petrol 2 puncte 3. piemontan d. numele râurilor marcate. D 2 puncte 5. Iazuri şi heleştee se întâlnesc în numǎr mare în unitatea marcatǎ. Precizaţi ce tip genetic de lacuri existǎ în regiunile de câmpie. Scrieţi. cu litera: a. D b. pe hartă. 1 şi 2 b. 6 d. pe hartǎ. pe hartǎ. bauxită b. 8 2 puncte D. pe hartǎ. pe hartǎ. temperaturi medii anuale. cu numerele 9 şi 10. 8 şi 10 2 puncte 2. pe hartǎ. pe hartǎ. A b. cu litera: a. A b. cu numărul 4 este numit … 3. H d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 4 puncte B. Olt d. cu numerele: a. cu numǎrul: a. 4 c. pe hartǎ. pe hartǎ. pe hartǎ. Altitudinea maximǎ din Munţii Alpi se aflǎ pe teritoriul statului marcat. carstic b. Dunǎrea strǎbate capitalele europene marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. cu litera F şi care este cauza formǎrii lor. B c. cu numǎrul 10 face parte din bazinul hidrografic al râului numit: a. A. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. fier d. C c. pe hartă. G 2 puncte 4. Argeş b. precipitaţii medii anuale. E. Vorbesc o limbǎ germanicǎ locuitorii statului marcat. cu litera C se extrag importante resurse de: a. cu literele A şi F. cu litera: a. din statul marcat. J 2 puncte 3. glaciar c. Râul marcat. Capitala statului Belarus este oraşul marcat. Cel mai important areal viticol se află în unitatea de relief marcată. pe hartǎ. Are ieşire la Marea Balticǎ statul marcat. 2. pe foaia de examen.

valoarea maximǎ a numǎrului de 20 locuitori înregistratǎ în aceastǎ ţarǎ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii marcate. pe hartă. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru Letonia şi Olanda. 3. cu litera B. 5. 2. 2. vânturi. 4 puncte Ministerul Educaţiei.2004. E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 015 Graficul alǎturat se referă la subiectul III A . 3. 2. 7.Varianta 15 . o resursă naturală. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera D şi clima unităţii marcate. milioane locuitori 45 40 35 30 A. cu cât a crescut populaţia Spaniei în intervalul 1960 . intervalul de timp în care a avut loc cea mai mică creştere a populaţiei. 4.geografie Ministerul Educaţiei. doi factori care au determinat creşterea numerică a populaţiei. Precizaţi doi factori care determină densităţi mari ale populaţiei în Olanda. 15 2.loc) 10 379 067 2 274 735 16 491 461 Subiectul II Sursa: The World Factbook. 10 puncte D. o cauză pentru care industria de prelucrare a lemnului are numeroase centre de prelucrare în unitǎţile marcate. pe hartǎ. cu ce ţară se află în legătură Franţa prin Eurotunelul construit pe sub Marea Mânecii. 6. o cauză pentru care densitatea populaţiei are valori reduse în unitatea de relief marcatǎ. în perioada 1833-2004. 2. estimări la nivelul anului 2006 1. 5 4 puncte 0 B. 6 puncte E. o minoritate etnică. 1930 1960 1980 1991 2000 2004 anul 6 puncte C. un oraş. Precizaţi: 1. cu literele A şi G. Tabelul de mai jos cuprinde date geodemografice ale unor ţări europene: Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Statul Belgia Letonia Olanda Suprafaţa (km2) 30 528 64 610 40 840 2 Populaţia (mil. Prezentaţi: 1. pe hartă. trei state vecine. un râu sau un fluviu. în ce an Spania a depǎşit 30 milioane 10 de locuitori. etaj climatic. Precizaţi: 1833 1900 1. două caracteristici climatice. Precizaţi: 25 1. precizaţi: 1. influenţă climatică. cu litera E. precipitaţii medii anuale. Pentru Serbia. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . pe hartǎ. 2. o unitate montană. o cauză care determină densitatea mare a reţelei feroviare din Europa Vestică.B şi prezintǎ evoluţia populaţiei Spaniei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D.

Ministerul Educaţiei. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă.. cu litera A se află Munţii . Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă.geografie Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. La graniţa dintre Franţa şi statul marcat. Oraşul .. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. Scrieţi. cu literele E şi I. 4 puncte B. cu litera F. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu numerele 1 şi 4. 2. pe hartă. E. pe foaia de examen..capitală marcat. numele statelor marcate.. În statul marcat.. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. este specific climatul temperat . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. 3. Precizaţi: 1. A. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 016 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 16 . 2. cu numărul 5 se numeşte .

G d. În unitatea de relief marcată. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. amplitudin termică. pe hartă. F d. Argeş b. Balcani c. cu litera . 6 puncte E.. cu numărul 12 se numeşte: a.Varianta 16 . numele oraşelor marcate. B b.. pe hartă. pe foaia de examen. C c. Cele mai mici cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată cu litera: a. cu litera H se numeşte: a. B.. H 2 puncte 4. păduri de conifere c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. G 2 puncte 3. A. pe hartă. Olt d. pe hartă. cu litera A şi clima statului marcat. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. pe hartă. Scrieţi. cu litera F există : a. pe hartă. 4 puncte B. 3. cu litera . E. cu litera: a. Pe teritoriul statului marcat. cu litera I se află de Munţii: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 016 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. H b. Munţii Măcin sunt o diviziune a unităţii de relief marcată. Ungaria d. pe hartă. mediteraneeană b. Serbia c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. I 2 puncte 5. E c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. In statul marcat. B b. Minereuri de bauxită există în unitatea de relief marcată. pe hartă. pe hartă. C. Scrieţi pe foaia de examen: 1. vânturi. Ural 2 puncte 4. pe foaia de examen. Precizaţi doi factori care determină diferenţele de temperatură dintre sudul şi nordul Europei. cu literele B şi E. numele unităţilor de relief marcate. B. pe hartă. temperaturi medii anuale. Scrieţi.. cu litera J predomină vegetaţia: a. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. C b. H c. Vegetaţie alpină se dezvoltă în unitatea de relief marcată. Scrieţi. Alpi b. grinduri 2 puncte 2. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Relief carstic pe sare se întâlneşte în unitatea de relief marcată cu litera: a. E. Fluviul Dunărea traversează teritoriul statului marcat. Ucraina 2 puncte 2. pe hartă. E c. chei b. G d. 6 puncte C. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Dâmboviţa c. D c. Câmpia Jijiei este delimitată spre est de râul marcat. C.. domuri d.geografie Ministerul Educaţiei. Prahova 2 puncte 5. F 2 puncte 3. G d. cu litera J. 2. cu numărul. C b. cu numerele 1 şi 5. crovuri c. Râul marcat. pe hartă.. pe foaia de examen. păduri de foioase d. precipitaţii medii anuale. E. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Statul marcat. B. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. D d. cu literele: a. pe hartă. de stepă 2 puncte D. Se învecinează cu Ucraina statele marcate. Carpaţi d. 2. Cehia b. C. pe hartă.

o unitate montană. A. Belgia c. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 7. Analizând graficul de mai sus. vânturi. Lituania şi Ungaria 3. marea la care are ieşire 10 puncte D. 2. a Spaniei. Belgia şi Bulgaria b. în procente. 2.geografie Ministerul Educaţiei. b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cea mai mare producţie de hidroenergie şi ţara în care se obţine.Varianta 16 . 4. răspunsul corect: 1. o pondere. a combustibililor fosili (cărbune. gaze naturale şi petrol) în structura producţiei de energie electrică din Belgia şi Ungaria. utilizarea intensă a resurselor alternative 6 puncte C. 2. două caracteristici climatice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Lituania 2. E. precizaţi un factor care determină ponderea energiei nucleare în structura energetică a Lituaniei. lipsei apelor curgătoare c. Italiei şi Greciei.B şi prezintă ponderea hidroenergiei în producţia de energie electrică în câteva ţări europene. cu numărul 5. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera A şi clima unităţii de relief marcate cu litera C. Pentru Bulgaria. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . două state vecine. cea mai redusă valoare a ponderii hidroenergiei este în statul: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. două oraşe-port. aproximativ egală. 6 puncte E. o cauză care a determinat amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat pe hartă. Precizaţi două argumente pentru a explica situarea pe primele trei locuri la producţia de ulei de măsline. scrieţi pe foaia de examen. Germania şi Ungaria d. oraşul capitală. 2. hidroenergia are pondere redusă în Ungaria din cauza: a. Tabelul de mai jos prezintă structura producţiei de energie electrică în câteva state ale UE (2006): Energie Gaze Alte Statul nucleară Hidroenergie Cărbune naturale Petrol surse % % % % % % Belgia 29 1 3 27 40 Lituania 75 3 8 14 Ungaria 15 1 17 38 28 1 1. precizaţi: 1. reliefului de câmpie d. precipitaţii medii anuale. influenţă climatică. etaj climatic. 6. 5. o ţară a cărei producţie de hidroenergie este sub 5 %. 3. Belgia şi Lituania c. o cultură agricolă tradiţională. Austria b. membre ale UE. 4 puncte B. la nivel mondial. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 016 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A . Precizaţi: 1. Precizaţi: 1. Calculaţi ponderea. ape curgătoare cu debite reduse. Bulgaria d. a hidroenergiei există între statele: a. o cauză care determină producerea alunecărilor de teren în unitatea de relief marcată cu litera H. 6 puncte E. 4 puncte Ministerul Educaţiei.

Scrieţi.Ministerul Educaţiei. numele oraşelor . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. pe hartă. cu litera E se află situat în Peninsula … 2. numele statelor marcate. cu numărul . A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 17 . 2.. pe foaia de examen. cu numerele 3 şi 10. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 4 puncte B. Fluviul Tamisa străbate orasul-capitală marcat. E... cu litera. pe hartă..geografie Proba D. Se acordă 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 017 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D.capitală marcate. Precizaţi: 1. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 3. pe hartă. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat. cu literele B şi I. Statul marcat. pe hartă.

E. pe hartă. D c. cu litera: a. pe hartă. fier şi marmură c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. numele unităţilor de relief marcate. cu litera: a. cu litera E se numeşte: a. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. cu litere. numele râurilor marcate. vânturi. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 3. Macedonia 2 puncte 2. cu litera . F d. I 2 puncte 4. A. precipitaţii medii anuale. 4 puncte B. cu litera .. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . petrol d. Statul marcat. pe hartă. cu litera G. pe hartă.G d. Bulgaria c. 2. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. cu litera H are etaj climatic : a. Grecia d. pe hartă. cu litera: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief. 3 b. sare 2 puncte 3. A b. pe hartă. de câmpie c.geografie Ministerul Educaţiei. H 2 puncte 4. 2. C b. de deltă 2 puncte 2. cu literele C şi E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu numerele 9 şi 12. 6 puncte C. Unitatea de relief marcată. cu litera D şi clima statului marcat. pe hartă. pe foaia de examen.E c. Viticultura este specifică statului marcat. cu litera: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.. 6 puncte E. J 2 puncte 3. cu litera F se extrage: a. străbate oraşul –capitală marcat. alpin b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. argint b. Fluviul Dunarea. pe foaia de examen. pe hartă. 15 2 puncte 5.. pe hartă. A b. H d. F d. pe hartă. Scrieţi. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Dâmboviţa este afluentul râului marcat. temperaturi medii anuale. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 017 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. B c. 6 c. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată.Varianta 17 . Scrieţi pe foaia de examen: 1. J d. Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Vegetaţia de silvostepă este specifică unităţii de relief marcate. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Munţii Alpi sunt situaţi şi pe teritoriul statului marcat. B c. F 2 puncte D. pe hartă. Pescuitul este ocupaţia principală a locuitorilor din unitatea de relief marcată. Nu are ieşire la Oceanul Planetar statul marcat.. C b. pe hartă. Circuri şi văi glaciare există în unitatea de relief marcată. Scrieţi. Albania b. Din unitatea de relief marcată.. Precizaţi două cauze ale repartiţiei inegale a populaţiei în Europa. cu numărul . amplitudine termică. cu numărul: a. pe hartă. pe hartă. de dealuri înalte d.. A b. F c. 13 d.

cu numărul 3 se numeşte: a.B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu ce străbate teritoriul României. Precizaţi: 1. calculată pentru fiecare stat din tabel. referitor la densitatea medie a populaţiei. valoarea densităţii medii a populaţiei. Piteşti c. E. un factor care determină debitele reduse din intervalul septembrie – decembrie. două resurse de subsol. un factor care determină lipsa lacurilor glaciare în Carpaţii Curburii. estimări la nivelul anului 2006 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 3. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Podişului Dobrogei şi relieful Podişului Mehedinţi. distribuţia spaţială a altitudinilor. Oraşul marcat. Târgovişte 2 puncte D.367 Subiectul II Sursa: The World Factbook.231. Scrieţi pe foaia de examen. Precizaţi: 1.mai. alte aspecte specifice ale reliefului. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: “Clima Ucrainei are un caracter continental”. valoarea maximă a debitului şi luna în care se înregistrează. valoarea minimă a debitului şi luna în care se înregistrează. Se dă următorul tabel: Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Statul Finlanda Bulgaria Suprafaţa 2 ( km 2) 338. gradul de fragmentare. Ploieşti d. 4 puncte B. 6 puncte E. 5.385. pe hartă. 2. un tip de climă. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 2. 4. o cauză care determină diversitatea resurselor de subsol din Munţii Apuseni. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 10 puncte D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte C. tipuri de roci. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 017 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state. 6 puncte E. orientarea culmilor şi a văilor principale. trei unităţi de relief.Varianta 17 . tipuri genetice de relief. două ramuri industriale care se dezvoltă pe baza resurselor precizate mai sus. Pentru Franţa. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. precizaţi: 1.372 7.geografie Ministerul Educaţiei. două cauze ale creşterii debitului în intervalul martie .910 Populaţia (nr. A. 2. Craiova b. loc) 5. două oraşe-port maritime. Precizaţi: 1.145 110.

Statul marcat. 3. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 18 . E.. este . cu literle A şi C. pe foaia de examen. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A.. numele statelor marcate.. 4 puncte B. Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu numerele 2 şi 8. pe hartă. Statul marcat. pe hartă. pe hartă.geografie Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 018 Harta de mai sus se referă la subiectele A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. cu litera B. Precizaţi: 1. numele oraşelor-capitală marcate. Capitala statului marcat. pe hartă.Ministerul Educaţiei. cu litera C este situat în Peninsula … 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera H are deschidere la Marea . 2.

Scrieţi. pe hartă. H 2 puncte 5. numele oraşelor marcate. G 2 puncte 5. la est. tipuri genetice de relief. pe hartă. pe foaia de examen.. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful statului marcat. distribuţia spaţială a altitudinilor. cu litera: a. orientarea culmilor şi văilor principale. H 2 puncte 4. A b. C c. J 2 puncte 2. Polderele sunt specifice statului marcat. 2. F d. D d. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 14 2 puncte 3. A b. Unitatea de relief marcată.. A b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.. pe hartă. cu litera: a. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. mod de formare. Fluviul Volga străbate teritoriul statului marcat. cu literele A şi G. D d. 4 puncte B. Precizaţi doi factori care au determinat formarea reliefului glaciar în Alpii Scandinaviei. A b. I 2 puncte D. cu litera: a. D c. numele unităţilor de relief marcate. 3. tipuri de roci.Varianta 18 .Climatul temperat oceanic este specific statului a cărui capitală este oraşul marcat. Moldova c. gradul de fragmentare. C b. cu litera: a. pe hartă. alte aspecte specifice ale reliefului. pe hartă. pe hartă.. F d. cu grupa Munţilor . F d. H 2 puncte 3. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Câmpia Padului este situată în statul marcat. Este o câmpie în curs de formare unitatea de relief marcată. cu litera E şi relieful statului marcat cu litera F. 6 puncte E. E d. D c. pe hartă. 6 puncte C.geografie Ministerul Educaţiei. B b.. Siret d. Scrieţi. D c. Cultura cerealelor este specifică în unitatea de relief marcată.. Păşuni alpine extinse există în unitatea de relief marcată. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Bistriţa b. G d. Unitatea de relief marcată. Trotuş 2 puncte 2. cu litera: a. pe foaia de examen. pe hartă. pe hartă. B c. cu litera: a. C c.. cu litera: a. B c. Ministerul Educaţiei. Meridianul 0o străbate statul marcat. 6 c. cu litera . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea. 9 d. A. E d. Minereuri complexe se exploatează din unitatea de relief marcată cu litera: a. Precizaţi: 1. 4 b. pe hartă. cu litera H este delimitată la sud de râul numit: a. pe foaia de examen. B c. cu litera G se învecinează. B b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 018 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Notă 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente: forme predominante de relief. pe hartă. 2. pe hartă. cu litera . pe hartă. E. Scrieţi. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat în unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Pădurile de conifere sunt specifice unităţii de relief marcate. A b. I 2 puncte 4. cu numerele 5 şi 6.

5. 2. cu H. climei. cu E şi clima unitaţii de relief marcate. două oraşe. un oraş-port. A. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristicile vegetaţiei şi 2 reliefului. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia: ”Densităţi reduse ale populaţiei. cu excepţia capitalei. membre ale UE. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. se înregistrează în unităţile de relief marcate. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Comparaţi cadrul natural al Ucrainei cu cel al Spaniei precizând trei deosebiri. o cauză a sporului natural negativ din Ungaria. sub media pe ţară. două state cu valori negative ale sporului natural. Precizaţi: 1. Subiectul II solurilor. două state vecine. două râuri sau fluvii. o mare la care are ieşire. precizaţi: 1. 4. pe hartă. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartǎ.Varianta 18 . 4 puncte B. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Pentru Germania. precipitaţii medii anuale. o cauză a sporului natural ridicat din Irlanda. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 018 Reprezentarea grafică de mai jos. pe hartǎ. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 2. valoarea cea mai scăzută a sporului natural şi statul în care se înregistrează. se referă la subiectul III A şi B. etaj climatic. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 10 puncte D. 6 puncte E. Precizaţi: 1. 3. influenţă climatică. E.geografie Ministerul Educaţiei. doua resurse de subsol. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. valoarea maximă a sporului natural şi numele statului în care se înregistrează. reţelei hidrografice. cu literele A şi C. vânturi. 6. 6 puncte C. 2. 6 puncte E. Precizaţi două activităţi de servicii care pot creşte valoarea serviciilor în PIB-ul din Bulgaria.

răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. marcat pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 019 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. pe hartă. pe hartă. Statul a cărui capitală este marcată.. 3. numele oraşelor-capitală marcate. numele statelor marcate. E..geografie Proba D. pe hartă... Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. cu literele H şi I. 2. cu litera F sunt situaţi Munţii . 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 2. A.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. 4 puncte B. cu numerele 3 şi 13. cu numărul 14 se numeşte . Precizaţi: 1.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 19 .Ministerul Educaţiei. Scrieţi. În partea centrală a statului marcat. cu numărul 12 este traversat de râul . Se acordă 10 puncte din oficiu. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Oraşul-capitală. pe foaia de examen.

B c. cu numărul: a. cu numărul: a. Loara c. cu numerele 3 şi 4. Garonne b. pe hartă. Braţul navigabil din unitatea de relief marcată. 6 puncte E. pe hartă. 7 b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. E 2 puncte 5. În Peninsula Balcanică se află statul marcat. A. B c. cu litera: a.. numele râurilor marcate. marcat. H d. cu litera B este: a. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Lacul glaciar Bâlea este situat în unitatea de relief marcată. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. factori ce influenţează clima. Scrieţi. cu litera E. D 2 puncte 5. pe hartă. E d. În unitatea de relief marcată pe hartă. 9 d. Precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera H bate vântul numit : a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. amplitudine termică. Fluviul Dunărea izvoarăşte de pe teritoriul statului. Principala resursă de subsol din unitatea de relief marcată. cu litera: a. pe hartă. 9 d. pe foaia de examen. se numeşte. 2. 10 2 puncte 4. D d. cu numerele 9 şi 10. C c. cu litera A. pe hartă. cu litera F. 6 puncte C. temperaturi medii anuale. Vânturile de vest 2 puncte 2. pe hartă. Râul marcat. pe hartă.. Scrieţi. Sena 2 puncte 4. 3. B b. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. I 2 puncte 2. precipitaţii medii anuale. Rhone d. B b. pe hartă.. Dintre următoarele fluvii ce traversează statul marcat. 4 puncte Ministerul Educaţiei.Varianta 19 . gazul metan b. Podişul Bavariei este situat pe teritoriul statului marcat. A b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 019 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Industria siderurgică este dezvoltată în oraşul marcat. 7 b. Cele mai mari altitudini sunt în munţii din statul marcat. Scrieţi. numele oraşelor marcate.. cu litera I. huila c. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. pe hartă. cu litera . Precizaţi două cauze care să explice valorile mici ale densităţii populaţiei din statul marcat. pe hartă. petrolul 2 puncte 3. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . A b. 8 c. 8 c. lignitul d. Brizele marine c. C d. cu numărul 6 traversează oraşul numit. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori este marcat. pe hartă. 2. pe hartă.. pe foaia de examen. J 2 puncte D. cu litera: a. E. A b. pe hartă. cu litera G şi clima statului marcat. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. vânturi. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii cad în unitatea de relief marcată. în Marea Mediterană se varsă: a. F 2 puncte 3. cu litera: a. B c. 4 puncte B. C d. pe hartă. Crivăţul d. pe hartă. Austrul b. D c. pe foaia de examen.

Suprafaţa (km2) Populaţia (mil. altitudini. Iunie c. Calculaţi densitatea populaţiei din Albania şi Belgia. două ramuri tradiţionale ale industriei alimentare. trei state vecine. cu excepţia capitalei. Statul traversat de fluviul al cărui debit este reprezentat în diagrama alăturată este: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Precizaţi doi factori care influenţează distribuţia inegală a căilor rutiere în ţările UE.Varianta 19 . Luna în care valoarea debitului depăşeşte 500 m3/sec este: a. Germania d. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. două râuri sau fluvii. Precizaţi o cauză a diferenţei de densitate a populaţiei dintre cele două state. înclinare. A. B. 4. Franţa c. precizaţi: 1. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. un tip de climă specific acestui stat. 6 puncte E. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.loc) Populaţie urbană (%) Statul Albania Belgia 28 700 30 528 3. Precizaţi: 1. cu litera C şi relieful unităţii marcate cu litera E. Prezentaţi: 1. Scrieţi. Subiectul II 6 puncte 10 puncte D. 5. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat 6 puncte E. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 4 puncte Subiectul III . valoarea minimă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. 3. Luna în care valoarea debitului este sub 100 3 m /sec este: a. estimări la nivelul anului 2006 1. cu litera G.geografie Ministerul Educaţiei. 3. membre ale UE. Pentru Franţa.3 38 97 Sursa: The World Factbook. valoarea maximă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează. 4 puncte 1800 1600 1400 Debit (mc/s) 1200 1000 800 600 400 200 0 I F M A M I I A S O N D Lunile anului Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III B şi reprezintă evoluţia debitului Senei la Paris. mai d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 019 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi reprezintă evoluţia debitului Tisei la Szeged. două oraşe. septembrie 3. Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa. pe hartă. pe hartă. pe hartă. aprilie b. februarie c. Belgia b. octombrie d. fragmentare. numărul de locuitori şi ponderea populaţiei urbane a două state europene. pe foaia de examen. aprilie b. o cauză care să explice frecvenţa mare a alunecărilor de teren în unitatea de relief marcată. cu litera D. Precizaţi două cauze care determină diferenţa de populaţie urbană dintre Albania şi Belgia.2 10. 4 puncte Ministerul Educaţiei. o cauză care să explice numărul mare al termocentralelor în unitatea de relief marcată. septembrie 2. Spania Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 700 600 Debit (mc/s) 500 400 300 200 100 0 I F M A M I I A S O N D Lunile anului C. E. tipuri de rellief. 2. 2.

4 puncte B. cu litera G ocupă partea vestică a Peninsulei . pe hartă.. A. numele statelor marcate. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu numerele 12 şi 14.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 20 . 2.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrieţi. pe foaia de examen. pe hartă.Ministerul Educaţiei. Capitala statului marcat. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. cu litera A are ieşire la Marea . pe hartă. Statul marcat. Statul marcat. Precizaţi: 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2..geografie Proba D. cu literele B şi D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 020 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E.. E. 3. cu litera H se numeşte . numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă.

4 2 puncte 3. 11 d. pe hartă. pe hartă. D c. F d. pe hartă. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Oraşul marcat. Oraşul marcat. C b. B c. A b. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. F c. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori este marcat. A b. pe hartă cu numărul: a. marcată. cu litera: a. G 2 puncte 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. 12 2 puncte 5. H 2 puncte 4. cu litera: a.Varianta 20 . 2 c. 2. cu numărul: a. E c. 9 b. 10 c. pe foaia de examen. cu numărul 8. numele râurilor marcate. temperaturi medii anuale. C c. pe foaia de examen. amplitudine termică. Străbate un bazin carbonifer râul marcat. G 2 puncte 2.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera: a. pe hartă. Portul Rotterdam se află pe teritoriul statului marcat. Precizaţi două argumente care să demonstreze că statul marcat. Croaţia c. cu litera … 2. cu litera: a. Influenţe climatice oceanice sunt prezente în unitatea de relief marcată. prezintă un sistem de transport diversificat. cu litera: a. J 2 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 1 b. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. B c. cu litera: a. Munţii Penini sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit … 6 puncte C. F d. pe foaia de examen. E d. pe hartă. pe hartă. Relieful vulcanic este bine reprezentat în unitatea de relief marcată. factori ce influenţează clima. B b. funcţional şi modern. Muntenegru 2 puncte 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. F d. pe hartă. pe hartă. cu litera B. cu numerele 7 şi 8. G d. Albania b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 020 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. cu litera … 3. Scrieţi. Scrieţi. E. cu litera F şi clima statului marcat cu litera G. J 2 puncte 4. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. precipitaţii medii anuale. D b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 3 d. pe hartă. Precizaţi: 1. cu litera: a. Domurile gazeifere se găsesc în unitatea de relief marcată. Spodosolurile sunt specifice unităţii de relief. 4 puncte B. Scrieţi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele oraşelor marcate. vânturi. pe hartă. I 2 puncte 5. Fluviul Po (Pad) străbate partea nordică a statului marcat. C b. pe hartă. G d. cu numerele 1 şi 6. este capitala statului: a. F c. E d. Macedonia d. A. 6 puncte E. pe hartă. Lacul Roşu (de baraj natural) este situat în unitatea de relief marcată. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Valoare ridicată a densităţii medii a populaţiei se înregistrează în statul marcat. A b. pe hartă.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. alte aspecte specifice ale reliefului. 6 puncte E. 2. modul de calcul al cantităţilor medii anuale de precipitaţii. Precizaţi: 1. iulie c. 2. 6 puncte E. ianuarie d. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . tipuri de relief. altitudini. 2. Precizaţi trei asemănări între relieful unităţii marcate. acest stat. august b. pe hartă. Pentru Germania. Luna în care se înregistrează cele mai ridicate valori ale precipitaţiilor este: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera G. estimări la nivelul anului 2006 1. 2. trei state vecine. 60 mm c. Precizaţi un factor care determină diferenţa de densitate a populaţiei dintre cele două state.Varianta 20 . în nord. 100 mm d. luna cu cele mai reduse cantităţi de precipitaţii precum şi valoarea acestora. cele două mări la care are ieşire. 120 mm C. înclinare. dou râuri sau 4. decembrie b. B. două cauze care să explice diferenţa dintre valorile precipitaţiilor medii anuale înregistrate la staţia meteorologică din Munţii Carpaţi faţă de cele care se înregistrează la staţia meteorologică din Câmpia Română. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat. 40 mm b.geografie Ministerul Educaţiei. iunie d. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 2 Probă scris ă la ă Geografie – fluvii. pe hartă cu litera D şi relieful unităţii marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. 6 puncte Subiectul II 10 puncte D. Se dă următorul tabel: Suprafaţa Populaţia Statul (km2) (nr. clasa a XII-a 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 020 Diagrama alăturată se referă la subiectul III A şi D şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii anuale la staţia meteorologică din Munţii Carpaţi. 5. cu literele A şi B. luna cu cele mai mari cantităţi de precipitaţii precum şi valoarea acestora. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. membre ale UE. două ramuri industriale (cu excepţia industriei alimentare). martie 3. precizaţi: 1. E. oraşul-capitală. Scrieţi pe foaia de examen. Diferenţa dintre cantitatea maximă şi minimă de precipitaţii este de: a. februarie c. Precizaţi două cauze care să explice diferenţa de precipitaţii medii anuale înregistrată între unităţile de relief marcate. Precizaţi: 1.) Olanda 41 526 16 491 461 Luxemburg 2 586 474 413 Sursa: The World Factbook. mai 2. Luna care înregistrează cele mai scăzute valori are precipitaţiilor este: a. 4 puncte Diagrama alăturată se referă la subiectul III B şi D şi reprezintă evoluţia precipitaţiilor medii anuale la o staţie meteorologică din Câmpia Română. 4 puncte Ministerul Educaţiei. A.loc.

pe foaia de examen. 3. 4 puncte B. pe hartă. 2.geografie Proba D. pe hartă.. cu literele H şi J. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu numărul . numele statelor marcate. Capitala statului marcat. marcat pe hartă.Ministerul Educaţiei. cu litera E se numeşte . Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 21 . Capitala statului Islanda este marcată. cu numărul 2 este traversat de fluviul numit . Oraşul capitală.. Scrieţi.. 2... pe hartă. E. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 021 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. numele oraşelor-capitală marcate. A. cu numerele 1 şi 5.

cu litera: a. Petrolul reprezintă o resursă a subsolului unităţii de relief marcate. Braţul Dunării marcat. B b. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 021 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Loara c. Oraşul marcat. Luxemburg d. Influenţe climatice submediteraneene se resimt în unitatea de relief marcată. cu litera A şi clima statului marcat. cu litera: a. pe foaia de examen. Helsinki c. Scrieţi. E. H c. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. B c. pe hartă. A b. 2. Stockholm 2 puncte 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.geografie Ministerul Educaţiei. E c. G d. F d. D b. pe hartă. cu numerele 7 şi 10. Rin d. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Fluviul care traversează statul marcat. Lacul hidroenergetic construit pe râul marcat. 2. G 2 puncte 4. Clasa molisolurilor este prezentă în unitatea de relief marcată. F d. este cel marcat cu numărul: a. pe foaia de examen. pe hartă.. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit. Olso d. numele râurilor marcat. Copenhaga b. pe hartă cu litera: a. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Liechtenstein c. O unitate de relief formată prin cutare este cea marcată. Cei mai înalţi munţi din lanţul carpatic. pe hartă. Precizaţi: 1. C c. 4 puncte B. 4 d. pe hartă. A. pe hartă. Nipru 2 puncte 4. 6 puncte C. cu litera: a. cu litera D. D d. Scrieţi. Olanda 2 puncte D. vânturi. cu numărul 2 şi 6. etaj climatic. factori ce influenţează clima.. F 2 puncte 2. cu numărul 1 se numeşte . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. se găsesc pe teritoriul statului marcat. cu litera: a. pe hartă. pe hartă. J 2 puncte 3. G b.. pe hartă. 3. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1 Oraşul Sarajevo este capitala statului marcat. cu litera F. Munţii Tatra. Don b. H 2 puncte 5. I d. 6 2 puncte 3. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 1 b. C b.Varianta 21 . Statul marcat. D c. Scrieţi. pe hartă.. 2 c. marcat pe hartă. A b. pe hartă. cu litera B se numeşte: a. Râul ce se varsă direct în Dunăre dintre cele marcate pe hartă. B c. cu litera G se numeşte: a. pe foaia de examen. Oraşul – capitală marcat. I 2 puncte 2. C d. pe hartă. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. cu numărul 8 se numeşte: a. precipitaţii medii anuale. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Precizaţi două cauze care determină valorile reduse ale densităţii populaţiei pe teritoriul statului. cu litera: a.. cu numărul 5 se numeşte . numele oraşelor marcate. Belgia b. influenţă climatică.

august b. 6 puncte E. aprilie c. Precizaţi: 1. pe hartă. două unităţi montane. valoarea minimă a debitului lunar se înregistrează în luna: a.loc) Statul Finlanda 338 145 5 231 372 Ungaria 93 030 9 981 334 Sursa: The World Factbook. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi un factor care determină diferenţa de densitate a populaţiei dintre cele două state. diferenţa dintre debitul maxim lunar şi debitul minim lunar înregistrate la staţia hidrologică Regensburg. 2. 10 puncte D. 4 000 m3/s b.Varianta 21 . mai 2. două insule care aparţin acestui stat. 5. precizaţi: 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1. estimări la nivelul anului 2006 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. octombrie d.geografie Ministerul Educaţiei. 5 500 m3/s 3500 3000 Debit (mc/s) 2500 2000 1500 1000 500 0 I F M A M I I A S O N D Lunile anului 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 I F M A M I I A S O N D Lunile anului c. diferenţa dintre valoarea maximă şi minimă a debitului este de: a. cu excepţia capitalei. valoarea maximă a debitului lunar se înregistrează în luna: a. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat. două resurse naturale. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. două oraşe. două cauze care să explice creşterea debitului Dunării în lunile de primăvară la Olteniţa. 8 000 m3/s 6 puncte Subiectul II C. două state enclave (pitice) aflate pe teritoriul acestui stat. B. Se dă următorul tabel: 2 Suprafaţa (km ) Populaţia (nr. luna cu cel mai mic debit şi valoarea acestuia. iunie b. înclinare. tipuri de relief. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Scrieţi. 6 puncte E. luna cu cel mai mare debit şi valoarea acestuia. A. 6 000 m3/s Debit (mc/s) d. fragmentare. noiembrie c. Pentru Italia. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Câmpia Transilvaniei nu este o unitate de câmpie“. 2. 2. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. altitudini. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 021 Reprezentările grafice de mai jos se referă la subiectul III A – B şi D. Precizaţi: 1. cu litera E şi relieful unităţii marcate cu litera H.septembrie 3. E. 4 puncte Diagrama alăturată reprezintă evoluţia debitului Dunării la Olteniţa. 2. Diagrama alăturată reprezintă evoluţia debitului Dunării la Regensburg. 4. pe foaia de examen. iulie d.

pe foaia de examen. A. 4 puncte B. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu numărul 5 este capitala statului numit… 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 22 . cu numărul 2 este capitala statului numit… 2. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu. E. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 022 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. cu numărul 12 se numeşte… 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . numele statelor marcate. Scrieţi. pe hartă. Oraşul marcat.geografie Proba D. cu literele A ş I. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat. Precizaţi: 1. pe hartă. Oraşul capitală marcat.Ministerul Educaţiei. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. 2. cu numerele 4 şi 8.

litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Peninsulei Scandinave şi relieful Peninsulei Iberice. D d. B b. cu litera: a. cu litera: a. E d.1 b. cu numărul: a. G 2 puncte 3. G 2 puncte D. F 2 puncte 4. Călăraşi c. C şi D d. C b. pe hartă. 3 c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera: a. pe hartă. pe hartă. Bazinul de lignit Motru . Brăila b. Munţii Carpaţi se află pe teritoriul statului marcat. A. A b. cu litera … 6 puncte C. F şi G 2 puncte 2. C c. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . E 2 puncte 3. pe foaia de examen. F 2 puncte 4. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi: 1. C c. D d. F d. Fluviul Sena traversează statul marcat. A şi G b. A b. A b. Domurile gazeifere sunt specifice unităţii de relief marcată. A b. Scrieţi. Giurgiu d. pe hartă. 5 d. E. pe hartă. 2. gradul de fragmentare. F d. Alunecări de teren se produc frecvent în unitatea de relief marcată. cu litera: a. pe hartă. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. numele unităţilor de relief marcate. Ţărmul cu fiorduri este specific statului marcat. Lacuri glaciare sunt în unitatea de relief marcată. tipuri genetice de relief. D c. 7 2 puncte 5. orientarea culmilor şi văilor principale. Conuri şi cratere bine dezvoltate sunt în unitatea de relief marcată. Climatul temperat continental este specific statelor marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. B b. pe hartă. cu litera … 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 022 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. C c. pe hartă. cu numerele 9 şi 10. Slobozia 2 puncte 2. cu litera: a. 4 puncte B. pe foaia de examen. pe hartă. pe hartă. cu literele B şi F. 6 puncte E. cu litera: a. C c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Râul marcat. cu numărul 10 se numeşte: a. Râul Bega traversează subunitatea de relief marcată. D c.Varianta 22 . Oraşul marcat. râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. pe hartă. cu numărul 5 se numeşte … 2. cu litera: a.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. pe foaia de examen. Scrieţi. tipuri de roci. pe hartă. pe hartă. E c. E d. Precizaţi două cauze care determină distribuţia neuniformă a precipitaţiilor medii anuale în Europa. alte aspecte specifice ale reliefului. numele oraşelor marcate. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. B şi F c. distribuţia spaţială a altitudinilor. G 2 puncte 5. cu literele: a. F d.Rovinari se află situat în unitatea de relief marcată. Capitala statului Grecia este marcată.

loc (2004). precipitaţii medii anuale. precum şi luna în care se înregistrează. pe hartǎ. 6 puncte C. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. Pentru Franţa. vânturi. cu A şi clima unitaţii de relief marcate. 6 puncte E. două state vecine. 10 puncte D. valoarea amplitudinii termice medii anuale. un tip de climă.Varianta 22 . etaj climatic. 2. 3. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. două oraşe. ştiind că suprafaţa este de 10. A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. un factor natural care influenţează variaţia temperaturii medii lunare. cu excepţia capitalei. km2 şi numărul locuitorilor de 726 mil.geografie Ministerul Educaţiei. două unităţi de relief. în România. Scrieţi pe foaia de examen: 1. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . după 1990. Precizaţi doi factori care au condus la extinderea acestor areale. pe hartǎ. În Europa Sudică şi Centrală există areale extinse afectate de eroziunea solului. modul de calcul al temperaturii medii anuale. cu H. 3. E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.B şi prezintă evoluţia temperaturii medii lunare ale aerului la o staţie meteorologică din Câmpia Română. Precizaţi: 1. Precizaţi: 1. O situaţie similară este şi în România. Calculaţi densitatea medie a populaţiei Europei. influenţă climatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2 Subiectul II 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 022 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . o cauză a lipsei pădurilor în zona alpină. 2. 4. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. două resurse de subsol. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. o cauză a creşterii populaţiei rurale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. 6. membre ale UE. Precizaţi doi factori care influenţează distribuţia spaţială a populaţiei pe continentul european. 1.4 mil. 6 puncte E. 5. precum şi luna în care se înregistrează. precizaţi: 1. o regiune turistică. 4 puncte B.

pe hartă.Ministerul Educaţiei. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. Fluviul Vistula străbate capitala statului marcat. cu numărul 3 este capitala statului numit … 2. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 023 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C.geografie Proba D. cu literele J şi B. pe hartă. 4 puncte B. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 23 . Podişul Doneţk se află situat pe teritoriul statului marcat. A. pe hartă. cu litera … 3. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu numerele 2 şi 8. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. Scrieţi. Se acordă 10 puncte din oficiu. Oraşul marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. numele statelor marcate. E.

J 2 puncte 4. între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Balcanice. E c. cu numărul: a. Insula Corsica aparţine statului marcat. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Precizaţi: 1. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A b. 7 b.geografie Ministerul Educaţiei. A b. influenţă climatică d. pe hartă. etaj climatic. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 7 b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 023 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Unităţile de relief marcate. cu numărul: a. H d. Grindurile sunt specifice unităţii de relief marcată. G d. 2. Scrieţi. Precizaţi doi factori care explică diversitatea vegetaţiei în statul marcat. cu litera H. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă. Brăila b. 8 c. Călăraşi c. iazuri c. pe hartă. cu litera: a. pe hartă. J 2 puncte D. 6 puncte E. cu litera… 2. pe hartă. 10 d. cu numerele 1 şi 6. pe hartă. cu litera: a. cu numărul… 6 puncte C. D b. altitudini b. I d.Varianta 23 . H 2 puncte 5. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănările vor fi prezentate comparativ şi nu separat. J 2 puncte 3. A. Giurgiu d. D d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Oraşul marcat. pe hartă. Climatul temperat continental este specific statului marcat. cu litera … 3. 11 d. Scrieţi. Teleorman 2 puncte 2. A b. E. G 2 puncte 2. cu literele A şi G prezintă asemănări ce se referă la: a. pe hartă. G 2 puncte 5. D b. F d. Scrieţi. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare. pe hartă. Alumina se obţine în centrul industrial marcat. Reşedinţa judeţului Olt este marcată. Port la Dunărea maritimă este oraşul marcat. râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. 4 puncte B. Fluviul Dunărea formează graniţă pentru statul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. vânturi. râuri 2 puncte 4. cu litera: a. Bazinul de huilă Petroşani se află în unitatea de relief marcată. B c. 12 2 puncte 3. pe hartă. E c. cu litera: a. cu numărul 10 este reşedinţa judeţului: a. E c. F d. cu litera: a. pe foaia de examen. Crovurile sunt forme de relief specifice unităţii de relief. precipitaţii medii anuale. F c. Nota 1: Deosebirile şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climat. numele râurilor marcate. temperaturi medii anuale. cu literele B şi H. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. numele unităţilor de relief marcate. Munţii Balcani se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. pe hartă. marcată. C c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 10 c. pe hartă. Dublin este capitala statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe foaia de examen. A b. pe hartă. pe hartă.

pe hartă.Varianta 23 . precipitaţii medii anuale. o zonă de vegetaţie. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcate. precizând trei deosebiri. vânturi. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului. un factor care influenţează variaţia temperaturii medii lunare. Scrieţi pe foaia de examen: 1. două unităţi de relief. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 023 Analizaţi diagrama climatică se referă la subiectul III A – B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare ale aerului la o staţie meteorologică din Câmpia Panonică. 2. 4. 6 puncte E. precizaţi: 1. Precizaţi: 1. E. un tip genetic de lac şi un exemplu. A. 5. un râu sau un fluviu. influenţă climatică. 3. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănărea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. precum şi luna în care se înregistrează. cu litera C şi clima unităţii de relief marcate. reţelei hidrografice. 2. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . etaj climatic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 6 puncte C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 6. modul de calcul al temperaturilor medii anuale. 2. 10 puncte D. 6 puncte E. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Comparaţi cadrul natural al Austriei cu cel al Ucrainei. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. Pentru Ungaria. două caracteristici climatice. precum şi luna în care se înregistrează. 2. două oraşe. cu litera D. un factor care determină densitatea mare a populaţiei în judeţul Prahova. Precizaţi două argumente care să explice valoarea negativă a bilanţului migratoriu din ţările Europei de Est şi Sud-Est. climei. Precizaţi: 1. valoarea amplitudinii termice medii anuale. vegetaţiei şi solurilor. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. un factor natural care favorizează dezvoltarea pe suprafeţe extinse a viţei de vie în Subcarpaţii Curburii. 3.

hartă. cu numărul 1 este capitala statului numit … 2. Scrieţi. cu literele F şi I. A. pe hartă. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 24 . cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 024 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Oraşul marcat. numele oraşelor-capitală marcate. Fluviul Pad străbate statul marcat. cu litera … 3. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.a 2 Subiectul I . numele statelor marcate. Podişul Meseta se află situat pe teritoriul statului marcat pe. E. 4 puncte B.Ministerul Educaţiei. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere.geografie Proba D. cu numerele 4 şi 11. pe hartă. pe foaia de examen.

12 2 puncte 2. A b. amplitudine termică. pe hartă. pe foaia de examen. E c. Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A b. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Scrieţi. Buzău b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. D b. Relief litoral există în unitatea de relief marcată. E d. pe hartă. I 2 puncte 5. pe hartă. Relieful carstic este specific unităţii de relief marcate. pe hartă. pe foaia de examen. cu litera: a. pe hartă. D c. H 2 puncte 4. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 1. I 2 puncte 3. D c. Fluviul Vistula străbate statul marcat. Se produce utilaj petrolier în oraşul marcat. În unitatea de relief marcată. pe hartă. pe hartă. F d. cu numărul: a. 8 c. 7 d.Varianta 24 . Precizaţi: 1. Climatul mediteranean este specific statelor marcate. Târgovişte 2 puncte 3. precipitaţii medii anuale. 7 b. 2. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică. cu litera … 6 puncte C. F c.a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. numele unităţilor de relief marcate. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Galaţi d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 024 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII. cu litera J. cu litera: a. cu litera: a. B b. pe hartă. pe hartă. Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera A sunt specifice influenţe climatice … 2. pe hartă. pe hartă. numele râurilor marcate. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . A b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Port la Marea Baltică este oraşul-capitală marcat.H d. 9 d. temperaturi medii anuale. Oraşul Reykjavik este capitala statului marcat. Oraşul marcat. cu litera: a. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climat. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. vânturi. cu numerele 5 şi 6. pe hartă. cu litera: a. cu literele A şi H. Scrieţi. Vegetaţie alpină se dezoltă în unitatea de relief marcată. Minereu de fier se exploatează din unitatea de relief marcată. 5 c. F şi J 2 puncte 2. cu litera B şi clima statului marcat. B şi F d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A şi F b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. cu litera: a. pe hartă. H d. A şi J c. cu numărul: a. E. pe foaia de examen. Numeroase lacuri glaciare se află pe teritoriul statului marcat. D c. G 2 puncte 5. cu numărul … 3. 14 2 puncte D.geografie Ministerul Educaţiei. F d. 4 puncte B. cu literele: a. B c. pe hartă. B b. cu numărul 10 se numeşte: a. Brăila c. G 2 puncte 4. 4 b. 6 puncte E. pe hartă. E d. A. Datează din antichitate oraşul marcat.

4 puncte B. Precizaţi tipul de climă şi o cauză care influenţează clima din această regiune. două oraşe. 2. un tip de climă. cu litera C şi clima unităţii de relief marcate. două state vecine.a Subiectul III . precizaţi: 1. vânturi. Prezentaţi două argumente pentru a susţine avantajele economice conferite de vecinătatea ţării noastre cu Marea Neagră. Pe litoralul sudic al Peninsulei Crimeea. 4. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 024 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . 6. Precizaţi: 1. 6 puncte E.Varianta 24 . Comparaţi cadrul natural al Greciei cu cel al Republicii Moldova. o insulă sau arhipelag care aparţine acestui stat. 2 Subiectul II Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului. E. cu litera H.geografie Ministerul Educaţiei.4ºC. diferenţa dintre valoare maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. pe hartă. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. două regiuni turistice. un factor care influenţează variaţia cantităţii de precipitaţii lunare. etaj climatic. temperatura medie a lunii ianuarie este de 2 . două unităţi montane. reţelei hidrografice. 5. precizând trei deosebiri. altele decât capitala. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. precipitaţii medii anuale. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII . vegetaţiei şi solurilor. 6 puncte C. influenţă climatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 3. membre ale UE. climei. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. 6 puncte E. 2. A.B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Câmpia Română. Scrieţi pe foaia de examen: 1. Pentru Spania.

cu litera . Oraşul marcat. 2.... Precizaţi: 1. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. 3. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrieţi. pe foaia de examen. 4 puncte B. A. Vulcanii Etna şi Vezuviu sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. pe hartă. cu literele A şi H.Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă.. pe hartă. cu litera F este oraşul numit .. numele statelor marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul 4 este capitala statului numit . 2. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .geografie Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 25 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 025 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere.. Capitala statului marcat. E. cu numerele 3 şi 10.

râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. pe hartă. pe hartă. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Crişul Negru d. C c. tipuri de roci. 3. Precizaţi trei deosebiri între relieful Alpilor Scandinavi şi relieful Munţilor Carpaţi. cu litera: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. D c. E. J 2 puncte 4. cu litera: a. Crişul Alb c. Prezentaţi două argumente prin care să explicaţi repartiţia neuniformă a precipitaţiilor pe teritoriul Europei. pe foaia de examen. G d. pe hartă. pe hartă. cu numărul 12 se numeşte . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.cu litera: a. pe hartă. A b. E d. numele unităţilor de relief marcate. Soluri din clasa molisoluri (tip cernoziom) există în unitatea de relief marcată. cu litera: a. cu numărul 6 s-a amenajat lacul hidroenergetic numit . orientarea culmilor şi a văilor principale. Oraşul marcat. numele oraşelor marcate. 2.. Fluviul Nistru traversează statul marcat. 2. pe foaia de examen. Pădurile de conifere (taiga) ocupă suprafeţe extinse în statul marcat. Bega b. 6 puncte C. D c. pe hartă. pe hartă. F c. cu literele A şi F . pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. Scrieţi. E c. pe hartă. I 2 puncte 2. B b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Râul Motru delimitează la est unitatea de relief marcată. I 2 puncte 5. pe hartă. E c. Munţii Balcani se desfaşoară pe teritoriul statului marcat. Scrieţi. A b. Pe râul marcat.. F d. 6 puncte E.. cu litera: a.. distribuţia spaţială a altitudinilor. cu numerele 9 şi 10. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 025 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectele II A – D.Varianta 25 . pe hartă. D d. H d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. G d. H d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Precizaţi: 1. gradul de fragmentare. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Râul marcat. Oraşul Minsk este capitala statului marcat. Munţii Penini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. pe foaia de examen. A b. Scrieţi. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. G 2 puncte 3. cu numărul 2 se numeşte: a. Mureş 2 puncte 2. D b. A.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera . alte aspecte specifice ale reliefului.. Oraşul Bârlad este situat în unitatea de relief marcată. C b. tipuri genetice de relief. J 2 puncte D. G 2 puncte 3. C c.. cu litera: a. B b. 4 puncte B.

precizaţi: 1. 6 puncte C. orientarea culmilor şi văilor principale. A. valoarea amplitudinii termice medii anuale. două state vecine. pe foaia de examen: 1. comparativ cu celelalte două state din tabel. 6 puncte E. 10 puncte D. 6. Precizaţi două cauze care generează acest proces. pe hartă. 3.Varianta 25 . distribuţia spaţială a altitudinilor. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. pe hartă. 12 2 puncte D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu litera A şi relieful unităţii marcate. un factor determinant al variaţiei temperaturilor medii lunare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 4. 6 puncte E. 2. 3. membre ale UE. Tabelul de mai jos redă structura producţiei de energie electrică (%) în România şi alte state ale UE. E. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. G 2 puncte 5. combustibilul fosil pe care România îl foloseşte mai puţin. A b. B c. două surse de energie pe care Germania le valorifică mai mult. 2. 4 puncte B. 4 puncte Energie nucleară (%) 9 40 13 2 Hidroenergie (%) 30 2 1 Cărbune (%) 40 6 24 Gaze naturale (%) 15 13 21 Subiectul II Petrol (%) 5 35 40 Energie alternativă (%) 1 4 1 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .cu litera: a. gradul de fragmentare. Prezentaţi două argumente care ilustrează rolul Munţilor Carpaţi în clima României. 8 b. Petrol. tipuri genetice de relief. Precizaţi: 1. un oraş-port maritim. Scrieţi. precum şi luna în care se înregistrează. tipuri de roci. Pentru Germania. modul de calcul al temperaturii medii anuale. un oraş-port fluvial. două resurse de subsol. 11 d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 025 Graficul de mai jos se referă la subiectul III A . două unităţi de relief. pe hartă. pe hartă. Modificarea în ritm alert şi continuu a mediului temperat-continental include şi accelerarea proceselor de degradare a terenurilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. precum şi luna în care se înregistrează. alte aspecte specifice ale reliefului. 3. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Statul România Franţa Germania Precizaţi: 1. 5.geografie Ministerul Educaţiei. 2. comparativ cu celelalte două state din tabel.B şi prezintă evoluţia valorilor temperaturii medii lunare la o staţie meteorologică din Munţii Carpaţi. gaze naturale şi ape geotermale există în unitatea de relief marcată. Reşedinţa judeţului Bihor este oraşul marcat. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera E. la nivelul anului 2006. cu numărul: a. o cauză care explică ponderea ridicată a energie nucleare în Franţa. C d. 9 c. două ramuri industriale dezvoltate pe baza resurselor menţionate mai sus.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. numele oraşelor-capitală marcate.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Precizaţi: 1. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. cu numerele 9 şi 12. cu literele C şi D. 2.. pe hartă. pe hartă. numele statelor marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 26 . Oraşul marcat. 4 puncte B. pe hartă. Statul marcat. pe foaia de examen. 3.. cu numărul 11 este capitala statului numit . E. cu litera B se numeşte ..Ministerul Educaţiei.. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 026 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C. A. 2. pe hartă. pe hartă. Oraşul-capitală marcat. cu numărul 12 este traversat de fluviul numit . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.geografie Proba D.. Scrieţi. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.

Oraşul marcat. C c. C b.. Olt d. 6 puncte C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. Botoşani c. amplitudine termică. 2.. pe hartă. Scrieţi. G d. Oraşul marcat. cu literele E şi G. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. E c. 4 c. Un important combinat siderurgic este oraşul marcat. numele râurilor marcate. Fluviul Tamisa traversează oraşul-capitală marcat. I 2 puncte D. cu numărul 4 străbate în Subcarpaţii Moldovei oraşul numit: a. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Italice. 13 d.. In oraşele marcate. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. cu numărul 9 este traversat de râul numit . cu numerele 9 şi 11 se obţine: a.. pe foaia de examen. B b. Giurgiu c. Iaşi d. pe hartă. E c. Argeş b. Teleorman 2 puncte 3. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 4 puncte B.. Bârlad b.. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu litera: a. numele unităţilor de relief marcate. Capitala statului Islanda este marcată. cu numărul 10 este reşedinţa judeţului numit: a. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu numărul: a.sedimentare) dispuse pe trei fâşii paralele sunt în unitatea de relief marcată. cu numărul: a. pe hartă. Babele şi Sfinxul se găsesc în unitatea de relief marcată. nave maritime 2 puncte 2.. Piatra Neamţ 2 puncte 4. Vegetaţia mediteraneană este specifică statului marcat. cu litera . oţel d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 10 d. precipitaţii medii anuale. pe hartă. F d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 026 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectele II A– D. 10 d. cu litera . J 2 puncte 3. 2 b... Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 9 c. E. 5 b. Roci variate(vulcanice. 14 2 puncte 5. pe foaia de examen. H d. H 2 puncte 2. pe hartă. cu numărul: a. pe hartă. autoturisme c. cu numerele 2 şi 3. A. pe hartă. vânturi. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. cu litera: a. Climatul temperat-oceanic este specific statului marcat.metamorfice. temperaturi medii anuale. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Scrieţi. alumina b. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. Podişul Bavariei este situat pe teritoriul statului marcat. pe hartă. Râul marcat. 7 c.Varianta 26 . Scrieţi. 6 puncte E. A b. Prezentaţi două cauze care determină fenomenul de îmbătrânire demografică a populaţiei din statele Europei Vestice. 15 2 puncte 4. 7 b. pe foaia de examen. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1.

2.B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Munţii Carpaţi. G 2 puncte D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. D c. pe hartă. pe hartă.6 ‰ 10.geografie Ministerul Educaţiei. precum şi luna în care se înregistrează. etaj climatic.9 ‰ Calculaţi: 1. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord. Scrieţi pe foaia de examen: 1. E d.9 ‰ 9. trei oraşe. o cauză prin care să explicaţi “mozaicul petrografic” al Munţilor Apuseni. bilanţul natural (sporul natural) pentru anul 2004. E. două unităţi de relief. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare. 2. precizaţi: 1. 2.5 ‰ 10. 6. În tabelul alăturat sunt reprezentate rata natalităţii şi cea a mortalităţii populaţiei din România. influenţă climatică. o cauză prin care să explicaţi dispunerea radiar-concentrică a reţelei feroviare în România. vânturi.2 ‰ 19. A. 4 puncte Ministerul Educaţiei. un factor care a determinat creşterea mortalităţii în ţara noastră. 4 puncte B. un tip de climă. 5. modul de calcul al cantităţii medii lunare de precipitaţii.0 ‰ Mortalitate 9. o regiune turistică. A b. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 3. Vegetaţia de stepă ocupă suprafeţe întinse în unitatea de relief marcată. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. Precizaţi: 1. 6 puncte E. cu litera: a. două resurse de subsol. o lună cu precipitaţii medii cuprinse între 80 şi 100 mm. Precizaţi două cauze care determină distribuţia inegală a infrastructurii de transport în Europa Centrală. 3. 6 puncte E. cu litera F şi clima unităţii de relief marcate. Prezentaţi: 1. 6 puncte C. Anul 1956 1977 1998 2004 Natalitate 24.Varianta 26 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. cu excepţia capitalei. un râu sau fluviu.6 ‰ 12. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.0 ‰ 2 Subiectul II 11. 4. precum şi luna în care se înregistrează. 2. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . bilanţul natural (sporul natural) pentru anul 1956. 2. cu litera G. precipitaţii medii anuale. pe hartă. 3. diferenţa dintre cantităţile medii de precipitaţii din lunile aprilie şi octombrie. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 026 Graficul alăturat se referă la subiectul III A .

răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. membru al Uniunii Europene. pe hartă. E.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Munţii Pirinei se află situat pe teritoriul statului marcat. cu literele B şi E. numele statelor marcate. A. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. Precizaţi: 1. 2.. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă.geografie Proba D. Scrieţi.Ministerul Educaţiei. pe hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Se acordă 10 puncte din oficiu. este marcat. cu litera … 3. Oraşul marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 027 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C.. cu numărul 11 este capitala statului numit .. Statul din Peninsula Scandinavă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 27 . cu litera . 4 puncte B. pe foaia de examen. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. 2. cu numerele 1 şi 3.

pe hartă. J 2 puncte 2. 14 2 puncte 4.. cu numărul: a. Râul marcat. numele unităţilor de relief marcate. Ialomiţa d. Hunedoara d. 10 d. Precizaţi: 1. Utilaj petrolier se obţine în oraşul marcat. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. G d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Fluviul Sena traversează oraşul-capitală marcat.. Cea mai redusă cantitate de precipitaţii medii anuale cade în unitatea de relief marcată. alte aspecte specifice ale reliefului. pe hartă. cu litera: a. cu litera: a. cu numerele 8 şi 10. Prezentaţi două consecinţe ale sporului natural redus din Europa. E c. pe hartă. pe foaia de examen. orientarea culmilor şi văilor principale. cu numărul 12 se numeşte: a.. E c. H 2 puncte 4. B b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. gradul de fragmentare. Scrieţi.. 2. H d. C d. Dâmboviţa c. Râul marcat. tipuri genetice de relief. Prahova 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 4 puncte B. 2 b. D c. pe hartă. cu litera: a. pe foaia de examen. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. F d. 4 b. Scrieţi. E c. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. pe hartă. cu numărul: a. 5 c. distribuţia spaţială a altitudinilor. pe hartă. cu numărul 1 se numeşte . Capitala statului Finlanda este oraşul marcat. Lacuri de crovuri s-au format în unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 027 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectele II A – D. Structuri boltite sub formă de domuri există în unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. tipuri de roci. numele oraşelor marcate. pe hartă. Climatul temperat-oceanic este caracteristic în statul marcat. H 2 puncte 3. cu litera: a. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 12 2 puncte 5. cu numărul 5 se numeşte: a. 8 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. H 2 puncte D.geografie Ministerul Educaţiei. 6 puncte E. pe hartă.. Deva c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 2. C b. Oraşul Varşovia este capitala statului marcat. E.. A. cu numărul . cu litera . Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinavi şi relieful Munţilor Alpi. 6 puncte C. Scrieţi. A b. pe hartă. pe hartă. cu literele D şi G. Oraşul marcat. A b. 6 c. B c. Sibiu 2 puncte 2. pe hartă. 3. Argeş b. D b. Alba Iulia b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. F d.Varianta 27 . cu litera: a. pe hartă. I 2 puncte 3.

marcată. climei. alte aspecte specifice ale reliefului. 6 puncte E. precizaţi: 1. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: vegetaţiei 2 reliefului. Precizaţi: 1. Pentru Spania.B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale râului Siret la vărsare în Dunăre.geografie Ministerul Educaţiei. 2. 2. două regiuni turistice. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Vegetaţia de stepă este predominantă în unitatea de relief. o resursă naturală. Precizaţi două cauze ale natalităţii reduse din ţările Europei de Est şi Sud-Est. pe hartă. un factor care a determinat dezvoltarea industriei produselor clorosodice în Subcarpaţi. 5. E d. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Prezentaţi: 1. 2. două unităţi de relief. 6 puncte E. 6 puncte C. distribuţia spaţială a altitudinilor.Varianta 27 . o cauză care a determinat scăderea numărului de locuitori ai ţării noastre. valoarea minimă a debitului lunar şi luna în care se înregistrează. pe hartă cu litera: a. C c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 027 Graficul de mai jos se referă la subiectul III A . o cauză a creşterilor de debit în luna aprilie. valoarea maximă a debitului lunar şi luna în care se înregistrează. 3. gradul de fragmentare. tipuri de roci. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. altele decât capitala. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. B b. 4. F 2 puncte D. Subiectul II şi solurilor. orientarea culmilor şi văilor principale. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al Republicii Moldova. trei oraşe. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. A. 3. după 1990. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. diferenţa dintre valoarea debitului în luna aprilie şi valoarea debitului în luna decembrie. două insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat. 10 puncte D. Precizaţi: 1. cu litera H. pe hartă. două luni în care debitul mediu lunar are aceleaşi valori . precizând trei deosebiri. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. reţelei hidrografice. tipuri genetice de relief. cu litera D şi relieful unităţii marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2.

E. pe foaia de examen. cu numărul 13 se numeşte … 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu numerele 7 şi 14. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 28 . pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. Statul marcat. Scrieţi. numele oraşelor-capitală marcate. A. 4 puncte B. Oraşul marcat.Ministerul Educaţiei. pe hartă. 2. pe hartă. cu numărul 5 este capitala statului numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 028 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C.geografie Proba D. numele statelor marcate. cu literele A şi D. Precizaţi: 1. cu litera I se numeşte … 3. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.

pe hartă. Statul marcat. pe hartă. cu litera: a. Este membru al Uniunii Europene statul marcat. altitudini. 2 şi 3 c. G 2 puncte 4. E d. cu numărul … 6 puncte C. cu litera: a. D b. pe hartă. cu numerele: a. Cehia c. pe hartă. G d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Precizaţi: 1. C c. 1 b. Etaj climatic alpin există în unitatea de relief marcată. Oraşul marcat. pe hartǎ. F 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II . alte aspecte specfice ale reliefului. numele unităţilor de relief marcate. Datează din perioada daco-romană oraşul marcat. Macedonia 2 puncte 3. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Ucraina. A. pe hartă. G 2 puncte 2. pe foaia de examen.Varianta 28 . 2 şi 4 d. H d. Belgia c. C b. D d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 5 d. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului: a. Satu Mare 2 puncte 3. E. Cele mai mari altitudini se înregistrează în unitatea de relief marcată. Are deschidere la Marea Nordului statul marcat. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă. Scrieţi. 3 c. Slovenia 2 puncte 5. H 2 puncte 2. cu litera B se numeşte: a. 6 puncte E. Vorbesc o limbǎ germanicǎ locuitorii oraşului marcat. 4 puncte B. tipuri de relief. Statul marcat. fragmentare. pe foaia de examen. cu litera: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Râul marcat. cu litera: a. 1 şi 2 b. C c. pe hartă. B b. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 028 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. I 2 puncte D. cu numărul 10 este traversat de râul numit… 2. 2 şi 6 2 puncte 5. E c. D c. numele oraşelor marcate. E c. Bulgaria d. cu literele A şi B. cu litera F se numeşte: a. cu numărul: a. pe hartă. Belarus b. F d. Scrieţi. 7 2 puncte 4. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. B b. A b. cu numerele 8 şi 9. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe hartă. Prezentaţi două cauze care explică potenţialul agricol ridicat al unor ţări ca România. Republica Moldova etc. cu numărul 5 este afluentul direct al … 3. Scrieţi. pe hată. Cluj c. pe hartă. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. 2.geografie Ministerul Educaţiei. Maramureş d. Precizaţi trei asemănări între relieful Câmpiei Padului şi relieful Câmpiei Panonice. Influenţe climatice pontice se resimt în unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Oraşul marcat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Austria b. Bistriţa Năsăud b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Slovacia d. Subcarpaţii Getici sunt traversaţi de râurile marcate. pe hartă. cu litera: a.

) 7 385 367 400 214 9 016 596 Subiectul II Sursa: The World Factbook. precizaţi: 1. două luni în care temperatura medie este de 15˚C. 6 puncte C.geografie Ministerul Educaţiei. A. 3. Calculaţi densitatea medie a populaţiei în Bulgaria şi Malta. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul IIIError! Reference source not found. Tabelul de mai jos prezintă suprafaţa şi populaţia unor ţări din UE. 2. temperatura maximă şi luna în care se înregistrează. un argument pentru a ilustra faptul că Dunărea reprezintă un important fluviu internaţional al Europei.Varianta 28 . 4 puncte B. estimări la nivelul anului 2006 1. Precizaţi două cauze care explică densitatea redusă a populaţiei din Suedia. 4. un stat vecin. Ţara Bulgaria Malta Suedia Suprafaţa (km2) 110 910 316 449 964 Populaţia (nr. membru al UE. un factor care a determinat amplasarea unor rafinării în Câmpia Română. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. 5. 2. Pentru Serbia. Precizaţi patru tipuri de turism practicate în Spania. 6 puncte E. altitudini. Prezentaţi: 1. 2. modul de calcul al temperaturii medii anuale. pe hartă. două unităţi de relief. 6 puncte E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 028 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A . Precizaţi: 1. .loc. tipuri de relief. două râuri sau fluvii. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. E. pe hartă.B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. 3. fragmentare. Precizaţi: 1. două oraşe. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. un tip de climă. temperatura minimă şi luna în care se înregistrează. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera D şi relieful unităţii marcate. două luni în care temperatura medie este de 0˚C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. două resurse naturale. cu litera E Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.

F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. numele statelor marcate. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu numărul 15 este străbătut de fluviul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Oraşul marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 029 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. cu litera G se numeşte… 3. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. cu numărul … 2. pe hartă. pe hartă. Scrieţi. Se acordă 10 puncte din oficiu. A. 4 puncte B. Aglomeraţia urbană londoneză este marcată.geografie Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 29 . cu numerele 5 şi 9. Statul marcat. pe foaia de examen. numele oraşelor-capitală marcate. Precizaţi: 1. E. cu literele C şi H. pe hartă. pe hartă. pe hartă.Ministerul Educaţiei.

pe hartă. E. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 029 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Prezentaţi două cauze care determină valorile mari ale densităţii populaţiei de-a lungul râului Rhin. Precizaţi: 1. H d. tundră 2 puncte 5. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. cu litera. Austria b. pe hartă. numele râurilor marcate. pe hartă. pe hartă. Albania b. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată. Elveţia d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu literele E şi F. I 2 puncte 4. cu numerele 1 şi 4. cu numărul 10 este situat în regiune de: a. E 2 puncte 3. Precizaţi trei asemănări între clima Peninsulei Italice şi clima Peninsulei Iberice. amplitudine termică. F d. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. pe hartă. pe foaia de examen. 2.Varianta 29 . B b. A b. pădure de conifere c. Macedonia 2 puncte 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului numit… 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 4 puncte B. C c. numele unităţilor de relief marcate. Scrieţi. Influenţe oceanice şi submediteraneene există în unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. Eurotunelul leagă Regatul Unit al Marii Britanii de statul marcat. F 2 puncte 2. Scrieţi. pe hartă.pe hartă. podiş 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II . Oraşul marcat. câmpie b. În statul marcat. cu numărul 7 este capitala statului: a. în cursul mijlociu şi cursul inferior. pe hartă. cu litera: a. 6 puncte C. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat 6 puncte E. lande b. pe hartă. B b. E d. Bulgaria d. pe hartă. F 2 puncte D. pe hartă. Solurile din clasa molisoluri sunt dominante în unitatea de relief marcată. Oraşul marcat. B c. cu litera: a. cu litera: a. Statul marcat. C c. vânturi. tip de climă. Oraşul marcat. Are deschidere la Marea Neagră statul marcat. A. precipitaţii medii anuale. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. Belgia c. A b. cu litera D vegetaţia dominantă este: a. Scrieţi. cu numărul … 3. cu litera J se numeşte: a. deal c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. munte d. stepă d. E d. Belgia c.geografie Ministerul Educaţiei. Râul cu cel mai mare debit este marcat. C c.. Slovacia 2 puncte 2.. pe foaia de examen.

cu numărul 11 este situat pe râul numit: a. luna cu cel mai ridicat debit mediu lunar şi valoarea acestuia. tipuri de roci pe care s-a format relieful. luna în care se înregistrează un debit mediu de 100 m3/s.70C iar la Varna (Bulgaria) este de 11. pe hartă. precizaţi: 1. 2. C c. F 5.geografie Ministerul Educaţiei. luna cu cel mai scăzut debit mediu lunar şi valoarea acestuia. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul 10 II puncte D. pe hartă. 4 puncte B. cu litera C. Someş d. Precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului. 6 puncte E. Precizaţi: 1. un râu sau fluviu. precizând trei deosebiri. 3. E d. două oraşe-port.Varianta 29 . Olt c. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 3. 2. un factor care influenţează variaţiile debitului mediu lunar. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. valoarea diferenţei de debit dintre lunile iulie şi septembrie. E. reţelei hidrografice. două unităţi de relief. A b. două resurse naturale 6. cu litera: a. Precizaţi două cauze care determină diferenţa de temperatură înregistrată la cele două staţii meteorologice. o cultură agricolă tradiţională. Oraşul marcat. 7. Vegetaţia de stepă este caracteristică unităţii de relief marcate.B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu din Europa. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. climei. marea la care are ieşire. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 029 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al Ucrainei. A. fragmentare.30C. Mureş b. pe hartă. Târnava 2 puncte 2 puncte D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. Prezentaţi două premise naturale ale practicării culturii cerealelor în Câmpia Română. alte aspecte specifice ale reliefului. un tip de climă. 6 puncte E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . vegetaţiei şi solurilor. Temperatura medie anuală la Sibiu (România) este de 8. pe hartă. 2. 5. 6 puncte C. altitudini. tipuri de relief. cu litera E şi relieful unităţii marcate. Pentru Bulgaria.

cu numerele 5 şi 10. cu numărul … 2. numele oraşelor-capitală marcate. 2. Statul Papal este o enclavă în oraşul-capitală marcat. cu litera B se numeşte … 3. pe hartă. cu literele E şi F. Scrieţi. E. Oraşul marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 30 . pe hartă. pe hartă. 4 puncte B. A. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numărul 11 este capitala statului numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . pe hartă. Statul marcat.Ministerul Educaţiei.geografie Proba D. Precizaţi: 1. pe foaia de examen. numele statelor marcate. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varian ta 030 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere.

pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe foaia de examen. B c. cu numărul: a. A. B b. Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Pădurile de conifere sunt specifice unităţii de relief marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Prahova d. Lituania d. pe hartă. Bazinul carbonifer Petroşani este străbătut de râul marcat. F 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Norvegia d. Capitala Croaţiei este oraşul marcat. amplitudine termică. E d. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat. pe hartă. Râul marcat. cu litera G se numeşte: a. Cea mai nouă unitate de relief este marcată. vânturi. A b. cu litera … 6 puncte C. Suedia 2 puncte 5. pe hartă. A b. cu litera I se numeşte: a. pe hartă.Varianta 30 . Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Balcanice şi clima Peninsulei Scandinave. cu litera: a. D c. pe hartă. cu numărul: a. Statul marcat. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului: a. A b. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 030 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe hartă. D d. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. Finlanda c. Scrieţi. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera: a.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. Belarus b. Danemarca b. Oraşul marcat. Precizaţi: 1. 3 c. precipitaţii medii anuale. 1 b. Prezentaţi două premise naturale care favorizează cultura viţei de vie în Peninsula Italică şi Peninsula Iberică. 1 b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. H 2 puncte 4. F 2 puncte D. pe hartă. Vâlcea 2 puncte 2. cu litera: a. pe hartă. cu numărul 12 este situat în Subcarpaţii … 2. Este membru al Uniunii Europene statul marcat. cu literele D şi H. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. numele oraşelor marcate. 6 2 puncte 3. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe foaia de examen. cu numărul 1 se numeşte … 3. C c. pe hartă. Statul marcat. E d. Polonia 2 puncte 3. 6 puncte E. 10 2 puncte 4. Dâmboviţa c. I d. 2. cu numerele 8 şi 10. 8 d. 4 d. J 2 puncte 2. Scrieţi. Argeş b. Letonia c. 7 c. B c. Gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată. 4 puncte B. Oraşul marcat. pe hartă. tip de climă. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.

10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. altele decât capitala.Varianta 30 . pe hartă. două caracteristici climatice. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. precipitaţii medii anuale. etaj climatic. două luni în care temperatura medie lunară este de 5˚C.0 ‰ 11. 2. Precizaţi: 1. un factor care favorizează construirea lacurilor hidroenergetice în regiunea montană. valoarea diferenţei de temperatură între lunile mai şi noiembrie. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 6 puncte E. 4 puncte B. cu litera D şi clima unităţii de relief marcate. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. influenţă climatică. două unităţi de relief. cu litera: a. Se întâlnesc numeroase iazuri în unitatea de relief marcată. două oraşe. cu litera F. doi afluenţi ai Tisei. o zonă de vegetaţie.9 ‰ 2 Subiectul II Calculaţi: 1. Prezentaţi: 1. 6 puncte E. un lac natural. 6 puncte C.0 ‰ 9. lunile cu cea mai ridicată temperatură medie lunară.6 ‰ 11. lunile cu cea mai scăzută temperatură medie lunară. C c.6 ‰ 12.B şi prezintă evoluţia temperaturii medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. 4 puncte Ministerul Educaţiei. vânturi. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. doi factori care au determinat sporul natural negativ în 1998 şi 2004. 2. 4.9 ‰ 9. 5. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 030 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . E. În tabelul alăturat sunt reprezentate rata natalităţii şi cea a mortalităţii populaţiei din România. 3. 6. precizaţi: 1. D d. H 2 puncte D. B b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Anul 1956 1977 1992 1998 2004 Natalitatea Mortalitatea 24. 3. Pentru Ungaria. A. pe hartă.2 ‰ 19. bilanţul natural pentru anul 1956. 2. pe hartă. un factor care favorizează dezvoltarea industriei chimice în oraşele situate în Subcarpaţi.geografie Ministerul Educaţiei. două luni în care temperatura medie lunară este de 10˚C.4 ‰ 10. 3.5 ‰ 10.6 ‰ 11. Precizaţi: 1. bilanţul natural pentru anul 2004. Precizaţi două avantaje ale creşterii producţiei de hidroenergie pe plan european.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 031 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Are ieşire la Marea Egee statul marcat. cu litera . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera E este oraşul numit … 2. E. pe hartă.capitală marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu.Ministerul Educaţiei. Oraşul . cu numerele 3 şi 7. pe hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Scrieţi. cu literele A şi G. pe foaia de examen. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.. 4 puncte B. Precizaţi: 1.. numele oraşelor-capitală marcate. numele statelor marcate. cu numărul 15 este străbătut de fluviul numit. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 31 . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . 3.capitală cu numere. pe hartă.geografie Proba D.. A. Capitala statului marcat. pe hartă..

cu litera J are capitala în oraşul: a. pe foaia de examen. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Statul marcat. cu litera… 6 puncte C. Mureş 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . A b. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 031 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Scrieţi. Oraşul marcat. Precizaţi: 1. 2 b. Minsk d. B c. 6 puncte E. subpolar (rece) 2 puncte 2. vânturi.Varianta 31 . Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă temperaturi medii anuale. Paris 2 puncte 4. Crişul Negru c. cu numărul 8 formează graniţă naturală cu ţara vecină numită: a. Republica Moldova c. Crişul Repede d. pe hartă. Lacuri glaciare există în unitatea de relief marcată. E. cu numărul 8 se numeşte: a. temperat oceanic d. În unitatea de relief marcată. C d. Râul marcat. pe hartă cu litera E şi clima statului marcat. O importantă regiune viticolă a României este situată în unitatea de relief marcată. pe hartă. precipitaţii medii anuale. temperat continental c. Carpaţi d. numele unităţilor de relief marcate. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera F se resimt influenţe climatice… 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Madrid c. pe hartă. cu litera: a. pe hartă. pe hartă. pe hartă. 7 d. cu literele B şi F. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Fluviul Vistula străbate oraşul-capitală marcat. C d. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. cu numerele 3 şi 4. Crişul Alb b. Oraşul . Alpi b. pe hartă. pe foaia de examen. Pirinei 2 puncte 3. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. 10 2 puncte 5. Berna b. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Valletta 2 puncte D. pe hartă. A b. numele oraşelor marcate. 2. mediteranean (subtropical) b.capitală marcat. pe hartă. Ungaria 2 puncte 2. Scrieţi. Prezentaţi două argumente pentru a demonstra două contraste economice între nordul şi sudul Italiei. Dublin c. Monaco d. pe hartă. Scrieţi. În statul marcat. A. pe hartă. cu litera H. cu numărul 12 se numeşte: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 4 c. pe foaia de examen. pe hartă. cu litera D se află munţii: a. cu litera: a. Importante zăcăminte de minereuri de fier şi marmură se exploatează din unitatea de relief marcată. G 2 puncte 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Barcelona b. 4 puncte B. D 2 puncte 3. amplitudine termică. B c. cu numărul 1 este reşedinţa judeţului numit… 2. Serbia d. cu numărul: a. Bulgaria b. Apenini c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Statului marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera F îi este specific climatul: a. Râul marcat.

tropical 6 puncte C. toamna d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.) Belgia 30 528 10 379 067 Ungaria 93 030 9 981 300 Sursa: The World Factbook. Temperaturile au valori ridicate în lunile de vară datorită invaziilor maselor de aer: a.geografie Ministerul Educaţiei. 5 d. 2. subpolar 2. două râuri sau fluvii. Prezentaţi: 1. 6 puncte E. iarna b. Suprafaţa Populaţia Statul (km2) (nr. temperat continental c. 2. 2. pe hartă. Temperatura minimă absolută din ţara noastră s-a înregistrat în apropierea oraşului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. polar maritim b. 10 puncte D. Precizaţi: 1.Varianta 31 . Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „În structura producţiei de energie electrică a Germaniei şi Norvegiei hidroenergia are o pondere ridicată”. 6 2 puncte D. un factor care a favorizat dezvoltarea unor centre ale industriei chimice în Depresiunea Colinară a Transilvaniei. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . orientarea culmilor şi văilor principale. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat din tabel. tipuri de roci. distribuţia spaţială a altitudinilor. Anotimpul în care se înregistrează cea mai mare cantitate de precipitaţii este: a. un argument care să ilustreze importanţa economică a Canalului Dunăre – Marea Neagră pentru România. 1 b. gradul de fragmentare. două ramuri industriale care utilizează resursele de subsol menţionate mai sus. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 2. primăvara c. A. valoarea maximă a temperaturii medii şi luna în care s-a înregistrat. 2 c. E. 6 puncte E. ecuatorial c. 2 Probă scris ă la ă Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 4. vara 3. temperat oceanic d. estimări la nivelul anului 2006 1. două mări la care are ieşire. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Tipul de climă ilustrat de diagrama climatică de mai sus este: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Scrieţi pe foaia de examen. În tabelul alăturat sunt prezentate suprafaţa şi populaţia unor ţări din UE. mediteranean (subtropical) b. două oraşe porturi. 3. precizaţi: 1. tipuri genetice de relief. Precizaţi un factor care determină repartiţia neuniformă a populaţiei în fiecare din statele din tabel. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera A şi relieful unităţii marcate cu litera C. 5. Pentru Germania. 4 puncte B. pe hartă. cu numărul: a. polar continental d. alte aspecte specifice ale reliefului. cantitatea maximă de precipitaţii şi luna în care s-a înregistrat. dou resurse de subsol.loc. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 031 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi a cantităţilor medii lunare de precipitaţii.

Ministerul Educaţiei. pe hartă. pe foaia de examen. cu litera … 3.. numele oraşelor-capitală marcate. 4 puncte B.geografie Proba D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . A. cu litera … 2. Precizaţi: 1. 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 032 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. pe hartă. cu literele I şi J.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 32 . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. numele statelor marcate.capitală marcat. Portul maritim Rotterdam este situat în statul marcat. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . E. Oraşul . cu numerele 5 şi 6. Este situat în Peninsula Scandinavă statul marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu numărul 12 se numeşte .capitală cu numere.

litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. numele râurilor marcate. Baltică d. cu numărul 2 este numit … 6 puncte C. Relief de dune se află în unităţile de relief marcate. pe hartă. 1 b. E şi F d. Râurile marcate. 10 d. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . este o enclavă în capitala statului marcat.capitala Copenhaga este marcat. D b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 6 puncte E. Oraşul marcat. A. E c. 4 şi 6 2 puncte 5. 2. Râul marcat. Scrieţi. pe hartă. 3 d. pe hartă. J 2 puncte 5. amplitudine termică. vânturi. Neagră 2 puncte 4. pe hartă. cu literele E şi H. 3 b. Azov c. Sunt situate în Subcarpaţi oraşele marcate. cu numerele 7 şi 12 despart Grupa Retezat . cu numerele 8 şi 9.Varianta 32 . Făgăraş c. F şi G 2 puncte 2. 6 2 puncte 4. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. Insulele Baleare aparţin statului marcat. E. precipitaţii medii anuale. Statul marcat. Statul papal independent. 10 c. pe hartă.. J 2 puncte D. 13 2 puncte 3. Banat b. cu litera: a. Se produc autoturisme în oraşul marcat. pe hartă. pe hartă. Oraşul . cu litera … 2. Vatican. F d. Podişul Mehedinţi este unitatea de relief marcată. A şi C b. Scrieţi. Are un climat temperat oceanic statul marcat. pe hartă. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. cu numărul: a. E c. pe foaia de examen. 11 d. 8 b. pe hartă. cu numărul: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.. D b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu numărul 12 este numit . H d. Precizaţi: 1. cu numerele: a. pe hartă. pe foaia de examen. cu literele: a. pe foaia de examen. 3 şi 6 d. 4 puncte B. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.Godeanu de Grupa: a. temperaturi medii anuale. cu litera C are deschidere la Marea: a. Scrieţi. Parâng d. J 2 puncte 2. H d. pe hartă cu litera B şi clima statului marcat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. D b. Albă b. 2 c. E c. cu litera: a. pe hartă. 1 şi 2 b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu numărul: a. B şi E c. Prezentaţi doi factori care au favorizat procesul de urbanizare în Germania. 9 c. cu litera: a. pe hartă. 3. cu litera G. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănării vor fi prezentate comparativ şi nu separat. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. Poiana Ruscă 2 puncte 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 032 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. 2 şi 6 c. Oraşele Sfântu Gheorghe şi Miercurea Ciuc sunt străbătute de râul marcat.

ecuatorial c. 3. etaj climatic.509 9 981 334 Nr. influenţă climatică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănărea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. o cauză care a determinat creşterea populaţiei urbane în România.loc. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Cantitatea maximă de precipitaţii se înregistrează în anotimpul de: a. cu excepţia capitalei. E. regimul temperaturii aerului b.Varianta 32 . Factorul care determină cantităţi medii anuale mari de precipitaţii la Bergen este: a. toamnă d. două resurse de subsol cu rezerve importante. Pentru Ucraina. Graficul se referă la subiectul III B şi E. luna cu cantitatea maximă de precipitaţii. regimul radiaţiei solare d. un tip de climă. precizaţi: 1. vară 3.geografie Ministerul Educaţiei. B. un factor care a determinat amplasarea numeroaselor termocentrale în Podişul Getic. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 032 Garficul alăturat se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia cantităţii medii lunare de precipitaţii la o staţie meteorologică din Câmpia Română. 2. cu litera E. musonic d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. precum şi valoarea acesteia. bilanţul natural pentru fiecare stat din tabel. două râuri sau fluvii. Precizaţi o cauză a valorii bilanţului natural negativ din Ungaria. 2. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcate. 5. precum şi valoarea acesteia. estimări la nivelul anului 2006 1. Scrieţi pe foaia de examen. trei state vecine.născuţilor vii 579.793 Nr. temperat-oceanic. 2. 2. două oraşe. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 4. pe hartă. luna cu cantitatea minimă de precipitaţii.928 Sursa: The World Factbook. Precizaţi două cauze care să explice diferenţa dintre cantitatea de precipitaţii înregistrată la Bucureşti faţă de cea înregistrată la Bergen (Norvegia). circula ţia vestică a maselor de aer 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II C. membre ale UE. Precizaţi: 1. iarna b. A. Prezentaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. vânturi.deceselor 567.133. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Regimul anual al precipitaţiilor care se înregistrează la Bergen (Norvegia) se încadrează tipului de regim pluviometric: a. primăvara c. Se dă următorul tabel: Statul Italia Ungaria 6 puncte 10 puncte Populaţia (nr. 6 puncte E. pe hartă. cu litera B şi clima unităţii de relief marcate. 4 puncte Analizaţi graficul alăturat.486 124. temperat-continental b. în valori absolute. precipitaţii medii anuale.) 58. . altitudinea reliefului c. pe care este reprezentată evoluţia cantităţii medii lunare de precipitaţii la Bergen (Norvegia).660 145. 6 puncte E. D. Calculaţi.

2. cu literele B şi E. numele oraşelor-capitală marcate.capitală cu numere. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Precizaţi: 1. pe hartă.geografie Proba D. Capitala Cehiei este oraşul marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . cu litera … 2. pe hartă. Oraşul marcat. 4 puncte B. cu numerele 3 şi 7. Se acordă 10 puncte din oficiu. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu numărul 13 este capitala statului numit . Scrieţi. cu numărul . pe hartă. numele statelor marcate. Insula Corsica aparţine statului marcat. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 033 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 33 .. A. E. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. pe foaia de examen. 3...Ministerul Educaţiei.

pe hartă. pe hartă. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă. 7 c.capitală Reykjavik este marcat. 15 2 puncte 5. 2.Varianta 33 . cu numărul: a. F c. Relief glaciar există în unitatea de relief marcată. pe hartă cu litera F şi clima statului marcat. C c. H 2 puncte 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. F b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe foaia de examen. cu numerele 9 şi 10. numele râurilor marcate. precipitaţii medii anuale. o mare parte din teritoriul statului marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu litera: a. Gazul metan se exploatează în unitatea de relief marcată. Scrieţi. temperaturi medii anuale. petrochimia d. H 2 puncte 4. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. cu literele D şi G. Râul marcat. industria produselor farmaceutice b. 2. pe hartă. B c. siderurgia 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Precizaţi: 1. E c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. G d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera: a. H d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. B b.geografie Ministerul Educaţiei. 3. A b. 6 puncte E. G d. Alpii Dinarici se află în statul marcat. pe hartă. A b. I 2 puncte 4. În oraşul marcat. metalurgie neferoasă c. D c. J 2 puncte 3. Oraşul marcat. Vegetaţia de taiga (pădure de conifere) şi tundra sunt specifice statului marcat. Scrieţi. G d. cu litera: a. I 2 puncte 2. E. cu numărul 6 este reşedinţa judeţului numit …. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. A b. cu litera …. pe hartă. pe hartă. J 2 puncte 3. G c. pe foaia de examen. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. A. G d. cu litera: a. pe hartă. Oraşul . Canalul Dunăre – Marea Neagră a fost construit în unitatea de relief marcată. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 033 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe hartă. Prezentaţi doi factori care influenţează distribuţia spaţială neuniformă a populaţiei în spaţiul european. cu numărul 3 ramura industrială dezvoltată se numeşte: a. 6 puncte C. Este situat în Peninsula Iutlanda. cu litera: a. 4 puncte B. 12 d. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. I d. numele unităţilor de relief marcate. 2 b. Molisoluri(cernoziomuri) există în unitatea de relief marcată. amplitudine termică. Scrieţi. pe hartă cu litera G. F c. D b. pe hartă. G d. pe foaia de examen. cu litera: a. vânturi. pe hartă. cu numărul 7 se numeşte …. J 2 puncte D. pe hartă. E b.

valoarea minimă a temperaturii medii lunare. cantitatea maximă de precipitaţii înregistrată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. regimului temperaturii aerului b. mediteranean (subtropical) d.Varianta 33 . 10 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.376 1. E. 4 puncte B. precizaţi: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei.geografie Ministerul Educaţiei.000 Km. o cauză care determină densităţi reduse ale populaţiei în anumite sectoare ale Câmpiei de Vest. în prezent. precum şi luna în care se înregistrează. 5. A. august şi mai b. altitudinii reduse c. raportată la nivelul Europei. cu litera B şi clima unităţii de relief marcată. pe foaia de examen. cu litera F. două resurse de subsol. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord. 2. pe hartă. Cantităţile mari de precipitaţii medii anuale sunt o consecinţă a: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu numărul 2 este reşedinţa judeţului: a. 6 puncte E. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 4 puncte Ţara Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . august şi iulie c. temperat . circulaţiei vestice a maselor de aer 6 puncte C.126 România 11. două ramuri industriale care utilizează resursele menţionate mai sus. iulie şi mai 3. Gorj c. Bihor b. 2. Precizaţi tipul de regim hidrologic al Volgăi şi doi factori care îl influenţează. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 033 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi a cantităţii de precipitaţii la o staţie meteorologică din Europa. fluviul care traversează capitala. regimului radiaţiei solare d. două oraşe. ştiind că lungimea totală a reţelei feroviare pe continent este. precum şi luna în care se înregistrează. influenţă climatică. Prezentaţi: 1. ecuatorial b. un factor care explică lipsa lacurilor glaciare din Munţii Apuseni. vânturi. Calculaţi ponderea lungimii căilor ferate din fiecare ţară. 2. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică alăturată este: a. precipitaţii medii anuale. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.oceanic 2. pe hartă. 2. Scrieţi. Oraşul marcat. Se dă următorul tabel: Lungimea căilor ferate (km) Germania 38. etaj climatic. Precizaţi: 1. Precizaţi două cauze care să explice valoarea difertă a lungimii căilor ferate în cele două state. 3. subpolar c. 6 puncte E. pe hartă. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 4. iulie şi iunie d. altele decât capitala. Mehedinţi d. Vâlcea 2 puncte D. tipul de climă specific şi doi factori care influenţează clima. de 369. Valoarea maximă a temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile: a.

Precizaţi: 1. numele statelor marcate. 2. Munţii Penini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. pe hartă. E. Fluviul care traversează oraşul marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 034 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. pe hartă. cu numerele 7 şi 12.Ministerul Educaţiei. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Statul a cărui capitală este oraşul marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu numărul 1 se numeşte … 2. pe hartă. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen. pe hartă. cu numărul 9 se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 34 . numele oraşelor-capitală marcate.geografie Proba D.capitală cu numere. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera … 3. cu literele A şi C. Scrieţi. A.

G d. 6 puncte C. numele râurilor marcate. Londra c. 3 c. cu litera… 2. C b. pe hartă. cu numărul: a. 2. J 2 puncte 5. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. . Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. pe hartă. Scrieţi. Capitala Federaţiei Ruse este oraşul marcat. cu litera: a. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat cu litera B şi clima statului marcat cu litera H. Vegetaţia de stepă se întâlneşte în unitatea de relief marcată. Minsk d. Lisabona b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 034 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. 6 2 puncte 5. Scrieţi. B b. 10 d. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Fluviul Dunărea străbate oraşul . 1 b. pe hartă. 14 2 puncte D. Crivăţul este un vânt specific unităţii de relief marcate. E c. 2 c. cu litera. Defileul Dunării delimitează la sud unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. H d. cu numărul: a. A b. cu numărul 4 este traversat de râul numit… 3. 6 puncte E. Paris 2 puncte 2. cu numerele 8 şi 11. E d. Relieful glaciar se întâlneşte în unitatea de relief marcată. pe hartă. 9 c. A. cu litera: a. 3 b. 7 d. E d.geografie Ministerul Educaţiei. cu literele A şi B. G 2 puncte 4. 7 b. Străbate Carpaţii Meridionali râul marcat. precipitaţii medii anuale. pe hartă. pe foaia de examen. amplitudine termică. cu litera: a. 8 2 puncte 3. D c. Capitala statului marcat. Oraşul marcat. pe hartă. H 2 puncte 3. 10 d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. F d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 4 puncte B. 1 b. Grindurile sunt forme de relief specifice unităţii marcate. pe hartă. 5 d. pe hartă. vânturi.capitală marcat. Scrieţi. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. Precizaţi doi factori care au determinat prezenţa reliefului glaciar în Munţii Alpi. E c. E. D c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. cu numărul: a. Are ieşire la Marea Baltică statul marcat. cu litera: a. pe foaia de examen.. A b. Climatul mediteranean se întâlneşte în sudul statului marcat. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 6 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu numărul: a. C c. pe hartă. pe hartă. D b. Precizaţi: 1. pe hartă.Varianta 34 . H 2 puncte 2. G 2 puncte 4. temperaturi medii anuale. cu litera E este: a. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. pe hartă. Alumina se obţine în oraşul marcat.

temperat-continentală d. 3. Precizaţi: 1. A. Se dă următorul tabel: Statul Finlanda Bulgaria Suprafaţa Populaţia ( km2 ) (nr. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între clima unităţii de relief marcate cu litera C şi clima unităţii de relief marcate cu litera E.geografie Ministerul Educaţiei. ale temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile: a. Scrieţi.145 5.367 Sursa: The World Factbook. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. etaj climatic.385. subpolară 2. ecuatorială c. loc. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . două resurse de subsol utilizate în industria siderurgică. 24 . 6 puncte E. trei unităţi de relief. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 5. calculată pentru fiecare stat din tabel. influenţă climatică. precizaţi: 1.910 7. valoarea maximă a temperaturii. 15. aprilie şi octombrie c. pe hartă.260C d. Precizaţi doi factori care favorizează practicarea turismului hibernal şi a sporturilor de iarnă în Austria. 4 puncte B. Graficul de mai sus redă tipul de climă: a. valoarea densităţii medii a populaţiei. mai şi noiembrie 6 puncte C. 4 puncte Ministerul Educaţiei. două oraşe-port maritime. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 034 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi B. estimări la nivelul anului 2006 Subiectul II 10 puncte 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi precizate comparativ şi nu separat. 30 . vânturi. pe foaia de examen. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state. referitor la densitatea medie a populaţiei.160C b. Valori de 10oC. 4. temperat-oceanică b. precipitaţii medii anuale. 2. Amplitudinea termică medie anuală este de: a. Pentru Franţa. În grafic este prezentată evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. aprilie şi mai d. Prezentaţi două argumente pentru a susţine afirmaţia: „Unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 6 puncte E. precum şi luna în care se înregistrează. 2.Varianta 34 .231. 2.220C c. 18 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. valoarea minimă a temperaturii. două obiective turistice din Paris. ) 338. Scrieţi pe foaia de examen. numele fluviului care străbate capitala.372 110. E. precum şi luna în care se înregistrează. cu litera F este o câmpie în formare”. mai şi octombrie b. D.350C 3.

Precizaţi: 1.Ruhr se află în statul marcat.Ministerul Educaţiei. cu litera … 3. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. Scrieţi. pe hartă. Fluviul care traversează oraşul marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Vulcanul Etna se află pe teritoriul statului marcat.geografie Proba D. E. pe hartă. pe hartă. 4 puncte B. A. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 035 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. cu litera … 2. Aglomeraţia urbană Rin . cu literele F şi G. numele oraşelor-capitală marcate. cu numărul 9 se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 35 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. cu numerele 6 şi 7. numele statelor marcate. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere.

pe hartă. Scrieţi. Resurse de bauxită se exploatează în unitatea de relief marcată. cu litera … 2. Grinduri există în unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.capitală marcat. numele unităţilor de relief marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. A b. 2 c. A b. cu litera: a. Fluviul Tamisa străbate oraşul . amplitudine termică. D c. A b. pe foaia de examen. cu numărul: a. pe hartă. Tundra este o zonă de vegetaţie specifică statului marcat. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. 3 c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 035 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. cu numărul: a. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat cu litera B şi clima statului marcat cu litera E. 5 d. 8 2 puncte 4. pe hartă. cu litera: a. G d. pe hartă. 4 puncte B. Precizaţi: 1. C b. 10 c. autoturisme c. 2 b. G 2 puncte 3. cu numărul: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. D d. Lacul glaciar Zănoaga este situat în unitatea de relief marcată. A. numele oraşelor marcate. nave maritime 2 puncte 5. Un important combinat siderurgic se află în oraşul marcat. 4 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. 13 2 puncte 5.11 d. J 2 puncte 2. cu literele B şi E. A b. 1 b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 1 b. cu numărul 5 este traversat de râul numit … 3. alumină b. E c. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Importante resurse de cărbuni superiori se exploatează în statul marcat. cu litera … 6 puncte C.Varianta 35 . Depresiunea Braşov se află în unitatea de relief marcată. E c. cu numărul 5 se obţine: a. pe hartă. pe hartă. pe hartă. B c. pe foaia de examen. H d. J 2 puncte D. În oraşul marcat. Climatul temperat oceanic este specific statului marcat. precipitaţii medii anuale. Oraşul marcat. 3 d. D c. 6 puncte E. H 2 puncte 4. cu numerele 1 şi 6. F d. cu litera: a. Prezentaţi două cauze care au determinat degradarea terenurilor în regiuni în care este specific mediul temperat continental. Şisturile verzi sunt roci specifice unităţii de relief marcate.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. I d. E. temperaturi medii anuale. cu litera: a. Capitala Elveţiei este oraşul marcat. cu litera: a. pe hartă. C b. oţel d. 2. Scrieţi. I 2 puncte 3. E d. H 2 puncte 2. D c. pe hartă. pe hartă. vânturi.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. două state considerate membre fondatoare ale Uniunii Europene. subpolară 3. vânturi. aprilie şi octombrie c. 6 puncte E. Pentru Grecia. pe foaia de examen. 5. 6 puncte E. două caracteristici climatice. Scrieţi. 2. ecuatorială c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 035 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . mai şi noiembrie 6 puncte C.Varianta 35 . o unitate de relief. 10 puncte D. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. valoarea amplitudinii termice medii anuale. iulie şi iunie d. socială şi economică. trei state din Uniunea Europeană cu ieşire la Marea Baltică. 6. Valori ale temperaturii medii lunare. Temperaturile medii lunare cu valorile cele mai ridicate se înregistrează în lunile: a. precipitaţii medii anuale. două oraşe-port. două insule sau arhipelaguri din Marea Egee. influenţă climatică. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera B şi clima unităţii de relief marcate cu litera H. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. Precizaţi: 1. 4 puncte B. precizaţi: 1. Precizaţi două cauze care determină valorile reduse ale densităţii populaţiei în Europa Nordică. iunie şi septembrie 2. 2. cuprinse între 0 şi 5oC. numărul statelor care formează Uniunea Europeană. temperat-oceanică b. o formaţiune vegetală specifică. Uniunea Europeană reprezintă o grupare de natură politică. o resursă de subsol şi o ramură industrială care utilizează această resursă. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 4. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. formată din mai multe state. 3. etaj climatic. valoarea temperaturii medii în lunile aprilie şi octombrie. Precizaţi două cauze care determină diversitatea tipurilor genetice de relief în Carpaţii Orientali. temperat-continentală d. Graficul de mai sus redă tipul de climă: a. A.geografie Ministerul Educaţiei. E. Precizaţi: 1. iulie şi august c. martie şi noiembrie b. iunie şi august b. se înregistrează în lunile: a. martie şi octombrie d.

Oraşul marcat. Munţii Apenini se află pe teritoriul statului marcat. Precizaţi: 1. pe hartă. pe hartă. cu numerele 7 şi 13. Scrieţi. numele statelor marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 36 .capitală cu numere. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 4 puncte B. Dunărea izvorăşte de pe teritoriul statului marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 036 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . 2. A.Ministerul Educaţiei. cu numărul 8 este capitala statului numit … 2. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. pe hartă. cu literele A şi H.geografie Proba D. pe foaia de examen. cu litera … 3.

pe hartă. cu litera F şi clima statului marcat cu litera G. pe hartă. Balcanică b. numele râurilor marcate. pe hartă. 11 b. pe hartă. E d. Franţa c. C c. Râul marcat. Iutlanda d. J 2 puncte 3.Varianta 36 . 9 d. Precizaţi: 1. pe hartă. 6 puncte C. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . amplitudine termică. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. Sfântu Gheorghe d. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică. 5 2 puncte 4. Iberică c. pe foaia de examen. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numărul 5 este situat în Peninsula: a. Spania 2 puncte 4. Este situat în mediul temperat oceanic oraşul marcat. pe hartă. Relieful glaciar se întâlneşte în unitatea de relief marcată. Resurse de aur şi argint se exploatează din unitatea de relief marcată. vânturi. pe hartă. Scrieţi. C c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere.geografie Ministerul Educaţiei. 3 c. pe hartă. 1 b. Scrieţi. cu litera . A b... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Belgia b. 4 d. A. pe hartă. B b. cu numărul: a. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. E. cu litera D este: a. 2. Oraşul Sibiu este marcat. 4 b. Chilia c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. Sulina 2 puncte 2. Olanda d. pe foaia de examen. Oraşul marcat. pe hartă. temperaturi medii anuale. 12 c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 036 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. pe hartă. 15 2 puncte 2. Borcea b. 11 d.capitală marcat. 10 c. Climatul mediteranean este specific statului marcat. 1. 4 puncte B. pe hartă. D d. cu numărul 2 se numeşte: a. Oraşul . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul: a. cu numerele 4 şi 5. cu numărul: a. pe hartă. 14 d. Depresiunea Braşov este străbătută de râul marcat. Statul marcat. pe hartă. Scrieţi. cu literele E şi G. cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit … 3. Braţul Dunării marcat. 12 2 puncte 3. 10 2 puncte 5. cu numărul 6 se numeşte … 2. cu numărul: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Notaţi două state europene în care industria siderurgică are o pondere însemnată. 6 puncte E. cu litera: a. cu litera: a. 2. Scandinavă 2 puncte D. Capitala statului Finlanda este oraşul marcat. 6 c. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. precipitaţii medii anuale. numele unităţilor de relief marcate. 9 b.

valoarea minimă a temperaturii. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. pe foaia de examen.loc. 6 puncte E. trei oraşe. calculată pentru fiecare stat din tabel. 2. pe hartă.Varianta 36 .596 10.geografie Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. cu numărul: a. pe hartă. 2. Calculaţi valoarea amplitudinii termice medii anuale. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu A şi clima unităţii de relief marcate cu B. Pentru Italia. cu litera E. 2. 7 b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.605. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. valoarea densităţii medii a populaţiei. influenţă climatică. 1. 2. precum şi luna în care se înregistrează. pe hartă.016. 6 puncte C. valoarea maximă a temperaturii.391 2 Populaţia (nr. 4 puncte B. Prezentaţi două argumente care să demonstreze că Franţa dispune de un important potenţial turistic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. E. Precizaţi un factor care influenţează variaţia temperaturii aerului. 2. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state. vânturi. 3. fluviul care străbate capitala. A.964 92. precipitaţii medii anuale. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . etaj climatic. 6 puncte E. Precizaţi: 1. o cauză care determină densitatea redusă a populaţiei în unitatea de relief marcată. 10 d. Prezentaţi modul de calcul al temperaturii medii anuale. un factor care a determinat dezvoltarea industriei utilajului petrolier în oraşul marcat. Precizaţi: 1. Se dă următorul tabel: Statul Suedia Portugalia Suprafaţa ( km2) 449. Scrieţi. două caracteristici climatice. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 036 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. două unităţi de relief. două ramuri industriale reprezentative (cu excepţia industriei alimentare). referitor la valoarea densităţii medii a populaţiei. estimări la nivelul anului 2006 1.870 Subiectul II Sursa: The World Factbook. cu excepţia capitalei. Este port fluvio – maritim oraşul marcat. 8 c.) 9. cu numărul 7. 3. 5. precizaţi: 1. precum şi luna în care se înregistrează. 4. 11 2 puncte D.

cu numerele 3 şi 4. pe hartă. cu litera … 3. Scrieţi. cu numerele 1 şi 5 trece fluviul numit… 2. Prin capitalele marcate. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.geografie Proba D. 4 puncte B. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 37 . cu literele A şi B. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .capitală cu numere. Insula Sicilia aparţine statului marcat. pe foaia de examen.Ministerul Educaţiei. A. pe hartă. cu litera D are un climat … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul marcat. E. 2. pe hartă.C. numele oraşelor-capitală marcate. Precizaţi: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. numele statelor marcate. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 037 Harta de mai sus se referă la subiectele I A . pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat. 3 c. numele unităţilor de relief marcate. cu numărul: a. pe hartă. numele oraşelor marcate. cu literele A şi B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. altitudini. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 037 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A . C c. cu litera… 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. tipuri de roci. I 2 puncte 2. pe foaia de examen. G d. H 2 puncte 3. E. pe hartă. A b. B b. Râurile Suceava. Face parte din familia limbilor fino-ugrice limba vorbită de locuitorii statului a cărui capitală este marcată. pe hartă. pe hartă. cu numărul: a. pe hartă. E 2 puncte 4. pe hartă. 2 b. pe hartă. Elveţia 2 puncte D. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II .geografie Ministerul Educaţiei. fragmentare. C b. Resurse de huilă (Bazinul Petroşani) se exploatează din unitatea de relief marcată. Scrieţi. 4 c. pe foaia de examen. cu litere. J 2 puncte 4. A b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Vegetaţia de stepă este caracteristică unităţii de relief marcate. A b. cu numărul 6 este capitala statului numit: a. F d. Cehia d. Altitudini de peste 2500m au vârfurile montane din unitatea de relief marcată. 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. A b. pe hartă. pe hartă. Scrieţi. 1 b. cu numerele 8 şi 11. D c. pe hartă. tipuri de relief. E d. 5 2 puncte 2. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinavi şi relieful Munţilor Alpi. pe hartă. pe hartă. Austria b. pe foaia de examen. C c. cu litera: a.Varianta 37 . F 2 puncte 5. cu litera: a. Relief de grinduri există în unitatea de relief marcată. pe hartă. cu numărul: a. pe hartă. Oraşul Bucureşti este străbătut de râul marcat. 4 d. Câmpia Loarei este situată în statul marcat. cu litera: a. D d. Scrieţi. cu litera: a. Moldova şi Trotuş sunt afluenţi ai râului marcat. Crivăţul bate în unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 1 b. E c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Insula Creta este situată în partea de sud a statului marcat. cu litera … 6 puncte C. B c. cu litera: a. G d. 5 2 puncte 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Râul Buzău izvorăşte din unitatea de relief marcată. cu litera: a. 5 d. E c. 4 puncte B. 4 d. alte aspecte specifice ale reliefului. J 2 puncte 5. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief. Precizaţi: 1. Bulgaria c. 6 puncte E. 2 c. pe hartă.E. Oraşul marcat. Prezentaţi două argumente prin care să susţineţi afirmaţia: „În determinarea climei Europei intervin mai mulţi factori genetici”. A. cu litera … 2. G d.

un factor de favorabilitate care a determinat amplasarea unui combinat siderurgic în oraşul marcat. 2 Anul Statul 1990 2000 2005 (mil. în câteva state din Uniunea Europeană.73 Germania 79. şi ţara în care se înregistrează.17 7. 3.31 Ungaria 10. trei oraşe. 10 puncte D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.Varianta 37 . precizaţi: 1. orientarea culmilor şi văilor principale.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. E. 2. 2. două state al căror PIB/loc. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera I. A. pe hartă. cu excepţia capitalei.11 8. 4 puncte Ministerul Educaţiei.69 Italia 57. 4 puncte B.10 Precizaţi: 1. 3. Pentru Franţa. Analizaţi tabelul de mai jos în care este prezentată evoluţia numărului de locuitori din state ale Subiectul II UE.36 82. Precizaţi două caracteristici ale reţelei hidrografice din arhipelagul britanic. 2. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 2.66 57.67 2.20 10. are valori cuprinse între 30 . cu literele B şi C.73 8.99 8. două state care au inregistrat o creştere a populaţiei între 1990 – 2005. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. Precizaţi: 1. o cauză care explică diferenţa de temperatură medie anuală care există între unităţile de relief marcate.09 Letonia 2.36 10. cea mai mare valoare a PIB/loc. 6 puncte E. tipuri genetice de relief. două unităţi montane şi o unitate de câmpie.18 82. o cauză care a determinat scăderea numărului de locuitori în statele menţionate la punctul 1. 3. două state care au inregistrat o scădere a populaţiei între 1990 – 2005. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .loc) (mil.37 2. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 037 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă valoarea PIB/loc. 2.loc) Austria 7. cu numărul 9. cu litera E şi relieful unităţii marcate. două state a căror formă de guvernământ este monarhia. Prezentaţi: 1. trei state care au ieşire la mare. două râuri sau fluvii. Referitor la reprezentarea grafică alăturată precizaţi: 1.19 Bulgaria 8. alte aspecte specifice ale reliefului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.40 mii euro. distribuţia spaţială a altitudinilor. pe hartă. tipuri de roci.76 58. 6 puncte C.loc) (mil. o cauză care determină PIB-ul redus din Bulgaria. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 6 puncte E. gradul de fragmentare. două tipuri de climă.

Scrieţi. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .geografie Proba D. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 038 Harta de mai sus se referă la subiectele I A . Precizaţi: 1. cu litera … 3.D. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 38 . A. cu litera … 2. 2. numele oraşelor-capitală marcate. San Marino este o enclavă situată pe teritoriul statului marcat. pe foaia de examen. E. pe hartă. Praga este capitala statului marcat. pe hartă. numele statelor marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă.Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numerele 1 şi 3. Are ieşire la Marea Neagră statul marcat. 4 puncte B.capitală cu numere. cu literele B şi E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.

C şi H d. F 2 puncte 4. C c. E d. 2 c. Precizaţi: 1. 6 puncte E. În partea de nord a statului marcat. pe hartă. A. Scrieţi. Spodosolurile sunt caracteristice unităţilor de relief marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Tamisa 2 puncte 5. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. A b. pe hartă. G 2 puncte 3. cu litera D se numeşte: a. numele oraşelor marcate. 3 d. Relieful vulcanic şi gheizerele sunt specifice statului marcat. 5 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera: a. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. pe hartă. B c. B b. 4 puncte B. pe hartă. 6 2 puncte 5. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. cu litera: a. pe hartă. pe foaia de examen. Elba b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Sena d. E d. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 038 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A. Munţii Apenini sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. A b. pe hartă. pe hartă. cu litera D. Jijia c.geografie Ministerul Educaţiei. temperaturi medii anuale. pe hartă. 1 b.Varianta 38 . cu litera… 3. pe foaia de examen. precipitaţii medii anuale. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. pe hartă. amplitudine termică. cu litera F vegetaţia caracteristică este: a. H 2 puncte 2. D c. cu numerele 7 şi 10. 6 2 puncte 2. pe hartă. 2. Oraşul Buzău este străbătut de râul marcat. cu litere. E. Lacul Balaton este situat în statul marcat. pe hartă. D d. cu numărul: a. 2 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. păduri de foioase c. cu litera: a. Scrieţi. pe hartă. cu literele: a. 1 b. G d. cu literele B şi F.D. Prezentaţi două cauze ale tendinţei de îmbătrânire demografică a populaţiei Europei. pe hartă. C c. pe hartă. stepa d. pe hartă. Relieful de cueste este specific unităţii de relief marcată. pe hartă. F şi G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II . Limita dintre Carpaţii Orientali şi Carpaţii Meridionali este reprezentată de râul marcat. Moldova d. A b. Scrieţi. Rin c. „Mozaicul petrografic” este specific unităţii de relief marcată. cu numărul…. numele unităţilor de relief marcate. cu numărul 5 este numit: a. A şi B b. Bistriţa b. Resurse de gaz metan se găsesc în unitatea de relief marcată. vânturi. Lacul Vidraru este amenajat pe râul marcată. Siret 2 puncte 4. C şi E c. F 2 puncte 3. tundra 2 puncte D. cu litera… 6 puncte C. cu litera A şi clima statului marcat. cu litera: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief. cu numărul: a. Râul marcat. Fluviul care străbate capitala statului marcat. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. maquis b.

10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D.Varianta 38 . Precizaţi: 1. valoarea medie a densităţii populaţiei din Spania şi Suedia. un tip de climă. două unităţi montane. deteriorarea vegetaţiei din cadrul etajului alpin. numele a două state. dintre cele reprezentate pe grafic. 4 puncte Probă scrisă Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .geografie Ministerul Educaţiei. care au ieşire la Marea Mediterană. 2. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 038 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă suprafaţa unor state din Uniunea Europeană. în România. două insule care aparţin acestui stat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. 4. E. 5.000 km2. dintre cele reprezentate pe grafic. două oraşe. numele a două state. numele a două state. pe hartǎ. 2.372 Suedia 449. care au ca formă de guvernământ monarhia.231. 2. primele două state ca suprafaţă. care au ieşire la Marea Baltică. Precizaţi: 1. În tabelul de mai jos sunt prezentate date privind suprafaţa şi populaţia unor state europene. precipitaţii medii anuale.145 5. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Spania este una dintre primele destinaţii turistice din Europa”. dintre cele reprezentate pe grafic. 6. Subiectul II Suprafaţa Populaţia Statul 2 ( km ) (nr. o cauză pentru care în Podişul Sucevei densitatea medie a populaţiei prezintă valori mai mari decât media pe ţară.842 Sursa: The World Factbook. influenţă climatică. A.loc) Finlanda 338. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. 3. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. estimări la nivelul anului 2006 Precizaţi: 1.596 Spania 505. precizaţi: 1. 2. Precizaţi: 1. două regiuni istorice. două state cu suprafaţa mai mică de 300. cu A şi clima unitaţii de relief marcate. etaj climatic.964 9. fluviul care străbate capitala. cu excepţia capitalei.016. cu G. o cauză care determină.990 40. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. vânturi. o cauză a valorilor reduse ale densităţii populaţiei din Finlanda.397. 3. 6 puncte E. 6 puncte C. pe hartǎ. 4 puncte B.

2. numele statelor marcate. Strâmtoarea Gibraltar este situată în sudul statului marcat. pe hartă. pe foaia de examen. E. pe hartă. 4 puncte B. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.capitală cu numere. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 039 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Scrieţi.geografie Proba D. Precizaţi: 1. pe hartă.C.Ministerul Educaţiei. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . cu litera F se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Se acordă 10 puncte din oficiu. cu literele C şi E. pe hartă. A. cu numerele 4 şi 6. Fluviul Nipru traversează oraşul capitală marcat. cu litera … 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 39 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Statul marcat. cu numărul … 3.

cu literele: a. Nota 1 Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. alte aspecte specifice ale reliefului. F şi I d. Oraşele Barcelona şi Valencia se află în statul marcat. cu numărul …. cu literele: a. Molisolurile sunt caracteristice unităţii de relief marcate. 4 d. B c. pe hartă. E. pe foaia de examen. Cibin c. Râul care străbate cele mai multe depresiuni intramontane este marcat. 6 2 puncte 4. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Fluviul Elba stăbate statul marcat. Prin oraşul marcat. Cel mai mare oraş. 5 d. În unitatea de relief marcată. pe hartă. Lacul Balaton este situat în statul marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Lotru d. A b. 2 b. cu numărul: a. pe hartă. Scrieţi. B b. 2.C. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Ural. F 2 puncte 2. 6 puncte E. pe hartă. cu litera: a. cu literele B şi E. 4 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. numele oraşelor marcate. pe hartă. 6 2 puncte 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. ca număr de locuitori. tipuri de roci. C c. J 2 puncte 2. pe hartă. G şi I 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 039 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A . din unitatea de relief marcată. F 2 puncte D. C şi J b. cu numărul: a. A b. E d. cu litera: a. pe hartă. Precizaţi: 1. 3 c. Reşedinţa judeţului Dolj este străbătută de râul marcat. cu numărul: a. D c. pe hartă. altitudini. numele unităţilor de relief marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. E d. pe foaia de examen. 4 puncte B. pe hartă. cu numerele 8 şi 10. 1 b. B c. pe hartă. Relieful vulcanic este prezent în unităţile de relief marcate. Cerna b. Statul a cărui suprafaţă a fost recuperată de sub apele mării în proporţie de 50% are capitala marcată. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. cu litere. E şi H c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief. pe hartă. 2. tipuri de relief. D d. 1 b. Prezentaţi două cauze care explică emigrarea populaţiei dinspre fostele ţări iugoslave. pe hartă. fragmentare. pe foaia de examen. A b. cu litera: a. cu litera G se numeşte …. F 2 puncte 4. Scrieţi. cu litera J se resimt influenţe climatice … 6 puncte C. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.Varianta 39 . 7 2 puncte 3. 3. În Peninsula Scandinavică este situată capitala marcată. Scrieţi. cu numărul 10 trece râul: a.geografie Ministerul Educaţiei. 5 d. 4 c. G d. Olt 2 puncte 3. A. pe hartă.

989 PIB/loc.234 27. o cauză care explică diferenţa de precipitaţii medii anuale dintre Dealurile de Vest şi Podişul Dobrogei de Sud. UE UE 15 UE 27 Populaţia (mil. orientarea culmilor şi văilor principale. trei ţări vecine. distribuţia spaţială a altitudinilor. 6 puncte C. tipuri de roci. clasa a XII-a 4. gradul de fragmentare.geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. Referitor la reprezentarea grafică alăturată precizaţi: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei.3 Suprafaţa (km2) 3. Probă scris ă laă Geografie –fluvii. trei state care au ca formă de guvernământ monarhia. două culturi agricole cu specific mediteranean.3 484. Precizaţi: 1. pe hartă.238. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 3. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Câmpiei Române şi relieful Câmpiei Moldovei. 2. E. 2. Cel mai mare bazin huilifer din ţară se află în unitatea de relief marcată.loc) 380. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. două state care au ieşire la Marea Mânecii. (USD/loc) 33. doi vulcani. 6 puncte E. membre ale UE. Pentru Italia. J 2 puncte D. o cauză care a determinat scăderea PIB/loc în UE cu 27 de state. două state cu o populaţie înte 30-40 milioane de locuitori. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Pe baza datelor prezentate în tabelul de mai jos. o cauză care a determinat creşterea numărului de locuitori în Franţa şi Germania. două state cu o populaţie mai mare de 60 milioane de locuitori. Prezentaţi: 1. cu litera: a.Varianta 39 . precizaţi: 1. Menţionaţi două argumente care explică faptul că infrastructura de transport constituie un element important în dezvoltarea economică a Uniunii Europene. 2. precizaţi: 1. E c. valoarea densităţii populaţiei pentru UE cu 15 state şi pentru UE cu 27 de state.776 6 puncte E. 3. 2.322. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 039 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă numărul de locuitori din unele state din Uniunea Europeană. I d. 2 Subiectul II 10 puncte D. A. dou râuri sau 5. tipuri genetice de relief. C b.692 4. o cauză care explică faptul că în Delta Dunării cultura cerealelor ocupă suprafeţe restrânse. numele unităţii montane cu altitudinea maximă. 4 puncte Probă scrisă Geografie clasa a XII-a Subiectul III . 2. alte aspecte specifice ale reliefului.

pe hartă. cu numărul . cu literele C şi F. numele statelor marcate.. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Precizaţi: 1. pe foaia de examen. pe hartă. Oraşul marcat.. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă.capitală cu numere. A. cu numărul 14 este traversat de fluviul numit . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 040 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. cu numerele 3 şi15. Podişul Meseta se desfăşoară pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 40 . 4 puncte B. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2. 2.Ministerul Educaţiei. Probă scrisă la Geografie.geografie Proba D. pe hartă. E.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. clasa a XII-a Europa–România–Uniunea Europeană 1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. Munţii Pindului se află pe teritoriul statului marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .. pe hartă. Scrieţi. cu litera … 3.

pe hartă. cu litera: a.Varianta 40 . Notaţi două state europene în care se exploatează aceste materii prime. 1. 6 b. 12 d. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul Berna este marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. C c. A. 2. cu litera: a.. Scrieţi. Relieful tipic piemontan este întâlnit în unitatea marcată. 14 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Lacul hidroenergetic amenajat pe râul marcat. B c. 6 b. 15 2 puncte 4. D şi H 2 puncte Probă scrisă la Geografie.. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă.. Buzău b. cu numărul: a. vânturi. Zăcăminte de petrol există în unităţile de relief marcate. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului: a. pe foaia de examen. F d. Liechtenstein c. G 2 puncte 4. pe foaia de examen. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numărul: a. pe foaia de examen. pe hartă. B b. pe hartă. C c. 2. cu litera . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Resurse de gaz metan există în subsolul unităţii de relief marcată. temperaturi medii anuale. Depresiuni formate prin tasarea loessului există în unitatea de relief marcată. Vrancea 2 puncte 3. F d. numele oraşelor marcate. 6 puncte C. cu litera C se numeşte . 2. amplitudine termică. 6 puncte E. pe hartă. B şi F c. Luxemburg d.. 7 c. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori din unitatea de relief marcată. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat. A b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Minereuri de fier se exploatează din statul a cărui capitală este marcată. C b.. E d. Scrieţi. H 2 puncte 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Iutlanda şi clima Peninsulei Balcanice. 15 2 puncte 3. A şi E b. pe hartă. Oraşul marcat. pe hartă. cu numărul 8 este capitala statului: a. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. C şi G d. clasa a XII-a Europa–România–Uniunea Europeană 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. E. F c. A b. pe hartă. Precizaţi: 1. F 2 puncte 2. Covasna c.. Scrieţi. 8 c. Harghita d. J 2 puncte 5. pe hartă. Belgia b. cu numărul 4 este numit . cu literele: a. H d. pe hartă. cu litera: a. cu litera: a. cu literele F şi G. pe hartă. precipitaţii medii anuale. Vegetaţia mediteraneană se întâlneşte pe teritoriul statului marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numerele 9 şi 11. 3. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 040 Probă scrisă la Geografie. Olanda 2 puncte D. 4 puncte B.clasa a XII-a 1 Subiectul II .geografie Ministerul Educaţiei. Oraşul marcat. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.

Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. Precizaţi: 1. 2. precipitaţii medii anuale. 4 puncte B. o insulă care aparţine acestui stat. precizaţi: 1. Pentru Italia.clasa a XII-a Subiectul II 10 puncte D. influenţă climatică. În Europa Centrală există areale extinse afectate de procese de degradare accentuată a terenurilor. E. două oraşe din nordul ţării. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. un factor care ilustrează originalitatea Mării Negre. un stat cu densitate redusă a populaţiei din Europa de Nord.Varianta 40 . Precizaţi un factor natural care explică prezenţa vegetaţiei de stepă în Câmpia Panonică. 6 puncte E. 2 Probă scrisă la Geografie. pe hartă cu litera C şi clima unităţii de relief marcată. 5. Precizaţi două state ale Uniunii Europene în care dezvoltarea industriei metalurgice a fost influenţată de existenţa materiilor prime. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 3. două ramuri industriale cu excepţia industriei alimentare. 12 2 puncte D. o cauză a valorilor foarte diferite ale densităţii populaţiei în Câmpia Română. 11 d. vânturi. 2. 7 b. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 3. statul-enclavă de pe teritoriul Romei. numărul de locuitori pentru fiecare dintre cele cinci regiuni geografice europene. cu numărul: a. 8 c. Menţionaţi două materii prime pe baza căreia s-a dezvoltat industria metalurgică în statele precizate mai sus. Precizaţi doi factori care au condus la extinderea acestor areale. doi factori naturali care au un rol deosebit în distribuţia spaţială inegală a populaţiei în Europa Centrală şi Europa de Nord. 2. pe hartă. 6 puncte C. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 1. A. pe hartă cu litera F. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 040 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă repartiţia populaţiei Europei pe regiuni geografice. Precizaţi: 1. Este situat la intrarea Dunării în sectorul de deltă oraşul marcat. etaj climatic. o cultură agricolă cu specific mediteranean.geografie Ministerul Educaţiei. 4. 6. 6 puncte E. o unitate de câmpie şi doi vulcani. 2. Precizaţi: 1. diferenţa dintre numărul de locuitori dintre Europa Centrală şi Europa de Sud.

Statul insular cu vulcani activi şi gheizere este marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe ... F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu literele A şi B. pe hartă. E.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 41 . pe foaia de examen. 6 puncte Probă scrisă la Geografie. cu litera . Precizaţi: 1. 4 puncte B. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 041 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C.. 2. pe hartă. pe hartă. cu litera D este traversată de fluviul numit . Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. Capitala statului marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. numele statelor marcate. clasa a XII-a 1 .geografie Proba D..capitală cu numere. cu litera . 3. 2. Este situat în Peninsula Scandinavă statul marcat.. Scrieţi.Ministerul Educaţiei. cu numerele 2 şi 8.

Nordului 2 puncte 4. B c. B c. 2. Statul marcat. Prezentaţi două argumente care sǎ susţinǎ afirmaţia: „Râurile sunt scurte şi au debite mari în statul marcat pe hartǎ cu litera E”. amplitudine termică. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Vegetaţia mediteraneană specifică statului marcat. Neagră d. tundră 2 puncte D.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. numele unităţilor de relief marcate. pe foaia de examen. Scrieţi. pe hartă. pe hartă. cu numerele 7 şi 12. clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. A b. pe hartă.. frigana b. pe hartă. Albă b. Baltică c. Climatul temperat oceanic este specific statului marcat. cu litera F este numită: a. Sălaj 2 puncte 3. pe hartă. 3. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. G 2 puncte 4. cu litera C are deschidere la Marea: a. pe hartă. pe hartă. numele oraşelor marcate. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă.. cu litera .. D c. stepă d. B c. A b. pe hartă. pe hartă. F d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. precipitaţii medii anuale. temperaturi medii anuale. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Iberice.. F d. pe foaia de examen. G 2 puncte 2. Cluj d. Precizaţi: 1. 7 c. cu numărul: a. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II . F d. 2. cu litera D se numeşte . Importante resurse de minereu de fier există în unitatea de relief marcată. Oraşul marcat. F d. Bistriţa c. pe hartă. A.geografie Ministerul Educaţiei. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 12 d. E c. cu litera: a. I 2 puncte 2. A b. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.Varianta 41 . Bihor b. pe foaia de examen. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori din unitatea de relief marcată. F d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. 6 puncte E. A b. I 2 puncte 5. Forme ale reliefului vulcanic se întâlnesc în unitatea marcată. 13 2 puncte 3. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 041 Probă scrisă la Geografie.. Oraşul Varşovia este marcat. cu litera: a. pe hartă. cu literele B şi H. 4 puncte B. cu numărul 4 se numeşte . Râul marcat. E. Se învecinează cu Spania statul marcat. 2 b. cu litera: a. cu numărul 9 este reşedinţa judeţului: a. pe hartă. A b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. vânturi. Scrieţi. Vegetaţie de stepă există în unitatea de relief marcată. 6 puncte C. cu litera: a. savană c. Depozite de loess se întâlnesc în unitatea de relief marcată. cu litera: a.

lunile în care debitul mediu lunar are valori cuprinse între 150 – 250 m³/sec. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 041 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu din Europa. Precizaţi: 1. două regiuni industriale. pe hartă cu litera B şi clima unităţii de relief marcată. Precizaţi: 1. un fluviu navigabil şi un oraş-port traversat de acest fluviu.3 8. 2. precipitaţii medii anuale. Sporul natural (‰) 1. un factor natural care nu favorizează dezvoltarea agriculturii în regiunile montane. 2. 12 2 puncte D. nu poate fi considerat o unitate de câmpie”.Varianta 41 . precizaţi: 1. 6 puncte E. 6 puncte C.1 Contribuţia serviciilor la PIB (%) 73 59 74 71 57 66 6 puncte E. 10 c.7 Populaţia (mil. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 4. 3. lunile în care debitul mediu lunar are valori sub 100 m³/sec. 8 b.6 82. Franţa şi Irlanda. A.4 7. valoarea minimă a debitului şi luna în care se înregistrează. un argument care susţine afirmaţia: ”Podişul Dobrogei.2 4. Pentru Germania. 5. loc) 10. două ramuri industriale foarte dezvoltate. Prezentaţi douǎ argumente care sǎ explice diferenţa de densitate a populaţiei dintre Olanda şi Norvegia. 2. în valori absolute. pe hartă cu litera D. E.4 4. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Calcula ţi sporul natural. 11 d. 2. deşi are altitudini reduse. 4 puncte B. cu numărul: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. din Belgia. un oraş-port la Marea Nordului.0 10. 4 puncte Subiectul II Statul Belgia Bulgaria Franţa Germania Irlanda Ungaria Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .7 59. 10 puncte D.3 -1. Prezentaţi: 1. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. influenţă climatică. În tabelul de mai jos sunt prezentate date satatistice pentru state ale UE. vânturi. Un combinat siderurgic se găseşte în oraşul marcat. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.7 -3. etaj climatic. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcată. valoarea maximă a debitului şi o lună în care se înregistrează. trei resurse de subsol.3 -5.

numele oraşelor-capitală marcate. Scrieţi. Precizaţi: 1. E. A. 3. pe foaia de examen. Statul marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. pe hartă.. pe hartă. 2. cu litera F se numeşte . 4 puncte B. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă..geografie Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 42 . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 042 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C.capitală cu numere. cu numerele 6 şi 15. Câmpia Londrei este situată în statul marcat. cu literele C şi J. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .. pe hartă.Ministerul Educaţiei. numele statelor marcate. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Capitala statului marcat. cu litera A este traversată de fluviul numit . cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I ..

râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. numele unităţilor de relief marcate. A b. pe hartă. Numeroase iazuri şi heleştee au fost amenajate în unitatea marcată. Tamisa 2 puncte 5. Este traversat de Cercul Polar de Nord statul marcat. pe hartă.. 7 c. cu numerele 8 şi 9. Scrieţi. pe foaia de examen. pe hartă. cu numărul: a. cu litera: a. pe hartă. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Nordului 2 puncte 4. Trotuş 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II . pe hartă. Oraşul marcat.. B b. cu litera: a. cu litera: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Zăcăminte de petrol există în unitatea de relief marcată. 13 2 puncte 3. Forme ale reliefului glaciar se întâlnesc în unitatea marcată. de tip atlantic. Scrieţi. Neagră d. amplitudine termică. cu litera: a. 4 puncte B. pe hartă. E. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. F d. E c. pe hartă. D d. H 2 puncte 4. Elba c. Depresiuni submontane se întâlnesc în unitatea de relief marcată. I 2 puncte D. cu litera G are deschidere la Marea: a. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Râul marcat. pe foaia de examen. Vegetaţia de tundră este specifică părţii de nord a statului marcat. Moldova d. Baltică c. este: a. pe hartă. Precizaţi: 1. cu litera A se numeşte .geografie Ministerul Educaţiei. D c. Donul b. 3. C c. pe hartă. numele oraşelor marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul 7 se numeşte . cu litera D un râu cu regim simplu. Albă b. cu numărul 3 se numeşte: a. cu litera . C b. Scrieţi.. 2. 12 d. Rhône d. 2 b. G 2 puncte 5. C c. Bârlad b. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Italice şi clima Peninsulei Scandinave. Statul marcat. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 6 puncte E. cu litera: a. A. cu literele C şi F. Oraşul Kiev este marcat. pe hartă. E c. Precizaţi două cauze care determină degradarea terenurilor în regiunile montane din Europa. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. precipitaţii medii anuale. pe hartă. cu litera : a. C c. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori din unitatea de relief marcată. G d. temperaturi medii anuale. În statul marcat. vânturi. G d.. pe hartă.Varianta 42 . pe hartă. F d. Resurse de gaz metan există în unitatea de relief marcată. H 2 puncte 2. J 2 puncte 2. E 2 puncte 3. F d. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 042 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. A b. Bistriţa c.. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.. 2. 6 puncte C. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. A b. D b.

influenţă climatică. 6 puncte E. pe hartă cu litera H. precum şi luna în care se produce. 4 puncte Ministerul Educaţiei. A. Precizaţi doi factori care au condus la extinderea acestor areale. Statul Resursa de subsol Germania Minereu de fier Ungaria Bauxită Ucraina Sare Precizaţi. 2. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Pentru Serbia. două state vecine. un factor care favorizează creşterea bovinelor şi a ovinelor în spaţiul montan. precipitaţii medii anuale. 3. un râu sau fluviu. un oraş. o cauză a diferenţei de debit între lunile extreme. 2. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II10 puncte D. 2. vânturi. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. În Europa Centrală există areale extinse afectate de procese de degradare accentuată a terenurilor. 4. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. valoarea debitului mediu în luna martie. tipul de climă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 042 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Vâltava la Praga. Tabelul de mai jos cuprinde denumirile unor state europene şi anumite resurse de subsol care se exploatează din statele respective. precizaţi: 1. etaj climatic. pe hartă cu litera E şi clima unităţii de relief marcată. o ramură industrială dezvoltată pe baza resurselor de subsol menţionate în tabelul de mai sus. Precizaţi: 1. pentru fiecare stat. 6 puncte E. 5. două luni în care debitul mediu este de aproximativ 20 m3/s. 4 puncte B. valoarea minimă a debitului lunar.Varianta 42 . membre ale UE. valoarea minimă a debitului lunar. E. 6 puncte C. 6. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . două zone de vegetaţie. un factor de favorabilitate în dezvoltarea oraşului Braşov ca nod de comunicaţii. precum şi luna în care se produce. două luni în care debitul mediu are valori mai mari de 50 m3/s. 3.geografie Ministerul Educaţiei. două unităţi de relief. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. o resursă naturală. Precizaţi: 1. 4. 7.

numele oraşelor-capitală marcate. 2. cu litera … 2. cu litera E se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.capitală cu numere.. Precizaţi: 1. cu numerele 12 şi 13. cu literele A şi G. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 043 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. cu numărul 4 se varsă în Marea .Ministerul Educaţiei. numele statelor marcate. Scrieţi. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Fluviul care străbate oraşul . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 43 . Lacurile glaciare Como şi Garda sunt situate în statul marcat. 4 puncte B. pe hartă.geografie Proba D.capitală marcat. pe hartă. Statul marcat. pe hartă. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. E. A. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 3. pe hartă..

precipitaţii medii anuale.. pe hartă. Este centru al metalurgiei neferoase oraşul marcat. Zăcăminte de bauxită există în unitatea de relief. Scrieţi. 3. pe foaia de examen. 3 d. cu numărul 15 are deschidere la Marea: a. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Slatina şi Timişoara 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II .. 8 d. A b. 6 2 puncte 5. cu literele C şi G . 4 puncte B. pe hartă. 6 puncte C. 5 b. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Petroşani şi Sibiu c. Depresiunea Braşov este situată în unitatea de relief marcată. cu numerele 3 şi 5. Din Munţii Rodnei izvorăsc râurile marcate pe bartă cu numerele: a. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera F. G 2 puncte D. pe foaia de examen. pe hartă. cu litera . D c. cu litera I şi clima statului marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Albă b. pe hartă. pe hartă. E d.. 11 şi 12 2 puncte 3. Şisturi verzi şi granite există în unitatea de relief marcată pe hartă cu litera . 2 c. Precizaţi: 1. Baltică c. Regiunea turistică Coasta de Azur este situată pe teritoriul statului marcat. Egee d. Statul al cărei capitală este oraşul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A. Râul marcat. Câmpia Padului este situată pe teritoriul statului marcat. D d. E. C c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. numele oraşelor marcate. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. pe hartă. J 2 puncte 3. Ţărmuri cu fiorduri sunt specifice zonelor litorale ale statului marcat. Braşov şi Craiova b. Oraşul-capitală Viena este marcat. pe foaia de examen. H 2 puncte 2. 3 d. cu numărul 12 străbate oraşele: a. Scrieţi. pe hartă. 7 şi 8 b. pe hartă. Scrieţi. F d. Râmnicu Vâlcea şi Sfântu Gheorghe d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 043 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. 2. 14 2 puncte 4. numele unităţilor de relief marcate. A b. vânturi. marcată pe hartă cu litera: a. pe hartă. B c. pe hartă. Râul Bahlui traversează oraşul marcat pe hartă cu numărul: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. C d. pe hartă. amplitudine termica.. pe hartă. 1 b. Neagră 2 puncte 5.. 8 şi 9 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera: a. Podişul Sucevei este marcat. Menţionaţi două argumente care susţin afirmaţia: „Europa Mediteraneană.geografie Ministerul Educaţiei. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A b. cu litera: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 7 c. C c.. 1 b. H 2 puncte 2. 2 c. cu litera . cu litera: a. A b. tip de climă. reprezintă o importantă regiune turistică a Europei”. cu numărul: a. 6 puncte E.Varianta 43 . cu numărul: a. 9 şi 10 d. 6 2 puncte 4. pe hartă.

valoarea densităţii medii a populaţiei calculată pentru Bulgaria şi Finlanda. fluviul care străbate capitala. subpolar 2.) 7. 3. aprilie şi iunie b. Diagrama climatică de mai sus redă tipul de climă : a. precizaţi două cauze care să explice diferenţele care apar între cele două ţări europene. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. iulie şi mai 6 puncte C.372 Subiectul II 10 puncte Sursa: The World Factbook. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 4. cu litera H. D. două unităţi de relief. influenţă climatică. precizaţi: 1. Se dă următorul tabel: Statul Bulgaria Finlanda Suprafaţa ( Km² ) 110 910 338 145 Populaţia (nr. 4 puncte B. 6 puncte E.000 locuitori. un tip de climă. două culturi agricole cu specific mediteranean. etaj climatic. 2. 4. 6 puncte E. Scrieţi. ale temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile: a. un tip genetic de lac şi un exemplu din acest tip. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . mediteranean c.Varianta 43 . Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. Prezentaţi două obiective turistice reprezentative din Grecia. precipitaţii medii anuale. o cauză care explică faptul că în Marea Neagră lipsesc vieţuitoarele la adâncimi sub 200 m. Prezentaţi: 1. luna cu cantitatea maximă de precipitaţii.loc. 2. Pentru Italia. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. A. Factorul climatic care determină cantităţile medii anuale mari de precipitaţii este: a. două oraşe cu o populaţie de peste 1. temperat-oceanic d. august şi mai d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 043 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor şi precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Referitor la valorile densităţii medii ale populaţiei. ecuatorial b. 5. estimări la nivelul anului 2006 1. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. pe hartă. luna cu cantitatea minimă de precipitaţii. Precizaţi: 1. cu litera E şi clima unităţii de relief marcate.385.231. de peste 170C.367 5.geografie Ministerul Educaţiei.000. E. 2. circulaţia vestică a maselor de aer 3. circulaţia estică a maselor de aer c. Valori ridicate. 2. vânturi. regimul radiaţiei solare d. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. o cauză care explică faptul că în Carpaţii Meridionali există relief glaciar extins. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe foaia de examen. august şi iulie c. 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. calculate anterior. regimul temperaturii aerului b.

Se acordă 10 puncte din oficiu. E. 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 044 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D.. Scrieţi. cu literele E şi F. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 44 . cu litera B se numeşte… 3. Este situat în vestul Mării Negre statul marcat. cu numerele 3 şi 10.geografie Proba D. Capitala statului marcat. pe hartă. Ocupă o parte a insulei Irlanda statul marcat. cu litera . Precizaţi: 1. numele statelor marcate. pe hartă. pe hartă. pe hartă. pe hartă. A. numele oraşelor-capitală marcate.capitală cu numere. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. pe foaia de examen.

Minereuri de fier de calitate superioară se exploatează din statul marcat. cu litera I. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. cu numerele 7 şi 11. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. F 2 puncte 4. pe hartă. pe hartă.. 2. cu litera: a. Munţi vulcanici există în unitatea de relief marcată. Madrid c. amplitudine termică. cu litera: a. B c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 d. cu litera: a. 6 2 puncte 2. Scrieţi. Oraşul marcat. pe foaia de examen. J 2 puncte D. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia:„Relieful Europei s-a format în perioade geologice diferite”. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. cu litera A se resimt influenţe climatice . F d. pe hartă. 3 c. A b. 1 b. pe hartă. Importante zăcăminte de gaz metan există în unitatea de relief marcată. Slatina d. C d. 6 2 puncte 3. 6 puncte E. Timişoara 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . G c. A b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 044 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Berlin b. C b. I 2 puncte 2. Braşov b... Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Paris d. pe hartă. A. 2 b.Varianta 44 .. C b. cu litera: a. cu litera: a. pe hartă. Sofia 2 puncte 3. cu numărul 12 se numeşte: a. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe foaia de examen. pe hartă. Influenţe climatice continentale (de ariditate/est-europene) se resimt în unitatea marcată. cu litera C şi clima statului marcat. cu literele C şi E. E. 4 puncte B. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. G c. Scrieţi. Vegetaţia de tundră este specifică statului marcat. numele râurilor marcate... Craiova c. F 2 puncte 5. 3 c. pe hartă. I d. precipitaţii medii anuale. Utilaj petrolier se obţine în oraşul marcat. Un centru de prelucrare a minereurilor auro-argentifere este în oraşul marcat. B c. cu numărul: a. H 2 puncte 5. H d. pe hartă. pe hartă. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. D c. pe hartă. vânturi. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. Câmpia Andaluziei este situată pe teritoriul statului marcat. 3. E d. Precizaţi: 1. 6 puncte C. E c. I 2 puncte 4. Ţărmul cu canale (dalmatic) este specific statului marcat. cu litera . E d. pe hartă. 5 d. cu numărul: a. cu numărul 10 străbate oraşul: a. În unitatea de relief marcată. Scrieţi. tip de climă. Râul marcat. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. pe hartă. Oraşul-capitală marcat. A b. 2. F b.

Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii de relief marcată. gradul de fragmentare.627 47.776 Emigranţi (nr. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 6 puncte E. distribuţia spaţială a altitudinilor. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 044 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor şi precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. polar maritim d.octombrie 3. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 3. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în intervalul: a. pe foaia de examen. ale aspecte specifice ale reliefului. ecuatorial b. 10 puncte D.geografie Ministerul Educaţiei. A. estimări. tipuri genetice de relief.august c. Precizaţi: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pentru cele două ţări. E. două ramuri industriale cu pondere ridicată în economia ţării. 4 puncte B. precum şi luna în care se înregistrează.131 22.loc) 2 274 735 4 610 820 Imigranţi (nr. tipul de climă specific şi doi factori care influen ţează clima. Precizaţi o cauză care să justifice faptul că Norvegia este o ţară cu un flux imigraţionist mare. tropical 6 puncte C.Varianta 44 . cu litera H. la nivelul anului 2006 1. precizaţi: 1. o cauză care explică absenţa lacurilor glaciare în Munţii Apuseni. 6. Prezentaţi: 1.) 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea.loc. în valori absolute. valoarea maximă a cantităţii de precipitaţii înregistrată într-o lună. 2. un factor care favorizează dezvoltarea transporturilor fluviale în sectorul Dunării maritime. aprilie .) 7. Temperaturile au valori ridicate în anotimpul de vară datorită pătrunderii maselor de aer: a.mai b. vor fi prezentate comparativ şi nu separat. orientarea culmilor si văilor principale. Scrieţi. pentru populaţie. pe hartă. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică de mai sus este: a. cea mai mare aglomeraţie urbană. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. septembrie . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D.oceanic d. mediteranean (subtropical) c. precum şi luna în care se înregistrează. subpolar 2. pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. două artere fluviale navigabile. cu litera E şi relieful unităţii de relief marcată. Calculaţi bilanţul migratoriu. litera corespunzătoare răspunsului corect. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .loc. polar continental c.053 Sursa: The World Factbook. 2. 5.iunie d. Pentru Franţa. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2. Precizaţi două argumente care să explice valoarea negativă a bilanţului migratoriu din ţările Europei de Est şi Sud-Est. ecuatorial b. 4. iulie . Se dă următorul tabel: Statul Letonia Norvegia Populaţia (nr. mai . temperat . 6 puncte E. un oraş-port la Marea Mediterană. o regiune turistică importantă.

cu litera G se numeşte… 3. cu numerele 3 şi 8. pe hartă.Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Precizaţi: 1. pe hartă. Fluviul Nipru străbate statul marcat. cu literele B şi F. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 45 .. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera . Vulcanul Hekla este situat în statul marcat. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 045 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Scrieţi. 2.capitală cu numere.geografie Proba D. pe hartă. numele statelor marcate. 4 puncte B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. pe foaia de examen. Capitala statului marcat. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . A. E.

B c.. pe hartă. Atena b. pe hartă. cambisoluri c. Stockholm 2 puncte 4. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 6 puncte E. D d. cu litera . Munţii Stara Planina (Balcani) sunt situaţi pe teritoriul statului. A. C c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 2. I 2 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 5 şi 6 2 puncte 5. pe foaia de examen. Scrieţi. cu numărul: a. numele unităţilor de relief marcate. Prezentaţi două cauze care determină distribuţia spaţială inegală a valorilor densităţii populaţiei în Peninsula Italică. 5 d.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. D d. 4 puncte B. Lacul Sfânta Ana este situat în unitatea de relief marcată. În unitatea de relief marcată. 6 puncte C. spodosoluri 2 puncte 3.Ruhr este situată pe teritoriul statului marcat. 2 şi 6 c. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă. 3 şi 4 d. pe hartă. cu numărul . Cel mai mare oraş din Munţii Banatului este marcat. pe hartă. tip de climă. A b. amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2 b. pe hartă. 4 c. H 2 puncte 4. precipitaţii medii anuale.. pe hartă. pe hartă. A b. D c. Vegetaţie mediteraneană este specifică statului marcat. cu litera C şi clima statului marcat. 3. B b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu litera: a. pe hartă. cu literele F şi G. Scrieţi. cu numărul 12 străbate oraşul: a.geografie Ministerul Educaţiei. 2. cu litera . cu litera: a. Râul marcat. Statul marcat. cu litera: a. vânturi. cu numerele 3 şi 6. molisoluri d. Aglomeraţia urbană Rin . G d. E. pe hartă. Bazinul carbonifer Motru-Rovinari este situat în unitatea de relief marcată. pe hartă. H 2 puncte 2. Arad b. pe hartă. pe hartă. argiluvisoluri b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. pe hartă. cu litera A predomină soluri din clasa: a. Scrieţi. E c.Varianta 45 . A b. Bora este vântul caracteristic în statul marcat.. B b. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Bucureşti c. Oradea c. Londra d. 1 şi 2 b. cu numerele: a. A apărut în perioada antică oraşul marcat. numele oraşelor marcate. cu litera D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 045 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Timişoara 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. C c. cu litera A are capitala în oraşul: a. Satu Mare d.. 6 2 puncte 2. Relieful pe structură boltită (de tip „dom”) este caracteristic în unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. Şoseaua europeană E60 străbate oraşele marcate.. G d. H 2 puncte 3. pe hartă. cu litera: a. Precizaţi: 1. J 2 puncte 5. F d.

primăvara c. luna cu cantitatea maximă de precipitaţii. 2. vară 3.geografie Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Calculaţi bilanţul natural. pe hartă. Scrieţi pe foaia de examen. regimul radiaţiei solare d. altitudinea redusă a reliefului b. 5. cea mai mare aglomeraţie urbană. ecuatorial b.610. 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Prezentaţi o cauză care determină diferenţe ale valorilor bilanţului natural în cele două state. luna cu cantitatea minimă de precipitaţii.234 44. 6 puncte E. vânturi. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Precizaţi două cauze care să explice diferenţa dintre cantitatea de precipitaţii înregistrată la Atena faţă de cea înregistrată la Bordeaux. iarna b. 2. se încadrează în tipul de regim pluviometric: a. musonic c. Pentru Grecia.235. etaj climatic. 6. născuţilor vii Nr.910 109. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. toamnă d. precizaţi: 1. precum şi valoarea acesteia. 6 puncte E. 10 puncte D.002 1. precipitaţii medii anuale. cu litera A şi clima unităţii de relief marcată. trei tipuri de culturi agricole ce ocupă suprafeţe însemnate. două oraşe-port. precum şi valoarea acesteia. deceselor Cehia 2006 10. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Precizaţi: 1. 4. B. conform graficelor de mai sus. A. pentru Cehia şi Norvegia. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.Varianta 45 .) Ţara Anul Nr. înregistrate la staţia meteorologică Atena. 4 puncte Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III B şi E şi reprezintă evoluţia cantităţii medii lunare de precipitaţii la Bordeaux (Franţa). influenţă climatică. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. tipul de climă specific. temperat-oceanic. 2.loc. Se dă următorul tabel: Populaţia (nr. regimul temperaturii aerului 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 6 puncte C. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi două cauze ale distribuţiei spaţiale neuniforme a densităţii populaţiei pe teritoriul ţării noastre. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 045 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi E şi reprezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare. cu litera H.820 59. trei insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat. Regimul anual al precipitaţiilor care se înregistrează la Bordeaux. E. temperat-continental d. Cantitatea maximă de precipitaţii se înregistrează în anotimpul de: a. pe hartă. în valori absolute. Factorul climatic care determină cantităţi medii anuale mari de precipitaţii la Bordeaux este: a.455 90. circulaţia vestică a maselor de aer c.001 Norvegia 2006 4.

6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . numele oraşelor-capitală marcate. 4 puncte B. 2... Vulcanul Hekla este localizat în statul marcat. numele statelor marcate.Ministerul Educaţiei. cu numerele 2 şi 6. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 3. Capitala statului marcat pe hartă. E. pe hartă.. Statul a cărui capitală este marcată. pe hartă. 2. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Precizaţi: 1. A. cu litera . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 046 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D.. cu litera F este traversată de râul . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 46 . pe hartă.geografie Proba D. cu literele D şi J. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Scrieţi. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. pe foaia de examen.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. cu numărul 14 se numeşte .capitală cu numere.

pe hartă. Bazinul carbonifer Doneţk este situat în statul marcat. G 2 puncte 2. Scrieţi. D d. 10 d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos 1. precipitaţii medii anuale. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 9 c. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. E b. B c. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Precizaţi doi factori naturali care au favorizat culturile de citrice din Europa Sudică. pe foaia de examen. F 2 puncte 5. vânturi. E 2 puncte 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. pe hartă. Vegetaţie de stepă şi silvostepă se găseşte pe teritoriul statului marcat. cu litera F. cu litera: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. A. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat în unitatea de relief marcată. cu numerele 9 şi 10.. 3. cu numărul 2 se numeşte: a. pe hartă. 7 b. cu literele B şi G. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numărul . 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . se numeşte . I 2 puncte D. D d. A b. Vagoane se obţin în oraşul marcat. E. marcat. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. F d.. pe hartă. Precizaţi: 1. tipuri de climă. pe hartă. numele oraşelor marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera: a. B b. Bega b. pe hartă. I d. Mureş d. cu litera: a. pe hartă. cu litera: a. J 2 puncte 2. 4 puncte B. Timiş 2 puncte 4. Munţii Pădurea Neagră sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. E c. B c. Cele mai mari altitudini există în unitatea de relief marcată. cu litera: a. A b. D 2 puncte 5. F b. C d. cu litera: a. pe hartă. H c. Fluviul Ebro (Ebru) traversează teritoriul statului. C c. H c. J 2 puncte 4. pe hartă. pe hartă. cu numărul: a. Scrieţi. 2. A b. factori ce influenţează clima. pe hartă. I d. 2. cu litera B şi clima statului marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera: a... pe hartă. Caraş c. A b. pe hartă. pe foaia de examen. Oraşul Tallin este capitala statului marcat. J 2 puncte 3. Bazinul carbonifer Motru-Rovinari se găseşte în unitatea de relief marcată. 6 puncte C.. pe hartă. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. cu litera F. Râul marcat. amplitudine termică. Scrieţi. B c. 6 puncte E..Varianta 46 . pe foaia de examen. D b. F d. Oraşul Cluj-Napoca este străbătut de râul marcat. cu litera: a. B c. Braţul cu cel mai mare volum de ape din unitatea de relief marcată. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 046 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe hartă. cu litera . D d.

Pentru Spania. Anotimpul cu cele mai mici valori de debit înregistrate este: a. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . iunie d. două luni în care valoarea debitului este sub 4 000 m3/an. două tipuri de climă. mai b. vara Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 6 puncte C. Precizaţi doi factori naturali care favorizează practicarea culturii cerealelor în estul Câmpiei Române şi în Podişul Dobrogei. trei oraşe. denumirea strâmtorii situată în sudul acestui stat. 2. 4.geografie Ministerul Educaţiei. martie 2. 5. ce desparte Europa de Africa. două cauze care să explice valorile mari de debit înregistrate primăvara pe Dunăre la Budapesta şi Olteniţa. octombrie b. 2.Varianta 46 . B. trei produse agricole cu specific mediteranean. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. precizaţi: 2 Subiectul II 1.loc) Ţara Anul Finlanda 2006 338 145 5 231 372 Danemarca 2006 43 094 5 450 661 Sursa: The World Factbook. Luna în care se înregistrează cea mai mare valoare de debit este: a. pe hartă. A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 3. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Scrieţi pe foaia de examen. toamna b. noiembrie d. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. Calculaţi densitatea medie pentru fiecare stat. Precizaţi: 1. primăvara d. Precizaţi o cauză care determină diferenţa de densitate a populaţiei între cele două state. cu excepţia capitalei. 2. 2. gradul de fragmentare. august c. Precizaţi: 1. E. Luna în care se înregistrează cea mai mică valoare de debit este: a. alte aspecte specifice ale reliefului. septembrie 3. orientarea culmilor şi a văilor principale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. o cauză care să explice valorile mici de debit înregistrate la Olteniţa în lunile septembrieoctombrie utilizând graficul de mai sus. cu litera D şi relieful unităţii marcate cu litera H. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 4 puncte Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III B şi D şi prezintă evoluţia debitului Dunării la Olteniţa. Se dă următorul tabel: 2 Suprafaţa (km ) Populaţia (nr. două luni în care valoarea debitului depăşeşte 5 000 m3/an. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 046 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi D şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al Dunării la Budapesta. denumirea peninsulei ocupate de acest stat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte E. aprilie c. tipuri genetice de relief. estimări la nivelul anului 2006 1. iarna c. 10 puncte D. 6 puncte E. tipuri de roci. distribuţia spaţială a altitudinilor.

Statul marcat. pe hartă. pe hartă. E. 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.D. cu literele A şi J. numele oraşelor-capitală marcate.. Precizaţi: 1. cu litera . A. cu numerele 5 şi 9. numele statelor marcate.. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I ..geografie Proba D. Statul marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu.. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera G are ieşire. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere.Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 047 Harta de mai sus se referă la subiectul I A .. Oraşele Amsterdam şi Haga sunt capitalele statului marcat. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu litera H ocupă partea vestică a Peninsulei. în nord.. la Oceanul . 2. Scrieţi. 4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 47 . pe foaia de examen. pe hartă.

pe foaia de examen. Lacul de baraj natural Lacul Roşu se găseşte în unitatea de relief marcată. Important port maritim european. Târnava Mică 2 puncte 3. G d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu litera C şi clima statului marcat cu litera E. Oraşul marcat. Scrieţi. C c. Centrul Naţional pentru şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. D d. Marsillia. 1. pe hartă. cu litera: a. F c.Varianta 47 . pe hartă. pe hartă. Someşul Mare c. Cele mai mari altitudini se înregistrează în unitatea de relief marcată. E. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. J 2 puncte 4. cu numerele 3 şi 5. A b. J 2 puncte D. pe foaia de examen. B b. D d. B b. H 2 puncte 2. B c. numele râurilor marcate. Oraşul marcat. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. cu litera … 2. Ministerul Educaţiei. cu litera: a. B b. pe foaia de examen. cu numerele 8 şi 9. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Europa este un continent cu importante resurse energetice”. Croaţia c. numele oraşelor marcate. cu litera: a. pe hartă. pe hartă. Macedonia d. pe hartă. tipul de climă. H 2 puncte 5. Influenţe climatice submediteraneene se resimt în unitatea de relief marcată. se înregistrează în statul marcat cu litera: a. B c. Fluviul Sena străbate statul marcat. cu litera: a. cu litera: a. B. pe hartă. F d. F d. Mureş b. Muntenegru 2 puncte 3. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. F d. Munţii Balcani (Stara Planina) se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. pe hartă. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. precipitaţii medii anuale. amplitudine termică. Scrieţi. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. G 2 puncte 2. cu numărul 7 este traversat de râul numit. D c. E c. F d. pe hartă. A b. A b. Albania b. factori ce influenţează clima. Lacuri glaciare sunt prezente în unitatea de relief marcată. 6 puncte E. 2. etaj climatic. Vegetaţie de stepă există în unitatea de relief marcată. cu litera: a. cu numărul 10 se numeşte … 3. pe hartă. Notaţi două state europene în care Curriculum se exploateaz ă resursele menţionate la punctul anterior. H 2 puncte 5. cu numărul 9 este capitala statului: a. Oraşul marcat. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. vânturi. C c.geografie Ministerul Educaţiei. E c. Someşul Mic d. E d. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. Precizaţi: 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Scrieţi. pe hartă. A b. A. se află pe teritoriul statului marcat. C b. H 2 puncte 4. Oraşul marcat. Cea mai mică valoare a densităţii populaţiei dintre statele marcate. Cercetării şi Inovării 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 047 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. a. cu numărul 11 este reşedinţa judeţului … 6 puncte C.

pe hartă. Portugalia 2. 6. Calculaţi diferenţa dintre valoarea debitului maxim şi valoarea debitului minim al râului Garonne. vara Subiectul II 6 puncte 10 puncte D. o cauză care a generat formarea Deltei Dunării. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. oraşul-capitală şi un oraş-port fluvial. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.Varianta 47 . aprilie c. anul în care a fost acceptată în UE. 4 puncte Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III B şi D şi reprezintă evoluţia debitului râului Garonne la Bordeaux. două resurse naturale. 4. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 3.aprilie. 3. primăvara c. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .geografie Ministerul Educaţiei. Calculaţi diferenţa dintre valoarea debitului maxim şi valoarea debitului minim al râului Sena. o unitate montană. iunie d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. în perioada ianuarie . alte aspecte specifice ale reliefului. pe hartă. 5. Franţa d. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 d. 6 puncte E. orientarea culmilor şi a văilor principale. cu litera A şi relieful unităţii marcate. Pentru Bulgaria. Prezentaţi: 1. 2. o cauză care explică diferenţa de temperatură medie anuală dintre sudul şi nordul ţării. O luna în care valoarea debitului a depăşit 1000 m3/s este: a. Belgia c. Germania b. A. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 047 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi D şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al Senei la Paris. distribuirea spaţială a altitudinilor. iarna b. 2. 6 puncte E. Precizaţi: 1. mai b. Precizaţi o cauză care să explice valorile mai mari de debit ale râului Garonne decât ale râului Sena. 2. membre ale UE. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 1. precizaţi: 1. cu litera F. tipuri de roci. 2. utilizând graficul de mai sus. pe foaia de examen. două luni cu valori ale debitului mediu lunar mai mici de 100 m3/s. tipuri genetice de relief. Anotimpul cu cele mai mici valori ale debitului este: a. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. B. Precizaţi doi factori care determină valori ridicate ale debitelor fluviilor reprezentate în graficele de mai sus. marea la care are iesire acest stat. utilizând graficul de mai sus. toamna C. gradul de fragmentare. luna cu cel mai mare debit şi valoarea acestuia. fluviul care delimitează acest stat în partea de nord. 7. două state vecine. Scrieţi. Râul Garonne curge pe teritoriul statului numit: a. E. martie 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D.

2. cu numărul . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. este traversat de fluviul . 2. Se acordă 10 puncte din oficiu.. cu numerele 1 şi 4. Oraşul-capitală. marcat pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 048 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. cu litera H. Scrieţi. pe hartă. cu numărul 5. pe hartă. Capitala Poloniei este marcată. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă.... numele oraşelor-capitală marcate. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .Ministerul Educaţiei. 3. E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .. 4 puncte B.geografie Proba D. cu literele G şi I. pe hartă. Precizaţi: 1.. numele statelor marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. Pe teritoriul statului marcat.capitală cu numere. sunt Munţii . A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 48 .

Andorra b. amplitudine termică. Precizaţi două argumente care să demonstreze că statul marcat.. Guadalquivir c. pe hartă. pe hartă. Cipru c. H 2 puncte 4. Siret 2 puncte 3. pe foaia de examen. Ialomiţa d. A b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Argeş b. 2. cu litera F. cu numărul: a. cu litera A. 9 b. E c. factori ce influenţează clima. Clasa molisolurilor este prezentă în unitatea de relief marcată. cu numerele 2 şi 6. cu literele B şi G se găseşte statul numit: a. Alpi b. F d. Între statele marcate.Varianta 48 . precipitaţii medii anuale. F 2 puncte 2. 3. B c. 14 2 puncte D. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Scrieţi. vânturi. Elba b. pe hartă. Râul marcat.. cele mai mici temperaturi medii anuale se înregistrează în capitala marcată. D c. A. este traversat de râul numit: a. funcţional şi modern. 4 puncte B. pe hartă. Pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. 6 puncte C. cu numărul 1 s-a amenajat lacul hidroenergetic numit . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 048 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. 10 c. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului numit . pe hartă. Influenţa climatică submediteraneană se resimte în unitatea de relief marcată. Precizaţi: 1. cu litera: a. pe hartă. B b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. H 2 puncte 2. E d. Braţul Dunării marcat. F d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. C d. C c. poartă denumirea de . pe hartă. cu litera B. H 2 puncte 5. E. Rodopi 2 puncte 3.. pe hartă. pe hartă. Peninsula Crimea este situată în sudul statului marcat. C b. numele unităţilor de relief marcate. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat.. Scrieţi. A b. pe hartă. prezintă un sistem de transport diversificat. Ron d. 6 puncte E. Pirinei d. pe hartă cu litera: a. Pe râul marcat. Statul marcat. Luxemburg 2 puncte 5. cu litera A şi clima statului marcat. numele râurilor marcate. cu numărul 2 este afluentul râului numit: a. Malta d. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II ... G d. pe hartă. Dintre oraşele de mai jos. cu litera: a. E c. etaj climatic. Sena 2 puncte 4. Apenini c. cu literele A şi E. tipul de climă. cu numărul 10 se găsesc Munţii: a. S-a format prin sedimentare unitatea de relief marcată. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. B b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Pe hartă sunt marcate unităţi cu litere. Oraşul marcat. pe foaia de examen. pe hartă. pe hartă cu litera: a. 13 d. Minereuri auro-argentifere se regăsesc în unitatea de relief marcată.geografie Ministerul Educaţiei. Buzău c. cu numărul 5. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. 2. Scrieţi.

Calculaţi diferenţa dintre valaorea debitului maxim şi valoarea debitului minim al fluviului Sena. treapta de relief dominantă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Precizaţi: 1. septembrie 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 048 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi D şi prezintă evoluţia debitului Tisei la Szeged. tipuri genetice de relief. pe foaia de examen. februarie d. cu litera E şi relieful unităţii marcate cu litera H. precizaţi: 1. B. pe hartă. Spania C. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănăfi şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.Varianta 48 . Calculaţi diferenţa dintre valaorea debitului maxim şi valoarea debitului minim al râului Tisa. alte aspecte specifice ale reliefului. tipul de climă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. E. valoarea minimă a debitului şi luna în care se înregistrează. 4 puncte Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectele III B şi D şi prezintă evoluţia debitului Senei la Paris. aprilie c. două regiuni turistice. pe hartă. Belgia c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. tipuri de roci. septembrie 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 3. 3. mai b. orientarea culmilor şi a văilor principale. un argument care să justifice afirmaţia: „În unitatea de relief marcată. 3. membre ale UE. 10 puncte D. A.geografie Ministerul Educaţiei. 2. 4 puncte Subiectul II 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . un factor care să explice diferenţa de temperatură medie anuală dintre unităţile marcate. Precizaţi o cauză a debitului mai mare al Tisei decât al Senei. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a energiei termice convenţionale în structura energetică a Rusiei. Scrieţi. 5. o zonă de vegetaţie specifică. cu litera H există o mare diversitate a resurselor de subsol”. Germania b. 6 puncte E. 4. iunie d. pe hartă. distribuţia spaţială a altitudinilor. Luna în care valoarea debitului este sub 100 m3/s este: a. conform graficelor de mai sus. 6. Franţa d. Prezentaţi: 1. două oraşe. 2. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. cu literele C şi D. Luna în care valoarea debitului depăşeşte 500 m3/s este: a. octombrie b. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Statul traversat de fluviul al cărui debit este reprezentat în diagrama alăturată este: a. 2. aprilie c. 1. două luni în care debitul depăşeşte valoarea de 1 200 m3/s. Pentru Ungaria. trei state vecine. 6 puncte E. gradul de fragmentare.

cu literele H şi I. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Oraşul-capitală marcat. E. cu litera A este situat în Peninsula … 2. A. pe hartă. Scrieţi. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 049 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 49 .C. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu litera … 3. pe hartă. numele statelor marcate. Statul marcat.Ministerul Educaţiei.geografie Proba D. Polderele sunt specifice statului marcat. 2. cu numerele 6 şi 13. cu numărul 5 este numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. Precizaţi: 1. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. 4 puncte B. pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă.

4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numărul 8 este reşedinţa judeţului … 6 puncte C. pe hartă. pe foaia de examen. cu numărul 12 este capitala statului numit: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Se produc autoturisme în oraşul marcat. cu numărul: a. 2 c. precizând două efecte ale acestei influenţe. tipuri de roci. Vârful cu altitudinea maximă din Munţii Alpi se află în statul marcat. Oraşul marcat. pe hartă. Cehia d. pe hartă. gradul de fragmentare. pe foaia de examen. pe foaia de examen. distribuţia spaţială a altitudinilor. B b.geografie Ministerul Educaţiei. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 049 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. pe hartă. E. F c. 3 b. Serbia 2 puncte 4. Scrieţi. Capitala Federaţiei Ruse este marcată. se varsă în Dunăre pe teritoriul României d. Egee b. cu numărul 9. orientarea culmilor şi văilor principale. Scrieţi. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. 14 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 4 puncte B. 10 c. au izvoarele în aceeaşi unitate de relief c. pe hartă. 4 c. În unitatea de relief marcată. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.Varianta 49 . 6 puncte E. cu litera B sunt influenţe climatice … 2. cu numărul: a. pe hartă. tipuri genetice de relief. Marmara d. cu numărul: a. alte aspecte specifice ale reliefului. pe hartă. Nordului c. traversează numai unităţi montane 2 puncte 2. 15 2 puncte D. pe hartă. cu literele A şi H. Albania b. Bulgaria c. Explicaţi influenţa Oceanului Atlantic asupra climatului zonelor litorale. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 12 2 puncte 5. 11 d. au aceeaşi lungime b. Tireniană 2 puncte 3. 2. cu numărul 10 este localizat pe ţărmul mării: a. 1 b. numele râului marcat. Trăsătura comună a râurilor marcate. Gazul metan se exploatează din unitatea de relief marcată. 8 d. Precizaţi: 1. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor Pirinei. Oraşul marcat. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Fluviul Tibru străbate oraşul-capitală marcat. 7 b. cu numărul 5. A. cu numerele 2 şi 4 este: a. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. J 2 puncte 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera … 3. numele oraşului marcat. Oraşul marcat. I d. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. Scrieţi. pe hartă.

două resurse ale subsolului. Comparaţi cadrul natural al Ungariei cu cel al Bulgariei precizând trei deosebiri. vegetaţiei şi solurilor. 4 puncte Proba D. cuprinde cel mai vechi relief aflat la zi c. 6 puncte E.Varianta 49 . A. reţelei hidrografice. pe Examenul de bacalaureat 2009 hartă. o cauză care explică efectivele mari de bovine din unitatea de relief marcată. folosind graficul de mai sus.B şi E şi prezintă valorile densităţii populaţiei în câteva state europene în anul 2005. cu litera A. distribuţia spaţială a altitudinilor. precizaţi: 1. cu litera F: a. climei. 6 puncte C. gradul de fragmentare. pe hartă. 10 puncte D. Prezentaţi: Ministerul Educa ţiei. trei oraşe mari. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristicile reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. F d. 6 puncte E. cu litera D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 3. cu litera F şi relieful unităţii marcate. 2. 4 d. două cauze care să explice valoarea foarte mică a densităţii populaţiei din Finlanda. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. are altitudini medii în jur de 600 m b. Cercet ării şi de Inovăprecipita rii 1. fluviul care traversează capitala. cu numărul: a. 3 c. 6 2 puncte 2 puncte 2 puncte D. o cauză care să explice valoarea foarte mare a densităţii populaţiei din Malta. cu litera H. prezintă relief de cueste d. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Ape geotermale există în unitatea de relief marcată pe hartă. A b. Lacul de baraj artificial Vidraru este amenajat pe râul marcat. alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu litera: a. o cauză care să explice cantitatea mare ţii medii anuale ce se Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar înregistreaz ă în unitatea de relief marcată. tipuri genetice de relief. 4 puncte B. Precizaţi: 1. 3. pe hartă. H 5. de peste 395 loc. pe hartă. două cauze ale valorilor ridicate ale densităţii medii a populaţiei a statului Olanda. orientarea culmilor şi văilor principale. 4. pe hartă. 2. pe hartă. 2. două unităţi de relief.geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . câte o caracteristică pentru fiecare unitate de relief menţionată anterior./ km². Unitatea de relief marcată. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 5. 1 b. s-a format prin depunerea de sedimente 4. E c. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful unităţii marcate. altele decât capitala. valoarea maximă a densităţii populaţiei şi numele statului în care se înregistrează aceasta. valoarea minimă a densităţii populaţiei şi numele statului în care se înregistrează aceasta. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 049 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . Prezentaţi. E. 2. Precizaţi: 1. tipuri de roci.

2.C. Precizaţi: 1. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 50 . Se acordă 10 puncte din oficiu. numele oraşelor-capitală marcate. Scrieţi. Oraşul marcat pe hartă cu numărul 8 se numeşte … 2. 4 puncte B. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 050 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . pe hartă.Ministerul Educaţiei. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Fluviul care traversează oraşul marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu literele B şi F. A.geografie Proba D. numele statelor marcate. Statul marcat. pe foaia de examen. pe hartă. cu numerele 10 şi 13. cu litera E are ieşire directă la Marea … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu numărul 3 se numeşte … 3.

Crişul Negru d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. C şi E c. amplitudine termică. Bosnia şi Herţegovina b. 10 c. pe hartă. cu numărul: a. E şi F 2 puncte 2. 6 d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 8 b. Cel mai mare combinat siderurgic din România se află în oraşul marcat. numele unităţii de relief marcate. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă. cu numărul … 6 puncte C. Podişul Bârladului c. Precizaţi: 1. Podişul Sucevei d. 4 puncte B. Riga c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşele marcate. Capitala Norvegiei este oraşul marcat. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe foaia de examen. cu numerele 7 şi 11 au ca trăsătură comună: a. Scrieţi. C d. Subcarpaţii Moldovei 2 puncte 2. Câmpia Moldovei (Jijiei) b. 7 2 puncte 3. Minsk b. 12 2 puncte 4. cu litera C se numeşte: a. B şi D b. cu numerele 1 şi 6. Scrieţi. Capitala statului marcat. pe hartă. A b. cu litera I se numeşte: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu literele: a. Relief predominant de câmpie au ţările marcate. numele oraşului marcat. D 2 puncte D. Câmpia Bărăganului este traversată de râul marcat. pe hartă cu numărul 10. Unitatea de relief marcată. 3. pe hartă. vânturi. C şi G d. Datează din perioada daco-romană oraşul marcat. perioada de apariţie d. cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit … 2. pe hartă. cu litera J se numeşte: a. E. pe hartă. numele râurilor marcate. pe foaia de examen. cu numărul 5 se numeşte: a. Serbia 2 puncte 4. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 6 puncte E. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 050 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera G. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între climatul temperat-oceanic şi climatul mediteranean din Europa. Crişul Alb c. sunt reşedinţe de judeţ 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 4 b. influenţa climatică b. Oraşul marcat. pe hartă. 5 c. pe hartă. pe hartă. Muntenegru d. Statul marcat. precipitaţii medii anuale.Varianta 50 . pe hartă. 11 d. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Europa se confruntă cu fenomenul de îmbătrânire demografică”. Barcău b. B c. Scrieţi. Croaţia c. Arhipelagul Baleare aparţine statului marcat. cu numărul: a. Vilnius 2 puncte 5. 2. numărul de locuitori c. cu litera: a. Tallin d. Crişul Repede 2 puncte 3. Râul marcat. cu numărul … 3. A.

Care dintre sursele de energie exemplificate prezintă cel mai mic risc pentru mediu? 4. Debitele mai bogate ale fluviului Rhone în perioada mai – septembrie sunt datorate: a.geografie Ministerul Educaţiei. etaj climatic. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 050 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Rhone. 2. Calculaţi densitatea medie pentru statele Italia şi Finlanda. Calculaţi procentul populaţiei urbane în totalul celor două ţări. 4 puncte B. Italia c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Lituania. vânturi. Oceanul Atlantic 2. b. E. A. 1. pe hartă.145 5.509 Finlanda 338. Franţa b. Nota 1: Deosebirea şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Precizaţi o cauză pentru care hidroenergia este mai utilizată. cu numărul 6.230 58.706 Sursa: The World Factbook. Marea Nordului d.372 D. în condiţiile în care teritoriile au suprafeţe similare.032 3. Oferiţi un argument în sprijinul propriei alegeri. 2. un factor care a determinat amplasarea unor termocentrale în unităţile de relief marcate. temperaturilor ridicate 6 puncte C. Marea Mânecii b. Belgia. 3. Siret 2 puncte D. Fluviului Rhone străbate statul: a. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Bistriţa b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numărul 3 se varsă în: a. precipitaţii medii anuale. o cauză care determină variaţiile de debit ale râului marcat. Precizaţi: 1. pe hartă. dominant energie termoelectrică – ţările din estul Europei. c. Spania 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. evaporării reduse b. 10 puncte Se dă următorul tabel care se referă la subiectul III D şi E: Suprafaţa (km2) Populaţia totală (nr.231. făcute la punctul 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.Varianta 50 . predominant. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între clima unităţii de relief marcată. cu litera E şi clima unităţii de relief marcată. 3. 2. două luni în care sunt înregistrate debite între 500 şi 600 m3/s. 2. 6 puncte E. precipitaţiilor bogate d. Elveţia. Bulgaria. din combinarea celorlalte trei – Rusia. comparativ cu alte surse de energie. pantelor line c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Portugalia d. 1. d. energie nucleară – Franţa. cu litera H. cu literele E şi F. pe hartă.loc) Statul Italia 301.929. Prezentaţi doi factori care explică diferenţa mare dintre valoarea densităţii medii a populaţiei din Italia şi Finlanda. Oferiţi două argumente în sprijinul utilizării surselor variate de energie în Germania şi în Rusia. Scrieţi pe foaia de examen. variate forme de energie. valorile debitelor medii în lunile iulie şi decembrie.loc) 38. Populaţia urbană (nr. Prezentaţi: 1. estimări la nivelul anului 2006 6 puncte E.499. pe hartă. Indicaţi câte o aglomeraţie urbana din fiecare ţară. Marea Mediterană c. influenţă climatică. în Norvegia şi în Elveţia. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II Germania. Râul marcat. pe hartă. Se dă următoarea situaţie .problemă: Structura producţiei de energie electrică în Europa evidenţiază state care utilizează: a. Fluviul Rhone se varsă în: a. Moldova c.133. Prut d. rezultate. dominant hidroenergie – Norvegia. iar relieful favorabil locuirii în Finlanda se apropie de 80 %.

pe foaia de examen. Scrieţi. cu literele C şi I. pe hartă. cu litera B se numeşte … 3. Climatul specific statului marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 051 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . E. Oraşul Praga este marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 51 . 4 puncte B. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. A. cu litera H este cel … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . numele statelor marcate. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.E. Precizaţi: 1.geografie Proba D. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. 2. cu numărul … 2. Statul marcat. cu numerele 8 şi 15.Ministerul Educaţiei.

pe hartă. faună. pe hartă. Precizaţi: 1. complex d. 12 2 puncte 3. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. artificială b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 8 c. Se află localizat în bazinul hidrografic al Someşului oraşul marcat. mediteranean 2 puncte 3. 2. Râul marcat. pe hartă. un argument în sprijinul afirmaţiei: „Vegetaţia caracteristică statului marcat. relief. influenţa climatică est-europeană d. dintre râurile marcate pe hartă. Haga d. oceanică c. Bruxelles c. cu litera E. A fost o parte componentă a Iugoslaviei statul marcat. Fluviile care traversează statul marcat. pe foaia de examen. central – european c. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera: a. pe hartă. Scrieţi. îl prezintă cel marcat cu numărul … 6 puncte C. Majoritatea lacurilor din statul marcat. pe hartă. cu litera B sunt de origine: a. 4 puncte B. cu litera F este cea: a. Cel mai extins bazin hidrografic. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. 6 puncte E. A b. cu literele E şi G. D c. Oraşul marcat. climă. cu litera E au un regim hidrologic: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. numele oraşului marcat. Oraşul marcat. cu numărul 12. cu literele A şi B se referă la: a. pe hartă. pe hartă. aspectul reliefului c. numele unităţilor de relief marcate. hidrografie. pe foaia de examen. F d. glaciară c. atlantic b. submediteraneană 2 puncte 2. cu numărul 7 se numeşte … 3. Scrieţi. numele râului marcat. cu litera C şi cel al statului marcat. pontică d. pe foaia de examen. vegetaţie. pe hartă. climatul oceanic c. Oraşele marcate pe hartă cu numerele 4. soluri. cu numărul 3 se numeşte … 2. pe hartă. tectonică d. altitudinile similare b. numărul de locuitori d. Influenţa climatică resimţită în unitatea de relief marcată. Amsterdam b. cu numărul 1 . cu litera G este cea a pădurilor de foioase”. pe hartă. cu numărul: a. 5 şi 6 au ca trăsătură comună: a. pe hartă. o cauză a existenţei vulcanilor activi în sudul Europei 4 puncte Ministerul Educaţiei. 7 b. G 2 puncte 5.Varianta 51 .geografie Ministerul Educaţiei. Paris 2 puncte D. 2. 10 d. Precizaţi trei deosebiri între cadrul natural caracteristic statului marcat. 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 051 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente: aşezare geografică. baltică b. cu numărul 3 se numeşte: a. Precizaţi: 1. vulcanică 2 puncte 2. sunt străbătute de Dunăre 2 puncte 4. modul de formare 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Trăsătura comună unităţilor marcate. aşezarea în aceeaşi unitate de relief b. E. A. Scrieţi.

diferenţa dintre valoare maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare.643 394. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 051 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Câmpia Română. formarea prin depunere de sedimente d. pe hartă. 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. precizaţi: 1. A. două resurse de subsol.540 94. 6 puncte C.000 – 1.Varianta 51 . tipuri de roci. un argument care să explice ponderea ridicată a energiei termice şi convenţionale în totalul producţiei de energie electrică a Rusiei. 2. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. cu literele E şi H este: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. un argument care susţine afirmaţia: ”Unitatea de relief marcată. altitudinile maxime asemănătoare b. Referitor la structura valorică a producţiei de energie a Franţei şi respectiv a Rusiei. 3. tipul predominant de climă. Pentru Ucraina. 2. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. kwh) Franţa 511. pe Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar complexe. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D şi E: Surse primare de energie Producţia de Statul ă Energie Energie 2 Probă scrisă la Geografie –energie clasa a XII-a Energie termic Subiectul II electrică convenţională hidraulică nucleară (mil. modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale. Precizaţi o cauză a ponderii mai ridicate a energiei hidraulice faţă de energia termică convenţională în cazul Franţei. 4 puncte B. Vagoane se produc în oraşul marcat. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. kwh) (mil. un factor care influenţează variaţia cantităţii de precipitaţii lunare. 4. Educa ţiei. Cercet ării şi Inov ăriihartă. cu litera C şi relieful unităţii marcate cu litera D.263 172. 3. pe hartă. tipuri genetice de relief. 8 c. orientarea culmilor şi a văilor principale. 7 b. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Scrieţi pe foaia de examen: 1.037 Rusia 862.897 D. 2. Precizaţi: 1. pe hartă. două oraşe importante. o peninsulă la Marea Neagră. cu numărul 10 are funcţii 2. 12 2 puncte 2 puncte D.200 mm/an c. cu litera C are o mare varietate de resurse de subsol”. 2. gradul de fragmentare. 2. 1. 9 d. cu numărul: a. distribuţia spaţială a altitudinilor. două exemple pentru aMinisterul demonstra că ora şul marcat.700 595. influenţa climatică pontică 5. 6 puncte E. Calculaţi care este ponderea (%) energiei termice convenţionale în totalul producţiei de energie electrică a Rusiei.geografie Ministerul Educaţiei. două unităţi de relief. kwh) (mil. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. alte aspecte specifice ale reliefului.056 71. cu excepţia capitalei. 5. prezentate în tabelul de mai sus. cantitatea de precipitaţii medii anuale cuprinsă între 1. Calculaţi care este ponderea (%) energiei nucleare în totalul producţiei de energie electrică a Franţei. kwh) (mil. un argument care să explice ponderea ridicată a energiei nucleare in totalul producţiei de energie electrică a Franţei. două râuri sau fluvii.736 46. Trăsătura comună unităţilor de relief marcate. 3. 6. precizaţi: 1. E.

Oraşul marcat. 2. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .Ministerul Educaţiei. cu literele B şi H. numele statelor marcate. Scrieţi. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . cu litera I este situat în Peninsula … 3. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul 11 este capitala statului numit… 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 052 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. A. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. Statul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 52 . Peninsula Kola aparţine statului marcat. E. numele oraşelor-capitală marcate.geografie Proba D. cu numerele 2 şi 5.capitală cu numere. pe hartă. pe hartă. 4 puncte B. pe hartă. Precizaţi: 1.

cu litera J. pe hartă. Argeş b. pe foaia de examen. 6 puncte E. Cluj-Napoca c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Munţii Pirinei se află în nord-estul statului marcat. gradul de fragmentare. Ucraina 2 puncte 2. 4 puncte B. formate prin cutare. Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice. Satu Mare d. H d. 2. Lacul vulcanic Sfânta Ana este situat în unitatea de relief marcată. B b. tipuri genetice de relief. J 2 puncte 4. Gorj d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: trepte şi forme de relief. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. C c. numele unităţilor de relief marcate. Oraşul marcat. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit: a. pe hartă. F d. mod de formare. J 2 puncte 3. distribuţia spaţială a altitudinilor. Olt 2 puncte 3. Influenţe climatice pontice se resimt în unitatea de relief marcată. B c. A b. D c. Zalău 2 puncte 4. pe hartă. A b. A. H 2 puncte 5. Suedia d. C b. D 2 puncte 5. pe hartă. pe hartă. cu numărul 3 este numit: a. cu litera: a. cu litera: a. 1. pe hartă. Climatul subpolar se întâlneşte în statul marcat. Sulina d. cu litera … 6 puncte C. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. braţul Dunării numit: a. Bistriţa b. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată. Etaj climatic alpin există în unitatea de relief marcată. numele râurilor marcate. alte aspecte specifice ale reliefului. Danemarca b. 2. D d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Scrieţi. Vulcanismul activ este prezent în statul marcat. Norvegia c. cu litera: a. pe hartă. cu litera … 2. pe hartă. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Cu numărul 8 este marcat. B c. pe hartă.Varianta 52 . pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat. D c. F d. Oraşul marcat. cu litera: a. Scrieţi. Tulcea 2 puncte 2. pe hartă. pe hartă. orientarea culmilor şi văilor principale. E c. Scrieţi. cu litera … 3. Precizaţi: 1. D 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . E. A b. C d. pe hartă. cu litera: a. C d. Domuri gazeifere sunt specifice pentru unitatea de relief marcată. Gheorghe c. cu numărul 7 este capitala statului: a. pe hartă. Sf. Chilia b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat. Cele mai vechi suprafeţe de uscat. Dolj c. pe foaia de examen. cu litera B şi relieful statului marcat. cu numerele 10 şi 12. tipuri de roci. Notaţi două state europene în care se exploatează combustibilii amintiţi la punctul anterior. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. I 2 puncte D. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu literele B şi C. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. se găsesc pe teritoriul statului notat. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 052 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. B b. cu litera: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere.

F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 052 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia cantităţii medii lunare de precipitaţii la o staţie meteorologică de pe teritoriul României.528 449. A.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. Prezentaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. cu numărul 1. Precizaţi: 1. estimări la nivelul anului 2006 1. o cauză care să explice dezvoltarea industriei produselor clorosodice în oraşul marcat. două ramuri industriale (cu excepţia industriei alimentare). tipuri de roci. 2. diferenţa dintre cantităţile medii de precipitaţii din lunile mai şi noiembrie. 5.Varianta 52 . valoarea maximă a cantităţii de precipitaţii înregistrată într-o lună. precum şi luna în care se înregistrează. 3. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. Pentru Bulgaria. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Prezentaţi două cauze pentru a explica ponderea redusă a pădurilor din Europa Sudică. 3. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Se dă următorul tabel: 2 Subiectul II Statul Belgia Suedia Suprafaţa (km2) 30. 2. 6 puncte E.016. 4. două state vecine. orientarea culmilor şi a văilor principale.596 Sursa: The World Factbook. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. un tip climatic specific acestui stat.067 9. referitor la valoarea densităţii medii a populaţiei.loc) 10. Precizaţi: 1. E. modul de calcul al cantităţii medii anuale de precipitaţii. 2. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu literele C şi G. tipuri genetice de relief. 4 puncte B. oraşul-capitală. pe hartă.379. 6 puncte C. valoarea minimă a cantităţii de precipitaţii înregistrată într-o lună. o lună cu precipitaţii între 120 şi 140 mm. cu litera D şi relieful unităţii marcate. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. precum şi luna în care se înregistrează. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 2. 6. 2.964 Populaţia (nr. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat din tabel. alte aspecte specifice ale reliefului. precizaţi: 1. o cauză care să explice diferenţa de precipitaţii medii anuale dintre unităţile de relief marcată. distribuţia spaţială a altitudinilor. cu litera G. pe hartă. două staţiuni turistice. gradul de fragmentare. două resurse ale subsolului.

cu literele J şi D.capitală cu numere. numele statelor marcate. pe foaia de examen. pe hartă. Munţii situaţi în nord-estul statului marcat.. pe hartă. cu litera … 2. Scrieţi.Ministerul Educaţiei. A.geografie Proba D. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 4 puncte B. 2. Statul marcat.. pa hartă.Rin se află pe teritoriul statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 53 . cu litera F se numeşte … 3. cu numerele 2 şi 14. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Precizaţi: 1. cu litera C s-au format în orogeneza . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . pe hartă. pe hartă.. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 053 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Se acordă 10 puncte din oficiu. Megalopolisul Ruhr . E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. numele oraşelor-capitală marcate.

pe hartă. F 2 puncte 2. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. reformată 2 puncte 5. cu numărul 6 este reşedinţa judeţului numit … 2. Magistrala feroviară Bucureşti – Oradea trece şi prin oraşul marcat. 14 d. Stockholm c. În statul marcat. pe hartă. cu litera: a. Precizaţi: 1. pe hartă. 2. 6 puncte E. pe hartă. Depozite groase de loess există în unitatea de relief marcată. cu numărul: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Riga b. pe foaia de examen. cu numerele 1 şi 5. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: trepte şi forme de relief. pe hartă. Scrieţi. două exemple de state europene unde este caracteristic acest proces. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. o cauză a producerii acestui proces demografic. E. pe foaia de examen. cu numărul 2 se produc: a. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 053 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. numele oraşelor marcate. Traversează patru oraşe reşedinţă de judeţ râul marcat. cu litera H se numeşte: a. cu literele D şi H. pe hartă. 2 c. pe hartă. locomotive c. A. 15 2 puncte D. cu litera: a. cu litera D.geografie Ministerul Educaţiei. Oraşul marcat. pe hartă. orientarea culmilor şi văilor principale. C c. gradul de fragmentare. pe foaia de examen. 11 b. pe hartă. pe hartă. pe hartă. Tibru d. B b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. ortodoxă d. Cercetării şi Inovării 4 puncte Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. În ultimul secol s-a produs o puternică îmbătrânire a populaţiei în statele din vestul Europei.Varianta 53 . F d. catolică b. Scrieţi. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat. E d. 3 d. Vistula traversează oraşul marcat. 7 b. F c. 1 b. Oraşul marcat. numele unităţilor de relief marcate. 2. Scrieţi. Volga 2 puncte 4. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 8 c. Don b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. tipuri genetice de relief. G d. În oraşul marcat. Climatul mediteranean este specific statului marcat. 12 2 puncte 3. pe hartă. autoturisme b. 5 2 puncte 4. Ministerul Educaţiei. cu numărul: a. pe hartă. Resurse de bauxită există în unitatea de relief marcată. cu litera G şi relieful statului marcat. Tallin d. Precizaţi: 1. vagoane 2 puncte 5. B b. C c. 11 d. 4 puncte B. cu numărul 14 este străbătut de râul: a. cu numărul 8 se numeşte … 3. Vilnius 2 puncte 3. tipuri de roci. H 2 puncte 2. pe hartă. pe hartă. Capitala statului marcat. oţel d. Dunăre c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu numărul: a. cu litera J majoritatea populaţiei este de religie: a. Râul marcat. cu litera: a. Influenţe climatice submediteraneene se resimt în unitatea de relief marcată. cu litera … 6 puncte C. distribuţia spaţială a altitudinilor. mod de formare. greco-catolică c. 13 c. alte aspecte specifice ale reliefului. B b.

4 puncte Ministerul Educaţiei.4 23. valoarea minimă a debitului mediu lunar.7 176. cu litera B şi relieful unităţii marcate. trei oraşe. o cauză a lipsei pădurilor în Podişul Dobrogei de Sud. tipuri de roci.200 m3/s. A. alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.5 152.) 24. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Pentru Franţa. 2. 4. 10 puncte D. pe hartă. precizaţi: 1. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a debitului mediu lunar. o cauză a debitului redus din intervalul septembrie februarie.7‰) din Ucraina. 2. 3. tipuri genetice de relief. 5. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.1 189. E. Prezentaţi două cauze ale natalităţii reduse (7. trei unităţi de relief. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. două râuri sau fluvii. În tabelul de mai jos este redată populaţia Europei pe regiuni geografice: Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Regiunea Lunile anului geografică Europa de Nord Europa de Vest Europa Centrală Europa de Sud Europa de Est 2 ţia Popula (mil. precum şi o lună în care se produce. 6 puncte E. 6 puncte C. orientarea culmilor şi văilor principale. distribuţia spaţială a altitudinilor. 2.0 % din totalul populaţiei Europei 3. în anul 2003. 3. pe hartă. 4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 053 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al Mureşului. 6 puncte E. Precizaţi: 1. o cauză a emigrării populaţiei din Europa de Est. valoarea maximă a debitului mediu lunar. o regiune turistică importantă. precum şi luna în care se produce. o cauză care a determinat amplasarea unor rafinării în Câmpia Română şi în Podişul Getic. o cauză a contrastelor privind numărul locuitorilor între Europa de Nord şi Europa de Vest. o resursă de subsol. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. gradul de fragmentare. 2. 2.geografie Ministerul Educaţiei. două luni în care debitul are valori cuprinse între 150 .7 25.1 161.Varianta 53 . altele decât capitala. cu litera F.0 Subiectul II Precizaţi: 1.0 26.loc. o cauză a numărului mai mare de locuitori în Europa Centrală.9 21. Precizaţi: 1.

. 3. numele oraşelor . cu numărul 7 se numeşte . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. A. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4 puncte B.. pe hartă. Scrieţi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . Oraşul marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Statul marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 054 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere.. cu numerele 1 şi 4.geografie Proba D. numele statelor marcate. cu litera C se numeşte . 2... cu literele I şi B. Este situat în Peninsula Iberică statul marcat. Precizaţi: 1. pe foaia de examen... pe hartă.Ministerul Educaţiei. cu litera . E.. pe hartă.capitală marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 54 . pe hartă. pe hartă.

E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . de tip adunat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. B c. A b. E b. pe hartă. Satele mari. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 10 2 puncte 4. B c. cu litera D. F d. pe foaia de examen. G 2 puncte 2. temperaturi medii anuale. A b. B b. F c. cu numărul: a. pe hartă. cu numărul . cu numărul 4 se obţine: a. pe hartă. În Carpaţii Curburii este situat oraşul marcat. sunt specifice unităţii de relief marcată. A. 8 c. J 2 puncte D. oţel 2 puncte 3. E. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima statului marcat. pe foaia de examen. D d. Prezentaţi două caracteristici ale râurilor din Peninsula Scandinavică. Oraşul marcat. pe hartă. etaj climatic. Importante zăcăminte de sare există în unitatea de relief marcată.. E d. Energia geotermală este intens valorificată în satul marcat. A b. pe hartă. cu litera … 6 puncte C.Varianta 54 . precipitaţii medii anuale. 6 puncte E. 4 puncte B. G d. cu litera: a. 2. cu litera: a. cu numărul 6 este reşedinţa judeţului: a. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. I 2 puncte 5. pe hartă. Fluviul Dunărea îşi are izvoarele într-o unitate montană din statul marcat. Bihor b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. D d. cu litera: a. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Relief predominant de câmpie este specific statului marcat. aluminiu b. autoturisme de teren c. În oraşul marcat. 9 d. 7 b. C d.. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera: a. cu litera A şi clima statului marcat. numele râurilor marcate. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 054 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Scrieţi. cu litera: a. I 2 puncte 3. Lacuri de crov se formează în unitatea de relief marcată. nave fluviale d. pe hartă. B b. I d. pe hartă. vânturi.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. pe hartă. pe hartă. Pădurile de conifere (taiga) ocupă suprafeţe întinse în statul marcat pe hartă. Scrieţi. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. D 2 puncte 4. Precizaţi: 1. 2. cu literele F şi H. A b. pe hartă. B c. Oraşul marcat. cu litera: a. F 2 puncte 5. Vrancea 2 puncte 2. C c. H c. pe foaia de examen. pe hartă. cu numerele 7 şi 11. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Hidrocentrala Lotru – Ciunget este amenajată pe râul marcat. cu litera: a. pe hartă. Sălaj d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Climatul temperat continental cu nuanţe excesive este caracteristic statului marcat. Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul 4 se numeşte … 3. Cluj c. C c.

Precizaţi: 1. climei. trei oraşe.geografie Ministerul Educaţiei. cu aproximaţie. 4. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. diferenţa dintre valoarea debitului în luna mai şi valoarea debitului în luna ianuarie. 3. o cauză a scăderii debitului mediu lunar în lunile de iarnă. Prezentaţi un factor care determină varietatea influenţelor climatice de pe teritoriul ţării noastre. 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 054 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al Mureşului. cu litera D şi relieful unităţii marcate. 6 puncte C. Menţionaţi două tipuri de influenţe climatice. două luni în care valoarea debitului lunar este. o unitate montană. gradul de fragmentare. 2. 3. Precizaţi două cauze ale natalităţii reduse din ţările Europei de Est. o cauză a creşterilor de debit în luna mai. alte aspecte specifice ale reliefului. precizând şi arealul unde se manifestă. Precizaţi: 1. valoarea minimă a debitului mediu lunar. pe hartă. precizaţi: 1. cu litera H. vegetaţiei şi Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a solurilor. 4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. orientarea culmilor şi văilor principale. trei insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat.Varianta 54 . Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristicile 2 reliefului. A. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. precum şi luna în care se produce. 10 puncte D. trei zone turistice. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. Pentru Grecia. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 2. E. 6 puncte E. reţelei hidrografice. tipuri genetice de relief. tipuri de roci. distribuţia spaţială a altitudinilor. 2. 6 puncte E. de 90 m3/s . Comparaţi cadrul natural al Spaniei cu cel al Republicii Moldova precizând trei deosebiri între acestea. 2.

cu numerele 4 şi 15. numele oraşelor-capitală marcate. cu litera C se numeşte … 3. E. A. Precizaţi: 1. pe foaia de examen. Scrieţi. 2. numele statelor marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.C. pe hartă. pe hartă.geografie Proba D. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. pe hartă. 4 puncte B. Capitala statului marcat. Statul marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu literele B şi F. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu numărul … 2. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera D este străbătută de fluviul numit… 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 55 . Cea mai vestică capitală europeană este marcată. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 055 Harta de mai sus se referă la subiectul I A .Ministerul Educaţiei.

4 puncte B. Dunăre b. cu litera F pătrund influenţe climatice … 3. Oraşul marcat. Carpaţi 2 puncte 5. pe foaia de examen. A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera : a. Scrieţi. cu litera H este străbătut de fluviul: a. În unitatea de relief marcată. 6 puncte E. F d. pe foaia de examen. Capitala statului marcat marcat. pe hartă. 2. o cauză care explică valorile mari ale ponderii populaţiei vârstnice. numele râurilor marcate. Are ieşire la Marea Baltică şi la Marea Nordului statul marcat. 2. tipuri genetice de relief. F d. este amenajat hidroenergetic c. 2 c. Madrid c. pe foaia de examen. G 2 puncte 4. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Belgrad c. C b. Precizaţi: 1. tipuri de roci pe care s-a format relieful.Varianta 55 . Şisturile verzi intră în alcătuirea geologică a unităţii de relief marcată. Bratislava b. Scrieţi. pe hartă. cu numărul: a. Pe teritoriul statelor D şi I se află Munţii: a. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Unitatea de relief marcată. Râul marcat. pe hartă. cu literele C şi G. E. pe hartă. F d. C b. altitudini. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Vistula 2 puncte 4. Paris d. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 055 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Ministerul Educaţiei. pe hartă. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Caucaz şi relieful Alpilor Scandinavi. pe hartă. E c. Londra b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera J se numeşte: a. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Zagreb 2 puncte D. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit … 6 puncte C. cu numărul 8: a. Sate risipite există în unitatea de relief marcată. D c. pe hartă. pe hartă. G 2 puncte 2. cu numărul 7 se numeşte: a. numele unităţilor de relief marcate. Balcani d. o cauză a valorii reduse a densităţii popualţiei în nordul statului. Pentru FederaţiaRusă precizaţi: 1. pe hartă. cu numerele 10 şi 12. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Rin d. Loara c. Oraşul Oradea este marcat. Statul marcat. E c. pe hartă. Sarajevo d. pe hartă. Apenini c. este afluentul Trotuşului b. Oraşul marcat. 6 2 puncte 3. 1 b. Alpi b. cu litera: a. Roma 2 puncte 2. G 2 puncte 3. izvorăşte din Grupa Sudică a Carpaţilor Orientali 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Scrieţi. cu litera B s-a format în orogeneza … 2. fragmentare.geografie Ministerul Educaţiei. 4 d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. străbate oraşul Bârlad d. B b.

precizaţi: 1. pe hartă. 4 puncte B. Calculaţi densitatea populaţiei din Austria. tot timpul anului. 3. pe hartă. E. trei unităţi de relief 2. Prezentaţi: 1. cu litera C şi relieful unităţii marcată. 1 Austria 83 870 8 192 880 279 2 Bulgaria 110 910 7 385 367 77 3 Germania 357 021 82 422 299 2585 4 România 238 391 21 670 000 197 5 Ungaria 93 030 9 981 334 173 Sursa: The World Factbook. E c. 4.geografie Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Precizaţi: 1. luna cu temperatura maximă şi valoarea acesteia. Precizaţi o cauză a valorii scăzute a PIB-ului din Bulgaria. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată. o cauză care determină. estimări la nivelul anului 2006 D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 055 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A – B şi prezintă evoluţia valorilor medii ale temperaturilor aerului la staţia meteorologică Roma. F d. un factor care explică amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D şi prezintă valori ale PIB-ului din cadrul unor state membre ale Uniunii Europene. 4 puncte Ministerul Educaţiei. două staţiuni turistice. 5. Precizaţi o cauză a valorii ridicate a PIB-ului din Germania. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. altitudini. B b. Precizaţi un avantaj şi un dezavantaj ale producerii hidroenergiei comparativ cu alte modalităţi de obţinere a energiei electrice. 2. pe hartă cu numerele 3 şi 5. valoare amplitudinii termice anuale.Varianta 55 . modul de calcul al temperaturii medii anuale. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . două porturi maritime. luna cu temperatura minimă şi valoarea acesteia.) (mld. Precizaţi: 1. Petrol şi sare se exploatează din subsolul unităţii de relief marcată. Pentru Bulgaria. două tipuri de culturi agricole. 1. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. temperaturi medii lunare pozitive. cu litera: a. cu litera H. 6 puncte E. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. H 2 puncte D. un factor care a favorizat dezvoltarea industriei de cherestea în oraşele marcate. pe hartă. tipuri de relief.loc. cu numărul 2. pe hartă. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 6 puncte E. A. 6 puncte C. Nr. 2.€) crt. Suprafa ţa Populaţia PIB 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II Statul (km²) (nr. 2. o resursă naturală. fragmentare. 2. 3.

pe hartă. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate.Ministerul Educaţiei. Forma de guvernământ a statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 56 .geografie Proba D. pe hartă. Scrieţi. cu numărul 1 numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . numele statelor marcate. E. cu litera D se numeşte …. 4 puncte B. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Râul Tejo străbate oraşul . Precizaţi: 1. cu literele B şi H. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe foaia de examen. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 056 Harta de mai sus se referă la subiectul I A-D. Statul marcat. cu litera G este … 3. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. A. pe hartă. 2. pe hartă. cu numerele 10 şi 3.capitală marcat.

Oraşul marcat. 4 puncte B. Scrieţi. C c. cu literele E şi H. Precizaţi: 1. pe hartă. 10 2 puncte 5. C c. Este situat în Peninsula Iutlanda statul marcat. pe hartă. C c. F 2 puncte Probă scrisă Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu numărul: a. pe foaia de examen. cu litera: a. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu numerele 3 şi 5 sunt străbătute de râul numit: a. pe hartă. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată. pe hartă. pe hartă. Bosnia şi Herţegovina d. Scrieţi. 7 b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. cu numărul: a. 2. B b. Albania b.Varianta 56 . pe hartă. G d. G d. H 2 puncte 3. Oraşele marcate. Dâmboviţa c. J 2 puncte 4. cu litera: a. Scrieţi. fragmentare. pe hartă. Oraşul Berna este marcat. pe hartă. Serbia 2 puncte 2. 6 puncte E. pe hartă. F d.geografie Ministerul Educaţiei. B c. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Olt 2 puncte 2. cu litera B s-a format prin … 3. cu litera C şi relieful statului marcat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 056 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. H 2 puncte 5. altitudini. tipuri genetice de relief. 4 c. pe hartă. J 2 puncte D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful statului marcat. pe hartă. cu litera D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Unitatea de relief marcată. pe hartă. Climatul temperat continental excesiv este specific statului marcat. 2 b. cu litera: a. 6 2 puncte 3. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Prezentaţi două cauze care au stat la baza creşterii numărului populaţiei urbane Europei Vestice. A b. B b. pe hartă. pe hartă. I d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. G d. 5 d. Ialomiţa d. pe foaia de examen. cu litera a. cu numerele 1 şi 6. B b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Bauxita este exploatată din unitatea de relief marcată. tipuri de roci pe care s-a format relieful. cu numărul 1 este traversat de râul numit … 6 puncte C. 9 d. C b. E d. E. E 2 puncte 4. E c. cu litera: a. numele unităţilor de relief marcate. cu litera: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A b. Bulgaria c. Oraşul Varşovia este marcat. Statul marcat. cu litera F se numeşte: a. numele oraşelor marcate. 8 c. C c. Influenţele oceanice sunt specifice unităţii de relief marcate. pe hartă. pe hartă. A. Argeş b. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Bazinul Motru-Rovinari este situat în unitatea de relief marcată. cu litera … 2. Viţa de vie se cultivă pe suprafeţe extinse în unitatea de relief marcată.

€). tipuri de roci. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Luxemburg. 2. 3. 6 puncte C. 4 puncte B. tipul de climă predominant. 6 puncte E. Prezentaţi două argumente pentru a ilustra faptul că unitatea de relief marcată. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. estimări la nivelul anului 2006 D.loc) 7 385 367 5 231 372 474 413 38 536 869 5 439 448 2 010 347 9 016 596 Sursa: The World Factbook. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Slovacia. E.geografie Ministerul Educaţiei. orientarea culmilor şi văilor principale. pe hartă. un lac natural. cu litera D nu este o subdiviziune a unităţii de relief marcate. precum şi luna în care se înregistrează. cu litera A. Precizaţi o cauză a diferenţei de densitate dintre Finlanda şi Luxemburg. distribuţia spaţială a altitudinilor. trei oraşe. 2. pe hartă. alte aspecte specifice ale reliefului. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Nota 1: Deosebirea şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. gradul de fragmentare. 2. două unităţi de relief. pe hartă. 10 puncte Probă scrisă Geografie – clasa a XII-a Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D şi numărului 2 – E şi prezintă valori ale suprafeţei Subiectul II locuitorilor unor state membre ale Uniunii Europene. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. o cauză a valorilor reduse ale cantităţilor medii lunare de precipitaţii din lunile iunie. 4. precizaţi: 1. iulie şi august. Precizaţi: 1. precum şi luna în care se înregistrează. tipuri genetice de relief. 6 puncte E. cu litera C şi relieful unităţii marcate. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 056 Graficul alăturat se referă la subiectul III A – B şi prezintă evoluţia valorilor medii ale precipitaţiilor la staţia meteorologică Roma. 2.Varianta 56 . A. 5. pe hartă. două cauze care au determinat valorile scăzute ale densităţii populaţiei din Suedia. forma de guvernământ. două râuri sau fluvii. Statul Bulgaria Finlanda Luxemburg Polonia Slovacia Slovenia Suedia Suprafaţa (km²) 110 910 338 145 2 586 312 685 48 845 20 273 449 964 Populaţia (nr. Precizaţi: 1. cu litera E. Precizaţi: 1. Pentru Ungaria.1. Finlanda. Calculaţi densitatea populaţiei din satele: Bulgaria. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare. două luni în care valorile precipitaţiilor medii lunare depăşesc 80 mm. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. valoarea ridicată a PIB-ului în Suedia (285 mld. 3. 6.

Capitala statului Belarus este marcată. 2. pe hartă. cu numerele 2 şi 8. numele oraşelor-capitală marcate... 2. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. cu literele C şi E. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Precizaţi: 1. pe hartă.. 4 puncte B.. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 57 . A. cu litera . E. Bazinul carbonifer Rhin – Ruhr este situat în statul marcat. cu numărul . 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . pe hartă.Ministerul Educaţiei. pe hartă. Scrieţi. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 057 Harta de mai sus se referă la subiectul I A-C. Insula Sardinia aparţine statului marcat.geografie Proba D. Se acordă 10 puncte din oficiu. numele statelor marcate. 3.

Bruxelles c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte E. Bistriţa b. cu numărul 5 este reşedinţa judeţului numit … 2. pe foaia de examen. cu litera… 6 puncte C. 5 d. numele unităţilor de relief marcate. J 2 puncte 5. 5 2 puncte 2. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Oraşul marcat. Amsterdam b. pe foaia de examen. Oraşul marcat. E. pe hartă. Buzău c. cu numărul 15 este capitala statului: a. Bosnia şi Herţegovina c. cu litera: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu numărul 10 este marcat râul numit: a. E 2 puncte 4. 2 c. tipuri genetice de relief. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Trotuş 2 puncte 3. Cele mai importante resurse de fier există. Luxembourg 2 puncte 4. Copenhaga d. cu numărul: a. E 2 puncte 5. pe hartă. pe foaia de examen. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Câmpiei Europei de Est şi relieful Câmpiei Nord-Europene. Slovenia d. pe hartă. Vorbesc o limbă fino-ugrică locuitorii oraşului-capitală marcat. pe hartă. pe hartă. D d. cu numărul: a. 4 puncte B. Scrieţi. cu numărul 14 se numeşte: a. Scrieţi. Ialomiţa d. Aluminiul se produce în oraşul marcat. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Scrieţi. Andorra b. 4 b. pe hartă. 4 c. La graniţa dintre statele B şi F se află statul: a. Domurile gazeifere sunt prezente în unitatea de relief marcată. G c. 8 d. Monaco d. C c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.Varianta 57 . numele râurilor marcate. Oraşul-capitală marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Liechtenstein c. pe hartă. 2. A b. altitudini. 7 c. cu literele A şi G. Lacurile Ladoga şi Onega se află pe teritoriul statului marcat. Pe hartă. cu numărul 8 se numeşte … 3. cu numerele 8 şi 9. Temperaturi medii anuale mai mari de 10°C sunt specifice unităţii marcate. cu litera: a. 1 b. 4 d. San Marino 2 puncte 2. H d.C. A b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Precizaţi: 1. C b. 1 b. Cel mai important oraş pe care îl traversează râul marcat. pe hartă. Slovacia 2 puncte 3. pe hartă. 1. D d. în unitatea de relief marcată pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 057 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A . fragmentare. 13 2 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. cu numărul: a. pe hartă. A. Albania b.geografie Ministerul Educaţiei. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu litera: a. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Notaţi două state europene în care se exploatează combustibilii amintiţi la punctul anterior. 2. Datează din perioada antică oraşul marcat. Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice. C c.

Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Câmpiei de Vest şi clima Câmpiei Române. 6 puncte C.5 Ungaria 15. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare.7 45. două exemple de tipuri genetice de lacuri din Munţii Carpaţi. 6 puncte E. 3. Pentru Ucraina.7 Slovenia 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 057 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia valorilor medii ale precipitaţiilor la staţia meteorologică Madrid. o cauză a ponderii reduse a sectorului secundar în Grecia. 2. statul cu cea mai mare pondere a sectorului primar.5 40.0 Portugalia 11. două oraşe. Explicaţi acest fapt.8 55.6 55. două tipuri de climă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 2 Subiectul II Ponderea populaţiei active Statul Primar (%) Secundar (%) Terţiar (%) Bulgaria 14. precizaţi: 1. o cauză care explică diversitatea tipurilor genetice de lacuri din regiunile de munte. precum şi luna în care se înregistrează. A. precipitaţii medii anuale.9 Franţa 4. precum şi luna în care se înregistrează. influenţă climatică.Varianta 57 . statul cu cea mai mare pondere a sectorului terţiar. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a E.5 44.4 49. 2. 2. două resurse de subsol. o cauză a valorilor reduse ale cantităţilor medii lunare de precipitaţii din lunile iulie. august. două unităţi de relief. Precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.8 23. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. o cauză a ponderii reduse a sectorului primar în Franţa.3 35. Explicaţi acest fapt. 4 puncte B. E.2 36. Precizaţi: 1. 5.3 39. Prezentaţi: 1. 2.6 Letonia 15. în câte luni valorile medii depăşesc 40 mm.4 D.5 32. două râuri sau fluvii.0 68. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 4. 2.geografie Ministerul Educaţiei. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D şi E şi prezintă valori din cadrul unor state membre ale Uniunii Europene. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. 3.9 Grecia 20. Precizaţi: 1. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. etaj climatic.3 60. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . vânturi. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi: 1.1 27.

2. cu litera … 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. numele statelor marcate. În nordul statului marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 058 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Are ieşire la Marea Neagră statul marcat. numele oraşelor . pe hartă. 4 puncte B. A.geografie Proba D. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Precizaţi: 1. Scrieţi. pe hartă. 3. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . cu literele E şi G.capitală marcate. cu numărul 6 este situat în Câmpia.. pe hartă. pe hartă. cu litera H se află Munţii … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 1 . Oraşul marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu.Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 58 .capitală cu numere. pe foaia de examen. cu numerele 4 şi 10. E.

litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. C c. 10 d. pe hartă. H d.. C c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Scrieţi.capitală Viena este marcat. Cel mai mare combinat siderurgic este situat în oraşul marcat. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. numele unităţilor de relief marcate. cu numărul: a. Scrieţi. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe foaia de examen. grad de fragmentare. pe hartă. pe hartă. Balcanică b. dispariţia sau modificarea teritoriului unor state europene. A b. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu numărul: a. 9 c. cu litera: a. Slatina d. Relieful glaciar este specific unităţii de relief marcate. B b. 5 d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 7 b. Climatul temperat-oceanic şi mediteranean este caracteristic statului marcat. Grosimi mari ale stratului de loess există în unitatea de relief marcată. 2 b. cu litera F este situat în Peninsula: a. Oraşul . 12 2 puncte 3. pe hartă. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II .Rovinari este situat în unitatea de relief marcată.E. Este o subdiviziune a Dealurilor de Vest unitatea de relief marcată. E. pe hartă. Iberică c. cu literele C şi H. I 2 puncte 5. altitudini. D d. 5 d. A. pe hartă. tipuri de roci predominante. pe hartă. Italică d. pe foaia de examen. A b. Statul marcat. 3 c. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Apenini şi relieful Munţilor Ural. Reşiţa c.. 13 2 puncte 4. cu litera … 3. 6 puncte E. pe hartă. tipuri genetice de relief. pe hartă. Arad b. numele râurilor marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. C c. Prezentaţi două cauze care au condus la apariţia. Insula Sardinia aparţine statului marcat. Timişoara 2 puncte 4. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. B c. Vegetaţia de stepă şi silvostepă este specifică pe teritoriul statului marcat. Bazinul carbonifer Motru . cu numărul: a. H 2 puncte 2. cu litera: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 1 b. pe foaia de examen. cu litera: a. cu litera: a. cu numerele 9 şi 12. 4 c. Scrieţi. pe hartă. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 058 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A . pe hartă. I 2 puncte 3. alte aspecte specifice ale reliefului. A b. Precizaţi: 1. Oraşul marcat. D d. cu litera … 6 puncte C.Varianta 58 . 4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu numărul 2 se numeşte: a. cu litera . pe hartă. 2. I 2 puncte D. Scandinavă 2 puncte 2.geografie Ministerul Educaţiei. Crişul Negru este marcat. G d.

A. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a E. cu litera E. valoarea amplitudinii termice medii anuale. Precizaţi: 1. un râu sau un fluviu. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit: a. cu litera G.Varianta 58 . precizaţi: 1. două state vecine. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii marcate. influenţă climatică. Satu Mare d. climei. pe hartă. pe hartă. o cauză care să explice existenţa vegetaţiei de stepă în unitatea de relief marcată. 6 puncte E. o cauză care să explice diferenţa de debit dintre râurile marcate. Oraşul marcat. 4 puncte B. precum şi luna în care se înregistrează. 3. Portugalia avea o populaţie de 10. cu litera F şi clima unităţii marcate. etaj climatic.524. 4. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Pentru Ucraina. 2. vânturi. două oraşe. 6 puncte C. un tip de climă. cu numerele 8 şi 11. E. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 058 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia temperaturilor medii anuale la o staţie meteorologică din Europa. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. iar în 2000. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . precum şi luna în care se înregistrează. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi două cauze care au determinat creşterea numărului de locuitori în Portugalia. precipitaţii medii anuale. Precizaţi: 1.008. 5. de 10. pe hartă. 2 Subiectul II Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului. 10 puncte D. 3. vegetaţiei şi solurilor.000 locuitori”. modul de calcul al temperaturii medii anuale. 6. Sălaj 2 puncte D. reţelei hidrografice. Se dă afirmaţia: „În 1984.000 locuitori. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. membre ale UE. Precizaţi: 1. două resurse de subsol. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Bihor b. precizând o asemănare şi două deosebiri. Comparaţi cadrul natural al Austriei cu cel al Greciei. două unităţi de relief. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.geografie Ministerul Educaţiei. Maramureş c. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. un factor determinant al variaţiei temperaturilor medii lunare. 2.

2. pe hartă.geografie Proba D. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 59 .C. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 059 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 1 Subiectul I . A. Vegetaţie de tundră există în nordul statului marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Fluviul Sena traversează oraşul-capitală marcată. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. Scrieţi. numele statelor marcate. cu numărul … 3. cu literele A şi F. cu litera …. Se acordă 10 puncte din oficiu. Precizaţi: 1. cu numerele 7 şi 13. 2. Câmpia Padului este situată pe teritoriul statului marcat. 4 puncte B. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. pe hartă.Ministerul Educaţiei.

răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A. E. cu litera: a. Oraşul . H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Vegetaţie alpină există în unitatea de relief marcată. Oder c. factorii genetici ai climei. argile b. A b. cu litera … 3. pe hartă. pe hartă. Deva c. D c. Pindului d. Franţa c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. C d. Elveţia d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. amplitudine termică. cu litera: a. Scrieţi. Europa Centrală b. Andorra b. pe foaia de examen. vânturi caracteristice. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. B c. pe hartă. loess 2 puncte 3. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Spania 2 puncte 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Iberice. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 059 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. temperaturi medii anuale.capitală marcat. cu litera … 2. Pirinei 2 puncte D. cu numărul 8 este capitala statului numit: a. A b. Timişoara 2 puncte 2. pe hartă.Varianta 59 . I 2 puncte 3. cu litera C se află Munţii: a. 4 puncte B. cu numărul 6 este traversat de fluviul numit: a. Unitatea de relief marcată. pe hartă. Zăcăminte de minereu de fier se exploatează din subsolul statului marcat. cu literele A şi H. Alpi b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu numărul 10 traversează oraşul numit: a. G d. Circuri şi văi glaciare există în unitatea de relief marcată. In nord . Tamisa d. precipitaţii medii anuale. cu litera J aparţine regiunii geografice numite: a. pe foaia de examen. pe hartă. pe hartă. Oraşul marcat. cu litera E are relief petrografic pe: a.geografie Ministerul Educaţiei. Elba b. Prezentaţi două cauze care au determinat deplasări ale populaţiei cu caracter temporar sau definitiv în Europa. Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. gresii d. Vistula 2 puncte 4. Apenini c. calcare c. pe hartă. cu numerele 2 şi 5. pe hartă. cu litera… 6 puncte C. Gazul metan se exploatează din unitatea marcată. numele unităţilor de relief marcate. Reşiţa d. Scrieţi. pe hartă. Europa Nordică c. Europa Vestică 2 puncte 5. Râul marcat. Precizaţi: 1. Statul marcat. pe hartă. 2. Lacul hidroenergetic Porţile de Fier I este situat în sudul unităţii de relief marcată. Arad b. numele oraşelor marcate. 6 puncte E. Europa Sudică d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă.estul statului marcat.

reţelei hidrografice. 2. 6 puncte E. Covasna c.loc) (km2) crt.geografie Ministerul Educaţiei. o cauză care determină repartiţia inegală a populaţiei pe teritoriul ţării noastre. două regiuni turistice. Braşov b. precipitaţii medii anuale. 10 d. 3.752. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 059 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. pe hartă. A. 7. Precizaţi o cauză a densităţii ridicate a populaţiei în Germania.299 357. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. etaj climatic.230 Sursa: The World Factbook. Franta 62. pentru Franţa şi Italia. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Prezentaţi: 1. Traversează Podişul Târnavelor râul marcat. Precizaţi două cauze care influenţează distribuţia inegală a populaţiei şi a oraşelor pe teritoriul Greciei. Harghita 5. 6 puncte E. 2. cu litera A şi clima unităţii de relief marcate. densitatea populaţiei. un factor natural care favorizează creşterea ovinelor în Carpaţii Meridionali. estimări la nivelul anului 2006 1. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .Varianta 59 . 4. pe hartă. Pentru Italia. 7 b. Calculaţi. 6 puncte C. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. vânturi. o ramură industrială care valorifică resursa menţionată mai sus. E. pe hartă. precizaţi: 1. vegetaţiei şi solurilor. cu numărul: a. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit: a. dou mări la care areaie şire. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: temperaturi medii anuale. 5. Precizaţi: 1. Oraşul marcat. Tabelul de mai jos prezintă suprafaţa şi numărul locuitorilor pentru trei state europene.133. Subiectul II 10 puncte D. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. un râu sau fluviu. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului.422. 8 c. Germania 82. o resursă de subsol.030 2. 2. climei. influenţă climatică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte B. un tip de climă. Populaţia Suprafaţa Nr.136 547. două unităţi montane. Italia 58. 6.021 3. 1.509 301. Ţara (nr. precizând o asemănare şi două deosebiri. 2 Probă scris ă la ă Geografie – clasa XII-a 2. 11 2 puncte 2 puncte D. cu litera F. Sibiu d. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al Ucrainei. 4 puncte Ministerul Educaţiei.

E. numele statelor marcate.Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 060 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Scrieţi. 3. 2. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Precizaţi: 1. pe hartă. A. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. pe hartă. cu literele C şi D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 60 .capitală cu numere. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. 4 puncte B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe foaia de examen... Oraşul marcat.geografie Proba D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . pe hartă. cu litera H se numeşte . cu numerele 8 şi 14. Munţii Penini se află în statul marcat. cu numărul 9 este capitala statului numit … 2. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Statul marcat. numele oraşelor-capitală marcate.

Croaţia c. 2. G 2 puncte 3. Râul marcat. E. 6 puncte E. grad de fragmentare. cu numărul 2 este reşedinţa judeţului numit … 3. pe hartă. Numeroase iazuri se găsesc în unitatea de relief marcată. pe hartă. cu litera: a. E d. numele oraşelor marcate. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 9 2 puncte D. Precizaţi: 1. cu literele A şi C. pe foaia de examen. numele unităţilor de relief marcate. Vorbesc o limbă romanică locuitorii oraşului marcat. tipuri genetice de relief. Curentul Atlanticului de Nord influenţează clima statului marcat. cu numerele 1 şi 6. cu litera: a. 4 puncte B. 11 d. cu litera: a. cu litera: a. pe hartă. 4 şi 7 d. A. Notaţi două state europene în care industria siderurgică are o pondere însemnată. 1. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Scrieţi. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Areale viticole importante există în unitatea de relief marcată. Scrieţi. cu litera … 6 puncte C. B b. A b. G 2 puncte 4. Grecia d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 060 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A– D. pe hartă. Minereu de fier se exploatează din unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 5 c. B c. Nota 1: Deosebirea şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 2 b. D d. D c. D d. pe foaia de examen. Fluviul Dunărea traversează capitalele marcate. 2 şi 4 b. H 2 puncte 3. cu numărul: a. cu litera: a. pe hartă. 2 şi 7 c. cu numărul 15 este capitala statului numit: a. C b. cu litera: a. pe hartă. tipuri de roci predominate. Precizaţi o deosebire şi două asemănări între relieful Munţilor Pirinei şi relieful Munţilor Apenini. pe hartă. D c. Slovenia 2 puncte 4. C c. 12 2 puncte 5. cu numărul 9 se numeşte … 2. Oraşul Timişoara este traversat de râul marcat.Varianta 60 .geografie Ministerul Educaţiei. B b. pe hartă. A b. B b. 8 c. pe hartă. F d. 6 d. C c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. Oraşul marcat. cu numărul: a. J 2 puncte 2. E 2 puncte 2. Scrieţi. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Oraşul marcat. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . F d. 7 b. Munţii Alpi sunt situaţi în nordul statului marcat. D d. Grinduri şi ostroave există în unitatea de relief marcată. altitudini. pe hartă cu numerele: a. 2. 4 şi 13 2 puncte 5. pe hartă. C c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. Albania b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică. Relieful vulcanic este prezent în unitatea de relief marcată. pe hartă.

4. Precizaţi o cauză care determină valori diferite ale densităţii populaţiei între cele două state. 4 puncte Ministerul Educaţiei. un oraş-port. valoarea amplitudinii termice anuale. 4 puncte B. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat. modul de calcul al temperaturii medii lunare. 5. 6. Prezentaţi: 1. precum şi luna în care se înregistrează. Se dă tabelul: Statul Germania Grecia Suprafaţa (Km2) 357 021 131 940 Populaţia (nr. etaj climatic. două resurse de subsol. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.000 locuitori. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 060 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia temperaturilor medii anuale la o staţie meteorologică din Europa.182. 2. precizaţi: 1. pe hartă. în 2000”. 3. două unităţi montane. membru al UE. Se dă afirmaţia: “Populaţia Italiei a crescut de la 22. la 57. 6 puncte E. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. cu litera F. un tip de climă. 2. un factor care influenţează variaţia temperaturilor medii lunare. influenţă climatică. Precizaţi două cauze care au determinat creşterea numărului de locuitori în Italia pentru intervalul 1861 – 2000. vânturi. Pentru Grecia. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. valoarea maximă a temperaturii medii lunare.634. 6 puncte E. 2. E. o zonă de vegetaţie. cu litera B şi clima unităţii marcate. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . o cauză a prezenţei terenurilor degradate în spaţiul subcarpatic şi în Depresiunea Colinară a Transilvaniei. 6 puncte temp ºC 25 20 15 10 5 0 -5 1 I 2 F 3 M 4 A 5 M 6 I 7 8 I A lunile anului 9 S 10 O 11 N 12 D C.geografie Ministerul Educaţiei. estimări la nivelul anului 2006 1.Varianta 60 . Precizaţi: 1. Precizaţi: 1. precipitaţii medii anuale. o cauză care determină diversitatea resurselor de subsol din Munţii Apuseni. precum şi luna în care se înregistrează. 7.000 locuitori. A. un stat vecin. două ramuri industriale care valorifică resursele menţionate mai sus. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II 10 puncte D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii marcate pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. în 1861.loc) 82 422 299 10 688 058 Sursa: The World Factbook. 2. 3.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Precizaţi: 1.. cu numărul. Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. pe hartă. pe hartă. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. pe hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Varianta I . Capitala statului marcat. E. A.Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. 2. pe foaia de examen.. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. numele statelor marcate. cu litera F se numeşte. cu litera D este traversată de fluviul numit. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 061 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Capitala statului marcat.geografie Proba D.... cu numerele 4 şi 14. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 61 . 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele oraşelor-capitală marcate. 3. pe hartă. pe hartă. cu literele B şi C. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.

C şi G d. E c. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 061 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Varianta I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. pe hartă. pe hartă. A. cu literele A şi G. Oraşul Varşovia este marcat. E d. cu litera: a. Someşul Mare d. statele marcate. 4 puncte B. pe foaia de examen.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. tipul climatic. C c. cu numărul 10 este traversat de râul numit: a. 2 b. Barcău b. Rodopi 2 puncte 4. Zăcăminte de petrol există în unităţile de relief marcate. cu numerele 3 şi 10. cu litera: a. Precizaţi: 1. 3 c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. precipitaţii medii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. A b. G şi J 2 puncte D. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A şi H c. cu litera. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Iberice.. C c. Graniţa care separă statele ale căror capitale sunt marcate. 6 puncte C.. pe hartă. pe hartă. A şi G b. pe hartă. G 2 puncte 2. cu literele: a. cu numărul 4 se numeşte . A b. 11 2 puncte 3. Depozite de loess există în unitatea de relief marcată. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. amplitudine termică. 2.. Scrieţi. 3. F 2 puncte 2. Pirinei d. Prezentaţi două cauze ale densităţii reduse a populaţiei din spaţiul montan european. 2. numele oraşelor marcate. cu literele: a. Resurse de minereu de fier există în subsolul unităţii de relief marcată. B şi H c. pe hartă. Ministerul Educaţiei. 6 puncte E. pe foaia de examen. F d. Oraşul marcat. etaj climatic. Scrieţi.Varianta 61 . Carpaţi c. Scrieţi. pe hartă. Relief vulcanic există în unitatea de relief marcată. trece prin Munţii: a. I d. B c. pe hartă.. J 2 puncte 5.. Crişul Repede c. Someşul Mic 2 puncte 3. D şi E d. cu litera . Vegetaţia de tundră este specifică statului marcat. Oraşul Timişoara este situat în unitatea de relief marcată. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu numerele 9 şi 11. pe foaia de examen. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat. cu litera: a. B şi C b. cu litera: a. A b. 7 d. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Alpi b. F şi H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . B b.. Extrag zăcăminte de petrol şi gaze naturale din Marea Nordului. E. F d. vânturi. cu numărul: a. Râul marcat. G 2 puncte 4.

4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 3. luna cu cel mai mic debit mediu şi valoarea acestuia. densitatea medie a populaţiei în Franţa. pe hartă cu litera A şi clima unităţii de relief marcată. 12 2 puncte D. 2. luna cu cel mai mare debit mediu şi valoarea acestuia. un factor care explică suprafeţele restrânse ocupate cu culturi agricole în unitatea de relief marcată. 4 puncte Ministerul Educaţiei.Varianta 61 . 6 puncte E.688. 2.058 131. două oraşe – port maritime. 6 puncte C. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 10 puncte D. pe hartă. A. 1. 6 puncte E. cu litera E. Precizaţi numele statului cu cea mai mare densitate a populaţiei şi un factor determinant al acesteia.030 Germania 82. 3. influenţă climatică. Referitor la Italia. Calculaţi. numele unei insule care aparţine acestui stat. două unităţi de relief. un argument pentru a susţine afirmaţia: “Serbia face parte din bazinul hidrografic al Dunării”. o cauză a predominării vegetaţiei de stepă şi silvostepă în vegetaţia Ungariei.752. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 061 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu la o anumită staţie hidrologică. Un important centru al industriei siderurgice este în oraşul marcat. 5. pe hartă cu litera B. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. pe hartă. trei ramuri industriale reprezentative. o cauză a emigrării populaţiei din Europa de Est. precipitaţii medii anuale.940 Sursa: The World Factbook.021 Grecia 10. cu litera C. cu numărul: a. Precizaţi: 1.422.geografie Ministerul Educaţiei. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Germania şi respectiv Grecia: Populaţia Suprafaţa Statul (nr. 4. Precizaţi: 1. etaj climatic. precizaţi: 2 1. 11 d. Precizaţi două caracteristici ale economiei Uniunii Europene. un factor care explică numărul mare al iazurilor construite în unitatea de relief marcată. pe hartă. pe baza datelor din tabel.299 357. Precizaţi: 1.loc. 10 c. 2.136 547. 8 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte B. două resurse de subsol. estimări la nivelul anului 2006 2.) (km2) Franţa 62. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. vânturi. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcată. 2.

E. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. A. 4 puncte B.geografie Proba D. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera I se numeşte .. cu litera .. numele oraşelor-capitală marcate. cu numerele 7 şi 10. cu numerele 5 şi 9 au ieşire directă la Marea .capitală cu numere. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 062 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII 1 Subiectul I .. pe hartă. 2. Precizaţi: 1. 3. pe hartă. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .Ministerul Educaţiei.. Se acordă 10 puncte din oficiu... cu literele C şi J. Peninsula Crimeea aparţine statului marcat. pe hartă. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Scrieţi. Statele ale căror capitale sunt marcate. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 62 . numele statelor marcate. Capitala statului marcat. pe foaia de examen.

cu litera: a. Oraşul . E c. precipitaţii medii anuale. pe hartă. pe foaia de examen. tip climatic. pe hartă. Scrieţi. Polderele sunt caracteristice în statul a cărui capitală este marcată. amplitudine termică. E. D şi J d. E d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A b. pe hartă. 4 puncte B. C c. pe hartă. Podgoria Târnavelor este situată în unitatea de relief marcată. 6 puncte C. F d. pe hartă. cu numărul 5 traversează oraşul reşedinţă de judeţ numit. Climatul mediteranean este specific statului marcat. Precizaţi: 1. Praga d. numele oraşelor marcate. A. Berlin b. cu litera: a. Munţii Carpaţi se desfăşoară pe teritoriul statelor marcate. pe hartă. cu litera: a. 6 puncte E. pe hartă. pe hartă. G 2 puncte 2. pe foaia de examen. A şi B b.geografie Ministerul Educaţiei. 2. Depozite groase de loess există în unitatea de relief marcată. A b. E şi J 2 puncte 4. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera . Bacău b. pe hartă. Buzău d. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. A b. Oraşul marcat.. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. cu numerele 8 şi 11. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Brăila c. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat pe hartă cu litera D şi clima statului marcat pe hartă cu litera E. Scrieţi. Râul marcat.. C c. cu numărul 11 se numeşte: a. vânturi.. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările vor fi prezentate comparativ şi nu separat. A şi D c. 7 d. 3. pe hartă. cu numărul 9 este reşedinţa judeţului.Varianta 62 . Oraşul marcat. Ţărmul cu lagune este caracteristic pentru o serie de mări ale Europei. cu numărul: a.capitală marcat. I d. cu literele: a. 4 c. Podişul Bavariei se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. Focşani 2 puncte 3. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 062 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. etaj climatic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 2. Precizaţi un factor care contribuie la geneza lagunelor precum şi o mare unde este prezent acest tip de ţărm.. cu numărul 6 se numeşte: a. B c. pe hartă. cu litera: a.. F d. Depresiuni submontane există în unitatea de relief marcată. I 2 puncte 2. Viena 2 puncte 3.. J 2 puncte 5. pe foaia de examen. cu literele A şi E. Scrieţi. A b. numele unităţilor de relief marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 3 b. Berna c. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. 11 2 puncte D.

6 puncte E.) (km2) Italia 58. Precizaţi statul cu cea mai mare densitate a populaţiei şi două argumente care explică această valoare. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. două resurse de subsol. A şi B b. A. Râul marcat pe hartă cu numărul 3 este afluent al: a. două luni în care valoarea debitului mediu lunar a fost de 6000 m3/s. E şi F 2 puncte 5.940 Sursa: The World Factbook.058 131.688. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. 2.230 Germania 82. două resurse care au favorizat dezvoltarea industriei siderurgice în Ucraina. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 062 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui fluviu la o anumită staţie hidrologică. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Referitor la Spania precizaţi: 1. 2. 4 puncte 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Siretului b. densitatea populaţiei din Italia. estimări la nivelul anului 2006 2. numele unei insule care aparţine acestui stat. Zăcăminte de hidrocarburi se extrag din subsolul unităţilor de relief marcate. Calculaţi. 6IIpuncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul C. influenţă climatică. B şi H d. etaj climatic. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Precizaţi: 1.299 357. 4. 2. 3.Varianta 62 . luna cu cel mai mic debit mediu lunar şi valoarea acestuia. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. 4 puncte B. precipitaţii medii anuale. o cauză care a determinat scăderea natalităţii în România după anul 1989. Precizaţi un argument pentru a susţine afirmaţia: “Franţa are o agricultură dezvoltată”. vânturi.021 Grecia 10. 6 puncte E.422. pe baza datelor din tabel. pe hartă cu litera D şi clima unităţii de relief marcată. cu literele: a. A şi G c.133. 10 puncte D. Precizaţi două caracteristici ale reţelei europene de transport. Sucevei c. o cauză care a determinat construirea unui combinat siderurgic la Reşiţa. pe hartă cu litera G. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Timişului d. 3. două unităţi de relief. Germania şi Grecia: Populaţia Suprafaţa Statul (nr.loc.geografie Ministerul Educaţiei.509 301. 5. 1. Precizaţi: 1. E. trei ramuri industriale reprezentative. două oraşe – port maritime. Trotuşului 2 puncte D.

4 puncte B..capitală cu numere.. A. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. 2. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Capitala statului marcat.Ministerul Educaţiei.geografie Proba D. Precizaţi: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Oraşul-capitală marcat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu literele B şi I. pe hartă. cu numerele 2 şi 15. numele statelor marcate.. cu litera D se numeşte . cu litera . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 063 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. E.. pe foaia de examen. Munţii Penini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. Scrieţi.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 63 . pe hartă. 3. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . pe hartă. 2. cu numărul 6 este traversată de fluviul numit . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.

13 d. pe foaia de examen. D b. Precizaţi: 1. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. numele oraşelor marcate. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere.. cu numerele 7 şi 11. 8 c. 4 2 puncte 4. Fşi H 2 puncte 4. cu literele: a. Magistrala feroviară Bucureşti . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. J 2 puncte 5. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . B şi D c. pe foaia de examen. 3. Vulcanii Etna şi Vezuviu sunt situaţi pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. 8 şi 10 2 puncte 5. etaj climatic. Capul Roca este situat pe teritoriul statului marcat.. Eurotunelul face legătura între ţările marcate. pe hartă. medievală d. cu numărul: a. pe hartă. vânturi. 1 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 14 2 puncte 2. B c. E.. pe hartă. D şi F d. cu litera: a. A b. cu litera B şi clima statului. numele unităţilor de relief marcate. cu numărul: a. pe hartă. Oraşul marcat.Oradea trece şi prin oraşele marcate.. pe hartă. 3 d. 7 şi 9 b. 2. D d. cu numărul: a.. socialistă 2 puncte 3. 5 b. 2. tip climatic. 2 c. Oraşul-capitală Helsinki este marcat. F c. cu litera: a. amplitudine termică. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 9 d. antică b. pe hartă. Scrieţi. precipitaţii medii anuale. cu literele C şi F. pe hartă. pe hartă. C d. A şi D b. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. cu numărul 5 traversează reşedinţa judeţului numit. 7 şi 10 c. Lacul de acumulare Izvorul Muntelui a fost amenajat pe râul marcat. G d.Varianta 63 . Scrieţi. Oraşul marcat.geografie Ministerul Educaţiei. contemporană c. Relief glaciar există în unitatea de relief marcată. marcat pe hartă. 6 puncte E. 6 puncte C. F d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cele mai vechi roci din ţară există în unitatea marcată.. F 2 puncte D. F 2 puncte 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Râul marcat. cu litera: a. B b. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află în statul marcat. 4 puncte B. pe hartă. pe hartă. cu numărul 12 datează din perioada: a. pe foaia de examen. Cel mai important afluent al râului marcat pe hartă cu numărul 3 este numit. cu numerele: a. pe hartă. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. 1 b. 7 şi 12 d. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 063 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. B c. pe hartă. cu numărul 8 este reşedinţa judeţului numit. 10 2 puncte 3. cu litera: a. A b. cu litera H. 4 c. Precizaţi două cauze ale creşterii populaţiei urbane din Europa. D c. pe hartă.

2. Referitor la Grecia. 5. trei oraşe importante. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcată. pe hartă cu litera C şi clima unităţii de relief marcată. comparativ cu forme clasice de energie. a temperaturii medii lunare. densitatea populaţiei din Polonia şi Slovacia.869 5. numele a două insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat. influenţă climatică.439. două atracţii turistice.Varianta 63 . pe hartă cu litera E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. E. Ţara Bulgaria Polonia Slovacia Populaţia (nr. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 063 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi cantităţilor medii lunare de precipitaţii la staţia meteorologică Murmansk. Subiectul II Sursa: The World Factbook. valoarea maximă. A. Precizaţi o cauză a valorii mai căzute a densităţii populaţiei din Bulgaria. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Precizaţi: 1. cu aproximaţie. Calculaţi. vânturi. Peninsula Kola.448 Suprafaţa (km2) 110.geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte Ministerul Educaţiei. precum şi luna în care se înregistrează. cantitatea maximă de precipitaţii înregistrată într-o lună. 1.910 312. 2. un factor care contribuie la absenţa pădurilor din zona de stepă.367 38. numele a două unităţi de relief.– clasa a XII-a Probă scris ă la Geografie 2. pe baza datelor din tabel.685 48. 2 3. loc. Precizaţi două obiective turistice din Italia.845 6 puncte C. altele decât capitala. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . precizaţi: 1. Precizaţi: 1. precipitaţii medii anuale. precum şi luna în care se înregistrează. 2. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 4 puncte B. tipul de climă. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. etaj climatic.385. 4.) 7. 6 puncte E. Precizaţi două avantaje ale producerii energiei electrice din surse alternative.536. 6 puncte E. un factor natural care favorizează dezvoltarea unor areale viticole extinse în regiunile deluroase. 2. Precizaţi două cauze care să explice diferenţa dintre densitatea populaţiei Italiei şi densitatea populaţiei Finlandei. estimări la nivelul anului 2006 10 puncte D.

Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu litera A este … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . pe hartă. 4 puncte B. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 064 Harta de mai sus se referă la subiectul I A .C. Precizaţi: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu.geografie Proba D. numele statelor marcate. cu numerele 11 şi 15. cu literele A şi J. pe hartă. Capitala statului marcat pe hartă cu litera F se numeşte … 2. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 64 . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Forma de guvernământ a statului marcat. numele oraşelor-capitală marcate. pe foaia de examen. 2. A. pe hartă. Podişul interior de tip Mesetă este specific statului marcat. E.Ministerul Educaţiei. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera … 3.

pe hartă. numele oraşelor marcate. cu litera: a. pe hartă. B c. 6 d. aluminiu b. 2. tipuri genetice de relief. I 2 puncte 4. D c. A b. Ialomiţa c. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. altitudini.. cu literele A şi E. A b. oţel d. Gazul metan se extrage din unitatea de relief marcată. D c. Influenţe climatice scandinavo-baltice pătrund în unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Dunăre b. pe foaia de examen. 2. 6 puncte E. I d. cu litera: a. E d. E 2 puncte D. 1 b. A b. Podgoria Murfatlar este situată în unitatea de relief marcată. cu numărul 7 râul: a. 14 2 puncte 2. cu litera: a. Dâmboviţa b. Este afluent al râului marcat. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 4 puncte B. pe hartă. B b. Precizaţi: 1. Vântul Sirocco. Prezentaţi două cauze ale tendinţei de îmbătrânire demografică a populaţiei Europei. Mostiştea d. C c. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. numele unităţilor de relief marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Sena d.cu litera … 6 puncte C. E. J 2 puncte 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Scrieţi. pe hartă. fragmentare. pe hartă. 5 c. Oraşul capitală marcat pe hartă cu numărul 12 este traversat de fluviul: a. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe foaia de examen. pe hartă. pe foaia de examen. A. H 2 puncte 3. cu litera: a. cu numărul 2 se obţine: a. E d. cu litera …… 3. D d. Tamisa c. B b. cu numărul: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Vegetaţia de tundră este specifică statului marcat. Volga 2 puncte 5. cu numerele 3 şi 5. Vedea 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . bate în statul marcat pe hartă cu litera: a. Huilă se exploatează din unitatea de relief marcată. Oraşul Praga este marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Nota 1: Asemănările si deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 064 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. C c. cu litera …. Oraşul Iaşi este situat în unitatea de relief marcată. pe hartă. Scrieţi.Varianta 64 . Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor Pirinei şi relieful Munţilor Alpi.E d. pe hartă. G 2 puncte 2. care aduce mase de aer tropical. vagoane 2 puncte 4. În oraşul marcat. Scrieţi. Fluviul Vistula străbate teritoriul statului marcat. autoturisme c. pe hartă. pe hartă.

Ponderea 2 populaţiei active Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II Statul Primar (%) Secundar (%) Terţiar (%) Bulgaria 14. media valorilor temperaturilor medii lunare pentru anotimpul primăvară. Precizaţi o cauză a ponderii scăzute a populaţiei din sectorul primar.2 36. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.0 Franţa 4. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D – E şi prezintă valori din cadrul unor state membre ale Uniunii Europene. distribuţia spaţială a altitudinilor. Mureş 2 puncte D. 3. două puncte de frontieră prin care se realizează legătura cu România. gradul de fragmentare. E. Precizaţi: 1. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Crişul Negru c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. o lună în care valoarea temperaturii medii este de 20oC. 4. Menţionaţi doi factori care determină diferenţa dintre valorile medii ale densităţii populaţiei din judeţele Caraş-Severin şi Prahova. cu cea mai mare pondere a populaţiei ocupate în sectorul primar.0 68. 6 puncte E. din totalul populaţiei active a Franţei. cauza pentru care fenomenul de îngheţ este aproape inexistent în regiunea în care se află situată staţia meteorologică la care s-au făcut înregistrările. orientarea culmilor şi văilor principale. A.Varianta 64 . un port important la Marea Neagră. Crişul Repede d. cu cea mai mică pondere a sectorului primar.9 Slovenia 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 064 Pentru a rezolva subiectul III A şi B analizaţi graficul alăturat care reprezintă evoluţia temperaturii medii lunare la o staţie meteorologică. valoarea temperaturii medii în luna iulie.3 39. 2. pe hartă. 6 puncte E. 1. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .7 46. Precizaţi statul european. 2. 6 puncte C.5 D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. trei oraşe. din totalul populaţiei active a Bulgariei. cu litera B şi relieful unităţii marcate cu litera G. pe hartă. cu numărul 9 se numeşte: a. două masive muntoase. Pentru Bulgaria. 2. valoarea minimă a temperaturi medii lunare. Precizaţi o cauză a ponderii ridicate a populaţiei din sectorul primar. Scrieţi pe foaia de examen: 1. dintre cele trei: 1. precizaţi: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Râul marcat.1 27. tipuri genetice de relief. 3. 5.geografie Ministerul Educaţiei. Crişul Alb b. alte aspecte specifice ale reliefului. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate.3 60. 4 puncte B. 2. două cursuri de apă. tipuri de roci. cu cea mai mare pondere a sectorului terţiar. 3. 2.

numele statelor marcate. pe hartă.Ministerul Educaţiei. E. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 65 .C. 4 puncte B. Asociaţiile vegetale de tip maquis compun vegetaţia statului iberic marcat. pe hartă. cu litera … 3. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A. pe hartă.geografie Proba D. 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 065 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. cu literele B şi D. pe foaia de examen. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. numele oraşelor-capitală marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrieţi. Are ieşire la Marea Adriatică statul marcat. cu numerele 1 şi 10. pe hartă. Capitala statului marcat pe hartă cu litera I se numeşte … 2.

H 2 puncte 5. pe hartă. Nistru d. 3 ş i 4 c. cu litera … 3. cu numărul: a. 2 şi 4 b. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat. Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. numele râurilor marcate. 9 b. C c.D. B c. A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Oraşul Ljubljana este marcat. Don b. cu litera … 6 puncte C. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Şoseaua europeană E60 traversează oraşele: a. 8 d. 2. pe foaia de examen. Precizaţi doi factori care generează diferenţe între climatul temperat oceanic specific vestului Europei şi climatul temperat continental specific estului Europei. pe hartă. 1 b. 12 2 puncte 2. Precizaţi: 1. 4 ş i 5 d. Fluviul Vistula străbate teritoriul statului marcat. cu litera: a. cu litera: a. 4 şi 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Bratislava b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu litera: a. Scrieţi. A b. pe hartă. C d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. B c. pe hartă. Budapesta c. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. fragmentare. numele unităţilor de relief marcate. E d. cu numerele 9 şi 11. 5 c. E d. cu literele B şi G. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera: a. Praga d. Nipru c. Scrieţi. Oraşul-capitală marcat. pe hartă. pe hartă. Volga 2 puncte 5. altitudini. tipuri genetice de relief. E 2 puncte D. Bazinul carbonifer Petroşani se află în unitatea de relief marcată. pe harta. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor Alpi. D d. 14 2 puncte 3. Viena 2 puncte 2. pe hartă. pe hartă. A b. cu numărul: a. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. B c. pe foaia de examen. I 2 puncte 4. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A b. cu numărul 13 este traversat de râul: a. G 2 puncte 3. pe hartă. 11 d. pe foaia de examen. A b. Întinse păduri de molid se dezvoltă în unitatea de relief marcată. Canalul Dunăre-Marea Neagră traversează unitatea de relief marcată. 10 c. cu litera J se numeşte: a. D c. A b. E. Grindurile sunt forme de relief specifice unităţii de relief marcată. cu litera: a. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Capitala statului marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 065 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A. Este reşedinţa judeţului Gorj oraşul marcat. G 2 puncte 4. pe hartă. 6 puncte E. Nota 1: Asemănările si deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Oraşul Alba Iulia este traversat de râul marcat. 4 puncte B. cu numărul … 2. Lacul glaciar Bucura s-a format în unitatea de relief marcată.Varianta 65 . D d.

Calculaţi densitatea populaţiei din Islanda şi Olanda. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 6 puncte C. 4. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 10 puncte D.Varianta 65 . Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Statul Islanda Olanda Suprafaţa (km2) 102. o cauză a scăderii debitului în lunile august şi septembrie.461 Subiectul II Sursa: The World Factbook. A. anul acceptării în U. E. valoarea maximă a debitului mediu lunar. 2. două cauze care determină valorile ridicate ale debitului la sfârşitul primăverii şi începutul verii. 6 puncte E. luna în care se înregistrează cea mai scăzută valoare a debitului mediu. 4 puncte B. numele unui lac natural. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Precizaţi: 1. 2. precipitaţii medii anuale. Precizaţi două cauze ale diferenţei de densitate a populaţiei dintre cele două state. Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa şi numărul de locuitori în două ţări europene. 819 41. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. luna în care valoarea debitului este de aproximativ 260 mc/s.loc) 313. vânturi. cu litera C şi clima unităţii de relief marcate cu litera D. pe hartă. numele a trei oraşe. 6.E.geografie Ministerul Educaţiei. estimări la nivelul anului 2006 1. influenţă climatică. precizaţi: 1. 3. Diagrama se referă la subiectul III A şi B. 5. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 065 Analizaţi diagrama în coloane alăturată care prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale râului Mureş.491. 3.526 2 Populaţia (nr. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte E. Prezentaţi două cauze care determină tendinţa de îmbătrânire a populaţiei României. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a energiei nucleare în structura energetică a Franţei. 2. numele unei unităţi de relief. numele a două ape curgătoare. o zonă de vegetaţie caracteristică. Pentru Ungaria. Precizaţi: 1. etaj climatic.000 16.

numele oraşelor-capitală marcate.C. 2. pe foaia de examen. Oraşul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrieţi.geografie Proba D. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 066 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . 4 puncte B. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 66 . pe hartă. Statul marcat.Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. cu litera G se numeşte … 2. cu literele A şi I. pe hartă. cu numerele 2 şi 11. pe hartă. cu numărul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . Este străbătut de fluviul Tamisa oraşul-capitală marcat. A. numele statelor marcate. cu numărul 1 este capitala statului numit … 3.

pe hartă. A b. pe hartă. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Scrieţi.Varianta 66 . H d. A. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. pe hartă. Precizaţi: 1. numele râurilor marcate. E d. J 2 puncte D. precipitaţii medii anuale. Belarus b. J 2 puncte 5. Strâmtoarea Gibraltar este situată în partea de sud a statului marcat. A b. Letonia d. Relief glaciar s-a format în unitatea de relief marcată. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu numărul 3 se numeşte … 2. pe hartă. Scrieţi. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. B c. E 2 puncte 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. amplitudine termică. cu litera D se numeşte: a. Berlin b. C c. temperaturi medii anuale. Estonia c. cu literele C şi H. 2. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 066 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe hartă. cu litera: a. Scrieţi. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Iberice şi clima Peninsulei Scandinave. H 2 puncte 2. A b. pe hartă. 6 puncte E. cu numărul 5 este reşedinţa judeţului numit … 3. cu numerele 7 şi 12. Viena 2 puncte 3. pe hartă. Budapesta c. marcat pe hartă. pe hartă. Praga d. Arad b. D d. pe hartă. Reşiţa d. Menţionaţi doi vulcani din sudul Europei şi explicaţi prezenţa vulcanismului activ în spaţiul geografic amintit. cu litera: a. C c. C c. numele unităţilor de relief marcate. G d. E. Influenţe climatice scandinavo-baltice sunt caracteristice unităţii de relief marcate. cu litera: a. Oraşul marcat. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Cel mai mare oraş din unitatea de relief marcată. cu numărul … 6 puncte C. Deva c. pe hartă. cu litera: a. A b. vânturi. influenţă climatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Vegetaţia de stepă ocupă suprafeţe întinse pe teritoriul statului. Munţi formaţi în orogeneza alpină se află pe teritoriul statului marcat. pe foaia de examen. Capitala statul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.geografie Ministerul Educaţiei. B c. cu litera: a. cu litera H este: a. Timişoara 2 puncte 3. Lituania 2 puncte 4. B b. Statul marcat. Oraşul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Utilaj petrolier se produce în oraşul marcat. 4 puncte B. pe foaia de examen. E d. cu litera G este: a.

A. Ţara România Franţa Germania Energie nucleară (%) 9 40 13 Hidroenergie (%) 30 2 1 Cărbune (%) 40 6 24 Gaze naturale (%) 15 13 21 Petrol (%) 5 35 40 Alte surse (%) 1 4 1 Precizaţi: 1. Precizaţi două cauze care determină valorile scăzute ale densităţii medii a populaţiei în Peninsula Scandinavică. o cauză care a determinat. Tabelul de mai jos redă structura producţiei de energie electrică în România şi în alte state ale U. toamna d. Anotimpul cu cea mai ridicată valoare a temperaturii medii a aerului este: a. martie d. huilă şi gaz matan c. cu litera D şi relieful unităţii marcate cu litera G. 10°C c. Valori ale temperaturii medii lunare de 10o C se înregistrează în luna: a. februarie c. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 5. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . o mare la care are acces. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. petrol şi sare 5. 2. ianuarie b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. vara 2 puncte 2. după 1990. Precizaţi: 1. tipuri de roci pe care s-a format relieful. iarna b. o diferenţă care există între sectorul Dunării maritime şi cel al Dunării fluviale. cu numărul 1 este reşedinţa judeţului: a. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 5°C b. Oraşul marcat. un tip de climă. comparativ cu celelalte două state din tabel. 4. luna cu valoarea medie cea mai ridicată a temperaturii aerului şi valoarea acesteia. lignit şi minereu de fier d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. două surse de energie pe care România le valorifică mai mult. 4 puncte B. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. tipuri de relief. 20°C 2 puncte C. 2. Pentru Ucraina. Bacău c. resursa energetică pe care România o foloseşte mai puţin.geografie Ministerul Educaţiei. două unităţi majore de relief. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 066 Graficul de mai jos se referă la subiectul III A – B şi reprezintă evoluţia temperaturii medii lunare la Atena.Varianta 66 . luna cu valoarea medie cea mai coborâtă a temperaturii aerului şi valoarea acesteia. Scrieţi. două râuri sau fluvii. 15°C d. Neamţ d. primăvara c. 10 puncte D. Prezentaţi: 1. În unitatea de relief marcată. 2. Diferenţa dintre temperatura medie a lunii mai şi a lunii decembrie este de: a. comparativ cu celelalte două state din tabel. cu litera E se exploatează: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. migraţia populaţiei dinspre mediul urban către mediul rural.E la nivelul anului 2006. alte aspecte specifice ale reliefului. 2 6. 6 puncte E. 3. decembrie 2 puncte 3. bauxită şi gaze asociate b. 6 puncte E. Argeş b.Vrancea 2 puncte 2 puncte D. E. altitudini. pe hartă. precizaţi: 1. oraşul capitală. 2. fragmentare. două resurse de subsol. pe foaia de examen.

E. numele oraşelor-capitală marcate. cu numerele 10 şi 13.geografie Proba D. cu numărul 8 se numeşte … 3. 2. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă.D. numele statelor marcate. cu litera G se numeşte . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. Capitala statului marcat. A. 4 puncte B. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere. pe hartă. Oraşul-capitală marcat. Precizaţi: 1. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 67 . pe foaia de examen. Munţii tineri din statul marcat.Se acordă 10 puncte din oficiu.… 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu litera D s-au format în orogeneza … 2. Scrieţi. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 067 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . cu literele E şi J.

pe foaia de examen. A. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 8 c. Scrieţi. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Pe hartă sunt marcate. 6 puncte E. precipitaţii medii anuale. temperaturi medii anuale. cu litera F s-a format prin: a. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei.Varianta 67 . A b. pe hartă. unităţi de relief cu litere. cu litera F statul numit: a. pe hartă. cu numărul 12 se numeşte: a. lacuri vulcanice d. vulcanism 2 puncte 4. Munţii Balcani (Stara Planina) se află pe teritoriul statului marcat. 7 b. Oraşul Lisabona este marcat. C d. cu litera B şi clima statului marcat. cu numărul: a. În unitatea de relief marcată. Vegetaţia de stepă şi silvostepă este caracteristică în unitatea marcată. Precizaţi: 1. pe hartă. 6 2 puncte 2. Vegetaţia mediteraneană de tip maquis. factori genetici. cu litera: a. Ţara a cărei capitală este marcată. pe hartă. etaj climatic. pe hartă. Prezentaţi două cauze pentru a explica faptul că densitatea populaţiei în Europa de Vest este mai mare decât în Europa Nordică . E d. E d. D 2 puncte 5. Bulgaria c. lacuri de crov b. Serbia 2 puncte 4. lacuri hidroenergetice c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate comparativ şi nu separat. cu litera … 6 puncte C. În unitatea de relief marcată. 5 d. Conuri şi cratere s-au format în unitatea de relief marcată. Irlanda c. 4 c. numele unităţilor de relief marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Austria b. D c. numele oraşelor marcate. Belgia b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu numerele 1 şi 2. vânturi. 11 d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Scrieţi pe foaia de examen. cu litera … 2. cu litera H gheţarii au creat un relief … 3. Scrieţi pe foaia de examen. Este notat. lagune 2 puncte 3. Munţii Măcinului sunt o subdiviziune a unităţii de relief marcate. Unitatea de relief marcată. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 067 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A. cu numărul: a. Spania 2 puncte 3. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. 5 d. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 2 b. 2. cu literele A şi H. Norvegia d. cu litera: a. Munţii Apuseni sunt delimitaţi spre sud de râul marcat. garriga se află în sudul statului marcat cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.13 2 puncte 2. cu numărul: a. pe hartă. A b. Oraşul Slobozia este marcat. cutare si vulcanism c. Elveţia d. cu litera A există: a. E. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. B c. B b. 4 puncte B. C c. cu litera I. 1 b.D. 12 2 puncte 5. pe hartă. pe hartă. pe hartă. pe hartă. cutarea stratelor b. H 2 puncte D. pe hartă. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. sedimentare d. pe hartă. 4 c.

2. 4. 4 puncte Probă scrisă la Subiectul III . o cauză care explică faptul că în Delta Dunării există densităţi reduse ale populaţiei. Prezentaţi două cauze ale acestor diferenţieri. Diagrama se referă la subiectul III A şi B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 1. Menţionaţi două direcţii ale mobilităţii teritoriale a populaţiei Europei. influenţe climatice. numele unei insule mediteraneene. vânturi. etaj climatic. 6 puncte Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. precipitaţii medii anuale. Prob ă cadrul scrisă la Geografie clasa a XII-a 1. 10 puncte D. Prezentaţi: 1. 2. E. Menţionaţi două moduri posibile de utilizare a apei din râul respectiv. Menţionaţi două zone de vegetaţie. 6 puncte C. Subiectul II 6 puncte E. 4 puncte B. 3. 2. Precizaţi de ce debitul cel mai mare se înregistrează în intervalul de timp ce reiese din diagramă. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. În Europei se – înregistreaz ă diferenţieri 2 privind răspândirea florei şi faunei. Cu privire la diagrama alăturată: 1.Varianta 67 . Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. valoarea maximă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează. precizaţi: 1. o cauză a producerii frecvente a inundaţiilor în Câmpia de Vest. A. Referitor la Italia. 3. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi tratate comparativ şi nu separat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. numele a două unităţi de relief. E. numele a două oraşe – port maritime. pe hartă cu litera E şi clima unităţii de relief marcate cu litera G. 2. Prezentaţi două cauze ale mobilităţii teritoriale a populaţiei Europei.geografie Ministerul Educaţiei. 2. Precizaţi: 1. Calculaţi diferenţa dintre debitul maxim lunar şi debitul minim lunar. trei ramuri industriale. valoarea minimă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează. 5. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 067 Analizaţi diagrama în coloane de mai jos care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale debitului unui râu din Europa. numele a două râuri sau fluvii.

pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă.Se acordă 10 puncte din oficiu. Oraşul marcat. cu numărul 13 este capitala statului numit … 2. numele oraşelor-capitală marcate pe hartă cu numerele 2 şi 5. A. Scrieţi pe foaia de examen.geografie Proba D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu numărul 15 este traversat de râul numit … 3. pe hartă. E. Oraşul-capitală marcat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.D.Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. cu litera: 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Câmpia Loarei este situată în statul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 68 . Precizaţi: 1. pe hartă. numele statelor marcate. 2. cu literele E şi G. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 068 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere.

Crişul Repede c. Scrieţi pe foaia de examen. pe hartă. cu litera C este străbătută de la est la vest de râul: a. cu litera: a.. A b. cu litera: a. H 2puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . precipitaţii medii anuale. D c. F c. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă. E d. E. pe hartă. Viticultura ocupă suprafeţe extinse în statul marcat. cu litera H s-a format în orogeneza … 2 puncte 2. Scrieţi pe foaia de examen. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 068 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A. Caspică c. Ţara a cărei capitală este marcată. Scrieţi. 4 puncte B. se află pe teritoriul statului marcat. numele oraşelor marcate. 3 c. F 2 puncte 4. Vegetaţia de stepă este bine reprezentată în statul marcat. A b. Vegetaţia de silvostepă se dezvoltă în unitatea marcată.Varianta 68 . Este o subdiviziune a Dealurilor de Vest unitatea de relief marcată. pe hartă. pe hartă. O câmpie fluvio-glaciară. Someş d. Unitatea de relief marcată. Fluviul Volga traversează statul marcat.. A b. H 2 puncte 5. H d. cu litera: a. Barcău b. J 2 puncte 3. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. factori genetici. B c. Baltică b. cu numărul 10 are ieşire la Marea: a. cu numărul: a. A b. pe hartă.D. I 2 puncte D. pe hartă. E b. Zăcăminte de petrol se găsesc în unitatea marcată. pe hartă. pe hartă. D c. E d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. F 2puncte 3.geografie Ministerul Educaţiei. 2 puncte 3. 6 puncte E. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Neagră 2 puncte 2. pe hartă. pe hartă cu litera D şi clima statului marcat cu litera J. D d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. numele unităţilor de relief marcate. cu litera: a. vânturi. cu literele A şi H. Şoseaua europeană E85 traversează oraşul marcat. B c. H 2puncte 5. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. Râul marcat. F d. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit … 2 puncte C. amplitudine termică. Tur 2puncte 4. cu morene glaciare. cu numerele 2 şi 5. C c. C b. Oraşul marcat. 4 d. C c. pe hartă. cu litera: a. A. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Precizaţi: 1. temperaturi medii anuale. E d. 1 b. pe hartă. cu numărul 9 se numeşte . A b. pe hartă. cu litera: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate comparativ şi nu separat. G d. pe hartă. 2. Unitatea de relief marcată. cu litera: a. etaj climatic. 5 2puncte 2. Mediterană d. Prezentaţi două cauze ale existenţei circurilor şi lacurilor glaciare în Alpii Scandinaviei. pe foaia de examen.

4 puncte B. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. 3. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi tratate comparativ şi nu separat. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 10 puncte 2 Subiectul II D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. 1. Precizaţi două premise care determină o producţie însemnată de grâu în Franţa. o cauză a scăderii numerice a populaţiei României după anul 1990. precizaţi: 1. influenţe climatice. 6 puncte C. 4 puncte Probă scrisă la Subiectul III . numele a două râuri sau fluvii.geografie Ministerul Educaţiei. deşi latitudinile sunt de 50-700 lat. pe hartă. 4. 1.N. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. cu litera G. un obiectiv turistic. 5. 2. vânturi. două oraşe . Calculaţi diferenţa dintre cantitatea maximă şi cantitatea minimă lunară a precipitaţiilor. 2. Pentru Germania. 6. cu amplitudini termice reduse. Pe ţărmul nord-vestic al Europei. 2. Prezentaţi: 1. 2.port fluviale. 3. 2. 6puncte Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 068 Analizaţi diagrama în coloane de mai jos care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor atmosferice la o staţie meteorologică din Europa. 3. E. Diagrama se referă la subiectul III A şi B. cu litera D şi clima unităţii de relief marcate. climatul este blând. temperaturi şi precipitaţii ce permit dezvoltarea unei vegetaţii bogate. Explicaţi cauza prezenţei unui climat blând la această latitudine. un factor natural care favorizează dezvoltarea unor areale viticole extinse în regiunile deluroase. 4 puncte Ministerul Educaţiei. două resurse de subsol. Precizaţi modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale. Precizaţi: 1. Precizaţi două luni cu valori aproximativ egale ale cantităţilor medii de precipitaţii lunare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Menţionaţi o activitate economică favorizată de acest climat. 6 puncte E.Varianta 68 . numele a două unităţi majore de relief. Numiţi două state care se află la această latitudine şi au specific acest tip de climat. A. etaj climatic. precipitaţii medii anuale. un tip de climat.

numele oraşelor-capitală marcate. 2. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu numerele 2 şi 12.Se acordă 10 puncte din oficiu. 4 puncte B. pe hartă. cu numărul … 2. Oraşul-capitală marcat.geografie Proba D. E. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 069 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Scrieţi. Munţii Ural se află pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. 3. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele statelor marcate.. Precizaţi: 1.Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 69 . cu numărul 8 se numeşte . pe hartă. A. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere.D. Vârful Mont Blanc (4807 m) se află pe teritoriul statului marcat. pe hartă. cu literele F şi J...

G d. 1 b. pe hartă. C c. 7 b. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. F c. 10 d. 4 b. 13 d. Vegetaţia de tundră se dezvoltă pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. cu numărul: a. cu litera: a. vânturi. 10 d. Păduri de conifere se dezvoltă în unitatea de relief marcată. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 069 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A . pe hartă. Influenţa Curentului Atlanticului de Nord se manifestă pe ţărmul vestic al statului marcat. 8 c. cu numerele 2 şi 6. 3 d. pe hartă. În calcarele din unitatea de relief marcată. A b. 2 puncte C. 11 d. precipitaţii medii anuale. pe hartă. cu numărul 11 se numeşte . pe hartă. pe hartă cu litera B şi clima statului marcat cu litera C. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. 6 c. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. B b. I d. H 2 puncte 2. cu litera: a.. 6puncte E. 6 2 puncte 3. etaj climatic.. 2 b. Scrieţi. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12 . Oraşul marcat. Zăcăminte de aur şi argint se găsesc în unitatea de relief marcată. D d. cu literele B şi E. cu litera: a. D c.12 c. Scrieţi pe foaia de examen. Lacul hidroenergetic Izvorul Muntelui este amenajat pe râul marcat. 8 b. Pe hartă sunt marcate. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. 2 c. pe foaia de examen. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. Insula Sardinia aparţine statului a cărui capitală este marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. numele oraşelor marcate. 15 2 puncte 3. Lacul de origine tectonică Balaton se află pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. E. C b. cu numărul: a. 4 puncte B. temperaturi medii anuale. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul: a. A. cu numărul: a. E 2 puncte 5. 9 c. Oraşul Timişoara este străbătut de râul marcat. 6 c. cu numărul : a. cu numărul: a. Pentru Ucraina precizaţi două cauze care explică valorile reduse ale sporului natural. 12 2 puncte 4. J 2 puncte D. Râul marcat. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate.Varianta 69 . cu litera D s-a format relief … 2 puncte 2. cu litera: a. 7 b. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate comparativ şi nu separat. 12 2 puncte 2. amplitudine termică. 11 2 puncte 4. Metalurgie neferoasă se dezvoltă în oraşul marcat. factori genetici. Scrieţi pe foaia de examen. Precizaţi: 1. G c. Climat temperat oceanic există pe teritoriul statului marcat. 2 puncte 3. 9 d. pe hartă. pe hartă.unităţi de relief cu litere. pe hartă. pe hartă.. A b..E. Ministerul Educaţiei. E d. cu numărul 1 este reşedinţa judeţului numit. 2. 11 2 puncte 5.

pe hartă. Referitor la Franţa precizaţi: 1. cu litera E nu este o subdiviziune a unităţii de relief marcată. 4. două tipuri de climat. cu litera C şi clima unităţii de relief marcată cu litera G. E. Subiectul III . numele a trei unităţi majore de relief. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 6 puncte E. două ramuri industriale. Diagrama se referă la subiectul III A şi B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.Varianta 69 . Precizaţi trei argumente pentru a susţine următoarea afirmaţie: “Prezenţa Carpaţilor.geografie Ministerul Educaţiei. Menţionaţi două argumente în sprijinul afirmaţiei: “Londra este o importantă metropolă economică şi culturală a lumii”. un obiectiv turistic. 6 puncte C. 10 puncte D. A. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate comparativ şi nu separat. 3. precipitaţii medii anuale. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. a Dunării şi ieşirea la Marea Neagră favorizează legătura României cu majoritatea ţărilor europene”. 5. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 069 Analizaţi diagrama în coloane alăturată care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale temperaturilor atmosferice la o staţie meteorologică din Europa. Precizaţi o lună în care temperatura medie este cuprinsă între 5 şi 10°C. 2. 3. Prezentaţi două argumente care susţin afirmaţia:” Unitatea de relief marcată. valoarea minimă a temperaturii medii lunare şi luna în care se înregistrează. 1. pe hartă. cu litera A. influenţă climatică. 4 puncte B. valoarea maximă a temperaturii medii lunare şi luna în care se înregistrează. Precizaţi: 1. 2. vânturi. E. 6puncte Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. etaj climatic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Precizaţi valorile temperaturilor medii din lunile martie şi octombrie. numele a două râuri sau fluvii. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. Calculaţi amplitudinea termică anuală. 4 puncte Probă scrisă la Error! Reference source not found.

E. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 070 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. 4 puncte B. pe foaia de examen. 3. numele oraşelor-capitală marcate. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . numele statului marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. 9 şi 14.. cu numerele 4. pe hartă. Precizaţi: 1.. A. cu numărul .. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu litera I.capitală cu numere. cu litera .geografie Proba D. Vulcani activi sunt pe teritoriul statului marcat. pe hartă. 2. cu litera . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Are ieşire la Marea Neagră şi Marea Azov statul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 70 . pe hartă. 2. pe hartă. Capitala Danemarcei este oraşul marcat.Ministerul Educaţiei. Scrieţi.. pe hartă.

Varianta 70 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Este traversat de fluviul Tamisa oraşul capitală marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 12 c. 14 d. 15 2 puncte 2. Lacul Balaton s-a format pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. F c. H d. I 2 puncte 3. Munţii Pirinei sunt situaţi la graniţa dintre statele marcate, pe hartă, cu literele: a. A şi C b. B şi D c. B şi E d. F şi H 2 puncte 4. Pădurile de conifere (taiga) au o largă extindere pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. E c. F d. G 2 puncte 5. Capitala Germaniei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 3 b. 10 c. 13 d. 14 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi relieful Italiei. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, înclinare, orientarea văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi două argumente care să evidenţieze importanţa economică a axei de navigaţie fluvială Rin - Main - Dunăre la nivelul continentului european. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 070

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 3; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii medii anuale se înregistrează în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 2. Râul care străbate Podişul Someşan este marcat, pe hartă, cu numărul ... 3. Autoturisme se produc în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Câmpia Bărăganului este străbătută de râul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 2 c. 5 d. 6 2 puncte 2. Reşedinţa judeţului Alba este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 8 c. 9 d. 10 2 puncte 3. În Depresiunea Braşov este situat oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 8 b. 10 c. 11 d. 12 2 puncte 4. Cultura cerealelor este extinsă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. E 2 puncte 5. Lacul Vidraru este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. F 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 70 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E. Nota 1: Deosebirea şi cele două asemănări se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, altitudini, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. un factor care determină varietatea resurselor naturale în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A. 2. două resurse de subsol specifice aceastei unităţi de relief. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 070 Graficul de mai sus se referă la subiectul III A – B şi reprezintă evoluţia temperaturii medii lunare la Londra. A. Precizaţi: 1. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai ridicată a temperaturii aerului; 2. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai coborâtă a temperaturii aerului; 3. valoarea temperaturii medii în luna ianuarie; 4. valoarea temperaturii medii în luna iulie. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Anotimpul în care se înregistrează temperatura minimă este: a. iarna b. primăvara c. toamna d. vara 2 puncte 2. Valori ale temperaturii medii lunare de 6o C se înregistrează în lunile: a. martie şi aprilie b. martie şi decembrie c. martie şi noiembrie d. noiembrie şi decembrie 2 puncte 3. Diferenţa dintre temperatura medie a lunii august şi temperatura medie a lunii aprilie este: a. 3°C b. 5°C c. 8°C d. 12°C 2 puncte C. Pentru Ungaria, precizaţi: 1. o unitate de relief; 2. tipul de climă specific; 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 3. două ape curgătoare şi un lac natural; 4. o zonă biogeografică specifică; 5. două resurse naturale importante în economia ţării; 6. oraşul - capitală; 7. un obiectiv turistic. D. Analizaţi datele statistice din tabelul de mai jos. Suprafaţa Populaţia Statul (km2) (mil.loc) Olanda 41.526 16.491.461 Estonia 45.226 1.324.333

Subiectul II

10 puncte PIB (mld.€) 512 26

Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

1. Calculaţi valoarea densităţii populaţiei şi valoarea PIB/loc. în cele două ţări. 2. Precizaţi o cauză a valorii mari a densităţii populaţiei în Olanda. 3. Precizaţi o cauză a valorii PIB/loc. în Estonia. 6 puncte E. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a energiei nucleare în structura energetică a Franţei. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 71 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 071

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statului marcat, pe hartă, cu literele F şi I; 2. numele oraşelor - capitală marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul Bratislava este marcat, pe hartă, cu numărul ... 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera E are ieşire la Marea ... 3. Alpii Scandinaviei se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 6 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I

Varianta 71 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Are un climat predominant mediteranean statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. F d. G 2 puncte 2. Munţii Alpi sunt localizaţi pe teritoriul statelor marcate, pe hartă, cu literele: a. D şi F b. E şi F c. E şi G d. H şi I 2 puncte 3. Stepa este o zonă de vegetaţie caracteristică statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. D c. E d. G 2 puncte 4. Vulcani activi şi gheizere se află în statul a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 4 c. 12 d. 15 2 puncte 5. Capitala Finlandei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 8 c. 10 d. 14 2 puncte D. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera D. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi cu frecvenţă ridicată, tip de climă specific. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi doi factori care determină mobilitatea teritorială a populaţiei în Europa.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

4 puncte

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 071

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 12; 2. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi B.

4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Vagoane se produc în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 2. Depresiunea Petroşani este situată în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 3. Minereuri de fier se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Podişul Sucevei este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 3 c. 5 d. 6 2 puncte 2. Reşedinţa judeţului Vrancea este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 9 c. 11 d. 12 2 puncte 3. Lacul hidroenergetic Izvorul Muntelui este situat pe râul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 4 c. 5 d. 6 2 puncte 4. Pădurea de conifere este extinsă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. F 2 puncte 5. Un important centru al metalurgiei neferoase este în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 8 b. 9 c. 11 d. 12 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 71 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera A şi clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, influenţă climatică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. o cauză care explică descreştere numerică a populaţiei României după anul 1990. 2. un factor care favorizează creşterea bovinelor în Carpaţii Orientali. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 071 Graficul alăturat se referă la subiectul III A – B şi reprezintă evoluţia temperaturii medii lunare la Atena. A. Precizaţi: 1. o lună în care se înregistrează valoarea medie cea mai ridicată a temperaturii aerului; 2. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai coborâtă a temperaturii aerului; 3. valoarea temperaturii medii în luna ianuarie; 4. valoarea temperaturii medii în luna iulie. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Anotimpul în care se înregistrează temperatura minimă este: a. iarna b. primăvara c. toamna d. vara 2 puncte 2. Valori ale temperaturii medii lunare de 10o C se înregistrează în luna: a. ianuarie b. februarie c. martie d. decembrie 2 puncte 3. Tipul de climat caracteristic pentru Atena este: a. mediteranean (subtropical) b. temperat oceanic c. temperat continental excesiv d. subpolar 2 puncte C. Pentru Bulgaria, precizaţi: 1. două unităţi majore de relief; 2. două resurse naturale importante în economia ţării; 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 3. tipul de climă specific; 4. un râu sau fluviu; 5. oraşul – capitală şi un oraş – port la Marea Neagră; 5. un punct de trecere a frontierei spre România; 6. un obiectiv turistic. D. Analizaţi datele statistice din tabelul de mai jos. Suprafaţa Populaţia PIB Statul (km2) (mil.loc) (mld.€) Austria 83.870 8.192.880 279 Ungaria 93.030 9.981.334 173
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

Subiectul II

10 puncte

1. Calculaţi valoarea densităţii populaţiei şi valoarea PIB/loc. în cele două ţări. 2. Identificaţi o cauză a valorilor densităţii populaţiei în cele două ţări. 3. Identificaţi o cauză a valorilor PIB/loc. în cele două ţări. 6 puncte E. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a hidroenergiei în structura energetică a Norvegiei. 4 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 72 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 072

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera I ; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2, 3, 8. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Vulcani activi se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 2. Are ieşire la Marea Mediterană statul marcat, pe hartă, cu litera ... 3. Este străbătut de fluviul Dunărea oraşul capitală marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

1

Subiectul I

5 2 puncte 5. 3. gradul de fragmentare. 7 b. 2. cu numărul: a. F d. D d. cu litera: a. Precizaţi doi factori care explică diversitatea învelişului biopedogeografic din Europa. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 2. Din Munţii Poiana Ruscă izvorăşte râul marcat. B b. cu numărul: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. F 2 puncte 3.. cu litera . Precizaţi: 1. orientarea culmilor şi a văilor principale. pe hartă. cu numărul 10 este reşedinţa judeţului numit . pe hartă. 11 d. 1 b. cu numerele 9 şi 11. Fluviul Tibru străbate oraşul-capitală marcat. pe foaia de examen. cu litera: a.Varianta 72 . Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Alpilor Scandinaviei. 12 2 puncte 2. Oraşul-capitală cu cel mai mare număr de locuitori din Europa este marcat. Petrol se extrage din unitatea de relief marcată. Gheţari montani sunt pe teritoriul statului marcat. J 2 puncte 5. 2 c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Scrieţi. 7 b. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.. Ministerul Educaţiei. Autoturisme se fabrică în oraşul marcat. 6 puncte E.. B b. D b. pe hartă. 7 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 6 d. 10 d. 10 2 puncte 4.. Cea mai veche unitate de relief este marcată. cu numărul . D b. Scrieţi. pe foaia de examen. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află pe teritoriul statului marcat. Oraşul marcat. alte aspecte specifice ale reliefului. pe hartă. pe hartă. A b. 8 c. H d. Influenţe climatice oceanice sunt specifice unităţii de relief marcată. K 2 puncte 2. distribuţia spaţială a altitudinilor. G c. tipuri genetice de relief. cu numărul: a. 4 d. 8 d. Oraşul Alba Iulia este străbătut de râul marcat. cu litera: a. 4 puncte B. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. tipuri de roci. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . E. I d. cu numerele 1 şi 4. pe hartă. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 6 puncte C.. D c. J 2 puncte 3. cu numărul: a. C c. Oraşul Râmnicu Vâlcea este marcat. A. pe hartă. E d. pe hartă. pe hartă. numele râurilor marcate. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 072 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. E c. 1 b. 8 c. pe hartă. numele oraşelor marcate. pe foaia de examen. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. F c. 5 c. pe hartă.. 3 b. cu litera: a. Hidroenergia are o pondere ridicată (aproape 100%) în producţia de energie electrică în statul marcat. pe hartă. 12 2 puncte 4. cu litera: a. 9 2 puncte D. Scrieţi. cu numărul : a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.

Varianta 72 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera F. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, altitudini, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. un factor care explică extinderea vegetaţiei de stepă şi silvostepă în partea centrală şi sudică a unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera A. 2. o cauză care determină frecvente alunecări de teren în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera E. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 072 Graficul de mai sus se referă la subiectul III A – B şi prezintă evoluţia temperaturii medii lunare la Moscova. A. Precizaţi: 1. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai ridicată a temperaturii aerului; 2. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai coborâtă a temperaturii aerului; 3. valoarea temperaturii medii în luna ianuarie; 4. valoarea temperaturii medii în luna iulie. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Anotimpul în care se înregistrează temperatura maximă este: a. iarna b. primăvara c. toamna d. vara 2 puncte 2. Valori ale temperaturii medii lunare de peste 15o C se înregistrează în lunile: a. mai, iunie şi iulie b. mai, august şi septembrie c. iunie, iulie şi august d. decembrie 2 puncte 3. Diferenţa dintre temperatura medie din luna mai şi temperatura medie din luna decembrie este de: a. 5°C b. 10°C c. 15°C d. 20°C 2 puncte C. Pentru Ucraina, precizaţi: 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1. două unităţi majore de relief; 2. două râuri importante care traversează teritoriul ţării; 3. o zonă biogeografică specifică şi un tip sau o clasă de soluri; 4. două resurse naturale şi o ramură industrială bazată pe exploatarea acestora. 5. oraşul – capitală; 10 puncte D. Analizaţi datele statistice de bază din tabelul de mai jos: Suprafaţa Populaţia PIB Statul (km2) (mil.loc.) (mld. €) Germania 357.021 82.422.299 2.585 Finlanda 338.145 5.231.372 172
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

1. Calculaţi valoarea densităţii populaţiei şi valoarea PIB/loc. în cele două ţări; 2. Identificaţi o cauză a valorilor densităţii populaţiei în Finlanda; 3. Identificaţi o cauză a valorilor PIB/loc. în cele două ţări. 6 puncte E. Precizaţi două argumente pentru a explica situarea pe primele trei locuri la producţia de ulei de măsline, la nivel mondial, a Spaniei, Italiei şi Greciei. 4 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 73 - geografie Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 073

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi I; 2. numele oraşelor – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este traversat de fluviul ... 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera J se numeşte... 3. Podişul Doneţk se află situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 6 puncte
Probă scrisă la Geografie - clasa a XII - a 1 Subiectul I

Varianta 73 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Statul care ocupă cea mai mare parte din Peninsula Iberică este marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. H 2 puncte 2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera B, este oraşul: a. Londra b. Madrid c. Paris d. Roma 2 puncte 3. Vegetaţie de tip mediteranean se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. E c. F d. G 2 puncte 4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 este capitala statului: a. Irlanda b. Islanda c. Marea Britanie d. Olanda 2 puncte 5. Statul marcat, pe hartă, cu litera G se învecinează la vest cu: a. Belarus b. Danemarca c. Finlanda d. Norvegia 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera B şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi doi factori care determină prezenţa vegetaţiei de stepă şi silvostepă din Europa de Est. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 073

Probă scrisă la Geografie - clasa a XII - a 2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi H. 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Circuri glaciare există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 2. Graniţa dintre România şi Republica Moldova, o reprezintă râul marcat, pe hartă, cu numărul... 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este reşedinţa judeţului numit ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Pe râul marcat, pe hartă, cu numărul 9 s-a construit lacul de acumulare numit: a. Izvorul Muntelui b. Siriu c. Vidra d. Vidraru 2 puncte 2. Resurse de bauxită se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. B b. C c. G d. H 2 puncte 3. Influenţe climatice scandinavo-baltice pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. D c. F d. H 2 puncte 4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte: a. Barcău b. Crişul Alb c. Crişul Negru d. Crişul Repede 2 puncte 5. Domuri gazeifere sunt specifice unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. B b. D c. E d. H 2 puncte
Probă scrisă la Geografie clasa a XII - a 1 Subiectul II

Varianta 73 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera B şi clima unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera C. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. un argument prin care să ilustraţi originalitatea (unicitatea) Mării Negre. 2. un argument prin care să susţineţi afirmaţia ”În Câmpia de Vest se produc frecvent inundaţii.” 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 073 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectele III A şi B şi reprezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a temperaturii medii lunare şi luna în care s-a înregistrat; 2. valoarea minimă a temperaturii medii lunare şi luna în care s-a înregistrat. 4 puncte B. Precizaţi: 1. lunile în care temperatura aerului are valori cuprinse între 5 – 11º C; 2. anotimpul în care temperatura aerului coboară sub 0ºC şi anotimpul în care temperatura aerului depăşeşte 13ºC; 3. modul de calcul al amplitudinii termice medii anuale. 6 puncte C. Pentru Ungaria, precizaţi: 1. numele unei unităţi de relief; 2. un tip de climă; 3. numele a două râuri şi a unui unui lac natural; 4. o zonă de vegetaţie şi un tip de sol sau o clasă de soluri; 5. o resursă naturală; 6. numele a două oraşe.
Probă scrisă la Geografie clasa a XII - a 2 Subiectul II

10 puncte

D. 1.Calculaţi, folosind datele din tabelul alăturat, densitatea populaţiei pentru Austria şi Germania; 2. Precizaţi o cauză a valorii ridicate a densităţii populaţiei din Belgia. Scrieţi rezultatele obţinute pe foaia de examen. Statul Austria Belgia Germania Suprafaţa Populaţia (km2.) ( nr. loc.) 83.870 8.192.880 30.528 10.379.067 357.021 82.422.299
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

6 puncte E. Precizaţi doi factori care determină valori mai mici ale densităţii populaţiei în Islanda comparativ cu Olanda. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a - XII - a

Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 74 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 074

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi C; 2. numele oraşelor – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 5. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este capitala statului denumit... 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera J are ieşire la Marea... 3. Elveţia se învecinează la nord cu statul marcat, pe hartă, cu litera … 6 puncte
Probă scrisă la Geografie - clasa XII - a 1 Subiectul I

Varianta 74 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Câmpia Padului se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. D d. E 2 puncte 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera G se învecinează în partea de est cu statul numit: a. Danemarca b. Finlanda c. Norvegia d. Polonia 2 puncte 3. De pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera C izvorăşte fluviul: a. Don b. Dunăre c. Rin d. Volga 2 puncte 4. Oraşul-capitală Moscova este marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 3 c. 4 d. 6 2 puncte 5. Statului marcat, pe hartă, cu litera E îi aparţine insula: a. Corsica b. Creta c. Sardinia d. Sicilia 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinaviei şi relieful Alpilor Dinarici. Nota1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea, vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. 1. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică. 2. Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 074

Probă scrisă la Geografie - clasa XII - a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A - E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi G; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 este reşedinţa judeţului numit ... 2. Râurile Bistriţa şi Someşul Mare izvorăsc din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 3. Este situat în sectorul Dunării maritime oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Munţii Bihor se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. D d. F 2 puncte 2. Oraşul Piatra Neamţ este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul : a. 7 b. 8 c. 9 d. 11 2 puncte 3. Râul Prahova este afluentul principal al râului marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 10 c. 11 d. 12 2 puncte 4. Circuri şi văi glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. H 2 puncte 5. Gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. C d. E 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a 1 Subiectul II

Varianta 74 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera G şi relieful unităţii marcate cu litera H. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief,alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. o cauză care determină diferenţa de temperatură medie anuală dintre unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi H. 2. un factor care a determinat amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 074 Diagrama alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu din Europa. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a debitului şi una dintre lunile în care se înregistrează aceasta; 2. valoarea minimă a debitului şi luna în care în care se înregistrează aceasta. 4 puncte B. Precizaţi: 1. lunile în care debitul mediu lunar are valori cuprinse între 150 – 200 m³/sec; 2. lunile în care debitul mediu lunar are valori cuprinse între 200 – 300 m³/sec; 3. modul de calcul al debitelor medii anuale ale râurilor. 6 puncte C. Pentru Republica Moldova, precizaţi: 1. numele unei unităţi de relief; 2. un tip de climă; 3. numele a două râuri; 4. o zonă de vegetaţie; 5. numele a trei oraşe; 6. numele a două puncte de frontieră cu România. 10 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a

D. 1. Calculaţi pe baza tabelului de mai jos, bilanţ ul natural al populaţiei pentru anii 1992 şi 2002; 2 2. Precizaţi o cauză care a determinat valoarea negativă a sporului natural în 2002. Anul 1977 1992 2002 Rata natalităţii (‰) 9,4 9,6 8,1 Rata mortalităţii (‰) 5,8 6,2 8,5 6 puncte

Subiectul II

E. 1. Precizaţi doi factori care au influenţat distribuţia spaţială inegală a populaţiei în regiunile europene. 2. Daţi două exemple de state din UE cu densităţi ale populaţiei de peste 300 loc./ km². 4 puncte

Probă scrisă la Geografie clasa a - XII - a

Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 75 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 075

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi C; 2. numele oraşelor – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 3. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul marcat, pe hartă, cu litera F are ieşire la Oceanul ... 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este capitala statului numit ... 3. Clima subpolară este caracteristică părţii nordice a statului marcat, pe hartă, cu litera: 6 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I

Varianta 75 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1 Oraşul Minsk este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. D c. F d. I 2 puncte 2. Zona pădurilor de amestec (conifere, foioase) sunt specifice statelor marcate, pe hartă, cu literele: a. A şi C b. B şi D c. C şi E d. E şi H 2 puncte 3. O arteră fluvială navigabilă care traversează Europa şi leagă Marea Neagră de Marea Nordului este formată din: a. Dunăre şi Rhin b. Dunăre şi Rhon c. Nipru şi Vistula d. Rhin şi Rhon2 puncte 4. Statul marcat, pe hartă, cu litera I este situat în Peninsula: a. Balcanică b. Iberică c. Italică d. Scandinavă 2 puncte 5. Insulele Sardinia şi Sicilia aparţin statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. E c. F d. H 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima Europei Sudice (Mediteraneene) şi clima Europei de Vest (Atlantice). Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. o cauză care să explice diferenţele mici de temperatură dintre vară şi iarnă din cadrul climatului temperat-oceanic. 2. o caracteristică a reţelei hidrografice din Peninsula Scandinavă. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 4 puncte Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 075

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele F şi H; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Influenţe climatice pontice sunt specifice unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera ... 2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte ... 3. Este situat în Depresiunea Braşov oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Minereu de fier şi marmură se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. F d. H 2 puncte 2. Molisolurile (cernoziomurile) sunt specifice unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. G 2 puncte 3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte: a. Bega b. Caraş c. Cerna d. Timiş 2 puncte 4. Viţa de vie se cultivă pe suprafeţe întinse în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. E 2 puncte 5. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F există: a. alunecări de teren b. circuri glaciare c. cueste d. domuri 2 puncte
Probă scrisă la Geografie clasa a XII – a 1 Subiectul II

Varianta 75 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii marcate cu litera E. Nota 1: Deosebirea şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănari şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. un factor care a determinat formarea Deltei Dunării. 2. un factor care determină densităţi reduse ale populaţiei, sub media pe ţară, în judeţul Caraş-Severin. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 075 Diagrama alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia valorilor medii ale debitelor lunare ale unui râu din Europa. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a debitului mediu şi luna în care se înregistrează această valoare; 2. valoarea minimă a debitului mediu şi luna în care se înregistrează această valoare. 4 puncte B. Precizaţi: 1. anotimpul în care se înregistrează debite medii lunare maxime; 2. anotimpul în care se înregistrează debite medii lunare minime; 3. diferenţa dintre debitul maxim şi debitul minim. 6 puncte C. Pentru Bulgaria, precizaţi: 1. numele a două unităţi de relief; 2. un tip de climă; 3. numele a două râuri; 4. o zonă de vegetaţie; 5. numele a două oraşe; 6. numele a două puncte de frontieră cu România; 10 puncte
Probă scrisă la Geografie clasa a XII – a

D. 1. Calculaţi densitatea reţelei hidrografice, pe baza următoarelor date, utilizând formula: D = L / S; lungimea totală a unui râu (L) = 1.700 km, suprafaţa bazinului hidrografic (S) = 600 km². 2. Precizaţi două argumente care susţin afirmaţia: „Dunărea este un important fluviu european”. 6 puncte

2

Subiectul II

E. Precizaţi tipul de climă de pe ţărmul sudic al Spaniei şi principalul factor care îl determină. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a

Subiectul III

A. cu numerele 3 şi 7. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 76 .. cu literele F şi I. pe hartă.geografie Proba D. numele statelor marcate. cu numărul . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 3. pe hartă. pe hartă. 2.. Este capitala Slovaciei oraşul marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 076 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Gibraltar este teritoriu dependent de statul marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Capul Roca... cu litera . pe hartă.Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. extremitatea vestică a Europei. Scrieţi.. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 4 puncte B. este localizat în statul marcat. 2. cu litera . Precizaţi: 1. numele oraşelor-capitală marcate. E.

cu literele A şi C. pe foaia de examen. pe hartă. B b. Motru d. cu litera: a. oraşele marcate. Gazul metan este exploatat din unitatea de relief marcată. Podişul Bavariei este situat în statul marcat. numele râurilor marcate. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.. 3. pe hartă.. Zalău 2 puncte 5. pe hartă. A b. cu numărul . G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu numerele 7 şi 12. Cluj-Napoca d. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. I 2 puncte 3. Vegetaţie de tundră există în statul marcat. oraşele marcate. cu litera F se numeşte . pe hartă. fragmentare. 1 şi 4 b. pe hartă.Varianta 76 . 6 puncte C. Râul marcat. pe hartă.. F d. D c. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 4 puncte B. Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice. Oraşul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 1 şi 4 b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Precizaţi: 1.geografie Ministerul Educaţiei. Lotru c. pe hartă. 1 şi 4 c. tipuri genetice de relief. Este denumită „Oraşul de pe Şapte Coline” capitala statului marcat. cu numerele: a. cu litera: a. 6 şi 7 2 puncte 4. pe hartă. Scrieţi. A. cu numerele: a. 3 şi 13 c. Vatra Dornei 2 puncte 4. numele unităţilor de relief marcate. Unitatea de relief marcată. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. E. H d. cu numărul 1 se numeşte: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. B b. C c. Râul marcat. pe hartă. 1 şi 3 b. D d. Suceava d. Oraşul marcat. cu numărul 11 străbate oraşul: a. pe hartă. Piatra Neamţ c. 1.. Notaţi două state europene în care se exploatează combustibilii amintiţi la punctul anterior. Cerna b. Olt 2 puncte 3. pe hartă. Scrieţi. 6 puncte E. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 076 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. 2 şi 4 d. 2.monarhii constituţionale. altitudini. 2 şi 7 c. C c. pe hartă. I 2 puncte 5. orogeneză. Sunt centre ale industriei siderurgice. 3 şi 5 2 puncte 2.. 10 şi 11 d. cu numărul 3 este străbătut de râul numit . pe hartă. 13 şi 15 2 puncte D. cu numerele: a. pe foaia de examen. Sunt capitale ale unor state . G c. I 2 puncte 2. pe foaia de examen. oraşele marcate. pe hartă. 2. cu numărul 8 se numeşte: a. H d. Botoşani b. Scrieţi.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 2. Utilaj petrolier este produs în oraşul marcat. Bistriţa c. cu litera: a. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Sunt localizate în regiunea geografică Europa Centrală. 5 şi 14 d. B b. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful Alpilor Scandinaviei şi relieful Alpilor Dinarici. Baia Mare b.

climei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 6 puncte E. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la caracteristicile reliefului. Scrieţi. Precizaţi două argumente prin care să susţineţi afirmaţia: „Unitatea de relief marcată. Pentru Germania. reţelei hidrografice. două unităţi montane.Varianta 76 . cu litera B reprezintă o regiune importantă de exploatare a combustibililor minerali fosili. tipuri de relief. două oraşe. alte aspecte specifice ale reliefului. 6. pe teritoriul Italiei este situatǎ aglomeraţia urbanǎ numitǎ … 2. răspunsurile aglomeratii urbane corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. aglomeraţia urbanǎ cu aproximativ 5. A. altitudini. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. numărul populaţiei din aglomeraţia urbană Londra. Precizaţi două cauze care explică diferenţa dintre cantitatea de precipitaţii înregistrate în Ucraina faţă de cea înregistrată în Franţa. precizaţi: 1. 5. E. 2. o mare la care are deschidere. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. două râuri (fluvii).1 milioane locuitori este situatǎ în Peninsula … C. vegetaţiei şi solurilor. Precizaţi: 1. două resurse naturale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. 4. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III R an st ad R ei hn -R uh r Lo nd ra M ad r id te na M ila no A 6 puncte 10 puncte . Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II D. pe foaia de examen. fragmentare.” 4 puncte Ministerul Educaţiei. tipuri de roci pe care s-a format relieful. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 076 Graficul alǎturat se referă la subiectul III A . pe hartă.B şi reprezintǎ populaţia unor mari aglomeraţii urbane europene. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. un tip de climat. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al Ungariei precizând o asemănare şi două deosebiri.geografie Ministerul Educaţiei. 3. cele mai reduse valori ale populaţiei se înregistreazǎ în aglomeratia urbanǎ numitǎ … 3. 4 puncte 12 milioane locuitori 10 8 6 4 2 0 B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. câţi locuitori are aglomeraţia urbanǎ de pe teritoriul Olandei. cu litera E. 6 puncte E. cu litera A şi relieful unităţii marcate.

pe hartă. pe foaia de examen.capitală marcate. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu litera . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 77 . Scrieţi. pe hartă.. E. Precizaţi: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu.. 4 puncte B. Munţii Pindului sunt localizaţi în vestul statului marcat. numele statelor marcate. 2. cu litera . cu numerele 1 şi 4.geografie Proba D. 3.. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. cu literele C şi H. numele oraşelor . oraşul marcat. Este străbătut de fluviul Sena. pe hartă... SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 077 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Portul maritim Copenhaga este situat în statul marcat.. cu numărul . A. 2. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă.Ministerul Educaţiei.

. F 2 puncte D. cu numerele 8 şi 11.. Scrieţi. Precizaţi: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. 9 şi 11 d. cu numerele: a. cu litera: a. numele unităţilor de relief marcate. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. tipuri de relief. există în vestul statului marcat. pe hartă. numele râurilor marcate. 7 şi 9 b. 13 2 puncte 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 2 şi 4 2 puncte 3. cu litera . 12 şi 15 2 puncte 5. Din subsolul unităţii de relief marcate.. 6 puncte E. cu litera: a. 3. 3 b. 1 şi 5 d. Oraşul marcat. pe hartă. D c. pe hartă. E. cu numărul: a. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Apenini şi relieful Munţilor Penini. Sunt situate în regiuni cu climat oceanic oraşele marcate. gaz metan c. se exloatează: a. altitudini. 2. 7 şi 10 d. 8 şi 9 c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 6 puncte C. Prezentaţi două argumente privind necesitatea dezvoltării unui sistem de transport modern şi diversificat în statele Europei de Est. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cărbuni b. pe hartă. fragmentare. pe hartă.. cu numerele: a. 1 şi 2 b. 1 şi 3 c. F d. 7 c. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii medii anuale cad în unitatea de relief marcată. A b. pe hartă. J 2 puncte 4. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 077 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe foaia de examen. ape geotermale d.. E d. 11 şi 12 2 puncte 2. cu literele A şi D. cu numărul 6 este reşedinţa judeţului numit. D d. tipuri de roci pe care s-a format relieful. pe hartă. pe hartă. 4 puncte B. Resurse hidroenergetice mari şi un grad ridicat de utilizare a hidroenergiei (aproape 100%) le înregistrează statul marcat. petrol 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe foaia de examen. 2. 8 d. pe hartă. orogeneză.geografie Ministerul Educaţiei. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. cu litera G. Scrieţi. Insulele Baleare aparţin statului marcat. Numeroase hidrocentrale au fost amenajate pe râurile marcate. B c. cu litera . A b. A b. pe hartă. A. H 2 puncte 3. 5 şi 11 c. Este capitala unui stat – monarhie constituţională oraşul marcat. 4 şi 13 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Ţărm de tip dalmatic. cu litera: a. pe hartă..Lacul hidroenergetic Vidra s-a amenajat în unitatea de relief marcată. Datează din perioada antică oraşele marcate. B c. cu numerele: a.Varianta 77 . 4 puncte Ministerul Educaţiei.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. estimări la nivelul anului 2006 D. Tabelul se referă la subiectul III D – E. B b. 2. 2. 1 339. cu litera D şi relieful unităţii de relief marcate cu litera F. 4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Menţionaţi: 1. C c. Precizaţi: 1. 6 puncte E. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . pe hartă. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful unităţii de relief marcate. pe hartă.235 57. Diagrama se referă la subiectul III A . A. treapta majoră de relief în care este situat oraşul. două cauze ale diferenţei dintre valorile densităţii medii a populaţiei din statele Olanda şi Irlanda. B b. Scrieţi pe foaia de examen: 1. două unităţi de relief.geografie Ministerul Educaţiei.820 60. F 2 puncte D. tipuri de roci pe care s-a format relieful.062. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. Influenţe climatice submediteraneene există în unitatea de relief marcată. alte aspecte specifice ale reliefului.491. 4 puncte Ministerul Educaţiei. amplitudinea termică medie anuală. Precizaţi: 1. Nr. 5. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.461 4 247.B. pe hartă. două ramuri industriale care valorifică resursele subsolului menţionate mai sus. diferenţa dintre temperaturile medii din lunile august şi februarie. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa. două state insulare cu recepţie de imigranţi.80 3 397.379. E. 4. altitudini.Varianta 77 . D c. precizaţi: 1. 6 puncte C. două resurse ale subsolului. un factor care influenţează debitul redus al râurilor din Podişul Dobrogei.153 Sursa: The World Factbook. precum şi luna în care se înregistrează. 2.528 10.067 2 Irlanda 70. H 2 puncte 5. un factor care a contribuit la creşterea densităţii populaţiei în Depresiunea Braşov. două tipuri de climă. două porturi maritime. 3. 2. aparţinând regiunii geografice Europa Vestică. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 077 Analizaţi diagrama în coloane care prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare în oraşul Belgrad. E d.99 Belgia 30. Suprafaţa Populaţia Densitatea medie a Statul (km²) (loc. Precizaţi două cauze care influenţează valorile densităţii medii a populaţiei în regiunea geografică Europa Vestică.280 4.609. Pentru Spania.) populaţiei (loc/km²) crt. precum şi luna în care se înregistrează.526 16. tipuri de relief. 3. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. cu litera: a. 6 puncte E. Cele mai mari altitudini există în unitatea de relief marcată. cu litera: a. D d. popula ţiei unor state 2 ţia şi densitatea medie a popula Subiectul II membre ale Uniunii Europene.14 Olanda 41. fragmentare.57 Regatul Unit 244.

. pe hartă. pe hartă. E. Oraşele marcate. cu numărul . Scrieţi. A. pe hartă.. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. numele oraşelor-capitală marcate.. cu numerele 10 şi 14. 2. pe hartă. numele statelor marcate. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Lacurile glaciare Ladoga şi Onega sunt situate în statul marcat.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Capitala Uniunii Europene şi Sediul NATO se află în oraşul marcat. pe hartă. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 78 . 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 078 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. cu numerele 4 şi 9 sunt situate în zona de climă temperat . Precizaţi: 1. cu literele C şi J. cu litera . 4 puncte B. 3.geografie Proba D. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2.

I d. B b. 3 b. A b. 2 c. D c. H d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Influenţe climatice scandinavo . pe foaia de examen. pe hartă. 2. cu literele C şi F. pe hartă. Este capitala unui stat . pe hartă.” 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă.monarhie constituţională oraşul marcat. 4 puncte B. 5 d. pe hartă. pe hartă. Oraşul marcat. 11 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. numele unităţilor de relief marcate. A b. Sibiu 2 puncte 2. altitudini. râurile marcate. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.. Resurse de huilă există în unitatea de relief marcată. cu numerele 2 şi 3 sunt străbătute de râul . E d.. 6 puncte E. Oraşul-port Rotterdam se află în statul marcat. F d. Precizaţi trei asemănări între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Pirinei. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a..geografie Ministerul Educaţiei. A b. fragmentare. Este centru al industriei aluminiului oraşul marcat. tipuri de roci pe care s-a format relieful. cu litera: a. cu numărul: a. Prezentaţi două argumente prin care să susţineţi afirmaţia: „Londra este unul din cele mai mari noduri de transport de pe Glob. Vegetaţia arbustivă de tip maquis apare în statul marcat. Oraşele marcate. B b. Scrieţi. Alba b. cu numărul . Bazinul carbonifer Silezia Superioară este localizat în statul marcat. cu litera: a. C c. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 078 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. pe foaia de examen. Prezintă numeroase amenajări hidroenergetice. pe hartă. cu litera: a. Scrieţi. cu numărul 5 este reşedinţa judeţului numit: a. E. D c. pe foaia de examen. 6 puncte C. 8 şi 10 c. Scrieţi. H 2 puncte 4. cu numărul: a. J 2 puncte D. pe hartă. Lacul vulcanic Sf. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. E d. Precizaţi: 1. 7 c. cu numerele 7 şi 9. tipuri de relief. 11 şi 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Hunedoara d. pe hartă.Ana este situat în unitatea de relief marcată.. Insula Sardinia aparţine statului marcat.baltice sunt caracteristice unităţii marcate. cu litera: a. B c. pe hartă cu numerele: a. pe hartă. cu litera . Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe hartă. H 2 puncte 3. A.. 1 b. pe hartă. Arad c. 7 şi 11 b. 2. 3. Locomotive şi autoturisme se produc în oraşul marcat.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. D c. pe hartă. numele râurilor marcate. 15 2 puncte 4. D c. A b. F 2 puncte 3. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. H 2 puncte 2. 6 2 puncte 5. D d.Varianta 78 . 10 şi 12 d. pe hartă. orogeneză. J 2 puncte 5. cu litera: a.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D.439. Diagrama se referă la subiectul III A-B. precizaţi: 1. treapta majoră de relief în care este situat oraşul. tipuri de relief. altitudini. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D – E şi cuprinde suprafaţa. 10.367 66.235. cu litera B şi relieful unităţii marcate cu litera E. Precizaţi: 1. Suprafaţa Populaţia Densitatea medie a Statul (km²) (nr. pe hartă. 3. 6 puncte C. 2.448 111. Precizaţi: 1.loc. 2. estimări la nivelul anului 2006 D. tipuri de roci pe care s-a format relieful.78 Cehia 78. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 078 Analizaţi diagrama în coloane care prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare în oraşul Budapesta.geografie Ministerul Educaţiei. 357. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate.845 Sursa: The World Factbook.385. aparţinând regiunii geografice Europa 2 Probă scris Subiectul II Central ă. 21. 1. ă la Geografie – clasa a XII-a Nr. alte aspecte specifice ale reliefului. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. Scrieţi pe foaia de examen: 1. cu numărul 3. 2.021 82. două porturi maritime.910 2. 3. cu literele C şi F. Precizaţi: 1. trei ramuri industriale care valorifică resursele subsolului menţionate mai sus. o cauză care explică dezvoltarea industriei chimice în oraşul marcat. două state reprezentative din punct de vedere al numărului de emigranţi. 6 puncte E.422. 2.86 Germania 4. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 7. 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. două regiuni turistice. o cauză care explică diferenţa dintre cantităţile de precipitaţii medii anuale ce cad în unităţile de relief marcate. precum şi luna în care se înregistrează. 4. precum şi luna în care se înregistrează.000 90.455 129. Precizaţi două cauze care determină valorile densităţii medii a populaţiei în regiunea geografică Europa Centrală. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord. pe hartă.391 5.299 230. 5.866 3.90 România 238. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. trei resurse ale subsolului.670. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .59 Bulgaria 110. 6 puncte E. populaţia şi densitatea medie a populaţiei unor state membre ale Uniunii Europene.Varianta 78 .) populaţiei (loc/km²) crt. diferenţa dintre temperatura medie din luna februarie şi temperatura medie din luna august. E. amplitudinea termică medie anuală. fragmentare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.36 Slovacia 48. două cauze ale diferenţei dintre valorile densităţii medii a populaţiei din statele Germania şi România. A. 4 puncte B.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 079 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . numele statelor marcate. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu literele D şi I. 4 puncte B. Oraşul Skopje este marcat. cu literele 5 şi 9. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 79 . Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrieţi. Fluviul Pad (Po) curge pe teritoriul statului marcat. numele oraşelor-capitală marcate. cu numărul … 2. pe hartă. 2. cu numărul … 3. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.C. Precizaţi: 1. Sediul Comisiei Europene se află în oraşul marcat.geografie Proba D. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . A. pe hartă. pe hartă. pe hartă.Ministerul Educaţiei.

cu litera A se numeşte: a. S-au format în timpul orogenezei caledonice munţii din statul marcat. Someşul Mare b. protestantă 2 puncte D. B c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Râul marcat. Minsk d. F d. orientarea culmilor şi a văilor principale. Chişinău b. pe foaia de examen. cu numărul … 3. alte aspecte specifice ale reliefului. C d. Unitatea de podiş formată în timpul orogenezei alpine este marcată. pe hartă. C c. Traversează o depresiune de tip „golf” râul notat pe hartă cu numărul: a. Precizaţi: 1. distribuţia spaţială a altitudinilor. pe hartă. Cea mai mare parte a populaţiei din statul a cărui capitală este oraşul marcat. cu literele B şi G. cu numărul 6 se numeşte: a. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Târnava Mare d. Scrieţi. tipuri genetice de relief. ortodoxă c. pe hartă. A. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Aparţine bazinului hidrografic al Prutului râul marcat. 6 puncte E. islamică d. 3 b.Varianta 79 . B b. E. Târnava Mică 2 puncte 2. pe foaia de examen. pe hartă. C c. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Statul cu cea mai mică suprafaţă din Europa este o enclavă situată în statul marcat. Kiev c. Lacul Vidra se află situat în unitatea de relief notată pe hartă cu litera: a. numele oraşelor marcate. A b. 5 d. A b. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Caucaz. numele unităţilor de relief marcate. D d. pe hartă. E 2 puncte 5. 2. Râurile marcate pe hartă cu numerele 5 şi 6 îşi au izvoarele în Grupa Munţilor … 6 puncte C. D c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 079 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul lI A – E. Scrieţi. gradul de fragmentare. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . catolică b. Precizaţi două argumente care să susţină această afirmaţie. cu numerele 7 şi 10. pe hartă. cu litera: a. E 2 puncte 3. Scrieţi. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. A b. 4 puncte B. G 2 puncte 2. pe hartă. G d. Varşovia 2 puncte 4. Capitala statul marcat. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Are ieşire la Marea Baltică statul marcat. 4 puncte Ministerul Educaţiei.geografie Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. cu litera … 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. H 2 puncte 3. 4 c. Someşul Mic c. cu litera: a. cu litera: a. pe hartă. „Relieful Europei s-a format în perioade geologice diferite”. pe hartă. cu numărul 11 este de religie: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.

4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . B c. Domuri gazeifere se găsesc în unitatea de relief marcată. 2. două oraşe . 2. A. precipitaţii medii anuale. etaj climatic. E. influenţă climatică. C d. A b. valoarea temperaturii medii din lunile februarie şi octombrie. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 079 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectele III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. cea mai mare valoare a temperaturii medii lunare. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.Varianta 79 . Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a hidroenergiei în structura energetică a Norvegiei. cu litera: a. Precizaţi: 1. 3. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. amplitudinea medie anuală (diferenţa dintre valorile extreme ale temperaturii în cursul anului). Buzău c. vânturi. 5. pe hartǎ. 3. două ramuri industriale. un factor de favorabilitate în dezvoltarea economică a oraşului marcat. cu litera E. 4 puncte B. emigrării populaţiei din Europa de Est. Pentru Franţa. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 10 puncte Subiectul II D. un factor care favorizează creşterea bovinelor în unitatea de relief marcată. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cea mai mică valoare a temperaturii medii lunare. 6 puncte C. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. pe hartă. cu C şi clima unitaţii de relief marcate. 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Braşov b. diferenţelor privind numărul locuitorilor între Europa de Nord şi Europa de Vest. Oraşul marcat. precum şi luna în care se înregistrează. două luni în care temperatura medie are valori cuprinse între 0 şi 5°C. precum şi luna în care se înregistrează. pe hartǎ. pe hartă. 6 puncte E. D 2 puncte 2 puncte D. două caracteristici ale reliefului. 3. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei.port maritime. Precizaţi câte o cauză a: 1. două caracteristici ale climei. cu numărul 7. Covasna d. cu numărul 11 este reşedinţa judeţului numit: a. două resurse de subsol. precizaţi: 1. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. Precizaţi: 1. cu D. 4. numărului mai mare de locuitori în Europa Centrală. Sibiu 5. 2.

pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. Alpii Dinarici se desfăşoară şi pe teritoriul statului marcat. pe hartă. E. 4 puncte B. Din fostul stat Cehoslovacia au făcut parte statele actuale marcate. Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. A. numele statelor marcate. cu literele C şi … 2.Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. numele oraşelor-capitală marcate. 2. pe hartă. pe hartă. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 80 . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 080 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Oraşul-capitală marcat. pe hartă. cu numerele 1 şi 7. pe foaia de examen. cu litera A şi F. cu numărul 5 se numeşte … 3.geografie Proba D.

Precizaţi trei deosebiri între clima Europei Vestice şi clima Europei Estice. cu numerele 1 şi 2. pe hartă. F d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Vegetaţia de taiga (pădure de conifere) şi tundra sunt specifice statului marcat. 10 c. pe hartă. Este situat în Peninsula Balcanică. 2. râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. J 2 puncte D. Precizaţi: 1. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. F d. Oraşul Alexandria este situat în unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. Lacul hidroenergetic Vidra se află situat în unitatea notată pe hartă cu litera: a. F c. G d. cu litera: a.Varianta 80 . I 2 puncte 2. pe hartă.11 d. pe foaia de examen. o mare parte din teritoriul statului marcat. Scrieţi. numele oraşelor marcate. temperatura medie anuală. Prezentaţi două caracteristici ale reliefului Câmpiei Europei de Est. I d. E c. cu litera … 6 puncte C. Cerealele ocupă suprafeţe extinse în unitatea de relief marcată. amplitudine termică. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 4 puncte 1. pe hartă. G 2 puncte 5. gaze naturale) este marcată. pe hartă. 12 d. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat. Oraşul . F 2 puncte 4. A. A b. F c. 6 c. cu litera : a. pe hartă. 15 2 puncte 5. pe hartă. G 2 puncte 2. G c. 6 puncte E. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 080 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul lI A – D. A b. A b. Cea mai veche unitate de relief este marcată. pe hartă. Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu numărul: a. pe hartă. I 2 puncte 4. Un important combinat siderurgic este situat în oraşul notat pe hartă cu numărul: a. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: precipitaţii medii anuale. B b. Unitatea subcarpatică cu importante resurse energetice (petrol. pe hartă. F b. C d.geografie Ministerul Educaţiei. B c. H d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera: a. Unitatea de relief marcată. B c. vânturi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. E b. cu numerele 8 şi 10. J 2 puncte 3. pe hartă. pe hartă. 9 b.capitală Berna este marcat. cu litera C se numeşte … 3. E d. 12 2 puncte 3. E. D c. Alpii Dinarici se află în statul marcat. Munţii Rodnei se află în unitatea de relief marcată. cu litera: a. G d. cu litera … 2. cu litera: a. C b. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Scrieţi. 2 b. numele râurilor marcate. cu litera: a. 4 puncte B. pe hartă. A b. B c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.

Calculaţi. Precizaţi două cauze ale diferenţelor care apar între valorile densităţii medii a populaţiei calculate pentru cele două ţări europene.000 8. 5. două unităţi de relief. pe hartă.) 47. cu litera F şi clima unităţii marcate cu litera H.300. Pe baza datelor din tabelul alăturat calculaţi: 1931 20 20 1. influenţă climatică.geografie Ministerul Educaţiei. valoarea densităţii medii a populaţiei pentru Suedia şi Ucraina. Precizaţi două cauze ale creşterii populaţiei urbane din (mil.Varianta 80 . ponderea populaţiei rurale în anul 1921. 1954 24 18 3.964 Populaţia (nr.000 Probă scrisă la Geografie –Ucraina clasa a XII-a 2006 Subiectul II 1.) (mil. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . un tip de climă. 3. 1946 22 18 2. 1968 35 15 6 puncte 1982 40 14 1990 42 15 1992 45 14 C. Pentru Italia. 10 puncte D. loc. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 080 Analizaţi tabelul alăturat care prezintă populaţia Franţei pe medii rezidenţiale şi se referă la subiectul III A . Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. două centre urbane. 2. 2. vânturi. precizaţi: 1.700 449. Prezentaţi doi factori care influenţează debitul râurilor din România. pe foaia de examen. 4. populaţia totală din Franţa în anii 1946 şi 1990. E.) Franţa în perioada 1861-1992.823. 6 puncte E. ponderea populaţiei urbane în 1992. 6 puncte E. 1861 11 26 4 puncte 1911 12 22 1921 13 21 B. precipitaţii medii anuale. loc. loc. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Se dă următorul tabel: Ţara Suedia Anul 2006 Suprafaţa ( km² ) 2 603. Prezentaţi două argumente care să demonstreze faptul că Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord dispune de un important potenţial turistic. două râuri şi un lac natural. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Populaţia Populaţia Anul urbană rurală A. două resurse de subsol.B. etaj climatic. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: temparaturi medii anuale.

cu numerele 9 şi 10. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 081 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Cel mai mic stat din Europa este o enclavă pe teritoriul statului marcat. cu litera G se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. Precizaţi: 1. pe hartă. E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere. Oraşul-capitală marcat. A. cu numărul 2 se numeşte … 2. numele statelor marcate. numele oraşelor marcate. Capitala statului marcat.Ministerul Educaţiei. pe hartă.geografie Proba D. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 81 . 4 puncte B. Scrieţi. cu literele B şi C. cu litera … 3. pe hartă.

Varşovia d. Tallinn c. Oraşul marcat. I d. Relief carstic diversificat este specific în unitatea de relief marcată. A b. pe hartă. Riga b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Scrieţi. B b. E c.geografie Ministerul Educaţiei. cu numerele 2 şi 5. numele unităţilor de relief marcate. J 2 puncte 5. Olt 2 puncte 3. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12 . Fluviul Tibru traversează capitala statului marcat. cu litera: a. pe foaia de examen. În unitatea de relief marcată. 4 puncte B. orientarea culmilor şi a văilor principale. pe hartă.alte aspecte specifice ale reliefului . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Giurgeu b. Jiu d. cu litera: a. cu litera: a. pe hartă. numele râurilor marcate. Râul marcat. Cel mai mare port maritim al Europei este situat în statul marcat. Maramureş d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. H 2 puncte 2. Penini d. pe hartă. cu numărul 12 este străbătut de: a. Limba vorbită de populaţia statului marcat. pe foaia de examen. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Oraşul-port fluvial marcat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 081 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul lI A – C şi E. D c. slave 2 puncte D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Capitala statului marcat. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor Ural. pe hartă. Pirinei 2 puncte 3. fino-ugrice b. Apenini c. pe hartă. J 2 puncte 4. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. tipuri genetice de relief. D c. Vilnius 2 puncte 2. Pe teritoriul statului marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. tipuri de roci pe care s-a format relieful. B b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Alpi b. Loviştei c. 2. F d. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. cu numărul 11 se numeşte . Buzău b. Precizaţi: 1. Petroşani 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . A. pe hartă. germanice c. cu numărul 4 străbate Depresiunea: a. pe hartă. cu litera H este: a. pe hartă. cu litera F se află Munţii: a. cu litera D se resimt influenţe climatice… 3.Varianta 81 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. gradul de fragmentare. 6 puncte E. cu litera F face parte din familia limbilor: a. cu litera … 2.… 6 puncte C. H d. Au orientare predominant NV-SE culmile munţilor din unitatea de relief marcată. E. Precizaţi doi factori care favorizează un mare flux turistic spre Italia. cu literele A şi C. distribuţia spaţială a altitudinilor. Scrieţi. latine d. Ialomiţa c. pe hartă. pe hartă.

alte aspecte specifice ale reliefului.518.loc. cele mai reduse valori ale numărului de locuitori şi statul în care se înregistrează. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4.145 Populaţia (nr. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . înclinare. 2 b. Precizaţi: 1. două râuri sau fluvii. 6 puncte E. E c. 2.000 5. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 10 puncte D. C b. cel mai populat stat european şi numărul de locuitori din acest stat. Precizaţi: 1. un factor care a determinat construirea unui număr mare de iazuri şi heleştee în unitatea de relief marcată.loc. E. precizaţi: 1. 6 puncte E. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.geografie Ministerul Educaţiei.B. diferenţa dintre numărul de locuitori din Germania şi România. distribuţia spaţială a altitudinilor. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 3 c. două caracteristici ale agriculturii.Varianta 81 . 4 puncte Ministerul Educaţiei. tipuri genetice de relief. Pentru Franţa. Prezentaţi o cauză a densităţii reduse a populaţiei în Islanda. cu litera G . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 081 Analizaţi diagrama alăturată care prezintă numărul locuitorilor din ţări europene şi se referă la subiectele III A . A. un factor care favorizează creşterea în număr mare a ovinelor în unitatea de relief marcată. cu numărul: a.. pe hartă. pe hartă. H 2 puncte D. două state din Europa Sudică cu o populaţie ce depăşeşte 40 mil. 4 puncte 4 B. 5 2 puncte 5. pe hartă. 4 d. pe hartă. oraşul unde se află sediul Parlamentului European.231.. 2. 2. două state din Europa Vestică cu o populaţie ce depăşeşte 60 mil. F d. trei resurse de subsol. 3.loc.994 338. gradul de fragmentare. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. două porturi maritime. Străbate o câmpie de subsidenţă râul marcat. 6 puncte C. cu litera: a. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Podişului Getic şi relieful Depresiunii Colinare a Transilvaniei. 4. Precizaţi: 1. Vegetaţia alpină este bine reprezentată în unitatea de relief marcată. Precizaţi două cauze ale valorii negative a bilanţului migratoriu în ţările Europei de Est. Se dă următorul tabel: Ţara Islanda Bulgaria Finlanda Suprafaţa (km²) 103. 2. cu litera F. Calculaţi densitatea medie a populaţiei Bulgariei şi Finlandei.372 1. 5.000 7.819 110.) 294. 2.

numele statelor marcate.E. Vulcani activi sunt pe teritoriul ţării marcate.Ministerul Educaţiei. Statul marcat. cu literele C şi E. 3. pe hartă. pe harta. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 082 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Scrieţi. 4 puncte B. cu litera . A. Precizaţi: 1.. cu litera F se numeşte … 2. numele oraşelor-capitală marcate.capitală cu numere. pe hartă. pe hartă. Forma de guvernământ a statului în care se află oraşul-capitală marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numărul 9 … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.geografie Proba D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . 2. pe hartă.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 82 . cu numerele 7 şi 8. E.

pe foaia de examen. cu litera… 6 puncte C. Călmăţui c. 7 d. Bârlad b. Lituania d. 4 b. Statul marcat. pe hartă. E. Influenţe climatice pontice se resimt în unitatea de relief marcată. Oraşul marcat. C b.Varianta 82 . C b. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Prahova 2 puncte 3. cu litera G şi clima statului marcat. 4 puncte B. Estonia b. pe hartă. Letonia c. precipitaţii medii anuale. Precizaţi două cauze care să explice valorile mici ale densităţii populaţiei din statul marcat. pe hartă. Râul marcat. cu litera: a. 3 b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. cu litera: a. Oraşul marcat. 8 2 puncte 3. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 7 d. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 082 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Prut d. cu litera B. cu litera… 3. H 2 puncte 4. pe hartă. F d. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. amplitudine termică. pe hartă. Scrieţi. pe foaia de examen. 5 c. cu numărul 3 este reşedinţa judeţului … 2. pe hartă. 9 2 puncte D. Este o monarhie statul marcat. cu litera A. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. cu numărul 8 se numeşte: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 3 b. Oraşul San Marino este marcat. 8 d. F d. Moldova c. 6 puncte E. Cel mai important bazin de exploatare a lignitului este situat în unitatea de relief marcată. 5 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu numărul: a. D c. cu literele F şi H. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Scrieţi. 2. E c. cu numărul 6 este străbătut de râul: a. vânturi. pe hartă. 10 2 puncte 2. cu litera D se numeşte: a. Dâmboviţa d. cu numărul: a. pe hartă. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. Siret 2 puncte 2. pe hartă. A. numele oraşelor marcate. cu numerele 2 şi 4. pe hartă. pe hartă. factori ce influenţează clima. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. 5 c. Fluviul Nipru traversează statul a cărui capitală este oraşul marcat. Importante zăcăminte de minereuri de fier şi marmură se exploatează din unitatea de relief marcată. temperaturi medii anuale. pe foaia de examen. numele unităţilor de relief marcate. Precizaţi: 1. Scrieţi. cu numărul: a. Argeş b. Ucraina 2 puncte 5. Este traversat de fluviul Vistula oraşul-capitală marcat.

pe hartă. două oraşe .299 357.geografie Ministerul Educaţiei. 1. 1. un timp de climă. F d.461 41. precizaţi: 1. Germania 82. tipuri genetice de relief. 5. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 6 puncte C.Varianta 82 . amplitudinea termică medie anuală. D 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4.021 3. cu doar 1% din populaţia activă”. Podgoria Murfatlar este situată în unitatea de relief marcată. distribuţia spaţială a altitudinilor. Precizaţi două cauze care au condus la defrişările masive ale suprafeţelor de pădure din ţările Europei Sudice. Olanda 16. 6 puncte E. 2. o de relief 2 Probă scris ă unitate la Geografie – clasa a XII-a 2. 6 puncte E. numele unei insule sau a unui arhipelag care aparţine acestui stat. 3. Calculaţi. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 082 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. 3. tipuri de roci. B c. alte aspecte specifice ale reliefului. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . C c. în statul respectiv. Precizaţi statul cu cea mai mare densitate a populaţiei. A. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. o cauză a varietăţii influenţelor climatice de pe teritoriul ţării noastre. C d. pe hartă. Referitor la Grecia. 6. 4.000 92.391 2.loc. pe baza datelor din tabel.100.o mare varietate a reliefului”. orientarea culmilor şi văilor principale. cu litera: a.porturi maritime. două resurse naturale. Menţionaţi o cauză a valorilor mari ale densităţii populaţiei. Nr.491. 3. Vegetaţie alpină se dezvoltă în unitatea de relief marcată. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. 2. Portugalia 10. două ramuri industriale care prelucrează resursele locale. un factor care determină densităţi mari ale populaţiei în judeţul Prahova. B b.422. 1. gradul de fragmentare. diferenţa dintre cantităţile medii de precipitaţii înregistrate în lunile mai şi decembrie.) (km2) crt. o zonă de vegetaţie. temperatura maximă. A b. cu litera B şi relieful unităţii marcate pe hartă cu litera G. 7. cu litera: a. Precizaţi: 1. densitatea populaţiei din statele respective. Precizaţi două argumente pentru a susţine afirmaţia: “Agricultura britanică produce 60% din necesarul de hrană al ţării. Populaţia Suprafaţa Ţara (nr. Subiectul II 10 puncte D. 2. precum şi luna în care s-a înregistrat. Precizaţi un argument pentru a susţine afirmaţia: “Franţa se caracterizează printr . 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. E. G 2 puncte 2 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.526 2. 4 puncte B.

pe hartă. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele statelor marcate. numele oraşelor .Ministerul Educaţiei. pe hartă. pe hartă. În Peninsula Italică este situat oraşul-capitală marcat.. 4 puncte B. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.. 3. Alpii Scandinaviei se desfăşoară pe teritoriul statului marcat..capitală marcate. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere.. pe hartă cu litera B se numeşte. pe foaia de examen.. Precizaţi: 1.geografie Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 83 . pe hartă. E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 083 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. A. cu numerele 4 şi 6. cu literele C şi J. cu litera . Scrieţi. cu numărul . Statul marcat. 2..

râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. pe foaia de examen. 4 d. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Urali. Precizaţi doi factori care au determinat prezenţa stepei şi a silvostepei în sud-estul Europei. 3. G d. F c. Scrieţi. pe hartă. pe hartă. Râul marcat. cu numărul: a. Focşani c. 15 2 puncte 2. I 2 puncte 5.. Scrieţi. cu numărul . distribuţia spaţială a altitudinilor. pe hartă. F c. pe hartă. pe hartă. Precizaţi: 1. 4 puncte B. Străbate Podişul Getic râul marcat. cu numerele 9 şi 10. cu numărul: a. gradul de fragmentare.Europeană se află pe teritoriul statului marcat. Conuri şi cratere vulcanice sunt prezente în unitatea de relief marcată. E d. Galaţi d. Câmpia Nord . D b. cu litera . 1 b. pe foaia de examen. Zăcăminte de marmură şi minereu de fier există în subsolul unităţii de relief marcată. G 2 puncte 3.. pe hartă. 11 c. pe hartă. pe foaia de examen. cu litera: a. G d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu litera: a. 3 c. Buzău b. A b. tipuri genetice de relief. cu litera: a. alte aspecte specifice ale reliefului. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. D d. cu litera: a. pe hartă. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat. pe hartă. E c. C b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă.. Capitala Federaţiei Ruse este oraşul marcat. numele oraşelor marcate. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 083 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. cu litera: a. H 2 puncte 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 1 b.. Capitala Spaniei este marcată. 6 2 puncte 4. 9 b. 12 d. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. cu numărul 2 străbate oraşul: a. Este situat în Subcarpaţii Getici oraşul marcat. Prezintă relief de domuri unitatea de relief marcată. Prezintă şisturi verzi unitatea de relief marcată. Oraşul Berna este capitala statului marcat. tipuri de roci. pe hartă. 6 puncte E. pe hartă. cu numărul: a.. 5 d. 2. Scrieţi. cu litera . J 2 puncte 4. A. I 2 puncte 3. cu numerele 1 şi 6. 4 puncte Ministerul Educaţiei. C c. H d. E. 2. Slobozia 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2 c. 6 puncte C. C c. B b.. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere.Varianta 83 . 13 2 puncte D. orientarea culmilor şi a văilor principale. A b. numele râurilor marcate. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.

o cauză care determină cantităţi reduse de precipitaţii în unitatea de relief marcată. 3. Anotimpul cu cele mai mici valori ale precipitaţiilor este: a. Precizaţi o cauză a diferenţei de densitate a populaţiei dintre cele două state. două resurse de subsol şi două ramuri 2 industriale dezvoltate prin prelucrarea acestora. 145 mm d. 55 mm b. Precizaţi: 1. cu litera E. E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.9 97 1. 10 puncte D. 10 c. cu litera G. primăvara c. Referitor la Germania. cu numărul: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera F şi relieful unităţii marcată. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . tipuri genetice de relief. Calculaţi densitatea populaţiei din Albania şi Belgia. 2. numele unui oraş – port fluvial. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. gradul de fragmentare. distribuţia spaţială a altitudinilor. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 083 Analizaţi diagrama în coloane care prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare (exprimate în mm) la o staţie meteorologică din Europa şi se referă la subiectul III A şi B. Precizaţi două cauze care determină diferenţa de populaţie urbană dintre Albania şi Belgia. 3. cu litera G. este: a. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. toamna d. orientarea culmilor şi a văilor principale. 6 puncte E. numele a două râuri sau fluvii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. vara 2. 90 mm c. 2. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. un tip de climă. vara 3. 180 mm 6 puncte C. 12 2 puncte D. 0 I F M A M I I A S O N D pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai Lunile anului jos: 1. numele a două unităţi de relief. primăvara c. Este reşedinţa judeţului Suceava oraşul marcat. precizaţi: 1. pe hartă. 2. 9 b. tipuri de roci. Suprafaţa Populaţia Populaţie urbană (km2) (mil.2 38 Belgia 30500 9. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. 4. Precizaţi: 1. Anotimpul cu cele mai mari valori ale precipitaţiilor este: a. 4 puncte 160 140 120 Precipitaţii (mm) 100 80 60 40 B. un factor natural care determină densităţi reduse ale populaţiei în unitatea de relief marcată. 2. iarna b.Varianta 83 . Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa. 11 d. alte aspecte specifice ale reliefului. pe hartă. iarna b. numărul de locuitori şi ponderea populaţiei urbane a două state europene. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. toamna d. A.loc) (%) Ţara Albania 28700 3. pe hartă. pe hartă. Scrieţi pe foaia de examen litera 20 corespunzătoare răspunsului corect. 6 puncte E. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 5. Precizaţi două argumente conform cărora turismul din Italia este mai dezvoltat şi mai diversificat decât cel din Olanda. Diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă de precipitaţii medii lunare.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 084 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. cu numărul .. numele statelor marcate. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 84 ...Ministerul Educaţiei. 3.. cu litera . Cel mai sudic gheţar actual este localizat în munţii din sudul statului marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. pe hartă. 2. cu litera.. 4 puncte B.geografie Proba D. pe hartă. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . E. cu numerele 6 şi 7. Aglomeraţia urbană Randsthad Holland se află în statul marcat. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Capitala Portugaliei este oraşul marcat. cu literele F şi J. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen. Precizaţi: 1. Scrieţi.. A. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

pe hartă. 4 puncte B. pe hartă.cu litera. Scrieţi. Se exploatează importante zăcăminte de minereu de fier din statul marcat. 3 c. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Relieful de cueste este caracteristic unităţii de relief marcată. pe hartă. Influenţe climatice scandinavo-baltice se resimt în unitatea de relief marcată. cu litera .. F 2 puncte 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 084 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. cu litera: a.. Oraşul Reşiţa este situat în unitatea de relief marcată. Olt 2 puncte 5. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Grecia b. Cea mai tânără unitate de relief este marcată. pe hartă. D c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Statul marcat. 10 2 puncte 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 4 b. temperaturi medii anuale. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. D c.. cu litera: a.. pe foaia de examen. pe hartă. 5 d. B c. 3. pe hartă. C b. Are relief predominant de câmpie statul marcat. cu litera: a. Cele mai mari altitudini din ţară se înregistrează în unitatea de relief marcată. Poartă denumirea de piemont unitatea de relief marcată. Mehedinţi d. Irlanda c. E c. o cauză a valorii reduse a densităţii popualţiei în această parte a Europei. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera: a. 2. E d. pe foaia de examen. H 2 puncte 2. vânturi. D d. Pentru statele din Peninsula Scandinavă precizaţi: 1. A b. A b. D d. pe hartă. 6 c. 6 puncte E. B c. Munţii formaţi în orogeneza alpină. 2. Precizaţi: 1. Scrieţi. B b. 2. pe hartă. 2 b. H 2 puncte 3. E. E d. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Capitala Elveţiei este oraşul marcat.. G d. J 2 puncte 5. C b. pe hartă. cu litera . Dolj b. 6 puncte C. pe hartă. cu numerele 9 şi 12. A b. amplitudine termică. H 2 puncte D.Varianta 84 . cu numărul: a. cu litera: a. cu litera D se numeşte: a. G 2 puncte 4. pe foaia de examen. Oraşul marcat. Ungaria 2 puncte 4. F d. pe hartă. pe hartă. Gorj c. numele oraşelor marcate. Câmpia Bărăganului este traversată de râul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 8 d. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului numit: a. B c. Scrieţi.pe hartă. precipitaţii medii anuale. numele râurilor marcate pe hartă cu numerele 1 şi 5. A. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. o cauză care explică valorile mari ale ponderii populaţiei vârstnice. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat pe hartǎ cu litera E şi clima statului marcat pe hartǎ cu litera H. Luxemburg d.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. cu numărul: a. se găsesc pe teritoriul statului marcat..

2. două ramuri economice dezvoltate. 3. Calculaţi densitatea populaţiei din Islanda şi Ungaria. cu litera B.Varianta 84 . gradul de fragmentare. tipuri de roci. iarna b. 90 Precipitaţii (mm) precipitaţiilor în care se precipitaţiilor în care se 4 puncte 80 70 60 50 40 30 20 10 0 I F M A M I I A S O N D B. valoarea maximă a medii lunare şi luna înregistrează. cu litera E. 2.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă.1 65 1. numele peninsulei în care este situată. Pentru Grecia. Precizaţi două argumente pentru care turismul din Franţa este mai dezvoltat şi mai diversificat decât cel din Olanda. distribuţia spaţială a altitudinilor. cu litera C. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 100 A. 2. 10 puncte D. pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. vara 2. Precizaţi o cauză a diferenţei de densitate a populaţiei din cele două state. alte aspecte specifice ale reliefului. primăvara c. pe hartă. numele a trei oraşe. 6 puncte E. numele a două insule. E. vara 3. două state vecine. 4 puncte Ministerul Educaţiei. o cauză care explică cantităţile mari de precipitaţii medii anuale din unitatea marcată. 2. loc) (%) Ţara Islanda 102819 0. Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa. 5. 25 mm b. pe hartă. pe hartă. 99 mm 6 puncte C. Precizaţi: 1.3 92 Ungaria 93032 10. valoarea minimă a medii lunare şi luna înregistrează. primăvara c. cu litera B şi relieful unităţii marcată. 74 mm c. iarna b. Scrieţi pe foaia de examen litera Lunile anului corespunzătoare răspunsului corect. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat 6 puncte E. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 4. Diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă de precipitaţii medii lunare. Anotimpul cu cele mai mici valori ale debitului este: a. Precizaţi: 1. orientarea culmilor şi a văilor principale. este de: a. un factor care a determinat amplasarea unui număr mare de termocentrale în unitatea marcată. Anotimpul cu cele mai mari valori ale debitului este: a. toamna d. numărul de locuitori şi ponderea populaţiei urbane în două state europene: Suprafaţa Populaţia Populaţie urbană (km2) (mil. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 084 Analizaţi reprezentarea grafică alăturată care prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa şi se referă la subiectul III A şi B. precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. toamna d. tipuri genetice de relief. 85 mm d.

capitală cu numere. numele oraşelor . pe hartă. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 085 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . cu numărul 12 este situat în bazinul hidrografic al fluviului . numele statelor marcate.capitală marcate. Precizaţi: 1.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.geografie Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 85 . 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . 4 puncte B.. cu literele D şi J. Oraşul marcat. cu numerele 7 şi 15.. pe hartă. pe hartă. 2. Munţii Pindului sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. Scrieţi. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. pe hartă.Ministerul Educaţiei. cu numărul 14 se numeşte . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen. E. Oraşul-capitală marcat.. cu litera … 3. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A.

G d. pe hartă cu litera: a. cu litera: a. Este situat în Câmpia de Vest oraşul marcat. Scrieţi. cu numerele 7 şi 12. vânturi. În unitatea de relief marcată. Austria b. Oraşul marcat. J 2 puncte 4. J 2 puncte 3. cu numărul 11 se numeşte . pe hartă. statul marcat. cu litera: a. G 2 puncte 4. clima mediteraneană este caracteristică părţii sudice a statului marcat. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. C b. H 2 puncte 3. F c. factorii genetici. Precizaţi: 1. 9 c. D d. Temperaturi medii anuale mai mari de 10°C sunt specifice unităţii marcate. C b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. Pădurile de conifere (taiga) se dezvoltă pe teritoriul statului marcat. 6 puncte C. G d. E c. I d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere . E. 2. pe hartă. pe foaia de examen. Influenţele climatice scandinavo–baltice pătrund în unitatea de relief marcată. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. B b. se găsesc pe teritoriul statului marcat. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. cu litera: a. 3. cu litera: a. 4 puncte B. B b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. pe foaia de examen. D d. cu numărul: a. Elveţia d. 11 d. pe hartă. H d. Oraşul marcat. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . C c. A. numele oraşelor marcate. cu numărul 11 este capitala statului numit: a. Slovenia 2 puncte 5. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. J 2 puncte 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. F c. cu litera C sunt pătrund influenţe climatice … 2. caledoniene. 6 puncte E. pe hartă. C b. A b. E 2 puncte 2. amplitudine termică. F d. pe foaia de examen. cu numărul 6 traversează reşedinţa judeţului numit . pe hartă. temperaturi medii anuale. Ca formă de guvernământ este monarhie. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 085 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.. Râul marcat. 8 b. Petrol şi sare se exploatează din subsolul unităţii de relief marcate.. I 2 puncte D. Scrieţi.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. D c. cu A şi clima statului marcat cu C. C b.. precipitaţii medii anuale. B c. pe hartă. pe hartă. Unităţi montane vechi.Varianta 85 . Croaţia c. cu litera: a. cu literele C şi E. In Europa de Vest. Prezentaţi două cauze care au determinat o densitate redusă a căilor ferate în Peninsula Scandinavă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. numele unităţilor de relief marcate. H c. pe hartă..

două avantaje ale producerii hidroenergiei comparativ cu alte modalităţi de obţinere a energiei electrice. 2. trei resurse ale subsolului. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 6 puncte E. Pentru statele care doreau să adere la UE. socială şi culturală. 2. pe hartă. politică. Comisia Europeană a stabilit condiţii de aderare. pe scurt. 10 puncte D. E. 2. pe hartă. 4 puncte B. tipuri genetice de relief. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. sunt afluenţi ai Siretului 2 puncte D. gradul de fragmentare. două porturi maritime.geografie Ministerul Educaţiei. alte aspecte specifice ale reliefului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Prezentaţi: 1. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. două regiuni turistice. cu numerele 2 şi 3: a. un factor care determină debitele medii lunare reduse din intervalul septembrie – decembrie. un factor natural care nu favorizează dezvoltarea culturilor agricole în Carpaţii Meridionali. 6 puncte E. fiecare condiţie de aderare amintită mai sus. un factor care determină caracterul continental al climei pe teritoriul Ucrainei.Varianta 85 . precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 085 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu din Europa. pe hartă. 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Râurile marcate. 1. valoarea minimă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează. Precizaţi două condiţii de aderare la UE pentru statele candidate. 3. Pentru Franţa. un argument care ilustrează originalitatea Mării Negre. Explicaţi. izvorăsc din Subcarpaţii Moldovei c. sunt amenajate hidroenergetic d. sunt afluenţi ai Bistriţei b. orientarea culmilor şi a văilor principale. cu litera A şi relieful unităţii de relief marcată. Precizaţi: 1. Precizaţi: 1. tipuri de roci. valoarea maximă a debitului mediu luar şi luna în care se înregistrează. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi: 1. Integrarea în Uniunea Europeană vizează viaţa economică. 2. A. cu litera B. două cauze ale creşterii debitelor medii lunare în intervalul martie . distribuţia spaţială a altitudinilor.mai. 4. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 6 puncte C. trei ramuri industriale care valorifică resursele subsolului menţionate mai sus.

pe foaia de examen. cu litera . Precizaţi: 1. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 086 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C.geografie Proba D. A. cu numărul 1 este traversată de fluviul numit . cu literele F şi G. numele statelor marcate. pe hartă.. numele oraşelor .capitală cu numere. 2. cu numerele 10 şi 12. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Capitala marcată. 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 86 . E. pe hartă. Scrieţi. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat.. cu litera G se numeşte .Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. 2. pe hartă.. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Se acordă 10 puncte din oficiu. Capitala statului marcat...capitală marcate. pe hartă.

8 b. cu litera … 6 puncte C. 9 c. Podişul Doneţk se află pe teritoriul statului marcat. altitudini. 10 c. Precizaţi: 1. tipuri de roci pe care s-a format relieful.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. 4 puncte B.Varianta 86 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere . pe hartă.. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. fragmentare. H d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 10 c. pe hartă. C d. pe hartă. 11 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . este situat pe teritoriul statului marcat. 11 d. Influenţele climatice oceanice sunt specifice unităţii de relief marcate. cu numărul: a. 12 2 puncte D. numele unităţilor de relief marcate. Resurse de petrol. E c. sare şi cărbuni se exploatează din unitatea de relief marcată. cu litera: a. J 2 puncte 5. tipuri genetice de relief. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. G 2 puncte 4. pe hartă. Scrieţi. 12 2 puncte 4. Relieful glaciar are cea mai mare dezvoltare în unitatea de relief marcată. 4 c. A b. E d. gaze naturale. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Străbate Podişul Getic râul marcat. cu numărul: a. pe hartă. pe hartă. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Scrieţi. G d. 8 b. 11 d. H 2 puncte 3. numărul: a. 3 b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 086 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Precizaţi trei asemănări între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor Pirinei. D 2 puncte 2. A b. D c. cu litera: a. 6 puncte E. pe foaia de examen. pe hartă. Scrieţi. Oraşul . pe hartă. B c. 1. Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior. 8 d. cu litera: a. Oraşul marcat. cu numărul: a. cu literele D şi E. numele râurilor marcate. D c.capitală Praga este marcat. C b. D c. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică. Capul Roca. cu litera: a. Este capitala unui stat-monarhie constituţională oraşul marcat. pe foaia de examen. 11 2 puncte 3. H 2 puncte 2. 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. A. 9 b. pe foaia de examen. 10 d. Bauxită se exploatează din subsolul unităţii de relief marcate. cu litera: a. 2. E d. C b. Vegetaţia de tundră este specifică în nordul statului a cărui capitală este marcată. cu numărul 6 este reşedinţa judeţului. Relieful carstic are o mare dezvoltare în unitatea de relief marcată. E.. pe hartă. B b. cu numerele 10 şi 11. pe hartă. extremitatea vestică a continentului european. cu litera … 3. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 086 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu care străbate Europa. tipuri genetice de relief. 2.6 55. 4. 2. 5. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 3. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . pe hartă. o cauză care determină cantităţi reduse de precipitaţii în unitatea marcată. o unitate montană şi o unitate de podiş.Varianta 86 . cu litera C. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. 1. un oraş-port fluvial. E. 7 b. pe hartă. pe hartă cu litera E şi relieful unităţii marcate. cu numărul: a.3 35. Precizaţi: 1. cu excepţia industriei alimentare. în Franţa. două ramuri industriale. tipuri de roci. 4 puncte B. Precizaţi: 1. Pentru Germania. o cauză debitelor medii lunare mari din intervalul martie-august.6 Portugalia 11.8 55. Explicaţi acest fapt.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi o cauză a creşterii ponderii populaţiei ocupate în sectorul terţiar pentru ţările din tabel. două state vecine. 6 puncte C. 6 puncte E. Precizaţi: 1. 2. pe hartă cu litera F. 2 Subiectul II Ponderea populaţiei active Statul Primar Secundar Terţiar (%) (%) (%) Franţa 4. valorile debitului mediu din lunile martie şi octombrie. distribuţia spaţială a altitudinilor. diferenţa dintre debitul mediu din luna mai şi debitul mediu din luna ianuarie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.4 49. 2.1 27.0 68. gradul de fragmentare. Explicaţi acest fapt. precizaţi: 1. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Precizaţi: 1. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D – E şi prezintă ponderea populaţiei active pe cele trei sectoare ocupaţionale. 12 2 puncte D. alte aspecte specifice ale reliefului. 2.5 32. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. în sectorul terţiar. Explicaţi ponderea mare a populaţiei ocupate. 3. membre ale UE. Amenajări hidroenergetice sunt pe râul marcat. 6.4 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. A. 10 d. o cauză debitelor medii lunare reduse din intervalul noiembrie-ianuarie. orientarea culmilor şi a văilor principale. 9 c. statul cu cea mai mare pondere a populaţiei active în sectorul primar. o resursă energetică şi numele unui bazin de exploatare.9 Grecia 20.7 Ungaria 15. două luni în care debitul mediu depăşeşte 300 m3/s. statul cu cea mai mică pondere a populaţiei active în sectorul primar. pe hartă. un argument care să susţină afirmaţia: „În unitatea marcată. oraşul-capitală.8 23. cu litera G există o mare diversitate petrografică”.

pe hartă. pe foaia de examen. Precizaţi: 1. cu literele A şi G. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 087 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C.Ministerul Educaţiei. pe hartă. numele oraşelor . E. Capitala statului marcat. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu litera C este traversată de fluviul numit . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 87 . pe hartă. Scrieţi... cu litera . 4 puncte B. 2.geografie Proba D. Are ieşire la Marea Adriatică statul marcat.capitală cu numere. pe hartă. cu numerele 6 şi 10. Oraşul-capitală marcat. A. numele statelor marcate. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.capitală marcate. 2. cu numărul 12 se numeşte … 3. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1...

pe hartă.000 locuitori este marcată. Berna c. Piatra Neamţ d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera … 3. A b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . D d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu literele D şi E. Viena 2 puncte 2. pe foaia de examen. pe foaia de examen. cu litera: a. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. J 2 puncte 5. pe hartă. pe hartă. E d. C b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. C c. cu aproape 300. Oraşul . reşedinţă de judeţ. Moldova c.geografie Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 087 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D.Varianta 87 . 10 c. tipuri de roci pe care s-a format relieful. orogeneză. A. pe hartă. 15 2 puncte 4. Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat. Prahova d. E. pe hartă. 2. Temperaturi medii anuale mai mari de 11°C sunt specifice unităţii marcate. Zăcăminte de gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată. cu litera … 6 puncte C. Scrieţi. 4 puncte B. numele unităţilor de relief marcate. cu numărul 3 se numeşte: a. pe hartă. pe hartă. Vrancea 2 puncte 2. fragmentare. Prezentaţi două cauze ale mobilităţii populaţiei în statele din spaţiul Peninsulei Balcanice. 11 d. cu numerele 1 şi 6. Ucraina 2 puncte D. 6 puncte E. cu litera … 2. Buzău b. În Peninsula Scandinavă este situată capitala marcată. pe hartă. cu numărul 11 se numeşte: a. Râul marcat. B c. cu litera: a. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului: a. D c. 8 b. A b. Statul marcat. Munţii Pirinei constituie graniţa nord-estică a statului marcat. Ljubljana d. Botoşani c. Dâmboviţa c. Oraşul marcat.capitală marcat. Relief vulcanic şi gheizere sunt specifice statului marcat. pe hartă. cu numărul: a. Estonia b. Jijia b. Scrieţi. E d. F 2 puncte 3. pe hartă. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Precizaţi: 1. pe hartă. pe hartă. Trotuş 2 puncte 3. Berlin b. cu litera: a. altitudini. Bacău b. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Lituania d. numele râurilor marcate. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinaviei şi relieful Munţilor Alpi. Suceava d. tipuri de relief. Unitatea montană în care s–a dezvoltat un oraş. Influenţe climatice continentale şi pontice sunt specifice unităţii de relief marcată. Letonia c. cu numărul 9 se numeşte: a. cu litera E se numeşte: a. pe foaia de examen. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Vaslui 2 puncte 4. pe hartă.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. D c. 2. două resurse naturale. 6.046 82. statul cu valoarea cea mai mică a densităţii medii a populaţiei. A b.28 15.526 16.geografie Ministerul Educaţiei.07 35. 2 1 3 5 4 6 Danemarca Estonia Finlanda Germania Letonia Olanda Nr.461 Densitatea medie a populaţiei Subiectul II (loc/km2) 126. precizaţi: 1.274.500. modul de calcul al temperaturii medii anuale. 3. Pentru Italia. Precizaţi: 1. precum şi luna în care se înregistrează. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. altitudini.pe hartă cu litera D. o zonă turistică. fragmentare.loc) (km²) 43 094 5. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D – E. o cauză a valori scăzute a densităţii scăzute a populaţiei din Finlanda. valoarea minimă a cantităţii de precipitaţii înregistrată într-o lună. pe hartă. un tip climatic specific acestui stat.450.145 357. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. un factor climatic care etermină valorile mari de temperatură din lunile iulie şi august.661 1. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate.735 64. tipuri genetice de relief.333 45. cu excepţia capitalei. 2. 3. Statul Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a crt. două unităţi montane.372 338. Precizaţi două cauze care determină valorile diferite ale densităţii medii a populaţiei în statele Germania şi Letonia. G 2 puncte D. petrol. 2. 6 puncte E. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. 6 puncte E. statul cu valoarea cea mai mare a densităţii medii a populaţiei.491.48 29. E. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Precizaţi: 1.850 2.231. A. 3. cu litera: a. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Precizaţi: 1. 6 puncte C. două ramuri industriale (cu excepţia industriei alimentare). gaze naturale se exploatează din unitatea de relief marcată. un factor care a favorizat dezvoltarea industriei siderurgice în oraşul Galaţi. Suprafaţa Populaţia 2 (nr. Resurse de sare. Precizaţi: 1. 4. 2.21 397. estimări la nivelul anului 2006 D. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare.cu litera C şi relieful unităţii marcate.589 41.Varianta 87 . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 087 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor şi precipitaţiilor medii lunare.226 5. un factor natural care a favorizat dezvoltarea culturii cerealelor pe suprafeţe extinse în Câmpia de Vest.324. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.13 Sursa: The World Factbook. 2. precum şi luna în care se înregistrează.47 231. alte aspecte specifice ale reliefului. două oraşe. F d.

. Oraşul marcat. numele statelor marcate.Ministerul Educaţiei. cu literele C şi H. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. cu litera . cu numărul 2 este situat în Peninsula . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 88 . Scrieţi.. 4 puncte B... Precizaţi: 1. 3. numele oraşelor-capitală marcate.geografie Proba D. pe hartă. cu litera H se numeşte . pe hartă. Statul marcat.. 2. E. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. „Ţara fiordurilor” este marcată. A. pe foaia de examen. cu numerele 4 şi 15. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 088 Harta de mai sus se referă la subiectul I A–D. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 2. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.. pe hartă. pe hartă.

F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 088 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. J 2 puncte 2. B b. Slovacia d. A. cu numerele 1 şi 5. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice. pe foaia de examen. cu litera: a. A b. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă. cu litera: a. pontice 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu litera F pătrund influenţe climatice: a. temperatura medie anuală. cu litera J se numeşte: a. pe hartă. Scrieţi. cu numărul 5 este capitala statului: a. cu numărul: a. În unitatea de relief marcată. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. H 2 puncte 3. cu litera … 3. B c. pe hartă. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. cu litera G şi clima statului marcat. vânturi. Relief vulcanic este prezent în unitatea de relief marcată. D d. cu litera B se numeşte … 6 puncte C. Slovenia 2 puncte 3. E d. 1 b. I d. Oraşul situat la latitudinea cea mai mare este capitala statului marcat. Râul care delimitează spre est Subcarpaţii Getici este marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: precipitaţii medii anuale. Precizaţi: 1. B c. C b. Oraşul marcat. oceanice d. Relief de dealuri pe structuri de tip „dom” este specific unităţii marcate. 3 c. pe hartǎ.geografie Ministerul Educaţiei. C c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 1. D c. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. pe hartă. numele râurilor marcate. Scrieţi. pe hartă. J 2 puncte D. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Danemarca b. Islanda d. Belarus c. Austria b. pe hartă.Varianta 88 . pe hartă. E. de tranziţie c. pe hartă. Vorbesc o limbǎ slavǎ locuitorii statului marcat. pe hartă. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. I d. 2. Statul marcat. Râul care delimitează la sud unitatea de relief marcată. cu literele A şi E. amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. numele unităţilor de relief marcate. 4 puncte B. 2. cu litera I. cu litera: a. pe hartă. 6 puncte E. pe foaia de examen. I 2 puncte 5. Luxemburg c. O subunitate a Podişului Moldovei este marcată. cu litera … 2. de ariditate b. Viticultura este activitatea economică specifică statului marcat. Notaţi două state europene în care se exploatează combustibilii amintiţi la punctul anterior. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. A b. 6 2 puncte 2. 4 d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Irlanda 2 puncte 4.

8 şi 10 5. Precizaţi două cauze ale distribuţiei inegale a căilor ferate în Europa.loc (2004). F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 088 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor la staţiile Satu Mare (129 m altitudine) şi Suceava (325 m altitudine). influenţă climatică. cu numerele: a. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. două aglomeraţii urbane. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. precipitaţii medii anuale. 3. 5. Pentru Italia. 6 puncte E. două ramuri industriale reprezentative. pe hartă. 2. precizaţi: 1. două state-enclavă situate pe teritoriul Italiei. 7 şi 9 c. cu litera D şi clima unităţii de relief marcate. E. H 2 puncte 2 puncte D. 6 puncte C. două lacuri naturale. Prezentaţi două argumente prin care să ilustraţi importanţa fondului forestier pentru ţara noastră. 6 puncte E. pe hartă. Cele mai reduse altitudini sunt în unitatea de relief marcată. 1. 7 şi 8 b. 3. B c. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. Prezentaţi o cauză a densităţii medii reduse a populaţiei în Europa de Nord. 8 şi 9 d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. modul de calcul al precipitaţiilor medii lunare şi anuale. două insule care aparţin acestui stat. 4 puncte 2 Subiectul II Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . două cauze prin care să explicaţi valorile mai ridicate ale cantităţilor medii lunare de precipitaţii înregistrate la staţia Satu Mare (667 mm/an) comparativ cu cele înregistrate la staţia Suceava (538 mm/an).4 mil. cu litera G. Precizaţi o cauză a densităţii medii ridicate a populaţiei în Europa Centrală. Calculaţi densitatea medie a populaţiei continentului european. A b. ştiind că suprafaţa acestuia este de 10. în câte luni precipitaţiile medii au valori mai mici de 40 mm la fiecare staţie. A. 2. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D.km2 şi populaţia de 726 mil. pe hartă. Precizaţi: 1. Şoseaua E60 traversează oraşele marcate.Varianta 88 . E d. etaj climatic. 4 puncte Ministerul Educaţiei.geografie Ministerul Educaţiei. vânturi. valoarea maximă a precipitaţiilor medii la staţia Satu Mare şi luna în care se înregistrează. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte B. 2. Precizaţi: 1. 4. 2.

pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 89 . F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 4 puncte B. Peninsula Crimeea aparţine statului marcat. Scrieţi. Oraşul marcat.geografie Proba D. numele statelor marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. Oslo este capitala statului marcat. cu numărul 5 este capitala statului … 2. cu litera .Ministerul Educaţiei. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. pe hartă. pe hartă. cu numerele 1 şi 2. pe foaia de examen. cu litera … 3. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 089 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Se acordă 10 puncte din oficiu.. 2. cu literele B şi D. pe hartă. E. A. Precizaţi: 1.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Peninsula în care este situat statul marcat./km2 iar în cel marcat cu litera B de aproximativ 250 loc. cu litera J. F c. Relief de grinduri există în unitatea de relief marcată. Ungaria 2 puncte 3. Râul care traversează oraşul marcat. În oraşul marcat. temperaturi medii anuale. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Oraşul marcat. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. pe hartă. Letonia c.Varianta 89 . Albania b. amplitudine termică. pe hată. Balcanică b. cu litera D este sub 3 loc. B b. Serbia 2 puncte 2. cu numerele 7 şi 11. cu litera G se numeşte: a. 2. B şi F c. pe hartă. H 2 puncte 3. Densitatea populaţiei în statul marcat. Râul marcat. aluminiu b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. G d. G şi H 2 puncte 2. pe hartă. 13 c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Lacurile Ladoga şi Onega se află pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. 15 2 puncte 5. pe hartă. pe hartă. F c. G 2 puncte 4. B b. pe foaia de examen. A. E. Scrieţi. pe hartă. 11 b. A şi D b. Rezerve mari de minereuri de fier se găsesc în subsolul statului marcat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numărul 11 se produce: a. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. cu numărul 6 se numeşte… 2. 14 d. pe foaia de examen. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. D b. pe hartă. pe foaia de examen. cu litera: a. cu litera C se numeşte: a. Solurile din clasa spodosolurilor caracterizează unităţile de relief marcate. pe hartă. Oraşul marcat. pe hartă. Bulgaria c. Croaţia d. cu literele A şi F. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 089 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. autoturisme c. C c. Scrieţi. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. 6 puncte E. Precizaţi două cauze care determină aceste diferenţe de densitate a populaţiei dintre statele amintite anterior. Kola 2 puncte D. Cele mai vechi roci din România intră în alcătuirea unităţii de relief marcată. D d. cu litera: a./km2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu literele: a. pe hartă. vânturi. nave maritime 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. G d. cu litera G şi clima statului marcat. C şi E d. J 2 puncte 4. precipitaţii medii anuale. cu numărul: a. oţel d.geografie Ministerul Educaţiei. Statul marcat. Iutlanda d. cu litera: a. Scrieţi. Estonia b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul 7 se numeşte … 6 puncte C. cu numărul 3 este capitala statului: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Ucraina d. numele oraşelor marcate. pe hartă. 4 puncte B. pe hartă. Precizaţi: 1. Iberică c. cu numărul 9 este reşedinţa judeţului numit … 3.

Deva. 6 puncte E. două cauze ale scăderii ponderii cărbunelui în balanţa energetică a Europei de Vest. Deva. cu H. de la izvor spre vărsare. 5. cu numărul 3 străbate. Precizaţi: 1. ale densităţii populaţiei în unităţile de relief marcate. două state europene în care energia nucleară are o pondere însemnată în balanţa energetică. 4 puncte B. pe hartă. Arad 2 puncte D. influenţă climatică. geotermală 4 3. vânturi. precipitaţii medii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. o resursă naturală.Varianta 89 . 4 puncte Ministerul Educaţiei. hidroelectrică 2 4. Alba Iulia.geografie Ministerul Educaţiei. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 089 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor la staţiile meteorologice Zalău (288m alt. cu literele C şi H. 7. 2. Rata de creştere Sursa de energie anuală (%) 1.) şi Târgu Neamţ (353m alt. A. pe hartă. pe hartǎ. Tabelul alăturat prezintă surse de energie utilizate în Europa de Vest şi Centrală şi rata lor de creştere anuală. Arad d. 6. 4. eoliană 22 2. doi factori care determină valori mai mici decât media pe ţară. 3. Târgu Mureş c. nucleară 1 6. 6 puncte E. pe hartǎ. 3. etaj climatic. Arad. precizaţi: 1. modul de calcul al precipitaţiilor medii anuale. Deva. forma de guvernământ. o regiune turistică importantă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. oraşele: a. două unităţi de relief. Târgu Mureş. Precizaţi: 1. petrol 2 5.). Prezentaţi două cauze ale valorii negative a bilanţului migratoriu din ţările Europei de Est. în câte luni precipitaţiile medii au valori mai mari de 60 mm la fiecare staţie. două cauze care determină valorile mai ridicate ale cantităţilor medii lunare de precipitaţii înregistrate la staţia Zalău (705 mm/an) comparativ cu cele înregistrate la staţia Târgu Neamţ (672 mm/an). cu F şi clima unitaţii de relief marcate. Sibiu. două culturi agriculturii tradiţionale. Precizaţi: 1. 2. Râul marcat. două judeţe din aceste unităţi de relief unde populaţia are densităţi mai mici decât media pe ţară. 4 puncte 2 Subiectul II Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 2. două oraşe-port la Marea Neagră. o grupare teritorială de state din care face parte. Hunedoara. valoarea maximă a precipitaţiilor medii la staţia Zalău şi luna în care se înregistrează. două cauze ale creşterii ponderii energiei eoliene şi geotermale în statele vest-europene. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cărbune 0 Precizaţi: 1. 2. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. E. 6 puncte C. 2. Arad b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Pentru Bulgaria.

Scrieţi.capitală cu numere...geografie Proba D. 3.. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Se acordă 10 puncte din oficiu. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 90 . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 090 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. pe hartă. cu numerele 2 şi 10. pe hartă. E. Peninsula Kola aparţine statului marcat. pe hartă. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate. cu litera F este situat în Peninsula . cu litera …. cu numărul 15 este capitala statului numit . numele oraşelor-capitală marcate. 2. 4 puncte B. Statul marcat. 2. pe foaia de examen. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1..Ministerul Educaţiei. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu literele A şi H. Oraşul marcat. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.

cu numărul … 6 puncte C. B b. A şi B b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Numeroase lacuri glaciare s-au format pe teritoriul statului marcat. vânturi. D d./km2) în ţările din Peninsula Scandinavă. cu litera: a. Finlanda b. F 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu numerele 2 şi 6. cu litera E. avioane c. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul antic Apullum este marcat. Precizaţi: 1. cu litera B şi clima statului marcat. Polonia d. pe foaia de examen. B c. erupţii vulcanice b. C c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 5 2 puncte 4. 2. Lacuri în masive de sare s-au format în unitatea de relief marcată. cu litera: a. statul marcat. Este o monarhie. cu literele: a. E. I 2 puncte 5. încreţirea scoarţei c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe foaia de examen. G b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. temperaturi medii anuale. Şoseaua E 81 se desfăşoară parţial în lungul râului marcat. B şi E c. precipitaţii medii anuale. numele râurilor marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. La confluenţa Siretului cu Bistriţa este situat oraşul marcat. Solurile din clasa molisoluri caracterizează unităţile de relief marcate. Oraşul marcat. pe hartă. 4 puncte B. Unitatea de relief marcată. pe hartă. B şi C b. E şi F d. Scrieţi. amplitudine termică. prăbuşire d. pe hartă. Nota 1: Deosebirile şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. autoturisme b. D şi H d. Scrieţi. Prezentaţi două cauze ale valorilor mai scăzute ale densităţii populaţiei (sub 20 loc. Ucraina 2 puncte 2. pe hartă. cu literele: a. pe hartă. H d. C şi F c. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. J 2 puncte 3. pe hartă. pe hartă. pe hartă. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima statului marcat. pe hartă. pe hartă. sedimentare 2 puncte 5. cu litera: a. Lituania c. cu numărul 3 este capitala statului: a. I d. pe hartă. pe hartă. E şi G 2 puncte 2. F şi I 2 puncte 4. cu numărul: a. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 090 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. 6 puncte E. Climatul mediteranean este caracteristic statelor marcate. cu litera … 3. cu numărul … 2. cu litera E s-a format prin: a. numele unităţilor de relief marcate. 1 b. F c. În oraşul marcat. pe hartă. H c. cu literele B şi H. pe hartă.Varianta 90 . maşini agricole d. A b. cu litera: a. I 2 puncte D.geografie Ministerul Educaţiei. C b. A. G d. 2 c. Relieful vulcanic este prezent în unitatea de relief marcată. nave maritime 2 puncte 3. pe foaia de examen. 3 d. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu numărul 8 se produc: a. Importante cantităţi de minereu de fier se exploatează din subsolul statului marcat.

6 puncte C. asemănarea se poate referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 10 puncte D. E. vânturi. 3. Precizaţi: 1. pe hartă. Uniunea Europeană reprezintă o grupare regională de state de natură politică. 2. 2. 6. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Prezentaţi două argumente care să demonstreze faptul că Italia dispune de un important potenţial turistic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare la staţia Cernavodă şi luna în care se înregistrează. precizaţi: 1. litera cu D. două state care au aderat la Uniuniunea Europeană în 2007. influenţă climatică. gradul de fragmentare. În Europa. Precizaţi: 1. deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. modul de calcul al precipitaţiilor medii anuale.) şi Cernavodă (44 m alt. tipuri genetice de relief. din Uniunea Europeană. 2. 3. altele decât capitala. 4. o asemănare între relieful unităţii marcate. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . două deosebiri între clima unităţii de relief marcate. membre ale Uniunii Europene. 6 puncte E. Precizaţi: 1. cu litera C şi relieful unităţii marcate. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare la staţia Constanţa şi luna în care se înregistrează. cu litera E. Pentru punctul 2. Nota 1: Pentru punctul 1. 4 puncte B. două resurse ale subsolului. o cauză a fenomenului de îmbătrânire a populaţiei României în ultimii ani. situate în Peninsula Iberică. alte aspecte specifice ale reliefului. aşezarea geografică. 2. pe hartă. 2. două oraşe mari. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 090 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă valorile medii lunare ale precipitaţiilor la staţiile meteorologice Constanţa (32 m alt. o cauză a lipsei vieţuitoarelor la adâncimi mai mari de 200 m în Marea Neagră. 5. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. 6 puncte E. tipuri de roci. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. precipitaţii medii anuale. distribuţia spaţială a altitudinilor. pe hartă. cu litera B şi clima unităţii de relief marcate. orientarea culmilor şi văilor principale. două ramuri industriale care utilizează resursele de subsol menţionale mai sus. două unităţi de relief. etaj climatic. un stat. A.geografie Ministerul Educaţiei. numărul statelor care formează Uniunea Europeană. două cauze care determină valorile reduse ale cantităţilor anuale de precipitaţii înregistrate la staţia Cernavodă (427 mm/an) şi la staţia Constanţa (378 mm/an). o caracteristică a climatului. socială şi economică. Prezentaţi: 1.Varianta 90 . 2. 4. două state. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.). Precizaţi: 1. situat în Peninsula Scandinavă.

cu numărul 6 este străbătut de fluviul… 2. Scrieţi. 4 puncte B.capitală cu numere. 2. Precizaţi: 1.a 1 Subiectul I . cu literele C şi E. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII . Oraşul marcat. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. Câmpia Padului se află pe teritoriul statului marcat. A. Se acordă 10 puncte din oficiu. E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Oraşul marcat. pe foaia de examen. pe hartă. pe hartă. cu numerele 1 şi 12. pe hartă.geografie Proba D. numele statelor marcate. cu numărul 10 este capitala statului numit … 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 91 . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 091 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C.Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.

distribuţia spaţială a altitudinilor. F d. cu numărul: a. pe hartă. cu litera: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numerele 7 şi 12. Scrieţi. F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 091 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII . Râul marcat. cu numărul … 6 puncte C. 8 b. A b. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12 A. 5 d. 3 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Este situat în sectorul Dunării Maritime oraşul marcat. 4 d. pe hartă. 2 b. 9 c. E c. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. cu numărul 11 este străbătut de râul: a. 4 puncte B. pe hartă. 7 2 puncte D. Sadu d. cu numărul: a. tipuri genetice de relief. Scrieţi.geografie Ministerul Educaţiei. Trotuşul este afluent al râului marcat. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. crovuri b. Roca gălbuie şi prăfoasă. pe hartă. pe hartă.12 2 puncte 3. A b. grinduri 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a 1 Subiectul II . Fluviul Dunărea străbate oraşul-capitală marcat. pe foaia de examen. Câmpiile Andaluziei şi Aragonului se află pe teritoriul statului marcat. cu litera B se numeşte … 3. pe hartă. pe hartă. 2 b. 6 2 puncte 3.Varianta 91 . pe hartă. J 2 puncte 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe foaia de examen. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu numărul 2. 3 c. cu numărul: a. Cibin b. 4 d. cu litera: a. Precizaţi: 1. cu litera E formele de relief mai înalte (neinundabile) poartă numele de: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 5 2 puncte 5. 6 puncte E. domuri d. J 2 puncte 2. Lotru c. care acoperă mari întinderi în unitatea de relief marcată. gradul de fragmentare. 2. Fluviul Tamisa străbate oraşul-capitală marcat. Precizaţi trei deosebiri între relieful Peninsulei Scandinave şi relieful Peninsulei Italice. E. C c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. alte aspecte specifice ale reliefului. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul: a. Scrieţi. orientarea culmilor şi văilor principale. numele oraşelor marcate. izvorăşte din Munţii … 2. 11 d. cu literele B şi C. pe hartă. Strei 2 puncte 2. 4 c. F d. cueste c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. În unitatea de relief marcată. Prezentaţi două argumente pentru a demonstra influenţa reliefului asupra climei Europei. pe hartă. Oraşul marcat. Port la Marea Nordului este oraşul-capitală marcat. pe hartă.a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectele II A – D. tipuri de roci. 2 b. Munţii Alpi constituie graniţa nordică a statului marcat.

Pentru Austria. 6 puncte E. cu litera H. gradul de fragmentare. Precizaţi: 1.145 Sursa: The World Factbook. după modul de distribuţie a gospodăriilor (după structură). risipite 2 puncte 5.) 58. 3. cu litera C cele mai multe sate. un stat vecin care nu este membru al UE. orientarea culmilor şi văilor principale. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a Subiectul III . 3. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. tipuri de roci. Precizaţi: 1. distribuţia spaţială a altitudinilor. alte aspecte specifice ale reliefului. Calculaţi densitatea medie pentru statele Italia şi Finlanda. o regiune turistică. tipuri genetice de relief. 6. 3 c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 091 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale Siretului. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Lacul de acumulare Izvorul Muntelui se află pe râul marcat. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a 8.) 38. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. 5.loc. compacte c.032 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. În unitatea de relief marcată. Precizaţi două argumente pentru a susţine următoarea afirmaţie: ”Turismul cultural este o caracteristică a oraşului Roma”. 4 d. 2.929. pe hartă. 2. estimări la nivelul anului 2006 1.geografie Ministerul Educaţiei. 3. modul de calcul al debitului mediu anual. 6 puncte E.133. pe hartă. precizaţi: 1.231. pe hartă.Varianta 91 .230 338. adunate b. 2.706 D. forma de guvernământ.372 Populaţia urbană (nr. Precizaţi o cauză care determină numărul mic de locuitori din Finlanda. 7. răsfirate d. luna cu cel mai scăzut debit şi valoarea minimă a acestuia. 5 2 puncte D. fluviul care traversează oraşul-capitală. două caracteristici geografice care îi definesc poziţia geografică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. una din lunile cu cel mai crescut debit şi valoarea maximă a acestuia. numele unei unităţi de relief. Se dă următorul tabel: Ţara Italia Finlanda Suprafaţa (km2) 301. cu litera D şi relieful unităţii marcate. anotimpul cu cele mai scăzute debite şi un factor determinant. două oraşe .509 5.loc. E.499. Prezentaţi două cauze care explică absenţa amenajărilor hidroenergetice pe râurile dobrogene. 2 Subiectul II 10 puncte Populaţia totală (nr. cu numărul: a. 6 puncte C. anotimpul cu cele mai crescute debite şi un factor determinant. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. A. pe hartă. 1 b. un tip de climat. 4. sunt: a. Calculaţi procentul populaţiei urbane în totalul populaţiei din fiecare din cele două ţări. 2.

F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. 2.geografie Proba D. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Precizaţi: 1. Este situat în Peninsula Iberică statul marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 092 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. 4 puncte B. Oraşul . Scrieţi. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. cu litera … 2.capitală cu numere. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.capitală marcat. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 92 . cu literele A şi B.capitală Dublin este marcat. E. cu numărul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu numărul … 3. pe hartă. pe hartă.Ministerul Educaţiei. Fluviul Sena străbate oraşul . numele oraşelor-capitală marcate. numele statelor marcate. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . A. cu numerele 5 şi 13.

B b. Râul marcat. Are deschidere la Marea Nordului statul a cărui capitală este oraşul marcat. 3 c. Vulcanul Hekla se află pe teritoriul statului marcat. 1 b. ca şi Carpaţii. F c. cu litera F şi clima statului marcat. F c. 6 2 puncte 3. C d. A b. E b. Braţul Dunării în sectorul deltei este marcat . pe foaia de examen. I 2 puncte 2. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. numele unităţilor de relief marcate. 2. cu litera H. cu litera: a. Oraşul situat în Subcarpaţii Moldovei este marcat. cu litera: a. C d. pe hartă. pe hartă. G d. cu numărul: a. H 2 puncte 4. pe hartă. temperaturi medii anuale. Portul Roterdam se află pe ţărmul vestic al statul marcat. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. B c. Scrieţi. republică prezidenţială 2 puncte D. cu litera: a. pe hartă. Scrieţi. cu litera F este: a. H d. pe hartă. pe hartă. republică federală d. Ape geotermale există în unitatea de relief marcată. pe hartă. G d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. republică parlamentară b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. etaj climatic. Bazinul huilifer Petroşani este situat în unitatea de relief marcată. cu litera: a. pe hartă. cu litera: a. 6 d. 1 b. H 2 puncte 5. A. 4 d. pe hartă. cu numărul 12 se numeşte … 3. J 2 puncte 4. pe hartă.Varianta 92 . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu litera: a. vânturi. 4 puncte B. amplitudine termică. unitatea de relief marcată. Norvegiei şi Suediei deşi sunt ţări dezvoltate ale Europei. cu numărul: a. cu numerele 1 şi 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera … 6 puncte C. pe hartă. monarhie constituţională c. S-a format prin încreţirea scoarţei terestre. E d. pe hartă. F 2 puncte 2. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Precizaţi: 1. A b. E. pe hartă. 13 2 puncte 3. Forma de guvernământ a statului marcat. numele oraşelor marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.geografie Ministerul Educaţiei. E b. cu literele F şi H. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Scrieţi. 6 puncte E. A b. pe foaia de examen. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 092 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe foaia de examen. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. B c. 2 c. cu numărul … 2. precipitaţii medii anuale. C c. Vegetaţia de stepă este caracteristică unităţii de relief marcate. Climatul temperat oceanic este caracteristic statului marcat. D 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Prezentaţi două cauze care să explice de ce reţeaua feroviară este aproape absentă în nordul Finlandei. C c. pe hartă.

cu litera B şi clima unităţii de relief marcate. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. două oraşe-port.geografie Ministerul Educaţiei. Podişul Bârladului b. Referitor la valorile densităţii medii ale populaţiei. Prezentaţi două cauze ale diversităţii vegetaţiei pe teritoriul României.434. numele unui vulcan. mediteranean c. octombrie 3. 2. iunie c. numele fluviului care străbate oraşul-capitală. mai b. august 2.100. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică alăturată este: a. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare regiune europeană înscrisă în tabelul de mai sus. Precizaţi: 1. Valoarea maximă a temperaturii medii lunare se înregistrează în luna: a.837 24.loc) 1. Calculaţi ponderea populaţiei Europei Centrale. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. aprilie b. influenţă climatică. calculate anterior. 3.330. vânturi. 5.500. 10 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. 4. temperat 6 puncte C. A. 6 puncte E.Varianta 92 . precum şi luna în care se înregistrează. 6 puncte E. precizaţi două cauze care să explice diferenţele care apar între cele două regiuni europene vecine. pe hartă. pe hartă. două insule ce aparţin acestui stat. Peninsula Kola. a temperaturii medii lunare. august c. precum şi luna în care se înregistrează. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 2. cantitatea minimă de precipitaţii înregistrată într-o lună.998 189. subpolar b. temperat arid d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Se dă următorul tabel: Regiunea geografică Europa de Nord Europa Centrală Suprafaţa Populaţia (km²) (nr. 2.000 1. valoarea minimă cu aproximaţie. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 6. precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. etaj climatic. cu C. Podişul Sucevei c. precipitaţii medii anuale. 4 puncte B.000. Scrieţi pe foaia de examen. două tipuri de culturi agricole cu specific 2 mediteranean. Subcarpaţii Moldovei 2 puncte D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 092 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi cantităţilor medii lunare de precipitaţii la staţia meteorologică Murmansk. două state vecine. în raport cu populaţia totală de 725. E. iulie d. Râul marcat. iulie d.000 locuitori a continentului Europa.000 1. Subcarpaţii Curburii d. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii atmosferice se înregistrează în luna: a. cu numărul 8 delimitează spre nord unitatea de relief numită: a. Pentru Italia.

2. 2. Precizaţi: 1. numele oraşelor-capitală marcate. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera H se numeşte …. cu numerele 4 şi 6. cu litera …. pe hartă. Oraşul-capitală marcat. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 93 . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.Ministerul Educaţiei.D. Are ieşire la Marea Mânecii şi la Marea Mediterană statul marcat. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu literele D şi F. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 093 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . pe hartă. pe foaia de examen. Scrieţi. cu numărul 5 se numeşte …. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 4 puncte B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Statul marcat. pe hartă.capitală cu numere. numele statelor marcate. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . A. 3. pe hartă.geografie Proba D.

pe hartă. 9 b. pe hartă. D c.geografie Ministerul Educaţiei. 3 c. cu literele C şi G. cu numărul … 6 puncte C. cu litera: a. cu litera: a. 10 d. Letonia c. numele oraşelor marcate. pe hartă. B b. C b. Vechi centru al industriei siderurgice este oraşul marcat. Croaţia c. E 2 puncte D. Belarus b. cu numărul: a. cu numărul: a. Albania b. 2. cu litera A şi clima statului marcat cu litera D. pe hartă. 8 c. E 2 puncte 3. Ucraina 2 puncte 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. cu litera …. cu numărul: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. amplitudine termică. 8 b. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află în statul marcat. A b. pe hartă. A. Etaj climatic alpin există în unitatea de relief marcată. Cel mai mare oraş din Câmpia Română este marcat. 10 c. pe hartă. Gazul metan se exploatează din unitatea de relief marcată. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Serbia d. pe hartă. Un oraş din perioada antică este marcat. cu numerele 2 străbate oraşele: a. 2. Scrieţi. Braşov şi Slatina b. Notaţi două state din regiunea amintită anterior în care aceste culturi agricole au o pondere însemnată. Scrieţi. 9 d. cu litera … 3. Miercurea Ciuc şi Slatina 2 puncte 3. Slovenia 2 puncte 5. Braşov şi Sibiu c. D d. pe hartă. 7 b. pe hartă. Capitala situată la cea mai mare latitudine din Europa este marcată. pe foaia de examen. 2. pe hartă. 10 c. 6 puncte E. cu numărul: a. 12 2 puncte 5. numele unităţilor de relief marcate. 2 b. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. temperaturi medii anuale. Polonia d. cu numerele 7 şi 9. E d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 12 2 puncte 2.Varianta 93 .D. 4 puncte B. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Statul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu numărul 7 este capitala statului: a. pe foaia de examen. B c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Precizaţi: 1. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. vânturi. Cursul mijlociul al fluviului Dunărea străbate statul marcat. 12 2 puncte 4. 11 d. Scrieţi. pe hartă. Oraşul marcat. 10 2 puncte 4. Miercurea Ciuc şi Sibiu d. F 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . precipitaţii medii anuale. Şisturi verzi există în unitatea de relief marcată. Precizaţi două culturi agricole specifice în statele Europei Mediteraneene. E. C c. C d. cu litera G se numeşte: a. 11 d. Râul cu cel mai mare debit din România este marcat. pe hartă. cu litera: a. pe foaia de examen. Râul marcat. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 093 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A.

pe hartă. tipuri genetice de relief. 5. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. a reliefului d. a vânturilor de vest C. distribuţia spaţială a altitudinilor. gradul de fragmentare. pe hartă. tipuri de roci. D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Pentru Ungaria. vara 2. toamna d. Precizaţi: 1. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 4. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. alte aspecte specifice ale reliefului. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. două ape curgătoare. E. cu litera G. Analizaţi cantităţile lunare marcate pe diagrama de mai sus şi scrieţi. 2. două luni în care cantităţiile medii lunare de precipitaţii sunt de 150 mm. estimări la nivelul anului 2006 Calculaţi: 1. orientarea culmilor şi văilor principale. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 093 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia cantităţii de precipitaţii medii lunare înregistrate la staţia meteorologică Agrigento (Sicilia – Italia) în perioada 1995-2005. lapoviţă şi ninsoare c. iarna b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. două oraşe. 5. Se dă următorul tabel: Continentul / statul Europa România Cehia Suprafaţa ( km²) 10 170 340 238 391 78 866 Populaţia ( nr. ninsoare 3. 6 puncte E. 3. două state vecine. a crivăţului b. un tip genetic de lac şi un exemplu de lac din acest tip genetic. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Cantitatea cea mai mare de precipitaţii se înregistrează în anotimpul de: a. 4 puncte B. membre ale UE. Precipitaţiile sunt predominant sub forma de: a. ploaie d. 2. 2. treapta de relief dominant. densitatea medie a populaţiei Europei şi României. primăvara c.loc) 706 000 000 21 670 000 10 235 455 2 puncte 2 puncte 2 puncte Subiectul II 10 puncte Sursa: The World Factbook. a invaziei de aer tropical c. ponderea populaţiei Cehiei în totalul populaţiei europene. Cantităţile reduse de precipitaţii din anotimpul de vară sunt o conseciţă: a. Prezentaţi două cauze care să explice faptul că industria materialelor de construcţii este foarte răspândită în România. lunile în care se înregistrează valori extreme ale precipitaţiilor.Varianta 93 . 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. A. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţile de mai jos: 1. lapoviţă b. cu litera E şi relieful unităţii marcate. tipul de climă. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a energiei nucleare în structura energetică a Franţei. precizaţi: 1.geografie Ministerul Educaţiei.

capitală cu numere. cu literele A şi I. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . cu litera … 2.Ministerul Educaţiei.capitală marcate. A. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 094 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C şi E. pe hartǎ. pe foaia de examen. 4 puncte B. Scrieţi. pe hartǎ. cu numǎrul 15 este capitala statului numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu numǎrul … 3. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartǎ. numele statelor marcate. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 94 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. E. cu numerele 6 şi 12. Este situat în Peninsula Balcanicǎ statul marcat. numele oraşelor . Precizaţi: 1. Este strǎbǎtut de Dunǎre oraşul . Oraşul marcat. pe hartă.capitalǎ marcat.geografie Proba D. 2.

J 2 puncte 5. alte aspecte specifice ale reliefului. cu literele D şi E. 4 puncte B. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.baltice unitatea de relief marcatǎ. Se aflǎ sub influenţe scandinavo . pe hartǎ. 11 2 puncte 2. Italia 2 puncte 4. pe hartă. B c. Canalul Dunăre –Marea Neagră este amenajat în unitatea de relief marcatǎ. cu litera: a. Oraşul marcat. pe hartă. cu numǎrul: a. D d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu litera: a. 2 b. Este capitala Belgiei oraşul marcat. A b. cu litera … 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. A b. B c. 3 d. pe hartǎ. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere.500 m sunt în unitatea de relief marcatǎ. Precizaţi: 1. H 2 puncte 3. pe hartǎ cu litera: a. 8 c. Fluviul Tamisa strǎbate oraşul-capitalǎ marcat. cu numǎrul 11 este capitala statului numit: a. 12 2 puncte 2. Danemarca d. F d. cu numǎrul: a. Austria b. Cehia c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. B b. cu literele B şi J. 1 b. numele unităţilor de relief marcate. Scrieţi. 6 puncte E. Tulcea 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartǎ. pe hartǎ. pe hartǎ.Varianta 94 . cu numǎrul 5 este reşedinţa judeţului numit … 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numǎrul 3 este numit: a. distribuţia spaţială a altitudinilor. C c. 7 b. cu litera: a. Prezentaţi două cauze care să explice diferenţele de densitate a populaţiei între statele marcate. 5 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 094 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Scrieţi. pe hartǎ. Se învecineazǎ cu Polonia statul marcat. B c. pe hartǎ. tipuri de roci. Galaţi d. Oraşul marcat. pe hartǎ. D d. E 2 puncte 3. E d. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Penini şi relieful Munţilor Caucaz. Oraşul marcat. numele râurilor marcate. A b. Brǎila b. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat pe râul marcat. 4 2 puncte D. pe hartǎ. 2. tipuri genetice de relief. pe hartǎ. 2 c. pe hartǎ. orientarea culmilor şi văilor principale. Focşani c. 9 d. 3 c. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Are un climat subtropical (mediteranean) statul marcat. gradul de fragmentare. pe foaia de examen. cu numerele 7 şi 8. E. Altitudini mai mari de 2. Oraşul marcat. cu numǎrul: a. A. cu numǎrul 6 se numeşte … 6 puncte C.geografie Ministerul Educaţiei. Scrieţi. pe hartǎ. pe foaia de examen. pe foaia de examen. G 2 puncte 4.

douǎ oraşe (altele decât capitala). 4 puncte Ministerul Educaţiei. H 2 puncte D. precum şi luna în care se înregistrează. altitudini. 4. 3. tipuri de roci. precizaţi: 1. tipuri de relief. cu literele A şi H. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea lunile anului minimă a precipitaţiilor medii lunare. 6 puncte C.Varianta 94 . douǎ unitǎţi de relief muntoase reprezentative. 1.1 21. Calculaţi amplitudinile termice anuale pentru statele Ucraina şi Ungaria. C c. un tip de climat specific. douǎ fluvii care strǎbat acest stat şi se varsă în Oceanul Atlantic. Calculaţi diferenţa dintre cantitatea de precipitaţii care se înregistrează în Ungaria şi cantitatea de precipitaţii care se înregistrează în Ucraina. 2. 3. 2.1 23. 4 puncte P mm 120 100 80 60 40 20 B. 6 puncte E. pe hartǎ cu litera D. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. D d.geografie Ministerul Educaţiei.B şi prezintǎ evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor atmosferice la o anumită staţie meteorologică din Europa. A b. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare. un factor care determină cantităţi reduse de precipitaţii în anotimpul de iarnă. Prezentaţi două cauze care determinǎ diferenţa de temperaturǎ dintre unitǎţile marcate. pe hartǎ.7. alte aspecte specifice ale reliefului. Pentru Franţa. cu litera A şi relieful unitaţii marcate. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. Scrieţi pe foaia de examen raspunsurile 0 corecte la cerinţele de mai jos: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 2. Roci vulcanice sunt specifice unitǎţii de relief marcate. diferenţa dintre valorile cantităţilor medii de precipitaţii din lunile august şi decembrie. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Se dǎ urmǎtorul tabel care se referǎ la subiectul III D şi E Temperatura Temperatura Ţara aerului în ianuarie aerului în iulie 0 (T C) (T0C) Ucraina . Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unitaţii marcate. pe hartǎ. trei oraşe-port. 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele douǎ deosebiri şi asemănărea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E.8 Ungaria -5. pe hartǎ. E. Precizaţi tipurile de influenţe climatice dominante pentru fiecare din cele douǎ ţǎri.2 2 Subiectul II Precipitaţii medii (mm/an) 520 700 D. 5. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 094 Graficul alǎturat se referă la subiectul III A . Precizaţi: 1. A. precum şi luna în care se înregistrează. Precizaţi un factor care determinǎ aceastǎ diferenţǎ. 2. fragmentare. cu litera: a. 2.

pe hartă. Oraşul . 4 puncte B. numele oraşelor-capitală marcate. E. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Insula Sardinia aparţine statului marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 095 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D.capitală marcat. pe hartă.capitală cu numere. Precizaţi: 1. cu numerele 1 şi 2. Oraşul marcat. numele statelor marcate. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 95 . cu numărul 5 este capitala statului numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe foaia de examen. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu literele B şi J.Ministerul Educaţiei. cu numărul 9 se numeşte … 3. Scrieţi. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .geografie Proba D. A. cu litera … 2. pe hartă.

pe hartă. Cehia c.. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. C c. pe hartă. Râul marcat. relief carstic d. pe hartă. Scrieţi. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 095 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. cu numărul: a. pe hartă. cu litera I.. Precizaţi: 1. cu numărul 3 se numeşte . cueste şi dune c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Menţionaţi două exemple de vulcani activi din regiunea amintită anterior. cu litera D există tipuri de sate . râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Explicaţi prezenţa vulcanilor activi în Europa Sudică. amplitudine termică. D c. pe hartă. 6 puncte C. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . E. pe foaia de examen. H 2 puncte 2. 2. pe foaia de examen. pe hartă. cu litera: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. în unitatea de relief marcată. A b. cu litera F s-a format prin … 2. 4 puncte B. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. F 2 puncte 2. numele oraşelor marcate. B b. D c. Oraşul marcat. pe hartă. Cea mai mare parte din Peninsula Yutlanda este cuprinsă în teritoriul statului marcat. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. După modul de aranjare al gospodăriilor.Varianta 95 . G d. Relief pe structuri de tip „dom” se întâlneşte în unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. numele unităţilor de relief marcate. etaj climatic. cu numărul 13 se numeşte: a. Slovenia 2 puncte 3. Slovacia d. Oraşul marcat. Riga d. temperaturi medii anuale. E d. vânturi. cu litera: a. Oslo c. D b. Munţii Apenini se desfăşoară în totalitate pe teritoriul statului marcat. Există lacuri glaciare în unitatea de relief marcată.baltice 2 puncte 3. Scrieţi. J 2 puncte D. 11 d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 1. cu numerele 7 şi 10. Râul Vistula travesează oraşul marcat. A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Unitatea de relief marcată. influenţe scandinavo . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. precipitaţii medii anuale. cu literele C şi A. E c.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. cu numărul 8 este capitala statului numit: a. 14 2 puncte 4. cu litera: a. Unităţile de relief marcate. pe hartă. 6 puncte E. 3. cu literele G şi H au în comun: a. pe hartă. C b. altitudini mai mari de 1 000 m b. 8 c. pe hartă... Austria b. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. F d. Minsk b. cu litera: a. Tallinn 2 puncte 5. cu litera A şi clima statului marcat. pe hartă. 6 b. E d. pe hartă.

doi factori care influenţează clima. Arad b.Varianta 95 . cueste c. 2. Precizaţi: 1. 6 puncte E. gradul de fragmentare. deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 3. E. Precizaţi: 1. 4. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. tipuri genetice de relief. Pentru punctul 2. pe hartă. 2. 7. domuri 5. Proba D. valoarea amplitudinii termice înregistrată pe diagramă. două artere fluviale importante. Precizaţi: 1. 5. o cauză care explică faptul că vegetaţia de stepă se dezvoltă în partea de est şi Examenul de bacalaureat 2009 sud-est a României. tipuri de roci. Precizaţi două cauze care au determinat valorile reduse ale densităţii populaţiei în Munţii Caucaz. două deosebiri între clima unităţii de relief marcate. 6 puncte C. Oraşul marcat. 2. Cercet ării şi Inovăunor rii 1. precipitaţii medii anuale. climei. alte aspecte specifice ale reliefului. pe hartă. etaj climatic. un factor natural care favorizeaz ă dezvoltarea areale viticole extinse în Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar regiunile deluroase. Pentru Franţa. cu litera C şi clima unităţii marcate. distribuţia spaţială a altitudinilor. Caraş Severin c. Sibiu 2 puncte 2 puncte D. o regiune turistică importantă. Hunedoara d. un tip de climă specific. un oraş port la Marea Mediterană. F 4 puncte Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 095 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia temperaturii medii lunare la o anumită staţie meteorologică din Europa. Unitatea de relief marcată. cu litera D şi relieful unităţii marcate. orientarea culmilor şi văilor principale. valoarea minimă a temperaturii medii lunare şi luna în care se înregistrează. vegetaţiei şi solurilor. două luni în care temperaturile medii lunare au valori negative. cu numărul 8 este reşedinţa judeţului numit: a.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera H. precizaţi: 1. cea mai mare aglomeraţie urbană. 6. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera G. cu litera E prezintă relief de: a. Nota 1: Pentru punctul 1. două ramuri industriale cu pondere ridicată în economia ţării. influenţă climatică. deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 2. reţelei hidrografice. 4 puncte 2 Subiectul II Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 3. grinduri d. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la caracteristicile reliefului. valoarea maximă a temperaturii medii lunare şi luna în care se înregistrează. Comparaţi cadrul natural al Serbiei cu cel al Ungariei precizând două asemănări şi o deosebire. 2. 4 puncte B. o deosebire între relieful unităţii marcate. modul de calcul al temperaturii medii lunare. A. vânturi. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. crovuri b. pe hartă. 6 puncte E. Precizaţi: Ministerul Educaţiei. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. pe hartă.

cu numerele 1 şi 14. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. numele statelor marcate. pe hartă. pe hartă. cu literele C şi F. pe hartă. cu litera . cu litera C se numeşte . 2.. pe foaia de examen. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.Ministerul Educaţiei. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . A. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 096 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. E. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Capitala statului marcat.geografie Proba D. cu numărul .. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 96 . Scrieţi.. Munţii Pirinei constituie graniţa nord-estică a statului marcat. pe hartă. 4 puncte B.capitală marcate.capitală cu numere. 2.. numele oraşelor . pe hartă. 3. Precizaţi: 1.. Este traversat de fluviul Tamisa oraşul marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu..

1 b. C c. H şi G d. cu numărul 5 se numeşte: a.. Pe hartă sunt marcate unităţile de relief cu litere. Este traversată de râul Jiu unitatea de relief marcată. 2. 6 d. amplitudine termică. Slobozia d. Scrieţi. cu litera. Dunărea traversează oraşul marcat. numele râurilor marcate. pe hartă. D d. 4 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu numărul: a. cu litera: a. H 2 puncte 2. D b. Târgovişte 2 puncte 3. Precizaţi: 1. E. 4 puncte B. Scrieţi. G 2 puncte 5. Piteşti b. cu litera. pe foaia de examen. O câmpie de origine fluvio-glaciară se află pe teritoriul statului marcat. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. E c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera: a. pe hartă.. cu numărul 5 se numeşte: a. Scrieţi.. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu numărul: a. pe hartă. Madrid d. cu litera: a. D d. D d. 9 2 puncte 5.geografie Ministerul Educaţiei. A şi B b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. 2 b. 3. cu literele: a. pe hartă. C c. I 2 puncte 4. două state europene din regiunea amintită anterior unde stepa ocupă suprafeţe însemnate. pe foaia de examen. A b. pe hartă. 6 puncte C. D c. 2. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 2 c. un factor care favorizează dezvoltaea vegetaţiei de stepă în sud-estul Europei. numele unităţilor de relief marcate. Au un climat mediteranean statele marcate. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 096 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul Il A – C. A. H 2 puncte 3. Precizaţi: 1. Oraşul marcat. Regiunea industrială Ruhr este situată în statul marcat.. Minereuri auro . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. J şi E 2 puncte 2. B c. Relief pe structuri de domuri s-a dezvoltat în unitatea de relief marcată. cu litera: a.argintifere se extrag din unitatea de relief marcată. pe hartă. 3 d. vânturi. C şi I c. 3 c.Varianta 96 . Valletta 2 puncte D. pe foaia de examen. Grinduri s-au format în unitatea de relief marcată. E d. Cele mai reduse altitudini se înregistrează în unitatea de relief marcată. Este reşedinţa judeţului Vrancea oraşul marcat. Oraşul marcat.. 2. F d. pe hartă. Slatina c. B b. A b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: precipitaţii medii anuale. cu numerele 8 şi 12. temperatura medie anuală. Barcelona b. pe hartă. G 2 puncte 4. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat în unitatea de relief marcată. cu litera. cu literele D şi H. Precizaţi trei deosebiri între clima Europei Nordice şi clima Europei Sudice. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. pe hartă.. pe hartă. cu litera: a. B b. Lisabona c. 6 puncte E.

A.geografie Ministerul Educaţiei. 4. 3. Precizaţi modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale. cu amplitudini termice reduse. Explicaţi cauza prezenţei unui climat blând la această latitudine. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II 10 puncte D. Prezentaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. o cauză care determină densitatea redusă a populaţiei în Delta Dunării. 6 puncte E. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. Precizaţi două luni cu valori aproximativ egale ale cantităţilor medii de precipitaţii lunare. temperaturi şi precipitaţii ce permit dezvoltarea unei vegetaţii bogate. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. etaj climatic. 3. Precizaţi două cauze care au condus la defrişările masive ale suprafeţelor de pădure din ţările Europei Sudice. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . precizaţi: 1. vânturi. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. 6 puncte C. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 096 Analizaţi diagrama în coloane de mai jos care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor atmosferice la o anumită staţie meteorologică din Europa. 3. Diagrama se referă la subiectul III A şi B. trei oraşe. climatul este blând. Calculaţi diferenţa dintre cantitatea maximă şi cantitatea minimă lunară a precipitaţiilor. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 4 puncte B. o cauză care explică existenţa a numeroase centre de prelucrare a lemnului în Carpaţii Orientali. Precizaţi: 1. o ramură tradiţională a agriculturii. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. deşi latitudinile sunt de 50-700 lat. Precizaţi trei deosebiri între clima Subcarpaţilor Getici şi clima Podişului Dobrogei. membre ale UE. altele decât capitala. trei tipuri de turism. 5. 1. precipitaţii medii anuale.Varianta 96 . numele fluviului care traversează oraşul-capitală. 2. 2. 2. Pe ţărmul nord-vestic al Europei. 6 puncte E. două state vecine.N. Pentru Franţa. 2. 1. Menţionaţi o activitate economică favorizată de acest climat. influenţă climatică. Numiţi două state care se află la această latitudine şi au specific acest tip de climat.

geografie Proba D. cu litera H se numeşte . 2. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. pe hartă. A.. pe hartă. cu literele D şi I. Scrieţi. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. cu litera B se află situat în Peninsula … 2 Capitala statului marcat. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu numerele 3 şi 9. 4 puncte B. Statul marcat. pe foaia de examen. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Precizaţi: 1. cu litera F trece fluviul numit . Prin capitala statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 97 .Ministerul Educaţiei..capitală cu numere.. E. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 097 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. numele statelor marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu. 3.

temperaturi medii anuale. Scrieţi. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. pe hartă. Mureş b. pe hartă. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. A b.. cu litera: a. cu numărul 12 se numeşte: a. J 2 puncte D. Scrieţi. pe hartă. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. H 2 puncte 4. precipitaţii medii anuale. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Pe hartă sunt marcate cu litere. cu litera: a. numele râului marcat. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. pe hartă. F d. cu numărul 4 se numeşte . D d. D c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. C c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. A b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 097 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. C c. 2. F d. pe hartă. Târnava Mare 2 puncte 2. cu litera: a. Oraşul marcat. Vulcani activi se găsesc în statul marcat. A b. 2. E. H 2 puncte 3.geografie Ministerul Educaţiei. G d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. J 2 puncte 4. Etaj climatic alpin este caracteristic unităţii de relief marcată. pe hartă. 6 puncte C. Climatul subtropical (mediteraneean) predomină în statul marcat. cu numărul 7 şi al braţului Dunării marcat cu numărul 9. pe hartă. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. cu litera F se numeşte . Are capitala la Bratislava statul marcat. Unitatea de relief marcată. pe hartă.. F d. Unitatea de relief marcată. numele unităţilor de relief marcate. pe foaia de examen. Munţii Ural se află pe teritoriul statului marcat..Târnava Mică d. cu litera D şi clima statului marcat. pe hartă. Laguna Razim-Sinoe este situată în unitatea de relief marcată.. Precizaţi: 1. 6 puncte E. Târnava Mare d. cu litera: a. B b. unităţi de relief. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. J 2 puncte 2. cu litera D este limitată la sud de râul numit: a. pe hartă. Someş c. cu litera F. C b. vânturi. 3.. pe foaia de examen. amplitudine termică. H 2 puncte 3.Varianta 97 . Vegetaţia de tundră este specifică în statul marcat. C c. cu litera E se învecinează la sud cu Subcarpaţii . A. 4 puncte B. Mureş b. Precizaţi două cauze ale prezenţei relifului glaciar în Peninsula Scandinavică. cu literele B şi G. E c. Scrieţi. G 2 puncte 5. A b. A b. pe hartă. cu litera: a. F d. pe hartă. D c. Târnava Mică 2 puncte 5. F d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată cu litera: a. pe hartă. B b. Olt c. Unitatea de relief marcată. cu litera: a. Râul marcat. B c.. C c. D d.

Precizaţi: 1. doua resurse de subsol. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 6. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 5. 4 puncte B. o modalitate prin care să se reducă numărul de emigranţi români în ţările UE. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Precizaţi două activităţi de servicii care ar putea creşte contribuţia serviciilor la crearea PIB-ului. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 097 Reprezentarea grafică de mai jos. numele râu sau fluviu. două state considerate membre fondatoare ale Uniunii Europene. Uniunea Europeană reprezintă o grupare de natură politică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Calculaţi diferenţa dintre valoarea sporului natural din Irlanda şi Italia. E. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. tipuri de roci. 1. numele unei unităţi montane. Valoarea maximă a sporului natural şi ţara în care se înregistrează. Precizaţi: 1. 6 puncte E. se referă la subiectul III A şi B. socială şi economică. trei oraşe. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II 10 puncte D.Varianta 97 . Precizaţi o cauză a sporului natural redus din Bulgaria. o regiune turistică. o cauză care determină. 3. 3. Prezentaţi: 1. cu litera B şi relieful unităţii marcate cu litera H. Precizaţi o cauză a sporului natural ridicat din Irlanda.alte aspecte specifice ale reliefului. în România. 2. 2. 4. două ramuri industriale. deteriorarea vegetaţiei din cadrul etajului alpin. pe hartă. 2. altele decât cpitala. 2. Valoarea minimă a sporului natural şi ţara în care se înregistrează. formată din mai multe state. 2. orientarea culmilor şi a văilor principale. precizaţi: 1. A. gradul de fragmentare. 3. numărul statelor care formează Uniunea Europeană. distribuţia spaţială a altitudinilor. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.geografie Ministerul Educaţiei. trei state din Uniunea Europeană cu ieşire la Marea Baltică. din Bulgaria. 6 puncte C. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. tipuri genetice de relief. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E.

4 puncte B. Oraşul marcat. cu literele D şi H.capitală cu numere. pe hartă. cu numărul 5 este port la Oceanul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. A. Câmpia Panonică se află pe teritoriul statului marcat. pe foaia de examen. pe hartă. E. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 98 . numele statelor marcate. Oraşul marcat. 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu litera … 3. pe hartă. Precizaţi: 1. Scrieţi. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 098 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C.Ministerul Educaţiei. pe hartă. cu numerele 2 şi 9.geografie Proba D. cu numărul 13 se numeşte … 2. numele oraşelor-capitală marcate.

pe hartă. Etaj climatic alpin se întâlneşte în unitatea de relief marcată. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe foaia de examen. H 2 puncte 3. cu numărul 11 se numeşte… 2. pe hartă. G d. cu numărul 6 se numeşte: a. pe hartă. A b. Finlanda c. Crişul Negru c. Prezentaţi două argumente care să demonstreze potenţialul hidroenergetic ridicat al râurilor din Munţii Alpi. 4 b. Scrieţi. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera I se numeşte: a. Scrieţi. pe hartă. cu numărul … 3. 4 puncte B. C d. 6 d. F d. H d. Oraşul marcat. pe hartă. 5 c. D c. Piteşti c. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. pe foaia de examen. A. 2. C c. B c. Lacul hidroenergetic Izvorul Muntelui este amenajat pe râul marcat. Mureş 2 puncte 2. precipitaţii medii anuale. C c. amplitudine termică. cu literele A şi C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Are deschidere la Marea Adriatică statul marcat. Statul marcat. 7 c. râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. Precizaţi: 1. Râul marcat. Crişul Repede d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 10 2 puncte 4. numele râurilor marcate. pe hartă. E 2 puncte 3. D b. A b. Buzău b. 2 b. 8 d. Crişul Alb b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. B c. Suedia 2 puncte 5. 6 puncte E. numele unităţilor de relief marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a.Varianta 98 . cu litera: a. Slobozia 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu litera: a. J 2 puncte D. Scrieţi. H 2 puncte 5. pe hartă cu numărul: a. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 098 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul ll A– D. Capitala Bulgariei este oraşul marcat. vânturi. pe hartă. Bazinul carbonifer Ruhr este situat în statul marcat. A b. Danemarca b. cu litera G se numeşte… 6 puncte C. pe hartă. pe hartă. Oraşul marcat. Unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. G d. cu numărul 8 se numeşte: a. Unitatea de relief creată prin aluvionare este marcată. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. cu numărul: a. Carpaţii Meridionali sunt străbătuţi de la nord la sud de râul marcat. E 2 puncte 2. 11 2 puncte 4. Precizaţi trei deosebiri între clima Arhipelagului Britanic şi clima Peninsulei Italice. E. Are un climat temperat oceanic statul marcat. Ploieşti d. etaj climatic. pe hartă. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. tip de climă. cu numerele 3 şi 4. B b. Norvegia d. cu litera: a.

fragmentare. 6 puncte C. Pentru Republica Moldova. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. A. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.6 1. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. ponderea totală a producţiei de grâu a primelor trei ţări mari producătoare. două râuri sau fluvii. pe hartă. Precizaţi: 1.5 19.1 1. un tip de climă. 3. pe hartă. cu litera B şi relieful unităţii marcate. producţia de grâu a Italiei împreună cu Polonia. valoarea diferenţei de precipitaţii medii între lunile iunie şi august.8 6. 4 puncte Ministerul Educaţiei.3 6. 3. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. o zonă de vegetaţie. Identificaţi: 1. cu litera C.geografie Ministerul Educaţiei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. două oraşe. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 098 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare înregistrate la o staţie meteorologică din Europa. diferenţa de producţie de grâu între Germania şi Spania.Varianta 98 . precizaţi: 1. 2. tipuri de relief.3 14. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .1 6 puncte E. 5. două luni în care precipitaţiile medii sunt de 50 mm. Ţara Calculaţi: 1. 6. 4 puncte B. două culturi agricole. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. 2. 2. alte aspecte specifice ale reliefului. În tabelul alăturat sunt reprezentate principalele ţări producătoare de grâu în anul 2005. altitudini. Prezentaţi două cauze care explică faptul că în regiunile montane se practică mai mult creşterea animalelor decât cultura plantelor. tipuri de roci pe care s-a format relieful. două unităţi de relief. Precizaţi două activităţi de servicii care au dus la creşterea PIB-ului din Franţa. 3. 6 puncte E. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D.3 2 Subiectul II Pondere (%) 5.4 1.5 2.2 3. E. Franţa Germania Regatul Unit Polonia Spania Italia Producţie (mil. 4. două luni de toamnă în care precipitaţiile medii depăşesc 60 mm. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D.3 7.t) 30. 2.

Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 99 . cu litera A are capitala în oraşul numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 1 Subiectul I . 4 puncte B. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera … 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 099 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . pe hartă. pe hartă.Ministerul Educaţiei. Insula Creta aprţine statului marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. A. numele statelor marcate. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere.C.geografie Proba D. E. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. cu literele B şi F. Scrieţi. pe foaia de examen. 2. cu numerele 5 şi 11. Oraşul marcat. cu numărul 9 este capitala statului numit … 3. Statul marcat. pe hartă.

Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Balcanice. Oraşul-capitală marcat. Infuenţa climatică scandinavo-baltică se resimte în unitatea de relief marcată. pe hartă. Precizaţi: 1. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. cu litera: a. Scrieţi. H 2 puncte 4. F d. A. pe hartă. Cel mai important afluent al Ialomiţei este râul marcat. 7 b. cu numerele 1 şi 6. cu literele C şi F. B c. cu litera: a. D d. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 9 d. pe hartă. Unitatea de relief din care se exploatează gaz metan este marcată. Capitala europeană dintre cele marcate. cu litera: a. pe hartă. A b. Scrieţi. pe foaia de examen. 6 puncte E. pe foaia de examen. temperaturi medii anuale. Prezentaţi două cauze care determină valorile ridicate ale densităţii populaţiei în statele Europei Vestice. Climatul temperat-continental este specific statului marcat. C d. numele unităţilor de relief marcate. cu numărul: a. 8 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. G 2 puncte 2. Cel mai mare combinat siderurgic din ţara noastră este situat în oraşul marcat. Duero b. I 2 puncte 5. factorii genetici ai climei. 10 2 puncte D. B b. 3 b. pe hartă. Râul cu cele mai multe amenajări hidroenergetice este marcat. cu numărul … 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 099 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe hartă. cu litera D s-a format prin: a. pe hartă. 10 2 puncte 3. pe foaia de examen.Varianta 99 . Unitatea de relief marcată. pe hartă. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. aluvionare b. F d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere.cu litera… 6 puncte C. F 2 puncte 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. B c. pe hartă. prăbuşire 2 puncte 4. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. pe hartă. cu numărul … 2. C c. cu numărul 1 este traversat de fluviul: a. A b. erupţii vulcanice c. precipitaţii medii anuale. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. A b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. E. 4 puncte B. E c. 5 c. A b. Rin d. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . amplitudine termică. cu cel mai mare număr de locuitori: a. 9 d. Are ieşire la Marea Norvegiei statul marcat. pe hartă. numele oraşelor marcate. vânturi. cu litera: a.pe hartă. Sena 2 puncte 2. Scrieţi. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. D c.geografie Ministerul Educaţiei. G d. Cele mai mici cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea marcată. Loara c. încreţire d.

pe foaia de examen. 4 puncte B. pe hartă.145 110. 4 puncte C. cu numărul 2 este reşedinţa judeţului numit: a. precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Olt 2 puncte D. O situaţie similară este şi în România. 6 puncte E. referitor la densitatea medie a populaţiei. Prezentaţi: 1. fragmentare. 4. Precizaţi: 1. 3. Oraşul marcat. 2.385. Pentru Germania. Scrieţi. o cauză a scăderii debitului în lunile de iarnă. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state. 2. două ramuri industriale foarte dezvoltate. valoarea densităţii medii a populaţiei. Precizaţi doi factori care au condus la extinderea acestor areale.367 Subiectul II Sursa: The World Factbook. o regiune industrială. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 099 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. anotimpul cu cele mai mari valori ale cantităţii de precipitaţii. un factor natural care a favorizat dezvoltarea culturii cerealelor pe suprafeţe extinse în Câmpia de Vest. Dolj b. o cauză care explică frecvenţa mai mare a secetelor în partea de sud-est a ţării faţă de vestul ţării. 3. cu litera D. tipuri de relief. două fluvii navigabile. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. altitudini. 2. Se dă următorul tabel: Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Statul Finlanda Bulgaria Suprafaţa (km2) 338.Varianta 99 . valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. Precizaţi: 1. 2. tipuri de roci pe care s-a format relieful. precum şi luna în care se înregistrează. pe hartă. două oraşe-port maritime. înclinare. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Mehedinţi d. alte aspecte specifice ale reliefului. calculată pentru fiecare stat din tabel.231. 2. estimări la nivelul anului 2006 1.loc) 5. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Gorj c.910 2 Populaţia (nr. E. 10 puncte D. precum şi luna în care se înregistrează.geografie Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu litera B şi relieful unităţii marcate. pe hartă.372 7. 6 puncte E. trei resurse de subsol. 5. A. În Europa Sudică şi Centrală există areale extinse afectate de eroziunea solului. 4 puncte Ministerul Educaţiei.

4 puncte B. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. A. Precizaţi: 1. 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 100 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . cu literele C şi I sunt situate în Peninsula . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . pe hartă. pe hartă. pe hartă.Ministerul Educaţiei... 2. Scrieţi. E. cu numărul. pe foaia de examen. cu literele J şi E. cu litera. Munţii Caucaz sunt situaţi pe teritoriul statului marcat.capitală cu numere. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. numele statelor marcate.. 3. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă.C. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 100 . Se acordă 10 puncte din oficiu.geografie Proba D. cu numerele 7 şi 13.... Fluviul Tibru traversează oraşul capitală marcat. Statele marcate.

mod de formare. Scrieţi. gradul de fragmentare. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: forme predominante de relief. pe hartă. numele râurilor marcate. pe hartă. I d. energetice c. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică. cu numărul 10 este străbătut de fluviul: a. Severn c. A. E 2 puncte 2. A b. pe foaia de examen. Insula Creta aparţine statului marcat. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat. pe hartă. distribuţia spaţială a altitudinilor. pe hartă. pe hartă. Peninsula Kola aparţine statului marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 1. E. sedimentare c. Oraşul Piatra Neamţ este străbătut de râul marcat. continentale b. pe hartă. Oraşul capitală marcat. secară d. cu litera B este formată predominant din roci: a. cu numerele 10 şi 12. pe hartă. E c. I 2 puncte 5. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. Subunitatea Podişului Moldovei marcată. Tejo 2 puncte 3. Scrieţi. Precizaţi: 1. F c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. litera F are un climat cu influenţe: a. alte aspecte specifice ale reliefului. A b. cu numărul … 6 puncte C.Varianta 100 . cu numărul 5 este un important centru al industriei: a. Depresiunea Maramureş se află în unitatea de relief marcată. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. oceanice d. 6 puncte E. B c. pe foaia de examen. metamorfice b. orientarea culmilor şi văilor principale. Sena b. Tamisa d. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 100 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. F d. 2. cu litera F şi relieful statului marcat cu litera I. cu numărul 2 se numeşte … 3. Oraşul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera: a. cu litera … 2. Unitatea de relief marcată. pe hartă. pe hartă. 4 puncte B. tipuri genetice de relief. Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior. cu litera E se remarcă prin suprafeţe întinse cultvate cu: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. siderurgice 2 puncte 3. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. Statul marcat. de tranziţie 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Oraşul marcat. Scrieţi. cu litera: a. porumb c. de utilaj petrolier d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. B b. pe hartă. Lacurile Ladoga şi Onega sunt situate pe teritoriul statului marcat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera: a. măslin b.D d. sorg 2 puncte D. vulcanice d. numele unităţilor de relief marcate. aluminiului b. J 2 puncte 4. magmatice 2 puncte 2. pe foaia de examen. tipuri de roci. cu literele B şi G. pontice c.

cu litera E şi clima unităţii de relief marcate cu litera G. Precizaţi o cauză a densităţii mai ridicate a populaţiei în Austria decât în Suedia. numele a trei oraşe mari. Bacău b. a debitului în luna iunie.301 9.964 Populaţia (nr. 6 puncte E. cu numărul 8 străbate oraşul: a. 2.880 784. Râul marcat. valoarea. Parâng de Retezat .Varianta 100 . 2. un factor care a contribuit la creşterea densităţii populaţiei în Depresiunea Braşov. estimări la nivelul anului 2006 1. precipitaţii medii anuale. două resurse de subsol. Precizaţi: 1. numele a două unităţi montane. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. 2. 3. Focşani d.192. precizaţi: 1. 3. Retezat – Godeanu de Banatului 2 puncte 5. 4 puncte B. diferenţa.016. Râul marcat.250 449. pe hartă. pe hartă. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . a debitului în luna februarie. cu aproximaţie. 2. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. cu aproximaţie. vânturi. Se dă următorul tabel: 2 Subiectul II Statul Austria Cipru Suedia Suprafaţa (km2) 83. etaj climatic. altele decât capitala.geografie Ministerul Educaţiei. două cauze ale diferenţelor de debit dintre lunile extreme.Godeanu d. Precizaţi două cauze ale valorii negative a bilanţului migratoriu din ţările Europei de Est.loc) 8. influenţă climatică.596 Sursa: The World Factbook. a unei unităţi de câmpie şi al unui podiş de pe teritoriul acestui stat. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru Cipru şi Suedia. cu aproximaţie. Precizaţi: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Pentru Germania. 5. două state vecine. 6 puncte E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu numărul 9 desparte grupele montane: a.870 9. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Bucegi de Făgăraş b. A. 2. pe hartă. 4. un factor care a determinat amplasarea unui număr mare de rafinării în Câmpia Română. dintre valoarea debitului în luna iunie şi în luna septembrie. valoarea.B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al unui râu din Europa. dintre valoarea debitului în luna iulie şi în luna octombrie. Iaşi 2 puncte D. Precizaţi: 1. Bârlad c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 100 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A . Făgăraş de Parâng c. E. cu aproximaţie. 6 puncte C. diferenţa. oraşul-capitală.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful