P. 1
Variante Bac-Geografie Europa Romania Uniunea Europeana

Variante Bac-Geografie Europa Romania Uniunea Europeana

|Views: 3,627|Likes:
Published by Chiper Florina

More info:

Published by: Chiper Florina on Mar 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2015

pdf

text

original

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 1 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 001

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi G; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Lisabona este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera... 2. Oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte.... 3. Munţii Penini se găsesc în statul marcat, pe hartă, cu litera... 6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

1

Subiectul I

Varianta 1 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Ţărmurile cu fiorduri sunt specifice statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. F d. J 2 puncte 2. Fluviul Pad este situat în statul a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 5 b. 9 c. 11 d. 14 2 puncte 3. Viticultura se practică pe suprafeţe întinse în statul marcat, pe hartă, cu litera: a. B b. F c. G d. H 2 puncte 4. Capitala Sloveniei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 11 b. 12 c. 14 d. 15 2 puncte 5. Formaţiuni vegetale de tip maquis sau gariga sunt specifice pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. B b. C c. G d. H 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima Eurpei Nordice şi clima Europei Sudice. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. o cauză a prezenţei lacurilor glaciare în Peninsula Scandinavă; 2. o cauză a fenomenului de îmbătrânire a populaţiei Europei. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 001

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi F; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Şisturi verzi se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 2. Lacuri glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 3. Port la Dunăre este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Silvostepa este prezentă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. D c. E d. G 2 puncte 2. Un important combinat siderurgic este în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 4 c. 5 d. 6 2 puncte 3. Resurse de huilă se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. E d. F 2 puncte 4. Este reşedinţa judeţului Sălaj oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 3 c. 4 d. 6 2 puncte 5. Domuri gazeifere se întâlnesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. F d. H 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 1 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Apuseni şi relieful Grupei Făgăraş. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi două cauze care să explice faptul că în Carpaţii Orientali sunt numeroase centre ale industriei produselor lactate. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 001 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia temperaturilor şi precipitaţiilor medii lunare. A. Precizaţi: 1. valoarea minimă a cantităţii de precipitaţii, precum şi luna în care se înregistrează; 2. valoarea maximă a temperaturii medii din luna ianuarie. 4 puncte B. Scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică de mai sus este: a. ecuatorial b. mediteranean (subtropical) c. temperat - oceanic d. subpolar 2. Cea mai mare cantitate de precipitaţii se înregistrează în intervalul: a. aprilie - iunie b. noiembrie - ianuarie c. iulie – august d. septembrie - noiembrie 3. Temperaturile au valori ridicate în anotimpul de vară datorită pătrunderii maselor de aer: a. ecuatorial b. polar maritim c. polar continental d. tropical 6 puncte C. Pentru Italia, precizaţi: 1. aşezarea geografică; 2. trei unităţi de relief; 3. un tip de climat; 4. două insule care aparţin acestui stat; 5. trei ramuri industriale.

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul II

10 puncte D. Comparaţi economia Ungariei cu economia Republicii Moldova, precizând trei deosebiri. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare din următoarele elemente: agricultură, industrie, turism şi comerţ exterior. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. două state ale UE cu ieşire la Marea Baltică; 2. cele două state care au aderat la UE în 2007. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 2 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 002

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi D; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 12. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Munţii Alpi se găsesc în nordul statului marcat, pe hartă, cu litera... 2. Podişul Meseta este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera... 3. Climatul rece este caracteristic în statul marcat, pe hartă, cu litera... 6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

1

Subiectul I

Varianta 2 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Este situat într-un stat insular oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 3 c. 14 d. 15 2 puncte 2. Sunt traversate de Dunăre oraşele-capitală marcate, pe hartă, cu numerele: a. 1 şi 5 b. 6 şi 9 c. 9 şi 14 d. 1 şi 13 2 puncte 3. Stepa se dezvoltă în statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. E c. H d. G 2 puncte 4. Podişul Boemiei este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. E c. G d. H 2 puncte 5. Statul San Marino este o enclavă în cadrul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. I 2 punce D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Scandinaviei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezenate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. o cauză a prezenţei gheţarilor actuali în Munţii Pirinei; 2. o cauză a scăderii cantităţii de precipitaţii din vestul spre estul Europei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

4 puncte

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 002

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi D; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Lacul vulcanic Sf. Ana este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 2. Cel mai important centru siderurgic este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul... 3. Lacuri glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Stepa se întâlneşte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. C b. D c. E d. G 2 puncte 2. Este situat într-o unitate de câmpie oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 2 c. 3 d. 6 2 puncte 3. Este un piemont unitatea de relief notată pe hartă cu litera: a. A b. D c. G d. F 2 puncte 4. Influenţe climatice oceanice pătrund în unitatea de relief notată pe hartă cu litera: a. A b. B c. D d. G 2 puncte 5. Importante resurse de lignit se găsesc în unitatea de relief notată pe hartă cu litera: a. B b. D c. E d. F 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 2 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Banatului şi relieful Grupei Nordice a Carpaţilor Orientali (Carpaţii Maramureşului şi ai Bucovinei). Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi pezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. o cauză care explică densitatea redusă a populaţiei în Munţii Carpaţi. 2. o cauză care determină cantităţile de precipitaţii medii anuale mai mari în partea vestică a ţării faţă de partea estică a ţării. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 002 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă valorile densităţii populaţiei în câteva state europene în anul 2005. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a densităţii numele statului în care se aceasta; 2. valoarea minimă a densităţii numele statului în care se aceasta. populaţiei şi înregistrează populaţiei şi înregistrează 4 puncte B. Alegeţi un argument, dintre cele de mai jos, care explică cel mai bine valorile densitaţii populaţiei, pentru fiecare dintre următoarele ţări: Olanda, Finlanda, Malta: 1. climat rece, suprafeţe mari ocupate de păduri şi lacuri; 2. relief jos, climat temperat-oceanic grad ridicat de urbanizare, suprafaţă relativ mică; 3. relief predominant muntos şi climă tropicală. 4. suprafaţă extrem de mică. 6 puncte C. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, precizaţi: 1. două unităţi de relief; 2. un râu sau fluviu; 3. două resurse ale subsolului; 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 4. două oraşe mari, altele decât capitala; 5. trei ramuri industriale.

Subiectul II

10 puncte D. Comparaţi cadrul natural al Serbiei cu cel al Ungariei, precizând două asemănări şi o deosebire. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la caracteristici ale: reliefului, climei, reţelei hidrografice, vegetaţiei şi solurilor. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi desebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi patru surse de energie nepoluantă utilizată de ţările dezvoltate ale Uniunii Europene în scopul protecţiei mediului. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

Subiectul III

cu litera. Vulcani activi se găsesc în statul insular marcat. 4 puncte B. cu numărul.Ministerul Educaţiei. Este traversat de fluviul Sena oraşul marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. cu litera.geografie Proba D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere... Lacul Balaton este situat în statul marcat. numele statelor marcate. F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 3 . numele oraşelor-capitală marcate.. cu numerele 3 şi 10. pe foaia de examen. cu literele B şi D.. pe hartă. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 003 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu.. E. 3. pe hartă. A. Scrieţi.. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Precizaţi: 1. 2.

cu numărul . F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 003 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. E c. J 2 puncte 2. cu litera: a. Scrieţi.. a pădurilor în Norvegia. Are ieşire la Marea Mediterană statul marcat.Varianta 3 . A b. pe hartă. 3 Unitatea de relief marcată. A b.geografie Ministerul Educaţiei. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. I 2 puncte 3. pe hartă. 6 puncte E. şi a gheţarilor în Groenlanda. B b. C c. pe hartă. cu litera: a. cu litera A se numeşte . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat nmai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe foaia de examen. cu cel mai mare număr de locuitori este marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. amplitudine termică. cu litera: a. B c. cu litera: a. Prezentaţi: 1. H d. E c. pe hartă. la aceeaşi latitudine. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. pe hartă. cu literele E şi G. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. F 2 puncte 2. A b. pe foaia de examen.. Resurse de bauxită se găsesc în unitatea de relief marcată. pe hartă.. pe foaia de examen. cu numerele 7 şi 11. cu numărul: a. pe hartă. Traversează oraşul Piteşti râul marcat. 10 d. 2. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A b. cu litera: a. Scrieţi. 4 puncte B. Precizaţi: 1. B b. pe hartă. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 2. Lacuri pe masive de sare sunt caracteristice unităţii de relief marcată. cu litera: a. pe hartă. o cauză care determină necesitatea forţei de muncă externă (imigranţi) pentru unele state europene. E d. o cauză care justifică prezenţa. Oraşul european. Precizaţi trei deosebiri între clima din nordul Europei şi clima din sudul Europei. Pe hartă sunt marcate unităţile de relief cu litere. I d. 12 2 puncte D. vânturi. C c. 2 b. cu litera . 2. J 2 puncte 5. Republica Moldova este marcată. numele râurilor marcate. 7 c. C c.. pe hartă. Scrieţi. E d. pe hartă. A.. cu litera: a. Resurse importante de minereu de fier se exploatează din subsolul statului marcat. E d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Râul Vistula străbate capitala statului marcat. pe hartă. F 2 puncte 3. F 2 puncte 4. 4 puncte Ministerul Educaţiei. temperaturi medii anuale. B b. Mureşul şi Oltul izvorăsc din unitatea de relief marcată. precipitaţii medii anuale. Influenţele climatice continentale (de ariditate) pătrund în unitatea de relief marcată. 6 puncte C. E. G c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. E d.. D d.

gradul de fragmentare. Pentru Spania. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 003 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . pe hartă. circulaţiei vestice a maselor de aer 6 puncte C. altele decât capitala. E. A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. decât în zona de câmpie. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . cu numărul: a. altitudinii reduse c. august si iulie c. tipuri de roci. regimului radiaţiei solare d. climei. Nota 1: Asemănările şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. peninsula în care este situat statul. iulie si mai 3. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. 4. Scrieţi. august si mai b. 6 2 puncte D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. tipuri genetice de relief. 4 puncte B. regimului temperaturii aerului b. o cauză care explică frecvenţa mult mai mare a hidrocentralelor în zona montană. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.oceanic 2. subpolar c. Comparaţi cadrul natural al Ucrainei cu cel al Bulgariei precizând două asemănări şi o deosebire. 6 puncte E. pe hartă. D c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. două regiuni turistice. cantitatea minimă de precipitaţii înregistrată. două tipuri de climă. E d. F 2 puncte 5. alte aspecte specifice ale reliefului. pe foaia de examen. vegetaţiei şi solurilor. 2. 3 c. 2. Precizaţi două asemănării şi o deosebire între relieful Grupei Retezat-Godeanu şi relieful Grupei Făgăraş. Precizaţi: 1. o cauză care explică diferenţa de temperatură de peste 2ºC între sudul şi nordul ţării. 5 d.geografie Ministerul Educaţiei.B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi a cantităţii de precipitaţii la o staţie meteorologică din Europa. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică alăturată este: a. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II 10 puncte D. 1 b. reţelei hidrografice. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la caracteristicile reliefului. Valoarea maximă a temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile: a. trei oraşe mari. precum şi luna în care se înregistrează. 2. 5. Prezentaţi: 1. ecuatorial b. cu litera: a. distribuţia spaţială a altitudinilor. B b. 6 puncte E. Prezentaţi doi factori care favorizează producţia mare de cereale în Franţa. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.Varianta 3 . precum şi luna în care se înregistrează. două unităţi montane. temperat . Minereuri complexe se exploatează din unitatea de relief marcată. orientarea culmilor şi văilor principale. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. iulie si iunie d. Cantităţile mari de precipitaţii medii anuale sunt o consecinţă a: a. Este situat într-o depresiune intramontană oraşul marcat. precizaţi: 1. mediteranean (subtropical) d.

Fluviul care traversează oraşul . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu numărul 1 se numeşte. cu literele D şi H.. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . A.Ministerul Educaţiei. pe hartă. Precizaţi: 1. pe foaia de examen. cu litera C este . pe hartă. Oraşul . pe hartă.. Se acordă 10 puncte din oficiu. E.. 2.. Scrieţi.geografie Proba D. numele oraşelor-capitală marcate. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 4 puncte B. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 4 . pe hartă.capitală marcat... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Climatul caracteristic statului marcat.. numele statelor marcate. 3. cu numărul 8 se numeşte.capitală marcat. cu numerele 4 şi 6. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 004 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C.

numele oraşelor marcate. gradul de fragmentare. C c. orientarea culmilor şi a văilor principale. cu numărul … 6 puncte C. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte B. F 2 puncte 4. I 2 puncte 2. Precizaţi: 1. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. B c. Precizaţi: a. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Ural. C c. 4 b. D d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.. Ministerul Educaţiei. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. 8 b. pe hartă. pe foaia de examen. Polonia d. cu litera: a. cu literele A şi E. D d. Cu litera J este marcat. D c. Statul cu deschidere la Marea Baltică este marcat. H 2 puncte 2. pe hartă. cu numarul 9 este capitala statului: a. pe hartă. pe hartă. 2. Câmpia Nord-Europeană ocupă o parte din teritoriul statului marcat. Elveţia c. B b. Oraşul marcat. Aparţine Podişului Moldovei subunitatea de relief marcată. Scrieţi. pe foaia de examen. pe hartă. Scrieţi. tipuri de roci. două consecinţe ale sporului natural foarte redus din Europa. F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 004 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. H d. Influenţe climatice baltice (scandinavo-baltice) pătrund în unitatea de relief marcată. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numerele de la 7 la 12.Varianta 4 . Altitudinile cele mai mari se întalnesc în unitatea de relief marcată. 7 c. C b. cu numărul: a. 6 puncte E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemanarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. A b. E. pe hartă. Elveţia c. I 2 puncte 4. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate unitati de relief cu litere. Scrieţi. statul: a. Este traversat de râul Dâmboviţa oraşul marcat. cu numarul: a. Prin depuneri piemontane s-a format unitatea de relief marcată. cu: a. C c. pe foaia de examen. 15 2 puncte D. pe hartă. pe hartă. b. tipuri genetice de relief. pe hartă. Franţa d. A. distribuţia spaţială a altitudinilor. Râul cu cele mai multe amenajări hidroenergetice este cel marcat. 10 d. alte aspecte specifice ale reliefului. cu litera: a. cu litera… 3. D d. pe hartă. doi factori care influenţează clima Europei. cu numerele 3 şi 5. Belgia b. Olanda 2 puncte 5. cu litera … 2. Ungaria 2 puncte 3. A b. A b. 11 2 puncte 3. cu litera: a. Cel mai important bazin de exploatare a lignitului (Motru-Rovinari) se află în unitatea de relief marcată. H d. Austria b. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . numele unităţilor de relief marcate pe hartă. Capitala statului Belarus este marcată. 11 d. 9 c.

376 22. gradul de fragmentare. 2. pe hartă. în prezent. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată. 4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. statul a cărui populaţie este de 60 mil. distribuţia spaţială a altitudinilor. Precizaţi: 1. 5. cu litera B şi relieful unităţii marcate. cu litera H. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .Varianta 4 . un argument care susţine afirmaţia: ”Unitatea C este cea mai veche unitate de relief a ţării”. A b. statul cu cel mai mic număr de locuitori din Europa Vestică. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. alte aspecte specifice ale reliefului. 6.510 Calculaţi ponderea lungimii căilor ferate ale fiecărei ţări. 6 puncte E. Pădurea de conifere este mai extinsă în unitatea de relief marcată. cu litera F. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 004 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . D d. numele statului cu populaţia cea mai numeroasă şi valoarea acesteia. diferenţa între numărul de locuitori din Germania şi Spania.geografie Ministerul Educaţiei. o insulă care aparţine acestui stat. 4. Precizaţi: 1. de 369. A. tipuri genetice de relief. 10 puncte D. 3. Se dă următorul tabel: Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II Ţara Germania România Ucraina Lungimea căilor ferate (km) 38. statul din Europa Centrală care nu are ieşire la mare. pe hartă. 2. cu excepţia capitalei. 6 puncte C. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.126 11. E.. C c. două caracteristici ale climei. E 2 puncte D. aşezarea geografică.B şi prezintă populaţia unor state europene în anul 2005. orientarea culmilor şi văilor principale. două caracteristici ale reliefului. 3. Prezentaţi două argumente pentrua susţine afirmaţia: „Problema energeticii şi a industriei energiei electrice este o problemă prioritară pentru statele Uniunii Europene”. trei oraşe. raportate la nivelul Europei ştiind că lungimea totală a reţelei feroviare pe continent este. o cauză care determină producerea alunecărilor de teren în unitatea de relief marcată. pe hartă. Pentru Franţa.loc.000 Km. precizaţi: 1. tipuri de roci. 6 puncte E. cu litera: a. o regiune turistică. 2. Precizaţi: 1.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 005 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C . 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Precizaţi: 1. Lanţul muntos situat în nordul statului marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 5 . 2. cu numărul … 3... 2..Ministerul Educaţiei. cu litera I are ieşire la Marea . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Oraşul-capitală traversat de fluviul Sena este marcat. pe foaia de examen. pe hartă. pe hartă. A.geografie Proba D. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. cu litera C este cel al Munţilor . Scrieţi. numele statelor marcate.. 4 puncte B. pe hartă. Statul marcat. cu literele E si J. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numerele 4 si 7.

E. Aparţine Podişului Transilvaniei subunitatea de relief marcată. A. cu numărul: a. 6 puncte E. numele oraşelor marcate. alte aspecte specifice ale reliefului. 11 2 puncte 3. pe foaia de examen. fluvio-glaciară c. B b. cu litera: a. Relieful carstic (chei şi peşteri) este mai dezvoltat în unitatea de relief marcată. Nota 1: Deosebirile şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu litera: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera: a. 9 d. I d. cu litera … 2. Pe hartă sunt marcate unitati de relief cu litere. D c.Varianta 5 . cu literele F şi H. orientarea culmilor si a vailor principale. B b. fluvio-lacustră b. pe hartă. distributia spatiala a altitudinilor. D c. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 2. 8 c. Varsovia 2 puncte 2. B b. Kiev b. Resursele energetice (petrol. pe hartă. numele unităţilor su al subunităţilor de relief marcate. 1. cu litera: a. F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 005 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. J 2 puncte 5. pe hartă. cărbuni. Precizaţi: 1. cu litera … 6 puncte C. Precizaţi un mod de utilizare economică a estuarelor. 4 puncte B. pe hartă. Cele mai multe lacuri glaciare se întâlnesc în unitatea de relief marcată. Câmpia situată pe teritoriul statelor marcate. Scrieţi. C c. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Carpati şi relieful Munţilor Ural. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. D c. gradul de fragmentare. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. tipuri de roci. pe foaia de examen. Insula Creta aparţine statului marcat. G 2 puncte 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi o asemănare vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera … 3. A b. litorală d. cu numerele 3 şi 6. pe hartă. E d. E d. pe hartă. pe hartă. Climatul mediteranean este caracteristic statului marcat. Oraşul – capitală marcat. pe hartă. E d. gaze naturale) se găsesc în unitatea de relief marcată. pe hartă. H 2 puncte 3. 2. F 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu litera: a. cu literele B şi D este de origine: a. pe hartă. cu numărul 5 este: a. Bazinul carbonifer Ruhr se găseşte în statul marcat. Scrieţi. Minsk c. 7 b. E d. B b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. piemontană 2 puncte D. Terenurile arabile au ponderea cea mai mare în unitatea de relief marcată. tipuri genetice de relief. Cel mai mare debit îl are râul marcat. pe hartă. pe hartă. D c. Scrieţi.geografie Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. Moscova d. Prezentaţi o cauză care determină formarea estuarelor pe ţărmul european al Oceanului Atlantic. F 2 puncte 4.

două insule care aparţin acestui stat. producţia cea mai mare de grâu şi numele statului în care se înregistrează această valoare. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. 5. 4. un râu sau fluviu. Precizaţi doi factori care au contribuit la formarea Deltei Dunării şi modul în care a acţionat fiecare. vânturi. Precizaţi doi factori care au determinat dezvoltarea industriei energetice în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. 2.B şi prezintă producţiile de grâu în câteva state europene în anul 2005. 2. 4 puncte B. pe hartă. G 2 puncte 2 puncte D. o cauză care a determinat diferenţa producţiei de grâu dintre Franţa şi România. 10 d. trei tipuri de turism practicate în acest stat. 6 puncte C. socială şi economică. 6 puncte E. două oraşe-port. Precizaţi: 1. producţia cea mai mică de grâu şi numele statului în care se înregistrează această valoare. influenţă climatică. A b. Secetele frecvente sunt specifice unităţii de relief marcate. 2. Precizaţi: 1. 3. 11 5. 8 b. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. pe hartă. formată din mai multe state. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. A. Precizaţi: 1. E. două state considerate membre fondatoare ale organizaţiei premergătoare Uniunii Europene. două state care au aderat la Uniunea Europeană în 2007. cu litera: a.Varianta 5 . Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera C şi clima unităţii de relief marcate cu litera H. 6 puncte E. cu numărul: a. Curge în totalitate pe teritoriul ţării noastre râul marcat. etaj climatic. doi factori care au determinat producţii mari de grâu în Franţa şi Germania. 4 puncte 2 Subiectul II Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . precipitaţii medii anuale. două caracteristici ale climatului. precizaţi: 1. 9 c. Uniunea Europeană reprezintă o grupare de natură politică. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 005 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . D d. 3. Pentru Italia. C c. două state din Uniunea Europeană cu ieşire la Marea Baltică.geografie Ministerul Educaţiei.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 6 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 006

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele G şi I; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Muntii Apenini se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 2. Oraşele – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 9, 10 şi 14 sunt traversate de fluviul ... 3. Statul marcat, pe hartă, cu litera J are ieşire la Marea … 6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

1

Subiectul I

Varianta 6 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Fluviul care strabate statul marcat, pe hartă, cu litera H este: a. Nipru b. Nistru c. Vistula d. Volga 2 puncte 2. Masivul Centaral Francez se găseşte pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. B b. C c. E d. F 2 puncte 3. Capitala statului Belarus este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 4 c. 6 d. 10 2 puncte 4. Climatul temperat - oceanic este caracteristic statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. D c. G d. J 2 puncte 5. Cel mai mare producător de autovehicule din Europa Centrală este statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. H d. I 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Câmpiei Padului şi relieful Câmpiei Europei de Est. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, distributia spatiala a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor si a vailor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi două cauze care determină densitatea scăzută a populaţiei din Peninsula Scandinavă. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 006

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi F; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Lacul glaciar Bucura este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 2. Influenţe climatice pontice se întâlnesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 3. Râul Ialomiţa traversează unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Relieful vulcanic este caracteristic unităţii marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. D c. F d. H 2 puncte 2. Râul care se varsă în sectorul Dunării maritime este marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 8 c. 10 d. 11 2 puncte 3. Vegetaţia de stepă este tipică pentru unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. C b. D c. G d. H 2 puncte 4. Oraşul Piatra Neamţ este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 9 c. 11 d. 12 2 puncte 5. Teritoriul judeţului Caraş-Severin se suprapune peste unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. E d. G 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 6 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii marcată, pe hartă, cu litera B. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. o cauză care detetermină densităţi reduse ale populaţiei în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H; 2. o cauză care a determinat amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 006 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare înregistrate la o staţie meteorologică din Europa. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare ţi luna în care se înregistrează; 2. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare ţi luna în care se înregistrează; 4 puncte B. Scrieţi pe foaia de examen răspunsurile corecte la cerinţele de mai jos: 1. anotimpul cu cele mai ridicate cantităţi medii lunare de precipitaţii este: a. iarna b. primăvara c. toamna d. vara 2. Regimul anual al precipitaţiilor se încadrează în tipul de regim pluviometric: a. ecuatorial b. musonic c. subpolar d. temperat-oceanic 3. Factorul care determină cantităţi mari de precipitaţii medii anuale este: a. altitudinea reliefului b. circulaţia vestică a maselor de aer c. regimul radiaţiei solare d. regimul temperaturii aerului 6 puncte C. Pentru Franţa, precizaţi: 1. două state vecine, membre ale UE; 2. două unităţi majore de relief; Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 3. trei resurse de subsol; 4. două oraşe-port maritime; 5. o regiune turistică. D. Se dă următorul tabel: Statul Suedia Olanda Suprafaţa (km2) 449 964 41 526 Populaţia (nr.loc) 9 016 596 16 491 461

2

Subiectul II

10 puncte

Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

1. Scrieţi, pe foaia de examen, valoarea densităţii medii a populaţiei, calculată pentru fiecare stat din tabel. 2. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state, referitor la densitatea medie a populaţiei. 6 puncte E. Prezentaţi două argumente care susţin afirmaţia: „Parisul este un important nod de comunicaţie”. 4 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 7 - geografie
• •

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 007

Harta de mai sus se referă la subiectele A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi I. 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 6 şi 12. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul marcat, pe hartă, cu litera D se numeşte … 2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera E se numeşte … 3. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află pe teritoriul statului a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul …. 6 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I

Varianta 7 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este capitala statului: a. Croaţia b. Muntenegru c. Serbia d. Slovenia 2 puncte 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera F se numeşte: a. Albania b. Bulgaria c. Croaţia d. Muntenegru 2 puncte 3. Statul cu cea mai mică suprafaţă din Europa este o enclavă situată în statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. C d. H 2 puncte 4. Cea mai mare parte a populaţiei din statul a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este de religie: a. catolică b. ortodoxă c. islamică d. protestantă 2 puncte 5. Este membru al Uniunii Europene, statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. E d. J 2 puncte D. Comparaţi regiunile montane din Peninsula Scandinavă şi Peninsula Iberică, precizând o asemănare şi două deosebiri din punct de vedere al reliefului. Nota 1: Deosebirile şi asemămănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi doi factori care generează climatul temperat arid din estul Europei. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 007

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A-D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi G. 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Depresiunea Petroşani este situată în unitatea de relief marcată pe hartă cu litera … 2. Regiunea subcarpatică alcătuită dintr-un singur şir de depresiuni şi unul de dealuri este marcată pe hartă cu litera … 3. Oraşul marcat pe hartă cu numărul 7 este reşedinţa judeţului … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Relieful eolian este prezent în subunitatea marcată, pe hartă, cu litera: a. B b. C c. E d. F 2 puncte 2. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera D cea mai numeroasă minoritate naţională o formează: a. germanii b. grecii c. polonezii d. turco-tătarii 2 puncte 3. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F se exploatează resurse de: a. aur şi argint b. bauxită c. fier d. lignit 2 puncte 4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 este situat în unitatea de relief numită: a. Câmpia Barăganului b. Delta Dunării c. Pod. Dobrogei d. Subcarpaţii Curburii 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 7 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Magistrala rutieră E60 trece prin oraşele marcate pe hartă cu numerele: a. 7 şi 8 b. 8 şi 9 c. 8 şi 11 d. 9 şi 10

2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera D şi clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte 6 puncte E. Prin poziţia sa geografică, România este o ţară dunăreană. Menţionaţi două avantaje economice care decurg din această situaţie. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 007 Reprezentarea grafică de mai jos se referă lasubiectul III A - B şi prezintă evoluţia debitelor Dunării la intrarea în Deltă. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează; 2. două luni în care debitul mediu lunar depăşeşte 4 000 m3/s. 4 puncte B. Analizaţi valorile debitelor medii înscrise în graficul alăturat şi scrieţi răspunsul corect: 1. valoarea debitului mediu în luna ianuarie; 2. luna în care se înregistrează valoarea cea mai mică a debitului mediu lunar; 3. două luni în care se înregistrează valori ale debitului mediu lunar de 7 000 m3/s. 6 puncte
12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 I F M A M I I A S O N D lunile anului mc/s

C. Pentru Spania, precizaţi: 1. două insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat; 2. două state vecine, membre ale UE; 3. două unităţi de relief; 4. două tipuri de climă; 5. două oraşe, cu excepţia capitalei. 10 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

D. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al 2 Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Subiectul II precizând o asemănare şi două deosebiri. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la caracteristicile reliefului, climei, reţelei hidrografice, vegetaţiei şi solurilor. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte

E. Precizaţi doi factori care determină prezenţa pe suprafeţe extinse a vegetaţiei de stepă şi silvostepă în Republica Moldova şi Ucraina. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

Subiectul III

pe hartă. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.geografie Proba D. pe hartă. cu literele G şi H. pe hartă. cu litera … 3. Scrieţi. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe– capitală cu numere. pe foaia de examen. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 008 Harta de mai sus se referă la subiectul I A-C. cu litera I se numeşte … 2. E. Se acordă 10 puncte din oficiu. Statul marcat. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. numele oraşelor-capitală marcate. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . A. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Munţii Apenini sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. pe hartă. 4 puncte B. pe hartă.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 8 . Climatul subpolar este caracteristic pe teritoriul statului marcat. numele statelor marcate. cu numerele 3 şi 10.

Slatina 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . amplitudine termică. E d. Pad b. cu litera : a. D b. E d. cu numărul: a.” 4 puncte Ministerul Educaţiei. C c. pe hartă. D c. cu litera: a. J 2 puncte 5. Sena 2 puncte D. În Europa. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. pe hartă. Scrieţi. C c. Oraşul marcat. Petroşani d. cu literele F şi H. pe hartă. G 2 puncte 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Europa este leagănul turismului mondial. I d. B c. Oraşul marcat. F c. Păşuni alpine se dezvoltă pe suprafeţe extinse în unitatea marcată. F d. 3 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe foaia de examen. cu litera … 6 puncte C. 5 2 puncte 4. J 2 puncte 4. pe hartă. cu litera: a. pe hartă. temperaturi medii anuale. Rhon d. 4 d. pe hartă. pe hartă. În unitatea de relief marcată. cu numerele 3 şi 6. Energia mareelor este valorificată în statul marcat. Drobeta-Turnu Severin c. A b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului … 3.Varianta 8 . D d. pe hartă. precipitaţii medii anuale. H 2 puncte 3. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera B sunt influenţe climatice … 2. E c. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Craiova b. A b. pe hartă. Statul care are ieşire la Marea Baltică este marcat. cu numărul 9 se numeşte: a. Scrieţi. 4 puncte B. Depresiunea Braşov este străbătută de râul marcat. G 2 puncte 2. pe hartă. vânturi. 6 puncte E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. 1 b. pe hartă. Precizaţi: 1. pe foaia de examen. A. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 008 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A-C. Comparaţi climatul Europei Centrale cu climatul Europei Estice precizând o asemănare şi două deosebiri.geografie Ministerul Educaţiei. H 2 puncte 2. Unitatea de relief cu cel mai mare areal viticol din România este marcată. pe foaia de examen. suprafaţă a bazinului hidrografic şi debit de pe teritoriul statului marcat. G d. Cel mai important râu. B b. Scrieţi. pe hartă. ca lungime. ţara care îşi asigură în proporţie de 100% energia electrică din resurse hidroenergetice este marcată. cu litera: a. Rin c. E b. cu litera: a. numele râurilor marcate. Minereurile de metale preţioase (aurul şi argintul) se exploatează în unitatea de relief marcată. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. E. A b. cu litera A este: a. Între ţările europene se remarcă la producţia de măsline statul marcat.

F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 008 Analizaţi diagrama în coloane de mai jos care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor atmosferice la o staţie meteorologică din Europa. Se dă următorul tabel: Ţara Grecia Suedia Suprafaţa (km2) 131 940 449 964 Populaţia (nr. alte aspecte specifice ale reliefului. Diagrama se referă la subiectul III A . estimări la nivelul anului 2006 1. un râu sau fluviu. 2. memebre ale UE. tipuri genetice de relief. 6 puncte E. vulcanice 2 puncte D. carstice b. de baraj natural c. cu litera F sunt lacuri: a. D. 3. orientarea clumilor şi văilor principale. Comparaţi relieful Podişului Dobrogei cu relieful Subcarpaţilor Getici precizând trei deosebiri. Precizaţi numele strâmtorii situate în sudul Peninsulei Iberice şi importanţa economică a acesteia pentru ţările din sudul Europei.loc. gradul de fragmentare. două oraşe. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. pe hartă. o cauză care determină lipsa vegetaţiei de pădure în Câmpia Bărăganului. glaciare d. două caracteristici climatice.B. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. precizaţi: 1. o resursă naturală. 2. distribuţia spaţială a altitudinilor. 4.geografie Ministerul Educaţiei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Precizaţi modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale. 4 puncte B. 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi o cauză care determină diferenţa de densitate a populaţiei din cele două state. Pentru Austria. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. 5. Precizaţi: 1. 6 puncte E. 2.) 10 688058 9 016 596 2 Subiectul II 10 puncte Sursa: The World Factbook. Calculaţi densitatea medie pentru fiecare stat. două unităţi de relief. Calculaţi diferenţa dintre cantitatea maximă şi cantitatea minimă lunară a precipitaţiilor. o cauză care a determinat înregistrarea temperaturii minime absolute a aerului în Depresiunea Braşov. A. 2. În unitatea de relief marcată. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi: 1. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 1. Precizaţi două luni cu valori aproximativ egale ale cantităţilor medii de precipitaţii lunare.Varianta 8 . două state vecine. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 6. E. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 6 puncte C.

D.. cu litera A se numeşte . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă.Ministerul Educaţiei. cu litera … 2. pe hartă. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. numele oraşelor-capitală marcate. Precizaţi: 1. 4 puncte B. Se acordă 10 puncte din oficiu. 3. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe– capitală cu numere. numele statelor marcate. Podişul Doneţk se află situat pe teritoriul statului marcat. Scrieţi. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 009 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . cu literele B şi F. Fluviul Guadalquivir străbate Câmpia Andaluziei din statul marcat. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .geografie Proba D. A. E. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 9 .. pe hartă. cu numerele 1 şi 9. pe hartă. 2. Capitala statului marcat.

cu numărul 1 este străbătut de râul: a. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. cu litera . La producţia de cărbune se remarcă statul marcat. Târgovişte 2 puncte 3. F 2 puncte 5. Estonia c. pe hartă. Lituania 2 puncte 4.Vrancea 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu litera H. Prezentaţi două argumente care să explice valorile reduse ale densităţii populaţiei în statele din Peninsula Scandinavă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. numele unităţilor sau al subunităţilor de relief marcate. H 2 puncte 4. pe hartă. 4 puncte B. H 2 puncte 2. D c. B b. Munţii cei mai înalţi din Europa Sudică sunt localizaţi pe teritoriul statului marcat. cu litera: a. Lacul hidroenergetic Vidra este situat în unitatea de relief marcată. cu litera … 3. Belarus b. Vistula 2 puncte D.geografie Ministerul Educaţiei. fiord c. Rin d. cu litera: a. Oraşul marcat. Elba c. Canalul Dunăre-Marea Neagră traversează unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. cu litera A şi clima statului marcat. Galaţi c. golf marin d. vânturi. Scrieţi. B c. pe hartă. Râmnicu Vâlcea d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera J prezintă la vărsarea în Marea Neagră: a. Dunăre b.. Este o subdiviziune a Dealurilor de Vest subunitatea marcată.Varianta 9 . cu litera C se numeşte: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. C d. Drobeta-Turnu Severin b. A b. Oraşul marcat. pe hartă. pe hartă. Scrieţi. cu litera H se numeşte … 2. A b. pe hartă. pe hartă. G d. A. 6 puncte C. Jijia d. Precizaţi: 1. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Bârlad b. Letonia d. numele oraşelor marcate. estuar b. pe hartă. Tulcea d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Piteşti c. liman 2 puncte 3. pe hartă. pe hartă. Râurile care curg pe teritoriul statului marcat. cu numerele 3 şi 6. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. amplitudine termică. cu literele D şi E . Brăila b. pe foaia de examen. cu litera: a. pe hartă. pe hartă. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului: a.. 6 puncte E. Râul care dă numele subunităţii de relief marcate pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul 9 este traversat de fluviul numit: a. pe foaia de examen. cu litera D este situat oraşul: a. Bistriţa c. precipitaţii medii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. E d. În unitatea marcată. Moldova 2 puncte 2. E. temperaturi medii anuale. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 009 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A-C. Scrieţi. Oraşul marcat. C c. pe hartă. pe hartă. 2. Statul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. calculată pentru fiecare stat din tabel. două state vecine. 3. membre ale UE.B şi prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale temperaturii aerului la staţia meteorologică Sinaia.964 92. cu numărul: a. două râuri sau fluvii care se varsă în Oceanul Atlantic. vânturi. 2. Precizaţi: 1. etaj climatic. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.Varianta 9 . pe hartă. A. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. 6 puncte E. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .) 9. influenţă climatică. Pentru Franţa. 6 puncte E. precipitaţii medii anuale. 5 d. Precizaţi doi factori care au determinat dezvoltarea agriculturii de mare randament în Germania şi Italia. o insulă care aparţine acestui stat. E. Precizaţi: 1.870 Sursa: The World Factbook. 2. valoarea densităţii medii a populaţiei. 4 puncte Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 009 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . 2. 6 2 puncte D. modul de calcul al temperaturii medii anuale. 6 puncte C. două luni în care se înregistrează temperaturi medii lunare negative. 2. o cauză a formării lacurilor cu apa sărată din Câmpia Bărăganului. două luni în care se înregistrează temperaturi medii lunare maxime. un factor care determină valrile scăzute ale temperaturii medii anuale în lunile decembrie şi ianuarie.016. precizaţi: 1. 5. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Se dă următorul tabel: 2 Subiectul II Statul Suedia Portugalia Suprafaţa ( km2 ) 449. Precizaţi: 1. 1 b. 3 c. 3.391 Populaţia (nr. Alumină se produce în oraşul marcat. o cauză care să explice valorile diferite ale densităţii medii a populaţiei în cele două state. Comparaţi clima Câmpiei de Vest cu clima Subcarpaţilor Moldovei. două resurse de subsol. un factor care a favorizat dezvoltarea economică a oraşului Constanţa. numele unităţii de relief cu altitudinea maximă. două oraşe. valoarea amplitudinii termice anuale.596 10. 2.geografie Ministerul Educaţiei. cu excepţia capitalei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 4. loc.605. 4 puncte B. precizând trei deosebiri . estimări la nivelul anului 2006 Precizaţi: 1.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrieţi. pe foaia de examen. cu litera … 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 10 .Ministerul Educaţiei. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 4 puncte B. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. Precizaţi: 1.geografie Proba D. pe harta. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 010 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . E. cu litera B se numeşte … 2. cu numerele 3 şi 7. pe hartă. Statul marcat. numele oraşelor-capitală marcate. 2. cu literele D şi G. cu numărul 6 se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Oraşul marcat. pe hartă. A. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. numele statelor marcate.D. Oraşul Riga este capitala statului marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe harta.

oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. cu litera: a. 5 d. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. oraşul marcat. Relief eolian se află în unitatea de relief marcată. D c. amplitudine termică. cu litera … 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. E d. H 2 puncte D. cu litera: a. 9 d. 5 d. Suceava d. B c. C b. Oraşul Bruxelles este marcat. 4 puncte B. Oraşul Vilnius este marcat. A b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Lacul Izvorul Muntelui se află situat pe râul marcat. cu litera B şi clima statului marcat. C d. pe foaia de examen. Unitatea de relief marcată. precipitaţii medii anuale. Ape geotermale se găsesc în apropierea oraşului marcat. E d. Fluviul Dunărea traversează statul marcat. Trotuş 2 puncte 2. 3 b. Scrieţi.Varianta 10 . pe hartă. tip de climă. pe hartă. numele oraşelor marcate. cu numărul 10 se numeşte: a. 6 puncte E. G 2 puncte 4. pe hartă. Se află în fiordul cu acelaşi nume. pe hartă. pe hartă. Este o monarhie. C c. pe hartă. 7 c. E d. D c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul: a. 7 b. pe hartă. 7 d. 9 2 puncte 2. Precizaţi doi factori care influenţează regimul hidrologic al fluviului Rin. cu litera: a. statul marcat. pe foaia de examen. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. vânturi. Precizaţi: 1. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Scrieţi. Scrieţi. 2. 2 c. pe hartă. 10 d. 11 2 puncte 4. cu numărul: a. 2 b.D. pe hartă. pe hartă. Oraşul marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera D s-a format prin … 2. pe foaia de examen. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 010 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A. pe hartă. Moldova c. Bârlad b. G 2 puncte 3. A b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: temperaturi medii anuale. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. 1 b. A b. cu numărul 3 este reşedinţa judeţului … 6 puncte C. Munţi formaţi în orogeneza hercinică se află în unitatea de relief marcată. H 2 puncte 5. 4 c. Gaz metan se extrage din unitatea de relief marcată. E. cu litera H. pe hartă. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu numărul: a. cu numerele 1 şi 2. 8 c. numele unităţilor de relief marcate. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 10 2 puncte 3. 9 2 puncte 5. A. cu numărul: a. cu literele A şi G. 4 c. 2 b. Râul marcat. cu numărul: a. cu litera: a. pe hartă.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. temperaturilor ridicate 2 puncte 3. estimări. precizaţi: 1. etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. un râu sau fluviu. Calculaţi producţia de energie electrică pe cap de locuitor pentru ţările scandinave. două unităţi de relief.geografie Ministerul Educaţiei. Minsk c. tipul de climă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 2. 4 puncte B. Precizaţi: 1. alimentarii subterane b. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Nordului d. Precizaţi două efecte negative produse de dezvoltarea accentuată a transporturilor terestre asupra mediului din statele UE. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 6. valoarea debitului maxim şi luna în care se înregistrează. un factor natural care face din Câmpia de Vest o importantă regiune agricolă a ţării. Precizaţi două forme de energie alternativă folosite în Franţa. pantelor line c. Fluviul Vistula se varsă în Marea: a. D. Scrieţi pe foaia de examen. două state vecine.3 2 Subiectul II 10 puncte Sursa: The World Factbook. Baltică c. Pentru Serbia. 5. două zone de vegetaţie. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. membre ale UE. loc. o resursă naturală. Prezentaţi: 1. Debitele mai bogate ale fluviului Vistula în perioada martie – iulie sunt o consecinţă a: a. Norvegiei 2 puncte C. Fluviul Vistula străbate oraşul-capitală: a. Se dă următorul tabel: Statul Franţa Norvegia Suedia Populaţia totală (nr.) 62 752 136 4 516 000 9 016 596 Producţia de energie electrica (mld. un oraş. Varşovia 2 puncte 2. 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. valoarea debitului minim şi luna în care se înregistrează. precipitaţii medii anuale. Albă b. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 6 puncte E. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. Bratislava b. kwh) 71. un argument care să ilustreze originalitatea Mării Negre. influenţă climatică. Praga d. 7. E. 4. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 010 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A . A. 3. ploilor bogate şi topirii zăpezilor d. cu litera G şi clima unităţii de relief marcate cu litera H.0 69. pentru populaţie. pe hartă.B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Vistula.Varianta 10 . vânturi. 2.6 120. la nivelul anului 2006 1. 6 puncte E.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. se exploatează de pe teritoriul statului marcat. E. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 4 puncte B. Zăcămintele de minereu de fier de la Krivoi Rog. pe hartă. numele statelor marcate. pe foaia de examen. pe hartă. cu litera H se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. Precizaţi: 1. Statul marcat. 2. Vilnius este oraşul-capitală al statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 11 . cu litera …… 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 011 Harta de mai sus se referă la subiectul I A .D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu numerele 5 şi 6. numele oraşelor-capitală marcate.Ministerul Educaţiei. pe hartă. pe hartă cu. Se acordă 10 puncte din oficiu. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. litera … 3. Scrieţi. cu literele B şi F. A.geografie Proba D.

cu litera B se numeşte… 3. A b. 4 puncte B. pe foaia de examen. pe hartă. pe hartă. cu numărul: a. 2. 4 c. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. B c. cu numărul 1 este capitala statului: a. pe hartă. Glasgow d. cu numărul: a. 2 b. Oraşul marcat. 6 puncte E. 10 d. cu numărul … 2. tipuri de roci. A b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Scrieţi. Moscova d. cu litera … 6 puncte C.pe hartă. gradul de fragmentare. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Dublin c. Ministerul Educaţiei. Unitatea de relief marcată. C d. pe hartă. Spania d. distribuţia spaţială a altitudinilor. mod de formare. 7 d. 10 2 puncte 4. Varşovia 2 puncte 3. Belfast b. Capitala statului marcat. Este situat într-o unitate de relief de podiş oraşul marcat. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Lacul Ostrovul Mare s-a amenajat în unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. cu numărul: a. 1 b. Cea mai nouă unitate de relief din România este marcată. Este străbătut de Dunăre oraşul marcat. B c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 9 d. numele unităţilor de relief marcate. cu litera: a. pe hartă. pe hartă. B c. cu litera D se numeşte: a. Cehia c. 1. 7 b. pe hartă. pe hartă.D. cu numărul: a. Este un afluent al Tisei râul marcat. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Scrieţi.geografie Ministerul Educaţiei. D d. pe hartă. Oraşul-capitală marcat. 3 c. Kiev b. pe hartă. 12 2 puncte 4. A b. pe hartă. 7 b. tipuri genetice de relief. pe hartă. Ungaria 2 puncte D. numele râurilor marcate. 5 2 puncte 5. G 2 puncte 3. cu numărul 2 se numeşte: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 011 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A . cu literele E şi F. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 2. Notaţi două state europene în care industria siderurgică are o pondere însemnată. Întinse păduri de conifere există în unitatea de relief marcată. orientarea culmilor şi văilor principale. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere.Varianta 11 . Londra 2 puncte 5. cu numerele 9 şi 11. cu litera: a. 4 d. 8 c. Precizaţi: 1. Minsk c. Sectorul Dunării maritime începe în aval de oraşul marcat. pe foaia de examen. 8 c. Scrieţi. Capitala Greciei este oraşul marcat. Austria b. A. alte aspecte specifice ale reliefului. pe hartă. Influenţe climatice submediteraneene există în unitatea de relief marcată. 10 2 puncte 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: forme predominante de relief. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică. C d. D 2 puncte 2. E. cu litera D şi relieful statului marcat cu litera E. pe hartă.

orientarea culmilor şi a văilor principale. D. Enumeraţi doi factori pentru a susţine afirmaţia: „Lipsa de combustibili clasici a impus în Suedia construirea a numeroase hidrocentrale (peste 1. valoarea debitului minim şi luna în care se înregistrează. pe hartă. tipuri de roci.000) şi de atomocentrale. atlantic b. un tip de climă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 011 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A .B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Pad.Varianta 11 . alimentării subterane b. două oraşe cu funcţie portuară. Prezentaţi două argumente care să ilustreze importanţa economică a Mării Negre pentru România. 2.geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .loc) 706 000 000 58 133 509 62 752 136 40 397 842 Producţia de vin (hectolitri/an) 179 000 000 58 000 000 57 000 000 37 000 000 2 Subiectul II 10 puncte 1. Precizaţi doi factori naturali care favorizează producţia de vin în ţările Europei Sudice. 6. 4. 4 puncte B. cu litera C şi relieful unităţii marcate cu litera E. E. tipuri genetice de relief. un râu sau fluviu. 4 puncte Ministerul Educaţiei. o cultură agricolă tradiţională. precipitaţiilor bogate c. Regimul hidrografic al fluviului Pad este unul de tip: a. 5. 3. 2. valoarea debitului maxim şi luna în care se înregistrează. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A. inundaţii c. marea la care are ieşire. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. nordic 2 puncte 2. 8. Calculaţi producţia de vin pe cap de locuitor pentru continentul Europa şi cele trei ţări. pod de gheaţă 2 puncte C. două resurse naturale. fiecare categorie contribuind cu cca. Pe fluviul Pad se produc iarna: a. precizaţi: 1. Scrieţi pe foaia de examen. 40% la producerea de energie electrică’’. Pentru Bulgaria. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful. Se dă următorul tabel: Continent / stat Europa Italia Franţa Spania Populaţia (nr. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. unităţii marcate. curgeri de sloiuri b. mediteranean d. 6 puncte E. topirii zăpezilor 2 puncte 3. Debitele reduse ale fluviului Pad în perioada iunie – august sunt datorate: a. alte aspecte specifice ale reliefului. distribuţia spaţială a altitudinilor. Precizaţi: 1. temperaturilor ridicate d. o regiune turistică. complex c. 6 puncte E. gradul de fragmentare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 7. îngheţ la mal d. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. o unitate de relief montan.

pe foaia de examen. cu literele A şi D. pe hartă. pe hartă.D. cu litera … 2. cu numărul 14 este port la fluviul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Oraşul marcat. A.Ministerul Educaţiei. E. numele statelor marcate. cu numerele 13 şi 15. Precizaţi: 1. numele oraşelor-capitală marcate. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 12 . 4 puncte B. cu numărul … 3. Este străbătut de râul Sena oraşul marcat. pe hartă. Vulcanii Etna şi Vezuviu sunt se află în statul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Scrieţi. pe hartă. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 012 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Se acordă 10 puncte din oficiu.geografie Proba D.

Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. vânturi. F d. F 2 puncte 2. E c.. Capitala Austriei este oraşul marcat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 4 d. 7 d. amplitudine termică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. 1 b. 6 puncte C. Sf. cu litera: a. cu numărul: a. 5 c. 3 c. cu litera B şi clima statului marcat cu litera E. 8 c. pe hartă. Borcea b. Prezentaţi doi factori care influenţează regimul hidrologic al fluviilor europene. cu numărul … 2. cu litera: a. Are ieşire la Marea Neagră statul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 6 d. 12 2 puncte 4. E. pe hartă.Varianta 12 . Reşedinţa judeţului Prahova este oraşul marcat . Este port situat într-un fiord oraşul marcat. Unitatea de relief marcată. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. cu numărul: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 11 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Râul care străbate patru oraşe reşedinţă de judeţ este marcat. B b. cu litera F s-a format prin … 3. E c. B b. Precizaţi: 1. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Prezintă cel mai sudic gheţar din Europa. Străbate o câmpie de subsidenţă râul marcat. pe hartă. G d. 7 b. H 2 puncte 3. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. numele oraşelor marcate. pe hartă. pe hartă. pe hartă. precipitaţii medii anuale. H d. temperaturi medii anuale. H 2 puncte 5. cu litera: a. A b. cu numerele 2 şi 6. statul marcat. D c. Important centru siderurgic este oraşul marcat. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 3 b. Scrieţi. Scrieţi. Prezintă cele mai multe depresiuni unitatea de relief marcată. A. pe hartă. 2. Numărul 9 de pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 012 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A . 4 puncte B. C d. cu literele D şi E. J 2 puncte D. pe foaia de examen. Bazinele carbonifere Ruhr şi Saar se găsesc în statul marcat. 7 2 puncte 2. cu numărul . 5 2 puncte 3.. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Măcin d. 6 puncte E. pe foaia de examen. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.geografie Ministerul Educaţiei. reprezintă braţul dunărean: a. cu numărul: a. pe hartă. pe hartă. Chilia c.D. A b. 8 2 puncte 4. cu litera: a.Gheorghe 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Scrieţi. 2 b. 4 c. cu numărul: a. B c.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi: 1. două oraşe. un stat vecin. Se dă următoarea afirmaţie: „Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord se menţine între puterile economice ale lumii. deteriorarea vegetaţiei din cadrul etajului alpin. influenţă climatică. vestic 2. respectiv locul IV în Europa ca PIB”. Prezentaţi doi factori care au influenţat distribuţia inegală a căilor rutiere în ţările UE. 6. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 3. 5. ploilor bogate şi topirii zăpezilor d. cu litera: a. 2. precipitaţiilor bogate 3. două ape curgătoare. membru al UE. două caracteristici ale reliefului. alimentării subterane b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. precipitaţiilor lichide d. estic c. tipul de climă. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Inundaţiile se produc pe fluviul Peciora în bazinul inferior din cauza: a. 2. Precizaţi: 1. E.geografie Ministerul Educaţiei. Debitul fluviului este redus în sezonul rece din cauza: a. E d. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 4. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 012 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. etaj climatic. 4 puncte B. Două şiruri de depresiuni şi două şiruri de dealuri se găsesc în unitatea de relief marcată. îngheţului c. doi factori care au favorizat dezvoltarea economică a Regatului Unit. valoarea debitului minim şi luna în care se înregistrează. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. C b. central b. Precizaţi două cauze care determină. D c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A.Varianta 12 . precizaţi: 1. Scrieţi pe foaia de examen. vânturi. nordic d. pe hartă. G 2 puncte D. valoarea debitului maxim şi luna în care se înregistrează. precipitaţii medii anuale. îngheţului c. 6 puncte E. în România.B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Peciora (Federaţia Rusă). Pentru Republica Moldova. 2 puncte 2 puncte 2 puncte Subiectul II 10 puncte D. Tipul de scurgere al fluviului Peciora este unul de tip: a. precipitaţiilor mixte C. două produse agricole destinate exportului. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera C şi clima unităţii de relief marcate cu litera H. dezgheţului b. o ramură industrială tradiţională şi materia primă utilizată 6 puncte E.

pe hartă. cu litera … 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu numǎrul 5 şi 9. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen. E. 2. cu literele D şi G.Ministerul Educaţiei.geografie Proba D. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 013 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – D. Ocupă o mare insulǎ vulcanicǎ din Oceanul Atlantic ţara marcatǎ. pe hartǎ. pe hartǎ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 13 . Statul marcat. se află în partea de sud a Peninsulei … 3. 4 puncte B. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Scrieţi. numele statelor marcate. Precizaţi: 1. A. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Portul maritim Rotterdam este situat în ţara marcatǎ. pe hartǎ. cu litera E. Se acordă 10 puncte din oficiu. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. numele oraşelor-capitală marcate.

cu litera: a. temperaturi medii anuale.geografie Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. pe hartǎ. 10 d. A b. cu litera: a. C c. Defileul Dunǎrii este situat la sud de unitatea de relief marcatǎ. cu literele D şi G. Scrieţi. Ungaria 2 puncte 4. 4 puncte Ministerul Educaţiei. A b. G c. Laponii. numele oraşelor marcate. pe hartǎ. pe hartǎ. Precizaţi o cauză a prezenţei vulcanismului activ în spaţiul Mǎrii Mediterane. Jiu c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 013 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Scrieţi. precipitaţii medii anuale. Cehia c. 2. Atena b. Vegetaţia de silvostepă ocupă suprafeţe întinse în unitatea de relief marcatǎ. D c. Precizaţi: 1. 2 b. Cerna b. 6 2 puncte 3. vânturi. G 2 puncte 5. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Slovacia d. Râul Someşul Mic strǎbate oraşul marcat. Gazul metan se extrage din unitatea de relief marcatǎ. Menţionaţi doi vulcani din sudul Europei. cu numǎrul: a. 4 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. I d. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori strǎbătut de râul marcat. pe foaia de examen. Timiş 2 puncte 2. Berna c. pe hartǎ. 1. A b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A. pe foaia de examen. B c. cu litera I se numeşte: a. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat pe hartǎ cu litera C şi clima statului marcat pe hartǎ cu litera E. cu numǎrul: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. E b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. locuiesc în ţara marcatǎ. cu numărul 7 se numeşte: a. Capitala statului marcat. Varşovia 2 puncte D. pe hartǎ. cu litera: a. pe hartă. 1 b. pe hartǎ. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartǎ. 3 d. I 2 puncte 3. cu litera: a. G 2 puncte 4. pe hartǎ. 4 puncte B. 2 c.Varianta 13 . cu litera… 6 puncte C. pe hartǎ. D d. pe hartă. pe hartǎ. 2. F d. cu litera… 3. Fluviul Sena strǎbate oraşul-capitală marcatǎ. Scrieţi. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 4 d. 11 2 puncte 2. pe hartǎ. Peisajul de tundrǎ se desfăşoară în fâşii înguste în ţara marcatǎ. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Şisturile verzi sunt specifice unitaţii de relief marcată. cu numǎrul 1 este capitala statului: a. amplitudine termică. cu numǎrul 10 se numeşte… 2. J 2 puncte 5. Nicosia d. cu numǎrul : a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Oraşul marcat. numele unităţilor de relief marcate. Austria b. pe hartǎ. cu numerele 1 şi 5. Motru d. pe hartǎ. 1 b. E d. Râul marcat. E. Autoturisme se produc în oraşul marcat. 6 puncte E. populaţie nomadǎ care se ocupǎ cu creşterea renilor. 2 c.

influenţă climatică.geografie Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. cu H. Precizaţi: 1. cu litera D. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. cu o contribuţie realǎ la veniturile economiei acestor ţǎri. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .8 C 520 mm Ungaria . 4 puncte 12 milioane locuitori 10 8 6 4 2 0 R ei hn -R uh r R an st ad Lo nd ra M ad rid M ila no A te na aglomeratii urbane B. numărul de locuitori din aglomeraţia urbanǎ de pe teritoriul Olandei.B şi prezintǎ populaţia unor mari aglomeraţii urbane europene. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Prezentaţi: 1.1 0C 21. În tabel sunt menţionate elemente climatice din două ţări europene: Temperatura Temperatura Cantitatea medie Statul aerului în ianuarie aerului în iulie anualǎ de precipitaţii 0 0 Ucraina . o cauză care explicǎ lipsa reliefului glaciar din unitatea de relief marcatǎ. vânturi. E. 3. Calculaţi amplitudinile termice anuale pentru statele Ucraina şi Ungaria. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2.Varianta 13 .2 0C 700 mm 2 Subiectul II D. Notaţi trei tipuri de turism practicat în aceste ţǎri. etaj climatic. 1. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D. pe hartǎ. o cauză care explicǎ masivitatea redusă a unităţilor marcate. în care un rol important îl are turismul. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 013 Reprezentarea grafică alǎturată se referă la subiectul III A . cele mai reduse valori ale populaţiei se înregistreazǎ în aglomeratia urbanǎ numitǎ … 3. pe hartǎ. pe hartǎ.5.1 C 23.1 milioane locuitori este situatǎ în Peninsula … 6 puncte C. Menţionaţi trei factori care favorizeazǎ circulaţia turisticǎ în aceste ţǎri. cu F şi clima unitaţii de relief marcate. Grecia. cu literele F şi G. 6 puncte E.7. pe hartǎ. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Precizaţi influenţele climatice dominante pentru fiecare din cele douǎ ţǎri. Notaţi câte o destinaţie turisticǎ (obiective naturale/antropice) de pe teritoriul fiecǎrei ţǎri. Precizaţi o cauză care determină diferenţa de precipitaţii dintre cele două state. numărul populaţiei din aglomeraţia Rin-Ruhr. Italia şi Spania sunt ţǎri ale Uniunii Europene care au un eficient sector terţiar. A. pe teritoriul Germaniei este situatǎ aglomeraţia urbanǎ numitǎ … 2. 2. 6 puncte E. Se dǎ urmatoarea situaţie-problemǎ: Franţa. aglomeraţia urbanǎ cu aproximativ 5. pe foaia de examen. precipitaţii medii anuale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Scrieţi. Precizaţi două activităţi economice care ar putea creşte contribuţia serviciilor la crearea PIB-ului din Bulgaria. 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 3. 1.

Precizaţi: 1.Ministerul Educaţiei. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartǎ. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. E. Scrieţi. pe hartă.geografie Proba D. Munţii Stara Planina (Balcani) se află pe teritoriul statului marcat. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu litera … 2. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 14 . pe hartǎ. pe hartǎ. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 014 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – E. cu literele F şi G. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. numele oraşelor-capitală marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. 4 puncte B. numele statelor marcate. Aglomeraţia urbanǎ Rin-Ruhr este situată în statul marcat. cu numǎrul 2 şi 9. cu litera … 3. A. Punctul extrem nordic al Europei se aflǎ pe teritoriul statului marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

pe hartǎ. Influenţe climatice scandinavo-baltice se resimt în unitatea de relief marcatǎ. 8 c. cu litera D şi statul marcat. Bistriţa c. Ultimul afluent al Dunǎrii înainte de vǎrsarea în Marea Neagrǎ este râul marcat. 2 b. A. pe hartǎ. pe foaia de examen. 1 b. Reşiţa d. pe hartǎ. Hunedoara c. Pe hartă sunt marcate unităţi sau subunitaţi de relief cu litere. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 014 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. 2. pe foaia de examen. pe hartǎ. pe hartǎ. J 2 puncte D. B c. Statul situat în Peninsula Iutlanda este marcat. Moldova d. Grupa popoarelor slave existǎ în numeroase ţǎri europene printre care şi în statul marcat. pe hartǎ. pe hartǎ. 5 c. cu litera: a. cu numǎrul: a. Timişoara 2 puncte 5. temperaturi medii anuale.. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. pe hartǎ. 4 puncte Ministerul Educaţiei. B c. Prezentaţi două argumente care sǎ susţinǎ afirmaţia: „Râurile sunt scurte şi au debite mari în statul marcat pe hartǎ cu litera B”. D 2 puncte 2. D 2 puncte 2. A b. 11 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Trotuş 2 puncte 4. D c. 5 c. pe hartǎ. cu numǎrul: a. numele oraşelor marcate pe hartă cu numerele 4 şi 5. cu litera: a. Face parte din generaţia oraşelor antice. precipitaţii medii anuale. Este o monarhie constituţionalǎ statul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe foaia de examen. Scrieţi. Precizaţi: 1. Cel mai mare oraş din unitatea de relief marcatǎ. pe hartǎ. 9 d. amplitudine termică. pe hartǎ. Fluviul Dunǎrea traverseazǎ oraşul-capitalǎ marcat. Partea centralǎ a unitǎţii de relief marcată.Varianta 14 . G 2 puncte 4. Scrieţi. 2. pe hartǎ. 4 puncte B. D d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 10 2 puncte 5. cu litera… 3. Râul marcat. Bazinul carbonifer Motru . A b. 9 2 puncte 3. cu numǎrul: a. H 2 puncte 3. pe hartǎ. E. C d. E d.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera C este strǎbǎtutǎ de râul numit: a. A b. capitala marcatǎ. vânturi. cu litera… 6 puncte C. 8 d. numele unităţilor de relief marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartǎ. Deva b. B b. C d.Rovinari este situat în unitatea de relief marcatǎ. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. G d. cu litera: a. Pǎdurile de conifere ocupǎ suprafeţe extinse în unitatea de relief marcatǎ. Precizaţi trei deosebiri climatice între statul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. B c. pe hartă. cu litera B se numeşte: a. cu numǎrul 7 este numit. cu litera H. A b. 8 d. Scrieţi. pe hartǎ. cu litera: a. 6 puncte E. D c. Bârlad b. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Canalul Dunăre–Marea Neagrǎ strǎbate unitatea de relief marcatǎ. cu literele E şi G. 7 b..

A. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 014 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A . 5. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.Varianta 14 . precizaţi doi factori naturali care au determinat producţii mai mari de grâu în Franţa. pe hartǎ.geografie Ministerul Educaţiei. Pentru Ucraina. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4. cu litera F. 2. cu litera B şi relieful unitǎţii de relief marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.3 Populaţie activǎ în agriculturǎ (%) 4 3 Populaţie urbanǎ (%) 76 88 D. luna în care se înregistreaază cele mai reduse valori ale debitului. două resurse de subsol. 2. 2. Se dă următoarea afirmaţie: „Între nordul şi sudul Italiei existǎ contraste referitoare la nivelul de dezvoltate economicǎ şi socialǎ”. o lună în care debitul mediu lunar depăşeşte 4 000 m3/s. un oraş-port la Marea Neagră. gradul de fragmentare. 6. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unitǎţii de relief marcate. un tip de climă. 6 puncte C. un râu sau fluviu. 1. tipuri de roci. alte aspecte specifice ale reliefului. Precizaţi: 1.B şi prezintǎ evoluţia debitului mediu lunar al unui fluviu european. pe hartǎ. 6 puncte E. calculaţi procentul populaţiei rurale din Franţa şi din Germania.t.) 30. 2. Explicaţi acest fapt prezentând două argumente. 3. cu litera G este o importantǎ regiune agricolǎ a României. 4 puncte mc/s 6000 5000 4000 3000 2000 1000 4 puncte 0 I F M A M I I A S O N D B. 6 puncte E. anotimpul cu cele mai reduse valori ale debitului. o ramură industrială dezvoltată pe baza 2resurselor precizate mai sus. două state vecine. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D: Ţara Franţa Germania Producţia de grâu (mil. două unităţi de relief. distribuţia spaţială a altitudinilor.5 19. pe hartǎ. 3. 7. luna în care se înregistreazǎ debitul maxim lunar şi valoarea acestuia. membre ale UE. precizaţi: 1. diferenţa de debit dintre luna august şi luna aprilie. tipuri genetice de relief. Prezentaţi două argumente care sǎ susţină faptul cǎ unitatea de relief marcatǎ. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Analizaţi valorile graficului alăturat şi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 precizaţi: lunile anului 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. orientarea culmilor şi văilor principale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. E.

capitalǎ marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere A. pe hartǎ. pe hartă. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 15 . Precizaţi: 1. E. Capitala europeană cu cei mai mulţi locuitori este localizată pe teritoriul statului marcat. pe foaia de examen. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu numărul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .Ministerul Educaţiei. pe hartǎ. cu litera … 3. pe hartǎ. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 015 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – E. Vulcanul Hekla se aflǎ pe teritoriul statului a cărui capitală este oraşul marcat. cu numerele 7 şi 11. cu numǎrul … 2. 4 puncte B. Este situat în Peninsula Scandinavă oraşul . cu literele A şi B. numele statelor marcate.geografie Proba D. numele oraşelor-capitală marcate.

pe foaia de examen. cu litera: a. F c. 6 d. glaciar c. C d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. J 2 puncte 4. Dunǎrea strǎbate capitalele europene marcate. cu numerele 9 şi 10. pe hartǎ. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. fier d. 2 şi 5 c. Someş 2 puncte 2. pe hartǎ. pe hartǎ. În unitatea de relief marcatǎ. 2 şi 8 d. cu literele A şi F.Varianta 15 . pe hartǎ. pe hartǎ. pe hartǎ. B b. pe hartǎ. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. E. D c. A b. pe foaia de examen. pe hartă. G 2 puncte 4. petrol 2 puncte 3. G d. Râul marcat. pe hartǎ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Din unitatea de relief marcatǎ. cǎrbune c. Oraşul marcat. pe hartǎ. cu litera C se extrag importante resurse de: a. Precizaţi ce tip genetic de lacuri existǎ în regiunile de câmpie. Scrieţi. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. 4 c. Mureş c. cu litera: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 015 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectele II A – E. din statul marcat. Vorbesc o limbǎ germanicǎ locuitorii statului marcat. 4 puncte B. 2. H d. vânturi. piemontan d. Capitala statului Belarus este oraşul marcat. cu numerele: a. numele râurilor marcate. cu litera H existǎ relief: a. 8 şi 10 2 puncte 2. A b. C c. amplitudine termică. cu litera … 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Conuri şi cratere se gǎsesc în unitatea de relief marcatǎ. 6 puncte E. Cel mai important areal viticol se află în unitatea de relief marcată. pe hartǎ. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Are ieşire la Marea Balticǎ statul marcat. A b. pe hartǎ. cu numǎrul 10 face parte din bazinul hidrografic al râului numit: a. precipitaţii medii anuale. numele unităţilor de relief marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartǎ. cu litera A şi cu litera J. Iazuri şi heleştee se întâlnesc în numǎr mare în unitatea marcatǎ. Precizaţi: 1. Scrieţi. Olt d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele doua deosebiri şi asemanarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartǎ. B c. vulcanic 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Argeş b. bauxită b. cu litera… 6 puncte C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. D b. cu numărul 4 este numit … 3. pe hartă. cu litera F şi care este cauza formǎrii lor. Altitudini de peste 2500m se întâlnesc în unitatea de relief marcatǎ. cu litera: a. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între climatul câmpiilor litorale din statele marcate. D d. C d. G 2 puncte 5. 2 b. D 2 puncte 5. pe hartǎ. 1 şi 2 b. carstic b. cu litera: a. cu numǎrul: a. A. J 2 puncte 3. temperaturi medii anuale. Scrieţi.geografie Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. cu litera: a. Altitudinea maximǎ din Munţii Alpi se aflǎ pe teritoriul statului marcat. pe hartǎ. B c. 8 2 puncte D.

precizaţi: 1. o cauză pentru care densitatea populaţiei are valori reduse în unitatea de relief marcatǎ.geografie Ministerul Educaţiei. o minoritate etnică. 6 puncte E. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartǎ.B şi prezintǎ evoluţia populaţiei Spaniei. un oraş. cu cât a crescut populaţia Spaniei în intervalul 1960 . în ce an Spania a depǎşit 30 milioane 10 de locuitori. Precizaţi doi factori care determină densităţi mari ale populaţiei în Olanda. Precizaţi: 1. 7. estimări la nivelul anului 2006 1. milioane locuitori 45 40 35 30 A. Prezentaţi: 1. intervalul de timp în care a avut loc cea mai mică creştere a populaţiei. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 015 Graficul alǎturat se referă la subiectul III A . Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii marcate. Tabelul de mai jos cuprinde date geodemografice ale unor ţări europene: Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Statul Belgia Letonia Olanda Suprafaţa (km2) 30 528 64 610 40 840 2 Populaţia (mil. cu litera B. o cauză care determină densitatea mare a reţelei feroviare din Europa Vestică. vânturi. 5. în perioada 1833-2004. Precizaţi: 25 1. 2. o resursă naturală. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru Letonia şi Olanda. 1930 1960 1980 1991 2000 2004 anul 6 puncte C.loc) 10 379 067 2 274 735 16 491 461 Subiectul II Sursa: The World Factbook. valoarea maximǎ a numǎrului de 20 locuitori înregistratǎ în aceastǎ ţarǎ. 2. 2. etaj climatic. influenţă climatică. 6 puncte E. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . pe hartă. Pentru Serbia. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. doi factori care au determinat creşterea numerică a populaţiei. cu litera E. cu litera D şi clima unităţii marcate. 5 4 puncte 0 B. două caracteristici climatice. cu ce ţară se află în legătură Franţa prin Eurotunelul construit pe sub Marea Mânecii.Varianta 15 . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. o cauză pentru care industria de prelucrare a lemnului are numeroase centre de prelucrare în unitǎţile marcate. 3. E. Precizaţi: 1833 1900 1. trei state vecine. o unitate montană. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 2. 2. 15 2. un râu sau un fluviu.2004. precipitaţii medii anuale. 10 puncte D. pe hartǎ. cu literele A şi G. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 4.

6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă.. 3. cu numărul 5 se numeşte .. pe foaia de examen.. Se acordă 10 puncte din oficiu.geografie Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. este specific climatul temperat . cu litera A se află Munţii . Scrieţi. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere.. 4 puncte B. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. cu literele E şi I. pe hartă.Ministerul Educaţiei. În statul marcat. La graniţa dintre Franţa şi statul marcat. Precizaţi: 1. pe hartă. A. pe hartă. Oraşul .capitală marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 016 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D.. numele statelor marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 16 . cu numerele 1 şi 4. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. E. pe hartă. cu litera F. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. numele oraşelor-capitală marcate. 2. 2.

C. Scrieţi. H c. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. numele oraşelor marcate. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 016 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Scrieţi. 6 puncte E. pe hartă. cu numărul. cu litera . E c. cu litera F există : a. Vegetaţie alpină se dezvoltă în unitatea de relief marcată. grinduri 2 puncte 2. Cele mai mici cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată cu litera: a. Carpaţi d. Olt d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul marcat. H b. pe hartă. Prahova 2 puncte 5. B b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. B b. Pe teritoriul statului marcat. cu litera .. cu litera H se numeşte: a. precipitaţii medii anuale. G d. C. B. temperaturi medii anuale. pe hartă. B. mediteraneeană b. Relief carstic pe sare se întâlneşte în unitatea de relief marcată cu litera: a.geografie Ministerul Educaţiei. cu numerele 1 şi 5. A. cu literele B şi E. Scrieţi pe foaia de examen: 1. cu litera I se află de Munţii: a. de stepă 2 puncte D. I 2 puncte 5. B. 2. Fluviul Dunărea traversează teritoriul statului marcat. pe hartă. pe hartă.Varianta 16 . cu litera A şi clima statului marcat. pe hartă. E. G d.. 2. Munţii Măcin sunt o diviziune a unităţii de relief marcată. G d. 4 puncte B.. Ucraina 2 puncte 2. Scrieţi. cu litera: a. amplitudin termică. Ural 2 puncte 4. pe foaia de examen. 6 puncte C.. domuri d. Râul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Minereuri de bauxită există în unitatea de relief marcată. vânturi. pe foaia de examen. Argeş b. chei b. C. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. numele unităţilor de relief marcate. Ungaria d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe foaia de examen. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. F d. cu litera J predomină vegetaţia: a. pe hartă. E. E. păduri de conifere c. pe hartă. pe hartă. D c. păduri de foioase d.. cu numărul 12 se numeşte: a. cu litera J. Balcani c. C b. cu literele: a. D d. E c. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 3. Serbia c. pe hartă. Câmpia Jijiei este delimitată spre est de râul marcat. pe hartă. F 2 puncte 3. H 2 puncte 4. pe hartă.. În unitatea de relief marcată. Dâmboviţa c. G 2 puncte 3. pe hartă. C c. Cehia b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. C b. cu litera: a. pe hartă. Precizaţi doi factori care determină diferenţele de temperatură dintre sudul şi nordul Europei. Se învecinează cu Ucraina statele marcate. pe hartă. In statul marcat. Alpi b. crovuri c.

5. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Italiei şi Greciei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. a combustibililor fosili (cărbune.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. 4 puncte B. ape curgătoare cu debite reduse. o unitate montană. la nivel mondial. precizaţi un factor care determină ponderea energiei nucleare în structura energetică a Lituaniei. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 7. precipitaţii medii anuale. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 016 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A . Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera A şi clima unităţii de relief marcate cu litera C. oraşul capitală. răspunsul corect: 1. Belgia şi Lituania c. precizaţi: 1. cea mai mare producţie de hidroenergie şi ţara în care se obţine. 3. aproximativ egală. a Spaniei. lipsei apelor curgătoare c. cea mai redusă valoare a ponderii hidroenergiei este în statul: a. în procente. Pentru Bulgaria. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. o cauză care a determinat amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat pe hartă. două oraşe-port. influenţă climatică. gaze naturale şi petrol) în structura producţiei de energie electrică din Belgia şi Ungaria. Lituania şi Ungaria 3. Belgia c. Precizaţi două argumente pentru a explica situarea pe primele trei locuri la producţia de ulei de măsline. 6. E. reliefului de câmpie d. vânturi. 4.Varianta 16 . etaj climatic. Analizând graficul de mai sus. 2. două state vecine. 2. a hidroenergiei există între statele: a. A. membre ale UE. cu numărul 5. Tabelul de mai jos prezintă structura producţiei de energie electrică în câteva state ale UE (2006): Energie Gaze Alte Statul nucleară Hidroenergie Cărbune naturale Petrol surse % % % % % % Belgia 29 1 3 27 40 Lituania 75 3 8 14 Ungaria 15 1 17 38 28 1 1. scrieţi pe foaia de examen. 2. Lituania 2. utilizarea intensă a resurselor alternative 6 puncte C. Austria b.B şi prezintă ponderea hidroenergiei în producţia de energie electrică în câteva ţări europene. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Bulgaria d. o cultură agricolă tradiţională. Belgia şi Bulgaria b. Germania şi Ungaria d. Precizaţi: 1. o cauză care determină producerea alunecărilor de teren în unitatea de relief marcată cu litera H. două caracteristici climatice. hidroenergia are pondere redusă în Ungaria din cauza: a. b. 6 puncte E. o ţară a cărei producţie de hidroenergie este sub 5 %. 4 puncte Ministerul Educaţiei. o pondere. marea la care are ieşire 10 puncte D. Calculaţi ponderea. 2.

Fluviul Tamisa străbate orasul-capitală marcat. A. Precizaţi: 1.. cu literele B şi I. pe foaia de examen. cu litera. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4 puncte B.Ministerul Educaţiei. E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere.. 2. cu litera E se află situat în Peninsula … 2. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul . Statul marcat. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Scrieţi.. numele oraşelor . pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 17 .capitală marcate. pe hartă. pe hartă. pe hartă. cu numerele 3 şi 10. 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.geografie Proba D.. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 017 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. numele statelor marcate.

Albania b. Pescuitul este ocupaţia principală a locuitorilor din unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Munţii Alpi sunt situaţi şi pe teritoriul statului marcat. pe hartă. F d. F c. fier şi marmură c. petrol d. pe hartă. Scrieţi. A b. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. argint b. E.geografie Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. A b. Nu are ieşire la Oceanul Planetar statul marcat. cu litera: a. 13 d. pe hartă. 3. I 2 puncte 4. vânturi. cu litera: a. D c. Macedonia 2 puncte 2. cu litera D şi clima statului marcat.Varianta 17 . Viticultura este specifică statului marcat. pe hartă. A. cu litera: a. B c. cu litera . pe hartă. străbate oraşul –capitală marcat. 6 c. pe hartă. Precizaţi două cauze ale repartiţiei inegale a populaţiei în Europa. pe hartă. cu litera H are etaj climatic : a. cu litera: a. B c. de deltă 2 puncte 2. C b. 4 puncte B. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 017 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C... pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă. alpin b. sare 2 puncte 3. pe foaia de examen. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. 3 b. Unitatea de relief marcată. Fluviul Dunarea. Grecia d. cu litera: a. Scrieţi.. C b.E c. cu litera E se numeşte: a. pe hartă. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată.. amplitudine termică. temperaturi medii anuale. numele râurilor marcate. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . A b. 2. cu litere. H 2 puncte 4. pe hartă. Scrieţi. cu litera G.G d. cu literele C şi E. 4 puncte Ministerul Educaţiei. H d. cu numărul . pe hartă. Statul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 15 2 puncte 5. Vegetaţia de silvostepă este specifică unităţii de relief marcate. F d. Bulgaria c. numele unităţilor de relief marcate. Scrieţi pe foaia de examen: 1. Dâmboviţa este afluentul râului marcat. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. 6 puncte E. 2. pe hartă. cu numerele 9 şi 12. J d. 6 puncte C. pe hartă. pe hartă.. cu litera . precipitaţii medii anuale. de câmpie c. F 2 puncte D. J 2 puncte 3. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Din unitatea de relief marcată. cu litera F se extrage: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Circuri şi văi glaciare există în unitatea de relief marcată. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief. de dealuri înalte d. cu numărul: a.

6 puncte E. valoarea densităţii medii a populaţiei. două resurse de subsol. Scrieţi pe foaia de examen.B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu ce străbate teritoriul României.367 Subiectul II Sursa: The World Factbook. Oraşul marcat.145 110. valoarea minimă a debitului şi luna în care se înregistrează. distribuţia spaţială a altitudinilor. 2. trei unităţi de relief. 6 puncte E.372 7. precizaţi: 1. 2. Piteşti c. valoarea maximă a debitului şi luna în care se înregistrează. 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. două oraşe-port maritime. două cauze ale creşterii debitului în intervalul martie . Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state. 2.231.Varianta 17 . Ploieşti d. alte aspecte specifice ale reliefului. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 017 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . 6 puncte C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. orientarea culmilor şi a văilor principale. 4 puncte B. o cauză care determină diversitatea resurselor de subsol din Munţii Apuseni. 2. loc) 5. E. tipuri genetice de relief. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Podişului Dobrogei şi relieful Podişului Mehedinţi. Precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . două ramuri industriale care se dezvoltă pe baza resurselor precizate mai sus. referitor la densitatea medie a populaţiei. Precizaţi: 1. 10 puncte D. Pentru Franţa. un factor care determină lipsa lacurilor glaciare în Carpaţii Curburii. estimări la nivelul anului 2006 1. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: “Clima Ucrainei are un caracter continental”.geografie Ministerul Educaţiei.mai.385. Craiova b. un tip de climă. 4. cu numărul 3 se numeşte: a. 2. un factor care determină debitele reduse din intervalul septembrie – decembrie. calculată pentru fiecare stat din tabel. Târgovişte 2 puncte D. 5. pe hartă. Se dă următorul tabel: Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Statul Finlanda Bulgaria Suprafaţa 2 ( km 2) 338. tipuri de roci.910 Populaţia (nr. A. gradul de fragmentare.

pe hartă. Precizaţi: 1. Statul marcat.. cu litera B. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu.geografie Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.. 3. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 018 Harta de mai sus se referă la subiectele A – D. pe hartă. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. pe hartă. 4 puncte B. numele oraşelor-capitală marcate. 2. numele statelor marcate. Scrieţi. A. Capitala statului marcat. E. Statul marcat. cu numerele 2 şi 8. cu literle A şi C. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu litera C este situat în Peninsula … 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... cu litera H are deschidere la Marea . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 18 . este .

mod de formare. E. pe foaia de examen. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful statului marcat. Precizaţi doi factori care au determinat formarea reliefului glaciar în Alpii Scandinaviei. pe hartă. pe hartă.. Polderele sunt specifice statului marcat. F d.. F d. D c. pe hartă. 6 puncte E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Moldova c. alte aspecte specifice ale reliefului. Precizaţi: 1. cu literele A şi G. H 2 puncte 4. I 2 puncte 4. I 2 puncte D. J 2 puncte 2. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. D d. distribuţia spaţială a altitudinilor. cu litera: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea. 3. Pădurile de conifere sunt specifice unităţii de relief marcate. gradul de fragmentare. pe hartă. cu litera . Notă 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente: forme predominante de relief. vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera: a. pe hartă. cu numerele 5 şi 6. pe hartă.. Siret d. Câmpia Padului este situată în statul marcat. 4 puncte B. F d. Scrieţi. cu litera: a.Climatul temperat oceanic este specific statului a cărui capitală este oraşul marcat. tipuri de roci. D c.. C b. cu numărul: a. G d. Unitatea de relief marcată. Scrieţi. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.. A b. Bistriţa b. cu litera: a. Trotuş 2 puncte 2. Ministerul Educaţiei. la est.Varianta 18 . pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă. E d. 9 d. Cultura cerealelor este specifică în unitatea de relief marcată. Scrieţi. cu litera H este delimitată la sud de râul numit: a. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . B c. E d. cu litera E şi relieful statului marcat cu litera F. D c. pe hartă. Meridianul 0o străbate statul marcat. cu litera: a. cu litera: a. A b. Este o câmpie în curs de formare unitatea de relief marcată. pe hartă. pe hartă. pe hartă. A b.. pe hartă. 14 2 puncte 3. B b. A. tipuri genetice de relief. pe hartă. 6 puncte C.. 2. Minereuri complexe se exploatează din unitatea de relief marcată cu litera: a. cu litera G se învecinează. orientarea culmilor şi văilor principale. cu grupa Munţilor . G 2 puncte 5. B c. H 2 puncte 3. Unitatea de relief marcată. cu litera . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.geografie Ministerul Educaţiei. A b. 4 b. pe hartă. Fluviul Volga străbate teritoriul statului marcat. A b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. B b. Păşuni alpine extinse există în unitatea de relief marcată. cu litera: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 018 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. H 2 puncte 5. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat în unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. numele unităţilor de relief marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. C c. B c. numele oraşelor marcate. C c. 2. D d. 6 c.

Pentru Germania. 6 puncte E. etaj climatic. cu excepţia capitalei. membre ale UE. două state vecine. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 018 Reprezentarea grafică de mai jos. 3. 5. cu E şi clima unitaţii de relief marcate. 3. valoarea maximă a sporului natural şi numele statului în care se înregistrează. două state cu valori negative ale sporului natural. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.Varianta 18 . Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia: ”Densităţi reduse ale populaţiei. precipitaţii medii anuale. 4 puncte B. climei. pe hartǎ. 2. 10 puncte D. 2. E. pe hartă. doua resurse de subsol. cu literele A şi C. 6. un oraş-port. Precizaţi: 1. două râuri sau fluvii. 4. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. A. o mare la care are ieşire. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. o cauză a sporului natural negativ din Ungaria. valoarea cea mai scăzută a sporului natural şi statul în care se înregistrează. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. sub media pe ţară. se referă la subiectul III A şi B. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . precizaţi: 1. se înregistrează în unităţile de relief marcate. 2. Comparaţi cadrul natural al Ucrainei cu cel al Spaniei precizând trei deosebiri. influenţă climatică. 6 puncte C. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.geografie Ministerul Educaţiei. reţelei hidrografice. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristicile vegetaţiei şi 2 reliefului. Subiectul II solurilor. 6 puncte E. Precizaţi: 1. pe hartǎ. Precizaţi două activităţi de servicii care pot creşte valoarea serviciilor în PIB-ul din Bulgaria. cu H. vânturi. o cauză a sporului natural ridicat din Irlanda. două oraşe.

Oraşul-capitală.. cu numărul 14 se numeşte . pe hartă. numele statelor marcate.. În partea centrală a statului marcat. E.. 2. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen.geografie Proba D. Precizaţi: 1.Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 019 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. A. Scrieţi. cu numărul 12 este traversat de râul . marcat pe hartă. 3. cu litera F sunt situaţi Munţii .. cu numerele 3 şi 13. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul a cărui capitală este marcată. numele oraşelor-capitală marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu.. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 4 puncte B.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu literele H şi I. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 19 . 2. pe hartă.

F 2 puncte 3. pe hartă. Precizaţi două cauze care să explice valorile mici ale densităţii populaţiei din statul marcat. cu litera A. Vânturile de vest 2 puncte 2. amplitudine termică. pe hartă. A b. lignitul d. Brizele marine c. Lacul glaciar Bâlea este situat în unitatea de relief marcată.. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Râul marcat. 3.geografie Ministerul Educaţiei. În unitatea de relief marcată pe hartă. În Peninsula Balcanică se află statul marcat. cu litera: a. pe hartă. Principala resursă de subsol din unitatea de relief marcată.Varianta 19 . 7 b. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. B c. Sena 2 puncte 4. Industria siderurgică este dezvoltată în oraşul marcat. pe hartă. 4 puncte B. C d. pe foaia de examen. marcat. cu litera I. C c. Loara c. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii cad în unitatea de relief marcată. cu litera: a. cu litera: a. cu numărul 6 traversează oraşul numit. petrolul 2 puncte 3. pe foaia de examen. cu litera H bate vântul numit : a. Podişul Bavariei este situat pe teritoriul statului marcat. pe hartă. B c. I 2 puncte 2. H d. vânturi. E d. A b. J 2 puncte D. Crivăţul d.. 6 puncte C. C d. cu litera . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. B b. B c. numele oraşelor marcate. pe hartă. cu litera F. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Cele mai mari altitudini sunt în munţii din statul marcat. D d. 2. precipitaţii medii anuale. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. cu numărul: a. Braţul navigabil din unitatea de relief marcată. cu litera E.. pe hartă. cu numărul: a. E 2 puncte 5. huila c. B b. Garonne b. în Marea Mediterană se varsă: a. factori ce influenţează clima. numele râurilor marcate. A. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. se numeşte. cu numerele 9 şi 10. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 9 d. pe foaia de examen.. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Scrieţi. cu litera G şi clima statului marcat. 10 2 puncte 4. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 019 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.. pe hartă. Dintre următoarele fluvii ce traversează statul marcat. 8 c. Fluviul Dunărea izvoarăşte de pe teritoriul statului. temperaturi medii anuale. pe hartă. pe hartă. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. gazul metan b. Scrieţi. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori este marcat. Precizaţi: 1. Rhone d. E. A b. 7 b. cu numerele 3 şi 4. pe hartă. Austrul b. pe hartă. D c. 9 d. cu litera: a. D 2 puncte 5. 2. pe hartă. 8 c. cu litera: a. pe hartă. cu litera B este: a.. Scrieţi.

Suprafaţa (km2) Populaţia (mil. Luna în care valoarea debitului depăşeşte 500 m3/sec este: a. cu excepţia capitalei. o cauză care să explice frecvenţa mare a alunecărilor de teren în unitatea de relief marcată. o cauză care să explice numărul mare al termocentralelor în unitatea de relief marcată. Franţa c. pe hartă. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Pentru Franţa. 4 puncte 1800 1600 1400 Debit (mc/s) 1200 1000 800 600 400 200 0 I F M A M I I A S O N D Lunile anului Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III B şi reprezintă evoluţia debitului Senei la Paris. Scrieţi. octombrie d. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 3. 2. Belgia b.2 10. E. valoarea minimă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează. 4.3 38 97 Sursa: The World Factbook. Spania Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 700 600 Debit (mc/s) 500 400 300 200 100 0 I F M A M I I A S O N D Lunile anului C. Germania d. cu litera D. 2. mai d. trei state vecine. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. numărul de locuitori şi ponderea populaţiei urbane a două state europene. septembrie 2. Precizaţi două cauze care determină diferenţa de populaţie urbană dintre Albania şi Belgia. cu litera G. Luna în care valoarea debitului este sub 100 3 m /sec este: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 019 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi reprezintă evoluţia debitului Tisei la Szeged. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. două ramuri tradiţionale ale industriei alimentare. 2. A.loc) Populaţie urbană (%) Statul Albania Belgia 28 700 30 528 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. membre ale UE. valoarea maximă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează. un tip de climă specific acestui stat. pe hartă. Precizaţi o cauză a diferenţei de densitate a populaţiei dintre cele două state. fragmentare. înclinare. Statul traversat de fluviul al cărui debit este reprezentat în diagrama alăturată este: a. B. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. precizaţi: 1. 3. Iunie c. Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa.geografie Ministerul Educaţiei. Subiectul II 6 puncte 10 puncte D. aprilie b. aprilie b. 2. februarie c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. două oraşe. 6 puncte E. Precizaţi doi factori care influenţează distribuţia inegală a căilor rutiere în ţările UE. cu litera C şi relieful unităţii marcate cu litera E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat 6 puncte E. două râuri sau fluvii. Calculaţi densitatea populaţiei din Albania şi Belgia. estimări la nivelul anului 2006 1. altitudini. Prezentaţi: 1.Varianta 19 . Precizaţi: 1. pe foaia de examen. septembrie 3. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 4 puncte Subiectul III . 5. tipuri de rellief.

6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 020 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. pe hartă.. cu litera H se numeşte . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. 3. Statul marcat.. cu numerele 12 şi 14. 4 puncte B. cu literele B şi D.. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen..geografie Proba D. 2.. cu litera A are ieşire la Marea . cu litera G ocupă partea vestică a Peninsulei . Capitala statului marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. numele oraşelor-capitală marcate. 2. Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. numele statelor marcate.. Statul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. E. A. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 20 . pe hartă.Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. Precizaţi: 1.

cu litera: a. A. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Precizaţi: 1. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. 2. cu litera: a. pe hartă. pe hartă. G 2 puncte 2. cu numărul: a. Oraşul marcat. 10 c. cu litera: a. cu numerele 7 şi 8. Croaţia c. Valoare ridicată a densităţii medii a populaţiei se înregistrează în statul marcat. pe foaia de examen. numele râurilor marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. H 2 puncte 4. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. 1 b. C c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.Varianta 20 . J 2 puncte D. 6 puncte E. 4 2 puncte 3. pe hartă. F d. factori ce influenţează clima. 12 2 puncte 5. 4 puncte B. A b. cu litera … 3. pe foaia de examen. Scrieţi. Străbate un bazin carbonifer râul marcat. Portul Rotterdam se află pe teritoriul statului marcat. pe hartă. vânturi. E d. pe hartă. cu numărul 8. Munţii Penini sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 020 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. I 2 puncte 5. E d. pe hartă. B c. marcată. temperaturi medii anuale. pe hartă. D b. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori este marcat. E c. amplitudine termică. G d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Lacul Roşu (de baraj natural) este situat în unitatea de relief marcată. cu litera F şi clima statului marcat cu litera G. cu litera … 2. Precizaţi două argumente care să demonstreze că statul marcat. C b. pe hartă cu numărul: a. pe hartă. Albania b. F d. pe hartă. cu numerele 1 şi 6. 9 b. J 2 puncte 4. B c. Macedonia d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. Influenţe climatice oceanice sunt prezente în unitatea de relief marcată. E. 3 d. G d. 2 c. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. 11 d. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. cu litera: a. pe foaia de examen. Scrieţi. precipitaţii medii anuale. Domurile gazeifere se găsesc în unitatea de relief marcată. F c. G 2 puncte 2. cu litera: a. numele oraşelor marcate. pe hartă. F d. pe hartă. cu litera B. A b. Scrieţi. A b. cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit … 6 puncte C. este capitala statului: a. Spodosolurile sunt specifice unităţii de relief. B b. F c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera: a. Oraşul marcat. C b. D c. pe hartă. cu litera: a. funcţional şi modern. Muntenegru 2 puncte 3. Fluviul Po (Pad) străbate partea nordică a statului marcat. Relieful vulcanic este bine reprezentat în unitatea de relief marcată. prezintă un sistem de transport diversificat.

Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Precizaţi un factor care determină diferenţa de densitate a populaţiei dintre cele două state. 6 puncte E. martie 3.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi două cauze care să explice diferenţa de precipitaţii medii anuale înregistrată între unităţile de relief marcate. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . februarie c. membre ale UE. tipuri de roci pe care s-a format relieful. cu literele A şi B. în nord.Varianta 20 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. clasa a XII-a 3. august b. cele două mări la care are ieşire.) Olanda 41 526 16 491 461 Luxemburg 2 586 474 413 Sursa: The World Factbook. Precizaţi: 1. 100 mm d. iunie d. 2. 60 mm c. Scrieţi pe foaia de examen. A. pe hartă cu litera D şi relieful unităţii marcate. oraşul-capitală. 40 mm b. pe hartă. mai 2. 2. Pentru Germania. 2 Probă scris ă la ă Geografie – fluvii. trei state vecine. dou râuri sau 4. iulie c. 6 puncte E. 4 puncte Ministerul Educaţiei. estimări la nivelul anului 2006 1. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat. înclinare. 120 mm C. 2. B. 5. două ramuri industriale (cu excepţia industriei alimentare). precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat.loc. ianuarie d. Luna în care se înregistrează cele mai ridicate valori ale precipitaţiilor este: a. 6 puncte Subiectul II 10 puncte D. acest stat. două cauze care să explice diferenţa dintre valorile precipitaţiilor medii anuale înregistrate la staţia meteorologică din Munţii Carpaţi faţă de cele care se înregistrează la staţia meteorologică din Câmpia Română. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Luna care înregistrează cele mai scăzute valori are precipitaţiilor este: a. luna cu cele mai mari cantităţi de precipitaţii precum şi valoarea acestora. Se dă următorul tabel: Suprafaţa Populaţia Statul (km2) (nr. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 020 Diagrama alăturată se referă la subiectul III A şi D şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii anuale la staţia meteorologică din Munţii Carpaţi. 4 puncte Diagrama alăturată se referă la subiectul III B şi D şi reprezintă evoluţia precipitaţiilor medii anuale la o staţie meteorologică din Câmpia Română. Diferenţa dintre cantitatea maximă şi minimă de precipitaţii este de: a. cu litera G. tipuri de relief. pe hartă. Precizaţi trei asemănări între relieful unităţii marcate. luna cu cele mai reduse cantităţi de precipitaţii precum şi valoarea acestora. Precizaţi: 1. altitudini. decembrie b. 2. modul de calcul al cantităţilor medii anuale de precipitaţii. E. alte aspecte specifice ale reliefului.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Precizaţi: 1. 3.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 21 . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera E se numeşte . pe foaia de examen.Ministerul Educaţiei. Oraşul capitală.... cu numărul .. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 021 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. cu numerele 1 şi 5. Capitala statului Islanda este marcată. 2. Scrieţi. numele statelor marcate. Capitala statului marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. A. 4 puncte B. pe hartă. 2. marcat pe hartă.. pe hartă. cu literele H şi J.geografie Proba D. numele oraşelor-capitală marcate. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. cu numărul 2 este traversat de fluviul numit . E. pe hartă. pe hartă.

C c. Petrolul reprezintă o resursă a subsolului unităţii de relief marcate. pe foaia de examen. A b. marcat pe hartă.. numele râurilor marcat. I 2 puncte 2. H c. Belgia b. cu numărul 2 şi 6. Scrieţi. influenţă climatică. pe hartă. cu numărul 5 se numeşte . Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. cu litera: a. Rin d. pe foaia de examen. cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit. 6 2 puncte 3. H 2 puncte 5. Loara c. Precizaţi două cauze care determină valorile reduse ale densităţii populaţiei pe teritoriul statului. G 2 puncte 4. pe hartă. cu numărul 1 se numeşte . pe foaia de examen. cu numerele 7 şi 10.Varianta 21 . pe hartă. Helsinki c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Luxemburg d. pe hartă. Statul marcat. cu numărul 8 se numeşte: a. Scrieţi. F d. A. F 2 puncte 2. G d. B c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1 Oraşul Sarajevo este capitala statului marcat. G b. pe hartă. etaj climatic. C b. C d. 2 c. pe hartă. Copenhaga b. pe hartă. pe hartă. I d. Liechtenstein c. numele oraşelor marcate. Oraşul – capitală marcat. Lacul hidroenergetic construit pe râul marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Fluviul care traversează statul marcat. cu litera: a. este cel marcat cu numărul: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. 1 b.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera G se numeşte: a. pe hartă. Râul ce se varsă direct în Dunăre dintre cele marcate pe hartă. 3. pe hartă cu litera: a. Stockholm 2 puncte 5. cu litera: a. 6 puncte C. 4 puncte B. Don b. Influenţe climatice submediteraneene se resimt în unitatea de relief marcată. factori ce influenţează clima. Olanda 2 puncte D. J 2 puncte 3. Olso d. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. O unitate de relief formată prin cutare este cea marcată. B c. A b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . D b. 4 d. vânturi. Clasa molisolurilor este prezentă în unitatea de relief marcată. cu litera D. Munţii Tatra. Cei mai înalţi munţi din lanţul carpatic.. F d. Scrieţi.. 6 puncte E. cu litera B se numeşte: a. pe hartă. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 021 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. E c.. Precizaţi: 1. E. 2. cu litera: a.geografie Ministerul Educaţiei. B b. se găsesc pe teritoriul statului marcat. pe hartă. Nipru 2 puncte 4. 4 puncte Ministerul Educaţiei. D d. cu litera: a. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.. Oraşul marcat. 2. cu litera F. precipitaţii medii anuale. cu litera A şi clima statului marcat. Braţul Dunării marcat. D c. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.

pe hartă. două oraşe. Se dă următorul tabel: 2 Suprafaţa (km ) Populaţia (nr.loc) Statul Finlanda 338 145 5 231 372 Ungaria 93 030 9 981 334 Sursa: The World Factbook. fragmentare. mai 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. diferenţa dintre valoarea maximă şi minimă a debitului este de: a. două resurse naturale. tipuri de relief. 3. estimări la nivelul anului 2006 1. 2. Diagrama alăturată reprezintă evoluţia debitului Dunării la Regensburg. Pentru Italia. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 021 Reprezentările grafice de mai jos se referă la subiectul III A – B şi D. E. 4. aprilie c. valoarea maximă a debitului lunar se înregistrează în luna: a. valoarea minimă a debitului lunar se înregistrează în luna: a. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. înclinare. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe foaia de examen. 6 puncte E. 5. august b. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat. Precizaţi: 1. cu excepţia capitalei. două insule care aparţin acestui stat. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. două state enclave (pitice) aflate pe teritoriul acestui stat.geografie Ministerul Educaţiei. precizaţi: 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1. diferenţa dintre debitul maxim lunar şi debitul minim lunar înregistrate la staţia hidrologică Regensburg. două cauze care să explice creşterea debitului Dunării în lunile de primăvară la Olteniţa.Varianta 21 . luna cu cel mai mic debit şi valoarea acestuia. B. 2. octombrie d. Precizaţi un factor care determină diferenţa de densitate a populaţiei dintre cele două state. A. iulie d. 6 000 m3/s Debit (mc/s) d. 10 puncte D. noiembrie c. Precizaţi: 1. două unităţi montane.septembrie 3. 2. 8 000 m3/s 6 puncte Subiectul II C. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Câmpia Transilvaniei nu este o unitate de câmpie“. altitudini. 4 000 m3/s b. 4 puncte Diagrama alăturată reprezintă evoluţia debitului Dunării la Olteniţa. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . iunie b. 6 puncte E. 5 500 m3/s 3500 3000 Debit (mc/s) 2500 2000 1500 1000 500 0 I F M A M I I A S O N D Lunile anului 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 I F M A M I I A S O N D Lunile anului c. 2. luna cu cel mai mare debit şi valoarea acestuia. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. tipuri de roci pe care s-a format relieful. cu litera E şi relieful unităţii marcate cu litera H.

Oraşul marcat.geografie Proba D. numele statelor marcate. cu numerele 4 şi 8. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 22 . Scrieţi. cu literele A ş I. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Precizaţi: 1. E.Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul capitală marcat. numele oraşelor-capitală marcate. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 022 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Oraşul marcat. pe hartă. cu numărul 5 este capitala statului numit… 3. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. A. pe hartă. 2. cu numărul 12 se numeşte… 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4 puncte B. cu numărul 2 este capitala statului numit… 2. pe foaia de examen.

C b. tipuri genetice de relief. Conuri şi cratere bine dezvoltate sunt în unitatea de relief marcată. Fluviul Sena traversează statul marcat. C c. Ţărmul cu fiorduri este specific statului marcat. D c. G 2 puncte 3. pe hartă. E c. 6 puncte E. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. Capitala statului Grecia este marcată. numele unităţilor de relief marcate. alte aspecte specifice ale reliefului. cu litera: a. Brăila b. C c. cu literele: a. Râul marcat. cu litera: a. pe foaia de examen. cu numărul: a. B b. pe foaia de examen. A. E d. cu numărul 5 se numeşte … 2. 4 puncte B. G 2 puncte D. cu litera: a. 2. A b. Oraşul marcat. Domurile gazeifere sunt specifice unităţii de relief marcată. B b. pe hartă. E 2 puncte 3. F d. cu litera: a. distribuţia spaţială a altitudinilor. tipuri de roci. pe hartă. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. B şi F c. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Peninsulei Scandinave şi relieful Peninsulei Iberice. 4 puncte Ministerul Educaţiei. F şi G 2 puncte 2. Scrieţi. E d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi: 1. pe hartă. cu litera … 6 puncte C. D d.geografie Ministerul Educaţiei.1 b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera: a. cu numerele 9 şi 10. A b. pe hartă. A b. pe hartă. Bazinul de lignit Motru . Lacuri glaciare sunt în unitatea de relief marcată. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu literele B şi F. pe hartă. E. F 2 puncte 4. pe hartă. 5 d.Varianta 22 . pe hartă. C c. Precizaţi două cauze care determină distribuţia neuniformă a precipitaţiilor medii anuale în Europa. cu litera … 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. F 2 puncte 4. Munţii Carpaţi se află pe teritoriul statului marcat.Rovinari se află situat în unitatea de relief marcată. Climatul temperat continental este specific statelor marcate. A b. pe hartă. C c. Slobozia 2 puncte 2. Călăraşi c. Giurgiu d. D d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. F d. orientarea culmilor şi văilor principale. C şi D d. 7 2 puncte 5. A şi G b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. numele oraşelor marcate. 3 c. cu numărul 10 se numeşte: a. Scrieţi. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 022 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. D c. Râul Bega traversează subunitatea de relief marcată. gradul de fragmentare. Scrieţi. pe hartă. pe hartă. G 2 puncte 5. F d. râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. Alunecări de teren se produc frecvent în unitatea de relief marcată.

membre ale UE. Precizaţi doi factori care influenţează distribuţia spaţială a populaţiei pe continentul european. Calculaţi densitatea medie a populaţiei Europei. km2 şi numărul locuitorilor de 726 mil. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Precizaţi: 1. 2. un tip de climă. o regiune turistică. Scrieţi pe foaia de examen: 1. o cauză a creşterii populaţiei rurale. precipitaţii medii anuale. valoarea amplitudinii termice medii anuale. două state vecine. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 10 puncte D. 4 puncte B. modul de calcul al temperaturii medii anuale. 4. 4 puncte Ministerul Educaţiei. O situaţie similară este şi în România. vânturi. influenţă climatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 6 puncte C.geografie Ministerul Educaţiei.B şi prezintă evoluţia temperaturii medii lunare ale aerului la o staţie meteorologică din Câmpia Română. două oraşe. cu A şi clima unitaţii de relief marcate. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.loc (2004). etaj climatic. cu H. în România. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. după 1990. 6 puncte E.4 mil. 6 puncte E. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. E. 6. A. 3. pe hartǎ. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 022 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . o cauză a lipsei pădurilor în zona alpină. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. ştiind că suprafaţa este de 10. 1. Precizaţi doi factori care au condus la extinderea acestor areale. două resurse de subsol. 2 Subiectul II 2. 2.Varianta 22 . 5. Pentru Franţa. un factor natural care influenţează variaţia temperaturii medii lunare. precum şi luna în care se înregistrează. precizaţi: 1. două unităţi de relief. cu excepţia capitalei. Precizaţi: 1. 2. precum şi luna în care se înregistrează. pe hartǎ. 3. În Europa Sudică şi Centrală există areale extinse afectate de eroziunea solului.

E. Podişul Doneţk se află situat pe teritoriul statului marcat. pe hartă. pe foaia de examen. numele oraşelor-capitală marcate. cu numerele 2 şi 8. pe hartă. numele statelor marcate. 4 puncte B. A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 23 . pe hartă. cu litera … 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Scrieţi.geografie Proba D. Fluviul Vistula străbate capitala statului marcat. cu literele J şi B.Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. cu numărul 3 este capitala statului numit … 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 023 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. Precizaţi: 1. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Oraşul marcat. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2.

Reşedinţa judeţului Olt este marcată. pe hartă. 8 c. Climatul temperat continental este specific statului marcat. Călăraşi c. Precizaţi: 1. 4 puncte B. cu litera H. influenţă climatică d. Insula Corsica aparţine statului marcat. 7 b. numele unităţilor de relief marcate. altitudini b. C c. marcată. I d. cu litera: a. E c. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul… 6 puncte C. E. Brăila b.Varianta 23 . cu litera: a. pe hartă. J 2 puncte D. Teleorman 2 puncte 2. etaj climatic. pe hartă. 10 c. A b. pe foaia de examen. râuri 2 puncte 4. pe hartă. D d. 2. numele râurilor marcate. cu numărul: a. râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. cu litera… 2. Fluviul Dunărea formează graniţă pentru statul marcat. Crovurile sunt forme de relief specifice unităţii de relief. pe hartă. cu litera: a. pe hartă. J 2 puncte 3. H 2 puncte 5. cu numerele 1 şi 6. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă. pe hartă. cu numărul 10 este reşedinţa judeţului: a. J 2 puncte 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. G 2 puncte 5. A b. Alumina se obţine în centrul industrial marcat. Dublin este capitala statului marcat. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare. D b. Scrieţi. pe foaia de examen. 10 d. vânturi. 6 puncte E. Giurgiu d. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. 12 2 puncte 3. cu numărul: a. F c. E c. Munţii Balcani se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. F d. H d. F d.geografie Ministerul Educaţiei. A b. A b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 023 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. B c. precipitaţii medii anuale. temperaturi medii anuale. cu litera: a. Scrieţi. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănările vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. D b. Bazinul de huilă Petroşani se află în unitatea de relief marcată. pe hartă. Precizaţi doi factori care explică diversitatea vegetaţiei în statul marcat. cu literele B şi H. pe hartă. A. pe hartă. E c. 11 d. iazuri c. cu litera … 3. Port la Dunărea maritimă este oraşul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. G d. între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Balcanice. Grindurile sunt specifice unităţii de relief marcată. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Scrieţi. G 2 puncte 2. cu literele A şi G prezintă asemănări ce se referă la: a. 7 b. Unităţile de relief marcate. cu litera: a. Nota 1: Deosebirile şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climat. pe hartă. pe hartă. Oraşul marcat. cu litera: a.

valoarea maximă a temperaturii medii lunare. E. precizând trei deosebiri. precizaţi: 1. 2. 5.geografie Ministerul Educaţiei. un factor care influenţează variaţia temperaturii medii lunare. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. influenţă climatică. Scrieţi pe foaia de examen: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănărea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. o zonă de vegetaţie. Pentru Ungaria. reţelei hidrografice. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcate. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. precum şi luna în care se înregistrează. A. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. valoarea amplitudinii termice medii anuale. 6. două caracteristici climatice. 2. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 3. două unităţi de relief. cu litera C şi clima unităţii de relief marcate. un factor natural care favorizează dezvoltarea pe suprafeţe extinse a viţei de vie în Subcarpaţii Curburii. 4 puncte B. cu litera D. Precizaţi: 1. precum şi luna în care se înregistrează. un factor care determină densitatea mare a populaţiei în judeţul Prahova. 10 puncte D.Varianta 23 . etaj climatic. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 023 Analizaţi diagrama climatică se referă la subiectul III A – B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare ale aerului la o staţie meteorologică din Câmpia Panonică. Precizaţi: 1. Comparaţi cadrul natural al Austriei cu cel al Ucrainei. pe hartă. două oraşe. vânturi. climei. un tip genetic de lac şi un exemplu. vegetaţiei şi solurilor. 6 puncte E. precipitaţii medii anuale. 3. 6 puncte E. modul de calcul al temperaturilor medii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. un râu sau un fluviu. pe hartă. 4. Precizaţi două argumente care să explice valoarea negativă a bilanţului migratoriu din ţările Europei de Est şi Sud-Est. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 6 puncte C. 2.

Oraşul marcat. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 24 . pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 024 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Precizaţi: 1. cu numărul 1 este capitala statului numit … 2. 2. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII. Podişul Meseta se află situat pe teritoriul statului marcat pe. numele statelor marcate. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. numele oraşelor-capitală marcate. Fluviul Pad străbate statul marcat. cu litera … 3. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen.a 2 Subiectul I . cu numerele 4 şi 11.geografie Proba D. E. hartă. A. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Scrieţi. 4 puncte B. pe hartă. cu literele F şi I. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Ministerul Educaţiei.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climat. vânturi. pe hartă. pe hartă. 4 b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. D c. cu numerele 5 şi 6. pe hartă. Vegetaţie alpină se dezoltă în unitatea de relief marcată. 8 c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere.a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. A. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică.Varianta 24 . cu litera: a. pe foaia de examen. cu numărul: a. D c. cu litera: a. A b. pe hartă. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Oraşul marcat. pe hartă. F c. B şi F d. Climatul mediteranean este specific statelor marcate. H d. Numeroase lacuri glaciare se află pe teritoriul statului marcat. E. B b. A b. Buzău b. pe hartă. Galaţi d. pe hartă. cu litera … 6 puncte C. temperaturi medii anuale. 7 d. Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior. A b. I 2 puncte 5. numele râurilor marcate. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Relieful carstic este specific unităţii de relief marcate. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu numărul: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. G 2 puncte 4. cu litera A sunt specifice influenţe climatice … 2.H d. pe foaia de examen. pe hartă. Oraşul Reykjavik este capitala statului marcat. 9 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte B. cu litera: a. Brăila c. pe hartă. pe hartă. 5 c. H 2 puncte 4. Port la Marea Baltică este oraşul-capitală marcat. Scrieţi. Scrieţi. În unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. G 2 puncte 5. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 024 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII. F d. pe hartă. D b. pe hartă. A şi J c. cu numărul 10 se numeşte: a. Târgovişte 2 puncte 3. 6 puncte E. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. F şi J 2 puncte 2. Fluviul Vistula străbate statul marcat. numele unităţilor de relief marcate. 1. amplitudine termică. cu literele A şi H. E c. cu literele: a. 2.geografie Ministerul Educaţiei. E d. cu litera: a. pe hartă. cu litera B şi clima statului marcat. D c. Se produce utilaj petrolier în oraşul marcat. F d. pe hartă. Scrieţi. precipitaţii medii anuale. I 2 puncte 3. 7 b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera J. Minereu de fier se exploatează din unitatea de relief marcată. A şi F b. cu litera: a. Datează din antichitate oraşul marcat. cu litera: a. Relief litoral există în unitatea de relief marcată. 2. E d. 12 2 puncte 2. 14 2 puncte D. B b. cu numărul … 3. B c.

două unităţi montane.a Subiectul III . 6 puncte C. 4. două regiuni turistice. 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 024 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . 4 puncte B. Precizaţi tipul de climă şi o cauză care influenţează clima din această regiune. două state vecine. Pe litoralul sudic al Peninsulei Crimeea. 6 puncte E. 6. cu litera H. un factor care influenţează variaţia cantităţii de precipitaţii lunare. un tip de climă. precizând trei deosebiri. 6 puncte E. vânturi. altele decât capitala. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D.geografie Ministerul Educaţiei. modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale. E. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. reţelei hidrografice. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII . precipitaţii medii anuale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. membre ale UE. 2 Subiectul II Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. o insulă sau arhipelag care aparţine acestui stat. etaj climatic. Pentru Spania.Varianta 24 . Comparaţi cadrul natural al Greciei cu cel al Republicii Moldova. influenţă climatică. temperatura medie a lunii ianuarie este de 2 . două oraşe. pe hartă. climei. diferenţa dintre valoare maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. pe hartă. Precizaţi: 1. Prezentaţi două argumente pentru a susţine avantajele economice conferite de vecinătatea ţării noastre cu Marea Neagră. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Scrieţi pe foaia de examen: 1. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează.4ºC. 4 puncte Ministerul Educaţiei. precizaţi: 1. cu litera C şi clima unităţii de relief marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. vegetaţiei şi solurilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Câmpia Română. 3. 5. A.

cu numărul 4 este capitala statului numit . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 3. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. E. 4 puncte B. pe foaia de examen. Vulcanii Etna şi Vezuviu sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. pe hartă. numele statelor marcate. Oraşul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 25 . cu literele A şi H.. 2. pe hartă.geografie Proba D.Ministerul Educaţiei. pe hartă. pe hartă. pe hartă. Precizaţi: 1.. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 025 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C... F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 2. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. cu litera F este oraşul numit .. cu litera . Scrieţi.. numele oraşelor-capitală marcate. A. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Se acordă 10 puncte din oficiu. Capitala statului marcat. cu numerele 3 şi 10.

litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. C c. B b. Soluri din clasa molisoluri (tip cernoziom) există în unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. I 2 puncte 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.cu litera: a. Bega b. 6 puncte C. G 2 puncte 3.. D d. pe hartă. pe hartă. E. E c.. 2. cu litera . cu litera: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. pe hartă. Prezentaţi două argumente prin care să explicaţi repartiţia neuniformă a precipitaţiilor pe teritoriul Europei. H d. Pe râul marcat. alte aspecte specifice ale reliefului. Pădurile de conifere (taiga) ocupă suprafeţe extinse în statul marcat. pe hartă. Râul marcat. Scrieţi.geografie Ministerul Educaţiei. Fluviul Nistru traversează statul marcat. Crişul Negru d. tipuri de roci. G d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 6 puncte E. cu numerele 9 şi 10. Crişul Alb c. B b. H d. G 2 puncte 3. F d. D c. cu numărul 6 s-a amenajat lacul hidroenergetic numit . C b. J 2 puncte 4. A b. pe foaia de examen.. Oraşul marcat. 2. F c. cu numărul 2 se numeşte: a. cu litera: a. Munţii Penini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. numele oraşelor marcate. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 025 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectele II A – D. D b. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. Munţii Balcani se desfaşoară pe teritoriul statului marcat. pe hartă. cu literele A şi F . A b. pe hartă. 4 puncte B. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. E d. I 2 puncte 5. A b. cu litera: a. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu numărul 12 se numeşte . Râul Motru delimitează la est unitatea de relief marcată. D c. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între relieful Alpilor Scandinavi şi relieful Munţilor Carpaţi. A. C c. pe hartă. 3. Mureş 2 puncte 2. cu litera: a. cu litera: a.Varianta 25 . pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. distribuţia spaţială a altitudinilor. pe hartă. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.. tipuri genetice de relief. Oraşul Minsk este capitala statului marcat. E c. Scrieţi. pe foaia de examen.. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. gradul de fragmentare. Scrieţi. J 2 puncte D.. Oraşul Bârlad este situat în unitatea de relief marcată. orientarea culmilor şi a văilor principale. G d.

orientarea culmilor şi văilor principale. comparativ cu celelalte două state din tabel. A. Modificarea în ritm alert şi continuu a mediului temperat-continental include şi accelerarea proceselor de degradare a terenurilor. pe hartă. distribuţia spaţială a altitudinilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. gaze naturale şi ape geotermale există în unitatea de relief marcată. 2. 2.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. 6. 11 d. cu litera E. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. gradul de fragmentare. 2. 2. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. tipuri de roci. 10 puncte D. un factor determinant al variaţiei temperaturilor medii lunare. modul de calcul al temperaturii medii anuale. 5. Scrieţi. 8 b. 4 puncte B. 3. la nivelul anului 2006. cu numărul: a. cu litera A şi relieful unităţii marcate. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 025 Graficul de mai jos se referă la subiectul III A .B şi prezintă evoluţia valorilor temperaturii medii lunare la o staţie meteorologică din Munţii Carpaţi. două state vecine. Precizaţi două cauze care generează acest proces. comparativ cu celelalte două state din tabel. pe foaia de examen: 1. 12 2 puncte D. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. tipuri genetice de relief. alte aspecte specifice ale reliefului. două resurse de subsol. membre ale UE. pe hartă. Pentru Germania. valoarea amplitudinii termice medii anuale. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Statul România Franţa Germania Precizaţi: 1. A b. 4. două surse de energie pe care Germania le valorifică mai mult. 6 puncte C. 3. 9 c. un oraş-port maritim. două ramuri industriale dezvoltate pe baza resurselor menţionate mai sus. E.cu litera: a.Varianta 25 . 4 puncte Energie nucleară (%) 9 40 13 2 Hidroenergie (%) 30 2 1 Cărbune (%) 40 6 24 Gaze naturale (%) 15 13 21 Subiectul II Petrol (%) 5 35 40 Energie alternativă (%) 1 4 1 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Reşedinţa judeţului Bihor este oraşul marcat. Precizaţi: 1. două unităţi de relief. Prezentaţi două argumente care ilustrează rolul Munţilor Carpaţi în clima României. precum şi luna în care se înregistrează. un oraş-port fluvial. combustibilul fosil pe care România îl foloseşte mai puţin. Tabelul de mai jos redă structura producţiei de energie electrică (%) în România şi alte state ale UE. C d. Petrol. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. o cauză care explică ponderea ridicată a energie nucleare în Franţa. precizaţi: 1. B c. pe hartă. precum şi luna în care se înregistrează. G 2 puncte 5.

.Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Oraşul marcat. numele statelor marcate. numele oraşelor-capitală marcate. cu literele C şi D. cu numărul 12 este traversat de fluviul numit . A. Scrieţi.. 2. pe hartă. pe hartă. Precizaţi: 1. 3. Oraşul-capitală marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 26 .. cu litera B se numeşte . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. E. cu numerele 9 şi 12.. pe hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 4 puncte B..geografie Proba D. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. Se acordă 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 026 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul marcat. 2. pe hartă. cu numărul 11 este capitala statului numit .

Piatra Neamţ 2 puncte 4.metamorfice. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. Scrieţi. numele râurilor marcate. oţel d. Oraşul marcat. Climatul temperat-oceanic este specific statului marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Vegetaţia mediteraneană este specifică statului marcat. Scrieţi.. pe hartă. cu numărul: a. G d. Argeş b.. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 5 b. E c. 14 2 puncte 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.. pe foaia de examen. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2 b. pe hartă.Varianta 26 . cu numerele 2 şi 3. A b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. 10 d.. cu numărul 9 este traversat de râul numit . 9 c. pe hartă. Olt d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Podişul Bavariei este situat pe teritoriul statului marcat.. 13 d.. Babele şi Sfinxul se găsesc în unitatea de relief marcată. cu litera: a. Scrieţi. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Italice. 6 puncte C. cu numărul 4 străbate în Subcarpaţii Moldovei oraşul numit: a. C b. Prezentaţi două cauze care determină fenomenul de îmbătrânire demografică a populaţiei din statele Europei Vestice. pe hartă. A. 6 puncte E. 15 2 puncte 4. pe foaia de examen. Râul marcat. H d. temperaturi medii anuale. pe hartă.. cu numărul: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 026 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectele II A– D. H 2 puncte 2. vânturi. Teleorman 2 puncte 3. Roci variate(vulcanice.sedimentare) dispuse pe trei fâşii paralele sunt în unitatea de relief marcată. autoturisme c. cu litera . Capitala statului Islanda este marcată. cu numerele 9 şi 11 se obţine: a. alumina b. Un important combinat siderurgic este oraşul marcat. cu numărul: a.. pe hartă. pe hartă. Giurgiu c. E. cu litera: a. numele unităţilor de relief marcate. Bârlad b. nave maritime 2 puncte 2. J 2 puncte 3. E c. 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.. 7 b. pe foaia de examen. 4 c. Iaşi d. Precizaţi: 1. 3. F d. Oraşul marcat. Fluviul Tamisa traversează oraşul-capitală marcat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 4 puncte B.geografie Ministerul Educaţiei. B b. C c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. cu litera . precipitaţii medii anuale. cu literele E şi G. 2. amplitudine termică. In oraşele marcate. pe hartă. 10 d. pe hartă. I 2 puncte D. 7 c. Botoşani c. pe hartă. cu numărul 10 este reşedinţa judeţului numit: a.

diferenţa dintre cantităţile medii de precipitaţii din lunile aprilie şi octombrie. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare. Precizaţi: 1. etaj climatic. 2. În tabelul alăturat sunt reprezentate rata natalităţii şi cea a mortalităţii populaţiei din România.9 ‰ 9. precizaţi: 1. trei oraşe.5 ‰ 10. 2. G 2 puncte D. 6 puncte E. o regiune turistică. bilanţul natural (sporul natural) pentru anul 2004. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. 4. două resurse de subsol. pe hartă. cu litera F şi clima unităţii de relief marcate. bilanţul natural (sporul natural) pentru anul 1956. un factor care a determinat creşterea mortalităţii în ţara noastră. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . cu litera G. pe hartă.B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Munţii Carpaţi.9 ‰ Calculaţi: 1. Prezentaţi: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. A b. vânturi. E d. 6 puncte C. precum şi luna în care se înregistrează. E. 2. Precizaţi două cauze care determină distribuţia inegală a infrastructurii de transport în Europa Centrală. 5. precipitaţii medii anuale. o cauză prin care să explicaţi “mozaicul petrografic” al Munţilor Apuseni. cu litera: a.geografie Ministerul Educaţiei. o cauză prin care să explicaţi dispunerea radiar-concentrică a reţelei feroviare în România. două unităţi de relief. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.0 ‰ Mortalitate 9.6 ‰ 10. 2. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 026 Graficul alăturat se referă la subiectul III A . influenţă climatică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.6 ‰ 12. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord. 6 puncte E. 3.0 ‰ 2 Subiectul II 11. D c. modul de calcul al cantităţii medii lunare de precipitaţii. Anul 1956 1977 1998 2004 Natalitate 24. cu excepţia capitalei. un tip de climă. 3. un râu sau fluviu. A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. precum şi luna în care se înregistrează. 3. 4 puncte B. 2. Scrieţi pe foaia de examen: 1.Varianta 26 . Vegetaţia de stepă ocupă suprafeţe întinse în unitatea de relief marcată.2 ‰ 19. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcate. 6. o lună cu precipitaţii medii cuprinse între 80 şi 100 mm.

. numele oraşelor-capitală marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele statelor marcate. Scrieţi.Ministerul Educaţiei. Munţii Pirinei se află situat pe teritoriul statului marcat. cu numerele 1 şi 3.geografie Proba D. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu literele B şi E. membru al Uniunii Europene. cu numărul 11 este capitala statului numit .. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 027 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C. 4 puncte B.. pe hartă. pe hartă. este marcat. pe hartă. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 2. A. E. cu litera . Precizaţi: 1. 2.. cu litera … 3. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Statul din Peninsula Scandinavă. Oraşul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 27 . pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere.

6 puncte E. 2. cu litera: a. cu litera: a. 10 d. pe hartă. E c. pe hartă. 8 d. cu litera: a. numele oraşelor marcate. pe hartă. Utilaj petrolier se obţine în oraşul marcat.. pe hartă. Climatul temperat-oceanic este caracteristic în statul marcat. pe hartă. cu numerele 8 şi 10. I 2 puncte 3. Hunedoara d. D c.. H 2 puncte 3.Varianta 27 . pe hartă. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinavi şi relieful Munţilor Alpi. Fluviul Sena traversează oraşul-capitală marcat. cu numărul . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu numărul 12 se numeşte: a. Sibiu 2 puncte 2. gradul de fragmentare. Dâmboviţa c. Lacuri de crovuri s-au format în unitatea de relief marcată. tipuri genetice de relief. H 2 puncte D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 027 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectele II A – D. distribuţia spaţială a altitudinilor. Capitala statului Finlanda este oraşul marcat. C b. pe hartă. cu litera: a. D b. Precizaţi: 1. 12 2 puncte 5.. alte aspecte specifice ale reliefului. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 6 puncte C. F d. pe hartă. F d. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. pe hartă. 2. E c. 14 2 puncte 4. B c. C d.. pe hartă. pe foaia de examen. 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. 4 b. 4 puncte B. 5 c. Structuri boltite sub formă de domuri există în unitatea de relief marcată. tipuri de roci. Scrieţi. cu numărul: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu numărul 5 se numeşte: a. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. 6 c.. Scrieţi. E. Râul marcat. Oraşul Varşovia este capitala statului marcat. Argeş b. Deva c. cu litera . A b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe foaia de examen. 2 b. Alba Iulia b. H 2 puncte 4. cu numărul 1 se numeşte . G d. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. A. H d. Scrieţi. Prahova 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . numele unităţilor de relief marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Cea mai redusă cantitate de precipitaţii medii anuale cade în unitatea de relief marcată.. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. orientarea culmilor şi văilor principale. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Prezentaţi două consecinţe ale sporului natural redus din Europa. pe hartă. E c. J 2 puncte 2. B b. Oraşul marcat. Râul marcat. pe foaia de examen. cu literele D şi G. A b. Ialomiţa d. cu numărul: a.

o cauză a creşterilor de debit în luna aprilie. 10 puncte D. E d. pe hartă. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al Republicii Moldova. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 027 Graficul de mai jos se referă la subiectul III A .geografie Ministerul Educaţiei. precizaţi: 1. două luni în care debitul mediu lunar are aceleaşi valori . Precizaţi: 1. două unităţi de relief. valoarea minimă a debitului lunar şi luna în care se înregistrează. după 1990. climei. trei oraşe. precizând trei deosebiri. pe hartă. 3. tipuri genetice de relief. Prezentaţi: 1. cu litera D şi relieful unităţii marcate. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: vegetaţiei 2 reliefului. altele decât capitala. o resursă naturală. orientarea culmilor şi văilor principale. 4. 2. 4 puncte B. A. reţelei hidrografice. Subiectul II şi solurilor. 3. gradul de fragmentare. Pentru Spania. B b.Varianta 27 . F 2 puncte D. alte aspecte specifice ale reliefului. 6 puncte E. valoarea maximă a debitului lunar şi luna în care se înregistrează. un factor care a determinat dezvoltarea industriei produselor clorosodice în Subcarpaţi. 5. 2. tipuri de roci. 2. două regiuni turistice. Precizaţi: 1. cu litera H. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. două insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat. Precizaţi două cauze ale natalităţii reduse din ţările Europei de Est şi Sud-Est. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. diferenţa dintre valoarea debitului în luna aprilie şi valoarea debitului în luna decembrie. pe hartă cu litera: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. o cauză care a determinat scăderea numărului de locuitori ai ţării noastre.B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale râului Siret la vărsare în Dunăre. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. E. C c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. distribuţia spaţială a altitudinilor. marcată. 6 puncte E. Vegetaţia de stepă este predominantă în unitatea de relief. 6 puncte C. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.

pe foaia de examen. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. Oraşul marcat.Ministerul Educaţiei. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 28 . Precizaţi: 1. cu litera I se numeşte … 3. cu numerele 7 şi 14. Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. A. cu literele A şi D. cu numărul 5 este capitala statului numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .geografie Proba D. 2. pe hartă. Statul marcat. pe hartă. 4 puncte B. cu numărul 13 se numeşte … 2. numele statelor marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 028 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. E. Oraşul marcat.

F d. pe foaia de examen. Influenţe climatice pontice se resimt în unitatea de relief marcată. Precizaţi: 1. I 2 puncte D. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Maramureş d. 4 puncte B. 6 puncte E. 2 şi 6 2 puncte 5. alte aspecte specfice ale reliefului. pe hată. Slovacia d. Statul marcat. B b. G 2 puncte 2. E c. fragmentare. D d. H d. Subcarpaţii Getici sunt traversaţi de râurile marcate. Prezentaţi două cauze care explică potenţialul agricol ridicat al unor ţări ca România. Bistriţa Năsăud b. 7 2 puncte 4. Râul marcat. Are deschidere la Marea Nordului statul marcat. Belarus b. pe hartă. pe hartă. Statul marcat. cu litera B se numeşte: a. pe hartă. Macedonia 2 puncte 3. Cluj c. Cele mai mari altitudini se înregistrează în unitatea de relief marcată. pe hartă. cu litera: a. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu literele A şi B. Oraşul marcat. cu numărul 5 este afluentul direct al … 3. cu numărul 10 este traversat de râul numit… 2. pe hartă. H 2 puncte 2. E. pe hartă. tipuri de relief. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Etaj climatic alpin există în unitatea de relief marcată. Ucraina. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. D c. Belgia c. Austria b. 3 c. pe foaia de examen. 1 şi 2 b. G 2 puncte 4. A. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Scrieţi. Vorbesc o limbǎ germanicǎ locuitorii oraşului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. cu numerele 8 şi 9. Precizaţi trei asemănări între relieful Câmpiei Padului şi relieful Câmpiei Panonice. Cehia c. Slovenia 2 puncte 5. pe hartă. F 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II . Republica Moldova etc. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului: a. 1 b. A b. cu numărul: a. C b. 2 şi 3 c. 2. Bulgaria d. pe hartǎ. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 028 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe hartă. 2 şi 4 d. pe hartă. C c.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. G d. Scrieţi. pe foaia de examen. numele unităţilor de relief marcate. E c. Oraşul marcat. cu litera: a. cu numerele: a. E d. cu litera F se numeşte: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. D b. Este membru al Uniunii Europene statul marcat. 5 d. numele oraşelor marcate. cu litera: a. C c. Datează din perioada daco-romană oraşul marcat.Varianta 28 . pe hartă. Satu Mare 2 puncte 3. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Scrieţi. cu numărul … 6 puncte C. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. B b. altitudini.

geografie Ministerul Educaţiei. Calculaţi densitatea medie a populaţiei în Bulgaria şi Malta. E. un stat vecin. un tip de climă. cu litera E Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Precizaţi: 1. Prezentaţi: 1. Precizaţi patru tipuri de turism practicate în Spania. pe hartă. temperatura maximă şi luna în care se înregistrează.) 7 385 367 400 214 9 016 596 Subiectul II Sursa: The World Factbook. tipuri de roci pe care s-a format relieful. fragmentare. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. 3. . Tabelul de mai jos prezintă suprafaţa şi populaţia unor ţări din UE. două oraşe.B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa.Varianta 28 . estimări la nivelul anului 2006 1. două luni în care temperatura medie este de 0˚C. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6. un argument pentru a ilustra faptul că Dunărea reprezintă un important fluviu internaţional al Europei. 6 puncte E. pe hartă. 2. Precizaţi: 1. membru al UE. 2. două unităţi de relief. 4. A. un factor care a determinat amplasarea unor rafinării în Câmpia Română. temperatura minimă şi luna în care se înregistrează. 5. altitudini. 2. două râuri sau fluvii. două luni în care temperatura medie este de 15˚C. 2. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul IIIError! Reference source not found. 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 028 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A . 4 puncte B. cu litera D şi relieful unităţii marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. precizaţi: 1. 2. modul de calcul al temperaturii medii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Ţara Bulgaria Malta Suedia Suprafaţa (km2) 110 910 316 449 964 Populaţia (nr. Pentru Serbia. 6 puncte E. tipuri de relief.loc. 6 puncte C. două resurse naturale. Precizaţi două cauze care explică densitatea redusă a populaţiei din Suedia. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

pe hartă. 2. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. cu numărul 15 este străbătut de fluviul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă.geografie Proba D. cu litera G se numeşte… 3. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Scrieţi. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Aglomeraţia urbană londoneză este marcată. Statul marcat.Ministerul Educaţiei. E. pe foaia de examen. numele statelor marcate. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 029 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. A. cu numărul … 2. cu numerele 5 şi 9. pe hartă. Precizaţi: 1. cu literele C şi H. Oraşul marcat. 4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 29 . numele oraşelor-capitală marcate.

C c. H d. Bulgaria d. câmpie b. Scrieţi. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 029 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Albania b. E. Belgia c. vânturi. cu litera: a. B b. numele unităţilor de relief marcate. 2. E 2 puncte 3. Râul cu cel mai mare debit este marcat. Precizaţi trei asemănări între clima Peninsulei Italice şi clima Peninsulei Iberice. cu litera J se numeşte: a. pe hartă. 6 puncte C.geografie Ministerul Educaţiei. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. lande b. stepă d. Macedonia 2 puncte 3. A. pe hartă. cu litera: a. precipitaţii medii anuale. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului numit… 2. Influenţe oceanice şi submediteraneene există în unitatea de relief marcată. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. Oraşul marcat.. F 2 puncte D. munte d. C c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. F 2 puncte 2. deal c. cu numărul … 3. cu literele E şi F. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Are deschidere la Marea Neagră statul marcat. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. în cursul mijlociu şi cursul inferior. E d. pe foaia de examen. tundră 2 puncte 5. Oraşul marcat. pe hartă. Solurile din clasa molisoluri sunt dominante în unitatea de relief marcată. amplitudine termică. B b. Scrieţi. Elveţia d. În statul marcat. cu litera. F d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. numele râurilor marcate. Eurotunelul leagă Regatul Unit al Marii Britanii de statul marcat. tip de climă.pe hartă. E d. pe hartă. Statul marcat. Scrieţi. cu numărul 10 este situat în regiune de: a. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată. Precizaţi: 1. cu litera D vegetaţia dominantă este: a. Austria b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat 6 puncte E. 4 puncte B. pe hartă. cu litera: a.. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. I 2 puncte 4. A b. Belgia c. pe foaia de examen. Slovacia 2 puncte 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. B c. pădure de conifere c. pe hartă. pe hartă. pe hartă. Prezentaţi două cauze care determină valorile mari ale densităţii populaţiei de-a lungul râului Rhin. 4 puncte Ministerul Educaţiei. A b. C c. cu numerele 1 şi 4.Varianta 29 . Oraşul marcat. podiş 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II . cu numărul 7 este capitala statului: a. pe hartă.

cu litera: a. valoarea diferenţei de debit dintre lunile iulie şi septembrie. precizaţi: 1. 5. A. tipuri de relief. Prezentaţi două premise naturale ale practicării culturii cerealelor în Câmpia Română. 6 puncte E. 2. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul 10 II puncte D. Târnava 2 puncte 2 puncte D. cu numărul 11 este situat pe râul numit: a. Precizaţi două cauze care determină diferenţa de temperatură înregistrată la cele două staţii meteorologice. o cultură agricolă tradiţională. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera E şi relieful unităţii marcate. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Temperatura medie anuală la Sibiu (România) este de 8. alte aspecte specifice ale reliefului. luna în care se înregistrează un debit mediu de 100 m3/s. 3.Varianta 29 . Precizaţi: 1. cu litera C. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al Ucrainei. marea la care are ieşire. luna cu cel mai ridicat debit mediu lunar şi valoarea acestuia. luna cu cel mai scăzut debit mediu lunar şi valoarea acestuia. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 029 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . E. reţelei hidrografice. 6 puncte E. un factor care influenţează variaţiile debitului mediu lunar. Precizaţi: 1. Olt c. fragmentare. un râu sau fluviu. pe hartă. pe hartă. pe hartă. 4 puncte B. 6 puncte C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4.70C iar la Varna (Bulgaria) este de 11. F 5. două resurse naturale 6.geografie Ministerul Educaţiei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 3. 7.B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu din Europa. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului. precizând trei deosebiri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. altitudini. Mureş b. două oraşe-port. A b. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. C c. 4. pe hartă. E d. 2. Vegetaţia de stepă este caracteristică unităţii de relief marcate. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Pentru Bulgaria. două unităţi de relief.30C. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Oraşul marcat. un tip de climă. 2. climei. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Someş d. vegetaţiei şi solurilor.

pe hartă. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 30 . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varian ta 030 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Scrieţi. 4 puncte B. Se acordă 10 puncte din oficiu. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. A. cu literele E şi F. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numerele 5 şi 10. Statul Papal este o enclavă în oraşul-capitală marcat. Statul marcat. cu numărul … 2. Oraşul marcat. Precizaţi: 1. pe hartă. cu litera B se numeşte … 3. numele statelor marcate. E.Ministerul Educaţiei. pe hartă.geografie Proba D. cu numărul 11 este capitala statului numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. numele oraşelor-capitală marcate.

7 c. 3 c. 1 b. D c. Prezentaţi două premise naturale care favorizează cultura viţei de vie în Peninsula Italică şi Peninsula Iberică. Danemarca b. Dâmboviţa c. pe foaia de examen. F 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Argeş b. Finlanda c. pe hartă. 2. Lituania d. pe hartă. pe foaia de examen.Varianta 30 . Statul marcat. B c. Vâlcea 2 puncte 2. cu litera: a. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 10 2 puncte 4. pe hartă. cu numărul 1 se numeşte … 3. pe hartă. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat. Letonia c. Statul marcat. amplitudine termică. Oraşul marcat. Prahova d. numele oraşelor marcate. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 1 b. pe hartă. pe hartă. cu numărul: a. Bazinul carbonifer Petroşani este străbătut de râul marcat. D d. Oraşul marcat. F 2 puncte D. Cea mai nouă unitate de relief este marcată. pe hartă. A b. cu litera I se numeşte: a. C c. vânturi. 4 puncte Ministerul Educaţiei. B c. Capitala Croaţiei este oraşul marcat. E d. Gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată. pe hartă. 8 d. Este membru al Uniunii Europene statul marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu numărul 12 este situat în Subcarpaţii … 2. 6 2 puncte 3. H 2 puncte 4. cu numerele 8 şi 10. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Scrieţi. Suedia 2 puncte 5. cu litera G se numeşte: a. cu literele D şi H. Belarus b. Norvegia d. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Balcanice şi clima Peninsulei Scandinave. Scrieţi. cu litera: a. Pădurile de conifere sunt specifice unităţii de relief marcate. pe foaia de examen. 4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Scrieţi. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului: a. pe hartă. E d. pe hartă. Râul marcat. J 2 puncte 2. B b.geografie Ministerul Educaţiei. 4 d. pe hartă. pe hartă. cu litera … 6 puncte C. E. Precizaţi: 1. cu numărul: a. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 030 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. A b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera: a. tip de climă. precipitaţii medii anuale. numele unităţilor de relief marcate. A. I d. A b. 6 puncte E. Polonia 2 puncte 3. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă.

0 ‰ 9. 6 puncte C. Prezentaţi: 1. un lac natural. valoarea diferenţei de temperatură între lunile mai şi noiembrie. 6. cu litera: a. o zonă de vegetaţie. 2.5 ‰ 10.0 ‰ 11. E. 3. vânturi. Pentru Ungaria. bilanţul natural pentru anul 1956. precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.4 ‰ 10. altele decât capitala. H 2 puncte D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 030 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . două caracteristici climatice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 3. două unităţi de relief. D d.geografie Ministerul Educaţiei. lunile cu cea mai scăzută temperatură medie lunară. 6 puncte E.6 ‰ 12.9 ‰ 9. pe hartă. două oraşe. influenţă climatică. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. doi factori care au determinat sporul natural negativ în 1998 şi 2004.B şi prezintă evoluţia temperaturii medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 5. 2. Precizaţi: 1. doi afluenţi ai Tisei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. cu litera D şi clima unităţii de relief marcate. două luni în care temperatura medie lunară este de 5˚C.6 ‰ 11. 3. B b. un factor care favorizează dezvoltarea industriei chimice în oraşele situate în Subcarpaţi. pe hartă. Se întâlnesc numeroase iazuri în unitatea de relief marcată. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte E.Varianta 30 . În tabelul alăturat sunt reprezentate rata natalităţii şi cea a mortalităţii populaţiei din România. pe hartă. două luni în care temperatura medie lunară este de 10˚C. 4. un factor care favorizează construirea lacurilor hidroenergetice în regiunea montană. 2. 2. Anul 1956 1977 1992 1998 2004 Natalitatea Mortalitatea 24. C c. 2. Precizaţi două avantaje ale creşterii producţiei de hidroenergie pe plan european. A. cu litera F. 4 puncte B. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .9 ‰ 2 Subiectul II Calculaţi: 1.2 ‰ 19. precipitaţii medii anuale. etaj climatic.6 ‰ 11. lunile cu cea mai ridicată temperatură medie lunară. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. bilanţul natural pentru anul 2004. Precizaţi: 1.

. pe hartă.. numele oraşelor-capitală marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Oraşul . Are ieşire la Marea Egee statul marcat. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu literele A şi G. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. pe hartă. Precizaţi: 1. cu numărul 15 este străbătut de fluviul numit.capitală marcat. numele statelor marcate. 3. Capitala statului marcat.. 4 puncte B. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . pe foaia de examen.Ministerul Educaţiei. pe hartă.geografie Proba D.capitală cu numere. cu numerele 3 şi 7. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 31 . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 031 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. 2. Scrieţi. cu litera . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. A. pe hartă.. cu litera E este oraşul numit … 2.

pe hartă. Prezentaţi două argumente pentru a demonstra două contraste economice între nordul şi sudul Italiei. B c. Statului marcat. cu litera: a. cu literele B şi F. pe hartă. cu litera… 6 puncte C. pe hartă. Crişul Alb b. Minsk d. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A b. pe hartă. temperat continental c. Scrieţi. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 4 c. 10 2 puncte 5. cu numărul 8 se numeşte: a. În unitatea de relief marcată. Madrid c. Ungaria 2 puncte 2. D 2 puncte 3. pe hartă. cu litera F îi este specific climatul: a. Fluviul Vistula străbate oraşul-capitală marcat.capitală marcat. Importante zăcăminte de minereuri de fier şi marmură se exploatează din unitatea de relief marcată. cu numărul 12 se numeşte: a. precipitaţii medii anuale. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Alpi b. pe hartă.Varianta 31 . pe hartă cu litera E şi clima statului marcat. cu numerele 3 şi 4. O importantă regiune viticolă a României este situată în unitatea de relief marcată. cu litera D se află munţii: a. Lacuri glaciare există în unitatea de relief marcată. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 7 d. cu numărul: a. Oraşul marcat. B c. Râul marcat. 2 b. pe hartă. pe hartă. În statul marcat. mediteranean (subtropical) b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă temperaturi medii anuale. numele unităţilor de relief marcate. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. 2. Republica Moldova c. vânturi. amplitudine termică. pe hartă. Statul marcat. Scrieţi. Oraşul . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 031 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D.geografie Ministerul Educaţiei. numele oraşelor marcate. 4 puncte B. pe foaia de examen. Berna b. E. cu litera: a. subpolar (rece) 2 puncte 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Paris 2 puncte 4. 6 puncte E. A. cu numărul 1 este reşedinţa judeţului numit… 2. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. A b. C d. cu litera H. C d. Barcelona b. cu litera F se resimt influenţe climatice… 3. Monaco d. Valletta 2 puncte D. G 2 puncte 4. Dublin c. Precizaţi: 1. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Bulgaria b. Scrieţi. cu numărul 8 formează graniţă naturală cu ţara vecină numită: a. temperat oceanic d. Serbia d. Mureş 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe foaia de examen. pe hartă. cu litera J are capitala în oraşul: a. Crişul Negru c. pe hartă. pe hartă. Apenini c. Pirinei 2 puncte 3. Râul marcat. Carpaţi d. Crişul Repede d.

4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . pe hartă. distribuţia spaţială a altitudinilor. 5. Precizaţi un factor care determină repartiţia neuniformă a populaţiei în fiecare din statele din tabel. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „În structura producţiei de energie electrică a Germaniei şi Norvegiei hidroenergia are o pondere ridicată”. Temperatura minimă absolută din ţara noastră s-a înregistrat în apropierea oraşului marcat. 2. polar continental d. tipuri de roci. Temperaturile au valori ridicate în lunile de vară datorită invaziilor maselor de aer: a. două râuri sau fluvii. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 031 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi a cantităţilor medii lunare de precipitaţii. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. polar maritim b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. un argument care să ilustreze importanţa economică a Canalului Dunăre – Marea Neagră pentru România.geografie Ministerul Educaţiei. temperat oceanic d. orientarea culmilor şi văilor principale. două ramuri industriale care utilizează resursele de subsol menţionate mai sus. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte B. 10 puncte D. două oraşe porturi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. tipuri genetice de relief. primăvara c. În tabelul alăturat sunt prezentate suprafaţa şi populaţia unor ţări din UE. estimări la nivelul anului 2006 1. Tipul de climă ilustrat de diagrama climatică de mai sus este: a. Anotimpul în care se înregistrează cea mai mare cantitate de precipitaţii este: a. 2. Scrieţi pe foaia de examen. 6 puncte E. E. două mări la care are ieşire. ecuatorial c. 2 c. cantitatea maximă de precipitaţii şi luna în care s-a înregistrat. valoarea maximă a temperaturii medii şi luna în care s-a înregistrat. vara 3. temperat continental c. A. 6 2 puncte D. pe hartă. Prezentaţi: 1. 5 d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. iarna b.) Belgia 30 528 10 379 067 Ungaria 93 030 9 981 300 Sursa: The World Factbook. 1 b. gradul de fragmentare. un factor care a favorizat dezvoltarea unor centre ale industriei chimice în Depresiunea Colinară a Transilvaniei. dou resurse de subsol. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat din tabel. cu numărul: a. cu litera A şi relieful unităţii marcate cu litera C. Pentru Germania. tropical 6 puncte C. 3. toamna d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 2 Probă scris ă la ă Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 4. 6 puncte E.Varianta 31 . precizaţi: 1. Precizaţi: 1. subpolar 2. mediteranean (subtropical) b. Suprafaţa Populaţia Statul (km2) (nr.loc. alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.

numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. A. numele statelor marcate. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu numerele 5 şi 6. 4 puncte B.. Oraşul . cu numărul 12 se numeşte . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.geografie Proba D. cu litera … 3. cu literele I şi J. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Portul maritim Rotterdam este situat în statul marcat. Scrieţi. 2. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. Precizaţi: 1. E. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 032 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. pe foaia de examen. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 32 . cu litera … 2.capitală marcat.Ministerul Educaţiei.capitală cu numere. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Este situat în Peninsula Scandinavă statul marcat. pe hartă.

Scrieţi. pe hartă. pe hartă. pe hartă. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. Oraşele Sfântu Gheorghe şi Miercurea Ciuc sunt străbătute de râul marcat. 6 puncte E. cu literele: a. 10 d. Azov c. precipitaţii medii anuale. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Statul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Prezentaţi doi factori care au favorizat procesul de urbanizare în Germania. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. este o enclavă în capitala statului marcat. B şi E c. cu numerele: a. 6 2 puncte 4. cu numărul: a. Neagră 2 puncte 4.Godeanu de Grupa: a.Varianta 32 . 10 c. Banat b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 4 puncte B. pe hartă. pe hartă. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . D b. Vatican. pe hartă. 8 b. Poiana Ruscă 2 puncte 3. Râul marcat. pe foaia de examen. E c. pe hartă. cu numărul: a. F şi G 2 puncte 2. Scrieţi. E. pe hartă. pe hartă. Râurile marcate. A şi C b. Se produc autoturisme în oraşul marcat. D b.. Făgăraş c. E şi F d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numărul 12 este numit . 4 şi 6 2 puncte 5. Insulele Baleare aparţin statului marcat. Relief de dune se află în unităţile de relief marcate. Scrieţi. J 2 puncte 2. pe hartă. 1 b. 2. vânturi. pe hartă. cu litera G. 3 şi 6 d.capitala Copenhaga este marcat. cu numerele 7 şi 12 despart Grupa Retezat . pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. E c. cu litera: a. 1 şi 2 b. 3 d. Sunt situate în Subcarpaţi oraşele marcate. cu literele E şi H. pe hartă. A. numele unităţilor de relief marcate. J 2 puncte D. H d. H d. 13 2 puncte 3. pe hartă. Are un climat temperat oceanic statul marcat. 2 şi 6 c. cu litera … 2. numele râurilor marcate. D b. cu litera C are deschidere la Marea: a.geografie Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. Parâng d. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 032 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. amplitudine termică. E c.. cu numerele 8 şi 9. Baltică d. Oraşul . F d. pe hartă. pe hartă cu litera B şi clima statului marcat. cu litera: a. J 2 puncte 5. Albă b. Statul papal independent. 3 b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Podişul Mehedinţi este unitatea de relief marcată. 3. 9 c. pe hartă. temperaturi medii anuale. 11 d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănării vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Oraşul marcat. Precizaţi: 1. 2 c. cu numărul 2 este numit … 6 puncte C.

luna cu cantitatea maximă de precipitaţii. două râuri sau fluvii. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . două resurse de subsol cu rezerve importante. bilanţul natural pentru fiecare stat din tabel. iarna b. pe hartă. Precizaţi o cauză a valorii bilanţului natural negativ din Ungaria. Precizaţi: 1. A. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.486 124.deceselor 567.509 9 981 334 Nr. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 032 Garficul alăturat se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia cantităţii medii lunare de precipitaţii la o staţie meteorologică din Câmpia Română. 5. 2. un tip de climă. B. 6 puncte E. o cauză care a determinat creşterea populaţiei urbane în România. Scrieţi pe foaia de examen. pe care este reprezentată evoluţia cantităţii medii lunare de precipitaţii la Bergen (Norvegia). precum şi valoarea acesteia. Calculaţi. musonic d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănărea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. un factor care a determinat amplasarea numeroaselor termocentrale în Podişul Getic. Factorul care determină cantităţi medii anuale mari de precipitaţii la Bergen este: a.133. circula ţia vestică a maselor de aer 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II C. precum şi valoarea acesteia. Pentru Ucraina. vară 3. membre ale UE. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 2. vânturi. cu litera B şi clima unităţii de relief marcate.) 58. Graficul se referă la subiectul III B şi E.Varianta 32 . precipitaţii medii anuale. regimul radiaţiei solare d. 6 puncte E. pe hartă. 3. altitudinea reliefului c. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Cantitatea maximă de precipitaţii se înregistrează în anotimpul de: a. Regimul anual al precipitaţiilor care se înregistrează la Bergen (Norvegia) se încadrează tipului de regim pluviometric: a. temperat-continental b.loc. luna cu cantitatea minimă de precipitaţii. influenţă climatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Prezentaţi: 1. 2.793 Nr.660 145. D. ecuatorial c. temperat-oceanic. 2. etaj climatic. primăvara c. 4 puncte Analizaţi graficul alăturat. E. 2. trei state vecine.928 Sursa: The World Factbook. în valori absolute. estimări la nivelul anului 2006 1. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcate. precizaţi: 1.născuţilor vii 579. regimul temperaturii aerului b. toamnă d. 4. cu excepţia capitalei. Precizaţi două cauze care să explice diferenţa dintre cantitatea de precipitaţii înregistrată la Bucureşti faţă de cea înregistrată la Bergen (Norvegia). .geografie Ministerul Educaţiei. cu litera E. Se dă următorul tabel: Statul Italia Ungaria 6 puncte 10 puncte Populaţia (nr. două oraşe.

cu numărul . numele oraşelor-capitală marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.capitală cu numere.. cu numerele 3 şi 7. pe hartă. cu litera … 2. 3. Insula Corsica aparţine statului marcat. pe hartă.. cu numărul 13 este capitala statului numit .. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 33 . cu literele B şi E. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Scrieţi. numele statelor marcate. Oraşul marcat.geografie Proba D. Precizaţi: 1. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 033 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. 2.Ministerul Educaţiei. pe hartă. A. pe hartă. Capitala Cehiei este oraşul marcat. pe hartă. E.

C c. 6 puncte E. cu litera: a. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. cu litera: a. I 2 puncte 4. E c. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă. pe hartă. G d. petrochimia d. E b. Alpii Dinarici se află în statul marcat. Gazul metan se exploatează în unitatea de relief marcată. D b. G d. cu litera: a. H 2 puncte 2. J 2 puncte 3. pe hartă cu litera F şi clima statului marcat. I d. metalurgie neferoasă c. F c. Vegetaţia de taiga (pădure de conifere) şi tundra sunt specifice statului marcat. D c. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat. pe hartă. cu litera: a. Este situat în Peninsula Iutlanda. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. A b.Varianta 33 . cu litera: a. pe hartă. o mare parte din teritoriul statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu numerele 9 şi 10. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Relief glaciar există în unitatea de relief marcată. cu numărul: a. G d. 2 b. pe hartă. numele râurilor marcate. Precizaţi: 1. 3. Scrieţi. siderurgia 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . J 2 puncte D.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. cu litera …. pe hartă cu litera G. 12 d. A b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe foaia de examen. Râul marcat. A. I 2 puncte 2. temperaturi medii anuale. cu numărul 6 este reşedinţa judeţului numit …. În oraşul marcat. G c. H 2 puncte 4. cu literele D şi G. cu litera: a. Oraşul . E. pe hartă. J 2 puncte 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 033 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. precipitaţii medii anuale.capitală Reykjavik este marcat. 4 puncte B. pe hartă. F c. 7 c. Scrieţi. G d. pe hartă. pe hartă. Canalul Dunăre – Marea Neagră a fost construit în unitatea de relief marcată. pe hartă. industria produselor farmaceutice b. Scrieţi. cu litera: a. cu numărul 3 ramura industrială dezvoltată se numeşte: a. pe foaia de examen. B c. A b. cu numărul 7 se numeşte …. Molisoluri(cernoziomuri) există în unitatea de relief marcată. H d. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. G d. 2. Prezentaţi doi factori care influenţează distribuţia spaţială neuniformă a populaţiei în spaţiul european. F b. pe foaia de examen. B b. 15 2 puncte 5. amplitudine termică. Oraşul marcat. numele unităţilor de relief marcate. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. pe hartă. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. vânturi. 6 puncte C.

regimului radiaţiei solare d. Scrieţi. tipul de climă specific şi doi factori care influenţează clima. 2. Oraşul marcat. regimului temperaturii aerului b. E. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi două cauze care să explice valoarea difertă a lungimii căilor ferate în cele două state. ştiind că lungimea totală a reţelei feroviare pe continent este. pe hartă. etaj climatic. ecuatorial b. un factor care explică lipsa lacurilor glaciare din Munţii Apuseni. 3. Bihor b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.000 Km. 2. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică alăturată este: a.376 1. două resurse de subsol. raportată la nivelul Europei. cu litera B şi clima unităţii de relief marcată. cantitatea maximă de precipitaţii înregistrată. 2. două ramuri industriale care utilizează resursele menţionate mai sus. subpolar c. o cauză care determină densităţi reduse ale populaţiei în anumite sectoare ale Câmpiei de Vest. de 369. august şi iulie c.Varianta 33 . Precizaţi: 1. influenţă climatică. 4 puncte Ţara Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 4 puncte B. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 033 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi a cantităţii de precipitaţii la o staţie meteorologică din Europa. Valoarea maximă a temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile: a. Calculaţi ponderea lungimii căilor ferate din fiecare ţară. 4 puncte Ministerul Educaţiei. temperat . precizaţi: 1. două oraşe. fluviul care traversează capitala. Mehedinţi d. circulaţiei vestice a maselor de aer 6 puncte C. pe hartă.oceanic 2. pe foaia de examen. Prezentaţi: 1. precum şi luna în care se înregistrează. cu numărul 2 este reşedinţa judeţului: a. iulie şi iunie d. în prezent. 10 puncte D. Vâlcea 2 puncte D. cu litera F. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. precum şi luna în care se înregistrează. mediteranean (subtropical) d. 5. Precizaţi tipul de regim hidrologic al Volgăi şi doi factori care îl influenţează. august şi mai b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Se dă următorul tabel: Lungimea căilor ferate (km) Germania 38. Gorj c. pe hartă. 6 puncte E. iulie şi mai 3. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. altitudinii reduse c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 6 puncte E. Cantităţile mari de precipitaţii medii anuale sunt o consecinţă a: a. 2. vânturi.126 România 11. altele decât capitala. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 4. A. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord. precipitaţii medii anuale.

A. Munţii Penini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. cu numărul 1 se numeşte … 2.geografie Proba D. cu numerele 7 şi 12. numele oraşelor-capitală marcate. 2. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 34 . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 034 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera … 3. Scrieţi. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen. Statul a cărui capitală este oraşul marcat. 4 puncte B. Fluviul care traversează oraşul marcat. pe hartă. pe hartă.Ministerul Educaţiei.capitală cu numere. pe hartă. E. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu numărul 9 se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . numele statelor marcate. cu literele A şi C.

cu litera… 2. pe hartă. H 2 puncte 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.. cu litera: a. 9 c. pe hartă. Oraşul marcat. 14 2 puncte D. Scrieţi. pe hartă. Străbate Carpaţii Meridionali râul marcat. Crivăţul este un vânt specific unităţii de relief marcate. Grindurile sunt forme de relief specifice unităţii marcate. amplitudine termică. J 2 puncte 5. Climatul mediteranean se întâlneşte în sudul statului marcat. vânturi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.geografie Ministerul Educaţiei. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. G 2 puncte 4. cu litera: a. Vegetaţia de stepă se întâlneşte în unitatea de relief marcată. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 3 c. Minsk d. 10 d. A b. D c. 1 b. Paris 2 puncte 2. pe hartă. 7 b. Lisabona b. E d. cu numărul: a. pe hartă. H d. numele râurilor marcate. pe hartă. temperaturi medii anuale. E. A. Precizaţi doi factori care au determinat prezenţa reliefului glaciar în Munţii Alpi. pe foaia de examen. cu literele A şi B. Alumina se obţine în oraşul marcat. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 034 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. pe hartă. 3 b. cu litera: a. pe foaia de examen. 6 c. cu litera E este: a. 6 2 puncte 5. C b. Capitala statului marcat. pe hartă. G d. 1 b. 10 d. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. 7 d. 5 d. 4 puncte B. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . F d. A b. cu numărul: a.capitală marcat. E d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera. cu numerele 8 şi 11. D b. C c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Scrieţi. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 2. Fluviul Dunărea străbate oraşul . cu numărul 4 este traversat de râul numit… 3. Londra c. E c. B b. 2 c. cu numărul: a. pe hartă. pe foaia de examen. Are ieşire la Marea Baltică statul marcat. E c. Relieful glaciar se întâlneşte în unitatea de relief marcată. 6 puncte E. 6 puncte C.Varianta 34 . pe hartă. cu litera: a. cu numărul: a. H 2 puncte 3. Defileul Dunării delimitează la sud unitatea de relief marcată. numele unităţilor de relief marcate. D c. precipitaţii medii anuale. pe hartă. Capitala Federaţiei Ruse este oraşul marcat. . Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. G 2 puncte 4. Precizaţi: 1. 8 2 puncte 3. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat cu litera B şi clima statului marcat cu litera H.

aprilie şi octombrie c. valoarea densităţii medii a populaţiei. numele fluviului care străbate capitala. precipitaţii medii anuale. temperat-oceanică b. 3. Valori de 10oC.372 110. precum şi luna în care se înregistrează.910 7. mai şi noiembrie 6 puncte C. estimări la nivelul anului 2006 Subiectul II 10 puncte 1. Pentru Franţa. 6 puncte E. 18 . 2. Graficul de mai sus redă tipul de climă: a. mai şi octombrie b.350C 3. 2. două obiective turistice din Paris. precum şi luna în care se înregistrează. etaj climatic. două oraşe-port maritime. E. influenţă climatică. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între clima unităţii de relief marcate cu litera C şi clima unităţii de relief marcate cu litera E. pe hartă.260C d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. Scrieţi pe foaia de examen. valoarea maximă a temperaturii. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 034 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi B. În grafic este prezentată evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. Se dă următorul tabel: Statul Finlanda Bulgaria Suprafaţa Populaţia ( km2 ) (nr. referitor la densitatea medie a populaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 6 puncte E.145 5. ale temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile: a. ) 338.385. Amplitudinea termică medie anuală este de: a. subpolară 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4. pe foaia de examen. ecuatorială c.220C c.160C b.geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . cu litera F este o câmpie în formare”. 30 . Prezentaţi două argumente pentru a susţine afirmaţia: „Unitatea de relief marcată. calculată pentru fiecare stat din tabel. vânturi. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi precizate comparativ şi nu separat. trei unităţi de relief. 2. două resurse de subsol utilizate în industria siderurgică. Precizaţi: 1. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 5. loc. temperat-continentală d. 24 . A. D. 15.Varianta 34 . Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. aprilie şi mai d.367 Sursa: The World Factbook. valoarea minimă a temperaturii. Precizaţi doi factori care favorizează practicarea turismului hibernal şi a sporturilor de iarnă în Austria. precizaţi: 1. Scrieţi.231.

pe hartă.Ministerul Educaţiei. E. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. cu numerele 6 şi 7. cu literele F şi G. 4 puncte B. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 035 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. numele statelor marcate. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Vulcanul Etna se află pe teritoriul statului marcat. Fluviul care traversează oraşul marcat. cu litera … 3. pe foaia de examen. A. Precizaţi: 1. Aglomeraţia urbană Rin . pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu.geografie Proba D. cu litera … 2.Ruhr se află în statul marcat. pe hartă. 2. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. Scrieţi. cu numărul 9 se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 35 .

C b. E d. pe hartă. I d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu numerele 1 şi 6. H 2 puncte 4. Climatul temperat oceanic este specific statului marcat. Oraşul marcat. E.Varianta 35 . pe foaia de examen. A b. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. cu litera: a. cu numărul 5 se obţine: a. H 2 puncte 2. 2. pe hartă. cu numărul: a. I 2 puncte 3. Şisturile verzi sunt roci specifice unităţii de relief marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 5 d. Resurse de bauxită se exploatează în unitatea de relief marcată. pe hartă. Tundra este o zonă de vegetaţie specifică statului marcat. Scrieţi. 13 2 puncte 5. J 2 puncte 2. D c. cu numărul 5 este traversat de râul numit … 3. cu litera: a. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. pe hartă. 2 c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. F d. În oraşul marcat.geografie Ministerul Educaţiei. Un important combinat siderurgic se află în oraşul marcat. D c. pe foaia de examen. 4 puncte B. E c. 6 puncte E. pe hartă. numele oraşelor marcate.11 d. alumină b. cu litera … 6 puncte C. A. 8 2 puncte 4. cu litera: a. autoturisme c. amplitudine termică. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 3 d. Lacul glaciar Zănoaga este situat în unitatea de relief marcată. pe hartă. temperaturi medii anuale. Grinduri există în unitatea de relief marcată. cu litera: a. pe foaia de examen. vânturi. 4 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . precipitaţii medii anuale. Scrieţi. nave maritime 2 puncte 5. G d. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.capitală marcat. Scrieţi. pe hartă. Precizaţi: 1. D d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 035 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. D c. oţel d. A b. 10 c. pe hartă. pe hartă. E c. pe hartă. G 2 puncte 3. 1 b. Fluviul Tamisa străbate oraşul . 3 c. cu literele B şi E. Importante resurse de cărbuni superiori se exploatează în statul marcat. cu litera: a. A b. H d. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numărul: a. 2 b. cu litera … 2. Depresiunea Braşov se află în unitatea de relief marcată. pe hartă. Capitala Elveţiei este oraşul marcat. pe hartă. 1 b. J 2 puncte D. cu numărul: a. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat cu litera B şi clima statului marcat cu litera E. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A b. B c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Prezentaţi două cauze care au determinat degradarea terenurilor în regiuni în care este specific mediul temperat continental. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. C b.

mai şi noiembrie 6 puncte C. Graficul de mai sus redă tipul de climă: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. o formaţiune vegetală specifică. o resursă de subsol şi o ramură industrială care utilizează această resursă. valoarea amplitudinii termice medii anuale. Precizaţi: 1. 3. două insule sau arhipelaguri din Marea Egee. 3. martie şi octombrie d. trei state din Uniunea Europeană cu ieşire la Marea Baltică. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. precipitaţii medii anuale.geografie Ministerul Educaţiei. subpolară 3. două caracteristici climatice. Temperaturile medii lunare cu valorile cele mai ridicate se înregistrează în lunile: a. 4 puncte B. aprilie şi octombrie c.Varianta 35 . ecuatorială c. 2. E. etaj climatic. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Valori ale temperaturii medii lunare. se înregistrează în lunile: a. socială şi economică. 6. o unitate de relief. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera B şi clima unităţii de relief marcate cu litera H. temperat-continentală d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 035 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 4. cuprinse între 0 şi 5oC. formată din mai multe state. 5. temperat-oceanică b. A. 10 puncte D. Precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. două state considerate membre fondatoare ale Uniunii Europene. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Precizaţi două cauze care determină diversitatea tipurilor genetice de relief în Carpaţii Orientali. pe foaia de examen. Pentru Grecia. Precizaţi două cauze care determină valorile reduse ale densităţii populaţiei în Europa Nordică. martie şi noiembrie b. iulie şi iunie d. influenţă climatică. două oraşe-port. Uniunea Europeană reprezintă o grupare de natură politică. iunie şi septembrie 2. 2. valoarea temperaturii medii în lunile aprilie şi octombrie. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. precizaţi: 1. 6 puncte E. iunie şi august b. vânturi. 6 puncte E. iulie şi august c. numărul statelor care formează Uniunea Europeană.

2. Scrieţi. Precizaţi: 1. pe hartă. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu litera … 3. pe hartă. Dunărea izvorăşte de pe teritoriul statului marcat.Ministerul Educaţiei. E. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu literele A şi H. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 36 . 4 puncte B. cu numerele 7 şi 13. numele statelor marcate. Oraşul marcat. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. A. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 036 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Munţii Apenini se află pe teritoriul statului marcat. cu numărul 8 este capitala statului numit … 2.capitală cu numere. numele oraşelor-capitală marcate.geografie Proba D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

temperaturi medii anuale. 9 b. B b. cu numărul: a. A. pe foaia de examen. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. pe hartă. 10 c. Iberică c. cu litera . cu numărul: a. 11 d. cu literele E şi G. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică. Climatul mediteranean este specific statului marcat. 1 b. Scandinavă 2 puncte D. Notaţi două state europene în care industria siderurgică are o pondere însemnată. 4 b. Franţa c. Este situat în mediul temperat oceanic oraşul marcat. 2. 6 c. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Braţul Dunării marcat. pe hartă. numele râurilor marcate. cu litera D este: a. Oraşul marcat. cu numerele 4 şi 5. Balcanică b. pe hartă.Varianta 36 . 6 puncte E. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. E. C c. Oraşul . Belgia b. pe hartă. Depresiunea Braşov este străbătută de râul marcat. pe hartă. pe hartă. Relieful glaciar se întâlneşte în unitatea de relief marcată. Statul marcat. pe hartă. Sfântu Gheorghe d. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.. pe hartă. 5 2 puncte 4. cu numărul 2 se numeşte: a. 14 d.capitală marcat. numele unităţilor de relief marcate. Resurse de aur şi argint se exploatează din unitatea de relief marcată. Scrieţi. 9 d. pe foaia de examen. J 2 puncte 3. cu litera: a. pe hartă. cu numărul 5 este situat în Peninsula: a.. D d. 12 c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. precipitaţii medii anuale. 1. pe foaia de examen. amplitudine termică. vânturi. Olanda d. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit … 3. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Spania 2 puncte 4. A b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 3 c. cu numărul: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul Sibiu este marcat. 12 2 puncte 3. Râul marcat. 6 puncte C. Sulina 2 puncte 2. Iutlanda d. pe hartă. 4 d. 15 2 puncte 2. Chilia c.geografie Ministerul Educaţiei. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Precizaţi: 1. E d. pe hartă. C c. pe hartă. Capitala statului Finlanda este oraşul marcat. pe hartă. Scrieţi. 11 b. cu litera F şi clima statului marcat cu litera G. cu numărul: a. cu numărul 6 se numeşte … 2. pe hartă. 4 puncte B. cu litera: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 036 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Borcea b. 10 2 puncte 5.

8 c. valoarea minimă a temperaturii.geografie Ministerul Educaţiei.964 92. 10 d. pe hartă. 3.596 10. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state.Varianta 36 .605. 2. pe hartă. precum şi luna în care se înregistrează. cu numărul: a. 6 puncte C. două unităţi de relief. pe foaia de examen. 2. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. 2. cu numărul 7.870 Subiectul II Sursa: The World Factbook. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu A şi clima unităţii de relief marcate cu B. estimări la nivelul anului 2006 1.391 2 Populaţia (nr. vânturi. Scrieţi. valoarea maximă a temperaturii. Prezentaţi două argumente care să demonstreze că Franţa dispune de un important potenţial turistic. A. 5. etaj climatic. două caracteristici climatice.) 9. referitor la valoarea densităţii medii a populaţiei. 4 puncte B. cu excepţia capitalei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 036 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa.loc. un factor care a determinat dezvoltarea industriei utilajului petrolier în oraşul marcat. Prezentaţi modul de calcul al temperaturii medii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 3. 11 2 puncte D. trei oraşe. 1. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. cu litera E. calculată pentru fiecare stat din tabel. valoarea densităţii medii a populaţiei. o cauză care determină densitatea redusă a populaţiei în unitatea de relief marcată. precizaţi: 1. 6 puncte E. Precizaţi: 1. Calculaţi valoarea amplitudinii termice medii anuale. 2. 6 puncte E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. 7 b. Precizaţi un factor care influenţează variaţia temperaturii aerului.016. Se dă următorul tabel: Statul Suedia Portugalia Suprafaţa ( km2) 449. Este port fluvio – maritim oraşul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. două ramuri industriale reprezentative (cu excepţia industriei alimentare). E. precipitaţii medii anuale. 4 puncte Ministerul Educaţiei. influenţă climatică. Pentru Italia. precum şi luna în care se înregistrează. Precizaţi: 1. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . pe hartă. fluviul care străbate capitala. 4.

cu numerele 1 şi 5 trece fluviul numit… 2. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 037 Harta de mai sus se referă la subiectele I A . Scrieţi. cu litera … 3. pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu litera D are un climat … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 37 .capitală cu numere. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. A. cu numerele 3 şi 4. numele statelor marcate. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. E. 4 puncte B. cu literele A şi B. Insula Sicilia aparţine statului marcat. pe hartă. Prin capitalele marcate. Statul marcat. pe hartă. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Precizaţi: 1.Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.C.geografie Proba D.

râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. 4 c. A b. pe hartă. pe hartă. cu numărul 6 este capitala statului numit: a. 5 d. F 2 puncte 5. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe hartă. cu litera: a. cu literele A şi B. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief. Scrieţi. H 2 puncte 3. Cehia d.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera… 3. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Elveţia 2 puncte D. pe hartă. Vegetaţia de stepă este caracteristică unităţii de relief marcate. E c. A.Varianta 37 . pe hartă. 3 c. Insula Creta este situată în partea de sud a statului marcat. Precizaţi: 1. cu litere. C b. 6 puncte E. numele oraşelor marcate. 2 b. pe hartă. Relief de grinduri există în unitatea de relief marcată. pe hartă. tipuri de roci. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Austria b. D c. E c. fragmentare. Oraşul marcat. G d. cu litera: a. Râurile Suceava. pe hartă. 4 puncte B. cu numărul: a. tipuri de relief. 4 d. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat. E. A b. 1 b. D d. E d. pe foaia de examen. G d. G d. cu numerele 8 şi 11. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 037 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A . cu litera … 6 puncte C. A b. 2. C c. Resurse de huilă (Bazinul Petroşani) se exploatează din unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. pe hartă. pe hartă. B b. alte aspecte specifice ale reliefului. Crivăţul bate în unitatea de relief marcată. 5 2 puncte 3. Râul Buzău izvorăşte din unitatea de relief marcată. F d. pe hartă. J 2 puncte 5. Câmpia Loarei este situată în statul marcat. 5 2 puncte 2. pe hartă. cu litera: a. Moldova şi Trotuş sunt afluenţi ai râului marcat. Bulgaria c. A b. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinavi şi relieful Munţilor Alpi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.E. Oraşul Bucureşti este străbătut de râul marcat. Scrieţi. J 2 puncte 4. pe hartă. E 2 puncte 4. cu litera: a. pe hartă. Face parte din familia limbilor fino-ugrice limba vorbită de locuitorii statului a cărui capitală este marcată. pe foaia de examen. Scrieţi. cu numărul: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. altitudini. C c. 1 b. I 2 puncte 2. pe hartă. Altitudini de peste 2500m au vârfurile montane din unitatea de relief marcată. cu litera: a. cu litera … 2. cu numărul: a. Prezentaţi două argumente prin care să susţineţi afirmaţia: „În determinarea climei Europei intervin mai mulţi factori genetici”. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. B c. numele unităţilor de relief marcate. 2 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 d.

pe hartă. două unităţi montane şi o unitate de câmpie. trei state care au ieşire la mare. cu numărul 9. în câteva state din Uniunea Europeană. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. două state care au inregistrat o scădere a populaţiei între 1990 – 2005. 3.11 8.Varianta 37 . are valori cuprinse între 30 .17 7. 2. tipuri de roci. cu litera I. Prezentaţi: 1. 3.loc) Austria 7.36 10. 4 puncte B. 6 puncte E. două state a căror formă de guvernământ este monarhia. o cauză care determină PIB-ul redus din Bulgaria. două râuri sau fluvii. două state al căror PIB/loc. o cauză care a determinat scăderea numărului de locuitori în statele menţionate la punctul 1.09 Letonia 2.67 2. precizaţi: 1.66 57. 6 puncte C.10 Precizaţi: 1.40 mii euro. Referitor la reprezentarea grafică alăturată precizaţi: 1. pe hartă. 2 Anul Statul 1990 2000 2005 (mil. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. orientarea culmilor şi văilor principale. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.37 2.99 8. două state care au inregistrat o creştere a populaţiei între 1990 – 2005. A. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 6 puncte E.73 Germania 79. gradul de fragmentare. 10 puncte D.73 8. pe hartă.69 Italia 57.geografie Ministerul Educaţiei. un factor de favorabilitate care a determinat amplasarea unui combinat siderurgic în oraşul marcat. cea mai mare valoare a PIB/loc.19 Bulgaria 8. cu literele B şi C. alte aspecte specifice ale reliefului.18 82. Analizaţi tabelul de mai jos în care este prezentată evoluţia numărului de locuitori din state ale Subiectul II UE. tipuri genetice de relief.76 58. E. 3. 4. cu litera E şi relieful unităţii marcate. 2. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei.20 10.36 82. Precizaţi două caracteristici ale reţelei hidrografice din arhipelagul britanic. Precizaţi: 1. distribuţia spaţială a altitudinilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D.loc) (mil. 2. cu excepţia capitalei. două tipuri de climă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 037 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă valoarea PIB/loc. şi ţara în care se înregistrează.31 Ungaria 10. o cauză care explică diferenţa de temperatură medie anuală care există între unităţile de relief marcate. Pentru Franţa.loc) (mil. trei oraşe. 2.

cu literele B şi E. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . A. 4 puncte B. numele statelor marcate. pe foaia de examen. numele oraşelor-capitală marcate.geografie Proba D. pe hartă. cu litera … 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 038 Harta de mai sus se referă la subiectele I A . pe hartă. Scrieţi.capitală cu numere. cu litera … 3. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Precizaţi: 1. Are ieşire la Marea Neagră statul marcat. cu numerele 1 şi 3. San Marino este o enclavă situată pe teritoriul statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 38 . 2.Ministerul Educaţiei. E. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Praga este capitala statului marcat. pe hartă.D. Se acordă 10 puncte din oficiu.

2. stepa d. Siret 2 puncte 4. cu litera: a. F şi G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II . amplitudine termică. cu numărul: a. G d. Scrieţi. precipitaţii medii anuale. păduri de foioase c. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Rin c. cu litera D se numeşte: a. A b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A b. E. Scrieţi. D c. 1 b. F 2 puncte 4. Sena d. cu numărul…. A b. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 038 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A. cu litera D. pe hartă. pe hartă. pe hartă. cu litera F vegetaţia caracteristică este: a. „Mozaicul petrografic” este specific unităţii de relief marcată. pe hartă. pe hartă. pe hartă. Relieful de cueste este specific unităţii de relief marcată. H 2 puncte 2. 3 d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Lacul Vidraru este amenajat pe râul marcată. 5 d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Precizaţi: 1. Resurse de gaz metan se găsesc în unitatea de relief marcată. numele oraşelor marcate. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief. numele unităţilor de relief marcate. tundra 2 puncte D. Elba b. cu numărul: a. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. G 2 puncte 3. pe foaia de examen. cu literele: a. cu litera: a. C şi E c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2 c. pe hartă. Tamisa 2 puncte 5. 6 puncte E. pe hartă. A şi B b. C c. cu numerele 7 şi 10. Munţii Apenini sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. E d. maquis b. cu litere. Spodosolurile sunt caracteristice unităţilor de relief marcate. Lacul Balaton este situat în statul marcat. Bistriţa b. 4 puncte B. 6 2 puncte 5. Moldova d. B c. Prezentaţi două cauze ale tendinţei de îmbătrânire demografică a populaţiei Europei. În partea de nord a statului marcat.D. Scrieţi. 6 2 puncte 2. pe hartă. pe foaia de examen.Varianta 38 . Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. 1 b. C şi H d. C c. F 2 puncte 3. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. temperaturi medii anuale. cu numărul 5 este numit: a. pe foaia de examen. Limita dintre Carpaţii Orientali şi Carpaţii Meridionali este reprezentată de râul marcat. 2 c. cu literele B şi F. vânturi. 2. pe hartă. D d. E d. cu litera… 3. pe hartă. Jijia c. Oraşul Buzău este străbătut de râul marcat. Relieful vulcanic şi gheizerele sunt specifice statului marcat. cu litera… 6 puncte C. B b.geografie Ministerul Educaţiei. A. pe hartă. Fluviul care străbate capitala statului marcat. pe hartă. Râul marcat. cu litera A şi clima statului marcat. pe hartă. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.

două regiuni istorice.145 5. precizaţi: 1. cu A şi clima unitaţii de relief marcate. care au ieşire la Marea Mediterană. primele două state ca suprafaţă.loc) Finlanda 338. 6 puncte E. Precizaţi: 1. 2. deteriorarea vegetaţiei din cadrul etajului alpin. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. un tip de climă.964 9. În tabelul de mai jos sunt prezentate date privind suprafaţa şi populaţia unor state europene. estimări la nivelul anului 2006 Precizaţi: 1. 2. precipitaţii medii anuale. în România. valoarea medie a densităţii populaţiei din Spania şi Suedia. o cauză care determină. 4 puncte B. două unităţi montane. 6. 6 puncte E. o cauză a valorilor reduse ale densităţii populaţiei din Finlanda. influenţă climatică. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.596 Spania 505.397. etaj climatic.geografie Ministerul Educaţiei.372 Suedia 449. Precizaţi: 1. fluviul care străbate capitala. dintre cele reprezentate pe grafic. care au ieşire la Marea Baltică. pe hartǎ. două state cu suprafaţa mai mică de 300. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D.990 40. dintre cele reprezentate pe grafic. cu excepţia capitalei.016. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 038 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă suprafaţa unor state din Uniunea Europeană. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. E. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. numele a două state. dintre cele reprezentate pe grafic. 6 puncte C. 4 puncte Probă scrisă Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . care au ca formă de guvernământ monarhia. Precizaţi: 1. 2. numele a două state. 3. cu G. două oraşe.000 km2. două insule care aparţin acestui stat. pe hartǎ.842 Sursa: The World Factbook. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Spania este una dintre primele destinaţii turistice din Europa”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 4.231. A. Subiectul II Suprafaţa Populaţia Statul 2 ( km ) (nr. numele a două state.Varianta 38 . vânturi. 5. o cauză pentru care în Podişul Sucevei densitatea medie a populaţiei prezintă valori mai mari decât media pe ţară. 2.

Fluviul Nipru traversează oraşul capitală marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4 puncte B. Strâmtoarea Gibraltar este situată în sudul statului marcat. cu litera F se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu numărul … 3.Ministerul Educaţiei. pe hartă. 2. A. E.capitală cu numere. pe foaia de examen. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. numele oraşelor-capitală marcate. cu literele C şi E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 039 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . cu numerele 4 şi 6.C. Statul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 39 . cu litera … 2. pe hartă. numele statelor marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu.geografie Proba D. Scrieţi. pe hartă. Precizaţi: 1. pe hartă.

pe foaia de examen. 4 c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. D c. 1 b. 4 c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Fluviul Elba stăbate statul marcat. E. cu numărul: a. 5 d. pe hartă. A. D d. Lacul Balaton este situat în statul marcat.geografie Ministerul Educaţiei. Scrieţi. E d. pe foaia de examen. Râul care străbate cele mai multe depresiuni intramontane este marcat. Scrieţi. cu litera: a. E şi H c.Varianta 39 . Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Ural. Precizaţi: 1. Scrieţi. E d. C şi J b. numele unităţilor de relief marcate. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Prin oraşul marcat. Cibin c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 1 b. pe hartă. A b. cu literele B şi E. Statul a cărui suprafaţă a fost recuperată de sub apele mării în proporţie de 50% are capitala marcată. Prezentaţi două cauze care explică emigrarea populaţiei dinspre fostele ţări iugoslave. pe hartă. tipuri de relief. numele oraşelor marcate. cu litera J se resimt influenţe climatice … 6 puncte C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief. pe hartă. cu numărul: a. Cel mai mare oraş. tipuri de roci. În unitatea de relief marcată. cu numărul: a. G şi I 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . altitudini. 6 puncte E. 4 d. G d. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. A b. cu numărul …. cu literele: a. B b. În Peninsula Scandinavică este situată capitala marcată. cu literele: a. Olt 2 puncte 3. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă. 7 2 puncte 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 3 c. cu litere. Cerna b. Reşedinţa judeţului Dolj este străbătută de râul marcat. B c. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 039 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A . pe hartă. pe hartă. 6 2 puncte 5. J 2 puncte 2. Nota 1 Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe hartă. cu numerele 8 şi 10. A b. 5 d. 6 2 puncte 4. F şi I d. cu litera: a. 3. F 2 puncte 2. alte aspecte specifice ale reliefului.C. 2 b. pe hartă. Lotru d. C c. cu litera: a. Oraşele Barcelona şi Valencia se află în statul marcat. Relieful vulcanic este prezent în unităţile de relief marcate. F 2 puncte 4. fragmentare. F 2 puncte D. pe hartă. din unitatea de relief marcată. Molisolurile sunt caracteristice unităţii de relief marcate. B c. cu litera G se numeşte …. ca număr de locuitori. 4 puncte B. pe hartă. cu numărul 10 trece râul: a. 2. 2.

692 4. Pentru Italia. 4 puncte Probă scrisă Geografie clasa a XII-a Subiectul III . 2. Probă scris ă laă Geografie –fluvii. 3. Cel mai mare bazin huilifer din ţară se află în unitatea de relief marcată. 4 puncte Ministerul Educaţiei. două state cu o populaţie înte 30-40 milioane de locuitori.geografie Ministerul Educaţiei. I d.322. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.Varianta 39 . trei state care au ca formă de guvernământ monarhia. distribuţia spaţială a altitudinilor. J 2 puncte D. membre ale UE. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Câmpiei Române şi relieful Câmpiei Moldovei. 6 puncte E. două culturi agricole cu specific mediteranean. alte aspecte specifice ale reliefului. dou râuri sau 5. clasa a XII-a 4. Pe baza datelor prezentate în tabelul de mai jos. 2.776 6 puncte E. E. gradul de fragmentare. Precizaţi: 1. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. UE UE 15 UE 27 Populaţia (mil. 3. A. E c. doi vulcani. 2. C b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 039 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă numărul de locuitori din unele state din Uniunea Europeană. 2 Subiectul II 10 puncte D. o cauză care a determinat scăderea PIB/loc în UE cu 27 de state. precizaţi: 1. o cauză care explică faptul că în Delta Dunării cultura cerealelor ocupă suprafeţe restrânse. precizaţi: 1. pe hartă. tipuri de roci. 4 puncte B.234 27. orientarea culmilor şi văilor principale. Referitor la reprezentarea grafică alăturată precizaţi: 1. o cauză care a determinat creşterea numărului de locuitori în Franţa şi Germania. 6 puncte C. două state cu o populaţie mai mare de 60 milioane de locuitori.989 PIB/loc. valoarea densităţii populaţiei pentru UE cu 15 state şi pentru UE cu 27 de state.238. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. tipuri genetice de relief. două state care au ieşire la Marea Mânecii. numele unităţii montane cu altitudinea maximă. 2. cu litera: a. o cauză care explică diferenţa de precipitaţii medii anuale dintre Dealurile de Vest şi Podişul Dobrogei de Sud.3 Suprafaţa (km2) 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.3 484. (USD/loc) 33. Menţionaţi două argumente care explică faptul că infrastructura de transport constituie un element important în dezvoltarea economică a Uniunii Europene. Prezentaţi: 1. trei ţări vecine.loc) 380.

pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. cu numerele 3 şi15. cu literele C şi F. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 40 .. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Precizaţi: 1. cu litera … 3. Munţii Pindului se află pe teritoriul statului marcat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu numărul . Podişul Meseta se desfăşoară pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 040 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . A. pe hartă.. 4 puncte B. pe hartă... 2. Probă scrisă la Geografie. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numărul 14 este traversat de fluviul numit . 2. E. pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. Oraşul marcat.geografie Proba D. pe hartă.Ministerul Educaţiei. Scrieţi. numele statelor marcate. clasa a XII-a Europa–România–Uniunea Europeană 1 .capitală cu numere.

Relieful tipic piemontan este întâlnit în unitatea marcată. Zăcăminte de petrol există în unităţile de relief marcate. Minereuri de fier se exploatează din statul a cărui capitală este marcată. numele unităţilor de relief marcate. 6 puncte C.. 6 puncte E. F d. pe hartă. A b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. B b. 8 c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. cu litera: a. 6 b. 14 d. 12 d. precipitaţii medii anuale. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat. numele oraşelor marcate. 3. pe foaia de examen.Varianta 40 . clasa a XII-a Europa–România–Uniunea Europeană 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. cu literele F şi G.. Scrieţi. pe hartă. temperaturi medii anuale. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere.. pe hartă. D şi H 2 puncte Probă scrisă la Geografie. pe foaia de examen. F 2 puncte 2. 2.clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. 2. Buzău b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.. Scrieţi. Harghita d. 4 puncte B. cu numărul 8 este capitala statului: a. pe hartă. cu numărul 4 este numit . pe hartă. C şi G d. H d. Scrieţi. E. pe hartă. F c. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică. A. pe hartă. E d. Precizaţi: 1. Oraşul marcat. cu litera: a. 6 b. C b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. B c. Oraşul marcat. Vrancea 2 puncte 3. cu litera: a.geografie Ministerul Educaţiei. C c. A b. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 040 Probă scrisă la Geografie. C c. Notaţi două state europene în care se exploatează aceste materii prime. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori din unitatea de relief marcată. 15 2 puncte 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. G 2 puncte 4. Vegetaţia mediteraneană se întâlneşte pe teritoriul statului marcat.. 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. B şi F c. cu litera C se numeşte .. cu litera: a. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului: a. Covasna c. F d. 1. cu numărul: a. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Iutlanda şi clima Peninsulei Balcanice. pe hartă. amplitudine termică. 15 2 puncte 4. Lacul hidroenergetic amenajat pe râul marcat. A şi E b. vânturi. Oraşul Berna este marcat. cu numerele 9 şi 11. cu literele: a. Belgia b. Liechtenstein c. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Depresiuni formate prin tasarea loessului există în unitatea de relief marcată. Luxemburg d. pe foaia de examen. cu numărul: a. Resurse de gaz metan există în subsolul unităţii de relief marcată. H 2 puncte 2. 7 c. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Olanda 2 puncte D. cu litera . pe hartă. J 2 puncte 5.

precizaţi: 1. 5. Precizaţi: 1. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 6 puncte C.clasa a XII-a Subiectul II 10 puncte D. etaj climatic. numărul de locuitori pentru fiecare dintre cele cinci regiuni geografice europene. 6. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. 11 d.geografie Ministerul Educaţiei. o insulă care aparţine acestui stat. 6 puncte E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. doi factori naturali care au un rol deosebit în distribuţia spaţială inegală a populaţiei în Europa Centrală şi Europa de Nord. 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. Precizaţi un factor natural care explică prezenţa vegetaţiei de stepă în Câmpia Panonică. 2. pe hartă. Menţionaţi două materii prime pe baza căreia s-a dezvoltat industria metalurgică în statele precizate mai sus. un factor care ilustrează originalitatea Mării Negre. două ramuri industriale cu excepţia industriei alimentare. cu numărul: a. pe hartă cu litera C şi clima unităţii de relief marcată. două oraşe din nordul ţării. diferenţa dintre numărul de locuitori dintre Europa Centrală şi Europa de Sud. o cauză a valorilor foarte diferite ale densităţii populaţiei în Câmpia Română. 1. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 2 Probă scrisă la Geografie. 4. statul-enclavă de pe teritoriul Romei. În Europa Centrală există areale extinse afectate de procese de degradare accentuată a terenurilor. 2. influenţă climatică. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 040 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă repartiţia populaţiei Europei pe regiuni geografice. vânturi. o unitate de câmpie şi doi vulcani. 12 2 puncte D. 2. Pentru Italia. 8 c. Precizaţi: 1. 6 puncte E. Precizaţi două state ale Uniunii Europene în care dezvoltarea industriei metalurgice a fost influenţată de existenţa materiilor prime. o cultură agricolă cu specific mediteranean. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Este situat la intrarea Dunării în sectorul de deltă oraşul marcat. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi doi factori care au condus la extinderea acestor areale.Varianta 40 . 3. 7 b. 2. 2. A. pe hartă cu litera F. un stat cu densitate redusă a populaţiei din Europa de Nord. Precizaţi: 1. precipitaţii medii anuale.

Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 41 . pe hartă. pe hartă. 4 puncte B. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 041 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. clasa a XII-a 1 .. cu litera D este traversată de fluviul numit . numele statelor marcate. A. cu numerele 2 şi 8.geografie Proba D.Ministerul Educaţiei.. Scrieţi. E. pe foaia de examen. pe hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie. Capitala statului marcat. Este situat în Peninsula Scandinavă statul marcat. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 3.capitală cu numere.. Statul insular cu vulcani activi şi gheizere este marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2. cu litera . pe hartă.. numele oraşelor-capitală marcate. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe ... cu literele A şi B. cu litera .

pe hartă. B c. F d.Varianta 41 . cu literele B şi H. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Neagră d. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. D c.. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. savană c. pe hartă. pe foaia de examen. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. G 2 puncte 2. G 2 puncte 4. vânturi. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 12 d. pe hartă. cu litera: a. Oraşul Varşovia este marcat. 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Vegetaţie de stepă există în unitatea de relief marcată. cu litera . F d. clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. cu litera: a. A. cu numărul 4 se numeşte . Baltică c. A b. A b. cu litera: a. Bistriţa c. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori din unitatea de relief marcată. Nordului 2 puncte 4. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. I 2 puncte 2. Statul marcat. Bihor b. A b. 2 b. Prezentaţi două argumente care sǎ susţinǎ afirmaţia: „Râurile sunt scurte şi au debite mari în statul marcat pe hartǎ cu litera E”. cu numărul 9 este reşedinţa judeţului: a. Importante resurse de minereu de fier există în unitatea de relief marcată. Cluj d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 3. Depozite de loess se întâlnesc în unitatea de relief marcată. Râul marcat. 4 puncte B. precipitaţii medii anuale. Scrieţi. tundră 2 puncte D. Climatul temperat oceanic este specific statului marcat. Se învecinează cu Spania statul marcat. 13 2 puncte 3. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Iberice. Sălaj 2 puncte 3. 6 puncte E. numele oraşelor marcate. cu numărul: a. Precizaţi: 1. A b. pe foaia de examen. F d. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II . cu litera D se numeşte . 7 c. pe hartă. cu litera F este numită: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. Albă b. pe hartă. 2. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 041 Probă scrisă la Geografie. Scrieţi. stepă d. pe hartă. pe hartă. amplitudine termică... cu litera C are deschidere la Marea: a. frigana b. B c. cu numerele 7 şi 12. numele unităţilor de relief marcate.. pe hartă. pe hartă. F d. cu litera: a.geografie Ministerul Educaţiei. E c. I 2 puncte 5. pe hartă. Scrieţi. F d. Vegetaţia mediteraneană specifică statului marcat. temperaturi medii anuale. A b. B c. 6 puncte C. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. pe hartă. Forme ale reliefului vulcanic se întâlnesc în unitatea marcată. pe hartă.. pe hartă. E. Oraşul marcat. pe foaia de examen.

trei resurse de subsol. 4 puncte B.0 10. 2. Precizaţi: 1. pe hartă cu litera D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcată. etaj climatic. valoarea maximă a debitului şi o lună în care se înregistrează. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 041 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu din Europa. valoarea minimă a debitului şi luna în care se înregistrează. 10 puncte D. în valori absolute. 2. vânturi. 4 puncte Subiectul II Statul Belgia Bulgaria Franţa Germania Irlanda Ungaria Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . lunile în care debitul mediu lunar are valori cuprinse între 150 – 250 m³/sec.6 82.Varianta 41 . un fluviu navigabil şi un oraş-port traversat de acest fluviu. Prezentaţi douǎ argumente care sǎ explice diferenţa de densitate a populaţiei dintre Olanda şi Norvegia. deşi are altitudini reduse. nu poate fi considerat o unitate de câmpie”. lunile în care debitul mediu lunar are valori sub 100 m³/sec. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. un factor natural care nu favorizează dezvoltarea agriculturii în regiunile montane.7 59. 6 puncte E. Franţa şi Irlanda. pe hartă cu litera B şi clima unităţii de relief marcată. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Calcula ţi sporul natural. din Belgia. 6 puncte C. două ramuri industriale foarte dezvoltate.4 4.geografie Ministerul Educaţiei.3 8. 3. 10 c. un oraş-port la Marea Nordului. 8 b. precipitaţii medii anuale. Un combinat siderurgic se găseşte în oraşul marcat.3 -1. E. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. pe hartă. 11 d. A.2 4.7 -3. Prezentaţi: 1. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Sporul natural (‰) 1. În tabelul de mai jos sunt prezentate date satatistice pentru state ale UE.3 -5. Precizaţi: 1. cu numărul: a.4 7. 12 2 puncte D. 2. precizaţi: 1. 2. un argument care susţine afirmaţia: ”Podişul Dobrogei.1 Contribuţia serviciilor la PIB (%) 73 59 74 71 57 66 6 puncte E. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 4. influenţă climatică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. loc) 10. Pentru Germania.7 Populaţia (mil. două regiuni industriale.

pe hartă.. cu literele C şi J. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I .Ministerul Educaţiei. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă.. cu litera A este traversată de fluviul numit . pe foaia de examen. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 4 puncte B. 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Scrieţi. A. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu.capitală cu numere. Statul marcat. Precizaţi: 1. cu litera F se numeşte . Capitala statului marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .. 3. Câmpia Londrei este situată în statul marcat. E. 2. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 042 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 42 .geografie Proba D. cu numerele 6 şi 15. numele statelor marcate.

cu litera . 4 puncte Ministerul Educaţiei. E 2 puncte 3. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. A b. C c. C c. J 2 puncte 2. cu litera G are deschidere la Marea: a. pe hartă. pe hartă. Baltică c. D b. C b. Râul marcat. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera: a. Este traversat de Cercul Polar de Nord statul marcat. Bârlad b. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Italice şi clima Peninsulei Scandinave. G 2 puncte 5. 12 d. temperaturi medii anuale. pe hartă.. În statul marcat. cu litera: a. I 2 puncte D. Donul b. Resurse de gaz metan există în unitatea de relief marcată. E. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. H 2 puncte 2. Depresiuni submontane se întâlnesc în unitatea de relief marcată. cu numerele 8 şi 9. D c.Varianta 42 . pe hartă. Precizaţi: 1. cu literele C şi F.. 6 puncte C. D d. pe hartă.. amplitudine termică.. pe foaia de examen. Scrieţi. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Zăcăminte de petrol există în unitatea de relief marcată. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 042 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. A b.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. cu numărul 7 se numeşte . vânturi. Neagră d. G d. Albă b. Nordului 2 puncte 4. Scrieţi. B b. Moldova d. Forme ale reliefului glaciar se întâlnesc în unitatea marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. E c. 4 puncte B. cu numărul 3 se numeşte: a. Numeroase iazuri şi heleştee au fost amenajate în unitatea marcată. de tip atlantic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe foaia de examen. F d. numele oraşelor marcate. Precizaţi două cauze care determină degradarea terenurilor în regiunile montane din Europa. cu litera D un râu cu regim simplu. pe hartă. 2. pe hartă. G d. cu litera A se numeşte . 7 c. F d. cu litera: a. Rhône d. pe hartă. Vegetaţia de tundră este specifică părţii de nord a statului marcat. 3. este: a. cu litera : a. E c. Oraşul Kiev este marcat. 6 puncte E. pe hartă. 13 2 puncte 3. A b. A. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Tamisa 2 puncte 5. Scrieţi. C c. 2. pe hartă. Oraşul marcat. F d. Statul marcat. numele unităţilor de relief marcate. 2 b. H 2 puncte 4.. cu litera: a. pe hartă. Bistriţa c. precipitaţii medii anuale. cu litera: a. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori din unitatea de relief marcată. Elba c.. Trotuş 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II . cu numărul: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă.

Precizaţi: 1. 4. o resursă naturală. 6. un oraş. 6 puncte E. precizaţi: 1.Varianta 42 . tipul de climă. două state vecine. un factor de favorabilitate în dezvoltarea oraşului Braşov ca nod de comunicaţii. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 042 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Vâltava la Praga.geografie Ministerul Educaţiei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4. A. 2. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . valoarea debitului mediu în luna martie. precum şi luna în care se produce. 3. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II10 puncte D. 4 puncte B. Precizaţi: 1. 5. două zone de vegetaţie. precum şi luna în care se produce. două luni în care debitul mediu este de aproximativ 20 m3/s. pe hartă cu litera E şi clima unităţii de relief marcată. membre ale UE. vânturi. valoarea minimă a debitului lunar. pe hartă cu litera H. Tabelul de mai jos cuprinde denumirile unor state europene şi anumite resurse de subsol care se exploatează din statele respective. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 6 puncte C. o cauză a diferenţei de debit între lunile extreme. pentru fiecare stat. 6 puncte E. precipitaţii medii anuale. două luni în care debitul mediu are valori mai mari de 50 m3/s. o ramură industrială dezvoltată pe baza resurselor de subsol menţionate în tabelul de mai sus. etaj climatic. 2. Precizaţi: 1. influenţă climatică. 7. Statul Resursa de subsol Germania Minereu de fier Ungaria Bauxită Ucraina Sare Precizaţi. 4 puncte Ministerul Educaţiei. un râu sau fluviu. Pentru Serbia. 3. E. Precizaţi doi factori care au condus la extinderea acestor areale. 2. valoarea minimă a debitului lunar. În Europa Centrală există areale extinse afectate de procese de degradare accentuată a terenurilor. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. un factor care favorizează creşterea bovinelor şi a ovinelor în spaţiul montan. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. două unităţi de relief.

pe hartă. numele statelor marcate. Precizaţi: 1. pe hartă. Scrieţi.. cu litera … 2. A. cu literele A şi G. Lacurile glaciare Como şi Garda sunt situate în statul marcat..Ministerul Educaţiei.geografie Proba D. E. pe hartă. 4 puncte B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. numele oraşelor-capitală marcate. pe foaia de examen. cu litera E se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .capitală cu numere. Statul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numerele 12 şi 13.capitală marcat. Fluviul care străbate oraşul . cu numărul 4 se varsă în Marea . pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 043 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 43 . 2. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .

Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. numele oraşelor marcate. 6 2 puncte 4. A. 2 c. Neagră 2 puncte 5. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 2 c. Oraşul-capitală Viena este marcat. Depresiunea Braşov este situată în unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. Din Munţii Rodnei izvorăsc râurile marcate pe bartă cu numerele: a. Menţionaţi două argumente care susţin afirmaţia: „Europa Mediteraneană. pe hartă. cu numărul: a. Câmpia Padului este situată pe teritoriul statului marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Zăcăminte de bauxită există în unitatea de relief. pe hartă. C c. 8 d. amplitudine termica. marcată pe hartă cu litera: a. pe hartă. pe hartă. 6 puncte C. pe hartă. pe hartă.. cu numărul: a. Râul marcat. Ţărmuri cu fiorduri sunt specifice zonelor litorale ale statului marcat. 1 b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. C c. Baltică c. pe foaia de examen. precipitaţii medii anuale. 1 b. Albă b. pe hartă. Slatina şi Timişoara 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . D d. Podişul Sucevei este marcat. cu litera: a. pe hartă. 9 şi 10 d. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. 6 2 puncte 5. E d. A b. Scrieţi.. 11 şi 12 2 puncte 3. Scrieţi. tip de climă. A b. 2. 4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă.Varianta 43 . cu litera: a. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. numele unităţilor de relief marcate. 7 c. B c. C d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 3 d. reprezintă o importantă regiune turistică a Europei”. pe hartă. Braşov şi Craiova b. Regiunea turistică Coasta de Azur este situată pe teritoriul statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 5 b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.. cu numerele 3 şi 5. Egee d. H 2 puncte 2. pe foaia de examen. cu litera . D c. Precizaţi: 1. cu literele C şi G . cu litera F. pe hartă. G 2 puncte D. cu litera: a. Petroşani şi Sibiu c. 14 2 puncte 4. Râul Bahlui traversează oraşul marcat pe hartă cu numărul: a. cu numărul 15 are deschidere la Marea: a. 6 puncte E..geografie Ministerul Educaţiei. 8 şi 9 c. cu numărul 12 străbate oraşele: a. Râmnicu Vâlcea şi Sfântu Gheorghe d. pe hartă. 3 d. Scrieţi. F d.. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Este centru al metalurgiei neferoase oraşul marcat. 3. H 2 puncte 2. Statul al cărei capitală este oraşul marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 043 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe hartă. A b. E. vânturi. cu litera . cu litera I şi clima statului marcat. J 2 puncte 3. A b. Şisturi verzi şi granite există în unitatea de relief marcată pe hartă cu litera . 7 şi 8 b. 2..

Precizaţi: 1. influenţă climatică. două oraşe cu o populaţie de peste 1. estimări la nivelul anului 2006 1. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate.367 5. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 043 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor şi precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 4. 4. E. Diagrama climatică de mai sus redă tipul de climă : a. 2. circulaţia vestică a maselor de aer 3. pe hartă. Scrieţi. precizaţi două cauze care să explice diferenţele care apar între cele două ţări europene. două unităţi de relief. vânturi. 6 puncte E. subpolar 2. un tip de climă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. fluviul care străbate capitala. precipitaţii medii anuale. temperat-oceanic d. Prezentaţi: 1. Prezentaţi două obiective turistice reprezentative din Grecia. aprilie şi iunie b. un tip genetic de lac şi un exemplu din acest tip. 4 puncte B. D. cu litera H.Varianta 43 . 5.geografie Ministerul Educaţiei.000. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Scrieţi. 6. pe foaia de examen.231. 2. o cauză care explică faptul că în Carpaţii Meridionali există relief glaciar extins. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . ale temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile: a. Se dă următorul tabel: Statul Bulgaria Finlanda Suprafaţa ( Km² ) 110 910 338 145 Populaţia (nr. august şi mai d. Pentru Italia. circulaţia estică a maselor de aer c. 3. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. luna cu cantitatea maximă de precipitaţii. o cauză care explică faptul că în Marea Neagră lipsesc vieţuitoarele la adâncimi sub 200 m. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Referitor la valorile densităţii medii ale populaţiei.) 7.loc. valoarea densităţii medii a populaţiei calculată pentru Bulgaria şi Finlanda. iulie şi mai 6 puncte C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. precizaţi: 1. calculate anterior. regimul radiaţiei solare d. două culturi agricole cu specific mediteranean. 6 puncte E.385. 2. Factorul climatic care determină cantităţile medii anuale mari de precipitaţii este: a.372 Subiectul II 10 puncte Sursa: The World Factbook. 3. pe foaia de examen. ecuatorial b. regimul temperaturii aerului b. etaj climatic. de peste 170C. pe hartă. august şi iulie c. Valori ridicate.000 locuitori. mediteranean c. 2. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. A. cu litera E şi clima unităţii de relief marcate. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. luna cu cantitatea minimă de precipitaţii.

Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Precizaţi: 1. Este situat în vestul Mării Negre statul marcat.geografie Proba D. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 044 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 44 .capitală cu numere. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. E. pe foaia de examen. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Capitala statului marcat. 2. Scrieţi. numele oraşelor-capitală marcate. cu literele E şi F. cu litera B se numeşte… 3. 4 puncte B.. 2.Ministerul Educaţiei. cu numerele 3 şi 10. pe hartă. Ocupă o parte a insulei Irlanda statul marcat. pe hartă. numele statelor marcate. pe hartă. A. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu litera . Se acordă 10 puncte din oficiu..

G c. Craiova c. Scrieţi. Minereuri de fier de calitate superioară se exploatează din statul marcat. G c.. cu numărul 12 se numeşte: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Un centru de prelucrare a minereurilor auro-argentifere este în oraşul marcat. 2 b. B c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 044 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D.geografie Ministerul Educaţiei. Timişoara 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Braşov b. A b. pe hartă. cu litera . C b. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului . 6 2 puncte 2. pe hartă. C b. numele râurilor marcate. 1 b. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia:„Relieful Europei s-a format în perioade geologice diferite”.. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. F d. 4 puncte B. pe hartă. A b. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 6 puncte C. Oraşul-capitală marcat. 2. pe hartă. Paris d. A b. Slatina d. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. I 2 puncte 4. cu litera: a. Madrid c. A. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. cu litera I.. 3. 6 puncte E. amplitudine termică. F 2 puncte 4. F 2 puncte 5. pe hartă. E. B c. 6 2 puncte 3. cu numerele 7 şi 11. vânturi. cu numărul: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. E d. cu litera: a.. pe hartă. I d. Vegetaţia de tundră este specifică statului marcat. E c. cu litera A se resimt influenţe climatice . D c. Berlin b. Sofia 2 puncte 3. J 2 puncte D. cu litera: a. pe foaia de examen. pe hartă. cu numărul: a. pe hartă. Câmpia Andaluziei este situată pe teritoriul statului marcat. C d. pe hartă. Precizaţi: 1.Varianta 44 . 3 c. H 2 puncte 5. Ţărmul cu canale (dalmatic) este specific statului marcat. Scrieţi. cu litera: a. F b. În unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. I 2 puncte 2. cu literele C şi E. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. H d. pe hartă. cu litera: a. cu litera C şi clima statului marcat. Utilaj petrolier se obţine în oraşul marcat. Influenţe climatice continentale (de ariditate/est-europene) se resimt în unitatea marcată. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.. Importante zăcăminte de gaz metan există în unitatea de relief marcată. cu litera: a. precipitaţii medii anuale. pe hartă. Scrieţi. Oraşul marcat. 4 d. E d. tip de climă. 3 c. pe foaia de examen. pe hartă. cu numărul 10 străbate oraşul: a. 5 d.. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Râul marcat. Munţi vulcanici există în unitatea de relief marcată.

septembrie .loc) 2 274 735 4 610 820 Imigranţi (nr. Precizaţi două argumente care să explice valoarea negativă a bilanţului migratoriu din ţările Europei de Est şi Sud-Est. la nivelul anului 2006 1. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în intervalul: a. E.Varianta 44 . vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Se dă următorul tabel: Statul Letonia Norvegia Populaţia (nr. 2. ecuatorial b. polar maritim d. cea mai mare aglomeraţie urbană. distribuţia spaţială a altitudinilor. orientarea culmilor si văilor principale. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. tipul de climă specific şi doi factori care influen ţează clima. A. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pentru cele două ţări. precum şi luna în care se înregistrează. precizaţi: 1. gradul de fragmentare. Precizaţi: 1.august c.) 1. Precizaţi o cauză care să justifice faptul că Norvegia este o ţară cu un flux imigraţionist mare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii de relief marcată. un factor care favorizează dezvoltarea transporturilor fluviale în sectorul Dunării maritime.776 Emigranţi (nr.loc. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 044 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor şi precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. 4. 6 puncte E. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică de mai sus este: a. ecuatorial b. litera corespunzătoare răspunsului corect. iulie . 2. 6 puncte E. ale aspecte specifice ale reliefului. 6. 5. tipuri de roci pe care s-a format relieful. tipuri genetice de relief. Prezentaţi: 1. aprilie . Pentru Franţa.131 22. valoarea maximă a cantităţii de precipitaţii înregistrată într-o lună.053 Sursa: The World Factbook. Scrieţi. precum şi luna în care se înregistrează. mediteranean (subtropical) c. o regiune turistică importantă. o cauză care explică absenţa lacurilor glaciare în Munţii Apuseni. 2. tropical 6 puncte C. Temperaturile au valori ridicate în anotimpul de vară datorită pătrunderii maselor de aer: a. estimări. 4 puncte B. un oraş-port la Marea Mediterană.oceanic d.) 7. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea.iunie d. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . două artere fluviale navigabile.geografie Ministerul Educaţiei.627 47.mai b. 3. cu litera H. cu litera E şi relieful unităţii de relief marcată. două ramuri industriale cu pondere ridicată în economia ţării. 10 puncte D.loc. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe foaia de examen. 4 puncte Ministerul Educaţiei. în valori absolute. Calculaţi bilanţul migratoriu. mai .octombrie 3. pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. polar continental c. subpolar 2. pe hartă. temperat . pentru populaţie.

capitală cu numere. Vulcanul Hekla este situat în statul marcat. cu literele B şi F. Capitala statului marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2. pe hartă. 4 puncte B.. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . E.geografie Proba D. numele oraşelor-capitală marcate. Scrieţi. Fluviul Nipru străbate statul marcat. cu litera . pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 045 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. A. cu numerele 3 şi 8.. pe hartă.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 45 . pe foaia de examen. pe hartă. numele statelor marcate. Precizaţi: 1. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . 2. cu litera G se numeşte… 3.

E c. A b. pe hartă. Stockholm 2 puncte 4. pe foaia de examen. G d. 2 b. E. tip de climă. pe hartă. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu numerele: a. G d. C c. cu numărul: a. cu litera: a. A apărut în perioada antică oraşul marcat. Arad b. Prezentaţi două cauze care determină distribuţia spaţială inegală a valorilor densităţii populaţiei în Peninsula Italică. Munţii Stara Planina (Balcani) sunt situaţi pe teritoriul statului. În unitatea de relief marcată. Scrieţi. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei.Ruhr este situată pe teritoriul statului marcat. 2. pe hartă. 2. A. pe hartă. Scrieţi.. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. F d. cu litera: a. H 2 puncte 2. Scrieţi. Bora este vântul caracteristic în statul marcat. pe hartă. pe hartă. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. molisoluri d. cu literele F şi G. 6 puncte C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Lacul Sfânta Ana este situat în unitatea de relief marcată. Râul marcat. vânturi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. numele unităţilor de relief marcate. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. cu litera: a. pe hartă. pe hartă. Atena b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. H 2 puncte 4. 3. Statul marcat. Vegetaţie mediteraneană este specifică statului marcat. cu numărul 12 străbate oraşul: a. Relieful pe structură boltită (de tip „dom”) este caracteristic în unitatea de relief marcată. numele oraşelor marcate. Londra d. D d. B b. cu litera A predomină soluri din clasa: a. pe foaia de examen.. 6 2 puncte 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Timişoara 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cambisoluri c. cu numerele 3 şi 6. pe hartă. 4 puncte B. I 2 puncte D. Precizaţi: 1. Bazinul carbonifer Motru-Rovinari este situat în unitatea de relief marcată. 2 şi 6 c.. A b.. marcat. 6 puncte E. 4 c. cu litera A are capitala în oraşul: a. cu litera . argiluvisoluri b. 5 şi 6 2 puncte 5. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. B c. cu numărul . cu litera C şi clima statului marcat. spodosoluri 2 puncte 3. cu litera D. pe hartă. pe foaia de examen. amplitudine termică.. pe hartă. J 2 puncte 5. Cel mai mare oraş din Munţii Banatului este marcat. Bucureşti c. pe hartă. precipitaţii medii anuale. 1 şi 2 b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 045 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 3 şi 4 d. 5 d. Satu Mare d. cu litera: a. Şoseaua europeană E60 străbate oraşele marcate. Oradea c. H 2 puncte 3.Varianta 45 . C c. B b. cu litera: a. Aglomeraţia urbană Rin . pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. D d. cu litera . pe hartă. D c.. A b.

4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. se încadrează în tipul de regim pluviometric: a. regimul temperaturii aerului 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 6 puncte C. iarna b. Precizaţi două cauze ale distribuţiei spaţiale neuniforme a densităţii populaţiei pe teritoriul ţării noastre. conform graficelor de mai sus. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. cu litera A şi clima unităţii de relief marcată. circulaţia vestică a maselor de aer c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. toamnă d.) Ţara Anul Nr. 2. cu litera H. precum şi valoarea acesteia. A. pe hartă. Se dă următorul tabel: Populaţia (nr. 6 puncte E. luna cu cantitatea maximă de precipitaţii.234 44. regimul radiaţiei solare d. luna cu cantitatea minimă de precipitaţii. Scrieţi pe foaia de examen. tipul de climă specific. E. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. 4. temperat-continental d. precipitaţii medii anuale. Cantitatea maximă de precipitaţii se înregistrează în anotimpul de: a. două oraşe-port. Precizaţi: 1. vară 3.Varianta 45 . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 045 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi E şi reprezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare. 2. Prezentaţi o cauză care determină diferenţe ale valorilor bilanţului natural în cele două state.loc. ecuatorial b. trei insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat. Calculaţi bilanţul natural. B.235. 2. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . musonic c. în valori absolute.910 109. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Regimul anual al precipitaţiilor care se înregistrează la Bordeaux. 6 puncte E. altitudinea redusă a reliefului b. etaj climatic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. vânturi. temperat-oceanic. trei tipuri de culturi agricole ce ocupă suprafeţe însemnate. cea mai mare aglomeraţie urbană. Factorul climatic care determină cantităţi medii anuale mari de precipitaţii la Bordeaux este: a.002 1. 6. 10 puncte D. pentru Cehia şi Norvegia.820 59. primăvara c. deceselor Cehia 2006 10. pe hartă. influenţă climatică.610. 5.geografie Ministerul Educaţiei. Pentru Grecia.455 90. precum şi valoarea acesteia.001 Norvegia 2006 4. Precizaţi două cauze care să explice diferenţa dintre cantitatea de precipitaţii înregistrată la Atena faţă de cea înregistrată la Bordeaux. înregistrate la staţia meteorologică Atena. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. precizaţi: 1. născuţilor vii Nr. 4 puncte Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III B şi E şi reprezintă evoluţia cantităţii medii lunare de precipitaţii la Bordeaux (Franţa).

. Vulcanul Hekla este localizat în statul marcat... A. Scrieţi. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. cu literele D şi J. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 46 . pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Precizaţi: 1. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 046 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. 4 puncte B. cu numărul 14 se numeşte . 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I ..Ministerul Educaţiei.capitală cu numere. cu numerele 2 şi 6. cu litera F este traversată de râul . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . E. 3.. pe hartă. pe hartă. cu litera . 2. Capitala statului marcat pe hartă.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2.geografie Proba D. pe foaia de examen. numele statelor marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu. Statul a cărui capitală este marcată. numele oraşelor-capitală marcate.

Munţii Pădurea Neagră sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. Precizaţi: 1. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. E 2 puncte 3. numele oraşelor marcate. pe hartă. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. Caraş c. F d. cu numărul . E. D d. D d.. Braţul cu cel mai mare volum de ape din unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Vegetaţie de stepă şi silvostepă se găseşte pe teritoriul statului marcat. cu litera B şi clima statului marcat. tipuri de climă. cu litera: a. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat în unitatea de relief marcată. C d. B c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera . F b. cu numărul 2 se numeşte: a. 6 puncte C. vânturi. A b. pe hartă. Precizaţi doi factori naturali care au favorizat culturile de citrice din Europa Sudică. 9 c. cu litera: a. Mureş d. pe hartă.. pe foaia de examen. precipitaţii medii anuale. se numeşte . pe hartă. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos 1. factori ce influenţează clima. I d. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. I d. J 2 puncte 2. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Bazinul carbonifer Motru-Rovinari se găseşte în unitatea de relief marcată. Bazinul carbonifer Doneţk este situat în statul marcat. B c. marcat.. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Vagoane se obţin în oraşul marcat. pe hartă. cu litera: a. Scrieţi. pe foaia de examen. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. I 2 puncte D. cu litera F. amplitudine termică. pe hartă. pe hartă. Oraşul Tallin este capitala statului marcat. 2. pe hartă. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. cu litera: a. 4 puncte B. Oraşul Cluj-Napoca este străbătut de râul marcat. pe hartă. Timiş 2 puncte 4. D 2 puncte 5. 10 d. 2. pe hartă. cu litera: a. J 2 puncte 4. pe hartă. cu numărul: a. 7 b. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 046 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D.. Cele mai mari altitudini există în unitatea de relief marcată. cu litera: a. A b. B b. H c. Râul marcat.Varianta 46 . numele unităţilor de relief marcate. E c. F 2 puncte 5. Fluviul Ebro (Ebru) traversează teritoriul statului. Scrieţi. Bega b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera: a. E b. 3. cu litera: a. B c. D b. C c. D d. G 2 puncte 2. cu numerele 9 şi 10. A b. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. pe hartă.. H c. 6 puncte E. cu literele B şi G. J 2 puncte 3. A. F d. B c. cu litera F. pe hartă.. Scrieţi. A b. pe hartă.

vara Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 6 puncte C. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. primăvara d. Se dă următorul tabel: 2 Suprafaţa (km ) Populaţia (nr. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe hartă. tipuri de roci. septembrie 3. denumirea strâmtorii situată în sudul acestui stat. 10 puncte D. alte aspecte specifice ale reliefului. trei oraşe. iunie d. 4 puncte Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III B şi D şi prezintă evoluţia debitului Dunării la Olteniţa. iarna c. noiembrie d. tipuri genetice de relief. precizaţi: 2 Subiectul II 1. distribuţia spaţială a altitudinilor. Luna în care se înregistrează cea mai mare valoare de debit este: a. Luna în care se înregistrează cea mai mică valoare de debit este: a. gradul de fragmentare. cu excepţia capitalei. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. trei produse agricole cu specific mediteranean. mai b. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 3. Scrieţi pe foaia de examen. două cauze care să explice valorile mari de debit înregistrate primăvara pe Dunăre la Budapesta şi Olteniţa. 6 puncte E.Varianta 46 . două tipuri de climă. Anotimpul cu cele mai mici valori de debit înregistrate este: a. E. august c. Precizaţi doi factori naturali care favorizează practicarea culturii cerealelor în estul Câmpiei Române şi în Podişul Dobrogei. Precizaţi: 1. 2. 4. toamna b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera D şi relieful unităţii marcate cu litera H. denumirea peninsulei ocupate de acest stat. două luni în care valoarea debitului este sub 4 000 m3/an. A. Precizaţi: 1.geografie Ministerul Educaţiei. B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. o cauză care să explice valorile mici de debit înregistrate la Olteniţa în lunile septembrieoctombrie utilizând graficul de mai sus. două luni în care valoarea debitului depăşeşte 5 000 m3/an. ce desparte Europa de Africa. aprilie c. 2. estimări la nivelul anului 2006 1. Calculaţi densitatea medie pentru fiecare stat. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 046 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi D şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al Dunării la Budapesta. 5. 6 puncte E. 2. Pentru Spania. orientarea culmilor şi a văilor principale. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. octombrie b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.loc) Ţara Anul Finlanda 2006 338 145 5 231 372 Danemarca 2006 43 094 5 450 661 Sursa: The World Factbook. martie 2. Precizaţi o cauză care determină diferenţa de densitate a populaţiei între cele două state.

pe hartă. numele statelor marcate. 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 047 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă.geografie Proba D.Ministerul Educaţiei. la Oceanul . Statul marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu litera H ocupă partea vestică a Peninsulei... A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 47 . cu numerele 5 şi 9. pe foaia de examen. E.. cu literele A şi J. pe hartă. Precizaţi: 1. pe hartă. 4 puncte B. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 3. Oraşele Amsterdam şi Haga sunt capitalele statului marcat. cu litera G are ieşire.. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. Statul marcat. 2. în nord. cu litera .D. Scrieţi.

pe hartă. pe hartă. Scrieţi. cu litera C şi clima statului marcat cu litera E. F d. pe hartă. B. Marsillia. J 2 puncte D. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. pe foaia de examen. cu litera … 2. cu litera: a. cu numărul 7 este traversat de râul numit. F d. A b. B c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. Vegetaţie de stepă există în unitatea de relief marcată. F d. Scrieţi. pe hartă. a. cu numărul 11 este reşedinţa judeţului … 6 puncte C. pe hartă. Oraşul marcat. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. se înregistrează în statul marcat cu litera: a. Fluviul Sena străbate statul marcat. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 047 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. C b. E d. etaj climatic. Ministerul Educaţiei. amplitudine termică. cu litera: a. pe hartă. Lacuri glaciare sunt prezente în unitatea de relief marcată. pe hartă. G 2 puncte 2. cu litera: a. C c. 6 puncte E. F d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera: a. numele oraşelor marcate. cu litera: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Notaţi două state europene în care Curriculum se exploateaz ă resursele menţionate la punctul anterior. A b. Albania b. Influenţe climatice submediteraneene se resimt în unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. pe hartă. E c. B b. Muntenegru 2 puncte 3. pe hartă. G d. Someşul Mare c. H 2 puncte 4. Lacul de baraj natural Lacul Roşu se găseşte în unitatea de relief marcată. A. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Europa este un continent cu importante resurse energetice”.Varianta 47 . F c. pe hartă. cu numerele 3 şi 5. Oraşul marcat. Cea mai mică valoare a densităţii populaţiei dintre statele marcate. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Precizaţi: 1. Munţii Balcani (Stara Planina) se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. vânturi. factori ce influenţează clima. se află pe teritoriul statului marcat. E. Mureş b. J 2 puncte 4. Macedonia d. D c. B b. Oraşul marcat. A b. Cele mai mari altitudini se înregistrează în unitatea de relief marcată. numele râurilor marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. C c. E c. D d. tipul de climă. Croaţia c. precipitaţii medii anuale. pe hartă. H 2 puncte 5. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Târnava Mică 2 puncte 3. cu numărul 9 este capitala statului: a. pe hartă. A b. B b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu numerele 8 şi 9. Important port maritim european. 1. H 2 puncte 5. D d. Someşul Mic d. cu litera: a. pe foaia de examen. Centrul Naţional pentru şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. H 2 puncte 2. Oraşul marcat. Scrieţi.geografie Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării 2. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . B c. 2. cu numărul 10 se numeşte … 3.

Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. 3. două state vecine. cu litera F. anul în care a fost acceptată în UE. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. marea la care are iesire acest stat. Germania b. cu litera A şi relieful unităţii marcate. două resurse naturale. 6 puncte E. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. luna cu cel mai mare debit şi valoarea acestuia. Pentru Bulgaria. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. fluviul care delimitează acest stat în partea de nord. 6. utilizând graficul de mai sus. 2. Portugalia 2. mai b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. precizaţi: 1. Franţa d. martie 3. primăvara c. 2. Calculaţi diferenţa dintre valoarea debitului maxim şi valoarea debitului minim al râului Garonne. O luna în care valoarea debitului a depăşit 1000 m3/s este: a. Anotimpul cu cele mai mici valori ale debitului este: a. Scrieţi. B. 2. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 d. Precizaţi o cauză care să explice valorile mai mari de debit ale râului Garonne decât ale râului Sena. Precizaţi: 1. distribuirea spaţială a altitudinilor. o unitate montană. toamna C. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Belgia c. membre ale UE. Calculaţi diferenţa dintre valoarea debitului maxim şi valoarea debitului minim al râului Sena. aprilie c. vara Subiectul II 6 puncte 10 puncte D. 7. o cauză care a generat formarea Deltei Dunării. 5. 3. A. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Râul Garonne curge pe teritoriul statului numit: a. 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 047 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi D şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al Senei la Paris. tipuri genetice de relief. iarna b.Varianta 47 . orientarea culmilor şi a văilor principale. 2. Precizaţi doi factori care determină valori ridicate ale debitelor fluviilor reprezentate în graficele de mai sus. utilizând graficul de mai sus.geografie Ministerul Educaţiei. alte aspecte specifice ale reliefului. 4. iunie d. 6 puncte E. tipuri de roci. două luni cu valori ale debitului mediu lunar mai mici de 100 m3/s. pe hartă. gradul de fragmentare. E. o cauză care explică diferenţa de temperatură medie anuală dintre sudul şi nordul ţării. Prezentaţi: 1. în perioada ianuarie . oraşul-capitală şi un oraş-port fluvial.aprilie. 4 puncte Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III B şi D şi reprezintă evoluţia debitului râului Garonne la Bordeaux. pe foaia de examen.

pe foaia de examen. Pe teritoriul statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 48 . 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. E.. Precizaţi: 1.. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 048 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. pe hartă. cu numărul 5. numele statelor marcate.geografie Proba D.Ministerul Educaţiei. sunt Munţii . cu literele G şi I.. cu numărul . cu numerele 1 şi 4. pe hartă. Capitala Poloniei este marcată. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .. marcat pe hartă. Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4 puncte B.. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Oraşul-capitală. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera H. 3. este traversat de fluviul .. 2. pe hartă. A. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .capitală cu numere.

C c. pe hartă. Precizaţi: 1. cu literele B şi G se găseşte statul numit: a. vânturi. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Braţul Dunării marcat. 14 2 puncte D. Influenţa climatică submediteraneană se resimte în unitatea de relief marcată. A b. Elba b. Râul marcat.Varianta 48 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe foaia de examen. Luxemburg 2 puncte 5. Ron d.. H 2 puncte 5. E c. A b. B b. Pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. funcţional şi modern. cu litera: a. H 2 puncte 4. Pirinei d. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.. amplitudine termică. Clasa molisolurilor este prezentă în unitatea de relief marcată. 2. D c. cu numărul 2 este afluentul râului numit: a. cu litera F. Dintre oraşele de mai jos. Minereuri auro-argentifere se regăsesc în unitatea de relief marcată. Pe hartă sunt marcate unităţi cu litere. pe hartă. Alpi b. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Sena 2 puncte 4. pe hartă. pe hartă cu litera: a. pe hartă. Oraşul marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 048 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. 4 puncte B. Guadalquivir c. cele mai mici temperaturi medii anuale se înregistrează în capitala marcată. pe hartă. Scrieţi. numele râurilor marcate. cu litera: a. F 2 puncte 2. Malta d. 6 puncte E. prezintă un sistem de transport diversificat.. 9 b. B c. poartă denumirea de . Scrieţi. C d. cu litera A. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. E d. factori ce influenţează clima. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă cu litera: a. pe hartă. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Statul marcat. Pe râul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă.. 13 d. Scrieţi. Buzău c. A. cu numărul 1 s-a amenajat lacul hidroenergetic numit .. 3. B b. Siret 2 puncte 3. pe hartă. precipitaţii medii anuale. pe foaia de examen. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. pe hartă. pe hartă. Precizaţi două argumente care să demonstreze că statul marcat. cu numărul 10 se găsesc Munţii: a. Argeş b. S-a format prin sedimentare unitatea de relief marcată. Andorra b. pe hartă. pe foaia de examen. E c. numele unităţilor de relief marcate. cu numerele 2 şi 6. cu litera B. 10 c. F d. pe hartă. 6 puncte C. cu numărul 5. pe hartă. F d. este traversat de râul numit: a. etaj climatic. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Între statele marcate. Apenini c. C b. Cipru c. 2. Ialomiţa d. E. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului numit .. cu numărul: a. cu litera: a. cu literele A şi E. Peninsula Crimea este situată în sudul statului marcat. pe hartă. Rodopi 2 puncte 3. H 2 puncte 2. cu litera A şi clima statului marcat. G d. tipul de climă.geografie Ministerul Educaţiei.

două regiuni turistice. aprilie c. 5. 10 puncte D. 1. Belgia c. 3. tipul de climă. cu literele C şi D. A. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a energiei termice convenţionale în structura energetică a Rusiei. 6 puncte E. Pentru Ungaria. Prezentaţi: 1. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. precizaţi: 1. mai b. octombrie b. Scrieţi. Calculaţi diferenţa dintre valaorea debitului maxim şi valoarea debitului minim al fluviului Sena. septembrie 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 3. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. gradul de fragmentare. treapta de relief dominantă. orientarea culmilor şi a văilor principale. membre ale UE. B. 2. 2. distribuţia spaţială a altitudinilor. trei state vecine. Calculaţi diferenţa dintre valaorea debitului maxim şi valoarea debitului minim al râului Tisa. Germania b. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. două oraşe.Varianta 48 . alte aspecte specifice ale reliefului. aprilie c. două luni în care debitul depăşeşte valoarea de 1 200 m3/s. septembrie 2. Luna în care valoarea debitului este sub 100 m3/s este: a. Spania C. o zonă de vegetaţie specifică. cu litera E şi relieful unităţii marcate cu litera H. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 4. Statul traversat de fluviul al cărui debit este reprezentat în diagrama alăturată este: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănăfi şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. un factor care să explice diferenţa de temperatură medie anuală dintre unităţile marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte Subiectul II 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 6 puncte E. tipuri de roci. 4 puncte Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectele III B şi D şi prezintă evoluţia debitului Senei la Paris. 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 048 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi D şi prezintă evoluţia debitului Tisei la Szeged. Precizaţi: 1. Precizaţi o cauză a debitului mai mare al Tisei decât al Senei. februarie d. Franţa d. tipuri genetice de relief. cu litera H există o mare diversitate a resurselor de subsol”. conform graficelor de mai sus. 2. 6. 2. valoarea minimă a debitului şi luna în care se înregistrează. un argument care să justifice afirmaţia: „În unitatea de relief marcată. E. Luna în care valoarea debitului depăşeşte 500 m3/s este: a. iunie d. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate.

răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 4 puncte B. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. Statul marcat. pe foaia de examen. A. pe hartă. cu numărul 5 este numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu literele H şi I. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 49 . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 049 Harta de mai sus se referă la subiectul I A .C. cu litera A este situat în Peninsula … 2.Ministerul Educaţiei. pe hartă. cu numerele 6 şi 13. cu litera … 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. numele oraşelor-capitală marcate. E.geografie Proba D. Polderele sunt specifice statului marcat. Scrieţi. Precizaţi: 1. numele statelor marcate. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Oraşul-capitală marcat. pe hartă.

gradul de fragmentare. cu numărul 9. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Cehia d. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Bulgaria c. cu numărul 12 este capitala statului numit: a. pe hartă. pe foaia de examen.Varianta 49 . Capitala Federaţiei Ruse este marcată. A. 10 c. cu numărul: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. cu numărul: a. 1 b. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. Nordului c. pe hartă. tipuri de roci. cu litera: a. cu numărul 10 este localizat pe ţărmul mării: a. Gazul metan se exploatează din unitatea de relief marcată. distribuţia spaţială a altitudinilor. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera … 3. 2. Tireniană 2 puncte 3. 12 2 puncte 5. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe hartă. Oraşul marcat. tipuri genetice de relief. 7 b. F c. Oraşul marcat. Serbia 2 puncte 4. pe hartă. pe hartă. cu litera B sunt influenţe climatice … 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Scrieţi. Marmara d. au aceeaşi lungime b. 3 b. cu numărul 8 este reşedinţa judeţului … 6 puncte C. I d. 8 d. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. cu numărul 5. Albania b. 2 c. precizând două efecte ale acestei influenţe. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 14 d. cu numărul: a. pe hartă. 4 c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 6 puncte E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Se produc autoturisme în oraşul marcat. 3. cu numerele 2 şi 4 este: a. pe hartă. Egee b. Trăsătura comună a râurilor marcate. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.geografie Ministerul Educaţiei. orientarea culmilor şi văilor principale. se varsă în Dunăre pe teritoriul României d. pe foaia de examen. numele râului marcat. 4 puncte B. alte aspecte specifice ale reliefului. 11 d. pe hartă. cu literele A şi H. numele oraşului marcat. E. traversează numai unităţi montane 2 puncte 2. pe foaia de examen. Oraşul marcat. Precizaţi: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Fluviul Tibru străbate oraşul-capitală marcat. În unitatea de relief marcată. B b. 15 2 puncte D. Scrieţi. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor Pirinei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 049 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. J 2 puncte 2. au izvoarele în aceeaşi unitate de relief c. pe hartă. Vârful cu altitudinea maximă din Munţii Alpi se află în statul marcat. Explicaţi influenţa Oceanului Atlantic asupra climatului zonelor litorale.

cu litera F şi relieful unităţii marcate. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful unităţii marcate. cu litera D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristicile reliefului. 3 c. are altitudini medii în jur de 600 m b. 2. Lacul de baraj artificial Vidraru este amenajat pe râul marcat. fluviul care traversează capitala. Cercet ării şi de Inovăprecipita rii 1. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 3. 4 puncte Proba D. distribuţia spaţială a altitudinilor. Prezentaţi. cu litera H. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 5. A b. 4 d.geografie Ministerul Educaţiei. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 4 puncte B./ km². folosind graficul de mai sus. o cauză care să explice cantitatea mare ţii medii anuale ce se Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar înregistreaz ă în unitatea de relief marcată. două cauze care să explice valoarea foarte mică a densităţii populaţiei din Finlanda. tipuri de roci. tipuri genetice de relief. Ape geotermale există în unitatea de relief marcată pe hartă. prezintă relief de cueste d. 4. o cauză care explică efectivele mari de bovine din unitatea de relief marcată. o cauză care să explice valoarea foarte mare a densităţii populaţiei din Malta. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 049 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . reţelei hidrografice. două resurse ale subsolului. Unitatea de relief marcată. F d. Prezentaţi: Ministerul Educa ţiei. E. Precizaţi: 1. 2. 6 2 puncte 2 puncte 2 puncte D. pe hartă. pe hartă. vegetaţiei şi solurilor. pe hartă. câte o caracteristică pentru fiecare unitate de relief menţionată anterior. orientarea culmilor şi văilor principale. două cauze ale valorilor ridicate ale densităţii medii a populaţiei a statului Olanda. E c. 1 b. altele decât capitala. cu litera: a. cuprinde cel mai vechi relief aflat la zi c. cu numărul: a. două unităţi de relief. valoarea maximă a densităţii populaţiei şi numele statului în care se înregistrează aceasta. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.Varianta 49 . alte aspecte specifice ale reliefului. pe Examenul de bacalaureat 2009 hartă. 6 puncte C. gradul de fragmentare. de peste 395 loc. valoarea minimă a densităţii populaţiei şi numele statului în care se înregistrează aceasta. climei. cu litera F: a. s-a format prin depunerea de sedimente 4. pe hartă. 10 puncte D. 2. precizaţi: 1. H 5. 6 puncte E. trei oraşe mari. cu litera A. 3. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Comparaţi cadrul natural al Ungariei cu cel al Bulgariei precizând trei deosebiri. A. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. pe hartă. 2. Precizaţi: 1. 6 puncte E.B şi E şi prezintă valorile densităţii populaţiei în câteva state europene în anul 2005.

cu numărul 3 se numeşte … 3. 2. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. cu litera E are ieşire directă la Marea … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 50 . pe foaia de examen. cu numerele 10 şi 13.C. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 050 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . A. Fluviul care traversează oraşul marcat. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.geografie Proba D. pe hartă. E. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă.Ministerul Educaţiei. Oraşul marcat pe hartă cu numărul 8 se numeşte … 2. 4 puncte B. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. cu literele B şi F. Statul marcat. numele statelor marcate. Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.

cu litera C se numeşte: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Minsk b. Crişul Negru d. sunt reşedinţe de judeţ 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Tallin d. 10 c. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. cu numerele 1 şi 6. pe hartă. Podişul Sucevei d. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Europa se confruntă cu fenomenul de îmbătrânire demografică”. influenţa climatică b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Capitala statului marcat. Cel mai mare combinat siderurgic din România se află în oraşul marcat. 7 2 puncte 3. Croaţia c. Capitala Norvegiei este oraşul marcat. E. 4 b. Câmpia Moldovei (Jijiei) b. pe hartă. Oraşul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 6 d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. E şi F 2 puncte 2. perioada de apariţie d. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. pe hartă cu numărul 10. Podişul Bârladului c. 6 puncte E. Vilnius 2 puncte 5. Crişul Alb c. cu numărul … 6 puncte C. 11 d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 050 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. A. pe hartă. numele unităţii de relief marcate. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. C şi G d. cu numărul: a. Oraşele marcate. cu numărul: a. pe hartă. Arhipelagul Baleare aparţine statului marcat. Serbia 2 puncte 4. cu litera: a. cu literele: a. Muntenegru d. cu litera J se numeşte: a. Precizaţi trei deosebiri între climatul temperat-oceanic şi climatul mediteranean din Europa. Unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit … 2. Subcarpaţii Moldovei 2 puncte 2. pe foaia de examen. Barcău b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. pe hartă. numele oraşului marcat. numele râurilor marcate. Statul marcat. 8 b. Crişul Repede 2 puncte 3. amplitudine termică. Riga c. C şi E c. pe hartă. cu numărul 5 se numeşte: a. numărul de locuitori c.Varianta 50 . C d. precipitaţii medii anuale. B c. Scrieţi. Relief predominant de câmpie au ţările marcate. pe hartă. pe hartă. B şi D b. cu litera G. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numerele 7 şi 11 au ca trăsătură comună: a. vânturi. D 2 puncte D. Râul marcat. cu numărul … 3. 5 c. Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 3. Bosnia şi Herţegovina b. Scrieţi. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. cu litera I se numeşte: a. Datează din perioada daco-romană oraşul marcat. pe hartă. A b. Câmpia Bărăganului este traversată de râul marcat. 4 puncte B. Precizaţi: 1. pe hartă. 12 2 puncte 4.

făcute la punctul 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 050 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Rhone.145 5. pe hartă. Prezentaţi doi factori care explică diferenţa mare dintre valoarea densităţii medii a populaţiei din Italia şi Finlanda. Prezentaţi: 1. 2. 3.372 D. temperaturilor ridicate 6 puncte C. b. comparativ cu alte surse de energie. Care dintre sursele de energie exemplificate prezintă cel mai mic risc pentru mediu? 4. influenţă climatică.problemă: Structura producţiei de energie electrică în Europa evidenţiază state care utilizează: a. Fluviul Rhone se varsă în: a. predominant. Bulgaria. cu literele E şi F. Bistriţa b. cu numărul 3 se varsă în: a.499.929. dominant hidroenergie – Norvegia. energie nucleară – Franţa. A. variate forme de energie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Fluviului Rhone străbate statul: a.706 Sursa: The World Factbook. precipitaţii medii anuale.231. Debitele mai bogate ale fluviului Rhone în perioada mai – septembrie sunt datorate: a. E. 2. Scrieţi pe foaia de examen.230 58. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pantelor line c. 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Marea Mediterană c. pe hartă. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II Germania. Spania 3. Italia c. c. Calculaţi densitatea medie pentru statele Italia şi Finlanda. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 4 puncte B.loc) 38. Oferiţi un argument în sprijinul propriei alegeri. precipitaţiilor bogate d. vânturi.133. etaj climatic. Oceanul Atlantic 2. Calculaţi procentul populaţiei urbane în totalul celor două ţări. o cauză care determină variaţiile de debit ale râului marcat. cu numărul 6. Franţa b. din combinarea celorlalte trei – Rusia. 1. 3. 2. 10 puncte Se dă următorul tabel care se referă la subiectul III D şi E: Suprafaţa (km2) Populaţia totală (nr. Precizaţi o cauză pentru care hidroenergia este mai utilizată. rezultate.loc) Statul Italia 301. 2. Marea Mânecii b.509 Finlanda 338. Oferiţi două argumente în sprijinul utilizării surselor variate de energie în Germania şi în Rusia. pe hartă. Se dă următoarea situaţie .Varianta 50 . Belgia. Siret 2 puncte D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între clima unităţii de relief marcată. pe hartă. evaporării reduse b. d. 6 puncte E. valorile debitelor medii în lunile iulie şi decembrie. Populaţia urbană (nr. Nota 1: Deosebirea şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Indicaţi câte o aglomeraţie urbana din fiecare ţară. două luni în care sunt înregistrate debite între 500 şi 600 m3/s.032 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera E şi clima unităţii de relief marcată. Precizaţi: 1. Prut d. cu litera H. Marea Nordului d. dominant energie termoelectrică – ţările din estul Europei. în condiţiile în care teritoriile au suprafeţe similare.geografie Ministerul Educaţiei. Portugalia d. Râul marcat. Lituania. Elveţia. în Norvegia şi în Elveţia. pe hartă. iar relieful favorabil locuirii în Finlanda se apropie de 80 %. Moldova c. un factor care a determinat amplasarea unor termocentrale în unităţile de relief marcate. estimări la nivelul anului 2006 6 puncte E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

cu litera H este cel … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. Climatul specific statului marcat.geografie Proba D. pe hartă. numele statelor marcate. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 051 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.Ministerul Educaţiei. cu literele C şi I. E.E. cu litera B se numeşte … 3. Precizaţi: 1. pe hartă. cu numărul … 2. 4 puncte B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Oraşul Praga este marcat. pe hartă. pe foaia de examen. 2. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. A. pe hartă. Scrieţi. cu numerele 8 şi 15. Statul marcat. numele oraşelor-capitală marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 51 .

Trăsătura comună unităţilor marcate. 4 puncte B. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 051 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. A b. 12 2 puncte 3. pe hartă. Scrieţi. cu litera E au un regim hidrologic: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pontică d. pe hartă. F d. cu litera B sunt de origine: a. un argument în sprijinul afirmaţiei: „Vegetaţia caracteristică statului marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2. Fluviile care traversează statul marcat. cu literele E şi G. pe hartă. pe hartă. submediteraneană 2 puncte 2. central – european c. Bruxelles c. o cauză a existenţei vulcanilor activi în sudul Europei 4 puncte Ministerul Educaţiei.geografie Ministerul Educaţiei. numele oraşului marcat. atlantic b. numele unităţilor de relief marcate. îl prezintă cel marcat cu numărul … 6 puncte C. Amsterdam b. glaciară c. Haga d. faună. Influenţa climatică resimţită în unitatea de relief marcată. hidrografie. oceanică c. modul de formare 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 6 puncte E. 8 c. pe hartă. cu litera C şi cel al statului marcat. A fost o parte componentă a Iugoslaviei statul marcat. E. cu numărul 12. 3. cu numărul 7 se numeşte … 3. complex d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente: aşezare geografică. dintre râurile marcate pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. G 2 puncte 5. vulcanică 2 puncte 2. climatul oceanic c. cu numărul: a. sunt străbătute de Dunăre 2 puncte 4. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. pe hartă. Scrieţi. Oraşele marcate pe hartă cu numerele 4. influenţa climatică est-europeană d. 5 şi 6 au ca trăsătură comună: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. aspectul reliefului c. soluri. climă. pe hartă. pe hartă. cu numărul 1 . cu litera G este cea a pădurilor de foioase”. Oraşul marcat. tectonică d. pe hartă. 10 d. aşezarea în aceeaşi unitate de relief b. mediteranean 2 puncte 3. numărul de locuitori d. Precizaţi: 1. pe hartă. Oraşul marcat. 7 b. pe hartă. altitudinile similare b. pe hartă. cu numărul 3 se numeşte: a. Râul marcat. pe foaia de examen. Se află localizat în bazinul hidrografic al Someşului oraşul marcat. cu litera F este cea: a. cu litera: a. vegetaţie. A. Scrieţi. cu litera E. baltică b. Precizaţi: 1. Precizaţi trei deosebiri între cadrul natural caracteristic statului marcat. relief. pe hartă. Majoritatea lacurilor din statul marcat. 2. pe hartă. cu literele A şi B se referă la: a. pe foaia de examen.Varianta 51 . numele râului marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Paris 2 puncte D. D c. Cel mai extins bazin hidrografic. cu numărul 3 se numeşte … 2. artificială b. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.

A. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte C. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 051 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Câmpia Română. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . două exemple pentru aMinisterul demonstra că ora şul marcat. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. Educa ţiei.897 D. 2. Scrieţi pe foaia de examen: 1. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.736 46. 2. pe hartă. 5.200 mm/an c. kwh) (mil. o peninsulă la Marea Neagră. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D şi E: Surse primare de energie Producţia de Statul ă Energie Energie 2 Probă scrisă la Geografie –energie clasa a XII-a Energie termic Subiectul II electrică convenţională hidraulică nucleară (mil. 4. precizaţi: 1. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. Pentru Ucraina. 3. Cercet ării şi Inov ăriihartă. diferenţa dintre valoare maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. kwh) Franţa 511. prezentate în tabelul de mai sus. Precizaţi: 1. cu numărul 10 are funcţii 2.056 71. 1. Vagoane se produc în oraşul marcat. cu litera C şi relieful unităţii marcate cu litera D. 9 d. două oraşe importante. altitudinile maxime asemănătoare b. distribuţia spaţială a altitudinilor.000 – 1. influenţa climatică pontică 5.geografie Ministerul Educaţiei. 2. tipul predominant de climă. 3. un argument care susţine afirmaţia: ”Unitatea de relief marcată. E. 7 b. orientarea culmilor şi a văilor principale. pe hartă. kwh) (mil. două resurse de subsol. tipuri genetice de relief. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. cantitatea de precipitaţii medii anuale cuprinsă între 1. 8 c. formarea prin depunere de sedimente d. cu excepţia capitalei.263 172. 6 puncte E. pe Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar complexe. 6. gradul de fragmentare. două râuri sau fluvii. un argument care să explice ponderea ridicată a energiei nucleare in totalul producţiei de energie electrică a Franţei.037 Rusia 862.700 595. modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale. alte aspecte specifice ale reliefului. Calculaţi care este ponderea (%) energiei termice convenţionale în totalul producţiei de energie electrică a Rusiei. Calculaţi care este ponderea (%) energiei nucleare în totalul producţiei de energie electrică a Franţei. tipuri de roci. 12 2 puncte 2 puncte D. Precizaţi o cauză a ponderii mai ridicate a energiei hidraulice faţă de energia termică convenţională în cazul Franţei.Varianta 51 . 4 puncte B. Referitor la structura valorică a producţiei de energie a Franţei şi respectiv a Rusiei. kwh) (mil.643 394. 2. 6 puncte E. cu litera C are o mare varietate de resurse de subsol”. Trăsătura comună unităţilor de relief marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. pe hartă. 3. un factor care influenţează variaţia cantităţii de precipitaţii lunare. pe hartă. Prezentaţi: 1.540 94. precizaţi: 1. cu numărul: a. 2. 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. un argument care să explice ponderea ridicată a energiei termice şi convenţionale în totalul producţiei de energie electrică a Rusiei. două unităţi de relief. cu literele E şi H este: a.

pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 52 . Scrieţi. pe hartă. pe foaia de examen. Peninsula Kola aparţine statului marcat. numele statelor marcate. Precizaţi: 1. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 052 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. cu numărul 11 este capitala statului numit… 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .geografie Proba D. Statul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu litera I este situat în Peninsula … 3.capitală cu numere. cu numerele 2 şi 5.Ministerul Educaţiei. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. A. 2. 4 puncte B. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. cu literele B şi H. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. E. Oraşul marcat.

pe hartă. pe hartă. D c. cu litera B şi relieful statului marcat. Argeş b. H 2 puncte 5. pe hartă. numele râurilor marcate. mod de formare. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Sulina d. Scrieţi. F d. pe hartă. cu litera: a. A. formate prin cutare. Cu numărul 8 este marcat. braţul Dunării numit: a. F d. Cele mai vechi suprafeţe de uscat. Tulcea 2 puncte 2. Domuri gazeifere sunt specifice pentru unitatea de relief marcată. Scrieţi. cu litera J. J 2 puncte 4. tipuri de roci. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată. Suedia d. Notaţi două state europene în care se exploatează combustibilii amintiţi la punctul anterior. D d. pe hartă. Scrieţi. D 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Oraşul marcat. B b. pe foaia de examen. Ucraina 2 puncte 2. cu litera … 2. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Norvegia c. 2. Oraşul marcat. 4 puncte B. se găsesc pe teritoriul statului notat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. B c. Chilia b. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat. pe foaia de examen. Influenţe climatice pontice se resimt în unitatea de relief marcată. Bistriţa b. I 2 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. B c. pe hartă. Vulcanismul activ este prezent în statul marcat. 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 052 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Sf. pe hartă. pe foaia de examen. C c. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Satu Mare d. pe hartă. Gheorghe c. Olt 2 puncte 3. cu litera: a. C d. Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice. pe hartă. A b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: trepte şi forme de relief. Etaj climatic alpin există în unitatea de relief marcată. cu litera: a. cu litera: a. cu litera: a. alte aspecte specifice ale reliefului. Oraşul marcat. cu numărul 3 este numit: a. cu litera … 3. tipuri genetice de relief. pe hartă. Lacul vulcanic Sfânta Ana este situat în unitatea de relief marcată. A b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu literele B şi C. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A b.Varianta 52 . Precizaţi: 1. C d. pe hartă. distribuţia spaţială a altitudinilor. pe hartă. 6 puncte E. pe hartă. Gorj d. Climatul subpolar se întâlneşte în statul marcat. E c. cu numărul 7 este capitala statului: a. C b. D 2 puncte 5. Munţii Pirinei se află în nord-estul statului marcat.geografie Ministerul Educaţiei. Zalău 2 puncte 4. cu numerele 10 şi 12. J 2 puncte 3. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. H d. orientarea culmilor şi văilor principale. numele unităţilor de relief marcate. cu litera … 6 puncte C. gradul de fragmentare. cu litera: a. Dolj c. D c. B b. Cluj-Napoca c. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit: a. E. 2. Danemarca b.

precum şi luna în care se înregistrează. Se dă următorul tabel: 2 Subiectul II Statul Belgia Suedia Suprafaţa (km2) 30. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. pe hartă. oraşul-capitală. două ramuri industriale (cu excepţia industriei alimentare). orientarea culmilor şi a văilor principale.379. referitor la valoarea densităţii medii a populaţiei. precum şi luna în care se înregistrează. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Prezentaţi două cauze pentru a explica ponderea redusă a pădurilor din Europa Sudică. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat din tabel.067 9. cu litera G. 4. 5.596 Sursa: The World Factbook. 4 puncte B. pe hartă. 2. 6 puncte C. 6. distribuţia spaţială a altitudinilor. o cauză care să explice diferenţa de precipitaţii medii anuale dintre unităţile de relief marcată. două state vecine. E. pe hartă. valoarea maximă a cantităţii de precipitaţii înregistrată într-o lună. 2. cu literele C şi G. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state. gradul de fragmentare. 2.loc) 10. Precizaţi: 1. 6 puncte E. tipuri genetice de relief. 3. cu litera D şi relieful unităţii marcate. alte aspecte specifice ale reliefului. 2.964 Populaţia (nr. Prezentaţi: 1. tipuri de roci. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. o cauză care să explice dezvoltarea industriei produselor clorosodice în oraşul marcat. o lună cu precipitaţii între 120 şi 140 mm. un tip climatic specific acestui stat. 3. două resurse ale subsolului. valoarea minimă a cantităţii de precipitaţii înregistrată într-o lună. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 052 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia cantităţii medii lunare de precipitaţii la o staţie meteorologică de pe teritoriul României.016. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. modul de calcul al cantităţii medii anuale de precipitaţii. cu numărul 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. estimări la nivelul anului 2006 1. diferenţa dintre cantităţile medii de precipitaţii din lunile mai şi noiembrie. două staţiuni turistice. Precizaţi: 1.Varianta 52 . A. Pentru Bulgaria. 6 puncte E. 2.528 449. precizaţi: 1.

Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Munţii situaţi în nord-estul statului marcat. E. A. Precizaţi: 1.. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu literele J şi D. cu litera F se numeşte … 3. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu numerele 2 şi 14. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe foaia de examen. cu litera C s-au format în orogeneza . pe hartă. cu litera … 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.capitală cu numere. 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 053 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Statul marcat. numele statelor marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 53 . numele oraşelor-capitală marcate.Rin se află pe teritoriul statului marcat. 4 puncte B. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .. Scrieţi.. Megalopolisul Ruhr .geografie Proba D. pa hartă. pe hartă. pe hartă.

alte aspecte specifice ale reliefului. cu numărul: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. orientarea culmilor şi văilor principale. 14 d. 7 b. cu litera … 6 puncte C. pe hartă. pe hartă. G d. pe hartă. B b. 15 2 puncte D. B b. catolică b. locomotive c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Tallin d. tipuri de roci. Cercetării şi Inovării 4 puncte Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Don b. 5 2 puncte 4. pe hartă. o cauză a producerii acestui proces demografic. Oraşul marcat. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Dunăre c. H 2 puncte 2. pe hartă. cu numărul: a. Stockholm c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. Scrieţi. Riga b. Oraşul marcat. pe hartă. F d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu numerele 1 şi 5. Volga 2 puncte 4. 1 b. Capitala statului marcat. cu litera G şi relieful statului marcat. Ministerul Educaţiei. greco-catolică c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. E. 4 puncte B. 2 c. Precizaţi: 1. 13 c. cu litera: a. cu numărul: a. cu litera D. pe hartă. vagoane 2 puncte 5. Tibru d. mod de formare. Precizaţi: 1. Scrieţi. 11 d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. 3 d. cu numărul 14 este străbătut de râul: a. Vilnius 2 puncte 3. Vistula traversează oraşul marcat. cu numărul 8 se numeşte … 3. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: trepte şi forme de relief. Râul marcat. 8 c. În ultimul secol s-a produs o puternică îmbătrânire a populaţiei în statele din vestul Europei. cu litera J majoritatea populaţiei este de religie: a. numele unităţilor de relief marcate. B b. În oraşul marcat.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. Resurse de bauxită există în unitatea de relief marcată. 12 2 puncte 3. pe hartă. cu numărul 6 este reşedinţa judeţului numit … 2. 2. C c. numele oraşelor marcate. În statul marcat. Magistrala feroviară Bucureşti – Oradea trece şi prin oraşul marcat. 6 puncte E. gradul de fragmentare. reformată 2 puncte 5. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat. tipuri genetice de relief. Scrieţi. Climatul mediteranean este specific statului marcat. oţel d. Depozite groase de loess există în unitatea de relief marcată. autoturisme b. E d. cu literele D şi H. F 2 puncte 2. 11 b. pe foaia de examen. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.Varianta 53 . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 053 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. cu litera: a. F c. cu numărul 2 se produc: a. două exemple de state europene unde este caracteristic acest proces. A. 2. C c. Traversează patru oraşe reşedinţă de judeţ râul marcat. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă. cu litera: a. cu litera H se numeşte: a. ortodoxă d. distribuţia spaţială a altitudinilor. pe hartă. Influenţe climatice submediteraneene se resimt în unitatea de relief marcată.

precizaţi: 1. o resursă de subsol. o cauză a contrastelor privind numărul locuitorilor între Europa de Nord şi Europa de Vest. precum şi o lună în care se produce. trei oraşe. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D.7‰) din Ucraina. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 3.7 176. trei unităţi de relief. 4. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a debitului mediu lunar. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Prezentaţi două cauze ale natalităţii reduse (7.1 161. 5. A. 4 puncte B. 4 puncte Ministerul Educaţiei. o cauză a numărului mai mare de locuitori în Europa Centrală.0 Subiectul II Precizaţi: 1. 6 puncte E. orientarea culmilor şi văilor principale. gradul de fragmentare. Precizaţi: 1. două luni în care debitul are valori cuprinse între 150 .1 189.5 152. 2. 6 puncte C. valoarea maximă a debitului mediu lunar. alte aspecte specifice ale reliefului. tipuri de roci.0 % din totalul populaţiei Europei 3. Precizaţi: 1. 3.geografie Ministerul Educaţiei. 2. precum şi luna în care se produce. altele decât capitala. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. tipuri genetice de relief. o cauză a debitului redus din intervalul septembrie februarie.9 21.) 24.200 m3/s. 2. valoarea minimă a debitului mediu lunar. două râuri sau fluvii. pe hartă.loc. 6 puncte E. distribuţia spaţială a altitudinilor.Varianta 53 . În tabelul de mai jos este redată populaţia Europei pe regiuni geografice: Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Regiunea Lunile anului geografică Europa de Nord Europa de Vest Europa Centrală Europa de Sud Europa de Est 2 ţia Popula (mil. 2. 10 puncte D.7 25. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . o cauză a lipsei pădurilor în Podişul Dobrogei de Sud. 3. în anul 2003. E. o regiune turistică importantă. o cauză care a determinat amplasarea unor rafinării în Câmpia Română şi în Podişul Getic. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. cu litera F. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 053 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al Mureşului. Pentru Franţa.0 26.4 23. 2. o cauză a emigrării populaţiei din Europa de Est. pe hartă. cu litera B şi relieful unităţii marcate.

6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 ... Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 54 ... numele statelor marcate.capitală marcate. pe hartă.. A. Este situat în Peninsula Iberică statul marcat. 2. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 054 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. 2. cu numărul 7 se numeşte . pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numerele 1 şi 4.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore..Ministerul Educaţiei. cu litera . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1...geografie Proba D. Scrieţi. 3. pe hartă. Statul marcat. cu litera C se numeşte . 4 puncte B. pe foaia de examen. numele oraşelor . cu literele I şi B. pe hartă. Oraşul marcat. E.

G 2 puncte 2. pe hartă. pe hartă. A. Scrieţi.Varianta 54 . pe hartă. A b. oţel 2 puncte 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Relief predominant de câmpie este specific statului marcat. pe hartă. 2. numele unităţilor de relief marcate. Scrieţi. Precizaţi: 1. autoturisme de teren c. În oraşul marcat. Satele mari. Hidrocentrala Lotru – Ciunget este amenajată pe râul marcat. În Carpaţii Curburii este situat oraşul marcat. Bihor b. Prezentaţi două caracteristici ale râurilor din Peninsula Scandinavică. Pădurile de conifere (taiga) ocupă suprafeţe întinse în statul marcat pe hartă. 9 d. temperaturi medii anuale. Scrieţi. C d. cu numărul: a. pe foaia de examen. cu literele F şi H. pe hartă. I 2 puncte 5. de tip adunat. E. cu numerele 7 şi 11. D d. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Sălaj d. F d. 2. G d. C c. C c. pe hartă. 6 puncte E. 10 2 puncte 4.geografie Ministerul Educaţiei.. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. J 2 puncte D. E b. cu litera: a. cu litera: a. A b. 4 puncte B. H c. Fluviul Dunărea îşi are izvoarele într-o unitate montană din statul marcat. E d. Cluj c. I 2 puncte 3. cu litera: a. F 2 puncte 5. Oraşul marcat. cu litera … 6 puncte C. pe hartă. sunt specifice unităţii de relief marcată. A b. numele râurilor marcate. cu numărul 4 se obţine: a. Energia geotermală este intens valorificată în satul marcat. 7 b. pe hartă. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 054 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. vânturi. I d.. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. D 2 puncte 4. cu numărul 4 se numeşte … 3. Lacuri de crov se formează în unitatea de relief marcată. precipitaţii medii anuale. cu litera: a. cu litera: a. B c. Vrancea 2 puncte 2. cu litera: a. Oraşul marcat. pe foaia de examen. B b. B c. B b. D d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. F c. pe hartă. pe hartă. Climatul temperat continental cu nuanţe excesive este caracteristic statului marcat. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima statului marcat. aluminiu b. cu litera: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. etaj climatic. nave fluviale d. A b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera A şi clima statului marcat. 8 c. cu numărul . B c. cu litera D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . cu numărul 6 este reşedinţa judeţului: a. pe hartă. Importante zăcăminte de sare există în unitatea de relief marcată.

3. precizaţi: 1. 2. precizând şi arealul unde se manifestă. cu litera D şi relieful unităţii marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 2. 10 puncte D. Precizaţi: 1. Precizaţi două cauze ale natalităţii reduse din ţările Europei de Est. cu litera H. trei insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat. o cauză a scăderii debitului mediu lunar în lunile de iarnă. 6 puncte E. Comparaţi cadrul natural al Spaniei cu cel al Republicii Moldova precizând trei deosebiri între acestea. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. trei oraşe. două luni în care valoarea debitului lunar este. A. Precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 1. de 90 m3/s . Prezentaţi un factor care determină varietatea influenţelor climatice de pe teritoriul ţării noastre. o cauză a creşterilor de debit în luna mai. trei zone turistice. 6 puncte E. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 4 puncte Ministerul Educaţiei. diferenţa dintre valoarea debitului în luna mai şi valoarea debitului în luna ianuarie. climei. alte aspecte specifice ale reliefului. o unitate montană. precum şi luna în care se produce. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristicile 2 reliefului. Pentru Grecia. 4 puncte B. reţelei hidrografice. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 054 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al Mureşului. gradul de fragmentare. tipuri genetice de relief. pe hartă. 4. 3. pe hartă. E. distribuţia spaţială a altitudinilor.Varianta 54 . orientarea culmilor şi văilor principale. valoarea minimă a debitului mediu lunar. 6 puncte C. 2. 2. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. tipuri de roci. Menţionaţi două tipuri de influenţe climatice. vegetaţiei şi Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a solurilor. cu aproximaţie.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate.

cu literele B şi F. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. Statul marcat. cu numărul … 2. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 055 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . cu litera D este străbătută de fluviul numit… 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . E. Capitala statului marcat.geografie Proba D. cu litera C se numeşte … 3. A.Ministerul Educaţiei. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. Cea mai vestică capitală europeană este marcată. pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.C. numele statelor marcate. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 55 . Scrieţi. cu numerele 4 şi 15. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. 4 puncte B. pe hartă. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.

tipuri genetice de relief. cu literele C şi G. Londra b. Bratislava b. pe hartă. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. izvorăşte din Grupa Sudică a Carpaţilor Orientali 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu numărul 7 se numeşte: a. 6 2 puncte 3. Pe teritoriul statelor D şi I se află Munţii: a. 2 c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. F d. Unitatea de relief marcată. 2. cu litera F pătrund influenţe climatice … 3. 4 puncte B. 1 b. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă. E. cu litera : a. Oraşul marcat. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 055 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. pe foaia de examen. Paris d. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit … 6 puncte C. D c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Precizaţi: 1. E c. Madrid c. G 2 puncte 3. pe hartă. pe foaia de examen. Scrieţi. C b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Ministerul Educaţiei. F d. străbate oraşul Bârlad d. Belgrad c. C b. Scrieţi. pe foaia de examen. E c. o cauză care explică valorile mari ale ponderii populaţiei vârstnice. pe hartă. cu numărul: a. pe hartă. Balcani d. 6 puncte E. Oraşul Oradea este marcat. cu numărul 8: a. Dunăre b. pe hartă. Râul marcat. Roma 2 puncte 2. Carpaţi 2 puncte 5. cu litera B s-a format în orogeneza … 2. cu litera: a. cu litera: a. 2. pe hartă.Varianta 55 . Sate risipite există în unitatea de relief marcată. Vistula 2 puncte 4. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Caucaz şi relieful Alpilor Scandinavi. În unitatea de relief marcată. Alpi b. altitudini. este amenajat hidroenergetic c. F d. Apenini c. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. fragmentare. tipuri de roci pe care s-a format relieful. cu numerele 10 şi 12. este afluentul Trotuşului b. Scrieţi. G 2 puncte 2. numele unităţilor de relief marcate. 4 d. Şisturile verzi intră în alcătuirea geologică a unităţii de relief marcată. Capitala statului marcat marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Pentru FederaţiaRusă precizaţi: 1. Sarajevo d. o cauză a valorii reduse a densităţii popualţiei în nordul statului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Oraşul marcat. numele râurilor marcate. cu litera H este străbătut de fluviul: a. A. Are ieşire la Marea Baltică şi la Marea Nordului statul marcat.geografie Ministerul Educaţiei. G 2 puncte 4. Zagreb 2 puncte D. Rin d. Statul marcat. B b. cu litera J se numeşte: a. Loara c. pe hartă. pe hartă.

Petrol şi sare se exploatează din subsolul unităţii de relief marcată. cu litera H. Pentru Bulgaria. două porturi maritime. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.Varianta 55 . un factor care a favorizat dezvoltarea industriei de cherestea în oraşele marcate. 2. pe hartă. două tipuri de culturi agricole. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 055 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A – B şi prezintă evoluţia valorilor medii ale temperaturilor aerului la staţia meteorologică Roma. tot timpul anului. cu litera: a. 3. 1 Austria 83 870 8 192 880 279 2 Bulgaria 110 910 7 385 367 77 3 Germania 357 021 82 422 299 2585 4 România 238 391 21 670 000 197 5 Ungaria 93 030 9 981 334 173 Sursa: The World Factbook. 4 puncte B. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 2. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . H 2 puncte D. 3. Precizaţi: 1. 2. pe hartă. 1. pe hartă cu numerele 3 şi 5. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. altitudini. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Calculaţi densitatea populaţiei din Austria. o cauză care determină.geografie Ministerul Educaţiei. tipuri de relief. 6 puncte C. A.) (mld. cu litera C şi relieful unităţii marcată. un factor care explică amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat. Precizaţi: 1. E. cu numărul 2. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D şi prezintă valori ale PIB-ului din cadrul unor state membre ale Uniunii Europene. E c. 3. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Nr.€) crt. 6 puncte E. estimări la nivelul anului 2006 D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată. valoare amplitudinii termice anuale. două staţiuni turistice. Precizaţi o cauză a valorii ridicate a PIB-ului din Germania. trei unităţi de relief 2. modul de calcul al temperaturii medii anuale. o resursă naturală. luna cu temperatura maximă şi valoarea acesteia. 5. 4. luna cu temperatura minimă şi valoarea acesteia. precizaţi: 1. Precizaţi un avantaj şi un dezavantaj ale producerii hidroenergiei comparativ cu alte modalităţi de obţinere a energiei electrice.loc. B b. temperaturi medii lunare pozitive. Precizaţi o cauză a valorii scăzute a PIB-ului din Bulgaria. fragmentare. 6 puncte E. 2. Suprafa ţa Populaţia PIB 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II Statul (km²) (nr. pe hartă. F d. Prezentaţi: 1.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 56 . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. cu litera G este … 3. numele statelor marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu literele B şi H.geografie Proba D. pe foaia de examen. cu numărul 1 numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . Precizaţi: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2. pe hartă. pe hartă. pe hartă. 2. Statul marcat. cu litera D se numeşte …. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. numele oraşelor-capitală marcate. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4 puncte B. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 056 Harta de mai sus se referă la subiectul I A-D. E. Scrieţi. A. cu numerele 10 şi 3. Râul Tejo străbate oraşul . Forma de guvernământ a statului marcat.capitală marcat. pe hartă. pe hartă.Ministerul Educaţiei.

cu numărul 1 este traversat de râul numit … 6 puncte C. numele oraşelor marcate. cu litera: a. pe foaia de examen. E c. pe hartă. B c. 5 d. cu litera B s-a format prin … 3. pe hartă. Bulgaria c. Climatul temperat continental excesiv este specific statului marcat. Viţa de vie se cultivă pe suprafeţe extinse în unitatea de relief marcată. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. F d. pe hartă. 6 2 puncte 3. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Ialomiţa d. cu litera F se numeşte: a. C b. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă. pe hartă. pe hartă. Precizaţi: 1. H 2 puncte 5. C c. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată. cu numărul: a.geografie Ministerul Educaţiei. Bauxita este exploatată din unitatea de relief marcată. E. 2. pe foaia de examen. pe hartă. 8 c. Scrieţi. 4 c. Bosnia şi Herţegovina d. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Prezentaţi două cauze care au stat la baza creşterii numărului populaţiei urbane Europei Vestice. F 2 puncte Probă scrisă Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte B. Unitatea de relief marcată. cu litera: a.Varianta 56 . cu litera: a. Argeş b. C c. altitudini. 4 puncte Ministerul Educaţiei. tipuri genetice de relief. cu literele E şi H. B b. Oraşul marcat. B b. A b. fragmentare. Olt 2 puncte 2. cu numerele 3 şi 5 sunt străbătute de râul numit: a. Albania b. H 2 puncte 3. pe hartă. pe hartă. cu litera a. Bazinul Motru-Rovinari este situat în unitatea de relief marcată. J 2 puncte D. Influenţele oceanice sunt specifice unităţii de relief marcate. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 2 b. 10 2 puncte 5. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Statul marcat. E d. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 056 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. J 2 puncte 4. Este situat în Peninsula Iutlanda statul marcat. A b. cu litera: a. A. cu litera C şi relieful statului marcat. Oraşul Berna este marcat. cu numerele 1 şi 6. Scrieţi. pe hartă. 6 puncte E. G d. Serbia 2 puncte 2. C c. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Scrieţi. Oraşele marcate. 7 b. Oraşul Varşovia este marcat. B b. I d. pe hartă. G d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera D. C c. pe hartă. pe hartă. 9 d. pe hartă. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Dâmboviţa c. cu numărul: a. G d. E 2 puncte 4. numele unităţilor de relief marcate. cu litera … 2.

10 puncte Probă scrisă Geografie – clasa a XII-a Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D şi numărului 2 – E şi prezintă valori ale suprafeţei Subiectul II locuitorilor unor state membre ale Uniunii Europene. Statul Bulgaria Finlanda Luxemburg Polonia Slovacia Slovenia Suedia Suprafaţa (km²) 110 910 338 145 2 586 312 685 48 845 20 273 449 964 Populaţia (nr. precizaţi: 1.Varianta 56 . 2. Precizaţi o cauză a diferenţei de densitate dintre Finlanda şi Luxemburg. 6 puncte E. 3. 4. Calculaţi densitatea populaţiei din satele: Bulgaria.€). precum şi luna în care se înregistrează. gradul de fragmentare. forma de guvernământ. Precizaţi: 1. 6 puncte C. Precizaţi: 1. două luni în care valorile precipitaţiilor medii lunare depăşesc 80 mm. cu litera E. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. 2.1. tipul de climă predominant. Luxemburg. 2. Precizaţi: 1. tipuri de roci. o cauză a valorilor reduse ale cantităţilor medii lunare de precipitaţii din lunile iunie. Slovacia. Nota 1: Deosebirea şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu litera D nu este o subdiviziune a unităţii de relief marcate. pe hartă. pe hartă. orientarea culmilor şi văilor principale. Prezentaţi două argumente pentru a ilustra faptul că unitatea de relief marcată. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare.loc) 7 385 367 5 231 372 474 413 38 536 869 5 439 448 2 010 347 9 016 596 Sursa: The World Factbook. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare. 4 puncte B.geografie Ministerul Educaţiei. două unităţi de relief. alte aspecte specifice ale reliefului. 6 puncte E. 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 056 Graficul alăturat se referă la subiectul III A – B şi prezintă evoluţia valorilor medii ale precipitaţiilor la staţia meteorologică Roma. 4 puncte Ministerul Educaţiei. A. E. 2. cu litera C şi relieful unităţii marcate. 6. cu litera A. Finlanda. iulie şi august. două râuri sau fluvii. precum şi luna în care se înregistrează. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. trei oraşe. tipuri genetice de relief. pe hartă. distribuţia spaţială a altitudinilor. un lac natural. 5. estimări la nivelul anului 2006 D. două cauze care au determinat valorile scăzute ale densităţii populaţiei din Suedia. valoarea ridicată a PIB-ului în Suedia (285 mld. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. Pentru Ungaria.

cu litera . 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 .. Bazinul carbonifer Rhin – Ruhr este situat în statul marcat. pe hartă. pe hartă. Insula Sardinia aparţine statului marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu numărul . Scrieţi. 2.. cu litera . F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă.. pe hartă. cu numerele 2 şi 8. 2. 4 puncte B. cu literele C şi E. A.. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. Se acordă 10 puncte din oficiu.Ministerul Educaţiei. 3. numele oraşelor-capitală marcate. pe foaia de examen.. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 057 Harta de mai sus se referă la subiectul I A-C.geografie Proba D. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 57 . numele statelor marcate. E. pe hartă.. Capitala statului Belarus este marcată.

H d. 6 puncte E. 1. cu litera… 6 puncte C. pe hartă. Cel mai important oraş pe care îl traversează râul marcat. cu literele A şi G. 4 puncte B. Luxembourg 2 puncte 4. Monaco d. pe hartă. C c. Oraşul marcat. pe hartă. cu numărul 8 se numeşte … 3. San Marino 2 puncte 2. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. E 2 puncte 5.Varianta 57 . 1 b. tipuri genetice de relief. Bistriţa b. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . numele unităţilor de relief marcate. Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice. A. 2 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei.C. Bosnia şi Herţegovina c. Oraşul-capitală marcat. cu numărul 14 se numeşte: a. Temperaturi medii anuale mai mari de 10°C sunt specifice unităţii marcate. cu litera: a. pe foaia de examen. cu numerele 8 şi 9. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 2. 8 d. La graniţa dintre statele B şi F se află statul: a. Andorra b. Trotuş 2 puncte 3. fragmentare. 1 b. în unitatea de relief marcată pe hartă. Notaţi două state europene în care se exploatează combustibilii amintiţi la punctul anterior. Liechtenstein c. Buzău c. C c. cu numărul: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat. pe foaia de examen. cu numărul: a. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Câmpiei Europei de Est şi relieful Câmpiei Nord-Europene. cu litera: a. pe hartă. Pe hartă. G c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Slovacia 2 puncte 3. E. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 057 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A . 4 b. cu numărul: a. pe hartă. 5 2 puncte 2. Scrieţi.geografie Ministerul Educaţiei. Albania b. Scrieţi. Datează din perioada antică oraşul marcat. A b. pe hartă. Cele mai importante resurse de fier există. J 2 puncte 5. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 13 2 puncte D. Ialomiţa d. 2. Lacurile Ladoga şi Onega se află pe teritoriul statului marcat. 4 c. 4 d. Precizaţi: 1. altitudini. A b. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. numele râurilor marcate. Amsterdam b. cu numărul 5 este reşedinţa judeţului numit … 2. D d. Aluminiul se produce în oraşul marcat. Bruxelles c. 7 c. cu numărul 15 este capitala statului: a. Slovenia d. pe hartă. pe foaia de examen. Domurile gazeifere sunt prezente în unitatea de relief marcată. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu numărul 10 este marcat râul numit: a. cu litera: a. D d. E 2 puncte 4. Scrieţi. Vorbesc o limbă fino-ugrică locuitorii oraşului-capitală marcat. pe hartă. C b. 5 d. Copenhaga d.

10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D şi E şi prezintă valori din cadrul unor state membre ale Uniunii Europene. o cauză a ponderii reduse a sectorului primar în Franţa. 2.4 49. o cauză a ponderii reduse a sectorului secundar în Grecia. Precizaţi: 1. 2. statul cu cea mai mare pondere a sectorului primar. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 057 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia valorilor medii ale precipitaţiilor la staţia meteorologică Madrid.3 35.5 40. Precizaţi: 1.5 Ungaria 15.6 55. două râuri sau fluvii.5 32.1 27. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 6 puncte C. precipitaţii medii anuale. etaj climatic.5 44. 2.8 55. 5. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D.9 Grecia 20. o cauză a valorilor reduse ale cantităţilor medii lunare de precipitaţii din lunile iulie. 6 puncte E.Varianta 57 . două resurse de subsol.2 36. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.7 Slovenia 3. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. o cauză care explică diversitatea tipurilor genetice de lacuri din regiunile de munte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a E.7 45.6 Letonia 15.3 39. 2.9 Franţa 4.geografie Ministerul Educaţiei. Prezentaţi: 1. august. 4. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. 4 puncte B.0 68. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. Precizaţi: 1. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.0 Portugalia 11. două unităţi de relief. în câte luni valorile medii depăşesc 40 mm. precum şi luna în care se înregistrează. două exemple de tipuri genetice de lacuri din Munţii Carpaţi.4 D. E.3 60. 3.8 23. Explicaţi acest fapt. două oraşe. 3. Pentru Ucraina. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare. 2 Subiectul II Ponderea populaţiei active Statul Primar (%) Secundar (%) Terţiar (%) Bulgaria 14. Precizaţi: 1. A. precum şi luna în care se înregistrează. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Câmpiei de Vest şi clima Câmpiei Române. precizaţi: 1. vânturi. Explicaţi acest fapt. influenţă climatică. două tipuri de climă. statul cu cea mai mare pondere a sectorului terţiar.

pe hartă. Scrieţi. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.geografie Proba D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Are ieşire la Marea Neagră statul marcat. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 058 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. numele oraşelor .capitală marcate. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 58 . Se acordă 10 puncte din oficiu. În nordul statului marcat.capitală cu numere. 4 puncte B.Ministerul Educaţiei. A. cu numerele 4 şi 10. numele statelor marcate. E. cu litera H se află Munţii … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 1 . cu numărul 6 este situat în Câmpia. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. cu literele E şi G. cu litera … 2. 2. pe hartă. 3. Oraşul marcat.

cu numărul: a. pe hartă. cu numărul: a.capitală Viena este marcat. Oraşul . cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. pe hartă. cu litera . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. D d. cu numărul 2 se numeşte: a. cu literele C şi H.Rovinari este situat în unitatea de relief marcată. 9 c. 6 puncte E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Vegetaţia de stepă şi silvostepă este specifică pe teritoriul statului marcat. C c. pe foaia de examen. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Bazinul carbonifer Motru . Statul marcat. Oraşul marcat. pe hartă. cu litera … 3. Insula Sardinia aparţine statului marcat. tipuri de roci predominante. cu litera: a. pe hartă. 12 2 puncte 3. pe hartă. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Apenini şi relieful Munţilor Ural. Scrieţi. A b. numele unităţilor de relief marcate. Este o subdiviziune a Dealurilor de Vest unitatea de relief marcată. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. numele râurilor marcate. 7 b. I 2 puncte 3. H 2 puncte 2. cu numerele 9 şi 12.. I 2 puncte 5. altitudini. 2. Italică d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. B c. Scrieţi. 5 d. cu litera … 6 puncte C. Slatina d. Reşiţa c. Arad b. pe hartă. I 2 puncte D. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Crişul Negru este marcat. 2 b. cu litera F este situat în Peninsula: a. 5 d. A b. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. D d. pe hartă. grad de fragmentare. H d. B b. 13 2 puncte 4. cu litera: a. C c. Balcanică b. tipuri genetice de relief. 4 c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A b. Relieful glaciar este specific unităţii de relief marcate. cu numărul: a. cu litera: a. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Prezentaţi două cauze care au condus la apariţia. pe hartă. C c. 2. A. alte aspecte specifice ale reliefului. 3 c.E. Scandinavă 2 puncte 2. Scrieţi. Timişoara 2 puncte 4.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. Climatul temperat-oceanic şi mediteranean este caracteristic statului marcat. Precizaţi: 1.Varianta 58 . Grosimi mari ale stratului de loess există în unitatea de relief marcată. G d. Iberică c. 4 puncte B. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.. 1 b. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 10 d. dispariţia sau modificarea teritoriului unor state europene. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 058 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A . Cel mai mare combinat siderurgic este situat în oraşul marcat. pe hartă. E.

două oraşe. precipitaţii medii anuale. Bihor b. iar în 2000. etaj climatic. o cauză care să explice diferenţa de debit dintre râurile marcate. Precizaţi două cauze care au determinat creşterea numărului de locuitori în Portugalia. Precizaţi: 1. E. Se dă afirmaţia: „În 1984.000 locuitori. Satu Mare d. vegetaţiei şi solurilor. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. reţelei hidrografice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 6. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii marcate. vânturi. Pentru Ucraina. 6 puncte E. Comparaţi cadrul natural al Austriei cu cel al Greciei. 4 puncte B. două state vecine. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . pe hartă. 2 Subiectul II Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului. Sălaj 2 puncte D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 058 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia temperaturilor medii anuale la o staţie meteorologică din Europa. Precizaţi: 1. 2.Varianta 58 . 3. două unităţi de relief. membre ale UE. o cauză care să explice existenţa vegetaţiei de stepă în unitatea de relief marcată. Maramureş c. cu litera F şi clima unităţii marcate. precum şi luna în care se înregistrează. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. A. de 10. pe hartă.524. pe hartă. un râu sau un fluviu. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. Precizaţi: 1. un factor determinant al variaţiei temperaturilor medii lunare.008. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. un tip de climă.000 locuitori”. influenţă climatică. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a E. climei. modul de calcul al temperaturii medii anuale. valoarea amplitudinii termice medii anuale. 4. 2. două resurse de subsol. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit: a. Portugalia avea o populaţie de 10. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Oraşul marcat. precum şi luna în care se înregistrează. cu numerele 8 şi 11. 3. cu litera G. cu litera E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.geografie Ministerul Educaţiei. 10 puncte D. 6 puncte C. precizaţi: 1. pe hartă. precizând o asemănare şi două deosebiri. 5.

Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 059 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 59 . 4 puncte B. cu numărul … 3. pe foaia de examen. pe hartă. E.C. cu literele A şi F. numele statelor marcate.geografie Proba D. cu numerele 7 şi 13. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera …. numele oraşelor-capitală marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Fluviul Sena traversează oraşul-capitală marcată. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. pe hartă. 2. Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Câmpia Padului este situată pe teritoriul statului marcat. 2. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 1 Subiectul I . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. Vegetaţie de tundră există în nordul statului marcat. A. pe hartă.

6 puncte E. Alpi b. Reşiţa d. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . D c. Timişoara 2 puncte 2. pe hartă. 2. Circuri şi văi glaciare există în unitatea de relief marcată. Precizaţi: 1. Apenini c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Oraşul . Pirinei 2 puncte D. cu litera J aparţine regiunii geografice numite: a.estul statului marcat. Gazul metan se exploatează din unitatea marcată. Deva c. Europa Nordică c. Pindului d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera E are relief petrografic pe: a. In nord . amplitudine termică. factorii genetici ai climei. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Iberice. cu numărul 6 este traversat de fluviul numit: a. Andorra b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Râul marcat. Vegetaţie alpină există în unitatea de relief marcată. I 2 puncte 3. pe foaia de examen. Scrieţi. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 059 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. argile b. Elveţia d. pe hartă. Prezentaţi două cauze care au determinat deplasări ale populaţiei cu caracter temporar sau definitiv în Europa.Varianta 59 . A b. Oraşul marcat. Vistula 2 puncte 4. Elba b. pe foaia de examen. Arad b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A b. pe hartă. cu numărul 8 este capitala statului numit: a. Tamisa d. cu litera: a. Europa Vestică 2 puncte 5. cu litera … 3. Scrieţi. vânturi caracteristice. Franţa c. pe hartă. cu litera: a. Oder c. Lacul hidroenergetic Porţile de Fier I este situat în sudul unităţii de relief marcată. pe hartă. pe hartă. cu litera C se află Munţii: a. Europa Sudică d. cu litera … 2. B c. pe hartă. gresii d. E. pe hartă. G d. Spania 2 puncte 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. Scrieţi. Unitatea de relief marcată.geografie Ministerul Educaţiei. temperaturi medii anuale. pe foaia de examen.capitală marcat. cu litera… 6 puncte C. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. numele unităţilor de relief marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Europa Centrală b. pe hartă. C d. cu literele A şi H. pe hartă. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. cu numerele 2 şi 5. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. loess 2 puncte 3. cu numărul 10 traversează oraşul numit: a. pe hartă. precipitaţii medii anuale. numele oraşelor marcate. A. calcare c. Statul marcat. Zăcăminte de minereu de fier se exploatează din subsolul statului marcat. 4 puncte B. pe hartă.

două unităţi montane. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: temperaturi medii anuale. 7 b. etaj climatic. precipitaţii medii anuale. reţelei hidrografice. vegetaţiei şi solurilor. vânturi.loc) (km2) crt. Subiectul II 10 puncte D. 7. Sibiu d. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .021 3. 3. două regiuni turistice. 2. Populaţia Suprafaţa Nr. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului. densitatea populaţiei. 1. 11 2 puncte 2 puncte D. Harghita 5.752.136 547. 4. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al Ucrainei. o resursă de subsol. 8 c. Braşov b. Italia 58. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează.133. un râu sau fluviu. cu litera F. pe hartă. Precizaţi: 1. 6. Precizaţi două cauze care influenţează distribuţia inegală a populaţiei şi a oraşelor pe teritoriul Greciei. cu litera A şi clima unităţii de relief marcate.422. cu numărul: a.299 357. precizaţi: 1. 6 puncte E. influenţă climatică. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit: a. Prezentaţi: 1. Tabelul de mai jos prezintă suprafaţa şi numărul locuitorilor pentru trei state europene. pe hartă. Calculaţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. 6 puncte E. o cauză care determină repartiţia inegală a populaţiei pe teritoriul ţării noastre. Oraşul marcat. 2 Probă scris ă la ă Geografie – clasa XII-a 2. Ţara (nr.Varianta 59 . 6 puncte C. 5. A. precizând o asemănare şi două deosebiri. estimări la nivelul anului 2006 1. 4 puncte B. Covasna c. Precizaţi o cauză a densităţii ridicate a populaţiei în Germania. un factor natural care favorizează creşterea ovinelor în Carpaţii Meridionali. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. E. dou mări la care areaie şire. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. Traversează Podişul Târnavelor râul marcat.509 301. un tip de climă. Pentru Italia. climei. Germania 82. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.230 Sursa: The World Factbook. Franta 62. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 059 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. pentru Franţa şi Italia.030 2. 2. 10 d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. 2. o ramură industrială care valorifică resursa menţionată mai sus.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 60 . 3. cu numerele 8 şi 14. 2. cu litera H se numeşte . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .. numele oraşelor-capitală marcate. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.capitală cu numere. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 060 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. 4 puncte B.Ministerul Educaţiei. Oraşul marcat. Precizaţi: 1.. Statul marcat. pe hartă. pe foaia de examen. Scrieţi. cu literele C şi D. A. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. numele statelor marcate. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. E. Munţii Penini se află în statul marcat. cu numărul 9 este capitala statului numit … 2.geografie Proba D. Se acordă 10 puncte din oficiu.

E 2 puncte 2. pe hartă cu numerele: a. pe hartă. A b. Râul marcat. E d. Grinduri şi ostroave există în unitatea de relief marcată. H 2 puncte 3. pe foaia de examen. cu numărul 9 se numeşte … 2. B b. cu litera: a. Oraşul Timişoara este traversat de râul marcat. 6 puncte E. 5 c. C b. pe hartă. pe hartă. J 2 puncte 2. Fluviul Dunărea traversează capitalele marcate. grad de fragmentare. cu litera … 6 puncte C. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică. 2 b. Nota 1: Deosebirea şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.geografie Ministerul Educaţiei. numele unităţilor de relief marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă. Vorbesc o limbă romanică locuitorii oraşului marcat. C c.Varianta 60 . pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. G 2 puncte 3. altitudini. pe hartă. Slovenia 2 puncte 4. cu litera: a. cu numărul: a. Croaţia c. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Albania b. cu numărul 2 este reşedinţa judeţului numit … 3. Precizaţi o deosebire şi două asemănări între relieful Munţilor Pirinei şi relieful Munţilor Apenini. Scrieţi. F d. 8 c. cu numărul: a. Notaţi două state europene în care industria siderurgică are o pondere însemnată. Numeroase iazuri se găsesc în unitatea de relief marcată. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . A b. 1. pe hartă. pe hartă. 4 puncte B. F d. 6 d. C c. Relieful vulcanic este prezent în unitatea de relief marcată. B b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. D c. tipuri de roci predominate. 4 şi 7 d. Scrieţi. Oraşul marcat. 4 şi 13 2 puncte 5. pe hartă. tipuri genetice de relief. Scrieţi. Munţii Alpi sunt situaţi în nordul statului marcat. pe hartă. G 2 puncte 4. D d. C c. cu litera: a. 12 2 puncte 5. 7 b. pe hartă. numele oraşelor marcate. cu numerele 1 şi 6. cu numărul 15 este capitala statului numit: a. 9 2 puncte D. pe hartă. A. 2. Precizaţi: 1. E. 2 şi 7 c. D d. cu litera: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 060 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A– D. Areale viticole importante există în unitatea de relief marcată. cu litera: a. 2. 11 d. Minereu de fier se exploatează din unitatea de relief marcată. Curentul Atlanticului de Nord influenţează clima statului marcat. 2 şi 4 b. B b. pe foaia de examen. B c. D d. pe hartă. cu litera: a. Oraşul marcat. Grecia d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu literele A şi C. D c. pe hartă.

000 locuitori. 2. A. estimări la nivelul anului 2006 1. un oraş-port. un stat vecin. modul de calcul al temperaturii medii lunare. influenţă climatică. precum şi luna în care se înregistrează.Varianta 60 . Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii marcate pe hartă. precipitaţii medii anuale. Precizaţi o cauză care determină valori diferite ale densităţii populaţiei între cele două state. 2. Se dă tabelul: Statul Germania Grecia Suprafaţa (Km2) 357 021 131 940 Populaţia (nr. precizaţi: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. 3. 2. Precizaţi două cauze care au determinat creşterea numărului de locuitori în Italia pentru intervalul 1861 – 2000. 7. 6 puncte E. 4 puncte B. două resurse de subsol.000 locuitori. o cauză a prezenţei terenurilor degradate în spaţiul subcarpatic şi în Depresiunea Colinară a Transilvaniei. 5. Precizaţi: 1. vânturi. Se dă afirmaţia: “Populaţia Italiei a crescut de la 22. E. o cauză care determină diversitatea resurselor de subsol din Munţii Apuseni. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. cu litera B şi clima unităţii marcate.182. la 57. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat. membru al UE. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II 10 puncte D. în 2000”. o zonă de vegetaţie. 3. Pentru Grecia. 6 puncte temp ºC 25 20 15 10 5 0 -5 1 I 2 F 3 M 4 A 5 M 6 I 7 8 I A lunile anului 9 S 10 O 11 N 12 D C. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . cu litera F. un factor care influenţează variaţia temperaturilor medii lunare. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 060 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia temperaturilor medii anuale la o staţie meteorologică din Europa. etaj climatic. valoarea amplitudinii termice anuale. în 1861. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D.geografie Ministerul Educaţiei. două ramuri industriale care valorifică resursele menţionate mai sus.634. 4. precum şi luna în care se înregistrează. 6. Prezentaţi: 1. valoarea minimă a temperaturii medii lunare.loc) 82 422 299 10 688 058 Sursa: The World Factbook. Precizaţi: 1. 2. un tip de climă. două unităţi montane. 6 puncte E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă.

cu litera D este traversată de fluviul numit. pe hartă. 4 puncte B. cu numerele 4 şi 14. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. 2.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 3.. cu literele B şi C.Ministerul Educaţiei. A. Scrieţi. pe hartă. Precizaţi: 1. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Varianta I . Capitala statului marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 061 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C.. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 61 . E. pe hartă. numele statelor marcate.. pe foaia de examen. numele oraşelor-capitală marcate. 2. cu litera F se numeşte. Se acordă 10 puncte din oficiu. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. cu numărul..geografie Proba D.. Capitala statului marcat. pe hartă.

B b. Depozite de loess există în unitatea de relief marcată. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. E c.. Someşul Mic 2 puncte 3. A b. 6 puncte E. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 061 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Varianta I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E.. vânturi.. Scrieţi. Precizaţi: 1. etaj climatic. pe hartă. numele oraşelor marcate. pe hartă. pe hartă. cu literele A şi G.. 3 c. 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. tipul climatic. pe hartă. pe foaia de examen. 2. cu numărul: a. I d. Extrag zăcăminte de petrol şi gaze naturale din Marea Nordului.. pe foaia de examen. C c. Rodopi 2 puncte 4. Scrieţi. F d. Alpi b. 2 b. cu numărul 10 este traversat de râul numit: a. pe hartă. pe hartă. pe hartă. Relief vulcanic există în unitatea de relief marcată. A şi H c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Carpaţi c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Zăcăminte de petrol există în unităţile de relief marcate. G şi J 2 puncte D. Scrieţi. A şi G b. Prezentaţi două cauze ale densităţii reduse a populaţiei din spaţiul montan european. 11 2 puncte 3. numele unităţilor de relief marcate.Varianta 61 . G 2 puncte 4. 7 d. F şi H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . B şi H c. Resurse de minereu de fier există în subsolul unităţii de relief marcată. pe hartă. C şi G d. Oraşul marcat. cu litera . cu numerele 3 şi 10. G 2 puncte 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 6 puncte C. cu literele: a. 3. J 2 puncte 5. cu litera. D şi E d. pe hartă. Vegetaţia de tundră este specifică statului marcat. 4 puncte B. pe foaia de examen. cu literele: a. Crişul Repede c. pe hartă. Râul marcat. Barcău b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. A b. E. B c.geografie Ministerul Educaţiei. B şi C b. cu litera: a. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12.. F d. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. F 2 puncte 2. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat. Pirinei d. amplitudine termică. pe hartă. Someşul Mare d. cu litera: a. trece prin Munţii: a. pe hartă. precipitaţii medii anuale. cu numărul 4 se numeşte . statele marcate. pe hartă. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Iberice. Graniţa care separă statele ale căror capitale sunt marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numerele 9 şi 11. Oraşul Timişoara este situat în unitatea de relief marcată. Oraşul Varşovia este marcat. A. A b. E d. pe hartă. C c. Ministerul Educaţiei. cu litera: a.

două unităţi de relief. estimări la nivelul anului 2006 2. 3. Germania şi respectiv Grecia: Populaţia Suprafaţa Statul (nr. densitatea medie a populaţiei în Franţa. Referitor la Italia. Precizaţi două caracteristici ale economiei Uniunii Europene.752.136 547. luna cu cel mai mare debit mediu şi valoarea acestuia.geografie Ministerul Educaţiei. vânturi. luna cu cel mai mic debit mediu şi valoarea acestuia. pe hartă. cu litera C. 8 b. o cauză a emigrării populaţiei din Europa de Est.422. 6 puncte E. precipitaţii medii anuale. 12 2 puncte D. Calculaţi. 4 puncte B.030 Germania 82. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 5. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcată. trei ramuri industriale reprezentative. 2. Un important centru al industriei siderurgice este în oraşul marcat. Precizaţi numele statului cu cea mai mare densitate a populaţiei şi un factor determinant al acesteia. influenţă climatică. Precizaţi: 1. cu numărul: a. 6 puncte C. pe hartă. Precizaţi: 1. 10 c. un argument pentru a susţine afirmaţia: “Serbia face parte din bazinul hidrografic al Dunării”.940 Sursa: The World Factbook. precizaţi: 2 1. cu litera E.299 357. pe hartă cu litera A şi clima unităţii de relief marcată. 1. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 10 puncte D. Precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. E. 11 d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 061 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu la o anumită staţie hidrologică.loc. două oraşe – port maritime. o cauză a predominării vegetaţiei de stepă şi silvostepă în vegetaţia Ungariei. pe hartă cu litera B.688. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.) (km2) Franţa 62. A. numele unei insule care aparţine acestui stat.Varianta 61 . etaj climatic. 2. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. un factor care explică suprafeţele restrânse ocupate cu culturi agricole în unitatea de relief marcată. 4. pe baza datelor din tabel. un factor care explică numărul mare al iazurilor construite în unitatea de relief marcată. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .021 Grecia 10. 2. 6 puncte E. 3. două resurse de subsol. pe hartă.058 131.

pe hartă. 2. 3.Ministerul Educaţiei. Capitala statului marcat. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII 1 Subiectul I . cu litera I se numeşte . cu literele C şi J. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2.capitală cu numere.. pe foaia de examen. Peninsula Crimeea aparţine statului marcat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Precizaţi: 1. Scrieţi.. E. A. pe hartă. cu litera . 4 puncte B.. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 062 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D.. cu numerele 7 şi 10. numele statelor marcate.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numerele 5 şi 9 au ieşire directă la Marea . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 62 . pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. pe hartă. Statele ale căror capitale sunt marcate.geografie Proba D.

A b. I 2 puncte 2. pe foaia de examen. Podgoria Târnavelor este situată în unitatea de relief marcată. Praga d. Berlin b. pe hartă. cu numerele 8 şi 11. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. amplitudine termică. numele oraşelor marcate. Depozite groase de loess există în unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. Viena 2 puncte 3. 2. cu litera: a. Brăila c. cu litera: a. pe hartă. pe hartă. 3 b. A b. Scrieţi. 4 puncte B. pe hartă. 7 d. cu numărul 5 traversează oraşul reşedinţă de judeţ numit. pe hartă. G 2 puncte 2. E d. 4 c. A b. pe hartă. pe hartă. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. B c.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. numele unităţilor de relief marcate. Oraşul . Scrieţi. I d. cu literele: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. etaj climatic.capitală marcat. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. cu numărul 9 este reşedinţa judeţului. cu numărul 6 se numeşte: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. A şi D c. pe hartă. E.Varianta 62 . cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat.. Oraşul marcat. pe hartă. E c. pe hartă.. F d. Berna c. C c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu literele A şi E. Buzău d. 2.. precipitaţii medii anuale. 6 puncte C. Precizaţi un factor care contribuie la geneza lagunelor precum şi o mare unde este prezent acest tip de ţărm. cu numărul 11 se numeşte: a. A şi B b. A. cu litera .geografie Ministerul Educaţiei. Bacău b. 6 puncte E. 3.. Depresiuni submontane există în unitatea de relief marcată. vânturi. Ţărmul cu lagune este caracteristic pentru o serie de mări ale Europei. Focşani 2 puncte 3. Polderele sunt caracteristice în statul a cărui capitală este marcată. J 2 puncte 5. tip climatic. C c. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 062 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. Râul marcat. D şi J d. 11 2 puncte D. Climatul mediteranean este specific statului marcat.. Podişul Bavariei se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. F d. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat pe hartă cu litera D şi clima statului marcat pe hartă cu litera E. pe foaia de examen. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. cu numărul: a. cu litera: a. A b. Munţii Carpaţi se desfăşoară pe teritoriul statelor marcate. E şi J 2 puncte 4.

058 131. Precizaţi: 1. cu literele: a. pe hartă cu litera G.688. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. o cauză care a determinat scăderea natalităţii în România după anul 1989. E şi F 2 puncte 5.geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Calculaţi. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. A.230 Germania 82. Precizaţi un argument pentru a susţine afirmaţia: “Franţa are o agricultură dezvoltată”. două luni în care valoarea debitului mediu lunar a fost de 6000 m3/s. 2.Varianta 62 .509 301. Râul marcat pe hartă cu numărul 3 este afluent al: a. luna cu cel mai mic debit mediu lunar şi valoarea acestuia. 2. Precizaţi două caracteristici ale reţelei europene de transport. influenţă climatică. o cauză care a determinat construirea unui combinat siderurgic la Reşiţa. 10 puncte D. Precizaţi: 1. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. 4 puncte B. A şi G c.021 Grecia 10. 4 puncte Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 062 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui fluviu la o anumită staţie hidrologică. numele unei insule care aparţine acestui stat. două oraşe – port maritime. două resurse care au favorizat dezvoltarea industriei siderurgice în Ucraina. etaj climatic. pe baza datelor din tabel. trei ramuri industriale reprezentative. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Siretului b.940 Sursa: The World Factbook. A şi B b. precipitaţii medii anuale. B şi H d. estimări la nivelul anului 2006 2. două unităţi de relief. pe hartă cu litera D şi clima unităţii de relief marcată. 3. Germania şi Grecia: Populaţia Suprafaţa Statul (nr. Zăcăminte de hidrocarburi se extrag din subsolul unităţilor de relief marcate. 6 puncte E. Precizaţi: 1. Timişului d.422. 6IIpuncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul C. Referitor la Spania precizaţi: 1. densitatea populaţiei din Italia. Precizaţi statul cu cea mai mare densitate a populaţiei şi două argumente care explică această valoare.133. 3. 5.loc. Trotuşului 2 puncte D. E. 1. vânturi. pe hartă.299 357. 2. două resurse de subsol.) (km2) Italia 58. Sucevei c. 4.

.. pe hartă. Oraşul-capitală marcat. pe hartă. 3.capitală cu numere. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 063 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. 4 puncte B. 2.Ministerul Educaţiei. A. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Capitala statului marcat. numele oraşelor-capitală marcate.geografie Proba D. numele statelor marcate. cu numerele 2 şi 15.. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu litera D se numeşte . Scrieţi.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Munţii Penini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. cu literele B şi I. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 63 . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. pe hartă. cu numărul 6 este traversată de fluviul numit . pe hartă. E. pe foaia de examen. Precizaţi: 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu litera . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . 2. pe hartă.

răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12.. pe hartă. medievală d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 4 puncte B.Varianta 63 . F c. Lacul de acumulare Izvorul Muntelui a fost amenajat pe râul marcat. Capul Roca este situat pe teritoriul statului marcat. 6 puncte E. contemporană c. F 2 puncte D. pe hartă. pe hartă. pe hartă. cu numărul 12 datează din perioada: a. pe hartă. 1 b. socialistă 2 puncte 3. B şi D c. numele unităţilor de relief marcate. J 2 puncte 5. B c. A. 7 şi 9 b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 2. A b. 1 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. Oraşul marcat. Scrieţi. Vulcanii Etna şi Vezuviu sunt situaţi pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. cu numărul: a. C d. pe hartă. etaj climatic. 2. marcat pe hartă. Precizaţi două cauze ale creşterii populaţiei urbane din Europa. pe foaia de examen. 4 2 puncte 4. 4 c. D c. pe hartă. cu numărul 8 este reşedinţa judeţului numit. numele oraşelor marcate. A b. pe hartă. Cel mai important afluent al râului marcat pe hartă cu numărul 3 este numit.. D şi F d. cu numerele 7 şi 11. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. antică b. cu litera B şi clima statului. cu litera H. pe hartă. cu literele C şi F. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află în statul marcat. vânturi. 7 şi 12 d. D d. pe foaia de examen. cu litera: a. B b. Precizaţi: 1. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat.Oradea trece şi prin oraşele marcate. Râul marcat. cu litera: a. 5 b. cu numărul: a. cu numărul 5 traversează reşedinţa judeţului numit. Oraşul marcat. 2 c. B c. 3 d. tip climatic. Fşi H 2 puncte 4. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 14 2 puncte 2. Scrieţi. F d. amplitudine termică. Scrieţi. Magistrala feroviară Bucureşti .. Oraşul-capitală Helsinki este marcat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 8 c. A şi D b. cu litera: a. cu numărul: a. 3. 10 2 puncte 3. 7 şi 10 c. cu literele: a. Relief glaciar există în unitatea de relief marcată.. D b. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 063 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Cele mai vechi roci din ţară există în unitatea marcată. F 2 puncte 2.geografie Ministerul Educaţiei. 6 puncte C.. pe foaia de examen. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Eurotunelul face legătura între ţările marcate. 13 d.. 8 şi 10 2 puncte 5. cu litera: a. pe hartă. 9 d. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu numerele: a. precipitaţii medii anuale. E. G d. pe hartă. pe hartă.

– clasa a XII-a Probă scris ă la Geografie 2. 1. etaj climatic.536. loc. trei oraşe importante. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 6 puncte E. cantitatea maximă de precipitaţii înregistrată într-o lună. 6 puncte E.Varianta 63 .685 48. Precizaţi: 1. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. două atracţii turistice. 1.869 5.385. pe baza datelor din tabel. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcată. Calculaţi. 5. Precizaţi două avantaje ale producerii energiei electrice din surse alternative. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. un factor care contribuie la absenţa pădurilor din zona de stepă. valoarea maximă.910 312. numele a două unităţi de relief. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 063 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi cantităţilor medii lunare de precipitaţii la staţia meteorologică Murmansk.448 Suprafaţa (km2) 110.367 38. E. Subiectul II Sursa: The World Factbook. a temperaturii medii lunare. precizaţi: 1. Precizaţi: 1. vânturi. Precizaţi o cauză a valorii mai căzute a densităţii populaţiei din Bulgaria. pe hartă cu litera C şi clima unităţii de relief marcată. 2 3. 2. comparativ cu forme clasice de energie. altele decât capitala. 4 puncte B. precipitaţii medii anuale.geografie Ministerul Educaţiei. tipul de climă. numele a două insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat. 2. densitatea populaţiei din Polonia şi Slovacia. Ţara Bulgaria Polonia Slovacia Populaţia (nr. precum şi luna în care se înregistrează. precum şi luna în care se înregistrează. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu aproximaţie. un factor natural care favorizează dezvoltarea unor areale viticole extinse în regiunile deluroase. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. influenţă climatică.) 7. A. Precizaţi două obiective turistice din Italia. Precizaţi două cauze care să explice diferenţa dintre densitatea populaţiei Italiei şi densitatea populaţiei Finlandei. 2. Referitor la Grecia.439.845 6 puncte C. pe hartă cu litera E. Peninsula Kola. 4. estimări la nivelul anului 2006 10 puncte D.

E. cu numerele 11 şi 15. 2. numele statelor marcate.geografie Proba D. numele oraşelor-capitală marcate. Precizaţi: 1. Podişul interior de tip Mesetă este specific statului marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere.Ministerul Educaţiei.C. pe hartă. Capitala statului marcat pe hartă cu litera F se numeşte … 2. cu litera A este … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . pe foaia de examen. Forma de guvernământ a statului marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 064 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . 4 puncte B. Scrieţi. cu literele A şi J. A. cu litera … 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 64 . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. pe hartă.

oţel d.geografie Ministerul Educaţiei. B b. numele oraşelor marcate. cu litera: a. Tamisa c. A b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. D d. pe foaia de examen. Prezentaţi două cauze ale tendinţei de îmbătrânire demografică a populaţiei Europei. Este afluent al râului marcat. cu numărul 7 râul: a. pe hartă. Fluviul Vistula străbate teritoriul statului marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. I 2 puncte 4. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 064 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Volga 2 puncte 5. care aduce mase de aer tropical. 6 d. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. Precizaţi: 1. Gazul metan se extrage din unitatea de relief marcată. C c. 2. E 2 puncte D. D c. cu numărul: a. cu numerele 3 şi 5. B b. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Oraşul capitală marcat pe hartă cu numărul 12 este traversat de fluviul: a. Dâmboviţa b. cu litera …. E. Oraşul Iaşi este situat în unitatea de relief marcată. 6 puncte E. Dunăre b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera: a. 14 2 puncte 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. B c. H 2 puncte 3. Scrieţi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. aluminiu b. Ialomiţa c. Vântul Sirocco. 4 puncte B. 2. pe hartă. cu litera …… 3. numele unităţilor de relief marcate. altitudini. Scrieţi. pe hartă. E d. bate în statul marcat pe hartă cu litera: a.E d. Oraşul Praga este marcat. A b. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.cu litera … 6 puncte C. Sena d. Huilă se exploatează din unitatea de relief marcată. pe hartă. cu numărul 2 se obţine: a. pe hartă. 1 b. C c. A. pe hartă. pe hartă. Vegetaţia de tundră este specifică statului marcat. Mostiştea d. I d. Scrieţi. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Vedea 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . D c. A b. pe foaia de examen.. G 2 puncte 2. E d. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor Pirinei şi relieful Munţilor Alpi. vagoane 2 puncte 4. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Podgoria Murfatlar este situată în unitatea de relief marcată. În oraşul marcat. J 2 puncte 3. fragmentare. cu litera: a. Influenţe climatice scandinavo-baltice pătrund în unitatea de relief marcată. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Nota 1: Asemănările si deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. autoturisme c. cu literele A şi E. 5 c.Varianta 64 . pe hartă. tipuri genetice de relief.

2. Pentru Bulgaria.9 Slovenia 3. 2. distribuţia spaţială a altitudinilor. din totalul populaţiei active a Bulgariei. o lună în care valoarea temperaturii medii este de 20oC. Mureş 2 puncte D.0 68. A.7 46. Precizaţi o cauză a ponderii ridicate a populaţiei din sectorul primar. 5. orientarea culmilor şi văilor principale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4. 4 puncte B. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Menţionaţi doi factori care determină diferenţa dintre valorile medii ale densităţii populaţiei din judeţele Caraş-Severin şi Prahova. media valorilor temperaturilor medii lunare pentru anotimpul primăvară.3 60. Crişul Repede d. 2. din totalul populaţiei active a Franţei. un port important la Marea Neagră.1 27. 2.Varianta 64 . tipuri de roci. 6 puncte E. Precizaţi: 1. 1. Crişul Alb b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. gradul de fragmentare. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. 3. precizaţi: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte E. E. 3. două cursuri de apă. cauza pentru care fenomenul de îngheţ este aproape inexistent în regiunea în care se află situată staţia meteorologică la care s-au făcut înregistrările. pe hartă. Râul marcat. cu cea mai mică pondere a sectorului primar. tipuri genetice de relief. cu cea mai mare pondere a populaţiei ocupate în sectorul primar. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D – E şi prezintă valori din cadrul unor state membre ale Uniunii Europene.2 36. valoarea temperaturii medii în luna iulie. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera B şi relieful unităţii marcate cu litera G. trei oraşe. cu cea mai mare pondere a sectorului terţiar. Scrieţi pe foaia de examen: 1. 6 puncte C. două puncte de frontieră prin care se realizează legătura cu România. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 3. 2. două masive muntoase.3 39. cu numărul 9 se numeşte: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 064 Pentru a rezolva subiectul III A şi B analizaţi graficul alăturat care reprezintă evoluţia temperaturii medii lunare la o staţie meteorologică.0 Franţa 4. alte aspecte specifice ale reliefului.5 D. Precizaţi o cauză a ponderii scăzute a populaţiei din sectorul primar. dintre cele trei: 1. Ponderea 2 populaţiei active Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II Statul Primar (%) Secundar (%) Terţiar (%) Bulgaria 14. valoarea minimă a temperaturi medii lunare. Precizaţi statul european. Crişul Negru c.

Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 65 . cu litera … 3. E. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 065 Harta de mai sus se referă la subiectul I A .geografie Proba D. A. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. numele statelor marcate. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Precizaţi: 1. Capitala statului marcat pe hartă cu litera I se numeşte … 2. Are ieşire la Marea Adriatică statul marcat. pe foaia de examen. 4 puncte B. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numerele 1 şi 10.C. cu literele B şi D. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. Asociaţiile vegetale de tip maquis compun vegetaţia statului iberic marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.

B c. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor Alpi. Praga d. Întinse păduri de molid se dezvoltă în unitatea de relief marcată. 6 puncte E. cu numărul 13 este traversat de râul: a. Bazinul carbonifer Petroşani se află în unitatea de relief marcată. cu literele B şi G. pe harta. Oraşul Alba Iulia este traversat de râul marcat. pe hartă. 8 d. 11 d. pe hartă. cu numărul … 2.Varianta 65 . H 2 puncte 5. Scrieţi. A b. G 2 puncte 4.D. 2 şi 4 b. Precizaţi doi factori care generează diferenţe între climatul temperat oceanic specific vestului Europei şi climatul temperat continental specific estului Europei. 5 c. pe foaia de examen. Scrieţi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 3 ş i 4 c. fragmentare. D d. pe hartă. pe hartă. B c. pe hartă. D d. E 2 puncte D. tipuri genetice de relief. cu numerele 9 şi 11. cu litera: a. Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. 14 2 puncte 3. G 2 puncte 3. cu litera … 3. A b. Budapesta c. pe hartă. Nota 1: Asemănările si deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Nistru d. 12 2 puncte 2. Bratislava b. D c. 4 puncte B. A b. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. C d. Volga 2 puncte 5. Fluviul Vistula străbate teritoriul statului marcat. Nipru c. Lacul glaciar Bucura s-a format în unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 10 c. Oraşul Ljubljana este marcat. A b. C c. Canalul Dunăre-Marea Neagră traversează unitatea de relief marcată. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. numele unităţilor de relief marcate. pe foaia de examen. cu numărul: a. A b. Este reşedinţa judeţului Gorj oraşul marcat. 1 b. A. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera: a. 4 şi 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Don b. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă. altitudini. pe hartă. I 2 puncte 4. cu litera: a. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 9 b. Viena 2 puncte 2. cu litera J se numeşte: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 065 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A. B c. 2. E d. cu litera: a. Capitala statului marcat. pe hartă. pe hartă. Şoseaua europeană E60 traversează oraşele: a. E d. cu litera … 6 puncte C. 4 ş i 5 d. Grindurile sunt forme de relief specifice unităţii de relief marcată. Precizaţi: 1. cu litera: a. numele râurilor marcate. Oraşul-capitală marcat. pe hartă. cu numărul: a.geografie Ministerul Educaţiei.

000 16. Pentru Ungaria. vânturi. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.526 2 Populaţia (nr.geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 065 Analizaţi diagrama în coloane alăturată care prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale râului Mureş. cu litera C şi clima unităţii de relief marcate cu litera D. 5. 6 puncte E.E. precipitaţii medii anuale. 6 puncte E. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . numele unui lac natural. Prezentaţi două cauze care determină tendinţa de îmbătrânire a populaţiei României. 10 puncte D. Precizaţi: 1. 2. Precizaţi două cauze ale diferenţei de densitate a populaţiei dintre cele două state. 2. Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa şi numărul de locuitori în două ţări europene. A. 4. 2.Varianta 65 . Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Statul Islanda Olanda Suprafaţa (km2) 102. Diagrama se referă la subiectul III A şi B. 3.491. 3. precizaţi: 1.461 Subiectul II Sursa: The World Factbook. luna în care valoarea debitului este de aproximativ 260 mc/s. două cauze care determină valorile ridicate ale debitului la sfârşitul primăverii şi începutul verii. 6 puncte C. estimări la nivelul anului 2006 1. 4 puncte B. valoarea maximă a debitului mediu lunar. o zonă de vegetaţie caracteristică. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a energiei nucleare în structura energetică a Franţei. numele a trei oraşe. 6. Calculaţi densitatea populaţiei din Islanda şi Olanda. o cauză a scăderii debitului în lunile august şi septembrie. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 819 41. numele unei unităţi de relief. 2. anul acceptării în U. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. influenţă climatică. etaj climatic.loc) 313. Precizaţi: 1. luna în care se înregistrează cea mai scăzută valoare a debitului mediu. E. numele a două ape curgătoare. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate.

Oraşul marcat. numele oraşelor-capitală marcate. Scrieţi. 4 puncte B. cu numărul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Precizaţi: 1. cu numerele 2 şi 11. pe hartă. pe hartă. 2. Este străbătut de fluviul Tamisa oraşul-capitală marcat. A. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă.Ministerul Educaţiei. pe hartă. Statul marcat. E. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 066 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . cu literele A şi I. numele statelor marcate.C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 66 . cu litera G se numeşte … 2. cu numărul 1 este capitala statului numit … 3. pe hartă. pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu.geografie Proba D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere.

oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A b. Precizaţi: 1.Varianta 66 . marcat pe hartă. J 2 puncte D. Reşiţa d. numele râurilor marcate. A. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Iberice şi clima Peninsulei Scandinave. C c. cu numărul … 6 puncte C. Viena 2 puncte 3. Arad b. pe foaia de examen. cu litera: a. A b. B c. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Estonia c. cu numerele 7 şi 12. A b. cu numărul 3 se numeşte … 2. cu numărul 5 este reşedinţa judeţului numit … 3. Letonia d. Statul marcat. vânturi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Menţionaţi doi vulcani din sudul Europei şi explicaţi prezenţa vulcanismului activ în spaţiul geografic amintit. Lituania 2 puncte 4. Deva c. Oraşul marcat. pe hartă. 2. pe hartă. Berlin b. precipitaţii medii anuale. Budapesta c. Belarus b. cu litera: a. J 2 puncte 5. Cel mai mare oraş din unitatea de relief marcată. Strâmtoarea Gibraltar este situată în partea de sud a statului marcat. influenţă climatică. D d. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera H este: a. amplitudine termică. Utilaj petrolier se produce în oraşul marcat. Timişoara 2 puncte 3. Vegetaţia de stepă ocupă suprafeţe întinse pe teritoriul statului. numele unităţilor de relief marcate. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Praga d. Scrieţi. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Munţi formaţi în orogeneza alpină se află pe teritoriul statului marcat. cu litera: a. Relief glaciar s-a format în unitatea de relief marcată. E d. 6 puncte E. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 066 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera D se numeşte: a. cu litera: a. 4 puncte B. B b. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. pe hartă. Oraşul marcat. Scrieţi. cu litera G este: a. Scrieţi. B c. H d. pe hartă. pe hartă. C c. cu literele C şi H.geografie Ministerul Educaţiei. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Capitala statul marcat. A b. E. pe hartă. C c. Influenţe climatice scandinavo-baltice sunt caracteristice unităţii de relief marcate. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. E 2 puncte 2. temperaturi medii anuale. E d. G d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. H 2 puncte 2. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. cu litera: a.

15°C d. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . bauxită şi gaze asociate b. luna cu valoarea medie cea mai coborâtă a temperaturii aerului şi valoarea acesteia.Varianta 66 . iarna b. 3. un tip de climă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. martie d. huilă şi gaz matan c. 4 puncte B. 2. Neamţ d. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. 20°C 2 puncte C. Diferenţa dintre temperatura medie a lunii mai şi a lunii decembrie este de: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. toamna d. cu litera E se exploatează: a. ianuarie b. comparativ cu celelalte două state din tabel. o diferenţă care există între sectorul Dunării maritime şi cel al Dunării fluviale. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 5. pe foaia de examen. Prezentaţi: 1. În unitatea de relief marcată. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 066 Graficul de mai jos se referă la subiectul III A – B şi reprezintă evoluţia temperaturii medii lunare la Atena. migraţia populaţiei dinspre mediul urban către mediul rural.E la nivelul anului 2006. Scrieţi. Valori ale temperaturii medii lunare de 10o C se înregistrează în luna: a. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 2. resursa energetică pe care România o foloseşte mai puţin. primăvara c. pe hartă. Tabelul de mai jos redă structura producţiei de energie electrică în România şi în alte state ale U. 2. Oraşul marcat. 10°C c. 6 puncte E. fragmentare. decembrie 2 puncte 3. Pentru Ucraina. 5°C b. 6 puncte E. Bacău c. tipuri de relief. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Anotimpul cu cea mai ridicată valoare a temperaturii medii a aerului este: a. altitudini.Vrancea 2 puncte 2 puncte D. A. 4 puncte Ministerul Educaţiei.geografie Ministerul Educaţiei. două râuri sau fluvii. 4. două unităţi majore de relief. o mare la care are acces. pe hartă. Precizaţi două cauze care determină valorile scăzute ale densităţii medii a populaţiei în Peninsula Scandinavică. pe hartă. februarie c. petrol şi sare 5. cu numărul 1 este reşedinţa judeţului: a. oraşul capitală. 2 6. două resurse de subsol. alte aspecte specifice ale reliefului. cu litera D şi relieful unităţii marcate cu litera G. Ţara România Franţa Germania Energie nucleară (%) 9 40 13 Hidroenergie (%) 30 2 1 Cărbune (%) 40 6 24 Gaze naturale (%) 15 13 21 Petrol (%) 5 35 40 Alte surse (%) 1 4 1 Precizaţi: 1. două surse de energie pe care România le valorifică mai mult. luna cu valoarea medie cea mai ridicată a temperaturii aerului şi valoarea acesteia. vara 2 puncte 2. comparativ cu celelalte două state din tabel. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. precizaţi: 1. o cauză care a determinat. 10 puncte D. lignit şi minereu de fier d. Argeş b. E. după 1990. Precizaţi: 1.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 067 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . numele statelor marcate. cu litera G se numeşte . cu numărul 8 se numeşte … 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.… 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Precizaţi: 1. cu numerele 10 şi 13. cu literele E şi J.Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 67 . Oraşul-capitală marcat. Scrieţi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera D s-au format în orogeneza … 2. pe foaia de examen.Se acordă 10 puncte din oficiu. Munţii tineri din statul marcat. pe hartă.geografie Proba D. pe hartă. Capitala statului marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere. E. A. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. 4 puncte B.D. pe hartă.

cu litera: a. lacuri de crov b. factori genetici. pe hartă. E d. A b. Scrieţi pe foaia de examen. sedimentare d. Munţii Balcani (Stara Planina) se află pe teritoriul statului marcat. pe hartă. pe hartă. cu litera … 2. Oraşul Slobozia este marcat. cu numerele 1 şi 2. pe hartă. cu numărul: a. Ţara a cărei capitală este marcată.Varianta 67 . 2. 2 b. pe hartă. cutarea stratelor b. A b. precipitaţii medii anuale. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.geografie Ministerul Educaţiei. garriga se află în sudul statului marcat cu litera: a. D c. Belgia b. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. A. Elveţia d. numele unităţilor de relief marcate. 8 c. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate comparativ şi nu separat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Irlanda c. cutare si vulcanism c. Unitatea de relief marcată. 4 puncte B. 1 b. temperaturi medii anuale. pe hartă. Vegetaţia de stepă şi silvostepă este caracteristică în unitatea marcată. Pe hartă sunt marcate. cu litera I. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. cu litera: a. Munţii Măcinului sunt o subdiviziune a unităţii de relief marcate. pe foaia de examen. lacuri hidroenergetice c. 11 d. D 2 puncte 5. vânturi. 5 d. pe hartă. pe hartă. pe hartă. etaj climatic. B b. Scrieţi. Precizaţi: 1. cu numărul: a. Oraşul Lisabona este marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera F statul numit: a. 4 c. 5 d. 6 puncte E. Prezentaţi două cauze pentru a explica faptul că densitatea populaţiei în Europa de Vest este mai mare decât în Europa Nordică . 7 b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. cu literele A şi H. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 067 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A. Spania 2 puncte 3. Norvegia d. C c. 12 2 puncte 5. lagune 2 puncte 3. E. B c. H 2 puncte D. În unitatea de relief marcată. pe hartă. Serbia 2 puncte 4.13 2 puncte 2. Vegetaţia mediteraneană de tip maquis. Scrieţi pe foaia de examen. 6 2 puncte 2. În unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera A există: a. E d. Conuri şi cratere s-au format în unitatea de relief marcată. cu litera H gheţarii au creat un relief … 3. numele oraşelor marcate. vulcanism 2 puncte 4. Este notat. Austria b. cu litera B şi clima statului marcat. cu litera … 6 puncte C. Munţii Apuseni sunt delimitaţi spre sud de râul marcat. cu litera F s-a format prin: a. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă. 4 c. C d. unităţi de relief cu litere. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II .D. cu numărul: a. lacuri vulcanice d. pe hartă. cu numărul 12 se numeşte: a. Bulgaria c.

În Europei se – înregistreaz ă diferenţieri 2 privind răspândirea florei şi faunei. trei ramuri industriale. A. 1.Varianta 67 . 5. Prezentaţi două cauze ale mobilităţii teritoriale a populaţiei Europei. o cauză care explică faptul că în Delta Dunării există densităţi reduse ale populaţiei. Menţionaţi două zone de vegetaţie. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi tratate comparativ şi nu separat. precipitaţii medii anuale. Cu privire la diagrama alăturată: 1. E. Diagrama se referă la subiectul III A şi B. numele a două oraşe – port maritime. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Menţionaţi două direcţii ale mobilităţii teritoriale a populaţiei Europei.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă cu litera E şi clima unităţii de relief marcate cu litera G. 2. 2. o cauză a producerii frecvente a inundaţiilor în Câmpia de Vest. 10 puncte D. E. numele unei insule mediteraneene. 6 puncte C. 4. numele a două râuri sau fluvii. 2. 2. Prezentaţi două cauze ale acestor diferenţieri. 4 puncte B. Precizaţi de ce debitul cel mai mare se înregistrează în intervalul de timp ce reiese din diagramă. vânturi. 6 puncte Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. numele a două unităţi de relief. Prezentaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 067 Analizaţi diagrama în coloane de mai jos care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale debitului unui râu din Europa. Referitor la Italia. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. Subiectul II 6 puncte E. 4 puncte Probă scrisă la Subiectul III . etaj climatic. valoarea minimă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează. precizaţi: 1. 2. 2. influenţe climatice. valoarea maximă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează. 3. Calculaţi diferenţa dintre debitul maxim lunar şi debitul minim lunar. Menţionaţi două moduri posibile de utilizare a apei din râul respectiv. Prob ă cadrul scrisă la Geografie clasa a XII-a 1.

numele statelor marcate.Se acordă 10 puncte din oficiu. Precizaţi: 1. cu numărul 15 este traversat de râul numit … 3. 2. cu literele E şi G. Câmpia Loarei este situată în statul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 68 . 4 puncte B. Oraşul-capitală marcat. cu numărul 13 este capitala statului numit … 2. pe hartă. pe hartă. Scrieţi pe foaia de examen. pe hartă. cu litera: 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . A. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. E.Ministerul Educaţiei. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.geografie Proba D. Oraşul marcat. numele oraşelor-capitală marcate pe hartă cu numerele 2 şi 5. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 068 Harta de mai sus se referă la subiectul I A .D. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.

cu litera: a. cu numărul 9 se numeşte . E b. Este o subdiviziune a Dealurilor de Vest unitatea de relief marcată. pe hartă. pe hartă. A b. C b. cu litera H s-a format în orogeneza … 2 puncte 2. F 2puncte 3. cu litera: a. Barcău b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu litera: a. Fluviul Volga traversează statul marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Crişul Repede c. pe hartă. A b. pe hartă. H 2puncte 5. 4 puncte B. numele oraşelor marcate. cu numerele 2 şi 5. amplitudine termică. A b. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 068 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A. cu litera: a.D. H 2 puncte 5. H d. E d. pe hartă. se află pe teritoriul statului marcat. Unitatea de relief marcată. Unitatea de relief marcată. F 2 puncte 4. pe hartă. D d. Caspică c. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Vegetaţia de stepă este bine reprezentată în statul marcat. pe hartă. E d. vânturi. pe hartă. B c. etaj climatic. pe hartă cu litera D şi clima statului marcat cu litera J.Varianta 68 . Scrieţi pe foaia de examen. E d. Tur 2puncte 4.. pe hartă. Zăcăminte de petrol se găsesc în unitatea marcată. Prezentaţi două cauze ale existenţei circurilor şi lacurilor glaciare în Alpii Scandinaviei. pe hartă. C c. G d. A. Viticultura ocupă suprafeţe extinse în statul marcat. Scrieţi. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Mediterană d. factori genetici. cu litera C este străbătută de la est la vest de râul: a. 3 c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. B c. cu literele A şi H.geografie Ministerul Educaţiei. temperaturi medii anuale. A b. C c. D c. 2. numele unităţilor de relief marcate. 6 puncte E. H 2puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. I 2 puncte D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate comparativ şi nu separat. Neagră 2 puncte 2. Someş d. Precizaţi: 1. 4 d. Şoseaua europeană E85 traversează oraşul marcat. J 2 puncte 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. A b. cu numărul: a. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit … 2 puncte C. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. F c. 5 2puncte 2. precipitaţii medii anuale. cu litera: a. Scrieţi pe foaia de examen. pe hartă. pe foaia de examen. 2 puncte 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. O câmpie fluvio-glaciară. F d. D c. cu litera: a. cu morene glaciare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu numărul 10 are ieşire la Marea: a. pe hartă. Râul marcat. E. Baltică b. pe hartă. cu litera: a.. Ţara a cărei capitală este marcată. 1 b. Vegetaţia de silvostepă se dezvoltă în unitatea marcată. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. Oraşul marcat.

2. 5. Calculaţi diferenţa dintre cantitatea maximă şi cantitatea minimă lunară a precipitaţiilor. Pentru Germania. Precizaţi două luni cu valori aproximativ egale ale cantităţilor medii de precipitaţii lunare. 4 puncte Probă scrisă la Subiectul III . 6 puncte E. Numiţi două state care se află la această latitudine şi au specific acest tip de climat. două resurse de subsol.port fluviale. cu litera D şi clima unităţii de relief marcate. E. două oraşe . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi tratate comparativ şi nu separat. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 10 puncte 2 Subiectul II D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 068 Analizaţi diagrama în coloane de mai jos care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor atmosferice la o staţie meteorologică din Europa. 2. 2. Prezentaţi: 1. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. E. Precizaţi două premise care determină o producţie însemnată de grâu în Franţa. precipitaţii medii anuale. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 1. influenţe climatice. cu litera G. numele a două unităţi majore de relief. vânturi. Menţionaţi o activitate economică favorizată de acest climat. 6. numele a două râuri sau fluvii. 4. 3. pe hartă. pe hartă. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. deşi latitudinile sunt de 50-700 lat. 6puncte Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 1. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. Explicaţi cauza prezenţei unui climat blând la această latitudine. 3. o cauză a scăderii numerice a populaţiei României după anul 1990. cu amplitudini termice reduse. 2. Precizaţi modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale. etaj climatic. temperaturi şi precipitaţii ce permit dezvoltarea unei vegetaţii bogate. un tip de climat. A. 6 puncte C. un factor natural care favorizează dezvoltarea unor areale viticole extinse în regiunile deluroase.N. precizaţi: 1. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează.geografie Ministerul Educaţiei.Varianta 68 . Pe ţărmul nord-vestic al Europei. 4 puncte B. un obiectiv turistic. climatul este blând. Precizaţi: 1. Diagrama se referă la subiectul III A şi B. 4 puncte Ministerul Educaţiei.

cu numărul 8 se numeşte . E. pe foaia de examen. numele statelor marcate. A. pe hartă. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. pe hartă. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Scrieţi.Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 69 . 4 puncte B. 3. pe hartă. pe hartă. cu literele F şi J. Precizaţi: 1. numele oraşelor-capitală marcate.D. cu numerele 2 şi 12... pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere.Se acordă 10 puncte din oficiu. Munţii Ural se află pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată.geografie Proba D. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 069 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Vârful Mont Blanc (4807 m) se află pe teritoriul statului marcat. Oraşul-capitală marcat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu numărul … 2.

cu numărul: a. 1 b. pe hartă. cu litera: a. Scrieţi. Scrieţi pe foaia de examen. În calcarele din unitatea de relief marcată. 2. Zăcăminte de aur şi argint se găsesc în unitatea de relief marcată. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 069 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A . Pentru Ucraina precizaţi două cauze care explică valorile reduse ale sporului natural. cu numărul: a. F c.geografie Ministerul Educaţiei. 7 b. Oraşul Timişoara este străbătut de râul marcat. pe foaia de examen. amplitudine termică. C c. E d. 8 b. G d. 12 2 puncte 2. 2 puncte C.. cu numărul: a. numele oraşelor marcate. factori genetici. 6 c. G c. pe hartă. pe hartă. pe hartă. Lacul de origine tectonică Balaton se află pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. 9 d. 6puncte E. vânturi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.12 c. 11 2 puncte 4. Influenţa Curentului Atlanticului de Nord se manifestă pe ţărmul vestic al statului marcat. 11 d. temperaturi medii anuale. H 2 puncte 2.. A b. 4 puncte B.. cu numărul : a. J 2 puncte D. pe hartă. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 7 b. Scrieţi pe foaia de examen. B b. cu litera: a. pe hartă. cu numărul: a. 4 b. 15 2 puncte 3. pe hartă. 13 d. cu numărul 11 se numeşte .Varianta 69 . Climat temperat oceanic există pe teritoriul statului marcat.. D c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2 c. 2 b. cu numerele 2 şi 6. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate comparativ şi nu separat. I d. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12 . pe hartă. pe hartă cu litera B şi clima statului marcat cu litera C. 2 puncte 3.unităţi de relief cu litere. A. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. Vegetaţia de tundră se dezvoltă pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. pe hartă. pe hartă. Oraşul marcat. Ministerul Educaţiei. Insula Sardinia aparţine statului a cărui capitală este marcată. etaj climatic. cu numărul: a. pe hartă. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Metalurgie neferoasă se dezvoltă în oraşul marcat. Păduri de conifere se dezvoltă în unitatea de relief marcată. 8 c. pe hartă. Precizaţi: 1. 3 d. 10 d. 6 c. 12 2 puncte 4. A b. Pe hartă sunt marcate. cu litera: a. Râul marcat.E. cu litera: a. D d. precipitaţii medii anuale. 9 c. 11 2 puncte 5. Lacul hidroenergetic Izvorul Muntelui este amenajat pe râul marcat. pe hartă. 6 2 puncte 3. E. cu literele B şi E. E 2 puncte 5. cu numărul 1 este reşedinţa judeţului numit. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. C b. 10 d. cu litera D s-a format relief … 2 puncte 2.

2. Precizaţi valorile temperaturilor medii din lunile martie şi octombrie. 1. 3. Menţionaţi două argumente în sprijinul afirmaţiei: “Londra este o importantă metropolă economică şi culturală a lumii”. pe hartă. Precizaţi trei argumente pentru a susţine următoarea afirmaţie: “Prezenţa Carpaţilor. valoarea maximă a temperaturii medii lunare şi luna în care se înregistrează. vânturi. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 6 puncte E. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. Referitor la Franţa precizaţi: 1. E. 6 puncte C. cu litera A.Varianta 69 . un obiectiv turistic. Precizaţi o lună în care temperatura medie este cuprinsă între 5 şi 10°C. pe hartă. Subiectul III . numele a trei unităţi majore de relief. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 069 Analizaţi diagrama în coloane alăturată care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale temperaturilor atmosferice la o staţie meteorologică din Europa. precipitaţii medii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 5. a Dunării şi ieşirea la Marea Neagră favorizează legătura României cu majoritatea ţărilor europene”.geografie Ministerul Educaţiei. A. 4 puncte Probă scrisă la Error! Reference source not found. 4 puncte B. Diagrama se referă la subiectul III A şi B. numele a două râuri sau fluvii. valoarea minimă a temperaturii medii lunare şi luna în care se înregistrează. două ramuri industriale. 3. Precizaţi: 1. Prezentaţi două argumente care susţin afirmaţia:” Unitatea de relief marcată. E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate comparativ şi nu separat. influenţă climatică. 2. cu litera E nu este o subdiviziune a unităţii de relief marcată. Calculaţi amplitudinea termică anuală. 6puncte Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. 10 puncte D. 4. 2. etaj climatic. cu litera C şi clima unităţii de relief marcată cu litera G. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. două tipuri de climat.

9 şi 14.. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . A. pe hartă. Scrieţi..capitală cu numere. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 4 puncte B. Capitala Danemarcei este oraşul marcat. cu litera I. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 70 . Se acordă 10 puncte din oficiu.. 3. 2. 2.. pe hartă. Vulcani activi sunt pe teritoriul statului marcat. cu numerele 4.geografie Proba D..Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. numele oraşelor-capitală marcate. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . E. cu numărul . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 070 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C.. pe foaia de examen. Precizaţi: 1. cu litera . cu litera . pe hartă. numele statului marcat. Are ieşire la Marea Neagră şi Marea Azov statul marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă.

Varianta 70 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Este traversat de fluviul Tamisa oraşul capitală marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 12 c. 14 d. 15 2 puncte 2. Lacul Balaton s-a format pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. F c. H d. I 2 puncte 3. Munţii Pirinei sunt situaţi la graniţa dintre statele marcate, pe hartă, cu literele: a. A şi C b. B şi D c. B şi E d. F şi H 2 puncte 4. Pădurile de conifere (taiga) au o largă extindere pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. E c. F d. G 2 puncte 5. Capitala Germaniei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 3 b. 10 c. 13 d. 14 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi relieful Italiei. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, înclinare, orientarea văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi două argumente care să evidenţieze importanţa economică a axei de navigaţie fluvială Rin - Main - Dunăre la nivelul continentului european. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 070

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 3; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii medii anuale se înregistrează în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 2. Râul care străbate Podişul Someşan este marcat, pe hartă, cu numărul ... 3. Autoturisme se produc în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Câmpia Bărăganului este străbătută de râul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 2 c. 5 d. 6 2 puncte 2. Reşedinţa judeţului Alba este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 8 c. 9 d. 10 2 puncte 3. În Depresiunea Braşov este situat oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 8 b. 10 c. 11 d. 12 2 puncte 4. Cultura cerealelor este extinsă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. E 2 puncte 5. Lacul Vidraru este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. F 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 70 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E. Nota 1: Deosebirea şi cele două asemănări se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, altitudini, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. un factor care determină varietatea resurselor naturale în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A. 2. două resurse de subsol specifice aceastei unităţi de relief. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 070 Graficul de mai sus se referă la subiectul III A – B şi reprezintă evoluţia temperaturii medii lunare la Londra. A. Precizaţi: 1. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai ridicată a temperaturii aerului; 2. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai coborâtă a temperaturii aerului; 3. valoarea temperaturii medii în luna ianuarie; 4. valoarea temperaturii medii în luna iulie. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Anotimpul în care se înregistrează temperatura minimă este: a. iarna b. primăvara c. toamna d. vara 2 puncte 2. Valori ale temperaturii medii lunare de 6o C se înregistrează în lunile: a. martie şi aprilie b. martie şi decembrie c. martie şi noiembrie d. noiembrie şi decembrie 2 puncte 3. Diferenţa dintre temperatura medie a lunii august şi temperatura medie a lunii aprilie este: a. 3°C b. 5°C c. 8°C d. 12°C 2 puncte C. Pentru Ungaria, precizaţi: 1. o unitate de relief; 2. tipul de climă specific; 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 3. două ape curgătoare şi un lac natural; 4. o zonă biogeografică specifică; 5. două resurse naturale importante în economia ţării; 6. oraşul - capitală; 7. un obiectiv turistic. D. Analizaţi datele statistice din tabelul de mai jos. Suprafaţa Populaţia Statul (km2) (mil.loc) Olanda 41.526 16.491.461 Estonia 45.226 1.324.333

Subiectul II

10 puncte PIB (mld.€) 512 26

Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

1. Calculaţi valoarea densităţii populaţiei şi valoarea PIB/loc. în cele două ţări. 2. Precizaţi o cauză a valorii mari a densităţii populaţiei în Olanda. 3. Precizaţi o cauză a valorii PIB/loc. în Estonia. 6 puncte E. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a energiei nucleare în structura energetică a Franţei. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 71 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 071

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statului marcat, pe hartă, cu literele F şi I; 2. numele oraşelor - capitală marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul Bratislava este marcat, pe hartă, cu numărul ... 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera E are ieşire la Marea ... 3. Alpii Scandinaviei se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 6 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I

Varianta 71 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Are un climat predominant mediteranean statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. F d. G 2 puncte 2. Munţii Alpi sunt localizaţi pe teritoriul statelor marcate, pe hartă, cu literele: a. D şi F b. E şi F c. E şi G d. H şi I 2 puncte 3. Stepa este o zonă de vegetaţie caracteristică statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. D c. E d. G 2 puncte 4. Vulcani activi şi gheizere se află în statul a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 4 c. 12 d. 15 2 puncte 5. Capitala Finlandei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 8 c. 10 d. 14 2 puncte D. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera D. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi cu frecvenţă ridicată, tip de climă specific. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi doi factori care determină mobilitatea teritorială a populaţiei în Europa.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

4 puncte

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 071

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 12; 2. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi B.

4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Vagoane se produc în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 2. Depresiunea Petroşani este situată în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 3. Minereuri de fier se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Podişul Sucevei este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 3 c. 5 d. 6 2 puncte 2. Reşedinţa judeţului Vrancea este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 9 c. 11 d. 12 2 puncte 3. Lacul hidroenergetic Izvorul Muntelui este situat pe râul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 4 c. 5 d. 6 2 puncte 4. Pădurea de conifere este extinsă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. F 2 puncte 5. Un important centru al metalurgiei neferoase este în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 8 b. 9 c. 11 d. 12 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 71 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera A şi clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, influenţă climatică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. o cauză care explică descreştere numerică a populaţiei României după anul 1990. 2. un factor care favorizează creşterea bovinelor în Carpaţii Orientali. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 071 Graficul alăturat se referă la subiectul III A – B şi reprezintă evoluţia temperaturii medii lunare la Atena. A. Precizaţi: 1. o lună în care se înregistrează valoarea medie cea mai ridicată a temperaturii aerului; 2. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai coborâtă a temperaturii aerului; 3. valoarea temperaturii medii în luna ianuarie; 4. valoarea temperaturii medii în luna iulie. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Anotimpul în care se înregistrează temperatura minimă este: a. iarna b. primăvara c. toamna d. vara 2 puncte 2. Valori ale temperaturii medii lunare de 10o C se înregistrează în luna: a. ianuarie b. februarie c. martie d. decembrie 2 puncte 3. Tipul de climat caracteristic pentru Atena este: a. mediteranean (subtropical) b. temperat oceanic c. temperat continental excesiv d. subpolar 2 puncte C. Pentru Bulgaria, precizaţi: 1. două unităţi majore de relief; 2. două resurse naturale importante în economia ţării; 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 3. tipul de climă specific; 4. un râu sau fluviu; 5. oraşul – capitală şi un oraş – port la Marea Neagră; 5. un punct de trecere a frontierei spre România; 6. un obiectiv turistic. D. Analizaţi datele statistice din tabelul de mai jos. Suprafaţa Populaţia PIB Statul (km2) (mil.loc) (mld.€) Austria 83.870 8.192.880 279 Ungaria 93.030 9.981.334 173
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

Subiectul II

10 puncte

1. Calculaţi valoarea densităţii populaţiei şi valoarea PIB/loc. în cele două ţări. 2. Identificaţi o cauză a valorilor densităţii populaţiei în cele două ţări. 3. Identificaţi o cauză a valorilor PIB/loc. în cele două ţări. 6 puncte E. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a hidroenergiei în structura energetică a Norvegiei. 4 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 72 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 072

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera I ; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2, 3, 8. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Vulcani activi se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 2. Are ieşire la Marea Mediterană statul marcat, pe hartă, cu litera ... 3. Este străbătut de fluviul Dunărea oraşul capitală marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

1

Subiectul I

alte aspecte specifice ale reliefului. 1 b. cu numărul 10 este reşedinţa judeţului numit . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. cu numărul . 10 d. 1 b. I d. H d. cu numărul: a. cu litera: a. 2. 2 c. B b. C c. cu numărul : a. cu numărul: a.. pe hartă. 6 puncte C. distribuţia spaţială a altitudinilor. B b. 7 c. D d. pe foaia de examen. 11 d. cu numerele 9 şi 11. F d. K 2 puncte 2. D b. 7 b. Gheţari montani sunt pe teritoriul statului marcat. pe hartă. F 2 puncte 3. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Din Munţii Poiana Ruscă izvorăşte râul marcat. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 5 2 puncte 5. F c. J 2 puncte 3. Cea mai veche unitate de relief este marcată.Varianta 72 . 4 d. pe foaia de examen. D b. cu numărul: a. A. 4 puncte B. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A b.. pe hartă. Petrol se extrage din unitatea de relief marcată. Oraşul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Ministerul Educaţiei. Oraşul-capitală cu cel mai mare număr de locuitori din Europa este marcat. 8 d. 8 c. Oraşul Râmnicu Vâlcea este marcat. Autoturisme se fabrică în oraşul marcat. E. cu numărul: a. 5 c. D c. 2. Oraşul Alba Iulia este străbătut de râul marcat. E c. pe hartă. 3 b. J 2 puncte 5. 3. 6 puncte E. pe hartă. cu litera: a. gradul de fragmentare. pe hartă. pe hartă. Precizaţi: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. cu numerele 1 şi 4. pe hartă. Scrieţi. 8 c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. 10 2 puncte 4. Fluviul Tibru străbate oraşul-capitală marcat. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. 12 2 puncte 4. cu litera . numele râurilor marcate. 7 b. orientarea culmilor şi a văilor principale. pe hartă.. cu litera: a. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află pe teritoriul statului marcat.geografie Ministerul Educaţiei. Scrieţi. Influenţe climatice oceanice sunt specifice unităţii de relief marcată. tipuri genetice de relief. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Hidroenergia are o pondere ridicată (aproape 100%) în producţia de energie electrică în statul marcat. E d. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Alpilor Scandinaviei. 9 2 puncte D. cu litera: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 072 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Scrieţi. pe hartă.. 12 2 puncte 2. tipuri de roci. pe hartă. G c. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.. pe hartă. 6 d. Precizaţi doi factori care explică diversitatea învelişului biopedogeografic din Europa. numele oraşelor marcate. cu litera: a.

Varianta 72 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera F. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, altitudini, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. un factor care explică extinderea vegetaţiei de stepă şi silvostepă în partea centrală şi sudică a unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera A. 2. o cauză care determină frecvente alunecări de teren în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera E. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 072 Graficul de mai sus se referă la subiectul III A – B şi prezintă evoluţia temperaturii medii lunare la Moscova. A. Precizaţi: 1. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai ridicată a temperaturii aerului; 2. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai coborâtă a temperaturii aerului; 3. valoarea temperaturii medii în luna ianuarie; 4. valoarea temperaturii medii în luna iulie. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Anotimpul în care se înregistrează temperatura maximă este: a. iarna b. primăvara c. toamna d. vara 2 puncte 2. Valori ale temperaturii medii lunare de peste 15o C se înregistrează în lunile: a. mai, iunie şi iulie b. mai, august şi septembrie c. iunie, iulie şi august d. decembrie 2 puncte 3. Diferenţa dintre temperatura medie din luna mai şi temperatura medie din luna decembrie este de: a. 5°C b. 10°C c. 15°C d. 20°C 2 puncte C. Pentru Ucraina, precizaţi: 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1. două unităţi majore de relief; 2. două râuri importante care traversează teritoriul ţării; 3. o zonă biogeografică specifică şi un tip sau o clasă de soluri; 4. două resurse naturale şi o ramură industrială bazată pe exploatarea acestora. 5. oraşul – capitală; 10 puncte D. Analizaţi datele statistice de bază din tabelul de mai jos: Suprafaţa Populaţia PIB Statul (km2) (mil.loc.) (mld. €) Germania 357.021 82.422.299 2.585 Finlanda 338.145 5.231.372 172
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

1. Calculaţi valoarea densităţii populaţiei şi valoarea PIB/loc. în cele două ţări; 2. Identificaţi o cauză a valorilor densităţii populaţiei în Finlanda; 3. Identificaţi o cauză a valorilor PIB/loc. în cele două ţări. 6 puncte E. Precizaţi două argumente pentru a explica situarea pe primele trei locuri la producţia de ulei de măsline, la nivel mondial, a Spaniei, Italiei şi Greciei. 4 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 73 - geografie Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 073

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi I; 2. numele oraşelor – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este traversat de fluviul ... 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera J se numeşte... 3. Podişul Doneţk se află situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 6 puncte
Probă scrisă la Geografie - clasa a XII - a 1 Subiectul I

Varianta 73 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Statul care ocupă cea mai mare parte din Peninsula Iberică este marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. H 2 puncte 2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera B, este oraşul: a. Londra b. Madrid c. Paris d. Roma 2 puncte 3. Vegetaţie de tip mediteranean se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. E c. F d. G 2 puncte 4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 este capitala statului: a. Irlanda b. Islanda c. Marea Britanie d. Olanda 2 puncte 5. Statul marcat, pe hartă, cu litera G se învecinează la vest cu: a. Belarus b. Danemarca c. Finlanda d. Norvegia 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera B şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi doi factori care determină prezenţa vegetaţiei de stepă şi silvostepă din Europa de Est. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 073

Probă scrisă la Geografie - clasa a XII - a 2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi H. 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Circuri glaciare există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 2. Graniţa dintre România şi Republica Moldova, o reprezintă râul marcat, pe hartă, cu numărul... 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este reşedinţa judeţului numit ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Pe râul marcat, pe hartă, cu numărul 9 s-a construit lacul de acumulare numit: a. Izvorul Muntelui b. Siriu c. Vidra d. Vidraru 2 puncte 2. Resurse de bauxită se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. B b. C c. G d. H 2 puncte 3. Influenţe climatice scandinavo-baltice pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. D c. F d. H 2 puncte 4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte: a. Barcău b. Crişul Alb c. Crişul Negru d. Crişul Repede 2 puncte 5. Domuri gazeifere sunt specifice unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. B b. D c. E d. H 2 puncte
Probă scrisă la Geografie clasa a XII - a 1 Subiectul II

Varianta 73 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera B şi clima unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera C. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. un argument prin care să ilustraţi originalitatea (unicitatea) Mării Negre. 2. un argument prin care să susţineţi afirmaţia ”În Câmpia de Vest se produc frecvent inundaţii.” 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 073 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectele III A şi B şi reprezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a temperaturii medii lunare şi luna în care s-a înregistrat; 2. valoarea minimă a temperaturii medii lunare şi luna în care s-a înregistrat. 4 puncte B. Precizaţi: 1. lunile în care temperatura aerului are valori cuprinse între 5 – 11º C; 2. anotimpul în care temperatura aerului coboară sub 0ºC şi anotimpul în care temperatura aerului depăşeşte 13ºC; 3. modul de calcul al amplitudinii termice medii anuale. 6 puncte C. Pentru Ungaria, precizaţi: 1. numele unei unităţi de relief; 2. un tip de climă; 3. numele a două râuri şi a unui unui lac natural; 4. o zonă de vegetaţie şi un tip de sol sau o clasă de soluri; 5. o resursă naturală; 6. numele a două oraşe.
Probă scrisă la Geografie clasa a XII - a 2 Subiectul II

10 puncte

D. 1.Calculaţi, folosind datele din tabelul alăturat, densitatea populaţiei pentru Austria şi Germania; 2. Precizaţi o cauză a valorii ridicate a densităţii populaţiei din Belgia. Scrieţi rezultatele obţinute pe foaia de examen. Statul Austria Belgia Germania Suprafaţa Populaţia (km2.) ( nr. loc.) 83.870 8.192.880 30.528 10.379.067 357.021 82.422.299
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

6 puncte E. Precizaţi doi factori care determină valori mai mici ale densităţii populaţiei în Islanda comparativ cu Olanda. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a - XII - a

Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 74 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 074

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi C; 2. numele oraşelor – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 5. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este capitala statului denumit... 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera J are ieşire la Marea... 3. Elveţia se învecinează la nord cu statul marcat, pe hartă, cu litera … 6 puncte
Probă scrisă la Geografie - clasa XII - a 1 Subiectul I

Varianta 74 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Câmpia Padului se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. D d. E 2 puncte 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera G se învecinează în partea de est cu statul numit: a. Danemarca b. Finlanda c. Norvegia d. Polonia 2 puncte 3. De pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera C izvorăşte fluviul: a. Don b. Dunăre c. Rin d. Volga 2 puncte 4. Oraşul-capitală Moscova este marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 3 c. 4 d. 6 2 puncte 5. Statului marcat, pe hartă, cu litera E îi aparţine insula: a. Corsica b. Creta c. Sardinia d. Sicilia 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinaviei şi relieful Alpilor Dinarici. Nota1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea, vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. 1. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică. 2. Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 074

Probă scrisă la Geografie - clasa XII - a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A - E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi G; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 este reşedinţa judeţului numit ... 2. Râurile Bistriţa şi Someşul Mare izvorăsc din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 3. Este situat în sectorul Dunării maritime oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Munţii Bihor se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. D d. F 2 puncte 2. Oraşul Piatra Neamţ este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul : a. 7 b. 8 c. 9 d. 11 2 puncte 3. Râul Prahova este afluentul principal al râului marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 10 c. 11 d. 12 2 puncte 4. Circuri şi văi glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. H 2 puncte 5. Gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. C d. E 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a 1 Subiectul II

Varianta 74 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera G şi relieful unităţii marcate cu litera H. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief,alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. o cauză care determină diferenţa de temperatură medie anuală dintre unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi H. 2. un factor care a determinat amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 074 Diagrama alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu din Europa. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a debitului şi una dintre lunile în care se înregistrează aceasta; 2. valoarea minimă a debitului şi luna în care în care se înregistrează aceasta. 4 puncte B. Precizaţi: 1. lunile în care debitul mediu lunar are valori cuprinse între 150 – 200 m³/sec; 2. lunile în care debitul mediu lunar are valori cuprinse între 200 – 300 m³/sec; 3. modul de calcul al debitelor medii anuale ale râurilor. 6 puncte C. Pentru Republica Moldova, precizaţi: 1. numele unei unităţi de relief; 2. un tip de climă; 3. numele a două râuri; 4. o zonă de vegetaţie; 5. numele a trei oraşe; 6. numele a două puncte de frontieră cu România. 10 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a

D. 1. Calculaţi pe baza tabelului de mai jos, bilanţ ul natural al populaţiei pentru anii 1992 şi 2002; 2 2. Precizaţi o cauză care a determinat valoarea negativă a sporului natural în 2002. Anul 1977 1992 2002 Rata natalităţii (‰) 9,4 9,6 8,1 Rata mortalităţii (‰) 5,8 6,2 8,5 6 puncte

Subiectul II

E. 1. Precizaţi doi factori care au influenţat distribuţia spaţială inegală a populaţiei în regiunile europene. 2. Daţi două exemple de state din UE cu densităţi ale populaţiei de peste 300 loc./ km². 4 puncte

Probă scrisă la Geografie clasa a - XII - a

Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 75 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 075

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi C; 2. numele oraşelor – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 3. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul marcat, pe hartă, cu litera F are ieşire la Oceanul ... 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este capitala statului numit ... 3. Clima subpolară este caracteristică părţii nordice a statului marcat, pe hartă, cu litera: 6 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I

Varianta 75 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1 Oraşul Minsk este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. D c. F d. I 2 puncte 2. Zona pădurilor de amestec (conifere, foioase) sunt specifice statelor marcate, pe hartă, cu literele: a. A şi C b. B şi D c. C şi E d. E şi H 2 puncte 3. O arteră fluvială navigabilă care traversează Europa şi leagă Marea Neagră de Marea Nordului este formată din: a. Dunăre şi Rhin b. Dunăre şi Rhon c. Nipru şi Vistula d. Rhin şi Rhon2 puncte 4. Statul marcat, pe hartă, cu litera I este situat în Peninsula: a. Balcanică b. Iberică c. Italică d. Scandinavă 2 puncte 5. Insulele Sardinia şi Sicilia aparţin statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. E c. F d. H 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima Europei Sudice (Mediteraneene) şi clima Europei de Vest (Atlantice). Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. o cauză care să explice diferenţele mici de temperatură dintre vară şi iarnă din cadrul climatului temperat-oceanic. 2. o caracteristică a reţelei hidrografice din Peninsula Scandinavă. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 4 puncte Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 075

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele F şi H; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Influenţe climatice pontice sunt specifice unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera ... 2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte ... 3. Este situat în Depresiunea Braşov oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Minereu de fier şi marmură se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. F d. H 2 puncte 2. Molisolurile (cernoziomurile) sunt specifice unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. G 2 puncte 3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte: a. Bega b. Caraş c. Cerna d. Timiş 2 puncte 4. Viţa de vie se cultivă pe suprafeţe întinse în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. E 2 puncte 5. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F există: a. alunecări de teren b. circuri glaciare c. cueste d. domuri 2 puncte
Probă scrisă la Geografie clasa a XII – a 1 Subiectul II

Varianta 75 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii marcate cu litera E. Nota 1: Deosebirea şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănari şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. un factor care a determinat formarea Deltei Dunării. 2. un factor care determină densităţi reduse ale populaţiei, sub media pe ţară, în judeţul Caraş-Severin. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 075 Diagrama alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia valorilor medii ale debitelor lunare ale unui râu din Europa. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a debitului mediu şi luna în care se înregistrează această valoare; 2. valoarea minimă a debitului mediu şi luna în care se înregistrează această valoare. 4 puncte B. Precizaţi: 1. anotimpul în care se înregistrează debite medii lunare maxime; 2. anotimpul în care se înregistrează debite medii lunare minime; 3. diferenţa dintre debitul maxim şi debitul minim. 6 puncte C. Pentru Bulgaria, precizaţi: 1. numele a două unităţi de relief; 2. un tip de climă; 3. numele a două râuri; 4. o zonă de vegetaţie; 5. numele a două oraşe; 6. numele a două puncte de frontieră cu România; 10 puncte
Probă scrisă la Geografie clasa a XII – a

D. 1. Calculaţi densitatea reţelei hidrografice, pe baza următoarelor date, utilizând formula: D = L / S; lungimea totală a unui râu (L) = 1.700 km, suprafaţa bazinului hidrografic (S) = 600 km². 2. Precizaţi două argumente care susţin afirmaţia: „Dunărea este un important fluviu european”. 6 puncte

2

Subiectul II

E. Precizaţi tipul de climă de pe ţărmul sudic al Spaniei şi principalul factor care îl determină. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a

Subiectul III

. Capul Roca. Se acordă 10 puncte din oficiu. este localizat în statul marcat. extremitatea vestică a Europei. pe hartă.. Precizaţi: 1. pe hartă.. E. cu numărul . pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 76 . cu litera . numele statelor marcate. 2. A. Gibraltar este teritoriu dependent de statul marcat. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 2.. pe foaia de examen.Ministerul Educaţiei. pe hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. cu litera . 4 puncte B. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 076 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C... răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Scrieţi.geografie Proba D. cu numerele 3 şi 7. cu literele F şi I. Este capitala Slovaciei oraşul marcat. 3.

litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul 8 se numeşte: a. Baia Mare b.. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numerele: a.geografie Ministerul Educaţiei. D c. 1 şi 3 b. cu litera: a. F d. oraşele marcate. G c. 1 şi 4 b. pe hartă. Unitatea de relief marcată. I 2 puncte 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe foaia de examen. cu numerele: a. Bistriţa c. Vegetaţie de tundră există în statul marcat. tipuri genetice de relief. pe foaia de examen. tipuri de roci pe care s-a format relieful. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 076 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. cu numărul 3 este străbătut de râul numit . 6 puncte E. fragmentare. Olt 2 puncte 3. Oraşul marcat. B b. Râul marcat. Scrieţi. pe hartă. pe hartă. 1 şi 4 c. A b. pe hartă. 2. numele râurilor marcate. numele unităţilor de relief marcate. cu numărul 11 străbate oraşul: a. 3 şi 13 c. orogeneză. D d. Notaţi două state europene în care se exploatează combustibilii amintiţi la punctul anterior. A. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.. Lotru c. pe hartă. 5 şi 14 d. Suceava d. Motru d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Utilaj petrolier este produs în oraşul marcat. cu numerele: a. 2. pe hartă. 4 puncte B. Râul marcat. 6 puncte C. B b. Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. E. 2 şi 4 d.monarhii constituţionale. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . H d. cu numerele 7 şi 12. 3. Zalău 2 puncte 5. C c. pe hartă. Vatra Dornei 2 puncte 4. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cluj-Napoca d.. H d. Precizaţi: 1. Este denumită „Oraşul de pe Şapte Coline” capitala statului marcat. pe hartă. cu literele A şi C. cu litera: a. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful Alpilor Scandinaviei şi relieful Alpilor Dinarici. cu litera: a. altitudini.. C c. Sunt localizate în regiunea geografică Europa Centrală. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. 1. pe hartă. Sunt capitale ale unor state . Oraşul marcat.Varianta 76 . cu numărul . oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Scrieţi. B b. 13 şi 15 2 puncte D. 2 şi 7 c. cu litera: a. pe foaia de examen. 10 şi 11 d. 2. 1 şi 4 b. Cerna b. 3 şi 5 2 puncte 2. pe hartă. oraşele marcate. Podişul Bavariei este situat în statul marcat. pe hartă. Scrieţi. pe hartă.. 6 şi 7 2 puncte 4.. Gazul metan este exploatat din unitatea de relief marcată. cu litera F se numeşte . I 2 puncte 3. Sunt centre ale industriei siderurgice. pe hartă. Botoşani b. Piatra Neamţ c. I 2 puncte 2. oraşele marcate. cu numărul 1 se numeşte: a.

pe hartă. două resurse naturale. precizaţi: 1. 4 puncte 12 milioane locuitori 10 8 6 4 2 0 B.” 4 puncte Ministerul Educaţiei. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la caracteristicile reliefului. climei. Scrieţi. Precizaţi două argumente prin care să susţineţi afirmaţia: „Unitatea de relief marcată. cele mai reduse valori ale populaţiei se înregistreazǎ în aglomeratia urbanǎ numitǎ … 3. două oraşe. E. 6. două râuri (fluvii). reţelei hidrografice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. câţi locuitori are aglomeraţia urbanǎ de pe teritoriul Olandei.B şi reprezintǎ populaţia unor mari aglomeraţii urbane europene. tipuri de relief. numărul populaţiei din aglomeraţia urbană Londra. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. alte aspecte specifice ale reliefului. două unităţi montane. răspunsurile aglomeratii urbane corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. un tip de climat. vegetaţiei şi solurilor. cu litera E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi două cauze care explică diferenţa dintre cantitatea de precipitaţii înregistrate în Ucraina faţă de cea înregistrată în Franţa. 5. tipuri de roci pe care s-a format relieful. altitudini. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Pentru Germania. 2. cu litera A şi relieful unităţii marcate.Varianta 76 . o mare la care are deschidere. fragmentare. pe hartă. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II D. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III R an st ad R ei hn -R uh r Lo nd ra M ad r id te na M ila no A 6 puncte 10 puncte . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 076 Graficul alǎturat se referă la subiectul III A . 6 puncte E. Precizaţi: 1. 6 puncte E.1 milioane locuitori este situatǎ în Peninsula … C. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al Ungariei precizând o asemănare şi două deosebiri. 2. aglomeraţia urbanǎ cu aproximativ 5.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera B reprezintă o regiune importantă de exploatare a combustibililor minerali fosili. 3. pe teritoriul Italiei este situatǎ aglomeraţia urbanǎ numitǎ … 2. pe hartă. 4. pe foaia de examen. A. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 077 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C.. Portul maritim Copenhaga este situat în statul marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. numele oraşelor . 4 puncte B. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. numele statelor marcate.. pe hartă.. Este străbătut de fluviul Sena. oraşul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 77 .. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 3.geografie Proba D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Munţii Pindului sunt localizaţi în vestul statului marcat. cu numărul . E. 2. A. Scrieţi. cu literele C şi H. Precizaţi: 1. pe hartă. cu litera .capitală marcate. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. cu litera . pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. cu numerele 1 şi 4.. 2..Ministerul Educaţiei.

J 2 puncte 4. D d. numele unităţilor de relief marcate.Varianta 77 . 4 puncte B. pe hartă. cu litera: a. cu numerele 8 şi 11. A b. pe hartă. pe hartă. pe hartă. 6 puncte C. 8 d. Ţărm de tip dalmatic. 6 puncte E. cu numărul: a. F 2 puncte D... 2. 1 şi 2 b. A b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. D c. E. pe hartă. cu numerele: a. pe hartă. pe foaia de examen. Numeroase hidrocentrale au fost amenajate pe râurile marcate. 12 şi 15 2 puncte 5. Scrieţi. cu litera G. există în vestul statului marcat. pe hartă.. Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. petrol 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 2. 2 şi 4 2 puncte 3. 7 şi 9 b. cu litera . pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe foaia de examen. Insulele Baleare aparţin statului marcat. cu numărul 6 este reşedinţa judeţului numit. 5 şi 11 c. 11 şi 12 2 puncte 2. Sunt situate în regiuni cu climat oceanic oraşele marcate. pe hartă. pe hartă. Resurse hidroenergetice mari şi un grad ridicat de utilizare a hidroenergiei (aproape 100%) le înregistrează statul marcat. A. 7 c. fragmentare. cu literele A şi D. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 077 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.. tipuri de roci pe care s-a format relieful. altitudini. 3. cu numerele: a. E d. B c. Din subsolul unităţii de relief marcate. cu litera . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 4 şi 13 b.. 1 şi 5 d. numele râurilor marcate. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 9 şi 11 d. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii medii anuale cad în unitatea de relief marcată. pe hartă. orogeneză. F d. Oraşul marcat. tipuri de relief. ape geotermale d. 3 b. A b. H 2 puncte 3. Scrieţi.geografie Ministerul Educaţiei. 1 şi 3 c. Datează din perioada antică oraşele marcate. Precizaţi: 1. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Apenini şi relieful Munţilor Penini. B c. Prezentaţi două argumente privind necesitatea dezvoltării unui sistem de transport modern şi diversificat în statele Europei de Est. Este capitala unui stat – monarhie constituţională oraşul marcat. cu litera: a. se exloatează: a. 8 şi 9 c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 7 şi 10 d.Lacul hidroenergetic Vidra s-a amenajat în unitatea de relief marcată. gaz metan c. pe hartă. cu numerele: a. cărbuni b. 13 2 puncte 2. cu litera: a.

Precizaţi: 1. tipuri de relief. pe hartă. A. F 2 puncte D. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa.062. 2.461 4 247. E. 2. 3. Pentru Spania.280 4. 6 puncte C. 2. altitudini. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. popula ţiei unor state 2 ţia şi densitatea medie a popula Subiectul II membre ale Uniunii Europene. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. precum şi luna în care se înregistrează. precum şi luna în care se înregistrează. diferenţa dintre temperaturile medii din lunile august şi februarie. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful unităţii de relief marcate. două unităţi de relief. Scrieţi pe foaia de examen: 1. Menţionaţi: 1. B b.526 16. 2. două porturi maritime. două state insulare cu recepţie de imigranţi. tipuri de roci pe care s-a format relieful.528 10. cu litera: a. cu litera D şi relieful unităţii de relief marcate cu litera F. 6 puncte E. aparţinând regiunii geografice Europa Vestică. Tabelul se referă la subiectul III D – E. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . amplitudinea termică medie anuală. Diagrama se referă la subiectul III A . Precizaţi două cauze care influenţează valorile densităţii medii a populaţiei în regiunea geografică Europa Vestică.14 Olanda 41. Nr.609.99 Belgia 30.820 60. două resurse ale subsolului.379. precizaţi: 1. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. un factor care influenţează debitul redus al râurilor din Podişul Dobrogei.57 Regatul Unit 244.80 3 397. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. fragmentare. Cele mai mari altitudini există în unitatea de relief marcată. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 077 Analizaţi diagrama în coloane care prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare în oraşul Belgrad.153 Sursa: The World Factbook. alte aspecte specifice ale reliefului. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. H 2 puncte 5. E d. pe hartă.235 57.) populaţiei (loc/km²) crt.Varianta 77 . B b. 6 puncte E. 1 339. C c. un factor care a contribuit la creşterea densităţii populaţiei în Depresiunea Braşov. estimări la nivelul anului 2006 D. D d. D c. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. treapta majoră de relief în care este situat oraşul. Influenţe climatice submediteraneene există în unitatea de relief marcată. două cauze ale diferenţei dintre valorile densităţii medii a populaţiei din statele Olanda şi Irlanda. Suprafaţa Populaţia Densitatea medie a Statul (km²) (loc. valoarea minimă a temperaturii medii lunare.491. cu litera: a. 4. 5.067 2 Irlanda 70. două tipuri de climă. 4 puncte B. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. 3. două ramuri industriale care valorifică resursele subsolului menţionate mai sus.B.

Scrieţi.. A. cu litera . 4 puncte B. 2. cu numerele 10 şi 14. 2. pe hartă. pe hartă.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 78 . pe foaia de examen.Ministerul Educaţiei.geografie Proba D. E.. Capitala Uniunii Europene şi Sediul NATO se află în oraşul marcat. cu numerele 4 şi 9 sunt situate în zona de climă temperat . pe hartă. cu literele C şi J. Lacurile glaciare Ladoga şi Onega sunt situate în statul marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 078 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. cu numărul . Precizaţi: 1. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă... Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. 3.. Oraşele marcate. numele statelor marcate. numele oraşelor-capitală marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Alba b. Insula Sardinia aparţine statului marcat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 078 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. numele unităţilor de relief marcate. cu numerele 7 şi 9. pe hartă. A b. Arad c. 2. râurile marcate. cu litera: a. 1 b. C c. cu litera . E d. Influenţe climatice scandinavo . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. H 2 puncte 3. Sibiu 2 puncte 2. H 2 puncte 4. 4 puncte B. cu litera: a.. 10 şi 12 d. Scrieţi. tipuri de roci pe care s-a format relieful. fragmentare. numele râurilor marcate. F d. 5 d. pe hartă. cu numărul: a. 7 şi 11 b.. A b.” 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. Este centru al industriei aluminiului oraşul marcat. pe hartă. Precizaţi: 1. pe foaia de examen. 15 2 puncte 4. F 2 puncte 3. pe hartă. cu literele C şi F. pe hartă. D d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.Varianta 78 . orogeneză. J 2 puncte D. tipuri de relief. Resurse de huilă există în unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul-port Rotterdam se află în statul marcat. 3. B b. pe hartă. H d. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă cu numerele: a.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. E. pe hartă.. 2 c.geografie Ministerul Educaţiei. 3 b. Este capitala unui stat . Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Oraşul marcat. 6 puncte E. Vegetaţia arbustivă de tip maquis apare în statul marcat. B c.. A b. 11 şi 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe foaia de examen. I d. D c. Hunedoara d. D c. 7 c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Bazinul carbonifer Silezia Superioară este localizat în statul marcat. D c. cu litera: a. cu numărul 5 este reşedinţa judeţului numit: a. cu numărul: a. 6 2 puncte 5. Locomotive şi autoturisme se produc în oraşul marcat. Prezentaţi două argumente prin care să susţineţi afirmaţia: „Londra este unul din cele mai mari noduri de transport de pe Glob. Precizaţi trei asemănări între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Pirinei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat.Ana este situat în unitatea de relief marcată. cu numărul .baltice sunt caracteristice unităţii marcate. Scrieţi. A b. 2. J 2 puncte 5. cu numerele 2 şi 3 sunt străbătute de râul . altitudini. cu litera: a. Oraşele marcate. 6 puncte C.. pe hartă. H 2 puncte 2. pe hartă. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Scrieţi. pe hartă. Lacul vulcanic Sf. 8 şi 10 c. 11 d. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. cu litera: a.monarhie constituţională oraşul marcat. cu litera: a. E d. pe hartă. pe hartă. Prezintă numeroase amenajări hidroenergetice. A. B b. D c.

7. pe hartă. pe hartă. precum şi luna în care se înregistrează. două regiuni turistice. amplitudinea termică medie anuală. 2. 2. Precizaţi: 1.59 Bulgaria 110.455 129. Precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.90 România 238. estimări la nivelul anului 2006 D.910 2. Suprafaţa Populaţia Densitatea medie a Statul (km²) (nr. 3.000 90.670. 10.367 66. 3. 6 puncte E. Precizaţi două cauze care determină valorile densităţii medii a populaţiei în regiunea geografică Europa Centrală. tipuri de roci pe care s-a format relieful.385. 21.78 Cehia 78. cu litera B şi relieful unităţii marcate cu litera E.86 Germania 4. pe hartă. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. cu literele C şi F. 5.36 Slovacia 48. două cauze ale diferenţei dintre valorile densităţii medii a populaţiei din statele Germania şi România. Diagrama se referă la subiectul III A-B. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. populaţia şi densitatea medie a populaţiei unor state membre ale Uniunii Europene. tipuri de relief. altitudini. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D – E şi cuprinde suprafaţa.866 3. două state reprezentative din punct de vedere al numărului de emigranţi. 4 puncte B. 6 puncte E. 4.448 111. aparţinând regiunii geografice Europa 2 Probă scris Subiectul II Central ă.422. 357.loc. E.299 230. treapta majoră de relief în care este situat oraşul. trei ramuri industriale care valorifică resursele subsolului menţionate mai sus.021 82. 2. o cauză care explică dezvoltarea industriei chimice în oraşul marcat. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord. 1. A. trei resurse ale subsolului. Precizaţi: 1. cu numărul 3.439. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Scrieţi pe foaia de examen: 1.235.geografie Ministerul Educaţiei. 6 puncte C. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 078 Analizaţi diagrama în coloane care prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare în oraşul Budapesta. alte aspecte specifice ale reliefului. 2.) populaţiei (loc/km²) crt. diferenţa dintre temperatura medie din luna februarie şi temperatura medie din luna august. fragmentare. 4 puncte Ministerul Educaţiei.845 Sursa: The World Factbook.391 5.Varianta 78 . precizaţi: 1. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. ă la Geografie – clasa a XII-a Nr. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. precum şi luna în care se înregistrează. o cauză care explică diferenţa dintre cantităţile de precipitaţii medii anuale ce cad în unităţile de relief marcate. două porturi maritime. 2.

A. Scrieţi. 2. cu literele 5 şi 9. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 79 . cu numărul … 2. pe hartă. cu numărul … 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. numele oraşelor-capitală marcate. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Oraşul Skopje este marcat. cu literele D şi I. numele statelor marcate. pe hartă.Ministerul Educaţiei. E.geografie Proba D. pe hartă. Sediul Comisiei Europene se află în oraşul marcat. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe foaia de examen. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 4 puncte B. pe hartă. Fluviul Pad (Po) curge pe teritoriul statului marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 079 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Precizaţi: 1.C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere.

Capitala statul marcat. B c. catolică b. C c. cu litera A se numeşte: a. numele oraşelor marcate. pe hartă. Cea mai mare parte a populaţiei din statul a cărui capitală este oraşul marcat. A b. cu numărul … 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. ortodoxă c. D c. 3 b. Unitatea de podiş formată în timpul orogenezei alpine este marcată. 5 d. E 2 puncte 5. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. D d. Someşul Mic c. F d. Kiev c. Râurile marcate pe hartă cu numerele 5 şi 6 îşi au izvoarele în Grupa Munţilor … 6 puncte C. C c. cu litera: a. tipuri de roci pe care s-a format relieful. pe hartă. cu numărul 6 se numeşte: a. Precizaţi două argumente care să susţină această afirmaţie. cu litera … 2. Traversează o depresiune de tip „golf” râul notat pe hartă cu numărul: a. distribuţia spaţială a altitudinilor. S-au format în timpul orogenezei caledonice munţii din statul marcat. Chişinău b. C d. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. gradul de fragmentare. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Râul marcat. G 2 puncte 2. H 2 puncte 3. E. orientarea culmilor şi a văilor principale. Scrieţi. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Caucaz. 6 puncte E. E 2 puncte 3.geografie Ministerul Educaţiei. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 2. pe foaia de examen. Târnava Mică 2 puncte 2. Minsk d. A. pe hartă. „Relieful Europei s-a format în perioade geologice diferite”. Lacul Vidra se află situat în unitatea de relief notată pe hartă cu litera: a. Scrieţi. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Are ieşire la Marea Baltică statul marcat. Scrieţi. alte aspecte specifice ale reliefului. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 079 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul lI A – E. pe hartă. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. protestantă 2 puncte D. Precizaţi: 1. cu litera: a. cu literele B şi G. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Aparţine bazinului hidrografic al Prutului râul marcat. 4 puncte B. Varşovia 2 puncte 4. cu numerele 7 şi 10. tipuri genetice de relief. A b. G d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. pe hartă. B b. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 4 c. A b. cu numărul 11 este de religie: a. Statul cu cea mai mică suprafaţă din Europa este o enclavă situată în statul marcat. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu litera: a. Someşul Mare b. Târnava Mare d. pe foaia de examen.Varianta 79 . islamică d. pe hartă.

B c. două ramuri industriale. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 079 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectele III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. cu numărul 11 este reşedinţa judeţului numit: a. Sibiu 5. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 10 puncte Subiectul II D. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate.Varianta 79 . Covasna d. cu litera E. A b. A. cu numărul 7. influenţă climatică.port maritime. 2. diferenţelor privind numărul locuitorilor între Europa de Nord şi Europa de Vest. două luni în care temperatura medie are valori cuprinse între 0 şi 5°C. pe hartă. vânturi. precum şi luna în care se înregistrează. două caracteristici ale reliefului. 4 puncte B. E. cu litera: a. Prezentaţi: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. 5. 6 puncte E. pe hartă. 2. 2. două caracteristici ale climei. pe hartǎ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Domuri gazeifere se găsesc în unitatea de relief marcată. 6 puncte C. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a hidroenergiei în structura energetică a Norvegiei. D 2 puncte 2 puncte D. cu C şi clima unitaţii de relief marcate. pe hartă. cea mai mare valoare a temperaturii medii lunare. Precizaţi: 1. cu D. etaj climatic. pe hartă. Pentru Franţa. precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi: 1. Braşov b. precum şi luna în care se înregistrează. 3. un factor care favorizează creşterea bovinelor în unitatea de relief marcată. valoarea temperaturii medii din lunile februarie şi octombrie. emigrării populaţiei din Europa de Est. Oraşul marcat. 3. două resurse de subsol. Precizaţi câte o cauză a: 1. pe hartǎ. 2. precipitaţii medii anuale. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. 4. un factor de favorabilitate în dezvoltarea economică a oraşului marcat. amplitudinea medie anuală (diferenţa dintre valorile extreme ale temperaturii în cursul anului). 6 puncte E. C d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. cea mai mică valoare a temperaturii medii lunare.geografie Ministerul Educaţiei. două oraşe . numărului mai mare de locuitori în Europa Centrală. Buzău c.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 80 . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere. pe hartă. pe hartă. 4 puncte B. pe hartă. 2. E. pe foaia de examen. pe hartă. numele statelor marcate. cu numărul 5 se numeşte … 3. numele oraşelor-capitală marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu.geografie Proba D. cu numerele 1 şi 7. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Din fostul stat Cehoslovacia au făcut parte statele actuale marcate. Scrieţi.Ministerul Educaţiei. Oraşul-capitală marcat. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Precizaţi: 1. cu litera A şi F. cu literele C şi … 2. A. Alpii Dinarici se desfăşoară şi pe teritoriul statului marcat.C. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 080 Harta de mai sus se referă la subiectul I A .

4 puncte B. cu litera : a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 4 puncte 1. F 2 puncte 4. temperatura medie anuală. cu litera … 2. J 2 puncte 3. cu litera: a. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Precizaţi trei deosebiri între clima Europei Vestice şi clima Europei Estice. cu litera: a. Alpii Dinarici se află în statul marcat. F b. 15 2 puncte 5. C b. Vegetaţia de taiga (pădure de conifere) şi tundra sunt specifice statului marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. A b. E. pe hartă. pe hartă. A b. G 2 puncte 2. 2 b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numărul: a. Prezentaţi două caracteristici ale reliefului Câmpiei Europei de Est. Scrieţi. Scrieţi. G d. B b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe foaia de examen. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat. B c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. B c. Munţii Rodnei se află în unitatea de relief marcată. 2. 9 b. E d. A. numele oraşelor marcate. D c. Cea mai veche unitate de relief este marcată. E b. râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. F d. G 2 puncte 5. F c. cu litera: a. 10 c. pe foaia de examen. cu numerele 8 şi 10. 6 c. I 2 puncte 2. A b. 12 d. 12 2 puncte 3. Precizaţi: 1. pe hartă. Lacul hidroenergetic Vidra se află situat în unitatea notată pe hartă cu litera: a. pe hartă.11 d. cu litera … 6 puncte C. pe hartă. vânturi. amplitudine termică. pe hartă. E c. B c. pe hartă.capitală Berna este marcat. cu litera C se numeşte … 3. pe hartă.Varianta 80 . F d. Un important combinat siderurgic este situat în oraşul notat pe hartă cu numărul: a. pe hartă. pe hartă. G c. I d. 6 puncte E. F c. cu litera: a. cu numerele 1 şi 2. H d.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. o mare parte din teritoriul statului marcat. G d. cu litera: a. numele râurilor marcate. C d. J 2 puncte D. Oraşul Alexandria este situat în unitatea de relief marcată. Unitatea subcarpatică cu importante resurse energetice (petrol. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 080 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul lI A – D. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. A b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Este situat în Peninsula Balcanică. Oraşul . Unitatea de relief marcată. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: precipitaţii medii anuale. I 2 puncte 4. Cerealele ocupă suprafeţe extinse în unitatea de relief marcată. gaze naturale) este marcată. Scrieţi.

4 puncte Ministerul Educaţiei. 1954 24 18 3. Prezentaţi doi factori care influenţează debitul râurilor din România. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 080 Analizaţi tabelul alăturat care prezintă populaţia Franţei pe medii rezidenţiale şi se referă la subiectul III A . Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: temparaturi medii anuale. loc. 1946 22 18 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 6 puncte E. 2. Prezentaţi două argumente care să demonstreze faptul că Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord dispune de un important potenţial turistic. vânturi. 1861 11 26 4 puncte 1911 12 22 1921 13 21 B. 2.Varianta 80 .000 Probă scrisă la Geografie –Ucraina clasa a XII-a 2006 Subiectul II 1. populaţia totală din Franţa în anii 1946 şi 1990. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.300.) Franţa în perioada 1861-1992. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . loc. pe hartă. precipitaţii medii anuale. Se dă următorul tabel: Ţara Suedia Anul 2006 Suprafaţa ( km² ) 2 603.) 47. ponderea populaţiei rurale în anul 1921. Pe baza datelor din tabelul alăturat calculaţi: 1931 20 20 1. două resurse de subsol. loc. Calculaţi. E. 3. 10 puncte D. un tip de climă. două râuri şi un lac natural. două centre urbane.geografie Ministerul Educaţiei. două unităţi de relief.823.700 449.000 8. influenţă climatică. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. Pentru Italia. pe foaia de examen. precizaţi: 1.B. ponderea populaţiei urbane în 1992. 5. valoarea densităţii medii a populaţiei pentru Suedia şi Ucraina. Precizaţi două cauze ale diferenţelor care apar între valorile densităţii medii a populaţiei calculate pentru cele două ţări europene. 1968 35 15 6 puncte 1982 40 14 1990 42 15 1992 45 14 C.964 Populaţia (nr. Precizaţi două cauze ale creşterii populaţiei urbane din (mil. etaj climatic.) (mil. cu litera F şi clima unităţii marcate cu litera H. Populaţia Populaţia Anul urbană rurală A.

pe foaia de examen. E. numele statelor marcate. A. pe hartă. cu numărul 2 se numeşte … 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cel mai mic stat din Europa este o enclavă pe teritoriul statului marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. Oraşul-capitală marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 81 . pe hartă. numele oraşelor marcate. cu numerele 9 şi 10.Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4 puncte B. 2. cu litera … 3. pe hartă. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. Precizaţi: 1. Scrieţi.geografie Proba D. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 081 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. cu litera G se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu literele B şi C. Capitala statului marcat.

tipuri genetice de relief. cu numerele 2 şi 5. B b. E. D c.alte aspecte specifice ale reliefului . 2. Giurgeu b. Jiu d. pe foaia de examen. 4 puncte B. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.Varianta 81 . F d. Scrieţi. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12 . pe hartă. A. cu litera: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.… 6 puncte C. Cel mai mare port maritim al Europei este situat în statul marcat. cu literele A şi C. pe hartă. Pirinei 2 puncte 3. cu numărul 12 este străbătut de: a. cu litera: a. distribuţia spaţială a altitudinilor. fino-ugrice b. pe hartă. H 2 puncte 2. cu litera F se află Munţii: a. Fluviul Tibru traversează capitala statului marcat. Precizaţi doi factori care favorizează un mare flux turistic spre Italia. cu litera H este: a. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. În unitatea de relief marcată. Varşovia d. pe hartă. cu litera: a. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor Ural. Relief carstic diversificat este specific în unitatea de relief marcată. pe hartă. cu litera … 2. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul-port fluvial marcat. Loviştei c. cu litera F face parte din familia limbilor: a. slave 2 puncte D. Ialomiţa c. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu numărul 4 străbate Depresiunea: a. pe hartă. pe hartă. Petroşani 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. orientarea culmilor şi a văilor principale. pe foaia de examen. B b. Scrieţi. cu numărul 11 se numeşte . pe hartă. 6 puncte E. Penini d. A b. Scrieţi. germanice c. gradul de fragmentare. cu litera D se resimt influenţe climatice… 3. Au orientare predominant NV-SE culmile munţilor din unitatea de relief marcată. E c. J 2 puncte 5. Apenini c. D c. Oraşul marcat. Buzău b. J 2 puncte 4. numele râurilor marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 081 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul lI A – C şi E. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Maramureş d. Râul marcat. Precizaţi: 1. pe hartă. Riga b. pe hartă. Vilnius 2 puncte 2. Olt 2 puncte 3. pe hartă. H d. Capitala statului marcat. Alpi b.geografie Ministerul Educaţiei. Tallinn c. latine d. Pe teritoriul statului marcat. Limba vorbită de populaţia statului marcat. numele unităţilor de relief marcate. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. I d.

E c. 3. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 081 Analizaţi diagrama alăturată care prezintă numărul locuitorilor din ţări europene şi se referă la subiectele III A .loc. 4 d. oraşul unde se află sediul Parlamentului European. două caracteristici ale agriculturii. pe hartă.000 5. cu litera F. gradul de fragmentare. cele mai reduse valori ale numărului de locuitori şi statul în care se înregistrează. 2 b. H 2 puncte D. două state din Europa Sudică cu o populaţie ce depăşeşte 40 mil. Vegetaţia alpină este bine reprezentată în unitatea de relief marcată. cel mai populat stat european şi numărul de locuitori din acest stat. precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. diferenţa dintre numărul de locuitori din Germania şi România. două state din Europa Vestică cu o populaţie ce depăşeşte 60 mil. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. 6 puncte E. 3. F d. pe hartă. Prezentaţi o cauză a densităţii reduse a populaţiei în Islanda. tipuri de roci pe care s-a format relieful. E. Străbate o câmpie de subsidenţă râul marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. distribuţia spaţială a altitudinilor. două râuri sau fluvii. 2.231.loc. un factor care a determinat construirea unui număr mare de iazuri şi heleştee în unitatea de relief marcată. trei resurse de subsol. un factor care favorizează creşterea în număr mare a ovinelor în unitatea de relief marcată. 6 puncte C.518. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. două porturi maritime.994 338. 5 2 puncte 5. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Precizaţi: 1. Precizaţi două cauze ale valorii negative a bilanţului migratoriu în ţările Europei de Est. 3 c. 2. pe hartă.000 7. cu litera G .loc. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.geografie Ministerul Educaţiei.. Se dă următorul tabel: Ţara Islanda Bulgaria Finlanda Suprafaţa (km²) 103.) 294. 2. 5.145 Populaţia (nr.. Precizaţi: 1.Varianta 81 . cu litera: a. 6 puncte E. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 10 puncte D.B. 2. tipuri genetice de relief. cu numărul: a. Calculaţi densitatea medie a populaţiei Bulgariei şi Finlandei. înclinare. A. 4 puncte 4 B. C b. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Podişului Getic şi relieful Depresiunii Colinare a Transilvaniei.372 1. Pentru Franţa. 2. 4.819 110. alte aspecte specifice ale reliefului.

pe harta. cu literele C şi E. cu numărul 9 … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .. Vulcani activi sunt pe teritoriul ţării marcate. pe hartă.capitală cu numere. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . numele statelor marcate. cu litera F se numeşte … 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 082 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Se acordă 10 puncte din oficiu.Ministerul Educaţiei. Scrieţi. cu litera . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. numele oraşelor-capitală marcate.E. E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu numerele 7 şi 8. pe hartă. Precizaţi: 1. A. 2.. 3. pe hartă. Forma de guvernământ a statului în care se află oraşul-capitală marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 82 . Statul marcat.geografie Proba D. pe hartă. 4 puncte B.

Precizaţi: 1. Influenţe climatice pontice se resimt în unitatea de relief marcată. Statul marcat. Estonia b. pe hartă. Scrieţi. Precizaţi două cauze care să explice valorile mici ale densităţii populaţiei din statul marcat. pe hartă. Lituania d. Bârlad b. cu numărul 6 este străbătut de râul: a.Varianta 82 . pe hartă. Râul marcat. Este o monarhie statul marcat. cu litera G şi clima statului marcat. Letonia c. cu numărul 3 este reşedinţa judeţului … 2. 6 puncte E. C b. cu literele F şi H. Călmăţui c. Oraşul marcat. 3 b. cu litera D se numeşte: a. Oraşul marcat. 7 d. numele unităţilor de relief marcate. E. pe foaia de examen. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Siret 2 puncte 2. 4 puncte B. temperaturi medii anuale. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. cu litera B. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. pe hartă. 9 2 puncte D. pe hartă. vânturi. pe hartă. cu numerele 2 şi 4. pe hartă. cu numărul 8 se numeşte: a. cu numărul: a. 8 2 puncte 3. 7 d. pe foaia de examen. numele oraşelor marcate. C b. 10 2 puncte 2. 5 c. pe foaia de examen. Ucraina 2 puncte 5. pe hartă. 4 b. pe hartă. Oraşul San Marino este marcat. Prut d. pe hartă. Cel mai important bazin de exploatare a lignitului este situat în unitatea de relief marcată. cu litera… 3. H 2 puncte 4. Dâmboviţa d. D c. cu litera A. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. precipitaţii medii anuale. F d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. 5 c. Scrieţi. cu numărul: a. Este traversat de fluviul Vistula oraşul-capitală marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 082 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe hartă. factori ce influenţează clima. A.geografie Ministerul Educaţiei. amplitudine termică. Moldova c. Argeş b. 5 c. cu numărul: a. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. E c. F d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Importante zăcăminte de minereuri de fier şi marmură se exploatează din unitatea de relief marcată. cu litera… 6 puncte C. pe hartă. Fluviul Nipru traversează statul a cărui capitală este oraşul marcat. Prahova 2 puncte 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. 8 d. 3 b. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera: a.

000 92.391 2.526 2. o cauză a varietăţii influenţelor climatice de pe teritoriul ţării noastre.loc. Populaţia Suprafaţa Ţara (nr. 5. 4. pe hartă. 1. în statul respectiv. Vegetaţie alpină se dezvoltă în unitatea de relief marcată. distribuţia spaţială a altitudinilor. 7. temperatura maximă. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 3. 3. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. B b. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. 2. 6 puncte E. amplitudinea termică medie anuală. 1. diferenţa dintre cantităţile medii de precipitaţii înregistrate în lunile mai şi decembrie. precizaţi: 1. Nr. Precizaţi două argumente pentru a susţine afirmaţia: “Agricultura britanică produce 60% din necesarul de hrană al ţării. cu litera B şi relieful unităţii marcate pe hartă cu litera G. o zonă de vegetaţie. F d.Varianta 82 . D 5.geografie Ministerul Educaţiei. tipuri genetice de relief. 2. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 082 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. cu litera: a. C c. 6 puncte E. un factor care determină densităţi mari ale populaţiei în judeţul Prahova. Calculaţi. pe hartă. E. Precizaţi un argument pentru a susţine afirmaţia: “Franţa se caracterizează printr .o mare varietate a reliefului”. două oraşe . 4 puncte B. precum şi luna în care s-a înregistrat.491. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. tipuri de roci. Referitor la Grecia. 6. A b. alte aspecte specifice ale reliefului. C d.021 3. orientarea culmilor şi văilor principale.299 357.porturi maritime. A. 6 puncte C. B c. Germania 82. densitatea populaţiei din statele respective.100. numele unei insule sau a unui arhipelag care aparţine acestui stat. Subiectul II 10 puncte D.) (km2) crt. pe baza datelor din tabel. G 2 puncte 2 puncte D. 1. două resurse naturale. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Podgoria Murfatlar este situată în unitatea de relief marcată. 2. cu litera: a.461 41. cu doar 1% din populaţia activă”. un timp de climă. Olanda 16. Portugalia 10.422. Precizaţi statul cu cea mai mare densitate a populaţiei. o de relief 2 Probă scris ă unitate la Geografie – clasa a XII-a 2. gradul de fragmentare. Precizaţi două cauze care au condus la defrişările masive ale suprafeţelor de pădure din ţările Europei Sudice. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 3. două ramuri industriale care prelucrează resursele locale. Menţionaţi o cauză a valorilor mari ale densităţii populaţiei.

A. 2. În Peninsula Italică este situat oraşul-capitală marcat. pe hartă cu litera B se numeşte. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Precizaţi: 1.. pe hartă... cu numărul . 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 83 .Ministerul Educaţiei. pe hartă. cu litera . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numerele 4 şi 6. pe hartă. numele statelor marcate. 4 puncte B. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 3.. numele oraşelor . pe hartă. Scrieţi. Statul marcat. cu literele C şi J. E.capitală marcate. Alpii Scandinaviei se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 083 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore..geografie Proba D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu..

F c. Oraşul Berna este capitala statului marcat. 2. Capitala Spaniei este marcată. cu numărul 2 străbate oraşul: a. cu litera: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 083 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. pe foaia de examen. Buzău b. pe hartă.. D d. I 2 puncte 3. H d. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 12 d. Slobozia 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II .. C c.. 15 2 puncte 2. pe hartă. 2. cu litera: a. pe hartă. cu litera . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Urali. cu numerele 1 şi 6. B b. pe hartă. 5 d. Scrieţi. Conuri şi cratere vulcanice sunt prezente în unitatea de relief marcată. pe hartă.. cu litera: a. 11 c. 1 b. tipuri genetice de relief. C c. cu numărul: a.Varianta 83 .Europeană se află pe teritoriul statului marcat. I 2 puncte 5. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. Precizaţi: 1. tipuri de roci. C b. G d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. alte aspecte specifice ale reliefului. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. E. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat. pe hartă. cu numerele 9 şi 10. cu litera: a. 2 c. distribuţia spaţială a altitudinilor. A. cu numărul . E d. Râul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. E c. 4 puncte B. cu numărul: a. cu numărul: a. pe foaia de examen. Zăcăminte de marmură şi minereu de fier există în subsolul unităţii de relief marcată. Prezintă şisturi verzi unitatea de relief marcată. pe hartă. 4 d. A b. 1 b. pe hartă. cu litera: a. 3. 9 b. Scrieţi.. pe hartă. pe hartă. Câmpia Nord . Scrieţi. F c. Precizaţi doi factori care au determinat prezenţa stepei şi a silvostepei în sud-estul Europei. 3 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. pe foaia de examen. numele râurilor marcate. Focşani c. G d. Străbate Podişul Getic râul marcat. 6 puncte C. pe hartă. Capitala Federaţiei Ruse este oraşul marcat.geografie Ministerul Educaţiei. J 2 puncte 4. numele oraşelor marcate. Galaţi d. gradul de fragmentare. orientarea culmilor şi a văilor principale. 13 2 puncte D. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. G 2 puncte 3. Prezintă relief de domuri unitatea de relief marcată. A b. Este situat în Subcarpaţii Getici oraşul marcat. H 2 puncte 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. D b. cu litera . 6 puncte E.. 6 2 puncte 4.

un tip de climă.2 38 Belgia 30500 9. numele a două unităţi de relief.loc) (%) Ţara Albania 28700 3. tipuri de roci. distribuţia spaţială a altitudinilor. pe hartă. Referitor la Germania. Precizaţi: 1. pe hartă. cu litera G. vara 3. pe hartă. orientarea culmilor şi a văilor principale. cu numărul: a. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. 145 mm d. Calculaţi densitatea populaţiei din Albania şi Belgia. gradul de fragmentare. E. este: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera G. 2.9 97 1. Scrieţi pe foaia de examen litera 20 corespunzătoare răspunsului corect. 4 puncte 160 140 120 Precipitaţii (mm) 100 80 60 40 B. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Precizaţi: 1. Suprafaţa Populaţia Populaţie urbană (km2) (mil. cu litera E. tipuri genetice de relief. iarna b. vara 2. 3. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 5. Este reşedinţa judeţului Suceava oraşul marcat. 2. Diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă de precipitaţii medii lunare. 11 d. toamna d. A.Varianta 83 . 90 mm c. 55 mm b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 083 Analizaţi diagrama în coloane care prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare (exprimate în mm) la o staţie meteorologică din Europa şi se referă la subiectul III A şi B. primăvara c. numele unui oraş – port fluvial. 12 2 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 6 puncte E. un factor natural care determină densităţi reduse ale populaţiei în unitatea de relief marcată. 2. 3. Anotimpul cu cele mai mici valori ale precipitaţiilor este: a. 6 puncte E. două resurse de subsol şi două ramuri 2 industriale dezvoltate prin prelucrarea acestora. alte aspecte specifice ale reliefului. pe hartă. iarna b. 4. numele a două râuri sau fluvii. precizaţi: 1. 0 I F M A M I I A S O N D pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai Lunile anului jos: 1. pe hartă. numărul de locuitori şi ponderea populaţiei urbane a două state europene. 10 puncte D. primăvara c. toamna d. 10 c. Precizaţi o cauză a diferenţei de densitate a populaţiei dintre cele două state. Precizaţi două cauze care determină diferenţa de populaţie urbană dintre Albania şi Belgia. Precizaţi două argumente conform cărora turismul din Italia este mai dezvoltat şi mai diversificat decât cel din Olanda. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. o cauză care determină cantităţi reduse de precipitaţii în unitatea de relief marcată. 9 b. Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa. Anotimpul cu cele mai mari valori ale precipitaţiilor este: a. 2. 180 mm 6 puncte C. cu litera F şi relieful unităţii marcată.geografie Ministerul Educaţiei.

pe hartă. cu litera .. pe hartă. Capitala Portugaliei este oraşul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 3. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 2. E. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . A.. cu litera. numele oraşelor-capitală marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 84 . pe hartă.geografie Proba D. Scrieţi. cu numărul . 4 puncte B. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 084 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C... pe foaia de examen. cu numerele 6 şi 7.Ministerul Educaţiei. Cel mai sudic gheţar actual este localizat în munţii din sudul statului marcat. Precizaţi: 1. Aglomeraţia urbană Randsthad Holland se află în statul marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. numele statelor marcate.. cu literele F şi J.

cu numărul 7 este reşedinţa judeţului numit: a. pe hartă. 2. Câmpia Bărăganului este traversată de râul marcat. numele oraşelor marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A. 2. Are relief predominant de câmpie statul marcat. pe hartă. amplitudine termică. D d. B c. Munţii formaţi în orogeneza alpină. Mehedinţi d. 6 puncte C. numele râurilor marcate pe hartă cu numerele 1 şi 5. Scrieţi. J 2 puncte 5. Gorj c. Influenţe climatice scandinavo-baltice se resimt în unitatea de relief marcată. pe hartă. E d. Oraşul Reşiţa este situat în unitatea de relief marcată. pe hartă. F 2 puncte 3.. pe foaia de examen. H 2 puncte 3. A b. Statul marcat. 4 puncte B. Scrieţi. pe hartă.. Relieful de cueste este caracteristic unităţii de relief marcată. 6 puncte E. temperaturi medii anuale. E d. A b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă.. 2 b.. cu litera: a.Varianta 84 . Irlanda c. 5 d.. pe hartă. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Luxemburg d. cu litera: a. B b. cu numerele 9 şi 12. cu litera: a. Ungaria 2 puncte 4. cu litera D se numeşte: a. cu litera . Cele mai mari altitudini din ţară se înregistrează în unitatea de relief marcată. precipitaţii medii anuale. 10 2 puncte 2. Se exploatează importante zăcăminte de minereu de fier din statul marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 084 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E.. D c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 3. Pentru statele din Peninsula Scandinavă precizaţi: 1. C b. cu litera: a. 8 d. H 2 puncte D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. pe hartă. G d. Poartă denumirea de piemont unitatea de relief marcată.pe hartă. cu litera: a. A b. pe hartă. vânturi. B c. Dolj b. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat pe hartǎ cu litera E şi clima statului marcat pe hartǎ cu litera H. Oraşul marcat. Scrieţi. F d. G 2 puncte 4. se găsesc pe teritoriul statului marcat. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera . 4 b. D d. 3 c. D c. E c. pe foaia de examen. B c. cu numărul: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. H 2 puncte 2. cu numărul: a. o cauză care explică valorile mari ale ponderii populaţiei vârstnice. Capitala Elveţiei este oraşul marcat. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. o cauză a valorii reduse a densităţii popualţiei în această parte a Europei. 2. cu litera: a. pe hartă. Grecia b.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1.cu litera. Olt 2 puncte 5. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Cea mai tânără unitate de relief este marcată. C b. E. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 6 c.

5. valoarea maximă a medii lunare şi luna înregistrează. 99 mm 6 puncte C. iarna b.3 92 Ungaria 93032 10. cu litera B şi relieful unităţii marcată. Pentru Grecia. pe hartă. tipuri genetice de relief. 25 mm b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Calculaţi densitatea populaţiei din Islanda şi Ungaria. Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa. 3. cu litera C. 74 mm c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. precizaţi: 1. 10 puncte D. vara 3. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu litera E. Anotimpul cu cele mai mici valori ale debitului este: a. Precizaţi două argumente pentru care turismul din Franţa este mai dezvoltat şi mai diversificat decât cel din Olanda. pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat 6 puncte E. primăvara c. două state vecine.Varianta 84 . 100 A. primăvara c. vara 2. iarna b. numele peninsulei în care este situată. distribuţia spaţială a altitudinilor. două ramuri economice dezvoltate. este de: a. 90 Precipitaţii (mm) precipitaţiilor în care se precipitaţiilor în care se 4 puncte 80 70 60 50 40 30 20 10 0 I F M A M I I A S O N D B. Anotimpul cu cele mai mari valori ale debitului este: a. E. alte aspecte specifice ale reliefului. o cauză care explică cantităţile mari de precipitaţii medii anuale din unitatea marcată. loc) (%) Ţara Islanda 102819 0. 85 mm d.1 65 1. toamna d. pe hartă. 6 puncte E. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată. orientarea culmilor şi a văilor principale. gradul de fragmentare. 2. 2. cu litera B.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. 2. 2. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . un factor care a determinat amplasarea unui număr mare de termocentrale în unitatea marcată. valoarea minimă a medii lunare şi luna înregistrează. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. tipuri de roci. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 084 Analizaţi reprezentarea grafică alăturată care prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa şi se referă la subiectul III A şi B. pe hartă. numele a două insule. Precizaţi o cauză a diferenţei de densitate a populaţiei din cele două state. numărul de locuitori şi ponderea populaţiei urbane în două state europene: Suprafaţa Populaţia Populaţie urbană (km2) (mil. Precizaţi: 1. Scrieţi pe foaia de examen litera Lunile anului corespunzătoare răspunsului corect. Precizaţi: 1. Diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă de precipitaţii medii lunare. numele a trei oraşe. toamna d. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 4.

6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . cu numărul 14 se numeşte . cu literele D şi J. pe hartă.capitală cu numere. Precizaţi: 1. 4 puncte B. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. 2.geografie Proba D.. cu numărul 12 este situat în bazinul hidrografic al fluviului . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 85 . Oraşul-capitală marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. Munţii Pindului sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. pe foaia de examen. pe hartă. pe hartă. numele statelor marcate. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . cu litera … 3.Ministerul Educaţiei.. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 085 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D.capitală marcate. Scrieţi. numele oraşelor . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. E. Oraşul marcat. pe hartă.. pe hartă. A. cu numerele 7 şi 15.

pe hartă. Scrieţi. J 2 puncte 4. J 2 puncte 3. E 2 puncte 2. I 2 puncte D..Varianta 85 . pe hartă. se găsesc pe teritoriul statului marcat. Unităţi montane vechi. cu litera: a. 9 c. Este situat în Câmpia de Vest oraşul marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera: a. In Europa de Vest. F c.geografie Ministerul Educaţiei. Temperaturi medii anuale mai mari de 10°C sunt specifice unităţii marcate. G 2 puncte 4. E c. temperaturi medii anuale. vânturi. cu numerele 7 şi 12. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere . cu numărul 11 se numeşte . pe hartă. Petrol şi sare se exploatează din subsolul unităţii de relief marcate. cu numărul 6 traversează reşedinţa judeţului numit . cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. G d. cu litera: a. Influenţele climatice scandinavo–baltice pătrund în unitatea de relief marcată. cu numărul: a. D c. amplitudine termică. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. A. J 2 puncte 2. C b. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Precizaţi: 1. 6 puncte E. cu litera C sunt pătrund influenţe climatice … 2. C b. 3. C b. cu numărul 11 este capitala statului numit: a. F d. pe hartă. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. pe hartă. numele oraşelor marcate. pe hartă. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. cu A şi clima statului marcat cu C. 4 puncte B.. În unitatea de relief marcată. pe hartă. A b. G d. H 2 puncte 3. pe foaia de examen. Oraşul marcat. pe foaia de examen. H d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 085 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe hartă. cu litera: a. clima mediteraneană este caracteristică părţii sudice a statului marcat. Elveţia d. B b. D d. B c. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Scrieţi. 11 d. 2. 8 b. Pădurile de conifere (taiga) se dezvoltă pe teritoriul statului marcat. Slovenia 2 puncte 5. Oraşul marcat.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. Croaţia c. pe hartă. C b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. factorii genetici. Scrieţi. E. F c. cu literele C şi E. cu litera: a. D d. Austria b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Râul marcat. pe hartă cu litera: a. precipitaţii medii anuale. pe foaia de examen. Prezentaţi două cauze care au determinat o densitate redusă a căilor ferate în Peninsula Scandinavă. B b. C c. statul marcat.. caledoniene. I d. 6 puncte C. Ca formă de guvernământ este monarhie. pe hartă. H c.

cu litera A şi relieful unităţii de relief marcată. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Pentru Franţa. trei ramuri industriale care valorifică resursele subsolului menţionate mai sus. 10 puncte D. 1. politică. 2. tipuri genetice de relief. Precizaţi două condiţii de aderare la UE pentru statele candidate. Comisia Europeană a stabilit condiţii de aderare. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 085 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu din Europa. un factor care determină caracterul continental al climei pe teritoriul Ucrainei.mai. 2. fiecare condiţie de aderare amintită mai sus. un argument care ilustrează originalitatea Mării Negre.Varianta 85 . Integrarea în Uniunea Europeană vizează viaţa economică. 2. 6 puncte C. un factor care determină debitele medii lunare reduse din intervalul septembrie – decembrie. pe hartă. orientarea culmilor şi a văilor principale. cu numerele 2 şi 3: a.geografie Ministerul Educaţiei. Prezentaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. socială şi culturală. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 3. 2. precizaţi: 1. tipuri de roci. sunt amenajate hidroenergetic d. două porturi maritime. 2. valoarea maximă a debitului mediu luar şi luna în care se înregistrează. Precizaţi: 1. Râurile marcate. sunt afluenţi ai Siretului 2 puncte D. 4 puncte B. pe hartă. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. alte aspecte specifice ale reliefului. 6 puncte E. un factor natural care nu favorizează dezvoltarea culturilor agricole în Carpaţii Meridionali. distribuţia spaţială a altitudinilor. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 6 puncte E. Precizaţi: 1. Pentru statele care doreau să adere la UE. A. sunt afluenţi ai Bistriţei b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. valoarea minimă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează. Precizaţi: 1. gradul de fragmentare. 4 puncte Ministerul Educaţiei. două cauze ale creşterii debitelor medii lunare în intervalul martie . cu litera B. Explicaţi. trei resurse ale subsolului. 4. două avantaje ale producerii hidroenergiei comparativ cu alte modalităţi de obţinere a energiei electrice. izvorăsc din Subcarpaţii Moldovei c. două regiuni turistice. E. 2. pe scurt.

pe hartă. Capitala marcată. cu litera . pe hartă.capitală cu numere. A. numele oraşelor . cu numărul 1 este traversată de fluviul numit . 4 puncte B. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 086 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. cu literele F şi G. Capitala statului marcat. numele statelor marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 86 .Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen. E. Precizaţi: 1.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu numerele 10 şi 12.capitală marcate. 3. 2. 2.. Scrieţi. pe hartă. pe hartă.geografie Proba D. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat.. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă.... cu litera G se numeşte .

11 d. 12 2 puncte 4. Scrieţi. cu numărul: a. 8 b. Oraşul marcat. A. 10 c. H d. 12 2 puncte D. pe hartă. tipuri genetice de relief. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 086 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Scrieţi. pe hartă. pe hartă. 2. Scrieţi. cu litera: a.capitală Praga este marcat. cu litera: a. J 2 puncte 5. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă. 10 d. cu numărul 6 este reşedinţa judeţului. B c. Capul Roca. pe foaia de examen. pe hartă. H 2 puncte 3. 1. pe hartă. 2. C b. 4 c. E d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.. cu litera: a. cu litera: a. este situat pe teritoriul statului marcat. D c. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe hartă. cu numerele 10 şi 11. 11 2 puncte 3. 6 puncte E. Podişul Doneţk se află pe teritoriul statului marcat. pe hartă. cu numărul: a. 3 b. G 2 puncte 4. Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior. pe hartă. 9 b. B b. Străbate Podişul Getic râul marcat. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 8 b. Resurse de petrol. Vegetaţia de tundră este specifică în nordul statului a cărui capitală este marcată. D c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.. D c. A b. pe foaia de examen. 2. sare şi cărbuni se exploatează din unitatea de relief marcată. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 11 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . C b. fragmentare. gaze naturale. H 2 puncte 2. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 10 c.Varianta 86 . pe hartă. G d. pe foaia de examen. Precizaţi trei asemănări între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor Pirinei. cu litera … 3.geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. altitudini. E d. pe hartă. Bauxită se exploatează din subsolul unităţii de relief marcate. 9 c. extremitatea vestică a continentului european. cu literele D şi E. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera … 6 puncte C. Oraşul . D 2 puncte 2. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. Influenţele climatice oceanice sunt specifice unităţii de relief marcate. Precizaţi: 1. E. numele râurilor marcate. A b. E c. cu numărul: a. Relieful glaciar are cea mai mare dezvoltare în unitatea de relief marcată. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 8 d. 11 d. C d. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere . Relieful carstic are o mare dezvoltare în unitatea de relief marcată. cu litera: a. numărul: a. Este capitala unui stat-monarhie constituţională oraşul marcat.

Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate.6 55. cu litera G există o mare diversitate petrografică”. Explicaţi acest fapt. Pentru Germania. 9 c. o cauză debitelor medii lunare mari din intervalul martie-august. Precizaţi: 1.8 23. 4 puncte B. tipuri genetice de relief. o unitate montană şi o unitate de podiş. 2 Subiectul II Ponderea populaţiei active Statul Primar Secundar Terţiar (%) (%) (%) Franţa 4. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi: 1. Precizaţi o cauză a creşterii ponderii populaţiei ocupate în sectorul terţiar pentru ţările din tabel. în Franţa. 6 puncte C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. două luni în care debitul mediu depăşeşte 300 m3/s. 2. 5. două state vecine. 3. 2. 2. distribuţia spaţială a altitudinilor. tipuri de roci. statul cu cea mai mică pondere a populaţiei active în sectorul primar. 2.4 49. pe hartă. Precizaţi: 1.7 Ungaria 15. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 086 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu care străbate Europa. Precizaţi: 1.Varianta 86 . o cauză care determină cantităţi reduse de precipitaţii în unitatea marcată. Explicaţi acest fapt. pe hartă. 2. 12 2 puncte D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. oraşul-capitală. cu litera C.6 Portugalia 11. E. pe hartă. Amenajări hidroenergetice sunt pe râul marcat. cu excepţia industriei alimentare. statul cu cea mai mare pondere a populaţiei active în sectorul primar. orientarea culmilor şi a văilor principale. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .9 Grecia 20. alte aspecte specifice ale reliefului. un oraş-port fluvial. 3. două ramuri industriale.8 55. A. 2. valorile debitului mediu din lunile martie şi octombrie. 1.1 27. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D – E şi prezintă ponderea populaţiei active pe cele trei sectoare ocupaţionale. 7 b. 6 puncte E.geografie Ministerul Educaţiei. precizaţi: 1. 6 puncte E. un argument care să susţină afirmaţia: „În unitatea marcată. 6. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.3 35. în sectorul terţiar. o resursă energetică şi numele unui bazin de exploatare. diferenţa dintre debitul mediu din luna mai şi debitul mediu din luna ianuarie.0 68.4 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. pe hartă cu litera E şi relieful unităţii marcate. gradul de fragmentare. Explicaţi ponderea mare a populaţiei ocupate. 4. o cauză debitelor medii lunare reduse din intervalul noiembrie-ianuarie. 10 d. membre ale UE.5 32. pe hartă cu litera F. cu numărul: a.

pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Scrieţi.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 87 . 2.. Capitala statului marcat. cu literele A şi G.Ministerul Educaţiei. cu numărul 12 se numeşte … 3. A. Oraşul-capitală marcat. numele oraşelor . cu numerele 6 şi 10. pe hartă.capitală cu numere. Precizaţi: 1. cu litera C este traversată de fluviul numit . 4 puncte B. 2. pe hartă. cu litera .geografie Proba D. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 087 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen.. numele statelor marcate. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . E. pe hartă. Are ieşire la Marea Adriatică statul marcat. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .. pe hartă.capitală marcate.

cu numărul 3 se numeşte: a. Piatra Neamţ d. pe hartă. 8 b. Oraşul marcat. Trotuş 2 puncte 3. Zăcăminte de gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. C c. Prahova d.000 locuitori este marcată.capitală marcat. Ljubljana d. 6 puncte E. pe foaia de examen. pe foaia de examen. pe hartă. E. În Peninsula Scandinavă este situată capitala marcată. pe hartă. 15 2 puncte 4. Suceava d. Râul marcat. Relief vulcanic şi gheizere sunt specifice statului marcat. Moldova c. orogeneză. Buzău b. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului: a. altitudini. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. B c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 087 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe hartă. Oraşul marcat. pe hartă. cu numerele 1 şi 6. cu litera … 3. Ucraina 2 puncte D. cu numărul: a. 4 puncte B. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Berna c. pe hartă. Munţii Pirinei constituie graniţa nord-estică a statului marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera … 2.geografie Ministerul Educaţiei. D c. C b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. reşedinţă de judeţ. F 2 puncte 3. cu litera E se numeşte: a. E d. 10 c. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Lituania d. tipuri de relief. cu literele D şi E. D d. Oraşul . cu numărul 9 se numeşte: a. E d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. A b. 2. cu litera … 6 puncte C. Bacău b. fragmentare. numele râurilor marcate. pe hartă. cu litera: a. cu litera: a. cu aproape 300. Viena 2 puncte 2. Unitatea montană în care s–a dezvoltat un oraş. Scrieţi. Letonia c. Influenţe climatice continentale şi pontice sunt specifice unităţii de relief marcată. pe hartă. Vaslui 2 puncte 4. pe hartă.Varianta 87 . Statul marcat. Scrieţi. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Botoşani c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. A b. Dâmboviţa c. Berlin b. Estonia b. Precizaţi: 1. cu litera: a. pe hartă. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Jijia b. Scrieţi. A. cu numărul 11 se numeşte: a. Prezentaţi două cauze ale mobilităţii populaţiei în statele din spaţiul Peninsulei Balcanice. J 2 puncte 5. 11 d. pe hartă. Temperaturi medii anuale mai mari de 11°C sunt specifice unităţii marcate. numele unităţilor de relief marcate. Vrancea 2 puncte 2. pe hartă. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinaviei şi relieful Munţilor Alpi. pe hartă.

pe hartă cu litera D.48 29. gaze naturale se exploatează din unitatea de relief marcată. precizaţi: 1.226 5.333 45. 3. precum şi luna în care se înregistrează.661 1. E. 2.Varianta 87 .500. 4. valoarea minimă a cantităţii de precipitaţii înregistrată într-o lună. modul de calcul al temperaturii medii anuale. fragmentare.450. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.046 82. petrol. două unităţi montane. pe hartă.850 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 3. estimări la nivelul anului 2006 D. altitudini.526 16. Precizaţi două cauze care determină valorile diferite ale densităţii medii a populaţiei în statele Germania şi Letonia. F d. două oraşe.491. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 5. o zonă turistică. tipuri genetice de relief.324. 2. alte aspecte specifice ale reliefului. A b. Precizaţi: 1. G 2 puncte D. Resurse de sare.28 15.231. 6 puncte C.geografie Ministerul Educaţiei.cu litera C şi relieful unităţii marcate. tipuri de roci pe care s-a format relieful.07 35. precum şi luna în care se înregistrează. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D – E.loc) (km²) 43 094 5. 3. un factor climatic care etermină valorile mari de temperatură din lunile iulie şi august. 2.735 64. un factor natural care a favorizat dezvoltarea culturii cerealelor pe suprafeţe extinse în Câmpia de Vest. D c. două ramuri industriale (cu excepţia industriei alimentare). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Precizaţi: 1. statul cu valoarea cea mai mare a densităţii medii a populaţiei. 4 puncte Ministerul Educaţiei. două resurse naturale. Precizaţi: 1. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. un factor care a favorizat dezvoltarea industriei siderurgice în oraşul Galaţi.372 338. cu litera: a. 6. 4 puncte B. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .21 397. Statul Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a crt.13 Sursa: The World Factbook. 2. un tip climatic specific acestui stat.461 Densitatea medie a populaţiei Subiectul II (loc/km2) 126.589 41.47 231. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 087 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor şi precipitaţiilor medii lunare. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. Suprafaţa Populaţia 2 (nr. 2. 2 1 3 5 4 6 Danemarca Estonia Finlanda Germania Letonia Olanda Nr. cu excepţia capitalei. Precizaţi: 1.274. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. statul cu valoarea cea mai mică a densităţii medii a populaţiei. Pentru Italia.145 357. 6 puncte E. A. 6 puncte E. o cauză a valori scăzute a densităţii scăzute a populaţiei din Finlanda. pe hartă.

cu litera .Ministerul Educaţiei. pe hartă. pe hartă. cu litera H se numeşte . A. Oraşul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 88 . 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . „Ţara fiordurilor” este marcată. cu numerele 4 şi 15. numele oraşelor-capitală marcate.. cu numărul 2 este situat în Peninsula .. pe hartă.. cu literele C şi H. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Precizaţi: 1. E. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. pe foaia de examen. numele statelor marcate...geografie Proba D. Statul marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 088 Harta de mai sus se referă la subiectul I A–D. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. 4 puncte B. 2. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 3. Scrieţi.

pe hartă. Slovenia 2 puncte 3. A b. 6 2 puncte 2. pe foaia de examen. Râul care delimitează spre est Subcarpaţii Getici este marcat. 2. Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice. pe hartă. pe hartă. Relief vulcanic este prezent în unitatea de relief marcată. temperatura medie anuală. D c. O subunitate a Podişului Moldovei este marcată. cu litera J se numeşte: a. cu litera G şi clima statului marcat. oceanice d. pe foaia de examen. B b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera: a. Scrieţi. Oraşul marcat. I 2 puncte 5. numele unităţilor de relief marcate. cu literele A şi E. B c. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. E d. B c. amplitudine termică. J 2 puncte D. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 6 puncte E. Relief de dealuri pe structuri de tip „dom” este specific unităţii marcate. A. Statul marcat. 2. pe hartă. pe hartă. numele râurilor marcate. A b. cu litera F pătrund influenţe climatice: a. Scrieţi. pe hartă. vânturi. pe hartă. E. Islanda d. pe hartă. 4 puncte B. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numărul 5 este capitala statului: a. Precizaţi: 1. cu litera … 3. I d. 3 c. cu litera: a. Austria b.geografie Ministerul Educaţiei. Scrieţi. Oraşul situat la latitudinea cea mai mare este capitala statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul: a. 1 b. Slovacia d. Râul care delimitează la sud unitatea de relief marcată. cu litera: a. J 2 puncte 2. cu litera B se numeşte … 6 puncte C. pontice 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Belarus c. Notaţi două state europene în care se exploatează combustibilii amintiţi la punctul anterior. Irlanda 2 puncte 4. pe hartǎ. C c. pe hartă. pe foaia de examen. Danemarca b. pe hartă. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera: a. pe hartă. I d.Varianta 88 . În unitatea de relief marcată. de tranziţie c. D d. cu litera … 2. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. 4 d. cu litera I. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 088 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. 1. Viticultura este activitatea economică specifică statului marcat. H 2 puncte 3. Luxemburg c. cu numerele 1 şi 5. de ariditate b. Vorbesc o limbǎ slavǎ locuitorii statului marcat. C b. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: precipitaţii medii anuale. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.

cu litera D şi clima unităţii de relief marcate. două lacuri naturale. cu litera G. două cauze prin care să explicaţi valorile mai ridicate ale cantităţilor medii lunare de precipitaţii înregistrate la staţia Satu Mare (667 mm/an) comparativ cu cele înregistrate la staţia Suceava (538 mm/an). 2.km2 şi populaţia de 726 mil. precipitaţii medii anuale. 6 puncte E. Precizaţi: 1. H 2 puncte 2 puncte D. valoarea maximă a precipitaţiilor medii la staţia Satu Mare şi luna în care se înregistrează. 3. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. E d. 4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4.Varianta 88 . 4. 2. 6 puncte C. 8 şi 9 d. Pentru Italia. două ramuri industriale reprezentative. 7 şi 9 c. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. Precizaţi: 1. influenţă climatică. Prezentaţi două argumente prin care să ilustraţi importanţa fondului forestier pentru ţara noastră. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 4 puncte 2 Subiectul II Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 5. Prezentaţi o cauză a densităţii medii reduse a populaţiei în Europa de Nord. Precizaţi o cauză a densităţii medii ridicate a populaţiei în Europa Centrală. Cele mai reduse altitudini sunt în unitatea de relief marcată. A.geografie Ministerul Educaţiei. 1. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. în câte luni precipitaţiile medii au valori mai mici de 40 mm la fiecare staţie. două state-enclavă situate pe teritoriul Italiei. Şoseaua E60 traversează oraşele marcate. Precizaţi două cauze ale distribuţiei inegale a căilor ferate în Europa. modul de calcul al precipitaţiilor medii lunare şi anuale. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 088 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor la staţiile Satu Mare (129 m altitudine) şi Suceava (325 m altitudine). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.loc (2004). 6 puncte E. ştiind că suprafaţa acestuia este de 10. etaj climatic. 7 şi 8 b. două aglomeraţii urbane. B c. Calculaţi densitatea medie a populaţiei continentului european. A b. 8 şi 10 5. 2. două insule care aparţin acestui stat. 2. cu litera: a. E. vânturi. 3.4 mil. pe hartă. pe hartă. precizaţi: 1. pe hartă. cu numerele: a. pe hartă.

pe hartă.geografie Proba D. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. E. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Se acordă 10 puncte din oficiu. numele statelor marcate. cu numerele 1 şi 2. cu litera … 3. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat.. A. 4 puncte B.. Oslo este capitala statului marcat. pe foaia de examen. Peninsula Crimeea aparţine statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 89 . Scrieţi. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 089 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu numărul 5 este capitala statului … 2. pe hartă. 2. pe hartă. cu literele B şi D.Ministerul Educaţiei. pe hartă. Precizaţi: 1.

Ungaria 2 puncte 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. pe hartă. Iutlanda d. Solurile din clasa spodosolurilor caracterizează unităţile de relief marcate. cu numărul 3 este capitala statului: a. pe hartă. Iberică c. Bulgaria c. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. În oraşul marcat. pe hartă. precipitaţii medii anuale. D d. numele oraşelor marcate. 14 d. pe hartă. pe hartă. Densitatea populaţiei în statul marcat. pe foaia de examen. 4 puncte B. cu numărul 9 este reşedinţa judeţului numit … 3.Varianta 89 . Oraşul marcat. A.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera J. H 2 puncte 3. cu numărul: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D./km2. pe hartă. cu numărul 6 se numeşte… 2. 15 2 puncte 5. vânturi. Oraşul marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. F c. Balcanică b. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 089 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. pe hartă. pe hartă. B şi F c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. pe hartă. Râul marcat. Kola 2 puncte D. numele unităţilor de relief marcate. cu literele A şi F. Râul care traversează oraşul marcat. Peninsula în care este situat statul marcat. cu litera: a. G d. 13 c. G 2 puncte 4. Scrieţi. A şi D b. J 2 puncte 4. amplitudine termică. E. pe hartă. Statul marcat. cu numărul 7 se numeşte … 6 puncte C. B b. temperaturi medii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. nave maritime 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Relief de grinduri există în unitatea de relief marcată. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Scrieţi. cu numărul 11 se produce: a. pe hartă. cu litera G şi clima statului marcat. Cele mai vechi roci din România intră în alcătuirea unităţii de relief marcată. Ucraina d. G şi H 2 puncte 2. Estonia b. cu litera C se numeşte: a. pe foaia de examen. G d. Croaţia d. aluminiu b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Albania b. C c. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. 6 puncte E. autoturisme c. Serbia 2 puncte 2. Rezerve mari de minereuri de fier se găsesc în subsolul statului marcat. Letonia c. Lacurile Ladoga şi Onega se află pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. pe hată. cu literele: a. pe hartă. D b. B b. cu numerele 7 şi 11. Precizaţi două cauze care determină aceste diferenţe de densitate a populaţiei dintre statele amintite anterior. pe hartă. cu litera G se numeşte: a. 11 b. pe foaia de examen./km2 iar în cel marcat cu litera B de aproximativ 250 loc. oţel d. pe hartă. C şi E d. F c. cu litera D este sub 3 loc. Scrieţi. pe hartă. Precizaţi: 1.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Arad b. Alba Iulia. forma de guvernământ. Sibiu. Precizaţi: 1. precizaţi: 1. 4 puncte B.Varianta 89 . nucleară 1 6. pe hartǎ. Precizaţi: 1. 3. 6 puncte E. Precizaţi: 1. Arad d. doi factori care determină valori mai mici decât media pe ţară. 6. Hunedoara. valoarea maximă a precipitaţiilor medii la staţia Zalău şi luna în care se înregistrează. etaj climatic. două culturi agriculturii tradiţionale. 2. Deva. de la izvor spre vărsare. Prezentaţi două cauze ale valorii negative a bilanţului migratoriu din ţările Europei de Est. E. cu H. Deva. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 089 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor la staţiile meteorologice Zalău (288m alt. hidroelectrică 2 4. Târgu Mureş. 2. 5.). Tabelul alăturat prezintă surse de energie utilizate în Europa de Vest şi Centrală şi rata lor de creştere anuală. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Rata de creştere Sursa de energie anuală (%) 1. 4 puncte 2 Subiectul II Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . cărbune 0 Precizaţi: 1. Arad. Râul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. vânturi. 6 puncte C. oraşele: a. o resursă naturală. petrol 2 5.) şi Târgu Neamţ (353m alt. pe hartă. două unităţi de relief. două cauze ale scăderii ponderii cărbunelui în balanţa energetică a Europei de Vest. 7. 2. eoliană 22 2. cu F şi clima unitaţii de relief marcate. ale densităţii populaţiei în unităţile de relief marcate. în câte luni precipitaţiile medii au valori mai mari de 60 mm la fiecare staţie. două cauze care determină valorile mai ridicate ale cantităţilor medii lunare de precipitaţii înregistrate la staţia Zalău (705 mm/an) comparativ cu cele înregistrate la staţia Târgu Neamţ (672 mm/an). 2. cu literele C şi H. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Târgu Mureş c. o grupare teritorială de state din care face parte. 2. Arad 2 puncte D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. precipitaţii medii anuale. două cauze ale creşterii ponderii energiei eoliene şi geotermale în statele vest-europene. 3. influenţă climatică. o regiune turistică importantă. Pentru Bulgaria. A.geografie Ministerul Educaţiei. cu numărul 3 străbate. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. 4. Deva. modul de calcul al precipitaţiilor medii anuale. pe hartǎ. 6 puncte E. două judeţe din aceste unităţi de relief unde populaţia are densităţi mai mici decât media pe ţară. două state europene în care energia nucleară are o pondere însemnată în balanţa energetică. pe hartă. geotermală 4 3. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. două oraşe-port la Marea Neagră.

. Precizaţi: 1. pe hartă.Ministerul Educaţiei. Scrieţi. pe hartă..geografie Proba D. E. cu litera …. Peninsula Kola aparţine statului marcat. Statul marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. numele oraşelor-capitală marcate. cu numerele 2 şi 10. numele statelor marcate.capitală cu numere.. cu literele A şi H. cu numărul 15 este capitala statului numit . 4 puncte B. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 90 . cu litera F este situat în Peninsula . Oraşul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A.. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 3. pe foaia de examen. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 090 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 2. 2. pe hartă.

4 puncte B. Relieful vulcanic este prezent în unitatea de relief marcată.geografie Ministerul Educaţiei. F 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. cu numărul 3 este capitala statului: a. cu literele: a. D d. I 2 puncte D. pe foaia de examen. pe hartă. avioane c. Scrieţi. vânturi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Finlanda b. Unitatea de relief marcată. pe hartă. 5 2 puncte 4. 2. cu numărul … 2. A. pe hartă. Climatul mediteranean este caracteristic statelor marcate. Solurile din clasa molisoluri caracterizează unităţile de relief marcate. pe hartă. În oraşul marcat. F şi I 2 puncte 4. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima statului marcat. B b. cu litera … 3. 1 b. pe hartă. Şoseaua E 81 se desfăşoară parţial în lungul râului marcat. E şi G 2 puncte 2. prăbuşire d. autoturisme b. F c. statul marcat. H d. Importante cantităţi de minereu de fier se exploatează din subsolul statului marcat. H c. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Lituania c. I d. pe hartă. 6 puncte E. precipitaţii medii anuale. cu literele B şi H. La confluenţa Siretului cu Bistriţa este situat oraşul marcat. G b. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. D şi H d. pe foaia de examen. temperaturi medii anuale. B c. cu litera E. C b. J 2 puncte 3. numele râurilor marcate. nave maritime 2 puncte 3. cu numerele 2 şi 6. Scrieţi. pe hartă. Oraşul antic Apullum este marcat. C c. cu litera: a. Este o monarhie. cu numărul 8 se produc: a. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 090 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. A b. G d.Varianta 90 . Ucraina 2 puncte 2. cu numărul: a. Nota 1: Deosebirile şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. pe hartă. pe foaia de examen. Polonia d. E. pe hartă. pe hartă. pe hartă. I 2 puncte 5. A şi B b. Prezentaţi două cauze ale valorilor mai scăzute ale densităţii populaţiei (sub 20 loc. E şi F d. 2 c. Oraşul marcat. cu litera: a. Numeroase lacuri glaciare s-au format pe teritoriul statului marcat. B şi C b. numele unităţilor de relief marcate. încreţirea scoarţei c. C şi F c. cu numărul … 6 puncte C. amplitudine termică. sedimentare 2 puncte 5. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 3 d. B şi E c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera B şi clima statului marcat. Scrieţi./km2) în ţările din Peninsula Scandinavă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera: a. pe hartă. erupţii vulcanice b. maşini agricole d. Lacuri în masive de sare s-au format în unitatea de relief marcată. pe hartă. cu literele: a. Precizaţi: 1. cu litera E s-a format prin: a.

două resurse ale subsolului. vânturi. 2. 2. influenţă climatică. precipitaţii medii anuale. precizaţi: 1. două state. o caracteristică a climatului. 3. o cauză a fenomenului de îmbătrânire a populaţiei României în ultimii ani. din Uniunea Europeană. tipuri genetice de relief. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. alte aspecte specifice ale reliefului. 2. 4. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare la staţia Cernavodă şi luna în care se înregistrează. 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 090 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă valorile medii lunare ale precipitaţiilor la staţiile meteorologice Constanţa (32 m alt. Prezentaţi două argumente care să demonstreze faptul că Italia dispune de un important potenţial turistic. 6 puncte E. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. Pentru punctul 2. aşezarea geografică. 6 puncte E. socială şi economică. etaj climatic. litera cu D. pe hartă. 4. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare la staţia Constanţa şi luna în care se înregistrează. A. pe hartă. orientarea culmilor şi văilor principale.Varianta 90 . două state care au aderat la Uniuniunea Europeană în 2007. Precizaţi: 1. pe hartă. o cauză a lipsei vieţuitoarelor la adâncimi mai mari de 200 m în Marea Neagră. În Europa. un stat. numărul statelor care formează Uniunea Europeană. situat în Peninsula Scandinavă. deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. cu litera C şi relieful unităţii marcate. Precizaţi: 1. Prezentaţi: 1.geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. două ramuri industriale care utilizează resursele de subsol menţionale mai sus. 6 puncte C. cu litera B şi clima unităţii de relief marcate. modul de calcul al precipitaţiilor medii anuale. Precizaţi: 1. 6. două unităţi de relief. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. distribuţia spaţială a altitudinilor. gradul de fragmentare. două oraşe mari. Precizaţi: 1. 5. două deosebiri între clima unităţii de relief marcate. situate în Peninsula Iberică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. asemănarea se poate referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 10 puncte D.).) şi Cernavodă (44 m alt. cu litera E. Nota 1: Pentru punctul 1. 2. Uniunea Europeană reprezintă o grupare regională de state de natură politică. altele decât capitala. două cauze care determină valorile reduse ale cantităţilor anuale de precipitaţii înregistrate la staţia Cernavodă (427 mm/an) şi la staţia Constanţa (378 mm/an). 2. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . tipuri de roci. o asemănare între relieful unităţii marcate. membre ale Uniunii Europene.

numele statelor marcate. pe hartă. pe hartă. cu literele C şi E. Oraşul marcat. cu numărul 6 este străbătut de fluviul… 2. Precizaţi: 1. Câmpia Padului se află pe teritoriul statului marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. numele oraşelor-capitală marcate. Scrieţi. Oraşul marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 91 .a 1 Subiectul I . cu numărul 10 este capitala statului numit … 3.geografie Proba D. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 091 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C.capitală cu numere. pe foaia de examen. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4 puncte B. pe hartă.Ministerul Educaţiei. cu numerele 1 şi 12. A. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII . E. pe hartă.

râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12 A. alte aspecte specifice ale reliefului. pe hartă. 5 2 puncte 5. pe hartă. 6 puncte E. 2 b. Precizaţi: 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Cibin b. cu litera: a. distribuţia spaţială a altitudinilor. Lotru c. F d. Roca gălbuie şi prăfoasă. pe hartă. 4 d. C c. pe hartă. domuri d.geografie Ministerul Educaţiei. 11 d. pe hartă.Varianta 91 . tipuri genetice de relief. F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 091 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII . Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 2 b. cu numerele 7 şi 12. E. pe hartă. Munţii Alpi constituie graniţa nordică a statului marcat. 3 c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. gradul de fragmentare. cu numărul: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Trotuşul este afluent al râului marcat. În unitatea de relief marcată. 3 c.12 2 puncte 3. pe foaia de examen. cu numărul 2. cu litera E formele de relief mai înalte (neinundabile) poartă numele de: a. Scrieţi. Strei 2 puncte 2.a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectele II A – D. cu numărul … 6 puncte C. grinduri 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a 1 Subiectul II . 2. numele oraşelor marcate. Port la Marea Nordului este oraşul-capitală marcat. 7 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Peninsulei Scandinave şi relieful Peninsulei Italice. Este situat în sectorul Dunării Maritime oraşul marcat. orientarea culmilor şi văilor principale. J 2 puncte 2. cu numărul: a. Oraşul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu literele B şi C. pe foaia de examen. pe hartă. cu litera B se numeşte … 3. pe hartă. pe hartă. 9 c. 4 c. 2 b. pe hartă. izvorăşte din Munţii … 2. tipuri de roci. pe hartă. Fluviul Dunărea străbate oraşul-capitală marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 4 d. Prezentaţi două argumente pentru a demonstra influenţa reliefului asupra climei Europei. Sadu d. Câmpiile Andaluziei şi Aragonului se află pe teritoriul statului marcat. cu numărul 11 este străbătut de râul: a. E c. F d. A b. cueste c. 4 puncte B. pe foaia de examen. Scrieţi. crovuri b. J 2 puncte 4. 6 2 puncte 3. Scrieţi. 5 d. A b. numele unităţilor de relief marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Fluviul Tamisa străbate oraşul-capitală marcat. 8 b. cu litera: a. Râul marcat. cu numărul: a. pe hartă. care acoperă mari întinderi în unitatea de relief marcată. cu numărul: a.

) 38. Precizaţi: 1. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. o regiune turistică. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 091 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale Siretului. luna cu cel mai scăzut debit şi valoarea minimă a acestuia. pe hartă.372 Populaţia urbană (nr. 7.706 D.) 58. 6 puncte C. una din lunile cu cel mai crescut debit şi valoarea maximă a acestuia. 2. un stat vecin care nu este membru al UE. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a Subiectul III . 4 d.929. anotimpul cu cele mai crescute debite şi un factor determinant. pe hartă. 6 puncte E. 5 2 puncte D.loc.145 Sursa: The World Factbook. Se dă următorul tabel: Ţara Italia Finlanda Suprafaţa (km2) 301. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Lacul de acumulare Izvorul Muntelui se află pe râul marcat. tipuri de roci.Varianta 91 . după modul de distribuţie a gospodăriilor (după structură). Precizaţi o cauză care determină numărul mic de locuitori din Finlanda. 3 c. 2. 2. 6 puncte E.133. Calculaţi procentul populaţiei urbane în totalul populaţiei din fiecare din cele două ţări. risipite 2 puncte 5. modul de calcul al debitului mediu anual. 6.509 5.230 338. compacte c. alte aspecte specifice ale reliefului.499. 2 Subiectul II 10 puncte Populaţia totală (nr. răsfirate d. 5. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a 8. 1 b. A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. distribuţia spaţială a altitudinilor. pe hartă. tipuri genetice de relief. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. adunate b. 4. numele unei unităţi de relief. estimări la nivelul anului 2006 1. sunt: a. Prezentaţi două cauze care explică absenţa amenajărilor hidroenergetice pe râurile dobrogene. cu numărul: a.231. 4 puncte B.032 3. E. Calculaţi densitatea medie pentru statele Italia şi Finlanda. două oraşe . Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate.loc. gradul de fragmentare. 3. 3. precizaţi: 1. orientarea culmilor şi văilor principale. cu litera C cele mai multe sate. două caracteristici geografice care îi definesc poziţia geografică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera D şi relieful unităţii marcate.geografie Ministerul Educaţiei. În unitatea de relief marcată. Precizaţi: 1. Pentru Austria. un tip de climat. anotimpul cu cele mai scăzute debite şi un factor determinant. pe hartă. 2. 3. forma de guvernământ. fluviul care traversează oraşul-capitală. cu litera H. Precizaţi două argumente pentru a susţine următoarea afirmaţie: ”Turismul cultural este o caracteristică a oraşului Roma”.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 92 . cu literele A şi B. numele oraşelor-capitală marcate. Oraşul .capitală Dublin este marcat. Este situat în Peninsula Iberică statul marcat.Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 092 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Fluviul Sena străbate oraşul . cu numerele 5 şi 13. cu numărul … 3. Precizaţi: 1. pe foaia de examen. cu numărul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă.capitală marcat. numele statelor marcate. 2. cu litera … 2. E. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .geografie Proba D. A. Scrieţi. pe hartă.capitală cu numere. pe hartă.

cu litera: a. cu numărul … 2. cu litera: a. C c. E b. republică parlamentară b. republică prezidenţială 2 puncte D. Râul marcat. Vulcanul Hekla se află pe teritoriul statului marcat. G d. pe foaia de examen. precipitaţii medii anuale. pe hartă. 6 puncte E. B b. temperaturi medii anuale. B c. 1 b. cu litera: a. cu numărul: a. pe hartă. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Prezentaţi două cauze care să explice de ce reţeaua feroviară este aproape absentă în nordul Finlandei. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. pe hartă. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe foaia de examen. Oraşul situat în Subcarpaţii Moldovei este marcat. Climatul temperat oceanic este caracteristic statului marcat. H d. Norvegiei şi Suediei deşi sunt ţări dezvoltate ale Europei. 1 b. republică federală d. Braţul Dunării în sectorul deltei este marcat . Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. cu numerele 1 şi 6. F c. numele unităţilor de relief marcate. unitatea de relief marcată.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. pe hartă. cu litera H. F c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. J 2 puncte 4. cu litera: a. cu numărul 12 se numeşte … 3. cu literele F şi H. cu litera F este: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 092 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Ape geotermale există în unitatea de relief marcată. pe hartă. pe hartă. monarhie constituţională c. A b. etaj climatic. H 2 puncte 4. pe hartă. pe hartă. vânturi. A. cu numărul: a. 6 2 puncte 3. 3 c. 4 d. pe hartă. Portul Roterdam se află pe ţărmul vestic al statul marcat. pe foaia de examen. E d. C d. numele oraşelor marcate. S-a format prin încreţirea scoarţei terestre. amplitudine termică. 2. B c. Forma de guvernământ a statului marcat. I 2 puncte 2. Vegetaţia de stepă este caracteristică unităţii de relief marcate. 13 2 puncte 3. E. pe hartă. H 2 puncte 5. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. A b. cu litera … 6 puncte C. D 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 2 c. cu litera: a. C c. Scrieţi. cu litera F şi clima statului marcat. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. C d. G d. Bazinul huilifer Petroşani este situat în unitatea de relief marcată. E b. Scrieţi. 4 puncte Ministerul Educaţiei. A b. F 2 puncte 2.Varianta 92 . 6 d. ca şi Carpaţii. Are deschidere la Marea Nordului statul a cărui capitală este oraşul marcat. pe hartă. 4 puncte B. Scrieţi. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.

000 1.loc) 1.000 locuitori a continentului Europa. valoarea minimă cu aproximaţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. două state vecine. pe hartă. Prezentaţi două cauze ale diversităţii vegetaţiei pe teritoriul României. octombrie 3. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică alăturată este: a. două insule ce aparţin acestui stat. Râul marcat. calculate anterior. cu numărul 8 delimitează spre nord unitatea de relief numită: a. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .000. iunie c. Valoarea maximă a temperaturii medii lunare se înregistrează în luna: a. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare regiune europeană înscrisă în tabelul de mai sus. în raport cu populaţia totală de 725. cantitatea minimă de precipitaţii înregistrată într-o lună. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 6.837 24.998 189. Podişul Bârladului b. Podişul Sucevei c. vânturi. E. 6 puncte E. pe hartă. Precizaţi: 1. 2. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. aprilie b. mai b. a temperaturii medii lunare. A. influenţă climatică.Varianta 92 . numele unui vulcan. 6 puncte E.100.500. pe hartă. 5. august c. 2. etaj climatic. precizaţi două cauze care să explice diferenţele care apar între cele două regiuni europene vecine. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 3. 4. temperat 6 puncte C. subpolar b. iulie d. Se dă următorul tabel: Regiunea geografică Europa de Nord Europa Centrală Suprafaţa Populaţia (km²) (nr. mediteranean c.434. temperat arid d. Pentru Italia. precipitaţii medii anuale. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii atmosferice se înregistrează în luna: a. precum şi luna în care se înregistrează. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. precum şi luna în care se înregistrează. Subcarpaţii Moldovei 2 puncte D. 4 puncte B. precizaţi: 1. Calculaţi ponderea populaţiei Europei Centrale. cu litera B şi clima unităţii de relief marcate. Scrieţi pe foaia de examen. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 092 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi cantităţilor medii lunare de precipitaţii la staţia meteorologică Murmansk. două tipuri de culturi agricole cu specific 2 mediteranean. 10 puncte D. iulie d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu C. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.000 1. numele fluviului care străbate oraşul-capitală.geografie Ministerul Educaţiei. 2. Subcarpaţii Curburii d. Peninsula Kola. Referitor la valorile densităţii medii ale populaţiei. două oraşe-port.330. august 2.

geografie Proba D. numele statelor marcate. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. A. E. Scrieţi. pe hartă. pe hartă. Are ieşire la Marea Mânecii şi la Marea Mediterană statul marcat. pe foaia de examen. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 93 . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numerele 4 şi 6. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Statul marcat. cu numărul 5 se numeşte …. pe hartă.D. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 093 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . cu literele D şi F. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă.capitală cu numere. pe hartă. 2. 3. 2. numele oraşelor-capitală marcate. cu litera H se numeşte …. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . 4 puncte B. Oraşul-capitală marcat.Ministerul Educaţiei. cu litera …. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Gazul metan se exploatează din unitatea de relief marcată. cu literele C şi G. Râul marcat. C c. Scrieţi. Polonia d. 2. Braşov şi Slatina b. pe hartă. 6 puncte E. cu numărul 7 este capitala statului: a. Oraşul marcat. C b. 10 c. 12 2 puncte 5. Râul cu cel mai mare debit din România este marcat. Miercurea Ciuc şi Slatina 2 puncte 3.Varianta 93 . pe hartă. Slovenia 2 puncte 5. pe hartă. C d. 7 b. D c. F 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 11 d. E 2 puncte 3. Miercurea Ciuc şi Sibiu d. Precizaţi două culturi agricole specifice în statele Europei Mediteraneene. 2. B b. 9 d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu numărul: a. cu numărul: a. Vechi centru al industriei siderurgice este oraşul marcat. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află în statul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera: a. Scrieţi. cu litera: a. B c. Ucraina 2 puncte 2. cu numerele 7 şi 9. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Cel mai mare oraş din Câmpia Română este marcat. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. pe hartă. cu litera ….D. E d. pe hartă. cu numărul: a. pe foaia de examen. pe hartă. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. 2. Statul marcat. Belarus b. precipitaţii medii anuale. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Capitala situată la cea mai mare latitudine din Europa este marcată. Şisturi verzi există în unitatea de relief marcată. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 093 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A. pe hartă. Albania b. Serbia d. 12 2 puncte 2. pe hartă. vânturi. Croaţia c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. E. cu numerele 2 străbate oraşele: a. cu litera G se numeşte: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe foaia de examen. Etaj climatic alpin există în unitatea de relief marcată. E 2 puncte D. cu numărul … 6 puncte C. 10 2 puncte 4. 8 c. pe foaia de examen. 3 c. Cursul mijlociul al fluviului Dunărea străbate statul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. D d. cu litera A şi clima statului marcat cu litera D. 10 d. cu litera … 3. amplitudine termică. cu litera: a. 12 2 puncte 4. 2 b. Letonia c. A. pe hartă. Un oraş din perioada antică este marcat. pe hartă. temperaturi medii anuale. 8 b. pe hartă. pe hartă. cu numărul: a. 11 d. A b. Braşov şi Sibiu c. 10 c. Notaţi două state din regiunea amintită anterior în care aceste culturi agricole au o pondere însemnată. Scrieţi. 9 b. pe hartă. 4 puncte B.geografie Ministerul Educaţiei. numele oraşelor marcate. Precizaţi: 1.

3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 4. pe hartă. cu litera G. vara 2.geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . iarna b. 2. Cantităţile reduse de precipitaţii din anotimpul de vară sunt o conseciţă: a. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. tipuri de roci. două oraşe. distribuţia spaţială a altitudinilor. precizaţi: 1. 2. ponderea populaţiei Cehiei în totalul populaţiei europene.loc) 706 000 000 21 670 000 10 235 455 2 puncte 2 puncte 2 puncte Subiectul II 10 puncte Sursa: The World Factbook. două ape curgătoare. a vânturilor de vest C. Se dă următorul tabel: Continentul / statul Europa România Cehia Suprafaţa ( km²) 10 170 340 238 391 78 866 Populaţia ( nr. un tip genetic de lac şi un exemplu de lac din acest tip genetic. ploaie d. pe foaia de examen. cu litera E şi relieful unităţii marcate. 6 puncte E. Cantitatea cea mai mare de precipitaţii se înregistrează în anotimpul de: a. primăvara c. Precizaţi: 1. a crivăţului b.Varianta 93 . Analizaţi cantităţile lunare marcate pe diagrama de mai sus şi scrieţi. lunile în care se înregistrează valori extreme ale precipitaţiilor. lapoviţă şi ninsoare c. a reliefului d. 2. tipuri genetice de relief. 5. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. alte aspecte specifice ale reliefului. două state vecine. lapoviţă b. gradul de fragmentare. Pentru Ungaria. a invaziei de aer tropical c. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a energiei nucleare în structura energetică a Franţei. A. tipul de climă. 6 puncte E. estimări la nivelul anului 2006 Calculaţi: 1. Prezentaţi două cauze care să explice faptul că industria materialelor de construcţii este foarte răspândită în România. orientarea culmilor şi văilor principale. 5. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţile de mai jos: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 093 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia cantităţii de precipitaţii medii lunare înregistrate la staţia meteorologică Agrigento (Sicilia – Italia) în perioada 1995-2005. treapta de relief dominant. D. Precipitaţiile sunt predominant sub forma de: a. membre ale UE. ninsoare 3. 4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. toamna d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. două luni în care cantităţiile medii lunare de precipitaţii sunt de 150 mm. densitatea medie a populaţiei Europei şi României.

cu literele A şi I. numele statelor marcate. A. cu numǎrul … 3. pe hartă. numele oraşelor . Scrieţi. pe foaia de examen. Este situat în Peninsula Balcanicǎ statul marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Este strǎbǎtut de Dunǎre oraşul . Se acordă 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 094 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C şi E. cu litera … 2. pe hartă.capitală marcate. pe hartǎ. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartǎ. 4 puncte B.capitalǎ marcat. Oraşul marcat. pe hartǎ. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. E.Ministerul Educaţiei. cu numǎrul 15 este capitala statului numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu numerele 6 şi 12. 2.geografie Proba D.capitală cu numere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 94 . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Precizaţi: 1.

Galaţi d. Focşani c. D d. pe hartǎ. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Penini şi relieful Munţilor Caucaz. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.500 m sunt în unitatea de relief marcatǎ. alte aspecte specifice ale reliefului. 2 c. cu litera: a. pe hartǎ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. E. Oraşul marcat. Danemarca d. pe hartǎ. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Are un climat subtropical (mediteranean) statul marcat. 12 2 puncte 2. B b. Altitudini mai mari de 2. Scrieţi. cu litera: a. 5 d. J 2 puncte 5. Scrieţi. pe hartǎ. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat pe râul marcat. pe hartǎ. distribuţia spaţială a altitudinilor. Prezentaţi două cauze care să explice diferenţele de densitate a populaţiei între statele marcate.Varianta 94 . E 2 puncte 3. Oraşul marcat. D d. Italia 2 puncte 4. pe hartǎ. B c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. Oraşul marcat. Canalul Dunăre –Marea Neagră este amenajat în unitatea de relief marcatǎ. A b. pe hartǎ. 2 b. pe hartǎ. F d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Fluviul Tamisa strǎbate oraşul-capitalǎ marcat. gradul de fragmentare. cu numǎrul 5 este reşedinţa judeţului numit … 3. 6 puncte E. G 2 puncte 4. cu numǎrul: a. 7 b. pe foaia de examen. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. B c. numele unităţilor de relief marcate. C c. pe hartă. Cehia c. Scrieţi. E d. pe hartǎ. tipuri genetice de relief. Se aflǎ sub influenţe scandinavo . 1 b. A b. Precizaţi: 1. Brǎila b. Oraşul marcat. cu literele D şi E. A. tipuri de roci. 3 d. orientarea culmilor şi văilor principale. pe hartǎ. cu numǎrul: a. Tulcea 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 2. 4 puncte B. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numǎrul 11 este capitala statului numit: a. numele râurilor marcate. cu numǎrul 3 este numit: a. pe hartǎ. H 2 puncte 3. 4 2 puncte D. cu numerele 7 şi 8. cu numǎrul 6 se numeşte … 6 puncte C. cu litera … 2.geografie Ministerul Educaţiei. Austria b. pe foaia de examen. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 094 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. pe foaia de examen. Este capitala Belgiei oraşul marcat. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. B c.baltice unitatea de relief marcatǎ. cu literele B şi J. 8 c. 3 c. pe hartǎ cu litera: a. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu litera: a. Se învecineazǎ cu Polonia statul marcat. 11 2 puncte 2. A b. cu numǎrul: a. 9 d. pe hartǎ.

1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 094 Graficul alǎturat se referă la subiectul III A . 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Se dǎ urmǎtorul tabel care se referǎ la subiectul III D şi E Temperatura Temperatura Ţara aerului în ianuarie aerului în iulie 0 (T C) (T0C) Ucraina . un factor care determină cantităţi reduse de precipitaţii în anotimpul de iarnă. cu litera A şi relieful unitaţii marcate. 6 puncte E. douǎ fluvii care strǎbat acest stat şi se varsă în Oceanul Atlantic. fragmentare. 4 puncte Ministerul Educaţiei. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare.8 Ungaria -5. Precizaţi un factor care determinǎ aceastǎ diferenţǎ. Calculaţi diferenţa dintre cantitatea de precipitaţii care se înregistrează în Ungaria şi cantitatea de precipitaţii care se înregistrează în Ucraina. C c. cu literele A şi H. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. douǎ oraşe (altele decât capitala). E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. un tip de climat specific.2 2 Subiectul II Precipitaţii medii (mm/an) 520 700 D. H 2 puncte D. alte aspecte specifice ale reliefului. 6 puncte E. tipuri de roci. trei oraşe-port. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea lunile anului minimă a precipitaţiilor medii lunare. diferenţa dintre valorile cantităţilor medii de precipitaţii din lunile august şi decembrie.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartǎ.1 21. Precizaţi tipurile de influenţe climatice dominante pentru fiecare din cele douǎ ţǎri.Varianta 94 . Precizaţi: 1. 6 puncte C. precizaţi: 1. 5.1 23. A b. Calculaţi amplitudinile termice anuale pentru statele Ucraina şi Ungaria. 2. 3. D d. douǎ unitǎţi de relief muntoase reprezentative. Pentru Franţa. 1. tipuri de relief. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele douǎ deosebiri şi asemănărea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Scrieţi pe foaia de examen raspunsurile 0 corecte la cerinţele de mai jos: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 2.B şi prezintǎ evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor atmosferice la o anumită staţie meteorologică din Europa. pe hartǎ. altitudini. pe hartǎ. cu litera: a. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . precum şi luna în care se înregistrează. A. 3. Roci vulcanice sunt specifice unitǎţii de relief marcate. 4 puncte P mm 120 100 80 60 40 20 B. Prezentaţi două cauze care determinǎ diferenţa de temperaturǎ dintre unitǎţile marcate. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unitaţii marcate. pe hartǎ cu litera D. 2. 2.7. precum şi luna în care se înregistrează. 4.

pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 95 . F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. E. pe hartă. Oraşul marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. Oraşul . pe hartă. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate. numele oraşelor-capitală marcate. 2.Ministerul Educaţiei. cu numerele 1 şi 2.capitală marcat. 4 puncte B. cu literele B şi J. Scrieţi. cu numărul 9 se numeşte … 3. Insula Sardinia aparţine statului marcat.geografie Proba D. cu litera … 2. cu numărul 5 este capitala statului numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.capitală cu numere. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 095 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . pe hartă.

D b. Tallinn 2 puncte 5. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. cu litera: a. Scrieţi. H 2 puncte 2. temperaturi medii anuale. în unitatea de relief marcată. 6 puncte C.. C b. cu numărul 3 se numeşte . A. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.. cu literele C şi A. F d. Oraşul marcat. cueste şi dune c. Minsk b. cu litera F s-a format prin … 2. Slovacia d. 14 2 puncte 4. Râul Vistula travesează oraşul marcat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 095 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. 6 puncte E. E d. precipitaţii medii anuale. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. amplitudine termică. 2. cu numărul: a. Oraşul marcat. cu litera D există tipuri de sate . pe hartă. relief carstic d. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Riga d. Relief pe structuri de tip „dom” se întâlneşte în unitatea de relief marcată. cu litera I. pe foaia de examen. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 3. E d. pe hartă. cu numărul 8 este capitala statului numit: a. Cea mai mare parte din Peninsula Yutlanda este cuprinsă în teritoriul statului marcat. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. D c. Slovenia 2 puncte 3. pe hartă. Râul marcat. E c. pe hartă. Există lacuri glaciare în unitatea de relief marcată. pe hartă. cu litera A şi clima statului marcat. 6 b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul 13 se numeşte: a. G d. Scrieţi. Explicaţi prezenţa vulcanilor activi în Europa Sudică. cu literele G şi H au în comun: a. După modul de aranjare al gospodăriilor. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. C c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. D c. 8 c. altitudini mai mari de 1 000 m b. pe hartă. etaj climatic. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Austria b. pe hartă.. 4 puncte B. Munţii Apenini se desfăşoară în totalitate pe teritoriul statului marcat. Unitatea de relief marcată..geografie Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen.Varianta 95 . F 2 puncte 2. Unităţile de relief marcate. vânturi. pe hartă. pe hartă. E. cu numerele 7 şi 10. A b.baltice 2 puncte 3. cu litera: a. Precizaţi: 1. Scrieţi. Menţionaţi două exemple de vulcani activi din regiunea amintită anterior. Cehia c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. B b. pe hartă. numele oraşelor marcate. cu litera: a. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. cu litera: a. Oslo c. 11 d. J 2 puncte D. 1. 2. influenţe scandinavo .

2. Unitatea de relief marcată. două luni în care temperaturile medii lunare au valori negative. 6. 3. un tip de climă specific. Sibiu 2 puncte 2 puncte D. două artere fluviale importante. valoarea maximă a temperaturii medii lunare şi luna în care se înregistrează. pe hartă. precizaţi: 1. Arad b. 2. un factor natural care favorizeaz ă dezvoltarea areale viticole extinse în Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar regiunile deluroase. vânturi. etaj climatic. distribuţia spaţială a altitudinilor. Precizaţi două cauze care au determinat valorile reduse ale densităţii populaţiei în Munţii Caucaz. Precizaţi: 1. două deosebiri între clima unităţii de relief marcate. 2. A. gradul de fragmentare. crovuri b. alte aspecte specifice ale reliefului. Precizaţi: 1. cu litera D şi relieful unităţii marcate. modul de calcul al temperaturii medii lunare. cu litera G. cu litera H. cea mai mare aglomeraţie urbană. 2. 6 puncte E. Cercet ării şi Inovăunor rii 1. valoarea amplitudinii termice înregistrată pe diagramă. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la caracteristicile reliefului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. domuri 5. 3. cueste c. Nota 1: Pentru punctul 1. orientarea culmilor şi văilor principale. 6 puncte C. climei. Precizaţi: Ministerul Educaţiei.Varianta 95 . 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. un oraş port la Marea Mediterană. grinduri d. pe hartă. reţelei hidrografice. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Proba D. o regiune turistică importantă. 2. Precizaţi: 1. 4 puncte 2 Subiectul II Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . doi factori care influenţează clima. tipuri genetice de relief. Hunedoara d. o deosebire între relieful unităţii marcate. influenţă climatică. vegetaţiei şi solurilor. 4. deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu litera E prezintă relief de: a.geografie Ministerul Educaţiei. Comparaţi cadrul natural al Serbiei cu cel al Ungariei precizând două asemănări şi o deosebire. 5. cu litera C şi clima unităţii marcate. cu numărul 8 este reşedinţa judeţului numit: a. pe hartă. pe hartă. F 4 puncte Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 095 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia temperaturii medii lunare la o anumită staţie meteorologică din Europa. 7. pe hartă. deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Caraş Severin c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. pe hartă. Pentru Franţa. valoarea minimă a temperaturii medii lunare şi luna în care se înregistrează. o cauză care explică faptul că vegetaţia de stepă se dezvoltă în partea de est şi Examenul de bacalaureat 2009 sud-est a României. 4 puncte B. tipuri de roci. Oraşul marcat. precipitaţii medii anuale. E. Pentru punctul 2. două ramuri industriale cu pondere ridicată în economia ţării.

2. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu litera . pe hartă. Munţii Pirinei constituie graniţa nord-estică a statului marcat. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . 3. Este traversat de fluviul Tamisa oraşul marcat. pe hartă. pe hartă.capitală cu numere.. 2..Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 096 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. pe hartă.geografie Proba D. A. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu numerele 1 şi 14. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. cu litera C se numeşte . cu numărul . numele oraşelor . 4 puncte B. numele statelor marcate.. cu literele C şi F. Precizaţi: 1. Scrieţi. Capitala statului marcat..capitală marcate. E. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 96 ..

G 2 puncte 5. numele râurilor marcate. amplitudine termică. D b. H şi G d. 1 b.. cu numărul: a. O câmpie de origine fluvio-glaciară se află pe teritoriul statului marcat. vânturi. Valletta 2 puncte D. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Lisabona c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 6 puncte E. Scrieţi. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. cu litera: a. Madrid d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 096 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul Il A – C. cu litera. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Barcelona b. cu numărul: a. B b. un factor care favorizează dezvoltaea vegetaţiei de stepă în sud-estul Europei. Scrieţi. G 2 puncte 4. B c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera: a. cu numărul 5 se numeşte: a. cu litera. 6 puncte C. 2. D c. Cele mai reduse altitudini se înregistrează în unitatea de relief marcată. C şi I c. Dunărea traversează oraşul marcat. pe hartă. Scrieţi. cu literele: a. cu numerele 8 şi 12. cu litera. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Precizaţi: 1. B b. pe hartă. cu numărul 5 se numeşte: a. Piteşti b. Pe hartă sunt marcate unităţile de relief cu litere. 3 d. pe foaia de examen. 6 d. D d. 2. E c.. A. pe hartă. J şi E 2 puncte 2. 3. pe hartă. 9 2 puncte 5. C c. Este reşedinţa judeţului Vrancea oraşul marcat. H 2 puncte 2. 4 puncte B. Oraşul marcat. cu litera: a. 2. pe hartă. pe hartă. 2 b. temperatura medie anuală. Slatina c. E d. pe hartă. pe hartă. 4 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Precizaţi: 1. Au un climat mediteranean statele marcate. două state europene din regiunea amintită anterior unde stepa ocupă suprafeţe însemnate.. pe foaia de examen. A şi B b. pe hartă. Grinduri s-au format în unitatea de relief marcată. Oraşul marcat. D d. H 2 puncte 3. pe foaia de examen. Relief pe structuri de domuri s-a dezvoltat în unitatea de relief marcată. Este traversată de râul Jiu unitatea de relief marcată. 2 c. cu litera: a. cu litera: a. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat în unitatea de relief marcată. A b. pe hartă.argintifere se extrag din unitatea de relief marcată. Minereuri auro . I 2 puncte 4. pe hartă. C c.. E. Slobozia d.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi trei deosebiri între clima Europei Nordice şi clima Europei Sudice. Târgovişte 2 puncte 3.. pe hartă.Varianta 96 . 3 c. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: precipitaţii medii anuale. cu literele D şi H. numele unităţilor de relief marcate. F d.. A b. Regiunea industrială Ruhr este situată în statul marcat. D d. pe hartă.

6 puncte E.geografie Ministerul Educaţiei. altele decât capitala. Precizaţi două luni cu valori aproximativ egale ale cantităţilor medii de precipitaţii lunare. etaj climatic. Diagrama se referă la subiectul III A şi B.N. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. membre ale UE. precizaţi: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. trei tipuri de turism. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 3. deşi latitudinile sunt de 50-700 lat. climatul este blând. Menţionaţi o activitate economică favorizată de acest climat. influenţă climatică. o cauză care determină densitatea redusă a populaţiei în Delta Dunării. 5. cu amplitudini termice reduse. numele fluviului care traversează oraşul-capitală. Precizaţi trei deosebiri între clima Subcarpaţilor Getici şi clima Podişului Dobrogei. 2. vânturi. Precizaţi: 1. 4 puncte B. Prezentaţi: 1. E. temperaturi şi precipitaţii ce permit dezvoltarea unei vegetaţii bogate. Pe ţărmul nord-vestic al Europei. Numiţi două state care se află la această latitudine şi au specific acest tip de climat. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. 2. 6 puncte E. două state vecine.Varianta 96 . 6 puncte C. Precizaţi două cauze care au condus la defrişările masive ale suprafeţelor de pădure din ţările Europei Sudice. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II 10 puncte D. Explicaţi cauza prezenţei unui climat blând la această latitudine. 1. trei oraşe. 2. Pentru Franţa. Precizaţi modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale. o cauză care explică existenţa a numeroase centre de prelucrare a lemnului în Carpaţii Orientali. A. 2. 3. o ramură tradiţională a agriculturii. 2. precipitaţii medii anuale. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 096 Analizaţi diagrama în coloane de mai jos care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor atmosferice la o anumită staţie meteorologică din Europa. Calculaţi diferenţa dintre cantitatea maximă şi cantitatea minimă lunară a precipitaţiilor. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4. 1. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează.

pe foaia de examen. numele oraşelor-capitală marcate. cu numerele 3 şi 9. 4 puncte B. cu litera F trece fluviul numit . Precizaţi: 1.Ministerul Educaţiei. cu litera B se află situat în Peninsula … 2 Capitala statului marcat. Scrieţi...capitală cu numere.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 97 . Statul marcat. 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Prin capitala statului marcat. pe hartă. cu literele D şi I. E. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. A. 2. numele statelor marcate. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 097 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D.. cu litera H se numeşte . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .geografie Proba D.

litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.. H 2 puncte 4. F d. Târnava Mică 2 puncte 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu numărul 7 şi al braţului Dunării marcat cu numărul 9. cu litera: a. C b. A b. G 2 puncte 5. cu litera: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 097 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. G d. pe foaia de examen. cu litera E se învecinează la sud cu Subcarpaţii . pe hartă. Laguna Razim-Sinoe este situată în unitatea de relief marcată.Târnava Mică d. cu litera: a. pe hartă. Pe hartă sunt marcate cu litere. J 2 puncte D. Olt c. amplitudine termică. B b. Munţii Ural se află pe teritoriul statului marcat. Unitatea de relief marcată.. pe hartă. C c. Someş c. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. 6 puncte C. cu litera F. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată cu litera: a.geografie Ministerul Educaţiei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. cu litera: a. A b. D c. A. pe hartă. unităţi de relief. 4 puncte B. J 2 puncte 4. Oraşul marcat. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. cu litera D este limitată la sud de râul numit: a. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. cu litera: a. pe hartă. C c. cu litera F se numeşte . 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera: a. pe hartă. Mureş b. pe hartă. pe hartă. precipitaţii medii anuale. Scrieţi. cu numărul 4 se numeşte . Are capitala la Bratislava statul marcat. temperaturi medii anuale. B b. Vegetaţia de tundră este specifică în statul marcat. numele râului marcat. A b. C c. Scrieţi. 3. Climatul subtropical (mediteraneean) predomină în statul marcat. Târnava Mare 2 puncte 2. F d. pe foaia de examen. A b. pe foaia de examen. pe hartă. pe hartă.Varianta 97 . Vulcani activi se găsesc în statul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Târnava Mare d. Unitatea de relief marcată. cu numărul 12 se numeşte: a. C c. A b. cu literele B şi G. Precizaţi: 1.. cu litera: a. F d. Unitatea de relief marcată. E c. pe hartă. vânturi. pe hartă. D d. H 2 puncte 3... Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. D c. 2. B c. F d. pe hartă. Scrieţi. Mureş b. F d. Râul marcat. E. D d. pe hartă. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele unităţilor de relief marcate. H 2 puncte 3. Precizaţi două cauze ale prezenţei relifului glaciar în Peninsula Scandinavică. 6 puncte E. cu litera D şi clima statului marcat. pe hartă. J 2 puncte 2. Etaj climatic alpin este caracteristic unităţii de relief marcată.. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.

4 puncte Ministerul Educaţiei. numele râu sau fluviu. 3. o cauză care determină. Valoarea maximă a sporului natural şi ţara în care se înregistrează. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 3. două state considerate membre fondatoare ale Uniunii Europene. din Bulgaria. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 2. doua resurse de subsol. 5. numărul statelor care formează Uniunea Europeană. Valoarea minimă a sporului natural şi ţara în care se înregistrează. Precizaţi o cauză a sporului natural ridicat din Irlanda. cu litera B şi relieful unităţii marcate cu litera H. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. E. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II 10 puncte D. formată din mai multe state. Calculaţi diferenţa dintre valoarea sporului natural din Irlanda şi Italia. în România. se referă la subiectul III A şi B. Prezentaţi: 1.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi o cauză a sporului natural redus din Bulgaria. Precizaţi: 1. 1. Precizaţi două activităţi de servicii care ar putea creşte contribuţia serviciilor la crearea PIB-ului. socială şi economică. A. 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 097 Reprezentarea grafică de mai jos. orientarea culmilor şi a văilor principale. 2.alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. două ramuri industriale. distribuţia spaţială a altitudinilor. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. o modalitate prin care să se reducă numărul de emigranţi români în ţările UE. gradul de fragmentare. 2. 6 puncte E. 2. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. deteriorarea vegetaţiei din cadrul etajului alpin. Uniunea Europeană reprezintă o grupare de natură politică. 6 puncte E. 2. 4 puncte B. altele decât cpitala. 6 puncte C. trei state din Uniunea Europeană cu ieşire la Marea Baltică. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. 4. pe hartă. tipuri de roci. tipuri genetice de relief. o regiune turistică. precizaţi: 1. 6. numele unei unităţi montane. trei oraşe.Varianta 97 .

2. pe foaia de examen. Precizaţi: 1. numele statelor marcate. Scrieţi. Oraşul marcat. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. cu numărul 13 se numeşte … 2. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . cu numărul 5 este port la Oceanul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. Oraşul marcat. 4 puncte B.geografie Proba D. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 098 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 98 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. E. cu numerele 2 şi 9. cu litera … 3.capitală cu numere. Câmpia Panonică se află pe teritoriul statului marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.Ministerul Educaţiei. cu literele D şi H. A.

cu numerele 3 şi 4. pe hartă. Râul marcat. cu numărul 6 se numeşte: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. D b. E 2 puncte 2. pe hartă. A b. C c. E. 4 puncte B. J 2 puncte D. H 2 puncte 5. 5 c. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Mureş 2 puncte 2. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 098 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul ll A– D. Crişul Repede d. Capitala Bulgariei este oraşul marcat. pe hartă. B b. pe foaia de examen. cu numărul 8 se numeşte: a. Bazinul carbonifer Ruhr este situat în statul marcat. 11 2 puncte 4. H 2 puncte 3. pe hartă. Unitatea de relief creată prin aluvionare este marcată. cu litera: a. 8 d. cu numărul: a. Scrieţi. 6 d. H d. Unitatea de relief marcată. Statul marcat. pe hartă. Slobozia 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. amplitudine termică. Lacul hidroenergetic Izvorul Muntelui este amenajat pe râul marcat. tip de climă. Piteşti c. Oraşul marcat. Prezentaţi două argumente care să demonstreze potenţialul hidroenergetic ridicat al râurilor din Munţii Alpi. 6 puncte E. cu numărul 11 se numeşte… 2. cu litera: a. 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 4 b. Scrieţi.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. pe hartă. precipitaţii medii anuale. Danemarca b. cu literele A şi C. pe hartă. pe hartă. E 2 puncte 3. A b.Varianta 98 . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. numele unităţilor de relief marcate. Precizaţi: 1. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. A b. pe foaia de examen. Crişul Negru c. Crişul Alb b. etaj climatic. pe foaia de examen. G d. cu litera: a. pe hartă cu numărul: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Suedia 2 puncte 5. Are un climat temperat oceanic statul marcat. pe hartă. C c. Finlanda c. 7 c. G d. Etaj climatic alpin se întâlneşte în unitatea de relief marcată. B c. 2 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Are deschidere la Marea Adriatică statul marcat. cu litera: a. Ploieşti d. F d. A. 10 2 puncte 4. pe hartă. C d. pe hartă. Norvegia d. D c. vânturi. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Oraşul marcat. cu litera I se numeşte: a. Precizaţi trei deosebiri între clima Arhipelagului Britanic şi clima Peninsulei Italice. B c. numele râurilor marcate. pe hartă. cu numărul … 3. Buzău b. Scrieţi. cu litera G se numeşte… 6 puncte C. Carpaţii Meridionali sunt străbătuţi de la nord la sud de râul marcat.

Ţara Calculaţi: 1. fragmentare. tipuri de relief. Identificaţi: 1. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . A. două culturi agricole. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. ponderea totală a producţiei de grâu a primelor trei ţări mari producătoare. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Prezentaţi două cauze care explică faptul că în regiunile montane se practică mai mult creşterea animalelor decât cultura plantelor. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. cu litera B şi relieful unităţii marcate. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.5 19. cu litera C.2 3. pe hartă. valoarea diferenţei de precipitaţii medii între lunile iunie şi august. 6 puncte E. 2. precizaţi: 1.3 14. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. un tip de climă. 3. 4 puncte B.4 1. Pentru Republica Moldova. 2. o zonă de vegetaţie.Varianta 98 . 2. 2. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate.1 6 puncte E. Franţa Germania Regatul Unit Polonia Spania Italia Producţie (mil.t) 30.6 1.geografie Ministerul Educaţiei. 6. pe hartă.3 6. 6 puncte C. două luni în care precipitaţiile medii sunt de 50 mm. Precizaţi: 1. două oraşe. două luni de toamnă în care precipitaţiile medii depăşesc 60 mm. În tabelul alăturat sunt reprezentate principalele ţări producătoare de grâu în anul 2005.1 1. două unităţi de relief. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 098 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare înregistrate la o staţie meteorologică din Europa. 4. două râuri sau fluvii. Precizaţi două activităţi de servicii care au dus la creşterea PIB-ului din Franţa. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. E. 4 puncte Ministerul Educaţiei. alte aspecte specifice ale reliefului.3 7. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 3. producţia de grâu a Italiei împreună cu Polonia.8 6.5 2. altitudini.3 2 Subiectul II Pondere (%) 5. diferenţa de producţie de grâu între Germania şi Spania. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.

Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. cu numărul 9 este capitala statului numit … 3. pe hartă. Insula Creta aprţine statului marcat. numele oraşelor-capitală marcate. Scrieţi. Oraşul marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 099 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . cu numerele 5 şi 11. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Precizaţi: 1. pe hartă. pe hartă. pe hartă. E. numele statelor marcate. A. cu litera A are capitala în oraşul numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 1 Subiectul I . cu litera … 2.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 99 . Statul marcat. pe foaia de examen. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.geografie Proba D. 4 puncte B. cu literele B şi F.C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

4 puncte B. I 2 puncte 5. B b. Scrieţi. Râul cu cele mai multe amenajări hidroenergetice este marcat. 9 d. C d. Precizaţi: 1. Cele mai mici cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea marcată. 3 b. Cel mai mare combinat siderurgic din ţara noastră este situat în oraşul marcat. H 2 puncte 4. 2. pe hartă.pe hartă. pe hartă. cu litera D s-a format prin: a. B c. temperaturi medii anuale. 5 c. încreţire d. numele unităţilor de relief marcate. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Prezentaţi două cauze care determină valorile ridicate ale densităţii populaţiei în statele Europei Vestice. D c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. F d. 9 d. A. cu litera: a. cu numărul … 3. pe hartă. pe hartă. A b. A b. F d. Sena 2 puncte 2. Oraşul-capitală marcat. numele oraşelor marcate. F 2 puncte 3. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. A b. G 2 puncte 2. Unitatea de relief din care se exploatează gaz metan este marcată. Scrieţi. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 099 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. 10 2 puncte D. Cel mai important afluent al Ialomiţei este râul marcat.geografie Ministerul Educaţiei. Unitatea de relief marcată. Scrieţi. aluvionare b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. B c. pe hartă. C c. Climatul temperat-continental este specific statului marcat. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Balcanice. cu numerele 1 şi 6. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. 8 c. E. pe hartă. Loara c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numărul … 2. A b. Infuenţa climatică scandinavo-baltică se resimte în unitatea de relief marcată. 7 b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. prăbuşire 2 puncte 4. pe hartă. cu litera: a. Capitala europeană dintre cele marcate. Are ieşire la Marea Norvegiei statul marcat. cu numărul: a. 6 puncte E. cu numărul 1 este traversat de fluviul: a.Varianta 99 . vânturi. cu litera: a. D d. E c. amplitudine termică. pe foaia de examen. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. erupţii vulcanice c. 10 2 puncte 3. precipitaţii medii anuale. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu literele C şi F. pe foaia de examen. pe hartă. pe hartă. cu cel mai mare număr de locuitori: a.cu litera… 6 puncte C. pe hartă. G d. Rin d. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. factorii genetici ai climei. pe hartă. cu litera: a. Duero b. pe hartă.

loc) 5. Pentru Germania. cu numărul 2 este reşedinţa judeţului numit: a.367 Subiectul II Sursa: The World Factbook. 10 puncte D. Precizaţi doi factori care au condus la extinderea acestor areale. o cauză care explică frecvenţa mai mare a secetelor în partea de sud-est a ţării faţă de vestul ţării. 4. tipuri de relief. 4 puncte C. 2. trei resurse de subsol.910 2 Populaţia (nr. cu litera D. 2. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. 2. 4 puncte B. 3. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 5. precum şi luna în care se înregistrează. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. o cauză a scăderii debitului în lunile de iarnă. Olt 2 puncte D. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. pe hartă. Precizaţi: 1. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare. Precizaţi: 1. Oraşul marcat. 4 puncte Ministerul Educaţiei.145 110. alte aspecte specifice ale reliefului.372 7. anotimpul cu cele mai mari valori ale cantităţii de precipitaţii. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. Prezentaţi: 1.geografie Ministerul Educaţiei. 2. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. altitudini. precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 099 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. o regiune industrială. 2.Varianta 99 . 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Se dă următorul tabel: Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Statul Finlanda Bulgaria Suprafaţa (km2) 338. două fluvii navigabile. 6 puncte E. Gorj c. calculată pentru fiecare stat din tabel. valoarea densităţii medii a populaţiei. O situaţie similară este şi în România. 3. Dolj b. referitor la densitatea medie a populaţiei. două oraşe-port maritime. pe hartă. pe foaia de examen.385. A. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state. fragmentare. un factor natural care a favorizat dezvoltarea culturii cerealelor pe suprafeţe extinse în Câmpia de Vest.231. două ramuri industriale foarte dezvoltate. înclinare. Scrieţi. E. cu litera B şi relieful unităţii marcate. precum şi luna în care se înregistrează. tipuri de roci pe care s-a format relieful. În Europa Sudică şi Centrală există areale extinse afectate de eroziunea solului. estimări la nivelul anului 2006 1. Mehedinţi d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.

. cu literele C şi I sunt situate în Peninsula .capitală cu numere. E.. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Statele marcate. numele statelor marcate. pe hartă. pe hartă. 3. 2. 4 puncte B.Ministerul Educaţiei.. cu litera. cu numărul. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 100 . 2.C... SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 100 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . pe foaia de examen. A. cu literele J şi E. Se acordă 10 puncte din oficiu. numele oraşelor-capitală marcate. Fluviul Tibru traversează oraşul capitală marcat. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Scrieţi. Munţii Caucaz sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă.. Precizaţi: 1. cu numerele 7 şi 13.geografie Proba D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă.

B b. Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior. pe hartă. E. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Insula Creta aparţine statului marcat. I d. Tejo 2 puncte 3. Oraşul Piatra Neamţ este străbătut de râul marcat. cu literele B şi G. Depresiunea Maramureş se află în unitatea de relief marcată. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: forme predominante de relief. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. aluminiului b. cu numărul 5 este un important centru al industriei: a. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat. Scrieţi. cu litera … 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 100 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. cu numărul … 6 puncte C. cu numărul 2 se numeşte … 3. continentale b. Sena b. porumb c. tipuri de roci. cu litera: a. pe hartă. Oraşul capitală marcat. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. E c. Severn c. magmatice 2 puncte 2. cu numerele 10 şi 12. Tamisa d. A. sorg 2 puncte D. de utilaj petrolier d. pe hartă. Oraşul marcat. A b. pe hartă. 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. orientarea culmilor şi văilor principale. pe hartă. I 2 puncte 5. Peninsula Kola aparţine statului marcat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. de tranziţie 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . siderurgice 2 puncte 3. J 2 puncte 4. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera: a. Lacurile Ladoga şi Onega sunt situate pe teritoriul statului marcat. F c.D d. pe foaia de examen. pontice c.Varianta 100 . mod de formare. 4 puncte B. pe hartă. Precizaţi: 1. vulcanice d. cu litera F şi relieful statului marcat cu litera I. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. A b. metamorfice b. 1. pe hartă. 2. E 2 puncte 2.geografie Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. cu litera E se remarcă prin suprafeţe întinse cultvate cu: a. sedimentare c. numele râurilor marcate. gradul de fragmentare. măslin b. Unitatea de relief marcată. 6 puncte E. Scrieţi. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. tipuri genetice de relief. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Statul marcat. pe hartă. F d. energetice c. alte aspecte specifice ale reliefului. distribuţia spaţială a altitudinilor. Subunitatea Podişului Moldovei marcată. secară d. cu litera: a. pe hartă. cu litera B este formată predominant din roci: a. B c. cu numărul 10 este străbătut de fluviul: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat. pe hartă. oceanice d. pe foaia de examen. litera F are un climat cu influenţe: a. Scrieţi.

Precizaţi o cauză a densităţii mai ridicate a populaţiei în Austria decât în Suedia. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. E. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. dintre valoarea debitului în luna iulie şi în luna octombrie. cu aproximaţie. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. precizaţi: 1.964 Populaţia (nr. oraşul-capitală. 2. 2. 3. Bacău b. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru Cipru şi Suedia. pe hartă. Râul marcat. Retezat – Godeanu de Banatului 2 puncte 5. 2. 6 puncte E. Râul marcat. Bârlad c. două state vecine. valoarea. Pentru Germania. pe hartă. Precizaţi: 1. două cauze ale diferenţelor de debit dintre lunile extreme. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . influenţă climatică. Bucegi de Făgăraş b. 5. 4 puncte B. precipitaţii medii anuale. un factor care a determinat amplasarea unui număr mare de rafinării în Câmpia Română. Parâng de Retezat . Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Iaşi 2 puncte D. 4. diferenţa. Făgăraş de Parâng c.Godeanu d.192. a debitului în luna februarie. valoarea.870 9.301 9. 6 puncte C. a debitului în luna iunie. numele a trei oraşe mari.016. estimări la nivelul anului 2006 1. vânturi.Varianta 100 . a unei unităţi de câmpie şi al unui podiş de pe teritoriul acestui stat. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. A.geografie Ministerul Educaţiei. cu aproximaţie. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 100 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A . cu numărul 9 desparte grupele montane: a.596 Sursa: The World Factbook. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. etaj climatic. 6 puncte E. Focşani d. diferenţa. numele a două unităţi montane. un factor care a contribuit la creşterea densităţii populaţiei în Depresiunea Braşov. Se dă următorul tabel: 2 Subiectul II Statul Austria Cipru Suedia Suprafaţa (km2) 83. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al unui râu din Europa. cu aproximaţie.880 784. cu aproximaţie. cu numărul 8 străbate oraşul: a.250 449.loc) 8. 3. cu litera E şi clima unităţii de relief marcate cu litera G. două resurse de subsol. dintre valoarea debitului în luna iunie şi în luna septembrie. 2. altele decât capitala. Precizaţi două cauze ale valorii negative a bilanţului migratoriu din ţările Europei de Est.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->