P. 1
Variante Bac-Geografie Europa Romania Uniunea Europeana

Variante Bac-Geografie Europa Romania Uniunea Europeana

|Views: 3,500|Likes:
Published by Chiper Florina

More info:

Published by: Chiper Florina on Mar 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2015

pdf

text

original

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 1 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 001

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi G; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Lisabona este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera... 2. Oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte.... 3. Munţii Penini se găsesc în statul marcat, pe hartă, cu litera... 6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

1

Subiectul I

Varianta 1 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Ţărmurile cu fiorduri sunt specifice statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. F d. J 2 puncte 2. Fluviul Pad este situat în statul a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 5 b. 9 c. 11 d. 14 2 puncte 3. Viticultura se practică pe suprafeţe întinse în statul marcat, pe hartă, cu litera: a. B b. F c. G d. H 2 puncte 4. Capitala Sloveniei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 11 b. 12 c. 14 d. 15 2 puncte 5. Formaţiuni vegetale de tip maquis sau gariga sunt specifice pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. B b. C c. G d. H 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima Eurpei Nordice şi clima Europei Sudice. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. o cauză a prezenţei lacurilor glaciare în Peninsula Scandinavă; 2. o cauză a fenomenului de îmbătrânire a populaţiei Europei. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 001

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi F; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Şisturi verzi se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 2. Lacuri glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 3. Port la Dunăre este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Silvostepa este prezentă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. D c. E d. G 2 puncte 2. Un important combinat siderurgic este în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 4 c. 5 d. 6 2 puncte 3. Resurse de huilă se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. E d. F 2 puncte 4. Este reşedinţa judeţului Sălaj oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 3 c. 4 d. 6 2 puncte 5. Domuri gazeifere se întâlnesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. F d. H 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 1 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Apuseni şi relieful Grupei Făgăraş. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi două cauze care să explice faptul că în Carpaţii Orientali sunt numeroase centre ale industriei produselor lactate. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 001 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia temperaturilor şi precipitaţiilor medii lunare. A. Precizaţi: 1. valoarea minimă a cantităţii de precipitaţii, precum şi luna în care se înregistrează; 2. valoarea maximă a temperaturii medii din luna ianuarie. 4 puncte B. Scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică de mai sus este: a. ecuatorial b. mediteranean (subtropical) c. temperat - oceanic d. subpolar 2. Cea mai mare cantitate de precipitaţii se înregistrează în intervalul: a. aprilie - iunie b. noiembrie - ianuarie c. iulie – august d. septembrie - noiembrie 3. Temperaturile au valori ridicate în anotimpul de vară datorită pătrunderii maselor de aer: a. ecuatorial b. polar maritim c. polar continental d. tropical 6 puncte C. Pentru Italia, precizaţi: 1. aşezarea geografică; 2. trei unităţi de relief; 3. un tip de climat; 4. două insule care aparţin acestui stat; 5. trei ramuri industriale.

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul II

10 puncte D. Comparaţi economia Ungariei cu economia Republicii Moldova, precizând trei deosebiri. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare din următoarele elemente: agricultură, industrie, turism şi comerţ exterior. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. două state ale UE cu ieşire la Marea Baltică; 2. cele două state care au aderat la UE în 2007. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 2 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 002

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi D; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 12. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Munţii Alpi se găsesc în nordul statului marcat, pe hartă, cu litera... 2. Podişul Meseta este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera... 3. Climatul rece este caracteristic în statul marcat, pe hartă, cu litera... 6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

1

Subiectul I

Varianta 2 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Este situat într-un stat insular oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 3 c. 14 d. 15 2 puncte 2. Sunt traversate de Dunăre oraşele-capitală marcate, pe hartă, cu numerele: a. 1 şi 5 b. 6 şi 9 c. 9 şi 14 d. 1 şi 13 2 puncte 3. Stepa se dezvoltă în statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. E c. H d. G 2 puncte 4. Podişul Boemiei este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. E c. G d. H 2 puncte 5. Statul San Marino este o enclavă în cadrul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. I 2 punce D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Scandinaviei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezenate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. o cauză a prezenţei gheţarilor actuali în Munţii Pirinei; 2. o cauză a scăderii cantităţii de precipitaţii din vestul spre estul Europei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

4 puncte

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 002

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi D; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Lacul vulcanic Sf. Ana este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 2. Cel mai important centru siderurgic este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul... 3. Lacuri glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Stepa se întâlneşte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. C b. D c. E d. G 2 puncte 2. Este situat într-o unitate de câmpie oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 2 c. 3 d. 6 2 puncte 3. Este un piemont unitatea de relief notată pe hartă cu litera: a. A b. D c. G d. F 2 puncte 4. Influenţe climatice oceanice pătrund în unitatea de relief notată pe hartă cu litera: a. A b. B c. D d. G 2 puncte 5. Importante resurse de lignit se găsesc în unitatea de relief notată pe hartă cu litera: a. B b. D c. E d. F 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 2 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Banatului şi relieful Grupei Nordice a Carpaţilor Orientali (Carpaţii Maramureşului şi ai Bucovinei). Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi pezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. o cauză care explică densitatea redusă a populaţiei în Munţii Carpaţi. 2. o cauză care determină cantităţile de precipitaţii medii anuale mai mari în partea vestică a ţării faţă de partea estică a ţării. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 002 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă valorile densităţii populaţiei în câteva state europene în anul 2005. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a densităţii numele statului în care se aceasta; 2. valoarea minimă a densităţii numele statului în care se aceasta. populaţiei şi înregistrează populaţiei şi înregistrează 4 puncte B. Alegeţi un argument, dintre cele de mai jos, care explică cel mai bine valorile densitaţii populaţiei, pentru fiecare dintre următoarele ţări: Olanda, Finlanda, Malta: 1. climat rece, suprafeţe mari ocupate de păduri şi lacuri; 2. relief jos, climat temperat-oceanic grad ridicat de urbanizare, suprafaţă relativ mică; 3. relief predominant muntos şi climă tropicală. 4. suprafaţă extrem de mică. 6 puncte C. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, precizaţi: 1. două unităţi de relief; 2. un râu sau fluviu; 3. două resurse ale subsolului; 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 4. două oraşe mari, altele decât capitala; 5. trei ramuri industriale.

Subiectul II

10 puncte D. Comparaţi cadrul natural al Serbiei cu cel al Ungariei, precizând două asemănări şi o deosebire. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la caracteristici ale: reliefului, climei, reţelei hidrografice, vegetaţiei şi solurilor. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi desebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi patru surse de energie nepoluantă utilizată de ţările dezvoltate ale Uniunii Europene în scopul protecţiei mediului. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

Subiectul III

. pe hartă. pe hartă.. E. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă.. numele statelor marcate. pe foaia de examen.geografie Proba D. Se acordă 10 puncte din oficiu. 3. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. 2. pe hartă. Vulcani activi se găsesc în statul insular marcat. cu litera. Lacul Balaton este situat în statul marcat. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere.. Este traversat de fluviul Sena oraşul marcat. cu numărul. Scrieţi. cu litera.. 2.Ministerul Educaţiei. A. cu numerele 3 şi 10.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 3 . F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu literele B şi D. 4 puncte B. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 003 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Precizaţi: 1.

E c. Râul Vistula străbate capitala statului marcat. pe hartă. pe hartă. B b. 4 puncte B. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 2 b. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. o cauză care justifică prezenţa. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Traversează oraşul Piteşti râul marcat. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 003 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. cu numărul: a. Resurse de bauxită se găsesc în unitatea de relief marcată. la aceeaşi latitudine. cu litera . cu numerele 7 şi 11.. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Scrieţi. I 2 puncte 3. cu cel mai mare număr de locuitori este marcat. J 2 puncte 2. precipitaţii medii anuale. cu litera: a. A b. A. cu litera A se numeşte . Republica Moldova este marcată. 6 puncte E. pe hartă. E d. şi a gheţarilor în Groenlanda. 7 c. Precizaţi: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Are ieşire la Marea Mediterană statul marcat. cu literele E şi G. cu litera: a. a pădurilor în Norvegia. B c. E d. C c. numele unităţilor de relief marcate. A b. Pe hartă sunt marcate unităţile de relief cu litere. cu litera: a. 3 Unitatea de relief marcată. A b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat nmai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. E d. F 2 puncte 3. Precizaţi trei deosebiri între clima din nordul Europei şi clima din sudul Europei. Scrieţi. 2. 10 d. pe foaia de examen. H d. pe hartă. pe hartă. 2. 2. D d. E c. 6 puncte C.. cu litera: a.geografie Ministerul Educaţiei. I d. pe hartă. numele râurilor marcate. Resurse importante de minereu de fier se exploatează din subsolul statului marcat. C c. pe hartă... cu litera: a.. G c. cu numărul . Lacuri pe masive de sare sunt caracteristice unităţii de relief marcată. B b. J 2 puncte 5. o cauză care determină necesitatea forţei de muncă externă (imigranţi) pentru unele state europene. temperaturi medii anuale. cu litera: a.Varianta 3 . amplitudine termică. vânturi. F 2 puncte 2. pe foaia de examen. C c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. F 2 puncte 4. Scrieţi. pe hartă. cu litera: a. B b. pe hartă. Prezentaţi: 1. E. Influenţele climatice continentale (de ariditate) pătrund în unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Oraşul european. E d. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 12 2 puncte D.. pe foaia de examen. A b. pe hartă. Mureşul şi Oltul izvorăsc din unitatea de relief marcată.

2. Prezentaţi doi factori care favorizează producţia mare de cereale în Franţa. mediteranean (subtropical) d. E. 6 puncte E. o cauză care explică frecvenţa mult mai mare a hidrocentralelor în zona montană. 5. Precizaţi două asemănării şi o deosebire între relieful Grupei Retezat-Godeanu şi relieful Grupei Făgăraş.geografie Ministerul Educaţiei. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. F 2 puncte 5. iulie si iunie d. regimului temperaturii aerului b. gradul de fragmentare.oceanic 2. temperat . august si iulie c. precum şi luna în care se înregistrează. iulie si mai 3. două unităţi montane. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Cantităţile mari de precipitaţii medii anuale sunt o consecinţă a: a. reţelei hidrografice. trei oraşe mari. 2. A. altitudinii reduse c. ecuatorial b. precum şi luna în care se înregistrează. Comparaţi cadrul natural al Ucrainei cu cel al Bulgariei precizând două asemănări şi o deosebire. alte aspecte specifice ale reliefului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. D c. tipuri de roci. B b. peninsula în care este situat statul. precizaţi: 1. altele decât capitala. 4 puncte B. Prezentaţi: 1. decât în zona de câmpie. pe foaia de examen. două regiuni turistice. regimului radiaţiei solare d. cu litera: a. două tipuri de climă. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la caracteristicile reliefului. august si mai b. circulaţiei vestice a maselor de aer 6 puncte C. 4. climei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cantitatea minimă de precipitaţii înregistrată. Este situat într-o depresiune intramontană oraşul marcat. E d. vegetaţiei şi solurilor.Varianta 3 . 6 puncte E. Pentru Spania. 1 b.B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi a cantităţii de precipitaţii la o staţie meteorologică din Europa. distribuţia spaţială a altitudinilor. subpolar c. 3. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică alăturată este: a. Precizaţi: 1. 3 c. Scrieţi. Valoarea maximă a temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile: a. 5 d. Minereuri complexe se exploatează din unitatea de relief marcată. Nota 1: Asemănările şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. tipuri genetice de relief. cu numărul: a. 6 2 puncte D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 003 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . o cauză care explică diferenţa de temperatură de peste 2ºC între sudul şi nordul ţării. pe hartă. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II 10 puncte D. orientarea culmilor şi văilor principale. 2.

4 puncte B. cu numărul 8 se numeşte. cu numerele 4 şi 6.capitală marcat. A. Scrieţi. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . E....capitală marcat. pe hartă. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. numele statelor marcate. Climatul caracteristic statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 4 . pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu numărul 1 se numeşte.. cu literele D şi H. Fluviul care traversează oraşul .Ministerul Educaţiei.geografie Proba D. Precizaţi: 1. pe hartă. 3. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul .. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. numele oraşelor-capitală marcate. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 004 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C.. 2.. pe hartă. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu litera C este .

I 2 puncte 2. Elveţia c. Cu litera J este marcat. cu litera… 3. H 2 puncte 2. 10 d. Pe hartă sunt marcate unitati de relief cu litere. F 2 puncte 4. gradul de fragmentare. Polonia d. pe hartă. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Ural. Precizaţi: a. 15 2 puncte D. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. B b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemanarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. distribuţia spaţială a altitudinilor. pe foaia de examen.Varianta 4 . Scrieţi. Belgia b. Ungaria 2 puncte 3. 11 d. cu litera … 2. I 2 puncte 4. cu numarul 9 este capitala statului: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 11 2 puncte 3. D d. cu: a. pe hartă. H d. cu litera: a. două consecinţe ale sporului natural foarte redus din Europa. Ministerul Educaţiei. H d. D d. 8 b. cu literele A şi E. Câmpia Nord-Europeană ocupă o parte din teritoriul statului marcat. pe hartă. Franţa d. 4 puncte B. Aparţine Podişului Moldovei subunitatea de relief marcată. cu litera: a. tipuri de roci. D c. pe hartă. pe foaia de examen. tipuri genetice de relief. Scrieţi. C c. Prin depuneri piemontane s-a format unitatea de relief marcată. Capitala statului Belarus este marcată. Altitudinile cele mai mari se întalnesc în unitatea de relief marcată. pe hartă. alte aspecte specifice ale reliefului. Precizaţi: 1. A b. numele oraşelor marcate. 7 c. F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 004 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. orientarea culmilor şi a văilor principale.geografie Ministerul Educaţiei. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Scrieţi. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 2. Oraşul marcat. C c. C b. Este traversat de râul Dâmboviţa oraşul marcat. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numerele de la 7 la 12. pe hartă. pe hartă. cu numerele 3 şi 5. B c. C c. A b. E. 4 b. cu litera: a. pe hartă. A. Elveţia c. Cel mai important bazin de exploatare a lignitului (Motru-Rovinari) se află în unitatea de relief marcată. statul: a. Statul cu deschidere la Marea Baltică este marcat. pe hartă. 9 c. A b. cu litera: a. cu numarul: a. Olanda 2 puncte 5. pe hartă. cu numărul: a. Austria b. Influenţe climatice baltice (scandinavo-baltice) pătrund în unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. doi factori care influenţează clima Europei. numele unităţilor de relief marcate pe hartă. D d. pe hartă. Râul cu cele mai multe amenajări hidroenergetice este cel marcat. cu numărul … 6 puncte C. 6 puncte E. pe hartă. pe hartă.. b.

Prezentaţi două argumente pentrua susţine afirmaţia: „Problema energeticii şi a industriei energiei electrice este o problemă prioritară pentru statele Uniunii Europene”.loc. 3. două caracteristici ale climei. 2. 4 puncte B. două caracteristici ale reliefului. pe hartă. o regiune turistică. diferenţa între numărul de locuitori din Germania şi Spania. gradul de fragmentare. D d. Se dă următorul tabel: Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II Ţara Germania România Ucraina Lungimea căilor ferate (km) 38. tipuri de roci.126 11. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte E.000 Km. 5. o insulă care aparţine acestui stat. 6 puncte C. pe hartă. A b. E 2 puncte D. pe hartă. raportate la nivelul Europei ştiind că lungimea totală a reţelei feroviare pe continent este. C c. E. statul cu cel mai mic număr de locuitori din Europa Vestică. Precizaţi: 1. cu excepţia capitalei.. pe hartă. 2. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. un argument care susţine afirmaţia: ”Unitatea C este cea mai veche unitate de relief a ţării”. de 369. aşezarea geografică.Varianta 4 . precizaţi: 1. în prezent. Precizaţi: 1. tipuri genetice de relief. A. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .geografie Ministerul Educaţiei. trei oraşe. 3. 4. 6. Precizaţi: 1. 2. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată. numele statului cu populaţia cea mai numeroasă şi valoarea acesteia. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. orientarea culmilor şi văilor principale. Pentru Franţa. distribuţia spaţială a altitudinilor. alte aspecte specifice ale reliefului. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 004 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . cu litera H. statul din Europa Centrală care nu are ieşire la mare. statul a cărui populaţie este de 60 mil. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.510 Calculaţi ponderea lungimii căilor ferate ale fiecărei ţări. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.B şi prezintă populaţia unor state europene în anul 2005. Pădurea de conifere este mai extinsă în unitatea de relief marcată. 2. o cauză care determină producerea alunecărilor de teren în unitatea de relief marcată. cu litera F. cu litera B şi relieful unităţii marcate. cu litera: a. 6 puncte E.376 22. 10 puncte D.

pe hartă. numele statelor marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. Oraşul-capitală traversat de fluviul Sena este marcat. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .Ministerul Educaţiei.geografie Proba D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 5 . Lanţul muntos situat în nordul statului marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. Precizaţi: 1. Statul marcat.. cu literele E si J. 2.. E. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. cu litera I are ieşire la Marea . Scrieţi.. 4 puncte B. 2. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. A.. cu litera C este cel al Munţilor . pe hartă. cu numerele 4 si 7. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 005 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C . cu numărul … 3. pe hartă.

H 2 puncte 3. Varsovia 2 puncte 2. cu litera: a. cu numerele 3 şi 6. Scrieţi. cu litera: a. 2. litorală d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Moscova d. 4 puncte B. cu litera: a. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Carpati şi relieful Munţilor Ural. Aparţine Podişului Transilvaniei subunitatea de relief marcată. Precizaţi un mod de utilizare economică a estuarelor. tipuri de roci. pe hartă. Minsk c. Oraşul – capitală marcat. pe hartă. B b. I d. Nota 1: Deosebirile şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Cel mai mare debit îl are râul marcat. Cele mai multe lacuri glaciare se întâlnesc în unitatea de relief marcată. D c. pe foaia de examen. E d. piemontană 2 puncte D. cu litera … 2. C c. E d. cărbuni. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera … 6 puncte C. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele unităţilor su al subunităţilor de relief marcate. Insula Creta aparţine statului marcat. Climatul mediteranean este caracteristic statului marcat. B b. cu numărul 5 este: a. pe foaia de examen. cu numărul: a. F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 005 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe foaia de examen. pe hartă. Kiev b. pe hartă. cu literele F şi H. gradul de fragmentare. pe hartă. Scrieţi. tipuri genetice de relief. 9 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.Varianta 5 . 1. Bazinul carbonifer Ruhr se găseşte în statul marcat. Pe hartă sunt marcate unitati de relief cu litere. pe hartă. Scrieţi. cu litera: a. Relieful carstic (chei şi peşteri) este mai dezvoltat în unitatea de relief marcată. pe hartă. D c. pe hartă. F 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 2. A b. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. E d. pe hartă. cu litera … 3. J 2 puncte 5. A. Prezentaţi o cauză care determină formarea estuarelor pe ţărmul european al Oceanului Atlantic. cu literele B şi D este de origine: a. E d. fluvio-glaciară c. Precizaţi: 1. pe hartă. Terenurile arabile au ponderea cea mai mare în unitatea de relief marcată.geografie Ministerul Educaţiei. Resursele energetice (petrol. 11 2 puncte 3. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. D c. 8 c. gaze naturale) se găsesc în unitatea de relief marcată. distributia spatiala a altitudinilor. 4 puncte Ministerul Educaţiei. alte aspecte specifice ale reliefului. E. 7 b. Câmpia situată pe teritoriul statelor marcate. G 2 puncte 2. D c. cu litera: a. numele oraşelor marcate. F 2 puncte 4. pe hartă. 6 puncte E. B b. B b. fluvio-lacustră b. orientarea culmilor si a vailor principale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi o asemănare vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

etaj climatic. 4 puncte B. două state din Uniunea Europeană cu ieşire la Marea Baltică. un râu sau fluviu. socială şi economică. C c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. influenţă climatică. 4. producţia cea mai mare de grâu şi numele statului în care se înregistrează această valoare. Precizaţi: 1. două oraşe-port. 4 puncte 2 Subiectul II Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . cu numărul: a. producţia cea mai mică de grâu şi numele statului în care se înregistrează această valoare. două state considerate membre fondatoare ale organizaţiei premergătoare Uniunii Europene. formată din mai multe state. 2. 2. Precizaţi doi factori care au contribuit la formarea Deltei Dunării şi modul în care a acţionat fiecare.B şi prezintă producţiile de grâu în câteva state europene în anul 2005. E. precipitaţii medii anuale. A b. o cauză care a determinat diferenţa producţiei de grâu dintre Franţa şi România. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 10 d. 6 puncte E. 6 puncte E. vânturi. două state care au aderat la Uniunea Europeană în 2007. pe hartă. doi factori care au determinat producţii mari de grâu în Franţa şi Germania. 6 puncte C. G 2 puncte 2 puncte D. Secetele frecvente sunt specifice unităţii de relief marcate. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera C şi clima unităţii de relief marcate cu litera H. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. A. trei tipuri de turism practicate în acest stat. 5. Precizaţi: 1. 11 5. 2. cu litera: a. D d. Precizaţi: 1. două caracteristici ale climatului. Curge în totalitate pe teritoriul ţării noastre râul marcat. 9 c. 8 b.Varianta 5 . două insule care aparţin acestui stat. precizaţi: 1. 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 005 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . 2. 3. Precizaţi doi factori care au determinat dezvoltarea industriei energetice în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.geografie Ministerul Educaţiei. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. Pentru Italia. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Uniunea Europeană reprezintă o grupare de natură politică. pe hartă.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 6 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 006

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele G şi I; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Muntii Apenini se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 2. Oraşele – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 9, 10 şi 14 sunt traversate de fluviul ... 3. Statul marcat, pe hartă, cu litera J are ieşire la Marea … 6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

1

Subiectul I

Varianta 6 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Fluviul care strabate statul marcat, pe hartă, cu litera H este: a. Nipru b. Nistru c. Vistula d. Volga 2 puncte 2. Masivul Centaral Francez se găseşte pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. B b. C c. E d. F 2 puncte 3. Capitala statului Belarus este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 4 c. 6 d. 10 2 puncte 4. Climatul temperat - oceanic este caracteristic statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. D c. G d. J 2 puncte 5. Cel mai mare producător de autovehicule din Europa Centrală este statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. H d. I 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Câmpiei Padului şi relieful Câmpiei Europei de Est. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, distributia spatiala a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor si a vailor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi două cauze care determină densitatea scăzută a populaţiei din Peninsula Scandinavă. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 006

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi F; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Lacul glaciar Bucura este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 2. Influenţe climatice pontice se întâlnesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 3. Râul Ialomiţa traversează unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Relieful vulcanic este caracteristic unităţii marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. D c. F d. H 2 puncte 2. Râul care se varsă în sectorul Dunării maritime este marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 8 c. 10 d. 11 2 puncte 3. Vegetaţia de stepă este tipică pentru unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. C b. D c. G d. H 2 puncte 4. Oraşul Piatra Neamţ este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 9 c. 11 d. 12 2 puncte 5. Teritoriul judeţului Caraş-Severin se suprapune peste unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. E d. G 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 6 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii marcată, pe hartă, cu litera B. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. o cauză care detetermină densităţi reduse ale populaţiei în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H; 2. o cauză care a determinat amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 006 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare înregistrate la o staţie meteorologică din Europa. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare ţi luna în care se înregistrează; 2. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare ţi luna în care se înregistrează; 4 puncte B. Scrieţi pe foaia de examen răspunsurile corecte la cerinţele de mai jos: 1. anotimpul cu cele mai ridicate cantităţi medii lunare de precipitaţii este: a. iarna b. primăvara c. toamna d. vara 2. Regimul anual al precipitaţiilor se încadrează în tipul de regim pluviometric: a. ecuatorial b. musonic c. subpolar d. temperat-oceanic 3. Factorul care determină cantităţi mari de precipitaţii medii anuale este: a. altitudinea reliefului b. circulaţia vestică a maselor de aer c. regimul radiaţiei solare d. regimul temperaturii aerului 6 puncte C. Pentru Franţa, precizaţi: 1. două state vecine, membre ale UE; 2. două unităţi majore de relief; Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 3. trei resurse de subsol; 4. două oraşe-port maritime; 5. o regiune turistică. D. Se dă următorul tabel: Statul Suedia Olanda Suprafaţa (km2) 449 964 41 526 Populaţia (nr.loc) 9 016 596 16 491 461

2

Subiectul II

10 puncte

Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

1. Scrieţi, pe foaia de examen, valoarea densităţii medii a populaţiei, calculată pentru fiecare stat din tabel. 2. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state, referitor la densitatea medie a populaţiei. 6 puncte E. Prezentaţi două argumente care susţin afirmaţia: „Parisul este un important nod de comunicaţie”. 4 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 7 - geografie
• •

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 007

Harta de mai sus se referă la subiectele A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi I. 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 6 şi 12. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul marcat, pe hartă, cu litera D se numeşte … 2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera E se numeşte … 3. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află pe teritoriul statului a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul …. 6 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I

Varianta 7 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este capitala statului: a. Croaţia b. Muntenegru c. Serbia d. Slovenia 2 puncte 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera F se numeşte: a. Albania b. Bulgaria c. Croaţia d. Muntenegru 2 puncte 3. Statul cu cea mai mică suprafaţă din Europa este o enclavă situată în statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. C d. H 2 puncte 4. Cea mai mare parte a populaţiei din statul a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este de religie: a. catolică b. ortodoxă c. islamică d. protestantă 2 puncte 5. Este membru al Uniunii Europene, statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. E d. J 2 puncte D. Comparaţi regiunile montane din Peninsula Scandinavă şi Peninsula Iberică, precizând o asemănare şi două deosebiri din punct de vedere al reliefului. Nota 1: Deosebirile şi asemămănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi doi factori care generează climatul temperat arid din estul Europei. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 007

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A-D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi G. 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Depresiunea Petroşani este situată în unitatea de relief marcată pe hartă cu litera … 2. Regiunea subcarpatică alcătuită dintr-un singur şir de depresiuni şi unul de dealuri este marcată pe hartă cu litera … 3. Oraşul marcat pe hartă cu numărul 7 este reşedinţa judeţului … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Relieful eolian este prezent în subunitatea marcată, pe hartă, cu litera: a. B b. C c. E d. F 2 puncte 2. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera D cea mai numeroasă minoritate naţională o formează: a. germanii b. grecii c. polonezii d. turco-tătarii 2 puncte 3. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F se exploatează resurse de: a. aur şi argint b. bauxită c. fier d. lignit 2 puncte 4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 este situat în unitatea de relief numită: a. Câmpia Barăganului b. Delta Dunării c. Pod. Dobrogei d. Subcarpaţii Curburii 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 7 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Magistrala rutieră E60 trece prin oraşele marcate pe hartă cu numerele: a. 7 şi 8 b. 8 şi 9 c. 8 şi 11 d. 9 şi 10

2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera D şi clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte 6 puncte E. Prin poziţia sa geografică, România este o ţară dunăreană. Menţionaţi două avantaje economice care decurg din această situaţie. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 007 Reprezentarea grafică de mai jos se referă lasubiectul III A - B şi prezintă evoluţia debitelor Dunării la intrarea în Deltă. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează; 2. două luni în care debitul mediu lunar depăşeşte 4 000 m3/s. 4 puncte B. Analizaţi valorile debitelor medii înscrise în graficul alăturat şi scrieţi răspunsul corect: 1. valoarea debitului mediu în luna ianuarie; 2. luna în care se înregistrează valoarea cea mai mică a debitului mediu lunar; 3. două luni în care se înregistrează valori ale debitului mediu lunar de 7 000 m3/s. 6 puncte
12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 I F M A M I I A S O N D lunile anului mc/s

C. Pentru Spania, precizaţi: 1. două insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat; 2. două state vecine, membre ale UE; 3. două unităţi de relief; 4. două tipuri de climă; 5. două oraşe, cu excepţia capitalei. 10 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

D. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al 2 Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Subiectul II precizând o asemănare şi două deosebiri. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la caracteristicile reliefului, climei, reţelei hidrografice, vegetaţiei şi solurilor. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte

E. Precizaţi doi factori care determină prezenţa pe suprafeţe extinse a vegetaţiei de stepă şi silvostepă în Republica Moldova şi Ucraina. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

Subiectul III

cu literele G şi H. Precizaţi: 1.Ministerul Educaţiei. numele oraşelor-capitală marcate. cu litera I se numeşte … 2. E. pe hartă. A. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 008 Harta de mai sus se referă la subiectul I A-C. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Climatul subpolar este caracteristic pe teritoriul statului marcat. 2. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe– capitală cu numere. 4 puncte B. cu litera … 3. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 8 . numele statelor marcate. Statul marcat.geografie Proba D. pe hartă. Scrieţi. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numerele 3 şi 10. pe foaia de examen. Munţii Apenini sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.

” 4 puncte Ministerul Educaţiei. A. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. H 2 puncte 2. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Energia mareelor este valorificată în statul marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 008 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A-C. Scrieţi. cu numerele 3 şi 6. G 2 puncte 2. amplitudine termică. 3 c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Scrieţi. pe hartă. Rhon d. cu numărul: a. Petroşani d. G d. pe hartă. G 2 puncte 3. C c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Oraşul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. E d. pe hartă. C c. 1 b. 2. Pad b. F d. 4 d. J 2 puncte 5. ţara care îşi asigură în proporţie de 100% energia electrică din resurse hidroenergetice este marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Oraşul marcat.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. Depresiunea Braşov este străbătută de râul marcat. În Europa. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului … 3. temperaturi medii anuale. D d. J 2 puncte 4. numele râurilor marcate. pe foaia de examen. cu literele F şi H. Drobeta-Turnu Severin c. cu litera: a. pe hartă. cu litera … 6 puncte C. Slatina 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . vânturi. cu litera : a. E. A b. H 2 puncte 3. pe hartă. cu litera: a. Rin c. 6 puncte E. B b. D b. pe foaia de examen. În unitatea de relief marcată. Comparaţi climatul Europei Centrale cu climatul Europei Estice precizând o asemănare şi două deosebiri. I d. cu litera: a. pe hartă. pe hartă. cu litera A este: a. Statul care are ieşire la Marea Baltică este marcat. Cel mai important râu. Între ţările europene se remarcă la producţia de măsline statul marcat. pe hartă. Precizaţi: 1. precipitaţii medii anuale. Sena 2 puncte D. F c. pe hartă. cu numărul 9 se numeşte: a. A b. E d. cu litera: a. cu litera: a. A b. pe hartă. Craiova b. B c. pe foaia de examen.Varianta 8 . E b. 4 puncte B. ca lungime. suprafaţă a bazinului hidrografic şi debit de pe teritoriul statului marcat. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. Minereurile de metale preţioase (aurul şi argintul) se exploatează în unitatea de relief marcată. Păşuni alpine se dezvoltă pe suprafeţe extinse în unitatea marcată. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. D c. 5 2 puncte 4. cu litera B sunt influenţe climatice … 2. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Europa este leagănul turismului mondial. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Scrieţi. Unitatea de relief cu cel mai mare areal viticol din România este marcată. E c.

pe hartă.Varianta 8 . Precizaţi numele strâmtorii situate în sudul Peninsulei Iberice şi importanţa economică a acesteia pentru ţările din sudul Europei. estimări la nivelul anului 2006 1. o cauză care a determinat înregistrarea temperaturii minime absolute a aerului în Depresiunea Braşov. două oraşe. orientarea clumilor şi văilor principale. Se dă următorul tabel: Ţara Grecia Suedia Suprafaţa (km2) 131 940 449 964 Populaţia (nr. cu litera F sunt lacuri: a. gradul de fragmentare. 3. În unitatea de relief marcată. 4 puncte Ministerul Educaţiei.) 10 688058 9 016 596 2 Subiectul II 10 puncte Sursa: The World Factbook. un râu sau fluviu. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. carstice b. Comparaţi relieful Podişului Dobrogei cu relieful Subcarpaţilor Getici precizând trei deosebiri. Precizaţi modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale. 2. două caracteristici climatice. 4. vulcanice 2 puncte D. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. distribuţia spaţială a altitudinilor. A. 2. alte aspecte specifice ale reliefului. 2. o cauză care determină lipsa vegetaţiei de pădure în Câmpia Bărăganului. D. 4 puncte B. Precizaţi: 1. Diagrama se referă la subiectul III A . 6 puncte E. E. două state vecine. 1.geografie Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Precizaţi: 1. 6 puncte C. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . precizaţi: 1. Precizaţi două luni cu valori aproximativ egale ale cantităţilor medii de precipitaţii lunare. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Calculaţi diferenţa dintre cantitatea maximă şi cantitatea minimă lunară a precipitaţiilor.B. Calculaţi densitatea medie pentru fiecare stat.loc. 3. o resursă naturală. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 008 Analizaţi diagrama în coloane de mai jos care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor atmosferice la o staţie meteorologică din Europa. 2. de baraj natural c. două unităţi de relief. 5. glaciare d. memebre ale UE. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. tipuri genetice de relief. Pentru Austria. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 6. Precizaţi o cauză care determină diferenţa de densitate a populaţiei din cele două state.

pe hartă.D. pe hartă. pe hartă. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 9 . pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe– capitală cu numere. cu litera A se numeşte . cu literele B şi F. 3. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 009 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Se acordă 10 puncte din oficiu. 2.geografie Proba D. Podişul Doneţk se află situat pe teritoriul statului marcat. A.. Fluviul Guadalquivir străbate Câmpia Andaluziei din statul marcat. Capitala statului marcat. Precizaţi: 1. cu numerele 1 şi 9. cu litera … 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Scrieţi. pe hartă. pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. E. numele statelor marcate.Ministerul Educaţiei.. numele oraşelor-capitală marcate. 4 puncte B.

4 puncte B. Prezentaţi două argumente care să explice valorile reduse ale densităţii populaţiei în statele din Peninsula Scandinavă.Vrancea 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Belarus b. Râurile care curg pe teritoriul statului marcat. Tulcea d. A b. Oraşul marcat. Rin d. golf marin d. cu litera … 3. cu literele D şi E . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. amplitudine termică. Bistriţa c. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Elba c. cu litera: a. Lituania 2 puncte 4. Oraşul marcat. Moldova 2 puncte 2. Este o subdiviziune a Dealurilor de Vest subunitatea marcată. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 009 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A-C. Statul marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. vânturi. cu numerele 3 şi 6. Scrieţi. C d. A. Scrieţi. cu litera . Oraşul marcat.Varianta 9 . Precizaţi: 1.. Scrieţi. Estonia c. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. F 2 puncte 5. pe hartă. pe hartă. H 2 puncte 4. E. pe foaia de examen. cu litera: a. La producţia de cărbune se remarcă statul marcat. H 2 puncte 2. cu litera H se numeşte … 2. Vistula 2 puncte D. pe hartă. pe hartă. B c. Lacul hidroenergetic Vidra este situat în unitatea de relief marcată. estuar b. temperaturi medii anuale. B b. G d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A b. cu litera H. Piteşti c. cu litera J prezintă la vărsarea în Marea Neagră: a. numele unităţilor sau al subunităţilor de relief marcate. 2. Letonia d. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului: a. liman 2 puncte 3. pe hartă. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Dunăre b. În unitatea marcată. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Râmnicu Vâlcea d. cu litera D este situat oraşul: a. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. 6 puncte C. Râul care dă numele subunităţii de relief marcate pe hartă. precipitaţii medii anuale. pe foaia de examen. Munţii cei mai înalţi din Europa Sudică sunt localizaţi pe teritoriul statului marcat. Jijia d. Brăila b. E d.. Bârlad b. C c. fiord c. numele oraşelor marcate. D c. 6 puncte E. cu numărul 1 este străbătut de râul: a. cu litera C se numeşte: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Drobeta-Turnu Severin b. cu litera A şi clima statului marcat. Canalul Dunăre-Marea Neagră traversează unitatea de relief marcată. pe hartă. pe hartă. cu numărul 9 este traversat de fluviul numit: a. pe hartă. pe hartă. Galaţi c. pe hartă. pe hartă. Târgovişte 2 puncte 3.

precipitaţii medii anuale. 3 c. 5. estimări la nivelul anului 2006 Precizaţi: 1. precizând trei deosebiri . 2. 4. două resurse de subsol. vânturi. 6 puncte C. 6.) 9. Comparaţi clima Câmpiei de Vest cu clima Subcarpaţilor Moldovei. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . două state vecine. două luni în care se înregistrează temperaturi medii lunare maxime. 1 b. Se dă următorul tabel: 2 Subiectul II Statul Suedia Portugalia Suprafaţa ( km2 ) 449. o insulă care aparţine acestui stat. 4 puncte Ministerul Educaţiei.964 92. modul de calcul al temperaturii medii anuale.016. cu numărul: a.geografie Ministerul Educaţiei. două oraşe.605. două luni în care se înregistrează temperaturi medii lunare negative. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. o cauză care să explice valorile diferite ale densităţii medii a populaţiei în cele două state. Alumină se produce în oraşul marcat. 4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. valoarea amplitudinii termice anuale. A. 6 puncte E. o cauză a formării lacurilor cu apa sărată din Câmpia Bărăganului. pe hartă. numele unităţii de relief cu altitudinea maximă.870 Sursa: The World Factbook. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Precizaţi: 1. calculată pentru fiecare stat din tabel. valoarea densităţii medii a populaţiei. loc. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. etaj climatic.Varianta 9 . 3. 2. 6 puncte E. 2.B şi prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale temperaturii aerului la staţia meteorologică Sinaia. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 009 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . E.596 10. 2. un factor care a favorizat dezvoltarea economică a oraşului Constanţa. precizaţi: 1. 5 d. influenţă climatică.391 Populaţia (nr. Precizaţi: 1. Precizaţi: 1. 3. două râuri sau fluvii care se varsă în Oceanul Atlantic. Precizaţi doi factori care au determinat dezvoltarea agriculturii de mare randament în Germania şi Italia. 6 2 puncte D. un factor care determină valrile scăzute ale temperaturii medii anuale în lunile decembrie şi ianuarie. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. membre ale UE. Pentru Franţa. 2. cu excepţia capitalei.

pe hartă. Oraşul marcat. 2.D. Statul marcat. E. cu numerele 3 şi 7. Scrieţi. Oraşul Riga este capitala statului marcat. cu literele D şi G. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 4 puncte B. pe harta. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera B se numeşte … 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 10 .Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. Se acordă 10 puncte din oficiu.geografie Proba D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. numele statelor marcate. A. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. pe foaia de examen. cu litera … 3. pe harta. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 010 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . cu numărul 6 se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă.

Trotuş 2 puncte 2. D c. pe hartă. Oraşul marcat. pe foaia de examen. 6 puncte E.Varianta 10 . A b. oraşul marcat. Oraşul Vilnius este marcat. cu litera D s-a format prin … 2. vânturi. Munţi formaţi în orogeneza hercinică se află în unitatea de relief marcată. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. E d. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Ape geotermale se găsesc în apropierea oraşului marcat. amplitudine termică. cu numărul 3 este reşedinţa judeţului … 6 puncte C. Fluviul Dunărea traversează statul marcat. tip de climă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 5 d. B c. pe hartă. 9 2 puncte 5. cu numerele 1 şi 2. cu numărul: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Bârlad b. Râul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 4 c. Scrieţi. Este o monarhie. Moldova c. pe hartă. Se află în fiordul cu acelaşi nume. cu litera: a. 11 2 puncte 4. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. cu numărul: a. A b. pe hartă. Unitatea de relief marcată. 2. Precizaţi: 1. pe hartă. Oraşul Bruxelles este marcat. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. D c. cu litera: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 010 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 4 c. 2 b. pe hartă. pe hartă. 7 b. H 2 puncte 5. 10 d. C d. pe hartă. cu numărul 10 se numeşte: a. A. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 1 b. Scrieţi. cu numărul: a. cu litera H. cu litera: a. C c. A b. cu numărul: a. C b. E. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu litera … 3. cu litera B şi clima statului marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul: a. 7 c. numele oraşelor marcate. 9 2 puncte 2. 2 c. 7 d. pe hartă. G 2 puncte 4. H 2 puncte D. 8 c.D. 3 b. E d. pe hartă. Lacul Izvorul Muntelui se află situat pe râul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Relief eolian se află în unitatea de relief marcată. E d. Suceava d. 4 puncte B. 9 d.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi doi factori care influenţează regimul hidrologic al fluviului Rin. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: temperaturi medii anuale. Gaz metan se extrage din unitatea de relief marcată. precipitaţii medii anuale. pe hartă. 2 b. numele unităţilor de relief marcate. 10 2 puncte 3. 5 d. cu litera: a. G 2 puncte 3. pe foaia de examen. statul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu literele A şi G.

temperaturilor ridicate 2 puncte 3. Albă b.B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Vistula. A. Bratislava b. 2. alimentarii subterane b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 010 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A . pentru populaţie. la nivelul anului 2006 1. Se dă următorul tabel: Statul Franţa Norvegia Suedia Populaţia totală (nr. Nordului d. un argument care să ilustreze originalitatea Mării Negre. 4 puncte B. estimări. E. cu litera G şi clima unităţii de relief marcate cu litera H. Pentru Serbia. valoarea debitului minim şi luna în care se înregistrează. vânturi. Debitele mai bogate ale fluviului Vistula în perioada martie – iulie sunt o consecinţă a: a. Minsk c. valoarea debitului maxim şi luna în care se înregistrează. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi: 1. etaj climatic.3 2 Subiectul II 10 puncte Sursa: The World Factbook. Precizaţi două forme de energie alternativă folosite în Franţa. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. 2. pantelor line c. două state vecine. două zone de vegetaţie.geografie Ministerul Educaţiei. ploilor bogate şi topirii zăpezilor d. 5. Prezentaţi: 1. Scrieţi pe foaia de examen. D. Baltică c. influenţă climatică. 7. 6 puncte E. Calculaţi producţia de energie electrică pe cap de locuitor pentru ţările scandinave. două unităţi de relief. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. un factor natural care face din Câmpia de Vest o importantă regiune agricolă a ţării. precipitaţii medii anuale. 2. un râu sau fluviu. Fluviul Vistula străbate oraşul-capitală: a. Praga d. membre ale UE. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 2. 3. o resursă naturală.) 62 752 136 4 516 000 9 016 596 Producţia de energie electrica (mld. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 6. 6 puncte E. tipul de climă. Fluviul Vistula se varsă în Marea: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. loc. Norvegiei 2 puncte C. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. kwh) 71. precizaţi: 1.6 120. Varşovia 2 puncte 2. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .0 69. Precizaţi două efecte negative produse de dezvoltarea accentuată a transporturilor terestre asupra mediului din statele UE. 4. un oraş.Varianta 10 .

Precizaţi: 1. pe hartă. A. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. cu literele B şi F.D. cu litera …… 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu numerele 5 şi 6. Zăcămintele de minereu de fier de la Krivoi Rog. numele statelor marcate. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. E. litera … 3. pe hartă cu. Statul marcat. 4 puncte B. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 011 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. se exploatează de pe teritoriul statului marcat. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Vilnius este oraşul-capitală al statului marcat. Scrieţi. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 11 . cu litera H se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 2. pe foaia de examen.Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu.geografie Proba D.

cu numărul 2 se numeşte: a. Spania d. cu litera: a. Capitala statului marcat. Scrieţi. pe hartă. Oraşul marcat. pe hartă. cu numărul: a. pe hartă. Cehia c. 6 puncte E. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 011 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A . 2. alte aspecte specifice ale reliefului. pe hartă. Cea mai nouă unitate de relief din România este marcată. pe hartă. cu litera: a. pe hartă. 4 puncte B. Kiev b. 9 d. Oraşul-capitală marcat.geografie Ministerul Educaţiei. C d. pe hartă. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. tipuri genetice de relief. cu litera … 6 puncte C. Sectorul Dunării maritime începe în aval de oraşul marcat. mod de formare. pe hartă. Londra 2 puncte 5. cu numărul 1 este capitala statului: a. D d. pe hartă. 7 d. pe hartă. 1 b. 10 2 puncte 4. cu literele E şi F. Influenţe climatice submediteraneene există în unitatea de relief marcată. A. D 2 puncte 2. Întinse păduri de conifere există în unitatea de relief marcată. B c. cu numărul: a. tipuri de roci. cu litera B se numeşte… 3. Este un afluent al Tisei râul marcat. C d. 4 d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: forme predominante de relief. orientarea culmilor şi văilor principale. Austria b. 12 2 puncte 4. 3 c. cu litera D şi relieful statului marcat cu litera E. cu numărul: a. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Glasgow d.Varianta 11 . Ungaria 2 puncte D. numele unităţilor de relief marcate. Precizaţi: 1. Belfast b. 7 b. pe foaia de examen. pe hartă. 8 c. cu numerele 9 şi 11.D. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 2 b. Este situat într-o unitate de relief de podiş oraşul marcat. Este străbătut de Dunăre oraşul marcat. 2. Minsk c. G 2 puncte 3. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu numărul: a. Varşovia 2 puncte 3. Scrieţi. 10 2 puncte 2. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică. pe hartă. A b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu numărul … 2. Scrieţi. pe foaia de examen. 1. gradul de fragmentare. A b. 4 c. 5 2 puncte 5. B c.pe hartă. pe foaia de examen. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Dublin c. cu litera D se numeşte: a. Moscova d. Notaţi două state europene în care industria siderurgică are o pondere însemnată. Lacul Ostrovul Mare s-a amenajat în unitatea de relief marcată. distribuţia spaţială a altitudinilor. 8 c. E. numele râurilor marcate. pe hartă. B c. 10 d. Capitala Greciei este oraşul marcat. Unitatea de relief marcată. A b. 7 b. Ministerul Educaţiei.

unităţii marcate. 2. un tip de climă. marea la care are ieşire. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. complex c. o unitate de relief montan. un râu sau fluviu. Pentru Bulgaria. gradul de fragmentare. inundaţii c. Enumeraţi doi factori pentru a susţine afirmaţia: „Lipsa de combustibili clasici a impus în Suedia construirea a numeroase hidrocentrale (peste 1. 40% la producerea de energie electrică’’. 2. Precizaţi: 1. Calculaţi producţia de vin pe cap de locuitor pentru continentul Europa şi cele trei ţări. precipitaţiilor bogate c. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 7. D. 6. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful. două oraşe cu funcţie portuară. Regimul hidrografic al fluviului Pad este unul de tip: a. alimentării subterane b. 3. temperaturilor ridicate d. două resurse naturale. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 4 puncte Ministerul Educaţiei. Pe fluviul Pad se produc iarna: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 6 puncte E. fiecare categorie contribuind cu cca. pe hartă. Se dă următorul tabel: Continent / stat Europa Italia Franţa Spania Populaţia (nr. o cultură agricolă tradiţională. curgeri de sloiuri b. pod de gheaţă 2 puncte C. atlantic b. E.000) şi de atomocentrale. tipuri de roci. 6 puncte E.geografie Ministerul Educaţiei. Prezentaţi două argumente care să ilustreze importanţa economică a Mării Negre pentru România.loc) 706 000 000 58 133 509 62 752 136 40 397 842 Producţia de vin (hectolitri/an) 179 000 000 58 000 000 57 000 000 37 000 000 2 Subiectul II 10 puncte 1.B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Pad. distribuţia spaţială a altitudinilor. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 2. nordic 2 puncte 2. Scrieţi pe foaia de examen. Debitele reduse ale fluviului Pad în perioada iunie – august sunt datorate: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. îngheţ la mal d. valoarea debitului minim şi luna în care se înregistrează. 5. alte aspecte specifice ale reliefului. 4. valoarea debitului maxim şi luna în care se înregistrează.Varianta 11 . A. 4 puncte B. precizaţi: 1. mediteranean d. cu litera C şi relieful unităţii marcate cu litera E. tipuri genetice de relief. orientarea culmilor şi a văilor principale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 011 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . topirii zăpezilor 2 puncte 3. Precizaţi doi factori naturali care favorizează producţia de vin în ţările Europei Sudice. o regiune turistică. 8.

numele oraşelor-capitală marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 12 .D. Este străbătut de râul Sena oraşul marcat. pe hartă. pe hartă. A. Scrieţi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.geografie Proba D. Vulcanii Etna şi Vezuviu sunt se află în statul marcat. E. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu literele A şi D. 2. cu numărul 14 este port la fluviul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe foaia de examen. cu litera … 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numărul … 3. Precizaţi: 1. numele statelor marcate. pe hartă. cu numerele 13 şi 15. pe hartă. pe hartă.Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 012 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Oraşul marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. C d. pe hartă. pe hartă.D. H 2 puncte 5. cu numărul . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 6 d. 5 2 puncte 3. statul marcat. numele oraşelor marcate. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 012 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A . cu litera B şi clima statului marcat cu litera E. cu numărul … 2. Precizaţi: 1. 6 puncte E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. F 2 puncte 2. F d. pe foaia de examen. cu litera: a. pe hartă. pe foaia de examen. B b. 8 2 puncte 4. cu numărul: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. cu litera F s-a format prin … 3. Scrieţi. Reşedinţa judeţului Prahova este oraşul marcat . cu litera: a. E c. Sf. A b. Capitala Austriei este oraşul marcat. Unitatea de relief marcată. H d. vânturi. A. Bazinele carbonifere Ruhr şi Saar se găsesc în statul marcat. pe hartă. Scrieţi. Prezintă cel mai sudic gheţar din Europa. 11 d. B c. B b. cu numărul: a. pe foaia de examen. E c. Prezintă cele mai multe depresiuni unitatea de relief marcată. E. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. pe hartă. Măcin d. Are ieşire la Marea Neagră statul marcat. temperaturi medii anuale. 1 b. cu literele D şi E. 8 c. cu numărul: a. pe hartă. Numărul 9 de pe hartă. Borcea b. 7 2 puncte 2. Străbate o câmpie de subsidenţă râul marcat.. J 2 puncte D. pe hartă. 4 puncte B.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. reprezintă braţul dunărean: a. 7 d. pe hartă. amplitudine termică. pe hartă. Important centru siderurgic este oraşul marcat. Este port situat într-un fiord oraşul marcat. 4 c. 5 c. cu litera: a. 3 b.Varianta 12 . cu numărul: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. numele unităţilor de relief marcate. 2 b. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. 12 2 puncte 4. 7 b. precipitaţii medii anuale. A b. 4 d. cu litera: a. pe hartă. Prezentaţi doi factori care influenţează regimul hidrologic al fluviilor europene.geografie Ministerul Educaţiei. G d. 2. Râul care străbate patru oraşe reşedinţă de judeţ este marcat. Chilia c. 6 puncte C. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.Gheorghe 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . D c. H 2 puncte 3. pe hartă. 3 c. cu numerele 2 şi 6.

valoarea debitului maxim şi luna în care se înregistrează. Două şiruri de depresiuni şi două şiruri de dealuri se găsesc în unitatea de relief marcată. 4 puncte B. G 2 puncte D. Tipul de scurgere al fluviului Peciora este unul de tip: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. doi factori care au favorizat dezvoltarea economică a Regatului Unit. Precizaţi: 1. Se dă următoarea afirmaţie: „Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord se menţine între puterile economice ale lumii. în România. precipitaţii medii anuale. etaj climatic. 2. influenţă climatică. 5. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. ploilor bogate şi topirii zăpezilor d. E. precipitaţiilor mixte C. vestic 2. Scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. dezgheţului b. 3. valoarea debitului minim şi luna în care se înregistrează. precizaţi: 1. respectiv locul IV în Europa ca PIB”. A. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.Varianta 12 . D c. 6. central b. tipul de climă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera C şi clima unităţii de relief marcate cu litera H. îngheţului c. două caracteristici ale reliefului. două oraşe. 2 puncte 2 puncte 2 puncte Subiectul II 10 puncte D. 2. C b. îngheţului c. Prezentaţi doi factori care au influenţat distribuţia inegală a căilor rutiere în ţările UE. nordic d. 6 puncte E.geografie Ministerul Educaţiei. E d. vânturi. o ramură industrială tradiţională şi materia primă utilizată 6 puncte E. deteriorarea vegetaţiei din cadrul etajului alpin. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 012 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . Pentru Republica Moldova. precipitaţiilor lichide d. un stat vecin. alimentării subterane b. două ape curgătoare. membru al UE. precipitaţiilor bogate 3. cu litera: a. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 4. 2. Precizaţi: 1. două produse agricole destinate exportului. Precizaţi două cauze care determină.B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Peciora (Federaţia Rusă). Inundaţiile se produc pe fluviul Peciora în bazinul inferior din cauza: a. Debitul fluviului este redus în sezonul rece din cauza: a. pe hartă. estic c.

pe hartǎ. numele statelor marcate. A. Precizaţi: 1. 4 puncte B. pe hartǎ. Ocupă o mare insulǎ vulcanicǎ din Oceanul Atlantic ţara marcatǎ. pe hartă. cu litera … 2. Scrieţi. se află în partea de sud a Peninsulei … 3. pe foaia de examen. cu numǎrul 5 şi 9. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele oraşelor-capitală marcate. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu.Ministerul Educaţiei. pe hartă. Statul marcat. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .geografie Proba D. E. cu literele D şi G. Portul maritim Rotterdam este situat în ţara marcatǎ. cu litera E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 013 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 13 . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. pe hartǎ.

Atena b. Scrieţi. cu literele D şi G. pe hartǎ. numele oraşelor marcate. Râul Someşul Mic strǎbate oraşul marcat. 1. Laponii. cu litera: a. Berna c. numele unităţilor de relief marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Vegetaţia de silvostepă ocupă suprafeţe întinse în unitatea de relief marcatǎ. Motru d. pe hartă. A b. pe hartǎ. pe hartǎ. 4 d. C c. Nicosia d. Peisajul de tundrǎ se desfăşoară în fâşii înguste în ţara marcatǎ. cu litera: a. Râul marcat. G c. cu numǎrul: a. cu litera… 3. pe hartǎ. 2 c. temperaturi medii anuale. Timiş 2 puncte 2. pe hartǎ. pe hartǎ. G 2 puncte 5. Scrieţi. E d. 4 puncte B. Gazul metan se extrage din unitatea de relief marcatǎ. D d. pe hartǎ. 6 puncte E. Fluviul Sena strǎbate oraşul-capitală marcatǎ. locuiesc în ţara marcatǎ. Cehia c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numǎrul : a. 6 2 puncte 3. 10 d. precipitaţii medii anuale. 1 b. cu litera: a. pe hartǎ. populaţie nomadǎ care se ocupǎ cu creşterea renilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera: a. A b. Ungaria 2 puncte 4. amplitudine termică. E.Varianta 13 . G 2 puncte 4. Capitala statului marcat. F d. Varşovia 2 puncte D. Precizaţi o cauză a prezenţei vulcanismului activ în spaţiul Mǎrii Mediterane. Jiu c. pe foaia de examen. Menţionaţi doi vulcani din sudul Europei. Şisturile verzi sunt specifice unitaţii de relief marcată. cu numǎrul 1 este capitala statului: a. pe hartǎ. 2. cu numǎrul 10 se numeşte… 2. cu litera I se numeşte: a. Defileul Dunǎrii este situat la sud de unitatea de relief marcatǎ. E b. pe foaia de examen. pe hartǎ. A. pe hartǎ. 2 b. A b. pe hartǎ. Precizaţi: 1. I d. Slovacia d. D c. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numerele 1 şi 5. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 2 c. J 2 puncte 5. Scrieţi. Cerna b. 1 b. 3 d. pe foaia de examen. cu numǎrul: a. pe hartă. B c. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat pe hartǎ cu litera C şi clima statului marcat pe hartǎ cu litera E. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Autoturisme se produc în oraşul marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. I 2 puncte 3. cu litera… 6 puncte C. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 013 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Oraşul marcat. cu numărul 7 se numeşte: a. vânturi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 2. Austria b. pe hartǎ. 11 2 puncte 2. 4 c. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori strǎbătut de râul marcat.

pe hartǎ. o cauză care explicǎ masivitatea redusă a unităţilor marcate. cu H. pe teritoriul Germaniei este situatǎ aglomeraţia urbanǎ numitǎ … 2. A. pe hartǎ.1 C 23. Scrieţi. 6 puncte E. Precizaţi influenţele climatice dominante pentru fiecare din cele douǎ ţǎri. Calculaţi amplitudinile termice anuale pentru statele Ucraina şi Ungaria. etaj climatic. cu F şi clima unitaţii de relief marcate. 2. Italia şi Spania sunt ţǎri ale Uniunii Europene care au un eficient sector terţiar. Grecia. E.8 C 520 mm Ungaria . pe hartǎ. vânturi.2 0C 700 mm 2 Subiectul II D. 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. cu literele F şi G. Precizaţi: 1. Se dǎ urmatoarea situaţie-problemǎ: Franţa. 2. Notaţi câte o destinaţie turisticǎ (obiective naturale/antropice) de pe teritoriul fiecǎrei ţǎri. aglomeraţia urbanǎ cu aproximativ 5. În tabel sunt menţionate elemente climatice din două ţări europene: Temperatura Temperatura Cantitatea medie Statul aerului în ianuarie aerului în iulie anualǎ de precipitaţii 0 0 Ucraina . 4 puncte Ministerul Educaţiei. Menţionaţi trei factori care favorizeazǎ circulaţia turisticǎ în aceste ţǎri. 6 puncte E.7. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.5. cu o contribuţie realǎ la veniturile economiei acestor ţǎri.1 0C 21. 4 puncte 12 milioane locuitori 10 8 6 4 2 0 R ei hn -R uh r R an st ad Lo nd ra M ad rid M ila no A te na aglomeratii urbane B. pe hartǎ.Varianta 13 . cele mai reduse valori ale populaţiei se înregistreazǎ în aglomeratia urbanǎ numitǎ … 3. influenţă climatică. numărul populaţiei din aglomeraţia Rin-Ruhr. precipitaţii medii anuale. Precizaţi două activităţi economice care ar putea creşte contribuţia serviciilor la crearea PIB-ului din Bulgaria. 3. Prezentaţi: 1. numărul de locuitori din aglomeraţia urbanǎ de pe teritoriul Olandei. 3.1 milioane locuitori este situatǎ în Peninsula … 6 puncte C. Notaţi trei tipuri de turism practicat în aceste ţǎri. în care un rol important îl are turismul. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Precizaţi o cauză care determină diferenţa de precipitaţii dintre cele două state.geografie Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 013 Reprezentarea grafică alǎturată se referă la subiectul III A . pe foaia de examen. 2. 1. cu litera D. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. o cauză care explicǎ lipsa reliefului glaciar din unitatea de relief marcatǎ. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.B şi prezintǎ populaţia unor mari aglomeraţii urbane europene. 1.

numele oraşelor-capitală marcate. cu litera … 2. Munţii Stara Planina (Balcani) se află pe teritoriul statului marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. pe hartǎ. E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Scrieţi. cu litera … 3. pe hartǎ. Punctul extrem nordic al Europei se aflǎ pe teritoriul statului marcat. 2. Precizaţi: 1. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 014 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – E. pe hartă. pe hartǎ. A. pe hartă. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe foaia de examen. cu literele F şi G. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 14 .geografie Proba D. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4 puncte B. Se acordă 10 puncte din oficiu. Aglomeraţia urbanǎ Rin-Ruhr este situată în statul marcat.Ministerul Educaţiei. cu numǎrul 2 şi 9. numele statelor marcate.

9 d. Cel mai mare oraş din unitatea de relief marcatǎ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. A b. pe hartǎ. B c. 5 c. pe hartǎ. 10 2 puncte 5. cu numǎrul 7 este numit. B c. pe hartǎ. C d. Trotuş 2 puncte 4. pe hartǎ. D c. cu literele E şi G. Ultimul afluent al Dunǎrii înainte de vǎrsarea în Marea Neagrǎ este râul marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi sau subunitaţi de relief cu litere. Deva b. Bârlad b. 7 b.. cu numǎrul: a. 2 b. pe hartǎ. pe hartǎ. D c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. G 2 puncte 4. 9 2 puncte 3. A b. C d. cu litera C este strǎbǎtutǎ de râul numit: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. B b. Grupa popoarelor slave existǎ în numeroase ţǎri europene printre care şi în statul marcat. 8 c. pe foaia de examen. 1 b. Scrieţi. cu litera B se numeşte: a.. Prezentaţi două argumente care sǎ susţinǎ afirmaţia: „Râurile sunt scurte şi au debite mari în statul marcat pe hartǎ cu litera B”. cu litera: a. pe hartǎ. B c. amplitudine termică. capitala marcatǎ. 5 c. 6 puncte E. cu numǎrul: a. 8 d. A b. D d. 8 d. Timişoara 2 puncte 5. cu litera: a. cu litera… 6 puncte C. pe hartǎ. cu litera: a. D 2 puncte 2. pe hartǎ. 11 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Canalul Dunăre–Marea Neagrǎ strǎbate unitatea de relief marcatǎ.Rovinari este situat în unitatea de relief marcatǎ. D 2 puncte 2. pe hartă. cu litera H. Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Scrieţi. Face parte din generaţia oraşelor antice.geografie Ministerul Educaţiei. E. Pǎdurile de conifere ocupǎ suprafeţe extinse în unitatea de relief marcatǎ. cu litera D şi statul marcat. J 2 puncte D. Bazinul carbonifer Motru . Moldova d. 2. A b. 2. Este o monarhie constituţionalǎ statul marcat. E d. numele unităţilor de relief marcate. Hunedoara c. Precizaţi trei deosebiri climatice între statul marcat. pe foaia de examen. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Bistriţa c. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartǎ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera: a.Varianta 14 . cu numǎrul: a. cu litera: a. Influenţe climatice scandinavo-baltice se resimt în unitatea de relief marcatǎ. cu litera… 3. Precizaţi: 1. A. G d. pe hartǎ. pe hartǎ. pe foaia de examen. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Partea centralǎ a unitǎţii de relief marcată. Statul situat în Peninsula Iutlanda este marcat. H 2 puncte 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 014 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. precipitaţii medii anuale. numele oraşelor marcate pe hartă cu numerele 4 şi 5. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartǎ. Reşiţa d. 4 puncte B. pe hartǎ. pe hartǎ. Fluviul Dunǎrea traverseazǎ oraşul-capitalǎ marcat. vânturi. Râul marcat. temperaturi medii anuale.

Prezentaţi două argumente care sǎ susţină faptul cǎ unitatea de relief marcatǎ. 2. tipuri genetice de relief. cu litera G este o importantǎ regiune agricolǎ a României. 2.B şi prezintǎ evoluţia debitului mediu lunar al unui fluviu european.geografie Ministerul Educaţiei. anotimpul cu cele mai reduse valori ale debitului. 5. 4 puncte mc/s 6000 5000 4000 3000 2000 1000 4 puncte 0 I F M A M I I A S O N D B. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 3. luna în care se înregistreazǎ debitul maxim lunar şi valoarea acestuia.5 19. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unitǎţii de relief marcate. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. un oraş-port la Marea Neagră. 6 puncte E. Precizaţi: 1. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D: Ţara Franţa Germania Producţia de grâu (mil. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .3 Populaţie activǎ în agriculturǎ (%) 4 3 Populaţie urbanǎ (%) 76 88 D. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.Varianta 14 . A. E. gradul de fragmentare. 3. o lună în care debitul mediu lunar depăşeşte 4 000 m3/s. luna în care se înregistreaază cele mai reduse valori ale debitului. două unităţi de relief. pe hartǎ. diferenţa de debit dintre luna august şi luna aprilie. Pentru Ucraina. 1. 7. alte aspecte specifice ale reliefului. 2. precizaţi doi factori naturali care au determinat producţii mai mari de grâu în Franţa. cu litera B şi relieful unitǎţii de relief marcate. două resurse de subsol. 6 puncte E. 2. distribuţia spaţială a altitudinilor. membre ale UE. o ramură industrială dezvoltată pe baza 2resurselor precizate mai sus. un tip de climă. 6 puncte C. orientarea culmilor şi văilor principale. pe hartǎ. un râu sau fluviu. tipuri de roci. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera F. precizaţi: 1. Se dă următoarea afirmaţie: „Între nordul şi sudul Italiei existǎ contraste referitoare la nivelul de dezvoltate economicǎ şi socialǎ”.t. calculaţi procentul populaţiei rurale din Franţa şi din Germania. Analizaţi valorile graficului alăturat şi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 precizaţi: lunile anului 1. două state vecine.) 30. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 014 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A . 6. pe hartǎ. Explicaţi acest fapt prezentând două argumente.

pe hartǎ. pe hartă. cu litera … 3. pe hartă.geografie Proba D. Este situat în Peninsula Scandinavă oraşul . cu numǎrul … 2. cu literele A şi B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Scrieţi. numele statelor marcate. 4 puncte B. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere A. Precizaţi: 1. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartǎ. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.Ministerul Educaţiei. cu numărul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . E. Vulcanul Hekla se aflǎ pe teritoriul statului a cărui capitală este oraşul marcat. pe foaia de examen. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 015 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – E. Se acordă 10 puncte din oficiu. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.capitalǎ marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 15 . pe hartǎ. cu numerele 7 şi 11. 2. Capitala europeană cu cei mai mulţi locuitori este localizată pe teritoriul statului marcat.

cu numerele 9 şi 10. cu litera F şi care este cauza formǎrii lor. 4 puncte B. D c. pe hartǎ. 6 puncte E. 2 şi 8 d. pe hartǎ. pe hartǎ. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele doua deosebiri şi asemanarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Dunǎrea strǎbate capitalele europene marcate. E. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. D b. amplitudine termică. pe hartǎ. J 2 puncte 4. Din unitatea de relief marcatǎ. 4 puncte Ministerul Educaţiei. B c. petrol 2 puncte 3. 6 d. B b. Precizaţi ce tip genetic de lacuri existǎ în regiunile de câmpie. Olt d. pe foaia de examen. Argeş b. cu litera… 6 puncte C. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. temperaturi medii anuale. A b. pe hartǎ. cu litera: a. pe hartă. fier d. cu numǎrul: a. H d. pe foaia de examen. G 2 puncte 5. Vorbesc o limbǎ germanicǎ locuitorii statului marcat. cu litera: a. cǎrbune c. Altitudini de peste 2500m se întâlnesc în unitatea de relief marcatǎ. glaciar c. pe hartǎ. cu literele A şi F. cu numărul 4 este numit … 3. Râul marcat. pe hartǎ. Someş 2 puncte 2. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 8 şi 10 2 puncte 2. pe hartǎ. pe hartǎ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.Varianta 15 . pe hartǎ. pe hartǎ. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 8 2 puncte D. J 2 puncte 3. În unitatea de relief marcatǎ. pe hartǎ. cu litera … 2. pe hartǎ. cu numerele: a. C d. Are ieşire la Marea Balticǎ statul marcat. Scrieţi. A b. Scrieţi. 2. numele unităţilor de relief marcate. cu litera: a. Conuri şi cratere se gǎsesc în unitatea de relief marcatǎ. cu litera H existǎ relief: a. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între climatul câmpiilor litorale din statele marcate. 2 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Iazuri şi heleştee se întâlnesc în numǎr mare în unitatea marcatǎ. Oraşul marcat. A. carstic b.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. 1 şi 2 b. vânturi. B c. pe hartǎ. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 015 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectele II A – E. cu litera: a. bauxită b. 4 c. F c. pe hartǎ. pe foaia de examen. G d. piemontan d. C c. D 2 puncte 5. cu litera C se extrag importante resurse de: a. Cel mai important areal viticol se află în unitatea de relief marcată. C d. G 2 puncte 4. D d. cu numǎrul 10 face parte din bazinul hidrografic al râului numit: a. Scrieţi. cu litera A şi cu litera J. vulcanic 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 2 şi 5 c. precipitaţii medii anuale. numele râurilor marcate. Altitudinea maximǎ din Munţii Alpi se aflǎ pe teritoriul statului marcat. Mureş c. Capitala statului Belarus este oraşul marcat. cu litera: a. din statul marcat. A b.

F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 015 Graficul alǎturat se referă la subiectul III A . intervalul de timp în care a avut loc cea mai mică creştere a populaţiei. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru Letonia şi Olanda. Precizaţi: 25 1. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .Varianta 15 . 3.loc) 10 379 067 2 274 735 16 491 461 Subiectul II Sursa: The World Factbook. cu litera D şi clima unităţii marcate.2004. pe hartă. o unitate montană. cu cât a crescut populaţia Spaniei în intervalul 1960 . 2. trei state vecine. 6 puncte E. o cauză pentru care densitatea populaţiei are valori reduse în unitatea de relief marcatǎ. 3. pe hartǎ. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. un oraş. cu literele A şi G. două caracteristici climatice. Pentru Serbia. 2.B şi prezintǎ evoluţia populaţiei Spaniei. 15 2. 2. 10 puncte D. vânturi. influenţă climatică. 2. o cauză pentru care industria de prelucrare a lemnului are numeroase centre de prelucrare în unitǎţile marcate. o minoritate etnică. un râu sau un fluviu. 1930 1960 1980 1991 2000 2004 anul 6 puncte C. Precizaţi: 1833 1900 1. milioane locuitori 45 40 35 30 A. 5. precizaţi: 1. valoarea maximǎ a numǎrului de 20 locuitori înregistratǎ în aceastǎ ţarǎ. cu ce ţară se află în legătură Franţa prin Eurotunelul construit pe sub Marea Mânecii. Tabelul de mai jos cuprinde date geodemografice ale unor ţări europene: Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Statul Belgia Letonia Olanda Suprafaţa (km2) 30 528 64 610 40 840 2 Populaţia (mil. etaj climatic. pe hartǎ. 6 puncte E. 4. Precizaţi: 1. o cauză care determină densitatea mare a reţelei feroviare din Europa Vestică. 5 4 puncte 0 B. 7. estimări la nivelul anului 2006 1. o resursă naturală. 2. cu litera E. 6. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii marcate. precipitaţii medii anuale. Precizaţi doi factori care determină densităţi mari ale populaţiei în Olanda. în perioada 1833-2004. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. doi factori care au determinat creşterea numerică a populaţiei. în ce an Spania a depǎşit 30 milioane 10 de locuitori. pe hartă. cu litera B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. E.geografie Ministerul Educaţiei. Prezentaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 16 .capitală marcat.. pe foaia de examen. E. La graniţa dintre Franţa şi statul marcat. În statul marcat. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .. cu litera F. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1..geografie Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte B. cu literele E şi I. cu numerele 1 şi 4. Precizaţi: 1. cu numărul 5 se numeşte .. pe hartă. 2. pe hartă. Oraşul .. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. numele oraşelor-capitală marcate. 3. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 016 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D.Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. A. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. cu litera A se află Munţii . pe hartă. Scrieţi. pe hartă. este specific climatul temperat . 2. numele statelor marcate..

C. cu litera J. G d. Câmpia Jijiei este delimitată spre est de râul marcat. pe hartă. pe hartă. E c. numele oraşelor marcate. cu literele: a. Vegetaţie alpină se dezvoltă în unitatea de relief marcată. crovuri c. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Munţii Măcin sunt o diviziune a unităţii de relief marcată. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Fluviul Dunărea traversează teritoriul statului marcat. B. cu litera F există : a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 016 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. cu litera A şi clima statului marcat. pe hartă. Ungaria d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. cu literele B şi E.. Scrieţi. Relief carstic pe sare se întâlneşte în unitatea de relief marcată cu litera: a. pe hartă. cu litera I se află de Munţii: a. Cele mai mici cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată cu litera: a. pe foaia de examen. pe hartă. 6 puncte E. 4 puncte Ministerul Educaţiei.Varianta 16 . pe hartă. cu litera H se numeşte: a. temperaturi medii anuale. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Se învecinează cu Ucraina statele marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Scrieţi pe foaia de examen: 1. numele unităţilor de relief marcate. Argeş b. G 2 puncte 3. Precizaţi doi factori care determină diferenţele de temperatură dintre sudul şi nordul Europei. domuri d. precipitaţii medii anuale. B b... pe hartă. Scrieţi. Cehia b. C b. A. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. H c. 2. Râul marcat. pe hartă. C. Pe teritoriul statului marcat. B.geografie Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. F d. C b. E.. Statul marcat. pe hartă. vânturi. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. F 2 puncte 3. 3. Dâmboviţa c. cu numărul. G d. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Alpi b. pe hartă. 6 puncte C. cu litera J predomină vegetaţia: a. Minereuri de bauxită există în unitatea de relief marcată. În unitatea de relief marcată. cu litera: a. H 2 puncte 4. cu litera . Prahova 2 puncte 5. Ucraina 2 puncte 2. chei b. H b. păduri de foioase d. 4 puncte B. D c. cu litera . D d. cu numerele 1 şi 5. mediteraneeană b. C c. B. E. pe hartă. cu litera: a. grinduri 2 puncte 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. C.. E c. Balcani c. de stepă 2 puncte D. Scrieţi. G d. Olt d. pe hartă. E. 2. pe hartă. Ural 2 puncte 4. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. amplitudin termică. Serbia c. I 2 puncte 5. Carpaţi d. B b. cu numărul 12 se numeşte: a.. păduri de conifere c. In statul marcat.

A. o cauză care a determinat amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat pe hartă. Italiei şi Greciei. lipsei apelor curgătoare c. două state vecine. o unitate montană. ape curgătoare cu debite reduse.Varianta 16 . 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . hidroenergia are pondere redusă în Ungaria din cauza: a. a Spaniei. b. două caracteristici climatice. utilizarea intensă a resurselor alternative 6 puncte C. la nivel mondial. 6 puncte E. vânturi. o pondere. a combustibililor fosili (cărbune. în procente. Belgia şi Lituania c. marea la care are ieşire 10 puncte D. reliefului de câmpie d. Analizând graficul de mai sus. 2. oraşul capitală. Belgia şi Bulgaria b. 6 puncte E. Pentru Bulgaria. a hidroenergiei există între statele: a. Belgia c. cea mai redusă valoare a ponderii hidroenergiei este în statul: a. etaj climatic. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 016 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A . două oraşe-port. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. membre ale UE. Precizaţi: 1. precizaţi: 1.B şi prezintă ponderea hidroenergiei în producţia de energie electrică în câteva ţări europene. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. răspunsul corect: 1. cea mai mare producţie de hidroenergie şi ţara în care se obţine. Germania şi Ungaria d. 6.geografie Ministerul Educaţiei. Austria b. 4. precipitaţii medii anuale. E. 2. scrieţi pe foaia de examen. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Lituania şi Ungaria 3. cu numărul 5. Precizaţi două argumente pentru a explica situarea pe primele trei locuri la producţia de ulei de măsline. Bulgaria d. 4 puncte B. 2. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera A şi clima unităţii de relief marcate cu litera C. influenţă climatică. o ţară a cărei producţie de hidroenergie este sub 5 %. gaze naturale şi petrol) în structura producţiei de energie electrică din Belgia şi Ungaria. precizaţi un factor care determină ponderea energiei nucleare în structura energetică a Lituaniei. 5. o cultură agricolă tradiţională. o cauză care determină producerea alunecărilor de teren în unitatea de relief marcată cu litera H. Lituania 2. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 7. 3. Calculaţi ponderea. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Tabelul de mai jos prezintă structura producţiei de energie electrică în câteva state ale UE (2006): Energie Gaze Alte Statul nucleară Hidroenergie Cărbune naturale Petrol surse % % % % % % Belgia 29 1 3 27 40 Lituania 75 3 8 14 Ungaria 15 1 17 38 28 1 1. Precizaţi: 1. aproximativ egală.

pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.geografie Proba D. cu litera E se află situat în Peninsula … 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 017 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Se acordă 10 puncte din oficiu. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat. cu litera. E.. Scrieţi. numele statelor marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 17 . A. Fluviul Tamisa străbate orasul-capitală marcat. cu literele B şi I. 2.Ministerul Educaţiei.capitală marcate. pe hartă.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 3. numele oraşelor . cu numerele 3 şi 10. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 4 puncte B. Statul marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. pe hartă.. pe hartă. pe foaia de examen.. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu numărul . pe hartă.

temperaturi medii anuale. 2. H 2 puncte 4. Bulgaria c. pe hartă. cu litera G. sare 2 puncte 3. pe hartă. B c. Statul marcat.G d. Scrieţi. F d. Macedonia 2 puncte 2. 6 c. Scrieţi. de câmpie c. pe hartă. cu litera D şi clima statului marcat. pe hartă. Fluviul Dunarea. Albania b. I 2 puncte 4. 2. cu litera: a. cu litera . Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. cu litera E se numeşte: a. 3. cu litera: a. pe hartă. fier şi marmură c. 4 puncte B. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 017 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. străbate oraşul –capitală marcat. Pescuitul este ocupaţia principală a locuitorilor din unitatea de relief marcată. J d. C b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. argint b. petrol d. 3 b... 6 puncte C. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief. pe hartă. H d. F 2 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. precipitaţii medii anuale. 6 puncte E. pe foaia de examen. pe foaia de examen. cu litera F se extrage: a. C b. D c.Varianta 17 . cu litera: a. A b. Circuri şi văi glaciare există în unitatea de relief marcată. cu numărul . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. F c. E. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. 15 2 puncte 5. amplitudine termică. Munţii Alpi sunt situaţi şi pe teritoriul statului marcat. Dâmboviţa este afluentul râului marcat. cu litera: a. J 2 puncte 3. vânturi. de dealuri înalte d. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II .E c. Grecia d. cu litera H are etaj climatic : a. A b. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Viticultura este specifică statului marcat. Precizaţi două cauze ale repartiţiei inegale a populaţiei în Europa.geografie Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. cu numărul: a. Nu are ieşire la Oceanul Planetar statul marcat. Unitatea de relief marcată. pe hartă. cu litera . F d. Vegetaţia de silvostepă este specifică unităţii de relief marcate. numele râurilor marcate. 13 d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. alpin b.. pe hartă. cu literele C şi E. Scrieţi. Scrieţi pe foaia de examen: 1. cu litere. pe hartă.. pe hartă. pe hartă. Din unitatea de relief marcată. numele unităţilor de relief marcate. A b. B c. A. cu litera: a.. cu numerele 9 şi 12. de deltă 2 puncte 2. pe hartă.

B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu ce străbate teritoriul României. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state. alte aspecte specifice ale reliefului.385. estimări la nivelul anului 2006 1. 5. două resurse de subsol.231. 6 puncte E. valoarea densităţii medii a populaţiei. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. o cauză care determină diversitatea resurselor de subsol din Munţii Apuseni. valoarea minimă a debitului şi luna în care se înregistrează. orientarea culmilor şi a văilor principale. tipuri de roci. un factor care determină lipsa lacurilor glaciare în Carpaţii Curburii. 2. 6 puncte E. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.Varianta 17 . 4. 2. tipuri genetice de relief. 2. referitor la densitatea medie a populaţiei.910 Populaţia (nr. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: “Clima Ucrainei are un caracter continental”. calculată pentru fiecare stat din tabel. Târgovişte 2 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. precizaţi: 1. Piteşti c. cu numărul 3 se numeşte: a. Ploieşti d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 017 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . două oraşe-port maritime. 10 puncte D. trei unităţi de relief. valoarea maximă a debitului şi luna în care se înregistrează.mai. Pentru Franţa. 2. loc) 5. un tip de climă. două cauze ale creşterii debitului în intervalul martie . A. 3. un factor care determină debitele reduse din intervalul septembrie – decembrie. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. două ramuri industriale care se dezvoltă pe baza resurselor precizate mai sus. Se dă următorul tabel: Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Statul Finlanda Bulgaria Suprafaţa 2 ( km 2) 338. pe hartă. Craiova b. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Podişului Dobrogei şi relieful Podişului Mehedinţi. Oraşul marcat.geografie Ministerul Educaţiei.367 Subiectul II Sursa: The World Factbook. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .372 7. 2. distribuţia spaţială a altitudinilor. E. Precizaţi: 1. 6 puncte C. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. Precizaţi: 1.145 110. gradul de fragmentare. Scrieţi pe foaia de examen.

numele oraşelor-capitală marcate. E. cu numerele 2 şi 8. cu litera C este situat în Peninsula … 2. este . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 018 Harta de mai sus se referă la subiectele A – D. numele statelor marcate. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. Statul marcat.. pe foaia de examen.. Precizaţi: 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 2. 4 puncte B. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu litera B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 18 . Scrieţi.. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . A.. pe hartă. pe hartă. pe hartă. pe hartă. Capitala statului marcat.geografie Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera H are deschidere la Marea . cu literle A şi C. Statul marcat. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.Ministerul Educaţiei. 3.

Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat în unitatea de relief marcată. 14 2 puncte 3. cu numărul: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Minereuri complexe se exploatează din unitatea de relief marcată cu litera: a. Meridianul 0o străbate statul marcat. pe foaia de examen. Trotuş 2 puncte 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Câmpia Padului este situată în statul marcat. D c. Este o câmpie în curs de formare unitatea de relief marcată. I 2 puncte 4. pe hartă. B c. cu litera H este delimitată la sud de râul numit: a. A b. 4 puncte B. Scrieţi. pe hartă.. cu numerele 5 şi 6. cu litera: a. D d. la est. cu literele A şi G. cu litera: a. cu litera: a. Siret d. Cultura cerealelor este specifică în unitatea de relief marcată. mod de formare. pe hartă. B c. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea. pe foaia de examen. distribuţia spaţială a altitudinilor. A b. Bistriţa b. Păşuni alpine extinse există în unitatea de relief marcată. I 2 puncte D. cu litera G se învecinează. G 2 puncte 5. C b. B b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. E d. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. 3. vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. pe hartă.. pe hartă. 2. Unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. 6 c. D d. G d. Scrieţi. tipuri de roci. pe hartă. Precizaţi: 1. A b. D c. J 2 puncte 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. C c. gradul de fragmentare. numele oraşelor marcate. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful statului marcat. H 2 puncte 3.. E. alte aspecte specifice ale reliefului. H 2 puncte 5. 9 d.. orientarea culmilor şi văilor principale. pe hartă. B c. Ministerul Educaţiei. 6 puncte C. pe hartă. cu litera E şi relieful statului marcat cu litera F. Precizaţi doi factori care au determinat formarea reliefului glaciar în Alpii Scandinaviei. A. H 2 puncte 4. pe hartă. E d. Pădurile de conifere sunt specifice unităţii de relief marcate. Moldova c. A b. F d.Climatul temperat oceanic este specific statului a cărui capitală este oraşul marcat. F d. cu litera: a. cu litera: a. cu litera . pe hartă.Varianta 18 . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 018 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. pe hartă. Unitatea de relief marcată. cu litera: a. numele unităţilor de relief marcate. cu litera . 4 b. Scrieţi. C c. B b. Fluviul Volga străbate teritoriul statului marcat... F d. tipuri genetice de relief.. pe hartă. A b. Notă 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente: forme predominante de relief. Polderele sunt specifice statului marcat. cu litera: a. D c. cu grupa Munţilor . oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. un oraş-port. 2. se referă la subiectul III A şi B. 5. o mare la care are ieşire. 2. o cauză a sporului natural ridicat din Irlanda. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . pe hartǎ. 4 puncte Ministerul Educaţiei. membre ale UE. 10 puncte D. cu E şi clima unitaţii de relief marcate. 6 puncte C. două oraşe. Precizaţi: 1. Precizaţi două activităţi de servicii care pot creşte valoarea serviciilor în PIB-ul din Bulgaria. cu H. două râuri sau fluvii. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristicile vegetaţiei şi 2 reliefului. pe hartă. 4. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 018 Reprezentarea grafică de mai jos. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. influenţă climatică. 3. 4 puncte B. o cauză a sporului natural negativ din Ungaria. precipitaţii medii anuale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.Varianta 18 . etaj climatic. 6 puncte E. Comparaţi cadrul natural al Ucrainei cu cel al Spaniei precizând trei deosebiri. vânturi. 6 puncte E. valoarea cea mai scăzută a sporului natural şi statul în care se înregistrează. sub media pe ţară. se înregistrează în unităţile de relief marcate. climei. cu literele A şi C. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. doua resurse de subsol. 2. 6. Pentru Germania. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 3. Subiectul II solurilor. reţelei hidrografice. pe hartǎ.geografie Ministerul Educaţiei. precizaţi: 1. două state cu valori negative ale sporului natural. valoarea maximă a sporului natural şi numele statului în care se înregistrează. cu excepţia capitalei. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia: ”Densităţi reduse ale populaţiei. E. Precizaţi: 1. două state vecine. A.

. cu litera F sunt situaţi Munţii . A.Ministerul Educaţiei..geografie Proba D. Precizaţi: 1. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. pe hartă. 2.. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 019 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. cu numărul 12 este traversat de râul . 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Scrieţi. pe hartă. În partea centrală a statului marcat.. 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. pe foaia de examen. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 4 puncte B. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 19 . cu numerele 3 şi 13. numele oraşelor-capitală marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. marcat pe hartă. 2. numele statelor marcate. cu numărul 14 se numeşte .. cu literele H şi I. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Oraşul-capitală.. Statul a cărui capitală este marcată. E.

9 d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Loara c. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii cad în unitatea de relief marcată. pe hartă. Sena 2 puncte 4. Scrieţi. Fluviul Dunărea izvoarăşte de pe teritoriul statului. Principala resursă de subsol din unitatea de relief marcată. 4 puncte B. 8 c. I 2 puncte 2. pe foaia de examen. Scrieţi. pe hartă. A b.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera: a. pe hartă. Precizaţi: 1. pe hartă. cu litera H bate vântul numit : a. cu numărul: a. 6 puncte C. pe hartă. Cele mai mari altitudini sunt în munţii din statul marcat. pe hartă. cu numerele 3 şi 4. D 2 puncte 5. Precizaţi două cauze care să explice valorile mici ale densităţii populaţiei din statul marcat. A b. 3. 2. pe hartă. Dintre următoarele fluvii ce traversează statul marcat. pe hartă.. J 2 puncte D. B b.. vânturi. cu numerele 9 şi 10. Rhone d. cu litera F.. numele oraşelor marcate. pe hartă. 6 puncte E. cu litera . 7 b. petrolul 2 puncte 3. B c. cu litera B este: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 019 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. B c. în Marea Mediterană se varsă: a. Garonne b. C d. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . A b. numele râurilor marcate. Austrul b. pe hartă. pe foaia de examen. cu litera E. precipitaţii medii anuale. C c. lignitul d. E. gazul metan b. 10 2 puncte 4.. Vânturile de vest 2 puncte 2. F 2 puncte 3. marcat. În unitatea de relief marcată pe hartă. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Lacul glaciar Bâlea este situat în unitatea de relief marcată. factori ce influenţează clima. temperaturi medii anuale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera I. pe foaia de examen. pe hartă. Braţul navigabil din unitatea de relief marcată. 7 b. A.Varianta 19 . pe hartă. În Peninsula Balcanică se află statul marcat. H d. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 9 d. se numeşte. C d. cu litera A. E d. Brizele marine c. 2. Râul marcat.. B c. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. cu litera: a. D d. cu litera: a. Industria siderurgică este dezvoltată în oraşul marcat. cu numărul: a. pe hartă. D c. Scrieţi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera G şi clima statului marcat. Crivăţul d. cu numărul 6 traversează oraşul numit. B b. pe hartă. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. amplitudine termică. pe hartă. cu litera: a. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat.. Podişul Bavariei este situat pe teritoriul statului marcat. huila c. 8 c. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori este marcat. cu litera: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. E 2 puncte 5.

2. pe hartă. A.3 38 97 Sursa: The World Factbook. două ramuri tradiţionale ale industriei alimentare. Precizaţi două cauze care determină diferenţa de populaţie urbană dintre Albania şi Belgia. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Iunie c. mai d. trei state vecine. Subiectul II 6 puncte 10 puncte D. valoarea maximă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează.Varianta 19 . Precizaţi: 1. octombrie d. aprilie b.2 10. pe hartă. septembrie 2.loc) Populaţie urbană (%) Statul Albania Belgia 28 700 30 528 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. numărul de locuitori şi ponderea populaţiei urbane a două state europene. Luna în care valoarea debitului este sub 100 3 m /sec este: a. B. estimări la nivelul anului 2006 1. 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.geografie Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Pentru Franţa. pe hartă. două oraşe. cu excepţia capitalei. februarie c. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. precizaţi: 1. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 019 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi reprezintă evoluţia debitului Tisei la Szeged. pe foaia de examen. Scrieţi. o cauză care să explice frecvenţa mare a alunecărilor de teren în unitatea de relief marcată. o cauză care să explice numărul mare al termocentralelor în unitatea de relief marcată. 5. Germania d. Precizaţi o cauză a diferenţei de densitate a populaţiei dintre cele două state. tipuri de roci pe care s-a format relieful. E. 4 puncte 1800 1600 1400 Debit (mc/s) 1200 1000 800 600 400 200 0 I F M A M I I A S O N D Lunile anului Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III B şi reprezintă evoluţia debitului Senei la Paris. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 4 puncte Subiectul III . cu litera C şi relieful unităţii marcate cu litera E. două râuri sau fluvii. 2. Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa. 6 puncte E. valoarea minimă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează. 4. Prezentaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat 6 puncte E. membre ale UE. Suprafaţa (km2) Populaţia (mil. Belgia b. Statul traversat de fluviul al cărui debit este reprezentat în diagrama alăturată este: a. cu litera D. Calculaţi densitatea populaţiei din Albania şi Belgia. înclinare. altitudini. fragmentare. cu litera G. Franţa c. 2. tipuri de rellief. aprilie b. Spania Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 700 600 Debit (mc/s) 500 400 300 200 100 0 I F M A M I I A S O N D Lunile anului C. un tip de climă specific acestui stat. Luna în care valoarea debitului depăşeşte 500 m3/sec este: a. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. 3. Precizaţi doi factori care influenţează distribuţia inegală a căilor rutiere în ţările UE. septembrie 3.

pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere.. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 20 . pe hartă..Ministerul Educaţiei. cu literele B şi D. Se acordă 10 puncte din oficiu. numele oraşelor-capitală marcate. numele statelor marcate. E. Statul marcat. Capitala statului marcat. pe hartă. 2. cu litera H se numeşte . cu litera G ocupă partea vestică a Peninsulei . 4 puncte B.geografie Proba D. Scrieţi. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu numerele 12 şi 14. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I ... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 020 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Statul marcat. A. pe foaia de examen. pe hartă. cu litera A are ieşire la Marea . 3...

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe foaia de examen. Munţii Penini sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. 2 c. cu numerele 1 şi 6. 12 2 puncte 5. F c. cu litera: a. F d. numele râurilor marcate. J 2 puncte D. pe hartă cu numărul: a. Scrieţi. cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit … 6 puncte C. cu litera B. pe hartă. cu numărul 8. E. pe hartă. amplitudine termică. Valoare ridicată a densităţii medii a populaţiei se înregistrează în statul marcat. cu litera: a. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. 4 puncte B. Fluviul Po (Pad) străbate partea nordică a statului marcat. 2. A b. I 2 puncte 5. B c. Lacul Roşu (de baraj natural) este situat în unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. D b.Varianta 20 . Străbate un bazin carbonifer râul marcat. H 2 puncte 4. pe hartă. marcată. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 3 d. cu litera F şi clima statului marcat cu litera G. G 2 puncte 2. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Precizaţi două argumente care să demonstreze că statul marcat. J 2 puncte 4. pe hartă. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. pe foaia de examen. pe hartă. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. A b. Albania b. C b. Oraşul marcat. Domurile gazeifere se găsesc în unitatea de relief marcată. Precizaţi: 1. Oraşul marcat. cu litera: a. Influenţe climatice oceanice sunt prezente în unitatea de relief marcată. B c. cu litera … 2. cu numerele 7 şi 8. pe hartă. F d. Macedonia d. F d.geografie Ministerul Educaţiei. G 2 puncte 2. Croaţia c. cu litera: a. cu litera: a. temperaturi medii anuale. 10 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 11 d. pe hartă. cu litera … 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 020 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. este capitala statului: a. E d. funcţional şi modern. Muntenegru 2 puncte 3. cu litera: a. F c. pe hartă. Portul Rotterdam se află pe teritoriul statului marcat. E d. B b. A b. 1 b. numele oraşelor marcate. precipitaţii medii anuale. Scrieţi. E c. Relieful vulcanic este bine reprezentat în unitatea de relief marcată. G d. 4 2 puncte 3. D c. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori este marcat. G d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. vânturi. pe hartă. C c. prezintă un sistem de transport diversificat. 9 b. pe hartă. pe hartă. 6 puncte E. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera: a. factori ce influenţează clima. Scrieţi. A. Spodosolurile sunt specifice unităţii de relief. cu numărul: a. C b.

Precizaţi: 1. modul de calcul al cantităţilor medii anuale de precipitaţii. clasa a XII-a 3. 2. 6 puncte E. membre ale UE. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 40 mm b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 020 Diagrama alăturată se referă la subiectul III A şi D şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii anuale la staţia meteorologică din Munţii Carpaţi.) Olanda 41 526 16 491 461 Luxemburg 2 586 474 413 Sursa: The World Factbook. cu literele A şi B. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. două cauze care să explice diferenţa dintre valorile precipitaţiilor medii anuale înregistrate la staţia meteorologică din Munţii Carpaţi faţă de cele care se înregistrează la staţia meteorologică din Câmpia Română. în nord. 60 mm c. martie 3. februarie c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 2.loc. Precizaţi trei asemănări între relieful unităţii marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. trei state vecine. luna cu cele mai reduse cantităţi de precipitaţii precum şi valoarea acestora. acest stat. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat. iulie c. Luna care înregistrează cele mai scăzute valori are precipitaţiilor este: a. 120 mm C. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă cu litera D şi relieful unităţii marcate. Precizaţi un factor care determină diferenţa de densitate a populaţiei dintre cele două state. luna cu cele mai mari cantităţi de precipitaţii precum şi valoarea acestora. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. tipuri de relief. tipuri de roci pe care s-a format relieful. precizaţi: 1. dou râuri sau 4. 100 mm d. Precizaţi două cauze care să explice diferenţa de precipitaţii medii anuale înregistrată între unităţile de relief marcate. decembrie b. două ramuri industriale (cu excepţia industriei alimentare). Scrieţi pe foaia de examen. Diferenţa dintre cantitatea maximă şi minimă de precipitaţii este de: a. Precizaţi: 1.geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte Diagrama alăturată se referă la subiectul III B şi D şi reprezintă evoluţia precipitaţiilor medii anuale la o staţie meteorologică din Câmpia Română. august b. 5. cele două mări la care are ieşire. Se dă următorul tabel: Suprafaţa Populaţia Statul (km2) (nr. înclinare. 2 Probă scris ă la ă Geografie – fluvii. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Luna în care se înregistrează cele mai ridicate valori ale precipitaţiilor este: a. cu litera G. 2. Pentru Germania. 6 puncte Subiectul II 10 puncte D. oraşul-capitală. 6 puncte E. alte aspecte specifice ale reliefului. 2. pe hartă. pe hartă. A.Varianta 20 . ianuarie d. altitudini. iunie d. mai 2. B. E. estimări la nivelul anului 2006 1.

Ministerul Educaţiei. E. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2.. Capitala statului marcat... pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu.geografie Proba D. cu litera E se numeşte . marcat pe hartă. Capitala statului Islanda este marcată.. pe foaia de examen. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .. cu numerele 1 şi 5. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu literele H şi J. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 021 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 21 . cu numărul .. numele statelor marcate. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. Precizaţi: 1. 3. pe hartă. Oraşul capitală. numele oraşelor-capitală marcate. 4 puncte B. A. cu numărul 2 este traversat de fluviul numit . Scrieţi.

cu numărul 5 se numeşte . 6 puncte E. B b. Liechtenstein c. Olanda 2 puncte D. D c. Braţul Dunării marcat. 2 c. F 2 puncte 2. D b. Oraşul marcat. Stockholm 2 puncte 5. Statul marcat.. cu litera: a. Nipru 2 puncte 4. 2. Clasa molisolurilor este prezentă în unitatea de relief marcată. G b. pe hartă. pe foaia de examen. C c. E. A b. H c. Scrieţi. pe foaia de examen. E c. cu litera G se numeşte: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A b. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. cu litera: a. etaj climatic. F d. pe hartă. pe hartă. 3. pe hartă. influenţă climatică. Loara c. pe hartă. B c. Influenţe climatice submediteraneene se resimt în unitatea de relief marcată.Varianta 21 . cu litera D. 2. factori ce influenţează clima. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 021 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. numele oraşelor marcate. Scrieţi. G d. Râul ce se varsă direct în Dunăre dintre cele marcate pe hartă. cu litera A şi clima statului marcat. pe hartă. Oraşul – capitală marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1 Oraşul Sarajevo este capitala statului marcat. B c. cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . vânturi. Petrolul reprezintă o resursă a subsolului unităţii de relief marcate. D d. cu numărul 8 se numeşte: a. precipitaţii medii anuale. 1 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Scrieţi. C b. I d. Cei mai înalţi munţi din lanţul carpatic. I 2 puncte 2. marcat pe hartă. cu litera: a. Lacul hidroenergetic construit pe râul marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere.. F d. A. pe hartă cu litera: a. G 2 puncte 4. C d. O unitate de relief formată prin cutare este cea marcată. pe hartă. Munţii Tatra. pe foaia de examen.. cu litera B se numeşte: a. cu litera F. cu litera: a. cu numerele 7 şi 10. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Rin d. Luxemburg d. numele râurilor marcat. pe hartă. cu numărul 2 şi 6. cu numărul 1 se numeşte . Belgia b. Copenhaga b.. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Fluviul care traversează statul marcat. se găsesc pe teritoriul statului marcat. pe hartă. 6 2 puncte 3. pe hartă. 6 puncte C. pe hartă. Don b.geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. pe hartă. Olso d. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. este cel marcat cu numărul: a.. Precizaţi: 1. H 2 puncte 5. Precizaţi două cauze care determină valorile reduse ale densităţii populaţiei pe teritoriul statului. 4 d. cu litera: a. J 2 puncte 3.. pe hartă. Helsinki c.

4 puncte Diagrama alăturată reprezintă evoluţia debitului Dunării la Olteniţa. altitudini. noiembrie c. două insule care aparţin acestui stat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. două state enclave (pitice) aflate pe teritoriul acestui stat. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 2. august b. două oraşe.septembrie 3. cu litera E şi relieful unităţii marcate cu litera H.geografie Ministerul Educaţiei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.loc) Statul Finlanda 338 145 5 231 372 Ungaria 93 030 9 981 334 Sursa: The World Factbook. două cauze care să explice creşterea debitului Dunării în lunile de primăvară la Olteniţa. două resurse naturale. 2. fragmentare. diferenţa dintre debitul maxim lunar şi debitul minim lunar înregistrate la staţia hidrologică Regensburg. octombrie d. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat. 6 puncte E. Precizaţi un factor care determină diferenţa de densitate a populaţiei dintre cele două state. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. două unităţi montane. mai 2. 3. tipuri de relief. aprilie c.Varianta 21 . pe foaia de examen. estimări la nivelul anului 2006 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. iunie b. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. pe hartă. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . luna cu cel mai mare debit şi valoarea acestuia. 2. Diagrama alăturată reprezintă evoluţia debitului Dunării la Regensburg. B. 5 500 m3/s 3500 3000 Debit (mc/s) 2500 2000 1500 1000 500 0 I F M A M I I A S O N D Lunile anului 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 I F M A M I I A S O N D Lunile anului c. Precizaţi: 1. 6 000 m3/s Debit (mc/s) d. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Câmpia Transilvaniei nu este o unitate de câmpie“. A. 10 puncte D. Pentru Italia. 8 000 m3/s 6 puncte Subiectul II C. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Se dă următorul tabel: 2 Suprafaţa (km ) Populaţia (nr. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu excepţia capitalei. valoarea minimă a debitului lunar se înregistrează în luna: a. diferenţa dintre valoarea maximă şi minimă a debitului este de: a. Scrieţi. 6 puncte E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 021 Reprezentările grafice de mai jos se referă la subiectul III A – B şi D. 4 000 m3/s b. E. valoarea maximă a debitului lunar se înregistrează în luna: a. iulie d. înclinare. Precizaţi: 1. 4. 2. 5. luna cu cel mai mic debit şi valoarea acestuia. precizaţi: 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1.

pe hartă. numele statelor marcate. pe hartă. 2. cu numărul 12 se numeşte… 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Scrieţi. numele oraşelor-capitală marcate. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 022 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4 puncte B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Oraşul capitală marcat. cu numărul 5 este capitala statului numit… 3. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu literele A ş I. pe foaia de examen. cu numerele 4 şi 8. pe hartă. pe hartă. Precizaţi: 1. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 22 . E.Ministerul Educaţiei. A. Oraşul marcat.geografie Proba D. cu numărul 2 este capitala statului numit… 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Oraşul marcat.

Râul Bega traversează subunitatea de relief marcată. G 2 puncte D. E d. C b. alte aspecte specifice ale reliefului. cu litera: a. 5 d. Fluviul Sena traversează statul marcat. cu numărul 5 se numeşte … 2. A şi G b. F d. cu numerele 9 şi 10. numele oraşelor marcate. C c. Munţii Carpaţi se află pe teritoriul statului marcat. pe hartă. Brăila b. cu litera … 6 puncte C. A. pe hartă. G 2 puncte 3. Climatul temperat continental este specific statelor marcate. 4 puncte Ministerul Educaţiei. F 2 puncte 4. gradul de fragmentare. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. Precizaţi două cauze care determină distribuţia neuniformă a precipitaţiilor medii anuale în Europa. cu litera: a.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera: a. 6 puncte E. cu literele B şi F. B b. cu litera: a. cu litera … 3. pe foaia de examen. Conuri şi cratere bine dezvoltate sunt în unitatea de relief marcată. 3 c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. A b. pe hartă. Călăraşi c. Scrieţi. 4 puncte B. Ţărmul cu fiorduri este specific statului marcat. Bazinul de lignit Motru . E c. E. pe hartă. F d. pe foaia de examen. pe hartă. A b. Scrieţi. cu numărul: a. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Peninsulei Scandinave şi relieful Peninsulei Iberice. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Scrieţi. cu litera: a. pe hartă. D d. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera: a. pe hartă. Lacuri glaciare sunt în unitatea de relief marcată. F d. F şi G 2 puncte 2. cu numărul 10 se numeşte: a. cu literele: a. A b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 022 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Domurile gazeifere sunt specifice unităţii de relief marcată. numele unităţilor de relief marcate. D c. râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. pe hartă. F 2 puncte 4. D d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. C c. A b. C c. Giurgiu d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. orientarea culmilor şi văilor principale. tipuri de roci. C şi D d.1 b. pe hartă. C c. pe hartă. 7 2 puncte 5. Oraşul marcat. B şi F c. 2. distribuţia spaţială a altitudinilor. pe hartă. E d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Capitala statului Grecia este marcată.Varianta 22 .Rovinari se află situat în unitatea de relief marcată. G 2 puncte 5. Alunecări de teren se produc frecvent în unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. E 2 puncte 3. D c. Precizaţi: 1. Râul marcat. B b. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Slobozia 2 puncte 2. tipuri genetice de relief.

precizaţi: 1. două oraşe. 2. valoarea amplitudinii termice medii anuale. membre ale UE. 5. E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 10 puncte D. două resurse de subsol. cu A şi clima unitaţii de relief marcate. Pentru Franţa. Precizaţi: 1.geografie Ministerul Educaţiei. O situaţie similară este şi în România. un tip de climă. 6 puncte E. 3. două unităţi de relief. 3. cu excepţia capitalei. pe hartǎ.4 mil. o cauză a creşterii populaţiei rurale. precum şi luna în care se înregistrează. 4. precum şi luna în care se înregistrează.B şi prezintă evoluţia temperaturii medii lunare ale aerului la o staţie meteorologică din Câmpia Română. Precizaţi: 1. 2 Subiectul II 2. 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi doi factori care influenţează distribuţia spaţială a populaţiei pe continentul european. 6. două state vecine. o regiune turistică. 2. 2. A. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. etaj climatic.Varianta 22 . un factor natural care influenţează variaţia temperaturii medii lunare. o cauză a lipsei pădurilor în zona alpină. ştiind că suprafaţa este de 10. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . valoarea maximă a temperaturii medii lunare. km2 şi numărul locuitorilor de 726 mil. vânturi. după 1990. Scrieţi pe foaia de examen: 1.loc (2004). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu H. influenţă climatică. 6 puncte C. 6 puncte E. Calculaţi densitatea medie a populaţiei Europei. modul de calcul al temperaturii medii anuale. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 022 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . pe hartǎ. 4 puncte B. în România. Precizaţi doi factori care au condus la extinderea acestor areale. precipitaţii medii anuale. În Europa Sudică şi Centrală există areale extinse afectate de eroziunea solului.

2. E. pe hartă. cu numărul 3 este capitala statului numit … 2. cu litera … 3. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu numerele 2 şi 8. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 23 . numele statelor marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen.Ministerul Educaţiei. cu literele J şi B. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 023 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Scrieţi. Oraşul marcat. Fluviul Vistula străbate capitala statului marcat. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. Podişul Doneţk se află situat pe teritoriul statului marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. 4 puncte B. Precizaţi: 1.geografie Proba D. A. pe hartă.

cu litera: a. între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Balcanice. vânturi. pe foaia de examen. Crovurile sunt forme de relief specifice unităţii de relief.Varianta 23 . F d. F d. Fluviul Dunărea formează graniţă pentru statul marcat. Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Precizaţi doi factori care explică diversitatea vegetaţiei în statul marcat. A. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Călăraşi c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. E c. F c. 10 d. cu numărul 10 este reşedinţa judeţului: a. pe hartă. pe hartă. Grindurile sunt specifice unităţii de relief marcată. pe hartă. cu litera H. cu litera … 3. Alumina se obţine în centrul industrial marcat. cu litera: a. Unităţile de relief marcate. iazuri c. cu litera: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu literele B şi H. pe hartă. Scrieţi. Precizaţi: 1. E c. cu numărul: a. cu litera: a. 12 2 puncte 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A b. pe foaia de examen. cu numărul… 6 puncte C. pe hartă. etaj climatic. E. 11 d. Oraşul marcat. numele râurilor marcate. cu litera… 2. Giurgiu d. 8 c. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Climatul temperat continental este specific statului marcat. pe hartă. 4 puncte B. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Precizaţi două deosebiri şi o asemănare. I d. pe hartă. 7 b. cu litera: a. A b. marcată. pe hartă. 6 puncte E. pe hartă. B c. D d. D b. J 2 puncte 3. temperaturi medii anuale. Reşedinţa judeţului Olt este marcată. J 2 puncte 4. H d. C c. J 2 puncte D. Brăila b. pe hartă. cu numărul: a. cu litera: a. râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. cu literele A şi G prezintă asemănări ce se referă la: a. Insula Corsica aparţine statului marcat. cu numerele 1 şi 6. numele unităţilor de relief marcate. râuri 2 puncte 4. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănările vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. pe foaia de examen. G 2 puncte 2. Munţii Balcani se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. G d. altitudini b. D b. A b. Port la Dunărea maritimă este oraşul marcat. 7 b. 10 c. pe hartă. Nota 1: Deosebirile şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climat. pe hartă. E c. 2. H 2 puncte 5. pe hartă. Bazinul de huilă Petroşani se află în unitatea de relief marcată. Teleorman 2 puncte 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 023 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. influenţă climatică d.geografie Ministerul Educaţiei. A b. Scrieţi. precipitaţii medii anuale. G 2 puncte 5. Dublin este capitala statului marcat.

F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 023 Analizaţi diagrama climatică se referă la subiectul III A – B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare ale aerului la o staţie meteorologică din Câmpia Panonică. vânturi. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . precum şi luna în care se înregistrează. 2. un factor care determină densitatea mare a populaţiei în judeţul Prahova. influenţă climatică. un râu sau un fluviu. un factor care influenţează variaţia temperaturii medii lunare. Precizaţi două argumente care să explice valoarea negativă a bilanţului migratoriu din ţările Europei de Est şi Sud-Est. valoarea amplitudinii termice medii anuale. climei. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Pentru Ungaria. 6 puncte E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 3. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.Varianta 23 . un factor natural care favorizează dezvoltarea pe suprafeţe extinse a viţei de vie în Subcarpaţii Curburii. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului. cu litera C şi clima unităţii de relief marcate. 6. 2. Precizaţi: 1. precizând trei deosebiri. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. precum şi luna în care se înregistrează. vegetaţiei şi solurilor. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcate. 4 puncte Ministerul Educaţiei. precizaţi: 1. A. 6 puncte E. 5. reţelei hidrografice. etaj climatic. modul de calcul al temperaturilor medii anuale. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. două oraşe. Precizaţi: 1. Comparaţi cadrul natural al Austriei cu cel al Ucrainei. 6 puncte C. cu litera D. 2. E. 4. Scrieţi pe foaia de examen: 1. precipitaţii medii anuale. două caracteristici climatice. 10 puncte D. o zonă de vegetaţie. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănărea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. două unităţi de relief. 4 puncte B. un tip genetic de lac şi un exemplu. 3.

Oraşul marcat. pe foaia de examen. pe hartă. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII. cu numărul 1 este capitala statului numit … 2. pe hartă. 2. A. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 024 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D.geografie Proba D. cu numerele 4 şi 11. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere.a 2 Subiectul I . E. numele statelor marcate. pe hartă. cu literele F şi I. hartă. Scrieţi. Precizaţi: 1. 4 puncte B. Fluviul Pad străbate statul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele oraşelor-capitală marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu.Ministerul Educaţiei. cu litera … 3. pe hartă. Podişul Meseta se află situat pe teritoriul statului marcat pe. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 24 .

7 b. cu litera … 6 puncte C. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat.Varianta 24 . pe hartă. pe hartă. F d. În unitatea de relief marcată. cu numerele 5 şi 6. F d. F c. Port la Marea Baltică este oraşul-capitală marcat. Se produce utilaj petrolier în oraşul marcat. D b. A. pe foaia de examen. Scrieţi. H d. numele unităţilor de relief marcate. Precizaţi: 1. cu litera J. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Buzău b. A şi J c. D c. pe foaia de examen. cu literele: a. cu litera B şi clima statului marcat. pe hartă. Datează din antichitate oraşul marcat. E d. pe hartă. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu litera A sunt specifice influenţe climatice … 2. D c. 5 c. Scrieţi. precipitaţii medii anuale.geografie Ministerul Educaţiei. A şi F b. I 2 puncte 3. pe hartă. Climatul mediteranean este specific statelor marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera: a. Oraşul Reykjavik este capitala statului marcat. 7 d. E c. vânturi. 14 2 puncte D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 12 2 puncte 2. pe foaia de examen. 6 puncte E. 4 puncte B. pe hartă. cu litera: a. A b. cu numărul: a. 4 b. A b.H d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climat. amplitudine termică. Oraşul marcat. Numeroase lacuri glaciare se află pe teritoriul statului marcat. pe hartă. B b. Minereu de fier se exploatează din unitatea de relief marcată. pe hartă. temperaturi medii anuale. Scrieţi. cu numărul 10 se numeşte: a. D c. A b. H 2 puncte 4. G 2 puncte 5. pe hartă. Vegetaţie alpină se dezoltă în unitatea de relief marcată. 2. B c. pe hartă. 2. cu litera: a.a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 024 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII. cu litera: a. cu numărul … 3. E d. B şi F d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Relieful carstic este specific unităţii de relief marcate. Relief litoral există în unitatea de relief marcată. cu numărul: a. F şi J 2 puncte 2. cu litera: a. Târgovişte 2 puncte 3. 8 c. 1. Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior. pe hartă. pe hartă. G 2 puncte 4. Galaţi d. cu literele A şi H. pe hartă. 9 d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică. pe hartă. Brăila c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. I 2 puncte 5. pe hartă. pe hartă. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Fluviul Vistula străbate statul marcat. B b. numele râurilor marcate.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. climei. 4 puncte B. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII . reţelei hidrografice. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 024 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . cu litera C şi clima unităţii de relief marcate.a Subiectul III . Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. precipitaţii medii anuale.B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Câmpia Română. pe hartă. E. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 4. 6 puncte C. Prezentaţi două argumente pentru a susţine avantajele economice conferite de vecinătatea ţării noastre cu Marea Neagră. Scrieţi pe foaia de examen: 1. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. influenţă climatică. vegetaţiei şi solurilor. vânturi. Precizaţi: 1. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. precizaţi: 1. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. temperatura medie a lunii ianuarie este de 2 . 6 puncte E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.Varianta 24 . cu litera H.geografie Ministerul Educaţiei. 2 Subiectul II Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului. două oraşe. 2. un tip de climă. 6 puncte E. pe hartă. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. diferenţa dintre valoare maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. două unităţi montane. 2. două state vecine. două regiuni turistice. precizând trei deosebiri. modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale. etaj climatic. Precizaţi tipul de climă şi o cauză care influenţează clima din această regiune. Pe litoralul sudic al Peninsulei Crimeea. 5. membre ale UE. Comparaţi cadrul natural al Greciei cu cel al Republicii Moldova. altele decât capitala. un factor care influenţează variaţia cantităţii de precipitaţii lunare. o insulă sau arhipelag care aparţine acestui stat. 3.4ºC. 3. Pentru Spania. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează.

Capitala statului marcat. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 25 .. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.geografie Proba D. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. 2. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Scrieţi.. pe hartă. Vulcanii Etna şi Vezuviu sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. 2. Oraşul marcat.Ministerul Educaţiei.. cu litera . 3. cu numerele 3 şi 10. pe hartă. A. Precizaţi: 1. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. 4 puncte B. cu litera F este oraşul numit . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu literele A şi H. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 025 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C.. cu numărul 4 este capitala statului numit . numele oraşelor-capitală marcate. E. numele statelor marcate..

pe hartă. tipuri genetice de relief. Oraşul marcat. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Mureş 2 puncte 2. 6 puncte C. I 2 puncte 5. pe hartă. cu litera: a. A b. pe hartă.. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe hartă. G 2 puncte 3. J 2 puncte D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu numărul 12 se numeşte . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. H d. D d. D c. E. numele oraşelor marcate. 2. cu litera: a. Crişul Alb c. F d. cu litera: a. B b. I 2 puncte 2. cu numărul 2 se numeşte: a. cu litera: a. 3. cu numărul 6 s-a amenajat lacul hidroenergetic numit . E d. Oraşul Bârlad este situat în unitatea de relief marcată. Pădurile de conifere (taiga) ocupă suprafeţe extinse în statul marcat. Bega b. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. distribuţia spaţială a altitudinilor. F c. pe foaia de examen. G 2 puncte 3. pe hartă. pe hartă. orientarea culmilor şi a văilor principale. 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. pe hartă. Munţii Penini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. H d.cu litera: a. J 2 puncte 4. A b. Râul Motru delimitează la est unitatea de relief marcată. Râul marcat. pe hartă. cu numerele 9 şi 10. G d. A b. pe foaia de examen.. alte aspecte specifice ale reliefului. Munţii Balcani se desfaşoară pe teritoriul statului marcat. Scrieţi.. Scrieţi. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. pe hartă. A. E c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 025 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectele II A – D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Alpilor Scandinavi şi relieful Munţilor Carpaţi. Fluviul Nistru traversează statul marcat. C c. G d.geografie Ministerul Educaţiei. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Prezentaţi două argumente prin care să explicaţi repartiţia neuniformă a precipitaţiilor pe teritoriul Europei.Varianta 25 . Soluri din clasa molisoluri (tip cernoziom) există în unitatea de relief marcată. Scrieţi. 6 puncte E. pe hartă. C b. gradul de fragmentare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe foaia de examen. pe hartă. Crişul Negru d. D b. Pe râul marcat. pe hartă. cu litera . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte B. E c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. tipuri de roci.. D c. cu literele A şi F . C c. Oraşul Minsk este capitala statului marcat. cu litera: a.. B b. cu litera: a.

valoarea maximă a temperaturii medii lunare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. două state vecine. A. Reşedinţa judeţului Bihor este oraşul marcat. 3. două resurse de subsol. 3. orientarea culmilor şi văilor principale. Petrol. 11 d. gaze naturale şi ape geotermale există în unitatea de relief marcată. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. două surse de energie pe care Germania le valorifică mai mult. 2. precizaţi: 1. Pentru Germania. Modificarea în ritm alert şi continuu a mediului temperat-continental include şi accelerarea proceselor de degradare a terenurilor. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Statul România Franţa Germania Precizaţi: 1. modul de calcul al temperaturii medii anuale. 2. E. 4 puncte B. Precizaţi: 1. 4 puncte Energie nucleară (%) 9 40 13 2 Hidroenergie (%) 30 2 1 Cărbune (%) 40 6 24 Gaze naturale (%) 15 13 21 Subiectul II Petrol (%) 5 35 40 Energie alternativă (%) 1 4 1 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Prezentaţi două argumente care ilustrează rolul Munţilor Carpaţi în clima României. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.Varianta 25 . comparativ cu celelalte două state din tabel. membre ale UE. pe hartă. 6 puncte E. gradul de fragmentare. A b. cu litera A şi relieful unităţii marcate. un oraş-port fluvial. 8 b.cu litera: a. un oraş-port maritim. o cauză care explică ponderea ridicată a energie nucleare în Franţa. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. pe hartă. 4. valoarea amplitudinii termice medii anuale. două unităţi de relief. C d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. la nivelul anului 2006. pe hartă. precum şi luna în care se înregistrează. 6. 2.B şi prezintă evoluţia valorilor temperaturii medii lunare la o staţie meteorologică din Munţii Carpaţi. 12 2 puncte D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 025 Graficul de mai jos se referă la subiectul III A . tipuri de roci. comparativ cu celelalte două state din tabel. două ramuri industriale dezvoltate pe baza resurselor menţionate mai sus. cu litera E. G 2 puncte 5. combustibilul fosil pe care România îl foloseşte mai puţin. tipuri genetice de relief. pe hartă. B c. cu numărul: a. Scrieţi.geografie Ministerul Educaţiei. 5. 2. alte aspecte specifice ale reliefului. precum şi luna în care se înregistrează. 9 c. Precizaţi două cauze care generează acest proces. distribuţia spaţială a altitudinilor. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. pe foaia de examen: 1. 10 puncte D. 3. Tabelul de mai jos redă structura producţiei de energie electrică (%) în România şi alte state ale UE. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. un factor determinant al variaţiei temperaturilor medii lunare. 6 puncte E. 6 puncte C.

pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.. pe foaia de examen. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 026 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C. numele statelor marcate. 2. pe hartă. Oraşul-capitală marcat.. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. cu numărul 11 este capitala statului numit . numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă.geografie Proba D.. cu numerele 9 şi 12. Scrieţi. A. E. cu numărul 12 este traversat de fluviul numit . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Precizaţi: 1.Ministerul Educaţiei.. 4 puncte B. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .. cu literele C şi D. Oraşul marcat. cu litera B se numeşte . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 26 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 3. Statul marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2.. pe hartă.

7 c. C b. temperaturi medii anuale. cu litera: a. 13 d. cu numărul: a. 4 puncte B. pe foaia de examen. 2. Un important combinat siderurgic este oraşul marcat. E c. 3. numele râurilor marcate. precipitaţii medii anuale. pe hartă.. Bârlad b. pe hartă.. pe hartă. Argeş b. 2 b. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 026 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectele II A– D. A. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Scrieţi. E.. 5 b. cu numerele 2 şi 3.. cu numărul: a. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. 4 c.. H 2 puncte 2. amplitudine termică.. Scrieţi.Varianta 26 . Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. 14 2 puncte 5. cu numărul 9 este traversat de râul numit . Botoşani c. Râul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.metamorfice. A b. pe hartă. Teleorman 2 puncte 3. cu litera: a. F d. In oraşele marcate. G d. pe hartă. cu numerele 9 şi 11 se obţine: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. oţel d. Scrieţi. autoturisme c.. 4 puncte Ministerul Educaţiei. nave maritime 2 puncte 2. cu numărul 10 este reşedinţa judeţului numit: a. numele unităţilor de relief marcate. Vegetaţia mediteraneană este specifică statului marcat. C c. 7 b. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Italice.. Precizaţi: 1. H d. alumina b. Roci variate(vulcanice. Oraşul marcat. pe hartă. cu litera . Giurgiu c. 10 d. pe hartă. Olt d. pe hartă. cu numărul 4 străbate în Subcarpaţii Moldovei oraşul numit: a. Babele şi Sfinxul se găsesc în unitatea de relief marcată. 9 c. pe foaia de examen. I 2 puncte D. Piatra Neamţ 2 puncte 4.. Prezentaţi două cauze care determină fenomenul de îmbătrânire demografică a populaţiei din statele Europei Vestice. B b. Podişul Bavariei este situat pe teritoriul statului marcat. cu litera: a. vânturi. cu litera . 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.sedimentare) dispuse pe trei fâşii paralele sunt în unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. E c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2. Iaşi d. J 2 puncte 3. Capitala statului Islanda este marcată. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. 6 puncte C. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu literele E şi G. 10 d. Climatul temperat-oceanic este specific statului marcat. pe hartă. cu numărul: a. Fluviul Tamisa traversează oraşul-capitală marcat. Oraşul marcat. 15 2 puncte 4. 6 puncte E.

un râu sau fluviu. o lună cu precipitaţii medii cuprinse între 80 şi 100 mm. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcate. precum şi luna în care se înregistrează. 2. două resurse de subsol. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D.6 ‰ 12. E. cu litera F şi clima unităţii de relief marcate. etaj climatic.B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Munţii Carpaţi. 4. 3. 4 puncte B. o cauză prin care să explicaţi dispunerea radiar-concentrică a reţelei feroviare în România. Scrieţi pe foaia de examen: 1. Prezentaţi: 1. vânturi. o regiune turistică. 2.geografie Ministerul Educaţiei. două unităţi de relief. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 6 puncte E. Vegetaţia de stepă ocupă suprafeţe întinse în unitatea de relief marcată. 2. A b. pe hartă.5 ‰ 10. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 026 Graficul alăturat se referă la subiectul III A . bilanţul natural (sporul natural) pentru anul 1956. cu excepţia capitalei. influenţă climatică.0 ‰ Mortalitate 9. D c. un tip de climă. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare.6 ‰ 10. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .Varianta 26 . În tabelul alăturat sunt reprezentate rata natalităţii şi cea a mortalităţii populaţiei din România. modul de calcul al cantităţii medii lunare de precipitaţii. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. pe hartă. A. 6 puncte C. 6. 3. precipitaţii medii anuale. Anul 1956 1977 1998 2004 Natalitate 24. o cauză prin care să explicaţi “mozaicul petrografic” al Munţilor Apuseni. 2.9 ‰ Calculaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. E d. 3. 5. cu litera: a. Precizaţi: 1. G 2 puncte D. 6 puncte E. Precizaţi două cauze care determină distribuţia inegală a infrastructurii de transport în Europa Centrală. precum şi luna în care se înregistrează. un factor care a determinat creşterea mortalităţii în ţara noastră. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.0 ‰ 2 Subiectul II 11.2 ‰ 19.9 ‰ 9. trei oraşe. diferenţa dintre cantităţile medii de precipitaţii din lunile aprilie şi octombrie. cu litera G. precizaţi: 1. bilanţul natural (sporul natural) pentru anul 2004.

cu literele B şi E. A. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă. 4 puncte B.. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. este marcat. 2.. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Statul din Peninsula Scandinavă. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu litera . Se acordă 10 puncte din oficiu.. cu litera … 3. Munţii Pirinei se află situat pe teritoriul statului marcat. Oraşul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 27 . numele oraşelor-capitală marcate. numele statelor marcate. 2. cu numerele 1 şi 3.Ministerul Educaţiei.geografie Proba D. cu numărul 11 este capitala statului numit . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 027 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. E.. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. membru al Uniunii Europene. Scrieţi.

J 2 puncte 2. cu numărul: a.Varianta 27 . I 2 puncte 3. pe hartă... Prahova 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . tipuri genetice de relief. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera . C b. pe hartă. G d. D c. 4 puncte B. cu numărul 5 se numeşte: a. E. Prezentaţi două consecinţe ale sporului natural redus din Europa. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Fluviul Sena traversează oraşul-capitală marcat. cu numărul 12 se numeşte: a. cu litera: a. Argeş b. pe foaia de examen. H d. A. H 2 puncte 3. Ialomiţa d. pe hartă. Capitala statului Finlanda este oraşul marcat. 8 d. cu numerele 8 şi 10. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinavi şi relieful Munţilor Alpi. cu litera: a. Utilaj petrolier se obţine în oraşul marcat. Scrieţi.. Structuri boltite sub formă de domuri există în unitatea de relief marcată. Deva c. Oraşul Varşovia este capitala statului marcat. Precizaţi: 1. Lacuri de crovuri s-au format în unitatea de relief marcată. 14 2 puncte 4. pe hartă. Scrieţi. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 027 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectele II A – D. pe foaia de examen. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe hartă. pe hartă. H 2 puncte D. 6 c. 3. H 2 puncte 4. pe hartă. 2. pe hartă. C d. 2. A b. 10 d. pe hartă. alte aspecte specifice ale reliefului. pe foaia de examen. 5 c. Râul marcat. 2 b. pe hartă. A b. Cea mai redusă cantitate de precipitaţii medii anuale cade în unitatea de relief marcată. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 12 2 puncte 5. Scrieţi. distribuţia spaţială a altitudinilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Alba Iulia b. pe hartă. F d. B c. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.. cu litera: a. 6 puncte E. cu literele D şi G. orientarea culmilor şi văilor principale. B b.. E c. D b. numele unităţilor de relief marcate. cu litera: a. 6 puncte C.geografie Ministerul Educaţiei. F d. Climatul temperat-oceanic este caracteristic în statul marcat. numele oraşelor marcate. pe hartă. cu numărul 1 se numeşte . pe hartă. Oraşul marcat.. 4 b. pe hartă. cu numărul: a. cu numărul . tipuri de roci. Hunedoara d. Râul marcat. Dâmboviţa c. E c. E c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. gradul de fragmentare. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. Sibiu 2 puncte 2.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: vegetaţiei 2 reliefului. valoarea minimă a debitului lunar şi luna în care se înregistrează. două regiuni turistice. marcată. 4 puncte B. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 3. 6 puncte C. trei oraşe. C c. două unităţi de relief. tipuri de roci. tipuri genetice de relief. 2. precizând trei deosebiri. o resursă naturală. o cauză a creşterilor de debit în luna aprilie. 3. diferenţa dintre valoarea debitului în luna aprilie şi valoarea debitului în luna decembrie. E d. Precizaţi: 1. 4. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale râului Siret la vărsare în Dunăre. două luni în care debitul mediu lunar are aceleaşi valori . 6 puncte E. Vegetaţia de stepă este predominantă în unitatea de relief. după 1990. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. pe hartă cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. distribuţia spaţială a altitudinilor. precizaţi: 1. Precizaţi: 1. reţelei hidrografice. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. altele decât capitala. F 2 puncte D. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al Republicii Moldova. un factor care a determinat dezvoltarea industriei produselor clorosodice în Subcarpaţi. 6 puncte E. 5. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. alte aspecte specifice ale reliefului. gradul de fragmentare. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera H. Pentru Spania. Subiectul II şi solurilor. cu litera D şi relieful unităţii marcate.Varianta 27 . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 027 Graficul de mai jos se referă la subiectul III A . A. orientarea culmilor şi văilor principale. 10 puncte D. o cauză care a determinat scăderea numărului de locuitori ai ţării noastre. E. Prezentaţi: 1. două insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat.geografie Ministerul Educaţiei. climei. Precizaţi două cauze ale natalităţii reduse din ţările Europei de Est şi Sud-Est. valoarea maximă a debitului lunar şi luna în care se înregistrează. B b.

Scrieţi. Oraşul marcat. cu numerele 7 şi 14.geografie Proba D. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. numele statelor marcate. pe hartă. cu litera I se numeşte … 3. Precizaţi: 1. cu numărul 5 este capitala statului numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 2. pe hartă. 4 puncte B. pe foaia de examen. A. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Statul marcat. Oraşul marcat. cu literele A şi D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. E. cu numărul 13 se numeşte … 2. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 028 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 28 .Ministerul Educaţiei. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Are deschidere la Marea Nordului statul marcat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 028 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. cu litera: a. A. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. G 2 puncte 4. Statul marcat. Scrieţi. 6 puncte E. 2 şi 3 c. A b. 2 şi 6 2 puncte 5. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu litera: a. D b. pe hartă. cu numărul 5 este afluentul direct al … 3. pe hartă. Austria b. Prezentaţi două cauze care explică potenţialul agricol ridicat al unor ţări ca România. Scrieţi. Ucraina. cu litera: a. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Republica Moldova etc. Râul marcat. H d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. tipuri de relief. cu numărul 10 este traversat de râul numit… 2. pe hartă. cu litera: a. G 2 puncte 2. cu numerele 8 şi 9. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. Satu Mare 2 puncte 3. Etaj climatic alpin există în unitatea de relief marcată.geografie Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. pe hartă. 2 şi 4 d. Influenţe climatice pontice se resimt în unitatea de relief marcată. Bistriţa Năsăud b. Belarus b. Precizaţi trei asemănări între relieful Câmpiei Padului şi relieful Câmpiei Panonice. pe hartǎ. pe foaia de examen. Slovenia 2 puncte 5. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. B b. pe hartă. B b. Oraşul marcat. Cehia c. pe hartă. E c. 4 puncte B. alte aspecte specfice ale reliefului. pe foaia de examen. 2. Slovacia d. cu litera B se numeşte: a. D c. Bulgaria d. pe hartă. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. E d. 7 2 puncte 4. E. Macedonia 2 puncte 3. H 2 puncte 2. F d. I 2 puncte D. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului: a. pe hată. pe hartă. pe hartă. Cele mai mari altitudini se înregistrează în unitatea de relief marcată. Statul marcat. numele oraşelor marcate. Datează din perioada daco-romană oraşul marcat. cu numărul … 6 puncte C. altitudini. C c. cu litera: a. cu numerele: a. 5 d. C b. Subcarpaţii Getici sunt traversaţi de râurile marcate. Maramureş d. Scrieţi. tipuri de roci pe care s-a format relieful. C c. 3 c. E c. 1 şi 2 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.Varianta 28 . Vorbesc o limbǎ germanicǎ locuitorii oraşului marcat. F 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II . Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. D d. Precizaţi: 1. Este membru al Uniunii Europene statul marcat. Oraşul marcat. G d. Belgia c. pe hartă. cu literele A şi B. cu numărul: a. Cluj c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera F se numeşte: a. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 1 b. fragmentare.

Prezentaţi: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. două resurse naturale. cu litera E Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 4. temperatura maximă şi luna în care se înregistrează. altitudini. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. 6 puncte E. temperatura minimă şi luna în care se înregistrează. 2. Pentru Serbia. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi: 1. 6 puncte E. 5. A. 3. două unităţi de relief. un tip de climă. două râuri sau fluvii. două luni în care temperatura medie este de 0˚C. 2. modul de calcul al temperaturii medii anuale. precizaţi: 1.B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. 6. 4 puncte B. tipuri de roci pe care s-a format relieful. tipuri de relief. pe hartă. 2. un argument pentru a ilustra faptul că Dunărea reprezintă un important fluviu internaţional al Europei.geografie Ministerul Educaţiei. un stat vecin. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul IIIError! Reference source not found. estimări la nivelul anului 2006 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Precizaţi: 1. Tabelul de mai jos prezintă suprafaţa şi populaţia unor ţări din UE.) 7 385 367 400 214 9 016 596 Subiectul II Sursa: The World Factbook. un factor care a determinat amplasarea unor rafinării în Câmpia Română.loc. fragmentare. 2. membru al UE.Varianta 28 . Precizaţi patru tipuri de turism practicate în Spania. două oraşe. Ţara Bulgaria Malta Suedia Suprafaţa (km2) 110 910 316 449 964 Populaţia (nr. Precizaţi două cauze care explică densitatea redusă a populaţiei din Suedia. E. 3. pe hartă. cu litera D şi relieful unităţii marcate. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. 6 puncte C. 2. Calculaţi densitatea medie a populaţiei în Bulgaria şi Malta. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 028 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A . două luni în care temperatura medie este de 15˚C. .

pe hartă.geografie Proba D. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 29 . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere.Ministerul Educaţiei. Scrieţi. pe foaia de examen. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. 2. Oraşul marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 029 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. pe hartă. Statul marcat. numele statelor marcate. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. cu numerele 5 şi 9. A. numele oraşelor-capitală marcate. Aglomeraţia urbană londoneză este marcată. E. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4 puncte B. pe hartă. cu litera G se numeşte… 3. cu numărul 15 este străbătut de fluviul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu numărul … 2. Precizaţi: 1. cu literele C şi H.

A. precipitaţii medii anuale. tundră 2 puncte 5. amplitudine termică. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Oraşul marcat. lande b.pe hartă. E d. Statul marcat. numele unităţilor de relief marcate. Scrieţi. pe hartă. pe foaia de examen. 6 puncte C. numele râurilor marcate. A b. Influenţe oceanice şi submediteraneene există în unitatea de relief marcată. Elveţia d. pe hartă. cu litera: a. pe hartă. I 2 puncte 4. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. E d. pe hartă. pe foaia de examen. Slovacia 2 puncte 2. cu litera. cu numărul 10 este situat în regiune de: a. Prezentaţi două cauze care determină valorile mari ale densităţii populaţiei de-a lungul râului Rhin. Eurotunelul leagă Regatul Unit al Marii Britanii de statul marcat.. 4 puncte Ministerul Educaţiei. vânturi. Solurile din clasa molisoluri sunt dominante în unitatea de relief marcată. pe hartă. Oraşul marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. B b. cu litera J se numeşte: a. podiş 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II . E. cu litera: a.Varianta 29 . În statul marcat. Scrieţi. B b. pe hartă. râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. Bulgaria d. H d. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată. C c. cu litera: a. stepă d. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului numit… 2. Râul cu cel mai mare debit este marcat. în cursul mijlociu şi cursul inferior. tip de climă. pe hartă. Scrieţi. 4 puncte B. Albania b. pe foaia de examen. C c. F 2 puncte 2. cu litera: a. 2. Belgia c. cu literele E şi F.geografie Ministerul Educaţiei. Austria b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. câmpie b. pe hartă. B c. cu numărul … 3. A b. cu numerele 1 şi 4. E 2 puncte 3. Macedonia 2 puncte 3. munte d. cu numărul 7 este capitala statului: a. deal c. pădure de conifere c. Oraşul marcat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 029 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe hartă. pe hartă. F 2 puncte D.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. F d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Precizaţi trei asemănări între clima Peninsulei Italice şi clima Peninsulei Iberice. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Precizaţi: 1. cu litera D vegetaţia dominantă este: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat 6 puncte E. Are deschidere la Marea Neagră statul marcat. Belgia c. pe hartă. C c.

F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 029 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . E. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. 4. cu numărul 11 este situat pe râul numit: a.Varianta 29 .70C iar la Varna (Bulgaria) este de 11. valoarea diferenţei de debit dintre lunile iulie şi septembrie. Precizaţi: 1. Olt c. 5. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera: a. Târnava 2 puncte 2 puncte D. 3. Precizaţi: 1. climei. două unităţi de relief. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. Pentru Bulgaria. Oraşul marcat. 4 puncte B. 2. 3. cu litera E şi relieful unităţii marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul 10 II puncte D. 6 puncte E. 6 puncte C. 2. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al Ucrainei. un râu sau fluviu. un tip de climă. Vegetaţia de stepă este caracteristică unităţii de relief marcate. Someş d. altitudini. Prezentaţi două premise naturale ale practicării culturii cerealelor în Câmpia Română. F 5. luna cu cel mai ridicat debit mediu lunar şi valoarea acestuia. 6 puncte E. precizaţi: 1. fragmentare. alte aspecte specifice ale reliefului. luna cu cel mai scăzut debit mediu lunar şi valoarea acestuia. două oraşe-port. luna în care se înregistrează un debit mediu de 100 m3/s. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului. A. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. E d. Precizaţi două cauze care determină diferenţa de temperatură înregistrată la cele două staţii meteorologice. reţelei hidrografice. Temperatura medie anuală la Sibiu (România) este de 8. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. tipuri de relief. pe hartă. Mureş b. tipuri de roci pe care s-a format relieful. pe hartă. două resurse naturale 6.B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu din Europa. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . C c. marea la care are ieşire. cu litera C. precizând trei deosebiri. 7. o cultură agricolă tradiţională. 2.30C. vegetaţiei şi solurilor. un factor care influenţează variaţiile debitului mediu lunar. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.geografie Ministerul Educaţiei. A b.

Oraşul marcat. E. 4 puncte B. cu numărul … 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. A.Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varian ta 030 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. pe hartă. Statul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 30 .geografie Proba D. numele statelor marcate. numele oraşelor-capitală marcate. cu literele E şi F. cu numerele 5 şi 10. Scrieţi. Statul Papal este o enclavă în oraşul-capitală marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. Precizaţi: 1. 2. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera B se numeşte … 3. pe foaia de examen. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu numărul 11 este capitala statului numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 .

pe hartă. A. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Capitala Croaţiei este oraşul marcat. D d. Pădurile de conifere sunt specifice unităţii de relief marcate. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. B c. Bazinul carbonifer Petroşani este străbătut de râul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu numărul: a. cu litera I se numeşte: a. E d. cu literele D şi H. Vâlcea 2 puncte 2. F 2 puncte D. pe foaia de examen. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului: a. numele oraşelor marcate. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Balcanice şi clima Peninsulei Scandinave. cu numerele 8 şi 10. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Scrieţi. 10 2 puncte 4. cu litera … 6 puncte C. pe hartă. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat. 4 puncte B. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 8 d. pe hartă. J 2 puncte 2. Scrieţi. Norvegia d. pe hartă. A b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Prezentaţi două premise naturale care favorizează cultura viţei de vie în Peninsula Italică şi Peninsula Iberică. cu litera: a. Râul marcat. pe hartă. cu litera G se numeşte: a. B c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. C c. 6 2 puncte 3. Prahova d. H 2 puncte 4. pe hartă. Precizaţi: 1. Finlanda c. D c. Belarus b. cu numărul 12 este situat în Subcarpaţii … 2. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. vânturi. cu numărul: a. Danemarca b. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. F 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu litera: a. 1 b. Este membru al Uniunii Europene statul marcat. tip de climă. Lituania d. I d. cu numărul 1 se numeşte … 3. cu litera: a. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 030 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Dâmboviţa c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. Oraşul marcat. pe hartă. 1 b. pe foaia de examen.Varianta 30 . pe hartă. pe foaia de examen. A b. 4 d. pe hartă. E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Argeş b. 3 c. pe hartă. pe hartă. Statul marcat. Cea mai nouă unitate de relief este marcată. Scrieţi. Letonia c. 7 c. 2. Gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată. Oraşul marcat. precipitaţii medii anuale. amplitudine termică. B b. Polonia 2 puncte 3. Suedia 2 puncte 5. E d. Statul marcat. pe hartă. 6 puncte E. 4 puncte Ministerul Educaţiei. A b.

9 ‰ 9. 6 puncte C. 2.0 ‰ 11. B b. doi afluenţi ai Tisei. 6 puncte E. pe hartă. bilanţul natural pentru anul 1956.geografie Ministerul Educaţiei. vânturi. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. valoarea diferenţei de temperatură între lunile mai şi noiembrie. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.6 ‰ 12.4 ‰ 10. C c. precizaţi: 1. două luni în care temperatura medie lunară este de 10˚C. Se întâlnesc numeroase iazuri în unitatea de relief marcată. două caracteristici climatice. În tabelul alăturat sunt reprezentate rata natalităţii şi cea a mortalităţii populaţiei din România. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 030 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . bilanţul natural pentru anul 2004. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . doi factori care au determinat sporul natural negativ în 1998 şi 2004.0 ‰ 9. altele decât capitala. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.B şi prezintă evoluţia temperaturii medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. Prezentaţi: 1. 4.2 ‰ 19. H 2 puncte D. un lac natural. 2. cu litera F. lunile cu cea mai ridicată temperatură medie lunară. 2. lunile cu cea mai scăzută temperatură medie lunară.6 ‰ 11. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. cu litera: a. cu litera D şi clima unităţii de relief marcate. două unităţi de relief.6 ‰ 11. 3.9 ‰ 2 Subiectul II Calculaţi: 1.Varianta 30 . A. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Anul 1956 1977 1992 1998 2004 Natalitatea Mortalitatea 24. 3. o zonă de vegetaţie. 4 puncte B. 2. Precizaţi două avantaje ale creşterii producţiei de hidroenergie pe plan european. 6. 3. 5. 2. două oraşe.5 ‰ 10. precipitaţii medii anuale. un factor care favorizează construirea lacurilor hidroenergetice în regiunea montană. influenţă climatică. etaj climatic. E. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. două luni în care temperatura medie lunară este de 5˚C. 6 puncte E. D d. Pentru Ungaria. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Precizaţi: 1. un factor care favorizează dezvoltarea industriei chimice în oraşele situate în Subcarpaţi.

cu numărul 15 este străbătut de fluviul numit. 4 puncte B. Scrieţi. cu literele A şi G.capitală cu numere. cu litera . pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.Ministerul Educaţiei..capitală marcat. pe foaia de examen. numele statelor marcate. cu numerele 3 şi 7.. Se acordă 10 puncte din oficiu. 3. Capitala statului marcat. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 31 . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii... numele oraşelor-capitală marcate. Are ieşire la Marea Egee statul marcat. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu litera E este oraşul numit … 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 031 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. pe hartă. E. pe hartă. Precizaţi: 1. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . pe hartă. A.geografie Proba D. 2. Oraşul .

pe hartă. Pirinei 2 puncte 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe foaia de examen. Madrid c. cu numărul 1 este reşedinţa judeţului numit… 2. precipitaţii medii anuale. subpolar (rece) 2 puncte 2. Râul marcat. cu litera… 6 puncte C. Fluviul Vistula străbate oraşul-capitală marcat. 4 puncte B. A. Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. În unitatea de relief marcată. amplitudine termică. temperat oceanic d. pe hartă. cu literele B şi F. numele oraşelor marcate. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă temperaturi medii anuale. C d. Berna b. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Crişul Negru c. Scrieţi. pe hartă. temperat continental c. cu litera H. Minsk d. În statul marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. Valletta 2 puncte D. pe hartă. 2. Bulgaria b. pe hartă. O importantă regiune viticolă a României este situată în unitatea de relief marcată. pe hartă. Crişul Repede d. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Prezentaţi două argumente pentru a demonstra două contraste economice între nordul şi sudul Italiei.Varianta 31 . Republica Moldova c. Serbia d. A b. Lacuri glaciare există în unitatea de relief marcată. 2 b. C d. Oraşul marcat. Scrieţi. numele unităţilor de relief marcate. pe foaia de examen. Monaco d. Statul marcat. 10 2 puncte 5. G 2 puncte 4. B c. A b. cu numărul 8 se numeşte: a. cu litera F se resimt influenţe climatice… 3. cu litera F îi este specific climatul: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. pe hartă. 4 c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera D se află munţii: a.geografie Ministerul Educaţiei. D 2 puncte 3. pe hartă. pe hartă. 7 d. Dublin c. B c. Paris 2 puncte 4. Ungaria 2 puncte 2. cu litera: a. Oraşul . Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu numărul 8 formează graniţă naturală cu ţara vecină numită: a. cu numărul: a. mediteranean (subtropical) b. Apenini c. cu litera: a. pe hartă. cu numărul 12 se numeşte: a. cu litera J are capitala în oraşul: a.capitală marcat. Alpi b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 031 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Carpaţi d. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. cu numerele 3 şi 4. Mureş 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. Crişul Alb b. vânturi. pe hartă cu litera E şi clima statului marcat. Râul marcat. pe hartă. Importante zăcăminte de minereuri de fier şi marmură se exploatează din unitatea de relief marcată. Statului marcat. Barcelona b. Precizaţi: 1. E. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.

3.) Belgia 30 528 10 379 067 Ungaria 93 030 9 981 300 Sursa: The World Factbook. 6 puncte E. vara 3.loc. orientarea culmilor şi văilor principale. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera A şi relieful unităţii marcate cu litera C. În tabelul alăturat sunt prezentate suprafaţa şi populaţia unor ţări din UE. pe hartă. polar continental d. Prezentaţi: 1.geografie Ministerul Educaţiei. 5 d. două râuri sau fluvii. ecuatorial c. cu numărul: a. polar maritim b. un factor care a favorizat dezvoltarea unor centre ale industriei chimice în Depresiunea Colinară a Transilvaniei. primăvara c. tipuri genetice de relief. două mări la care are ieşire. Suprafaţa Populaţia Statul (km2) (nr. subpolar 2. Scrieţi pe foaia de examen. temperat oceanic d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 031 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi a cantităţilor medii lunare de precipitaţii. două oraşe porturi. 2 c. 2. 10 puncte D. Pentru Germania. precizaţi: 1. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. dou resurse de subsol. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . un argument care să ilustreze importanţa economică a Canalului Dunăre – Marea Neagră pentru România. toamna d. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. pe hartă. alte aspecte specifice ale reliefului. mediteranean (subtropical) b. tropical 6 puncte C. 2. 2.Varianta 31 . 4 puncte B. cantitatea maximă de precipitaţii şi luna în care s-a înregistrat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. valoarea maximă a temperaturii medii şi luna în care s-a înregistrat. două ramuri industriale care utilizează resursele de subsol menţionate mai sus. E. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat din tabel. Precizaţi un factor care determină repartiţia neuniformă a populaţiei în fiecare din statele din tabel. Precizaţi: 1. tipuri de roci. estimări la nivelul anului 2006 1. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „În structura producţiei de energie electrică a Germaniei şi Norvegiei hidroenergia are o pondere ridicată”. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. iarna b. distribuţia spaţială a altitudinilor. 1 b. gradul de fragmentare. 6 2 puncte D. Tipul de climă ilustrat de diagrama climatică de mai sus este: a. Temperatura minimă absolută din ţara noastră s-a înregistrat în apropierea oraşului marcat. 6 puncte E. Temperaturile au valori ridicate în lunile de vară datorită invaziilor maselor de aer: a. 2 Probă scris ă la ă Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 4. A. 5. Anotimpul în care se înregistrează cea mai mare cantitate de precipitaţii este: a. temperat continental c.

numele oraşelor-capitală marcate.Ministerul Educaţiei. cu numărul 12 se numeşte . 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 032 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Este situat în Peninsula Scandinavă statul marcat. pe hartă. Portul maritim Rotterdam este situat în statul marcat. cu litera … 2. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.capitală cu numere. pe hartă. Oraşul . Scrieţi. numele statelor marcate. pe hartă.capitală marcat. cu numerele 5 şi 6. E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . A. 4 puncte B. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă. cu literele I şi J. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 32 . Precizaţi: 1..geografie Proba D. cu litera … 3.

J 2 puncte 2. pe hartă cu litera B şi clima statului marcat. F şi G 2 puncte 2. D b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. A şi C b. 11 d. pe hartă. temperaturi medii anuale. 2. pe hartă. D b.geografie Ministerul Educaţiei. Oraşul . J 2 puncte 5. 6 2 puncte 4. Râurile marcate. 2 c. Făgăraş c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănării vor fi prezentate comparativ şi nu separat.capitala Copenhaga este marcat. Albă b. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. 10 c. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. H d. E şi F d. cu numerele 8 şi 9. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera G. cu litera: a. Parâng d. E c. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. Insulele Baleare aparţin statului marcat. amplitudine termică. cu numărul 2 este numit … 6 puncte C.. Scrieţi. 3. Neagră 2 puncte 4. Are un climat temperat oceanic statul marcat. Podişul Mehedinţi este unitatea de relief marcată. numele unităţilor de relief marcate. Prezentaţi doi factori care au favorizat procesul de urbanizare în Germania. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Baltică d. pe hartă. Statul marcat. 10 d. Precizaţi: 1. Se produc autoturisme în oraşul marcat. 4 şi 6 2 puncte 5. pe hartă. este o enclavă în capitala statului marcat. pe hartă. precipitaţii medii anuale. pe hartă. J 2 puncte D. Statul papal independent. numele râurilor marcate. D b. pe foaia de examen. 1 b. H d. pe hartă. 3 d. 8 b. Sunt situate în Subcarpaţi oraşele marcate. pe foaia de examen. 2 şi 6 c. pe hartă.Varianta 32 . Vatican. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera: a. 9 c. 1 şi 2 b. 6 puncte E. Oraşul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. E c. 4 puncte B. cu numărul: a. pe hartă. pe hartă. E c. Azov c. cu numărul: a. pe hartă. Râul marcat. 3 şi 6 d. Scrieţi. cu litera … 2. cu litera: a. Oraşele Sfântu Gheorghe şi Miercurea Ciuc sunt străbătute de râul marcat. 3 b.Godeanu de Grupa: a. pe hartă. E. cu numerele 7 şi 12 despart Grupa Retezat .. pe foaia de examen. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă. 13 2 puncte 3. F d. Scrieţi. Poiana Ruscă 2 puncte 3. pe hartă. cu litera C are deschidere la Marea: a. pe hartă. cu literele E şi H. A. cu numerele: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 032 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. cu numărul 12 este numit . Banat b. Relief de dune se află în unităţile de relief marcate. cu literele: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. B şi E c. vânturi. cu numărul: a.

temperat-continental b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. vânturi. influenţă climatică. cu litera E. precum şi valoarea acesteia. 5. Precizaţi două cauze care să explice diferenţa dintre cantitatea de precipitaţii înregistrată la Bucureşti faţă de cea înregistrată la Bergen (Norvegia). bilanţul natural pentru fiecare stat din tabel. trei state vecine. 6 puncte E.născuţilor vii 579.geografie Ministerul Educaţiei. Cantitatea maximă de precipitaţii se înregistrează în anotimpul de: a. B. circula ţia vestică a maselor de aer 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II C. Precizaţi o cauză a valorii bilanţului natural negativ din Ungaria. D. cu excepţia capitalei. Scrieţi pe foaia de examen. două râuri sau fluvii. 4. E. un tip de climă.486 124. vară 3. cu litera B şi clima unităţii de relief marcate. pe hartă. luna cu cantitatea minimă de precipitaţii. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănărea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. două resurse de subsol cu rezerve importante. pe hartă. două oraşe. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 032 Garficul alăturat se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia cantităţii medii lunare de precipitaţii la o staţie meteorologică din Câmpia Română. 4 puncte Ministerul Educaţiei. luna cu cantitatea maximă de precipitaţii. precum şi valoarea acesteia. primăvara c. altitudinea reliefului c. Prezentaţi: 1.deceselor 567. în valori absolute. temperat-oceanic. precizaţi: 1. Precizaţi: 1. toamnă d. un factor care a determinat amplasarea numeroaselor termocentrale în Podişul Getic.Varianta 32 . 4 puncte Analizaţi graficul alăturat. . Factorul care determină cantităţi medii anuale mari de precipitaţii la Bergen este: a. iarna b. A. 3. 6 puncte E. regimul temperaturii aerului b. Regimul anual al precipitaţiilor care se înregistrează la Bergen (Norvegia) se încadrează tipului de regim pluviometric: a. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. regimul radiaţiei solare d. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcate.) 58. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe care este reprezentată evoluţia cantităţii medii lunare de precipitaţii la Bergen (Norvegia).loc. ecuatorial c.793 Nr. membre ale UE. 2.660 145. Se dă următorul tabel: Statul Italia Ungaria 6 puncte 10 puncte Populaţia (nr. etaj climatic. Pentru Ucraina. o cauză care a determinat creşterea populaţiei urbane în România. Calculaţi. 2.133.928 Sursa: The World Factbook. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. estimări la nivelul anului 2006 1. Graficul se referă la subiectul III B şi E. musonic d. precipitaţii medii anuale.509 9 981 334 Nr. 2.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 33 . 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 033 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D.Ministerul Educaţiei. A. cu numărul 13 este capitala statului numit . E. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Scrieţi. numele statelor marcate. numele oraşelor-capitală marcate. Capitala Cehiei este oraşul marcat. cu literele B şi E. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.geografie Proba D. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă.. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. Precizaţi: 1. pe hartă. Insula Corsica aparţine statului marcat.. pe foaia de examen. cu litera … 2. 3.. cu numărul . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . cu numerele 3 şi 7. 4 puncte B. Oraşul marcat.capitală cu numere.. 2.

litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. pe hartă. 2. Oraşul marcat. E b. E c. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. Prezentaţi doi factori care influenţează distribuţia spaţială neuniformă a populaţiei în spaţiul european. D c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. A b. cu litera: a. numele râurilor marcate. metalurgie neferoasă c. cu litera: a. pe hartă. Scrieţi. Alpii Dinarici se află în statul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera: a. Precizaţi: 1. pe hartă. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.Varianta 33 . G d. B b. G d. pe hartă cu litera F şi clima statului marcat. cu numărul 6 este reşedinţa judeţului numit …. F c. cu litera: a. o mare parte din teritoriul statului marcat. temperaturi medii anuale. G d. cu numărul: a. pe hartă. Molisoluri(cernoziomuri) există în unitatea de relief marcată.capitală Reykjavik este marcat. cu litera …. pe hartă. Este situat în Peninsula Iutlanda. amplitudine termică. siderurgia 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Scrieţi. pe foaia de examen. A. 3. 6 puncte E. 6 puncte C. G d. J 2 puncte 3. pe hartă. Oraşul . 2 b. 7 c. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. H 2 puncte 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. I 2 puncte 2. D b. cu numărul 3 ramura industrială dezvoltată se numeşte: a. H d. J 2 puncte D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 033 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. I d. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. precipitaţii medii anuale. H 2 puncte 2. 2. petrochimia d. E. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat. F c. G c. pe hartă cu litera G. cu numărul 7 se numeşte …. Râul marcat. B c. F b. J 2 puncte 3. A b. Gazul metan se exploatează în unitatea de relief marcată. 12 d. C c. În oraşul marcat. pe hartă. Vegetaţia de taiga (pădure de conifere) şi tundra sunt specifice statului marcat. numele unităţilor de relief marcate. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. I 2 puncte 4. pe hartă. Relief glaciar există în unitatea de relief marcată. A b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. G d. Canalul Dunăre – Marea Neagră a fost construit în unitatea de relief marcată. pe hartă. cu litera: a. cu numerele 9 şi 10. cu litera: a. cu literele D şi G. 15 2 puncte 5. Scrieţi. 4 puncte B. industria produselor farmaceutice b. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera: a. vânturi. pe foaia de examen. pe hartă.

Valoarea maximă a temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile: a. 6 puncte E. august şi mai b. circulaţiei vestice a maselor de aer 6 puncte C. mediteranean (subtropical) d. raportată la nivelul Europei. 2.oceanic 2.376 1. Mehedinţi d. altitudinii reduse c. Vâlcea 2 puncte D. etaj climatic. două resurse de subsol. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. cantitatea maximă de precipitaţii înregistrată. Precizaţi: 1. A. pe foaia de examen. precum şi luna în care se înregistrează. 10 puncte D. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord. vânturi. Se dă următorul tabel: Lungimea căilor ferate (km) Germania 38. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 4. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. temperat . două ramuri industriale care utilizează resursele menţionate mai sus. regimului radiaţiei solare d. 5. iulie şi mai 3. 2. pe hartă. E. 2. Bihor b. Scrieţi. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. 2. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică alăturată este: a. regimului temperaturii aerului b. iulie şi iunie d. cu litera B şi clima unităţii de relief marcată. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. o cauză care determină densităţi reduse ale populaţiei în anumite sectoare ale Câmpiei de Vest. pe hartă. Gorj c. Cantităţile mari de precipitaţii medii anuale sunt o consecinţă a: a. cu numărul 2 este reşedinţa judeţului: a. ecuatorial b. Oraşul marcat. tipul de climă specific şi doi factori care influenţează clima. ştiind că lungimea totală a reţelei feroviare pe continent este. precizaţi: 1. influenţă climatică. precum şi luna în care se înregistrează.126 România 11. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi tipul de regim hidrologic al Volgăi şi doi factori care îl influenţează.000 Km. fluviul care traversează capitala. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. subpolar c. precipitaţii medii anuale. două oraşe. altele decât capitala. cu litera F. Precizaţi două cauze care să explice valoarea difertă a lungimii căilor ferate în cele două state. 4 puncte Ţara Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.Varianta 33 . Calculaţi ponderea lungimii căilor ferate din fiecare ţară. în prezent. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 033 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi a cantităţii de precipitaţii la o staţie meteorologică din Europa. 4 puncte B. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. 3. august şi iulie c. Prezentaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. de 369. un factor care explică lipsa lacurilor glaciare din Munţii Apuseni. 6 puncte E.

Statul a cărui capitală este oraşul marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Fluviul care traversează oraşul marcat. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 34 . cu numărul 9 se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .Ministerul Educaţiei. A. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 034 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. E. cu literele A şi C. Precizaţi: 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă.geografie Proba D. Se acordă 10 puncte din oficiu. numele statelor marcate. numele oraşelor-capitală marcate. 4 puncte B. pe hartă. cu numărul 1 se numeşte … 2. Munţii Penini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. pe foaia de examen.capitală cu numere. cu litera … 3. pe hartă. cu numerele 7 şi 12. pe hartă. pe hartă.

7 b. 1 b. Alumina se obţine în oraşul marcat. F d. Străbate Carpaţii Meridionali râul marcat. cu litera: a.. 2. pe hartă. E. amplitudine termică. Defileul Dunării delimitează la sud unitatea de relief marcată. G d. E d. B b. 9 c. 6 c. Oraşul marcat. G 2 puncte 4. H 2 puncte 3. Lisabona b. Capitala statului marcat.geografie Ministerul Educaţiei. Capitala Federaţiei Ruse este oraşul marcat. 10 d. 7 d. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. G 2 puncte 4. pe hartă. E c. pe foaia de examen. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Are ieşire la Marea Baltică statul marcat.Varianta 34 . H 2 puncte 2. cu litera. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 14 2 puncte D. J 2 puncte 5. temperaturi medii anuale. cu litera… 2. 2 c. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe foaia de examen. pe hartă. 10 d. cu numărul 4 este traversat de râul numit… 3. cu litera: a. Scrieţi. Scrieţi. pe hartă. cu numărul: a. 6 2 puncte 5. Relieful glaciar se întâlneşte în unitatea de relief marcată. 5 d. 3 c. cu literele A şi B. pe hartă. . cu numărul: a. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . H d. vânturi. pe hartă. A. Climatul mediteranean se întâlneşte în sudul statului marcat. 1 b. D c. E c. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. numele râurilor marcate. 4 puncte B. Fluviul Dunărea străbate oraşul . Londra c. pe hartă. C b. cu litera E este: a. 8 2 puncte 3. E d. A b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi doi factori care au determinat prezenţa reliefului glaciar în Munţii Alpi. cu litera: a. D b. C c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 034 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. precipitaţii medii anuale. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă.capitală marcat. pe hartă. Scrieţi. 6 puncte C. 6 puncte E. Precizaţi: 1. Paris 2 puncte 2. Minsk d. cu numărul: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. A b. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat cu litera B şi clima statului marcat cu litera H. pe hartă. cu numărul: a. D c. pe hartă. Grindurile sunt forme de relief specifice unităţii marcate. Crivăţul este un vânt specific unităţii de relief marcate. Vegetaţia de stepă se întâlneşte în unitatea de relief marcată. cu numerele 8 şi 11. 3 b.

Precizaţi: 1. două obiective turistice din Paris.145 5.220C c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. subpolară 2. Valori de 10oC. 4 puncte B. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între clima unităţii de relief marcate cu litera C şi clima unităţii de relief marcate cu litera E. temperat-oceanică b. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state. aprilie şi mai d. 24 . două oraşe-port maritime. pe foaia de examen. precum şi luna în care se înregistrează. Prezentaţi două argumente pentru a susţine afirmaţia: „Unitatea de relief marcată. vânturi. cu litera F este o câmpie în formare”. Scrieţi. ale temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile: a. trei unităţi de relief. Pentru Franţa. valoarea minimă a temperaturii. D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. mai şi noiembrie 6 puncte C. Se dă următorul tabel: Statul Finlanda Bulgaria Suprafaţa Populaţia ( km2 ) (nr.Varianta 34 . 3.350C 3.367 Sursa: The World Factbook. Precizaţi doi factori care favorizează practicarea turismului hibernal şi a sporturilor de iarnă în Austria. valoarea densităţii medii a populaţiei.231. 2. Graficul de mai sus redă tipul de climă: a. precizaţi: 1. calculată pentru fiecare stat din tabel. A. precum şi luna în care se înregistrează. temperat-continentală d. 4. influenţă climatică. estimări la nivelul anului 2006 Subiectul II 10 puncte 1. aprilie şi octombrie c. 2.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. 15.160C b. numele fluviului care străbate capitala. referitor la densitatea medie a populaţiei. mai şi octombrie b. E. loc.260C d. ecuatorială c. precipitaţii medii anuale.385. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 034 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi B. 30 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 5. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.372 110. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi precizate comparativ şi nu separat. Scrieţi pe foaia de examen. 6 puncte E. valoarea maximă a temperaturii. 6 puncte E. 2. ) 338. Amplitudinea termică medie anuală este de: a.910 7. În grafic este prezentată evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . două resurse de subsol utilizate în industria siderurgică. etaj climatic. 18 .

pe hartă. Aglomeraţia urbană Rin .geografie Proba D. A. Scrieţi. pe hartă. Fluviul care traversează oraşul marcat. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. cu numerele 6 şi 7. numele statelor marcate. pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul 9 se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu litera … 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. E.Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 035 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera … 3. 2. 4 puncte B. numele oraşelor-capitală marcate. cu literele F şi G. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 35 .Ruhr se află în statul marcat. Precizaţi: 1. pe hartă. Vulcanul Etna se află pe teritoriul statului marcat. pe hartă.

cu litera: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 035 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. 10 c. pe hartă. Tundra este o zonă de vegetaţie specifică statului marcat. 8 2 puncte 4. Depresiunea Braşov se află în unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. vânturi. pe hartă.11 d. pe hartă. F d. A b. 6 puncte E. H 2 puncte 4. nave maritime 2 puncte 5. G d. pe hartă. H 2 puncte 2. pe hartă. Lacul glaciar Zănoaga este situat în unitatea de relief marcată. cu litera: a. cu numărul: a. pe hartă. autoturisme c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. E d. A. cu literele B şi E. H d. cu numărul: a. pe hartă. Scrieţi. C b. cu litera … 2. 3 c. Climatul temperat oceanic este specific statului marcat. Resurse de bauxită se exploatează în unitatea de relief marcată. Importante resurse de cărbuni superiori se exploatează în statul marcat. C b. numele unităţilor de relief marcate. Oraşul marcat. J 2 puncte 2. cu numerele 1 şi 6. alumină b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu numărul 5 este traversat de râul numit … 3. Grinduri există în unitatea de relief marcată. 4 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 2.Varianta 35 . E. 1 b. numele oraşelor marcate. Prezentaţi două cauze care au determinat degradarea terenurilor în regiuni în care este specific mediul temperat continental. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. amplitudine termică. precipitaţii medii anuale. pe hartă. pe hartă. Precizaţi: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat cu litera B şi clima statului marcat cu litera E. E c. pe hartă. 2 b. pe hartă. cu litera: a. E c. pe hartă. cu numărul: a. În oraşul marcat. 1 b. A b. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A b.capitală marcat. A b. Scrieţi. D c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 13 2 puncte 5. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. oţel d. I 2 puncte 3. Fluviul Tamisa străbate oraşul . I d. Capitala Elveţiei este oraşul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera: a. cu litera … 6 puncte C. 5 d. cu litera: a. D c. pe hartă. cu numărul 5 se obţine: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. temperaturi medii anuale. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere.geografie Ministerul Educaţiei. G 2 puncte 3. pe foaia de examen. pe hartă. Şisturile verzi sunt roci specifice unităţii de relief marcate. 3 d. D d. Scrieţi. cu litera: a. pe hartă. J 2 puncte D. 2 c. D c. 4 puncte B. Un important combinat siderurgic se află în oraşul marcat. B c.

pe foaia de examen. două insule sau arhipelaguri din Marea Egee. numărul statelor care formează Uniunea Europeană. o resursă de subsol şi o ramură industrială care utilizează această resursă. Temperaturile medii lunare cu valorile cele mai ridicate se înregistrează în lunile: a. 3. două oraşe-port. 5. valoarea amplitudinii termice medii anuale. influenţă climatică. Precizaţi două cauze care determină valorile reduse ale densităţii populaţiei în Europa Nordică. iunie şi septembrie 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. mai şi noiembrie 6 puncte C. 4 puncte B. se înregistrează în lunile: a. formată din mai multe state.Varianta 35 . trei state din Uniunea Europeană cu ieşire la Marea Baltică. temperat-oceanică b. 6. aprilie şi octombrie c. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 4. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 035 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. Precizaţi: 1. Uniunea Europeană reprezintă o grupare de natură politică. martie şi noiembrie b. 2. iunie şi august b. Valori ale temperaturii medii lunare. ecuatorială c. o formaţiune vegetală specifică. o unitate de relief. Precizaţi două cauze care determină diversitatea tipurilor genetice de relief în Carpaţii Orientali. iulie şi august c. socială şi economică. Graficul de mai sus redă tipul de climă: a.geografie Ministerul Educaţiei. etaj climatic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cuprinse între 0 şi 5oC. subpolară 3. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. două caracteristici climatice. A. precizaţi: 1. temperat-continentală d. Precizaţi: 1. Pentru Grecia. 10 puncte D. 6 puncte E. precipitaţii medii anuale. 6 puncte E. 2. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera B şi clima unităţii de relief marcate cu litera H. două state considerate membre fondatoare ale Uniunii Europene. 2. valoarea temperaturii medii în lunile aprilie şi octombrie. vânturi. martie şi octombrie d. 3. Scrieţi. iulie şi iunie d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.

capitală cu numere. Se acordă 10 puncte din oficiu. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. 2. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . A.Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 036 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. cu numerele 7 şi 13. pe hartă. Precizaţi: 1. E. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 36 . cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă.geografie Proba D. Dunărea izvorăşte de pe teritoriul statului marcat. Munţii Apenini se află pe teritoriul statului marcat. Scrieţi. cu numărul 8 este capitala statului numit … 2. cu litera … 3. 4 puncte B. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. Oraşul marcat. cu literele A şi H. numele statelor marcate.

Iberică c. Balcanică b. pe hartă. Precizaţi: 1. cu litera D este: a. Scrieţi. Iutlanda d. pe hartă. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. cu literele E şi G. 1. 2. Spania 2 puncte 4. precipitaţii medii anuale.Varianta 36 . E d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Oraşul Sibiu este marcat. Sfântu Gheorghe d. D d. Olanda d. pe hartă. 10 2 puncte 5. pe hartă. 11 d. cu litera F şi clima statului marcat cu litera G. Statul marcat. C c. Capitala statului Finlanda este oraşul marcat. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 6 c. pe foaia de examen. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă.. cu numărul 5 este situat în Peninsula: a. pe hartă. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 d. Sulina 2 puncte 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică. Oraşul marcat. Resurse de aur şi argint se exploatează din unitatea de relief marcată. 12 c. cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit … 3. Notaţi două state europene în care industria siderurgică are o pondere însemnată. 15 2 puncte 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 9 d. cu litera: a. 9 b. amplitudine termică. cu numărul: a. C c. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu litera: a. Chilia c. 2. cu litera . Climatul mediteranean este specific statului marcat. 5 2 puncte 4. cu numărul 6 se numeşte … 2. 1 b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. numele unităţilor de relief marcate. 12 2 puncte 3. pe hartă. J 2 puncte 3. Braţul Dunării marcat. Depresiunea Braşov este străbătută de râul marcat. pe hartă. numele râurilor marcate. temperaturi medii anuale. A b. 6 puncte C. Este situat în mediul temperat oceanic oraşul marcat. 10 c. Relieful glaciar se întâlneşte în unitatea de relief marcată. Scandinavă 2 puncte D. pe foaia de examen. Râul marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 036 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Borcea b. cu numărul 2 se numeşte: a. pe hartă. pe hartă. 11 b. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. cu numerele 4 şi 5. pe hartă. B b. cu numărul: a. pe hartă. A.capitală marcat.. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. Oraşul . Belgia b. 4 b. Franţa c. pe hartă. 3 c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu numărul: a. 4 puncte B. pe hartă. cu numărul: a. Scrieţi. pe foaia de examen. 14 d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. vânturi. 6 puncte E.

precum şi luna în care se înregistrează.loc.605. Scrieţi.964 92. Este port fluvio – maritim oraşul marcat. 4 puncte B. fluviul care străbate capitala. Precizaţi: 1. etaj climatic. 10 d. cu numărul: a.) 9. două unităţi de relief. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. A. 3. vânturi. precipitaţii medii anuale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. 11 2 puncte D. E. 6 puncte C. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu A şi clima unităţii de relief marcate cu B. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. trei oraşe. cu litera E. 7 b. estimări la nivelul anului 2006 1. două caracteristici climatice. cu excepţia capitalei. pe hartă. cu numărul 7. 6 puncte E. referitor la valoarea densităţii medii a populaţiei. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .geografie Ministerul Educaţiei.016. influenţă climatică. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 036 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa.870 Subiectul II Sursa: The World Factbook. Calculaţi valoarea amplitudinii termice medii anuale.391 2 Populaţia (nr. 2. 2. 2. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. 5. 3. 8 c. precizaţi: 1. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state. Prezentaţi două argumente care să demonstreze că Franţa dispune de un important potenţial turistic. Se dă următorul tabel: Statul Suedia Portugalia Suprafaţa ( km2) 449. Precizaţi: 1. Precizaţi un factor care influenţează variaţia temperaturii aerului. o cauză care determină densitatea redusă a populaţiei în unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. 6 puncte E. precum şi luna în care se înregistrează. 2. 2. calculată pentru fiecare stat din tabel. valoarea maximă a temperaturii. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Pentru Italia. două ramuri industriale reprezentative (cu excepţia industriei alimentare). valoarea densităţii medii a populaţiei. un factor care a determinat dezvoltarea industriei utilajului petrolier în oraşul marcat. Prezentaţi modul de calcul al temperaturii medii anuale.596 10.Varianta 36 . valoarea minimă a temperaturii. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. 4.

Statul marcat. pe hartă.C. E.geografie Proba D. Precizaţi: 1. A. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe foaia de examen. pe hartă. pe hartă. cu numerele 1 şi 5 trece fluviul numit… 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 037 Harta de mai sus se referă la subiectele I A . numele oraşelor-capitală marcate. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera … 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrieţi. pe hartă.capitală cu numere. cu litera D are un climat … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 37 .Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. cu literele A şi B. Prin capitalele marcate. cu numerele 3 şi 4. numele statelor marcate. 2. Insula Sicilia aparţine statului marcat.

A b. cu literele A şi B. cu litera: a. Face parte din familia limbilor fino-ugrice limba vorbită de locuitorii statului a cărui capitală este marcată. pe hartă. pe hartă. pe hartă. cu numărul: a. F 2 puncte 5. 2 b. pe foaia de examen. Moldova şi Trotuş sunt afluenţi ai râului marcat. C c. cu litera: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. B b. Altitudini de peste 2500m au vârfurile montane din unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 1 b. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Râurile Suceava. tipuri de relief. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief. D d. cu numărul: a. E c. pe hartă. cu litere. numele unităţilor de relief marcate. tipuri de roci. J 2 puncte 4. 5 d.E. cu litera … 6 puncte C. cu numărul 6 este capitala statului numit: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Elveţia 2 puncte D. cu litera: a. 4 puncte B. F d. 4 d. pe hartă. 5 2 puncte 3. Austria b. 4 d. Oraşul Bucureşti este străbătut de râul marcat. cu litera… 3.geografie Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. pe hartă. C b. Crivăţul bate în unitatea de relief marcată. E 2 puncte 4. Insula Creta este situată în partea de sud a statului marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Bulgaria c. E c. Relief de grinduri există în unitatea de relief marcată. Scrieţi. cu litera … 2. Câmpia Loarei este situată în statul marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. cu numerele 8 şi 11. pe hartă. pe hartă. 6 puncte E. numele oraşelor marcate. altitudini. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A b.Varianta 37 . D c. Scrieţi. Cehia d. cu litera: a. Vegetaţia de stepă este caracteristică unităţii de relief marcate. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 037 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A . pe hartă. 2 c. pe hartă. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu litera: a. 2. E d. 1 b. E. pe hartă. J 2 puncte 5. pe hartă. B c. 5 2 puncte 2. I 2 puncte 2. Resurse de huilă (Bazinul Petroşani) se exploatează din unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. pe hartă. C c. cu numărul: a. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat. Precizaţi: 1. cu litera: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Râul Buzău izvorăşte din unitatea de relief marcată. Prezentaţi două argumente prin care să susţineţi afirmaţia: „În determinarea climei Europei intervin mai mulţi factori genetici”. G d. H 2 puncte 3. alte aspecte specifice ale reliefului. fragmentare. 3 c. A b. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinavi şi relieful Munţilor Alpi. Oraşul marcat. G d. G d. A b. Scrieţi. 4 c. A.

cu literele B şi C. o cauză care explică diferenţa de temperatură medie anuală care există între unităţile de relief marcate. 4 puncte Ministerul Educaţiei. o cauză care a determinat scăderea numărului de locuitori în statele menţionate la punctul 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D.09 Letonia 2. Precizaţi două caracteristici ale reţelei hidrografice din arhipelagul britanic. două râuri sau fluvii. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 037 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă valoarea PIB/loc. şi ţara în care se înregistrează. 2. 2. 3. două state a căror formă de guvernământ este monarhia.99 8. două tipuri de climă. 10 puncte D.18 82. două state al căror PIB/loc. un factor de favorabilitate care a determinat amplasarea unui combinat siderurgic în oraşul marcat. 2 Anul Statul 1990 2000 2005 (mil. 6 puncte E. o cauză care determină PIB-ul redus din Bulgaria. cu excepţia capitalei. Pentru Franţa. cea mai mare valoare a PIB/loc. în câteva state din Uniunea Europeană.17 7.36 82. distribuţia spaţială a altitudinilor. Precizaţi: 1. orientarea culmilor şi văilor principale.loc) (mil. 2.loc) (mil.69 Italia 57. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. pe hartă.73 8.Varianta 37 . tipuri genetice de relief.36 10. 4 puncte B. Prezentaţi: 1. are valori cuprinse între 30 . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte C. pe hartă. pe hartă. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. două unităţi montane şi o unitate de câmpie.66 57.geografie Ministerul Educaţiei.40 mii euro. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 6 puncte E. trei state care au ieşire la mare.loc) Austria 7.37 2. cu numărul 9. 2.20 10. E.10 Precizaţi: 1. tipuri de roci. două state care au inregistrat o scădere a populaţiei între 1990 – 2005. precizaţi: 1. 4. alte aspecte specifice ale reliefului. Referitor la reprezentarea grafică alăturată precizaţi: 1.67 2. A. cu litera I.73 Germania 79. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . gradul de fragmentare. Analizaţi tabelul de mai jos în care este prezentată evoluţia numărului de locuitori din state ale Subiectul II UE. cu litera E şi relieful unităţii marcate. 3. 3.76 58. 2. trei oraşe.11 8.19 Bulgaria 8.31 Ungaria 10. două state care au inregistrat o creştere a populaţiei între 1990 – 2005.

Praga este capitala statului marcat. pe hartă.capitală cu numere. cu litera … 2. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.Ministerul Educaţiei. numele oraşelor-capitală marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu. E. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. cu litera … 3. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . numele statelor marcate.D. Are ieşire la Marea Neagră statul marcat. cu numerele 1 şi 3. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 4 puncte B. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . San Marino este o enclavă situată pe teritoriul statului marcat. Scrieţi. cu literele B şi E. pe hartă.geografie Proba D. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 038 Harta de mai sus se referă la subiectele I A . pe hartă. pe hartă. A. pe foaia de examen. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 38 . 2.

Rin c. cu numărul: a. Resurse de gaz metan se găsesc în unitatea de relief marcată. Scrieţi. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief. pe hartă. A b. 5 d. În partea de nord a statului marcat. E. E d. E d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe foaia de examen. Scrieţi. pe hartă. Oraşul Buzău este străbătut de râul marcat. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. Precizaţi: 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu literele B şi F. pe hartă. D c. vânturi. 6 2 puncte 2. C şi E c. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă. G 2 puncte 3. C şi H d. numele unităţilor de relief marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A b. Relieful de cueste este specific unităţii de relief marcată. maquis b. 2. 6 puncte E.geografie Ministerul Educaţiei. F şi G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II . Prezentaţi două cauze ale tendinţei de îmbătrânire demografică a populaţiei Europei. 3 d. cu litera… 6 puncte C. pe hartă. pe hartă. pe hartă. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. 1 b. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 038 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A. B c. pe hartă. 1 b. cu litera D. C c. păduri de foioase c. Lacul Balaton este situat în statul marcat. tundra 2 puncte D. pe hartă. cu litera: a. H 2 puncte 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. 2 c. 4 puncte B. Siret 2 puncte 4. Jijia c. Munţii Apenini sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. stepa d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele oraşelor marcate. Tamisa 2 puncte 5. G d. Moldova d. 2 c. 6 2 puncte 5. cu litera D se numeşte: a. B b. C c. cu litera: a. cu litera… 3. cu numerele 7 şi 10. cu litere. pe hartă. 2. Elba b. cu literele: a. D d. pe hartă. cu numărul…. Relieful vulcanic şi gheizerele sunt specifice statului marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Scrieţi. A. Bistriţa b. precipitaţii medii anuale. pe hartă. cu litera: a. cu numărul 5 este numit: a. temperaturi medii anuale. cu litera A şi clima statului marcat. cu litera: a. Râul marcat. F 2 puncte 3. Fluviul care străbate capitala statului marcat. Limita dintre Carpaţii Orientali şi Carpaţii Meridionali este reprezentată de râul marcat. Lacul Vidraru este amenajat pe râul marcată. pe hartă. amplitudine termică. pe foaia de examen. pe hartă. A şi B b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. „Mozaicul petrografic” este specific unităţii de relief marcată. cu litera F vegetaţia caracteristică este: a.Varianta 38 . cu numărul: a.D. Spodosolurile sunt caracteristice unităţilor de relief marcate. A b. Sena d. F 2 puncte 4.

un tip de climă.145 5. A.geografie Ministerul Educaţiei. o cauză pentru care în Podişul Sucevei densitatea medie a populaţiei prezintă valori mai mari decât media pe ţară. 3. care au ieşire la Marea Baltică.231. numele a două state. 2. 5. două insule care aparţin acestui stat. 4.397. două regiuni istorice. pe hartǎ. vânturi. o cauză a valorilor reduse ale densităţii populaţiei din Finlanda. care au ieşire la Marea Mediterană. etaj climatic. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate.596 Spania 505. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. valoarea medie a densităţii populaţiei din Spania şi Suedia. o cauză care determină. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. numele a două state. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.000 km2. influenţă climatică.016. două unităţi montane. Precizaţi: 1.loc) Finlanda 338. Precizaţi: 1. cu G. estimări la nivelul anului 2006 Precizaţi: 1. 2. Subiectul II Suprafaţa Populaţia Statul 2 ( km ) (nr.964 9. în România. 3. cu A şi clima unitaţii de relief marcate. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Spania este una dintre primele destinaţii turistice din Europa”. deteriorarea vegetaţiei din cadrul etajului alpin. 6 puncte E. fluviul care străbate capitala.Varianta 38 . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 038 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă suprafaţa unor state din Uniunea Europeană. care au ca formă de guvernământ monarhia. cu excepţia capitalei. două oraşe. 4 puncte B. numele a două state. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. 4 puncte Probă scrisă Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . pe hartǎ.372 Suedia 449.990 40. două state cu suprafaţa mai mică de 300. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 2. 6 puncte C. precizaţi: 1. E. primele două state ca suprafaţă. dintre cele reprezentate pe grafic. În tabelul de mai jos sunt prezentate date privind suprafaţa şi populaţia unor state europene. 6 puncte E. 2. 6. precipitaţii medii anuale.842 Sursa: The World Factbook. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. dintre cele reprezentate pe grafic. 2. dintre cele reprezentate pe grafic.

Ministerul Educaţiei. Scrieţi. A. pe hartă. cu numărul … 3. cu numerele 4 şi 6.capitală cu numere. 4 puncte B. Fluviul Nipru traversează oraşul capitală marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 039 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . pe hartă. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. numele statelor marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 39 . cu litera … 2. Strâmtoarea Gibraltar este situată în sudul statului marcat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.C. 2. Statul marcat. numele oraşelor-capitală marcate. cu literele C şi E. cu litera F se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .geografie Proba D. pe hartă. Precizaţi: 1. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. E. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.

ca număr de locuitori. cu literele: a. B b. pe hartă. pe hartă. J 2 puncte 2. cu numărul …. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera: a. Prin oraşul marcat. E d. 3 c. pe hartă. B c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Scrieţi. Râul care străbate cele mai multe depresiuni intramontane este marcat. Scrieţi. 1 b. 4 c. pe hartă. pe hartă. Nota 1 Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. altitudini. Cibin c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. F şi I d. 6 2 puncte 4. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 039 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A . Lacul Balaton este situat în statul marcat. Scrieţi. F 2 puncte 4. 1 b. Prezentaţi două cauze care explică emigrarea populaţiei dinspre fostele ţări iugoslave. numele oraşelor marcate. cu numerele 8 şi 10. pe foaia de examen. cu literele B şi E. G d. 5 d. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. B c. În unitatea de relief marcată. E şi H c. D c. E. Olt 2 puncte 3. pe hartă. Oraşele Barcelona şi Valencia se află în statul marcat. fragmentare. Relieful vulcanic este prezent în unităţile de relief marcate. C c. cu numărul 10 trece râul: a. pe hartă. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Lotru d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Reşedinţa judeţului Dolj este străbătută de râul marcat. pe hartă. cu litera: a. D d. G şi I 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II .geografie Ministerul Educaţiei. 4 d. din unitatea de relief marcată. În Peninsula Scandinavică este situată capitala marcată. pe hartă. Statul a cărui suprafaţă a fost recuperată de sub apele mării în proporţie de 50% are capitala marcată. Molisolurile sunt caracteristice unităţii de relief marcate. 3. A. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief. F 2 puncte D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2 b. 4 puncte B. A b. 7 2 puncte 3. Fluviul Elba stăbate statul marcat. A b. pe hartă. 2. pe hartă. F 2 puncte 2.C. cu litera: a. cu literele: a. A b. cu numărul: a. cu litera J se resimt influenţe climatice … 6 puncte C. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. 4 c. numele unităţilor de relief marcate. cu numărul: a.Varianta 39 . Precizaţi: 1. pe hartă. alte aspecte specifice ale reliefului. 5 d. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Ural. Cel mai mare oraş. 6 2 puncte 5. tipuri de relief. 2. cu litere. cu litera G se numeşte …. 6 puncte E. pe hartă. Cerna b. E d. cu numărul: a. tipuri de roci. C şi J b.

322. gradul de fragmentare. o cauză care a determinat scăderea PIB/loc în UE cu 27 de state.692 4.238. clasa a XII-a 4. membre ale UE. C b.234 27. precizaţi: 1. (USD/loc) 33. Referitor la reprezentarea grafică alăturată precizaţi: 1. tipuri de roci. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Câmpiei Române şi relieful Câmpiei Moldovei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. dou râuri sau 5. o cauză care explică diferenţa de precipitaţii medii anuale dintre Dealurile de Vest şi Podişul Dobrogei de Sud. Pentru Italia. o cauză care a determinat creşterea numărului de locuitori în Franţa şi Germania. J 2 puncte D. pe hartă. E. două state cu o populaţie mai mare de 60 milioane de locuitori. 3. 6 puncte C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 4 puncte B. o cauză care explică faptul că în Delta Dunării cultura cerealelor ocupă suprafeţe restrânse. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. tipuri genetice de relief. Probă scris ă laă Geografie –fluvii. 4 puncte Probă scrisă Geografie clasa a XII-a Subiectul III . UE UE 15 UE 27 Populaţia (mil.3 Suprafaţa (km2) 3. E c. 2.989 PIB/loc.geografie Ministerul Educaţiei. valoarea densităţii populaţiei pentru UE cu 15 state şi pentru UE cu 27 de state.3 484. I d. 6 puncte E. orientarea culmilor şi văilor principale. Cel mai mare bazin huilifer din ţară se află în unitatea de relief marcată. cu litera: a. trei ţări vecine. Menţionaţi două argumente care explică faptul că infrastructura de transport constituie un element important în dezvoltarea economică a Uniunii Europene. distribuţia spaţială a altitudinilor. precizaţi: 1. Pe baza datelor prezentate în tabelul de mai jos. două state cu o populaţie înte 30-40 milioane de locuitori.Varianta 39 . numele unităţii montane cu altitudinea maximă. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 039 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă numărul de locuitori din unele state din Uniunea Europeană. 2. 2.loc) 380. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. două culturi agricole cu specific mediteranean.776 6 puncte E. A. Prezentaţi: 1. 2. 3. alte aspecte specifice ale reliefului. două state care au ieşire la Marea Mânecii. doi vulcani. trei state care au ca formă de guvernământ monarhia. 2 Subiectul II 10 puncte D. 2.

pe hartă. pe hartă. A. Munţii Pindului se află pe teritoriul statului marcat. cu numărul . 4 puncte B. Podişul Meseta se desfăşoară pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. Probă scrisă la Geografie. Oraşul marcat. numele oraşelor-capitală marcate. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.Ministerul Educaţiei.. pe hartă. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 40 . pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. E.. pe hartă.geografie Proba D.capitală cu numere. cu literele C şi F. numele statelor marcate. cu numărul 14 este traversat de fluviul numit . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. pe foaia de examen.. cu litera … 3. clasa a XII-a Europa–România–Uniunea Europeană 1 . cu numerele 3 şi15. Scrieţi. 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 040 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .

15 2 puncte 3. 6 b. Scrieţi. B b. cu litera: a. 7 c. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat. cu numărul: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. B şi F c. Lacul hidroenergetic amenajat pe râul marcat. cu litera: a. temperaturi medii anuale. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. E d. cu literele: a. cu literele F şi G. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. F 2 puncte 2. pe foaia de examen. numele unităţilor de relief marcate. F c. Vegetaţia mediteraneană se întâlneşte pe teritoriul statului marcat. cu litera: a. Buzău b. Zăcăminte de petrol există în unităţile de relief marcate. A b. E. 6 puncte E.. C c. cu numărul 4 este numit . A b. A. 6 b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. numele oraşelor marcate. Oraşul marcat. cu numărul: a. 15 2 puncte 4. 6 puncte C.. H d. pe foaia de examen.geografie Ministerul Educaţiei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. H 2 puncte 2. cu numerele 9 şi 11. 4 puncte B. pe hartă. pe hartă. pe hartă. Scrieţi. G 2 puncte 4. pe hartă. Luxemburg d. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului: a. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. A şi E b. Resurse de gaz metan există în subsolul unităţii de relief marcată. F d. pe hartă. 12 d. Harghita d. Scrieţi. C c. cu litera: a. pe hartă. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 040 Probă scrisă la Geografie. J 2 puncte 5. amplitudine termică. 1. Depresiuni formate prin tasarea loessului există în unitatea de relief marcată. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori din unitatea de relief marcată. 4 puncte Ministerul Educaţiei.. Notaţi două state europene în care se exploatează aceste materii prime. 2. Oraşul Berna este marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. 14 d. precipitaţii medii anuale. pe hartă. 2. pe foaia de examen. F d. Covasna c. Oraşul marcat. pe hartă.Varianta 40 . cu litera . Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Iutlanda şi clima Peninsulei Balcanice. pe hartă. pe hartă. Liechtenstein c. D şi H 2 puncte Probă scrisă la Geografie.. clasa a XII-a Europa–România–Uniunea Europeană 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D.. Belgia b. Relieful tipic piemontan este întâlnit în unitatea marcată. Olanda 2 puncte D. 8 c.clasa a XII-a 1 Subiectul II . Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu numărul 8 este capitala statului: a. vânturi. 3. Vrancea 2 puncte 3. C b. C şi G d. cu litera C se numeşte .. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică. pe hartă. B c. 2. Precizaţi: 1. Minereuri de fier se exploatează din statul a cărui capitală este marcată.

11 d. Menţionaţi două materii prime pe baza căreia s-a dezvoltat industria metalurgică în statele precizate mai sus. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. precizaţi: 1. Precizaţi: 1. 8 c. o unitate de câmpie şi doi vulcani. 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 4. 2. pe hartă cu litera F. etaj climatic. numărul de locuitori pentru fiecare dintre cele cinci regiuni geografice europene. pe hartă cu litera C şi clima unităţii de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. o cauză a valorilor foarte diferite ale densităţii populaţiei în Câmpia Română. cu numărul: a.geografie Ministerul Educaţiei. două oraşe din nordul ţării. 6 puncte E. 6 puncte E. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 4 puncte B. Precizaţi două state ale Uniunii Europene în care dezvoltarea industriei metalurgice a fost influenţată de existenţa materiilor prime. 2. Precizaţi doi factori care au condus la extinderea acestor areale. 3. doi factori naturali care au un rol deosebit în distribuţia spaţială inegală a populaţiei în Europa Centrală şi Europa de Nord. vânturi. 7 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. statul-enclavă de pe teritoriul Romei. 12 2 puncte D. două ramuri industriale cu excepţia industriei alimentare. 2. o insulă care aparţine acestui stat. precipitaţii medii anuale. A. Precizaţi: 1. Este situat la intrarea Dunării în sectorul de deltă oraşul marcat. un factor care ilustrează originalitatea Mării Negre. 6. 2. pe hartă. influenţă climatică. Pentru Italia. Precizaţi: 1. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. 6 puncte C. Precizaţi un factor natural care explică prezenţa vegetaţiei de stepă în Câmpia Panonică. 1. 2. 2 Probă scrisă la Geografie. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 040 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă repartiţia populaţiei Europei pe regiuni geografice. o cultură agricolă cu specific mediteranean. E. un stat cu densitate redusă a populaţiei din Europa de Nord.Varianta 40 .clasa a XII-a Subiectul II 10 puncte D. diferenţa dintre numărul de locuitori dintre Europa Centrală şi Europa de Sud. În Europa Centrală există areale extinse afectate de procese de degradare accentuată a terenurilor. 5. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

. numele oraşelor-capitală marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu.capitală cu numere. 4 puncte B. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. A. pe foaia de examen. 2. cu litera D este traversată de fluviul numit . pe hartă. Statul insular cu vulcani activi şi gheizere este marcat... 2. pe hartă. Scrieţi. 3.. numele statelor marcate. cu literele A şi B. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera . clasa a XII-a 1 . cu numerele 2 şi 8.. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 041 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. 6 puncte Probă scrisă la Geografie. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Precizaţi: 1. E.geografie Proba D. Capitala statului marcat. Este situat în Peninsula Scandinavă statul marcat. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 41 .Ministerul Educaţiei. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .. cu litera .

pe hartă. F d. Oraşul Varşovia este marcat. B c.geografie Ministerul Educaţiei. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. 7 c. Vegetaţia mediteraneană specifică statului marcat. cu litera C are deschidere la Marea: a. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori din unitatea de relief marcată. clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. A.. 13 2 puncte 3. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 041 Probă scrisă la Geografie. Baltică c. cu litera: a. pe hartă. pe hartă. F d. cu litera: a. F d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera F este numită: a. Climatul temperat oceanic este specific statului marcat. stepă d. pe hartă. Bihor b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă.. A b. F d. A b. cu numărul 4 se numeşte . numele oraşelor marcate. pe hartă. Se învecinează cu Spania statul marcat. Scrieţi. Scrieţi. cu numărul: a. amplitudine termică. 2. 4 puncte B.. 2. tundră 2 puncte D. Depozite de loess se întâlnesc în unitatea de relief marcată. Cluj d. cu litera: a. I 2 puncte 5. A b. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. B c. pe hartă. pe foaia de examen. F d. D c. Statul marcat. Nordului 2 puncte 4.Varianta 41 . cu numărul 9 este reşedinţa judeţului: a. E c. numele unităţilor de relief marcate. E.. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Iberice. pe foaia de examen. pe hartă. vânturi. pe hartă. cu litera: a. B c. pe hartă. I 2 puncte 2. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II . A b. 6 puncte C. savană c. pe hartă. temperaturi medii anuale. 6 puncte E. Scrieţi. 2 b. Vegetaţie de stepă există în unitatea de relief marcată.. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Prezentaţi două argumente care sǎ susţinǎ afirmaţia: „Râurile sunt scurte şi au debite mari în statul marcat pe hartǎ cu litera E”. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Sălaj 2 puncte 3. cu litera . Bistriţa c. pe hartă. cu litera D se numeşte . Neagră d. Forme ale reliefului vulcanic se întâlnesc în unitatea marcată. 3. Oraşul marcat. precipitaţii medii anuale. pe foaia de examen.. G 2 puncte 2. Albă b. cu litera: a. Râul marcat. Importante resurse de minereu de fier există în unitatea de relief marcată. 12 d. cu numerele 7 şi 12. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. frigana b. G 2 puncte 4. A b. cu literele B şi H. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere.

1 Contribuţia serviciilor la PIB (%) 73 59 74 71 57 66 6 puncte E. cu numărul: a. pe hartă cu litera B şi clima unităţii de relief marcată. 10 c.3 -1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 041 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu din Europa. 2. precipitaţii medii anuale.7 59. 8 b. nu poate fi considerat o unitate de câmpie”.3 -5. Franţa şi Irlanda. 2. un factor natural care nu favorizează dezvoltarea agriculturii în regiunile montane. Sporul natural (‰) 1. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. în valori absolute. 10 puncte D. 4. 4 puncte Subiectul II Statul Belgia Bulgaria Franţa Germania Irlanda Ungaria Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. lunile în care debitul mediu lunar are valori sub 100 m³/sec. precizaţi: 1. Precizaţi: 1. valoarea minimă a debitului şi luna în care se înregistrează.6 82. 12 2 puncte D. 4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. În tabelul de mai jos sunt prezentate date satatistice pentru state ale UE. pe hartă.4 4. 11 d. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Calcula ţi sporul natural. lunile în care debitul mediu lunar are valori cuprinse între 150 – 250 m³/sec. două regiuni industriale. 6 puncte C. 3. un argument care susţine afirmaţia: ”Podişul Dobrogei. trei resurse de subsol. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcată. valoarea maximă a debitului şi o lună în care se înregistrează. A.7 Populaţia (mil. E.2 4. Prezentaţi douǎ argumente care sǎ explice diferenţa de densitate a populaţiei dintre Olanda şi Norvegia.4 7. pe hartă cu litera D. din Belgia. etaj climatic. 2. un fluviu navigabil şi un oraş-port traversat de acest fluviu. 2. deşi are altitudini reduse.3 8. un oraş-port la Marea Nordului.0 10. vânturi. Pentru Germania.geografie Ministerul Educaţiei. Un combinat siderurgic se găseşte în oraşul marcat. Precizaţi: 1.Varianta 41 . 4 puncte Ministerul Educaţiei. 5. influenţă climatică. loc) 10.7 -3. două ramuri industriale foarte dezvoltate.

cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I . 2.. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 042 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. pe foaia de examen. Statul marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. Precizaţi: 1.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 42 . cu numerele 6 şi 15. numele statelor marcate.capitală cu numere. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Scrieţi. 2. cu litera F se numeşte . cu litera A este traversată de fluviul numit .. pe hartă. cu literele C şi J.. E. Câmpia Londrei este situată în statul marcat. A. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă.Ministerul Educaţiei.geografie Proba D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4 puncte B. 3. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. Capitala statului marcat.

cu litera : a. C c. Râul marcat. Este traversat de Cercul Polar de Nord statul marcat. pe hartă. Elba c. Vegetaţia de tundră este specifică părţii de nord a statului marcat. F d. E 2 puncte 3. cu litera: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu literele C şi F. Neagră d. pe hartă. Rhône d. A b. Statul marcat. F d.. cu litera A se numeşte . Albă b. 4 puncte B. pe hartă. Resurse de gaz metan există în unitatea de relief marcată. 12 d. Tamisa 2 puncte 5. cu numărul 7 se numeşte . Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Italice şi clima Peninsulei Scandinave. 3. Moldova d.. cu numerele 8 şi 9. C c. Bârlad b. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. pe hartă. vânturi. 4 puncte Ministerul Educaţiei. G d. cu litera G are deschidere la Marea: a. cu litera: a. numele oraşelor marcate. pe hartă. Precizaţi două cauze care determină degradarea terenurilor în regiunile montane din Europa. este: a. J 2 puncte 2. Donul b. 13 2 puncte 3. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Baltică c. A. Scrieţi.. precipitaţii medii anuale. cu litera . Scrieţi. de tip atlantic. G d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. 7 c. Precizaţi: 1. amplitudine termică. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. G 2 puncte 5. cu numărul: a. cu litera: a. E c. pe hartă. C c. F d. pe hartă. temperaturi medii anuale. H 2 puncte 4. cu numărul 3 se numeşte: a. pe hartă. cu litera: a.. D b. Forme ale reliefului glaciar se întâlnesc în unitatea marcată. A b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. C b. pe hartă. 6 puncte C. Bistriţa c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu litera D un râu cu regim simplu. pe foaia de examen.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. Zăcăminte de petrol există în unitatea de relief marcată. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori din unitatea de relief marcată..Varianta 42 . D d. A b. În statul marcat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 042 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. I 2 puncte D. Numeroase iazuri şi heleştee au fost amenajate în unitatea marcată. D c. pe hartă. 2. 2. pe hartă. H 2 puncte 2. Trotuş 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II . cu litera: a. E c. Oraşul Kiev este marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. E. pe hartă. pe foaia de examen.. 6 puncte E. 2 b. B b. Nordului 2 puncte 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Depresiuni submontane se întâlnesc în unitatea de relief marcată. Oraşul marcat. Scrieţi.

două unităţi de relief. membre ale UE. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. un factor care favorizează creşterea bovinelor şi a ovinelor în spaţiul montan. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. 6. pe hartă cu litera H. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II10 puncte D. Statul Resursa de subsol Germania Minereu de fier Ungaria Bauxită Ucraina Sare Precizaţi. 4. Precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. un râu sau fluviu. o ramură industrială dezvoltată pe baza resurselor de subsol menţionate în tabelul de mai sus. 7. A. vânturi. Tabelul de mai jos cuprinde denumirile unor state europene şi anumite resurse de subsol care se exploatează din statele respective. un factor de favorabilitate în dezvoltarea oraşului Braşov ca nod de comunicaţii. valoarea minimă a debitului lunar. etaj climatic. 3. 2. o cauză a diferenţei de debit între lunile extreme. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 6 puncte E. două luni în care debitul mediu are valori mai mari de 50 m3/s. două luni în care debitul mediu este de aproximativ 20 m3/s. un oraş. 3.Varianta 42 . valoarea minimă a debitului lunar. 6 puncte C. precum şi luna în care se produce. o resursă naturală. două state vecine. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 042 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Vâltava la Praga. Precizaţi: 1. 5. precizaţi: 1. E. 6 puncte E. Precizaţi: 1. 2. 2. pe hartă cu litera E şi clima unităţii de relief marcată. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. două zone de vegetaţie. influenţă climatică.geografie Ministerul Educaţiei. Pentru Serbia. precum şi luna în care se produce. valoarea debitului mediu în luna martie. pentru fiecare stat. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. precipitaţii medii anuale. 4 puncte B. tipul de climă. Precizaţi doi factori care au condus la extinderea acestor areale. În Europa Centrală există areale extinse afectate de procese de degradare accentuată a terenurilor. 2.

Ministerul Educaţiei.capitală marcat. pe foaia de examen. 3. pe hartă. Lacurile glaciare Como şi Garda sunt situate în statul marcat. 4 puncte B. pe hartă. cu literele A şi G. Fluviul care străbate oraşul . numele statelor marcate. 2. numele oraşelor-capitală marcate. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.geografie Proba D. cu numerele 12 şi 13.capitală cu numere. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. E. cu litera … 2. Precizaţi: 1. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 043 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Scrieţi. pe hartă. cu numărul 4 se varsă în Marea .. cu litera E se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Statul marcat. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .. Se acordă 10 puncte din oficiu. A. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 43 .

A b. cu litera F. 9 şi 10 d. pe foaia de examen. H 2 puncte 2. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 3 d. pe hartă. pe hartă. Zăcăminte de bauxită există în unitatea de relief. Râul marcat. 3.. cu literele C şi G . J 2 puncte 3. Este centru al metalurgiei neferoase oraşul marcat. G 2 puncte D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. A b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. H 2 puncte 2. D d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 6 2 puncte 5.. cu numărul 12 străbate oraşele: a. cu litera: a. Albă b.. C c. 14 2 puncte 4. pe hartă. tip de climă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Câmpia Padului este situată pe teritoriul statului marcat. pe hartă. D c. Slatina şi Timişoara 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II .Varianta 43 . pe hartă. 6 puncte E. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.. pe hartă. Scrieţi. 11 şi 12 2 puncte 3. cu litera . Regiunea turistică Coasta de Azur este situată pe teritoriul statului marcat. Menţionaţi două argumente care susţin afirmaţia: „Europa Mediteraneană. cu numerele 3 şi 5. F d. Râmnicu Vâlcea şi Sfântu Gheorghe d. Petroşani şi Sibiu c. Neagră 2 puncte 5. pe hartă. numele oraşelor marcate.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Baltică c. Scrieţi. Râul Bahlui traversează oraşul marcat pe hartă cu numărul: a. C d. amplitudine termica. E. cu litera: a. 8 d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera . 5 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Podişul Sucevei este marcat. Precizaţi: 1. 1 b. marcată pe hartă cu litera: a. reprezintă o importantă regiune turistică a Europei”. vânturi. 7 c. pe hartă. Braşov şi Craiova b. 2 c. cu litera: a. Egee d. 2. pe foaia de examen. cu litera I şi clima statului marcat. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. Şisturi verzi şi granite există în unitatea de relief marcată pe hartă cu litera . cu numărul: a. B c. pe hartă. 2 c. 4 puncte B. Statul al cărei capitală este oraşul marcat. precipitaţii medii anuale. C c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 043 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. 8 şi 9 c. 3 d. Depresiunea Braşov este situată în unitatea de relief marcată. 6 puncte C. A. A b.geografie Ministerul Educaţiei. cu numărul: a. 1 b.. cu numărul 15 are deschidere la Marea: a. E d. Ţărmuri cu fiorduri sunt specifice zonelor litorale ale statului marcat. pe hartă. Din Munţii Rodnei izvorăsc râurile marcate pe bartă cu numerele: a. Scrieţi. 6 2 puncte 4. 7 şi 8 b. A b. Oraşul-capitală Viena este marcat. 2.

de peste 170C. 2. 2. pe foaia de examen. circulaţia estică a maselor de aer c. august şi iulie c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. D. etaj climatic. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 043 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor şi precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. 5.loc. temperat-oceanic d. un tip de climă. Factorul climatic care determină cantităţile medii anuale mari de precipitaţii este: a. luna cu cantitatea maximă de precipitaţii. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . A. valoarea minimă a temperaturii medii lunare.231. Prezentaţi două obiective turistice reprezentative din Grecia. 3. E. 2. pe hartă. două culturi agricole cu specific mediteranean. 4. 6 puncte E. Diagrama climatică de mai sus redă tipul de climă : a.geografie Ministerul Educaţiei. precizaţi două cauze care să explice diferenţele care apar între cele două ţări europene. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. estimări la nivelul anului 2006 1. ale temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile: a. 4 puncte B. 6 puncte E. 2. valoarea densităţii medii a populaţiei calculată pentru Bulgaria şi Finlanda. regimul temperaturii aerului b. precipitaţii medii anuale.372 Subiectul II 10 puncte Sursa: The World Factbook. subpolar 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. vânturi. două unităţi de relief. Scrieţi. Scrieţi. ecuatorial b. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. august şi mai d. regimul radiaţiei solare d. iulie şi mai 6 puncte C. Referitor la valorile densităţii medii ale populaţiei. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Prezentaţi: 1. pe foaia de examen.367 5. aprilie şi iunie b. circulaţia vestică a maselor de aer 3. două oraşe cu o populaţie de peste 1. cu litera E şi clima unităţii de relief marcate. 6. calculate anterior. influenţă climatică. Pentru Italia. o cauză care explică faptul că în Marea Neagră lipsesc vieţuitoarele la adâncimi sub 200 m. un tip genetic de lac şi un exemplu din acest tip. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 4. cu litera H. o cauză care explică faptul că în Carpaţii Meridionali există relief glaciar extins.385. luna cu cantitatea minimă de precipitaţii.000 locuitori. Se dă următorul tabel: Statul Bulgaria Finlanda Suprafaţa ( Km² ) 110 910 338 145 Populaţia (nr.) 7. 3.000. Valori ridicate. Precizaţi: 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. fluviul care străbate capitala. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. mediteranean c.Varianta 43 . precizaţi: 1.

pe hartă. Precizaţi: 1. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . pe foaia de examen. pe hartă. cu literele E şi F. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Se acordă 10 puncte din oficiu. 2.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 44 . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Capitala statului marcat. cu litera . 2. pe hartă. pe hartă. pe hartă. cu litera B se numeşte… 3.. Scrieţi.geografie Proba D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 044 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D.capitală cu numere. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. Ocupă o parte a insulei Irlanda statul marcat. cu numerele 3 şi 10. E. A. Este situat în vestul Mării Negre statul marcat. numele oraşelor-capitală marcate. numele statelor marcate.

H 2 puncte 5. Scrieţi. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia:„Relieful Europei s-a format în perioade geologice diferite”. cu numărul 10 străbate oraşul: a. Munţi vulcanici există în unitatea de relief marcată. Minereuri de fier de calitate superioară se exploatează din statul marcat. Un centru de prelucrare a minereurilor auro-argentifere este în oraşul marcat. cu litera: a. Influenţe climatice continentale (de ariditate/est-europene) se resimt în unitatea marcată. 3 c. cu litera: a. C d. pe hartă. A b. 3 c. cu literele C şi E. 4 d. tip de climă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 4 puncte B. vânturi. cu litera . C b. pe hartă. G c. 3. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. 6 puncte C. Scrieţi. pe hartă. E d. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. D c. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. E d. E c. Oraşul marcat. 1 b. pe hartă. cu litera: a. pe foaia de examen. cu litera C şi clima statului marcat. pe hartă.. Madrid c. pe hartă. F b.. Sofia 2 puncte 3. cu litera: a. precipitaţii medii anuale. Oraşul-capitală marcat. pe hartă. cu litera: a. C b. Utilaj petrolier se obţine în oraşul marcat.geografie Ministerul Educaţiei. B c. numele râurilor marcate. pe hartă. J 2 puncte D. cu litera: a. pe hartă. F 2 puncte 4. A b. pe hartă. B c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 044 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. A. pe hartă. I 2 puncte 2. E.. 2. cu numărul: a. Berlin b. cu numerele 7 şi 11. Slatina d. 2. cu litera A se resimt influenţe climatice . Vegetaţia de tundră este specifică statului marcat. F 2 puncte 5. Braşov b... amplitudine termică. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numărul 12 se numeşte: a. pe hartă. Ţărmul cu canale (dalmatic) este specific statului marcat. F d. Precizaţi: 1. Importante zăcăminte de gaz metan există în unitatea de relief marcată. I 2 puncte 4. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. H d. A b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 5 d. În unitatea de relief marcată. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Paris d. Râul marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. G c. Timişoara 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II .Varianta 44 . Craiova c. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 6 2 puncte 3. cu litera I. I d. cu numărul: a. 2 b.. Câmpia Andaluziei este situată pe teritoriul statului marcat. 6 puncte E. 6 2 puncte 2.

temperat . 4 puncte B. la nivelul anului 2006 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 044 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor şi precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. pe hartă. A. tropical 6 puncte C. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 10 puncte D.iunie d. tipul de climă specific şi doi factori care influen ţează clima. în valori absolute. septembrie . iulie . precum şi luna în care se înregistrează. Pentru Franţa. pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. E. un oraş-port la Marea Mediterană. cu litera E şi relieful unităţii de relief marcată. vor fi prezentate comparativ şi nu separat. un factor care favorizează dezvoltarea transporturilor fluviale în sectorul Dunării maritime. ale aspecte specifice ale reliefului. Se dă următorul tabel: Statul Letonia Norvegia Populaţia (nr. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică de mai sus este: a. 2. 6. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în intervalul: a.loc) 2 274 735 4 610 820 Imigranţi (nr.627 47. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 2. cea mai mare aglomeraţie urbană. 6 puncte E. precum şi luna în care se înregistrează. subpolar 2. distribuţia spaţială a altitudinilor. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. două artere fluviale navigabile. Precizaţi două argumente care să explice valoarea negativă a bilanţului migratoriu din ţările Europei de Est şi Sud-Est. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi o cauză care să justifice faptul că Norvegia este o ţară cu un flux imigraţionist mare. două ramuri industriale cu pondere ridicată în economia ţării.776 Emigranţi (nr. Temperaturile au valori ridicate în anotimpul de vară datorită pătrunderii maselor de aer: a. tipuri genetice de relief. pentru cele două ţări. polar maritim d. gradul de fragmentare. 6 puncte E. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2. mediteranean (subtropical) c. 5.Varianta 44 . 2. Precizaţi: 1. litera corespunzătoare răspunsului corect. pe foaia de examen. estimări. aprilie . orientarea culmilor si văilor principale. o regiune turistică importantă. valoarea maximă a cantităţii de precipitaţii înregistrată într-o lună. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. mai .) 1. pe hartă.) 7.octombrie 3. ecuatorial b. polar continental c. pentru populaţie. ecuatorial b.oceanic d. cu litera H. o cauză care explică absenţa lacurilor glaciare în Munţii Apuseni.mai b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea.131 22. Scrieţi.loc.loc. Prezentaţi: 1. Calculaţi bilanţul migratoriu. 4.053 Sursa: The World Factbook. precizaţi: 1.august c. 3. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii de relief marcată.

geografie Proba D. pe hartă. numele statelor marcate. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 045 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Precizaţi: 1. Capitala statului marcat. 4 puncte B. pe hartă.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 45 . cu numerele 3 şi 8. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera G se numeşte… 3. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . 2. A.capitală cu numere. pe foaia de examen. Scrieţi.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Vulcanul Hekla este situat în statul marcat. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. E. cu litera . Se acordă 10 puncte din oficiu. Fluviul Nipru străbate statul marcat. cu literele B şi F. pe hartă. 2. numele oraşelor-capitală marcate.Ministerul Educaţiei.

6 puncte E. H 2 puncte 3. Aglomeraţia urbană Rin . 6 2 puncte 2. Bazinul carbonifer Motru-Rovinari este situat în unitatea de relief marcată. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. D d. 4 c. pe hartă. Scrieţi. cambisoluri c. pe hartă. pe hartă.. pe hartă.Ruhr este situată pe teritoriul statului marcat. 5 şi 6 2 puncte 5. 1 şi 2 b. G d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 045 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe hartă. marcat. A b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. precipitaţii medii anuale. cu litera . cu litera: a. numele oraşelor marcate. tip de climă.. D c. H 2 puncte 2. Scrieţi. cu litera C şi clima statului marcat. argiluvisoluri b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. B b. Scrieţi. Oradea c. J 2 puncte 5. Statul marcat. pe hartă. molisoluri d. Vegetaţie mediteraneană este specifică statului marcat. Londra d.. 2 şi 6 c. pe hartă.. B c. cu litera . G d. Bucureşti c. 2. 2. Arad b. pe foaia de examen. A b. spodosoluri 2 puncte 3. A b. cu numerele: a. cu litera: a. E c. Relieful pe structură boltită (de tip „dom”) este caracteristic în unitatea de relief marcată. F d. 5 d. B b. 4 puncte B. cu numărul: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Lacul Sfânta Ana este situat în unitatea de relief marcată. 2 b. cu numerele 3 şi 6. Prezentaţi două cauze care determină distribuţia spaţială inegală a valorilor densităţii populaţiei în Peninsula Italică. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă.Varianta 45 . pe hartă. C c. În unitatea de relief marcată. cu litera: a. E. Satu Mare d. H 2 puncte 4. C c. Munţii Stara Planina (Balcani) sunt situaţi pe teritoriul statului. pe hartă. pe hartă. Atena b. cu litera: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. cu literele F şi G. Râul marcat. pe foaia de examen. Cel mai mare oraş din Munţii Banatului este marcat. cu litera D. pe hartă.. pe hartă. A.. pe hartă. Timişoara 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. Stockholm 2 puncte 4. I 2 puncte D. cu numărul . cu litera: a. 6 puncte C. A apărut în perioada antică oraşul marcat. Şoseaua europeană E60 străbate oraşele marcate. amplitudine termică. cu litera A are capitala în oraşul: a. cu litera A predomină soluri din clasa: a. Bora este vântul caracteristic în statul marcat. D d. 3 şi 4 d. 3. pe foaia de examen. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul 12 străbate oraşul: a. vânturi. Precizaţi: 1.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Calculaţi bilanţul natural. 5.820 59. temperat-oceanic. Precizaţi: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. conform graficelor de mai sus. cea mai mare aglomeraţie urbană. în valori absolute.235. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. temperat-continental d. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . înregistrate la staţia meteorologică Atena. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. vânturi. primăvara c. musonic c. Prezentaţi o cauză care determină diferenţe ale valorilor bilanţului natural în cele două state. Scrieţi pe foaia de examen. regimul temperaturii aerului 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 6 puncte C. precipitaţii medii anuale. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. deceselor Cehia 2006 10.002 1.) Ţara Anul Nr. luna cu cantitatea minimă de precipitaţii. luna cu cantitatea maximă de precipitaţii. E. Se dă următorul tabel: Populaţia (nr. două oraşe-port. A. Precizaţi două cauze ale distribuţiei spaţiale neuniforme a densităţii populaţiei pe teritoriul ţării noastre. cu litera A şi clima unităţii de relief marcată.001 Norvegia 2006 4. etaj climatic. trei insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat. Cantitatea maximă de precipitaţii se înregistrează în anotimpul de: a. 4 puncte Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III B şi E şi reprezintă evoluţia cantităţii medii lunare de precipitaţii la Bordeaux (Franţa).Varianta 45 . pe hartă. cu litera H. 2. altitudinea redusă a reliefului b.234 44.910 109. toamnă d. influenţă climatică.loc. pe hartă. Pentru Grecia. 4. născuţilor vii Nr. pentru Cehia şi Norvegia. Factorul climatic care determină cantităţi medii anuale mari de precipitaţii la Bordeaux este: a. trei tipuri de culturi agricole ce ocupă suprafeţe însemnate. 6. 10 puncte D. Regimul anual al precipitaţiilor care se înregistrează la Bordeaux. precizaţi: 1.geografie Ministerul Educaţiei.455 90.610. 6 puncte E. B. 2. 2. regimul radiaţiei solare d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. tipul de climă specific. iarna b. Precizaţi două cauze care să explice diferenţa dintre cantitatea de precipitaţii înregistrată la Atena faţă de cea înregistrată la Bordeaux. precum şi valoarea acesteia. vară 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 045 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi E şi reprezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare. ecuatorial b. circulaţia vestică a maselor de aer c. precum şi valoarea acesteia. se încadrează în tipul de regim pluviometric: a.

E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu numărul 14 se numeşte . Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 46 . Vulcanul Hekla este localizat în statul marcat.. Precizaţi: 1. 3. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 046 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Capitala statului marcat pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. cu literele D şi J.capitală cu numere.geografie Proba D.. pe foaia de examen. pe hartă. pe hartă. Scrieţi. A. cu numerele 2 şi 6.. 2.. Statul a cărui capitală este marcată.. pe hartă.. numele oraşelor-capitală marcate. numele statelor marcate. cu litera F este traversată de râul . 2.Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. cu litera .

Scrieţi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Râul marcat. G 2 puncte 2. cu numerele 9 şi 10. cu numărul .. Timiş 2 puncte 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. numele oraşelor marcate. 2. A b. pe hartă. C c. cu litera: a. marcat. 9 c. Fluviul Ebro (Ebru) traversează teritoriul statului. 7 b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. I d. cu litera: a. Bega b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă.. pe hartă.. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată. D 2 puncte 5. 6 puncte C. pe hartă. amplitudine termică. F 2 puncte 5. pe hartă. cu numărul: a. D d. Bazinul carbonifer Motru-Rovinari se găseşte în unitatea de relief marcată. Munţii Pădurea Neagră sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. pe hartă. Bazinul carbonifer Doneţk este situat în statul marcat. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. 10 d.. cu litera: a. Cele mai mari altitudini există în unitatea de relief marcată. cu litera: a. B b. pe hartă. B c. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat.. pe foaia de examen. A b. Scrieţi. pe foaia de examen. B c. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 6 puncte E. Vegetaţie de stepă şi silvostepă se găseşte pe teritoriul statului marcat. pe hartă. Mureş d. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos 1. I 2 puncte D. E c. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. tipuri de climă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 046 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe hartă. B c. 2. F d. cu litera: a. cu litera: a. Oraşul Cluj-Napoca este străbătut de râul marcat. D d. Scrieţi. E 2 puncte 3. pe hartă. pe hartă. cu numărul 2 se numeşte: a. D b. precipitaţii medii anuale. cu litera: a. cu litera B şi clima statului marcat. J 2 puncte 4. vânturi. factori ce influenţează clima. I d. 4 puncte B. cu litera F. B c. Caraş c. J 2 puncte 3. C d. pe hartă. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. numele unităţilor de relief marcate. E. 3. F b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi doi factori naturali care au favorizat culturile de citrice din Europa Sudică. cu litera F. J 2 puncte 2. Vagoane se obţin în oraşul marcat. cu literele B şi G.. pe hartă. cu litera . H c.geografie Ministerul Educaţiei. se numeşte . Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat în unitatea de relief marcată. F d. A. H c. pe hartă. D d. Braţul cu cel mai mare volum de ape din unitatea de relief marcată. A b. Oraşul Tallin este capitala statului marcat. pe hartă. Precizaţi: 1.Varianta 46 . E b. pe foaia de examen. A b.

Scrieţi pe foaia de examen. Precizaţi: 1. 2. o cauză care să explice valorile mici de debit înregistrate la Olteniţa în lunile septembrieoctombrie utilizând graficul de mai sus. Precizaţi doi factori naturali care favorizează practicarea culturii cerealelor în estul Câmpiei Române şi în Podişul Dobrogei. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Calculaţi densitatea medie pentru fiecare stat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 046 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi D şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al Dunării la Budapesta. 3. Luna în care se înregistrează cea mai mare valoare de debit este: a. denumirea strâmtorii situată în sudul acestui stat. Anotimpul cu cele mai mici valori de debit înregistrate este: a. martie 2. cu litera D şi relieful unităţii marcate cu litera H. primăvara d. 4 puncte Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III B şi D şi prezintă evoluţia debitului Dunării la Olteniţa. cu excepţia capitalei. Luna în care se înregistrează cea mai mică valoare de debit este: a. septembrie 3. alte aspecte specifice ale reliefului. trei oraşe. două cauze care să explice valorile mari de debit înregistrate primăvara pe Dunăre la Budapesta şi Olteniţa. 2. orientarea culmilor şi a văilor principale. Precizaţi: 1. 6 puncte E. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . gradul de fragmentare. pe hartă. 6 puncte E. ce desparte Europa de Africa.Varianta 46 . tipuri genetice de relief. iarna c. 4. Precizaţi o cauză care determină diferenţa de densitate a populaţiei între cele două state. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. octombrie b. august c. mai b. denumirea peninsulei ocupate de acest stat. 5. două luni în care valoarea debitului depăşeşte 5 000 m3/an. E. 2. precizaţi: 2 Subiectul II 1.loc) Ţara Anul Finlanda 2006 338 145 5 231 372 Danemarca 2006 43 094 5 450 661 Sursa: The World Factbook. iunie d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. A. estimări la nivelul anului 2006 1. noiembrie d. aprilie c. tipuri de roci. Se dă următorul tabel: 2 Suprafaţa (km ) Populaţia (nr. toamna b. două luni în care valoarea debitului este sub 4 000 m3/an. distribuţia spaţială a altitudinilor. vara Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 6 puncte C. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate.geografie Ministerul Educaţiei. B. Pentru Spania. două tipuri de climă. 10 puncte D. trei produse agricole cu specific mediteranean.

F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. A. Scrieţi. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere. pe hartă. pe hartă. Precizaţi: 1. pe foaia de examen. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 047 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . pe hartă. cu litera H ocupă partea vestică a Peninsulei.geografie Proba D. numele statelor marcate. cu literele A şi J. numele oraşelor-capitală marcate.Ministerul Educaţiei.. la Oceanul . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul marcat... 4 puncte B. Statul marcat. 2. E.. Se acordă 10 puncte din oficiu..D. cu litera G are ieşire. 3. cu litera . 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 47 . cu numerele 5 şi 9. 2. pe hartă. Oraşele Amsterdam şi Haga sunt capitalele statului marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. pe hartă. în nord.

pe hartă. A b. E. E c. cu litera: a. pe hartă. B b. a. etaj climatic. H 2 puncte 5. Oraşul marcat. Scrieţi. C b. cu litera: a. Târnava Mică 2 puncte 3. C c. Marsillia. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu numerele 3 şi 5. B c. H 2 puncte 4. 1. Lacuri glaciare sunt prezente în unitatea de relief marcată. pe hartă. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. pe hartă. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Vegetaţie de stepă există în unitatea de relief marcată. J 2 puncte D. pe foaia de examen. Scrieţi. 2. cu numărul 11 este reşedinţa judeţului … 6 puncte C. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Oraşul marcat. Munţii Balcani (Stara Planina) se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. Lacul de baraj natural Lacul Roşu se găseşte în unitatea de relief marcată. E c. F d. pe hartă. Important port maritim european. cu litera: a. D d. cu litera: a. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Europa este un continent cu importante resurse energetice”. se află pe teritoriul statului marcat. F d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 047 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe foaia de examen. pe hartă. cu litera: a. Oraşul marcat. cu litera C şi clima statului marcat cu litera E. Oraşul marcat. D d. G d. pe hartă. pe hartă. cu numărul 10 se numeşte … 3. pe hartă. J 2 puncte 4. Notaţi două state europene în care Curriculum se exploateaz ă resursele menţionate la punctul anterior. D c. Cele mai mari altitudini se înregistrează în unitatea de relief marcată. 6 puncte E. amplitudine termică. F c. cu numărul 9 este capitala statului: a. Albania b. Croaţia c. cu litera … 2. B c.Varianta 47 . F d. numele râurilor marcate. Cea mai mică valoare a densităţii populaţiei dintre statele marcate. Macedonia d. Influenţe climatice submediteraneene se resimt în unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. numele oraşelor marcate. B. G 2 puncte 2. vânturi. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. cu litera: a. B b. Muntenegru 2 puncte 3. Someşul Mic d. factori ce influenţează clima. tipul de climă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A b. H 2 puncte 5. cu numerele 8 şi 9. pe hartă. Fluviul Sena străbate statul marcat. Centrul Naţional pentru şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. A. Someşul Mare c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. B b. precipitaţii medii anuale. E d. Mureş b. H 2 puncte 2. cu litera: a. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. A b. Scrieţi. F d. pe hartă. pe hartă. pe hartă. cu numărul 7 este traversat de râul numit. pe hartă. Ministerul Educaţiei. A b. Cercetării şi Inovării 2. Precizaţi: 1. se înregistrează în statul marcat cu litera: a. C c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

membre ale UE. pe hartă. o unitate montană. 6 puncte E. Precizaţi doi factori care determină valori ridicate ale debitelor fluviilor reprezentate în graficele de mai sus. Râul Garonne curge pe teritoriul statului numit: a. 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 047 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi D şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al Senei la Paris. 2. 3. 2. oraşul-capitală şi un oraş-port fluvial. mai b. 3. precizaţi: 1. aprilie c. luna cu cel mai mare debit şi valoarea acestuia. iunie d. Pentru Bulgaria. Germania b. marea la care are iesire acest stat. Precizaţi o cauză care să explice valorile mai mari de debit ale râului Garonne decât ale râului Sena. Portugalia 2. 2. Anotimpul cu cele mai mici valori ale debitului este: a. gradul de fragmentare. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. două luni cu valori ale debitului mediu lunar mai mici de 100 m3/s.geografie Ministerul Educaţiei. A. 7.Varianta 47 . distribuirea spaţială a altitudinilor. Precizaţi: 1. două state vecine. două resurse naturale. 4 puncte Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III B şi D şi reprezintă evoluţia debitului râului Garonne la Bordeaux. Calculaţi diferenţa dintre valoarea debitului maxim şi valoarea debitului minim al râului Sena. Franţa d. 4 puncte Ministerul Educaţiei.aprilie. pe foaia de examen. o cauză care explică diferenţa de temperatură medie anuală dintre sudul şi nordul ţării. utilizând graficul de mai sus. în perioada ianuarie . 2. anul în care a fost acceptată în UE. fluviul care delimitează acest stat în partea de nord. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 d. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. Scrieţi. O luna în care valoarea debitului a depăşit 1000 m3/s este: a. Belgia c. alte aspecte specifice ale reliefului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Prezentaţi: 1. 5. cu litera A şi relieful unităţii marcate. E. vara Subiectul II 6 puncte 10 puncte D. Calculaţi diferenţa dintre valoarea debitului maxim şi valoarea debitului minim al râului Garonne. primăvara c. iarna b. martie 3. tipuri de roci. utilizând graficul de mai sus. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4. orientarea culmilor şi a văilor principale. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. toamna C. tipuri genetice de relief. 6. B. cu litera F. o cauză care a generat formarea Deltei Dunării. 6 puncte E.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 048 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe ... pe hartă. este traversat de fluviul .. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numerele 1 şi 4. pe hartă. cu numărul 5. Pe teritoriul statului marcat. marcat pe hartă. 3.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 48 . 2.capitală cu numere. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu numărul .Ministerul Educaţiei. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . A. 4 puncte B. pe hartă. Capitala Poloniei este marcată. Oraşul-capitală. pe foaia de examen. Scrieţi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele oraşelor-capitală marcate. 2. numele statelor marcate. cu literele G şi I. Precizaţi: 1. cu litera H.geografie Proba D.. sunt Munţii .

Precizaţi două argumente care să demonstreze că statul marcat.geografie Ministerul Educaţiei. cu numărul 2 este afluentul râului numit: a. pe hartă. F d. Sena 2 puncte 4. B c. poartă denumirea de . pe foaia de examen. Braţul Dunării marcat. Dintre oraşele de mai jos. pe hartă. pe hartă cu litera: a. Luxemburg 2 puncte 5. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 048 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. pe hartă. pe hartă. C c. Apenini c. 6 puncte E. cu numărul: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă.. F d. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului numit . pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. precipitaţii medii anuale. Scrieţi... etaj climatic. H 2 puncte 2. numele unităţilor de relief marcate. numele râurilor marcate. E c. pe hartă. factori ce influenţează clima. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.. E c. pe hartă. pe hartă. Statul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. G d. Malta d. H 2 puncte 4. C b. 13 d. Buzău c. Cipru c. funcţional şi modern. Minereuri auro-argentifere se regăsesc în unitatea de relief marcată. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. pe foaia de examen. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. pe hartă. B b. 2. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . D c. tipul de climă. vânturi. A b. cu numărul 5. cu litera F. cu literele B şi G se găseşte statul numit: a. S-a format prin sedimentare unitatea de relief marcată. B b. pe hartă. pe hartă. Argeş b. Peninsula Crimea este situată în sudul statului marcat. Oraşul marcat. pe hartă. pe hartă cu litera: a. cu litera B. cu numărul 1 s-a amenajat lacul hidroenergetic numit . Scrieţi. 14 2 puncte D. cu literele A şi E. Clasa molisolurilor este prezentă în unitatea de relief marcată. Ialomiţa d. cu litera A. cele mai mici temperaturi medii anuale se înregistrează în capitala marcată. E. A. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. A b. Scrieţi. cu litera A şi clima statului marcat. este traversat de râul numit: a. 4 puncte B. amplitudine termică. Guadalquivir c. cu numerele 2 şi 6. H 2 puncte 5. prezintă un sistem de transport diversificat. Pirinei d. Râul marcat. F 2 puncte 2. Precizaţi: 1. 6 puncte C. pe foaia de examen. pe hartă. cu litera: a. Elba b. pe hartă. Pe râul marcat. Siret 2 puncte 3. Între statele marcate. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.. Pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. cu litera: a. C d. Andorra b. 10 c. Pe hartă sunt marcate unităţi cu litere. Rodopi 2 puncte 3. Alpi b. 9 b.. E d.Varianta 48 . Ron d. cu numărul 10 se găsesc Munţii: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 3. pe hartă. 2. Influenţa climatică submediteraneană se resimte în unitatea de relief marcată.

Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a energiei termice convenţionale în structura energetică a Rusiei. pe foaia de examen. Franţa d. 2. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 1. Luna în care valoarea debitului depăşeşte 500 m3/s este: a. tipul de climă. 4. membre ale UE. valoarea minimă a debitului şi luna în care se înregistrează. Precizaţi: 1. Spania C. precizaţi: 1. 3. Germania b. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. Calculaţi diferenţa dintre valaorea debitului maxim şi valoarea debitului minim al râului Tisa. două luni în care debitul depăşeşte valoarea de 1 200 m3/s. două oraşe. 6 puncte E.Varianta 48 . 4 puncte Ministerul Educaţiei. tipuri genetice de relief. 2. 3. treapta de relief dominantă. Belgia c. 5. 6 puncte E. cu literele C şi D. două regiuni turistice. gradul de fragmentare. o zonă de vegetaţie specifică. tipuri de roci. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. aprilie c. 10 puncte D. conform graficelor de mai sus. Prezentaţi: 1. cu litera H există o mare diversitate a resurselor de subsol”. 6. un factor care să explice diferenţa de temperatură medie anuală dintre unităţile marcate. B. 2. distribuţia spaţială a altitudinilor. 4 puncte Subiectul II 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . trei state vecine. cu litera E şi relieful unităţii marcate cu litera H. Luna în care valoarea debitului este sub 100 m3/s este: a. pe hartă. E. A. un argument care să justifice afirmaţia: „În unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectele III B şi D şi prezintă evoluţia debitului Senei la Paris. Calculaţi diferenţa dintre valaorea debitului maxim şi valoarea debitului minim al fluviului Sena.geografie Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 048 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi D şi prezintă evoluţia debitului Tisei la Szeged. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. orientarea culmilor şi a văilor principale. septembrie 2. alte aspecte specifice ale reliefului. iunie d. 2. octombrie b. aprilie c. februarie d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănăfi şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Statul traversat de fluviul al cărui debit este reprezentat în diagrama alăturată este: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. septembrie 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 3. Precizaţi o cauză a debitului mai mare al Tisei decât al Senei. mai b. Pentru Ungaria.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Polderele sunt specifice statului marcat.C.Ministerul Educaţiei. cu numărul 5 este numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 49 . 4 puncte B. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. A. numele oraşelor-capitală marcate. cu literele H şi I. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Precizaţi: 1. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. Statul marcat. Scrieţi. numele statelor marcate. cu numerele 6 şi 13. E. pe hartă. 2. Oraşul-capitală marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 049 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . cu litera A este situat în Peninsula … 2. cu litera … 3.geografie Proba D. pe hartă.

Explicaţi influenţa Oceanului Atlantic asupra climatului zonelor litorale. 2 c. Serbia 2 puncte 4. cu litera: a. Bulgaria c. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor Pirinei. pe hartă. I d. cu literele A şi H. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Marmara d. Scrieţi. 10 c. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. E. Trăsătura comună a râurilor marcate. pe hartă. pe hartă. numele oraşului marcat. cu numerele 2 şi 4 este: a. cu numărul 12 este capitala statului numit: a. Se produc autoturisme în oraşul marcat. Nordului c. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . au izvoarele în aceeaşi unitate de relief c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat. orientarea culmilor şi văilor principale. cu litera … 3. Fluviul Tibru străbate oraşul-capitală marcat. Cehia d. au aceeaşi lungime b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe foaia de examen. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe foaia de examen. cu numărul: a. pe foaia de examen. pe hartă. tipuri de roci. cu numărul: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 049 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E.geografie Ministerul Educaţiei. cu numărul 5. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. pe hartă. pe hartă. cu numărul 9. Albania b. 4 puncte B. 11 d. Scrieţi. 3 b. pe hartă. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. alte aspecte specifice ale reliefului. pe hartă.Varianta 49 . tipuri genetice de relief. B b. A. Scrieţi. cu numărul 10 este localizat pe ţărmul mării: a. se varsă în Dunăre pe teritoriul României d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. F c. Oraşul marcat. cu numărul: a. 15 2 puncte D. pe hartă. 8 d. pe hartă. 1 b. 7 b. Oraşul marcat. 6 puncte E. 14 d. numele râului marcat. Capitala Federaţiei Ruse este marcată. distribuţia spaţială a altitudinilor. 3. numele unităţilor de relief marcate. J 2 puncte 2. cu numărul 8 este reşedinţa judeţului … 6 puncte C. Egee b. cu litera B sunt influenţe climatice … 2. În unitatea de relief marcată. 4 c. precizând două efecte ale acestei influenţe. 2. Precizaţi: 1. Tireniană 2 puncte 3. traversează numai unităţi montane 2 puncte 2. pe hartă. gradul de fragmentare. 12 2 puncte 5. Vârful cu altitudinea maximă din Munţii Alpi se află în statul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Gazul metan se exploatează din unitatea de relief marcată.

pe hartă. 3. F d. 6 puncte C. o cauză care să explice valoarea foarte mare a densităţii populaţiei din Malta. Cercet ării şi de Inovăprecipita rii 1. 2. 4. pe Examenul de bacalaureat 2009 hartă. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe hartă. H 5.geografie Ministerul Educaţiei. tipuri de roci. două unităţi de relief. cuprinde cel mai vechi relief aflat la zi c. cu litera A. 4 d.B şi E şi prezintă valorile densităţii populaţiei în câteva state europene în anul 2005. Precizaţi: 1. două resurse ale subsolului. cu litera F şi relieful unităţii marcate. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful unităţii marcate. tipuri genetice de relief.Varianta 49 . gradul de fragmentare. prezintă relief de cueste d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristicile reliefului. E. trei oraşe mari. 6 puncte E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. s-a format prin depunerea de sedimente 4. reţelei hidrografice. câte o caracteristică pentru fiecare unitate de relief menţionată anterior. 6 puncte E. cu litera H. o cauză care să explice cantitatea mare ţii medii anuale ce se Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar înregistreaz ă în unitatea de relief marcată. două cauze care să explice valoarea foarte mică a densităţii populaţiei din Finlanda. 2. Prezentaţi. orientarea culmilor şi văilor principale. două cauze ale valorilor ridicate ale densităţii medii a populaţiei a statului Olanda. 2. Precizaţi: 1. 6 2 puncte 2 puncte 2 puncte D. valoarea maximă a densităţii populaţiei şi numele statului în care se înregistrează aceasta. cu litera D. Prezentaţi: Ministerul Educa ţiei. 2./ km². Comparaţi cadrul natural al Ungariei cu cel al Bulgariei precizând trei deosebiri. A b. 4 puncte Proba D. pe hartă. A. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 5. pe hartă. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 4 puncte B. cu litera F: a. cu litera: a. 3 c. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. precizaţi: 1. climei. Unitatea de relief marcată. folosind graficul de mai sus. alte aspecte specifice ale reliefului. fluviul care traversează capitala. E c. Ape geotermale există în unitatea de relief marcată pe hartă. vegetaţiei şi solurilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 3. altele decât capitala. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 049 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . Lacul de baraj artificial Vidraru este amenajat pe râul marcat. pe hartă. de peste 395 loc. cu numărul: a. valoarea minimă a densităţii populaţiei şi numele statului în care se înregistrează aceasta. distribuţia spaţială a altitudinilor. are altitudini medii în jur de 600 m b. o cauză care explică efectivele mari de bovine din unitatea de relief marcată. 1 b. 10 puncte D.

Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. cu numerele 10 şi 13. Precizaţi: 1. Scrieţi. 4 puncte B. cu numărul 3 se numeşte … 3. cu litera E are ieşire directă la Marea … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .geografie Proba D. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. A. Fluviul care traversează oraşul marcat. numele statelor marcate. numele oraşelor-capitală marcate. cu literele B şi F. Statul marcat. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. E.C. pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. Oraşul marcat pe hartă cu numărul 8 se numeşte … 2.Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 050 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 50 .

amplitudine termică. Precizaţi trei deosebiri între climatul temperat-oceanic şi climatul mediteranean din Europa.geografie Ministerul Educaţiei. cu literele: a. Podişul Sucevei d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Scrieţi. Podişul Bârladului c. cu litera: a. Crişul Repede 2 puncte 3. 4 puncte B. cu numerele 7 şi 11 au ca trăsătură comună: a. E. cu numărul: a. cu litera G. E şi F 2 puncte 2. cu litera I se numeşte: a. Scrieţi. vânturi. pe hartă. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Europa se confruntă cu fenomenul de îmbătrânire demografică”. 12 2 puncte 4. sunt reşedinţe de judeţ 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . C d. pe hartă. pe hartă. Vilnius 2 puncte 5. Scrieţi. numărul de locuitori c. B c. Croaţia c. cu litera C se numeşte: a. numele oraşului marcat. Unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. B şi D b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Serbia 2 puncte 4. Relief predominant de câmpie au ţările marcate. cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit … 2. Crişul Alb c. Precizaţi: 1. Capitala Norvegiei este oraşul marcat. pe hartă cu numărul 10. 5 c. Oraşele marcate. pe hartă. 10 c. 3. cu numărul … 6 puncte C. D 2 puncte D. Muntenegru d. Tallin d. numele unităţii de relief marcate. pe hartă. pe hartă. Statul marcat. numele râurilor marcate. Riga c. Subcarpaţii Moldovei 2 puncte 2. pe foaia de examen. 6 puncte E. Barcău b. Câmpia Bărăganului este traversată de râul marcat. 8 b. Minsk b. 7 2 puncte 3. cu numărul … 3. Capitala statului marcat. pe hartă. pe hartă. pe hartă. A b. 4 b. cu litera J se numeşte: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. 6 d. pe hartă. influenţa climatică b. Crişul Negru d. Râul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. A. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 050 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Câmpia Moldovei (Jijiei) b. Datează din perioada daco-romană oraşul marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. perioada de apariţie d. cu numărul 5 se numeşte: a. pe hartă. C şi E c. Bosnia şi Herţegovina b. Cel mai mare combinat siderurgic din România se află în oraşul marcat. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. precipitaţii medii anuale. C şi G d. 11 d. cu numerele 1 şi 6. Arhipelagul Baleare aparţine statului marcat. cu numărul: a.Varianta 50 . râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. pe foaia de examen. Oraşul marcat. pe foaia de examen. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.

loc) 38. 6 puncte E. Precizaţi: 1. Bulgaria. cu numărul 3 se varsă în: a. Populaţia urbană (nr. 3. Siret 2 puncte D. 3. Nota 1: Deosebirea şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.loc) Statul Italia 301. comparativ cu alte surse de energie.499.509 Finlanda 338.372 D. d. 1.problemă: Structura producţiei de energie electrică în Europa evidenţiază state care utilizează: a. Râul marcat. precipitaţii medii anuale. influenţă climatică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Marea Mediterană c. cu litera H. E. două luni în care sunt înregistrate debite între 500 şi 600 m3/s. estimări la nivelul anului 2006 6 puncte E. făcute la punctul 3. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . în condiţiile în care teritoriile au suprafeţe similare. Portugalia d. energie nucleară – Franţa. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Elveţia. 4 puncte B. temperaturilor ridicate 6 puncte C. Debitele mai bogate ale fluviului Rhone în perioada mai – septembrie sunt datorate: a. dominant hidroenergie – Norvegia. Oferiţi două argumente în sprijinul utilizării surselor variate de energie în Germania şi în Rusia. etaj climatic.706 Sursa: The World Factbook. Se dă următoarea situaţie .geografie Ministerul Educaţiei. c. 2.133. evaporării reduse b. predominant. A. pe hartă. Oceanul Atlantic 2. pe hartă. Fluviul Rhone se varsă în: a. Oferiţi un argument în sprijinul propriei alegeri. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Prut d. pe hartă. Prezentaţi doi factori care explică diferenţa mare dintre valoarea densităţii medii a populaţiei din Italia şi Finlanda. Prezentaţi: 1. Spania 3. Calculaţi procentul populaţiei urbane în totalul celor două ţări. cu numărul 6. Scrieţi pe foaia de examen.230 58. valorile debitelor medii în lunile iulie şi decembrie.145 5. pantelor line c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Marea Mânecii b. o cauză care determină variaţiile de debit ale râului marcat. un factor care a determinat amplasarea unor termocentrale în unităţile de relief marcate. Moldova c. precipitaţiilor bogate d. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II Germania. din combinarea celorlalte trei – Rusia. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Marea Nordului d.929. pe hartă. în Norvegia şi în Elveţia. Fluviului Rhone străbate statul: a. dominant energie termoelectrică – ţările din estul Europei. Calculaţi densitatea medie pentru statele Italia şi Finlanda. pe hartă. Bistriţa b. rezultate. iar relieful favorabil locuirii în Finlanda se apropie de 80 %. variate forme de energie. 2. 10 puncte Se dă următorul tabel care se referă la subiectul III D şi E: Suprafaţa (km2) Populaţia totală (nr. Belgia.231. Indicaţi câte o aglomeraţie urbana din fiecare ţară. cu litera E şi clima unităţii de relief marcată. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 050 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Rhone. cu literele E şi F.Varianta 50 .032 3. Care dintre sursele de energie exemplificate prezintă cel mai mic risc pentru mediu? 4. Lituania. 1. Precizaţi o cauză pentru care hidroenergia este mai utilizată. vânturi. Franţa b. 2. Italia c. b. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între clima unităţii de relief marcată. 2.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 51 . E. Scrieţi.geografie Proba D. Oraşul Praga este marcat. pe hartă. cu numerele 8 şi 15. cu numărul … 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen.Ministerul Educaţiei. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. Precizaţi: 1.E. pe hartă. A. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Climatul specific statului marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 051 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . cu literele C şi I. cu litera H este cel … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . numele oraşelor-capitală marcate. Statul marcat. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 2. cu litera B se numeşte … 3. numele statelor marcate. 4 puncte B. pe hartă.

climatul oceanic c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. submediteraneană 2 puncte 2. pe hartă. Scrieţi. Amsterdam b. oceanică c. Majoritatea lacurilor din statul marcat. pe hartă. mediteranean 2 puncte 3. cu numărul: a. cu literele E şi G. cu literele A şi B se referă la: a. cu litera E au un regim hidrologic: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. vegetaţie. cu litera E. D c. 6 puncte E. pe hartă. numele oraşului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu numărul 3 se numeşte: a. Scrieţi. dintre râurile marcate pe hartă. A b. faună. relief. numele unităţilor de relief marcate. o cauză a existenţei vulcanilor activi în sudul Europei 4 puncte Ministerul Educaţiei. 8 c. Se află localizat în bazinul hidrografic al Someşului oraşul marcat. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. pe foaia de examen. Bruxelles c. pe foaia de examen. pe hartă. 4 puncte B. pontică d. 3. cu litera F este cea: a. Oraşele marcate pe hartă cu numerele 4. A fost o parte componentă a Iugoslaviei statul marcat. Scrieţi. Oraşul marcat. cu numărul 12. pe hartă. 2. pe foaia de examen. F d. hidrografie. complex d. îl prezintă cel marcat cu numărul … 6 puncte C. soluri. pe hartă. Haga d. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. atlantic b. aşezarea în aceeaşi unitate de relief b. un argument în sprijinul afirmaţiei: „Vegetaţia caracteristică statului marcat. A. G 2 puncte 5. Fluviile care traversează statul marcat. Paris 2 puncte D. climă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. altitudinile similare b. central – european c. Precizaţi: 1. numele râului marcat. 7 b. 12 2 puncte 3. aspectul reliefului c. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente: aşezare geografică.Varianta 51 . Precizaţi: 1. cu litera B sunt de origine: a. pe hartă. glaciară c. influenţa climatică est-europeană d. E. artificială b. Influenţa climatică resimţită în unitatea de relief marcată. 10 d. baltică b. cu numărul 1 . 5 şi 6 au ca trăsătură comună: a. modul de formare 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Cel mai extins bazin hidrografic. tectonică d. Râul marcat. cu litera: a. cu litera G este cea a pădurilor de foioase”. Trăsătura comună unităţilor marcate. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 051 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. pe hartă. pe hartă. sunt străbătute de Dunăre 2 puncte 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. vulcanică 2 puncte 2. cu numărul 7 se numeşte … 3. pe hartă. numărul de locuitori d. cu litera C şi cel al statului marcat. 2. Precizaţi trei deosebiri între cadrul natural caracteristic statului marcat. cu numărul 3 se numeşte … 2. pe hartă. Oraşul marcat.geografie Ministerul Educaţiei.

distribuţia spaţială a altitudinilor. Trăsătura comună unităţilor de relief marcate. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 051 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Câmpia Română. 12 2 puncte 2 puncte D. E. cantitatea de precipitaţii medii anuale cuprinsă între 1.geografie Ministerul Educaţiei. două oraşe importante. kwh) (mil. Cercet ării şi Inov ăriihartă. pe hartă.540 94. o peninsulă la Marea Neagră. Precizaţi o cauză a ponderii mai ridicate a energiei hidraulice faţă de energia termică convenţională în cazul Franţei. 8 c. 4. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. cu litera C şi relieful unităţii marcate cu litera D. pe hartă.Varianta 51 . precizaţi: 1. A. un argument care să explice ponderea ridicată a energiei termice şi convenţionale în totalul producţiei de energie electrică a Rusiei. 6 puncte C. Prezentaţi: 1.897 D.037 Rusia 862. două exemple pentru aMinisterul demonstra că ora şul marcat. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. precizaţi: 1. 2. prezentate în tabelul de mai sus. pe hartă.736 46. pe Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar complexe. un argument care susţine afirmaţia: ”Unitatea de relief marcată.000 – 1. tipuri genetice de relief. Calculaţi care este ponderea (%) energiei termice convenţionale în totalul producţiei de energie electrică a Rusiei. orientarea culmilor şi a văilor principale. Educa ţiei. diferenţa dintre valoare maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 2.056 71. alte aspecte specifice ale reliefului. 2. două râuri sau fluvii. pe hartă. 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. un argument care să explice ponderea ridicată a energiei nucleare in totalul producţiei de energie electrică a Franţei. un factor care influenţează variaţia cantităţii de precipitaţii lunare. 5.643 394. cu literele E şi H este: a.700 595. două unităţi de relief. 6. 6 puncte E. 6 puncte E. Vagoane se produc în oraşul marcat. 1. altitudinile maxime asemănătoare b. Precizaţi: 1.200 mm/an c. 7 b. gradul de fragmentare. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D şi E: Surse primare de energie Producţia de Statul ă Energie Energie 2 Probă scrisă la Geografie –energie clasa a XII-a Energie termic Subiectul II electrică convenţională hidraulică nucleară (mil. tipuri de roci. Scrieţi pe foaia de examen: 1. 3.263 172. influenţa climatică pontică 5. 9 d. 2. formarea prin depunere de sedimente d. kwh) (mil. cu numărul: a. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. Pentru Ucraina. tipul predominant de climă. 4 puncte B. cu litera C are o mare varietate de resurse de subsol”. Calculaţi care este ponderea (%) energiei nucleare în totalul producţiei de energie electrică a Franţei. 2. Referitor la structura valorică a producţiei de energie a Franţei şi respectiv a Rusiei. kwh) Franţa 511. 3. kwh) (mil. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 3. cu numărul 10 are funcţii 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. două resurse de subsol. cu excepţia capitalei.

cu literele B şi H. cu litera I este situat în Peninsula … 3. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 52 .Ministerul Educaţiei.geografie Proba D. pe hartă. 2. pe hartă. pe foaia de examen. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numerele 2 şi 5. 4 puncte B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.capitală cu numere. A. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 052 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Precizaţi: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. Oraşul marcat. Scrieţi. E. Peninsula Kola aparţine statului marcat. numele statelor marcate. pe hartă. cu numărul 11 este capitala statului numit… 2. Statul marcat.

Sulina d. A. pe hartă. Vulcanismul activ este prezent în statul marcat. braţul Dunării numit: a. Oraşul marcat. pe foaia de examen. pe hartă.Varianta 52 . 2. se găsesc pe teritoriul statului notat. D c. pe hartă. J 2 puncte 3. Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice. cu litera: a. Norvegia c. pe hartă. Gorj d. Domuri gazeifere sunt specifice pentru unitatea de relief marcată. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit: a. cu litera: a. cu numărul 3 este numit: a. pe hartă. pe hartă. E c. 4 puncte B. B b. B b. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Chilia b. 6 puncte E. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Precizaţi: 1. D 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. D d. Gheorghe c. numele unităţilor de relief marcate. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. C b. Cele mai vechi suprafeţe de uscat. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată. Scrieţi. pe hartă. cu litera … 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. C d. Sf. mod de formare. gradul de fragmentare. orientarea culmilor şi văilor principale. cu litera: a. J 2 puncte 4. Olt 2 puncte 3. Oraşul marcat. Cluj-Napoca c. F d. I 2 puncte D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: trepte şi forme de relief. B c. cu numărul 7 este capitala statului: a. Zalău 2 puncte 4. cu litera … 3. D c. Climatul subpolar se întâlneşte în statul marcat. C d. Oraşul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. C c. cu litera … 6 puncte C. Scrieţi. cu numerele 10 şi 12. tipuri genetice de relief. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Cu numărul 8 este marcat. H 2 puncte 5. Danemarca b. pe hartă. Argeş b. cu literele B şi C. pe hartă. Etaj climatic alpin există în unitatea de relief marcată. H d. Munţii Pirinei se află în nord-estul statului marcat. cu litera J. alte aspecte specifice ale reliefului. cu litera B şi relieful statului marcat. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. A b. pe hartă. formate prin cutare. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 052 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Lacul vulcanic Sfânta Ana este situat în unitatea de relief marcată. A b. numele râurilor marcate. tipuri de roci.geografie Ministerul Educaţiei. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Dolj c. Satu Mare d. A b. E. pe foaia de examen. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. distribuţia spaţială a altitudinilor. 1. Scrieţi. pe hartă. Ucraina 2 puncte 2. F d. pe hartă. B c. Tulcea 2 puncte 2. D 2 puncte 5. cu litera: a. Bistriţa b. Suedia d. cu litera: a. 2. Influenţe climatice pontice se resimt în unitatea de relief marcată. Notaţi două state europene în care se exploatează combustibilii amintiţi la punctul anterior. pe hartă.

valoarea maximă a cantităţii de precipitaţii înregistrată într-o lună. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi: 1. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat din tabel. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu numărul 1. valoarea minimă a cantităţii de precipitaţii înregistrată într-o lună. gradul de fragmentare. 6 puncte E.596 Sursa: The World Factbook. pe hartă. 6. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. 6 puncte C. pe hartă. distribuţia spaţială a altitudinilor. precum şi luna în care se înregistrează. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. cu litera D şi relieful unităţii marcate. Prezentaţi două cauze pentru a explica ponderea redusă a pădurilor din Europa Sudică. precum şi luna în care se înregistrează. cu literele C şi G.379. estimări la nivelul anului 2006 1. Precizaţi: 1.528 449. un tip climatic specific acestui stat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 052 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia cantităţii medii lunare de precipitaţii la o staţie meteorologică de pe teritoriul României.964 Populaţia (nr. 2. 2.loc) 10. două state vecine. A. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera G. alte aspecte specifice ale reliefului. o cauză care să explice diferenţa de precipitaţii medii anuale dintre unităţile de relief marcată. o cauză care să explice dezvoltarea industriei produselor clorosodice în oraşul marcat. 3. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state. 2. 6 puncte E. două staţiuni turistice.016. 5. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. tipuri genetice de relief. pe hartă. tipuri de roci.Varianta 52 . o lună cu precipitaţii între 120 şi 140 mm. precizaţi: 1. E. orientarea culmilor şi a văilor principale. modul de calcul al cantităţii medii anuale de precipitaţii. două resurse ale subsolului. referitor la valoarea densităţii medii a populaţiei.067 9. două ramuri industriale (cu excepţia industriei alimentare). pe hartă. Pentru Bulgaria. 2. 4 puncte B. diferenţa dintre cantităţile medii de precipitaţii din lunile mai şi noiembrie. Se dă următorul tabel: 2 Subiectul II Statul Belgia Suedia Suprafaţa (km2) 30. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Prezentaţi: 1.geografie Ministerul Educaţiei. oraşul-capitală. 4. 3.

Scrieţi. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă.. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Precizaţi: 1. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . E. pe hartă. cu numerele 2 şi 14. cu litera C s-au format în orogeneza .capitală cu numere. 2. Munţii situaţi în nord-estul statului marcat. numele statelor marcate. numele oraşelor-capitală marcate.Rin se află pe teritoriul statului marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Ministerul Educaţiei. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.geografie Proba D. Statul marcat. A. pe hartă. cu litera F se numeşte … 3. pa hartă. 4 puncte B. cu litera … 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 053 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 53 . pe foaia de examen. cu literele J şi D. pe hartă. Megalopolisul Ruhr . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.

Riga b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 053 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. cu numărul 2 se produc: a. pe hartă. tipuri genetice de relief. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: trepte şi forme de relief.geografie Ministerul Educaţiei. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 7 b. Ministerul Educaţiei. greco-catolică c. F 2 puncte 2. cu litera G şi relieful statului marcat. B b. C c. pe hartă. cu litera: a. pe hartă. 2 c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu numerele 1 şi 5. Resurse de bauxită există în unitatea de relief marcată. F d. pe hartă. A. pe foaia de examen. pe hartă. distribuţia spaţială a altitudinilor. 14 d. Traversează patru oraşe reşedinţă de judeţ râul marcat. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. ortodoxă d. Volga 2 puncte 4. două exemple de state europene unde este caracteristic acest proces. 5 2 puncte 4. 15 2 puncte D. 3 d. oţel d. H 2 puncte 2. 8 c. pe hartă. Precizaţi: 1. Capitala statului marcat. E d. o cauză a producerii acestui proces demografic. Climatul mediteranean este specific statului marcat. cu numărul: a. Magistrala feroviară Bucureşti – Oradea trece şi prin oraşul marcat. catolică b. Don b. Scrieţi. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Vistula traversează oraşul marcat. Oraşul marcat. cu numărul: a. Oraşul marcat. pe hartă. cu litera H se numeşte: a. În oraşul marcat. 2. cu litera D. pe hartă. cu litera: a. Vilnius 2 puncte 3. pe foaia de examen. Tallin d. 11 d. Tibru d. cu literele D şi H. Scrieţi. 12 2 puncte 3. mod de formare. F c. Cercetării şi Inovării 4 puncte Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. În statul marcat. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat. pe hartă. pe hartă. În ultimul secol s-a produs o puternică îmbătrânire a populaţiei în statele din vestul Europei. cu numărul 14 este străbătut de râul: a. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 6 puncte E. 13 c. Stockholm c. autoturisme b. pe hartă. pe foaia de examen. 1 b. 2. Precizaţi: 1. B b. cu litera: a. Influenţe climatice submediteraneene se resimt în unitatea de relief marcată. cu numărul 8 se numeşte … 3. Scrieţi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. C c. cu numărul: a. G d. tipuri de roci. vagoane 2 puncte 5. 4 puncte B. pe hartă. cu litera J majoritatea populaţiei este de religie: a.Varianta 53 . pe hartă. locomotive c. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. numele oraşelor marcate. E. pe hartă. reformată 2 puncte 5. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. orientarea culmilor şi văilor principale. gradul de fragmentare. cu litera … 6 puncte C. alte aspecte specifice ale reliefului. Râul marcat. Depozite groase de loess există în unitatea de relief marcată. Dunăre c. 11 b. cu numărul 6 este reşedinţa judeţului numit … 2. B b.

9 21. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 6 puncte E. o cauză a contrastelor privind numărul locuitorilor între Europa de Nord şi Europa de Vest.) 24. 6 puncte C. o cauză a lipsei pădurilor în Podişul Dobrogei de Sud. în anul 2003. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. A. gradul de fragmentare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. precizaţi: 1. o resursă de subsol. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. trei unităţi de relief.4 23.geografie Ministerul Educaţiei. altele decât capitala. tipuri de roci. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . E. 6 puncte E. valoarea maximă a debitului mediu lunar. distribuţia spaţială a altitudinilor. 3. precum şi o lună în care se produce. alte aspecte specifice ale reliefului.1 189. o cauză a numărului mai mare de locuitori în Europa Centrală.7 176. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. valoarea minimă a debitului mediu lunar. Precizaţi: 1. 2.200 m3/s. pe hartă. precum şi luna în care se produce. două râuri sau fluvii. 4 puncte B. o cauză a emigrării populaţiei din Europa de Est. cu litera B şi relieful unităţii marcate. Precizaţi: 1. cu litera F.7‰) din Ucraina.7 25. Pentru Franţa.0 Subiectul II Precizaţi: 1. Precizaţi: 1. trei oraşe. două luni în care debitul are valori cuprinse între 150 . 3. În tabelul de mai jos este redată populaţia Europei pe regiuni geografice: Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Regiunea Lunile anului geografică Europa de Nord Europa de Vest Europa Centrală Europa de Sud Europa de Est 2 ţia Popula (mil. 5. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a debitului mediu lunar.1 161. 2. tipuri genetice de relief.0 26. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. 4. pe hartă. Prezentaţi două cauze ale natalităţii reduse (7. 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 053 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al Mureşului.0 % din totalul populaţiei Europei 3.loc. 10 puncte D.5 152. o cauză care a determinat amplasarea unor rafinării în Câmpia Română şi în Podişul Getic. o cauză a debitului redus din intervalul septembrie februarie.Varianta 53 . 2. 2. orientarea culmilor şi văilor principale. o regiune turistică importantă.

2. pe hartă.. cu litera . E.Ministerul Educaţiei. pe hartă. 2.. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 054 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere.. pe hartă. 4 puncte B. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen. Statul marcat.geografie Proba D. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . Este situat în Peninsula Iberică statul marcat. cu numărul 7 se numeşte . Precizaţi: 1. numele oraşelor . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.capitală marcate. Scrieţi.. A.... Se acordă 10 puncte din oficiu. 3. Oraşul marcat.. cu litera C se numeşte .. numele statelor marcate. pe hartă. cu numerele 1 şi 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 54 . pe hartă. cu literele I şi B.

cu litera A şi clima statului marcat. pe hartă. B b. 9 d. I 2 puncte 5. 8 c. C d. 7 b. pe hartă. 2. B c. Climatul temperat continental cu nuanţe excesive este caracteristic statului marcat. Precizaţi: 1. numele râurilor marcate. cu numărul 6 este reşedinţa judeţului: a. pe hartă. G d. pe hartă.. Fluviul Dunărea îşi are izvoarele într-o unitate montană din statul marcat. pe foaia de examen.Varianta 54 . E b. F d. Pădurile de conifere (taiga) ocupă suprafeţe întinse în statul marcat pe hartă. 4 puncte B. cu litera … 6 puncte C. Energia geotermală este intens valorificată în satul marcat. cu litera: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. A. autoturisme de teren c. B b. Satele mari. A b. cu numărul . F 2 puncte 5. cu numerele 7 şi 11. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu literele F şi H. Hidrocentrala Lotru – Ciunget este amenajată pe râul marcat. H c. Scrieţi. Relief predominant de câmpie este specific statului marcat. pe foaia de examen. pe hartă. pe hartă. A b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Oraşul marcat. pe hartă. J 2 puncte D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. D 2 puncte 4. Scrieţi. sunt specifice unităţii de relief marcată. Importante zăcăminte de sare există în unitatea de relief marcată. 10 2 puncte 4. Cluj c. Scrieţi. F c. cu numărul: a. cu litera: a. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. pe hartă. cu litera: a. de tip adunat. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima statului marcat. E. D d. În Carpaţii Curburii este situat oraşul marcat. C c. Prezentaţi două caracteristici ale râurilor din Peninsula Scandinavică. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. B c. aluminiu b. cu litera: a. pe hartă. oţel 2 puncte 3. G 2 puncte 2. vânturi. cu litera: a. etaj climatic. pe hartă. E d. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 054 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Sălaj d. Oraşul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. pe hartă. I d. temperaturi medii anuale. cu numărul 4 se obţine: a. nave fluviale d. 2. pe hartă. Lacuri de crov se formează în unitatea de relief marcată. cu litera: a. pe hartă. cu litera: a. pe hartă. În oraşul marcat. A b. cu numărul 4 se numeşte … 3. Bihor b. numele unităţilor de relief marcate. B c. I 2 puncte 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. precipitaţii medii anuale. D d. A b. cu litera D. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . 6 puncte E. C c. pe foaia de examen. Vrancea 2 puncte 2.

precizaţi: 1. tipuri genetice de relief. trei insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat. 4 puncte B.geografie Ministerul Educaţiei. vegetaţiei şi Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a solurilor. cu litera D şi relieful unităţii marcate. precum şi luna în care se produce. pe hartă. Precizaţi două cauze ale natalităţii reduse din ţările Europei de Est. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristicile 2 reliefului. Precizaţi: 1. cu aproximaţie. trei oraşe. două luni în care valoarea debitului lunar este. o cauză a creşterilor de debit în luna mai. diferenţa dintre valoarea debitului în luna mai şi valoarea debitului în luna ianuarie. orientarea culmilor şi văilor principale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera H. o unitate montană. E. Menţionaţi două tipuri de influenţe climatice. 2. distribuţia spaţială a altitudinilor. 3. 6 puncte E. 2. 2. reţelei hidrografice. 10 puncte D. climei. o cauză a scăderii debitului mediu lunar în lunile de iarnă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Prezentaţi un factor care determină varietatea influenţelor climatice de pe teritoriul ţării noastre. de 90 m3/s . A. valoarea minimă a debitului mediu lunar. Pentru Grecia. Comparaţi cadrul natural al Spaniei cu cel al Republicii Moldova precizând trei deosebiri între acestea. 6 puncte C.Varianta 54 . 1. trei zone turistice. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 054 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al Mureşului. precizând şi arealul unde se manifestă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi: 1. 4. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 3. pe hartă. alte aspecte specifice ale reliefului. gradul de fragmentare. 6 puncte E. tipuri de roci. 2.

Cea mai vestică capitală europeană este marcată. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. Precizaţi: 1. cu numărul … 2. Statul marcat. Capitala statului marcat. Scrieţi. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 055 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . A. cu litera C se numeşte … 3. pe hartă. numele statelor marcate. cu literele B şi F. 2. E. numele oraşelor-capitală marcate.C. cu numerele 4 şi 15. pe hartă.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 55 . pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.geografie Proba D. 4 puncte B. cu litera D este străbătută de fluviul numit… 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă.

Sarajevo d. Oraşul Oradea este marcat. pe foaia de examen. fragmentare. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Apenini c. B b. pe hartă. pe hartă. Carpaţi 2 puncte 5. Statul marcat. C b. Alpi b. Paris d. E. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. o cauză care explică valorile mari ale ponderii populaţiei vârstnice. cu litera F pătrund influenţe climatice … 3. cu litera J se numeşte: a. Unitatea de relief marcată. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. Vistula 2 puncte 4. cu litera : a. F d. pe hartă. străbate oraşul Bârlad d. Ministerul Educaţiei. cu numărul: a. Balcani d. 4 d. pe foaia de examen. Capitala statului marcat marcat. 6 2 puncte 3. Zagreb 2 puncte D. pe hartă. E c. Râul marcat. 4 puncte B. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 055 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Belgrad c. G 2 puncte 2. Roma 2 puncte 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. pe hartă. Precizaţi: 1.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera: a. Şisturile verzi intră în alcătuirea geologică a unităţii de relief marcată.Varianta 55 . 1 b. Bratislava b. 2 c. Sate risipite există în unitatea de relief marcată. numele unităţilor de relief marcate. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Scrieţi. cu numerele 10 şi 12. În unitatea de relief marcată. Madrid c. izvorăşte din Grupa Sudică a Carpaţilor Orientali 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Are ieşire la Marea Baltică şi la Marea Nordului statul marcat. F d. numele râurilor marcate. Rin d. cu litera H este străbătut de fluviul: a. Pe teritoriul statelor D şi I se află Munţii: a. pe hartă. G 2 puncte 3. o cauză a valorii reduse a densităţii popualţiei în nordul statului. Oraşul marcat. Oraşul marcat. E c. 6 puncte E. Londra b. altitudini. Scrieţi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. este afluentul Trotuşului b. cu numărul 7 se numeşte: a. 2. 2. cu literele C şi G. cu numărul 8: a. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Caucaz şi relieful Alpilor Scandinavi. F d. pe hartă. este amenajat hidroenergetic c. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit … 6 puncte C. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Dunăre b. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. D c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Loara c. Pentru FederaţiaRusă precizaţi: 1. tipuri genetice de relief. pe foaia de examen. A. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. G 2 puncte 4. pe hartă. cu litera B s-a format în orogeneza … 2. C b.

F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 055 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A – B şi prezintă evoluţia valorilor medii ale temperaturilor aerului la staţia meteorologică Roma. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Precizaţi un avantaj şi un dezavantaj ale producerii hidroenergiei comparativ cu alte modalităţi de obţinere a energiei electrice. trei unităţi de relief 2. pe hartă cu numerele 3 şi 5. 2. precizaţi: 1. 2. pe hartă. B b. 1 Austria 83 870 8 192 880 279 2 Bulgaria 110 910 7 385 367 77 3 Germania 357 021 82 422 299 2585 4 România 238 391 21 670 000 197 5 Ungaria 93 030 9 981 334 173 Sursa: The World Factbook. modul de calcul al temperaturii medii anuale. 6 puncte C. Suprafa ţa Populaţia PIB 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II Statul (km²) (nr. 3. o cauză care determină. pe hartă. 2. Prezentaţi: 1. pe hartă. luna cu temperatura maximă şi valoarea acesteia. o resursă naturală. un factor care explică amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat. 3. altitudini. Pentru Bulgaria. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. Precizaţi: 1. cu litera: a. Calculaţi densitatea populaţiei din Austria. Precizaţi o cauză a valorii ridicate a PIB-ului din Germania. F d. Petrol şi sare se exploatează din subsolul unităţii de relief marcată. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D şi prezintă valori ale PIB-ului din cadrul unor state membre ale Uniunii Europene. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. tipuri de relief. temperaturi medii lunare pozitive. Nr.geografie Ministerul Educaţiei. fragmentare. două porturi maritime. 6 puncte E. valoare amplitudinii termice anuale. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Precizaţi o cauză a valorii scăzute a PIB-ului din Bulgaria. două staţiuni turistice. un factor care a favorizat dezvoltarea industriei de cherestea în oraşele marcate. două tipuri de culturi agricole. E. E c. estimări la nivelul anului 2006 D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. luna cu temperatura minimă şi valoarea acesteia. cu litera H. cu litera C şi relieful unităţii marcată. pe hartă.loc. tot timpul anului. cu numărul 2. 3. A. 5. Precizaţi: 1. 2.€) crt. H 2 puncte D. 1.Varianta 55 . 6 puncte E.) (mld.

capitală marcat. pe foaia de examen. pe hartă. pe hartă. Râul Tejo străbate oraşul . Statul marcat. A. cu numărul 1 numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . cu litera D se numeşte …. Scrieţi. 2. E. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 2. cu numerele 10 şi 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 56 . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 056 Harta de mai sus se referă la subiectul I A-D. 4 puncte B.geografie Proba D. cu literele B şi H. cu litera G este … 3. numele oraşelor-capitală marcate. Forma de guvernământ a statului marcat. Precizaţi: 1. numele statelor marcate.Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă.

cu litera: a. 10 2 puncte 5. 2. B c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 9 d. G d. pe foaia de examen. cu litera D.geografie Ministerul Educaţiei. Dâmboviţa c. 7 b. pe hartă. Olt 2 puncte 2. altitudini. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.Varianta 56 . F d. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Precizaţi: 1. Ialomiţa d. pe hartă. A. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful statului marcat. C c. C c. Bulgaria c. cu literele E şi H. E d. pe foaia de examen. C c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera: a. numele unităţilor de relief marcate. Influenţele oceanice sunt specifice unităţii de relief marcate. Statul marcat. E c. pe foaia de examen. 5 d. cu litera B s-a format prin … 3. fragmentare. pe hartă. cu numărul 1 este traversat de râul numit … 6 puncte C. Climatul temperat continental excesiv este specific statului marcat. Serbia 2 puncte 2. Bosnia şi Herţegovina d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. B b. Oraşele marcate. Prezentaţi două cauze care au stat la baza creşterii numărului populaţiei urbane Europei Vestice. cu litera: a. 4 c. pe hartă. cu litera C şi relieful statului marcat. J 2 puncte 4. H 2 puncte 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Scrieţi. Scrieţi. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Bauxita este exploatată din unitatea de relief marcată. G d. pe hartă. B b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. tipuri de roci pe care s-a format relieful. C c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 6 puncte E. numele oraşelor marcate. Bazinul Motru-Rovinari este situat în unitatea de relief marcată. E. Viţa de vie se cultivă pe suprafeţe extinse în unitatea de relief marcată. 2 b. pe hartă. pe hartă. cu numerele 1 şi 6. F 2 puncte Probă scrisă Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. Scrieţi. E 2 puncte 4. J 2 puncte D. pe hartă. I d. tipuri genetice de relief. cu numerele 3 şi 5 sunt străbătute de râul numit: a. cu numărul: a. A b. H 2 puncte 3. 4 puncte B. pe hartă. pe hartă. cu litera a. cu litera … 2. Oraşul Varşovia este marcat. cu litera: a. B b. pe hartă. C b. cu litera F se numeşte: a. Unitatea de relief marcată. pe hartă. Albania b. pe hartă. G d. cu numărul: a. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 056 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. pe hartă. Argeş b. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă. 8 c. cu litera: a. Este situat în Peninsula Iutlanda statul marcat. 6 2 puncte 3. Oraşul Berna este marcat. Oraşul marcat. A b. pe hartă.

forma de guvernământ. pe hartă. Precizaţi: 1. distribuţia spaţială a altitudinilor. precum şi luna în care se înregistrează. precum şi luna în care se înregistrează. cu litera D nu este o subdiviziune a unităţii de relief marcate. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D.1. cu litera E. tipuri genetice de relief. iulie şi august. valoarea ridicată a PIB-ului în Suedia (285 mld. 6. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. două unităţi de relief.loc) 7 385 367 5 231 372 474 413 38 536 869 5 439 448 2 010 347 9 016 596 Sursa: The World Factbook. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. pe hartă. Precizaţi: 1. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare. 4 puncte B. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . trei oraşe. 2. pe hartă.Varianta 56 . Pentru Ungaria. 2. două luni în care valorile precipitaţiilor medii lunare depăşesc 80 mm. Slovacia. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare.€). 2. Statul Bulgaria Finlanda Luxemburg Polonia Slovacia Slovenia Suedia Suprafaţa (km²) 110 910 338 145 2 586 312 685 48 845 20 273 449 964 Populaţia (nr. două cauze care au determinat valorile scăzute ale densităţii populaţiei din Suedia. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. tipuri de roci. precizaţi: 1. alte aspecte specifice ale reliefului. cu litera C şi relieful unităţii marcate. 4. 6 puncte E. pe hartă. 2. Finlanda.geografie Ministerul Educaţiei. 3. 3. Nota 1: Deosebirea şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu litera A. Calculaţi densitatea populaţiei din satele: Bulgaria. Luxemburg. un lac natural. A. 5. 6 puncte C. tipul de climă predominant. Prezentaţi două argumente pentru a ilustra faptul că unitatea de relief marcată. 6 puncte E. Precizaţi: 1. E. orientarea culmilor şi văilor principale. Precizaţi o cauză a diferenţei de densitate dintre Finlanda şi Luxemburg. estimări la nivelul anului 2006 D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 056 Graficul alăturat se referă la subiectul III A – B şi prezintă evoluţia valorilor medii ale precipitaţiilor la staţia meteorologică Roma. gradul de fragmentare. 10 puncte Probă scrisă Geografie – clasa a XII-a Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D şi numărului 2 – E şi prezintă valori ale suprafeţei Subiectul II locuitorilor unor state membre ale Uniunii Europene. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. două râuri sau fluvii. o cauză a valorilor reduse ale cantităţilor medii lunare de precipitaţii din lunile iunie.

. Capitala statului Belarus este marcată.. cu numerele 2 şi 8. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 57 . 2.. 2.Ministerul Educaţiei.. A. 4 puncte B. cu litera . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. pe hartă. Scrieţi. cu literele C şi E. E. Insula Sardinia aparţine statului marcat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. numele oraşelor-capitală marcate. Precizaţi: 1.. cu numărul . Bazinul carbonifer Rhin – Ruhr este situat în statul marcat. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . numele statelor marcate. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu.geografie Proba D. pe foaia de examen. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 057 Harta de mai sus se referă la subiectul I A-C. pe hartă.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. cu litera . 3. pe hartă.

geografie Ministerul Educaţiei. A b. C c. 5 2 puncte 2.C. Ialomiţa d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2 c. altitudini. 4 c. Notaţi două state europene în care se exploatează combustibilii amintiţi la punctul anterior. 2. Pe hartă. Lacurile Ladoga şi Onega se află pe teritoriul statului marcat. cu literele A şi G. numele râurilor marcate. Bruxelles c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 1. A b. pe hartă. cu numărul: a. cu numărul 5 este reşedinţa judeţului numit … 2. Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice. pe hartă. Trotuş 2 puncte 3. E 2 puncte 4. cu litera: a. Aluminiul se produce în oraşul marcat. 8 d. 1 b. Scrieţi. Cel mai important oraş pe care îl traversează râul marcat. Domurile gazeifere sunt prezente în unitatea de relief marcată. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu numărul 14 se numeşte: a. 4 puncte B. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Andorra b. Scrieţi. pe hartă. Datează din perioada antică oraşul marcat. Slovenia d. 1 b. Oraşul marcat. Monaco d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 13 2 puncte D. Liechtenstein c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Amsterdam b. J 2 puncte 5. numele unităţilor de relief marcate. cu litera: a. pe hartă. cu numărul: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. San Marino 2 puncte 2. C c. Luxembourg 2 puncte 4. tipuri genetice de relief. 5 d. 2. cu litera… 6 puncte C. E 2 puncte 5. Scrieţi. cu numărul: a. G c.Varianta 57 . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Albania b. 6 puncte E. Cele mai importante resurse de fier există. în unitatea de relief marcată pe hartă. pe foaia de examen. Slovacia 2 puncte 3. cu numerele 8 şi 9. 7 c. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. cu numărul 10 este marcat râul numit: a. Copenhaga d. Buzău c. Bistriţa b. cu numărul 15 este capitala statului: a. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Precizaţi: 1. pe hartă. tipuri de roci pe care s-a format relieful. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 057 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A . Oraşul marcat. Oraşul-capitală marcat. 4 b. cu litera: a. 4 d. Vorbesc o limbă fino-ugrică locuitorii oraşului-capitală marcat. H d. pe hartă. fragmentare. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Câmpiei Europei de Est şi relieful Câmpiei Nord-Europene. pe foaia de examen. E. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Bosnia şi Herţegovina c. A. Temperaturi medii anuale mai mari de 10°C sunt specifice unităţii marcate. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. cu numărul 8 se numeşte … 3. pe hartă. D d. D d. La graniţa dintre statele B şi F se află statul: a. C b.

Varianta 57 . influenţă climatică.3 35. Precizaţi: 1. două râuri sau fluvii. o cauză a valorilor reduse ale cantităţilor medii lunare de precipitaţii din lunile iulie. statul cu cea mai mare pondere a sectorului primar. Pentru Ucraina. o cauză care explică diversitatea tipurilor genetice de lacuri din regiunile de munte.5 Ungaria 15. 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. două oraşe. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.9 Grecia 20.0 68. două tipuri de climă.9 Franţa 4.geografie Ministerul Educaţiei. Prezentaţi: 1.8 23. 2. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.2 36. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 2. 5. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare. statul cu cea mai mare pondere a sectorului terţiar.0 Portugalia 11. 4. Explicaţi acest fapt. 2 Subiectul II Ponderea populaţiei active Statul Primar (%) Secundar (%) Terţiar (%) Bulgaria 14. E. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a E. precum şi luna în care se înregistrează. Precizaţi: 1. A.4 49.8 55. două unităţi de relief. în câte luni valorile medii depăşesc 40 mm. precum şi luna în care se înregistrează. Explicaţi acest fapt. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 057 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia valorilor medii ale precipitaţiilor la staţia meteorologică Madrid. etaj climatic. o cauză a ponderii reduse a sectorului secundar în Grecia. 2. precipitaţii medii anuale.6 55. 6 puncte E. 3. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D şi E şi prezintă valori din cadrul unor state membre ale Uniunii Europene. Precizaţi: 1.7 45. 6 puncte C. două exemple de tipuri genetice de lacuri din Munţii Carpaţi. 2.4 D.5 32. o cauză a ponderii reduse a sectorului primar în Franţa. vânturi.3 60. august.6 Letonia 15. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Câmpiei de Vest şi clima Câmpiei Române.5 44.3 39.5 40. 4 puncte B. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. două resurse de subsol.7 Slovenia 3.1 27. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 3. 2.

4 puncte B. pe foaia de examen. cu literele E şi G. cu numerele 4 şi 10. Oraşul marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu litera H se află Munţii … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 1 . pe hartă. Precizaţi: 1. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 058 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. cu numărul 6 este situat în Câmpia.Ministerul Educaţiei. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 58 . Scrieţi. cu litera … 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 3. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. A. pe hartă.. numele oraşelor . 2. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . pe hartă.capitală marcate.capitală cu numere. numele statelor marcate. În nordul statului marcat. E.geografie Proba D. Are ieşire la Marea Neagră statul marcat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.

D d. 5 d. A b. B b. cu litera: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 9 c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Scrieţi. cu litera … 6 puncte C. 2 b. A b. Scrieţi. Grosimi mari ale stratului de loess există în unitatea de relief marcată. pe hartă. pe hartă. pe hartă. Oraşul . C c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. I 2 puncte 3.capitală Viena este marcat. I 2 puncte D. Prezentaţi două cauze care au condus la apariţia. Italică d. tipuri genetice de relief. Relieful glaciar este specific unităţii de relief marcate.. alte aspecte specifice ale reliefului.Varianta 58 . H 2 puncte 2. cu litera … 3. numele râurilor marcate. cu numărul: a. Slatina d. A. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 13 2 puncte 4. 4 puncte B. dispariţia sau modificarea teritoriului unor state europene. A b. 4 c. Scrieţi. D d. Precizaţi: 1. Este o subdiviziune a Dealurilor de Vest unitatea de relief marcată. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. cu numerele 9 şi 12. tipuri de roci predominante. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu literele C şi H.E. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 6 puncte E. H d. pe hartă. 3 c. Scandinavă 2 puncte 2. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. Timişoara 2 puncte 4. C c. 12 2 puncte 3. C c. cu litera F este situat în Peninsula: a. Statul marcat. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Apenini şi relieful Munţilor Ural. E. Vegetaţia de stepă şi silvostepă este specifică pe teritoriul statului marcat. grad de fragmentare. pe foaia de examen. 7 b. pe hartă. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 058 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A . cu litera: a. 2. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Arad b. Crişul Negru este marcat. Insula Sardinia aparţine statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat. G d. 10 d. 5 d. altitudini. cu litera: a. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă. Bazinul carbonifer Motru . cu numărul: a. pe hartă. cu litera . 1 b. I 2 puncte 5. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. cu numărul: a. Balcanică b. Cel mai mare combinat siderurgic este situat în oraşul marcat. pe foaia de examen. Reşiţa c. pe hartă. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate.. Iberică c.Rovinari este situat în unitatea de relief marcată. Climatul temperat-oceanic şi mediteranean este caracteristic statului marcat. B c. cu numărul 2 se numeşte: a. 2.

precizaţi: 1. Portugalia avea o populaţie de 10. Precizaţi: 1. 6 puncte C. pe hartă. pe hartă. 3. Maramureş c. reţelei hidrografice. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 058 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia temperaturilor medii anuale la o staţie meteorologică din Europa. vegetaţiei şi solurilor. Se dă afirmaţia: „În 1984. valoarea amplitudinii termice medii anuale. pe hartă. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 3. precum şi luna în care se înregistrează. cu litera E. Comparaţi cadrul natural al Austriei cu cel al Greciei. pe hartă. un tip de climă. un râu sau un fluviu. 4. precum şi luna în care se înregistrează.Varianta 58 . cu litera G. două unităţi de relief. pe hartă. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. precipitaţii medii anuale. etaj climatic. 5. Satu Mare d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi: 1. Sălaj 2 puncte D.008. cu numerele 8 şi 11. 10 puncte D. iar în 2000. Bihor b. vânturi. două resurse de subsol. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.000 locuitori”. influenţă climatică. 2. Pentru Ucraina. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit: a. climei. Oraşul marcat. 2 Subiectul II Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 2. două oraşe. E. modul de calcul al temperaturii medii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 4 puncte B. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a E. Precizaţi: 1. două state vecine. un factor determinant al variaţiei temperaturilor medii lunare. precizând o asemănare şi două deosebiri. 6. A. 6 puncte E. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii marcate. membre ale UE. o cauză care să explice diferenţa de debit dintre râurile marcate. de 10. Precizaţi două cauze care au determinat creşterea numărului de locuitori în Portugalia. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.000 locuitori. 2. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. cu litera F şi clima unităţii marcate. o cauză care să explice existenţa vegetaţiei de stepă în unitatea de relief marcată.geografie Ministerul Educaţiei.524.

Precizaţi: 1. pe hartă.geografie Proba D.C. A. pe hartă. Vegetaţie de tundră există în nordul statului marcat. cu numerele 7 şi 13. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 1 Subiectul I . numele oraşelor-capitală marcate. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe foaia de examen. Câmpia Padului este situată pe teritoriul statului marcat. numele statelor marcate. E. Fluviul Sena traversează oraşul-capitală marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 59 . pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.Ministerul Educaţiei. cu numărul … 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. pe hartă. 4 puncte B. 2. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Scrieţi. cu literele A şi F. cu litera …. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 059 Harta de mai sus se referă la subiectul I A .

pe foaia de examen. A b. 4 puncte B.capitală marcat. C d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. gresii d. Zăcăminte de minereu de fier se exploatează din subsolul statului marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. G d. pe foaia de examen. numele oraşelor marcate. cu litera … 2. Scrieţi. cu litera… 6 puncte C. Oder c. Europa Centrală b. pe hartă. argile b. Râul marcat. Oraşul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera C se află Munţii: a. Lacul hidroenergetic Porţile de Fier I este situat în sudul unităţii de relief marcată. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Elba b. Prezentaţi două cauze care au determinat deplasări ale populaţiei cu caracter temporar sau definitiv în Europa. pe hartă. Vegetaţie alpină există în unitatea de relief marcată. Unitatea de relief marcată. Scrieţi. cu numărul 6 este traversat de fluviul numit: a. Oraşul . amplitudine termică. temperaturi medii anuale. Apenini c. pe hartă. Europa Sudică d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . numele unităţilor de relief marcate. Alpi b. I 2 puncte 3. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. Circuri şi văi glaciare există în unitatea de relief marcată. factorii genetici ai climei. cu litera: a. Pirinei 2 puncte D. cu numărul 10 traversează oraşul numit: a. cu numărul 8 este capitala statului numit: a. precipitaţii medii anuale. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera … 3. cu literele A şi H. Scrieţi. Elveţia d. pe hartă. pe hartă. A. loess 2 puncte 3. 6 puncte E. pe hartă. Arad b. cu litera J aparţine regiunii geografice numite: a. Pindului d. E.estul statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. Deva c. pe hartă. Tamisa d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 059 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Franţa c. Europa Vestică 2 puncte 5. Europa Nordică c. 2. cu litera: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera E are relief petrografic pe: a. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă. Spania 2 puncte 2. vânturi caracteristice. Precizaţi: 1. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. In nord . cu numerele 2 şi 5. Reşiţa d. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Iberice. B c. D c. Vistula 2 puncte 4. pe hartă. Statul marcat. calcare c. A b. Gazul metan se exploatează din unitatea marcată.Varianta 59 . Andorra b. Timişoara 2 puncte 2.

pe hartă. Precizaţi două cauze care influenţează distribuţia inegală a populaţiei şi a oraşelor pe teritoriul Greciei. precizând o asemănare şi două deosebiri. Ţara (nr. influenţă climatică. densitatea populaţiei.299 357. 2. 3. Franta 62.133. o ramură industrială care valorifică resursa menţionată mai sus. 1. o resursă de subsol. 8 c. Braşov b.230 Sursa: The World Factbook.136 547. 2. Populaţia Suprafaţa Nr. etaj climatic. cu litera A şi clima unităţii de relief marcate. Calculaţi. E. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . două regiuni turistice. pe hartă. vânturi. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. Prezentaţi: 1. un factor natural care favorizează creşterea ovinelor în Carpaţii Meridionali.422. Pentru Italia.509 301. estimări la nivelul anului 2006 1. Germania 82. o cauză care determină repartiţia inegală a populaţiei pe teritoriul ţării noastre. două unităţi montane. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Oraşul marcat. Traversează Podişul Târnavelor râul marcat. 5. reţelei hidrografice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului. Covasna c. 4 puncte B. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Sibiu d.752. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 7. Precizaţi: 1. precipitaţii medii anuale. Harghita 5. vegetaţiei şi solurilor. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit: a. 2 Probă scris ă la ă Geografie – clasa XII-a 2. pe hartă.loc) (km2) crt. 4.geografie Ministerul Educaţiei. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al Ucrainei.021 3. climei. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. 6 puncte E. 10 d.Varianta 59 . precizaţi: 1. 6 puncte C. dou mări la care areaie şire. pentru Franţa şi Italia. Precizaţi o cauză a densităţii ridicate a populaţiei în Germania. 6. cu numărul: a. Tabelul de mai jos prezintă suprafaţa şi numărul locuitorilor pentru trei state europene. 2. pe hartă. 11 2 puncte 2 puncte D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 7 b. 6 puncte E. A. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 059 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. un râu sau fluviu. Italia 58. Subiectul II 10 puncte D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: temperaturi medii anuale. un tip de climă. cu litera F.030 2.

cu numerele 8 şi 14.geografie Proba D. numele statelor marcate. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 060 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Munţii Penini se află în statul marcat. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 60 . cu literele C şi D. Precizaţi: 1. 3. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . pe hartă. Scrieţi.Ministerul Educaţiei. A. pe hartă. pe hartă. Oraşul marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. E. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.capitală cu numere. cu numărul 9 este capitala statului numit … 2. pe hartă. 4 puncte B. cu litera H se numeşte .. numele oraşelor-capitală marcate.. 2. Statul marcat.

F d. 1. Scrieţi. Nota 1: Deosebirea şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu litera: a. 12 2 puncte 5. Curentul Atlanticului de Nord influenţează clima statului marcat. E. A. Oraşul Timişoara este traversat de râul marcat. Scrieţi. D d. 5 c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2 şi 7 c. pe foaia de examen. numele unităţilor de relief marcate. Precizaţi o deosebire şi două asemănări între relieful Munţilor Pirinei şi relieful Munţilor Apenini. J 2 puncte 2. Albania b. Râul marcat. B b. pe hartă. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 11 d. 4 şi 13 2 puncte 5. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. D d. 8 c.geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. numele oraşelor marcate. D c. Relieful vulcanic este prezent în unitatea de relief marcată. 2 b. cu numărul 2 este reşedinţa judeţului numit … 3. Oraşul marcat. pe hartă. Areale viticole importante există în unitatea de relief marcată. cu numărul 9 se numeşte … 2. C c. D d. 2. B b. pe foaia de examen. Numeroase iazuri se găsesc în unitatea de relief marcată. C b. D c. Precizaţi: 1. cu litera … 6 puncte C. 2. 7 b. 6 puncte E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 060 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A– D. Slovenia 2 puncte 4. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. altitudini. Munţii Alpi sunt situaţi în nordul statului marcat. pe hartă. cu litera: a. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. B c. pe hartă. H 2 puncte 3. pe hartă. Grinduri şi ostroave există în unitatea de relief marcată. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 6 d. Minereu de fier se exploatează din unitatea de relief marcată. pe hartă. pe foaia de examen. Croaţia c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2 şi 4 b.Varianta 60 . E 2 puncte 2. 4 şi 7 d. pe hartă. G 2 puncte 3. cu litera: a. cu numărul 15 este capitala statului numit: a. cu numărul: a. B b. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică. pe hartă. Oraşul marcat. pe hartă. C c. pe hartă. pe hartă. F d. Fluviul Dunărea traversează capitalele marcate. tipuri de roci predominate. Grecia d. cu literele A şi C. cu litera: a. A b. pe hartă. grad de fragmentare. Vorbesc o limbă romanică locuitorii oraşului marcat. G 2 puncte 4. E d. C c. A b. tipuri genetice de relief. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu numărul: a. 9 2 puncte D. cu litera: a. cu numerele 1 şi 6. cu litera: a. Notaţi două state europene în care industria siderurgică are o pondere însemnată. pe hartă. Scrieţi. pe hartă cu numerele: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.

2. precum şi luna în care se înregistrează. 4. două resurse de subsol. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. o cauză a prezenţei terenurilor degradate în spaţiul subcarpatic şi în Depresiunea Colinară a Transilvaniei. la 57. 5. etaj climatic. 6 puncte E. cu litera F. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D.Varianta 60 . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 060 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia temperaturilor medii anuale la o staţie meteorologică din Europa. un stat vecin. valoarea amplitudinii termice anuale. cu litera B şi clima unităţii marcate. 2. Se dă tabelul: Statul Germania Grecia Suprafaţa (Km2) 357 021 131 940 Populaţia (nr. pe hartă. 2. A. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. modul de calcul al temperaturii medii lunare. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte temp ºC 25 20 15 10 5 0 -5 1 I 2 F 3 M 4 A 5 M 6 I 7 8 I A lunile anului 9 S 10 O 11 N 12 D C. membru al UE.634. Prezentaţi: 1. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii marcate pe hartă. 2. precipitaţii medii anuale. 3. E. precum şi luna în care se înregistrează.geografie Ministerul Educaţiei. un factor care influenţează variaţia temperaturilor medii lunare. 7. Precizaţi: 1.loc) 82 422 299 10 688 058 Sursa: The World Factbook. un tip de climă. Precizaţi: 1. o zonă de vegetaţie. 2. un oraş-port. Pentru Grecia.000 locuitori. în 1861. vânturi. două ramuri industriale care valorifică resursele menţionate mai sus. o cauză care determină diversitatea resurselor de subsol din Munţii Apuseni. Se dă afirmaţia: “Populaţia Italiei a crescut de la 22. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat. estimări la nivelul anului 2006 1. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II 10 puncte D.182. influenţă climatică.000 locuitori. 4 puncte B. 3. 6 puncte E. două unităţi montane. 6. Precizaţi două cauze care au determinat creşterea numărului de locuitori în Italia pentru intervalul 1861 – 2000. în 2000”. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. Precizaţi o cauză care determină valori diferite ale densităţii populaţiei între cele două state.

numele oraşelor-capitală marcate. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. 3. cu litera D este traversată de fluviul numit.. pe hartă.. Capitala statului marcat. 4 puncte B. A. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.geografie Proba D. pe foaia de examen. 2.. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 061 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. cu litera F se numeşte. pe hartă. Capitala statului marcat. E. pe hartă. numele statelor marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Varianta I ... Precizaţi: 1. cu literele B şi C. cu numerele 4 şi 14. 2. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 61 . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1..Ministerul Educaţiei. cu numărul. pe hartă. Scrieţi. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

cu litera . Barcău b. pe hartă. 3 c. E. 2. Râul marcat. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Iberice. E d. B b. Someşul Mic 2 puncte 3. cu numărul 10 este traversat de râul numit: a. Resurse de minereu de fier există în subsolul unităţii de relief marcată. Carpaţi c. cu litera: a. vânturi. Oraşul marcat. cu numerele 3 şi 10. B şi H c. C c. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. Depozite de loess există în unitatea de relief marcată. F 2 puncte 2. pe hartă. Someşul Mare d. pe hartă. Rodopi 2 puncte 4. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. A b. A b. A şi H c. C c. numele oraşelor marcate. Relief vulcanic există în unitatea de relief marcată. A b. J 2 puncte 5. 7 d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 11 2 puncte 3. 6 puncte C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Crişul Repede c. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. D şi E d. G şi J 2 puncte D. 3. statele marcate. I d. tipul climatic. Zăcăminte de petrol există în unităţile de relief marcate. 6 puncte E. precipitaţii medii anuale. B şi C b. pe hartă. Oraşul Varşovia este marcat. Alpi b. C şi G d. pe hartă. cu numărul 4 se numeşte . etaj climatic. pe foaia de examen.. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. B c. trece prin Munţii: a. F şi H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II .. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat. Extrag zăcăminte de petrol şi gaze naturale din Marea Nordului. cu litera: a. 2 b. Vegetaţia de tundră este specifică statului marcat. Oraşul Timişoara este situat în unitatea de relief marcată.Varianta 61 . cu litera: a. G 2 puncte 4. A.. pe hartă. cu literele A şi G. Pirinei d. G 2 puncte 2. cu numărul: a. E c. F d. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. cu litera. 4 puncte B. amplitudine termică. cu litera: a. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. cu numerele 9 şi 11. pe hartă. cu literele: a.. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Scrieţi. Graniţa care separă statele ale căror capitale sunt marcate. pe hartă. Precizaţi: 1. F d. Prezentaţi două cauze ale densităţii reduse a populaţiei din spaţiul montan european. pe hartă. pe foaia de examen. Scrieţi.. 2. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 061 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Varianta I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E.geografie Ministerul Educaţiei. cu literele: a. A şi G b. Scrieţi..

două resurse de subsol. Calculaţi. E.030 Germania 82. densitatea medie a populaţiei în Franţa. cu litera E. pe baza datelor din tabel. Germania şi respectiv Grecia: Populaţia Suprafaţa Statul (nr. 4.) (km2) Franţa 62. o cauză a emigrării populaţiei din Europa de Est.geografie Ministerul Educaţiei.058 131. cu litera C. 8 b. Precizaţi: 1. etaj climatic. Precizaţi: 1. Precizaţi numele statului cu cea mai mare densitate a populaţiei şi un factor determinant al acesteia. Precizaţi: 1. 10 c. un factor care explică suprafeţele restrânse ocupate cu culturi agricole în unitatea de relief marcată. 2. luna cu cel mai mic debit mediu şi valoarea acestuia. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte E. estimări la nivelul anului 2006 2. o cauză a predominării vegetaţiei de stepă şi silvostepă în vegetaţia Ungariei.021 Grecia 10. A. 3. 3. trei ramuri industriale reprezentative.940 Sursa: The World Factbook. 12 2 puncte D. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .299 357. pe hartă. pe hartă cu litera B. luna cu cel mai mare debit mediu şi valoarea acestuia. 4 puncte B. pe hartă. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.Varianta 61 .422. 11 d. 6 puncte C.752. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcată.688. pe hartă.136 547. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 2. 5. două oraşe – port maritime. precizaţi: 2 1. numele unei insule care aparţine acestui stat. vânturi. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. pe hartă cu litera A şi clima unităţii de relief marcată. Un important centru al industriei siderurgice este în oraşul marcat.loc. precipitaţii medii anuale. Precizaţi două caracteristici ale economiei Uniunii Europene. cu numărul: a. 2. un factor care explică numărul mare al iazurilor construite în unitatea de relief marcată. un argument pentru a susţine afirmaţia: “Serbia face parte din bazinul hidrografic al Dunării”. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 061 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu la o anumită staţie hidrologică. două unităţi de relief. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 10 puncte D. influenţă climatică. 6 puncte E. Referitor la Italia.

Scrieţi.capitală cu numere. Precizaţi: 1. 4 puncte B. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 62 ..geografie Proba D. numele statelor marcate. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .. 3. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu literele C şi J. cu numerele 7 şi 10. Capitala statului marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. Peninsula Crimeea aparţine statului marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 062 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. cu numerele 5 şi 9 au ieşire directă la Marea . pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Statele ale căror capitale sunt marcate.. numele oraşelor-capitală marcate.Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. cu litera . A.. pe hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII 1 Subiectul I . cu litera I se numeşte .. 2. pe hartă. 2. E.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.

Podişul Bavariei se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. pe hartă. amplitudine termică. F d. Polderele sunt caracteristice în statul a cărui capitală este marcată. 11 2 puncte D. pe hartă. cu numărul: a. A şi D c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. A şi B b. pe hartă. Brăila c. Râul marcat. E. numele oraşelor marcate. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Oraşul . H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . B c. Berna c. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările vor fi prezentate comparativ şi nu separat.geografie Ministerul Educaţiei.Varianta 62 . A b. I 2 puncte 2. cu numerele 8 şi 11. Buzău d. pe hartă. Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 4 c. 2. 6 puncte E.. pe hartă. tip climatic. Depresiuni submontane există în unitatea de relief marcată. D şi J d. Viena 2 puncte 3. G 2 puncte 2. cu litera: a. precipitaţii medii anuale.. pe hartă. pe foaia de examen. vânturi. E c. pe hartă. pe foaia de examen. A b. Bacău b. etaj climatic. 3. Praga d. cu numărul 5 traversează oraşul reşedinţă de judeţ numit. cu numărul 6 se numeşte: a. Scrieţi. pe hartă. A b. Munţii Carpaţi se desfăşoară pe teritoriul statelor marcate. C c. 4 puncte B.. 3 b. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Berlin b. Podgoria Târnavelor este situată în unitatea de relief marcată. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A b. I d. cu literele A şi E.. cu litera . cu litera: a. pe hartă. Ţărmul cu lagune este caracteristic pentru o serie de mări ale Europei. A. cu numărul 9 este reşedinţa judeţului.. E şi J 2 puncte 4. 2. Precizaţi un factor care contribuie la geneza lagunelor precum şi o mare unde este prezent acest tip de ţărm. pe hartă. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat pe hartă cu litera D şi clima statului marcat pe hartă cu litera E. Focşani 2 puncte 3. 6 puncte C. Depozite groase de loess există în unitatea de relief marcată. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 7 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Scrieţi. Oraşul marcat. cu litera: a.capitală marcat. J 2 puncte 5. C c. E d. cu literele: a. Oraşul marcat. cu numărul 11 se numeşte: a. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 062 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. numele unităţilor de relief marcate. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. pe foaia de examen. cu litera: a. F d. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.. Climatul mediteranean este specific statului marcat. pe hartă.

) (km2) Italia 58. vânturi. 3. Calculaţi. Râul marcat pe hartă cu numărul 3 este afluent al: a. Precizaţi: 1. Trotuşului 2 puncte D.geografie Ministerul Educaţiei. două unităţi de relief. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. 4.133. A şi B b. E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 1.Varianta 62 . 2. 4 puncte 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .058 131. Timişului d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 5. pe hartă cu litera G. etaj climatic. 2. B şi H d. două luni în care valoarea debitului mediu lunar a fost de 6000 m3/s. Precizaţi: 1. 6IIpuncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul C. pe hartă. Precizaţi: 1. numele unei insule care aparţine acestui stat.loc.422. 4 puncte B. Siretului b.940 Sursa: The World Factbook. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. A. 6 puncte E. Germania şi Grecia: Populaţia Suprafaţa Statul (nr.299 357. trei ramuri industriale reprezentative. Zăcăminte de hidrocarburi se extrag din subsolul unităţilor de relief marcate. densitatea populaţiei din Italia. pe hartă cu litera D şi clima unităţii de relief marcată. o cauză care a determinat construirea unui combinat siderurgic la Reşiţa. Precizaţi un argument pentru a susţine afirmaţia: “Franţa are o agricultură dezvoltată”. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 062 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui fluviu la o anumită staţie hidrologică. Referitor la Spania precizaţi: 1. 3. estimări la nivelul anului 2006 2. cu literele: a. Precizaţi două caracteristici ale reţelei europene de transport. influenţă climatică. două oraşe – port maritime.509 301.688.021 Grecia 10. 4 puncte Ministerul Educaţiei.230 Germania 82. precipitaţii medii anuale. 10 puncte D. A şi G c. două resurse de subsol. Precizaţi statul cu cea mai mare densitate a populaţiei şi două argumente care explică această valoare. 2. o cauză care a determinat scăderea natalităţii în România după anul 1989. Sucevei c. E şi F 2 puncte 5. 6 puncte E. luna cu cel mai mic debit mediu lunar şi valoarea acestuia. pe baza datelor din tabel. două resurse care au favorizat dezvoltarea industriei siderurgice în Ucraina. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4.

. Precizaţi: 1. 3.capitală cu numere. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 63 . cu litera D se numeşte . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . pe hartă. cu litera . pe hartă... numele oraşelor-capitală marcate..geografie Proba D.. pe hartă. cu numerele 2 şi 15. Munţii Penini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. E. 2. 4 puncte B. numele statelor marcate. cu literele B şi I. pe hartă. Capitala statului marcat. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 063 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D.Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. cu numărul 6 este traversată de fluviul numit . A. Oraşul-capitală marcat.

. marcat pe hartă. cu literele C şi F. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 5 b. 2. numele oraşelor marcate. cu numărul 12 datează din perioada: a. precipitaţii medii anuale. socialistă 2 puncte 3. 3 d.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi două cauze ale creşterii populaţiei urbane din Europa. pe hartă. pe hartă. B c. 4 c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera: a. contemporană c. 2. Lacul de acumulare Izvorul Muntelui a fost amenajat pe râul marcat. 4 puncte B. 1 b. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat.. B c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 10 2 puncte 3. D şi F d. pe hartă. B şi D c. pe foaia de examen. cu numerele: a. pe hartă. 7 şi 12 d. pe hartă. Capul Roca este situat pe teritoriul statului marcat. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Scrieţi. pe hartă. 2 c.. 7 şi 10 c. etaj climatic. cu litera: a. F 2 puncte D. A b.. pe foaia de examen. pe hartă. vânturi. G d. D d. D c. cu numerele 7 şi 11. cu numărul: a. cu litera: a. A. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu literele: a. cu litera: a. Eurotunelul face legătura între ţările marcate. E. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află în statul marcat. F d. Fşi H 2 puncte 4. D b. 13 d. numele unităţilor de relief marcate. cu litera B şi clima statului. pe hartă. Cel mai important afluent al râului marcat pe hartă cu numărul 3 este numit. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 3. 6 puncte C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe foaia de examen. B b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. A b. cu numărul 5 traversează reşedinţa judeţului numit. Scrieţi. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. F c. antică b. pe hartă. Cele mai vechi roci din ţară există în unitatea marcată. 6 puncte E. Magistrala feroviară Bucureşti . C d. Râul marcat. pe hartă. pe hartă. J 2 puncte 5. cu numărul: a. F 2 puncte 2. Oraşul-capitală Helsinki este marcat. 7 şi 9 b. pe hartă. 14 2 puncte 2. Scrieţi. Relief glaciar există în unitatea de relief marcată. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 063 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. 8 c.Varianta 63 . cu litera H. 1 b. amplitudine termică. cu numărul: a.. Vulcanii Etna şi Vezuviu sunt situaţi pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. pe hartă. Precizaţi: 1.Oradea trece şi prin oraşele marcate. tip climatic. cu numărul 8 este reşedinţa judeţului numit. medievală d. Oraşul marcat. A şi D b. 9 d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 2 puncte 4. pe hartă. pe hartă. 8 şi 10 2 puncte 5. Oraşul marcat..

A. tipul de climă. Precizaţi două cauze care să explice diferenţa dintre densitatea populaţiei Italiei şi densitatea populaţiei Finlandei.685 48. pe hartă cu litera C şi clima unităţii de relief marcată. loc. cu aproximaţie. 1. altele decât capitala. Referitor la Grecia. comparativ cu forme clasice de energie.geografie Ministerul Educaţiei. vânturi. Precizaţi: 1.448 Suprafaţa (km2) 110. 4 puncte B.910 312.869 5. Precizaţi două avantaje ale producerii energiei electrice din surse alternative. a temperaturii medii lunare. precizaţi: 1. numele a două unităţi de relief. densitatea populaţiei din Polonia şi Slovacia. Calculaţi. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 063 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi cantităţilor medii lunare de precipitaţii la staţia meteorologică Murmansk. precipitaţii medii anuale. un factor natural care favorizează dezvoltarea unor areale viticole extinse în regiunile deluroase.439. E. 2. un factor care contribuie la absenţa pădurilor din zona de stepă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Precizaţi o cauză a valorii mai căzute a densităţii populaţiei din Bulgaria. 2.536.385. 2 3. 6 puncte E. precum şi luna în care se înregistrează. Precizaţi două obiective turistice din Italia. valoarea maximă. Precizaţi: 1. Subiectul II Sursa: The World Factbook.) 7. influenţă climatică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.367 38. 2.845 6 puncte C. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcată. pe hartă cu litera E. estimări la nivelul anului 2006 10 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe baza datelor din tabel. trei oraşe importante. Ţara Bulgaria Polonia Slovacia Populaţia (nr. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.– clasa a XII-a Probă scris ă la Geografie 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 5. 6 puncte E. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .Varianta 63 . etaj climatic. 4. cantitatea maximă de precipitaţii înregistrată într-o lună. Peninsula Kola. numele a două insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat. 2. precum şi luna în care se înregistrează. două atracţii turistice. 1.

numele statelor marcate. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 064 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere.Ministerul Educaţiei. A. Capitala statului marcat pe hartă cu litera F se numeşte … 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 64 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Podişul interior de tip Mesetă este specific statului marcat. cu litera … 3. numele oraşelor-capitală marcate. cu literele A şi J. pe hartă.geografie Proba D. pe foaia de examen. Scrieţi. 2. pe hartă. E. Precizaţi: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numerele 11 şi 15. Forma de guvernământ a statului marcat. pe hartă.C. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera A este … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. 4 puncte B.

Scrieţi. J 2 puncte 3.cu litera … 6 puncte C. pe hartă. E 2 puncte D. cu litera: a. D c. C c. 1 b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera …… 3. Fluviul Vistula străbate teritoriul statului marcat. Vegetaţia de tundră este specifică statului marcat. A. pe hartă. Oraşul capitală marcat pe hartă cu numărul 12 este traversat de fluviul: a. Dunăre b. cu numărul: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. I 2 puncte 4. D d. Gazul metan se extrage din unitatea de relief marcată. pe hartă. tipuri genetice de relief. 4 puncte B. cu numărul 7 râul: a. pe hartă. pe foaia de examen.Varianta 64 . pe foaia de examen.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. E. G 2 puncte 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte E. A b. Este afluent al râului marcat. A b. pe hartă. Precizaţi: 1. care aduce mase de aer tropical. E d. Dâmboviţa b. Sena d. aluminiu b. Huilă se exploatează din unitatea de relief marcată. cu literele A şi E. Mostiştea d. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 064 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Scrieţi.. bate în statul marcat pe hartă cu litera: a. cu litera: a. H 2 puncte 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 2. Tamisa c. B b. Scrieţi. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. 14 2 puncte 2. Oraşul Praga este marcat. Podgoria Murfatlar este situată în unitatea de relief marcată. 5 c. Volga 2 puncte 5. Vântul Sirocco. E d. pe hartă. pe hartă. 6 d. B c. Nota 1: Asemănările si deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Influenţe climatice scandinavo-baltice pătrund în unitatea de relief marcată. Prezentaţi două cauze ale tendinţei de îmbătrânire demografică a populaţiei Europei. C c. numele oraşelor marcate. Ialomiţa c. autoturisme c. Oraşul Iaşi este situat în unitatea de relief marcată. tipuri de roci pe care s-a format relieful. cu numerele 3 şi 5. cu litera: a. vagoane 2 puncte 4. 2. cu litera: a. În oraşul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. altitudini. cu numărul 2 se obţine: a. fragmentare. D c. pe hartă. Vedea 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . I d. A b. pe hartă. B b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.E d. pe foaia de examen. cu litera …. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor Pirinei şi relieful Munţilor Alpi. oţel d.

Crişul Alb b. un port important la Marea Neagră.3 60. Scrieţi pe foaia de examen: 1. cu cea mai mică pondere a sectorului primar. 6 puncte E. orientarea culmilor şi văilor principale. 3.Varianta 64 . cu cea mai mare pondere a populaţiei ocupate în sectorul primar. 6 puncte E. 2. gradul de fragmentare. 2. cu numărul 9 se numeşte: a. precizaţi: 1. trei oraşe.9 Slovenia 3. 4 puncte B. 1. 4. Precizaţi o cauză a ponderii ridicate a populaţiei din sectorul primar. Crişul Negru c. distribuţia spaţială a altitudinilor. valoarea temperaturii medii în luna iulie. valoarea minimă a temperaturi medii lunare. tipuri de roci. cauza pentru care fenomenul de îngheţ este aproape inexistent în regiunea în care se află situată staţia meteorologică la care s-au făcut înregistrările. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Crişul Repede d.1 27. Ponderea 2 populaţiei active Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II Statul Primar (%) Secundar (%) Terţiar (%) Bulgaria 14. două puncte de frontieră prin care se realizează legătura cu România.0 68. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. tipuri genetice de relief. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 064 Pentru a rezolva subiectul III A şi B analizaţi graficul alăturat care reprezintă evoluţia temperaturii medii lunare la o staţie meteorologică. Menţionaţi doi factori care determină diferenţa dintre valorile medii ale densităţii populaţiei din judeţele Caraş-Severin şi Prahova. 2. pe hartă. 3. 3. A. Pentru Bulgaria. Râul marcat. 5.5 D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. din totalul populaţiei active a Franţei. din totalul populaţiei active a Bulgariei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi o cauză a ponderii scăzute a populaţiei din sectorul primar.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D – E şi prezintă valori din cadrul unor state membre ale Uniunii Europene. 2. două masive muntoase. Precizaţi: 1. alte aspecte specifice ale reliefului. două cursuri de apă.3 39. cu cea mai mare pondere a sectorului terţiar. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte C. E. dintre cele trei: 1.7 46. Mureş 2 puncte D.2 36. media valorilor temperaturilor medii lunare pentru anotimpul primăvară.0 Franţa 4. 2. o lună în care valoarea temperaturii medii este de 20oC. Precizaţi statul european. cu litera B şi relieful unităţii marcate cu litera G.

2. Scrieţi. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu numerele 1 şi 10. Capitala statului marcat pe hartă cu litera I se numeşte … 2. pe hartă. 4 puncte B. Are ieşire la Marea Adriatică statul marcat. Asociaţiile vegetale de tip maquis compun vegetaţia statului iberic marcat. cu litera … 3. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen.geografie Proba D. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. Precizaţi: 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă.C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 65 . cu literele B şi D. E.Ministerul Educaţiei. A. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 065 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . numele statelor marcate.

11 d. Bratislava b. pe foaia de examen. cu literele B şi G. 2. pe hartă. 8 d. cu litera: a. Capitala statului marcat. numele unităţilor de relief marcate. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. C c. 4 şi 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu numărul 13 este traversat de râul: a. pe hartă. 2 şi 4 b. Oraşul-capitală marcat. cu litera … 6 puncte C. cu numerele 9 şi 11.D. D d. Şoseaua europeană E60 traversează oraşele: a. E. pe hartă. C d. I 2 puncte 4. Precizaţi: 1. A b. pe hartă. Întinse păduri de molid se dezvoltă în unitatea de relief marcată. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Nota 1: Asemănările si deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat. B c. Lacul glaciar Bucura s-a format în unitatea de relief marcată. 9 b. pe harta. pe hartă. Budapesta c. E d. cu numărul … 2. cu litera: a. H 2 puncte 5. Grindurile sunt forme de relief specifice unităţii de relief marcată. Volga 2 puncte 5. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 065 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A. tipuri genetice de relief. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. altitudini. G 2 puncte 3. cu litera … 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera J se numeşte: a. Este reşedinţa judeţului Gorj oraşul marcat. A b. pe hartă. Fluviul Vistula străbate teritoriul statului marcat. Don b. E d. Viena 2 puncte 2. A. Precizaţi doi factori care generează diferenţe între climatul temperat oceanic specific vestului Europei şi climatul temperat continental specific estului Europei. Nistru d. cu litera: a. pe foaia de examen. 4 puncte B. pe hartă. pe hartă. 6 puncte E. Nipru c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 14 2 puncte 3. B c. pe hartă. 5 c. Canalul Dunăre-Marea Neagră traversează unitatea de relief marcată. Scrieţi. Oraşul Alba Iulia este traversat de râul marcat. D c. pe foaia de examen. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 10 c. G 2 puncte 4. Praga d. cu numărul: a. E 2 puncte D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. fragmentare. A b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Bazinul carbonifer Petroşani se află în unitatea de relief marcată. Oraşul Ljubljana este marcat. pe hartă. Scrieţi. B c.Varianta 65 . 12 2 puncte 2. D d. pe hartă. 1 b.geografie Ministerul Educaţiei. Scrieţi. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor Alpi. 4 ş i 5 d. A b. cu numărul: a. numele râurilor marcate. A b. 3 ş i 4 c.

A.000 16. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2.461 Subiectul II Sursa: The World Factbook. Precizaţi: 1. 6 puncte E. numele unui lac natural.loc) 313. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 065 Analizaţi diagrama în coloane alăturată care prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale râului Mureş. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Statul Islanda Olanda Suprafaţa (km2) 102. cu litera C şi clima unităţii de relief marcate cu litera D. Diagrama se referă la subiectul III A şi B. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6. 4. etaj climatic. Precizaţi două cauze ale diferenţei de densitate a populaţiei dintre cele două state. precizaţi: 1. 5. vânturi.526 2 Populaţia (nr. numele a trei oraşe. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . valoarea maximă a debitului mediu lunar. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. influenţă climatică. o zonă de vegetaţie caracteristică.491. 4 puncte Ministerul Educaţiei. E. 6 puncte C. estimări la nivelul anului 2006 1. Prezentaţi două cauze care determină tendinţa de îmbătrânire a populaţiei României. luna în care se înregistrează cea mai scăzută valoare a debitului mediu. Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa şi numărul de locuitori în două ţări europene. o cauză a scăderii debitului în lunile august şi septembrie. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a energiei nucleare în structura energetică a Franţei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. numele a două ape curgătoare. anul acceptării în U. Calculaţi densitatea populaţiei din Islanda şi Olanda. 2. două cauze care determină valorile ridicate ale debitului la sfârşitul primăverii şi începutul verii. 3. pe hartă. Pentru Ungaria. luna în care valoarea debitului este de aproximativ 260 mc/s.geografie Ministerul Educaţiei.E. 6 puncte E. 3.Varianta 65 . 2. numele unei unităţi de relief. Precizaţi: 1. 2. precipitaţii medii anuale. 10 puncte D. 4 puncte B. 819 41.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 66 . Se acordă 10 puncte din oficiu. A. E.Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. pe hartă. cu literele A şi I. Este străbătut de fluviul Tamisa oraşul-capitală marcat. numele statelor marcate. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. numele oraşelor-capitală marcate. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 066 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Precizaţi: 1. cu litera G se numeşte … 2. cu numărul 1 este capitala statului numit … 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. pe hartă. 4 puncte B. cu numerele 2 şi 11. pe hartă.geografie Proba D. Statul marcat.C. 2. Scrieţi. cu numărul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . Oraşul marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.

pe hartă. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Letonia d. Budapesta c. cu numărul 5 este reşedinţa judeţului numit … 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. A. A b. pe hartă. vânturi. 4 puncte B. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. E. Timişoara 2 puncte 3.Varianta 66 . G d. D d. cu numărul … 6 puncte C. pe foaia de examen. 4 puncte Ministerul Educaţiei. C c. A b. cu litera H este: a. marcat pe hartă. cu litera: a. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera D se numeşte: a. Scrieţi. A b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. E d. cu litera: a. pe hartă. pe foaia de examen. Scrieţi. Influenţe climatice scandinavo-baltice sunt caracteristice unităţii de relief marcate. E 2 puncte 2. Viena 2 puncte 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Deva c.geografie Ministerul Educaţiei. Belarus b. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Iberice şi clima Peninsulei Scandinave. cu litera: a. Relief glaciar s-a format în unitatea de relief marcată. cu litera: a. B b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Reşiţa d. Estonia c. pe hartă. J 2 puncte D. Praga d. Vegetaţia de stepă ocupă suprafeţe întinse pe teritoriul statului. cu litera: a. pe hartă. 6 puncte E. Cel mai mare oraş din unitatea de relief marcată. Oraşul marcat. B c. Strâmtoarea Gibraltar este situată în partea de sud a statului marcat. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . H 2 puncte 2. cu litera G este: a. pe hartă. Menţionaţi doi vulcani din sudul Europei şi explicaţi prezenţa vulcanismului activ în spaţiul geografic amintit. amplitudine termică. influenţă climatică. Precizaţi: 1. C c. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 066 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Munţi formaţi în orogeneza alpină se află pe teritoriul statului marcat. cu numărul 3 se numeşte … 2. precipitaţii medii anuale. Arad b. C c. E d. pe hartă. 2. numele râurilor marcate. temperaturi medii anuale. Scrieţi. cu literele C şi H. cu numerele 7 şi 12. Capitala statul marcat. Statul marcat. pe foaia de examen. numele unităţilor de relief marcate. A b. Berlin b. Oraşul marcat. H d. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Lituania 2 puncte 4. pe hartă. J 2 puncte 5. B c. Utilaj petrolier se produce în oraşul marcat. pe hartă.

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 5. decembrie 2 puncte 3. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. tipuri de relief. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. cu litera D şi relieful unităţii marcate cu litera G. precizaţi: 1. 2.E la nivelul anului 2006.geografie Ministerul Educaţiei. două resurse de subsol. ianuarie b. iarna b. cu litera E se exploatează: a. 5°C b. vara 2 puncte 2. 3. luna cu valoarea medie cea mai ridicată a temperaturii aerului şi valoarea acesteia. 2 6. Pentru Ucraina. 6 puncte E. februarie c. Argeş b. martie d. un tip de climă. huilă şi gaz matan c. Scrieţi. pe hartă. o cauză care a determinat. 10 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. lignit şi minereu de fier d. resursa energetică pe care România o foloseşte mai puţin. 2. Neamţ d.Varianta 66 . pe hartă. Precizaţi: 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . o diferenţă care există între sectorul Dunării maritime şi cel al Dunării fluviale. primăvara c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. bauxită şi gaze asociate b. Prezentaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 066 Graficul de mai jos se referă la subiectul III A – B şi reprezintă evoluţia temperaturii medii lunare la Atena. Valori ale temperaturii medii lunare de 10o C se înregistrează în luna: a. comparativ cu celelalte două state din tabel. comparativ cu celelalte două state din tabel. 15°C d. două unităţi majore de relief. petrol şi sare 5. 6 puncte E. Bacău c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Tabelul de mai jos redă structura producţiei de energie electrică în România şi în alte state ale U. cu numărul 1 este reşedinţa judeţului: a. 4 puncte B. luna cu valoarea medie cea mai coborâtă a temperaturii aerului şi valoarea acesteia. altitudini. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. A. migraţia populaţiei dinspre mediul urban către mediul rural. oraşul capitală. Oraşul marcat. toamna d. Diferenţa dintre temperatura medie a lunii mai şi a lunii decembrie este de: a. alte aspecte specifice ale reliefului. o mare la care are acces. după 1990.Vrancea 2 puncte 2 puncte D. pe foaia de examen. 4. 10°C c. Precizaţi două cauze care determină valorile scăzute ale densităţii medii a populaţiei în Peninsula Scandinavică. 20°C 2 puncte C. Ţara România Franţa Germania Energie nucleară (%) 9 40 13 Hidroenergie (%) 30 2 1 Cărbune (%) 40 6 24 Gaze naturale (%) 15 13 21 Petrol (%) 5 35 40 Alte surse (%) 1 4 1 Precizaţi: 1. În unitatea de relief marcată. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 2. fragmentare. două râuri sau fluvii. E. Anotimpul cu cea mai ridicată valoare a temperaturii medii a aerului este: a. pe hartă. două surse de energie pe care România le valorifică mai mult.

Oraşul-capitală marcat. Munţii tineri din statul marcat.… 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .Se acordă 10 puncte din oficiu.geografie Proba D. Capitala statului marcat. pe hartă. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă.D. cu numerele 10 şi 13. Scrieţi. cu litera D s-au format în orogeneza … 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 067 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . cu litera G se numeşte . 2. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere. 4 puncte B. A. numele statelor marcate. pe foaia de examen. E. pe hartă. pe hartă. pe hartă. cu numărul 8 se numeşte … 3.Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 67 . numele oraşelor-capitală marcate. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu literele E şi J.

cu litera I. Vegetaţia mediteraneană de tip maquis. pe hartă. Scrieţi. Pe hartă sunt marcate. Ţara a cărei capitală este marcată. A b. 1 b. pe foaia de examen. cu litera … 6 puncte C. Serbia 2 puncte 4. factori genetici. 2 b.Varianta 67 . 6 2 puncte 2. cu litera F statul numit: a. lacuri vulcanice d. cu numărul 12 se numeşte: a. Conuri şi cratere s-au format în unitatea de relief marcată. B b. etaj climatic. 5 d.D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. garriga se află în sudul statului marcat cu litera: a. unităţi de relief cu litere. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. 5 d. cutare si vulcanism c. Irlanda c. vânturi. precipitaţii medii anuale. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 067 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A. Belgia b. cu litera H gheţarii au creat un relief … 3. Vegetaţia de stepă şi silvostepă este caracteristică în unitatea marcată. lacuri hidroenergetice c. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. 2. pe hartă. lacuri de crov b. 8 c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. vulcanism 2 puncte 4. cu numărul: a. numele unităţilor de relief marcate. C d. Oraşul Lisabona este marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. B c. Bulgaria c. Spania 2 puncte 3. Unitatea de relief marcată. sedimentare d. Munţii Măcinului sunt o subdiviziune a unităţii de relief marcate. cu literele A şi H. pe hartă. Austria b. cu litera: a. H 2 puncte D. 6 puncte E. E d. Norvegia d. numele oraşelor marcate. pe hartă. 12 2 puncte 5. pe hartă. 4 c. E. A b. lagune 2 puncte 3. 7 b.geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. pe hartă. Elveţia d. cu numărul: a. cu litera: a. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. În unitatea de relief marcată. E d. C c. 11 d. cu litera B şi clima statului marcat. Scrieţi pe foaia de examen. cutarea stratelor b. D 2 puncte 5. Oraşul Slobozia este marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu litera F s-a format prin: a. cu numărul: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate comparativ şi nu separat. D c. pe hartă. A. Este notat. cu numerele 1 şi 2.13 2 puncte 2. Precizaţi: 1. Munţii Balcani (Stara Planina) se află pe teritoriul statului marcat. În unitatea de relief marcată. pe hartă. Prezentaţi două cauze pentru a explica faptul că densitatea populaţiei în Europa de Vest este mai mare decât în Europa Nordică . temperaturi medii anuale. Scrieţi pe foaia de examen. pe hartă. Munţii Apuseni sunt delimitaţi spre sud de râul marcat. 4 c. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă. cu litera … 2. cu litera A există: a. pe hartă.

A.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. o cauză care explică faptul că în Delta Dunării există densităţi reduse ale populaţiei. numele a două unităţi de relief. În Europei se – înregistreaz ă diferenţieri 2 privind răspândirea florei şi faunei. E. Prezentaţi două cauze ale mobilităţii teritoriale a populaţiei Europei. 2. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. valoarea minimă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează. 2. Prezentaţi două cauze ale acestor diferenţieri. Calculaţi diferenţa dintre debitul maxim lunar şi debitul minim lunar. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. vânturi. 6 puncte C. Referitor la Italia.Varianta 67 . numele unei insule mediteraneene. valoarea maximă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează. 2. Diagrama se referă la subiectul III A şi B. pe hartă cu litera E şi clima unităţii de relief marcate cu litera G. 10 puncte D. Precizaţi de ce debitul cel mai mare se înregistrează în intervalul de timp ce reiese din diagramă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Menţionaţi două moduri posibile de utilizare a apei din râul respectiv. Cu privire la diagrama alăturată: 1. 4. 4 puncte Probă scrisă la Subiectul III . E. precipitaţii medii anuale. o cauză a producerii frecvente a inundaţiilor în Câmpia de Vest. trei ramuri industriale. Menţionaţi două zone de vegetaţie. Subiectul II 6 puncte E. Menţionaţi două direcţii ale mobilităţii teritoriale a populaţiei Europei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi tratate comparativ şi nu separat. Prob ă cadrul scrisă la Geografie clasa a XII-a 1. 1. 3. Prezentaţi: 1. 4 puncte B. 6 puncte Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 5. 2. numele a două râuri sau fluvii. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 067 Analizaţi diagrama în coloane de mai jos care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale debitului unui râu din Europa. numele a două oraşe – port maritime. influenţe climatice. 2. 3. etaj climatic.

pe hartă. cu litera: 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . A. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 68 . pe hartă. Scrieţi pe foaia de examen. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 068 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . cu literele E şi G. cu numărul 15 este traversat de râul numit … 3. numele oraşelor-capitală marcate pe hartă cu numerele 2 şi 5.D. cu numărul 13 este capitala statului numit … 2. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. Oraşul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere.geografie Proba D. numele statelor marcate.Ministerul Educaţiei. Câmpia Loarei este situată în statul marcat. Precizaţi: 1. pe hartă.Se acordă 10 puncte din oficiu. 4 puncte B. Oraşul-capitală marcat. 2.

4 d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Tur 2puncte 4. Prezentaţi două cauze ale existenţei circurilor şi lacurilor glaciare în Alpii Scandinaviei. Râul marcat. A b. A b. cu literele A şi H. J 2 puncte 3. pe hartă. A b. pe hartă cu litera D şi clima statului marcat cu litera J.geografie Ministerul Educaţiei. A. 1 b. E d. B c. cu litera H s-a format în orogeneza … 2 puncte 2. pe hartă. F 2 puncte 4. temperaturi medii anuale. E d. Barcău b. pe hartă. Scrieţi pe foaia de examen. E d. Fluviul Volga traversează statul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. pe hartă. A b. F c. Baltică b. H 2puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. pe hartă. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate comparativ şi nu separat. 4 puncte B. pe foaia de examen. G d. cu litera: a.. se află pe teritoriul statului marcat. Caspică c. Oraşul marcat. cu litera: a. Viticultura ocupă suprafeţe extinse în statul marcat. etaj climatic.D. cu numărul 10 are ieşire la Marea: a. factori genetici. amplitudine termică. C c. precipitaţii medii anuale. pe hartă. numele oraşelor marcate. C b. Neagră 2 puncte 2. 3 c. pe hartă. I 2 puncte D. F d. 6 puncte E. pe hartă. vânturi. F 2puncte 3. 2 puncte 3. C c. Mediterană d. 2. O câmpie fluvio-glaciară. Someş d. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit … 2 puncte C. Şoseaua europeană E85 traversează oraşul marcat. H 2 puncte 5. Vegetaţia de stepă este bine reprezentată în statul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Precizaţi: 1. H d. cu litera: a. D c. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Unitatea de relief marcată. pe hartă. cu numărul: a. B c.Varianta 68 . Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. cu litera: a. Zăcăminte de petrol se găsesc în unitatea marcată. cu numerele 2 şi 5. cu numărul 9 se numeşte . E. H 2puncte 5. 5 2puncte 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Este o subdiviziune a Dealurilor de Vest unitatea de relief marcată. Scrieţi. pe hartă. Ţara a cărei capitală este marcată. pe hartă. pe hartă. A b. Scrieţi pe foaia de examen. cu litera: a.. Vegetaţia de silvostepă se dezvoltă în unitatea marcată. cu morene glaciare. cu litera C este străbătută de la est la vest de râul: a. D c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Unitatea de relief marcată. cu litera: a. numele unităţilor de relief marcate. cu litera: a. E b. D d. Crişul Repede c. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 068 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A.

5. cu litera D şi clima unităţii de relief marcate. 1. A. 6 puncte E. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. influenţe climatice. 2. cu litera G. precizaţi: 1. deşi latitudinile sunt de 50-700 lat. 3.geografie Ministerul Educaţiei. 6 puncte C. Explicaţi cauza prezenţei unui climat blând la această latitudine.Varianta 68 . Menţionaţi o activitate economică favorizată de acest climat. etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi tratate comparativ şi nu separat. 6. precipitaţii medii anuale.N. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 10 puncte 2 Subiectul II D.port fluviale. Numiţi două state care se află la această latitudine şi au specific acest tip de climat. o cauză a scăderii numerice a populaţiei României după anul 1990. cu amplitudini termice reduse. două oraşe . climatul este blând. 2. Precizaţi două luni cu valori aproximativ egale ale cantităţilor medii de precipitaţii lunare. 4 puncte Ministerul Educaţiei. un tip de climat. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. 4. Diagrama se referă la subiectul III A şi B. 1. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. 4 puncte Probă scrisă la Subiectul III . Pentru Germania. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 068 Analizaţi diagrama în coloane de mai jos care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor atmosferice la o staţie meteorologică din Europa. Precizaţi modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. Calculaţi diferenţa dintre cantitatea maximă şi cantitatea minimă lunară a precipitaţiilor. E. pe hartă. Prezentaţi: 1. un factor natural care favorizează dezvoltarea unor areale viticole extinse în regiunile deluroase. numele a două unităţi majore de relief. 3. două resurse de subsol. Pe ţărmul nord-vestic al Europei. E. 2. 2. 2. temperaturi şi precipitaţii ce permit dezvoltarea unei vegetaţii bogate. Precizaţi: 1. vânturi. 6puncte Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Precizaţi două premise care determină o producţie însemnată de grâu în Franţa. numele a două râuri sau fluvii. 4 puncte B. un obiectiv turistic. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D.

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 69 .. pe foaia de examen. Vârful Mont Blanc (4807 m) se află pe teritoriul statului marcat. E. numele oraşelor-capitală marcate. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 069 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . cu literele F şi J. 3. 4 puncte B. 2. numele statelor marcate. A. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numerele 2 şi 12. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I ... cu numărul … 2. pe hartă. Precizaţi: 1. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere. pe hartă. Munţii Ural se află pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu numărul 8 se numeşte . Oraşul-capitală marcat.geografie Proba D. Scrieţi.D. pe hartă. pe hartă.

10 d. 4 puncte B. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 6 2 puncte 3.. 3 d. G c. 13 d. cu numărul: a. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate comparativ şi nu separat. pe hartă. 11 2 puncte 5. E d. cu numărul: a. cu numerele 2 şi 6. Climat temperat oceanic există pe teritoriul statului marcat. J 2 puncte D. cu litera D s-a format relief … 2 puncte 2. pe hartă. pe hartă. Lacul de origine tectonică Balaton se află pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. 7 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. În calcarele din unitatea de relief marcată. amplitudine termică. 9 d. E 2 puncte 5. cu litera: a. pe hartă. 9 c. cu numărul: a. D d. 11 d. 4 b. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. 12 2 puncte 4. pe hartă. 2. 6puncte E. C b.unităţi de relief cu litere. Pe hartă sunt marcate. cu numărul : a. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Scrieţi. numele oraşelor marcate.Varianta 69 . 2 puncte C. 6 c.. Scrieţi pe foaia de examen. Insula Sardinia aparţine statului a cărui capitală este marcată.. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Lacul hidroenergetic Izvorul Muntelui este amenajat pe râul marcat. D c. temperaturi medii anuale. 12 2 puncte 2. cu litera: a. G d. B b. Oraşul marcat. pe hartă. Scrieţi pe foaia de examen. Râul marcat. pe hartă. 10 d. A b.geografie Ministerul Educaţiei. 8 c. Vegetaţia de tundră se dezvoltă pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. factori genetici. F c. cu numărul: a.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12 . Păduri de conifere se dezvoltă în unitatea de relief marcată. pe hartă. vânturi. Zăcăminte de aur şi argint se găsesc în unitatea de relief marcată. C c. pe hartă. 2 b. cu numărul: a. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 069 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A . Oraşul Timişoara este străbătut de râul marcat. precipitaţii medii anuale. cu litera: a. 1 b.E. 6 c. 11 2 puncte 4. Precizaţi: 1. pe hartă. 2 puncte 3. etaj climatic. numele unităţilor de relief marcate. cu numărul 1 este reşedinţa judeţului numit. 8 b. cu numărul 11 se numeşte . Pentru Ucraina precizaţi două cauze care explică valorile reduse ale sporului natural. cu literele B şi E. pe hartă. cu litera: a. Ministerul Educaţiei. 15 2 puncte 3.12 c. H 2 puncte 2. I d. 2 c. A b. pe hartă cu litera B şi clima statului marcat cu litera C. Influenţa Curentului Atlanticului de Nord se manifestă pe ţărmul vestic al statului marcat. pe foaia de examen. 7 b. A. Metalurgie neferoasă se dezvoltă în oraşul marcat. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă.

Precizaţi trei argumente pentru a susţine următoarea afirmaţie: “Prezenţa Carpaţilor. 2. precipitaţii medii anuale. Calculaţi amplitudinea termică anuală. 3. Diagrama se referă la subiectul III A şi B. Subiectul III . cu litera C şi clima unităţii de relief marcată cu litera G. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate comparativ şi nu separat. 6puncte Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. un obiectiv turistic.Varianta 69 . 2.geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte Probă scrisă la Error! Reference source not found. Precizaţi valorile temperaturilor medii din lunile martie şi octombrie. vânturi. două tipuri de climat. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. cu litera E nu este o subdiviziune a unităţii de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. etaj climatic. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte C. Referitor la Franţa precizaţi: 1. 4. Precizaţi o lună în care temperatura medie este cuprinsă între 5 şi 10°C. 4 puncte B. E. pe hartă. 1. numele a două râuri sau fluvii. 3. două ramuri industriale. valoarea minimă a temperaturii medii lunare şi luna în care se înregistrează. valoarea maximă a temperaturii medii lunare şi luna în care se înregistrează. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. influenţă climatică. 10 puncte D. 2. Prezentaţi două argumente care susţin afirmaţia:” Unitatea de relief marcată. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 069 Analizaţi diagrama în coloane alăturată care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale temperaturilor atmosferice la o staţie meteorologică din Europa. E. Precizaţi: 1. 5. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 6 puncte E. A. cu litera A. Menţionaţi două argumente în sprijinul afirmaţiei: “Londra este o importantă metropolă economică şi culturală a lumii”. a Dunării şi ieşirea la Marea Neagră favorizează legătura României cu majoritatea ţărilor europene”. numele a trei unităţi majore de relief.

răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A. Scrieţi. Se acordă 10 puncte din oficiu.. pe foaia de examen. pe hartă. Are ieşire la Marea Neagră şi Marea Azov statul marcat. pe hartă. 4 puncte B. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. 9 şi 14. E.geografie Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 70 . cu numărul . Precizaţi: 1.. cu litera .capitală cu numere. cu litera I. 3. numele statului marcat.... Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .Ministerul Educaţiei. 2.. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 070 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Vulcani activi sunt pe teritoriul statului marcat. cu litera . numele oraşelor-capitală marcate. cu numerele 4. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. Capitala Danemarcei este oraşul marcat. 2. pe hartă.

Varianta 70 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Este traversat de fluviul Tamisa oraşul capitală marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 12 c. 14 d. 15 2 puncte 2. Lacul Balaton s-a format pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. F c. H d. I 2 puncte 3. Munţii Pirinei sunt situaţi la graniţa dintre statele marcate, pe hartă, cu literele: a. A şi C b. B şi D c. B şi E d. F şi H 2 puncte 4. Pădurile de conifere (taiga) au o largă extindere pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. E c. F d. G 2 puncte 5. Capitala Germaniei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 3 b. 10 c. 13 d. 14 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi relieful Italiei. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, înclinare, orientarea văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi două argumente care să evidenţieze importanţa economică a axei de navigaţie fluvială Rin - Main - Dunăre la nivelul continentului european. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 070

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 3; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii medii anuale se înregistrează în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 2. Râul care străbate Podişul Someşan este marcat, pe hartă, cu numărul ... 3. Autoturisme se produc în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Câmpia Bărăganului este străbătută de râul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 2 c. 5 d. 6 2 puncte 2. Reşedinţa judeţului Alba este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 8 c. 9 d. 10 2 puncte 3. În Depresiunea Braşov este situat oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 8 b. 10 c. 11 d. 12 2 puncte 4. Cultura cerealelor este extinsă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. E 2 puncte 5. Lacul Vidraru este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. F 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 70 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E. Nota 1: Deosebirea şi cele două asemănări se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, altitudini, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. un factor care determină varietatea resurselor naturale în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A. 2. două resurse de subsol specifice aceastei unităţi de relief. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 070 Graficul de mai sus se referă la subiectul III A – B şi reprezintă evoluţia temperaturii medii lunare la Londra. A. Precizaţi: 1. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai ridicată a temperaturii aerului; 2. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai coborâtă a temperaturii aerului; 3. valoarea temperaturii medii în luna ianuarie; 4. valoarea temperaturii medii în luna iulie. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Anotimpul în care se înregistrează temperatura minimă este: a. iarna b. primăvara c. toamna d. vara 2 puncte 2. Valori ale temperaturii medii lunare de 6o C se înregistrează în lunile: a. martie şi aprilie b. martie şi decembrie c. martie şi noiembrie d. noiembrie şi decembrie 2 puncte 3. Diferenţa dintre temperatura medie a lunii august şi temperatura medie a lunii aprilie este: a. 3°C b. 5°C c. 8°C d. 12°C 2 puncte C. Pentru Ungaria, precizaţi: 1. o unitate de relief; 2. tipul de climă specific; 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 3. două ape curgătoare şi un lac natural; 4. o zonă biogeografică specifică; 5. două resurse naturale importante în economia ţării; 6. oraşul - capitală; 7. un obiectiv turistic. D. Analizaţi datele statistice din tabelul de mai jos. Suprafaţa Populaţia Statul (km2) (mil.loc) Olanda 41.526 16.491.461 Estonia 45.226 1.324.333

Subiectul II

10 puncte PIB (mld.€) 512 26

Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

1. Calculaţi valoarea densităţii populaţiei şi valoarea PIB/loc. în cele două ţări. 2. Precizaţi o cauză a valorii mari a densităţii populaţiei în Olanda. 3. Precizaţi o cauză a valorii PIB/loc. în Estonia. 6 puncte E. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a energiei nucleare în structura energetică a Franţei. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 71 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 071

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statului marcat, pe hartă, cu literele F şi I; 2. numele oraşelor - capitală marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul Bratislava este marcat, pe hartă, cu numărul ... 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera E are ieşire la Marea ... 3. Alpii Scandinaviei se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 6 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I

Varianta 71 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Are un climat predominant mediteranean statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. F d. G 2 puncte 2. Munţii Alpi sunt localizaţi pe teritoriul statelor marcate, pe hartă, cu literele: a. D şi F b. E şi F c. E şi G d. H şi I 2 puncte 3. Stepa este o zonă de vegetaţie caracteristică statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. D c. E d. G 2 puncte 4. Vulcani activi şi gheizere se află în statul a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 4 c. 12 d. 15 2 puncte 5. Capitala Finlandei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 8 c. 10 d. 14 2 puncte D. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera D. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi cu frecvenţă ridicată, tip de climă specific. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi doi factori care determină mobilitatea teritorială a populaţiei în Europa.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

4 puncte

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 071

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 12; 2. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi B.

4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Vagoane se produc în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 2. Depresiunea Petroşani este situată în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 3. Minereuri de fier se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Podişul Sucevei este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 3 c. 5 d. 6 2 puncte 2. Reşedinţa judeţului Vrancea este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 9 c. 11 d. 12 2 puncte 3. Lacul hidroenergetic Izvorul Muntelui este situat pe râul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 4 c. 5 d. 6 2 puncte 4. Pădurea de conifere este extinsă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. F 2 puncte 5. Un important centru al metalurgiei neferoase este în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 8 b. 9 c. 11 d. 12 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 71 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera A şi clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, influenţă climatică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. o cauză care explică descreştere numerică a populaţiei României după anul 1990. 2. un factor care favorizează creşterea bovinelor în Carpaţii Orientali. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 071 Graficul alăturat se referă la subiectul III A – B şi reprezintă evoluţia temperaturii medii lunare la Atena. A. Precizaţi: 1. o lună în care se înregistrează valoarea medie cea mai ridicată a temperaturii aerului; 2. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai coborâtă a temperaturii aerului; 3. valoarea temperaturii medii în luna ianuarie; 4. valoarea temperaturii medii în luna iulie. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Anotimpul în care se înregistrează temperatura minimă este: a. iarna b. primăvara c. toamna d. vara 2 puncte 2. Valori ale temperaturii medii lunare de 10o C se înregistrează în luna: a. ianuarie b. februarie c. martie d. decembrie 2 puncte 3. Tipul de climat caracteristic pentru Atena este: a. mediteranean (subtropical) b. temperat oceanic c. temperat continental excesiv d. subpolar 2 puncte C. Pentru Bulgaria, precizaţi: 1. două unităţi majore de relief; 2. două resurse naturale importante în economia ţării; 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 3. tipul de climă specific; 4. un râu sau fluviu; 5. oraşul – capitală şi un oraş – port la Marea Neagră; 5. un punct de trecere a frontierei spre România; 6. un obiectiv turistic. D. Analizaţi datele statistice din tabelul de mai jos. Suprafaţa Populaţia PIB Statul (km2) (mil.loc) (mld.€) Austria 83.870 8.192.880 279 Ungaria 93.030 9.981.334 173
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

Subiectul II

10 puncte

1. Calculaţi valoarea densităţii populaţiei şi valoarea PIB/loc. în cele două ţări. 2. Identificaţi o cauză a valorilor densităţii populaţiei în cele două ţări. 3. Identificaţi o cauză a valorilor PIB/loc. în cele două ţări. 6 puncte E. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a hidroenergiei în structura energetică a Norvegiei. 4 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 72 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 072

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera I ; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2, 3, 8. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Vulcani activi se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 2. Are ieşire la Marea Mediterană statul marcat, pe hartă, cu litera ... 3. Este străbătut de fluviul Dunărea oraşul capitală marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

1

Subiectul I

F c. distribuţia spaţială a altitudinilor.. pe foaia de examen. Oraşul Râmnicu Vâlcea este marcat. pe hartă. A b. Cea mai veche unitate de relief este marcată. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află pe teritoriul statului marcat. Precizaţi doi factori care explică diversitatea învelişului biopedogeografic din Europa. pe hartă. cu numărul: a. 9 2 puncte D. J 2 puncte 5. E c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Scrieţi. 6 puncte E. 12 2 puncte 2. G c. gradul de fragmentare. 7 c. 1 b. J 2 puncte 3. 11 d. 8 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera . A. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat. 12 2 puncte 4. F d. F 2 puncte 3. C c. Hidroenergia are o pondere ridicată (aproape 100%) în producţia de energie electrică în statul marcat. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . numele oraşelor marcate.. pe hartă. pe foaia de examen. 3.geografie Ministerul Educaţiei. 6 puncte C.. D c. pe hartă. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu numărul: a. Fluviul Tibru străbate oraşul-capitală marcat. 2 c. 10 2 puncte 4. 8 c. cu litera: a. numele râurilor marcate. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. cu litera: a. pe hartă. Oraşul Alba Iulia este străbătut de râul marcat. cu litera: a. cu numerele 1 şi 4. pe hartă. cu numărul .. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Alpilor Scandinaviei. 4 d. alte aspecte specifice ale reliefului. cu numerele 9 şi 11. 10 d. pe hartă. pe hartă. H d. Precizaţi: 1. pe hartă. D d. cu numărul: a. cu numărul 10 este reşedinţa judeţului numit .. orientarea culmilor şi a văilor principale.. 7 b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. D b. cu numărul : a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Gheţari montani sunt pe teritoriul statului marcat. pe hartă. Influenţe climatice oceanice sunt specifice unităţii de relief marcată. pe hartă. pe foaia de examen. Ministerul Educaţiei. Autoturisme se fabrică în oraşul marcat. tipuri genetice de relief. 5 2 puncte 5. D b. 2. I d. pe hartă. B b. 8 c. cu litera: a. Petrol se extrage din unitatea de relief marcată. pe hartă. pe hartă. Oraşul-capitală cu cel mai mare număr de locuitori din Europa este marcat. cu numărul: a. tipuri de roci. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 072 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. 3 b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera: a. E. Din Munţii Poiana Ruscă izvorăşte râul marcat.Varianta 72 . K 2 puncte 2. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 4 puncte B. 7 b. 2. E d. 5 c. Scrieţi. B b. Scrieţi. 1 b. 6 d.

Varianta 72 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera F. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, altitudini, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. un factor care explică extinderea vegetaţiei de stepă şi silvostepă în partea centrală şi sudică a unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera A. 2. o cauză care determină frecvente alunecări de teren în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera E. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 072 Graficul de mai sus se referă la subiectul III A – B şi prezintă evoluţia temperaturii medii lunare la Moscova. A. Precizaţi: 1. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai ridicată a temperaturii aerului; 2. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai coborâtă a temperaturii aerului; 3. valoarea temperaturii medii în luna ianuarie; 4. valoarea temperaturii medii în luna iulie. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Anotimpul în care se înregistrează temperatura maximă este: a. iarna b. primăvara c. toamna d. vara 2 puncte 2. Valori ale temperaturii medii lunare de peste 15o C se înregistrează în lunile: a. mai, iunie şi iulie b. mai, august şi septembrie c. iunie, iulie şi august d. decembrie 2 puncte 3. Diferenţa dintre temperatura medie din luna mai şi temperatura medie din luna decembrie este de: a. 5°C b. 10°C c. 15°C d. 20°C 2 puncte C. Pentru Ucraina, precizaţi: 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1. două unităţi majore de relief; 2. două râuri importante care traversează teritoriul ţării; 3. o zonă biogeografică specifică şi un tip sau o clasă de soluri; 4. două resurse naturale şi o ramură industrială bazată pe exploatarea acestora. 5. oraşul – capitală; 10 puncte D. Analizaţi datele statistice de bază din tabelul de mai jos: Suprafaţa Populaţia PIB Statul (km2) (mil.loc.) (mld. €) Germania 357.021 82.422.299 2.585 Finlanda 338.145 5.231.372 172
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

1. Calculaţi valoarea densităţii populaţiei şi valoarea PIB/loc. în cele două ţări; 2. Identificaţi o cauză a valorilor densităţii populaţiei în Finlanda; 3. Identificaţi o cauză a valorilor PIB/loc. în cele două ţări. 6 puncte E. Precizaţi două argumente pentru a explica situarea pe primele trei locuri la producţia de ulei de măsline, la nivel mondial, a Spaniei, Italiei şi Greciei. 4 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 73 - geografie Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 073

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi I; 2. numele oraşelor – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este traversat de fluviul ... 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera J se numeşte... 3. Podişul Doneţk se află situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 6 puncte
Probă scrisă la Geografie - clasa a XII - a 1 Subiectul I

Varianta 73 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Statul care ocupă cea mai mare parte din Peninsula Iberică este marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. H 2 puncte 2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera B, este oraşul: a. Londra b. Madrid c. Paris d. Roma 2 puncte 3. Vegetaţie de tip mediteranean se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. E c. F d. G 2 puncte 4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 este capitala statului: a. Irlanda b. Islanda c. Marea Britanie d. Olanda 2 puncte 5. Statul marcat, pe hartă, cu litera G se învecinează la vest cu: a. Belarus b. Danemarca c. Finlanda d. Norvegia 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera B şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi doi factori care determină prezenţa vegetaţiei de stepă şi silvostepă din Europa de Est. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 073

Probă scrisă la Geografie - clasa a XII - a 2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi H. 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Circuri glaciare există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 2. Graniţa dintre România şi Republica Moldova, o reprezintă râul marcat, pe hartă, cu numărul... 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este reşedinţa judeţului numit ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Pe râul marcat, pe hartă, cu numărul 9 s-a construit lacul de acumulare numit: a. Izvorul Muntelui b. Siriu c. Vidra d. Vidraru 2 puncte 2. Resurse de bauxită se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. B b. C c. G d. H 2 puncte 3. Influenţe climatice scandinavo-baltice pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. D c. F d. H 2 puncte 4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte: a. Barcău b. Crişul Alb c. Crişul Negru d. Crişul Repede 2 puncte 5. Domuri gazeifere sunt specifice unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. B b. D c. E d. H 2 puncte
Probă scrisă la Geografie clasa a XII - a 1 Subiectul II

Varianta 73 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera B şi clima unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera C. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. un argument prin care să ilustraţi originalitatea (unicitatea) Mării Negre. 2. un argument prin care să susţineţi afirmaţia ”În Câmpia de Vest se produc frecvent inundaţii.” 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 073 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectele III A şi B şi reprezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a temperaturii medii lunare şi luna în care s-a înregistrat; 2. valoarea minimă a temperaturii medii lunare şi luna în care s-a înregistrat. 4 puncte B. Precizaţi: 1. lunile în care temperatura aerului are valori cuprinse între 5 – 11º C; 2. anotimpul în care temperatura aerului coboară sub 0ºC şi anotimpul în care temperatura aerului depăşeşte 13ºC; 3. modul de calcul al amplitudinii termice medii anuale. 6 puncte C. Pentru Ungaria, precizaţi: 1. numele unei unităţi de relief; 2. un tip de climă; 3. numele a două râuri şi a unui unui lac natural; 4. o zonă de vegetaţie şi un tip de sol sau o clasă de soluri; 5. o resursă naturală; 6. numele a două oraşe.
Probă scrisă la Geografie clasa a XII - a 2 Subiectul II

10 puncte

D. 1.Calculaţi, folosind datele din tabelul alăturat, densitatea populaţiei pentru Austria şi Germania; 2. Precizaţi o cauză a valorii ridicate a densităţii populaţiei din Belgia. Scrieţi rezultatele obţinute pe foaia de examen. Statul Austria Belgia Germania Suprafaţa Populaţia (km2.) ( nr. loc.) 83.870 8.192.880 30.528 10.379.067 357.021 82.422.299
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

6 puncte E. Precizaţi doi factori care determină valori mai mici ale densităţii populaţiei în Islanda comparativ cu Olanda. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a - XII - a

Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 74 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 074

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi C; 2. numele oraşelor – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 5. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este capitala statului denumit... 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera J are ieşire la Marea... 3. Elveţia se învecinează la nord cu statul marcat, pe hartă, cu litera … 6 puncte
Probă scrisă la Geografie - clasa XII - a 1 Subiectul I

Varianta 74 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Câmpia Padului se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. D d. E 2 puncte 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera G se învecinează în partea de est cu statul numit: a. Danemarca b. Finlanda c. Norvegia d. Polonia 2 puncte 3. De pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera C izvorăşte fluviul: a. Don b. Dunăre c. Rin d. Volga 2 puncte 4. Oraşul-capitală Moscova este marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 3 c. 4 d. 6 2 puncte 5. Statului marcat, pe hartă, cu litera E îi aparţine insula: a. Corsica b. Creta c. Sardinia d. Sicilia 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinaviei şi relieful Alpilor Dinarici. Nota1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea, vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. 1. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică. 2. Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 074

Probă scrisă la Geografie - clasa XII - a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A - E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi G; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 este reşedinţa judeţului numit ... 2. Râurile Bistriţa şi Someşul Mare izvorăsc din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 3. Este situat în sectorul Dunării maritime oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Munţii Bihor se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. D d. F 2 puncte 2. Oraşul Piatra Neamţ este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul : a. 7 b. 8 c. 9 d. 11 2 puncte 3. Râul Prahova este afluentul principal al râului marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 10 c. 11 d. 12 2 puncte 4. Circuri şi văi glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. H 2 puncte 5. Gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. C d. E 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a 1 Subiectul II

Varianta 74 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera G şi relieful unităţii marcate cu litera H. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief,alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. o cauză care determină diferenţa de temperatură medie anuală dintre unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi H. 2. un factor care a determinat amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 074 Diagrama alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu din Europa. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a debitului şi una dintre lunile în care se înregistrează aceasta; 2. valoarea minimă a debitului şi luna în care în care se înregistrează aceasta. 4 puncte B. Precizaţi: 1. lunile în care debitul mediu lunar are valori cuprinse între 150 – 200 m³/sec; 2. lunile în care debitul mediu lunar are valori cuprinse între 200 – 300 m³/sec; 3. modul de calcul al debitelor medii anuale ale râurilor. 6 puncte C. Pentru Republica Moldova, precizaţi: 1. numele unei unităţi de relief; 2. un tip de climă; 3. numele a două râuri; 4. o zonă de vegetaţie; 5. numele a trei oraşe; 6. numele a două puncte de frontieră cu România. 10 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a

D. 1. Calculaţi pe baza tabelului de mai jos, bilanţ ul natural al populaţiei pentru anii 1992 şi 2002; 2 2. Precizaţi o cauză care a determinat valoarea negativă a sporului natural în 2002. Anul 1977 1992 2002 Rata natalităţii (‰) 9,4 9,6 8,1 Rata mortalităţii (‰) 5,8 6,2 8,5 6 puncte

Subiectul II

E. 1. Precizaţi doi factori care au influenţat distribuţia spaţială inegală a populaţiei în regiunile europene. 2. Daţi două exemple de state din UE cu densităţi ale populaţiei de peste 300 loc./ km². 4 puncte

Probă scrisă la Geografie clasa a - XII - a

Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 75 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 075

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi C; 2. numele oraşelor – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 3. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul marcat, pe hartă, cu litera F are ieşire la Oceanul ... 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este capitala statului numit ... 3. Clima subpolară este caracteristică părţii nordice a statului marcat, pe hartă, cu litera: 6 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I

Varianta 75 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1 Oraşul Minsk este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. D c. F d. I 2 puncte 2. Zona pădurilor de amestec (conifere, foioase) sunt specifice statelor marcate, pe hartă, cu literele: a. A şi C b. B şi D c. C şi E d. E şi H 2 puncte 3. O arteră fluvială navigabilă care traversează Europa şi leagă Marea Neagră de Marea Nordului este formată din: a. Dunăre şi Rhin b. Dunăre şi Rhon c. Nipru şi Vistula d. Rhin şi Rhon2 puncte 4. Statul marcat, pe hartă, cu litera I este situat în Peninsula: a. Balcanică b. Iberică c. Italică d. Scandinavă 2 puncte 5. Insulele Sardinia şi Sicilia aparţin statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. E c. F d. H 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima Europei Sudice (Mediteraneene) şi clima Europei de Vest (Atlantice). Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. o cauză care să explice diferenţele mici de temperatură dintre vară şi iarnă din cadrul climatului temperat-oceanic. 2. o caracteristică a reţelei hidrografice din Peninsula Scandinavă. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 4 puncte Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 075

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele F şi H; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Influenţe climatice pontice sunt specifice unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera ... 2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte ... 3. Este situat în Depresiunea Braşov oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Minereu de fier şi marmură se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. F d. H 2 puncte 2. Molisolurile (cernoziomurile) sunt specifice unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. G 2 puncte 3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte: a. Bega b. Caraş c. Cerna d. Timiş 2 puncte 4. Viţa de vie se cultivă pe suprafeţe întinse în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. E 2 puncte 5. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F există: a. alunecări de teren b. circuri glaciare c. cueste d. domuri 2 puncte
Probă scrisă la Geografie clasa a XII – a 1 Subiectul II

Varianta 75 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii marcate cu litera E. Nota 1: Deosebirea şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănari şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. un factor care a determinat formarea Deltei Dunării. 2. un factor care determină densităţi reduse ale populaţiei, sub media pe ţară, în judeţul Caraş-Severin. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 075 Diagrama alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia valorilor medii ale debitelor lunare ale unui râu din Europa. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a debitului mediu şi luna în care se înregistrează această valoare; 2. valoarea minimă a debitului mediu şi luna în care se înregistrează această valoare. 4 puncte B. Precizaţi: 1. anotimpul în care se înregistrează debite medii lunare maxime; 2. anotimpul în care se înregistrează debite medii lunare minime; 3. diferenţa dintre debitul maxim şi debitul minim. 6 puncte C. Pentru Bulgaria, precizaţi: 1. numele a două unităţi de relief; 2. un tip de climă; 3. numele a două râuri; 4. o zonă de vegetaţie; 5. numele a două oraşe; 6. numele a două puncte de frontieră cu România; 10 puncte
Probă scrisă la Geografie clasa a XII – a

D. 1. Calculaţi densitatea reţelei hidrografice, pe baza următoarelor date, utilizând formula: D = L / S; lungimea totală a unui râu (L) = 1.700 km, suprafaţa bazinului hidrografic (S) = 600 km². 2. Precizaţi două argumente care susţin afirmaţia: „Dunărea este un important fluviu european”. 6 puncte

2

Subiectul II

E. Precizaţi tipul de climă de pe ţărmul sudic al Spaniei şi principalul factor care îl determină. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a

Subiectul III

Capul Roca. E. cu numerele 3 şi 7. Se acordă 10 puncte din oficiu..geografie Proba D. Este capitala Slovaciei oraşul marcat. 4 puncte B. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu literele F şi I. pe hartă. Precizaţi: 1. cu litera .. numele statelor marcate. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 076 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. pe hartă.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 76 . cu numărul . 2. extremitatea vestică a Europei. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 2. pe hartă. cu litera .. Gibraltar este teritoriu dependent de statul marcat.. A.Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 3.. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. este localizat în statul marcat. pe hartă. Scrieţi.

Unitatea de relief marcată. G c. cu numerele: a. C c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. C c. A b. cu litera: a. pe foaia de examen. B b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2 şi 4 d. cu numerele 7 şi 12. orogeneză. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Cerna b. pe hartă. Olt 2 puncte 3. Râul marcat. numele râurilor marcate.. 1 şi 4 b. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II .. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. B b. 1 şi 3 b. Oraşul marcat. 3. 6 puncte E. F d. Râul marcat. pe hartă. 3 şi 13 c. cu litera F se numeşte . Podişul Bavariei este situat în statul marcat. 5 şi 14 d. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful Alpilor Scandinaviei şi relieful Alpilor Dinarici. 13 şi 15 2 puncte D. oraşele marcate. I 2 puncte 3.. 10 şi 11 d. cu numărul 3 este străbătut de râul numit . A. pe foaia de examen. pe hartă. Notaţi două state europene în care se exploatează combustibilii amintiţi la punctul anterior. Suceava d. pe hartă. cu numerele: a. pe hartă. Precizaţi: 1. Vegetaţie de tundră există în statul marcat. cu numărul 11 străbate oraşul: a. cu numărul 1 se numeşte: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. tipuri genetice de relief. pe hartă. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 2. pe hartă. cu numerele: a. I 2 puncte 5.geografie Ministerul Educaţiei. Scrieţi. Sunt localizate în regiunea geografică Europa Centrală.monarhii constituţionale. pe hartă. Motru d. 1 şi 4 c. D c. H d. oraşele marcate. cu numărul 8 se numeşte: a. 2 şi 7 c. Gazul metan este exploatat din unitatea de relief marcată.. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu literele A şi C. E. Sunt centre ale industriei siderurgice. Este denumită „Oraşul de pe Şapte Coline” capitala statului marcat. altitudini. H d.. 6 şi 7 2 puncte 4. 2. fragmentare. 2.Varianta 76 . pe hartă.. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 076 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. cu litera: a. pe hartă. cu numărul . 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. Piatra Neamţ c. 4 puncte B. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Vatra Dornei 2 puncte 4. pe hartă. Zalău 2 puncte 5. Sunt capitale ale unor state . Botoşani b. oraşele marcate. 1 şi 4 b. Utilaj petrolier este produs în oraşul marcat. 3 şi 5 2 puncte 2. cu litera: a. Cluj-Napoca d. Scrieţi. I 2 puncte 2. Oraşul marcat. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. pe foaia de examen. Baia Mare b. Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Lotru c. 6 puncte C. cu litera: a. B b. Bistriţa c. 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Scrieţi. pe hartă. D d.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 6 puncte E. numărul populaţiei din aglomeraţia urbană Londra. 6 puncte E. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D.B şi reprezintǎ populaţia unor mari aglomeraţii urbane europene. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. tipuri de relief. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II D. pe foaia de examen. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al Ungariei precizând o asemănare şi două deosebiri. pe hartă. A. Precizaţi: 1. 6. două oraşe. cu litera A şi relieful unităţii marcate. precizaţi: 1. 5. 4. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. altitudini.1 milioane locuitori este situatǎ în Peninsula … C. cu litera E. Pentru Germania. Scrieţi. o mare la care are deschidere. aglomeraţia urbanǎ cu aproximativ 5. cu litera B reprezintă o regiune importantă de exploatare a combustibililor minerali fosili. 2. vegetaţiei şi solurilor. reţelei hidrografice. climei. alte aspecte specifice ale reliefului. cele mai reduse valori ale populaţiei se înregistreazǎ în aglomeratia urbanǎ numitǎ … 3. 4 puncte 12 milioane locuitori 10 8 6 4 2 0 B. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 076 Graficul alǎturat se referă la subiectul III A . Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la caracteristicile reliefului. fragmentare. pe hartă. E. 2. pe hartă.” 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi două argumente prin care să susţineţi afirmaţia: „Unitatea de relief marcată.Varianta 76 . pe teritoriul Italiei este situatǎ aglomeraţia urbanǎ numitǎ … 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi două cauze care explică diferenţa dintre cantitatea de precipitaţii înregistrate în Ucraina faţă de cea înregistrată în Franţa. răspunsurile aglomeratii urbane corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. două unităţi montane. două resurse naturale. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III R an st ad R ei hn -R uh r Lo nd ra M ad r id te na M ila no A 6 puncte 10 puncte . un tip de climat. câţi locuitori are aglomeraţia urbanǎ de pe teritoriul Olandei. două râuri (fluvii).

F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 077 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Precizaţi: 1. pe hartă.. 4 puncte B. 2. Este străbătut de fluviul Sena. Se acordă 10 puncte din oficiu. oraşul marcat.. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu numărul . cu litera . A. Munţii Pindului sunt localizaţi în vestul statului marcat.capitală marcate. numele oraşelor . Portul maritim Copenhaga este situat în statul marcat.geografie Proba D. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 77 . pe hartă. 2. pe foaia de examen. cu litera . E. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Scrieţi. pe hartă.. 3.. cu literele C şi H.. cu numerele 1 şi 4.. numele statelor marcate.Ministerul Educaţiei. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere.

8 d. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe foaia de examen. numele râurilor marcate. F 2 puncte D. pe foaia de examen. Prezentaţi două argumente privind necesitatea dezvoltării unui sistem de transport modern şi diversificat în statele Europei de Est. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. numele unităţilor de relief marcate. fragmentare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Apenini şi relieful Munţilor Penini. B c. Ţărm de tip dalmatic. 7 c. petrol 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 2. Sunt situate în regiuni cu climat oceanic oraşele marcate. 7 şi 9 b.. 9 şi 11 d.. cu literele A şi D. cărbuni b.geografie Ministerul Educaţiei. 4 şi 13 b. 2. se exloatează: a.. 4 puncte B. Numeroase hidrocentrale au fost amenajate pe râurile marcate.Lacul hidroenergetic Vidra s-a amenajat în unitatea de relief marcată. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. A. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 077 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. E.. pe hartă. Precizaţi: 1. pe hartă. altitudini. J 2 puncte 4. A b. Scrieţi. H 2 puncte 3. orogeneză. Este capitala unui stat – monarhie constituţională oraşul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 7 şi 10 d. E d. pe hartă. pe hartă. 2 şi 4 2 puncte 3.Varianta 77 . 8 şi 9 c. 1 şi 3 c. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii medii anuale cad în unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. tipuri de relief. Oraşul marcat. A b. 6 puncte C. pe hartă. 3. gaz metan c. cu numerele: a. Insulele Baleare aparţin statului marcat. 3 b. Datează din perioada antică oraşele marcate. cu numerele: a. 1 şi 2 b. 6 puncte E. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numerele: a. B c. A b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 13 2 puncte 2. tipuri de roci pe care s-a format relieful. cu litera: a. pe hartă. cu litera . pe hartă. pe hartă. cu numărul: a. Resurse hidroenergetice mari şi un grad ridicat de utilizare a hidroenergiei (aproape 100%) le înregistrează statul marcat. 1 şi 5 d. pe hartă. D c. pe hartă. Din subsolul unităţii de relief marcate. D d. Scrieţi. F d. 12 şi 15 2 puncte 5. există în vestul statului marcat. Scrieţi. pe hartă. pe hartă. 5 şi 11 c. ape geotermale d.. cu numerele 8 şi 11. pe foaia de examen. cu litera G. 11 şi 12 2 puncte 2.. cu numărul 6 este reşedinţa judeţului numit. cu litera . cu litera: a. cu litera: a.

altitudini.99 Belgia 30. Influenţe climatice submediteraneene există în unitatea de relief marcată. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. Scrieţi pe foaia de examen: 1.14 Olanda 41. două porturi maritime. estimări la nivelul anului 2006 D. două cauze ale diferenţei dintre valorile densităţii medii a populaţiei din statele Olanda şi Irlanda. Pentru Spania. Menţionaţi: 1.379. amplitudinea termică medie anuală. D c. precizaţi: 1. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Cele mai mari altitudini există în unitatea de relief marcată. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 077 Analizaţi diagrama în coloane care prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare în oraşul Belgrad. două unităţi de relief.609.280 4.57 Regatul Unit 244. fragmentare. alte aspecte specifice ale reliefului. două tipuri de climă. 4. Suprafaţa Populaţia Densitatea medie a Statul (km²) (loc. H 2 puncte 5.820 60.461 4 247. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Nr. precum şi luna în care se înregistrează.80 3 397. 5. două ramuri industriale care valorifică resursele subsolului menţionate mai sus. valoarea maximă a temperaturii medii lunare.235 57. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa. E. un factor care influenţează debitul redus al râurilor din Podişul Dobrogei. 4 puncte B. D d. tipuri de relief. A. două resurse ale subsolului.B. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. 3. treapta majoră de relief în care este situat oraşul.) populaţiei (loc/km²) crt. popula ţiei unor state 2 ţia şi densitatea medie a popula Subiectul II membre ale Uniunii Europene. 1 339. 2. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. 2. pe hartă.Varianta 77 .geografie Ministerul Educaţiei. un factor care a contribuit la creşterea densităţii populaţiei în Depresiunea Braşov. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Precizaţi două cauze care influenţează valorile densităţii medii a populaţiei în regiunea geografică Europa Vestică. 2. cu litera D şi relieful unităţii de relief marcate cu litera F.153 Sursa: The World Factbook. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful unităţii de relief marcate. 6 puncte C.526 16. 3. B b. Precizaţi: 1. 6 puncte E. F 2 puncte D. cu litera: a.528 10. aparţinând regiunii geografice Europa Vestică.062. Tabelul se referă la subiectul III D – E. cu litera: a. diferenţa dintre temperaturile medii din lunile august şi februarie. 2. E d. Diagrama se referă la subiectul III A .491. două state insulare cu recepţie de imigranţi. C c. pe hartă. B b.067 2 Irlanda 70. precum şi luna în care se înregistrează.

cu numerele 10 şi 14.. pe hartă.. pe hartă.. Precizaţi: 1. Capitala Uniunii Europene şi Sediul NATO se află în oraşul marcat. cu numărul .geografie Proba D. Scrieţi. 3. A. 2. 4 puncte B.. E. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. pe hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu numerele 4 şi 9 sunt situate în zona de climă temperat .Ministerul Educaţiei.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 78 . Oraşele marcate. pe foaia de examen. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 078 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Lacurile glaciare Ladoga şi Onega sunt situate în statul marcat. cu litera . pe hartă. cu literele C şi J. numele oraşelor-capitală marcate. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. numele statelor marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu..

Alba b. pe hartă. A b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. C c. cu numerele 2 şi 3 sunt străbătute de râul . 5 d. A. 8 şi 10 c. cu litera: a. numele unităţilor de relief marcate. 7 c. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 2. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. altitudini. pe hartă.Varianta 78 . pe foaia de examen.baltice sunt caracteristice unităţii marcate. tipuri de relief. E d. cu numerele 7 şi 9. D c. cu litera: a. F 2 puncte 3. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. D c. 15 2 puncte 4.geografie Ministerul Educaţiei. B c. Oraşul-port Rotterdam se află în statul marcat. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 6 puncte C.. Resurse de huilă există în unitatea de relief marcată. cu numărul: a. D c. cu numărul ..” 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera: a. pe hartă. 6 puncte E. 10 şi 12 d. pe hartă. H d. Locomotive şi autoturisme se produc în oraşul marcat. A b. 1 b. pe hartă. Scrieţi. Prezentaţi două argumente prin care să susţineţi afirmaţia: „Londra este unul din cele mai mari noduri de transport de pe Glob. pe hartă. pe hartă. Influenţe climatice scandinavo . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Sibiu 2 puncte 2. E. B b. Vegetaţia arbustivă de tip maquis apare în statul marcat. J 2 puncte D. 6 2 puncte 5. pe foaia de examen. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 11 şi 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Este centru al industriei aluminiului oraşul marcat. 3. numele râurilor marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Este capitala unui stat . H 2 puncte 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul: a. orogeneză.Ana este situat în unitatea de relief marcată. Scrieţi. cu literele C şi F. 7 şi 11 b. Scrieţi. A b. Bazinul carbonifer Silezia Superioară este localizat în statul marcat. pe hartă... Lacul vulcanic Sf. Insula Sardinia aparţine statului marcat. I d. F d.. cu litera: a. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. 2. 4 puncte B. D d. cu litera: a. râurile marcate. E d. H 2 puncte 4.monarhie constituţională oraşul marcat. pe hartă. fragmentare. A b. pe hartă. J 2 puncte 5. 2 c. cu litera . Oraşele marcate. 3 b. pe hartă cu numerele: a. Precizaţi: 1. Oraşul marcat. Precizaţi trei asemănări între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Pirinei. Hunedoara d. pe hartă. H 2 puncte 3. Prezintă numeroase amenajări hidroenergetice.. cu litera: a. cu numărul 5 este reşedinţa judeţului numit: a. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 078 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. D c. 11 d. B b. Arad c. pe hartă.

4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . precum şi luna în care se înregistrează. 2.235. 357.439.geografie Ministerul Educaţiei.36 Slovacia 48. tipuri de relief. precizaţi: 1.448 111. o cauză care explică diferenţa dintre cantităţile de precipitaţii medii anuale ce cad în unităţile de relief marcate. populaţia şi densitatea medie a populaţiei unor state membre ale Uniunii Europene. 3. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.422. altitudini.78 Cehia 78. E.90 România 238. 4 puncte Ministerul Educaţiei.391 5. Precizaţi două cauze care determină valorile densităţii medii a populaţiei în regiunea geografică Europa Centrală.021 82. 6 puncte E. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. o cauză care explică dezvoltarea industriei chimice în oraşul marcat. A. ă la Geografie – clasa a XII-a Nr. pe hartă.59 Bulgaria 110.455 129. 7.loc. 3. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 078 Analizaţi diagrama în coloane care prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare în oraşul Budapesta. precum şi luna în care se înregistrează.385. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. fragmentare. 5. Precizaţi: 1. 2. diferenţa dintre temperatura medie din luna februarie şi temperatura medie din luna august. 4 puncte B.866 3.670. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D – E şi cuprinde suprafaţa. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord. 10. Precizaţi: 1. 6 puncte E. Precizaţi: 1. Suprafaţa Populaţia Densitatea medie a Statul (km²) (nr. cu numărul 3. două porturi maritime. 6 puncte C.910 2.) populaţiei (loc/km²) crt. două regiuni turistice. 1. pe hartă.845 Sursa: The World Factbook. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.367 66. două state reprezentative din punct de vedere al numărului de emigranţi. 2. estimări la nivelul anului 2006 D.Varianta 78 . două cauze ale diferenţei dintre valorile densităţii medii a populaţiei din statele Germania şi România. pe hartă. 2. amplitudinea termică medie anuală. cu literele C şi F. alte aspecte specifice ale reliefului. treapta majoră de relief în care este situat oraşul. Diagrama se referă la subiectul III A-B. 21.000 90. Scrieţi pe foaia de examen: 1. aparţinând regiunii geografice Europa 2 Probă scris Subiectul II Central ă. 4. trei ramuri industriale care valorifică resursele subsolului menţionate mai sus. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D.86 Germania 4. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. cu litera B şi relieful unităţii marcate cu litera E. tipuri de roci pe care s-a format relieful. trei resurse ale subsolului.299 230.

Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere.C. numele oraşelor-capitală marcate. A. numele statelor marcate. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. pe hartă. pe hartă. cu numărul … 3. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 79 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. cu numărul … 2. Precizaţi: 1. 4 puncte B. Sediul Comisiei Europene se află în oraşul marcat. Fluviul Pad (Po) curge pe teritoriul statului marcat. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 079 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . cu literele 5 şi 9.Ministerul Educaţiei. cu literele D şi I. E. Oraşul Skopje este marcat.geografie Proba D. Scrieţi.

râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. C d. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Are ieşire la Marea Baltică statul marcat. Scrieţi. A. Statul cu cea mai mică suprafaţă din Europa este o enclavă situată în statul marcat. Râurile marcate pe hartă cu numerele 5 şi 6 îşi au izvoarele în Grupa Munţilor … 6 puncte C. pe hartă. Râul marcat. C c. E. B b. islamică d. D d. G 2 puncte 2. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Caucaz. A b. Minsk d. Chişinău b. A b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. H 2 puncte 3. Someşul Mare b. cu litera … 2. C c. 3 b. E 2 puncte 3. 2. alte aspecte specifice ale reliefului. gradul de fragmentare. Scrieţi. cu literele B şi G. tipuri de roci pe care s-a format relieful. cu numărul 11 este de religie: a.Varianta 79 . G d. Precizaţi: 1. Capitala statul marcat. 6 puncte E. S-au format în timpul orogenezei caledonice munţii din statul marcat. orientarea culmilor şi a văilor principale. Traversează o depresiune de tip „golf” râul notat pe hartă cu numărul: a. cu litera: a. distribuţia spaţială a altitudinilor. pe hartă. Târnava Mică 2 puncte 2. cu numărul … 3. numele unităţilor de relief marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Unitatea de podiş formată în timpul orogenezei alpine este marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Cea mai mare parte a populaţiei din statul a cărui capitală este oraşul marcat. A b. cu litera: a. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. Precizaţi două argumente care să susţină această afirmaţie. E 2 puncte 5. D c. pe hartă. Varşovia 2 puncte 4. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Kiev c. pe foaia de examen. tipuri genetice de relief. „Relieful Europei s-a format în perioade geologice diferite”. 5 d. pe hartă. cu litera A se numeşte: a. ortodoxă c. Scrieţi. Someşul Mic c. pe foaia de examen. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu numerele 7 şi 10. Lacul Vidra se află situat în unitatea de relief notată pe hartă cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera: a. F d. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. 4 c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu numărul 6 se numeşte: a. Târnava Mare d. 4 puncte B. numele oraşelor marcate. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 079 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul lI A – E. pe foaia de examen. pe hartă. Aparţine bazinului hidrografic al Prutului râul marcat. protestantă 2 puncte D. B c. pe hartă. catolică b.

2. cu C şi clima unitaţii de relief marcate. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. emigrării populaţiei din Europa de Est. Pentru Franţa. D 2 puncte 2 puncte D. precum şi luna în care se înregistrează. un factor de favorabilitate în dezvoltarea economică a oraşului marcat. vânturi. Domuri gazeifere se găsesc în unitatea de relief marcată. pe hartă. 6 puncte E. cu litera: a. valoarea temperaturii medii din lunile februarie şi octombrie. diferenţelor privind numărul locuitorilor între Europa de Nord şi Europa de Vest.port maritime. Braşov b. Covasna d. pe hartǎ. două oraşe . Prezentaţi: 1. precizaţi: 1. cu numărul 7.geografie Ministerul Educaţiei. 2. precum şi luna în care se înregistrează. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera E. B c. E. pe hartă. C d. 3. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. două resurse de subsol. cea mai mare valoare a temperaturii medii lunare. 2. Precizaţi: 1. influenţă climatică. 4 puncte Ministerul Educaţiei. numărului mai mare de locuitori în Europa Centrală.Varianta 79 . pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. Sibiu 5. Buzău c. 3. A. două luni în care temperatura medie are valori cuprinse între 0 şi 5°C. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a hidroenergiei în structura energetică a Norvegiei. cu numărul 11 este reşedinţa judeţului numit: a. 3. precipitaţii medii anuale. două ramuri industriale. Oraşul marcat. două caracteristici ale reliefului. 6 puncte C. 4. pe hartǎ. pe hartă. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 10 puncte Subiectul II D. cu D. 6 puncte E. Precizaţi câte o cauză a: 1. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 5. un factor care favorizează creşterea bovinelor în unitatea de relief marcată. A b. două caracteristici ale climei. 2. cea mai mică valoare a temperaturii medii lunare. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 079 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectele III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. amplitudinea medie anuală (diferenţa dintre valorile extreme ale temperaturii în cursul anului). etaj climatic. 4 puncte B. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4.

Din fostul stat Cehoslovacia au făcut parte statele actuale marcate. 4 puncte B. A. Precizaţi: 1. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 080 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 80 . Alpii Dinarici se desfăşoară şi pe teritoriul statului marcat. Oraşul-capitală marcat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.Ministerul Educaţiei. pe hartă. cu litera A şi F. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu numărul 5 se numeşte … 3. E. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă.C. cu literele C şi … 2. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numerele 1 şi 7. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere. pe hartă. Scrieţi.geografie Proba D. numele statelor marcate. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 2. numele oraşelor-capitală marcate.

pe foaia de examen. numele râurilor marcate. Prezentaţi două caracteristici ale reliefului Câmpiei Europei de Est. cu litera : a. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: precipitaţii medii anuale. E c. Scrieţi. Cerealele ocupă suprafeţe extinse în unitatea de relief marcată. o mare parte din teritoriul statului marcat. G d. C b. vânturi. 10 c. pe hartă. cu litera … 2. pe hartă. Scrieţi. B c. 9 b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. F d. C d. cu litera: a. cu litera: a. E.geografie Ministerul Educaţiei. F b. G 2 puncte 5. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. E d.Varianta 80 . Scrieţi. 4 puncte B. E b. Lacul hidroenergetic Vidra se află situat în unitatea notată pe hartă cu litera: a. Oraşul Alexandria este situat în unitatea de relief marcată. cu litera C se numeşte … 3. A b. B c. numele oraşelor marcate. cu numerele 1 şi 2. I 2 puncte 4. gaze naturale) este marcată. Alpii Dinarici se află în statul marcat. 12 d. H d. B c. cu litera: a. pe hartă. I 2 puncte 2. pe foaia de examen. pe hartă. cu numerele 8 şi 10. G 2 puncte 2. cu litera: a. Cea mai veche unitate de relief este marcată. amplitudine termică. Vegetaţia de taiga (pădure de conifere) şi tundra sunt specifice statului marcat. Un important combinat siderurgic este situat în oraşul notat pe hartă cu numărul: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 4 puncte 1. Este situat în Peninsula Balcanică. Unitatea subcarpatică cu importante resurse energetice (petrol. J 2 puncte D. Precizaţi: 1. G d. pe hartă. A. 6 c.11 d. J 2 puncte 3. Munţii Rodnei se află în unitatea de relief marcată. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 080 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul lI A – D. A b. I d. A b. pe hartă. Oraşul . 12 2 puncte 3. temperatura medie anuală. 2. D c. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat. 2 b. pe foaia de examen. F c. A b. F 2 puncte 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera: a. Unitatea de relief marcată. cu numărul: a. pe hartă. B b. F c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12.capitală Berna este marcat. Precizaţi trei deosebiri între clima Europei Vestice şi clima Europei Estice. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu litera: a. 6 puncte E. pe hartă. 15 2 puncte 5. G c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. pe hartă. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . F d. cu litera … 6 puncte C.

cu litera F şi clima unităţii marcate cu litera H. 6 puncte E. Precizaţi două cauze ale diferenţelor care apar între valorile densităţii medii a populaţiei calculate pentru cele două ţări europene. Populaţia Populaţia Anul urbană rurală A. 10 puncte D. două centre urbane.000 8. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: temparaturi medii anuale. 1861 11 26 4 puncte 1911 12 22 1921 13 21 B. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 4. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. Prezentaţi doi factori care influenţează debitul râurilor din România. Precizaţi două cauze ale creşterii populaţiei urbane din (mil.B. precipitaţii medii anuale. un tip de climă. două unităţi de relief.700 449. precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. ponderea populaţiei urbane în 1992.) 47. loc. E. Se dă următorul tabel: Ţara Suedia Anul 2006 Suprafaţa ( km² ) 2 603. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 5. 1954 24 18 3.) Franţa în perioada 1861-1992. loc. influenţă climatică. 2. pe hartă. ponderea populaţiei rurale în anul 1921. Calculaţi. 6 puncte E. valoarea densităţii medii a populaţiei pentru Suedia şi Ucraina. 1946 22 18 2.Varianta 80 . populaţia totală din Franţa în anii 1946 şi 1990. pe foaia de examen. două râuri şi un lac natural.964 Populaţia (nr. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 080 Analizaţi tabelul alăturat care prezintă populaţia Franţei pe medii rezidenţiale şi se referă la subiectul III A .000 Probă scrisă la Geografie –Ucraina clasa a XII-a 2006 Subiectul II 1.geografie Ministerul Educaţiei.) (mil. 3. 1968 35 15 6 puncte 1982 40 14 1990 42 15 1992 45 14 C. etaj climatic. Pe baza datelor din tabelul alăturat calculaţi: 1931 20 20 1.300. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. vânturi. Prezentaţi două argumente care să demonstreze faptul că Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord dispune de un important potenţial turistic. două resurse de subsol. 2. loc. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Pentru Italia.823.

pe hartă. cu litera … 3. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere. Cel mai mic stat din Europa este o enclavă pe teritoriul statului marcat. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Scrieţi. numele oraşelor marcate.Ministerul Educaţiei. cu literele B şi C. Capitala statului marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 081 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numărul 2 se numeşte … 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera G se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .geografie Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 81 . pe foaia de examen. A. cu numerele 9 şi 10. 2. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 4 puncte B. Precizaţi: 1. numele statelor marcate. Oraşul-capitală marcat. pe hartă. pe hartă. E.

orientarea culmilor şi a văilor principale. Olt 2 puncte 3. pe hartă. Petroşani 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Scrieţi. Loviştei c. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A b. numele râurilor marcate. pe foaia de examen. Pirinei 2 puncte 3.alte aspecte specifice ale reliefului . Alpi b.geografie Ministerul Educaţiei. 6 puncte E. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. B b. Fluviul Tibru traversează capitala statului marcat. Precizaţi doi factori care favorizează un mare flux turistic spre Italia. cu numerele 2 şi 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. cu litera D se resimt influenţe climatice… 3. 4 puncte B. Jiu d. H d. J 2 puncte 4.… 6 puncte C. gradul de fragmentare. Limba vorbită de populaţia statului marcat. fino-ugrice b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. Scrieţi. I d. Capitala statului marcat. pe hartă. cu numărul 11 se numeşte . pe hartă. Riga b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. J 2 puncte 5. D c. F d. latine d. Tallinn c. Ialomiţa c. Râul marcat. cu numărul 4 străbate Depresiunea: a. pe hartă. cu litera: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Buzău b. Giurgeu b. În unitatea de relief marcată.Varianta 81 . Vilnius 2 puncte 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Varşovia d. Relief carstic diversificat este specific în unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. E c. cu litera F se află Munţii: a. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12 . Maramureş d. pe foaia de examen. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 081 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul lI A – C şi E. tipuri genetice de relief. Cel mai mare port maritim al Europei este situat în statul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor Ural. cu litera: a. H 2 puncte 2. Oraşul-port fluvial marcat. Apenini c. Pe teritoriul statului marcat. cu litera F face parte din familia limbilor: a. Oraşul marcat. cu litera … 2. slave 2 puncte D. Au orientare predominant NV-SE culmile munţilor din unitatea de relief marcată. E. tipuri de roci pe care s-a format relieful. pe hartă. cu numărul 12 este străbătut de: a. Precizaţi: 1. cu literele A şi C. distribuţia spaţială a altitudinilor. pe hartă. 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A. cu litera: a. Scrieţi. Penini d. cu litera H este: a. D c. pe hartă. germanice c. pe hartă. B b.

372 1. cu litera F. 4. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.518. tipuri de roci pe care s-a format relieful. E c. Calculaţi densitatea medie a populaţiei Bulgariei şi Finlandei. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Podişului Getic şi relieful Depresiunii Colinare a Transilvaniei.Varianta 81 . E. 2. cu numărul: a. cele mai reduse valori ale numărului de locuitori şi statul în care se înregistrează. A. 3..819 110.loc. 2. tipuri genetice de relief. Precizaţi: 1. un factor care a determinat construirea unui număr mare de iazuri şi heleştee în unitatea de relief marcată. pe hartă. gradul de fragmentare. F d. un factor care favorizează creşterea în număr mare a ovinelor în unitatea de relief marcată. 2.231. Prezentaţi o cauză a densităţii reduse a populaţiei în Islanda.145 Populaţia (nr. 6 puncte E. 4 d. 5 2 puncte 5. două porturi maritime.000 7. trei resurse de subsol. 3. alte aspecte specifice ale reliefului. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 081 Analizaţi diagrama alăturată care prezintă numărul locuitorilor din ţări europene şi se referă la subiectele III A . 5. 4 puncte Ministerul Educaţiei. diferenţa dintre numărul de locuitori din Germania şi România.000 5.) 294. distribuţia spaţială a altitudinilor.geografie Ministerul Educaţiei. precizaţi: 1. H 2 puncte D. cu litera G . 6 puncte E. două state din Europa Sudică cu o populaţie ce depăşeşte 40 mil. pe hartă. două râuri sau fluvii. două caracteristici ale agriculturii. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.loc. cel mai populat stat european şi numărul de locuitori din acest stat. Vegetaţia alpină este bine reprezentată în unitatea de relief marcată.. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 10 puncte D. 4 puncte 4 B.loc. pe hartă. două state din Europa Vestică cu o populaţie ce depăşeşte 60 mil. C b. oraşul unde se află sediul Parlamentului European. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Străbate o câmpie de subsidenţă râul marcat. 2. cu litera: a. 6 puncte C. 2 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.B. 2. 3 c. Pentru Franţa. pe hartă.994 338. Precizaţi: 1. înclinare. Precizaţi două cauze ale valorii negative a bilanţului migratoriu în ţările Europei de Est. Se dă următorul tabel: Ţara Islanda Bulgaria Finlanda Suprafaţa (km²) 103.

Se acordă 10 puncte din oficiu... cu literele C şi E.E. Precizaţi: 1. Statul marcat. 2. E. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. Scrieţi. pe harta. cu numerele 7 şi 8. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 82 . pe hartă. 4 puncte B. cu litera . numele statelor marcate. cu numărul 9 … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 082 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Forma de guvernământ a statului în care se află oraşul-capitală marcat. pe hartă.capitală cu numere.Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.geografie Proba D. numele oraşelor-capitală marcate. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 3. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . A. pe hartă. cu litera F se numeşte … 2. Vulcani activi sunt pe teritoriul ţării marcate. pe hartă.

2. cu litera A. 3 b. cu litera… 6 puncte C. pe hartă. Precizaţi două cauze care să explice valorile mici ale densităţii populaţiei din statul marcat. pe hartă. Scrieţi. Scrieţi. 7 d. pe hartă. E c. 4 b. cu litera D se numeşte: a. pe hartă. 4 puncte B. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.geografie Ministerul Educaţiei. cu literele F şi H. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 082 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. F d. pe foaia de examen. C b. pe hartă. cu numărul: a. 6 puncte E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu numărul: a. Letonia c. 8 d. Precizaţi: 1. pe hartă. Statul marcat. 5 c. 9 2 puncte D. Oraşul San Marino este marcat. precipitaţii medii anuale. pe hartă. cu litera G şi clima statului marcat. Fluviul Nipru traversează statul a cărui capitală este oraşul marcat. Prahova 2 puncte 3. pe hartă. 8 2 puncte 3. Cel mai important bazin de exploatare a lignitului este situat în unitatea de relief marcată. cu numărul: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. numele oraşelor marcate. Oraşul marcat. E. 3 b. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe foaia de examen. 5 c. 7 d. pe hartă. Este o monarhie statul marcat. pe hartă. A. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Râul marcat. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Importante zăcăminte de minereuri de fier şi marmură se exploatează din unitatea de relief marcată. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. F d. pe hartă. Estonia b. Este traversat de fluviul Vistula oraşul-capitală marcat. pe hartă. cu litera: a. Dâmboviţa d. numele unităţilor de relief marcate. cu litera: a. Influenţe climatice pontice se resimt în unitatea de relief marcată. cu numărul 8 se numeşte: a. pe foaia de examen. amplitudine termică. Bârlad b. Scrieţi. cu litera B. vânturi. Lituania d. cu litera… 3. Argeş b. cu numărul 6 este străbătut de râul: a. temperaturi medii anuale. factori ce influenţează clima. 5 c. 10 2 puncte 2. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. C b. Ucraina 2 puncte 5. cu numerele 2 şi 4. D c. H 2 puncte 4. Călmăţui c. Oraşul marcat. pe hartă. cu numărul 3 este reşedinţa judeţului … 2. pe hartă. Prut d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat.Varianta 82 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Siret 2 puncte 2. Moldova c.

alte aspecte specifice ale reliefului. Precizaţi: 1. 4.o mare varietate a reliefului”. Precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 1. A b. Precizaţi două argumente pentru a susţine afirmaţia: “Agricultura britanică produce 60% din necesarul de hrană al ţării.) (km2) crt. pe hartă. Podgoria Murfatlar este situată în unitatea de relief marcată. tipuri de roci. 1. B b. precum şi luna în care s-a înregistrat. cu doar 1% din populaţia activă”. Populaţia Suprafaţa Ţara (nr. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 082 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. 6 puncte C. C c.461 41. Subiectul II 10 puncte D. o zonă de vegetaţie. 2. densitatea populaţiei din statele respective. diferenţa dintre cantităţile medii de precipitaţii înregistrate în lunile mai şi decembrie. două ramuri industriale care prelucrează resursele locale. amplitudinea termică medie anuală. pe hartă. o de relief 2 Probă scris ă unitate la Geografie – clasa a XII-a 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4.391 2. Vegetaţie alpină se dezvoltă în unitatea de relief marcată. F d. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .000 92. două oraşe . Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.491. pe baza datelor din tabel. o cauză a varietăţii influenţelor climatice de pe teritoriul ţării noastre. temperatura maximă.Varianta 82 . 3.299 357.geografie Ministerul Educaţiei.porturi maritime. Referitor la Grecia. Precizaţi două cauze care au condus la defrişările masive ale suprafeţelor de pădure din ţările Europei Sudice.422. precizaţi: 1. Olanda 16. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate.100. 6. B c. C d. cu litera: a.loc. un factor care determină densităţi mari ale populaţiei în judeţul Prahova. cu litera B şi relieful unităţii marcate pe hartă cu litera G. 3.526 2. Nr. distribuţia spaţială a altitudinilor. cu litera: a. gradul de fragmentare. numele unei insule sau a unui arhipelag care aparţine acestui stat. 2. Portugalia 10. 2. două resurse naturale. D 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 7. A. Menţionaţi o cauză a valorilor mari ale densităţii populaţiei. tipuri genetice de relief. 6 puncte E. Precizaţi un argument pentru a susţine afirmaţia: “Franţa se caracterizează printr . 4 puncte Ministerul Educaţiei. 1. 6 puncte E. G 2 puncte 2 puncte D. Calculaţi. 4 puncte B. pe hartă. 3. în statul respectiv. E.021 3. Germania 82. Precizaţi statul cu cea mai mare densitate a populaţiei. orientarea culmilor şi văilor principale. 5. un timp de climă.

pe hartă. pe hartă. În Peninsula Italică este situat oraşul-capitală marcat. cu literele C şi J... numele oraşelor . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Alpii Scandinaviei se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. numele statelor marcate.capitală marcate.geografie Proba D. 4 puncte B. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 83 ..Ministerul Educaţiei. cu numărul . Scrieţi. 3. pe foaia de examen. cu litera . 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2. Statul marcat.. pe hartă cu litera B se numeşte. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. pe hartă. cu numerele 4 şi 6. 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 083 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Se acordă 10 puncte din oficiu. A. Precizaţi: 1. pe hartă..

pe foaia de examen. D d. cu litera: a. pe hartă.. E c. Galaţi d.. Câmpia Nord . C c. Scrieţi. pe foaia de examen. Focşani c. pe hartă. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera . gradul de fragmentare. Scrieţi. 2 c. Străbate Podişul Getic râul marcat. Zăcăminte de marmură şi minereu de fier există în subsolul unităţii de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. H d. cu numerele 9 şi 10. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă.. pe hartă. cu numărul: a. alte aspecte specifice ale reliefului. 6 puncte C. F c. B b. Slobozia 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. 5 d. pe hartă.. 15 2 puncte 2. Oraşul Berna este capitala statului marcat. H 2 puncte 2. A b. 9 b.Europeană se află pe teritoriul statului marcat. distribuţia spaţială a altitudinilor. cu numărul . G d. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu litera: a. Capitala Federaţiei Ruse este oraşul marcat. tipuri de roci. pe hartă. 12 d. G 2 puncte 3. cu litera: a. J 2 puncte 4. Prezintă relief de domuri unitatea de relief marcată.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. A b.Varianta 83 . Este situat în Subcarpaţii Getici oraşul marcat. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Urali. 2. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. F c. 4 d. C b. E. Scrieţi. C c. 13 2 puncte D. pe hartă. pe hartă. pe hartă. cu numărul 2 străbate oraşul: a. numele râurilor marcate. 3 c. E d. A. cu numărul: a. I 2 puncte 3. cu litera . cu litera: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 6 puncte E. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. D b. G d. 1 b. Capitala Spaniei este marcată.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 11 c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. tipuri genetice de relief. 4 puncte Ministerul Educaţiei. numele oraşelor marcate. 6 2 puncte 4. orientarea culmilor şi a văilor principale. 2. Prezintă şisturi verzi unitatea de relief marcată. cu litera: a. Râul marcat. cu numerele 1 şi 6. pe hartă. Conuri şi cratere vulcanice sunt prezente în unitatea de relief marcată. 4 puncte B. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat. cu numărul: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 083 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Precizaţi: 1. I 2 puncte 5. 3. Buzău b.. pe hartă. pe foaia de examen. Precizaţi doi factori care au determinat prezenţa stepei şi a silvostepei în sud-estul Europei. 1 b.

Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. Diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă de precipitaţii medii lunare. 4 puncte 160 140 120 Precipitaţii (mm) 100 80 60 40 B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. Scrieţi pe foaia de examen litera 20 corespunzătoare răspunsului corect. 10 c.Varianta 83 .2 38 Belgia 30500 9. numele unui oraş – port fluvial. numărul de locuitori şi ponderea populaţiei urbane a două state europene. primăvara c. 10 puncte D. 6 puncte E. iarna b. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Precizaţi: 1. cu numărul: a. 11 d. 180 mm 6 puncte C. Calculaţi densitatea populaţiei din Albania şi Belgia. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 9 b. E. o cauză care determină cantităţi reduse de precipitaţii în unitatea de relief marcată. vara 3. numele a două râuri sau fluvii. un factor natural care determină densităţi reduse ale populaţiei în unitatea de relief marcată. orientarea culmilor şi a văilor principale. 6 puncte E. pe hartă. 2. alte aspecte specifice ale reliefului. 0 I F M A M I I A S O N D pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai Lunile anului jos: 1. toamna d. tipuri de roci. Precizaţi două argumente conform cărora turismul din Italia este mai dezvoltat şi mai diversificat decât cel din Olanda. Precizaţi două cauze care determină diferenţa de populaţie urbană dintre Albania şi Belgia. tipuri genetice de relief. Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa.geografie Ministerul Educaţiei. Anotimpul cu cele mai mari valori ale precipitaţiilor este: a. 145 mm d. 4. Precizaţi o cauză a diferenţei de densitate a populaţiei dintre cele două state. Suprafaţa Populaţia Populaţie urbană (km2) (mil.9 97 1. 3. cu litera F şi relieful unităţii marcată. 55 mm b. 2. un tip de climă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 083 Analizaţi diagrama în coloane care prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare (exprimate în mm) la o staţie meteorologică din Europa şi se referă la subiectul III A şi B. pe hartă. pe hartă. 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. gradul de fragmentare. numele a două unităţi de relief. Este reşedinţa judeţului Suceava oraşul marcat. primăvara c. A. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 3. 12 2 puncte D. pe hartă. două resurse de subsol şi două ramuri 2 industriale dezvoltate prin prelucrarea acestora. cu litera G. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. cu litera E. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. Referitor la Germania. Precizaţi: 1. este: a. Anotimpul cu cele mai mici valori ale precipitaţiilor este: a. distribuţia spaţială a altitudinilor. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 5. 2. toamna d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.loc) (%) Ţara Albania 28700 3. 90 mm c. cu litera G. precizaţi: 1. vara 2. iarna b.

A. pe foaia de examen. pe hartă. Precizaţi: 1. cu litera.. E. pe hartă.. 2. 3.. 4 puncte B. pe hartă.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. numele statelor marcate. cu numărul .Ministerul Educaţiei. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. numele oraşelor-capitală marcate. cu litera . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 84 . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 084 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Capitala Portugaliei este oraşul marcat.geografie Proba D. cu numerele 6 şi 7. Scrieţi. pe hartă. 2.. cu literele F şi J. Cel mai sudic gheţar actual este localizat în munţii din sudul statului marcat. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Aglomeraţia urbană Randsthad Holland se află în statul marcat.

numele oraşelor marcate. numele râurilor marcate pe hartă cu numerele 1 şi 5.pe hartă. cu litera: a. E c.Varianta 84 .geografie Ministerul Educaţiei. 4 b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu numărul: a. Mehedinţi d. B c. Munţii formaţi în orogeneza alpină. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 084 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. A b. J 2 puncte 5. cu litera: a. cu litera: a. 2 b. Scrieţi. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. B b.. Statul marcat. o cauză a valorii reduse a densităţii popualţiei în această parte a Europei. cu litera: a. pe hartă. 2. 3 c. o cauză care explică valorile mari ale ponderii populaţiei vârstnice. Ungaria 2 puncte 4. cu numerele 9 şi 12. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. se găsesc pe teritoriul statului marcat. Câmpia Bărăganului este traversată de râul marcat. Irlanda c. 2. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere.. 6 puncte C. pe foaia de examen. Relieful de cueste este caracteristic unităţii de relief marcată. pe hartă. Cele mai mari altitudini din ţară se înregistrează în unitatea de relief marcată. D c. 6 puncte E. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat pe hartǎ cu litera E şi clima statului marcat pe hartǎ cu litera H.cu litera. Olt 2 puncte 5. B c. C b. pe hartă.. Grecia b. pe foaia de examen. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului numit: a. cu litera . Are relief predominant de câmpie statul marcat. pe hartă. cu litera . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Gorj c. cu numărul: a. 10 2 puncte 2. Dolj b... H 2 puncte 3. pe hartă. 8 d. Oraşul marcat. Poartă denumirea de piemont unitatea de relief marcată. pe hartă. amplitudine termică. Pentru statele din Peninsula Scandinavă precizaţi: 1. A b. D d. cu litera D se numeşte: a. D d. precipitaţii medii anuale. vânturi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. B c. Capitala Elveţiei este oraşul marcat. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. G 2 puncte 4. 5 d. G d. A b. Scrieţi. 2. H 2 puncte 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. E. pe hartă. Oraşul Reşiţa este situat în unitatea de relief marcată. Cea mai tânără unitate de relief este marcată. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. E d. Luxemburg d. H 2 puncte D. pe hartă. pe hartă. temperaturi medii anuale. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 4 puncte B. pe hartă. pe hartă. C b. A. F 2 puncte 3. cu litera: a. 3. D c. cu litera: a. pe hartă. F d. E d. Influenţe climatice scandinavo-baltice se resimt în unitatea de relief marcată.. Precizaţi: 1. 6 c. Se exploatează importante zăcăminte de minereu de fier din statul marcat.

toamna d. două ramuri economice dezvoltate. 6 puncte E. 10 puncte D. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . pe hartă. numărul de locuitori şi ponderea populaţiei urbane în două state europene: Suprafaţa Populaţia Populaţie urbană (km2) (mil. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat 6 puncte E. numele a două insule. Calculaţi densitatea populaţiei din Islanda şi Ungaria. 74 mm c. iarna b. Precizaţi o cauză a diferenţei de densitate a populaţiei din cele două state. 2.Varianta 84 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Precizaţi: 1. 85 mm d. cu litera B. gradul de fragmentare. iarna b. Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa. este de: a. vara 3. cu litera B şi relieful unităţii marcată. tipuri de roci. 90 Precipitaţii (mm) precipitaţiilor în care se precipitaţiilor în care se 4 puncte 80 70 60 50 40 30 20 10 0 I F M A M I I A S O N D B. 4 puncte Ministerul Educaţiei. numele a trei oraşe. toamna d. alte aspecte specifice ale reliefului. pe hartă. 2. valoarea minimă a medii lunare şi luna înregistrează. loc) (%) Ţara Islanda 102819 0. vara 2. 5. numele peninsulei în care este situată. pe hartă. pe hartă. o cauză care explică cantităţile mari de precipitaţii medii anuale din unitatea marcată. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată. un factor care a determinat amplasarea unui număr mare de termocentrale în unitatea marcată. 99 mm 6 puncte C. 2.1 65 1. primăvara c. 100 A. cu litera E. 2. valoarea maximă a medii lunare şi luna înregistrează. pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă de precipitaţii medii lunare. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Anotimpul cu cele mai mari valori ale debitului este: a. precizaţi: 1. E. Pentru Grecia. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 4.geografie Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 084 Analizaţi reprezentarea grafică alăturată care prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa şi se referă la subiectul III A şi B. două state vecine. distribuţia spaţială a altitudinilor. Anotimpul cu cele mai mici valori ale debitului este: a.3 92 Ungaria 93032 10. cu litera C. 3. primăvara c. orientarea culmilor şi a văilor principale. Scrieţi pe foaia de examen litera Lunile anului corespunzătoare răspunsului corect. Precizaţi două argumente pentru care turismul din Franţa este mai dezvoltat şi mai diversificat decât cel din Olanda. 25 mm b. tipuri genetice de relief.

. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 85 . 4 puncte B.capitală cu numere. cu literele D şi J. pe hartă. 2.Ministerul Educaţiei.capitală marcate. E. cu numerele 7 şi 15. pe foaia de examen. cu litera … 3. A.. Munţii Pindului sunt situaţi pe teritoriul statului marcat.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . cu numărul 14 se numeşte . numele statelor marcate. pe hartă. pe hartă. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.geografie Proba D. cu numărul 12 este situat în bazinul hidrografic al fluviului . Oraşul-capitală marcat. numele oraşelor . Precizaţi: 1.. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Scrieţi. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 085 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Oraşul marcat.

G d. se găsesc pe teritoriul statului marcat. Este situat în Câmpia de Vest oraşul marcat. Precizaţi: 1. cu numărul 11 este capitala statului numit: a. E c. C b. Pădurile de conifere (taiga) se dezvoltă pe teritoriul statului marcat. pe hartă. E. J 2 puncte 2. cu numărul: a. 3. Petrol şi sare se exploatează din subsolul unităţii de relief marcate. pe hartă cu litera: a. pe hartă. cu numărul 11 se numeşte . 9 c.. statul marcat. cu numerele 7 şi 12. pe hartă. pe hartă. Unităţi montane vechi. Scrieţi. Prezentaţi două cauze care au determinat o densitate redusă a căilor ferate în Peninsula Scandinavă. D d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 085 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. cu literele C şi E. pe hartă. E 2 puncte 2. pe hartă. D c. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. pe hartă. pe hartă. pe hartă. Ca formă de guvernământ este monarhie. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. pe hartă. cu litera C sunt pătrund influenţe climatice … 2. G 2 puncte 4. H 2 puncte 3. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. caledoniene. clima mediteraneană este caracteristică părţii sudice a statului marcat. G d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 8 b. D d. În unitatea de relief marcată. H c. amplitudine termică. C b. C b. pe hartă. B c.. C b. Temperaturi medii anuale mai mari de 10°C sunt specifice unităţii marcate. A b. numele unităţilor de relief marcate. J 2 puncte 4. cu litera: a.. H d. pe hartă. 6 puncte E. cu litera: a. F c. Croaţia c. pe foaia de examen. 4 puncte B. precipitaţii medii anuale. Oraşul marcat. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. F d. Scrieţi. J 2 puncte 3. 11 d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul 6 traversează reşedinţa judeţului numit . cu litera: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Scrieţi. cu litera: a. I 2 puncte D. pe foaia de examen. In Europa de Vest. vânturi. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. B b. numele oraşelor marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat. Râul marcat.geografie Ministerul Educaţiei. Influenţele climatice scandinavo–baltice pătrund în unitatea de relief marcată. I d. A. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere . 6 puncte C. B b. Elveţia d. Slovenia 2 puncte 5.Varianta 85 . C c. cu litera: a. factorii genetici.. 2. Austria b. cu A şi clima statului marcat cu C. temperaturi medii anuale. F c. pe hartă.

gradul de fragmentare. E. sunt afluenţi ai Siretului 2 puncte D. sunt afluenţi ai Bistriţei b. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. un factor care determină caracterul continental al climei pe teritoriul Ucrainei. un argument care ilustrează originalitatea Mării Negre. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. două avantaje ale producerii hidroenergiei comparativ cu alte modalităţi de obţinere a energiei electrice. 3. cu litera B. precizaţi: 1. 1. Râurile marcate. Pentru statele care doreau să adere la UE. cu litera A şi relieful unităţii de relief marcată. trei ramuri industriale care valorifică resursele subsolului menţionate mai sus. 2. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Explicaţi. 6 puncte C. cu numerele 2 şi 3: a. valoarea maximă a debitului mediu luar şi luna în care se înregistrează. valoarea minimă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .mai. tipuri de roci. un factor natural care nu favorizează dezvoltarea culturilor agricole în Carpaţii Meridionali. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 6 puncte E. orientarea culmilor şi a văilor principale. pe scurt. 10 puncte D. Precizaţi: 1. Comisia Europeană a stabilit condiţii de aderare. Prezentaţi: 1. două regiuni turistice. Precizaţi: 1. alte aspecte specifice ale reliefului. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. fiecare condiţie de aderare amintită mai sus. 4. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. politică. sunt amenajate hidroenergetic d. trei resurse ale subsolului. două porturi maritime. socială şi culturală.Varianta 85 . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 085 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu din Europa. 2. distribuţia spaţială a altitudinilor. pe hartă. 2. tipuri genetice de relief. un factor care determină debitele medii lunare reduse din intervalul septembrie – decembrie. A. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Precizaţi: 1. Integrarea în Uniunea Europeană vizează viaţa economică. izvorăsc din Subcarpaţii Moldovei c.geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. 6 puncte E. Pentru Franţa. pe hartă. două cauze ale creşterii debitelor medii lunare în intervalul martie . 2. 2. Precizaţi două condiţii de aderare la UE pentru statele candidate.

capitală marcate.. cu litera G se numeşte . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. A. Capitala statului marcat. cu numărul 1 este traversată de fluviul numit . E. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu numerele 10 şi 12. 2. Scrieţi. pe hartă. cu litera .. Precizaţi: 1. cu literele F şi G.geografie Proba D.. numele oraşelor . Se acordă 10 puncte din oficiu. 4 puncte B. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 3.Ministerul Educaţiei. 2. pe hartă. pe hartă.. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . pe hartă. numele statelor marcate. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat.. Capitala marcată. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 86 .capitală cu numere.. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 086 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C.

C b. pe hartă.. sare şi cărbuni se exploatează din unitatea de relief marcată. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. G 2 puncte 4. E c. Vegetaţia de tundră este specifică în nordul statului a cărui capitală este marcată. 9 b. 4 c.capitală Praga este marcat. G d. Relieful carstic are o mare dezvoltare în unitatea de relief marcată. cu literele D şi E. C d. Scrieţi. pe hartă. Scrieţi. tipuri de roci pe care s-a format relieful. cu litera: a. pe hartă. 12 2 puncte 4. 9 c. 1. cu numărul: a. Oraşul marcat.geografie Ministerul Educaţiei. 10 d. 6 puncte E. Relieful glaciar are cea mai mare dezvoltare în unitatea de relief marcată. A b. Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior. Străbate Podişul Getic râul marcat. 10 c. pe hartă. numele râurilor marcate. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. cu numărul: a. B b. pe hartă. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Scrieţi. 2. extremitatea vestică a continentului european. A. A b. Podişul Doneţk se află pe teritoriul statului marcat. E d. 11 d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. H 2 puncte 3. pe hartă. Este capitala unui stat-monarhie constituţională oraşul marcat. numărul: a. pe hartă. 11 d. tipuri genetice de relief. numele unităţilor de relief marcate. 8 b. B c. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică. pe foaia de examen. 2. Precizaţi: 1. pe hartă. Oraşul . 4 puncte Ministerul Educaţiei. 11 2 puncte 3. H 2 puncte 2. gaze naturale. pe hartă. pe hartă. H d. pe hartă. 3 b. 8 b.Varianta 86 . Precizaţi trei asemănări între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor Pirinei. este situat pe teritoriul statului marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 086 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. pe hartă. cu litera: a. 10 c. cu litera: a. 12 2 puncte D.. cu numerele 10 şi 11. Resurse de petrol. D c. 11 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 8 d. cu litera: a. cu numărul: a. Bauxită se exploatează din subsolul unităţii de relief marcate. pe hartă. pe foaia de examen. D 2 puncte 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. 4 puncte B. Influenţele climatice oceanice sunt specifice unităţii de relief marcate. E. D c. altitudini. cu litera: a. Capul Roca. D c. pe foaia de examen. C b. cu litera … 3. fragmentare. cu litera … 6 puncte C. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. E d. cu numărul 6 este reşedinţa judeţului. J 2 puncte 5.

Varianta 86 . cu excepţia industriei alimentare. pe hartă cu litera F. pe hartă.4 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D.7 Ungaria 15.5 32. cu numărul: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. pe hartă. diferenţa dintre debitul mediu din luna mai şi debitul mediu din luna ianuarie.3 35. 4 puncte B. pe hartă cu litera E şi relieful unităţii marcate. 6. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. o cauză care determină cantităţi reduse de precipitaţii în unitatea marcată. 10 d. o resursă energetică şi numele unui bazin de exploatare. 5. gradul de fragmentare.0 68. în sectorul terţiar. oraşul-capitală. în Franţa.1 27. 7 b. precizaţi: 1.9 Grecia 20. distribuţia spaţială a altitudinilor. Precizaţi: 1. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 3. o cauză debitelor medii lunare mari din intervalul martie-august. 6 puncte E. valorile debitului mediu din lunile martie şi octombrie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. un argument care să susţină afirmaţia: „În unitatea marcată. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 086 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu care străbate Europa. 4. două state vecine. cu litera C. 3. cu litera G există o mare diversitate petrografică”.6 Portugalia 11. membre ale UE. 2. Explicaţi acest fapt. Precizaţi: 1. Precizaţi: 1. 2. Pentru Germania. două luni în care debitul mediu depăşeşte 300 m3/s. o unitate montană şi o unitate de podiş. Explicaţi ponderea mare a populaţiei ocupate. Explicaţi acest fapt. tipuri genetice de relief. statul cu cea mai mică pondere a populaţiei active în sectorul primar. 6 puncte E.4 49.6 55. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. Amenajări hidroenergetice sunt pe râul marcat. E. 1. 12 2 puncte D. tipuri de roci. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. 9 c. alte aspecte specifice ale reliefului. o cauză debitelor medii lunare reduse din intervalul noiembrie-ianuarie. pe hartă. 6 puncte C. 2. Precizaţi o cauză a creşterii ponderii populaţiei ocupate în sectorul terţiar pentru ţările din tabel. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D – E şi prezintă ponderea populaţiei active pe cele trei sectoare ocupaţionale. orientarea culmilor şi a văilor principale. 2 Subiectul II Ponderea populaţiei active Statul Primar Secundar Terţiar (%) (%) (%) Franţa 4.8 23. două ramuri industriale.geografie Ministerul Educaţiei.8 55. un oraş-port fluvial. Precizaţi: 1. A. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . statul cu cea mai mare pondere a populaţiei active în sectorul primar.

numele statelor marcate. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Precizaţi: 1.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Scrieţi. cu litera C este traversată de fluviul numit . pe hartă. cu numerele 6 şi 10. pe hartă. cu litera . cu numărul 12 se numeşte … 3. 2. pe foaia de examen. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Are ieşire la Marea Adriatică statul marcat.capitală cu numere. pe hartă. numele oraşelor .. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. pe hartă. A. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 087 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 87 . E.Ministerul Educaţiei. 2. 4 puncte B.capitală marcate. Capitala statului marcat. cu literele A şi G. Oraşul-capitală marcat.geografie Proba D. Se acordă 10 puncte din oficiu. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .

Estonia b.Varianta 87 . cu numărul: a. Ucraina 2 puncte D. orogeneză. 6 puncte E. Jijia b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. altitudini. 2. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. F 2 puncte 3. pe hartă. Lituania d.capitală marcat. Buzău b. Râul marcat. Oraşul marcat. tipuri de roci pe care s-a format relieful. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. cu litera: a. pe foaia de examen. Influenţe climatice continentale şi pontice sunt specifice unităţii de relief marcată. Piatra Neamţ d. C c. pe hartă. reşedinţă de judeţ. Oraşul marcat. pe hartă. pe hartă. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului: a. E d. Dâmboviţa c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu numărul 3 se numeşte: a. pe hartă. Prezentaţi două cauze ale mobilităţii populaţiei în statele din spaţiul Peninsulei Balcanice. tipuri de relief. Temperaturi medii anuale mai mari de 11°C sunt specifice unităţii marcate. pe hartă. 8 b. 11 d. D c. C b. Vaslui 2 puncte 4. pe hartă. Scrieţi. Bacău b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 087 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. A b. cu numărul 11 se numeşte: a. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinaviei şi relieful Munţilor Alpi. pe hartă.000 locuitori este marcată. Letonia c. E d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Ljubljana d. În Peninsula Scandinavă este situată capitala marcată. Statul marcat. B c. cu litera … 2. cu litera … 3. fragmentare. Vrancea 2 puncte 2. Berlin b. cu aproape 300. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Relief vulcanic şi gheizere sunt specifice statului marcat. 10 c. cu literele D şi E. pe hartă. 15 2 puncte 4. Berna c. cu numerele 1 şi 6. Suceava d. pe hartă. pe hartă. numele râurilor marcate. A b. Moldova c. cu litera … 6 puncte C. cu litera: a. Scrieţi. Botoşani c. Precizaţi: 1. Scrieţi. cu numărul 9 se numeşte: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. J 2 puncte 5. Zăcăminte de gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată. pe hartă. pe foaia de examen. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera E se numeşte: a. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Prahova d. E. Unitatea montană în care s–a dezvoltat un oraş. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Trotuş 2 puncte 3. D d. 4 puncte B. Munţii Pirinei constituie graniţa nord-estică a statului marcat. Oraşul . A. Viena 2 puncte 2. numele unităţilor de relief marcate.

G 2 puncte D. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare.526 16. precizaţi: 1. un factor care a favorizat dezvoltarea industriei siderurgice în oraşul Galaţi. o zonă turistică. Precizaţi: 1. 3.333 45.145 357.850 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. două unităţi montane. modul de calcul al temperaturii medii anuale. E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . tipuri de roci pe care s-a format relieful. petrol. pe hartă.372 338. două oraşe. valoarea minimă a cantităţii de precipitaţii înregistrată într-o lună. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate.47 231. cu excepţia capitalei.07 35. altitudini. precum şi luna în care se înregistrează.28 15. Suprafaţa Populaţia 2 (nr. 6 puncte E.21 397. 4. statul cu valoarea cea mai mare a densităţii medii a populaţiei. un factor climatic care etermină valorile mari de temperatură din lunile iulie şi august.geografie Ministerul Educaţiei. estimări la nivelul anului 2006 D.pe hartă cu litera D. 3. F d. Resurse de sare. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. cu litera: a. o cauză a valori scăzute a densităţii scăzute a populaţiei din Finlanda. un tip climatic specific acestui stat.324. A.48 29. Precizaţi două cauze care determină valorile diferite ale densităţii medii a populaţiei în statele Germania şi Letonia. 4 puncte B. gaze naturale se exploatează din unitatea de relief marcată.13 Sursa: The World Factbook.226 5. alte aspecte specifice ale reliefului. statul cu valoarea cea mai mică a densităţii medii a populaţiei. 2. 2. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 087 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor şi precipitaţiilor medii lunare.450.735 64. Precizaţi: 1. 2 1 3 5 4 6 Danemarca Estonia Finlanda Germania Letonia Olanda Nr. 6.661 1. două ramuri industriale (cu excepţia industriei alimentare).046 82.461 Densitatea medie a populaţiei Subiectul II (loc/km2) 126. fragmentare. 2. Precizaţi: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. două resurse naturale. precum şi luna în care se înregistrează. 6 puncte E. 3. 5. A b. tipuri genetice de relief. 6 puncte C. 2. Pentru Italia.589 41. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.cu litera C şi relieful unităţii marcate.500. Statul Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a crt.231. D c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.491. 2.Varianta 87 .loc) (km²) 43 094 5. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D – E.274. un factor natural care a favorizat dezvoltarea culturii cerealelor pe suprafeţe extinse în Câmpia de Vest. Precizaţi: 1.

pe hartă. pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 088 Harta de mai sus se referă la subiectul I A–D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Oraşul marcat. „Ţara fiordurilor” este marcată. pe hartă. cu litera . pe hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu numerele 4 şi 15. numele statelor marcate. pe hartă.Ministerul Educaţiei.. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1... pe hartă. 2. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere.. cu literele C şi H. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.. A. cu litera H se numeşte . 3. numele oraşelor-capitală marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 88 ..geografie Proba D. Precizaţi: 1. 4 puncte B. Scrieţi. Statul marcat. E. cu numărul 2 este situat în Peninsula .

pe hartă. Irlanda 2 puncte 4. Scrieţi. Râul care delimitează spre est Subcarpaţii Getici este marcat. cu numerele 1 şi 5. Relief de dealuri pe structuri de tip „dom” este specific unităţii marcate. cu litera G şi clima statului marcat. Precizaţi: 1. C c. pe hartă. 2. J 2 puncte 2. Notaţi două state europene în care se exploatează combustibilii amintiţi la punctul anterior. Vorbesc o limbǎ slavǎ locuitorii statului marcat. A b. numele râurilor marcate. B b. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. D c. cu literele A şi E. cu litera: a. cu litera J se numeşte: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 1 b. cu numărul: a. cu litera: a. D d. pe hartă. cu litera: a. Austria b. 3 c. Scrieţi. 1. pe foaia de examen. cu litera F pătrund influenţe climatice: a. pe hartă. pontice 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Viticultura este activitatea economică specifică statului marcat. cu litera B se numeşte … 6 puncte C. 4 puncte Ministerul Educaţiei. E. pe hartă. H 2 puncte 3.Varianta 88 . Slovenia 2 puncte 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat. În unitatea de relief marcată. de tranziţie c. cu litera: a. numele unităţilor de relief marcate. J 2 puncte D.geografie Ministerul Educaţiei. B c. temperatura medie anuală. 6 2 puncte 2. cu numărul 5 este capitala statului: a. amplitudine termică. I d. vânturi. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. B c. cu litera … 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Statul marcat. pe hartă. pe hartă. cu litera … 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte B. Luxemburg c. A b. pe hartă. pe hartă. pe hartă. pe hartă. Râul care delimitează la sud unitatea de relief marcată. E d. Scrieţi. I d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: precipitaţii medii anuale. pe foaia de examen. Belarus c. 6 puncte E. de ariditate b. Danemarca b. Oraşul situat la latitudinea cea mai mare este capitala statului marcat. I 2 puncte 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 088 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Islanda d. Slovacia d. A. pe hartă. pe hartǎ. oceanice d. cu litera I. pe hartă. 4 d. Relief vulcanic este prezent în unitatea de relief marcată. pe hartă. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. C b. O subunitate a Podişului Moldovei este marcată. Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. B c. etaj climatic. Precizaţi o cauză a densităţii medii ridicate a populaţiei în Europa Centrală. pe hartă. A. 8 şi 9 d. cu litera D şi clima unităţii de relief marcate.Varianta 88 . 7 şi 8 b. două ramuri industriale reprezentative. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 5. 2.km2 şi populaţia de 726 mil. două insule care aparţin acestui stat. Calculaţi densitatea medie a populaţiei continentului european. Precizaţi: 1. Prezentaţi două argumente prin care să ilustraţi importanţa fondului forestier pentru ţara noastră. Precizaţi: 1. Şoseaua E60 traversează oraşele marcate. 6 puncte E. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. 2. 1. pe hartă. 6 puncte C. Precizaţi două cauze ale distribuţiei inegale a căilor ferate în Europa. 4. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Pentru Italia. Cele mai reduse altitudini sunt în unitatea de relief marcată. cu litera G. precizaţi: 1. 4 puncte 2 Subiectul II Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . pe hartă.loc (2004). 3. E d. Prezentaţi o cauză a densităţii medii reduse a populaţiei în Europa de Nord. H 2 puncte 2 puncte D. două lacuri naturale. 3.4 mil. 2. 7 şi 9 c. două state-enclavă situate pe teritoriul Italiei. 4 puncte B. două aglomeraţii urbane. 6 puncte E. 2. valoarea maximă a precipitaţiilor medii la staţia Satu Mare şi luna în care se înregistrează. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 088 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor la staţiile Satu Mare (129 m altitudine) şi Suceava (325 m altitudine). două cauze prin care să explicaţi valorile mai ridicate ale cantităţilor medii lunare de precipitaţii înregistrate la staţia Satu Mare (667 mm/an) comparativ cu cele înregistrate la staţia Suceava (538 mm/an). modul de calcul al precipitaţiilor medii lunare şi anuale. în câte luni precipitaţiile medii au valori mai mici de 40 mm la fiecare staţie. vânturi. cu litera: a. influenţă climatică. 8 şi 10 5. E. pe hartă. ştiind că suprafaţa acestuia este de 10. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. precipitaţii medii anuale. A b.geografie Ministerul Educaţiei. cu numerele: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.

Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 089 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Se acordă 10 puncte din oficiu. Oslo este capitala statului marcat. numele statelor marcate. cu literele B şi D. cu litera . pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Oraşul marcat. pe foaia de examen. Scrieţi. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. 2. cu litera … 3. pe hartă. Precizaţi: 1. 4 puncte B.geografie Proba D. pe hartă. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Peninsula Crimeea aparţine statului marcat..Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu numerele 1 şi 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 89 . cu numărul 5 este capitala statului … 2. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . A.. E.

Lacurile Ladoga şi Onega se află pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Scrieţi. Rezerve mari de minereuri de fier se găsesc în subsolul statului marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera G şi clima statului marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. pe hartă. H 2 puncte 3. 14 d. Balcanică b. numele oraşelor marcate. pe hartă. 13 c. Statul marcat. Peninsula în care este situat statul marcat. Bulgaria c. cu litera: a. Albania b. B b. A. J 2 puncte 4. Râul marcat. C c. cu litera D este sub 3 loc. G d./km2 iar în cel marcat cu litera B de aproximativ 250 loc. vânturi. cu numărul: a. B şi F c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. aluminiu b. G şi H 2 puncte 2. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Ungaria 2 puncte 3. cu numerele 7 şi 11. Serbia 2 puncte 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. B b. pe hartă. G d. Scrieţi. pe hartă. Kola 2 puncte D. pe hartă. Letonia c. cu literele: a./km2. cu numărul 7 se numeşte … 6 puncte C. În oraşul marcat. precipitaţii medii anuale. Iberică c. pe hartă. Cele mai vechi roci din România intră în alcătuirea unităţii de relief marcată. cu numărul 11 se produce: a. Oraşul marcat. Scrieţi. nave maritime 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II .geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. cu numărul 3 este capitala statului: a. E. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. pe hartă. D b. cu litera: a. pe foaia de examen. cu litera G se numeşte: a. pe hartă. pe hată. Ucraina d. Precizaţi: 1. Oraşul marcat.Varianta 89 . F c. Râul care traversează oraşul marcat. A şi D b. cu numărul 9 este reşedinţa judeţului numit … 3. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. cu litera: a. 4 puncte B. autoturisme c. F c. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 089 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. cu litera J. Croaţia d. 6 puncte E. Solurile din clasa spodosolurilor caracterizează unităţile de relief marcate. D d. cu numărul 6 se numeşte… 2. 15 2 puncte 5. pe foaia de examen. G 2 puncte 4. 11 b. Relief de grinduri există în unitatea de relief marcată. pe hartă. Densitatea populaţiei în statul marcat. amplitudine termică. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. cu litera C se numeşte: a. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu literele A şi F. Iutlanda d. temperaturi medii anuale. pe foaia de examen. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Precizaţi două cauze care determină aceste diferenţe de densitate a populaţiei dintre statele amintite anterior. pe hartă. Estonia b. oţel d. C şi E d.

cu H. 4. Deva. de la izvor spre vărsare. Târgu Mureş c.). 7. hidroelectrică 2 4. 2. Arad. etaj climatic. 2. cărbune 0 Precizaţi: 1. influenţă climatică. 2. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. două oraşe-port la Marea Neagră. Precizaţi: 1. Deva. o resursă naturală. nucleară 1 6. două cauze care determină valorile mai ridicate ale cantităţilor medii lunare de precipitaţii înregistrate la staţia Zalău (705 mm/an) comparativ cu cele înregistrate la staţia Târgu Neamţ (672 mm/an). ale densităţii populaţiei în unităţile de relief marcate. A. Rata de creştere Sursa de energie anuală (%) 1. 4 puncte 2 Subiectul II Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .geografie Ministerul Educaţiei. geotermală 4 3. o regiune turistică importantă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. modul de calcul al precipitaţiilor medii anuale. forma de guvernământ. Pentru Bulgaria. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. doi factori care determină valori mai mici decât media pe ţară.Varianta 89 . Tabelul alăturat prezintă surse de energie utilizate în Europa de Vest şi Centrală şi rata lor de creştere anuală. oraşele: a. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. două cauze ale scăderii ponderii cărbunelui în balanţa energetică a Europei de Vest. Sibiu. 5. Deva. 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6. 4 puncte B. Precizaţi: 1. două culturi agriculturii tradiţionale. pe hartǎ. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. pe hartă. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 089 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor la staţiile meteorologice Zalău (288m alt. 6 puncte E. 2. Arad b. valoarea maximă a precipitaţiilor medii la staţia Zalău şi luna în care se înregistrează. în câte luni precipitaţiile medii au valori mai mari de 60 mm la fiecare staţie. două judeţe din aceste unităţi de relief unde populaţia are densităţi mai mici decât media pe ţară. pe hartă. cu literele C şi H. Precizaţi: 1. Hunedoara. două cauze ale creşterii ponderii energiei eoliene şi geotermale în statele vest-europene. Alba Iulia. cu F şi clima unitaţii de relief marcate. precipitaţii medii anuale. Arad 2 puncte D. 6 puncte C. pe hartǎ.) şi Târgu Neamţ (353m alt. Râul marcat. precizaţi: 1. două state europene în care energia nucleară are o pondere însemnată în balanţa energetică. E. Prezentaţi două cauze ale valorii negative a bilanţului migratoriu din ţările Europei de Est. două unităţi de relief. Arad d. cu numărul 3 străbate. Târgu Mureş. vânturi. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. eoliană 22 2. 3. 6 puncte E. petrol 2 5. o grupare teritorială de state din care face parte.

. cu literele A şi H. cu litera …. Scrieţi. Precizaţi: 1. A. 2. cu numerele 2 şi 10. pe hartă. 2. pe hartă. 3..capitală cu numere.Ministerul Educaţiei. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. Peninsula Kola aparţine statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 90 . Statul marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 090 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. numele statelor marcate. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 4 puncte B. Se acordă 10 puncte din oficiu. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. cu numărul 15 este capitala statului numit . pe hartă. pe foaia de examen. E. cu litera F este situat în Peninsula .geografie Proba D. Oraşul marcat.

cu numărul … 2. C c. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima statului marcat. pe hartă. vânturi. 1 b. încreţirea scoarţei c. pe hartă. Oraşul marcat. prăbuşire d. precipitaţii medii anuale. 2. Numeroase lacuri glaciare s-au format pe teritoriul statului marcat. Şoseaua E 81 se desfăşoară parţial în lungul râului marcat. pe hartă. Importante cantităţi de minereu de fier se exploatează din subsolul statului marcat. Climatul mediteranean este caracteristic statelor marcate. temperaturi medii anuale. statul marcat. D şi H d. Prezentaţi două cauze ale valorilor mai scăzute ale densităţii populaţiei (sub 20 loc. J 2 puncte 3. cu numerele 2 şi 6. pe hartă. Este o monarhie. Lituania c. pe foaia de examen. Solurile din clasa molisoluri caracterizează unităţile de relief marcate. pe hartă. I d. Scrieţi. cu numărul: a. Relieful vulcanic este prezent în unitatea de relief marcată. pe hartă. Lacuri în masive de sare s-au format în unitatea de relief marcată. sedimentare 2 puncte 5. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. F 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II ./km2) în ţările din Peninsula Scandinavă. nave maritime 2 puncte 3. În oraşul marcat. cu litera E. I 2 puncte D. Nota 1: Deosebirile şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. cu litera … 3. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. G b. 5 2 puncte 4. cu numărul 8 se produc: a. La confluenţa Siretului cu Bistriţa este situat oraşul marcat. Scrieţi. C b. numele râurilor marcate. Precizaţi: 1. B c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. G d. pe hartă. 2 c. Scrieţi. amplitudine termică. pe hartă. cu litera: a. Ucraina 2 puncte 2. Unitatea de relief marcată. H c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. maşini agricole d. cu litera B şi clima statului marcat. cu numărul … 6 puncte C. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Polonia d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. E şi G 2 puncte 2. cu literele B şi H. cu litera E s-a format prin: a. pe hartă. cu litera: a.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera: a. cu literele: a. numele unităţilor de relief marcate. cu literele: a. 3 d. E şi F d. A şi B b. pe foaia de examen. autoturisme b. pe hartă. avioane c. F şi I 2 puncte 4. pe hartă. A b. 4 puncte B. C şi F c. B şi C b. B b. pe hartă. cu numărul 3 este capitala statului: a. D d. H d. pe hartă. A. I 2 puncte 5. erupţii vulcanice b. pe foaia de examen. Oraşul antic Apullum este marcat. 6 puncte E. F c. B şi E c. E. pe hartă. pe hartă. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 090 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Finlanda b.Varianta 90 . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.

Prezentaţi două argumente care să demonstreze faptul că Italia dispune de un important potenţial turistic. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 10 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.). două ramuri industriale care utilizează resursele de subsol menţionale mai sus. 5. E. 3. 6 puncte E. pe hartă. Prezentaţi: 1. din Uniunea Europeană.Varianta 90 . o cauză a lipsei vieţuitoarelor la adâncimi mai mari de 200 m în Marea Neagră. două unităţi de relief. etaj climatic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. În Europa. modul de calcul al precipitaţiilor medii anuale. pe hartă. 2.) şi Cernavodă (44 m alt. tipuri genetice de relief. 4. vânturi. 4 puncte B. alte aspecte specifice ale reliefului. 4. altele decât capitala. pe hartă. precipitaţii medii anuale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. 6. o cauză a fenomenului de îmbătrânire a populaţiei României în ultimii ani. 2. influenţă climatică. Nota 1: Pentru punctul 1.geografie Ministerul Educaţiei. 6 puncte E. litera cu D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 090 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă valorile medii lunare ale precipitaţiilor la staţiile meteorologice Constanţa (32 m alt. deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. situat în Peninsula Scandinavă. aşezarea geografică. Precizaţi: 1. o asemănare între relieful unităţii marcate. gradul de fragmentare. două state. două oraşe mari. cu litera C şi relieful unităţii marcate. două deosebiri între clima unităţii de relief marcate. 3. socială şi economică. două state care au aderat la Uniuniunea Europeană în 2007. Precizaţi: 1. situate în Peninsula Iberică. un stat. Pentru punctul 2. 6 puncte C. 2. o caracteristică a climatului. A. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare la staţia Cernavodă şi luna în care se înregistrează. 2. două resurse ale subsolului. Precizaţi: 1. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . membre ale Uniunii Europene. orientarea culmilor şi văilor principale. două cauze care determină valorile reduse ale cantităţilor anuale de precipitaţii înregistrate la staţia Cernavodă (427 mm/an) şi la staţia Constanţa (378 mm/an). cu litera B şi clima unităţii de relief marcate. pe hartă. Uniunea Europeană reprezintă o grupare regională de state de natură politică. asemănarea se poate referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. tipuri de roci. numărul statelor care formează Uniunea Europeană. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare la staţia Constanţa şi luna în care se înregistrează. Precizaţi: 1. distribuţia spaţială a altitudinilor. precizaţi: 1. 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera E. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.

Precizaţi: 1. pe hartă. pe foaia de examen.a 1 Subiectul I . pe hartă. pe hartă. A.capitală cu numere. cu numerele 1 şi 12. cu numărul 6 este străbătut de fluviul… 2. Scrieţi. 2. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. numele oraşelor-capitală marcate. cu numărul 10 este capitala statului numit … 3. Oraşul marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 091 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. Oraşul marcat.geografie Proba D. Câmpia Padului se află pe teritoriul statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 91 . numele statelor marcate.Ministerul Educaţiei. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. E. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . 4 puncte B. cu literele C şi E.

pe hartă. E.a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectele II A – D. F d.geografie Ministerul Educaţiei. care acoperă mari întinderi în unitatea de relief marcată. numele oraşelor marcate. alte aspecte specifice ale reliefului. 4 puncte B. 5 d. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 091 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII . Câmpiile Andaluziei şi Aragonului se află pe teritoriul statului marcat. cu litera B se numeşte … 3. pe hartă. gradul de fragmentare. Precizaţi: 1. distribuţia spaţială a altitudinilor. cu numărul: a. pe foaia de examen. Oraşul marcat. Este situat în sectorul Dunării Maritime oraşul marcat. C c. domuri d. cu litera: a. A b. cu numărul: a. Strei 2 puncte 2. Fluviul Dunărea străbate oraşul-capitală marcat. Râul marcat. 5 2 puncte 5. crovuri b. Trotuşul este afluent al râului marcat. Scrieţi. 9 c. J 2 puncte 2. În unitatea de relief marcată. pe hartă. cueste c. cu litera E formele de relief mai înalte (neinundabile) poartă numele de: a. 6 2 puncte 3. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12 A. F d. tipuri genetice de relief. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul 2. pe hartă. pe hartă. 3 c. 2 b. pe foaia de examen. Lotru c. 4 d. E c. cu numărul: a. cu numărul 11 este străbătut de râul: a. Prezentaţi două argumente pentru a demonstra influenţa reliefului asupra climei Europei. Munţii Alpi constituie graniţa nordică a statului marcat. 4 c. 7 2 puncte D. pe hartă.Varianta 91 . izvorăşte din Munţii … 2. cu literele B şi C. Fluviul Tamisa străbate oraşul-capitală marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 d. pe hartă. orientarea culmilor şi văilor principale. pe foaia de examen. cu numerele 7 şi 12. A b. cu litera: a. 11 d. numele unităţilor de relief marcate. Scrieţi. pe hartă. pe hartă. tipuri de roci. 2 b. grinduri 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a 1 Subiectul II . Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe hartă. Scrieţi. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Port la Marea Nordului este oraşul-capitală marcat. Cibin b. 6 puncte E. 8 b. 2 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Peninsulei Scandinave şi relieful Peninsulei Italice. cu numărul … 6 puncte C. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 3 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.12 2 puncte 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numărul: a. J 2 puncte 4. 2. Sadu d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Roca gălbuie şi prăfoasă.

forma de guvernământ.Varianta 91 .230 338.) 58. precizaţi: 1. una din lunile cu cel mai crescut debit şi valoarea maximă a acestuia. pe hartă.133. răsfirate d. compacte c. A. alte aspecte specifice ale reliefului. orientarea culmilor şi văilor principale. distribuţia spaţială a altitudinilor. Pentru Austria.) 38. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 091 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale Siretului. după modul de distribuţie a gospodăriilor (după structură).929. cu litera D şi relieful unităţii marcate. Prezentaţi două cauze care explică absenţa amenajărilor hidroenergetice pe râurile dobrogene. sunt: a. Calculaţi procentul populaţiei urbane în totalul populaţiei din fiecare din cele două ţări. 3. 6. 3. 4. Lacul de acumulare Izvorul Muntelui se află pe râul marcat. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 d. 6 puncte C. luna cu cel mai scăzut debit şi valoarea minimă a acestuia. 2. un stat vecin care nu este membru al UE. pe hartă. 1 b. gradul de fragmentare. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. Se dă următorul tabel: Ţara Italia Finlanda Suprafaţa (km2) 301. pe hartă. 5 2 puncte D. estimări la nivelul anului 2006 1. 5. tipuri de roci. 4 puncte Ministerul Educaţiei. În unitatea de relief marcată. Precizaţi o cauză care determină numărul mic de locuitori din Finlanda. Calculaţi densitatea medie pentru statele Italia şi Finlanda.706 D. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a Subiectul III .499. Precizaţi: 1.231. cu litera C cele mai multe sate. 2. două oraşe . risipite 2 puncte 5. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a 8. cu litera H. 6 puncte E.032 3. două caracteristici geografice care îi definesc poziţia geografică. anotimpul cu cele mai crescute debite şi un factor determinant. modul de calcul al debitului mediu anual. Precizaţi două argumente pentru a susţine următoarea afirmaţie: ”Turismul cultural este o caracteristică a oraşului Roma”. 7. anotimpul cu cele mai scăzute debite şi un factor determinant.145 Sursa: The World Factbook. 3 c. 2. E. 2. un tip de climat. 3. 6 puncte E.372 Populaţia urbană (nr. cu numărul: a. 4 puncte B. o regiune turistică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. adunate b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Precizaţi: 1. numele unei unităţi de relief. tipuri genetice de relief.509 5. fluviul care traversează oraşul-capitală.loc. 2 Subiectul II 10 puncte Populaţia totală (nr.loc.

E. 4 puncte B. numele statelor marcate. pe hartă. cu numărul … 3. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 092 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. pe hartă. A.capitală marcat. numele oraşelor-capitală marcate.Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. Oraşul .capitală cu numere. Este situat în Peninsula Iberică statul marcat. Precizaţi: 1.geografie Proba D. 2. cu literele A şi B. Fluviul Sena străbate oraşul . cu numărul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrieţi. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 92 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu numerele 5 şi 13. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera … 2.capitală Dublin este marcat. pe hartă.

cu numărul: a. cu litera: a. 3 c. Vulcanul Hekla se află pe teritoriul statului marcat. 6 d. cu litera: a. H 2 puncte 5. pe hartă. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. J 2 puncte 4. cu literele F şi H. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 092 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Ape geotermale există în unitatea de relief marcată. cu litera H. H 2 puncte 4. I 2 puncte 2. pe hartă. B c. A b. G d. E b. monarhie constituţională c. C c. temperaturi medii anuale. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. republică prezidenţială 2 puncte D. numele oraşelor marcate. E b. Bazinul huilifer Petroşani este situat în unitatea de relief marcată. 1 b. vânturi. Forma de guvernământ a statului marcat. Scrieţi. 2. F c. cu numărul … 2. pe hartă. pe hartă. Scrieţi. cu litera: a. cu numărul 12 se numeşte … 3. Prezentaţi două cauze care să explice de ce reţeaua feroviară este aproape absentă în nordul Finlandei. 1 b. E. 6 2 puncte 3. pe hartă. Climatul temperat oceanic este caracteristic statului marcat. Portul Roterdam se află pe ţărmul vestic al statul marcat. B c. Scrieţi. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. C d. 6 puncte E. pe hartă. republică parlamentară b. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. E d. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu numerele 1 şi 6.geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. cu litera F şi clima statului marcat. Râul marcat. Vegetaţia de stepă este caracteristică unităţii de relief marcate. numele unităţilor de relief marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Are deschidere la Marea Nordului statul a cărui capitală este oraşul marcat. pe foaia de examen. pe foaia de examen. precipitaţii medii anuale. cu litera: a. etaj climatic. A. H d. republică federală d. pe hartă. 4 d. pe hartă. pe hartă. pe hartă. Oraşul situat în Subcarpaţii Moldovei este marcat. cu numărul: a. A b. D 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Precizaţi: 1. ca şi Carpaţii. S-a format prin încreţirea scoarţei terestre. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. pe foaia de examen. F c. Braţul Dunării în sectorul deltei este marcat . cu litera: a. cu litera … 6 puncte C. G d. B b. C d.Varianta 92 . pe hartă. amplitudine termică. A b. C c. F 2 puncte 2. Norvegiei şi Suediei deşi sunt ţări dezvoltate ale Europei. 2 c. cu litera F este: a. pe hartă. unitatea de relief marcată. cu litera: a. 13 2 puncte 3.

500. în raport cu populaţia totală de 725. cu numărul 8 delimitează spre nord unitatea de relief numită: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Peninsula Kola. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.434. 4 puncte B.837 24. pe hartă. precizaţi: 1. temperat 6 puncte C. cu C. Precizaţi: 1.geografie Ministerul Educaţiei. 6 puncte E.Varianta 92 . Podişul Sucevei c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. pe hartă. calculate anterior. 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . două oraşe-port. influenţă climatică. 10 puncte D.loc) 1. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare regiune europeană înscrisă în tabelul de mai sus. Prezentaţi două cauze ale diversităţii vegetaţiei pe teritoriul României. 2. valoarea minimă cu aproximaţie. precipitaţii medii anuale. cu litera B şi clima unităţii de relief marcate.000 locuitori a continentului Europa. iunie c. E. august c. Subcarpaţii Moldovei 2 puncte D. Calculaţi ponderea populaţiei Europei Centrale. A.000 1. Pentru Italia. octombrie 3. Se dă următorul tabel: Regiunea geografică Europa de Nord Europa Centrală Suprafaţa Populaţia (km²) (nr.000 1. 2.100. precizaţi două cauze care să explice diferenţele care apar între cele două regiuni europene vecine. august 2. iulie d. 4. numele unui vulcan. precum şi luna în care se înregistrează. Valoarea maximă a temperaturii medii lunare se înregistrează în luna: a. două tipuri de culturi agricole cu specific 2 mediteranean. mediteranean c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 092 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi cantităţilor medii lunare de precipitaţii la staţia meteorologică Murmansk. mai b. Subcarpaţii Curburii d. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică alăturată este: a. iulie d. 2. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. 6 puncte E. două insule ce aparţin acestui stat. a temperaturii medii lunare. precum şi luna în care se înregistrează. Podişul Bârladului b.998 189. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.000. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 6. Referitor la valorile densităţii medii ale populaţiei. Scrieţi pe foaia de examen. numele fluviului care străbate oraşul-capitală. etaj climatic. temperat arid d. 5. 4 puncte Ministerul Educaţiei. subpolar b. două state vecine.330. cantitatea minimă de precipitaţii înregistrată într-o lună. vânturi. Râul marcat. aprilie b. pe hartă. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii atmosferice se înregistrează în luna: a.

D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . pe hartă. pe hartă. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 93 . numele oraşelor-capitală marcate. Scrieţi. numele statelor marcate. pe hartă. Are ieşire la Marea Mânecii şi la Marea Mediterană statul marcat. A.geografie Proba D. E.capitală cu numere. 3. Statul marcat. pe foaia de examen. cu litera H se numeşte …. 2. 4 puncte B. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. cu literele D şi F. cu litera …. Oraşul-capitală marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu.Ministerul Educaţiei. cu numărul 5 se numeşte …. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 093 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . cu numerele 4 şi 6. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.

numele oraşelor marcate. Serbia d. Scrieţi. Ucraina 2 puncte 2. 7 b. pe hartă. Miercurea Ciuc şi Sibiu d. A b. B b. pe hartă. Etaj climatic alpin există în unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. E 2 puncte 3. E. 2 b. pe hartă. vânturi. E 2 puncte D. Un oraş din perioada antică este marcat. pe hartă. Notaţi două state din regiunea amintită anterior în care aceste culturi agricole au o pondere însemnată. pe hartă. E d. 2. cu numărul … 6 puncte C. Gazul metan se exploatează din unitatea de relief marcată. pe hartă. 8 b.D. cu numerele 2 străbate oraşele: a. 12 2 puncte 5. cu litera: a. numele unităţilor de relief marcate. D d. 4 puncte B. Şisturi verzi există în unitatea de relief marcată. cu litera … 3. pe hartă. cu literele C şi G. Braşov şi Sibiu c. Letonia c. Capitala situată la cea mai mare latitudine din Europa este marcată. Braşov şi Slatina b. pe foaia de examen. 9 d. Miercurea Ciuc şi Slatina 2 puncte 3. Cursul mijlociul al fluviului Dunărea străbate statul marcat. cu litera: a. cu litera ….geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. temperaturi medii anuale. cu litera G se numeşte: a. pe hartă. Râul cu cel mai mare debit din România este marcat. 6 puncte E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. 10 2 puncte 4. 10 c. Slovenia 2 puncte 5. B c. 3 c. cu numărul: a. pe hartă. Cel mai mare oraş din Câmpia Română este marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Belarus b. C d. Precizaţi două culturi agricole specifice în statele Europei Mediteraneene. amplitudine termică. Scrieţi. Albania b. pe hartă. pe hartă. cu numerele 7 şi 9. 8 c. pe hartă. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află în statul marcat. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. pe hartă. precipitaţii medii anuale. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. Precizaţi: 1. A. 9 b. 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Statul marcat. cu numărul 7 este capitala statului: a. Scrieţi. 10 c. C c. 12 2 puncte 2.Varianta 93 . 12 2 puncte 4. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu numărul: a. cu numărul: a. cu litera A şi clima statului marcat cu litera D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 093 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A. F 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu numărul: a. Oraşul marcat. Croaţia c. 11 d. 2. Polonia d. Râul marcat. 11 d. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. D c. C b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe foaia de examen. pe hartă. Vechi centru al industriei siderurgice este oraşul marcat. 10 d. cu litera: a.

Se dă următorul tabel: Continentul / statul Europa România Cehia Suprafaţa ( km²) 10 170 340 238 391 78 866 Populaţia ( nr. treapta de relief dominant.Varianta 93 . Cantităţile reduse de precipitaţii din anotimpul de vară sunt o conseciţă: a. orientarea culmilor şi văilor principale. două luni în care cantităţiile medii lunare de precipitaţii sunt de 150 mm. iarna b. a invaziei de aer tropical c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 093 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia cantităţii de precipitaţii medii lunare înregistrate la staţia meteorologică Agrigento (Sicilia – Italia) în perioada 1995-2005. 6 puncte E. E. distribuţia spaţială a altitudinilor. pe foaia de examen. tipuri genetice de relief. densitatea medie a populaţiei Europei şi României. a reliefului d. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Cantitatea cea mai mare de precipitaţii se înregistrează în anotimpul de: a. estimări la nivelul anului 2006 Calculaţi: 1. 2. cu litera G. lapoviţă şi ninsoare c. a vânturilor de vest C. a crivăţului b. toamna d. cu litera E şi relieful unităţii marcate. vara 2. alte aspecte specifice ale reliefului. lunile în care se înregistrează valori extreme ale precipitaţiilor. tipul de climă. precizaţi: 1. pe hartă. două state vecine. ploaie d. Analizaţi cantităţile lunare marcate pe diagrama de mai sus şi scrieţi. ninsoare 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. D. A. Pentru Ungaria. un tip genetic de lac şi un exemplu de lac din acest tip genetic. pe hartă. 2. membre ale UE. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a energiei nucleare în structura energetică a Franţei. 5. 5. 4 puncte Ministerul Educaţiei. gradul de fragmentare. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 4. tipuri de roci. Precipitaţiile sunt predominant sub forma de: a. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţile de mai jos: 1. Precizaţi: 1. 6 puncte E.loc) 706 000 000 21 670 000 10 235 455 2 puncte 2 puncte 2 puncte Subiectul II 10 puncte Sursa: The World Factbook. două ape curgătoare. 2. două oraşe. ponderea populaţiei Cehiei în totalul populaţiei europene. 3. 4 puncte B.geografie Ministerul Educaţiei. primăvara c. lapoviţă b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Prezentaţi două cauze care să explice faptul că industria materialelor de construcţii este foarte răspândită în România.

capitală cu numere. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartǎ. numele statelor marcate. cu litera … 2. pe hartă.capitală marcate. Oraşul marcat. Este strǎbǎtut de Dunǎre oraşul . E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . 2.geografie Proba D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe foaia de examen. cu numerele 6 şi 12. pe hartǎ.capitalǎ marcat. numele oraşelor . Scrieţi. cu literele A şi I. pe hartă. cu numǎrul 15 este capitala statului numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Precizaţi: 1. Este situat în Peninsula Balcanicǎ statul marcat. pe hartǎ.Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 094 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C şi E. A. cu numǎrul … 3. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 94 .

pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu numǎrul: a. Galaţi d. 1 b. D d.geografie Ministerul Educaţiei. numele râurilor marcate. Scrieţi. E. pe foaia de examen. pe hartǎ. A. 4 puncte B. Cehia c. Oraşul marcat. G 2 puncte 4. cu numǎrul: a. pe hartǎ. pe foaia de examen.baltice unitatea de relief marcatǎ. cu litera … 2. pe hartǎ. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat pe râul marcat. Scrieţi. A b. 7 b. Italia 2 puncte 4. Are un climat subtropical (mediteranean) statul marcat. cu numǎrul: a. Oraşul marcat. 11 2 puncte 2. 12 2 puncte 2. Este capitala Belgiei oraşul marcat. Tulcea 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu literele B şi J. cu litera: a. B b. J 2 puncte 5. pe hartǎ. pe hartǎ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartǎ. Altitudini mai mari de 2. cu litera: a. pe hartǎ. alte aspecte specifice ale reliefului. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu numǎrul 3 este numit: a. Scrieţi. Canalul Dunăre –Marea Neagră este amenajat în unitatea de relief marcatǎ. pe hartǎ. H 2 puncte 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat. 5 d. tipuri de roci. E 2 puncte 3. pe hartǎ. cu numǎrul 11 este capitala statului numit: a. A b. pe hartǎ. 3 d. pe hartǎ. Se aflǎ sub influenţe scandinavo . Brǎila b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 6 puncte E. 9 d. pe hartǎ. distribuţia spaţială a altitudinilor. numele unităţilor de relief marcate. D d. A b. cu litera: a. pe hartă. pe hartǎ cu litera: a. Focşani c. 3 c. B c. B c. Fluviul Tamisa strǎbate oraşul-capitalǎ marcat. E d. B c.Varianta 94 . Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Precizaţi: 1. pe foaia de examen.500 m sunt în unitatea de relief marcatǎ. Oraşul marcat. 8 c. orientarea culmilor şi văilor principale. tipuri genetice de relief. cu numǎrul 6 se numeşte … 6 puncte C. cu numerele 7 şi 8. 2. C c. F d. Austria b. cu literele D şi E. 2 c. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Penini şi relieful Munţilor Caucaz. Prezentaţi două cauze care să explice diferenţele de densitate a populaţiei între statele marcate. 4 2 puncte D. 2 b. Danemarca d. cu numǎrul 5 este reşedinţa judeţului numit … 3. gradul de fragmentare. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 094 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Se învecineazǎ cu Polonia statul marcat.

cu literele A şi H. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 6 puncte E. 3. precizaţi: 1. Calculaţi amplitudinile termice anuale pentru statele Ucraina şi Ungaria. diferenţa dintre valorile cantităţilor medii de precipitaţii din lunile august şi decembrie.1 21. tipuri de roci. altitudini. Prezentaţi două cauze care determinǎ diferenţa de temperaturǎ dintre unitǎţile marcate. 2. 6 puncte C. fragmentare. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 094 Graficul alǎturat se referă la subiectul III A . pe hartǎ. 6 puncte E.Varianta 94 .7. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 5.1 23. douǎ fluvii care strǎbat acest stat şi se varsă în Oceanul Atlantic. 2. Roci vulcanice sunt specifice unitǎţii de relief marcate. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare.8 Ungaria -5. douǎ oraşe (altele decât capitala). cu litera: a. 3. 1. Pentru Franţa. trei oraşe-port. alte aspecte specifice ale reliefului.2 2 Subiectul II Precipitaţii medii (mm/an) 520 700 D. E. 4 puncte P mm 120 100 80 60 40 20 B. precum şi luna în care se înregistrează. un factor care determină cantităţi reduse de precipitaţii în anotimpul de iarnă. 2. tipuri de relief. precum şi luna în care se înregistrează. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele douǎ deosebiri şi asemănărea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea lunile anului minimă a precipitaţiilor medii lunare. C c. Scrieţi pe foaia de examen raspunsurile 0 corecte la cerinţele de mai jos: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. pe hartǎ. Precizaţi un factor care determinǎ aceastǎ diferenţǎ. Calculaţi diferenţa dintre cantitatea de precipitaţii care se înregistrează în Ungaria şi cantitatea de precipitaţii care se înregistrează în Ucraina. 4. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unitaţii marcate. 2. 1.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartǎ cu litera D. A b. un tip de climat specific. pe hartǎ. cu litera A şi relieful unitaţii marcate. douǎ unitǎţi de relief muntoase reprezentative. A. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .B şi prezintǎ evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor atmosferice la o anumită staţie meteorologică din Europa. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Se dǎ urmǎtorul tabel care se referǎ la subiectul III D şi E Temperatura Temperatura Ţara aerului în ianuarie aerului în iulie 0 (T C) (T0C) Ucraina . D d. 2. Precizaţi tipurile de influenţe climatice dominante pentru fiecare din cele douǎ ţǎri. H 2 puncte D.

2.capitală cu numere. numele oraşelor-capitală marcate. E. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă.geografie Proba D. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu litera … 2. cu numerele 1 şi 2. cu numărul 5 este capitala statului numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 95 . pe foaia de examen. cu numărul 9 se numeşte … 3. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 095 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. 4 puncte B. A. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Precizaţi: 1. Insula Sardinia aparţine statului marcat. pe hartă. pe hartă. cu literele B şi J.capitală marcat. Oraşul . Scrieţi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.Ministerul Educaţiei. Oraşul marcat. pe hartă. numele statelor marcate.

6 b. pe foaia de examen. E d. cu litera: a. pe hartă. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. cu numerele 7 şi 10. Riga d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. E... F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 095 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Explicaţi prezenţa vulcanilor activi în Europa Sudică. temperaturi medii anuale. numele unităţilor de relief marcate. 8 c. cu numărul 8 este capitala statului numit: a. Unităţile de relief marcate. cu numărul: a. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. relief carstic d..baltice 2 puncte 3. 4 puncte B. pe hartă. 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Cehia c. C c. amplitudine termică. Slovenia 2 puncte 3. pe hartă. Scrieţi. cueste şi dune c. Austria b. F 2 puncte 2. pe hartă. pe hartă. B b. pe hartă. cu litera: a. 11 d. Oslo c. H 2 puncte 2. Există lacuri glaciare în unitatea de relief marcată. cu numărul 3 se numeşte . Menţionaţi două exemple de vulcani activi din regiunea amintită anterior. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu literele C şi A. Oraşul marcat. etaj climatic. Cea mai mare parte din Peninsula Yutlanda este cuprinsă în teritoriul statului marcat. pe hartă. cu litera D există tipuri de sate . Scrieţi. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. A. precipitaţii medii anuale. Munţii Apenini se desfăşoară în totalitate pe teritoriul statului marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. D b. cu litera: a. Tallinn 2 puncte 5. pe foaia de examen. A b. Unitatea de relief marcată. Slovacia d. Minsk b. pe hartă. cu litera I. Precizaţi: 1. numele oraşelor marcate. 6 puncte E.Varianta 95 . 6 puncte C. cu litera F s-a format prin … 2. Scrieţi. G d. E c. 2. pe hartă. D c. cu litera: a. pe hartă. După modul de aranjare al gospodăriilor. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 1. pe hartă. cu litera A şi clima statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. influenţe scandinavo . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Râul marcat. Râul Vistula travesează oraşul marcat. F d. altitudini mai mari de 1 000 m b. în unitatea de relief marcată. 14 2 puncte 4. 3. D c. cu numărul 13 se numeşte: a. J 2 puncte D. E d.. pe hartă. pe hartă. Relief pe structuri de tip „dom” se întâlneşte în unitatea de relief marcată. C b. vânturi. cu literele G şi H au în comun: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat.

deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 4 puncte 2 Subiectul II Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . cu litera E prezintă relief de: a. 7. o cauză care explică faptul că vegetaţia de stepă se dezvoltă în partea de est şi Examenul de bacalaureat 2009 sud-est a României. două ramuri industriale cu pondere ridicată în economia ţării. Proba D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. E. precizaţi: 1. influenţă climatică. precipitaţii medii anuale. Unitatea de relief marcată. o deosebire între relieful unităţii marcate. modul de calcul al temperaturii medii lunare. un factor natural care favorizeaz ă dezvoltarea areale viticole extinse în Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar regiunile deluroase. doi factori care influenţează clima. orientarea culmilor şi văilor principale. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Precizaţi două cauze care au determinat valorile reduse ale densităţii populaţiei în Munţii Caucaz. un oraş port la Marea Mediterană. Comparaţi cadrul natural al Serbiei cu cel al Ungariei precizând două asemănări şi o deosebire. pe hartă. Precizaţi: 1. 6 puncte C. Precizaţi: 1. deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Cercet ării şi Inovăunor rii 1. Pentru Franţa. grinduri d. tipuri de roci. cu litera D şi relieful unităţii marcate. Precizaţi: Ministerul Educaţiei. cea mai mare aglomeraţie urbană. Pentru punctul 2. 6 puncte E. 4. două artere fluviale importante. distribuţia spaţială a altitudinilor. domuri 5. pe hartă. etaj climatic. 4 puncte B. cueste c. pe hartă. Hunedoara d. vegetaţiei şi solurilor. gradul de fragmentare. F 4 puncte Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 095 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia temperaturii medii lunare la o anumită staţie meteorologică din Europa. 6. Oraşul marcat. pe hartă. pe hartă. 2. 5. valoarea minimă a temperaturii medii lunare şi luna în care se înregistrează. 2. Arad b. un tip de climă specific. cu numărul 8 este reşedinţa judeţului numit: a. crovuri b. 2. tipuri genetice de relief. 6 puncte E. Sibiu 2 puncte 2 puncte D.geografie Ministerul Educaţiei. 3. reţelei hidrografice. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la caracteristicile reliefului. o regiune turistică importantă. două deosebiri între clima unităţii de relief marcate. climei. cu litera C şi clima unităţii marcate. vânturi. cu litera H. 3. 2. două luni în care temperaturile medii lunare au valori negative. valoarea amplitudinii termice înregistrată pe diagramă. Precizaţi: 1.Varianta 95 . pe hartă. cu litera G. alte aspecte specifice ale reliefului. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. Caraş Severin c. Nota 1: Pentru punctul 1. valoarea maximă a temperaturii medii lunare şi luna în care se înregistrează. A.

.. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numerele 1 şi 14. 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 096 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . cu literele C şi F. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 96 ..capitală marcate. cu litera C se numeşte . F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. Precizaţi: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. cu litera . pe foaia de examen. Este traversat de fluviul Tamisa oraşul marcat. 3. 4 puncte B. Scrieţi. pe hartă..capitală cu numere.. numele statelor marcate. cu numărul . Capitala statului marcat.Ministerul Educaţiei. numele oraşelor . Munţii Pirinei constituie graniţa nord-estică a statului marcat. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă.geografie Proba D. pe hartă. E. 2. A.

G 2 puncte 5. Barcelona b. pe hartă. 2. A. Regiunea industrială Ruhr este situată în statul marcat. cu numărul: a. cu litera: a. pe hartă. 2 b. cu litera. A b. cu litera: a. temperatura medie anuală. cu literele: a. cu litera: a. pe hartă. E c. F d. A şi B b. cu litera. G 2 puncte 4. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 096 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul Il A – C. Oraşul marcat. H şi G d.. B c. cu numărul: a. C şi I c. D d. D b. 3. Oraşul marcat. E. Este traversată de râul Jiu unitatea de relief marcată. A b. Cele mai reduse altitudini se înregistrează în unitatea de relief marcată. Slatina c. pe hartă. pe hartă. numele râurilor marcate. amplitudine termică. Grinduri s-au format în unitatea de relief marcată. Lisabona c. Madrid d. Târgovişte 2 puncte 3. B b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi: 1. pe hartă. H 2 puncte 2. pe hartă. vânturi. 4 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: precipitaţii medii anuale. pe foaia de examen. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. J şi E 2 puncte 2. C c. D d. pe hartă. D d. pe hartă. pe foaia de examen. 9 2 puncte 5.. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. cu numărul 5 se numeşte: a. H 2 puncte 3. Piteşti b. cu literele D şi H. cu numărul 5 se numeşte: a. pe hartă. cu litera. 6 puncte E. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat în unitatea de relief marcată. 2. Valletta 2 puncte D. Relief pe structuri de domuri s-a dezvoltat în unitatea de relief marcată. Scrieţi. 6 puncte C. Pe hartă sunt marcate unităţile de relief cu litere.. numele unităţilor de relief marcate. Precizaţi trei deosebiri între clima Europei Nordice şi clima Europei Sudice. 3 c. I 2 puncte 4. Minereuri auro . 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Precizaţi: 1. un factor care favorizează dezvoltaea vegetaţiei de stepă în sud-estul Europei. două state europene din regiunea amintită anterior unde stepa ocupă suprafeţe însemnate. O câmpie de origine fluvio-glaciară se află pe teritoriul statului marcat. Scrieţi. cu litera: a. D c.geografie Ministerul Educaţiei. B b.argintifere se extrag din unitatea de relief marcată. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2 c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. Scrieţi. 6 d. pe hartă. Slobozia d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 3 d. cu numerele 8 şi 12. pe hartă. cu litera: a. Dunărea traversează oraşul marcat. 4 puncte B. pe hartă. Este reşedinţa judeţului Vrancea oraşul marcat.. Au un climat mediteranean statele marcate. C c. E d. pe hartă.. 1 b.Varianta 96 .

Pe ţărmul nord-vestic al Europei. Prezentaţi: 1. Pentru Franţa. 1. temperaturi şi precipitaţii ce permit dezvoltarea unei vegetaţii bogate. 2. Numiţi două state care se află la această latitudine şi au specific acest tip de climat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. vânturi. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II 10 puncte D. 5. 2. 6 puncte E. deşi latitudinile sunt de 50-700 lat.Varianta 96 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte B. 3.geografie Ministerul Educaţiei. E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 096 Analizaţi diagrama în coloane de mai jos care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor atmosferice la o anumită staţie meteorologică din Europa. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . membre ale UE. influenţă climatică. Menţionaţi o activitate economică favorizată de acest climat. o cauză care determină densitatea redusă a populaţiei în Delta Dunării. 3. o ramură tradiţională a agriculturii. cu amplitudini termice reduse. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Explicaţi cauza prezenţei unui climat blând la această latitudine. 6 puncte C. Precizaţi două cauze care au condus la defrişările masive ale suprafeţelor de pădure din ţările Europei Sudice. trei oraşe. o cauză care explică existenţa a numeroase centre de prelucrare a lemnului în Carpaţii Orientali. 1. Calculaţi diferenţa dintre cantitatea maximă şi cantitatea minimă lunară a precipitaţiilor. Precizaţi două luni cu valori aproximativ egale ale cantităţilor medii de precipitaţii lunare. climatul este blând. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. etaj climatic. 4. Diagrama se referă la subiectul III A şi B. numele fluviului care traversează oraşul-capitală. trei tipuri de turism. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. 6 puncte E. precipitaţii medii anuale. 2. Precizaţi modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale. 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 2. 3. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. precizaţi: 1. Precizaţi: 1.N. două state vecine. Precizaţi trei deosebiri între clima Subcarpaţilor Getici şi clima Podişului Dobrogei. altele decât capitala. A.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 097 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. cu litera F trece fluviul numit . pe hartă.. Prin capitala statului marcat. pe foaia de examen. Scrieţi. A. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Precizaţi: 1. pe hartă. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 97 . 3. numele oraşelor-capitală marcate. numele statelor marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.capitală cu numere.geografie Proba D. cu literele D şi I. 2. cu litera H se numeşte . cu numerele 3 şi 9. 4 puncte B... cu litera B se află situat în Peninsula … 2 Capitala statului marcat. Statul marcat. E.Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

E. D d. F d. pe hartă. pe foaia de examen. Scrieţi. A b. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă. B b.Târnava Mică d. E c. unităţi de relief.. cu litera: a. pe hartă. J 2 puncte 4. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. Scrieţi. Precizaţi două cauze ale prezenţei relifului glaciar în Peninsula Scandinavică.geografie Ministerul Educaţiei. F d. Târnava Mare d. cu litera E se învecinează la sud cu Subcarpaţii . D c. pe hartă. Vulcani activi se găsesc în statul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. C c. D d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 097 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. G 2 puncte 5. cu litera F. Mureş b. F d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. cu litera: a. pe hartă. 4 puncte B. Someş c. numele unităţilor de relief marcate. Vegetaţia de tundră este specifică în statul marcat. Târnava Mare 2 puncte 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Climatul subtropical (mediteraneean) predomină în statul marcat. 6 puncte E. C c. cu litera D şi clima statului marcat. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată cu litera: a.. cu litera: a. 2. pe hartă. 3. Are capitala la Bratislava statul marcat. pe hartă. C b. A b. pe hartă. F d. pe foaia de examen. F d. C c. precipitaţii medii anuale. H 2 puncte 3. B b.. cu litera: a. cu litera: a. Laguna Razim-Sinoe este situată în unitatea de relief marcată. numele râului marcat. 6 puncte C. cu numărul 4 se numeşte . cu numărul 7 şi al braţului Dunării marcat cu numărul 9. H 2 puncte 3. pe hartă. C c. pe hartă. Munţii Ural se află pe teritoriul statului marcat. Precizaţi: 1. G d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. A b. Unitatea de relief marcată. cu litera F se numeşte . cu literele B şi G. cu numărul 12 se numeşte: a. pe hartă. B c. amplitudine termică. Mureş b. Olt c. H 2 puncte 4. A. cu litera D este limitată la sud de râul numit: a. Târnava Mică 2 puncte 5. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.. Unitatea de relief marcată. pe hartă. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II .. Râul marcat. J 2 puncte D. 2. pe hartă. pe hartă. temperaturi medii anuale. J 2 puncte 2. cu litera: a. Unitatea de relief marcată.Varianta 97 . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Oraşul marcat. A b. vânturi. Etaj climatic alpin este caracteristic unităţii de relief marcată. Pe hartă sunt marcate cu litere.. A b. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Scrieţi. D c.

Precizaţi două activităţi de servicii care ar putea creşte contribuţia serviciilor la crearea PIB-ului. 4.alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. în România.geografie Ministerul Educaţiei. din Bulgaria. Precizaţi o cauză a sporului natural redus din Bulgaria. 6 puncte E. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 2. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte B. Valoarea maximă a sporului natural şi ţara în care se înregistrează. două state considerate membre fondatoare ale Uniunii Europene. Precizaţi: 1. 5. se referă la subiectul III A şi B. Precizaţi o cauză a sporului natural ridicat din Irlanda. 6 puncte E. numărul statelor care formează Uniunea Europeană. precizaţi: 1. două ramuri industriale. 3. 3. o regiune turistică. altele decât cpitala. cu litera B şi relieful unităţii marcate cu litera H. formată din mai multe state. numele unei unităţi montane. distribuţia spaţială a altitudinilor. Prezentaţi: 1. socială şi economică. 2. E. deteriorarea vegetaţiei din cadrul etajului alpin. 2. 2.Varianta 97 . 6. Calculaţi diferenţa dintre valoarea sporului natural din Irlanda şi Italia. trei state din Uniunea Europeană cu ieşire la Marea Baltică. 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 097 Reprezentarea grafică de mai jos. Uniunea Europeană reprezintă o grupare de natură politică. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. 2. o cauză care determină. tipuri de roci. tipuri genetice de relief. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte C. gradul de fragmentare. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II 10 puncte D. orientarea culmilor şi a văilor principale. Precizaţi: 1. o modalitate prin care să se reducă numărul de emigranţi români în ţările UE. pe hartă. doua resurse de subsol. Valoarea minimă a sporului natural şi ţara în care se înregistrează. A. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. trei oraşe. numele râu sau fluviu.

Scrieţi. Câmpia Panonică se află pe teritoriul statului marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu.capitală cu numere. pe hartă. pe hartă. cu litera … 3. E. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 98 . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .Ministerul Educaţiei. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 098 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 4 puncte B. A. numele statelor marcate. cu literele D şi H.geografie Proba D. pe hartă. Precizaţi: 1. cu numărul 13 se numeşte … 2. cu numărul 5 este port la Oceanul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe foaia de examen. Oraşul marcat. cu numerele 2 şi 9.

pe hartă.Varianta 98 . B c. 2. pe hartă. pe hartă. pe hartă cu numărul: a. pe hartă. Danemarca b. cu litera: a. precipitaţii medii anuale. Oraşul marcat. 10 2 puncte 4. pe hartă. etaj climatic. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. C c. amplitudine termică. Crişul Repede d. cu numărul … 3. F d. râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. Bazinul carbonifer Ruhr este situat în statul marcat. cu numărul 8 se numeşte: a. C d. 6 puncte E. 5 c. 6 d. A. A b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. H 2 puncte 3. Râul marcat. G d. pe hartă. pe hartă. Finlanda c. Norvegia d. cu litera I se numeşte: a. 2 b. E. Crişul Negru c. cu numărul 11 se numeşte… 2. Slobozia 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . A b. J 2 puncte D. cu numerele 3 şi 4. cu literele A şi C. pe hartă. A b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Etaj climatic alpin se întâlneşte în unitatea de relief marcată. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Scrieţi. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Precizaţi trei deosebiri între clima Arhipelagului Britanic şi clima Peninsulei Italice. cu numărul: a. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 098 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul ll A– D. Are un climat temperat oceanic statul marcat. Mureş 2 puncte 2. E 2 puncte 3. B b. Oraşul marcat. pe hartă. G d. Prezentaţi două argumente care să demonstreze potenţialul hidroenergetic ridicat al râurilor din Munţii Alpi. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. B c. 7 c. pe hartă. Capitala Bulgariei este oraşul marcat. cu litera: a. E 2 puncte 2. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Are deschidere la Marea Adriatică statul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu numărul 6 se numeşte: a. D c.geografie Ministerul Educaţiei. Suedia 2 puncte 5. 4 b. pe hartă. Unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. 4 puncte B. Piteşti c. pe foaia de examen. cu litera: a. C c. Statul marcat. Unitatea de relief creată prin aluvionare este marcată. Lacul hidroenergetic Izvorul Muntelui este amenajat pe râul marcat. vânturi. H 2 puncte 5. pe hartă. Ploieşti d. Scrieţi. 8 d. tip de climă. Carpaţii Meridionali sunt străbătuţi de la nord la sud de râul marcat. Buzău b. cu litera G se numeşte… 6 puncte C. numele râurilor marcate. Crişul Alb b. D b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. H d. numele unităţilor de relief marcate. cu litera: a. Precizaţi: 1. 11 2 puncte 4.

4 1.3 7. două luni în care precipitaţiile medii sunt de 50 mm. precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. producţia de grâu a Italiei împreună cu Polonia. altitudini. pe hartă. Prezentaţi două cauze care explică faptul că în regiunile montane se practică mai mult creşterea animalelor decât cultura plantelor.1 1. două culturi agricole. 4.5 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 6. 5. Ţara Calculaţi: 1. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. o zonă de vegetaţie. diferenţa de producţie de grâu între Germania şi Spania. cu litera C.2 3. Precizaţi: 1. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 098 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare înregistrate la o staţie meteorologică din Europa.3 14.6 1. 2.t) 30. pe hartă. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 6 puncte E. două râuri sau fluvii.Varianta 98 . un tip de climă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. În tabelul alăturat sunt reprezentate principalele ţări producătoare de grâu în anul 2005.geografie Ministerul Educaţiei. alte aspecte specifice ale reliefului. Precizaţi două activităţi de servicii care au dus la creşterea PIB-ului din Franţa.5 19.8 6. două oraşe. 2. valoarea diferenţei de precipitaţii medii între lunile iunie şi august. fragmentare. tipuri de relief. 3. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. cu litera B şi relieful unităţii marcate. 6 puncte C. două luni de toamnă în care precipitaţiile medii depăşesc 60 mm. Pentru Republica Moldova. 3.3 2 Subiectul II Pondere (%) 5. 2. A. E.1 6 puncte E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. 4 puncte B. Identificaţi: 1. 3.3 6. două unităţi de relief. Franţa Germania Regatul Unit Polonia Spania Italia Producţie (mil. ponderea totală a producţiei de grâu a primelor trei ţări mari producătoare.

cu litera A are capitala în oraşul numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 1 Subiectul I .C. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu numerele 5 şi 11. Oraşul marcat. pe hartă. 2.Ministerul Educaţiei.geografie Proba D. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu litera … 2. pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. Scrieţi. cu numărul 9 este capitala statului numit … 3. Statul marcat. Precizaţi: 1. A. numele statelor marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 099 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Insula Creta aprţine statului marcat. E. 4 puncte B. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 99 . cu literele B şi F. pe hartă.

E c. A b. pe hartă. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 099 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. 9 d. 3 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu numerele 1 şi 6. pe hartă. cu literele C şi F. Scrieţi.Varianta 99 . Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu cel mai mare număr de locuitori: a. 2. factorii genetici ai climei. cu litera: a. Infuenţa climatică scandinavo-baltică se resimte în unitatea de relief marcată. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 10 2 puncte D. precipitaţii medii anuale. 4 puncte B. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Balcanice. C d. D d. Climatul temperat-continental este specific statului marcat. încreţire d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. Cel mai important afluent al Ialomiţei este râul marcat. cu numărul: a. Rin d. erupţii vulcanice c.pe hartă. Duero b. pe foaia de examen. pe hartă. cu litera D s-a format prin: a. pe hartă. A.cu litera… 6 puncte C. Are ieşire la Marea Norvegiei statul marcat. aluvionare b. pe hartă. H 2 puncte 4. Cele mai mici cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea marcată. F d. pe hartă. Cel mai mare combinat siderurgic din ţara noastră este situat în oraşul marcat. A b. G 2 puncte 2. D c. A b. prăbuşire 2 puncte 4. B c. A b. temperaturi medii anuale. C c. F d. Prezentaţi două cauze care determină valorile ridicate ale densităţii populaţiei în statele Europei Vestice. Unitatea de relief din care se exploatează gaz metan este marcată. Precizaţi: 1. cu litera: a. cu numărul … 2. cu numărul 1 este traversat de fluviul: a. 8 c. vânturi. 6 puncte E. 5 c.geografie Ministerul Educaţiei. Oraşul-capitală marcat. Unitatea de relief marcată. 7 b. Loara c. pe foaia de examen. pe foaia de examen. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. I 2 puncte 5. pe hartă. Scrieţi. 4 puncte Ministerul Educaţiei. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. pe hartă. 9 d. Sena 2 puncte 2. Capitala europeană dintre cele marcate. F 2 puncte 3. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. B c. numele oraşelor marcate. Râul cu cele mai multe amenajări hidroenergetice este marcat. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. G d. B b. E. cu litera: a. cu numărul … 3. cu litera: a. Scrieţi. 10 2 puncte 3. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. cu litera: a. amplitudine termică.

valoarea densităţii medii a populaţiei. o cauză care explică frecvenţa mai mare a secetelor în partea de sud-est a ţării faţă de vestul ţării.Varianta 99 . Precizaţi: 1.910 2 Populaţia (nr. cu numărul 2 este reşedinţa judeţului numit: a. Oraşul marcat. 3. un factor natural care a favorizat dezvoltarea culturii cerealelor pe suprafeţe extinse în Câmpia de Vest. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state. Scrieţi. estimări la nivelul anului 2006 1. 10 puncte D.367 Subiectul II Sursa: The World Factbook.145 110. două fluvii navigabile. altitudini. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Prezentaţi: 1. o regiune industrială. două ramuri industriale foarte dezvoltate. cu litera B şi relieful unităţii marcate. alte aspecte specifice ale reliefului. Precizaţi: 1. pe hartă. o cauză a scăderii debitului în lunile de iarnă. Dolj b.geografie Ministerul Educaţiei. 2. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. 2. referitor la densitatea medie a populaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. A. 3. 6 puncte E. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. O situaţie similară este şi în România. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 099 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. 4 puncte C. pe foaia de examen. fragmentare. E. anotimpul cu cele mai mari valori ale cantităţii de precipitaţii. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. Olt 2 puncte D. cu litera D. pe hartă. înclinare. precizaţi: 1. două oraşe-port maritime. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare. Mehedinţi d. pe hartă. 2.372 7. 4. 2. precum şi luna în care se înregistrează. calculată pentru fiecare stat din tabel. 6 puncte E. 4 puncte B.loc) 5. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. În Europa Sudică şi Centrală există areale extinse afectate de eroziunea solului. trei resurse de subsol. Gorj c. precum şi luna în care se înregistrează. Precizaţi doi factori care au condus la extinderea acestor areale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 2. tipuri de roci pe care s-a format relieful.385.231. Pentru Germania. 5. Se dă următorul tabel: Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Statul Finlanda Bulgaria Suprafaţa (km2) 338. tipuri de relief.

numele statelor marcate.. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 100 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Munţii Caucaz sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. cu litera. pe hartă. cu literele J şi E. Statele marcate. 4 puncte B. numele oraşelor-capitală marcate.capitală cu numere. 2. Precizaţi: 1.. E. Scrieţi. cu numărul.. Se acordă 10 puncte din oficiu. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.geografie Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 100 . Fluviul Tibru traversează oraşul capitală marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . 3.C. A.. pe foaia de examen.Ministerul Educaţiei. pe hartă. pe hartă. pe hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu numerele 7 şi 13. 2. pe hartă. cu literele C şi I sunt situate în Peninsula . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore..

continentale b. Tamisa d. cu litera B este formată predominant din roci: a. porumb c. sedimentare c. magmatice 2 puncte 2.D d. pe hartă. pe hartă. de tranziţie 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 4 puncte B. Depresiunea Maramureş se află în unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera E se remarcă prin suprafeţe întinse cultvate cu: a. Scrieţi. siderurgice 2 puncte 3. de utilaj petrolier d. 1. Unitatea de relief marcată. vulcanice d. pe hartă. mod de formare. Statul marcat. Peninsula Kola aparţine statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. F c. Insula Creta aparţine statului marcat. oceanice d. distribuţia spaţială a altitudinilor. litera F are un climat cu influenţe: a.Varianta 100 . E 2 puncte 2. măslin b. A b. pe foaia de examen. alte aspecte specifice ale reliefului. Precizaţi: 1. Sena b. cu numărul 5 este un important centru al industriei: a. pe hartă. pe hartă. E. Oraşul marcat. J 2 puncte 4. A b. pe foaia de examen. numele râurilor marcate. cu litera … 2. E c.geografie Ministerul Educaţiei. cu numărul 10 este străbătut de fluviul: a. pe hartă. 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera F şi relieful statului marcat cu litera I. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. Oraşul capitală marcat. tipuri genetice de relief. gradul de fragmentare. cu numărul … 6 puncte C. secară d. pontice c. Oraşul Piatra Neamţ este străbătut de râul marcat. pe hartă. Oraşul marcat. sorg 2 puncte D. 6 puncte E. cu litera: a. Severn c. pe hartă. aluminiului b. metamorfice b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe foaia de examen. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 100 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. cu litera: a. pe hartă. orientarea culmilor şi văilor principale. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică. I d. pe hartă. pe hartă. cu numărul 2 se numeşte … 3. Tejo 2 puncte 3. F d. Subunitatea Podişului Moldovei marcată. energetice c. A. B c. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Scrieţi. cu litera: a. cu numerele 10 şi 12. Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior. tipuri de roci. Scrieţi. pe hartă. cu literele B şi G. 2. I 2 puncte 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: forme predominante de relief. pe hartă. B b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Lacurile Ladoga şi Onega sunt situate pe teritoriul statului marcat.

Râul marcat. Făgăraş de Parâng c. cu aproximaţie. Precizaţi: 1. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru Cipru şi Suedia.964 Populaţia (nr. 2. 4 puncte B. două cauze ale diferenţelor de debit dintre lunile extreme. cu numărul 8 străbate oraşul: a. cu aproximaţie.880 784.loc) 8. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Parâng de Retezat . a debitului în luna februarie. 2. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. dintre valoarea debitului în luna iulie şi în luna octombrie. 2.B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al unui râu din Europa. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. etaj climatic. două resurse de subsol. Bârlad c. numele a două unităţi montane. 6 puncte C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4.192. Bacău b. Iaşi 2 puncte D. 4. dintre valoarea debitului în luna iunie şi în luna septembrie. precipitaţii medii anuale. numele a trei oraşe mari. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 100 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A . pe hartă. valoarea. Precizaţi o cauză a densităţii mai ridicate a populaţiei în Austria decât în Suedia. Precizaţi: 1.301 9. 5. cu litera E şi clima unităţii de relief marcate cu litera G. 2. altele decât capitala. Bucegi de Făgăraş b. 6 puncte E. a unei unităţi de câmpie şi al unui podiş de pe teritoriul acestui stat. vânturi. E. estimări la nivelul anului 2006 1. Precizaţi: 1. cu aproximaţie. Pentru Germania. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.596 Sursa: The World Factbook. Focşani d. diferenţa.Godeanu d.Varianta 100 .870 9.250 449. 3. a debitului în luna iunie.geografie Ministerul Educaţiei. oraşul-capitală. Râul marcat. Se dă următorul tabel: 2 Subiectul II Statul Austria Cipru Suedia Suprafaţa (km2) 83. diferenţa. A. pe hartă. cu numărul 9 desparte grupele montane: a. un factor care a contribuit la creşterea densităţii populaţiei în Depresiunea Braşov. cu aproximaţie. 2. un factor care a determinat amplasarea unui număr mare de rafinării în Câmpia Română. Precizaţi două cauze ale valorii negative a bilanţului migratoriu din ţările Europei de Est.016. valoarea. 6 puncte E. influenţă climatică. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . pe hartă. 3. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. două state vecine. Retezat – Godeanu de Banatului 2 puncte 5. precizaţi: 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->