Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 1 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 001

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi G; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Lisabona este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera... 2. Oraşul - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte.... 3. Munţii Penini se găsesc în statul marcat, pe hartă, cu litera... 6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

1

Subiectul I

Varianta 1 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Ţărmurile cu fiorduri sunt specifice statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. F d. J 2 puncte 2. Fluviul Pad este situat în statul a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 5 b. 9 c. 11 d. 14 2 puncte 3. Viticultura se practică pe suprafeţe întinse în statul marcat, pe hartă, cu litera: a. B b. F c. G d. H 2 puncte 4. Capitala Sloveniei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 11 b. 12 c. 14 d. 15 2 puncte 5. Formaţiuni vegetale de tip maquis sau gariga sunt specifice pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. B b. C c. G d. H 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima Eurpei Nordice şi clima Europei Sudice. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. o cauză a prezenţei lacurilor glaciare în Peninsula Scandinavă; 2. o cauză a fenomenului de îmbătrânire a populaţiei Europei. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 001

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi F; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Şisturi verzi se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 2. Lacuri glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 3. Port la Dunăre este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Silvostepa este prezentă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. D c. E d. G 2 puncte 2. Un important combinat siderurgic este în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 4 c. 5 d. 6 2 puncte 3. Resurse de huilă se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. E d. F 2 puncte 4. Este reşedinţa judeţului Sălaj oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 3 c. 4 d. 6 2 puncte 5. Domuri gazeifere se întâlnesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. F d. H 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 1 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Apuseni şi relieful Grupei Făgăraş. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi două cauze care să explice faptul că în Carpaţii Orientali sunt numeroase centre ale industriei produselor lactate. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 001 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia temperaturilor şi precipitaţiilor medii lunare. A. Precizaţi: 1. valoarea minimă a cantităţii de precipitaţii, precum şi luna în care se înregistrează; 2. valoarea maximă a temperaturii medii din luna ianuarie. 4 puncte B. Scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică de mai sus este: a. ecuatorial b. mediteranean (subtropical) c. temperat - oceanic d. subpolar 2. Cea mai mare cantitate de precipitaţii se înregistrează în intervalul: a. aprilie - iunie b. noiembrie - ianuarie c. iulie – august d. septembrie - noiembrie 3. Temperaturile au valori ridicate în anotimpul de vară datorită pătrunderii maselor de aer: a. ecuatorial b. polar maritim c. polar continental d. tropical 6 puncte C. Pentru Italia, precizaţi: 1. aşezarea geografică; 2. trei unităţi de relief; 3. un tip de climat; 4. două insule care aparţin acestui stat; 5. trei ramuri industriale.

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul II

10 puncte D. Comparaţi economia Ungariei cu economia Republicii Moldova, precizând trei deosebiri. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare din următoarele elemente: agricultură, industrie, turism şi comerţ exterior. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. două state ale UE cu ieşire la Marea Baltică; 2. cele două state care au aderat la UE în 2007. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 2 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 002

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi D; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 12. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Munţii Alpi se găsesc în nordul statului marcat, pe hartă, cu litera... 2. Podişul Meseta este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera... 3. Climatul rece este caracteristic în statul marcat, pe hartă, cu litera... 6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

1

Subiectul I

Varianta 2 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Este situat într-un stat insular oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 3 c. 14 d. 15 2 puncte 2. Sunt traversate de Dunăre oraşele-capitală marcate, pe hartă, cu numerele: a. 1 şi 5 b. 6 şi 9 c. 9 şi 14 d. 1 şi 13 2 puncte 3. Stepa se dezvoltă în statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. E c. H d. G 2 puncte 4. Podişul Boemiei este situat în statul marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. E c. G d. H 2 puncte 5. Statul San Marino este o enclavă în cadrul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. I 2 punce D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Scandinaviei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezenate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. o cauză a prezenţei gheţarilor actuali în Munţii Pirinei; 2. o cauză a scăderii cantităţii de precipitaţii din vestul spre estul Europei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

4 puncte

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 002

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele B şi D; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Lacul vulcanic Sf. Ana este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 2. Cel mai important centru siderurgic este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul... 3. Lacuri glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Stepa se întâlneşte în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. C b. D c. E d. G 2 puncte 2. Este situat într-o unitate de câmpie oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 2 c. 3 d. 6 2 puncte 3. Este un piemont unitatea de relief notată pe hartă cu litera: a. A b. D c. G d. F 2 puncte 4. Influenţe climatice oceanice pătrund în unitatea de relief notată pe hartă cu litera: a. A b. B c. D d. G 2 puncte 5. Importante resurse de lignit se găsesc în unitatea de relief notată pe hartă cu litera: a. B b. D c. E d. F 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 2 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Banatului şi relieful Grupei Nordice a Carpaţilor Orientali (Carpaţii Maramureşului şi ai Bucovinei). Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi pezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. o cauză care explică densitatea redusă a populaţiei în Munţii Carpaţi. 2. o cauză care determină cantităţile de precipitaţii medii anuale mai mari în partea vestică a ţării faţă de partea estică a ţării. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 002 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă valorile densităţii populaţiei în câteva state europene în anul 2005. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a densităţii numele statului în care se aceasta; 2. valoarea minimă a densităţii numele statului în care se aceasta. populaţiei şi înregistrează populaţiei şi înregistrează 4 puncte B. Alegeţi un argument, dintre cele de mai jos, care explică cel mai bine valorile densitaţii populaţiei, pentru fiecare dintre următoarele ţări: Olanda, Finlanda, Malta: 1. climat rece, suprafeţe mari ocupate de păduri şi lacuri; 2. relief jos, climat temperat-oceanic grad ridicat de urbanizare, suprafaţă relativ mică; 3. relief predominant muntos şi climă tropicală. 4. suprafaţă extrem de mică. 6 puncte C. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, precizaţi: 1. două unităţi de relief; 2. un râu sau fluviu; 3. două resurse ale subsolului; 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 4. două oraşe mari, altele decât capitala; 5. trei ramuri industriale.

Subiectul II

10 puncte D. Comparaţi cadrul natural al Serbiei cu cel al Ungariei, precizând două asemănări şi o deosebire. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la caracteristici ale: reliefului, climei, reţelei hidrografice, vegetaţiei şi solurilor. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi desebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi patru surse de energie nepoluantă utilizată de ţările dezvoltate ale Uniunii Europene în scopul protecţiei mediului. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

Subiectul III

. pe hartă. 4 puncte B. cu numerele 3 şi 10. 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 003 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Este traversat de fluviul Sena oraşul marcat.Ministerul Educaţiei. cu literele B şi D. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 3 . Scrieţi. Vulcani activi se găsesc în statul insular marcat. cu litera.. pe hartă. 2. cu litera.. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. 3. cu numărul.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. pe hartă.geografie Proba D. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. A.. Lacul Balaton este situat în statul marcat. pe foaia de examen. numele statelor marcate. F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.. numele oraşelor-capitală marcate. E.

litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. G c. 6 puncte C. J 2 puncte 5. A b. o cauză care determină necesitatea forţei de muncă externă (imigranţi) pentru unele state europene.. Scrieţi. J 2 puncte 2. Scrieţi. 4 puncte B. Resurse de bauxită se găsesc în unitatea de relief marcată. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera: a. E d. 2. E c. pe hartă. cu cel mai mare număr de locuitori este marcat. Resurse importante de minereu de fier se exploatează din subsolul statului marcat. numele râurilor marcate. I 2 puncte 3. precipitaţii medii anuale.. o cauză care justifică prezenţa. a pădurilor în Norvegia. pe hartă. 2. pe hartă. 7 c. cu litera: a. pe hartă. D d. Precizaţi: 1. Pe hartă sunt marcate unităţile de relief cu litere. I d. 2 b. E d. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.. F 2 puncte 3.geografie Ministerul Educaţiei. temperaturi medii anuale. H d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera: a. pe hartă. cu literele E şi G. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . E d. pe hartă. Scrieţi. Râul Vistula străbate capitala statului marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat nmai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera . B c. 3 Unitatea de relief marcată. Influenţele climatice continentale (de ariditate) pătrund în unitatea de relief marcată. numele unităţilor de relief marcate. Lacuri pe masive de sare sunt caracteristice unităţii de relief marcată. Traversează oraşul Piteşti râul marcat. cu litera: a. cu litera: a. Are ieşire la Marea Mediterană statul marcat. pe hartă. 12 2 puncte D. A b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Mureşul şi Oltul izvorăsc din unitatea de relief marcată. la aceeaşi latitudine. cu litera A se numeşte . Prezentaţi: 1. E d.. amplitudine termică. pe hartă.Varianta 3 . Oraşul european. C c. pe foaia de examen.. Precizaţi trei deosebiri între clima din nordul Europei şi clima din sudul Europei. cu litera: a. A b. B b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 003 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. A. pe hartă. pe hartă. pe hartă. F 2 puncte 4. E c. E. vânturi. B b. pe foaia de examen. pe foaia de examen. A b. Republica Moldova este marcată. cu litera: a. B b. 6 puncte E. şi a gheţarilor în Groenlanda. pe hartă. C c. F 2 puncte 2. cu numărul: a. 10 d. 2.. cu numărul . cu numerele 7 şi 11. C c.

6 puncte E. F 2 puncte 5. Cantităţile mari de precipitaţii medii anuale sunt o consecinţă a: a. circulaţiei vestice a maselor de aer 6 puncte C. 4. 6 puncte E. precum şi luna în care se înregistrează. 2. B b. climei. pe hartă. reţelei hidrografice. 2. 4 puncte B. o cauză care explică diferenţa de temperatură de peste 2ºC între sudul şi nordul ţării. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. august si mai b. pe hartă. 5. două regiuni turistice. pe foaia de examen. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . ecuatorial b.oceanic 2. 1 b. D c. Pentru Spania. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1.Varianta 3 . trei oraşe mari. iulie si iunie d. 3. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II 10 puncte D. Precizaţi două asemănării şi o deosebire între relieful Grupei Retezat-Godeanu şi relieful Grupei Făgăraş. E d. tipuri de roci. august si iulie c. cantitatea minimă de precipitaţii înregistrată. două tipuri de climă. peninsula în care este situat statul. două unităţi montane. Nota 1: Asemănările şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.geografie Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. altele decât capitala. 3 c. mediteranean (subtropical) d. Este situat într-o depresiune intramontană oraşul marcat. temperat . cu numărul: a. regimului radiaţiei solare d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Minereuri complexe se exploatează din unitatea de relief marcată. tipuri genetice de relief. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la caracteristicile reliefului.B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi a cantităţii de precipitaţii la o staţie meteorologică din Europa. E. 6 2 puncte D. regimului temperaturii aerului b. Prezentaţi doi factori care favorizează producţia mare de cereale în Franţa. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 003 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . distribuţia spaţială a altitudinilor. iulie si mai 3. Comparaţi cadrul natural al Ucrainei cu cel al Bulgariei precizând două asemănări şi o deosebire. orientarea culmilor şi văilor principale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. vegetaţiei şi solurilor. Valoarea maximă a temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile: a. alte aspecte specifice ale reliefului. gradul de fragmentare. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică alăturată este: a. cu litera: a. Prezentaţi: 1. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. A. o cauză care explică frecvenţa mult mai mare a hidrocentralelor în zona montană. subpolar c. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. precum şi luna în care se înregistrează. altitudinii reduse c. precizaţi: 1. 5 d. decât în zona de câmpie. Scrieţi.

Climatul caracteristic statului marcat. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 4 ... 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Precizaţi: 1. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .. 2. cu numărul 1 se numeşte. pe foaia de examen. pe hartă. Oraşul . Scrieţi. E. Fluviul care traversează oraşul . Se acordă 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 004 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. 3. pe hartă.capitală marcat.capitală marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele oraşelor-capitală marcate.. A.. cu numărul 8 se numeşte.. cu litera C este .. pe hartă. cu literele D şi H.Ministerul Educaţiei. cu numerele 4 şi 6. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. numele statelor marcate.geografie Proba D. 4 puncte B. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere.

pe hartă. b. Ungaria 2 puncte 3. H d. cu numărul: a. I 2 puncte 4. orientarea culmilor şi a văilor principale. Oraşul marcat. B c. Pe hartă sunt marcate unitati de relief cu litere. cu numarul 9 este capitala statului: a. Statul cu deschidere la Marea Baltică este marcat. Cu litera J este marcat. Câmpia Nord-Europeană ocupă o parte din teritoriul statului marcat. pe hartă. Elveţia c. F 2 puncte 4. doi factori care influenţează clima Europei. Elveţia c. Prin depuneri piemontane s-a format unitatea de relief marcată. cu litera … 2. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe foaia de examen. pe hartă. alte aspecte specifice ale reliefului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. numele oraşelor marcate. E. Ministerul Educaţiei. D d. D c. distribuţia spaţială a altitudinilor. pe hartă. Olanda 2 puncte 5. Austria b. pe hartă. cu litera… 3. pe foaia de examen. Altitudinile cele mai mari se întalnesc în unitatea de relief marcată. Belgia b. tipuri genetice de relief. Capitala statului Belarus este marcată. C b. 4 b. Polonia d. C c. pe hartă. 11 d. cu numerele 3 şi 5. H d. Precizaţi: a. gradul de fragmentare. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numerele de la 7 la 12. cu numărul … 6 puncte C. C c. Franţa d. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Ural. cu litera: a. numele unităţilor de relief marcate pe hartă. pe hartă. 15 2 puncte D. Influenţe climatice baltice (scandinavo-baltice) pătrund în unitatea de relief marcată. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numarul: a. A. pe hartă. Precizaţi: 1. tipuri de roci. Râul cu cele mai multe amenajări hidroenergetice este cel marcat. D d. 8 b. 4 puncte B. 9 c. cu litera: a. F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 004 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Scrieţi. B b. A b. cu litera: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Este traversat de râul Dâmboviţa oraşul marcat. H 2 puncte 2. I 2 puncte 2.geografie Ministerul Educaţiei. cu: a.Varianta 4 . A b. Cel mai important bazin de exploatare a lignitului (Motru-Rovinari) se află în unitatea de relief marcată. 10 d. pe foaia de examen. Aparţine Podişului Moldovei subunitatea de relief marcată. statul: a. pe hartă. cu literele A şi E. 2. 6 puncte E. Scrieţi. A b. 11 2 puncte 3. D d. două consecinţe ale sporului natural foarte redus din Europa. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera: a. pe hartă. C c. pe hartă.. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemanarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. 7 c. Scrieţi.

2. pe hartă. de 369. două caracteristici ale reliefului. statul a cărui populaţie este de 60 mil. Prezentaţi două argumente pentrua susţine afirmaţia: „Problema energeticii şi a industriei energiei electrice este o problemă prioritară pentru statele Uniunii Europene”. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. precizaţi: 1.Varianta 4 .loc.. 6. două caracteristici ale climei. 5. cu litera B şi relieful unităţii marcate. 6 puncte E. pe hartă. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată. orientarea culmilor şi văilor principale. E 2 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. raportate la nivelul Europei ştiind că lungimea totală a reţelei feroviare pe continent este. un argument care susţine afirmaţia: ”Unitatea C este cea mai veche unitate de relief a ţării”. trei oraşe. aşezarea geografică. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 10 puncte D. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu litera: a. alte aspecte specifice ale reliefului. 2.376 22. D d. o cauză care determină producerea alunecărilor de teren în unitatea de relief marcată. 2.geografie Ministerul Educaţiei. o insulă care aparţine acestui stat. Pădurea de conifere este mai extinsă în unitatea de relief marcată.B şi prezintă populaţia unor state europene în anul 2005. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi: 1. în prezent. A b. 2. tipuri de roci. Precizaţi: 1. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . E. o regiune turistică. cu litera F. pe hartă.000 Km. diferenţa între numărul de locuitori din Germania şi Spania. cu excepţia capitalei. 4.126 11. statul din Europa Centrală care nu are ieşire la mare. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 004 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . cu litera H. 6 puncte E. A. distribuţia spaţială a altitudinilor. pe hartă. Se dă următorul tabel: Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II Ţara Germania România Ucraina Lungimea căilor ferate (km) 38. C c. Pentru Franţa. gradul de fragmentare. 3. Precizaţi: 1. tipuri genetice de relief. statul cu cel mai mic număr de locuitori din Europa Vestică. 4 puncte B.510 Calculaţi ponderea lungimii căilor ferate ale fiecărei ţări. 6 puncte C. 3. numele statului cu populaţia cea mai numeroasă şi valoarea acesteia.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. E... Precizaţi: 1. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Lanţul muntos situat în nordul statului marcat. pe hartă. A. numele statelor marcate. Statul marcat. pe hartă. cu numărul … 3.. Oraşul-capitală traversat de fluviul Sena este marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 5 . 2. cu litera I are ieşire la Marea . F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 2. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.geografie Proba D. cu literele E si J. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 005 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C . 4 puncte B. cu litera C este cel al Munţilor .. pe foaia de examen.Ministerul Educaţiei. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. Scrieţi. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. cu numerele 4 si 7.

Insula Creta aparţine statului marcat. Scrieţi. Moscova d. I d. Resursele energetice (petrol. Relieful carstic (chei şi peşteri) este mai dezvoltat în unitatea de relief marcată. cu literele B şi D este de origine: a. Câmpia situată pe teritoriul statelor marcate. pe hartă. A. D c. cu literele F şi H. cu litera: a. Varsovia 2 puncte 2. Bazinul carbonifer Ruhr se găseşte în statul marcat. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. D c. numele unităţilor su al subunităţilor de relief marcate. pe hartă. cărbuni. litorală d. Minsk c. 11 2 puncte 3. E d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi o asemănare vor fi prezentate comparativ şi nu separat. piemontană 2 puncte D. E d. D c. J 2 puncte 5. E d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Scrieţi. cu litera: a. cu litera … 3.Varianta 5 . C c. Aparţine Podişului Transilvaniei subunitatea de relief marcată. cu litera … 2. Scrieţi. gaze naturale) se găsesc în unitatea de relief marcată. cu litera … 6 puncte C. cu numărul 5 este: a. pe hartă. pe hartă. fluvio-lacustră b. pe hartă. cu numerele 3 şi 6. pe hartă. 8 c. cu litera: a. 6 puncte E. alte aspecte specifice ale reliefului. Kiev b. pe hartă. 9 d. cu numărul: a. tipuri genetice de relief. distributia spatiala a altitudinilor. pe foaia de examen. B b. F 2 puncte 4. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. fluvio-glaciară c. 7 b. Precizaţi: 1. 4 puncte B. pe hartă. pe hartă. 2.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Carpati şi relieful Munţilor Ural. gradul de fragmentare. numele oraşelor marcate. orientarea culmilor si a vailor principale. pe hartă. F 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul – capitală marcat. Cele mai multe lacuri glaciare se întâlnesc în unitatea de relief marcată. Precizaţi un mod de utilizare economică a estuarelor. pe foaia de examen. F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 005 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Nota 1: Deosebirile şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu litera: a. B b. E d. D c. 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Climatul mediteranean este caracteristic statului marcat. G 2 puncte 2. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. H 2 puncte 3. cu litera: a. Cel mai mare debit îl are râul marcat. Terenurile arabile au ponderea cea mai mare în unitatea de relief marcată. Prezentaţi o cauză care determină formarea estuarelor pe ţărmul european al Oceanului Atlantic. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. B b. E. A b. 1. B b. tipuri de roci. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unitati de relief cu litere.

producţia cea mai mică de grâu şi numele statului în care se înregistrează această valoare. 8 b. Precizaţi doi factori care au contribuit la formarea Deltei Dunării şi modul în care a acţionat fiecare. 2. 2. pe hartă. două caracteristici ale climatului. un râu sau fluviu. Precizaţi: 1.geografie Ministerul Educaţiei. 5. 2. Secetele frecvente sunt specifice unităţii de relief marcate. o cauză care a determinat diferenţa producţiei de grâu dintre Franţa şi România. 10 d. două oraşe-port. G 2 puncte 2 puncte D. Precizaţi doi factori care au determinat dezvoltarea industriei energetice în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. două state din Uniunea Europeană cu ieşire la Marea Baltică. A b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 005 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . socială şi economică. formată din mai multe state. 11 5. influenţă climatică. 6 puncte C. 4 puncte Ministerul Educaţiei. C c. două insule care aparţin acestui stat. 4 puncte B. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera C şi clima unităţii de relief marcate cu litera H. 6 puncte E. Precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. trei tipuri de turism practicate în acest stat. precizaţi: 1. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D.B şi prezintă producţiile de grâu în câteva state europene în anul 2005. A. 4. două state considerate membre fondatoare ale organizaţiei premergătoare Uniunii Europene. Curge în totalitate pe teritoriul ţării noastre râul marcat. cu numărul: a. doi factori care au determinat producţii mari de grâu în Franţa şi Germania. 2. D d. 9 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. E. Precizaţi: 1. 4 puncte 2 Subiectul II Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . două state care au aderat la Uniunea Europeană în 2007. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Uniunea Europeană reprezintă o grupare de natură politică. etaj climatic. precipitaţii medii anuale. vânturi.Varianta 5 . producţia cea mai mare de grâu şi numele statului în care se înregistrează această valoare. 3. 6 puncte E. pe hartă. Pentru Italia. cu litera: a.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 6 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 006

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele G şi I; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Muntii Apenini se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 2. Oraşele – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 9, 10 şi 14 sunt traversate de fluviul ... 3. Statul marcat, pe hartă, cu litera J are ieşire la Marea … 6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

1

Subiectul I

Varianta 6 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Fluviul care strabate statul marcat, pe hartă, cu litera H este: a. Nipru b. Nistru c. Vistula d. Volga 2 puncte 2. Masivul Centaral Francez se găseşte pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. B b. C c. E d. F 2 puncte 3. Capitala statului Belarus este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 4 c. 6 d. 10 2 puncte 4. Climatul temperat - oceanic este caracteristic statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. D c. G d. J 2 puncte 5. Cel mai mare producător de autovehicule din Europa Centrală este statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. H d. I 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Câmpiei Padului şi relieful Câmpiei Europei de Est. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, distributia spatiala a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor si a vailor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi două cauze care determină densitatea scăzută a populaţiei din Peninsula Scandinavă. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 006

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele C şi F; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Lacul glaciar Bucura este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 2. Influenţe climatice pontice se întâlnesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 3. Râul Ialomiţa traversează unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Relieful vulcanic este caracteristic unităţii marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. D c. F d. H 2 puncte 2. Râul care se varsă în sectorul Dunării maritime este marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 8 c. 10 d. 11 2 puncte 3. Vegetaţia de stepă este tipică pentru unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. C b. D c. G d. H 2 puncte 4. Oraşul Piatra Neamţ este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 9 c. 11 d. 12 2 puncte 5. Teritoriul judeţului Caraş-Severin se suprapune peste unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. E d. G 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 6 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii marcată, pe hartă, cu litera B. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. o cauză care detetermină densităţi reduse ale populaţiei în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H; 2. o cauză care a determinat amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 006 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare înregistrate la o staţie meteorologică din Europa. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare ţi luna în care se înregistrează; 2. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare ţi luna în care se înregistrează; 4 puncte B. Scrieţi pe foaia de examen răspunsurile corecte la cerinţele de mai jos: 1. anotimpul cu cele mai ridicate cantităţi medii lunare de precipitaţii este: a. iarna b. primăvara c. toamna d. vara 2. Regimul anual al precipitaţiilor se încadrează în tipul de regim pluviometric: a. ecuatorial b. musonic c. subpolar d. temperat-oceanic 3. Factorul care determină cantităţi mari de precipitaţii medii anuale este: a. altitudinea reliefului b. circulaţia vestică a maselor de aer c. regimul radiaţiei solare d. regimul temperaturii aerului 6 puncte C. Pentru Franţa, precizaţi: 1. două state vecine, membre ale UE; 2. două unităţi majore de relief; Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 3. trei resurse de subsol; 4. două oraşe-port maritime; 5. o regiune turistică. D. Se dă următorul tabel: Statul Suedia Olanda Suprafaţa (km2) 449 964 41 526 Populaţia (nr.loc) 9 016 596 16 491 461

2

Subiectul II

10 puncte

Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

1. Scrieţi, pe foaia de examen, valoarea densităţii medii a populaţiei, calculată pentru fiecare stat din tabel. 2. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state, referitor la densitatea medie a populaţiei. 6 puncte E. Prezentaţi două argumente care susţin afirmaţia: „Parisul este un important nod de comunicaţie”. 4 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 7 - geografie
• •

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 007

Harta de mai sus se referă la subiectele A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele C şi I. 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 6 şi 12. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul marcat, pe hartă, cu litera D se numeşte … 2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera E se numeşte … 3. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află pe teritoriul statului a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul …. 6 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I

Varianta 7 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este capitala statului: a. Croaţia b. Muntenegru c. Serbia d. Slovenia 2 puncte 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera F se numeşte: a. Albania b. Bulgaria c. Croaţia d. Muntenegru 2 puncte 3. Statul cu cea mai mică suprafaţă din Europa este o enclavă situată în statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. C d. H 2 puncte 4. Cea mai mare parte a populaţiei din statul a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este de religie: a. catolică b. ortodoxă c. islamică d. protestantă 2 puncte 5. Este membru al Uniunii Europene, statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. E d. J 2 puncte D. Comparaţi regiunile montane din Peninsula Scandinavă şi Peninsula Iberică, precizând o asemănare şi două deosebiri din punct de vedere al reliefului. Nota 1: Deosebirile şi asemămănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi doi factori care generează climatul temperat arid din estul Europei. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 007

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A-D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi G. 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Depresiunea Petroşani este situată în unitatea de relief marcată pe hartă cu litera … 2. Regiunea subcarpatică alcătuită dintr-un singur şir de depresiuni şi unul de dealuri este marcată pe hartă cu litera … 3. Oraşul marcat pe hartă cu numărul 7 este reşedinţa judeţului … 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Relieful eolian este prezent în subunitatea marcată, pe hartă, cu litera: a. B b. C c. E d. F 2 puncte 2. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera D cea mai numeroasă minoritate naţională o formează: a. germanii b. grecii c. polonezii d. turco-tătarii 2 puncte 3. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F se exploatează resurse de: a. aur şi argint b. bauxită c. fier d. lignit 2 puncte 4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 12 este situat în unitatea de relief numită: a. Câmpia Barăganului b. Delta Dunării c. Pod. Dobrogei d. Subcarpaţii Curburii 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 7 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Magistrala rutieră E60 trece prin oraşele marcate pe hartă cu numerele: a. 7 şi 8 b. 8 şi 9 c. 8 şi 11 d. 9 şi 10

2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera D şi clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte 6 puncte E. Prin poziţia sa geografică, România este o ţară dunăreană. Menţionaţi două avantaje economice care decurg din această situaţie. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 007 Reprezentarea grafică de mai jos se referă lasubiectul III A - B şi prezintă evoluţia debitelor Dunării la intrarea în Deltă. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează; 2. două luni în care debitul mediu lunar depăşeşte 4 000 m3/s. 4 puncte B. Analizaţi valorile debitelor medii înscrise în graficul alăturat şi scrieţi răspunsul corect: 1. valoarea debitului mediu în luna ianuarie; 2. luna în care se înregistrează valoarea cea mai mică a debitului mediu lunar; 3. două luni în care se înregistrează valori ale debitului mediu lunar de 7 000 m3/s. 6 puncte
12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 I F M A M I I A S O N D lunile anului mc/s

C. Pentru Spania, precizaţi: 1. două insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat; 2. două state vecine, membre ale UE; 3. două unităţi de relief; 4. două tipuri de climă; 5. două oraşe, cu excepţia capitalei. 10 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

D. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al 2 Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Subiectul II precizând o asemănare şi două deosebiri. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la caracteristicile reliefului, climei, reţelei hidrografice, vegetaţiei şi solurilor. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte

E. Precizaţi doi factori care determină prezenţa pe suprafeţe extinse a vegetaţiei de stepă şi silvostepă în Republica Moldova şi Ucraina. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

Subiectul III

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 8 . cu litera I se numeşte … 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 008 Harta de mai sus se referă la subiectul I A-C. Climatul subpolar este caracteristic pe teritoriul statului marcat. A. cu numerele 3 şi 10. numele statelor marcate.geografie Proba D. E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. Precizaţi: 1. pe foaia de examen.Ministerul Educaţiei. Munţii Apenini sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. cu litera … 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe– capitală cu numere. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu literele G şi H. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. pe hartă. Statul marcat. 4 puncte B. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu.

H 2 puncte 3. E c. A b. Cel mai important râu. cu litera B sunt influenţe climatice … 2. amplitudine termică. cu litera: a. pe hartă. Oraşul marcat. D c. cu numărul: a. 4 d. pe foaia de examen. Petroşani d. cu litera A este: a. În unitatea de relief marcată. J 2 puncte 4. 4 puncte B. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. G 2 puncte 3. pe hartă. pe hartă. A b. Oraşul marcat. Păşuni alpine se dezvoltă pe suprafeţe extinse în unitatea marcată. Scrieţi. Sena 2 puncte D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere.geografie Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. G d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. În Europa. E b. Scrieţi. H 2 puncte 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numerele 3 şi 6. Pad b. J 2 puncte 5. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. I d. vânturi. Scrieţi. pe hartă. F c.” 4 puncte Ministerul Educaţiei. temperaturi medii anuale. numele râurilor marcate. pe hartă. ţara care îşi asigură în proporţie de 100% energia electrică din resurse hidroenergetice este marcată. Minereurile de metale preţioase (aurul şi argintul) se exploatează în unitatea de relief marcată. G 2 puncte 2. D b. pe hartă. Între ţările europene se remarcă la producţia de măsline statul marcat. 3 c. F d. C c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 008 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A-C. Depresiunea Braşov este străbătută de râul marcat. 1 b. pe hartă. 2. pe hartă. Rin c. B b. Unitatea de relief cu cel mai mare areal viticol din România este marcată. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. cu numărul 9 se numeşte: a. pe hartă. A b. cu litera … 6 puncte C. suprafaţă a bazinului hidrografic şi debit de pe teritoriul statului marcat. Rhon d. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. E. cu litera: a.Varianta 8 . pe hartă. 6 puncte E. cu literele F şi H. 5 2 puncte 4. D d. cu litera : a. Energia mareelor este valorificată în statul marcat. Drobeta-Turnu Severin c. cu litera: a. A. precipitaţii medii anuale. numele unităţilor de relief marcate. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului … 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. B c. E d. cu litera: a. pe hartă. Craiova b. E d. pe hartă. Precizaţi: 1. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Europa este leagănul turismului mondial. cu litera: a. Comparaţi climatul Europei Centrale cu climatul Europei Estice precizând o asemănare şi două deosebiri. C c. Statul care are ieşire la Marea Baltică este marcat. Slatina 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. ca lungime.

4 puncte B. 6 puncte E. 4 puncte Ministerul Educaţiei. o cauză care determină lipsa vegetaţiei de pădure în Câmpia Bărăganului. 6 puncte E. un râu sau fluviu. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . vulcanice 2 puncte D. alte aspecte specifice ale reliefului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. două caracteristici climatice. memebre ale UE. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 6. o cauză care a determinat înregistrarea temperaturii minime absolute a aerului în Depresiunea Braşov. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. Calculaţi diferenţa dintre cantitatea maximă şi cantitatea minimă lunară a precipitaţiilor. o resursă naturală. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 008 Analizaţi diagrama în coloane de mai jos care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor atmosferice la o staţie meteorologică din Europa. 2.loc. 1.Varianta 8 . Precizaţi: 1. Calculaţi densitatea medie pentru fiecare stat. orientarea clumilor şi văilor principale. glaciare d. E. două unităţi de relief. În unitatea de relief marcată. estimări la nivelul anului 2006 1. două state vecine. Precizaţi: 1. cu litera F sunt lacuri: a. 6 puncte C. distribuţia spaţială a altitudinilor. pe hartă. 3. A. Se dă următorul tabel: Ţara Grecia Suedia Suprafaţa (km2) 131 940 449 964 Populaţia (nr. Precizaţi modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale. de baraj natural c.geografie Ministerul Educaţiei. Comparaţi relieful Podişului Dobrogei cu relieful Subcarpaţilor Getici precizând trei deosebiri. două oraşe. carstice b. Diagrama se referă la subiectul III A . Pentru Austria. tipuri genetice de relief. D. 3. 2. 2. gradul de fragmentare. 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 2.B.) 10 688058 9 016 596 2 Subiectul II 10 puncte Sursa: The World Factbook. Precizaţi două luni cu valori aproximativ egale ale cantităţilor medii de precipitaţii lunare. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi o cauză care determină diferenţa de densitate a populaţiei din cele două state. Precizaţi numele strâmtorii situate în sudul Peninsulei Iberice şi importanţa economică a acesteia pentru ţările din sudul Europei. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 5.

cu numerele 1 şi 9. pe hartă.. numele statelor marcate. pe hartă.Ministerul Educaţiei. Scrieţi. pe hartă. Fluviul Guadalquivir străbate Câmpia Andaluziei din statul marcat. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 9 . pe hartă.geografie Proba D.D. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 009 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . A. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Se acordă 10 puncte din oficiu. Podişul Doneţk se află situat pe teritoriul statului marcat. pe foaia de examen. Capitala statului marcat. 3. cu litera A se numeşte . E. Precizaţi: 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. numele oraşelor-capitală marcate. cu litera … 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe– capitală cu numere. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu literele B şi F. 4 puncte B. pe hartă.

geografie Ministerul Educaţiei. G d.Varianta 9 . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 009 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A-C. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. vânturi.. În unitatea marcată. Rin d. Belarus b. cu numerele 3 şi 6. golf marin d. Oraşul marcat. Dunăre b. cu literele D şi E . cu numărul 9 este traversat de fluviul numit: a. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. cu litera . Bârlad b. Este o subdiviziune a Dealurilor de Vest subunitatea marcată. H 2 puncte 4. Râurile care curg pe teritoriul statului marcat. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului: a. 4 puncte B. A b. 6 puncte C. pe hartă. Galaţi c. pe hartă. numele oraşelor marcate. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. fiord c. Canalul Dunăre-Marea Neagră traversează unitatea de relief marcată. Bistriţa c. B c. Prezentaţi două argumente care să explice valorile reduse ale densităţii populaţiei în statele din Peninsula Scandinavă. 2. Jijia d. pe foaia de examen. pe hartă. H 2 puncte 2. cu litera C se numeşte: a. Statul marcat. F 2 puncte 5. La producţia de cărbune se remarcă statul marcat. cu litera A şi clima statului marcat. E d. pe hartă. pe foaia de examen. cu litera H. pe hartă. A. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. cu litera: a. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Munţii cei mai înalţi din Europa Sudică sunt localizaţi pe teritoriul statului marcat. Lacul hidroenergetic Vidra este situat în unitatea de relief marcată. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte E. Estonia c. Scrieţi. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă. precipitaţii medii anuale. cu numărul 1 este străbătut de râul: a. pe hartă. Scrieţi. Oraşul marcat.. Lituania 2 puncte 4. cu litera H se numeşte … 2. pe hartă. liman 2 puncte 3. cu litera J prezintă la vărsarea în Marea Neagră: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Scrieţi. E. pe hartă.Vrancea 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu litera D este situat oraşul: a. cu litera: a. cu litera … 3. C c. pe foaia de examen. Râul care dă numele subunităţii de relief marcate pe hartă. Moldova 2 puncte 2. Vistula 2 puncte D. pe hartă. D c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Brăila b. B b. Drobeta-Turnu Severin b. Piteşti c. pe hartă. Precizaţi: 1. Râmnicu Vâlcea d. pe hartă. A b. C d. Târgovişte 2 puncte 3. Elba c. estuar b. numele unităţilor sau al subunităţilor de relief marcate. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. amplitudine termică. Tulcea d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera: a. temperaturi medii anuale. Oraşul marcat. Letonia d.

o insulă care aparţine acestui stat. Comparaţi clima Câmpiei de Vest cu clima Subcarpaţilor Moldovei.geografie Ministerul Educaţiei. membre ale UE. 4 puncte B. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 4. 6 puncte E. cu numărul: a. două resurse de subsol. A. 3 c. 2. Precizaţi: 1. 6 puncte C. valoarea densităţii medii a populaţiei. 6. 3. precizaţi: 1. două state vecine. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 009 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . 2.964 92. 1 b.) 9. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. 5 d. Precizaţi: 1. două oraşe.Varianta 9 . precipitaţii medii anuale. numele unităţii de relief cu altitudinea maximă. Precizaţi: 1. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .596 10.016. 5. modul de calcul al temperaturii medii anuale. 2. două râuri sau fluvii care se varsă în Oceanul Atlantic. 3. două luni în care se înregistrează temperaturi medii lunare maxime. un factor care determină valrile scăzute ale temperaturii medii anuale în lunile decembrie şi ianuarie. două luni în care se înregistrează temperaturi medii lunare negative. 4 puncte Ministerul Educaţiei.870 Sursa: The World Factbook. precizând trei deosebiri .605.391 Populaţia (nr. etaj climatic. influenţă climatică. cu excepţia capitalei. Precizaţi doi factori care au determinat dezvoltarea agriculturii de mare randament în Germania şi Italia. 2. E. o cauză care să explice valorile diferite ale densităţii medii a populaţiei în cele două state. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Se dă următorul tabel: 2 Subiectul II Statul Suedia Portugalia Suprafaţa ( km2 ) 449. calculată pentru fiecare stat din tabel. estimări la nivelul anului 2006 Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. vânturi. 6 2 puncte D. un factor care a favorizat dezvoltarea economică a oraşului Constanţa. o cauză a formării lacurilor cu apa sărată din Câmpia Bărăganului. loc. valoarea amplitudinii termice anuale. 6 puncte E.B şi prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale temperaturii aerului la staţia meteorologică Sinaia. Pentru Franţa. Alumină se produce în oraşul marcat.

cu numărul 6 se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. cu literele D şi G. cu litera B se numeşte … 2. E.D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. pe hartă. Statul marcat. Oraşul Riga este capitala statului marcat. pe hartă. pe harta. cu litera … 3. cu numerele 3 şi 7. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 10 .geografie Proba D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4 puncte B. numele statelor marcate. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 010 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . A. pe harta. numele oraşelor-capitală marcate. Scrieţi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. pe foaia de examen. Oraşul marcat.

Gaz metan se extrage din unitatea de relief marcată. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera B şi clima statului marcat. cu litera H. cu literele A şi G. Scrieţi. E d. A.Varianta 10 . Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera: a. Oraşul marcat. Se află în fiordul cu acelaşi nume. cu litera D s-a format prin … 2. A b. D c. pe hartă. 7 d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. H 2 puncte 5. 2 b.geografie Ministerul Educaţiei. C c. 9 2 puncte 5. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. C d. 7 c. 5 d. 8 c. pe hartă. 10 2 puncte 3. 9 2 puncte 2. B c. precipitaţii medii anuale. cu numărul: a. C b. 6 puncte E. cu numărul: a. 3 b. Râul marcat. Moldova c. E. Bârlad b.D. E d. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 4 c. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. pe hartă. pe hartă. G 2 puncte 4. amplitudine termică. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: temperaturi medii anuale. Unitatea de relief marcată. Scrieţi. Precizaţi: 1. 2 c. 11 2 puncte 4. E d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Este o monarhie. pe hartă. 4 puncte B. A b. pe hartă. Oraşul Vilnius este marcat. H 2 puncte D. Scrieţi. numele oraşelor marcate. pe hartă. 2 b. pe hartă. cu numărul: a. Suceava d. 2. 4 c. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. pe foaia de examen. cu numărul 3 este reşedinţa judeţului … 6 puncte C. cu numărul: a. 7 b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 010 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A. Ape geotermale se găsesc în apropierea oraşului marcat. tip de climă. 10 d. A b. oraşul marcat. vânturi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Lacul Izvorul Muntelui se află situat pe râul marcat. 9 d. G 2 puncte 3. Precizaţi doi factori care influenţează regimul hidrologic al fluviului Rin. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera … 3. pe hartă. cu numărul: a. pe hartă. pe hartă. pe hartă. 5 d. statul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera: a. Fluviul Dunărea traversează statul marcat. cu litera: a. 1 b. pe foaia de examen. cu numerele 1 şi 2. Munţi formaţi în orogeneza hercinică se află în unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Trotuş 2 puncte 2. Oraşul Bruxelles este marcat. cu numărul 10 se numeşte: a. pe hartă. D c. cu litera: a. Relief eolian se află în unitatea de relief marcată.

pantelor line c. precipitaţii medii anuale. Fluviul Vistula străbate oraşul-capitală: a. loc. tipul de climă. 7. membre ale UE. Pentru Serbia. Albă b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. două unităţi de relief. două zone de vegetaţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Praga d. 2. 3. Se dă următorul tabel: Statul Franţa Norvegia Suedia Populaţia totală (nr. kwh) 71. un factor natural care face din Câmpia de Vest o importantă regiune agricolă a ţării. 2. alimentarii subterane b. un râu sau fluviu. D. Nordului d. E. 2. 6 puncte E.6 120. precizaţi: 1. Baltică c. estimări. etaj climatic. Varşovia 2 puncte 2. Minsk c. la nivelul anului 2006 1. pe hartă. Calculaţi producţia de energie electrică pe cap de locuitor pentru ţările scandinave. 5. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A. influenţă climatică. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. Precizaţi două efecte negative produse de dezvoltarea accentuată a transporturilor terestre asupra mediului din statele UE. Precizaţi: 1. Bratislava b. un oraş. 4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. temperaturilor ridicate 2 puncte 3. Prezentaţi: 1. Debitele mai bogate ale fluviului Vistula în perioada martie – iulie sunt o consecinţă a: a.geografie Ministerul Educaţiei.0 69. două state vecine. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 010 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. 2. 4.Varianta 10 .B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Vistula. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . valoarea debitului minim şi luna în care se înregistrează. Precizaţi două forme de energie alternativă folosite în Franţa. valoarea debitului maxim şi luna în care se înregistrează. vânturi. Fluviul Vistula se varsă în Marea: a. pentru populaţie. un argument care să ilustreze originalitatea Mării Negre. Norvegiei 2 puncte C. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 6. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Scrieţi pe foaia de examen. ploilor bogate şi topirii zăpezilor d. cu litera G şi clima unităţii de relief marcate cu litera H.) 62 752 136 4 516 000 9 016 596 Producţia de energie electrica (mld. o resursă naturală.3 2 Subiectul II 10 puncte Sursa: The World Factbook.

Statul marcat. numele statelor marcate. cu literele B şi F. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. pe hartă cu. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 011 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . 2. Scrieţi. A. cu numerele 5 şi 6. Zăcămintele de minereu de fier de la Krivoi Rog. pe hartă. litera … 3. cu litera H se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.D. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 11 . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.geografie Proba D. 4 puncte B. cu litera …… 2. se exploatează de pe teritoriul statului marcat. pe hartă.Ministerul Educaţiei. E. pe foaia de examen. Vilnius este oraşul-capitală al statului marcat.

cu litera: a. B c. cu litera … 6 puncte C. 2 b. 10 2 puncte 2. gradul de fragmentare. D d. Oraşul-capitală marcat. cu numărul 1 este capitala statului: a. Cehia c. E. 4 c. 6 puncte E. Notaţi două state europene în care industria siderurgică are o pondere însemnată. pe hartă. cu numărul: a. B c. pe hartă. A b. Scrieţi. 8 c. pe foaia de examen. 3 c. Este situat într-o unitate de relief de podiş oraşul marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. C d. A. Sectorul Dunării maritime începe în aval de oraşul marcat. pe hartă. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Ungaria 2 puncte D. Oraşul marcat. 7 b. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. alte aspecte specifice ale reliefului. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică. 2. Capitala statului marcat. Scrieţi. tipuri genetice de relief. pe hartă. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Varşovia 2 puncte 3. pe hartă.pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele râurilor marcate. 12 2 puncte 4. Precizaţi: 1. 5 2 puncte 5. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 7 d. pe hartă. pe hartă. Este un afluent al Tisei râul marcat. 9 d. 10 d. A b. Londra 2 puncte 5. B c. Moscova d. Kiev b.Varianta 11 . 4 d. 7 b. G 2 puncte 3. D 2 puncte 2. pe hartă. 8 c. Austria b. numele unităţilor de relief marcate. distribuţia spaţială a altitudinilor. Influenţe climatice submediteraneene există în unitatea de relief marcată.geografie Ministerul Educaţiei. Lacul Ostrovul Mare s-a amenajat în unitatea de relief marcată. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: forme predominante de relief. pe hartă. 4 puncte B. Întinse păduri de conifere există în unitatea de relief marcată. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 011 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A . A b. Scrieţi. Dublin c. Spania d. cu numărul 2 se numeşte: a. cu literele E şi F. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Capitala Greciei este oraşul marcat. mod de formare. Cea mai nouă unitate de relief din România este marcată. pe hartă. Este străbătut de Dunăre oraşul marcat. cu numărul: a. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat. tipuri de roci. C d. pe foaia de examen. pe hartă. 1 b. cu numărul: a. Glasgow d. orientarea culmilor şi văilor principale. 2. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu numerele 9 şi 11. cu litera B se numeşte… 3. pe hartă. cu litera D se numeşte: a. pe hartă. cu litera: a. cu numărul: a. Unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 1. Belfast b. 10 2 puncte 4. Ministerul Educaţiei. cu litera D şi relieful statului marcat cu litera E. cu numărul … 2. Minsk c.D.

loc) 706 000 000 58 133 509 62 752 136 40 397 842 Producţia de vin (hectolitri/an) 179 000 000 58 000 000 57 000 000 37 000 000 2 Subiectul II 10 puncte 1. inundaţii c. D. unităţii marcate. un tip de climă. tipuri genetice de relief. nordic 2 puncte 2. o regiune turistică. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. pe hartă. alimentării subterane b. 6 puncte E. mediteranean d. 8. Pe fluviul Pad se produc iarna: a. distribuţia spaţială a altitudinilor. valoarea debitului maxim şi luna în care se înregistrează. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful. Calculaţi producţia de vin pe cap de locuitor pentru continentul Europa şi cele trei ţări. 5. îngheţ la mal d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 011 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . pod de gheaţă 2 puncte C. 6 puncte E. E. 4. două resurse naturale. gradul de fragmentare. 40% la producerea de energie electrică’’.geografie Ministerul Educaţiei. atlantic b. 2. Scrieţi pe foaia de examen. o cultură agricolă tradiţională. Regimul hidrografic al fluviului Pad este unul de tip: a. două oraşe cu funcţie portuară. Prezentaţi două argumente care să ilustreze importanţa economică a Mării Negre pentru România. cu litera C şi relieful unităţii marcate cu litera E. 2. Enumeraţi doi factori pentru a susţine afirmaţia: „Lipsa de combustibili clasici a impus în Suedia construirea a numeroase hidrocentrale (peste 1.B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Pad. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Se dă următorul tabel: Continent / stat Europa Italia Franţa Spania Populaţia (nr. orientarea culmilor şi a văilor principale. A. 2. Precizaţi doi factori naturali care favorizează producţia de vin în ţările Europei Sudice. 6. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 7. Pentru Bulgaria. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. fiecare categorie contribuind cu cca. Debitele reduse ale fluviului Pad în perioada iunie – august sunt datorate: a. marea la care are ieşire. 4 puncte B. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. curgeri de sloiuri b. valoarea debitului minim şi luna în care se înregistrează. tipuri de roci. un râu sau fluviu. Precizaţi: 1. alte aspecte specifice ale reliefului. temperaturilor ridicate d. topirii zăpezilor 2 puncte 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei.Varianta 11 . complex c. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . o unitate de relief montan.000) şi de atomocentrale. precizaţi: 1. precipitaţiilor bogate c.

pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu literele A şi D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 4 puncte B. Precizaţi: 1. pe hartă. A. cu numărul 14 este port la fluviul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Vulcanii Etna şi Vezuviu sunt se află în statul marcat. cu numărul … 3. cu numerele 13 şi 15. pe hartă. Oraşul marcat. numele oraşelor-capitală marcate. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu litera … 2. Este străbătut de râul Sena oraşul marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere.Ministerul Educaţiei. numele statelor marcate. 2. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 12 . pe hartă.geografie Proba D. Scrieţi.D. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 012 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . E. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă.

numele oraşelor marcate. H 2 puncte 3. E c. 12 2 puncte 4. temperaturi medii anuale. Precizaţi: 1. 2. 8 c. 3 c. Unitatea de relief marcată. B c. cu numărul … 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.Varianta 12 . 6 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu numerele 2 şi 6. Sf. cu numărul . pe hartă. 8 2 puncte 4. Scrieţi. pe foaia de examen. Bazinele carbonifere Ruhr şi Saar se găsesc în statul marcat. A b.Gheorghe 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 012 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A . Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. pe foaia de examen. E c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. pe hartă. 2 b. 4 d. statul marcat. C d. pe hartă. pe hartă.D. pe foaia de examen.. 7 2 puncte 2. 11 d. pe hartă. Chilia c. Râul care străbate patru oraşe reşedinţă de judeţ este marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 6 puncte E. Scrieţi. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. D c. cu litera: a. cu litera B şi clima statului marcat cu litera E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 7 d. pe hartă. Prezintă cel mai sudic gheţar din Europa. B b. amplitudine termică. F 2 puncte 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. F d. pe hartă. cu numărul: a.geografie Ministerul Educaţiei. 5 c. Scrieţi. A b. Numărul 9 de pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. E. H 2 puncte 5. 4 puncte B. 4 c.. G d. 5 2 puncte 3. cu litera: a. Capitala Austriei este oraşul marcat. B b. Reşedinţa judeţului Prahova este oraşul marcat . reprezintă braţul dunărean: a. pe hartă. Străbate o câmpie de subsidenţă râul marcat. Borcea b. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. A. 3 b. pe hartă. cu numărul: a. pe hartă. Prezintă cele mai multe depresiuni unitatea de relief marcată. 7 b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu literele D şi E. J 2 puncte D. vânturi. pe hartă. pe hartă. precipitaţii medii anuale. Măcin d. 6 puncte C. numele unităţilor de relief marcate. Important centru siderurgic este oraşul marcat. cu litera: a. 1 b. cu numărul: a. H d. cu numărul: a. Are ieşire la Marea Neagră statul marcat. Este port situat într-un fiord oraşul marcat. cu litera F s-a format prin … 3. pe hartă. Prezentaţi doi factori care influenţează regimul hidrologic al fluviilor europene.

ploilor bogate şi topirii zăpezilor d. Precizaţi două cauze care determină. vestic 2.geografie Ministerul Educaţiei. valoarea debitului minim şi luna în care se înregistrează. o ramură industrială tradiţională şi materia primă utilizată 6 puncte E.Varianta 12 . nordic d. tipul de climă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. precipitaţiilor mixte C. alimentării subterane b. D c. precipitaţiilor lichide d. etaj climatic. îngheţului c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 012 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . Precizaţi: 1. vânturi. 2 puncte 2 puncte 2 puncte Subiectul II 10 puncte D. un stat vecin. 6. precizaţi: 1. influenţă climatică. Precizaţi: 1. Se dă următoarea afirmaţie: „Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord se menţine între puterile economice ale lumii. precipitaţii medii anuale. 2. valoarea debitului maxim şi luna în care se înregistrează. Scrieţi pe foaia de examen. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 4. precipitaţiilor bogate 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 3. dezgheţului b. 5. membru al UE. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. două ape curgătoare. în România. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. estic c. Debitul fluviului este redus în sezonul rece din cauza: a. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera C şi clima unităţii de relief marcate cu litera H. respectiv locul IV în Europa ca PIB”. C b. G 2 puncte D. 2. două oraşe. deteriorarea vegetaţiei din cadrul etajului alpin. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . central b. 6 puncte E. A. cu litera: a. două produse agricole destinate exportului. 2. Pentru Republica Moldova. îngheţului c. Prezentaţi doi factori care au influenţat distribuţia inegală a căilor rutiere în ţările UE. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Două şiruri de depresiuni şi două şiruri de dealuri se găsesc în unitatea de relief marcată. două caracteristici ale reliefului. Tipul de scurgere al fluviului Peciora este unul de tip: a. Inundaţiile se produc pe fluviul Peciora în bazinul inferior din cauza: a. 4 puncte B.B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Peciora (Federaţia Rusă). pe hartă. doi factori care au favorizat dezvoltarea economică a Regatului Unit. E d.

pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 4 puncte B. cu literele D şi G. pe hartǎ. Statul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 13 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Portul maritim Rotterdam este situat în ţara marcatǎ. numele statelor marcate. numele oraşelor-capitală marcate. cu numǎrul 5 şi 9. A. Scrieţi.Ministerul Educaţiei. Ocupă o mare insulǎ vulcanicǎ din Oceanul Atlantic ţara marcatǎ. pe hartă. Precizaţi: 1. 2.geografie Proba D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartǎ. cu litera E. se află în partea de sud a Peninsulei … 3. pe hartǎ. cu litera … 2. E. pe foaia de examen. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 013 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – D. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Scrieţi. Scrieţi. 4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Defileul Dunǎrii este situat la sud de unitatea de relief marcatǎ. 2. pe hartǎ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. G c. B c. Cerna b. pe hartǎ. cu numerele 1 şi 5. cu litera: a. C c. Motru d. pe hartǎ. Cehia c. J 2 puncte 5. precipitaţii medii anuale.Varianta 13 . Laponii. 6 puncte E. cu numǎrul : a. Vegetaţia de silvostepă ocupă suprafeţe întinse în unitatea de relief marcatǎ. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Râul marcat. Fluviul Sena strǎbate oraşul-capitală marcatǎ. 3 d. 1. cu numǎrul 10 se numeşte… 2. Slovacia d. I d. Ungaria 2 puncte 4. Precizaţi: 1. Berna c. G 2 puncte 4. Râul Someşul Mic strǎbate oraşul marcat. pe hartǎ. Timiş 2 puncte 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. pe hartǎ. D c. vânturi. Atena b. E d. Şisturile verzi sunt specifice unitaţii de relief marcată. cu litera… 3. pe hartǎ. Capitala statului marcat. pe hartǎ. E b. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat pe hartǎ cu litera C şi clima statului marcat pe hartǎ cu litera E. cu litera: a. Precizaţi o cauză a prezenţei vulcanismului activ în spaţiul Mǎrii Mediterane. 1 b. pe hartǎ. A b. 4 d. pe foaia de examen. Austria b. populaţie nomadǎ care se ocupǎ cu creşterea renilor. temperaturi medii anuale. cu numǎrul: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. I 2 puncte 3.geografie Ministerul Educaţiei. locuiesc în ţara marcatǎ. Peisajul de tundrǎ se desfăşoară în fâşii înguste în ţara marcatǎ. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Nicosia d. numele unităţilor de relief marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Varşovia 2 puncte D. Scrieţi. pe hartă. A b. cu litera I se numeşte: a. pe hartă. cu litera… 6 puncte C. pe hartǎ. F d. 2 b. Menţionaţi doi vulcani din sudul Europei. cu literele D şi G. Jiu c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori strǎbătut de râul marcat. Gazul metan se extrage din unitatea de relief marcatǎ. A b. 2. 2 c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. numele oraşelor marcate. cu litera: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 013 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. pe hartǎ. 10 d. 1 b. Oraşul marcat. pe hartǎ. pe hartǎ. 6 2 puncte 3. cu litera: a. cu numǎrul 1 este capitala statului: a. G 2 puncte 5. pe hartǎ. Autoturisme se produc în oraşul marcat. 4 c. 2 c. pe foaia de examen. 11 2 puncte 2. A. D d. cu numǎrul: a. amplitudine termică. cu numărul 7 se numeşte: a.

cu F şi clima unitaţii de relief marcate. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 3. Italia şi Spania sunt ţǎri ale Uniunii Europene care au un eficient sector terţiar. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Precizaţi: 1. 2. Calculaţi amplitudinile termice anuale pentru statele Ucraina şi Ungaria.Varianta 13 . 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D. cu o contribuţie realǎ la veniturile economiei acestor ţǎri. pe hartǎ. vânturi. influenţă climatică. cele mai reduse valori ale populaţiei se înregistreazǎ în aglomeratia urbanǎ numitǎ … 3.7. Precizaţi o cauză care determină diferenţa de precipitaţii dintre cele două state. cu litera D. cu H. Prezentaţi: 1. în care un rol important îl are turismul. 2. pe hartǎ. pe hartǎ. Se dǎ urmatoarea situaţie-problemǎ: Franţa.1 C 23. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .8 C 520 mm Ungaria . Precizaţi influenţele climatice dominante pentru fiecare din cele douǎ ţǎri. 6 puncte E. precipitaţii medii anuale. 6 puncte E. pe foaia de examen. 1.geografie Ministerul Educaţiei. Menţionaţi trei factori care favorizeazǎ circulaţia turisticǎ în aceste ţǎri. A. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 1. etaj climatic. o cauză care explicǎ masivitatea redusă a unităţilor marcate.2 0C 700 mm 2 Subiectul II D. 2. 2. Notaţi trei tipuri de turism practicat în aceste ţǎri. 4 puncte 12 milioane locuitori 10 8 6 4 2 0 R ei hn -R uh r R an st ad Lo nd ra M ad rid M ila no A te na aglomeratii urbane B. E. cu literele F şi G.5. 3. pe teritoriul Germaniei este situatǎ aglomeraţia urbanǎ numitǎ … 2. Scrieţi. aglomeraţia urbanǎ cu aproximativ 5. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 013 Reprezentarea grafică alǎturată se referă la subiectul III A . numărul de locuitori din aglomeraţia urbanǎ de pe teritoriul Olandei.1 0C 21. În tabel sunt menţionate elemente climatice din două ţări europene: Temperatura Temperatura Cantitatea medie Statul aerului în ianuarie aerului în iulie anualǎ de precipitaţii 0 0 Ucraina . Grecia.B şi prezintǎ populaţia unor mari aglomeraţii urbane europene. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartǎ. o cauză care explicǎ lipsa reliefului glaciar din unitatea de relief marcatǎ. Notaţi câte o destinaţie turisticǎ (obiective naturale/antropice) de pe teritoriul fiecǎrei ţǎri. numărul populaţiei din aglomeraţia Rin-Ruhr.1 milioane locuitori este situatǎ în Peninsula … 6 puncte C. Precizaţi două activităţi economice care ar putea creşte contribuţia serviciilor la crearea PIB-ului din Bulgaria. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.

Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 014 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 14 . Precizaţi: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu literele F şi G. numele oraşelor-capitală marcate. pe foaia de examen. Scrieţi. 4 puncte B. pe hartă. cu litera … 3. pe hartǎ. Se acordă 10 puncte din oficiu. A. Aglomeraţia urbanǎ Rin-Ruhr este situată în statul marcat. numele statelor marcate. pe hartǎ. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. pe hartă. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartǎ. E. Punctul extrem nordic al Europei se aflǎ pe teritoriul statului marcat.geografie Proba D. cu numǎrul 2 şi 9. cu litera … 2. Munţii Stara Planina (Balcani) se află pe teritoriul statului marcat. 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.

cu litera: a.geografie Ministerul Educaţiei. Influenţe climatice scandinavo-baltice se resimt în unitatea de relief marcatǎ. H 2 puncte 3. E d. pe foaia de examen. pe hartǎ. D 2 puncte 2. Bazinul carbonifer Motru . cu literele E şi G. Hunedoara c. cu litera: a. J 2 puncte D. 2 b. cu litera C este strǎbǎtutǎ de râul numit: a. Ultimul afluent al Dunǎrii înainte de vǎrsarea în Marea Neagrǎ este râul marcat. pe hartǎ. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartǎ. numele oraşelor marcate pe hartă cu numerele 4 şi 5. 8 d. Bistriţa c. G 2 puncte 4. Face parte din generaţia oraşelor antice. A b. Moldova d. D c. Trotuş 2 puncte 4.Varianta 14 . pe hartǎ. E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. pe foaia de examen. pe hartǎ. A b. A. 5 c. C d. Scrieţi. G d. 2.. pe hartǎ. cu litera… 6 puncte C. pe hartǎ. pe hartă. Timişoara 2 puncte 5. pe hartǎ. B c. 11 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu litera… 3. vânturi. 8 d. Reşiţa d. Bârlad b. A b. Scrieţi. A b. cu numǎrul: a. 10 2 puncte 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera B se numeşte: a. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Râul marcat. 1 b. Canalul Dunăre–Marea Neagrǎ strǎbate unitatea de relief marcatǎ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. B c. Precizaţi: 1. B c. Scrieţi. D 2 puncte 2. Este o monarhie constituţionalǎ statul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numǎrul 7 este numit. pe foaia de examen. 9 d. 7 b. 8 c. 4 puncte B. precipitaţii medii anuale. Fluviul Dunǎrea traverseazǎ oraşul-capitalǎ marcat. Precizaţi trei deosebiri climatice între statul marcat. 6 puncte E. C d. pe hartǎ. pe hartǎ. 9 2 puncte 3. numele unităţilor de relief marcate. Grupa popoarelor slave existǎ în numeroase ţǎri europene printre care şi în statul marcat. pe hartǎ. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 014 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. cu litera: a. cu litera H.. D d.Rovinari este situat în unitatea de relief marcatǎ. Pe hartă sunt marcate unităţi sau subunitaţi de relief cu litere. capitala marcatǎ. D c. cu litera: a. B b. pe hartǎ. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartǎ. Deva b. cu numǎrul: a. Prezentaţi două argumente care sǎ susţinǎ afirmaţia: „Râurile sunt scurte şi au debite mari în statul marcat pe hartǎ cu litera B”. Cel mai mare oraş din unitatea de relief marcatǎ. 5 c. pe hartǎ. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera D şi statul marcat. cu numǎrul: a. Partea centralǎ a unitǎţii de relief marcată. Statul situat în Peninsula Iutlanda este marcat. Pǎdurile de conifere ocupǎ suprafeţe extinse în unitatea de relief marcatǎ. temperaturi medii anuale. cu litera: a. amplitudine termică. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartǎ.

orientarea culmilor şi văilor principale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 1. 6. luna în care se înregistreazǎ debitul maxim lunar şi valoarea acestuia. două resurse de subsol. o lună în care debitul mediu lunar depăşeşte 4 000 m3/s. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. două unităţi de relief. 6 puncte C. Prezentaţi două argumente care sǎ susţină faptul cǎ unitatea de relief marcatǎ. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 014 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A .t. 2. Precizaţi: 1. Pentru Ucraina. gradul de fragmentare. precizaţi: 1. tipuri de roci. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. A. E. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 7. 2. 2. două state vecine. 5. 6 puncte E. Explicaţi acest fapt prezentând două argumente. cu litera F. distribuţia spaţială a altitudinilor. 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartǎ. o ramură industrială dezvoltată pe baza 2resurselor precizate mai sus. un tip de climă.5 19. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D: Ţara Franţa Germania Producţia de grâu (mil. membre ale UE. pe hartǎ. diferenţa de debit dintre luna august şi luna aprilie. calculaţi procentul populaţiei rurale din Franţa şi din Germania.geografie Ministerul Educaţiei. alte aspecte specifice ale reliefului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Se dă următoarea afirmaţie: „Între nordul şi sudul Italiei existǎ contraste referitoare la nivelul de dezvoltate economicǎ şi socialǎ”.) 30.Varianta 14 . un râu sau fluviu. 3. anotimpul cu cele mai reduse valori ale debitului. cu litera G este o importantǎ regiune agricolǎ a României. 4. un oraş-port la Marea Neagră. pe hartǎ. 4 puncte mc/s 6000 5000 4000 3000 2000 1000 4 puncte 0 I F M A M I I A S O N D B. luna în care se înregistreaază cele mai reduse valori ale debitului. cu litera B şi relieful unitǎţii de relief marcate. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unitǎţii de relief marcate. 6 puncte E.B şi prezintǎ evoluţia debitului mediu lunar al unui fluviu european. tipuri genetice de relief.3 Populaţie activǎ în agriculturǎ (%) 4 3 Populaţie urbanǎ (%) 76 88 D. precizaţi doi factori naturali care au determinat producţii mai mari de grâu în Franţa. 3. Analizaţi valorile graficului alăturat şi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 precizaţi: lunile anului 1.

cu numǎrul … 2.geografie Proba D. pe hartă. 4 puncte B. pe hartǎ. cu numărul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 15 . pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numerele 7 şi 11. E. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartǎ. 2. Capitala europeană cu cei mai mulţi locuitori este localizată pe teritoriul statului marcat. Vulcanul Hekla se aflǎ pe teritoriul statului a cărui capitală este oraşul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele statelor marcate. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere A. pe foaia de examen.Ministerul Educaţiei. pe hartǎ.capitalǎ marcat. cu literele A şi B. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 015 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – E. Precizaţi: 1. cu litera … 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Scrieţi. Este situat în Peninsula Scandinavă oraşul . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

J 2 puncte 3. Scrieţi. D c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. piemontan d. Scrieţi. Iazuri şi heleştee se întâlnesc în numǎr mare în unitatea marcatǎ. Dunǎrea strǎbate capitalele europene marcate. cu litera: a. Are ieşire la Marea Balticǎ statul marcat. Mureş c. Conuri şi cratere se gǎsesc în unitatea de relief marcatǎ. cu litera … 2. numele unităţilor de relief marcate. cu numǎrul: a.geografie Ministerul Educaţiei. vânturi. Râul marcat. cu litera H existǎ relief: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2 şi 8 d. În unitatea de relief marcatǎ. cu numǎrul 10 face parte din bazinul hidrografic al râului numit: a. petrol 2 puncte 3. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. fier d. Capitala statului Belarus este oraşul marcat. B c. precipitaţii medii anuale. vulcanic 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele doua deosebiri şi asemanarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte B. cu litera: a. pe hartǎ. C d. D b. pe hartǎ. pe foaia de examen. A b. cu numărul 4 este numit … 3. pe hartǎ. pe hartǎ. cu numerele 9 şi 10. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. Altitudinea maximǎ din Munţii Alpi se aflǎ pe teritoriul statului marcat. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între climatul câmpiilor litorale din statele marcate. numele râurilor marcate. G 2 puncte 5. Cel mai important areal viticol se află în unitatea de relief marcată. C d. Precizaţi: 1. B b. 1 şi 2 b. cu litera: a.Varianta 15 . cu litera… 6 puncte C. pe hartǎ. Olt d. Someş 2 puncte 2. pe foaia de examen. D d. 6 puncte E. cu litera A şi cu litera J. pe hartǎ. Altitudini de peste 2500m se întâlnesc în unitatea de relief marcatǎ. J 2 puncte 4. D 2 puncte 5. cu litera C se extrag importante resurse de: a. Argeş b. Din unitatea de relief marcatǎ. G d. Scrieţi. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. 6 d. 2 b. cu litera F şi care este cauza formǎrii lor. B c. pe hartǎ. din statul marcat. Oraşul marcat. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 8 şi 10 2 puncte 2. bauxită b. A b. pe hartǎ. pe hartǎ. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. cǎrbune c. G 2 puncte 4. temperaturi medii anuale. pe foaia de examen. F c. carstic b. pe hartǎ. A b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 015 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectele II A – E. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. C c. cu numerele: a. Precizaţi ce tip genetic de lacuri existǎ în regiunile de câmpie. pe hartǎ. cu litera: a. pe hartǎ. pe hartǎ. E. 8 2 puncte D. Vorbesc o limbǎ germanicǎ locuitorii statului marcat. amplitudine termică. pe hartǎ. 4 c. 2. cu literele A şi F. 2 şi 5 c. A. glaciar c. pe hartǎ. H d.

cu litera E. E. 5 4 puncte 0 B. Precizaţi: 25 1. 7. 1930 1960 1980 1991 2000 2004 anul 6 puncte C. vânturi. etaj climatic. Tabelul de mai jos cuprinde date geodemografice ale unor ţări europene: Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Statul Belgia Letonia Olanda Suprafaţa (km2) 30 528 64 610 40 840 2 Populaţia (mil. în ce an Spania a depǎşit 30 milioane 10 de locuitori. milioane locuitori 45 40 35 30 A. 10 puncte D. o cauză pentru care densitatea populaţiei are valori reduse în unitatea de relief marcatǎ. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . o minoritate etnică.Varianta 15 .B şi prezintǎ evoluţia populaţiei Spaniei. 2. Precizaţi: 1. 15 2. cu literele A şi G. un oraş. trei state vecine. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Precizaţi: 1833 1900 1. pe hartǎ.2004. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu cât a crescut populaţia Spaniei în intervalul 1960 . 4 puncte Ministerul Educaţiei. 4. pe hartă. 2. cu ce ţară se află în legătură Franţa prin Eurotunelul construit pe sub Marea Mânecii. două caracteristici climatice. Pentru Serbia. în perioada 1833-2004. cu litera D şi clima unităţii marcate.loc) 10 379 067 2 274 735 16 491 461 Subiectul II Sursa: The World Factbook. Prezentaţi: 1. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru Letonia şi Olanda. 2. 5. o unitate montană. precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 015 Graficul alǎturat se referă la subiectul III A . 2. estimări la nivelul anului 2006 1.geografie Ministerul Educaţiei. un râu sau un fluviu. 2. doi factori care au determinat creşterea numerică a populaţiei. valoarea maximǎ a numǎrului de 20 locuitori înregistratǎ în aceastǎ ţarǎ. o resursă naturală. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 6 puncte E. influenţă climatică. 6. cu litera B. 3. pe hartǎ. 6 puncte E. precipitaţii medii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. intervalul de timp în care a avut loc cea mai mică creştere a populaţiei. Precizaţi doi factori care determină densităţi mari ale populaţiei în Olanda. pe hartă. o cauză care determină densitatea mare a reţelei feroviare din Europa Vestică. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii marcate. o cauză pentru care industria de prelucrare a lemnului are numeroase centre de prelucrare în unitǎţile marcate. 3.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 16 .capitală marcat. pe hartă. Scrieţi.. pe hartă. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. 4 puncte B. pe hartă. 2.. Oraşul .geografie Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .. cu litera A se află Munţii . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. cu litera F. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. E.. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 016 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. Precizaţi: 1. În statul marcat. cu literele E şi I.Ministerul Educaţiei. A. cu numerele 1 şi 4. este specific climatul temperat .. 3. La graniţa dintre Franţa şi statul marcat. cu numărul 5 se numeşte . pe foaia de examen. numele statelor marcate. 2.

E c. Prahova 2 puncte 5. Cele mai mici cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată cu litera: a. F d. pe foaia de examen. pe foaia de examen. Se învecinează cu Ucraina statele marcate. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. pe hartă. C. pe foaia de examen. pe hartă. G d.. cu litera I se află de Munţii: a. Ural 2 puncte 4. numele oraşelor marcate. E.. 2. cu litera J. pe hartă. de stepă 2 puncte D. pe hartă. pe hartă.. C. cu litera: a. H c. cu numărul. Carpaţi d. chei b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Scrieţi. Vegetaţie alpină se dezvoltă în unitatea de relief marcată. Câmpia Jijiei este delimitată spre est de râul marcat. 3. Fluviul Dunărea traversează teritoriul statului marcat.geografie Ministerul Educaţiei. păduri de conifere c. D c. Ucraina 2 puncte 2. precipitaţii medii anuale. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. temperaturi medii anuale. B. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Relief carstic pe sare se întâlneşte în unitatea de relief marcată cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. E. Munţii Măcin sunt o diviziune a unităţii de relief marcată. A. pe hartă. G d. Scrieţi. numele unităţilor de relief marcate. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. C. cu literele: a. crovuri c. D d. grinduri 2 puncte 2. cu literele B şi E. amplitudin termică. H 2 puncte 4. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 016 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Scrieţi. 6 puncte C. C b. E c. Balcani c. cu numerele 1 şi 5. Serbia c. pe hartă. cu litera J predomină vegetaţia: a. Statul marcat. G d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. păduri de foioase d. cu litera . Dâmboviţa c. E. 6 puncte E. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. C c. 4 puncte B. B b. Minereuri de bauxită există în unitatea de relief marcată. cu litera A şi clima statului marcat. pe hartă. pe hartă. cu numărul 12 se numeşte: a. G 2 puncte 3. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. In statul marcat. cu litera F există : a.Varianta 16 . Cehia b. Argeş b.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Ungaria d. B b.. Scrieţi pe foaia de examen: 1. pe hartă. F 2 puncte 3. În unitatea de relief marcată.. cu litera . Olt d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. I 2 puncte 5. Precizaţi doi factori care determină diferenţele de temperatură dintre sudul şi nordul Europei. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu litera H se numeşte: a. Alpi b. Pe teritoriul statului marcat. Râul marcat. 2. pe hartă. H b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. mediteraneeană b. pe hartă. domuri d. B. B. vânturi. C b.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 3. Bulgaria d. răspunsul corect: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. marea la care are ieşire 10 puncte D.B şi prezintă ponderea hidroenergiei în producţia de energie electrică în câteva ţări europene. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Tabelul de mai jos prezintă structura producţiei de energie electrică în câteva state ale UE (2006): Energie Gaze Alte Statul nucleară Hidroenergie Cărbune naturale Petrol surse % % % % % % Belgia 29 1 3 27 40 Lituania 75 3 8 14 Ungaria 15 1 17 38 28 1 1. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . scrieţi pe foaia de examen. cu numărul 5. Pentru Bulgaria.geografie Ministerul Educaţiei. Belgia şi Bulgaria b.Varianta 16 . Belgia c. 4 puncte B. Germania şi Ungaria d. la nivel mondial. hidroenergia are pondere redusă în Ungaria din cauza: a. precizaţi un factor care determină ponderea energiei nucleare în structura energetică a Lituaniei. a combustibililor fosili (cărbune. a hidroenergiei există între statele: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 016 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A . 5. utilizarea intensă a resurselor alternative 6 puncte C. o cauză care determină producerea alunecărilor de teren în unitatea de relief marcată cu litera H. ape curgătoare cu debite reduse. vânturi. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 7. 2. două oraşe-port. precizaţi: 1. influenţă climatică. aproximativ egală. Calculaţi ponderea. gaze naturale şi petrol) în structura producţiei de energie electrică din Belgia şi Ungaria. Austria b. 6 puncte E. o pondere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Analizând graficul de mai sus. două caracteristici climatice. lipsei apelor curgătoare c. cea mai redusă valoare a ponderii hidroenergiei este în statul: a. cea mai mare producţie de hidroenergie şi ţara în care se obţine. 6. Precizaţi: 1. două state vecine. o cultură agricolă tradiţională. reliefului de câmpie d. b. E. Lituania şi Ungaria 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Belgia şi Lituania c. membre ale UE. o ţară a cărei producţie de hidroenergie este sub 5 %. etaj climatic. oraşul capitală. 4. 2. Italiei şi Greciei. o cauză care a determinat amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera A şi clima unităţii de relief marcate cu litera C. precipitaţii medii anuale. Precizaţi două argumente pentru a explica situarea pe primele trei locuri la producţia de ulei de măsline. 2. a Spaniei. A. o unitate montană. Precizaţi: 1. în procente. 2. Lituania 2. 6 puncte E.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 017 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4 puncte B.. cu litera. Se acordă 10 puncte din oficiu. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele oraşelor . pe hartă. pe hartă. cu literele B şi I.Ministerul Educaţiei. Statul marcat. cu litera E se află situat în Peninsula … 2. Scrieţi. pe foaia de examen.geografie Proba D.capitală marcate. A. E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă.. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Precizaţi: 1. Fluviul Tamisa străbate orasul-capitală marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 17 . pe hartă. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat... cu numerele 3 şi 10. pe hartă. cu numărul . 2. 3. numele statelor marcate.

D c.. vânturi. cu litera H are etaj climatic : a. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief. de dealuri înalte d. 4 puncte B. pe hartă. C b. amplitudine termică. precipitaţii medii anuale. pe hartă. numele râurilor marcate. temperaturi medii anuale.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. cu litera: a. pe hartă. Precizaţi două cauze ale repartiţiei inegale a populaţiei în Europa. pe hartă. Albania b. cu numărul . pe foaia de examen. de deltă 2 puncte 2. alpin b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numărul: a. A. străbate oraşul –capitală marcat.G d. 2. Scrieţi pe foaia de examen: 1. 6 c. 3 b. J 2 puncte 3. pe hartă. pe hartă. Macedonia 2 puncte 2. Circuri şi văi glaciare există în unitatea de relief marcată. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. E... petrol d. pe hartă. H 2 puncte 4. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Din unitatea de relief marcată. 6 puncte C. cu litera: a. 13 d. Scrieţi. Munţii Alpi sunt situaţi şi pe teritoriul statului marcat. Scrieţi. Dâmboviţa este afluentul râului marcat. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 017 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. B c. 2. F c. pe foaia de examen. pe hartă. H d. cu litera D şi clima statului marcat. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Statul marcat. Vegetaţia de silvostepă este specifică unităţii de relief marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera G. pe foaia de examen. F d. C b. Viticultura este specifică statului marcat. fier şi marmură c. A b. cu litera . 6 puncte E. argint b. F d.Varianta 17 . Fluviul Dunarea. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. B c. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. cu litera E se numeşte: a. pe hartă. pe hartă. cu litere. Unitatea de relief marcată. 15 2 puncte 5. cu litera F se extrage: a. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . F 2 puncte D. pe hartă... J d. Pescuitul este ocupaţia principală a locuitorilor din unitatea de relief marcată. Bulgaria c. cu literele C şi E. A b. A b.. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera: a. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Nu are ieşire la Oceanul Planetar statul marcat. cu litera . cu numerele 9 şi 12. cu litera: a. pe hartă.E c. I 2 puncte 4. Scrieţi. sare 2 puncte 3. cu litera: a. 3. de câmpie c. Grecia d.

loc) 5. 2. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.mai.231.372 7. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. două cauze ale creşterii debitului în intervalul martie . pe hartă.385. Oraşul marcat. Târgovişte 2 puncte D. un factor care determină lipsa lacurilor glaciare în Carpaţii Curburii. două ramuri industriale care se dezvoltă pe baza resurselor precizate mai sus. 6 puncte E. Precizaţi: 1. un tip de climă.Varianta 17 .367 Subiectul II Sursa: The World Factbook. orientarea culmilor şi a văilor principale. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: “Clima Ucrainei are un caracter continental”. calculată pentru fiecare stat din tabel. A. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Podişului Dobrogei şi relieful Podişului Mehedinţi. distribuţia spaţială a altitudinilor. Precizaţi: 1. estimări la nivelul anului 2006 1. două oraşe-port maritime. 2. Pentru Franţa. 4 puncte B. Se dă următorul tabel: Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Statul Finlanda Bulgaria Suprafaţa 2 ( km 2) 338. 6 puncte C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 3. referitor la densitatea medie a populaţiei. cu numărul 3 se numeşte: a. valoarea minimă a debitului şi luna în care se înregistrează. E.145 110. Piteşti c.910 Populaţia (nr. Scrieţi pe foaia de examen.geografie Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. un factor care determină debitele reduse din intervalul septembrie – decembrie. tipuri genetice de relief. 6 puncte E. două resurse de subsol. 2. Craiova b. trei unităţi de relief. tipuri de roci. o cauză care determină diversitatea resurselor de subsol din Munţii Apuseni. Ploieşti d. 2. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state. gradul de fragmentare. alte aspecte specifice ale reliefului. Precizaţi: 1. 10 puncte D. valoarea maximă a debitului şi luna în care se înregistrează. 5. precizaţi: 1. 4. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 017 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . valoarea densităţii medii a populaţiei.B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu ce străbate teritoriul României.

E. pe hartă. este . pe hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 18 . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. Capitala statului marcat. Precizaţi: 1.. numele oraşelor-capitală marcate. Statul marcat. pe hartă.. cu numerele 2 şi 8. 3. Statul marcat. cu litera H are deschidere la Marea . cu literle A şi C. cu litera B. A. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Scrieţi. cu litera C este situat în Peninsula … 2.Ministerul Educaţiei.geografie Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 018 Harta de mai sus se referă la subiectele A – D. numele statelor marcate. 4 puncte B. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii...

G d. Câmpia Padului este situată în statul marcat. D c. E. I 2 puncte D. pe foaia de examen. E d. Polderele sunt specifice statului marcat. pe hartă. Scrieţi. I 2 puncte 4. Meridianul 0o străbate statul marcat. alte aspecte specifice ale reliefului. cu litera . D d. pe hartă. cu litera: a. Scrieţi. cu litera: a. tipuri de roci. distribuţia spaţială a altitudinilor.Climatul temperat oceanic este specific statului a cărui capitală este oraşul marcat. 6 puncte C. pe hartă. numele oraşelor marcate. vor fi prezentate comparativ şi nu separat. F d. Este o câmpie în curs de formare unitatea de relief marcată.Varianta 18 . 4 puncte B. tipuri genetice de relief. mod de formare. cu grupa Munţilor . cu numerele 5 şi 6. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 018 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Precizaţi doi factori care au determinat formarea reliefului glaciar în Alpii Scandinaviei. A b. H 2 puncte 3. pe hartă. H 2 puncte 5. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A b. A. F d. cu litera E şi relieful statului marcat cu litera F. Unitatea de relief marcată.. 3. 2.. G 2 puncte 5. cu litera: a. Cultura cerealelor este specifică în unitatea de relief marcată.. cu litera: a. Minereuri complexe se exploatează din unitatea de relief marcată cu litera: a. 2. Fluviul Volga străbate teritoriul statului marcat. C c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. H 2 puncte 4. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea. Notă 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente: forme predominante de relief. D c. B c. pe hartă. orientarea culmilor şi văilor principale. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat în unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Trotuş 2 puncte 2.. 4 b. pe hartă. cu litera: a. 9 d. cu litera . pe hartă. 6 c. B b.geografie Ministerul Educaţiei. A b. pe hartă. D d. pe hartă.. pe foaia de examen. D c. pe hartă. cu litera: a. pe hartă. B c. Ministerul Educaţiei. F d. numele unităţilor de relief marcate. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful statului marcat. pe hartă. 6 puncte E. Pădurile de conifere sunt specifice unităţii de relief marcate. C b. A b... cu litera H este delimitată la sud de râul numit: a. Bistriţa b. C c. la est. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. gradul de fragmentare. J 2 puncte 2. pe hartă. Siret d. Unitatea de relief marcată. Moldova c. B b. pe hartă. pe hartă. cu litera G se învecinează. cu numărul: a. B c. cu litera: a. A b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu literele A şi G. 14 2 puncte 3. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. E d. Precizaţi: 1. Scrieţi. Păşuni alpine extinse există în unitatea de relief marcată. pe foaia de examen.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. precipitaţii medii anuale. se înregistrează în unităţile de relief marcate. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. pe hartǎ. etaj climatic. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 3. vânturi. 6 puncte E. 3. Precizaţi: 1. reţelei hidrografice. două oraşe. cu E şi clima unitaţii de relief marcate. doua resurse de subsol. influenţă climatică. Precizaţi: 1. o mare la care are ieşire. Subiectul II solurilor. 6. Precizaţi două activităţi de servicii care pot creşte valoarea serviciilor în PIB-ul din Bulgaria. Comparaţi cadrul natural al Ucrainei cu cel al Spaniei precizând trei deosebiri. 6 puncte C. E. membre ale UE. valoarea cea mai scăzută a sporului natural şi statul în care se înregistrează. A. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. două state vecine. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristicile vegetaţiei şi 2 reliefului. două state cu valori negative ale sporului natural.Varianta 18 . sub media pe ţară. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. valoarea maximă a sporului natural şi numele statului în care se înregistrează. o cauză a sporului natural ridicat din Irlanda. o cauză a sporului natural negativ din Ungaria. un oraş-port. 6 puncte E. 10 puncte D. Pentru Germania. cu excepţia capitalei. se referă la subiectul III A şi B. 4. pe hartǎ. cu literele A şi C. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. 5. 4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. climei. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 018 Reprezentarea grafică de mai jos. precizaţi: 1. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia: ”Densităţi reduse ale populaţiei. două râuri sau fluvii. cu H.

2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 19 . cu litera F sunt situaţi Munţii . cu numerele 3 şi 13. cu numărul 12 este traversat de râul .geografie Proba D. Oraşul-capitală. pe hartă. numele statelor marcate.. Precizaţi: 1. 4 puncte B. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. marcat pe hartă. Scrieţi. E. cu numărul 14 se numeşte . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu literele H şi I. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . A. numele oraşelor-capitală marcate. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 019 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E..... Statul a cărui capitală este marcată. Se acordă 10 puncte din oficiu. În partea centrală a statului marcat. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. pe hartă. pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. pe hartă.Ministerul Educaţiei. 3..

D 2 puncte 5. H d. Braţul navigabil din unitatea de relief marcată. Industria siderurgică este dezvoltată în oraşul marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. În unitatea de relief marcată pe hartă. cu litera: a. cu litera: a.. Austrul b. pe hartă. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . amplitudine termică.. Precizaţi: 1. petrolul 2 puncte 3. pe foaia de examen. pe hartă. gazul metan b.. numele oraşelor marcate. temperaturi medii anuale. D d. J 2 puncte D. huila c. Scrieţi. B c. Cele mai mari altitudini sunt în munţii din statul marcat. se numeşte. B c. pe hartă. cu numărul: a.. cu litera B este: a. În Peninsula Balcanică se află statul marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Garonne b. cu litera . cu litera I. Dintre următoarele fluvii ce traversează statul marcat. cu numerele 9 şi 10. Vânturile de vest 2 puncte 2. Rhone d. pe hartă. lignitul d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. factori ce influenţează clima. pe hartă. 6 puncte E. B c. pe foaia de examen. 8 c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numerele 3 şi 4. pe hartă. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. D c. 6 puncte C. marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. C c. Crivăţul d. cu litera: a.Varianta 19 . E 2 puncte 5. 9 d. Sena 2 puncte 4. pe foaia de examen. I 2 puncte 2. A. pe hartă. Principala resursă de subsol din unitatea de relief marcată. 2. pe hartă. pe hartă. cu litera H bate vântul numit : a. pe hartă. cu litera A. E d. 9 d. A b. 10 2 puncte 4. cu numărul 6 traversează oraşul numit. Lacul glaciar Bâlea este situat în unitatea de relief marcată. F 2 puncte 3. cu litera: a. 2. E. cu litera: a. Brizele marine c. precipitaţii medii anuale. cu numărul: a. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Fluviul Dunărea izvoarăşte de pe teritoriul statului. B b. cu litera G şi clima statului marcat. pe hartă. vânturi. pe hartă. cu litera E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 019 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. pe hartă.. pe hartă. 8 c. Scrieţi. C d. pe hartă. cu litera F. C d. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. Precizaţi două cauze care să explice valorile mici ale densităţii populaţiei din statul marcat.geografie Ministerul Educaţiei. Podişul Bavariei este situat pe teritoriul statului marcat. pe hartă. numele râurilor marcate. B b. A b. Scrieţi. 4 puncte B. 3. Loara c. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii cad în unitatea de relief marcată. A b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori este marcat.. în Marea Mediterană se varsă: a. 7 b. Râul marcat. 7 b. pe hartă.

5. Scrieţi. tipuri de roci pe care s-a format relieful. tipuri de rellief. 2. numărul de locuitori şi ponderea populaţiei urbane a două state europene. două oraşe. 4 puncte 1800 1600 1400 Debit (mc/s) 1200 1000 800 600 400 200 0 I F M A M I I A S O N D Lunile anului Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III B şi reprezintă evoluţia debitului Senei la Paris. Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa. altitudini. valoarea minimă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera C şi relieful unităţii marcate cu litera E. precizaţi: 1. septembrie 3. B.Varianta 19 . Spania Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 700 600 Debit (mc/s) 500 400 300 200 100 0 I F M A M I I A S O N D Lunile anului C. membre ale UE. 3. 2. Calculaţi densitatea populaţiei din Albania şi Belgia. 4. Statul traversat de fluviul al cărui debit este reprezentat în diagrama alăturată este: a. Luna în care valoarea debitului este sub 100 3 m /sec este: a. 3.loc) Populaţie urbană (%) Statul Albania Belgia 28 700 30 528 3. Pentru Franţa. pe hartă. Franţa c. Precizaţi două cauze care determină diferenţa de populaţie urbană dintre Albania şi Belgia. o cauză care să explice numărul mare al termocentralelor în unitatea de relief marcată. mai d. înclinare. valoarea maximă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează. Precizaţi: 1. estimări la nivelul anului 2006 1. Subiectul II 6 puncte 10 puncte D. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 4 puncte Subiectul III . 2. Prezentaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat 6 puncte E. cu excepţia capitalei. Precizaţi doi factori care influenţează distribuţia inegală a căilor rutiere în ţările UE. octombrie d. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. Belgia b. 6 puncte E. 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. pe foaia de examen. februarie c. trei state vecine. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. fragmentare. aprilie b. A. Precizaţi o cauză a diferenţei de densitate a populaţiei dintre cele două state. o cauză care să explice frecvenţa mare a alunecărilor de teren în unitatea de relief marcată. Iunie c. Luna în care valoarea debitului depăşeşte 500 m3/sec este: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 019 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi reprezintă evoluţia debitului Tisei la Szeged. aprilie b. două ramuri tradiţionale ale industriei alimentare.3 38 97 Sursa: The World Factbook.2 10. un tip de climă specific acestui stat. pe hartă. cu litera G. E. cu litera D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. două râuri sau fluvii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Germania d. septembrie 2. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Suprafaţa (km2) Populaţia (mil.

. 2. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. Precizaţi: 1. Statul marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. E. cu litera G ocupă partea vestică a Peninsulei .. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numerele 12 şi 14. cu litera A are ieşire la Marea . A.. Scrieţi. cu literele B şi D. pe foaia de examen. pe hartă. Capitala statului marcat. Statul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 20 .. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .Ministerul Educaţiei. pe hartă. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.. 2.. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 020 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. pe hartă.geografie Proba D. numele oraşelor-capitală marcate. cu litera H se numeşte . numele statelor marcate. 3. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 4 puncte B.

6 puncte E. 4 puncte Ministerul Educaţiei. J 2 puncte D. 2. B b. Domurile gazeifere se găsesc în unitatea de relief marcată. precipitaţii medii anuale. F d. Oraşul marcat. Influenţe climatice oceanice sunt prezente în unitatea de relief marcată. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 020 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. cu litera: a. D c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. C c. pe hartă. pe foaia de examen. cu litera: a. J 2 puncte 4. Albania b. amplitudine termică. Macedonia d. cu litera: a. cu litera: a. pe hartă. 1 b. numele oraşelor marcate. Portul Rotterdam se află pe teritoriul statului marcat. cu numerele 1 şi 6. Croaţia c. cu litera: a. pe hartă. 12 2 puncte 5. pe foaia de examen. F c. 11 d. pe hartă.Varianta 20 . Munţii Penini sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. cu litera B. F c. G d. Muntenegru 2 puncte 3. B c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. I 2 puncte 5. pe hartă. Relieful vulcanic este bine reprezentat în unitatea de relief marcată. cu litera … 3. pe hartă cu numărul: a. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori este marcat. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. C b. pe hartă. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. cu litera: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. E d. G d. A b. cu litera F şi clima statului marcat cu litera G. E d. vânturi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. G 2 puncte 2. 4 2 puncte 3. marcată. Spodosolurile sunt specifice unităţii de relief. cu litera: a. pe hartă. pe hartă. 3 d. A b. C b. 10 c. Scrieţi. Lacul Roşu (de baraj natural) este situat în unitatea de relief marcată. G 2 puncte 2. este capitala statului: a. H 2 puncte 4. 2 c. pe hartă. pe hartă. pe hartă. Scrieţi. 4 puncte B. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele râurilor marcate. Valoare ridicată a densităţii medii a populaţiei se înregistrează în statul marcat. pe hartă. B c. factori ce influenţează clima. Precizaţi: 1. pe hartă. Scrieţi. Străbate un bazin carbonifer râul marcat. F d. pe hartă. temperaturi medii anuale. Precizaţi două argumente care să demonstreze că statul marcat. prezintă un sistem de transport diversificat. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe foaia de examen. cu litera … 2. A b. D b. cu numărul 8. cu numărul: a. F d. E c. E. 9 b. pe hartă. cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit … 6 puncte C.geografie Ministerul Educaţiei. Fluviul Po (Pad) străbate partea nordică a statului marcat. A. funcţional şi modern. cu numerele 7 şi 8. Oraşul marcat.

pe hartă. 2 Probă scris ă la ă Geografie – fluvii. 40 mm b. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 4 puncte Diagrama alăturată se referă la subiectul III B şi D şi reprezintă evoluţia precipitaţiilor medii anuale la o staţie meteorologică din Câmpia Română. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. acest stat. Scrieţi pe foaia de examen. 6 puncte E. alte aspecte specifice ale reliefului. Precizaţi două cauze care să explice diferenţa de precipitaţii medii anuale înregistrată între unităţile de relief marcate. tipuri de relief. altitudini. clasa a XII-a 3. martie 3. 2. 2. două ramuri industriale (cu excepţia industriei alimentare). 60 mm c. luna cu cele mai reduse cantităţi de precipitaţii precum şi valoarea acestora. pe hartă cu litera D şi relieful unităţii marcate. Luna în care se înregistrează cele mai ridicate valori ale precipitaţiilor este: a. membre ale UE. Precizaţi trei asemănări între relieful unităţii marcate. Precizaţi un factor care determină diferenţa de densitate a populaţiei dintre cele două state. estimări la nivelul anului 2006 1. ianuarie d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 020 Diagrama alăturată se referă la subiectul III A şi D şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii anuale la staţia meteorologică din Munţii Carpaţi. trei state vecine. cele două mări la care are ieşire. Precizaţi: 1. 2. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. oraşul-capitală. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. februarie c. mai 2. iulie c.loc. înclinare. în nord. 6 puncte E. cu literele A şi B. B. 100 mm d. precizaţi: 1. tipuri de roci pe care s-a format relieful. modul de calcul al cantităţilor medii anuale de precipitaţii. decembrie b. dou râuri sau 4. 120 mm C. Luna care înregistrează cele mai scăzute valori are precipitaţiilor este: a. A. două cauze care să explice diferenţa dintre valorile precipitaţiilor medii anuale înregistrate la staţia meteorologică din Munţii Carpaţi faţă de cele care se înregistrează la staţia meteorologică din Câmpia Română. Pentru Germania. august b. Precizaţi: 1. 2. cu litera G.Varianta 20 .) Olanda 41 526 16 491 461 Luxemburg 2 586 474 413 Sursa: The World Factbook. Diferenţa dintre cantitatea maximă şi minimă de precipitaţii este de: a. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . iunie d. E. 5. 6 puncte Subiectul II 10 puncte D. luna cu cele mai mari cantităţi de precipitaţii precum şi valoarea acestora. Se dă următorul tabel: Suprafaţa Populaţia Statul (km2) (nr.geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

2. Capitala statului marcat. cu litera E se numeşte . 3. pe hartă.. 2. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .. E. numele oraşelor-capitală marcate. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere.. Capitala statului Islanda este marcată. numele statelor marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 21 . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. A.geografie Proba D. Oraşul capitală. cu literele H şi J. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Scrieţi. marcat pe hartă. 4 puncte B. pe foaia de examen. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 021 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu.. cu numărul 2 este traversat de fluviul numit . cu numărul . Precizaţi: 1. cu numerele 1 şi 5..Ministerul Educaţiei.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă.

pe foaia de examen. cu litera: a. cu litera G se numeşte: a. pe hartă. D d. 6 2 puncte 3. cu litera A şi clima statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Rin d. G 2 puncte 4. cu litera D. F d. D c. Statul marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Oraşul – capitală marcat.. marcat pe hartă. A b. cu litera: a. J 2 puncte 3. Clasa molisolurilor este prezentă în unitatea de relief marcată. cu litera: a. E c. cu numărul 2 şi 6. H c. pe hartă. pe hartă. Braţul Dunării marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. precipitaţii medii anuale. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. B b. 1 b. 6 puncte C. pe foaia de examen. A. Olanda 2 puncte D.. H 2 puncte 5.. Don b. pe hartă. cu litera F. Olso d. pe hartă. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Scrieţi. Copenhaga b. pe hartă. G d. etaj climatic. vânturi. 4 puncte Ministerul Educaţiei.Varianta 21 . Nipru 2 puncte 4. Oraşul marcat. cu numărul 1 se numeşte . B c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2 c. este cel marcat cu numărul: a. pe hartă. F d. pe hartă. Precizaţi: 1. Influenţe climatice submediteraneene se resimt în unitatea de relief marcată. F 2 puncte 2. I 2 puncte 2. Râul ce se varsă direct în Dunăre dintre cele marcate pe hartă. cu litera: a. pe hartă cu litera: a. cu numărul 5 se numeşte . pe hartă. factori ce influenţează clima. cu numerele 7 şi 10. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1 Oraşul Sarajevo este capitala statului marcat.. C c. 2.geografie Ministerul Educaţiei. influenţă climatică. C b. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Petrolul reprezintă o resursă a subsolului unităţii de relief marcate. pe hartă. E. Precizaţi două cauze care determină valorile reduse ale densităţii populaţiei pe teritoriul statului. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 021 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. 2. Helsinki c. pe hartă. cu litera B se numeşte: a. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.. numele oraşelor marcate. Liechtenstein c. Munţii Tatra. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Scrieţi. Loara c. Fluviul care traversează statul marcat. A b. Scrieţi. G b. O unitate de relief formată prin cutare este cea marcată. 3. Stockholm 2 puncte 5. pe hartă. Belgia b. 6 puncte E. C d. pe hartă. numele râurilor marcat. pe foaia de examen. cu numărul 8 se numeşte: a.. Luxemburg d. I d. pe hartă. Lacul hidroenergetic construit pe râul marcat. 4 puncte B. 4 d. Cei mai înalţi munţi din lanţul carpatic. D b. pe hartă. B c. cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. se găsesc pe teritoriul statului marcat.

tipuri de roci pe care s-a format relieful. Precizaţi: 1. două insule care aparţin acestui stat.geografie Ministerul Educaţiei. aprilie c. B. Scrieţi. două cauze care să explice creşterea debitului Dunării în lunile de primăvară la Olteniţa. pe hartă. cu excepţia capitalei. 10 puncte D. A. mai 2. două resurse naturale. Precizaţi un factor care determină diferenţa de densitate a populaţiei dintre cele două state.loc) Statul Finlanda 338 145 5 231 372 Ungaria 93 030 9 981 334 Sursa: The World Factbook. octombrie d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. diferenţa dintre debitul maxim lunar şi debitul minim lunar înregistrate la staţia hidrologică Regensburg. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Câmpia Transilvaniei nu este o unitate de câmpie“. 6 puncte E. 5. două oraşe. înclinare. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 021 Reprezentările grafice de mai jos se referă la subiectul III A – B şi D. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. 4 000 m3/s b. iunie b. altitudini. 8 000 m3/s 6 puncte Subiectul II C. luna cu cel mai mic debit şi valoarea acestuia. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . E. 4 puncte Diagrama alăturată reprezintă evoluţia debitului Dunării la Olteniţa. Diagrama alăturată reprezintă evoluţia debitului Dunării la Regensburg. Se dă următorul tabel: 2 Suprafaţa (km ) Populaţia (nr. precizaţi: 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1. 5 500 m3/s 3500 3000 Debit (mc/s) 2500 2000 1500 1000 500 0 I F M A M I I A S O N D Lunile anului 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 I F M A M I I A S O N D Lunile anului c. 6 000 m3/s Debit (mc/s) d. tipuri de relief. august b.Varianta 21 . Pentru Italia. valoarea maximă a debitului lunar se înregistrează în luna: a. 3. 4. 4 puncte Ministerul Educaţiei. două unităţi montane. iulie d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. luna cu cel mai mare debit şi valoarea acestuia. estimări la nivelul anului 2006 1. pe foaia de examen. 6 puncte E. 2. cu litera E şi relieful unităţii marcate cu litera H. 2. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.septembrie 3. 2. valoarea minimă a debitului lunar se înregistrează în luna: a. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat. fragmentare. diferenţa dintre valoarea maximă şi minimă a debitului este de: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. două state enclave (pitice) aflate pe teritoriul acestui stat. noiembrie c. Precizaţi: 1.

cu numărul 5 este capitala statului numit… 3.Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrieţi. pe hartă. Oraşul capitală marcat. cu numărul 2 este capitala statului numit… 2. pe hartă. cu numărul 12 se numeşte… 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu numerele 4 şi 8. 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Precizaţi: 1. A. cu literele A ş I. Oraşul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 22 . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Oraşul marcat. 4 puncte B. E. numele statelor marcate. pe hartă. pe hartă.geografie Proba D. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 022 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. pe foaia de examen. numele oraşelor-capitală marcate.

D c. Conuri şi cratere bine dezvoltate sunt în unitatea de relief marcată. Brăila b. D d. G 2 puncte 3. C şi D d. 7 2 puncte 5. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Peninsulei Scandinave şi relieful Peninsulei Iberice. Râul marcat. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. D d. A b. cu literele: a. Giurgiu d. A b. Călăraşi c. E c. C c. pe hartă. pe hartă. B şi F c. alte aspecte specifice ale reliefului. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Râul Bega traversează subunitatea de relief marcată. Slobozia 2 puncte 2. Precizaţi: 1. tipuri genetice de relief. pe hartă. 3 c. F şi G 2 puncte 2. pe hartă. Scrieţi. Fluviul Sena traversează statul marcat. F d. A şi G b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. A. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera: a. pe hartă. pe hartă. 6 puncte E.Rovinari se află situat în unitatea de relief marcată. Ţărmul cu fiorduri este specific statului marcat. cu litera: a. F 2 puncte 4. cu numărul 10 se numeşte: a. Scrieţi. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Munţii Carpaţi se află pe teritoriul statului marcat. E. C c. pe hartă. pe hartă. tipuri de roci. F d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. D c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. Precizaţi două cauze care determină distribuţia neuniformă a precipitaţiilor medii anuale în Europa. cu litera: a. E d.1 b. numele oraşelor marcate. 4 puncte B. C b. cu litera … 6 puncte C. E 2 puncte 3. Bazinul de lignit Motru . Lacuri glaciare sunt în unitatea de relief marcată.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera: a. cu litera: a. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu numărul: a. Oraşul marcat. gradul de fragmentare. pe hartă. pe hartă. C c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul 5 se numeşte … 2. pe foaia de examen. pe foaia de examen. distribuţia spaţială a altitudinilor. F d. 5 d. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. orientarea culmilor şi văilor principale. Domurile gazeifere sunt specifice unităţii de relief marcată. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A b. Capitala statului Grecia este marcată. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 022 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D.Varianta 22 . cu litera … 3. B b. B b. F 2 puncte 4. Climatul temperat continental este specific statelor marcate. cu numerele 9 şi 10. numele unităţilor de relief marcate. G 2 puncte 5. cu litera: a. Alunecări de teren se produc frecvent în unitatea de relief marcată. cu literele B şi F. G 2 puncte D. A b. râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. pe hartă. C c. Scrieţi. E d.

4. 3. valoarea amplitudinii termice medii anuale. vânturi.loc (2004). 6 puncte E. Precizaţi: 1. 2. Precizaţi: 1. 1. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. o cauză a lipsei pădurilor în zona alpină. o regiune turistică.B şi prezintă evoluţia temperaturii medii lunare ale aerului la o staţie meteorologică din Câmpia Română. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.Varianta 22 . după 1990. două resurse de subsol. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. O situaţie similară este şi în România. 6. două unităţi de relief. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . E. modul de calcul al temperaturii medii anuale. 3. Calculaţi densitatea medie a populaţiei Europei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. km2 şi numărul locuitorilor de 726 mil. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. 2. cu H. cu excepţia capitalei. precipitaţii medii anuale.4 mil. Precizaţi doi factori care influenţează distribuţia spaţială a populaţiei pe continentul european. un tip de climă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. precum şi luna în care se înregistrează. o cauză a creşterii populaţiei rurale. 6 puncte C. precum şi luna în care se înregistrează. 10 puncte D. cu A şi clima unitaţii de relief marcate. 2. 6 puncte E. un factor natural care influenţează variaţia temperaturii medii lunare. influenţă climatică. 4 puncte B. pe hartǎ.geografie Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 022 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . în România. precizaţi: 1. 2 Subiectul II 2. două state vecine. pe hartǎ. Pentru Franţa. etaj climatic. Precizaţi doi factori care au condus la extinderea acestor areale. A. ştiind că suprafaţa este de 10. Scrieţi pe foaia de examen: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. membre ale UE. două oraşe. În Europa Sudică şi Centrală există areale extinse afectate de eroziunea solului. 5.

pe hartă. Scrieţi. pe hartă. pe hartă. numele statelor marcate. cu numărul 3 este capitala statului numit … 2. cu numerele 2 şi 8. 4 puncte B. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Podişul Doneţk se află situat pe teritoriul statului marcat. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .geografie Proba D. pe foaia de examen. Fluviul Vistula străbate capitala statului marcat. Precizaţi: 1. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. 2. numele oraşelor-capitală marcate.Ministerul Educaţiei. Oraşul marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu literele J şi B. cu litera … 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 23 . pe hartă. E. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 023 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. A.

E c. Grindurile sunt specifice unităţii de relief marcată. iazuri c. pe hartă. cu literele A şi G prezintă asemănări ce se referă la: a. pe hartă. Scrieţi. cu litera: a. E. F d. A b.Varianta 23 . cu litera: a. numele râurilor marcate. cu literele B şi H. 8 c. etaj climatic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 7 b. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Fluviul Dunărea formează graniţă pentru statul marcat.geografie Ministerul Educaţiei. A b. F c. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 023 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. C c. Călăraşi c. Reşedinţa judeţului Olt este marcată. A b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera … 3. Scrieţi. F d. D b. numele unităţilor de relief marcate. H 2 puncte 5. cu numărul: a. J 2 puncte D. marcată. cu litera… 2. 6 puncte E. influenţă climatică d. pe hartă. Scrieţi. Port la Dunărea maritimă este oraşul marcat. E c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănările vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. B c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. vânturi. Dublin este capitala statului marcat. pe hartă. cu litera H. altitudini b. Climatul temperat continental este specific statului marcat. G d. Teleorman 2 puncte 2. Munţii Balcani se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. Bazinul de huilă Petroşani se află în unitatea de relief marcată. râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. 12 2 puncte 3. D d. Insula Corsica aparţine statului marcat. Crovurile sunt forme de relief specifice unităţii de relief. pe hartă. Oraşul marcat. Precizaţi doi factori care explică diversitatea vegetaţiei în statul marcat. cu numărul… 6 puncte C. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera: a. între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Balcanice. pe hartă. pe hartă. 4 puncte B. J 2 puncte 3. A. 10 c. cu numărul 10 este reşedinţa judeţului: a. cu numărul: a. A b. pe hartă. H d. 7 b. Alumina se obţine în centrul industrial marcat. pe foaia de examen. cu litera: a. Brăila b. Unităţile de relief marcate. Nota 1: Deosebirile şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. cu litera: a. I d. temperaturi medii anuale. pe hartă. cu numerele 1 şi 6. pe hartă. pe hartă. G 2 puncte 5. pe foaia de examen. 2. pe hartă. pe hartă. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare. 11 d. pe hartă. 10 d. pe hartă. J 2 puncte 4. râuri 2 puncte 4. D b. E c. precipitaţii medii anuale. pe hartă. Giurgiu d. G 2 puncte 2. cu litera: a.

4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . precizând trei deosebiri. 6 puncte E. 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 023 Analizaţi diagrama climatică se referă la subiectul III A – B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare ale aerului la o staţie meteorologică din Câmpia Panonică.geografie Ministerul Educaţiei. E. modul de calcul al temperaturilor medii anuale. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. Pentru Ungaria. precum şi luna în care se înregistrează. un factor care influenţează variaţia temperaturii medii lunare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. două unităţi de relief. un tip genetic de lac şi un exemplu. un factor natural care favorizează dezvoltarea pe suprafeţe extinse a viţei de vie în Subcarpaţii Curburii. 2. Precizaţi: 1. 10 puncte D. pe hartă. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănărea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Scrieţi pe foaia de examen: 1. două caracteristici climatice. 4 puncte B. 3. 5. 2. 4. cu litera D. Precizaţi: 1. Comparaţi cadrul natural al Austriei cu cel al Ucrainei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului. 6 puncte C. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcate. 6. Precizaţi două argumente care să explice valoarea negativă a bilanţului migratoriu din ţările Europei de Est şi Sud-Est. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. precizaţi: 1. vânturi. precipitaţii medii anuale. 2. precum şi luna în care se înregistrează. două oraşe. reţelei hidrografice.Varianta 23 . vegetaţiei şi solurilor. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte E. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. cu litera C şi clima unităţii de relief marcate. etaj climatic. valoarea amplitudinii termice medii anuale. o zonă de vegetaţie. un factor care determină densitatea mare a populaţiei în judeţul Prahova. 2. un râu sau un fluviu. pe hartă. influenţă climatică. climei. A.

Oraşul marcat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 024 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. pe hartă. Fluviul Pad străbate statul marcat. Precizaţi: 1. Scrieţi. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere.a 2 Subiectul I . Se acordă 10 puncte din oficiu. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 4 puncte B. pe hartă. cu litera … 3. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 24 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. hartă. cu numărul 1 este capitala statului numit … 2. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII. cu literele F şi I. 2. numele oraşelor-capitală marcate. Podişul Meseta se află situat pe teritoriul statului marcat pe. pe hartă. E. cu numerele 4 şi 11. pe hartă.Ministerul Educaţiei. numele statelor marcate.geografie Proba D. A.

Datează din antichitate oraşul marcat. 4 b. pe hartă. 14 2 puncte D. E d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 024 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII. numele râurilor marcate. pe hartă. cu litera B şi clima statului marcat. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică. pe hartă. pe hartă. Numeroase lacuri glaciare se află pe teritoriul statului marcat. pe hartă. Galaţi d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 7 b. cu litera … 6 puncte C. D b. Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Precizaţi: 1. 1. F d. Brăila c. cu numărul … 3. pe hartă. 12 2 puncte 2. B şi F d. Târgovişte 2 puncte 3. D c. 4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Se produce utilaj petrolier în oraşul marcat. H 2 puncte 4. G 2 puncte 5. cu litera: a. B c. F d. D c. Port la Marea Baltică este oraşul-capitală marcat. E c.Varianta 24 . pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. E. pe hartă. A b. numele unităţilor de relief marcate. B b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. I 2 puncte 5. Scrieţi. cu litera: a. Oraşul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul: a. pe foaia de examen. A b. Oraşul Reykjavik este capitala statului marcat.a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. cu litera: a. cu litera J. pe foaia de examen. Buzău b. pe hartă. amplitudine termică. vânturi. Fluviul Vistula străbate statul marcat. cu literele: a. 2. Scrieţi. 2. cu litera: a. D c. 7 d. temperaturi medii anuale. cu literele A şi H. H d. pe hartă. cu litera: a.H d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. A. I 2 puncte 3.geografie Ministerul Educaţiei. A şi J c. precipitaţii medii anuale. pe hartă. pe hartă. cu numerele 5 şi 6. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. pe foaia de examen. Vegetaţie alpină se dezoltă în unitatea de relief marcată. pe hartă. 5 c. cu numărul: a. În unitatea de relief marcată. Climatul mediteranean este specific statelor marcate. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu litera A sunt specifice influenţe climatice … 2. pe hartă. G 2 puncte 4. 9 d. 6 puncte E. B b. E d. Minereu de fier se exploatează din unitatea de relief marcată. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Relieful carstic este specific unităţii de relief marcate. Relief litoral există în unitatea de relief marcată. 8 c. cu litera: a. A b. F c. cu numărul 10 se numeşte: a. Scrieţi. F şi J 2 puncte 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. A şi F b. pe hartă. pe hartă.

vânturi.geografie Ministerul Educaţiei. precizaţi: 1. precipitaţii medii anuale. membre ale UE. Scrieţi pe foaia de examen: 1. Pentru Spania. 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 4. 4 puncte B. altele decât capitala. 2. 6 puncte C. Pe litoralul sudic al Peninsulei Crimeea. două unităţi montane. Prezentaţi două argumente pentru a susţine avantajele economice conferite de vecinătatea ţării noastre cu Marea Neagră. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. o insulă sau arhipelag care aparţine acestui stat. cu litera C şi clima unităţii de relief marcate. două regiuni turistice. 6. două state vecine. Precizaţi tipul de climă şi o cauză care influenţează clima din această regiune. 6 puncte E. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. 2. A. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 024 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. pe hartă. Precizaţi: 1.B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Câmpia Română. E.Varianta 24 . 2 Subiectul II Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului. pe hartă.a Subiectul III . 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. cu litera H. etaj climatic. două oraşe. un factor care influenţează variaţia cantităţii de precipitaţii lunare. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. temperatura medie a lunii ianuarie este de 2 . Comparaţi cadrul natural al Greciei cu cel al Republicii Moldova. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. reţelei hidrografice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. influenţă climatică. diferenţa dintre valoare maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII .4ºC. un tip de climă. vegetaţiei şi solurilor. precizând trei deosebiri. 3. climei. 5. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale. 3.

. A. pe foaia de examen. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu litera F este oraşul numit . pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele oraşelor-capitală marcate. 3. 2. pe hartă. 4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 25 . Oraşul marcat. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 025 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C. numele statelor marcate. cu litera . Se acordă 10 puncte din oficiu. Vulcanii Etna şi Vezuviu sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. pe hartă. cu literele A şi H. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. E....geografie Proba D.. cu numerele 3 şi 10.Ministerul Educaţiei.. cu numărul 4 este capitala statului numit . Scrieţi. pe hartă. Capitala statului marcat. 2.

cu numărul 12 se numeşte . G 2 puncte 3.Varianta 25 . cu litera . Bega b. A b. Crişul Negru d. D c. Oraşul Minsk este capitala statului marcat.. cu numărul 2 se numeşte: a. Pe râul marcat. 6 puncte E. 3. D b. 6 puncte C. G 2 puncte 3. 2. tipuri genetice de relief. Râul marcat. 4 puncte B. cu numerele 9 şi 10. B b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu litera: a.. Râul Motru delimitează la est unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Munţii Balcani se desfaşoară pe teritoriul statului marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. pe hartă. D c.. Oraşul marcat. H d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. A b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. C c. Precizaţi trei deosebiri între relieful Alpilor Scandinavi şi relieful Munţilor Carpaţi. numele oraşelor marcate. Scrieţi. cu litera: a. cu litera: a.. pe hartă. pe hartă. Mureş 2 puncte 2. distribuţia spaţială a altitudinilor. cu litera: a. F c. I 2 puncte 2. orientarea culmilor şi a văilor principale. E. J 2 puncte D. pe foaia de examen. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. alte aspecte specifice ale reliefului. Precizaţi: 1. pe hartă. D d. C b. E c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Scrieţi. Pădurile de conifere (taiga) ocupă suprafeţe extinse în statul marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 025 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectele II A – D. tipuri de roci. B b. I 2 puncte 5. cu litera: a. Prezentaţi două argumente prin care să explicaţi repartiţia neuniformă a precipitaţiilor pe teritoriul Europei. E c. cu literele A şi F . cu numărul 6 s-a amenajat lacul hidroenergetic numit . J 2 puncte 4. gradul de fragmentare. Oraşul Bârlad este situat în unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. A b. 2.. Munţii Penini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. Crişul Alb c. Fluviul Nistru traversează statul marcat. pe hartă. Soluri din clasa molisoluri (tip cernoziom) există în unitatea de relief marcată. G d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. H d. C c.. E d. pe foaia de examen. pe hartă. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. pe hartă. F d.cu litera: a. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. pe hartă. A. pe hartă. Scrieţi. G d.

comparativ cu celelalte două state din tabel. un oraş-port fluvial.Varianta 25 . două state vecine. A b. două ramuri industriale dezvoltate pe baza resurselor menţionate mai sus. alte aspecte specifice ale reliefului. E. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. Petrol. un factor determinant al variaţiei temperaturilor medii lunare. 9 c. cu numărul: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 025 Graficul de mai jos se referă la subiectul III A . combustibilul fosil pe care România îl foloseşte mai puţin. 10 puncte D. gradul de fragmentare. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. distribuţia spaţială a altitudinilor. un oraş-port maritim. o cauză care explică ponderea ridicată a energie nucleare în Franţa. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4. orientarea culmilor şi văilor principale.cu litera: a. gaze naturale şi ape geotermale există în unitatea de relief marcată. precum şi luna în care se înregistrează. tipuri genetice de relief. Scrieţi. pe foaia de examen: 1. Modificarea în ritm alert şi continuu a mediului temperat-continental include şi accelerarea proceselor de degradare a terenurilor. 2. pe hartă. două resurse de subsol. precizaţi: 1. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 4 puncte Energie nucleară (%) 9 40 13 2 Hidroenergie (%) 30 2 1 Cărbune (%) 40 6 24 Gaze naturale (%) 15 13 21 Subiectul II Petrol (%) 5 35 40 Energie alternativă (%) 1 4 1 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 11 d. 2. 6 puncte C. la nivelul anului 2006. pe hartă. 3. 12 2 puncte D. B c. pe hartă. 2. două unităţi de relief. 6 puncte E. precum şi luna în care se înregistrează. membre ale UE. A. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. Prezentaţi două argumente care ilustrează rolul Munţilor Carpaţi în clima României. 4 puncte B. Precizaţi două cauze care generează acest proces.geografie Ministerul Educaţiei.B şi prezintă evoluţia valorilor temperaturii medii lunare la o staţie meteorologică din Munţii Carpaţi. cu litera A şi relieful unităţii marcate. Tabelul de mai jos redă structura producţiei de energie electrică (%) în România şi alte state ale UE. 5. 3. Pentru Germania. 6 puncte E. cu litera E. Reşedinţa judeţului Bihor este oraşul marcat. două surse de energie pe care Germania le valorifică mai mult. 8 b. G 2 puncte 5. 6. 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Statul România Franţa Germania Precizaţi: 1. comparativ cu celelalte două state din tabel. valoarea amplitudinii termice medii anuale. C d. tipuri de roci. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 3. modul de calcul al temperaturii medii anuale.

cu literele C şi D. A. Scrieţi. Oraşul marcat. 2.. pe hartă. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 26 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu litera B se numeşte . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele statelor marcate. Statul marcat. 4 puncte B.. Oraşul-capitală marcat. pe hartă. 3. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 026 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C... pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.Ministerul Educaţiei. 2.. E. pe hartă. Precizaţi: 1. numele oraşelor-capitală marcate.geografie Proba D. cu numărul 12 este traversat de fluviul numit . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu numerele 9 şi 12. pe foaia de examen.. cu numărul 11 este capitala statului numit .

autoturisme c. cu litera: a. oţel d. pe hartă. 10 d. vânturi. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. 4 c. 2 b. Argeş b. Podişul Bavariei este situat pe teritoriul statului marcat. precipitaţii medii anuale. A b. Vegetaţia mediteraneană este specifică statului marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Piatra Neamţ 2 puncte 4. Bârlad b. cu numărul: a. Roci variate(vulcanice. cu numărul 10 este reşedinţa judeţului numit: a. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. C b. cu litera: a... Olt d. 6 puncte E. 5 b.sedimentare) dispuse pe trei fâşii paralele sunt în unitatea de relief marcată. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. C c. 6 puncte C. alumina b. 9 c. pe hartă. Oraşul marcat. cu litera . In oraşele marcate. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Teleorman 2 puncte 3. E c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 026 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectele II A– D. cu litera: a. Iaşi d. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Climatul temperat-oceanic este specific statului marcat. cu numerele 2 şi 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II .Varianta 26 . cu numărul 9 este traversat de râul numit . cu numărul: a. Giurgiu c. cu literele E şi G. pe hartă. 2. 10 d. H 2 puncte 2... Un important combinat siderurgic este oraşul marcat.. pe hartă. numele râurilor marcate.. Scrieţi. pe hartă. H d. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.metamorfice. temperaturi medii anuale. Râul marcat. 14 2 puncte 5. Oraşul marcat. 4 puncte B. pe hartă. Precizaţi: 1. pe foaia de examen.. Fluviul Tamisa traversează oraşul-capitală marcat.. cu numărul 4 străbate în Subcarpaţii Moldovei oraşul numit: a. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Italice. Prezentaţi două cauze care determină fenomenul de îmbătrânire demografică a populaţiei din statele Europei Vestice. pe foaia de examen. G d. 15 2 puncte 4. B b. I 2 puncte D. pe hartă. Botoşani c. pe hartă. cu litera . cu numerele 9 şi 11 se obţine: a. pe hartă. 7 b. pe foaia de examen. E. F d. E c. Capitala statului Islanda este marcată. A.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. J 2 puncte 3. 13 d. 2. Scrieţi. nave maritime 2 puncte 2. pe hartă. amplitudine termică. 3. 7 c. Scrieţi. Babele şi Sfinxul se găsesc în unitatea de relief marcată. numele unităţilor de relief marcate. cu numărul: a.

2. precum şi luna în care se înregistrează. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcate. 3. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. un tip de climă.9 ‰ 9. pe hartă.6 ‰ 10. modul de calcul al cantităţii medii lunare de precipitaţii. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 026 Graficul alăturat se referă la subiectul III A . un râu sau fluviu. vânturi. În tabelul alăturat sunt reprezentate rata natalităţii şi cea a mortalităţii populaţiei din România. D c. Scrieţi pe foaia de examen: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. două unităţi de relief. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 5. 6 puncte E. trei oraşe. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 2. precum şi luna în care se înregistrează. 4 puncte B. Prezentaţi: 1.Varianta 26 . cu excepţia capitalei. bilanţul natural (sporul natural) pentru anul 1956. 3. cu litera F şi clima unităţii de relief marcate.B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Munţii Carpaţi. bilanţul natural (sporul natural) pentru anul 2004. două resurse de subsol.2 ‰ 19. 6 puncte E. E d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.0 ‰ 2 Subiectul II 11. 3. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Precizaţi: 1. 2.0 ‰ Mortalitate 9.geografie Ministerul Educaţiei. o cauză prin care să explicaţi “mozaicul petrografic” al Munţilor Apuseni. 2. o cauză prin care să explicaţi dispunerea radiar-concentrică a reţelei feroviare în România. Precizaţi două cauze care determină distribuţia inegală a infrastructurii de transport în Europa Centrală. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. 6 puncte C. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord. influenţă climatică.5 ‰ 10. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Anul 1956 1977 1998 2004 Natalitate 24. E. 2. pe hartă. Vegetaţia de stepă ocupă suprafeţe întinse în unitatea de relief marcată. precizaţi: 1. pe hartă. 4. 6. etaj climatic. o regiune turistică. cu litera G. cu litera: a. A b. precipitaţii medii anuale. G 2 puncte D. un factor care a determinat creşterea mortalităţii în ţara noastră. o lună cu precipitaţii medii cuprinse între 80 şi 100 mm.6 ‰ 12. A. diferenţa dintre cantităţile medii de precipitaţii din lunile aprilie şi octombrie.9 ‰ Calculaţi: 1.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 27 .Ministerul Educaţiei. Oraşul marcat. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 027 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Statul din Peninsula Scandinavă. cu litera . pe hartă. cu literele B şi E. Munţii Pirinei se află situat pe teritoriul statului marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. numele statelor marcate. cu numărul 11 este capitala statului numit . membru al Uniunii Europene. Scrieţi. pe hartă. pe hartă...geografie Proba D. 2. pe foaia de examen. Precizaţi: 1. cu litera … 3.. A. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4 puncte B. cu numerele 1 şi 3. numele oraşelor-capitală marcate. 2. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . E.. este marcat.

. Alba Iulia b. H 2 puncte 3. pe hartă. Structuri boltite sub formă de domuri există în unitatea de relief marcată. Scrieţi. E. H 2 puncte 4. D b.. cu literele D şi G. cu numărul 5 se numeşte: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. distribuţia spaţială a altitudinilor. 4 puncte B. cu numărul: a. 3. Hunedoara d. gradul de fragmentare. pe hartă. pe hartă. 2. cu numărul 1 se numeşte ..geografie Ministerul Educaţiei. Utilaj petrolier se obţine în oraşul marcat. 10 d. pe hartă. 4 b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. H d. 5 c. orientarea culmilor şi văilor principale. cu litera: a. Lacuri de crovuri s-au format în unitatea de relief marcată. J 2 puncte 2. cu litera: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Dâmboviţa c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 6 puncte E. F d. Capitala statului Finlanda este oraşul marcat. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. A b. cu numerele 8 şi 10. pe foaia de examen. Deva c. Prezentaţi două consecinţe ale sporului natural redus din Europa. D c. cu litera: a. Scrieţi..Varianta 27 .. pe hartă. E c. pe hartă. 14 2 puncte 4. A b. Oraşul Varşovia este capitala statului marcat. C d. pe hartă. cu litera . Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. I 2 puncte 3. E c. Cea mai redusă cantitate de precipitaţii medii anuale cade în unitatea de relief marcată. cu numărul: a. E c. pe hartă. pe foaia de examen. 8 d. Prahova 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu litera: a. 2. numele unităţilor de relief marcate. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinavi şi relieful Munţilor Alpi. cu numărul . Sibiu 2 puncte 2. tipuri de roci. Argeş b. numele oraşelor marcate. A. 2 b. pe hartă. tipuri genetice de relief. H 2 puncte D. Ialomiţa d. Climatul temperat-oceanic este caracteristic în statul marcat. pe hartă. pe foaia de examen. cu litera: a. Râul marcat. pe hartă. B b. F d. C b. alte aspecte specifice ale reliefului. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 027 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectele II A – D. B c. Râul marcat. 6 c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Fluviul Sena traversează oraşul-capitală marcat. pe hartă. cu numărul 12 se numeşte: a. Oraşul marcat. pe hartă. 12 2 puncte 5. Precizaţi: 1. G d.

valoarea maximă a debitului lunar şi luna în care se înregistrează. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. orientarea culmilor şi văilor principale. gradul de fragmentare. 4. Precizaţi: 1. Pentru Spania. două insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat.Varianta 27 . 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. 4 puncte B. 2. diferenţa dintre valoarea debitului în luna aprilie şi valoarea debitului în luna decembrie. C c. distribuţia spaţială a altitudinilor. valoarea minimă a debitului lunar şi luna în care se înregistrează. 5. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. Vegetaţia de stepă este predominantă în unitatea de relief. altele decât capitala. două unităţi de relief. două luni în care debitul mediu lunar are aceleaşi valori . Precizaţi: 1. 6 puncte E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 3. precizând trei deosebiri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. o resursă naturală.B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale râului Siret la vărsare în Dunăre. B b. A. trei oraşe. marcată. 6 puncte E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 027 Graficul de mai jos se referă la subiectul III A . F 2 puncte D. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al Republicii Moldova. tipuri genetice de relief. 6 puncte C. cu litera D şi relieful unităţii marcate. pe hartă cu litera: a. E. un factor care a determinat dezvoltarea industriei produselor clorosodice în Subcarpaţi. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . precizaţi: 1. Subiectul II şi solurilor. Precizaţi două cauze ale natalităţii reduse din ţările Europei de Est şi Sud-Est. 3. Prezentaţi: 1. climei. după 1990. două regiuni turistice. o cauză a creşterilor de debit în luna aprilie. o cauză care a determinat scăderea numărului de locuitori ai ţării noastre. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: vegetaţiei 2 reliefului. cu litera H. alte aspecte specifice ale reliefului. E d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. 10 puncte D. tipuri de roci. 2. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. reţelei hidrografice. pe hartă.

Precizaţi: 1. pe foaia de examen. Oraşul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera I se numeşte … 3. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate.Ministerul Educaţiei. cu numerele 7 şi 14. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 028 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. pe hartă. numele statelor marcate. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. 2. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 28 . Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. A. cu numărul 5 este capitala statului numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . E. cu numărul 13 se numeşte … 2.geografie Proba D. Oraşul marcat. Statul marcat. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu literele A şi D. 4 puncte B.

pe hartă. Scrieţi. Scrieţi. Precizaţi trei asemănări între relieful Câmpiei Padului şi relieful Câmpiei Panonice. cu litera: a. 4 puncte B. Râul marcat. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. Este membru al Uniunii Europene statul marcat. cu literele A şi B. pe hartă. cu numărul 5 este afluentul direct al … 3. pe hartă. cu litera: a. H d. Prezentaţi două cauze care explică potenţialul agricol ridicat al unor ţări ca România. G d. Etaj climatic alpin există în unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Precizaţi: 1. E c. Republica Moldova etc. pe foaia de examen. alte aspecte specfice ale reliefului. 2 şi 6 2 puncte 5. Ucraina. E d. cu litera: a. pe foaia de examen. Slovenia 2 puncte 5. Cele mai mari altitudini se înregistrează în unitatea de relief marcată. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. G 2 puncte 2. pe hartă. A b. pe hartă. Vorbesc o limbǎ germanicǎ locuitorii oraşului marcat. Austria b. pe hartă. F 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II . D b. cu litera B se numeşte: a. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Maramureş d. Are deschidere la Marea Nordului statul marcat. Satu Mare 2 puncte 3. Datează din perioada daco-romană oraşul marcat. Oraşul marcat. A. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. E. Macedonia 2 puncte 3. D d. pe hartă. 2 şi 4 d. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 028 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. G 2 puncte 4. pe foaia de examen. cu numărul: a. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu litera: a. 1 b. Bulgaria d. 6 puncte E. I 2 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. B b.Varianta 28 . Cehia c. Statul marcat. Statul marcat. cu litera: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2.geografie Ministerul Educaţiei. Cluj c. F d. cu numerele 8 şi 9. fragmentare. C c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Scrieţi. Bistriţa Năsăud b. pe hartǎ. 1 şi 2 b. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului: a. pe hartă. C c. cu numerele: a. Influenţe climatice pontice se resimt în unitatea de relief marcată. Belarus b. Oraşul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. B b. pe hartă. pe hată. cu numărul … 6 puncte C. Subcarpaţii Getici sunt traversaţi de râurile marcate. Belgia c. pe hartă. 5 d. 7 2 puncte 4. numele oraşelor marcate. 3 c. D c. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. H 2 puncte 2. altitudini. 2 şi 3 c. C b. cu litera F se numeşte: a. tipuri de relief. pe hartă. E c. Slovacia d. cu numărul 10 este traversat de râul numit… 2.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Pentru Serbia. pe hartă. 2. 4. 6. două râuri sau fluvii. două unităţi de relief. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. două resurse naturale.loc. 6 puncte C. cu litera D şi relieful unităţii marcate. . două luni în care temperatura medie este de 15˚C. E. Precizaţi: 1. 3.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. Precizaţi patru tipuri de turism practicate în Spania. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte E. 2. două oraşe. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. tipuri de roci pe care s-a format relieful.) 7 385 367 400 214 9 016 596 Subiectul II Sursa: The World Factbook. cu litera E Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 6 puncte E. membru al UE. Precizaţi: 1. Ţara Bulgaria Malta Suedia Suprafaţa (km2) 110 910 316 449 964 Populaţia (nr. temperatura minimă şi luna în care se înregistrează. 2. un stat vecin. modul de calcul al temperaturii medii anuale. estimări la nivelul anului 2006 1. temperatura maximă şi luna în care se înregistrează. altitudini. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 028 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A . precizaţi: 1. Tabelul de mai jos prezintă suprafaţa şi populaţia unor ţări din UE. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. un factor care a determinat amplasarea unor rafinării în Câmpia Română. 5. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul IIIError! Reference source not found. 3. tipuri de relief.Varianta 28 . fragmentare. 4 puncte B. Calculaţi densitatea medie a populaţiei în Bulgaria şi Malta. două luni în care temperatura medie este de 0˚C. 2. 2. un argument pentru a ilustra faptul că Dunărea reprezintă un important fluviu internaţional al Europei. Precizaţi două cauze care explică densitatea redusă a populaţiei din Suedia. A.B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. un tip de climă. Prezentaţi: 1.

Oraşul marcat.Ministerul Educaţiei. pe hartă. pe foaia de examen. cu numerele 5 şi 9. Scrieţi. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 29 . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 029 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. pe hartă.geografie Proba D. numele oraşelor-capitală marcate. E. numele statelor marcate. Aglomeraţia urbană londoneză este marcată. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera G se numeşte… 3. Precizaţi: 1. Statul marcat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. A. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu numărul … 2. pe hartă. 4 puncte B. 2. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. cu literele C şi H. cu numărul 15 este străbătut de fluviul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .

C c. A. cu literele E şi F. stepă d. cu litera: a. munte d. Belgia c. 2. tip de climă. E d. pe hartă. Oraşul marcat. pe foaia de examen. E. pe hartă. cu numărul 10 este situat în regiune de: a. A b. I 2 puncte 4. Elveţia d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. în cursul mijlociu şi cursul inferior. Slovacia 2 puncte 2. deal c. câmpie b.Varianta 29 . E d. pădure de conifere c.. Precizaţi trei asemănări între clima Peninsulei Italice şi clima Peninsulei Iberice. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Bulgaria d. numele unităţilor de relief marcate. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată. Precizaţi: 1. Austria b. A b. F 2 puncte 2. Oraşul marcat. cu litera: a. lande b. cu numărul 7 este capitala statului: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. numele râurilor marcate. pe hartă. cu litera. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat 6 puncte E. cu litera: a. podiş 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II . precipitaţii medii anuale. râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. Râul cu cel mai mare debit este marcat. amplitudine termică. cu litera D vegetaţia dominantă este: a. C c. cu litera: a. cu numerele 1 şi 4. Are deschidere la Marea Neagră statul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu numărul … 3.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. În statul marcat. H d. 4 puncte B. Prezentaţi două cauze care determină valorile mari ale densităţii populaţiei de-a lungul râului Rhin. F 2 puncte D. pe hartă. pe foaia de examen. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 029 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. C c. pe hartă. B c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Scrieţi.. vânturi. cu litera J se numeşte: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. tundră 2 puncte 5. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului numit… 2. Eurotunelul leagă Regatul Unit al Marii Britanii de statul marcat. F d. pe hartă. Oraşul marcat. pe hartă. 6 puncte C. pe hartă. Albania b. B b. Solurile din clasa molisoluri sunt dominante în unitatea de relief marcată. Macedonia 2 puncte 3. Scrieţi. pe foaia de examen. Statul marcat. pe hartă. Influenţe oceanice şi submediteraneene există în unitatea de relief marcată. Belgia c. B b. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Scrieţi. E 2 puncte 3. pe hartă. pe hartă.pe hartă.

2. 5. pe hartă. reţelei hidrografice. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numărul 11 este situat pe râul numit: a. Precizaţi: 1. un tip de climă. Mureş b. cu litera: a. pe hartă. 4 puncte B. A b. E d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. alte aspecte specifice ale reliefului. A. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. tipuri de roci pe care s-a format relieful. C c. un factor care influenţează variaţiile debitului mediu lunar. fragmentare. pe hartă. Vegetaţia de stepă este caracteristică unităţii de relief marcate. 6 puncte E. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al Ucrainei. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 029 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . Someş d. 3. două oraşe-port. tipuri de relief. precizaţi: 1. 4. Pentru Bulgaria. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. vegetaţiei şi solurilor.30C. marea la care are ieşire. două resurse naturale 6.70C iar la Varna (Bulgaria) este de 11. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul 10 II puncte D. luna în care se înregistrează un debit mediu de 100 m3/s. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera E şi relieful unităţii marcate. Târnava 2 puncte 2 puncte D. un râu sau fluviu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. precizând trei deosebiri. Precizaţi: 1. climei.B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu din Europa. cu litera C. 3. 6 puncte C. pe hartă. două unităţi de relief. o cultură agricolă tradiţională. 2. F 5. Oraşul marcat. Prezentaţi două premise naturale ale practicării culturii cerealelor în Câmpia Română. valoarea diferenţei de debit dintre lunile iulie şi septembrie. 7. 6 puncte E. 2. Temperatura medie anuală la Sibiu (România) este de 8.geografie Ministerul Educaţiei.Varianta 29 . luna cu cel mai scăzut debit mediu lunar şi valoarea acestuia. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Olt c. luna cu cel mai ridicat debit mediu lunar şi valoarea acestuia. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului. altitudini. Precizaţi două cauze care determină diferenţa de temperatură înregistrată la cele două staţii meteorologice.

Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. Statul marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. Scrieţi. Statul Papal este o enclavă în oraşul-capitală marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. 2. 4 puncte B. pe foaia de examen.geografie Proba D. numele oraşelor-capitală marcate. Oraşul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu numărul … 2. cu litera B se numeşte … 3. cu literele E şi F. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 30 . Precizaţi: 1. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varian ta 030 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. numele statelor marcate. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. E. cu numerele 5 şi 10.Ministerul Educaţiei. pe hartă. A. cu numărul 11 este capitala statului numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . pe hartă.

4 d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. pe hartă. cu litera … 6 puncte C. pe hartă. Argeş b. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 030 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Suedia 2 puncte 5. pe foaia de examen. pe hartă. D d. pe hartă. cu numărul: a. Dâmboviţa c. 4 puncte B. cu litera G se numeşte: a. B c. pe hartă. cu numărul 1 se numeşte … 3. E d. pe hartă. cu litera I se numeşte: a. 8 d. Danemarca b. Oraşul marcat. Scrieţi. B b. F 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. cu numărul 12 este situat în Subcarpaţii … 2. Prahova d. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. tip de climă. vânturi. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. precipitaţii medii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Bazinul carbonifer Petroşani este străbătut de râul marcat. Finlanda c. numele oraşelor marcate. 10 2 puncte 4. E d. 6 puncte E. A b. Capitala Croaţiei este oraşul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A. Este membru al Uniunii Europene statul marcat. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 1 b. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Balcanice şi clima Peninsulei Scandinave. pe foaia de examen. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. C c. J 2 puncte 2. Statul marcat. B c. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului: a. A b. amplitudine termică. Râul marcat. Letonia c. H 2 puncte 4. cu numerele 8 şi 10. Lituania d. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat. pe hartă. Pădurile de conifere sunt specifice unităţii de relief marcate. Vâlcea 2 puncte 2. 7 c. Gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată. 2. cu litera: a. cu numărul: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera: a. pe hartă. Polonia 2 puncte 3.Varianta 30 . pe foaia de examen. Norvegia d. Prezentaţi două premise naturale care favorizează cultura viţei de vie în Peninsula Italică şi Peninsula Iberică. D c. Precizaţi: 1. I d. Belarus b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Statul marcat. pe hartă. 6 2 puncte 3. cu litera: a. 1 b. Oraşul marcat. pe hartă. pe hartă. Scrieţi. E. Scrieţi. Cea mai nouă unitate de relief este marcată. F 2 puncte D. cu literele D şi H. A b. 3 c.

cu litera F. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. În tabelul alăturat sunt reprezentate rata natalităţii şi cea a mortalităţii populaţiei din România. Prezentaţi: 1. 5. pe hartă. doi factori care au determinat sporul natural negativ în 1998 şi 2004. pe hartă. lunile cu cea mai scăzută temperatură medie lunară. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. 6. vânturi. un factor care favorizează dezvoltarea industriei chimice în oraşele situate în Subcarpaţi. două unităţi de relief.0 ‰ 11. precipitaţii medii anuale. E. Precizaţi două avantaje ale creşterii producţiei de hidroenergie pe plan european.6 ‰ 12. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.9 ‰ 9. valoarea diferenţei de temperatură între lunile mai şi noiembrie. 6 puncte C.6 ‰ 11. Precizaţi: 1. 4 puncte B. cu litera D şi clima unităţii de relief marcate. 6 puncte E.Varianta 30 . cu litera: a.geografie Ministerul Educaţiei. doi afluenţi ai Tisei.B şi prezintă evoluţia temperaturii medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. 3. lunile cu cea mai ridicată temperatură medie lunară. un factor care favorizează construirea lacurilor hidroenergetice în regiunea montană. precizaţi: 1. pe hartă. 3.4 ‰ 10. Pentru Ungaria. două oraşe. B b. 2.9 ‰ 2 Subiectul II Calculaţi: 1. două luni în care temperatura medie lunară este de 10˚C. etaj climatic. A. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 030 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . o zonă de vegetaţie. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 2.5 ‰ 10. C c. 3. Anul 1956 1977 1992 1998 2004 Natalitatea Mortalitatea 24. 2.0 ‰ 9. 2. bilanţul natural pentru anul 2004. 4. Precizaţi: 1.2 ‰ 19. bilanţul natural pentru anul 1956. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. H 2 puncte D. Se întâlnesc numeroase iazuri în unitatea de relief marcată. un lac natural. 6 puncte E. două luni în care temperatura medie lunară este de 5˚C. influenţă climatică. 2. altele decât capitala. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . D d.6 ‰ 11. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. două caracteristici climatice. 4 puncte Ministerul Educaţiei.

numele oraşelor-capitală marcate.Ministerul Educaţiei. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu literele A şi G. pe foaia de examen.capitală cu numere. Capitala statului marcat. Are ieşire la Marea Egee statul marcat. pe hartă.. pe hartă. cu numărul 15 este străbătut de fluviul numit... Scrieţi. 3. pe hartă. cu numerele 3 şi 7. cu litera . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . 2.. A. numele statelor marcate. cu litera E este oraşul numit … 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. 4 puncte B. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. E. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Oraşul . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 031 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 31 .capitală marcat. pe hartă.geografie Proba D.

Minsk d. B c. Oraşul . pe hartă. subpolar (rece) 2 puncte 2.Varianta 31 . Importante zăcăminte de minereuri de fier şi marmură se exploatează din unitatea de relief marcată. cu litera: a. pe hartă. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Berna b. Carpaţi d. Apenini c. Barcelona b. pe foaia de examen. pe hartă. E. pe hartă. 4 puncte B. cu literele B şi F. Monaco d.capitală marcat. Pirinei 2 puncte 3. În unitatea de relief marcată. cu numărul 1 este reşedinţa judeţului numit… 2. cu numărul 8 formează graniţă naturală cu ţara vecină numită: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. Prezentaţi două argumente pentru a demonstra două contraste economice între nordul şi sudul Italiei. pe foaia de examen. temperat oceanic d. C d. Oraşul marcat. Mureş 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Râul marcat. Râul marcat. Scrieţi. 2 b. mediteranean (subtropical) b. 7 d. Scrieţi. Ungaria 2 puncte 2. pe hartă. cu numărul: a. precipitaţii medii anuale. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. numele oraşelor marcate. numele unităţilor de relief marcate. amplitudine termică. Alpi b. Madrid c. Crişul Repede d. cu numărul 8 se numeşte: a. cu litera J are capitala în oraşul: a. pe hartă cu litera E şi clima statului marcat.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera F se resimt influenţe climatice… 3. 10 2 puncte 5. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă. cu numerele 3 şi 4. vânturi. Crişul Alb b. Lacuri glaciare există în unitatea de relief marcată. G 2 puncte 4. Dublin c. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 031 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Serbia d. Valletta 2 puncte D. cu litera F îi este specific climatul: a. pe hartă. Statul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Bulgaria b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 4 c. cu litera… 6 puncte C. Republica Moldova c. A b. Statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. B c. A b. cu numărul 12 se numeşte: a. D 2 puncte 3. pe hartă. O importantă regiune viticolă a României este situată în unitatea de relief marcată. A. cu litera H. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă temperaturi medii anuale. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Precizaţi: 1. 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Fluviul Vistula străbate oraşul-capitală marcat. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Crişul Negru c. pe hartă. 6 puncte E. Scrieţi. temperat continental c. cu litera D se află munţii: a. Paris 2 puncte 4. cu litera: a. În statul marcat. C d.

2 c. 2. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. 4 puncte B. vara 3. 6 2 puncte D. 3. A. estimări la nivelul anului 2006 1. două mări la care are ieşire. precizaţi: 1. polar continental d. distribuţia spaţială a altitudinilor. pe hartă. Scrieţi pe foaia de examen. dou resurse de subsol. 2. 10 puncte D. tipuri genetice de relief. un factor care a favorizat dezvoltarea unor centre ale industriei chimice în Depresiunea Colinară a Transilvaniei.loc. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . mediteranean (subtropical) b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. tropical 6 puncte C. orientarea culmilor şi văilor principale.geografie Ministerul Educaţiei. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat din tabel. E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Suprafaţa Populaţia Statul (km2) (nr. un argument care să ilustreze importanţa economică a Canalului Dunăre – Marea Neagră pentru România. Anotimpul în care se înregistrează cea mai mare cantitate de precipitaţii este: a. pe hartă. temperat continental c. cantitatea maximă de precipitaţii şi luna în care s-a înregistrat. alte aspecte specifice ale reliefului. Prezentaţi: 1. 1 b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2 Probă scris ă la ă Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 4.) Belgia 30 528 10 379 067 Ungaria 93 030 9 981 300 Sursa: The World Factbook. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „În structura producţiei de energie electrică a Germaniei şi Norvegiei hidroenergia are o pondere ridicată”. 6 puncte E. valoarea maximă a temperaturii medii şi luna în care s-a înregistrat. două râuri sau fluvii. cu litera A şi relieful unităţii marcate cu litera C. ecuatorial c. Temperatura minimă absolută din ţara noastră s-a înregistrat în apropierea oraşului marcat. Pentru Germania. 2. cu numărul: a. Precizaţi: 1. polar maritim b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. două oraşe porturi. În tabelul alăturat sunt prezentate suprafaţa şi populaţia unor ţări din UE. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 031 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi a cantităţilor medii lunare de precipitaţii.Varianta 31 . două ramuri industriale care utilizează resursele de subsol menţionate mai sus. 5 d. tipuri de roci. Precizaţi un factor care determină repartiţia neuniformă a populaţiei în fiecare din statele din tabel. Temperaturile au valori ridicate în lunile de vară datorită invaziilor maselor de aer: a. toamna d. Tipul de climă ilustrat de diagrama climatică de mai sus este: a. gradul de fragmentare. iarna b. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. temperat oceanic d. subpolar 2. primăvara c. 6 puncte E.

Portul maritim Rotterdam este situat în statul marcat. pe hartă. A. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. Este situat în Peninsula Scandinavă statul marcat. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. E.capitală cu numere. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .. cu literele I şi J. cu numerele 5 şi 6.capitală marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Oraşul . 4 puncte B. pe hartă. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Ministerul Educaţiei. cu numărul 12 se numeşte . pe foaia de examen. Precizaţi: 1. cu litera … 3. cu litera … 2. Scrieţi. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 32 . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 032 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. 2.. numele statelor marcate.geografie Proba D.

13 2 puncte 3. temperaturi medii anuale. 6 puncte E.capitala Copenhaga este marcat. 1 şi 2 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. J 2 puncte 5. cu numărul: a. pe hartă. D b. A şi C b. cu litera C are deschidere la Marea: a. J 2 puncte D. 3. numele unităţilor de relief marcate. cu numărul: a. 3 d. Prezentaţi doi factori care au favorizat procesul de urbanizare în Germania. H d. pe hartă. cu litera: a. A. 6 2 puncte 4. D b. Neagră 2 puncte 4. B şi E c. pe hartă cu litera B şi clima statului marcat. E c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Râurile marcate. pe foaia de examen. E şi F d. Râul marcat. E c. 1 b. cu numerele 7 şi 12 despart Grupa Retezat . precipitaţii medii anuale. cu literele E şi H. numele râurilor marcate. pe hartă. vânturi. pe hartă. Banat b. Insulele Baleare aparţin statului marcat. cu numerele 8 şi 9. Oraşele Sfântu Gheorghe şi Miercurea Ciuc sunt străbătute de râul marcat. Parâng d. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul: a. E c. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. Statul marcat.Varianta 32 . pe hartă. pe hartă. Baltică d. pe foaia de examen. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 032 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. pe hartă. cu litera … 2.Godeanu de Grupa: a. H d.geografie Ministerul Educaţiei. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. cu litera: a. Vatican. Precizaţi: 1. Azov c. 3 b. cu numărul 2 este numit … 6 puncte C. 4 şi 6 2 puncte 5. pe hartă. J 2 puncte 2. cu numărul 12 este numit . 4 puncte Ministerul Educaţiei. este o enclavă în capitala statului marcat. cu litera: a. pe hartă. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănării vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Are un climat temperat oceanic statul marcat. Scrieţi. D b. Albă b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu numerele: a. amplitudine termică. E. pe hartă. Poiana Ruscă 2 puncte 3. Scrieţi. cu litera G. 9 c. pe foaia de examen. F şi G 2 puncte 2. 3 şi 6 d. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Sunt situate în Subcarpaţi oraşele marcate. Scrieţi.. Făgăraş c. 2 şi 6 c. 8 b.. Oraşul marcat. pe hartă. Oraşul . 11 d. Se produc autoturisme în oraşul marcat. Statul papal independent. 2 c. Relief de dune se află în unităţile de relief marcate. 10 d. F d. 4 puncte B. pe hartă. cu literele: a. 10 c. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Podişul Mehedinţi este unitatea de relief marcată.

născuţilor vii 579. temperat-oceanic. 2. pe hartă. circula ţia vestică a maselor de aer 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II C. primăvara c. o cauză care a determinat creşterea populaţiei urbane în România. iarna b. Factorul care determină cantităţi medii anuale mari de precipitaţii la Bergen este: a.793 Nr. luna cu cantitatea minimă de precipitaţii.) 58. ecuatorial c. Prezentaţi: 1. 2.geografie Ministerul Educaţiei. două resurse de subsol cu rezerve importante. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . pe care este reprezentată evoluţia cantităţii medii lunare de precipitaţii la Bergen (Norvegia).928 Sursa: The World Factbook. Pentru Ucraina. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. membre ale UE. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. două oraşe. pe hartă. estimări la nivelul anului 2006 1.Varianta 32 . două râuri sau fluvii. cu litera E. trei state vecine.deceselor 567. Precizaţi: 1.660 145. 2. Scrieţi pe foaia de examen. Precizaţi o cauză a valorii bilanţului natural negativ din Ungaria. 6 puncte E. E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. precizaţi: 1. altitudinea reliefului c.133. vară 3. 4 puncte Analizaţi graficul alăturat. influenţă climatică. bilanţul natural pentru fiecare stat din tabel. 2. musonic d. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. precum şi valoarea acesteia. toamnă d. 2. B. Calculaţi. 4. vânturi. luna cu cantitatea maximă de precipitaţii. Regimul anual al precipitaţiilor care se înregistrează la Bergen (Norvegia) se încadrează tipului de regim pluviometric: a. etaj climatic. în valori absolute.486 124. Se dă următorul tabel: Statul Italia Ungaria 6 puncte 10 puncte Populaţia (nr. precipitaţii medii anuale. 5. A. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 032 Garficul alăturat se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia cantităţii medii lunare de precipitaţii la o staţie meteorologică din Câmpia Română. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcate. regimul temperaturii aerului b. cu litera B şi clima unităţii de relief marcate. temperat-continental b. D. regimul radiaţiei solare d. Graficul se referă la subiectul III B şi E.509 9 981 334 Nr. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănărea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cantitatea maximă de precipitaţii se înregistrează în anotimpul de: a. Precizaţi două cauze care să explice diferenţa dintre cantitatea de precipitaţii înregistrată la Bucureşti faţă de cea înregistrată la Bergen (Norvegia).loc. . cu excepţia capitalei. precum şi valoarea acesteia. un factor care a determinat amplasarea numeroaselor termocentrale în Podişul Getic. un tip de climă. 3.

cu literele B şi E.. pe hartă. 4 puncte B. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . numele statelor marcate. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Insula Corsica aparţine statului marcat. Capitala Cehiei este oraşul marcat. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă.capitală cu numere. 3. cu numărul .. Oraşul marcat.. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 033 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 33 .geografie Proba D. Scrieţi. A. pe hartă. cu numărul 13 este capitala statului numit . pe hartă. E. cu litera … 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. pe foaia de examen. cu numerele 3 şi 7. Precizaţi: 1.Ministerul Educaţiei..

cu litera: a. J 2 puncte 3. 7 c. I d. Scrieţi. pe hartă. E b. G d. F c. pe foaia de examen. Râul marcat. 2 b. Canalul Dunăre – Marea Neagră a fost construit în unitatea de relief marcată. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. 2. pe hartă. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat. cu litera: a. pe hartă. Oraşul marcat. I 2 puncte 4. temperaturi medii anuale. G d. 12 d. pe hartă. Prezentaţi doi factori care influenţează distribuţia spaţială neuniformă a populaţiei în spaţiul european. În oraşul marcat. D c. petrochimia d. 3. industria produselor farmaceutice b. J 2 puncte 3. H 2 puncte 2. A b. 6 puncte C. 15 2 puncte 5. C c. precipitaţii medii anuale. pe hartă. Vegetaţia de taiga (pădure de conifere) şi tundra sunt specifice statului marcat. cu numărul 6 este reşedinţa judeţului numit …. cu litera: a. cu litera: a. F b. pe hartă. B c.Varianta 33 . G d. cu literele D şi G. Oraşul . pe hartă. Molisoluri(cernoziomuri) există în unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. numele unităţilor de relief marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. siderurgia 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă cu litera G. pe hartă. Este situat în Peninsula Iutlanda. pe hartă. 4 puncte B. vânturi. 6 puncte E. pe hartă. pe hartă cu litera F şi clima statului marcat. Gazul metan se exploatează în unitatea de relief marcată. pe hartă. o mare parte din teritoriul statului marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera: a.geografie Ministerul Educaţiei. A b. cu litera …. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. F c. 2. pe hartă. B b. J 2 puncte D. pe foaia de examen. Precizaţi: 1. H 2 puncte 4. H d.capitală Reykjavik este marcat. G d. cu numărul 3 ramura industrială dezvoltată se numeşte: a. cu numărul 7 se numeşte …. metalurgie neferoasă c. I 2 puncte 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 033 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. E. A. G d. D b. E c. Relief glaciar există în unitatea de relief marcată. pe hartă. amplitudine termică. cu litera: a. cu numărul: a. pe hartă. cu litera: a. G c. Alpii Dinarici se află în statul marcat. numele râurilor marcate. A b. cu numerele 9 şi 10. pe foaia de examen. Scrieţi.

Scrieţi. iulie şi iunie d.Varianta 33 . 2.126 România 11. E. subpolar c. influenţă climatică. 3. cantitatea maximă de precipitaţii înregistrată. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 033 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi a cantităţii de precipitaţii la o staţie meteorologică din Europa. etaj climatic. regimului temperaturii aerului b. 2. Mehedinţi d. Valoarea maximă a temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile: a. Precizaţi: 1. Precizaţi tipul de regim hidrologic al Volgăi şi doi factori care îl influenţează.geografie Ministerul Educaţiei. 2. ştiind că lungimea totală a reţelei feroviare pe continent este. pe hartă. Calculaţi ponderea lungimii căilor ferate din fiecare ţară. mediteranean (subtropical) d. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică alăturată este: a. pe foaia de examen. august şi iulie c. cu litera B şi clima unităţii de relief marcată. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 10 puncte D. temperat . un factor care explică lipsa lacurilor glaciare din Munţii Apuseni. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.000 Km. două resurse de subsol. 4 puncte B. raportată la nivelul Europei. A. două oraşe. 6 puncte E. Gorj c. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. tipul de climă specific şi doi factori care influenţează clima. pe hartă. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 4. Bihor b.376 1. Oraşul marcat. în prezent. vânturi. ecuatorial b. 5. Se dă următorul tabel: Lungimea căilor ferate (km) Germania 38. august şi mai b. iulie şi mai 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. precipitaţii medii anuale. cu litera F.oceanic 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. de 369. precum şi luna în care se înregistrează. regimului radiaţiei solare d. precizaţi: 1. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord. pe hartă. Cantităţile mari de precipitaţii medii anuale sunt o consecinţă a: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. 2. două ramuri industriale care utilizează resursele menţionate mai sus. circulaţiei vestice a maselor de aer 6 puncte C. altele decât capitala. cu numărul 2 este reşedinţa judeţului: a. fluviul care traversează capitala. 4 puncte Ţara Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Precizaţi două cauze care să explice valoarea difertă a lungimii căilor ferate în cele două state. altitudinii reduse c. Vâlcea 2 puncte D. precum şi luna în care se înregistrează. o cauză care determină densităţi reduse ale populaţiei în anumite sectoare ale Câmpiei de Vest.

cu litera … 3. 4 puncte B. pe hartă. 2. pe hartă. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Munţii Penini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. cu numărul 9 se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .geografie Proba D. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 034 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.capitală cu numere. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 34 .Ministerul Educaţiei. cu literele A şi C. E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . A. Scrieţi. Fluviul care traversează oraşul marcat. numele statelor marcate. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numerele 7 şi 12. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul a cărui capitală este oraşul marcat. cu numărul 1 se numeşte … 2. pe foaia de examen.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 1 b. 6 puncte E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 14 2 puncte D. Lisabona b. numele unităţilor de relief marcate. 8 2 puncte 3. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 034 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. 7 b. 5 d. G d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A b. Scrieţi. pe hartă. cu litera: a. 10 d. pe hartă. Alumina se obţine în oraşul marcat. pe hartă. Climatul mediteranean se întâlneşte în sudul statului marcat. cu litera E este: a. 10 d. H d. pe foaia de examen. E d. Are ieşire la Marea Baltică statul marcat. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. cu litera: a. pe hartă. E d. G 2 puncte 4.Varianta 34 . 6 2 puncte 5. cu numărul: a. 4 puncte B. Scrieţi. Minsk d. . Oraşul marcat. pe hartă. cu literele A şi B. B b. Scrieţi. Vegetaţia de stepă se întâlneşte în unitatea de relief marcată. Defileul Dunării delimitează la sud unitatea de relief marcată. Fluviul Dunărea străbate oraşul . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 3 b. E c. pe hartă. E c. cu litera: a. Precizaţi: 1. numele râurilor marcate. D c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Capitala statului marcat. Paris 2 puncte 2. cu numărul: a. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Capitala Federaţiei Ruse este oraşul marcat. pe hartă. C c. D b.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. D c. 6 c. cu litera. 2. 6 puncte C. amplitudine termică. cu numerele 8 şi 11. C b. temperaturi medii anuale. cu numărul: a. G 2 puncte 4. cu litera… 2.. 3 c. Londra c. pe hartă. pe hartă. H 2 puncte 2. Relieful glaciar se întâlneşte în unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. 2 c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. cu numărul: a. Crivăţul este un vânt specific unităţii de relief marcate. 9 c. A b.capitală marcat. cu numărul 4 este traversat de râul numit… 3. vânturi. Străbate Carpaţii Meridionali râul marcat. H 2 puncte 3. 1 b. pe hartă. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat cu litera B şi clima statului marcat cu litera H. pe hartă. A. pe hartă. cu litera: a. 7 d. E. precipitaţii medii anuale. Precizaţi doi factori care au determinat prezenţa reliefului glaciar în Munţii Alpi. J 2 puncte 5. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Grindurile sunt forme de relief specifice unităţii marcate. F d.

220C c. două oraşe-port maritime. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi precizate comparativ şi nu separat. pe hartă. 6 puncte E. 2. mai şi octombrie b. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. valoarea maximă a temperaturii. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . aprilie şi mai d. influenţă climatică. vânturi. 15.145 5. Pentru Franţa. etaj climatic. ) 338. valoarea minimă a temperaturii.260C d. aprilie şi octombrie c.160C b. două resurse de subsol utilizate în industria siderurgică. 4. temperat-continentală d. calculată pentru fiecare stat din tabel. Precizaţi: 1. trei unităţi de relief. referitor la densitatea medie a populaţiei. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 5. 2. ale temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile: a. subpolară 2. Amplitudinea termică medie anuală este de: a.372 110. precum şi luna în care se înregistrează. mai şi noiembrie 6 puncte C.geografie Ministerul Educaţiei. Graficul de mai sus redă tipul de climă: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 034 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi B. valoarea densităţii medii a populaţiei. cu litera F este o câmpie în formare”. 18 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.350C 3. D. E. A. 30 . Precizaţi doi factori care favorizează practicarea turismului hibernal şi a sporturilor de iarnă în Austria. 4 puncte B.367 Sursa: The World Factbook. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 3. pe foaia de examen. precum şi luna în care se înregistrează.Varianta 34 . două obiective turistice din Paris. Valori de 10oC. precipitaţii medii anuale. temperat-oceanică b. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între clima unităţii de relief marcate cu litera C şi clima unităţii de relief marcate cu litera E. loc. 24 .231. estimări la nivelul anului 2006 Subiectul II 10 puncte 1. ecuatorială c.910 7. precizaţi: 1. 2.385. Se dă următorul tabel: Statul Finlanda Bulgaria Suprafaţa Populaţia ( km2 ) (nr. Scrieţi. numele fluviului care străbate capitala. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. În grafic este prezentată evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. Scrieţi pe foaia de examen. Prezentaţi două argumente pentru a susţine afirmaţia: „Unitatea de relief marcată.

pe hartă. cu literele F şi G. cu numerele 6 şi 7. cu litera … 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 35 . cu litera … 2. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Fluviul care traversează oraşul marcat. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. A. pe hartă. Aglomeraţia urbană Rin . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. E. Vulcanul Etna se află pe teritoriul statului marcat. numele oraşelor-capitală marcate. 4 puncte B. pe hartă. pe foaia de examen.Ministerul Educaţiei.geografie Proba D.Ruhr se află în statul marcat. pe hartă. numele statelor marcate. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 035 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. cu numărul 9 se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 2. Scrieţi.

pe hartă. pe hartă. Importante resurse de cărbuni superiori se exploatează în statul marcat.Varianta 35 . J 2 puncte D. cu litera: a. 4 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. H d. pe hartă. H 2 puncte 2. B c. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 035 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe hartă.11 d. cu litera: a. cu litera … 2. Precizaţi: 1. cu litera: a. I 2 puncte 3. precipitaţii medii anuale. Scrieţi. 2. pe foaia de examen. Scrieţi. F d. 8 2 puncte 4.geografie Ministerul Educaţiei. Climatul temperat oceanic este specific statului marcat. amplitudine termică. I d. E c. numele oraşelor marcate. Resurse de bauxită se exploatează în unitatea de relief marcată. temperaturi medii anuale. cu numărul 5 este traversat de râul numit … 3. nave maritime 2 puncte 5. 1 b. A. 1 b. pe hartă. D c. G 2 puncte 3. Fluviul Tamisa străbate oraşul . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Şisturile verzi sunt roci specifice unităţii de relief marcate. cu litera … 6 puncte C. D d. 3 c. pe hartă. cu numărul: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Prezentaţi două cauze care au determinat degradarea terenurilor în regiuni în care este specific mediul temperat continental. A b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 10 c. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat cu litera B şi clima statului marcat cu litera E. 4 puncte B. 6 puncte E. E c.capitală marcat. pe hartă. 5 d. Un important combinat siderurgic se află în oraşul marcat. E d. A b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2 c. cu numerele 1 şi 6. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. oţel d. Grinduri există în unitatea de relief marcată. pe hartă. 2 b. pe hartă. cu numărul 5 se obţine: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. În oraşul marcat. pe hartă. A b. A b. vânturi. pe foaia de examen. pe hartă. C b. cu numărul: a. Oraşul marcat. cu litera: a. Capitala Elveţiei este oraşul marcat. D c. numele unităţilor de relief marcate. Depresiunea Braşov se află în unitatea de relief marcată. alumină b. 13 2 puncte 5. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. E. pe hartă. G d. H 2 puncte 4. D c. Lacul glaciar Zănoaga este situat în unitatea de relief marcată. 3 d. cu litera: a. Tundra este o zonă de vegetaţie specifică statului marcat. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. C b. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. cu litera: a. pe foaia de examen. J 2 puncte 2. Scrieţi. cu literele B şi E. cu numărul: a. autoturisme c. pe hartă.

valoarea amplitudinii termice medii anuale. se înregistrează în lunile: a. două oraşe-port. aprilie şi octombrie c. Precizaţi: 1. o unitate de relief. două insule sau arhipelaguri din Marea Egee. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . valoarea temperaturii medii în lunile aprilie şi octombrie. A. 3. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 4. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera B şi clima unităţii de relief marcate cu litera H. Precizaţi: 1. temperat-continentală d.Varianta 35 . ecuatorială c. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. iulie şi iunie d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 035 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. 5. 4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. socială şi economică. mai şi noiembrie 6 puncte C. Valori ale temperaturii medii lunare. formată din mai multe state. subpolară 3. 2. precizaţi: 1. două state considerate membre fondatoare ale Uniunii Europene. 2. precipitaţii medii anuale. iulie şi august c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Uniunea Europeană reprezintă o grupare de natură politică. vânturi. 10 puncte D. cuprinse între 0 şi 5oC. o formaţiune vegetală specifică. Pentru Grecia. Precizaţi două cauze care determină valorile reduse ale densităţii populaţiei în Europa Nordică.geografie Ministerul Educaţiei. 6. iunie şi august b. martie şi noiembrie b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. iunie şi septembrie 2. 6 puncte E. numărul statelor care formează Uniunea Europeană. trei state din Uniunea Europeană cu ieşire la Marea Baltică. Graficul de mai sus redă tipul de climă: a. 6 puncte E. 3. temperat-oceanică b. Scrieţi. etaj climatic. o resursă de subsol şi o ramură industrială care utilizează această resursă. Temperaturile medii lunare cu valorile cele mai ridicate se înregistrează în lunile: a. influenţă climatică. E. pe foaia de examen. martie şi octombrie d. Precizaţi două cauze care determină diversitatea tipurilor genetice de relief în Carpaţii Orientali. două caracteristici climatice.

numele oraşelor-capitală marcate.Ministerul Educaţiei. A. Precizaţi: 1. pe foaia de examen. Munţii Apenini se află pe teritoriul statului marcat. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . cu litera … 3. E. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Oraşul marcat. pe hartă. pe hartă. cu numerele 7 şi 13. pe hartă. cu literele A şi H.geografie Proba D. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 36 . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 036 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Dunărea izvorăşte de pe teritoriul statului marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numărul 8 este capitala statului numit … 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4 puncte B. numele statelor marcate.capitală cu numere.

A. pe hartă. 11 d. 1. 6 puncte E.geografie Ministerul Educaţiei. E d. pe hartă. pe hartă. Resurse de aur şi argint se exploatează din unitatea de relief marcată. Olanda d. cu litera: a. 4 b. 6 c. temperaturi medii anuale. 5 2 puncte 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. J 2 puncte 3. Oraşul Sibiu este marcat. Scrieţi. Râul marcat.. C c. Este situat în mediul temperat oceanic oraşul marcat. 14 d. Belgia b. B b. Climatul mediteranean este specific statului marcat. E. Spania 2 puncte 4. 12 c. cu numărul 5 este situat în Peninsula: a. 4 puncte B. Scandinavă 2 puncte D. cu numărul: a. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Capitala statului Finlanda este oraşul marcat. numele râurilor marcate. 11 b. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat.capitală marcat. pe hartă. cu numărul 2 se numeşte: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 6 puncte C. pe hartă. Sulina 2 puncte 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Borcea b. Relieful glaciar se întâlneşte în unitatea de relief marcată. vânturi. numele unităţilor de relief marcate. cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit … 3. 9 d. Iutlanda d. cu litera: a. pe hartă. Statul marcat. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. 3 c. Balcanică b.Varianta 36 . Sfântu Gheorghe d. 2. 4 d. Franţa c.. 10 c. Braţul Dunării marcat. 12 2 puncte 3. cu litera D este: a. 15 2 puncte 2. Oraşul . cu numerele 4 şi 5. cu numărul: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A b. amplitudine termică. cu numărul: a. cu litera . cu numărul 6 se numeşte … 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu literele E şi G. 10 2 puncte 5. Depresiunea Braşov este străbătută de râul marcat. pe hartă. pe hartă. cu numărul: a. pe hartă. Chilia c. 1 b. pe hartă. pe foaia de examen. Notaţi două state europene în care industria siderurgică are o pondere însemnată. pe hartă. Scrieţi. Oraşul marcat. pe hartă. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . C c. D d. cu litera F şi clima statului marcat cu litera G. pe hartă. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică. pe hartă. 9 b. 2. Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. Iberică c. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 036 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. pe hartă. precipitaţii medii anuale.

pe hartă. 2. precizaţi: 1. cu excepţia capitalei.016. A. 6 puncte E. 10 d. 8 c. precum şi luna în care se înregistrează. 4. cu litera E. influenţă climatică.605. Precizaţi: 1. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state. pe foaia de examen. precipitaţii medii anuale. Se dă următorul tabel: Statul Suedia Portugalia Suprafaţa ( km2) 449. valoarea minimă a temperaturii.870 Subiectul II Sursa: The World Factbook. 7 b. o cauză care determină densitatea redusă a populaţiei în unitatea de relief marcată.596 10. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. vânturi. 2. valoarea densităţii medii a populaţiei. 3. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu A şi clima unităţii de relief marcate cu B.Varianta 36 . Calculaţi valoarea amplitudinii termice medii anuale. cu numărul: a. Este port fluvio – maritim oraşul marcat. un factor care a determinat dezvoltarea industriei utilajului petrolier în oraşul marcat. Prezentaţi modul de calcul al temperaturii medii anuale.) 9. etaj climatic. două caracteristici climatice. 3. fluviul care străbate capitala. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. E. cu numărul 7. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Prezentaţi două argumente care să demonstreze că Franţa dispune de un important potenţial turistic. 2. Precizaţi: 1. pe hartă.391 2 Populaţia (nr. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 036 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . două unităţi de relief. precum şi luna în care se înregistrează. estimări la nivelul anului 2006 1. 1. 4 puncte B. referitor la valoarea densităţii medii a populaţiei. Precizaţi un factor care influenţează variaţia temperaturii aerului. 4 puncte Ministerul Educaţiei. calculată pentru fiecare stat din tabel. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 5. 11 2 puncte D.loc. Pentru Italia. 2. 6 puncte E. pe hartă. trei oraşe. valoarea maximă a temperaturii.964 92.geografie Ministerul Educaţiei. 6 puncte C. 2. Scrieţi. două ramuri industriale reprezentative (cu excepţia industriei alimentare).

cu numerele 3 şi 4. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.C. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 37 . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 037 Harta de mai sus se referă la subiectele I A . A. 2. Scrieţi. cu numerele 1 şi 5 trece fluviul numit… 2. Prin capitalele marcate. numele oraşelor-capitală marcate. pe foaia de examen. pe hartă.capitală cu numere. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera … 3. Statul marcat. Precizaţi: 1. numele statelor marcate. cu literele A şi B. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Insula Sicilia aparţine statului marcat. pe hartă.Ministerul Educaţiei. pe hartă. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera D are un climat … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .geografie Proba D. 4 puncte B.

pe hartă. I 2 puncte 2. B c. numele oraşelor marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. F d. 4 puncte B. pe hartă. pe hartă. 3 c.Varianta 37 . cu litera: a. E. C c. 6 puncte E. numele unităţilor de relief marcate. Cehia d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 1 b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Face parte din familia limbilor fino-ugrice limba vorbită de locuitorii statului a cărui capitală este marcată. Insula Creta este situată în partea de sud a statului marcat. 1 b. Scrieţi.geografie Ministerul Educaţiei. H 2 puncte 3. 2 c. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinavi şi relieful Munţilor Alpi. 2 b. 5 2 puncte 3. cu litera: a. Altitudini de peste 2500m au vârfurile montane din unitatea de relief marcată. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Scrieţi. Crivăţul bate în unitatea de relief marcată. C b. G d. E c. pe foaia de examen. B b. pe hartă. altitudini. Râul Buzău izvorăşte din unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. C c. F 2 puncte 5. tipuri de roci. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Elveţia 2 puncte D.E. cu litera … 6 puncte C. cu numerele 8 şi 11. cu litera: a. cu litera … 2. cu numărul 6 este capitala statului numit: a. J 2 puncte 4. E d. Bulgaria c. Scrieţi. pe hartă. 4 d. 5 2 puncte 2. cu litera… 3. cu numărul: a. 5 d. J 2 puncte 5. cu literele A şi B. cu numărul: a. G d. A b. cu litera: a. A b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief. 4 d. pe hartă. cu litere. Moldova şi Trotuş sunt afluenţi ai râului marcat. Câmpia Loarei este situată în statul marcat. Oraşul marcat. pe hartă. cu litera: a. pe foaia de examen. Resurse de huilă (Bazinul Petroşani) se exploatează din unitatea de relief marcată. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat. A b. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . D c. pe foaia de examen. Oraşul Bucureşti este străbătut de râul marcat. cu litera: a. pe hartă. pe hartă. Prezentaţi două argumente prin care să susţineţi afirmaţia: „În determinarea climei Europei intervin mai mulţi factori genetici”. Vegetaţia de stepă este caracteristică unităţii de relief marcate. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 037 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A . Precizaţi: 1. 2. cu numărul: a. pe hartă. Râurile Suceava. pe hartă. D d. pe hartă. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. G d. E 2 puncte 4. 4 c. Austria b. tipuri de relief. Relief de grinduri există în unitatea de relief marcată. A b. alte aspecte specifice ale reliefului. pe hartă. pe hartă. fragmentare. E c. A.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. E. 6 puncte C. 2. cu excepţia capitalei. două unităţi montane şi o unitate de câmpie.11 8. pe hartă.76 58.37 2. 4. are valori cuprinse între 30 . două state a căror formă de guvernământ este monarhia.36 82. 10 puncte D.loc) (mil. 2. distribuţia spaţială a altitudinilor. 2. cu literele B şi C. 2. o cauză care a determinat scăderea numărului de locuitori în statele menţionate la punctul 1.66 57. şi ţara în care se înregistrează.18 82. 2 Anul Statul 1990 2000 2005 (mil. două tipuri de climă. pe hartă. două state care au inregistrat o creştere a populaţiei între 1990 – 2005. A. un factor de favorabilitate care a determinat amplasarea unui combinat siderurgic în oraşul marcat. o cauză care determină PIB-ul redus din Bulgaria. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. trei state care au ieşire la mare. Pentru Franţa.73 Germania 79. cu litera E şi relieful unităţii marcate.36 10. două state al căror PIB/loc.Varianta 37 . 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . cu numărul 9. 4 puncte Ministerul Educaţiei. orientarea culmilor şi văilor principale.69 Italia 57. cu litera I.40 mii euro. Prezentaţi: 1. gradul de fragmentare. tipuri genetice de relief. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.loc) (mil. Precizaţi două caracteristici ale reţelei hidrografice din arhipelagul britanic. 3. pe hartă. pe hartă.31 Ungaria 10.geografie Ministerul Educaţiei. cea mai mare valoare a PIB/loc.99 8. 2. trei oraşe. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 6 puncte E.19 Bulgaria 8. două râuri sau fluvii. Analizaţi tabelul de mai jos în care este prezentată evoluţia numărului de locuitori din state ale Subiectul II UE. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Referitor la reprezentarea grafică alăturată precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 037 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă valoarea PIB/loc. două state care au inregistrat o scădere a populaţiei între 1990 – 2005.10 Precizaţi: 1. tipuri de roci. alte aspecte specifice ale reliefului.loc) Austria 7. 4 puncte B.67 2. 6 puncte E. în câteva state din Uniunea Europeană.73 8. precizaţi: 1. 3. o cauză care explică diferenţa de temperatură medie anuală care există între unităţile de relief marcate.20 10. 3.09 Letonia 2.17 7. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate.

Ministerul Educaţiei. Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Praga este capitala statului marcat.geografie Proba D. Precizaţi: 1. A. 4 puncte B. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 038 Harta de mai sus se referă la subiectele I A . cu litera … 3. numele oraşelor-capitală marcate. pe foaia de examen. pe hartă. E. Se acordă 10 puncte din oficiu.D. numele statelor marcate. Are ieşire la Marea Neagră statul marcat. 2. pe hartă. cu literele B şi E. pe hartă. cu litera … 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 38 . San Marino este o enclavă situată pe teritoriul statului marcat. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu numerele 1 şi 3.capitală cu numere. pe hartă.

Varianta 38 . Oraşul Buzău este străbătut de râul marcat. A b. Resurse de gaz metan se găsesc în unitatea de relief marcată. Scrieţi. cu litera… 6 puncte C. cu numărul: a. Siret 2 puncte 4. Tamisa 2 puncte 5. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. G 2 puncte 3. D c. 2. Munţii Apenini sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. Limita dintre Carpaţii Orientali şi Carpaţii Meridionali este reprezentată de râul marcat. pe hartă. pe hartă. G d. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Fluviul care străbate capitala statului marcat. 6 2 puncte 2. Bistriţa b. 2. 3 d. maquis b. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. În partea de nord a statului marcat. Relieful de cueste este specific unităţii de relief marcată. cu litera… 3. pe hartă. cu numărul…. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 038 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A. pe hartă. 2 c. tundra 2 puncte D. pe hartă. Moldova d. C c. 5 d. F 2 puncte 4. pe hartă.D. cu litera: a. Jijia c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Râul marcat. F şi G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II . A şi B b. C şi E c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. C c. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. vânturi. cu litera A şi clima statului marcat. E d. Scrieţi. 1 b. cu litera: a. pe hartă. pe hartă. A. numele oraşelor marcate. 1 b. Rin c. Scrieţi. 2 c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. pe hartă. A b. pe hartă. cu numărul 5 este numit: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief. pe hartă. cu numărul: a. cu litera: a. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. C şi H d. cu literele: a.geografie Ministerul Educaţiei. A b. 6 puncte E. cu numerele 7 şi 10. cu litera F vegetaţia caracteristică este: a. temperaturi medii anuale. E. precipitaţii medii anuale. amplitudine termică. Spodosolurile sunt caracteristice unităţilor de relief marcate. E d. cu literele B şi F. F 2 puncte 3. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Prezentaţi două cauze ale tendinţei de îmbătrânire demografică a populaţiei Europei. Relieful vulcanic şi gheizerele sunt specifice statului marcat. Sena d. B c. Lacul Vidraru este amenajat pe râul marcată. Lacul Balaton este situat în statul marcat. 4 puncte B. D d. pe foaia de examen. pe hartă. păduri de foioase c. B b. cu litera D se numeşte: a. Elba b. Precizaţi: 1. H 2 puncte 2. „Mozaicul petrografic” este specific unităţii de relief marcată. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. 6 2 puncte 5. cu litera D. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe foaia de examen. stepa d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litere.

etaj climatic. cu A şi clima unitaţii de relief marcate. valoarea medie a densităţii populaţiei din Spania şi Suedia.016. deteriorarea vegetaţiei din cadrul etajului alpin. dintre cele reprezentate pe grafic. primele două state ca suprafaţă.990 40. două regiuni istorice. pe hartǎ. în România. care au ca formă de guvernământ monarhia. În tabelul de mai jos sunt prezentate date privind suprafaţa şi populaţia unor state europene. două insule care aparţin acestui stat. Precizaţi: 1.372 Suedia 449. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. numele a două state. vânturi. 6 puncte E. A. un tip de climă. 6 puncte C. Subiectul II Suprafaţa Populaţia Statul 2 ( km ) (nr. 2. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. 4 puncte Probă scrisă Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . cu excepţia capitalei.231. o cauză care determină.Varianta 38 . Precizaţi: 1. 4 puncte B. influenţă climatică. pe hartǎ. două oraşe. 5. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.145 5. 3. 3. 6. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Spania este una dintre primele destinaţii turistice din Europa”. două unităţi montane. precipitaţii medii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.397.964 9. 6 puncte E. estimări la nivelul anului 2006 Precizaţi: 1. dintre cele reprezentate pe grafic. 2. cu G. care au ieşire la Marea Mediterană. 2.000 km2. 4. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 2. fluviul care străbate capitala.geografie Ministerul Educaţiei. numele a două state.596 Spania 505. o cauză pentru care în Podişul Sucevei densitatea medie a populaţiei prezintă valori mai mari decât media pe ţară. 4 puncte Ministerul Educaţiei. o cauză a valorilor reduse ale densităţii populaţiei din Finlanda.loc) Finlanda 338. precizaţi: 1. numele a două state. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. 2. care au ieşire la Marea Baltică. Precizaţi: 1. E.842 Sursa: The World Factbook. două state cu suprafaţa mai mică de 300. dintre cele reprezentate pe grafic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 038 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă suprafaţa unor state din Uniunea Europeană.

Precizaţi: 1. cu numărul … 3. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 39 . F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. E. pe hartă. pe hartă. 4 puncte B. 2.C. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 039 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Scrieţi. numele oraşelor-capitală marcate. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . cu literele C şi E.geografie Proba D. cu litera F se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu numerele 4 şi 6.Ministerul Educaţiei.capitală cu numere. A. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Fluviul Nipru traversează oraşul capitală marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu litera … 2. Statul marcat. numele statelor marcate. Strâmtoarea Gibraltar este situată în sudul statului marcat. pe hartă.

Nota 1 Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe hartă. cu numărul …. pe foaia de examen. B c. cu numărul: a. F şi I d.C. cu litera: a. pe hartă. altitudini. Cel mai mare oraş. G şi I 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Prezentaţi două cauze care explică emigrarea populaţiei dinspre fostele ţări iugoslave. 2. pe foaia de examen. Râul care străbate cele mai multe depresiuni intramontane este marcat. pe hartă. 6 puncte E. C şi J b. Precizaţi: 1. Scrieţi.geografie Ministerul Educaţiei. 1 b. 4 d. pe hartă. E d. cu numărul: a. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 039 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A . din unitatea de relief marcată. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 3 c. pe hartă. Lacul Balaton este situat în statul marcat. A b. numele unităţilor de relief marcate. Lotru d. pe hartă. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Ural. A b. A b. 2 b. Molisolurile sunt caracteristice unităţii de relief marcate. Scrieţi. 4 c. Cibin c. 5 d. D c. Relieful vulcanic este prezent în unităţile de relief marcate. 4 puncte Ministerul Educaţiei. E d. 2. tipuri de relief. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Reşedinţa judeţului Dolj este străbătută de râul marcat. 6 2 puncte 5. Scrieţi. Fluviul Elba stăbate statul marcat. F 2 puncte 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Prin oraşul marcat. pe hartă. Statul a cărui suprafaţă a fost recuperată de sub apele mării în proporţie de 50% are capitala marcată. ca număr de locuitori. cu litera J se resimt influenţe climatice … 6 puncte C. În unitatea de relief marcată. A. fragmentare. cu literele B şi E. cu litere. E şi H c. cu numărul: a. B c. cu literele: a. alte aspecte specifice ale reliefului. Oraşele Barcelona şi Valencia se află în statul marcat. 1 b. cu numerele 8 şi 10.Varianta 39 . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. numele oraşelor marcate. 7 2 puncte 3. J 2 puncte 2. 4 c. Cerna b. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. E. pe hartă. F 2 puncte D. 5 d. pe hartă. cu litera G se numeşte …. pe hartă. pe hartă. C c. D d. pe hartă. G d. 3. pe hartă. cu numărul 10 trece râul: a. cu literele: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. În Peninsula Scandinavică este situată capitala marcată. pe foaia de examen. cu litera: a. Olt 2 puncte 3. cu litera: a. B b. 4 puncte B. F 2 puncte 4. 6 2 puncte 4. tipuri de roci.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cel mai mare bazin huilifer din ţară se află în unitatea de relief marcată. Pe baza datelor prezentate în tabelul de mai jos. E. precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 6 puncte C. UE UE 15 UE 27 Populaţia (mil. 2. tipuri de roci.loc) 380. o cauză care a determinat scăderea PIB/loc în UE cu 27 de state. 4 puncte Probă scrisă Geografie clasa a XII-a Subiectul III . Referitor la reprezentarea grafică alăturată precizaţi: 1. tipuri genetice de relief. doi vulcani. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera: a. o cauză care explică diferenţa de precipitaţii medii anuale dintre Dealurile de Vest şi Podişul Dobrogei de Sud. valoarea densităţii populaţiei pentru UE cu 15 state şi pentru UE cu 27 de state.geografie Ministerul Educaţiei. 2. dou râuri sau 5. Pentru Italia. alte aspecte specifice ale reliefului. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 039 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă numărul de locuitori din unele state din Uniunea Europeană. distribuţia spaţială a altitudinilor. 4 puncte B.234 27. numele unităţii montane cu altitudinea maximă. 6 puncte E. două state cu o populaţie înte 30-40 milioane de locuitori. J 2 puncte D. E c.776 6 puncte E. 2 Subiectul II 10 puncte D.989 PIB/loc. Precizaţi: 1. clasa a XII-a 4. 2. 3. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Menţionaţi două argumente care explică faptul că infrastructura de transport constituie un element important în dezvoltarea economică a Uniunii Europene.322.692 4. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. trei state care au ca formă de guvernământ monarhia. două state care au ieşire la Marea Mânecii. (USD/loc) 33.3 Suprafaţa (km2) 3. Probă scris ă laă Geografie –fluvii. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Câmpiei Române şi relieful Câmpiei Moldovei. I d. 2. o cauză care a determinat creşterea numărului de locuitori în Franţa şi Germania. două culturi agricole cu specific mediteranean. A. orientarea culmilor şi văilor principale. trei ţări vecine. gradul de fragmentare. membre ale UE. Prezentaţi: 1. C b. precizaţi: 1. două state cu o populaţie mai mare de 60 milioane de locuitori.238.Varianta 39 . o cauză care explică faptul că în Delta Dunării cultura cerealelor ocupă suprafeţe restrânse.3 484. pe hartă.

Scrieţi. Podişul Meseta se desfăşoară pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. numele oraşelor-capitală marcate. cu numărul . pe hartă.. A. Oraşul marcat. 4 puncte B. Se acordă 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 040 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. numele statelor marcate. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Precizaţi: 1.. pe foaia de examen. pe hartă. Munţii Pindului se află pe teritoriul statului marcat.geografie Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 40 . 2. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 2.Ministerul Educaţiei. cu numerele 3 şi15. cu litera … 3. pe hartă. clasa a XII-a Europa–România–Uniunea Europeană 1 .. cu literele C şi F. cu numărul 14 este traversat de fluviul numit .capitală cu numere. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. E. pe hartă.. Probă scrisă la Geografie. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.

Covasna c. F d. clasa a XII-a Europa–România–Uniunea Europeană 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe foaia de examen.. cu litera .. Oraşul Berna este marcat. Depresiuni formate prin tasarea loessului există în unitatea de relief marcată. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. cu litera: a. pe hartă. precipitaţii medii anuale. 1. cu litera: a. cu literele F şi G. Vegetaţia mediteraneană se întâlneşte pe teritoriul statului marcat. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Iutlanda şi clima Peninsulei Balcanice. pe hartă. Belgia b. A b. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori din unitatea de relief marcată. vânturi. cu litera: a. 12 d. cu numerele 9 şi 11. numele oraşelor marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Vrancea 2 puncte 3. Scrieţi. 3. B c. Relieful tipic piemontan este întâlnit în unitatea marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu numărul: a. A şi E b. Scrieţi. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului: a. 14 d.. 6 b. pe hartă. 2. amplitudine termică. 4 puncte B. pe hartă. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică. C c. pe hartă. pe foaia de examen. 7 c. cu litera C se numeşte . pe hartă. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. G 2 puncte 4. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. D şi H 2 puncte Probă scrisă la Geografie. pe hartă. pe hartă. 6 puncte E. cu numărul 8 este capitala statului: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Liechtenstein c. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. B şi F c. Oraşul marcat. 2. A. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 15 2 puncte 3. Precizaţi: 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.. pe foaia de examen. cu numărul 4 este numit .geografie Ministerul Educaţiei. F 2 puncte 2. 2. Minereuri de fier se exploatează din statul a cărui capitală este marcată. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 040 Probă scrisă la Geografie. Buzău b. Notaţi două state europene în care se exploatează aceste materii prime. cu numărul: a. Harghita d. 6 b. pe hartă. pe hartă. Zăcăminte de petrol există în unităţile de relief marcate. E d. cu litera: a. C şi G d. 15 2 puncte 4. F c. C c. 8 c. H d. pe hartă. cu literele: a. J 2 puncte 5. temperaturi medii anuale. pe hartă. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat.clasa a XII-a 1 Subiectul II . Lacul hidroenergetic amenajat pe râul marcat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Scrieţi. C b.. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere.. F d. H 2 puncte 2. 6 puncte C.Varianta 40 . Resurse de gaz metan există în subsolul unităţii de relief marcată. Oraşul marcat. Olanda 2 puncte D. A b. E. B b. Luxemburg d.

un factor care ilustrează originalitatea Mării Negre. 12 2 puncte D. precipitaţii medii anuale. 7 b. 11 d. Precizaţi: 1. 2. numărul de locuitori pentru fiecare dintre cele cinci regiuni geografice europene. o cauză a valorilor foarte diferite ale densităţii populaţiei în Câmpia Română. Pentru Italia. cu numărul: a. precizaţi: 1. 1. o unitate de câmpie şi doi vulcani. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. o cultură agricolă cu specific mediteranean. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 6 puncte E. Menţionaţi două materii prime pe baza căreia s-a dezvoltat industria metalurgică în statele precizate mai sus. În Europa Centrală există areale extinse afectate de procese de degradare accentuată a terenurilor. Precizaţi doi factori care au condus la extinderea acestor areale. 8 c. o insulă care aparţine acestui stat. Este situat la intrarea Dunării în sectorul de deltă oraşul marcat. Precizaţi: 1. Precizaţi: 1. 5. statul-enclavă de pe teritoriul Romei. pe hartă cu litera C şi clima unităţii de relief marcată. două oraşe din nordul ţării. 3. influenţă climatică. pe hartă. 6 puncte E. 6 puncte C. un stat cu densitate redusă a populaţiei din Europa de Nord. 2 Probă scrisă la Geografie. 6. vânturi. pe hartă cu litera F. 4 puncte B. Precizaţi două state ale Uniunii Europene în care dezvoltarea industriei metalurgice a fost influenţată de existenţa materiilor prime. 2. 3.Varianta 40 . 2. doi factori naturali care au un rol deosebit în distribuţia spaţială inegală a populaţiei în Europa Centrală şi Europa de Nord. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 2. Precizaţi un factor natural care explică prezenţa vegetaţiei de stepă în Câmpia Panonică. A. 4 puncte Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 040 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă repartiţia populaţiei Europei pe regiuni geografice. două ramuri industriale cu excepţia industriei alimentare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 2.geografie Ministerul Educaţiei.clasa a XII-a Subiectul II 10 puncte D. 4. diferenţa dintre numărul de locuitori dintre Europa Centrală şi Europa de Sud. E. etaj climatic. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată.

pe hartă. Statul insular cu vulcani activi şi gheizere este marcat.. 2. pe hartă. cu litera . F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. A.. 3. 4 puncte B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă.geografie Proba D. pe hartă. 2. pe hartă. Este situat în Peninsula Scandinavă statul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Scrieţi.. cu numerele 2 şi 8. cu litera D este traversată de fluviul numit . numele oraşelor-capitală marcate.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 41 .. numele statelor marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu. 6 puncte Probă scrisă la Geografie. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 041 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . E.capitală cu numere. cu litera . cu literele A şi B. Precizaţi: 1.. Capitala statului marcat. clasa a XII-a 1 ..

Cluj d. 6 puncte C. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Iberice. A. pe hartă. A b.. cu litera . 13 2 puncte 3. Prezentaţi două argumente care sǎ susţinǎ afirmaţia: „Râurile sunt scurte şi au debite mari în statul marcat pe hartǎ cu litera E”. F d. Depozite de loess se întâlnesc în unitatea de relief marcată. cu litera F este numită: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe foaia de examen. pe hartă. cu numerele 7 şi 12. clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. D c. Râul marcat. numele unităţilor de relief marcate. F d. 2.. pe hartă. B c. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 041 Probă scrisă la Geografie. Climatul temperat oceanic este specific statului marcat. cu litera: a. cu numărul 4 se numeşte . 3. pe hartă. 2. precipitaţii medii anuale. cu litera: a. Se învecinează cu Spania statul marcat. B c. 7 c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. temperaturi medii anuale. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. stepă d. I 2 puncte 5. F d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. B c. G 2 puncte 2. Oraşul Varşovia este marcat. A b.. E. I 2 puncte 2. cu litera: a. Nordului 2 puncte 4. E c. cu litera: a. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Scrieţi. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori din unitatea de relief marcată. G 2 puncte 4. F d. Precizaţi: 1. Scrieţi. vânturi. Importante resurse de minereu de fier există în unitatea de relief marcată. Forme ale reliefului vulcanic se întâlnesc în unitatea marcată. savană c. cu litera D se numeşte . cu litera C are deschidere la Marea: a. 2 b. cu numărul: a.Varianta 41 . Albă b. pe hartă. 6 puncte E. Oraşul marcat. pe hartă. numele oraşelor marcate. Scrieţi.. pe hartă. Statul marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. F d. Bihor b. 4 puncte B. 12 d. Bistriţa c. Vegetaţie de stepă există în unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. Sălaj 2 puncte 3. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Neagră d.. A b. Vegetaţia mediteraneană specifică statului marcat. pe hartă. amplitudine termică. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II . tundră 2 puncte D. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. A b. pe hartă. Baltică c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. A b.. frigana b. cu literele B şi H. pe foaia de examen.geografie Ministerul Educaţiei. cu numărul 9 este reşedinţa judeţului: a.

4 puncte B. Precizaţi: 1.Varianta 41 . Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcată. un factor natural care nu favorizează dezvoltarea agriculturii în regiunile montane. În tabelul de mai jos sunt prezentate date satatistice pentru state ale UE. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. loc) 10. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Calcula ţi sporul natural. 2. lunile în care debitul mediu lunar are valori cuprinse între 150 – 250 m³/sec.7 -3. din Belgia.3 8. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 041 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu din Europa. 3. Un combinat siderurgic se găseşte în oraşul marcat. influenţă climatică. un fluviu navigabil şi un oraş-port traversat de acest fluviu. 6 puncte C. deşi are altitudini reduse. 2. 12 2 puncte D. 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 10 c. Franţa şi Irlanda. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Prezentaţi douǎ argumente care sǎ explice diferenţa de densitate a populaţiei dintre Olanda şi Norvegia. un argument care susţine afirmaţia: ”Podişul Dobrogei.1 Contribuţia serviciilor la PIB (%) 73 59 74 71 57 66 6 puncte E. trei resurse de subsol. 6 puncte E. două ramuri industriale foarte dezvoltate. precipitaţii medii anuale. precizaţi: 1. lunile în care debitul mediu lunar are valori sub 100 m³/sec. Pentru Germania. un oraş-port la Marea Nordului. valoarea maximă a debitului şi o lună în care se înregistrează. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.3 -5. 4.3 -1. pe hartă.0 10. două regiuni industriale. nu poate fi considerat o unitate de câmpie”. A. în valori absolute. cu numărul: a. 5.7 Populaţia (mil.2 4. 10 puncte D. 8 b.4 7. 4 puncte Subiectul II Statul Belgia Bulgaria Franţa Germania Irlanda Ungaria Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .6 82.4 4. Precizaţi: 1. 11 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Sporul natural (‰) 1.geografie Ministerul Educaţiei. E. valoarea minimă a debitului şi luna în care se înregistrează. pe hartă cu litera D. Prezentaţi: 1. pe hartă cu litera B şi clima unităţii de relief marcată. vânturi.7 59. etaj climatic. 2.

cu literele C şi J. pe hartă.. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. Statul marcat. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 042 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I . numele statelor marcate. cu litera F se numeşte . pe hartă.. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 3..Ministerul Educaţiei.geografie Proba D. pe foaia de examen. cu numerele 6 şi 15. 2. A. Câmpia Londrei este situată în statul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . 4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 42 . E. cu litera A este traversată de fluviul numit . Capitala statului marcat. Precizaţi: 1.. 2. Scrieţi. numele oraşelor-capitală marcate.capitală cu numere.

E c. Numeroase iazuri şi heleştee au fost amenajate în unitatea marcată. pe hartă. precipitaţii medii anuale. pe hartă. pe hartă. cu numărul 7 se numeşte . D d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera: a. 2. Oraşul Kiev este marcat. C c.. 3. pe hartă. 12 d.. J 2 puncte 2.Varianta 42 .. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 042 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. vânturi. pe hartă. cu litera G are deschidere la Marea: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. Bârlad b. Precizaţi: 1. temperaturi medii anuale. G d. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Italice şi clima Peninsulei Scandinave. cu litera : a. pe hartă. Nordului 2 puncte 4. numele oraşelor marcate. amplitudine termică. cu litera: a. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Baltică c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. pe hartă. Precizaţi două cauze care determină degradarea terenurilor în regiunile montane din Europa. Vegetaţia de tundră este specifică părţii de nord a statului marcat. cu litera . H 2 puncte 2. cu numerele 8 şi 9. Scrieţi. Tamisa 2 puncte 5. Rhône d. 13 2 puncte 3. Oraşul marcat. În statul marcat. Bistriţa c. A b. pe hartă. 2 b. C c.. este: a. B b. 6 puncte E. Oraşul cu cel mai mare număr de locuitori din unitatea de relief marcată. 6 puncte C. Elba c. pe hartă. 4 puncte B. cu litera: a. Depresiuni submontane se întâlnesc în unitatea de relief marcată. numele unităţilor de relief marcate. cu litera: a. Donul b. Scrieţi. C b. pe hartă. G d. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. E 2 puncte 3. pe foaia de examen. Resurse de gaz metan există în unitatea de relief marcată. cu numărul 3 se numeşte: a. Albă b. cu litera: a. Moldova d. F d. de tip atlantic. Forme ale reliefului glaciar se întâlnesc în unitatea marcată. H 2 puncte 4. E. D c. cu numărul: a. I 2 puncte D. Zăcăminte de petrol există în unitatea de relief marcată.. pe hartă. Este traversat de Cercul Polar de Nord statul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Scrieţi. E c. G 2 puncte 5. D b. Statul marcat. Râul marcat.geografie Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. A. cu litera D un râu cu regim simplu. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Trotuş 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II . Neagră d. cu litera A se numeşte . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. A b.. 7 c. F d. C c. F d. pe hartă. cu literele C şi F. pe hartă. A b.

F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 042 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Vâltava la Praga. A. precum şi luna în care se produce. 2. 3. pe hartă cu litera E şi clima unităţii de relief marcată. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . un factor care favorizează creşterea bovinelor şi a ovinelor în spaţiul montan. Statul Resursa de subsol Germania Minereu de fier Ungaria Bauxită Ucraina Sare Precizaţi. influenţă climatică. Precizaţi doi factori care au condus la extinderea acestor areale. 7. Precizaţi: 1. valoarea minimă a debitului lunar. precizaţi: 1. două state vecine. o ramură industrială dezvoltată pe baza resurselor de subsol menţionate în tabelul de mai sus. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. membre ale UE. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II10 puncte D. 6 puncte E. Precizaţi: 1. două zone de vegetaţie. 5. vânturi. precum şi luna în care se produce. valoarea minimă a debitului lunar. 4. o cauză a diferenţei de debit între lunile extreme. pe hartă cu litera H. 3. Tabelul de mai jos cuprinde denumirile unor state europene şi anumite resurse de subsol care se exploatează din statele respective. 2. etaj climatic. valoarea debitului mediu în luna martie. 4. precipitaţii medii anuale.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. două unităţi de relief. două luni în care debitul mediu are valori mai mari de 50 m3/s. tipul de climă. un factor de favorabilitate în dezvoltarea oraşului Braşov ca nod de comunicaţii. 4 puncte B. un oraş. 6 puncte E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. un râu sau fluviu. o resursă naturală. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. 2.Varianta 42 . pentru fiecare stat. 6 puncte C. În Europa Centrală există areale extinse afectate de procese de degradare accentuată a terenurilor. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Pentru Serbia. două luni în care debitul mediu este de aproximativ 20 m3/s. 6. E.

Lacurile glaciare Como şi Garda sunt situate în statul marcat. E. Scrieţi. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 43 .capitală cu numere. cu numerele 12 şi 13. pe hartă.Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen.. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . pe hartă. pe hartă. cu litera … 2. Statul marcat. Fluviul care străbate oraşul . numele oraşelor-capitală marcate. Precizaţi: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. numele statelor marcate. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.geografie Proba D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera E se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .. cu literele A şi G. A. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 043 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. 3. cu numărul 4 se varsă în Marea .capitală marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 4 puncte B.

pe hartă. cu litera . 6 puncte E. A b. Râul Bahlui traversează oraşul marcat pe hartă cu numărul: a. pe foaia de examen. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. H 2 puncte 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 043 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Ţărmuri cu fiorduri sunt specifice zonelor litorale ale statului marcat. pe foaia de examen. Zăcăminte de bauxită există în unitatea de relief. 1 b. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă.. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. 6 2 puncte 4. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. 11 şi 12 2 puncte 3. tip de climă. Scrieţi. cu numărul 15 are deschidere la Marea: a. 8 şi 9 c. cu litera I şi clima statului marcat.. H 2 puncte 2. Câmpia Padului este situată pe teritoriul statului marcat. marcată pe hartă cu litera: a. 7 şi 8 b. 3. Baltică c. D c. cu literele C şi G . 1 b. cu numărul 12 străbate oraşele: a. A b. A b. Egee d. 7 c. amplitudine termica. J 2 puncte 3. Şisturi verzi şi granite există în unitatea de relief marcată pe hartă cu litera . C c. G 2 puncte D. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu numărul: a. 2. Precizaţi: 1. C c. Râul marcat. cu litera: a. 9 şi 10 d. B c. pe hartă. 3 d. Neagră 2 puncte 5. 6 puncte C. cu litera F. Este centru al metalurgiei neferoase oraşul marcat.. A b. Oraşul-capitală Viena este marcat. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Statul al cărei capitală este oraşul marcat. Depresiunea Braşov este situată în unitatea de relief marcată. Podişul Sucevei este marcat. precipitaţii medii anuale. 2 c. 6 2 puncte 5.. A. Petroşani şi Sibiu c. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă.Varianta 43 . 14 2 puncte 4. 5 b. E d. cu litera: a.. cu numărul: a. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Albă b. Râmnicu Vâlcea şi Sfântu Gheorghe d. Menţionaţi două argumente care susţin afirmaţia: „Europa Mediteraneană. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Scrieţi. vânturi. 2 c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Slatina şi Timişoara 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II .. F d. 3 d. Din Munţii Rodnei izvorăsc râurile marcate pe bartă cu numerele: a. cu litera: a. C d. pe hartă. 8 d. cu litera . Braşov şi Craiova b. 4 puncte B. pe hartă. pe hartă. Regiunea turistică Coasta de Azur este situată pe teritoriul statului marcat.geografie Ministerul Educaţiei. reprezintă o importantă regiune turistică a Europei”. E. numele oraşelor marcate. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu numerele 3 şi 5. D d.

precizaţi două cauze care să explice diferenţele care apar între cele două ţări europene. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 4.000. 3. 6 puncte E. 5. vânturi. estimări la nivelul anului 2006 1. Pentru Italia. Valori ridicate. Se dă următorul tabel: Statul Bulgaria Finlanda Suprafaţa ( Km² ) 110 910 338 145 Populaţia (nr. luna cu cantitatea maximă de precipitaţii. 6 puncte E. valoarea maximă a temperaturii medii lunare.loc. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera E şi clima unităţii de relief marcate. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . luna cu cantitatea minimă de precipitaţii. regimul temperaturii aerului b. cu litera H. pe hartă. iulie şi mai 6 puncte C. ecuatorial b.000 locuitori. două oraşe cu o populaţie de peste 1. Diagrama climatică de mai sus redă tipul de climă : a. ale temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile: a. influenţă climatică. regimul radiaţiei solare d. pe foaia de examen. Factorul climatic care determină cantităţile medii anuale mari de precipitaţii este: a. 4. 2. un tip de climă. august şi iulie c. mediteranean c. Referitor la valorile densităţii medii ale populaţiei. de peste 170C.372 Subiectul II 10 puncte Sursa: The World Factbook. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. o cauză care explică faptul că în Marea Neagră lipsesc vieţuitoarele la adâncimi sub 200 m. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. calculate anterior.231. etaj climatic.367 5. două unităţi de relief.) 7. august şi mai d. Prezentaţi două obiective turistice reprezentative din Grecia. Precizaţi: 1. Scrieţi. 4 puncte Ministerul Educaţiei.385. fluviul care străbate capitala. Prezentaţi: 1. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 2. circulaţia vestică a maselor de aer 3. 2. un tip genetic de lac şi un exemplu din acest tip. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. precipitaţii medii anuale. temperat-oceanic d. circulaţia estică a maselor de aer c. 6. aprilie şi iunie b. subpolar 2. două culturi agricole cu specific mediteranean. 4 puncte B. A. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.geografie Ministerul Educaţiei. valoarea densităţii medii a populaţiei calculată pentru Bulgaria şi Finlanda. Scrieţi. pe foaia de examen. E. D. 2.Varianta 43 . precizaţi: 1. o cauză care explică faptul că în Carpaţii Meridionali există relief glaciar extins. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 043 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor şi precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 044 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1..Ministerul Educaţiei.. cu litera . pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Scrieţi. E. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. pe hartă. 2. Capitala statului marcat. cu litera B se numeşte… 3.capitală cu numere. Este situat în vestul Mării Negre statul marcat. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe foaia de examen. 4 puncte B. Ocupă o parte a insulei Irlanda statul marcat. pe hartă. cu literele E şi F. pe hartă. A. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu.geografie Proba D. cu numerele 3 şi 10. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 44 . numele statelor marcate. numele oraşelor-capitală marcate. Precizaţi: 1.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. C b. 6 2 puncte 2. pe hartă. pe hartă. pe hartă. 3. cu litera C şi clima statului marcat. F 2 puncte 4. F b. Scrieţi. Berlin b. pe hartă. cu litera: a. cu numerele 7 şi 11. E. Utilaj petrolier se obţine în oraşul marcat. pe hartă. 2. pe hartă. D c. F 2 puncte 5.Varianta 44 . A b.. pe foaia de examen. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe foaia de examen. Oraşul-capitală marcat.. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 2. I d. cu numărul: a. Braşov b. A b. Influenţe climatice continentale (de ariditate/est-europene) se resimt în unitatea marcată. 3 c. precipitaţii medii anuale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi: 1. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia:„Relieful Europei s-a format în perioade geologice diferite”. amplitudine termică. B c. cu numărul 12 se numeşte: a. 6 puncte C. A. 4 puncte Ministerul Educaţiei. tip de climă. pe hartă. Timişoara 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . numele unităţilor de relief marcate. Sofia 2 puncte 3. cu literele C şi E. În unitatea de relief marcată. Vegetaţia de tundră este specifică statului marcat. C d. J 2 puncte D. I 2 puncte 4. B c. numele râurilor marcate. Câmpia Andaluziei este situată pe teritoriul statului marcat. Paris d. pe hartă. 6 2 puncte 3. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului . 4 d. cu litera: a. vânturi. Craiova c. 6 puncte E. cu litera: a. cu litera: a. Madrid c. G c.. A b. pe hartă. pe hartă. I 2 puncte 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 044 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. E d. C b. H d. Importante zăcăminte de gaz metan există în unitatea de relief marcată. Scrieţi. E d. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. H 2 puncte 5. cu litera: a. 2 b. Slatina d. cu numărul 10 străbate oraşul: a. 3 c. cu litera I. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Scrieţi. Munţi vulcanici există în unitatea de relief marcată. pe hartă.. cu numărul: a. Oraşul marcat. pe foaia de examen. 1 b. 4 puncte B. cu litera . pe hartă. Un centru de prelucrare a minereurilor auro-argentifere este în oraşul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera A se resimt influenţe climatice . Minereuri de fier de calitate superioară se exploatează din statul marcat.. Râul marcat. G c. Ţărmul cu canale (dalmatic) este specific statului marcat. F d. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.geografie Ministerul Educaţiei. E c. cu litera: a. pe hartă. pe hartă. 5 d..

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. ecuatorial b.loc) 2 274 735 4 610 820 Imigranţi (nr.geografie Ministerul Educaţiei.) 7. Scrieţi. două ramuri industriale cu pondere ridicată în economia ţării. tipuri genetice de relief. Precizaţi două argumente care să explice valoarea negativă a bilanţului migratoriu din ţările Europei de Est şi Sud-Est. 6 puncte E. E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 044 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor şi precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. Precizaţi o cauză care să justifice faptul că Norvegia este o ţară cu un flux imigraţionist mare. 2.oceanic d. pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 6. la nivelul anului 2006 1. 10 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. tropical 6 puncte C. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică de mai sus este: a. Precizaţi: 1. iulie . polar maritim d. pentru cele două ţări. tipul de climă specific şi doi factori care influen ţează clima. o cauză care explică absenţa lacurilor glaciare în Munţii Apuseni. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii de relief marcată. o regiune turistică importantă. Prezentaţi: 1. un factor care favorizează dezvoltarea transporturilor fluviale în sectorul Dunării maritime. ale aspecte specifice ale reliefului. valoarea maximă a cantităţii de precipitaţii înregistrată într-o lună. subpolar 2. ecuatorial b. septembrie . polar continental c.) 1. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în intervalul: a.octombrie 3.776 Emigranţi (nr. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 5. cu litera H. orientarea culmilor si văilor principale. Pentru Franţa. Temperaturile au valori ridicate în anotimpul de vară datorită pătrunderii maselor de aer: a. tipuri de roci pe care s-a format relieful. gradul de fragmentare. precum şi luna în care se înregistrează.Varianta 44 . 3. două artere fluviale navigabile. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 4. 2. estimări. Calculaţi bilanţul migratoriu. precizaţi: 1.iunie d. cu litera E şi relieful unităţii de relief marcată. cea mai mare aglomeraţie urbană.627 47. precum şi luna în care se înregistrează.053 Sursa: The World Factbook. pe hartă. A. mai . 2. aprilie . mediteranean (subtropical) c. pe foaia de examen. vor fi prezentate comparativ şi nu separat. litera corespunzătoare răspunsului corect. Se dă următorul tabel: Statul Letonia Norvegia Populaţia (nr. pe hartă. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 2. distribuţia spaţială a altitudinilor. pentru populaţie.loc. 4 puncte B. valoarea minimă a temperaturii medii lunare.131 22. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. temperat . un oraş-port la Marea Mediterană. în valori absolute.loc.mai b.august c. 6 puncte E.

Capitala statului marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 045 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. cu litera G se numeşte… 3. pe hartă. cu litera . pe hartă. Precizaţi: 1. numele statelor marcate. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă.Ministerul Educaţiei. Scrieţi.capitală cu numere. A. E. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 45 . pe hartă. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Se acordă 10 puncte din oficiu. 4 puncte B. cu literele B şi F. 2. pe hartă. 2.. Vulcanul Hekla este situat în statul marcat. pe foaia de examen. numele oraşelor-capitală marcate. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Fluviul Nipru străbate statul marcat.geografie Proba D. cu numerele 3 şi 8..

A b. cu numărul .. precipitaţii medii anuale. cu litera A predomină soluri din clasa: a. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă. cu litera: a. C c. B b. G d. I 2 puncte D. A apărut în perioada antică oraşul marcat. D d. Timişoara 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . F d. Bazinul carbonifer Motru-Rovinari este situat în unitatea de relief marcată. tip de climă. numele oraşelor marcate. Statul marcat. pe hartă. Oradea c. B b. pe hartă. Stockholm 2 puncte 4. C c. numele unităţilor de relief marcate. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Bora este vântul caracteristic în statul marcat. cu litera: a. spodosoluri 2 puncte 3.. Bucureşti c. pe hartă. cu numerele: a.. 6 2 puncte 2. Şoseaua europeană E60 străbate oraşele marcate. cu litera D. argiluvisoluri b. E c. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Cel mai mare oraş din Munţii Banatului este marcat. Relieful pe structură boltită (de tip „dom”) este caracteristic în unitatea de relief marcată. 4 c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cambisoluri c. pe foaia de examen. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Arad b. vânturi. E.Ruhr este situată pe teritoriul statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. Aglomeraţia urbană Rin . pe hartă. cu numărul: a. pe foaia de examen. Satu Mare d. cu litera: a. 1 şi 2 b. Scrieţi. 6 puncte C. amplitudine termică. A. J 2 puncte 5. Londra d. cu litera: a. marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. D d. pe hartă. molisoluri d. A b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. H 2 puncte 3. cu litera: a. 2. Scrieţi. pe hartă. pe hartă. 5 d. Precizaţi: 1. pe hartă. cu literele F şi G. pe hartă. H 2 puncte 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 045 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. cu litera . Lacul Sfânta Ana este situat în unitatea de relief marcată. 2 b. pe hartă. 2 şi 6 c. Atena b. D c. G d. H 2 puncte 4. cu litera C şi clima statului marcat. cu numărul 12 străbate oraşul: a. 3 şi 4 d. Prezentaţi două cauze care determină distribuţia spaţială inegală a valorilor densităţii populaţiei în Peninsula Italică.Varianta 45 . cu litera A are capitala în oraşul: a. pe hartă. 6 puncte E. pe hartă. pe hartă. Munţii Stara Planina (Balcani) sunt situaţi pe teritoriul statului. 2. cu litera . 4 puncte B. A b.. 3. 5 şi 6 2 puncte 5. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu numerele 3 şi 6.. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Scrieţi.geografie Ministerul Educaţiei. Vegetaţie mediteraneană este specifică statului marcat. B c. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Râul marcat. În unitatea de relief marcată.

910 109. cu litera H. trei tipuri de culturi agricole ce ocupă suprafeţe însemnate. pe hartă. regimul radiaţiei solare d. născuţilor vii Nr.Varianta 45 . Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. primăvara c. temperat-continental d.) Ţara Anul Nr.455 90.loc. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Pentru Grecia. Factorul climatic care determină cantităţi medii anuale mari de precipitaţii la Bordeaux este: a. 2. iarna b. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. Cantitatea maximă de precipitaţii se înregistrează în anotimpul de: a.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera A şi clima unităţii de relief marcată. Se dă următorul tabel: Populaţia (nr. precum şi valoarea acesteia. 4 puncte Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III B şi E şi reprezintă evoluţia cantităţii medii lunare de precipitaţii la Bordeaux (Franţa). vară 3. două oraşe-port. altitudinea redusă a reliefului b. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 045 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi E şi reprezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare. ecuatorial b. B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Scrieţi pe foaia de examen. influenţă climatică. circulaţia vestică a maselor de aer c. pe hartă. 6 puncte E. se încadrează în tipul de regim pluviometric: a. în valori absolute. A. 6 puncte E. precipitaţii medii anuale. cea mai mare aglomeraţie urbană. 2.002 1. musonic c. Prezentaţi o cauză care determină diferenţe ale valorilor bilanţului natural în cele două state. luna cu cantitatea maximă de precipitaţii. Precizaţi două cauze care să explice diferenţa dintre cantitatea de precipitaţii înregistrată la Atena faţă de cea înregistrată la Bordeaux. Precizaţi: 1. deceselor Cehia 2006 10.001 Norvegia 2006 4. conform graficelor de mai sus. înregistrate la staţia meteorologică Atena. toamnă d. Calculaţi bilanţul natural. precizaţi: 1. 4. trei insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat. luna cu cantitatea minimă de precipitaţii. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Precizaţi două cauze ale distribuţiei spaţiale neuniforme a densităţii populaţiei pe teritoriul ţării noastre. 2. 5. pentru Cehia şi Norvegia.820 59. temperat-oceanic. 10 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. precum şi valoarea acesteia. regimul temperaturii aerului 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 6 puncte C.234 44.235. E.610. vânturi. 2. 6. 4 puncte Ministerul Educaţiei. etaj climatic. tipul de climă specific. Regimul anual al precipitaţiilor care se înregistrează la Bordeaux.

Capitala statului marcat pe hartă. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 46 .. cu literele D şi J. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu litera . pe hartă. pe hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 046 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. 4 puncte B. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. Vulcanul Hekla este localizat în statul marcat. Scrieţi.. cu litera F este traversată de râul . Statul a cărui capitală este marcată. 3.capitală cu numere. numele oraşelor-capitală marcate. Precizaţi: 1. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . numele statelor marcate..geografie Proba D. E. cu numărul 14 se numeşte .. 2. pe hartă.. A. 2. cu numerele 2 şi 6.Ministerul Educaţiei.

D d. tipuri de climă. 7 b. pe foaia de examen. cu litera: a. A b. Braţul cu cel mai mare volum de ape din unitatea de relief marcată. Precizaţi: 1. J 2 puncte 4... Fluviul Ebro (Ebru) traversează teritoriul statului. Bega b. 4 puncte B. pe hartă. Mureş d. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. pe foaia de examen. Bazinul carbonifer Doneţk este situat în statul marcat. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. pe hartă. cu litera F. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. B c. J 2 puncte 3.. I d. E. numele oraşelor marcate. B b. E c. pe hartă. pe hartă. D d. Scrieţi. Vagoane se obţin în oraşul marcat.. amplitudine termică. 2. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat în unitatea de relief marcată. I d. Vegetaţie de stepă şi silvostepă se găseşte pe teritoriul statului marcat. 9 c. cu numărul 2 se numeşte: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 046 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 10 d.. E 2 puncte 3. G 2 puncte 2. cu litera: a. pe hartă. pe hartă. 6 puncte E. A b. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera: a. cu numărul . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A.. Oraşul Cluj-Napoca este străbătut de râul marcat. F d. precipitaţii medii anuale. F b. se numeşte . Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. Bazinul carbonifer Motru-Rovinari se găseşte în unitatea de relief marcată. cu litera . Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. cu litera: a. cu litera: a. C c. vânturi. D b. B c. pe hartă. pe hartă. pe hartă. A b. 2. cu litera: a. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . B c. C d. pe hartă. I 2 puncte D. Cele mai mari altitudini există în unitatea de relief marcată. 6 puncte C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe foaia de examen. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera: a. marcat. cu litera B şi clima statului marcat. pe hartă. Munţii Pădurea Neagră sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. F 2 puncte 5. B c. Râul marcat. 3. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată. D d. Timiş 2 puncte 4. H c.Varianta 46 . D 2 puncte 5. Scrieţi. cu litera: a. Oraşul Tallin este capitala statului marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos 1. Scrieţi. cu numărul: a. cu numerele 9 şi 10. numele unităţilor de relief marcate. E b. pe hartă. J 2 puncte 2. F d. A b. factori ce influenţează clima. pe hartă. cu literele B şi G. Caraş c. cu litera F. Precizaţi doi factori naturali care au favorizat culturile de citrice din Europa Sudică. H c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.

două luni în care valoarea debitului este sub 4 000 m3/an. două tipuri de climă. 2. 4 puncte Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III B şi D şi prezintă evoluţia debitului Dunării la Olteniţa. precizaţi: 2 Subiectul II 1. Luna în care se înregistrează cea mai mare valoare de debit este: a. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. Scrieţi pe foaia de examen. tipuri genetice de relief. denumirea peninsulei ocupate de acest stat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. aprilie c. Calculaţi densitatea medie pentru fiecare stat. 2. distribuţia spaţială a altitudinilor. octombrie b.Varianta 46 . august c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. trei produse agricole cu specific mediteranean. orientarea culmilor şi a văilor principale. 6 puncte E. alte aspecte specifice ale reliefului. A. B. trei oraşe. primăvara d. 6 puncte E. ce desparte Europa de Africa. Anotimpul cu cele mai mici valori de debit înregistrate este: a. iarna c. tipuri de roci. 2. Se dă următorul tabel: 2 Suprafaţa (km ) Populaţia (nr. pe hartă. toamna b. estimări la nivelul anului 2006 1. denumirea strâmtorii situată în sudul acestui stat. 4. Precizaţi doi factori naturali care favorizează practicarea culturii cerealelor în estul Câmpiei Române şi în Podişul Dobrogei. două luni în care valoarea debitului depăşeşte 5 000 m3/an. două cauze care să explice valorile mari de debit înregistrate primăvara pe Dunăre la Budapesta şi Olteniţa. o cauză care să explice valorile mici de debit înregistrate la Olteniţa în lunile septembrieoctombrie utilizând graficul de mai sus. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .loc) Ţara Anul Finlanda 2006 338 145 5 231 372 Danemarca 2006 43 094 5 450 661 Sursa: The World Factbook. 2. Luna în care se înregistrează cea mai mică valoare de debit este: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 046 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi D şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al Dunării la Budapesta. Precizaţi o cauză care determină diferenţa de densitate a populaţiei între cele două state. Precizaţi: 1. Pentru Spania. 4 puncte Ministerul Educaţiei. E.geografie Ministerul Educaţiei. gradul de fragmentare. 5. martie 2. septembrie 3. 3. cu litera D şi relieful unităţii marcate cu litera H. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi: 1. vara Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 6 puncte C. cu excepţia capitalei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. iunie d. 10 puncte D. noiembrie d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. mai b.

E. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. numele statelor marcate. la Oceanul . 2.. pe hartă. pe foaia de examen. Precizaţi: 1. Oraşele Amsterdam şi Haga sunt capitalele statului marcat. pe hartă. cu numerele 5 şi 9. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .. 4 puncte B. Se acordă 10 puncte din oficiu..geografie Proba D.. 3. Statul marcat. cu literele A şi J.Ministerul Educaţiei..D. în nord. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere. A. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. cu litera H ocupă partea vestică a Peninsulei. Statul marcat.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 47 . cu litera . 2. pe hartă. cu litera G are ieşire. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 047 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Scrieţi.

pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Scrieţi. Cea mai mică valoare a densităţii populaţiei dintre statele marcate. Vegetaţie de stepă există în unitatea de relief marcată. cu litera: a. pe hartă. pe foaia de examen. A b. pe hartă. A b. Albania b. pe foaia de examen. Oraşul marcat. 1. Notaţi două state europene în care Curriculum se exploateaz ă resursele menţionate la punctul anterior. B c. D c. cu litera C şi clima statului marcat cu litera E. Scrieţi. pe hartă. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. F d. C b. J 2 puncte D. Fluviul Sena străbate statul marcat. vânturi. Important port maritim european. Influenţe climatice submediteraneene se resimt în unitatea de relief marcată. E c. B.geografie Ministerul Educaţiei. precipitaţii medii anuale. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Oraşul marcat. Croaţia c. cu litera: a. cu numărul 10 se numeşte … 3. etaj climatic. H 2 puncte 2. se află pe teritoriul statului marcat. cu litera: a. E d. B b. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera … 2. C c. cu numărul 7 este traversat de râul numit. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. A b. D d. Cercetării şi Inovării 2. F d. numele oraşelor marcate. pe hartă. pe hartă. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. pe hartă. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. E c. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. cu litera: a. B b. pe hartă. pe hartă. Someşul Mare c. A b. Târnava Mică 2 puncte 3. Cele mai mari altitudini se înregistrează în unitatea de relief marcată. Someşul Mic d. Lacuri glaciare sunt prezente în unitatea de relief marcată. tipul de climă. cu numerele 8 şi 9. cu numărul 11 este reşedinţa judeţului … 6 puncte C. pe hartă. E. H 2 puncte 4. Marsillia. Muntenegru 2 puncte 3. F d. pe hartă. H 2 puncte 5. pe hartă. Oraşul marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 047 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. C c. F d.Varianta 47 . 2. G d. F c. Oraşul marcat. Lacul de baraj natural Lacul Roşu se găseşte în unitatea de relief marcată. cu litera: a. Munţii Balcani (Stara Planina) se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. Ministerul Educaţiei. se înregistrează în statul marcat cu litera: a. J 2 puncte 4. amplitudine termică. Scrieţi. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Europa este un continent cu importante resurse energetice”. factori ce influenţează clima. Macedonia d. numele râurilor marcate. pe hartă. 6 puncte E. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. B c. a. D d. Precizaţi: 1. pe foaia de examen. cu numerele 3 şi 5. A. cu numărul 9 este capitala statului: a. Centrul Naţional pentru şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Mureş b. pe hartă. G 2 puncte 2. B b. H 2 puncte 5. cu litera: a.

alte aspecte specifice ale reliefului. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. aprilie c. Franţa d. 2. pe hartă. luna cu cel mai mare debit şi valoarea acestuia. Germania b. o cauză care a generat formarea Deltei Dunării. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . două resurse naturale. primăvara c. orientarea culmilor şi a văilor principale. 4. gradul de fragmentare. pe foaia de examen. marea la care are iesire acest stat. 6 puncte E. 7. Precizaţi: 1. vara Subiectul II 6 puncte 10 puncte D. Calculaţi diferenţa dintre valoarea debitului maxim şi valoarea debitului minim al râului Garonne. utilizând graficul de mai sus. pe hartă. Precizaţi doi factori care determină valori ridicate ale debitelor fluviilor reprezentate în graficele de mai sus. B. cu litera A şi relieful unităţii marcate. 4 puncte Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III B şi D şi reprezintă evoluţia debitului râului Garonne la Bordeaux. Anotimpul cu cele mai mici valori ale debitului este: a. 5. 2. martie 3. oraşul-capitală şi un oraş-port fluvial. Prezentaţi: 1. Belgia c. tipuri genetice de relief. 2. Precizaţi o cauză care să explice valorile mai mari de debit ale râului Garonne decât ale râului Sena. 6 puncte E. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 d. anul în care a fost acceptată în UE. utilizând graficul de mai sus. o cauză care explică diferenţa de temperatură medie anuală dintre sudul şi nordul ţării. Portugalia 2. precizaţi: 1. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. în perioada ianuarie . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 047 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi D şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al Senei la Paris. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 6. mai b. E. 1. O luna în care valoarea debitului a depăşit 1000 m3/s este: a. fluviul care delimitează acest stat în partea de nord. iarna b. iunie d. Pentru Bulgaria.Varianta 47 . cu litera F. 2. 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. două luni cu valori ale debitului mediu lunar mai mici de 100 m3/s. o unitate montană. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Râul Garonne curge pe teritoriul statului numit: a. A.aprilie. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. membre ale UE. Scrieţi.geografie Ministerul Educaţiei. Calculaţi diferenţa dintre valoarea debitului maxim şi valoarea debitului minim al râului Sena. toamna C. 3. distribuirea spaţială a altitudinilor. două state vecine. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. tipuri de roci.

2.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. E. sunt Munţii . Oraşul-capitală. Capitala Poloniei este marcată.capitală cu numere. 3. cu numărul . 2. pe hartă. cu numărul 5. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. A. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. cu literele G şi I. pe foaia de examen. pe hartă..geografie Proba D. pe hartă. numele statelor marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 48 .. cu litera H. cu numerele 1 şi 4. este traversat de fluviul . Pe teritoriul statului marcat.. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. marcat pe hartă. 4 puncte B. numele oraşelor-capitală marcate. Scrieţi.Ministerul Educaţiei.. Precizaţi: 1. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 048 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E.

Dintre oraşele de mai jos. pe hartă. F d. Pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. cu litera: a. pe hartă. 9 b. Siret 2 puncte 3. pe foaia de examen. 6 puncte E. este traversat de râul numit: a. numele unităţilor de relief marcate. Buzău c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. B b. Scrieţi. pe hartă. 2. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. B c. A. cu numărul: a. pe hartă. Clasa molisolurilor este prezentă în unitatea de relief marcată. Ialomiţa d. F d. pe hartă. Alpi b. Argeş b. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Oraşul marcat. F 2 puncte 2. cu litera A. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Pe râul marcat. E. A b. pe hartă. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă cu litera: a.. Pirinei d. Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă.Varianta 48 . Cipru c. Ron d. 6 puncte C. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 048 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. 10 c. B b. Apenini c. Elba b. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. cu numărul 10 se găsesc Munţii: a. cu litera F.. pe hartă. Minereuri auro-argentifere se regăsesc în unitatea de relief marcată. H 2 puncte 2. E c. Precizaţi două argumente care să demonstreze că statul marcat. cu litera: a. cu litera B. vânturi. pe foaia de examen. C d. amplitudine termică. cu litera A şi clima statului marcat. 13 d. S-a format prin sedimentare unitatea de relief marcată. pe hartă. E c. Precizaţi: 1. etaj climatic. Rodopi 2 puncte 3. pe hartă. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului numit . pe hartă. Statul marcat. precipitaţii medii anuale. E d. pe foaia de examen. D c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 14 2 puncte D. Scrieţi. G d. factori ce influenţează clima. prezintă un sistem de transport diversificat. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu literele A şi E. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Între statele marcate. Braţul Dunării marcat. Râul marcat. Luxemburg 2 puncte 5. funcţional şi modern.. C b. pe hartă. 2. cu numărul 5. Pe hartă sunt marcate unităţi cu litere.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă cu litera: a. H 2 puncte 5. Malta d... numele râurilor marcate. A b. cu litera: a. Guadalquivir c. cu literele B şi G se găseşte statul numit: a. cu numărul 1 s-a amenajat lacul hidroenergetic numit . pe hartă.. poartă denumirea de . C c. cele mai mici temperaturi medii anuale se înregistrează în capitala marcată. cu numărul 2 este afluentul râului numit: a. Influenţa climatică submediteraneană se resimte în unitatea de relief marcată. pe hartă. H 2 puncte 4. 4 puncte B. Andorra b. Sena 2 puncte 4. tipul de climă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numerele 2 şi 6. Peninsula Crimea este situată în sudul statului marcat.

cu literele C şi D. 6 puncte E. cu litera H există o mare diversitate a resurselor de subsol”. Statul traversat de fluviul al cărui debit este reprezentat în diagrama alăturată este: a. pe foaia de examen. 6. tipuri de roci. gradul de fragmentare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 5. aprilie c. B. Precizaţi: 1. Belgia c. Luna în care valoarea debitului depăşeşte 500 m3/s este: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 048 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi D şi prezintă evoluţia debitului Tisei la Szeged. Pentru Ungaria. o zonă de vegetaţie specifică. treapta de relief dominantă. conform graficelor de mai sus. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănăfi şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. orientarea culmilor şi a văilor principale. 3. 2. alte aspecte specifice ale reliefului. septembrie 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 3. A. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. membre ale UE. pe hartă. precizaţi: 1. pe hartă. pe hartă. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. Scrieţi.Varianta 48 . 4 puncte Ministerul Educaţiei. 4 puncte Subiectul II 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . două regiuni turistice. octombrie b.geografie Ministerul Educaţiei. 2. 4. tipuri genetice de relief. cu litera E şi relieful unităţii marcate cu litera H. un argument care să justifice afirmaţia: „În unitatea de relief marcată. februarie d. Calculaţi diferenţa dintre valaorea debitului maxim şi valoarea debitului minim al râului Tisa. Spania C. două luni în care debitul depăşeşte valoarea de 1 200 m3/s. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Luna în care valoarea debitului este sub 100 m3/s este: a. Calculaţi diferenţa dintre valaorea debitului maxim şi valoarea debitului minim al fluviului Sena. un factor care să explice diferenţa de temperatură medie anuală dintre unităţile marcate. 6 puncte E. Germania b. Franţa d. tipul de climă. septembrie 2. 2. 1. mai b. trei state vecine. 3. 4 puncte Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectele III B şi D şi prezintă evoluţia debitului Senei la Paris. E. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a energiei termice convenţionale în structura energetică a Rusiei. Prezentaţi: 1. 10 puncte D. două oraşe. aprilie c. valoarea minimă a debitului şi luna în care se înregistrează. Precizaţi o cauză a debitului mai mare al Tisei decât al Senei. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. iunie d. distribuţia spaţială a altitudinilor.

pe hartă. Scrieţi. 2. pe hartă. cu numărul 5 este numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 049 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . E. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele statelor marcate. 4 puncte B. cu litera A este situat în Peninsula … 2. Statul marcat. cu litera … 3. A. Polderele sunt specifice statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 49 . numele oraşelor-capitală marcate.geografie Proba D.C. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Oraşul-capitală marcat. pe foaia de examen. cu literele H şi I. Precizaţi: 1. cu numerele 6 şi 13. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă.Ministerul Educaţiei.

Oraşul marcat. pe hartă. cu numărul: a. Tireniană 2 puncte 3. pe hartă. Capitala Federaţiei Ruse este marcată. traversează numai unităţi montane 2 puncte 2. Marmara d. cu numărul 10 este localizat pe ţărmul mării: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor Pirinei. În unitatea de relief marcată. Serbia 2 puncte 4. pe hartă. numele râului marcat. pe foaia de examen. se varsă în Dunăre pe teritoriul României d. Gazul metan se exploatează din unitatea de relief marcată. 4 puncte Ministerul Educaţiei. precizând două efecte ale acestei influenţe. F c. 11 d. 3. I d. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. numele oraşului marcat. 8 d. Scrieţi. pe hartă. Fluviul Tibru străbate oraşul-capitală marcat. A. au izvoarele în aceeaşi unitate de relief c. Vârful cu altitudinea maximă din Munţii Alpi se află în statul marcat. Albania b. pe hartă. B b. numele unităţilor de relief marcate. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Scrieţi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. distribuţia spaţială a altitudinilor. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. gradul de fragmentare. Precizaţi: 1. J 2 puncte 2. pe hartă. cu litera: a. pe hartă.Varianta 49 . pe hartă. 4 c. Trăsătura comună a râurilor marcate. cu numărul 5. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . E. pe hartă. cu numărul: a. 1 b. 6 puncte E. pe foaia de examen. Cehia d.geografie Ministerul Educaţiei. 15 2 puncte D. cu numărul 12 este capitala statului numit: a. Oraşul marcat. alte aspecte specifice ale reliefului. 3 b. orientarea culmilor şi văilor principale. 2 c. cu literele A şi H. 7 b. tipuri genetice de relief. Egee b. Bulgaria c. Oraşul marcat. cu litera B sunt influenţe climatice … 2. cu numărul 8 este reşedinţa judeţului … 6 puncte C. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 049 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. 12 2 puncte 5. Scrieţi. Se produc autoturisme în oraşul marcat. 14 d. pe hartă. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 2. au aceeaşi lungime b. Explicaţi influenţa Oceanului Atlantic asupra climatului zonelor litorale. cu numărul: a. cu numărul 9. cu numerele 2 şi 4 este: a. 10 c. pe hartă. 4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. tipuri de roci. cu litera … 3. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Nordului c.

cu litera A. cu numărul: a. 6 puncte C. Precizaţi: 1. A. de peste 395 loc. pe Examenul de bacalaureat 2009 hartă. valoarea maximă a densităţii populaţiei şi numele statului în care se înregistrează aceasta. precizaţi: 1. trei oraşe mari. 1 b. prezintă relief de cueste d. 6 puncte E. valoarea minimă a densităţii populaţiei şi numele statului în care se înregistrează aceasta. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.B şi E şi prezintă valorile densităţii populaţiei în câteva state europene în anul 2005. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 3. o cauză care să explice valoarea foarte mare a densităţii populaţiei din Malta. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera H. două resurse ale subsolului. tipuri de roci. o cauză care explică efectivele mari de bovine din unitatea de relief marcată. 2. altele decât capitala. are altitudini medii în jur de 600 m b. cu litera F şi relieful unităţii marcate. cu litera: a. 2. E c. Prezentaţi. 4 d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristicile reliefului.geografie Ministerul Educaţiei.Varianta 49 . fluviul care traversează capitala. 10 puncte D. tipuri genetice de relief. o cauză care să explice cantitatea mare ţii medii anuale ce se Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar înregistreaz ă în unitatea de relief marcată. gradul de fragmentare. reţelei hidrografice. 2. Prezentaţi: Ministerul Educa ţiei. două cauze ale valorilor ridicate ale densităţii medii a populaţiei a statului Olanda. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. două unităţi de relief. două cauze care să explice valoarea foarte mică a densităţii populaţiei din Finlanda. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 5. câte o caracteristică pentru fiecare unitate de relief menţionată anterior. pe hartă. Cercet ării şi de Inovăprecipita rii 1. 3 c. cuprinde cel mai vechi relief aflat la zi c. pe hartă. cu litera F: a. vegetaţiei şi solurilor. 4 puncte B. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful unităţii marcate. pe hartă. climei. s-a format prin depunerea de sedimente 4. Unitatea de relief marcată. folosind graficul de mai sus. 6 2 puncte 2 puncte 2 puncte D. A b. cu litera D. 6 puncte E. 3. pe hartă./ km². Ape geotermale există în unitatea de relief marcată pe hartă. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 049 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A . alte aspecte specifice ale reliefului. E. 4. 4 puncte Proba D. F d. Comparaţi cadrul natural al Ungariei cu cel al Bulgariei precizând trei deosebiri. pe hartă. orientarea culmilor şi văilor principale. H 5. Precizaţi: 1. distribuţia spaţială a altitudinilor. Lacul de baraj artificial Vidraru este amenajat pe râul marcat.

cu litera E are ieşire directă la Marea … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .geografie Proba D. 2. Statul marcat. Oraşul marcat pe hartă cu numărul 8 se numeşte … 2. numele oraşelor-capitală marcate. Fluviul care traversează oraşul marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu numărul 3 se numeşte … 3. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 050 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . 4 puncte B. pe foaia de examen. pe hartă. cu numerele 10 şi 13. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. pe hartă.C. A. pe hartă. cu literele B şi F. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 50 . Se acordă 10 puncte din oficiu. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele statelor marcate. Precizaţi: 1. pe hartă.Ministerul Educaţiei. Scrieţi.

A b. Bosnia şi Herţegovina b. Minsk b. cu litera J se numeşte: a. 8 b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 2. Podişul Sucevei d. cu numărul: a. cu numărul 5 se numeşte: a. cu litera: a. 5 c. vânturi. Capitala statului marcat. 10 c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. amplitudine termică. numele râurilor marcate. pe hartă. Crişul Alb c. pe hartă. Barcău b. pe hartă. pe hartă. numărul de locuitori c. pe hartă. cu litera I se numeşte: a. cu numerele 1 şi 6. Râul marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 050 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. 6 d. C şi G d. influenţa climatică b. Precizaţi trei deosebiri între climatul temperat-oceanic şi climatul mediteranean din Europa. 3. Precizaţi: 1. numele unităţii de relief marcate. Câmpia Moldovei (Jijiei) b. 4 puncte B. Oraşele marcate. D 2 puncte D.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. Oraşul marcat. pe hartă cu numărul 10. B şi D b. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Europa se confruntă cu fenomenul de îmbătrânire demografică”. Câmpia Bărăganului este traversată de râul marcat. cu numărul … 6 puncte C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. pe hartă. cu literele: a. cu numărul … 3. pe foaia de examen. Podişul Bârladului c. pe hartă. Scrieţi. cu litera C se numeşte: a. cu litera G. pe hartă. Capitala Norvegiei este oraşul marcat. pe hartă. 4 b. Vilnius 2 puncte 5. pe foaia de examen. pe foaia de examen. Muntenegru d. Relief predominant de câmpie au ţările marcate. 11 d. cu numărul: a. Scrieţi. Subcarpaţii Moldovei 2 puncte 2. pe hartă. pe hartă. A. Tallin d. Statul marcat. perioada de apariţie d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Crişul Repede 2 puncte 3. C şi E c. pe hartă. 6 puncte E. Crişul Negru d. 7 2 puncte 3. precipitaţii medii anuale. Unitatea de relief marcată. cu numerele 7 şi 11 au ca trăsătură comună: a. cu numărul 12 este reşedinţa judeţului numit … 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. B c. sunt reşedinţe de judeţ 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Riga c. Arhipelagul Baleare aparţine statului marcat. C d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 12 2 puncte 4. pe hartă. Scrieţi. numele oraşului marcat. E şi F 2 puncte 2. Serbia 2 puncte 4. E. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.Varianta 50 . Cel mai mare combinat siderurgic din România se află în oraşul marcat. Datează din perioada daco-romană oraşul marcat. Croaţia c. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.

Fluviul Rhone se varsă în: a.problemă: Structura producţiei de energie electrică în Europa evidenţiază state care utilizează: a. o cauză care determină variaţiile de debit ale râului marcat.372 D. 2. precipitaţii medii anuale. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Calculaţi procentul populaţiei urbane în totalul celor două ţări. Portugalia d. Debitele mai bogate ale fluviului Rhone în perioada mai – septembrie sunt datorate: a. cu numărul 6.loc) Statul Italia 301. 6 puncte E. 4 puncte B. în condiţiile în care teritoriile au suprafeţe similare. Oceanul Atlantic 2.706 Sursa: The World Factbook. dominant hidroenergie – Norvegia.231.230 58. rezultate. comparativ cu alte surse de energie. Indicaţi câte o aglomeraţie urbana din fiecare ţară.499. făcute la punctul 3.geografie Ministerul Educaţiei. 1. c. 2. 3. 10 puncte Se dă următorul tabel care se referă la subiectul III D şi E: Suprafaţa (km2) Populaţia totală (nr.032 3. energie nucleară – Franţa. temperaturilor ridicate 6 puncte C. Care dintre sursele de energie exemplificate prezintă cel mai mic risc pentru mediu? 4. Elveţia. dominant energie termoelectrică – ţările din estul Europei. pantelor line c. Prezentaţi doi factori care explică diferenţa mare dintre valoarea densităţii medii a populaţiei din Italia şi Finlanda. Moldova c. Nota 1: Deosebirea şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. din combinarea celorlalte trei – Rusia. 1. b.509 Finlanda 338. Siret 2 puncte D. Bistriţa b. vânturi. Râul marcat. Scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Se dă următoarea situaţie . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. pe hartă. Precizaţi: 1. precipitaţiilor bogate d. Calculaţi densitatea medie pentru statele Italia şi Finlanda.133. 2. influenţă climatică. două luni în care sunt înregistrate debite între 500 şi 600 m3/s. Italia c.Varianta 50 . Franţa b. pe hartă. cu numărul 3 se varsă în: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. d. iar relieful favorabil locuirii în Finlanda se apropie de 80 %. Prut d. pe hartă. în Norvegia şi în Elveţia. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II Germania. Spania 3. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 050 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al fluviului Rhone.929. Precizaţi o cauză pentru care hidroenergia este mai utilizată. Marea Mânecii b. evaporării reduse b. A. Oferiţi două argumente în sprijinul utilizării surselor variate de energie în Germania şi în Rusia. E. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 3. Belgia.145 5. cu literele E şi F. Oferiţi un argument în sprijinul propriei alegeri. cu litera H. 2. Marea Nordului d. valorile debitelor medii în lunile iulie şi decembrie. Marea Mediterană c. un factor care a determinat amplasarea unor termocentrale în unităţile de relief marcate. pe hartă. variate forme de energie. cu litera E şi clima unităţii de relief marcată. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Lituania. Fluviului Rhone străbate statul: a. etaj climatic. predominant. Bulgaria. estimări la nivelul anului 2006 6 puncte E. Populaţia urbană (nr.loc) 38. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între clima unităţii de relief marcată. Prezentaţi: 1.

cu numărul … 2. Scrieţi. pe hartă.Ministerul Educaţiei. cu numerele 8 şi 15. A. cu litera H este cel … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Se acordă 10 puncte din oficiu. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Oraşul Praga este marcat. numele oraşelor-capitală marcate. Precizaţi: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. pe hartă. pe hartă. numele statelor marcate. Climatul specific statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 51 . pe hartă. cu litera B se numeşte … 3. 4 puncte B.geografie Proba D. 2. pe foaia de examen. cu literele C şi I. pe hartă. E.E. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Statul marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 051 Harta de mai sus se referă la subiectul I A .

pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Majoritatea lacurilor din statul marcat. aspectul reliefului c. soluri. Bruxelles c. cu numărul: a. glaciară c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. pe hartă. baltică b. numărul de locuitori d. Precizaţi: 1. pe hartă. 7 b. dintre râurile marcate pe hartă. artificială b. Fluviile care traversează statul marcat. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. îl prezintă cel marcat cu numărul … 6 puncte C. cu numărul 3 se numeşte: a. cu numărul 7 se numeşte … 3. un argument în sprijinul afirmaţiei: „Vegetaţia caracteristică statului marcat. cu litera E au un regim hidrologic: a. cu numărul 1 . Râul marcat. complex d. Oraşul marcat. cu litera: a. cu litera B sunt de origine: a. sunt străbătute de Dunăre 2 puncte 4. D c. pe hartă. relief. hidrografie. Oraşul marcat.geografie Ministerul Educaţiei. Scrieţi. 5 şi 6 au ca trăsătură comună: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 051 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. A fost o parte componentă a Iugoslaviei statul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. F d. A. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente: aşezare geografică. altitudinile similare b. cu litera F este cea: a. cu literele A şi B se referă la: a. cu litera G este cea a pădurilor de foioase”. Se află localizat în bazinul hidrografic al Someşului oraşul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Oraşele marcate pe hartă cu numerele 4. o cauză a existenţei vulcanilor activi în sudul Europei 4 puncte Ministerul Educaţiei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. E. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu litera C şi cel al statului marcat. numele oraşului marcat. Trăsătura comună unităţilor marcate. numele râului marcat. A b. pe hartă. modul de formare 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. central – european c. 3. pe foaia de examen. Amsterdam b. pe hartă. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. aşezarea în aceeaşi unitate de relief b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. climatul oceanic c. Cel mai extins bazin hidrografic. pe hartă. pe foaia de examen. vegetaţie. pe hartă. Precizaţi: 1. Scrieţi. oceanică c. 4 puncte B. Paris 2 puncte D. mediteranean 2 puncte 3. G 2 puncte 5. 12 2 puncte 3. pe foaia de examen. Precizaţi trei deosebiri între cadrul natural caracteristic statului marcat. Influenţa climatică resimţită în unitatea de relief marcată. 8 c. pe hartă. cu numărul 3 se numeşte … 2. influenţa climatică est-europeană d. 2. submediteraneană 2 puncte 2. vulcanică 2 puncte 2. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. cu literele E şi G.Varianta 51 . cu litera E. cu numărul 12. pontică d. 2. faună. tectonică d. climă. Haga d. 10 d. 6 puncte E. atlantic b.

două râuri sau fluvii.000 – 1. kwh) (mil.geografie Ministerul Educaţiei. prezentate în tabelul de mai sus.700 595. cantitatea de precipitaţii medii anuale cuprinsă între 1. cu litera C şi relieful unităţii marcate cu litera D. Educa ţiei. două unităţi de relief.056 71. 3. Precizaţi o cauză a ponderii mai ridicate a energiei hidraulice faţă de energia termică convenţională în cazul Franţei. Pentru Ucraina.540 94. distribuţia spaţială a altitudinilor. 2. precizaţi: 1. precizaţi: 1. Calculaţi care este ponderea (%) energiei nucleare în totalul producţiei de energie electrică a Franţei. un argument care să explice ponderea ridicată a energiei termice şi convenţionale în totalul producţiei de energie electrică a Rusiei. altitudinile maxime asemănătoare b. Prezentaţi: 1. 2. un argument care susţine afirmaţia: ”Unitatea de relief marcată. 4. Calculaţi care este ponderea (%) energiei termice convenţionale în totalul producţiei de energie electrică a Rusiei. Trăsătura comună unităţilor de relief marcate. două resurse de subsol. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D şi E: Surse primare de energie Producţia de Statul ă Energie Energie 2 Probă scrisă la Geografie –energie clasa a XII-a Energie termic Subiectul II electrică convenţională hidraulică nucleară (mil. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. gradul de fragmentare. o peninsulă la Marea Neagră. A. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 051 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Câmpia Română. orientarea culmilor şi a văilor principale. pe hartă. Vagoane se produc în oraşul marcat. 6. cu litera C are o mare varietate de resurse de subsol”. tipul predominant de climă. două exemple pentru aMinisterul demonstra că ora şul marcat. influenţa climatică pontică 5. Scrieţi pe foaia de examen: 1.897 D. 1. E.263 172. cu numărul 10 are funcţii 2. 2. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .200 mm/an c. pe hartă. 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. formarea prin depunere de sedimente d. cu numărul: a. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 3. un argument care să explice ponderea ridicată a energiei nucleare in totalul producţiei de energie electrică a Franţei. 7 b. kwh) (mil. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. 4 puncte B. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. două oraşe importante. Referitor la structura valorică a producţiei de energie a Franţei şi respectiv a Rusiei. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. un factor care influenţează variaţia cantităţii de precipitaţii lunare.736 46.643 394. 8 c. pe Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar complexe. Cercet ării şi Inov ăriihartă. tipuri de roci. pe hartă. diferenţa dintre valoare maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. 6 puncte C. 9 d. kwh) Franţa 511. cu literele E şi H este: a. 6 puncte E. alte aspecte specifice ale reliefului. cu excepţia capitalei. 12 2 puncte 2 puncte D. 6 puncte E. 2. 5. 2. 3. tipuri genetice de relief.Varianta 51 . pe hartă. kwh) (mil. modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. Precizaţi: 1.037 Rusia 862.

Peninsula Kola aparţine statului marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 052 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. A. Oraşul marcat. Precizaţi: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Scrieţi. cu numerele 2 şi 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 52 . 2.geografie Proba D. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .capitală cu numere. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. cu litera I este situat în Peninsula … 3. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. E. cu numărul 11 este capitala statului numit… 2. pe hartă. pe hartă. Statul marcat.Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu literele B şi H. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen. numele statelor marcate.

cu litera J. Ucraina 2 puncte 2. pe hartă. Influenţe climatice pontice se resimt în unitatea de relief marcată. 1. Vulcanismul activ este prezent în statul marcat. C b. Munţii Pirinei se află în nord-estul statului marcat. 4 puncte B. D 2 puncte 5. Sf. Sulina d. F d. cu litera B şi relieful statului marcat. C d. Notaţi două state europene în care se exploatează combustibilii amintiţi la punctul anterior. Dolj c. A b. orientarea culmilor şi văilor principale. 2. alte aspecte specifice ale reliefului. tipuri de roci. Bistriţa b. cu litera … 6 puncte C. A b. D 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . numele râurilor marcate. Argeş b. cu litera … 3. B c. Satu Mare d. Scrieţi. pe hartă. Norvegia c. pe hartă. Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice. pe hartă. Lacul vulcanic Sfânta Ana este situat în unitatea de relief marcată. Scrieţi. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Olt 2 puncte 3. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Suedia d. cu litera: a. E c. C c. pe hartă. A b. Cele mai vechi suprafeţe de uscat. Chilia b. Oraşul marcat. distribuţia spaţială a altitudinilor. 6 puncte E. 2. cu litera: a. cu numerele 10 şi 12. numele unităţilor de relief marcate. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit: a. cu litera: a. cu litera: a. Cu numărul 8 este marcat. se găsesc pe teritoriul statului notat. H 2 puncte 5. pe hartă. pe hartă. gradul de fragmentare. pe hartă. Oraşul marcat. pe hartă. J 2 puncte 3. C d. pe hartă. formate prin cutare. Precizaţi: 1. B b. A. cu numărul 7 este capitala statului: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. pe foaia de examen. Tulcea 2 puncte 2. D c. Cluj-Napoca c. pe hartă. D d. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat. braţul Dunării numit: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 052 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. tipuri genetice de relief. cu litera … 2. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Oraşul marcat. Scrieţi. Domuri gazeifere sunt specifice pentru unitatea de relief marcată. cu litera: a. J 2 puncte 4. F d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu literele B şi C. I 2 puncte D.geografie Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Danemarca b. mod de formare. H d. B b. cu litera: a.Varianta 52 . cu numărul 3 este numit: a. pe hartă. D c. pe foaia de examen. E. Zalău 2 puncte 4. Gorj d. pe hartă. Climatul subpolar se întâlneşte în statul marcat. pe hartă. Gheorghe c. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: trepte şi forme de relief. Etaj climatic alpin există în unitatea de relief marcată. B c. pe foaia de examen.

modul de calcul al cantităţii medii anuale de precipitaţii. gradul de fragmentare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu numărul 1. două state vecine.016. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. o cauză care să explice diferenţa de precipitaţii medii anuale dintre unităţile de relief marcată. 3. 2. Prezentaţi două cauze pentru a explica ponderea redusă a pădurilor din Europa Sudică. două resurse ale subsolului.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. estimări la nivelul anului 2006 1. pe hartă. 6 puncte E. pe hartă. distribuţia spaţială a altitudinilor. 2. oraşul-capitală. Precizaţi: 1. 3. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. valoarea maximă a cantităţii de precipitaţii înregistrată într-o lună. Pentru Bulgaria. valoarea minimă a cantităţii de precipitaţii înregistrată într-o lună.964 Populaţia (nr.loc) 10. pe hartă. precum şi luna în care se înregistrează.528 449. E. cu litera D şi relieful unităţii marcate. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 4 puncte Ministerul Educaţiei.067 9. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat din tabel. 4 puncte B. A. 6. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.379. Precizaţi: 1. cu literele C şi G. 6 puncte E. o cauză care să explice dezvoltarea industriei produselor clorosodice în oraşul marcat. 2. un tip climatic specific acestui stat.596 Sursa: The World Factbook. diferenţa dintre cantităţile medii de precipitaţii din lunile mai şi noiembrie. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state. 5. două staţiuni turistice. Se dă următorul tabel: 2 Subiectul II Statul Belgia Suedia Suprafaţa (km2) 30. 2. orientarea culmilor şi a văilor principale. tipuri genetice de relief. tipuri de roci. cu litera G. precum şi luna în care se înregistrează. o lună cu precipitaţii între 120 şi 140 mm. două ramuri industriale (cu excepţia industriei alimentare). 2. 6 puncte C. Prezentaţi: 1. 4. referitor la valoarea densităţii medii a populaţiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 052 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia cantităţii medii lunare de precipitaţii la o staţie meteorologică de pe teritoriul României.Varianta 52 . alte aspecte specifice ale reliefului.

pe hartă. pa hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Munţii situaţi în nord-estul statului marcat. cu litera C s-au format în orogeneza . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 53 . numele statelor marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4 puncte B... Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera F se numeşte … 3. numele oraşelor-capitală marcate.geografie Proba D. Statul marcat.capitală cu numere.Rin se află pe teritoriul statului marcat. cu literele J şi D. Scrieţi. E. Precizaţi: 1. cu litera … 2. pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Megalopolisul Ruhr . A. pe hartă.. cu numerele 2 şi 14. 2.Ministerul Educaţiei. pe hartă. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 053 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D.

cu numărul 2 se produc: a. Volga 2 puncte 4. greco-catolică c. pe hartă. pe foaia de examen. cu litera: a. Don b. Scrieţi. pe hartă. 11 d. Cercetării şi Inovării 4 puncte Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 12 2 puncte 3. tipuri de roci. pe hartă. pe hartă. B b. E. Magistrala feroviară Bucureşti – Oradea trece şi prin oraşul marcat. 8 c. Precizaţi: 1. H 2 puncte 2. orientarea culmilor şi văilor principale. Traversează patru oraşe reşedinţă de judeţ râul marcat. Scrieţi. distribuţia spaţială a altitudinilor. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 053 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. catolică b. 5 2 puncte 4. pe hartă.Varianta 53 . A. Riga b. cu numărul 14 este străbătut de râul: a. Oraşul marcat. În oraşul marcat. cu litera: a. cu litera J majoritatea populaţiei este de religie: a. o cauză a producerii acestui proces demografic. 1 b. Scrieţi. 3 d. pe hartă. C c. cu numărul 6 este reşedinţa judeţului numit … 2. pe hartă. Depozite groase de loess există în unitatea de relief marcată. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe foaia de examen. tipuri genetice de relief. ortodoxă d. Ministerul Educaţiei. numele unităţilor de relief marcate. cu litera: a. cu litera H se numeşte: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu numerele 1 şi 5. Oraşul marcat. B b. reformată 2 puncte 5. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: trepte şi forme de relief. C c. Tibru d. autoturisme b. pe hartă. Vistula traversează oraşul marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi: 1. cu litera G şi relieful statului marcat. pe hartă. 15 2 puncte D. 2 c. oţel d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. două exemple de state europene unde este caracteristic acest proces. cu numărul: a. cu numărul: a. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat. cu litera D. F d. pe foaia de examen. 7 b. pe hartă. 11 b. pe hartă. Dunăre c. F 2 puncte 2. Tallin d. E d. Stockholm c. pe hartă. pe hartă. mod de formare.geografie Ministerul Educaţiei. Vilnius 2 puncte 3. B b. cu numărul: a. Influenţe climatice submediteraneene se resimt în unitatea de relief marcată. numele oraşelor marcate. Resurse de bauxită există în unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. În ultimul secol s-a produs o puternică îmbătrânire a populaţiei în statele din vestul Europei. pe hartă. Capitala statului marcat. gradul de fragmentare. 6 puncte E. cu numărul 8 se numeşte … 3. pe hartă. vagoane 2 puncte 5. pe hartă. Râul marcat. F c. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 14 d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu literele D şi H. În statul marcat. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. alte aspecte specifice ale reliefului. 13 c. 2. pe hartă. cu litera … 6 puncte C. G d. locomotive c. 4 puncte B. Climatul mediteranean este specific statului marcat. 2.

4 23.200 m3/s.loc. precum şi o lună în care se produce. Prezentaţi două cauze ale natalităţii reduse (7. tipuri de roci. 2. valoarea minimă a debitului mediu lunar. 6 puncte C.7 25. Pentru Franţa. cu litera F. o cauză a contrastelor privind numărul locuitorilor între Europa de Nord şi Europa de Vest. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe hartă. o resursă de subsol. precizaţi: 1. o cauză a lipsei pădurilor în Podişul Dobrogei de Sud.7‰) din Ucraina. 2.0 26. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. Precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 053 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al Mureşului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. gradul de fragmentare. valoarea maximă a debitului mediu lunar. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. 6 puncte E. 4 puncte B. o cauză a emigrării populaţiei din Europa de Est. 5. o cauză a numărului mai mare de locuitori în Europa Centrală.9 21. 3.) 24. trei unităţi de relief. o cauză care a determinat amplasarea unor rafinării în Câmpia Română şi în Podişul Getic. alte aspecte specifice ale reliefului. 10 puncte D. 6 puncte E. pe hartă. Precizaţi: 1.1 161. două râuri sau fluvii. 2.0 Subiectul II Precizaţi: 1. E. o cauză a debitului redus din intervalul septembrie februarie.5 152. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a debitului mediu lunar. 2. în anul 2003. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 3. o regiune turistică importantă.1 189. două luni în care debitul are valori cuprinse între 150 . Precizaţi: 1.0 % din totalul populaţiei Europei 3.7 176. 3.geografie Ministerul Educaţiei. trei oraşe. cu litera B şi relieful unităţii marcate. altele decât capitala. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . precum şi luna în care se produce. În tabelul de mai jos este redată populaţia Europei pe regiuni geografice: Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Regiunea Lunile anului geografică Europa de Nord Europa de Vest Europa Centrală Europa de Sud Europa de Est 2 ţia Popula (mil. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. orientarea culmilor şi văilor principale. tipuri genetice de relief. 4. A. distribuţia spaţială a altitudinilor.Varianta 53 .

Este situat în Peninsula Iberică statul marcat.capitală marcate. numele oraşelor .. pe hartă. numele statelor marcate.. cu numărul 7 se numeşte . 3.. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 .. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 054 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. pe foaia de examen. pe hartă. A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 54 . cu numerele 1 şi 4. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore...Ministerul Educaţiei.. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. E. cu litera C se numeşte . Oraşul marcat. 2. 4 puncte B.. Precizaţi: 1. pe hartă. cu literele I şi B. Statul marcat.. pe hartă. cu litera . Scrieţi.geografie Proba D. pe hartă.

Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate. J 2 puncte D. pe hartă. C c. cu litera … 6 puncte C. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. I 2 puncte 3. cu numărul: a. E. Lacuri de crov se formează în unitatea de relief marcată. cu litera: a. Bihor b. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.. Energia geotermală este intens valorificată în satul marcat. Hidrocentrala Lotru – Ciunget este amenajată pe râul marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. oţel 2 puncte 3. cu litera: a. Cluj c. cu litera: a. G d. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 054 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. B b. cu litera D. cu numărul 6 este reşedinţa judeţului: a. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima statului marcat. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . Satele mari. pe hartă. cu numărul . A b. Pădurile de conifere (taiga) ocupă suprafeţe întinse în statul marcat pe hartă. pe hartă. A b. A b. cu literele F şi H. D d. Scrieţi. 8 c. precipitaţii medii anuale. G 2 puncte 2. Oraşul marcat. B c. pe hartă. cu litera: a. F 2 puncte 5. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. B c. F d.Varianta 54 . E b. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera: a. 7 b. 4 puncte B. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Oraşul marcat. 10 2 puncte 4. În Carpaţii Curburii este situat oraşul marcat. nave fluviale d. Scrieţi. F c. pe hartă. D 2 puncte 4. etaj climatic. B c. cu litera: a. pe hartă. cu numărul 4 se obţine: a. pe hartă. pe hartă. numele râurilor marcate. de tip adunat. pe foaia de examen. vânturi. pe foaia de examen. În oraşul marcat. pe hartă. temperaturi medii anuale.. Importante zăcăminte de sare există în unitatea de relief marcată. A. pe hartă. 2. cu litera A şi clima statului marcat. I 2 puncte 5. cu litera: a. Prezentaţi două caracteristici ale râurilor din Peninsula Scandinavică. aluminiu b. A b. pe hartă. pe hartă. pe hartă. autoturisme de teren c. Vrancea 2 puncte 2. H c. cu numărul 4 se numeşte … 3. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. D d. I d. C d. E d.geografie Ministerul Educaţiei. sunt specifice unităţii de relief marcată. cu numerele 7 şi 11. 9 d. Sălaj d. Relief predominant de câmpie este specific statului marcat. Climatul temperat continental cu nuanţe excesive este caracteristic statului marcat. Fluviul Dunărea îşi are izvoarele într-o unitate montană din statul marcat. B b. C c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Scrieţi. 2. pe hartă.

1. orientarea culmilor şi văilor principale. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 3. tipuri genetice de relief. valoarea minimă a debitului mediu lunar. 3. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu aproximaţie. 4 puncte B. 6 puncte C. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu litera D şi relieful unităţii marcate. climei. 2.Varianta 54 . Pentru Grecia. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. 2. alte aspecte specifice ale reliefului. distribuţia spaţială a altitudinilor. gradul de fragmentare. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 054 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al Mureşului. 6 puncte E. trei insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat. Nota 1: Deosebirile se pot referi la caracteristicile 2 reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. vegetaţiei şi Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a solurilor.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera H. 2. E. 6 puncte E. Precizaţi: 1. Comparaţi cadrul natural al Spaniei cu cel al Republicii Moldova precizând trei deosebiri între acestea. reţelei hidrografice. precizând şi arealul unde se manifestă. Prezentaţi un factor care determină varietatea influenţelor climatice de pe teritoriul ţării noastre. 10 puncte D. Precizaţi: 1. trei zone turistice. 4. două luni în care valoarea debitului lunar este. tipuri de roci. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. diferenţa dintre valoarea debitului în luna mai şi valoarea debitului în luna ianuarie. de 90 m3/s . Menţionaţi două tipuri de influenţe climatice. o unitate montană. precizaţi: 1. Precizaţi două cauze ale natalităţii reduse din ţările Europei de Est. A. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . o cauză a scăderii debitului mediu lunar în lunile de iarnă. precum şi luna în care se produce. pe hartă. trei oraşe. o cauză a creşterilor de debit în luna mai.

pe hartă. Scrieţi. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 055 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. numele oraşelor-capitală marcate. Cea mai vestică capitală europeană este marcată. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. E. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Capitala statului marcat. Statul marcat.geografie Proba D. cu literele B şi F. 4 puncte B. pe hartă. 2. cu numărul … 2. numele statelor marcate. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera D este străbătută de fluviul numit… 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 .C.Ministerul Educaţiei. A. cu litera C se numeşte … 3. Precizaţi: 1. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 55 . pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă. cu numerele 4 şi 15.

A. cu litera: a. tipuri de roci pe care s-a format relieful. pe hartă. izvorăşte din Grupa Sudică a Carpaţilor Orientali 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Pe teritoriul statelor D şi I se află Munţii: a. pe foaia de examen. F d. pe hartă. G 2 puncte 4. Roma 2 puncte 2. cu literele C şi G. Apenini c. E. fragmentare. cu numărul 8: a. este afluentul Trotuşului b. cu litera J se numeşte: a. Scrieţi. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit … 6 puncte C. 6 puncte E. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Dunăre b. cu numărul: a. Loara c. cu litera: a. C b. cu litera B s-a format în orogeneza … 2. 2 c. altitudini. Are ieşire la Marea Baltică şi la Marea Nordului statul marcat. Precizaţi: 1. cu numărul 7 se numeşte: a. Sarajevo d. pe hartă. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Caucaz şi relieful Alpilor Scandinavi. Râul marcat. cu litera H este străbătut de fluviul: a. pe hartă. F d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. numele râurilor marcate. Scrieţi. Ministerul Educaţiei. Balcani d. Şisturile verzi intră în alcătuirea geologică a unităţii de relief marcată. cu numerele 10 şi 12. Belgrad c. Zagreb 2 puncte D. numele unităţilor de relief marcate. Paris d. Scrieţi. În unitatea de relief marcată. Alpi b. B b.geografie Ministerul Educaţiei. Pentru FederaţiaRusă precizaţi: 1. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Carpaţi 2 puncte 5. Vistula 2 puncte 4. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul Oradea este marcat. străbate oraşul Bârlad d. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Statul marcat. pe hartă. o cauză care explică valorile mari ale ponderii populaţiei vârstnice. o cauză a valorii reduse a densităţii popualţiei în nordul statului. G 2 puncte 2. 6 2 puncte 3. Oraşul marcat. pe foaia de examen. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe foaia de examen.Varianta 55 . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2. pe hartă. Oraşul marcat. pe hartă. F d. este amenajat hidroenergetic c. 2. Londra b. Capitala statului marcat marcat. Madrid c. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Sate risipite există în unitatea de relief marcată. D c. pe hartă. Unitatea de relief marcată. G 2 puncte 3. cu litera F pătrund influenţe climatice … 3. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 055 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. 4 d. tipuri genetice de relief. E c. 4 puncte B. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Bratislava b. cu litera : a. pe hartă. 1 b. E c. pe hartă. Rin d. C b. pe hartă.

un factor care explică amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat. Nr. 3. cu litera C şi relieful unităţii marcată. E c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 055 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A – B şi prezintă evoluţia valorilor medii ale temperaturilor aerului la staţia meteorologică Roma. cu litera: a. cu litera H. două staţiuni turistice. luna cu temperatura maximă şi valoarea acesteia. 6 puncte E. două porturi maritime. estimări la nivelul anului 2006 D. luna cu temperatura minimă şi valoarea acesteia.Varianta 55 . 4 puncte B. 6 puncte E. B b. 5. valoare amplitudinii termice anuale. Suprafa ţa Populaţia PIB 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II Statul (km²) (nr. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. temperaturi medii lunare pozitive. Precizaţi: 1. 3. H 2 puncte D. Precizaţi un avantaj şi un dezavantaj ale producerii hidroenergiei comparativ cu alte modalităţi de obţinere a energiei electrice. 1 Austria 83 870 8 192 880 279 2 Bulgaria 110 910 7 385 367 77 3 Germania 357 021 82 422 299 2585 4 România 238 391 21 670 000 197 5 Ungaria 93 030 9 981 334 173 Sursa: The World Factbook. 6 puncte C. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. fragmentare. modul de calcul al temperaturii medii anuale.loc.) (mld. altitudini. pe hartă cu numerele 3 şi 5. 2. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată. Pentru Bulgaria. Precizaţi o cauză a valorii ridicate a PIB-ului din Germania. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. o resursă naturală. cu numărul 2. două tipuri de culturi agricole. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Precizaţi o cauză a valorii scăzute a PIB-ului din Bulgaria. 4 puncte Ministerul Educaţiei. un factor care a favorizat dezvoltarea industriei de cherestea în oraşele marcate. 1. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. o cauză care determină. tot timpul anului. E. Calculaţi densitatea populaţiei din Austria. pe hartă. tipuri de relief. A. precizaţi: 1. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 4. pe hartă. 2. 2. trei unităţi de relief 2. Precizaţi: 1. F d.geografie Ministerul Educaţiei. Prezentaţi: 1.€) crt. Petrol şi sare se exploatează din subsolul unităţii de relief marcată. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D şi prezintă valori ale PIB-ului din cadrul unor state membre ale Uniunii Europene. 3. pe hartă.

cu litera D se numeşte …. Râul Tejo străbate oraşul . F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numărul 1 numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere.capitală marcat. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 056 Harta de mai sus se referă la subiectul I A-D. pe hartă. E. Precizaţi: 1. cu literele B şi H. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 56 . pe hartă. 2. Forma de guvernământ a statului marcat. numele statelor marcate. Statul marcat.Ministerul Educaţiei. cu litera G este … 3. numele oraşelor-capitală marcate. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. pe hartă. 4 puncte B. pe foaia de examen. cu numerele 10 şi 3.geografie Proba D. A. Scrieţi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. pe hartă.

9 d. 2 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Influenţele oceanice sunt specifice unităţii de relief marcate. fragmentare. cu litera: a. numele unităţilor de relief marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera F se numeşte: a. Scrieţi. B b. Unitatea de relief marcată. Bauxita este exploatată din unitatea de relief marcată. F d. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe hartă. 4 puncte B. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Serbia 2 puncte 2. Dâmboviţa c. pe foaia de examen. Viţa de vie se cultivă pe suprafeţe extinse în unitatea de relief marcată. pe hartă. tipuri genetice de relief. Bosnia şi Herţegovina d. Prezentaţi două cauze care au stat la baza creşterii numărului populaţiei urbane Europei Vestice. Scrieţi. altitudini.Varianta 56 . 2. Oraşul Varşovia este marcat. C c. cu numărul: a. H 2 puncte 5. pe foaia de examen. Oraşul Berna este marcat. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Climatul temperat continental excesiv este specific statului marcat. cu numerele 1 şi 6. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful statului marcat. cu literele E şi H. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 056 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. G d. Argeş b. cu litera D. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera C şi relieful statului marcat. A b. cu numerele 3 şi 5 sunt străbătute de râul numit: a. cu litera … 2. E. G d. cu litera a. pe hartă. Scrieţi. H 2 puncte 3. A. C c.geografie Ministerul Educaţiei. Albania b. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată. pe hartă. Olt 2 puncte 2. B c. cu numărul 1 este traversat de râul numit … 6 puncte C. cu numărul: a. pe hartă. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera: a. pe hartă. 7 b. G d. B b. J 2 puncte D. C b. Bazinul Motru-Rovinari este situat în unitatea de relief marcată. Statul marcat. pe hartă. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Este situat în Peninsula Iutlanda statul marcat. 4 c. 6 2 puncte 3. cu litera B s-a format prin … 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. B b. pe hartă. pe hartă. A b. I d. E d. pe hartă. pe foaia de examen. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. numele oraşelor marcate. E 2 puncte 4. C c. Precizaţi: 1. pe hartă. C c. 8 c. 5 d. Oraşul marcat. J 2 puncte 4. Bulgaria c. 10 2 puncte 5. cu litera: a. cu litera: a. pe hartă. E c. Ialomiţa d. F 2 puncte Probă scrisă Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 6 puncte E. Oraşele marcate.

distribuţia spaţială a altitudinilor. cu litera C şi relieful unităţii marcate. două cauze care au determinat valorile scăzute ale densităţii populaţiei din Suedia. Calculaţi densitatea populaţiei din satele: Bulgaria. pe hartă. Precizaţi o cauză a diferenţei de densitate dintre Finlanda şi Luxemburg. 2. E. două râuri sau fluvii. 2. 6 puncte E. pe hartă. precum şi luna în care se înregistrează. Finlanda. un lac natural. 6 puncte E.geografie Ministerul Educaţiei. orientarea culmilor şi văilor principale. 4 puncte B. Precizaţi: 1.Varianta 56 .1. Precizaţi: 1. cu litera A. 4 puncte Ministerul Educaţiei. gradul de fragmentare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Statul Bulgaria Finlanda Luxemburg Polonia Slovacia Slovenia Suedia Suprafaţa (km²) 110 910 338 145 2 586 312 685 48 845 20 273 449 964 Populaţia (nr. două luni în care valorile precipitaţiilor medii lunare depăşesc 80 mm. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 056 Graficul alăturat se referă la subiectul III A – B şi prezintă evoluţia valorilor medii ale precipitaţiilor la staţia meteorologică Roma. precum şi luna în care se înregistrează. o cauză a valorilor reduse ale cantităţilor medii lunare de precipitaţii din lunile iunie. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 3. alte aspecte specifice ale reliefului. A. Precizaţi: 1. 3. Nota 1: Deosebirea şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 6 puncte C. trei oraşe. 10 puncte Probă scrisă Geografie – clasa a XII-a Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D şi numărului 2 – E şi prezintă valori ale suprafeţei Subiectul II locuitorilor unor state membre ale Uniunii Europene. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. Luxemburg. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare.loc) 7 385 367 5 231 372 474 413 38 536 869 5 439 448 2 010 347 9 016 596 Sursa: The World Factbook. 6. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate. pe hartă. pe hartă. iulie şi august. 5. valoarea ridicată a PIB-ului în Suedia (285 mld. cu litera E.€). 2. 2. Pentru Ungaria. tipuri genetice de relief. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. două unităţi de relief. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. tipul de climă predominant. precizaţi: 1. 4. forma de guvernământ. Slovacia. Prezentaţi două argumente pentru a ilustra faptul că unitatea de relief marcată. cu litera D nu este o subdiviziune a unităţii de relief marcate. estimări la nivelul anului 2006 D. tipuri de roci.

3. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A. Se acordă 10 puncte din oficiu.geografie Proba D. pe hartă. cu litera . numele oraşelor-capitală marcate.. pe foaia de examen. cu numerele 2 şi 8. pe hartă.. cu numărul . E. Bazinul carbonifer Rhin – Ruhr este situat în statul marcat. numele statelor marcate.. Scrieţi. Capitala statului Belarus este marcată.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4 puncte B. 2. Insula Sardinia aparţine statului marcat. cu literele C şi E. cu litera . 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 .. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 057 Harta de mai sus se referă la subiectul I A-C.Ministerul Educaţiei. 2.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 57 . pe hartă. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Precizaţi: 1. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere.

Oraşul marcat. pe hartă. J 2 puncte 5. Buzău c. Precizaţi: 1.geografie Ministerul Educaţiei. 2. pe hartă. La graniţa dintre statele B şi F se află statul: a. 5 d. C c. Albania b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. altitudini. 4 d. pe hartă. cu litera… 6 puncte C. pe foaia de examen. Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice. cu numărul 14 se numeşte: a.C. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Copenhaga d. în unitatea de relief marcată pe hartă. Vorbesc o limbă fino-ugrică locuitorii oraşului-capitală marcat. Bruxelles c. cu litera: a. D d. Monaco d. 5 2 puncte 2. Datează din perioada antică oraşul marcat. 2 c. Bosnia şi Herţegovina c. cu litera: a. Scrieţi. 2. cu numărul: a. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Scrieţi. cu litera: a. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Amsterdam b. Luxembourg 2 puncte 4. pe hartă. E 2 puncte 5. A b. C c. Pe hartă. 1 b. pe hartă. E 2 puncte 4. Temperaturi medii anuale mai mari de 10°C sunt specifice unităţii marcate.Varianta 57 . G c. cu numărul: a. cu numărul 10 este marcat râul numit: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul: a. 4 puncte B. H d. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 057 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A . 8 d. Lacurile Ladoga şi Onega se află pe teritoriul statului marcat. Oraşul-capitală marcat. fragmentare. pe foaia de examen. Slovacia 2 puncte 3. cu numerele 8 şi 9. Notaţi două state europene în care se exploatează combustibilii amintiţi la punctul anterior. Ialomiţa d. Cele mai importante resurse de fier există. 1. 6 puncte E. tipuri genetice de relief. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Slovenia d. pe hartă. 1 b. cu numărul 5 este reşedinţa judeţului numit … 2. Scrieţi. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă. D d. San Marino 2 puncte 2. E. C b. 4 c. pe foaia de examen. A. 4 puncte Ministerul Educaţiei. A b. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 4 b. Domurile gazeifere sunt prezente în unitatea de relief marcată. Aluminiul se produce în oraşul marcat. cu literele A şi G. Bistriţa b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele unităţilor de relief marcate. cu numărul 15 este capitala statului: a. Oraşul marcat. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Câmpiei Europei de Est şi relieful Câmpiei Nord-Europene. Cel mai important oraş pe care îl traversează râul marcat. cu numărul 8 se numeşte … 3. 13 2 puncte D. Trotuş 2 puncte 3. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. numele râurilor marcate. Andorra b. Liechtenstein c. pe hartă. pe hartă. 7 c.

3. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare. două unităţi de relief. în câte luni valorile medii depăşesc 40 mm.2 36. Precizaţi: 1.3 39. Precizaţi: 1. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a E. 4.9 Grecia 20. două exemple de tipuri genetice de lacuri din Munţii Carpaţi.4 49. Precizaţi: 1. Explicaţi acest fapt. etaj climatic. Explicaţi acest fapt.4 D. Precizaţi: 1.geografie Ministerul Educaţiei. 2. o cauză a ponderii reduse a sectorului primar în Franţa. 2. 2.5 44. vânturi. august. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. 2.8 23. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. o cauză a valorilor reduse ale cantităţilor medii lunare de precipitaţii din lunile iulie. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D şi E şi prezintă valori din cadrul unor state membre ale Uniunii Europene. două oraşe. 2 Subiectul II Ponderea populaţiei active Statul Primar (%) Secundar (%) Terţiar (%) Bulgaria 14.0 68. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare.3 35.Varianta 57 . Pentru Ucraina. precipitaţii medii anuale. precizaţi: 1. două resurse de subsol. precum şi luna în care se înregistrează.1 27. două tipuri de climă. precum şi luna în care se înregistrează. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale.5 Ungaria 15.0 Portugalia 11. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Câmpiei de Vest şi clima Câmpiei Române.8 55. 6 puncte C.7 45.3 60. influenţă climatică. A. statul cu cea mai mare pondere a sectorului primar. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .9 Franţa 4. 4 puncte B. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 057 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia valorilor medii ale precipitaţiilor la staţia meteorologică Madrid.5 32.6 55.6 Letonia 15. E. o cauză a ponderii reduse a sectorului secundar în Grecia. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. 2. statul cu cea mai mare pondere a sectorului terţiar. Prezentaţi: 1. o cauză care explică diversitatea tipurilor genetice de lacuri din regiunile de munte. 5. 4 puncte Ministerul Educaţiei.7 Slovenia 3. 2. două râuri sau fluvii.5 40.

4 puncte B. Precizaţi: 1. cu numerele 4 şi 10. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. numele statelor marcate. numele oraşelor .geografie Proba D. cu numărul 6 este situat în Câmpia. cu literele E şi G.capitală marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă.capitală cu numere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 58 . Are ieşire la Marea Neagră statul marcat.Ministerul Educaţiei. E. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 058 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Scrieţi. A. pe hartă. pe foaia de examen. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. În nordul statului marcat. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. pe hartă. Oraşul marcat. 3. cu litera H se află Munţii … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 1 . 2. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . cu litera … 2. pe hartă.

Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Apenini şi relieful Munţilor Ural. Grosimi mari ale stratului de loess există în unitatea de relief marcată. H d. 2. Scrieţi. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. I 2 puncte 3. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. Precizaţi: 1.. C c. 13 2 puncte 4. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Insula Sardinia aparţine statului marcat. D d. B c.Varianta 58 . 9 c. pe hartă. Prezentaţi două cauze care au condus la apariţia. Oraşul marcat. pe hartă. cu litera: a. pe hartă. A. 10 d. A b. alte aspecte specifice ale reliefului. I 2 puncte D. pe foaia de examen. pe hartă. altitudini. Iberică c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. Oraşul . cu litera . Scrieţi. D d. pe hartă. Italică d. pe hartă. 3 c. cu literele C şi H. tipuri genetice de relief. 4 puncte B. A b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Timişoara 2 puncte 4.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera … 3.E. 2 b. I 2 puncte 5. pe hartă. cu numărul: a. pe foaia de examen. cu numărul 2 se numeşte: a. pe hartă. cu litera F este situat în Peninsula: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 058 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A . Climatul temperat-oceanic şi mediteranean este caracteristic statului marcat. Slatina d.. pe hartă. Balcanică b. cu numărul: a. Crişul Negru este marcat. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 12 2 puncte 3. 4 c. dispariţia sau modificarea teritoriului unor state europene. C c. E. numele râurilor marcate. Relieful glaciar este specific unităţii de relief marcate. cu litera: a. Arad b. H 2 puncte 2. C c. Scrieţi. 1 b. Este o subdiviziune a Dealurilor de Vest unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.capitală Viena este marcat. cu litera … 6 puncte C. pe hartă. B b. grad de fragmentare. pe hartă. cu numerele 9 şi 12. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Statul marcat. Bazinul carbonifer Motru . Scandinavă 2 puncte 2. 5 d. Vegetaţia de stepă şi silvostepă este specifică pe teritoriul statului marcat. cu litera: a. pe foaia de examen. tipuri de roci predominante. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 7 b. 6 puncte E. 5 d. Cel mai mare combinat siderurgic este situat în oraşul marcat. cu numărul: a. A b.Rovinari este situat în unitatea de relief marcată. G d. Reşiţa c. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. de 10. un tip de climă. Sălaj 2 puncte D. precum şi luna în care se înregistrează.geografie Ministerul Educaţiei. o cauză care să explice existenţa vegetaţiei de stepă în unitatea de relief marcată. E. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. un factor determinant al variaţiei temperaturilor medii lunare. Precizaţi două cauze care au determinat creşterea numărului de locuitori în Portugalia. cu litera E. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a E.524.000 locuitori”. două oraşe. Precizaţi: 1. 10 puncte D. 4 puncte B. cu numerele 8 şi 11. membre ale UE. un râu sau un fluviu. 2. 2 Subiectul II Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 058 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia temperaturilor medii anuale la o staţie meteorologică din Europa. influenţă climatică. 3. pe hartă. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .008. Precizaţi: 1. Se dă afirmaţia: „În 1984. modul de calcul al temperaturii medii anuale. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit: a. Comparaţi cadrul natural al Austriei cu cel al Greciei. iar în 2000. pe hartă. cu litera G. două resurse de subsol.Varianta 58 . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. vegetaţiei şi solurilor. 6. Oraşul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Pentru Ucraina. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. cu litera F şi clima unităţii marcate. o cauză care să explice diferenţa de debit dintre râurile marcate. etaj climatic. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii marcate. precum şi luna în care se înregistrează. Portugalia avea o populaţie de 10. Precizaţi: 1. 2. 3. precipitaţii medii anuale. 5. valoarea amplitudinii termice medii anuale. A. 2. 6 puncte E. 2.000 locuitori. pe hartă. precizaţi: 1. vânturi. precizând o asemănare şi două deosebiri. pe hartă. Bihor b. reţelei hidrografice. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. climei. Satu Mare d. două state vecine. 4. 6 puncte C. Maramureş c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. două unităţi de relief. pe hartă.

cu litera …. 2.geografie Proba D.C. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul … 3.Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. Vegetaţie de tundră există în nordul statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 59 . pe hartă. 4 puncte B. cu literele A şi F. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. 2. E. A. pe hartă. Câmpia Padului este situată pe teritoriul statului marcat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 059 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Fluviul Sena traversează oraşul-capitală marcată. cu numerele 7 şi 13. numele statelor marcate. pe hartă. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 1 Subiectul I . Scrieţi. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

geografie Ministerul Educaţiei. Apenini c.Varianta 59 . Lacul hidroenergetic Porţile de Fier I este situat în sudul unităţii de relief marcată. Tamisa d. cu litera: a. B c. cu literele A şi H. pe hartă. cu numerele 2 şi 5. Oraşul . Deva c.capitală marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Statul marcat. Timişoara 2 puncte 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Prezentaţi două cauze care au determinat deplasări ale populaţiei cu caracter temporar sau definitiv în Europa. 6 puncte E. cu litera J aparţine regiunii geografice numite: a. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. Europa Vestică 2 puncte 5. Scrieţi. Andorra b. pe foaia de examen. Unitatea de relief marcată. cu numărul 6 este traversat de fluviul numit: a. cu litera: a. Franţa c. Gazul metan se exploatează din unitatea marcată. D c. precipitaţii medii anuale. Vegetaţie alpină există în unitatea de relief marcată. argile b. 2. cu litera C se află Munţii: a. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. I 2 puncte 3. pe hartă. temperaturi medii anuale. numele oraşelor marcate. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Iberice. gresii d. loess 2 puncte 3. pe foaia de examen. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. numele unităţilor de relief marcate. cu litera E are relief petrografic pe: a. G d. Oraşul marcat. pe hartă. factorii genetici ai climei. Alpi b. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . A b. Elveţia d. Zăcăminte de minereu de fier se exploatează din subsolul statului marcat. Elba b. Pindului d. pe hartă. Europa Centrală b. Râul marcat. cu litera … 3. Reşiţa d. cu numărul 8 este capitala statului numit: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Europa Nordică c. A b. Pirinei 2 puncte D. 4 puncte B. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. C d. Precizaţi: 1. pe hartă. pe hartă. cu litera … 2. Europa Sudică d. Circuri şi văi glaciare există în unitatea de relief marcată. Scrieţi.estul statului marcat. calcare c. amplitudine termică. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. Arad b. E. Spania 2 puncte 2. Oder c. Vistula 2 puncte 4. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 059 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. vânturi caracteristice. cu numărul 10 traversează oraşul numit: a. pe hartă. cu litera… 6 puncte C. A. In nord . pe hartă.

dou mări la care areaie şire. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit: a. precipitaţii medii anuale. vânturi.021 3. 1. Ţara (nr. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: temperaturi medii anuale.509 301. pentru Franţa şi Italia. 3. Covasna c. Pentru Italia. Italia 58.geografie Ministerul Educaţiei. o resursă de subsol.136 547.422. Prezentaţi: 1. pe hartă. 6 puncte E. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. cu litera F. Harghita 5. Germania 82. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al Ucrainei. Traversează Podişul Târnavelor râul marcat.230 Sursa: The World Factbook. o cauză care determină repartiţia inegală a populaţiei pe teritoriul ţării noastre. un râu sau fluviu. o ramură industrială care valorifică resursa menţionată mai sus.299 357. pe hartă. estimări la nivelul anului 2006 1. densitatea populaţiei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi desebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. un factor natural care favorizează creşterea ovinelor în Carpaţii Meridionali. Precizaţi două cauze care influenţează distribuţia inegală a populaţiei şi a oraşelor pe teritoriul Greciei.030 2. Calculaţi.loc) (km2) crt. influenţă climatică. cu numărul: a. un tip de climă. reţelei hidrografice.Varianta 59 . 2. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. 10 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2 Probă scris ă la ă Geografie – clasa XII-a 2. 5. 4 puncte B. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi o cauză a densităţii ridicate a populaţiei în Germania.133. A. Precizaţi: 1. 4. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la caracteristici ale: reliefului. Subiectul II 10 puncte D. 6 puncte E. E. Tabelul de mai jos prezintă suprafaţa şi numărul locuitorilor pentru trei state europene. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 11 2 puncte 2 puncte D. Franta 62. precizând o asemănare şi două deosebiri. 6 puncte C. 7. Sibiu d. două unităţi montane. vegetaţiei şi solurilor. Populaţia Suprafaţa Nr. 2. pe hartă. etaj climatic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. 2. pe hartă. 6. Braşov b. climei. precizaţi: 1. două regiuni turistice. 8 c. cu litera A şi clima unităţii de relief marcate.752. Oraşul marcat. 7 b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 059 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa.

cu numerele 8 şi 14.. Precizaţi: 1.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. numele oraşelor-capitală marcate. cu literele C şi D. Statul marcat. cu litera H se numeşte . pe hartă. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .capitală cu numere. 4 puncte B. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen. E. pe hartă.geografie Proba D. A. pe hartă. numele statelor marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 60 .Ministerul Educaţiei. Oraşul marcat. Scrieţi. cu numărul 9 este capitala statului numit … 2. Munţii Penini se află în statul marcat. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 060 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . 3.

cu litera: a. Slovenia 2 puncte 4. B b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Curentul Atlanticului de Nord influenţează clima statului marcat. tipuri de roci predominate. J 2 puncte 2. pe hartă. Oraşul marcat. pe hartă. Precizaţi o deosebire şi două asemănări între relieful Munţilor Pirinei şi relieful Munţilor Apenini. Numeroase iazuri se găsesc în unitatea de relief marcată. cu numărul 2 este reşedinţa judeţului numit … 3. 2. pe hartă. Fluviul Dunărea traversează capitalele marcate. C c. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă. pe hartă. 4 puncte B. cu literele A şi C. cu numărul: a. 2 b. grad de fragmentare. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică. C b. D d. cu litera … 6 puncte C. D d. D c. cu numerele 1 şi 6. Grinduri şi ostroave există în unitatea de relief marcată. 11 d. 8 c. numele oraşelor marcate. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Minereu de fier se exploatează din unitatea de relief marcată. 6 puncte E. C c. pe foaia de examen. 4 şi 13 2 puncte 5. pe hartă. altitudini. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. B b. cu litera: a.geografie Ministerul Educaţiei. F d. numele unităţilor de relief marcate. 5 c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 060 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A– D. Oraşul Timişoara este traversat de râul marcat.Varianta 60 . 7 b. E. 9 2 puncte D. H 2 puncte 3. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. Croaţia c. Oraşul marcat. 12 2 puncte 5. A b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe foaia de examen. pe hartă cu numerele: a. Nota 1: Deosebirea şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. D d. 1. Albania b. Scrieţi. Munţii Alpi sunt situaţi în nordul statului marcat. Precizaţi: 1. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera: a. pe hartă. F d. pe hartă. cu numărul 15 este capitala statului numit: a. B c. cu litera: a. tipuri genetice de relief. A b. Vorbesc o limbă romanică locuitorii oraşului marcat. Râul marcat. pe foaia de examen. 2 şi 7 c. G 2 puncte 4. 2 şi 4 b. C c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Areale viticole importante există în unitatea de relief marcată. Notaţi două state europene în care industria siderurgică are o pondere însemnată. A. Grecia d. G 2 puncte 3. B b. cu numărul 9 se numeşte … 2. 6 d. E d. D c. pe hartă. Scrieţi. cu numărul: a. pe hartă. E 2 puncte 2. Relieful vulcanic este prezent în unitatea de relief marcată. 4 şi 7 d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a.

Precizaţi două cauze care au determinat creşterea numărului de locuitori în Italia pentru intervalul 1861 – 2000. Precizaţi o cauză care determină valori diferite ale densităţii populaţiei între cele două state. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. la 57. 3. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. etaj climatic. pe hartă.182. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 060 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia temperaturilor medii anuale la o staţie meteorologică din Europa. precizaţi: 1. 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. precipitaţii medii anuale. două ramuri industriale care valorifică resursele menţionate mai sus.000 locuitori. 6 puncte E. două resurse de subsol. Pentru Grecia.Varianta 60 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. E. un factor care influenţează variaţia temperaturilor medii lunare. în 1861. Se dă tabelul: Statul Germania Grecia Suprafaţa (Km2) 357 021 131 940 Populaţia (nr. 2. cu litera B şi clima unităţii marcate. o cauză a prezenţei terenurilor degradate în spaţiul subcarpatic şi în Depresiunea Colinară a Transilvaniei. 3. Prezentaţi: 1. Se dă afirmaţia: “Populaţia Italiei a crescut de la 22. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii marcate pe hartă. cu litera F. o zonă de vegetaţie. Precizaţi: 1. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat.000 locuitori. 2. modul de calcul al temperaturii medii lunare. estimări la nivelul anului 2006 1. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. în 2000”. un tip de climă. 6 puncte temp ºC 25 20 15 10 5 0 -5 1 I 2 F 3 M 4 A 5 M 6 I 7 8 I A lunile anului 9 S 10 O 11 N 12 D C. 4 puncte B. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. 6. un oraş-port. 7. un stat vecin. vânturi. 2. 4. 2. 5.634. două unităţi montane.geografie Ministerul Educaţiei. o cauză care determină diversitatea resurselor de subsol din Munţii Apuseni. precum şi luna în care se înregistrează. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II 10 puncte D. precum şi luna în care se înregistrează. valoarea amplitudinii termice anuale. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . influenţă climatică. membru al UE. Precizaţi: 1. A.loc) 82 422 299 10 688 058 Sursa: The World Factbook.

Capitala statului marcat. 3. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. Precizaţi: 1.. cu litera F se numeşte. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu literele B şi C. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Varianta I . cu numărul. pe hartă. cu numerele 4 şi 14. E. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. pe hartă..Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 61 . numele oraşelor-capitală marcate. Capitala statului marcat... cu litera D este traversată de fluviul numit. pe hartă. 4 puncte B.geografie Proba D. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. A.. numele statelor marcate. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 061 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C.. 2. pe hartă. Scrieţi. pe foaia de examen. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.

2. Alpi b. Depozite de loess există în unitatea de relief marcată. B şi H c.Varianta 61 . F d. precipitaţii medii anuale. pe hartă. G şi J 2 puncte D. cu litera: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 061 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Varianta I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. 3. pe hartă. cu litera . etaj climatic. pe foaia de examen. A. Scrieţi. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat. Someşul Mare d... F şi H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. E c. F d. tipul climatic. A b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Relief vulcanic există în unitatea de relief marcată. Prezentaţi două cauze ale densităţii reduse a populaţiei din spaţiul montan european. Scrieţi. statele marcate. Pirinei d. 6 puncte C. C c. C c. cu literele A şi G. pe hartă. Râul marcat. 6 puncte E. B şi C b. I d. Oraşul Varşovia este marcat. cu numărul 10 este traversat de râul numit: a. Vegetaţia de tundră este specifică statului marcat. 7 d. vânturi. Carpaţi c. cu numărul: a. Crişul Repede c. B b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. B c. Ministerul Educaţiei. C şi G d. cu literele: a. Zăcăminte de petrol există în unităţile de relief marcate. pe foaia de examen. A şi H c. numele unităţilor de relief marcate. 11 2 puncte 3. Scrieţi. Someşul Mic 2 puncte 3. trece prin Munţii: a. F 2 puncte 2. pe hartă. cu numerele 3 şi 10. Resurse de minereu de fier există în subsolul unităţii de relief marcată. cu numărul 4 se numeşte . pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera: a. numele oraşelor marcate. A şi G b.. pe hartă. 2 b.. pe hartă. pe hartă. pe hartă. cu literele: a. pe hartă. G 2 puncte 2. pe hartă. cu litera: a. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Iberice. pe hartă.. pe foaia de examen. cu litera. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numerele 9 şi 11. E. Oraşul Timişoara este situat în unitatea de relief marcată. Precizaţi: 1. A b. amplitudine termică. Oraşul marcat. pe hartă. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. G 2 puncte 4. cu litera: a. D şi E d. pe hartă. A b. J 2 puncte 5. Extrag zăcăminte de petrol şi gaze naturale din Marea Nordului. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.. 2. Graniţa care separă statele ale căror capitale sunt marcate. E d. Barcău b. Rodopi 2 puncte 4. 3 c. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. 4 puncte B.

geografie Ministerul Educaţiei. densitatea medie a populaţiei în Franţa. pe hartă cu litera B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera C. 2.loc. 11 d. cu litera E. Referitor la Italia.422. un factor care explică suprafeţele restrânse ocupate cu culturi agricole în unitatea de relief marcată.058 131. Precizaţi numele statului cu cea mai mare densitate a populaţiei şi un factor determinant al acesteia. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. pe baza datelor din tabel. pe hartă. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . numele unei insule care aparţine acestui stat. 10 c. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcată. 6 puncte E. cu numărul: a. estimări la nivelul anului 2006 2. 2.940 Sursa: The World Factbook. luna cu cel mai mare debit mediu şi valoarea acestuia. 2. E.030 Germania 82. Calculaţi. 4 puncte B. o cauză a emigrării populaţiei din Europa de Est. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 061 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu la o anumită staţie hidrologică. vânturi. o cauză a predominării vegetaţiei de stepă şi silvostepă în vegetaţia Ungariei. două resurse de subsol. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 10 puncte D. 6 puncte E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.Varianta 61 . precizaţi: 2 1. 1. luna cu cel mai mic debit mediu şi valoarea acestuia. Precizaţi: 1. 2.688. etaj climatic. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. două unităţi de relief. 4. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. 6 puncte C. precipitaţii medii anuale. pe hartă. un factor care explică numărul mare al iazurilor construite în unitatea de relief marcată. 5. un argument pentru a susţine afirmaţia: “Serbia face parte din bazinul hidrografic al Dunării”.299 357. pe hartă cu litera A şi clima unităţii de relief marcată. două oraşe – port maritime. influenţă climatică. Germania şi respectiv Grecia: Populaţia Suprafaţa Statul (nr. 12 2 puncte D. 3. Un important centru al industriei siderurgice este în oraşul marcat. A. Precizaţi două caracteristici ale economiei Uniunii Europene. 3. Precizaţi: 1.752.) (km2) Franţa 62.021 Grecia 10. 8 b.136 547. trei ramuri industriale reprezentative.

2. cu numerele 5 şi 9 au ieşire directă la Marea . cu numerele 7 şi 10. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 062 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Peninsula Crimeea aparţine statului marcat. A. pe hartă. Statele ale căror capitale sunt marcate. 2. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII 1 Subiectul I . pe hartă. cu litera .. cu literele C şi J. 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . numele statelor marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 62 . E. Capitala statului marcat.. Precizaţi: 1. pe hartă.Ministerul Educaţiei.capitală cu numere. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate... Scrieţi. pe foaia de examen.geografie Proba D. cu litera I se numeşte .. 4 puncte B.

pe foaia de examen. G 2 puncte 2. C c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările vor fi prezentate comparativ şi nu separat. A b. cu litera . numele unităţilor de relief marcate. E d. Oraşul marcat. I d. Oraşul marcat. cu litera: a. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat pe hartă cu litera D şi clima statului marcat pe hartă cu litera E. A b.. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 062 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe hartă.. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Munţii Carpaţi se desfăşoară pe teritoriul statelor marcate. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. A b. Ţărmul cu lagune este caracteristic pentru o serie de mări ale Europei. B c. Praga d. A. A şi B b. cu litera: a. etaj climatic. 4 puncte B. C c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera: a. cu numărul 9 este reşedinţa judeţului. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. D şi J d. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. pe hartă. J 2 puncte 5. 7 d.. Podgoria Târnavelor este situată în unitatea de relief marcată. numele oraşelor marcate. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Oraşul . pe hartă. Berlin b. cu literele: a. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. 3. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. amplitudine termică. A b. Bacău b. 2. pe foaia de examen. E. Râul marcat. tip climatic. E c. Podişul Bavariei se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. Brăila c. pe hartă. 4 c. vânturi. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. pe hartă. cu numerele 8 şi 11. cu numărul 11 se numeşte: a. 2.. cu numărul 6 se numeşte: a. 11 2 puncte D. F d. Depresiuni submontane există în unitatea de relief marcată..capitală marcat.. F d. Viena 2 puncte 3. Precizaţi un factor care contribuie la geneza lagunelor precum şi o mare unde este prezent acest tip de ţărm. pe hartă. Scrieţi. Buzău d. cu literele A şi E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Depozite groase de loess există în unitatea de relief marcată. Focşani 2 puncte 3. Precizaţi: 1.geografie Ministerul Educaţiei. 6 puncte E. precipitaţii medii anuale. Polderele sunt caracteristice în statul a cărui capitală este marcată. A şi D c. pe foaia de examen. pe hartă. Climatul mediteranean este specific statului marcat. 6 puncte C. cu numărul 5 traversează oraşul reşedinţă de judeţ numit. 4 puncte Ministerul Educaţiei. I 2 puncte 2.Varianta 62 . cu numărul: a. Berna c. Scrieţi. pe hartă. 3 b. pe hartă. E şi J 2 puncte 4.

Calculaţi. 3. Precizaţi: 1. 4 puncte B. estimări la nivelul anului 2006 2. A şi G c.940 Sursa: The World Factbook. numele unei insule care aparţine acestui stat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 6 puncte E. E. două resurse care au favorizat dezvoltarea industriei siderurgice în Ucraina. Precizaţi un argument pentru a susţine afirmaţia: “Franţa are o agricultură dezvoltată”. Sucevei c. trei ramuri industriale reprezentative. B şi H d. Râul marcat pe hartă cu numărul 3 este afluent al: a. Germania şi Grecia: Populaţia Suprafaţa Statul (nr. 5.loc. 3. densitatea populaţiei din Italia. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. 4 puncte Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 062 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui fluviu la o anumită staţie hidrologică. influenţă climatică.509 301. pe baza datelor din tabel.058 131. luna cu cel mai mic debit mediu lunar şi valoarea acestuia. 10 puncte D. două luni în care valoarea debitului mediu lunar a fost de 6000 m3/s. pe hartă. două unităţi de relief. două oraşe – port maritime. A şi B b. o cauză care a determinat scăderea natalităţii în România după anul 1989. E şi F 2 puncte 5. 4. pe hartă cu litera G. 2. 6IIpuncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul C. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. 2. 2. Referitor la Spania precizaţi: 1. A. Precizaţi: 1. Timişului d. Precizaţi două caracteristici ale reţelei europene de transport.Varianta 62 . precipitaţii medii anuale. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 1. vânturi. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.688. pe hartă cu litera D şi clima unităţii de relief marcată.) (km2) Italia 58. Precizaţi: 1.021 Grecia 10.133.422.230 Germania 82.geografie Ministerul Educaţiei. Trotuşului 2 puncte D. Precizaţi statul cu cea mai mare densitate a populaţiei şi două argumente care explică această valoare. două resurse de subsol.299 357. Zăcăminte de hidrocarburi se extrag din subsolul unităţilor de relief marcate. 4 puncte 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Siretului b. 6 puncte E. cu literele: a. o cauză care a determinat construirea unui combinat siderurgic la Reşiţa. etaj climatic.

Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . cu numărul 6 este traversată de fluviul numit . Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. 2. Scrieţi. cu litera D se numeşte . numele statelor marcate. numele oraşelor-capitală marcate. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 063 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D.Ministerul Educaţiei. cu litera . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 63 .. pe foaia de examen. cu numerele 2 şi 15. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .. 3. pe hartă. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.capitală cu numere. pe hartă. A. Oraşul-capitală marcat.geografie Proba D.. cu literele B şi I. Munţii Penini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Precizaţi: 1. E. Capitala statului marcat. 2... 4 puncte B.

B şi D c. antică b. cu litera: a. D b. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. 9 d. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află în statul marcat.Oradea trece şi prin oraşele marcate. 5 b. pe hartă.. Capul Roca este situat pe teritoriul statului marcat. cu numărul: a. pe hartă. pe foaia de examen. 6 puncte E. tip climatic. pe hartă. cu litera: a. G d. Cele mai vechi roci din ţară există în unitatea marcată... 3. pe hartă. Relief glaciar există în unitatea de relief marcată. numele oraşelor marcate. Oraşul marcat. cu litera: a. F 2 puncte 2. amplitudine termică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. C d. 3 d. vânturi. Scrieţi. cu numărul 8 este reşedinţa judeţului numit. 10 2 puncte 3. 7 şi 12 d. Eurotunelul face legătura între ţările marcate. pe foaia de examen. A şi D b. 6 puncte C. D d. marcat pe hartă. medievală d. cu numărul: a. cu literele: a. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 2.. Magistrala feroviară Bucureşti . numele unităţilor de relief marcate. cu numărul 5 traversează reşedinţa judeţului numit. cu numărul 12 datează din perioada: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. cu litera H. pe hartă. Oraşul marcat. pe hartă. pe hartă. Scrieţi.Varianta 63 . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. socialistă 2 puncte 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 14 2 puncte 2. Râul marcat. Precizaţi două cauze ale creşterii populaţiei urbane din Europa. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 4 c. F d. contemporană c. etaj climatic. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Lacul de acumulare Izvorul Muntelui a fost amenajat pe râul marcat. A.geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. 13 d. pe hartă. cu numerele: a. 2. pe hartă.. B b. 1 b. Fşi H 2 puncte 4. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . A b. 2 c. pe foaia de examen. cu literele C şi F. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi: 1. pe hartă. E. 8 şi 10 2 puncte 5. Cel mai important afluent al râului marcat pe hartă cu numărul 3 este numit. pe hartă. cu litera: a. A b. 7 şi 10 c. 1 b. B c. cu numerele 7 şi 11. F c. 7 şi 9 b. cu numărul: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. D c.. Vulcanii Etna şi Vezuviu sunt situaţi pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. 8 c. Scrieţi. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 063 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. cu litera B şi clima statului. pe hartă. J 2 puncte 5. D şi F d. 4 2 puncte 4. Oraşul-capitală Helsinki este marcat. B c. pe hartă. precipitaţii medii anuale. F 2 puncte D.

385. etaj climatic. precizaţi: 1. estimări la nivelul anului 2006 10 puncte D.– clasa a XII-a Probă scris ă la Geografie 2. precum şi luna în care se înregistrează. cantitatea maximă de precipitaţii înregistrată într-o lună. 1.536. pe baza datelor din tabel.) 7. cu aproximaţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . precipitaţii medii anuale. tipul de climă. 2. 2.geografie Ministerul Educaţiei.367 38. E. două atracţii turistice. 2. Subiectul II Sursa: The World Factbook. Referitor la Grecia. altele decât capitala. 5. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. precum şi luna în care se înregistrează. a temperaturii medii lunare. influenţă climatică. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcată. 6 puncte E. 2. Precizaţi: 1. Precizaţi o cauză a valorii mai căzute a densităţii populaţiei din Bulgaria.448 Suprafaţa (km2) 110. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 063 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi cantităţilor medii lunare de precipitaţii la staţia meteorologică Murmansk.869 5. Ţara Bulgaria Polonia Slovacia Populaţia (nr. 2 3. un factor care contribuie la absenţa pădurilor din zona de stepă. vânturi. un factor natural care favorizează dezvoltarea unor areale viticole extinse în regiunile deluroase. trei oraşe importante. densitatea populaţiei din Polonia şi Slovacia. 4 puncte B. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. Precizaţi două cauze care să explice diferenţa dintre densitatea populaţiei Italiei şi densitatea populaţiei Finlandei. loc. A. pe hartă cu litera C şi clima unităţii de relief marcată. Precizaţi două avantaje ale producerii energiei electrice din surse alternative.685 48. 4.845 6 puncte C. numele a două insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi două obiective turistice din Italia. comparativ cu forme clasice de energie. Calculaţi. numele a două unităţi de relief.910 312.439. valoarea maximă. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.Varianta 63 . Peninsula Kola. 1. pe hartă cu litera E.

Capitala statului marcat pe hartă cu litera F se numeşte … 2. cu litera A este … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 064 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . numele statelor marcate. 4 puncte B. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 64 . pe hartă. Podişul interior de tip Mesetă este specific statului marcat. E. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. A.Ministerul Educaţiei.C. cu litera … 3. Forma de guvernământ a statului marcat. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. 2. Scrieţi. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Precizaţi: 1.geografie Proba D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu literele A şi J. cu numerele 11 şi 15.

pe hartă. pe foaia de examen. fragmentare. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 14 2 puncte 2. E d. Volga 2 puncte 5. cu numărul: a. cu litera …… 3. Tamisa c. D c. cu litera: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Vântul Sirocco. B b. D c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. autoturisme c. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. G 2 puncte 2. Oraşul capitală marcat pe hartă cu numărul 12 este traversat de fluviul: a. pe hartă. 6 puncte E. Prezentaţi două cauze ale tendinţei de îmbătrânire demografică a populaţiei Europei. C c. Dâmboviţa b. cu numărul 2 se obţine: a. 2. J 2 puncte 3. cu litera: a. cu numerele 3 şi 5. D d. În oraşul marcat. Ialomiţa c. tipuri genetice de relief. 4 puncte B. numele oraşelor marcate. Dunăre b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. altitudini.cu litera … 6 puncte C. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. bate în statul marcat pe hartă cu litera: a. Este afluent al râului marcat. Huilă se exploatează din unitatea de relief marcată. numele unităţilor de relief marcate. Scrieţi. Gazul metan se extrage din unitatea de relief marcată. Oraşul Praga este marcat.. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor Pirinei şi relieful Munţilor Alpi. I d. pe hartă. Vegetaţia de tundră este specifică statului marcat. Precizaţi: 1. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 5 c. I 2 puncte 4. A b. Nota 1: Asemănările si deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 6 d.Varianta 64 . pe hartă. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. B c. pe hartă. Influenţe climatice scandinavo-baltice pătrund în unitatea de relief marcată. cu numărul 7 râul: a. Podgoria Murfatlar este situată în unitatea de relief marcată. Scrieţi. cu litera …. pe hartă. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Oraşul Iaşi este situat în unitatea de relief marcată. oţel d. pe hartă. aluminiu b. pe foaia de examen. E d. cu literele A şi E. pe foaia de examen.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera: a. Fluviul Vistula străbate teritoriul statului marcat. care aduce mase de aer tropical. pe hartă. Vedea 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . B b.E d. Mostiştea d. C c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. E. pe hartă. A b. A. cu litera: a. 2. vagoane 2 puncte 4. Sena d. 1 b. E 2 puncte D. H 2 puncte 3. A b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 064 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D.

cu numărul 9 se numeşte: a. 2. din totalul populaţiei active a Franţei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Scrieţi pe foaia de examen: 1. 2. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D – E şi prezintă valori din cadrul unor state membre ale Uniunii Europene. cu cea mai mare pondere a sectorului terţiar. 2. două masive muntoase. un port important la Marea Neagră. distribuţia spaţială a altitudinilor. Mureş 2 puncte D. tipuri de roci. Menţionaţi doi factori care determină diferenţa dintre valorile medii ale densităţii populaţiei din judeţele Caraş-Severin şi Prahova. cu cea mai mică pondere a sectorului primar. două cursuri de apă. Precizaţi o cauză a ponderii ridicate a populaţiei din sectorul primar.3 39. din totalul populaţiei active a Bulgariei. 6 puncte C.7 46.geografie Ministerul Educaţiei. trei oraşe. pe hartă. 2.9 Slovenia 3. 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. precizaţi: 1. valoarea temperaturii medii în luna iulie. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . pe hartă. orientarea culmilor şi văilor principale. 1. două puncte de frontieră prin care se realizează legătura cu România. tipuri genetice de relief.3 60. Crişul Repede d. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Precizaţi statul european. E.2 36.0 68.5 D. dintre cele trei: 1. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. 5. Ponderea 2 populaţiei active Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II Statul Primar (%) Secundar (%) Terţiar (%) Bulgaria 14. cauza pentru care fenomenul de îngheţ este aproape inexistent în regiunea în care se află situată staţia meteorologică la care s-au făcut înregistrările. 4 puncte B. 3.Varianta 64 . cu litera B şi relieful unităţii marcate cu litera G. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 064 Pentru a rezolva subiectul III A şi B analizaţi graficul alăturat care reprezintă evoluţia temperaturii medii lunare la o staţie meteorologică. Precizaţi: 1. 3. Pentru Bulgaria. Precizaţi o cauză a ponderii scăzute a populaţiei din sectorul primar. o lună în care valoarea temperaturii medii este de 20oC. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu cea mai mare pondere a populaţiei ocupate în sectorul primar.0 Franţa 4. Crişul Alb b. alte aspecte specifice ale reliefului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. media valorilor temperaturilor medii lunare pentru anotimpul primăvară.1 27. Crişul Negru c. 3. A. 6 puncte E. 6 puncte E. 4. valoarea minimă a temperaturi medii lunare. Râul marcat. gradul de fragmentare.

pe hartă. pe hartă. Asociaţiile vegetale de tip maquis compun vegetaţia statului iberic marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere.C. 2. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 065 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Are ieşire la Marea Adriatică statul marcat. Se acordă 10 puncte din oficiu. E. Precizaţi: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 65 . A. numele oraşelor-capitală marcate. Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Capitala statului marcat pe hartă cu litera I se numeşte … 2. 4 puncte B. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu literele B şi D. pe hartă. cu numerele 1 şi 10. cu litera … 3. numele statelor marcate.Ministerul Educaţiei.geografie Proba D. pe foaia de examen.

A b. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. cu litera: a. A b. A b. pe foaia de examen. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 1 b. cu litera: a. 4 şi 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Este reşedinţa judeţului Gorj oraşul marcat. cu numărul: a. cu litera: a. Canalul Dunăre-Marea Neagră traversează unitatea de relief marcată. Întinse păduri de molid se dezvoltă în unitatea de relief marcată. pe hartă. B c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. A b. Bratislava b. 9 b. 11 d. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor Alpi. G 2 puncte 3. Nota 1: Asemănările si deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.Varianta 65 . Grindurile sunt forme de relief specifice unităţii de relief marcată. pe hartă. fragmentare. Oraşul Ljubljana este marcat. B c. Scrieţi. H 2 puncte 5. cu litera J se numeşte: a. Şoseaua europeană E60 traversează oraşele: a. E d. E 2 puncte D. D d. Precizaţi doi factori care generează diferenţe între climatul temperat oceanic specific vestului Europei şi climatul temperat continental specific estului Europei. pe hartă. Capitala statului marcat. Oraşul-capitală marcat. 12 2 puncte 2. Scrieţi. Bazinul carbonifer Petroşani se află în unitatea de relief marcată. Viena 2 puncte 2. tipuri genetice de relief. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A b. 4 puncte B. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Precizaţi: 1. pe hartă. pe hartă. Scrieţi. C c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 065 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A. Oraşul Alba Iulia este traversat de râul marcat. Budapesta c. pe harta. pe foaia de examen. D c. cu numărul … 2. 6 puncte E. 3 ş i 4 c. pe foaia de examen. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat. pe hartă. cu litera … 6 puncte C. cu litera: a. 4 ş i 5 d. 8 d. Fluviul Vistula străbate teritoriul statului marcat.D. Lacul glaciar Bucura s-a format în unitatea de relief marcată. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. C d. Praga d. cu literele B şi G. 2.geografie Ministerul Educaţiei. 2 şi 4 b. D d. I 2 puncte 4. numele unităţilor de relief marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu numărul 13 este traversat de râul: a. cu numerele 9 şi 11. cu litera … 3. Volga 2 puncte 5. B c. 5 c. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Nipru c. 14 2 puncte 3. 10 c. Don b. A. Nistru d. G 2 puncte 4. E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu numărul: a. numele râurilor marcate. E d. altitudini. pe hartă.

anul acceptării în U. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a energiei nucleare în structura energetică a Franţei. 2.526 2 Populaţia (nr. 6 puncte E. 4 puncte B. A.491. 2. precipitaţii medii anuale. numele a două ape curgătoare. precizaţi: 1. vânturi. cu litera C şi clima unităţii de relief marcate cu litera D. luna în care se înregistrează cea mai scăzută valoare a debitului mediu.000 16. o zonă de vegetaţie caracteristică. Calculaţi densitatea populaţiei din Islanda şi Olanda. două cauze care determină valorile ridicate ale debitului la sfârşitul primăverii şi începutul verii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. o cauză a scăderii debitului în lunile august şi septembrie. numele unui lac natural. influenţă climatică. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 3. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 6 puncte C. 6 puncte E. Precizaţi: 1. Precizaţi: 1. 819 41. 5.Varianta 65 . 2. 4. E. 10 puncte D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. etaj climatic.loc) 313. Precizaţi două cauze ale diferenţei de densitate a populaţiei dintre cele două state. Diagrama se referă la subiectul III A şi B. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 065 Analizaţi diagrama în coloane alăturată care prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale râului Mureş. Pentru Ungaria. Prezentaţi două cauze care determină tendinţa de îmbătrânire a populaţiei României. numele a trei oraşe. 4 puncte Ministerul Educaţiei. luna în care valoarea debitului este de aproximativ 260 mc/s.E. 3. estimări la nivelul anului 2006 1.461 Subiectul II Sursa: The World Factbook. valoarea maximă a debitului mediu lunar. numele unei unităţi de relief. 2. Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa şi numărul de locuitori în două ţări europene. pe hartă. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Statul Islanda Olanda Suprafaţa (km2) 102.geografie Ministerul Educaţiei. 6.

numele oraşelor-capitală marcate. 4 puncte B. 2. Statul marcat. E. pe foaia de examen. Precizaţi: 1. pe hartă. cu numărul 1 este capitala statului numit … 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 66 . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. cu litera G se numeşte … 2. Este străbătut de fluviul Tamisa oraşul-capitală marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. cu literele A şi I. cu numerele 2 şi 11. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 066 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Scrieţi.geografie Proba D. cu numărul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. A. pe hartă. numele statelor marcate.C.Ministerul Educaţiei. pe hartă.

Utilaj petrolier se produce în oraşul marcat. pe hartă. Capitala statul marcat. cu numărul 3 se numeşte … 2.Varianta 66 . cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. Scrieţi. C c. Praga d. Menţionaţi doi vulcani din sudul Europei şi explicaţi prezenţa vulcanismului activ în spaţiul geografic amintit. G d. amplitudine termică. precipitaţii medii anuale. E d. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. cu litera D se numeşte: a. Arad b. A b. pe hartă. H 2 puncte 2. Scrieţi. influenţă climatică. Budapesta c. cu litera: a. Statul marcat. Deva c. cu numerele 7 şi 12. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. Lituania 2 puncte 4. A b. Oraşul marcat. pe foaia de examen. pe hartă. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. cu numărul … 6 puncte C. Oraşul marcat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 066 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. pe foaia de examen. A b. cu litera: a. 6 puncte E. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. C c. Cel mai mare oraş din unitatea de relief marcată. J 2 puncte 5. cu litera: a. E. B c. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Iberice şi clima Peninsulei Scandinave. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Letonia d. A b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera G este: a. Precizaţi: 1. Estonia c. Munţi formaţi în orogeneza alpină se află pe teritoriul statului marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Belarus b. Timişoara 2 puncte 3. Influenţe climatice scandinavo-baltice sunt caracteristice unităţii de relief marcate. Relief glaciar s-a format în unitatea de relief marcată. vânturi. H d. A. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Reşiţa d. C c. B b. Scrieţi. D d. Vegetaţia de stepă ocupă suprafeţe întinse pe teritoriul statului. E 2 puncte 2. marcat pe hartă. E d. temperaturi medii anuale. 2. B c. J 2 puncte D. cu numărul 5 este reşedinţa judeţului numit … 3. numele râurilor marcate. pe foaia de examen. pe hartă. 4 puncte B. Viena 2 puncte 3. cu literele C şi H.geografie Ministerul Educaţiei. Strâmtoarea Gibraltar este situată în partea de sud a statului marcat. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Berlin b. cu litera H este: a.

huilă şi gaz matan c. alte aspecte specifice ale reliefului. fragmentare. 20°C 2 puncte C. Oraşul marcat. primăvara c. februarie c. bauxită şi gaze asociate b. Precizaţi: 1. A. 5°C b. 4 puncte Ministerul Educaţiei. vara 2 puncte 2. două unităţi majore de relief. E. Prezentaţi: 1. comparativ cu celelalte două state din tabel. două râuri sau fluvii. Scrieţi. tipuri de relief. 2. pe hartă. două resurse de subsol. 15°C d. Ţara România Franţa Germania Energie nucleară (%) 9 40 13 Hidroenergie (%) 30 2 1 Cărbune (%) 40 6 24 Gaze naturale (%) 15 13 21 Petrol (%) 5 35 40 Alte surse (%) 1 4 1 Precizaţi: 1. un tip de climă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 066 Graficul de mai jos se referă la subiectul III A – B şi reprezintă evoluţia temperaturii medii lunare la Atena.E la nivelul anului 2006. două surse de energie pe care România le valorifică mai mult. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Anotimpul cu cea mai ridicată valoare a temperaturii medii a aerului este: a. 2. În unitatea de relief marcată. 2 6. Bacău c. migraţia populaţiei dinspre mediul urban către mediul rural. Pentru Ucraina. Diferenţa dintre temperatura medie a lunii mai şi a lunii decembrie este de: a. martie d. 4 puncte B. 3. pe foaia de examen. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 4. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Valori ale temperaturii medii lunare de 10o C se înregistrează în luna: a. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. petrol şi sare 5. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 10 puncte D. Precizaţi două cauze care determină valorile scăzute ale densităţii medii a populaţiei în Peninsula Scandinavică. Neamţ d. cu litera D şi relieful unităţii marcate cu litera G. comparativ cu celelalte două state din tabel. o mare la care are acces. cu litera E se exploatează: a. altitudini. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. iarna b. precizaţi: 1. decembrie 2 puncte 3. 2. ianuarie b. Tabelul de mai jos redă structura producţiei de energie electrică în România şi în alte state ale U. oraşul capitală. toamna d. luna cu valoarea medie cea mai coborâtă a temperaturii aerului şi valoarea acesteia. Argeş b. lignit şi minereu de fier d. tipuri de roci pe care s-a format relieful. o diferenţă care există între sectorul Dunării maritime şi cel al Dunării fluviale. cu numărul 1 este reşedinţa judeţului: a. o cauză care a determinat. luna cu valoarea medie cea mai ridicată a temperaturii aerului şi valoarea acesteia.Varianta 66 .Vrancea 2 puncte 2 puncte D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. după 1990. 10°C c. pe hartă. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 5. resursa energetică pe care România o foloseşte mai puţin.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. 6 puncte E. 2.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Munţii tineri din statul marcat. Capitala statului marcat.D. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere. E. Scrieţi.geografie Proba D. Oraşul-capitală marcat. pe hartă. A.Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 67 . pe foaia de examen. numele oraşelor-capitală marcate. cu litera D s-au format în orogeneza … 2.… 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 067 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . pe hartă. pe hartă. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numerele 10 şi 13. cu literele E şi J. cu numărul 8 se numeşte … 3. Precizaţi: 1. numele statelor marcate. cu litera G se numeşte . F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 2. 4 puncte B.Se acordă 10 puncte din oficiu.

cu numărul: a. Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul Slobozia este marcat. Spania 2 puncte 3. cu litera B şi clima statului marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. B c. Pe hartă sunt marcate. pe hartă. D 2 puncte 5. etaj climatic. 2. pe hartă. cu numărul: a. numele unităţilor de relief marcate. lacuri de crov b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Scrieţi pe foaia de examen. Serbia 2 puncte 4. A. garriga se află în sudul statului marcat cu litera: a. Austria b. pe hartă. pe hartă. pe hartă. pe hartă. H 2 puncte D. Unitatea de relief marcată. În unitatea de relief marcată. 4 c. Prezentaţi două cauze pentru a explica faptul că densitatea populaţiei în Europa de Vest este mai mare decât în Europa Nordică . precipitaţii medii anuale. 1 b.Varianta 67 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. C d. pe hartă. 6 2 puncte 2. pe hartă. Norvegia d. 4 puncte B. Scrieţi pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera … 6 puncte C. Precizaţi: 1. cu litera F statul numit: a.D. Ţara a cărei capitală este marcată. 5 d. 12 2 puncte 5. cu numărul: a. B b. Elveţia d. 11 d. cu literele A şi H. cu numerele 1 şi 2. cu litera H gheţarii au creat un relief … 3. cutarea stratelor b. numele oraşelor marcate. cu litera … 2. Este notat. pe foaia de examen. În unitatea de relief marcată. A b. pe hartă. pe hartă. cu litera A există: a. 2 b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă.geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte Ministerul Educaţiei. factori genetici. E. vânturi. A b. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 067 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A. cu litera F s-a format prin: a. Vegetaţia de stepă şi silvostepă este caracteristică în unitatea marcată. Vegetaţia mediteraneană de tip maquis. Munţii Măcinului sunt o subdiviziune a unităţii de relief marcate. temperaturi medii anuale. vulcanism 2 puncte 4. cu numărul 12 se numeşte: a. 8 c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. cu litera: a. unităţi de relief cu litere. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . lagune 2 puncte 3. pe hartă. Conuri şi cratere s-au format în unitatea de relief marcată. cu litera I. cu litera: a. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Bulgaria c. Oraşul Lisabona este marcat. E d. Munţii Balcani (Stara Planina) se află pe teritoriul statului marcat. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. 7 b.13 2 puncte 2. lacuri vulcanice d. sedimentare d. 5 d. Belgia b. pe hartă. cutare si vulcanism c. E d. Irlanda c. 4 c. pe hartă. Munţii Apuseni sunt delimitaţi spre sud de râul marcat. C c. pe hartă. D c. lacuri hidroenergetice c.

2. Menţionaţi două direcţii ale mobilităţii teritoriale a populaţiei Europei. Diagrama se referă la subiectul III A şi B. 5. numele a două râuri sau fluvii. influenţe climatice. etaj climatic. 6 puncte C. valoarea minimă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează. pe hartă cu litera E şi clima unităţii de relief marcate cu litera G. numele a două oraşe – port maritime. 2. vânturi. valoarea maximă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează. 3. A. 2. o cauză care explică faptul că în Delta Dunării există densităţi reduse ale populaţiei. 4. Menţionaţi două moduri posibile de utilizare a apei din râul respectiv. numele unei insule mediteraneene. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 10 puncte D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 067 Analizaţi diagrama în coloane de mai jos care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale debitului unui râu din Europa. E. Menţionaţi două zone de vegetaţie. E. 4 puncte B. 1. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. numele a două unităţi de relief.geografie Ministerul Educaţiei. 3. În Europei se – înregistreaz ă diferenţieri 2 privind răspândirea florei şi faunei. 2. 2. 2. Precizaţi de ce debitul cel mai mare se înregistrează în intervalul de timp ce reiese din diagramă. trei ramuri industriale. Calculaţi diferenţa dintre debitul maxim lunar şi debitul minim lunar. Prezentaţi două cauze ale mobilităţii teritoriale a populaţiei Europei. o cauză a producerii frecvente a inundaţiilor în Câmpia de Vest. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi tratate comparativ şi nu separat. precizaţi: 1.Varianta 67 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Referitor la Italia. Prezentaţi două cauze ale acestor diferenţieri. Subiectul II 6 puncte E. precipitaţii medii anuale. Prob ă cadrul scrisă la Geografie clasa a XII-a 1. Cu privire la diagrama alăturată: 1. 4 puncte Probă scrisă la Subiectul III . Prezentaţi: 1. Precizaţi: 1.

cu numărul 15 este traversat de râul numit … 3. 4 puncte B. pe hartă. Oraşul-capitală marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 68 . Câmpia Loarei este situată în statul marcat. pe hartă.geografie Proba D. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 068 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . numele statelor marcate. cu numărul 13 este capitala statului numit … 2. numele oraşelor-capitală marcate pe hartă cu numerele 2 şi 5. 2. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat. Scrieţi pe foaia de examen. Precizaţi: 1. A. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu literele E şi G. E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. cu litera: 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă.Se acordă 10 puncte din oficiu. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.Ministerul Educaţiei.D.

B c. amplitudine termică. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. etaj climatic.Varianta 68 . D c. Unitatea de relief marcată. cu litera C este străbătută de la est la vest de râul: a. E d. E. 2. pe hartă. Zăcăminte de petrol se găsesc în unitatea marcată. D d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate comparativ şi nu separat. cu numerele 2 şi 5. D c. Prezentaţi două cauze ale existenţei circurilor şi lacurilor glaciare în Alpii Scandinaviei. Barcău b. H 2puncte 5. pe hartă cu litera D şi clima statului marcat cu litera J. A b. cu litera: a. factori genetici. cu litera H s-a format în orogeneza … 2 puncte 2. H d. A. Ţara a cărei capitală este marcată.geografie Ministerul Educaţiei. cu numărul 4 este reşedinţa judeţului numit … 2 puncte C. H 2puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . A b. pe foaia de examen. cu litera: a. 2 puncte 3. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera: a. F d. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. A b. Este o subdiviziune a Dealurilor de Vest unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. A b. cu numărul 10 are ieşire la Marea: a. cu litera: a. pe hartă. pe hartă. Oraşul marcat. pe hartă. Mediterană d. B c.. vânturi. E b. 4 puncte B. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Scrieţi pe foaia de examen. J 2 puncte 3. 5 2puncte 2. Scrieţi pe foaia de examen. Vegetaţia de stepă este bine reprezentată în statul marcat. H 2 puncte 5. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. A b.. pe hartă. pe hartă. cu literele A şi H. Crişul Repede c. cu morene glaciare. Precizaţi: 1. 6 puncte E. pe hartă. E d. Râul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Viticultura ocupă suprafeţe extinse în statul marcat. cu numărul: a. pe hartă. O câmpie fluvio-glaciară.D. cu litera: a. temperaturi medii anuale. pe hartă. Şoseaua europeană E85 traversează oraşul marcat. C b. Vegetaţia de silvostepă se dezvoltă în unitatea marcată. pe hartă. 3 c. G d. 1 b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. Neagră 2 puncte 2. I 2 puncte D. 4 d. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Baltică b. cu litera: a. cu numărul 9 se numeşte . pe hartă. Caspică c. F 2 puncte 4. Fluviul Volga traversează statul marcat. Scrieţi. se află pe teritoriul statului marcat. C c. E d. Someş d. pe hartă. cu litera: a. Unitatea de relief marcată. F 2puncte 3. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 068 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. precipitaţii medii anuale. numele oraşelor marcate. C c. pe hartă. Tur 2puncte 4. F c.

2. 6 puncte E. A. 4 puncte B. un tip de climat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi tratate comparativ şi nu separat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Prezentaţi: 1. 3. 2. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. Explicaţi cauza prezenţei unui climat blând la această latitudine. influenţe climatice. Calculaţi diferenţa dintre cantitatea maximă şi cantitatea minimă lunară a precipitaţiilor. 6puncte Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Precizaţi două premise care determină o producţie însemnată de grâu în Franţa. Precizaţi: 1. 4 puncte Probă scrisă la Subiectul III . 2. Diagrama se referă la subiectul III A şi B. pe hartă. 3. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. 2. un factor natural care favorizează dezvoltarea unor areale viticole extinse în regiunile deluroase. cu litera D şi clima unităţii de relief marcate. temperaturi şi precipitaţii ce permit dezvoltarea unei vegetaţii bogate. etaj climatic.N. o cauză a scăderii numerice a populaţiei României după anul 1990. două oraşe . 4. precipitaţii medii anuale. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Pe ţărmul nord-vestic al Europei. un obiectiv turistic. Precizaţi două luni cu valori aproximativ egale ale cantităţilor medii de precipitaţii lunare. cu litera G. Precizaţi modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale.Varianta 68 . Menţionaţi o activitate economică favorizată de acest climat. E. numele a două unităţi majore de relief. precizaţi: 1. numele a două râuri sau fluvii. 6. 6 puncte C. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 10 puncte 2 Subiectul II D. vânturi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. două resurse de subsol. climatul este blând. Pentru Germania. E. Numiţi două state care se află la această latitudine şi au specific acest tip de climat. cu amplitudini termice reduse. deşi latitudinile sunt de 50-700 lat. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei.port fluviale. 2. 1. 3. 5. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 068 Analizaţi diagrama în coloane de mai jos care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor atmosferice la o staţie meteorologică din Europa.

cu numărul … 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere. numele statelor marcate. E. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 069 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . 4 puncte B. pe foaia de examen. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu literele F şi J.. A. Precizaţi: 1. 2.Se acordă 10 puncte din oficiu. Oraşul-capitală marcat. cu numerele 2 şi 12.geografie Proba D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. pe hartă. 3. Munţii Ural se află pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. cu numărul 8 se numeşte . pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate.D.Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 69 . Vârful Mont Blanc (4807 m) se află pe teritoriul statului marcat. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.

10 d.. H 2 puncte 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate comparativ şi nu separat.. cu numărul 11 se numeşte . B b. pe hartă. Climat temperat oceanic există pe teritoriul statului marcat.E. 7 b. Scrieţi pe foaia de examen. 12 2 puncte 4. Oraşul Timişoara este străbătut de râul marcat. Zăcăminte de aur şi argint se găsesc în unitatea de relief marcată. A. I d. 6 c. factori genetici. 13 d. F c. 12 2 puncte 2.Varianta 69 . 3 d. pe hartă. 11 2 puncte 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. J 2 puncte D. E d. pe hartă. vânturi. G c. Râul marcat. cu litera: a. pe hartă. 4 puncte B. 6 c. E. pe hartă. pe hartă. cu numărul: a. Vegetaţia de tundră se dezvoltă pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. Insula Sardinia aparţine statului a cărui capitală este marcată.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. 11 d. Ministerul Educaţiei. pe hartă. cu literele B şi E. cu numărul: a. Precizaţi: 1. C c. 4 b. 9 c. cu litera: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă.. 2 c. cu litera: a. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 069 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A . numele unităţilor de relief marcate. Scrieţi. D c. 10 d. cu numărul : a. 2 puncte 3. 8 b. pe hartă. pe hartă cu litera B şi clima statului marcat cu litera C. pe foaia de examen. precipitaţii medii anuale. cu numărul: a. temperaturi medii anuale. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 6puncte E. pe hartă. cu numerele 2 şi 6. D d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. cu numărul: a. Scrieţi pe foaia de examen. cu numărul: a. A b. cu litera D s-a format relief … 2 puncte 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul 1 este reşedinţa judeţului numit. 7 b.unităţi de relief cu litere. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. Păduri de conifere se dezvoltă în unitatea de relief marcată. Metalurgie neferoasă se dezvoltă în oraşul marcat. 6 2 puncte 3. cu litera: a.12 c. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12 . 2 puncte C. 15 2 puncte 3. Pentru Ucraina precizaţi două cauze care explică valorile reduse ale sporului natural.. Influenţa Curentului Atlanticului de Nord se manifestă pe ţărmul vestic al statului marcat. C b. 2. În calcarele din unitatea de relief marcată. Lacul de origine tectonică Balaton se află pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. Oraşul marcat. pe hartă. Pe hartă sunt marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. amplitudine termică. numele oraşelor marcate. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. 9 d. G d. etaj climatic. Lacul hidroenergetic Izvorul Muntelui este amenajat pe râul marcat. 8 c. A b. pe hartă. E 2 puncte 5. 2 b. 1 b. pe hartă. 11 2 puncte 5.

1. a Dunării şi ieşirea la Marea Neagră favorizează legătura României cu majoritatea ţărilor europene”. Precizaţi o lună în care temperatura medie este cuprinsă între 5 şi 10°C. 5. 4. A. 4 puncte B. precipitaţii medii anuale. pe hartă. 3. vânturi. numele a două râuri sau fluvii. valoarea maximă a temperaturii medii lunare şi luna în care se înregistrează. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 6 puncte E. cu litera C şi clima unităţii de relief marcată cu litera G. Subiectul III . etaj climatic. Prezentaţi două argumente care susţin afirmaţia:” Unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Menţionaţi două argumente în sprijinul afirmaţiei: “Londra este o importantă metropolă economică şi culturală a lumii”. două ramuri industriale. 3. 6puncte Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Calculaţi amplitudinea termică anuală. două tipuri de climat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate comparativ şi nu separat. influenţă climatică. Referitor la Franţa precizaţi: 1.geografie Ministerul Educaţiei. E. 4 puncte Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 069 Analizaţi diagrama în coloane alăturată care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale temperaturilor atmosferice la o staţie meteorologică din Europa. un obiectiv turistic. 2. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată. E. Precizaţi: 1. pe hartă. cu litera A. cu litera E nu este o subdiviziune a unităţii de relief marcată. numele a trei unităţi majore de relief. 2. 10 puncte D. Precizaţi valorile temperaturilor medii din lunile martie şi octombrie. valoarea minimă a temperaturii medii lunare şi luna în care se înregistrează. pe hartă.Varianta 69 . 4 puncte Probă scrisă la Error! Reference source not found. Precizaţi trei argumente pentru a susţine următoarea afirmaţie: “Prezenţa Carpaţilor. Diagrama se referă la subiectul III A şi B. 2. 6 puncte C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D.

9 şi 14. pe foaia de examen. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu litera . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe ... cu numărul ..capitală cu numere. 2. Capitala Danemarcei este oraşul marcat. numele statului marcat. 2. Precizaţi: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu.. cu numerele 4. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 3. Are ieşire la Marea Neagră şi Marea Azov statul marcat. cu litera . pe hartă. Vulcani activi sunt pe teritoriul statului marcat.Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 070 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 70 . pe hartă. 4 puncte B. Scrieţi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. E. pe hartă. pe hartă.geografie Proba D. A.. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. cu litera I.

Varianta 70 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Este traversat de fluviul Tamisa oraşul capitală marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 12 c. 14 d. 15 2 puncte 2. Lacul Balaton s-a format pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. F c. H d. I 2 puncte 3. Munţii Pirinei sunt situaţi la graniţa dintre statele marcate, pe hartă, cu literele: a. A şi C b. B şi D c. B şi E d. F şi H 2 puncte 4. Pădurile de conifere (taiga) au o largă extindere pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. E c. F d. G 2 puncte 5. Capitala Germaniei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 3 b. 10 c. 13 d. 14 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi relieful Italiei. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, înclinare, orientarea văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi două argumente care să evidenţieze importanţa economică a axei de navigaţie fluvială Rin - Main - Dunăre la nivelul continentului european. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 070

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 3; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii medii anuale se înregistrează în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 2. Râul care străbate Podişul Someşan este marcat, pe hartă, cu numărul ... 3. Autoturisme se produc în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Câmpia Bărăganului este străbătută de râul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 2 c. 5 d. 6 2 puncte 2. Reşedinţa judeţului Alba este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 8 c. 9 d. 10 2 puncte 3. În Depresiunea Braşov este situat oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 8 b. 10 c. 11 d. 12 2 puncte 4. Cultura cerealelor este extinsă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. E 2 puncte 5. Lacul Vidraru este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. F 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 70 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E. Nota 1: Deosebirea şi cele două asemănări se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, altitudini, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. un factor care determină varietatea resurselor naturale în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A. 2. două resurse de subsol specifice aceastei unităţi de relief. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 070 Graficul de mai sus se referă la subiectul III A – B şi reprezintă evoluţia temperaturii medii lunare la Londra. A. Precizaţi: 1. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai ridicată a temperaturii aerului; 2. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai coborâtă a temperaturii aerului; 3. valoarea temperaturii medii în luna ianuarie; 4. valoarea temperaturii medii în luna iulie. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Anotimpul în care se înregistrează temperatura minimă este: a. iarna b. primăvara c. toamna d. vara 2 puncte 2. Valori ale temperaturii medii lunare de 6o C se înregistrează în lunile: a. martie şi aprilie b. martie şi decembrie c. martie şi noiembrie d. noiembrie şi decembrie 2 puncte 3. Diferenţa dintre temperatura medie a lunii august şi temperatura medie a lunii aprilie este: a. 3°C b. 5°C c. 8°C d. 12°C 2 puncte C. Pentru Ungaria, precizaţi: 1. o unitate de relief; 2. tipul de climă specific; 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 3. două ape curgătoare şi un lac natural; 4. o zonă biogeografică specifică; 5. două resurse naturale importante în economia ţării; 6. oraşul - capitală; 7. un obiectiv turistic. D. Analizaţi datele statistice din tabelul de mai jos. Suprafaţa Populaţia Statul (km2) (mil.loc) Olanda 41.526 16.491.461 Estonia 45.226 1.324.333

Subiectul II

10 puncte PIB (mld.€) 512 26

Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

1. Calculaţi valoarea densităţii populaţiei şi valoarea PIB/loc. în cele două ţări. 2. Precizaţi o cauză a valorii mari a densităţii populaţiei în Olanda. 3. Precizaţi o cauză a valorii PIB/loc. în Estonia. 6 puncte E. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a energiei nucleare în structura energetică a Franţei. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 71 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 071

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statului marcat, pe hartă, cu literele F şi I; 2. numele oraşelor - capitală marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul Bratislava este marcat, pe hartă, cu numărul ... 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera E are ieşire la Marea ... 3. Alpii Scandinaviei se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 6 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I

Varianta 71 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Are un climat predominant mediteranean statul marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. F d. G 2 puncte 2. Munţii Alpi sunt localizaţi pe teritoriul statelor marcate, pe hartă, cu literele: a. D şi F b. E şi F c. E şi G d. H şi I 2 puncte 3. Stepa este o zonă de vegetaţie caracteristică statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. D c. E d. G 2 puncte 4. Vulcani activi şi gheizere se află în statul a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 4 c. 12 d. 15 2 puncte 5. Capitala Finlandei este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 8 c. 10 d. 14 2 puncte D. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera D. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi cu frecvenţă ridicată, tip de climă specific. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi doi factori care determină mobilitatea teritorială a populaţiei în Europa.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

4 puncte

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 071

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 12; 2. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi B.

4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Vagoane se produc în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 2. Depresiunea Petroşani este situată în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 3. Minereuri de fier se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Podişul Sucevei este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 3 c. 5 d. 6 2 puncte 2. Reşedinţa judeţului Vrancea este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 9 c. 11 d. 12 2 puncte 3. Lacul hidroenergetic Izvorul Muntelui este situat pe râul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 4 c. 5 d. 6 2 puncte 4. Pădurea de conifere este extinsă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. F 2 puncte 5. Un important centru al metalurgiei neferoase este în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 8 b. 9 c. 11 d. 12 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II

Varianta 71 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera A şi clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, influenţă climatică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. o cauză care explică descreştere numerică a populaţiei României după anul 1990. 2. un factor care favorizează creşterea bovinelor în Carpaţii Orientali. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 071 Graficul alăturat se referă la subiectul III A – B şi reprezintă evoluţia temperaturii medii lunare la Atena. A. Precizaţi: 1. o lună în care se înregistrează valoarea medie cea mai ridicată a temperaturii aerului; 2. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai coborâtă a temperaturii aerului; 3. valoarea temperaturii medii în luna ianuarie; 4. valoarea temperaturii medii în luna iulie. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Anotimpul în care se înregistrează temperatura minimă este: a. iarna b. primăvara c. toamna d. vara 2 puncte 2. Valori ale temperaturii medii lunare de 10o C se înregistrează în luna: a. ianuarie b. februarie c. martie d. decembrie 2 puncte 3. Tipul de climat caracteristic pentru Atena este: a. mediteranean (subtropical) b. temperat oceanic c. temperat continental excesiv d. subpolar 2 puncte C. Pentru Bulgaria, precizaţi: 1. două unităţi majore de relief; 2. două resurse naturale importante în economia ţării; 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 3. tipul de climă specific; 4. un râu sau fluviu; 5. oraşul – capitală şi un oraş – port la Marea Neagră; 5. un punct de trecere a frontierei spre România; 6. un obiectiv turistic. D. Analizaţi datele statistice din tabelul de mai jos. Suprafaţa Populaţia PIB Statul (km2) (mil.loc) (mld.€) Austria 83.870 8.192.880 279 Ungaria 93.030 9.981.334 173
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

Subiectul II

10 puncte

1. Calculaţi valoarea densităţii populaţiei şi valoarea PIB/loc. în cele două ţări. 2. Identificaţi o cauză a valorilor densităţii populaţiei în cele două ţări. 3. Identificaţi o cauză a valorilor PIB/loc. în cele două ţări. 6 puncte E. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a hidroenergiei în structura energetică a Norvegiei. 4 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 72 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 072

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera I ; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2, 3, 8. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Vulcani activi se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 2. Are ieşire la Marea Mediterană statul marcat, pe hartă, cu litera ... 3. Este străbătut de fluviul Dunărea oraşul capitală marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

1

Subiectul I

J 2 puncte 5.. orientarea culmilor şi a văilor principale. pe hartă. cu litera: a. A. G c. pe hartă. pe hartă. pe hartă. 3. 5 2 puncte 5. cu numărul . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 puncte Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Oraşul Alba Iulia este străbătut de râul marcat. distribuţia spaţială a altitudinilor. D b. 12 2 puncte 2. D d. numele oraşelor marcate. Influenţe climatice oceanice sunt specifice unităţii de relief marcată. 2. gradul de fragmentare. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Alpilor Scandinaviei. pe hartă. 10 d. F 2 puncte 3.. Precizaţi doi factori care explică diversitatea învelişului biopedogeografic din Europa. 1 b. cu litera . 3 b.. pe hartă. cu numerele 1 şi 4. B b. cu numărul 10 este reşedinţa judeţului numit . tipuri genetice de relief. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. F c. cu numerele 9 şi 11. pe hartă. Cea mai veche unitate de relief este marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul: a. F d.. 11 d. numele râurilor marcate. pe hartă. 2. Precizaţi: 1. 5 c. E d. D c. K 2 puncte 2. 8 d. pe hartă. pe hartă. 12 2 puncte 4. D b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. tipuri de roci. cu numărul: a. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. J 2 puncte 3. 2 c. 8 c. 1 b. cu litera: a. H d. 6 d. Ministerul Educaţiei. 4 puncte B. 6 puncte E. cu litera: a. E. alte aspecte specifice ale reliefului. 7 c. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 072 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. 4 d.geografie Ministerul Educaţiei. Din Munţii Poiana Ruscă izvorăşte râul marcat. 10 2 puncte 4. Autoturisme se fabrică în oraşul marcat. pe foaia de examen. cu numărul: a. 8 c. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află pe teritoriul statului marcat. cu litera: a. Scrieţi. pe hartă. Oraşul-capitală cu cel mai mare număr de locuitori din Europa este marcat.Varianta 72 . pe hartă. cu litera: a. A b. Hidroenergia are o pondere ridicată (aproape 100%) în producţia de energie electrică în statul marcat. pe hartă. pe foaia de examen. Oraşul marcat. 6 puncte C. cu numărul : a. C c. pe foaia de examen. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. I d. Gheţari montani sunt pe teritoriul statului marcat. 9 2 puncte D. Fluviul Tibru străbate oraşul-capitală marcat. 7 b. Scrieţi. Petrol se extrage din unitatea de relief marcată. Scrieţi. 7 b. E c.. Oraşul Râmnicu Vâlcea este marcat. pe hartă. B b. cu numărul: a.

Varianta 72 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera F. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, altitudini, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. un factor care explică extinderea vegetaţiei de stepă şi silvostepă în partea centrală şi sudică a unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera A. 2. o cauză care determină frecvente alunecări de teren în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera E. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 072 Graficul de mai sus se referă la subiectul III A – B şi prezintă evoluţia temperaturii medii lunare la Moscova. A. Precizaţi: 1. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai ridicată a temperaturii aerului; 2. luna în care se înregistrează valoarea medie cea mai coborâtă a temperaturii aerului; 3. valoarea temperaturii medii în luna ianuarie; 4. valoarea temperaturii medii în luna iulie. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Anotimpul în care se înregistrează temperatura maximă este: a. iarna b. primăvara c. toamna d. vara 2 puncte 2. Valori ale temperaturii medii lunare de peste 15o C se înregistrează în lunile: a. mai, iunie şi iulie b. mai, august şi septembrie c. iunie, iulie şi august d. decembrie 2 puncte 3. Diferenţa dintre temperatura medie din luna mai şi temperatura medie din luna decembrie este de: a. 5°C b. 10°C c. 15°C d. 20°C 2 puncte C. Pentru Ucraina, precizaţi: 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 1. două unităţi majore de relief; 2. două râuri importante care traversează teritoriul ţării; 3. o zonă biogeografică specifică şi un tip sau o clasă de soluri; 4. două resurse naturale şi o ramură industrială bazată pe exploatarea acestora. 5. oraşul – capitală; 10 puncte D. Analizaţi datele statistice de bază din tabelul de mai jos: Suprafaţa Populaţia PIB Statul (km2) (mil.loc.) (mld. €) Germania 357.021 82.422.299 2.585 Finlanda 338.145 5.231.372 172
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

1. Calculaţi valoarea densităţii populaţiei şi valoarea PIB/loc. în cele două ţări; 2. Identificaţi o cauză a valorilor densităţii populaţiei în Finlanda; 3. Identificaţi o cauză a valorilor PIB/loc. în cele două ţări. 6 puncte E. Precizaţi două argumente pentru a explica situarea pe primele trei locuri la producţia de ulei de măsline, la nivel mondial, a Spaniei, Italiei şi Greciei. 4 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 73 - geografie Examenul de bacalaureat 2009
Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 073

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele D şi I; 2. numele oraşelor – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este traversat de fluviul ... 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera J se numeşte... 3. Podişul Doneţk se află situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera … 6 puncte
Probă scrisă la Geografie - clasa a XII - a 1 Subiectul I

Varianta 73 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Statul care ocupă cea mai mare parte din Peninsula Iberică este marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. H 2 puncte 2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera B, este oraşul: a. Londra b. Madrid c. Paris d. Roma 2 puncte 3. Vegetaţie de tip mediteranean se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. E c. F d. G 2 puncte 4. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 este capitala statului: a. Irlanda b. Islanda c. Marea Britanie d. Olanda 2 puncte 5. Statul marcat, pe hartă, cu litera G se învecinează la vest cu: a. Belarus b. Danemarca c. Finlanda d. Norvegia 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera B şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi doi factori care determină prezenţa vegetaţiei de stepă şi silvostepă din Europa de Est. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 073

Probă scrisă la Geografie - clasa a XII - a 2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief, cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi H. 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Circuri glaciare există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 2. Graniţa dintre România şi Republica Moldova, o reprezintă râul marcat, pe hartă, cu numărul... 3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 este reşedinţa judeţului numit ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Pe râul marcat, pe hartă, cu numărul 9 s-a construit lacul de acumulare numit: a. Izvorul Muntelui b. Siriu c. Vidra d. Vidraru 2 puncte 2. Resurse de bauxită se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. B b. C c. G d. H 2 puncte 3. Influenţe climatice scandinavo-baltice pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. D c. F d. H 2 puncte 4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte: a. Barcău b. Crişul Alb c. Crişul Negru d. Crişul Repede 2 puncte 5. Domuri gazeifere sunt specifice unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. B b. D c. E d. H 2 puncte
Probă scrisă la Geografie clasa a XII - a 1 Subiectul II

Varianta 73 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera B şi clima unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera C. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. un argument prin care să ilustraţi originalitatea (unicitatea) Mării Negre. 2. un argument prin care să susţineţi afirmaţia ”În Câmpia de Vest se produc frecvent inundaţii.” 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 073 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectele III A şi B şi reprezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a temperaturii medii lunare şi luna în care s-a înregistrat; 2. valoarea minimă a temperaturii medii lunare şi luna în care s-a înregistrat. 4 puncte B. Precizaţi: 1. lunile în care temperatura aerului are valori cuprinse între 5 – 11º C; 2. anotimpul în care temperatura aerului coboară sub 0ºC şi anotimpul în care temperatura aerului depăşeşte 13ºC; 3. modul de calcul al amplitudinii termice medii anuale. 6 puncte C. Pentru Ungaria, precizaţi: 1. numele unei unităţi de relief; 2. un tip de climă; 3. numele a două râuri şi a unui unui lac natural; 4. o zonă de vegetaţie şi un tip de sol sau o clasă de soluri; 5. o resursă naturală; 6. numele a două oraşe.
Probă scrisă la Geografie clasa a XII - a 2 Subiectul II

10 puncte

D. 1.Calculaţi, folosind datele din tabelul alăturat, densitatea populaţiei pentru Austria şi Germania; 2. Precizaţi o cauză a valorii ridicate a densităţii populaţiei din Belgia. Scrieţi rezultatele obţinute pe foaia de examen. Statul Austria Belgia Germania Suprafaţa Populaţia (km2.) ( nr. loc.) 83.870 8.192.880 30.528 10.379.067 357.021 82.422.299
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

6 puncte E. Precizaţi doi factori care determină valori mai mici ale densităţii populaţiei în Islanda comparativ cu Olanda. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a - XII - a

Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 74 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 074

Harta de mai sus se referă la subiectul I A - C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi C; 2. numele oraşelor – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 5. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este capitala statului denumit... 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera J are ieşire la Marea... 3. Elveţia se învecinează la nord cu statul marcat, pe hartă, cu litera … 6 puncte
Probă scrisă la Geografie - clasa XII - a 1 Subiectul I

Varianta 74 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Câmpia Padului se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. D d. E 2 puncte 2. Statul marcat, pe hartă, cu litera G se învecinează în partea de est cu statul numit: a. Danemarca b. Finlanda c. Norvegia d. Polonia 2 puncte 3. De pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera C izvorăşte fluviul: a. Don b. Dunăre c. Rin d. Volga 2 puncte 4. Oraşul-capitală Moscova este marcat, pe hartă, cu numărul: a. 1 b. 3 c. 4 d. 6 2 puncte 5. Statului marcat, pe hartă, cu litera E îi aparţine insula: a. Corsica b. Creta c. Sardinia d. Sicilia 2 puncte D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinaviei şi relieful Alpilor Dinarici. Nota1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea, vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. 1. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică. 2. Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior. 4 puncte
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 074

Probă scrisă la Geografie - clasa XII - a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A - E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele E şi G; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 11. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 este reşedinţa judeţului numit ... 2. Râurile Bistriţa şi Someşul Mare izvorăsc din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 3. Este situat în sectorul Dunării maritime oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Munţii Bihor se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. D d. F 2 puncte 2. Oraşul Piatra Neamţ este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul : a. 7 b. 8 c. 9 d. 11 2 puncte 3. Râul Prahova este afluentul principal al râului marcat, pe hartă, cu numărul: a. 7 b. 10 c. 11 d. 12 2 puncte 4. Circuri şi văi glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. H 2 puncte 5. Gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. C d. E 2 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a 1 Subiectul II

Varianta 74 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera G şi relieful unităţii marcate cu litera H. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief,alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. o cauză care determină diferenţa de temperatură medie anuală dintre unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele D şi H. 2. un factor care a determinat amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 4. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 074 Diagrama alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu din Europa. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a debitului şi una dintre lunile în care se înregistrează aceasta; 2. valoarea minimă a debitului şi luna în care în care se înregistrează aceasta. 4 puncte B. Precizaţi: 1. lunile în care debitul mediu lunar are valori cuprinse între 150 – 200 m³/sec; 2. lunile în care debitul mediu lunar are valori cuprinse între 200 – 300 m³/sec; 3. modul de calcul al debitelor medii anuale ale râurilor. 6 puncte C. Pentru Republica Moldova, precizaţi: 1. numele unei unităţi de relief; 2. un tip de climă; 3. numele a două râuri; 4. o zonă de vegetaţie; 5. numele a trei oraşe; 6. numele a două puncte de frontieră cu România. 10 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a

D. 1. Calculaţi pe baza tabelului de mai jos, bilanţ ul natural al populaţiei pentru anii 1992 şi 2002; 2 2. Precizaţi o cauză care a determinat valoarea negativă a sporului natural în 2002. Anul 1977 1992 2002 Rata natalităţii (‰) 9,4 9,6 8,1 Rata mortalităţii (‰) 5,8 6,2 8,5 6 puncte

Subiectul II

E. 1. Precizaţi doi factori care au influenţat distribuţia spaţială inegală a populaţiei în regiunile europene. 2. Daţi două exemple de state din UE cu densităţi ale populaţiei de peste 300 loc./ km². 4 puncte

Probă scrisă la Geografie clasa a - XII - a

Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 75 - geografie Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 075

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele A şi C; 2. numele oraşelor – capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 3. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Statul marcat, pe hartă, cu litera F are ieşire la Oceanul ... 2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 este capitala statului numit ... 3. Clima subpolară este caracteristică părţii nordice a statului marcat, pe hartă, cu litera: 6 puncte
Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I

Varianta 75 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1 Oraşul Minsk este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. D c. F d. I 2 puncte 2. Zona pădurilor de amestec (conifere, foioase) sunt specifice statelor marcate, pe hartă, cu literele: a. A şi C b. B şi D c. C şi E d. E şi H 2 puncte 3. O arteră fluvială navigabilă care traversează Europa şi leagă Marea Neagră de Marea Nordului este formată din: a. Dunăre şi Rhin b. Dunăre şi Rhon c. Nipru şi Vistula d. Rhin şi Rhon2 puncte 4. Statul marcat, pe hartă, cu litera I este situat în Peninsula: a. Balcanică b. Iberică c. Italică d. Scandinavă 2 puncte 5. Insulele Sardinia şi Sicilia aparţin statului marcat, pe hartă, cu litera: a. C b. E c. F d. H 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima Europei Sudice (Mediteraneene) şi clima Europei de Vest (Atlantice). Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă, temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi: 1. o cauză care să explice diferenţele mici de temperatură dintre vară şi iarnă din cadrul climatului temperat-oceanic. 2. o caracteristică a reţelei hidrografice din Peninsula Scandinavă. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 4 puncte Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 075

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a

2

Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele F şi H; 2. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 2 şi 6. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Influenţe climatice pontice sunt specifice unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera ... 2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte ... 3. Este situat în Depresiunea Braşov oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Minereu de fier şi marmură se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. F d. H 2 puncte 2. Molisolurile (cernoziomurile) sunt specifice unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. G 2 puncte 3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte: a. Bega b. Caraş c. Cerna d. Timiş 2 puncte 4. Viţa de vie se cultivă pe suprafeţe întinse în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. E 2 puncte 5. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F există: a. alunecări de teren b. circuri glaciare c. cueste d. domuri 2 puncte
Probă scrisă la Geografie clasa a XII – a 1 Subiectul II

Varianta 75 - geografie
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii marcate cu litera E. Nota 1: Deosebirea şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi a văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănari şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi: 1. un factor care a determinat formarea Deltei Dunării. 2. un factor care determină densităţi reduse ale populaţiei, sub media pe ţară, în judeţul Caraş-Severin. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Proba D, E, F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 075 Diagrama alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia valorilor medii ale debitelor lunare ale unui râu din Europa. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a debitului mediu şi luna în care se înregistrează această valoare; 2. valoarea minimă a debitului mediu şi luna în care se înregistrează această valoare. 4 puncte B. Precizaţi: 1. anotimpul în care se înregistrează debite medii lunare maxime; 2. anotimpul în care se înregistrează debite medii lunare minime; 3. diferenţa dintre debitul maxim şi debitul minim. 6 puncte C. Pentru Bulgaria, precizaţi: 1. numele a două unităţi de relief; 2. un tip de climă; 3. numele a două râuri; 4. o zonă de vegetaţie; 5. numele a două oraşe; 6. numele a două puncte de frontieră cu România; 10 puncte
Probă scrisă la Geografie clasa a XII – a

D. 1. Calculaţi densitatea reţelei hidrografice, pe baza următoarelor date, utilizând formula: D = L / S; lungimea totală a unui râu (L) = 1.700 km, suprafaţa bazinului hidrografic (S) = 600 km². 2. Precizaţi două argumente care susţin afirmaţia: „Dunărea este un important fluviu european”. 6 puncte

2

Subiectul II

E. Precizaţi tipul de climă de pe ţărmul sudic al Spaniei şi principalul factor care îl determină. 4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a

Subiectul III

pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. cu literele F şi I. este localizat în statul marcat. pe hartă. cu litera . extremitatea vestică a Europei. A. pe hartă. 2...geografie Proba D. 3..Ministerul Educaţiei. cu litera .. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul . Capul Roca. pe hartă. numele statelor marcate. E. pe foaia de examen. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 076 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. numele oraşelor-capitală marcate.. Este capitala Slovaciei oraşul marcat. 2. Gibraltar este teritoriu dependent de statul marcat.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 76 . Scrieţi. Precizaţi: 1. 4 puncte B. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numerele 3 şi 7.

Scrieţi. E. cu numărul 11 străbate oraşul: a. 2. Olt 2 puncte 3.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. B b. cu numărul 8 se numeşte: a. B b. oraşele marcate. Cluj-Napoca d. Motru d. Sunt localizate în regiunea geografică Europa Centrală. cu litera: a. Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice. oraşele marcate. Vegetaţie de tundră există în statul marcat. numele unităţilor de relief marcate. cu numărul 1 se numeşte: a. Lotru c. 2. Suceava d. Podişul Bavariei este situat în statul marcat. pe hartă. 2 şi 7 c. 6 şi 7 2 puncte 4. 2 şi 4 d. 6 puncte C. 2. Botoşani b. Scrieţi. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 076 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Piatra Neamţ c. Scrieţi.. Oraşul marcat. Oraşul marcat. Este denumită „Oraşul de pe Şapte Coline” capitala statului marcat. A b. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. cu numerele: a. 1. cu litera F se numeşte . Utilaj petrolier este produs în oraşul marcat. Zalău 2 puncte 5. Baia Mare b. C c. Cerna b. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. tipuri de roci pe care s-a format relieful.. fragmentare. I 2 puncte 3. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.. 1 şi 3 b. 1 şi 4 c. D d. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful Alpilor Scandinaviei şi relieful Alpilor Dinarici. H d. cu litera: a. 5 şi 14 d. G c. Bistriţa c. pe hartă. altitudini. pe hartă. oraşele marcate. pe hartă. 3 şi 13 c. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 13 şi 15 2 puncte D. cu litera: a. 1 şi 4 b. 4 puncte B. Râul marcat. Râul marcat. cu numerele: a. 3 şi 5 2 puncte 2. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere.. Notaţi două state europene în care se exploatează combustibilii amintiţi la punctul anterior.monarhii constituţionale. cu numărul 3 este străbătut de râul numit . pe hartă. cu numerele: a. Sunt centre ale industriei siderurgice. Gazul metan este exploatat din unitatea de relief marcată. 3. Precizaţi: 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. A. 10 şi 11 d. pe hartă. cu litera: a. I 2 puncte 5. 1 şi 4 b. pe hartă.Varianta 76 . I 2 puncte 2. cu literele A şi C. C c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. tipuri genetice de relief.. pe hartă. Sunt capitale ale unor state . pe foaia de examen. pe hartă. cu numărul . pe foaia de examen.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. B b. F d. orogeneză. pe hartă. D c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numerele 7 şi 12. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. 6 puncte E. Vatra Dornei 2 puncte 4. H d. numele râurilor marcate. pe hartă.

pe foaia de examen. numărul populaţiei din aglomeraţia urbană Londra. răspunsurile aglomeratii urbane corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.” 4 puncte Ministerul Educaţiei. 4 puncte 12 milioane locuitori 10 8 6 4 2 0 B.Varianta 76 . Precizaţi două cauze care explică diferenţa dintre cantitatea de precipitaţii înregistrate în Ucraina faţă de cea înregistrată în Franţa. Precizaţi: 1. Precizaţi două argumente prin care să susţineţi afirmaţia: „Unitatea de relief marcată. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la caracteristicile reliefului.geografie Ministerul Educaţiei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. tipuri de roci pe care s-a format relieful. două unităţi montane. tipuri de relief. 5. Scrieţi. 6. câţi locuitori are aglomeraţia urbanǎ de pe teritoriul Olandei. un tip de climat. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al Ungariei precizând o asemănare şi două deosebiri. precizaţi: 1. reţelei hidrografice. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II D. Pentru Germania. pe hartă. cu litera B reprezintă o regiune importantă de exploatare a combustibililor minerali fosili. 6 puncte E. două râuri (fluvii). două resurse naturale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. E. alte aspecte specifice ale reliefului. o mare la care are deschidere. cu litera A şi relieful unităţii marcate. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. 4. altitudini.1 milioane locuitori este situatǎ în Peninsula … C. cele mai reduse valori ale populaţiei se înregistreazǎ în aglomeratia urbanǎ numitǎ … 3. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D.B şi reprezintǎ populaţia unor mari aglomeraţii urbane europene. cu litera E. pe hartă. vegetaţiei şi solurilor. pe teritoriul Italiei este situatǎ aglomeraţia urbanǎ numitǎ … 2. pe hartă. aglomeraţia urbanǎ cu aproximativ 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III R an st ad R ei hn -R uh r Lo nd ra M ad r id te na M ila no A 6 puncte 10 puncte . 2. 3. 6 puncte E. două oraşe. A. fragmentare. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 076 Graficul alǎturat se referă la subiectul III A . climei.

pe hartă. numele oraşelor .capitală marcate. Este străbătut de fluviul Sena. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu numărul . 3. 2. 2.. pe hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă.geografie Proba D. pe hartă.. pe hartă. cu literele C şi H. 4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 77 .. Scrieţi. pe foaia de examen. cu numerele 1 şi 4. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 077 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Se acordă 10 puncte din oficiu. oraşul marcat. Portul maritim Copenhaga este situat în statul marcat..Ministerul Educaţiei. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Precizaţi: 1. A. Munţii Pindului sunt localizaţi în vestul statului marcat. numele statelor marcate. cu litera ... E. cu litera .

E. D d. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Prezentaţi două argumente privind necesitatea dezvoltării unui sistem de transport modern şi diversificat în statele Europei de Est.. pe hartă. Datează din perioada antică oraşele marcate. 3. pe hartă. 1 şi 3 c. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12... 3 b. 7 şi 9 b.. 9 şi 11 d. cu litera . 6 puncte C. pe hartă. H 2 puncte 3. 8 d. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 5 şi 11 c.. cărbuni b. cu numerele: a. numele râurilor marcate. cu literele A şi D.geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 8 şi 9 c. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii medii anuale cad în unitatea de relief marcată. pe hartă. cu litera G. Insulele Baleare aparţin statului marcat. se exloatează: a. Oraşul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A b. B c. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Apenini şi relieful Munţilor Penini. 1 şi 5 d. pe foaia de examen. 11 şi 12 2 puncte 2. există în vestul statului marcat. D c. pe hartă. orogeneză. Numeroase hidrocentrale au fost amenajate pe râurile marcate. cu numerele: a. 7 şi 10 d. Resurse hidroenergetice mari şi un grad ridicat de utilizare a hidroenergiei (aproape 100%) le înregistrează statul marcat. 4 şi 13 b. cu numărul 6 este reşedinţa judeţului numit. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 1 şi 2 b.Varianta 77 . ape geotermale d. pe hartă. 6 puncte E. Ţărm de tip dalmatic. cu litera: a. cu litera: a. E d. A b. Din subsolul unităţii de relief marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Este capitala unui stat – monarhie constituţională oraşul marcat. Scrieţi. numele unităţilor de relief marcate.Lacul hidroenergetic Vidra s-a amenajat în unitatea de relief marcată. A. Scrieţi. fragmentare. pe foaia de examen. 4 puncte B. cu numerele: a. F d. Sunt situate în regiuni cu climat oceanic oraşele marcate. Precizaţi: 1. 12 şi 15 2 puncte 5. 2 şi 4 2 puncte 3. A b. pe hartă. cu litera . pe hartă. 7 c. pe hartă. 13 2 puncte 2. pe hartă. pe hartă. gaz metan c. cu litera: a.. 2. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 077 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. altitudini. Scrieţi. cu numerele 8 şi 11. J 2 puncte 4. B c. cu numărul: a. pe hartă. petrol 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. F 2 puncte D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe hartă. tipuri de relief.

379. E d. F 2 puncte D. două state insulare cu recepţie de imigranţi. amplitudinea termică medie anuală.461 4 247. 4. 2. precum şi luna în care se înregistrează. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 077 Analizaţi diagrama în coloane care prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare în oraşul Belgrad.153 Sursa: The World Factbook. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. pe hartă. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.526 16. C c. un factor care a contribuit la creşterea densităţii populaţiei în Depresiunea Braşov. 1 339. Nr. 3.820 60. două porturi maritime. precizaţi: 1. A. un factor care influenţează debitul redus al râurilor din Podişul Dobrogei. pe hartă. cu litera D şi relieful unităţii de relief marcate cu litera F.280 4. Tabelul se referă la subiectul III D – E. două cauze ale diferenţei dintre valorile densităţii medii a populaţiei din statele Olanda şi Irlanda.80 3 397. B b. 2. alte aspecte specifice ale reliefului.491. fragmentare. Suprafaţa Populaţia Densitatea medie a Statul (km²) (loc. două unităţi de relief. aparţinând regiunii geografice Europa Vestică. Precizaţi două cauze care influenţează valorile densităţii medii a populaţiei în regiunea geografică Europa Vestică. treapta majoră de relief în care este situat oraşul. două ramuri industriale care valorifică resursele subsolului menţionate mai sus. 4 puncte Ministerul Educaţiei. H 2 puncte 5. E.Varianta 77 . precum şi luna în care se înregistrează. Scrieţi pe foaia de examen: 1.067 2 Irlanda 70. 2. Cele mai mari altitudini există în unitatea de relief marcată.609. 3.57 Regatul Unit 244. D d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Menţionaţi: 1.14 Olanda 41. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful unităţii de relief marcate. 2. 6 puncte C. cu litera: a. două resurse ale subsolului.99 Belgia 30. B b. 5. 6 puncte E. estimări la nivelul anului 2006 D. Diagrama se referă la subiectul III A .235 57.B. Influenţe climatice submediteraneene există în unitatea de relief marcată. 6 puncte E. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa. D c. două tipuri de climă.528 10. tipuri de roci pe care s-a format relieful. diferenţa dintre temperaturile medii din lunile august şi februarie. 2. valoarea maximă a temperaturii medii lunare.) populaţiei (loc/km²) crt. popula ţiei unor state 2 ţia şi densitatea medie a popula Subiectul II membre ale Uniunii Europene.062. altitudini.geografie Ministerul Educaţiei. tipuri de relief. pe hartă. Pentru Spania. cu litera: a. 4 puncte B. Precizaţi: 1. Precizaţi: 1.

geografie Proba D. pe hartă. pe hartă.. 3. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere.. 2.... SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 078 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Scrieţi. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 78 . pe hartă. Lacurile glaciare Ladoga şi Onega sunt situate în statul marcat. Precizaţi: 1. 4 puncte B. cu numărul . cu numerele 4 şi 9 sunt situate în zona de climă temperat . cu numerele 10 şi 14. cu literele C şi J. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu litera . A. pe foaia de examen. Capitala Uniunii Europene şi Sediul NATO se află în oraşul marcat. 2. E. numele statelor marcate.Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă.. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. Oraşele marcate.

A b. cu litera: a. pe hartă.. pe hartă. 10 şi 12 d. H 2 puncte 3. pe hartă. 2 c. 6 puncte C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe foaia de examen. H 2 puncte 4. 7 c. Locomotive şi autoturisme se produc în oraşul marcat. 1 b. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 15 2 puncte 4. Vegetaţia arbustivă de tip maquis apare în statul marcat. pe hartă. H 2 puncte 2. 5 d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. E d. E d. C c. pe foaia de examen. cu litera: a. cu numerele 2 şi 3 sunt străbătute de râul .. Scrieţi. Scrieţi. altitudini. 3 b. 11 d. J 2 puncte 5. pe hartă. Este capitala unui stat . orogeneză. pe hartă. 2.Ana este situat în unitatea de relief marcată. cu litera . I d. 6 2 puncte 5. A b. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. tipuri de relief. cu numărul: a. Lacul vulcanic Sf. Hunedoara d. H d. cu numărul . numele unităţilor de relief marcate. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Scrieţi. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 078 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. pe hartă. cu litera: a. D c. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. Oraşul marcat. Insula Sardinia aparţine statului marcat.Varianta 78 . cu numerele 7 şi 9. cu numărul 5 este reşedinţa judeţului numit: a. pe hartă. D c. Este centru al industriei aluminiului oraşul marcat. pe hartă. Oraşele marcate. B b.” 4 puncte Ministerul Educaţiei. F d. Bazinul carbonifer Silezia Superioară este localizat în statul marcat. Precizaţi: 1. fragmentare.baltice sunt caracteristice unităţii marcate. Oraşul-port Rotterdam se află în statul marcat. cu numărul: a. Resurse de huilă există în unitatea de relief marcată. 11 şi 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . tipuri de roci pe care s-a format relieful.. 6 puncte E. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă cu numerele: a. E. A b. Alba b. 3. Influenţe climatice scandinavo . B c. 2. D d. Precizaţi trei asemănări între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Pirinei. 8 şi 10 c. 4 puncte B. A b. pe hartă....geografie Ministerul Educaţiei. cu literele C şi F. B b. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Sibiu 2 puncte 2. cu litera: a. Prezintă numeroase amenajări hidroenergetice. A. D c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. numele râurilor marcate. pe hartă. D c. 7 şi 11 b. cu litera: a. Prezentaţi două argumente prin care să susţineţi afirmaţia: „Londra este unul din cele mai mari noduri de transport de pe Glob. F 2 puncte 3. J 2 puncte D. pe foaia de examen. râurile marcate. Arad c.monarhie constituţională oraşul marcat.

2.866 3. 2.439.geografie Ministerul Educaţiei. amplitudinea termică medie anuală. 3. diferenţa dintre temperatura medie din luna februarie şi temperatura medie din luna august. Diagrama se referă la subiectul III A-B. precum şi luna în care se înregistrează. două cauze ale diferenţei dintre valorile densităţii medii a populaţiei din statele Germania şi România. două regiuni turistice.Varianta 78 . tipuri de relief. 2.90 România 238. două porturi maritime. o cauză care explică diferenţa dintre cantităţile de precipitaţii medii anuale ce cad în unităţile de relief marcate. cu literele C şi F. 357. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 078 Analizaţi diagrama în coloane care prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare în oraşul Budapesta. pe hartă.86 Germania 4. estimări la nivelul anului 2006 D.59 Bulgaria 110. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D – E şi cuprinde suprafaţa. Precizaţi două cauze care determină valorile densităţii medii a populaţiei în regiunea geografică Europa Centrală. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.367 66. 21.000 90. Scrieţi pe foaia de examen: 1. 6 puncte C. 4. alte aspecte specifice ale reliefului. pe hartă. precizaţi: 1. fragmentare. trei resurse ale subsolului.448 111. cu numărul 3. 6 puncte E.910 2. altitudini. 7. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. ă la Geografie – clasa a XII-a Nr. 4 puncte B. 2.670. pe hartă. E. populaţia şi densitatea medie a populaţiei unor state membre ale Uniunii Europene.391 5. aparţinând regiunii geografice Europa 2 Probă scris Subiectul II Central ă. Precizaţi: 1. precum şi luna în care se înregistrează.36 Slovacia 48. Precizaţi: 1.loc. cu litera B şi relieful unităţii marcate cu litera E. 3. treapta majoră de relief în care este situat oraşul. Suprafaţa Populaţia Densitatea medie a Statul (km²) (nr. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .455 129. A.235. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D.) populaţiei (loc/km²) crt. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. două state reprezentative din punct de vedere al numărului de emigranţi. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. 6 puncte E. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord.299 230. trei ramuri industriale care valorifică resursele subsolului menţionate mai sus. 10.021 82. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. 2.422. 1.845 Sursa: The World Factbook. Precizaţi: 1.78 Cehia 78. tipuri de roci pe care s-a format relieful.385. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. o cauză care explică dezvoltarea industriei chimice în oraşul marcat.

C.Ministerul Educaţiei. cu literele D şi I. A. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 079 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Scrieţi. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 79 . Precizaţi: 1. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere. 4 puncte B. pe foaia de examen. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Sediul Comisiei Europene se află în oraşul marcat. pe hartă. pe hartă. Oraşul Skopje este marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu literele 5 şi 9. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. numele statelor marcate.geografie Proba D. cu numărul … 2. cu numărul … 3. 2. Fluviul Pad (Po) curge pe teritoriul statului marcat.

Precizaţi: 1. Kiev c. Someşul Mare b. pe hartă. pe hartă. alte aspecte specifice ale reliefului. „Relieful Europei s-a format în perioade geologice diferite”. tipuri de roci pe care s-a format relieful. E. C d. catolică b. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe foaia de examen. numele oraşelor marcate. H 2 puncte 3. 2. tipuri genetice de relief. S-au format în timpul orogenezei caledonice munţii din statul marcat. cu literele B şi G. cu litera A se numeşte: a. Traversează o depresiune de tip „golf” râul notat pe hartă cu numărul: a. 5 d. Lacul Vidra se află situat în unitatea de relief notată pe hartă cu litera: a. pe foaia de examen.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. 4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 079 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul lI A – E. pe hartă. Scrieţi. cu numărul 6 se numeşte: a. Capitala statul marcat. A b. Scrieţi. Chişinău b. pe hartă. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. G d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. gradul de fragmentare. E 2 puncte 3. F d. G 2 puncte 2. C c. 4 c. Râurile marcate pe hartă cu numerele 5 şi 6 îşi au izvoarele în Grupa Munţilor … 6 puncte C. Cea mai mare parte a populaţiei din statul a cărui capitală este oraşul marcat. cu numerele 7 şi 10. D c. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Unitatea de podiş formată în timpul orogenezei alpine este marcată. Statul cu cea mai mică suprafaţă din Europa este o enclavă situată în statul marcat. E 2 puncte 5.Varianta 79 . Are ieşire la Marea Baltică statul marcat. cu litera: a. 3 b. pe hartă. D d. Târnava Mică 2 puncte 2. ortodoxă c. 6 puncte E. Minsk d. Râul marcat. orientarea culmilor şi a văilor principale. pe hartă. A b. Târnava Mare d. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. cu litera … 2. Aparţine bazinului hidrografic al Prutului râul marcat. A. Varşovia 2 puncte 4. A b. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. C c. Someşul Mic c. protestantă 2 puncte D. Precizaţi două argumente care să susţină această afirmaţie. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Caucaz. cu numărul 11 este de religie: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. islamică d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. distribuţia spaţială a altitudinilor. pe hartă. pe foaia de examen. B b. cu numărul … 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Scrieţi. numele unităţilor de relief marcate. B c.

Sibiu 5. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Buzău c. precum şi luna în care se înregistrează.port maritime. 3. cu numărul 11 este reşedinţa judeţului numit: a. două oraşe . 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Covasna d. numărului mai mare de locuitori în Europa Centrală. vânturi. 6 puncte E. Pentru Franţa. pe hartǎ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4.Varianta 79 . cu C şi clima unitaţii de relief marcate. cea mai mică valoare a temperaturii medii lunare. A. Prezentaţi: 1. 6 puncte E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cea mai mare valoare a temperaturii medii lunare. cu litera E. 5. 3.geografie Ministerul Educaţiei. două caracteristici ale reliefului. A b. două caracteristici ale climei. precum şi luna în care se înregistrează. Braşov b. două ramuri industriale. două resurse de subsol. precipitaţii medii anuale. un factor care favorizează creşterea bovinelor în unitatea de relief marcată. D 2 puncte 2 puncte D. cu D. cu numărul 7. E. cu litera: a. etaj climatic. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a hidroenergiei în structura energetică a Norvegiei. C d. diferenţelor privind numărul locuitorilor între Europa de Nord şi Europa de Vest. pe hartǎ. Precizaţi: 1. două luni în care temperatura medie are valori cuprinse între 0 şi 5°C. B c. pe hartă. 4. precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. 2. emigrării populaţiei din Europa de Est. 2. influenţă climatică. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 079 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectele III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. pe hartă. Precizaţi: 1. valoarea temperaturii medii din lunile februarie şi octombrie. 2. 4 puncte B. amplitudinea medie anuală (diferenţa dintre valorile extreme ale temperaturii în cursul anului). Precizaţi câte o cauză a: 1. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 10 puncte Subiectul II D. Domuri gazeifere se găsesc în unitatea de relief marcată. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. 2. 3. un factor de favorabilitate în dezvoltarea economică a oraşului marcat. Oraşul marcat. pe hartă. 6 puncte C.

Scrieţi. pe foaia de examen. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 80 . pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. Din fostul stat Cehoslovacia au făcut parte statele actuale marcate. Alpii Dinarici se desfăşoară şi pe teritoriul statului marcat.Ministerul Educaţiei. A. cu literele C şi … 2. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 080 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Oraşul-capitală marcat. pe hartă.C. 4 puncte B. numele statelor marcate. pe hartă. cu numărul 5 se numeşte … 3. Precizaţi: 1. 2. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numerele 1 şi 7. cu litera A şi F. numele oraşelor-capitală marcate. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . E.geografie Proba D.

râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. pe hartă. pe foaia de examen. cu litera: a. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între clima Europei Vestice şi clima Europei Estice. B c. pe foaia de examen. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. A b. cu numărul: a. C d. Oraşul Alexandria este situat în unitatea de relief marcată. I 2 puncte 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. cu litera … 2. A b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. Unitatea subcarpatică cu importante resurse energetice (petrol. pe hartă. cu litera: a. 15 2 puncte 5. E c. temperatura medie anuală. G 2 puncte 2. 6 c.capitală Berna este marcat. amplitudine termică. I d. B c. pe hartă. o mare parte din teritoriul statului marcat. pe hartă. F b. Prezentaţi două caracteristici ale reliefului Câmpiei Europei de Est. I 2 puncte 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. A. B b. G 2 puncte 5. numele râurilor marcate. F c. pe hartă. F 2 puncte 4. D c. Cea mai veche unitate de relief este marcată. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. 6 puncte E. cu litera : a. J 2 puncte 3. Alpii Dinarici se află în statul marcat. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: precipitaţii medii anuale. pe hartă. G d. cu litera: a. pe hartă. Lacul hidroenergetic Vidra se află situat în unitatea notată pe hartă cu litera: a. A b. gaze naturale) este marcată. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat. Oraşul . E 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 2. Un important combinat siderurgic este situat în oraşul notat pe hartă cu numărul: a. cu numerele 1 şi 2. 2 b. cu litera: a. Scrieţi. 4 puncte B. cu litera: a. cu litera … 6 puncte C. F c. cu litera C se numeşte … 3. cu litera: a. B c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. A b. C b. F d. H d. E d. Scrieţi. pe hartă. cu numerele 8 şi 10. pe hartă. Munţii Rodnei se află în unitatea de relief marcată. 9 b. 12 d. 12 2 puncte 3. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 080 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul lI A – D. numele oraşelor marcate. Unitatea de relief marcată. E b. J 2 puncte D. Precizaţi: 1. E. G d. 10 c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 4 puncte 1. pe hartă. Vegetaţia de taiga (pădure de conifere) şi tundra sunt specifice statului marcat. pe hartă. Scrieţi.Varianta 80 . G c. Cerealele ocupă suprafeţe extinse în unitatea de relief marcată. Este situat în Peninsula Balcanică.11 d. vânturi.geografie Ministerul Educaţiei. F d.

1968 35 15 6 puncte 1982 40 14 1990 42 15 1992 45 14 C. 6 puncte E. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. două unităţi de relief.) 47. 2. loc. Se dă următorul tabel: Ţara Suedia Anul 2006 Suprafaţa ( km² ) 2 603. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. populaţia totală din Franţa în anii 1946 şi 1990. Populaţia Populaţia Anul urbană rurală A.000 Probă scrisă la Geografie –Ucraina clasa a XII-a 2006 Subiectul II 1. 4. vânturi. un tip de climă.823. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Pentru Italia. precizaţi: 1. 1946 22 18 2. 1861 11 26 4 puncte 1911 12 22 1921 13 21 B. pe foaia de examen. cu litera F şi clima unităţii marcate cu litera H. etaj climatic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. loc.300. ponderea populaţiei urbane în 1992. Calculaţi. Precizaţi două cauze ale diferenţelor care apar între valorile densităţii medii a populaţiei calculate pentru cele două ţări europene. precipitaţii medii anuale.) (mil. două centre urbane. 5. E. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 10 puncte D. Precizaţi două cauze ale creşterii populaţiei urbane din (mil. Prezentaţi doi factori care influenţează debitul râurilor din România. valoarea densităţii medii a populaţiei pentru Suedia şi Ucraina. loc. 1954 24 18 3. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. ponderea populaţiei rurale în anul 1921. pe hartă.) Franţa în perioada 1861-1992. Pe baza datelor din tabelul alăturat calculaţi: 1931 20 20 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 080 Analizaţi tabelul alăturat care prezintă populaţia Franţei pe medii rezidenţiale şi se referă la subiectul III A .700 449. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: temparaturi medii anuale. două resurse de subsol. 2.B.964 Populaţia (nr. două râuri şi un lac natural. 3.Varianta 80 .geografie Ministerul Educaţiei.000 8. influenţă climatică. 6 puncte E. Prezentaţi două argumente care să demonstreze faptul că Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord dispune de un important potenţial turistic.

Precizaţi: 1. 4 puncte B. Scrieţi. pe hartă.geografie Proba D. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 081 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. cu literele B şi C. cu numerele 9 şi 10. pe hartă.Ministerul Educaţiei. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşecapitală cu numere. cu numărul 2 se numeşte … 2. 2. E. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Capitala statului marcat. cu litera … 3. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 81 . cu litera G se numeşte … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . numele oraşelor marcate. pe hartă. pe foaia de examen. numele statelor marcate. Cel mai mic stat din Europa este o enclavă pe teritoriul statului marcat. Oraşul-capitală marcat. A. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. cu litera … 2. numele râurilor marcate. cu litera D se resimt influenţe climatice… 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Maramureş d. pe hartă. cu litera F se află Munţii: a. A. gradul de fragmentare. H d.alte aspecte specifice ale reliefului . cu numărul 12 este străbătut de: a. cu numărul 4 străbate Depresiunea: a. A b. Scrieţi. Cel mai mare port maritim al Europei este situat în statul marcat.… 6 puncte C. D c. numele unităţilor de relief marcate. latine d. Scrieţi. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Riga b. orientarea culmilor şi a văilor principale. Oraşul-port fluvial marcat. Ialomiţa c. E c. distribuţia spaţială a altitudinilor. pe hartă. germanice c. tipuri de roci pe care s-a format relieful. fino-ugrice b. Jiu d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu literele A şi C. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Buzău b. Varşovia d. pe hartă. Tallinn c.Varianta 81 . 6 puncte E. B b. cu litera: a. 4 puncte B. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 081 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul lI A – C şi E. pe foaia de examen. Au orientare predominant NV-SE culmile munţilor din unitatea de relief marcată. I d. Râul marcat. pe hartă. Relief carstic diversificat este specific în unitatea de relief marcată. Capitala statului marcat. Pe teritoriul statului marcat. slave 2 puncte D. Petroşani 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12 . pe hartă. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Pirinei 2 puncte 3. Loviştei c. J 2 puncte 4. tipuri genetice de relief. Scrieţi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera H este: a. pe hartă. H 2 puncte 2. Olt 2 puncte 3. cu litera F face parte din familia limbilor: a. D c. Fluviul Tibru traversează capitala statului marcat. E. cu litera: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei.geografie Ministerul Educaţiei. B b. pe foaia de examen. Penini d. cu numerele 2 şi 5. Limba vorbită de populaţia statului marcat. pe hartă. cu litera: a. pe hartă. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor Ural. În unitatea de relief marcată. Giurgeu b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Vilnius 2 puncte 2. pe hartă. F d. pe hartă. Alpi b. pe hartă. Precizaţi: 1. cu numărul 11 se numeşte . Apenini c. 2. pe hartă. J 2 puncte 5. Oraşul marcat. Precizaţi doi factori care favorizează un mare flux turistic spre Italia.

Varianta 81 . Precizaţi: 1.loc. cu litera F. 4 d. oraşul unde se află sediul Parlamentului European.. cu litera: a. 2. 2.B. cu numărul: a. C b. diferenţa dintre numărul de locuitori din Germania şi România. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 10 puncte D. două porturi maritime. 4 puncte 4 B. cele mai reduse valori ale numărului de locuitori şi statul în care se înregistrează. două state din Europa Sudică cu o populaţie ce depăşeşte 40 mil.) 294. înclinare. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Podişului Getic şi relieful Depresiunii Colinare a Transilvaniei. pe hartă. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. alte aspecte specifice ale reliefului. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Pentru Franţa. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. un factor care a determinat construirea unui număr mare de iazuri şi heleştee în unitatea de relief marcată. H 2 puncte D. 5.518. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 2 b. Prezentaţi o cauză a densităţii reduse a populaţiei în Islanda. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4.145 Populaţia (nr. 2.000 5. 5 2 puncte 5. 6 puncte C. gradul de fragmentare. Vegetaţia alpină este bine reprezentată în unitatea de relief marcată. E.819 110. F d. 6 puncte E.loc. 4. 2. A.. Calculaţi densitatea medie a populaţiei Bulgariei şi Finlandei. E c. 3.372 1. 3 c. Se dă următorul tabel: Ţara Islanda Bulgaria Finlanda Suprafaţa (km²) 103. cu litera G . 6 puncte E. Străbate o câmpie de subsidenţă râul marcat. două caracteristici ale agriculturii. 3.loc. două state din Europa Vestică cu o populaţie ce depăşeşte 60 mil. tipuri genetice de relief.231. Precizaţi: 1. un factor care favorizează creşterea în număr mare a ovinelor în unitatea de relief marcată. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2.geografie Ministerul Educaţiei. două râuri sau fluvii. distribuţia spaţială a altitudinilor. pe hartă.000 7. precizaţi: 1. cel mai populat stat european şi numărul de locuitori din acest stat. Precizaţi două cauze ale valorii negative a bilanţului migratoriu în ţările Europei de Est. pe hartă. trei resurse de subsol. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 081 Analizaţi diagrama alăturată care prezintă numărul locuitorilor din ţări europene şi se referă la subiectele III A .994 338. Precizaţi: 1.

E. Statul marcat. numele statelor marcate. pe hartă. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 082 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Scrieţi. pe harta. numele oraşelor-capitală marcate. Precizaţi: 1..capitală cu numere. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu numerele 7 şi 8. cu numărul 9 … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I .geografie Proba D. cu litera F se numeşte … 2. cu litera . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . Vulcani activi sunt pe teritoriul ţării marcate. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.Ministerul Educaţiei. 2. A. Forma de guvernământ a statului în care se află oraşul-capitală marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 82 . pe hartă.. E. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. pe foaia de examen. 3. 4 puncte B. cu literele C şi E.

5 c. Oraşul marcat. 7 d. Oraşul San Marino este marcat. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Ucraina 2 puncte 5. pe hartă. pe foaia de examen. 2. F d. 5 c. pe hartă. Influenţe climatice pontice se resimt în unitatea de relief marcată. cu literele F şi H. 4 b. cu litera: a. pe hartă. Estonia b. E c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Importante zăcăminte de minereuri de fier şi marmură se exploatează din unitatea de relief marcată. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă.Varianta 82 . cu numărul: a. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera D se numeşte: a. Fluviul Nipru traversează statul a cărui capitală este oraşul marcat. precipitaţii medii anuale. cu litera G şi clima statului marcat. Precizaţi două cauze care să explice valorile mici ale densităţii populaţiei din statul marcat. cu numărul: a. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Statul marcat. pe hartă. cu numărul: a. Bârlad b. 4 puncte B. 6 puncte E. pe hartă. Scrieţi. C b. 8 d. Este traversat de fluviul Vistula oraşul-capitală marcat. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Siret 2 puncte 2. Moldova c. E. pe hartă. 3 b. Călmăţui c. Scrieţi. Cel mai important bazin de exploatare a lignitului este situat în unitatea de relief marcată. Argeş b. Râul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera: a. cu numărul 8 se numeşte: a. pe hartă. cu numărul 6 este străbătut de râul: a. pe hartă. Scrieţi. factori ce influenţează clima. Prut d. Este o monarhie statul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Letonia c. cu litera B. Lituania d. pe foaia de examen. pe hartă. F d. pe hartă. numele oraşelor marcate. C b. cu litera A. amplitudine termică. D c. H 2 puncte 4. pe hartă. cu numerele 2 şi 4. pe hartă. pe hartă. temperaturi medii anuale. 9 2 puncte D. Dâmboviţa d. pe hartă. cu numărul 3 este reşedinţa judeţului … 2. 3 b. 5 c. numele unităţilor de relief marcate. Prahova 2 puncte 3. 8 2 puncte 3. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 7 d. pe foaia de examen. 10 2 puncte 2. Precizaţi: 1. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. vânturi. Oraşul marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 082 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. cu litera… 3. cu litera… 6 puncte C.

Referitor la Grecia.461 41.Varianta 82 . Podgoria Murfatlar este situată în unitatea de relief marcată. E. două ramuri industriale care prelucrează resursele locale.526 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 082 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. precum şi luna în care s-a înregistrat. 6 puncte E. 1. 3. Precizaţi două argumente pentru a susţine afirmaţia: “Agricultura britanică produce 60% din necesarul de hrană al ţării. în statul respectiv. pe baza datelor din tabel. 3.299 357. Precizaţi: 1. amplitudinea termică medie anuală.) (km2) crt. gradul de fragmentare. Portugalia 10. Nr. cu litera B şi relieful unităţii marcate pe hartă cu litera G. temperatura maximă. Precizaţi statul cu cea mai mare densitate a populaţiei. orientarea culmilor şi văilor principale. distribuţia spaţială a altitudinilor. pe hartă. Precizaţi un argument pentru a susţine afirmaţia: “Franţa se caracterizează printr . 2. cu doar 1% din populaţia activă”.o mare varietate a reliefului”. A b. G 2 puncte 2 puncte D. 6. Calculaţi.422. C c. o cauză a varietăţii influenţelor climatice de pe teritoriul ţării noastre. numele unei insule sau a unui arhipelag care aparţine acestui stat. 4 puncte B. 2. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. cu litera: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. D 5. diferenţa dintre cantităţile medii de precipitaţii înregistrate în lunile mai şi decembrie. 3. A. Precizaţi două cauze care au condus la defrişările masive ale suprafeţelor de pădure din ţările Europei Sudice. F d.491. 1. Populaţia Suprafaţa Ţara (nr. 5. C d. B c. 4. 1. tipuri genetice de relief.000 92. 7. două oraşe . 6 puncte E.021 3. pe hartă. pe hartă. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .loc. 4 puncte Ministerul Educaţiei. un timp de climă. Germania 82. Olanda 16. cu litera: a. Menţionaţi o cauză a valorilor mari ale densităţii populaţiei. 6 puncte C. un factor care determină densităţi mari ale populaţiei în judeţul Prahova. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4.geografie Ministerul Educaţiei.391 2. Precizaţi: 1. o de relief 2 Probă scris ă unitate la Geografie – clasa a XII-a 2. o zonă de vegetaţie. 2. alte aspecte specifice ale reliefului. două resurse naturale. tipuri de roci.100. Subiectul II 10 puncte D. B b.porturi maritime. Vegetaţie alpină se dezvoltă în unitatea de relief marcată. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. densitatea populaţiei din statele respective. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. precizaţi: 1.

6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 2. Alpii Scandinaviei se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. În Peninsula Italică este situat oraşul-capitală marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.capitală marcate. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere.. Se acordă 10 puncte din oficiu. numele oraşelor . pe hartă cu litera B se numeşte.Ministerul Educaţiei. pe hartă. A. cu numărul . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. E. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 083 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.. numele statelor marcate. pe hartă. cu litera .geografie Proba D. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 83 . 4 puncte B. 2.. pe hartă.. 3.. cu literele C şi J. cu numerele 4 şi 6. Statul marcat. pe hartă. Precizaţi: 1..

pe hartă. pe hartă. cu numărul: a. Capitala Spaniei este marcată. 13 2 puncte D. Buzău b. 3 c. gradul de fragmentare. Străbate Podişul Getic râul marcat. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 083 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte C. cu numărul: a.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi doi factori care au determinat prezenţa stepei şi a silvostepei în sud-estul Europei. pe hartă. D b.. orientarea culmilor şi a văilor principale.Varianta 83 . pe foaia de examen.. C c. cu litera: a. pe hartă. C b.. cu numerele 9 şi 10. Scrieţi. pe hartă. 2. J 2 puncte 4. Capitala Federaţiei Ruse este oraşul marcat. E d. Este situat în Subcarpaţii Getici oraşul marcat. pe foaia de examen. Precizaţi: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.geografie Ministerul Educaţiei. E c. cu numerele 1 şi 6. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. I 2 puncte 5. 1 b. pe hartă. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. cu litera: a. numele oraşelor marcate. G 2 puncte 3. distribuţia spaţială a altitudinilor. 15 2 puncte 2. Râul marcat. numele râurilor marcate. A b. F c. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A b. Prezintă relief de domuri unitatea de relief marcată. A. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat. 12 d. pe hartă. Prezintă şisturi verzi unitatea de relief marcată. Focşani c. cu numărul 2 străbate oraşul: a. Câmpia Nord . pe hartă.. cu litera: a. cu litera . pe hartă. cu numărul . E. tipuri de roci. cu litera . H d. 3. cu numărul: a. 9 b. cu litera: a. 11 c. Conuri şi cratere vulcanice sunt prezente în unitatea de relief marcată. 2 c. pe hartă. G d. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. 5 d. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Urali. 1 b. H 2 puncte 2. D d. Oraşul Berna este capitala statului marcat. pe hartă. tipuri genetice de relief. 4 d. Slobozia 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . cu litera: a. alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Galaţi d. Scrieţi. Scrieţi. 6 2 puncte 4. F c. C c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. G d. B b. I 2 puncte 3.Europeană se află pe teritoriul statului marcat.. 2. 4 puncte B. Zăcăminte de marmură şi minereu de fier există în subsolul unităţii de relief marcată.

primăvara c. Suprafaţa Populaţia Populaţie urbană (km2) (mil.loc) (%) Ţara Albania 28700 3. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. distribuţia spaţială a altitudinilor. Referitor la Germania. A. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 083 Analizaţi diagrama în coloane care prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare (exprimate în mm) la o staţie meteorologică din Europa şi se referă la subiectul III A şi B. 6 puncte E. 3. Anotimpul cu cele mai mari valori ale precipitaţiilor este: a. numele a două unităţi de relief. alte aspecte specifice ale reliefului. 2. cu numărul: a. Precizaţi o cauză a diferenţei de densitate a populaţiei dintre cele două state. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. o cauză care determină cantităţi reduse de precipitaţii în unitatea de relief marcată. cu litera E. primăvara c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. 55 mm b. 12 2 puncte D. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 5. Diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă de precipitaţii medii lunare. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.Varianta 83 . cu litera G. Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa. 4. tipuri de roci. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . un tip de climă.geografie Ministerul Educaţiei. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. pe hartă. iarna b. 4 puncte 160 140 120 Precipitaţii (mm) 100 80 60 40 B. două resurse de subsol şi două ramuri 2 industriale dezvoltate prin prelucrarea acestora.2 38 Belgia 30500 9. 9 b. pe hartă. 6 puncte E. iarna b. cu litera F şi relieful unităţii marcată. 10 c. numele unui oraş – port fluvial. vara 3. 0 I F M A M I I A S O N D pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai Lunile anului jos: 1. 145 mm d. Este reşedinţa judeţului Suceava oraşul marcat. pe hartă. Calculaţi densitatea populaţiei din Albania şi Belgia. cu litera G. Precizaţi: 1. vara 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Precizaţi două cauze care determină diferenţa de populaţie urbană dintre Albania şi Belgia. 180 mm 6 puncte C. Anotimpul cu cele mai mici valori ale precipitaţiilor este: a. numele a două râuri sau fluvii. 2. numărul de locuitori şi ponderea populaţiei urbane a două state europene. 10 puncte D. E. 2. este: a. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 3. Scrieţi pe foaia de examen litera 20 corespunzătoare răspunsului corect.9 97 1. 2. precizaţi: 1. tipuri genetice de relief. toamna d. Precizaţi două argumente conform cărora turismul din Italia este mai dezvoltat şi mai diversificat decât cel din Olanda. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. toamna d. pe hartă. orientarea culmilor şi a văilor principale. un factor natural care determină densităţi reduse ale populaţiei în unitatea de relief marcată. 90 mm c. pe hartă. gradul de fragmentare. 11 d.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 84 . Capitala Portugaliei este oraşul marcat. cu litera. 2. cu numărul . pe foaia de examen. Cel mai sudic gheţar actual este localizat în munţii din sudul statului marcat. A. pe hartă. 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. E. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 084 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C.. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. 4 puncte B. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. Se acordă 10 puncte din oficiu.geografie Proba D... numele oraşelor-capitală marcate.. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. pe hartă.Ministerul Educaţiei. Scrieţi.. Aglomeraţia urbană Randsthad Holland se află în statul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numerele 6 şi 7. numele statelor marcate. pe hartă. cu literele F şi J. Precizaţi: 1.. 3. pe hartă. cu litera .

pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. vânturi. Pentru statele din Peninsula Scandinavă precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 3 c. o cauză a valorii reduse a densităţii popualţiei în această parte a Europei. Oraşul marcat. E d. 5 d. pe hartă.. Luxemburg d. cu litera: a. G 2 puncte 4. pe hartă. numele oraşelor marcate. cu litera: a. cu litera: a. pe hartă.. cu litera . Scrieţi. Se exploatează importante zăcăminte de minereu de fier din statul marcat. C b.pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. 6 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Oraşul Reşiţa este situat în unitatea de relief marcată. pe hartă. cu litera: a. 4 b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. J 2 puncte 5. Irlanda c. o cauză care explică valorile mari ale ponderii populaţiei vârstnice. C b. Relieful de cueste este caracteristic unităţii de relief marcată. Influenţe climatice scandinavo-baltice se resimt în unitatea de relief marcată.Varianta 84 . Cea mai tânără unitate de relief este marcată. 2. H 2 puncte 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Gorj c. Poartă denumirea de piemont unitatea de relief marcată. B c. Câmpia Bărăganului este traversată de râul marcat. Olt 2 puncte 5. cu litera . F 2 puncte 3. A b.cu litera. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului numit: a. Ungaria 2 puncte 4. Cele mai mari altitudini din ţară se înregistrează în unitatea de relief marcată.. pe foaia de examen. E c. 10 2 puncte 2. cu litera: a. G d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. cu numerele 9 şi 12.. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 084 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. D c. Precizaţi: 1. pe hartă. pe hartă. pe hartă. B b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. temperaturi medii anuale. Capitala Elveţiei este oraşul marcat. H 2 puncte 3. E d. Scrieţi. 6 c. A. B c. 2.. Statul marcat. 2 b. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat pe hartǎ cu litera E şi clima statului marcat pe hartǎ cu litera H. 6 puncte E. E. se găsesc pe teritoriul statului marcat. Mehedinţi d. cu numărul: a. pe hartă. 6 puncte C. pe foaia de examen. pe hartă. Dolj b. H 2 puncte D. cu litera D se numeşte: a. pe foaia de examen. 3. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 2. Are relief predominant de câmpie statul marcat. cu numărul: a. A b. D d. pe hartă. pe hartă. cu litera: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. pe hartă. numele râurilor marcate pe hartă cu numerele 1 şi 5. D d. precipitaţii medii anuale. amplitudine termică. 4 puncte B. 8 d. B c. A b. F d. D c.. Munţii formaţi în orogeneza alpină. Grecia b.

cu litera B. Scrieţi pe foaia de examen litera Lunile anului corespunzătoare răspunsului corect. Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa. orientarea culmilor şi a văilor principale. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 3. Anotimpul cu cele mai mari valori ale debitului este: a. Anotimpul cu cele mai mici valori ale debitului este: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . numărul de locuitori şi ponderea populaţiei urbane în două state europene: Suprafaţa Populaţia Populaţie urbană (km2) (mil. 10 puncte D. cu litera C. toamna d. alte aspecte specifice ale reliefului. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat 6 puncte E. 2. distribuţia spaţială a altitudinilor. valoarea minimă a medii lunare şi luna înregistrează. Diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă de precipitaţii medii lunare. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcată. 4 puncte Ministerul Educaţiei.geografie Ministerul Educaţiei. toamna d. 74 mm c. este de: a. Precizaţi: 1. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 4.1 65 1. 90 Precipitaţii (mm) precipitaţiilor în care se precipitaţiilor în care se 4 puncte 80 70 60 50 40 30 20 10 0 I F M A M I I A S O N D B. 5. pe hartă. 85 mm d. o cauză care explică cantităţile mari de precipitaţii medii anuale din unitatea marcată. cu litera E. numele a două insule. Calculaţi densitatea populaţiei din Islanda şi Ungaria. iarna b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 084 Analizaţi reprezentarea grafică alăturată care prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa şi se referă la subiectul III A şi B. două state vecine. tipuri genetice de relief. pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. primăvara c. vara 3. precizaţi: 1. 100 A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. loc) (%) Ţara Islanda 102819 0. două ramuri economice dezvoltate. iarna b. cu litera B şi relieful unităţii marcată. vara 2. Precizaţi o cauză a diferenţei de densitate a populaţiei din cele două state. 25 mm b. pe hartă. Pentru Grecia. Precizaţi: 1. numele peninsulei în care este situată. gradul de fragmentare.3 92 Ungaria 93032 10. 99 mm 6 puncte C. valoarea maximă a medii lunare şi luna înregistrează. 2. tipuri de roci. un factor care a determinat amplasarea unui număr mare de termocentrale în unitatea marcată. Precizaţi două argumente pentru care turismul din Franţa este mai dezvoltat şi mai diversificat decât cel din Olanda. primăvara c. 6 puncte E. pe hartă. numele a trei oraşe.Varianta 84 . E. 2. pe hartă.

numele statelor marcate. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 085 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Munţii Pindului sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. cu litera … 3. cu numerele 7 şi 15. Precizaţi: 1. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 . pe hartă.Ministerul Educaţiei. cu numărul 14 se numeşte . E. pe hartă.. Oraşul-capitală marcat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Oraşul marcat.. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. A. 2.. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .capitală marcate. cu numărul 12 este situat în bazinul hidrografic al fluviului . Scrieţi.geografie Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 85 .capitală cu numere. pe hartă. numele oraşelor .. cu literele D şi J. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen. pe hartă. pe hartă. 4 puncte B.

In Europa de Vest. H d. cu litera: a. I 2 puncte D. D d. D d. pe hartă. se găsesc pe teritoriul statului marcat. pe hartă. cu numărul 6 traversează reşedinţa judeţului numit . 4 puncte Ministerul Educaţiei. G d. B b. 11 d. C b. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. cu litera: a. caledoniene.Varianta 85 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.. pe hartă. Ca formă de guvernământ este monarhie. I d. cu A şi clima statului marcat cu C. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 4 puncte B. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. factorii genetici. Precizaţi: 1. Râul marcat. F d. Austria b. pe hartă.. G 2 puncte 4. cu litera: a. A. C b. E 2 puncte 2. H 2 puncte 3. pe hartă. Elveţia d. Influenţele climatice scandinavo–baltice pătrund în unitatea de relief marcată. 3. J 2 puncte 3. 6 puncte C. Este situat în Câmpia de Vest oraşul marcat. cu litera: a. pe foaia de examen. cu litera: a. 2. pe hartă. pe hartă. Oraşul marcat. G d. temperaturi medii anuale. statul marcat. Unităţi montane vechi. Scrieţi. F c. B b. pe hartă. pe hartă. numele oraşelor marcate. Scrieţi. C c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 6 puncte E. F c. E. C b. H c. pe foaia de examen. Petrol şi sare se exploatează din subsolul unităţii de relief marcate. E c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. amplitudine termică. pe hartă. 8 b. clima mediteraneană este caracteristică părţii sudice a statului marcat. cu litera: a. În unitatea de relief marcată. pe hartă. pe hartă cu litera: a. C b. cu literele C şi E. A b. Croaţia c.. 9 c.. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. J 2 puncte 2. vânturi. Temperaturi medii anuale mai mari de 10°C sunt specifice unităţii marcate.geografie Ministerul Educaţiei. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. B c. Pădurile de conifere (taiga) se dezvoltă pe teritoriul statului marcat. 12 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . D c. Oraşul marcat. pe foaia de examen. J 2 puncte 4. cu numărul: a. Scrieţi. Slovenia 2 puncte 5. cu litera C sunt pătrund influenţe climatice … 2. cu numărul 11 este capitala statului numit: a. cu numărul 11 se numeşte . Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere . precipitaţii medii anuale. Prezentaţi două cauze care au determinat o densitate redusă a căilor ferate în Peninsula Scandinavă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 085 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. cu numerele 7 şi 12. pe hartă.

Precizaţi: 1. un factor care determină caracterul continental al climei pe teritoriul Ucrainei. Comisia Europeană a stabilit condiţii de aderare. 10 puncte D. precizaţi: 1. 2. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi două condiţii de aderare la UE pentru statele candidate. două cauze ale creşterii debitelor medii lunare în intervalul martie .Varianta 85 . Precizaţi: 1. 2. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Integrarea în Uniunea Europeană vizează viaţa economică. pe hartă. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 085 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu din Europa. tipuri genetice de relief. sunt afluenţi ai Siretului 2 puncte D. 4 puncte B. 6 puncte E. sunt afluenţi ai Bistriţei b. orientarea culmilor şi a văilor principale. A. 4. Pentru Franţa. cu litera A şi relieful unităţii de relief marcată. izvorăsc din Subcarpaţii Moldovei c. un factor natural care nu favorizează dezvoltarea culturilor agricole în Carpaţii Meridionali. valoarea minimă a debitului mediu lunar şi luna în care se înregistrează. două regiuni turistice. 2. sunt amenajate hidroenergetic d. cu litera B. alte aspecte specifice ale reliefului. 2. Explicaţi. un argument care ilustrează originalitatea Mării Negre. E. două porturi maritime. politică. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 6 puncte E. gradul de fragmentare. cu numerele 2 şi 3: a. Râurile marcate. socială şi culturală. 6 puncte C. 1. pe hartă. Prezentaţi: 1. trei ramuri industriale care valorifică resursele subsolului menţionate mai sus. un factor care determină debitele medii lunare reduse din intervalul septembrie – decembrie. valoarea maximă a debitului mediu luar şi luna în care se înregistrează. Precizaţi: 1. 3. pe scurt.mai. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. trei resurse ale subsolului. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Pentru statele care doreau să adere la UE. 2. distribuţia spaţială a altitudinilor. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . două avantaje ale producerii hidroenergiei comparativ cu alte modalităţi de obţinere a energiei electrice. 2. tipuri de roci. fiecare condiţie de aderare amintită mai sus.

numele statelor marcate. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. cu numărul 1 este traversată de fluviul numit . pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 86 . pe hartă.geografie Proba D. Precizaţi: 1.Ministerul Educaţiei.. Capitala marcată. Scrieţi. cu literele F şi G. pe hartă. E. cu litera . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 086 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii.capitală marcate.capitală cu numere.. 4 puncte B. A. numele oraşelor .. cu numerele 10 şi 12. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu litera G se numeşte . pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Capitala statului marcat. pe hartă. 3...

pe hartă. C d. cu litera: a. 11 d. 4 puncte B. pe hartă. numărul: a. cu litera … 3. A b. cu litera: a. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică.. A b. 3 b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. E d.capitală Praga este marcat. pe hartă. pe hartă. G d. D 2 puncte 2. cu litera … 6 puncte C. 11 2 puncte 3. E c. 9 c. sare şi cărbuni se exploatează din unitatea de relief marcată. cu numărul 6 este reşedinţa judeţului. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Bauxită se exploatează din subsolul unităţii de relief marcate. pe hartă. pe hartă.. Relieful carstic are o mare dezvoltare în unitatea de relief marcată. pe hartă. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. Vegetaţia de tundră este specifică în nordul statului a cărui capitală este marcată. pe hartă. Scrieţi. Oraşul . gaze naturale. Scrieţi. fragmentare. Precizaţi: 1. 9 b. 12 2 puncte D. G 2 puncte 4.Varianta 86 . 4 c. cu numărul: a. tipuri genetice de relief. Influenţele climatice oceanice sunt specifice unităţii de relief marcate. Podişul Doneţk se află pe teritoriul statului marcat. 8 d. 11 d. H d. Precizaţi trei asemănări între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor Pirinei. Capul Roca. altitudini. cu litera: a. 10 c. extremitatea vestică a continentului european. Relieful glaciar are cea mai mare dezvoltare în unitatea de relief marcată. C b. C b.geografie Ministerul Educaţiei. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 11 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Străbate Podişul Getic râul marcat. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Este capitala unui stat-monarhie constituţională oraşul marcat. cu numerele 10 şi 11. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. H 2 puncte 2. pe foaia de examen. pe hartă. H 2 puncte 3. A. cu litera: a. B c. 2. D c. 10 d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere . 1. E. pe hartă. Oraşul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. Scrieţi. cu literele D şi E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Resurse de petrol. 8 b. este situat pe teritoriul statului marcat. pe foaia de examen. D c. 8 b. 12 2 puncte 4. cu litera: a. pe hartă. 6 puncte E. cu numărul: a. J 2 puncte 5. numele râurilor marcate. 10 c. Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 086 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. B b. E d. pe hartă. D c. cu numărul: a.

10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D – E şi prezintă ponderea populaţiei active pe cele trei sectoare ocupaţionale. 6 puncte E. valorile debitului mediu din lunile martie şi octombrie. Explicaţi ponderea mare a populaţiei ocupate. 10 d. cu litera C. 4 puncte B.6 Portugalia 11. membre ale UE.8 23.Varianta 86 . pe hartă cu litera E şi relieful unităţii marcate.8 55. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. un oraş-port fluvial. 2. un argument care să susţină afirmaţia: „În unitatea marcată. gradul de fragmentare. cu litera G există o mare diversitate petrografică”. Precizaţi: 1. tipuri de roci. 6 puncte E. 3. o cauză debitelor medii lunare reduse din intervalul noiembrie-ianuarie. oraşul-capitală. în Franţa. A. precizaţi: 1. în sectorul terţiar. 2 Subiectul II Ponderea populaţiei active Statul Primar Secundar Terţiar (%) (%) (%) Franţa 4. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. 6.9 Grecia 20. o cauză care determină cantităţi reduse de precipitaţii în unitatea marcată. 5. Amenajări hidroenergetice sunt pe râul marcat. diferenţa dintre debitul mediu din luna mai şi debitul mediu din luna ianuarie. pe hartă. pe hartă cu litera F. Explicaţi acest fapt. cu excepţia industriei alimentare. Precizaţi: 1.0 68. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte Ministerul Educaţiei.5 32. 2. E. două state vecine. 2.geografie Ministerul Educaţiei. tipuri genetice de relief. Pentru Germania. Precizaţi: 1. două ramuri industriale. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III .7 Ungaria 15. 3. 1. 6 puncte C. statul cu cea mai mare pondere a populaţiei active în sectorul primar. cu numărul: a. alte aspecte specifice ale reliefului. 12 2 puncte D. două luni în care debitul mediu depăşeşte 300 m3/s. orientarea culmilor şi a văilor principale. 7 b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Precizaţi: 1. 9 c. o resursă energetică şi numele unui bazin de exploatare.3 35. Precizaţi o cauză a creşterii ponderii populaţiei ocupate în sectorul terţiar pentru ţările din tabel.4 49. 2. statul cu cea mai mică pondere a populaţiei active în sectorul primar. Explicaţi acest fapt.6 55. pe hartă.4 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. 2. o cauză debitelor medii lunare mari din intervalul martie-august. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. o unitate montană şi o unitate de podiş. 2. 4. distribuţia spaţială a altitudinilor. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 086 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu care străbate Europa.1 27.

numele oraşelor . numele statelor marcate. cu numerele 6 şi 10.capitală marcate.. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Precizaţi: 1. pe hartă. 2. A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 87 . cu literele A şi G. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu litera . 4 puncte B. Scrieţi.capitală cu numere.. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . pe hartă... Oraşul-capitală marcat.geografie Proba D.Ministerul Educaţiei. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe foaia de examen. cu litera C este traversată de fluviul numit . cu numărul 12 se numeşte … 3. 2. Are ieşire la Marea Adriatică statul marcat. pe hartă. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . E. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 087 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Capitala statului marcat.

litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera … 2. Statul marcat. Vaslui 2 puncte 4. pe hartă. cu numărul 11 se numeşte: a. B c.geografie Ministerul Educaţiei. Moldova c. E d. pe hartă. cu numărul 9 se numeşte: a. Letonia c. Unitatea montană în care s–a dezvoltat un oraş. J 2 puncte 5. Scrieţi. Influenţe climatice continentale şi pontice sunt specifice unităţii de relief marcată. Vrancea 2 puncte 2. 10 c. pe hartă. Munţii Pirinei constituie graniţa nord-estică a statului marcat. pe hartă. C c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Piatra Neamţ d. Ucraina 2 puncte D. numele unităţilor de relief marcate. Temperaturi medii anuale mai mari de 11°C sunt specifice unităţii marcate. pe hartă. pe hartă. Trotuş 2 puncte 3. cu numărul: a. A. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere.Varianta 87 . pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Relief vulcanic şi gheizere sunt specifice statului marcat. cu litera … 6 puncte C. Prahova d. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 087 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Buzău b. E d. Estonia b. cu literele D şi E. cu numărul 3 se numeşte: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. orogeneză. În Peninsula Scandinavă este situată capitala marcată. cu litera … 3. pe hartă. Dâmboviţa c. cu aproape 300. Jijia b. Zăcăminte de gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată. Berlin b. tipuri de relief. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Viena 2 puncte 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. cu litera: a. Oraşul . pe hartă. F 2 puncte 3. pe hartă. cu litera: a. Ljubljana d. Bacău b. 11 d. Prezentaţi două cauze ale mobilităţii populaţiei în statele din spaţiul Peninsulei Balcanice. Oraşul marcat. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinaviei şi relieful Munţilor Alpi. 6 puncte E. pe hartă.000 locuitori este marcată. reşedinţă de judeţ. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Scrieţi.capitală marcat. E. A b. 8 b. fragmentare. Râul marcat. A b. numele râurilor marcate. Berna c. pe hartă. D c. C b. cu litera: a. Precizaţi: 1. 4 puncte B. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului: a. pe hartă. cu litera E se numeşte: a. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Scrieţi. Lituania d. Suceava d. Botoşani c. pe foaia de examen. Oraşul marcat. cu numerele 1 şi 6. pe hartă. pe foaia de examen. D d. 15 2 puncte 4. altitudini.

3.661 1.07 35. gaze naturale se exploatează din unitatea de relief marcată. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D – E. petrol.491. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe hartă. 6 puncte C. precum şi luna în care se înregistrează. 5.372 338. statul cu valoarea cea mai mare a densităţii medii a populaţiei. fragmentare. 4. 3.274. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. un factor climatic care etermină valorile mari de temperatură din lunile iulie şi august.226 5. 2. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . pe hartă. Precizaţi două cauze care determină valorile diferite ale densităţii medii a populaţiei în statele Germania şi Letonia. E. A.28 15. Precizaţi: 1. Statul Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a crt. un tip climatic specific acestui stat. cu excepţia capitalei. Precizaţi: 1.500. Pentru Italia. două unităţi montane.046 82. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. 2. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. F d. modul de calcul al temperaturii medii anuale.48 29. estimări la nivelul anului 2006 D. 2. 2. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 6. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.333 45. o zonă turistică. 4 puncte Ministerul Educaţiei. A b.cu litera C şi relieful unităţii marcate. Suprafaţa Populaţia 2 (nr. 4 puncte B.145 357. tipuri genetice de relief. 2. alte aspecte specifice ale reliefului. G 2 puncte D. Resurse de sare.loc) (km²) 43 094 5. precum şi luna în care se înregistrează. 3. D c. două resurse naturale. un factor natural care a favorizat dezvoltarea culturii cerealelor pe suprafeţe extinse în Câmpia de Vest.geografie Ministerul Educaţiei. 6 puncte E. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare.735 64. valoarea minimă a cantităţii de precipitaţii înregistrată într-o lună. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 087 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor şi precipitaţiilor medii lunare. precizaţi: 1.526 16.461 Densitatea medie a populaţiei Subiectul II (loc/km2) 126.324. Precizaţi: 1.589 41. 6 puncte E. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. un factor care a favorizat dezvoltarea industriei siderurgice în oraşul Galaţi. statul cu valoarea cea mai mică a densităţii medii a populaţiei.47 231. 2 1 3 5 4 6 Danemarca Estonia Finlanda Germania Letonia Olanda Nr. o cauză a valori scăzute a densităţii scăzute a populaţiei din Finlanda.450. două oraşe.pe hartă cu litera D.21 397. două ramuri industriale (cu excepţia industriei alimentare).231.13 Sursa: The World Factbook.850 2.Varianta 87 . cu litera: a. altitudini.

6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. cu numărul 2 este situat în Peninsula . „Ţara fiordurilor” este marcată. pe hartă.. pe foaia de examen. cu litera H se numeşte . pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 088 Harta de mai sus se referă la subiectul I A–D.. numele oraşelor-capitală marcate. Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 3. Oraşul marcat.. cu litera .Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. A.. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. 4 puncte B. cu numerele 4 şi 15. Statul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 88 . pe hartă.. E. cu literele C şi H.. 2. 2. numele statelor marcate.geografie Proba D.

1. cu litera … 3. pe hartă. cu literele A şi E.geografie Ministerul Educaţiei. cu litera … 2. Precizaţi două tipuri de combustibili fosili folosiţi în industria energiei electrice. J 2 puncte D. 1 b. pe hartă. Danemarca b. Relief de dealuri pe structuri de tip „dom” este specific unităţii marcate. Austria b. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Luxemburg c. Râul care delimitează la sud unitatea de relief marcată. În unitatea de relief marcată. cu litera B se numeşte … 6 puncte C. cu numerele 1 şi 5. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera: a. Statul marcat. Râul care delimitează spre est Subcarpaţii Getici este marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. de ariditate b. cu numărul 5 este capitala statului: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. I 2 puncte 5. 3 c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Vorbesc o limbǎ slavǎ locuitorii statului marcat. de tranziţie c. E d. B c. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: precipitaţii medii anuale. B b. A b. A b. B c. cu litera F pătrund influenţe climatice: a. pe hartǎ. 2. 6 puncte E. cu numărul: a. temperatura medie anuală. pe hartă. Irlanda 2 puncte 4. Islanda d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. pe hartă. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate. Scrieţi. pe foaia de examen. Notaţi două state europene în care se exploatează combustibilii amintiţi la punctul anterior. vânturi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. O subunitate a Podişului Moldovei este marcată. J 2 puncte 2. Slovenia 2 puncte 3. Scrieţi. E. Scrieţi. 4 puncte B. Oraşul situat la latitudinea cea mai mare este capitala statului marcat. oceanice d. cu litera J se numeşte: a.Varianta 88 . F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 088 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe hartă. 4 d. I d. C b. pe hartă. A. cu litera: a. pe hartă. pe foaia de examen. Viticultura este activitatea economică specifică statului marcat. I d. cu litera: a. amplitudine termică. Oraşul marcat. D d. C c. cu litera G şi clima statului marcat. numele râurilor marcate. cu litera I. Relief vulcanic este prezent în unitatea de relief marcată. 6 2 puncte 2. pe hartă. 2. D c. Belarus c. cu litera: a. pe hartă. pontice 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Slovacia d. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. H 2 puncte 3. pe hartă. pe foaia de examen.

două ramuri industriale reprezentative. E. etaj climatic. cu litera: a.Varianta 88 . 4 puncte 2 Subiectul II Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . pe hartă. 2. 4. vânturi. două aglomeraţii urbane. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. pe hartă. 8 şi 9 d.4 mil. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 088 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor la staţiile Satu Mare (129 m altitudine) şi Suceava (325 m altitudine). 5. 4 puncte B. cu litera G. precizaţi: 1. E d. Precizaţi o cauză a densităţii medii ridicate a populaţiei în Europa Centrală. precipitaţii medii anuale.geografie Ministerul Educaţiei. A. Precizaţi două cauze ale distribuţiei inegale a căilor ferate în Europa. Şoseaua E60 traversează oraşele marcate. pe hartă. Prezentaţi o cauză a densităţii medii reduse a populaţiei în Europa de Nord. 6 puncte E. Cele mai reduse altitudini sunt în unitatea de relief marcată. influenţă climatică. Precizaţi: 1. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. două lacuri naturale. B c. 7 şi 8 b. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D.km2 şi populaţia de 726 mil. două state-enclavă situate pe teritoriul Italiei. 1. 6 puncte C. ştiind că suprafaţa acestuia este de 10. Prezentaţi două argumente prin care să ilustraţi importanţa fondului forestier pentru ţara noastră. 2. 6 puncte E. A b. Precizaţi: 1. în câte luni precipitaţiile medii au valori mai mici de 40 mm la fiecare staţie. modul de calcul al precipitaţiilor medii lunare şi anuale. 2. 3. cu numerele: a. Pentru Italia. două cauze prin care să explicaţi valorile mai ridicate ale cantităţilor medii lunare de precipitaţii înregistrate la staţia Satu Mare (667 mm/an) comparativ cu cele înregistrate la staţia Suceava (538 mm/an). Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera D şi clima unităţii de relief marcate. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. valoarea maximă a precipitaţiilor medii la staţia Satu Mare şi luna în care se înregistrează. Calculaţi densitatea medie a populaţiei continentului european. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 3.loc (2004). două insule care aparţin acestui stat. 8 şi 10 5. 7 şi 9 c. H 2 puncte 2 puncte D.

6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . cu litera .geografie Proba D. A. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. cu numerele 1 şi 2. pe foaia de examen.. cu numărul 5 este capitala statului … 2. Oslo este capitala statului marcat. Precizaţi: 1. numele statelor marcate. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4 puncte B.Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 089 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Oraşul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. pe hartă. Peninsula Crimeea aparţine statului marcat. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu litera … 3. E.. Scrieţi. 2. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. cu literele B şi D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 89 .

pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numărul 7 se numeşte … 6 puncte C. H 2 puncte 3. oţel d. Kola 2 puncte D. Albania b. Iutlanda d. B b. cu litera J. pe foaia de examen. Estonia b. Iberică c.Varianta 89 . pe hartă. Scrieţi. 6 puncte E. Ucraina d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. 14 d. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. numele oraşelor marcate. 11 b. C şi E d. pe foaia de examen. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu numărul 11 se produce: a. C c. Scrieţi. Relief de grinduri există în unitatea de relief marcată. cu litera: a. cu numărul 9 este reşedinţa judeţului numit … 3. Solurile din clasa spodosolurilor caracterizează unităţile de relief marcate. vânturi. A şi D b. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. G 2 puncte 4. Densitatea populaţiei în statul marcat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 089 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. A. Letonia c. precipitaţii medii anuale. 13 c. cu litera: a. Rezerve mari de minereuri de fier se găsesc în subsolul statului marcat. cu numerele 7 şi 11. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Scrieţi. Peninsula în care este situat statul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Cele mai vechi roci din România intră în alcătuirea unităţii de relief marcată. În oraşul marcat. cu numărul: a. pe hartă. D b. pe hartă. pe hartă. pe hartă. Râul marcat. pe hartă. G şi H 2 puncte 2. temperaturi medii anuale. G d. Precizaţi două cauze care determină aceste diferenţe de densitate a populaţiei dintre statele amintite anterior. pe hartă. Precizaţi: 1. 4 puncte B. E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 15 2 puncte 5. G d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. aluminiu b. Ungaria 2 puncte 3. pe hată. Croaţia d. cu litera G se numeşte: a. cu litera: a. cu numărul 3 este capitala statului: a. pe hartă. cu litera D este sub 3 loc. numele unităţilor de relief marcate. F c. pe hartă. Serbia 2 puncte 2. Statul marcat. 2. nave maritime 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . pe hartă./km2 iar în cel marcat cu litera B de aproximativ 250 loc. amplitudine termică. pe hartă. pe hartă. Balcanică b. B b.geografie Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen./km2. cu literele A şi F. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Lacurile Ladoga şi Onega se află pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată. Râul care traversează oraşul marcat. J 2 puncte 4. pe hartă. cu literele: a. Oraşul marcat. Oraşul marcat. F c. Bulgaria c. B şi F c. cu numărul 6 se numeşte… 2. cu litera G şi clima statului marcat. D d. autoturisme c. cu litera C se numeşte: a.

valoarea maximă a precipitaţiilor medii la staţia Zalău şi luna în care se înregistrează. Târgu Mureş c. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Deva. două unităţi de relief. 2. de la izvor spre vărsare. 2. Prezentaţi două cauze ale valorii negative a bilanţului migratoriu din ţările Europei de Est. etaj climatic. Tabelul alăturat prezintă surse de energie utilizate în Europa de Vest şi Centrală şi rata lor de creştere anuală. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate. Târgu Mureş. Precizaţi: 1. Pentru Bulgaria. 2. pe hartǎ. Arad d. 6 puncte E. influenţă climatică. nucleară 1 6. E. o regiune turistică importantă. 6 puncte E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. A. cu numărul 3 străbate. Sibiu. Deva. cărbune 0 Precizaţi: 1. pe hartă. două state europene în care energia nucleară are o pondere însemnată în balanţa energetică. 4. cu literele C şi H. geotermală 4 3. hidroelectrică 2 4. 7.). 6. 3. pe hartă. vânturi. Alba Iulia. Precizaţi: 1. cu H. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu F şi clima unitaţii de relief marcate. în câte luni precipitaţiile medii au valori mai mari de 60 mm la fiecare staţie. oraşele: a. două oraşe-port la Marea Neagră. eoliană 22 2. 5. Arad b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 089 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor la staţiile meteorologice Zalău (288m alt. petrol 2 5. 4 puncte B. Deva. pe hartǎ. două judeţe din aceste unităţi de relief unde populaţia are densităţi mai mici decât media pe ţară. 6 puncte C. modul de calcul al precipitaţiilor medii anuale.geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte Ministerul Educaţiei.) şi Târgu Neamţ (353m alt. Rata de creştere Sursa de energie anuală (%) 1. o grupare teritorială de state din care face parte. 4 puncte 2 Subiectul II Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . o resursă naturală. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. două cauze ale scăderii ponderii cărbunelui în balanţa energetică a Europei de Vest. două culturi agriculturii tradiţionale. precizaţi: 1. Râul marcat. Hunedoara. 2. două cauze ale creşterii ponderii energiei eoliene şi geotermale în statele vest-europene. forma de guvernământ. Precizaţi: 1. două cauze care determină valorile mai ridicate ale cantităţilor medii lunare de precipitaţii înregistrate la staţia Zalău (705 mm/an) comparativ cu cele înregistrate la staţia Târgu Neamţ (672 mm/an). ale densităţii populaţiei în unităţile de relief marcate. Arad 2 puncte D.Varianta 89 . 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. precipitaţii medii anuale. doi factori care determină valori mai mici decât media pe ţară. Arad. 3.

pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. cu literele A şi H. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 090 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. cu litera F este situat în Peninsula .. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe foaia de examen. Oraşul marcat. Statul marcat. 2.. pe hartă.Ministerul Educaţiei. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 4 puncte B. cu numărul 15 este capitala statului numit . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .geografie Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 90 . cu litera ….capitală cu numere. Precizaţi: 1. pe hartă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. E. numele statelor marcate. cu numerele 2 şi 10. Scrieţi. pe hartă.. pe hartă.. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. A. 3. Peninsula Kola aparţine statului marcat.

cu litera: a. vânturi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe foaia de examen. pe hartă. C c. A. cu numerele 2 şi 6. amplitudine termică. pe foaia de examen. numele râurilor marcate. pe hartă. cu numărul … 2. cu litera: a. Finlanda b. pe hartă. pe hartă. G b. Ucraina 2 puncte 2. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Scrieţi. 3 d. Lacuri în masive de sare s-au format în unitatea de relief marcată. Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. F 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . prăbuşire d. cu litera: a. Oraşul antic Apullum este marcat. A b. B şi E c. B şi C b. Solurile din clasa molisoluri caracterizează unităţile de relief marcate. F c. 2. pe hartă. cu numărul 8 se produc: a. Nota 1: Deosebirile şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. G d. cu numărul … 6 puncte C. A şi B b. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. Precizaţi: 1. pe hartă. cu numărul 3 este capitala statului: a. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima statului marcat. cu litera … 3. pe hartă. pe hartă. 5 2 puncte 4. statul marcat. cu litera E s-a format prin: a. cu literele: a. cu literele: a. F şi I 2 puncte 4. 4 puncte Ministerul Educaţiei. C b. În oraşul marcat. erupţii vulcanice b./km2) în ţările din Peninsula Scandinavă. H c. B c. cu litera B şi clima statului marcat. cu litera: a. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Lituania c. I 2 puncte D. Este o monarhie. Oraşul marcat. cu numărul: a.Varianta 90 . răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. C şi F c. I 2 puncte 5. E şi F d. H d. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 090 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe hartă. La confluenţa Siretului cu Bistriţa este situat oraşul marcat. avioane c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Relieful vulcanic este prezent în unitatea de relief marcată. I d. nave maritime 2 puncte 3. Prezentaţi două cauze ale valorilor mai scăzute ale densităţii populaţiei (sub 20 loc. sedimentare 2 puncte 5. cu litera E. cu literele B şi H. Climatul mediteranean este caracteristic statelor marcate. Unitatea de relief marcată. E şi G 2 puncte 2. temperaturi medii anuale. D d. pe hartă. 1 b. Importante cantităţi de minereu de fier se exploatează din subsolul statului marcat. maşini agricole d. precipitaţii medii anuale. Numeroase lacuri glaciare s-au format pe teritoriul statului marcat. autoturisme b. Şoseaua E 81 se desfăşoară parţial în lungul râului marcat. 2 c. 6 puncte E. Polonia d. Scrieţi. D şi H d. pe hartă. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. B b. pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. încreţirea scoarţei c. pe hartă. J 2 puncte 3. 4 puncte B. E.

Precizaţi: 1. situate în Peninsula Iberică.geografie Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. alte aspecte specifice ale reliefului. 6. pe hartă. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . o cauză a fenomenului de îmbătrânire a populaţiei României în ultimii ani. membre ale Uniunii Europene. două state. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D.). Prezentaţi: 1. pe hartă. 3. aşezarea geografică. 2. Pentru punctul 2. distribuţia spaţială a altitudinilor. 6 puncte E. o asemănare între relieful unităţii marcate. deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2. pe hartă. un stat. cu litera C şi relieful unităţii marcate. litera cu D. influenţă climatică. A. precizaţi: 1. modul de calcul al precipitaţiilor medii anuale. Uniunea Europeană reprezintă o grupare regională de state de natură politică. tipuri de roci. 2.Varianta 90 . 4 puncte B. o caracteristică a climatului. situat în Peninsula Scandinavă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 6 puncte E. asemănarea se poate referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. două oraşe mari.) şi Cernavodă (44 m alt. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 10 puncte D. socială şi economică. etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. două unităţi de relief. orientarea culmilor şi văilor principale. precipitaţii medii anuale. 2. În Europa. două cauze care determină valorile reduse ale cantităţilor anuale de precipitaţii înregistrate la staţia Cernavodă (427 mm/an) şi la staţia Constanţa (378 mm/an). F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 090 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă valorile medii lunare ale precipitaţiilor la staţiile meteorologice Constanţa (32 m alt. Prezentaţi două argumente care să demonstreze faptul că Italia dispune de un important potenţial turistic. cu litera E. două state care au aderat la Uniuniunea Europeană în 2007. o cauză a lipsei vieţuitoarelor la adâncimi mai mari de 200 m în Marea Neagră. gradul de fragmentare. altele decât capitala. Precizaţi: 1. din Uniunea Europeană. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. 4. E. pe hartă. 3. două deosebiri între clima unităţii de relief marcate. două ramuri industriale care utilizează resursele de subsol menţionale mai sus. Precizaţi: 1. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare la staţia Constanţa şi luna în care se înregistrează. 6 puncte C. 5. 2. tipuri genetice de relief. cu litera B şi clima unităţii de relief marcate. două resurse ale subsolului. Nota 1: Pentru punctul 1. 4. numărul statelor care formează Uniunea Europeană. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare la staţia Cernavodă şi luna în care se înregistrează. vânturi. 2.

pe foaia de examen. Precizaţi: 1. Scrieţi.geografie Proba D. Câmpia Padului se află pe teritoriul statului marcat. Oraşul marcat. pe hartă. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.a 1 Subiectul I . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 091 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C. cu numărul 6 este străbătut de fluviul… 2. Oraşul marcat. pe hartă. pe hartă. A. numele oraşelor-capitală marcate. Se acordă 10 puncte din oficiu.Ministerul Educaţiei. numele statelor marcate. 4 puncte B. cu literele C şi E. cu litera … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII . cu numerele 1 şi 12. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 91 .capitală cu numere. E. cu numărul 10 este capitala statului numit … 3. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .

cu numărul: a. Scrieţi. 6 2 puncte 3. F d. J 2 puncte 2. pe hartă. Scrieţi.12 2 puncte 3. tipuri de roci. Precizaţi: 1. cu numărul: a. 3 c. pe hartă. pe hartă. 4 c. 11 d. cu litera: a. Port la Marea Nordului este oraşul-capitală marcat. pe hartă. Roca gălbuie şi prăfoasă. Strei 2 puncte 2. cu numărul 11 este străbătut de râul: a. 2 b. cu numărul: a. Prezentaţi două argumente pentru a demonstra influenţa reliefului asupra climei Europei. 9 c. pe foaia de examen. E c. E. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Lotru c. cu numărul … 6 puncte C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. J 2 puncte 4. F d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Fluviul Dunărea străbate oraşul-capitală marcat. cu numerele 7 şi 12. Trotuşul este afluent al râului marcat. Cibin b. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 7 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Peninsulei Scandinave şi relieful Peninsulei Italice. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Munţii Alpi constituie graniţa nordică a statului marcat. În unitatea de relief marcată.a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectele II A – D.geografie Ministerul Educaţiei. crovuri b. pe foaia de examen.Varianta 91 . F Proba scrisă la Geografie Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 091 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII . 4 d. numele unităţilor de relief marcate. 2. Fluviul Tamisa străbate oraşul-capitală marcat. C c. Este situat în sectorul Dunării Maritime oraşul marcat. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. tipuri genetice de relief. 5 2 puncte 5. pe hartă. alte aspecte specifice ale reliefului. 8 b. 3 c. cueste c. cu literele B şi C. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Scrieţi. pe hartă. cu litera: a. Oraşul marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. izvorăşte din Munţii … 2. cu numărul 2. cu numărul: a. orientarea culmilor şi văilor principale. pe hartă. cu litera E formele de relief mai înalte (neinundabile) poartă numele de: a. pe hartă. pe hartă. 4 puncte B. grinduri 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a 1 Subiectul II . pe hartă. Câmpiile Andaluziei şi Aragonului se află pe teritoriul statului marcat. 4 d. Sadu d. gradul de fragmentare. A b. cu litera B se numeşte … 3. 5 d. distribuţia spaţială a altitudinilor. 6 puncte E. Râul marcat. A b. 2 b. domuri d. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12 A. care acoperă mari întinderi în unitatea de relief marcată. numele oraşelor marcate. 2 b.

anotimpul cu cele mai scăzute debite şi un factor determinant. 6 puncte E. estimări la nivelul anului 2006 1. tipuri genetice de relief. anotimpul cu cele mai crescute debite şi un factor determinant. Calculaţi procentul populaţiei urbane în totalul populaţiei din fiecare din cele două ţări.loc. pe hartă.231. În unitatea de relief marcată. o regiune turistică. 3. adunate b. Precizaţi: 1. după modul de distribuţie a gospodăriilor (după structură). Prezentaţi două cauze care explică absenţa amenajărilor hidroenergetice pe râurile dobrogene. 7. fluviul care traversează oraşul-capitală. risipite 2 puncte 5. cu litera H. E. Precizaţi: 1. 5.032 3. pe hartă. una din lunile cu cel mai crescut debit şi valoarea maximă a acestuia. un tip de climat. 2. Se dă următorul tabel: Ţara Italia Finlanda Suprafaţa (km2) 301. sunt: a.145 Sursa: The World Factbook. cu litera C cele mai multe sate. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII – a 8. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu litera D şi relieful unităţii marcate. 1 b. 6.Varianta 91 . 2. două caracteristici geografice care îi definesc poziţia geografică. 3 c. răsfirate d. cu numărul: a.230 338. modul de calcul al debitului mediu anual. 2. tipuri de roci.geografie Ministerul Educaţiei. un stat vecin care nu este membru al UE. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 5 2 puncte D.372 Populaţia urbană (nr. gradul de fragmentare.) 38. două oraşe . Calculaţi densitatea medie pentru statele Italia şi Finlanda. 6 puncte E. precizaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 091 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale Siretului. pe hartă. 4 puncte B. forma de guvernământ.929. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 3. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a Subiectul III . 4 d. Pentru Austria.499. distribuţia spaţială a altitudinilor. orientarea culmilor şi văilor principale. compacte c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4. Precizaţi o cauză care determină numărul mic de locuitori din Finlanda. luna cu cel mai scăzut debit şi valoarea minimă a acestuia.loc. Precizaţi două argumente pentru a susţine următoarea afirmaţie: ”Turismul cultural este o caracteristică a oraşului Roma”. numele unei unităţi de relief. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. alte aspecte specifice ale reliefului. 3.) 58.133. A. 2 Subiectul II 10 puncte Populaţia totală (nr. pe hartă.509 5. 6 puncte C.706 D. 2. Lacul de acumulare Izvorul Muntelui se află pe râul marcat.

Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. A. pe hartă. Scrieţi. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 092 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. 4 puncte B. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . cu literele A şi B. cu numărul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . numele oraşelor-capitală marcate.capitală Dublin este marcat. Precizaţi: 1. Oraşul . pe hartă. cu litera … 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu numărul … 3.geografie Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 92 . 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. E. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Fluviul Sena străbate oraşul . pe hartă.capitală marcat. cu numerele 5 şi 13. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă.capitală cu numere. Este situat în Peninsula Iberică statul marcat. numele statelor marcate. pe hartă.

etaj climatic. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. F c. G d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. republică prezidenţială 2 puncte D. C c. J 2 puncte 4. Vulcanul Hekla se află pe teritoriul statului marcat. 4 d. 6 puncte E. cu numărul: a. S-a format prin încreţirea scoarţei terestre. G d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. H 2 puncte 4. E b. C c. Prezentaţi două cauze care să explice de ce reţeaua feroviară este aproape absentă în nordul Finlandei. Ape geotermale există în unitatea de relief marcată. 3 c. pe hartă. I 2 puncte 2. A. ca şi Carpaţii. H 2 puncte 5. cu numărul: a. Râul marcat. 4 puncte B. Portul Roterdam se află pe ţărmul vestic al statul marcat. pe foaia de examen. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 092 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. cu litera F este: a. B c. 2 c. cu litera: a. cu litera F şi clima statului marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera … 6 puncte C. B c.Varianta 92 . cu numărul 12 se numeşte … 3. pe hartă. 13 2 puncte 3. pe hartă. Bazinul huilifer Petroşani este situat în unitatea de relief marcată. E. precipitaţii medii anuale. Vegetaţia de stepă este caracteristică unităţii de relief marcate. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. F 2 puncte 2. Scrieţi. A b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. numele unităţilor de relief marcate. Oraşul situat în Subcarpaţii Moldovei este marcat. C d. Braţul Dunării în sectorul deltei este marcat . A b. pe hartă. unitatea de relief marcată. cu litera: a. cu litera: a. C d. republică federală d. pe hartă. vânturi. Forma de guvernământ a statului marcat. pe hartă. pe hartă. Are deschidere la Marea Nordului statul a cărui capitală este oraşul marcat. pe hartă. pe hartă. cu numărul … 2. E d. D 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Scrieţi. cu litera: a. pe hartă. Precizaţi: 1. pe hartă. numele oraşelor marcate. cu literele F şi H. cu litera: a. republică parlamentară b. cu litera H. pe foaia de examen. pe hartă. cu numerele 1 şi 6. H d. amplitudine termică. pe hartă. 6 2 puncte 3. B b. 2. cu litera: a. Scrieţi. pe hartă. Climatul temperat oceanic este caracteristic statului marcat. 6 d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. F c.geografie Ministerul Educaţiei. E b. monarhie constituţională c. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 1 b. Norvegiei şi Suediei deşi sunt ţări dezvoltate ale Europei. A b. 1 b. pe foaia de examen. pe hartă. temperaturi medii anuale.

2. aprilie b. Subcarpaţii Curburii d. Râul marcat. A. două insule ce aparţin acestui stat. 6 puncte E. Referitor la valorile densităţii medii ale populaţiei. 4. iulie d. numele unui vulcan. a temperaturii medii lunare. cu litera B şi clima unităţii de relief marcate. două oraşe-port.000 1. influenţă climatică. pe hartă. 2. etaj climatic. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul II 6. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . octombrie 3. 2. 10 puncte D. 6 puncte E. valoarea minimă cu aproximaţie. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare regiune europeană înscrisă în tabelul de mai sus. precizaţi: 1. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în diagrama climatică alăturată este: a. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. Subcarpaţii Moldovei 2 puncte D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 092 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi cantităţilor medii lunare de precipitaţii la staţia meteorologică Murmansk.geografie Ministerul Educaţiei. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Precizaţi: 1. Pentru Italia. E. mai b. subpolar b. august 2.100. iunie c. cu numărul 8 delimitează spre nord unitatea de relief numită: a.998 189. Valoarea maximă a temperaturii medii lunare se înregistrează în luna: a. Podişul Sucevei c. cantitatea minimă de precipitaţii înregistrată într-o lună. precipitaţii medii anuale. vânturi. două state vecine. mediteranean c. numele fluviului care străbate oraşul-capitală.500. temperat 6 puncte C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D.330. precum şi luna în care se înregistrează.000 locuitori a continentului Europa.000 1. calculate anterior. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Se dă următorul tabel: Regiunea geografică Europa de Nord Europa Centrală Suprafaţa Populaţia (km²) (nr. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii atmosferice se înregistrează în luna: a. cu C. 4 puncte B.Varianta 92 . 3. precum şi luna în care se înregistrează. Calculaţi ponderea populaţiei Europei Centrale. pe hartă. iulie d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 5. Peninsula Kola.837 24. Scrieţi pe foaia de examen. temperat arid d.000. pe hartă. în raport cu populaţia totală de 725. precizaţi două cauze care să explice diferenţele care apar între cele două regiuni europene vecine. Podişul Bârladului b.loc) 1. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. două tipuri de culturi agricole cu specific 2 mediteranean. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.434. august c. Prezentaţi două cauze ale diversităţii vegetaţiei pe teritoriul României.

Are ieşire la Marea Mânecii şi la Marea Mediterană statul marcat.capitală cu numere. pe hartă. cu litera H se numeşte …. Se acordă 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 093 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . 3.geografie Proba D. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul-capitală marcat. E. cu litera …. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .D. 2. numele statelor marcate.Ministerul Educaţiei. pe hartă. cu numerele 4 şi 6. Precizaţi: 1. pe foaia de examen. pe hartă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 93 . pe hartă. 2. cu numărul 5 se numeşte …. 4 puncte B. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . A. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu literele D şi F. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Statul marcat. pe hartă. Scrieţi. numele oraşelor-capitală marcate.

Letonia c. pe hartă. 10 2 puncte 4. E. cu litera A şi clima statului marcat cu litera D. numele unităţilor de relief marcate. Serbia d. Statul marcat. pe hartă. Oraşul marcat. pe hartă. precipitaţii medii anuale. Scrieţi. A. numele oraşelor marcate. B c. Râul cu cel mai mare debit din România este marcat. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Slovenia 2 puncte 5. D d. cu numărul: a. 9 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Râul marcat. 2. Belarus b. pe hartă. pe hartă. C b. pe hartă. 2 b. pe hartă. D c. cu numărul: a. Braşov şi Slatina b. pe hartă. temperaturi medii anuale. pe hartă. pe hartă. Un oraş din perioada antică este marcat. cu litera … 3.geografie Ministerul Educaţiei.Varianta 93 . E 2 puncte D. 11 d. C c. Precizaţi: 1. Cel mai mare oraş din Câmpia Română este marcat. Şisturi verzi există în unitatea de relief marcată. E 2 puncte 3. Vechi centru al industriei siderurgice este oraşul marcat. pe hartă. Miercurea Ciuc şi Sibiu d. 12 2 puncte 5. 9 b. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Polonia d. B b. 10 c. pe foaia de examen. cu numerele 2 străbate oraşele: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 093 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A. 12 2 puncte 4. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. 2. Miercurea Ciuc şi Slatina 2 puncte 3. cu litera G se numeşte: a. 10 c. Gazul metan se exploatează din unitatea de relief marcată. cu numărul: a. pe hartă. cu numerele 7 şi 9. Scrieţi. F 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . vânturi. cu litera: a. Scrieţi. pe hartă. cu numărul: a. 7 b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu litera …. Ucraina 2 puncte 2. Precizaţi două culturi agricole specifice în statele Europei Mediteraneene. Braşov şi Sibiu c. E d. 8 c. pe foaia de examen. A b. 2. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Albania b. pe foaia de examen. cu numărul 7 este capitala statului: a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe hartă. cu litera: a. 4 puncte B. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. C d. cu numărul … 6 puncte C. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află în statul marcat.D. Capitala situată la cea mai mare latitudine din Europa este marcată. pe hartă. cu literele C şi G. 10 d. cu litera: a. 12 2 puncte 2. amplitudine termică. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Cursul mijlociul al fluviului Dunărea străbate statul marcat. 3 c. 8 b. 6 puncte E. Etaj climatic alpin există în unitatea de relief marcată. Croaţia c. Notaţi două state din regiunea amintită anterior în care aceste culturi agricole au o pondere însemnată. 11 d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

5. D. Precipitaţiile sunt predominant sub forma de: a.Varianta 93 . pe hartă. Prezentaţi două cauze care să explice faptul că industria materialelor de construcţii este foarte răspândită în România. lapoviţă b. alte aspecte specifice ale reliefului. orientarea culmilor şi văilor principale. pe foaia de examen. Analizaţi cantităţile lunare marcate pe diagrama de mai sus şi scrieţi. ninsoare 3. cu litera E şi relieful unităţii marcate. 4 puncte B. a crivăţului b. Cantitatea cea mai mare de precipitaţii se înregistrează în anotimpul de: a.loc) 706 000 000 21 670 000 10 235 455 2 puncte 2 puncte 2 puncte Subiectul II 10 puncte Sursa: The World Factbook. gradul de fragmentare. Se dă următorul tabel: Continentul / statul Europa România Cehia Suprafaţa ( km²) 10 170 340 238 391 78 866 Populaţia ( nr. 5. A. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. distribuţia spaţială a altitudinilor. lunile în care se înregistrează valori extreme ale precipitaţiilor. 2. Precizaţi două argumente pentru a explica ponderea ridicată a energiei nucleare în structura energetică a Franţei. Precizaţi: 1. tipul de climă. ponderea populaţiei Cehiei în totalul populaţiei europene. două oraşe. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţile de mai jos: 1. tipuri genetice de relief. E. 2 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 4. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 093 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia cantităţii de precipitaţii medii lunare înregistrate la staţia meteorologică Agrigento (Sicilia – Italia) în perioada 1995-2005. două state vecine. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 4 puncte Ministerul Educaţiei. tipuri de roci. primăvara c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 3. a reliefului d. treapta de relief dominant. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. Cantităţile reduse de precipitaţii din anotimpul de vară sunt o conseciţă: a. iarna b. a invaziei de aer tropical c. vara 2. toamna d. ploaie d. precizaţi: 1. 2. Pentru Ungaria. 6 puncte E. membre ale UE. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. un tip genetic de lac şi un exemplu de lac din acest tip genetic.geografie Ministerul Educaţiei. lapoviţă şi ninsoare c. cu litera G. pe hartă. a vânturilor de vest C. două luni în care cantităţiile medii lunare de precipitaţii sunt de 150 mm. densitatea medie a populaţiei Europei şi României. două ape curgătoare. estimări la nivelul anului 2006 Calculaţi: 1.

Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . pe hartă. cu numǎrul 15 este capitala statului numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . A. pe hartă.geografie Proba D. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. numele statelor marcate.Ministerul Educaţiei. Scrieţi.capitală cu numere. cu litera … 2. cu literele A şi I. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 94 . numele oraşelor . Precizaţi: 1. Este situat în Peninsula Balcanicǎ statul marcat. pe hartǎ. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Oraşul marcat. pe hartǎ. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. E. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numerele 6 şi 12. 4 puncte B. pe foaia de examen. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 094 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C şi E.capitală marcate.capitalǎ marcat. cu numǎrul … 3. Este strǎbǎtut de Dunǎre oraşul . pe hartǎ.

B b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.Varianta 94 . pe hartă. A b. Danemarca d. B c. tipuri genetice de relief. cu numǎrul 3 este numit: a. pe hartǎ. 2 b. pe hartǎ. Altitudini mai mari de 2. Precizaţi: 1. 2. 3 c. Se aflǎ sub influenţe scandinavo . cu litera: a. Brǎila b. pe foaia de examen. E d. 6 puncte E. Austria b. orientarea culmilor şi văilor principale. 3 d. cu litera: a. Scrieţi. Se învecineazǎ cu Polonia statul marcat. 5 d. 9 d. gradul de fragmentare. pe hartǎ.500 m sunt în unitatea de relief marcatǎ. cu numǎrul: a. pe hartǎ. F d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera … 2. 7 b. tipuri de roci. 11 2 puncte 2. cu literele B şi J. Italia 2 puncte 4. 2 c. Fluviul Tamisa strǎbate oraşul-capitalǎ marcat. 4 puncte B. D d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 4 2 puncte D. distribuţia spaţială a altitudinilor. G 2 puncte 4. Scrieţi. pe hartǎ. Cehia c. pe foaia de examen. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. B c. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Penini şi relieful Munţilor Caucaz. Oraşul marcat. A b. Oraşul marcat. D d. pe hartǎ. H 2 puncte 3. J 2 puncte 5. Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu numǎrul 6 se numeşte … 6 puncte C. alte aspecte specifice ale reliefului. cu numǎrul: a. pe hartǎ. cu literele D şi E. pe hartǎ cu litera: a. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat pe râul marcat. cu numǎrul: a. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. numele râurilor marcate. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Galaţi d.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartǎ. Oraşul marcat. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 094 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Focşani c. Tulcea 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. pe foaia de examen. pe hartǎ. pe hartă. Este capitala Belgiei oraşul marcat. Canalul Dunăre –Marea Neagră este amenajat în unitatea de relief marcatǎ. cu numǎrul 5 este reşedinţa judeţului numit … 3. pe hartǎ. E 2 puncte 3. C c. Oraşul marcat. numele unităţilor de relief marcate. Prezentaţi două cauze care să explice diferenţele de densitate a populaţiei între statele marcate. pe hartǎ. 8 c. E. cu numǎrul 11 este capitala statului numit: a. Are un climat subtropical (mediteranean) statul marcat. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.baltice unitatea de relief marcatǎ. 12 2 puncte 2. pe hartǎ. A b. cu litera: a. B c. 1 b. cu numerele 7 şi 8.

B şi prezintǎ evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor atmosferice la o anumită staţie meteorologică din Europa. Precizaţi: 1. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Se dǎ urmǎtorul tabel care se referǎ la subiectul III D şi E Temperatura Temperatura Ţara aerului în ianuarie aerului în iulie 0 (T C) (T0C) Ucraina . trei oraşe-port. precum şi luna în care se înregistrează.geografie Ministerul Educaţiei. alte aspecte specifice ale reliefului. Calculaţi diferenţa dintre cantitatea de precipitaţii care se înregistrează în Ungaria şi cantitatea de precipitaţii care se înregistrează în Ucraina. Precizaţi un factor care determinǎ aceastǎ diferenţǎ. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Calculaţi amplitudinile termice anuale pentru statele Ucraina şi Ungaria. 3. pe hartǎ cu litera D. A b. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unitaţii marcate. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. precizaţi: 1. douǎ oraşe (altele decât capitala). 3.8 Ungaria -5. un factor care determină cantităţi reduse de precipitaţii în anotimpul de iarnă. cu litera: a. cu litera A şi relieful unitaţii marcate. Prezentaţi două cauze care determinǎ diferenţa de temperaturǎ dintre unitǎţile marcate. 2. 4 puncte P mm 120 100 80 60 40 20 B. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 094 Graficul alǎturat se referă la subiectul III A . D d. 2. H 2 puncte D. 2. A. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele douǎ deosebiri şi asemănărea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. tipuri de relief. pe hartǎ. douǎ fluvii care strǎbat acest stat şi se varsă în Oceanul Atlantic. Scrieţi pe foaia de examen raspunsurile 0 corecte la cerinţele de mai jos: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Precizaţi tipurile de influenţe climatice dominante pentru fiecare din cele douǎ ţǎri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Roci vulcanice sunt specifice unitǎţii de relief marcate. 6 puncte E. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 2. pe hartǎ. 2. un tip de climat specific. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Pentru Franţa.7. 6 puncte E. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare. pe hartǎ. 1. diferenţa dintre valorile cantităţilor medii de precipitaţii din lunile august şi decembrie. fragmentare.2 2 Subiectul II Precipitaţii medii (mm/an) 520 700 D. tipuri de roci.1 21. E.1 23. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea lunile anului minimă a precipitaţiilor medii lunare. douǎ unitǎţi de relief muntoase reprezentative.Varianta 94 . altitudini. 1. 6 puncte C. C c. cu literele A şi H. 5. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. precum şi luna în care se înregistrează. 4.

A. pe hartă. E. cu literele B şi J. pe hartă. cu numerele 1 şi 2.capitală cu numere. cu litera … 2. Insula Sardinia aparţine statului marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 95 . F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. numele statelor marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul .geografie Proba D. cu numărul 5 este capitala statului numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . Scrieţi. pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu numărul 9 se numeşte … 3. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. 2.Ministerul Educaţiei. Oraşul marcat. Precizaţi: 1. 4 puncte B. pe hartă.capitală marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 095 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă.

E d.. C c. pe hartă. cu numărul 13 se numeşte: a. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Scrieţi. Tallinn 2 puncte 5. 4 puncte Ministerul Educaţiei.. G d. E. pe hartă. influenţe scandinavo . Menţionaţi două exemple de vulcani activi din regiunea amintită anterior. Unităţile de relief marcate. Râul marcat. cu numărul 8 este capitala statului numit: a. temperaturi medii anuale. cu literele C şi A. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. D b. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. H 2 puncte 2. Cehia c.. cu numărul 3 se numeşte . altitudini mai mari de 1 000 m b. 2.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. cu litera: a. 6 b. cu litera: a. După modul de aranjare al gospodăriilor. Unitatea de relief marcată. F d. pe hartă. Munţii Apenini se desfăşoară în totalitate pe teritoriul statului marcat. 11 d. vânturi. cu numerele 7 şi 10. în unitatea de relief marcată. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. A. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 095 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Oraşul marcat. Minsk b. J 2 puncte D. Scrieţi. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. precipitaţii medii anuale. E c. relief carstic d. cu numărul: a. pe hartă. Oslo c. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . 6 puncte E. amplitudine termică.Varianta 95 . Austria b. pe foaia de examen. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. F 2 puncte 2. Cea mai mare parte din Peninsula Yutlanda este cuprinsă în teritoriul statului marcat. C b. 2. Slovacia d. Există lacuri glaciare în unitatea de relief marcată. cu litera: a. numele oraşelor marcate. cu litera A şi clima statului marcat. 4 puncte B. pe hartă. 14 2 puncte 4. Explicaţi prezenţa vulcanilor activi în Europa Sudică. 1. pe hartă. D c. Oraşul marcat. Scrieţi. 6 puncte C. 8 c. cueste şi dune c. E d. pe foaia de examen. Riga d. pe hartă. B b. pe hartă. cu litera D există tipuri de sate . Slovenia 2 puncte 3. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. Râul Vistula travesează oraşul marcat. cu litera I. etaj climatic. pe hartă. cu literele G şi H au în comun: a. D c. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate. cu litera F s-a format prin … 2.. cu litera: a. pe hartă. Relief pe structuri de tip „dom” se întâlneşte în unitatea de relief marcată. pe hartă. A b. 3.baltice 2 puncte 3.

Pentru punctul 2. Arad b. 2. Unitatea de relief marcată. vânturi. pe hartă. Proba D. vegetaţiei şi solurilor. cu litera H. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la caracteristicile reliefului. două ramuri industriale cu pondere ridicată în economia ţării. A. alte aspecte specifice ale reliefului. etaj climatic. precizaţi: 1. 4. F 4 puncte Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 095 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia temperaturii medii lunare la o anumită staţie meteorologică din Europa. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. precipitaţii medii anuale. valoarea minimă a temperaturii medii lunare şi luna în care se înregistrează. Precizaţi: 1. Precizaţi două cauze care au determinat valorile reduse ale densităţii populaţiei în Munţii Caucaz. Oraşul marcat. Nota 1: Pentru punctul 1. 6 puncte C. reţelei hidrografice. 3. cea mai mare aglomeraţie urbană. orientarea culmilor şi văilor principale. Comparaţi cadrul natural al Serbiei cu cel al Ungariei precizând două asemănări şi o deosebire. Precizaţi: 1. o cauză care explică faptul că vegetaţia de stepă se dezvoltă în partea de est şi Examenul de bacalaureat 2009 sud-est a României. crovuri b. domuri 5. un tip de climă specific. gradul de fragmentare. 4 puncte B. cu litera E prezintă relief de: a. Cercet ării şi Inovăunor rii 1. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. modul de calcul al temperaturii medii lunare. doi factori care influenţează clima. influenţă climatică.Varianta 95 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. 3. Precizaţi: Ministerul Educaţiei. tipuri de roci. pe hartă. E. Pentru Franţa. cu litera G. 2. Hunedoara d. grinduri d. climei. 6. 7. două artere fluviale importante. valoarea amplitudinii termice înregistrată pe diagramă. o deosebire între relieful unităţii marcate. cu litera D şi relieful unităţii marcate. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. o regiune turistică importantă. valoarea maximă a temperaturii medii lunare şi luna în care se înregistrează. 2. Sibiu 2 puncte 2 puncte D. deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.geografie Ministerul Educaţiei. două deosebiri între clima unităţii de relief marcate. distribuţia spaţială a altitudinilor. două luni în care temperaturile medii lunare au valori negative. pe hartă. Precizaţi: 1. un factor natural care favorizeaz ă dezvoltarea areale viticole extinse în Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar regiunile deluroase. 2. 2. deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. pe hartă. cu litera C şi clima unităţii marcate. 4 puncte 2 Subiectul II Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Caraş Severin c. un oraş port la Marea Mediterană. cu numărul 8 este reşedinţa judeţului numit: a. cueste c. 6 puncte E. pe hartă. 6 puncte E. 5. pe hartă. tipuri genetice de relief.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 096 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. cu litera .. cu literele C şi F. Scrieţi.. Capitala statului marcat. Este traversat de fluviul Tamisa oraşul marcat.. 3.Ministerul Educaţiei. cu litera C se numeşte . 2. Precizaţi: 1. numele oraşelor . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 96 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe hartă. 4 puncte B. pe hartă.. cu numerele 1 şi 14. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. E. Munţii Pirinei constituie graniţa nord-estică a statului marcat..capitală marcate.. cu numărul . pe foaia de examen. 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă.capitală cu numere. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. numele statelor marcate. pe hartă. A. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .geografie Proba D.

. cu numerele 8 şi 12. pe hartă. E d. numele râurilor marcate. B b.. 6 d.. cu litera: a. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 9 2 puncte 5. Grinduri s-au format în unitatea de relief marcată. cu litera. H şi G d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. A şi B b. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera: a. A b. 2 c. Scrieţi. J şi E 2 puncte 2. D d. pe hartă. 6 puncte E. pe foaia de examen. 6 puncte C. pe hartă. cu literele: a. cu numărul: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Madrid d. 4 puncte B. un factor care favorizează dezvoltaea vegetaţiei de stepă în sud-estul Europei. Este reşedinţa judeţului Vrancea oraşul marcat.geografie Ministerul Educaţiei. Lacul hidroenergetic Vidraru este amenajat în unitatea de relief marcată.Varianta 96 . Barcelona b.. pe hartă. cu litera. pe hartă. Slatina c. Târgovişte 2 puncte 3. Precizaţi: 1. Oraşul marcat. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Cele mai reduse altitudini se înregistrează în unitatea de relief marcată. D d. 2 b. două state europene din regiunea amintită anterior unde stepa ocupă suprafeţe însemnate. Slobozia d. pe hartă. H 2 puncte 3. D d. cu literele D şi H. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. Relief pe structuri de domuri s-a dezvoltat în unitatea de relief marcată.argintifere se extrag din unitatea de relief marcată. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 096 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul Il A – C. F d. Piteşti b. vânturi. Precizaţi trei deosebiri între clima Europei Nordice şi clima Europei Sudice. C şi I c. Au un climat mediteranean statele marcate. H 2 puncte 2. Este traversată de râul Jiu unitatea de relief marcată. cu litera. D c. Scrieţi. amplitudine termică. pe hartă. pe foaia de examen. C c. Pe hartă sunt marcate unităţile de relief cu litere. C c. pe hartă. 4 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale climei: precipitaţii medii anuale. pe hartă. 3 c. cu numărul: a. A. Lisabona c. Scrieţi. B c. B b. pe hartă. Valletta 2 puncte D. 2. 2. Regiunea industrială Ruhr este situată în statul marcat. I 2 puncte 4. temperatura medie anuală. 2. pe hartă.. cu numărul 5 se numeşte: a. Precizaţi: 1. E. cu numărul 5 se numeşte: a. cu litera: a.. pe foaia de examen. cu litera: a. Dunărea traversează oraşul marcat. D b. pe hartă. G 2 puncte 4. 1 b. cu litera: a. 3. E c. G 2 puncte 5. Oraşul marcat. O câmpie de origine fluvio-glaciară se află pe teritoriul statului marcat. 3 d. Minereuri auro . A b.

Numiţi două state care se află la această latitudine şi au specific acest tip de climat. Precizaţi trei deosebiri între clima Subcarpaţilor Getici şi clima Podişului Dobrogei. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. influenţă climatică. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. 6 puncte C. 1. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. precizaţi: 1. E. Pentru Franţa. 2. Precizaţi: 1. Prezentaţi: 1. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 096 Analizaţi diagrama în coloane de mai jos care prezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor atmosferice la o anumită staţie meteorologică din Europa. o cauză care determină densitatea redusă a populaţiei în Delta Dunării. etaj climatic. trei oraşe. precipitaţii medii anuale. temperaturi şi precipitaţii ce permit dezvoltarea unei vegetaţii bogate.Varianta 96 . 4 puncte B. Explicaţi cauza prezenţei unui climat blând la această latitudine. 2. 3. 2. 1. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. 3. 3. cu amplitudini termice reduse. două state vecine. 6 puncte E.N. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 2.geografie Ministerul Educaţiei. vânturi. o cauză care explică existenţa a numeroase centre de prelucrare a lemnului în Carpaţii Orientali. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II 10 puncte D. 4. 4 puncte Ministerul Educaţiei. climatul este blând. altele decât capitala. Precizaţi două luni cu valori aproximativ egale ale cantităţilor medii de precipitaţii lunare. Diagrama se referă la subiectul III A şi B. A. trei tipuri de turism. numele fluviului care traversează oraşul-capitală. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . Precizaţi modul de calcul al cantităţii medii de precipitaţii anuale. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. 5. Pe ţărmul nord-vestic al Europei. o ramură tradiţională a agriculturii. Precizaţi două cauze care au condus la defrişările masive ale suprafeţelor de pădure din ţările Europei Sudice. Calculaţi diferenţa dintre cantitatea maximă şi cantitatea minimă lunară a precipitaţiilor. deşi latitudinile sunt de 50-700 lat. membre ale UE. 6 puncte E. Menţionaţi o activitate economică favorizată de acest climat.

F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă..capitală cu numere. E. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 097 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu numerele 3 şi 9. pe hartă. Prin capitala statului marcat. pe foaia de examen. Scrieţi.. cu litera F trece fluviul numit . 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . A. cu literele D şi I.Ministerul Educaţiei. numele oraşelor-capitală marcate. Statul marcat. pe hartă. pe hartă. 2. cu litera B se află situat în Peninsula … 2 Capitala statului marcat.. 4 puncte B. numele statelor marcate. cu litera H se numeşte . Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 97 .geografie Proba D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .. 3.

Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Râul marcat. pe hartă. J 2 puncte D. A. E c. cu litera F. Are capitala la Bratislava statul marcat. F d. Munţii Ural se află pe teritoriul statului marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. Precizaţi: 1. cu numărul 12 se numeşte: a. cu litera: a. A b.Varianta 97 . cu litera: a. Someş c. Târnava Mare 2 puncte 2. Unitatea de relief marcată. B b. G 2 puncte 5. unităţi de relief.. F d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Precizaţi două cauze ale prezenţei relifului glaciar în Peninsula Scandinavică. J 2 puncte 2. Târnava Mică 2 puncte 5. E. 6 puncte C. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Scrieţi. 6 puncte E. precipitaţii medii anuale. vânturi. pe foaia de examen. F d. Vegetaţia de tundră este specifică în statul marcat. D c. Olt c. pe foaia de examen. cu numărul 7 şi al braţului Dunării marcat cu numărul 9. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată cu litera: a.Târnava Mică d. F d. B b. pe hartă. Târnava Mare d. pe hartă. cu litera: a. cu litera: a. pe hartă. C c. Mureş b. Oraşul marcat. cu litera: a. Laguna Razim-Sinoe este situată în unitatea de relief marcată. pe hartă. 2. cu litera D este limitată la sud de râul numit: a. cu litera E se învecinează la sud cu Subcarpaţii . J 2 puncte 4. 4 puncte B. cu litera D şi clima statului marcat. Scrieţi. pe hartă... pe hartă. Mureş b. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. H 2 puncte 3. Pe hartă sunt marcate cu litere. pe foaia de examen.. temperaturi medii anuale. G d. B c. Unitatea de relief marcată.geografie Ministerul Educaţiei. A b. numele unităţilor de relief marcate. Unitatea de relief marcată. pe hartă. C c. cu literele B şi G. pe hartă.. C c. amplitudine termică.. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Climatul subtropical (mediteraneean) predomină în statul marcat. C c. Etaj climatic alpin este caracteristic unităţii de relief marcată. F d. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. C b. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 097 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. pe hartă. numele râului marcat. pe hartă. D d. 3. cu litera F se numeşte . pe hartă. cu litera: a. cu litera: a. H 2 puncte 3. H 2 puncte 4. cu numărul 4 se numeşte . Scrieţi. D c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. D d. H 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . A b. A b. A b. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Vulcani activi se găsesc în statul marcat.

altele decât cpitala. Uniunea Europeană reprezintă o grupare de natură politică. o regiune turistică. 6 puncte C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. formată din mai multe state. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 3. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. orientarea culmilor şi a văilor principale. din Bulgaria. trei state din Uniunea Europeană cu ieşire la Marea Baltică. tipuri genetice de relief. 4 puncte B. 2. gradul de fragmentare. 2. Precizaţi o cauză a sporului natural redus din Bulgaria. pe hartă. 3. Precizaţi două activităţi de servicii care ar putea creşte contribuţia serviciilor la crearea PIB-ului. Prezentaţi: 1. Precizaţi: 1. tipuri de roci. 6. socială şi economică.alte aspecte specifice ale reliefului.geografie Ministerul Educaţiei. două ramuri industriale. Valoarea maximă a sporului natural şi ţara în care se înregistrează. 5. numele râu sau fluviu. 6 puncte E. E. doua resurse de subsol. A. 2. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.Varianta 97 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. în România. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul II 10 puncte D. cu litera B şi relieful unităţii marcate cu litera H. 4 puncte Ministerul Educaţiei. Valoarea minimă a sporului natural şi ţara în care se înregistrează. numărul statelor care formează Uniunea Europeană. 2. deteriorarea vegetaţiei din cadrul etajului alpin. 1. trei oraşe. Calculaţi diferenţa dintre valoarea sporului natural din Irlanda şi Italia. Precizaţi o cauză a sporului natural ridicat din Irlanda. numele unei unităţi montane. distribuţia spaţială a altitudinilor. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 097 Reprezentarea grafică de mai jos. 4. 3. Precizaţi: 1. 6 puncte E. 2. precizaţi: 1. o modalitate prin care să se reducă numărul de emigranţi români în ţările UE. se referă la subiectul III A şi B. o cauză care determină. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . două state considerate membre fondatoare ale Uniunii Europene.

2. Câmpia Panonică se află pe teritoriul statului marcat. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. cu numerele 2 şi 9. Precizaţi: 1. Oraşul marcat. Scrieţi. numele statelor marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 98 . pe hartă. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. cu literele D şi H. A. Oraşul marcat. cu numărul 5 este port la Oceanul … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe . cu numărul 13 se numeşte … 2. E. pe foaia de examen.capitală cu numere.geografie Proba D. 4 puncte B. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 098 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. cu litera … 3.Ministerul Educaţiei. pe hartă. pe hartă. Se acordă 10 puncte din oficiu.

pe hartă. Danemarca b. cu numărul: a. pe hartă. etaj climatic. cu literele A şi C. 2. H 2 puncte 3. 10 2 puncte 4. cu litera: a. C d. Carpaţii Meridionali sunt străbătuţi de la nord la sud de râul marcat. pe hartă. 11 2 puncte 4. Precizaţi trei deosebiri între clima Arhipelagului Britanic şi clima Peninsulei Italice. Piteşti c. Crişul Repede d. Suedia 2 puncte 5. cu litera: a. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Capitala Bulgariei este oraşul marcat. pe hartă. tip de climă. Prezentaţi două argumente care să demonstreze potenţialul hidroenergetic ridicat al râurilor din Munţii Alpi. 7 c. Are un climat temperat oceanic statul marcat. Precizaţi: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Mureş 2 puncte 2. numele râurilor marcate. cu litera: a. J 2 puncte D. Buzău b. Scrieţi. C c. pe hartă. H d. G d. 6 d. pe hartă. pe hartă. Etaj climatic alpin se întâlneşte în unitatea de relief marcată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. cu litera I se numeşte: a. Oraşul marcat. D b. cu numerele 3 şi 4. D c. pe hartă. pe hartă. cu numărul … 3. Crişul Alb b. E. pe foaia de examen. Oraşul marcat. Crişul Negru c. G d. 4 puncte B. pe foaia de examen. 5 c. pe hartă cu numărul: a. precipitaţii medii anuale. F d. E 2 puncte 2.geografie Ministerul Educaţiei. Ploieşti d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu numărul 6 se numeşte: a. Unitatea de relief creată prin aluvionare este marcată. Unitatea de relief marcată. C c. 2 b. B b. A b. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 098 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul ll A– D. pe hartă. râuri cu numere de la 1 la 6 oraşe cu numere de la 7 la 12. E 2 puncte 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. 8 d. pe hartă. cu litera: a. Lacul hidroenergetic Izvorul Muntelui este amenajat pe râul marcat. cu litera: a. H 2 puncte 5. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. pe hartă. B c. B c. numele unităţilor de relief marcate. A b. Norvegia d. Are deschidere la Marea Adriatică statul marcat. A b. Slobozia 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . Bazinul carbonifer Ruhr este situat în statul marcat. cu numărul 8 se numeşte: a. Scrieţi. pe foaia de examen. 6 puncte E. 4 puncte Ministerul Educaţiei. cu litera G se numeşte… 6 puncte C. cu numărul 11 se numeşte… 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. A. Finlanda c.Varianta 98 . 4 b. pe hartă. vânturi. Râul marcat. Scrieţi. amplitudine termică. Statul marcat. pe hartă.

Precizaţi două activităţi de servicii care au dus la creşterea PIB-ului din Franţa. Identificaţi: 1.4 1.1 1.5 19. altitudini. cu litera B şi relieful unităţii marcate. alte aspecte specifice ale reliefului. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. A. 3. Pentru Republica Moldova. 6 puncte E. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. 4 puncte Ministerul Educaţiei.3 2 Subiectul II Pondere (%) 5. două luni în care precipitaţiile medii sunt de 50 mm. Franţa Germania Regatul Unit Polonia Spania Italia Producţie (mil. producţia de grâu a Italiei împreună cu Polonia.3 14. 4. valoarea diferenţei de precipitaţii medii între lunile iunie şi august. 2. un tip de climă. două culturi agricole. două luni de toamnă în care precipitaţiile medii depăşesc 60 mm. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 6 puncte C. ponderea totală a producţiei de grâu a primelor trei ţări mari producătoare. Prezentaţi două cauze care explică faptul că în regiunile montane se practică mai mult creşterea animalelor decât cultura plantelor. 6. Ţara Calculaţi: 1.t) 30. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D. două oraşe.3 6. pe hartă.6 1. cu litera C. precizaţi: 1. o zonă de vegetaţie. 3. 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 2. 2. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 098 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare înregistrate la o staţie meteorologică din Europa.1 6 puncte E. 3. pe hartă. În tabelul alăturat sunt reprezentate principalele ţări producătoare de grâu în anul 2005. 5. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . tipuri de relief. diferenţa de producţie de grâu între Germania şi Spania. două unităţi de relief. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar D. două râuri sau fluvii. 4 puncte B.Varianta 98 .2 3. fragmentare. Precizaţi: 1.5 2. E. tipuri de roci pe care s-a format relieful.geografie Ministerul Educaţiei.3 7.8 6.

cu litera A are capitala în oraşul numit … 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 1 Subiectul I . Oraşul marcat. 4 puncte B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 99 . numele oraşelor-capitală marcate. cu numerele 5 şi 11. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 099 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Insula Creta aprţine statului marcat. 2. E. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen.geografie Proba D. cu literele B şi F. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe capitală cu numere. cu numărul 9 este capitala statului numit … 3. A. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe hartă. pe hartă. numele statelor marcate. pe hartă. pe hartă.Ministerul Educaţiei. cu litera … 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Precizaţi: 1. Scrieţi. Statul marcat. pe hartă.C. Se acordă 10 puncte din oficiu.

geografie Ministerul Educaţiei. cu cel mai mare număr de locuitori: a. pe hartă. Cel mai mare combinat siderurgic din ţara noastră este situat în oraşul marcat. cu litera: a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera: a. pe foaia de examen. pe hartă. 3 b. temperaturi medii anuale. D c. 6 puncte E. erupţii vulcanice c. E c. cu litera: a. numele oraşelor marcate. 10 2 puncte 3. cu litera: a. A b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul … 3. B c.Varianta 99 .pe hartă. aluvionare b. Scrieţi. pe hartă. G 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . numele unităţilor de relief marcate. A. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Balcanice. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 099 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. 10 2 puncte D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 7 b. 8 c. amplitudine termică. cu numărul … 2. Oraşul-capitală marcat. cu numărul 1 este traversat de fluviul: a. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 4 puncte B. A b. F d. vânturi. cu numerele 1 şi 6. G d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. Infuenţa climatică scandinavo-baltică se resimte în unitatea de relief marcată. 9 d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. încreţire d. Rin d. pe hartă. cu numărul: a. cu litera D s-a format prin: a. H 2 puncte 4. cu literele C şi F. Duero b. A b. 9 d. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C. Are ieşire la Marea Norvegiei statul marcat. Cele mai mici cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea marcată. 5 c. Scrieţi. prăbuşire 2 puncte 4. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. pe hartă. Râul cu cele mai multe amenajări hidroenergetice este marcat. G 2 puncte 2. F d. Unitatea de relief marcată. Climatul temperat-continental este specific statului marcat. Unitatea de relief din care se exploatează gaz metan este marcată. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Prezentaţi două cauze care determină valorile ridicate ale densităţii populaţiei în statele Europei Vestice. Precizaţi: 1. pe hartă. C d. 4 puncte Ministerul Educaţiei. 2. I 2 puncte 5. F 2 puncte 3. B b. E. Scrieţi. cu litera: a. B c. Capitala europeană dintre cele marcate. pe foaia de examen. D d. Loara c. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă. A b. Sena 2 puncte 2. pe hartă. C c. precipitaţii medii anuale. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului marcat. Cel mai important afluent al Ialomiţei este râul marcat. pe hartă. factorii genetici ai climei. pe hartă.cu litera… 6 puncte C. pe hartă.

3. tipuri de relief. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. două fluvii navigabile. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. două ramuri industriale foarte dezvoltate. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . 5. altitudini. o cauză a scăderii debitului în lunile de iarnă. E. Gorj c. 4 puncte C.231. pe hartă. Prezentaţi: 1. A. Se dă următorul tabel: Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Statul Finlanda Bulgaria Suprafaţa (km2) 338. 4 puncte Ministerul Educaţiei. precum şi luna în care se înregistrează. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Mehedinţi d. Dolj b. O situaţie similară este şi în România. 2. calculată pentru fiecare stat din tabel. 3.geografie Ministerul Educaţiei. fragmentare.loc) 5. estimări la nivelul anului 2006 1. valoarea densităţii medii a populaţiei. Precizaţi: 1. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 10 puncte D. pe hartă. două oraşe-port maritime. cu litera B şi relieful unităţii marcate. Scrieţi. cu litera D.367 Subiectul II Sursa: The World Factbook. 6 puncte E. anotimpul cu cele mai mari valori ale cantităţii de precipitaţii. Precizaţi doi factori care au condus la extinderea acestor areale. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state. o cauză care explică frecvenţa mai mare a secetelor în partea de sud-est a ţării faţă de vestul ţării.385. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare.145 110. o regiune industrială. Precizaţi: 1. 2.910 2 Populaţia (nr. 4 puncte B. pe hartă. precizaţi: 1. În Europa Sudică şi Centrală există areale extinse afectate de eroziunea solului. pe foaia de examen. trei resurse de subsol. Pentru Germania. precum şi luna în care se înregistrează. alte aspecte specifice ale reliefului. 2. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. 2. Olt 2 puncte D. 2.Varianta 99 . referitor la densitatea medie a populaţiei. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. cu numărul 2 este reşedinţa judeţului numit: a. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 099 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor medii lunare la o staţie meteorologică din Europa. un factor natural care a favorizat dezvoltarea culturii cerealelor pe suprafeţe extinse în Câmpia de Vest. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare.372 7. 4. Oraşul marcat. înclinare.

pe hartă. Precizaţi: 1. 4 puncte B. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Scrieţi.capitală cu numere. 3. Se acordă 10 puncte din oficiu..geografie Proba D. numele statelor marcate..C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Varianta 100 . pe hartă. cu literele C şi I sunt situate în Peninsula . 6 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul I . 2... răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul. Munţii Caucaz sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. Statele marcate.Ministerul Educaţiei. E. Fluviul Tibru traversează oraşul capitală marcat. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe .. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 100 Harta de mai sus se referă la subiectul I A .. pe hartă. cu numerele 7 şi 13. A. pe hartă. cu literele J şi E. pe foaia de examen. 2. numele oraşelor-capitală marcate. cu litera.

cu litera … 2. oceanice d. Scrieţi. aluminiului b. B b. tipuri genetice de relief. pe hartă. A b. siderurgice 2 puncte 3. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu litera F şi relieful statului marcat cu litera I. Precizaţi: 1. Statul marcat. Scrieţi. alte aspecte specifice ale reliefului.Varianta 100 . pe hartă.geografie Ministerul Educaţiei. pe hartă. B c. 2. cu litera: a. pe hartă. A b. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. I 2 puncte 5. pe hartă. Depresiunea Maramureş se află în unitatea de relief marcată. pe foaia de examen. E c. cu numărul … 6 puncte C. energetice c. pe hartă. 2. mod de formare. continentale b. porumb c. pe hartă. metamorfice b. pe hartă. cu numărul 5 este un important centru al industriei: a. Severn c. Unitatea de relief marcată. numele unităţilor de relief marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Scrieţi. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. E 2 puncte 2. 6 puncte E. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul capitală marcat. tipuri de roci. de utilaj petrolier d. pe hartă. Subunitatea Podişului Moldovei marcată. cu numărul 2 se numeşte … 3. 1. pontice c. cu litera: a. Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior. magmatice 2 puncte 2. măslin b. A. E. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele râurilor marcate. pe hartă. F d. Tejo 2 puncte 3. Oraşul Piatra Neamţ este străbătut de râul marcat. Insula Creta aparţine statului marcat. Sena b. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului marcat. de tranziţie 2 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul II . sorg 2 puncte D. secară d. cu litera E se remarcă prin suprafeţe întinse cultvate cu: a. cu numărul 10 este străbătut de fluviul: a. J 2 puncte 4. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 100 Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 2 Subiectul I Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. litera F are un climat cu influenţe: a. Peninsula Kola aparţine statului marcat. Tamisa d. Oraşul marcat. pe foaia de examen. cu numerele 10 şi 12. cu litera B este formată predominant din roci: a. orientarea culmilor şi văilor principale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. 4 puncte B. sedimentare c. Oraşul marcat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar C.D d. gradul de fragmentare. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: forme predominante de relief. distribuţia spaţială a altitudinilor. F c. cu literele B şi G. vulcanice d. pe hartă. 4 puncte Ministerul Educaţiei. pe hartă. cu litera: a. Lacurile Ladoga şi Onega sunt situate pe teritoriul statului marcat. I d.

estimări la nivelul anului 2006 1.Godeanu d. diferenţa. Precizaţi o cauză a densităţii mai ridicate a populaţiei în Austria decât în Suedia. un factor care a contribuit la creşterea densităţii populaţiei în Depresiunea Braşov. un factor care a determinat amplasarea unui număr mare de rafinării în Câmpia Română. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. oraşul-capitală. cu numărul 9 desparte grupele montane: a. Se dă următorul tabel: 2 Subiectul II Statul Austria Cipru Suedia Suprafaţa (km2) 83. a debitului în luna februarie. 2. Făgăraş de Parâng c. Râul marcat. vânturi. Retezat – Godeanu de Banatului 2 puncte 5. Bucegi de Făgăraş b. 2. Precizaţi: 1. cu aproximaţie. 5. valoarea. cu litera E şi clima unităţii de relief marcate cu litera G. 4 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III . numele a trei oraşe mari. pe hartă. 6 puncte E. 3. diferenţa. 4. pe hartă. Precizaţi două cauze ale valorii negative a bilanţului migratoriu din ţările Europei de Est. dintre valoarea debitului în luna iulie şi în luna octombrie. Râul marcat. 4 puncte Ministerul Educaţiei. etaj climatic. precipitaţii medii anuale. numele a două unităţi montane. cu aproximaţie.250 449. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. Parâng de Retezat . 2. influenţă climatică. 3. Precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Proba D. valoarea. 2. Precizaţi: 1.192. cu numărul 8 străbate oraşul: a. E. precizaţi: 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. A. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru Cipru şi Suedia.B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar al unui râu din Europa. Pentru Germania.Varianta 100 .301 9. a unei unităţi de câmpie şi al unui podiş de pe teritoriul acestui stat. cu aproximaţie. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. a debitului în luna iunie. două cauze ale diferenţelor de debit dintre lunile extreme. dintre valoarea debitului în luna iunie şi în luna septembrie.964 Populaţia (nr. Bacău b. 6 puncte E. două state vecine.880 784. 6 puncte C. 10 puncte Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a D.016.596 Sursa: The World Factbook. 2. Focşani d.loc) 8. altele decât capitala.870 9. 4 puncte B. pe hartă. cu aproximaţie. Iaşi 2 puncte D. Bârlad c. două resurse de subsol.geografie Ministerul Educaţiei. F Proba scrisă la Geografie Europa – România – Uniunea Europeană SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 100 Reprezentarea grafică alăturată se referă la subiectul III A .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful