P. 1
Subiectul - Drept Penal Militar

Subiectul - Drept Penal Militar

|Views: 157|Likes:
Published by Coro Koro
drept militar
drept militar

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Coro Koro on Apr 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

Conceptul subiectului IM Esenţa subiectului special al infracţiunii De regulă, subiect al infracţiunii poate fi orice persoană care întruneşte cumulativ

cele trei condiţii: a. vârsta, b. responsabilitatea, c. libertatea de voinţă şi acţiune. Insă, în legislaţia penală sunt cunoscute conţinuturi de infracţiune, care sunt specifice prin aceea, că nu pot fi comise de oricine, ci numai de unii subiecţi speciali care îndeplinesc unele activităţi speciale sau au calităţi specifice. Aceste infracţiuni în teoria şi practica dreptului penal se numesc infracţiuni cu subiect special. Subiectul special al infracţiunii este acel subiect activ al infracţiunii, care, pe lângă calităţile generale ale lui: persoană fizică, responsabilă, care a atins vârsta necesară răspunderii penale şi are libertatea de voinţă şi acţiune, mai are şi unele calităţi speciale, cerute de componenţa concretă de infracţiune.

 M în termen redus sunt cetăţenii încorporaţi în SM cu termen redus. aceiaşi lege indica că SM este un gen special de serviciu de stat. Reieşind din cele expuse mai sus. al sergenţilor. cum ar fi. Noţiunea de M. caracterizare Consideraţii generale cu privire la subiectul infracţiunii militare Una din cele mai controversate şi complicate probleme cu privire la IM este problema stabilirii subiectului IM. Noţiunea legală a termenului de „M” a fost dată în art. care constă în îndeplinirea de către cetăţeni a datoriei constituţionale de apărare a statului în rândurile pe baza obligaţiunii militare sau a angajării benevole prin contract. a. pe lângă calitatea specială.  M prin contract sunt cetăţenii încadraţi în SM prin contract. suntem în prezenţa unor subiecţi speciali concreţi. b. excesul de putere sau inacţiunea la exercitarea puterii (art. 162 din 22 iulie 2005 Cu privire la statutul M . 370 CP). putem vorbi despre aceea că toate IM pot fi comise de subiecţi speciali: de M sau de persoane care au statutul juridic similar cu cel al M (adică. Despre obligaţiunea militară şi SM al cetăţenilor RM (abrogată prin Legea nr I245 din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei). 1245 din Iulie 2002 Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei. Mai detaliat şi mai corect este dezvăluită esenţa noţiunii de M în art. de exemplu. 968 din 17 martie 1992. Continuând cu desfăşurarea noţiunii de M. stipulând că cetăţenii care satisfac SM se numesc M. ofiţerilor şi al elevilor din instituţiile de învăţământ militare. esenţă. 2 al Legii nr. 2 al Legii nr. de M al subiectului. în raport cu IM concrete. In cazul când dispoziţia legii penale prevede pentru existenţa componenţei concrete de IM. Astfel. pe lângă calitatea de M şi alte calităţi speciale. calitatea de şef sau persoană cu funcţie de răspundere în cazul infracţiunilor de serviciu: abuzul de putere. El prevede SM al efectivului de soldaţi. 7 al Legii nr. O definiţie similară a M este dată în art. Subiectul IM este special Unele IM. putem vorbi despre subiecţii speciali generali ai IM. în conformitate cu legislaţia în vigoare. 378 CP).  M în activitate sunt M care deţin o funcţie militară. conform căruia M sunt cetăţenii RM care îndeplinesc SM în baza obligaţiunii militare sau a încadrării prin contract. persoane asimilate M). mai cer existenţa unor calităţi suplimentare (subiect special în cadrul IM).Subiectul infracţiunii militare: noţiune. atitudinea neglijentă faţă de serviciul militar (art. .  M în termen sunt cetăţenii încorporaţi în SM în termen.

m) aflarea în prizonierat (cu excepţia cazurilor de predare benevolă). 1245 din 18 iulie 2002 Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei. b) au comis fapte socialmente periculoase prevăzute de legislaţie. cetăţenii RM au statut de M pe perioada aflării lor în SM. M aflati in prizonierat. 1 al acestei Legi. c) executarea serviciului de alarmă. Astfel. Conţinutul şi volumul drepturilor şi obligaţiilor M sunt determinate de faptul aflării lui în exerciţiul obligaţiilor SM. în modul stabilit de lege. 17 alin.. Cazurile când M se consideră în exerciţiul obligaţiilor SM se reglementează de art. precum şi în timpul aflării la dispoziţie. 1) alte acţiuni ale M. societăţii şi statului. în care se indică că IM pot fi săvârşite de . Conform art. Rezervişti sunt cetăţenii trecuţi în rezerva FA (în momentul concentrărilor sau mobilizării ei pot fi subiecţi ai IM). daca actiunile mentionate nu au fost provocate de o stare patologica sau de o constrângere la sinucidere. calificate de instanţa de judecată ca fiind săvârşite în interesul persoanei. în art. ori se află fără învoire în afara locului de staţionare a Um din alte motive decât cele indicate la art. în situaţia de ostatic sau de persoană internată. Tot prin această Lege. b) exercitarea funcţiilor de serviciu. 17 al Legii nr. prin îndeplinirea de către M a obligaţiilor SM se are în vedere: a) participarea la acţiuni militare. d) se află în afara locului de staţionare a UM la odihna. 17 alin. se reglementează cazurile când persoanele nu se considera in exerciţiul obligaţiilor de SM: a) şi-au provocat de sine stătător starea de ebrietate narcotică sau toxică. 128 CP. n) dispariţia M până la declararea dispariţiei sau morţii sale. în situaţia de ostatic sau de persoană internată. ori se afla la odihnă.Calitatea de M în activitate se menţine şi în perioada când M sunt eliberaţi din funcţie pentru a urma diferite forme de pregătire sau sunt detaşaţi în interes de serviciu. c) au savirsit sinucideri sau atentate la sinucideri . 4. conform căruia. subiecţi ai IM sunt toate persoanele care au statut de M. în învoire sau concediu. Specific domeniului juridic penal este termenul M ce se conţine în definiţia IM redată în art.. dar care nu au încălcat juramântul militar şi nu au săvârşit infracţiuni contra statului sau contra păcii şi omenirii beneficiaza de statut de M. 6 al Legii sus-indicate. d) participarea la exerciţii şi antrenamente militare. .

(1) CP trebuie modificat în următoarea redacţie: prin IM se înţeleg infracţiunile. învaţă în instituţiile militare de învăţământ sau sunt chemate la concentrări sau mobilizare.pregătirea militară obligatorie ” şi persoana care “trece pregătirea militară obligatorie''.. trec pregătirea militară obligatorie sau sunt chemate la concentrări. care îl exercită în următoarele forme: a) SM prin contract. iar femeile cu pregătire specială necesară pot îndeplini SM prin contract. cu termen redus sau în bază de contract. ci şi cele care satisfac SM fiind mobilizaţi (de exemplu. 1245 din 18 iulie 2002 Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei. . prevăzute de prezentul cod. 128 CP. conform acestei Legi. Considerăm că şi această sintagmă nu este completă. 15 al acestei Legi era stipulat că cetăţenii RM de sex masculin care au împlinit 18 ani urmează să fie încorporaţi în SM în termen sau pentru pregătire militară obligatorie.persoanele care îndeplinesc SM în termen sau în bază de contract. De asemenea. 128 CP din considerentele că Cap. Legea nr. 1245 din 18 iulie 2002 Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei . De asemenea. însă Legea nr. în art. 2 categoriile subiecţilor IM. 4 alin.). de război etc. a abrogat legea sus-indicată şi în locul pregătirii militare obligatorii a introdus o nouă formă de satisfacere a SM obligatoriu de către cetăţenii care au absolvit instituţii de învăţământ superior. VI al Legii nr. în categoriile subiecţilor IM se includ nu doar persoanele care sunt chemate la concentrări. 1245 din 18 iulie 2002 Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei vine să concretizeze. deoarece conform art. b) SM in termen. De aceea. ajungem la concluzia că în această dispoziţie sunt incluse şi o categorie de persoane. sunt consideraţi în SM şi studenţii instituţiilor militare de invatamint. prevedea un astfel de SM: pregătirea militară obligatorie. art. săvârşite de persoanele care îndeplinesc SM în termen. care deja nu se mai consideră M şi nu mai există un astfel de SM. 968 din 17 martie 1992 Despre obligaţiunea militară şi SM al cetăţenilor RM . în caz de conflict militar. cum ar fi: . cetăţeni ai RM. Astfel. indicând că SM este obligatoriu Pentru toţi bărbaţii. 128 CP indică că subiecţi ai IM pot fi şi persoanele care sunt chemate la concentrări. stipulând că ei se încorporează în SM cu termen redus. în art. Analizând conţinutul art. Cetăţenii care au absolvit instituţii de învăţământ superior se încorporează pentru pregătire militară obligatorie. considerăm că art. 2 al Legii nr. 4 alin. d) SM ca rezervişti concentraţi sau mobilizaţi. 128 alin. contra modului stabilit de îndeplinire a SM. Această sintagmă a fost inclusă în dispoziţia art. c) SM cu termen redus.

sau sunt chemate la concentrări sau mabilizate in FA ale RM. în care se stipulează că pot fi înrolaţi în FA ale RM doar cetăţenii RM şi nu alte persoane. serviciului de gardă şi garnizoană . sergenţii şi soldaţii angajaţi prin sergenţii şi soldaţii recrutaţi în SM. De asemenea. sau baza de contract. conform art.condiţie specială pentru recunoaşterea M in calitate de subiect ai unor infracţiuni militare. care îndeplinesc SM în termen.Mai detaliat sunt desfăşurate calităţile subiectului IM in art.). 10 alin. De asemenea. multe legi şi acte normative prevăd doar unele elemente şi semne ale subiectului IM. cetăţeni ai RM. până la depunerea jurământului militar. Depunerea jurământului militar. apte de SM. în executarea serviciului de alarmă. în general. 5 al Regulamentului serviciului interior al FA conform căruia. încă în 1996. ţinând cont de aceea că procesul de identificare a subiectului IM este destul de dificil. serveşte drept bază de a elibera această persoană de răspunderea penală pentru fapta săvârşită (cu excepţia cazurilor când acţiunile ei vor întuni o componenţă de infracţiune cu caracter general). cât şi M care se afla in prozonierat. instrucţiunilor de luptă sau de probă. 238 CP în redaţia Legii din 1961. Aşadar. serviciului de luptă. XVIII al CP. sunt subiecţi ai IM persoanele care trec pregătirea militară obligatorie ea rezervişti în timpul concentrărilor. angajat în executarea misiunilor de luptă. 128 CP. Astfel.ca subiect al IM. institutelor militare etc. nu este o condiţie obligatorie pentru a recunoaşte persoana (M) . ţinând cont de specificul SM nedepunerea jurământului militar de către persoana care a săvârşit o faptă prevăzută de Cap. care ar avea următoarea redacţie: subiecti ai IM sunt persoanele fizice. întitulat “IM”. elevii şcolilor militare de pregatire a specialiştilor pentru FA ale RM. am propus modificarea art. considerăm că în unele cazuri. Depunerea jurământului militar . cu includerea în dispoziţia acestui articol a prevederilor că „subiecţi (autori) ai IM pot fi doar cetăţenii RM”. 3 al Regulamentului serviciului interior al FA ale RM. cu termen redus. precum şi elevii şcolilor militare de pregătire specialistilor pentru FA ale RM. M nu poate fi numit în funcţii militare. M nu-i pot fi . Ţinem să accentuăm că una din calităţile obligatorii ale subiectului IM trebuie să fie calitatea de cetăţean al RM. M ai FA ale RM sunt: ofiţerii. Această concluzie se deduce din conţinutul CRM şi din toate actele normative menţionate mai sus. Totuşi. până la încheierea contractului. în această privinţă. precum şi studenţii instituţiilor militare de invaţământ. considerăm că este necesar de a da noţiunea de subiect al IM într-un alineat suplimentar al art. sunt atribuiţi M şi cursanţii instituţiilor de învăţământ militar (colegii militare.

art. Serviciul în garnizoană are drept scop asigurarea menţinerii disciplinii militare în garnizoană. cetăţeni ai RM. de asemenea. cărora le-a acordat acest drept MA. 1245 din 18 iulie 2002 Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei. Prin urmare. pentru paza persoanelor deţinute sub arest disciplinar.eventual. (3)-(4) CP. 24 alin. vorbind despre subiectul IM. 162 din 22 iulie 2005 Cu privire la statutul M. Alarmarea UM se execută de comandanţii (şefii) militari. semn principal al IM. 2 al Legii nr. conform legislaţiei militare în vigoare. prin urmare. determinate de MA şi de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale în care este prevăzut SM. 21 alin. 1 al Legii nr. alte mijloace militare şi al obiectivelor militare şi de stat. adică sunt de sex masculine cu excepţia unor cazuri concrete.subiect al infracţiunii militare Reieşind din dispoziţia art. 375 CP (încălcarea regulilor cu privire la serviciul de alarmă /de luptă/ al trupelor militare). Astfel. precum şi nivelului de pregătire fizică. deoarece nici o IM nu este posibil să fie săvârşită şi de persoana juridică. Cetăţenia RM este o condiţie necesară şi pentru încadrarea în SM pe contract: conform art. concretizind ca nu orice pf poate fi incorporată in SM. subiect al IM. tehnică militară. Considerăm că legislaţia militară desfăşoară mai pe larg calitatea persoanei fizice ca subiect al IM. ci. ieşirea organizată la alarmă şi desfăşurarea măsurilor de garnizoană cu participarea trupelor. 374 CP (încălcarea regulilor statutare cu privire la serviciul de gardă). în SM prin contract pot fi încadraţi cetăţenii RM care sunt apţi. numai acele pf care: a) sunt cetăţeni ai RM. conform căruia. trebuie să corespundă cerinţelor medicale şi profesional-psihologice ale SM pentru o specialitate militară concretă. ajungem la concluzia că subiect aI IM poate fi doar persoana fizică şi nu juridică. militarii în termen. magaziilor cu muniţii. Persoana fizică . Serviciul de gardă este destinat pazei de nădejde şi apărării drapelelor de luptă.repartizate armament şi tehnică militară etc. 28 alin. când subiecţi ai IM pot fi si femeile. conform . avem în vedere doar persoanele fizice. condiţiilor necesare pentru viaţa de toate zilele şi pregătirea trupelor. direct indicate în legislaţie. care au împlinit vârsta de 18 ani sau ating această vârstă în perioada încorporării. 377 CP (încălcarea regulilor statutare cu privire la menţinerea ordinii publice fi la asigurarea securităţii publice). b) au calitatea de bărbat. ajungem la concluzia că subiectul IM din rândurile M în termen sunt doar bărbaţii. nu orice persoană fizică poate fi. care n-au depus jurământul militar. Tot în acest mod este reglementat subiectul raportului juridic militar în cadrul SM pe contract în art. nu pot fi subiecţi ai infracţiunilor prevăzute de art. Astfel. cetăţenii RM care solicită încadrarea în SM prin contract. art.

21 alin. apte de SM. persoana nu poate fi subiect al IM. ajungem la concluzia că chiar şi împlinind vârsta de 16 ani. prevăzute de art 374 CP (încălcarea regulilor statutare cu privire la serviciu de gardă). (2) CP. Unul din semnele principale ale subiectului IM îl constituie vârsta persoanei care a săvârşit IM. cu excepţia participării la darea onorului militar. din mai multe considerente. la înhmarea M si depunerea de flori la monumentele şi mormintele M căzuţi în luptele pentru libertatea şi independenţa Patriei şi a participării la măsurile de garnizoană. aceste prevederi legale nu sunt valabile pentru subiecţii IM. . (1). gimnaziale. subiecţi ai IM sunt persoanele fizice. Conform art. cât şi studenţii ai instituţiilor militare de invatamint si prin urmare. conform art. ajungem la concluzia că vârsta minimă de la care poate surveni răspunderea penală pentru subiecţii IM este de 17 ani şi mai mare. precum şi studenţii instituţiilor militare de învăţământ. şi subiecti ai infractiunilor militare din rindul militarilor pe contract pot fi atit barbatii cit si femeile care au cetatenia RM. deoarece. care îndeplinesc SM în termen. 21 alin. pot fi atât băraţii. Tot din aceste considerente sustinem ca persoanele care efectueaza SM cu termen redus si Sm ca rezervisti. După cum a fost indicat mai sus. care în momentul săvârşirii infracţiunii au împlinit vârsta de 16 ani. cât şi femeile care au cetatenia RM.concentraţi sau mobilizaţi. şi subiecţi ai IM din rândul lor. considerăm că M pe contract. 21 alin. conform prevederilor art. (2) CP pot fi săvârşite şi de către persoanele cu vârsta de la 14 la 16 ani. M-femei nu execută serviciul în garnizoană şi de gardă. Analizând fiecare din categoriile de subiecţi ai IM în parte. au studii medii de cultură generală. pentru SM. liceale. eventual. Deoarece legislaţia militară cu privire la SM pe contract nu interzice încadrarea în SM pe contract a femeilor. cât şi M care se află în prizonierat.stării de sănătate. Totuşi. responsabile. medii de specialitate sau superioare. Chiar dacă unele infracţiuni cu caracter general. Totuşi suntem de părerea că M . analizând legislaţia militară în vigoare.femei nu pot fi subiecţi ai infracţiunii. O analiză formală a vârstei subiectului IM poate fi făcută în baza prevederilor art. Vârsta subiectului infracţiunii militare a)Consideraţii generale cu privire la vârsta subiectului IM. 7 al Regulamentului serviciului în garnizoană şi de gardă al FA ale RM. ori sunt chemate la concentrări sau mobilizate în FA ale RM. (1) CP sunt pasibile de răspunderea penală pentru săvârşirea IM persoanele fizice. cu termen redus sau în bază de contract.

In cazul încorporării unei persoane în SM în termen în FA până la atingerea vârstei de încorporare. nu poate fi nici subiect al IM. duce la nulitatea lui. 1245 din 18 iulie 2002 Cu Privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei . conform căruia încorporarea în SM în termen se efectueaza de 2 ori pe an: în mai-iunie şi în noiembrie-decembrie. In contextul celor expuse. putem concluziona că M în termen poate fi. deoarece acest act îşi păstrează nulitatea sa până la anularea lui şi adoptarea unui alt act legal. IM). Totuşi. XVIII a PS a CP (IM) în timpul SM în termen. 28 al Legii sus-indicate (17 ani şi 10 luni) şi săvârşirii de către dânsul a unei fapte prevăzute de Cap. deoarece nu putea fi incorporat în SM în termen. principalul moment fiind ca ea să atingă această vârstă în perioada încorporării. în realitate subiect al IM dar atingerea vârstei de 17 ani şi 10 luni. de încorporare în SM). 2 al acestei Legi. Si în consecinţă. (1) CP. 28 alin. cu toate că la momentul încorporării dânsul a atins abia vârsta de 17 ani şi 10. Aceasta se lămureşte prin faptul că încălcarea flagrantă a legii în cazul adoptării actului administrativ (în cazul dat. In acest caz. XVIII al PS a CP.subiecţi ai IM Conform art. Nulitatea actului duce şi la nulitatea încorporării în SM în continuarea acestui gând. nulitatea încorporării indică la faptul că nu puteau apărea nici relaţii de drept militar.cum este prevăzut în art. care au implinit vârsta de 18 ani sau ating această vârstă în perioada încorporării sunt încorporaţi în SM ln termen. nu va putea fi recunoscut vinovat în săvârşirea IM. şi nu la atingerea vârstei de 16 ani. cetăţeni ai RM. Pentru aceasta vom face trimitere la alin. Rejeşind din cele sus-indicate. insa este clar că persoana sub 18 ani poate fi încorporată în SM în termen. prevăzute de art. adică în perioadele 1 mai – 30 iunie si 1 noiembrie . neputând fi subiect al relaţiilor de drept militar. 28 al Legii nr. Pentru ilustrarea acestei situaţii vom analiza următorul ex: “A” este născut la 31 decembrie 1987 în perioada de încorporare noiembrie . prevederile art. dânsul nu va putea fi recunoscut subiect al IM şi. bărbaţii. considerăm că nulitatea actului de încorporare se referă la tot termenul în care persoana se află în SM în termen şi nu depinde de faptul dacă persoana a îndeplinit vârsta încorporării în SM în termen sau nu la momentul săvârşirii faptei penale (incluse în Cap. considerăm că vor fi date două aprecieri juridice de către instanţa de judecată a acestor împrejurări. în dependenţă de conţinutul faptei săvârşite: .31 decembrie. prin urmare. adică subiect al relaţiilor de drept militar penal. persoana.b)M în termen . 21 alin.decembrie 2005 dânsul ar putea fi încorporat în SM în termen chiar începând cu ziua de 1 noiembrie 2005. 1 al Legii menţionate nu este concretă şi nu ne permite sa stabilim vârsta exactă de la care poate surveni răspunderea penală pentru M SM în termen.

15 al Legii nr. SM se incepe răspunderea penala survine nu mai devreme de 18 ani şi până la atingerea virstei de 27 de ani. In Lituania vârsta de încorporare în SM este de 19 ani: după regula generală. să-i înroleze. c) CP). sunt apţi pentru SM în timp de pace şi în timp de război se încorporează în SM în termen. art. adică va considera că a avut loc o infracţiune contra sănătăţii persoanei şi nu contra ordinii de ducere a SM. Făcând o comparaţie a prevederilor art. Art. instanţa de judecată va pronunţa o sentinţă de achitare pe motivul lipsei elementelor constitutive ale componenţei de infracţiune (lipseşte subiectul (subiectul special) al infracţiunii.a) în cazul în care persoana este învinuită în săvârşirea unei IM. încălcarea regulilor statutare cu privire la relaţiile dintre M dacă între ei nu există raporturi de subordonare. SM se începe si prin urmare. dezertarea. 152 CP. cu privire la vârsta încorporării în SM în termen. 968 din 17 martie 1992 Despre obligaţiunea militară şi SM al cetăţenilor RM (abrogată în 2002). răspunderea penală survine nu mai devreme de 19 ani şi până la atingerea vârstei de 27 de ani. 369 alin. In FR vârsta de încorporare in SM ieste de 18 ani după regula general. care nu are asemănare cu nici una din infracţiunile cu caracter general (de exemplu. art. Tot în acest sens s-au expus şi organizaţiile internaţionale în domeniul drepturilor omului. pe cei mai în virsta. instanţa de judecată va pronunţa o sentinţă prin care va recalifica acţiunile inculpatului de pe art. această lege prevedea expres că vârsta încorporării în SM în termen este de 18 ani şi nu mai mică. calitatea de M (art. din următoarele considerente: conform Legii date. (2) lit. Cetăţenii care. 1245 din 18 iulie 2002 Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei şi art. care are asemănare cu una sau mai multe dintre infracţiunile cu caracter general (de exemplu. soldată cu vătămarea medie a integrităţii corporale. 390 CPP). Tot în acest sens s-a expus şi practica judiciară (în RM n-au fost aşa cazuri). după starea sănătăţii. cu prioritate. considerăm că mai reuşită era redacţia art. cetăţenii RM de sex masculin care au împlinit 18 ani urmează să fie încorporaţi în SM în termen sau pentru pregătire militară obligatorie. 369 alin. b) în cazul în care persoana este învinuită în săvârşirea unei IM. 28 al Legii nr. 371 CP). 38 al Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului. 15 al Legii nr. c) CP pe art. adoptată de ONU la 20 noiembrie 1989 le cere tuturor statelor-părţi la Convenţie “să împiedice înrolarea în FA a persoanelor sub 18 ani. (2) lit. . 968 susindicată. Astfel.

Privitor la cazurile în care M pe contract pot fi subiecţi ai IM se poate de menţionat următoarele. expus în următoarea redacţie: “Bărbaţii. cu privire la SM cu termen redus. Cu atât mai mult. Astfel. formând un singur alineat. persoanele. deoarece. R5P prevederile legale« constatăm câ în SM prin contract pot fi încadrate H ancle care au atins vârsta de 18 ani. liceale. c)Persoanele sare satisfac SM cu termen redus . după şase luni de SM. 1245 din 18 iulie 2002 Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei. din momentul căruia aceste persoane pot răspunde penal pentru IM. nu apar.subiecţi ai IM. 1si 2 ale acestui articol. d)M pe contract .Legislaţia militară a Republicii Azerbaijan. considerăm că este necesar de modificat art. gimnaziale. 4 al Legii nr. Conform art. de cumulat alin. 34 alin. are vârsta mai mare de 18 ani. careva probleme cu privire la termenul. din rândul: cetăţenilor din rezerva FA. altor cetăţeni care au împlinit vârsta de 18 ani. stipulează că M ai SM în termen pot ti cetăţenii Republicii Azerbaijan. absolvenţii instituţiilor civile de învăţământ superior universitar care nu şi-au îndeplinit obligaţiunea militară până la finalizarea studiilor îndeplinesc SM cu termen redus în centrele de instruire ale FA sau la concentrări speciale organizate de centrele militare dacă nu au atins vârsta de 27 de ani. studenţilor instituţiilor de învăţământ militare. Reieşind din cele consemnate. conform art. 28 alin. 2 al acestei legi. M în termen redus.subiecţi ai IM. cetăţeni ai RM. conform stării de sănătate. pentru SM. Conform art. prin urmare. au studii medii de cultură generală. p.persoana care a absolvii o instituţie superioară de învăţământ. Considerăm că în cazul în care aceste persoane n-au . bărbaţi. V al acestei legi (cu privire la SM în termen) aplicate în mod corespunzător. şi. după îndeplinirea serviciului. medii de specialitate sau superioare. 1245 din 18 iulie 2002 Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei. care au împlinit vârsta de 18 ani. care au împlinit vârsta de 18 ani. apţi pentru SM după starea sănătăţii şi care au împlinit la momentul încorporării vârsta de 18 ani. în orice caz. 34 al Legii nr. 28 al Legii nr. în SM prin contract pot fi încadraţi cetăţenii RM care sunt apţi. Astfel. sunt încorporaţi în SM în termen. M în termen. 108]. 162 din 22 iulie 2005 Cu privire la statutul M. fără eliberarea din SM. încorporarea în SM cu termen redus se efectuează în conformitate cu prevederile Cap. care exercită SM prin pen* pot jî subiecţi ai IM doar în cazul în care ele au fost încadrate în acest serviciu tiiml dffa d* (13.

cu condiţia A absolvirii obligatorii în această perioadă a şcolii medii de cultură generală. nulitatea încorporării indică la faptul că nu puteau apărea nici relaţii de drept militar şi. 1 al Legii nr. de exemplu. neputând fi subiect al relaţiilor de drept militar. e) Subiectul IM: cetăţenii care îşi fac studiile în cadrul instituţiilor de învăţământ militare. duce la nulitatea lui. ele. el va săvârşi vreo IM. In caz contrar. până în luna decembrie a. din efectivul de soldaţi cu studii gimnaziale. în cazul săvârşirii unor fapte considerate de legea penală ca IM. prin urmare. dacă organele conducerii militare vor încheia cu dânsul un astfel de contract şi. nu poate fi nici subiect al IM. iar nulitatea actului duce cj la nulitatea încorporării în SM. Sunt multe probleme. în consecinţă... La acest compartiment se poate de dedus mai multe concluzii. contractul nu se mai prelungeşte. Privitor la cazurile în care cetăţenii îşi fac studiile în cadrul instituţiilor de învăţământ militare. Această sintagmă poate 11 ilustrată în exemplul următor: anul de învăţământ durează de la 1 septembrie a. nu pot fi subiecţi ai acestor infracţiuni. 162. el nu va fi considerat subiect al IM> deoarece se va afla ilegal în SM (argumentarea este aceeaşi ca şi în cazul nulităţii actului de încorporare în SM în termen). aceste împrejurări indică la unele condiţii suplimentare. la încadrarea în SM a persoanelor din efectivul dc soldaţi cu studii gimnaziale.. poate fi înmatriculată în instituţiile superioare de învăţământ militare pentru . obstacole şi greutăţi pentru a stabili vârsta de la care aceste persoane pot fi în calitate de subiecţi ai IM şi se poate de menţionat următoarele: conform art. nu mai poate încheia un nou contract de SM şi. 29 alin. după exercitarea termenului de 3 ani de serviciu.. Conform art. adică la nulitatea ordinului de încorporare în SM. Astfel. contractul se va încheia pe un termen de 3 ani. cetăţenii care nu au îndeplinit SM pot candida pentru înmatriculare în instituţiile de învăţământ militare din anul când vor împlini 17 ani până în anul când vor împlini 23 de ani. situaţia este cu mult mai complicată. în continuarea acestui gând. 5 al Legii sus-indicate.atins la momentul încadrării în SM pe contract vârsta de 18 ani. deoarece încălcarea flagrantă a legii în cazul adoptării actului administrativ (în cazul dat. Astfel. de încorporare în SM). 34 alin. în perioada aceasta. Pot fi înmatriculaţi în instituţiile superioare de învăţământ militar persoanele care au atins vârsta de 17 ani în anul de învăţământ sau vor împlini vârsta de 17 ani în anul de învăţământ. în prezenţa cărora M pe contract. persoana..

2008 persoana X. ]inând cont de faptul că înmatricularea în instituţiile superioare de învăţământ militare are loc la 2588 . care va împlini vârsta de 17 ani până la 31 decembrie 2008.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->