Sunteți pe pagina 1din 3

Diasistemul --limba popular--limba standard(literar)Limba popular--limba solemna--limba familiar Limba popular reprezint aspectul neelaborat al limbii unice, intalnitin

exprimarea oral si caracterizat prin simplitate sintactic, polisemie,prezenta regionalismelor.Si limba popular are dou aspecte: unulsolemn si unul familial. Limba standard--limbaj literar --limbaje specializate(stilurile functionale):-stilul tiintific-stilul beletristic(artistic)-stilul juridicoadministrativ-stilul publicistic(gazetresc) Limba literar reprezint aspectul cel mai ingrijit al limbii unice,supus normelor gramaticale,care se vorbete in coal,in presa.Aceasta arelimbaje specializate folosite in domenii importante de activitate uman.Stil provine din latinescul stylus care insemn condei. Mai tarziu ainceput s desemneze felul propriu de a fi,de a folosi limba.Vorbim de stilulindividual.Stilul se definete ca totalitatea particularittilor lexicale, morfologice,sintactice i topice caracteristice modului de exprimare oral i scris aunui individ sau a unei categorii de vorbitori.

Stilul functional este modul de a folosi limba,anumite grupuri devorbitori care au o formatie cultural comun i activeaz in acelai mediu. Stilul functional este ovarianta a limbii care indeplineste functii de comunicareintr-un domeniu de activitate determinat. Orice stil functional apare ca un model care exercita o anumita presiune asupra constiintei vorbitorilor .Limba romana literara actuala contine cinci stiluri functionale de baza :oficial(administrativ), tehnico-stiintific, publicistic, colocvial si beletristic.

Stilurile functionale

Stilul tiintific este propriu creatiilor tiintifice si secaracterizeaz prin:claritate,sobrietate,simplitate,uniformitate i precizie, printr-un continut de precizie verbala,semne grafice,impersonalitate,eliminarea constant a figurilor de stil i a emotiei spontane,respectareastrict a normelor limbii literare. Stilul beletristic ,artistic,este propriu literaturii artistice i este celmai complex dintre stilurile functionale.Complexitatea lui rezult dinimbinarea exprimrii

rationale cu cea emotional. Deoarece creatiile literaresunt produsul a foarte numeroase i variate personalitti creatoare i pentruc se adreseaz unei categorii eterogene de cititori manifest o maredeschidere spre cele mai diverse categorii lexicale,prezentand o largvarietate in domeniul sintaxei.In privinta lexicului:sunt folositi termeniarhaici,regionali,neologici,elemente de argou,de jargon.Caracteristici:-folosirea constant a figurilor de stil-valorificarea tuturor posibilittilor de expresie a cuvintelor -ambiguitate-prin diferentierea i expresivitatea cuvintelor -prin imbinri indrznete i neobisnuite de cuvinte-prin emotionalitate-prin subordonarea comunicrii emotiei spontane a autorului-printr-o comunicare cat mai sugestiv a ideilor i a sentimentelor.

Stilul juridico-administrativ este propriu administratiei de stat,dispozitiilor,ordonantelor i decretelor unui organ administrativ de stat.Se caracterizeaz prin simplitate,claritate i precizie,prin folosirea cliseelor lingvistice sau formule consacrate.Actele si documentele oficiale elimincomplet inventia verbal,sensul cuvintelor fiind strict denotativ.Aceastuniformizare voit are la baz intentia de evitare a echivocului,ori a inter- pretrilor diferite,dorinta de accesibilitate avndu-se in vedere oameni cudiverse grade de cultur.De asemenea se urmrete perfecta sistematizare a materialului,fapt pentru care se recurge la ordonarea pe puncte si paragrafei la repetarea unor formule.Fraza este lipsit de relief stilistic,nu se folosescfiguri de stil,intruct nu se urmreste observarea atitudinii autorului,fata decontinutul lucrarii.Se mai inregistreaza coexistenta termenilor vechi sinoi,abun-denta de verbe la gerunziu si uniformitate.Compuneri cu destinatieoficiala:cererea,referatul,raportul, curriculum vitae,proces verbal,adeverinta. Stilul publicistic este propriu tuturor publicatiilor periodice considerate ca mijloc de informare a publicului.Contestat de unii cercettoricu argumentul c nu ar avea trasturi proprii suficiente care s-i justificeexistenta indepen-dent,stilul publicistic are o deosebit eterogenitate simobilitate pentru c se situeaz in permanent in mijlocul realittiizilnice.Stilul publicistic apeleaz si la elemente ale celorlalte stiluri din pricina ariei tematice largi pe care o cuprinde presa.In cadrul stilului publicistic exist o mare diversitate de variante deoarece intr-un fel setransmite o stire,altfel se face un anunt publicitar, altfel se concepe un articolde fond sau un reportaj ziaristic.Se caracterizeaz prin simplitate,frazampl,prin diversitate lexical,mare receptivitate pentru neologisme si pentru inovatia lingvistic(creatii literare proprii).Folosirea unor procedeemenite a strni curiozitatea cititorului:titluri mari,formulri eliptice,constructii retorice, repetitii,interogatii,exclamatii,etc.,prezenta sinonimelor,multe

epitete, preferinta pentru imbinri de cuvinte.A se evita abuzurile,cliseele lingvistice.