PLANIFICARE ANUALA

Sapta mana

DLC Educarea limbajului si a comunicarii
Evaluare initiala

DS Cunoasterea mediului
Evaluare initiala

DS Activitate matematica
Evaluare initiala

DEC Educatie muzicala
Evaluare initiala

DEC Activitate artisticoplastica
Evaluare initiala

DOS Activitate practica
Evaluare initiala

DPM Dezvoltarea psihomotric a
Evaluare initiala

DOS Educatie pentru societate
---

Activitate optionala
---

ALA 1 si 2

17-21 sep. 2012 24-28 sep. 2012 01-05 oct. 2012

Evaluare initiala

Evaluare initiala

Evaluare initiala

Evaluare initiala

Evaluare initiala

Evaluare initiala

---

Evaluare initiala

Evaluare initiala

---

Evaluare initiala

Exprimarea in pro pozitii simple:

Gradinita; viata co piilor in gradinita.

Grupuri, proprietati caracteristice,

Deprinderi de a canta

Perceptia culorilor din natura si din mediul ambiant,

Mototolire, nete zire a hartiei si a materialului textil;

Invatarea schemei corporale: cap,gat,

---

08-12 oct. 2012

subiect si predicat.

Toamna, aspecte ale naturii inconju ratoare,

apartenenta unui element la o multi me,

in colectiv,

cunoasterea si re cunoasterea culo rilor primare,

---

membre superi oare si inferioare.

Norme de com portament civilizat.

15-19 oct. 2012

Numarul substan tivelor:

fenomene carac teristice anotim pului.

caracterizarea u nui grup

intonare corecta

realizarea expre sivitatii acestora,

rupere a hartiei in bucati mari.

Perceperea com ponentelor spati ale

---

22-26 oct. 2012

singular si plural.

Plante cultivate pe ogoa-re, in gradini, in livezi.

dupa proprietati carac-teristice.

si omogena.

familiarizarea cu plastilina.

---

si orientare adecvata.

Ocrotirea plantelor.

29oct.2nov. 2012

Propozitia simpla:

Cunoasterea ora sului si a cartieru lui.

Pozitii

Deprinderi de can tare in colectiv.

Perceperea noncu lorilor: alb si ne gru.

Ruperea hartiei in fasii pe lungimea materialului dat.

Deplasarea mai nilor pe diferite segmente ale cor pului (pe umeri,

---

--- pe calcaie. in colectiv. 17-21 dec. pe sold. 2012 masculin si femi nin. Deprinderi motrice de baza: mers nor mal. 2013 VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA adjectivul care il in soteste. 2013 14-18 ian. 2012 Acord in gen Iarna: fenomene specifice anotim pului. Cunoasterea si respectarea nor melor de circulatie (semne pentru pie toni). --- combinatii de alergare si mers. in sus. si dictia corecta. 11ian. Punctul – element plastic. 2012 Genul substan tivelor: Cunoasterea si respectarea regu lilor de circulatie: Forme si figuri Respectarea to nului. 2012 12-16 nov. in spate). Sorcova. amprentare. gheata. --- 03-07 dec. si a Craciunului. Modelare prin mis cari de aplatizare si de adancire. Obiceiuri si traditii de iarna (Colinda tul.05–09 nov. 2012 si numar zapada. cercul si patratul. 26-30 nov. Respectarea sem nalului de incepe re. imprastiere. Cunoasterea si recunoasterea mij loacelor de loco motie si relatii spatiale. Grupuri (multimi). Pata de culoare ca element plastic Insirare pe un fir prin alternarea cu lorilor. inainte. --- la ceafa. Plu gusorul). Norme de compor tament civilizat in mijloacele de trans port in comun. --- 19-23 nov. regru pare. Efectul plastic prin fuzionare de cu lori. cu ridi carea coapsei si mers ghemuit. si a materialelor din natura. 2012 VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA subiect si predicat. Compune rea spatiului plas tic. geometrice: Respiratia corecta in interpretare. Modelarea plas tilinei prin miscari circulare. si obtinerea efec tului plastic prin aplicarea acesteia. . rotunjire si translatorii. stampi lare. de forma. 10-14 dec. --- pasire peste obsta cole si trecere pe sub obstacole. --- 24dec. marime si culoare. pe varfuri. Deprinderi de can tare Lipirea hartiei gata decupate Deprinderi motrice: alergare. 2012 intre substantiv si Sarbatoarea lui Mos Nicolae proprietati carac teristice Emisia vocala co recta Tehnici de lucru: fuzionare. ocolire de obstacole. indicatoare si mar caje. in lateral. Educatie religi oasa cu ocazia Sarbatorilor de iar na.

Inaltimea sunete lor. Imbracaminte de iarna. 18-22 mar. 2013 Adjectivul care re prezinta insusiri. 04-08 feb. cunoasterea sem ordonare. 18-22 feb. Operatii de triere. --- 11-15 mar. Compunerea spa tiului plastic. Bobinarea firului gros pe ghem intr-o anumita ordine. Durata sunetelor. 2013 Timpul verbelor: Sarbatoarea zilei de 8 Martie. Prinderea cu ambele maini.21-25 ian. --- Aruncarea cu o mana si cu doua maini. de aplatizare. --- 25feb01mar. trecut si prezent. Deprinderi ritmice. 2013 Acordul intre sub stantiv si verbul de actiune. Saritura in inaltime cu aterizare ghe muita si sprijin pe palme. Norme de compor tament civilizat pe strada. realizat cu ampren ta degetelor. VENN-EULER. Compunerea spatiului plastic. intre palme si intre degete. Saritura in inaltime cu atingerea unui obiect suspendat. --- 28ian01feb. 2013 Denumirea si infati sarea animalelor domestice si salba tice: hrana.Norme de alimentatie sana toasa. Ocrotirea animalelor. 2013 Adverbul care re prezinta locul. 2013 Pronumele perso nal accentuat si neaccentuat. Obtinerea efec tului plastic prin Insirarea pe un singur rostogolirea mingii pe sol cu --- . 2013 Pronumele demonstrativ. analitic si sintetic. --- saritura de pe loc cu desprindere si aterizare pe ambe le picioare. Punctul – limbaj plastic.modul de acti une. Descrierea gru pului Linia – limbaj plas tic. cantece pentru co pii. mediu de viata. foloasele aduse omului Diagrama Auditie muzicala – Modelaj: miscari translatorii. Acordul intre pre dicat si subiect. --- Saritura in adanci me (30 – 40 cm). de rotunjire. 04-08 mar. Aspecte caracte ristice anotimpului iarna. Jocuri de iarna. 2013 Pronumele de poli tete. Aruncarea cu o mana de la umar (azvarlirea). Rasucirea fasiei de material textil (1–2 cm) Deprinderi motri ce: alergare. Deprinderi ritmice. Lipirea materia lelor din natura. Grupuri Deprinderi melodi ce. coordonarea psiho motrica sugerata de text. Cunoasterea me diului de viata al animalelor domes tice si salbatice. si eventualele dau ne produse omu lui. Timbrul vocal. Intonatia corecta.tim pul. Pata de culoare – limbaj plastic. circu lare. si subgrupuri. de a dancire. Proprietati carac teristice. adapost. --- Deprinderi motrice: Abilitatea de a in tra in relatie cu cei lalti. --- 11-15 feb.

29apr03mai 2013 Genul substan tivelor: masculin si feminin. 2013 08-12 apr. toleran tza. Numaratul in limitele 1-3/5. --- Deprinderi motrice utilitar aplicative: mers in echilibru pe banca de gim nastica. Lipirea materia lului textil si a har tiei. h. armonia. ambele maini. sr. obice iuri de toaleta. Necesitatea ocro tirii naturii. simetrie. --- 20-24 Pronuntarea corecta a difton Meserii si profesii. --- 06-10 mai 2013 13-17 mai 2013 Perceperea si pro nuntarea corecta a sunetelor limbii romane: consoane f. transport de obiec te. Munci agricole de primavara. Diferentierea din tre zgomot si su net. dar etc. 2013 SCOALA ALTFEL VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA Prepozitia:pe. s. de etc. Intensitatea sune telor: tare incet. st. --- 22-26 apr. Meserii si profesii. Elemente decora tive (reprezentare. Timbrul vocal. mai putine. mai multe. fir. Aspecte carac teristice anotimpu lui primavara:cren guta inmugurita. Tararea. de rotunjire. z. Obtinerea efec tului plastic prin tehnica efectului jetului de aer. Modelarea plas tilinei prin combi narea miscarilor translatorii. ghiocelul. 2013 15-19 apr. Pata de culoare – limbaj plastic. circu lare. Deprinderi de interpretare Forma spontana obtinuta prin --- Deprinderi motrice utilitar- Norme si compor .Plan te cultivate. Pronuntarea corecta a grupu rilor de sunete cr. alternantza. clasificare dupa forma. Recunoasterea sunetelor instru mentelor muzicale simple.O biecte de uz per sonal. Numaratul in limitele 1-3/5. a me diului in care tra im. 2013 Numarul substan tivelor: singular si plural. g. 2013 Conjunctia: si.Asezarea multicolora.la. tractiune si impingere. Tempoul. r. tr etc. de a platizare. Lipirea materia lului textil si a har tiei. Snuruire pe con tur. fu ziune. repe tare. marime si culoare. Corespondenta biunivoca: Deprinderi de interpretare expre siva. nici. Reguli de igiena personala. j. de adan cire. 01-05 apr. v.2013 nificatiei. Sarbatorirea Sfintelor Pasti. plante salbatice. Dans folcloric. Cunoasterea cor pului omenesc. gr. cunoasterea sem nificatiei. --- Deprinderi motrice utilitar aplicative: Prietenia. mers in echilibru pe sol. unelte Numaratul in limitele 1-3/5. str. [. 25-29 mar. gl. copacii infloriti etc. --- Calitati motrice: fortza.

Evaluare finala. 2013 Evaluare finala. Evaluare finala. ia. . au. Numaratul in limitele 1-3/5. Evaluare finala. expresiva. Evaluare finala. 10-14 iun. Evaluare finala. Sarbatoarea zilei de 1 Iunie – cu noasterea semnifi catiei.mai 2013 gilor ai. ea. Evaluare finala. Evaluare finala. tament civilizat. Dans modern. 2013 Evaluare finala. 27-31 mai 2013 Corectarea gre selilor de pronun tie si deexprimare. Evaluare finala. Evaluare finala. Evaluare finala. Evaluare finala. Evaluare finala. eu. Evaluare finala. ei. --- 03-07 iun. Evaluare finala. Plierea hartiei. --- 17-21 iun. de lucru. Evaluare finala. Evaluare finala. Evaluare finala. combinarea ele mentelor de limbaj plastic. aplicative: alergare in linie dreapta si serpu ita. 2013 Evaluare finala. Evaluare finala. Evaluare finala. ou. Evaluare finala.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful