PLANIFICARE ANUALA

Sapta mana

DLC Educarea limbajului si a comunicarii
Evaluare initiala

DS Cunoasterea mediului
Evaluare initiala

DS Activitate matematica
Evaluare initiala

DEC Educatie muzicala
Evaluare initiala

DEC Activitate artisticoplastica
Evaluare initiala

DOS Activitate practica
Evaluare initiala

DPM Dezvoltarea psihomotric a
Evaluare initiala

DOS Educatie pentru societate
---

Activitate optionala
---

ALA 1 si 2

17-21 sep. 2012 24-28 sep. 2012 01-05 oct. 2012

Evaluare initiala

Evaluare initiala

Evaluare initiala

Evaluare initiala

Evaluare initiala

Evaluare initiala

---

Evaluare initiala

Evaluare initiala

---

Evaluare initiala

Exprimarea in pro pozitii simple:

Gradinita; viata co piilor in gradinita.

Grupuri, proprietati caracteristice,

Deprinderi de a canta

Perceptia culorilor din natura si din mediul ambiant,

Mototolire, nete zire a hartiei si a materialului textil;

Invatarea schemei corporale: cap,gat,

---

08-12 oct. 2012

subiect si predicat.

Toamna, aspecte ale naturii inconju ratoare,

apartenenta unui element la o multi me,

in colectiv,

cunoasterea si re cunoasterea culo rilor primare,

---

membre superi oare si inferioare.

Norme de com portament civilizat.

15-19 oct. 2012

Numarul substan tivelor:

fenomene carac teristice anotim pului.

caracterizarea u nui grup

intonare corecta

realizarea expre sivitatii acestora,

rupere a hartiei in bucati mari.

Perceperea com ponentelor spati ale

---

22-26 oct. 2012

singular si plural.

Plante cultivate pe ogoa-re, in gradini, in livezi.

dupa proprietati carac-teristice.

si omogena.

familiarizarea cu plastilina.

---

si orientare adecvata.

Ocrotirea plantelor.

29oct.2nov. 2012

Propozitia simpla:

Cunoasterea ora sului si a cartieru lui.

Pozitii

Deprinderi de can tare in colectiv.

Perceperea noncu lorilor: alb si ne gru.

Ruperea hartiei in fasii pe lungimea materialului dat.

Deplasarea mai nilor pe diferite segmente ale cor pului (pe umeri,

---

in colectiv.05–09 nov. si a materialelor din natura. Efectul plastic prin fuzionare de cu lori. 17-21 dec. rotunjire si translatorii. si a Craciunului. inainte. in sus. --- combinatii de alergare si mers. 11ian. cercul si patratul. 2012 12-16 nov. geometrice: Respiratia corecta in interpretare. cu ridi carea coapsei si mers ghemuit. gheata. pe sold. Cunoasterea si recunoasterea mij loacelor de loco motie si relatii spatiale. --- 24dec. 2012 masculin si femi nin. Respectarea sem nalului de incepe re. si obtinerea efec tului plastic prin aplicarea acesteia. --- pasire peste obsta cole si trecere pe sub obstacole. indicatoare si mar caje. Pata de culoare ca element plastic Insirare pe un fir prin alternarea cu lorilor. --- 19-23 nov. si dictia corecta. Modelarea plas tilinei prin miscari circulare. Deprinderi de can tare Lipirea hartiei gata decupate Deprinderi motrice: alergare. --- la ceafa. --- 03-07 dec. in spate). 2012 Genul substan tivelor: Cunoasterea si respectarea regu lilor de circulatie: Forme si figuri Respectarea to nului. stampi lare. 2013 VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA adjectivul care il in soteste. marime si culoare. 2013 14-18 ian. amprentare. Sorcova. 2012 si numar zapada. Educatie religi oasa cu ocazia Sarbatorilor de iar na. 2012 intre substantiv si Sarbatoarea lui Mos Nicolae proprietati carac teristice Emisia vocala co recta Tehnici de lucru: fuzionare. Deprinderi motrice de baza: mers nor mal. Punctul – element plastic. pe varfuri. Cunoasterea si respectarea nor melor de circulatie (semne pentru pie toni). Modelare prin mis cari de aplatizare si de adancire. Grupuri (multimi). Obiceiuri si traditii de iarna (Colinda tul. 2012 VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA subiect si predicat. Compune rea spatiului plas tic. imprastiere. Norme de compor tament civilizat in mijloacele de trans port in comun. 2012 Acord in gen Iarna: fenomene specifice anotim pului. 10-14 dec. . regru pare. ocolire de obstacole. 26-30 nov. de forma. in lateral. Plu gusorul). --- pe calcaie.

Compunerea spatiului plastic. coordonarea psiho motrica sugerata de text. Lipirea materia lelor din natura. 2013 Pronumele demonstrativ. Operatii de triere. 2013 Pronumele perso nal accentuat si neaccentuat. Bobinarea firului gros pe ghem intr-o anumita ordine. Ocrotirea animalelor. 04-08 feb. si subgrupuri. Jocuri de iarna. 2013 Denumirea si infati sarea animalelor domestice si salba tice: hrana. circu lare. Timbrul vocal. Aspecte caracte ristice anotimpului iarna. trecut si prezent. Descrierea gru pului Linia – limbaj plas tic. 2013 Adverbul care re prezinta locul. --- 11-15 mar. Saritura in inaltime cu atingerea unui obiect suspendat. Cunoasterea me diului de viata al animalelor domes tice si salbatice. Proprietati carac teristice. 2013 Timpul verbelor: Sarbatoarea zilei de 8 Martie. Norme de compor tament civilizat pe strada. de a dancire. Aruncarea cu o mana de la umar (azvarlirea). Deprinderi ritmice. Saritura in inaltime cu aterizare ghe muita si sprijin pe palme. Pata de culoare – limbaj plastic. Punctul – limbaj plastic. 2013 Acordul intre sub stantiv si verbul de actiune. Obtinerea efec tului plastic prin Insirarea pe un singur rostogolirea mingii pe sol cu --- . 2013 Adjectivul care re prezinta insusiri. Acordul intre pre dicat si subiect. 18-22 feb. de rotunjire.21-25 ian. Intonatia corecta. 18-22 mar. 04-08 mar.Norme de alimentatie sana toasa. si eventualele dau ne produse omu lui. analitic si sintetic. --- Deprinderi motrice: Abilitatea de a in tra in relatie cu cei lalti. foloasele aduse omului Diagrama Auditie muzicala – Modelaj: miscari translatorii.tim pul. Grupuri Deprinderi melodi ce. Deprinderi ritmice. --- Aruncarea cu o mana si cu doua maini. VENN-EULER. Rasucirea fasiei de material textil (1–2 cm) Deprinderi motri ce: alergare. --- 25feb01mar. adapost. --- 28ian01feb. de aplatizare. Compunerea spa tiului plastic. --- Saritura in adanci me (30 – 40 cm). 2013 Pronumele de poli tete. intre palme si intre degete. Prinderea cu ambele maini. mediu de viata. cantece pentru co pii. --- 11-15 feb. --- saritura de pe loc cu desprindere si aterizare pe ambe le picioare. cunoasterea sem ordonare. Imbracaminte de iarna.modul de acti une. Durata sunetelor. Inaltimea sunete lor. realizat cu ampren ta degetelor.

Necesitatea ocro tirii naturii. plante salbatice. --- 20-24 Pronuntarea corecta a difton Meserii si profesii. 29apr03mai 2013 Genul substan tivelor: masculin si feminin. mers in echilibru pe sol. fu ziune. de rotunjire. toleran tza. 2013 Conjunctia: si.la. 01-05 apr. z.Plan te cultivate. Elemente decora tive (reprezentare. --- Deprinderi motrice utilitar aplicative: Prietenia. obice iuri de toaleta.2013 nificatiei. Tempoul. Corespondenta biunivoca: Deprinderi de interpretare expre siva. Numaratul in limitele 1-3/5. Pata de culoare – limbaj plastic. Cunoasterea cor pului omenesc. alternantza. nici. repe tare. de adan cire. de etc. Lipirea materia lului textil si a har tiei. mai putine. --- Deprinderi motrice utilitar aplicative: mers in echilibru pe banca de gim nastica. 25-29 mar. sr. Meserii si profesii. gl. Pronuntarea corecta a grupu rilor de sunete cr. ghiocelul. circu lare. cunoasterea sem nificatiei. Aspecte carac teristice anotimpu lui primavara:cren guta inmugurita. clasificare dupa forma. gr. Numaratul in limitele 1-3/5. dar etc. tr etc. Tararea. Snuruire pe con tur. Timbrul vocal. j. st. Intensitatea sune telor: tare incet. simetrie.Asezarea multicolora. str. tractiune si impingere. transport de obiec te. a me diului in care tra im. 2013 08-12 apr. unelte Numaratul in limitele 1-3/5. --- 06-10 mai 2013 13-17 mai 2013 Perceperea si pro nuntarea corecta a sunetelor limbii romane: consoane f. --- Calitati motrice: fortza. Diferentierea din tre zgomot si su net. Obtinerea efec tului plastic prin tehnica efectului jetului de aer. Modelarea plas tilinei prin combi narea miscarilor translatorii. Lipirea materia lului textil si a har tiei. copacii infloriti etc. r. fir. [. 2013 15-19 apr. Dans folcloric. --- 22-26 apr. Deprinderi de interpretare Forma spontana obtinuta prin --- Deprinderi motrice utilitar- Norme si compor . marime si culoare.O biecte de uz per sonal. de a platizare. mai multe. 2013 Numarul substan tivelor: singular si plural. Sarbatorirea Sfintelor Pasti. ambele maini. g. v. Reguli de igiena personala. Recunoasterea sunetelor instru mentelor muzicale simple. armonia. 2013 SCOALA ALTFEL VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA Prepozitia:pe. h. s. Munci agricole de primavara.

expresiva. ou. Evaluare finala. Evaluare finala. Evaluare finala. Evaluare finala. Evaluare finala. 2013 Evaluare finala. 2013 Evaluare finala. Evaluare finala. Evaluare finala. de lucru. aplicative: alergare in linie dreapta si serpu ita. 10-14 iun. eu. combinarea ele mentelor de limbaj plastic. au. Evaluare finala. Evaluare finala. 27-31 mai 2013 Corectarea gre selilor de pronun tie si deexprimare. Evaluare finala. Evaluare finala. Evaluare finala. Evaluare finala. Evaluare finala. --- 17-21 iun. Evaluare finala. tament civilizat. Numaratul in limitele 1-3/5. 2013 Evaluare finala.mai 2013 gilor ai. Evaluare finala. Plierea hartiei. ea. Evaluare finala. ia. Dans modern. Evaluare finala. Sarbatoarea zilei de 1 Iunie – cu noasterea semnifi catiei. --- 03-07 iun. . Evaluare finala. ei. Evaluare finala.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful