Sunteți pe pagina 1din 5

PLANIFICARE ANUALA

Sapta mana

DLC Educarea limbajului si a comunicarii


Evaluare initiala

DS Cunoasterea mediului
Evaluare initiala

DS Activitate matematica
Evaluare initiala

DEC Educatie muzicala


Evaluare initiala

DEC Activitate artisticoplastica


Evaluare initiala

DOS Activitate practica


Evaluare initiala

DPM Dezvoltarea psihomotric a


Evaluare initiala

DOS Educatie pentru societate


---

Activitate optionala
---

ALA 1 si 2

17-21 sep. 2012 24-28 sep. 2012 01-05 oct. 2012

Evaluare initiala

Evaluare initiala

Evaluare initiala

Evaluare initiala

Evaluare initiala

Evaluare initiala

---

Evaluare initiala

Evaluare initiala

---

Evaluare initiala

Exprimarea in pro pozitii simple:

Gradinita; viata co piilor in gradinita.

Grupuri, proprietati caracteristice,

Deprinderi de a canta

Perceptia culorilor din natura si din mediul ambiant,

Mototolire, nete zire a hartiei si a materialului textil;

Invatarea schemei corporale: cap,gat,

---

08-12 oct. 2012

subiect si predicat.

Toamna, aspecte ale naturii inconju ratoare,

apartenenta unui element la o multi me,

in colectiv,

cunoasterea si re cunoasterea culo rilor primare,

---

membre superi oare si inferioare.

Norme de com portament civilizat.

15-19 oct. 2012

Numarul substan tivelor:

fenomene carac teristice anotim pului.

caracterizarea u nui grup

intonare corecta

realizarea expre sivitatii acestora,

rupere a hartiei in bucati mari.

Perceperea com ponentelor spati ale

---

22-26 oct. 2012

singular si plural.

Plante cultivate pe ogoa-re, in gradini, in livezi.

dupa proprietati carac-teristice.

si omogena.

familiarizarea cu plastilina.

---

si orientare adecvata.

Ocrotirea plantelor.

29oct.2nov. 2012

Propozitia simpla:

Cunoasterea ora sului si a cartieru lui.

Pozitii

Deprinderi de can tare in colectiv.

Perceperea noncu lorilor: alb si ne gru.

Ruperea hartiei in fasii pe lungimea materialului dat.

Deplasarea mai nilor pe diferite segmente ale cor pului (pe umeri,

---

0509 nov. 2012 12-16 nov. 2012

VACANTA

VACANTA

VACANTA

VACANTA

VACANTA

VACANTA

VACANTA

VACANTA

VACANTA

VACANTA

subiect si predicat.

Cunoasterea si recunoasterea mij loacelor de loco motie

si relatii spatiale.

Respectarea sem nalului de incepe re.

Efectul plastic prin fuzionare de cu lori.

---

la ceafa, pe sold, in sus, in lateral, inainte, in spate).

Cunoasterea si respectarea nor melor de circulatie (semne pentru pie toni). ---

19-23 nov. 2012

Genul substan tivelor:

Cunoasterea si respectarea regu lilor de circulatie:

Forme si figuri

Respectarea to nului.

Punctul element plastic. Compune rea spatiului plas tic. Modelarea plas tilinei prin miscari circulare, rotunjire si translatorii. Pata de culoare ca element plastic

Insirare pe un fir prin alternarea cu lorilor.

Deprinderi motrice de baza: mers nor mal, pe varfuri,

26-30 nov. 2012

masculin si femi nin.

indicatoare si mar caje.

geometrice:

Respiratia corecta in interpretare.

---

pe calcaie, cu ridi carea coapsei si mers ghemuit.

Norme de compor tament civilizat in mijloacele de trans port in comun. ---

03-07 dec. 2012

Acord in gen

Iarna: fenomene specifice anotim pului,

cercul si patratul.

Deprinderi de can tare

Lipirea hartiei gata decupate

Deprinderi motrice: alergare,

10-14 dec. 2012

si numar

zapada, gheata.

Grupuri (multimi),

in colectiv.

si obtinerea efec tului plastic prin aplicarea acesteia.

---

combinatii de alergare si mers,

Educatie religi oasa cu ocazia Sarbatorilor de iar na.

17-21 dec. 2012

intre substantiv si

Sarbatoarea lui Mos Nicolae

proprietati carac teristice

Emisia vocala co recta

Tehnici de lucru: fuzionare, stampi lare, amprentare.

si a materialelor din natura.

imprastiere, regru pare, ocolire de obstacole,

---

24dec. 11ian. 2013 14-18 ian. 2013

VACANTA

VACANTA

VACANTA

VACANTA

VACANTA

VACANTA

VACANTA

VACANTA

VACANTA

VACANTA

adjectivul care il in soteste.

si a Craciunului.

de forma, marime si culoare.

si dictia corecta.

Modelare prin mis cari de aplatizare si de adancire.

---

pasire peste obsta cole si trecere pe sub obstacole.

Obiceiuri si traditii de iarna (Colinda tul, Sorcova, Plu gusorul).

21-25 ian. 2013

Acordul intre sub stantiv si verbul de actiune.

Aspecte caracte ristice anotimpului iarna.

Grupuri

Deprinderi melodi ce.

Punctul limbaj plastic,

Rasucirea fasiei de material textil (12 cm)

Deprinderi motri ce: alergare,

---

28ian01feb. 2013

Adjectivul care re prezinta insusiri.

Jocuri de iarna.

si subgrupuri.

Inaltimea sunete lor.

realizat cu ampren ta degetelor.

---

saritura de pe loc cu desprindere si aterizare pe ambe le picioare. Saritura in inaltime cu aterizare ghe muita si sprijin pe palme.

04-08 feb. 2013

Adverbul care re prezinta locul,tim pul,modul de acti une. Acordul intre pre dicat si subiect.

Imbracaminte de iarna.

Proprietati carac teristice.

Intonatia corecta, coordonarea psiho motrica sugerata de text. Deprinderi ritmice.

Compunerea spatiului plastic.

intre palme si intre degete.

Norme de compor tament civilizat pe strada.Norme de alimentatie sana toasa. ---

11-15 feb. 2013

Denumirea si infati sarea animalelor domestice si salba tice: hrana, adapost, mediu de viata,

Descrierea gru pului

Linia limbaj plas tic.

---

Aruncarea cu o mana si cu doua maini. Prinderea cu ambele maini.

Cunoasterea me diului de viata al animalelor domes tice si salbatice.

18-22 feb. 2013

Pronumele perso nal accentuat si neaccentuat.

analitic si sintetic.

Durata sunetelor.

Compunerea spa tiului plastic.

Bobinarea firului gros pe ghem intr-o anumita ordine.

Aruncarea cu o mana de la umar (azvarlirea).

---

25feb01mar. 2013

Pronumele de poli tete.

foloasele aduse omului

Diagrama

Auditie muzicala

Modelaj: miscari translatorii, circu lare,

---

Saritura in adanci me (30 40 cm).

Ocrotirea animalelor.

04-08 mar. 2013

Pronumele demonstrativ.

si eventualele dau ne produse omu lui.

VENN-EULER.

cantece pentru co pii.

de rotunjire, de aplatizare, de a dancire.

Lipirea materia lelor din natura.

Saritura in inaltime cu atingerea unui obiect suspendat.

---

11-15 mar. 2013

Timpul verbelor:

Sarbatoarea zilei de 8 Martie,

Operatii de triere,

Deprinderi ritmice.

Pata de culoare limbaj plastic.

---

Deprinderi motrice:

Abilitatea de a in tra in relatie cu cei lalti.

18-22 mar.

trecut si prezent.

cunoasterea sem

ordonare,

Timbrul vocal.

Obtinerea efec tului plastic prin

Insirarea pe un singur

rostogolirea mingii pe sol cu

---

2013

nificatiei.

fu ziune.

fir.Asezarea multicolora.

ambele maini.

25-29 mar. 2013

Conjunctia: si, nici, dar etc.

Sarbatorirea Sfintelor Pasti,

clasificare dupa forma,

Recunoasterea sunetelor instru mentelor muzicale simple.

Elemente decora tive (reprezentare,

---

Deprinderi motrice utilitar aplicative:

Prietenia, toleran tza, armonia.

01-05 apr. 2013 08-12 apr. 2013 15-19 apr. 2013

SCOALA ALTFEL

VACANTA

VACANTA

VACANTA

VACANTA

VACANTA

VACANTA

VACANTA

VACANTA

VACANTA

VACANTA

Prepozitia:pe,la, de etc.

cunoasterea sem nificatiei.

marime si culoare.

Diferentierea din tre zgomot si su net.

alternantza, repe tare, simetrie.

Snuruire pe con tur.

mers in echilibru pe sol.

---

22-26 apr. 2013

Numarul substan tivelor: singular si plural.

29apr03mai 2013

Genul substan tivelor: masculin si feminin.

Aspecte carac teristice anotimpu lui primavara:cren guta inmugurita, ghiocelul, copacii infloriti etc. Munci agricole de primavara.Plan te cultivate, plante salbatice.

Corespondenta biunivoca:

Deprinderi de interpretare expre siva.

Pata de culoare limbaj plastic.

---

Deprinderi motrice utilitar aplicative: mers in echilibru pe banca de gim nastica.

Necesitatea ocro tirii naturii, a me diului in care tra im.

mai multe, mai putine.

Intensitatea sune telor: tare incet.

Obtinerea efec tului plastic prin tehnica efectului jetului de aer.

Lipirea materia lului textil si a har tiei.

Tararea. Dans folcloric.

---

06-10 mai 2013

13-17 mai 2013

Perceperea si pro nuntarea corecta a sunetelor limbii romane: consoane f, v, g, h, s, [, z, j, r. Pronuntarea corecta a grupu rilor de sunete cr, sr, st, str, gr, gl, tr etc.

Cunoasterea cor pului omenesc.

Numaratul in limitele 1-3/5.

Tempoul.

Modelarea plas tilinei prin combi narea miscarilor translatorii, circu lare, de rotunjire, de a platizare, de adan cire.

---

Calitati motrice: fortza, tractiune si impingere,

Meserii si profesii.

Reguli de igiena personala, obice iuri de toaleta.O biecte de uz per sonal.

Numaratul in limitele 1-3/5.

Timbrul vocal.

Lipirea materia lului textil si a har tiei.

transport de obiec te.

---

20-24

Pronuntarea corecta a difton

Meserii si profesii, unelte

Numaratul in limitele 1-3/5.

Deprinderi de interpretare

Forma spontana obtinuta prin

---

Deprinderi motrice utilitar-

Norme si compor

mai 2013

gilor ai, ei, au, eu, ou, ea, ia.

de lucru.

aplicative: alergare in linie dreapta si serpu ita.

tament civilizat.

27-31 mai 2013

Corectarea gre selilor de pronun tie si deexprimare.

Sarbatoarea zilei de 1 Iunie cu noasterea semnifi catiei. Evaluare finala.

Numaratul in limitele 1-3/5.

expresiva.

combinarea ele mentelor de limbaj plastic.

Plierea hartiei.

Dans modern.

---

03-07 iun. 2013

Evaluare finala.

Evaluare finala.

Evaluare finala.

Evaluare finala.

Evaluare finala.

Evaluare finala.

Evaluare finala.

10-14 iun. 2013

Evaluare finala.

Evaluare finala.

Evaluare finala.

Evaluare finala.

Evaluare finala.

Evaluare finala.

Evaluare finala.

---

17-21 iun. 2013

Evaluare finala.

Evaluare finala.

Evaluare finala.

Evaluare finala.

Evaluare finala.

Evaluare finala.

Evaluare finala.

Evaluare finala.