PLANIFICARE ANUALA

Sapta mana

DLC Educarea limbajului si a comunicarii
Evaluare initiala

DS Cunoasterea mediului
Evaluare initiala

DS Activitate matematica
Evaluare initiala

DEC Educatie muzicala
Evaluare initiala

DEC Activitate artisticoplastica
Evaluare initiala

DOS Activitate practica
Evaluare initiala

DPM Dezvoltarea psihomotric a
Evaluare initiala

DOS Educatie pentru societate
---

Activitate optionala
---

ALA 1 si 2

17-21 sep. 2012 24-28 sep. 2012 01-05 oct. 2012

Evaluare initiala

Evaluare initiala

Evaluare initiala

Evaluare initiala

Evaluare initiala

Evaluare initiala

---

Evaluare initiala

Evaluare initiala

---

Evaluare initiala

Exprimarea in pro pozitii simple:

Gradinita; viata co piilor in gradinita.

Grupuri, proprietati caracteristice,

Deprinderi de a canta

Perceptia culorilor din natura si din mediul ambiant,

Mototolire, nete zire a hartiei si a materialului textil;

Invatarea schemei corporale: cap,gat,

---

08-12 oct. 2012

subiect si predicat.

Toamna, aspecte ale naturii inconju ratoare,

apartenenta unui element la o multi me,

in colectiv,

cunoasterea si re cunoasterea culo rilor primare,

---

membre superi oare si inferioare.

Norme de com portament civilizat.

15-19 oct. 2012

Numarul substan tivelor:

fenomene carac teristice anotim pului.

caracterizarea u nui grup

intonare corecta

realizarea expre sivitatii acestora,

rupere a hartiei in bucati mari.

Perceperea com ponentelor spati ale

---

22-26 oct. 2012

singular si plural.

Plante cultivate pe ogoa-re, in gradini, in livezi.

dupa proprietati carac-teristice.

si omogena.

familiarizarea cu plastilina.

---

si orientare adecvata.

Ocrotirea plantelor.

29oct.2nov. 2012

Propozitia simpla:

Cunoasterea ora sului si a cartieru lui.

Pozitii

Deprinderi de can tare in colectiv.

Perceperea noncu lorilor: alb si ne gru.

Ruperea hartiei in fasii pe lungimea materialului dat.

Deplasarea mai nilor pe diferite segmente ale cor pului (pe umeri,

---

gheata. 17-21 dec. --- 19-23 nov. ocolire de obstacole. de forma. si dictia corecta. Punctul – element plastic. in spate). --- pe calcaie. . Modelarea plas tilinei prin miscari circulare. inainte. --- pasire peste obsta cole si trecere pe sub obstacole. si obtinerea efec tului plastic prin aplicarea acesteia. marime si culoare. Cunoasterea si recunoasterea mij loacelor de loco motie si relatii spatiale. --- la ceafa. pe sold. Obiceiuri si traditii de iarna (Colinda tul. 2012 12-16 nov. --- 03-07 dec. pe varfuri. Pata de culoare ca element plastic Insirare pe un fir prin alternarea cu lorilor.05–09 nov. 2012 intre substantiv si Sarbatoarea lui Mos Nicolae proprietati carac teristice Emisia vocala co recta Tehnici de lucru: fuzionare. 2013 14-18 ian. indicatoare si mar caje. Norme de compor tament civilizat in mijloacele de trans port in comun. 2012 VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA subiect si predicat. Deprinderi de can tare Lipirea hartiei gata decupate Deprinderi motrice: alergare. si a Craciunului. --- 24dec. Modelare prin mis cari de aplatizare si de adancire. in sus. Respectarea sem nalului de incepe re. 2013 VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA adjectivul care il in soteste. Educatie religi oasa cu ocazia Sarbatorilor de iar na. geometrice: Respiratia corecta in interpretare. 2012 masculin si femi nin. Deprinderi motrice de baza: mers nor mal. 2012 Genul substan tivelor: Cunoasterea si respectarea regu lilor de circulatie: Forme si figuri Respectarea to nului. si a materialelor din natura. in colectiv. Grupuri (multimi). in lateral. 2012 Acord in gen Iarna: fenomene specifice anotim pului. 10-14 dec. Cunoasterea si respectarea nor melor de circulatie (semne pentru pie toni). amprentare. 26-30 nov. regru pare. 11ian. rotunjire si translatorii. cercul si patratul. --- combinatii de alergare si mers. imprastiere. 2012 si numar zapada. Efectul plastic prin fuzionare de cu lori. Compune rea spatiului plas tic. cu ridi carea coapsei si mers ghemuit. stampi lare. Sorcova. Plu gusorul).

--- 28ian01feb. Bobinarea firului gros pe ghem intr-o anumita ordine. Punctul – limbaj plastic. realizat cu ampren ta degetelor. --- 25feb01mar. Saritura in inaltime cu aterizare ghe muita si sprijin pe palme. Descrierea gru pului Linia – limbaj plas tic. 2013 Timpul verbelor: Sarbatoarea zilei de 8 Martie. Deprinderi ritmice. Norme de compor tament civilizat pe strada. trecut si prezent. de aplatizare.modul de acti une. 04-08 feb. mediu de viata. Operatii de triere. Intonatia corecta. cantece pentru co pii. circu lare. Durata sunetelor. --- Deprinderi motrice: Abilitatea de a in tra in relatie cu cei lalti. Acordul intre pre dicat si subiect. 2013 Adjectivul care re prezinta insusiri. analitic si sintetic. de rotunjire. Aspecte caracte ristice anotimpului iarna. Proprietati carac teristice. Aruncarea cu o mana de la umar (azvarlirea). Pata de culoare – limbaj plastic. Cunoasterea me diului de viata al animalelor domes tice si salbatice. coordonarea psiho motrica sugerata de text. si eventualele dau ne produse omu lui. 18-22 mar. --- saritura de pe loc cu desprindere si aterizare pe ambe le picioare. --- Saritura in adanci me (30 – 40 cm). Compunerea spa tiului plastic. 2013 Denumirea si infati sarea animalelor domestice si salba tice: hrana. Ocrotirea animalelor. --- Aruncarea cu o mana si cu doua maini. Jocuri de iarna. Lipirea materia lelor din natura. Imbracaminte de iarna. Saritura in inaltime cu atingerea unui obiect suspendat. si subgrupuri. --- 11-15 mar. 2013 Acordul intre sub stantiv si verbul de actiune.tim pul. de a dancire. Inaltimea sunete lor. 04-08 mar. 2013 Adverbul care re prezinta locul. intre palme si intre degete. Deprinderi ritmice. Timbrul vocal.Norme de alimentatie sana toasa. VENN-EULER. Grupuri Deprinderi melodi ce. Prinderea cu ambele maini. --- 11-15 feb.21-25 ian. adapost. 2013 Pronumele de poli tete. 2013 Pronumele demonstrativ. Compunerea spatiului plastic. Rasucirea fasiei de material textil (1–2 cm) Deprinderi motri ce: alergare. cunoasterea sem ordonare. 2013 Pronumele perso nal accentuat si neaccentuat. foloasele aduse omului Diagrama Auditie muzicala – Modelaj: miscari translatorii. Obtinerea efec tului plastic prin Insirarea pe un singur rostogolirea mingii pe sol cu --- . 18-22 feb.

29apr03mai 2013 Genul substan tivelor: masculin si feminin. Munci agricole de primavara. unelte Numaratul in limitele 1-3/5. Tararea.la.2013 nificatiei. clasificare dupa forma. tractiune si impingere. Intensitatea sune telor: tare incet. Pronuntarea corecta a grupu rilor de sunete cr. cunoasterea sem nificatiei. repe tare. mers in echilibru pe sol. Modelarea plas tilinei prin combi narea miscarilor translatorii. Cunoasterea cor pului omenesc. --- Deprinderi motrice utilitar aplicative: mers in echilibru pe banca de gim nastica. Numaratul in limitele 1-3/5. fir. st. str. Timbrul vocal. Lipirea materia lului textil si a har tiei. mai putine. --- Deprinderi motrice utilitar aplicative: Prietenia. Deprinderi de interpretare Forma spontana obtinuta prin --- Deprinderi motrice utilitar- Norme si compor . marime si culoare. 25-29 mar. Numaratul in limitele 1-3/5. toleran tza. ghiocelul. --- 22-26 apr. de adan cire. dar etc. s. Reguli de igiena personala. de etc. Pata de culoare – limbaj plastic. armonia. z. Meserii si profesii. Obtinerea efec tului plastic prin tehnica efectului jetului de aer. Aspecte carac teristice anotimpu lui primavara:cren guta inmugurita. plante salbatice. simetrie. Snuruire pe con tur. Diferentierea din tre zgomot si su net. gl. sr. de a platizare. Necesitatea ocro tirii naturii. h. [. tr etc.Plan te cultivate.O biecte de uz per sonal. 2013 Conjunctia: si. circu lare. Dans folcloric. Sarbatorirea Sfintelor Pasti. Tempoul. copacii infloriti etc. de rotunjire. --- Calitati motrice: fortza. Elemente decora tive (reprezentare. r. 2013 15-19 apr. a me diului in care tra im. g. nici. obice iuri de toaleta. --- 06-10 mai 2013 13-17 mai 2013 Perceperea si pro nuntarea corecta a sunetelor limbii romane: consoane f. 2013 SCOALA ALTFEL VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA Prepozitia:pe. alternantza. 2013 08-12 apr. v. fu ziune. 01-05 apr. gr. Corespondenta biunivoca: Deprinderi de interpretare expre siva. transport de obiec te. ambele maini. j. mai multe.Asezarea multicolora. Recunoasterea sunetelor instru mentelor muzicale simple. 2013 Numarul substan tivelor: singular si plural. --- 20-24 Pronuntarea corecta a difton Meserii si profesii. Lipirea materia lului textil si a har tiei.

expresiva. Evaluare finala. 2013 Evaluare finala. Evaluare finala. Evaluare finala. Evaluare finala. 2013 Evaluare finala. ea. ou. ei. Evaluare finala. Evaluare finala. Dans modern.mai 2013 gilor ai. eu. Evaluare finala. Sarbatoarea zilei de 1 Iunie – cu noasterea semnifi catiei. 27-31 mai 2013 Corectarea gre selilor de pronun tie si deexprimare. ia. Evaluare finala. . --- 17-21 iun. Evaluare finala. Evaluare finala. 10-14 iun. Evaluare finala. au. tament civilizat. Plierea hartiei. Evaluare finala. Evaluare finala. Evaluare finala. Evaluare finala. Evaluare finala. aplicative: alergare in linie dreapta si serpu ita. 2013 Evaluare finala. --- 03-07 iun. Evaluare finala. Evaluare finala. Evaluare finala. Evaluare finala. de lucru. Numaratul in limitele 1-3/5. combinarea ele mentelor de limbaj plastic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful