PLANIFICARE ANUALA

Sapta mana

DLC Educarea limbajului si a comunicarii
Evaluare initiala

DS Cunoasterea mediului
Evaluare initiala

DS Activitate matematica
Evaluare initiala

DEC Educatie muzicala
Evaluare initiala

DEC Activitate artisticoplastica
Evaluare initiala

DOS Activitate practica
Evaluare initiala

DPM Dezvoltarea psihomotric a
Evaluare initiala

DOS Educatie pentru societate
---

Activitate optionala
---

ALA 1 si 2

17-21 sep. 2012 24-28 sep. 2012 01-05 oct. 2012

Evaluare initiala

Evaluare initiala

Evaluare initiala

Evaluare initiala

Evaluare initiala

Evaluare initiala

---

Evaluare initiala

Evaluare initiala

---

Evaluare initiala

Exprimarea in pro pozitii simple:

Gradinita; viata co piilor in gradinita.

Grupuri, proprietati caracteristice,

Deprinderi de a canta

Perceptia culorilor din natura si din mediul ambiant,

Mototolire, nete zire a hartiei si a materialului textil;

Invatarea schemei corporale: cap,gat,

---

08-12 oct. 2012

subiect si predicat.

Toamna, aspecte ale naturii inconju ratoare,

apartenenta unui element la o multi me,

in colectiv,

cunoasterea si re cunoasterea culo rilor primare,

---

membre superi oare si inferioare.

Norme de com portament civilizat.

15-19 oct. 2012

Numarul substan tivelor:

fenomene carac teristice anotim pului.

caracterizarea u nui grup

intonare corecta

realizarea expre sivitatii acestora,

rupere a hartiei in bucati mari.

Perceperea com ponentelor spati ale

---

22-26 oct. 2012

singular si plural.

Plante cultivate pe ogoa-re, in gradini, in livezi.

dupa proprietati carac-teristice.

si omogena.

familiarizarea cu plastilina.

---

si orientare adecvata.

Ocrotirea plantelor.

29oct.2nov. 2012

Propozitia simpla:

Cunoasterea ora sului si a cartieru lui.

Pozitii

Deprinderi de can tare in colectiv.

Perceperea noncu lorilor: alb si ne gru.

Ruperea hartiei in fasii pe lungimea materialului dat.

Deplasarea mai nilor pe diferite segmente ale cor pului (pe umeri,

---

2013 VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA adjectivul care il in soteste. in sus. marime si culoare. --- pe calcaie. Modelare prin mis cari de aplatizare si de adancire. Deprinderi motrice de baza: mers nor mal. 2012 intre substantiv si Sarbatoarea lui Mos Nicolae proprietati carac teristice Emisia vocala co recta Tehnici de lucru: fuzionare. si a materialelor din natura. --- pasire peste obsta cole si trecere pe sub obstacole. stampi lare. indicatoare si mar caje. de forma. pe sold. Sorcova. cercul si patratul. in colectiv. Plu gusorul). Obiceiuri si traditii de iarna (Colinda tul. Compune rea spatiului plas tic. cu ridi carea coapsei si mers ghemuit. Cunoasterea si recunoasterea mij loacelor de loco motie si relatii spatiale. si dictia corecta. 2012 Genul substan tivelor: Cunoasterea si respectarea regu lilor de circulatie: Forme si figuri Respectarea to nului. 2012 VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA subiect si predicat. in spate). Norme de compor tament civilizat in mijloacele de trans port in comun. --- combinatii de alergare si mers. Deprinderi de can tare Lipirea hartiei gata decupate Deprinderi motrice: alergare. 2012 Acord in gen Iarna: fenomene specifice anotim pului. Pata de culoare ca element plastic Insirare pe un fir prin alternarea cu lorilor. geometrice: Respiratia corecta in interpretare. Grupuri (multimi). 2013 14-18 ian. . Modelarea plas tilinei prin miscari circulare. imprastiere. ocolire de obstacole. 17-21 dec. 26-30 nov. Efectul plastic prin fuzionare de cu lori. Cunoasterea si respectarea nor melor de circulatie (semne pentru pie toni). si a Craciunului. si obtinerea efec tului plastic prin aplicarea acesteia. 2012 12-16 nov. rotunjire si translatorii. 2012 masculin si femi nin. --- 03-07 dec. --- 19-23 nov. pe varfuri. gheata. 11ian. in lateral. 2012 si numar zapada. amprentare. --- la ceafa. Educatie religi oasa cu ocazia Sarbatorilor de iar na. Punctul – element plastic. inainte. 10-14 dec. regru pare. --- 24dec. Respectarea sem nalului de incepe re.05–09 nov.

--- saritura de pe loc cu desprindere si aterizare pe ambe le picioare. de aplatizare. VENN-EULER. Saritura in inaltime cu atingerea unui obiect suspendat. coordonarea psiho motrica sugerata de text. --- Aruncarea cu o mana si cu doua maini. si subgrupuri. Compunerea spa tiului plastic. --- 28ian01feb. adapost. Prinderea cu ambele maini. Pata de culoare – limbaj plastic. 2013 Acordul intre sub stantiv si verbul de actiune. 2013 Pronumele perso nal accentuat si neaccentuat. --- Deprinderi motrice: Abilitatea de a in tra in relatie cu cei lalti. Descrierea gru pului Linia – limbaj plas tic. 04-08 mar. Timbrul vocal. de rotunjire. 2013 Pronumele demonstrativ. mediu de viata. 18-22 feb. Saritura in inaltime cu aterizare ghe muita si sprijin pe palme. Operatii de triere. de a dancire.Norme de alimentatie sana toasa. Norme de compor tament civilizat pe strada. Compunerea spatiului plastic. 2013 Denumirea si infati sarea animalelor domestice si salba tice: hrana. foloasele aduse omului Diagrama Auditie muzicala – Modelaj: miscari translatorii. Bobinarea firului gros pe ghem intr-o anumita ordine. Deprinderi ritmice. Proprietati carac teristice. realizat cu ampren ta degetelor. 2013 Adjectivul care re prezinta insusiri. cantece pentru co pii. --- 11-15 mar. 2013 Timpul verbelor: Sarbatoarea zilei de 8 Martie. Deprinderi ritmice. Obtinerea efec tului plastic prin Insirarea pe un singur rostogolirea mingii pe sol cu --- . Durata sunetelor. Aruncarea cu o mana de la umar (azvarlirea).modul de acti une. Imbracaminte de iarna. Intonatia corecta. trecut si prezent. Aspecte caracte ristice anotimpului iarna. Rasucirea fasiei de material textil (1–2 cm) Deprinderi motri ce: alergare. si eventualele dau ne produse omu lui. 18-22 mar. Cunoasterea me diului de viata al animalelor domes tice si salbatice. --- 25feb01mar.tim pul. Grupuri Deprinderi melodi ce. 2013 Pronumele de poli tete. Punctul – limbaj plastic. Ocrotirea animalelor. Inaltimea sunete lor.21-25 ian. --- 11-15 feb. --- Saritura in adanci me (30 – 40 cm). analitic si sintetic. cunoasterea sem ordonare. 04-08 feb. circu lare. intre palme si intre degete. Acordul intre pre dicat si subiect. Jocuri de iarna. Lipirea materia lelor din natura. 2013 Adverbul care re prezinta locul.

tractiune si impingere. de rotunjire.O biecte de uz per sonal. dar etc. Pata de culoare – limbaj plastic. Cunoasterea cor pului omenesc. z. s. Munci agricole de primavara. [. Deprinderi de interpretare Forma spontana obtinuta prin --- Deprinderi motrice utilitar- Norme si compor . Obtinerea efec tului plastic prin tehnica efectului jetului de aer. copacii infloriti etc.la. 29apr03mai 2013 Genul substan tivelor: masculin si feminin. 2013 Conjunctia: si. Aspecte carac teristice anotimpu lui primavara:cren guta inmugurita. clasificare dupa forma. nici. Timbrul vocal. Modelarea plas tilinei prin combi narea miscarilor translatorii. Lipirea materia lului textil si a har tiei. Meserii si profesii. Elemente decora tive (reprezentare. h. Lipirea materia lului textil si a har tiei. gl. str. alternantza. plante salbatice. Reguli de igiena personala. de a platizare. st. marime si culoare. unelte Numaratul in limitele 1-3/5. ambele maini. cunoasterea sem nificatiei. Necesitatea ocro tirii naturii. Diferentierea din tre zgomot si su net. 2013 SCOALA ALTFEL VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA Prepozitia:pe. Intensitatea sune telor: tare incet. armonia. Dans folcloric. --- Deprinderi motrice utilitar aplicative: Prietenia. g.2013 nificatiei. --- Calitati motrice: fortza. circu lare. v. transport de obiec te. Numaratul in limitele 1-3/5. toleran tza. gr. a me diului in care tra im. --- 22-26 apr. Corespondenta biunivoca: Deprinderi de interpretare expre siva. Pronuntarea corecta a grupu rilor de sunete cr.Plan te cultivate. de adan cire. 25-29 mar. fir. ghiocelul. mers in echilibru pe sol. Sarbatorirea Sfintelor Pasti. simetrie. Recunoasterea sunetelor instru mentelor muzicale simple. fu ziune. repe tare. --- 06-10 mai 2013 13-17 mai 2013 Perceperea si pro nuntarea corecta a sunetelor limbii romane: consoane f. mai multe. Snuruire pe con tur. 2013 Numarul substan tivelor: singular si plural. 2013 15-19 apr. 2013 08-12 apr. sr. tr etc. --- Deprinderi motrice utilitar aplicative: mers in echilibru pe banca de gim nastica. Tempoul. de etc. mai putine. Tararea. --- 20-24 Pronuntarea corecta a difton Meserii si profesii. obice iuri de toaleta. Numaratul in limitele 1-3/5. j.Asezarea multicolora. r. 01-05 apr.

combinarea ele mentelor de limbaj plastic. Evaluare finala. Evaluare finala.mai 2013 gilor ai. 2013 Evaluare finala. tament civilizat. Evaluare finala. Evaluare finala. de lucru. Evaluare finala. Evaluare finala. Evaluare finala. 10-14 iun. Sarbatoarea zilei de 1 Iunie – cu noasterea semnifi catiei. 2013 Evaluare finala. expresiva. Evaluare finala. Plierea hartiei. ea. Evaluare finala. Evaluare finala. Evaluare finala. . Evaluare finala. --- 03-07 iun. --- 17-21 iun. Evaluare finala. Evaluare finala. Evaluare finala. 2013 Evaluare finala. ou. ia. Dans modern. Numaratul in limitele 1-3/5. Evaluare finala. Evaluare finala. Evaluare finala. Evaluare finala. 27-31 mai 2013 Corectarea gre selilor de pronun tie si deexprimare. ei. aplicative: alergare in linie dreapta si serpu ita. au. eu. Evaluare finala.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful