PLANIFICARE ANUALA

Sapta mana

DLC Educarea limbajului si a comunicarii
Evaluare initiala

DS Cunoasterea mediului
Evaluare initiala

DS Activitate matematica
Evaluare initiala

DEC Educatie muzicala
Evaluare initiala

DEC Activitate artisticoplastica
Evaluare initiala

DOS Activitate practica
Evaluare initiala

DPM Dezvoltarea psihomotric a
Evaluare initiala

DOS Educatie pentru societate
---

Activitate optionala
---

ALA 1 si 2

17-21 sep. 2012 24-28 sep. 2012 01-05 oct. 2012

Evaluare initiala

Evaluare initiala

Evaluare initiala

Evaluare initiala

Evaluare initiala

Evaluare initiala

---

Evaluare initiala

Evaluare initiala

---

Evaluare initiala

Exprimarea in pro pozitii simple:

Gradinita; viata co piilor in gradinita.

Grupuri, proprietati caracteristice,

Deprinderi de a canta

Perceptia culorilor din natura si din mediul ambiant,

Mototolire, nete zire a hartiei si a materialului textil;

Invatarea schemei corporale: cap,gat,

---

08-12 oct. 2012

subiect si predicat.

Toamna, aspecte ale naturii inconju ratoare,

apartenenta unui element la o multi me,

in colectiv,

cunoasterea si re cunoasterea culo rilor primare,

---

membre superi oare si inferioare.

Norme de com portament civilizat.

15-19 oct. 2012

Numarul substan tivelor:

fenomene carac teristice anotim pului.

caracterizarea u nui grup

intonare corecta

realizarea expre sivitatii acestora,

rupere a hartiei in bucati mari.

Perceperea com ponentelor spati ale

---

22-26 oct. 2012

singular si plural.

Plante cultivate pe ogoa-re, in gradini, in livezi.

dupa proprietati carac-teristice.

si omogena.

familiarizarea cu plastilina.

---

si orientare adecvata.

Ocrotirea plantelor.

29oct.2nov. 2012

Propozitia simpla:

Cunoasterea ora sului si a cartieru lui.

Pozitii

Deprinderi de can tare in colectiv.

Perceperea noncu lorilor: alb si ne gru.

Ruperea hartiei in fasii pe lungimea materialului dat.

Deplasarea mai nilor pe diferite segmente ale cor pului (pe umeri,

---

si dictia corecta. --- pasire peste obsta cole si trecere pe sub obstacole. 2012 si numar zapada. 2013 VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA adjectivul care il in soteste. --- la ceafa. ocolire de obstacole. --- combinatii de alergare si mers. 2012 Acord in gen Iarna: fenomene specifice anotim pului. 2013 14-18 ian. inainte. marime si culoare. Punctul – element plastic. --- 03-07 dec. Cunoasterea si recunoasterea mij loacelor de loco motie si relatii spatiale. 17-21 dec. pe varfuri. --- 24dec. 2012 intre substantiv si Sarbatoarea lui Mos Nicolae proprietati carac teristice Emisia vocala co recta Tehnici de lucru: fuzionare. imprastiere. rotunjire si translatorii. gheata. 26-30 nov. cercul si patratul. Obiceiuri si traditii de iarna (Colinda tul. Modelarea plas tilinei prin miscari circulare. --- 19-23 nov. 2012 VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA subiect si predicat. Plu gusorul). pe sold. Efectul plastic prin fuzionare de cu lori. Respectarea sem nalului de incepe re. in spate). 2012 12-16 nov. stampi lare.05–09 nov. Modelare prin mis cari de aplatizare si de adancire. 2012 masculin si femi nin. regru pare. --- pe calcaie. in sus. 10-14 dec. Grupuri (multimi). 2012 Genul substan tivelor: Cunoasterea si respectarea regu lilor de circulatie: Forme si figuri Respectarea to nului. de forma. si obtinerea efec tului plastic prin aplicarea acesteia. si a Craciunului. amprentare. Deprinderi de can tare Lipirea hartiei gata decupate Deprinderi motrice: alergare. Compune rea spatiului plas tic. Sorcova. Deprinderi motrice de baza: mers nor mal. in colectiv. Pata de culoare ca element plastic Insirare pe un fir prin alternarea cu lorilor. si a materialelor din natura. Cunoasterea si respectarea nor melor de circulatie (semne pentru pie toni). cu ridi carea coapsei si mers ghemuit. . Norme de compor tament civilizat in mijloacele de trans port in comun. in lateral. geometrice: Respiratia corecta in interpretare. Educatie religi oasa cu ocazia Sarbatorilor de iar na. 11ian. indicatoare si mar caje.

2013 Acordul intre sub stantiv si verbul de actiune. circu lare. Timbrul vocal. 2013 Pronumele de poli tete. --- Saritura in adanci me (30 – 40 cm). cunoasterea sem ordonare. 2013 Pronumele perso nal accentuat si neaccentuat.modul de acti une. Durata sunetelor. Intonatia corecta. trecut si prezent. Cunoasterea me diului de viata al animalelor domes tice si salbatice. coordonarea psiho motrica sugerata de text. de rotunjire. 2013 Adverbul care re prezinta locul. --- 28ian01feb. Prinderea cu ambele maini. de aplatizare. adapost. 18-22 feb. Compunerea spatiului plastic. Ocrotirea animalelor. --- saritura de pe loc cu desprindere si aterizare pe ambe le picioare. 18-22 mar. 2013 Pronumele demonstrativ. Inaltimea sunete lor. mediu de viata. Acordul intre pre dicat si subiect. Rasucirea fasiei de material textil (1–2 cm) Deprinderi motri ce: alergare. Pata de culoare – limbaj plastic. Aspecte caracte ristice anotimpului iarna. 2013 Denumirea si infati sarea animalelor domestice si salba tice: hrana.Norme de alimentatie sana toasa.21-25 ian. si subgrupuri. de a dancire. Descrierea gru pului Linia – limbaj plas tic. Lipirea materia lelor din natura. cantece pentru co pii. Grupuri Deprinderi melodi ce. Imbracaminte de iarna. 2013 Adjectivul care re prezinta insusiri. Bobinarea firului gros pe ghem intr-o anumita ordine. Punctul – limbaj plastic.tim pul. --- 25feb01mar. --- 11-15 mar. Compunerea spa tiului plastic. Deprinderi ritmice. analitic si sintetic. foloasele aduse omului Diagrama Auditie muzicala – Modelaj: miscari translatorii. Operatii de triere. realizat cu ampren ta degetelor. Jocuri de iarna. --- Deprinderi motrice: Abilitatea de a in tra in relatie cu cei lalti. Deprinderi ritmice. 04-08 feb. Norme de compor tament civilizat pe strada. --- Aruncarea cu o mana si cu doua maini. intre palme si intre degete. Saritura in inaltime cu atingerea unui obiect suspendat. Saritura in inaltime cu aterizare ghe muita si sprijin pe palme. --- 11-15 feb. si eventualele dau ne produse omu lui. 2013 Timpul verbelor: Sarbatoarea zilei de 8 Martie. VENN-EULER. Proprietati carac teristice. Aruncarea cu o mana de la umar (azvarlirea). 04-08 mar. Obtinerea efec tului plastic prin Insirarea pe un singur rostogolirea mingii pe sol cu --- .

Lipirea materia lului textil si a har tiei. clasificare dupa forma. 2013 SCOALA ALTFEL VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA Prepozitia:pe. Necesitatea ocro tirii naturii. de rotunjire. de adan cire.la. Timbrul vocal. z. toleran tza. 2013 15-19 apr. Diferentierea din tre zgomot si su net. mai multe. str. plante salbatice. simetrie. --- 06-10 mai 2013 13-17 mai 2013 Perceperea si pro nuntarea corecta a sunetelor limbii romane: consoane f.Asezarea multicolora.2013 nificatiei. g. mers in echilibru pe sol. Tararea. Deprinderi de interpretare Forma spontana obtinuta prin --- Deprinderi motrice utilitar- Norme si compor . sr. transport de obiec te. [. --- 22-26 apr. s. dar etc. Obtinerea efec tului plastic prin tehnica efectului jetului de aer. 2013 Conjunctia: si. Elemente decora tive (reprezentare. 29apr03mai 2013 Genul substan tivelor: masculin si feminin. Aspecte carac teristice anotimpu lui primavara:cren guta inmugurita. gr. fir. Numaratul in limitele 1-3/5. de etc. v. circu lare. 2013 Numarul substan tivelor: singular si plural. nici. alternantza. Recunoasterea sunetelor instru mentelor muzicale simple. st.O biecte de uz per sonal. fu ziune. ghiocelul. copacii infloriti etc. Modelarea plas tilinei prin combi narea miscarilor translatorii. armonia. Numaratul in limitele 1-3/5. --- Deprinderi motrice utilitar aplicative: mers in echilibru pe banca de gim nastica. h. Corespondenta biunivoca: Deprinderi de interpretare expre siva. Intensitatea sune telor: tare incet. unelte Numaratul in limitele 1-3/5. de a platizare. Reguli de igiena personala. gl. repe tare.Plan te cultivate. Munci agricole de primavara. ambele maini. --- Deprinderi motrice utilitar aplicative: Prietenia. 01-05 apr. 2013 08-12 apr. tr etc. Snuruire pe con tur. cunoasterea sem nificatiei. marime si culoare. r. Pronuntarea corecta a grupu rilor de sunete cr. --- 20-24 Pronuntarea corecta a difton Meserii si profesii. j. a me diului in care tra im. Pata de culoare – limbaj plastic. Sarbatorirea Sfintelor Pasti. 25-29 mar. obice iuri de toaleta. Cunoasterea cor pului omenesc. Tempoul. mai putine. --- Calitati motrice: fortza. tractiune si impingere. Dans folcloric. Meserii si profesii. Lipirea materia lului textil si a har tiei.

2013 Evaluare finala. combinarea ele mentelor de limbaj plastic. Evaluare finala. Evaluare finala. --- 17-21 iun. tament civilizat. Evaluare finala. Dans modern. expresiva. de lucru. 10-14 iun. 2013 Evaluare finala. Evaluare finala. Evaluare finala. 2013 Evaluare finala. Evaluare finala. ei. 27-31 mai 2013 Corectarea gre selilor de pronun tie si deexprimare. Evaluare finala. Evaluare finala. Evaluare finala. Evaluare finala. Plierea hartiei. ou. Numaratul in limitele 1-3/5. Evaluare finala. Evaluare finala. eu. aplicative: alergare in linie dreapta si serpu ita. Sarbatoarea zilei de 1 Iunie – cu noasterea semnifi catiei. Evaluare finala. Evaluare finala. Evaluare finala. Evaluare finala. --- 03-07 iun. Evaluare finala. Evaluare finala. . ea.mai 2013 gilor ai. ia. Evaluare finala. au. Evaluare finala.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful