PLANIFICARE ANUALA

Sapta mana

DLC Educarea limbajului si a comunicarii
Evaluare initiala

DS Cunoasterea mediului
Evaluare initiala

DS Activitate matematica
Evaluare initiala

DEC Educatie muzicala
Evaluare initiala

DEC Activitate artisticoplastica
Evaluare initiala

DOS Activitate practica
Evaluare initiala

DPM Dezvoltarea psihomotric a
Evaluare initiala

DOS Educatie pentru societate
---

Activitate optionala
---

ALA 1 si 2

17-21 sep. 2012 24-28 sep. 2012 01-05 oct. 2012

Evaluare initiala

Evaluare initiala

Evaluare initiala

Evaluare initiala

Evaluare initiala

Evaluare initiala

---

Evaluare initiala

Evaluare initiala

---

Evaluare initiala

Exprimarea in pro pozitii simple:

Gradinita; viata co piilor in gradinita.

Grupuri, proprietati caracteristice,

Deprinderi de a canta

Perceptia culorilor din natura si din mediul ambiant,

Mototolire, nete zire a hartiei si a materialului textil;

Invatarea schemei corporale: cap,gat,

---

08-12 oct. 2012

subiect si predicat.

Toamna, aspecte ale naturii inconju ratoare,

apartenenta unui element la o multi me,

in colectiv,

cunoasterea si re cunoasterea culo rilor primare,

---

membre superi oare si inferioare.

Norme de com portament civilizat.

15-19 oct. 2012

Numarul substan tivelor:

fenomene carac teristice anotim pului.

caracterizarea u nui grup

intonare corecta

realizarea expre sivitatii acestora,

rupere a hartiei in bucati mari.

Perceperea com ponentelor spati ale

---

22-26 oct. 2012

singular si plural.

Plante cultivate pe ogoa-re, in gradini, in livezi.

dupa proprietati carac-teristice.

si omogena.

familiarizarea cu plastilina.

---

si orientare adecvata.

Ocrotirea plantelor.

29oct.2nov. 2012

Propozitia simpla:

Cunoasterea ora sului si a cartieru lui.

Pozitii

Deprinderi de can tare in colectiv.

Perceperea noncu lorilor: alb si ne gru.

Ruperea hartiei in fasii pe lungimea materialului dat.

Deplasarea mai nilor pe diferite segmente ale cor pului (pe umeri,

---

2012 si numar zapada. . Sorcova. rotunjire si translatorii. in colectiv. Punctul – element plastic. si a Craciunului. Deprinderi de can tare Lipirea hartiei gata decupate Deprinderi motrice: alergare. regru pare. Educatie religi oasa cu ocazia Sarbatorilor de iar na. Obiceiuri si traditii de iarna (Colinda tul. inainte. 2012 12-16 nov. 2012 VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA subiect si predicat. Deprinderi motrice de baza: mers nor mal. Modelarea plas tilinei prin miscari circulare. Norme de compor tament civilizat in mijloacele de trans port in comun. Respectarea sem nalului de incepe re. pe varfuri. Modelare prin mis cari de aplatizare si de adancire. ocolire de obstacole. 2012 intre substantiv si Sarbatoarea lui Mos Nicolae proprietati carac teristice Emisia vocala co recta Tehnici de lucru: fuzionare. cercul si patratul. Efectul plastic prin fuzionare de cu lori. 10-14 dec. imprastiere. --- 19-23 nov. --- pe calcaie. Cunoasterea si recunoasterea mij loacelor de loco motie si relatii spatiale. marime si culoare. si obtinerea efec tului plastic prin aplicarea acesteia. --- 03-07 dec. 11ian. --- pasire peste obsta cole si trecere pe sub obstacole. 17-21 dec. geometrice: Respiratia corecta in interpretare. in lateral. in sus. Grupuri (multimi). 2013 14-18 ian. pe sold. gheata.05–09 nov. --- combinatii de alergare si mers. in spate). Pata de culoare ca element plastic Insirare pe un fir prin alternarea cu lorilor. si dictia corecta. de forma. Plu gusorul). Cunoasterea si respectarea nor melor de circulatie (semne pentru pie toni). 26-30 nov. Compune rea spatiului plas tic. stampi lare. 2013 VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA adjectivul care il in soteste. indicatoare si mar caje. --- la ceafa. si a materialelor din natura. 2012 Genul substan tivelor: Cunoasterea si respectarea regu lilor de circulatie: Forme si figuri Respectarea to nului. cu ridi carea coapsei si mers ghemuit. --- 24dec. amprentare. 2012 Acord in gen Iarna: fenomene specifice anotim pului. 2012 masculin si femi nin.

si eventualele dau ne produse omu lui. coordonarea psiho motrica sugerata de text. Acordul intre pre dicat si subiect. Bobinarea firului gros pe ghem intr-o anumita ordine.Norme de alimentatie sana toasa. Compunerea spa tiului plastic. Saritura in inaltime cu atingerea unui obiect suspendat. 2013 Adjectivul care re prezinta insusiri. --- Saritura in adanci me (30 – 40 cm). 2013 Pronumele perso nal accentuat si neaccentuat. Proprietati carac teristice. si subgrupuri. --- Deprinderi motrice: Abilitatea de a in tra in relatie cu cei lalti. adapost. --- Aruncarea cu o mana si cu doua maini. de a dancire. Operatii de triere. Prinderea cu ambele maini. realizat cu ampren ta degetelor. Aruncarea cu o mana de la umar (azvarlirea). 18-22 feb. intre palme si intre degete. cantece pentru co pii. trecut si prezent.21-25 ian. --- saritura de pe loc cu desprindere si aterizare pe ambe le picioare. Lipirea materia lelor din natura. Obtinerea efec tului plastic prin Insirarea pe un singur rostogolirea mingii pe sol cu --- . Compunerea spatiului plastic. Durata sunetelor. 04-08 feb. Deprinderi ritmice. cunoasterea sem ordonare. Deprinderi ritmice. Norme de compor tament civilizat pe strada. 2013 Pronumele demonstrativ. Saritura in inaltime cu aterizare ghe muita si sprijin pe palme. 18-22 mar. de aplatizare. 2013 Timpul verbelor: Sarbatoarea zilei de 8 Martie.modul de acti une. Punctul – limbaj plastic. Aspecte caracte ristice anotimpului iarna. Inaltimea sunete lor. Pata de culoare – limbaj plastic. --- 25feb01mar. foloasele aduse omului Diagrama Auditie muzicala – Modelaj: miscari translatorii. de rotunjire. 2013 Acordul intre sub stantiv si verbul de actiune. 2013 Denumirea si infati sarea animalelor domestice si salba tice: hrana. Timbrul vocal. Ocrotirea animalelor. --- 11-15 mar. mediu de viata. 2013 Pronumele de poli tete. --- 11-15 feb.tim pul. analitic si sintetic. Cunoasterea me diului de viata al animalelor domes tice si salbatice. Descrierea gru pului Linia – limbaj plas tic. 04-08 mar. Imbracaminte de iarna. Intonatia corecta. Jocuri de iarna. Grupuri Deprinderi melodi ce. Rasucirea fasiei de material textil (1–2 cm) Deprinderi motri ce: alergare. 2013 Adverbul care re prezinta locul. --- 28ian01feb. VENN-EULER. circu lare.

st. mai multe. Meserii si profesii. Lipirea materia lului textil si a har tiei. Tararea. Numaratul in limitele 1-3/5. 2013 Numarul substan tivelor: singular si plural. str. de rotunjire. gl. Timbrul vocal. j. tr etc. Pata de culoare – limbaj plastic. 2013 08-12 apr. mai putine. marime si culoare. de a platizare. g.Plan te cultivate.Asezarea multicolora. Modelarea plas tilinei prin combi narea miscarilor translatorii. a me diului in care tra im. ambele maini. Deprinderi de interpretare Forma spontana obtinuta prin --- Deprinderi motrice utilitar- Norme si compor . de adan cire. Cunoasterea cor pului omenesc. dar etc. copacii infloriti etc. toleran tza. Snuruire pe con tur. unelte Numaratul in limitele 1-3/5. --- 20-24 Pronuntarea corecta a difton Meserii si profesii. alternantza. Sarbatorirea Sfintelor Pasti.2013 nificatiei. cunoasterea sem nificatiei. r. Necesitatea ocro tirii naturii. 2013 15-19 apr. --- 22-26 apr. Diferentierea din tre zgomot si su net. 2013 SCOALA ALTFEL VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA VACANTA Prepozitia:pe. --- Calitati motrice: fortza. z. Aspecte carac teristice anotimpu lui primavara:cren guta inmugurita.la. simetrie. armonia. --- Deprinderi motrice utilitar aplicative: mers in echilibru pe banca de gim nastica. clasificare dupa forma. fu ziune. nici. h. circu lare. Dans folcloric. tractiune si impingere. Obtinerea efec tului plastic prin tehnica efectului jetului de aer. repe tare. 29apr03mai 2013 Genul substan tivelor: masculin si feminin. Intensitatea sune telor: tare incet. Pronuntarea corecta a grupu rilor de sunete cr. [. transport de obiec te. Lipirea materia lului textil si a har tiei. Reguli de igiena personala. mers in echilibru pe sol. --- Deprinderi motrice utilitar aplicative: Prietenia. ghiocelul. de etc. obice iuri de toaleta. 25-29 mar. v. sr. plante salbatice. Corespondenta biunivoca: Deprinderi de interpretare expre siva. Elemente decora tive (reprezentare. 01-05 apr.O biecte de uz per sonal. Munci agricole de primavara. s. gr. Numaratul in limitele 1-3/5. Tempoul. Recunoasterea sunetelor instru mentelor muzicale simple. --- 06-10 mai 2013 13-17 mai 2013 Perceperea si pro nuntarea corecta a sunetelor limbii romane: consoane f. fir. 2013 Conjunctia: si.

Dans modern. Evaluare finala. . ia. aplicative: alergare in linie dreapta si serpu ita. --- 03-07 iun. expresiva. Evaluare finala. combinarea ele mentelor de limbaj plastic. Evaluare finala.mai 2013 gilor ai. 10-14 iun. ea. Evaluare finala. Evaluare finala. Evaluare finala. Evaluare finala. eu. Evaluare finala. Evaluare finala. Evaluare finala. Evaluare finala. tament civilizat. ei. Evaluare finala. Evaluare finala. Evaluare finala. 27-31 mai 2013 Corectarea gre selilor de pronun tie si deexprimare. 2013 Evaluare finala. Sarbatoarea zilei de 1 Iunie – cu noasterea semnifi catiei. Evaluare finala. 2013 Evaluare finala. Evaluare finala. Evaluare finala. Plierea hartiei. Numaratul in limitele 1-3/5. Evaluare finala. ou. --- 17-21 iun. de lucru. 2013 Evaluare finala. au. Evaluare finala. Evaluare finala.