Sunteți pe pagina 1din 2

1. Enumerati factorii de influenta a tipurilor de structuri organizatorice. Factorii care influenteaza tipurile de structuri organizatorice sunt: 1.

tipul si complexitatea productiei de bunuri si servicii; 2. dimensiunile intreprinderii; 3. calificarea personalului; 4. cadrul juridic si statul juridic de functionare; 5. strategia dezvoltarii. 2. Clasificati dimensiunile intreprinderii. In functie de gradul de marime a intreprinderii, criteriul de clasificare aplicat in UE si in Romania, exista intreprinderi: - mari (peste 250 de salariati); - mijlocii (cu 50-249 salariati); - mici (cu 10-49 de salariati); - microintreprinderi (cu max 9 salariati). 3. Definiti societatea comerciala si enumerati tipurile de societati comerciale. Societatea comerciala reprezinta un contract prin care 2 sau mai multe persoane se invoiesc sa puna ceva in comun, cu scop de a imparti foloasele ce se pot obtine. Societatea comerciala este o persoana juridica. In functie de forma de organizare juridica, societatile comerciale pot fi: - societati in nume colectiv (S.N.C); - societati in comandita simpla (S.C.S); - societati in comandita pe actiuni (S.C.A); - societati pe actiuni (S.A); - societati cu raspundere limitata (S.R.L). 4. Enumerati indicatorii specifici strategiilor de dezvoltare. Indicatorii specifici strategiilor de dezvoltare sunt: - indicatorii cantitativi; - indicatorii calitativi. 5. Desenati o piramida aplatizata.
Dir .

Birouri

Magazin

6. Ce este si ce reda organigrama? Organigrama este reprezentarea grafica a structurii organizatorice. Organigrama reda o parte din componentele structurii, si anume: - compartimente; - niveluri ierarhice; - relatiile organizationale; - ponderea ierarhica. 1

7. Din ce este compus managerul economic? Managerul economic este compus din: - birou contabilitate; - serviciul financiar; - serviciul analiza economica; - biroul administrativ-social. 8. Enumerati organigramele d.p.d.v al modului de ordonare a compartimentelor si a relatiilor dintre ele. D.p.d.v al modului de ordonare a compartimentelor si a relatiilor dintre ele, organigramele pot fi: - organigrame piramidale ordonate de sus in jos; - organigrama circulara; - organigramele ordonate de la stanga la dreapta. 9. Din ce este compus managerul comercial? Managerul comercial este compus din: - serviciul marketing; - serviciul aprovizonare; - serviciul de desfacere.