Sunteți pe pagina 1din 20

ECONOMIE INTERNATIONALA 2 (Marketing, an II, sem I)

A elaborat programe pentru transferul de tehnologii adecvate necesitatilor, posibilitatilor si intereselor tarilor, pregatirea cadrelor de specialitate, prestand in acelasi timp servicii de consultanta cu privire la realizarea de noi produse, cu luarea in considerare a conditiilor si tendintelor de pe piata mondiala: a. ONUDI b. ONU c. UNCTAD d. PNUD A elaborat, in 1977, un ghid asupra licentelor, ce reliefeaza principalele probleme de ordin juridic pe care le implica negocierea licentelor sau acordurilor privind transferul international de tehnologie, atentionand statele in curs de dezvoltare asupra principalelor inconveniente sau dispozitii ce contravin intereselor acestora: a. ONU b. ONUDI c. OMPI d. PNUD A identificat si inventariat principalele tipuri de abuzuri si restrictii, practicate in transferul international de tehnologie sub forma licentelor de productie: a. ONU b. UNCTAD c. PNUD d. ONUDI A organizat la Viena, in anul 1979, Conferinta Natiunilor Unite pentru Stiinta si Tehnologie, care a adoptat un program de acti-uni, in sensul crearii Comitetului Interguvernamental pentru Stiinta si Tehnologie in folosul dezvoltarii: a. UNCTAD b. PNUD c. OMC d. ONU Abilitatea tehnica, cunostintele tehnice, experienta tehnica si procedeele folosite sunt principalele elemente componente ale: a. licentei; b. marcii; c. brevetului de inventie; d. know-how-ului. Abordarea individuala considera ca soarta imigrantilor este determinata, in ultima instanta, de circumstantele cu care se confrunta. __F__

Abordarea structurala considera fiecare migrant ca pe un om rational existent care evalueaza destinatiile posibile si alege solutia optima privind impozitul pe salariu, munca sigura si costul transportului. _F___ Aceasta structura a comertului international reflecta mutatiile din productia mondiala si diviziunea internationala a muncii. Ponderea principala in comertul international cu marfuri (cca 70%) o detin produsele manufacturate. a. fizica b. geografica Acele reglementari care au in vedere bunurile destinate consumului productiv si care cer indeplinirea anumitor conditii de calitate, de igiena si de securitate a muncii sunt: a. norme sanitare; b. norme fitosanitare; c. norme de securitate; d. norme privind marcarea produselor. Acest tip de specializare internationala se realizeaza intre tarile care prezinta, atat o simetrie a sectoarelor economice, cat si o simetrie a ramurilor si subramurilor.
a. specializarea intersectoriala

b. specializarea interramura prelucratoare


c. specializarea intraramura prelucratoare d. specializarea organologica

Acest tip de taxe are un nivel foarte ridicat, importul marfurilor fiind deseori prohibitiv si se percepe de catre state
in mod independent pentru acele marfuri ce provin din tarile cu care statul respectiv nu are incheiate acorduri comerciale bi sau multilaterale. a. taxe vamale de retorsiune b. taxe vamale de import

c. taxe vamale generale sau autonome


d. taxe vamale specifice

Acest tip de taxe vamale se percepe de catre stat asupra marfurilor importate din acele tari care se dovedeste ca au dus o politica comerciala neloiala, adica de dumping sau de subventionare a exporturilor.
a. taxe vamale preferentiale b. taxe vamale autonome c. taxe vamale cu caracter protectionist

d. taxe vamale de raspuns sau de retorsiune

Acest tip de taxe vamale se percepe la un nivel ridicat si urmareste, in principal, protejarea pietei interne de concurenta straina, reducand forta concurentiala a marfurilor importate. a. taxe vamale cu caracter protectionist
b. taxe vamale cu caracter fiscal c. taxe vamale contractuale d. taxe vamale de import

Achizitiile guvernamentale de pe piata publica sunt:


a. bariere netarifare de tipul restrictiilor cantitative la import si la export b. bariere netarifare care limiteaza importurile prin mecanismul preturilor c. bariere netarifare care decurg din formalitatile vamale si administrative privind importurile

d. bariere netarifare care deriva din participarea statului la activitatile comerciale Acorda transportatorilor avantaje de ordin vamal, menite sa faciliteze traficul international de marfuri:
a. Conventia ONU b. Conventia privind transporturile feroviare internationale (COTIF) c. Conventia referitoare la contractul de transport international al marfurilor pe calea rutiera

d. Conventia vamala referitoare la transportul international sub acoperirea carnetelor TIR Activitatea FMI consta in supravegherea functionarii sistemului monetar international, in finantarea deficitelor din balantele de plati ale statelor membre, in cazul in care aceasta situatie exista pe perioade mici de timp _A___ Activitatile prestate sub forma de transporturi, turism, asigurari, activitati bancare comert cu brevete, licente, etc. se numesc: a. servicii-factor; b. servicii non-factor. Actuala ...DIVIZIUNE............ internationala a muncii inglobeaza elemente ale dominatiei unor natiuni prin specializarea unilaterala bazata pe monoproductie. Actuala diviziune internationala a muncii inglobeaza elemente ale dominatiei unor natiuni prin specializarea unilaterala bazata pe monoproductie._A

Adoptarea etalonului aur-devize-dolar SUA este un principiu al sistemului monetar actual. _F__ Adoptarea masurilor de natura fiscala de stimulare a exporturilor cointereseaza exportatorii prin majorarea castigului net realizat la export, dar si prin majorarea castigului net realizat la export, dar si prin cresterea competitivitatii exporturilor datorita reducerii sau eliminarii taxelor si impozitelor care intra in costul de productie _A_ Ajutorul public pentru dezvoltare se apropie in prezent intro masura tot mai mare de cerintele unei finantari reale a tarilor dezvoltate . __F__ Amploarea si structura circuitului economic mondial contemporan infirma teza dupa care dezvoltarea industriala intensa si multila-terala a economiilor nationale ar dauna complementaritatii economice si desfasurarii schimburilor economice reciproce. __A__ Ansamblul actiunilor coordonate de cercetare, prelucrare si distribuire a informatiei utile in vederea exploatarii sau necesare agentilor economici, se numeste: a. creativitate; b. inteligenta economica; c. inovatie; d. inventie; e. tehnologie. Ansamblul bunurilor si serviciilor prestate in timpul deplasarii in scopuri turistice a unei persoane sau a unui grup, pe baza unui program prestabilit, oferit de o forma specializata, reprezinta: a. turismul international b. aranjamentul turistic c. circuitul turistic d. turismul unitar Ansamblul cunostintelor tehnice de specialitate care vizeaza activitatea economica, in sensul realizarii productiei, crearea de noi produse sau la modificari esentiale ale celor existente, inclusiv managementul procesului de fabricatie si comercializare, se numeste: a. creativitate; b. inteligenta economica; c. inovatie. d. inventie; e. tehnologie.

Ansamblul elementelor care concura la obtinerea produsului turistic, sau altfel spus, integreaza ansamblul resurselor economice mobilizate in calitate de factori ai productiei turistice, reprezinta: a. oferta turistica; b. cererea turistica; c. consumul turistic; d. piata turistica; e. produsul turistic. Ansamblul persoanelor care isi manifesta dorintade a se deplasa periodic si temporar in afara resedintei proprii, pentru alte motive decat prestarea unei activitatiremunerate, reprezinta: a. oferta turistica; b. cererea turistica; c. consumul turistic; d. piata turistica; e. produsul turistic. ANTREPOZITELE. vamale sunt depozitele unde se depun si se pastreaza marfurile importate sau cele aflate n tranzit pe o perioada bine delimitata de timp (maximum 2 ani), fara a se plati taxele vamale de import. Aparitia de zone libere, antrepozite vamale si zone economice speciale poate restrange teritoriul vamalal unui stat in comparatie cu teritoriul sau national. _A_ Aparitia de zone libere, antrepozite vamale si zone economice speciale poate extinde teritoriul vamalal unui stat in comparatie cu teritoriul sau national. _F_ Aplicarea n practica a unui sistem de criterii, subcriterii si indicatori ai specializarii internationale pentru diferite ramuri si subramuri poate sa conduca la fundamentarea unei schite generale si de perspectiva a ncadrarii unei tari n diviziunea internationala a ...MUNCII..... Are vocatia de a proteja si recompensa inventatorii si autorii recunoscuti pentru creativitatea lor si, totodata, pentru modul in care se comercializeaza produsele de proprietate intelectuala: a. ONUDI b. ONU c. OMPI d. OCDE

Asigurarea si garantarea creditelor de export, la nivel macroeconomic este o masura de natura: a. valutara; b. financiar-bancara; c. bugetara; d. fiscala. Atat sumele in DST alocate statelor, cat si detinerile de DST neutilizate, aflate in cont la FMI, nu sunt purtatoare de dobanzi, avand acelasi regim cu cel al depozitelor. _F___ Atunci cand raportam serviciul datoriei externe (Sde) la veniturile anuale ale unui stat (Va), ceea ce obtinem reprezinta: a. cuantumul datoriei externe; b. rata datoriei externe; c. rata obligatiilor externe; d. acest raport nu are relevanta din punct de vedere economic. Atunci cand raportam serviciul datoriei externe (Sde) la veniturile debitorilor (Vd), ceea ce obtinem reprezinta: a. cuantumul datoriei externe; b. rata datoriei externe; c. rata obligatiilor externe; d. acest raport nu are relevanta din punct de vedere economic. Avand in vedere ca dolarul SUA a indeplinit oficial (iar neoficial si in prezent) functiile unei monede internationale, SUA au abuzat de aceasta situatie si, timp de peste trei decenii, au avut deficite in balanta lor de plati, echilibrarea facandu-se in moneda nationala americana. _A___ Avand in vedere ca statul american era singurul care isi putea permite la acea vreme o acoperire in aur a monedei sale, aceasta constituia singura moneda convertibila in aur, astfel incat autoritatile monetare americane asigurau oricand, la cererea bancilor centrale ale tarilor membre ale FMI, o conversie in aur a detinerilor lor de dolari SUA la pretul stabilit de : a. 35 USD/uncia de aur fin. b. 33 USD/uncia de aur fin. c. 32 USD/uncia de aur fin. d. 30 USD/uncia de aur fin.

Balanta comertului invizibil poate fi activa sau pasiva pentru o tara sau alta. Au sold activ in balanta comertului cu servicii: a. SUA, Franta, Spania, Hong Kong (China) b. Japonia, Germania, Rusia, Canada c. Austria, Olanda, Belgia, Danemarca d. Venezuela, Argentina, Mexic, Egipt Balanta de ..BAZA...... este compusa din balanta tranzactiilor curente la care se adauga balanta capitalurilor pe termen lung. Balanta de plati ....TEHNOLOGICE..... este un instrument prin care se urmaresc rezultatele financiare legate de transferul tehnologic. Balanta de plati are in componenta sa balanta de baza, balanta capitalurilor pe termen scurt si ...CONTUL..... de erori si omisiuni. Balanta de plati externe este este un tablou sintetic in care se inregistreaza sistematic ansamblul fluxurilor reale, financiare si monetare intervenite intre rezidentii unei tari si restul lumii in decursul unui an. _A_ Balanta de plati externe poate cunoaste trei ipostaze diferite: a. 1. balanta de marfuri; b. 1. balanta deficitara; 2. balanta de servicii; 2. balanta excedentara; 3. balanta de capital. 3. balanta echilibrata. Balanta de plati externe se construieste pe baza raportarilor statistice la sistemul bancar prin intermediul caruia se deruleaza decontarile internationale. _A___ Balanta tranzactiilor sau operatiunilor curente este formata din balanta comerciala sau de marfuri, la care se adauga balanta serviciilor sau invizibilelor (formata din bunuri si servicii, venituri si din transferurile curente). Acestea formeaza : a. Capitolul I + Capitolul II. b. Capitolul II c. Capitolul I. d. Capitolul I + Capitolul II + Capitolul III.

BALANTA.....tranzactiilor sau operatiunilor curente este formata din balanta comerciala sau de marfuri, la care se adauga balanta serviciilor sau invizibilelor. Barierele de ordin netarifar pot deveni uneori discriminatorii. _A_ Barierele netarifare care decurg din formalitatile vamale si administrative sunt: a. inerdictiile la import, contingentele de import, licentele de import si autolimitarile la export; b. taxele de prelevare variabila la import, ajustarea fiscala la frontiera, taxele antidumping si compensatorii, depunerile prealabile in valuta la import si ajustarea fiscala la frontiera; c. cerinte de ordin tehnic cum ar fi evaluarea marfurilor in vama sau formalitati si documente suplimentare cerute la export sau import; d. norme de securitate, norme sanitare si fitosanitare si norme privind ambalarea, marcarea si etichetarea. Barierele netarifare care limiteaza importurile prin mecanismul preturilor sunt: a. inerdictiile la import, contingentele de import, licentele de import si autolimitarile la export; b. taxele de prelevare variabila la import, ajustarea fiscala la frontiera, taxele antidumping si compensatorii, depunerile prealabile in valuta la import si ajustarea fiscala la frontiera; c. cerinte de ordin tehnic cum ar fi evaluarea marfurilor in vama sau formalitati si documente suplimentare cerute la export sau import; d. norme de securitate, norme sanitare si fitosanitare si norme privind ambalarea, marcarea si etichetarea.

Barierele netarifare de tipul obstacolelor tehnice, care decurg din standardele aplicate marfurilor sunt: a. inerdictiile la import, contingentele de import, licentele de import si autolimitarile la export; b. taxele de prelevare variabila la import, ajustarea fiscala la frontiera, taxele antidumping si compensatorii, depunerile prealabile in valuta la import si ajustarea fiscala la frontiera; c. cerinte de ordin tehnic cum ar fi evaluarea marfurilor in vama sau formalitati si documente suplimentare cerute la export sau import; d. norme de securitate, norme sanitare si fitosanitare si norme privind ambalarea, marcarea si etichetarea. Barierele netarifare de tipul restrictiilor cantitative la import si la export sunt: a. inerdictiile la import, contingentele de import, licentele de import si autolimitarile la export;
b. taxele de prelevare variabila la import, ajustarea fiscala la frontiera, taxele antidumping si compensatorii, depunerile prealabile in valuta la import si ajustarea fiscala la frontiera; c. cerinte de ordin tehnic cum ar fi evaluarea marfurilor in vama sau formalitati si documente suplimentare cerute la export sau import; d. norme de securitate, norme sanitare si fitosanitare si norme privind ambalarea, marcarea si etichetarea.

Brevetul de inventie confera titularului sau, pe o durata nelimitata, o serie de drepturi, dintre care cel mai important este dreptul de folosire inclusiva a inventiei, in sensul ca numai titularul il poate exploata, comercializa sau poate autoriza pe altii sa-l exploateze. _F__ Brevetul de inventie este un titlu de protectie a inventiilor, acordat de un organism neguvernamental, ceea ce il face act juridic oficial. _F_ Brevetul de inventie, licenta, know-how-ul si marca sunt cateva din canalele transferului de tehnologii. _A_

Canalele transferului de tehnologii . Potriviti conceptele cu definitiile: a. confera titularului sau, pe o durata limitata, o serie de drepturi, dintre care cel mai important este dreptul de folosire exclusiva a inventiei, in sensul ca numai titularul il poate exploata, comercializa sau poate autoriza pe altii sa-l exploateze. b. ansamblul de notiuni si de experienta, de operatiuni si procedee necesare fabricarii unui produs sau executarii unei lucrari intr-un anumit domeniu de activitate c. consta intr-o intelegere contractuala, intervenita intre un furnizor de consultanta si inginerie tehnica si un beneficiar extern, prin care furnizorul se angajeaza sa presteze servicii ingineresti si de consultanta pentru anumite lucrari de investitii, efectuarea de studii tehnico-economice, acordarea de asistenta tehnica. d. cuprinde transferul drepturilor de proprietate industriala, exporturile directe de masini, utilaje, echipamente, instalatii, activitati de constructii montaj, punerea in functiune, receptia, garantarea parametrilor tehnologici, asigurarea pieselor de schimb, lucrari geologice, executia de foraje si montarea instalatiilor de sonde etc. e. reprezinta activitatea de valorificare a cunostintelor pe care le detine un personal specializat, ce transmite personalului unei firme beneficiare, la sediul propriu sau la sediul firmei beneficiare, cunostintele pe care le detine. __C__ Activitatea de consulting-engineering __B__ Know-how-ul __E__ Show-how-ul __D__ Comertul international cu tehnologii sub forma exporturilor complexe __A__ Brevetul de inventie Capitalul FMI este numit donatie, intrucat el este format din contributiile statelor membre. _F___

Care categorie de instrumente si masuri de politica comerciala vizeaza cu preponderenta exportul? a. instrumente si masuri de natura tarifara sau vamala b. instrumente si masuri de natura netarifara, inclusiv paratarifara c. instrumente si masuri de natura promotionala Care din urmatoarele este o componenta a circuitului economic mondial: a. diviziunea internationala a muncii; b. noua ordine mondiala; c. cooperarea economica internationala. Care din urmatoarele nu este o componenta a circuitului economic mondial : a. diviziunea internationala a muncii; b. cooperarea economica internationala; c. relatiile valutar-financiare internationale. Care dintre clauzele de natura sa favorizeze schimburile comerciale are in vedere respectarea obligatiilor asumate de catre partile contractante de a-si acorda reciproc, automat si fara alte compensatii, toate privilegiile si avantajele acordate de ele sau care vor fi acordate in viitor tarilor terte in domeniulrelatiilor comerciale. a. clauza natiunii celei mai favorizate, forma conditionata b. clauza natiunii celei mai favorizate, forma neconditionata c. clauza regimului national Care dintre tipurile de balante redate mai jos reflecta in mod sintetic exportul, importul si soldul comercial al unei tari ? a. balanta de plati externe b. balanta comerciala c. balanta de venituri si cheltuieli

Care este sistemul de criterii ce sta la baza specializarii internationale? a. 1. eficienta economica maxima a productiei si schimburilor 2. valorificarea complexa si superioara a resurselor proprii 3. sporirea dotarii economiei nationale cu resurse deficitare 4. progresul tehnic 5. echilibrul economiei nationale si al relatiilor economice externe
b. 1. progresul tehnologic 2. dotarea cu factori de productie 3. imbinarea ramurilor producatoare 4. valorificarea superioara a factorilor de productie 5. eficienta economica a schimburilor

Care sunt cei mai importanti indici ai preturilor internationale?


a. indicele Reuter; indicii O.N.U.; indicele Moody; indicele HWWY.

b. indicii O.N.U.; indicele HWWA; indicele Reuter; indicele Moody.


c. indicele Moody; indicele Reuter; indicii O.M.C.; indicele HWWA.

Care sunt factorii determinanti ai dinamicii comertului international? a. 1. mutatiile dinamice si structurale din cadrul diviziunii internationale a muncii; 2. fluxul valutar-financiar international; 3. revolutia stiintifica si tehnica contemporana; 4. aparitia si dezvoltarea cooperarii economice in productie; 5. aportul societatilor transnationale in dinamizarea comertului international; 6. liberalizarea schimburilor economice internationale.
b. 1. cresterea preturilor internationale la produsele de baza; 2. structura pe marfuri clasificate in grupe si subgrupe de marfuri; 3. realizarea comparatiilor internationale si a cercetarilor de piata; 4. destinatia tehnologiilor de fabricatie; 5. interesele tarilor dezvoltate; 6. conditiile climaterice si de mediu.

Care sunt principalele categorii de preturi internationale: a. cotatiile sau preturile la bursa; preturile de monopol sau oligopol; preturile de licitatie; preturile de tranzactie; preturile de acord.
b. preturile la bursa; preturile de monopol sau oligopol; preturile de contract; preturile de depozit; preturile de fabricatie. c. preturile la bursa; preturile de licitatie; preturile de monopol sau oligopol; preturile de negociere; preturile pietei libere.

Caror tipuri de specializare internationala le corespund urmatoarele modele? Potriviti conceptele cu definitiile: a. subansamble produs finit; subansamble subansamble. b. masini contra masini; produse chimice contra produse chimice; bunuri industriale de consum contra bunuri industriale de consum; produse metalurgice contra produse metalurgice. c. ervicii produse de baza sau prelucrate; constructii industriale sau civile produse industriale de baza; materii prime minerale produse agroalimentare; produse agroalimentare produse prelucrate; materii prime minerale produse prelucrate. d. licenta si/sau know-how contra licenta si/sau know-how; licenta contra subansamble;licenta contra produs finit; licenta contra servicii. e. masini si utilaje contra produse chimice; produse chimice contra bunuri industriale de consum; bunuri industriale de consum contra masini si utilaje. _E__ Specializarea interramura prelucratoare _C__ Specializarea intersectoriala _A__Specializarea organologica _B__Specializarea intraramura prelucratoare _D__Specializarea tehnologica

Cauza fundamentala a migratiei internationale a fortei de munca, potrivit unui studiu efectuat in ultimii ani de Oficiul International al Muncii de la Geneva, o constituie diferentele de venituri intre diferite tari, in special intre tarile industrializate si cele in curs de dezvoltare. _A_ Ce canal al transferului de tehnologii confera titularului sau, pe o durata limitata de timp, o serie de drepturi, dintre care cel mai important este dreptul de folosire exclusiva a inventiei, in sensul ca numai titularul il poate exploata, comercializa sau poate autoriza pe altii sa-l exploateze. a. licenta b. brevetul de inventie c. know-how-ul d. transferul international de tehnologie sub forma marcilor Ce canal al transferului de tehnologii reprezinta ansamblul de notiuni si de experienta, de operatiuni si procedee necesare fabricarii unui produs sau executarii unei lucrari intr-un anumit domeniu de activitate. a. brevetul de inventie b. licenta c. know-how-ul d. transferul international de tehnologii sub forma exporturilor complexe Ce categorie de preturi internationale existente la anumite produse este impusa de unele societati transnationale care concentreaza o mare parte din oferta sau cererea mondiala? a. preturile de licitatie b. preturile de acord c. preturile de monopol sau oligopol d. preturile de tranzactie sau contractuale Ce categorie de preturi internationale se stabileste prin negocieri directe intre exportatori si importatori? a. preturile de licitatie b. preturile de monopol c. preturile de acord d. preturile de tranzactie sau contractuale

Ce factori determinanti ai nivelului si evolutiei preturilor actioneaza in sferele cercetarii stiintifice, productiei, consumului, transporturilor si comercializarii produselor? a. factorii economici b. factorii conjuncturali c. factorii sezonieri d. factorii sociali Ce sector distinct din PIB formeaza pe plan national serviciile? a. primar b. secundar c. tertiar Ce state ale Uniunii Europene sunt mult mai receptive la importul de filme europene decat alte tari? a. Germania si Marea Britanie b. Belgia si Italia c. Austria si Olanda d. Franta si Spania Ce tara isi acopera necesarul de valuta pentru importurile sale in proportie de 30-40% din transporturile maritime? a. Norvegia b. SUA c. Germania d. Japonia Cea de-a doua forma de manifestare a creativitatii umane, considerata a fi o realizare superioara si care inglobeaza acte de creatie stiintifica, literara si artistica, este: a. proprietatea industriala; b. proprietatea intelectuala; c. inteligenta economica; d. creativitatea. Cea mai mare parte a fluxurilor private orientate catre tarile in curs de dezvoltare provin din: investitii directe; imprumuturi bancare externe; imprumuturi pe baza de emisiuni si obligatiuni. A Cea mai mare parte a fluxurilor private orientate catre tarile in curs de dezvoltare provin din investitii directe, imprumuturi bancare externe si imprumuturipe baza de emisiuni si obligatiuni. _A___ Cea mai mare pondere in comertul international, reflectand aportul specializarilor inter si intraramura din industria prelucratoare, dar si progresele in procesele de industrializare din multe tari in curs de dezvoltare, o detin: a. Combustibilii b. Produsele agricole c. Minereurile si metalele d. Produsele manufacturate

Cel mai des utilizat, pe plan mondial, tip de taxa vamala se practica pe perioade lungi de timp si este perceput la marfurile importate atunci cand acestea trec granitele vamale ale tarii importatoare, el protejand astfel produsele nationale fata de concurenta produselor straine importate. a. taxe vamale cu caracter protectionist b. taxe vamale cu caracter fiscal c. taxe vamale de import d. taxe vamale de export Cel mai vechi si cel mai raspandit tip de taxa cunoscut si folosit pe plan mondial, care se exprima ca un procent fix din valoarea marfii importate sau exportatesi este perceputa de catre stat asupra valorii vamale a marfurilor respective se numeste: a. taxa vamala specifica; b. taxa vamala ad-valorem; c. taxa vamala cu caracter protectionist. Cel mai vechi si raspandit tip de taxa vamala cunoscut si folosit in comertul mondial, care se exprima ca un procent fix din valoarea marfii importate sau exportate si este perceputa de catre stat asupra valorii vamale a marfurilor respective. a. taxa vamala specifica b. taxa vamala compusa c. taxa vamala contractuala d. taxa vamala ad-valorem Cele trei segmente ale pietei financiare titlurile de valoare, creditele bancare si investitiile cunosc o dinamica ridicata, inferioara dinamicii comertului mondial. _F___ Cesiunea brevetelor de inventie reprezinta acel tip de tranzactii prin care titularul dreptului de mostenire cedeaza contra cost acest drept tertilor. _F_ Cesiunea, locutiunea, licentierea si aportul la constituirea capitalului social al unei societati mixte, sunt forme de comercializare specifice pentru: a. licenta; b. marca; c. brevet de inventie; d. know-how. Circuitul economic mondial reprezinta totalitatea relatiilor sau fluxurilor economice internationale, legate intre ele si privite ca procese continue si fluente. __A__

CIRCUITUL...... economic mondial reprezinta totalitatea relatiilor sau fluxurilor economice internationale legate intre ele si privite ca procese continue si fluente. Clasifica actiunile de cooperare economica in raport cu caracterul institutional si tehnico-economic al conventiilor: a. ONUDI b. UNCTAD c. Comisia economica a ONU pentru Europa d. PNUD Clasificarea tip ..STANDARD... pentru comertul international a fost elaborata de Biroul de Statistica al ONU, nca din anul 1950, existnd si astazi, nsa, cu o serie de modificari care s-au facut pe parcursul timpului si avnd o clasificare pe cinci cifre (sectiuni, diviziuni, grupe, subgrupe
si pozitii tarifare). Acest sistem de clasificare permite ONU si altor organizatii sa poata urmari, la nivel international, evolutia comertului exterior al tuturor tarilor lumii la principalii ei indicatori: volum valoric, dinamica, structura pe marfuri, orientare geografica a importului si exportului etc.

exterior prin care partile semnatare se obligau sa acorde persoanelor fizice sau juridice ale unui stat semnatar aceleasi drepturi si obligatii in materie economica, ca si nationalilor. Clauza de rectificare se realizeaza dupa urmatoarea formula: _F__

P1 =

P0 100

i E1 L1 a + b + c E + d L 0 2 0

Clasificarea tip standard pentru comertul international (CTCI) permite O.N.U. si altor organizatii sa poata urmari, la nivel international, evolutia:
a. taxelor vamale, a impozitelor si accizelor percepute la intrarea in tara a marfurilor; b. tranzitului de marfuri la nivel international;

c. comertului exterior al tuturor tarilor lumii la principalii sai indicatori Clasificarea tip standard pentru comertul international (CTCI) permite O.N.U. si altor organizatii sa poata urmari, la nivel international, evolutia:
a. taxelor vamale, a impozitelor si accizelor percepute la intrarea in tara a marfurilor b. tranzitului de marfuri la nivel international

c. comertului exterior al tuturor tarilor lumii la principalii sai indicatori CLAUZA regimului (tratamentului) national este prevederea care se inscrie in acordurile si tratatele economice incheiate intre state in vederea desfasurarii activitatii de comert

unde: P1 pretul contractual; P0 pretul rectificat; -materia prima de baza; E energia; L costul manoperei; o momentul livrarii; l indica momentul incheierii contractului; a + b + c + d = 100 reprezentand ponderea diferitelor elemente de cost in pret si in clauza. Clauza natiunii celei mai favorizate,in forma sa conditionata are in vedere respectarea obligatiilor asumate de catre partile contractante de a-si acorda reciproc, automat si fara alte compensatii, in domeniul relatiilor comerciale, toate privilegiile si avantajele acordate de ele sau care vor fi acordate in viitor unor tari terte. __F__ Clauza natiunii celei mai favorizate,in forma sa neconditionata are in vedere respectarea obligatiilor asumate de catre partile contractante de a-si acorda reciproc, automat si fara alte compensatii, in domeniul relatiilor comerciale, toate privilegiile si avantajele acordate de ele sau care vor fi acordate in viitor unor tari terte. _A__ CLAUZA.... natiunii celei mai favorizate prevede obligatia partilor semnatare de a-si acorda reciproc toate avantajele pe care le-au acordat sau pe care le vor acorda in viitor tarilor terte in domeniul relatiilor economice, in general, si al relatiilor comerciale, in special.

Combustibilii constituie grupa cu cea mai redusa pondere in comertul international. __F__ Comertul cu servicii se numeste invizibil, pentru ca acestea: a. se creeaza si se utilizeaza in acelasi timp si in acelasi loc. b. nu figureaza in tariful vamal al unei tari sau al alteia si, deci, nu se percep taxe vamale la granita unui stat. c. sunt nestocabile. d. sunt intangibile Comertul de stat din tarile nesocialiste si achizitiile guvernamentale pe piata publica pot fi bariere netarifare._A COMERTUL ELECTRONIC..... reprezinta desfasurarea unor activitati comerciale care determina un transfer de valoare prin intermediul retelelor de telecomunicatii si se refera la toate tipurile de tranzactii legate de activitati comerciale care au la baza prelucrarea si transmisia de date digitalizate, precum text, sunete sau imagini, la care participa persoane fizice sau institutionale. Comertul fiind format preponderent din produse manufacturate, schimburile comerciale au loc cu precadere ntre tarile ..DEZVOLTATE.., celelalte grupe de tari situndu-se la periferia comertului international. Comertul international cu bunuri si servicii este format din bunuri materiale in proportie de : a. 60% b. 20% c. 50% d. 80% Comertul international cu bunuri si servicii este format din servicii in proportie de: a. 20% b. 40% c. 60% d. 80% Comertul international cu servicii (comertul invizibil) vehiculeaza pe piata mondiala activitati nemateriale de circa a. 1.000 mld. dolari SUA b. 1.700 mld. dolari SUA. c. 2.500 mld. dolari SUA d. 3.000 mld. dolari SUA Comertul invizibil cuprinde schimburile internationale ale caror obiecte nu sunt marfurile, ci doar serviciile si nu alte valori care nu sunt bunuri materiale. __F__

Comertul mondial cu filme, programe de televiziune si productii video este dominat de : a. Italia b. Franta c. SUA d. Marea Britanie Comertul mondial cu marfuri comparativ cu celelalte fluxuri are o dinamica mai lenta. _F_ Comertul mondial cu..MARFURI.....este cel mai mare flux din circuitul economic mondial. Componentele produsului turistic pot fi grupate in urmatoarele categorii: b. elemente functionale si elemente atractive Consecintele migratiei internationale se analizeaza din punct de vedere al efectelor asupra finantelor publice si din punct de vedere al efectelor externe. _A_ Constituie transferurile de resurse financiare sau in natura ce nu implica rambursarea:
a. ajutoarele b. imprumuturile pentru ajutoare a. elemente financiare si elemente atractive

c. donatiile d. alte contributii ale sectorului public Consultatiile ingineresti (consulting -engineering) sunt forme de cooperare internationala specifice: a. domeniului tehnico-stiintific; b. domeniului productiei; c. domeniului comercializarii produselor. Consumatorul cel mai important de filme, programe de televiziune si productii video de pe piata mondiala este : a. SUA b. Uniunea Europeana c. Australia d. China Consumul turistic este format, in principal , din :
a. consumul turistic national b. consumul turistic international

c. consumul turistic national si exterior Contingentele de import sunt: a. bariere netarifare de tipul restrictiilor cantitative la import si la export
b. bariere netarifare care limiteaza importurile prin mecanismul preturilor c. bariere netarifare care decurg din formalitatile vamale si administrative privind importurile d. bariere netarifare care deriva din participarea statului la activitatile comerciale

Controlarea politicilor comerciale nationale si rezolvarea diferendelor comerciale sunt doua dintre functiile principale ale Organizatiei Mondiale a Comertului. __A__ Cooperarea economica internationala intre unitati, firme si corporatii a aparut si se dezvolta pe fondul revolutiei tehnico-stiintifice contemporane si al adancirii : a. relatiilor economice internationale b. circuitului economic international c. schimburilor economice internationale d. diviziunii internationale a muncii. Cooperarea economica reprezinta relatiile unilaterale dintre state sau agentii economici din tari diferite vizand realizarea, prin eforturi conjugate si pe baze contractuale, a unor activitati conexe, esalonate in timp, in scopul obtinerii unor rezultate comune, superioare celor singulare. __F__ Cooperarea microeconomica are ca obiectiv imediat obtinerea unor avantaje nemijlocite : a. calitative , tehnice sau financiare. b. materiale, tehnice sau financiare. c. materiale, tehnice sau valutare. d. calitative,materiale sau financiare. Creatia stiintifica sau tehnica de noutate absoluta in raport cu stadiul cunoscut al tehnicii, care are un caracter practic si aplicativ, se numeste: a. proprietate intelectuala; b. inovatie; c. tehnologie; d. inventie. Creditele pe termen scurt, creditele pe termen lung si creditele acordate de FMI sunt componentele principale ale datoriei externe. _A___ Creditele pe termen scurt, creditele pe termen lung si creditele acordate de FMI sunt componentele principale ale datoriei publice cu sau fara garantii guvernamentale. __F__

Creditele pe termen scurt, creditele pe termen lung si creditele acordate de FMI sunt componentele principale ale: d. datoriei externe. Creditul international este una din componentele importante ale fluxului valutar-financiar international _A___ Cursul valutar central ca si paritatea valutara are un caracter teoretic, intrucat, in realitate, raportul practic, de zi cu zi, in care se schimba o valuta convertibila cu alta cursul de schimb variaza in jurul cursului central. __A__ Daca indicele de export creste mai repede decat indicele preturilor de import, tara respectiva obtine un castig de valoare; si invers, in cazul in care indicele preturilor de import creste mai repede decat cel de export, indicele raportului de schimb va fi subunitar, iar tara respectiva va pierde valoare in schimburile economice internationale. _A_ Daca ne referim strict la obiectul impunerii, taxele vamale pot lua urmatoarele forme:
a. taxe vamale cotractuale, preferentiale, de retorsiune si autonome sau generale; b. taxe vamale specifice, ad-valorem sau compuse. a. datoriei private negarantate; b. datoriei publice; c. datoriei publice garantate guvernamental;

c. taxe vamale de export, de import si de tranzit;


d. taxe vamale cu caracter protectionist si taxe vamale cu caracter fiscal.

Daca ne referim strict la scopul impunerii, taxele vamale nu sunt: a. taxe vamale de tranzit; b. taxe vamale cu caracter protectionist; c. taxe vamale cu caracter fiscal. Daca, n trecut, complementaritatea ramurilor si a conditiilor naturale forma (iar pentru multe tari si astazi lucrurile se petrec la fel) baza DIVIZIUNII....internationale a muncii, n prezent, asistam la o situatie noua, n care simetria ramurilor si complementaritatea grupelor de produse, a tipodimensiunilor si a tehnologiilor de fabricatie pentru aceleasi produse, formeaza noua baza a diviziunii internationale a muncii, specifica, ndeosebi, pentru tarile dezvoltate.

Datoria .EXTERNA..... a unei tari este reprezentata de totalitatea sumelor de bani si a altor active datorate creditorilor externi de catre rezidentii unei tari pe o perioada de timp mai mare de un an de zile. Decizia de a emigra rezulta din interactiunea a doua grupe de factori: a. factorii de atractie; b. factorii de impuls. _A__ Depozitele financiare de trezorerie reprezinta un plasament international de fonduri, la o banca sau institutie bancara, in valuta straina, temporar disponibile _A___ Depozitele prealabile in valuta la import sunt: a. bariere netarifare de tipul restrictiilor cantitative la import si la export b. bariere netarifare care limiteaza importurile prin mecanismul preturilor
c. bariere netarifare care decurg din formalitatile vamale si administrative privind importurile d. bariere netarifare care deriva din participarea statului la activitatile comerciale

Depozitele unde se depun si se pastreaza marfurile importate sau cele aflate in tranzit pe o perioada bine delimitata de timp (maxim 2 ani), fara a se plati taxele vamale de import , poarta denumirea de : a. depozite de marfuri b. antrepozite vamale c. depozite de tranzit vamal Depozitele unde se depun si se pastreaza marfurile importate sau cele aflate in tranzit pe o perioada bine delimitata de timp (maxim 2 ani), fara a se plati taxele vamale de import , poarta denumirea de : a. depozite de marfuri b. antrepozite vamale c. depozite de tranzit vamal Deprecierea monedei nationale stimuleaza exporturile de marfuri atunci cand scaderea cursului monedei nationale se produce intr-un ritm mai accelerat decat al celorlalte valute. _A__

Deprecierea monedei nationale stimuleaza importurile de marfuri atunci cand scaderea cursului monedei nationale se produce intr-un ritm mai accelerat decat al celorlalte valute. __F_ Despre o piata mondiala putem vorbi incepand doar din a doua jumatate a secolului : a. XVII b. XIX c. XV d. XVIII Dezvoltarea pietelor eurovalutare a creat conditii favorabile diversificarii formelor si tehnicilor de depozite sau altor plasamente financiare internationale __A__ Din punct de vedere al obiectului impunerii, taxele vamale nu pot fi: a. taxe vamale de import; b. taxe vamale cu caracter protectionist; c. taxe vamale de tranzit. Din punct de vedere economic si stiintific, structura fizica a comertului international arata evolutia comertului international al unei tari, al unei grupe de tari sau a comertului mondial, care reflecta mutatiile in: a. schimburile economice internationale b. dezvoltarea economica a unei tari sau grup de tari c. productia mondiala si diviziunea internationala a muncii. d. aparitia si dezvoltarea societatilor transnationale Din punctul de vedere al reglementarilor vamale, comertul international cu servicii este invizibil, aceste servicii nefiind reale si comensurabile . _F___ Diviziunea .INTERNATIONALA.... a muncii reprezinta un sistem de specializari in productie pentru export.

Diviziunea internationala a muncii a evoluat foarte mult de-a


lungul istoriei, ultimii 60 de ani fiind deosebit de elocventi sub aspectul varietatii modalitatilor de specializare internationala. In prezent, putem distinge cinci tipuri de specializare internationala care coexista in economia internationala. Potriviti conceptele cu definitiile:

a. este primul tip de diviziune internationala a muncii,


cunoscut inca din secolele trecute. Ea contribuie la impartirea lumii in tari industriale si tari agrare, in tari cu industrie prelucratoare si tari care au functia de anexe de materii prime.

b. este un tip de specializare internationala, istoric mai

evoluat, care se dezvolta in conditiile revolutiei tehnico-stiintifice contemporane, cu deosebire intre tarile dezvoltate, cu industrie diversificata. Acest tip de specializare se realizeaza intre tari care prezinta nu numai o simetrie a sectoarelor economice, dar si o simetrie a ramurilor si subramurilor.

c. este un tip de specializare internationala in care partenerii


fac schimb de produse ale aceleiasi ramuri, deosebindu-se insa prin tipo-dimensiuni, gabarite, profile, caracteristici de functionalitate in raport cu mediul de exploatare, cu procedeele tehnice folosite in functie de modele, de estetica, de gust etc.

d. este un tip ultramodern de specializare in care partenerii fac schimburi cu rezultatele cercetarii tehnico-stiintifice, generand comertul cu brevete, licente, tehnologii, know-how, asistenta
tehnica, acordarea de consultatii ingineresti, cooperarea in domeniul cercetarii, asimilarii si comercializarii unor produse in care creativitatea tehnico-stiintifica formeaza substanta schimburilor economice.

e. reprezinta acel tip de specializare in care partenerii

exporta subansamble, organe de masini, detalii, parti de instalatii care se incorporeaza intr-un sistem complex de masini sau linii tehnologice.

_B_ Specializarea interramura prelucratoare _C_ Specializarea intraramura prelucratoare _A_ Specializarea intersectoriala _E_ Specializarea organologica _D_ Specializarea tehnologica

Diviziunea internationala a muncii este una din componentele de baza ale economiei internationale si reprezinta un sistem de specializari in productie pentru export. __A__ DST functioneaza ca o moneda de cont a FMI, constituita pe principiul cosului de valute. _A___ Dupa criteriul operatiunilor de comert exterior, traficul international se clasifica in : a. 1. traficul cu marfuri de masa; 2. traficul cu marfuri generale; 3. traficul cu marfuri speciale. b. 1. trafic international de import; 2. trafic international de export; 3. trafic international de tranzit. Dupa modalitatea de plasare internationala a fondurilor valutar-financiare, distingem urmatoarele circuite ale fluxului valutar-financiar: a. 1. creditul international; 2. investitiile straine directe; 3. transferurile valutar-financiare unilaterale; 4. depozitele financiare de trezorerie; 5. investitiile straine de portofoliu; 6. veniturile rezultate din plasamentele financiare externe. b. 1. imprumuturile pe termene diferite si sub diferite forme; 2. investitiile straine imobiliare; 3. investitiile straine in bunuri mobile; 4. depozitele de trezorerie pe termen lung; 5. taxele, impozitele, accizele; 6. venituri provenite din alte activitati auxiliare. Dupa scopul impunerii , taxele vamale se pot clasifica in : a. taxe vamale de import si taxe vamale de export b. taxe vamale cu caracter fiscal si taxe fiscale cu caracter protectionist

Dupa scopul impunerii, taxele vamale se pot clasifica in: a. taxe vamale cotractuale, preferentiale, de retorsiune si autonome sau generale; b. taxe vamale specifice, ad-valorem sau compuse. c. taxe vamale de export, de import si de tranzit; d. taxe vamale cu caracter protectionist si taxe vamale cu caracter fiscal. Efectul benefic al taxelor vamale pentru un stat consta in principal in : a. impulsionarea exporturilor b. aducerea de venituri la bugetul statului Elementele atractive si elementele functionale sunt doua categorii componente ale: a. produsul turistic; b. consumul turistic; c. piata turistica; d. cererea turistica. Emigratia este primirea populatiei deplasate in tara de destinatie, temporar sau definitiv. _F___ Emigratia reprezinta deplasarea populatiei intre resedinta (tara de origine) si locul de munca (tara de primire). __A__ EMIGRATIA....reprezinta deplasarea pendulatorie a populatiei intre (tara de ) resedinta sau tara de origine si locul de munca sau tara de primire. Emiterea banilor de hartie este in prezent atributul agentilor economici, care folosesc multiple parghii pentru a asigura circulatia obligatorie a banilor de hartie in platile interne, urmarind scopuri economice, politice si sociale ce decurg din natura politicii economice. __F__ Eurovaluta este o valuta depozitata intr-un cont la o banca situata in tara de emisiune. _F___ Exista numeroase tari in care serviciile constituie un domeniu de sine statator si pentru multe dintre ele reprezinta o sursa insemnata de : a. relatii b. bunastare c. confort d. venituri

Exista uneori situatii in care teritoriul vamal al unui stat nu coincide cu teritoriul sau national, teritoriul vamal putanduse extinde sau restrange. _A_ Exodul de competente transfer invers de competente -se refera la persoanele necalificate din tarile in curs de dezvoltare care emigreaza in tarile dezvoltate __F__ Factorii determinanti ai nivelului si evolutiei preturilor sunt de natura diferita si actioneaza in multiple stadii de viata ale produsu-lui si in diferite sfere ale activitatii sociale, dupa cum urmeaza: a. factorii economici, factorii conjuncturali, factorii sezonieri, factorii sociali, factorii politici sau militari
b. factori economici, factori monetari, factori sociali, factori demografici, factorii sociali, factorii politici sau militari c. factorii economici, factori tehnici, factorii sociali, factorii politici sau militari, factorii conjuncturali d. factorii economici, factorii conjuncturali, factori demografici, factorii sezonieri, factori monetari

Factorii determinanti ai nivelului si evolutiei preturilor sunt: a. factorii economici, conjuncturali, sezonieri, sectoriali, politici sau militari b. factorii conjuncturali, sociali, sezonieri, economici, politici sau militari c. factorii economici, financiari, conjuncturali, politici sau militari, sociali Factorii determinanti ai nivelului si evolutiei preturilor sunt: a. factorii economici, conjuncturali, sezonieri, sectoriali, politici sau militari b. factorii conjuncturali, sociali, sezonieri, economici, politici sau militari c. factorii economici, financiari, conjuncturali, politici sau militari, sociali

Factorii determinanti de care depinde gradul in care statele participa la diviziunea internationala a muncii si circuitul economic mondial sunt: a. nivelul dezvoltarii economice si tehnice, gradul de diversificare a economiei, nivelul de tehnicitate si complexitate a productiei, volumul si gradul de valorificare a resurselor naturale, dimensiunile pietei interne, mijloacele de comunicatie si factorii de politica economica.
b. nivelul dezvoltarii economice si tehnice, gradul de diversificare a economiei, nivelul de tehnicitate si complexitate a productiei, volumul exportului ,dimensiunile pietei interne, mijloacele de comunicatie si factorii de politica economica. c. nivelul dezvoltarii economice si tehnice, gradul de diversificare a economiei, nivelul de tehnicitate si complexitate a productiei, volumul si gradul de valorificare a resurselor naturale, volumul exportului, mijloacele de comunicatie, gradul de participare la cooperarea economica internationala si factorii de politica economica. d. nivelul dezvoltarii economice si tehnice, gradul de diversificare a economiei, nivelul de tehnicitate si complexitate a productiei, volumul exportului, gradul de participare la cooperarea economica internationala, cresterea ponderii comertului cu marfuri si factorii de politica economica.

politica economica. d. fluxul international de marfuri; fluxul international de investitii;


fluxul monetar (valutar) international; fluxul international al cunostintelor tehnico-stiintifice; fluxul international turistic; fluxul international al fortei de munca si fluxul cooperarii economice internationale.

Factoringul este o forma a cooperari economice internationale specifica: a. domeniului tehnico-stiintific; b. domeniului productiei; c. domeniului comercializarii produselor. Fenomene precum seceta, inundatii, accidente de mediu pot influenta semnificativ evolutia preturilor internationale._A Fiecare dintre tipurile de specializare cunoaste variate modele de realizare care pot oferi conditii de complementaritate economica si de avantaj reciproc pentru statele partenere. Potriviti conceptele cu definitiile: a. Este modelul de schimburi care mult timp a fost specific in raporturile economice dintre tarile in curs de dezvoltare si tarile dezvoltate, model care cunoaste doua variante. Prima
varianta este aceea in care materiile prime minerale ocupa un loc preponderent in exporturile unei tari in curs de dezvoltare, iar produsele prelucrate importate de ea sunt in principal bunuri de consum pentru o patura privilegiata, a caror valoare nu acopera intreaga valoare a materiilor prime exportate, diferenta constituind scurgere fara echivalent de venit national in exterior. A doua varianta a modelului mentionat (materii prime minerale produse prelucrate) este intalnita in tarile dezvoltate, in exportul carora figureaza materii prime minerale, ce au insa o pondere modesta in comparatie cu produsele prelucrate.

Factorii determinanti de care depinde gradul in care statele participa la diviziunea internationala a muncii si circuitul economic mondial sunt multipli, cum ar fi:
a. specializarea intersectoriala, specializarea interramuri prelucratoare, specializarea intraramuri prelucratoare, specializarea tehnologica si specializarea organologica b. comertul cu marfuri, comertul cu servicii, relatiile valutarfinanciare internationale si cooperarea economica internationala.

c. nivelul dezvoltarii economice si tehnice; gradul de diversificare a economiei; nivelul de tehnicitate si complexitate al productiei; volumul si gradul de valorificare a resurselor naturale; dimensiunile pietei interne; mijloacele de comunicatie, precum si factorii de

b. Este un model al specializarii intersectoriale relativ nou si care are sanse sa se impuna in perspectiva dezvoltarii concomitente a crizei de materii prime si crizei agroalimentare. Dupa cum se stie, unele tari posesoare de
resurse minerale se confrunta cu criza de resurse agroalimentare, iar alte tari care dispun sau pot dezvolta productia de resurse agroalimentare se confrunta cu urmarile crizei de materii prime si resurse energetice.

c. Este un model de specializare intersectoriala complex care a aparut ca urmare a dezvoltarii constructiilor in strainatate. Executarea de constructii civile sau industriale in alte
tari ofera posibilitatea ca, pe langa exportul traditional de masini, instalatii si materiale de constructii, sa se efectueze studii si proiecte pentru obiective construite in diferite forme de cooperare in antrepriza.

d. Este un model al specializarii intersectoriale cunoscut de unele tari dezvoltate de foarte mult timp, dar care in ultima vreme si-a diversificat variantele realizarii lui. Astfel, serviciile
de transport maritime, serviciile de credit si cele bancare sau serviciile de asigurari au constituit intotdeauna o sursa importanta de venit pentru Marea Britanie. Flota comerciala i-a consacrat pe armatorii greci drept carausi ai marilor.

e. Este un model al specializarii intersectoriale care, astazi, nu mai are aproape nimic comun cu modelul aparent asemanator din vremea cand tarile slab dezvoltate exportau produse agroalimentare pentru metropole sau pentru tarile dezvoltate. _A___ Modelul de specializare: materii prime minerale produse prelucrate _D___ Modelul de specializare: servicii produse de baza sau prelucrate _C___ Modelul de specializare: constructii industriale sau civile produse industriale de baza _E__ Modelul de specializare: produse agroalimentare produse prelucrate _B___ Modelul de specializare: materii prime minerale produse agroalimentare Fiecare flux economic international isi are propriul sau segment al pietei mondiale si actioneaza independent de celelalte fluxuri. _F_ Fiecare tara are datoria sa-si procure singura, prin efort propriu, resursele financiare de care are nevoie pentru dezvoltare pe calea economisirii. __A__

Fluxurile internationale de tehnologie se concentreaza pe un teritoriu restrans, format din triunghiul: SUA, Uniunea Europeana si Japonia, care detin din totalul transferurilor internationale de tehnologie circa : a. 60% b. 70% c. 80% d. 90% FMI, prin elaborarea balantei de plati externe standard, grupeaza serviciile internationale in: a. servicii factor si servicii non factor b. servicii comerciale, investitionale, tehnologice, de marketing, servicii culturale si artistice, servicii educationale si de tratament sanitar, servicii turistice, servicii de comunicatii si transport, servicii prestate de emigranti, constructiile efectuate in strainatate c. transporturi, turism, venituri din deplasarea factorilor de productie si transferuri unilaterale de fonduri banesti oficiale si private d. utilizeaza diverse criterii de clasificare Fondul Monetar International (FMI) este organizatia care a supravietuit pana in prezent, chiar dupa criza valutara din: a. 1970-1972 b. 1971-1973 c. 1974-1976 d. 1977-1979 Forma clasica de concentrare a productiei care se realizeaza prin diversificarea activitatii unei societati, pornind de la cumpararea sau fuziunea unor intreprinderi ce nu au activitati inrudite din punct de vedere industrial sau comercial, se numeste: a. concentrare orizontala; b. concentrare verticala; c. conglomerat. Forma de cooperare pe piata mondiala prin care firmele specializate isi asuma sarcina de a-i scuti pe clientii lor de operatiunile financiare ce decurg din activitatile comerciale, se numeste: a. consulting; b. asistenta de specialitate; c. factoring; d. leasing.

Formalitatile si documentele suplimentare cerute la import


sau la export sunt: a. bariere netarifare de tipul restrictiilor cantitative la import si la export b. bariere netarifare care limiteaza importurile prin mecanismul preturilor

c. bariere netarifare care decurg din formalitatile vamale si administrative privind importurile
d. bariere netarifare care deriva din participarea statului la activ.com

Formele de cooperare in domeniul comercializarii, de regula, finalizeaza actiunile de cooperare in domeniul tehnico-stiintific sau al productiei, iar uneori se imbina cu formele de cooperare financiara.: a. este o forma de cooperare in desfacerea si instalarea de masini si utilaje complexe pentru construirea de obiective
mari care necesita documentatii si echipamente din mai multe domenii ale tehnicii si din diverse ramuri de productie pe care nu le poate asigura un singur furnizor, chiar daca apeleaza si la serviciile unor subfurnizori.

Formele de asistenta financiara externa . Potriviti conceptele cu definitiile: a. constau in imprumuturi si donatii acordate tarilor beneficiare prin intermediul organismelor oficiale, favoarea si gratuitatea reprezentand minimum 25% din suma totala acordata; b. includ operatiunile de reesalonare si imprumuturile acordate pentru refinantarea unei datorii contractate (publice sau private); c. care constituie transferurile de resurse financiare sau in natura ce nu implica rambursarea; _B___ imprumuturile pentru ajutoare _C___ donatiile _A___.ajutoarele Formele de comercializare ale brevetului de inventie sunt:
a. 1. cesiunea brevetelor de inventie; 2. locutiunea inventiilor brevetate; 3. licentierea brevetelor de inventie; 4. inchirierea pe o perioada limitata a brevetului de inventie.

b. reprezinta o forma de cooperare ce antreneaza comercializarea produselor ca urmare a activitaii organizatiilor


care efectueaza asistenta tehnica in selectarea si montarea utilajelor, elaboreaza studii si proiecte, raspunzand uneori de livrarea la cheie a unor obiective complexe.

c. reprezinta o forma de cooperare pe piata mondiala prin care firmele specializate (factor) isi asuma sarcina de a scuti
pe clientii lor (producatori, exportatori) de operatiunile financiare ce decurg din operatiunile de comert, astfel ca intreprinderile productive au posibilitatea sa-si concentreze activitatea exclusiv asupra operatiunilor de productie si desfacere.

d. este o cooperare in domeniul comercializarii produselor prin finantarea partiala a investitiilor. e. este o forma de cooperare intre firme sau organe

guvernamentale prin care se creeaza un cadru stabil de aprovizionare-desfacere de materii prime si semifabricate, iar uneori si de produse finite.

b. 1. licentierea brevetelor de inventie; 2. cesiunea brevetelor de inventie; 3. aportului unui brevet de inventie la constituirea capitalului social al unei societati economice mixte; 4. locutiunea inventiilor brevetate.

f. sunt create de doua sau mai multe firme, din diverse tari,
care se ocupa cu desfacerea produselor fabricate de catre una din parti pe piata celeilalte parti sau pe terte piete.

_B__Consultatiile ingineresti (consulting-engineering) _C___Factoringul _E___Contractul pe termen lung de comercializare _A___Oferta comuna _D___Inchirierea de masini si echipamente complexe (leasing) _F___Societatile mixte de comercializare a produselor

Formele de cooperare in productie cunosc un proces de ampla diversificare ca urmare a varietatii domeniilor,
ramurilor si intereselor economice ale partenerilor. a. este o forma de legatura intre cercetare si asimilarea in productie. b. reprezinta o forma relativ simpla de cooperare, prin care una din parti fabrica un produs finit sau semifinit dupa modelul, documentatiile sau instructiunile partenerului, fie pe baza capacitatilor existente, fie creand in acest scop capacitati noi. c. sunt o forma evoluata a cooperarii in productie, prin care partenerii isi valorifica complementaritatea factorilor si a costurilor de productie ca urmare a imbinarii potentialelor tehnice, umane si financiare in faza de conceptie, de executie si de comercializare. d. este forma de cooperare initiata si fundamentata de Romania, forma care si-a gasit o larga recunoastere si dezvoltare practica. Rambursarea creditului in produsele obiectivului construit in cooperare are o serie de avantaje ce decurg din solidaritatea intereselor partenerilor, pe de o parte, in asimilarea in scurt timp a productiei la nivel tehnic ridicat, iar pe de alta parte, in certitudinea desfacerii marfurilor fara un efort valutar impovarator e. este o forma mai complexa de cooperare, prin care unii parteneri realizeaza diverse faze ale ciclului constructiei , iar alti parteneri realizeaza productia efectiva, rambursand contravaloarea livrarilor si serviciilor fie prin produsele realizate la obiectivele respective, fie prin alte produse sau servicii. f. reprezinta o forma a cooperarii rezultand din construirea in comun a unor obiective. Se creeaza atunci cand partile se conving ca prin formele anterioare ale cooperarii nu beneficiaza pe deplin de avantajele cooperarii economice.

Formele migratiei internationale a fortei de munca sunt: a. migratia nord-sud; b. migratia est-vest. __F__ Formula corecta de calcul pentru indicele de pret este: d.) Germania este singura tara europeana care are o pondere a cheltuielilor de cercetare-dezvoltare in productia industriala comparabila cu: a. Franta sau Marea Britanie b. Suedia sau Norvegia c. SUA sau Japonia d. Canada sau Rusia Imigratia este primirea populatiei deplasate in tara de destinatie, temporar sau definitiv. _A__ Imigratia reprezinta deplasarea pendulatorie a populatiei intre resedinta (tara de origine) si locul de munca (tara de primire). __F__ Impunerea vamala indeplineste trei functii: a. vamala, de plata a taxelor vamale, de restrictionare b. tarifara, de reglementare vamala, de plata a accizelor si taxelor c. fiscala, de negociere, protectionista Impunerea vamala indeplineste trei functii: a. vamala, de plata a taxelor vamale, de restrictionare b. tarifara, de reglementare vamala, de plata a accizelor si taxelor c. fiscala, de negociere, protectionista n afara de reglementarile relatiilor economice dintre state pe plan bilateral, la nivel subregional sau regional, care au existat nca din perioada postbelica, au aparut si s-au dezvoltat, n perioada imediat postbelica, o serie de relatii economice ..MULTILATERALE.., bazate pe acorduri, prin care se ncerca sa se imprime anumite reguli si principii de folosire a instrumentelor simasurilor de politica comerciala n relatiile dintre ele.

_B_Productia la comanda _D_Acordarea de credite in utilaje si masini rambursabile in


produsele rezultate din cooperare, precum si in alte marfuri sau servicii _A_Productia pe baza de licenta si documentatie ale partenerului _E_Construirea in comun a unor obiective industriale, agricole, turistice _C_Coproductia si specializarea _F___Intreprinderea mixta de productie (joint venture)

In anul 1950 a fost adoptata, la Bruxelles, din initiativa GATT (actuala OMC), ....CONVENTIA......privind clasificarea marfurilor n tarife vamale, lund nastere mai nti Nomenclatorul Vamal de la Bruxelles (NVB) si, ulterior, Nomenclatorul Consiliului de Cooperare Vamala de la Bruxelles (NCCV). Si acest tip de nomenclator s-a mbunatatit pe parcursul timpului, ramnnd nsa la o clasificare pe doar patru cifre (sectiuni, capitole, pozitii si subpozitii tarifare). In cadrul carui tip de specializare partenerii fac schimburi cu rezultatele cercetarii tehnico-stiintifice ? a. specializarea intersectoriala b. specializarea intraramura prelucratoare c. specializarea tehnologica d. specializarea organologica In cadrul comertului mondial, ponderea comertului invizibil in raport cu comertul cu marfuri are o tendinta de crestere mai rapida. __A__ In cadrul pietei mondiale actuale, moneda -sub diferitele sale forme -indeplineste mai multe functii, si anume: a. 1. mijloc de circulatie a valorii; 2. masura a valorii marfurilor si serviciilor ce fac obiectul schimburilor internationale; 3. mijloc de rezerva a valorii; 4. mijloc de plata in cadrul tranzactiei comerciale. b. 1. mijloc de stabilire a datoriilor de plata catre terti; 2. mijloc de plata a transporturilor internationale de marfuri; 3. mijloc de evaluare a bunurilor mobile si imobile ce fac obiectul schimburilor internationale; 4. mijloc de transfer banesc intre societatile comerciale de comert exterior.

In cadrul politicii comerciale se utilizeaza trei mari categorii de instrumente si masuri: a. 1. instrumente sau masuri de natura extratarifara; 2. instrumente sau masuri de natura paravamala; 3. instrumente si masuri de natura promotionala si de promovare a importurilor. b. 1. instrumente si masuri de natura promotionala, de promovare si de stimulare a exporturilor; 2. instrumente si masuri de natura tarifara sau vamala; 3. instrumente si masuri de natura netarifara, inclusiv paratarifara. In cazul produselor industriei prelucratoare, peste 73% din exporturi se deruleaza intre tarile: a. dezvoltate b. in curs de dezvoltare c. in tranzitie la economia de piata d. sarace In ceea ce priveste modalitatea de calculare si percepere a taxelor vamale, acestea se pot imparti in: a. taxe vamale cotractuale, preferentiale, de retorsiune si autonome sau generale; b. taxe vamale specifice, ad-valorem sau compuse; c. taxe vamale de export, de import si de tranzit; d. taxe vamale cu caracter protectionist si taxe vamale cu caracter fiscal. In cercetarile ONU se utilizeaza un indicator foarte semnificativ, care se numeste indicele de concentrare...FIZICA..a exporturilor ; acesta se elaboreaza pe baza clasificarii SITC a comertului internattonal, intemeindu-se pe structura internationala standard de codificare a marfurilor, pina la 3 cifre, rezultind astfel 239 subgrupe de produse. Analiza ponderii acestor subgrupe in totalul exportului unei tari ne ofera posibilitatea cunoasterii numarului de grupe ce se regasesc n exportul acesteia si gradul de concentrare sau de diversificare a structurii fizice a exporturilor.

In functie de anumite caracteristici ale marfurilor tranzactionate, acestea pot fi livrate direct prin Internet (este cazul marfurilor digitizabile, cum este software-ul), sau pot fi livrate fizic: a. in magazine b. in depozite c. la domiciliul cumparatorului d. la bursele de marfuri In functie de mediul in care se desfasoara, modalitatile de transport se clasifica in: a. transport maritim, fluvial, rutier, feroviar, prin conducte si cablu si transport aerian;
b. expeditii fara transbordare si expeditii cu transbordare; c. transporturi de marfuri de masa, de marfuri generale si de marfuri speciale.

In functie de modul de folosire a mijloacelor de transport, modalitatile de transport se clasifica in: transport maritim, fluvial, rutier, feroviar, prin conducte si cablu si transport aerian. _F_ In functie de modul de folosire a mijloacelor de transport, modalitatile de transport se clasifica in: transporturi de marfuri de masa, de marfuri generale si de marfuri speciale. _F_ In functie de modul de folosire a mijloacelor de transport, modalitatile de transport se clasifica in:
a. transport maritim, fluvial, rutier, feroviar, prin conducte si cablu si transport aerian;

b. expeditii fara transbordare si expeditii cu transbordare;

c. transporturi de marfuri de masa, de marfuri generale si de marfuri speciale.

In functie de modul in care statul le stabileste, taxele vamale pot fi: a. taxe vamale de export, de import si de tranzit;
b. taxe vamale cu caracter protectionist si taxe vamale cu caracter fiscal;

c. taxe vamale cotractuale, preferentiale, de retorsiune si autonome sau generale; d. taxe vamale specifice, ad-valorem sau compuse.

In functie de natura marfurilor si modul lor de prezentare, modalitatile de transport se clasifica in: a. expeditii fara transbordare, efectuate cu ajutorul unui singur mijloc de transport; expeditii cu transbordare, efectuate cu mai multe mijloace de transport. b. transporturi de marfuri de masa; transporturi de marfuri generale; transporturi de marfuri speciale. c. transport maritim, transport fluvial, transport feroviar, transport rutier, transport aerian. d. trafic international de export, de import, de tranzit. In general, datoria externa a unei tari este reprezentata de totalitatea sumelor de bani si a altor active datorate creditorilor externi de catre rezidentii unei tari pe o perioada a. deunan b. mai mica de un an c. mai mare de sase luni d. mai mare de un an In lume exista, in prezent, circa ____ de monede nationale declarate formal convertibile din totalul de 184 de state membre ale FMI: a. 184 b. 170 c. 140 d. 120 In oferta turistica se inregistreaza o tendinta de concentrare a productiei prin trei modalitati: a. 1. concentrarea verticala; 2. concentrarea orizontala; 3. conglomeratele turistice. b. 1. conglomeratele turistice; 2. lanturile turistice; 3. asociatiile turistice. In plan international, rolul serviciilor ca segment al circuitului economic mondial este tot mai reprezentativ, serviciile detinand o pondere de 30% in cadrul acestuia, contribuind la sporirea celorlalte fluxuri. __A__ In plan international, rolul serviciilor ca segment al circuitului economic mondial este tot mai reprezentativ, serviciile detinand o pondere de 30% in cadrul acestuia, contribuind la reducerea celorlalte fluxuri economice. _F___

n ultimele trei decenii a existat o puternica tendinta de .REGIONALIZARE... a schimburilor, mai ales prin proliferarea gruparilor economice integrationiste, paralel cu nerespectarea destul de frecventa a unor principii si reguli stabilite prin anumite acorduri si coduri de conduita privind folosirea acestor instrumente n relatiile economice reciproce. Includerea mascata in pretul unui bun exportat a unei marje de risc prezinta dezavantajul umflarii pretului, iar produsul sa nu mai fie competitiv pe pietele externe. _A___ Indicele raportului de schimb (Terms of Trade) se calculeaza dupa urmatoarea formula: _A___

q p (E ) q p 100, I .r .s. = q p (I ) q p
1 i 1 0 i i 0

INDICELE..preturilor este un raport statistic al preturilor ntre diferite perioade de timp, ntre diferite grupe de tari sau ntre diferite grupe de marfuri.

Indicii preturilor internationale consacrati in practica si literatura comerciala internationala sunt multipli si variati. a. ai preturilor internationale sunt cei mai larg fundamentati. Ei se refera la o varietate mare de produse si grupe de produse, cuprind toate tarile, iar indicele preturilor incepe din anul 1950 si ajunge pana la zi, fiind publicati periodic. b. al preturilor internationale este un indice american, care are seria statistica cea mai veche (1931), insa pentru un grup restrans de produse de baza. Astfel, el include 15 produse, din care 6 produse detin 50% din totalul cosului de produse (grau, bumbac, porumb, zahar si lana). El se publica aproape zilnic, intrucat se bazeaza in mare parte pe cotatiile de bursa c. al preturilor internationale se calculeaza din anul 1931 pentru un cos de 17 produse, din care 4 produse detin 50% din totalul produselor la care se calculeaza indicele (grau, bumbac, cafea si lana). De asemenea, el se publica zilnic. d. este calculat de Institutul de Economie Mondiala din Hamburg, iar seria lui statistica incepe din 1952. El se publica saptamanal pentru un numar mult mai mare de produse si grupe de produse _A___ Indicii ONU _C___Indicele Reuter _D__Indicele german HWWA (Hamburgisch Weltwirtschaft Arhiv) _B___Indicele MOODY Industria telecomunicatiilor a cunoscut, in timp si alte mutatii in afara celor cantitative si tehnice, cum ar fi de exemplu, cele de natura : a. structurala si functionala b. structurala si dinamica c. structurala si organizatorica d. structurala si tipologica Instrumentele de natura tarifara cel mai frecvent utilizate sunt: a. prohibitiile la import; b. subventiile; c. taxele vamale; d. taxele antidumping.

Instrumentele de realizare a politicii vamale sunt: a. 1. tarifele vamale; b. 1. codurile vamale; 2. legislatia protectionista; 2. legile vamale; 3. reglementarile de natura; 3. reglementarile vamale; tarifara 4. tarifele vamale 4. politica fiscala. international. Intre oferta turistica si productia turistica exista o relatie strinsa, care, comparativ cu aceeasi relatie de pe piata bunurilor fizice, este marcata de urmatoarele particularitati: a. 1. oferta turistica exista si independent de productia turistica; 2. oferta turistica este ferma; 3. productia turistica poate fi cel mult egala cu oferta turistica; 4. structura ofertei turistice nu coincide intotdeauna cu structura productiei respective. b. 1. structura ofertei turistice este intotdeauna identica structurii productiei respective; 2. oferta turistica este interdependenta productiei turistice; 3. productia turistica depaseste intotdeauna oferta turistica; 4. oferta turistica este fluctuanta in timp si spatiu. Investitiile externe directe si investitiile de portofoliu sunt fluxuri economice internationale. _A__ Investitiile internationale au o pondere importanta pe piata de capital, observandu-se locul preponderent al investitiilor asiatice. _F___ La nivel macroeconomic, subventiile directe la export sunt masuri de natura: a. fiscala; b. financiar-bancara; c. bugetara; d. valutara. Liberalizarea schimburilor economice internationale are un efect multiplicator asupra comertului international. _A__

Limitarile voluntare sau autolimitarile la export sunt: a. bariere netarifare de tipul restrictiilor cantitative la import si la export
b. bariere netarifare care limiteaza importurile prin mecanismul preturilor c. bariere netarifare care decurg din formalitatile vamale si administrative privind importurile d. bariere netarifare care deriva din participarea statului la activitatile comerciale

Locul ocupat de diferite state in domeniul diviziunii internationale a muncii este conditionat de: a. nivelul si complexitea dezvoltarii fortelor de productie, dezvoltarea industriala, politica lor economica, relatiile economice internationale, conditiile naturale, particularitatile istorice nationale, ordinea internationala. b. nivelul si complexitea dezvoltarii fortelor de productie, potentialul economic al statelor, politica lor economica, situarea geografica, conditiile naturale, particularitatile istorice nationale, ordinea internationala. c. nivelul si complexitea dezvoltarii fortelor de productie, potentialul economic al statelor, politica lor economica, transferul de tehnologie, dezvoltarea echilibrata a sectoarelor economice, particularitatile istorice nationale, ordinea internationala. d. nivelul si complexitea dezvoltarii fortelor de productie, potentialul economic al statelor, politica lor economica, mecanismele economice, circuitul economic international, fluxurile comerciale internationale, ordinea internationala. Majorarea dobanzii initiale la imprumut in raport cu rata curenta de pe piata financiara este una din conditionarile reesalonarii datoriei externe. _A_

Marii importatori de servicii sunt: a. Canada, Australia, China, India b. Italia, Austria, Belgia, Spania c. Germania, SUA, Japonia si Franta d. Argentina, Mexic, Venezuela, Egipt, Masurile de natura bugetara de stimulare a exporturilor se realizeaza prin intermediul urmatoarelor parghii principale: -creditul de export; creditul cumparator; creditul furnizor ,etc. _F_ Masurile de natura bugetara de stimulare a exporturilor sunt formate din: subventiile directe de export, care sunt
reprezentate de alocarile de la buget in contul ramurilor ce prezinta interes pentru economia nationala pentru a le rentabiliza exporturile atunci cand preturile marfurilor similare de pe piata mondiala se situeaza la nivelul costurilor de productie sau sub aceste

costuri. _A_ Masurile de natura valutara de stimulare a exporturilor imbraca urmatoarele forme: -facilitati fiscale acordate exportatorilor; -facilitati fiscale pentru marfurile exportate; -drawback. _F_ Masurile de stimulare a exporturilor pot fi luate la nivel: a. microeconomic si macroeconomic; b. microeconomic; c. macroeconomic. Mecanismele monetar-financiare, institutiile financiarbancare si normele de drept si uzantele internationale sunt trei dintre functiile sistemului monetar-financiar international. _F_ Metoda de conlucrare reglementata juridic prin care o intreprindere extinde asupra altora dreptul de a efectua operatii de productie si comercializare in domeniul hotelier, conform tehnicilor sale proprii se numeste: a. asociatie profesionala; b. fransiza; c. lanturi voluntare. Micsorarea dobanzii initiale la imprumut in raport cu rata curenta de pe piata financiara este una din conditionarile reesalonarii datoriei externe. _F_

Migrantii se sustrag, de regula, platii impozitelor in tarile lor de origine, dar sunt supusi unor noi taxe in tara de destinatie _A_ Migratia intracontinentala, migratia intercontinentala si migratia regionala sunt curente migratorii. _F_ Migratia intracontinentala, migratia intercontinentala si migratia regionala sunt forme ale migratiei internationale. _F Migratia intracontinentala, migratia intercontinentala si migratia regionala sunt trei dintre tipurile circulatiei internationale a fortei de munca. __F__ Migratia intracontinentala, migratia intercontinentala, migratia intraregionala sunt: a. Curente migratorii b. Formele migratiei internationale c. Tipuri ale circulatiei internationale a fortei de munca d. Transfer invers de competente Minereurile si ..METALELE... constituie grupa cu cea mai redusa pondere n comertul Modificarea cursului de schimb al unei valute fata de alta ca urmare a unor miscari spontane (inflatie, deflatie etc.) poate lua forma de repreciere (reducerea cursului de schimb) sau de depreciere (sporirea cursului de schimb) a unei valute in raport cu alta. _F___ Modul de utilizare a instrumentelor de plata si de credit nu este reglementat prin conventii sau uzante internationale, bancile avand un rol determinant in a asigura valabilitatea, garantarea si eficienta utilizarii acestor instrumente. _F___ Monopolul de stat asupra importului anumitor produse este o categorie ce face parte din:
a. bariere netarifare de tipul restrictiilor cantitative la import si la export b. bariere netarifare care limiteaza importurile prin mecanismul preturilor c. bariere netarifare care decurg din formalitatile vamale si administrative privind importurile

d. bariere netarifare care deriva din participarea statului la activitatile comerciale

Navigatia neregulata sau tramp reprezinta o navigatie organizata pe o ruta comerciala data, dupa un orar fix. _F_ Negocierile de reesalonare se realizeaza in raport indirect cu structura datoriei externe. __F__ Nivelul si complexitatea dezvoltarii fortelor de productie si potentialul economic al statelor nu influenteaza locul ocupat de acestea in domeniul diviziunii internationale. _F__ Nivelul si evolutia productivitatii reprezinta un factor decisiv in evolutia preturilor. _A_ Normele de drept si uzantele internationale sunt componente ale sistemului monetar-financiar international. _A Nu fac obiectul comertului invizibil: a. serviciile; b. marfurile; c. alte valori care nu suntbunuri materiale. O alta metoda de crestere a datoriei externe a tarilor in curs de dezvoltare debitoare o reprezinta rascumpararea creantelor detinute de banci asupra lor. __F__ O alta metoda de crestere a datoriei externe a tarilor in curs de dezvoltare debitoare o reprezinta rascumpararea creantelor obtinute de banci asupra lor. _A__ O caracteristica a comertului international consta in aceea ca dinamica sa devanseaza dinamica : a. factorilor de productie b. productiei c. PIB d. fortei de munca O larga recunoastere internationala o are teoria dotarii natiunilor cu ...FACTORI DE PRODUCTIE................ , care apreciaza ca specializarea in produsele pentru export trebuie sa puna in valoare acei factori de productie de care un stat sau altul dispune din abundenta.

O mare parte din schimburile economice de pe piata mondiala reprezinta rezultatul unei cooperari economice si financiare internationale sub cele mai diverse forme: a. investitii straine directe, coproductie, subproductie, societati mixte (comune) b. investitii de portofoliu, coproductie, subproductie, societati
mixte (comune) c. investitii straine directe, transfer de tehnologie, societati mixte (comune) d. investitii de portofoliu, coproductie, subproductie, joint-venture

Obiectivul principal pe termen ..LUNG...urmarit de state prin intermediul instrumentelor si masurilor de politica comerciala l constituie impulsionarea dezvoltarii economiei nationale, a exporturilor, reglementarea importurilor, venind astfel n sprijinul propriei economii. Obiectivul principal pe termen lung urmarit de state prin intermediul instrumentelor si masurilor de politica comerciala il constituie
a. promovarea exporturilor, infaptuirea unui echilibru al balantei comerciale, cresterea rezervelor valutare. b. reglementarea importurilor printr-o politica tarifara adecvata, dezvoltarea schimburilor comerciale cu statele lumii, protejarea economiei nationale de o eventuala concurenta externa.

c. impulsionarea dezvoltarii economiei economiei nationale, a exporturilor, reglementarea importurilor. d. promovarea exporturilor, limitarea importurilor, cresterea rezervelor valutare. Oferta comuna este o forma de cooperare specifica : a. domeniului tehnico-stiintific; b. domeniului productiei; c. domeniului comercializarii produselor. Organizatia internationala al carei obiectiv este cooperarea in domeniul protectiei proprietatii intelectuale si care are ca sarcina promovarea activitatii intelectuale creatoare si inlesnirea transferului de tehnologie intre state este: a. ONUDI; b. PNUD; c. UNESCO; d. OMPI; e. ONU.

Orice act de vanzare-cumparare presupune (atat pe plan intern, cat si pe plan extern) ca producatorul sa intre, in final, in posesia contravalorii produselor sale sub forma de bani nationali ai tarii sale pe care sa-i poata folosi la procurarea de mijloace de productie, la plata salariilor, a impozitelor si care trebuie sa aiba, de regula, o circulatie legala si obligatorie in tara producatorului. __A__ Participarea la targuri si expozitii internationale si organizarea de astfel de manifestari si pe teritoriulu national, cu participare internationala sunt:
a. masuri de stimulare a exporturilor b. masuri cu caracter netarifar

c. masuri antidumping

d. masuri promotionale

Pe piata secundara a aparut si posibilitatea rascumpararii datoriei sau conversiei datoriei in active pentru tarile creditoare prin intermediul inovatiilor financiare aparute pe aceasta piata. __F__ Pentru a evita riscul de a ramane cu marfa nevanduta, producatorii-exportatori sunt nevoiti sa:
a. practice concurenta neloaiala b. reduca pretul produselor c. respecte standardele de calitate

Piata internationala de tehnologii se caracterizeaza prin: a. pozitia de monopol si oligipol b. pozitia de monopson si oligopson Piata mondiala actuala este un sistem de piete format din : a. 1. piata creditului international; 2. piata comerciala internationala; 3. piata valutara internationala; 4. piata serviciilor internationale; 5. piata capitalului international. b. 1. piata internationala a actiunilor; 2. piata fortei de munca; 3. piata resurselor financiare; 4. piata valutara; 5. piata fluxurilor de capital. PIATA........... mondiala poate fi definita ca un sistem complex de relatii economice internationale prin care statele si agentii economici efectueaza tranzactii variate. Politica comerciala include reglementarile adoptate de catre un stat pe linie administrativa, juridica, bugetara, fiscala, financiara, bancara, valutara etc. _A__

d. organizeze productia intr-o conceptie de marketing Pentru a face fata platilor internationale, sistemul monetar international si statele participante la el trebuie sa dispuna de o anumita lichiditate internationala; prin aceasta se intelege capacitatea tarilor de a efectua decontarile internationale in momentul scadentei de plata. _A___ Pentru statele mici, cu o putere economica redusa, taxele vamale nu au efecte negative si nu influenteaza negativ nivelul general de bunastare al marii mase de consumatori deoarece aceste state au o pondere nesemnificativa in cadrul comertului international. _F_ Piata internationala de tehnologii se caracterizeaza prin: a. pozitia de monopol; b. pozitia de oligopol; c. pozotia de monopol si oligopol.

Politica comerciala include reglementarile adoptate de catre un stat pe linie administrativa, juridica, bugetara, fiscala, financiara, bancara, valutara etc. cu scopul de a impulsiona sau a limita schimburile comerciale externe cu alte state si de a proteja propria economie de o eventuala concurenta provenita din exterior. Potriviti conceptele cu definitiile: a. reglementari adoptate de stat, care vizeaza intrarea sau iesirea in / din tara a marfurilor si care impun controlul marfurilor si mijloacelor de transport la trecerea frontierei de stat, precum si indeplinirea formalitatilor vamale si plata taxelor vamale sau impunerea vamala. b. sunt un instrument important al politicii comerciale de natura fiscala, constituindu-se din impozitele indirecte percepute de catre stat asupra marfurilor atunci cand acestea trec granitele vamale ale tarii respective c. sunt instrumente de politica comerciala admise de catre OMC, cu ajutorul carora se protejeaza piata interna de concurenta straina, cu conditia sa nu fie prohibitive d. Spatiul geografic in interiorul caruia se aplica un anumit regim vamal si o anumita legislatie vamala e. totalitatea masurilor si reglementarilor de politica comerciala (publice sau private) care au ca scop principal franarea sau limitarea fluxului international de bunuri si servicii pentru apararea pietei interne de concurenta straina, dar si pentru echilibrarea balantei de plati externe _A___ Politici vamale _D___ Teritoriu vamal _B___ Taxele vamale __E__ Masurile si instrumentele cu caracter netarifar denumite generic bariere netarifare _C___ Tarifele vamale

Politica comerciala, prin continutul si reglementarile sale, indeplineste patru functii esentiale, si anume: a. 1. liberalizarea schimburilor comerciale externe; 2. cresterea obiectivelor economice pe termen lung; 3. promovarea importurilor prin dezvoltarea relatiilor economice cu strainatatea; 4. marirea cotei de export. b. 1. promovarea exporturilor prin dezvoltarea relatiilor economice cu strainatatea; 2. infaptuirea unui echilibru al balantei comerciale si de plati externe; 3. reglementarea importurilor printr-o politica tarifara adecvata; 4. cresterea rezervelor valutare nationale. POLITICA COMERCIALA.......include reglementarile adoptate de catre un stat pe linie administrativa, juridica, bugetara, fiscala, financiara, bancara, valutara etc. cu scopul de a impulsiona sau limita schimburile comerciale externe cu alte state si de a proteja propria economie de o eventuala concurenta provenita din exterior. POLITICI VAMALE.....se definesc ca reglementari adoptate de stat vizind intrarea sau iesirea in /din tara a marfurilor si care impun controlul marfurilor si mijloacelor de transport la trecerea frontierei de stat. Ponderea comertului cu brevete, licente, know-how si alte forme de tehnologii moderne din total comert invizibil este de: a. 10% b. 20% c. 30% d. 40% Ponderea comertului invizibil in raport cu comertul cu marfuri are o tendinta de crestere mai rapida. _A___ Ponderea comertului invizibil in raport cu comertul cu marfuri are o tendinta de : a. crestere mai rapida b. scadere c. stagnare d. crestere in ritm lent

Ponderea principala in circuitul economic mondial o detine: a. comertul international cu marfuri b. comertul invizibil
c. relatiile valutar-financiare internationale d. cooperarea economica internationala

Posibilitatea deplasarii marfurilor din zonele unde se afla in abundenta in zonele cu deficit, tinde sa creeze o inegalitate intre preturile acestora. __F Potriviti conceptele cu definitiile corespunzatoare: a. se stabilesc de catre stat sub forma unor plafoane maxime,
cantitative sau valorice, admise la import, pe o perioada determinata de timp, dar fara o repartitie a acestora pe tari de provenienta. b. sunt utilizate pentru produsele liberalizate la import si folosesc la evidenta operatiunilor de comert exterior.

c. sunt acele autorizatii pe care le acorda statele firmelor


importatoare pentru un anumit .... d. sunt emise pentru produsele neliberalizate la import si se ..... e. se pun in aplicare de catre organele statale si presupun refuzul acestora de a elibera licente de import pentru produsele supuse f. sunt scaderi ale exporturilor acceptate de insasi statele exportatoare prin intelegeri oficiale sau neoficiale cu tarile ...... g. se stabilesc prin negocieri si se inscriu in listele anexa la acordurile sau protocoalele comerciale incheiate intre state, cu specificarea exacta a tarii de provenienta. h. plafonul superior, valoric sau cantitativ, situat sub nivelul realizat in conditii de comert liber, care este admis la importul anumitor produse sau grupe de produse pe o perioada determinata de timp, de regula 1 an H___Contingentele de import A___Contingentele de import globale E___Prohibirile sau interdictiile la import, temporare sau selective B___Licentele de import automate D___Licentele de import neautomate sau discretionare G___Contingentele de import globale F___Limitarile voluntare C_Licentele de import

Potriviti conceptele cu definitiile corespunzatoare: a. se utilizeaza ca instrument de politica comerciala pentru statele care sporesc artificial pretul la produsele exportate;... b. sunt acele reglementari care au in vedere bunurile destinate consumului productiv si care cer indeplinirea ... c. un regim fiscal potrivit caruia produsele de import sunt ... d. constituie o masura relativ recenta potrivit careia firmele importatoare sunt obligate sa depuna, in contul organelor ... e. se folosesc pe post de instrument de politica comerciala in cazul in care pe piata internationala preturile la anumite ... f. sunt acele reglementari, foarte diferite de la o tara la alta, care au in vedere cerintele speciale cu privire la ... g. acestea se utilizeaza numai ca raspuns fata de o politica comerciala neloiala, .... h. se practica in interiorul UE in cadrul mecanismului politicii agricole comunitare; aceste taxe vamale suplimentare .... _E___Preturile minime la import _C___Ajustarea fiscala la frontiera _D___Depozitele prealabile in valuta la import _H___Taxele de prelevare variabila la import _F___Normele privind ambalarea, marcarea si etichetarea _B___Normele de securitate _A___Preturile maxime la import _G___Taxele antidumping si compensatorii sau taxe de retorsiune

Potriviti conceptele cu definitiile corespunzatoare: a. se face la o institutie bancara din tara exportatorului si urmareste acoperirea riscului exportatorului de a nu incasa la scadenta contravaloarea marfurilor vandute pe credit. b. sunt acele sume pe care statul le aloca intreprinderilor mici si mijlocii pe linia sporirii activitatii de export a acestora. c. cointereseaza exportatorii prin majorarea castigului net realizat la export, dar si prin cresterea competitivitatii exporturilor datorita reducerii sau eliminarii taxelor si impozitelor care intra in costul de productie. d. se face de catre o institutie bancara din tara cumparatorului (importatorului) care se obliga fata de .... e. sunt reduceri sau scutiri de la plata impozitului pe venitul provenit din export pentru .... f. sunt formate din subventiile directe de export, care sunt reprezentate de alocarile de la buget in contul .... g. acordate in baza unor acorduri interguvernamentale incheiate intre tara exportatoare si tara importatoare, sunt reprezentate prin .... h. se aloca de catre stat exportatorilor care realizeaza un volum mare de desfaceri pe pietele externe sau care exporta produse ale unor industrii foarte importante pentru economia nationala si urmaresc sporirea volumului desfacerilor pe anumite piete, putand influenta atat structura pe marfuri a exporturilor, cat si orientarea geografica a acestora in functie de interesele tarii respective. _F__Masurile de natura bugetara de stimulare a exporturilor _E__Facilitatile fiscale acordate exportatorilor _H__Primele directe de export _C__Adoptarea masurilor de natura fiscala de stimulare a exporturilor _A__Asigurarea pentru creditele furnizor _B__Subventiile indirecte de export _D__Garantarea pentru creditele cumparator _G__Liniile de credit

Potriviti conceptele cu definitiile corespunzatoare: a. reprezinta scutirea de la plata taxelor vamale a produselor importate ce urmeaza a fi incorporate in..... b. au ca scop influentarea potentialilor clienti externi pentru .... c. sunt un fel de prime indirecte ce se acorda exportatorilor cu prilejul preschimbarii valutei straine in moneda ..... d. se inscrie, de obicei, in cadrul acordurilor comerciale si de plati, dar si in cadrul tratatelor de comert si navigatie, .... e. se materializeaza in reduceri, scutiri sau restituiri ale impozitelor pe circulatia produselor pentru a ..... f. are in vedere respectarea obligatiilor asumate de catre partile contractante de a-si acorda reciproc, ...... g. are in vedere obligatia partii contractante de a extinde in mod automat si gratuit asupra celuilalt stat ...... h. este prevederea care se inscrie in acordurile si tratatele economice incheiate intre state in vederea desfasurarii activitatii de comert ...... _E___Facilitatile fiscale pentru marfurile exportate _D___Clauza natiunii celei mai favorizate _B___Masurile promotionale _F___Clauza natiunii celei mai favorizate, forma neconditionata _A___Drawback-ul _H___Clauza regimului national _G___Clauza natiunii celei mai favorizate, forma conditionata _C___Acordarea primelor valutare

Potriviti conceptele cu definitiile corespunzatoare: a. reprezinta un plasament international de fonduri, la valuta straina, temporar disponibile. b. este una din componentele importante ale fluxului o banca sau institutie bancara, invalutar-financiar international, inprezent existand o adevarata piata internationala a creditului c. consta in plasamentele de fonduri in valori mobiliare, cu deosebire in obligatiuni si actiuni emise de straini intr-o anumita tara sau in mai multe tari, concomitent, si cumparate de rezidenti (banci, institutii financiare, precum si persoane fizice) d. reprezinta una din formele cele mai vechi ale fluxului valutar-financiar international si se caracterizeaza prin plasarea de resurse financiare, materiale, tehnologice etc. in crearea, dezvoltarea sau achizitionarea unei unitati economice (de productie, de comercializare, de asigurare sau bancare) prin care investitorul strain obtine o parte strategica din, sau in totalitate, capitalul social, dar care in orice caz trebuie sa-i permita un anumit grad de control asupra activitatii unitatii economice respective. e. reprezinta acele fluxuri financiare care nu genereaza ulterior rambursarea, repatrierea sau venituri in contrapartida. In acest flux intra si asistenta financiara pentru dezvoltare in favoarea tarilor subdezvoltate economic. _B___. Creditul international _D___ Investitiile directe in strainatate _A___ Depozitele financiare de trezorerie _E___ Transferurile valutar-financiare unilaterale _C___ Investitiile straine de portofoliu

Potriviti conceptele cu definitiile corespunzatoare: a. sunt oameni care se stabilesc intr-o alta tara decat cea in care s-au nascut, pentru a trai acolo permanent. b. sunt persoane care migreaza pentru o perioada limitata de timp. c. sunt persoane cu o inalta pregatire profesionala care se pregatesc intr-o tara, iar de rezultatele acestei calificari beneficiaza alta tara. d. sunt persoanele care intra fara forma intr-o tara sau carora le-a expirat viza de sedere in tara respectiva. e. sunt acele persoane care pleaca din tara lor pentru a scapa de anumite pericole. __B__Persoanele care pleaca din tarile lor cu contract de munca __D__Imigrantii ilegali __A__Colonistii __C__Specialistii __E__Azilantii si refugiatii

Potriviti conceptele cu definitiile corespunzatoare: a. reprezinta sfera economica de interferenta a intereselor purtatorilor ofertei turistice, materializata prin productia turistica, cu cele ale purtatorilor cererii turistice, materializata prin consum. b. este formata din ansamblul persoanelor care isi manifesta dorinta de a se deplasa periodic si temporar in afara resedintei proprii pentru alte motive decat prestarea unei activitati remunerate la locul de destinatie sau, altfel spus, este acea parte a persoanelor care se deplaseaza periodic si in mod temporar, in afara rezidentei obisnuite, pentru motive de calatorie, altele decat pentru a desfasura o activitate remunerata c. este cel ce asigura transformarea interfetei in suprapunere, in timp si spatiu, a celor doi factori: cererea turistica si oferta turistica. d. grupeaza ansamblul elementelor care concura la obtinerea produsului turistic sau, altfel spus, oferta integreaza ansamblul resurselor economice mobilizate in calitate de factori ai productiei turistice. e. este o componenta a ofertei turistice si reprezinta rezultatul asocierilor, interdependentelor dintre resurse (patrimoniu) si servicii. f. se deruleaza intr-o succesiune riguroasa, determinata obiectiv de specificul prestatiei, forma de turism, locul si momentul actiunii etc. _C___Consumul turistic _A___Piata turistica _B___Cererea turistica _D___Oferta turistica _F___Consumul produsului turistic _E___Produsul turistic

Potriviti conceptele cu definitiile corespunzatoare: a. reprezinta o emisiune voluntara a producatorilor, in scopul oferirii unui produs omogen standardizat, de calitate ridicata, sub aceeasi denumire comerciala, care reprezinta marca lor de productie. b. se defineste ca o metoda de conlucrare, reglementata juridic, in care o intreprindere denumita francizor extinde asupra altor intreprinderi dreptul de a efectua, conform propriilor tehnici, operatii de productie si comercializare in domeniul hotelier. c. o alta modalitate de integrare a ofertei, a aparut o data cu extinderea grupurilor profesionale cu scop nelucrativ in diversele domenii ale ofertei turistice d. are loc intre intreprinderi care participa la acelasi stadiu al procesului de productie, respectiv in hotelarie, transport, comercializare e. reuneste in cadrul aceluiasi grup intreprinderi complementare care intervin in diferite stadii ale procesului de productie a unui produs turistic. f. este o forma clasica de concentrare, care se realizeaza prin diversificarea activitatii unei societati, pornind de la cumpararea sau fuziunea unor intreprinderi ce nu au activitati inrudite din punct de vedere industrial sau comercial. _B___Franciza (franchise in fr.) in turism _D___Concentrarea orizontala a ofertantilor _C___Asociatia profesionala _A___Lanturile voluntare _E___Concentrarea verticala _F___Conglomeratul

Preturile internationale s-au impus in comertul international prin mecanismele formarii lor, ceea ce ne permite sa identificam existenta mai multor categorii de preturi. a. constituie acea categorie de preturi care se formeaza la produsele de masa, fungibile, ce se comercializeaza in parte la bursele de marfuri. b. reprezinta preturile adjudecate in sedintele de licitatie de ofertantul care ofera importatorului cele mai avantajoase conditii din punct de vedere tehnic, comercial si financiar. c. sunt preturile existente la anumite produse impuse de unele societati transnationale care concentreaza o mare parte din oferta sau cererea mondiala. d. reprezinta preturi care se stabilesc nu unilateral, ca in cazul preturilor de monopol, ci prin intelegerea dintre principalii exportatori si importatori ai diferitelor categorii de produse. e. constituie acele preturi ce se stabilesc prin negocieri directe intre exportatori si importatori. Ele depind de natura produselor si caracteristicile lor tehnice si comerciale, de conjunctura economica, de puterea de negociere a participantilor, chiar si pentru produsele la care exista sau nu preturi de bursa, de licitatie, de acord sau de monopol. _B__Preturile de licitatie _C__Preturile de monopol sau oligopol _A__Cotatiile sau preturile la bursa _E__Preturile de tranzactie sau contractuale _D__Preturile de acord Preturile la titei au crescut puternic in anii: a. 1955-1956, 1989-1990 si 2004 b. 1963-1964, 1992-1993 si 2004 c. 1969-1971, 1991-1992 si 2004 d. 1973-1974, 1979-1980 si 2004 Pricipalul segment al pietei mondiale il constituie comertul international cu bunuri materiale. __A__

Pricipalul segment al pietei mondiale il constituie comertul international cu servicii. _F__ Prima forma de manifestare a creativitatii umane care inglobeaza realizarile tehnice din toate ramurile economiei, stiintei si culturii, reprezentand un progres fata de realizarile
anterioare ale tehnicii mondiale, perfectionarile tehnice sau organizatorice aduse in procesul muncii si care reprezinta o noutate, o schimbare, un progres, procedeele si tehnicile nebrevetate, consultanta de specialitate s.a.

a. propietate industriala b. propietate intelectuala c. inteligenta economica d. creativitate Primul tip de inovatie financiara aparuta rascumpararea datoriei permite tarii debitoare sa rascumpere la vedere datoria existenta, dar la valoarea ei de piata, incluzand o decotare, si nu la valoarea ei nominala. _A___ Prin aceasta conventie sunt reglementate, in mod uniform, conditiile generale in care se incheie si se executa contractul rutier de marfuri, reprezentat de scrisoarea de trasura CMR: a. Conventia ONU
b. Conventia privind transporturile feroviare internationale (COTIF)

c. Conventia referitoare la contractul de transport international al marfurilor pe calea rutiera d. Conventia vamala referitoare la transportul international sub acoperirea carnetelor TIR Prin extinderea teritoriului ...VAMAL... al unui stat ntelegem formarea unei uniuni vamale prin unirea a doua sau mai multe state care convin asupra desfiintarii treptate sau dintr-o data a barierelor tarifare si netarifare n dezvoltarea relatiilor comerciale reciproce, viznd toate bunurile Prin restrngerea teritoriului ..VAMAL.....al unui stat se ntelege formarea unei zone libere prin exceptarea de la regimul vamal n vigoare a unei regiuni dintr-un stat national (o zona comerciala sau industriala, un port sau aeroport, o parte din acestea etc.), unde nu se percep taxe vamale la importul de marfuri.

Principalele functii ale marcii de fabrica sunt: a. 1.functia de protectie a consumatorului; 2. functia de monopol; 3. functia de diferentiere a produselor; 4. functia de reclama; 5. functia de organizare a pietei; 6. functia de calitate sau de garantie a calitatii.
b. 1. functia de diferentiere a produselor; 2. functia de oligopol; 3. functia de promovare a produsului; 4. functia de stimulare a pietei; 5. functia de asigurare a calitatii; 6. functia de promovare a produselor.

Principalele grupe de factori care modeleaza nivelul, dinamica si structura cererii turistice sunt: a. 1. factorii sociali; b. 1. factorii financiari; 2. organizarea si promovarea; 2. factorii climaterici; 3. factorii economici; 3. factorii economici; 4. disponibilitatea de timp liber; 4. factorii demografici; 5. factorii demografici. 5. factorii de sezonalitate. Principalul beneficiar al comertului cu inteligenta vie este: a. SUA b. Germania c. Franta d. Spania Principalul furnizor de tehnologie pe piata mondiala, care detine circa 50% din totalul transferurilor internationale de tehnologie este: a. SUA; b. Japonia; c. Germania; d. Uniunea Europeana. Probabilitatea unei evaziuni fiscale nete, datorata emigrarii, este influentata de configuratia bunurilor publice, ca si a emigratiei intr-un ciclu de viata. Indivizii tind sa migreze la inceputul varstei adulte. _A___ Producatorii -ofertanti din domeniul turismului sunt specializati in urmatoarele categorii de prestatii turistice:
a. cazare; retea de restaurante; agentii de turism; constructii; excursii; croaziere;organizarea unor evenimente speciale de catre touroperatori

b. proiectarea si organizarea derularii diverselor tipuri

de calatorii de catre touroperatori; transport; cazare; restaurare; animatie; agremet; informare. Produsele ..MANUFACTURATE... detin de departe cea mai mare pondere n comertul international, reflectind aportul specializarilor inter si intraramura din industria prelucratoare, dar si progresele in procesele de industrializare din multe tari in curs de dezvoltare. Produsele agricole detin de departe cea mai mare pondere in structura comertul international. _F__ Produsele manufacturate detin de departe cea mai mare pondere in structura comertul international. _A__ Produsele manufacturate detin de departe cea mai mare pondere in structura comertul international, de aceea schimburile comerciale au loc cu precadere intre tarile in curs de dezvoltare._F Produsul turistic este o componenta a cererii turistice si reprezinta rezultatul asocierilor, interdependentelor dintre resurse (patrimoniu) si servicii. _F_ Programele comune de cercetare sunt forme de cooperare specifice: a. domeniului tehnico-stiintific; b. domeniului productiei; c. domeniului comercializarii produselor Prohibitiile sau interdictiile la import, temporare sau selective sunt: a. bariere netarifare de tipul restrictiilor cantitative la import si la export b. bariere netarifare care limiteaza importurile prin mecanismul preturilor c. bariere netarifare care decurg din formalitatile vamale si administrative privind importurile d. bariere netarifare care deriva din participarea statului la activitatile comerciale

Raportand serviciul datoriei externe (Sde) la nivelul rezervelor oficiale (Nro), determinam: a. cuantumul datoriei externe; b. rata datoriei externe; c. rata obligatiilor externe; d. acest raport nu are relevanta din punct de vedere economic. Raportul valoric dintre monede a caror valoare nu mai corespunde paritatii aceasta fiind regula se numeste curs valutar. _A___ Rascumpararea creantelor detinute de banci asupra lor, este o metoda de diminuare a datoriei externe a tarilor in curs de dezvoltare. __A__ Rata de economisire este diferita de la o tara la alta. __A__ Reamenajarea datoriei externe a unui stat presupune negocierea privind reesalonarea amortizarii imprumutului, precum si stabilirea conditiilor unui imprumut suplimentar, menit sa permita debitorului plata serviciului scadent al datoriei. __A__ Reglementarile economice internationale si gradul ridicat de institutionalizare restrang libera circulatie a marfurilor, capitalului si fortei de munca. _F_ Reprezinta un sistem de finantare a dezvoltarii preferabil imprumuturilor bancare, fiind intr-o masura mai mare corespunzator nevoilor de finantare pe termen mediu si lung a unei economii nationale: a. investitiile externe directe de capital b. imprumuturile bancare externe de la bancile comerciale transnationale c. emisiunile de obligatiuni d. ajutorul public pentru dezvoltare Resursele de finantare a dezvoltarii reprezinta principalul factor de progres economic si social. __A__ Rezultatul asocierilor si interdependentelor dintre resurse si servicii este: a. oferta turistica; b. cererea turistica; c. consumul turistic; d. piata turistica; e. produsul turistic.

Riscul de pret exista si este vizibil in special in cazul comertului cu cereale, minereuri, metale, textile, incaltaminte, confectii. _F___ Riscul de pret rezulta din schimbarea nedorita a preturilor intr-o tranzactie financiara fie pentru exportator, fie pentru importator, modificand in timp echilibrul contractual. __F__ Riscuri cum ar fi: riscul de pret, riscul de curs valutar sau chiar riscul de neplata sunt o caracteristica a oricarei economii de piata. __A__ Rolul comertului invizibil se manifesta prin potentarea efectelor celorlalte fluxuri, respectiv comert cu marfuri, cooperare economica internationala in diverse domenii, relatiile financiar-valutare si prin contributia la cresterea si dezvoltarea economica a tarilor. _A_ S-a preocupat si de protejarea secretelor comerciale si a know-how-ului impotriva oricarui abuz de incredere si a oricarui act contrar practicilor comerciale oneste (loiale): a. ONU b. ONUDI c. OMPI d. UNCTAD Scopul depozitelor financiare de trezorerie consta in principal in mentinerea unui grad foarte inalt al lichiditatii fondurilor, fara insa a se subaprecia prin aceasta maximizarea veniturilor din depozitele financiare respective. __A__ Segmentul cel mai avansat din punct de vedere al comunicarii si tehnicii de comunicatii internationale sunt: a. tranzactiile comerciale b. tranzactiile valutare c. investitiile externe directe d. investitiile de portofoliu Serviciile care se materializeaza in venituri valutare sub forma de profit, dobanda, salarii si subventii rezultate din miscarea internationala de capital, munca si tehnologii, se numesc: a. servicii-factor; b. servicii non-factor. Serviciile internationale, nefiind activitati productive, sunt strict consumatoare de fonduri valutare. _F___ Serviciile sunt cuprinse in tarifele vamale si asupra lor se aplica taxe vamale. _F_

Serviciile sunt invizibile din punct de vedere al taxelor vamale._A Sfera economica de interferenta a intereselor purtatorilor de oferta turistica (materializata prin productie), cu cele ale purtatorilor de cerere turistica (materializata prin consum) reprezinta: a. oferta turistica; b. cererea turistica; c. consumul turistic. d. piata turistica; e. produsul turistic. SHOW-HOW-UL .este un concept relativ nou si reprezinta activitatea de valorificare a cunostintelor pe care le detine un personal specializat, ce transmite personalului unei firme beneficiare, la sediul propriu sau la sediul firmei beneficiare, cunostintele pe care le detine. Singura organizatie interguvernamentala cu atributii turistice generale exercitate la scara mondiala, este: a. UNESCO; b. ONU; c. OMS; d. OMT; e. PNUD. Sistemul monetar creat la Bretton Woods a functionat satisfacator pana la sfarsitul anilor ___ , cand a intrat intr-o profunda criza structurala: a. 50 b. 70 c. 40 d. 60 Sistemul monetar international constituie o unitate a trei componente de baza: a. 1. institutiile financiar-bancare; 2. mecanismele valutar-financiare internationale; 3. normele de drept sau uzantele internationale in domeniul platilor internationale. b. 1. institutiile financiare si de creditare internationale; 2. normativele privind sistemul bancar international; 3. mecanismele de reglementare a pietei financiarbancare internationale. Sistemul monetar international reprezinta ordinea monetar financiara in domeniul activitatilor de schimb international._F

Spatiul geografic in interiorul caruia se aplica un anumit regim vamal si o anumita legislatie vamala poarta denumirea de : a. zona comerciala b. zona de liber schimb c. teritoriu vamal Spatiul geografic in interiorul caruia se aplica un anumit regim vamal si o anumita legislatie vamala poarta denumirea de : a. zona comerciala b. zona de liber schimb c. teritoriu vamal Spatiul geografic in interiorul caruia se aplica un anumit regim vamal si o anumita legislatie vamala poarta denumirea de: a. zona comerciala b. zona de liber schimb c. teritoriu vamal Specializarea tehnologica reprezinta acel tip de specializare in care partenerii exporta subansamble, detalii, parti de instalatii care se incorporeaza intr-un sistem complex de masini sau linii tehnologice. _F_ Specializarea tehnologica reprezinta acel tip de specializare in care partenerii exporta subansamble, detalii, parti de instalatii care se incorporeaza intr-un sistem complex de masini sau linii tehnologice. _F__ Structura ..GEOGRAFICA.. a comertului international reflecta locul si ponderea diferitelor tari si grupe de tari in schimburile comerciale internationale. Structura fizica a comertului reprezinta compozitia marfara ,
adica structura pe marfuri clasificate in clase, grupe si subgrupe de marfuri dupa destinatia produselor, dupa stadiul de prelucrare sau dupa natura de provenienta a materialelor. __A__

Structura geografica a comertului international cu marfuri reflecta locul si ponderea tarilor dezvoltate in schimburile comerciale internationale. _F___ Sursa principala de provenienta a datoriei externe o reprezinta excedentul balantei comerciale ca urmare fie a cresterii importurilor cu mult peste exporturile unei anumite perioade, fie a unui raport de schimb dezavantajos. _F___

Tabloul general al structurii ..FIZICE. a comertului mondial arata ponderea foarte ridicata, ntr-o usoara scadere, a
produselor manufacturate (masini, utilaje, electronice si birotica, produse chimice, textile, mbracaminte si alte semifabricate si produse de consum); pe locul doi, dar n descrestere, sunt produsele agricole, n care ponderea principala o detin alimentele; pe locul trei se situeaza combustibilii, cu variatii n raport de oscilatiile puternice ale pretului la titei; pe locul patru si ultim se situeaza minereurile si metalele, care cunosc o tendinta de scadere lenta, dar sigura, cu deosebire metalele neferoase si minereurile feroase.

Tariful vamal se prezinta sub forma unui catalog care include nomenclatorul produselor supuse impunerii vamale, precum si impozitele si accizele percepute asupra fiecarui bun de lux sau fiecarei grupe de produse considerate ca fiind deficitare pe piata tarii respective. _F__ Tarile cu balanta turistica echilibrata sunt: a. Canada, Belgia, Austria, Brazilia, Egipt
b. Grecia, Spania, Italia, Elvetia, Marea Britanie, Portugalia, Israel, Mexic c. SUA, Germania, Japonia, Tarile nordice, Olanda, Franta.

Tarifele vamale complexe sau compuse se folosesc cu precadere de catre tarile in curs de dezvoltare, fiind prevazute cu o singura coloana de taxe vamale pentru toate produsele supuse impunerii vamale, indiferent de unde provin. _F_ Tarifele vamale folosite cu precadere de tarile in curs de dezvoltare si care sunt prevazute cu o singura coloana de taxe vamale pentru toate produsele supuse impunerii vamale indiferent de tara de unde provin, se numesc: a. tarife vamale complexe; b. tarife vamale simple; c. tarife vamale specifice. Tarifele vamale pot cuprinde si produsele scutite de impunerea vamala la importul sau exportul lor in cadrul teritoriului vamal al tarii respective._A_ Tarifele vamale simple sunt cele mai utilizate pe plan international, fiind folosite de aproape toate categoriile tarilor lumii, sunt prevazute cu mai multe coloane de taxe vamale (conventionale, preferentiale sau autonome), fiecare aplicandu-se marfurilor provenite din anumite tari. _F_ Tarifele vamale, fara exceptie nu pot cuprinde si produsele scutite de impunerea vamala la importul sau exportul lor in cadrul teritoriului vamal al tarii respective. _F_

Tarile cu balanta turistica excedentara sunt:


a. Canada, Belgia, Austria, Brazilia, Egipt

b. Grecia, Spania, Italia, Elvetia, Marea Britanie, Portugalia, Israel, Mexic


c. SUA, Germania, Japonia, Tarile nordice, Olanda, Franta.

Tarile cu deficite comerciale constante sunt: a. SUA, Marea Britanie, Spania, Grecia
b. Franta, Japonia, Germania, Italia c. China, Arabia Saudita, Olanda, Canada d. Tarile exportatoare de petol

Tarile in curs de dezvoltare sunt interesate si pledeaza pentru scaderea alocatiilor bugetare destinate dezvoltarii _F Tarile in tranzitie trebuie sa fie principala sursa de finantare a propriei lor dezvoltari. _A__ Taxele antidumping si compensatorii au o dubla natura ele fiind in acelasi timp atat bariere tarifare cat si bariere netarifare. _F_ Taxele antidumping si compensatorii sunt:
a. bariere netarifare de tipul restrictiilor cantitative la import si la export

b. bariere netarifare care limiteaza importurile prin mecanismul preturilor


c. bariere netarifare care decurg din formalitatile vamale si administrative privind importurile

d. bariere netarifare care deriva din participarea statului la activitatile comerciale

Taxele de prelevare variabila la import sunt


a. bariere netarifare de tipul restrictiilor cantitative la import si la export

b. bariere netarifare care limiteaza importurile prin mecanismul preturilor


c. bariere netarifare care decurg din formalitatile vamale si administrative privind importurile d. bariere netarifare care deriva din participarea statului la activitatile comerciale

Taxele vamale autonome sau generale au un nivel foarte ridicat, importul marfurilor fiind deseori prohibitiv si se percepe marfurilor provenite din acele tari cu care statul respectiv nu are incheiate acorduri comerciale. _A_ Taxele vamale care se percep de catre un stat asupra marfurilor importate din acele tari care se dovedeste ca au dus o politica neloiala, adica de dumping sau de subventionare a exporturilor se numesc taxe vamale cu caracter protectionist. _F_ Taxele vamale care se percep de catre un stat asupra marfurilor importate din acele tari care se dovedeste ca au dus o politica neloiala, adica de dumping sau de subventionare a exporturilor se numesc taxe vamale de raspuns sau de retorsiune. _A_ Taxele vamale care se percep de catre un stat asupra marfurilor importate din acele tari care se dovedeste ca au dus o politica neloiala, adica de dumping sau de subventionare a exporturilor se numesc:
a. taxe vamale preferentiale; b. taxe vamale cu caracter protectionist;

Taxele vamale de ..EXPORT.... se percep de catre stat asupra marfurilor indigene atunci cind acestea sunt exportate. Taxele vamale de .TRANZIT... se percep de catre stat asupra marfurilor straine care tranziteaza sau traverseaza teritoriul sau vamal. Taxele vamale de import sunt percepute la marfurile importate atunci cind acestea: a. sunt supuse controlului de rutina la patrunderea in tara importatoare b. trec granitele vamale ale tarii importatoare Taxele vamale reprezinta o sursa de venit pentru bugetul statului. _A__ Taxele vamale se constituie din impozitele indirecte percepute de catre stat asupra marfurilor atunci cind acestea: a. sunt supuse taxelor, impozitelor si accizelor; b. sunt marfuri ce reprezinta o sursa de venit pentru tara respectiva; c. trec granitele vamale a le tarii respective; d. ies din tara respectiva pentru a fi exportate Taxele vamale se constituie din impozitele indirecte percepute de catre stat asupra marfurilor atunci cind acestea: a. sunt supuse taxelor, impozitelor si accizelor;
b. sunt marfuri ce reprezinta o sursa de venit pentru tara respectiva;

c. taxe vamale mixte;

d. taxe vamale de retorsiune.

c. trec granitele vamale a le tarii respective; d. ies din tara respectiva pentru a fi exportate

Taxele vamale cu caracter ...FISCAL.......... se percep pentru obtinerea de venituri la bugetul statului. Taxele vamale cu caracter fiscal au un nivel foarte ridicat, importul marfurilor fiind deseori prohibitiv si se percepe marfurilor provenite din acele tari cu care statul respectiv nu are incheiate acorduri comerciale. _F_

Taxele vamale sunt un instrument important al politicii comerciale de natura fiscala, constituinduse din impozitele indirecte percepute de catre stat asupra marfurilor atunci cand acestea trec granitele vamale ale tarii respective. Pentru bugetul statului, ele reprezinta o sursa de venit. Potriviti conceptele cu definitiile: a. sunt percepute la marfurile importate atunci cand acestea trec granitele vamale ale tarii importatoare, ele protejand ... b. se percep de catre stat asupra marfurilor indigene ..... c. se percep de catre stat asupra marfurilor straine ...... d. sunt, in general, percepute la un nivel ridicat si ...... e. cel mai vechi si raspandit tip de taxa cunoscut ..... f. se exprima sub forma unei sume (cifre absolute) in moneda tarii respective (de exemplu: 1000 u.m. USD, EUR, JPY, RON etc. .. g. este o combinatie intre taxa specifica si taxa ad-valorem.. h. se percep de catre stat asupra marfurilor provenind .... i. se percep de catre stat asupra marfurilor importate ..... j. au proliferat in perioada postbelica si se mai percep si astazi. .... k. au un nivel foarte ridicat, importul marfurilor fiind deseori prohibitiv; ..... __C___Taxele vamale de tranzit __E__Taxa vamala ad-valorem __A__Taxele vamale de import __G__Taxa vamala compusa sau mixta __B__Taxele vamale de export __H__Taxele vamale conventionale sau contractuale __I__Taxele vamale de raspuns sau de retorsiune __F__Taxa vamala specifica __D__Taxele vamale cu caracter protectionist __K__Taxele vamale autonome sau generale __J__.Taxele vamale preferentiale sau de favoare

Teoria care apreciaza ca specializarea in produsele pentru export trebuie sa puna in valoare acei factori de care un stat dispune din abundenta se numeste: a. teoria costurilor absolute; b. teoria dotarii natiunilor cu factori de productie;
c. teoria seriilor mari de fabricatie; d. teoria costurilor comparative; e. teoria integrarii economice.

Teoria care compara costurile de productie ale aceluiasi produs in diferite tari si opteaza pentru specializarea in productia acestuia a tarilor care au costurile de productie cele mai scazute, este: a. teoria costurilor absolute;
b. teoria dotarii natiunilor cu factori de productie; c. teoria seriilor mari de fabricatie; d. teoria costurilor comparative; e. teoria integrarii economice.

Teoria care cuprinde o corelatie importanta in ceea ce priveste dependenta costurilor de productie de dimensiunea productiei este:
a. teoria costurilor absolute; b. teoria dotarii natiunilor cu factori de productie;

c. teoria seriilor mari de fabricatie;


d. teoria costurilor comparative; e. teoria integrarii economice.

Teoria costurilor .COMPARATIVE.. a cunoscut diferite variante, in prezent avind cea mai larga raspindire doctrinara. Teoria costurilor absolute compara costurile de productie ale aceluiasi produs in diferite tari si opteaza pentru specializarea in productie a produselor care au costurile de productie cele mai scazute. _A__

Teoria economica cu o larga recunoastere teoretica si practica care se bazeaza pe avantajele oferite de reducerea sau eliminarea taxelor vamale reciproce, sporirea potentialului pietelor de desfacere si cresterea competitivitatii intre ofertanti este:
a. teoria costurilor absolute; b. teoria dotarii natiunilor cu factori de productie; c. teoria seriilor mari de fabricatie; d. teoria costurilor comparative; e. teoria integrarii economice.

Teoriile economice care fundamenteaza criteriile de


specializare internationala sunt multiple si au evoluat in ultimul secol. Potriviti conceptul cu definitia.

a. compara costurile de productie ale aceluiasi produs in


diferite tari si opteaza pentru specializarea in productie a produselor in tarile care au costurile de productie cele mai scazute.

b. apreciaza ca specializarea in produsele pentru export c. cuprinde o corelatie importanta in ceea ce priveste
dependenta costurilor de productie de dimensiunea productiei insasi, cu deosebire in ceea ce priveste elementele cheltuielilor constante de fabricatie.

TEORIA... seriilor mari de fabricatie cuprinde o corelatie importanta in ce priveste dependenta costurilor de productie de dimensiunea productiei insasi. Teoriile economice care fundamenteaza criteriile de specializare internationala sunt multiple si au evoluat in ultimul secol. Care dintre aceste teori cuprinde o corelatie in ceea ce priveste dependenta costurilor de productie de dimensiunea productiei insasi ?
a. teoria costurilor absolute b. teoria dotarii natiunilor cu factori de productie

trebuie sa puna in valoare acei factori de productie de care un stat sau altul dispune din abundenta

c. teoria seriilor mari de fabricatie


d. teoria costurilor comparative

d. se bazeaza pe avantajele oferite de reducerea .... e. analizeaza comparativ costurile de productie a ..... _B___Teoria dotarii natiunilor cu factori de productie _D___Teoria integrarii economice _A__Teoria costurilor absolute _E___Teoria costurilor comparative _C___Teoria seriilor mari de fabricatie Termenul de rascumparare a monedei nationale, adica termenul de rambursare, se stabileste in functie de posibilitatile tarii respective de a-si echilibra balanta de plati externe, dar el nu trebuie sa depaseasca: a. 1an b. 3ani c. 4ani d. 5ani Tipurile de specializare internationala reprezinta un sistem de specilizari in productie pentru export. _F_ Titlurile de valoare, creditele bancare si investitiile sunt cele trei segmente ale pietei valutare. _F___ Totalitatea marfurilor transportate cu diferite mijloace de transport intr-o anumita perioada de timp poarta denumirea de trafic de marfuri._A__

Transferul international de tehnologie este o componenta dinamica a relatiilor economice internationale, cu atributii deosebite in promovarea progresului tehnologic la nivel planetar. Pentru a explica fenomenul transferului de tehnologie, trebuie explicate unele notiuni preliminare. Potriviti conceptele cu definitiile: a. Constituie prima forma de manifestare a creativitatii umane, ingloband realizarile tehnice din toate ramurile economiei, stiintei si culturii, .... b. Reprezinta cea de-a doua forma de manifestare a creativitatii umane, fiind considerata o ..... c. Este obiect al proprietatii industriale si reprezinta o creatie stiintifica sau tehnica de noutate absoluta ...... d. Este un element al proprietatii intelectuale si reprezinta noutatea, perfectionarea, schimbarea, adica elementele .... e. Este ansamblul actiunilor coordonate de cercetare, prelucrare si distribuire a informatiei utile in vederea exploatarii sau necesare agentilor economici f. Este determinata de legaturile care se formeaza intre om tehnica economie mediu social, legaturi ce prefigureaza de fapt capacitatea de a gestiona ideile. g. Ansamblul cunostintelor tehnice de specialitate care vizeaza activitatea economica...... h. Este o componenta a comertului invizibil si este cunoscut si sub denumirea de comert cu tehnologii; ..... _C___ Inventia _B___ Proprietatea intelectuala _E___ Inteligenta economica _D___ Inovatia _A___ Proprietatea industriala _F___ Creativitatea _G___ Tehnologie _H___ Transferul de tehnologie

Transmiterea dreptului de marca individual se poate face, total sau partial, in urmatoarele modalitati: a. 1. aportul unei marci la constituirea capitalului social; 2. operatiuni de franchising; 3. licentierea dreptului de marca; 4. cesiunea marcilor de fabrica, de comert sau de serviciu.
b. 1. cesiunea marcilor de fabrica; 2. operatiuni de leasing; 3. aportul unei marci la constituirea unui capital social; 4. operatiuni de vinzare-cumparare.

Transportul terestru (rutier, feroviar si prin conducte sau cablu), asigura circa 75-80% din totalul traficului mondial de marfuri._F_ Trasaturile principale ale cererii turistice mondiale sunt:
a. 1. este o cerere concentrata in tarile si regiunile cu atractiile cele mai mari; 2. este o cerere ce aduce venituri mari la bugetul statului primitor; 3. este o cerere cu caracter fluctuant; 4. este o cerere internationala; 5. este o cerere de tip subiectiv.

b. 1. este o cerere nationala; 2. este o cerere prioritar intraregionala; 3. este o cerere cu o sezonalitate accentuata si rigida; 4. este o cerere deosebit de dinamica; 5. este o cerere concentrata in tarile si regiunile dezvoltate pe plan economic. Un element specific etapei actuale a pietei mondiale consta in aceea ca actorii principali de pe piata sunt: a. exportatorii b. societatile transnationale
c. intermediarii d. comerciantii

Una din functiile de baza ale monedei este aceea de mijloc


de plata in cadrul tranzactiilor comerciale, ca instrument unic al acestora. _A___

Unele tari detin deficite comerciale constante, cum sunt: a. SUA, Marea Britanie, Spania, Grecia si tarile in curs de dezvoltare neexportatoare de petrol
b. Iran, Iraq Afganistan si tarile in curs de dezvoltare exportatoare de petrol c. Japonia, Germania, Italia si, deseori, Franta d. Tarile in curs de dezvoltare si tarile slab dezvoltate

Unele tari isi acopera deficitele comerciale cu prisosinta din soldul activ al comertului cu servicii, cum ar fi transporturile, turismul sau serviciile bancare:
a. SUA, Franta, Marea Britanie b. Germania, Japonia, China

c. Grecia, Elvetia, Spania d. Italia, Austria, Belgia Unul dintre cele mai dinamice segmente ale pietei
internationale prin care investitorul strain obtine pachetul de control asupra unei intreprinderi sau societati sunt:

a. investitiile de portofoliu b. investitiile externe directe c. tranzactiile valutare d. joint-venture sau numai o parte dintre acestea, si a aplicarii unei politici comerciale comune n relatiile cu statele terte.