Sunteți pe pagina 1din 6

Tema6:Operatiunile de credit a B.Comerciale 1.Rolul,trasaturile specific si functiile creditului bancar in economie 2.Clasificarea creitelor bancare 3.

Modalitatea acordarii creditelor 4.Asigurarea creditelor bancare 5.Particularitatile acordarii diferitelor tipuri de credite. [1]Activitatea de creditare constituie una din ratiunile de existent a bancilor alaturi de asigurarea resurselor
necesare plasamentelor si derularea operatiunilor de plati si decontari. Ea poate fi definite ca un schimb al unei valori monetare viitoare,altfel spus ca operatiune de punere la dispozitie a unor resurse immediate in schimbul unei promisiuni de rambursare ulterioara si de plata a unor dobinzi remuneratorii catre imprumutatori. Nu toate creditele se desfasoara prin intermediul sistemului bancar chiar daca in ultima instant,bancile sustin integral sau in parte majoritatea activitatilor de acest gen. Astfel,creditul comercial numit si credit furnizor se acorda sub forma de marfa de catre producator.O asemenea practica poate conduce lablocaje in activitatea furnizorilor care se vad nevoiti sa se refinanteze pe seama creditelor bancare. Creditul obligator se bazeaza pe potentialul emitentului de titluri de a rambursa la scadenta contravaloarea acestora si de a plati dobinzile aferente.Practica a aratat ca si in acest caz rolul bancilor nu este de neglijat, interventia lor constind in acordarea diferitelor forme de facilitate pentru terti privind emisiunea de titluri. La fel stau lucrurile in cazul creditului ipotecar si a celui de consum unde chiar dacase interpun o serie de institutii specializate in domeniu,fiecare dintre ele avind propria capacitate de finantare,totusi baza resurselor utilizate provine din sistemul bancar. Creditul bancar se deosebeste de celelalte forme de imprumut prin sursa,risc si destinatie. Sursa creditului bancar sunt depozitele incredintate spre pastrare si fructificare, destinatia creditului bancar este extinderea si modernizarea productiei si a distributiei marfurilor in scopul dezvoltarii economice si progresului social. Definitia creditului bancar isi exprima notele esentiale in 2 termeni: 1. Timp 2. Increderea bazata pe promisiunea de rambursare insotita de garantii. Creditul este timp sau bani.Este timp care se da asteptind bani sau bani care se dau asteptind un timp. Totodata a acorda credit inseamna a acorda incredere a pune imediat la dispozitia altuia o suma de bani in schimbul promisiunii ca suma va fi restituita intr-un timp determinat impreuna cu remuneratia cuvenita pentru serviciul prestart si pentru riscul asumat al pierderii partiale sau totale pe care il comporta insasi natura acestui serviciu. Asadar in definirea creditului bancar se impletesc notiunile de timp, incredere, risc si prudent.Tocmai pentru ca intre momentul deschiderii creditului si acel al rambursarii se scurge o perioada de timp, banca trebuie sa aiba incredere in clientul in sensul ca acesta isi va indepli obligatia asumata. Prudent bancara presupune controlul utilizarii creditului de catre client in conformitate cu destinatia pentru care a fost acordat.Principala destinatie a creditului bancar consta in ceea ca el reprezinta un instrument al cresterii productiei,al extinderii pietii de desfacere si in general al dezvoltarii economice si al progresului social. Principala functie a creditului este aceea de redistribuire a mijloacelor banesti disponibile in cadrul sistemului financiar,inclusive a celor depozitate in conturile bancare catre beneficiarii de conturi. In acest sens regula de aur a creditarii este corespondenta dintre durata creditului si termenile depunerilor, pe seama carora se constituie resursele aferente. La nivelul fiecarei banci se face programarea creditelor, operatiune complexa si continua ce vizeaza acomodarea temporara de ansamblu a resurselor si plasamentelor tinind cont de factorii specifici de risc. Programarea se efectuiaza annual si trimestrial atit pe ansamblul bancii cit sip e subdiviziunile sale organizatorice.Coordonarea acestei activitati este in sarcina comitetului de administrare a activelor si pasivelor care stabileste nivelurile orientative de creditare si sursele de acoperire pe termene cu scopul asigurarii solvabilitatii bancii chiar si dupa epuizarea tuturor posibilitatilor de finantare. Pe linga functia distribuitiva,creditul indeplineste si functia de emisiune,si anume de injectare a unui volum suplimentar de bani in economie,alcatuind de fapt principalul volum de mijloace de plata in circuitele

economice.Este o functie indispensabila unei economii dinamice care necesita un volum mereu sporit si in acelasi timp elastic de instrumente banesti.Pentru ca emisiunea suplimentara de bani prin intermediul creditului sa sprijine efectiv economia, este inca necesar sa fie indeplinite o serie de conditii dintre care cele mai representative se refera la: 1. Capacitatea sistemelor productive de a asimila resursele suplimentare. 2. La asigurarea desfacerii pentru produsele si serviciile realizate. 3. La capacitatea de rambursare la termenele stabilite a sumelor acordate sub forma de credit altminteri exista riscul ca prin functia sa de emisiune creditul sa genereze dezechilibre de natura inflationista Asadar,creditul bancar este principal sursa de asigurare a fondurilor banesti necesare diferitelor sectoare economice prin acordarea creditului bancar se formeaza fundamental activitatii bancare.La indeplinirea functiilor si rolului creditului la economia de piata este necesar a se intruni urmatoarele conditii: Existenta unui sistem juridic prin care sa se reglementeza cadrul general a operatiunilor de credit, masurile asiguratorii si de protective pentru participantii la operatiunea de credit, drepturile si obligatiunile participantilor,procedura de solutionare a lititgiilor dintre parti si organele competente. Cadrul juridic trebuie sa fie suficient de flexibil pentru a lasa spatiu de afirmare a initiative dar si categoric incit sa cauzeze credibilitatea in fata agentilor economici sis a limiteze riscurile. Existenta unui sistem institutional constind dintr-un ansamblu de institutii si organizme specializate cu o vasta retea amplasata in teritoriu dar si cu relatii de corespondenta, constitutii similar din strainatate. Existenta unui cadru economic favorabil conform situatiei de ansamblu a economiei nationale, perspectivei ei, gradului de dotare profesionala si tehnica a sectoarelor economice precum si conjuncturii economice pe plan intern si extern. Formarea relatiilor social-culturale in sensul existentei cadrului general de ordine si in context socialpolitic de stabilitate si continuitate a optiunilor generale referitoare la deciziile macroeconomiceprecum si atitudinea regimului politic fata de economie,fata de libera initiativa si fata de piata.

[2] Creditul bancar poate fi structurat dupa mai multe criteria si anume:
1. In functie de termen de acordare: -credite pe termen scurt cu perioada de acordare pina la 1 an -credite pe termen mediu,de la 1-5 ani -credite pe termen lung perioada mai mare de 5 ani. 2. In functie de natura debitorului: -credite acordate persoanelor fizice(cr pentru finantarea constructii sau achizitia unei locunite, pentru cumpararea unor bunuri de folosinta indelungata,pentru finantarea studiilor etc.) -credite acordate persoanelor juridice(cr de trezorerie sau avansuri in contul current,linii de creditare, credite specializate pentru finantarea achizitiei de titluri si a operatiunilor pe piata de capital etc.) -credite acordate altor banci -credite acordate statului 3. In functie de destinatia lor: -credite productive -credite de consum 4. Dupa calitatea creditelor: -credite performante a caror derulare se realizeaza potrivit prevederilor contractual -credite neperformante pentru care obligatiile contractuale de plata nu au fost onorate la scadentele convenite Gama produselor din familia creditelor este mai larga,criteriile privind detalierea acestora incluzind moneda de acordare;numarul creditorilor;sistemul de garantare;modalitatea de acordare;transferabilitatea s.a.

Regulamente privind activit de creditare elaborate de BNM:


-regulamentul cu privire la activit de creditare a bancilor care opereaza in RM aprobat 25 decem 1997 -regulamentul cu privire la modul de garantare a creditelor acordate de BNM bancilor din 15 noembrie 1996 -regulamentul cu privire la acordarea creditelor de catre banci functionarilor sai din 18 sept 1996

-regulamentul cu privire la expunerile mari din 1 decembriq 1995 -regulamentul privind conditiile de acordare rezidentilor a creditelor in valuta straina de catre bancile licentiate din 22 ianuarie 2009 -regulamentul cu privire la creditele expirate din 15 mai 1998 -regulamentul cu privire la clasificarea activelor si angajamentelor conditionale si formarea reducerilor pentru pierderi la active si provizioanelor pentru pierderi la angajamentele conditionale din 30 august 2007

[3]Creditul se acorda la cererea solicitantului pe baza de negocieri cu banca in functie de situatia


economico-financiara a capacitatilor de onorare a datoriei si garantiilor material si morale. Operatiunile de creditare efectuate de banca au la baza prudenta bancara ca principiu fundamental de politica bancara ce caracterizeaza intreaga activitate a bancii respective. Credibilitatea reprezinta suportul moral, elemental psihologic essential fara de care creditul nu poate exista. Credibilitatea presupune cunoasterea clientului printr-o permanenta activitate de informare si documentare cu scopul de a acumula informatia necesara prividor la aspectele concrete ale activitatii imprumutatorului. Procesul de creditare cuprinde urmatoarele etape: 1. Solocitarea creditului si prezentarea pachetului de documente de catre solicitant 2. Analiza aspectelor financiare si nefinanciare ale solicitantului de credite 3. Negocierea si aprobarea creditului 4. Derularea creditului bancar 5. Controlul si supravegherea bancara utilizarii si rambursarii creditului. Identificarea subiectilor si detalierea relatiilor de credit porneste de la aspectele formale de natura juridical legate de existenta legala a solicitantilor si de evoluarea aptitudinii de creditare a acestora. De la persoanele juridice banca cere documente care : 1. Confera constituirea juridica a agentului economic(statutul,decizia despre fondare,certificate de inregistrare in organele respective, licenta de genul de activitate etc) 2. Confera activitatea economica si starea financiara a agentului economic(bilantul contabil,raportul privind rezultatele financiare, raportul privind fluxul mijloacelor banesti,declaratia privind impozitul pe venit,bussines planul activitatii agentului economic pina la 3 ani etc) 3. Argumentarea sau fundamentarea tehnico-economica necesitatii creditului care contine: -destinatia creditului -suma si termenul creditului -contracte de parteneriat inclusive cu investitorii care sunt la baza viitoarei activitati -contracte cu furnizori s.a. 4. Documente ce argumenteaza asigurarea creditului(gaj,ipoteca,garantia bancara s.a)toate aceste documente se anexeaza la cererea solicitantului de credit.Pe baza documentelor prezentate,banca trebuie sa evalueze riscurile cu care au de afaceri in creditarea solicitantului, sa cerceteze motivul imprumutului, sis a identifice sursele de restituire care depend de derularea afacerii pe care o crediteaza. Cadrul analizei si evaluarii solicitantului de credit include 2 directii principale: Analiza aspectelor economic-financiare ce vizeaza atit analiza perioadelor anterioare de regula 2 ani cit si proectele financiare pentru perioadele viitoare.Aceasta analiza se realizeaza in baza documentelor financiaresi anume: -bilantul contabil -raportul financiar privind rezultatele financiare -raportul privind fluxul mijloacelor banesti In baza datelor furnizate din rapoarte financiare,bancile pot stabili situatia bonitatii clientilor folosind in acest sens un sistem de indicatori de structura si performanta repartizat in: -indicatori de lichiditate -indicatori de echilibru financiar -indicatori de gestiune -indicatori de rentabilitate -indicatori ai fondului de rulment -indicatori ai fluxului de numerar

Acesti indicatori sunt utilizati de banci in mod diferit luindu-se in considerare termenul creditului, obiectul creditului, sfera economica a agentului economic, tipul solicitantului s.a. Sistemul de indicatori este menit sa serveasca drept instrument ce piermite bancii sa analizeze critic modul de realizare a obiectivelor asumate pentru a lua prompt decizii de a acorda credite clientilor ce vor avea posibilitatea de a le folosi in relansarea economica a activitatilor si a relansarii economiei nationale.Astfel,in dependent de acesti factori in cadrul analizei si evaluarii performantelor economico-financiare se vor calcula coeficientii indicatorilor ce vor devia de la o banca la alta de la un debitor la altul, de la un tip de credit la altul. Analiza aspectelor nefinanciare-In analiza aspectelor nefinanciare se va tine cont de o serie de factori specifici care opereaza atit in mediul intern al afaceriicit si in exteriorul acesteia. Factorii interni se structureaza astfel: -managementul care include pregatirea profesionala, prestigiul si experienta in ramura,experienta in domeniul conducerii membrilor echipei managerial,gradul de participare a managerilor la capitalul societatii etc. -activitatea agentului economic care include:evolutia de ansamblu a activitatii si profilul ecesteia; caracterul activitatii poate fi permanent,sezonier sau ciclic;sfera de activitate;natura produselor si serviciilor de pe pozitia consumatorului;identificarea si prezentarea concurentilor;segmental de piata detinut;relatiile cu furnizorii;politica de pret etc. -strategia-daca agentul economic are o strategie elaborate pe termen de 3-5 ani si modalitatile de realizare ale acesteia -analiza situatiilor si valorii garantiilor Factorii externi sunt: -caracteristicile domeniului de activitate:competitivitate; nivelul profitabilitatii;gradul de tehnologizare etc. -politica economica generala a clientului -impactul cadrului legislative asupra agentului economic -incidenta factorilor macroeconomici -dependenta geografica fata de sursele de aprovizionare,mijloace de transport utilizate etc Investigarea factorilor nefinanciari opereaza atit in cazurile noilor client ai bancilor cit si pentru cei care beneficiaza deja de credite.Daca indicatorii economico-financiari si aspectele nefinanciare reprezinta o stare buna, corespund normelor stabilite in politica creditara a bancii si implica un risc minim,banca trece la urmatoarea etapa a aprocesului de creditare la etapa de negociere,aprobare si acordare a creditelor. In procesul de aprobare, dreptul de a lua decizii referitor la acordarea creditelor se atribuie unui comitet special de credit compus dintr-un numar impar de membri dar nu mai putin de 3 persoane.Suma maximal a unui credit care poate fi acordat fara aprobarea comitetului special de credit la nivel de filial este determinata de politica creditara a bancii,dar orice tranzactie de credit poate fi incheiata numai cu avizul a cel putin 3 persoane.Dupa aprobarea creditului,banca impreuna cu solicitantul inchee contractual de credit. Contractul de credit este un document juridic in care sint reflectate toate conditiile de acordare a creditului ca din punct de vedere legal asa si din punct de vedere economic.Contractul de credit contine urmatoarele date: 1. Preambul care contine denumirea contractului;data si locul incheerii;descrierea datelor partilor participante. 2. Obiectul contractului ce contine informatia privind suma; destinatia creditului; termenul de acordare;modalitati de acordare;pretul creditului care include rata dobinzii,metode de calculare a ratei dobinzilor,termene de rambursare a dobinzii,taxe suplimintare,garantii de asigurare etc. 3. Obligatiile si drepturile partilor a solicitantului de credit cit si a bancii comerciale 4. Metode de solutionare a litigiilor si alte clause 5. Data incheerii contracului 6. Semnaturile si stampilele ambelor parti cu autentificarea notariala Acordarea creditului se realizeaza conform procedurilor stabilite in politica de creditare a bancii si respectind conditiile si termenele stabilite in contractul de credit. Dobinda este o forma de remunerare a creditelor de catre imprumutator pentru folosirea capitalului imprumutat.Astfel dobinda este un pret al capitalului imprumutat si poate fi analizata atit ca marime absoluta cit si marime relativa sub forma de rata procentuala.Mecanismul calculului dobinzii se bazeaza pe metoda calculului dobinzii simple si prin metoda de calcul a dobinzii compuse.

In cazul utilizarii dobinzii simple suma dobinzii stabilita pentru intreaga perioada de acordare a creditului se determina in baza sumei initiale a creditului. D=S*n*Rd\365*100 Dobinda simpla se utilizeaza in cadrul acordarii creditului pe termen scurt cind dobinda se calculeaza si se plateste lunar sau trimestrial sau pentru un numar anumit de zile fixate in contractual de credit.

Intr 4 de sinestatator
[5]Pentru satisfacerea nevoilor clientilor,bancile acorda diferite tipuri de credite si anume: 1. Credit de consortium-un tip de credit preconizat pentru finantarea unui proect care necesita cheltuieli mari si presupune atragerea resurselor de la citeva banc ice piermite mentinerea lichiditatii bancii la nivelul stability si reducerea riscului posibil si pierderilor in cazul insolvabilitatii imprumutatorului. Clientul allege banca care isi asuma responsabilitatea pentru organizarea consortiului bancar si exercitarea functiilor de conducere a operatiunii de credit.Banca coordonatoare efectuiaza analiza eficientii acordarii creditului de consortiu si la adoptarea deciziei selectioneaza bancile potentiale pentru acest credit. 2. Factoring-este un mecanism de finantare pe termen scurt (max 180 zile) de catre banca prin preluarea facturilor de la clientul beneficiar al acestora contra unei sume de bani numita agio.Operatiunea de factoringare la baza un contract de factoring incheiat intre aderent(producator sau furnizor) si o banca numita factor, prin carea aceasta asigura finantarea, urmarirea creantelor si protectia contra riscurilor de credit in schimbul cedarii de catre adherent a creantelor in favoarea bancii.Din punct de vedere a modului de evaluare si administrare a creantilor de catre factor, operatiunea de factoring imbraca urmatoarele forme: -factoring cu plata imediata - cind factorul achita contravaloarea facturilor aderentului la prezentarea lor; -factoring cu plata la o data viitoare; -factoring mixt cind factorul plateste o parte a contravalorii facturilor aderentului sub forma de avans iar diferenta la o data viitoare; Acceptarea de catre banca a facturilor de la aderenti, presupune agrearea de catre banca in primul rind a debitorilor care v-or trebui sa plateasca in final contravaloarea facturilo respective. Banca percepe o taxa sau marja de risc pentru fiecare factura acceptata.Banca accepta sa plateasca facturile numai in conditiile in care debitorul va face plata direct bancii.Valoarea creditului de tip factoring se determina de fiecare debitor in functie de cifra de afaceri, periodicitatea livrarilor, valoarea fiecarei livrari, termenul acordat debitorului pentru efectuarea platii. 3. Leasingul-este o forma speciala de creditare care piermite inchirierea bunurilor immobile sau mobile de catre societati financiare specializate agentilor economici care nu dispun de fonduri proprii suficiente pentru a-si achizitiona astfel de bunuri cu plata integral, sau nu doresc sa-si achizitioneze aceste bunuri intru cit le sunt necesare pentru perioade scurte.Activele de valori mari care pot face obiectul operatiunilor de leasing sunt:mijloace de transport inclusive avioane,camioane,nave etc; utilaje de ridicat; echipamente medicale; echipamente industrial specializate etc. Leasingul se clasifica in functie de urmatoarele criteria: 1.dupa natura contractului; --leasingul financiar-ne referim la operatiuni de leasing financiar atunci cind se respecta una sau mai multe dintre urmatoarele conditii:1.riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului din momentul incheerii contractului de leasing; 2.partile au prevazut ca la expirarea contractului de leasing se transfera utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului; 3.utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului,iar pretul de cumparare va fi cel mult 50% din valoarea de piata pe care acesta o are la data la care optiunea poate fi exprimata; 4.perioada de folosire a bunului in system leasing acopera cel putin 75% din durata normata de utilizare a bunului, chiar daca in final dreptul de proprietate nu estetransferat.La rindul lui,leasingul financiar poate fi cu plata integrala sau cu plata partiala.Cel cu plata integrala,ratele sunt astfel calculate incit dupa incheerea perioadei de inchiriere sa se acopere integral pretul de achizitie al mijlocului fix plus alte cheltuieli inclusive dobinda si profitul societatii de leasing.In cazul leasingului cu plata partial,chiriile nu acopera intreaga valoare a activului fix,profitul societatii de leasing precum si alte cheltuieli ale acesteia.La sfirsitul contractului de leasing utilizatorul are obligatia de a plati activul fix la o valoare

reziduala.Indiferent de tip,contractual de leasing financiar poate fi realizat numai de catre societatea de leasing din propria initiative sau cu acordul acesteia la solicitarea locatarului. --leasingul operational-operatiunea de leasing care nu indeplineste nici una dintre conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca leasingul financiar si presupune o inchiriere pe o perioada mai scurta. 2.dupa pozitia furnizorului in contractual de inchiriere; 3.de forme special;