Sunteți pe pagina 1din 16
VETROTECH SAINT-GOBAIN ROMANIA SAINT-GOBAIN GLASS PROTECT

VETROTECH SAINT-GOBAIN

ROMANIA

VETROTECH SAINT-GOBAIN ROMANIA SAINT-GOBAIN GLASS PROTECT
VETROTECH SAINT-GOBAIN ROMANIA SAINT-GOBAIN GLASS PROTECT
VETROTECH SAINT-GOBAIN ROMANIA SAINT-GOBAIN GLASS PROTECT

SAINT-GOBAIN GLASS PROTECT

VETROTECH SAINT-GOBAIN ROMANIA

Cuprins

Introducere

2

Clasific¿ri

3

SGG PYROSWISS® ¡i SGG PYROSWISS® EXTRA

4

SGG VETROFLAM®

6

SGG SWISSFLAM® LITE

7

SGG CONTRAFLAM® LITE

8

SGG SWISSFLAM®

10

SGG CONTRAFLAM®

11

SGG CONTRAFLAM® STRUCTURE

12

Date tehnice

14

Introducere

Vetrotech Saint-Gobain este unul dintre cei mai importan¬i produc¿tori de geamuri rezistente la foc.

Ca parte a grupului Saint-Gobain, cel mai mare producator ¡i transformator de sticl¿ din Europa, cunoa¡tem aceste produse din toate punctele de vedere. Rodul cercet¿rii ¡i dezvolt¿rii inovatoare a produselor, adaugat celor mai moderne tehnologii de fabrica¬ie, ne permit s¿ g¿sim solu¬ii la cel mai înalt nivel. Pentru noi este cunoscut faptul c¿ noile cerin¬e în arhitectur¿ solicit¿ produse ce implic¿ atât caracteristici de securitate, cât ¡i aplica¬ii multifunc¬ionale ¡i estetice. Toate produ- sele noastre au la baz¿ sticla calit¿ sau stratificat¿ având propriet¿¬i de securitate, lucru care le face unice în lume.

Datorit¿ multifunc¬ionalit¿¬ii lor, geamurile rezistente la foc pot fi folosite, în diverse combina¬ii ca vitraje cu protec¬ie termic¿ sporit¿ (joas¿ emisivitate), de control solar sau de protec¬ie a bunurilor ¡i persoanelor.

2 Vetrotech Saint-Gobain

(joas¿ emisivitate), de control solar sau de protec¬ie a bunurilor ¡i persoanelor. 2 • Vetrotech Saint-Gobain
(joas¿ emisivitate), de control solar sau de protec¬ie a bunurilor ¡i persoanelor. 2 • Vetrotech Saint-Gobain

GEAM REZISTENT LA FOC

Clasific¿ri

E = Integritate (etan¡ la foc, anterior denumit G)

Se consider¿ c¿ o sticl¿ este etan¡¿ ¡i face parte din clasificarea E dac¿ poate împiedica trecerea focului ¡i a fumului. Este condi¬ia minim¿ pentru toate tipurile de geam de protec¬ie împotriva focului.

E = Integritate
E = Integritate

SGG PYROSWISS®

Sticl¿ etan¡¿ la foc, ofer¿ o protec¬ie 30 min. + calit¿¬ile specifice de securitate ale geamului c¿lit.

SGG PYROSWISS® EXTRA

Sticl¿ silico-sodo-calcic¿, SGG PYROSWISS® EXTRA – poate asigura o perioad¿ de integritate de pân¿ la 90 min., p¿strând aceea¡i calitate optic¿ ca a sticlei plane (float) ¡i calitatea de siguran¬¿ a sticlei c¿lite.

PAGINA 4

EW = Asigur¿ integritatea ¡i reducerea radia¬iilor Într-o zon¿ limitat¿ (noua clas¿ EN)

O

sticl¿ face parte din clasificarea EW atunci când, în plus fa¬¿ de func¬ia E (foc ¡i fum), are ¡i calitatea de a re¬ine ¡i o radia¬ie termic¿ (W) limitat¿

la

valoarea de 15 kW/mp.

EW= Integritate ¡i reducerea radia¬iilor
EW= Integritate ¡i reducerea radia¬iilor

SGG VETROFLAM®

Sticl¿ c¿lit¿ monolitic¿ care reduce transmiterea c¿ldurii printr-o depunere special¿ pe una dintre fe¬e.

PAGINA 6

SGG SWISSFLAM® LITE

Sticl¿ stratificat¿ cu un intercalar dintr-un gel termo-reactiv rezistent.

PAGINA 7

SGG CONTRAFLAM® LITE

Sticl¿ calit¿ stratificat¿ cu un intercalar dintr-un gel termo- reactiv.

PAGINA 8

EI = Integritate ¡i protec¬ie termic¿ (rezistent la foc, fosta clas¿ F)

Un produs face parte din clasa EI dac¿, pe lang¿ func¬ia de integritate (E), asigur¿ ¡i izolarea termic¿. Toate tipurile de sticl¿ din aceast¿ clas¿ corespund de asemenea ¡i clasific¿rii E si EW.

EI= Integritate ¡i protec¬ie termic¿
EI= Integritate ¡i protec¬ie termic¿

SGG SWISSFLAM®

Sticl¿ stratificat¿ cu un intercalar cu gel termo-reactiv care, la o anumit¿ temperatur¿, se solidific¿ ¡i devine un scut termic.

PAGINA 10

SGG CONTRAFLAM®

Fabricat cu sticl¿ calit¿ ¡i umplut cu gel termo-reactiv care, la o anumit¿ temperatur¿, se solidific¿ ¡i devine scut termic. Gradul de protec¬ie cre¡te cu num¿rul straturilor de gel.

PAGINA 11

SGG CONTRAFLAM® STRUCTURE

Perete desp¿r¬itor din sticl¿ cu profile verticale fabricat din sticl¿ laminat¿ ¡i umplut¿ cu gel termo- reactiv. Gradul de protec¬ie este direct propor¬ional cu numarul straturilor de gel.

PAGINA 12

3 Saint-Gobain Glass Protect

VETROTECH SAINT-GOBAIN ROMANIA

SGG PYROSWISS ® SGG PYROSWISS ® EXTRA

E 30

E 60 si E 120

Avantaje

• în acela¡i timp este ¡i un geam de securitate

• robust la montaj ¡i transport având o greutate redus¿

• poate fi colorat în mas¿, satinat, imprimat, serigrafiat sau de protec¬ie solar¿

• nu prezint¿ nici o diferen¬¿ optic¿ fa¬¿ de sticla obi¡nuit¿

• poate fi folosit în pozi¬ie vertical¿, înclinat sau orizontal

Denumirea produsului

SGG PYROSWISS® ¡i SGG PYROSWISS® EXTRA Grosimi standard: 5, 6, 8 ¡i 10 mm

Clasificare ¡i propriet¿¬i

SGG PYROSWISS® E30 ¡i SGG PYROSWISS® EXTRA E60 ¡i E90 sunt testate ¡i clasifi- cate potrivit cu EN 1363 ¡i respectiv EN 13501-2

• poate fi folosit în simplu sau dublu vitraj sau stratificat.

• asigur¿ o protec¬ie simetric¿ (pe ambele laturi) împotriva focului

Alte calit¿¬i

• stabil la UV

• constituie o sticl¿ de securitate conform SR EN 12150, EN 14179 si SR EN 12543

• în contact cu focul r¿mâne transparent

si SR EN 12543 • în contact cu focul r¿mâne transparent Sec¬iune printr-un profil cu geam
si SR EN 12543 • în contact cu focul r¿mâne transparent Sec¬iune printr-un profil cu geam
si SR EN 12543 • în contact cu focul r¿mâne transparent Sec¬iune printr-un profil cu geam
si SR EN 12543 • în contact cu focul r¿mâne transparent Sec¬iune printr-un profil cu geam

Sec¬iune printr-un profil cu geam SGG PYROSWISS®. Defini¬ia ¡i numele componentelor sistemului pot fi g¿site în testele de rezisten¬¿ la foc corespondente.

SGG PYROSWISS® ¡i SGG PYROSWISS® EXTRA protejeaz¿ împotriva focului ¡i a fumului

Mono

EXTRA protejeaz¿ împotriva focului ¡i a fumului Mono Stratificat Dublu vitraj Dublu vitraj luminator SGG

Stratificat

împotriva focului ¡i a fumului Mono Stratificat Dublu vitraj Dublu vitraj luminator SGG PYROSWISS® se

Dublu vitraj

focului ¡i a fumului Mono Stratificat Dublu vitraj Dublu vitraj luminator SGG PYROSWISS® se livreaz¿ pentru

Dublu vitraj luminator

SGG PYROSWISS® se livreaz¿ pentru utilizare în simplu sau dublu vitraj E 30. SGG PYROSWISS® EXTRA se livreaz¿ pentru utilizare în vitraj monolit E 60 pân¿ la E 90.

4 Vetrotech Saint-Gobain

GEAM REZISTENT LA FOC

5 Saint-Gobain Glass Protect

VETROTECH SAINT-GOBAIN ROMANIA

SGG VETROFLAM ®

EW 30 ¡i EW 60

Avantaje

• grosime redus¿ fa¬¿ de alte tipuri de sticl¿ din clasa EW

• sticl¿ de securitate

• transport u¡or având o greutate redus¿

• poate fi utilizat atât în interior cât ¡i în exterior

Descrierea produsului

SGG VETROFLAM® Grosime standard: 6 mm

Clasificare ¡i propriet¿¬i

• asigur¿ protec¬ia clasei E ¡i EW 30 ca ¡i E ¡i EW 60

• testat ¡i clasificat conform normelor EN 1363 ¡i EN 13501-2

• limiteaz¿ radia¬iile termice 15kW/ mp pentru 30 min. ¡i 60 min.

• protec¬ie la foc asimetric¿ sau simetric¿

Alte calit¿¬i

• stabil la UV

• corespunde normelor SR EN 12150, EN 14179 ¡i SR EN 12543

• în contact cu focul r¿mâne transparent

• limiteaz¿ radia¬iile termice prin depunerea special¿ unilateral¿ care respinge c¿ldura

depunerea special¿ unilateral¿ care respinge c¿ldura Sec¬iune printr-un profil cu geam SGG VETROFLAM®.

Sec¬iune printr-un profil cu geam SGG VETROFLAM®. Defini¬ia ¡i numele componentelor sistemului pot fi g¿site în testele de rezisten¬¿ la foc corespondente.

SGG VETROFLAM® protejeaz¿ împotriva focului ¡i a fumului ¡i reduce radia¬ia termic¿

focului ¡i a fumului ¡i reduce radia¬ia termic¿ Mono Stratificat Dublu Vitraj SGG VETROFLAM® se livreaz¿

Mono

Stratificat

Dublu Vitraj

SGG VETROFLAM® se livreaz¿ pentru utilizare în montaje monolitice, geam stratificat sau în vitraj dublu-izolant cu protec¬ie timp de 30 pân¿ la 60 min.

6 Vetrotech Saint-Gobain

GEAM REZISTENT LA FOC

SGG SWISSFLAM ® LITE

EW 30

Avantaje

• fiind clasificat EW, reduce transmisia de radia¬ii termice prin intercalarul de gel termo-reactiv (intumescent)

• sticl¿ de securitate stratificat¿ simetric¿

• rezisten¬¿ sporit¿ în caz de spargere

• rezisten¬¿ crescut¿ la umiditate datorit¿ sigil¿rii perimetrale

• stabilitate simetric¿ la UV

Descrierea produsului

SGG SWISSFLAM® LITE Grosime standard: 11 mm

Clasificare ¡i propriet¿¬i

• EW 30

• testat ¡i clasificat conform cu EN 1363 ¡i EN 13501-2

• limitarea transmisiei de radia¬ii termice 5 kW/mp pentru 30 min.

• protec¬ie simetric¿ împotriva focului

Alte calit¿¬i

• geam de securitate conform cu SR EN 12543

• poate fi combinat cu geam de control solar, colorat în mas¿, reflexiv sau opaci- zat

• are excelente calit¿¬i acustice în vitraj mono sau dublu izolant

• în caz de incendiu, gelul se solidific¿ ¡i devine opac

în caz de incendiu, gelul se solidific¿ ¡i devine opac Sec¬iune printr-un profil cu geam SGG
în caz de incendiu, gelul se solidific¿ ¡i devine opac Sec¬iune printr-un profil cu geam SGG
în caz de incendiu, gelul se solidific¿ ¡i devine opac Sec¬iune printr-un profil cu geam SGG

Sec¬iune printr-un profil cu geam SGG SWISSFLAM® LITE. Defini¬ia ¡i numele componentelor sistemului pot fi g¿site în testele de rezisten¬¿ la foc corespondente.

SGG SWISSFLAM® LITE protejeaz¿ împotriva fl¿c¿rilor ¡i a fumului ¡i reduce radia¬ia termic¿

fl¿c¿rilor ¡i a fumului ¡i reduce radia¬ia termic¿ EW 30 Mono Dublu Vitraj EW30 Vitraj Dublu

EW 30 Mono

¡i a fumului ¡i reduce radia¬ia termic¿ EW 30 Mono Dublu Vitraj EW30 Vitraj Dublu EW30

Dublu Vitraj EW30

¡i reduce radia¬ia termic¿ EW 30 Mono Dublu Vitraj EW30 Vitraj Dublu EW30 cu o foaie

Vitraj Dublu EW30 cu o foaie stratificat¿

SGG SWISSFLAM® LITE se livreaz¿ pentru utilizare în simplu sau dublu vitraj cu protec¬ie pân¿ la 3 min.

7 Saint-Gobain Glass Protect

VETROTECH SAINT-GOBAIN ROMANIA

SGG CONTRAFLAM ® LITE

EW 30 pana la EW 90

Avantaje

• fiind clasat EW, reduce transmisia de radia¬ii termice datorit¿ stratului de gel termo-reactiv

• robust la montaj ¡i transport, ambele foi fiind c¿lite

• rezistent la umiditate datorit¿ sigil¿rii perimetrale

• stabilitate simetric¿ la UV

• ideal pentru montaje de mari dimensiuni datorit¿ calit¿¬ilor de stabilitate statice

• poate fi montat ¡i în plan oblic (luminatoare ¡i acoperi¡uri)

Descrierea produsului

SGG CONTRAFLAM® LITE Grosimi standard: 13 mm (EW 30), 14 mm (EW 60 pân¿ la 90)

Clasificare ¡i propriet¿¬i

• EW 30 – EW 90 – testat ¡i clasificat conform EN 1363 ¡i EN 13501-2

• limiteaz¿ radia¬iile termice : 5kW/mp pentru 30 ¡i 60 min. 15kW/mp pentru 90 min. (conf. normelor)

• protec¬ie simetric¿ la foc

Alte calit¿¬i

• geam de securitate conform SR EN 12150

• diverse posibilit¿¬i decorative (serigrafie, satinare, emailare)

• în caz de incendiu, gelul se solidific¿ constituind un ecran protector opac

gelul se solidific¿ constituind un ecran protector opac Sec¬iune printr-un profil cu geam SGG CONTRAFLAM® LITE.

Sec¬iune printr-un profil cu geam SGG CONTRAFLAM® LITE. Defini¬ia ¡i numele componentelor sistemului pot fi g¿site în testele de rezisten¬¿ la foc corespondente.

SGG CONTRAFLAM® LITE protejeaz¿ împotriva fl¿c¿rilor ¡i a fumului ¡i reduce radia¬ia termic¿

EW 30 Mono
EW 30 Mono
¡i a fumului ¡i reduce radia¬ia termic¿ EW 30 Mono Dublu Vitraj EW 30 EW 60

Dublu Vitraj EW 30

EW 60 pân¿ la EW 90 Mono Montaj oblic EW 30

SGG CONTRAFLAM® LITE se livreaz¿ pentru simplu sau dublu vitraj de protec¬ie EW 30 pân¿ la EW 90.

8 Vetrotech Saint-Gobain

GEAM REZISTENT LA FOC

9 Saint-Gobain Glass Protect

VETROTECH SAINT-GOBAIN ROMANIA

SGG SWISSFLAM ®

EI 30 ¡i EI 60

Avantaje

• geam de securitate stratificat pe ambele fe¬e

• prezint¿ siguran¬¿ sporit¿ în caz de c¿dere

• rezistent la umiditate datorit¿ sigil¿rii perimetrale

• stabilitate simetric¿ la UV

Descrierea produsului

SGG SWISSFLAM® Grosimi standard: 17 mm (EI 30) ¡i 25 mm (EI 60)

Clasificare ¡i propriet¿¬i

• EI 30 ¡i EI 60

• verificat ¡i clasificat conform EN 1363 ¡i EN 13501-2

• protec¬ie simetric¿ împotriva focului

Alte calit¿¬i

• sticl¿ de securitate conform SR EN 1254

• se poate livra în diverse variante ca de ex. sticl¿ mat¿, ornament sau spy-glass

• bun¿ izola¬ie acustic¿ în simplu sau dublu vitraj

• în caz de incendiu se opacizeaz¿ ¡i devine scut termic

în caz de incendiu se opacizeaz¿ ¡i devine scut termic Sec¬iune printr-un profil cu geam SGG
în caz de incendiu se opacizeaz¿ ¡i devine scut termic Sec¬iune printr-un profil cu geam SGG
în caz de incendiu se opacizeaz¿ ¡i devine scut termic Sec¬iune printr-un profil cu geam SGG
în caz de incendiu se opacizeaz¿ ¡i devine scut termic Sec¬iune printr-un profil cu geam SGG

Sec¬iune printr-un profil cu geam SGG SWISSFLAM®. Defini¬ia ¡i numele componentelor sistemului pot fi g¿site în testele de rezisten¬¿ la foc corespondente.

SGG SWISSFLAM® protejeaz¿ împotriva fl¿c¿rilor, fumului ¡i devine, în caz de incendiu, un scut termic împotriva transferului termic.

de incendiu, un scut termic împotriva transferului termic. EI 30 Mono EI 60 Mono Dubul vitraj

EI 30 Mono

EI 60 Mono

împotriva transferului termic. EI 30 Mono EI 60 Mono Dubul vitraj EI 30 Dubul vitraj EI

Dubul vitraj EI 30

Dubul vitraj EI 60

EI 30 Mono EI 60 Mono Dubul vitraj EI 30 Dubul vitraj EI 60 Dubul vitraj

Dubul vitraj cu o foaie stratificat¿ EI 30

SGG SWISSFLAM® se livreaz¿ pentru utiliz¿ri în simplu sau dublu vitraj pentru protec¬ie EI 30 pân¿ la EI 60.

10 Vetrotech Saint-Gobain

GEAM REZISTENT LA FOC

SGG CONTRAFLAM ®

EI 30 pân¿ la EI 120

Avantaje

• robust la montaj ¡i transport, ambele foi fiind c¿lite

• rezistent la umiditate datorit¿ sigil¿rii perimetrale

• stabilitate la UV simetric¿

• ideal pentru montaje în mari dimensiuni datorit¿ calit¿¬ilor statice de stabilitate

• poate fi montat înclinat pentru acoperi¡uri ¡i luminatoare.

Descrierea produsului

SGG CONTRAFLAM® Grosimi standard: 16 mm (EI 30), 24 mm (EI 60), 36 mm (EI 90) ¡i 58 mm (EI 120)

Clasificare ¡i propriet¿¬i

• EI 30 pân¿ la EI 120

• testat ¡i clasificat conform EN 1363 ¡i EN 501-2

• protec¬ie simetric¿ împotriva focului

Alte calit¿¬i

• geam de securitate conform SR EN 12150 (ESG)

• prezint¿ diverse posibilit¿¬i decorative: serigrafie, satinare, emailare

• în caz de incendiu formeaz¿ un strat protector opac.

• în caz de incendiu formeaz¿ un strat protector opac. Sec¬iune printr-un profil cu vitraj SGG
• în caz de incendiu formeaz¿ un strat protector opac. Sec¬iune printr-un profil cu vitraj SGG
• în caz de incendiu formeaz¿ un strat protector opac. Sec¬iune printr-un profil cu vitraj SGG
• în caz de incendiu formeaz¿ un strat protector opac. Sec¬iune printr-un profil cu vitraj SGG

Sec¬iune printr-un profil cu vitraj SGG CONTRAFLAM®. Defini¬ia ¡i numele componentelor sistemului pot fi g¿site în testele de rezisten¬¿ la foc corespondente.

SGG CONTRAFLAM® protejeaz¿ împotriva fl¿c¿rilor, fumului ¡i devine, în caz de incendiu, un scut termic împotriva transferului termic.

de incendiu, un scut termic împotriva transferului termic. EI 30 Mono Dublu vitraj EI 30 EI

EI 30 Mono

Dublu vitraj EI 30

transferului termic. EI 30 Mono Dublu vitraj EI 30 EI 60 Mono EI 90 Mono EI

EI 60 Mono

EI 90 Mono

termic. EI 30 Mono Dublu vitraj EI 30 EI 60 Mono EI 90 Mono EI 120

EI 120 Mono

Vitraj oblic EI 30
Vitraj oblic EI 30

SGG CONTRAFLAM® se livreaz¿ pentru utiliz¿ri în simplu sau dublu vitraj pentru protec¬ie la foc EI 30 pân¿ la EI 120.

11 Saint-Gobain Glass Protect

VETROTECH SAINT-GOBAIN ROMANIA

SGG CONTRAFLAM ® STRUCTURE

E 30 ¡i EI 60

ROMANIA SGG CONTRAFLAM ® STRUCTURE E 30 ¡i EI 60 Avantaje • Perete desp¿rtitor rezistent la

Avantaje

• Perete desp¿rtitor rezistent la foc în întregime de sticl¿ (f¿r¿ montan¬i sau structur¿ portant¿ ajut¿toare);

• Rezisten¬¿ la foc ¡i protec¬ie contra radia¬iilor de c¿ldur¿ pân¿ la 60 min. din ambele p¿r¬i;

• F¿r¿ profile verticale;

• Suprafe¬e continue din punct de vedere optic, f¿r¿ întreruperi;

• Panou antifoc pe toat¿ în¿l¬imea înc¿perii (pân¿ la 1800 x 3600 mm);

• Se poate combina cu geamuri din gama «Design» ¡i cu alte geamuri functionale SGG.

Componentele sistemului

Sistemul SGG CONTRAFLAM STRUCTURE este alc¿tuit din pu¬ine componente. Acest lucru permite o proiectare ¡i un montaj rapid, Componentele principale ale sistemului brevetat sunt: perete de sticl¿, livrabil pâna la 1800 x 3500 mm (dimensiuni mai mari la cerere) si materialele auxiliare. Montajul se face conform instruc¬iunilor de instalare.

Denumire de produse pentru aplica¬ii E ¡i EW

SGG CONTRAFLAM STRUCTURE LITE Sticl¿ etan¡¿ la foc pentru clasific¿rile E 30 ¡i EW 30 cu foaia exterioar¿ c¿lit¿ ¡i cu intercalarul («interlayer») care se transform¿ în spum¿ în caz de incediu. Caracteristici antifoc – Clasific¿ri E 30 sau EW 30.

Denumirea produsului pentru aplica¬ii EI

SGG CONTRAFLAM STRUCTURE 30/60 Sticl¿ rezistent¿ la foc pentru clasific¿rile EI 30/EI 60 cu intercalarul («interlayer») care se transform¿ în spum¿ în caz de incendiu. Caracteristici antifoc – clasific¿ri: EI 30 sau EI 60 (izolare complet¿ ¡i cre¡tere maxim¿ a temperaturii T140˚K).

¡i cre¡tere maxim¿ a temperaturii ∆ T ≤ 140 ˚ K). SGG CONTRAFLAM STRUCTURE u¡ureaz¿ montajul

SGG CONTRAFLAM STRUCTURE u¡ureaz¿ montajul ¡i reduce riscul de spargere caracteristic geamului calit.

BREVETAT
BREVETAT

SGG

SGG

CONTRAFLAM® STRUCTURE – pentru punerea în oper¿ la clasificari E ¡i EW.

CONTRAFLAM® STRUCTURE – pentru punerea în oper¿ la clasificari E ¡i EW.

E 30/EW 30 (18 mm)

12 Vetrotech Saint-Gobain

punerea în oper¿ la clasificari E ¡i EW. E 30/EW 30 (18 mm) 12 • Vetrotech

EI 30 (23 mm)

punerea în oper¿ la clasificari E ¡i EW. E 30/EW 30 (18 mm) 12 • Vetrotech

EI 60 (31 mm)

GEAM REZISTENT LA FOC

GEAM REZISTENT LA FOC Alte caracteristici • Omologat conform 1363 ¡i EN 1364 • Reac¬ie simetric¿
GEAM REZISTENT LA FOC Alte caracteristici • Omologat conform 1363 ¡i EN 1364 • Reac¬ie simetric¿

Alte caracteristici

• Omologat conform 1363 ¡i EN 1364

• Reac¬ie simetric¿ la foc

• În caz de incendiu devine opac – protec¬ie maxim¿ la radia¬ii de temperatur¿

• Rezisten¬¿ la UV din ambele p¿r¬i

• Compatibilitate omologat¿ în asociere cu silicon (a se vedea ¡i instruc¬iunile de punere în oper¿)

• Caracteristici de izolare fonic¿

de punere în oper¿) • Caracteristici de izolare fonic¿ Executarea garniturilor Punere i n oper a

Executarea garniturilor

Caracteristici de izolare fonic¿ Executarea garniturilor Punere i n oper a Simp lific¿ instalarea ¡i reduce

Punere in opera

de izolare fonic¿ Executarea garniturilor Punere i n oper a Simp lific¿ instalarea ¡i reduce riscul

Simplific¿ instalarea ¡i reduce riscul de

spargere datorit¿ calitatilor sticlei c¿lite.

13 Saint-Gobain Glass Protect

VETROTECH SAINT-GOBAIN ROMANIA

VETROTECH SAINT-GOBAIN ROMANIA Date tehnice SGG PYROSWISS® Clasa Produs   Grosime Toleran¬a la

Date tehnice

SGG PYROSWISS®

Clasa

Produs

 

Grosime

Toleran¬a la

Toleran¬a la

Pozi¬ionarea în

Greutate

Transmisia

Protec¬ia acustic¿

Coeficientul U

 

grosime

dimensiune

ram¿

luminoas¿

 

MONO

 

5

± 0,2

± 2,0

10

± 1

12,5

90

32

5,8

MONO

 

6

± 0,2

± 2,0

10

± 1

15

89

32

5,7

MONO

 

8

± 0,3

± 2,0

10

± 1

20

88

34

5,7

E

30

MONO

 

10

± 0,3

± 2,0

10

± 1

25

88

36

5,6

 

VSG 55.2

 

11

± 0,4

± 3,0

10

± 1

26

87

36

5,5

VSG 66.2

 

13

± 0,4

± 3,0

10

± 1

31

87

38

5,4

AISLANTE

6

/ 16 / 6 28

±

2

± 4,0

10

± 1

31

78

34

1,1

SGG PYROSWISS® EXTRA

 

Clasa

Produs

Grosime

Toleran¬a la

Toleran¬a la

Pozi¬ionarea în

Greutate

Transmisia

Protec¬ia acustic¿

Coeficientul U

 

grosime

dimensiune

ram¿

luminoas¿

 

MONO

5

± 0,2

± 2,0

15

± 1

13

90

32

5,8

E

60

MONO

6

± 0,2

± 2,0

15

± 1

16

89

32

5,7

E

90

MONO

8

± 0,3

± 2,0

15

± 1

21

88

34

5,7

 

MONO

10

± 0,3

± 2,0

15

± 1

26

87

36

5,6

SGG VETROFLAM®

Clasa

Produs

 

Grosime

Toleran¬a la

Toleran¬a la

Pozi¬ionarea în

Greutate

Transmisia

Protec¬ia acustic¿

Coeficientul U

 

grosime

dimensiune

ram¿

luminoas¿

 

MONO

 

6

±

0,2

± 2,0

10

± 1

15

76

32

3,8

EW 30

VSG 66.2

 

13

+ 1 /- 2

± 3,0

10

± 1

31

66

36

5,4

EW 60

symm.

   

AISLANTE

6

/ 16 / 6 28

±

2

± 3,0

10

± 1

30

74

34

1,1

SGG SWISSFLAM® LITE

Clasa

Produs

 

Grosime

Toleran¬a la

Toleran¬a la

Pozi¬ionarea în

Greutate

Transmisia

Protec¬ia acustic¿

Coeficientul U

 

grosime

dimensiune

ram¿

luminoas¿

EW 30

MONO

 

14

+2 / -1

± 2,0

15

y 18

31

85

40

5,1

AISLANTE

4

/ 14 / 14 32

+2 / -1

± 2,0

15

y 18

42

77

40

1,1

SGG CONTRAFLAM® LITE

Clasa

Produs

 

Grosime

Toleran¬a la

Toleran¬a la

Pozi¬ionarea în

Greutate

Transmisia

Protec¬ia acustic¿

Coeficientul U

 

grosime

dimensiune

ram¿

luminoas¿

EW 30

MONO

 

13

+2 / -1

± 2,0

15

y 18

30

87

37

5,2

AISLANTE

4

/ 14 / 13 31

+3 / -2

± 2,0

15

y 18

41

78

 

1,1

14 Vetrotech Saint-Gobain

GEAM REZISTENT LA FOC

SGG SWISSFLAM®

Clasa

Produs

 

Grosime

Toleran¬a la

Toleran¬a la

Pozi¬ionarea în

Greutate

Transmisia

Protec¬ia acustic¿

Coeficientul U

 

grosime

dimensiune

 

ram¿

luminoas¿

 

MONO

 

17

+2 / -1

± 2,0

15

y 18

35

85

40

4,7

EI 30

AISLANTE

4

/ 14 / 17 35

+3 / -2

± 2,0

15

y 18

46

77

 

1,1

 

MONO

 

25

+3 / -2

± 2,0

15

y 18

52

83

43

4,2

EI 60

AISLANTE

4

/ 14 / 25 43

+4 / -3

± 2,0

15

y 18

63

75

 

1,1

SGG CONTRAFLAM®

Clasa

Produs

 

Grosime

Toleran¬a la

Toleran¬a la

Pozi¬ionarea în

Greutate

Transmisia

Protec¬ia acustic¿

Coeficientul U

 

grosime

dimensiune

ram¿

luminoas¿

 

MONO

 

16

+2 / -1

± 2,0

15

y 18

34

87

38

4,8

EI 30

AISLANTE

4

/ 14 / 16 34

+3 / -2

± 2,0

15

y 18

45

77

 

1,1

 

MONO

 

24

+3 / -2

± 2,0

15

y 18

49

83

41

4,3

EI 60

AISLANTE

4

/ 14 / 24 42

+4 / -3

± 2,0

15

y 18

60

75

 

1,1

 

MONO

 

36

+3 / -2

± 2,0

15

y 18

72

80

44

3,7

EI 90

AISLANTE

4

/ 14 / 36 54

+4 / -3

± 2,0

15

y 18

83

72

 

1,1

SGG CONTRAFLAM® STRUCTURE

Clasa

Produs

Grosime

Toleran¬a la

Toleran¬a la

Pozi¬ionarea în

Greutate

Transmisia

Protec¬ia acustic¿

Coeficientul U

grosime

dimensiune

ram¿

luminoas¿

E/EW 30

MONO

18

+2 / -1

± 2

26

± 6

39

84

38

4,8

EI 30

MONO

23

+2 / -1

± 2

26

± 6

52

81

38

4,7

EI 60

MONO

28

+3 / -2

± 2

26

± 6

59

80

41

4,2

1) Pozi¬ion¿rile în profil pot varia în func¬ie de utilizare 2) Valorile respective nu se pot modifica la cerere

15 Saint-Gobain Glass Protect

Edited in Switzerland by Schlaefli & Maurer AG 770487

Edited in Switzerland by Schlaefli & Maurer AG 770487

VETROTECH SAINT-GOBAIN

VETROTECH SAINT-GOBAIN

Service în lumea întreag¿.

VETROTECH SAINT-GOBAIN Service în lumea întreag¿. Pentru informatii suplimentare: VETROTECH SAINT-GOBAIN

Pentru informatii suplimentare:

în lumea întreag¿. Pentru informatii suplimentare: VETROTECH SAINT-GOBAIN INTERNATIONAL AG Stauffacherstrasse

VETROTECH SAINT-GOBAIN INTERNATIONAL AG

Stauffacherstrasse 128 CH-3000 Bern 22 Tel. +41 31 336 81 81 Fax +41 31 336 81 19 infoVSGI.vetrotech@saint-gobain.com www.vetrotech.com

www.vetrotech.com Lucanik SRL Lucanik SRL Str. Str. Grigore Grigore Mora Mora nr. nr. 27 27
www.vetrotech.com
Lucanik SRL
Lucanik SRL
Str. Str. Grigore Grigore Mora Mora nr. nr. 27 27
011886 011886 – – Bucuresti Bucuresti 1 1
Tel. Tel. +4021 +4021 316 316 74 74 16/17 16/17
Fax Fax +4021 +4021 316 316 74 74 67 67
office@lucanik.ro office@lucanik.ro

Vetrotech Saint-Gobain International AG, SGG PYROSWISS, SGG VETROFLAM, SGG SWISSFLAM,

Vetrotech Saint-Gobain International AG, SGG PYROSWISS, SGG VETROFLAM, SGG SWISSFLAM,

SGG CONTRAFLAM, and all devices and logos are registered trademarks of Saint-Gobain.

SGG CONTRAFLAM, and all devices and logos are registered trademarks of Saint-Gobain.

May 2007. The information contained in this publication is correct at the time of going to print. Such information may be subject to change and

May 2007. The information contained in this publication is correct at the time of going to print. Such information may be subject to change and

products may be modified, supplemented or withdrawn by Vetrotech Saint-Gobain without prior knowledge.

products may be modified, supplemented or withdrawn by Vetrotech Saint-Gobain without prior knowledge.