Sunteți pe pagina 1din 26

Capitolul 2

TABLOUL DE FINANARE CADRU TRADIIONAL DE ANALIZ A FLUXURILOR FINANCIARE


2.1. Bilanul funcional punct de plecare n realizarea tabloului de finanare Din punct de vedere funcional, se consider c ntreprinderea deine un ansamblu de mijloace i resurse ce stau la baza unei activiti continue, grupate pe cele trei tipuri de activiti (investiii, finanare i exploatare). Ordonarea mijloacelor i resurselor dup natura activitii d posibilitatea construirii bilanului funcional, pe baza cruia se analizeaz echilibrul financiar al ntreprinderii. Bilantul functional reprezinta o alternative la bilantul financiar, acesta fiind utilizat in Statele Unite inca de la inceputul secolului al XX-lea si considerat o "descoperire" relativ recenta in Franta. Analiza functionala descrie functionarea ntreprinderii distingand trei tipuri de operatiuni carora le corespund trei tipuri de cicluri si de functiuni ale intreprinderii: - ciclul operaiunilor de investiii; - ciclul operatiunilor curente sau de exploatare; - ciclul operatiunilor de finantare. 1. In acceptiune functionala, investitiile corespund utilizarilor sub forma imbilizarilor brute, chiar daca valoarea acestora se recupereaza in mod constant pe toata durata de functionare. Inscrierea imobilizarilor in bilantul functional prezinta cateva aspecte particulare, care le deosebesc de cele inscrise in bilantul financiar: - sunt evidentiate la valoarea bruta si nu la valoarea neta, cu scopul de a se putea masura valoarea investitiei efectuate si nu valoarea reala a elementului de imobilizare; - se includ toate elementele patrimoniale care, initial, au fost destinate a fi imobilizari, fara a exista o preocupare pentru delimitarea celor care ulterior se realizeaza in termen scurt, fapt datorat prioritatii ideii de functiune fata de cea de lichiditate; - in categoria imobilizarilor sunt incluse, pe langa elementele asupra carora unitatea are drept de proprietate, si acele elemente inchiriate care prezinta valoare economica pentru intreprindere, ceea ce implica un tratament special in pasivul bilantului; - creantele incasabile intr-o perioada mai mare de un an, in optica functionala, nu sunt incluse in categoria imobilizarilor, aa cum se intampla in cazul bilantului financiar. 2. Activitatea de exploatare corespunde operatiunilor de aprovizionare, productie si desfacere, operatiuni ce antreneaza utilizari de natura stocurilor, creantelor fata de clienti sau a altor creante de exploatare. Regula inscrierii in bilant la valoarea bruta se respecta si in cazul activelor de exploatare, astfel incat stocurile si creantele sunt evidentiate fara a se tine cont de eventualele provizioane pentru depreciere. 3. Activitatea de finantare se refer la operatiuni specifice procurarii de resurse financiare stabile, precum si operatiuni de rambursare a acestora i de remunerare a investitorilor. Principalele critici care privesc conceptia functionala a bilantului vizeaza, cel mai des, urmatoarele aspecte, considerate mai importante: - inscrierea in pasiv a amortizarilor calculate, ceea ce poate avea consecinte nefavorabile atunci cand se determina marimea capitalului investit i rentabilitatea acestuia, dar poate avea si consecinte favorabile pentru ca astfel se evidentiaza capitalul investit si transferat treptat in fondurile de autofinantare; - inscrierea in cadrul resurselor stabile a provizioanelor, precum i a eventualelor datorii ce au fost initial pe termen lung, dar care devin scadente in perioada imediat urmatoare.
21

Intocmirea unui bilant functional se realizeaza plecand de la bilantul contabil, inainte de repartizarea rezultatului, la care se aduc urmatoarele rectificari: 1. Reclasarea posturilor de bilant dupa functiunea lor; 2. Integrarea elementelor patrimoniale din afara bilantului, cum sunt: a) efecte comerciale scontate inainte de scadenta; b) efecte comerciale i creantele cedate, care rmn n cadrul bilanului funcional, deoarece ntreprinderea rmne n continuare responsabil pn cnd posesorii acestor efecte ncaseaz contravaloarea lor; c) achizitiile in sistem leasing, care din punct de vedere funcional sunt considerate ca fiind procurate prin mprumuturi; 3. Eliminarea din bilantul contabil a unor posturi, cum sunt: capitalul subscris i nevarsat si primele de rambursare a obligatiunilor. Dupa intocmirea sa, un bilant functional poate fi utilizat pentru una dintre urmatoarele destinatii: - aprecierea structurii financiare a intreprinderii; - evaluarea nevoilor financiare si tipurilor de resurse de care dispune intreprinderea; - aprecierea echilibrului intre diferitele structuri patrimoniale, inclusiv determinarea marjei de securitate financiara a intreprinderii. Tabelul 2.1 Structura bilantului functional
Activ Pasiv ACTIVE STABILE BRUTE RESURSE STABILE Active imobilizate brute l .Capitaluri proprii + Valoarea activelor financiare achizitionate in + amortizarea imobilizarilor leasing + provizioane pentru depreciere + Cheltuieli de repartizat pe mai multe exercitii + provizioane pentru riscuri si cheltuieli - prime de rambursare a obligatiunilor - capital subscris nevarsat 2. Datorii financiare + diferente de conversie pasiv - dobanzi certe asupra imprumuturilor primite - ,,concursuri bancare" si soldurile creditoare ale conturilor la banci ACTIVE CICLICE BRUTE 1. Activitatea de exploatare Stocuri + creante fata de clienti + avansuri si aconturi virate + efecte scontate inainte de termen + cheltuieli in avans aferente activitatii de exploatare 2. Activitatea din afara exploatarii Creante in afara exploatarii + cheltuieli in avans din afara exploatarii + capital subscris nevarsat + dobanzi certe de incasat pentru mprumuturile acordate 3. Elemente de trezorerie din activ Titluri de plasament + disponibilitati. RESURSE CICLICE 1. Activitatea de exploatare Avansuri si aconturi incasate + datorii aferente activitatii de exploatare + datorii sociale si fiscale + venituri incasate in avans 2. Activitatea din afara exploatarii Datorii in afara exploatarii + venituri in avans din operatiuni in afara exploatarii + dobanzi certe asupra imprumuturilor primite 3. Elemente de trezorerie din pasiv Credite de trezorerie curente si soldurile creditoare ale conturilor la banci + Efecte scontate nescadente.

Analiza statica a echilibrului financiar pe baza bilantului functional presupune calculul a trei indicatori fundamentali, corespunzatori celor trei functii fundamentale: 1. fond de rulment net global pentru ciclul de investitii;
22

2. necesarul de fond de rulment pentru ciclul de exploatare; 3. trezoreria, corespunzator ciclului de trezorerie sau de finantare. Precizam faptul ca principiile de echilibru financiar specifice analizei financiare pe baza bilantului financiar, trebuie respectate si in cazul analizei functionale, si de aceea determinarea celor trei indicatori nu presupune diferente majore de la o forma de analiza la alta. a) Fondul de rulment net global (FRNG) reprezinta resurse stabile sau durabile aflate la dispozitia intreprinderii pentru finantarea utilizarilor ciclului de exploatare. Pentru intreprindere, valoarea acestui indicator reprezinta o marja de securitate financiara destinata finantarii unei parti din activul circulant. Calculul FRNG se poate realiza in doua variante: - pe baza elementelor din partea de sus a bilantului: FRNG = Resurse stabile Active stabile brute - pe baza elementelor din partea de jos a bilantului: FRNG = Active circulante brute Resurse ciclice O valoare pozitiva pentru acest indicator este necesara in orice intreprindere, iar cunoasterea evolutiei pe mai multe exercitii este la fel de necesara pentru a pune in evidenta cauzele si efectele corespunzatoare. Diferenta care apare intre valoarea acestui indicator calculata pe baza bilantului financiar si cea calculata pe baza bilantului functional este data de structura diferita a elementelor luate in calcul. Astfel ca interpretarea fondului de rulment net global trebuie realizata comparativ cu necesarul de fond de rulment. n tabelul 2.2, punem in evidenta cele trei situatii cu privire la variatia fondului de rulment net global. Tabelul 2.2 Variatia fondului de rulment net global Variatii ale FRNG Majorarea fondului de rulment net global Diminuarea fondului de rulment net global Fondul de rulment net global ramane constant Cauze - cresterea resurselor stabile - reducerea utilizarilor stabile - cresterea utilizarilor stabile - reducerea resurselor stabile Valoarea resurselor si activelor stabile ramane aceeasi sau ambele se modifica cu aceeasi valoare. Efecte Ameliorarea situatiei financiare a entitatii, cu conditia ca aceasta crestere sa nu provina doar din indatorarea pe termen lung. Diminuarea marjei de securitate a entitatii, dar daca este consecinta finantarii unei investitii rentabile, riscul este mai mic. 0 stagnare temporara in activitatea intreprinderii.

b) Necesarul de fond de rulment (NFR) este un indicator legat in mod direct de operatiunile de aprovizionare, productie si desfacere si reprezinta acea parte a utilizarilor ciclice, de exploatare, care nu este finantata pe seama resurselor de exploatare. In optica functionala NFR cuprinde doua parti: - necesarul de fond de rulment de exploatare (NFRE) calculat ca diferenta intre nevoile de finantare sub forma utilizarilor ciclice de exploatare si resursele ciclice de exploatare disponibile; NFRE = Active circulante brute din exploatare - Resurse ciclice de exploatare - necesarul de fond de rulment din afara exploatarii (NFRAE) calculat ca diferenta intre nevoile de finantare sub forma de utilizari ciclice din afara exploatarii si resursele ciclice din afara exploatarii de care dispune unitatea;
23

NFRAE = Active din afara exploatarii - Resurse ciclice din afara exploatarii Pentru a se realiza echilibrul financiar, FRNG trebuie sa permita acoperirea necesarului de fond de rulment, care poate fi influentat de urmatorii factori: - durata ciclului de exploatare, care variaza pe ramuri de activitate; - nivelul cifrei de afaceri, deoarece valoarea elementelor constitutive ale NFR variaza in functie de cifra de afaceri; - deciziile de gestionare privind nivelul creditelor furnizori, a creditelor clienti, precum i a stocurilor. c) Trezoreria este indicatorul ce permite stabilirea echilibrului financiar intre FRNG si NFR. Acesta se calculeaza ca diferenta intre FR si NFR, ceea ce poate determina doua situatii posibile: - daca FRNG > NFR, atunci trezoreria este pozitiva si se inregistreaza un excedent de trezorerie; daca FRNG < NFR, atunci trezorerie este negativa si este necesar a se procura resurse pentru a finanta NFR, de obicei prin credite bancare pe termen scurt. TN = FR - (NFRE + NFRAE) Trezoreria este un indicator cu rol primordial, pentru ca majoritatea operatiunilor dintr-o unitate se finalizeaza prin fluxuri de trezorerie de intrare sau de iesire, ceea ce justifica o analiza detaliata asupra marimii sale si a factorilor care l-au influentat. Trebuie mentionat faptul ca o trezorerie pozitiva nu trebuie automat sa creeze o stare "de liniste" privind situatia financiara a unei entitati economice, din eel putin doua motive: - Calculul acesteia se realizeaza pe baza unor date valabile la un moment dat, pornind de la elemente patrimoniale grupate functional, si nu dupa gradul de lichiditate si solvabilitate, caz in care riscul este mai ridicat; - Rezultatul pozitiv poate fi datorat fie unei cresteri a fondului de rulment (spre exemplu, prin apelarea la imprumuturi pe termen lung), fie unei reduceri a necesarului de fond de rulment (printr-o gestiune neeficienta a creantelor, a datoriilor si a stocurilor). 2.2. Utilitatea i tipuri de tablouri de finanare Efectuarea analizei financiare se bazeaz pe informaiile cuprinse n documentele de sintez: bilan i cont de profit i pierderi. Bilanul sintetizeaz starea patrimonial a ntreprinderii la un moment dat, n timp ce contul de rezultate sintetizeaz rezultatul fluxurilor economice i financiare de intrare, de prelucrare i de ieire n perioada considerat. Analiznd elementele constitutive ale "mbogirii" i "srcirii" (venituri i cheltuieli) ntreprinderii, ca urmare a operaiilor realizate ntre dou bilanuri succesive, contul de rezultate modeleaz fluxurile care determin rezultatul. Pentru a obine ns o reprezentare complet a operaiilor ntreprinderii este necesar s dispunem de un document financiar complementar, care s analizeze i variaia celorlalte mrimi ale bilanului. Este vorba, n mod special, de componentele echilibrului financiar general al ntreprinderii i de trezorerie. Separnd cheltuielile pltibile n cursul exerciiului financiar de cele a cror plat este scadent n exerciiile urmtoare i veniturile ncasabile n cursul exerciiului de cele ncasabile n viitor se poate determina situaia trezoreriei, respectiv fluxul monetar net al exerciiului. Documentul financiar de sintez care permite efectuarea acestor analize este tabloul de finanare.

24

Fig. 2.1. Documentele de sintez, suport al analizei financiare Tabloul de finanare este unul dintre instrumentele cele mai utilizate n analiza financiar dinamic, care permite surprinderea fluxurilor ntreprinderii, innd seama de regulile echilibrului contabil. Dac bilanul ofer imaginea situaiei ntreprinderii la un moment dat, tabloul de finanare informeaz asupra evoluiei activitii ntreprinderii n cursul unei perioade. Bilanul prezint "stocurile" din punct de vedere static, la un moment dat, iar tabloul de finanare are n vedere fluxurile ntreprinderii, evideniind caracterul dinamic al acestora (fluxurile de utilizri/angajamente i fluxurile de resurse ale perioadei analizate). Cele mai sus prezentate, nu au menirea de a conferi tabloului de finanare un loc privilegiat, o aureol, ntruct trebuie s recunoatem caracterul permanent i prospectiv al bilanului. Tabloul de finanare este documentul financiar de sintez cu caracter complementar, care explic variaia patrimoniului ntreprinderii, evideniind fluxurile financiare care au avut loc n cursul perioadei analizate. El constituie un instrument extrem de eficient n diagnosticarea financiar a unei ntreprinderi. In elaborarea tabloului de finanare se utilizeaz n principal datele din dou bilanuri succesive, precum i cele din contul de rezultate. Tabloul de finanare se delimiteaz ca o "punte" ntre bilanul de deschidere i bilanul de nchidere al unui exerciiu. Tabloul de finanare prezint fluxurile de utilizri i de resurse ale unei perioade date (de obicei un an), de o manier sintetic, descriind modul n care resursele ntreprinderii au permis finanarea necesitilor perioadei considerate. El permite, de asemenea, s se aprecieze politica de investiie sau de dezinvestiie, de repartizare a profitului, de ndatorare sau de rambursare, de gestiune a ciclului de exploatare, de evoluie a trezoreriei. Necesitatea utilizrii tabloului de finanare se ntemeiaz pe faptul c acesta furnizeaz utilizatorilor informaii utile privind evoluia global a trezoreriei, ceea ce permite acestora s evalueze capacitatea ntreprinderii de a genera lichiditi, sau, dup caz, necesitile n materie de disponibiliti. Informaiile privind fluxurile financiare servesc necesitii evalurii schimbrilor produse n structura financiar a ntreprinderii (inclusiv n lichiditatea i solvabilitatea sa), iar pe aceast baz, creeaz condiii concrete modificrii valorilor i datelor calendaristice ale intrrilor i ieirilor de fonduri i previzionrii trezoreriei. Aprecierea strii i evoluiei echilibrului financiar, precum i a ndatorarii ntreprinderii constituie informaii utile n activitatea de analiz i previziune att pentru managerii acesteia, ct i pentru mprumutatori. Pe baza informaiilor oferite de acest document, conducerea ntreprinderii trebuie s se asigure c dispune de resurse financiare suplimentare pentru

25

realizarea investiiilor prevzute, iar dac acestea sunt insuficiente, s poat evalua din timp alte posibiliti de procurare. Tabloul de finanare permite, de asemenea, aprecierea riscului de nerambursare la scaden a mprumuturilor contractate. Capacitatea de autofinanare degajat constituie o surs stabil care permite finanarea investiiilor, rambursarea mprumuturilor financiare contractate i plata dividendelor. Dac aceasta nu este suficient, ntreprinderea poate s-i prevad i alte surse proprii interne, ca de exemplu, cesiunea unor imobilizri. Concluzia este aceea c acest document financiar de sintez constituie nu numai un instrument util conducerii ntreprinderii, dar i o form de satisfacere a cerinelor informaionale ale utilizatorilor externi. Dei pn n prezent nu exist un consens n ceea ce privete "modelul tip" al tabloului de finanare, teoria i practica financiar internaional recomand utilizarea tabloului "utilizri-resurse" i a tabloului fluxurilor de trezorerie (fig. 3.2). Tabloul de finanare sau tabloul "utilizri-resurse" explic modul de formare i utilizare a fondului de rulment net global (FRNG) a necesarului de fond de njlment (NFR) i a componentelor lor; Tabloul fluxurilor de trezorerie analizeaz variaia trezoreriei, considerat ca o variabil strategic.

Fig. 2.2. Sinteza tablourilor de flux "Succesu' utilizrii celor dou tablouri se datoreaz dorinei analitilor de a gsi un instrument de detaliere a dificultilor ntreprinderii. Literatura de specialitate confer mai multe accepiuni tabloului de finanare, n calitatea sa de situaie financiar de sintez: tablou de utilizri i resurse, tabloul fluxurilor, tabloul de trezorerie. lndiferent de denumirile (titulatura) adoptate, toate acestea au un numitor comun reprezentat prin aceea c se refer la o situaie a fluxurilor. ntre tabloul de finanare i tabloul de flux se pot face, aa cum au ncercat anumii autori distincii terminologice, funcie de accepiunile potrivit crora acestea pot fi definite. ntre dou bilanuri succesive, tabloul de finanare permite explicarea variaiei patrimoniului, furniznd astfel o imagine de ansamblu asupra exerciiului financiar. Pe aceast baz, se poate afirma c tabloul de finanare este orientat spre o analiz patrimonial a ntreprinderii. Tabloul de flux este ns orientat spre descrierea fluxurilor generate de operaiile ntreprinderii, reliefand, totodat, legtura dintre acestea i echilibrul financiar. Predilect, tabloul este orientat spre explicarea variaiei trezoreriei aferente exerciiului financiar analizat.

26

Tabloul "utilizri-resurse" i tabloul de flux au menirea de a oferi o imagine dinamic asupra structurii financiare a ntreprinderii. Primul, descrie fluxurile de utilizri i resurse n cursul unei perioade, iar cel de-al doilea, pune accent pe analiza variaiei trezoreriei. Tabloul de finanare, potrivit normelor contabile franceze, este un document facultativ, deoarece el face parte numai din documentele de sintez ale sistemului dezvoltat. Conform practicii general admise n acest domeniu pe plan internaional (I.A.S.C, norma 7), tabloul de finanare trebuie s fac parte integrant din documentele de sintez. De altfel, centrele de gestiune agregate stabilesc pentru aderenii lor un dosar de gestiune, comportnd un tablou de finanare. La rndul su, Ordinul Experilor Contabili Francezi recomand publicarea tabloului de finanare n calitate de document de sintez alturi de bilan, cont de rezultate i anexe. El ar trebui s fie prezentat sistematic, nsoind att conturile anuale, ct i conturile consolidate. Exist mai multe concepii privind formele de prezentare utilizate, respectiv o tipologie a tabloului de finanare: A. Tablouri orientate asupra fondului de rulment funcional i care fac s apar formarea i utilizarea sa (exemplu, PCG Francez, 1982); Planul Contabil General Francez (PCG) propune dou modele ale tabloului de finanare, unul sub form de cont (tabelul 2.3.) i altul sub form de list (tabelul 2.4.).
Utilizri Exerciiul N-l IN Resurse Capacitatea de autofinanare a exerciiului Cesionri sau reduceri de elemente de activ imobilizat Cesionri de imobilizri: - necorporale - corporale Cesionri sau reduceri de imobilizri financiare - Creterea capitalurilor proprii - Creterea de capital sau aporturi - Creterea altor capitaluri proprii Creterea datoriilor financiare (b), (c) Total resurse Variaia fondului de rulment net global (utilizare net) Exerciiul N-l N

Distribuiri pltite in cursul exerciiului Achiziii de elemente de activ imobilizate: - imobilizri necorporale - imobilizri corporale Cheltuieli de repartizat pe mai multe exerciii (a) Reducerea capitalurilor proprii (reducere de capital, retrageri) Rambursri de datorii financiare (b) X Total utilizri Variaia fondului de rulment net global (resurs net)

a) suma brut transferat n cursul exerciiului b) fr concursuri bancare curente i solduri creditoare ale conturilor la bnci c) far prime de rambursare a obligaiunilor

Tabelul 2.3. Tabloul de finanare format orizontal (n cont) Tabloul mai sus prezentat, permite determinarea variaiilor fondului de rulment net global, prin prisma anlizei funcionale a acestuia, fa de analiza lichiditate-exigibilitate a elementelor constitutive. Acest demers se bazeaz pe renunarea la principiul lichiditii n favoarea clasificrii creanelor i datoriilor pe destinaii: de exploatare, finanare i diverse. - prima parte analizeaz, pornind de la capacitatea de autofinanare i alte resurse durabile, finanarea utilizrilor durabile ale exerciiului. Soldul poate fi o variaie a fondului de rulment net global, care poate fi pozitiv (resurse durabile > utilizri durabile) sau negativ (resurse durabile < utilizri durabile); - a doua parte analizeaz utilizarea acestei variaii a nevoii de fond de rulment (sau potrivit semnului, obinnd fondul de rulment) pe de o parte, iar pe de alt parte, variaia trezoreriei nete.
27

Conceptele utilizate sunt cele de fond de rulment funcional, nevoia de fond de rulment i de trezorerie, aceasta din urm determinndu-se ca diferen ntre lichiditile i creditele bancare curente. In general, utilizrile i resursele sunt clasificate diferit, dup cum ele privesc mijloacele structurale (stabile) sau operaiile curente (elemente mobile).
Utilizarea variaiei fondului de rulment net global Variaii de exploatare: Variaii de active de exploatare (a): - stocuri i producie n curs - avansuri i acontuii vrsate privind comenzile (b) - creane-clieni, conturi asimilate i alte creane de exploatare Variaia datoriilor de exploatare (c): - avansuri i aconturi primite privind comenzile n curs - datorii-furnizori, conturi asimilate i alte datorii de exploatare (d) A. Nevoia exerciiului n fond e rulment pentru exploatare sau Fondul de rulment obinut prin exploatare n cursul exerciiului Variaii n afara exploatrii Variaiile altor debitori (a), (b), (c) Variaiile altor creditori (c), (d) B. Nevoia exerciiului n fond de rulment n afara exploatrii sau Fondul de rulment din afara exploatrii obinut n cursul exerciiului Variaii de trezorerie: Variaii de disponibiliti (a) Variaiile concursurilor bancare curente i a soldurilor creditoare ale conturilor la bnci (g) C. Variaia net de trezorerie Utilizarea variaiei fondului de rulment net global (A + B +C) utilizarea net (f) sau resursa net (g) creterea elementelor de activ privind obinerea nevoii de fond de rulment care vor fi afectate cu semnul (). Invers, diminurile acestor elemente degaj resurse n fond de rulment care vor fi afectate cu semn (+); b) inclusiv cheltuielile constatate n avans, conform afectrii lor la exploatare sau nu; c) creterea elementelor de pasiv privind obinerea resurselor n fond de rulment care vor fi afectate cu semnul (+). Invers, diminurile aceslor elemente vor genera nevoia n fond de rulment afectate cu (); d) inclusiv venituri constatate n avans, conform afectrii la exploatare sau nu; e) inclusiv valori mobiliare de plasament; f) utilizarea net este egal cu resursa net obinut prin calcul I + II; g) resursa net egal cu utilizarea net diminuat prin calcul II - I. a) Exerciiul N-l N

Tabelul 2.4. Tabloul de finanare format vertical (n list) Pot fi subliniate o serie de particulariti privind coninutul tabloului: a) capacitatea de autofinanare apare n tablou la resurse stabile; b) dividendele figureaz la utilizri stabile, acestea sunt pltite n cursul exerciiului analizat, dar sunt aferente exerciiului precedent; c) cesiunile de imobilizri figureaz la resurse durabile i sunt nregistrate la preul lor, plus sau minus valorile cedate. Aceasta deoarece ele au fost luate n calculul capacitii de autofinanare, care nu cuprinde acest plus sau minus de valori; d) variaiile stocurilor, precum i ale creanelor sunt calculate la valorile lor brute. Acest mod de calcul este n concordan cu cel al capacitii de autofinanare, care include cheltuielile privind provizioanele pentru deprecierea activelor;
28

e) valorile mobiliare de plasament sunt luate n calculul variaiei nevoii de fond de rulment de exploatare i incluse la trezorerie. Aceasta poate duce la creterea nejustificat a variaiei de fond de rulment n detrimentul trezoreriei. Procedeul poate fi justificat doar n situaia n care valorile mobiliare de plasament sunt efectiv lichide (cnd valoarea de pia se situeaz sub nivelul costului istoric). B. Tablouri orientate asupra fondului de rulment clasic (fond de rulment lichiditi, exemplu: Tabloul OECCA Francez, 1968); C. Tablouri axate pe trezorerie i bazndu-se pe legtura fond de rulment, nevoia de fond de rulment, trezorerie; D. Tablouri explicative ale trezoreriei, dar care nu se bazeaz pe variaia fondului de rulment (exemple: tabloul fluxurilor de trezorerie al OECCA; tabloul plurianual al fluxurilor financiare al lui G. de Murard; tabloul fluxurilor al Bncii Franei, 1987); Pot fi luate n considerare propunerile Comisiei de Studii Generale a Consiliului Naional al Comisarilor de Conturi din Frana (CNCC), viznd perfecionarea tabloului utilizrilor i resurselor. In fapt, este vorba de o nou prezentare a celei de-a doua pri, creia nu i se schimb coninutul, facilitndu-se doar lecturarea (tabelul 2.5.).
Utilizarea variaiei fondului de rulment net global I. Variaia fondului de rulment net global VARIAIA NEVOII N FOND DE RULMENT DE EXPLOATARE Variaia activelor de exploatare - stocuri i elemente n curs - avansuri i aconturi vrsate privind comenzile creane-clieni, conturi asimilate i alte creane de exploatare Variaia datoriilor de exploatare - avansuri i aconturi primite privind comenzile n curs TOTAL A VARIAIA NEVOII N FOND DE RULMENT N AFARA EXPLOATRII Variaia altor debitori Variaia altor creditori TOTAL B II. Variaia global a nevoii n fond de rulment (A + B) III. Variaia de trezorerie (I - II) IV. Variaia concursurilor bancare curente i a soldurilor creditoare de banc V. Variaia disponibilitilor (III + IV) Exerciiul N-l N

Tabelul 2.5. Tabloul de finanare format vertical (n list) CNCC ofer totui i un model indicativ (tabelul 2.6.), conform cruia tabloul de finanare are n vedere variaia fondului de rulment net global i scoate n eviden i variaia trezoreriei. Acest model cuprinde i informaii privind: nchirierea de imobilizri, comentarii despre variaia semnificative i precizri asupra naturii i resurselor de finanare.

29

Tabelul 2.6. Modelul indicativ al tabloului de finanare al CNCC In general, utilizrile i resursele sunt clasificate diferit, dup cum ele privesc mijloacele structurale (stabile) sau operaiile curente (elemente mobile). 2.3. Principiile de elaborare a tabloului de finanare Elaborarea tabloului de finanare se bazeaz pe descompunerea variaiilor tuturor posturilor din bilan n cursul exerciiului, cu respectarea urmtoarelor principii generale de elaborare: 1. Construcia unui tablou al variaiilor posturilor din bilan, respectiv un bilan al modificrilor", este punctul de pornire n elaborarea tabloului. Astfel, pe baza a dou bilanuri ce ncadreaz exerciiul curent, se construiete un tablou, prin care se retraseaz variaiile n valori brute ale posturilor de activ i de pasiv, aa cum se prezint n tabelul urmtor: Tabelul 2.7: Tabloul variaiilor posturilor de bilan Posturi de bilan Activ Imobilizri Stocuri Creane Disponibiliti BiIan N-l In-l Sn-l Cn-l Dn-l Bilan N In Sn Cn Dn Variaia posturiIor N-(N-l) In-In-l SnSn-l CnCn-l DnDn-l

Situatia la deschiderea exercitiului Resurse provenind din activitatea: - de investiii - rambursri de mprumuturi Totalul resurselor interne (l) Dividende vrsate Investiii Noi mprumuturi Reduceri de capital Rambursri de mpmmuturi Total utilizri (2) Nevoia de finanare, (3) = (2) - (l) Creteri de capital Subvenii pentru investiii Noi mprumuturi Totalul situaiei n cursul exerciiului (4) - (3) Situatia la nchiderea exercitiului

Exerciiul N FR NFR (a) (b)

Exerciiul N-l Trezorerie Trezoreri (a) (b) e

Cpn-l Cpn Cpn - Cp n-l Pasiv - capital propriu - datorii Dtln-l Dtln Dtln-Dtln-l pe termen lung - datorii Dcn-l Dcn Dcn-Dcn-l curente Pe baza acestui tablou al variaiilor se construiete bilanul diferenial a crui structur se prezint astfel:

30

Tabelul 2.8: Bilan diferenial Valoare Variaia posturi de activ


Variaia imobilizrilor Variaia stocurilor Variaia creanelor Variaia disponibiliti In - In-l Sn - Sn-l Cn - Cn-l Dn - Dn-l

Variaia pasiv

posturi

de Valoare
Cp n Cp n-l Dtl n Dtl n-l Dc n Dc n-l

Variaia capitalului propriu Variaia datoriilor pe termen lung Variaia datoriilor pe termen scurt

Bilanul diferenial reprezint punctul de plecare n construcia tabloului, iar variaiile posturilor, stabilite mai sus trebuie s fie interpretate n termeni de utilizri i resurse. 2. Transferul de la bilanul diferenial la tabloul de finanare se face respectnd urmtoarele reguli: - Variaiile pozitive ale activului corespund crerii i achiziionrii de active fizice sau financiare, ceea ce presupune utilizri de fonduri, n timp ce variaiile negative corespund cedrii de bunuri contra moned sau creane, ceea ce reprezint crearea de resurse. Fac excepie de la aceast regul variaiile negative datorate amortizrilor i provizioanelor pentru depreciere care au rolul de a rectifica valoarea activelor i a le reprezenta n bilan la valoarea lor real i nu dau natere la noi resurse. - Variaiile pozitive ale pasivului corespund noilor aporturi de fonduri sau formrii unor noi datorii, ceea ce reprezint resurse, n timp ce variaiile negative corespund rambursrii unor datorii i reprezint utilizri de resurse. Fluxurile financiare create n urma acestor variaii pot fi grupate n patru categorii, sistematiznd utilizrile pe de o parte i resursele pe de alt parte (vezi tabelul 2.9). Tabelul 2.9: Clasificarea utilizrilor i resurselor Resurse Utilizri Creteri de activ Creteri de pasiv Diminuri de pasiv Diminuri de activ Aa cum reiese din tabelul de mai sus, utilizrile de fonduri se constituie din urmtoarele: a) Creteri ale posturilor de activ ca rezultat al achiziionrii de bunuri sau angajrii de creane, operaiuni care presupun n contrapartid o decontare, eci o utilizare de fonduri; b) Diminuri ale elementelor de pasiv, ceea ce reflect diminuarea unor angajamente contractate anterior, operaiune care se realizeaz n contrapartida unei decontri (utilizarea de fonduri). La rndul lor, resursele se constituie ca urmare a diminurii posturilor de activ i a majorrii posturilor de pasiv, astfel: a) Diminuarea posturilor de activ corespunde cedrii unor bunuri sau titluri deinute anterior i astfel se degaj fonduri suplimentare, ce se vor constitui n resurse pentru ntreprindere; b) Creterea posturilor de pasiv corespunde angajamentelor pe care o ntreprindere le recunoate, ca o expresie a fondurilor puse la dispoziia sa prin recurgerea la noi surse de finanare. Aceste creteri care afecteaz anumite conturi de pasiv se includ n categoria resurselor. Principalele dificulti n elaborarea tabloului de finanare se datoreaz modalitii de preluare a elementelor n construcia tabloului, cele mai importante dintre ele fiind legate de:
31

- calculul variaiei rezultatului financiar; - variaia imobilizrilor amortizabile, inclusiv operaiunile de cedare a acestora; - variaia mprumuturilor i creanelor; - variaia capitalurilor proprii. 1. Variaia rezultatului financiar se calculeaz prin compararea bilanului de la sfritul anului N-1, dup repartizarea rezultatului, cu bilanul de la sfritul anului N, nainte de repartizarea rezultatului. Efectele nerespectrii acestei reguli" se concretizeaz ntr-un tablou neacceptat pentru c o parte din elementele componente nu sunt reale. Pentru exemplificare, prezentm elementele de capitaluri proprii (resurse proprii) pe care le deine o societate n doi ani consecutivi, far a ine cont de repartizrile fcute din profit: Tabelul 2.10: Situaie comparativ a capitalurilor proprii Anul N-l Capitaluri proprii Capital social Prime Profit Valoare 125.000 100.000 10.000 15.000 AnulN Capitaluri proprii Capital social Prime Rezerve Profit Valoare 145.000 100.000 10.000 15.000 20.000

Astfel, tabloul de finanare ntocmit pe baza datelor din tabelul de mai sus cuprinde la rndul creteri de pasiv" suma de 20000 mii lei ce rezult din creterea rezervelor 15.000 mii lei i creterea profitului 5.000 mii lei. Neacceptarea acestui tablou poate fi justificat cu urmtoarele argumente: - creterea rezervelor nu se poate constitui ca o resurs nou, independent, realizat n timpul exerciiului; - soldul final al contului de rezultate (contul 121") se determin n funcie de veniturile i cheltuielile exerciiului curent, plecnd cu sold iniial zero, n aceste condiii profitul realizat n cursul anulul N este de 20.000 mii lei i nu de 5.000 mii lei. Pentru a obine o imagine corect asupra evoluiei resurselor proprii, se va proceda la utilizarea bilanului din perioada de referin dup repartizarea profitului, analitii avnd la dispoziie anexa intitulat "Repartizarea profitului". n exemplul considerat, dac avem n vedere repartizarea ntregului profit la rezerve, se va obine urmtoarea situaie a elementelor: Tabelul 2.11: Situaie comparativ a capitalurilor dup repartizare AnulN-l Capitaluri proprii Capital social Prime Rezerve Valori 120.000 100.000 10.000 15.000 AnulN Capitaluri proprii Capital social Prime Rezerve Profit Valori 145.000 100.000 10.000 15.000 20.000

Pe baza acestora, tabloul de finanare va include la ,,creteri de pasiv" aceeai sum de 20.000 mii lei, dar obinut sub forma creterii rezultatului financiar favorabil. 2. Variaia imobilizrilor amortizabile se regsete n structura tabloului sub forma utilizrilor, cnd se fac noi achiziii i sub forma resurselor, n cazul vnzrilor. n situaia imobilizrilor, exist o serie de aspecte care impun o abordare detaliat, i anume: nscrierea acestora n tablou se face fie la valoarea brut, fie la valoarea net, ceea
32

ce ridic un semn de ntrebare cu privire la care din aceste valori ofer un grad mai mare de semnificaie. Astfel, valoarea net nu d posibilitatea de a evidenia variaia real a imobilizrilor de la un exerciiu la altul i nici sursele proprii, regsite sub forma capacitii de autofinanare, degajate de calculul i nregistrarea amortizrii. n aceste condiii, modelul valorii brute este preferabil modelului valorii nete pentru c el permite o informare asupra resurselor corespunztoare amortizrii; Vnzarea imobilizrilor se poate realiza la un pre egal, mai mic sau mai mare dect valoarea net la acea dat. n construcia tabloului de finanare, operaiunile de vnzare a imobilizrilor creeaz noi resurse pentru unitate i, n funcie de preul de vnzare, pot s apar urmtoarele situaii: a) Preul de vnzare este egal cu valoarea net a imobilizrilor, caz n care se trec cu aceast valoare n categoria posturilor diminuri de activ"; b) Preul de vnzare este mai mare dect valoarea net, caz n care diferena influeneaz favorabil rezultatul net i se regsete n structura "capacitii de autofinanare". Este necesar analiza variaiilor imobilizrilor pentru a evidenia care dintre ele reprezint modificri financiare i care sunt modificri strict contabile, pentru c fiecare "abatere" de valoare poate fi rezultatul mai multor modificri de natur diferit i de sens diferit. Acest ultim aspect trebuie avut n vedere la orice tip de element patrimonial, dar referindu-ne n mod special la imobilizri, vom particulariza prin urmtorul exemplu. Astfel, n tabelul de mai jos, prezentm micrile valorice la mijloacele fixe n cursul exerciiului, micri pe baza crora vom calcula variaia ce se va nscrie n tablou: Tabelul 2.12: Modificri nregistrate la mijloace fixe Modificarea Tipul variaiei Valori Achiziionare de mijloace fixe n plus + 30.000.000 Vnzare de mijloace fixe n minus - 10.000.000 Scoatere din folosin dup n minus - 5.000.000 recuperarea integral a valorii de intrare. Total variatie n plus + 15.000.000 Menionm faptul c la acelai rezultat, de 15.000.000 lei variaie n plus, se ajunge i dac se face diferena ntre soldurile conturilor de mijloace fixe la nceputul i la sfritul exerciiului. Ceea ce ncercm s evideniem prin exemplul de mai sus este faptul c variaia unui element este att rezultatul unor modificri financiare, aa cum sunt cele rezultate din operaiunile de achiziionare i vnzare, ct i a unor modificri pur contabile, cum este cea rezultat din operaia de scoatere din folosin. Dac modificrile financiare pot avea consecine imediate sau ulterioare asupra lichiditilor, cele contabile sunt far consecine asupra trezoreriei. 3. Variaia mprumuturilor i creanelor impune un studiu separat, n funcie de scadena la plat, respectiv la ncasare, datorit caracterului diferit al acestor categorii de posturi. Ordonarea acestora nu apare explicit n bilan, dar pentru a putea defalca aceste variaii n creteri i diminuri se vor utiliza informaii suplimentare preluate din anexa creane i datorii". 4. Variaia capitalurilor proprii reprezint un punct mult mai delicat n construcia tabloului de finanare, motiv pentru care impune o detaliere a elementelor acestei structuri, n cadrul creia o pondere nsemnat o dein capitalul social, rezultatul financiar i rezervele. Asupra rezultatului financiar s-au fcut anterior o serie de precizri, astfel nct ne vom opri
33

doar la majorrile posibile ale capitalului social. Astfel, majorarea acestuia se poate realiza prin una dintre urmtoarele variante: - aporturi n numerar sau n natur, avnd inciden asupra posturilor de capital social i de prime, n pasiv, i asupra posturilor de numerar i imobilizri, n activ; - ncorporarea rezervelor sau altor capitaluri proprii, situaie n care se modific posturi numai din pasiv far o inciden asupra activului; - conversia obligaiunilor n aciuni, cnd are loc doar un transfer ntre posturile de prime, datorii pe termen lung i capital social. Din toate variantele de majorare a capitalului social, doar n primul caz se realizeaz un flux nou de resurse i de utilizri cu influen direct asupra trezoreriei, n timp ce urmtoarele dou cazuri reprezint doar transferuri de la un post la altul far a fi fluxuri financiare. Astfel, pornind de la ipoteza c variaia tuturor posturilor de bilan influeneaz, direct sau indirect, variaia lichiditilor, se poate construi un tablou de utilizri i resurse axat pe variaia elementelor de lichiditate (vezi tabelul 2.13). Tabelul 2.13 : Tablou de utilizri i resurse construit pe variaia lichiditilor Utilizri Creteri de activ - investiii n imobilizri (val. brut); - creteri ale stocurilor (val. brut); - creteri ale creanelor de exploatare (val. brut); - creteri ale creanelor diverse i ale altor valori (val. brut); Diminuri de pasiv - reluri ale subveniilor pentru investiii; - rambursarea datoriilor. Resurse Creteri de pasiv - aport de capital; - rezultat net; - noile subvenii pentru investiii; - creteri nete ale provizioanelor pentru depreciere i a celor pentru riscuri i cheltuieli; - noile mprumuturi contractate; Diminuri de activ - valoarea net a activelor cedate; - provizioane pentru deprecierea imobilizrilor; - rambursarea mprumuturilor; - diminuarea stocurilor (val. brut); - diminuarea creanelor din exploatare (val. brut); - diminuarea creanelor diverse i a altor valori realizabile (val. brut); - provizioane pentru deprecierea activelor circulante. (n plus ) VARIAIA LICHIDITTILOR (n minus) Analiznd structura tabloului prezentat mai sus, putem deduce c acesta nu este un document satisfactor pentru efectuarea unei analize din punct de vedere financiar i aceasta pentru c determinarea variaiei disponibilitilor nu se poate realiza dac sunt luate n calcul i elemente nemonetare (amortizri i provizioane). Astfel, rezultatul net i elementele nemonetare, de natura amortizrilor i provizioanelor, sunt posturile n funcie de care se determin capacitatea de autofinanare, or, n aceste condiii, este preferabil de a modifica tabloul de utilizri i resurse prezentat mai sus prin nlocuirea elementelor menionate cu "capacitatea de autofinanare" i astfel se va obine un tablou care cuprinde doar fluxuri financiare (vezi tabloul 2.14).

34

Tabelul 2.14 : Tablou de utilizri i resurse construit pe variaia lichiditilor n funcie de CAF Utilizri Resurse Creteri de activ Creteri de pasiv - investiii n imobilizri (val. - aport de capital; brut); - capacitatea de autofinanare; - creteri ale stocurilor (val. - noile subvenii pentru investiii; brut); - noile mprumuturi contractate; - creteri ale creanelor de Diminuri de activ exploatare (val. brut); - valoarea net a activelor cedate; - creteri ale creanelor diverse i - rambursarea mprumuturilor; ale altor valori (val. brut); - diminuarea stocurilor (val. brut); - diminuarea creanelor din exploatare (val. brut); Diminuri de pasiv - rambursarea datoriilor. - diminuarea creanelor diverse i a altor valori realizabile (val. brut) (n plus ) VARIAIA LICHIDITTILOR (n minus) Acest tablou furnizeaz o explicaie mult mai concludent asupra evoluiei lichiditilor, fiind ntemeiat pe baza fluxurilor care modific patrimoniul ntreprinderii. n acelai timp, este important de remarcat faptul c analiza variaiilor lichiditilor nu se poate face n funcie de fluxurile de trezorerie, n sensul strict al termenului, dar ele se axeaz pe variaia creanelor i datoriilor, acestea aflndu-se la originea decalajelor ntre fluxurile financiare i variaia lichiditilor. 2.4. Relaia tabloului de finanare utilizri resurse cu bilanul contabil i contul de profit i pierderi Tabloul de finanare are ca principal scop evidenierea fluxurilor financiare cantitative, valorice i structurale ale patrimoniului. Variaiile pozitive sau negative suportate de elementele patrimoniale se determin comparnd soldurile acestora la nceputul i sfritul exerciiului, diferena dintre cele dou valori fiind rezultatul fluxurilor de intrare i de ieire care le-au influenat. Situaia variaiilor elementelor patrimoniale se determin pe baza a dou bilanuri succesive i se constituie ntr-un bilan diferenia' pe baza cruia se construiete tabloul de finanare. n afara informaiei preluate din bilan, n elaborarea tabloului se au n vedere i operaiile prin intermediul crora s-au consumat sau s-au realizat valori i care se regsesc n contul de profit i pierderi. (1) Relaia dintre bilan i tabloul "utilizri-resurse" Studierea fluxurilor financiare ale ntreprinderii se realizeaz pe baza comparrii obligatorii a dou bilanuri succesive, identificndu-se, practic, cu prima etap privind construcia tabloului "utilizri-resurse". Aceast etap este pur mecanic i const n calculul variaiilor posturilor de activ i pasiv ntre dou bilanuri care "ncadreaz" perioada analizat (bilanul de nceput al exerciiului i bilanul de la sfaritul exerciiului, atunci cnd perioada analizat coincide cu un exerciiu contabil), rezultnd un "bilan diferenia', numit i "balan de transformare". n cursul exerciiului, fluxurile de angajamente/utilizri i resurse sunt nregistrate n conturile contabile, iar la sfaritul exerciiului numai soldurile sunt transpuse n bilan, ele reprezentnd "stocurile" n sens larg. Dar procednd la compararea diferitelor posturi, plecnd
35

de la dou bilanuri succesive, se reconstituie parial variaiile exerciiului, care pot fi grupate n urmtoarele patru tipuri de modificri: a) creteri ale posturilor de pasiv (P). Apar sub forma creterii capitalului social prin aporturi n numerar sau n natur, contractarea de noi mprumuturi, creterea creditelor-furnizori etc., care reprezint angajamente suplimentare pentru ntreprindere corespunztor fondurilor puse la dispoziia sa. Aceste creteri afecteaz doar anumite posturi de pasiv i sunt considerate resurse ale perioadei. b) creteri ale posturilor de activ (A). Sunt rezultatul angajrii de noi investiii, creterea stocurilor, a balanelor clieni etc. Realizarea acestora presupune n contrapartid o decontare, deci o utilizare de fonduri care reprezint un angajament al perioadei. c) diminuri ale posturilor de pasiv (P). Sunt o consecin a stingerii anumitor angajamente contractate anterior (rambursarea mprumuturilor contractate, a datoriilor etc), ceea ce presupune o utilizare de fonduri, respectiv un angajament al perioadei. d) diminuri ale posturilor de activ (A). Exceptnd situaiile cu caracter excepional (incendii, inundaii, cutremure etc), diminuarea unor posturi de activ coincide, pe de o parte, cu reduceri (vnzri) de stocuri, cesiuni de active etc, iar pe de alt parte, cu ncasarea (realizarea) contravalorii acestor bunuri, respectiv fonduri suplimentare, deci resurse ale perioadei. Diferenele de nivel sau variaiile constatate ntre dou bilanuri succesive indic fluxurile nete, respectiv diferena corespunztoare fiecrui post ntre fluxurile de intrare i fluxurile de ieire. Bilanul fiind o reprezentare la un moment dat a ntreprinderii sub form de "stocuri", sa convenit s se treac de la noiunea de "stoc" la noiunea de "flux", plecnd de la urmtoarea relaie: Stoc Fluxuri de ieire initial = pe parcursul perioadei + + Fluxuri de intrare n Stoc final cursul perioadei Sistematiznd cele mai sus prezentate, rezult urmtoarea reprezentare a (bilanului diferenial): Bilan diferenial Utilizri Resurse Creteri ale elementelor de activ Creteri ale elementelor de pasiv Reduceri ale elementelor de pasiv Reduceri ale elementelor de activ (2) Relaia dintre contul de profit i pierdere, i tabloul "utilizri-resurse" Presupune efectuarea pasului urmtor, i anume trecerea la cea de-a doua etap privind construcia tabloului "utilizri-resurse". Ea const n luarea n considerare a informaiilor complementare, care se regsesc n contul de profit i pierdere (variaia stocurilor n amonte i n aval) i notele explicative (repartizarea profitului, situaia activelor imobilizate, situaia altor provizioane, situaia creanelor i obligaiilor), ceea ce permite trecerea de la noiunea de

36

variaie a posturilor din bilan la noiunea de fluxuri de utilizri/angajamente i resurse. Aceast etap "ofer" tabloul de finanare, indiferent de modelele sub care se prezint acesta. Analiza relaiei dintre contul de rezultate i tabloul "utilizri-resurse" se face, potrivit concepiei lui Elie Cohen utiliznd forma bilateral a contului de rezultate. Procednd la analiza n detaliu a debitului contului, pot fi identificate cinci subansambluri: a) Cheltuieli care comport pli imediate sau ulterioare n cadrul aceluiai exerciiu (cumprri de imobilizari i stocuri, de lucrri executate i servicii prestate de teri, dobnzi i speze bancare pltite, cheltuieli cu personalul). Plata acestor cheltuieli au impact direct asupra disponibilitilor (diminuarea acestora), ele fiind numite cheltuieli monetare sau cheltuielilor pltite (CM). b) Cheltuieli care nu dau natere la pli, cel puin n cursul exerciiului. n aceast categorie includem cheltuielile cu amortizarea i provizioanele (CAP), care corespund deprecierii activelor fixe sau riscurilor probabile. c) Alte cheltuieli care nu genereaz o plat corespunztoare unor consumaii sau pierderi reale. Aceste cheltuieli vor fi numite cheltuieli monetare sau nepltite (CNM). Includem n acest subansamblu pierderile din creane, scderea din eviden a clienilor inceri sau n litigii; valoarea neamortizat a imobilizrilor necorporale, corporale sau financiare cedate sau scoase din eviden. d) Cheltuielile privind impozitul asupra profitului (IP) corespund unui flux monetar efectiv sau potenial, deoarece ele genereaz sau vor genera o plat n favoarea statului. e) Profitul net al exerciiului (PN) corespunde surplusului real produs de ntreprindere i reprezint o component a surplusului monetar virtual. Analiza de detaliu a creditului contului permite identificarea a trei subansambluri: a) Veniturile care au dat sau vor da natere la ncasri efective. n aceast categorie sunt incluse, n primul rnd, elementele produciei vndute. Aceste venituri vor fi numite venituri monetare (VM). b) Veniturile nemonetare (VNM): dei conduc la creterea efectiv a situaiei nete, ele nu dau natere la ncasri. Sunt ncadrabile n acest subansamblu: veniturile din provizioane, care corespund unei simple ajustri relative la valorile provizioanelor anterior constituite; cota-parte a subveniilor pentru investiii virate la venituri etc. c) Pierderea exerciiului (PE) corespunde situaiei n care veniturile sunt mai mici dect cheltuielile, la nivelul unui exerciiu. n varianta normal a unui beneficiu, cele dou serii de elemente (subansambluri) genereaz urmtoarea relaie de echilibru: CM + CAP + CNM + IP + PN = VM + VNM + PE Procednd la regruparea elementelor relaiei i asimilnd impozitul asupra profitului cheltuielilor monetare, vom obtine: CAP + PN + (CNM - VNM) = VM - CM Diferena "VM - CM" reprezint surplusul monetar degajat n cursul exerciiului i constituie capacitatea de autofinanare (CAF) a ntreprinderii. Ea rezult prin compararea fluxului de ncasri cu fluxul de pli, lund n calcul att fluxurile efectiv generate de activitatea ntreprinderii, ct i fluxurile poteniale. Dac diferena "CVM - VNM" este nul sau neglijabil, atunci CAF tinde ctre urmtoarea formul simplificat: CAF = VM - CM = CAP + PN ceea ce conduce la concluzia c relaia dintre contul de rezultate i tabloul de finanare se realizeaz prin intermediul capacitii de autofinanare. n acest sens se poate aprecia c: - profitul net (PN) se interpreteaz ca o cretere de pasiv (P), deci ca o resurs:
37

- cheltuielile cu amortizrile (CA) conduc, implicit, la o scdere a valorii unor posturi de imobilizri, ceea ce corespunde unei diminuri a activului (A), deci unei resurse; - cheltuielile cu provizioanele (CP) au corespondent fie n diminuarea valorii unor elemente de activ (A), n cazul provizioanelor pentru depreciere, fie n creteri de pasiv (P), n cazul provizioanelor pentru riscuri i cheltuieli; n ambele cazuri, vom interpreta corectrile de valoare generate de amortizri i provizioane ca fiind resurse. Capacitatea de autofinanare (CAF) reprezint pentru ntreprindere surplusul monetar potenial generat de activitatea de exploatare care contribuie, ca surs proprie, la finanarea utilizrilor stabile. Mrimea acesteia se stabilete pe baza informaiilor degajate de contul profit i pierderi, utiliznd una dintre metodele: substractiv sau aditiv. a) Metoda substractiv permite stabilirea unei legturi ntre tabloul de finanare i contul de rezultate, prin intermediul soldurilor intermediare de gestiune. Dup aceast metod, mrimea CAF se determin pornind de la excedentul brut de exploatare la care se adaug alte venituri de exploatare, cele financiare i excepionale, mai puin cele din provizioane, i se scad alte cheltuieli de exploatare, cele financiare i cele excepionale, mai puin cele din amortizri i provizioane. n aceast optic, determinarea CAF se prezint astfel: Excedentul brut de exploatare + Alte venituri din exploatare - Alte cheltuieli din exploatare Cota parte asupra operaiunilor efectuate n comun +Venituri financiare (far venituri din provizioane) - Cheltuieli financiare (far cheltuieli cu amortizri i provizioane) = Cash-flow brut + Venituri excepionale (far venituri din provizioane, subvenii pentru investiii virate la venituri, venituri obinute din cedarea activelor) - Cheltuieli excepionale (fr cheltuieli cu amortizri i provizioane, valoarea net a activelor cedate) - Participarea salariailor la profit - Impozitul pe profit. = Capacitatea de autofinanare Aceast modalitate de calcul permite evidenierea indicatorului cash-flow bru', care se prezint ca sold al elementelor monetare curente din contul de rezultat pentru c el nu ine cont nici de venituri i cheltuieli excepionale i nici e prelevrile obligatorii. n aceast situaie, constatarea unui cash-flow brut negativ sau nul constituie un semnal de alarm pentru c el exprim incapacitatea ntreprinderii de a genera un surplus monetar pentru activitatea curent. b) Metoda aditiv constituie o alt modalitate de determinare a acestui indicator, bazat tot pe informaia degajat de contul de rezultate, dar care pleac de la rezultatul net contabil. Conform acestei metode CAF este egal cu: Rezultatul net contabil + Cheltuielile privind amortizrile i provizioanele (exploatare, financiar i excepionale) - Veniturile din reluarea provizioanelor (exploatare, financiare i excepionale) + Valoarea net contabil a activelor cedate - Veniturile din cedarea activelor i subveniile pentru investiii virate la venituri. Aa cum este prezentat calculul capacitii de autofinanare, n funcie de cheltuieli i venituri, dar innd seama, n plan teoretic, i de elementele care nu genereaz fluxuri financiare, ea reprezint un surplus monetar potenial, care poate s asigure:
38

- acordarea de dividende (remunerarea acionarilor); - ridicarea potenialului productiv (o parte din profit poate fi reinvestit); - nnoirea echipamentului (datorit amortizrii); - acoperirea pierderilor i riscurilor la care este expus societatea i pentru care s-au constituit provizioane. Ca indicator financiar, dac se scad dividendele acordate din CAF, se obine autofinanarea. Contul de profit i pierdere i tabloul "utilizri-resurse" constituie documente cu caracter dinamic, care explic modificrile care au avut loc n cursul perioadei analizate. Ele au ca punct comun faptul c se aseamn cu un film a ceea ce s-a petrecut n cursul respectivei perioade: pentru contul de profit i pierdere, n termeni de consum, de producie i de repartiie, iar pentru tabloul de finanare, n termeni de utilizri i resurse. Situaia financiar din bilanul de la nchiderea exerciiului este deci consecina situaiei financiare de la nceputul exerciiului i a fluxurilor financiare realizate de ntreprindere n cursul exerciiului i evideniate n contul de rezultate i n tabloul de finanare (fig. 2.3.). Exerciiul "N"

Fig. 2.3. Articularea tabloului de finanare cu bilanul contabil (l) i contul de rezultate (2) 2.5. Tabloul de finanare axat pe fondul de rulment patrimonial Tabloul de finanare, axat pe fondul de rulment i variaia trezoreriei, a cunoscut dou forme principale de realizare i aplicare n cadrul sistemului contabil francez. Prima a fost emis n 1968 de ctre Comitetul de Studii pentru Finanarea ntreprinderilor (CEFE), a doua a fost emis i susinut prin Planul Contabil General n 1982. n cuprinsul acestui paragraf vom realiza o prezentare succint a primei forme de tablou. Publicat n 1968, ntr-o brour a Ordinului Experilor Contabili, tabloul este chemat s ntreasc rolul predominant, de instrument de gestiune, al contabilitii. El va permite studierea funcionrii ntreprinderii, structura sa i relaiile cu mediul exterior. n acelai timp,
39

tabloul descrie felul n care resursele de care dispune ntreprinderea au permis s fac fa utilizrilor respectnd criteriul termenului de utilizare. Riscul instabilitii resurselor se diminueaz pe msura scderii gradului de exigibilitate al acestora, de unde deducem c primele tablouri de finanare analizau utilizrile i resursele dup criteriul maturitii, grupate n dou pri: - prima parte compara resursele i utilizrile stabile, ceea ce permitea s se calculeze variaia fondului de rulment pornind de la elementele din partea de sus a bilanului (I i II n cuprinsul tabloului); - a doua parte compara resursele i utilizrile ciclice, ceea ce permitea s se calculeze variaia fondului de rulment pe baza elementelor din partea de jos a bilanului (III n cuprinsul tabloului). Dup cum s-a sesizat mai sus, tabloul axat pe fondul de rulment patrimonial era structurat n trei pri, aa cum se prezint n tabelul de mai jos: Tabelul 2.15: Tabloul de finanare emis de CEFE, 1968 I. Utilizri stabile II. Resurse de finantare stabile 1. Autofinanarea brut 2. Creteri de capital 3. Resurse excepionale 4. mprumuturi pe termen mijlociu i lung.

1. Imobilizri: - necorporale - corporale - financiare; 2. Rambursarea datoriilor pe termen lung. III. Variaia fondului de rulment Variaia stocurilor + Variaia creanelor i lichiditilor - Variaia datoriilor pe termen scurt - Variaia provizioanelor pentru deprecierea activelor circulante.

Ecuaia de echilibru a acestui tablou este dat de relaia urmtoare: Resurse stabile (II) - Utilizri stabile (I) = Variaia fondului de rulment (III) Asupra acestui model de tablou trebuie facute o serie de precizri: Autofinanarea brut se obine pe baza rezultatului exerciiului dup repartiie, la care se adaug amortizrile i o parte din provizioane, i anume cele referitoare la deprecierea imobilizrilor i cele corespunztoare riscurilor i cheltuielilor pe o perioad mai mare de un an; Utilizarea calificativului de "brut" nate ntrebarea: care este deosebirea dintre autofinanarea brut i autofinanarea net, tiind c se ia n calcul rezultatul dup repartiie, deci dup acordarea dividendelor? Autofinanarea net este parte a autofinanrii brute, aceasta din urm cuprinde i amortizrile i provizioanele aferente utilizrilor pe termen lung. nainte de a repartiza dividendele, un termen frecvent utilizat n contextul acestui tablou era cel de marj brut de autofinanare", reprezentnd posibilitile maxime de autofinanare n condiiile neacordrii dividendelor. Pentru acest termen s-a folosit ulterior expresia de capacitate de autofinanare"; Provizioanele destinate acoperirii riscurilor reale pe termen scurt figureaz n cea de-a doua parte a tabloului cu activele circulante, dar ca element de pasiv cu semnul minus. Tabloul de finanare axat pe fondul de rulment patrimonial a reprezentat varianta de baz a tablourilor de finanare, de la care s-a pornit n propunerea i adoptarea ulterioar a mai multor forme ale acestuia, fiind primul tablou publicat mpreun cu conturile anuale ale unei
40

uniti economice din Frana, cotat la burs. Astfel, primele iniiative au fost simple tablouri ale variaiilor posturilor de bilan, ele evolund spre un tablou de finanare care evideniaz fluxurile inteme i descompunerea variaiilor nete, cum sunt cele de imobilizri, n intrri i ieiri sau cele de datorii, n noi mprumuturi i rambursri ale acestora etc. Autofinanarea calculat este prezentat din punct de vedere patrimonial, incluznd beneficiul dup repartiie, amortizrile i provizioanele pentru deprecierea activelor. 2.6. Tabloul de finanare axat pe fondul de rulment funcional i pe trezorerie n abordare funcional, ntreprinderea este prezentat ca un ansamblu de cicluri. Astfel, bilanul surprinde, la un moment dat, fluxurile de utilizri i resurse care traverseaz ntreprinderea pe care le "nghea" ntr-o imagine instantanee. n bilanul cadru, criteriul principal de clasificare a posturilor l constituie destinaia lor n interiorul ntreprinderii, ceea ce conduce la delimitarea a dou categorii de posturi: - Posturi stabile, legate de ciclul de investiii i de cel de finanare al ntreprinderii; - Posturi mai puin stabile, n cadrul crora se pot distinge cele care au legtur direct sau indirect cu ciclul de exploatare i cele care depind de trezorerie, al crui rol este de a articula ciclul de investiii i finanare cu cel de exploatare. Acest model, a crui articulare se realizeaz tot n jurul fondului de rulment, se distinge de prima categorie prin locul acordat trezoreriei. Astfel, fondul de rulment i schimb din coninut i din titulatur i este, de aici n colo, pus n legtura cu necesarul de fond de rulment. Dou modele de tablou sunt prezentate succesiv n sistemul contabil francez, nsoite fiecare de o interpretare specific: - tabloul de utilizri i resurse al Centralei Bilanurilor din Banca Franei; - tabloul de finanare stabilit prin Planul Contabil General din 1982. Din cele dou modele, cel de-al doilea a fost mai cunoscut de ctre practicieni. Astfel, ntre 1984 i 1987 s-a revenit asupra caracterului facultativ al tabloului i s-a stabilit obligativitatea ntocmirii lui de ctre ntreprinderi care ndeplinesc o serie de condiii privind cifra de afaceri i numrul de salariai. Tabloul se ntocmea pornind de la analiza funcional a bilanurilor de deschidere i a celui de nchidere i de la contul de rezultate. Documentul permitea o analiz a variaiei trezoreriei nete din timpul exerciiului, n calitate de rezultant a variaiilor fondului de rulment net global (FRNG), a necesarului de fond de rulment din exploatare (NFRE) i a necesarului de fond de rulment din afara exploatrii (NFRA). Modalitatea de prezentare a tabloului era sub form de cont sau de list, dar, indiferent de forma pe care o avea, logica i coninutul su rmneau aceleai. Tabloul cuprinde dou pri: 1. Prima parte, denumit variaia fondului de rulment, se compune din elemente din partea de sus a bilanului i prin care se determin FRNG. 2. A doua parte, denumit utilizarea variaiei fondului de rulment, ntrebuineaz elementele din partea de jos a bilanului i permite punerea n eviden a modului de utilizare FRNG descompus pe urmtoarele destinaii: exploatare, n afara exploatrii i trezoreriei. Fiecare dintre cele dou pri ale tabloului de finanare ndeplinete cte o sarcin specific, i anume: prima parte analizeaz modul cum s-a realizat, n dinamic, echilibrul structural ntre elementele stabile ale bilanului (utilizri i resurse stabile), iar a doua parte analizeaz modul cum s-a utilizat fondul de rulment n asigurarea echilibrului funcional ntre elementele ciclice ale bilanului (utilizri i resurse ciclice) i a echilibrului monetar dintre ncasri i pli. Prezentm acest tablou cu cele dou pri n tabelul 2.20.

41

Tabelul 2.20: Tablou de finanare axat pe fondul de rulment funcional Partea I: Tabloul variaiilor utilizrilor i resurselor stabile Utilizri stabile N-1 N Dividende achitate n timpul exerciiului Achiziii de imobilizri Reduceri de capital propriu Rambursarea datoriilor financiare Total utilizri stabile (1) Resurse stabile Capacitatea de autofinanare Cesiuni de imobilizri Creteri de capital propriu Creteri ale datoriilor financiare Total resurse stabile (2) VariaiaFRNG(2-1) Resurse nete Utilizri nete Partea a II-a: Variaia fondului de rulment net global N Variaiile fondului de rulment net global N-1 Variaia exploatrii Variaia activelor de exploatare Variaia pasivelor de exploatare Variaia net din exploatare (1) Variaia din afara exploatrii Variaia creanelor diverse (debitori) Variaia altor datorii (creditori diveri) Variaia net din afara exploatrii ( 2) Total 1+2 Necesarul de fond de rulment Surplus de fond de rulment Variaia trezoreriei Variaia disponibilitilor Variaia creditelor pe termen scurt Variaia net de trezorerie (3) Variaia FRNG (1+2+3) Utilizri nete Resurse nete Variaia utilizrilor i resurselor stabile const n determinarea fluxurilor de resurse i utilizri durabile. Astfel, n cadrul resurselor stabile sunt incluse: 1) capacitatea de autofinanare; 2) creterea capitalurilor proprii; 3) cesiunile sau reducerile de active imobilizate; 4) majorarea datoriilor financiare (pe termen lung i mediu). 1. Capacitatea de autofinanare sau surplusul monetar degajat de activitatea exerciiului, este punctul de legtur ntre tabloul de finanare i contul de rezultat i se
42

calculeaz pornind la soldurile intermediare de gestiune. 2. Creterile de capitaluri proprii includ aporturile la capital, primele legate de capital i subveniile pentru investiii. Primele dou elemente apar n sistemul contabil francez sub denumirea de fonduri". Se includ n aceast caiegorie creterile de capital social formate din aporturile n bani sau n natur, care corespund unui flux real (capital social vrsat) i subveniile pentru investiii primite n cursul exerciiului la valoarea lor total pentru c, ulterior, pe msura transferrii la venituri, acestea sunt excluse din calculul CAF. Nu se consider creteri de resurse proprii nscrise n tabloul de finanare creterile de capital prin operaiuni interne sau prin conversia obligaiunilor n aciuni. 3. Cesiunile sau reducerile de active imobilizate grupeaz att veniturile obinute prin cedarea imobilizrilor, ct i reducerile de imobilizri care corespund rambursrilor de mprumuturi sau stingerii altor creane imobilizate. Trebuie menionat c nu se includ n aceast categorie reducerile de imobilizri ce reprezint transferuri de la un post la altul sau recepia unor investiii n curs. 4. Creterea datoriilor financiare reprezint un post care grupeaz noile mprumuturi contractate, dar pentru perioade mai mari de un an. In aceast categorie se includ datoriile la valoarea lor real de ndatorare a unitii i ne referim aici la mprumuturile din emisiunea de obligaiuni obinute la nivelul valorii de rambursare a acestora, din care se deduc primele de rambursare. La rndul lor, utilizrile stabile se refer la: 1) Achiziiile de imobilizri; 2) Dividende achitate acionarilor; 3) Rambursri ale datoriilor financiare. 4) Reduceri de capital propriu. 1) Achiziiile de imobilizri grupeaz investiiile efectuate n cursul exerciiului i alte achiziii de imobilizri necorporale i financiare. Valoarea acestor achiziii care se ia n calcul este cea brut, tiind c amortizrile i eventualele provizioane s-au inclus n stabilirea CAF la resurse stabile. La valoarea intrrilor din cursul exerciiului se adaug valorile obinute prin reevaluare (dac este cazul), dar nu se includ n aceast categorie transferurile interne de imobilizri. 2) Dividendele achitate includ drepturile achitate acionarilor i care provin din repartizrile anilor anteriori i eventualele avansuri" la dividendele cuvenite pentru anul n curs. Sumele datorate ca dividende, dar neachitate, se regsesc n categoria datoriilor din afara exploatrii" i intr n calculul necesarului de fond de rulment. 3) Rambursrile de mprumuturi reprezint cote-pri din datoriile cu caracter stabil care se achit n cursul exerciiului. 4) Reducerile de capital propriu care figureaz n tabloul de finanare sunt cele care se concretizeaz printr-un transfer de valoare real. Nu pot fi ncadrate aici diminurile de capitaluri care au afectat deja CAF sau care se transfer ctre o alt structur patrimonial. Astfel, pe baza resurselor stabile i a utilizrilor stabile, se determin, n prima parte, variaia fondului de rulment, iar n partea a doua se prezint fie modalitile de utilizare a creterilor fondului de rulment, fie analiza modalitilor de acoperire a reducerii fondului de rulment n funcie de variaia suportat de acesta. A doua parte a tabloului de finanare, denumit "variaia fondului de rulmen', evideniaz: - variaia net a necesarului exploatrii; - variaia net a necesarului din afara exploatrii; - variaia net a trezoreriei.
43

Suma celor trei variaii permite obinerea variaiei FRNG, care poate fi o degajare de fond de rulment, adic o resurs, notat cu semnul F", sau un necesar de fond de rulment, adic o utilizare, notat cu semnul ". Variaia net a exploatrii se calculeaz pe baza variaiilor utilizrilor i resurselor ataate ciclului de exploatare cum sunt: stocuri, creane clieni, datorii furnizori i alte datorii fiscale i sociale, mai puin impozitul pe profit, cheltuieli i venituri constatate n avans aferente activitii de exploatare. Variaia net din afara exploatrii se determin pe baza celorlalte elemente patrimoniale pe termen scurt, care nu au caracter stabil i nu sunt strict legate de activitatea de exploatare, cum sunt: debitori i creditori diveri, cheltuieli i venituri n avans aferente activitii din afara exploatrii i valorile mobiliare de plasament. Variaia trezoreriei se refer la variaia disponibilitilor i creditelor de trezorerie. Constatm c trezoreria se modifc nu numai ca efect al cheltuielilor i veniturilor exerciiului, ci i ca urmare a variaiei creanelor i datoriilor la sfaritul perioadei fa de nceputul perioadei de gestiune. n cursul exerciiului devin pltibile cheltuieli efectuate n exerciiul anterior, cum de altfel devin ncasabile, n timpul exerciiului, venituri nregistrate n exerciiul anterior. De asemenea, venituri i cheltuieli ale exerciiului devin realizabile n exerciiul urmior. Regula de respectat n cadrul acestui tablou const n aceea c unei utilizri nete calculate n prima parte trebuie s-i corespund o resurs net, de aceeai sum, n partea a doua a tabloului i invers, unei resurse nete din prima parte i corespunde o utilizare net n cea de a doua parte a tabloului. B. Colasse prezint tabloul de finanare ca un instrument de cunoatere i administrare a fluxurilor de trezorerie, care ascunde influena stocajelor i decalajelor temporare ntre fluxurile financiare asupra disponibilitilor i consecinele lor monetare. Pentru susinerea acestei idei sunt prezentate urmtoarele argumente: - Capacitatea de autofinanare, ca element component al resurselor stabile n cadrul tabloului de finanare, se determin pe baza excedentului brut de exploatare, calculat n funcie de venituri i cheltuieli; - Producia stocat, chiar dac are calitatea de venit nu genereaz nici o ncasare n timpul exerciiului; - Vnzrile, n calitate de venituri, i consumurile, n calitate de cheltuieli, nu coincid cu ncasrile sau plile corespunztoare, dect n situaii excepionale. Astfel, n timpul exerciiului se ncaseaz i se pltesc o parte din veniturile i cheltuielile nregistrate n anul anterior, iar o alt parte din veniturile i cheltuielile anului curent se transfer spre ncasare sau plat n anul viitor. Acest aspect, poate fi sintetizat astfel: Incasri din vnzri n cursul perioadei = Creane clieni la nceputul perioadei + creane clieni aferente perioadei - creane clieni la finele perioadei Plile privind cumprrile perioadei = Soldul iniial al datoriilor furnizori + datorii angajate n cursul perioadei - soldul final al datoriilor furnizori Principala calitate a acestui tablou este aceea de a fi explicit prevzut prin Planul Contabil, n schema de ansamblu a documentelor contabile, chiar dac nu are caracter obligatoriu. n structura sa se regsete ,,imaginea" tabloului emis n 1968 de Comitetul Studiilor pentru Finanarea ntreprinderilor (CEFE), cu dou pri separate prin care se distinge net partea de sus a bilanului de partea de jos. n acelai timp, abordarea funcional schimb coninutul fondului de rulment care devine fond de rulment net global. Tabloul publicat n 1968 conine un dublu calcul al variaiei fondului de rulment, n partea de sus i n partea de jos a bilanului, calcul pe care l gsim i la urmtorul model de tablou, dar nu ntr44

un mod formal. Variaia FRNG, calculat pe baza elementelor din partea de sus a bilanului, nu are o utilitate practic dect n corelaie cu necesarul de fond de rulment i cu trezoreria. Literatura de specialitate pune n eviden principalele avantaje ale acestui model de tablou, fa de modelul anterior, care se refer la: - Utilizarea capacitii de autofinanare, care este un indicator uor de calculat i care ine cont de excedentul brut de exploatare; - Abordarea funcional a bilanului n detrimentul abordrii lichiditate - exigibilitate" face posibil o mai bun analiz a echilibrului structural; - Analiza pasajului rezultate - activitate - trezorerie" pune n eviden faptul c nu este suficient a se cunoate doar c o ntreprindere este generatoare de rezultate, ci i faptul c acestea trebuie s se concretizeze n ncasri, printr-o bun gestionare. Dincolo de aceste avantaje, tabloul de finanare bazat pe analiza funcional este departe de a fi satisfactor din punctul de vedere al utilizatorilor i n special al analitilor financiari, deoarece acesta prezint o serie de imperfeciuni i dezavantaje, care au determinat nlocuirea sa cu un alt model de tablou axat pe fluxuri de trezorerie, considerate cu mai mult ncrctur informaional dect fluxurile de utilizri i resurse. 2.7. Limitele tabloului de finanare Analiza limitelor specifice tablourilor de finanare presupune gruparea acestora n aspecte ce in de: ambiguitile terminologiei, dificultile de elaborare i neajunsuri n efectuarea analizei financiare. a. Planeaz ambiguiti asupra urmtoarelor concepte: - Capacitatea de autofinanare (CAF), care este un indicator de referin n construcia acestui tablou, are un caracter potenial datorat urmtoarelor aspecte: l) CAF nu reprezint dect un surplus monetar potenial, deoarece nu sunt luate n calcul decalajele de plat, ceea ce presupune c ea poate deveni un flux disponibil de trezorerie abia dup efectuarea ncasrilor i plilor; 2) Integrarea n coninutul acestei resurse a tuturor provizioanelor, chiar i a celor din zona exploatrii, pune sub semnul ntrebrii caracterul stabil al CAF. Aceast includere poate fi justificat doar n cazul n care asemenea provizioane vor avea caracter de permanen la aceeai valoare; - Criteriul stabilitii, care a stat la baza clasificrii fluxurilor, nu face obiectul nici unei definiii contabile, astfel putndu-se confunda noiunile de maturitate i de permanen. Aprecierea criteriului stabilitii poate fi subiectiv, FRNG calculat ca diferen ntre resursele i utilizrile stabile este un concept a crai evaluare este afectat de convenii imprecise i influenat de alegerile politicilor contabile; - Retratarea bunurilor achiziionate n regim de leasing nu este prevzut n planul Contabil din 1982; - Valorile mobiliare de plasament nu sunt considerate ca fiind disponibiliti. - Nici conceptele necesar de fond de rulment" i ,,degajare de fond de rulment" nu sunt lipsite de ambiguiti. b) Dificultile de elaborare se datoreaz faptului c numeroasele retratri care se fac pentru ntocmirea tabloului de finanare presupun ca toate informaiile utile s fie i disponibile. Sistemele financiar-contabile bine puse la punct, din entiti economice mari, permit o informare precis i apt pentru elaborarea unui astfel de document, dar exist i
45

situaii cnd sistemele financiar-contabile nu sunt bine puse la punct, ceea ce atrage dup sine dificulti semnificative i costuri ridicate n elaborarea situaiilor financiare, n general, i a tablourilor, n special; c) Neajunsurile n efectuarea analizei financiare sunt date de urmtoarele aspecte: - Tabloul de finanare bazat pe analiza funcional face referire la noiunea de necesar de fond de rulment din afara exploatrii", care grupeaz i elemente excepionale. Astfel, se creeaz o contradicie ntre caracterul excepional al necesarului de fond de rulment i finanarea acestuia cu ajutorul resurselor stabile, solicitate s fac fa acestor nevoi; - La nivelul trezoreriei se omite ideea caracterului permanent pe care l pot avea creditele bancare pe termen scurt, astfel nct, practic, acestea reprezint surse de finanare pe termen lung i mediu. Faptul c un credit are scadena peste o perioad scurt de timp nu presupune, n mod automat c nu se poate contracta un credit nou; - Delimitarea tabloului n dou pri nu permite vizualizarea pasajului creat ntre activitatea desfaurat, creanele sau datoriile formate prin desfaurarea activitii i trezorerie, accentul nefiind pus pe fluxurile efective de trezorerie; - Capacitatea de autofinanare este o resurs ce conine att elemente din zona exploatrii, cele care au condus la calculul excedentului brut de exploatare (EBE) i care au un caracter structural, precum i elemente din afara exploatrii, ce au un caracter variabil. De aici deducem c ea nu permite s se analizeze gradul de rentabilitate dintr-o unitate economic. Mai mult, mrimea acestui indicator poate fi puternic afectat de politicile contabile i fiscale aplicate n societate, tiut fiind faptul c se calculeaz plecnd de la profitul net, dup impozitare. Ca urmare a acestor limite ce caracterizeaz tablourile de finanare, la nceputul anilor '80 au aprut noi abordri ale analizei gradului de lichiditate i de solvabilitate a ntreprinderii, de aceast dat accentul fiind pus pe modelri ale fluxurilor de trezorerie.

46