Subiectul

Este partea principală de propoziţie care arată despre cine se vorbeşte. Subiectul răspunde la întrebările: - Cine ? - Ce ? - Despre cine se vorbeşte în propoziţie? Felul subiectelor a) Subiect simplu: Animalele stau în pădure. b) Subiect multiplu: Urşii, vulpile, lupii şi veveriţele stau in pădure. Subiectul poate fi exprimat prin: a) b) c) d) Substantiv comun – Albina adună nectar. Substantiv propriu – Andrei aleargă. Pronume personal – Noi ascultăm muzică. Pronume de politeţe – Dumnealui citeşte ziarul.

Subiectul şi predicatul se acordă în număr. Dacă subiectul este multiplu, predicatul va fi la numărul plural. Creionul şi stiloul stau în penar.

Când predicatul esprimat prin diferite forme ale verbului „a fi” poate fi înlocuit cu unul din verbele „a exista”. ce fac raţele? Predicatul poate fi exprimat prin: verb – Iepuraşul se ascunde in tufiş. Răspunde la întrebarea „ce face?” Raţele înoată pe lac. Bunicul se afla în pădure. predicat verbal Predicatul se acordă în număr cu subiectul.Predicatul Predicatul este partea principală de propoziţie care arată ce face sau ce se spune despre subiect. „a se găsi”. Fulgerele au luminat cerul. „a se afla”. Bunicul era în pădure. el este predicat verbal. Predicatul ocupă diferite poziţii în propoziţie. O propoziţie are doar un singur predicat . Fulgerul a luminat cerul.