Subiectul

Este partea principală de propoziţie care arată despre cine se vorbeşte. Subiectul răspunde la întrebările: - Cine ? - Ce ? - Despre cine se vorbeşte în propoziţie? Felul subiectelor a) Subiect simplu: Animalele stau în pădure. b) Subiect multiplu: Urşii, vulpile, lupii şi veveriţele stau in pădure. Subiectul poate fi exprimat prin: a) b) c) d) Substantiv comun – Albina adună nectar. Substantiv propriu – Andrei aleargă. Pronume personal – Noi ascultăm muzică. Pronume de politeţe – Dumnealui citeşte ziarul.

Subiectul şi predicatul se acordă în număr. Dacă subiectul este multiplu, predicatul va fi la numărul plural. Creionul şi stiloul stau în penar.

Predicatul Predicatul este partea principală de propoziţie care arată ce face sau ce se spune despre subiect. ce fac raţele? Predicatul poate fi exprimat prin: verb – Iepuraşul se ascunde in tufiş. Predicatul ocupă diferite poziţii în propoziţie. O propoziţie are doar un singur predicat . Bunicul se afla în pădure. Fulgerul a luminat cerul. Răspunde la întrebarea „ce face?” Raţele înoată pe lac. Fulgerele au luminat cerul. „a se găsi”. predicat verbal Predicatul se acordă în număr cu subiectul. Când predicatul esprimat prin diferite forme ale verbului „a fi” poate fi înlocuit cu unul din verbele „a exista”. Bunicul era în pădure. „a se afla”. el este predicat verbal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful