Sunteți pe pagina 1din 12

Unitatea tematică 6: MICUL MEU UNIVERS (3 săptămâni XVIII-XX) 11.02. – 1.03.

2019

Săptă Competențe Activități integrate Detalii de conținut Resurse Evaluare


mâna specifice
XVIII luni - Cântarea vocală în colectiv şi Ține Baba Iarnă sfat Materiale: instrumente și observarea
individual;Mişcare pe muzică Mișcarea pe muzică jucării muzicale, fișiere sistematică
M.M. - Exerciții de cultură ritmico-vocală multimedia individuală și
11-II 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, - Creaţii muzicale accesibile. Audierea unui Procedurale: explicaţia, colectivă,
cântec. Învățarea cântecului după auz. conversaţia, exercițiul, aprecieri
2.2, 2.3, 3.1, 3.4
Discuții despre semnificația versurilor jocul de rol, audiția verbale,
- Interpretarea cântecului cu ajutorul muzicală, cântarea în
mișcărilor sugerate de text A.F., A.I., A.e. cor/individual/
- Elemente de limbaj muzical – Melodia: cu solist/pe
sunete joase, sunete înalte rânduri/cu
mișcări
M.E.M. - Efectuarea de adunări și scăderi cu suport Recapitulare Materiale: manualul observarea
1.4, 1.5, 1.6, 2.2, intuitiv, mental și în scris tipărit/digital, texte-suport sistematică
3.1, 3.2, 4.1, 4.2, - Aflarea sumei, diferenței, a unui termen din manual, auxliarul individuală și
5.1 necunoscut didactic, fișe de lucru, colectivă,
- Joc matematic: ”Descoperă, aplicând planșe didactice aprecieri
codul!” Procedurale: explicaţia, verbale,
- Descoperirea unor greșeli de calcul în conversaţia, exercițiul, autoevalure,
exerciții rezolvate problematizarea, softuri interevaluare
- Efectuarea de șiruri de 2-3 operații educaționale
succesive A.F.D., A.g.m., A.I.
- Aflarea nr. necunoscut ( cu literă)
A.V.A.P. Recunoașterea culorilor pe diverse surse și din Culorile Povestea culorilor Materiale: prezentări observarea
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, explicații, descrieri; Ilustrarea unei scene dintr-o poveste multimedia, planșe sistematică,
2.3, 2.4, 2.5 Gruparea culorilor după elemente comune; preferată (pictură) didactice, instrumente de aprecieri
-Asocierea unor obiecte cu culorile corespunzătoare; lucru specifice verbale,
A.T. Cântecul Culorile Procedurale: conversația, autoevalure,
Identificarea materialelor și instrumentelor pentru explicația, joc de rol interevaluare,
pictură. Precizarea culorii obiectelor personale; A.F., A.I. analiza
Realizarea de grafice cu post-it-uri despre culoarea produselor,
preferată a elevului sau a unei persoane familiare; turul galeriei
Tehnici de lucru: pensulație, amprentare, ștampilare
12-II marți - Rezolvarea de probleme în care intervin Probleme (operații fără trecere peste Materiale: manualul observarea
M.E.M. operații de adunare și scădere ordin) tipărit/digital, texte-suport sistematică
- Transformarea problemelor de adunare în din manual, auxliarul individuală și
1.4, 1.5, 1.6, probleme de scădere şi invers didactic, fișe de lucru, colectivă,
- Crearea unor probleme simple după planșe didactice aprecieri
3.1, 3.2, 4.1, 4.2,
imagini/ desene/ scheme date Procedurale: explicaţia, verbale,
5.1 - Formularea şi rezolvarea unor probleme conversaţia, exercițiul, autoevalure,
pornind de la o tematică dată/de la numere problematizarea, softuri interevaluare
date, de la imagini educaționale
- Modificarea unei probleme fără ca tipul de A.F.D., A.g.m., A.I.
problemă să se schimbe
C.L.R. - Activități de ameliorare, recuperare, Recapitularea literelor Materiale: manualul Observarea
dezvoltare dictare, copiere, transcriere tipărit/digital, texte-suport sistematică
- Citirea și scrierea cuvintelor cu literele din manual, auxliarul individuală și
învățate didactic, fișe de lucru, colectivă,
- Exerciții de despărțire în silabe a cuvintelor alfabetar, cartonașe cu aprecieri
date cuvinte tipărite verbale,
- Formarea pluralului unor substantive Procedurale: explicaţia, autoevalure,
comune sau a singularului conversaţia, exercițiul, interevaluare,
- Exerciții de ordonare a literelor/silablelor în procedee de citire activă,
cuvinte sau a cuvintelor în propoziții selectivă, conştientă,
C.L.R. - Citirea unui text la alegere; Studiul textului; expresivă
Formularea de întrebări și răspunsului A.F.D., A.e., A.I.
1.1, 1.2; 1.3, 1.4, - Copieri, transcrieri, dictări
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, - Activități în perechi sau echipe
3.1, 3.2, 3.4, 4.1, - Jocuri lingvistice: careuri de cuvinte,
generarea de cuvinte după criterii date
4.2, 4.3
(înlocuirea unei litere, cuvinte care
denumesc ființe/lucruri/însușiri/acțiuni etc)
13-II miercuri -Ex. de completare a zecii; Adunarea nr. nat. în concentrul Materiale: auxiliar, observare
M.E.M. -Ex. de descompunere a nr. de la 10 la 20 în două 0-20, cu trecere peste ordin manual, trusa cu material sistematică
1.4., 1.5., 1.6., numere mai mici decât 10; concret, tabla magnetică, tema de lucru
4.1., 5.2., -Ex. de adunare cu nr. formate din U cu trecere peste Procedurale: în clasă
ordin, pe bază de desene, scheme, bețișoare, riglete; exercițiul, conversația, probă orală
-Ex. de adunare cu trecere peste ordin după model explicația, observația evaluare
(oral și în scris); A.F.D., A.G.M., A.I. reciprocă
-Ex. de adunare pe baza axei numerelor;
C.L.R. - Intuirea imaginilor din manual Litera v de tipar și de mână Materiale: manualul observarea
- Analiza fonetică a cuvintelor cu precizarea tipărit/digital, texte-suport sistematică
poziției sunetului v (la început, în interior, din manual, auxliarul individuală și
la sfârșit) didactic, fișe de lucru, colectivă,
- Recunoașterea literei v de tipar în cuvinte, alfabetar, cartonașe cu aprecieri
propoziții, texte scurte; citirea cuvintelor cuvinte tipărite verbale,
care conțin litera v Procedurale: explicaţia, autoevalure,
- Realizarea de discuții în grup despre conversaţia, exercițiul, interevaluare,
anotimpul iarna (descrierea vremii, jocuri procedee de citire activă,
de iarnă, schimbările petrecute în natură) selectivă, conştientă,
C.L.R. - Citirea și înțelgerea textului. Identificarea expresivă, jocul de rol
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, titlului, personajelor. Observarea aranjării A.F.D., A.e., A.I.
2.1, 2.3, 2.4, 3.1, textului în pagină (poziția titlului,
3.2, 3.3, 3.4, 4.1 alineatele)
- Exerciții de generare a adjecvelor pentru un
substantiv dat: Cum e iarna/pădurea/sania?)
- Scrierea de mână a literei v pe liniatura tip I
- Copiere de
- Generarea de cuvinte noi prin înlocuirea
unei litere
- Formularea în scris a întrebărilor pentru
răspunsuri date
- Transcrierea selectivă a cuvintelor
- Dictări de litere, silabe, cuvinte, propoziții
- Copiere/transcriere de litere, silabe, cuvinte,
propoziții/text
Interpretarea unui cântec de iarnă
14-II joi -Ex. de scădere cu trecere peste ordin pe bază de Scăderea cu trecere peste ordin a nr. Materiale: manualul observarea
M.E.M. bețișoare, riglete, numărătoare; de la 0 la 20 tipărit/digital, auxiliare, sistematică
1.4., 1.5., 1.6., -Ex. de scădere pe baza axei numerelor, fișe de lucru,planșe, individuală și
4.1., 5.2., -Ex. de scădere după model (desfășurat, oral, în Procedurale: observația, colectivă,
scris) exercițiul, conversația, temă de lucru
-Ex. De scădere în tabele (pe coloane și linii); explicația în clasă
A.F., A.p., A.I. autoevaluare
C.L.R. - Intuirea imaginilor din manual Litera V de tipar și de mână Materiale: manualul observarea
- Formularea de propoziții pe baza imaginilor Textul ”Vulcanii” tipărit/digital, texte-suport sistematică
- Recunoașterea literei V de tipar în cuvinte, din manual, auxliarul aprecieri
1.1, 1.2; 1.3, 1.4, propoziții, texte scurte; citirea cuvintelor didactic, fișe de lucru, globale și
care conțin litera V alfabetar, cartonașe cu individuale
2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
- Realizarea de discuții pe tema textului cuvinte tipărite evaluare
3.1, 3.2, 3.4, 4.1, ”Vulcanii” Procedurale: explicaţia, reciprocă
4.2, 4.3 - Citirea și înțelgerea textului/ Citirea în conversaţia, exercițiul,
gând, citirea în lanț, citirea selectivă procedee de citire activă,
- Explicarea semnelor de punctuație selectivă, conştientă,
învățate/exerciții de citire expresivă expresivă, jocul de rol
- Citirea pe roluri în grupuri mici de elevi A.F.D., A.e., A.I.
C.L.R. Dramatizarea textului citit (joc de rol)
- Scrierea de mână a literei V pe liniatura tip I
- Copiere de cuvinte (Voicu, Vasile, Valeria,
Violeta)
- Completarea propozițiilor lacunare cu
cuvinte potrivite (joc-ghicitoare: Ce meserie
are?)
- Citirea textului ”Vulcanii”; discuții despre
text
- Exerciții de transciere selectivă a unor
propoziții din text
- Dictări de litere, silabe, cuvinte, propoziții
Copiere/transcriere de litere, silabe, cuvinte,
propoziții/text
A.V.A.P. Realizarea unor compoziții individuale/în perechi/în Jocul cu culori Materiale: prezentări observarea
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, grup, folosind tehnici variate: pensulație, multimedia, planșe sistematică,
2.3, 2.4, 2.5 dactilopictură, pata picturală, stropire, suflare, didactice, instrumente de aprecieri
ștampilare, lucru specifice verbale,
Procedurale: conversația, autoevalure,
explicația, interavaluare,
A.F., A.I. analiza
produselor,
turul galeriei
15-II vineri Text-suport: Nu uitați! de S. Mihnea Trăire și manifestare emoțională Materiale: auxiliar, fișe observarea
D.P. Emoţii de bază (bucurie, tristeţe, frică, furie) şi Starea de bine de lucru, planșe sistematică
elemente simple de limbaj nonverbal (expresii didactice, soft educațional individuală și
faciale, postură) şi paraverbal (intonaţie) Procedurale: conversația, colectivă,
- Memorarea unei poezii. Norme de igienă explicația, joc de rol aprecieri
personală (colorarea imaginilor care redau A.F., A.g.m., A.I. verbale,
norme de igienă prezentate în poezie) autoevaluare,
- Ghicitori despre obiectele de igienă. interevaluare
Realizarea desenelor care ilustrează
răspunsul de la ghicitori
Joc didactic: ”Cine-i șeful?” – mimarea acțiunilor de
igienă
- Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de
sine şi faţă de ceilalţi
- Interacțiuni simple cu ființe și obiecte
familiare.
- Sarcini de lucru în activitatea școlară și
acasă
C.L.R. - Citirea conștientă, expresivă, cursivă a unui Ora de lectură Materiale: manualul observarea
scurt text format din 4-5 propoziții Studiul unui scurt text la alegere tipărit/digital, texte-suport sistematică
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, - Identificarea titlului, autorului, personajelor, din manual, auxliarul aprecieri
2.1, 2.2, 2.3, 3.1, întâmplărilor didactic, fișe de lucru, globale și
- Precizarea alineatelor alfabetar, cartonașe cu individuale
3.2, 3.3, 3.4, 4.1
- Exerciții de citire selectivă/transcriere cuvinte tipărite evaluare
selectivă Procedurale: explicaţia, reciprocă
- Formularea de întrebări și răspunsuri legate conversaţia, exercițiul, autoevaluare,
de înțelgerea textului procedee de citire activă, interevaluare
Realizarea unor desene care redau momentele selectivă, conştientă,
principale ale subiectului/evenimentele/întâmplările expresivă, jocul de rol,
metode ale gândirii critice
A.F.D., A.I., A.e.
M.M. - Cântarea vocală în colectiv şi Iarnă, du-te acum cu bine! Materiale: instrumente și observarea
1.1, 1.3, 1.4, 2.1, individual;Mişcare pe muzică Mișcarea pe muzică jucării muzicale, fișiere sistematică
2.2, 2.3, 3.1, 3.4 - Exerciții de cultură ritmico-vocală multimedia individuală și
- Creaţii muzicale accesibile. Audierea unui Procedurale: explicaţia, colectivă,
cântec. Învățarea cântecului după auz. conversaţia, exercițiul, aprecieri
Discuții despre semnificația versurilor jocul de rol, audiția verbale,
- Interpretarea cântecului cu ajutorul muzicală, cântarea în
mișcărilor sugerate de text A.F., A.I., A.e. cor/individual/
- Elemente de limbaj muzical – Melodia: cu solist/cu
sunete joase, sunete înalte mișcări
Săptă Competențe Activități integrate Detalii de conținut Resurse Evaluare
mâna specifice
XIX luni - Cântarea vocală;mişcare pe muzică Stai, ploaie! (folclorul copiilor) Materiale: instrumente și observarea
- Exerciții de cultură vocal-ritmică Mișcarea pe muzică jucării muzicale, fișiere sistematică,
M.M. - Evidențierea ritmului cântecului prin bătăi multimedia aprecieri
18-II 1.2, 1.3, 1.4, de palme, tactarea cu creionul, jucării Procedurale: explicaţia, verbale,
muzicale de percuți conversaţia, exercițiul, cântarea în
2.1, 2.2, 2.3,
Executarea unui dans cu mișcare repetată, pe un jocul de rol, audiția cor/individual/
.1, 3.2, 3.3, 3.4 cântec simplu din folclorul copiilor muzicală, cu solist/ cu
A.F., A.I., A.e. mișcări

M.E.M. -Ex. de comparare a două sume/diferențe, a unei Adunarea, scăderea cu trecere peste Materiale: manualul observarea
1.4., 1.5., 1.6., sume cu o diferență,...; ordin a nr. de la 0 la 20 tipărit/digital, auxiliare, sistematică
4.1., 5.2., -Ex. de scriere a nr. de la 2 la 9 ca o diferență în care fișe de lucru,planșe, individuală și
descăzutul este de la 10 la 18; Procedurale: observația, colectivă, temă
-Ex. de scădere cu trecere peste ordin pe bază de exercițiul, conversația, de lucru în
bețișoare, riglete, numărătoare; explicația clasă
-Ex. de scădere și adunare pe baza axei numerelor, A.F., A.p., A.I. aprecieri
-Ex. de scădere după model (desfășurat, oral, în globale
scris)
-Ex. de adunare/scădere în tabele (pe coloane și
linii);
A.V.A.P. - Exerciţii de recunoaştere, pe cercul cromatic, Culoarea - Culorile primare şi Materiale: prezentări observare
reproduceri de artă şi lucrări şcolare, a grupelor de culorile binare multimedia, planșe sistematică
1.1, 1.2, 1.3, 2.1, culori (primare şi binare); În lumea jucăriilor didactice, instrumente de probă practică
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, - Exerciţii de obţinere a culorilor binare prin lucru specifice autoevaluarea
amestecul celor primare două câte două; Procedurale: conversația, după criterii
2.6
- Realizarea de compoziţii cu elemente figurative şi explicația, demonstrația date
nonfigurative în care să folosească culorile primare şi A.F., A.I., A.p.
binare.
- Explorarea mediului cultural-artistic pentru a
identifica forme, culori, materiale, tehnici, obiecte
artistice; discutarea mesajului şi a impresiilor analiza
unor albume foto; răsfoirea unor albume de artă;
analiza unor obiecte de port popular etc.
19-II marți - Verificarea rezultatelor cu ajutorul reprezentărilor, Proba adunării și a scăderii Materiale: manualul observarea
M.E.M. -Utilizarea terminologiei specifice, tipărit/digital, auxiliare, sistematică
1.4., 1.5., 1.6., - Ex. de comparare a două sume/diferențe, a unei fișe de lucru,planșe, individuală și
4.1., 5.2., sume cu o diferență,...; Procedurale: observația, colectivă, temă
-Ex. de adunare/scădere în tabele (pe coloane și exercițiul, conversația, de lucru în
linii); explicația clasă
A.F., A.p., A.I. aprecieri glob.
C.L.R. - Intuirea imaginilor din manual Litera ș de tipar și de mână Materiale: manualul observarea
- Formularea de propoziții pe baza imaginilor tipărit/digital, texte-suport sistematică
1.1, 1.2; 1.3, 1.4, - Analiza fonetică a cuvintelor cu precizarea din manual, auxliarul individuală și
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, poziției sunetului d (la început, în interior, didactic, fișe de lucru, colectivă,
la sfârșit) alfabetar, cartonașe cu aprecieri
3.1, 3.2, 3.4, 4.1,
- Recunoașterea literei d de tipar în cuvinte, cuvinte tipărite verbale,
4.2, 4.3 propoziții, texte scurte; citirea cuvintelor Procedurale: explicaţia, autoevalure,
care conțin litera d conversaţia, exercițiul, interevaluare
- Realizarea de discuții pe tema textului procedee de citire activă,
- Citirea și înțelgerea textului/ Citirea în selectivă, conştientă,
gând, citirea în lanț, citirea selectivă expresivă, jocul de rol
Activitate în completare:
desenare/confecționare de jucării/discuții A.F.D., A.p., A.I.
libere pentru dezvoltarea capacității de
exprimare orală
- Scrierea de mână a literei pe liniatura tip I
- Copiere de cuvinte
- Exerciții de sinonimie cu transcrierea
perechilor de sinonime
- Alcătuirea de propoziții cu cuvinte date
- Scrierea formei de plural a unor substantive
(Eu scriu una, tu scrii multe!)
- Dictări de litere, silabe, cuvinte, propoziții
- Copiere/transcriere de litere, silabe, cuvinte,
propoziții/text
Joc de rol
20-II miercuri -Ex. de adunare repetată de termeni egali, Aflarea numerelor necunoscute Materiale: manualul observarea
M.E.M. -Utilizarea terminologiei specifice, tipărit/digital, planșe, sistematică
1.4., 1.5., 1.6., -Ex. de aflare a nr. necunoscute prin metoda balanței; pps,auxiliare, fișe de lucru individuală și
4.1., 5.2., -Ex. de completare a unor căsuțe cu nr. potrivite, Procedurale: observația, colectivă, temă
exercițiul, conversația, de lucru în
explicația clasă
A.F.D., A.I., A.g.m. probă practică
C.L.R. - Intuirea imaginilor din manual Litera Ș de tipar și de mână Materiale: manualul observarea
- Formularea de propoziții pe baza imaginilor tipărit/digital, texte-suport sistematică
- Recunoașterea literei Ș de tipar în cuvinte, din manual, auxliarul individuală și
1.1, 1.2; 1.3, 1.4, propoziții, texte scurte; citirea cuvintelor didactic, fișe de lucru, colectivă,
care conțin litera Ș alfabetar, cartonașe cu aprecieri
2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
- Realizarea de discuții pe tema textului cuvinte tipărite verbale,
3.1, 3.2, 3.4, 4.1, - Citirea și înțelgerea textului/ Citirea în Procedurale: explicaţia, autoevalure,
4.2, 4.3 gând, citirea în lanț, citirea selectivă conversaţia, exercițiul, interevaluare
Exerciții de sinonimie/antonimie procedee de citire activă,
- Scrierea de mână a literei pe liniatura tip I selectivă, conştientă,
- Copiere de expresivă, jocul didactic
- Completarea propozițiilor lacunare cu A.F.D., A.p., A.I.
cuvinte potrivite
- Alcătuirea de propoziții cu substantive
proprii/Scrierea cu majusculă a numelor
- Dictări de litere, silabe, cuvinte, propoziții
- Copiere/transcriere de litere, silabe, cuvinte,
propoziții/text
21-II joi -Ex. de adunare /scădere cu trecere peste ordin prin Exerciții aplicative cu adunări și Materiale: manualul temă de lucru
M.E.M. cel puțin 3 moduri; scăderi cutrecere peste ordin tipărit/digital,auxiliare, în clasă
1.4., 1.5., 1.6., -Ex. de comparare a două sume/diferențe, a unei fișe de lucru,
4.1., 5.2., sume cu o diferență,...; Procedurale: observare
-Jocuri: Să parcurgem traseul indicat exercițiul, conversația, sistematică
- Ex. de scădere/adunare pe baza axei numerelor, explicația probă practică
A.F., A.G., A.I.
C.L.R. - Intuirea imaginilor din manual Litera b de tipar și de mână Materiale: manualul observarea
- Analiza fonetică a cuvintelor cu precizarea Biletul tipărit/digital, texte-suport sistematică
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, poziției sunetului b (la început, în interior, din manual, auxliarul aprecieri
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, la sfârșit) didactic, fișe de lucru, globale și
- Recunoașterea literei b de tipar în cuvinte, alfabetar, cartonașe cu individuale
3.1, 3.2, 3.3, 3.4,
propoziții, texte scurte; citirea cuvintelor cuvinte tipărite evaluare
4.1, 4.2, 4.3 care conțin litera b (substantive comune și Procedurale: explicaţia, reciprocă
proprii) conversaţia, exercițiul, autoevaluare,
- Citirea textului (în gând, în lanț, model, pe procedee de citire activă, interevaluare
roluri, selectiv) selectivă, conştientă,
C.L.R. - Scrierea de mână a literei b pe liniatura tip expresivă, jocul didactic
I A.F.D., A.p., A.I.
- Copiere de cuvinte (bun, bună, bunic, alb,
brun)
- Exersarea scrierii funcționale: completarea
unei rețete culinare cu cuvintele potrivite
- Formarea structurilor susbatntiv-adjectiv și
transcrierea cuvintelor (bunic bând, barbă
albă)
- Dictări de litere, silabe, cuvinte, propoziții
Scriere/transcriere de litere, silabe, cuvinte,
propoziții
A.V.A.P. - Exerciţii de recunoaştere a grupelor de culori Culori binare Materiale: prezentări observarea
1.1, 1.2, 1.3, 2.1, (primare şi binare); Fluturași multimedia, planșe sistematică,
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, - Exerciţii de obţinere a culorilor binare prin didactice, instrumente de aprecieri
2.6 amestecul celor primare două câte două; lucru specifice verbale,
- realizarea de compoziţii în care să folosească Procedurale: conversația, autoevalure,
culorile binare; explicația, demonstrația interavaluare,
- realizarea expoziției cu lucrările realizate. A.F., A.I., A.p. analiza
- Realizarea unor lucrări individuale sau de produselor,
grup; turul galeriei
- Formularea de răspunsuri la întrebări simple
Tehnici de lucru: pensulație, dactilopictură, pata
picturală, stropire, dactilopictură, pe diferite
suporturi de lucru (pânză, sticlă, carton); Tehnica
obținerii culorilor binare
22-II vineri - Stil de viață sănătos. Acțiuni de igienă Norme de igienă Materiale: auxiliar, fișe observarea
D.P. personală; numerotarea acțiunilor de igienă (personală, la școală) de lucru, planșe sistematică
în ordinea în care se fac didactice, soft educațional individuală și
1.2,2.2, 3.1 - Crearea unei povestiri după imagini: ”De Procedurale: conversația, colectivă,
ce s-a îmbolnăvit Georgică” explicația, joc de rol aprecieri
- Igiena locuinței/autoevaluarea frecvenței A.F., A.g.m. verbale,
unor comportamente de igienă a locuinței autoevalure,
(zilnic, uneori, niciodată) interevaluare
- Mișcare și sport/Recunoașterea imaginilor
care redau activități sportive de menținere a
sănătății
- Consumul de fructe –realizarea unei salate
de fructe
Joc didactic: ”Praful de cretă” – evidențierea
modului de transmitere a bolilor prin mâinile
necurate
Text-suport: ”Școala furnicuțelor” (poveste)
- Citirea textului
- Identificarea comportamentelor dezirabile
în sala de clasă dintr-un set de
comportamente pozitive și negative redate
prin imagini sau enunțuri
- Norme de igienă la școală. Atitudine față de
rechizite – ordinea, grija, responsabilitatea.
Obiecte de igienă a clasei
- Exprimarea părerii personale/Joc de rol:
”Ghiozdanul supărat, ghiozdanul vesel”
- Ordonarea unor acțiuni de igienă
- Activități practice de igienizare. Marșul
Curățeniei (activitate artcreativă)

C.L.R. - Citirea unui text nonliterar la alegere Ora de lectură Materiale: texte-suport observarea
- Utilizarea metodelor de gândire critică, la auxliarul didactic, fișe de sistematică
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, nivel accesibil, în studiul textului lucru, alfabetar, cartonașe aprecieri
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, Realizarea de organizatori grafici în echipe (harta cu cuvinte tipărite globale și
textului, ciorchine, explozia stelară, cadranul etc.) cu Procedurale: explicaţia, individuale
3.1, 3.2, 3.3, 3.4,
ajutorul cuvintelor, simbolurilor, desenelor conversaţia, exercițiul, evaluare
4.1, 4.2, 4.3 procedee de citire activă, reciprocă
selectivă, conştientă, autoevaluare,
expresivă, jocul didactic interevaluare
A.F.D., A.p., A.I.
M.M. - Cântarea vocală;mişcare pe muzică Mămăruța (folclorul copiilor) Materiale: instrumente și observarea
1.2, 1.3, 1.4, - Exerciții de cultură vocal-ritmică Mișcarea pe muzică jucării muzicale, fișiere sistematică,
- Evidențierea ritmului cântecului prin bătăi multimedia aprecieri
2.1, 2.2, 2.3, de palme, tactarea cu creionul, jucării Procedurale: explicaţia, verbale,
.1, 3.2, 3.3, 3.4 muzicale de percuți conversaţia, exercițiul, cântarea în
Executarea unui dans cu mișcare repetată, jocul de rol, audiția cor/individual/
muzicală, cu solist/ cu
A.F., A.I., A.e. mișcări

Săptă Competențe Activități integrate Detalii de conținut Resurse Evaluare


mâna specifice
XX luni - Cântarea vocală;mişcare pe muzică Vine, vine primăvara! Materiale: instrumente și observarea
M.M. - Exerciții de cultură vocal-ritmică Mișcarea pe muzică jucării muzicale, fișiere sistematică
1.2, 1.3, 1.4, - Improvizația spontană colectivă multimedia individuală și
25-II 2.1, 2.2, 2.3, Improvizarea unei linii melodice și asocierea acesteia Procedurale: explicaţia, colectivă,
cu mișcări adecvată conversaţia, exercițiul, aprecieri
3.1, 3.2, 3.3, 3.4
jocul de rol, audiția verbale,
muzicală, cântarea în
A.F., A.I., A.e. cor/individual/
cu solist/pe
rânduri/cu
mișcări
M.E.M. - Realizarea unor experimente care să pună în Transformări ale apei Materiale: manualul observarea
evidenţă transformările de stare ale apei tipărit/digital, texte-suport sistematică
3.1, 3.2, 4.1, 4.2, (solidificare, topirea gheţii, evaporare, din manual, auxliarul individuală și
5.1, 5.2. fierbere, condensare) didactic, fișe de lucru colectivă,
- Rezolvarea de probleme matematice cu Procedurale: explicaţia, aprecieri
conținut de mediu (generarea de numere conversaţia, exercițiul, verbale,
naturale mai mari sau mai mici decât un problematizarea, jocul de autoevalure,
număr dat, găsirea vecinilor unui număr, rol interevaluare
adunări și scăderi cu trecere peste ordin în A.F.D., A.g.m., A.I., A.p.
concentrul 0-20)
A.V.A.P. - Identificarea și descrierea materialelor de Culori calde Materiale: prezentări observarea
1.1, 1.2,1.3, 2.1, lucru Ghirlanda cu flori multimedia, planșe sistematică,
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, - Audierea unui text despre primăvară didactice, instrumente de aprecieri
2.6 - Tehnici simple lucru specifice verbale,
- Realizarea compoziției după modul de lucru Procedurale: conversația, autoevalure,
demonstrat explicația, demonstrația interevaluare,
analiza
A.F., A.I. produselor,
turul galeriei
26-II marți -Ex. de separare a enunțului de cerință, de stabilire a Rezolvare și compunere de probleme Materiale: auxiliar, probă practică
M.E.M. modului de rezolvare, de verificare, de răspuns; manual, tabla magnetică, observarea
1.4., 1.5., 1.6., -Ex. de abordare a unei problem cu text (citire de riglete, numărătoare sistematică,
4.1., 5.2., mai multe ori, înțelegere, punere de întrebări, Procedurale: aprecieri
gândire, judecată, calcul, scrierea calculului, exercițiul, conversația, verbale,
verificare); explicația, elemente de
-Ex. de rezolvare a problemelor de adunare/scădere, problematizare
cu una/două operații; A.F., A.I., A.G.
.
C.L.R. - Copiere de cuvinte (Bușteni, București, Litera B de tipar și de mână Materiale: manualul observarea
Brașov, Brăila) tipărit/digital, texte-suport sistematică
- Identificarea greșelilor și transcrierea din manual, auxliarul aprecieri
corectă a propozițiilor didactic, fișe de lucru, globale și
- Citirea textului ”Timpul liber”; discuții alfabetar, cartonașe cu individuale
despre text cuvinte tipărite evaluare
C.L.R. - Exerciții de transciere selectivă a cuvintelor Procedurale: explicaţia, reciprocă
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, care conțin literele b, B conversaţia, exercițiul, autoevaluare,
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, - Scrierea unui bilet căter o persoană procedee de citire activă, interevaluare
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, familiară pentru a anunța participarea la o selectivă, conştientă,
4.1, 4.2, 4.3 activitate de timp liber expresivă, jocul didactic
- Dictări de litere, silabe, cuvinte, propoziții A.F.D., A.p., A.I.
- Copiere/transcriere de litere, silabe, cuvinte,
propoziții/text
27-II miercuri -Proba de evaluare Ce știu? Cât știu? Cum știu? Materiale: auxiliare, fișe temă de lucru
M.E.M. - Exerciţii de calculare a sumei, diferenței; Test de evaluare sumativă de lucru, în clasă
- Verificarea rezultatului obţinut; Procedurale:
1.1.-1.6. - Exerciţii de operare cu termeni matematici: exercițiul, conversația, observare
termeni, sumă sau total, descăzut, scăzător, rest sau explicația sistematică
5.1.,5.2.
diferenţă, cu atât mai mare / cu atât mai mic, măriţi A.F.D., A.I. probă practică
numărul cu...;
C.L.R. - Intuirea imaginilor din manual Litera g de tipar și de mână Materiale: manualul observarea
- Analiza fonetică a cuvintelor cu precizarea tipărit/digital, texte-suport sistematică
poziției sunetului g (la început, în interior, din manual, auxliarul aprecieri
la sfârșit) didactic, fișe de lucru, globale și
- Recunoașterea literei g de tipar în cuvinte, alfabetar, cartonașe cu individuale
propoziții, texte scurte; citirea cuvintelor cuvinte tipărite evaluare
care conțin litera g (substantive comune și Procedurale: explicaţia, reciprocă
proprii) conversaţia, exercițiul, autoevaluare,
- Citirea textului unei scrisori (în gând, în procedee de citire activă, interevaluare
lanț, model, pe roluri, selectiv) selectivă, conştientă,
Identificarea aspectelor esențiale ale scrisorii: expresivă, jocul didactic
notarea datei și a locului, formula de adresare, A.F.D., A.p., A.I.
C.L.R. mesajul transmis, formula de încheiere
- Scrierea de mână a literei g pe liniatura tip
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, I
- Copiere de cuvinte (gard, găină, grădină,
2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
steag)
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, - Exersarea scrierii funcționale: transcrierea
4.1, 4.2, 4.3 unei scrisori
- Dictări de litere, silabe, cuvinte, propoziții
Scriere/transcriere de litere, silabe, cuvinte,
propoziții
28-II joi - Verificarea rezultatului obţinut; Activități de recuperare, Materiale: auxiliar, probă practică
M.E.M. - Exerciţii de operare cu termeni matematici: consolidare, dezvoltare manual, tabla magnetică, aprecieri
termeni, sumă sau total, descăzut, scăzător, rest sau riglete, numărătoare globale
diferenţă, cu atât mai mare / cu atât mai mic, măriţi Procedurale:
numărul cu...; exercițiul, conversația,
- Calcule în lanț; explicația, elemente de
-Probleme după imagini, desene, scheme; problematizare
A.F.D., A.e., A.I.
C.L.R. - Intuirea imaginilor din manual Litera G de tipar și de mână Materiale: manualul observarea
- Formularea de propoziții pe baza imaginilor tipărit/digital, texte-suport sistematică
- Recunoașterea literei G de tipar în cuvinte, din manual, auxliarul aprecieri
propoziții, texte scurte; citirea cuvintelor didactic, fișe de lucru, globale și
care conțin litera G alfabetar, cartonașe cu individuale
- Realizarea de discuții predictive pe tema cuvinte tipărite evaluare
textului Procedurale: explicaţia, reciprocă
C.L.R. - Citirea și înțelgerea textului ”Goe”/ Citirea conversaţia, exercițiul, autoevaluare,
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, în gând, citirea în lanț, citirea selectivă procedee de citire activă, interevaluare
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, - Ordonarea cuvintelor și transcrierea selectivă, conştientă,
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, proverbelor obținute expresivă, jocul didactic
4.1, 4.2, 4.3 - Transcrierea selectivă din text a unei A.F.D., A.p., A.I.
propoziții
- Stabilirea valorii de adevăr a unei propoziții
despre text
A.V.A.P. - Realizarea unor compoziții individuale/în Culori reci Materiale: prezentări observarea
perechi/în grup, folosind tehnici variate: multimedia, planșe sistematică,
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, pensulație, dactilopictură, pata picturală, didactice, instrumente de aprecieri
2.3, 2.4, 2.5 stropire, suflare, ștampilare, tragere și lucru specifice verbale,
zgăriere, decolorare cu pic; Realizarea unor Procedurale: conversația, autoevalure,
lucrări colective (Mai multe mâini, un explicația, demonstrația interavaluare,
singur portret A.F., A.I. analiza
- Punctul. Culori reci produselor,
turul galeriei
1-III vineri Text-suport: Prințesa Peruiuță (poveste) În Țara lui Dințișor Materiale: auxiliar, fișe observarea
D.P. - Citirea textului; exprimarea părerii de lucru, planșe sistematică
2.1. , 1.1, 2.2, personale referitoare la aspecte prezentate în didactice, soft educațional individuală și
2.3, 3.1, 3.2, 3.3 text Procedurale: conversația, colectivă,
- Norme de igienă personală. Jocuri pentru explicația, joc de rol aprecieri
conștientizarea importanței igienei dentare A.F.D., A.p., A.I. verbale,
(Răvașul sfaturilor bune, joc de rol - pasta autoevalure,
de dinți, periuța de dinți, dinte bolnav, dinte interevaluare
sănătos)
- Realizarea unei reclame pentru un produs
de igienă
Joc didactic: ”Fructe și legume”
C.L.R. Aplicarea unei probe scrise de evaluare (scrierea Evaluare Materiale: fișe de observarea
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, corectă a literelor învățate, citirea conștientă a unui evaluare sistematică
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, text, scrierea cu majusculă, semne de punctuație, Procedurale: explicaţia, aprecieri
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, biletul) conversaţia, exercițiul, globale și
4.1, 4.2, 4.3 procedee de citire activă, individuale
selectivă, conştientă, autoevaluare,
expresivă
A.F.D., A.I.
M.M. - Cântarea vocală;mişcare pe muzică Repetarea cântecelor învățate Materiale: instrumente și observarea
1.2, 1.3, 1.4, - Exerciții de cultură vocal-ritmică jucării muzicale, fișiere sistematică
2.1, 2.2, 2.3, - Improvizația spontană colectivă multimedia individuală și
3.1, 3.2, 3.3, 3.4 Improvizarea unei linii melodice și asocierea acesteia Procedurale: explicaţia, colectivă,
cu mișcări adecvată conversaţia, exercițiul, aprecieri
jocul de rol, audiția verbale,
muzicală, cântarea în
A.F., A.I., A.e. cor/individual/
cu solist/pe
rânduri/cu
mișcări
-

S-ar putea să vă placă și