UN ŞMECHER LA LECŢIE

VA TREBUI SĂ FACEŢI NEAPĂRAT şi cît mai degrabă cunoştinţă cu Matei. Tilică, cum îi spun colegii. Şina pentru că băiatul, după cum singuri veţi putea judeca, ar avea ceva extraordinar sau măcar deosebit în fiinţa lui; statură potrivită, potrivit de gras, nas, gură, frunte potrivită, potrivit de curat (de murdar, aş fi ispitit mai curînd să spun, dar se înţelege că murdăria nu e niciodată potrivită) etc. Cu toate acestea, repet, căutaţi de-i faceţi cunoştinţă. N-o să-1 uitaţi curînd, vă asigur. Dar pentru asta trebuie să-1 vedeţi scos la lecţie. Da, să-1 vedeţi ieşind din fundul clasei la tablă, rotindu-şi ochii, rugător, printre bănci: — Ce avem, mă? Ce avem? Apoi, oprindu-se zîmbitor în faţa profesorului: —Ah, ce bine îmi pare că m-aţi scos! Şi în aceeaşi fracţiune de secundă, întorcîndu-se desperat spre clasă: —Nu mă lăsaţi, mă! Nu mă lăsaţi! —Ei, Matei, ce lecţie am avut pentru azi? se aude întrebarea profesorului. Tilică se trage pe nesimţite lingă prima bancă şi-i izbeşte colegului talpa cu călcîiul: — Suflă, mă! Apoi, privind cu nevinovăţie drept în ochii profesorului: -- N-am înţeles întrebarea, tovarăşe profesor. Su-flă! — Ce titlu are lecţia de azi? Băiatul închide ochii, strînge din pumni, tropăie, oftează: — Nu pot să zic, tovarăşe profesor, e un nume încurcat... Profesorul arată cu capul o fată scoasă şi ea la lecţie. —Despre Vasile Lupu, răspunde aceasta. —Aşa am vrut să spun şi eu! ţîşneşte băiatul, biruind, în cele din urmă, nefericitul lapsus. —Unde a domnit Vasile Lupu? —Mai puneţi-mi o dată întrebarea, tovarăşe profesor. N-am înţeles-o bine... se roagă cu umilinţă Tilică, apoi, după ce întrebarea a fost repetată, răspunde cu siguranţă: Vasile Lupu a domnit în... ah! îşi înghionteşte pe furiş vecina. Nu pot să zic ... îmi stă pe limbă... —În Moldova, răspunde fata. —Tot aşa am vrut să zic şi eu!
1

— Cît? —0 mie şase sute treizeci şi şapse... E un nume încurcat. — Treci la loc. . Băiatul se agaţă de tablă.. începu fata.. —A avut războaie? —Nu. —Aşa am vrut să spun şi eu. da. Tilică Vodă! Profesorul înmoaie tocul în cerneală.. Eu am învăţat. dar m-aţi încurcat. Matei. jignit. — A... .Nu tu. În loc de Matei.—Cînd? —La una mie şase sute treizeci şi. şi se opreşte rugător: N-am înţeles întrebarea. parcă şapte. a avut. Ce-s eu de vină? Poate dumneavoastră nu ştiţi... începe el avîntat.. Tilicăăă! 2 . privind printre degete în clasă. -. A avut. să spună Matei. în Muntenia era domn. îl ajută profesorul. îmbolmăjeşte băiatul afirmaţia cu o mîrîială vag negativă.Ştiu. se trage de ciuful frizurii. trăgînd discret de mînecă pe fetiţa ce ridică mîna... -Ei? — La una mie şase sute treizeci şi — adaugă de-abia îngăimat — şi aşpte.. dar m-am încurcat la denumirile mai grele. dar nu pot să zic... tovarăşe profesor.. în Muntenia era domn al Munteniei..... sau n-a avut? —Nnnn... ştiu tovarăşe profesor.. tovarăşe profesor.. Profesorul o repetă silabisind... parcă scos din sărite. Ţîţîie şi bîţîie din picior. si. .Eu? Vasile Lupu a domnit la una mie şase sute treizeci si.îl chema ca şi pe tine. dar mie băieţii aşa îmi zice. —îl chema ca şi pe tine. —Şi cine era domn în Muntenia? —în Muntenia era domn. bombăne băiatul cu lacrimi in ochi. Ce tot spune ăla din fund? Parcă şase. —A avut.Denumiri grele? Dar pe voievodul Munteniei ... se repede înaripat băiatul. — Mai întrebaţi-mă. Nota trei.ţi-am spus .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful