UN ŞMECHER LA LECŢIE

VA TREBUI SĂ FACEŢI NEAPĂRAT şi cît mai degrabă cunoştinţă cu Matei. Tilică, cum îi spun colegii. Şina pentru că băiatul, după cum singuri veţi putea judeca, ar avea ceva extraordinar sau măcar deosebit în fiinţa lui; statură potrivită, potrivit de gras, nas, gură, frunte potrivită, potrivit de curat (de murdar, aş fi ispitit mai curînd să spun, dar se înţelege că murdăria nu e niciodată potrivită) etc. Cu toate acestea, repet, căutaţi de-i faceţi cunoştinţă. N-o să-1 uitaţi curînd, vă asigur. Dar pentru asta trebuie să-1 vedeţi scos la lecţie. Da, să-1 vedeţi ieşind din fundul clasei la tablă, rotindu-şi ochii, rugător, printre bănci: — Ce avem, mă? Ce avem? Apoi, oprindu-se zîmbitor în faţa profesorului: —Ah, ce bine îmi pare că m-aţi scos! Şi în aceeaşi fracţiune de secundă, întorcîndu-se desperat spre clasă: —Nu mă lăsaţi, mă! Nu mă lăsaţi! —Ei, Matei, ce lecţie am avut pentru azi? se aude întrebarea profesorului. Tilică se trage pe nesimţite lingă prima bancă şi-i izbeşte colegului talpa cu călcîiul: — Suflă, mă! Apoi, privind cu nevinovăţie drept în ochii profesorului: -- N-am înţeles întrebarea, tovarăşe profesor. Su-flă! — Ce titlu are lecţia de azi? Băiatul închide ochii, strînge din pumni, tropăie, oftează: — Nu pot să zic, tovarăşe profesor, e un nume încurcat... Profesorul arată cu capul o fată scoasă şi ea la lecţie. —Despre Vasile Lupu, răspunde aceasta. —Aşa am vrut să spun şi eu! ţîşneşte băiatul, biruind, în cele din urmă, nefericitul lapsus. —Unde a domnit Vasile Lupu? —Mai puneţi-mi o dată întrebarea, tovarăşe profesor. N-am înţeles-o bine... se roagă cu umilinţă Tilică, apoi, după ce întrebarea a fost repetată, răspunde cu siguranţă: Vasile Lupu a domnit în... ah! îşi înghionteşte pe furiş vecina. Nu pot să zic ... îmi stă pe limbă... —În Moldova, răspunde fata. —Tot aşa am vrut să zic şi eu!
1

-. si.Nu tu. Profesorul o repetă silabisind. privind printre degete în clasă.. se repede înaripat băiatul. şi se opreşte rugător: N-am înţeles întrebarea. Ce-s eu de vină? Poate dumneavoastră nu ştiţi.. — Cît? —0 mie şase sute treizeci şi şapse.... jignit. —îl chema ca şi pe tine...Denumiri grele? Dar pe voievodul Munteniei . Ţîţîie şi bîţîie din picior.. în Muntenia era domn.. În loc de Matei. — A. — Treci la loc. se trage de ciuful frizurii. îl ajută profesorul... Nota trei. —A avut războaie? —Nu. Ce tot spune ăla din fund? Parcă şase. Matei.. Tilică Vodă! Profesorul înmoaie tocul în cerneală.Ştiu. dar nu pot să zic... trăgînd discret de mînecă pe fetiţa ce ridică mîna. -Ei? — La una mie şase sute treizeci şi — adaugă de-abia îngăimat — şi aşpte. Eu am învăţat. dar m-aţi încurcat.. .. în Muntenia era domn al Munteniei.. — Mai întrebaţi-mă.. începe el avîntat. parcă şapte. Tilicăăă! 2 . să spună Matei. E un nume încurcat. parcă scos din sărite.... Băiatul se agaţă de tablă.. . ştiu tovarăşe profesor..ţi-am spus . bombăne băiatul cu lacrimi in ochi. tovarăşe profesor. —Şi cine era domn în Muntenia? —în Muntenia era domn.. —A avut. a avut. tovarăşe profesor.. începu fata.—Cînd? —La una mie şase sute treizeci şi. A avut..îl chema ca şi pe tine.. —Aşa am vrut să spun şi eu. îmbolmăjeşte băiatul afirmaţia cu o mîrîială vag negativă. .Eu? Vasile Lupu a domnit la una mie şase sute treizeci si. sau n-a avut? —Nnnn.. dar m-am încurcat la denumirile mai grele. da. dar mie băieţii aşa îmi zice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful