Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului

Centrul Naional de Evaluare i Examinare


Prob scris la Fizic 1 MODEL
Barem de evaluare i de notare
Filiera tehnologic profilul tehnic i profilul resurse naturale i protecia mediului

Examenul de bacalaureat naional 2013
Proba E. d)
Fizic
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
MODEL
- Se puncteaz oricare alte modaliti de rezolvare corect a cerinelor.
- Nu se acord fraciuni de punct.
- Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului total acordat
pentru lucrare la 10.

A. MECANIC (45 puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluie, rezolvare Punctaj
I. 1. a 3p
2. d 3p
3. c 3p
4. b 3p
5. d 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
A. Subiectul II
II. a. Pentru:

4p
reprezentarea corect a forelor ce acioneaz asupra corpului A 3p
reprezentarea corect a forelor ce acioneaz asupra corpului B 1p
b. Pentru: 4p
0 =
fA B
F g m
1p


A fA
N F =
1p

g m N
A A
=
1p

rezultat final: 2 , 0 = 1p

c. Pentru: 4p

=
= +
=
a m F T
a m T g m T
a m T g m
A fA
B B
c c
2
2 1
1

1p
1p
1p


rezultat final:
2
m/s 2 = a
1p

d. Pentru:
3p
) (
1
a g m T
c
=
2p

rezultat final: N 4 , 2
1
= T
1p

TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

A. Subiectul III
III.a. Pentru:

4p
Mgh E
A
=
3p

rezultat final: kJ 6 37, E
A
=
1p

b. Pentru: 3p

2
2
Mv
E
c
=
2p

rezultat final: kJ 36 =
c
E
1p

c. Pentru: 4p
L E
c
= A 1p


f
F G
L L L + =
1p


Mgh
Mv
L
f
F
=
2
2

1p

rezultat final kJ 6 1, L
f
F
=
1p

Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului
Centrul Naional de Evaluare i Examinare
Prob scris la Fizic 2 MODEL
Barem de evaluare i de notare
Filiera tehnologic profilul tehnic i profilul resurse naturale i protecia mediului

d. Pentru: 4p

f F
F L
f
=
1p

o cos g m F
f
= 1p


g M
L
f
F

= 1p

rezultat final: 04 0, = 1p

TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p
Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului
Centrul Naional de Evaluare i Examinare
Prob scris la Fizic 3 MODEL
Barem de evaluare i de notare
Filiera tehnologic profilul tehnic i profilul resurse naturale i protecia mediului

B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC (45 puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluie, rezolvare Punctaj
I. 1. d 3p
2. b 3p
3. c 3p
4. b 3p
5. a 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p

B. Subiectul II
II.a. Pentru: 4p

1 1
RT
m
V p

=
1p
V m/
0
=
2p

rezultat final:
3
kg/m 2 , 1 ~ 1p
b. Pentru: 3p
V m =
1

1p
rezultat final: g 6 , 0
1
~ m
2p
c. Pentru: 4p

2 2 1 1
/ / / m m m + = 2p
fm m =
1
; m f m ) 1 (
2
= 1p
rezultat final: 28 , 0 ~ f 1p
d. Pentru: 4p

S
N
n = 1p

A
N N v =
1p
v / M = 1p

rezultat final: zi) m molecule/( 10 45 , 1
2 23
~ n 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

B. Subiectul III
III.a. Pentru: 4p
2 / ) )( (
i f f i
V V p p L + = 2p

3 3 3
m 10 dm 1

= =
i
V ;
3 3 3
m 10 2 dm 2

= =
f
V 1p
rezultat final: J 150 = L
1p
b. Pentru: 4p
T C U
V
A v = A
1p

i i i
RT V p v =
1p

f f f
RT V p v =
1p
rezultat final: J 450 = AU
1p
c. Pentru: 3p
U L Q A + = 2p
rezultat final: J 600 = Q 1p
d. Pentru: 4p

T
Q
C
A
=
v
2p
R V p V p T
i i f f
/ ) ( = A v 1p
rezultat final K J/mol 62 , 16 ~ C 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15pMinisterul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului
Centrul Naional de Evaluare i Examinare
Prob scris la Fizic 4 MODEL
Barem de evaluare i de notare
Filiera tehnologic profilul tehnic i profilul resurse naturale i protecia mediului
C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU (45 puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluie, rezolvare Punctaj
I. 1. a 2p
2. d 2p
3. d 3p
4. a 5p
5. b 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
C. Subiectul II
II.a. Pentru: 3p

3 2 1
R R R R
S
=
2p
rezultat final: 100
1
= R O
1p
b. Pentru: 4p

0
nE E
e
= ;
0
r n r
e
=
1p

e s
e
r R
E
I
+
=
1p

e
r I u =
1p
rezultat final: 5 , 0 = u V 1p
c. Pentru: 4p

3 2 23
R R R + = 2p

23 23
R I U = 1p
rezultat final V 5 , 1
23
= U 1p
d. Pentru: 4p

e
e
sc
r
E
I =
3p
rezultat final : 4 , 2 =
sc
I A 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
C. Subiectul III
III.a. Pentru: 3p

E
U
= q 1p
u U E + = 1p
rezultat final: 1 = u V 1p
b. Pentru: 4p

2
A p A
I R P = 2p

r R
R
p
p
+
= q
1p
rezultat final: O = 1 r
1p
c. Pentru: 4p

p
R
U
I = ;
1p

2
R
R
p
= 1p

2
1
I
I = 1p
rezultat final: 5 , 0
1
= I A 1p
d. Pentru: 4p
t I E W
t
A = 3p
rezultat final: 600 = W J 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

D. OPTIC (45 puncte)
Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului
Centrul Naional de Evaluare i Examinare
Prob scris la Fizic 5 MODEL
Barem de evaluare i de notare
Filiera tehnologic profilul tehnic i profilul resurse naturale i protecia mediului
Subiectul I
Nr.Item Soluie, rezolvare Punctaj
I. 1. a 3p
2. d 3p
3. a 3p
4. c 3p
5. d 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p

D. Subiectul II
II.a. Pentru: 3p
f C / 1 = 2p

rezultat final:
1
m 5 , 12

= C 1p
b. Pentru: 4p

f x x
1 1 1
1 2
=
2p
cm 9
2
= x ; cm 8 = f
1p
rezultat final: cm 72
1
= x
1p
c. Pentru: 4p

1 2
/ x x = | 2p

1 2
y y | = 1p
rezultat final: cm 2
2
= y 1p
d. Pentru: 4p

)
1 1
)( 1 (
1
2 1
R R
n
f

=
2p
R R R = =
2 1
1p
rezultat final: cm 6 , 9 = R 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

D. Subiectul III
III.a. Pentru: 3p

v
c
n =
2p

rezultat final: m/s 10 1 , 2
8
~ v
1p
b. Pentru: 4p
desen corect 4p
c. Pentru: 4p
r i ' = 1p
r n i n
aer st
sin sin = 1p
) ( 180 r r + ' = o 1p
rezultat final: =105 o 1p
d. Pentru: 4p
= 90 r 2p
1 sin = i n
st
1p
rezultat final: = 45 i 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p